Page 1

CatĂ leg de publicacions 2011


Els llibres han guanyat més batalles que les armes Lupercio Leonardo de Argensola (1559-1613)

Les imatges d’aquest catàleg són exemplificatives, pot haver-hi diferències amb el producte final. Preus vàlids amb l’iva inclòs, tret d’errada d’impremta.


arquitectures

L’arquitectura popular de Peníscola Manual de restauració del centre històric

disponible en català o castellà

Aquesta publicació té com a objectiu posar a disposició del públic un estudi sobre les característiques de l’arquitectura popular de Peníscola i servir de base per a una eficaç protecció del nostre patrimoni històric. Aquest manual de restauració té una primera part dedicada a descriure les característiques de l’arquitectura popular en l’interior del recinte emmurallat, és per això un document divulgatiu d’interés, tant per al profà com per a l’especialista en temes de patrimoni arquitectònic. La segona part explica amb exemples pràctics la normativa de protecció del Pla Especial i pretén servir de guia per a les intervencions en l’edificació privada. Autors: Balaguer, Pepa. Vicén, Luis | Extensió: 132 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Tapa dura | ISBN-13: 978-84-96623-89-7 (cat) | 978-84-96623-85-9 (cast) | PVP: 20 €

biblioteca mont-rogenca

Socorreu el qui us invoca

Imatges de l’ermita de la Mare de Déu de la Roca Aproximació a l’ermita de la Mare de Déu de la Roca (Mont-roig del Camp), un dels paratges més emblemàtics dels Països Catalans. Autors: Diversos autors | Extensió: 48 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • tapa dura | ISBN-13: 978-84-96623-75-0 | PVP: 15 €


biblioteca gràfica

Benicarló. Un passeig silent Selecció fotogràfica d’aquells aspectes del patrimoni cultural que des d’una visió personal –per part dels artífexs– ens condueix cap a àmbits inèdits de l’existència urbana, que massa sovint passen desapercebuts. Autors: Diversos autors | Extensió: 96 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-934162-4-9 | PVP: 15 €

Castelló sota les bombes Aborda un tema poc tractat per la història local: la Guerra Civil a Castelló i, en particular, els bombardejos que va patir la ciutat. Els patiments de la població civil i la xarxa de refugis que es van construir per a la seua defensa i protecció. Autors: Grup per la Recerca de la Memòria Històrica | Extensió: 96 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-02-6 | PVP: 15 €

Everest, la conquesta d’un somni Llibre eminentment visual, a través del qual els lectors, potser ja sabedors de la gesta del grup Terres de l’Ebre a l’Everest, podran conéixer i compartir alguns dels llocs, etapes i experiències dels integrants d’aquella expedició tan nostra. Autors: Expedició Terres de l’Ebre a l’Everest | Extensió: 108 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-09-5 | PVP: 20 €

biblioteca rossellana

Rossell (1833-1923).

La implantació del liberalisme Una població i un territori que maldaven per adaptar-se al nou sistema liberal, amb totes les contradiccions que aquest va suposar en el món rural . Autor: Grau Verge, Ferran | Extensió: 288 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-11-8 | PVP: 18 €


eines

Eines per a la producció de vídeo documental L’obra pretén oferir una sèrie d’eines de treball per a la producció de vídeos documentals, no sols a estudiants de Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques o Belles Arts, sinó també a aquells que volen conéixer com es gestiona la producció d’un documental des d’un vesant més amateur i no acadèmic. Amb un plantejament eminentment pràctic, sense descuidar els aspectes teòrics de la producció del documental, aquest llibre ha estat possible gràcies a la col·laboració d’un grup de professors i investigadors del Departament de Ciències de la Comunicació de la Universitat Jaume I de Castelló. Autors: Marzal Felici, Xavier. Gil puértolas,longi | Extensió: 240 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-21-7 | PVP: 20 €

Eines per a la docència en centres penitenciaris Aquest llibre pretén ampliar l’escassa bibliografia existent al voltant de les experiències educatives de les escoles ubicades en les presons estatals. El claustre del professorat del CP d’Albocàsser ha elaborat aquest compendi multidisciplinar partint del treball de camp de diverses matèries curriculars de l’educació de persones adultes. Malgrat la fèrria estructura jeràrquica i l’actuació individualista que marca molts dels quefers habituals del centre castellonenc, ens hem proposat contribuir a establir un model alternatiu on es done cabuda a la integració de les persones i a l’educació com a mitjà fonamental per combatre la marginalitat i l’exclusió social, d’ací que models com la UTE hagen estat posats d’exemple d’actuació idònia. Autor: cristià linares, josep (coord.) | Extensió: 208 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-83-5 | PVP: 20 €


la barcella

Llengua i literatura a les comarques de la diòcesi de Tortosa Aportacions de caràcter lingüístic i literari fetes en el I Congrés de Cultura i Territori a la Diòcesi de Tortosa (Benicarló, Tortosa i Morellanovembre de 2001). Autor: Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.) | Extensió: 384 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-933441-1-5 | PVP: 20 €

Història i territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa Aportacions de caràcter històric i territorial fetes en el I Congrés de Cultura i Territori a la Diòcesi de Tortosa (Benicarló, Tortosa i Morella-novembre de 2001). Autor: Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.) | Extensió: 336 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-933441-2-2 | PVP: 20 €

Ulldecona setcentista I i II Una aproximació particularitzada posada al servei d’una interpretació de conjunt que traslladarà el lector a una època pretèrita, fascinant, amb llums i ombres sobre les quals prendrà suport la societat actual. Ulldecona setcentista constitueix un treball de recerca guardonat en la XIV edició (2003) del Premi d’Història Enric Bayerri, auspiciat per l’Associació de Veïns Jesús-Catalònia. Premi d’Història Enric Bayerri Autors: Grau Verge, Ferran. Roig i Vidal, Joan | Extensió: 712 pàg. 2 volums | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-933441-6-0 | PVP: 36 €

Teatre popular religiós i noves dramatúrgies al Baix Maestrat Aportacions de caràcter històric i territorial fetes en el I Congrés de Cultura i Territori a la Diòcesi de Tortosa (Benicarló, Tortosa i Morella-novembre de 2001). Autora: Agut i Clausell, Fàtima | Extensió: 184 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-934162-8-7 | PVP: 18 €


la barcella

Les guerres carlistes al nord valencià. Cançoner No és un llibre d’història convencio­ nal. Ens presenta com es va viure el carlisme als pobles del nord del País Valencià dins d’un context general. Autor: Puig i Escoí, Aureli | Extensió: 244 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-16-3 | PVP: 18 €

Art i lletres a les comarques de la diòcesi de Tortosa Treballs presentats al II Congrés de Cultura i Territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa. Autor: Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.) | Extensió: 484 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-17-0 | PVP: 30 €

Patrimoni i economia a les comarques de la diòcesi de Tortosa Treballs presentats al II Congrés de Cultura i Territori a les comarques de la diòcesi de Tortosa. Autor: Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.) | Extensió: 412 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-18-7 | PVP: 25 €

Nobles i benestants al Montsià Aporta un estudi genealògic acurat de les nissagues i un tractament específic dels personatges més emblemàtics del territori de referència. Premi d’Història Enric Bayerri Autor: Roig i Vidal, Joan | Extensió: 252 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-19-4 | PVP: 20 €

El perquè de la vegueria ebrenca Des del punt de vista històric, i a partir de l’anàlisi de les diferents demarca­ cions que han existit durant els més de dos mil anys de vida de la zona, l’autor concep les Terres de l’Ebre com una realitat territorial indiscutible. Autor: Joan Farnós, Jordi | Extensió: 72 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-86-6 | PVP: 12 €


la nau

El català en antena:

vint anys construint el model lingüístic de Catalunya Ràdio Catalunya Ràdio ha fet ús de la llengua catalana com a vehicular de les emissions. I, per a fer-ho, s’ha servit d’una varietat model construïda especialment per a parlar per ràdio. Autor: Casals i Martorell, Daniel | Extensió: 248 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-933441-0-8 | PVP: 18 €

El laberint valencià

Apunts per a una sociolingüística del conflicte Aplec de treballs al voltant de la dinàmica conflictiva crònicament instal·lada en l’ecosistema comunicatiu valencià, amb preocupants símptomes de substitució lingüística. Autor: Pradilla Cardona, Miquel Àngel | Extensió: 152 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-933441-3-9 | PVP: 12 €

Arran de mar. L’escala de la incertesa Textos on es descriu l’impacte de la ciència en la societat i la tensió amb el món de la fe i de les creences. Un relat a propòsit de la disputa entre l’escrutant raó i les venerables quimeres... Autor: Giner Sorolla, Alfred | Extensió: 336 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-934162-3-2 | PVP: 18 €

Paraula donada. Estudis de llengua

i literatura en homenatge a Joaquim mallafrè

Aquest llibre reuneix els articles d’homenatge que els professors del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili van dedicar a Joaquim Malafrè i Gavaldà en el moment de la seua jubilació. Autors: Ginebra, Jordi. Sunyer Molné, Magí (eds.) | Extensió: 204 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-63-7 | PVP: 18 €


la nau

La tempestuosa mar blava

Una aproximació als conflictes de la Mediterrània

premi d’assaig abu bakr

Amb La tempestuosa mar blava, Ramon Usall pretén aproximar-nos als principals conflictes que afronten les societats mediterrànies a principis del segle XXI. Aquesta obra ha estat guardonada amb el premi d’assaig Abu Bakr de l’Ajuntament de Tortosa.

Autor: Usall i Santa, Ramon | Extensió: 224 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-03-3 | PVP: 18 €

El morfema ideològic Aborda el controvertit tema del(s) model(s) de llengua adoptat(s) pels valencians, partint de la hipòtesi que les formes lingüístiques adquireixen connotacions que van més enllà de la tria estilística. Els diversos grups ideològics valencians fan servir determinades variants lingüístiques, fins i tot aquelles en principi tan asèptiques com una grafia o un morfema, per tal d’indicar la seua posició en l’ecosistema ideològic. Autor: Mas Castells, Josep Àngel | Extensió: 232 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-28-6 | PVP: 20 €

La tribu valenciana L’àmbit territorial del català acull una quantitat ingent de tensions disgregadores que la fan especialment vulnerable en un món global que es regeix amb criteris de mercat. Tot i que d’aquest funcionament tribal, no n’és exempt cap dels set territoris de la comunitat lingüística, el cas valencià, per intensitat i tradició, deu ser el que ha concitat més reflexió. L’autor ens ofereix interpretacions reeixides de les dinàmiques comunicatives que senyoregen l’ecosistema valencià. Autor: pradilla cardona, miquel àngel | Extensió: 152 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-33-0 | PVP: 15 €


la nau

Noblesa catalana de l’edat moderna El cas de les comarques meridionals

Manual que ens ofereix una presentació del marc general de Catalunya i s’ocupa amb detall dels nobles aveïnats en les comarques meridionals. L’obra consta de dotze capítols en els quals hom pot trobar respostes a preguntes del tipus: què s’entenia i s’entén per noblesa?, quines són les diferents categories nobiliàries?, en què consistia el procés d’ennobliment?, etc. Autor: Rovira i Gómez, Salvador-J. | Extensió: 176 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-52-1 | PVP: 18 €

Agroecologia per a un paisatge en extinció Obra que planteja la protecció de l’Horta del Millars, a favor de l’agricultura sostenible, amb els mitjans que les administracions públiques i una societat civil desperta puguen proporcionar a favor del territori. Autora: Pérez i Badal, Francesca | Extensió: 128 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-57-6 | PVP: 16 €

La ciutat nova

Literatura sobre llibertat, igualtat i catalanisme La Ciutat Nova, que fa referència a la societat futura lliure i sense desigualtats, estudia la literatura d’escriptors que van compartir el combat per una societat millor, la il·lusió republicana i l’amargor de l’exili. L’obra i l’actuació d’Antoni Rovira i Virgili, Ramon Vinyes, Ventura Gassol, Rafael Tasis i Artur Bladé Desumvila constitueixen models de la dedicació de l’escriptura als ideals de la Llibertat, la Igualtat i el Catalanisme en el cicle cultural que la brutalitat de la guerra de 1936- 39 va interrompre. Autora: Sunyer Molné, Magí | Extensió: 152 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-58-3 | PVP: 16 €


la nau

De la sufixació en català Apunts i reflexions (1999-2000)

Aquest llibre és un recull d’articles sobre la sufixació en català publicats en revistes especialitzades més una aportació que havia romàs inèdita. El lector hi trobarà propostes descriptives innovadores (el sufix -ist/m, el sufix -ur+f, les estructures tipus a rodolons i el sufix doble -im -am), una interpretació sociolingüística d’alguns usos (el sufix -eig i el sufix -al), un treball sobre els nous sufixos i una relació de sufixos propis dels llenguatges d’especialitat. L’obra, doncs, és una aportació que permet a l’estudiós fer una aproximació a fenòmens diversos de la derivació en català.

Autor: Rull, Xavier | Extensió: 168 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-59-0 | PVP: 18 €

De política i planificació lingüística Mirades contemporànies a l’ecosistema comunicatiu català

La sociolingüística va fer les primeres formulacions ja fa mig segle. I a casa nostra, amb un retard aproximat d’una dècada, ens ha acompanyat en uns moments molt importants de la història social de la llengua catalana. Una època en què, si més no en una bona part del domini lingüís­tic, hi ha hagut la possibilitat de renegociar la funcionalitat comunicativa a què tot un seguit de circumstàncies politicosocials adverses l’havien abocat. En aquesta nova etapa la planificació lingüística ha ocupat un lloc rellevant. Aquest llibre constitueix una replega d’aportacions al voltant d’aspectes diferents de la política i la planificació lingüística de la llengua catalana. Autor: Pradilla Cardona, Miquel Àngel | Extensió: 144 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-15221-07-4 | PVP: 16 €


cruïlla

Rossell Selecció de continguts de temàtica diversa sobre Rossell: història, geografia, geologia, botànica, economia, demografia, costums i tradicions… Autors: Grau Verge, Ferran. Pradilla Cardona, Miquel Àngel | Extensió: 144 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-934162-9-4 | PVP: 20 €

Amposta Visió actualitzada de la ciutat d’Amposta i de la seva gent. Una garba de continguts amorosida amb una mostra fotogràfica excel·lent. Autor: Diversos autors | Extensió: 144 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-04-0 | PVP: 22 €

La Sénia Història i territori Primer volum d’una sèrie de dos sobre la població. Ofereix una síntesi escrita i visual del que sabem sobre el present i el passat del poble. Autor: Diversos autors | Extensió: 144 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-12-5 | PVP: 22 €

La Sénia Societat i economia Segon volum dedicat a la Sénia. S’ocupa dels aspectes demogràfics, socioeconòmics i etnogràfics.

Autor: Diversos autors | Extensió: 144 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-53-8 | PVP: 25 €

Vinaròs Visió actual d’aquesta ciutat mediterrània, que pretén apropar, tant als vinarossencs com als visitants, a la realitat actual de la població.

Autor: Diversos autors | Extensió: 144 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-31-6 | PVP: 25 €


cruïlla

Tortosa El patrimoni L’arquitectura, l’enginyeria, les arts plàstiques i el llegat documental i bibliogràfic hi són analitzats, en uns textos excel·lents, de forma sintètica, amena i àmpliament il·lustrada. Autor: Diversos autors | Extensió: 144 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-30-9 | PVP: 25 €

Alcalà de Xivert. Alcossebre Territori i patrimoni

Una visió senzilla, il·lustrada amb nombroses fotografies, del que ha estat i és, a hores d’ara, el poble d’Alcalà, Alcossebre i la seua gent. Autor: Sanz Sancho, Joan vicent | Extensió: 144 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-41-5 | PVP: 25 €

Ulldecona Història i territori Excel·lent retrat de la Ulldecona de principis del segle XXI. Mirall d’aquesta societat polimòrfica i polisèmica, d’una societat en ebullició i en plena transformació. Els autors, amb aquest volum destinat a qüestions relacionades amb la història i el territori, ens ofereixen el primer tast d’un projecte que es completarà amb la publicació de les consideracions sobre l’economia i la societat. Autor: Diversos autors | Extensió: 144 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-54-5 | PVP: 25 €

El Ballestar Història i territori Amb aquest llibre fem rodar l’esfera de la memòria i donem forma als records. El recorregut fotogràfic que us proposem mostra la història d’un poble que ha lluitat contra la seua sentència de mort, escrita mitjançant el despoblament i les runes. Avui el Ballestar és un exemple de com recuperar un poble: tota una comunitat treballant en la mateixa direcció. Autor: Diversos autors | Extensió: 144 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-84-2 | PVP: 25 €


la teca

La cuina de Rossell Els autors del llibre, Maria Cinta Mayo i Vicent Ramon Caballer (Restaurant “Les Sorts”), ens ofereixen una mostra excel·lent de la cuina de Rossell (el Baix Maestrat). El plantejament del treball no pren suport en l’exaltació de la particularitat. Ans al contrari, la proposta gastronòmica que ens serveixen –tot i la presència de trets distintius gens menyspreables– constitueix una prova inequívoca de pertinença a la tradició cultural d’un grup humà més ampli, amb una experiència secular compartida. No en va, la gastronomia, com tota manifestació patrimonial, és un reflex etnogràfic de la cultura dels pobles. AutorS: Mayo Olmo, Maria Cinta. Caballer Doménech, Vicent R. | Extensió: 72 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Tapa dura | ISBN-13: 978-84-96623-23-1 | PVP: 20 €

Pastes i dolços de Benicarló Feines estressants, manca de temps, menjar precuinat, dietes miraculoses…, un món extremadament globalitzat que ens fa perdre el nostre tarannà, la idiosincràsia de cada poble, la cultura ancestral i, amb ella, els seus plats típics. Amb aquest llibre, que no té cap altra pretensió que ser un llibre de cuina, Antoni Alberich i Jordi Espiell s’endinsen en un camí cap a la recuperació de la cultura gastronòmica de Benicarló i, per extensió, de tota la comarca del Baix Maestrat. Queda molt de camí per fer, molts plats per cuinar, moltes receptes a recuperar, però amb aquest segon llibre de la col·lecció La Teca la transmissió dels coneixements gastronòmics queda garantida, almenys, quant a pastes i a dolços. AutorS: Alberich Àvila, Antoni. Espiell Jovaní, Jordi. | Extensió: 72 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Tapa dura | ISBN-13: 978-84-96623-42-2 | PVP: 20 €


la teca

Els dolços i els salats als forns de Vinaròs Tots els vinarossencs han menjat, alguna vegada, un tall de cóc de tonyina, un mico o un pastisset de Santa Caterina. Ara bé, si preguntéssem pel poble quanta gent sabria fer aquestes pastes tradicionals, només les persones més grans –sobretot dones– sabrien contestar. Aquestes pàgines són un recull de receptes tradicionals de Vinaròs. Ara, moltes les trobareu als forns del poble, però antigament es feien a casa i només es menjaven en moments molt concrets de l’any. El llibre explica quins ingredients calen i com es fan les pastes, però també aporta alguna cosa més: repassa la història dels productes i els seus elaboradors. Autor: Diversos autors | Extensió: 72 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Tapa dura | ISBN-13: 978-84-96623-69-9 | PVP: 20 €

La cuina del mercat de Vinaròs Avui en dia podem trobar una infinitat de productes durant gairebé tots els mesos de l’any, la qual cosa fa que molta gent no conega el millor temps per degustar-los; i així arribaríem a la tan dita frase que les tomates ja no tenen el gust d’abans o que els melons no són tan dolços. Podria ser que en disposar de tomates tot l’any, cultivades sota cels de plàstic, en algun moment de la producció es perdés el gust. Per véncer el desig de menjar taronges a l’agost o tomates al desembre, paguem més del que valen i rebem menys del que són. Per contra, amb els productes de proximitat comprats al nostre mercat, que van de l’hort al basquet i del basquet al cistell, no passa. Autèntica cuina del mercat, del mercat de Vinaròs. Autor: Roda Martínez, Juanjo | Extensió: 72 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • Tapa dura | ISBN-13: 978-84-96623-96-5 | PVP: 20 €


festum

El calendari festiu a Rossell Tradició i modernitat A Rossell la festa esdevé un element identitari i de cohesió social de primer ordre. És per això que considerem oportú reflexionar-hi, amb la intenció d’establir els grans eixos vertebradors de cada celebració en particular i de l’oferta festiva en el seu conjunt. Tot plegat amb la voluntat explícita de contribuir a una interpretació més ben fonamentada d’un llegat cultural que ens remet a les nostres arrels més profundes. Una herència històrica que volem enaltir com a element patrimonial que conforma la nostra manera d’entendre la vida i afavoreix un trànsit ben orientat des del nostre passat. Una publicació que volem oferir a tothom, autòctons i forans. Autor: Pradilla Cardona, Miquel Àngel (coord.) | Extensió: 80 pàg. | Format: 24 cm x 34 cm • Tapa dura | ISBN-13: 978-84-96623-87-3 | PVP: 25 €

la transformació d’un territori

L’impacte de l’arròs El delta de l’Ebre al 1860 L’any 1859 es posava en funcionament el canal de reg de la dreta de l’Ebre i es realitzaven els primers assaigs per veure si el conreu de l’arròs hi era viable. Els bons resultats van fer que l’any següent s’obtingués la primera collita d’arròs del Delta. Llavors, una epidèmia de paludisme féu que es reproduís, a l’Ebre, el vell debat entre partidaris i contraris del conreu de l’arròs. El resultat fou la redacció d’una sèrie de textos i informes sobre el Delta, dels quals ara s’edita una selecció, i que ens mostren quina era la realitat d’aquest territori abans de la introducció de l’arròs, l’efecte que aquest conreu tingué sobre la població i quin fou el sistema de conreu utilitzat per aquells anys. Autor: Fabregat Galcerà, Emeteri | Extensió: 256 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • rústica | ISBN-13: 978-84-96623-00-2 | PVP: 18 €


la transformació d’un territori

La construcció de l’assut de Xerta-Tivenys (1347-1454) En aquest volum es donen a conèixer tots els documents conservats als fons municipals de Tortosa sobre el projecte de construir un assut i dues sèquies al riu Ebre a l’altura del coll de Som. Autor: Vidal Franquet, Jacobo | Extensió: 240 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • rústica | ISBN-13: 978-84-96623-05-7 | PVP: 18 €

Viatge per l’Ebre Setembre de 1849 El setembre de 1849 un grup d’enginyers i capitalistes iniciaven a Saragossa un viatge per l’Ebre per recollir les dades tècniques i econòmiques necessàries per a realitzar el projecte de canalització del riu i establir una línia de navegació fluvial a vapor. Autor: Fabregat Galcerà, Emeteri | Extensió: 264 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • rústica | ISBN-13: 978-84-96623-07-1 | PVP: 18 €

El Poble Nou

La darrera colonització del Delta de l’Ebre El Poble Nou del Delta és l’únic exemple de poble de colonització realitzat pel franquisme a les Terres de l’Ebre i com a tal formà part d’un projecte més ampli que volia completar la transformació agrícola del Delta. Autors: Fabregat Galcerà, Emeteri. López Daufí, Antoni | Extensió: 256 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • rústica | ISBN-13: 978-84-96623-32-3 | PVP: 18 €

Visions del paisatge de les Terres de l’Ebre Recull de les reflexions elaborades durant la II International Summer School in Cultural Landscapes Studies, “Les Terres de l’Ebre com a paisatge patrimonial. Transformacions territorials i construcció de paisatges”, celebrada a Tortosa del 25 al 31 de juliol de 2005 . AutorS: llop, carles. leder, francesca. Fabregat, emeteri | Extensió: 256 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • rústica | ISBN-13: 978-84-96623-34-7 | PVP: 18 €


monografies

La pedra en sec a les comarques del Baix Ebre i del Montsià Aquesta publicació ens endinsa en les construccions de pedra en sec del paisatge rural de les comarques del Baix Ebre i del Montsià, creat i mantingut, durant segles, per l’activitat agrícola tradicional. És un homenatge a la memòria dels nostres avantpassats, artesans anònims que ens han deixat les seves obres d’art al bell mig dels nostres camps. Autor: diversos autors | Extensió: 162 pàg. | Format: 22,5 cm x 29,5 cm • Tapa dura | ISBN-13: 978-84-96623-62-0 | PVP: 30 €

Cura sana

Remeis tradicionals d’Alcanar Aquest treball naix de la necessitat de rescatar de l’oblit, de recuperar, reunir i difondre el ric patrimoni que conformen els remeis tradicionals, remeis que han passat de pares a fills durant centenars d’anys i que ara estan a punt de desaparèixer. AutorS: Fibla moreno, vanessa | Extensió: 84 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • TAPA DURA | ISBN-13: 978-84-15221-04-3 | PVP: 22 €

GENT NOSTRA

Manuel Pérez Bonfill Resum biogràfic

A partir d’unes converses i d’un assaig biogràfic, aquest llibre traça la vida i l’obra del professor, poeta i narrador Manuel Pérez Bonfill (Tortosa, 1926), membre d’una generació intel· lectual escapçada per la Guerra Civil. Conscient de la seua responsabilitat humana i política, va participar activament en el desenvolupament de la consciència col·lectiva en el camí de les llibertats i la justícia social. AutorS: Xavier garcia i pujades | Extensió: 96 pàg. | Format: 17 cm x 12 cm • rústica | ISBN-13: 978-84-15221-08-1 | PVP: 12 €


paisatges de la memòria

La vida de la gent de la mar Benicarló (1930-1970)

Fresc de la vida quotidiana en un nucli social i urbà ja desdibuixat: el grau de la ciutat de Benicarló. Text de vocació memorialística però que defuig de la individualitat i tendeix a mostrar sentiments col·lectius, les percepcions que entre els anys 1930 i 1970. AutorS: Fàbrega Escuder, Agustín. Gregori Albiol, Joan | Extensió: 144 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-934162-1-8 | PVP: 12 €

Centre Excursionista de Castelló 50 anys d’un camí admirable

Conjunció de reflexions, des de diverses perspectives, a l’entorn del món excursionista, màgic i seductor. Autor: Pitarch i Amela, Vicent(ed.) | Extensió: 152 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN13: 978-84-934162-5-6 | PVP: 16 €

Patrimoni terrisser de Traiguera Set-cents anys de canterers

Llibre específic dels artesans de l’argila, abastament documentat i sobre la història dels terrissers de Traiguera. Autor: Ferreres i Nos, Joan | Extensió: 224 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-01-9 | PVP: 18 €

terra nostra

Els encanteris de la serra de Montsià Qui pogués esdevenir un àngel per a poder jugar amb l’oreneta i la bellesa d’un cel copsar entre les ales? El vol d’una oreneta m’ha permès entendre que voldria ser un àngel per a gaudir de la bellesa del cel. El cel més pròxim, el cel que m’envolta, el cel de la serra de Montsià. Un cel carregat de pau i llibertat. Autor: Beltran Reverter, Joan B. | Extensió: 82 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • Tapa dura | ISBN-13: 978-84-96623-45-3 | PVP: 18 €


biblioteca talaia

El Papa Luna de Peñíscola y el enigma del Santo Grial ¿Qué relación hay entre la Fuente del Jardín de Benedicto XIII y el Santo Cáliz, custodiado en la catedral de Valencia? Autor: Melià Bomboí, Vicent | Extensión: 72 pág. | Formato: 23 cm x 22 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-10-1 | PVP: 15 €

Las bandas de música de Peñíscola El autor nos muestra como eran las bandas de música a principios del siglo pasado y relata los sucesos más destacados de los últimos 25 años. Autor: Esbrí Martí, Vicent M. | Extensión: 144 pàg. | Formato: 23 cm x 22 cm • Rústica | ISBN-13: 978-84-96623-27-9 | PVP: 25 €

tempus fugit

Benicarló, una mirada enrere. 2009

Aquest anuari pretén fer un recorregut pel que ha estat l’actualitat política, social, cultural i esportiva més destacada de Benicarló en el 2009. Lluny de ser una ciutat amb poca vida informativa, Benicarló s’erigeix en un focus extraordinari de notícies. Autors: Maura posas, jordi. oms munuera, noemí | Extensió: 160 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • tapa dura | ISBN-13: 978-84-96623-77-4 | PVP: 20 €


biblioteca taula del sénia

Un paseo por los puertos de Beceite El grueso del texto lo constituye el relato de un viaje de dos farmacéuticos y botánicos, Francisco Loscos Bernal y José Pardo Sastrón, viaje de una semana de duración. Una excursión científica que iba a tener hondas repercusiones en la obra botánica de ambos, de la cual no hubieran quedado otras noticias que las citas sintéticas al pie de los pliegos del herbario que colectaron, o un apunte menudo junto a las descripciones de las plantas en sus libros o artículos. Pero la buena memoria del autor del relato, así como los apuntes que sobre el Paseo conservaba todavía varias décadas después, sirvieron para inmortalizarlo en un discreto folletín publicado en una más que discreta revista científica turolense. Autores: diversos autores | Extensión: 170 pág. | Formato: 23 cm x 22 cm • tapa dura | ISBN-13: 978-84-96623-56-9 | PVP: 25 €

Els annals del monestir i convent de Benifassà Els Annals de Benifassà van ser escrits per Miquel Joan Gisbert (1586-1604) i Joaquín Chavalera (1815-c.1819), tots dos arxivers i després abats del monestir, els quals van utilitzar documents de tipologia diversa conservats a l’arxiu. Aquest volum correspon al relat fet per l’abat Gisbert, que va regestar els pergamins, va fer un llistat de les butles papals i els privilegis més importants i va organitzar tots els documents existents fins a l’època. Va escriure, doncs, la història del monestir des de la seua fundació (1229) fins a la prelatura del seu antecessor (1586). La fundació del monestir formava part de la política colonitzadora que la Corona i l’Església portaven a terme als antics territoris d’al-Andalus, paral·lelament a la conquesta militar. Autors: diversos autors | Extensió: 156 pàg. | Format: 23 cm x 22 cm • tapa dura | ISBN-13: 978-84-15221-01-2 | PVP: 28 €


conèixer

La catedral de Tortosa als segles del gòtic L’obra, amb un llenguatge entenedor, aproxima el lector al complex món de la catedral medieval i de la ciutat i el territori de Tortosa. Un territori de pas, en el qual conflueixen corrents artístics arribats dels nuclis de poder del moment i que genera tendències que trobem repetides en un ampli territori. Entendre l’art medieval de Tortosa i del territori diocesà que vertebra és imprescindible per a entendre l’art medieval del Principat i dels regnes de València i Aragó. Autora: Almuni Balada, Victòria | Extensió: 994 pàg. 2 volums Format: 17 cm x 24 cm • Tapa dura | ISBN-13: 978-84-96623-15-6 | PVP: 70 €

Primer la sang que l’aigua

Els pilars d’una nova identitat ebrenca L’any 2000 el govern tragué a la llum pública el projecte de transvasar una gran quantitat d’aigua de l’Ebre cap a Barcelona i tot el Llevant. La lluita antitransvasament va trobar en l’Ebre amenaçat el símbol d’identitat perfecte per al ressorgiment del caràcter ebrenc d’una generació, encara present, de quan “lo riu era vida”. Autora: Boquera Margalef, Montserrat | Extensió: 210 pàg. Format: 17 cm x 24 cm • Tapa dura | ISBN-13: 978-84-96623-22-4 | PVP: 20 €

Vivències ebrenques

Fets quotidians de quan lo riu era vida L’autora ens ofereix un retrat realista de la vida quotidiana d’aquells temps en què literalment “lo riu era vida”. Aquest ambient riberenc arrossegava tot un univers de percepcions col·lectives i interpretacions que també tindreu ocasió de conèixer. Autora: Boquera Margalef, Montserrat Extensió: 354 pàg. Format: 17 cm x 24 cm • Tapa dura | ISBN-13: 978-84-96623-36-1 | PVP: 25 €


conèixer , sèrie maior

Biografies de Tarragona Síntesi biogràfica, per ordre alfabètic, d’aquelles personalitats de qualsevol època, nascudes abans de 1950 o nascudes després però ja traspassades, vinculades amb Tarragona, que hagin destacat en algun aspecte, activitat, art o esdeveniment, que gaudeixin d’un ressò popular i siguin -o hagin estat- mereixedores de la consideració dels seus coetanis o de les generacions posteriors. També s’hi inclouen llinatges i famílies destacades. Autors: Güell, Manel. Rovira i Gómez, Salvador-J. | Extensió: 80 pàg. | Format: 24 cm x 34 cm • Tapa dura | ISBN-13: 978-84-96623-76-7 | PVP: 20 €

treballs de sociolingüística

#17

L’ús oral del català. Dades, reflexions i propostes Revista del Grup Català de Sociolingüística. Número 17, dedicat a analitzar l’ús oral de la llengua. Autors: diversos autors | Extensió: 336 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • rústica | ISsN: 977-0211-0784-00017 | PVP: 18 €

#18

La situació sociolingüística a les Illes Balears Revista del Grup Català de Sociolingüística. Número 18, dedicat a analitzar l’ús de la llengua a les Balears. Autors: diversos autors | Extensió: 328 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • rústica | ISsN: 977-0211-0784-00018 | PVP: 18 €

#19

La situació sociolingüística a Andorra Revista del Grup Català de Sociolingüística. Número 19, que centra l’atenció en l’estudi sobre l’ús de la llengua al principat d’Andorra. Autors: diversos autors | Extensió: 360 pàg. | Format: 17 cm x 24 cm • rústica | ISsN: 977-0211-0784-00019 | PVP: 18 €


la nau

Catàleg de publicacions 2011 No-ficció

Un projecte cultural per a un territori www.onadaedicions.com http://premsaonada.blogspot.com/ www.flickr.com/photos/onada/ www.facebook.com/onadaedicions www.twitter.com/onadaedicions Distribuïdores Nus de Llibres (Catalunya i Illes Balears) TEL. 902 885 772 | FAX. 936 730 473 | comercial@nusdellibres.com Gea Llibres SL (Castelló i València) TEL. 961665256-57 | FAX. 961665249 | gea@delibros.es Tierra Libros SL (Alacant) TEL. 965110192 | FAX. 965115182 | tierra@delibros.es

CATALEG_FONS_NOFICCIO  

Cataleg de No Ficcio 2011 d'Onada Edicions

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you