Ondernemen in Limburg

Page 76

076

Bewoners voor 15 maart 2022 terug na watersnoodramp in Valkenburg

SEVAGRAM

werkt aan snel herstel getroffen zorglocaties Een miljoenenschade, ontheemde bewoners en medewerkers. Zorgorganisatie Sevagram werd zwaar getroffen door de watersnoodramp in juli. Maar met man en macht wordt gewerkt aan de herbouw van de getroffen locaties. Alles is er op gericht dat de bewoners uiterlijk 15 maart 2022 weer in hun vertrouwde Valkenburg kunnen terug keren. TEKST Peter Eberson BEELD Johannes TImmermans

Bestuursvoorzitter Pim Steerneman en Ramon Frissen, directeur Zorg cluster Heuvelland, zijn samen met veel collega’s sinds de hevige wateroverlast op 14 juli bijna permanent in touw om te kijken wat er met de drie getroffen locaties moet gebeuren en hoe de bewoners en gasten weer snel terug kunnen. Door het stijgende water werden het verpleeghuis Valkenheim (82 bewoners), zorgcentrum Oosterbeemd (102 bewoners) en het Geerlingshospice (8 gasten) zwaar getroffen. Na een eerste inspectie werd geconstateerd dat de materiële schade wel eens ruim 40 miljoen euro kan bedragen. “Een gigantisch bedrag, maar we hebben niet alleen enorme materiële schade, ook voor de bewoners, familie en personeel heeft het gebeuren heel grote impact gehad en nog steeds”, zegt Steerneman. Na de evacuaties zijn alle bewoners tijdelijk ondergebracht op andere zorglocaties van Sevagram en Zuyderland. Frissen: “Het is zelfs gelukt om het merendeel van de bewoners die in Valkenburg bij elkaar ONDERNEMEN in Limburg

woonden, ook op de tijdelijke locatie te herenigen. Voor de bewoners is dat prettig, zeker als je op hoge leeftijd opeens je vertrouwde omgeving moet verlaten. Dan is het fijn om met medebewoners weer bij elkaar te zijn”, vertelt Ramon Frissen. Meteen na de wateroverlast zocht Pim Steerneman contact met de gemeente Valkenburg om te kijken hoe zo spoedig mogelijk de getroffen locaties weer operationeel kunnen zijn. “De gemeente begreep dat er zo snel mogelijk een oplossing moest komen. Als je kijkt naar Oosterbeemd met ruim 100 bewoners dan hebben we daar het geluk gehad dat alleen de begane grond onder water is gelopen. De eerste en tweede verdieping hebben geen schade. Op de begane grond zijn echter de essentiële faciliteiten zoals keuken en andere noodzakelijke apparatuur. Toch verwachten we dat de eerste bewoners op 21 september alweer terug kunnen naar hun woning op de eerste of tweede etage”, aldus Steerneman.

Voor de bewoners op de begane grond duurt het nog enkele maanden, maar op 1 januari 2022 zou alles hersteld zijn en kunnen de bewoners terug. “Bij Valkenheim is de situatie ernstiger”, zegt Ramon Frissen. “We hebben daar het oude gedeelte, dat zo goed als verloren is gegaan door het water, maar we waren daar ook al bezig met uitbreiding. Van deze nieuwbouw hadden we net het hoogste punt bereikt, toen het water kwam.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.