Page 1

DEN GYLDNE IDE

Nattåpent økte omsetningen med 25 mill. kroner


BAKGRUNN Bakgrunnen for Nattåpent-arrangementene er å skape mer oppmerksomhet rundt senteret, samt øke omsetningen og besøkstallene. Vi ønsker å kombinere forskjellige elementer for å skape en helhetlig handleopplevelse for hele familien. Vi benytter populære artister og kjente personer for å trekke publikum og kunder fra fjern og nær. Her legger vi kvalitet i hele senteropplevelsen fra vi åpner til vi stenger. Gode tilbud, populære artister og en god ramme som skaper en trivelig opplevelse for alle, er viktige stikkord for oss.

MÅL OG DOKUMENTASJON Målet er å øke omsetningen og besøkstallene i forhold til vanlige fredager og tidligere Nattåpent. Det gjør vi gjennom en stadig utvikling og forbedring av konseptet. I all beskjedenhet mener vi at Sartor Storsenter har profesjonalisert konseptet på en helt annen måte enn det som har vært vanlig i bransjen. Vi streber etter å skape en positiv opplevelse for alle involverte, både kunder, artister og butikkansatte. Sartor Storsenter skal være mer enn butikker og serveringssteder. Det skal være en opplevelse for alle sansene og åpne for at folk også velger Sartor utenom Nattåpent. Valg av artister er avgjørende for suksessen. Her har vi bygget gode relasjoner til musikkbransjen. Det er viktig for oss å skape en kollektiv drivkraft og et nært samarbeid med eksterne leverandører av produkter og tjenester for gjennomføringen av Nattåpent. Vi måler dagsomsetningen og besøkstall nøye for å få maksimalt igjen for investeringen, og justerer oss og lærer fra arrangement til arrangement. Hele prosessen er organisk og vi lærer masse hver gang vi holder Nattåpent.


GJENNOMFØRING Nattåpent-konseptet har vært under stadig utvikling og består nå av følgende elementer: Nattåpent arrangeres alltid på en fredag med tre timer utvidet åpningstid. Vi har aktiviteter for barn og unge, og arrangerer konsert med kjente TV-artister med ungdomsappell. Nattåpent arrangeres med hjelp fra et eventbyrå, samt med bidrag fra våre butikker og eksterne samarbeidspartnere som også omfatter Basecamp, skolene, kommunale ungdomsklubber og politiet. I september 2011 hadde vi for eksempel besøk av Jenny Skavlan som ledet et moteshow der alle butikkene stilte med egne modeller. Her engasjerte vi butikker og medarbeidere i en felles aktivitet som styrket samholdet og entusiasmen på senteret. Veldig kjekt og positivt for alle involverte!


KOMMUNIKASJONSKANALER Sartoravisen med opplag på 87 000 er et glimrende kommunikasjonsverktøy med sterk gjennomslagskraft. Avisen distribueres til alle husstander i vårt primærområde. I Sartoravisen har vi intervjuer med artisten som skal opptre og informerer grundig om alle andre arrangement og opplevelser på Nattåpent. Vi benytter oss også flittig av annonser på nettaviser, egne nettsider, radio, sms og digitale nyhetsbrev. Iøynefallende bannere i og på senteret i forkant av arrangementene har god effekt. Under Nattåpent har vi også signeringer med kjendisene som har holdt konsert. Vi tar bilder av alle som får autograf og legger det ut på Facebook. Dette resulterer i økt aktivitet på facebook-siden og flere ”likes”. Vi filmer også konsertene og legger dem ut på Youtube.

TIL CLEAR CHANNEL-SKJERMER


AVISANNONSER

NATTÅPENT

NATTÅPENT

FREDAG 22. JUNI

FREDAG 3. FEBRUAR ÅPENT TIL KL. 24.00

ÅPENT TIL KL. 24.00

TOOJI

VINNI

LIVE PÅ SCENEN

KL. 21.00

NATTÅPENT I MORGEN - ÅPENT TIL KL. 24.00

SOMMERSALGET

STARTER NÅ! Se sartorstorsenter.no eller Sartoravisen for gode nattåpenttilbud

GABRIELLE LIVE PÅ SCENEN

KL. 21.30 Se sartorstorsenter.no eller Sartoravisen for gode nattåpenttilbud

NYHETSBREV

LIVE PÅ SCENEN

KL. 21.30 SALGSFINALE! Se etter Sartoravisen i BT i dag, i postkassen din eller på sartorstorsenter.no


RESULTAT Resultatet av Nattåpent-arrangementene i perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 var en betydelig økning i omsetning og besøkstall (se bekrivelsen av de målbare resultatene under). Nattåpent bidrar på denne måten til helt sentrale mål både for sentereiere, senterforvaltningen og butikkenes eiere og ledere. God presseomtale i lokale aviser og nettaviser er en viktig ekstra bonus når vi har kjente og populære artister og spennende arrangementer på Nattåpent. (se vedlegg). Medieomtalen bidrar til et økt antall besøkende i for- og etterkant av Nattåpent-arrangementene. Når vi benytter oss av artister og kjendiser som Jenny Skavlan, Vinni og Tooji fungerer dette i tillegg som et effektivt trekkplaster for folk utenom senterets primærområde. Noe som igjen øker kjennskapen til det brede butikktilbudet vi kan tilby.

MÅLBARE RESULTAT NATTÅPENT ØKTE OMSETNINGEN MED 25 MILL. KRONER I gjennomsnitt oppnådde Sartor Storsenter en omsetning på 11,5 millioner kroner på de seks nattåpent-arrangementene fra 1. juli 2011 til 30. juni 2012. Dette er en økning på 55 prosent sammenlignet med øvrige fredager i perioden. Antall registrerte besøk (IMAS-registrering) på de seks Nattåpent-arrangementene ble i gjennomsnitt ca. 20400. Til vanlig er besøkstallene på fredager ca. 13 000, altså en økning på 57 prosent på Nattåpent. Effekten av markedstiltak kan ofte være vanskelig å måle. Nattåpent på Sartor Storsenter måles nøyaktig for hver gang. Målingene er viktig «input» for videre planlegging og utvikling av konseptet. Dersom vi deler perioden opp i to halvår, ser omsetningsutviklingen slik ut: I andre halvår 2011 var det Nattåpent 16. september, 11. november og 30. desember. Omsetningen disse fredagene økte i gjennomsnitt med 60 prosent, sammenlignet med øvrige fredager i perioden. I første halvår 2012 var det Nattåpent 3. februar, 11. mai og 22. juni. Omsetningen disse fredagene økte i gjennomsnitt med 50 prosent, sammenlignet med øvrige fredager i perioden.


VINNI, fredag 3. februar: Målsetting: Uke 5: 36,5 millioner / +5% Fredag 3/2: 11,6 mill. / +10% Resultat (mot 2011): Uke 5: 36,2 mill. / +4,1 % / Fredag 3/2: 8,8 mill. / -15,8 % Besøkstall: Fredag 3/2: 17.000 (19.525)

GABRIELLE, fredag 11. mai: Målsetting: Uke 19: 44,5 millioner / +2 % Fredag 11/5: 14,0 mill. / +7,5 % Resultat (mot 2011): Uke 19: 40,3 mill. / -7,6 % / Fredag 11/5: 12,0 mill. / -6,8 % Besøkstall: Fredag 11/5: 24.517 (24.709)

TOOJI, fredag 22. juni: Målsetting: Uke 25: ca. 42,2 millioner / +3 % Fredag 22/6: ca. 13,0 mill. / +7 %

RESULTAT (mot 2011): Uke 25: 43,0 mill. / +4,7 % / Fredag 22/6: 10,3 mill. / -17,5 % (sammenlignet med 17/6 i 2011) Besøkstall: Fredag 22/6: 20.038 (feil ved tellere i 2011)


MEDIEOMTALE


ANNEN INFORMASJON Samarbeidspartnere: Gjennom ungdomstiltaket Basecamp samarbeider vi tett sammen med kirken og kommunen for å gi ungdom en mest mulig positiv og trygg opplevelse av kvelden. I tillegg har vi et nært og godt samarbeid med politiet, blant annet har vi ved flere anledninger hatt informasjonsmøter med politiet i forkant av Nattåpent. Reklamebyrå og eventbyrå er viktige drivkrefter bak disse arrangementene. Budsjett: Kort skissert: Sartoravisen (byrå, trykk og distribusjon på ca. 87.000 eks.) Sartoravisen 2/2 -12: kr. 344.440,- Annonseinntekt: kr. 232.600,Sartoravisen 10/5-12: kr. 430.805,- Annonseinntekt: kr. 346.300,Sartoravisen 21/6-12: kr. 405.140,- Annonseinntekt: kr. 295.500,Annonser kr. 40.000,-, P5/Energy, kr 20.000,www.bt.no kr. 30.000,-, Artist + PA ca. kr. 120.000,-, Diverse kr. 40.000,-


Kjære leietaker!    

NY SARTORAVIS  UTE  NÅ  –  MED  NATTÅPENT  OG  GABRIELLE!    

Torsdag  10.  mai  distribueres  Sartoravisen,  med  spennende  og  salgsultløsende  annonser  fra  butikkene   våre!  Sartoravisen  inneholder  også  6  pris/produkt/modell.  Disse  sidene  er  nye  og  vi  følge  oss  i  seks   utgaver.     Vi  følte  et  behov  for  fornyelse  og  vi  synes  det  fungerer  kjempebra,  håper  dere  er  enige!       Denne  gangen  er  avisen  på  48  sider,  noe  som  er  utrolig  bra!  Vi  takker  for  deres  deltagelse  med  annonser   og  utlån  av  varer!J    

GABRIELLE  –  LIVE  PÅ  SCENEN  I  GLASSGÅRDEN  KL.  21.30!  

Dere trenger  ikke  ringe  Gabrielle,  for  hun  kommer  til  oss!!       Hun  står  på  scenen  i  Glassgården  kl.  21.30,  med  påfølgende  signering  og  salg  av  CDJ     Les  mer  om  nattåpent  i  vedlagte  Sartoravis!         Fakta  om  Sartoravisen:   Opplag:     ca.  88.500  eksemplar   Distribusjon:   Hele  Stor-­‐Bergen  (inkludert  Askøy  og  Os)         Fulldistribusjon  i  Fjell,  Sund,  Øygarden,     på  Askøy,  Laksevåg,  i  Loddefjord  og  i  Fyllingsdalen.     Web:     Tilgjengelig  som  elektronisk  avis     på  sartorstorsenter.no,  bt.no,  og  på     facebook.com/sartorsenter     Kampanjen  støttes  med:   • Sartoravisen  (torsdag  10.  mai)     • bt.no,  med  SKYSKRAPER  1  (onsdag  9.  –  fredag  11.  mai)   • Annonse  på  Clear  Channel  skjermene.   • facebook.com/sartorsenter     • sartorstorsenter.no     • Helside  i  Askøyværingen  (08.05),  i  Sydvesten  (fulldistribusjon,  32.000  eks.  -­‐  08.05)     og  i  VestNytt  (fulldistribusjon,  30.000  eks.  -­‐  10.05).     • Sartor  Kundeklubb  (SMS/nyhetsbrev  -­‐  10.05)   • Fasadebannere  på  Sartor  Storsenter  og  på  Sartorparken  (hele  denne  uken).   • Radioreklame  på  P5/Energy  (mandag  7.  til  og  med  fredag  11.  mai).   • Serviceinnstilte  og  fantastisk  dyktige  butikkmedarbeidere  i  alle  butikkeneJ       Vi  ønsker  og  trenger  tilbakemeldinger  fra  deg,  både  ris  og  ros  (hans@sartorsenter.no),  slik  at  vi   sammen  kan  gi  kundene  våre  -­‐  en  trivelig  handleopplevelse!       Lykke  til  med  NATTÅPENT!     ________________   Hans  Jarle  Einarsen   markedssjef  

Sartor Senterforvaltning AS, Postboks 311, 5343 Straume www.sartorstorsenter.no


Kjære leietaker!    

NY SARTORAVIS  UTE  NÅ  –  MED  SALGSSTART,  NATTÅPENT  OG  POPULÆRE  TOOJI!    

Torsdag  21.juni  distribueres  Sartoravisen,  med  spennende  og  salgsultløsende  annonser  fra  butikkene!   Sartoravisen  inneholder  også  4  pris/produkt/modelloppslag,  med  fokus  på  sommer-­‐  og  utetid.     Nytt  denne  gangen  er  «Stylistens  sommerfavoritter»!       Sartoravisen  er  på  hele  44  sider  og  vi  takker  igjen  for  deres  deltagelse  med  annonser  og  utlån  av  varer!J  

TOOJI  –  LIVE  PÅ  SCENEN  I  GLASSGÅRDEN  KL.  21.00!  

Denne gangen  gir  vi  kundene  sjansen  til  å  få  se  Tooji  live  på  scenen  i  Glassgården!  Tooji  representerte   som  kjent  Norge  i  den  internasjonale  finale  i  Melodi  Grand  Prix  i  Baku,  med  låten  Stay!       Les  mer  om  nattåpent  i  vedlagte  Sartoravis!         Fakta  om  Sartoravisen:     Opplag:     ca.  88.500  eksemplar   Distribusjon:   Hele  Stor-­‐Bergen  (inkludert  Askøy  og  Os)         Fulldistribusjon  i  Fjell,  Sund,  Øygarden,     på  Askøy,  Laksevåg,  i  Loddefjord  og  i  Fyllingsdalen.     Web:     Tilgjengelig  som  elektronisk  avis     på  sartorstorsenter.no,  bt.no,  ba.no  og  på     facebook.com/sartorsenter       Kampanjen  støttes  med:   • Sartoravisen  (torsdag  21.  juni)     • bt.no,  med  SKYSKRAPER  1  (onsdag  20.  –  fredag  22.  juni)   • ba.no,  med  wallpaper  (torsdag  21.  og  fredag  22.  juni)   • Annonse  på  Clear  Channel  skjermene.   • facebook.com/sartorsenter     • sartorstorsenter.no     • Helside  i  Askøyværingen  (19.06),  i  Bergensavisen  (fulldistribusjon,  60.000  eks.  21.06)     og  i  VestNytt  (21.06).     • Sartor  Kundeklubb  (SMS/nyhetsbrev  -­‐  21.06)   • NYE  fasadebannere  på  Sartor  Storsenter  og  på  Sartorparken  (hele  denne  uken).   • Radioreklame  på  P5/Energy  (mandag  18.  til  og  med  fredag  22.  juni).   • Serviceinnstilte  og  fantastisk  dyktige  butikkmedarbeidere  i  alle  butikkeneJ       Vi  ønsker  og  trenger  tilbakemeldinger  fra  deg,  både  ris  og  ros  (hans@sartorsenter.no),  slik  at  vi   sammen  kan  gi  kundene  våre  -­‐  en  trivelig  handleopplevelse!       Lykke  til  med  NATTÅPENT  OG  SOMMERSALGET!     ________________   Hans  Jarle  Einarsen   markedssjef  

Sartor Senterforvaltning AS, Postboks 311, 5343 Straume www.sartorstorsenter.no


FILM OG BILDER FRA ARRANGEMENTENE: KLIKK HER FOR Å SE BILDER AV VINNI PÅ SARTOR http://www.ba.no/bilder_video/ba-tv/lokal/article5916932.ece

KLIKK HER FOR Å SE FILM AV GABRIELLE PÅ SARTOR http://youtu.be/o6RVfHBIods

KLIKK HER FOR Å SE FILM AV TOOJI PÅ SARTOR STORSENTER http://www.youtube.com/watch?v=kUTPtDivNsY

LINKER TIL AVISER: KLIKK HER FOR Å SE AVIS I FEBRUAR MED VINNI

http://issuu.com/oktan/docs/sartoravisen_0202?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

KLIKK HER FOR Å SE AVIS I MAI MED GABRIELLE

http://issuu.com/oktan/docs/sartoravisen_1005?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

KLIKK HER FOR Å SE AVIS I JUNI MED TOOJI

http://issuu.com/oktan/docs/sartoravisen_2106?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

presentasjon sartor storsenter  

presentasjon sartor storsenter

presentasjon sartor storsenter  

presentasjon sartor storsenter