Page 1

Vil du vokse med Askøy? Askøy regnes som den mest attraktive kommunen i Hordaland, og har fylkets sterkeste og mest stabile befolkningsvekst. Gasstomten er sentralt beliggende i Storebotn næringspark. Her planlegges et bygg på ca. 8.200 m2. Bedrifter innenfor handel og kontor skal inn i bygget.

GASS TOMTEN


Gasstomten – attraktiv for din bedrift Stadig flere veletablerte bedrifter beslutter å lokalisere seg i Storebotn Næringspark. La oss vise deg hva det planlagte bygget på Gasstomten har å tilby din bedrift!

Tomten har meget sentral beliggenhet i Storebotn Næringspark like ved krysset mellom RV562 og Erdalsvegen, dvs hovedvegen Nord-Sør på Askøy. Bygget er godt synlig fra riksvegen, også etter at Statens Vegvesen har bygget ny RV i området. Tomten har gnr 9, bnr. 405 i Storebotn, Askøy kommune, og er på totalt ni mål. Det er skissert et bygg på ca 8 200 m2. Bygget vil bli tilrettelagt med meget gode parkeringsforhold og egner seg spesielt godt for publikumsrettet (kontor)virksomhet med blant annet over 200 lett tilgjengelige parkeringsplasser. Det pågår pt. en prosess vedr. reguleringsbestemmelser. Ved endringer i disse vil det åpnes for publikumsrettet detaljhandel som f.eks dagligvare.


ASKØY I VEKST Gasstomten AS utvikler, regulerer og bygger

ut eiendommen i Storebotn Næringspark,

Askøy. Ledelsen i selskapet har lang erfaring

fra lignende prosjekter. Vi ønsker tett dialog med din bedrift

for å diskutere dine muligheter.

Askøy har størst befolkningsvekst av alle kommuner i Hordaland de siste ti årene. Askøy har høy etableringsfrekvens av nye bedrifter.


Planoversikt Publikumsrettet handel og lett tilgjengelige kontor- og industri/næringsarealer er stikkord for det planlagte bygget på Gasstomten. Det legges opp til over 200 parkeringsplasser fordelt på plan 1 – 3. Det vil være enkel adkomst mellom de ulike plan både på innsiden og utsiden av bygget.

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001 DEX-001

DEX-001 DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

DEX-001

fasade mot vest

20.9

R 250

Erda

lsvege

10

buss

21.0

n

Plan 1

17 16

Det tilrettelegges for publikumsrettet handel.

21 17

16 20

Samlet areal på plan 1 er ca 2 900 m2.

19

25 25

23

70 P

"GASSTOMTEN"

29 m2/P

Rv562 26.6

0,5 +2

co

te

A 10 FORRETNING/ KONTOR 60 % BYA

25

9/405

20

30 P under tak 750 m2

Her vil det være ca 100 parkeringsplasser hvorav 70 er

STOREBOTN NÆRINGSPARK

20 16

PLAN 1. ETG. SKISSEUTKAST 15.03.2011

21

36.5

PLAN 1. ETG. ok +20,0 A=2.900 m2

23

28.9

23

utendørs og 30 under tak, samt at det tilrettelegges for varelevering med stor bil/trailer/vogntog.

22

25

24

25

25

24

27.0

27

20.9

R 250

Erda

lsvege

10

buss

21.0

n 17 16 21

17

Plan 2

16 20

Det tilrettelegges for publikumsrettet handel og lett

19

25 25

23

70 P

"GASSTOMTEN"

29 m2/P

Rv562 26.6

0,5 +2

co te

A 10 FORRETNING/ KONTOR 60 % BYA

25

9/405

P-DEKKE 30 P 2. ETG. A=760 m2 tak 35under P

750 m2

21

36.5

PLAN 2. 1. ETG. ok + +20,0 24,5 A=2.900 m2 A=2.700

ca 50 utendørs parkeringsplasser på samme nivå.

22

23

28.9

23 25

24

25

15 P 25

cote +25,0

24

27.0

27

på plan 2 er ca 2 700 m2, og det legges opp til

PLAN 2. ETG. SKISSEUTKAST 15.03.2011

54 m2/P

20

tilgjengelig kontor- og næringsareal. Samlet areal

STOREBOTN NÆRINGSPARK

20 16

25


GASSTOMTEN

STOREBOTN NÆRINGSPARK

Gasstomten har fått navnet etter rør-

Næringsparken består i dag av mer enn

ledningen kommunen i sin tid bygget fra

100.000 m2 næringslokaler.

tomtegrensen og ned til sjøen ved Pollen.

Over 100 bedrifter har etablert seg i

Med bakgrunn i planene om å føre gass

Storebotn Næringspark, med over 500

i rør inn Hjeltefjorden til Bergensregionen,

arbeidsplasser.

var det opprinnelig tenkt at rørledningen

Området er godkjent en utvidelse på hele

skulle sørge for gasstilførsel til Storebotn

340 dekar tilleggsareal.

næringspark. Rørledningen ligger der

Profesjonell drift sikrer trivsel, oversikt-

fortsatt i dag og kan brukes til alternative

lighet og vekst for utbyggere og leietakere,

formål.

og attraktivitet for leietakernes kunder.

20.9

R 250

Erda

lsvege

10

buss

21.0

n

Plan 3

17 16

Det tilrettelegges for handel og lett tilgjengelig

21 17

16 20

kontor- og næringsareal. Samlet areal på plan 3

19

25 25

23

70 P

Rv562

"GASSTOMTEN"

29 m2/P

26.6

+2

0,5

20 16

co

te

A 10 FORRETNING/ KONTOR 60 % BYA

25

9/405

P-DEKKE 30 P 2. ETG. A=760 m2 tak 35under P

750 m2

PLAN 3. ETG. SKISSEUTKAST 15.03.2011

21 54 m2/P

20

36.5

PLAN 3. 1. ETG. 2. ok + ok.+28,0 +20,0 24,5 A=2.900 m2 A=2.700 A=1.850

utendørs parkeringsplasser på samme nivå.

22

23

28.9

23 P-DEKKE 3. ETG. 25 A=840 m2 25

er ca 1 850 m2, og det legges opp til ca 33

STOREBOTN NÆRINGSPARK

24

cote +29,0

15 P

33 P-plasser 56 m2/P

25

cote +25,0

24

27.0

25

27

20.9

R 250

Erda

lsvege

10

buss

21.0

n 17 16 21

17

Plan 4

16 20

Det tilrettelegges for lett tilgjengelig kontor- og

19

25 25

23

70 P

Rv562

"GASSTOMTEN"

29 m2/P

26.6

0,5 +2

co te

A 10 FORRETNING/ KONTOR 60 % BYA

25

9/405

P-DEKKE 30 P 2. ETG. A=760 m2 tak 35under P

750 m2

PLAN 4. ETG. SKISSEUTKAST 15.03.2011

21 54 m2/P

20

36.5

PLAN 4. 1. ETG. 2. 3. ok.+32,5 ok ok.+28,0 +20,0 + 24,5 A=2.900 A=2.700 A=1.850 A=720 m2 m2

22

23

28.9

23 P-DEKKE 3. ETG. 25 A=840 m2 25

24

cote +29,0

33 P-plasser 56 m2/P

15 P

25

cote +25,0

24

27.0

27

næringsareal. Samlet areal på plan 4 er 720 m2.

STOREBOTN NÆRINGSPARK

20 16

25


Attraktive Askøy Askøy har en unik blanding av urban modernitet og levende kystkulturtradisjon. NHOs attraktivitetsbarometer rangererer kommuners evne til å trekke til seg innflytting. Askøy er den kommunen i Hordaland som scorer høyest i denne undersøkelsen.

Askøy strekker seg fra sørøst til nordvest mellom de to hovedledene inn til Bergen. På tross av vekst og tilflytting, har Askøy beholdt mye av sitt opprinnelige preg. Typisk for øya er de sterke bygdelagene med sitt rike organisasjonsliv. Ellers har Askøy en rekke spennende natur- og kulturmiljøer.

Askøy, og positivt for hele regionen at store virksomheter etablerer seg i områder hvor man har muligheten til å vokse og utvide. Bergen Group satser stort på Hanøytangen. Frank Mohn AS flytter hovedkontoret og selskapet Frank Mohn Services AS fra Heldal i Fana til Florvåg på Askøy.

Askøy-naturen byr på store kontraster. Mens østsiden er preget av myke og næringsrike bergarter som gir gode forhold for jord- og hagebruk, er vestsiden og den nordre delen av øyen mer karrig.

På grunn av stor vekst, og for å legge tilrette for fortsatt fremgang, må Framo Engineering samordne all montering og testing på et nytt industrianlegg. Valget ble Askøy – et enkelt valg.

Næringslivet på Askøy Som øy har vi sjø rundt oss på alle kanter. Tilgang til kai og skip spiller en viktig rolle for næringslivsutviklingen. Det er økende interesse blant bedrifter for å etablere seg på Erdalsvegen

OM ASKØY Avstanden fra sør til nord er

Mot Ravnanger

ca. 30 km. I dag har Askøy 25.000 innbygGasstomten

FV 562 Mot Kleppestø

gere og er med dette den største landkommunen i Hordaland. Siden Askøybrua kom i 1992 har kommunen vært inne i en periode med både økt innbyggertall og stor næringsvekst.


GASSTOMTEN ÅSANE 21 min.

FRAMO ENGINEERING, HORSØY 3 min.

KLEPPESTØ 5 min.

BERGEN SENTRUM 12 min.

STRAUME PÅ SOTRA 13 min.

FLESLAND 22 min.

Karsten Moholt AS kommer – kommer du? Karsten Moholt AS er Norges største elektromekaniske verksted med omlag 170 ansatte innen mange fagfelt. I dag er de etablert på tre steder, men går ting som bedriften ønsker flyttes hele bedriften til Storebotn Næringspark i løpet av 2012. På Gasstomten i Storebotn Næringspark kan man trygt si at din bedrift vil være i begivenhetenes sentrum mtp. eksisterende og planlagt tilrettelegging for næringsvirksomhet! På figuren ovenfor ser du at Gasstomten ligger strategisk plassert med kort vei til og fra viktige knutepunkter i regionen. Beliggenheten ved innkjøringen til Næringsparken bidrar også til enkel adkomst.

Alt dette er selvsagt positivt for dine ansatte, kunder og forretningsforbindelser. Da gjenstår det bare for oss å ønske din bedrift velkommen til spennende dialog om alle mulighetene Gasstomten i Storebotn Næringspark har å by på!


GASS TOMTEN Gasstomten ved: (Styreleder Gasstomten AS) Stein Lønne, Mob: 982 85 132, E-post: stein.lonne@tertnes-holding.no, Post: Gasstomten AS c/o Tertnes Holding AS Glasskaret 1b 5106 Ă˜vre Ervik

gasstomten  

gasstomten prospektet