Page 1

LØS NET

Medlemsblad for Landsforeningen for ØkoSamfund Marts 2009 Nr. 59

Årsmøde med LØS og LØB

20.-22. marts - Nordisk Folkecenter Allersidste tilmeldingsfrist 13. marts Årsberetning, vedtægtsforslag, regnskab og budget Arbejdsseminar - Vi har brug for dine kræfter i LØS GEN-Europes årsmøde i Keuruu, Finland 10.-16. juli Nye LØS-kurser, bl.a. udviklingsforum for firmaer Vær med i forberedelserne til KlimaBundmødet Windows of Hope


LØSNET Er medlemsblad for medlemmerne i Landsforeningen for ØkoSamfund, der er en forening for sociale, økologiske og åndelige fællesskaber i byer og på land, samt alle der arbejder for en bæredygtig udvikling. LØSNET udkommer normalt 4 gange årligt: Marts, juni, september og december. Deadline d. 15 i måneden før. Nogle gange er der et dobbeltnummer med en anden deadline. Indholdet i de enkelte artikler udtrykker ikke nødvendigvis foreningens holdning. Annoncer: 1/8 side 250 kr. (temanr. 500 kr.) 1/4 side 500 kr. (temanr. 1000 kr.) 1/2 side 1000 kr. (temanr. 2000 kr.) 1/1 side 2000 kr. (temanr. 4000 kr.) Rabat ved ét års annoncer: 25% 1 side måler 17,5 x 26,5 cm (eller til kant) Henv. sekretariatet. Redaktionen på dette nummer: Troels Dilling-Hansen og Lone Samuelsson Layout og DTP: Troels Dilling-Hansen Omslag: Forside: Nordisk Folkecenter for vedvarende energi, Foto: Troels Dilling-Hansen Bagside: Billeder fra Malis Folkecenter, fra hjemmeside Inderside: Efterårssol ved Mullerup syd for Kalundborg, Troels Dilling-Hansen Trykt på FSC certificeret papir af: Special-Trykkeriet Viborg a/s Tlf.: 86 62 40 33 Indlæg, arkiveret som tekst- eller word-fil sendes til bladgruppen (Husk billeder) Troels Dilling-Hansen Bjedstrupvej 31a 8660 Skanderborg Tlf: 86577403 / 27572187 E-mail: info@losnet.dk. Hjemmeside: www.losnet.dk Deadline for nr. 60 er 15. maj 2009 pga. LØS er i år 2008 støttet af Kulturministeriets Tips og Lottomidler samt af Gaia Trust. Formand: Susanna Maxen Valsømaglevej 79, 4100 Ringsted Tlf.: 87546020 / 22136020 E-mail: susanna@losnet.dk Medlemskab pr år i 2009 : * Enkeltperson: 220 kr. * Enkeltpersoner bosat i fællesskaber: 110 kr. * Fællesskaber og organisationer: Op til 20 deltagere: 550 kr. Mellem 20 og 50 deltagere: 880 kr. Over 50 deltagere: 1320 kr. * Virksomheder i fællesskaber: 275 kr. * Ekstra blade koster 110 kr Medlemsskab løber til det opsiges. Giro: 596-6752 Bank: 8401-1007584 ISSN 1395-1270

Foreningen er stiftet 7 marts 1993 og blandt medlemmerne er følgende: Bofællesskaber mv.: Andelsforeningen Baungården, Vejle Andelsforeningen Friland, Feldballe Andelssamfundet i Hjortshøj, Hjortshøj Andelsforeningen Kirkebakken 80, Beder Andelsforeningen Møllegården, Silkeborg Bjergager Solby, Odense Christiania, København Den Selvforsynende Landsby, Sydfyn Det ny samfund, Thy Fri & Fro, Hornsherred Fjordvang, Snedsted i Thy Kragebjerg Levefællesskab, Nyrup Gaia Trust, Holte Hallingelille, Valsømagle Hertha Levefællesskab, Herskind Hesbjerg, Blommenslyst Kirstinelund, Bjedstrup, Skanderborg Klodshanskaravanen, Danmark Købmandsgården, Brovst Munksøgård, Roskilde Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi, Hurup, Thy Ottrupgård, Skørping Snabegaard, Vrads Svanholm, Skibby Sættedammen, Hillerød Tornsbjerggård, Hundslund Tigerens Rede, Gedved Tranehøj, Snertinge Udgården, Lading Vaarst Vestervang, Vaarst Økosamfund Bornholm, Rønne Økosamfundet Dyssekilde, Torup Foreninger, fællesskaber under etablering: NABU - Norske Arkitekters Landsforbund Steinerlunden, Vordingborg Vester Gror, København V Økologiske Igangsættere, Nørrebro Folkvang V8, Midtsjælland Virksomheder: Anlægsgruppen Permakultur, APK, København Brugzen, Bjedstrup Den Grønne Genbrugshal, Christiania Den Økologiske Have, Odder Den Økologiske Landbrugsskole, Kalø Fornyet Energi, Stenlille Involvering Nu (Før Utopiske Horisonter) Jytte Abildstrøms teater, Riddersalen, Frederiksberg C Kilian Water, Vrads Merkur, Den almennyttige andelskasse, Ålborg Råd og Dåd Butikken, Brovst Væksthøjskolen, Ginnerup, Djursland

I n d h o l d Side 3

Leder – Lone Samuelsson

Side 4

LØS’s beretning for 2008, af LØS’s bestyrelse

Side 8

Regnskab / Budget, af Troels Dilling-Hansen

Side 10 Vedtægter og forslag til vedtægtsændringer, af Løs-bestyrelsen Side 12 Læserbrev vedr. vores temanummer om spiritualitet, af Bent Windeløv og Susanne Engberg Side 13 Indkaldelse til Løs’s generalforsamling d. 21/3 2009 Side 14 Velkommen til Løs’s årsmøde på Nordisk Folkecenter i Thy, 20.-22. marts, af LØB’s og LØS’s bestyrelser Side 16 LØS har brug for flere hænder/ arbejdsseminar, af Ditlev Nissen Side 18 Klimabundmøde – Windows of Hope 5.-18. dec. 2009, af Troels Dilling-Hansen Side 22 Vil du bo med mening? , Kursus i Løs-regi 30.10-1.11 på Munksøgård, af Lone Samuelsson og Ditlev Nissen Side 23 Udviklingsforum 2.-4. oktober, et kursus for virksomheder, iværksættere og økosamfund, af Lone Samuelsson og Ditlev Nissen Side 24 Kom til GEN-Europes årsmøde i Finland Økosamfundet Keuruu – 10.-16. july 2009, af Troels Dilling-Hansen Side 26 Økologisk gård til salg, Nyt tidsskrift om Permakultur og fin anmel delse af vores temanummer om spiritualitet Side 27 Kalender


LØSNET nr. 59, Marts 2009

Leder Af Lone Samuelsson

Å

rsmødet i LØS er på trapperne – se invitationen inde i dette nummer af LØSNET. Et årsmøde og en generalforsamling er en fin lejlighed til både at se tilbage på året der gik og frem mod det år, der kommer. Bestyrelsens beretning inde i bladet ser tilbage på, hvad vi har udrettet i årets løb – her vil jeg benytte lejligheden til at se lidt frem. Nogle spørgsmål, bestyrelsen har stillet sig i årets løb er: hvad vil vi med LØS? Hvorfor bruger vi vores tid på at sidde i LØS’s bestyrelse ud over, at vi har det rigtig hyggeligt? Er vi en interesseorganisation for økosamfund, eller er vi en organisation, der søger at fremme økosamfundstanken og dermed etableringen af nye økosamfund? Vi havde fat i foreningens formål (se vedtægter andetsteds i dette nummer af LØSNET) og den rummer det hele: LØS skal både repræsentere økosamfundene og støtte etablering og udvikling af økosamfund og en hel del mere. Kan vi så det? Vi er en lille forening, så skulle vi ikke hellere satse lidt smallere og gå i dybden? Eller skulle vi måske oven i købet favne bredere end vi gør i dag. Jeg har selv funderet over, om vi ikke dækker for smalt med begrebet Økosamfund. På engelsk har de et begreb, der hedder Intentional Communities, som er lidt svært at oversætte til dansk, men dækker over, fællesskaber, der har en mening / et formål med det at bo i fællesskab. Vi kunne kalde det ’Bevidste Fællesskaber’. Bevidste Fællesskaber kan findes i en opgang i en storby, hvor man tager vare på hinandens børn, deler bil eller forsøger at hjælpe hinanden med en sundere livsstil. Bevidste Fællesskaber kan også findes på landet, hvor man økologisk dyrker jorden i fællesskab eller holder liv i et landsbyfællesskab. Bevidste fællesskaber kan være bevidste på forskellige måder, fælles for dem er, at de er bæredygtige. Nogle fællesskaber har fokus på økologisk bæredygtighed, det kan være økologisk mad, økologisk landbrug, boligens energiforbrug eller minimering af udledning af CO2 på transport. Andre fællesskaber er primært fokuserede på det sociale aspekt. De tager sig af svagere stillede mennesker i samfundet, hjælper enlige forældre eller tager hånd om ældre samfundsborgere. Der er fællesskaber, der forsøger sig med alternative økonomier, det kan være en egen valuta eller erhverv inden for fællesskabet.

Der er også fællesskaber, hvor det spirituelle er i centrum – det handlede sidste nummer af LØSNET om. Vi vil i fremtiden fokusere mere på bæredygtighedscirklens fire elementer: Økologi, Økonomi, Det Sociale og Verdensbilledet. I bestyrelsen er vi enige om en ting. LØS må gerne være mere synlig – vi skal blive bedre til at komme ud over rampen og blive set og hørt. Vi skal i mine øjne blive mere bevidste om, at vi som en lille NGO kæmper med alle andre NGO’er om ressourcer. Vi er nødt til at forsøge at se på os selv med andres øjne. Hvis Finansministeren eller en grøn fond fik midler til at dele ud, hvorfor skal de vælge at støtte LØS? Hvorfor skal økosamfund, virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner vælge at støtte LØS ved at melde sig ind i vores forening? Der er mange NGO’er i Danmark. De store af dem har ansat unge mennesker, der sælger deres budskaber og hverver medlemmer på gader og stræder. De er synlige i gadebilledet og de bliver set og hørt i medierne. De har lobbyister, der sørger for, at de kommer i betragtning, når der skal deles midler ud. NGO’er kæmper ikke kun om økonomiske midler, vi kæmper også om folks tid. En stor del af NGO’ers opgaver bliver løst af frivillige, så der er brug for alle de hænder og hoveder, vi kan få fat i. Hvorfor skal nogen vælge at bruge deres tid på at sidde i LØS’s bestyrelse? Hvorfor skulle vores medlemmer, som formentlig er aktive i mange forskellige sammenhæng lægge deres kræfter lige præcis i LØS? For os, der på den ene eller den anden måde har tilknytning til økosamfund er det klart, men er vi gode nok til at formidle det? Konkurrencen er hård både om folks tid og om midler i fonde og ministerier. Jeg kunne godt tænke mig, at vi i LØS blev mere skarpe til at formulere, hvorfor frivillige og beslutningstagere skal vælge os frem for en anden NGO. Vi er nødt til at fokusere mere på, hvad det omkringliggende samfund får ud af, at der findes bæredygtige fællesskaber, det er ikke nok, at vi, der bor i økosamfund, selv får gavn af det. Der er dog økosamfund der er synlige. Friland er nok det bedste eksempel på det. Friland har i den grad lykkedes med at få synliggjort deres landvindigner - både det sociale og det økologiske. Jeg bor selv

på Munksøgård og vi har besøgende fra hele verden. Vi har for eksempel haft besøg af et hold ingeniører fra det nordlige Vietnam, der kom for at se på vores lavteknologiske spildevandsløsninger og vores toiletløsninger har været i Miljømagasinet på P1. Der er mange flere økosamfund, der har noget at byde ind med – lad os få det frem. Og lad os også få frem, hvad bæredygtige fællesskaber generelt kan. Fællesskaberne er eksperimentarier, hvor vi afprøver alternative løsninger på forskellige fronter. Vi viser, at lokal selvforsyning og lokal håndtering af vores affaldsprodukter er en mulighed. Vi afprøver alternative former for opvarmning og spildevandshåndtering og vi bor sammen på måder, hvor vi integrerer samfundets svage i et minisamfund. De bevidste fællesskaber har også en her og nu funktion i vores samfund. Beboere i Olle Koller har mindre brug for hjemmehjælp, fordi de hjælper hinanden. Med fælles funktioner som fællesspisning har vi tid til at deltage aktivt i lokalsamfundet. Økosamfund giver nyt liv til hensygnende landsbyer. Hvor enkelte fællesskaber er synlige på forskellige fronter og måske endda ret synlige i deres lokalområde, gælder det samme ikke for LØS. Hvor det har været muligt at vise nytten af de enkelte bevidste fællesskaber, har vi været knap så gode til at vise, at LØS er en nødvendig forening. Og det skal vi have gang i og hvordan får vi så det? LØS skal stadig arbejde på flere fronter. Vi skal samarbejde med og støtte eksisterende fællesskaber og vi skal hjælpe nye fællesskaber på vej. LØS kunne bygge bro mellem den viden, der findes på forskellige universiteter og de praktiske erfaringer, der findes i de bevidste fællesskaber. LØS kunne opbygge formidlingskompetence, så fællesskaberne kunne bruge den, når de havde noget, de gerne ville ud med. LØS kunne opbygge en vidensbank, så nye initiativer så LØS som en naturlig samarbejdspartner. LØS skal frem for alt formidle tanken om bæredygtige fællesskaber til resten af samfundet. Mød op på vores årsmøde og giv dit besyv med. Hvad skal vi bruge LØS til og hvordan viser vi bedst, hvad LØS og Bevidste Fællesskaber kan bidrage med på vej mod et mere bæredygtigt samfund.

3


LØSNET nr. 59, Marts 2009

Løs's beretnin

Af LØS's bestyrel

Det har været et meget aktivt år med mange tiltag, hvoraf meget bærer frugt. Vi har søsat nogle kurser, har lavet et nyt temanummer om spiritualitet, og så har vi haft nogle meget produktive bestyrelsesmøde Det har også været et år, hvor Susanna har trukket sig fra bestyrelsesarbejdet, og vi andre har holdt tråd sig som suppleant. Bestyrelsen siger tak til Susanna for det store arbejde hun har lagt i LØS. Susanna har været med hele vejen fra vores storhedstid med sekretariat støttet af Den Grønne Fond, hvor vi blandt andet Lev-Lær udda nnelsesseminar i 2001, økotræf, temanumrene om økologisk byggeri og uddannelse, vores bog fra 2003, og ikke mindst Susannas engagement i Landdistrikternes Fællesråd, hvor hun gav LØS en vigtig stemme i deres visionsarbejde. Også tak til Hildur, som også har været aktiv i LØS regi siden begyndelsen og som især har været aktiv ved at få en økosamfundsuddannelse op at køre. Det er rigtig flot gået.

E

fter generalforsamlingen i 2008 var følgende personer valgt til bestyrelsen: • Susanna Maxen (Hallingelille), • Troels Dilling-Hansen (Brugzen), • Sune Scherfig (Svanholm), • Ditlev Nissen (involvering.nu), • Lone Samuelsson (Munksøgård og BygLos) og • Mette Pedersen (Fri og Fro). Susanna blev i 2007 valgt som formand, så det fortsatte hun med. Bestyrelsen valgte Troels som kasserer og som noget nyt valgte vi en næstformand, Lone, der skulle tage sig af det administrative omkring bestyrelsesarbejdet og sørge for, at LØS svarede på officielle mails udefra. Suppleanter i bestyrelsen var Hildur Jackson, Insa Freese, Eberhard Bechtle, (Svanholm), Niels Bandholm, (Andelssamfundet Hjortshøj) og Hauke Jannsen (Den Selvforsynende Landsby). Vores formand gennem otte år Susanna Maxen valgte midt i året at træde ud af bestyrelsen. Lone blev herefter konstitueret formand frem til generalforsamlingen og Insa trådte ind i bestyrelsen. På samme tidspunkt valgte Hildur at trække

4

Bestyrelsen har holdt 3 møder i 2008 Vi mødes fredag til aftensmad og tager som regel hjem lørdag aften. Møderne foregår på skift i forskellige økosamfund. Det første bestyrelsesmøde efter sidste årsmøde holdt vi på Munksøgård, hvor vi brugte lejligheden til sammen at tage til Svanholms fødselsdag. Herefter har vi holdt bestyrelsesmøde på Friland og på Christiania. Arbejdet i bestyrelsen har været præget af gå på mod, men alt for få ressourcer. Vi vil meget gerne have nogle flere aktive i bestyrelse og udvalg, der har tid og kræfter til at påtage sig nogle af de mange opgaver, det kunne være fint for LØS at løse. Bestyrelsen har i denne periode fået systematiseret arbejdet. Vi har arbejdet videre på femårsplanen fra sidste generalforsamling og udarbejdet en bestyrelseskalender, så der er overblik over møder, aktiviteter og deadlines. Vi har listet og prioriteret opgaver, som bestyrelsen skal løse, fået styr på, hvem der svarer på mails udefra og har diskuteret, hvordan vi sikrer, at vi ikke kommer til at skrive under på appeller, som vi reelt ikke er enige i. Udadvendte aktiviteter LØS er medlem af forskellige fora både politiske og mere kulturelle:

GEN LØS er medlem af GEN (Global Ecovillage Network), hvor Insa har siddet som medlem af bestyrelsen. Troels blev valgt ind, da Insa trådte ud, så LØS har stadig en repræsentant i GEN. Én af de store opgaver, som Troels har kastet sig ud i, i GEN regi er organiseringen af vores arbejde i forbindelse med klimakonferencen i 2009 – dette omtales i et særskilt punkt. Gen inviterer os jo alle til deres sommerårsmøde i Finland fra den 10.-16. juli i Keuruu Ecovillage. Se mere på www.keuruunekoktla.fi/en/happenings.html Programmet for dette kan læses andet sted i bladet. I bestyrelsen har vi mødtes en gang i Damanhur som beskrevet i sidste nummer af Løsnet, hvor vi lavede et stort arbejde med at overføre viden fra den gamle til den nye bestyrelse. Og det kører bare derudaf for det nye sekretariat, som er delt mellem Sieben


LØSNET nr. 59, Marts 2009

tning for 2008

ØS's bestyrelse

e kurser, vi har været aktive i GEN, specielt i forhold til at initiere et klimabundmøde på Christiania. Vi lsesmøder. holdt trådene til vi igen får en formand til marts.

Tv: Susanna, tak for dit gode humør. Foto: TDH Nederst: Møde i Gen-gruppen på fabrikken nov. 2008, fra ventre Jürg, Heiki, Julia og jeg. Foto: TDH Hø: Den nye bestyrelse i GEN + gl. og nye sekretærer. Foto: TDH Linden i Tyskland og Damanhur i Italien. Så måske ses vi i Finland. LDF Bestyrelsen havde lange overvejelser om, hvorvidt vi skulle fortsætte som medlemmer af LDF (Landdistrikternes Fællesråd). LDF har omstruktureret, således at alle A-medlemmer ikke længere sidder i bestyrelsen og LØS kom ikke ind i bestyrelsen i denne omgang. Mette havde dog stort engagement i at gøre et stykke arbejde i LDF og har siddet som LØS’s repræsentant i LDF. Mette er gået aktivt ind i arbejdet og har blandt andet medvirket til, at LDF formodentlig får nogle spilleregler, hvor alle medlemmer får mere indflydelse. Desuden stiler vi mod, at LØS kommer med i LDF’s bestyrelse til næste valg. LØS deltager i en arbejdsgruppe med bestyrelsesmedlemmer, der skal lave et oplæg til bestyrelsen vedr. bæredygtig udvikling i landdistrikterne, herunder at der ønskes større naturmæssig og kulturel diversitet i landdistrikterne.

Nordisk Bæredygtighedskonference LØS var repræsenteret på konferencen ved Ditlev, der fik mange ideer med hjem om, hvordan vi kan gå i et tættere samarbejde med de øvrige nordiske lande. Mette og Insa sørgede for at LØS var med på den tilknyttede messe ’Byggeri med miljøhensyn - Bæredygtige dage i Odense’. Ditlev har taget kontakt til et spirende norsk økosamfundsnetværk og til Kollektivhus.Nu i Sverige for at finde ud af, om vi kan lave noget sammen i forbindelse med den næste konference i januar 2011. Insa og Mette havde stand, og oplevede en stor interesse fra konferencens besøgende – blandt andet kommunale planlæggere og konsulentvirksomheder. Flere besøgende spurgte efter dokumentationsmaterialer samt en ’skabelon’ for hvordan man gør og om LØS havde eksempler på bæredygtige bosætninger i større byer.

5


LØSNET nr. 59, Marts 2009 Aktiviteter rettet mod medlemmerne LØS er også en organisation for medlemmerne. Vores medlemmer er meget forskellige. Der er de etablerede økosamfund, som måske mest er med for at støtte LØS og for at få foreningens blad LØSNET og der er samfund under etablering, som kan nyde godt af de erfaringer, der findes i LØS. Der er også virksomheder som holder til i økosamfund eller som har tilknytning til økosamfundsbevægelsen. Der er også en del enkeltmedlemmer af LØS, hvoraf nogen har boet i fællesskab, andre ønsker at komme til det og atter andre vil gerne støtte bevægelsen. Med sådan en broget skare af medlemmer, er det svært at prioritere, hvor vi skal sætte ind. Vi har også haft en del diskussioner i bestyrelsen om, hvad er egentlig LØS’s berettigelse i dette samfund. Vi tog så fat i formålsparagraffen i vores vedtægter, der overordnet siger: Foreningens formål er at: - fremme en livsform der muliggør etablering af hele kredsløb i mennesker og natur og drage omsorg for og respekterer alle levende væsner og naturgivne ressourcer. - at varetage medlemmernes

European Social Forum European Social Forum fandt sted samtidig med Nordisk Bæredygtighedskonference, så LØS var ikke aktivt præsenterede på det Europæiske Sociale Forum, da vi prioriterede byggeudstillingen og konferencen højere. 92-gruppen LØS er også medlem af 92-gruppen, et politisk samarbejde mellem græsrødderne indenfor miljø og ulandsbistand. 92-gruppen gør et stort arbejde med at kommentere på alle de politiske forslag og beslutninger inden for arbejdsområdet. Vi er ikke en voldsom aktiv spiller, men får alligevel vores stemme hørt i diverse henvendelser til det politiske miljø. Lone sidder som LØS’s kontakt til 92 gruppen. En udløber af dette samarbejde er vores deltagelse i en arbejdsgruppe nedsat af undervisningsministeriet. Arbejdsgruppen skulle kommentere på ministeriets udarbejdelse af en plan for bæredygtig undervisning i Danmark. Hildur og Lone har siddet i i denne arbejdsgruppe. Hildur har forgæves forsøgt at få arbejdsgruppen til at beskæftige sig med

6

EDE (Eco Design Education), som Gaia Trust og dermed Hildur og Ross har lagt så mange kræfter i. Klima LØS er gået ind i samarbejdet omkring aktiviteter i forbindelse med klimakonferencen i 2009. København vil jo komme til at stå på den anden ende i december, og LØS har engageret sig og initieret et samarbejde mellem Christianias Kulturforening, Agenda centre i København og GenEurope om et meget stort internationalt møde på Christiania med overskriften Klimabundmøde – Windows of Hope. Vores projekt har en afstikker ud til Rådhuspladsen, hvor vi forhåbentligt får et telt/ jurd opstillet og ud til Klimaforum i Kødbyen, hvor de fleste NGOer er repræsenteret. Vi har valgt at lægge vores hovedkræfter på Christiania, fordi det er et af vore medlemmer, er et økosamfund, og de er vant til at formidle store arrangementer, så læs mere om dette inde i bladet.

V: Optræden på Svanholm til deres pragtfulde 30 års fødse N: Flemming og Steen ved vores sidste årsmøde, hvor vi slu H: Så blev der tid til et hvil for Insa mellem alle bestyrelsem fra LØS. Her er det det åbne tempel i Danmanhur. Foto: Tr Hn: Vi fik gode rundvisninger på Hallingelille sidste år. Fot


LØSNET nr. 59, Marts 2009 interesse, såvel udadtil som indadtil, som de beskrives i den fælles vision. (se de samlede vedtægter andet sted i bladet) DVD Vi er kommet et stykke videre med at få færdiggjort den DVD, der omhandler økosamfund i Danmark. Den skal erstatte den bog, som vi udgav i år 2003. Vi er desværre ikke som håbet blevet færdige i skrivende stund, men der er stadig håb om, at vi kan præsentere DVD’en på årsmødet. Vi kan ikke nå at brænde dem til årsmødet, så de vil først kunne købes engang i april. Som I ved har det været et meget stort arbejde, meget større end vi umiddelbart troede, da vi gik i gang, men nu lysner det i øst. Vi ved at det bliver præsenteret som en dobbelt-DVD med film fra økosamfund, film om økosamfundstemaer, forskellige tekster og billeder i PDF og Power Point. Så glæd jer til Årets udgivelse i LØS. Kursus Vi har desværre aldrig været i stand til at holde et Ecovillage Design Education

30 års fødselsdag de, hvor vi sluttede af ved Flemmings Copbyggeri e bestyrelsemøderne i GEN, hvor både Troels og Insd deltog hur. Foto: Troels sidste år. Foto: Troels

kursus i Danmark. Det er lidt paradoksalt, da Hildur og Ross Jackson, der har gjort meget for at udvikle uddannelsen, bor i Danmark. Ditlev og Lone har taget det næste lille skridt ved at afholde kurset: ’Vil du leve bæredygtigt’ d. 12-14/9 på Munksøgård. Der var kun fem tilmeldte, men vi valgte at gennemføre kurset, da vi gerne ville have erfaringerne. Det er vores opfattelse, at deltagerne var glade for kurset. Vi arbejder videre med at udvikle kurser. I 2009 har vi planlagt • Introkursus til Bæredygtige bosætninger / bevidste fællesskaber, 1719/4 2009 på Munksøgård, • Udviklingsforum for virksomheder, iværksættere og økosamfund 2.-4. oktober 2009 i Hjortshøj og så er • Cirklens Lederskab, 19.-21. juni i Økosamfundet Dyssekilde, hvor Ditlev på LØS’s vegne er med i et samarbejde omkring workshoppen.

glæder os, da det er én af foreningens hængepartier. Årsmøde og generalforsamling Forberedelse af årsmødet og generalforsamlingen er også en aktivitet rettet mod medlemmerne, som vi har brugt ressourcer på i 2008. At vi holder årsmødet sammen med LØB gør selvfølgelig, at planlægningsarbejdet bliver mindre.

Hjemmeside Vores hjemmeside fik vi ikke gjort det store ved i 2008. Efter vores sidste bestyrelsesmøde er Sune gået i gang med at lave en ny dynamisk hjemmeside. Vi

7


LØSNET nr. 59, Marts 2009

Landsforeningen for Økosamfund - Å

Oplæg til generalforsamlingen Indtægter Tilskud Gaia Villages Tilskud Hypotekbanken Tip/lotto Medlemskontingent Medlemsgaver Netto-bogsalg Diverse indtægter - rente Ialt indtægter

kr kr kr kr kr kr kr

Udgifter Husleje Kontorhold-vedligehold Salgsomkostninger kontor Porto + gebyrer Telefon og internet -note Administration i alt 4 poster EDB-investeringer-småanskaffelser Medlemskab af Folkecenter Revisor Gaver Ross, Irene Vick, Afrika - note Renteudgift Efteruddannelse - Troels LØSNET-produktion LØSNET PORTO LØSNET- Portostøtte / Tilskud Annoncesalg-LØSNET/GEN LØSNET i alt Transport til bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder - mad /logi Diæter - bestyrelsesmøder -note Bestyrelsesmøder i alt Medlemskab af 92-gruppen LDF - kørsel LDF - medlemskab LDF - i alt GEN-europe møde Damanhur Insa GEN-europe årsmøde Troels GEN - refundering Damanhur GEN medlemskab GEN i alt Salgsomkostninger transport /stand Konference Odense Ditlev Ditlev Odense transport Odensemødet i alt Salgsomkostninger andre møder Klimatopmøde Kurser/møder+transport til dem Ialt Årsmøde - note Ialt udgifter

kr 25.511,00 19.066,66 1.733,00 kr 3.155,00 3.896,19 4.000,00 1.709,75 3.000,00 kr 1.245,00 kr 4.026,00 4.678,00 4.000,00 687,00 1.200,00 kr 6.446,00 5.544,92 4.500,00 4.192,71 4.000,00 kr Sum 12.525 Sum 14.119,11 Sum 12.500,00 Sum 7.834,46 Sum 8.200,00 kr 4.054,00 2.998,00 3.000,00 651,57 1.500,00 kr 150,00 150,00 kr 6.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 8.750,00 kr 2.775,00 1.434,65 1.000,00 kr 45,14 50,00 kr 44.000,00 49.158,00 44.000,00 kr 35.079,00 43.562,50 41.000,00 43.275,00 35.000,00 kr 13.049,00 32.531,08 30.000,00 33.667,20 30.000,00 kr 7.250,00 -18.960,05 -8.000,00 -17.923,82 -12.000,00 kr -5.000,00 -1.850,00 kr Sum 55.378,00 Sum 52.133,53 Sum 63.000,00 Sum 57.168,38 Sum 53.000,00 kr 22.527,00 12.903,75 13.000,00 16.991,27 17.000,00 kr 13.079,00 18.361,07 18.000,00 1.474,02 5.000,00 kr 12.600,00 kr Sum 35.606,00 Sum 31.264,83 Sum 31.000,00 Sum 31.065,29 Sum 23.000,00 kr 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 kr 1.770,24 1.500,00 kr 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 kr Sum 11770,24 Sum 11500,00 kr 6.755,83 4000,00 kr 2.636,56 kr -4.090,08 kr 1.515,00 1.532,78 2.500,00 1.573,70 1.600,00 kr Sum 6.876,01 Sum 5.600,00 kr 3.548,00 7.654,35 3.544,80 kr 3.495,00 kr 633,00 kr Sum 7.662,80 kr 664,64 5.000,00 kr 680,00 5.000,00 kr 36.312,00 26.160,00 5.000,00 Sum 28.653,69 Sum 28.100,00 kr 4.522,00 8.059,52 5.000,00 14.656,56 10.000,00 kr 199.848,00 181.533,91 186.283,00 198.282,60 176.700,00

Overskud/underskud

kr

Projekter Ny udstilling Hjemmeside Nye projekter/unge/undervisning LØS folder Afsluttede projekter i alt Afskrivning Årets resultat Egenkapital årets begyndelse Egenkapital årets slutning

kr kr kr kr kr kr kr kr kr

8

2006 50.000,00 74.682,00 44.337,00 12.600,00 2.787,00 142,00 184.548,00

-15.300,00

2007 2008 -Budget 50.000,00 50.000,00 68.907,95 70.000,00 50.865,00 51.000,00 11.985,00 12.000,00 1.811,00 2.000,00 236,95 250,00 183.805,90 185.250,00

2.271,99

-

-3.406,25 -3.406,25

-15.300,00 112.632,00 97.332,00

-1.134,26 97.332,00 96.197,74

-1.033,00

2008 2009- Budget 50.000,00 50.000,00 66.487,51 66.000,00 61.900,00 60.000,00 9.346,00 9.000,00 1.664,00 10.000,00 339,36 350,00 189.736,87 195.350,00

-8.545,73

18.650,00

-20.000,00

-3.278,76

-10.000,00 -20.000,00 -20.000,00

-20.000,00

-3.278,76 -0,31 -11.824,80 96.197,74 84.372,94

-21.033,00 96.197,74 75.164,74

-50.000,00 -31.350,00 84.372,94 53.022,94


LØSNET nr. 59, Marts 2009

- Årsregnskab 2008 og Budget 2009

samlingen den 21.marts 2009 Specifik regnskab Telefon Troels Susanna 2007 Gammelt abonnement Telefon+oprettelse Optagelse i telefonbogen viderestilling + ny telefon Telefon i alt Internet

2007

2008

kr kr kr kr kr kr kr kr

492,55 599,00 802,00 293,85 237,50 1.386,06 3.810,96 381,75

Medlemskaber Folkecenter LDF 92-gruppen Gen-Europe Medlemskab i alt

kr kr kr kr kr

150,00 10.000,00 1.000,00 1.573,70 12.723,70

Diverse udgifter Irene Vick blomst Ross blomst + chokolade Afrika Netværk Diverse udgifter i alt

kr kr kr kr

303,00 755,00 376,65 1.434,65

Projekter i gang DVD DVD-rom primo DVD-rom drift DVD-rom tilskud DVD-rom ultimo

kr kr kr kr

160.000,00 -69.411,00

90.589,00 -21.147,24 15.000,00 90.589,00 84.441,76

Aktiver Bank og giro Debitorer Bøger I alt Aktiver

kr kr kr kr

91.124,07 19.954,38 7.000,00 118.078,45

Passiver Medlemskreditorer Varekreditorer Moms tilgode I alt passiver

kr kr kr kr

100,00 36.866,75 -3.261,24 33.705,51

Egenkapital slut 2008

kr

84.372,94

2009-Budget

2008

Salgsomkostninger Transport - Odense Insa mad Stand Odense Eberhard Social Forum 07 Nye Girokort Boblekonvolutter Salgsomkostninger i alt

kr kr kr kr kr kr kr

2.018,40 26,40 500,00 664,64 1.296,00 949,00 5.454,44

Årsmøde Årsmøde Bestyrelse Musik Foredrag Transport Træer Årsmøde 2008 i alt

kr kr kr kr kr kr

1.750,00 6.000,00 2.000,00 4.538,56 314,00 14.656,56

Diæter Troels Ditlev Susanna Eberhard Sune Mette Insa Diæter 2008 i alt

kr kr kr kr kr kr kr kr

2.500,00 2.500,00 3.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.600,00

kr kr kr kr kr kr

4.128,67 659,30 22.915,82 287,20 -6.843,75 21.147,24

DVD - tilskud 2008 Merkur Fond Tuborgs Grønne Fond DVD - tilskud 2008 i alt

kr kr kr

5.000,00 10.000,00 15.000,00

Debitorer Merkur og Tuborg Løb årsmøde 2007 Fakturaer Medlemmer Tilgode Zapa data Igangværende projekt Debitorer i alt

kr kr kr kr kr kr kr

15.000,00 312,00 240,00 18.000,00 70.843,75 -84.441,76 19.954,38

Varekreditorer Skyldig Troels kursus Skyldig Ditlev transport Skyldig Troels program Trykning Løsnet 57-58 Revisor 2008 Varekreditorer i alt

kr 5.618,75 kr 633,00 kr 1.240,00 kr 21.875,00 kr 7.500,00 kr 36.866,75

DVD-drift 2008 Kontor og telefon Transport Hjortshøj+Friland 84.441,76 Computer, Ipod, forsikringer, word -84.441,76 Filmbånd Kreditnota Zapa-data DVD - drift 2008 i alt

9


LØSNET nr. 59, Marts 2009

Vedtægter for Landsforeningen for Øk

Af LØS-bestyrels

Nedenstående er et forslag fra bestyrelsen om nogle enkle vedtægtsændringer Vedtaget den 7. marts 1993, med senere ændringer (se nedenfor). § 1 Navn: Foreningens navn er ”Landsforeningen for Økosamfund” § 2 Hjemsted: Foreningens hjemsted er formandens bopælskommune § 3 Formål: Foreningens formål er at: -fremme en livsform der muliggør etablering af hele kredsløb i mennesker og natur og drager omsorg for og respekterer alle levende væsner og naturgivne ressourcer. -at varetage medlemmernes interesse, såvel udadtil som indadtil, som de beskrives i den fælles vision. Denne fælles vision sammenfattes ved foreningens dannelse af følgende punkter: a) Skabelse af økologisk og socialt bæredygtige levesteder såvel på landet som i byområder. b) Samarbejde med fællesskaber med bl.a. økologisk, socialt eller spirituelt udgangspunkt. c) Etisk og økologisk anvendelse af energimæssige, mineralske, biologiske, menneskelige og kulturelle ressourcer. d) Selvstyre, nærhed og ansvarlighed i ledelse og økonomi. e) tolerance for mangfoldigheden af livssyn og livsformer. f) Formidling af bevidsthed om global samhørighed. Foreningens formål varetages bl.a. ved: - at repræsentere økosamfundene. - at samarbejde med politikere og myndigheder. - at samarbejde med andre organisationer om fælles interesser. - at være et fælles forum for økosamfundenes ideer og erfaringer. - at støtte etablering og udvikling af økosamfund. - at fremme forskning og udvikling, der

10

støtter foreningens formål. - at informere og undervise. - at udvikle visionen kontinuerligt, bl.a. gennem afholdelse af visionsseminarer og arbejdsmøder. § 4 Medlemskreds: Enhver, såvel enkeltpersoner som organisationer, med interesse for foreningens formål kan blive medlem af foreningen. Medlemskab tegnes ved indbetaling af kontingent. Kontingentet fastlægges på generalforsamlingen med forskellig sats for organisations- og enkeltpersons-medlemskab efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Medlemskab løber indtil man melder sig ud, ved henvendelse til kassereren. § 5 Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden 31 maj. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse enten i foreningens medlemsblad eller i en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med 1 måneds varsel. Udsendelsen kan foregå via e-mail. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Beretning fra arbejdsudvalgene 4) Fastsættelse af kontingent 5) Indkomne forslag 6) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 7) Fremlæggelse af budget for det kommende år 8) Valg af formand 9) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10) Valg af revisor 11) Eventuelt. Forslag fra medlemmerne vedr. sted for afholdelse af ordinær generalforsamling og tema for arbejdsmøde/visionsseminar af-

holdt i forbindelse med generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden d. 1. januar. Forslag til generalforsamlingens beslutning skal indgå til bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden med angivelse af indkomne forslag skal enten fremsendes til medlemmerne eller offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af beslutning om ændring af vedtægter eller foreningens ophør, hvortil kræves kvalificeret flertal jvf. § 9 og §10. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære, skal afholdes inden 1 måned efter at bestyrelsen har truffet beslutning herom, eller 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt har krævet det. Der skal regelmæssigt holdes visionsseminarer til diskussion af fremtidige retningslinier for foreningen. § 6 Bestyrelse: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således at formand og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg ét år, og resten af bestyrelsesmedlemmerne er på valg året efter. Der gælder det specielle, at alle er på valg år 2001, halvdelen af bestyrelsen er på valg igen i år 2002, og formanden og den anden halvdel af bestyrelsen er på valg igen i år 2003. Bortset fra valg af formand konstituerer bestyrelsen sig selv. Der kan etableres et sekretariat med ansvar overfor bestyrelsen. Såfremt formanden afgår indenfor valgperioden, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor nyvalg foretages for den resterende valgperiode.


LØSNET nr. 59, Marts 2009

r Økosamfund og forslag til ændringer

LØS-bestyrelsen

dringer - Først er de nuværende vedtægter linet op - derefter ændringsforslagene Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er tilstede og deltager i afstemningen. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen tegnes udadtil af formanden. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. § 7 Hæftelse: For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. § 8 Regnskab og revision: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 31. december 1993. Foreningens årsregnskab skal opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer : §5 afsnit 2 ændres til Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden og vedlagt regnskab og budgetforslag ved bekendtgørelse enten i foreningens medlemsblad, på foreningen hjemmeside eller i en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med 1 måneds varsel. Udsendelsen kan foregå via e-mail. Motivation Det vil give en bedre diskussion på generalforsamlingen, hvis alle tilstedeværende har regnskab og budget på forhånd. §5 andet afsnit under dagsordenen ændres til Forslag til generalforsamlingens beslutning skal indgå til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden med angivelse af indkomne

Revision af foreningens regnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor. § 9 Vedtægtsændringer: Beslutninger om vedtægtsændringer, bortset fra ophør af foreningen(§ 10), træffes på en generalforsamling såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for. § 10 Ophør: Beslutning af ophør af foreningen kan ske på en generalforsamling såfremt 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er der ikke 2/3 af foreningens medlemmer tilstede, kan bestyrelsen inden en måned indkalde til en ny generalforsamling, hvor foreningens ophør kan besluttes af 2/3 af de tilstedeværende medlemmer. Ved ophør af foreningen skal foreningens formue anvendes i overensstemmelse med forslag skal enten fremsendes til medlemmerne eller offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen. Motivation Der stod før 1 måned og det hænger ikke sammen med, at generalforsamlingen først skal indkaldes en måned før. §6 ændres til Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således at formand og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige år, og resten af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i lige år. Bortset fra valg af formand konstituerer bestyrelsen sig selv. Der kan etableres et sekretariat med ansvar overfor bestyrelsen. Såfremt formanden afgår indenfor valgperioden, vælger bestyrelsen blandt sin

foreningens formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse herom. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt på Meilgaard, den 7. marts 1993, med ændringer vedtaget den 13. marts på den første ordinære generalforsamling, samt på generalforsamlingen d. 14. marts 1999 på Folkecentret for Vedvarende Energi og på Svanholm d. 5. marts 2000, d. 4. marts 2001 på Båring Højskole, i Andelssamfundet i Hjortshøj april 2003, d. 25 april 2004 i Økosamfundet Dyssekilde, samt d. 7.maj 2006 i Den Selvforsynende Landsby. Bestyrelsen valgt 7.maj 2006 Susanna Maxen, Troels Dilling-Hansen Eberhart Bechtle, Helene Ree, John Maj, Sune Scherfig, Allan Elm

midte en bestyrelsesformand, der fungerer frem til førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede og deltager i afstemningen. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen tegnes udadtil af to medlemmer, hvoraf det ene skal være formand eller næstformand. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Der kan meddeles prokura. Motivation Det er mægtig upraktisk at skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i en forening som LØS, hvor medlemmerne kommer fra hele Danmark. De to andre ændringer er mest af praktisk karakter.

11


LØSNET nr. 59, Marts 2009

Læserbrev vedr. vores temanummer om spiritualitet Af Susanne Engberg og Bent Windeløv

V

ed at læse LØSNET nr. 57-58 er jeg kommet i tvivl om bladets og foreningens fremtid, for jeg er ikke budhist, og tror ikke på reinkarnation, som du og familien Jackson gør. Men jeg har projekteret en GrundtvigGandhi højskole, der siden 1997 har fungeret i et skolesamfund for dalitters og kasteløses børn og unge i delstaten Kerala i Indien. Skolesamfundet, der hedder MITRA-NIKETAN, VENNERNES HJEM, har fungeret siden 1957, og det er en helt anden sag. – For efter reinkarnations-læren er de fattige selv skyld i egen elendighed på grund af djævelskab i tidligere tilværelser. Det troede hverken Gandhi eller Grundtvig på! Men det er da bekvemt for folk af ’bedre’ kaster, og hvad siger I, Ross og Hildur til det? For ca. 15 år siden besøgte I os i bofællesskabet HJULBYEN i Spørring, en bebyggelse langs en glasdækket gade med 3 torve og 32 almene boliger inklusive ungdoms- og ældreegnede og med i ca. 50 beboere, hvoraf 5 lettere sindslidende. Det var det første almene bo-fæl-

lesskab i Danmark og mere dristigt end Susanne og jeg anede som hhv. sekretær og formand for foreningen HJULBYGRUPPEN, startet 1988 på landsbasis og hurtigt oppe på hundrede medlemmer – opløst 1997 efter alvorlige problemer –-- men med det resultat, at formanden for boligselskabet Bo83, Sonja Mikkelsen, og den daværende boligminister, Ole Løvig Simonsen, fik ’Loven om støttet Byggeri’ ændret, så 500.000 almene boligbebyggelser siden 1997 kan ’ommærkes’ til ’Bo-fællesskaber med almennyttige formål’, og et par bo-fællesskaber har vist allerede benyttet sig af denne lovændring, så vi to føler ikke, at arbejdet var spildt, skønt vi selv måtte flytte til et andelsolde-kolle samme år 1996 vandt jeg en 2. præmie for et forslag til en LAND-BY-REFORM 2000 i en konkurrence om ’Danske Landdistrikter i 2000-Tallet’ udskrevet af Indenrigsministeriet, og for præmien tog jeg til Indien på invitation fra min ven, K. Viswanathan, der siden ophold på 3 danske højskoler i 50-erne havde fået opført oven nævnte skolesamfund. Jeg fik den oplevelse at tegne ’kronen på værket’ et Peoples College for 70 unge, samt lærer- og forstanderpar. DANIDA betalte og Dansk Højskoleforening koordinerede. 1997 var jeg med til indvielsen og oplevede bagefter Sai Baba i hans ashram. Og nu kommer jeg tilbage til det spirituelle – men først må vi en tur rundt om det latrinære. Under projekteringen, der inkluderede 3 måneders arbejde hér hjemme, gik det op for mig, at indiske landdistrikter systematisk ødelægges af moderne jordbrugsmetoder, som Gandhi

må have været en arg modstander af, idet de afbryder naturens kredsløb fragødning-til-planter-til-dyr-til–gødningosv.. Man har fjernet 30.000 gamle rissorter og erstattet dem med én eneste genmodificeret, der er resistent over for ’beskyttelsesmidlet’ Round-Upp fra USA. Rester af de 30.000 gamle rissorter er ganske vist arkiveret, men man har ikke råd til at vedligeholde arkivet iflg. bogen NATURLIG KAPITALISME fra forlaget HOVEDLAND. Jeg forsøgte forgæves at få indført recycling princippet for urin og fækalier i Mitraniketan, så gassen kunne bruges i køkkenerne og gødningen på markerne. Men det viste sig at være forbudt på grund af kaste-u-væsenet, der åbenbart stempler det latrinære som ’ugudeligt’. I stedet begraver man nu gødningen i latriner til fordel for brugen af dyr kunstgødning, som kun de rigeste har råd til at bruge sammen med importeret Round-Up, - så de fattige bondefamilier må flygte til storbyernes slumkvarterer, hvor urin og fækalier ender i store åbne søer som jeg så det i Mumbai. For mig at se, er det nu Vestens ’almægtige Marked’ med dets ’usynlige, frelsende Hånd’ og dets ’evige, økonomiske Vækst’, der har afløst kommunisme, socialisme og andre ismer til fordel for ’Grådighedens Gud’. Og for mig er det Grundtvigs, Gandhis og Sai Babas tro på KÆRLIGHEDEN og lægemissionæren, Albert Schweitzers, tro på LIVET, der er fremtiden i stedet for Budha og Reinkarnation, – men vi hører gerne Jeres svar. - Og læs lige de vedhæftede ansøgninger til OXFAM, som jeg netop har sendt til Mitraniketan med tilbud om copy-right til to bøger for børn og unge om HIV, som min svigerinde, Ellen Dalsgaard Jensen, skrev som diakonisse og jordemoder for 2000 børn i Tanzania og Kenya, før hun giftede sig med min nu afdøde præst og bror Ib. Bøger som det afrikanske forlag nu tilbyder vore indiske venner på favorable vilkår. Kærlige hilsner til Jer fra os, Susanne Engberg og Bent Windeløv Tv: Hjulby hegn. Foto hjemmeside Th: Møllevinger står klar på Folkecentret

12


LØSNET nr. 59, Marts 2009

Indkaldelse til LØS’s generalforsamling 21/3 2009 Af LØS-bestyrelsen

Velkommen til Løs's generalforsamling, hvor vi i år bl.a. skal vælge ny formand. Så mød talstærk op.

Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kommentarer til dagsorden ad 4. Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om at vedtage det allerede udsendte kontingent på Enkeltmedlemmer 220 kr Enkeltmedlem i fællesskab 110 kr Fællesskab under 20 medlemmer 550 kr – 5 blade Fællesskab 20-50 medlemmer 880 kr – 8 blade Fællesskab 50 medlemmer 1320 kr – 12 blade Derudover koster et ekstra udsendt blad 110 kr Virksomheder / Foreninger 550 kr Virksomheder i fællesskab 275 kr

Valg af dirigent Formandens beretning Beretning fra arbejdsudvalgene Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Fremlæggelse af budget for det kommende år Valg af formand Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af revisor Vedtagelse af vedtægtsændring Eventuelt. ad. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til Lone Samuelsson, Munksøgård 80, 4000 Roskilde, Email: los@munksoegaard.dk senest d. 7/3 2009. ad 6. Regnskabet findes andetsteds i dette blad og på LØS’s hjemmeside. Bestyrelsen har forsøgt at efterkomme ønsket fra sidste års generalforsamling, hvor de beløb, der blev betalt til bestyrelsesmedlemmer blev mere synlige. Vi har også diskuteret formen og forsøgt at gøre regnskabet mere orienteret om de aktiviteter, der er i LØS regi.

ad 7. Bestyrelsen har diskuteret budgettet og er kommet frem til, at vi vil kanalisere vores sparsomme midler hen til aktiviteter, der fremmer LØS’s virke. Bestyrelsen får ikke længere diæter i forbindelse med møder, men naturligvis får de stadig dækket udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder. Vi har også dels i ly af de høje transportudgifter i 2008 og dels på grund af, vi synes, at vi skal være så CO2-bevidste som muligt besluttet, at bestyrelsen kører med offentlige transportmidler, med mindre der er tvingende grunde til at køre i bil. ad 11. Bestyrelsen foreslår de vedtægtsændringer, som står på forrige side om vedtægter.

13


LØSNET nr. 59, Marts 2009

Velkommen til LØS's årsmøde på Nordi

Af Løb's og Løs's bes

Gå ikke glip af årets store begivenhed med maksimale muligheder for inspiration, ny viden og gode konta rer energi ved at være indbygget i bakken (www.folkecenter.net). Årsmødet afholdes igen i år sammen m

Program Fredag 17.00 18.00 20.00

Indkvartering Suppe m. brød ”Status på den globale situation. Kan vi opnå en 100 % vedvarende energiforsyning?" v. centrets forstander Preben Maegaard

Lørdag

Morgenmad a) Rundvisning på centeret v. Jane Kruse og Bertel Bolt Jørgensen eller b) Passivhuse, - inspiration og erfaringer v. ingeniør Troels Kildemoes og arkitekt Per Clausen a) Rundvisning på centeret v. Jane Kruse og Bertel Bolt Jørgensen eller b) ”Græsrøddernes involvering i klimatopmødet” v. LØS’ bestyrelse Frokost Generalforsamlinger. LØB mødes i lokale A og LØS i lokale B Kaffe-kage-pause Festmiddag Bandet Camino Molino spiller op til dans.

7.30 9.00 11.00 12.30 14.00 16.00 19.00 21.30

Søndag 8.30 10.00 12.30 14.00 14.30 15.30

Brunch med mulighed for at smøre madpakke. a) Byggeriets CO2-fodaftryk v. byggeøkolog Hans Dollerup eller b) Transport og klima v. informationsleder Jane Kruse Oprydning og rengøring Afgang Virksomhedsbesøg hos Thermocell på Mors (træfiberisolering) Hjemrejse

Pris for deltagelse: 400 kr. (475 kr. for ikke-medlemmer) Medbring sovepose eller sengetøj. Gratis overnatning på medbragt liggeunderlag. Enkelte senge for 50 kr. pr. nat (medbring selv linned). Anden overnatningsmulighed: Farm Hotel Skibstedgaard, www.skibstedgaard.dk (ca. 250,- pr. nat) Tilmeldingsblanket downloades fra LØB’s hjemmeside, eller rekvireres via loblos09@gmail.com eller Anette Hansen, tlf. 4580 2883 / 6086 5296. Mulighed for samkørsel, idet deltagerliste med kørselstilbud og -behov rundsendes inden årsmødet. Tilmeldingsfrist 13. marts Endelig tilmelding = Betaling på konto 8401 1527532

14


LØSNET nr. 59, Marts 2009

ordisk Folkecenter i Thy, 20.-22. marts og Løs's bestyrelser

ode kontakter. Årsmødet holdes i Folkecenterets spændende konferencebygning SkibstedFjord, som spaammen med LØB (Landsforeningen Økologisk Byggeri). Tilmeldingsblanket til årsmøde for LØS & LØB 20.-22. marts 2009 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Udfyld venligst skemaet og send det til Anette på loblos09@gmail.com eller Anette Hansen, Malmbergsvej 147, Gl. Holte, 2850 Nærum – senest 6. marts Navn(e) Evt. firma Adresse Tlf. nr. E-mail Medlem af

LØS

LØB

Ikke medlem

Transport

Ønsker kørsel skriv antal pladser

Antal ledige pladser i bil Jeg kører fra postnr./by

Få dage inden årsmødet udsender vi en deltagerliste med kørselsønsker og -tilbud, så I selv kan kontakte hinanden og evt. arrangere samkørsel. Kost & logi Sæt kryds eller skriv antal, hvis I er flere på samme tilmeldingsblanket Kødspiser(e)

Vegetar(er)

Andre kosthensyn: Sover på medbragt madras & sovepose

Antal pladser:

Ønsker at booke seng på Folkecenteret kr. 50 pr. nat (først til mølle...) Antal pladser: Jeg/vi arrangerer selv overnatning andetsteds

Sæt kryds:

Hvis jeg/vi ikke kan få en seng på Folkecenteret... ...sover jeg/vi på medbragt madras

...sover jeg/vi andetsteds

Jeg kunne tænke mig at deltage i følgende aktiviteter (se programmet)... Sæt kryds eller skriv antal, hvis I er flere på samme tilmeldingsblanket Fredag kl. 20

Status på den globale situation

Lørdag kl.

9

Rundvisning på FC

Passivhuse – inspiration og erfaringer

Lørdag kl. 11

Rundvisning på FC

Græsrøddernes involvering i klimatopmødet

Søndag kl. 10

CO2-fodaftryk i byggeriet

Transport og klima

Søndag kl. 14

Afgang til Thermocell-fabrikken – Rundvisning 14.30 – 15.30 Endelig tilmelding = Betaling på konto 8401 1527532

15


LØSNET nr. 59, Marts 2009

LØS har brug for flere hænder Af Ditlev Nissen, på bestyrelsens vegne

I Løs's bestyrelse har vi listet en række opgaver op, med og uden betaling, som kan varetages af andre i foreningen end bestyrelsen, dersom nogen har lyst til at påtage sig en opgave

P

å bestyrelsesmødet i januar 2009 talte vi om, hvad der er bestyrelses opgaver og om hvem der skulle løse dem. Her fremgik det, at LØS byder på flere opgaver - og ideer til nye opgaver – end bestyrelsen kan løfte. Snakken fik to retninger der supple-

Opgave Layout af LØSNET

Annoncer i LØSNET Korrekturlæsning af LØSNET m.m. Fundraiser Bogholderi m.m.

Salg af materialer

Layout af materialer

Hjemmeside Dit forslag

16

rede hinanden. Den ene er, at vi skal lægge nogen opgaver ud til medlemmerne. Den anden, at vi skal lave et årligt arbejdsseminar for folk der gerne vil påtage sig en afgrænset opgave (se skemaet), men som ikke vil være med i bestyrelsen.

Her under er listen af opgaver, som bestyrelsen gerne vil ’udlicitere’ til hjælpsomme medlemmer og fællesskaber. Opgaver der kan løses uden for bestyrelsen skal godkendes af generalforsamlingen, da det er noget vi ikke har praktiseret tidligere.

Hvordan – af hvem - Hvornår Det kan være en enkeltperson. Eller et fællesskab der selv udgiver et blad, fx som Christianias Ugespejl. Tovholder: Troels, der gerne vil give opgave fra sig fra ved udgangen af 09, og senest ved udgangen af 2010. Temanumrene kunne godt indeholde annoncer der er målrettet temaet. Annoncesælger får provenu af salget* Folk der er kyndige i det danske sprog og retskrivning, fx en dansklærer. Tovholder: Troels Til projekter, temanumre m.m. Fundraiser får provenu af det søgte beløb* Tovholder: Mette Bogføring og medlemsadministration kunne lægges ud til en regnskabsvirksomhed i et af økosamfundene Tovholder: Kassereren Det løses i øjeblikket af Charlotte … får lagerleje Tovholder: Charlotte og Kassereren Hvis opgaven fik et offensivt perspektiv, fx e-handel, markeder, konferencer m.m. kunne man forstille sig, at en sælger kunne på provenu af salget. * Informations-, kursusfoldere m.m. I bestyrelsen er vi gode til at tage initiativer og skabe rammer. Men vi er ikke altid gode nok til at få aktiviteterne ’markedsført’ lækkert og til tiden Tovholder: Ditlev Sune, Anne, i gang med at skabe en ny hjemmeside. Tovholder: Sune. Bestyrelsen skal afklare hvordan vi organiserer den løbende vedligeholdelse. Økosamfundene og medlemmer opfordres til at bidrage med nyheder, aktiviteter m.m.. Hvad har du lyst til at bidrage med?

Betaling Ja

? Nej ? Ja

Ja

?

?


LØSNET nr. 59, Marts 2009

Forslag til generalforsamlingen. Forslag om, at bestyrelsen arrangerer et årligt arbejdsseminar for medlemmer der gerne vil påtage sig afgrænset opgaver i LØS. Seminaret afholdes i vinterhalvåret. Motivation: LØS og de enkelte økosamfund har et potentiale, som langt flere kan have glæde af, i forhold til de udfordringer klima- og miljøproblemerne stiller os overfor. Derfor vil vi gerne skabe en ramme, hvor flere medlemmer kan være aktive i foreningsarbejdet, uden af man skal være medlem af bestyrelsen. Indholdet på arbejdsseminaret skal afspejle de konkrete ting der arbejdes med. Seminarets overordnede rammer kunne ligge inden for følgende områder: • Politiske aktiviteter, fx omkring eksisterende aktiviteter (klimatopmøde, uddannelse, landdistrikter m.m.) eller formulering af nye aktivitetsområder. • Praktiske opgaver som LØSNET, hjemmeside, årsmøde, annoncesalg, fundraising, layout af materialer m.m. • Workshops hvor der undervises med udgangspunkt i konkrete opgaver, fx i layout af materialer. • Rundvisning i det beværtende økosamfund. • Kort bestyrelsesmøde med punkter der har en bred interesse. Arbejdsseminaret afholdes i et økosamfund fra fredag aften til søndag frokost. LØS betaler deltagernes ophold og transport. Hvis du lyst til at være aktiv og påtage sig opgaver inden for ovenstående rammer vil vi gerne høre fra dig inden årsmødet. Send gerne en mail til infor@losnet.dk – specielt hvis du ikke kommer!!! Hvis der ikke er 5-10 stykker der inden generalforsamlingen har givet udtryk for, at ovenstående er en god ide, frafalder forslaget. På bestyrelsens vegne, Ditlev

17


LØSNET nr. 59, Marts 2009

Klimabundmøde - Windows of H

Af Troels Dilling-Hansen, repræsente

Vi er nu i fuld gang med planlægningen af dette års store græsrods-bundmøde på Christiania, som vil bli lede af projektet, som bliver koordineret mellem 6 forskellige organisationer: Christianias Kulturforening, Miljøpunkt Indre By/Christianshavn, Agendacenter Amager, LØS, Landsforeningen for Økosamfund og GE Vi håber mange at mange af jer vil deltage i planlægningen og som hjælpere under denne fantastiske mu telagt logistik at skabe et sådant kæmpeprojekt. Vi håber også at mange af jer vil byde ind med eventue

H

ele projektet tog sin begyndelse sidste sommer, hvor vi i LØS havde forskellige tanker om dette og hint, hvem vi skulle samarbejde med, hvad vi skulle lave osv. Med det i baggagen, tog jeg til Årsmøde i Sieben Linden, som beskrevet i sidste nummer af LØSnet. Et fantastisk årsmøde, hvor 30-40 mennesker fra hele verden deltog aktivt i at drømme om det mest fantastiske projekt nogensinde set på jord - specielt i København, specielt på Christiania. Vi var en lille gruppe der holdt ilden vedlige, da vi kom hjem, og senest blev dette projekt genformuleret i samarbejde med de nævnte samarbejdspartnere og andre foreninger på et netop afholdt stormøde på Christiania den 7.9.februar. Og det er dette projekt, der nu er ved at se dagens lys. Musik i folkekøkkenet på Christiania 2008. Foto Troels

18

Klimabundmødet -Windows of Hope Et sted at mødes for at opleve “det at leve i et fællesskab” Præsentation af Økosamfund fra hele verden, film, udstillinger, power points, diskussioner, paneldebatter, workshops, teater, børnelege, børnearealer, sang, dans, musik, kunst, ild og ceremonier mm. Udstilling af naturlige byggematerialer og andre stande til præsentationer af økosamfund og oprindelige folk Åben tid om formiddagen til pludselige workshops og åben scene om aftenen Musikere og kunstnere fra hele verden, Sorteper, Gnags, Lars Lilholt, Savage Rose, Camino Molino og andre. Synge og danse, spille, meditere, historiefortælling mellem møderne. Dette vil afgjort være anderledes end topmøder. At fejre livet (Celebrate - there are reasons to celebrate) Fremtiden er NU Korsang i Københavns kirker og i vo-

res sammenhænge og måske på Rådhuspladsen Et sted til konstant meditation - eksisterende pyramidebygning eller andet sted - fællesmeditationer, evt. verdensomspændende Rundvisninger på Christiania, vedvarende energi, sundhed, bæredygtig livsform og konsensus i praksis. Sovepladser til 200 mennesker (til aktører), madrasser, telte, jurter, domes og privat indkvartering på Christiania. Organisering og møder Vi er mellem 50-60 aktive i planlægningsgruppen og vi har nedsat en koordinationsgruppe bestående af en god håndfuld fra de 6 foreninger. Nu er vi ved at danne en række arbejdsgrupper, som kan få det hele op og ringe. Har du lyst at være med, så kontakt Troels på troelsdh@gmail.com / 27572187. Vi har holdt en del møder undervejs med deltagelse fra udlandet, og vil selv-


LØSNET nr. 59, Marts 2009

of Hope - 5.-18. december 2009

n, repræsenterer LØS og GEN-Europe

om vil blive afviklet sideløbende med klimakonferencen i Bellacenteret. Nedenfor tegnes et foreløbigt bilforening, Netværket for Bevarelse af Christiania som Grøn Bybiotop, 2 Agenda 21 centre i København, nd og GEN-Europe, Global Ecovillages Network Europe. astiske mulighed for at vise verden hvem vi er, vise vore "håbets vinduer" Det kræver en stor og veltilretd eventuelle foredrag, workshops, udstillinger, musik, lege og danse. følgelig gøre dette fortløbende – og med alle disse arbejdsgrupper vil det blive en forholdsvis flad struktur, om end det primære sekretariat og økonomifunktionen ligger hos LØS. Vi vil forsøge at engagere Christianitterne ved at holde et stormøde i april, hvor vi vil fortælle om vores planer og opfordre alle til at bidrage og forberede sig, dette inkluderer også en generel oprydning af Fristaden inden Bundmødet. Vi vil også engagere folk til LØS’s og GEN’s årsmøder i forår og sommer. Vi er ved at ændre vores hjemmeside, som både vil blive på engelsk og dansk, og den vil også hele tiden blive opdateret. Aktivitetssteder Vores basis vil blive på Christiania med små afstikkere til Rådhuspladsen, ved det fælles NGO-projekt i kødbyen, evt. Riddersalen og evt. andre små steder. Christiania På Fredens eng vil vi etablere os med et eller flere store opvarmede telte, jurder, tipier, saunaer og komposttoiletter. Her vil der både være workshops, udstillingsplads med "prøv det og legeplads" -muligheder for alternative byggematerialer, en sundhedscafe med konbinationen cafe, healing og afslapningsområder og saunaer. Rockmaskinen, underetagen af Bygningen Fredens Ark vil måske fungere som kontor og lille udstilling. Fabrikkens første sal kan rumme store møder og præsentationer fra hele verden og workshops. Biografen på Christiania, Byens lys, som ligger i fabrikkens stueetage vil også blive brugt til præsentationer. Galleriet Gallopperiet vil have åbent for kunst- og musikudstillinger fra hele verden. Derudover er der mange andre steder.

Julemarked, meditation og sundhedscafé Christianias berømte julemarked vil vi gerne have inddraget, evt. med et mindre jurd på pladsen foran den Grå hal. Vore ønsker inkluderer også steder til meditation, yoga og chigong, hvor man udover steder som Sundhedshuset og pyramider på Christiania, også kunne forestille sig Vrads Sandes meditationslokale og andre. Derudover er Sofiabadet på Christianshavn lige blevet renoveret til et alternativt badehus. Rådhuspladsen Agenda21-centeret Miljøpunkt Indre By/ Christianshavn har kontor klods op ad Rådhuspladsen, og vi har følere ude for at kunne opstille en jurd eller telt til mindre præsentationer og få stande. Det ville være et fint spændingsfelt mellem Christiania og Rådhuspladsen, hvor vi kunne lave en fast rutefart af cykel-richchaws. Civilsamfundets Klimaforum Dettte forum blev stiftet sidste år med det formål at samle alle NGOer om et fælles projekt i Kødbyen og i DGI-hallerne. Løs var også medstifter, men vi har valgt at lægge vore kræfter på Christiania. Stifterne var Agenda 21 Center Nørrebro, Attac,Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet, Dansk Cubansk Forening, Det Koordinerende Netværk, Det Økologiske Inspirationshus, Foreningen Nordens Ungdom, Frie Bønder – Levende Land, Klimabevægelsen, KlimaX, KMEK, LØB, Levende Hav, NOAH, Rådet for Bæredygtig Trafik, VesterGror, FN-forbundet og endelig LØS. I første omgang troede vi at dette organ skulle blive en paraply, som førsteprioritet ville blive støttet af staten, og som andre projekter kunne opnå støtte fra. Men således gik det ikke. Det blev PCA, der fik den ære og de mange milioner.

Vi håber på at få et samarbejde med Klimaforum i deres meget ambitiøse projekt i Kødbyen, hvor alene lejen beløber sig til flere mio. kr. Vi vil gerne have en stand, lave nogle præsentationer og måske genbruge nogle af deres talere/ musikere. Peoples Climate Action - PCA En anden organisation så dagens lys i form af PCA, Peoples Climate Action, som simpelthen slog sig op på at ville uddele midler til ansøgende NGO-klimaprojekter. Det har de fået succes med, og med et sekretariat, der får millioner af kroner, kan de jo sagtens overkomme den opgave at uddele midler og tilse og koordinere projekterne, der får støtte. PCA har fået 20 mio til uddeling i 3 puljer, hvor den første på 14 mio. lige er blevet indstillet til syv store projekter: - KULU om Kvinderettigheder - Care og CO+Life - Civilsamfundets Klimaforum - Teknologirådet - Danmarks Naturfredningsforening - Folkekirkens Nødhjælp - NGO-Forum under COP15 Ansøgning til PCA - sidste frist 17/4 Selve processen med at ansøge til den første ansøgningsrunde var under al kritik, med få dages tidsfrist, så vi kunne simpelthen ikke nå at ansøge. Men nu har vi lige søgt ved den anden ansøgningsrunde om 4 mio. kroner, og vi har et rigtig godt projekt og nogle gode samarbejdspartnere, så det er kun et spørgsmål om, hvor mange penge vi får, selv om der er mange om budet. Den sidste ansøgningsrunde er for lokale og regionale projekter, så her kunne det komme på tale at søge om midler ude i økosamfundene. Fristen er den 17. april. Se mere på PCA's nye hjemmeside www.peoplesclimateaction.dk.

19


LØSNET nr. 59, Marts 2009 Gens repræsentation GEN er repræsenteret ved den officielle konference i Bellacentret med mindst en person (Albert Bates fra the Farm i USA) og måske vil Ross Jackosn også medvirke. Hovedoverskrifter for de enkelte dage, præsentationer og workshops Klima Bundmødet begynder 2 dage før COP15 og har en tom dag i midten "things happen out of emptiness" 5.dec Fællesskab, klima og bæredygtighed (klima vs. overbefolkning) i) Fra Rio til København (Agenda 21), Svend Auken ii) En fra Miljøstyrelsen iii) Martin Lidegaard, Den Grønne Tænketank CONCITO iv) En om overbefolkning og forholdet til klima - f.eks. tidligere vicedirektør i Verdensbanken, Sven Burmeister v) Bernard Lietard og Ross Jackson, Gaia Trust, om ‘Den ideelle Klimaaftale’ vi) Crystal Waters (Australien), Max Lindegger vii) Svanholm (DK), Kirsten Høngsmark,

Bo Læssøe viii) Sieben Linden (Tyskland), Silke ix) The Farm (USA) x) Auroville (Indien) xi) Andre

tagelse i Klimabundmødet iii) Ithaca (USA) iv) Christiania (DK) v) Sydafrika vi) Andre

6.dec Verdensbillede, Kultur og Spiritualitet (værdier) i) Auroville (Indien) ii) Damanhur (Italien), Falco eller Macaco iii)Findhorn (Skotland), May East iv) Tigerens Rede (DK), Anne Sophie Jørgensen v) Vækstcenteret (DK), Jes Bertelsen eller John Andersen vi) Vrads Sande (DK), Lydia Sørensen vii)Hildur Jackson, Rolf Jackson viii)Brasiliansk åndelig vejleder og capueiramester ix) Integration af trossystemer / religioner x) Andre

8.dec Lokal, Regional og Global Nord / Syd i) Afrikanske økosamfund / Mali / Senegal / Ghana / Sydafrika ii) Auroville - Indien iii) Savodaya - Sri Lanka iv) Merkur Bank - Lars Persson v) Mikrokreditter projekter i Indien vi) Tony Gonzales - US Native American Movement vii) Hopi-repræsentant Charles Lawrence og andre viii)Bente Milton, filminstruktør, om Hopi-profeti-filmen, ‘The Fifth Gate’ ix) Grønland / same-repræsentation (is og ild ceremoni) x) Europæiske bystammekulturer (The Amsterdam Balloon Company/-Ruigoord) xi) Den Selvforsynende Landsby, (DK) Tor xii) LØS

7.dec Omsorg og Socialt Ansvar i) Hertha Levefællesskab (DK) Søren Hansen ii) Københavns Projekthus – unges del-

Tv. Rundtur på Christiania i forbindelse med et forveredelsesmøde. Foto: TDH Th. Heiki fra Finland er på mange måder voresw maskot, fordi han kender alle og har verdens dejligste åbne sind. Han er med i planlægningsgruppen. Foto: TDH

20


LØSNET nr. 59, Marts 2009 xiii)GEN xiv)Andre 9.dec Mennesket og Mønten - Lokal udveksling og globaløkonomi i) Findhorn - David, grundlægger af Phoenix Community Stores Ltd og deres lokale mønt ii) Damanhur - egen mønt Kredito iii) Christiania (DK) iv) Karen Abrahamsson (Fornyet Energi, DK) om de veludviklede udvekslingssystemer i 30ernes Danmark v) Merkur (Lars Persson) vi) Ross Jackson, Gaia Trust vii) JAK viii) Savodaia (Sri Lanka) ix) Dr. Mohammad Yunnis, Mikrokreditter (om mikrolån osv.) x) Borgerløn - Erik Christensen, Ålborg Universitet - Mogens Lykketoft 10.dec Vedvarende energi i) Nordisk Folkecenter (DK) Preben Maagaard ii) Folkecenteret for Vedvarende Energi iii) Andelssamfundet Hjortshøj (DK), Gunnar Boye Olesen om Sterling motor iv) Elektriske biler og andre bæredygtige biler - Heikki v) Offentlig transport vi) Vindmøller, Middelgrundens Vindmøllelaug vii) Det økologiske fodaftryk - Sieben Linden viii) Andre 11.dec Økologisk Byggeri og Byfornyelse Nedefra i) Friland (DK) Steen Møller ii) AB Søpassagen (Danmark), Martin Krayer von Krauss iii) Andelssamfundet Hjortshøj (DK), Pierre Lecuelle iv) +energyhuse (passivhuse) v) LØB, Landsforeningen Økologisk Byggeri vi) Fornyet Energi, Flemming Abrahamson vii) Sieben Linden - Martin viii) Elever fra arkitektskolen - Atypia ix) Bjørn Nørgaard - Kunstakademiet x) Tage Lyneborg – Kunstakademiets Arkitektskole xi) Preben Brandt om ‘Udsatte gruppers Bosteder’ xii) Afrikansk jordhusbyggeri, Hans-H. Christiansen xiii) Christiania Byggekontors erfaringer - Allan Børneeng xiv) Andre

12.dec Økologisk Landbrug, Skovhaver, Biodiversitet i) Svanholm (DK) - Bo Læssøe ii) Sieben Linden - Silke iii) Hertha Levefællesskab (DK) iv) Økologisk Landsforening v) Andre 13.dec Tomhed / Åbenhed - Bøn og sang for Jorden i) Dalai Lama eller Laka Lama ii) Klimabundmødet præsenterer første manifest 14.dec Affald til Design, Vandcirkulation, Vugge til Vugge - mandag i) Nordisk Folkecenter ii) Mathias, Christiania iii) Vugge til Vugge iv) Andre 15.dec Konfliktløsning og Demokrati (beslutningsproces) - tirsdag i) Center for Konfliktløsning (DK) Dorte Justesen ii) Jan Øberg fredsinstitut i Malmø (S) iii) Tamera (Portugal) - Dieter Duhn iv) Involvering Nu (DK) Ditlev Nissen v) Andre 16.dec Uddannelse og Forskning i Lokalsamfund og Fællesskab, Samfunds-eksperimentarier - onsdag i) EDE - En uddannelse godkendt af FN, som økosamfundsbevægelsen verden over bruger som indgang til forståelse af det hele samfund, Findhorn, Sieben Linden, Crystal Waters ii) Frizoneidéen (DK) - Knud Foldschack og Claus Heinberg

iii) Hertha Levefællesskab (Antroposofic reseach) iv) Dyssekilde / Thorup v) Frie skoler vi) Andre 17.dec Sundhed, Healing og Kultur i) Halfmachine, Kulturprojekt i København ii) The Amsterdam Balloon Company Woodstock - Tollense (i Tyskland i maj) iii) Teatre i DK iv) Andre 18.dec Konklusion og Celebration, Præsenterer vores sidste manifest i) Christiania ii) African communities iii) Økosamfund fra Israel (Alex Community), Pælæstina iv) Andre v) Klimabundmødet præsenterer andet manifest Kom og vær med Det er nu du kan være med til at præge dette møde i København. Det er nu vi har brug for din hjælp og inspiration. det er nu økosamfundene i Danmark kan være med til at vise verden, at vi kan noget her, som er usædvanligt i den størrelsesorden, nemlig lave fællesskaber.

21


LØSNET nr. 59, Marts 2009

Vil du bo med mening? Af Ditlev Nissen og Lone Samuelsson

På dette kursus 30.10-1.11 på Munksøgård udforsker vi det meningsfulde og ser på, hvordan boligfællesskaber kan blive mere meningsfulde

P

å engelsk er der et begreb, der hedder Intentional Communities, der kan oversættes til meningsfulde eller bevidste fællesskaber. I det bevidste fællesskab har beboerne en mening, en intention med deres måde at bo på. Intentionen kan have forskellige retninger, men fælles for fællesskaberne er, at: • Beboerne har valgt en livsform, der opfylder nogle behov for meningsfuldhed, der rækker ud over de behov en traditionel bolig tilbyder os. • Fællesskabet og dets beboere bevidst arbejder på at skabe en hverdag, hvor de har mulighed for at leve deres idealer. På dette kursus udforsker vi det meningsfulde og ser på, hvordan boligfællesskaber kan blive mere meningsfulde. Med den intention vi har, kunne vi også have kaldt kurset Bæredygtige Bosætninger. Bæredygtighedscirklen er meningsfuld Kurset tager vi udgangspunkt i Bæredygtighedscirklen, der igen tager udgangspunkt i Brundtlandrapporten og mødet i Rio i 1992, der mundede ud i agenda 21 – en handlingsplan for en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 handler om bæredygtighed i økologi, økonomi og i det sociale aspekt. Til daglig forbinder vi mest Agenda 21 med økologi, men de to andre elementer skal med, hvis det skal give mening. Hertil

22

har vi tilføjet et fjerde element – det spirituelle aspekt. Intentionen i Agenda 21 er, at vi skal opfylde vores nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. De fleste økosamfund og bofællesskaber er optaget af et enkelt eller et par af aspekterne. Men fælles for dem er, at de forholder sig bevidst til det at bo. F.eks. at husene har gode energi- og spildevandsløsninger, at beboerne dyrker noget jord i fællesskab, har daglige meditationer, kollektive løsninger, arbejdsfællesskab, en social institution tilknyttet eller noget andet spændende. I Landsforeningen for Økosamfund (LØS) er vi optaget af alle fire aspekter i bæredygtighedscirklen. Hvor findes bevidste fællesskaber? Bevidste fællesskaber kan findes i en opgang i en storby, i en traditionel landsby, på en biodynamisk gård, i et bofællesskab eller i et kollektiv. Det kan findes på landet og i byen og det kan være stort eller lille. Det vigtige er, at medlemmerne i fællesskabet forholder sig bevidst til den fælles ide og til det sociale liv som ideen bibringer. Kurset om bevidste fællesskaber Dette kursus vil give dig indsigt i, hvad bevidste fællesskaber er for noget. Hvor forskellige de kan være - og måske et skridt videre hen imod at bo i en bæredygtig bosætning. Det gør vi ved at - Fortælle om forskellige typer af bevidste fællesskaber - Besøge to-tre forskellige fællesskaber - Se på, hvad der skal til, når man vil bygge sit eget fællesskab op fra grunden - Se på fællesskabets sociale processer - Undersøge hvad spirituelt fællesskab er for noget - Se på, hvordan man kan få mere bevidsthed ind i sit nuværende liv – uden at man skal lave et totalt skifte.

Bevidsthed om klimaet Vi skal naturligvis også tale om klima på dette kursus. Det er i år, at Danmark skal være vært for den store klimakonference og vi vil alle sammen gerne gøre noget for klimaet. Men det kan være rigtig svært at finde ud af, hvad der er de rette løsninger, samtidig med at vi hele tiden bliver bombarderet med nye måder, hvorpå vi belaster klimaet. Nu er det ikke kun afbrænding af de fossile brændstoffer, der belaster klimaet. Køernes prutter og fældning af verdens skove er endnu et stort problem der kommer til at få indflydelse på vores kommende levevis. Konkret ser vi på hvordan vores boligform påvirker klimaet. F.eks. - Opvarmningsform (vedvarende energi, fjernvarme, brændeovne) - Vinduer og isolering - Fælles løsninger og individuelle løsninger - Beliggenhed og transport Undervisere Lone Samuelsson bor på og har været med til at bygge Munksøgård. Uddannet cand. polit. og projektleder. Driver virksomheden Byglos (www.byglos.dk), hvor hun rådgiver grupper der er på vej eller i gang med at etablere et bofællesskab eller økosamfund. Ditlev Nissen er demokrati- og konfliktkonsulent. Har boet 13 år på Christiania. Uddannet tømrer og lærer. Driver virksomheden Involvering.Nu (www. involvering.nu), hvor han arbejder med kommunikation, samarbejde og konflikter i lokalsamfund, organisationer og på arbejdspladser. Praktiske oplysninger Dato 30/10 – 1/11 2009-02-13 Sted Munksøgård v. Roskilde. Overnatning: Fællesrum og privat Pris: 1.200 kr. med overnatning i fællesrum. 1.400 kr. ved privat overnatning Info og tilmelding: Ditlev: ditlev@involvering.nu/22789185 Lone: los@munksoegaard.dk/20330284


LØSNET nr. 59, Marts 2009

Udviklingsforum 2.-4.okt for virksomheder, iværksættere og økosamfund Af Ditlev Nissen og Lone Samuelsson

Udviklingsforum er til for jer der driver virksomhed, skal i gang med det eller der gerne vil skabe gode rammer for virksomheder i jeres fællesskab.

H

ovedsigtet er at lave et seminar (udviklingsforum) der tager udgangspunkt i jeres ønsker og

behov. Dette kursus vil foregå i Andelssamfundet Hjortshøj, og kursets fokus vil blive på · Muligheder og udfordringer. · Økosamfunds erhvervsmæssige potentiale. · Økologiske erhvervscentre som drivkraft i lokalsamfund. · Socialøkonomisk virksomhed. · Virksomhedstyper, ejerformer, finansiering m.m. Ideer fra mange Sidste sommer sendte vi den første invitation til seminaret. Som reaktion fik vi følgende ideer og ønsker fra enkeltpersoner i følgende fællesskaber: · Svanholm: Sparring med lignende industrivirksomheder og evt. udvikling af uddannelsesaktiviteter rettet mod virksomheder i økosamfundene. · Hertas og Råd & Dåd: Medtænk socialøkologiske virksomhed, som en del af et økosamfunds profil.

· Hjortshøj: Fælleshusenes køkken- og mødefaciliteter står ubrugte det meste af tiden. Kan de bruges til mere dynamiks i dagtimerne? Hvad med iværksætterhuse hvor ildsjælene med de gode ideer bliver ansat og bakkes op af et andelsselskab finansieret af fællesskabet/beboer/fonde m.m.? Eller skal ildsjæle overlades til sig selv? · Tigerens Rede: Udvikling af lokale øko-butikker. Erfaringsudveksling for virksomheder under udvikling. Viden om virksomhedsregnskaber. · Fri og Fro: Etablering af videnscenter for økosamfund og bæredygtigt byggeri m.m. · Dyssekilde: Økologisk erhvervscenter. · Merkur: Vil gerne bidrage. · Munksøgård: Eventbureau og konsulentvirksomhed der har et bæredygtigt og miljørigtigt sigte. · Enkeltmandsvirksomheder: Vidensdeling, undervisning og konsulentvirksomhed. Kom med nye impulser Selv om ideer og ønsker stritter i forskellige retninger, arbejder vi på, at det bli-

ver et seminar, som mange vil få glæde af. Jo flere virksomheder, iværksættere og økosamfund der giver os en tilbagemelding, des bedre bliver seminaret. Derfor beder vi jer sende en mail til ditlev@involvering.nu og fortælle om: Jeres aktuelle udfordringer? Hvad skal der til for, at jeres udvikling får en god retning? Hvordan kan seminaret (oplæg, workshops, erfaringsdeling) støtte jeres udvikling? Hvis vi får penge fra landdistriktspuljen bliver der lavet en mere grundig research, hvor vi kontakter alle og aflægger besøg i flere økosamfund. Det hører I mere om på årsmødet. Forhåbentlig kommer mange af jer til Hjortshøj den 2.-4. oktober, hvor andelssamfundet byder på økologiske og biodynamiske produkter fra deres eget landbrug. På www.losnet.dk finder I mere om selve erhvervsudviklingsprojektet. Pris: 1.600 kr. for virksomheder og 1.200 kr. for enkeltpersoner. Information, forslag og tilmelding til Ditlev Nissen: ditlev@involvering.nu / 2278 9185.

23


LØSNET nr. 59, Marts 2009

Kom til GEN-Europes årsmøde Keuruu Ecovillage - Finland Klippet fra Gen-Europes hjemmeside

Til sommer drager vi mod de 1000 søers land, hvor årsmødet vil være i gang fra 11.-16.juli Nedenfor har vi en beskrivelse af økosamfundet Keuruu i Midtfinland. På næste side har vi den officielle invitation og program fra GEN-Europe sammen med Invitation to GEN-Europe’s Annual Meeting 2009

K

euruu Ecovillage - the concept Keuruu Ecovillage is an intentional community located in the heart of Finland. It was founded by the group of eco-spirited people in 1997. The purpose of Keuruu Ecovillage is to pursue a sustainable lifestyle. Currently we have 25 people, adults and children, living here. We are connected by the will to live in harmony with the nature and ourselves. The ecovillage consists of 52 hectares of land of which 22 are biologically cultivated and the rest is naturally preserved forest. We renovate and maintain culture historically valuable buildings and sites - of which we can enjoy daily. We also organize courses, work camps and recreation occasions. Keuruu Ecovillage is a full member of GEN-Europe and GEN-Finland and a

24

member of Finnish Eco-Agrotourism Association ECEAT Finland. Our aims are: - To increase the skills of living in harmony with each other and the nature

- To be self-sufficient in terms of food care and energy - To support and develop natural forestry, ecological building and permaculture - To utilize and explore sustainable energy forms (wood, solar, wind) and recycling - To reduce waste production and the consumption of materials and energy - To support various artistic and spiritual activities within the community


LØSNET nr. 59, Marts 2009

The meeting will be hosted by Keuruu Ecovillage in Finland. There will be some changes: The actual General Assembly of the members is taking place in the morning of July 11 for the financial report and deciding the budget. The meeting will continue with a course: European Ecovillage Network - Training and Research for Sustainability (July 11-16). It will include presentations of projects, Open Space Sessions, World Café, introduction to Dragon Dreaming by John Croft, practical workshops and more.

PROGRAM July 11 15.00 Welcome and overview 16.00 Tour of Keuruu 20.00 3-5 presentations of participants’ projects July 12 9.30 Report on activities of GEN-Europe over the past year: cutting edge developments of the European ecovillage and sustainability movement 10.45 Introduction to the methodology of Open Space (by Capra Carruba) 15.00 Open Space: Exchange of experience 15.00 (parallel) Appropriate Technology – Experiential Learning (by Marjaana Kuusela) 20.00 3-5 Presentations of participants’ projects - To preserve the nature and the traditional Finnish landscape In the end we hope to be a human settlement which is ecologically, economically, culturally and spiritually sustainable.

July 13 9.30 Introduction to and practice of World Café Methodology (by Kosha Anja Joubert): Exploring possibilities for Partnerships within the European Ecovillage Movement 9.30 (parallel) Appropriate Technology – Experiential Learning 15.00 Introduction to Dragon Dreaming Process (by John Croft) 15.00 (parallel) Appropriate Technology – Experiential Learning 20.00 3-5 Presentations of participants’ projects July 14 9.30 Introduction to Dragon Dreaming Process (by John Croft): Practical Designs for Partnerships 9.30 (parallel) Appropriate Technology – Experiential Learning 15.00 Empowered fundraising (John Croft) 15.00 (parallel) Appropriate Technology – Experiential Learning 20.00 3-5 Presentations of participants’ projects July 15 9.30 Open Space: Networking for Sustainability accross Europe 12.00 Presentations of Ecovillage Excellence Award canditates 9.30 (parallel) Appropriate Technology – Experiential Learning 15.00 Open Space: Networking for Sustainability accross Europe 17.00 Nomination of the Excellence Award Winner 15.00 (parallel) Appropriate Technology – Experiential Learning 20.00 Party: Cultural exchange of songs, dances and stories July 16 9.30 Reporting back from the Open Space sessions, next steps 11.00 Evaluation and Feedback 12.30 Closing circle

25


LØSNET nr. 59, Marts 2009

”TIDSSKRIFT OM PERMAKULTUR” Nyt tidsskrift med artikler om økologiske helhedsløsninger i praksis. Udkommer marts/oktober. 1.nr. byder bl.a. på artiklerne: • • • •

”Martin Crawfords skovhave - et CO2-lagrende dyrkningssystem” ”10.000 træer - en strategi til håndtering af klimaforandringerne” ”Permakultur på en tønde land” ”Overgangsbevægelsen - fra olie afhængighed til lokal modstandsdygtighed ”

Kontakt Esben Schulzt, Den selvforsynende landsby, tlf.: 62 24 32 32 Tegn et abonnement 120kr/år. Se mere på www.levbaeredygtigt.dk

LØSNET anmeldt på Facebook? Løsnets nye temanummer anmeldt af en begejstret Eya i et læserbrev - Tak for det "Jeg har netop fået et blad ind af døren der hedder LØSNET, som er et medlemsblad for Landsforeningen for Økosamfund. Jeg er målløs over at jeg ikke har kendt til dette blad før, for det indeholder emner som er lige i øjet og er skrevet med en professionalisme, så det er en ren fornøjelse at læse. Måske er jeg den eneste i verdenen som ikke kender til bladet, men hvis der sidder en enkelt mere derude blandt venner og kolleger, så skynd dig at få fat i det sidste Tema-nummer om Fællesskab og Spiritualitet. Her er et par af artiklerne som jeg synes er værd at hive frem i lyset: - interview med Jes Bertelsen fra Vækstcenteret (er i klar over hvor sjældent han giver interview - glæder mig til at læse det) - Vågenhed af Anne Sophie Jørgensen (fra Tigerens Rede - hold øje med hende, hun er rimelig spændende) - Damanhur, et spirituelt eksperiment (med smukke, smukke billeder - guf. Det er det underjordiske spirituelle fællesskab i Italien som blev gravet ud i hemmelighed over en årerække og som i dag betragtes som et af verdens store vidundere) - Ud af det religiøse og ind i det alment menneskelige (jeg hæfter mig ved hans syn på hvordan man kan arbejde med konflikter i sig selv og i grupper) Og det er bare begyndelsen. Der er også artikler om seriøs tantra, om spiritualitet og penge, puh ha, jeg tror jeg stopper her for det er bare for godt, jeg må hellere komme i gang med at læse. Og I vil finde mange af mine yndlingspersoner både blandt dem der interviewer og blandt dem der bliver interviewet. Hvordan har dette blad dog kunne gå min næse forbi? Hvis dette ikke er noget for dig, så må du hellere slette mig som ven, for jeg kan nok ikke lade være med at belemre dig med newsfeed i takt med at jeg læser mig igennem dette blad. :-) Men jeg håber nogle af Jer kaster Jer lige så grådigt over bladet som jeg og har lyst til at diskutere emnerne med mig. Måske man skulle anbefale bladets udgivere at få en profil på Facebook! Knus fra eya"

Til salg 13 Ha økologisk gård med plads til flere familier - i landsby med dejlig natur kun 55km fra København. Se lidt mere på: www.old-farm.dk 26


År 2009

er,

k a l

n

i

for nd,

09,

el tet

e n d e r

Links til andre aktuelle kalendersider for arrangementer nær dig: eco-info.dk, eco-net.dk/, www.dr.dk/ friland (for kommende tv-og radioudsendelser: http://www.dr.dk/friland/undersider/tv_radio_oversigt/programoversigt_forside.htm). Bemærk også at www.ecoweb.dk er kørende igen (bl.a. med en kult-sektion på www.abaca.dk) 20.-22. Marts LØS og LØB holder årsmøde på Folkecenteret for Vedvarende Energi. Se inde i bladet 19.-21. Juni Cirklens Lederskab i Økosamfundet Dyssekilde, Workshop med Medicine Story og Ellika Linden, Se sidste nummer af Løsnet for en uddybning Info og tilmelding: Matawan: 25890877 / matawanb@gmail.com, eller Ellen: 47924482 (telefonsvarer). 3.-10. Juli NoMind- festival i Sverige. Se mere på www.nomindfestival.com 9.-16. Juli Gen-Europes årsmøde i fællesskabet i Finland. Mere om det inde i bladet 11. Juli - ( Sansynlig startdato) Klodshans- Karavanen år 2009 er den 11. i rækken. Turen går til Sydfyn i år Se mere på www.klodshanskaravanen.dk/ 5. - 6. September Økologisk Høstmarked I 2008 ventes 120 gårde at holde økologisk høstmarked. Nogle bedrifter holder åbent begge dage, mens andre kun har åbent én af de to dage. 2.-4. Oktober Udviklingsforum for virksomheder i Hjortshøj, iværksættere og økosamfund. Se inde i bladet Yderligere information: Læs mere om projektets baggrund på www.losnet.dk eller kontakt Ditlev Nissen: ditlev@involvering.nu/ 2278 9185. 30. Oktober -1.November Introkursus til bæredygtige bosætninger, på Munksøgård. Vi vil udforske det meningsfulde og se på, hvordan boligfællesskaber kan blive mere meningsfulde. Se inde i bladet. Info og tilmelding: Ditlev: ditlev@involvering. nu/22789185, Lone: los@munksoegaard/ 2033 0284 5. - 18. December Klimabundmøde - Windows of Hope en kæmpe sideløbende alternativ konference. LØS, GEN-Europe, Christiania, Agenda 21 Christianshavn, Økonet arbejder sammen om et KlimaBundmøde som vil have basis på Christiania, som et slags Håbets vindue: Windows of Hope. 7. - 18. December Den 15. konference for parterne til FN’s rammekonvention om klimaforandringer (COP15: Conference of Parties) finder sted i København med

Åbne aktiviteter i Dyssekilde Der vil forsæt holdes Cirkler i Øko-samfund Dyssekildes Fælleshuset i Torup om søndage kl.15 . Forårets datoer er: 15/2, 8/3, 19/4, 24/5. Bekræftelse af datoer og anbefalet emne vil sendes ud hver måned. Der vil være en weekend workshop med svedehytte ved Forårets Jævndøgn (19-21/3), med titel “Forårets Genfødsel”, i Torups Forsamlingshus. Matawan vil lede det med hjælp af Mariama. Ved Sommer Solhverv (21-23/6) vil der være en weekend workshop med svedehytte om “Lederskab i Cirkler” med Medicine Story og Ellika, også i Torups Forsamlingshus. (se andetssteds i bladet En rigtigt interessant arrangement vil foregå i Sverige, i den smuk kursuscenter Mundekulla, i weekenden 17-19/7. Efter fejring Medicine Storys 80 fødselsdag (17/7) vil der være en “Conference on sustainable living”, hvor representanter af forskellige øko- eller sociale fællesskaber og interesserede individer vil deltage. Info og tilmelding: Matawan: 25890877 / matawanb@gmail.com Kurser på Fjordvang 26 – 29/03/2009 Meditativ Retreat – workshop med Hanne 3 – 5/04/2009 Zen Shiatzu and Traditional Chines Medicine - with Graham Thompson 8 – 10/05/2009 Lydens resonans i kroppen - workshop med Iégor Reznikoff 26 – 28/05/2009 Psykosomatik, tilknytning og nervesystemet – 2. modul kursus med Ulla Rung Weeke 4 – 7/06/2009 Shamanistisk trommebygningsrejse – kursus i trommebygning med Erik og Susanne 26/06 – 2/07/2009 Smil til dit liv – Forvandling af stress til vitalitet workshop med Chili Turèll og Hugo Hørlych Karlsen 19 – 23/07/2009 Kreativ retreat for kvinder – workshop med Majbritte Ulrikkeholm Du/I kan se mere om de enkelte arrangement fra vores hjemmeside på http://fjordvang-thy.dk/ligenu2009.htm Vi glæder os til alle de muligheder der skabes. Vær hilset Fjordvang


220210203103133323322233231123102033220032130133210320301023100000 Afsender: LĂ˜S, Bjedstrupvej 31b, 8660 Skanderborg

Modtager:

Folkecenter Mali

Løsnet 59 2009 03  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you