Page 1

Ekte lidenskap har et navn Strategiplan M책l og tiltak 2012-2015


Strategiarbeidet • Strategiplan perioden 2012-2015: Mandat • Situasjonsanalyse • Målbildet og fire hovedgrep: •

• • • •

Sport Kompetanse Kultur Vekst

• Mål og tiltak


Strategiprosjekt : Mandat Bakgrunn

Prosjektets mandat I

• Manglende oppfølging av fundamentet, tøffere økonomiske rammevilkår og lite bærekraftig spillerlogistikk er noen av årsakene til sviktende resultater (økonomi, sportslig, oppslutning med mer)

• Prosessen skal revitalisere vårt strategiske fundament. Den skal formulere:

• De siste årene har vært utfordrende og har medført intern slitasje på ansatte • I de seneste to årene har det blitt gjennomført store utskiftninger i ledelsen og styret • Den negative utviklingen antas nå på mange måter å være stabilisert, tross likviditetsmessige utfordringer • Klubben er i ferd med å bygges innenfra . Sentralt så langt har vært å styrke kompetanse i sport og etter hvert ledelse • Tiden synes god for å legge en systematisk plan for fremtiden. Planen skal baseres på høye, men ansvarlige ambisjoner. • Strategiarbeidet skal involvere ansatte så vel som styret. • Det skal samle klubben og sikre at alle kjenner sitt bidrag i en samlet retning.

• Visjon og målbilde

• Kjerneverdier • Hovedmål i en veksttrapp /makroplan • Hovedgrep for å nå ovennevnte innen prioriterte områder utifra KSI • Arbeidet skal basere seg på en oppdatert sits.analyse • Arbeidsprosessen skal i seg selv engasjere, motivere og samle klubben innad og etter hvert dens relasjoner

Prosjektets mandat II • Basert på (I) skal prosjektet utvikle en strategiplan etter modell av siste års planer, men med oppdatert og relevant innhold og overordnet milepælsplan • Videre skal den beskrive mål for del-områder av klubben samt konkrete handlingsplaner pr område

• Planen deles inn i et fire- og et ett-års perspektiv


Situasjonsanalyse STYRKER • • • • • •

SVAKHETER • • • • •

Engasjement som så mange har ift klubben. En klubb, i Norges nest største by og i Hordaland Resursgrunnlaget (befolkning, rekruttering, økonomi, partnere med mer). Sterk merkevare som mange ønsker å ta del I Klubben er sentral del av identiteten til Bergen by og til bergenserne Samarbeidspartnere ønsker å være en del av en langsiktig plan

TRUSLER

MULIGHETER •Bidra til å styrke lokal spillerutvikling •Kunnskapssulten ledelse og organisasjon •Styrket energi og kraft gjennom samling; EN klubb med felles mål •Fortsette å styrke den kollektive dannelsen •Sterkere engasjement i samfunn og region •Bredde interessegrunnlaget ; rekruttere nye målgrupper •Styrke tillit og attraktivitet internt og eksternt ved å frem kjerneverdiene i klubben •Videreutvikle Stadion og utnyttelse av denne

Historiske holdninger; krav og individ foran klubb Økonomisk avhengig av andre Manglende forankring av strategi og planer Lite samstemt ledelse (LG-Sport-Styret) Ikke samstemt budskap utad; grunnlag for unødig uro Lite proaktive,- ofte reaktive

• • • •

• • • •

Utålmodighet – truer langsiktighet Fortsatt økonomiske utfordinger Destruktiv kritikk – ønsket om at vi ikke lykkes For mange(i og rundt klubben) som setter seg selv høyere enn klubben Dalende interesse og større grad av likgyldighet Avstand mellom klubben og grasrota Mediesituasjonen: TV frister mer enn Stadion Byen som “eter” våre ledere/trenere


Målbilde 2015 SK Brann 2015 – Et lag for alle fotballelskere! Vi har etablert oss som en stabil toppklubb i Norge. Dette har vi klart fordi vi har tatt konsekvensene av alle sider av det som må til for å bli en toppklubb. Kompetansemessig, organisatorisk, økonomisk og holdningsmessig. Et viktig bidrag har vært rendyrkingen av fotballklubben Brann. Kjernen i vårt arbeid er å sikre god og kontinuerlig utvikling og skape stort engasjement. Vi har etter hvert vist at vi tør å tenke nye tanker, og at vi gir rom til å prøve disse ut. Vårt nedslagsfelt er større, med Bergen by som sentrum og Hordaland fylke og resten av Vestlandet som en naturlig forlengelse av det. Vi preges av nøkternhet og ambisjoner, hånd i hånd. Av sterk lokal forankring og godt speiderkorps. Av engasjement og struktur. Et viktig bidrag til den etter hvert stabile økonomien har vært bedriftsøkonomiske effekter av lokal spillerutvikling. Vi er blitt et lag for alle fotballelskere

5


Tippeliga 2000-2011

Gjennomsnitt 2011 splass 3 2,3

2000 1

2001 1

2002 1

2003 1

2004 1

2005 7

2006 1

2007 5

2008 5

2009 1

2010 1

BRANN

2

7

12

6

3

6

2

1

8

5

13

4

5,7

VIKING

3

3

4

5

9

5

11

3

6

10

9

11

6,5

STABÆK

5

4

5

3

13

15

5

2

1

3

12

10

6,5

TROMSØ

4

14

15

11

4

8

10

6

3

6

3

2

7,1

VIF

12

15

8

12

2

1

3

7

10

7

2

7

7,1

LSK

6

2

7

7

7

4

4

4

12

11

10

13

7,2

ODD

8

6

6

4

8

9

12

12

15

4

5

5

7,8

MOLDE

7

5

2

9

11

12

14

15

9

2

11

1

8,1

RBK


Hovedgrep - Sport 3 områder : •

Kompetanse i avdeling sport – – –

Forståelse av kravene til topp kvalitet i utviklingsarbeid Felles forståelse av god fotballferdighet og hvordan Brann-spillere utvikles i forhold til det Analytisk tilnærming til spillet , arbeidet med det og rekrutteringen av personellet

Spillerlogistikk –

God balanse i spillerstallen •

Typesammensetning, alderssammensetning og blanding av lokale / nasjonale og internasjonale spillere

Ungdomssatsning – – –

Individualisering som grunnleggende prinsipp Optimalisere samarbeidet skole og fotball Internasjonale referanser


Hovedgrep – Kompetanse Definisjon kompetanse : «De samlede kunnskaper, erfaringer, ferdigheter , holdninger, evner og vilje som gjør det mulig å løse oppgaver i tråd med definerte mål og krav». •

Utvikle og styrke kompetanse innen områdene;

– – – – – – – –

Arrangement Kommunikasjon Salg, markedsføring og merkevareutvikling Distribusjon av fotballproduktet Kontraktsrett Utenomsportslig utvikling av spillerne. Organisasjonsutvikling Anleggsutvikling


Hovedgrep - Kultur Klubbens kjerneverdier

Offensiv

Ærlig Bry oss

Målrettet

Fire grep: 1. Oppdaterte kjerneverdier i klubben 2. Forankring av verdier og mantra 3. Felles mantra – Ekte lidenskap har et navn 4. Felles møteplasser


Hovedgrep – vekst Prioritering – hva, med hvem og hvordan! Innhold

2011

Resultatmål

4 i TL

Krav til omsetning

2012

2013

2014

2015

1-4 i TL

1-3 i TL

110 mill

117 mill

125 mill

132 mill

138 mill

2 mill

5 mill

5 mill

5 mill

7 mill

36 mill

40 mill

45 mill

49 mill

53 mill

5 mill

6 mill

7 mill

8 mill

9 mill

Krav til alle adm. Kostnader

35 mill

36 mill

38 mill

39 mill

40 mill

Krav til anlegg

28 mill

29 mill

29 mill

30 mill

30 mill

6 mill

6 mill

6 mill

6 mill

6 mill

Publikum

33 mill

30 mill

33 mill

36 mill

38 mill

Marked bedrift

57 mill

63 mill

64 mill

65 mill

65 mill

Media

8 mill

9 mill

10 mill

11 mill

12 mill

Effekt

5 mill

8 mill

9 mill

10 mill

11 mill

Anlegg

3 mill

3 mill

4 mill

5 mill

5 mill

Sport

4 mill

4 mill

5 mill

5 mill

7 mill

Totalt

110 mill

117 mill

125 mill

132 mill

138 mill

Krav til sp invest Krav til drift av sport A-lag Krav til drift av utviklingsarbeid

Krav til avskrivninger spillere Inntektsøkning


Sport - Mål og tiltak 2012-2015 Område

Mål i perioden

Tiltak

Spillerlogistikk

 

              

Ungdomssatsning

 

Kompetanse

Minst 25 % av stallen lokale spillere. Max 25% av stallen utenfor Skandinavia. Alltid god balanse i stallen mht mengde, kvalitet og sammensetning. 2 lokale spiller til A-stallen hvert år Langtidskontrakt for minst 1 U-spiller hvert år. Trenere med referanser på internasjonal spiller utvikling Blant de ledende i Norge på utvikling for spillere 13-19

Aksept i trenerapparatet Engasjere 2-3 speidere på deltid i Norden Speiding utenfor Norden gjennomføres av sport. Langsiktig planlegging – være i forkant. Mer fokus på toppspillerutvikling. Samarbeidsklubber – utlån en del av toppspillerutvikling. Etablert med U-lag i 2 divisjon Minst 10 internasjonale klubbtiltak i perioden 13-19 år. Rekruttere fra Hordaland fra 13-årsalder. Rekruttere fra Norge fra 16-årsalder Pedagogisk og psykologisk kompetanse i trenerapparatet. Optimale samarbeidsmodeller med u-skole og VGS FIFA lisensutdanning på alle trenere U-16 / U-19 Aktivt bruk av TFS innen analyse, mental og fysisk trening. Utvikle konkrete arbeidskrav for morgendagens Brann spiller


Kompetanse - Mål og tiltak 2012-2015 Område

Mål i perioden

Tiltak

8 Aktivitetsområder

God nok kompetanse for å oppnå klubbens mål

    

Beskrive kompetansekrav innen formal, real og sosial kompetanse Beskrive dagens kompetanse i klubben. Tiltak for å lukke gapet mellom krav og eksisterende kompetanse. Kursing og trening av ansatte. Innleie av ekstern kompetanse. Nyansettelser.


Kultur - Mål og tiltak 2012-2015 Område

Mål i perioden

Tiltak

Kultur

 

Leve etter klubbens verdier. Forbedre omdømmet til klubben. Enda bedre fellesskap og forståelse mellom avdelinger.

   

Bekjentgjøre og synliggjøre våre verdier i alle sammenhenger. Felles møteplasser internt i klubben. Kjente møteplasser for medlemmer, medspillere og publikum. Kulturgruppen består og er ansvarlig for implementering av verdier i og rundt klubben. Interne og eksterne målinger ift de fire verdiene (årlig tracking)


Vekst - Mål og tiltak 2012-2015 Område

Mål i perioden

Tiltak

Publikum

      

Marked Bedrift

 

11500 i snitt i 2012 – 15000 i snitt innen 2015

Øke inntektene med 15% Øke antall partnere med 15%

       

CRM-system for kunnskap om målgruppene Lidenskap-magasin før hver kamp. Direkte MF via E-post og sosiale medier Utnytte butikk i sentrum til billettsalg Distriktsaktiviteter i lokale klubber – trening og kamp. Klassetur til Stadion – et attraktivt besøk. Gjestfrihet for publikum – lagt til rette for deg. Forbedre fasiliteter. Forbedre kiosktilbudet Engasjere publikum mer på Stadion. Enkelt å komme til Stadion. Videreutvikle samspillet med de største samarbeidspartnerne Flere kundetilfredsanalyser Utvikle samarbeidet med EBS i trening av salgspersonale. Produktutvikling tilpasset kundene Videreutvikle og dra nytte av markedsrådet


Vekst - Mål og tiltak 2012-2015 Område

Mål i perioden

Tiltak

Media

        

Investorer

 

Tilfredsstille publikums behov for info og underholdning om Brann 365 dager i året. Øke inntektene med 50%

Kapital som sikrer spillerforstrekninger. Salg av spillere som gir balanse i logistikk regnskapet.

Felles webplattform for hele Tippeligaen Nye tjenester på mobil Brukerbetalt tjeneste på Web-TV Mer aktiv MF av egne medieprodukt. Utvikle bruk av sosiale medier. Stabil produksjon på web med økt fokus på profiler. 4 faste strategimøter med HB og SB hvert år. Konkrete mål for hvert år mht kjøp og salg. Årlig rapport for kjøp/salg med sammenligning med Norge og Norden.


Vekst - Mål og tiltak 2012-2015 Område

Mål i perioden

Tiltak

Anlegg

Avklare fremtiden for NextGenTeltribunen og fremtidens Stadion. Sikre optimale kamp og treningsforhold for A- og U-lag.

   

Vurdere ferdigstillelse av anlegget ift planene fra 2008. Avklare muligheter for ny byarena. Ny vurdering av spilleunderlaget på Stadion. En ny kunstgressbane i nærområdet og rehabilitering av dagens kunstgressbane. Rehabilitering av Nymark gress og omlegging av grusbane til naturgress.


Oppfølging og måling Hva måler vi - og hvordan ? Målområde

2012

2013

2014

Omsetning

117 mill

125 mill

132 mill

Resultatmål

1-4

Nye lokale spillere i A-stallen

2

2

2

Publikum – gjennomsnitt

11 500

13 000

14 000

Kommersielle inntekter

17 mill

19 mill

21 mill

Markedsinntekter bedrift

63 mill

64 mill

65 mill

*Omdømme ift verdigrunnlag

65%

70%

75%

**KTI BM

68%

70%

72%

***Ansatte tilfredshet

92%

95%

98%

Strategiplan  

Strategi Brann

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you