{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade
1 minute read

Golfregels; Quiz

Het voorjaar staat alweer voor de deur. De golfclubs zijn uit het wintervet gehaald en we staan te trappelen om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Maar… weten we nog wat wel en niet mag? Hoe zit dat ook al weer met die nieuwe regels?

Op woensdagavond 22 januari werd er een golfregelquiz georganiseerd. Zo’n 50 deelnemers deden actief en fanatiek mee. Op de beamer kwam een vraag met twee antwoorden, de deelnemers gingen regelmatig met elkaar in discussie. Was het antwoord volgens jou fout dan moest je een rode kaart op te steken, was het antwoord goed dan hoefde je niets te doen. We begonnen allemaal staand en degene die het antwoord fout had moest gaan zitten. Op deze manier werden er tien vragen besproken en bleven er steeds minder deelnemers over die nog stonden. Uiteindelijk werd er een beslissende benaderingsvraag gesteld waarbij degene die het dichtst bij het antwoord zat won. De verschillende golfregels werden dan ook uitvoerig besproken en uitgelegd door Benno van Gelderen (handicap en regelcommissie). Er kwamen veel positieve reacties over het nut van zo’n regelavond. Helaas kon niet iedereen bij deze avond zijn. Daarom hebben wij voor hen en voor degene die hun kennis willen testen de quiz in deze Pitch laten zetten. Alle tien in 1 keer goed, dan hoef je niet bij de volgende

regelavond te zijn, anders… gewoon een keer komen, het is super gezellig.

Namens de handicap en regelcommissie

Antwoorden? Zie pag. 38

This story is from: