Mitt Ryfylke 2015 2

Page 1


INNHALD 5

Bunadservice

22

Finnøy Betong

12

28

REDAKTØR JUDITH SØRHUS LITLEHAMAR judith@filterdk.no

FUNGERANDE REDAKTØR / DESIGN ASTRID EIDHAMMER HJELMELAND astrid@filterdk.no

DESIGN TERJE HODNE terje@filterdk.no

DESIGN PER KRISTIAN GRINDHEIM per.kristian@filterdk.no

Fiolen familiepark

Drilljenter til VM

JOURNALIST HEIDI HJORTELAND WIGESTRAND hhjorteland@gmail.com

FOTOGRAF JAN NORDTVEIT jan@fotografnordtveit.no

FOTOGRAF MIKKEL MEISTER mikkelmeister@hotmail.com

34

Vandrarpresten

44

ANNONSER JAN MORTEN RYDNINGEN

479 60 450

100 år med smelteverk

jmr@mittryfylke.no

MAGASINET MITT RYFYLKE ER PRODUSERT OG REDIGERT AV FILTER DESIGN & KOMMUNIKASJON I SAMARBEID MED RYFYLKEALLIANSEN.

52

Miljøhus i A-klasse

59

Designstolen Saddle

FRAMSIDEFOTO: MEISTER FOTOGRAFI OPPLAG: 13 500 DISTRIBUERT: RYFYLKEKOMMUNANE, VIKEDAL, SANDIED,NORD JÆREN OG INDRE HAUGALANDET. TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI POSTADRESSE: SANDSVEGEN 134, 4230 SAND TIPS OSS: TIPS@MITTRYFYLKE.NO

M M


Best beliggenhet!

Opptatt av god kvaliet?

Best beliggenhet!

Skarbekken, Fjelltunet eller Taumarka - kontakt oss for visning.

Enten du vil ha større, eller mindre plass så har Fjogstad-hus Ryfylke alltid kvalitetsbolig å tilby. Pris fra: Kr 2.600.000 for leiligheter og 3.800.000 for enebolig Skarbekken, Fjelltunet eller Taumarka - kontakt oss for visning.

Enten du vil ha større, eller mindre plass så har Fjogstad-hus Ryfylke alltid kvalitetsbolig å tilby. Pris fra: Kr 2.600.000 for leiligheter og 3.800.000 for enebolig

Oppdragsansvarlig: Marianne Torbjørnsen / marianne@aktiv.no / Tlf.: 51 74 55 06 / Mob.: 452 01 522

3

www.aktiv.no NR. 2 – 2015


HAR DU EN HYTTEDRØM? La deg friste av de nye hyttemodellene!

KONTAKT OSS OG FÅ ET GODT PRISTILBUD PÅ HYTTE OG TOMT i SANDANGERVÅGEN OG MOSVATNET HYTTEGREND www.sandangervaagen.no www.mosvatnethyttegrend.no

Finn drømmehytta i NORGES STØRSTE HYTTEKATALOG

Autorisert forhandler av Ranahytta

lmk@enkel.no - 98283003 - Hjelmeland

4

NR. 2 – 2015


Ein fest for foten 17. mai 2013 sit Janne Hindrumsen og studerer fottøyet til dei bunadkledde kvinnene pü tv. Ho smiler for kvar sandal og joggesko ho ser.

NR. 2 – 2015

5


Øs pøs, plask, plask. Slik er det ofte 17. mai. Janne Hindrumsen kan plaska så mykje ho vil, men vatnet perlar berre av bunadskoa ho har laga. Endåtil ein snøballkrig kan Janne Hindrumsen tåla når ho har på seg regncapen. Snøballkastinga tek ektemannen Nicholas Guindani seg av.

I ei årrekkje har saudakvinna Janne Hindrumsen irritert seg grøn over blåe tær, vannblemmer, gnagsår, samt kalde og våte føter nasjonaldagen. Men medan medsøstrer har brukt sandalar, joggeskor eller anna fottøy under bunadsstakken, eller ikkje brukt bunaden i det heile, har Janne stått med sine flate padder av nokre sko på vått gras, år ut og år inn, og vandra kilometervis på knallhard asfalt. ETTER Å HA STUDERT DEI skamfarne føtene sine om kvelden 17. mai 2013, fann ho ut at nok er nok. For siste gong har ho pint føtene sine slik. ­­— Det tek jo seks månadar for føtene å komma seg etter kvar nasjonaldag, og då er det berre eit halvt års kvile før det er på an igjen, sukkar ho. Janne ville ikkje gjera som mora og bruka eit halvt liv på å gå inn skoa. Nei, ho ville designa ein heilt ny bunadsko. Først var tanken å laga eit par sko til eige bruk, men så skjøna ho at alle dei lidande føtene der ute, kanskje kunne bli eit levebrød. Marknadsundersøkinga var TV­­-sendinga nasjonaldagen, utspørjing av venninner og lesing av diverse bloggar og kommentarar på nettet. Janne skjøna at dårlege bunadskor er eit nasjonalt problem. I tillegg har ho sjekka at også været er på hennar side. Ifølge yr.no er den gjennomsnittlege 17. mai­­-temperaturen i Norge på ti fattige varmegrader. Dermed var forretningsideen til bedrifta Bunadservice født. Hindrumsen har funne ut at det fins rundt 2,5 millionar bunadar i

6

NR. 2 – 2015

Norge. Mange heng ubrukte i skapet på grunn av dårlig fottøy, fortel Janne. HO VISSTE DIFOR at skoen måtte vera varm, vasstett og behageleg å ha på. Nå er skoen her. Han er laga av mjukt kalveskinn og har ein pustande og vasstett membran. Den solide sålen er laga i Finland og er ein type som helsearbeidarar brukar, forklarer Janne. Skoa blir laga opp til storleik 42. Men å laga sitt eige produkt er ein tidkrevjande prosess. Teikningane av skoen er gjort av eit lokalt firma i Sauda, men sjølve utforminga av skoen har involvert menneske i heile fire land. Spenna på skoen kan takast av. Slik kan skoa også nyttast til spaserskor, eller som skor ein kan bruka i ei gravferd, til dømes. Planen er å laga ulike typar spenner, slik at folk kan bytta. Det er også tanken at logoen til firmaet skal bli til ei spenne. Hindrumsen sel både på nett og i butikken heime. Vesle julaftan hadde ho eit renn av mannfolk som ville kjøpa bunadskor til konene sine til jul. ­­— Så i staden for å gå på bensinstasjonen, valde dei meg i år, humrar Hindrumsen nøgd. MANNFOLKA SKAL OGSÅ FÅ ein behageleg bunadsko. Den kjem på marknaden om ikkje så lenge, fortel ho.


— Det tek jo seks månadar for føtene å komma seg etter kvar Janne Hindrumsen nasjonaldag.

NR. 2 – 2015

7


Dette bunadslipset er tingen for menn som ikkje vil ha bunad, seier Janne Hindrumsen.

Når det gjeld pris, seier Hindrumsen at ho ikkje kan konkurrera mot plastskor til 99 kroner, men hennar skor er ikkje mykje dyrare enn eit standard par bunadskor. Etter å ha funne opp ein ny bunadsko kom ho på at det var ein del andre manglar i dei norske bunadsrekvisittane også. Kva med å laga ei stor og romsleg bunadsveske til tuttane, bleiene og klesbyta? Så kan folk sleppa å gå med Rema­­-posen dinglande ved stakken. Og når det regnar og folk trekkjer over seg dei fryktelege uformelege plastovertrekka. Kunne ein ikkje heller dra over seg ei elegant, svart regnkappe med rødt fôr? Janne har laga begge deler, og syslar med planar om over 30 ulike bunadsartiklar. Ho er ikkje redd for å få bunadspolitiet på nakken. ­­— Nei, eg rører ikkje ved sjølve bunaden. Eg syter berre for fint og praktisk tilbehøyr, påpeiker ho. JANNE HAR OGSÅ DESIGNA eit bunadslips av silke med maskinsydd mønster. ­­— Det finst bunadslips frå før, men desse er av ull. Mine slips er så pass rimelege at det ikkje er krise om du søler ribbefeitt på dei.

8

NR. 2 – 2015

— Det finst så utruleg mange flotte bunadsmønster i Norge. Kvifor ikkje snurra desse rundt lys og serviettar og bruka på konfirmantbordet? Janne Hindrumsen

Slipset kan vera løysinga for menn som ikkje vil ha bunad. Framover vil ho gjerne laga eit smykkeskrin for bunadssølv. Ho ser for seg at det kan bli ei populær faddergåve. Hovudet er stappfullt av idear. ­­ Det finst så utruleg mange flotte bunadsmønster i Norge. Kvifor ik— kje snurra desse rundt lys og serviettar og bruka på konfirmantbordet? Bunadsluer for barn har ho også på gong. Ho byrjar nemleg å bli lei av å træ på barna glorete idrettshuer til bunadstasen kvart år. Hindrumsen ønsker å levera produkt til heile landet og har undersøkt kva mønster som er mest populære dei ulike stadene. Bunadsskoen skal vera grunnstammen i bedrifta. MÅLET ER Å GJERA Bunadservice til eit levebrød, og i fjor sa ho opp fast jobb i Sauda kommune. Marknadsføringsplanen er det Sauda Vekst som har hjelpt henne med.

Av Heidi Hjorteland Wigestrand Fotograf Nordtveit


TUNGESVIK-hytten - når du vil realisere hyttedraumen!

Flotte hytter på fjell og ved sjø

Solfonn

Kjekavik

Hordadalen

Ænes

Me bygger flotte hytter på fjellet og ved sjøen. Både ferdig hytter, prosjekterte hytter, byggesett og teiknar etter ønske frå kjøpar. Våre hyttefelt er: • Langedalen/Solfonn, Odda kommune • Hordadalen/Røldal, Odda kommune • Molnes, Etne kommune • Ænes, Kvinnherad kommune • Kjekavik/Halsnøy, Kvinnherad kommune • Espenes, Sveio kommune • Husnes, Kvinnherad (boligtomter)

Ta kontakt på tlf. 975 20 815 for meir informasjon.

NR. 2 – 2015

9


Murar og marsjar i Ryfylke «Menneskene bygger for mange murer og for få broer». Det var Isaac Newton som sa dette. Det er nokre år sidan han levde. Likevel veit me at sitatet er relevant også i dag. Medan me på nokre område skapar ei rivande utvikling står me på andre område nærmast stille. Eit er kanskje vår unike menneskelege evne til å byggje murar i staden for bruer? Er dette ein utprega svakhet? Ein eigenskap som inneberer at me rett som det er gjer handlingar som fører til at me jobbar mot eigne interesser? Ein historikar som har sett på menneskelege kortslutningar gjennom tidene er Barbara W. Tuchman. Ho gav i 1984 ut ei bok med tittelen «March of Folly – from Troy to Vietnam». Dette kan oversetjast til «Dårenes marsj frå Troja til Vietnam». Omgrepet «Folly» betyr «dårskap». Det er synonymt med dumskap, uforstand eller tåpelege gjerningar.

Det må byrja me ein vilje og evne til å byggja fleire bruer enn murar.

mot eigne interesser gjennom tidene. For det andre at dårenes marsj truleg ikkje tok slutt med Vietnamkrigen. Det går føre seg store prosessar i Ryfylke og Rogaland i desse tider. Infrastrukturprosjekter, utgreiing av kommunegrenser, forming og utrulling av helsesamarbeid, rullering av transportplan, reiselivssatsing, Englandskabel med eller utan fiber og enda meir. Fleire av prosessane har skapt bølgjer av engasjement. Nokre har knapt gitt krusningar på folkehavet. Ein kan spørja om engasjementet har bølgja på rett plass? Har Ryfylke tatt tak i dei tinga som er viktigast for å sikra våre interesser – no, men særleg på lengre sikt? Kanskje på nokre område, men heilt sikkert ikkje på alle. Marsjane har nok gått under fleire faner, inklusiv folly-fana. I indre Ryfylke fekk me ei spesiell oppvisning då transportplanen for Ryfylke skulle rullerast. Sauda sitt grep for langsiktig satsing var å begjæra sin neste (Suldal) sin riksvegstatus og krevja at denne blei flytta til seg. Tilbake til Tuchman. Kva har drive fram dårenes marsj gjennom historia? Det er samansett, men nokre ting går att. Overvurdere seg sjølve, undervurdere andre. Tru at noko er visjonært medan

ESPEN THOMPSON

STYRELEIAR RYFYLKEALLIANSEN

Med denne boka ville Tuchman vise korleis regjeringar, organisasjonar og grupper gjennom tidene har handla uforstandig eller tåpeleg. For å kvalifisere til dårskap må handlingane i følgje Tuchman gå på tvers av interessene til organisasjonen, samfunnet eller gruppa. Dei må utførast over noko tid og det må vere fleire personar som står saman om å gjere handlingane – det vil seie at dei ikkje er eit resultatet av ein gal leiar. Eit anna viktig kriterium er at handlingane er gjennomført til tross for at nokon i samtida peika på at handlingane var dårskap. Det held altså ikkje å seie at det var dårskap i lys av etterpåklokskap. Tuchman finner gode døme på dårskap i vår felles historie. Frå myta om trojanarane sitt val om å ta den mystiske trehesten innanfor byporten i Troja (til tross for åtvaringar frå den blinde presten Laocoon), til USA sin invasjon av Vietnam (som ikkje mangla kritikarar eller åtvaringar i samtida).

Etter å lese denne boka sit eg att med to viktige lærdommar. For det første kor godt me som menneske har vore i stand til å jobba

10

NR. 2 – 2015

FOTO: FOTOGRAF NORDTVEIT

det faktisk er urealistisk, svak dømmekraft som følgje av sterk tru eller overtyding, dårlege rådgivarar, frykt for å tape andlet. Lista er lang, men ho inneheld kjende forklaringar. Korleis kan ein sikre at me i størst mogleg grad jobbar for og ikkje mot vår eigne interesser? Det må byrja me ein vilje og evne til å byggja fleire bruer enn murar. Det inneber truleg å samarbeida og samhandla både oftare og tydeleg betre om me skal nå større, felles mål. Det handlar om å heisa nye faner og å komma i takt bakom dei.


2015

BEST I

KLASSEN NYHET! ACE 570

Alle priser inkl. mva

5576 Øvre Vats

Telefon 52 76 58 61

Følg oss på Facebook! facebook.com/TraktorMaskin

firmapost@traktor-maskin.no

www.traktor-maskin.no

Vi utdanner morgendagens flinke hender og kloke hoder. Utdanning er et grunnlag for å skape økonomisk vekst. Vi ønsker å bidra til at næringslivet får riktig kompetanse til rett tid. Rogaland fylkeskommune har 16 500 skoleplasser ved de videregående skolene og 5 500 læreplasser i fylket. Målet vårt er å gi et opplæringstilbud av høy kvalitet tilpasset alle mellom 16 og 21 år. Sammen former vi framtidens Rogaland. Aldente Foto: Haakon Nordvik

www.rogfk.no

NR. 2 – 2015

11


Gardbrukar Magne Østebø og familien går ei hektisk tid i møte. Palmehelga opna dei opp for publikum i Fiolen familiepark heime på gardstunet på Talgje, og responsen var overveldande med godt og vel 150 besøkande.

12

NR. 2 – 2015


Grisane er sosiale og nyfikne og akkurat passe store for f.v Tormod (8), Thomas (7), Miriam (6). Syskenbarna Benjamin (6) og Kritoffer (4) er så heldige å bu tett på og er det stor stas å få koma og leika i den nye parken. Far, onkel og eigar av Fiolen familiepark, Magne Østebø, passar på.

Frisk barnesatsing på Talgje NR. 2 – 2015

13


Det er stor stas med dyr på tunet. Tormod og Thomas likar å kosa med det to-veker gamle kjeet.

Fram til sommarferien er held dei ope i helgene på øya som ligg i Finnøy kommune og er blitt landfast via Finnfast-sambandet. I sommar held dei ope kvar dag. Målet er å bli ein naturleg besøksplass for familiar i heile regionen. — FAR HAR IKKJE JOBB TIL MEG, utbryt Miriam (6) og er tydeleg litt vonbroten over at far ikkje ser potensialet i hennar arbeidsiver. — Far seier eg må bli større. Miriam er minstejenta i ein barneflokk på fem, så her er det mange hender som kan bidra på ulikt vis. Magne fortel han vil leiga inn skuleungdom i høgsesongen, sjølv om han har mange ivrige hjelparar i heimen. — Det er viktig at me som familie har fri av og til, elles kan ein raskt slite seg ut, forklarar Magne. Sjuandeklassingen Svanhild gler seg stort og smiler frå øyra til øyra med tanken på å få stå i kassen og ta i mot dei besøkande heile sommaren. — Det er mange som seier me er heldige som har så mange dyr, fortel ho. Odelsguten Erik er tiandeklassing og ivrar ikkje like mykje for faren sitt initiativ for å skaffa ein leveveg på garden i tillegg til mjølkeproduksjon. Erik driv med sau på fritida og må likevel medgje at det kan hende det ikkje er ein alt for galen kombinasjon med sau og fritidspark. MAGNE ER EIN SINDIG OG ROLEG KAR og ser ikkje på seg sjølv om den mest sosiale. Likevel gler han seg og er spent på korleis det vil bli med tunet fullt av folk. Det er hans prosjekt, sjølv om kona støttar

14

NR. 2 – 2015

han. Valet sto mellom å investera i nye driftsbygningar for å kunne få grunnlaget opp med tanke på neste generasjon, eller å gå for ny næring. Han har gått med ein draum om å få til noko på garden. Han har òg har søkt støtte via innovasjon Norge utan hell. Det var vanskeleg å kunne dokumentera besøkstal og potensial for besøk, så lenge han ikkje hadde fått bindande avtalar med interesserte. Valet var å gje opp eller satsa. Han valde det siste, og nå er draumen sett ut i live. — Som bonde blir det mykje aleinejobb, vedgår Magne. Eg trur det blir kjekt med litt meir liv og røre på tunet. Alle har godt av å ha dyr. Her i parken kan borna få nærkontakt med dyra og det er høve til å koma inn og klappa både kalvar, kje og smågrisar. For dei fleste barn i regionen er det ikkje kvardagskost verken med sau, kyr eller gris. I parken helsar me på ein høgreist lama med augevipper lange som kostar. Me treff og på beitande reinsdyr, spretne geiter og bukkar, eit par veker gamalt kje. Bak leikestativa gryntar tre nyfikne og veldig graveglade grisar, som er naboar med tre litt meir stillfarne kalvar. Alle dyra er ute og nyt godt av den friske lufta og kan beita, i tillegg til å få kraftfôr ein gong til dagen. DET ER IKKJE BERRE DYR som opptek Magne og han vil på sikt utvikla parken til å bli ein frodig oase, der blomar av ulike artar, skal vera med på setja prikken over i-en. Namnet på parken er òg inspirert av blomeinteressa hans. Det var tidlegare eit blomegartneri på garden, som han gjerne vil få liv i att etterkvart som dei får roen på parken.


Minstejenta i barneflokken, Miriam (6) likar å ta kanina ut på tur med kanina ho kallar Bassi. — Eg anar ikkje kva ho heiter, seier Miriam.

NR. 2 – 2015

15


— Som bonde blir det mykje aleinejobb, vedgår Magne. Eg trur det blir kjekt med litt meir liv og Magne Østebø røre på tunet. I parken er det råd å fresa rundt på solide trøbilar blant dyra. Tormod (8) og bestevenen Thomas (7) syns det er stas med så kjekke leiker i familieparken heime på tunet. — Alle har godt av å ha dyr, seier gardbrukar og fritidsparkeigar, Magne Østebø. I parken kan kan borna få nærkontakt med dyra Kalvane og dei andre dyra har god boltreplass på garden på Talgje i Finnøy kommune.

Magne jobbar og med å få til ordningar for besøk av barnehagar og skular, men slit med høge kostnadar knytt til transport. Det er berre fantasien som set grenser for på kva han kan tilby på gardstunet nå. I servicebygget er det høve til å få leiga seg selskapslokale både til konfirmasjon, selskap og bryllaup. Magne vurderer samarbeid med lokale matleverandørar, for å kunne tilby kundar både lokale og mat. På veg ut av parken skimtar me påfuglar i drivhuset, saman med tomatplantene. Det kan bli eit flott skue, når dei bresar seg i full fjørprakt. I TILLEGG TIL Å FÅ TAK I EKSOTISKE dyr til parken, har Magne vore i Danmark og handla inn flotte og kraftige instrument til utandørs bruk. Ein stor cyllofon og eit klokkespel i tre, med djup flott klang, har

16

NR. 2 – 2015

fått plass på tunet, saman med leikeapparata. Rundt oss fresar borna rundt i solide trøbilar med gode dekk. Trøtraktorane står på line, klare til bruk for dei minste. Inne i det nye servicebygget er det råd å hoppa i høyet og ta eit slag biljard, om ein har behov for å roa ned litt. Gamle landbruksreiskap er óg naturlege innslag i parken. Aktivitetene på gardstunet vil garantert fengja både store og små, og her er råd å få kjøpt seg mat eller grilla seg ei pølse eller hamburger på grillen.

Av Astrid Eidhammer Hjelmeland Foto: Meister Fotografi


FERDIGBETONG

Suldal 52 79 98 86 Sandnes 51 68 51 20 Ølensvåg 53 77 52 00

ELEMENTER

Sandeid 52 76 13 95

VA Betongrør, kummer

Ølensvåg 53 77 52 00

HELGELAND

ØYVIND SÆTRE

Me treng kloke hovud og flinke hender ÅLESUND

Me treng stadig fleire dyktige folk for å nå våre mål. Me søker deg som vil vera del av eit verftsmiljø der avgrensing er eit framandord og moglegheitene er mange. Du har kanskje flytta frå regionen og ynsker å komme heim igjen, eller du treng ein forandring? Då oppmodar og utfordrar me deg til å sende ein søknad til oss! For informasjon om ledige stillingar hos Westcon, gå til westcon.no/karriere Westcon Group består av ei rekke selskap og er ein totalleverandør av dei beste og mest innovative løysingar, tenester og produkt innan riggmodifikasjonar, skipsbygging, skipsreparasjonar, design,offshore, løfteteknikk og elektroautomasjon. Westcon blei etablert i 1981 og er no over 1000 tilsette.

www.westcon.no

FLORØ

STORD HAUGESUND STAVANGER

ØLEN KARMSUND

POLENKOMMENTAREN

Det er vi som skaper eit levande lokalsamfunn og eit sentrum det er verd å besøkje.

ÅSHILD HUS Lysefjorden Utvikling Foto: Roar Larsen

Det startar med deg og meg Det skjer mykje om dagen. Stålverket vert lagt ned. Så blir det ikkje det allikevel. Kommunesamanslåing? Strand 2050. Ny næringsplan. Sentrumsplan. Bykonferanse - frå industri til reiseliv? Eg er så heldig å få jobbe med reiseliv. Vi jobbar i medvind, 20 prosent auke i besøkstal i Lysefjordområdet og stadig fleire som vil etablere seg innan reiseliv. Utfordringa eg stadig møter i ulike lokale fora er - korleis skal vi få gjestene til å bli lenger i Ryfylke? Korleis skal vi få dei ned til Jørpeland sentrum? Som turist vil ein oppleve det lokale. Ein vil oppleve staden si sjel, identitet, historie - det ekte. Vi tenker ofte at det handlar om bygg og monument, men egentlig handlar det faktisk om oss. Vi er staden si sjel. Kvifor skal turistane våre ned å eta i Jørpeland sentrum når vi ikkje gjer det? Lir Jørpeland av eit kjempe kompleks? Prøver vi å vere noko vi aldeles ikkje er?

Det er no den meir krevande jobben må gjerast. Den som handlar om innhald. Den må me gjera i lag. Ein god plass å bu er ein god plass å besøkje. Det starter med meg og deg! Bli kjent med naboen din, ta i bruk den lokale butikken din, kyrkja di, puben din og hei på laget ditt. Det er vi som skaper eit levande lokalsamfunn og eit sentrum det er verd å besøkje!

Kvifor skal turistane våre ned å eta i Jørpeland sentrum når vi ikkje gjer det.

Strand Kommune har den siste tida sett i gong mange spennande prosessar og planarbeid. NR. 2 – 2015

19


BUNAD

mote for livet! Stort utvalg i bunader og tilbehør til bunader.

Steinkargata 29, 4006 Stavanger

www.nordakerbunader.no

Tett på de gode hverdagene 20

NR. 2 – 2015

Foto: F.v. Astrid Eidhammer Hjelmeland,Rolf Selvik

Per Inge Fjellheim (58) Driftsingeniør i Statkraft, motbakkegeneral, fotograf og ildsjel.


KORTREIST DESIGN & KOMMUNIKASJON Tydeleg design og kommuniksjon er avgjerande for å synleggjera det di bedrift er best på. Me i Filter utviklar målretta og gjennomtenkte løysingar i lag med di bedrift. Ta kontakt for å finne ut korleis me kan hjelpe deg.

ASTRID E. HJELMELAND

PER KRISTIAN GRINDHEIM

JUDITH SØRHUS LITLEHAMMAR

DAGLEG LEIAR

AD & GRAFISK DESIGNAR

TEKSTFORFATTAR & GRAFISK DESIGNAR KOMMUNIKASJONSRÅDGJEVAR

design & kommunikasjon

AVDELING SAND Sandsvegen 134, 4230 Sand Telefon: 97 19 47 88 E-post: hei@filterdk.no

MARIANNE ÅGOTNES

AVDELING ETNE Sentrum, 5590 Etne Telefon: 99 79 21 51 E-post: hei@filterdk.no

TERJE HODNE GRAFISK DESIGNAR

NR. 2 – 2015

21


— Eg trudde lenge at eg skulle heimatt og driva gard. Lars Jøran Flesjå

Finnøy Betong er bygd opp stein på stein. I dag er det Lars Jøran Flesjå som styrer familiebedrifta.

22

NR. 2 – 2015


Det som var tenkt å vera ei attåtnæring til eit gardsbruk på Finnøy, er i dag blitt til ein konkurransedyktig aktør innan ferdigbetong og betongelement i Rogaland.

Frå tomater og høns

til BETONG NR. 2 – 2015

23


Betongarbeid er solid handtverk understrekar Lars Jøran Flesland. Godt med singel gjev sterk betong.

— Me er der me vil vera. Det einaste me ønskjer i dag er ei ytterlegare utviding av produksjon av betongelement.

Finnøy Betong held landleg til midt utpå jordet omringa av drivhus, både i drift og nedlagde bruk. Garden som ein gong romma høns- og tomatproduksjon, rommar i dag kontorbygg, blandeverk og produksjonshall for betongelement. På ein god dag rullar ti betongbilar med ferdigbetong og tre semilass med betongelement, frå det tidlegare gardstunet med leveransar i regionen. Me møter dagleg leiar Lars Jøran Flesjå (38) i det ombygde hønsehuset. — Me er der me vil vera, understrekar dagleg leiar Lars Jøran Flesjå. Det einaste me ønskjer i dag er ei ytterlegare utviding av produksjon av betongelement. Produksjonshallen som dei bygde i 2004 vart raskt for liten, og for to år sidan investerte bedrifta i ei tre millionars oppgradering og vurderer ytterlegare utviding. Dette dersom dei får aksept for planane i reguleringsplanane i kommunen og hjå grunneigarane. — Me er i dialog med både kommunar og grunneigarar om eit utviding av eksisterande produksjonshall, fortel Flesjå.

24

NR. 2 – 2015

Lars Jøran Flesjå

LARS JØRAN FLESJÅ ER I MIDTEN I syskenflokken på tre og gjekk inn som medeigar i 2000. Ti år seinare tok han over leiarstolen, då faren pensjonerte seg i tillegg til å ha ansvaret for produksjon- og betongelement. Familiebedrifta driv han i dag saman med sysken som òg er medeigarar. Thomas Flesjå, som er ansvarleg for produksjon av ferdigbetong og syster og kontoransvarleg Kathrine Flesjå. I år feirar Finnøy Betong 20 år og kan sjå tilbake på eit topp-år i 2014, med ei omsetning som er på det høgaste, dersom ein ser vekk frå toppomsetnings-åra under utbygginga av Finnfast-sambandet. Då leverte bedrifta ferdigbetong døgnet rundt i fire år, som viste godt att på botnlinja. — Me gjekk frå ei omsetnad på 25 til 60 millionar over natta, som òg gav grunnlag for fem ekstra personar i staben. Finnfast-sambandet gav ikkje berre Finnøy-bedrifta godt økonomisk grunnlag, men har òg opna opp for ein ny marknad i heile regionen.


Lars Jøran Flesjå leverer fasadar i ferdigbetong til kontor- og næringsbygg, men og til bolighus. Ein av dei meir eksklusive variantane er fasadane er med svart larvikitt singel importert frå Larvik.

— For oss har tunnelen betydd veldig mykje, understrekar Flesjå. Det kravde enorm planlegging, då me var avhengig av ferja for utfart. I dag konkurrerer me på lik linje og står fritt til å levera i heile regionen utan å vera avhengig av ferje. I dag vert rundt 60-80 prosent av omsetninga er for sal ut av kommunen. Det meste blir frakta med bil, som årleg utgjer godt og vel ein halv million i bompenger årleg. DET HEILE SOM STARTA som ein litt sprø idé, som følgje av eit ynskje og behov om ekstrajobb for gardbrukar og gründer Jan Kristian Flesjå (65), er i dag blitt ei veletablert bedrift. Ein kan i dag skilta med 25 tilsette, der dei fleste er av utanlandsk opphav. Finnøy Betong tek seg av heile prosessane og planlegg, prosjekterer og leverer ferdigbetong og betongelement i heile Rogaland. — Far min hadde eit behov for ei tilleggsinntekt på garden, der han dreiv med tomatproduksjon og høns. Han såg eit potensiale i produksjon og leveranse av ferdigbetong til landbruket lokalt.

Dei kjenner seg ikkje malplasserte i landbrukskommunen Finnøy og Flesjå understrekar at samarbeidet med lokale bønder har spelt og framleis spelar ei viktig rolle for utviklinga av firmaet. Det var nemleg betongproduksjon for lokale bønder som var grunnlaget for oppstarten for tjue år sidan. Etterkvart som det drog seg på med meir arbeid kom òg behovet for fulltidstilsette. I starten var dei tilsette bønder, som hadde skiftordning og ei i tilleggsinntekt mellom fjøsstella, fortel han. Dei var med å la grunnlaget for etableringa av betongbedrifta. Flesjå understrekar at landbruket på Finnøy og omegn framleis er ei viktig målgruppe for betongfirmaet, samstundes som Finnfast-sambandet opna for å konkurrera både i Sør i Rogaland og på Haugalandet både med ferdigbetong og betongelement. Og dei ligg gunstig til geografisk, strategisk plassert midt mellom Stavanger og Haugesund. I DAG HAR BEDRIFTA OPPARBEIDA seg god kapasitet og kan med enkle grep auka produksjonen av ferdigbetong dersom det trengs. Ei

NR. 2 – 2015

25


Dagleg blir det produsert rundt 100 kvadratmeter med ferdigelement i hallen hjå Finnøy Betong.

— Far min hadde eit behov for ei tilleggsinntekt på garden, der han dreiv med tomatproduksjon og høns.

auke i produksjon av betongelement avheng av kapasiteten i dagens produksjonshall. Finnøy Betong merka og finanskrisa tilbake i 2007, og den gong starta dei med produksjon av betongflytebygger for å få eit ekstra bein å stå på. Men marknaden kravde så store brygger som vidare kravde så investeringar i nye produksjonslokale og løftesystem, at me valde å selja produksjonsretten i ti år til Etne Betong, fortel han. Finnøy Betong samarbeider framleis med Etne Betong når det gjeld betongelement. I dag er det kutt i investeringar i oljenæringa, som aukar konkurransen i regionen. — Me merkar at konkurransen har auka. Og den konkurransen vil nok halda fram så lenge oljenæringa ikkje er like investeringsviljug som tidlegare. Flesjå meiner kvalitet og pris framleis er viktige faktorar i konkurransen om vinna fram i anbuda, og at dei her stiller sterkt.

26

NR. 2 – 2015

Lars Jøran Flesjå

DET ER MANGE TING som har spela inn slik at dei er komne der dei er i dag. — Eg trudde lenge at eg skulle heimatt og driva gard. Eg jobba som ungdom ei tid i Block Berge, der eg fekk kjennskap til betongelement. Far min har nok alltid hatt ein gründer i seg, og har bygd båtar og drive med litt av kvart. Han oppmuntra meg til å skaffa meg ytterlegare kunnskap om betongelement-bransjen, som gav oss det grunnlaget me trong for utviklinga. Frå berre å vera ein leverandør av ferdigbetong til å bli ein seriøs aktør i marknaden for betongelement. — Det spørs om me hadde tort å hive oss på dette om me hadde visst kor me står i dag, smiler han lurt. Bedrifta er bygd opp stein på stein. Av Astrid Eidhammer Hjelmeland Foto: Meister Fotografi


BJĂ˜RN HANSEN Betongelement

Bjørn Hansen AS produserer, leverer og monterer prefabrikkerte betongelementer for alle typer bygg. Virksomheten er i vekst og har i dag rundt 75 ansatte. Bedriften holder til i helt nye moderne og moderne produksjonslokaler i Forsand kommune.

51703550

spennbetong.no

NR. 2 – 2015

27


Ikkje noko dill

Isabel Fiskå Knutsen (t.v) og Janne Kristin Kåsen viser nokre av kunstane sine i friluft.

28

NR. 2 – 2015


med drill Å driva med drilling er ikkje for pyser. Jentene i Tau Drill har ofra både kveldar, tenner og negler for sporten sin. For ein drillstav ute av kontroll, som kjem deisande ned frå lufta, er ikkje god å få i fjeset eller på hendene, kan Isabel Fiskå Knutsen og Janne Kristin Kåsen og skriva under på. Dei to er blant trenarane i Tau Drill. Drillklubben har mellom 30 og 40 medlemmer frå Tau, Fiskå, Bjørheimsbygd og Jørpeland. OM TO ÅR FYLLER KLUBBEN 40 år. Tau har vore ein av få plassar på Vestlandet kor sporten har hatt utøvarar, medan mange har drive lenge med drilling på Austlandet. Kvifor drilling fekk så godt fotfeste på Tau i slutten av 70-talet, kan ikkje jentene svara på. Rett før påske reiste Kåsen og Knutsen saman med tre av utøvarane ned til VM i Italia. Resultatet herfrå blei ein 7. plass til Sina Tveita Johannessen og Herborg Litlatun i Twirl Duet Juvenile, og ein 26. plass til Isabell

Isabell Dalberg Hanssen har den rette drill-attituden.

NR. 2 – 2015

29


Fellesnummer. Frå venstre trenar Isabel Fiskå Knutsen, Sina Tveita Johannessen, Herborg Litlatun, Isabell Dalberg Hanssen og trenar Janne Kristin Kåsen. Trenar Isabel Fiskå Knutsen. Sportsdrill er ein krevjande idrett, og mykje påfyll av drikke er naudsynt. På bildet: Sina Tveita Johannessen.

Dalberg Hanssen i Solo 1 Baton Juvenile. Mathias Langseth Eliassen og Susann Stave som Janne og Isabel var reserve for fikk en sterk fjerde plass i Twirl Duet Senior. Å vera drilljente (eller drillgut, dei finst sjølv om dei er få) krev mykje styrketrening, koordinering, tøying, hopp og sprett. Du skal vere flink til å danse og kunne få sjølv dei mest halsbrekkande manøvrar med drillstaven til å sjå lette og uanstrengte ut. Og skal ein få til det, må ein også ha god kondis. Drilldans er ein idrett der drill, dans og turn står sentralt. Korrekt

30

NR. 2 – 2015

drillteknikk er viktig, i tillegg skal ein bruka kroppen rett, og samspelet mellom kropp og drillstav er sentralt. Når ein opptrer skal det skje med flyt, musikkforståing, styrke, fleksibilitet og utstråling. Kombinasjonen av alt dette gjer drilldans til ein krevjande og allsidig idrett. I DRILL BLIR DET TEVLA i solo, duett eller team. — Pointa tåa. Nå ser det dritfint ut. Bra pose! Musikken drønnar frå ein ghettoblaster. Litt leiting etter ein hårstrikk,


Ingenting å seie på balansekunsten til Herborg Litlatun (t.v) og Sina Tveita Johannessen. Luftige svev høyrer også med til sportsdrill. Herborg Litlatun (t.v) og Sina Tveita Johannessen i svevet. Herborg Litlatun (t.v), Isabell Dalberg Hanssen og Sina Tveita Johannessen brukar alle mykje tid på idretten sin.

— Nervar spelar veldig mykje inn på om ein mistar staven eller ikkje. for håret må temjast når alt anna skal vera i mest mogleg rørsle. Men hestehalane svaiar godt når jentene svevar høgt over golvet med drillstaven flygande endå høgare over jorda. Utøvarane skal nesten oppheva fysiske lovar og alltid vita kor drillstaven kjem til å landa etter dei har kasta han meterhøgt opp i lufta. Alt dette medan dei buktar og vrir kroppen i alle mulige og umulige posisjonar på den tida det tek staven å bli innhenta av tyngdekrafta. Ei hand skyt ut, og grip staven raskt og smidig. Men av og til når ikkje handa fram og staven smell hardt og klirrande ned på golvet i gymsalen. For

trenar Isabel Fiskå Knutsen på trening øver ein på det ein ikkje kan, og på det ein vil bli betre i, og då er det lov. Men å mista drillstaven under konkurransar, derimot…. — Nervar spelar veldig mykje inn på om ein mistar staven eller ikkje. Eit nummer ein greier fint åleine, blir ofte mykje vanskelegare når nokon står og ser på, forklarer Isabel. MEDAN DRILLJENTENE TURNERER seg sjølv og stavane skal ansikta deira stråla av ro og harmoni. Helst skal ein smila som om ein

NR. 2 – 2015

31


Pointa tåa. Nå ser det dritfint ut. Bra pose!

trenar Isabel Fiskå Knutsen

stod lent inntil ein vegg første dagen av sommarferien. I gymsalen på Strand vidaregåande er det sveitte og konsentrasjon, og ikkje alltid så lett å smila. Trenarane ropar ut oppmuntrande kommentarar til jentene som er samla til treningsøkt. Nesten kvar kveld blir gymsalen brukt til øving for medlemmer i Tau Drill. Til tross at idretten har fleire ivrige utøvarar, er det mange i Strand som veit lite eller ingenting om idretten deira, påpeiker Janne Kristin Kåsen og Isabel Fiskå Knutsen. Sporten krev mykje terping, men å øve heime er ikkje alltid så populært. For få har det høgt nok under taket. Å øve framom spegelen er heller ikkje tilrådelig sidan ein drillstav på ville vegar har ein tendens til å knusa glas. Øving heime, bør skje utandørs, seier Isabel og Janne Kristin. Det mange forbind med drilling er jentene som får fremst i korpset 17. mai. Noko også ein del av jentene i Tau Drill gjer, men det dei driv med til vanleg, har ikkje mykje med korps og marsjering å gjera, understrekar dei to trenarane. MEN DET VAR SOM tilskodar til korpset at Isabel fekk auga opp for drilling. — Eg tykte både det såg kjekt og fint ut. Dermed blei eg med i Tau Drill då eg gjekk i 3. eller 4. klasse. Nå er eg inne i mitt ellevte år, fortel 19åringen. Både ho og trenarmakker Janne Kristin er reservar på Noregs seniorlandslag i drilling. I Noreg får ein ikkje byrja med drilling før ein har begynt på skulen. I land kor idretten er langt større, som til dømes USA og Nederland, byrjar mange alt i tre-fireårsalderen. Her til lands kan ein ikkje leve av drilling, men i USA får dei flinkaste stipend. Sponsorane spring heller ikkje etter Tau Drill, så det meste dei er med på, må dei betale av eiga lomme. I tillegg til Tau finst det også nokre drillmiljø på Sandnes, Stavanger og Haugesund. Ein skal vera smidig for å driva med sportsdrill. Herborg Litlatun i aksjon i gymsalen på Strand vidaregåande skule.

32

NR. 2 – 2015

Av Heidi Hjorteland Wigestrand Foto: Fotograf Nordtveit


HAR DU EN HYTTEDRØM? VI HAR MANGE!

GRÅHØ

UTSIKTEN

Hus- og hytteleverandøren BoligPartner tilbyr et komplett hyttekonsept bestående av nærmere 30 hytter for både fjell og sjø. BoligPartner Ryfylke har fokus både på hus og hytter og ansatte nylig en egen hyttekonsulent – Marianna Sverrisdottir Ellingsen, som har nærmere 20 års erfaring i hyttebransjen. Vi tilbyr tomtebefaring, og kan lage kundetilpassede skisser med utgangspunkt i våre standardmodeller. Ta gjerne kontakt for en hyggelig hytteprat

Kontakt meg i dag! Marianna S. Ellingsen Hyttekonsulent

Telefon: 476 31 168 E-post: mariannase@boligpartner.no

BoligPartner Ryfylke: Steinnes, 4160 Finnøy • Tlf: 908 28 531 • E-post: ryfylke@boligpartner.no

NR. 2 – 2015

33


Ingen gardiner hindrar sola i å stanga seg inn som ein våryr stut hjå vandrarprest Ingebjørg Vik Laugaland i Hjelmeland.

Presten på prærien I eit vindauge gløder eit knippe raude tulipanar, flammen på stearinlyset midt på kjøkkenbordet er knapt synleg i alt vårlyset som fossar inn, og klattar seg honninggult over møblar og bord. Gjennom stoveglaset gløder moseputene på steingarden som den gildaste fløyel. På framsida, i vindauget over oppvaskkummen der Ingebjørg ofte står med hendene i lunka vatn og tenkjer på det heilage i det alminnelige, strøymer våren over grasstubbar som ennå har fargen av haust i seg, om dei då ikkje ligg flate under sorpebandet som krusedullar seg rundt på den laugalandske prærien. Hjulspora er signaturen etter sonen Timothy som

34

NR. 2 – 2015

mora sende av garde på jobb nokre timar tidlegare, med magen full av pannekaker og sirup. INGEBJØRG BUR I EIT malingslite hus med cowboyhatt på veggen og amerikansk terrasse på framsida. Terrassen har nokre få værbitte hagemøblar. Innkjøp av ein kite trumfa nye hagemøblar i år, fortel Ingebjørg muntert. I tankane er nok ho og kiten alt i fint driv over Blåsjø. 46- åringen nynnar og syng medan ho let seg fotografera på terrassen, på låvebrua og ute på ein stein i elva. Like etter besøket av Mitt Ryfylke ventar ein tur på høgheia med munnspelet i sekken.


NR. 2 – 2015

35


Det er mykje glede og fred i huset mitt, seier Ingebjørg. Katten «Felix den lukkelege» ser ut til å vera samd.

For Ingebjørg Vik Laugaland går trua og det kvardagslege hand i hand. Difor heng eit kunstverk som symboliserer nattverden ved oppvaskkummen. Difor har ho kvar sommar besøk av barn som opnar Ryfylkesommaren og det heilage i dei små tinga for henne, på ny og på ny. Barna som set enkle ord på det store, og såleis gir henne verdifulle impulsar til si vaksne og meir akademiske tilnærming til verda. Vandrarpresten sitt motto er å gå rikare vidare, og det gjeld i aller høgaste grad meg etter desse sommarvekene, påpeiker ho. Ingebjørg har drive konseptet Vandrarpresten i sju år. Arbeidet kjem i tillegg til stillinga som barne - og ungdomsprest. Som åleinemor treng ho stabile inntekter. For at det ikkje skal bli for mykje arbeid på ein gong, er ho blitt ein meister til å planleggja langt fram i tid. VANDRARPRESTEN SEL TRIVSEL, merksemd og ettertanke. Ho omtalar kundane sine som gjester. Målet hennar er å formidle verdiar av både kulturell, sosial, åndeleg og fysisk art. Dei som vil kan bestilla henne med på tur. Både privatpersonar,

36

NR. 2 – 2015

organisasjonar og bedrifter er blant kundane hennar. Ho guidar også folk rundt i Ritlandskrateret. Elles tilbyr ho å via folk. Først innandørs, deretter utandørs. — Forkynner du på turane eller til barna på sommarveker? — Trua for meg er som å pusta. Når eg trenar hardt merkar eg pusten min veldig godt. Når eg søv merkar eg han ikkje i det heile tatt. Eg fortel og formidlar ting som er viktige for meg, så blir det opp til øyrene som høyrer kva dei tek til seg. Eg trur alle veit kor eg står. Og barna har ein fantastisk bullshitdetektor. For meg er det ikkje viktigast å seie dei rette tinga, men dei viktige tinga, fortel ho. Det er dessutan viktig å lytta til gjestane sine ønske for turen. Er ønsket ein liturgisk tur, legg ho gjerne inn tidebøner. — Folk som er med deg på tur oppfører seg kanskje litt annleis enn dei ville gjort om dei ikkje hadde følgje med ein prest? — Ja, eg trur gjestane mine er meir opptekne av rolla mi enn eg sjølv. Eg har hatt følgje med barka mannfolk som eg veit bannar til vanleg, men som let det vera på tur i lag med meg. Det rører meg. Det er deira


— Eg trur gjestane mine er meir opptekne av rolla mi enn eg sjølv. Eg har hatt følgje med barka mannfolk som eg veit bannar til vanleg, men som let det vera på tur i lag med meg. Ingebjørg Vik Laugaland

måte å syna respekt for mi tru, og skal ikkje gjerast til noko lite. — Hender det at presten bannar? — Berre over 800 meter, kjem det kjapt. LETTARE FLAU FORTEL HO om den gongen ho hadde med ein konfirmant på rypejakt og bomma på fuglen. Då glapp eit svært lite geistleg ord ut or henne, og ho måtte berre orsaka seg. Som andre har Ingebjørg også fått kjenna vrangsida av livet, og ho kan kjefta på Gud somme gonger, men trur aldri at han sviktar henne. Møta med Gud er mange gjennom dagen, skjønar me. Når ho sit ved pianoet og syng, mediterer på kjøkkenet kvar morgon, når ho kikkar ut vindauget eller sit og syng på ein stein oppe i heia. Gud ventar på henne i fjellet, fortel ho. Vandrarpresten meiner kyrkja har mykje å læra av sekulære, frivillige organisasjonar, som til dømes Turistforeininga, når det gjeld å nå ut til folk. I dag har det åndelege blitt noko svært privat. Det er det ikkje i andre kulturar, og eg meiner det er ein styrke for eit samfunn å anerkjenne religion og åndelege sider ved livet. Barna gir meg mange aha-opplevingar fordi dei er så tillitsfulle og direkte i si tilnærming til det åndelege. Under ei samling var det ein som kom til å skada foten. Då må me be, var dei andre si umiddelbare oppfatning, og presten kunne ikkje seie noko på det. Så me bad. Etter ei stund då det hadde vore stille litt lenge, avslutta eg med eit amen. Men då fekk eg raskt beskjed: Nei, me må be litt til. Så barna hadde eit enklare og meir naturleg forhold til bøn enn presten. HO ØNSKER Å MINNA folk om at det åndelege høyrer i hop med det kvardagslege, og at det heilage ikkje treng vera vanskelig. Men somme gonger misunner ho muslimane som kan gjera bestemte handlingar for å visa si respekt. Det heilage er noko ho heile tida strekker seg etter, og ho skulle gjerne tatt av seg på føtene for å visa ærefrykt. For henne er det heilage det motsette av det vanlege.

NAMN: Ingebjørg Vik Laugaland SIVIL STATUS: Fri og frank DRØYMER OM: Skrivarstove i smia på garden LES: Morgenbladet og Vita brevis av Jostein Gaarder HØYRER PÅ: Katie Melua FØREBILETE: Anne Berit Skeie; lærar frå ungdomsskulen.


Synga og spela kan ho også, vandrarpresten. Katten kroar seg av lukke, med sol i pelsen.

Ingebjørg med boka kor ho noterer seg tankar og idear. Ein vandrarprest er ikkje redd for strie stryk. Trua er vadesteinane ho let livet sitt renna rundt.

— Så lenge eg meiner eg har noko viktig å fortelje, må eg fortelje det på ein måte som gjer at tilhøyrarane forstår kor viktig det er for meg. Ingebjørg Vik Laugaland Ifølgje Laugaland er kontakten med barn og unge viktig for hennar åndelege kondisjon. — Me treng heile tida å øva på å sjå at noko er større enn oss sjølve. Det blir som med den fysiske kondisjonen. Han må heile tida haldast ved like, påpeiker ho. Ingebjørg Vik Laugaland vaks opp i Erfjord i Suldal i ei tid då det ofte lukta svovel av preikene. Men alt som lita jente gjennomskoda Ingebjørg det mørke snakket. Ho visste inni seg at det var ikkje så mørkt som predikantane snakka om, og tanken om å bli prest tok form. — Korleis er det å vera kvinnelig prest i Ryfylke? — Eg har aldri prøvd noko anna, seier ho like blidt. Men eitt er ho klar på, Ho er ingen vanleg prest. Ingebjørg er heller ikkje noko flokkdame som drikk sjeldan vin med venninner. Men eg har mange ein - til - ein venninner. Klubb går eg ikkje i. Eg vil heller gå til heia med ein kompis. HO FINN MYKJE TRØYST i visdomsordet vennen Arne Brimi skreiv til henne: «Somme, svært få, går først. Me andre følgjer etter.» Når ho talar til folk, anten dei er unge eller gamle, er ho oppteken av å formidla viktige ting på ein skikkelig måte. Flosklane får kvila, og tilhøyrarane får gjennomarbeidde preiker. Det er

38

NR. 2 – 2015

i alle fall målsetjinga. — Så lenge eg meiner eg har noko viktig å fortelje, må eg fortelje det på ein måte som gjer at tilhøyrarane forstår kor viktig det er for meg. Dermed held det ikkje med fraser som: «Tenk, nå er det snart jul, folkens. Det blir koseleg.» Ingebjørg er ein prest som ikkje skuggar unna alvoret og dei store tema når ho snakkar med folk. For henne er helvete ein stad der Gud ikkje er, som det greske ordet også tyder. Men ho vil aldri seie eit ord om kven som måtte ende i eit gudlaust tilvære. Det er Gud som frelser. Det er Gud som bestemmer, seier ho. SJØLV HAR HO STOR TRU på livskunst i kvardagen; å eta, drikka og vera glad under sola, slik Forkynnaren i Bibelen oppmodar til. Å skapa trivsel for seg og sine. Ho ønsker å vera ein god vaksen i dei unge si lukke og sorg, midt i deira glede og uro. Og difor har ho halde kurs i både hjarteknusing og sjekkekunst. For ho har tru på å vera ein prest midt i livet til folk, å vera ein medsitjar på ein stein i heia.

Av Heidi Hjorteland Wigestrand Foto: Fotograf Nordtveit


RYFYLKEPULS gn

ar

o: Fot

Stran d b ue n

, v/

M

a

TURMAT: Appelsinmuffins KULTURTIPSET ELDFINN AUSTIGARD KULTURLEIAR HJELMELAND KOMMUNE

Foto: Fotograf Nordtveit

Ingebjørg Vik Laugaland er bonde og vandrarprest. Her er hennar tips til turmat på bålet. OPPSKRIFT 1 egg 1 dl sukker 1 1/2 dl kveite mjøl, gjerne blanda med grovt eller utan gluten. 1/2 ts bakepulver 1/2 dl smelta smør 1/2 dl lettmelk Røra lagar eg som regel før turen og har med i ein isboks eller noko. Så har eg sjølvsagt med appelsiner, 4-5 stk. Desse deler eg i to, skrapar det meste av appelsinkjøtet ut med ei skei, men let noko vere att. Deretter har eg oppi 1/3 fullt med røre i den halve appelsina og pakkar den inn i folie. Eg prøver å la det vere luftig med folie der muffinsen skal heve seg. Så legg eg folie klumpen i glørne i ca 10 minutt, opnar opp folien og et deilig appelsin muffins med eller utan skei...

I Ryfylke har me eit større og meir variert kulturtilbod enn mange kanskje er klar over. På ettersommaren kjem den årvisse Kulturhaustbrosjyren i postkassa di. Her vil du finne oversikt over dei fleste kulturarrangementa både i din eigen kommune og i nabokommunane. Kanskje er me litt for lite flinke til å sjå kva nabokommunen kan tilby? Ta i alle fall godt imot denne brosjyren når den kjem og legg den slik at den får minna deg på kva som skjer på kulturfronten framover hausten.

I Ryfylke har me eit større og meir variert kulturtilbod enn mange kanskje er klar over. Men i kulturhaustbrosjyren er det minst eitt triveleg arrangement du ikkje vil finne, for det skjer før brosjyren vert trykt, nemleg søndag den 14. juni. Då arrangerer Hjelmeland kommune Litteraturen. Litteraturen er som namnet mest tilseier, ein tur på snaue 7 km gjennom flott fjellterreng der du undervegs vil få oppleve teater, diktlesing, forteljingar, musikk, gode kaffipausar og til sist ein konsert med Elg saman med eit prosjektkor frå distriktet. Start for turen er Røgle opp av Årdal, med parkering ved Eventyrskogen og elles ved lagelege avkjørsler langs vegen oppover mot Røgle. Godt vêr er bestilt, og dersom det vert levert presist, blir dette ei oppleving du må få med deg. Så må eg få nemna ein ting til: Me er jo som kjent langt inne i friluftslivets år. I Hjelmeland har me fleire ulike tilbod i samband med dette, blant anna har Hjelmeland Turlag eit drøss med turtilbod som du er velkommen til å delta på. I tillegg har kulturkontoret ein friluftskonkurranse for både ordinære friluftsfolk og for det me kan kalle vidarekomne. Ta kontakt med oss så får du vite meir. God kulturell friluftssommar!

NR. 2 – 2015

39


DIN TOTALLEVERANDØR AV

ALT TIL HUS OG HYTTE! Vår kunnskap – dine muligheter. TF regnskap as er en kompetansebedrift innen regnskap og økonomisk rådgivning. Vårt fokus er kvalitet og fornøyde kunder. Vi tilbyr de rette løsningene for hver enkelt kunde. Ta gjerne kontakt for å finne en løsning med riktig arbeidsfordeling mellom deg som kunde og oss som regnskapsfører.

Montér Sauda Saudavegen 30 4200 Sauda Tlf: 52 78 56 00 post@monter-sauda.no

Foto: Kjetil Brekke / suldalfoto.no

TF Gården, 4120 Tau Tlf. 5174 4880 post@tf-regnskap.no www.tf-regnskap.no

Me leverer straum og breiband Ta ein prat med oss – ring 52 79 26 00 www.sev.no

40

NR. 2 – 2015


design & kommunikasjon

På Haugen Vidsyn på Sand bur du smart og billig. Gå til barnehagen, skule og trening. SJÅ MEIR PÅ HAUGENVIDSYN.NO

KV-BYGG.NO

MALING - TEPPER - TAPETER - GARDINER - VERKTØY MASKINER - KJØKKENUTSTYR - INTERIØRVARER

HJERTENES JERNVARE VÅGEN, 4100 JØRPELAND • TELEFON 51 74 72 04 TORSDAG TIL 19 • FREDAG TIL 19 • LØRDAG TIL 15

NR. 2 – 2015

41


Vi er Dalen Betong AS

OPNINGSTIDER FOR LEVERING AV AVFALL På gjenvinningsstasjonen leverer du grovavfall, dvs. alt avfall du ikkje kan kaste i avfallsdunken eller på miljøstasjonen. Det kan t. d. vera gamle møblar, farleg avfall (maling, lim, lakk, kjemikaliar, lysstoffrøyr, trykkimpregnert trevirke osv.), trevirke, elektrisk avfall, jarnskrap osv. MYRA, Forsand kommune Onsdag 17.00 - 18.00 Laurdag 10.00 - 12.00 NORDMARKA, Strand kommune Mandag-fredag 10.00 - 14.30 Torsdag 10.00 - 17.30 Laurdag 10.00 - 13.00 VIGANESET, Hjelmeland kommune Tysdag 13.00 - 17.30 Laurdag 10.00 - 12.00 GÅSAVIKA, Suldal kommune Tysdag 12.00 - 16.00 Torsdag 12.00 - 18.00 Laurdag 10.00 - 12.00 JUDABERG, Finnøy kommune Onsdag 13.00 - 17.30 Laurdag 10.00 - 13.00

Tlf: 51 75 95 50 e-post: post@rymi.no www.rymi.no

42

NR. 2 – 2015

VI HAR DET DU TRENGER TIL DINE BETONG- OG FORSKALINGSJOBBER ! • • •

Høg kompetanse og dyktige fagarbeidere Godt utvalg av utstyr og materiale til forskaling, fliselegging, mur og belegning Stor maskinpark med god kapasitet Åpent man-fre 07.00-15.30 Dalaveien 116, Jørpeland T: 51 74 70 96 / 474 57 100 post@dalenbetong.no

www.dalenbetong.no Facebook /dalenbetong


METABO SKRU-/BOREMASKIN

RUTSJEBANE

POWERMAX

GRØN/BLÅ 3 m

PARTIKJØP!

1499,-

LEIKESTATIV BIG

1995,-

1895-,1895

(2245,-)

12-ÅRS GARANTI

adsign.no

VÅR OG SOMMAR I FK BUTIKKEN!

DEKKBEIS 10L

BUTINOX FUTURA GARDSRAUD/HEILKVIT

990,FRÅ

8995,-

Robomow® RC 304

- Er du fornøyd - fortell det til dine venner. Er du ikke fornøyd - fortell det til oss! www.finnoybuss.no

ETNE Tlf. 53 77 11 30 HAUGESUND Tlf. 52 70 54 70 ÅRDAL Tlf. 51 75 42 30 Tilboda gjeld til 30. juni

MER ENN DU FORVENTER Finnøy Buss AS 4160 FINNØY, Tlf 51 71 08 40 finbuss@finnoybuss.no www.finnoybuss.no

orvath ianoservice

HPianoservice orvat h Pianoservice H orvat h P ianoservice H orvat h H P

Din lokale Din lokale Din lokale pianostemmer pianostemmer pianostemmer Din lokale

for -Spellemann Hjelmeland Tlf. 924 242015 098 Hjelmeland - Tlf. 924Pianostemmer 24 098

Istvanhpiano@online.no Horvath Hjelmeland -Jozsef Tlf. 924 24 098 pianostemmer hpiano@online.no

Hjelmeland - Tlf. 924 24 098 hpiano@online.no

Glasskunst

av av Astri AstriVadla VadlaRavnås Ravnås Glasskjellaren, Bjørheimsbygd, 414 22 884 Åpent: ons & fre: 11-17 • lørd: 10-13 På jakt e�er en personlig gave eller unike og lokalproduserte produkter?

Helgøy www.glasskjellaren.no Skyssbåt AS

Glassgalleriet, Sverdrupsgate 30, Bjergsted. Tlf. 414 22 884 Åpent: Tirsdag 13-17, torsdag 13-18, lørdag 11-13

tlf nr 901 03 555

hpiano@online.no

Bedriftsetablering, vekst og nyskaping – treng DU råd?

På jakt etter en personlig gave eller På jakt etter en personlig gave eller unike og lokalproduserte produkter? unike og lokalprodusete produkter?

w ww. gl asskj el l aren . n o

+47 924 24 098 hpiano@online.no

©Anne lise Norheim

ME HAR STORT UTVAL AV ROBOTKLYPPERAR

SULDAL VEKST har kompetanse og nettverk. Sjå meir om oss på www.suldalvekst.no

GALLERI SKJÆVELAND Nedre Barkvedvegen 44 4100 Jørpeland mob. 911 75 087

«Der fortid møter fremtid» www.galleriskjæveland.no NR. 2 – 2015

43


Smelteverket feirar

Mitt Ryfylke er på omvising på fabrikken med Oddvar Lindseth. 58-åringen har 36 års fartstid bak fabrikkporten. Han har såleis sett mang ein bølgjedal komme og gå. Dei første åra arbeidde Lindseth som prosessoperatør, deretter som driftsassistent. Nå er han lønn og HR-medarbeidar, og satsar på å jobba fire år til, før han kan bli pensjonist. Dei eldste bygningane er frå 1915 og fram til 1923. Fabrikken var eit samfunn i samfunnet i gamle dagar. Me går forbi ein hall som tidlegare romma ein heil snikkarverkstad. Oddvar fortel at snikrane laga alt ein trong både på fabrikken og til arbeidarbustadane i Åbøbyen. Bygningane som utgjer smelteverket har i alle år blitt flikka på og ombygde, fleire bygg er også rivne, så det er eit lappverk frå fleire tiår som i dag utgjer bygningsmassen, skjønar me. Somt av det gamle er tatt vare på, men ein har aldri teke seg tid til å laga noko fullverdig «museumsavdeling», fortel Oddvar.

44

NR. 2 – 2015


100 år

Hundreåringen må seiast å vera veltrimma. Eramet Norway Sauda er eit av få manganverk i verda som driv med overskot også i dårlege tider.

NR. 2 – 2015

45


— Det er alle tilpassingane som gjer at verket nå er rusta til å tåla også dårlege tider.

Oddvar Lindseth ved det ferdige produktet, Ferromangan.

Verksdirektør Kåre Bjarte Bjelland

Mykje av fortida er stua vekk i skuffer og skap, eller for lengst kasta på skraphaugen. Men langs veggane har ein fotografi som viser fabrikkanlegget frå sin spede start fram til i dag. I kjellaren på hovudkontoret finn me Sauda lokalarkiv som rommar mykje verdifull dokumentasjon om historia i Sauda. Då Oddvar byrja i 1979 arbeidde det rundt 900 personar her, og det var varme i åtte omnar. I glansåra på 50 og 60-talet brødfødde smelteverket heile 1300 tilsette, og 11 omnar var i drift. I dag produserer smelteverket meir enn dobbelt så mykje metall som ein gjorde i gamle dagar, og det med berre to omnar og cirka 200 tilsette. OMSTILLING OG NEDBEMANNING Har vore nøkkelen gjennom alle desse åra. Det er ikkje få yrkesbrør og søstrer Lindseth har sett gå ut av porten gjennom sine år ved fabrikken. Vemodig har det vore, men nedbemanningane har blitt utførte på ein human måte, gjennom naturleg avgang. Alle har forstått at skulle verket overleva, måtte talet på tilsette ned, forklarer han. — Det er alle tilpassingane som gjer at verket nå er rusta til å tåla også dårlege tider. Medan mange konkurrentar stenger manganveka sine når prisane er låge, kan Eramet sine manganverk i Sauda og Porsgrunn

46

Kjemiingeniør Ingunn Risvoll arbeider ved laboratoriet ved Smelteverket, som har seks tilsette.Ved laboratoriet analyserer dei både råvarene (malmen) og dei ferdige produkta.

NR. 2 – 2015

halda fram produksjonen. Ei auka produksjon av raffinerte legeringar, og mindre standard vare, har også heva lønsemda, fortel verksdirektør Kåre Bjarte Bjelland. Men nedbemanninga har sin pris. — Det har blitt mindre sosialt på jobb. Før var det stappfullt av menneske her, brakkene var smekkfulle. Låtten og praten sat laust. Nå blir mange arbeidsoppgåver utførte av ein person, og når ein ny kjem på jobb, går den andre. Det var også lettare å stikka seg bort om ein kjende seg litt trøytt ein dag. Nå er trøkket langt større på kvar enkelt medarbeidar, seier Oddvar Lindseth, men skundar seg å leggja til at ingen lid noko overlast no heller. Tvert om. Det moderne fabrikklivet inneber langt mindre forureining og kroppsslit i varme, støv og skit enn før. Omnane blir styrte av datamaskinar, dei er også blitt langt meir slitesterke. Heidi Hjorteland Wigestrand Fotograf Nordtveit


— Før var det stappfullt av menneske her, brakkene var smekkfulle.

Lønn- og HR- medarbeidar, Olav Lindseth

NR. 2 – 2015

47


SMELTEVERKET: 100 ÅR: 23. august 1915 blei verket formelt stifta. Det heitte då Electric Furnace Products Company, Ltd. Den første verdskrigen sette kjeppar i hjula for bygging og framdrift, men i 1923 kom prøveproduksjonen endelig i gong. Då hadde ein gått bort frå å produsera det ein opphavleg hadde tenkt, og gjekk i staden for ferrolegeringar, som ein har produsert sidan. Ferromangan frå Sauda blir brukt til produksjon av stål for å gjere det seigt og sliteserkt. Dei fleste bilar frå Europa inneheld mangan frå Sauda. Smelteverket har gjennom desse hundre åra hatt tre eigarar. Frå 1915 til 1981 var verket på amerikanske hender, gjennom selskapet Union Carbide. Deretter eigde Elkem verket frå 1981 til 1999, før verksemda blei overtatt av franske Eramet.

48

NR. 2 – 2015


MYKJE SPENNANDE Å SJÅ OG OPPLEVA I RYFYLKE!

TOUR DES FJORDS fredag 29. mai

EVENTYRSKOGEN I LAKSESAFARI I ÅRDAL SULDALSLÅGEN

Ta turen til Sauda og og delta i folkefesten!

Her kan ein oppleve tusser og troll blant trea! Rundturen tar deg gjennom fleire eventyr .

Må opplevast!

PREIKESTOLEN Tar du turen til Preikestolen, bør du prøva ein tur med Ziplinen!

Dette er bare eit lite knippe av kva ein kan gjera i Ryfylke, ynskjer du meir informasjon, sjekk: www.ryfylke.com Facebook/ryfylke Instragram: destinationryfylke Eller du kan nå oss på telefon: 51 75 95 10

LEVASKJER SLIPP & MEK • Båtslipp • Sveising • Service/reparasjon/bytte/båtmotorer • Sertifisering av anleggsmaskiner/truck • Kaier, kaiskjørt og sjøtransport • Småbåthavner • Undervannskamera ROV www.levarskjer.no - Facebook/levarskjer

Levarskjer Slipp & mek - Erfjordvegen 348 - 4233 ERFJORD - Org.nr. 880364502 - Tlf. 52 79 54 11 - Fax 52 79 54 99 - Mob. 982 12 908 - verksted@levarskjer.no

NR. 2 – 2015

49


Me Me er er ledige ledige for for nye Me oppdrag! er ledige for nye oppdrag! nye oppdrag!

Kontakt oss for blant annet:

Kontakt– Ferdigbetong oss gjerne levert med pumpe Kontakt oss for blant annet: – Grus og jord og plen for blanttil gårdsplass annet:

– Ferdigbetong – Betongarbeider gjerne levert med pumpe – Ferdigbetong murer, trapper, fundament gjerne levert med pumpe

og sprengning – Grus og– Graving jord til veger og tomter til gårdsplass og plen – Grus og jord – Gode til gårdsplass ogtilbud plen – det er gratis!

– Betongarbeider murer, trapper, fundament – Betongarbeider

Tlf. 52 78 54 00 www.brselvik.no

murer, trapper, fundament

– Graving og sprengning til veger ogog tomter – Graving sprengning til veger og tomter

– Gode tilbud – det ertilbud gratis! – Gode – det er gratis!

Rutebuss

Tlf. 52 78 54 00 Tlf. 52 78 54 00 www.brselvik.no www.brselvik.no

Autorisert regnskapskontor Jørpeland: 51 74 14 00 Årdal: 51 75 42 50 firmapost@partnerregnskap.no

Turbuss Verkstad Tlf. 52 79 04 00 - post@suldal-billag.no www.suldal-billag.no

www.suldal-billag.no

firmapost@partnerregnskap.no Årdal: 51 75 42 50 Jørpeland: 51 74 14 00 Autorisert regnskapskontor

Følg oss på

firmapost@partnerregnskap.no

50

NR. 2 – 2015


Statkraft_Annonse_SaudaKommune.indd 6

24.11.09 09.24

Min jobb er ĂĽ gi deg en god trykkeopplevelse

Kristiansand Festningsgata 40 - 4614 Kristiansand Tlf: +47 38 00 30 50

Den gode trykkeopplevelsen

Stavanger Kontorveien 12, 4033 Stavanger Tlf: +47 51 90 66 00 - Faks: + 47 51 90 66 35

www.kai-hansen.no

NR. 2 – 2015

51


Hadde eg ikkje arva pengar, ville eg ikkje hatt råd til å bygga eit hus av energiklasse A. Det har diverre vore altfor dyrt å bygga miljøvenlege hus i Norge.

Huseigar Hallgeir Langeland

Jorda og sola På Håbakk på Tau står ein bygning som liknar ein klassisk avrunda UFO. Men det er ikkje det mest spesielle med huset.

Ser du nøyare etter legg du snart merke til at huset har solfangarar på taket, og utanfor i tunet er det to kumlokk som dekkjer over to 130 meter djupe brønnar. Brønnane skal henta jordvarme, slik som innretninga på taket hentar solvarme. Blir det overskot på solvarme, blir denne også lagra i brønnane. HUSET SOM STOD FERDIG hausten 2011, har blitt ein snakkis. Ikkje først og fremst fordi det er eit miljøhus av Rolls Roycestandard, men mest fordi det eine husværet i bygget er eigd av den

52

NR. 2 – 2015


Reidun Nesvik og Johannes Svendsen i den sørvende og lyse stova på Håbakk. Dei vantar ingenting i det miljøvenlege husværet, forsikrar dei.

varmar huset profilerte SV-politikaren Hallgeir Langeland. Nå er Langeland i tillegg styreleiar i Rogaland Naturvernforbund. Huset kjem dermed ikkje mindre til sin rett. Det gagnar miljøet, men også Hallgeirs gode namn og rykte. Og han er stolt av huset, og snakkar meir enn gjerne om korleis naturvernaren og miljøpolitikaren ville syna engasjement i praksis, og ikkje berre gjennom tusenvis av fine ord. Dermed kosta han på seg ein energisentral til 800.000 kroner. Ei investering som først vil lønna seg for hans privatøkonomi om rundt 12 år.

— Hadde eg ikkje arva pengar, ville eg ikkje hatt råd til å bygga eit hus av energiklasse A. Det har diverre vore altfor dyrt å bygga miljøvenlege hus i Noreg. Men nå veit eg at Enova har tilskotsordningar på gong for å gjera det lettare for folk flest å byggja hus som er mindre energikrevjande enn dagens hus, seier han. LANGELAND SER FOR SEG at heile byggefelt i framtida kan bli kopla på Energisentralar som den han er knytt til og som nyttar varme frå jord, hav og sol. I Hallgeir sitt hus blir tre fjerdedeler av energibehovet

NR. 2 – 2015

53


Husværet med den særprega forma, er eit av dei mest miljøvenlege husa i Rogland. Nesvik og Johannes Svendsen er glade for kvart år dei får leiga bustaden av Hallgeir Langeland. Frå dette panelet i stova kan leigebuar Johannes Svendsen regulera lys og temperatur i alle rom i huset. Sola står lenge på i Smiursvegen på Håbakk og er såleis ein ypparleg plass for eit hus med solfangarar på taket. Reidun Nesvik og Johannes Svendsen nyt ofte terrasselivet.

dekka av sol - og jordvarme. Energisentralen på Tau dekker energibehovet til fem bueiningar. I Hallgeir Langelands leilighet er det for tida Johannes Svendsen og Reidun Nesvik som rår grunnen. Dei har leigt hjå Hallgeir heilt sidan huset stod ferdig. Sjølv har ikkje Langeland bestemt seg for når han gjer strandbu av seg att. Førebels trivst han utmerkt i blokka si i Stavanger, og blokkbuing er også ein miljøvenleg levemåte, skyt han inn. Det er difor Svendsen og Nesvik som ønskjer velkommen til huset i Smiurvegen på Tau ein solblenkjande vårdag i mars. Begge to er fulle av lovord om huset kor det å fyra i vedomnen, fører til at dei må gå ut, fordi det blir for varmt. Og straumrekningane er svært moderate, for både varmtvasstank og golvvarme (vannboren varme) kjem frå Energisentralen. Og airconditionanlegget er drive av solcellene på taket. VIA EIN SKJERM I STOVA kan ein styre temperaturar og lys i kvart einaste rom, og skulle det vera noko paret ikkje får til, eller stussar på, kan Energimesteren på Randaberg, fjernstyra både lys og varme i bueininga deira. Stove og kjøkken held 22 grader på dagtid. I Hallgeirs

54

NR. 2 – 2015

husvære blir tre fjerdedelar av energibehovet dekka av sol-og jordvarmen. Lyset kjem frå ledlys. Både Johannes og Reidun forsikrar om at dei ikkje manglar komfort på nokon måte, og så er vindauga i huset sjølvreinsande, slik at det trengst berre ein hageslange for å spyle dei reine. Vindauga er også innsette med eit stoff som hindrar UV-strålane å trengja gjennom. Hallgeir Langeland helsar alle tiltak som kan gjera det lettare å ha råd til å byggja miljøvenleg velkommen. Han viser til kor nyttig det er for samfunnet å redusera kraftbehovet frå gass, olje og straum. Til hans frustrasjon blir energiøkonomiserande løysingar bremsa på NordJæren, fordi Lyse er avhengig av å få seld Kårstø-gassen sin. Men i Ryfylke er det ting på gong. Fleire hus, mellom anna i det nye bustadfeltet i Taumarka, blir no knytte til ein energisentral med biovarme i form av flisfyring. Av Heidi Hjorteland Wigestrand Foto: Fotograf Nordtveit


Preikestolen fjellstue er perfekt for deg som vil gi ansatte eller kolleger en totalopplevelse ulikt alt annet! Suverent kjøkken, prisbelønte lokaler, unike overnattingsmuligheter og et stort utvalg guidede aktiviteter i eventyrlig vakkert terreng - én time fra byen! Preikestolen fjellstue er i år utvidet med nye konferanselokaler, stemningsfull peisestue og vedfyrt badestamp. Velkommen til seminardager du aldri vil glemme. FRILUFTSAKTIVITETER Fjellstuas dyktige aktivitetsledere skreddersyr spennende og kreative friluftsaktiviteter i omgivelser du aldri har opplevd maken til. Valget er ditt!

KONFERANSEPAKKER 20 % på konferansepakker fram til påsken 2015

Tlf: 51 74 20 74 e-post: post@preikestolenfjellstue.no preikestolenfjellstue.no

• Teambuilding/lagbygging • GPS-løp • Vedfyrt badestamp Se våre nettsider for flere aktiviteter.

sitert.no

Ysteriet fra 1923 er i dag spisested, hotell og lysstøperi med stort fabrikkutsalg. Her frister et utvalg norskproduserte lys, lekre interiørdetaljer m.m. Barna kan dyppe sine egne lys. Herefordkjøttet stammer fra egen gård og de berømte kjøttkakene lages etter en lokal oppskrift. Byrkjedal, 4335 Dirdal - +47 51 61 29 00 - www.byrkjedalstunet.no

NR. 2 – 2015

55


Hjelseth Computers / Foto Ingeborg Skrudland

ntre!

um og vitense

muse 13 spennande

Vitenfabrikken – Vitengarden – Garborgsenteret – Tungenes Fyr Flyhistorisk Museum Sola – Rogaland Krigshistorisk Museum Grødaland – Vistnestunet – Limagarden – Knudaheio Garborgheimen – Haugabakka – Varden Sjøredningsmuseum 51 79 94 20 | www.jaermuseet.no | facebook.com/jaermuseet

www.suldalokonomi.no

ÅPNINGSTIDER: 01.09 - 31.05: Hverdager 10.00 - 16.00 søndag 10.00 - 18.00 01.06 - 31.08: Hver dag 10.00 - 19.00 Kjeringholmen, Stavanger telefon 51 93 93 00 norskolje.museum.no

Mikrolittene – små og skarpe! » Hver lørdag fram til påske kan barn

fra 4–6 år bli med og gjøre kjekke ting på Arkeologisk museum.

» Grav ting fram fra

• Årsrekneskap for alle selskapsformer • Bokføring - fakturering - løn • Rådgiving • Val av selskapsform - stifting - avvikling • Hjelp ved skatte- og avgiftssaker • Eigarskifte og driftsplanar m.m

jorda. Se og prøv hvordan vikingene klarte å lage ild. Mal korn og kjenn hvor skarp flint kan være.

» Hver søndag er det

faste omvisninger på Arkeologisk museum. Omvisningen kl. 12 passer best for barn og barnefamilier. Omvisning for voksne kl. 14. Begge gir et innblikk i Rogalands forhistorie.

Du kan rekna med oss! Åpningstider: 1. september – 31. mai: Tirsdag 11–20. Onsdag – lørdag 11–15. Søndag 11–16. Mandag stengt. Peder Klowsgt. 30A, Stavanger. Tlf.: (+47) 51 83 26 00 www.arkeologiskmuseum.no

56

NR. 2 – 2015

reload.no

...og det er enda mer spennende på innsiden


Ryfylkedagane 5. - 7. JUNI 2015

Velkommen til Nesasjøhuset på Sand Utstillingar Mitt Ryfylke: utstilling om livsstil og levemåtar Kvitebjørnen: interaktiv barneutstilling som inviterer til leik Museumsbutikk lokal litteratur, lokale produkt og smykke

Program:

Torsdag 12. juni i Kraftstasjonen i Dalen, Jørpe 09.30 - 10.00:

Fremmøte / registrering

10.00 - 10.10:

Åpning ved ordfører Helge Stein

10.10 - 11.00:

Sentrumsutvikling i Drammen ve

Opningstider Måndag til fredag kl. 9-15 Laurdag kl. 11-15 Frå 1. juni: ope kvardag i sommaren

“STOLTHET, IDENTITET OG STYRKE” Handels- og kulturdagar

Vi har mange arrangement på programmet!

b: 87,8 x PÅ 116,5 BYKONFERANSE JØRPELAND TORSDAG 12. JUNI 2014

Kafé lokale aviser, wifi, nysteikte vaflar og flott utstikt

11.00 - 11.30:

Pause med frukt, kaffe og kringle

11.30 - 12.15:

Presentasjon av sentrumsplanen arealplanlegger i Strand kommu

12.15 - 13.00:

Rambøll AS presenterer prosjekt Jørpeland

13.00 - 13.15:

Pause med frukt, kaffe og kringle

13.15 - 13.25:

Kulturinnslag fra Strand kultursko

13.25 - 14.00:

for heile familien

Innspill fra kultur ved Synnøve N

Innspill fra næring ved Ronny Hu Strand Industriforening

Innspill fra organisasjoner og lag Jørpeland Speidergruppe

Politisk

Idol

14.00 - 15.00:

Politisk IDOL, i lys av sentrumsp identitet». Vi utfordrer alle politis IDOL. Hensikten er å skape eng sentrumsplanen og Jørpeland so Hvert parti får 5 minutt til å prese juryen kårer en vinner

15.00 - 16.00:

Tapas - Vi serverer en rekke varm

www.suldal-turistkontor.no Strand kommune, Ryfylkebyen og Melting Pot inviterer til bykonferanse i Kraftstasjonen i Dalen på Jørpeland torsdag 12. juni.

Workshop ledet av Kenneth Han som guider sterke merkevarer na Hovedfokusområdet for årets konferanse vil bli sentrumsplanen for Jørpeland, Strand 2050, suksesskriterier fra andre byer og innspill fra næringsliv og kultur. 17.20 - 17.45: Oppsummering I tillegg inviterer vi politikerene i Strand til Politisk IDOL til hva Jørpeland vil være 17.45 Underholdning / konsert med Da Program: som by. Infrastruktur, møteplasser, kultur, frivillighet, bolig/næring og urbanitet. Svein Ole Fjelde. Åpent for sosia I workshop fra fjorårets konferanse var konklusjonen fra deltakerne å jobbe Torsdag 12. juni i Kraftstasjonen i Dalen, Jørpeland videre med stolthet, identitet og styrke - for innbyggere og næring i kommunen. Pris for hele konferansen kr. 990,-. Ungdom / h Ryfast er nå en realitet og tiden er nå inne for att vi må være konkrete og 09.30 - 10.00: Fremmøte / registrering Jørpeland må finne sin plass. Påmelding innen 6. juni. 10.00 - 10.10: Åpning Helge Steinsvåg Klikkved herordfører for påmeldingsskjema: Bykonferansen vil bli fulgt opp ut over høsten. https://docs.google.com/forms/d/1pIe1Xyx0lRSm

16. - 19. juli 2015 “STOLTHET,

16.00 - 17.20:

11.-13. juni 2015

Melting Pot

10.10 - 11.00:

Sentrumsutvikling i Drammen ved Helle-Stine

11.00 - 11.30:

Pause med frukt, kaffe og kringle

11.30 - 12.15:

Transport: Ferje Fiskepiren, Stavangerfor kl. 08.40 til Tau, b Presentasjon avfrasentrumsplanen Jørpeland Ønsker dere transport fra Jørpeland sentrum til Kraftstasjon arealplanlegger i Strand kommune Ønsker du / dere overnatting? Ta kontakt med Verkshotelle

12.15 - 13.00:

Rambøll AS presenterer prosjektet StrandProgr 205 Jørpeland Torsd

13.00 - 13.15:

Pause med frukt, kaffe og kringle

09.30

13.15 - 13.25:

Kulturinnslag fra Strand kulturskole

10.00

13.25 - 14.00:

Innspill fra kultur ved Synnøve Nygård, rektor

Jørpeland sentrum

hkUVhQo8/viewform?usp=send_form

IDENTITET OG • Familiekonsert Kvelertak (N) DublinSTYRKE” Legends (Ire) • Utedans “STOLTHET, Wolfstone (Sco) Bertine Zetlitz (N) • Utstillere IDENTITET OG Velkommen til bykonferanse på Jørpeland!

BYKONFERANSE PÅ JØRPELAND • Lokale produsenter TORSDAG 12. JUNI 2014

Jonas Fjeld m/Band (N) Jaa9 & OnklP (N) Bap Kennedy (Ire) Violet Road (N) Odin Staveland (N) Tove Bøygard (N) Bjellands Ugras (N) Wholy Martin (N) Susie & The Spouds (N) Maria Toresen (N) Silja Sol (N) Hilde Selvikvåg (N) + + +

og internasjonal mat Politisk

RETURN

Hovedfokusområdet for årets konferanse vil bli sentrumsplanen for Jørpeland, Strand 2050, suksesskriterier fra andre byer og innspill fra næringsliv og kultur. I tillegg inviterer vi politikerene i Strand til Politisk IDOL til hva Jørpeland vil være som by. Infrastruktur, møteplasser, kultur, frivillighet, bolig/næring og urbanitet. I workshop fra fjorårets konferanse var konklusjonen fra deltakerne å jobbe videre med stolthet, identitet og styrke - for innbyggere og næring i kommunen. Ryfast er nå en realitet og tiden er nå inne for att vi må være konkrete og Jørpeland må finne sin plass.

www.rootsfestival.no www.billettservice.no

Innspill fra organisasjoner og lag ved Lars12.15 Hu

STYRKE”

Jørpeland Speidergruppe • Bykonferanse 13.00 14.00 -•15.00: Politisk IDOL, i lys av sentrumsplanen og 13.15 «Sto Kunstutstillinger

identitet». Vi utfordrer alle politiske partiene iS 13.25 IDOL. Hensikten er å skape engasjement og v sentrumsplanen og Jørpeland som by BYKONFERANSE PÅ JØRPELAND Hvert parti får 5 minutt til å presentere sin visjo TORSDAG 12. JUNI 2014 juryen kårer en vinner

14.00

15.00 - 16.00:

Politisk Tapas - Vi serverer en rekke varme og kalde s

16.00 - 17.20:

Workshop ledet av Kenneth Hansen, kreativ le som guider sterke merkevarer nasjonalt og int

Idol

17.20 - 17.45: Strand kommune, Ryfylkebyen og Melting Oppsummering Pot inviterer til bykonferanse i Kraftstasjonen i Dalen på Jørpeland torsdag 12. juni.

15.00

17.45 Underholdning / konsert med Dag Sindre 16.00 Vag Svein Ole Fjelde.forÅpent for sosialt samvær ett Hovedfokusområdet for årets konferanse vil bli sentrumsplanen Jørpeland, Strand 2050, suksesskriterier fra andre byer og innspill fra næringsliv og kultur. 17.20 I tillegg inviterer vi politikerene i Strand til Politisk IDOL tilkr. hva990,-. Jørpeland vil være / honnør kr. 600 Pris for hele konferansen Ungdom 17.45 som by. Infrastruktur, møteplasser, kultur, frivillighet, bolig/næring og urbanitet. I workshop fra fjorårets konferanse var konklusjonen fra deltakerne å jobbe Påmelding innen 6. juni. videre med stolthet, identitet og styrke - for innbyggere og næring i kommunen. Pris f Klikk hererfor Ryfast er nå en realitet og tiden nå påmeldingsskjema: inne for att vi må være konkrete og Følg med på facebook: Jørpeland må finne sin plass. Påme https://docs.google.com/forms/d/1pIe1Xyx0lRSm11-uPEHXEBK Klikk Ryfylkebyen Jørpeland Bykonferansen vil blihkUVhQo8/viewform?usp=send_form fulgt opp ut over høsten. https:

STREET ART

• Familieforestillinger Strand kulturskole

Melting Pot Velkommen til bykonferanse på Jørpeland!

11.00

Idol& KRISS ERIK

Strand kommune, Ryfylkebyen og Melting Pot inviterer til bykonferanse i Kraftstasjonen i Dalen på Jørpeland torsdag 12. juni.

Bykonferansen vil bli fulgt opp ut over høsten.

10.10

Innspill fra næring ved Ronny Hus, leder ressu 11.30 Strand Industriforening

hkUV Melting Pot Transport: Ferje fra Fiskepiren, Stavanger kl. 08.40 til Tau, buss fra Tau kai Velkommen til bykonferanse Transp Ønsker dere transport fra Jørpeland sentrum til Kraftstasjonen ta kontakt p på Jørpeland!

Strand kulturskole Ønske Ønsker du / dere overnatting? Ta kontakt med Verkshotellet, Jørpeland. Tlf.

Ønske

NR. 2 – 2015

57


trenger din karriere et løft?

Rekrutterin

Hjelmeland Sparebank

Me er ein sjølvstendig og solid sparebank i og for Ryfylke, med hovudkontor i Hjelmeland. Banken, som har ein forvaltningskapital på ca. 2,5 milliardar kroner, tilbyr alle finansielle tenester for privatpersonar og næringsliv. Banken sysselset 21 personar.

g

Vikarutleie Karriererådgiving www.asap-personal.no

Personalutleie - rekruttering

Dir. Sæthersgate 1 - 4100 Jørpeland 51 74 15 90 - post@asap-personal.no

Norsk Stein AS har Europas største anlegg for produksjon av tilslag til asfalt og betong, vegbygging og offshorekonstruksjonar. Me er lokalisert i Suldal kommune, er 167 tilsette og har ein årsproduksjon på opp mot 10 mill. tonn. www.mibau-stema.de/no

58

NR. 2 – 2015

Kontaktinformasjon Telefon: 51 75 44 00 E-post: post@hjelmeland-sparebank.no www.hjelmeland-sparebank.no


Kom seg i salen Få kan sitja seg til suksess. Slåke Møbelfabrikk kan greia det kunststykket med den nye Saddlestolen.

NR. 2 – 2015

59


— Kanskje må ein spara litt, eller venta til ein får pengar att på skatten. Og ikkje minst, ein må bestemma kva treslag og kva farge og stofftype stolen skal ha. Alf Magne Rørheim

Saddle-stolen kom til som følgje av at verksemda feira 75 - års jubileum i 2013 og ville friska seg litt opp. Ein ville laga eit nytt stovemøbel med reine linjer, designa i Skandinavia. LØYNDOMEN ER Å BLI SETT av dei som betyr noko i møbelbransjen, å komma i dei store møbelmagasina og bli nemnt av dei store tonegjevande bloggarane. Han er stolt møbelsnekkar og dagleg leiar, Alf Magne Rørheim. Stolen har fått enorm merksemd. — Når ei lita bedrift som vår opplever noko slikt, viser det kva potensiale som ligg i produktet. Den ferdige stolen blei første gong presentert for omverda under London Designfestival i september i fjor. Her blei produktet deira raskt snappa opp av eit nettbasert interiørmagasin (som har 75 millionar unike lesarar kvar månad) som eit av 25 produkt folk

60

NR. 2 – 2015

måtte få med seg på arrangementet. IKKJE LENGE ETTERPÅ hamna Saddle på åttande plass av dei hundre hottaste møblane i magasinet Trendhunter si månadlege kåring. Dei norske interiørmagasina har også alle gitt stolen omtale, og under varemessa i Lillestrøm i januar i år fekk stolen også stor merksemd. Og då toppetasjen i Holmenkollen tidlegare i vinter som eit stunt blei innreia til leilegheit, hadde også ein Saddle fått ei sentral plassering i husværet. — Me fann tidlegare i år ut at stolen var nemnt på rundt 200 ulike nettstader verda over, og han dukkar stadig opp nye plasser. På mange av omtalane måtte me bruka Google translate, og skjøna då nok til at alt var rosande omtale, seier han og smiler. Å få eit nytt produkt inn på marknaden kan ta tid. Eit halvt år blir rekna som raskt, og det kan fort gå to utan


Dagleg leiar Alf Magne Rørheim kan fortelja at Saddle-stolen mellom anna er seld til ambassaden i Bucuresti og Hå gamle prestegard. Interiørprogrammet «Tid For Hjem» på TV2 har også kjøpt stolen.

at ein skal mista motet av den grunn. NØKKELEN ER AT FOLK ser stolen mange nok gonger, slik at når dei kjem inn i ein møbelbutikk som sel han, skal dei dra kjensel på Saddle og deretter byrja å lura på om dette er noko for dei. Saddle-stolen er eit påkosta produkt og kostar ein del. Difor vil også ofte prosessen frå kunden ser stolen i butikken til eit eventuelt kjøp ta noko tid, forklarer Rørheim. — Kanskje må ein spara litt, eller venta til ein får pengar att på skatten. Og ikkje minst, ein må bestemma kva treslag og kva farge og stofftype stolen skal ha, seier han. I rommet me står i er fleire Saddle-stolar utstilte. Og i eit hjørne ligg ei høg bunke med ulike stoffprøvar. Stolen blir laga i ask og eik, som anten er innsett med kvitolje eller naturolje. Eika kan ein også få innsett

med såpe. Stoffet som blir brukt kjem frå ein norsk leverandør og ein dansk. Kunden kan velja mellom 4-5 ulike stofftypar, desse har kvar mellom 15 og 25 fargar. Her finn ein alt frå jordfargar til knallfargar. Slåke sel også stolen i fire ulike skinntypar. Den dyraste varianten av Saddle kostar 18.500 kroner og er trekt med heilt ufarga og ubehandla naturhud. Den rimelegaste kostar 12 800 kroner. Alf Magne Rørheim seier stolane er laga for å vera eit generasjonsmøbel. Ein har lagt ned mykje arbeid i å få til eit møbel som ikkje berre er fint å sjå på, men som også tåler bruk, og ikkje minst er godt å sitja i. OG HEILE TIDA HAR naturlegvis dei tre designarane jobba tett i lag med Slåke Møbelfabrikk. Designarane er: Christoffer Angell, Øyvind Wyller og Simen Aarseth. Det tok ikkje lange tida før Slåke Møbelfabrikk visste NR. 2 – 2015

61


Trerama til ein ny Saddle-stol skal pressast saman. Alt er limt i hop, fortel Alf Magne Rørheim som tok over Slåke Møbelfabrikk i 2001.

kva 75-års presangen skulle vera. I eit interiørmagasin såg dei bilete av prototypen på Saddle, utstilt i Milano 2012. Fabrikken tok straks kontakt med designarane bak stolen. — Me følte oss litt små i starten, og me måtte kjempa om merksemda for fleire var interesserte i å få produsera stolen, men etter kvart fekk me napp. Også for designarane var det viktig at stolen skulle lagast i Norge, og hjå oss som berre laga jærstolen frå før, ville den nye stolen få stor merksemd, og ikkje drukna i mengda slik han lettare ville gjort hjå ein stor møbelprodusent, forklarer Rørheim. Saddle blei vald med omhug, legg han til. — Me ønskte nemleg ikkje å laga ein stol som minna om jærstolen og dermed konkurrera med oss sjølve. Poenget er å få eit spenn mellom produkta og laga noko heilt nytt og annleis enn jærstolen. Og det er ikkje snakk om å nedprioritera jærstolen fordi me nå har ein stol til å produsera. Begge produkta er like viktige for oss, understrekar han. SLÅKE STARTA PROSESSEN med å få Saddle klar til marknaden i byrjinga av 2013, og har såleis brukt nesten to år på få til eit møbel som foreinar design og funksjonalitet på ein optimal måte. Alf Magne brukte god tid på å gå inn i møbelet for å sjå

62

NR. 2 – 2015

Stolen kan leverast i eit utal av fargenyansar. Det går med rundt tre kvadratmeter stoff for å trekka ein stol.

det frå innsida, som han seier. Ein del prøving og feiling måtte til, men Rørheim understrekar at det heile tida var ein prosess prega av positivitet mellom fabrikken og designarane. Slåke sin første ferdige variant av stolen blei vist fram under Norsk Frukt– og Laksefest i 2014. Prototypen blei vist fram på festivalen året før. For Slåke var målet å ta utgangspunkt i Hjelmeland når dei planla produksjonen av sitt nye produkt. Per i dag blir montering og pussing av treverket gjort på møbelfabrikken i Hjelmeland. Noko av trearbeidet er sett til underleverandørar, men planen er å kunna gjera det meste trearbeidet lokalt, men førebels vil ein venta litt med å gjera dei nyinvesteringar som då trengst. Stoffet blir sydd i Hjelmeland og i Stavanger. Putene og ryggane kjem frå Sykkylven. Saddle blir seld i 5-6 butikkar i Stavanger, også i Oslo kan ein få kjøpt stolen fleire stader. Rørheim ser lyst på framtida med tanke på all blesten stolen har fått nesten før nokon har rukke å setja seg i han.

Heidi Hjorteland Wigestrand

Foto: Fotograf Nordtveit

— Når ei lita bedrift som vår opplever noko slikt, viser det kva potensiale som ligg i produktet.

Alf Magne Rørheim


HAUGESUND & HAUGALANDET

Besøk Haugesund og Haugalandet og du kan oppleve noe av det beste Norge har å by på. Fjord, foss, kyst- og bykultur, en unik vikinghistorie, isbre, fjell og hav, idylliske øysamfunn og fyrhus er noe av det du finner i vår region. * photos:Tove Bråthen, Scott Sporleder, Ørjan B. Iversen, Atle Grimsby, Elin Thorsn

/visithaugesund.no

www.visithaugesund.no

Foto: Kjell Helle-Olsen

visithaugesund

Velkomen til Skattkammeret Suldal!

Den nyopna turistforeningshytta Jonstølen ligg i hjartet av støls- og fjellriket Suldal. Hytta er eit springbrett midt i Rogalands toppturparadis - eller berre eit herleg dagsturmål året rundt. Ei av mange perler i Suldalsheiene.

suldal.kommune.no

NR. 2 – 2015

63


STORT UTVALG FRISKE BLOMSTER

FOR K E TILBUD OG GOD

S AU

ALT TIL UTEPLASSEN! Arne Jørmeland Daglig leder i Brødene Jørmeland AS

Bli med på laget du også! Som medlem i Ryfylkealliansen får du fellesskap med og kjennskap l mangfaldet av det som skjer i Ryfylke. Me lovar møteplassar, sterkt neverk, profilering, meirverdi, fellesskap og inspirasjon! Alliansen har 142 medlemmer. Kontakt: tolli@ryfylkelivsgnist.no / 940 28 577 eller tor@ryfylkelivsgnist.no / 982 06 333

”Brødrene Jørmeland AS er med i Ryfylkealliansen fordi vi ser det posive med å bygge på felles varemerke. Vi står midt i verdiskapingen av unike Ryfylke. Ryfast er re rundt hjørnet, da vil det øke med innbyggere og alle trenger et sted å bo. For at folk skal kunne bygge og bo må det bygges felt og graves tomt. Ryfylkealliansen uordrer oss l et godt samarbeid!

64

NR. 2 – 2015

www.ryfylke.no facebook.com/pages/Ryfylkealliansen

Vi tar forbehold om trykkfeil og at enkelte varer kan bli fort utsolgt.

R E K K I T U JØRPELAND B R E M VÅG SODM S N E L A-Ø

S BESØK OSOOK PÅ FAUCNEDBEAVIS


Vi selger Ryfylkenaturen! Utforming: Filter

Kontakt oss for en prat om salg av din bolig. Vil di bedrift ta inn lærlingar og utdanne framtidas fagarbeidarar?

Ditt lokale kontor i Ryfylke finner du på Jørpeland, tlf 51745500,ryfylke@aktiv.no

Bli lærebedrift! www.aktiv.no

www.dataplan.no

Vil du vite meir, ta kontakt med RYTOPP, tlf.52790672/70

booking: 480 50 600 post@spahotellvelvaere.no spahotellvelvaere.no

Velkommen til Spa-hotell Velvære på Hjelmeland

REGNSKAP, LØNN OG IT-LØSNINGER - ALT PÅ ETT STED Ring gjerne og avtal tid for et møte, så finner vi sammen gode løsninger!

Dataplan Ryfylke AS Ryfylkevegen 1950, 4120 Tau Telefon 51 96 31 60

RESTAURANT Lunsj: Mandag til lørdag kl. 12-15, søndag kl. 13-16. Middag: Mandag til lørdag kl. 19-21, søndag kl. 13-16. SPA Åpent mandag til lørdag fra kl. 07-21, søndag fra kl. 0716. Åpent for alle, også ikke-boende. Obs. på egne tider for barn. Spabehandlinger tilbys hele året. OVERNATTING Ekstra glade priser på overnatting i vinter- og påskeferie og alle langhelger. Leilighet kr. 498,- pr. person, dobbeltrom kr. 590,- pr. person. Selskapslokaler for familiefeiringer og sosiale lag. Møterom for møter og seminarer. Ta kontakt med oss for tilbud.

NR. 2 – 2015

65


A K T U E L T

NAMN: Bjørn Egil Nerheim ALDER: 57 år. BUR: Nerheim i Suldal AKTUELL: Driv Gull-spor og køyrer løyper i Suldalheiane. Vart nyleg tildelt prisen som Årets Suldalsambassadør for sin innsats.

— Det er ofte sola skin i heia, sjølv om skodda ligg tjukk nedi dalen.

Bjørn Egil Nerheim

Gull-Spor køyraren Favorittløypa er der han i enden kan sitja i snøen i 700 meters høgd og skua rett ut Jøsenfjorden. Nyleg vart Bjørn Egil Nerheim (57) heidra med prisen som årets Suldalsambassadør.

— Gratulera med pris. Korleis er det å bli heidra som Årets Suldalsambassadør? — Det var voldsomt gildt og overraskande. Kjekt at det eg gjer blir lagt merke til. Nå er det på tampen av sesongen, og etter påske er det mest løyper til leirskulen på Gullingen han tek seg av. For Nerheim som vinterstid dagleg er i heia har vinteren i år har vore utruleg god og snørik. Seint i april er det framleis godt og vel ein meter med snø kan han melda. Nå går det mot sommar og for Nerheim, som òg er sauabonde, så avlastar ei hektisk lembing vintersesongen i heia. I sommarsesongen går det mykje tid til å rydde skog og å halda løypetraseane ved like, og elles driv han bedrifta Bygdeservice, som tilbyr tenester for hyttefolket i Suldalsheiane.

inn ligg på 500 kroner for privatpersonar og 1000 kroner for hytteeigarar årleg. Då har ein tilgong til eit tipp topp løypenettverk heile sesongen.

— Blir du aldri lei? Han må innrømma det merkast når påske er over at han har stått på heile vinteren. Det blir mange mil på trakkemaskina i løpet av vintersesongen, og det årlege målet er å nå Nordkapp i kilometer køyrde løypetraséar. — I år var eg visst på god veg tilbake òg, ler han. I snitt er han og medhjelparen, som tek seg av løypetraseen i helgene, ute vinterlandskapet rundt 400 timar og køyrer rundt 4000 kilometer med løyper. Løypene vert i hovudsak laga med trakkemaskin med ei løype og skøytetrasé assistert med scooter. Så her er gode forhold for både mosjonistar og dei meir treningsglade.

— Korleis kan me utvikla Gullingen og Suldal som ei attraktiv hytte- og fritidskommune? — Gullingen blir nok aldri ein alpin-destinasjon, til det krevs det for store og dyre investeringar så lenge både Sauda og Røldal har skitrekk som fungerer, seier han. Gullingen kan skilta med gode løyper for langrenn. Nerheim opplever at mange som spør etter hyttetomter er interesserte i om det er langt til næraste løypetrasé. — Dette er Gullingen sitt føremon. Nerheim trivst godt i heia og mykje av tida hans går der Og det må han mest synast, så mykje tid i løpet av eit år han nyttar ute i det fri i Suldalsheiane. — Det er vel eg som har flest kilometer i desse løypene, smiler han, sjølv om det oftast er med tråkkemaskina, avsluttar han.

Det er tredje sesongen han driv si eiga løypekøyringsbedrift, Gull-Spor, der kommunen står for rundt sytti prosent av driftsinntektene årleg. Elles er bedrifta avhengig av frivillige bidrag frå privatpersonar og hytteeigarar. Satsane som ein vert oppmoda til å betala

66

NR. 2 – 2015

— Kva driv deg? ­— Eg treff så mange kjekke folk og får så god respons for jobben eg gjer. Det er ikkje berre i løypene han er i dialog med folk. Via facebook-sida Løypekøyraren på Gullingen, der han har godt og vel 2000 følgjarar, informerer han dagleg om vêr, føre og skiforhold. — Det er ofte sola skin i heia, sjølv om skodda ligg tjukk nedi dalen. Det er fem år sidan eg oppretta denne profilen via facebook og der får eg direkte kontakt med turgåarane og får informert til mange på ein gong, ivrar han.

av Astrid

Eidhammer Hjelmeland Foto: Privat


NYHET!

N O I T I D E N ° 1 7 4 RAV

ud: Kampanjetilb på Vinterhjul lger aluminiumfe ! en is pr i . kl in

! T E H Y N T E NYH !

N O I T I D E N ° 1 7 4 RAV

0,-

Verdi kr 29 00

ud: Kampanjetilbud: ilb et nj på pa l ju am rh K te in V pålger rhiujuml fe tein Vin um al fe!lger m iu in en is um pr al i . inkl en0,! is00 i pr 29 inkl rd.i kr Ve 0,-

Verdi kr 29 00

71°N utstyrspakke inkluderer: • Xenon nærlys • 18” alu.felger • Innfellbare sidespeil

• Elektrisk bakluke • Smart start og låsesystem • Underrun stylingpakke

RAV4 71°N Edition 2,0 diesel 2WD 350 300,-*

4WD bensin fra kr. 373 500,-

71°N utstyrspakke inkluderer: 71°N utstyrspakke inkluderer: Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 15 000,-. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring/utslipp CO2/NOx: RAV4 VVT-i fra 0,72 l/mil, 166 g/km, 13 mg/km RAV4 D-4D fra 0,49 l/mil, 127 g/km, 143 mg/km. Avbildet modell kan ha

*

ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.

Toyota Sørvest AS www.toyotasorvest.no Følg oss på Facebook

• Xenon nærlys • nærlys • Xenon 18” alu.felger • 18” alu.felger • Innfellbare sidespeil • Innfellbare sidespeil STAVANGER SANDNES

• Elektrisk bakluke •• Elektrisk bakluke Smart start og låsesystem •• Smart start og låsesystem Underrun stylingpakke • Underrun stylingpakke

Langflåtveien 35

Gamleveien 83

4017 STAVANGER

4327 SANDNES

Tlf 51 82 25 00

Tlf 51 82 25 00


15

160

spisesteder og egen foodcourt

butikker

Følg oss på Facebook!

Stort og flott

KVADRAT

amme- og stellerom hos Babyshop!

2500

We shopping!

gratis parkeringsplasser

Kvadrat Pluss

Åpent:

- kundeklubb med eksklusive fordeler

10-20 (10-18)

Vinmonopol med spesialprodukter!

Ikoner – Valentine’s og morsdag

Du leter ikke. Du finner!

KVADRAT – Du leter ikke. Du finner!

kvadrat.no

Åpningstider 10 - 20 (18) kvadrat.no