__MAIN_TEXT__

Page 1

Roastrand det gode liv – tett på det meste

SISTE SJANSE 1 einebustad og få leilegheiter igjen

minbit.no


KUN

1 IGJEN

KJØP FRÅ KUN KR

EINEBUSTAD over to plan Hus nr. 16 Moderne einebustad med fantastisk sjøutsikt som er tett på det meste.

2807,i renteutgifter pr. mnd.*

Kr. 3.740.000

Kvifor Roastrand?

Me kjøper først og fremst hus her på grunn av alderdommen. Me vil ha det litt enklare og meir lettvint. Nå er me nærare sentrum og har flat og fin veg å gå. (Hildur og Olav Helland)

” ” ” ”

Nærleik til tantebarn, familie og naturen både sommar- og vinterstid. (Malene Vestbø)

Me likar at bustaden har god utsikt, er sentrumsnær og har alt på eit plan. (Torhild og Per Terje Klungland)

Bustadane har gode praktiske løysingar og mindre hage, noko som bidreg til at me får meir fritid enn før. (Jostein og Evy Knutsen)

Eg har byrja å sjå verdien i å bu på bygda, og vil difor sikra meg ein bustad her. (Knut Ringheim Lunde)


KJØP FRÅ KUN KR

1728,KUN 1 IGJEN, KR

i renteutgifter pr. mnd. *

2.640.000,-

LEILEGHEIT sokkeletg. LEILEGHEIT toppetg. Hus nr. 10 Moderne 2-mannsbustad med livsløpsstandar. Sentralt og barnevennleg.

*Husbankfinansiering Bustadane er godkjent for inntil 80% husbanklån. Med rente i Husbanken pr 01.11.2018 kan du bu for netto kr 1728 per måned (leilighet 2—6) eller kr 2807 per mnd (i einebustaden). Eksempel ovanfor forutset 5 års avdragsfrihet og er rekna etter skattefrådrag.

Hus nr. 2­—6 Moderne 2-mannsbustad med livsløpsstandar. Sentralt og barnevennleg. Frå kr. 2.290.000

Haugesund Sparebank kan tilby deg fleire fordeler ved kjøp av bustad på Roastrand. Nokre av fordelene er: • Ingen etableringskostnadar • Tilbod om 100% finansiering • Vår beste rente


Opparbeida uteområde

Sentrumsnære bustader

Roa Tomteselskap AS Medvindbygget, 5582 Ølensvåg Morten Helland: 458 65 508 morten@minbit.no minbit.no

Profile for Omega Design

Roastrand  

Brosjyren er laga for feltet Roastrand i Ølen. Her er oversikt over dei forskjellige typane bustadar som er att på feltet. Brosjyren er prod...

Roastrand  

Brosjyren er laga for feltet Roastrand i Ølen. Her er oversikt over dei forskjellige typane bustadar som er att på feltet. Brosjyren er prod...

Advertisement