Kongeåpastoratets kirkeblad nr. 11, efteråret 2020

Page 1

KONGEÅPASTORATET GREDSTEDBRO · HJORTLUND · HUNDERUP · JERNVED · VILSLEV DEN EVANGELISK-LUTHERSKE FOLKEKIRKE SIDEN 1849

SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER 2020

1


Indhold Forord......................................................3

Kirke-koncert: Cohen i kirken ...............24

Seniorkonfirmandernes tur til Århus .......6

Allehelgen i Kongeåpastoratet.................25

Nyt fra Hjortlund menighedsråd..............7

Foredrag i Sognehuset: ”Slip livet løs”.....25

Konfirmationer i juni 2020......................8

Studiekreds i Vilslev præstegård..............26

Konfirmationer i september 2020...........10

Genåbning af Hunderup Kirke ved festgudstjeneste................................27

Udendørs konfirmation .........................11 Præsentation af vikaren...........................12

Skolekor synger os i julestemning ..........27

25 års jubilæum......................................13

Adventsgudstjeneste i Gredstedbro Kirke..................................28

Indsættelse..............................................14

Decemberkoret.......................................28

Onsdagsklub..........................................15

Billede af Vilslev Kirkegård.....................29

Sangaften med Kristian la Cour..............15

Konfirmationsforberedelse 2020-2021.... 29

Gudstjenester i Kongeåpastoratet for september, oktober, november 2020.......16

Kirkebogen ............................................30

Kirke for de små ....................................18 Brætspilscafé ..........................................18 Høstgudstjeneste på Kjærgård Landbrugsskole ......................19 Valg til menighedsråd ............................19 Filmaften i Sognehuset ..........................20 Høstgudstjeneste i Gredstedbro kirke.....20 Høstgudstjeneste i Vilslev Kirke.............21 Babysalmesang.......................................22 Børnekor i Sognehuset ..........................23 Sangaftener i Vilslev konfirmandstue......23 2

Ferie og orlov ........................................31 Da vi stadig lever i uforudsigelige tider pga. corona, skal vi gøre opmærksom på, at arrangementer og gudstjenester i dette kirkeblad kan risikere at blive aflyst eller ændret. I skrivende stund, må der til gudstjenester med fællessang i kirkerne kun være: 16 kirkegængere i Gredstedbro, 18 i Hjortlund, 28 i Jernved og 32 i Vilslev (Hunderup Kirke er stadig lukket pga. restaurering, så der er antallet endnu ikke udregnet). Hold derfor øje med opslag på facebook, og hvor du ellers holder dig orienteret om gudstjenester og kirkelige aktiviteter. Katrine Gaub og Ole Witte Madsen


Hvorfor går præsten til gudstjeneste i sin ferie? Når dette kirkeblad udkommer, er jeg på en 13-ugers forældreorlov, og i den periode skal jeg hverken forberede eller holde prædikener. Det er første gang, at jeg i så lang en periode ikke skal stå for gudstjenester, men så kan tiden jo bruges til at gå til gudstjeneste som menigmand. For mig er det ganske naturligt at bruge søndag formiddag på at gå til gudstjeneste – også selvom jeg ikke er på arbejde. I skrivende stund har jeg stadig sommerferie, og vanen tro er vi taget i vort sommerhus på Kegnæs. Fra Vilslev præstegård tager det ca. 2 timer at køre dertil. Fra vi kører ind i den sydøstlige del af Jylland ændrer landskabet sig fra det velkendte vestjyske flade til det eksotisk bakkede. Når vi kommer til sydspidsen af Als, kører vi over Drejet, der er et smalt stykke med Hørup hav på den ene side og Flensborg Fjord på den anden. Hertil lokkes turister i al slags vejr som myrer om søde sager. Vi plejer at sige, at solen altid skinner på Kegnæs. Det er ikke en faktuel sandhed, men en følelse af, at her er bare rart at være; her kan vi slappe af og sænke skuldrene. Det tager ca. 10 minutter at køre fra Drejet til vort sommerhus, og når vi kører ind ad indkørslen, ser vi straks efter frugter på det store figentræ ved husets sydgavl, og når vi stiger ud af bilen, mødes vi af duften fra de søde skovjordbær, der gror som effektivt bunddække ved husets østside. Med bilen tømt for alle pakkenelliker, går vi en tur i haven for at se stærene mæske og æde sig fordærvede i de røde kirsebær fra det omkring 60-år gamle træ bagerst i haven. Vi går videre og indsnuser rosendufte fra bedene i husets forhave, ser til æbletræerne, hindbær-, solbær-, stikkelsbær- og ribsbuske samt alle de andre skønne blomster og planter, der vokser så frit og frejdigt og er med til at lægge en dæmper på hverdagsstress og -jag. Sommerhuset er byg-

get i 1959 og tager imod os med edderkoppespind og en fornemmelse af tidslomme. Det sommerhus er vort lille smørhul, og her holder vi af at tage til for at lade op. Her går hverdagene med at læse krimier, luge, omplante og beskære i haven, hygge med slik og film, gåture med barnevogn (bl.a. til campingpladsen efter is), badning på den nærliggende strand og andre aktiviteter, der ikke bringer pulsen alt for højt op. Når det bliver søndag, trækker det dog i mig for at komme til kirke og gudstjeneste – også selvom jeg ikke skal være i centrum som præsten i den sort-hvide embedsdragt, der var moderne i 1600-tallet. Så går vi til Kegnæs Kirke, - en lille tur på en halv time -, der er en sognekirke ligesom så mange andre sognekirker i Den danske Folkekirke. Kirken blev opført i 1615 af hertug Hans den yngre af Sønderborg (søn af kong Christian 3. af Danmark). Grundstenen blev nedlagt 24. juni, Sankt Hans Dag, og kirken er derfor opkaldt efter Johannes Døberen. Kirken ligner umiddelbart en typisk, hvidkalket, dansk sognekirke, men indvendigt er den noget anderledes udsmykket, end vi kender det fra Kongeåpastoratets kirker. Det mest iøjnefaldende er adskillelsen mellem koret og skibet, hvor der er opsat et gitter og (ligesom i Jernved) et stort krucifiks, hvor Jesus hænger og kigger ned på dem, der går til alters, og i Kegnæs Kirke går man under korset, hvor (jomfru) Maria og Maria Magdalene begræder Jesu død. Ved siden af prædikestolen er der to timeglas, der stammer fra en tid uden armbåndsure, hvor præsten skulle mindes om at holde sine taletid inden for nedløbningen af sandet i de to glas. Under første salme er der indsamling (kollekt), og i den forbindelse går kirketjeneren rundt med en klingpung! I gamle dage kaldtes den også en 3


vækkestok, fordi man nemt kunne prikke til den sovende kirkegænger med stokken, selvom denne sad inderst på bænken. I Kegnæs Kirke er stokken udstyret med en lille klokke, som kirketjeneren pædagogisk kan ringe med, for at få opmærksomhed på indsamlingen. Det er et at de få steder i landet, hvor man stadig bruger klingpungen, men den tages godt imod, for der indsamles årligt mellem 10-12.000 kr., der fordeles ligeligt mellem udvalgte støtteprojekter, herunder julehjælp i sognet. Kunne det mon også fungere i vore sogne med indsamling ved klingpung?

Nadverritualet er noget anderledes end det, vi kender fra vore kirker, og det kommer bag på os hver gang. Sognepræsten, Hans Havelund, messer nadverritualet, der følger det, vi kalder nadverritual C, og som kan findes bagerst i salmebogen. Han har været præst der i efterhånden 12 år og fik ret hurtigt derefter indført at bruge nadverritual C, da han synes, den er smukkere og ligger nærmere oldkirkelig tradition, og at messetonerne det ritual ligger bedre for hans stemme. Der er desuden den særlige tradition på Kegnæs, at menigheden går syngende til alters (det går så vidt vides helt tilbage til pastor Hans Ivar Madsen, der tiltrådte i 1960). Menigheden synger de tre vers i salme 464 Jeg kommer Herre på dit ord. Til sammenligning er der (endnu?) ingen, som messer nadverritualet i Kongeåpastoratets kirker. I Vilslev anvendes nadverritual A, hvor præsten oplæser en del tekster og bønner, og hvor hverken menighed eller præst, mens vi i de andre kirker (Gredstedbro, Hjortlund, Hunderup og Jernved) bruger nadverritual B, hvor vi bl.a. sammen synger salme 439: O, du Guds Lam. Jeg er glad for at opleve forskellene både i Kegnæs og i vore kirker i pastoratet. Forskellene er med til at åbne øjnene for, hvad vi selv har, og åbne sindet for overvejelserne om, hvorvidt vi har det godt nok?

4


Gør vi det godt nok? Sådanne spørgsmål dukker op hos mig, når jeg er til gudstjeneste og på besøg i andre kirker. Hver sognekirke bestyres af et lokalt menighedsråd, der bl.a. tager sig af vedligehold af kirkebygningen og kirkegården. Helt konkret skal de holde opsyn med kalkning af kirken, varmestyringen, lyd­anlæg, lysforhold, kirkegårdens udvikling, gravsteder, priser osv. og skal beslutte, hvad indsamlingen af penge i kirken skal gå til, hvornår der skal ringes med kirkeklokkerne og meget andet. Der er mange store og små ting, der skal tages hånd om, så det hele fremstår godt og velholdt både inde som ude. Ved gudstjenester og kirkelige handlinger er det sognepræstens opgave at sørge for, at alting går, som det skal; salmerne skal vælges, prædiken skal skrives, mens kirketjeneren står bag oppyntning, rengøring og klargørelse til gudstjenesten. Organisten og kirkesangeren øver sig på salmer og melodier, så menighedens fællessang understøttes på bedst mulig måde. Jo, der skal klares meget arbejde i kulissen, før kirkedøren kan åbnes. Når kirkedøren åbnes søndag formiddag, så går vi til gudstjeneste for at synge sammen med andre og for at få de største ord til vores liv og tilværelse, hvor små vi end er, og hvor vi end befinder os – forskellige som vi jo er på forskellige steder. Som præst i fuldt ornat er jeg også – måske endda først og fremmest - kirkegænger, derfor holder jeg af at sætte mig på kirkebænken i løbet af gudstjenesten for at vise, at jeg ikke er mere end andre i kirken. Når jeg i min ferie går til gudstjeneste, får jeg endelig mulighed for at høre andre prædike; høre andres overvejelser og tanker om de gamle tekster, der får nyt liv i nye sammenhænge på en ny måde i det liv, jeg lever. Det er altså til personlig opbyggelse, at jeg går til gudstjeneste – både som en del af mit arbejde – og når jeg holder ferie. Kan præsten opdele sin tid mellem arbejde

og fritid? Måske – men kun ligesom f.eks. en landmand. Nok kan man lægge arbejdstøjet, men man kan ikke lægge det fra sig, som man bruger størstedelen af sit liv, sin tilværelse og hverdag på. Nå, hvorfor går præsten så til gudstjeneste i sin ferie? Fordi jeg i kirken finder noget, der ikke findes andre steder; fordi jeg ved gudstjenesten oplever, at sorgen finder trøst, og at sjælen finder ro - i kirken er der rum og tid til at tro. Det er som om, gudstjenestens sange, bønner og prædiken sætter mig på plads i tilværelsen (igen). Der sker som regel meget i løbet af tiden mellem to søndage, og nogle uger går alt bare skævt, andre uger går alting glat. Uanset hvordan jeg har det, når jeg sætter mig på kirkebænken, er der noget i løbet af gudstjenesten, der oplyser, opliver og opfrisker mig. Kort sagt: Livet bliver bare større, når man har med Gud at gøre. Ole Witte Madsen 5


Seniorkonfirmandernes tur til Århus Fredag den 19. juni tog vi på seniorkonfirmandtur til Jelling og Århus Fredag eftermiddag tog vi en bus til Jelling, hvor vi lærte om Jellingestenene og deres historie. Vi hørte også om Harald Blåtand og Gorm den gamle. Efter rundturen i Jelling fik vi aftensmad, som bestod af sandwich fra Det Lille Bageri i Bramming. Da vi havde spist vores aftensmad, kørte vi mod Århus. Da vi nået frem til Århus tjekkede vi ind på Hostel Sleep In, som var det vandrehjem, vi skulle overnatte på. Aftenen sluttede med gåtur på havnen og senere spil og kage i vandrehjemmets fællesstue. Lørdag startede kl. 7:30 med morgenmad og derefter rundvisning i Vor Frue katolske kirke, hvor vi fik et indblik i den katolske tro. Her fik vi også velsignet vores fremtid. Der6

efter gik turen mod kvindemuseet, hvor vi kunne få lov til at sidde i den gamle byrådssal og se forskellige udstillinger såsom: Køn redelighed og Pigernes og drengenes historier. Efter vores besøg på Kvindemuseet havde vi fritid, hvor vi fik noget frokost; menuen stod for nogle af os på McDonald’s. I den tid vi havde fri leg, var vi b.la. i Magasin og oppe på Salling rooftop, hvor man kunne se ud over hele byen. Efter vi havde haft lidt fritid skulle vi i en anden Vor Frue Kirke, som egentligt bestod af tre kirker. En af de tre kirker var Kryptkirken, som er en gammel stenkirke fra år 1060. Kirken blev opdaget i 1955 under en renovering. I Vor Frue Kirke så vi den smukke altertavle, lavet af den dansk-tyske Claus Bergs i 1525-30. Kl. 15-


20 var vi i Tivoli Friheden, hvor vi spiste aftensmad og fik prøvet frit fald og loops. Her blev der også vundet så mange bamser, at der var en ekstra til præsten. Herefter vendte vi snuden hjem til vandrehjemmet, senere stod på den gåtur til Netto, hvor der blev købt slik til hygge om aftenen. Søndag startede med morgenmad kl. 9. Derefter skulle vi til gudstjeneste i Århus domkirke, og her var også selveste dronning Margrethe med. Efter gudstjeneste med dronningen kørte vi videre til Bazar Vest, hvor der blev spist pizza og købt frugt. Derefter gik vi til Fredens Moske, hvor vi mødtes med vores guide, som skulle fortælle os om den muslimske tro og fællesskab. Han fortalte os også lidt om, hvordan det var at leve som muslim i det danske samfund og

hans holdning til Rasmus Paludan. Her fik vi også få lov at se, hvordan en muslimsk bøn foregår. Vi lærte også lidt om de fem søjler i den muslimske tro, som består af: Trosbekendelsen (shahada), de daglige bønner (salat), betale en del af sine penge til gode formål (zakat), faste under ramadan (sawm) og pilgrimsrejsen til Mekka (hajj). Da vi havde været i Fredens Moske begyndte vi at køre hjemad, og gjorde et stop ved Vejle McDonald’s, hvor der blev købt is og drikkelse til hjemturen. Alt i alt har det været en meget hyggelig tur med godt selskab, og vi har fået en masse ny viden om de forskellige trosretninger. Det var især meget spændende og smukt at være i den katolske kirke, synes vi. Freja Thorø Nielsen og Marie Lund

Nyt fra Hjortlund menighedsråd

Nu er personale-faciliteterne ved Hjortlund Kirke endelig færdige efter en større renovering, som var hårdt tiltrængt. Nu mangler kun lidt møbler. Pia Skov, Hjortlund MR 7


Konfirmationer juni 2020 Konfirmationer i 2020 er på ingen måde, som de plejer. Efter nedlukningen i marts blev konfirmationerne flyttet, i Kongeåpastoratet som mange andre steder til juni. Konfirmanderne fortsatte med at have online-konfirmationsforberedelse, men som tiden gik, blev det også klart, at heller ikke konfirmationerne i juni ville blive, som vi ønskede det. Efter grundige overvejelser valgte konfirmanderne i Hjortlund-Jernved-Gredstedbro sammen med deres familier, hvornår de gerne ville konfirmeres – ud fra det vi på daværende tidspunkt havde at holde os til. 8 konfirmander valgte at fastholde deres konfirmationer i juni, så den 7. juni blev 1 konfirmeret i Jernved Kirke, og den 14. juni blev 7 konfirmeret i Gredstedbro. Da vi den 14. juni stadig ikke måtte være ret mange inde i Gredstedbro Kirke (og i skrivende stund er det stadig 16 kirkegængere), fik vi opstillet et stort telt lige ved siden af kirken, så konfirmationen kunne holdes udendørs, og hver konfirmand kunne have 7 familiemedlemmer med. ’Gredstedbro Teltkirke’ opstod på få dage smukt pyntet og med rustikt alter og dannede rammen for konfirmandernes bekræftelse på deres dåb. Stor tak skal lyde til vores gravere Laila og Metha for deres indsats, så dette kunne lade sig gøre! Og stort tillykke til juni-konfirmanderne! Sognepræst Katrine Gaub

8


Følgende blev konfirmeret den 14. juni 2020 i Gredstedbro, bagerst fra venstre: Eva Hvid Olesen, Alberte Ølgaard Schulz, Ida Bertram Tornbjerg, Julie Aarhus Jensen og Lea Schulz Sørensen - forrest fra venstre: Lucas Mathias Nielsen og Steen Werner Severin.

Nicolaj Choe Olesen blev konfirmeret den 7. juni 2020 i Jernved Kirke. 9


KONFIRMATIONER I SEPTEMBER 2020 Konfirmandliste – Hjortlund

Følgende konfirmander skal konfirmeres i Hjortlund Kirke søndag den 13. SEPTEMBER 2020 kl. 9.30. Hilsner og telegrammer kan afleveres på dagen fra kl. 8.30 i våbenhuset, hvor der står én til at tage imod og holde opsyn med hilsner, gaver og telegrammer. Signe Frandsen, Kjærmarken 17, 6771 Gredstedbro Sofie Skou Henriksen, Hjortlundvej 112, 6771 Gredstedbro Aksel Gram Larsen, Hjortlundvej 76, 6771 Gredstedbro Majbritt Bornhøft Laursen, Hjortlundvej 52, 6771 Gredstedbro

Konfirmandliste – Jernved

Følgende konfirmander skal konfirmeres i Jernved Kirke søndag den 13. SEPTEMBER 2020 kl. 11.00. Hilsner og telegrammer kan afleveres på dagen fra kl. 10.00 i våbenhuset, hvor der står én til at tage imod og holde opsyn med hilsner, gaver og telegrammer. Gry Nedergaard Bramsen, Holtsagervej 13 A, 6771 Gredstedbro Caroline Burkal Smidt, Kirkebakken 29, 6771 Gredstedbro

Konfirmandliste – Gredstedbro

Følgende konfirmander skal konfirmeres i Gredstedbro Kirke søndag den 20. SEPTEMBER 2020 kl. 10.30. Hilsner og telegrammer kan afleveres på dagen fra kl. 9.30 i kapellet ved kirken, hvor der står én til at tage imod og holde opsyn med hilsner, gaver og telegrammer Patrick Burgdorff Jørgensen, Majsmarken 9, 6771 Gredstedbro Patrick Leif Kurt Burgdorff Larsen, Rugmarken 5, 6771 Gredstedbro Oskar Berg Lauesen, Gulerodsmarken 4, 6771 Gredstedbro Laura Madeline Madsen Philipsen, Sennepsmarken 9, 6771 Gredstedbro

10


UDENDØRS KONFIRMATION I HUNDERUP 2020 er et år som ingen glemmer lige med det samme. Corona ramte Danmark, og det ramte også konfirmationerne, og med alle de restriktioner i forbindelse med Covid-19, tog vi et utraditionelt valg og det var skønt, at der var opbakning fra præsten Ole Witte Madsen og kirkens side. I år var der kun 2 konfirmander (Nicole og Josefine) og pigerne var hurtigt enige om, at de ville konfirmeres inden næste skoleår 2020-2021. Nicole havde også et ønske om, at det gerne måtte være i den kirke, hvor hun er døbt, og den kirke hun hører til, altså Hunderup Kirke, og det måtte meget gerne være Ole Witte Madsen der skulle stå for konfirmationen, da det var ham, hun havde gået til konfirmationsforberedelse ved. Men da vi vidste, at kirken var lukket pga. renovering, skulle vi derfor finde et alternativt sted i stedet for inden for i kirken. Så derfor tog vi en snak med Ole om, hvordan det kunne gøres, og han hørte på pigernes ønsker. Konfirmationsceremonien fandt sted på det lille Søndag den 12. juli kl. 13 blev Josefine Jæger græsstykke på kirkegården, lige ved siden af og Nicole Tækker Jepsen konfirmeret på en kirken under de store træer. Graverne havde græsplæne ved i Hunderup. gjort det fint med blomster og alt det, der hører til ved sådan en ceremoni. For os var det helt naturligt, at det foregik udenfor, når nu kirken var lukket. Det blev en fin oplevelse, alt var roligt, og det blev en meget intim ceremoni med en rolighed over det. Det, at høre musikken og at synge uden for sammen med blæsten, bladenes raslen i træerne og fuglefløjt, var kun hyggeligt. Ja, det blæste lidt og vinden var lidt koldt, men det gjorde ikke noget. Vi kan kun takke Ole, graverne og Hunderup menighedsråd for en meget hyggelig konfirmation, og at de var med på ideen om en meget utraditionel konfirmation i det fri på kirkegården. Nicole Jepsen samt familien 11


PRÆSENTATION AF VIKAREN Fra og med den 10. august til og med den 8. november er sognepræst Ole Witte Madsen på forældreorlov, og præsteembedet passes imens af Elin Hjuler. Jeg hedder Elin Hjuler, er 68 år og pensioneret i efteråret 2019, efter at have været sognepræst i Farup og Sct. Catharinæ, Kalvslund og Obbekær kirker gennem mange år. Da jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at afløse i Vilslev og Hunderup sogne under Ole Witte Madsens forældreorlov, var jeg ikke i tvivl. Jeg er kommet i Hunderup sogn op gennem min barndom, da mine bedsteforældre havde deres hjem der, Erna og Otto Sørensen, samt flere slægtninge i næste generation. Min far ligger desuden begravet på Hunderup kirkegård. Hvad Vilslev sogn angår, har min mand haft mange herlige ferieoplevelser på gården over for præstegården, hvor hans faster Selma Brok og hendes mand Erik, i sin tid havde deres tilværelse. Det er alt sammen meget længe siden! Nu glæder jeg mig til at møde sognene fra kirke-siden her i år 2020. Jeg vil ud over søndagenes gudstjenester deltage i planlagte møder og øvrige aktiviteter til sognepræsten igen er tilbage. Jeg vil ikke have fast træffetid og træffested, men man kan til enhver tid henvende sig til mig på tlf. eller mail. Jeg er bosiddende i Ribe, så vejen er ikke lang. Jeg glæder mig til at få lov at være præst i jeres to sogne og håber, I vil gøre brug af mig. Elin Hjuler Tlf. 42 21 18 64, mail: elinhjuler1951@gmail.com NB: Elin Hjuler tager sig af de kirkelige handlinger, såsom gudstjenester, dåb, konfirmationer, vielser, bisættelser og begravelser, og kirkebogsføringen (dvs. registrering af dåb, fødsler, navneændring osv.) varetages af kordegn i Bramming, Alice Lund Madsen, allm@km.dk, 75 10 15 22 Træffetid: Mandag - torsdag kl. 10.00 - 13.00. Torsdag tillige kl. 16.00 - 17.00.

12


25 ÅRS JUBILÆUM Den 11. oktober kan vi fejre at både organist ved Hunderup og Vilslev kirker, Dorte Grangård, og graver ved Vilslev Kirke, Jørn Thorlund Friis, har været ansat i 25 år. Dette vil hhv. Vilslev og Hunderup Menighedsråd festligholde ved at indbyde til en reception efter gudstjenesten i Vilslev Kirke den 11. oktober kl. 11. Receptionen vil pga. COVID-19 restriktioner blive afholdt i Vilslev Forsamlingshus, hvor der er plads til omkring 70 personer. Selvfølgelig med forbehold for ændringer iflg. sundhedsmyndighederne. Tilmelding er mht. traktement nødvendig og skal ske senest den 4. oktober og efter først-til-mølle-princippet. Da der jo også kun må deltage et begrænset antal personer i kirken, er det nødvendigt at nævne ved tilmeldingen, hvis man også ønsker at deltage i gudstjenesten. Venlig hilsen Paula Andersen, Vilslev menighedsråd Inga Jensen, Hunderup menighedsråd Tilmelding til Paula Andersen jedsted@bbsyd.dk, mobil 23845620

13


INDSÆTTELSE

Kongeåpastoratet har indsættelse af præst Katrine Gaub søndag den 6. september i Hjortlund Kirke kl. 14 og i Jernved Kirke kl. 15.30. Derefter vil der være en reception i Sognehuset i Gredstedbro (Andelsgade 2). OBS TILMELDING: pga. forsamlingsbegrænsningerne i kirkerne og i Sognehuset er det nødvendigt med deltagertilmelding senest den 1. september til Katrine på tlf/SMS: 40 12 50 34 //mail:KG@KM.DK Alle er velkomne. På vegne af Kongeåpastoratet, Jernved og Hjortlund menighedsråd.

14


Onsdagsklub Onsdagsklubben er for alle, som har tid og lyst til at mødes med andre fra sognene til god snak over kaffekopperne og for at høre interessante oplæg, historier og fortællinger ved både lokale og folk udefra. Vi mødes den første onsdag i måneden, og efter sommeren er det: Onsdag den 2. september kl. 10-12. Kirsten Blom, Vilslev, kommer og fortæller om sit familie-museum på Vesterbyvej, hvor man kan få oplevelsen af at rejse i tiden. Onsdag den 7. oktober kl. 10-12 Onsdag den 4. november kl. 10-12 Onsdag den 2. december kl. 10-12 De øvrige emner disse onsdage vil blive annonceret på opslag ved Sognehuset mv. Det foregår i Sognehuset i Gredstedbro, Andelsgade 2, indgang ved Brugsen. Aktivitetsudvalget for Jernved-Hjortlund sogne.

OBS FORÅRETS AFLYSTE PTEMBER: SANGAFTEN ER FLYTTET TIL SE Tirsdag DEN 8. SEPTEMBER

Sangaften

På vej mod en ny Højskolesangbog Sognehuset i Gredstedbro med højskolelærer, visesanger og komponist

Kristian la Cour Aktivitetsudvalget for Jernved og Hjortlund sogne inviterer til en dejlig sangaften med højskolelærer og komponist Kristian la Cour. På programmet er fællessang fra Højskolesangbogen samt et udvalg af Kristian la Cours melodier til tekster af bl.a. Tove Ditlevsen, Iben Krogsdal, Michael Nielsen og Niels Brunse m.fl. I november 2020 udkommer Højskolesangbogen 19. udgave. Hvilke sange kommer med og hvilke ryger ud? Vi vil også synge et par nye sange i forbindelse med Genforeningen i 2020. TID OG STED: Sognehuset i Gredstedbro tirsdag DEN 8. SEPTEMBER kl. 19.00 OBS TILMELDING: pga. deltagerbegrænsning ved fællesang skal man tilmelde sig til Katrine på tlf/SMS: 40 12 50 34 // mail: KG@KM.DK Jernved-Hjortlund aktivitetsudvalg 15


Gudstjenester i Kongeåpastoratet for sep Søndag den 6. september: 13. søndag efter Trinitatis kl. 11 Vilslev Elin Hjuler kl. 14 Hjortlund Katrine Gaub kl. 15.30 Jernved Katrine Gaub

Indsættelse. OBS TILMELDING Indsættelse + efterfølgende reception OBS TILMELDING

Søndag den 13. september: 14. søndag efter Trinitaits kl. 9.30 kl. 9.30 kl. 11 kl. 11

Hjortlund Vilslev Jernved Hunderup

Katrine Gaub Elin Hjuler Katrine Gaub Elin Hjuler

Konfirmation Kirkekaffe Konfirmation Høstgudstjeneste, Kjærgård Landbrugsskole

Søndag den 20. september: 15. søndag efter Trinitatis kl. 10.30 Gredstedbro Katrine Gaub kl. 11 Vilslev Elin Hjuler

Konfirmation

Søndag den 27. september: 16. søndag efter Trinitatis kl. 11 kl. 11

Gredstedbro Katrine Gaub Vilslev Elin Hjuler

Høstgudstjeneste. OBS TILMELDING Høstgudstjeneste

Søndag den 4. oktober: 17. søndag efter Trinitatis kl. 9.30 kl. 9.30 kl. 11 kl. 11

Jernved Vilslev Hjortlund Hunderup

Katrine Gaub Elin Hjuler Katrine Gaub Elin Hjuler

Kirkekaffe Sejstrup Forsamlingshus

Søndag den 11. oktober: 18. søndag efter Trinitatis kl. 9.30 Hjortlund kl. 11 Vilslev

Katrine Gaub Katrine Gaub

Søndag den 18. oktober: 19. søndag efter Trinitatis kl. 9.30 Vilslev Elin Hjuler kl. 11 Gredstedbro Elin Hjuler

Søndag den 25. oktober: 20. søndag efter Trinitatis kl. 9.30 Jernved Katrine Gaub kl. 11 Gredstedbro Katrine Gaub 16


ptember, oktober, november 2020 Søndag den 1. november: Allehelgens dag kl. 9.30 Vilslev kl. 11 Vilslev kl. 14 Hjortlund kl. 15.30 Gredstedbro kl. 17 Jernved

Elin Hjuler Elin Hjuler Katrine Gaub Katrine Gaub Katrine Gaub

Kirkekaffe

Søndag den 8. november: 22. søndag efter Trinitatis kl. 9.30 Gredstedbro Katrine Gaub kl. 11 Jernved Katrine Gaub kl. 11 Vilslev Elin Hjuler

Søndag den 15. november: 23. søndag efter Trinitatis kl. 9.30 Vilslev Ole Witte Madsen kl. 11 Gredstedbro Ole Witte Madsen

Søndag den 22. november: Sidste søndag i kirkeåret kl. 9.30 Jernved kl. 11 Hjortlund kl. 14 Hunderup

Katrine Gaub Katrine Gaub Ole Witte Madsen Genåbning af Hunderup Kirke

Søndag den 29. november: 1. søndag i advent kl. 9.30 Hunderup Ole Witte Madsen med fredslys + kirkekaffe kl. 11 Vilslev Ole Witte Madsen med skolens børnekor kl. 13:30 Gredstedbro Katrine Gaub med børnekor og fløjtenist

Søndag den 6. december: 2. søndag i advent kl. 9.30 Jernved kl. 11 Hunderup

Ole Witte Madsen Ole Witte Madsen

17


Kirke for de små Hyggelige børnegudstjenester for børn hos privat pasningsordning, kommunal dagpleje, børnehave og hjemmegående forældre Forældre, bedsteforældre og søskende er meget velkommen til disse korte gudstjenester, hvor vi synger børnevenlige salmer og sange. Vi skal lytte, synge, hygge og fejre de kirkelige højtider i børnehøjde. Gudstjenesterne tager omkring ½ time, hvor vi også når at bede Fadervor og modtage velsignelsen. Tid og sted: Onsdag den 9. september kl. 9.30 i Hunderups børnehave, Troldehulen (høst) Onsdag den 16. september kl. 10 i Vilslev Kirke (høst) Børnene må meget gerne medbringe frugt og grønt til at lægge på halmballer i kirken. Onsdag den 2. december kl. 9.30 i Hunderup Kirke (jul) Onsdag den 9. december kl. 10 i Vilslev Kirke (jul)

Brætspilscafé – lige efter skoletid! Sognehuset, Gredstedbro, fredage kl. 13.30-15.30 Vi spiller forskellige spil med hinanden, spiser kage og hygger i et par timer. Alle skolebørn er velkomne. Du skal bare møde op, hvis du har tid og lyst. Vi startede op i efteråret 2019 og har haft en masse hyggelige timer sammen med mange skolebørn i alle aldre. Det er gratis og uforpligtende at være med. Er du voksen og har lyst til at hjælpe til en gang imellem? - sig bare til ved lejlighed. Har du lyst til at give en kage? - sig bare til ved lejlighed. Fredag den 11. september kl. 13.30-15.30 Fredag den 9. oktober kl. 13.30-15.30 Fredag den 13. november kl. 13.30-15.30 Fredag den 11. december kl. 13.30-15.30 Vi glæder os til at spille med dig. Inge Helle, Kirsten Blom, Marie Louise Witte Madsen, Karl Nikolajsen og Ole Witte Madsen om@km.dk, 25 89 41 90

18


Høstgudstjeneste på Kjærgård Landbrugsskole I år fejrer vi høstgudstjenesten i Riddersalen på Kjærgård Landbrugsskole, og bagefter byder menighedsrådets på høstfrokost i Spisesalen. Hunderup Kirke er nemlig under restaurering og åbner først den 22. november. Denne gang fejrer vi altså høstgudstjenesten på et sted, hvor såvel såning som høst er både naturlige og vigtige dele af årets gang. Kirkekoret medvirker og vi ser frem til en stemningsfuld og hyggelig gudstjeneste i lidt andre omgivelser. Tid: Søndag den 13. september kl. 11 Sted: Kjærgård Landbrugsskole Tilmelding til frokosten helst inden d. 9. sept. til Mette Fredslund på tlf. 30132372 eller mail til: mettepf@hotmail.com

VALG TIL MENIGHEDSRÅD Hvert 4. år skal der vælges nyt menighedsråd ved din lokale kirke. Menighedsrådet er den bestyrelse, som tager sig af sognekirkens økonomi, ansætter graver, kirkesanger og organist; udvikler kirkegården; vedligeholder kirke og præstegård; arrangerer koncerter og udflugter og meget mere. Som medlem af menighedsrådet bliver man en del af maskinrummet og får direkte, demokratisk indflydelse på, hvad der skal ske og ikke ske i og omkring kirken og på kirkegården. I Kongeåpastoratet er der 5 kirker og 4 menighedsråd, og de fire råd arbejder sammen om nogle ting, men arbejder mest hver især for din lokale sognekirke. Det er derfor vigtigt med engagerede menighedsrådsmedlemmer, som kan varetage hele sognets interesser i forhold til den lokale kirke. Ønsker du at stille op til menighedsrådet, kan du kontakte menighedsrådets formand (se under telefonlisten sidst i bladet). Vilslev menighedsråd holder valg til menighedsrådet den 15. september kl. 19.00 Jernved menighedsråd (Gredstedbro) og Hjortlund menighedsråd holder begge valg til hver deres menighedsråd den 15. september kl. 19.00 i Sognehuset i Gredstedbro. Hunderup menighedsråd holder valg til menighedsrådet den 16. september kl. 19.30 i Klublokalet Hunderup-Sejstrup Idrætscenter. 19


Filmaften i Sognehuset Ellen og Asger Tønder fra Ribe vil denne aften introducere den sønderjyske film Onkel, som vi skal se sammen. Efter filmen er der kaffe og kage og vi vil i fællesskab tale om nogle emner og temaer i filmen ud fra nogle spørgsmål og overvejelser, som Ellen og Asger har forberedt. Der går mange minutter, inden de første ord bliver sagt i det stille drama ”Onkel”. Filmen handler om forholdet mellem en niece og en onkel, der sammen bor på en gård i Sønderjylland, og sproget i filmen er klingende synnejysk. Rollen som Onkel spilles af Peter Hansen Tygesen, mens niecen (Kris) spilles af Jette Søndergaard. De to er også onkel og niece i virkeligheden. Temaet er, hvorvidt unge skal rejse til byen for at realisere sig selv eller blive hjemme i lokalsamfundet. Samtidig er der også blevet plads til en kærlighedshistorie, idet Kris forelsker sig i kirkekorsangeren Mike. Filmen har modtaget Gabriel filmprisen, som er Landsforeningen af Menighedsråds egen filmpris. Filmprisen er en kirkelig markering af en nordisk kvalitetsfilm, og formålet er blandt andet at belønne anstrengelser for at skabe kirkeligt vinklede film. Tid: Onsdag den 23. september kl. 19.00 Sted: Sognehuset i Gredstedbro, Andelsgade 2, 6771 Gredstedbro

HØSTGUDSTJENESTE I GREDSTEDBRO KIRKE SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 11 Høstgudstjenesten for Jernved og Hjortlund sogne afholdes som de tidligere år i Gredstedbro Kirke med efterfølgende fællesspisning i Sognehuset – hold øje med opslag, når vi nærmer os. Yderligere info og tilmelding til sognepræst Katrine Gaub på tlf./SMS 40 12 50 34 eller mail KG@KM.DK 20


Høstgudstjeneste i Vilslev Kirke Søndag den 27. september kl. 11 Ved den stemningsfulde høstgudstjeneste får vi besøg af musikgruppen Ravdal.

Ravdal er en moderne folkemusikduo, bestående af klaver og violin. Gruppen spiller skandinavisk folkemusik. Med en blanding af egne kompositioner og traditionelle dansemelodier iklædt nye klange og dansende rytmer, giver gruppen deres bud på at forny traditionen i et rum, hvor der er plads til leg og improvisation. Ravdal blev dannet i 2018 i Esbjerg og består af: Tobias Dahl - klaver Nathasja Vosgerau Hansen - violin Nathasja er opvokset med den danske folkemusik og folkedans. Nu er folkemusikken og dansen blevet en livsstil og levevej, og hun bliver flittigt brugt som både danse-instruktør og bal-musiker i det ganske kongerige. Tobias spillede i sin tidlige ungdom jazzklaver men forelskede sig i den klassiske musik og skiftede klaveret ud med kirkeorgelet. Denne spraglede, musikalske baggrund har Tobias stor glæde af at trække på i folkemusikken og i særdeleshed i Ravdal. Tid: Søndag den 27. september 2020 kl. 11.00

Sted: Vilslev Kirke 21


I østen stiger solen op Vilslev kirke – Efterår 2020 – Babysalmesang

Foto fra babysalmesang i Vilslev kirke Vi inviterer forældre og babyer fra 0 – 12 måneder til salmesang, rytmik, leg og hygge i én af pastoratets smukke gamle kirker. Fire torsdage i Vilslev Kirke med opstart torsdag d. 1. oktober kl. 11 – 11.40 Den danske salmeskat er ikke kun en enestående kulturarv, men at synge salmer i fællesskab er også hjertesprog og nærvær for store og små. Sæt kryds i kalenderen d. 1/10, 8/10, 22/10 og 29/10 og medbring gerne en lille dyne, barnet kan ligge på undervejs. Der er kaffe/thé og en småkage med plads til hyggesnak efter babysalmesangen. Tilmelding eller spørgsmål til forløbet skal ske til organist og musikpædagog Dorte Grangård Olesen på tlf. 21 74 30 10, dortegrangaard@mail.dk eller til sognepræst Elin Hjuler tlf. 42 21 18 64, elinhjuler1951@gmail.com OBS: Der er babysalmesang i Gredstedbro Kirke torsdagene i marts 2021

22


Børnekor i Sognehuset I efteråret er der igen børnekor i Sognehuset i Gredstedbro. Vi starter torsdag d. 1. oktober kl. 14.35-15.25 og synger derefter hver torsdag indtil 29. november (dog ikke i uge 42). Vi skal synge mange forskellige slags sange, arbejde med opvarmning af stemmerne og også lære lidt om noder og toner. Og så skal vi selvfølgelig hygge os - hver gang starter med frugt, kiks og en lille snak. Alle er velkomne, men det henvender sig primært til børn i 3.-5. klasse. Børnekoret slutter af med at medvirke ved gudstjenesten 1. søndag i advent, d. 29. november kl. 13. 30 i Gredstedbro kirke. Tilmelding og yderligere oplysninger: Organist og børnekorleder Hanne Degn, tlf.: 5125 7667, mail: hr.degn@stofanet.dk Skriv venligst barnets navn, klassetrin og forældres tlf.nr. ved tilmelding

Hyggelige sangaftener i Vilslev konfirmandstue Siden 1972 har vi haft tradition for at mødes den første mandag i måneden i vintertiden for at finde varme og livsglæde gennem hyggeligt samvær og fællessang fra Højskolesangbogen. Som regel står Roll Præstegaard for valg af sange, imens Dorte Grangård Olesen spiller på klaver. Vi synger fra 18. udgave af højskolesangbogen og venter med nysgerrighed på den 19. udgave, der udkommer i november 2020. Man medbringer selv lidt kaffe og kage til pausen. Alle er velkomne, og det kræver ikke på forhånd stor kendskab til højskolesangene. Tid: mandag 2. november kl. 19 (og herefter den første mandag i måneden til og med april) Sted: Vilslev konfirmandstue

23


Cohen i kirken Store sange og prægtig poesi. Oplev en koncert med sange af Leonard Cohen og et besøg i digterens univers med Karsten Holm & Cohen Trioen. Koncertfortællingen ”Cohen i kirken” tager fat på en række af Leonard Cohens største sange og sætter dem ind i en ramme af mesterens poesi og historie. Fra start til slut har Leonard ordet i ”Cohen i kirken”. Han er manden bag alle ordene – både i sangene og fortællingerne imellem sangene. Bibelhistorie og superhelte Leonard Cohen har engang fortalt om sin inspiration og første forsøg med at skrive: ”Den første poesi, der gjorde indtryk på mig, var bibelhistorien i synagogen. Det gav mig gåsehud. Jeg læste mest Marvel tegneserier. Captain Marvel, supermand, Aquaman, Spiderman, ja alle de forskellige superhelte. Jeg synes, jeg kunne skrive, men jeg var aldrig helt sikker. Jeg vidste, jeg kunne skrive et eller andet. Jeg begyndte at skrive digte til piger for at gøre dem interesserede.” Hvem er ”Cohen i kirken” Siden 2008 har sangeren Karsten Holm og pianisten Christian Spillemose turneret land og rige rundt med ”Elvis i kirken”. Konceptet blev en stor succes. For tre år siden så efterfølgeren ”Cash i kirken” - en koncertfortælling om Johnny Cash – dagens lys. Den storhittede i landets kirker, forsamlingshuse og kultursteder. Nu er Karsten Holm og bandet bag ”Cash i kirken” klar med den poetiske koncertfortælling ”Cohen i kirken” . En rejse gennem Leonard Cohens katalog af store sange. ”Cohen i kirken” består af: Karsten Holm, vokal, guitar Bjørn Bønne Petersen, kontrabas og kor Martin Blom, diverse guitarer og kor Knud Erik Fuddi Steengaard, violin og kor Se mere på www.karstenholm.dk. Tlf. 2349 7413 Tid: Søndag den 25. oktober kl. 16 Sted: Vilslev Kirke

24


ALLEHELGEN I KONGEÅPASTORATET Søndag den 1. november - gudstjenester med lindring af sorgen over det, vi har mistet med dem, vi har mistet Traditionen tro samles vi til gudstjeneste for at mindes og ære dem, vi har mistet i det forgangne år. Med musik, salmer og bønner søger vi lindring i sorgens stund. Vi hører budskabet om, at døden ikke får det sidste ord, og fejrer at lyset skinner i mørket. Vi tror og håber at livet, glæden og freden atter vil bryde frem af gravens skød, ligesom Jesus opstod til nyt liv. Vi tænder et lys for hver person og fra prædikestolen læses navnene på dem, der siden sidste Allehelgen er døde i sognet eller begravet/bisat på kirkegården. De pårørende inviteres til gudstjenesten, men alle er naturligvis velkomne. Der bliver også mulighed for, at man selv kan tænde et lys for den, man tænker på. OBS: Da Hunderup Kirke er lukket pga. restaurering, afholdes der 2 Allehelgen-gudstjenester i Vilslev Kirke for begge sogne. Ved begge gudstjenester læses alle navne på dem, der er døde i Vilslev og Hunderup sogne i det forgangne år. Man kan komme til hvilken af de 2 gudstjenester man vil, men for at få kirkegangen fordelt anbefales det, at Vilslev menighed så vidt det er muligt går i kirke kl. 9.30, og Hunderup menighed så vidt muligt kl. 11.00. Kl. 9.30 i Vilslev Kirke (med kirkekaffe) Kl. 11 i Vilslev Kirke Kl. 14 i Hjortlund Kirke

Kl. 15.30 i Gredstedbro Kirke Kl. 17 i Jernved Kirke

FOREDRAG I SOGNEHUSET: ”Slip livet løs” Med Preben Kok, pensioneret sogne- og sygehuspræst, foredragsholder og sjælesørger og også forfatter til bøgerne: ’Skæld ud på Gud’ og ’Spil livet løs’, som er foredragets titel. Preben Kok skriver om sit foredrag: Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt (glemt) den ene af de to sandheder for bedre at kunne lade som om, vi har kontrol over livet. Coronakrisen – og en del andet – har sørget for, at der nu er ved at blive ændret ved denne indstilling, så livet kan komme ud af det kontrolgreb, vi har forsøgt at opnå, - og blive sluppet fri igen. Hvordan? I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken? Tid: Torsdag den 12. november 2020 kl.19.00

Sted: Sognehuset i Gredstedbro

25


Studiekreds i præstegården - en samtalecafé i Vilslev præstegård om kirke og kristendom, hvor alle er velkomne Arrangementet holdes hver gang fra kl. 19.00-21.00 i Vilslev præstegård. Alle er velkomne, da der ikke kræves stor viden men derimod stor nysgerrighed. Vi byder på kaffe, te og kage, og det er gratis at deltage.

19. november: Tal om døden og lev længere

Døden kommer vi ikke udenom. Vi oplever at folk dør, og vi ved, at vi selv en dag skal dø. Døden er stadig tabu i vores samfund, hvor man hylder det lange og indholdsrige liv, hvor ungdommens gå-på-mod og ukuelige livslyst er idealet. Denne aften vil vi tage livtag med vore tanker om døden. Hvorfor er vi bange for at dø? Hvorfor er vi ikke så gode til at tale med dem, der har mistet? Der er en teori om, at hvis man taler åbent om døden, kan man gøre sig fri af angsten for dens magt. Altså, at man kan leve længere ved at tale om døden. Om det er sandt, kan man næppe bevise, men det er dog sandt, at man kan få et bedre liv, hvis man lever uden frygt for det uundgåelige. I kristendommen tror vi på, at døden har mistet sin magt, og ikke længere er en skræmmende fjende af liv og glæde. Men én ting er tro og kristendom, en anden er det jævne, levede liv. Præsten holder et kort oplæg, og derefter er ordet frit bordet rundt. Alle er velkomne, og der vil blive serveret lidt kaffe, te og kage undervejs. Tid: Torsdag den 19. november kl. 19-21 Sted: Vilslev præstegård

14. januar: Sådan læser du Fadervor på græsk og velsignelsen på hebraisk Se omtale i næste nummer. Tid: Torsdag den 14. januar kl. 19-21

Sted: Vilslev præstegård

Fremtidige datoer for studiekredsen er: Torsdag den 25. februar kl. 19-21 Torsdag den 18. marts kl. 19-21 Torsdag den 15. april kl. 19-21 Har du forslag til emner, som vi kan tage op i studiekredsen, hører jeg gerne fra dig. Med venlig hilsen, Ole Witte Madsen

26


Genåbning af Hunderup Kirke ved festgudstjeneste søndag den 22. november 2020 kl. 14.00 Arbejdet med restaurering af Hunderup Kirke forløber planmæssigt, der er ingen ændringer i tidsplanen for arbejdernes afslutning, så alle inviteres med til at markere dagen og se resultatet – kirken er forandret! Efter planen indledes med en festgudstjeneste kl. 14.00 med bl.a. musik og solosang ved Lucie Jørgensen. Efter gudstjenesten fortæller en af konservatorerne om den særlige opgave det er at udføre restaureringsarbejder på monumenter, der er flere hundrede år gamle. Når vi har taget de enkelte arbejder i nærmere i øjesyn serveres der kaffe m.v. i Samlingssalen. Vi håber at COVID-19 restriktionerne er ophævet til den tid, men da det ikke er sikkert, kan det blive nødvendigt at ændre i programmet. Følg med i Landsbyposten og opslag ved Købmanden, her vil vi annoncere eventuelle ændringer og eventuelle oplysninger om tilmelding om nødvendigt. Hunderup Menighedsråd

Skolekor synger os i julestemningen På den første dag hvor det første lys i adventskransen tændes, og vore øjne søger mod krybbespillet ved prædikestolen, skal vi også slå ørerne ud til et hyggeligt, syngende indslag ved et lokal børnekor. Det er efterhånden blevet en skøn tradition, at Henriette Jørgensen, lærer på Gredstedbro Skole, tager en flok dygtigt syngende børn med til gudstjeneste i Vilslev på første søndag i advent. I løbet af gudstjenesten optræder de med nogle julesange, og vi skal også synge nogle af de elskede julesalmer sammen. Alle er velkomne til gudstjenesten. Tid: Søndag den 29. november kl. 11 Sted: Vilslev Kirke

27


Adventsgudstjeneste i Gredstedbro Kirke 1. søndag i advent er der, traditionen tro, en særlig gudstjeneste hvor børnekoret under ledelse af Hanne Degn medvirker og viser os noget af det, de har lært i løbet af efteråret. Desuden vil både børnekor og salmesang blive akkompagneret af Tina Andersen, der medvirker på fløjte. Tid: Søndag d. 29. november kl. 13.30 Sted: Gredstedbro kirke

Kom og vær med til at synge julen ind! Decemberkoret er igen i år på banen med plads til alle sangglade sognebørn med eller uden nodekendskab! Vi øver de tre første tirsdage i december fra kl. 19 - 21 i Vilslev præstegårds konfirmandstue, og søndag d. 20. december synger Decemberkoret ved en stemningsfuld gudstjeneste i Hunderup Kirke kl. 9.30 og Vilslev Kirke kl. 11. Øveaftner er d. 1/12 – 8/12 og 15/12 Husk at medbringe kaffe/te og juleknas til pausen! Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til mig på tlf. 21 74 30 10 eller skrive en mail til dortegrangaard@mail.dk

Dorte Grangård Olesen 28

Venlig hilsen Dorte Grangård Olesen organist og korleder


Billede af Vilslev Kirkegård I midten af juli 2020 var fotograf Ove Detlevsen fra Ribe på besøg i Vilslev, hvor han tog nogle virkeligt skønne billeder af kirke og kirkegård. Han sendte sin drone højt til vejrs, så vi nu kan få et fugleblik på kirkegården og se, hvordan den står skønt midt om sommeren. Når vi går rundt på vore to ben solidt på kirkegårdens grusgange, ser man som regel kun det, der er lige i synsfeltet. Med dette billede håber jeg at flere kan glæde sig over, at kirkegården står flot og velholdt takket være graveren Jørn Thorlund Friis og hans gravermedhjælper Mona Sørensen. Det er Vilslev menighedsråd, der er med til at sikre vedligehold og udvikling/afvikling af kirkegårdens gravsteder, men i hverdagens praksis er det graveren og hans medhjælper, der udfører arbejdet. Og vi kan jo se, at de gør det godt! Ole Witte Madsen

Foto og copyright: Ove Detlevsen

Konfirmationsforberedelse 2020-2021 Vi glæder os til at starte op med et nyt hold konfirmander og håber på at kunne få lov at gennemføre hele forløbet uden virus-afbrydelser. Vort forløb i 2019-2020 blev brat afbrudt i marts, da Danmark lukkede ned for at mindste smitterisikoen. For konfirmander i Hunderup ligger konfirmationsforberedelsen tirsdage kl. 8.009.45 i Klublokalet. Vi starter op tirsdag den 20. oktober i uge 43. OBS: Tirsdag den 29. september har konfirmanderne temadag og skal derfor ikke i skole. For konfirmander i Vilslev ligger konfirmationsforberedelsen onsdage kl. 7.45-9.15 i Vilslev konfirmandstue. Vi starter op onsdag den 21. oktober i uge 43. OBS: Den 11. november og den 27. januar har konfirmanderne temadag og skal derfor ikke i skole. Da Ole Witte Madsen er på forældreorlov fra den 10. august til 8. november, bliver det vikarpræst Elin Hjuler, som starter op med hans konfirmander i Hunderup og Vilslev. For konfirmander i Gredstedbro, Jernved og Hjortlund ligger konfirmationsforberedelsen også onsdage kl. 7.45-9.15 i Sognehuset i Gredstedbro (Andelsgade 2). Vi starter op onsdag den 21. oktober i uge 43. OBS: Den 11. november og den 27. januar har konfirmanderne temadag og skal derfor ikke i skole. Sognepræst Katrine Gaub varetager konfirmationsforberedelsen. Katrine Gaub og Ole Witte Madsen 29


Kirkebogen for perioden 27. maj til 7. august 2020 I dette afsnit med kirkebogen holder vi jer orienteret om, hvad der er sket i kirkerne siden sidste kirkeblad. Herunder kan du læse om dem, der er blevet hhv. døbt, viet og begravet. På den måde kan man gå tilbage i kirkebladene og se, hvornår det nu lige var med den dåb osv.

DØBTE Gredstedbro Kirke Den 5. juli fik Louise Koch Hansen og Thomas Slot Jensen døbt deres søn William Slot Jensen. Jernved Kirke Den 28. juni fik Pernille Brandt Hoeck og Thomas Qvist Andersen døbt deres søn Louie Hoeck Andersen. Den 19. juli fik Natasja Blyitgen Qvistgaard og Stefan Riis Jensen døbt deres datter Ellie Karla Riis Qvistgaard. Vilslev Kirke Den 14. juni fik Kathrine og Morten Rong Sejerup Sørensen døbt deres søn Lias Rong Sejerup Sørensen. Den 28. juni fik Dorthe og Thomas Wesenberg Feddersen døbt deres datter Johanne Wesenberg Feddersen. Den 12. juli fik Shiyu Chen og Joachim Jakobsen døbt deres søn Mathias Chen Jakobsen. Den 19. juli fik Anni Nielsen og Niels Frederik Skov Jensen døbt deres datter Ulrikke Elise Skov Jensen.

VIEDE Hjortlund Kirke Den 30. maj blev Ellen Damm Knudsen og Michael Bent Møller Henriksen viet.

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER Gredstedbro Den 30. maj fik Ida Ericha Pedersen (født 20. juli 1962 – død 22. marts 2020) ved en højtidelighed på Gredstedbro Kirkegård sin urne nedsat og jordpåkastelse foretaget. Den kirkelige handling var pga. corona-krisen blevet udsat til denne dag. Den 4. juli blev Lars Nørgaard Lauesen (født 16. marts 1978 - død 25. juni 2020) bisat fra Gredstedbro Kirkegård, og urnen er nedsat på Gredstedbro Kirkegård. Den 10. juli blev Kristian Gotfred Larsen (født 21. juni 1927 - død 4. juli 2020) begravet fra Gredstedbro Kirke på Gredstedbro Kirkegård. 30


Den 23. juli blev Eva Hansen (født 12. februar 1921 - død 19. juli 2020) bisat fra Gredstedbro Kirke, og urnen er nedsat på Kalvslund Kirkegård. Den 28. juli blev Erik Ebsen Dahl (født 21. december 1933 - død 21. juli 2020) begravet fra Gredstedbro Kirke på Gredstedbro Kirkegård. Den 4. august blev Lydia Frøsig (født 9. oktober 1932 - død 26. juli 2020) bisat fra Gredstedbro Kirke og urnen nedsat på Gredstedbro Kirkegård. Hunderup Den 18. juni blev Laura Thyssen Pedersen (født 6. juli 1939 - død 12. juni 2020) begravet fra Vilslev Kirke på Hunderup Kirkegård. Den 7. august blev Kristoffer (Stoffer) Smidt (født 19. december 1924 – død 1. august 2020) begravet fra Vilslev Kirke på Hunderup Kirkegård. Vilslev Den 30. juli blev Karen Fogtmann (født 20. februar 1943 - død 26. juli 2020) bisat fra Vilslev Kirke og urnen nedsat på Vilslev Kirkegård.

Ferie og orlov Ole Witte Madsen holder forældreorlov fra og med den 10. august til og med den 8. november. I denne periode varetages embedet af Elin Hjuler. Elin Hjuler holder fri den 10.-11. oktober. Katrine Gaub holder fri den 30. september – 2. oktober, den 15.-18. oktober og den 14.-15. november og er væk på kursus i uge 48.

31


TELEFONLISTE m.m. Sognepræster

Ole Witte Madsen (kirkebogsførende), Vilslevvej 67, Vilslev, 6771 Gredstedbro Tlf. 75 43 10 59. Mail: om@km.dk Mandag er fridag Primært tilknyttet Vilslev og Hunderup kirker Ole har orlov den 10.8.-8.11. - her kontaktes præst Elin Hjuler på tlf. 42 21 18 64, mail: elinhjuler1951@gmail.com Katrine Gaub Præstekontor: Sognehuset, Andelsgade 2, 6771 Gredstedbro Tlf. 75 43 50 34. Mail: kg@km.dk Mandag er fridag Primært tilknyttet Gredstedbro, Jernved og Hjortlund kirker

Graver: Jørn Thorlund Friis, Tlf. 51 26 02 90. Mail: vilslevkirke@bbsyd.dk

Besøg af præsterne Vi kommer gerne på hjemmebesøg. Hiv fat i os eller ring på 7543 1059 (Ole) eller 7543 5034 (Katrine), hvis du gerne vil have besøg. Vi besøger også gerne dig eller dine kære på sygehuset. Sig også bare til, hvis du ønsker altergang derhjemme, på plejehjem eller sygehus. Ole Witte Madsen og Katrine Gaub

Hjortlund sogn

Menighedsrådsformand: Pia Skov. Tlf. 75 43 17 37. Mail: psskov@hotmail.com Graver ved Hjortlund Kirke: Tine Jensen. Tlf. 51 20 61 21. Mail: hjortlundkirke@gmail.com

Hunderup sogn

Menighedsrådsformand: Lena Randrup, Tlf. 20 62 30 97. Mail: randrupxlassen@gmail.com Graver: Lone Bruun, Tlf. 29 82 47 52. Mail: hunderupkirkegaard@hotmail.dk (Træffes bedst mandag-torsdag kl. 8-16)

Jernved sogn

Menighedsrådsformand: Henriette Høyer. Tlf. 27 52 16 43. Mail: henriettehoyer@hotmail.com Graver ved Jernved Kirke: Karl Nikolaisen. Tlf. 21 47 45 80 Mail: jernvedkirke@gmail.com Graver ved Gredstedbro Kirke: Laila Bruun. Tlf. 20 49 47 32 (Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 8-16) Mail: gredstedbrokirke@gmail.com

Vilslev sogn

Menighedsrådsformand: Ivan Binger, Tlf. 20 15 03 97, mail: binger@bbsyd.dk

32

Taxatjeneste og kirkebil Kirkebil til gudstjenester og kirke­ lige arrangementer kan bestilles hos Esbjerg Taxa på tlf. 75 14 45 00. Oplys blot kontonummeret 949 ved bestilling. Menighedsrådene betaler kørslen. Årg. 2020 nr. 3 ”Kongeåpastoratet” udgives af menighedsrådene og redigeres af sognepræsterne. Næste nummer udkommer omkring 1. december 2020. Tryk og layout: Kongeå Print og Design A/S. www.kongeaaprint.dk Forsidefoto: Gredstedbro Kirke. For mere info om kirkerne – se Kongeåpastoratets hjemmeside: www.kongeaapastoratet.dk og facebook: www.facebook.com/Kongeaapastoratet


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.