Kirkebladet sommer 2015

Page 1

KIRKEBLADET FOR VILSLEV OG HUNDERUP PASTORAT

Sommer 2015

26. 책rgang Juni - Juli - August

www.vilslev-hunderup.dk www.facebook.com/VilslevHunderup

Nr. 98


merbys fattigvæsen, børneforsorg og sundhedsvæsen. Som fromt troende menneske var hun moralens årvågne vogter i Astrids barndomshjem, hvor de fire børn skulle gå i søndagsskole, og kirkegang var obligatorisk. ´

Denne dag, et liv ”Hvad der IKKE er livets mening, det ved jeg. At skrabe penge og ting og sager sammen, at leve et kendisliv og føre sig frem på ugebladenes kendissider, at være bange for ensomhed og stilhed, at man aldrig når i fred og ro at tænke: Hvad gør jeg med min korte stund her på jorden?” (Astrid Lindgren , 1983)

Som 16 årig blev Astrid journalistelev. Kvindelige journalistelever var et særsyn, men Astrid var en oprørsk drengepige. Chefredaktøren var blevet gjort opmærksom på den unge piges forbløffende skriftlige evner af Astrids lærer.

Kender du Astrid Lindgren? Ja, det gør da alle! Det troede jeg også, jeg gjorde. Men jeg blev klogere, meget klogere på Astrid efter at have læst Jens Andersens biografi om Astrid Lindgren :” Denne dag, et liv”.

Men den lovende karriere fik en brat ende i august 1925, da det ikke længere lod sig skjule, at Vimmerby Tidendes journalistelev var gravid. Det betød dengang: ”Flygt og fød, eller bliv og bring skam over familien.”

Astrid var datter af forpagterparret på præstegården i Vimmerby, Småland. En position, der hævede familien Ericsson betydeligt over almindelige bønder og byboer. Faderen var en respekteret landmand og kirkeværge og havde forskellige kommunale tillidshverv. Det samme havde hans myreflittige, intelligente hustru. En blændende dygtig organisator af den store husholdning på Näs med fire børn, bedsteforældre og et større tyende og samtidig engageret i Vim-

Jeg vil ikke røbe, hvem faderen var. Læs selv! Barnet ville Astrid have, men ikke barnets far. For hende var barnets vel altid det allervigtigste. Den unge mor måtte gruelig meget igennem. Astrid fandt en løsning, men den var følelsesmæssigt hård, og hun var fattig som en kirkerotte de første år som alenemor. 2


Da sønnen er tre år, kan det endelig lade sig gøre at få Lasse hjem. Astrid Lindgren er MEGET klog på, hvor vigtige barnets første leveår er for dets udvikling. Der er ingen tvivl om, at disse år har betydet rigtig meget for Astrids forfatterskabs syn på børn, der er faderløse, ensomme og ulykkelige.

trods store sorger og et vist melankolsk sind. Hun har doneret millioner af kroner til folk i nød og hjulpet lige så mange med hjertevarme og gode breve. Hun siger så mange livskloge ting i de utallige interviews, hun har givet, i det utal af breve, hun har skrevet og som er bevaret, i de mange dagbøger og optegnelser, hun har efterladt.

Astrid bliver gift med sin kontorchef, Sture Lindgren. Familien forøges med en datter. Så længe børnene var små, var Astrid hjemmegående, passede sine pligter, legede med sine børn og fortalte massevis af historier og eventyr for dem. Astrid Lindgren er i stand til at gå ind i et barnesind og fortolke virkeligheden med barnets logik. Det nye i børnelitteraturen er ikke kun at skrive om konkrete, genkendelige børn i en konkret, genkendelig hverdag. Det var også måden, hun gjorde det på. Ikke som i tidligere tiders børnelitteratur, men på barnets præmisser, for at skildre det, der lå bag børns tanker og handlinger..

Astrid Lindgren kan stadig være til stor inspiration for præster, lærere, forældre, ja alle opdragere. Og til stor trøst og støtte for store og små! Jens Andersen har brugt adskillige år på research-arbejde. Det er der kommet denne fantastiske bog ud af, som jeg varmt kan anbefale. - Mette Fredslund

Astrid Lindgren oplevede meget i sit lange liv. Var meget taknemmelig 3


Kirke for de små

Minikonfirmand

~ Gudstjenester i børnehøjde ~

Minikonfirmand er et tilbud til alle 3. og 4. klasseselever i vore sogne. Her er vi praktiske og kreative med kristendom, og får en grundlæggende viden om det at tro, eller dåbsoplæring kan man kalde det. Det er et tilbud alle kan benytte uanset, om man ønsker at blive konfirmeret eller ikke, men det giver viden om, hvorfor man bliver konfirmeret.

Vi inviterer til gudstjenester for dagplejebørn og børnehavebørn – forældre og bedsteforældre er også meget velkomne. Gudstjenesterne varer ca. ½ time, og vi lægger fokus på sang og sanglege. Vi synger både salmer og kendte børnesange. Præsten fortæller ganske kort om højtiden, og vi beder Fadervor sammen.

I mere end 20 år har det været frivilligt, om menighedsrådene ville tilbyde minikonfirmandundervisning i et sogn. I 2004 blev der første gang tilbudt minikonfirmandundervisning i Hunderup, og det har været fulgt op flere gange af tilbud i både Hunderup og Vilslev. Der er så mange positive resultater af undervisningen rundt om i landet, at Kirkeministeriet i efteråret 2014 har ændret reglerne, så det nu er et krav, at alle pastorater skal tilbyde undervisning af minikonfirmander.

Påske: Tirsdag d. 24. marts kl. 10 i Vilslev kirke. Onsdag d. 25. marts kl. 9.30 i Hunderup kirke Pinse: Tirsdag d. 12. maj kl. 10 i Vilslev. Onsdag d. 20. maj kl. 9.30 i Hunderup Høst: Tirsdag d. 8. september kl. 10 i Vilslev. Onsdag d. 16. september kl. 9.30 i Hunderup Jul: Tirsdag d. 8. december kl. 10 i Vilslev. Onsdag d. 16. december kl. 9.30 i Hunderup.

Hos os er forløbet i år planlagt til at ligge i efterårsferien, uge 42, sådan at vi tirsdag og onsdag (d. 13.-14. oktober kl. 9-12) er i Vilslev, torsdag og fredag (d. 15.-16. oktober kl. 9-12) er i Hunderup. Det er gratis at deltage, og man tilmelder sig hos præsten på om@km.dk I år ligger minikonfirmandundervisningen i efterårsferien, det er måske ikke

Fra fastelavn i Hunderup 2015 4


det mest hensigtsmæssige, så vi vil meget gerne høre fra jer forældre, hvornår I synes det passer jer bedst, så vi kan ændre tidspunktet fremover.

Salmemaraton

Juniorkonfirmand Der afholdes en lejr i Hunderup fredag og lørdag, d. 11.-12. september for 6. klasses-eleverne fra Vilslev-Hunderup pastorat. Det sker som optakt til konfirmationsforløbet i 7. klasse. Søndag d. 7. juni holder præsten møde med forældrene om de praktiske opgaver til lejren. Salmemaraton går ud på, at man møder op i en kirke kl. 17.00, synger 10 salmer (der kort præsenteres) og drikker en kop kaffe kl. 17.45. En hyggelig og god måde at lære nye salmer på.

Konfirmationsforberedelse foregår i Vilslev konfirmandstue hver torsdag kl. 7.45-9.10. Vi starter op med en rystesammendag lørdag d. 26. september, og selve forløbet begynder torsdag d. 29. oktober. Der kører en bus fra Købmanden i Hunderup til konfirmandstuen og derfra til Bakkevejens Skole.

Find en folder i din kirke! Dato

Dag

5/8

Onsdag Ribe domkirke

17/8

Onsdag Obbekær kirke

3/9

Torsdag Darum kirke

17/9

Torsdag Jernved kirke

har på nuværende tidspunkt syv deltagere.

29/9

Tirsdag

Næste møde er hos mig Kongeådal 7, den 7. september kl 14.30. Interesserede kan melde sig hos mig på 75 43 12 40.

29/10 Torsdag Roager kirke

Venlig hilsen, Roll Præstegaard

10/12 Torsdag Vilslev kirke

Læsekredsen

13/10 Tirsdag

Kirke

Skt. Ansgar, Bramming V. Vedsted kirke

11/11 Onsdag V. Nykirke 25/11 Onsdag Seem kirke

5


Dato

Kirkedag

Tid

Dato

Kirkedag

Tid

7/6

1. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30*

7/6

1. s.e. Trinitatis

14/6

2. s.e. Trinitatis

Kl. 11

14/6

2. s.e. Trinitatis

21/6

3. s.e. Trinitatis

21/6

3. s.e. Trinitatis

28/6

4. s.e. Trinitatis

28/6

4. s.e. Trinitatis

5/7

5. s.e. Trinitatis

5/7

5. s.e. Trinitatis

12/7

6. s.e. Trinitatis

12/7

6. s.e. Trinitatis

19/7

7. s.e. Trinitatis

19/7

7. s.e. Trinitatis

26/7

8. s.e. Trinitatis

26/7

8. s.e. Trinitatis

2/8

9. s.e. Trinitatis

2/8

9. s.e. Trinitatis

Kl. 11

9/8

10. s.e. Trinitatis

Kl. 11

9/8

10. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30*

15/8

lørdag

Kl. 11 1

15/8

lørdag

16/8

11. s.e. Trinitatis

16/8

11. s.e. Trinitatis

Kl. 11

23/8

12. s.e. Trinitatis

Kl. 11

23/8

12. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30

30/8

13. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30

30/8

13. s.e. Trinitatis

Kl. 11

6/9

14. s.e. Trinitatis

Kl. 11

6/9

14. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30*

13/9

15. s.e. Trinitatis

Kl. 9.30*

13/9

15. s.e. Trinitatis

Kl. 11

Ingen Kl. 11 Ingen Kl. 11 Ingen Kl. 11 Ingen

Ingen

International gudstjeneste, hvor hele gudstjenesten foregår på engelsk.

Kl. 11 Ingen Kl. 11 Ingen Kl. 11 Ingen Kl. 11 Ingen

Ingen

I sommertiden kan man benytte lejligheden til at gå til gudstjeneste i en nabokirke, hvis der ingen er i hjemsognet. Det kan være i pastoratets anden kirke, men det er også en lejlighed til at høre andre præster i de øvrige omkringliggende kirker.

1

En stjerne (*) viser, der er kirkekaffe. En node (♪) viser, når koret medvirker til gudstjenesten. 6


AKTIVITETER i PASTORATET Dato

Tid

Sted

Aktivitet

5/6

14.00

Riber Kjærgaard

Grundlovsmøde. Tale v. Peter Orry

7/6

12.00

Samlingssalen

Møde om juniorkonfirmandlejr (se side 5)

23/6

20.30

Børnetoften

Sankt Hans. Båltale v. Allan Sørensen

24/8

19.00

Vilslev Kirke

Kirkegårdsvandring (se side 11)

25/8

17.00

Konfirmandstuen

Kirkekoret starter op (se side 9)

8/9

10.00

Vilslev kirke

Kirke for de små (høst) (se side 4)

11/9

Hunderup Hallen

Juniorkonfirmandlejr (se side 5)

12/9

Hunderup Hallen

Juniorkonfirmandlejr (se side 5)

Hunderup kirke

Kirke for de små (høst) (se side 4)

Hunderup Hallen

Konfirmanddag (se side 5)

16/9

9.30

26/9 Uge 42 9-12

Minikonfirmand (se side 4-5)

Kontakter i Vilslev Kirke

Kontakter i Hunderup Kirke

Formand Holger B. Lauridsen 7543 1105, holger_bilde@hotmail.com Kirkeværge Else Maria Olesen 7543 1462, forbro@privat.dk Graver Jørn Th. Friis 5126 0290, vilslevkirke@bbsyd.dk

Formand Lena Randrup 7517 3097, randrupxlassen@gmail.com Kirkeværge Jan S. Christensen 7517 2478, ljsc58@gmail.com Graver Lone Bruun , 2982 4752, hunderupkirkegaard@hotmail.dk

Organist Dorte Grangård Olesen 7545 3009 dortegrangaard@mail.dk Kirkesanger Hanne Præstegaard 7543 1240 hanne@priestyard.dk Sognepræst Ole Madsen 7543 1059 om@km.dk

Aktiviteter på Karstensminde, Gredstedbro Kontakt Inger Marie Mikkelsen, im@mikkelsen.mail.dk, tlf. 7543 1004, formand for Venneforeningen Karstensminde for flere informationer. 7


Konfirmander 2015

Foto: Palma Hørdum, palmapics.dk

Konfirmeret i Vilslev kirke søndag d. 26. april 2015: Søren Vaaben Klausen, Lene Kjærgaard Lauridsen, Natalie Aakjær Leth, Simone Sørensen, Kasper Tell , Ida Zornig Thuesen

Konfirmeret i Hunderup kirke søndag d. 3. maj 2015: Joakim Nørrevang Bertelsen, Anne Kirstine Aagaard Bjergmark, Jonas Ellegaard Burmeister, Sebastian Held, Andreas Vejrup Knudsen

Guldkonfirmander (1965-holdene)

Guldkonfirmander i Hunderup: Karen Louise Andersen, Elly Møller Sørensen, Marie Juhl Jessen, Tove Jensen, Bent Pedersen, Niels Jørn Hollænder, Søren Karlo Tækker, Hans Gry Rasmussen, Kjeld Johan Tønder, Frank Steinecke Andersen, Poul Jensen Møller, Hans Laugesen Møller

Guldkonfirmander i Vilslev: Nancy Petersen, Lydia Agnete Andersen, Lene Sørensen, Elisabeth Friis, Inge-Lise Tygesen, Anne-Grete Johnsen, Carsten Truelsen Clausen, Frans Nielsen Frøsig, Preben Mogensen Møller, Svend Hansen, Leo Ditlevsen, Bent Bolding Thomsen, Stefan Bromerholm 8


Orglet i Hunderup Kirke Søndag d. 1. februar var der barnedåb og ovenikøbet fejrede vi Kyndelmisse med Kirkekor og hidkaldt guitarist til lejligheden. Kirken var med andre ord fuld af mennesker. Da jeg tændte for orglet og trykkede tangenterne ned, lød der kun en forkølet rallen, før det døde helt ud. Dåbsbarnets far var heldigvis elektriker, så han kiggede i el-skabe og tjekkede sikringer, men lige lidt hjalp det. Vi fjernede så orglets sidepanel og kiggede ind med en lommelygte. Der var problemet! En gennemhullet blæsebælg! Der havde været mus på spil for første gang i orglets historie! Heldigvis havde vi el-klaveret, så der blev musik og sang alligevel. Siden er orglet blevet skilt ad, blevet renset, behandlet for borebiller, og det har fået to nye blæsebælge. Både bælgen til tangenterne samt bælgen til baspedalerne var bidt i stykker. Nu prøver vi at holde musene væk ved hjælp af fælder og gift, men en ny susen fra basbælgen tyder desværre på, at det ikke er nok. Orgelbælge er lavet af fåreskind, hvilket åbenbart er en lækkerbisken for en sulten mus, så gode råd til hvordan vi holder musene fra orgelbælgene modtages gerne! - Dorte Grangård Olesen

Kirkekor Kunne du tænke dig at synge med i Kirkekoret i den nye sæson, så er der stadig ledige pladser! Vi øver hver anden tirsdag i ulige uger fra kl. 17.00 – 18.30 i Vilslev Præstegårds konfirmandstue (adressen er: Vilslevvej 67, Vilslev, 6771 Gredstedbro). Første øvedag efter sommerferien er tirsdag d. 25. august kl. 17.00. Hør nærmere eller tilmeld dig hos organist og korleder Dorte Grangård Olesen på tlf. 21 74 30 10, mail: dortegrangaard@mail.dk

9


Døbte

Viet

I Vilslev kirke blev Rose Marie Barlo Hollbaum Vinther døbt d. 22. februar.

Lørdag d. 14/2 2015 blev Shiyu Chen og Joachim Jakobsen viet i Hunderup kirke.

I Vilslev kirke blev Valdemar Gildsig Poulsen døbt d. 22. marts.

Bisat og begravet I Hunderup kirke blev Martha Jensine I Vilslev kirke blev Alfred Hulgaard Christensen døbt d. 22. marts.

Madsen begravet d. 20. februar. I Hunderup kirke blev Rigmor Ingvartsen begravet d. 21. april.

I Hunderup kirke blev Nova Pors Sagen døbt d. 5. april

Billeder

Vi vil gerne bringe et billede i kirkebladet af dem, der bliver døbt eller viet, så send gerne et foto til præsten Ole Madsen på om@km.dk

I Vilslev kirke blev Karlo Bejning Højslet døbt d. dåb 5. april

Info om vielse, dåb, begravelse?

.

På personregistrering.dk kan man se hvilke oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med vielse, dåb, begravelse samt navneændringer og meget andet.

I Vilslev kirke blev William Lund Bejning døbt d. dåb 5. april.

Man kan også ringe til præsten og høre mere, og f.eks. aftale dato og tidspunkt for dåb, vielse og begravelse. 10


Sogneudflugt til zeppelinere, kirker og statsfængsel

Forventningens glæde var stor, da en stopfyldt Darum-bus drog mod nye eventyr. Denne gang gik sogne-eventyret sønder på for at høre nye fortællinger om mennesker i krig og fred. Vi besøgte blandt andet et museum for zeppelinere og andet krigsudstyr fra Første Verdenskrig, og den nyrestaurerede Løgumkloster kirke. Desuden så vi de mange renoverede boliger i Ballum, og Renbæk Statsfængsels nye kirke. Efterhånden som dagen skred frem mod aftensmad på Brøns Kro, brød solen mere igennem, og vi oplevede for en stund den gode side af det danske forår. Fotoet er taget foran den nye kirke i Renbæk Statsfængsel, som A.P. Møller fonden støttede med omtrent 13 millioner kroner. Menighedsrådene takker for en rigtig fin tur med godt selskab og positiv stemning, og vi ser frem til næste års sogneudflugt. Gad vide, hvor vi så skal hen?

Kirkegårdsvandring Vi ser på grave og gravsten på Vilslev Kirkegård mandag d. 24. august kl. 19, og fortsætter i konfirmandstuen, hvor vi kan varme os på kaffen og høre fortællinger om sognets forfædre. Vel mødt!

11


Huskekalender Grundlovsmøde fredag d. 5. juni kl.

Vil du have besøg af præsten?

14 på Riber Kjærgaard. Tale ved Peter Orry. Salg af kaffe og kage.

Jeg kommer meget gerne på besøg. Det kan f.eks. være til alvorlige eller uformelle samtaler, og der er også mulighed for hjemmealtergang. Jeg tager også gerne ud til plejehjem og sygehuse. Præstedøren er også åben, og jeg giver gerne en kop kaffe, hvis man kigger ind. Mvh sognepræst Ole Madsen

Sankt Hans d. 23. juni kl. 20.30 å Børnetoften, Vilslev. Tale ved Allan Sørensen. Salg af kaffe og kage.

International

gudstjeneste

lørdag d. 15. august kl.11 i Vilslev kirke. Alt foregår på engelsk, såvel salmesang, prædiken og altergang.

Kirkegårdsvandring mandag d. 24. august kl. 19 på Vilslev kirkegård med kaffe i konfirmandstuen.

Kirkekoret starter op i Vilslev konfir-

For børn og unge Babysalmesang i Gredstedbro kirke torsdage i oktober kl. 10-12. Kirke for de små Høst: Tirsdag d. 8. september kl. 10 i Vilslev. Onsdag d. 16. september kl. 9.30 i Hunderup. (side 4) Minikonfirmand for 3.-4. klasse i uge 42 , d. 13.-16. oktober (side 4) Juniorkonfirmand-lejr for 6. klasse d. 11.-12. september (side 5)

mandstue tirsdag d. 25. august kl. 17 (se side 5) - der er flere ledige pladser.

Konfirmand-dag for 7. klasse d. 26. september (side 5)

På side 6 og 7 findes en oversigt over gudstjenester og aktiviteter i kirkerne lige til at hænge op på opslagstavlen.

Kirkebladet redigeres af sognepræsten og udgives af menighedsrådene. Opsætning og digitalprint Kopi & Print, Bramming www.kxp.dk