Mitt Ryfylke 2015 1

Page 1


INNHALD 5

Kordraumen

22

Laksekongen

9

14

Fiskebilen

28

Rusfri kvardag

37

Finnøy spa Spa på Finnøy

Kulturhardhausen

REDAKTØR (i permisjon) Judith Sørhus Litlehamar

FUNGERANDE REDAKTØR / DESIGN Astrid Eidhammer Hjelmeland

DESIGN Terje Hodne

DESIGN Per Kristian Grindheim

JOURNALIST Heidi Hjorteland Wigestrand

FOTOGRAF Jan Nordtveit

JOURNALIST Hanna Maria van Zijp

FOTOGRAF Mikkel Meister

Tips oss: hei@filterdk.no

47

57

Foredlar lokalmat

Nisjeskulen

52

ANNONSER Jan Morten Rydningen 479 60 450 jmrydningen @mittryfylke.no

Matspalte: Fargeriet

64

Til topps i NM i yrkesfag

Filter design & kommunikasjon står for konsept, utvikling og produksjon av magasinet Mitt Ryfylke i samarbeid med Ryfylkealliansen. Framsidefoto: Fotograf Nordtveit Opplag: 13 000 Distribusjon: Ryfylkekommunane, Vikedal, Sandeid, Nord Jæren og indre Haugalandet. Trykk: Kai Hansen Trykkeri

M


RYDDESALG

RYDDESALG

RYDDESALG

RYDDESALG

RYDDESALG B

5.995,-

T SE ! EN LL GR TA BE AN

BEGRENSET ANTALL!

A

RYDDESALG

SPAR 500,VIENNA BORD + 6 TEXAS STOLER

ID A A A A B C

PRODUKTBESKRIVELSE VIENNA BORD + 6 TEXAS STOLER VIENNA SPISEBORD - Hvit. VIENNA KLAFF - Hvit. TEXAS SPISESTUESTOL - Hvite ben, sort PU m/kontrastsøm. PARIS GARDEROBESKAP - 2-dørs. Hvit. PARIS KOMMODE - 2+2 skuffer. Hvit.

RYDDESALG Møbelringen Jørpeland Stålverksvegen 63 Mandag - Fredag Lørdag

RYDDESALG

MÅL B 90 x L 170 cm B 90 x L 50 cm B 44,5 x D 54 x H 96 cm B 104,3 x D 62 x H 203 cm B 94,3 x D 41,9 x H 73,8 cm

RYDDESALG

FØR (6.495,-)

PRIS 5.995,3.095,-* 595,-* 695,-* 1.795,-* 995,-*

RYDDESALG

T SE ! EN LL GR TA BE AN

C SPAR 500,-

RYDDESALG

RYDDESALG

51 74 32 00 10.00 - 18.00 10.00 - 15.00

*Ikke nedsatt vare

NR. 1 – 2015

3


Ryfylkekjensla er kanskje ikkje mykje brukt som omgrep, men eg trur likevel det kan romme mykje.

Ny-ord i Ryfylke Er du av dei som lar deg fasinera av ord og omgrep? Det gjer eg. Særleg interessant er det å følgja med på såkalla «ny-ord». Eg er faktisk ein av dei som har Språkrådet som snarveg i nettlesaren. Heilt sant. Når eit år er omme og eit nytt tek til er det ofte slik at me ser framover, men det er og tida for å gjera opp status om året som har gått. Slik er det og i ordbransjen. Det fins meir eller mindre faste evalueringar og kåringar av ny-ord. Den mest offisielle er eit samarbeid mellom Norges Handelshøyskole og Språkrådet. Det handlar altså om å kåre årets ny-ord, oftast rangert i ei ti på topp-liste. Blant vinnarane finn me ord som «askefast», «halehelt», «naving», «sakte-tv» og «fremmedkriger». Ord som har fått merksemd, som skildrar noko nytt på ein god måte, som har blitt tatt raskt i bruk og truleg vil tåla tidas tann godt - ja dette er kriteria for å vere eit godt ny-ord.

med ein organisasjon og misjon. Mange vil seie at dette utan tvil var det viktigaste ny-ordet i Ryfylke i 2008 då alliansen vart stifta og omgrepet lansert. Eller kanskje det var «Ryfylkelogoen» som kom same året? Historia i Ryfylke hadde nok vore ei anna utan «Ryfylkefondet» som også ein gong byrja som ein ide og eit ny-ord. Tek me eit byks fram til 2014 så finn me ny-ord som «Ryfylkebussen» og «Ryfylkefilmen». Gode idear og tankar som er realisert gjennom godt arbeid og samarbeid. Viktige produkt og verkemiddel utvikla av Ryfylkealliansen for å fremja det medlemmane i alliansen har å by på av tenester, produkt og opplevingar. Av spennande ny-ord innan mat-satsinga finn med «Ryfylkemenyen», «Ryfylkematpakken» og «Ryfylketallerken». Ryfylkealliansen skal jobba med å gi desse orda ei fysisk form i 2015, og me ser fram til å kunna setja tennene i det desse orda vil innehalde! Flotte resultat i Det norske måltid 8. januar, då Ryfylke Laks og Torfinn Idsø vann kategorien «Årets sjømat – bearbeida», er døme på at omgrepet «Ryfylkemat» er eit noko ein bør venne seg til å bruke meir framover!

Kvifor denne interessa for ny-ord? Fordi ny-ord er små byggjesteinar som mellom anna driv fram nyskaping og utvikling. Me formar idear, konsept, prosjekt og tiltak gjennom å forma eller setja saman nye omgrep og ord. Kan eg tenkje det, seie det og skrive det – då kan eg kanskje og skape det eller gjere det. Eit av ti-på-topp orda i 2014 var «luseskjørt». Du tenker kanskje smått no, men dette er faktisk ei løysing og eit produkt for å verna fisk i oppdrettsmerder mot lakselus. Det er altså store saker. Sjå for deg dialogen mellom dei som jobba med løysinga i den avgjerande augneStyreleiar Ryfylkealliansen blinken: Foto: Fotograf Nordtveit «Me skulle hatt eit slags skjørt som me kunne tatt på heile merden» «Eit luseskjørt?» «Ja – nettopp!» Ryfylkealliansen skal ha sterkt fokus på tema bukvalitetar i Du kan lesa meir om luseskjørt på nettet – du kan sikkert kjøpa Ryfylke i 2015. Eit viktig spørsmål blir då kva for ord og omgrep eit og viss du vil. me må skapa og fylla for å få til gode tiltak på dette området. Kanskje vil det handla omo ting som «Ryfylkekvardag», «RyÅ leita etter ny-ord i Ryfylke kan vera ei nyttig øving, særleg når fylkejobb», «Ryfylkebustad» eller «Ryfylkefritid». Kanskje må me me nå står på terskelen til eit nytt år. Ryfylkealliansen sitt arbeid byrja å tydelig definera det «ryfylkske» eller det «ryfylkianske». handlar om å fremja identitet, bulyst og verdiskaping i Ryfylke. Me får sjå – spennenda blir det! Finst det spor og avtrykk i form av ord og omgrep som visar at Om eg skal peika på eit ord som seglar høgt opp på mi liste over me har lukkast med noko av dette? samansette ord frå Ryfylke så må det bli «Ryfylkekjensla». Om I Ryfylke finn du ei viktig gruppe av samansette ord. Kanskje du googlar ordet så får du først spørsmål om du eigentleg meinte ikkje nasjonale ti på topp-ord, men viktige for oss som er opptatt «ryfylke kjensla». Så får du servert eit einsleg resultat frå 2008. av aktivitet og utvikling i Ryfylke. Desse samansette små bygIkkje imponerande – men ein start. Eit frø kanskje? gjesteinane byrjar sjølvsagt alle med «Ryfylke», men dei er, eller Ryfylkekjensla er kanskje ikkje mykje brukt som omgrep, men eg har, fullt og heilt vore ny-ord i Ryfylke. trur likevel det kan romme mykje. Sette deg ned og kjenn litt på Til dømes er jo «Ryfylkealliansen» eit slikt ord. Ein ide om å stå det, ka trur du? saman for noko – og kanskje mot noko? Eit omgrep og eit ord

Espen Thompson

4

NR. 1 – 2015


— Jungeltelegrafen gjekk. Frå fyrste øving til andre øving auka medlemstalet i koret frå 25 til 40 stykk.

ANNE LISE VERVIK BARKA

Draumen om å få eit kor opp å gå på Jørpeland har lukkast for Anne Lise Vervik. I dag tel koret rundt 50 medlemmer og to store konsertar årleg, ein opp mot jul og ein vårkonsert. Nå ser Vervik fram til rockekonsert der tidlegare Wig Wam vokalist er gjesteartist.

Kordraumen ANNE LISE VERVIK BARKA FRÅ JØRPELAND GJEKK MED EIN DRAUM OM Å FÅ SYNGA I KOR. OPPVAKSEN SOM HO VAR I PINSEMENIGHET VAR HO KLAR FOR Å ETABLERA EIT KOR UAVHENGIG AV TRUSBAKGRUNN.

NR. 1 – 2015

5


Synnøve Keilegavlen Nygård har vore dirigent for koret dei siste 12 åra. Saman med pianist Svein Terje Fjelde styrer ho medlemmene i Kornelius med mynde og glimt i auga.

Med seg på laget fekk ho lærar og musikar Kjell Olav Høyvik og tilgang på ledig lokale på Fjelltun skule. Så byrja ballen byrja rulla. Dei fekk tak i pianist og dirigenten Hege Tungland. — Jungeltelegrafen gjekk, fortel Barka. Frå fyrste øving til andre øving auka medlemstalet i koret frå 25 til 40 stykk. Frå skulelokalet vandra dei vidare til hallen til Lyse, der Strandbuen i dag held til. Derifrå gjekk turen til Folkets Hus og til auditoriet i Resahaugen skule, der øvinga mot julekonserten er i full gong når Mitt Ryfylke vitjar dei. Tempo. Det er viktig å få til dynamikken og halda energien oppe. Dirigent for Kornelius

6

NR. 1 – 2015


Steminga er lett og god sjølv om det nærmar seg konsert. Humor og sosialt samkvem er viktig for kormedlemmene i Kornelius.

dei siste 12 åra har vore Synnøve Keilegavlen Nygård. Ho er tilflyttar frå Stavanger og rektor i kulturskulen i Strand. Med seg i bagasjen har ho lektorutdanning i musikk med kordireksjon, så her er det ingenting å utsetja på kompetansen. Det er godt når nokon kjem inn og stiller høgare og høgare krav til oss, seier Barka. De må tenka at de bevegar dykk i takt, formanar Nygård. Ahhh… Ohhh… Åhhh… Dirigenten syng, trampar og klappar for å halda intensiteten oppe i koret. Det hjelper og nå er det like før taket lettar. Det nå sytten år sidan oppstart og koret Kornelius har i dag ei hovudstamme på rundt femti medlemmer, fordelt på vel tretti kvinner og åtte menn i alderen 18 til 60 år. — Me har den siste tida opplevd at fleire menn har starta i koret. Her er mykje lått og løye og ein veldig kjekk gjeng, understrekar Barka. Me har det både sosialt og så er det jo godt for helsa. Mannen til Barka, Bjørn Sølve, har vore med sidan oppstarten og har vore pådrivar og til god støtte for Anne Lise.

Kornelius opplever å få fulle hus på dei årlege konsertane sine. Barka er særs glad for at dei lokale stiller opp. Konsertane held dei for det meste på Jørpeland og i tillegg til fast pianist, Svein Terje Fjelde, leiger dei inn profesjonelt apparat til konsertane. Kornelius er og kjende for å hanka inn gjesteartistar frå øvste hylle. Frå juletonar opp mot årets store julekonsert er koret nå i full sving med nytt repetoar for den årlege vårkonserten, der Åge Sten Nilsen, kjend frå Wig Wam er hyra inn som gjesteartist. Så her er det berre å få gong på rockefoten og koma seg på konsert. Kva er draumen i dag? Svaret kjem kontant – å få foreviga ei plate av koret vårt, smiler Barka.

Av Astrid Eidhammer Hjelmeland Foto: Meister Fotografi

NR. 1 – 2015

7


MODERNE REKKEHUS på Svehaugane Jelsa

•102 m2 BRA. + CARPORT •INNFLYTTING 1. HUS: HAUST 2015 • BYGGING STARTAR VÅR 2015. (Sjå annonse på finn.no) Pris kr: 2.375.000.- + avg. Kontakt oss for meir informasjon. Tlf: 52 79 06 30

KV-BYGG SULDAL Sandsvegen 134 - 4230 Sand firmapost@kv-bygg.no

HELGELAND

Topp kvalitet til avtalt tid

ØYVIND SÆTRE

kv-bygg.no

FLORØ

ØLEN KARMSUND

Westcon er en ledende leverandør av de beste og mest innovative løsningene, service og produkt innenfor landbasert, offshore, energi og maritim industri. Våre forretningsområder er verft, riggservice, løfteteknikk, elektro- og automasjon og subsea. Verftene i Westcon består av fire moderne skipsverft, som alle er utstyrt for store og krevende rigg- og skipsprosjekt. I Westcon er vi opptatt av effektiv mobilisering av personell og utstyr. Vårt mål er alltid å levere topp kvalitet til avtalt tid!

westcon.no

8

NR. 1 – 2015

Westcon Yards, N-5582 Ølensvåg, Tlf. 53 77 50 00


Den gode samtalen er viktigast når Solgunn Selland kjører Ryfylke rundt for å selja fisk.

MED HJARTET PÅ RETTE STADEN NR. 1 – 2015

9


1 2

1 Solgunn Selland, Inger Tveita og Gerd Helland i god drøs på Torjå på Sand. 2 Kunde Anna Hauge og Solgunn Selland snakkar vêr, vind og livet over lakseloins. I dag blir det ikkje tid til lange samtalen.

Solgunn Selland (40) Deltidsbonde og fiskeseljar Bur i Hellandsbygd www.fiskebilen.info

10

NR. 1 – 2015

– Sånn som huset ser ut, sånn er folka også; varme og koselege. Solgunn Selland speidar mot det gamle, kvite sveitserhuset. Ho er i Erfjord for å selja fisk. Nå er det over fem år sidan Selland tok fly til Ålesund, kjøpte ein tvangsauksjonert fiskebil og kjørte heim til Hellandsbygd. Frå førarsetet i fiskebilen snakkar ho om menneska ho møter. Dei er flotte, seier ho, det er ikkje alle som vil kjøpa noko, men inviterer på ein kopp kaffi og god drøs. Då seier Selland stort sett ja. Det er kanskje ikkje det mest lønsame der og då, men det er definitivt det kjekkaste. Selland har ikkje noko mål om å bli rik på frosenfisk. – Eg kunne sikkert ha vore meir effektiv, men eg klarer meg. Tidlegare same dag. Selland er på Sand for å byrja arbeidsdagen over ei skål suppe på Fargeriet kafé. Etter fjerde munnfull står dagens første kunde der. – Har du fisk til sals i dag? – Ja, har du tid nå? Då kjem eg med éin gong! – Du må jo få eta opp først, seier han, men Selland har allereie sleppt skeia og


1 2

3

1 Kunde Geir Vela får middagen på døra etter ein kjapp gjennomgang av stormen Nina sine herjingar i området. 2 Mørkret fell på. Ein kunde ringjer og ønskjer besøk av fiskebilen. 3 Solgunn Selland viser varene til Marita Dolmen, som gjer dagens fiskekjøp på døra.

tatt på den signalgule jakka. Kundeservice går først. På Torjå er dagens første handel gjennomført. Etter kvart stimlar fleire til bilen med seikaker og kongekrabbeklør. Over steinbitfiletar og lakseloins vankar klemmar, takk og sjølv takk. Ein av kundane viser seg frå garden som leiger jorda på Selland sin gard i Hellandsbygd. – Å, er det deg? Då må eg snika meg til ein klem! bryt Selland ut. Fast kunde Anna Hauge har sett fiskebilen. Nå kjem ho bort for å kjøpa torsk. Dei kjører heim til Hauge for å fullføra handelen. – Er det ikkje deilig å sjå sola? Spør Selland og speidar mot blenkjande fjord. – Den har eg venta så på at det er ikkje sant, seier Hauge. Me kjører vidare. – Ho er ei veldig flott dame.

Etter fleire år i bransjen har Selland mange faste kundar over heile regionen. Ho er opptatt av kvalitet og har garanti på all fisk. Eventuelle misnøgde kundar er berre ein telefon unna å få ny vare. Kundeservicen står i høgsetet. – Det har med samvit og stoltheit å gjera. Eg bankar jo på døra til folk. Då står eg for det eg seier. Eg lever av og for kundane, seier Selland. Det som betyr mest er likevel møta med menneske, kundar eller ikkje. Ho har måkt snø og lært ein eldre mann å senda foto som vedlegg i epost. – Den kontakten med menneska, sjølv om den er kortvarig, gjer meg mykje. Kan eg vera til hjelp, er det veldig kjekt. Men eg er ikkje nokon helgen, det må du få med! Men korleis hamna Selland eigentleg i førarsetet på ein fiskebil?

NR. 1 – 2015

11


Det vert titt og ofte lange dagar som fiskeseljar.

Den kontakten med menneska, sjølv om den er kortvarig, gjer meg mykje. Kan eg vera til hjelp, er det veldig kjekt.

– Då eg skulle flytta heim for å ta over garden, trengte eg ein jobb eg kunne kombinera med garden. Så tenkte eg: Kva treng folk uansett korleis konjunkturane svingar? Jo, dei treng mat og dei treng klede, seier Selland. Det blei det første. Selland starta med fisk som skulle leverast på døra, ein av få aktørar i regionen. Men frosenfisk til sals ved Ryfylkefjordane? Er ikkje det som å selja sand i Sahara? – Folk vil ha kvalitet og dei vil ha det enkelt. Ikkje alle har tid eller høve til å fiska sjølve, seier Selland. Me kjører vidare. Nå er det langt mellom husa. Det blir mørkare, lyset blåare, husa grå. Arbeidsdagen er langt frå over. Vegane er smale i Erfjord. Selland stoppar ved ein møtande bil. Om han er interessert i fisk? – Du får spør kånå. Det e hu så styre det matgreiene. Selland takkar, vinkar og kjører vidare. Fiskebilen skal ein lang runde etter at det har blitt kveld. – Det er ein sosial jobb, seier Selland. – Folk er flotte. Tekst og foto: Hanna Maria Van Zijp

12

NR. 1 – 2015


DIN TOTALLEVERANDØR AV

ALT TIL HUS OG HYTTE! Vår kunnskap – dine muligheter. TF regnskap as er en kompetansebedrift innen regnskap og økonomisk rådgivning. Vårt fokus er kvalitet og fornøyde kunder. Vi tilbyr de rette løsningene for hver enkelt kunde. Ta gjerne kontakt for å finne en løsning med riktig arbeidsfordeling mellom deg som kunde og oss som regnskapsfører.

Montér Sauda Saudavegen 30 4200 Sauda Tlf: 52 78 56 00 post@monter-sauda.no

Foto: Kjetil Brekke / suldalfoto.no

TF Gården, 4120 Tau Tlf. 5174 4880 post@tf-regnskap.no www.tf-regnskap.no

Me leverer straum og breiband Ta ein prat med oss – ring 52 79 26 00 www.sev.no

NR. 1 – 2015

13


Terapi tett på Heidi Bleie Skeiseid og Svanhild Eggebø Spanne kosar seg i boblebadet på Lauvsnes.

Helsefarm var draumen til Birte Lauvsnes Hetland. Eit klinikkbygg der den gamle løa til grandtante og grandonkel stod på Lauvsnes, er slett ikkje gale det heller.

14

NR. 1 – 2015

Birte kjem i mot oss i kveldssola, lettfota og fjåg. Nokre få raske skritt frå heimen, så er ho på jobb. Nesten nybakt mor og nesten nybakt velværedronning i Finnøy. FØREBELS UTAN BABYEN i hendene, viser ho oss rundt i det flunke nye bygget med tre behandlingsrom og eiga spa-avdeling. To av behandlingsromma er i bruk. Bak lukte dører føregår det kroppsmassasje og voksing. Velværesenteret som lovar godkjensle i både kropp og sjel opna i februar og sysselset rundt tre årsverk, fordelt på sju personar. Fleire terapeutar leiger seg nemleg plass hjå Birte, dei fleste er innom ein dag per veke. Verksemda tilbyr aromaterapi, massasje med kopping, fotterapi, soneterapi, refleksologi, naprapat, hudpleie, negledesign, spa, samt samtaleterapi med Birte, som er gestaltterapi-student.


Heidi Frestad får ansiktmaske.

Her får småbarnsmora Birte sjølv litt avslappande ansiktsbehandling frå hudterapeut Anna Landa.

VENTEROMMET ER SMAKFULLT dekorert med venninnas fargerike maleri. På bordet står ei skål kjeks ved ei avis, dersom ein heller ikkje vil kvila auga på bøane utanfor. Ein skygge utanfor glasdøra. Der kjem ektemann og sjølvoppnemnt vaktmeister med nesten nyfødde Birgitte som gryntar og sukkar søtt inne i heklapleddet. Ho er visst ikkje mett seier faren. Birte set seg i sofaen og serverer det som trengst. Det er dette ho har drøymt om, å ha sin eigen arbeidsplass i heimen, nær barna. Kunna veksla mellom amming og jobb på null komma niks. Kunna gå frå husarbeid inn i bygget som angar nytt og friskt, for å arbeida for si eiga verksemd. Her kan ho møta kundar i innbydande lokale, kna skuldrer, massera føter, gje aromaterapi, tilføra velvære til trøytte og slitne kroppar. Sjølv er ho utdanna aroma ,- sone og fotterapeut. Ho har også fullført

Birte Lauvsnes Hetland likar å stella med folk. På klinikken hennar skal folk få kjenna velvære i kvar celle.

halve sjukepleiarutdanninga fordi ho som terapeut må ha kunnskap om sjukdomslære, anatomi og fysiologi. ETTER TI VEKERS PERMISJON tok ho fatt på nytt. Planen er å vera i arbeid fire dagar i veka. Elles skal ho også gjera ferdig studiet i gestaltterapi. Dette er samtaleterapi tufta på psykoterapi. Denne terapiforma ser på heilskapen mellom kropp, kjensler og tankar. Birte har lang erfaring i yrket. Hennar kyndige hender har dessutan også tidlegare massert finnøybuen. Sidan 2000 har ho pendla frå Sola to dagar i veka for å virka som terapeut på Finnøy. Men då småbruket på Lauvsnes kom for sal, fann Birte og mannen Lars Martin, som kjem frå Sjernarøy, ut at det var på tide å venda heim. Ho fortel at folk frå heile Finnøy oppsøker klinikken hennar. Birte er svært glad for mottakinga tilbodet har fått. Dei folkevalde var også til stor hjelp då løa skulle rivast og klinikkbyg-

NR. 1 – 2015

15


Det er dette ho har drøymt om, å ha sin eigen arbeidsplass i heimen, nær barna. Kunna veksla mellom amming og jobb på null komma niks.

get reisast. Fylkesmannen var skeptisk til slik næring på ein landbrukseigedom. Men forvaltningsstyret i kommunen la breisida til og fekk temja statens arm inne i Stavanger, slik at Birte fekk byggja klinikken ho har drøymt om så lenge. Finnøy Næringshage har også vore ein nyttig støttespelar, fortel ho. Her det helst aktivitet kveldar og helger. Både brudepar og bedrifter står på kundelista. I ettermiddag kjem Ryfylke Livsgnist på besøk. Baljar med mjuke, kvite badekåper står alt klare til gjestene som skal nyta både kropps- og ansiktsskrubb, leirinnpakning, massasjebad, varme og kalde bad, badstue og utandørs boblebad. Vatnet i boblebadet held 40 grader. Like etter opninga fekk Birte høyra om ein rumenar som var komen til Finnøy som avløysar. Mannen var eigentlig utdanna massør, med erfaring frå spa-anlegg i Hellas. Om han kunne få jobb? Det kunne han! Det same har skjedd med mange av dei andre dyktige terapeutane som er tilknytte Rom For Terapi. Og Birte er svært tilfreds med mannskapet sitt. Inspirasjonen til spa-avdelinga har ho mellom anna henta frå Frafjord Spa. Gleda over å vera herre i eige hus er stor. Ein kunde kjem inn døra. — Så stor ho er blitt, kundens ansiktet lyser mot vesle Birgitte som søv med heile seg ved moras varme bryst. HER KJENNER KUNDANE behandlaren. Like etterpå svintar ein mann innom med noko oppskoren frukt til kveldens spa-kundar. Klasar med struttande Juanita - tomatar blir henta fram. Dette er kortreist knask frå nabogarden, og frå bakrommet blir kjølaren med sjampanjeflaska trylla fram. Birte presiserer at ho serverer alkoholfritt sidan ho ikkje har skjenkeløyve. Vil du vita meir om klinikken, kan du gå inn på nettsida.

Morsrolla er viktig for Birte som har fire barn. Med arbeidsplass rett over tunet, er ho aldri langt unna vesle Birgitte og dei andre tre.

16

NR. 1 – 2015

Av: Heidi Hjorteland Wigestrand Foto: Fotograf Nordtveit


nye lokaler

Du finner oss nå i Skallstøperiet, ved siden av Lensmannen og vareutleveringen til Expert. Vi kaller det selv på «solsiden av Skallstøperiet». Fra oppstarten i 2007, med 3 ansatte, er vi nå 11 ansatte som tilbyr elektro tjenester. La ikke navnet Vest Elektro & Automasjon skremme, vi er en lokal bedrift på Jørpeland med arbeidsområde i Forsand, Strand og Hjelmeland.

n av Lensmannen og vareutleveringen til Expert. Vi kaller En stordet del selv av arbeidet utføres mot boligmarkedet. Vi utfører elektro installasjon i nye boliger, service

VI HAR FLYTTET TIL SKALLSTØPERIET og renovering av eldre installasjoner i tillegg til våre faste industrikunder.

l nye lokaler

I 2. etasje i våre lokaler holder Mesterlys Jørpeland til, som er en Landsomfattende belysningskjede som har vi nå 11 ansatte som tilbyr elektro tjenester. La ikke navnet fokus på kvalitet. Hver Mesterlys butikk har lysrådgivere som kan gi deg hjelp til riktig belysning i din bolig. r en lokal bedrift på Jørpeland med arbeidsområde i Forsand, Du finner oss mellom lensmannskontoret og vare-

ttet til nye lokaler

Siden oppstarten har vi solgt Toshiba Varmepumper, Det er en produsent som vi gjennom disse årene har utleveringen til Expert, mot Jørpelandsholmen. gode erfaringer med og som leverer testvinnere og topp 5 produkter år etter år.

markedet. Vi utfører elektro installasjon i nye boliger, service t, ved siden av Lensmannen og vareutleveringen til Expert. Vi kaller det selv egg Du til finner våreossfaste industrikunder. nå i Skallstøperiet, ved siden av Lensmannen og vareutleveringen til Expert. Vi kaller det selv på «solsiden av Skallstøperiet».

nsatte, er vi nå 11 ansatte som tilbyr elektro tjenester. La ikke navnet Fra medpå er vi nå 11 ansatte som tilbyr elektro tjenester. La ikke navnet mme, vi oppstarten er en lokal bedrift Jørpeland med arbeidsområde i Forsand, Jørpeland til,i 2007, som er3 ansatte, en Landsomfattende belysningskjede som

Vest Elektro & Automasjon skremme, vi er en lokal bedrift på Jørpeland med arbeidsområde i Forsand, har Strand og Hjelmeland. ar lysrådgivere som kan gi deg hjelp til riktig belysning i din bolig.

÷ 4000,-

mot boligmarkedet. Vi utfører installasjon nye boliger, service i nye boliger, service En stor del av arbeidet utføreselektro mot boligmarkedet. Vi iutfører elektro installasjon renovering av eldre installasjoner i tillegg til våre faste industrikunder. jonerog i tillegg til våre faste industrikunder.

mepumper, Det er en produsent som vi gjennom disse årene har I 2. etasje i våre lokaler holder Mesterlys Jørpeland til, som er en Landsomfattende belysningskjede som har Mesterlys Jørpeland til, som er enbutikk Landsomfattende belysningskjede som har fokus på kvalitet. Hver5Mesterlys harår lysrådgivere som kan gi deg hjelp til riktig belysning i din bolig. vinnere og topp produkter etter år. s butikk har lysrådgivere som kan gi deg hjelp til riktig belysning i din bolig.

på toppmodellene til

Siden oppstarten har vi solgt Toshiba Varmepumper, Det er en produsent som vi gjennom disse årene har erfaringer medDet og som leverer testvinnere og vi topp 5 produkter år etter år. har shibagode Varmepumper, er en produsent som gjennom disse årene

verer testvinnere og topp 5 produkter år etter år.

Vest Elektro & Automasjon er en lokal bedrift med arbeidsområde i Forsand, Strand og Hjelmeland.

÷TESTVINNER 4000,-

Vi er 11 ansatte som utfører elektroinstallasjon til boliger og industri, og har mange års erfaring med å levere smarthus-installasjoner. Med smarthus-system får du en moderne elektroinstallasjon.

toppmodellene til 0,-påGODE PRISER PÅ

odellene til VARMEPUMPER

llene til

MARS TILBUD PÅ BELYSNING

÷10% åpningstilbud

Nyeste teknologi fra og Carlo Gavazzi gjør det mulig å ha alle funksjonene tilgjengelig samme hvor du er i verden med en Smarttelefon, nettbrett eller PC.

÷20%

÷20% tilbudene gjelder 2.-4. oktober. gjelder 2.-4. oktober. Skallstøperiet • Tlf 51 74 63 00 tilbudene • www.vea-as.no • Facebook: Vest Elektro & Automasjon og Mesterlys Jørpeland


Hjelseth Computers / Foto Ingeborg Skrudland

museum 13 spennande

e! og vitensentr

Vitenfabrikken – Vitengarden – Garborgsenteret – Tungenes Fyr Flyhistorisk Museum Sola – Rogaland Krigshistorisk Museum Grødaland – Vistnestunet – Limagarden – Knudaheio Garborgheimen – Haugabakka – Varden Sjøredningsmuseum 51 79 94 20 | www.jaermuseet.no | facebook.com/jaermuseet

ÅPNINGSTIDER: 01.09 - 31.05: Hverdager 10.00 - 16.00 søndag 10.00 - 18.00 01.06 - 31.08: Hver dag 10.00 - 19.00 Kjeringholmen, Stavanger telefon 51 93 93 00 norskolje.museum.no

Mikrolittene – små og skarpe! » Hver lørdag fram til påske kan barn Velkommen til Nesasjøhuset på Sand Utstillingar Mitt Ryfylke – ei utstilling om livsstil og levemåtar Kvitebjørnen – ein barneutstilling som inviterer til leik Museumsbutikk med lokal litteratur, lokale produkt og smykke Kafé med lokale aviser, wifi og eit flott utstikt

fra 4–6 år bli med og gjøre kjekke ting på Arkeologisk museum.

» Grav ting fram fra jorda. Se og prøv hvordan vikingene klarte å lage ild. Mal korn og kjenn hvor skarp flint kan være.

» Hver søndag er det

faste omvisninger på Arkeologisk museum. Omvisningen kl. 12 passer best for barn og barnefamilier. Omvisning for voksne kl. 14. Begge gir et innblikk i Rogalands forhistorie.

Opningstider Måndag til fredag kl. 9-15 Laurdag kl. 11-15 Vi har mange arrangement på programmet! Sjekk vår nettside og facebookside.

18

NR. 1 – 2015

Åpningstider: 1. september – 31. mai: Tirsdag 11–20. Onsdag – lørdag 11–15. Søndag 11–16. Mandag stengt. Peder Klowsgt. 30A, Stavanger. Tlf.: (+47) 51 83 26 00 www.arkeologiskmuseum.no

reload.no

...og det er enda mer spennende på innsiden


KOMMENTAREN

Folket her har vore vendt ut av regionen til alle tider og kontakten med andre regionar, andre stader og andre folk har vore viktigare enn å dyrke samkjensle og identitet i regionen. Jon Ola Syrstad Rådmann i Strand kommune

Foto: Jens Bjørheim, Strandbuen

Ryfylke i endring Ryfylke er i endring. Slik har det alltid vore. Men no er endringsprosessane tydelegare og dei kjem raskare enn det som har vore vanleg. Nye tunellar og bruer bind Ryfylke til naboregionane på nye måtar. Reisemønster og pendling vil endre seg i tråd med nye vegsamband. I sør blir Ryfylke ein del av storbyregionen og må bu seg på større vekst og større press. I vest er blikket for lengst retta mot sør langsetter tunelltraseen og i nord vil brua over Sandsfjorden knytte folk og næringsliv tettare til Haugalandet. Vi ynskjer gjerne å tru at Ryfylke er ein sterk region, bunde saman gjennom ei lang historie og med ein klar identitet som held oss saman uansett. Men slik er det neppe. Folket her har vore vendt ut av regionen til alle tider og kontakten med andre regionar, andre stader og andre folk har vore viktigare enn å dyrke samkjensle og identitet i regionen. Som berar av ein felles identitet er Ryfylkeregionen ei skjør tilskiping. No står kommunestrukturen i regionen på dagsordenen. Initiativet til ei kommunereform kjem frå Oslo, men behovet for å skipe kommunar som er betre rusta til å løyse oppgåvene er lokalt. Krava til kommunane, til kvaliteten på tenestene og til den kompetansen som trengst for å løyse oppgåvene, vekst stadig. Kommunane får nye oppgåver og innbyggarane får rettskrav på tenester av ein viss standard på stadig fleire

område. Sterke fagmiljø med høg kompetanse og stor utviklingskraft er naudsynt for å møte desse utfordringane. Alt i dag er kommunane kvar for seg for små og svake til å halde seg med den kompetansen som trengst og vi har gjort oss avhengig av hjelp frå andre kommunar for å halde gode tenester på mange felt. Eit døme på dette er den pedagogisk-psykologiske tenesta som Hjelmeland, Finnøy, Forsand og Strand har i fellesskap. Til saman er vi store nok til å halde både psykologar, logopedar og spesialpedagogar i eit sterkt og utviklande fagmiljø, og vi lukkast med rekruttering av høgt utdanna fagfolk til dette arbeidet. Kvar for seg vil dei små kommunane ikkje kunne halde oppe ei slik avdeling. Interkommunalt samarbeid er ei god løysing når kvar kommune ikkje kan ta hand om oppgåvene sine. Men det er lite effektivt, det krev mykje administrativt arbeid og det bind opp ressursbruken i kommunane. Målet må vere at kommunane er store nok til å kunne løyse dei aller fleste av kjerneoppgåvene sine sjølve. Slik er det ikkje i dag. Derfor må vi samle kreftene og kompetansen i einingar som har kraft og kompetanse til å utvikle gode tenester i ei meir krevjande framtid. Ikkje fordi kommunalministeren vil det, men fordi innbyggarane fortener det.

NR. 1 – 2015

19


Sammen om trivsel

SE VÅR NETTBUTIKK PÅ AKSEL.NO TL F . 5 1759900 – AKSEL HAN S S O N MØ BELF ABR IKK – 4 1 3 0 HJELME LAN D

20

NR. 1 – 2015

STRAND KOMMUNE Postadresse: Postboks 115, 4126 Jørpeland Sentralbord: 51 74 30 00 E-post: postmottak@strand.kommune.no www.strand.kommune.no


BJØRN HANSEN Betongelement

Bjørn Hansen AS produserer, leverer og monterer prefabrikkerte betongelementer for alle typer bygg. Virksomheten er i vekst og har i dag rundt 75 ansatte. Bedriften holder til i helt nye moderne og moderne produksjonslokaler i Forsand kommune.

spennbetong.no

51703550

suverene spesifikasjoner! o

isuzu best pa pris & utstyr

suverene spesifikasjoner! o

sTOr sAmmENLigNiNgsTEsT mOT isuzu best pa pris & utstyr VW AmArOk Og TOyOTA HiLux sTOr sAmmENLigNiNgsTEsT mOT Pick-Up test Vi Menn Top Gear Nr.2 2014: VW AmArOk Og TOyOTA HiLux

○ Fra kr. 239.990,-

COME AND DISCOVE WORLD OF CHEVRO

○ Fra kr. 499.990,-

Pick-Up test Vi Menn Top Gear Nr.2 2014: ○ Fra kr. 499.990,-

OPPLEV NYE CHEVROLET

Åpent: Man-fre 9-16 tirs 9-20 OPPLEV NYE lør 10-14 CHEVROLET Epost: salg@bilsenteret-stavanger.no

HVERT T 7. S SEKUND ○ Fra kr. 151.990,-

Hillevågsveien 103, 4016 Stavanger. HVERT T 7. S SEKTlf. UND EN K o51 m90oSEL g64o00 pGE pleS v nDE yeTCh evrCH o

PREMIERE PR P PRE RE M EEgersund RE EH Holmane H olma neE Bil, BiMIERE l, Tengs, TenIE Te gsFOR gs, EOR gR ers und PREMIEREDAGER PR P PRE RE EMIEREDAGE MIE ER RE EDA A GER F R Å p e n t t: M a nd d-O d d-On O On s d a g 9 9-17, 17 1 17, Åpent: Mand-Onsdag To Åpningstider: Man–fre 9–1 NÅR: N ÅR Å R: R 22.—2 22 22.—24. —2 — 24. n november ove ember T 2o

Kom og opplev nye Chevrolet. Velkommen til prøvekjørin j i

3,5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader - Lavt Co2 utslipp

ExCLusiVE PAkkE

Over 1 tonn nyttelast - Elektrisk 4x4 innkobling med lavserie

Verdi 30.000,- NÅ kuN 10.000,-

Velg mellom Pick up eller Trooper varebil

Automatisk klima • Stigtrinn • Skinnseter • Alarm

3,5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader - Lavt Co2 utslipp

ExCLusiVE PAkkE

Holmane H olmane Bil, Bil, Tengs, Tengs, Te gs Egersund. Egersund. Tlf 51 46 46 19 80 Å p eR: tler M nd d-O d O sd gesse: 9b 9-17, -o 17 1er 17, T o0rs r112 dtirs aglf: 99-19, 19: XXX F reda10–14 g. 99-17, rdag 10 01 0-1 Åpent: Mand-Onsdag Torsdag 9-19, Fredag 10-1 Åpningstider: Man–fre 9–19, lør F r9–16. han d ler A17 drLLørdag eøsse: XX NÅR: N ÅR Å Rndt: 22.—24. 22 22.—2 —2 2d-On 4On . .n november em 2 2012. 2 Forhan :a— XXX Ao dvare XXX .2. T XXX w ww ww.ho .holmane n bil.no no www.holmanebil.no w ww ww..ho holmane n bil.no no www.holmanebil.no l frakt llin lp ffra Priser levert levert Drammen Drk ammen Bilhavn Bh ilha avn eks. eks. fraHillevågsveien kt og og lev. lev. omkostninger. omk kd o ostn i k ger r. Co Co u utslipp tsliiph rStavanger. a 95 g/km g /km 103, 4016 l h Tlf. 51 90

Priser levert levert Drammen Dramm2en Bilhavn Bilha avn eks. eks. frakt frakt og og lev. lev. o

Man–fre Facebook.com/ChevroletNorge Facebook.com/ChevroletNorge Åpent: | CHEVROLET.NO CHEVROLE T.NO

9-16, tirs 9-20, lør 10-14. F Facebook.com/ChevroletNorge acebook.com/ChevroletNorge | CHE CHEVRO VRO www.bilsenteret-stavanger.no

Verdi 30.000,NÅ kuN 10.000,Over 1 tonn nyttelast - Elektrisk 4x4 innkobling med lavserie Rattbetjening radio/cd • El. justerbart førersete Japansk kvalitet og tøffest i klassen

Alene om automatgir på både 2 d og 4 d - Norsk Tectyl

Velgklare mellom Pick up eller varebil Biler for rask levering - 80 Trooper forhandlere over hele landet

5 års garanti - isuzu.no

Pris varebil fra kr.Automatisk 270 761,- eks.klima mva. • Stigtrinn • Skinnseter • Alarm Pris personbil fra kr. 624 900,-

Rattbetjening radio/cd • El. justerbart førersete

Alene om automatgir på både 2 d og 4 d - Norsk Tectyl Biler klare for rask levering - 80 forhandlere over hele landet

Pris varebil fra kr. 270 761,- eks. mva. Pris personbil fra kr. 624 900,-

Japansk kvalitet og tøffest i klassen 5 års garanti - isuzu.no

www.bilsenteret-stavanger.no

NR. 1 – 2015

21


Mikal Viga meiner jungeltelegrafen har spela størst rolle for auken i salet av røykelaks. For familiebedrifta på Nesvik i Hjelmeland er den travlaste tida på året med produksjon og levering frå oktober til desember.

Jungeltele — Det kokar nå i høgsesongen og me har åtte arbeidarar i full sving inkludert meg sjølv, fortel Astrid. Høgsesong er lik høg intensitet og produksjon i produksjonshallen på Nesvik. Astrid har både produksjon, bestillingar, pakking og distribusjon å tenkja på. Telefonen kimar og nye bestillingar rullar inn samstundes som Mitt Ryfylke svingar innom for å ta pulsen på produksjonen. — Alle skal ha laks til jul, fortel Astrid. I pakkehallen blir det i dag i tillegg til vanleg kappa røykelaks òg reinskore og produsert spesialbestillingar for eksport. Då er sidene kappa

22

NR. 1 – 2015


Mikal Viga, og vel kjent som King Mikal produsent, er ofte på farten for å få ut varer til kundane. I løpet av dei siste femten åra har han og kona Astrid bygd opp ei solid bedrift på Nesvik i Hjelmeland.

egrafen regjerer slik at berre indrefileten, loins, som står att. Spesialbestillinga kjem frå pengesterke kundar i Tyskland og Sveits. Interessa for fiske og å ivareta mattradisjonar var i lang tid hobby for Mikal før han og kona bestemte seg for å satsa på dette som leveveg for femten år sidan. Han er fødd og oppvaksen i fiskemiljøet på Hundsnes. Produksjonen og etterspurnaden av den populære røykelaksen frå King Mikal har auka jamt dei siste fire fem åra. Ekteparet er i ein fase der dei må ta stilling til om dei er interessert i ytterlegare vekst, som vil krevja auke både i bemanning og investeringar i eigna lokalitetar.

Det er ikkje noko standard kvardag for dei som driv i denne bransjen og her tar alle i eit tak i alle produksjonsledd uavhengig av stilling. — Kva er det som driv dykk? — Kjekke og nøgde kundar, svarar Astrid. Det å skapa noko og å kunne bestemma over eigen jobb og arbeidskvardag er motiverande. Jamnt over produserer Mikals Laks 4-5 tonn røykelaks i veka som blir vakuumpakka i 200 og 400-gramspakningar og sider. I høgsesongen frå oktober til desember, opplever dei ein etterspurnad på 8-10 tonn i veka. Då er det godt å ha sesongarbeidarar å ta av.

NR. 1 – 2015

23


— Eg set pris på den gode atmosf

Øvst:Kestutis Kazlauskas har vore tilsett hjå Mikals Laks dei siste seks månadane, og ser ut til å stortrivast på kjøla, der han spylar, saltar og vaskar laks før røyking.

Irena Norkûnaite kom for fyrste gong som sesongarbeidar i august fram til desember. Ho likar seg godt og set stor pris på arbeidsgjevarane Astrid og Mikal Viga. — Eg har ein fantastisk sjef, smiler ho.

T.h: Vidas Kazlauskas har vore hjå Mikals Laks i om lag 10 år. Dottera jobbar heime i Litauen, medan sonen jobbar på K-plast på Hjelmeland. Broren er nyleg byrja hjå Mikals Laks, og har ansvaret for å salta ørret. — Eg set pris på den gode atmosfæren på arbeidsplassen. Her er det rom for musikk og godt humør.

24

NR. 1 – 2015

Astrid fortel at det er ein stabil arbeidsgjeng som både er fast ved anlegget, men og dei som kjem som sesongarbeidarar i høgsesongen på hausten kjem tilbake år etter år. Vidas Kazlauskas har vore hjå Mikals Laks i om lag 10 år. Dottera jobbar heime i Litauen, medan sonen jobbar i bedrifta K-plast på Hjelmeland. — Eg set pris på den gode atmosfæren på arbeidsplassen. Her er det rom for musikk og godt humør, fortel han. Broren Kestustis Kazlauskas er nyleg tilsett hjå Mikals Laks der han saltar, pakkar og røyker laks. I dag har Mikals Laks ein årleg produksjon på 150 tonn ferdig pakka røykelaks og gravlaks. Av desse blir rundt tjue prosent eksportert til Europa. Blant landa som mottek ferdig pakka røykelaks frå Nesvik er Luxemburg, Østerrike, Sveits, Tyskland og Frankrike. Laksen dei røyker og saltar kjem frå Marine Harvest sine oppdrettsanlegg hovudsakleg i ryfylkefjor-


I produksjonshallen på Nesvik må alle ta i eit tak der det trengs. Dagleg leiar Astrid Viga er godt nøgd med arbeidsgjengen sin.

æren på arbeidsplassen. Her er det rom for musikk og godt humør.

Vidas Kazlauskas

dane. I tillegg produserer dei røykt aure, men i mykje mindre grad. Eksporten har auka radikalt, fortel Mikal. Han står på farten for å få avgarde ei palle med 400 kilo laks, då Mitt Ryfylke magasinet troppar opp. Her er det berre minutt om å gjera for å nå ferja, for å få den populære røykelaksen frå Nesvik fram til marknaden i Luxenburg. Skal du freiste å få Astrid Viga til å ta ein liten pause kan det vera lurt å lokke henne med varmrøykt laks med eple, lime og creme fraiche. Det er nemleg favoritten. Men du må skunde deg, for tolmod er ikkje hennar sterke side, fortel ho.

Av Astrid Eidhammer Hjelmeland Foto: Meister fotografi

NR. 1 – 2015

25


BUNAD

mote for livet! Stort utvalg i bunader og tilbehør til bunader.

Steinkargata 29, 4006 Stavanger

Flotte tomannsboliger for salg

Øvre Barkvedveien, Jørpeland!

Kun

2.490.000,- pr enhet BRA: 82,5 m2 - 3 rom - Skrå himling - Store vinduer Ta kontakt for nærmere info!

26

NR. 1 – 2015

Telefon: 51 74 61 00 www.norgeshus.no/oksbygg

HUS - HYTTE - REHAB

NY BOLIG?

www.nordakerbunader.no


Vi selger Ryfylkenaturen! Kontakt oss for en prat om salg av din bolig.

Ditt lokale kontor i Ryfylke finner du på Jørpeland, tlf 51745500,ryfylke@aktiv.no

www.aktiv.no

www.dataplan.no

Norsk Stein AS har Europas største anlegg for produksjon av tilslag til asfalt og betong, vegbygging og offshorekonstruksjonar. Me er lokalisert i Suldal kommune, er 167 tilsette og har ein årsproduksjon på opp mot 10 mill. tonn. www.mibau-stema.de/no

booking: 480 50 600 post@spahotellvelvaere.no spahotellvelvaere.no

Velkommen til Spa-hotell Velvære på Hjelmeland

REGNSKAP, LØNN OG IT-LØSNINGER - ALT PÅ ETT STED Ring gjerne og avtal tid for et møte, så finner vi sammen gode løsninger!

Dataplan Ryfylke AS Ryfylkevegen 1950, 4120 Tau Telefon 51 96 31 60

RESTAURANT Lunsj: Mandag til lørdag kl. 12-15, søndag kl. 13-16. Middag: Mandag til lørdag kl. 19-21, søndag kl. 13-16. SPA Åpent mandag til lørdag fra kl. 07-21, søndag fra kl. 0716. Åpent for alle, også ikke-boende. Obs. på egne tider for barn. Spabehandlinger tilbys hele året. OVERNATTING Ekstra glade priser på overnatting i vinter- og påskeferie og alle langhelger. Leilighet kr. 498,- pr. person, dobbeltrom kr. 590,- pr. person. Selskapslokaler for familiefeiringer og sosiale lag. Møterom for møter og seminarer. Ta kontakt med oss for tilbud.

NR. 1 – 2015

27


28

NR. 1 – 2015


— Det er mange rusavhengige som ikkje blir fanga opp, som kjem inn i eit system der dei går i sirkel frå instans til instans.

Trond Skarpsno

Eit liv utan rus —Målet vårt på sikt er å få etablert familievern i staden for barnevern. Me må byggja meir bruer mellom etatane og ta ned graden av taushetsplikt for å gjera tilbodet til brukarane betre og oppnå trygge rammer og tillit. Det skal vera trygt for folk som dett utanfor, understrekar Trond Skarpsno, grûnder og eigar av Fjordhagen i Strand.

NR. 1 – 2015

29


Jim Knudsen (37) pussar ikkje berre på fasaden. Han er midt inne i eit behandlingsopplegg ved Fjordhagen som krev mykje sjølvdisiplin. Dette er fjerde avrusingsforsøket, og hans fyrste hjå Fjordhagen i Strand.

FJORDHAGEN

Fjordhagen er ein privat rusbehandlingsheim i Strand som har tilbydd medisinfri rusbehandling dei siste fem åra etter ein 12-trinnsmodellen. Fjordhagen har i fleire år jobba tett med andre etatar som private, firma, kriminalomsorg/ fengsel, sosialkontor og NAV. Dei har og hatt nokre oppdrag for spesialhelsetenesta. Utfordringa for Fjordhagen er å få dekka kostnadane for alle som treng tilbod, og som dei har kapasitet til å ta i mot. Fjordhagen tilbyr behandling for alle elevar som er rusavhengige, har utfordringar innan kriminalitet, vald og psykiatri. 2011: Av 17 elevar blei 14 rusfri 2012: av 13 elevar blei 10 rusfri 2013: av 26 elevar blei 20 rusfri. 9 stk har hatt tilbakefall. 78% har blitt rusfri etter opphald hjå Fjordhagen i perioden 20112013. Av dei rusfrie er i dag: 11 stk i vidare behandling-ettervernssystem 7 under utdanning 14 stk i arbeid 66% er tilbake som ressursar i samfunnet. Fjordhagen har tilbydd 12 elevar gratis behandling som har falt mellom alle stolar i hjelpeapparatet. Kjelde: Fjordhagen

30

NR. 1 – 2015

Det er middagstid og heimelaga lapskaus står på menyen. Drøsen går lett rundt bordet og maten smakar fortreffeleg. I Fjordhagen på i Strand er kjøkentenesta og andre huslege oppgåver del av det medisinfrie rusbehandlingsopplegget basert på 12-trinnsmodellen, der samtalen er i fokus. — Me vil ikkje ha folk her som sovnar i middagen, understrekar gründer og eigar av Fjordhagen Trond Skarpsno. Me har tru på at alle kan forbli edru. Skarpsno veit kva han snakkar om. Han har sjølv vore rusavhengig. I mange år har han tilbydd dei som treng det alternative behandlingsformer via forsterka barnevern og inn-på-tunet prosjekt, før dei for fem år sidan etablerte tilbodet om rusbehandling. Skarpsno sin erfaring er at rus og kriminalitet har vore hovudproblemet til dei som har vore innom dei ulike tilboda han har hatt opp gjennom åra. Med på laget har han i dag sonen Joakim (34) og barndomsvenen hans Kenth André Jensen (34), begge med erfaring frå livets harde skule og ein rusavhengig kvardag. Alle har jobba seg ut av dette og veit kva som må til for å ikkje falla tilbake. Medavhengig og frivillig June Veland Koll-Frafjord er òg ein del av apparatet på huset. Ho har vakse opp på Vervik og kjent familien Skarspsno heile livet. Etter at ho mista broren for to år sidan grunna rusmisbruk, har det blitt viktig å jobba innan dette feltet. Ho studerer sosiologi og ser for seg ei framtid der ho kjem til å jobba innan rusomsorg. For trebarnsfar Jim Knudsen (37) er dette siste sjanse. Han har prøvd det meste for å koma seg ut av rushelvetet. Etter tre rundar i statlege rehabiliteringssystem er han nå inne i sin fjerde runde, denne gong hjå Fjordhagen. Etter tre månadar i den private rehabilitering- og habiliteringsinstitusjonen har han aldri kjent seg betre. Med tre barn som motivasjon er han optimistisk på framtida. — Det er fyrste gong kona mi og mor mi har tru på meg. Jim har hatt både barn, kona og mor på besøk på Fjordhagen, og dei har alle blitt tatt godt i mot.


Frisør Lisa Pollard var på visitt med to kollegaer for å gje elevane ved Fjordhagen gratis klipp. Maren Serigstad er for tida einaste jenta blant elevane, og set pris på litt forandring med farge og klypp.

— Det er samtalane som utgjer forskjellen, fortel Jim. Nokon som lyttar til det han har på hjarta og å dela erfaringar, nedturar, kjensler og dei vonde tankane, som ofte ligg under behovet for å rusa seg. Me deler opplevingar, kjensler og kjenner på kjensler, fortel Jim. Målet er å våga å leva eit liv utan rus. — Dei fleste som held fram med å rusa seg gjer dette for å døyva kjenslene og dei vonde tankane sine, held han fram. Her får me sett ord på desse og me må prata ærleg om kva tankar som rir oss. Medan Jim via offentleg rehabiliteringstiltak har vore van med ein samtale i veka, får han hjå Fjordhagen samtalegrupper tre gonger dagleg.

— All behandling i Fjordhagen er basert på samtalar, fortel Joakim Skarpsno. Den ærlege samtalen. Ekte, nær og avdekkande, der ein plukkar av alle roller, masker, forventningar og hemningar som ligg i vegen i kvardagen, for å kunne setje ord på det som verkeleg ligg ein på hjarta. Det skal alltid vera rom for ein samtale og ingen tema er upassande, understrekar Joakim. — Når nokon seier dei har eit rus-sug, spør me kvifor dei har det, forklarar Kenth. I staden for å kopla inn politi og krisepsykiatri ved fyrste teikn til tilbakefall prøver me i staden å finna årsaka til suget. Deretter må me finna ut kva ein kan gjera for å ikkje ty til rus. — Det er mange rusavhengige som ikkje blir fanga opp, som kjem inn i

Daniel Putnam får ein god klypp rundt øyrene av Mona Østerhus. Paal Sandberg Landfeld og Tommy Andre Kjernsvik og dei andre elevane ved Fjordhagen set pris på at Lisa og kollegaene hennar tek turen for å fiffa dei opp.

NR. 1 – 2015

31


Barndomsvenene Joakim Skarpsno (34) Kenth André Jensen (34), har begge erfaring frå livets harde skule og ein rusavhengig kvardag. Alle har jobba seg ut av dette og veit kva som må til for å ikkje falla tilbake. Med på laget har dei frivillig ved Fjordhagen June Veland Koll-Frafjord

eit system der dei går i sirkel frå instans til instans, understrekar Trond Skarsno. Me gjer det me trur fungerer. Av og til er det offentlege med og av og til ikkje. Det er idealismen som driv eigarane av Fjordhagen, ikkje økonomi. Ole (36) frå Karmøy er fersk i gruppa som tel tretten stykk og har ein snittalder på 30. Elevane kjem i tillegg frå Stavanger, Egersund og Sandnes. Før jul kom Ole for fyrste gong til Fjordhagen nokre dagar før Mitt Ryfylke var innom. Då rett frå nok eit fengselsopphald. — Her er eg trygg, fortel han. Augene flakkar litt, men han verkar trygg på gruppa i rommet. Overgangen frå fengsel til samfunnet blir mjukare nå. Eg har vore inn og ut av fengsel fleire gonger, held han fram. Vinningskriminalitet er det mest vanlege i dette miljøet. Pengane går med til å kunne rusa seg, og for å betala gjeld. Vald i ruspåverka tilstand er heller ikkje sjeldan kvardagskost. Joakim og Kenth fortel at dei har eit særs bra samarbeid med det lokale lensmannskontoret, som dei fortel har merka positive ringverknadar av rehabiliteringstilbodet i Strand. I 2011 fekk Fjordhagen òg signal frå politiet i Sandnes om at dersom dei klarte å få ein namngitt person rusfri, kunne etaten seia opp ei stilling. For Jim er målet å få eigen jobb og bli den gode faren han eingong alltid har ynskt å vera. — Eg vil bli ein ressurs for samfunnet att. Med bakgrunn som malar er draumen å få koma tilbake i arbeidslivet og få hjelpa andre som slit. Då vil eg føla at eg får gjort noko godt i livet, avsluttar han.

Av Astrid Eidhammer Hjelmeland Foto: Meister Fotografi

32

NR. 1 – 2015


Vi bygger

det meste!

Kvalitet

som varer!

Sans for

gode løsninger!

Flotte tomter i “Bergevik Panorama”.

Rutebuss

Autorisert regnskapskontor Jørpeland: 51 74 14 00 Årdal: 51 75 42 50 firmapost@partnerregnskap.no

Turbuss Verkstad Tlf. 52 79 04 00 - post@suldal-billag.no www.suldal-billag.no

www.suldal-billag.no

firmapost@partnerregnskap.no Årdal: 51 75 42 50 Jørpeland: 51 74 14 00 Autorisert regnskapskontor

Følg oss på

firmapost@partnerregnskap.no NR. 1 – 2015

33


HEIA BOLIGJEGERE PÅ STRANDALANDET! NÅ BYGGER VI ALLSLAGS BOLIGER FOR ALLSLAGS FOLK.

LEILIGHETER, ØVRE FJELDE PÅ JØRPELAND 71,8 m2 | Pris fra 2 245 000 Innflytningsklare. Kun 2 stk. igjen!

3D: www.render.no

REKKEHUS, SKARBEKKEN PÅ JØRPELAND 99/109 m2 | 3 soverom Pris fra 2 790 000 (klar for egeninnsats). KR. 50.000 VED KONTRAKT OG RESTEN VED OVERTAKELSE!

ENEBOLIGER, TAUMARKA PÅ TAU 148 m2 | 4 soverom Pris fra 3 500 000 3 stk. er solgt – nr. 4 bygges nå!

MELD DIN INTERESSE I DAG! Kontakt Jadarhus ved Tore Bakken på M: 982 35 840 | E: toreb@jadarhus.no eller Aktiv Eiendomsmegling Ryfylke ved Marianne Torbjørnsen på M: 452 01 522 | E: marianne@aktiv.no post@jadarhus.no www.jadarhus.no

ENEBOLIGER, SKARBEKKEN PÅ JØRPELAND 150 m2 | 4 soverom | Pris fra 3 990 000 Rimelig finansiering fra Hjelmeland Sparebank. KR. 50.000 VED KONTRAKT OG RESTEN VED OVERTAKELSE!


RYFYLKE BABY! TOMTER OG BOLIGER I FANTASTISKE OMGIVELSER.

VI GARANTERER JADARHUSKVALITET! 3D: www.render.no

LEILIGHETER, TALGJE PÅ FINNØY 70-83 m2 | 2 soverom Pris fra 2 598 000

JADARHUS BYGGER HJEM DET KJENNES GODT Å BO I. SAMTLIGE BOLIGER ER PRISGUNSTIGE OG HAR GOD BELIGGENHET, ENTEN DU FORETREKKER KORT VEI TIL SKOLE OG BARNEHAGER ELLER NÆRHET TIL TUR- OG FRIOMRÅDER. AKKURAT NÅ HAR VI ENEBOLIGER, LEILIGHETER, REKKEHUS OG TOMTER TIL SALGS. LES MER PÅ JADARHUS.NO, OG KONTAKT OSS OM DU HAR SPØRSMÅL. DET KJEKKESTE VI VET ER Å HJELPE FOLK I HUS.

Det er smartere å kjøpe nytt enn brukt! • Betal kun 10 % nå, resten ved overtakelse • 5 års garanti på alt • Lave oppvarmingskostnader • Slipp utgifter til vedlikehold i mange år TOMTER, JUDABERG PÅ FINNØY 752–759 m2 | Pris 2 400 000

ENEBOLIGER, JUDABERG PÅ FINNØY 118-220 m2 | 2-7 soverom Pris fra 3 498 000

MELD DIN INTERESSE I DAG! Kontakt Jadarhus ved Ketil Aune på M: 948 84 005 | E: ketila@jadarhus.no post@jadarhus.no www.jadarhus.no

• Bo i en bolig som holder ”Jadarhus-kvalitet”


Foto: F.v. Astrid Eidhammer Hjelmeland, Per Inge Fjellheim Layout: TeHoKreativ

Tobias Bjønnes (23)- mekaniker i Eramet Sauda og skikjører

Foto: Kjell Helle-Olsen

Tett på de gode hverdagene

Velkomen til Skattkammeret Suldal!

Den nyopna turistforeningshytta Jonstølen ligg i hjartet av støls- og fjellriket Suldal. Hytta er eit springbrett midt i Rogalands toppturparadis - eller berre eit herleg dagsturmål året rundt. Ei av mange perler i Suldalsheiene.

36

NR. 1 – 2015

suldal.kommune.no


For Hilde Sandvik (44) går det ein raud tråd frå karikaturstriden til mormoras brenning av nisseteikningar.

Hardhausen Hilde NR. 1 – 2015

37


Kultur- og debattredaktør Hilde Sandvik stortrivst i Bergens Tidende. Her med kulturjournalist Cathrine Krane Hansen og redigerar Stein Langeland.

38

NR. 1 – 2015


NAMN: HILDE SANDVIK ALDER: 44 ÅR.

SIVIL STATUS: Gift, to barn. DRØYMER OM: At det framleis skal vere ei verd for barna våre der det er mogleg å drøyme. LES: Mykje sakprosa digitalt, papiraviser i helgene. Skjønnlitteratur i feriar. HØYRER PÅ: Vinyl og P2. FØREBILETE: Eg har aldri hatt førebilete, men morfars evne til å tale utan manus – og resonnere konkret, fritt og uavhengig er eg glad for at eg fekk oppleve.

Sandvik, opphaveleg frå Erfjord i Suldal, har som redaktør forsvara ytringsfridomen djervt og ofte dei siste vekene. Ytringsfridomen er den verdien alle dei andre fridomane er tufta på. Ein redaktør kan ikkje la seg styra av frykt. Heller ikkje i ei lokalavis, kor det verkeleg kan kosta å avsløra noko, seier ho. SJØLV FEKK HO SOM UNG eit ublidt møte med lokalsamfunnets «grenser» for ytringsfridom etter å ha skrive ei negativ vurdering av ein lokal restaurant i Suldalsposten. Etablissementet som tok mål av seg å vera ein slags lokal gourmetrestaurant fann ingen nåde for den unge journalistvikarens blikk. Hilde Sandvik refererte både om sigarettsneipar og frosne erter i avisa. Slaktinga av restauranten fekk dåverande ordførar, som også var styremedlem i det lokale reiselivslaget, til å skriva eit harmdirrande lesarbrev kor han dømde saka nord og ned og kravde at journalisten orsaka seg. DET BYRJAR I DET SMÅ, forklarer Sandvik, som samstundes etterlyser langt meir satire og religionskritikk i landet. Ho skulle gjerne sett at Noreg også hadde eit satiremagasin tilsvarande Charlie Hebdo som tek oppgjer med det Sandvik meiner er ein tannlaus konsensuskultur. Hilde Sandvik har sjølv vakse opp i ei bygd med eit bedehusmiljø kor ein hevda at berre ein religion var den rette. Men det ho har tatt med seg vidare er vidsynet ho også møtte, ikkje minst hjå morfaren sin, Karl Helgeland. I tillegg meiner ho lekmannsrørsla i bedehusmiljøet fremma kvinners deltaking i samfunnet. Rettnok var mange i mot kvinnelege prestar, men kvinnene kunne halda andaktar og dei hadde også elles ei aktiv rolle i fellesskapa, påpeiker ho.

HILDE VEL Å TRU at morfaren, som var ein djupt truande kristen, ville kunna sett ein karikatur av Jesus og skjøna prinsippa og viddet bak. — Morfar var, sjølv om han vanta høgare utdanning, ein intellektuell i sitt møte med tilværet. Han stilte spørsmål, tenkte og resonnerte alltid før han konkluderte, og han hadde evna til å sjå saker frå fleire sider. Mormor, derimot, var nok ein type som kunne bli såra og krenkt. Ho klipte ut nissane i julesongheftet ho fekk i posten og brende dei, fordi ho meinte nissane var heidenske. Men ho sa ingenting om det – eg høyrde aldri at ho dømde andre. Om det finst fromme menneske, var ho eitt av dei. SOM KULTUR-OG DEBATTREDAKTØR i Bergens Tidende skal Sandvik både sjølv ytra og meina, og la andre komma til orde. Ho er også ein ivrig deltakar i det nasjonale ordskiftet og mykje brukt i fjernsynsdebattar. — Eg har draumejobben, men vegen hit var krunglete. Noko eg i dag priser meg lukkeleg for. Mange år som frilansar gav meg nok ein ekstra ståpåvilje, eg vart vane med å jobbe mykje, også med saker som ikkje vart noko, eg måtte heile tida freista å bli betre. Bakgrunnen har vore gull verd i den stillinga eg har nå, men har nok gjort meg til ein ganske krevjande sjef. Eg har nok lita medynk med folk som klagar over at dei ikkje har fått fast jobb etter eit par år. Gå ut i verda og skaff deg kunnskap, er mitt råd til desse. Eg er også ein som likar at ting blir gjort, sjølv om kvelden går med, og ventar det same av andre. — Er det ikkje vanskeleg, er det ikkje bra, er mitt motto. SANDVIK FØLER OLJERIKDOMMEN har tatt frå Norge noko av drivet og svolten som prega landet då ingeniørar skapte gull av gråstein, og folkeopplysningstanken stod sterkt både i bygde- Venstre og arbeidarrørsla. Nå når både oljenasjonen og avisbransjen står framføre store omveltingar, er det pågangsmot og nytenking som gjeld. Sjølv vedgår Sandvik at ho blir trigga når ting går trått. For som nemnd, det er gjennom det vanskelege ein oppnår det gode. Er ho optimist vel ho å håpa at det beste i medieverda overlever. Skulle berre tøyset overleva, får me eit svekka og sårbart samfunn, hevdar ho. I mellomtida er det berre å klamra seg til masta og kjempa både for dei redigerte avisene og ytringsfridomen. SJØLV ER HO BLANT dei som blir glad av å sjå ei tydelig og slagkraftig avisframside i eit avisstativ. Det er folkeopplysning. Og ho likar å halda i ei avis. — Hendingane i Paris viser kva gjennomslagskraft den trykte pressa har, og eg trur papiravisa skal leve lenge enno, om kanskje i ei anna form. Utan redigerte papirmedium fryktar eg eit samfunn kor mange dukkar ned i dei små nisjane. Det vil svekka

NR. 1 – 2015

39


— Er det ikkje vanskeleg, er det ikkje bra, er mitt motto. den offentlege samtalen og styrka to tredjedels samfunnet, framheld ho. — Ei offentleg redigert presse famnar mange og gir samfunnsborgaren hjelp til å forstå samfunnet. Det kan me ikkje setja på spel, seier Hilde Sandvik. Samstundes elskar ho gjennomslaget nettet gir. Det gjer det mogleg for ein kommentator å kunna bli lesen over heile landet, dersom saka bli delt av mange i sosiale medium. — Særs mange av dei mest leste nettsakene i Norge i fjor kom frå debattavdelinga i BT, kan ho nøgd fortelja. SOM ALLE ANDRE AVISER jaktar også Bergens Tidende på nye måtar å tena pengar på, og på klikk. Det gler eit redaktørhjarta at BT sine lesarar ikkje så lett let seg freiste av pupper og lår. Saker med slike ord i titlane gir ikkje dei store klikkstormane i BT. Den siste tida har lange og grundige artiklar om tøffe menneskeskjebnar fått enormt mange klikk. Sjølvsagt klikkar også folk på lettare stoff, og vêrsaker går godt. Det gjeld å finna balansen mellom alvor og skjemt, påpeiker ho. Når det gjeld innhaldsmarknadsføring (content marketing) er Sandvik konservativ, men ho ser at somme prinsipp kanskje må vika, for å auka innteninga. Då gjeld det å halda tunga beint i munnen. Ho påpeiker at det ikkje berre er lesarane si tiltru til avisene som står på spel. Blir det for mykje reklame forkledd som journalistikk, kan ein også undergrava tilliten til dei som skal annonsera hjå oss, minner ho om. DÅ HILDE VAR LITA JENTE sa ho at ho anten ville bli misjonær, eller kvinne som dansa med lite klede. — Somme vil nok meine eg har hamna nokså nær begge måla mine, seier Sandvik leande. Hets mot henne som kvinne og nynorsking har ho fortrengt. No er ho uansett for vaksen til å la slikt bita på seg, forsikrar Sandvik. I all hovudsak nyttar ho nynorsk når ho skriv. Men ein sjeldan gong når ho føler for å henta fram den snusfornuftige mannen i seg, som ho uttrykker det, skriv ho ein leiarartikkel på bokmål. Språk handlar i høgste grad om identitet og kjensler for Sandvik, og ho er glad for å arbeida i ei avis som hegnar om nynorsken. Sjølv om Sandvik flytta frå Erfjord som 16-åring, definerer ho seg i høgste grad som ryfylking.

40

NR. 1 – 2015

Bergensaren og ryfylkingen har mykje til felles. Det er noko med den uredde tonen i diskusjonen. Siddisen er meir tilbakelent og snusfornuftig. Såleis passar eg nok betre inn i BT, enn eg ville gjort i Stavanger Aftenblad, påpeiker ho. ERFJORD BLIR BESØKT anna kvar jul, samt i påske-og sommarferien. Ho har mange gode minne frå heimstaden, sjølv om ho ikkje er der så ofte som vaksen. Skulekvardagen minnest ho også med glede. Det var eit krevjande og intellektuelt miljø på Erfjord skule. Me var sju i klassen og alle har tatt høgare utdanning, det trur eg er ganske spesielt, seier ho. Sjølv er ho svært takknemleg for å vera del av den første kvinnegenerasjonen i Norge kor jenter kan utdanne seg til nett det ein vil og

kor mykje ein vil. SANDVIK ER OGSÅ OPPTEKEN av å sleppe til kvinner i avisa, som kjelder og kommentatorar, men dersom ein ikkje er medviten på det heile tida, har det ein tendens til å bli veldig mange mannlege kjelder, vedgår ho. Og kjem med eit lite hjartesukk til slutt, til medsøstrer om å bruka ytringsfridomen slik at det merkast: Når me skal laga klippspalta i BT, er det ekstremt mykje lettare å finna slåande og spissformulerte sitat frå menn. Kvinner har ein tendens til å pakka meiningane sine inn i bomull. Av Heidi Hjorteland Wigestrand Foto: Hanna Maria Van Ziijp


Er du glad i å trene og å tilrettelegge for aktivitet? Kjenner du til ergoterapi- og vernepleiestudiet i Sandnes? Vernepleierens hovedoppgave er å bidra til at mennesker med ulike utfordringer oppnår god livskvalitet. Ergoterapeutens hovedoppgave er å fremme helse gjennom aktivitet og deltagelse. Ta en utdanning med mening på Diakonhjemmet Høgskole i Sandnes – få en meningsfull jobb.

Les mer om bachelor i ergoterapi og bachelor i vernepleie, og søk etter 1. februar på www.diakonhjemmet.no/dhs

NR. 1 – 2015

41


OKTAN Stord – Foto: Øyvind Sætre

Hjemmefra, men ikke alene!

EktE arbeidsglede

hos den mest spennande lakseprodusenten i verda

Vårt mål er å vera leiande på produksjon av ferske kvalitetsprodukt frå laks. Verksemda omfattar oppdrett av settefisk og matfisk samt pakking og foredling av laks. Det mest kjende produktet vårt er Salma. me er omlag 250 tilsette, har aktivitet i ti kommunar i Hordaland og Rogaland. Hovudkontor og fabrikkar er lokalisert i Øklandsvågen i Bømlo kommune. Me omsette i 2013 for 1,4 milliardar kroner. les meir om oss på www.seashore.no og www.salma.no. Send oss ein gjerne ein uforpliktande søknad på jobb@seashore.no.

Tlf. 53 42 82 00 E-post: bremnes@seashore.no N -5430 Bremnes

Tveit Vidaregåande skule tilbyr utdanning innen studieretning naturbruk. Skolen gir deg et godt faglig og praktisk grunnlag for arbeid i landbruket, anleggsgartnernæringen og i arbeid med hest og hund. Du blir kvalifisert for videre studier og interessante stillinger hvor en kan kombinere interessen for natur med en yrkeskarriere.

Lundeneset VGS er en kristen internatskole i Ølensvåg. Vi tilbyr - Medier og kommunikasjon - Service og samferdsel - Studiespesialisering - Påbygging til generell studiekompetanse

Etter første året skal du velge mellom Landbruk, Anleggsgartner og Hest. Hundefag kan du ta som valgfag. Etter Vg2 kan du velge Vg3 Agronom (for landbrukselever) eller Vg3 Studiekompetanse.

I tillegg til en god skolegang gir vi deg et trygt miljø, varierte fritidstilbud og venner for livet!

De fleste elevene hos oss bor på skolen. Det betyr at du ikke bare får et faglig tilbud i form av opplæring, men også trening i sosiale ferdigheter.

Les mer om oss på www.lvs.no

Tveit Vidaregåande skule, et tilbud til hele mennesket!

42

www.tveit.vgs.no

NR. 1 – 2015

Å bo på internat og delvis flytte hjemmefra som 16-åring, er en utfordring. Livet på internatet, gir en god ramme for personlig utvikling.


Høgskolen Stord/Haugesund startar hausten 2015

Grunnskulelærar 1.-7. trinn - DESENTRALISERT PÅ DELTID Som 1-7 lærar blir du læraren som betyr mykje for kvar enkelt elev. Du fylgjer elevane dine i fleire fag over fleire år. Utdanninga ved HSH gir deg solid fagkunnskap i matematikk og norsk, og du kan velja å fordjupa deg i mange andre undervisningsfag. Eit fortrinn med utdanninga er at vi vektlegg kreative og praktiske læreprosessar i alle fag.

Fakta om studiet • 240 studiepoeng, 5 år • Samlingsbasert og nettstøtta • Opptakskrav: Generell studiekompetanse, samt karakterkrav i matematikk og norsk • Oppstart hausten 2015 • Søknadsfrist: 15. april 2015 Søknad: www.hsh.no/sok

Meir informasjon: www.hsh.no Sjå film frå lærardanninga: www.hsh.no/youtube

NR. 1 – 2015

43


Telefon: 51 92 200 E-post:karmsund-vgs@rogfk.no

Helse- og

r e s ta u r a

n t- o g m a

ag

tf a g

e l e k tr o f

g in d te k n ik k o

karmsund videregÅende skole

u s tr ie l l

produksj

on

me u B e s te m oss fØr d m o n in n re g j e r n e tu s k o l e - ta v a g l a v pÅ lurer du

www.karmsund.vgs.no

TA BYGGFAG bu på internat

44

o p p v e k s tf

NR. 1 – 2015

ag

r deg.


Vi har læreplasser i fagene: Akvakultur • Fiske og fangst Matros •Motormann • Sjømat Kristin Haver Sevheim - kristin@ffor.no - Tlf. 481 18 576

Følg oss på Facebook!

Kr kri

w

www.ffor.no

FOR ROGALAND OG SKAGERAK-KYSTEN SA.

Ryfylkeskulen som gir deg ei solid vidaregåande utdanning, enten du vil ta fagbrev eller førebu deg på høgskule/universitet.

Ryfylkeskulen som gir deg ei solid vidaregåande utdanning, Ryfylkeskulen som gir deg ei solid vidaregåande utdanning, enten du vil ta fagbrev eller førebu deg på høgskule/universitet. Me har desse utdanningsprogramma: enten du vil ta fagbrev eller førebu deg på høgskule/universitet.

• Elektrofag Me • Studiespesialiserande fag • Service og samferdsel har desse utdanningsprogramma: •industriell Elektrofag •produksjon Studiespesialiserande fag • Service og samferdsel • Teknikk og (TIP) • Tilrettelagt avdeling Me har desse utdanningsprogramma: • Teknikk og industriell produksjon (TIP) • Tilrettelagt avdeling • Helse og oppvekst • Naturbruk • Idrettsfag

• Elektrofag • Studiespesialiserande fag ••Service samferdsel • Helse og oppvekst Naturbrukog • Idrettsfag • Teknikk og industriell produksjon (TIP) • Tilrettelagt avdeling • Helse og oppvekst Naturbruk Besøk•oss påBesøk Yrkesmessa eller sjå eller www.strand.vgs.no oss•påIdrettsfag Yrkesmessa sjå www.strand.vgs.no Besøk oss på Yrkesmessa eller sjå www.strand.vgs.no

-- det det beste bestei den i den enkelte enkelte

- det beste i den enkelte

FULLDISTRIBUSJON I RYFYLKE GODT SYNLEG PÅ HAUGALANDET OG PÅ NORD JÆREN FOR ANNONSER SEI HEI TIL JAN MORTEN - 479 60 450

jmrydningen@mittryfylke.no NR. 1 – 2015

45


TYNGDEN DU TRENGER TIL Å JOBBE MED DET DU VIL Ved BI Stavanger kan du ta følgende studier: • Internasjonal markedsføring • Markedsføring • Økonomi og administrasjon • Eiendomsmegling

SØK NÅ! Følg oss på

typiskbi.no bi.no/stavanger

Vinterlandbruksskulen i Ryfylke Kjem til

Hjelmeland august 2015! Utforming: Filter

Eittårig agronomutdanning for vaksne. Vil di bedrift ta inn lærlingar og utdanne framtidas fagarbeidarar?

Tlf. 907 28 784 www.vlr.no

46

NR. 1 – 2015

Bli lærebedrift!

Vil du vite meir, ta kontakt med RYTOPP, tlf.52790672/70


KJØTET DU KJØPER HJÅ RYFYLKE MAT I SAUDA, KJEM FRÅ EIT LAM, EIN OKSE ELLER EIN GRIS SOM SELJAREN KJENNER OPPVEKSTEN TIL.

Kjøt frå dyr nær deg

NR. 1 – 2015

47


–Draumen har kosta mykje pengar og mykje arbeid. Nicholas Guindani, Ryfylke Mat

Seljaren, den blide kokken Nicholas Guindani, kan om du ønskjer, fortelja kva bonden heiter og korleis lårskivene og lammeskanken har fått smaken sin. I tillegg kan han fortelja deg korleis du best lagar til kjøtstykket du har kjøpt i butikken heime i tunet hans. Då Mitt Ryfylke vitja Ryfylke Mat ein solglitrande septemberdag var det lyden av klukkande høner som først møtte øyrene våre. Like etter kjem Nicholas smilande ut frå butikken sin. Dette har vore draumen hans i mange år, å få selja kortreist kjøtmat av høg kvalitet. HAN PÅPEIKER AT BUTIKKEN ikkje vil føra alt alltid, kjøtvarene vil variera med sesongen. Sidan han er forpleiningssjef på ei plattform i Nordsjøen, kan han ikkje alltid vera til stades i butikken sjølv, men i hans fråvær stepper kona Janne Hindrumsen inn. –Draumen har kosta mykje pengar og mykje arbeid. Bygget blei altfor dyrt, seier han og smiler, sjølv om han har gjort så mykje av innreiingsarbeidet sjølv som råd. Han takkar Sauda Vekst, Innovasjon Norge og Sauda Bedriftskapital for støtte og råd på vegen. Ryfylke Mat opna dørene i byrjinga av september i år. Butikken har ope nokre timar tysdagar og fredagar. Då Mitt Ryfylke vitja utsalet hadde Nicholas arbeidd heile helga med mentor-pølsemakaren sin. Helga blei brukt til å trylla fram ei mengde produkt frå 25 lam, både ferske, salte og spekte, som skal seljast til kjøttsvoltne saudabuar og andre tilreisande utover hausten. Anten som steiker, koteletter, bogsteik, lammeknokar, eller som pinnekjøt når det nærmar seg jul. Han lagar pinnekjøt av både bog og sider. Noko av lammekjøtet skal også bli til spekepølser og spekebetar, dette er ein liten beinfri og speka kjøtbit, godt eigna for folk som tykkjer eit heilt fenalår blir for mykje, forklarer Nicholas. HAN KAN OGSÅ TILBY såkalla Coulotte-steik, som er svært populær i Danmark. Den er skoren ut på ein litt annan måte enn den tradisjonelle steika. Lammeribbe, lammebog med knoke, lammeskank og lammebaron (sistnemnde blir laga av sadelen på lammet) er også delikatessar han kan freista med. Butikken utgjer den minste delen av det store bygget som tronar i tunet på småbruket, kloss i Austarheimsvegen i Sauda. Innanfor butikklokala kjem me inn i eit stort rom som mellom anna huser kjøtthakke, pakkeavdeling, cateringavdeling, pølsestappar og røykeskap. Nicholas opnar skapet og fortel at han fyrer opp bøkespon når han skal røyka kjøt.

48

NR. 1 – 2015


1

2

3

4

1. I lyse trivelege lokale er det kjekt å jobba. 2. Råvarene beitar kloss i kjøtbutikken i Sauda. 3. Nicholas og kona Janne har begge starta bedrift heime. 4. Smaksrike pølser krev tøft følgje.

Ved kjøkkenbenken står kona Janne og lagar til 20 pakkar knekkebrød som skal seljast neste dag då butikken har ope. For Ryfylke Mat skal også tilby andre matvarer enn kjøt. Planen er å kunna tilby ulike varer frå regionen, fortel Nicholas. HAN OG KONA FLYTTA til Sauda for seks år sidan etter fleire år i Sandnes. Kona er frå Sauda, sjølv er han frå ei lita bygd på Austlandet, og begge lengta tilbake til det landlege livet, fortel han. Begge bar også på draumen om å skapa sitt eige. Og kona er ikkje dårlegare enn ektemannen, etter ho kom til Sauda, har også ho etablert si eiga bedrift. Bunadservice heiter verksemda som sel tilbehøyr til bunad, som slips, sko og regnkappar. Tidleg på hausten blir det mykje lam å få kjøpt hjå Ryfylke Mat. Seinare vil han spe på med både oksekjøt og kjøt frå frittgåande gris. Alle dyra blir kjøpte frå lokale bønder, som Nicholas personleg har vitja. Han fortel at mange bønder ønsker å selja

kjøt til han. Det svarar seg for bonden å levera direkte til meg, fortel han. Planen er også å ta i mot kjøt frå jegerar, som ønskjer hjelp med tillaging og pakking av kjøtet. Catering blir ein annan viktig pilar i verksemda. Nicholas vil tilby både middagar og mykje anna godt tilpassa kunden sine ønske. Han vil også leiga seg ut som kokk. PØLSER BLIR EIN VIKTIG del av varesortimentet til Ryfylke Mat. Og her kan han alt notera seg for ein bestseljar. –Den såkalla Saudapølsa sel nok på namnet, for den er blitt veldig populær, fortel Nicholas nøgd. Cowboyketsjupen han miksa saman i full fart med chili og ein dæsj borboun (whisky), har også slått an. Ryfylke Mat fører til saman fem pølsesortar. Utanom Saudapølsa tilbyr dei pølse med fennikel, tomat og Jarlsberg-ost, bacon og timian og pølse med ramslauk. Dei fleste pølsene er utan mjølk og gluten. På kjøla ligg også oksekjøt til modning, slik at folk kan sikra seg biffar, entrecotar og

hamburgarar til seinhaustkosen. Namnet Ryfylke Mat er han særs glad for å ha sikra seg, for under etableringa av verksemda, blei han kontakt av fleire som ønskte å kjøpa det av han. Men nei, butikknamnet er hans og ikkje for sal. SAUDA ER KJENT FOR god butikkservice, og kundane ringer gjerne heim til butikkeigarar utanom opningstid, for å få det dei treng. Nicholas vil også kunne tilby varer utenom butikkens åpningstider, dersom han er heime. Målet mitt er å laga til god og trygg mat, basert på lokale råvarer, utan juks. Laga noko folk likar og får lyst til å kjøpa igjen og igjen, understrekar Nicholas Guindani. Og for dei av lesarane som måtte lura: namnet hans kjem frå Sveits. Av Heidi Hjorteland Wigestrand Foto: Fotograf Nordtveit

NR. 1 – 2015

49


SULDAL 14 – 28 FEBRUAR

VÅRENS VANDREUTSTILLINGAR I RYFYLKE

14 MARS

SAUDA

STRAND

7 – 14 MARS

18 – 24 MARS

FINNØY

HJELMELAND

21 – 23 MARS

28 MARS – 12 APRIL

KVITSØY

SULDAL

28 MARS

18 APRIL – 2 MAI

RENNESØY

SAUDA

11 – 13 APRIL

9 – 16 MAI

STRAND 18 – 25 APRIL

TERRY NILSSEN LOVE

INGRID & ÅSMUND HAUKELIDSÆTER

HJELMELAND Meir info om vandreutstillingane på www.ryfylke-kunstlag.no eller facebooksida til Ryfylke Kunstlag

Preikestolen fjellstue er perfekt for deg som vil gi ansatte eller kolleger en totalopplevelse ulikt alt annet! Suverent kjøkken, prisbelønte lokaler, unike overnattingsmuligheter og et stort utvalg guidede aktiviteter i eventyrlig vakkert terreng - én time fra byen! Preikestolen fjellstue er i år utvidet med nye konferanselokaler, stemningsfull peisestue og vedfyrt badestamp. Velkommen til seminardager du aldri vil glemme. FRILUFTSAKTIVITETER Fjellstuas dyktige aktivitetsledere skreddersyr spennende og kreative friluftsaktiviteter i omgivelser du aldri har opplevd maken til. Valget er ditt! • Teambuilding/lagbygging • GPS-løp • Vedfyrt badestamp Se våre nettsider for flere aktiviteter.

NR. 1 – 2015

RENNESØY - BRU 6 – 8 JUNI FINNØY

2 – 16 MAI

50

KVITSØY

KONFERANSEPAKKER 20 % på konferansepakker fram til påsken 2015

Tlf: 51 74 20 74 e-post: post@preikestolenfjellstue.no preikestolenfjellstue.no

13 – 15 JUNI


sitert.no

Ysteriet fra 1923 er i dag spisested, hotell og lysstøperi med stort fabrikkutsalg. Her frister et utvalg norskproduserte lys, lekre interiørdetaljer m.m. Barna kan dyppe sine egne lys. Herefordkjøttet stammer fra egen gård og de berømte kjøttkakene lages etter en lokal oppskrift. Byrkjedal, 4335 Dirdal - +47 51 61 29 00 - www.byrkjedalstunet.no

FERDIGBETONG

Suldal 52 79 98 86 Sandnes 51 68 51 20 Ølensvåg 53 77 52 00

ELEMENTER

Sandeid 52 76 13 95

VA Betongrør, kummer

Ølensvåg 53 77 52 00

NR. 1 – 2015

51


Mina Kang Jørgensen (nærast kamera) og Veronica Lundal Warhaug i sving på Fargeriet ein tidleg tysdags morgon.

52

NR. 1 – 2015


På Fargeriet sparer ein ikkje på kaloriane, fortel Mina Kang Jørgensen.

Ikkje noko juks Hiimsmoen sin kafé på Sand, er åleine verd ein tur til Suldal. Denne intime og spesielle kafeen som opna hausten 1994 har fått namnet sitt etter fargerimeister Røgenæs som dreiv i same lokala for vel hundre år sidan. Kafeen lever opp til namnet som fargeklatt i Gata, og er eit 20 år gamalt prov på at heimelaga og vellaga er eit suksesskonsept som ikkje går av moten. MANGT EIT VERDSPROBLEM har blitt drøfta, og somme heilt sikkert også løyste, over ein tallerk dampande kyllingsuppe. Fleire politikarar og andre lokale heltar har fått passet sitt påskrive over ein kopp

angande kakao, og det finst truleg ikkje det ammeproblem som ikkje har blitt diskutert over dei rustikke treborda i kaféen i løpet av åra. Fargeriet har ikkje verdas største meny, men her får du ekte mat, laga frå botn av. Kafeens bagettar er vidgjetne og har vore ein del av etekartet sidan 1994. Men ein har også visst å omstilla seg, og har regelmessig gjort små endringar, i takt med kundane sine ønske. — Eg les oppskrifter som om dei var romanar, så testar eg ut ting i

NR. 1 – 2015

53


LYSE BAGETTAR

1 liter vatn 1 pakke tørrgjær 1,5 ts. salt 0.5 dl. olivenolje 2,7 liter kveitemjøl Varm vatnet til 40-42 grader. Ha i olivenolje og bland det tørre i. Pass på å legg salt og tørrgjær i på kvar side av bakebolla, slik at det ikkje blir blanda med det same, då hevar det betre, fortel Mina Kang Jørgensen. Det er viktig at deigen er luftig og blir godt elta. Deigen gir 15 bagettar eller 30 rundstykke. Pensla emna med piska egg, halvblanda med vatn. Når det gjeld steiketemperatur seier Mina kvar enkelt på prøva seg fram. I varmluftsomn steiker Fargeriet bagettane på 200 grader i ca. 20 minutt. Rundstykka treng noko kortare steiking.

54

NR. 1 – 2015

kafeen, gjerne med ein liten vri, seier Mina Kang Jørgensen, som har arbeidd ved kafeen i 16 år.

på kaloriane, og kakaoen som Mina står og rører i er laga av heilmjølk, kokesjokolade, kakaopulver og vaniljesukker.

EI AV HENNAR OPPFINNINGAR er den populære Dronning Maud-kaka med mandelbotn. Magasinet Mitt Ryfylke møter Mina og makker Veronica Lundal Warhaug tidleg om morgonen. Fleire stader i det lune kjøkkenet gløttar deigar fram under kjøkkenhandklede. Fargeriet har ikkje eige heverom, difor blir ein kvar ledig flekk nytta når bagettar, bollehorn og annan gjærbakst skal hevast i morgontimane. — Me baker nett slik folk gjer heime, fortel Mina medan ho er i konstant rørsle mellom bakebenk, vask og omnar. Veronica står og kuttar salat og andre grønsaker til bagettane. Dei to arbeider stille og konsentrert i eit prikkfritt kjøkken kor ting blir rydda bort straks dei er brukte.

BLANT PUBLIKUMSFAVORITTANE er kyllingsuppa. Ostekaka og brettekringla har også mange tilhengarar, for å ikkje snakka om komla som blir servert torsdagane. Kaféen leverer også kaker, rundstykke, smørbrød og anna mat på bestilling til bedrifter og private. Mina og Veronica fortel at suldølane er flinke til å gå ut og eta. Dei første åra hadde kaféen berre ope to - tre dagar i veka, men besøket tok seg raskt opp. Nå har kaféen ope kvar dag, utanom søndagar. Fargeriet er ein viktig arbeidsplass for ungdom, både lokal og ungdom frå Hiimsmoen-kollektivet. To tilsette arbeider fullt.

DET ER TO TIMAR til kafeen opnar. Mina nyttar også tida til å leggja siste hand på ei kake som er bestilt bort. Jordbær blir delte opp og fordelt elegant over kaka. — Stundom gløymer me tida, då har det hendt at gjestene bankar på vindauga, fortel Mina leande. Medan deigane hevar, byrjar kvinnene vanlegvis på middagen. I dag er det lammefrikassé som skal serverast, laga av villsauskank frå ein gard på Sand. Kalvekjøt blir også handla lokalt. Me får eit glimt inn i eit velordna og ryddig kjøleskåp. Her står store mengder fløyte, rømme og majones. Ein sparer ikkje

DEI UNGE FÅR OGSÅ prøva seg på matlaging, og alle må læra seg å laga bagettar, ostekake og Brownies, fortel Mina, som legg eplesyltetøy inn i det som skal bli epleboller. Ho legg vinn på variasjon også i gjærbaksten, så ein annan dag lagar ho anten mandelboller, skillingsboller eller brettekringle. Mina er oppteken av at alle er med i eit arbeidsfellesskap på kjøkkenet. Ingen er sjef, alle er likestilte og arbeidar i lag mot eit felles mål: Nøgde kundar som et og drøser slik at det durar i veggane.

Av Heidi Hjorteland Wigestrand Foto: Fotograf Nordtveit


GASSOVN m/vifte

TENNPOSER PEISTØNNE m/refill

adsign.no

VINTER OG VÅR I FK BUTIKKEN! SNØMÅKE FOR TAK AVALANCHE 750 KOMPLETT

1799,1799-

999,999-

NYHET!

(1199,-)

249-,249

(349,-)

FORLENGERSETT AVALANCHE SRD-20 KOMPLETT

669,-

FK HAGEKALK GRANULERT 25 KG

79,-

TRILLEBÅR

120G TRALLNOR

599,(699,-)

ETNE Tlf. 53 77 11 30 HAUGESUND Tlf. 52 70 54 70 ÅRDAL Tlf. 51 75 42 30 Tilbudene gjelder t.o.m 21. februar

Susanna Poulsen Adm. banksjef Hjelmeland Sparebank

Bli med på laget du også! Som medlem i Ryfylkealliansen får du felleskap med og kjennskap til mangfaldet av det som skjer i Ryfylke. Me lovar møteplassar, sterkt nettverk, profilering, meirverdi, fellesskap og inspirasjon! Alliansen har nå 141 medlemmer. Kontakt: tolli@ryfylkelivsgnist.no/940 28 577 eller

tor@ryfylkelivsgnist.no/982 06 333

“Me er Ryfylkebanken, og er med i

Ryfylkealliansen fordi dei jobbar aktivt for dei sakene me ser som viktigast for oss. Me brukar Ryfylke-logoen i alle samanhengar. Me har eit ønske om å bli større - og det er i Ryfylke me vil veksa.”

www.ryfylke.no facebook.com/pages/Ryfylkealliansen

NR. 1 – 2015

55


Statkraft_Annonse_SaudaKommune.indd 3

24.11.09 09.24

Min jobb er ĂĽ gi deg en god trykkeopplevelse

Kristiansand Festningsgata 40 - 4614 Kristiansand Tlf: +47 38 00 30 50

Den gode trykkeopplevelsen

56

NR. 1 – 2015

Stavanger Kontorveien 12, 4033 Stavanger Tlf: +47 51 90 66 00 - Faks: + 47 51 90 66 35

www.kai-hansen.no


Skulen som satsar Då elevtalet peika nedover for Sauda vidaregåande skule, byrja ein å tenkja kreativt.

Nicklas Emil Vedvik er ein av dei 18 elevane på ski – og snøbrettlinja ved Sauda vidaregåande skule.

NR. 1 – 2015

57


Skal foreldra villa senda elevar til Sauda vidaregåande, må me kunna tilby eit bra opplegg både fagleg, men også på fritida.

Skulen har gjennom nisjelinjene greidd å halde elevtalet oppe i 440 elevar. Utan desse linjene ville skulen om få år kanskje ikkje hatt fleire enn rundt 250 elevar. SYNKANDE FOLKETAL i indre Ryfylke gjer at stadig færre ungdommar soknar til skulen. Ein er difor avhengig av å importera elevar frå andre stader i fylket og landet. Og kva skal til for å freista ungdom til å gå på skule i Suldal og Sauda? Jo, toppvolleyball, ambulanselinje, ski- og snøbrettlinje, transportfag og yrkessjåførfag. Og til hausten kjem eit sjette nisjetilbod, ei linje for villmarksliv. Appelsinane ligg på rad og rekke i klasserommet til ambulanselinja ved Sauda vidaregåande. Fruktene skal snart bli sprøyta fulle av saltvassoppløysing. Å stikka sprøyter både rett under huda og inn i ein muskel er ein av mange ting ein ambulansearbeidar må kunna. Når elevane er blitt meir røynde, skal dei også få stikka kvarandre.

Avdelingsleiar, Bård B. Lien

Peder Andreas Skretting slår fleire gonger mot sprøyta med fingertuppane før han stikk nåla inn i frukta. Han forklarer at det er særs viktig å få ut alle luftboblene før ein set ei sprøyte. Elles kan pasienten få luftbobler i blodårene og døy. EIN AMBULANSEARBEIDAR er legens høgre hand når sjukdom og ulukker råkar, og det er eit vidt fagfelt elevane skal gjennom. Både anatomi, fysiologi, ambulansemedisin, symptomlære og behandling er nokre av disiplinane elevane skal kunna. I tillegg har dei praksisperiodar, både i eldreomsorga og som tredjemann på ambulanse. Somme har alt sett både overdosar og hjartestans på nært hald. Og snart kjem jordmora på besøk for å fortelja om fødselshjelp. — Skulen tek kvart år inn 15 elevar. Dette året stod nærare 50 elevar på venteliste. Elevane kjem frå både nord- og sørfylket. Alle bur på hybel, fortel faglærar Kjersti Brekke.

Blålys og sirener vil bli ein del av kvardagen for denne gjengen: Frå venstre: Therese Gudmundsen, Marthe Skårland, Linda Olava Edland og Anna H. Bøe. Bak i bilen: Ida Tengesdal, Solveig S. Østhus og Anita Ege.

58

NR. 1 – 2015


Frå topp: Solveig S. Østhus finsliper sprøyteteknikken. Anita Ege med pasient Solveig Østhus. I eit land kor mange har lang veg til sjukehus, stiller det store krav til ambulansearbeidaren. Håkon Skogland er ein av tre gutar på ambulanselinja. Bæring av trappestol. Mari Austerheim (t.v), Anna Hagenes Bøe, pasient: Therese Gudmundsen og Linda Olava Edland.

BERRE TRE GUTAR sit i klasserommet, resten er jenter. Brekke forklarer at eit snitt på over 4, til ein viss grad favoriserer jentene. Ho understrekar at ambulansestasjonane ønsker kjønnsbalanse blant personalet. Men gode karakterar er ikkje det einaste som er viktig for å bli ein dyktig ambulansearbeidar. Det hjelper lite med toppkarakterar om du ikkje kan springa 1000 meter på fem minutt, eller, saman med ein makker, bæra ein vaksen person på rundt 80 kilo i bærestol frå tredje-etasje på nokre få minutt. Skal ein bli vurdert for ein læreplass, er dette absolutte opptakskrav. — Mange blir nok litt overraska over kor mykje trening som ligg inne i studiet, men å vera sterk blir stadig viktigare i ei tid då overvekt i befolkninga er aukande, påpeiker Brekke. — I Stavanger har ein alt kjøpt inn ein ambulanse mynta på svært overvektige menneske, skyt ein av elevane inn, For å sikra god form har elevane på ambulanselinja ekstra gym, og blir sterkt oppmoda om å også trena både styrke og kondisjon på fritida. MEN Å VERA STERK er heller ikkje nok. I tillegg skal ein ambulansearbeidar vera glad i menneske, god til å samarbeida (ofte med politi og brannvesen), kunna visa leiarskap og ta raske avgjerder. Han eller ho skal også kunna fordøya masse teori som dei så skal omsetja i praksis. Og ikkje minst er det viktig med god psykisk helse, for dette er ein knalltøff jobb, kor du skal kunna snakka like godt med den unge mora som blir sendt heim for å døy av kreft, som med Olga på 80 som har brote lårhalsen, eksemplifiserer Brekke. Ho minner om at ambulansefolka ofte er dei første på ein skadestad, noko som fører til ekstra påkjenning og ansvar. — Ambulanselinja i Sauda er den einaste i Rogaland, og det var fleire skular i fylket som kjempa om å få henne, fortel avdelingsleiar, Bård B. Lien. — Me gjorde stor flid med søknaden vår, for me ønskte å gi det beste tilbodet. Sidan me er ein hybelskule må me også tenkja endå meir på elevane sin trivsel enn skulane i byane. Skal foreldra villa senda elevar til Sauda vidaregåande, må me kunna tilby eit bra opplegg både fagleg, men også på fritida, påpeiker Lien. TIL HAUSTEN VIL SKULEN få eit nytt hybelbygg med totalt 30 hyblar, og skulen har kantine som tilbyr varmmat. Ein har også teke godt vare på skulebygningane, slik at elevane har innbydande og fine læringslokale, framheld han. Bård B. Lien fortel også at dåverande fylkespolitikar Olaug V. Bollestad (Krf) (no stortingsrepresentant) var blant dei som stemte for å leggja linja til Sauda. I fjor besøkte Bollestad ambulanselinja for å sjå korleis det gjekk, og fekk med seg viktige innspel tilbake til Stortinget, fortel han. Helseføretaka i Rogaland var også svært interesserte i å få linja på plass, og har gitt skulen mykje utstyr som ein kan nytta i

NR. 1 – 2015

59


undervisninga. Blant anna har linja fått ein ambulanse. Før ein byrjar på ambulanselinja må ein gå eit år på helse - og oppvekstfag. Etter året i Sauda er det to års læretid, anten hjå Helse Fonna eller Helse Stavanger. Ein kan også ta eit tredje år (påbygg) for å sikra seg studiekompetanse. Kjersti Brekke fortel at det er hard kamp om lærlingplassane. Helseføretaka vil ha lærlingar med lite fråvær, god fysikk og gode karakterar. I den rekkefølgja, presiserer Brekke. IKKJE ALLE ELEVANE FÅR læreplass med det same, men ho fortel at helseføretaka jamt over er godt nøgde med ambulanselærlingane som kjem frå Sauda vidaregåande skule. Kjersti seier løyndomen er ein god blanding av teori og praksis. Drilling og mengdetrening må til for at ein skal bli god i ambulansefaget. — Sjølv om det er ein hard og krevjande jobb, blir mange verande lenge i yrket. Det er difor ikkje så lett å få fast jobb med det same, påpeiker ho. Dei fleste må difor bu seg på å vera vikarar den første tida. Når eleven er 20 år, eller når ho eller han har hatt bilsertifikat i to år samanhengande, tek ein den såkalla «blålappen» som gjer ein i stand til å vera sjåfør på ambulansen. Dette er eit kompetansebevis for utrykkingskjøring og eit krav for å kjøre utrykking med ambulanse. Kjersti Brekke minner om at det tek ei tid å mognast inn i faget. Når folk får smaka livet, gir det også ny innsikt i korleis ein taklar utfordringar i jobben som ambulansearbeidar, seier ho. Medan elevane viser Mitt Ryfylke rundt i den gamle ambulansen dei har på skulen, gjer ski og snøbrett-elevane seg klare til å dra til Sauda skisenter i Svandalen. OM VINTEREN TRENAR dei to dagar i veka i skitrekket på dagtid. I tillegg kjem kvelds - og helgekjøring. I Svandalen har dei 18 elevane i 1. og 2. klasse eit eige klasserom, for det er ikkje berre til å setja utføre hopp og bakkar. Klassane er ikkje fulle, men faglærar Trond Carsten Øye satsar på at elevtalet tek seg opp etter kvart som tilbodet blir betre kjent. Dei fleste elevane kjem frå sørfylket. Også ski -og snøbrett elevane må ha inn ein del teori. Både skredopplæring, bygging av hopp, skiteknikk, snøbretteknikk og skadeførebyg-

ging står på pensumlista. — Til hausten vil ein for første gong ha tre klassar ved linja, fortel kontaktlærar Trond Carsten Øye. Øye er sjølv ein erfaren skikjørar med røynsle frå store internasjonale konkurransar. Etter femten år utanbygds gjorde han igjen saudabu av seg då han fekk nyss om dei spanande planane ved Sauda vidaregåande skule. DET FINST FLEIRE liknande linjer i landet, men mange har ski og snøbrett som valfag. I Sauda er det lagt opp som toppidrett, fortel Øye som også har Terje Hodne (snøbrett) og Marte Frikstad (ski) med seg på lærarlaget. — Elevane som går på ski -og snøbrettlinja må ha god grunnteknikk og god fysikk. Det nyttar ikkje å komma hit som nybegynnar, opplyser Øye. Som namnet på linja tilseier tilbyr ein fleire spesialitetar. Elevane kan både kjøra i park eller driva med frikjøring, og somme gjer begge deler. Fleire er aktive i konkurransar i helgene, og etter tre år i Sauda skal elevane ha eit så bra grunnlag at dei skal kunna delta på det dei ønskjer når dei skal ut i den store verda. ØYE FORTEL AT EIN ER opptatt av å bygge eit godt miljø blant elevane. Han er også glad for at så mange jenter har byrja på linja. Elles rosar han samarbeidet med Sauda skisenter. Når ein ikkje står på ski eller snøbrett, kan elevane trena i badebassenget, på trampoline eller på friidrettsbanen. Før snøen kjem i Sauda, reiser ein til Vierli for å få snø. For å utvikla seg på ski og snøbrett må ein våga. Tryggleik og risiko må difor heile tida balanserast mot behovet for framgang. Til nå har ein vore skånt for alvorlegare skadar, fortel Øye, som nøgd kan konstatera at dagens økt føregår i puddersnø. Då er ein sikra ei mjuk landing når nye triks skal øvast inn.

Av Heidi Hjorteland Wigestrand Foto: Fotograf Nordtveit

— Elevane som går på ski -og snøbrettlinja må ha god grunnteknikk og god fysikk. Det nyttar ikkje å komma hit som nybegynnar.

Kontaktlærar Trond Carsten Øye Andre Solbakken i ein djup puddersving i Sauda Skisenter

60

NR. 1 – 2015


Frå topp: Sindre Bjørk Hauglin finsliper stålkantane på ein rail. Håvard Sletti Heskje festar blikket ned i linja. Nicklas Emil Vedvik i eit luftig øyeblikk. Mary Birkeland og Sindre Bjørk Hauglin stiller i ein «pose».

NR. 1 – 2015

61


trenger din karriere et løft?

Hjelmeland Sparebank

Me er ein sjølvstendig og solid sparebank i og for Ryfylke, med hovudkontor i Hjelmeland. Banken, som har ein forvaltningskapital på ca. 2,5 milliardar kroner, tilbyr alle finansielle tenester for privatpersonar og næringsliv. Banken sysselset 21 personar.

Sig. Halvorsen as er regionens ledende Rør-entreprenør. Sammen med våre datterselskaper Klepp Rør as, Perrongen

Sig. Halvorsen as er regionens Rør-entreprenør. Rørledende as og Storesund Rør as er vi i dag ca 195 ansatte og Sammen med våre datterselskaper as,mill. Perrongen omsatte iKlepp fjor forRør ca 205 Vi er etablert i Egersund, Bryne, Tau ansatte og Haugesund. Rør as og Storesund Rør asKlepp, er vi i Sandnes, dag ca 195 og Virksomheten vår omfatter butikksalg, servicearbeid, fornying av bad, boligomsatte i fjor for ca 205 mill. Vi er etablert i Egersund, Bryne, installasjoner og tekniske installasjoner og entrepriser til Klepp, Sandnes, Tau og Haugesund. Virksomheten vår proffmarkedet. omfatter butikksalg, servicearbeid, fornying av bad, boligHøsten 2006 flytter vår avdeling inn i nye lokaler på Tau med installasjoner og tekniske installasjoner til omsetter for ca 8 mill. og ny VVS-butikkog ogentrepriser lager. Avdelingen proffmarkedet. består i dag av fem rørleggere. Høsten 2006 flytter vår avdeling inn i nye lokaler på Tau med På grunn av økende oppdrag i regionen søker vi nå ny VVS-butikk og lager. Avdelingen omsetter for ca 8 mill. og etter følgende nye medarbeidere består i dag av fem rørleggere.

Rekrutterin

g

Vikarutleie Karriererådgiving www.asap-personal.no

På grunn av økende oppdrag i regionen søker vi nå etter følgende nye medarbeidere

RØRLEGGER/ INDUSTRIRØRLEGGER/ PersonalutleieLÆRLING - rekruttering RØRLEGGER/ Dir. Sæthersgate 1 - 4100 Jørpeland

51 74omfatter 15 90 - post@asap-personal.no Stillingen utførelse av rørarbeid og servicejobINDUSTRIRØRLEGGER/ ber hos industri og privatkunder i Ryfylke. LÆRLING Vi søker etter en person som: - Har nødvendige fagkunnskaper industrirørlegger) Stillingen omfatter utførelse(Rørlegger, av rørarbeid og servicejob- Har erfaring eller er villig til å tilegne seg ny kunnskap ber hos industri og privatkunder i Ryfylke. - Er serviceinnstilt og liker å omgås folk

Kan ta ansvar og som er villig til å stå på i en ofte Vi søker etter en person- som: travel arbeidsdag - Har nødvendige fagkunnskaper - Liker utfordringer (Rørlegger, industrirørlegger) tilby: seg ny kunnskap - Har erfaring eller er villigVitilkan å tilegne betingelser - Er serviceinnstilt og liker- åKonkurransedyktige omgås folk - Et trivelig uformelt arbeidsmiljø - Kan ta ansvar og som er villig til å stå på i en ofte - Ordnede arbeidsforhold travel arbeidsdag - Servicebil - Liker utfordringer - Gode utviklingsmuligheter for personer som ønsker og

tilegne seg nye kunnskaper Vi kan tilby: - Sosiale goder som: tilleggspensjon, bedriftshytte og - Konkurransedyktige betingelser forsikringsordninger - Et trivelig uformelt arbeidsmiljø Har du spørsmål om stillingene, ta kontakt med - Ordnede arbeidsforhold avdelingsleder Arve Wathne, tlf. 982 67 746 eller - Servicebil Rolf Arne Lorentzen, tlf. 982 67 727. - Gode utviklingsmuligheter for personer som ønsker og Søknad på stillingene kan sendes på mail til tilegne seg nye kunnskaper rolfa@sig-halvorsen.no - Sosiale goder som: tilleggspensjon, bedriftshytte og forsikringsordninger pningstider:

Velkommen til VELKOMMEN TIL Vårt nye lokale! VÅRT NYE LOKALE

kommen til nye lokale!

Har du spørsmål andag–fredag kl. 10–16om stillingene, ta kontakt med

avdelingsleder Arve Wathne, tlf. 982 67 746 eller

Postboks 1011, 4391 Sandnes • Tlf. 51 68 23 00 ww.sig-halvorsen.no Åpningstider: Ryfylkevn. Rolf Arne Lorentzen, tlf. 982 67 727. 1982, 4120 Tau. Tlf. 982 67 746.

Søknad påMandag-fredag stillingene kan sendes www.sig-halvorsen.no på til kl.mail 10-16 rolfa@sig-halvorsen.no

16 Postboks 1011, 4391 Sandnes • Tlf. 51 68 23 00 Ryfylkevn. 1982, 4120 Tau. Tlf. 982 67 746.

o

www.sig-halvorsen.no www.sig-halvorsen.no

62

NR. 1 – 2015

Kontaktinformasjon Telefon: 51 75 44 00 E-post: post@hjelmeland-sparebank.no www.hjelmeland-sparebank.no


Mitt Ryfylke er eit godt utgangspunkt for ein god dialog med folk. Når eg fortel at eg kjem frå Suldal i Ryfylke har vi som regel alltid noko å snakke om. Anten har den eg snakkar med vore der i ein eller annan samanheng eller så «kjenner den personen nokon herifrå». Når eg seier at Suldal i Ryfylke er den beste plassen å bu, så er det lett å bruka mot meg at eg aldri har budd nokon anna stad. Men for meg er det først og fremst lett å forklare andre kva kvalitetar me har å reklamera med.

Hj

e lm

pri

meg ein stor kvalitet. Å vere patriot ser eg på som viktig og rett, anten ein er frå ein plass i Ryfylke eller frå ein annan stad. Vi skal og bør bruke alle høve til å fortelje andre om kva vi har og korleis vi lever. Eg er så heldig at eg har vore ein del av Ryfylkealliansen frå den spede start, og har hatt stor glede av å vere saman med patriotar frå alle delar av Ryfylke. Her har eg fått gleda av å bli kjent med mange flotte idérike folk. Sjølv har eg laga meg eit nettverk som eg håpar skal gje meg meir sal og kvalitet, samt at eg har oppdaga mange små og store bedriftsnettverk som eg håpar og trur vil

el a n d

o: Fot

Astrid Eidh

am

me

r

Oppvekst i trygge omgivnadar der ein kjenner nesten alle sambygdingar, er for

t

Foto :

Oppvekst i trygge omgivnadar der ein kjenner nesten alle sambygdingar, er for meg ein stor kvalitet.

va

RYFYLKEPULS

KULTURTIPSET Kjersti Moe Avdelingsleiar formidling ved Ryfylkemuseet

Ute ventar snøen i metervis, og skispora er mange og lange denne vinteren. 2015 er Friluftslivets År, og to av fokusområda er nærmiljø og kulturminne. Ryfylke har mykje å by på. Ryfylkemuseet er regionmuseet med 20 avdelingar i dei åtte Ryfylke-kommunane. Dei fleste av anlegga er friluftsmuseum kor det er stille på denne tida av året. Likevel kan eit besøk her gi nettopp det; dei stille og gode opplevingane kor tanken kan fly attende til tida kor her var liv heile året. På Nesasjøhuset på Sand har museet

Per Arne Fisketjøn Dagleg leiar Suldal Billag

gje oss nokre gode. Me har stor glede av å reisa rundt i Noreg med ryfylkelogo, foto frå bygda vår og tekst frå ungdomar i Ryfylke på bussane våre. Dette skapar kjekke samtalar gjestene våre imellom, samstundes som det er ein unik marknadsføringplass. Å reisa til kundar anten austpå eller på Haugalandet med ein pakke Suldalskinka eller sjokolade frå Lysefjorden er ei glede som eg vil anbefale. Då får du òg eit godt høve til å fortelja om Mitt Ryfylke.

Kom deg ut – bruk nærmiljøet – og oppdag alle dei flotte kulturminna våre!

sitt hovudsete. Her finn de to utstillingar, og vi held ope heile året i vekedagane og på laurdagane. I utstillinga «Mitt Ryfylke», kan de læra meir om livsstil og levemåtar i regionen vår. Barneutstillinga «Kvitebjørnen» er vårt eige leikeland i Ryfylke. Her kan ungane kle seg ut og leike i kullissane. Lyd og lys skapar den spesielle stemninga og inspirerer barna sin eigen fantasi. I skulen sin vinterferie blir det kjekke aktivitetar for barn på Nesasjøhuset.

Med fokus på det enkle og kreative vil ho gi gode tips til kva du kan gjera med holet i favorittvottane eller ulltrøya di.

Arrangementet «Ull er gull» er verd å få med seg i vinter. Her møter vi Nøstebarn-gründer Katrine Gregersen.

Kom deg ut – bruk nærmiljøet – og oppdag alle dei flotte kulturminna våre!

I april kjem Else «Sprossa» Rønnevig! Den folkelege bygningsvern- og bakaromnsentusiasten vil med sitt besøk inspirera til vern av kulturarv. Og når «vårsol i bakkane blenkjer», då vaknar også museet sine friluftsavdelingar til liv. Vi har mykje å sjå fram til i Ryfylke i 2015.

NR. 1 – 2015

63


Toppa NM i Yrk Ungdom frå Sauda og Suldal drog heim to gull og ein bronse i NM i yrkesfag i fagdisiplinane rørleggar, bilmekanikar og konditor. Kristian Herheim (21) frå Sauda tok heim gullmedalje i rørleggarfaget, Ådne Sigurd Jelsa (21) frå Suldal, henta heim gull i bilmekanikarfaget og Sunniva Nergård Myhre (19) frå Suldal fekk med seg ein gjev bronsemedalje i konditorfaget. Til saman var det 330 elevar frå heile landet i 27 ulike disiplinar som deltok i NM i Trondheim i oktober. På Yrkes- og utdanningsmessa i Suldal i januar vanka både heider og blomar for innsatsen. Det krev innsats og disiplin for å nå topp-plasseringane, det kan dei alle skriva under på. For Sunniva som skulle førebu seg i konditorfaget gjekk mange timar på kveldstid og i helger frå august til oktober med på å gjennomgå alt som skulle gjennomførast på NM. Felles for dei alle er at dei har hatt rettleiarar og arbeidsgjevarar som har motivert og stimulert dei til å melda seg på. Tekst og foto: Astrid Eidhammer Hjelmeland

- Er du fornøyd - fortell det til dine venner. Er du ikke fornøyd - fortell det til oss! www.finnoybuss.no

MER ENN DU FORVENTER Finnøy Buss AS 4160 FINNØY, Tlf 51 71 08 40 finbuss@finnoybuss.no www.finnoybuss.no

På jakt etter en personlig gave eller unike og lokalprodusete produkter?

Glasskunst

av av Astri AstriVadla VadlaRavnås Ravnås Glasskjellaren, Bjørheimsbygd, 414 22 884 Åpent: ons & fre: 11-17 • lørd: 10-13

www. gl asskj el l aren . n o

På jakt e�er en personlig gave eller unike og lokalproduserte produkter?

Helgøy www.glasskjellaren.no Skyssbåt AS

Glassgalleriet, Sverdrupsgate 30, Bjergsted. Tlf. 414 22 884 Åpent: Tirsdag 13-17, torsdag 13-18, lørdag 11-13

tlf nr 901 03 555

64

NR. 1 – 2015


esfag

GULL I RØRLEGGARFAGET Namn: Kristian Herheim Alder: 21 Jobbar: Sauda Varme og Bad Skule: Sauda VGS, avdeling Sand 1 år. 3,5 år hjå Sauda Varme og Bad samstundes med 2 dagar i veka med fellesfag ved Sauda VGS i tillegg til helgeskular i Haugesund. — Hadde ikkje klima og energilinja i Sauda og eg ville bu i Sauda. Motivasjon for å delta: Opplæringskontoret inviterte via helgeskulen alle som var komne like langt til å delta i fylkesmeisterskap, der Kristian gjekk vidare til NM. Tok fagprøve samstundes med NM som gjorde at meisterskapet starta ein dag før dei andre tok til. Bakgrunn for val av fag: Vurderte elektrikar eller rørleggarfaget på ungdomsskulen. Men eg måtte ha ei bedrift eg var knytt til før eg starta på skulen. Fekk ja frå Varme og bad. Framtidstankar: Vurderer teknisk fagskule i Stavanger, men vil heimatt til Sauda på sikt. Vil ikkje jobba i Stavanger.

GULL I BILMEKANIKARFAGET Namn: Ådne Sigurd Jelsa Alder: 21 Jobbar: Kverneland Bil – fekk jobb etter læretid og fagbrev. Skule: Gand VGS, Sandnes teknikk og industriproduksjon 2. året spesialsert på bilfag. 2 år i lære hjå Bilia Forus, i dag Kverneland Bil. Fagbrev Motivasjon for å delta: Lærarar som tidlegare har prøvt å få meg til å delta. Men då eg var i forsvaret var motivasjonen perm for å kunne førebu meg til å delta. Bakgrunn for val av fag: Inspirert til bilmekanikarfaget av eldre kameratar. Var klar for ein heilt annan kvardag enn grunnskulekvardagen. Framtidstankar: Trivst godt i jobben hjå Kverneland Bil.

BRONSE I KONDITORFAGET Namn: Sunniva Nergård Myhre Alder: 19 Jobbar: Lærling hjå Ryfylke bakeri og konditori på Jørpeland. Skule: 1 år Restaurant og matfag på Rygjabø på Finnøy 1 år Matfag på Godalen i Stavanger 1,5 år Lærling hjå Ryfylke bakeri og konditori der eg har eit halvt år att før fagprøve. Motivasjon for å delta: Sjefen min, Gunvor Fiskå, er entusiastisk og drog meg med. Framtidstankar: Eg har jobb hjå Ryfylke baker og konditori fram til hausten. Etter det er det litt ope.

NR. 1 – 2015

65


A K T U E L T

Løyndommen er å bruka akkurat rett mengde, slik at krydderet ikkje set direkte smak på laksen. Torfinn Idsø

NAMN: Torfinn Idsø ALDER: 56 år. BUR: Tau AKTUELL: Er dagleg leiar i Ryfylke Laks som vann pris for røykelaksen sin under Måltidets Hus i januar i år.

Røykelaks med ny vri Chili og paprika løfter smaken på røykelaksen til Ryfylke Laks. I byrjinga av januar drog Finnøyverksemda heim sigeren i sin klasse under Måltidets Hus.

Dagleg leiar Torfinn Idsø vart heilt fortumla der han sat. — Kvifor? — Eg hadde aldri i verda trudd me kom til å vinna, til det meinte eg konkurrentane var for sterke, lutefisk og klippfisk frå tradisjonsrike bedrifter, men jammen vann me. Og ein slik pris betyr mykje når me nå skal ut gjera produkta våre kjende utover Finnøy sine grenser.

I ei tid kor folk er svært kresne og snart har smakt alt, er det nisjane som er vegen å gå, påpeiker Idsø. Terningane blir leverte med tre typar marinade, med smak av høvesvis kvitlauk, chili og lokal ramslauk. Det finst også ein naturell variant. Terningane er ifølge Idsø eigna til dei fleste middagsrettar, taco inkludert. Bedrifta sel også lakseloins, som er indrefileten i laksen. Varmrøykt laks og gravlaks står også på produktlista.

Ryfylke Laks vann i klassen bearbeida sjømat. Han legg ikkje skjul på at prisen har gjort det ekstra motiverande å gå på jobb i vekene etterpå. Førebels er røykelaksen og dei andre lakseprodukta frå verksemda berre å få kjøpt på Finnøy. Idsø fortel at det er kryddervarianten som er mest populær. Røykelaksen har tydelegvis treft smakslaukane til folk? Ja, tydeligvis. Det høyrest kanskje litt rart ut å bruka paprika og chili på røykelaks. Løyndommen er å bruka akkurat rett mengde, slik at krydderet ikkje set direkte smak på laksen, men i staden framhevar røykesmaken, forklarer Torfinn Idsø. Konsistensen på røykelaksen er også viktig for det ferdige produktet. Laksen blir liggjande til mogning i eit par dagar etter røyking. Idsø nyttar eik og bøkespon til røykinga.

— Korleis skal de veksa? — Det er ein hard kamp, for mange er i bransjen. Det handlar til sjuande og sist om pris og om unike produkt. I første omgang ønsker me å utvida salsområdet vårt til heile Rogaland. Både hotell og storkjøkken er interessante kundar for oss, og me har alt nokre av desse på kundelista.

Ryfylke Laks som blei etablert i 2013 held hus i Rygjabø vidaregåande skule sine lokale på Judaberg. Røykelaksen er hovudproduktet, men verksemda tilbyr også marinerte lakseterningar.

66

NR. 1 – 2015

— Kjem det nye produkt snart? — Nei, nå får me bruka krefter på å jobba oss inn i marknaden. Då nyttar det ikkje å ha for mange jern i elden. Bedrifta er ei såkalla inkubatorbedrift og har fått hjelp av Innovasjonsparken Stavanger (Ipark). Kokken Per Øystein Sandvin har også vore til stor hjelp under utviklinga av dei nye produkta, fortel Torfinn Idsø. Heidi Hjorteland Wigestrand Foto: Det Norske Måltid/ Bitmap


D I R B Y N H D O I I S R I T B R I Y U N D H A O E I S I T N R I ° r U 1 D je A n 7 li E e t 4 n RAV 71°etNi elega e linjer N T!! ET HE YH NY

RAV4KKvvaalilittet i elegant

71°N utstyrspakke inkl.: Xenon nærlys • 18” alu.felger • Innfellbare sidespeil • Elektrisk bakluke • Smart start og låsesystem • Underrun stylingpakke 71°N utstyrspakke inkl.: Xenon nærlys • 18” alu.felger • Innfellbare sidespeil • Elektrisk bakluke • Smart start og låsesystem • Underrun stylingpakke

RAV4 71°N Edition 2,0 Diesel 4WD 384 600,-** RAV4 71°N Edition 2,0 Diesel 4WD 384 600,-

RAV4 71°N Edition 2,0 Diesel 2WD 349 RAV4 71°N Edition 2,0 Diesel 349 300,-. RAV4 2WD fra 2WD 307 200,-. 300,-. RAV4 2WD fra 307 200,-.

* Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 14 000,-. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring/utslipp CO2/NOx: RAV4 VVT-i fra 0,72 l/mil, 166 g/km, 13 mg/km RAV4 D-4D fra 0,49 l/mil, 127 g/km, 143 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Med om000,-. trykkfeil. * Inkl. frakt- lev. ogforbehold reg.omk. 14 Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring/utslipp CO2/NOx: RAV4 VVT-i fra 0,72 l/mil, 166 g/km, 13 mg/km RAV4 D-4D fra 0,49 l/mil, 127 g/km, 143 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.

Toyota Sørvest Toyota Sørvest AS AS www.toyotasorvest.no www.toyotasorvest.no Følg oss på Facebook Følg oss på Facebook

STAVANGER STAVANGER Langflåtveien 35

SANDNES SANDNES Gamleveien 83

Tlf 51 82 25 00

Tlf 51 82 25 00

Langflåtveien 35 4017 STAVANGER 4017 Tlf 51STAVANGER 82 25 00

Gamleveien 83 4327 SANDNES 4327 Tlf 51SANDNES 82 25 00

HAR DU LYST Å JOBBE I EIT LITE, ENGASJERT OG SPENNANDE MILJØ? Me er i vekst og treng grafisk designar. Du er ein person som brenn for design og gode løysingar – gjerne med erfaring eller interesse for digitale flater. Filter design & kommunikasjon held til i Suldal og Etne. Ta kontakt med oss på hei@filterdk.no

FILTERDK.NO NR. 1 – 2015

67


JA, VI ELSKER KJØKKEN, BAD, GARDEROBE OG VASKEROM

SKAL DU INVESTERE I KJØKKEN, BAD, GARDEROBE ELLER VASKEROM? Ønsker du noe som både ser bra ut og som holder innvendig? Ja da skal du avtale en «date» med en av oss. TORE NORDTVEIT

JAN REIDAR BIRKELAND

ØYVIND NORDTVEIT

vinnarskalle.no

RAGNHILD B. HAUGE

68

Avd. Sauda: 400 39 242 Åpent: Tirsdag og torsdag kl. 12.00 - 18.00 Fredag: kl. 12.00 - 16.00 NR. 1 – 2015

Knapphus Kjøkkensenter: 52 76 70 70 Åpent: Man-fre kl. 09.00 - 16.00 Tors kl. 09.00 - 18.00 - Lør kl. 10.00 - 14.00

knapphus-kjokkensenter.no

Avd. Odda: 488 91 180 Åpent: Man - tirs - fre: kl. 10.00 - 16.00 Ons: Internt arbeid, Tors: 10.00 - 18.00


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.