Kirkebladet september - oktober - november 2012

Page 1

Høst 2012

23. årgang

Nr. 88

Forsidebilledet: Ny CD, rigtig god at falde til ro på, er kirkens gave til 5-8 årige med bopæl i Vilslev og Hunderup. Side 2: Sparetider, side 3: Hunderup-siden, side 4-5: Anette Solem: Sverigestur 2012, side 6: Lena Randrup: Tak for svar på spørgeskema, Else Maria Olesen: Den lysende sti, side 7: Vilslev-siden, side 8: Huskekalender med annoncer.

Vær med til at festliggøre HØSTGUDSTJENESTEN 30. september Det er kl. 11 i Hunderup kirke og kl. 14 i Vilslev kirke

http://vilslev-hunderup.dk 1


SPARETIDER

høstens farverige produkter ind i kirken ved høstgudstjenesten i september. Det kan man kalde en blød debut. I oktober bliver det straks lidt mere udfordrende. Da er konfirmanderne med til at tilrettelægge en familiegudstjeneste, herunder lære brug af mikrofon og præsentere en bibelsk tekst eller en bøn. I november måned vil vi eksperimentere med noget helt nyt. Vi vil forsøge at skabe en stillegudstjeneste i samarbejde med vores organist og Jette Dahl, Ribe stifts præst for åndeligt søgende. Det skal nok blive spændende. Se, så er vi nået frem til adventstiden, hvor temaet naturligt nok er den bibelske forventning. Det kulminerer 3. søndag i advent med De 9 læsninger og Decemberkoret for fuld udblæsning. Vi skal også arbejde med gospelinstruktør og organisere mindst en international gudstjeneste. Vi sparer således ikke på fornøjelserne, vi strør tværtimod om os med dem. Man skal tillade sig at være gavmild, ikke mindst i sparetider.

Vore politikere minder os om det dagligt, det at vi skal tænke os om og ikke poste penge ud på overflødigheder, vi sagtens kunne være foruden. Men gode tiltag til gavn for fællesskabet er der perspektiv i. Her bør der ikke spares. Børnene skal ikke snydes, de skal fra et tidligt tidspunkt bestyrkes i, at kirken også er der for dem og at den har meget at byde på. Babysalmesang forår og efterår er de sidste 7 år blevet tilbudt her hos os Det er blevet stigende populært. Mødrene nyder at være sammen og opleve hinandens børn, mens de stimuleres af sang og musik og kærlige kram. Men hvorfor gør I ikke også noget for de børn, der selv kan gå? spurgte en dagplejemor, for tre år siden. Godt spørgsmål! Det sendte organist og præst i tænkeboks. Siden har vi tilbudt ’Kirke for de små’ 4 gange årligt, hvor vi på forskellig måde forsøger at appellere til småbørns sanser. Miniundervisningen tilbydes i år i efterårsferien for børn fra begge sogne. i konfirmandstuen. Vi håber at holdet bliver stort, og alle børn skal have lov til at lave deres egen døbefont. Som noget nyt inviteres de 5-8 årige til dåbsjubilæum i november. I den forbindelse bygger vi en lille koncert op omkring Julie og Børnekoret. Børnekoret er en historie for sig. Det kan vi godt være stolte af. De børn, der er med, er vilde med det. Jeg har længe undret mig over at leveringsdygtige børnefamilier ikke i højere grad prioriterer Børnekoret. Børnenes musiske udvikling er vigtig. Børn ved ikke altid, hvad der er godt for dem, de skal motiveres. For tre år siden konverteredes konfirmandturen til Sverige til en tur for juniorer. Jeg havde mine betænkeligheder, det skal indrømmes, men det har vist sig at fungere rigtig godt. Alene det, at de allerede i 5.kl. får mulighed for at møde hinanden og opleve en masse sammen, gør at de kan glæde sig til et gensyn i forbindelse med konfirmandundervisningen. I konfirmandundervisningen fokuseres der i stigende grad på at engagere konfirmanderne i forskellige opgaver. Foruden at gå på opdagelse i egnens kirker, er konfirmanderne med til at organisere gudstjenester af forskelligt tilsnit og indhold. På den måde lærer de, at kirken ikke er deres og ikke så støvet, som de måske troede. De begynder med at bære

Arendse Dyssel

DÅBSJUBILÆUM Lørdag d. 10. november indbydes der til dåbsjubilæum. Vi skal høre historien om hvorfor vi bliver døbt og så får vi oven i en minikoncert med Børnekoret og lokale musikere. Det sker kl. 15 i Hunderup kirke og kl. 16.30 i Vilslev. Der sendes invitationer ud til børn, der blev døbt for 5-8 år siden, og husk endelig at tage yndlings sovedyret med. Men alle børn og deres familier og sovedyr er selvfølgelig velkomne denne dag. Som gave fra kirken vil hvert barn modtage en nyudgivet CD. ”Hvem mon banker mit hjerte” med 8 børneaftensalmer til at falde til ro på.. Helene Blum synger, Iben Krogsdal har skrevet teksterne, og det er hendes søn Lauge på 9 år, der har stillet de spørgsmål, der har igangsat digtningen. F.eks. spurgte Lauge engang: ”Far, hvem er det egentlig, der banker mit hjerte?” Dette spørgsmål blev senere til titelsangen. Efter koncert og bibelhistorie, cirka 45 minutter, bydes der på saftevand og kaffe og kage. Menighedsrådene i Vilslev og Hunderup

2


GUDSTJENSTER

MENIGHEDSRÅDSVALG I HUNDERUP SOGN Din stemme er vigtig!

02. sept. 13. sø. e. trin: LUKKET KIRKE 09. september, 14. sø. e. trinitatis: kl. 09.30 16. september, 15. sø. e. trinitatis: kl. 11.00 23. september, 16. sø. e. trinitatis: ingen 30. september, 17. sø. e. trinitatis: kl. 11.00 Høstgudstjeneste* m. Børnekoret, frokost i Samlingssalen 07. oktober, 18. sø. e. trinitatis kl. 11.00 14. oktober, 19. sø e. trinitatis ingen 21. oktober, 20. sø. e. trin: UMI** kl. 09.30 28. oktober, 21. sø. e. trinitatis kl. 16.00 Minikonfirmandafslutning 04. november, Alle helgens dag kl. 09.30 Dødes navne oplæses, Kirkekoret medvirker 10. november, Dåbsjubilæum kl. 15.00 Julie Wieland og Børnekoret 11. november, 23. sø. e. trinitatis kl. 11.00 12. november Stillegudstjeneste kl. 19.00 18. november, 24. sø. e. trinitatis ingen 25. nov. Si. sø. e. trinitatis: UMI** kl. 11.00 *Har du lyst til at være med til at pynte kirken til høstgudstjenesten, vil det være kærkomment. Kontakt graveren. Høstofferet går til Kirkens Korshær. ** UMI = Ulrik Maarup Iversen

I 2012 er der valg til menighedsrådet - og alle har en chance for at få indflydelse på, hvem der i de kommende fire år skal repræsentere sognet i Hunderup sogns Menighedsråd. Det er derfor vigtigt, at der kommer mange til Orienterings- og opstillingsmøde Torsdag d. 13. september kl. 19.00 i Samlingssalen. Selv om man ikke selv stiller op, har man mulighed for at være med til at opstille kandidater, der synes, det kunne være spændende at være med i et menighedsråd. Går det, som det plejer i Hunderup sogn, vil valget sikkert blive et aftalevalg, hvilket vil sige, at der kun laves én liste. Dog står alting åbent. Samtidig vil vi afholde årets menighedsmøde, hvor menighedsrådet vil orientere om årets gang, og hvad der er af planer for det kommende år. Her er der mulighed for at komme med ris/ros og nye ideer. Aftenens indhold d. 13.september: Orientering om menighedsrådets arbejde Regler for opstilling til menighedsrådsvalget Kaffe Opstilling af liste. Kom og vær med – din stemme er vigtig!

Navne og telefoner

Form. Lena Randrup 8902@sogn.dk Graver Lone Bruun Organist Dorte Grangård Olesen Børnekorleder Julie Wieland Sognepræst A. Dyssel aefd@km.dk

Menighedsrådet i Hunderup Sogn

KONFIRMANDSTART I VILSLEV KIRKE 9. september kl. 11.00

Ferie og fravær

75173097 29824752 75453009 25668093 75431059

den 7. - 11. oktober deltager sognepræsten i en retræte i Benediktinerklostret Sct. Ansgar i Nütschau, Nordtyskland. Bortrejst 19.-23. oktober Embedet varetages af Ulrik Maarup Iversen, Jernved Tlf. 75435034

Efter gudstjenesten er der orientering og kaffe i konfirmandstuen. Jeg glæder mig til at se jer! Arendse Dyssel 3


Sverigesturen 2012 i dagbogsform

alle til at gispe af skræk og le forskrækket. Jens mødte vi senere på Bonadsmuseet, hvor vi kiggede billeder, bibelske tegneserier i svensk bondestil.

Endelig oprandt dagen igen for en konfirmandtur til Arendse og Jørgens hus i den fantastiske smålandske skov. Denne gang for juniorer.

Hen mod aften var der, efter badning i Jällunden, musikgudstjeneste i Jällundtofta kirke, med Rydell’s jazzorkester, et danceband fra 50’erne, hvor næsten alle medlemmer havde været med hele tiden. Mandagen bød på besøg i Femsjö kirke, hvor en soldat havde tilbragt en sommer med at bemale loftet i kirken med motiver fra biblen, og dermed gjort det behageligt for kirkegængeren, der uvilkårligt lader blikket vandre imod loftet – fantastiske farver og motiver, der fortæller historier fra skabelse til dommedag. Efter kirkebesøget var der traditionen tro tid til et besøg ved den gamle Nissaryd skanse, hvor Gustav Vasas mænd jog danskerne hjem. På trods af det lidt dystre vejr var alle unger igen opsatte på at skulle bade i Skärshult søen. Der var også tid til et besøg på et lille glaspusteri, der ligger i Nädhult. Her fremstilles mange smukke ting af glas, og Anna Carolina viste os, hvordan hun fremstillede æg, der skinner i alle regnbuens farver. Hver aften, efter rundbold/fodbold, havde Arendse aftensamling, hvor dagens og morgendagens program blev drøftet. To tekster fra Mattæusevangeliet blev læst højt og gennemgået, (Bjergprædikenen og Discipeludsendelsen) for at sætte fokus på, hvad Jesus forkyndte og kræver af dem, der følger ham.

Alle stod forventningsfuldt og ventede på, at bussen skulle af sted på eventyr tidligt lørdag morgen den 30. juni. Nogen lidt generte, for det var første tur væk fra mor og far gennem flere dage – da kan verden godt se stor og skræmmende ud, når man bare går i 5. klasse. Traditionen tro var programmet tætpakket, så der var slet ikke tid til at få hjemve.  Lige efter ankomsten gik vi ad smalle stier gennem skoven ved huset til en lille klippe, hvorfra vi kunne se det første badested ved Remmasøen. Og så var der badetur, spisning, opvask, rundbold og samling.

Tirsdag var det endelig blevet tid til den sagnomspundne konfimandprøve, hvor man kunne få afprøvet sine evner ud i klatring på glatte sten ved den gamle mølle, der ligger inde i skoven ved Ringshult. Allerede søndag morgen var vi tidligt af sted for at deltage i gudstjenesten i Landeryd kirke med præst og politiker Bo Gunnar Åkesson. Alle prøvede at gå med til alters og deltage i nadveren. Det må fremhæves her, at juniorerne på vej fra kirke fik megen ros for deres fremragende opførsel – det kan da ikke siges ofte nok. Efter badning i Skärshult søen, var vi på hjemmebesøg hos den pensionerede, men særdeles aktive danske præst, Jens Bøggild, der til ære for gæsterne affyrede sin kanon. En lille smart sag, der absolut ikke var større end ca. 40 cm, men som sagtens kunne få

4


Derefter vandrede vi gennem Ödegärdet, vest for Unnaryd, et bøgeskovsbeplantet morænelandskab med spor af landbrug fra jernalderen. Vandringen fortsatte vest om Kroksøen, og vi gjorde stop ved en hængebro, hvor der blev sagt ”appelsin” og taget fællesfoto.

de havde i løbet af dagen øvet sig på fødselsdagssangen. Efter middagen var det tid til at begynde pakning og oprydning – flere af børnene udtrykte ønske om at blive et par dage mere. Onsdag morgen pakkede vi bussen og kørte mod syd og så vest på straks efter morgenmad. At beskrive og berette om denne tur i kort udgave er en næsten umulig opgave, for der er så mange oplevelser og indtryk, der alle fortjener at blive fortalt, men her var forsøget på at komprimere og gengive glimt fra en fantastisk flot tur.

Vandringen fortsatte nord om søen til Brunnsbacka, en smuk, gammel savmølle, der én gang om året får lov til at vise, hvad den kan. Imens vi gik, var Kaj Ivan – vor meget tålmodige buschauffør på turen – kørt over på den anden side af søen, hvor han ventede på os med madkurven. Vi spiste ved vandmøllen, var derefter på Vallsnäs, hvor der var dømt kanotur ud til en lille ø – gennem bølgerne i den 15 km lange Unnen, vores badesø de sidste to dage.

Konfirmander og forældre ønsker endnu en gang at sige tusinde tak til Arendse og Jørgen for gæstfriheden og en forrygende tur gennem Smålands skønne natur med mange oplevelser og historier undervejs. På vegne af forældre og konfirmander Anette Solem

Efter dagens tur var det igen tid til samling, og endelig fik børnene mulighed for, med en flot pyntet kage, at sige tillykke med fødselsdagen til Arendse –

5


Tak for svar på spørgeskema

Den lysende sti ved Spang og kirke

Vi vil gerne sige tak for de besvarede spørgeskemaer, og den interesse som dermed er vist for vores kirker. Vi har fået godt 50 besvarelser, som vi har gennemarbejdet. Vi har derigennem fået indikationer om kirketider og arrangementer, og sidst men ikke mindst har vi fået input til at gøre noget lidt anderledes og til helt nye tiltag. Det er vigtigt for os at gøre kirken interessant for menigheden, vi skal blive bedre til at skabe interesse for søndagsgudstjenesten, så flere vil prioritere tid til kirken. Derfor er det vigtigt at blive inspireret og tænke nyt, se på hvad der kan gøres anderledes. Vi bliver jo dagligt i medierne mindet om, hvordan situationen er for folkekirken, og der er et stærkt fokus på kirkegangen. Biskoppen i Ribe Stift har netop udsendt et dekret om, at der skal ske indberetning, når der er færre end 5 til gudstjeneste, så vi har brug for opbakning. Resultaterne fra spørgeskemaerne er god inspiration og de vil indgå i drøftelserne for det kommende arbejde. Fik du ikke lige svaret, eller har du en god idé, kan det stadig nås. Vi er altid åbne for idéer for forslag, så enhver kan blot henvende sig til præsten eller til et menighedsrådsmedlem. Menighedsrådene Lena Randrup

Helt tilbage i 2009 fik vores nabo Henning en idé. Den gik ud på at etablere lys på den gamle kirkesti ved spangbroen, langs kirkediget og op til Sønderbyvej. Da Esbjerg Kommunes Byfond i december 2009 præmierede netop dette område omkring Kongeåen for god bevaring af kulturmiljøet, begyndte Hennings ”lysende idé” at tage form. Arkitekterne Helene Plet og Christina Olsen, som står bag landsbyplanen for Jedsted og Vilslev, støttede vældig flot op omkring projektet. Et gammelt udkast til en dagsorden fortæller om alle de ting, der nu skulle tages højde for – og så står der: Vi mødes lige ved kaffetid! Allerførst skulle der indhentes godkendelser hos de to menighedsråd, da de fleste lamper står på kirkens grund. Dette skete, da det bliver besluttet, at det skulle være ”ledelys” – en meget skånsom belysning – og at der på det naturfølsomme engdrag mellem Spang og kirke ikke etableredes lys, men at der kun blev lagt en lys stenmelsbelægning, så stien kom til at fremtræde mere synlig. Esbjerg Kommune gav nu også sin tilladelse – og næste store spørgsmål meldte sig – hvor får vi pengene fra? - Forskellige fonde blev søgt – de fleste gav afslag, men LAG – Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - der giver penge til landdistrikterne, meldte tilbage med positivt tilsagn. Så var vi ”halvvejs i hus”. Med stor hjælp fra LAG`s konsulent i Esbjerg, Jesper Larsen, etableredes der igen kontakt til Esbjerg Kommune, der kom med en supergod besked: Vi støtter jeres belysningsprojekt, og lamperne kobles på gadelysene på Sønderbyvej. Hurra – pengene var hjemme – og kun praktisk arbejde var tilbage. Det har været en stor fornøjelse, at alle i Spangen har bidraget på forskellig vis – det har givet sammenhold, en del kopper kaffe – og en enkelt øl! Nu mangler vi bare at holde en lille indvielsesfest – men den skal nok komme! Vi er i Spangen meget glade for, at projektet nu er afsluttet og synes, at den gamle kirkesti, der er blevet benyttet i århundreder, har fået et løft, så både travere og løbere, for ikke at tale om cykelfolket kan færdes mere sikkert i den mørke tid. Men hermed en opfordring: Gå en tur på stien, når gadelysene er blevet tændt, så kan I selv se vores nye ledelys.

Else Maria Olesen 6


Din stemme er vigtig I 2012 er der valg til menighedsrådet - og alle har en chance for at få indflydelse på, hvem der i de kommende fire år skal repræsentere sognet i Vilslev Menighedsråd. Det er derfor vigtigt, ar der kommer mange til

Orienterings- og opstillingsmøde Tirsdag d. 4. september kl. 19.30 i Konfirmandstuen

GUDSTJENSTER

Selv om man ikke selv stiller op, har man mulighed for at være med til at opstille kandidater, der synes, det kunne være spændende at være med i et menighedsråd. Går det, som det plejer i Vilslev, vil valget sikkert blive et aftalevalg, hvilket vil sige, at der kun laves én liste. Dog står alting åbent. Aftenens indhold d. 4. september: Orientering om menighedsrådets arbejde Regler for opstilling til menighedsrådsvalget Kaffe Opstilling af liste Kom og vær med – din stemme er vigtig!

02. september 13. sø. e. trin:LUKKET KIRKE 09. september 14. sø. e. trinitatis: kl. 11.00 Konfirmandstart for begge sogne, kaffe 16. september, 15. sø. e. trinitatis: kl. 09.30 23. september, 16. sø. e. trinitatis: kl. 11.00 25. september: Kirke for de små kl. 10.00 30. september, 17. sø. e. trinitatis: kl. 14.00 Høstgudstjeneste* m. Kirkekoret Besøg i vinhaven hos Karl Johan og Bodil 07. oktober, 18. sø. e. trinitatis kl. 09.30 14. oktober, 19. sø e. trinitatis kl. 11.00 21. oktober, 20. sø. e. trinitatis ingen 28. oktober, 21. sø. e. trinitatis kl. 17.30 Familiegudstj. m. konfirmander og juniorer, Spisning i konfirmandstuen 04. november, Alle helgens dag kl. 11.00 Dødes navne oplæses, Kirkekoret medvirker 10. november Dåbsjubilæum kl. 16.30 11. november, 23. sø. e. trinitatis ingen 18. november, 24. sø. e. trinitatis UMI*kl. 09.30 25. november, Si. sø. i kirkeåret ingen *UMI = Ulrik Maarup Iversen **Høstoffer går til Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær

Vilslev Menighedsråd

Efter høstgudstjenesten d 30. sept. Karl Johan og Bodil byder ligesom sidste år velkommen i vinhaven Jedsted Møllevej 8. Menighedsrådet vil sørge for lidt mundgodt. Der vil også blive lejlighed til at smage et lille glas af den lokale vin.

Navne og telefoner Formand Holger B. Lauridsen Kirkeværge Else Maria Olesen Organist Dorte Grangård Olesen Graver Jørn Th. Friis, mobil Sognepræst A.Dyssel aefd@km.dk

Familiegudstjenesten 28. oktober

Efter gudstjenesten er der spisning samt fremvisning af billeder fra årets Sverigestur for juniorer. Alle er velkomne, men tilmelding er påkrævet, så vi ved, hvor mange gryder vi skal have i gang. Tilmelding til Else Maria Olesen tlf. 75431462 spangen4@privat.dk

Ferie og fravær

75431105 75431462 75433009 51260290 75431059

den 7. - 11. oktober deltager sognepræsten i en retræte i Benediktinerklostret Sct. Ansgar i Nütschau, Nordtyskland. Bortrejst 19.-23. oktober Embedet varetages af Ulrik Maarup Iversen, Jernved Tlf. 75435034

Dåbsjubilæum lørdag d. 10. november kl. 16.30 i Vilslev kirke 7


HUSKEKALENDER 1991 ved Lemvig kirke. Sideløbende undervisningsvirksomhed ved Århus Universitet, Testrup Højskole, Vestervig Kirkemusikskole og Nørre Nissum Seminarium og HF. Leder af Lemvig Kirkekor og Lemvig Kammerkor. Ofte anvendt som instruktør ved korstævner, og har i 13 år undervist ved korlederkurserne på Løgumkloster Højskole. Også aktiv som komponist, især af folkelige og kirkelige sange, og modtog herfor i 1995 Den Folkelige Sangs Pris; er repræsenteret med 12 melodier i den nye Højskolesangbog, som udkom i oktober 2006. Derudover flere bestillingsværker, især inden for kirkemusikken. Aktiv virksomhed som korleder, orgelsolist, jazzpianist, gæstelærer og foredragsholder.

SÆT KRYDS I KALENDEREN SEPTEMBER d. 4. Orienterings– og opstillingsmøde i Vilslev sogn kl. 19.30, konfirmandstuen d. 5. Børnekoret starter op efter ferien. 16.30-17.30 d. 6. Babysalmesang 1 kl. 10 i Vilslev kirke d. 9. Konfirmandstart, Vilslev kirke kl. 11 d.10. BogCafé hos Grethe Harck Madsen kl. 14.30 d.12. Vi Konfirmandundervisning begynder kl. 8.15 d.13. Hu Konfirmandundervisning begynder kl. 8.15 d.13. Babysalmesang 2 kl. 10 i Vilslev kirke d.13. Orienterings– og opstillingsm.i Hunderup kl.19 d.20 Babysalmesang 3 kl. 10 i Vilslev kirke d.25. Kirke for de små: Høst, Vilslev kirke kl. 10 d.27. Babysalmesang 4 kl. 10 i Vilslev kirke OKTOBER d.1. Sangaften i konfirmandstuen m. Dorte og Roll d.11. Sangaften: Erling Lindgren, konfirmst. kl.09.30 d.15.-18. Minikonfirmandkursus i konfirmandstuen d.28. Miniafslutning i Hunderup kirke kl. 16 d.28. Konfirm.og juniorer i Vilslev kirke kl.17.30 d.29. BogCafé hos Inger Holck, Vilslev kl. 14.30 NOVEMBER d.5. Sangaften med Dorte og Roll d.10. Dåbsjubilæum i Hunderup kirke kl. 15 d.10. Dåbsjubilæum i Vilslev kirke kl. 16.30 d.26. BogCafé i præstegården kl. 14.30

STILLE GUDSTJENESTE i Hunderup kirke 12. november kl. 19 Jette Dahl er født i 1952 og uddannet cand.theol. Hun har været sognepræst i 25 år, men har siden 2004 arbejdet med tros- og bønsliv. I august 2011 blev hun ansat som stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift. Hendes udgangspunkt er et rummeligt, medmenneskeligt og kristent livssyn. Jette Dahl har indgående erfaring i at møde mennesker fra alle samfundslag og betegner sig selv som medvandrer og åndelig vejleder. ”Jeg slår gerne følgeskab med mennesker, som søger en form for trospraksis”, siger hun. Jette Dahl er forfatter til små, enkle bøger i serien ’Livet leves indefra’ med fokus på hverdagsmeditationer, medforfatter til en række bøger og artikler om sjælesorg og åndelig vejledning. Jette Dahl har siden 2004 været redaktør og fast skribent på Kristeligt Dagblads hjemmeside med fokus på kristen spiritualitet og skribent i Jyske Vestkysten i rubrikken: ’Tænk efter’, ligesom hun har optrådt i TV og radio om tro og den åndelige dimension i tilværelsen.

DECEMBERKORET øver i konfirmandstuen tre tirsdage kl. 19.00 - 21.00 d. 27. november, d. 4. december og 11. december. Koret afslutter 3. søndag i advent i begge kirker

SANGAFTEN i konfirmandstuen 11. oktober kl. 19.30 Erling Lindgren, født i Fjaltring 1951. Uddannet fra Musikvidenskabeligt Institut, Århus Universitet, samt Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium i 1977 med domorganist Anders Riber som lærer. I 1977 organist ved Holme kirke, i 1985 ved Agger og Vestervig kirker, og siden

Kirkebladet redigeres af sognepræsten, udgives af menighedsrådene. Opsætning og digitalprint v/ Kopi & Print, Bramming - www.kxp.dk

8