Page 1

de krant voor flexibele wereldburgers

vijfde jaargang Nr. 1 / lente editie 2018

t 4,75

de yogakrant yoga lifestyle • mindfulness • meditatie • gezondheid • bewustzijn • yogafood • ayurveda • simple life De struikelblokken Hoe komt het dat we zolang ergens mee doorgaan, terwijl we weten dat het niet goed voor ons is? Volgens de yogafilosofie heeft dat te maken met de vijf klesha’s: je struikelblokken. De eerste, onwetendheid, verhindert je de dingen te zien zoals ze zijn. Je bent te veel met je eigen sores bezig om alles in een juist perspectief te zien. Lees meer op pagina 6.

moedig stilzitten Hoe behoud je je rust in de hectiek van de dag? Door stil te zitten. Stilzitten vraagt geduld, doorzettingsvermogen en moed. Blijf kijken naar lastige, spannende of pijnlijke dingen, net zo lang als nodig, en ze zullen hun grip op je verliezen. Door het stilzitten ontwikkel je waakzaamheid en onderscheidingsvermogen. Lees meer op pagina 3.

Lente

editie

Model: Saskia Onck Fotografie: Harold Pereira Kleding: Urban Goddess

In deze krant:

g n i r e d n a r Ve

Agni: vuur – de spil in verandering Mensen zijn potentiële vuurmeesters en het element Vuur staat symbool voor de ultieme kracht van transformatie. Mensen kunnen de kracht van vuur gebruiken. Een manier daarvan is gewoon bij vuur in de buurt zijn. Lees meer op pagina 10.

luister naar je lichaam Soms vraagt ons lichaam duidelijk om een aanpassing van ons levensritme, bijvoorbeeld bij ziekte, zwangerschap, vermoeidheid of ouderdom. Maar hoe luister je naar je lichaam? En waarom is het zo belangrijk? Elske Feitsma op pagina 9.

yoga & ayurveda retreat

painama: verandering

Als traditie een dogmatisch karakter krijgt, dan wordt het een verstikkende vorm waar mensen zich makkelijk in verliezen en vervolgens hun eigen manier van denken opzijzetten om wille van de groepsgedachte en -wens. Het cultuurkorset werkt dan verstikkend. De kracht van elk individu zit niet in de dogma’s buiten het individu. Tradities en religies zouden facilitair moeten zijn aan het individu, zodat het zich tot een liefdevol mens kan ontwikkelen en niet tot een slaafse volger. Ron van der Post legt het uit op pagina 5.

www.kaldenbroeck.nl

• Balans door verbeelding

2

• Moedig stilzitten

3

• De boeien van de tijd

4

• Parinama: verandering

5

• India omhelsen

6

• De klesha’s: je struikelblokken

6

• Meebewegen

7

• Universele genezing

9

• De tiny supermarkt

8

• Luisteren naar je lichaam

9

• Verandering & Ayurveda

10

• Transformatie

11

• De wijze raadgever spreekt

12

• Verander met yoga gewoontes

13

• Agenda ‘what’s the buzz’?

19

Mail ! &win

mail & win

# the happy pear # legging # Herstelmethode nadi-spiertherapie # een yogaweekend # flxbl yogamat # east by west, ayurvedisch kookboek #

Een yogaschool met de wortels in India en de voeten stevig op Nederlandse bodem

Wil jij je verdiepen in yoga?

n: age nd e p gen o ronin ril g en p a 7 meg i nij 1 jun

Dynamische hatha yoga & filosofie

• 3-jarige erkende opleiding tot hatha yogadocent • Bijscholingen en workshops • Yogaretraites in binnen- en buitenland • Studiereizen naar India

open dagen: 8 april en 24 juni opleiding | cursussen | workshops | bijscholingen

www.yoga-saswitha.nl Advertentie Yogakrant 126 x 94 jan 2018.indd 1

Yogaschool Ron van der Post

08-02-18 13:32

www.yogastudie.nl info@yogastudie.nl 0620095146

Vestigingen in: Nijmegen Geneve Groningen Paramaribo advertentie yogakrant.indd 1

www.yogakrant.nl

Voor jezelf, de ander en de wereld

25/2/18 17:28:30


de yogakrant lente 2018 • 2

Balans door verbeelding

Alles wat er in de wereld gebeurd is in onszelf terug te

‘Wat kun jíj later nu worden?’, verzuchtte een docent ooit op de middelbare school. Hij keek me aan met een kritische blik en gaf zelf antwoord: ‘Hooguit een bloemenmeisje.’ Toen ik later als actrice in een pretpark werkte, vroeg de regisseur ook wel eens bezorgd: ‘Ben jij er wel helemaal bij?’

Focus op het niets en alles komt naar boven.

Foto: Harold Pereira

blik strak gefocust. We moeten accuraat, efficiënt, bijdehand en scherp zijn in onze westerse wereld. Maar we ontdekken meer en meer dat het ons welzijn en onze planeet niet ten goede komt. Geen wonder dat de honger naar oosterse wijsheid groeit. Verbeelding Ik voelde me soms overweldigd door de snelheid van het leven. Ik had tijd nodig om te kunnen mijmeren en fantaseren. Ik dacht dat dat best raar was, tot mijn eerste yogales. Het leek wel of ik in een sprookje was beland, alsof ik mee op reis werd genomen. Mijn ademhaling als een oceaan zo uitgestrekt. Goud licht dat via mijn kruin door mijn voeten stroomde. In mijn verbeelding voer ik in bootjes over blauwe wateren, liep ik door open plekken in het bos, daalde ik af in tuinen vol

Dromerig en langzaam zijn, er lijkt geen plaats voor te zijn in deze snelle wereld. Wie traag door de stad fietst wordt al gauw gezien als een halve gare. Op een bankje doelloos voor je uit staren, is voor zwervers. De rest haast zich voort, met de

erkend – verdiepend – inspirerend opleiding yogadocent bijscholingen en workshops

Open dagen

16 juni & 7 juli erkend – verdiepend – inspirerend

www.yoga-docentenopleiding.nl opleiding yogadocent info@yogaenvedanta.nl – 030-2310911 bijscholingen en workshops Leslocatie: Doorn

www.yoga-docentenopleiding.nl info@yogaenvedanta.nl – 030-2310911

vinden. Als we onszelf bloemen. Ik vond de mooiste antwoorden op de meest onverwachte plekken. Juist door visualisaties en door ruimte te geven aan mijn onbewuste, ben ik steviger op de aarde gaan staan. Stilzitten We focussen ons op anticiperen op, veranderen, aanpassen, leren en ontwikkelen. Maar we vergeten het deel van onszelf dat niet hoeft te veranderen, het onveranderlijke, het deel wat gewoon ‘is’. Tijdens yoga hoeven we nergens aan te voldoen, geen doel te behalen, niet te vergelijken en niet te presteren. Als we dit gegeven ook in ons dagelijks bestaan aandacht geven, ontstaat er ruimte voor je onderliggende lagen en kun je het pad volgen dat niet wordt uitgestippeld door de buitenwereld of je ego. Focus op het niets en alles komt naar boven. Romanie Noordegraaf vertelt op de pagina hiernaast: ‘Stilzitten vraagt geduld, doorzettingsvermogen en moed. Blijf kijken naar lastige, spannende of pijnlijke dingen, zo lang als nodig, en ze zullen hun grip verliezen.’ Stilstaan Als ik mijn zoon naar school heb gebracht, strijk ik neer in een behaaglijk koffietentje. Ik staar naar buiten, naar het verkeer en de mensen. De beelden zelf hebben geen betekenis: wij geven zelf invulling aan het leven. Ik kijk naar de details, de gezichten, de kleuren. Vanuit die observatie, leegte, stroom ik vol. Of zoals yogadocente Ariane Grigo in India ervaarde: ‘Mijn diepste inzichten, ontgoochelingen soms, kwamen door de kleine dingen. Grootheid zorgt voor onzorgvuldigheid’. In het kleine, het subtiele, liggen de wonderen. Het observeren van de wolken, je kat, je ademhaling of je kind. Dus droom maar lekker weg, bij het mysterie wat de wereld is, de mens, en de schoonheid van al wat leeft. Na een uurtje pak ik mijn schrijfsels bij elkaar en trek ik mijn jas aan. Nu eerst maar eens bloemen kopen.

kunnen veranderen, zal de wereld mee veranderen. Gandhi

Colofon De YOGAKRANT is een uitgave van Onck Publications Aan deze krant werkten mee: Christel Jansen, Elske Feitsma, Romanie Noordegraaf, Klaas Stuive, Ron van der Post, Paula Jap Tjong, Annemiek Latour, Nisvan van Sijl, Coen van de Kroon, Corine Lepoutre, Harold Pereira, Ariane Grigo Druk: VastGrafisch, Cuijk Sales: Henk Oost & Yvonne Kruger Gedrukte oplage: 25.000 Sales: info@yogakrant.nl Redactie: redactie@yogakrant.nl Hoofdredactie: Saskia Onck www.yogakrant.nl

distributie abonnementen Opgave & vragen distributie abonnementen: Kosten: t 87,00 per jaar (excl. 6% btw) voor 4 x 70 yogakranten (4 edities) incl vermelding logo & website in de YOGAKRANT. Per jaar opzegbaar. Voor Belgie 20,00 toeslag. Opgave: via info@yogakrant.nl O.v.v. Distributie abonnement Vermeld studio adres en afleveradres en stuur

Saskia Onck

uw bedrijfslogo in HR mee.

losse abonnementen Opgave en vragen over abonnementen (losse nummers): Abonnementenland Postbus 20 1910 AA Uitgeest Tel. 0900-ABOLAND of 0900-226 52 63 t 0,10 per minuut Fax +31(0)251-31 04 05 Site: www.bladenbox.nl voor abonneren of www.aboland.nl voor adreswijzigingen en opzeggingen. Abonnementenland is ook bereikbaar via Twitter. Stuur uw tweet naar: @Aboland_klanten. Opgave en vragen over abonnementen

buy i n store

L E I D E N Langebrug 73 H A A R L E M Kleine Houtstraat 92 (open 1 mei 2018)

shop online

yo g A - s p E c I A L s . c o M

(losse nummers): BE: Abonnementenland Ambachtenlaan 21 Unit 2A 3001 Heverlee Tel. +32 (0)28 08 55 23 Fax +32 (0)28 08 70 05 Site: www.bladenbox. be voor abonneren of www.aboland.be voor adreswijzigingen en opzeggingen. Beëindigen abonnement: Opzeggingen dienen 12 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden. Onderdeel van de Bewuste Leesmap

www.yogakrant.nl


yoga&meditatie

de yogakrant lente 2018 • 3

Stil zitten

Romanie Noordegraaf, directeur en docent Samsara Yoga Docentenopleiding

Als er al niet van alles om je heen in beweging is, dan zet je zelf – soms bewust of onbewust, soms gewenst of ongewenst – veranderingen in gang. Hoe behoud je in perioden van verandering je innerlijke rust en harmonie? Het antwoord werd al gegeven in de oude geschriften als de Bhagavad Gita en de Upanishaden en is tot op de dag van vandaag actueel en toepasbaar: door stil te zitten.

oefening

Stilzitten is de beoefening van jnana yoga: het bewandelen van de weg van inzicht en kennis. Ik houd van het woord stilzitten. Meer dan van het woord mediteren. Mediteren is een woord waar mensen associaties bij hebben, die niet altijd helpen. Voor sommigen mensen impliceert mediteren dat je iets moet kunnen, zelfs presteren. Dat je er een bepaald soort mens voor moet zijn of dat je van de ene gemoedstoestand naar de andere moet overgaan. Dat je iets moet ‘doen’. Maar ben je niet al wie je bent? Ben je al niet goed zoals je bent? Kun je in je Eigen Zijn ontspannen? Kun je op je Eigen Wijsheid vertrouwen? Kun je vanuit dat Eigen Zijn en deze Eigen Wijsheid op een ontspannen wijze meebewegen met veranderingen?

De wereld is een brug. Steek deze over. Bouw er je huis niet.

Leren kijken en voelen Jnana yoga (stilzitten) gaat over leren kijken, leren voelen, over voelend observeren en innerlijke aftasten. Door beoefening van het stilzitten cultiveer je waakzaamheid en ontwikkel je inzicht en onderscheidingsvermogen. Je leert er door zien welke gedachten, meningen, ideeën, overtuigingen, herinneringen, emoties en gevoelens van invloed zijn op de manier waarop je omgaat met veranderingen. Het laat zien welke onzekerheden, zorgen of angsten hieronder liggen en laat helderder zien of deze waar zijn, echt, en relevant.

Mediteren & je aandachtspunt

Moskee in Fatehpur Sikri / India

Stilzitten is eenvoudig. Iedereen kan het en het kan overal en op elk moment van de dag. Neem een zittende positie aan, waarbij de wervelkolom zich kan opstrekken. Dit kan op een meditatiekussen of -bankje maar ook prima op een stoel. De rug is vrij van de muur of leuning en ontspannen doordat er een goede balans is tussen steun van de buikspieren en ontspanning van de rugspieren. Word je bewust van het contact van het lichaam met de grond. En word je ook bewust van de ruimte daar onder. Laat de schouderbladen zakken, draai ze eventueel aan aantal keren naar achteren en wees je bewust van de ruimte in en om de borstkas. Breng de achterzijde van de nek in het verlengde van de rug, laat de neus naar voren wijzen. De fontanel is het hoogste punt en kijk of je eventuele spanning in het gezicht kunt verzachten. Wees je bewust van de adem en de adembeweging. Sluit de ogen, ontspan de blik achter de gesloten ogen (je hoeft niet zoekend te kijken of te turen) en blijf dan voor minimaal 15 minuten zitten met wat er is, wat zich aandient, wat weer weg gaat, zonder je ergens mee te bemoeien. Je hoeft nergens op in te grijpen, je hoeft niets te sturen. Er hoeft niets anders. Er hoeft niets bij en niets af. Er hoeft niets verklaard te worden, niets beoordeeld, gewaardeerd of afgewezen. En er hoeven

Ga zitten op een prettige plek. Ervaar de aarde onder je, de kosmos boven je, en jij daartussen. Probeer niet meer te bewegen, zelfs niet als je jeuk of kramp hebt. Je kunt je aandacht op een van de volgende punten richten: 1. Staar in een kaars. Laat al je gedachten via de vlam meevoeren naar de hemel. Dit zuivert je gedachten. 2. Met gesloten ogen kijk je, van binnenuit, naar het punt tussen je wenkbrauwen. Ontwikkelt het derde oog chakra: het gebied van je intuïtie en helderziendheid. 3. Observeer de luchtstroom langs je YOGA DOCENTENOPLEIDING neusgaten, bij de in- en uitademing.

YOGA DOCENTENOPLEIDING

Yogadocent Opleiding

ook nergens conclusies aan verbonden te worden. Ontdek jezelf Probeer het een maand te doen. Je kunt niet verkeerd voelen. Deel je ervaringen met je yogadocent of zoek een leraar in de buurt als je vragen hebt. Na jarenlange beoefening en door wat ik zie bij studenten, weet ik dat stilzitten helpt bij persoonlijke transformatieprocessen. Stilzitten is een ontdekkingsreis met jezelf, door jezelf, naar jezelf (vrij naar de Bhagavad Gita). Moed en geduld Stilzitten vraagt geduld, doorzettingsvermogen en moed. Blijf kijken naar lastige, spannende of pijnlijke dingen, zo lang als nodig, en ze zullen hun grip verliezen. Door het stilzitten ontwikkel je een waakzaamheid en onderscheidingsvermogen waardoor je leert zien wanneer je je identificeert met gevoelens en gedachten, en wat het gevolg daarvan is. Je leert dat je die gevoelens en gedachten niet bent, maar dat je het bewustzijn ervan bent. Soms gaat dat snel, soms duurt dat lang. In sommige gevallen lossen dingen op en soms blijven dingen je hele leven bij je. In alle gevallen ont-moet je je-Zelf, ont-wikkel je je-Zelf en je EigenWijsheid en kom je in het je-Zelf Zijn. En van daaruit kun je met innerlijke vrede en harmonie de veranderingen in en om je heen aan, doorleven en ondergaan.

4. Tel van 1 tot 10. Dwaalt je aandacht af, begin dan weer bij één. 5. Op je tastzin. Ervaar je de kleding op je huid? Een tocht langs je gezicht? het verschil tussen de geklede en de blote huid? Waar is het warm en waar koud? Deze obeservaties wekken je energielichaam. 6. Focus op je hartslag. Kun je je hartslag voelen? Ga met al je aandacht naar je hartstreek. Gedachten zullen altijd blijven komen en gaan. Door ze te observeren en telkens liefdevol je aandacht terug te brengen naar je focus, krijgen ze minder vat op ons.

Op jouw eigen wijze blijven leren en ervaren.

Ashtanga, Yin, Pilates of Basis (RYT200)

OPEN DAG Zo. 27 mei 10 - 13 uur

Bijscholing

Locatie

open dagen

20-03-2018

Bekkenbodem Yoga (20pt)

Schiedam

YOGA DOCENTEN OPLEIDING

09-04-2018

De Vijf Tibetalen (5pt)

Bunnik

29-05-2018

Plezier met Ouderen (5pt)

Breda

09-06-2018

Yoga & Props (5pt)

Weesp

16-07-2018

Zomerweek Stress & Yoga (25pt) Bunnik

08-09-2018

Non-Dualiteit & Yoga (25pt)

Bunnik

14-09-2018

Hoogsensitiviteit & Yoga (15pt)

Schiedam

17-09-2018

Zwangerschapsyoga (60pt)

Schiedam

02-11-2018

Energie & Meridianen (30pt)

Breda

04-11-2018

Samsara Yoga Congres (5pt)

15-01-2019

Postnatale Yoga (25pt)

GADOCENTEN YO

nd e

ni

li d

e

VERENIG I

G

RLAND DE NE

N

500u | VYN/EYU erkend za 07 apr 2018 zo 24 jun 2018

va

centrebodymind.nl | Sassenheim (Z-H)

Start

g E u r o p e s e Yo

a

U

Meer informatie of aanmelden www.samsara.nl | info@samsara.nl

Breda


yogawereld

de yogakrant lente 2018 • 4

de boeien van de tijd Alles is veranderd in deze wereld. Zonder verandering zou er geen schepping kunnen zijn. Een grote verandering in ons heelal begon ná de oerklank AUM. Toen ontstonden de kosmische wetten van Verandering, Tijd, Karma en Dharma.

Foto: Harold Pereira

worden, een gezin stichten, pensionering en sterven, grijpen als levensfasen direct in op ons bestaan en confronteren ons met diversiteit van veranderingen in de tijd. Niet alleen de natuur, maar ook ons leven en onze geest zijn één en al verandering. Ons denken is constant in beweging en produceert duizenden gedachten per dag. Zelfs in onze slaap staat ons denken (onze hersens) niet stil. Zonder verandering geen vooruitgang. We hoeven echter niet altijd met de veranderingen mee te gaan. Want juist door die hoeveelheid aan veranderingen wil ons ego beheersen en vasthouden. Het gaat soms zo ver dat ons ‘ikje’ dol draait en het gevoel ontwikkelt steeds achter de feiten aan te rennen. Het is dus niet vreemd dat de roep om broodnodige rust steeds luider klinkt.

We zien veranderingen in het biologisch ritme. De natuur uit zich in de zomer, herfst, winter en lente en laat in kleuren en geuren veranderingen zien. Seizoenen, uren, dagen, weken, maanden en jaren houden onze lichaam en geest gevangen in de tijd. Geboorte, volwassen

Stop de tijd Zijn we in staat om de tijd uit te schakelen, al is het maar in onze geest? Ja, dat kan, zegt Patanjali in zijn Yoga-sutra’s. In diepe meditatie (samadhi) kunnen we de veranderingen uitschakelen en komen in een toestand van lichamelijke en geestelijke rust. Dat is de betekenis van Yoga! Een dergelijk toestand van bewustzijn geeft ons een gevoel tijdloos te zijn. En daar, in de stilte van ons zelf, kunnen we ontdekken wat het doel is van al die veranderingen: namelijk ons innerlijk Zelf te (her-) ontdekken. Uiteindelijk ontdekken we dat we ons ego moeten trainen om het beheersen los te

laten, om bewust te worden van wat écht van waarde is. De klassieke Yoga is op deze bewustwording gericht. Weer innerlijk rust ervaren, bij ons zelf zijn, lichamelijk en geestelijk ontspannen, genieten van het moment. Niet denken aan het verleden of de toekomst, maar in het NU, in het ZIJN, in een gevoelstoestand zonder gedachten, want dáár ervaren we het ultieme Geluk, dáár zijn we weer volkomen in vrede met onszelf. Dat is het levenspad en de les waar grote leermeesters ons steeds op hebben gewezen, als we als mensheid weer gevangen zaten in de chaos van veranderingen: in de boeien van de tijd. Veranderingen zijn nodig om te ervaren en kennis op te doen, maar deze kennis is verbonden aan tijdelijkheid en beperkte waarde. De zoektocht naar absolute kennis, naar de eeuwige Waarheid bevindt zich in ons en is verheven boven de beperktheid van de tijd, zegt Patanjali. De klassieke Yoga helpt ons op die zoektocht. Klaas Stuive MCM Opleidingsinstituut voor klassieke Yoga Stichting Raja Yoga Nederland www.raja-yoga.nl

De Oerklank De oerklank, die benaderd wordt door AUM, is de grondslag van alle Mantra's. Het is de oorspronkelijke Mantra, die ontstond ten tijde van de schepping, toen de scheiding optrad tussen 'ik' en 'niet-ik'.

Deze klank heeft een verheffende werking op de trilling van het lichaam, waardoor een hoger bewustzijn bereikt wordt. In het begin was er het Opperste Woord AUM en het woord creëerde alles. Bij diepe meditatie in stilte kan je de klank AUM in je horen. De hele creatie is ontstaan uit de klank AUM. Het is de oerklank of de Universele klank waardoor het hele universum vibreert. AUM betekent ook het uitnodigen van de hogere energie. Deze goddelijke klank heeft de kracht te scheppen, handhaven en vernietigen, geeft leven en beweging aan al wat bestaat. De klank AUM bestaat uit drie afzonderlijk resonerende klanken die geleidelijk in elkaar overgaan: AH wordt gereciteerd in de navelstreek, OE achter het borstbeen en MM in keel-, neus- en voorhoofdsholte. Op de juiste manier uitgesproken is Aum een sonore zoemklank die, zover onze keel het toelaat, het dichtste komt bij de oorspronkelijke scheppingsklank. Het is dezelfde trilling als waarop de Universele energie trilt. Bron: mantranita.jouwweb.nl

mail&win een yogaweekend in mei: ‘alles is yoga’.

Mail ! &win

2-jarige opleiding Yogadocent 500 uur

11-13 MEI 2018 In maart 2018 opent BoerderijYoga haar deuren! Je bent er van harte welkom voor een heel weekend lang genieten van rust en ruimte, yoga en slapen en ontwaken in de natuur. Het hele jaar bieden we yogaweekenden aan met verschillende thema’s.

En misschien doe jij wel kosteloos mee aan het ‘Alles is Yoga weekend’ in mei! Tot ziens in Ravenswoud! Meer informatie vind je op: www.boerderijyoga.nl De YOGAKRANT geeft 1x een yogaweekend weg! Mail* je reactie naar mailenwin@yogakrant.nl *voor 30 april 2018

zomercursus I & II in de Veluwse bossen

Indiaas harmonium | tanpura & monochord mantra | klankmeditatie

www.mantrazingen.nl

Nāda Yoga

Start ieder jaar in januari

yogalessen . workshops . massages 06 34 860 459 . www.yoga-vidya.nl

Intensieve 200 uur Yoga Docenten Opleiding Internationaal erkend (Yoga Alliance, IYA, IYF) Arhanta Yoga Ashram Nederland of India

+31 (0) 618504823

www.arhantayoga.nl info@arhantayoga.nl


de yogakrant lente 2018 • 5

10%

Parinama / verandering Ons leven wordt bestuurd door de meedogenloze wet van verandering. De mens identificeert zich met het leven waarin hij verwikkeld is, en gaat er zo in op, dat hij zich mentaal niet kan vrij maken van de snel voortbewegende stroom. Voordat we het werkelijke onder het onwerkelijke zien, zullen we de hele zichtbare wereld los moeten laten (Patañjali 2.15). nieuwe baan aanneemt de eerste tijd als chaotisch ervaren, maar na een tijdje zie je de structuur in de chaos, en komt er rust en overzicht. Zo proberen we overzicht te krijgen en te behouden, we plannen om maar niets te vergeten en te missen. Elke situatie betekent een andere dan de vorige: op papier lijkt het logisch, maar in gedachten vaak niet. We verlangen we naar herhaling, zoals een ontmoeting op een speciale plek, maar de tweede keer blijkt het toch anders. Verlangens en verwachtingen zijn de grootste vervuilers van ons bewustzijn, de grootste obstakels om in het hier en nu te blijven.

Het hele idee dat de natuur aan voortdurende veranderlijkheid onderhevig is hoeft niet vreemd te klinken. Maar als we dit gegeven emotioneel en mentaal proberen te integreren in ons denken dan komen we blokkades en remmingen tegen. We zijn op zoek naar vastigheid en stabiliteit en het beeld van constante verandering is een onwenselijke factor in ons denken. We zoeken naar eeuwige liefde, vriendschap en trouw, en willen eeuwig bestaan. We willen vastigheden en controle over het leven. Chaos, verlangens en verwachtingen ‘Rust, reinheid en regelmaat’, is een leefwijze waarvan we hopen dat het ons helpt de wereld in te kaderen. Zodat er overzicht en rust ontstaan in het denken. Zo kun je op het moment dat je een

Tradities en verandering Tradities zijn er om kaders aan te geven. Als de traditie gebroken wordt, worden mensen nerveus, omdat de onderliggende onzekerheid die aan de traditie ten grondslag ligt, boven komt drijven. Als traditie een dogmatisch karakter krijgt, dan is het

Verlangens en verwachtingen zijn de grootste vervuilers van ons bewustzijn, de grootste obstakels om in het hier en nu te blijven. een verstikkende vorm waar mensen zich makkelijk in verliezen en vervolgens de eigen manier van denken opzijzetten om wille van de groepsgedachte en -wens. Het cultuurkorset werkt dan verstikkend. De kracht van elk individu zit niet in de dogma’s buiten het individu. Tradities en religies zouden facilitair moeten zijn aan het individu, zodat het zich tot een liefdevol mens kan ontwikkelen en niet tot een slaafse volger.

Specialisatie

tot docent zwangerschapsyoga

www.yogastudie.nl

draagkoord

ZOMER YOGA WEEKEND AMELAND met korting!

Bewustzijn en doel Verandering is de kernkwaliteit van alles wat we natuur noemen. Het enige wat permanent is, is ons bewustzijn. Dat is onveranderlijk, alleen het laagje vertroebelingen dat we over ons bewustzijn leggen, duwt ons in het karmische moeras van het leven, waar we - door onwetendheid - denken dat de natuur echt is, en wij ook eeuwig zijn. Het is onmogelijk, zolang we in het moeras van karma en begoocheling vertoeven, te denken dat we een permanent gelukkig leven zullen hebben. Door steeds in het hier en nu te blijven en in je eigen kracht te staan, kunnen we de veranderlijke wereld makkelijker laten voor wat het is. Middels meditatie proberen we onze gedachtestroom en emoties tot rust te brengen. We voelen ons soms zo op drift, mede omdat we ons doel in het leven hebben verloren. Yoga kan de richting aangeven hoe we ons leven kunnen inrichten, waardoor we onze innerlijke kracht weer leren voelen, zodat we ons bewust worden van het permanente in ons: Dat wij niet de natuur zijn, maar middels de natuur kunnen ervaren en ons bewustzijn laten evolueren. De natuur is facilitair aan de mens, daardoor kan de levensles ervaren en ontstegen worden, mits het doel duidelijk is. Veranderingen in de wereld om ons heen zullen ons steeds minder storen. Het doel in ons leven maakt dat veranderingen in waarde dalen en we ons bezighouden met de essentie van leven. Hierdoor worden we niet alleen zelf gelukkiger, maar kunnen we een voorbeeld voor onze medemens zijn.

Een ontspannen weekend weg met (yin) yoga, uitwaaien, lekker vegetarisch eten, live muziek, Chi Gong en (Reiki)massages. Plus een laagdrempelige workshop creatief schrijven. Met yoga van Michiel Kaemingk. Hij begeleidt je dieper in de poses met zijn ‘hands-on’ aanpassingen. Samen met Helene Oudman en Jorgen Gario staat het Chef Yogateam klaar om met aandacht en vrolijkheid er een uniek weekend van te maken. Dit alles middenin de duinen, vlakbij het strand in een sfeervolle kampeerboerderij. Inclusief zaterdagmiddaglunch bij het strandpaviljoen en fiets die voor je klaar staat bij de boot. Binnen 5 minuten fietsen ben je op locatie. Je bagage wordt naar de boerderij gebracht. Elk niveau is welkom. Datum: 10 t/m 12 augustus 2018 Prijzen: 3 persoonskamer t 325,00 / 2 persoonskamer t 345,00 / 1 persoonskamer met privé douche en toilet t 365,00 www.facebook.com/chefyoga.nl

De YOGAKRANT geeft 10% korting op je boeking o.v.v. ‘Met de Yogakrant naar Ameland’! Mail je adres en kamer naar keuze naar: contactchefyoga@gmail.com en doe mee. Plek voor max. 14 deelnemers.

traditie • interviews • impact • kennis

Al 29 jaar hèt platform voor yoga.

Tijdschrift voor Yoga Neem nu een abonnement! 4 nummers voor t 32,00

www.abhayoga.nl | 026 4955 675

gratis

korting

Ron van der Post

- erkend door VYN -

nu met

filosofie

www.yoga.nl

EEN LENTE VOL AANBIEDINGEN EN EEN GRATIS DRAAGKOORD! De lente betekent dat we weer veel meer buiten te vinden zijn en dat kan niet zonder handig draagkoord voor je yogamat. Daarom ontvang je nu in de maanden april, mei en juni een gratis draagkoord bij iedere bestelling. Gebruik hiervoor tijdens het afrekenen de code KOORD en wij voegen het koord voor je toe!

WIST JE DAT SUPERYOGA.NL DE GROOTSTE YOGA WEBSHOP VAN NEDERLAND IS? Bij Superyoga.nl vind je jouw complete yoga uitrusting van mat tot meditatiekussen, handdoek, tas of een van de ruim 400 andere accessoires tegen een eerlijke prijs en de best mogelijke service. Met inmiddels 200 verschillende yoga matten en nog eens ruim 200 andere accessoires is de keuze niet altijd even makkelijk. Daarom staan we voor je klaar om je te helpen met het vinden van een passend product. We zijn iedere dag bezig met het uitbreiden van ons assortiment zodat we voor iedereen een passend product voor een passende prijs kunnen aanbieden. Mis je een product? Laat het ons dan weten zodat we het voor je kunnen zoeken en toevoegen aan de shop! Service en kwaliteit blijven altijd voorop staan: wij zijn pas blij als jij ook blij bent.

Met passie en liefde, Team Superyoga WWW.SUPERYOGA.NL


yogalife

de yogakrant lente 2018 • 6

Christel Jansen

de klesha’s onder de loep Een vriend van me was steevast te zwaar. Hij bewoog te weinig, hield te veel van het goede leven, tot hij een ernstige ziekte kreeg en geopereerd moest worden. Voor de operatie wilde hij in goede conditie zijn. Hij begon dagelijks te fietsen op zijn hometrainer, lette op zijn voeding en viel in mum van tijd meer dan twintig kilo af.

Een vriendin kwam in een burn-out. Ze zat vast in een baan, en durfde niet de stap te zetten om te doen wat ze eigenlijk wilde doen: beeldend kunstenaar worden. En wat mezelf betreft, het afgelopen jaar zat het tegen met een boek waar ik al tijden aan werk en ik zat er behoorlijk doorheen. De struikelblokken Hoe komt het dat we zolang ergens mee doorgaan, terwijl we weten dat het niet goed voor ons is? Volgens de yogafilosofie heeft dat te maken met de klesha’s (oorzaken van ellende), je struikelblokken. Er zijn er vijf. Onwetendheid verhindert je de dingen te zien zoals ze zijn. Je bent te veel met je eigen sores bezig om alles in een juist perspectief te zien. De tweede klesha, het ‘ik-besef’ wil zeggen dat je je te

veel identificeert je met je gedachten, vooroordelen en voorkeuren. Je houdt vast aan het beeld dat je van jezelf hebt gecreëerd. Het lukt me niet om af te vallen, ik heb een vaste baan nodig om de auto te kunnen houden, en ga zo maar door. Begeerte en afkeer zijn in feite twee kanten van één medaille. Bij begeerte blijf je verlangen naar prettige ervaringen, je blijft in je comfortzone. In de tegenovergestelde situatie, bij afkeer, verval je heel snel in de slachtofferrol. Stel je hebt chronische pijn en dat is heel vervelend, maar je vind ook dat iedereen er rekening mee moet houden. Je identificeert je met jouw pijn. De laatste klesha is angst voor de dood. Samenvattend kun je zeggen dat de klesha’s ervoor zorgen dat je de dingen niet ziet zoals ze zijn, je laat je leiden

Begeerte en afkeer zijn in feite twee kanten van één medaille. door je angsten waardoor je vastklampt aan wat je hebt en kent. Alles wat tot een verandering kan leiden, is dan eng. Vandaar dat er soms een crisis nodig is om je wakker te schudden. Je wordt dan wel gedwongen om anders naar jezelf te kijken en stappen te zetten.

kun je de patronen en neigingen die maken dat je steeds weer vastloopt, ontdekken en er op reflecteren. Dit kun je doen door meditatie, door het lezen van boeken (de yogageschriften), maar ook door regelmatig stil te staan bij je eigen handelen. Zo dring je door tot de kern van je eigen wezen en dat is het waar het bij yoga in wezen omgaat. Op de mat begint het al, door te voelen en ervaren hoe je lijf reageert op bepaalde oefeningen en hoe je geest daarmee omgaat. Op die manier hoef je het niet tot een crisis laten komen. Durf stappen te zetten, want angst is nooit een goede leidraad. Al kan een crisis ook een omslagpunt betekenen: de vriend is blijven sporten en zijn gezondheid is met sprongen vooruit gegaan. De vriendin zal misschien nooit beroemd worden, maar ze is wel tevreden met haar keuze voor het schilderen en zal niet snel meer in zo’n burn-out situatie belanden. En wat mezelf betreft: ik ben me eens goed gaan bezinnen op mijn schrijvend bestaan. Ik ontdekte ik dat ik blijf schrijven (ik doe het al mijn hele leven en het is een belangrijk onderdeel in mijn bestaan), het boek komt er met een andere insteek en ik ga weer een studie beginnen om nieuwe input te krijgen. Waar een crisis allemaal niet toe kan leiden.

Volgens de Vedanta zijn er vijf oorzaken van smart: 1. Onwetendheid / Avidya 2. Gehechtheid (ik ben heid, zelfingenomenheid) - Asmita 3. Egoïsme (begeerte, hunkering) / Raga 4. Haat (irritaties, vijandschap) / Dvesa 5. Angst (angst voor de dood, levensdorst) / Abhinivesha

oefening

verander je blik in de kaars / Sarvangasana

Kom ontspannen om op je rug liggen en breng je benen naar je borst. Breng ze dan iets naar achteren en omhoog, terwijl je je handen zo hoog mogelijk tegen je rug plaatst. Omgekeerde houdingen brengen extra bloed naar de hersenen en het gezicht. Het hart komt tot rust. Heeft een verjongend effect. Deze houding helpt om dingen eens vanuit een ander

TERRA YOGA

perspectief te zien: je zet jezelf, je leven letterlijk ‘op zijn kop’. Versterkt de baarmoeder. Een goede houding tegen overgewicht. Omgekeerde

www.terrayoga.nl Wat dan wel? Zelfonderzoek is een belangrijke pijler van de yogafilosofie. Door zelfonderzoek

De vijf klesha’s

Foto: Harold Pereira

Waarom je soms een crisis nodig hebt om stappen te zetten

houdingen zijn ook de Handstand en de Kopstand. Oefen deze wel met een ervaren docent.

Christel Jansen is yogadocent en geeft workshops

Doe deze houding niet bij een hoge bloeddruk of

LosSchrijven, een combinatie van yoga en schrijven.

tijdens je menstruatie.

india omhelsen Ariane Grigo over haar reis naar India

Afgelopen jaar besloot ik naar een land te reizen waar ik nooit naar toe wilde: India. Ik wilde mijn leraar Dharma Bodhi te ontmoeten en een Nadi-reading (inzage in je bestemming) ontvangen. Het tijdstip was onmogelijk. Ik zat klem tussen afspraken, familie en het eindexamen van mijn 2-jarige yoga docentenopleiding. Toch voelde het als een innerlijke roep.’ maar echt open en zonder verwachting zijn we nooit. Leven, ervaringen, media, onze zingeving, alles vult de ruimte voordat we werkelijk aankomen. Als een kamer die al ingericht is voordat je er voor het eerst binnengaat. In India zijn de mensen vriendelijk. Zelfs als ze je ‘belazeren’, is het met een glimlach en veel liefde. En als je wezenlijke hulp nodig hebt, wordt die meteen gegeven.

Vanaf het moment dat ik in India aankwam was alles anders dan ik me had voorgesteld. Ik besefte dat ik altijd een idee heb hoe iets zal zijn: een gedachtenframe gevuld met projecties, verzamelingen informatie uit vorige ervaringen, kleur, zoeken naar zingeving, verlangens en meer. We zijn soms zacht,

Een prachtige les Hoe minder je wilt begrijpen, des te aangenamer de reis. Zo kan in een prachtige ceremonie de priester opeens stoppen met chanten en even een uitgebreid telefoongesprek voeren. Waarom het leven buitensluiten om heilige momenten te creëren? Alles is in alles! De vedische chants kunnen je hart laten exploderen. Zo zat ik met tranen overstroomde wangen uren op de stenen vloer in de ashram van Ramans Maharashi vol ontroering de prachtige klanken in me

op te nemen. Je doet dingen die je nooit voor mogelijk had gehouden, bent de hele dag druk met niets en kunt de slappe lach hebben over chaos, roomservice en ‘past lifes’ …. Is dat nou een spirituele reis? Ja! Alles past perfect Ineens werd ik me er van bewust dat alles wat er is in mijn wereld als een perfect puzzelstuk past. India heeft me op de meest eenvoudige, onopvallende manier laten zien hoe perfect en detailleert ons vermogen is om ons leven te creëren. Mijn diepste inzichten, ontgoochelingen soms, kwamen door de kleine dingen.

Dat wat zo dagelijks is dat we het aan ons voorbij laten glijden met een zucht, zonder aandacht. Grootheid zorgt voor onzorgvuldigheid. Lawaai overstemt de muziek van de krekel, de expressie van een vlinderslag. Al kijkend naar de wolken mis je de aarde. Met tranen in mijn ogen vind ik woorden vol dankbaarheid. Kijk goed naar de kleine dingen. Loop langzaam en met aandacht in verbinding en laat alles wat je raakt je eigen verhaal zijn. Embrace it all! Ariane Grigo / www.source-creations.com

Yoga , meditatie, coaching, massage op de Kaap www.source-creations.com


yogalessen

de yogakrant lente 2018 • 7

Meebewegen

Corine Lepoutre

Foto: Harold Pereira Uit het boek: Mula: yogahoudingen en Hindoesprookjes

Het proces van verandering is altijd gaande. Alles verandert voortdurend. In de natuurkunde, maar ook in de eigen ontwikkeling. De Grieken noemden dit Panta Rhei. Of het nu ijs is dat smelt tot water en dan overgaat in gas, of de kleine ouderdomsrimpeltjes die je ziet verschijnen in je gezicht. Alles verandert, de relaties met de mensen om je heen en de nieuwe versie van het besturingssysteem van je mobiele telefoon.

Alles verandert in een eigen tempo, langzaam of snel. Daarin meebewegen is een competentie waar je wat aan hebt. Niet in de weerstand schieten, maar juist de flow volgen. Het gebeurt toch, dus blijf er maar bij. In het universum beweegt ook alles zonder ophouden. De aarde draait zowel om haar as als in een baan om de zon; alles in het universum is altijd en voortdurend in beweging. Zonnen verdampen, nieuwe hemellichamen ontstaan. Leven is bewegen, leven is verandering toelaten.

De adembeweging is vergelijkbaar met de beweging van de oceaan, je voelt in- en uitademing als eb & vloed opname & verspreiding ontvangen & schenken ontstaan & vergaan… Ad van Dun

De adembeweging Bij mindfulness leren we het proces van het volgen van de verandering door in het moment aanwezig te blijven. Van moment tot moment te volgen wat er gebeurt. De adem wordt daarbij vaak als ‘anker’ gebruikt, de adembeweging om de aandacht te richten. Bij de ademhaling blijven betekent ook de verandering opmerken, de cadans waarnemen. Volgen wat er gebeurt Met het volgen van bovenstaand voorbeeld, de ademhaling, ontdek je dat ieder moment anders is. Het rijzen en dalen van de borstkas, het vullen en leeglopen van de longen. Door de ademstroom te volgen van moment tot moment ontdek je een ritme waarin allerlei subtiele verschuivingen optreden. Zo bestaat ons leven uit kleine subtiele veranderingen, uit veranderingen die je zelf niet in de hand hebt, zoals ouder worden, en veranderingen waar je zelf sturing aan geeft. Het observeren van veranderingen brengt rust en overzicht

met zich mee. Door deze observatie kunnen de dingen die in je leven spelen een plek krijgen. Observatie Bewustzijn begint bij het observeren van de verandering. Dus niet een verandering willen afdwingen, willen dat iets anders is dan het is, maar het observeren van de werkelijkheid. Daarbij hoort ook het oordeel eraf halen, waaruit moeiteloos leven ontstaat. Niet denken: ‘dit vind ik leuk, dat vind ik vervelend’, maar alleen observeren. Bij lichamelijk ongemak betekent dit de pijn waarnemen en erbij blijven. Dat wordt ook wel keuzeloos gewaarzijn of eenvoudig gewaarzijn genoemd. Bijzonder aan deze vorm van aandacht richten is, dat er een observatie van de verandering plaatsvindt. Zo blijkt de pijn niet altijd even hevig te zijn, maar vele ‘kleuren’ te kennen. Pijn verandert als je er aandacht aan geeft, of althans, je merkt op dat er iets gebeurt, dat de pijn aantoonbaar kan veranderen of verschuiven. En niet alleen de pijn verandert, alles verandert. Ieder moment is nieuw, ieder moment is anders. Vipassana meditatie Verandering opmerken in het huidige moment wordt geoefend bij Vipassana meditatie. Vipassana betekent letterlijk de ‘dingen zien zoals ze werkelijk zijn’. Dit is een techniek waarbij ‘De kunst om te leven’ geoefend wordt met als doel het wezenlijk genezen van al het menselijk lijden. Door deze meditatievorm te

beoefenen ontstaat er onthechting. Je gaat ervaren dat alles in deze wereld tijdelijk is, van een lichamelijke sensatie tot een gebroken hart. Het is zelftransformatie door zelfobservatie. Er vindt dus verandering plaats in je kijk op het leven puur door veranderingen te observeren. Transformatie Behalve kleine veranderingen kunnen er ook grote veranderingen plaatsvinden in persoonlijke levens. Dat noemen we dan transformatie. Het Sanskrietwoord Anice betekent ‘niet permanent’, ofwel, niets is permanent, alles verandert. Bij een tiendaagse Vipassana meditatie wordt dit geoefend door gedurende een aantal dagen op de steeds veranderende stroom van de adem bij de neusgaten te focussen. Daarna volgen dagen met het observeren van alle lichaamssensaties. Door deze veranderende lichamelijke gewaarwordingen te observeren, hun natuur te begrijpen en er niet op te reageren wordt gelijkmoedigheid en onthechting ontwikkeld. De transformatie bestaat eruit dat je in staat bent en blijft om mee te bewegen met de veranderingen in je leven. Een training waarbij je jezelf bevrijd van ellende, met als uiteindelijk doel volledige bevrijding. Corine Lepoutre is mindfulness trainer en life coach bij de Mindful Academy. Ze geeft mindfulness en heartfulness trainingen, en begeleidt retraites en coachings trajecten. Voor meer informatie: www.mindfulacademy.nl / info@mindfulacademy.nl

Het begint bij jezelf!

Aan de slag

met de energiebanen De fervente yogabeoefenaar heeft er vast wel van gehoord. De nadi’s, de energiebanen die door ons lichaam lopen. Volgens de yogaleer zijn er maar liefst 70.000, je kunt ze zien als heel fijne zenuwbanen. Ze zorgen ervoor dat de energie door ons lichaam wordt getransporteerd, zodat we mobiel zijn en effectief bewegen en onze kracht inzetten. Maar blokkeert het ergens in deze energie stroom (bijvoorbeeld door een blessure of door stress) dan kan dat uitmonden in vervelende pijn- of vermoeidheidsklachten.

de ademhaling, de behandeltechnieken gecombineerd met de yogatherapie oefeningen en het verwerven van bewustzijn en inzicht door de NMT. Het boek bevat ook een compleet anamneseformulier en is handig voor yogatherapeuten, want naast de behandelwijze, staan er ook een aantal houdingen in met hun werking. Maar ook een ieder die zich wil verdiepen in het energetische effect van yoga houdingen kan aan de slag met dit bescheiden en rijkelijke geïllustreerde naslagwerk.

e

10 lesdagen 475 euro.

Intensieve Yoga Scholing 4 jaar, kosten op aanvraag. Start januari 2019.

h

Remo Rittiner, Herstelmethode nadi-spiertherapie.

Remo Rittiner, yogaleraar, ayurvedisch therapeut en auteur van Het grote yogatherapieboek, komt nu met een methode om blokkades of onderdrukte gevoelens (die zich vaak uiten in chronische pijnklachten) op te lossen en te genezen. Hij noemt zijn methode NMT (Nadi Muskel Therapie), waarbij hij nadi-drukpunten, de sen-banen uit de traditionele Thaise massage combineert met de westerse Triggerpoint methode. In zijn helder opgezette boek Herstelmethode nadi-spiertherapie gaat hij eerst in op de basisbegrippen van de spierfysiologie, op oorzaken van spierspanningen, het ontstaan van chronische pijn. Vervolgens legt hij het hoe en waarom van de drie pijlers van zijn behandelmethode uit:

middel van omvattende behandelprogramma’s en yogatherapie. Uitgeverij Elikser. t 24,95. Tekst: Christel Jansen / www.terrayoga.nl

&win

mail&win De YOGAKRANT geeft 3x ‘Herstelmethode nadi-spiertherapie’ weg’ Mail* je adres naar: mailenwin@ yogakrant.nl *voor 27 juni 2018

India Yoga reis 14 oktober t/m 3 november 2018. Drie weken leven in Santosh Puri Ashram in Haridwar, Noord India. Het hele programma is gericht op Yoga. Geheel verzorgd 2.500 euro incl. ticket. Info bijeenkomst 24 juni 2018, 13.00-15.00 uur.

Spanningen, pijn en blokkades opheffen door

Mail !

Basis Yoga Scholing

h

Ayurvedisch Yoga Weekend Met dr. Alaknanda Puri 13 t/m 15 juli 2018

Meer informatie vindt u op www.yogascholing.nl of bel 06 534714 36

Hatha & Meditatie

Bedrijfsyoga

Zwangerschapsyoga

Workshops & opleidingen


yogafood

de yogakrant lente 2018 • 8

go vegan en

het yoga dieet De helft van de volwassenen in Nederland heeft overgewicht of obesitas. Het blijkt lastig om blijvend, alleen op wilskracht, af te vallen. Bij de meeste diëten vliegen op de korte termijn de kilo’s eraf, om er na verloop van tijd dubbel zo hard aan te komen. Tijd voor een nieuwe benadering voor een groeiend probleem. En de dieperliggende oorzaken te onderzoeken. Yoga kan helpen meer contact met je lichaam te ontwikkelen. Het kan ervoor zorgen dat je je lichaam meer met aandacht ‘voedt’, waardoor je eetbehoeften veranderen. Het kan helpen je diepere emoties op liefdevolle wijze te onderzoeken. En zo te leren om beter voor jezelf te zorgen. Het op wilskracht onthouden van voedsel is volgens ons oergevoel tegenstrijdig: we hebben immers voedsel nodig om te overleven. Het zou jammer zijn voedsel als ‘vijand’, ‘teveel’ en ‘slecht’ te gaan zien. Ontwikkel, mede door yoga, contact met je lichaam en je behoeftes. Overmatig eten kan een probleem worden als het een manier wordt om niet te ‘voelen’, en letterlijk een beschermlaag aan te brengen. Onderzoek waarom je eet: is het vanwege stress, angst of vermoeidheid? Is het als beloning? Misschien kun je pijnlijke gevoelens ervaren en verwerken, en leren jezelf op andere manieren belonen. Zout en zoet Suiker heeft een fysieke en emotionele verslavende werking, en de voedingsindustrie speelt hier handig op in door werkelijk overal suiker aan toe

40 jaar

te voegen. Zoet gebruiken we als troost, tevens aangemoedigd door verleidende commercials. Zoet is een oppepper, en beloning, een middel tegen stress en een troost. Na het eten van zoet heeft het lichaam behoefte aan balans en schreeuwt het om zout. En zo wordt de cirkel steeds versterkt. Door deze kennis kun je je bewust worden van wat je eet en waarom. Probeer te kiezen voor natuurlijke voeding zonder toevoegingen. En leer luisteren naar wat jouw lichaam wél nodig heeft.

13 gouden Yoga-dieet tips • Verdubbel de hoeveelheid groente en fruit. Vezels geven een verzadigd gevoel. Als we voldoende mineralen en vitamines binnenkrijgen, krijgen we minder ‘cravings’ naar zout, vet en zoet. • Drink water of kruidenthee als je dorst hebt. Stop met alle sapjes en drankjes. Ze bevatten veel suikers waar je lichaam niets aan heeft. Bovendien is onderzocht dat er geen vitamines meer in zitten. • Gember is een wondermiddel. Het helpt bij afvallen en kalmeert de darmen. Reguleert de bloedsuikerspiegel. En werkt ontstekingsremmend. Drink het als thee of eet gewoon een stukje. • Zorg voor een goede darmwerking. Teveel zout en witte geraffineerde producten leidden tot verstopping. • Zorg voor vetten zoals omega 3, dit zit bijvoorbeeld in lijnzaad en vette vis. • Vast af en toe een dag, en geef je lichaam rust. • Eet alleen als honger hebt.

• Vervang witte door natuurlijke suikers zoals oersuiker en ahornsiroop. • Eet heel, biologisch fruit ipv voorgesneden. • Drink warm water met een uitgeperste citroen op een nuchtere maag. • Neem de tijd voor de maaltijd. Zie het als een rustmoment. Een belangrijk deel van de spijsvertering begint in de mond. • Zorg dat je altijd een gezonde snack bij je hebt voor tussendoor—gedroogd fruit of noten. • Vergaar kennis over voeding: wat doen E-nummers, aspartaam (en andere suikervervangers) met je lichaam? Bewezen is dat kennis over voeding helpt te veranderen.

Onkruid Dat wil je toch niet missen?

red jezelf & de wereld

Gezondheid De mens is een omnivoor en kan prima overleven zonder vlees te eten. Een mens heeft lange armen, om vruchten van de bomen te plukken. Ons gebit is gemaakt om te malen en niet direct om vlees te verscheuren. Toch eet 42% van de Nederlanders dagelijks vlees. Overmatig vlees consumeren wordt steeds meer in verband gebracht met welvaartsziektes als diabetes en hart- en vaatziekten. Milieu De gigantische vleesproductie heeft ernstige gevolgen voor het dierenwelzijn en het milieu. Voor vlees is 100 keer zoveel water nodig als voor hetzelfde gewicht aan graan. Zo verbruikt een vleesetende westerling dagelijks 3.600 liter per dag. Een vegetariër een stuk minder: zo’n 2.300 liter water per dag. Om tot 1 kg biefstuk te komen, moet de koe een hele weg afleggen. Ten eerste moet een koe veel eten. De meeste vleeskoeien staan binnen en eten geïmporteerd krachtvoer zoals soja, maar liefst 40 tot 100 kg per dag. Ook moet de koe zelf water drinken, wordt de stal met water schoongemaakt en is er water nodig voor het transport en het slachten van het dier. Achteraf moet het vlees koel bewaard worden. Zo kom je voor 1 kilogram vlees aan ruim 15.000 liter water. Dat zijn zes Olympische zwembaden. www.veganchallenge.nl

Gratis

verrassingspakket t.w.v. €50,- bij een jaarabonnement

Meld je vandaag nog aan via: www.onkruid.nl óf bel naar 0251-257924 6 keer per jaar al het nieuws op het gebied van gezondheid, alternatief leven, duurzaamheid en lifestyle extra voordeel voor jou als abonnee een wekelijkse nieuwsbrief met de leukste tips en het laatste nieuws een leuk en verrassend welkomstcadeau yogakrant.indd 1

15-3-2018 14:03:14


yogahealing

de yogakrant lente 2018 / 9

Luisteren

Door: Elske Feitsma

naar je lichaam Soms vraagt ons lichaam duidelijk om een aanpassing van ons levensritme, bijvoorbeeld bij ziekte, zwangerschap, vermoeidheid of ouderdom. Maar hoe doe je dat? Hoe luister je naar je lichaam? En waarom is luisteren naar je lichaam zo belangrijk?

Het lichaam is sensitief en ontvankelijk. Het neemt op allerlei lagen waar, van heldere zintuiglijke waarneming tot zeer subtiele signalen. Onze zintuigelijke waarnemingen kunnen we doorgaans eenvoudig duiden; visuele prikkels geven een duidelijk beeld en we proeven direct of voedsel bedorven is of niet. Lastiger wordt het als we signalen krijgen die minder makkelijk te herleiden zijn. We hebben hoofdpijn, nemen een aspirine maar de bron van de hoofdpijn blijft onbekend. Een zeurende pijn in de onderrug heeft ons iets te vertellen, maar zolang we in ons eigen bed slapen, blijft de pijn hanteerbaar en blijven we doorgaan. We zijn al een tijd moe, maar iedereen is druk dus moeheid zal er wel bij horen… Er zijn talloze voorbeelden van fysieke klachten te bedenken waar we allemaal weleens tegenaan lopen en waarbij we ‘gewoon doorgaan’. Maar wat is er echt nodig? Wat heeft het lichaam te vertellen? En waarom is het zo lastig om ernaar te luisteren? Verandering Ieder signaal, hoe subtiel ook, vraagt om aandacht en bewustwording. En dikwijls weten we dat er dan iets moet veranderen; dit kan een aanpassing in levensstijl, voeding, werk, relatie of woonplek zijn. En veranderen is niet makkelijk, vandaar dat we er vaak voor kiezen om de signalen te negeren. Maar hoe hardnekkiger we de fysieke signalen negeren, hoe harder het lichaam gaat schreeuwen om aandacht. Aan een burnout gaan vaak maanden van subtiele signalen vooraf totdat het lichaam helemaal uitschakelt. Zo kijken Tibetaanse genezers ook met name naar het energielichaam waar de patronen van een toekomstige ziekte al zichtbaar zijn. Door eerder te luisteren en te reageren op je lichaam, voorkom je ergere klachten. En het geeft je een diepere verbinding met je lichaam waardoor je meer geaard en vitaler bent. Door mee te gaan op de stroom van het lichaam en veranderingen te zien als onderdeel van die stroom, ervaar je meer gemak en geluk.

De kracht van yoga Yoga leert je omgaan met veranderingen door de rust en ontspanning in je lichaam te versterken, maar belangrijker nog is dat yoga je leert luisteren naar je lichaam. Iedere beweging, iedere in- en uitademing en iedere asana leert ons beter afstemmen op het lichaam en op wat het lichaam nodig heeft. Door het hoofd min of meer uit te schakelen, komt de continue ruis tot rust en in die stilte horen we de stem van ons lijf. Als yogadocent geef ik puur intuïtief les. Ik bereid niets voor en laat mij leiden door mijn lichaam die ook weer afgestemd is op de energie van de groep. Tijdens mijn zwangerschappen was ik echter door de misselijkheid bijna niet in staat om yoga te doen en dat leverde veel innerlijke strijd op. Een hele reeks mentale oordelen kwamen boven die mij nog verder afbrachten van yoga. Maar mijn wekelijkse lessen gingen door… Zittend op een stoel leerde ik subtieler voelen hoe de asana’s inwerken en vanuit dit voelen gaf ik les, zonder zelf fysiek mee te doen. Zo heb ik nog verfijnder leren luisteren naar mijn lichaam en voel ik feillozer waar in mijn lichaam een asana doorwerkt en wat de kracht van yoga is. Deze ervaring was voor mij werkelijk transformerend en op momenten dat ik geen yoga kan doen (fysiek of qua tijd) kan ik in mijn energielichaam de helende werking van yoga oproepen. Dit bracht mij tot een vorm van yoga die je leert ervaren op een heel subtiele laag. Door nog meer te vertragen en slechts kleine bewegingen te maken, voel je iedere verandering in je lichaam wat je gezondheid ten goede komt. De wijsheid van jouw lichaam Jij bent jouw lichaam, alles wat je denkt, voelt of ervaart wordt fysiek voelbaar. Door te vertragen en te verstillen, open je je voor de wijsheid van je lichaam. Door subtiel te bewegen wordt duidelijk hoe je hoofdpijn samenhangt met de spanning in je onderrug. En hoe je moeheid een uiting is van negatieve denkpatronen. Alles hangt met elkaar samen en jouw lichaam laat je zien hoe. Luisteren naar je lichaam is het grootste geschenk dat je jezelf kan geven! Elske Feitsma is feminine embodiment coach, yogadocent en schreef de boeken Chakra lifestyle en De authentieke vrouw. Onlangs is zij begonnen met het geven van Feminine Embodiment Yoga, een vorm van yoga die zij zelf ontwikkelde.

Universele genezing De MIR-Methode is een unieke zelfhelingsmethode die Mireille Mettes heeft ontwikkeld. De naam ‘MIR’ staat voor Mentale en Intuïtieve Reset. ‘MIR’ betekent ‘Vrede’ in het Russisch. De methode brengt vrede in het hoofd, het hart en in het leven. Breng je lichaam en geest weer naar zijn oorspronkelijke stand. Voor wie is de MIR-Methode®? De MIR-Methode is bedoeld voor mensen met emotionele en lichamelijke klachten die daar zelf wat aan willen doen. De MIR-Methode zorgt er namelijk voor dat het zelfhelende vermogen van je lichaam wordt geactiveerd. Het is eenvoudig uit te voeren op ieder moment van de dag. De MIR-Methode doen Het uitvoeren van de MIR-Methode kost je niet meer dan 2 x 2 minuten per dag. Wat je daarbij nodig hebt, is doorzettingsvermogen om het minstens 4 weken vol te houden. Spreek iedere stap 3x hardop uit terwijl je over je hand aait W Stap 1. Zuurgraad optimaliseren. W Stap 2. Detox alle toxische belasting. W Stap 3a. Vader loskoppelen. W Stap 3b. Moeder loskoppelen. W Stap 4. Meridianen zuiveren. W Stap 5. Alle tekorten aanvullen. W Stap 6. Hormoonstelsel in evenwicht brengen. W Stap 7. Basisbehoeften aanvullen. W Stap 8. Chakra’s en aura optimaliseren. W Stap 9. Missie verduidelijken Onveiligheid: een voorbeeld Deze methode kan helpen op ieder gebied van je leven. Bijvoorbeeld bij heimwee, voel je je onveilig zodra je op reisgaat? Door punt 3, ‘Vader loskoppelen.

Moeder loskoppelen’ maak je je los van de invloed en wordt je je bewust hoe je ouders omgingen met reizen, met nieuwe situaties, met nieuwe mensen. Alles wat jou daarin nu belemmert, ga je loskoppelen. Stap 4: ‘Meridianen zuiveren’: de ‘angst voor het onbekende’ schrijft de Chinese geneeskunst toe aan de dikke darmmeridiaan. Angst en onveilig voelen horen bij de niermeridiaan. Door stap 4 haal je die angsten weg uit je meridianen. Je gaat dan letterlijk minder angst voelen. Stap 5 ‘Alle tekorten aanvullen’ zorgt ervoor dat voedingsstoffen aangevuld worden. Tekorten aan vitamines of mineralen kunnen er voor zorgen dat je meer angst en onzekerheid voelt. Stap 6 ‘Hormoonstelsel in evenwicht brengen’ is vooral voor heimwee gericht op de schildklier. Wanneer die in onbalans is, voelen mensen sneller gevoelens van onzekerheid en nervositeit. Hetzelfde geldt voor onbalans in de hypofyse, waardoor met name vrouwen gevoeliger zijn voor onverwachte gebeurtenissen. Stap 7 ‘Basisbehoeften aanvullen’ is eigenlijk de belangrijkste stap om heimwee aan te pakken. Daar waar je weer Veiligheid, Zekerheid en Vertrouwen weet aan te vullen, zul je van binnen sterker worden. Stap 8. ‘Chakra’s en aura optimaliseren’ helpt bij heimwee, met name vanwege chakra 1. Deze chakra is heel bepalend om je welkom te voelen op aarde. Mensen die niet goed in hun lichaam zitten, hebben vaak een verstoorde chakra 1. Dit kan al bij de bevalling ontstaan. Kijk naar de uitgebreide instructievideo voor de hele uitleg. www.mirmethode.nl

Ontspan je ogen

30%

korting

Tijdens yoga gebruiken we iedere spier, dus ook de oogspieren. Zoals we scheel kijken in de leeuwhouding, maar ook tijdens torsies draaien we de ogen mee. In de savasana, de eindontspanning, is het belangrijk dat alle opgebouwde spanning uit de alle spieren, en ook de ogen, wegvloeit. Doordat we tegenwoordig veel meer tijd achter een beeldscherm doorbrengen, is onze blik vaak gefixeerd. Dit belast onze ogen en zorgt voor veel spanning. Terwijl ogen juist baat hebben (net als ieder deel van je lichaam) bij ontspanning, beweging, buitenlucht en daglicht. Beweeg ze dus zo vaak mogelijk alle kanten op. En zorg tevens voor een diepe ontspanning. Onderzoek het volgende:

www.yoginess.nl

De authentieke vrouw

De authentieke vrouw Elske Feitsma / 253 pag. 9789082331110 /

t 23,90 www.bol.com

De authentieke vrouw is een boek voor alle vrouwen die willen thuiskomen in zichzelf en verlangen naar een diepere verbinding met hun vrouwelijke natuur. Het boek is een ontdekkingsreis naar de vreugde en het mysterie van vrouwelijke wijsheid.

• 1. Heb je droge, rode of jeukende ogen? • 2. Ga je fronsen of ‘knijpen’? • 3. Heb je vaak hoofdpijn? • 4. Slaap je slecht? • 5. Zie je wazig zonder bril?

Speciaal voor de yogakrant lezers: Ontvang met de code YOGAKRANT 30% korting. Kijk op: https://volzicht.nl/ontspanningsoefeningen-envoeding-voor-de-ogen/

Heb je een of meer van deze vragen met “ja” beantwoord? Dan functioneren je ogen niet op de normale manier. Waarschijnlijk gebruik je een bril of lenzen. Maar dit is geen echte oplossing voor het probleem. Het Ogen Wellnesspakket biedt wel de oplossing voor oogklachten en wazig zicht.

Deze actie is geldig t/m 15 mei 2018.


yogaayurveda

de yogakrant lente 2018 • 10

ayurveda & verandering “Volgens Ayurveda stroomt alles, ook al lijkt het nog zo vast. Dat geldt zelfs voor het element Aarde. Maar ook bijvoorbeeld voor ons botweefsel; ook dat ‘stroomt’ volgens Ayurveda. Er als daar wat ‘uit stroomt’, verlaat via de haren en de nagels ons lichaam. Want ook iets ‘vasts’ als botweefsel verandert voortdurend.” noemt dit Prakriti: de baarmoeder van het universum brengt voortdurend een grote ‘lichtshow’ van verandering voort. Oneindig bewustzijn verdicht zich in allerlei fasen tot en met het element Aarde. Ook de Aarde is voortdurend in een staat van verandering.

Dravya: de ‘stromende’ substanties In Ayurveda wordt de Sanskriet term Dravya vertaald met het woord ‘substantie’. Dat woord lijkt vanuit ons moderne denken op iets vast en onveranderlijks. Toch is het woord Dravya afgeleid van drava – en dat betekent ‘stromen’. Alle zaken in het leven – ook al lijken ze nog zo vast – stromen en veranderen, al lijkt dat soms onzichtbaar. Dat geldt dus ook voor substanties zoals aarde, steen, hout, en – in het lichaam – het botweefsel. Alles verandert altijd Het enige dat in ons leven niet verandert is ‘bewustzijn’: het heeft geen begin en geen einde, het kent geen specifieke locatie, en het is er altijd. Datgene dat in het bewustzijn een vorm of ‘gestalte’ aanneemt, dat verandert altijd. Ayurveda

Prana – de stroom van intelligentie Bewustzijn is oneindig intelligent. Vanuit de Prakriti baarmoeder stroomt deze oneindige intelligentie in een altijd veranderende stroom van Prana het zichtbare universum in. Daarin neemt het vloeiende en vaste vormen aan. De kaders van die verandering – waarin steeds nieuwe vormen zich manifesteren – noemen we in de volksmond ‘tijd’ en ‘ruimte’. Het zijn de entiteiten waarbinnen verandering kan plaatsvinden. Maar ook zij zelf veranderen van vorm. De ruimte van het universum dijt alsmaar uit, en de tijden ‘veranderen’, zoals de seizoenen. Seizoenen gaan over verandering Ayurveda ziet seizoenen als ‘vormen van tijd’ waarin telkens andere eigenschappen zich manifesteren. Zo is de zomer ‘warm’ en de winter ‘koud’ van eigenschap. Verandering van seizoen kan in ons organisme de dosha’s – vata, pitta en kapha – verstoren, maar vooral vata. Omdat juist vata de dosha van stromen en verandering is. Veel zorg gaat in ayurveda naar het in evenwicht houden van de dosha’s, juist in tijden van (seizoens)verandering. In de praktijk betekent dat simpeler eten, extra

Coen van der Kroon Program Director bij Delight Academy | Ayurveda www.delightyoga.com/studio/ayurveda-training

dosha-ondersteunende kruiden, en meer oliemassages. Zelfs je botten zijn voortdurend in verandering Vata is via de ‘lege’ en ‘droge’ elementen Ether en Lucht, nauw verbonden aan botweefsel in het lichaam. Botten hebben ook ‘lege’ ruimte in zich. Goede zorg voor de vata dosha leidt tot betere botten. En tot een beter metabolisme in de botten. Want botten veranderen en stromen. Bot wordt aangemaakt in het lichaam – in wat ayurveda het begin van het botkanaal noemt. Daarna ‘stroomt’ bot door het botkanaal en verlaat het lichaam via haren en nagels. Dat betekent ook dat je zo’n verandering in goede zin kunt beïnvloeden. Daarvoor bestaan er ayurvedische supplementen: zoals guggulu: een medicinale wierookhars die helpt nieuw botweefsel aan te maken. Ook ziekte is niet statisch We denken vaak dat een ziekte statisch is – gewoon omdat er een naam aan kleeft. Vanuit ayurvedisch perspectief is dat niet zo. Omdat alles in het leven stroomt en verandert, geldt dat ook voor ziekte. Ziekte is een proces van verandering en dynamiek. Een ayurvedisch arts of practitioner kijkt daarnaar, en naar hoe je jezelf in de goede richting van evenwicht kunt ondersteunen. Als je als vata type last van kapha (slijm) in je longen of bronchiën hebt, dan kun je drogende en hete medicijnen nemen, zoals gemberpoeder, je borstgebied open maken met yoga oefeningen. Maar als de kapha eenmaal vermindert is, moet je niet op dat ‘standaard’ recept verder varen.

Dan zou het te droog kunnen worden in je longen. Het is dus belangrijk om het proces van verandering goed bij te houden in een ziekte: vata is van nature droog, dus als de verstoorde kapha weg is, kun je het proces aanpassen – ofwel veranderen – op basis van de nieuwe situatie. Het leven is verandering Van de geboorte tot de dood zijn we in een groot proces van verandering en transformatie. Lucht drijft de stroom aan en Vuur zet daadwerkelijk dingen om van A in B. Daarom speelt met wijsheid omgaan met Vuur ook zo’n belangrijke rol in wetenschappen als yoga en ayurveda. En voor ons lichaam helpt een goede kennis van de drie dosha’s – waarin alle elementen inclusief Lucht en Vuur een grote rol spelen – om verandering in het leven in positieve zin te ondersteunen en te dragen. Agni ofwel vuur – de spil in verandering Mensen zijn potentiële vuurmeesters en juist het element Vuur staat symbool voor de ultieme kracht van transformatie. Mensen kunnen vuur op een wijze of onwijze manier gebruiken. Een manier daarvan is gewoon bij vuur in de buurt zijn. Dat weten we van binnen, en daarom is bij een open haard of bij een kampvuur zitten en het brandend houden zo voedend. Maar ook, met behulp van ayurveda, je spijsverteringsvuurtje leren observeren en bijhouden – in al haar veranderingen – ook dat is bevredigend op een dieper niveau. Het is een eerbetoon aan de grote krachten die ons levend houden – vol verandering en verbazing!


yogalife

de yogakrant lente 2018 / 11

transformatie

simply ayurveda

Mail ! &win

Engelse bestsellerauteur Jasmine Hemsley laat in dit boek zien dat koken volgens ayurvedische principes gemakkelijk is en uitstekend aansluit bij de westerse smaak. Met 140 heerlijke recepten draagt Hemsley bij aan de ayurvedische voedselfilosofie om het lichaam te voeden, te onderhouden en te herstellen voor een optimaal evenwicht tussen lichaam en geest. Resultaat: meer levenskwaliteit en energie. East by west van Jasmine Hemsley De YOGAKRANT geeft 3x ‘East by west’ weg’ Mail* je adres naar mailenwin@yogakrant.nl *voor 27 juni 2018

Voel je goed! slechts

610,00

elke dag yoga: bestel nu het ebook feelgood yoga Het eboek Feelgood yoga helpt je om in je dagelijkse leven goed voor je ziel, je lijf en je voeding te blijven zorgen. Creëer rust en ruimte voor jezelf en je emoties en leer liefdevol naar je leven te kijken. Bestel nu voor slechts t 10,door een mailtje naar info@yogakrant te sturen o.v.v. ‘ebook Feelgood Yoga’.

De aanleiding om yoga te gaan doen heeft vaak te maken met de wens om zowel fysiek als mentaal te veranderen. Af te vallen, leniger, rustiger of energieker te worden. Maar yoga is vooral een spiritueel proces.

Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder.

Hoofdbehandelingen voor een mentale gezondheid Dr. Prathima Nagesh

Info of inschrijven? www.lies-ameeuw.com

Jed McKenna noemt dit zelfonderzoek spirituele autolyse: spirituele zelfontleding. Hij raadt aan je bevindingen op te schrijven. Zo creëer je afstand, en kun je het herlezen en herschrijven tot je klaar bent met die gedachte. Door weg te strepen wat niet waar is, ontdek je wat echt waar is.

Lao Tse

En ja, yoga werkt. Naast fysieke veranderingen kun je je psychisch beter gaan voelen; je zelfbeeld verbetert, je voelt je lekkerder in je lijf. Gestresste mensen worden rustig, wazige mensen helder. Verbeteren De yogafilosofie is een training voor het bewuster opmerken en bijsturen van je gedachten. Als gevolg hiervan kun je meer balans en rust gaan ervaren in je leven. Soms storten mensen zich in de discipline van dagelijks yogaoefeningen doen, ze kopen hippe yogakleren en attributen, volgen een yogaopleiding en worden leraar om hun inzichten te delen. Maar is dit echt een transformatie? Soms veranderen slechts je gewoontes. Transformatie Yoga kun je benaderen als een alchemistisch proces, waarbij je innerlijk lood in goud transmuteert, in plaats van het een likje goudverf te geven. Een transformatieproces als dat van een rups die in een vlinder verandert. De rups is in zijn beginstadium zelfzuchtig, hij eet continu en vreet planten kaal. De yogi in zijn/haar ‘rupsenstadium’ is ook hongerig, hij neemt alle yogaoefeningen en filosofie die hij maar kan vinden tot zich, om gezonder, beter en helderder te worden. Wie ben ik? Als de rups verzadigd is bouwt hij een cocon om zich heen en trekt zich terug om vervolgens van vorm te veranderen.

SCHOOL VAN AYURVEDA vzw

Cursus

Oefening 2: Schrijfopdracht

zaterdag 19 mei zondag 20 mei 2018 Gent, België

De yogi gaat op een bepaald moment ook naar binnen en sluit zich af voor de invloeden van buiten. Hij buigt zich over de vraag: ‘Wie ben ik?’ De bekende yogi Ramana Maharishi gaf deze vraag als essentie van zijn leer door aan zijn leerlingen. Een vraag die alleen jij kan beantwoorden. Bij het beantwoorden ga je op zoek naar de waarheid, je neemt geen genoegen met oppervlakkige antwoorden.

Transformatie is een proces van sterven en van wedergeboorte. Hoe jouw wedergeboorte er uit zal zien zul je zelf ontdekken. Je zal daarna anders naar jezelf kijken en je heel anders in de wereld staan dan toen je nog ‘een rupsje’ was. Nisvan van Sijl geeft sinds 1988 Hathayoga en Rayayoga les in Amsterdam. www.yogametnisvan.nl

Oefening 1: wie ben ik? Voorbeelden van vragen Wie ben ik?: Nisvan. Nee, dat is enkel je naam. Wie ben ik?: Yogaleraar. Nee, dat is je beroep. Wie ben ik?: Vader van twee kinderen. Nee, dat is jouw rol in dit leven. Zo vraag je door, en ga je steeds dieper naar binnen. Elk antwoord dat omhoog komt onderwerp je aan een kritisch onderzoek. Conclusies kunnen zijn: • Ik ben niet dit lichaam • Ik ben niet de gevoelens die ik voel • Ik ben niet de gedachten die ik denk • Ik ben de getuige van dit proces Wie ben je dan wel? Wie is die getuige? Nu begin je in de buurt te komen van de waarheid. De dichter Willem Kloos wist het zo mooi te zeggen: “Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten.”

breng VATA IN BALANS

Als je de dosha’s begrijpt en jezelf leert kennen, kun je beter voor jezelf zorgen. Onze westerse leefstijl brengt vata, de (lucht) dosha, makkelijk uit balans. In een drukke stad wonen, teveel werken, haasten, koude en droogte, brengen vata uit balans. Als gevolg kunnen slaapproblemen ontstaan of ga je meer piekeren.

Vata in balans brengen, tips • Z  org voor rust, regelmaat en warmte • Neem warm en olieachtig eten (bijvoorbeeld curry, volle soep) voeg olie en boter toe • Gebruik verwarmende kruiden als gember, basilicum, kaneel en kardamon • Geef jezelf dagelijks een voetmassage • Masseer je hele lijf met warme (sesam)olie • Minder met cafeïne en vermijd witte suiker • Teveel verandering stoort vata

• Verminder prikkels in het algemeen, sluit je af en toe af, mediteer • Zorg voor warme kleding • Richt je op het voelen van je lichaam en breng tijd door in de natuur

VREDE

MET DE DOOD Volgens de oude wijsheid kan de mens met behulp van Yoga een ‘volmaakt mens’ worden en zich volkomen bevrijden uit de cyclus van leven en dood. Er is sprake van een herontdekking van je Ware Aard, omdat het goddelijke, het eeuwige, altijd in ons aanwezig is en blijft. We zullen echter weer door Yoga tot dát besef moeten komen, want op het moment dat we geboren worden, zijn we onze Ware Aard vergeten. www.raja-yoga.nl De dood bestaat niet Elke avond als je gaat slapen laat je de dag los. We weten dat we weer wakker worden. Maar wat als dat niet zo zou zijn? Wat is de dood anders, dan het stoppen van de rusteloze ademhaling? Tijdens het sterven laat je alles los. Als we mediteren op vergankelijkheid en onthechten, kunnen we al tijdens ons leven leren loslaten. We weten niet wat er na de dood is en dat kan beangstigend zijn. Maar:’De meeste mensen komen huilend ter wereld, maar gaan er met een glimlach uit’. Vergankelijkheid en de gedachte aan de dood vormen een leidend principe bij meditatie binnen het boeddhisme en zijn een toetssteen voor de manier waarop mensen in het leven staan. Het hele leven is in die zin een voorbereiding op het sterven. Een boeddhist maakt zich vertrouwd met het idee van vergankelijkheid en zelfloosheid en zal door te mediteren op onthechting en positieve gewoontes zijn eigen sterven voorbereiden. www.maitreya.nl / www.ik-leef.nl


yogawijsheid

de yogakrant lente 2018 • 12

de wijze raadgever aan het woord Door met jezelf in contact te staan leef je vanuit je hart Waarom blijven we onszelf maar voorbij racen? Eten we toch weer ongezond? Terwijl we diep van binnen weten wat wel goed voor ons is? Annemiek Latour weet het antwoord. jezelf in contact te komen, is controle krijgen over je denken. Of door het beheersen van gedachtekronkels: Yoga Citta Vritti Nirodah. Hierbij wordt uitgegaan van de vier functies van onze mind:

Foto: Harold Pereira

• Het ego (Ahamkara) • Het denken (Manas) • De wijze raadgever/intuïtie (Buddhi) • Het geheugen (Citta)

Belangrijke signalen Als je in contact staat met je innerlijke kracht of je ware ik, kun je daaruit reageren en functioneren. Je maakt dan beslissingen met je hart in plaats van vanuit je hoofd, en reageert niet vanuit een impuls. In de huidige maatschappij, waarin veel van ons wordt verwacht en we veel van onszelf verwachten, ligt jezelf verliezen op de loer. Door drukte, op het werk en/of in ons privéleven, prestatiedrang, opgelegde ideeën en door ons ego (hebzucht en aanzien willen hebben). Met als gevolg dat we langzaam het contact met onszelf kwijtraken, niet goed voor onszelf zorgen, lichamelijke klachten krijgen (kortademigheid, duizelig en/of misselijk zijn, niet goed kunnen slapen) en in het ergste geval op een burn-out afstevenen. Wat zegt de yoga erover? De belangrijkste manier om (weer) met

Ahamkara is het ego, het ik. Met Manas wordt het denken bedoeld: overwegen en piekeren. Buddhi draait om inzicht en intuïtie: het dieper weten, je innerlijke stem, het onderscheidingsvermogen. En Citta is je geheugenbank. Elke ervaring laat een herinnering achter en daardoor reageren we allemaal anders. Citta kleurt je denken. Door deze vier componenten te laten samenwerken, kun je zorgen dat het denken stiller en rustiger wordt. En krijg je meer controle. Goede raadgever Hoe werkt dit in de praktijk? Stel, je had bedacht dat je geen suiker meer wilt eten, omdat je daar hoofdpijn van krijgt. Dan zie je een bord: ‘Gratis zelfgebakken appeltaart’. Je zicht geeft een signaal aan je denken en, en dan aan je geheugen. Je herinnert je die heerlijke appeltaart die oma altijd bakte. Het ego, Ahamkara, zegt dan: ja, ik wil die taart. En zegt tegen Het denken (Manas): doen! De wijze raadgever (Buddhi) reageert daarop: maar ik zou toch geen suiker meer eten? Je ego zegt: IK wil het, nú! Ik heb er recht op, want ik heb zo’n zware dag gehad… De wijze raadgever

wordt weggedrukt. Terwijl deze juíst weet wat goed voor je is. Of je hebt je voorgenomen rustiger aan te doen met werken. Maar voor je het weet, race je weer door. Het stemmetje diep van binnen dat zegt dat je nu moet pauzeren, eten of drinken, druk je weg. Je luistert niet naar jezelf en verliest de verbinding.

Aan de slag Hoe herstel je die verbinding, hoe zorg je dat je naar je intuïtie luistert en goed voor jezelf zorgt? Hoe laat je het ego, het denken, de wijze raadgever en het geheugen goed samenwerken? Een paar tips: 1. Observeer je denken gedurende de dag Welke gedachten heb je, en zijn die positief of negatief? Label ze in helpende en niethelpende gedachten, en laat ze dan los. Hierdoor krijg je je denken meer onder controle en reageer je niet impulsief maar doordacht.

4. Doe aan yoga en meditatie En geef je lichamelijke én geestelijke gezondheid een boost. En verder: • Neem gedurende de dag korte pauzes. Adem dan diep in en uit. • Ga wandelen in de natuur. • En blijf leuke dingen doen, óók als je moe bent. Verankeren In contact komen met jezelf vereist verandering, in je denken en je doen. Yoga en mediteren helpt. Veranderen heeft tijd nodig. Denk maar aan een auto: als je 140 kilometer per uur rijdt en in één keer op de remt trapt, duurt het een tijd voordat je stilstaat, of je raakt in de slip. Het is beter om langzaam te remmen. Dus elke dag een beetje. Zodat de verandering kan verankeren. Met als resultaat meer energie en leven vanuit je hart! Annemiek Latour, hoofddocent van de erkende Raya yoga opleiding in Amsterdam, voorzitter van RYN (Raya

2. Doorbreek vaste patronen Regelmaat en structuur zijn goed voor je, maar kunnen ook leiden tot passiviteit en weinig inspiratie. Neem eens een andere route naar je werk of zoek een nieuwe vakantiebestemming. Of maak eens contact met een vreemde. Zo doorbreek je vaste patronen en kun je meer ruimte geven aan je Buddhi (intuïtie).

Yoga Vereniging Nederland) en meester in de yoga. Noteer in je agenda • Op 26 en 27 mei organiseert Raja Yoga Opleiding een weekend in Bergen (Noord-Holland) over inspiratie en groei, waarin je een reis naar binnen maakt door juist naar buiten te gaan! • Van 23 juli t/m 26 juli vindt in Schoorl de zomerschool plaats, met als thema ‘de acht stappen van Patanjali integreren in je dagelijks leven’. Raja Yoga Opleiding

3. Doe ademhalingsoefeningen Goed ademen helpt je je lichaam te ontspannen en rust te creëren in je hoofd. Immers, wie zich concentreert op zijn ademhaling kan even nergens anders aan denken.

Weten of voelen?

Meer weten over de erkende Raja Yoga Opleiding? Neem contact op via info@yoga-amsterdam.com of kijk op www.yogaopleiding.com. In september dit jaar start weer een yogaopleiding in Amsterdam. Of doe mee met de professionele bijscholingen voor yogadocenten. www.yogaopleiding.com

oefening

worden we Écht gelukkiger en gezonder door yoga? Door yoga voelen mensen zich meer verbonden en ervaren mensen meer rust. Yoga kan je kijk op de wereld veranderen. Ik volg nu 15 jaar het Boeddhistische pad en ik beoefen yoga en ja, dit heeft mijn leven op een positieve manier veranderd. Toch wil ik graag ‘bewijs’ voor wat ik voel: dat is voor mij bevestiging in de vorm van wetenschappelijk onderzoek.

Yoga verandert je lichaam In een studie van de Coventry University in Groot-Brittannië en van de Radboud Universiteit in Nijmegen analyseerden onderzoekers 18 bestaande studies die over een periode van 11 jaar zijn uitgevoerd. Wat bleek: meditatie, yoga en tai chi hebben een positieve invloed op de productie van eiwitten die het lichaam en, meer specifiek, het immuunsysteem beïnvloeden. Bij stress maakt het lichaam cytokines, een soort eiwitten aan. Die veroorzaken ontstekingen en kunnen op langere termijn leiden tot aandoeningen

als kanker en depressie. Bij mensen die regelmatig mediteren, yoga of tai chi beoefenen werd het tegenovergestelde effect waargenomen. Zij maakten minder cytokines aan, waardoor het risico op aandoeningen vermindert. “Onze resultaten laten zien dat yoga en mindfulness tegenovergestelde effecten op genexpressie hebben als stress of angst,” zei onderzoeker Ivana Buric. Verder zijn er onderzoeken waaruit blijkt dat we door het doen van yoga dezelfde gezondheidswinst behalen als met

aerobics. Onder leiding van professor Myriam Hunink van het Erasmus MC, tevens verbonden aan de Harvard School of Public Health, is begin 2016 een overzichtsartikel gepubliceerd over de effecten van yoga op risicofactoren voor hart- en vaatziekten. De voorzichtige conclusie is dat de groepen die yoga deden, in vergelijking met de groepen die niets doen, er significant op vooruit gaan: lagere bloeddruk, lagere hartslag, lager gewicht en lager cholesterol. Ik ben blij dat deze onderzoeken mijn gevoel ondersteunen. Diep van binnen wist ik dit al, maar vertrouwen op de ervaring blijkt dus niet voldoende voor mij. Net als het idee dat: ‘het universum altijd voor ons zorgt’. Het klinkt mooi en wijs. Maar dit diepe vertrouwen in het dagelijkse leven toepassen is moeilijk. Zou het mij helpen als de wetenschap hier bewijs voor levert? Of zijn er gewoon zaken waar geen bewijs voor mogelijk is, omdat het ons verstand te boven gaat. En maakt dat feit ‘bewijs’ niet nodig. Leren vertrouwen dat alles wat er gebeurt het juiste is, zonder ‘bewijs’, blijft een mooie uitdaging waar we van blijven leren.

Gebonden halve lotus / Ardha Baddha Padma Ga op de grond zitten met je benen recht voor je. Leg dan je linkervoet, indien mogelijk, in de rechterlies. Lukt dit niet, plaats de voetzool dan tegen je bovenbeen. Zwaai dan met een ruime beweging je linkerarm achterlangs langs je middel, en pak je linkerteen of -voet. Lukt dit niet, pak dan een stuk kleding ergens in de buurt. Je rechterarm pakt de rechtervoet. Kijk omhoog en adem rustig door. Kom rustig uit de houding en wissel dan. Brengt harmonie in de buik, zorgt voor verse toevoer van bloed naar de zenuwen en spieren in de wervelkolom. Helpt bij lage rugklachten. Verstevigt het bekken, de blaas en buikorganen.

Paula Jap Tjong

www.stoelyoga-nederland.nl Bron: nrc.nl

Tevens helpt deze houding als voorbereiding op de lotushouding.


yogaoefening

de yogakrant lente 2018 • 13

Kleine stapjes naar harmonie

Verander a door 30 kleine yog

groen, gewoon doen! Groen kalmeert, reinigt de lucht

Schrijf elke ochtend

Tevens drijven planten

efde

=li Massage

gewoontes

oksels, voeten en hart ’s avonds met warme olie. Je geeft jezelf aandacht en liefde, masseert je lymfeklieren, die daardoor harder

aarde, alsof er wortels uit groeien, diep de aarde in.

bent

Steek je tong uit

geeft rust aan het oog en de geest.

je gezicht en schouders. Plaats de voeten stevig op de

je dankbaar voor

je huis.

geeft stress, in de verte staren

Zie’wachten’ als ‘tijd voor jezelf’. Hoe sta je erbij? Ontspan

drie zaken op waar

negatieve energie uit

Naar dingen vlak voor je kijken

neem korte pauzes tussen je verschillende bezigheden

dankbaar

en het staat gezellig!

Staar in de verte naar de horizon.

Masseer je borst(en),

3x

Koop héél véél planten.

Staren

kunnen werken om toxische stoffen af te

luister eens met al je aandacht

voeren. Masseer je huisgenoten gelijk ook even: een massage verbetert de weerstand en geeft

Zorgt voor meer vrijheid bij spreken. Steek je

tong uit zo ver als je kan. Voorkomt rimpels en

zelfvertrouwen.

lief voor jezelf Vaak zelfkritiek? Ga met jezelf om alsof

versterkt de maag.

mini vakantie

je heel kostbaar bent: koop elke dag een leuk cadeau voor jezelf. Een bos bloemen. Een mooie kaart. Hoe zinlozer hoe beter, als jij er maar blij van wordt!

op blote voeten

Onze levens zijn veranderd. Continue online meldingen en app’s zetten ons onder druk. Er zit een uit-knop op je TV, tablet, smartphone en computer. Gebruik hem en geniet van het vakantiegevoel. Zet alle meldingen uit op je beeldschermen.

Je voetstand bepaald je hele rest van je houding: de bekkenstand, je wervelkolom. In vrijwel geen enkele schoen hebben je tenen alle ruimte. Ga eens op pad op blote voeten en geniet van het heerlijke gevoel.

Verwijder overbodige apps. Ja, ook facebook.

elke dag 15 minuten

Stil zitten

Water

Kijk eens scheel

Heet water is een gratis wondermiddel. Drink gedurende de dag

Oefen je oogspieren.

Maak vuur

kleine slokjes (zo warm

Geef je derde oog Richt je op je

Steek een lucifer aan en staar in de vlam Vuur kan al je zorgen mee naar de hemel nemen.

lichaamsbewustzijn: het

vuur transormeert je gedachte en zuivert. Zodra het

ontspant en brengt je in het nu.

gaat schemeren steek kaarsen aan in plaats van felle lampen, blijf bij de natuur en je zult beter slapen.

citroen Begin elke dag met een glas warm water waarin je citroen hebt uitgeperst. Dit reinigt je maag en ondersteund de lever. Helpt het lichaam afvalstoffen af te voeren. Zuur fruit zorgt voor het ontzuren van je lichaam.

Hot

Doe yoga

mogelijk) water. Dit

aandacht. Kijk scheel of

reinigt de lever en ontgift

met gesloten ogen van

de nieren. Spoelt het

binnenuit naar het punt

lichaam schoon.

tussen je wenkbrauwen. Dit bevorderd je intuitie en helderziendheid.

Douche

koud

Elke dag een koude douche doet wonderen. Wees niet bang voor kou, je weerstand zal verbeteren. Versterkt de huid en de bloedcirculatie. Je hebt minder last van kou. Vermindert stress.

Heel Jezelf

Onderzoek je onbewuste. Je bent je vaak niet bewust van je diepliggende

balans Balansoefeningen

overtuigingen, maar deze kunnen je op allerlei

verbeteren je concentratie en

gebieden tegenhouden. Uit

geven rust.

je gevoelens of zoek een (hypno)therapeut en bevrijd jezelf.

online yogacursus

interviews / columns / yogalife / ayurveda / mindfulness / oefeningen

Mis geen nummer! 4 keer per jaar inspiratie voor een lichter, liever, simpeler en flexibeler leven .

neem nu

yogawerkt.

een jaarabonnement

4 nummers

nu slechts t 14,-

Geef je nu op:

www.yogakrant.nl/abonnement www.yogakrant.nl

yogawerkt voor je relaties / yogawerkt voor je werk // yogawerkt voor je lijf / yogawerkt voor harmonie

Voor jezelf, de ander en de wereld

www.yogawerkt.nl www.yogakrant.nl/yoga-werkt


Mail ! happy &win pear De Ierse tweelingbroers David en Stephen Flynn waren gewone jongens die wel van een lekker lapje vlees hielden. Totdat ze – geheel onafhankelijk van elkaar – vegetariër werden. Dat veranderde hun leven en ze ontwikkelden een aanstekelijke passie voor gezond en goed eten. In hun boek De wereld van de Happy Pear staan meer dan 100 heerlijke en verrassende plantaardige recepten.

De YOGAKRANT geeft 3x het boek ‘the happy pear’ weg! Mail* je adres naar mailenwin@yogakrant.nl *voor 27 juni 2018

neem

een j aarab

4 num

Lustrum Casa La Suerte 2018 Casa la suerte bestaat 5 jaar “Bezig zijn met yoga en dit delen op de manier die wij voor ogen hadden op onze berg”

De Casa van Jacques en Lilian ligt in een prachtig natuurgebied in het zuiden van Spanje, en kenmerkt zich door persoonlijke aandacht, kleinschaligheid, gastvrijheid, hoge kwaliteit, en heerlijke vegetarische/ vis maaltijden . In de week-arrangementen kan je genieten van dagelijkse yogalessen en gebruik maken van alle faciliteiten, sauna, zwembad, een massage, vele terrassen met prachtig uitzicht, wandelen, fietsen,

nu

onne

ment

mers

nu sl echt t 14,- s

een dagje strand, het echte Zuid Spanje ontdekken. Een week bij Casa la Suerte is een Cadeau aan jezelf!

Geef je nu op:

www.yogakrant.nl/abonnement

Kijk op de site voor de beschikbaarheid, en wat er voor een cadeau klaarligt, bij een boeking in dit lustrum jaar!

www.casalasuerte.nl

www.yogakrant.nl Voor jezelf, de ander en de wereld

Yoga met Oona op het prachtige eiland Paros De Nederlandse Oona Giesen (52) beoefent al 45 jaar yoga. Zij begon met les geven in haar moeders yoga school in Amsterdam, en heeft - nu al 25 jaar - haar eigen yoga school op het prachtige Griekse eiland Paros. Daar organiseert zij van april t/m oktober, diverse yoga weken (2 per maand) voor alle niveau’s, van complete beginners tot geoefende yogi’s en zelfs yoga leraren; iedereen kan leren van haar jarenlange ervaring. Kleine groepen, individuele aandacht. Basic Hatha Yoga

met veel invloed van Iyengar, maar zachter, gebruik van props, geen chanten en geen chakra’s. Yoga met Oona op het prachtige eiland Paros; de ideale manier om dagelijkse stress los te laten en te genieten van een relaxte vakantie. Recent onderscheiden door LTG als de beste yoga vakantie in Europa voor 2018. Vanwege 25 jaar bestaan dit jaar, krijgt iedere 10e klant 100 t korting. Meer informatie: www.yoga-paros.com

Yoga Docententraining in inDia Wie op professioneel niveau yoga wil beoefenen kan via ons een Yoga Docententraining in India volgen. Deze (200 uur) training wordt gegeven door zeer deskundige Indiase docenten met jarenlange internationale ervaring. Zij geven graag de oude yogatraditie door in zijn authentieke en zuiverste vorm. Deze Yoga Docententraining is een uitgekiende combinatie van verschillende asanas (houdingen) en het vergroten van het evenwicht en bewustzijn van de mens. Meer info:

www.harmonyhealthyogaretreat.com


yogagoodies

yogashop

de yogakrant lente 2018 • 15

Hatha Yoga

simply&funky Funky Simplicity freedom of movement

10%

korting

Door redactie getest: de fijnste yoga leggings! Fair trade & hoge kwaliteit, stevige katoenen leggings met veel stretch, capri’s, topjes & catsuits perfect voor yoga. Verkrijgbaar via onze website • www.funkysimplicity.com

for Teachers & Practitioners

10% kortingscoupon t/m 27 juni 2018 ovv: FUNKYYOGAKRANT

Hatha Yoga for Teachers and Practitioners is een mustread boek om het maximale resultaat uit jouw yogabeoefening te halen. Beginnend bij de traditionele benadering van Yoga, ontdek je hoe de yoga houdingen je lichaam van binnenuit beïnvloeden en hoe het systematisch beoefenen van Hatha Yoga je holistische gezondheid en welzijn vooruitbrengt. Het meer dan 400 paginas omvattende boek legt een sterke basis om yoga poses te groeperen en om op maat gemaakt yoga programma samen te stellen voor verschillende niveaus, thema’s en doelstellingen. ISBN 978-9082705614 t 24.99, bij de boekhandel en • bol.com en via amazon.de

economad

I’ve got

Mail

&win!

Hip & eco-friendly De duurzame yogaleggings van Inner Fire bestaan voor maar liefst 88% uit gerecycled polyester. Voor je (hot) yogales, om mee te surfen, hard te lopen, hiken of casual te dragen naar een festival. De hoge kwaliteit,

t 5,-

korting

your back!

Stevige meditatiestoeltjes in verschillende kleuren. In te stellen in 6 standen. Wasbare

prachtige designs en dé perfecte pasvorm maken dat dit

hoes. Volledig inklapbaar, dus eenvoudig mee

gegarandeerd je nieuwe lievelingslegging wordt!

te nemen. Nu t 5,00 korting met aktiecode

• www.wanderlustyoga.nl

YOGAKRANT! t 69,00 • www.patipada.nl

Mail & win! De Yogakrant geeft 1x deze mooie ‘Nomad’legging weg t.w.v. t 64,95! Mail je adres* en de gewenste maat (S, M, L of XL) naar mailenwin@yogakrant.nl *voor 27 juni

happy

flxbl yogamat Mail

&win!

yoni TANTRA EI Dit yoni ei helpt je voor meer contact met je vagina. Het ei helpt om emotionele spanningen en trauma’s rondom het bekkengebied op te lossen. Dit heeft vele voordelen voor je gezondheid, gevoeligheid, vitaliteit en het emotionele welzijn.• www.mailfemale.com

Mail&win een yogamat! FLXBL is een vocht absorberende Microvezel toplaag en ideaal voor hot- power- yoga, want hoe meer je zweet des te beter de grip! Door de 1.5 mm rubberbase heb je nooit meer last van schuivende en gerimpelde handdoeken. FLXBL is opvouwbaar, wasmachine bestendig en perfect voor op reis! • www.flxblyoga.com

Zin in de zomer! Niet echt voor yoga....wèl relaxed

Wij denken terras, vakantie, boulevard

De YOGAKRANT geeft 3x een FLXBL yogamat weg! Mail* je adres naar mailenwin@yogakrant.nl *voor 27 juni 2018

Satin lounge pants in diap bamboe print met op en top zonnige sweater Via • www.yoga-specials.nl Winkels: Langebrug 73, Leiden Kleine Houtstraat 92, Haarlem (v.a. 1 mei)

Uw product in shopping voor t 200,-! Lever voor 10 juni 2018 een hoog resolutie beeld aan én 30 woorden. Mailen naar info@yogakrant.nl


partners/distributeurs groningen

drenthe

flevoland Pedicure

Yoga

retreat centre Veenweg 9a SiddebureN ✪ www.hetlandvannu.com

Yoga Asanaki Borgercompagnie 227 Borgercompagnie ✪ www.yoga-asanaki.nl

Senso2Assist Wollegras 23 Soest ✪ www.senso2assist.nl

Well with Yoga Zaagstraat 10 Hengelo ✪ www.wellwithyoga.nl

overijssel Buddha Balance Oosterstraat 29b Groningen ✪ www.buddhabalance.nl Souljoy Yoga Oude Dijk 21 Den Andel ✪ wwwSouljoyYoga.nl

Isa Yoga Veendam Museumplein 5F VEENDAM ✪ www.isayoga.nl

friesland Yoga Simone Jelmerstraat 4 Gezondheidscentrum Bolsward ✪ www.yogabolsward.nl

BoerderijYoga en B&B de Witte Raaf, yogaweekenden​ / retraites Compagnonsweg 56 Ravenswoud ✪ www.boerderijyoga.nl

Lotuszen Onthaastingstudio Belvederelaan 25 Zwolle ✪ www.lotuszen.nl

Yoga Ommen Gerard Doustraat 77 OMMEN ✪ www.yogaommen.nl

Hot Yoga studio Leeuwarden Emmakade 59 Leeuwarden

Yogaoosten Voortsweg 204B Enschede ✪ www.yogaoosten.nl

KiYojo

Hammam

Bedrijfsmassage

Fit! Wellnness Ambachtsmark 70 Almere haven ✪ www.fitwellness.nl

Yogahuis Almere Jaagmeent 19 Almere ✪ www.yogahuisalmere.nl

Yogaschool Zeewolde Gildenveld 66 Zeewolde ✪ www.yogaschoolzeewolde.nl

Rita Vos Yoga Samtosha Kallenkote 21 Kallenkote ✪ www.ritavos.nl

Centrum voor Meditatieve Ontspanning Waalstraat 55 Lelystad ✪ www.meditatieveontspanning.nl

Green Central De Binderij 9 Almere ✪ www.greencentral.nl

Yoga-studio Susumna Newtonstraat 54 Nijmegen ✪ www.susumna.nl

Yoga femme Wezelseveldweg 1 WIJCHEN ✪ www.yogafemme.nl

Studio Sport Tubbergen Haarweg 15 Tubbergen ✪ www.studiosporttubbergen.nl Mariës YOGA Zevendreef 30-85 Wijchen ✪ www.yogawijchen.nl

Sanayou Molenweg 38 Heerde ✪ www.sanayou.com Yoga Berry JvdVondellaan 70 Deventer ✪ www.yogaberry.nl

Yogadance Walstraat 5 Deventer ✪ www.yogadance.nu

Libra Yogahuis Broederweg 7 KAMPEN ✪ www.libra-yogahuis.nl

Yogaenzo Dijkstraat 44 Aalten ✪ www.yogaenzoaalten.nl

Yoga oldenzaal Harbertweg 1 Beuningen ✪ www.yoga-oldenzaal.nl

Yoga Yuga Prinsenstraat 20 Almelo ✪ www.yogayuga.nl

Yoga2all Dwarsdijk 6 Ommen ✪ www.nieuw.yoga2all.nl

3HO Nederland Korte Haaksbergerstraat 44 Enschede ✪ www.3honederland.nl

Judith Yoga Shiatsu Bosstraat 64B Nieuw-Dijk ✪ www.judith-yogashiatsu.nl

Yogastudio Apeldoorn Prof. Röntgenstraat 13/15 Apeldoorn ✪ www.yogastudioapeldoorn.nl

Lotus Body Work Oude Bocheltsebaan 7 Winterswijk – Woold ✪ www.lotusbodywork.nl Anahata Yogastudio Nijmegen Van Trieststraat 14 Nijmegen ✪ www.anahatanijmegen.nl ✪ www.yogahart-nijmegen.nl ✪ www.zoyogaencoaching.nl

Yogapraktijk C’est la Vie

Mind Your Body Wethouder Jansenlaan 340 Harderwijk ✪ www.mindyourbodyfitness.nl

Yoga etten Vivaldilaan 1 Etten ✪ www.yogaetten.nl Tineke de Louw Kloosterhof 4 Deest

Adhara-Yoga Ank van de Moerdreef 23 Arnhem ✪ www.adhara-yoga.nl

Yoga Balansz Buiten Molenstraat 7 Culemborg ✪ www.yogabalansculemborg.nl

Yoga centrum Veenendaal Spanjaardsgoed 5 Veenendaal ✪ yogacentrum-

veenendaal.nl

Titia de Graaf Gironde 28 Leusden ✪ www.titiayoga.nl

noord holland

Yogacentrum Lotus Vliegdenweg 6B Bussum ✪ www.yogalotus.nl

Elements Enkhuizen Voedingsadvies en Yoga Paktuinen 23B Enkhuizen ✪ www.elementsenkhuizen.nl

Yoga Studio Nieuwegein Wiersedreef 28 Nieuwegein ✪ www.yogastudionieuwegein.nl

Bindi Bergstraat 6 Amersfoort ✪ www.bindi.nu

Glow Yogastudio Haarlem Nieuwe Groenmarkt 35 Haarlem ✪ www.glowyogastudio.nl

Yoga innerwork Kleverlaan 9B Haarlem ✪ www.yogainnerwork.nl

noord holland

Ananda Yoga Boomberglaan 18 Hilversum www.yogacentrumananda.nl

E-motion Katwijkerbroek 91a Katwijk ✪ www.e-motion.nu Els Tiers Yoga Marshallstraat 27 Castricum ✪ www.hathayogacastricum.nl

Kleine Zee Yoga & Massage Notweg 29 Bergen ✪ www.kleinezee.nl

Hoofdstraat 97 Herveld ✪ www.cestlavieyoga.nl

Yoga Connect Doorwerth ✪ www.yogaconnect.nl

utrecht

Yogaschool Dekyi Öbar Socratesstraat 182 Apeldoorn ✪ www.hayoga.nl

Wanderlust Velperweg 95 Arnhem ✪ www.wanderlustyoga.nl

Rebecca’s yogastudio Ratumsestraat 45-1 Winterswijk ✪ www.yogastudiorebecca.com

Yogamovement Anne Kanters Yoga Lessen-Bijscholingen-Workshops-Weekenden-Vakanties

Amadorra Kruisboog 26 Houten ✪ www.amadorra.nl

Akasha yoga & Massage Bilderdijkstraat 78 Utrecht ✪ www.studioakasha.nl

noord holland

Yogaschool Ajna Tempel

Yoga2go Pernestraat 31 Castricum ✪ www.yoga2go.nl Tadasana Yoga Banckspolder 15 Hoofddorp ✪ www.tadasana.nl

YOGANINA De Oude Veiling 1C Zwaag ✪ www.yoganina.eu

Blos yoga & massage Fluytschip 51 De Rijp Yoga Studio Aravinda Passage 6 Schagen ✪ www.yogastudioschagen. nl Yogatoday Achtergracht 16 Weesp ✪ www.yogatoday.nl

YogaYvonne Lambertus Hortensiuslaan 13E, Naarden ✪ www.yogayvonne.nl

Merel 415 Heemskerk

✪ www.ajnatempel.nl

Huis van Pilates en Yoga Zandvoortselaan 158 Heemstede ✪ www.huisvanpilates.nl

Yogaworkz Minaret 1 Hoofddorp ✪ www.yogaworkz.nl

Yogaschool RoxZEN Hoofdstraat 170 Santpoort-Noord ✪ https://roxzen.nl

Yoga Bloemendaal Korte Kleverlaan 26 Bloemendaal ✪ www.yoga-bloemendaal.nl

De Yogawereld Kennemersingel 17 Alkmaar ✪ www.deyogawereld.nl

UBBERGEN ✪ www.yogamovement.nl

innervibez Orteliuslaan 1041 utrecht ✪ www.innervibez.nl

Praktijk Yoga Adem Ontspan Horstacker 12-08 YOGAbijhetpark Nijmegen Blauwkapelse weg 115 ✪ www.yoga-adem-ontspan.nl Utrecht ✪ www.yogabijhetpark.nl

Yogastudio Santpoort Narcissenstraat 1F Santpoort-Noord

zuid holland

✪ www.yogastudiosantpoort.nl Yogadreams Vinkenstraat 36a Zaandam ✪ www.yogadreams.nl

Flow of Yoga Westerplein 2a en 2b Castricum ✪ www.FlowofYoga.com

Naar Zee Bert Haanstrakade 102 Amsterdam ✪ www.naarzeeyoga.nl

Yoga-Fit Bierstraat 123 A Rotterdam ✪ www.yoga-fit.nl

centrum voor groei en ontwikkeling

Cordium, Centrum voor Groei en Ontwikkeling De Ruyterstraat 65 Nijmegen ✪ www.cordium.nl

Het ZENtrum Albardastraat 16 Aadorp ✪ www.hetzentrum.com

drenthe

Yogafemina Oude Almeloseweg 13 Oldenzaal ✪ www.yogafemina.nl

Sarvata / Centrum voor Gezondheid en Welzijn Schependomlaan 17e Nijmegen

gelderland

utrecht

Kom thuis bij jezelf Telgenkamp 18 Oldenzaal ✪ www.komthuisbijjezelf.nl

Voorstraat 20 KAMPEN ✪ www.yogastudiokampen.nl

Ahimsa-Yoga & Balans Westerbork ✪ www.yogawesterbork. wordpress.com

✪ www.yoga-aruna.nl

Kiyojo Schreursweg 10 HOLTEN ✪ www.kiyojo.nl

Yoga Studio Kampen

New Health Centre Kleinzand 151 Sneek ✪ newhealthcentre.com

Yoga Aruna Dominicanenstraat 6H Nijmegen

✪ www.sarvata.nl

Hop-eest Garderenseweg 93B Putten ✪ www.hop-eest.nl Soul Surf Yoga Hoogstraat 25 Harlingen ✪ www.yogaharlingen.nl

Studio yogacampus Arnhem Statenlaan 8, Arnhem ✪ www.yogacampusarnhem.nl

levenskracht in beweging

✪ www.thesweatseries.nl

Richard den Dunnen Tulipastrjitte 48 Stiens ✪ www.libete.nl

Massage

Workshops

gelderland

MASyoga Burmaniastraat 2 Leeuwarden ✪ www.masyoga.nl

Pilates

DeYogaboerderij Rivierenlaan 240, Lelystad ✪ www.deyogaboerderij.nl

Yoga twenterand Paterswal 12 Vriezenveen Overijssel ✪ www.yogatwenterand.nl

Yogacentrum Leeuwarden Schrans 42 Leeuwarden ✪ www.yogacentrum leeuwarden.nl

FIT! Wellness

Sportmassage

Beauty

Het land van nu/

gelderland

Yoga Tricht Moerkensgaard 1 Tricht (Geldermalsen) ✪ www.yoga-tricht.nl

StudioYoga Chandra Barneveld Van Breugelplantsoen 81 Barneveld ✪ www.yoga-chandrabarneveld.nl

Elk yoga experience Yoga in Maurik Jan. E. Penraadstraat 12 Maurik ✪ www.yoga-in-maurik.nl

Yogacentrum Stilte in beweging Teugenaarsstraat 40 Oss ✪ www.stilte-in-beweging.nl

Yogacentrum Zevenaar Schievestraat 15 Zevenaar ✪ www.yogacentrumzevenaar.nl

Yoga Lingewaard Groenestraat 2 Haalderen ✪ www.yogalingewaard.

Yoga aan de vecht Vechtoever 49 Utrecht www.yoga-aan-de-vecht.nl

Yoganiek Nijverheidsweg 7 IJsselstein ✪ www.yoganiek.nl

Ashtanga Yogaschool Woerden-Culemborg Kievitsstraat 40 woerden ✪ www.yogawoerden.nl

Massage PraktijkAngela Borgts Burgemeester Grothestraat 7a SOEST ✪ www.massagepraktijkangelaborgts.nl

webklik.nl

Inger van Genderingen Yogastudio Zwerfkei 7 Malden ✪ www.yogasan-inger.nl

Kinderyoga in Apeldoorn ✪ www.letsdoyoga.nl

Energyflow Nijverheidsstraat 2 Heerhugowaard ✪ www.energyflow.nl

BeYogafull praktijk voor yoga, massages & Human Givens Counseling Fazantenkamp 360 Maarssen ✪ www.beyogafull.nl

Yogastudio See You Van IJsendijkstraat 409 D PURMEREND ✪ www.yogastudioseeyou.nl

Puur NU Zandvaart 190A BREEZAND ✪ www.puurnu.net

THE ESSENCE OF LIFE Centrum voor BewustZijn Dolfijn Wellness Jollenpad 6, Amsterdam ✪ www.dolfijnwellness.nl

Nandita|Body & Mind Centre Yogastudio Velserbroek

1e van Leyden Gaelstraat 286

Zadelmakerstraat 44

Vlaardingen ✪ www.nandita.nl

VELSERBROEK ✪ www.yogastudiovelserbroek.nu

De Yoga Studio Yoga Studio Diemen Overdiemerweg 1 Diemen ✪ www.yogadiemen.nl

Yoga- en Meditatiecentrum de Aleph Weverstraat 54 Den Burg / TEXEL ✪ www.inbalansoptexel.nl

Bodyhealing Monseigneur Borretlaan 1 Vogelenzang ✪ www.bodyhealing.nl

Haven 2B Lisse ✪ theessenceoflife.nl

Yoga Studio Engel Passage 6 Schagen ✪ www.yogastudioengel.nl

Anja’s Yoga Uiterweg 358 Aalsmeer ✪ www.yoga-aalsmeer.nl

Langeweg 316 Zwijndrecht

✪ www.yogazwijndrecht.nl

Yoga met Lea ✪ www.yogametlea.nl

Marjoleine Diemel Zegge 16 Nootdorp ✪ www.marjoleinediemel.com


zuid holland

Yoga en Welzijn Rotterdam ✪ www.yogaenwelzijn.nl

zuid holland

Azil Centrum voor Levenskunst A.Jacobserf 316 Dordrecht ✪ www.azil.nl

zuid holland

Yogastudio Yogasana Kerkstraat 5 Rijswijk ✪ www.yogasanastudio.nl

noord-brabant

Joy of Yoga Oude Liesselseweg 16 Deurne ✪ www.yogadeurne.nl

zeeland

YOGAMUNDO

Asha Yoga Studio Raoul wallenbergplein 4 Naaldwijk ✪ www.ashayoga.nl

Lifestyle Studio Dordrecht Melkpoortje 1 Dordrecht ✪ www.yoga-dordrecht.nl

Maliva Yoga Zandberglaan 13 Den Haag Yogastudio being Yoga Watersnip 9 Berkel & Rodenrijs ✪ www.beingyoga.nl

✪ www.malivayoga.nl

Na-Ohm-i yoga Palissander 312 Dordrecht ✪ www.naohmi-yoga.com

Stichting de Roos P.C. Hooftstraat 183 Amsterdam ✪ www.roos.nl

New Life Yoga Scheglaan 12 Zoetermeer ✪ www.newlifeyoga.nl

Yoga - Pilates Rotterdam Wormserstraat 30 Rotterdam ✪ www.yoga-pilates.nl

Marga’s Yoga Rotterdam Nieuwe Langeweg 89 Hoogvliet Gadering ✪ www.margasyogarotterdam.nl

Flow Yoga Leiderdorp Splinterlaan 154c Leiderdorp ✪ www.flowyogaleiderdorp.nl

Bodhi yoga & mindfulness Hoogstraat 29 Rotterdam ✪ www.centrumbodhi.nl

Yogatreasure De Ruijterstraat 17a Alphen a/d Rijn ✪ www.yogatreasure.nl

Yogastudio Rijswijk Geestbrugweg 38 Rijswijk (ZH) ✪ www.yogastudiorijswijk.nl

Yoga Swings 4 you Pr Hendrikkade 94 Katwijk ✪ www.yogaswings.nl

ZiZiZ Zin in Zijn in Zin Vlet 4 Oude Wetering ✪ www.ziziz.nu

The Centre of Body & Mind Hoofdstraat 197a Sassenheim ✪ www.centrebodymind.nl

Yoga mudra

Stationsstraat 3 Spijkenisse ✪ yoga-mudra.nl Total Healing / Yoga-Touch Pasteurweg 53 Roelofarendsveen ✪ www.yoga-touch.nl LindenYoga Saffierstraat 127 Alphen aan den Rijn ✪ www.lindenyoga.nl

Passionforyoga Seringenstraat 110 Maassluis ✪ www.passionforyoga.nl

Yoga en meer! Jacoba van Beierenlaan 55 Leiderdorp ✪ www.yogaenmeer.nl

Annemarie Braun Van Tolstraat 4

Solide yoga Julialaan 6 Wateringen ✪ www.solideyoga.nl

Lichaamswerk Carpediem Westdijk 17 Hellevoetsluis ✪ www.lichaamswerkcarpediem.nl

Dudokhof 79-01 Tilburg ✪ www.yogacentrumtilburg.nl

Yoga Solutions Studio voor Yoga & Welzijn Industrieweg 3B Nieuwkoop ✪ www.yogasolutions.nl

Yoga Maya Vijverhofstraat 47 ROTTERDAM ✪ www.yogamaya.nl

‘t Westlicht Singelstraat 7 Goes

Yogaplace St. Maartenslaan 36 Maastricht ✪ www.yogaplace.nl

noord-brabant

Yoga-zin by alex Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1, Rosmalen ✪ www.yoga-zin.nl

Ella van der Aa Pastoor van Vroonhovenstraat 6 Schijndel ✪ www.ellavanderaa.nl

Natuurlijk kim Schapendonk 33 Raamsdonksveer ✪ www.natuurlijkkim.nl

Centrum Gaden Chokor Ling Kraaiendijk 14 Heijningen ✪ www.gadenchokorling.nl

Yogacentrum Luna Haviksdonk 44 Veghel ✪ www.yogacentrumluna. nl

Liberty Yoga Korhoenderveld 159 Cuijk ✪ www.liberty-yogapilates.nl

✪ Yogakledingonline.nl Zweiersdal inspireert Weverstraat 65 Oosterbeek ✪ www.zweiersdal.nl

Nu-Yoga Rozenlaan 1 Reek ✪ www.nu-yoga.nl

Centrum MAIA Palmenweg 5 Nistelrode ✪ www.centrummaia.nl

Yogapraktijk PUUR Ackersdijckstraat 8 ‘s-Hertogenbosch ✪ www.puuryoga.nl

Yoga-centrum Libra Buizerd 13 Sint Oedenrode ✪ www.yogacentrumlibra.nl

JuulsYoga Haagweg 361, Breda ✪ www.juulsyoga.nl

Schaucha Yoga Rijssellaan 8 Eindhoven ✪ www.yogaschooleindhoven.nl

Sterrenlicht Haarstraat 6 GORINCHEM ✪ www.sterrenlichtwinkel.nl

Langebrug 73 Leiden

✪ www.yoga-specials.nl

belgië

Sportcentrum De Schreef Sint Jozefstraat 20 Aalst ✪ www.deschreef.be

Flowee relax your senses De kleurrijkste producten op het gebied van ontspanning vind je bij Flowee! ✪ www.flowee.nl

Yogisha amsterdam/DEN HAAG ✪ www.yogisha.nl

Pranayur ✪ www.pranayur.nl

opleidingen

Natuurlijk Yoga Hondstraat 8 Vorstenbosch ✪ www.natuurlijkyoga.nl

Praktijk Marneffe Weijen 77 Nistelrode ✪ www.praktijkmarneffe.nl

YogaSway Spiegelstraat 2b BUSSUM ✪ www.yogasway.nl

Spiegelstraat 1b 1405 HT Bussum - www.yogasway.nl

Ananda Nieuwetijdswinkel Gierstraat 8 Haarlem ✪ www.ananda.nl

✪ www.twestlicht.nl

limburg

MYSTIEK winkel Schiedamse Vest 79 Rotterdam ✪ www.mystiek.nl

Yogajuf Janssen Van Millenstraat 2 Venlo ✪ www.yogajufjansen.nl

La Bahia Dendermondesteenweg 913 9070 destelbergen ✪ www.bahia-lifestyle.com

Stichting Raja Yoga Nederland

Schouwstede 1 d Nieuwegein Kyo jitsu Balance Sint Laurentiusstraat 22 Gellik ✪ www.kyojitsu-balance.be

School voor Ayurveda Molenaarsstraat 111 – 45, 9000 Gent ✪ www.lies-ameeuw.com INTU YOGA Beekstraat 18 Epe ✪ www.intuyoga.nl Yoga en Meditatie Peel en Maas Pastoor van Bastenbatenburg-laan 45 Beringe ✪ www.ympm.nl

Centrum voor yoga & stilte Velduil 8 Nieuw Bergen ✪ www.yoga-bergen.nl

YOGA-TREE Marathon 6 EIJSDEN ✪ www.yoga-tree.nl

Stichting Raja Yoga Nederland www.raja-yoga.nl.

delightyoga.nl samanayogacenter.nl estafettewinkel.nl frontierworld.nl lush.nl cocomat.nl bagelsbeans.nl svahayoga.com denieuweyogaschool.nl leef-yoga.nl mailfemale.nl ekoplaza.nl yogisha.nl sportsworldamsterdam.nl sukkhayoga.nl coffeecompany.nl absoluteyoga.nl varsana.nl terrayoga.nl maya.nl yoginess.nl irinaverwer.nl yoga-docentenopleiding.nl artemisyoga.nl superyoga.nl

✪ www.raja-yoga.nl

Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte Prof. Bronkhorstlaan 10 Bilthoven ✪ www.yoga-saswitha.nl Yoga Maarssen Maarssen ✪ www.yogamaarssen.nl

Pratyak Caitanya, School voor Raja Yoga en intuïtieve ontwikkeling A.W. Grootestraat 6 Heemskerk ✪ www.caitanya.nl

Ayurveda

Praktijk en yogaschool de Toermalijn Oostdijk 49 Sommelsdijk ✪ www.praktijkdetoermalijn.nl

Yoga-opleiding Amitabha MindyourBody Nieuwstraat 55, Deventer ✪ www.yoga-opleiding.com

Yogaschool Ron van der Post nijmegen/groningen/ paramaribo ✪ www.yogastudie.nl

Samsara Yoga Opleiding Slingeraklaan 152 Utrecht ✪ www.samsara.nl

Ayurvedapraktijk Arjuna Verdronkenoord 53, Alkmaar ✪ www.ayurvedapraktijkarjuna.nl

Docentenopleiding Yoga en Vedanta Doorn ✪ www.yogadocentenopleiding.nl

✪ www.yogisan.nl

Yoga Academy Nederland Cuserstraat 3 Amsterdam ✪ www.yoga-academie.nl

ook partner worden? ontvang 4 x per jaar 70 kranten (4 edities)

Vita-Yoga Jacobus Deckersstraat 100 Eindhoven ✪ www.vita-yoga.nl

Voor t 87,00 euro per jaar kun je distributeur van de yogakrant worden. Je praktijk, (yoga)school, of organisatie ontvangt

Maaike Chavanu/Yogabindu Hogeweg 1 Langenboom +Yoga Amandelgaarde 1G Hendrik Ido Ambacht ✪ www.plusyoga.nl

✪ www.yogabindu.nl

Corpus Novum Den Heuvel 3-30 Oirschot ✪ www.corpusnovum.nl

Bodegraven ✪ www.annemariebraun.nl

Micayoga Gildeweg 30 Nootdorp ✪ www.micayoga.nl

Yogacentrum Tilburg –

Yogashala-om Roelantlaan 72 Geldrop ✪ www.yogashala-om.nl

Om Yoga Reutsedijk 1 Vught ✪ www.dutchyoga.org Yoga Sitãrã Eikenlaan 61 B Spijkenisse ✪ www.yogasitara.nl

Yoga Sadhana - City Yoga Retreat Vlissingen Sint Jacobsstraat 8 Vlissingen ✪ www.yogasadhana.nl

Yogacollege Tilburg

Yoga Noordwijk Gooweg 17 Noordwijk ✪ www.yoga-noordwijk.nl

De Hatha yoga Experience Panterkaan 18 Son en Breugel ✪ www.dehathayogaexperience.nl

shops

The miracle shop Jan van Galenstraat 110 h Amsterdam ✪ www.themiracleshop.com

Yogamundo P/a Oosterscheldestraat 1 Zierikzee ✪ www.yogamundo.nl

Junayoga Abellalaan 1 Hillegom ✪ www.junayoga.nl

spirituele centra

Studio Hillegersberg Minstreelstraat 40 Rotterdam ✪ www.studiohillegersberg.nl

Yogapraktijk ‘Een nieuwe Balans’ Barrierweg 192 Eindhoven ✪ www.balans-yoga.com

4 x per jaar 70 kranten. Tevens verschijnt je logo en website in de krant. Een leuk cadeau voor cursisten zodat ze nog meer te weten komen over de yoga lifestyle en traditie.

Yoga bij Ingrid Petrus Dondersplein 14.5 Sint Michielsgestel ✪ www.yoga-bij-ingrid.nl

Stuur een mailtje met uw adres en logo naar: info@yogakrant.nl

Energiek-brabant Pastoor van Haarenstraat 17 Mariaheide ✪ www.energiek-brabant.nl

www.yogakrant.nl

info@yogakrant.nl

de yogakrant

www.yogakrant.nl Voor jezelf, de ander en de wereld


de yogakrant lente 2018 • 18

UNIEKE MASTERCLASS!

Making life a Celebration


de yogakrant lente 2018 • 19

what’sthebuzz? amsterdam

yoga vakantie

OPLEIDINGEN

Pop-Up Meditation by Jackie (Light Grids Therapy

Wil je de drukte achter je laten en helemaal bij jezelf komen? Ga mee naar Noord-Spanje voor een

Opleiding Klankschalen & Begeleide Meditaties

by Damien Wynne). Vr 6 april 2018, 19:30 – 21:30u @Studio Da Vasco Amsterdam. Een helende

magische yogaweek vol rust, natuur, verstilling,

meditatiereis door jouw (energie)lichaam en het diepe

verdieping en heerlijk genieten!

onbewuste.

• www.yoga-love.nl/yogaweek.html

• www.byjackiedelgado.com Reset & Relax in Portugal 23 t/m 27 mei 2018

Met je mededeling in de yogakrant? Mail je tekst voor 13 juni 2018 naar info@yogakrant.nl / t 35,- voor 30 woorden. Je mededeling verschijnt ook online op www.yogakrant.nl/agenda

yogafestival arnhem

Ontwikkelt door Hilda Postema Tweedaagse opleiding Klankschalen integreren met Begeleide Meditaties & geven van Klankbad. Erkend door KTNO. Waar: Centrum Meditatieve Ontspanning, Lelystad

Body & Mind bij Shape all in

Quinta Alfaval: Zon, Yoga, Pilates, rust en ruimte. De

o.l.v. Hilda Postema

Naast Yoga lessen bied Shape Aerial yoga, Aerial

perfecte plek om de rust in jezelf te vinden en je direct

Cursusbijdrage: t 325,-

Pilates en Aerial Restore aan. De doeken waar je

thuis voelen.

Perfecte toevoeging voor yogaleraren, therapeuten,

in hangt ondersteunen je of dagen je uit. Deze les

Meer info.Tel 0655357503 of via info@lequipage.nl

en coaches.

verbeterd je flexibiliteit en kracht, waarbij de hangmat

de yogakrant

• www.klankschalen-opleiding.nl

ervoor zorgt dat je verder kan dan je dacht.

Yogapelgrimage Mallorca 4 t/m 11 mei 2018. Voor

• www.shape-all-in.nl

wie verdieping zoekt. Wandelen, natuur, stilte, yoga,

2e editie Yoga festival in Arnhem; in de prachtige

mantra en meditatie. Overnachten in kloosters en

aura- & handlezen

natuur van de Veluwse bossen.

gezellig open festival. Ben je nieuwsgierig naar

HYPNOTHERAPIE & mindfull yogalessen

hermitages. Ga je mee? • www.totaladventure.nl.

Marlies Verdonk, Balans in Zijn Praktijk voor hypnotherapie, mindfulness en yoga

Yoga Cruise 2-9 Juni

T: 0641855813 W: • www.balansinzijn.nl

Een week zon, 2x yoga per dag, heerlijk eten,

Auralezen in Amsterdam

zwemmen, luieren en genieten van de Egeische Zee

Een consult (auralezing) geeft je inzicht, helderheid

en omgeving. Zeil je met me mee?

en praktische handvatten.

Meer info • www.yogafactor.nl

Of volg een workshop voor het activeren en bewust

rotterdam

Welkom bij Bukit Asri Lodge in Oost-Bali Bukit Asri Lodge is in Oost-Bali gevestigd in een

Zin om te vliegen en te spelen? Kom dan naar

unieke, in koloniale stijl gebouwde villa met aparte

Marga’s Yoga in Hoogvliet voor Aerial Yoga! Er

bungalows en is gelegen in een parkachtige tuin met

worden regelmatig workshops ingepland. Voor meer

een zwembad.

informatie zie • www.margasyogarotterdam.nl

• www.bukitasrilodge.nl Yoga Greece

yoga vakantie

aanspreken van je intuïtieve vermogens. • www.intuitie-in-praktijk.nl 06-16552044

Een dag vol Yoga inspiratie opgezet als een Yoga&More, kom dan en laat je inspireren. Er zijn gratis demonstraties en naast de verschillende yogalessen vind je op het festivalterrein ook een lifestyle markt, workshops, lezingen, meditaties en verschillende soorten massages. Kom kennismaken met verschillende vormen yoga en workshops met interessante thema’s. Foodtrucks voorzien je van heerlijk eten & drinken

yogafestival

en er is live muziek. Yoga&More is voor iedereen, jong, oud, man of vrouw. Kinderen vermaken zich ook prima op het festivalterrein. Beleef deze inspirerende dag op de Veluwe!

Nederlandse yoga docente Oona Giesen, met 43 jaar

YOGA FESTIVAL LEIDEN |

yoga ervaring, organiseert al 23 jaar yoga vakanties op

EDITIE #4 | ZONDAG 17 JUNI

de Griekse eilanden Paros en Kreta. Traditonele hatha

• www.yogafestivalleiden.nl

Bestel nu jouw ticket met earlybird korting op • www.yogafestivalarnhem.nl!

yoga. Diverse weken van mei t/m oktober. Voor meer

Spirituele wellness yogaretreat in india

info: • www.yoga-paros.com en

YOGA FESTIVAL terschelling

van 28 augustus tot 9 september

www.yoga-greece.com

vrijdag 29 juni tot zondag 1 juli 2018 • www.yogafestival.info

EARLY BIRD KORTING Boek voor 31 mei 2018 en krijg t 100,00 earlybird korting per persoon. Groepskorting • www.Harmonyhealthyogaretreat.com Van 25 aug. t/m 1 sept. organiseert Susumna yogavakanties weer zo’n heerlijke vakantieweek met veel yoga en meditatie in de mooie Dordogne. Kom weer tot jezelf.

OPLEIDINGEN

Yoga Festival Amersfoort Zaterdag 16 juni van 9.00 tot 23.00 uur • www.yogafestivalamersfoort.nl

Blijf fysiek & mentaal fit met stoelyoga!

Nijmegen Yoga & Vegan Festival

10-weekse online training. Leer de houdingen en

19 mei

series. Incl. 9 videolessen, 2 audio geleide meditaties en een E-book boordevol kennis over stoelyoga.

• www.susumna-yogavakanties.nl

• www.stoelyoga-nederland.nl/onlinetraining

• www.susumna.nl

Volg een kennismakingsworkshop op één van de

Stilte & Yogaretraite 12 t/m15 april Een paar dagen onderdompelen en je eigen weg te vinden naar innerlijke rust en de kracht van stilte en yoga te ervaren, tijd voor jezelf en heerlijk eten! • www.stilte-in-beweging.nl

7 & 8 september

open dagen bij Yogaschool Ron van der Post. 7 april in Groningen en 1 juni in Nijmegen. Voor info en aanmelden: • www.yogastudie.nl

Bijscholingen voor yogadocenten goedgekeurd

Yoga en stilteretraite op Zuid Kreta

door de VYN

Van 11 t/m 18 mei 2018

o.a. Yoga en Mindfulness, i-rest en Yoga Nidra,

Meer info: • www.todromo.nl

Ayuryoga, Kashmiryoga, Yoga en hardlopen en Critical Alignment Yoga olv Gert van Leeuwen

Tantra… • Een

poort naar liefde

• Een

poort naar verbinding

• Een

poort naar waarheid

• Een

poort naar authenciteit

Binnenkort kun je het zelf gaan ervaren, tijdens de Tantra Training van Helemaal Mona in Amsterdam. Met thema’s als intimiteit & verbinding, angst & verlangen, aanwezigheid & seksualiteit, mannelijkheid & vrouwelijkheid en meer. De training is in maart gestart, maar zijn instroommogelijkheden op 21 april en 12 mei. Kijk op www.helemaalmona.nl

• www.zweiersdal.nl/

bijscholingenyogadocenten

Adverteren in de yogakrant

De zomer editie van de yogakrant verschijnt rond 27 juni 2018

Distributie via meer dan 300 yogascholen en studio’s in heel Nederland, yoga webshops, yogadocentenopleidingen, sportscholen en lunch- en koffietentjes.

mail&win shopping agenda

• Kan al vanaf t 100,00 • Bij 4 edities adverteren: 15% korting • Gedrukte oplage 25.000 • Vanaf 1/8 advertentie : 70 kranten cadeau incl. verzending • I n overleg combinaties mogelijk met acties op facebook, nieuwsbrief, website banners.

de yogakrant Sales: info@yogakrant.nl Redactie: redactie@yogakrant.nl Tel. 06-229 297 10 www.yogakrant.nl

Mail naar info@yogakrant.nl of bel 06-22929710 voor de mogelijkheden.

de yogakrant


Photographed at Crazy Monkey Movement - Amsterdam

Spring is in the air

Natuurlijk plantaardig ijs! Landelijk verkrijgbaar bij Albert Heijn (NL), Delhaize (B) & honderden speciaalzaken en horeca bedrijven

SHARE WHAT YOU LIKE!

ŠProfessor Grunschnabel B.V. 2018

yogakrant 2018 lente editie  

Missie van de YOGAKRANT is om de yoga filosofie te vervlechten met ons dagelijks leven. De krant is voor iedereen, voor mensen die meer rust...

yogakrant 2018 lente editie  

Missie van de YOGAKRANT is om de yoga filosofie te vervlechten met ons dagelijks leven. De krant is voor iedereen, voor mensen die meer rust...

Advertisement