Mitt Ryfylke 2016 2

Page 1


INNHALD 6

19

20

Drøymer om viking-gard

14

Portrett: Magnus Skretting

REDAKTØR JUDITH SØRHUS LITLEHAMAR judith@filterdk.no

PROSJEKTLEIING/DESIGN ASTRID EIDHAMMER HJELMELAND astrid@filterdk.no

DESIGN TERJE HODNE terje@filterdk.no

DESIGN MARIANNE ÅGOTNES marianne@filterdk.no

DESIGN PER KRISTIAN GRINDHEIM per.kristian@filterdk.no

FOTOGRAF MIKKEL MEISTER mikkelmeister@hotmail.com

Vil til Sandnes

Kunstnarheimen Tinghaug

ANNONSEANSVARLEG MARIA DJUVE VÅGEN mikkelmeister@hotmail.com

26

Isbilen på tur

32

Bles liv i Jørpeland

MAGASINET MITT RYFYLKE ER PRODUSERT OG REDIGERT AV FILTER DESIGN & KOMMUNIKASJON I SAMARBEID MED RYFYLKEALLIANSEN FRAMSIDEFOTO: MEISTER FOTOGRAFI OPPLAG: 11 300 DISTRIBUERT: RYFYLKEKOMMUNANE, VIKEDAL, SANDEID, NORD JÆREN OG INDRE HAUGALANDET. TRYKK: HAUGESUND BOK & OFFSET

ET MORSOMT MØTE Det finst administrerende direktører, og så er det Magnus Skretting. Han leder Sterling White Halibut, men cowboyhatten, talene med store ord og breie gester, bare avbrutt av tenningen av en ny sigarett, er svært langt fra dresser og styrerom. Et morsom møte.

POSTADRESSE: FILTER AS KVASSANESVEGEN 4 5582 ØLENSVÅG TIPS OSS: judith@filterdk.no Les Mitt Ryfylke på nett: mittryfylke.no Følg oss på FB: facebook.com/mittryfylke

- Fotograf Mikkel Meister

M 2

NR. 2 – 2016


PÅL CHRISTENSEN/STAVANGER AFTENBLAD

PPEN OG NSERTHUS-A LAST NED KO N G N Å R VI LE G G ER RI FÅ O PP DATE EMENT UT FOR SALG! NYE ARRANG -konserthus.no/app er www.stavang

MYE Å GLEDE SEG TIL! HØSTPROGRAMMET ER I SALG NÅ! BILLETTER: 51 53 70 00 OG WWW.STAVANGER-KONSERTHUS.NO PÅ VÅRE NETTSIDER FINNER DU ENDA FLERE KONSERTER OG FORESTILLINGER.

NYCMF: ROMANTISK FESTKVELD OG 10-ÅRSJUBILEUM Medvirkende: Markus Schirmer, Christian Poltera, Gunnar Stubseid og en rekke unge, lovende solister.

INGEBJØRG BRATLAND

FREDAG 21. OKTOBER KL. 20.00, ZETLITZ BILL.: 395,Arr.: Stav. konserthus

ONSDAG 28. SEPTEMBER KL. 19.30, FARTEIN VALEN, BILL.: 200-275,Arr.: NYCMF

KVELERTAK

FREDAG 30. SEPTEMBER KL. 21.00, ZETLITZ, BILL.: 395,Arr.: Stavanger konserthus

SONDRE JUSTAD LØRDAG 1. OKTOBER KL. 21.00, ZETLITZ BILL.: 345,- STUD.: 305,Arr.: Stavanger konserthus

ORGELKINO: DR. JEKYLL & MR. HYDE

LØRDAG 29. OKTOBER KL. 19.00, FARTEIN VALEN BILL.: 100,- STUD.: 50,Arr.: Stavanger konserthus

SUPPORT: ROHEY

TORSDAG 6. OKTOBER KL. 21.00, ZETLITZ BILL.: 445,- STUD.: 395,Arr.: Stavanger konserthus

DÉJÀ VU

hyller Crosby, Stills, Nash & Young FREDAG 7. OKTOBER KL. 19.00, ZETLITZ BILL.: 400,- STUD.: 300,Arr.: Stavanger konserthus

TRAIL OF SOULS

Solveig Slettahjell, Knut Reiersrud & In The Country TORS. 20. OKTOBER KL. 20.00, ZETLITZ BILL.: 375,Arr.: Stav. konserthus

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE:

ONSDAG 16. NOVEMBER KL. 19.30, ZETLITZ BILL.: 550,- Arr.: Stavanger konserthus

LØRDAG 19. NOVEMBER KL. 20.30 FARTEIN VALEN/FOAJEEN, BILL.: 220,STUD.: 130,- Arr.: Stavanger konserthus i samarbeid med Sølvberget, Stavanger kulturhus og Ferdigsnakka LIVE

MANDAG 28. NOVEMBER KL. 20.00, ZETLITZ BILL.: 375,Arr.: Stavanger konserthus i samarbeid med Live Nation

IVER KLEIVE & KNUT REIERSRUD

BERNHOFT

& THE FASHION BRUISES

DRØMMEN OM JULEN

ORGELNATT OBSTFELDER

LØRDAG 29. OKTOBER KL. 21.00 ZETLITZ, BILL.: 375,Arr.: Stavanger konserthus

CC COWBOYS

CAROLA:

TIRSDAG 1. NOVEMBER, KL. 21.00 ZETLITZ, BILL.: 425,Arr.: Stavanger konserthus og Goldstar

LARS WINNERBÄCK

ONSDAG 2. NOVEMBER KL. 20.00, FARTEIN VALEN, BILL.: 495,Arr.: Stavanger konserthus og JS Artist

FREDAG 2. DESEMBER KL. 20.00 FARTEIN VALEN BILL.: 350,STUD.: 300,Arr.: Stav. konserthus

AURORA

LØR. 17. DESEMBER KL. 20.00, ZETLITZ BILL.: 395,STUD.: 345,Arr.: Stav. konserthus og Tou Scene

BATSHEVA DANCE COMPANY: LAST WORK TIRSDAG 8. NOVEMBER KL. 19.30 ZETLITZ, BILL.: 390,- STUD.: 150,Arr.: Stavanger konserthus og RAS

JULESTJERNER

Randi Tytingvåg, Britt-Synnøve Johansen & Hanne Sørvaag

SØNDAG 18. DESEMBER KL. 17.00/ 20.00, FARTEIN VALEN, BILL.: 420,Arr.: Stav. konserthus og Kulturkompaniet


Utstilling på Nesasjøhuset Utstilling på Nesasjøhuset på Sand basert på Rasmus på Sand basert på Rasmus Lølands forteljing Lølands forteljing

– ei ekte – ei ekte fantasiverd fantasiverd for born! for born!

01.09 - 31.05: Hverdager 10.00 - 16.00 søndag 10.00 - 18.00 01.06 - 31.08: Hver dag 10.00 - 19.00 ÅPNINGSTIDER: Kjeringholmen, Stavanger ÅPNINGSTIDER: 01.09 31.05: Hverdager 10.00 - 16.00 telefon- 51 93 93 00 01.09 - 31.05: 10.00 - 16.00 søndag 10.00 -Hverdager 18.00 norskolje.museum.no søndag- 31.08: 10.00 -Hver 18.00 01.06 dag 10.00 - 19.00 01.06 - 31.08: Hver dag 10.00 - 19.00 Kjeringholmen, Stavanger Kjeringholmen, telefon 51 93 93Stavanger 00 telefon 51 93 93 00 norskolje.museum.no norskolje.museum.no

Hjelseth Computers / Foto Ingeborg Skrudland

Også i Nesasjøhuset: Utstillinga “Mitt Ryfylke” • Butikk • Kafé Også i Nesasjøhuset: Utstillinga “Mitt Ryfylke” • Butikk • Kafé Nordenden 14, 4230 Sand. Tlf. 52 79 29 50. www.ryfylkemuseet.no Nordenden 14, 4230 Sand. Tlf. 52 79 29 50. www.ryfylkemuseet.no

museum 13 spennande

reload.no reload.no

Ryfylkemuseet Ryfylkemuseet

...og det er enda mer spennende på innsiden ÅPNINGSTIDER: ...og det er enda mer spennende på innsiden

Ope pe dag O ag-fre Månd -fredag d ån M klag . 9-15 5 -1ag .u9rd kl La ag5 rd u La -1 1 kl. 11-15 kl. 1

BUNAD

mote for livet!

e! og vitensentr

Vitenfabrikken – Vitengarden – Garborgsenteret – Tungenes Fyr Flyhistorisk Museum Sola – Rogaland Krigshistorisk Museum Grødaland – Vistnestunet – Limagarden – Knudaheio Garborgheimen – Haugabakka – Varden Sjøredningsmuseum 51 79 94 20 | www.jaermuseet.no | facebook.com/jaermuseet

Stort utvalg i bunader og tilbehør til bunader. www.nordakerbunader.no

reload.no

...og det er enda mer spennende på innsiden

Steinkargata 29, 4006 Stavanger


Inviter til Ryfylke! Mye godt arbeid er gjort for å styrke identiteten til Ryfylkingen og vi har nå en godt innarbeidet identitet, stolthet og tilhørighet til egen region og et samhold blant innbyggere uavhengig av kommunegrenser. Vi har vår egen plass vi mener er flottest å bo, leve og jobbe. Men er vi flinke nok til å formidle dette utenfor Ryfylke? Vi nærmer oss ferdigstilling av Ryfast og forventet befolkningsvekst. Nå er det viktig at vi planlegger og styrer veksten og ikke kommer bakpå å må la veksten styre oss. Vi må tilrettelegge for at vi også i fremtiden er et levende lokalsamfunn der vi kjenner at hverdagen er god. Flere prosesser må jobbes med parallelt for at vi skal lykkes, og vi må fokusere både på jobbkvalitet og bokvalitet med alle de tilhørende områder dette omfavner.

Vi trenger flere arbeidsplasser, helst i nærheten av der vi bor.

grep for at flest mulig også vil bo i samme region som de jobber er viktig for trivsel og tilhørighet. Flere ting påvirker valg av bosted for en hel familie. Muligheten for jobb i nærområdet for begge foreldre, gode skoler og barnehagetilbud, fritidsaktiviteter og kulturliv. Vi har en fantastisk natur å by på, og som vi kan benytte oss av uten å først måtte sette oss i bilen. Denne frihetsfølelsen er ikke alle forunt, og vi kan stolte formidle dette til de som vurderer å flytte et lite stykke unna storbyen. Jeg har et ønske om at vi alle tar et tak for å invitere til eget nabolag, eget næringsliv, egen kommune, vårt eget Ryfylke.

Vi trenger flere arbeidsplasser, helst i nærheten av der vi bor. Hva skal til for å få til flere bedrifter til å etablere seg i Ryfylke? Regionen har et mangfold av bedrifter og type næringer. De har hver sine kvaliteter som kan gi samarbeidspartnere viktige synergier og erfaringsutvekslinger i gode nettverk. Samarbeid og nettverk er nøkkelen til å lykkes i et marked med sterk konkurranse. Ryfylkebedriftene forstår dette og jeg er ikke i tvil om at det engasjementet som vises i arbeidet med å utvikle regionen vil gi en positiv effekt fremover. Vi må nå jobbe med å formidle de gode kvalitetene Ryfylke har STYRELEDER RYFYLKEALLIANSEN FOTO: MEISTER FOTOGRAFI å by på, utover egen region. For å nå frem i konkurransen om etableringer tror jeg det er viktig at vi spisser posisjoneringen vår i forhold til hva vi er gode på. Det være seg allerede etablerte bedrifter eller naturgitte fordeler som for eksempel byggeråstoff eller sjølinje. Hver Ryfylkekommune kan ikke satse på alle hester, men ta et valg i forhold til hvilken type næring de mener de er og vil bli best på. Slik vil vi kunne skape gode klynger av virksomheter og skape et fruktbart vekstmiljø. Kommune må være den gode samarbeidspartner, tilrettelegger og velge langsiktige strategier der planarbeid gir arealer og nødvendige forutsigbare rammevilkår. Med dette på plass blir det enklere å invitere bedrifter til å etablere seg i Ryfylke.

MARIANNE TORBJØRNSEN

Folk trenger arbeidsplasser, og bedriftene trenger folk. Lokal tilgang til kvalifisert arbeidskraft er for mange bedrifter utfordrende. Det kan være krevende å tiltrekke seg de riktige og viktige medarbeiderne når konkurrerende arbeidsplasser ligger sentralt plassert nær storbyen. Det blir riktignok enklere å ferdes mellom ytre deler av Ryfylke og Nord-Jæren når Ryfast står ferdig, men kort vei mellom jobb og hjem er viktig. Det å gjøre nødvendige

NR. 2 – 2016

5


6

NR. 2 – 2016


Toralf og Turid tar vikingkulturen med seg inn i eigen kvardag. – Det er meir ein livsstil enn ein hobby, meiner dei.

“DØYR FE; DØYR FRENDAR; DØYR SJØLV DET SAME. MEN ORDET UM DEG ALDRI DØYR VINN DU EIT GJETORD GJÆVT.” -HÅVAMÅL 76-

VIKINGBLOD To moderne vikingar ynskjer å ta oss med tusen år attende i tid. No vågar Turid Kathrin Trevland (29) og Toralf Pedersen (36) å drøyme om sin eigen viking-gard.

Midt i leiren er det fyrt opp bål i bålpanna. I eit av vikingtelta som omkransar bålet sit Turid og Toralf i djup konsentrasjon. Ho sit med brikkeveven i handa og tryllar fram det eine avanserte mønsteret etter det andre på band av lin, ull og silke. Han sit også med eit kunstverk i hendene. Med nøyaktig presisjon lagar han mektige utskjeringar som etter kvart skal trone på benker, bord og telt i leiren. Alt er skapt i vikingtradisjon. Vikingane i Økstrafjorden ynskjer å ta oss med til ei anna tid. Dei drøymer om eit enklare liv. Ein kvardag der tida rekk litt lenger. Dei vil bruke det naturen kan gi dei av råvarer og ressursar, om det er til mat, klede eller material. Dei søkjer gamal kunnskap frå vikingtida og meiner me i 2016 har mykje å lære av dei som levde meir i pakt med naturen, og ikkje minst dei som var mindre opptekne av status og karriere enn me gjerne er i dag. Det handlar om å fjerne seg litt frå A4–livet. – Det er ingen på vikingmarknadar som er opptekne av kva du jobbar

med, eller kva hus du bur i. Der er me alle like, eg likar det, seier Turid. Ho har sett brøddeigen. Og panna er varm over bålet. Surmjølk og mjøl er alt som skal til for å lage vikingbrød. På seg har ho ein grøn underkjole av ull og overkjole som også er laga av ull. Fargerike smykker vitnar om ein viking–tradisjon frå høgare klasse. – Alle gjekk ikkje kledde som dette i vikingtida. Det me har på oss er inspirert av funn som er gjort i vikinggraver. Hadde vikingane sett oss i dag hadde dei trudd me var høvdingar og kongar alle saman. Dei veit så godt at mange assosierer vikinglivet med råskap, plyndring og tilbeding av gudar. For vikingane i Økstrafjorden handlar det om handtverk, om kunnskap og om eit eige levesett. Under teltduken står bøttene som samlar saman regnvatnet, på bordet ligg det skinn og handlaga reiskaper, bak i teltet står ei stor korg med kol som er eit biprodukt etter at Toralf har brent tjære. – Det er lenge sidan dette var ein hobby. I dag er det meir ein livsstil,

NR. 2 – 2016

7


– Det å jobba med dette er ikkje berre tidsfordriv, men terapi.

Turid Kathrin Trevland

Handverk er viktig for sambuarparet i Økstrafjorden. Dei ynskjer at fleire skal kunne ta del i norrøn kultur og arbeidsmetodar.

meiner Toralf. – Og eg likar vikingane sitt menneskesyn, der respekt og ettermæle var viktig, og der kvinnene hadde mykje makt. Også han sit i vikingklede, laga av ull og lin. På føtene har han spesialsydde skinnsko som er inspirerte av vikingtida. – Dei har me kjøpt, slår Turid fast. – Me prøver å lage det meste sjølve, men noko må me kjøpe. Men det må vere ekte vare, me kan ikkje ha plastikk her i leiren, slår Toralf fast. Det heile starta i 2012 då dei var på ein Heavy Metal–festivalen Wacken i Tyskland, der det også var ei vikingmarknad. Sjølv om dei alltid har vore fasinerte av vikingtradisjonar var det her dei fekk augo opp for handverket og kulturen. Musikk generelt er viktig for vikingmiljøet, og sambuarparet slår fast at Heavy Metal–miljøet har henta mykje av sin symbolikk frå norrøn kultur. – For min del har eg alltid vore interessert i vikingtida, spesielt etter at eg fann ut eg sjølv hadde eit vikingnamn. Tor kjem frå guden tor og alv er eit overnaturleg vesen frå norrøn mytologi, seier Toralf. – Du har også eit norrønt namn, Turid?, seier Toralf og kikkar bort på sambuaren som er i full gang med å steike vikingbrød. Ho snur og vender på dei flate brøda medan ho tenkjer. – Tja, eg har nok det. Det må vere etter Tor og Frid det då? Seinare kjem det fram at det stemmer. Turid kjem frå tor som i torevèr og frid, som i norrønt betyr vakker. I vikingleiren har det reist seg fleire telt, grillplass, bålplass, eit lite lafta bygg og eigen bane for å skyte med pil og bue. Plassen fenger interessa til

8

NR. 2 – 2016

mange, borna rundt dei tykkjer det er spanande å prøve å skyte med pil og bue, eller berre sjå korleis vikingane levde før i tida. – Me hadde for lite undervisning om dette temaet på skulen, meiner Toralf. – Det gjekk altfor fort. Eg skulle ynskje at me tok med oss denne kulturelle arven på ein betre måte. Dei som blir fødde i dag treng å sjå og lære frå fortida, meiner han. – Og altfor mykje av kulturen vart øydelagt under andre verdskrig. Nazistane tok i bruk mange symbol frå norrøn kultur, som Svastika/ hakekorset, seier Toralf og rister på hovudet med tanke på kva assosiasjonar dei fleste no har til hakekorset. Begge to kjem frå familiar som har hausta frå naturen, som har laga maten frå botnen av og der handverk har vore viktig. Det er noko dei har med seg vidare, og no lærer dei stadig meir om matlaging, om korleis ein kan lage verktøy, koke sine eigne såper, sy eigne klede eller veve fargerike band av silke og lin. Det siste er noko Turid brukar mykje tid på, og som gir produkt som ho ynskjer å selje. – Det å jobba med dette er ikkje bare tidsfordriv, men terapi. Det gir både ei mestringskjensle og sjølvtillit. Ein blir ikkje rik av handverk. Eg tar betalt for materialet eg brukar og litt til, skulle eg tatt timebetalt ville ingen kjøpt noko, meiner ho. Livet som viking har ikkje berre sett sine spor i helger og ettermiddagar dei kan bruke i leiren. Det har også påverka kvardagen. Til dagleg er Toralf tømrar i KV–Bygg Suldal medan Turid er heimeverande på grunn


fakta

Norrøn er namnet på samfunnet og kulturen i Noreg og på Island frå rundt 800 til 1319. Namnet blir også brukt på den norskætta befolkninga på Færøyene, Shetland, Hebridene, Man og Orknøyene i same periode. Dette er altså eit historisk og kulturelt omgrep. (Kjelde: Wikipedia)

Surmjølk og mjøl er alt som skal til for å lage vikingbrød.

Toralf er treffsikker med bogen og set pila midt i blinken.

av kronisk sjukdom. – Dette livet, og den felleskapen me har funne på marknadar og i resten av vikingmiljøet har iallfall gjort meg tryggare på meg sjølv. Det har vist oss at det er lov å vere litt annleis enn alle andre, seier Turid. – Og det har gjort oss meir bevisste på mange ting. Me ynskjer å lage meir av det me bruker, og kjøpe mindre. Eg har og kasta all sminke, det er mange i vikingmiljøet som ikkje gjer det, men for meg personleg blir det feil, seier Turid. Toralf stemmer i, og viser til at miljøet er større enn mange skulle tru. På Nordisk Vikingmarked på Borre var det 750 vikingar. I tillegg kjem alle besøkjande. Sjølv er dei ein del av Hafrsfjordvikingane. Berre i år har dei reist på fem ulike marknadar for alle dei som brukar fritida si på vikinglivet. – Me har fått mange nye venner som deler dei same interessene som oss. Det er spesielt å sitje på desse marknadane, der publikum kan sjå på korleis me arbeider og korleis me bur i leiren. Det blir som eit levande museum, fortel Toralf. Og det krev litt arbeid når vikingane er på reise. Det er heilt naudsynt med hengar skal ein få med seg alt ein treng for å bu på marknaden. Og då er det berre eit av telta som får lov til å vere med. – Heldigvis er alle møbler laga slik at me kan flatpakke det, seier Toralf og ler godt. – Me gler oss til å ta med oss minien i magen på dette, seier Turid og smiler. I oktober blir dei etter planen foreldre til ein liten viking. – Me har ingen problem med å ta med oss born på marknadar, der passar alle på kvarandre, det er nesten som ein familie, meiner Toralf og kikkar bort på sambuaren som smiler over bålet. I framtida drøymer dei om å bygge opp ein viking–gard. Ein stad der dei kan ta imot skuleklassar og barnehageborn. Ein stad der dei kan vise fram kunnskapen dei har lært og føre vidare dei verdiane dei meiner er viktige å ta med seg frå den norrøne kulturen. – Det er slett ikkje sikkert me får dette til, men det er lov å drøyme, meiner Turid og kikkar bort på Toralf som spenner bogen for å vise fotografen kor treffsikker han kan vere med pila. Utan å nøle set han pila midt i blinken.

Judith Sørhus Litlehamar Foto: Meister Fotografi

NR. 2 – 2016

9


Ek

KONTAKT OSS for en virtuell papiropplevelse av denne ANNONSEN

Lille speil på veggen der, hvem er best på trykksaker her?

hbo.no - Ørjan, tlf. 922 04 159 eller Espen, tlf. 404 50 490

MALING TAPETSERING GULVLEGGING FLISLEGGING SOLSKJERMING

INTERIØRKONSULENT Kontakt oss for løsninger og tilbud

Andersen & Harestad Andersen & Harestad AS, Ryfylkevegen 1982, 4120 Tau Tlf.: 51747576, E-post: post@andersenharestad.no

10

NR. 2 – 2016

st

rE

m

la nd p r k at Em odu E k c d b a l ta År og lasj dm sbEr dvdc E /b ila tni g/ ng in ns

sE Ekst rv i rE Ek cE o m fl st E g rE Eks ksib mE tr ilit mE Em E n n k v t, Es al kE itE r t

kr

Ev

E

bokngt. 1, 5537 H

922 04 159, 52 70

E T K N A L LT Ø F T T R Y K K E R I

www.hbo.no, firm


Erfaring og kompetanse gjennom hele byggeprosessen

• Arkitektur

• Byggteknikk

• Vei, vann og avløp

• Brannteknikk

• Eiendomsrådgivning

• Sjømåling

• Prosjektledelse

• Inneklima

• Arealplanlegging

• Byggeledelse

• Interiørarkitektur

• Samfunnsplanlegging

• Byggherrestøtte

• Kart og oppmåling

• Landskapsarkitektur

Ølensvåg Stord Frakkagjerd Husnes areal.omega.no

UTE ETTER DE SPENNENDE LØSNINGENE? SNAKK MED EN FAGMANN! Du har kanskje et sterkt ønske om å gjøre det litt spesielle, få til noe som ingen andre har? Kom igjen! I vår verden er alt mulig. Dette er faget vårt og vi elsker slike utfordringer. Kokaas Rør AS Jøssangveien 12 • 4100 Jørpeland • 51 74 90 40 • kokaas.no • man-fre 9-16 lør 10-14 VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

NR. 2 – 2016

11


OPNINGSTIDER FOR LEVERING AV AVFALL På gjenvinningsstasjonen leverer du alt avfall du ikkje kan kaste i avfallsdunken eller på miljøstasjonen: gamle møblar, farleg avfall (maling, lim, kjemikaliar, lysstoffrøyr, trykkimpregnert trevirke osv.), trevirke, elektrisk avfall, jarnskrap osv. (Prisen for levering av bygg- og rivningsavfall for private abonnentar hjå Rymi er kr 300,- pr m3. Næringsavfall vert fakturert etter gjeldande prisliste.)

MYRA, Forsand kommune Onsdag 17.00 - 18.00 Laurdag 10.00 - 12.00 NORDMARKA, Strand kommune Mandag-fredag 9.00 - 14.30 Torsdag 9.00 - 17.30 Laurdag 9.00 - 13.00

IT WORKS. IT WORKS. IT WORKS.

NYHET

Boots apo

Current sizing principle: ‘READY’ sign off height matches ‘N’ of No7 logo as it appears in template

NYHET

3 klinisk beviste resultater i ett serum! Tilbudet varer f.o.m. 01.09.16 t.o.m. 31.10.16 eller så langt lageret rekker.

Boots apotek Sand Sandsvegen 2 Tlf: 52 79 00 00 Åpent: man-fre: 09-16 tors: 09-18 lør: 10-14

Servicesenter på Tau Drift og vedlikeholdsprodukter for industri, entreprenør og landbruk Vi kan hjelpe deg med bl.a: ✓ Slanger ✓ Verktøy ✓ Arbeidsklær t! elig fagpra ✓ Verneutstyr til en hygg

n Velkomme

Ryfylkeveien 1980, 4120 TAU Telefon: 51 74 55 10 - E-post: tau@tess.no Åpningstider: man-fre: 08-16 www.tess.no

Nå er Mitt Ryfylke og på nett.

VIGANESET, Hjelmeland kommune Tysdag 13.00 - 17.30 Laurdag 10.00 - 12.00 GÅSAVIKA, Suldal kommune Tysdag 12.00 - 16.00 Torsdag 12.00 - 18.00 Laurdag 10.00 - 12.00 JUDABERG, Finnøy kommune Onsdag 13.00 - 17.30 Laurdag 10.00 - 13.00

Les Mitt Ryfylke på mittryfylke.no

Følg oss

HUGS Møgedalsmarknad laurdag 1. oktober

Tlf: 51 75 95 50 e-post: post@rymi.no www.rymi.no

Tilbudet varer f.o.m. 01.09.16 t.o.m. 31.10.16 eller så langt lageret rekker

R E A DY FOR MORE

Sandsvegen 261, 4230 Sand - tlf. 52 79 25 30 OPNINGSTIDER: Måndag-onsdag og fredag: 07.30-16.00 Torsdag: 07.30-18.00 • Laurdag: 09.00-14.00

Sandsvegen Tlf: 52 79 0 Åpent: man tors: lør:


STORT UTVAL TIL HUND OG JEGER adsign.no

LABB VÅTFÔR

BUKSE

KJØTT, ENERGI OG REN VOM

SEELAND PREVAIL VENT Tøff turbukse i slitesterkt materiale.

27,- 1999,FLEECEJAKKE HÄRKILA KAMKO

PROVIT GODBITER STORT UTVALG!

49,-

Vendbar fleecejakke med pustende Windstopper membran.

FK ETNE Tlf. 53 77 11 30 FK HAUGESUND Tlf. 52 70 54 70 FK ÅRDAL Tlf. 51 75 42 30

999,TURSTØVEL HÄRKILA BACKCOUNTRY II

1399,-

Atterhald om trykkfeil og utseld.

Haustkampanje!

No er tida for å ruste seg til vidare vekst. Filter design og kommunikasjon tilbyr no 15% rabatt på nettsidepakkar ut november.

Sjå meir om tilbodet på filterdk.no

tlf. 971 94 788

hei@filterdk.no


Magnus Skretting (58) er klar for nye utfordringar. Kveiteeventyret på Hjelmeland har fått ein ny start.

Kveitehøvdingen

fakta Magnus Skretting (58) Aktuell: Administrerande direktør i Sterling White Halibut, som nyleg fekk nye eigarar. Sivil status: Gift med Helene Barkved, har til saman seks born. Bur: Sandnes Drøymer om: Ein felles Ryfylkekommune – som ein av fem slagkraftige storkommunar i Rogaland. Førebilete: Nelson Mandela Les: Internettet! Beste bok eg har lese er Joseph Conrads «Lord Jim» Høyrer på: NRK P1. Beste musikar er Leonard Cohen

Magnus Skretting set seg på ein benk i haustsola. Det har vore ein hektisk og litt uvanleg sommar for kveitesjefen på Hjelmeland. No sit Skretting her i dongeribukse, blåstripete genser og det krøllete håret godt plassert under ein hatt. Sjølvsagt er hatten på plass. Magnus Skretting er ikkje seg sjølv utan hatt. Dei siste 20 åra har han gått med hatt kvar dag. – Eg likar det, det er ikkje berre eit imagestunt, eg har alltid gått med hatt og så har det berre blitt slik. – Og mange av vennene mine vågar å ta hatten i bruk no, men du må ha ein lang ansiktsform skal du passe hatt. Du kan bruke hatt, seier Magnus og nikkar mot fotografen medan han fyrer opp ein av mange sigarettar. Me ville gjerne ha eit intervju om nedturen. Og oppturen. Det likte ikkje Magnus Skretting.

14

NR. 2 – 2016


Magnus Skretting ser lyst på framtida, no skal han og kveita frå Hjelmeland erobre verda.

– Det er klart det var eit slag for oss at me måtte bremse litt, men nokon nedtur var det ikkje, slår Magnus fast og viser til avisoverskriftene i vår om konkurs og styrt avvikling. – Me måtte berre justere oss litt, så var me i gang igjen. Me har alltid hatt klokketru på at me skulle få dette til, og dei tilsette har lagt ned ein kjempejobb. Me er ein familie heile Sterling–gjengen, seier han og ser bort på Trond Sandvik som har tatt plass på sida av kveitesjefen. Sandvik er oppdrettsjef og ein viktig del av leiinga i kveitebedrifta. For Sterlingkveita på Hjelmeland møtte ein fartsdump i vegen tidlegare i år. Etter oppstarten i 2000 har etterspørselen etter den ekslusive fisken auka jamt og trutt. I 2011 toppa det seg. – Eg har tatt på meg skulda for det. Me sa ja til alt for mykje, me sa i grunn ja til alt. Det burde me ikkje gjort, me skulle sett på bremsene før, meiner Magnus. Resultatet vart raude tal i fleire år og ein marknad der Sterlingkveita

ikkje klarte å mette behovet. På Hjelmeland stressa dei produksjonen og fisken som vart levert ut vart for liten. I tillegg sleit dei med å få kontroll på eigen yngelproduksjon. Då kom klagene. – Me måtte redusere for å kjøpe oss tid, og for å få fisken opp i brukbar storleik igjen. Det var ikkje kjekt, ikkje minst var det lite kjekt å bruke så mykje av midlane til Marine Harvest, som var einaste aksjonær. Eg hadde det ikkje godt då, seier Magnus og rister på hovudet. Sjølv om han ikkje kallar 2016 for ein nedtur så har den siste tida kravd ekstra ressursar. – Me hadde ein alvorsprat på den tida, seier Magnus og kikkar bort på Trond. – Det var rett før eg berre kasta inn handkleet, men det gjekk over. Så kom det første gjennombrotet. I 2013 knekte Trond koden med å

NR. 2 – 2016

15


Trond Sandvik (t.v) er oppdrettsjef, makker og venn. Han og Magnus Skretting er likeverdige i kveiteprosjektet.

få eigen yngelproduksjon opp å gå på ein skikkeleg måte. Forskarkrefter som vart henta inn frå universitetsmiljøet fann eit virus i kveita som var syndaren. – Det var ein barnesjukdom me måtte rydde av vegen, då såg alt litt lysare ut, meiner Trond. – Gløden vår og trua på prosjektet hadde vore med oss heile vegen, men det såg litt mørkt ut før me knekte den koden. Eg vedgår det, seier Magnus og fyrer opp nok ein røyk. – I 2014 såg me at me hadde behov for ein ny eigar. Marine Harvest har vore med oss heile vegen, og dei har trudd på prosjektet vårt. Men me måtte ha ein eigar som hadde meir tid til oss, som kunne prioritere oss. Men leiterunden etter ny eigar drog ut, og Marine Harvest byrja å bli lei av raude tal. Noko måtte skje. – Då bestemte me oss for ei styrt avvikling, for å få nye eigarar på plass og få produksjonen skikkeleg på beina igjen. Det er klart det var ei dramatisk sak for dei tilsette, det kunne jo sjå ut som at arbeidsplassane deira forsvann. Investorane kom i grevens tid. Tec Con Holding AS i Randaberg med eigarane Jan Johnsen og John Grøtte kjøpte kveiteproduksjonen. Dermed kunne Magnus og Trond senke skuldrene, og arbeidsplassane var redda. I dag er det berre nokre få som har valt å forlate skuta. Trond på si side slår fast at lokalbefolkninga har slått ring rundt bedrifta, og har gitt dei mange klapp på skuldra gjennom ei ganske tøff tid. Magnus treng ikkje meir enn seks timar med søvn. Det kan kome godt med når livet som kveitesjef ikkje er ein heilt vanleg jobb, men meir som ein livsstil. Magnus Skretting er blitt 58 år. Han er politikar. Kveitehøvding. Og småbarnsfar. – Får du tid til å vere med på julelunsj i barnehagen? – Eg må ta meg tid til det. Det er 24 timar i døgeret, nokre av dei må eg sove, men eg veit at det er utruleg kva ein kan få ut av resten av timane.

16

NR. 2 – 2016

Han ser at samfunnet har endra seg. I dag er det mange som ser rart på deg om du ikkje tar ut pappa–permisjon etter fødsel. – Sist eg vart far var det ingen som reagerte på at eg ikkje var heime. No forventar folk at du tar ut permisjon. Og ja, eg meiner det er bra. – Tok du ut permisjon no når dei yngste døtrene dine vart fødde? – Tja….eg var vel litt heime, men korleis var nå dette? Nei, eg var altså ikkje heime ti veker, det veit eg…men eg hadde litt fri, hadde eg ikkje, seier Magnus og kikkar bort på makker og venn Trond Sandvik som nikkar. Trond Sandvik er den meir beskjedne av dei to. Dei er likeverdige i kveiteprosjektet, at den eine er oppdrettssjef og den andre administrerande direktør er berre vår rare måte å løyse det på, som Magnus seier. Det er Magnus som snakkar høgast, som bruker dei største orda og som tronar på flest avissider. – Trond er like viktig i denne historia som meg. Det må du få med, seier Magnus og rullar nok ein røyk. Han har for så vidt tenkt å slutte ein gong med å røyke. Han veit berre ikkje når. – No byrjar dei minste døtrene å påpeike at det er dumt at far røyker, og det er jo berre tull. Det er jo det, seier han å ristar på hovudet. – Og likevel så klarer me ikkje å ta innover oss kor farleg det kan vere. Då Magnus fekk matkulturprisen på Gladmaten i 2015 svarte han med å slå fast at både han og dei tilsette fortente prisen. Beskjeden har Magnus Skretting aldri vore. Jærbuen Magnus er økonom og jobba i oljenæringa då Viga ringde og lurte på om han ville vere med på å få liv i ein oppdrettskonsesjon på Hjelmeland. – Eg kan jo ingenting om dette, var responsen min, seier Magnus og ler. Seinare skulle det vise seg at det skulle bli mange år med fisk og oppdrett. – Eg har jobba med fisk i over tjue år no, først laks, så ein liten periode med torsk og no kveite. Men det er jo ikkje dette me kan mest om, ver-


– Me er både sta og galne, me gir oss ikkje så lett.

Magnus Skretting har gått med hatt i 20 år. No er den blitt ein viktig del av imaget.

Magnus Skretting

Kveita frå Hjelmeland og Ryfylke er ekslusiv mat. Etter at ein måtte gjennomføre ei styrt avvikling av drifta tidlegare i år er motet på topp igjen.

ken eg eller Trond, me er heilt avhengige av folk som er gode på oppdrett, sjølv om Trond har ein fagleg bakgrunn. Me er trass alt best på business me. Den vidare historia om kveiteeventyret kjenner mange til. Om Magnus som møtte islendingen Olafur Haldorson som hadde forska på kveiteyngel i Bergen. Problemet var berre at forskingsrapportane vart skrivne på engelsk, og dei som skulle lese og lære av rapportane var dårlege i engelsk. Det enda med at Haldorson tok både rapportar og kunnskap med seg attende til Island og starta opp med kveiteyngel der. – Det var eit heilt spesielt møte. Me fann tonen og etter nokre knallharde forhandlingar vart resultatet skrive på ein serviett. Me ville kjøpe kveiteyngel, me hadde berre ikkje tenkt på korleis me kunne få det med oss heim, seier Magnus og ristar på hovudet. – Det tok for lang tid å ta båt, det visste me. Yngelen kunne berre klare seg i 12 timar frå me reiste frå Island til den var i anlegget i Imsland. Me måtte ta fly, bestemte me oss for. Dermed tok me med oss 40 000 kveiteyngel inn på flyet og håpa på det beste. – Og det gjekk veldig godt, heilt til det sto ein ung vikar i tollen og hanka oss inn. Eg såg henne inn i augo og sa: Tenk deg om kjære deg – det står om liv eller død. Me kan ikkje ha overskrifter som at «40.000 døydde på Haugesund lufthamn». Me kom gjennom, og det er me vel takksame for i dag, seier Magnus og kikkar bort på makker Trond. – Me kan berre slå det fast; me er galne. Magnus som flytta frå Jæren til Hjelmeland i tenåra kallar seg framleis ryfylking, sjølv om han i dag bur på Sandnes med kona og høgrepolitikaren Helene Barkved, og dei to borna Olava og Halldis. Magnus har til saman seks born, der den

eldste er 29 år og den yngste er tre år. – Det er heilt fantastisk å starte opp igjen med små born, eg måtte berre kaste meg i det. Sjølv om han er familiefar på Sandnes trur framleis mange at han bur på Hjelmeland. – Du har vore tidleg oppe for å kome her seier dei på møter i Stavanger. Når folk trur eg bur her inne og ikkje på Sandnes, då har eg gjort noko rett, meiner han. Magnus brenn for kveita og for Ryfylke. I 2007 var kveita for første gong ei av råvarene til Bocuse d´Or, som er verdas mest prestisjefylte konkurranse i kokkekunst, og som kvart år blir arrangert i Lyon i Frankrike. Då første telefonen kom om dei ville vere med i konkurransen visste ikkje teamet på Hjelmeland kva det var ein gong. Læringskurva har vore bratt og no får til og med oppdrettssjefane tårer i augo når kokkane kjem med kveita på sølvfat. – Det er noko av det viktigaste, at alle som jobbar med kveita ser for seg korleis resultatet skal vere, korleis kveita skal vere på middagstallerken, meiner Magnus. I dag reiser Magnus verda rundt, saman med hatten og kveita. Han veit at den nasjonale marknaden er altfor liten, at dei store kundemassane finst der ute. Det er og difor dei har lansert eit eige Sterlingakademi med Ryfylkekokken Frode Selvaag som Sterling Chef, han lærer opp internasjonale kokkar og er med på å setje kveita på kartet. – Me er både sta og galne, me gir oss ikkje så lett, seier Magnus og rettar på hatten.

Judith Sørhus Litlehamar Foto: Meister Fotografi

NR. 2 – 2016

17


Galleri Hagalid, Hjelmeland

Unike og lokalproduserte produkter

- Haustutstilling 24.9.-16.10. – 4 helger: Kjeld Stub & Sissel Ruud. Arr: opningshelga, På jakt8.10., etter15.10. en personlig gave eller Norsk kunstunike & kunsthandverk, På produkter? jakt etter en personlig gave eller og lokalprodusete kafé. Neste utstilling april 2017. unike og lokalprodusete produkter? - For grupper på bestilling heile året: Sofiehuset: intime av av Astri AstriVadla VadlaRavnås Ravnås av av Astri AstriVadla VadlaRavnås Ravnås møterom m/servering. Guida Glasskjellaren, Bjørheimsbygd, 414 22 884414 22 884 Glasskjellaren, Bjørheimsbygd, rusletur rundt Hagalid. Åpent: ons•&lørd: fre: 11-17 • lørd: 10-13 Åpent: ons & fre: 11-17 10-13 Tlf.: 982 19 973 / 51 75 06 83 www.hagalid.net På jakt e�er en per w w w. g l as s k j ewww.glasskjellaren.no l l a re n . n o

Glasskunst Glasskunst

HUGS Møgedalsmarknad laurdag 1. oktober

Sandsvegen 261, 4230 Sand - tlf. 52 79 25 30 OPNINGSTIDER: Måndag-onsdag og fredag: 07.30-16.00 Torsdag: 07.30-18.00 • Laurdag: 09.00-14.00

På jakt e�er en personlig gave eller unike og gave eller unike og lokalproduserte produkt produserte produkter? Glassgalleriet, Sverdrupsgate 30, Bjergsted. Tlf. 414 2 Glassgalleriet, Sverdrupsgate Bjergsted. Tlf. 414 2211-13 884 Åpent: Tirsdag 30, 13-17, torsdag 13-18, lørdag

Åpent: Tirsdag 13-17, torsdag 13-18, lørdag 11-13

www.glasskjellaren.no

www.glasskjellaren.no Helgøy

Skyssbåt AS tlf nr 901 03 555

booking: 480 50 600 post@spahotellvelvaere.no spahotellvelvaere.no

Velkommen til Spa-hotell Velvære på Hjelmeland RESTAURANT Lunsj: Mandag til lørdag kl. 12-15, søndag kl. 13-16. Middag: Mandag til lørdag kl. 19-21, søndag kl. 13-16. SPA Åpent mandag til lørdag fra kl. 07-21, søndag fra kl. 07-16. Åpent for alle, også ikke-boende. Obs. på egne tider for barn. Spabehandlinger tilbys hele året. OVERNATTING Ekstra glade priser på overnatting i alle skolens ferier og langhelger. Leilighet kr. 498,- pr. person, dobbeltrom kr. 590,- pr. person.

Fagforhandlar av: Skogsmaskinar, hagemaskinar, landbruksmaskinar og verktøy.

Selskapslokaler for familiefeiringer og sosiale lag. Møterom for møter og seminarer. Ta kontakt med oss for tilbud.

Åpningstider: Man.- fre. 08 - 16, lør. 10 - 13. Tlf.: 51 75 26 40, butikk@ardal-landbruk.no Årdalstunet 13, 4137 Årdal – www.a-k.no


Forsand er brura alle vil ha. No vil dei gifte seg med Sandnes. Ordførar i Forsand, Bjarte S Dagestad er glad kommunen no går for å slå seg saman med Sandnes. Ikkje minst håpar han det vil føre til vidare drift av Høgsfjordferja, også etter opninga av Ryfast.

Kommune på friarferd Forsand kommune har bestemt seg, no vil dei slå seg saman med Sandnes. Folket har lenge delt seg i to leirar, dei som vil at kommunen slår seg saman med Sandnes og dei som vil til nabokommunen i Ryfylke, Strand. Nokre ymta også frampå med Gjesdal som giftepartnar medan andre ville vere åleine, slik som i dag. Men til slutt sto løpet om dei to første alternativa. Ordførar Bjarte S. Dagestad er ein av dei som har støtta Sandnes–alternativet heile tida. Han trur ei samanslåing med ein større bykommune uansett ville blitt utfallet i løpet av ein tiårs–periode. – Viss me hadde slått oss saman med Strand no trur eg berre det hadde vore eit tidsspørsmål før me igjen hadde blitt for små. Saman med Sandnes blir me stødigare, og kan tilby eit betre tilbod til innbyggarane våre. Sjølv om kraftkommunen Forsand har stabile og gode inntekter, er dei etter ordførar

Dagestad si meining for små og har med sine 1200 innbyggarar for få innbyggarar til å halde fram som eigen kommune. – Kostnadar for oppgåvene kommunane blir pålagde framover blir for store. No må gjere oss i stand til å møte framtida, meiner han. Me møter ordføraren på ferjekaien på Oanes. Ferjesambandet har blitt eit heitt tema i striden om kommunesamanslåing, dei fleste i Forsand vil behalde sambandet over Høgsfjorden, også etter at Ryfast etter planen opnar i 2019. – Denne ferja er viktig for oss, den er ei livsnerve i bygda her, meiner ordføraren. Han viser til at Sandnes kommune og ordførar Stanley Wirak har lova å arbeide for ei privat drift av ferjesambandet. Det er også noko Strand har støtta i sitt framlegg til samarbeidsavtale. Strand–ordførar, Irene Heng Lauvsnes, har også vore ute i Strandbuen og

– Eg trur det blir bra viss Forsand blir – Eg synest det er mest naturleg å slå ein del av Sandnes kommune, det er ein seg saman med Strand, sjølv om Sandnes velfungerande og god kommune. For sikkert har mykje godt å tilby dei også. oss er det også viktig å halde på ferja. Me er jo ryfylkinger, og ikkje gaukar. Siri Medalen (44) Rune Stangeland (43)

meint at det er trist for Ryfylke dersom Forsand vel å satse på Sandnes. Også tidlegare ordførar i Forsand, Ole Tom Guse, har vore ute å støtta Strand–alternativet. – Eg tenkjer at Forsand blir ein naturleg del av Ryfylke uansett, ryfylkeidentiteten er naturleg for dei som bur i Forsand. Ekteskap med Sandnes treng ikkje å endre på det, meiner ordføraren. Å realisere den planlagde tunnelen mellom Espedal og Frafjord, legevaktsamarbeid som i dag fungerer greitt saman med Sandnes kommune og sjølvsagt framtida til Høgsfjordferja har vore sentrale politiske tema i Forsand over lengre tid.

– Eg bur i Sandnes og pendlar inn til Forsand for å jobbe, så for min del vil det vere greitt at Forsand blir ein del av Sandnes kommune. Eg trur og Sandnes har meir ressursar til å løfte opp turistnæringa her inne. Gro Thu (46)

Judith Sørhus Litlehamar Foto: Meister Fotografi

– Eg trur på ein ryfylkekommune på tvers av Hjelmeland og Forsand, eg trur det ville vore det beste for Forsand. Men det er ikkje sikkert det blir verre med Sandnes. Sverre Marutitzen (73)

NR. 2 – 2016

19


MED KUNST I

veggene På Tinghaug er det blese nytt liv i kunstnarheimen til Samuel Tveit. I år skal kunstinteresserte og bygdefolk feire 150-årsjubileum for kunstnaren.

Samuel Tveit var fødd på garden Amdalstveit, også kalla Tveit, i Saudasjøen i 1866. Han visste tidleg at det var kunstnar han skulle bli, og dermed starta eit eventyrleg liv fylt av lange reiser, både i kunsten og i geografien. Helga 1. og 2. oktober skal saudabuen feire 150–årsjubileum på Tinghaug for kunstnaren som blir rekna som ein stor ryfylkekunstnar. Samuel tok kunstutdanning ved Den Kongelige Tegneskole i Kristiania, og hadde studieopphald både i København, Stockholm, Tyskland og Paris. Han hadde reiselysta i blodet, og han visste at han måtte ut for å utvikle seg som kunstnar. I dag er det interessegruppa for Samuel Tveit som held liv i historia rundt mannen, kunstnaren og heimen han og familien til slutt fekk på Tinghaug.

20

NR. 2 – 2016

– Kunsten til Samuel er så brei, han målte alt frå flotte landskapsbilete til altertavler og kyrkjekunst, seier Johannes Bakka. Han har sett seg i den ærverdige grøne sofaen. I stova på Tinghaug er det sjølvsagt flotte måleri på veggene, både som Samuel har måla, men og frå kunstnarsonen Eigil Tveit. Her er også gamle flotte møblar, gamalt service og blondeduk på bordet. Målet er at ein skal spegle tilbake til den tida då Samuel i 1929 flytta heim til Saudasjøen, saman med den danske kona Anna F. Dahl og sonen Eigil som då var fire år gamal. – Anna var frå Danmark, ho hadde og kunstnarevner, ho måla blant anna porselensmåling seier Johannes medan resten av gjengen nikkar rundt bordet.


Verandaen er bygd opp igjen etter slik den opphavleg såg ut. Her er det plass til mange kafegjester. Mange dugnadstimar er lagde ned for å restaurere huset på Tinghaug, og for å fylle det med kaféliv på sommaren. No er Tinghaug blitt eit samlingspunkt i bygda. F.v Leif Moe, Torgeir Olav Tveitane, Ola Daniel Tveit, Kjellfrid Mehus, Johannes Bakka, Magni Coll og Jon Lambrigt Grindheim.

fakta

– Kunsten til Samuel er så brei, han målte alt frå flotte landskapsbilete til altertavler Johannes Bakka og kyrkjekunst.

– Anna hadde respekt rundt seg, det er ikkje tilfeldig at kafeen her er oppkalla etter henne, seier Johannes og viser til Anna´s kafé som har ope kvar søndag i sommarhalvåret og som er driven på dugnad frå ein heil damegjeng. Sorga var nok mest ikkje til å bere for Samuel og Eigil som sat att, då Anna vart sjuk og døydde, berre 40 år gamal. I dag er mange av dei som dei siste åra har stått på med dugnadsarbeid og innsamling av midlar samla i stova på Tinghaug. Frå kjøkkenet siv det inn lukt av nysteikte vaflar og kaffi medan ein høyrer det klirrar i godt, gamalt steintøy. Og om den elektriske flammen i peisen ikkje lagar gnistrande lyd av bål, så lyser den opp i stova. – Me veit ikkje kor mange timar me har lagt ned, men at me snart er oppe i ein million i kroner for å ruste opp igjen huset og området her oppe, det trur eg me kan slå fast, seier Jon Lambrigt Grindheim, femtiåringen er den yngste i interessegruppa. Den eldste i gjengen er 83

Ei interessegruppe i Sauda har sett i stand Tinghaug, som var kunstnareheimen til Samuel Tveit ( 1866 – 1957), kona Anna F Dahl (1900 – 1940) og sonen og kunstnaren Eigil Tveit ( 1925 – 2006). Huset på Tinghaug og Anna´s kafé er open kvar søndag i sommarhalvåret, i tillegg blir huset leigt ut til arrangement og selskap. Målet til interessegruppa er at stadig fleire skal lære å kjenne kunstnarane på Tinghaug – både korleis dei levde og kva kunst dei skapte.

år gamal. – Det er jo bra at dei fleste her er pensjonistar, dei har jo god tid til dette arbeidet, seier han spøkefullt. Desse er med i interessegruppa; Arne Skogarbø, Johannes Bakka, Leif Moe, Jon Lambrikt Grindheim, Ola Daniel Tveit, Kristoffer Nødland, Heidi Huse, Liv Valskår og Inge Mikal Nødland, i tillegg nevner dei Helge Valskår som har lagt ned mange timar på dugnad.

Sonen til Samuel og Anna, Eigil Tveit fekk også kunstutdanning frå Statens håndverk – og kunstindustriskole og ved Statens kunstakademi i Oslo. Dermed gjekk han i faren sine fotspor. I boka Samuel Tveit, kunstmålaren frå Sauda som Lars Olav Fatland har skrive på oppdrag frå interessegruppa kan ein lese om ein ung gut som produserte mykje som ung, etter kvart vart han meir og meir oppteken av å fremje faren og faren sin kunst. Likevel er det tydeleg at Eigil også hadde kunsttalent,

NR. 2 – 2016

21


Målet for interessegruppa er å formidle kunsthistoria som sit i veggene på Tinghaug. Her sit Leif Moe (t. v) og Torgeir Olav Tveitane.

Magni Coll (t.h) og Kjellfrid Mehus vaskar opp etter nok ei servering av vaflar og kaffi på kafeen.

– Det er spesielt kjekt når ungane kjem her for å høyre historier om huset og dei som budde her.

og aller mest kjent er han truleg for portretta sine. Portrettet Far som han målte av faren Samuel er kjent for å vere naturtru at ein nesten kan tru det var eit fotografi. – Dei som kan strikke seier dei kan strikke mønsteret i kufta Samuel har på seg, berre ved å sjå på biletet, seier karane i stova på Tinghaug medan dei kikkar opp på måleriet som tronar på stoveveggen. Etter at faren døydde i 1957 vart Eigil buande på Tinghaug til han sjølv døydde i 2006. Eigil testamenterte alt han hadde til Sauda kommune, også huset på Tinghaug. I 2012 fekk interessegruppa kjøpe huset og eigedomen på sju mål attende frå kommunen til ein pris på ei krone. Dermed starta jobben med å bygge opp igjen huset og rydde opp i uteområdet. Dei har ført fram veg, vatn og kloakk til huset, og modernisert og pussa opp huset på ein varsam måte. Dei har også bygd opp igjen verandaen etter korleis den såg ut, no framover har dei først og fremst planar om eit nytt lysthus i hagen. For å realisere alle desse planane har dei brukt inntektene frå salet av boka dei fekk skrive om Samuel, i tillegg til gåver og støtte frå privatpersonar, bedrifter og dei som arbeider dugnad. – Og heile overskotet frå Anna´s kafé går direkte inn i drifta av huset, det er om lag 100 000 kroner i året, så det betyr mykje, seier Jon Lambrigt Grindheim. Oppe på loftet får du også eit innblikk i det levde livet frå Samuel, Anna og Eigil si tid. Og i kjellaren har interessegruppa sett opp ei kunstutstilling som viser nokre av teikningane til Eigil.

22

NR. 2 – 2016

Torgeir Olav Tveitane

Interessegruppa har laga stiar på uteområdet og har som mål å utvikle Tinghaug til eit fritidsområde som blir brukt av mange grupper. I dag blir huset på Tinghaug opna for gjester i kafeen, det blir også leigd ut til arrangement og selskap, og det blir opna for skular og barnehagar som ynskjer opp til Rødstjødna for å høyre om livet i kunstnarheimen. – Det er spesielt kjekt når ungane kjem her for å høyre historier om huset og dei som budde her, då sit dei her med store auge, seier Torgeir Olav Tveitane. – Og me er vel ikkje i tvil om at det arbeidet som er lagt ned her oppe har gitt saudabuen meir kunnskap om kor stor denne kunstnarfamilien som budde her var. Ute på kjøkkenet er Magni Coll og Kjellfrid Mehus ferdige med vaffelsteiking. Dei er to av ein heilt gjeng damer som kvar søndag i sommarhalvåret opnar opp Anna´s kafé. Her tar dei med seg kaker, bakverk og vaffelrøre og lagar til ein heimekoseleg kafé som er særs godt besøkt. Somme søndagar kan det kome over 100 besøkjande, då er det fullt både inne i stovene og ute på gardsplassen. – Me har veldig lyst til at flest mogleg skal få ta turen opp her, både for å sjå huset, men ikkje minst for å oppleve kunstnarane og deira livsverk, slår Johannes Bakka fast.

Judith Sørhus Litlehamar Foto: Meister Fotografi


stabilt ogtenker trygt hjem i betongelementer forEtdeg som miljøvennlig. for deg som tenker miljøvennlig. En bolig med lang levetid En byggetid bolig med lang levetid Kort Kort byggetid Lave vedlikeholdskostnader Lave vedlikeholdskostnader Jevn temperatur året rundt temperatur EtJevn miljøvennlig byggåret rundt Et miljøvennlig bygg

Norsk Stein AS har Europas største anlegg for produksjon av tilslag til asfalt og betong, vegbygging og offshorekonstruksjonar. Me er lokalisert i Suldal kommune i Rogaland, er 169 tilsette og har ein årsproduksjon på opp til 10 mill. tonn.

T. 53 77 52 00

mail@olenbetong.no

olenbetong.no

Ferdigbetong avd. Suldal, tlf. 48 88 99 58 Tlf. 5377 7752 5200 00 -mail@olenbetong.no mail@olenbetong.no - olenbetong.no T. 53 olenbetong.no

Sjå: www.mibau-stema.com

Foto: Meister Fotografi

Kjøp straumen av den lokale leverandøren din Me rundar 100 år. Takk til alle gamle og nye kundar som vel å bruke oss! www.sev.no

Selge hus hus ellerhytte? hytte? Selge Selge hus eller eller hytte? Selge hus eller hytte? Ta kontakt kontakt med oss! Ta Ta kontakt med medoss! oss! Ta kontakt med oss! Hele Ryfylke Ryfylkeer ervårt vårtlokalområde, lokalområde,og har lang erfaring med Hele Ryfylke er vårt lokalområde, ogog vi vi har lang erfaring med Hele vi har lang erfaring med Hele Ryfylke er vårt lokalområde, og vi har lang erfaring med salg av av alle alletyper typer eiendom. salg av alle typer eiendom. salg eiendom. salg av alleertyper eiendom. Tlf 51745500, e-post: ryfylke@aktiv.no TlfRyfylke 51745500, e-post: ryfylke@aktiv.no Tlf 51745500, e-post: ryfylke@aktiv.no Hele vårt lokalområde, og vi har lang erfaring med www.aktiv.no www.aktiv.no www.aktiv.no Tlfav 51745500, ryfylke@aktiv.no salg alle typer e-post: eiendom. www.aktiv.no Tlf 51745500, e-post: ryfylke@aktiv.no www.aktiv.no

OKTAN Stord

OKTAN Stord

EN BOLIG FOR FRAMTIDEN BOLIG FRAMTIDEN EtEN stabilt og trygt FOR hjem i betongelementer


trenger trenger trenger trenger

din din din din

karriere karriere karriere karriere

et et et et

løft? løft? løft? løft?

FILTER

Utforming: Filter

Rekrutterin g RRekruttering rutleiteering Vik Reearkkut ruttering e ut ar Vik rådgiving KarriereVikarutlei e lei arutleie Vik rådgiving wwKarriere w.asap-p ersonal.no rådgiving Karriere rådgiving Karriere ww w.asap-personal.no ww ersonal.no www.a w.asap sap-p -personal.no

Vil di bedrift ta inn lærlingar og utdanne framtidas fagarbeidarar?

Bli lærebedrift!

Vil du vite meir, ta kontakt med RYTOPP, tlf.52790672/70

Personalutleie - rekruttering

Dir. Sæthersgate 1 - 4100 Jørpeland

Personalutleie -- rekruttering 51 74 15 90 - post@asap-personal.no Personalutleie rekruttering Personalutleie - rekruttering Dir. Sæthersgate 11 -- 4100 Dir. Sæthersgate 4100 Jørpeland Jørpeland Personalutleie rekruttering Personalutleie rekruttering Dir. Sæthersgate 1 - 4100 Jørpeland 51 74 15 90 - post@asap-personal.no 51Dir. 74Sæthersgate 15 90 - post@asap-personal.no 11 -- 4100 4100 Jørpeland Jørpeland 51Dir. 74Sæthersgate 15 90 - post@asap-personal.no 51 74 51 74 15 15 90 90 -- post@asap-personal.no post@asap-personal.no

Statkraft_Annonse_SaudaKommune.indd 4

32

NR. 3 – 2015

24.11.09 09.24


KOMMENTAREN

Havrommet i vårt Ryfylke I havrommet finner du olje og gassindustrien, men havrommet kan også romme ”den nye oljå”. Få steder ligger forholdende bedre til rette enn i Ryfylke når det gjelder å ta en ledende posisjon når mulighetene havet gir oss skal utvikles videre. Mange har spådd at havet blir «den nye oljå». I Ryfylke-fjordene har oppdrettsindustrien hatt et godt fotfeste. Flere av de de første pionerene var nettopp herfra. Regionen vår er fortsatt ledende på fôrproduksjon, teknologi og innovasjon knyttet til denne industrien. Dette ønsker Næringsforeningen å styrke, og ressursgruppen vår i Ryfylke vil jobbe for å se på mulig knoppskyting knyttet opp til denne industrien. Kompetansen finnes, bedriftene finnes, og Strand videregående skole får nå en egen linje innenfor akvakultur. Dette er store fortrinn som vi håper kan utvikles og styrke lokale bedrifter i Ryfylke og i regionen ellers. Men skal vi lykkes, er det viktig at vi samarbeider på tvers av næringer og bedrifter. Reiseliv i kraftig vekst Utviklingen innen reiselivsbransjen er også eksplosiv, men står bare i startgropen. I Ryfylke har vi landets største naturbaserte reisemål som tiltrekker seg ikke bare turister, men nå også investorer fra hele verden. Den kraftige veksten vi opplever rundt Preikestolen og ellers i reiselivsbransjen i regionen, er selvsagt svært positiv – men fører også med seg utfordringer. Det handler om å ikke

ødelegge de attraksjoner vi har, men det handler også om å utnytte det kommersielle potensialet. Begge deler kan være utfordrende for vår tradisjonelle tenkemåte og kultur, men er viktige spørsmål regionen vår må ta stilling til. Derfor er dette viktige satsingsområder for Næringsforeningens ressursgruppe i Ryfylke, i tillegg til vår gruppe for reiseliv. Reiseliv vil prege en betydelig del av vår innsats i Ryfylke framover og muligens bli hovedtema på neste års Ryfylkekonferanse.

Utviklingen innen reiselivsbransjen er også eksplosiv, men står bare i startgropen.

Aktiv gruppe i Ryfylke Næringsforeningen i Stavanger-regionen har blitt en regional næringsforening som strekker seg fra Dalane i sør til Ryfylke i nord. Og på denne aksen er det etablert lokale grupper som jobber for å ivareta næringslivets interesser. I Ryfylke har vi en svært aktiv ressursgruppe med representanter fra alle Ryfylke-kommunene. Gruppen møtes ofte og har etterhvert blitt aktiv i flere næringspolitiske prosesser. Et eksempel er område-

Harald Minge Adm. direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen

planen for Nordmarka, planstrategien for Hjelmeland kommune og regionalplanen for samordnet areal og transport i Ryfylke. I slike planer legges mange framtidige premisser for næringslivets utvikling og rammevilkår og derfor prioriteres dette arbeidet høyt. Det er et godt samarbeid mellom Næringsforeningen og kommunene. I Strand og Hjelmeland kommune er det for eksempel faste møter med politisk ledelse hvor vi informere og finner samarbeidsprosjekter. Blant våre medlemsbedrifter finner du tunge samfunnsbyggende virksomheter. Dette er bedrifter som sysselsetter svært mange ryfylkinger og skaper grunnlag for utbygginger både i og utenfor regionen. Ressursgruppen for Ryfylke skal også i løpet av kort tid i gang med en kartlegging av den totale verdiskapningen byggeråstoffbransjen gir i Rogaland og Ryfylke. Det er et spennende arbeid som vi gleder oss til å se resultatene av. Som landets største næringsforening har vi utviklet et stort nettverk som inviteres på rundt 200 medlemsmøter årlig. Her legger vi til rette for kompetansedeling, informasjon og nettverksbygging. I Ryfylke har vi faste møter kalt Treffpunkt Ryfylke og den årlige Ryfylkekonferansen. Har du innspill til næringspolitiske innspill, konferanser og treffpunkt, så ta gjerne kontakt med oss. For Ryfylke er ikke bare «mitt», men er blitt vårt og vi gleder oss til å fortsatt jobbe sammen med lokalt næringsliv for sammen å gi kraft til vekst.

NR. 2 – 2016

25


IS OVER

fjorden Isbilsjåfør Donatas vil at enda flere i Ryfylke skal få is på døra. På eget initiativ begynte han å kjøre til Halsnøy.

26

NR. 2 – 2016

Via et minnekort i stereoanlegget setter Donatas Sapijanskas på de velkjente «Norge rundt»–tonene som strømmer ut av høyttalerne oppå kassebilen. – Den første sommeren jeg kjørte isbilen var det veldig varmt, og jeg måtte kjøre med vinduene åpne. Da ble jeg litt lei, fordi jeg hørte lyden så godt. Nå legger jeg nesten ikke merke til det, sier den blide sjåføren. – Noen fortalte meg at melodien er fra et sportsprogram eller noe på tv, sier han. Hvem som faktisk har skrevet «Norsk dans 2» har han ikke hørt før. – Edvard Grieg?? Er du sikker? spør han vantro. En kollega måtte en gang ty til en nødløsning da minnekortet med signalmusikken ble ødelagt. Han satte på noe gammel musikk han hadde tilgjengelig, passende nok «Daddy cool».

– Han solgte kjempemasse den dagen. Folk ble nysgjerrige på hva som foregikk, og kom ut. Litauiske Donatas har kjørt isbil i Rogaland siden han kom til Norge og Jæren for tre år siden. Mannen til en kusine hadde hatt samme jobb, og visste om ledige stillinger i en bedrift Donatas ikke tenkte det fantes marked for i Norge. – Jeg trodde ikke folk spiste is her, jeg tenkte det var for kaldt, sier Donatas. Han kjører flere ruter med en av isbilens 110 biler i Norge, og er i løpet av en måned innom flere steder i Ryfylke. – Ryfylke har de beste rutene, det er her jeg selger mest. Ofte kjøper folk mer i utkantstrøk enn i byene, med unntak av Jørpeland, da. Jørpeland og Idse er en


Sjåfør Donatas Sapijanskas på vei med ferja.

av de beste avdelingene, sier han. En periode var butikken på Fogn stengt i noen måneder. – Da gikk salget i været, sier han. Han har også solgt bokser med småis til noen jenter på Sjernarøy som hadde kremmergenet i seg. De solgte nemlig videre ispinnene til folk på kaien, noe Donatas egentlig bare syntes var lurt. Han har denne søndagen kjørt til Halsnøy i Finnøy kommune, som takket være ham har fått tilbud om is på døra siden i fjor. Øya står nemlig ikke på kjøreplanen til Den Norske Isbilen. – Det er litt ekstraarbeid, men noen på ferja sa i fjor at de gjerne ville ha isbilen hit også. Det er fine, gode folk her, og det har vært veldig bra salg de gangene jeg har vært her, sier han. Han kjører bare hit når været er bra og sjansen for godt salg

blir større. Denne dagen er det fint vær, og Donatas har tatt ferja innom øya i håp om å tjene litt ekstra på ruta på vei til Ombo, hvor han har kjørt med is i det kalde lasterommet i tre år. Det går lovende på Halsnøy. Store og små kommer løpende til når Isbilen stopper. Av og til kommer barna alene, men ofte har de med foreldrene. – Ellers kjøper barna bare figuris eller is med tatovering, forklarer Donatas. Når barn hører musikken, løper de gjerne til bilen og glemmer å passe på. – Ofte står de bak bilen og venter, så jeg må være konsentrert når jeg snur og stopper, sier han. Noen steder langs ruta vinker folk ham velkommen, andre steder viser de høflig med hendene fra vinduet at de ikke vil ha is i dag. Turen innom Halsnøy betyr også dødtid mens han

NR. 2 – 2016

27


E

fakta es Ryfylkemuseet blei etablert i 1981, ogrum hadde dei no første åra berre ein tilsett. Det er ei vidareføring av Rogaland blei Isbjørn grunnlagt 1936. opp, og i IFolkemuseum år er det 20 som år siden Is istartet Hovudsete for museet er isbilene Sand i Suldal kommune, Rogaland rullet de første fra Den Norske Isbilen men museet har ansvar for bygningar og samlingar i ut på veiene i 2000. Som den minste av de tre i Ofte både Sauda, Hjelmeland, Forsand, Finnøy, Rennesøy og kjøper folk mer i utkantstrøk enn i byene, med unntak Kvitsøy. av Jørpeland, da, skremprodusentene i Norge var det Ectatus olorecusa aut exerum nemlig littmodicim vanskelig å få isenpro inntemque i kjedebutikkene, og que ex et explacc uptatem oditate rem. Laut firmaet fant ut at de ville prøve en alternativ quiatecus måte å doluptat. treffe kundene på. Nå kjører de alle landets kommuner Esequis earcipsamet molore, la sapid ulluptai med is, og har siden Hjem-Is nedmagnitat driften i Norge dolutemquam autempero quistotam utet 2014 vært alene på markedet. Totaltdoluptius selger Den Norske Isbilen rundt 30 millioner is i året, og omsetter for 140 millioner kroner.

– JEG TRODDE IKKE FOLK SPISTE IS HER, JEG TENKTE DET VAR FOR KALDT.

Donatas, isbilsjåfør

Sjåfør Donatas Sapijanskas har smakt på alle istypene han har i bilen, slik at han kan anbefale is til kundene.

venter på ferja videre til Ombo. Men noen ganger får han solgt is i køen, andre ganger kjøper kapteinen på ferja. Donatas har lært seg at nordmenn elsker kroneis og båtis. Ofte er de litt konservative, og holder seg til én istype når de først har funnet en de liker. Han lærte seg grunnleggende norsk på et halvår, og har lært mye mer ved å snakke med kundene han møter på veien. Gjerne om is. Han har smakt på alle sortene isbilen har for å kunne anbefale is videre til kundene. – Det er koselig når de snakker med meg. Noen tuller også. Da går dagene fortere, sier han. Dagene han kjører fra hjemmet på Nærbø til Ryfylke kan nemlig være lange. – Men så kan jeg slappe av på ferja, sier han.

Bjørn Vestly og dattera Hanna Vestly (15) tar kontakt med Donatas på ferja og spør om å kjøpe is. De blir enige om å handle når ferja har kommet i land for at ikke isen skal smelte i bilen. Familien Vestly er på vei til hytta på Halsnøy der de holder på med å pusse opp.

Årene på veien har også lært ham hvem som kjøper is. I et hus han kjører forbi håper han at kona er hjemme, mannen kjøper nemlig aldri is. Noen besteforeldre kjøper alltid inn pakker for å ha på lur til barnebarna kommer på besøk. Hvilken type hus han stopper utenfor har også noe å si. – Eneboliger har ofte stor fryser. De som bor der kjøper ofte mye, sier han. Donatas har ikke oversikt over hvor mange is det går på en dag, men han får provisjon av isen han selger. Regnfulle og mørke dager kan være tunge, og er det for mange av dem, kan de nesten ødelegge en hel månedslønn. Men solfylte dager som denne gir gode penger i kassa. Det ble rekord på Halsnøy. Nå venter Ombo. Janne Håland Foto:Tommy Ellingsen

28

NR. 2 – 2016


FILTER Foto: Sauda ferie & fritid

Tett på dei gode opplevingane I Sauda er det vilje til vekst og utvikling og denne viljen viser godt igjen. I historiske Allmannajuvet kan du oppleva det nye fyrtårnet langs Nasjonal Turistveg Ryfylke. I sentrum er det nye utebadeanlegget eit populært tilbod for både besøkande og fastbuande.

Foto: Øyvind Sætre

Velkommen til Sauda – heile året – heile tida.

Bli med oss!

Ekte arbeidsglede Me i Bremnes Seashore har som mål å vera leiande på produksjon + me som jobbar av ferske kvalitetsprodukt frå laks. Dette betyr at her brenn for utvikling og nye løysingar. For å halda oss i teten + treng me engasjerte, arbeidsame og dyktige medarbeidarar. + Me tar hand om heile verdikjeda og har difor behov for flinke + folk på alle stadium i produksjonsprosessen. + Rogn

Settefisk

Matfisk

Hausting

Foredling

Sal/ marknadsføring

Me produserar årleg i gjennomsnitt

H82

H82

Nokre av fagretningane me har i bedrifta vår: H82

• Leiing • Fagarbeidarar innan: • Økonomi - Akvakultur • Kvalitet - Automasjon • HMS - Industrimekanikk • HR - Kontorfaget • IT - Logistikkfaget • Sal og marknadsføring - Sjømatproduksjon H82

H82

2

1 3

2

1 3

23 • Ingeniørar innan: - Akvakultur 1 3 1 3 - Automasjon 2Sjå våre ledige 2 - Biologi stillingar på: - Bygg og anlegg jobb.seashore.no. 1 3 1 3 - Havbruk 2 2 1

2

1 3

20

middagar pr. nordmann

2

1 3

2

1 3

Les meir om oss på www.seashore.no og www.salma.no. Tlf: +47 53 42 82 00 E-post: bremnes@seashore.no

NR. 2 – 2016

29


FØLGE STRAUMEN ELLER LAGE EIGNE SPOR Ryfylke – der framtida di startar.

RYFYLKE.NO #ryfylke


Det er fleire stjerner på himmelen i Ryfylke enn nokon annan plass, heilt sikkert. Katrine Merkesdal Hall I 2007 vann den då 15 år gamle Katrine ein tekstkonkurranse i Ryfylke. Setninga om stjernene er blitt ein slager, som mange trekkjer fram titt og ofte. Ni år seinare, sommaren 2016, har stjerneskribenten tatt imot turistar som vert i Forsand. – Eg er glad i Ryfylke fordi det er uendeleg med turterreng rett utforbi døra.

Me har både arbeidsplassar og ledige tomter

Foto: Fotograf Nordtveit

Me bygger nytt og pussar opp gamle hus til unge familiar som vil etablere seg i Ryfylke. Her kan ein få realisert draumen om eige hus med hage. Me håpar fleire heng seg på trenden, og forlet høge bu-prisar og køar i byen. Cecilie Jelsa, KV-Bygg Suldal

Å flytte heim var det naturlege valet Då eg skulle finne ein stad å bu med familien, var det heilt naturleg å flytte heim att til fundamentet. Eg har reist mykje, både gjennom jobben i Forsvaret og i arbeidslivet elles. I den gründerfasa verksemda mi er i nå, er det viktig med gode støttespelarar i lokalmiljøet. Dei finn eg i Ryfylke. Kenneth Bjerkelund, CEO Leading Change AS

Me vil løfta Ryfylke opp og fram

RYFYLKE.NO #ryfylke Strand Hjelmeland Suldal

Forsand kommune

kommune

kommune

kommune

Sauda kommune

Ryfylke, nord-aust i Rogaland, byr på fjell- og fjordperler, by- og bygdaliv. Regionen er ein viktig leverandør av mat frå hav- og landbruk. Næringslivet er kjenneteikna som nyskapande med solid drift, både for store og små bedrifter. Ryfylkingen bidreg til lokal utvikling og er stolt leverandør av kvalitetsprodukt- og tenester.


Løftar fram

SENTRUM Kolbjørn Pedersen er kjent for å ta utfordringar på strak arm. Ein av dei viktigaste utfordringane nett no er å løfte fram Jørpeland sentrum.

32

NR. 2 – 2016

– Det var ei kjekk utfordring å få, men eg må jo vedgå at læringskurven har vore bratt, seier Kolbjørn Pedersen mens han går gatelangs på Jørpeland. Han har jobba som sentrumsleiar sidan mai og er blitt godt kjent med butikkar, bedrifter og organisasjonar i ryfylkebyen. Butikkane som ligg vegg i vegg nedover har eit samla mål, dei ynskjer å styrke seg og auke salet. Opninga av Ryfast er noko som opptar handelsstanden. Å bli landfast

med Stavanger kan gi ein effekt begge vegar, trur Kolbjørn. – Me kan velje å kalle det ein nedtur, og tru at alle kjem til å reise til byn for å handle, eller me kan velje å sjå positivt på det og tru at endå fleire kjem innom her. Me går for det siste, seier han og slår rundt seg med hendene. – Me har mykje på Jørpeland, truleg meir enn folk flest veit om. Kolbjørn har sjølv lang erfaring frå butikk-


Synnøve Hanssen hjå Dynemesteren er glad for at dei har fått tak i ein sentrumsutviklar som vågar å tenkje nytt. Kolbjørn Pedersen er klar for å løfte fram sentrum på Jørpeland.

– Eg skal ikkje styre noko individuelt for butikkane, men prøve å inspirere dei til å satse saman i tida framover.

drift og handel. På 1980–talet dreiv han butikk med måling og tapet på Kvadrat, seinare opna han rammeverkstad i same kjøpesenter. Han veit kor viktig det er å ha felles opningstider og eit felles mål for alle butikkane. – Me kan ikkje opere med alle moglege opningstider i eit sentrum, dei som skal handle må stole på at me held ope i eit visst tidsrom. Det handlar om å stå saman og satse på felles marknadsføring. Eg skal jobbe mykje med dette, og ikkje minst fungere som eit bindeledd mellom butikkane, dei lokale politikarane og dei som skal handle. – Eg skal ikkje styre noko individuelt for butikkane, men prøve å inspirere dei til å satse saman i tida framover, slår han fast. I dag driv også Kolbjørn si eiga verksemd som altmoglegmann og vaktmeister for hyttefolket i kommunen. – Eg likar å jobba i eit serviceyrke der og. Hjå meg kan dei ringe om alt mogleg, og det eg ikkje kan hjelpe dei med sjølve har eg andre som kan tilby. – Og eg veit at hyttefolk er ei lojal kundegruppe, det gjeld og for handelsstanden her. Det er få grupper som legg att så mykje som dei som har hytte her. Kolbjørn har sett seg på ein benk, han slår av ein prat med to kjende, vinkar til eit par på andre sida av gata og tuslar vidare inn i butikken

Kolbjørn Pedersen

Dynemesteren. Han likar seg ute i gatene, og på besøk hjå bedriftene. – Hei du! Koss går det? Kolbjørn er på veg inn og orienterer seg mellom stablar med dyner, puter og handklede. Eigar Synnøve Hanssen smiler lurt. – Me har det godt her, det går bra, sjølv om me sjølvsagt og er spente på framtida, seier ho og kikkar bort på Kolbjørn. – Me er glad me har fått tak i han der, han som sentrumsleiar blei eit friskt pust her. Framover ynskjer Kolbjørn at Jørpeland skal finne tilbake til sin opphavlege identitet som industriby, han viser til Rjukan og Odda som byar som har klart å hente attende industrikulturen. Sjølvsagt er ein stor del av jobben hans å organisere og arrangere Strandadagene som er eit fast innslag i ryfylkebyen i juni. Og denne hausten har han allereie fleire arrangement under planlegging. Han planlegg blant anna Rosa dagar, ein skikkeleg jentefest hjå handelsstanden. – Og tenk på kor viktig juletrea er for Ryfylke, hadde det ikkje vore fantastisk om Jørpeland hadde blitt juletrebyen?

Judith Sørhus Litlehamar

NR. 2 – 2016

33


dal Aksdal Tysvær 2017.7. Tys tunetet ii Aks feb 201 værtun 10. feb Fre. 10. Fre.

bb lubb llklu Trek pillk es Tr kspi snes ekks desn Linde Lin

Kr Kr 3.500,3.500,- Busstur, Busstur,22netter netterpå påflott flotthotell hotell ii Oslo Oslo sentrum, sentrum, Abba-show, Abba-show,lunsj lunsjfredag fredag og og søndag. søndag. Enkeltromtillegg Enkeltromtilleggkrkr600,-. 600,-.

BLI MED OSS

PÅ STORE OPPLEVINGAR

PÅMELDINGAR: PÅMELDINGAR:

Suldal SuldalBillag Billagtlf. tlf. 52 5279 7904 0400 00eller eller post@suldal-billag. post@suldal-billag. no. Meir info om no. Meir info om arrangementa på arrangementa på www.suldal-billag. www.suldal-billag. no eller våre no eller våre facebooksider facebooksider

Fredag 10. 10. februar, februar, Fredag Tysværtunet Kulturhus i Aksdal: Vi har læreplasser i fagene: Tysværtunet Himmelstigen til ETTERLYST: JESUS Vi har læreplasser i fagene:Kulturhus i Aksdal: Himmelstigen til Trolltunga Trolltunga har læreplasser i fagene: av og med Bjørn Eidsvåg plasser Vi i fagene: Oslo, torsdag 28.- søndag 30. oktober Akvakultur••Fiske Fiskeog ogfangst fangst Akvakultur Laurdag 24. september Laurdag 24. september • Fiske og•fangst Matros •Motormann •Sjømat Sjømat Laurdag 24. september Laurdag 24. Iseptember r • FiskeAkvakultur og fangst ABBA-NOSTALGI OSLO Matros •Motormann Matros •Motormann • Sjømat fredag 4.søndag 6. eller otormann • Sjømat Vi har læreplasser i fagene:

Lindesnes Trekkspillklubb

Norges råaste utsiktspunkt. Sykkeltur til Norges råaste utsiktspunkt. Sykkeltur til Ringedalsvatnet før me tar på oss klatreutstyr Ringedalsvatnet før me tar påtiloss klatreutstyr og tar oss opp Himmelstigen Trolltunga. Frå og tar oss opp Himmelstigen til Trolltunga. Frå Haugesund/Suldal/Sand + omegn:1570,-. Haugesund/Suldal/Sand + omegn:1570,-. Stavanger/Sandnes: 1870,Stavanger/Sandnes: 1870,-

KristinHaver HaverSevheim Sevheim- -kristin@ffor.no kristin@ffor.no - Tlf. 481 Kristin - Tlf. 481 18 18 576576 Kristin Haver Sevheim - kristin@ffor.no - Tlf. 481 18 576 Akvakultur • Fiske og fangst plasser i fagene: Sevheim - kristin@ffor.no - Tlf. 481 18 576

Dagstur til Telenor Arena frå Haugesund/RyfylDagstur til Telenor frå Haugesund/Ryfylke. Avreise laurdagArena føremiddag. ke. Avreise laurdagKrføremiddag. Retur etter konsert. 1950,Returgode etter billettar konsert.og Kr transport 1950,inkl. inkl. gode billettar og transport

fredag 11.- søndag 13. november

og det faste Saman medbandet Svein T Oslo K Bjørn Eidsvåg ogKristin det fasteprøve bandeå Etterlyst: Jesus OsloTREKKSPILLKLUBB ut om Eidsvåg vi treng ein Je 28.-30. Bjørn prøve LINDESNES Etterlyst: Jesus av og med Bjørn Eidsvåg dag. I så kvaein fo ut Kristin om vi fall treng 28.-30. av og med Bjørn Eidsvåg Jesus? Lindesnes•Trekkspillklubb er igjen klar for show i Tysværtunet kulturhus. Matros •Motormann Sjømat okt. Med både ny k dag. I så fall kva kristin Lindesnes Trekkspillklubb er igjen og klaretfor show i show Tysværtunet kulturhus. Tysværtunet okt. Kristin i Aksdal Haver Sevheim gammalt songmater Jesus? Med både 40 trekkspillere humørfylt mykje humor songmat og tidvis gammalt kristin og et humørfylt show bedehusstil vilog deitidv le • Fiske og fangstFølg oss på 40 trekkspillere mykje humor Fredag 10. februar 2017 www.tysvertunet.kulturhus.no

Saman med Svein Tin

Følg oss på Telefon w www Dyrsku’n ii Seljord Seljord Kristin Haverkristin@ffor.no, www.ffor.no Dyrsku’n www.ffor.no Følg oss på Facebook! Facebook! Sevheim otormann • Sjømat 9. 11. september www FOR ROGALAND OG SKAGERAK-KYSTEN SA. FOR ROGALAND OG SKAGERAK-KYSTEN SA. oss på www.ffor.no PRIS: Kr9. - 111. 050,AVREISE: Facebook! september kristin@ffor.no, Telefon 51 71SA. 45 09 Akvakultur • Fiske og fangst www.ffor.no FOR ROGALAND OG SKAGERAK-KYSTEN VM I SKISKYTING 2017 AVREISE: PRIS: Kr 1 050,www.ffor.no kl. 12.00 Fitjar Røldal kl. 10.30 som inkluderer: book! Vi har læreplasser i fagene: Følg oss på Matros •Motormann • Sjømat kl. kl. Røldal som inkluderer: FOR OG SKAGERAK-KYSTENwww.ffor.no SA. kl. 12.00 12.20ROGALAND Sagvåg Nesflaten kl.10.30 11.00 Fitjar Busstur i turistbuss www.ffor.no Hochfilzen, Østerrike SevheimAkvakultur - kristin@ffor.no - Tlf. 481 18 576 Sagvåg Facebook! kl. Nesflaten kl. Busstur Leirvik kl. 12.20 12.30 Suldalsosen kl.11.00 11.30 Middagi turistbuss og dessert/kaffi • Fiske og fangst Kristini Haver 481 18 576 Vi har læreplasser fagene:Sevheim - kristin@ffor.no - Tlf. www.tysvertunet.kulturhus.no (Min. 5 pass.).... (Min. ................... 5 pass.).... ................... ..............

.............. 11.30 Suldalsosen kl. 12.00 Sand............................ Kristin Haver Sevheim - kristin@ffor.no - Tlf. 481 18kl. 576 Matros •Motormann • Sjømat Sand ............................ Sauda .........................kl. kl.12.00 12.00 Sauda......................... kl. 12.00 Kristin Haver Sevheim - kristin@ffor.no - Tlf. 481 18 576

ss påFølg oss på www.ffor.no www.ffor.no Følg oss på ook! Facebook! www.ffor.no Facebook!

............................ ............................ ...................... ...................... .........................

Kr 3.150,- inkludert inngangsbillettar, frukost og3.150,middag inkludert med 2 overnattinger på Rauland Kr inngangsbillettar, frukost Høgfjellshotell. kr 300. og middag medEnkeltromstillegg 2 overnattinger på Rauland •• FOR ROGALAND OG SKAGERAK-KYSTEN SA. Høgfjellshotell. Enkeltromstillegg kr 300. •

Kristin Haver Sevheim kristin@ffor.no, Telefon 51 71 45 09

www.ffor.no

www.ffor.no

www.ffor.no FOR ROGALAND OG SA. Meir info og påmelding innanSKAGERAK-KYSTEN 15. januar til Suldal Billag: Meir info og påmelding innan 15.eller januar Suldal post@suldal-billag.no, facebook tlf. 52til79 04 00Billag: post@suldal-billag.no, facebook eller tlf. 52 79 04 00 www.suldal-billag.no www.suldal-billag.no

Foto: Si

Foto:

Etterlyst: Etterlyst: Jesu Jesu OSLOHELG 28. - 30. oktober: av og med Bjørn Eidsvåg av og med Bjørn Eidsvåg

AVREISE FREDAG FØREMIDDAG: Sauda.......... kl. 10.15 Haugesund... kl. 10.30 AVREISE FREDAG FØREMIDDAG: Sand Bergekrossen....... Aksal........... kl. 10.45 Sauda..........kl.kl.11.05 10.15 Haugesund...kl. kl.11.15 10.30 .................. Ølensvåg...... ....... Sand Bergekrossen Suldalsosen... kl. 10.30 Aksal...........kl. kl.09.30 10.45 Nesvik.......... .................. kl. 11.05 Ølensvåg...... kl. 11.15 Suldalsosen... kl. 10.30 Nesvik.......... kl. 09.30

Layout: Suldalsposten Layout: Suldalsposten

FOR ROGALAND OG SKAGERAK-KYSTEN SA.

publikum ønskjer se

Kristin Haver Sevheim Torsdag 16. - søndag 19. februar kristin@ffor.no, Telefon 51 OSLOHELG 71 45 0928. - 30. oktober: (Konserten startar kl. 15.00) kristin@ffor.no, Telefon 51 71 45 09

Leirvik •• Middag og dessert/kaffi Føyno......................... ..........................kl. kl. 12.30 12.34 Gode billettar i Tysvær kulturhus Haver Sevheim Føyno.......................... kl. 12.34 Kristin • Gode billettar Tysvær (Konserten startarikl. 15.00) kulturhus

FOR ROGALAND OG SKAGERAK-KYSTEN SA.

Kr 3.000,- inkluderer busstur + dobl.rom. Hotel i Seljord og+billetter. (EnkeltKr Bristol, 3.000,-middag inkluderer busstur dobl.rom. Horomtillegg 500,-).i Avreise Sand/Sauda/ tel Bristol, kr middag Seljord frå og billetter. (EnkeltSuldalsosen/Hgsnd/Ølensvåg/Aksdal/Nesvik romtillegg kr 500,-). Avreise frå Sand/Sauda/ Suldalsosen/Hgsnd/Ølensvåg/Aksdal/Nesvik

kulturhistoria i bedehusstil –vilogdei oppveksthistorie –f kulturhistoria – og teikne eit bilde av den oppveksthistorie – som både dei og teikne eit bilde avka d publikum ønskjer segk som både dei og

PRIS: Kr 3000,- som inkluderer: • Busstur i moderne turbuss Kri Seljord 3000,-fredag som inkluderer: • PRIS: Middag Busstur i moderne • •Hotel Bristol to netterturbuss inkl. frukost Middag i Seljord fredag • •Billettar til “Etterlyst: Jesus” laurdag kl. • Hotel Bristol to (Enkeltromtillegg kr netter 500,-)inkl. frukost • Billettar til “Etterlyst: Jesus” laurdag k (Enkeltromtillegg kr 500,-)

Meir info og påmelding innan 1. oktober til Suldal Billag: post@suldal-billag.no, facebook eller tlf. 52 79 04 00 Meir info og påmelding innan 1. oktober til Suldal Billag www.suldal-billag.no post@suldal-billag.no, facebook eller tlf. 52 79 04 00 www.suldal-billag.no

Ysteriet fra 1923 er i dag spisested, hotell, konferansesenter, lysstøperi og bakeri med stort interiør- og fabrikkutsalg. Barna kan dyppe sine egne lys. Herefordjøttet stammer fra egen gård og de berømte kjøttkakene lages etter en lokal oppskrift. Byrkjedal, 4335 Dirdal - +47 51 61 29 00 - www.byrkjedalstunet.noDET ER PÅ KJØKKENET DET SKJER

KJØKKEN PÅ UTSTILLING Vi har fornyet vår utstilling av kjøkken i Sauda. Vi har ulike løsninger til ulike behov. Også de som har et strammere budsjett enn andre. Skal du ha kjøkken som alle liker å oppholde seg på, så tar du en prat med oss.

Vi kan også rive, fjerne, tegne, montere, ordne gulv og tak... Til og med mens du er bortreist. Vi har kontakt med elektriker og rørlegger. Vi legger fremdriftsplanen sammen slik at du kun trenger å forholde deg til oss.

vinnarskalle.no

Velkommen innom.

Vi leverer kjøkkenet som løser «alt»

KJØKKEN - BAD - GARDEROBE - VASKEROM FRA MANDAG 05.09 HAR VI OGSÅ ÅPENT MANDAGER

Avd. Sauda: 400 39 242 Åpent: Mandag og tirsdag 12.00 - 16.00 Torsdag kl. 12.00 - 18.00, Fredag: kl. 12.00 - 16.00

knapphus-kjokkensenter.no

Knapphus Kjøkkensenter: 52 76 70 70 Åpent: Man-fre kl. 09.00 - 16.00 Tors kl. 09.00 - 18.00 - Lør kl. 10.00 - 14.00

Avd. Odda: 488 91 180 Åpent: Man - tirs - fre: kl. 10.00 - 16.00 Ons: Internt arbeid, Tors: 10.00 - 18.00


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.