Page 1

LØS NET

Medlemsblad for Landsforeningen for ØkoSamfund Juni-Juli 2007 Nr. 52

Alt om årsmødet 4.-6.maj Hjortshøj klar til nye bogrupper og en stirlingmotor Svanholm udvider LØS er aktivt med i Socialt Forum 28.-30.september


LØSNET Er medlemsblad for medlemmerne i Landsforeningen for ØkoSamfund, der er en forening for sociale, økologiske og åndelige fællesskaber i byer og på land, samt alle der arbejder for en bæredygtig udvikling. LØSNET udkommer normalt 4 gange årligt: Marts, juni, september og december. Deadline d. 15 i måneden før. Indholdet i de enkelte artikler udtrykker ikke nødvendigvis foreningens holdning. Annoncer: 1/8 side 250 kr. (temanr. 500 kr.) 1/4 side 500 kr. (temanr. 1000 kr.) 1/2 side 1000 kr. (temanr. 2000 kr.) 1/1 side 2000 kr. (temanr. 4000 kr.) Rabat ved ét års annoncer: 25% 1 side måler 17,5 x 26,5 cm (eller til kant) Henv. sekretariatet. Redaktionen på dette nummer: Troels Dilling-Hansen Layout og DTP: Troels Dilling-Hansen Omslag: Forside: Løs's nye bestyrelse i Hjortshøj. Foto: Ukendt fra Hjortshøj Bogruppe 2 Side 2: Heinz laver Chapatipå bålet i Brugzen i juni. Foto: Troels Kalenderside: Sommerfoto i juni ved Brugzen Foto: Troels Trykt på FSC certificeret papir af: Special-Trykkeriet Viborg a/s Tlf.: 86 62 40 33 Indlæg, arkiveret som tekst- eller word-fil sendes til bladgruppen Troels Dilling-Hansen Bjedstrupvej 31a 8660 Skanderborg Tlf: 86577403 / 27572187 E-mail: info@losnet.dk. Hjemmeside: www.losnet.dk Deadline for nr. 53 er 15. august 2007 LØS sekretariatet er i år 2006 støttet af Hypotekbankens Tips og Lottomidler samt Gaia Villages. Formand: Susanna Maxen Valsømaglevej 79 4100 Ringsted Tlf.: 87546020 / 57538224 E-mail: susanna@losnet.dk Medlemskab pr år: * Enkeltperson: 200 kr. * Enkeltpersoner bosat i fællesskaber: 100 kr. * Fællesskaber og organisationer: Op til 20 deltagere: 500 kr. Mellem 20 og 50 deltagere: 800 kr. Over 50 deltagere: 1200 kr. * Virksomheder i fællesskaber: 250 kr. Medlemsskab løber til det opsiges. Giro: 596-6752 Bank: 8401-1007584 ISSN 1395-1270

I n d h o l d

Foreningen er stiftet 7 marts 1993 og blandt medlemmerne er følgende: Bofællesskaber mv.: Andelsforeningen Baungården, Vejle Andelssamfundet i Hjortshøj, Hjortshøj Andelsforeningen Kirkebakken 80, Beder Andelsforeningen Møllegården, Silkeborg Den Selvforsynende Landsby, Sydfyn Det ny samfund, Thy Fri & Fro, Selvbyggerforening Fjordvang, Snedsted i Thy Kragebjerg Levefællesskab Gaia Villages, Holte Hallingelille (Hallingebjerg/ Landsby2000), Valsømagle Hertha Levefællesskab, Herskind Hesbjerg, Blommenslyst Kirstinelund, Bjedstrup, Skanderborg Klodshanskaravanen, Danmark Købmandsgården, Brovst Munksøgård, Roskilde Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi, Hurup, Thy Ottrupgård, Skørping Snabegaard, Vrads Svanholm, Skibby Sættedammen, Hillerød Tornsbjerggård, Hundslund Tigerens Rede (tidl. Munach), Gedved Tranehøj, Snertinge Udgården, Lading Vaarst Vestervang, Vaarst Økosamfund Bornholm, Rønne Økosamfundet Dyssekilde, Torup Foreninger, fællesskaber under etablering: NABU - Norske Arkitekters Landsforbund Nybyggerne, København Nyt Forum, Christiania Steinerlunden, Vordingborg Vester Gror, København V Økologiske Igangsættere, Nørrebro Virksomheder: Anlægsgruppen Permakultur, APK, København Brugzen, Bjedstrup Båring Højskole Den Grønne Genbrugshal, Christiania Den Økologiske Have, Odder Den Økologiske Landbrugsskole, Kalø Fornyet Energi, Stenlille Gaia Technologies A/S, København Ø Jytte Abildstrøms teater, Riddersalen, Frederiksberg C Kilian Water, Vrads Merkur, Den almennyttige Andelskasse, Ålborg Råd og Dåd Butikken, Brovst Væksthøjskolen, Ginnerup, Djursland

Side 3

Leder – Af Troels Dilling-Hansen

Side 4

Årsmøde Af Troels Dilling-Hansen

Side 6

Rundtur i Søhøjlandet Af Anne Mette Schøler

Side 8

Generalforsamling, formandens beretning Af Lone Samuelsson

Side 13 CD rom Af Troels Dilling-Hansen Side 14 Socialt forum Af Ditlev Nissen og Hildur Jackson Side 16 Svanholm Af Kirsten Høngsmark Side 18 Hjortshøj Af Troels Dilling-Hansen Side 22 Annoncer: DVD'en og Klodshanskaravanen 7-20.juli Side 23 Kalender Side 24 Bagside


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007

Leder logi, økosamfund, spiritualitet, alternativ medicin. Tænk hvilken fryd de ville få tilbage ommeren er over os, med overhænfra disse mennesker, i kreativ udfolgende fare for skoldninger, døde delse. fisk og så al det lækre, småforelI lidt større målestok gør det samme skelserne og kærligheden, lune nætter sig gældende for vores angrebspolitik i og bålgjalder. Irak og Afghanistan. Det mest skræmAk, hvor må vi være taknemmelige mende ved vores handlinger i disse lande på trods af alle farerne, risiciene ved at er, at vi ikke anerkender deres ret til selv leve osv. Taknemmeat bestemme, og pålige for, at vi får lov tvinger dem vores at leve lige nu og her, form for demokrati, på denne store og dog retteligt måtte det da lille jordklode - hvor være dum-okrati. vi lever i en meget dyTænk hvis vi i stedet havde givet dem namisk og spændende en ligeså massiv økotidsalder, hvor det efnomisk støtte, som terhånden står lysende klart for de fleste, at krigene har kostet, vi som mennesker at bomberne var blevet afløst af guld og kan vælge vores egen grønne demokratiske skæbne, hvis vi tør tiltag overalt i den gennembryde vort eget panser og mærke den palæstinensiske ververden, der omgiver den. os, mærke den jord, Jeg tror ikke, at de mennesker, dyr og verdens ledere er planter, der har brug onde, men magt har for os, men i lige mål en underlig indflyturde mærke vort eget delse på mennesker, hjertes sårbarhed. som om hjertet miJeg tror, det er Ruster sin stemme. Alt dolf Steiner, der enhar sin pris. gang sagde, at jo dyVi lever stadig i bere vi kan rodfæste denne forunderlige os, jo højere kan vi verden, hvor alt er flyve, at for at udvikle muligt. En tidsalder, os som mennesker, der vil ændre menbringe vores højeste neskehedens muligsjæl i spil her på jorheder på jorden. den, kræver det udOg som en hyldest over åbenhed, et stort til denne mulighed Troels fik et christianiaflag som gave i forbindelse med årsmødet. fysisk groundingsarvil vores næste blad Foto: Eberhard Bechtle bejde. Og det er vel have følgende tema: det, som vi forsøger at Frihed, Fristeder og hverken har tid eller råd til at leve. udleve i Økosamfundene verden over: Frizoner. Vi håber, at rigtig mange af jer Og dette sker vel at mærke i menne- vil medvirke. Bidrag gerne med billeder At drømme i flyvske verdener, for dernæst med slid, glæde og tårer at manife- skehedens vel største velstandsstigning sendes til troels@losnet.dk inden den stere så meget af vores drøm som muligt. nogensinde, dog jo ikke lige fordelt des- 15. august. Og vores drømme spejler sig jo hele værre. Ellers er dette nummer helliget vort Tænk hvis et samfund som vort turde succesfulde årsmøde med et væld af retiden i både vores omverden og vores indre liv, som begge dele jo modsat kan stå ved sin rigdom og føle sig frem til portager etc. Derudover har vi en berethjælpe os til at manifestere lidt flere beslutninger i omsorgsfuldhed. ning fra Hjortshøj og fra Svanholm. Tænk hvis dette samfund oven i drømme, hvis de bliver understøttet og Og så nyt om CD'en, som nu er omhjulpet frem af dels det ydre samfund og købet havde lyst til at eksperimentere døbt til DVD'en. I ønskes alle en velsignet sommer vores indre verden. Tilladelse til liv er - med massiv støtte til de anderledes, udlændingene, børn, unge, gamle, øko- med plads til begejstring og livsmod. både en indre og en ydre størrelse. Af Troels Dilling-Hansen

S

I relation til vores samfunds smålige tendenser, hvor tillid afløses af kontrol og overvågning, hvor et lille samfund som Christiania konstant er under et gevaldigt pres, hvor (Multi)Huset i Århus er ved at blive nedlagt, hvor indberetning, dokumentation, evaluering, tidsskemaer fylder stadig mere i omsorgsarbejdet, ja da er der ligesom lagt en dæmper på fryden ved at leve. Vi skal føle, at vi

3


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007

LØS’s årsmøde i søhøjlandet - en st Af Troels Dilling-Hansen

Vi har netop afviklet vores årsmøde på Kirstinelund / Brugzen i en lille landsby, Bjedstrup mellem Skande på lunden og i Brugzen, hvorefter vi om aftenen lavede vores sædvanlige runde om os selv og evt. vores tur til 4 andre Økosamfund i området. Søhøjlandet er efterhånden kendt for, dels at rumme det mest kon i verden, dels mange alternative halvgrønne landsbyer, dels et væld af alternative kursus- og meditations haft sin indvirkning på området!! Lørdag aften holdt vi fest i Brugzen, inden generalforsamlingen søndag deltagere, hvilket må tilskrives den annoncerede rundtur om lørdagen – noget som vi vil gentage til næst

K

irstinelund har eksisteret som bofællesskab siden 1992, og i 1998, da lokalplanen var nogenlunde på plads, var der på nær én ejer en fuldstændig udskiftning af ejerkredsen. Nu strutter stedet af entusiasme hos de godt 30 beboere, hvoraf halvdelen er børn, og byggeprojekter på alle udstykkede 6-7 byggegrunde står i fuldt flor, derudover er stuehuset ved at blive ombygget til 4-5 ejerlejligheder. Jordtillingendet er på 13 tdr. land, hvoraf noget er meget kuperet og bruges til heste, noget bruges til en parklignende have, og

andet er landbrugsjord, som også bruges til hestefold/ grøntsagshaver, men på sigt kan dette jord måske udstykkes til flere grunde, da det er med i lokalplansområdet. Generelt er idéen økologisk, lavteknologisk og så vidt muligt billigt byggeri med lille/ ingen gældsætning.

dels Brugzen- et kursus- og helsecenter, som udover kurser/retreats i yoga/ chigong/ dans/ meditation også fungerer som et mindre bofællesskab – så i alt bor der ca. 50 på vejen, hvoraf halvdelen er børn. Da resten af Bjedstrup har ca 1015 hustande, fylder vores alternative vej godt i landskabet.

Den økologiske vej Kirstinelund ligger på en lille grusvej med flere andre projekter, dels et ungt arkitektpar med små børn, dels et bofællesskab med to familier med små børn,

Bjedstrup og omegn Derudover ligger den lokale gode folkeskole, børnehave, ungdomsskub i Bjedstrup med 120 elever, den lokale idrætsforening og en meget besøgte foredrags-

Nedenunder: Stuehuset på Kirstinelund set fra haven. Stuehuset er delt op i 4-5 op/ned-lejligheder. H.Ø.: Gunnild viser rundt med udsigt ud over langdalen H.N.: Insa, Rosa Birthe og to andre deltagere i snak Fotos: Eberhard Bechtle.

4


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007

n stor succes

m Skanderborg og Ry. Fredag bød på rundvisning vt. vores fællesskab. Lørdag morgen tog vi på rundmest koncentrerede antal forskellige økosamfund editationscentre. Himmelbjerget og Gudenåen har en søndag formiddag samme sted. Vi var i snit 30 e til næste år i Hallingelille på midtsjælland. forening. Skolen er også kendt for sit sociale og alternative engagement, ikke mindst pga. skolens leder, som også bor i en nærliggende landsby, Svejstrup. Kirstinelund ligger i et smørhul i langbækdalen, som er en stor langstrakt dal mellem de tre landsbyer, Alken (250 boenheder), Svejstrup (50 boenheder) og Bjedstrup. I midten et traditionelt dyrket svinelandbrug. Der er et vist samarbejde mellem de tre landsbyer og skolen, bl.a. er der netop etableret en vandresti-system i det nævnte område, og der har været røster om at udvikle dette samarbejde til en fremtidsplanlægning for hele området – a la Halkær ådal. For at illustrere områdets kreative kraft bør I besøge den lokale portal www.alken.dk, som dog endnu ikke helt omfatter hele Bjedstrup skoledistrikt, men hjemmesiden har potentialet. Rundtur på Kirstinelund Vores rundtur på Kirstinelund viste med al tydelighed den byggeiver, som er i

gang på stedet. Et halmhus var ved at få lagt de sidste muslingeskaller på taget, et meget gennemført byggeprojekt, som næsten fungerer som et passivhus. Helmers hus, som er bygget op omkring en togvogn, isoleret med papiruld, et rundhus med rundtømmer-struktur og cob(ler)-vægge. Derudover som sagt 3-4 andre boligprojekter i støbeskeen. Fredag aften Stuehusets midterparti dannede rammen om vores LØS-møde, og efter en kort rundtur i de 4 eksisterende lejligheder i stuehuset, indledte vi en 3 timer lang runde, om hvor vi hver især kom fra. Det blev en meget spændende præsentation, dels af mange repræsenterede fællesskaber og virksomheder(Svanholm, Hallingelille, Thylejren, Kragebjerg Levefællesskab, Andelssamfundet Hjortshøj, Økosamfundet Bornholm, Munksøgård, Kirstinelund, Brugzen og Utopiske horisonter), dels af mange engagerede en-

keltmedlemmer. Her er et udpluk i stikord: Nyt fælleshus skal ombygges i Hallingelille, Cirkeldans, Nuet og væren, Primitive huse i thy, Forbrugerkreds, Levefællesskab og gemantik i Kragebjerg, Kærlighed og kildevand er bedre end gift og forbandelse hos Hjortshøj 250 andelshavere, Nyt bofællesskab for handicappede, Vegetarisk fællesskabsønske og Virtuelt slot, Intet byggerod på Munksøgård, Det fælles, Den fælles idé, Økologisk værksted og eksperimentarium, Yoga, Borgerliggjorte gamle hippier, Dårlige forhold for handicappede (Tænk på det derude!!), Økologisk kolonihave, Bofælleskab på Christianshavn og Folkelig tænketank, Ungecafé om bæredygtighed, Landskabsarkitekt og landskabets historie, Projekt ”international unge/skole/kulturudveksling” og mange mange flere ord. Og kl. 23.00 var vi alle parat til kassen.


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007

Bustur i Søhøjlandet Af Anne Mette Schøler

Beretning af Anne Mette, nyslået LØS-medlem : "Den var en perle - blandt perler.

D

et er over en måned siden vi var på den bustur! Hvad husker jeg fra den, nu hvor et par stykker har bedt mig berette? Den var en perle - blandt perler. De to døgn årsmødet varede gav mig en perlerække af oplevelser. Nyvasket, nysgerrig og nyindmeldt i LØS var jeg morgenen inden taget hjemmefra med et spritnyt fokus: ”Vegetarisk Sydfyn”. Når ingen eksisterende økosamfund var vegetariske, måtte jeg selv få gang i et. Min beslutningsmuskel føltes stor, stærk og uovervindelig. Nu ville jeg møde andre, der kendte til at bygge nye

6

samfund og se nogle eksisterende steder til inspiration. Jeg satte mig på en vinduesplads i bussen. Mine sanser vidt åbne, jeg skulle have det hele med. Ikke analysere nu. Bare sanse. Solen skinnede. Sune installerede sin GPS i chaufførens synsfelt og sit legeme ved siden af mig. Af sted trillede vi ud i Danmarkskortet. Området vi skulle ud i er kendt for at have den højeste koncentration af økosamfund. I verden? Tovstrup Mark - her boede flipperne Kari, norsk import, stedets grand lady med 30 år på stedet, viste rundt. Vi fik historien om Låsby- Svendsen, som byggede her. Kræmmermarked med løver og gøgl. De lave bygninger gav mindelser om sammenhængende kinesiske gårdhuse. 3 eller 5 i forskellige størrelser. Lejligheder med små individuelle afskærmninger langs murene. Hoveder stak op og venlige øjne fulgte os over fællesarealerne. Der syntes at være et utal af fællesrum og overalt en mangfoldighed af kunstneriske udtryk. Fra en kæmpe vægdekoration af spejlstykker over skulpturer og blomstrende havepartier til små muntre murhilsner. Malerisk forfald hist og her. Charmerende, afslappet, vegeterende og med plads til fri leg til hver en tid. Det økologiske - øh, det var der vel et sted! Søhøjlandet Saftspændt. Op og ned gennem skovene ved Addit. Det grønne bladhang gled

mod ruderne - alt det klorofyl - kørte vi i et akvarium, eller kiggede vi ind i et? Vrads. Besøg hos de spirituelle Sahaj Marg diciplene har skabt sig en ashram her. De bor rundt om i området, men især omkring Snabegård, i huse af råt træ med masseovne. Tømreren viste os rundt. Selvbygger, familiefar, kommet til Vrads fra Tyskland for at være med i dette internationale fællesskab. Flere gange om året er der store samlinger, hvor folk telter på de ellers bortforpagtede, økologisk dyrkede jorde. Jeg fik et indtryk af stram disciplin, effektivitet, og et særdeles godt forhold til de lokale dødelige. Meget socialt liv med fællesspisninger, toplydisoleret spillested for ungdommen lige midt i landsbyen mellem kirken, forsamlingshuset og den kollektivt drevne økokøbmandsbutik: Is, øl, postkort med lyngmotiver samt lokalt fremstillet kunsthåndværk. Vrads Sande - lige tæt ved - er centrum for meditationerne og sammenkomsterne ved mesterens besøg., oprindeligt gammelt feriecenter. Dette tørre hedested er som en kæmpe gryde. Isoleret. Tiden står stille her. Fredning af bygninger og af tunge stensætninger, ikke bare fysisk men også kunstnerisk set, gir en sær tyngde i stemningen. Madpakkerne kom frem nu, og mens vi så Peter vandringsmand gå rundt og hilse på hedegrydens heste, græsser og enebærbuske, fik Bjørn fra Hjortshøj og


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007 V.Ø.: Keramikfugl i Toustrup V.N.: Toustrup Mark, henslængt M.Ø.: Allan sælger ud i Herthas butik H.Ø.: Boldspil i Udgården H.N.: Peters eget byggeri og hjem i Snabegård Fotos: Eberhard Bechtle jeg vendt et par verdensbilleder. Landskabet udvidede sig igen på vej til Lading. Klanggule marker. Blomstrende hegn. Udgården Jeg tror, det er de intellektuelle, der bor der. Jeg spurgte ikke, - så bare deres smukke ens almueblå træhuse og spærrede øjnene op over minimalismen i fælleshuset: 3 klassiske labre pendler i hvid opalglas på række over de smarte væghængte skohylder af stål i entreen. Samme lamper i det højloftede spiserum. Som eneste udsmykning 2 ens tekstilbaner fra loft til gulv med stramme nonfigurative mønstre i brækkede farver. Sød kvinde viste rundt. Skøn udsigt. Får, blomster. Butik, musik, værksted og festrum

i lade genopført efter brand. Udskænkning af kølende, hjemmelavet citronvand. Hertha Ja, hvem er det lige, der bor der? Et antroposofisk levefællesskab bygget op om støtte til unge, med brug for dette. Hvor var det stort. Og de bygger videre. Allan Elm viste rundt, han kom lige fra arbejdet med de nye rækkehuse. En Christianiaplakat hængt op i et vindue på et centralt synligt sted virkede stærkt på mig. En slående stilkontrast. Hvilken forskel på de to steder! Men ikke alt byggeri i Hertha er i den karakteristiske goetheanistiske byggestil. De, der afviger, er individualist-huse, som ligger uden for den byggestilsmæssigt harmoniske hovedpart. De har også den bedste udsigt et herligt vidtstrakt mod syd skrånende vue. Stod det til mig skulle den udsigt være forbeholdt fælleshusene, men jeg kender ikke forløbet her, og sådan er det altså ikke blevet.

En café og butik lå midt i det hele. Allan solgte os is og mandelkager fra stedets mejeri og bageri. Og farverne på væggene var transparente og lysende smukke - også på toiletterne. Smølfelandsbyen Kirstinelund Tilbage ved Kirstinelund, hvor smølferne bor, havde Troels, Mira og Insa forberedt en helt eventyrlig havefest i Brugzen. Endnu en perle. Mens den synkende sol sendte sit rødmende skær ind over havens sødtblomstrende træer og rosa tulipaner, spiste vi skønne grønne retter og sushi - også i vegetarisk udgave. Bål blev tændt, inden vi langsomt fortrak til stuerne. Sange blev sunget og Rosa Birthe satte gang i en enkelt cirkeldans. Det fik de fleste ud på gulvet. Timer senere sad jeg i sofaen mellem Sune og Aurin ”I er begge interesseret i esperanto!” oplyste jeg dem om. De begyndte at konversere på dette sprog, og jeg trak mig glad og mæt af dagen tilbage til natten.

7


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007

LØS’s genralforsaml in

Af Insa Frees

S

usanna, vores kære forkvinde, bød velkommen til vores årlige generalforsamling, som blev afholdt den sidste dag på årsmødet hos Troels i BrugZen, Bjedstrup. Lone fra Munksøgård, som har deltaget i bestyrelsesarbejdet på opfordring fra resten af bestyrelsen siden vores bestyrelsesmøde september 2006 på Hertha, blev valgt som dirigent og styrede os sikkert og effektivt gennem dagens punkter. Insa blev udpeget som referent. Formandens beretning Troels og Susanna har diskuteret, hvilken periode beretningen skal dække og er nået frem til, at det er fra GF til GF. Vi har afholdt 4 møder i hhv. Svanholm, Hertha, Munksøgård og Hallingelille. Vi har endeligt afviklet sekretariatet og taget afsked med Allan. Mødet på Hertha

8

indebar således tømning af skurvogn, samt en fordeling af arbejdsopgaver ml. bestyrelsesmedlemmerne (Susanna – telefon, Sune – mails, Troels – regnskab, medlemspleje, bladlayout, Troels & Susanna – blad, Insa & Eberhard – udenrigsministre). Sidste sommer afholdt GEN-E sin GF på Svanholm, hvilket var et meget vellykket arrangement. Endnu engang tak til Eberhard, som arrangerede det. Vi har traditionen tro udgivet 4 LØSnet, hvoraf det ene var et ’to-i-et’ nr. Vi har deltaget i div. møder/arrangementer bl.a.: DK Social Forum i februar sidste år, generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd, LØB’s årsmøde. Status vedr. situationen i og vores medlemskab af Landdistrikternes Fællessråd (LF): vi har holdt fast i vores medlemskab, selvom det var temmelig dyrt (10.000 kr./år), fordi det har givet os mulighed for at være med til at påvirke landdistriktsarbejdet. Efter at Thorkild, som var kanon god, gik af som formand, har foreningen dog ændret dets fokus, og da den nuværende forkvinde er fra landbruget, er det primært det, der er på programmet. Der er også talt om en mulig strukturændring, via forslag om en fremtidig bestyrelse valgt af medlemmerne. Lige nu har hver organisation en plads, og en sådan ændring vil få store konsekvenser for de små foreninger som os. Flere af disse har snakket om at melde sig ud, hvis dette bliver løsningen. CD-rom projekt, som er ”the never ending story”, ser nu ud til stille og roligt at rulle, men der mangler stadig en del, bl.a. materiale fra fællesskaberne. Hjemmesiden trænger gevaldigt til en opdatering (efter GF har Aurin tilbudt at hjælpe m. opdatering af hjemmesiden) Vi har snakket om en genoptrykning af LØSNET-temanr. om byggeri gennem længere tid, og planlagt at i år skal det være. Det er så godt et nummer! Vi kunne godt have brug for en organisering af koordinatorer for

besøg hhv. guidede ture til forskellige økosamfund på baggrund af mange henvendelser fra udlandet til Ross og Hildur. Dette kunne endda give et økonomisk afkast, da mange af disse grupper gerne vil betale for en sådan ’Tour de l’Ecovillages’. Der var ingen spørgsmål til beretningen, og den blev godkendt enstemmigt af forsamlingen. Beretning fra udvalgene Der blev aflagt beretning fra flg. udvalg: cd-rom gruppen (Troels og Sune), bladgruppen (Troels), udenrigsgruppen (Insa og Eberhard) og DK-Social Forum gruppen (Hildur og Ditlev). Cd-rom gruppen Cd-rom projektet skulle egentlig udvik-

Pun

1. Fo 2. Be 3. Fa 4. In 5. Fr re 6. Fr bu 7. Va 8. Va

V.Ø.: Susanna byder velkommen på Kirstinelund, som fik e H.N.: En pause til generalforsamlingen, hvor der var en liv


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007

ml ing d. 6. maj 2007

Af Insa Freese

Punkter på dagsorden:

1. Formandens beretning 2. Beretning fra udvalgene 3. Fastsættelse af kontingent 4. Indkomne forslag 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2006 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2007 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

nd, som fik et ægte kastanietræ og et valnøddetræ der var en livlig debat. Fotos: Eberhard

les i forbindelse med vores nye bog om øko-samfund, men hverken kræfter eller penge rakte til det på daværende tidspunkt. Tanken var, og er stadig, at den skal være et supplement til bogen og til vores hjemmeside, der kan bruges som undervisnings- og præsentationsmateriale på interne og eksterne kurser, uddannelsessteder og konferencer. Vi fik en ekstrabevilling til projektet sidste år, og Sune og Troels arbejder nu på at gøre det færdigt. En plan for forløbet samt cd’ens struktur er på plads. Næste skridt er at etablere en kontaktperson i hvert fællesskab, der kan fungere som ambassadør mellem LØS (og GEN) og fællesskabet. LØSNET Vi har udgivet 3 numre i forgangne regnskabsår, hvoraf det ene var et to-i-et nr. om demokrati og beslutningsprocesser.

Troels vil gerne lave et nyt temanummer om frihed, fristeder og mangfoldighed, bl.a. som en opfølgning af vores gamle forslag om etablering af frizoner rundt omkring i det ganske danske land – det berømte 100 millioner kroner projekt. Set i lyset af udviklingen omkring Christiania og senest rydningen af Ungdomshuset, synes han, det står vældig sløjt til med rummeligheden og muligheden for at eksperimentere. Danmark bør, som enhver virksomhed med respekt for sig selv, have en udviklingsafdeling, og her vil frizoner være oplagte. Ideen fandt stor tilslutning i forsamlingen. Vi har snakket om en genoptrykning af LØSNET-temanr. om økologisk byggeri. Der er stadig enkelte numre af det gamle tilbage! Udenrigsgruppen Nyt fra GEN-Europe og andre udenrigsak-

9


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007 V.Ø.: Henrik, Heidi, Ditlev og Mette til årsmøde-spas. V.N.: Kogeparabol i Siben Linden Midt.Ø.: Sune tar en slapper Midt. N.: Dørparti i Siben Linden H.Ø.: Oversigt over ZEGG H.N.: Kirsti og Birgitte lytter Foto: Eberhard Bechtle vedr. fondsansøgninger for både GEN-E og det pågældende fællesskab, men emnet skal op til debat på den forestående generalforsamling i Italien. Da vi i LØS også ofte har snakket om at få et af kontorerne til DK, bliver medlemmerne opfordret til at undersøge muligheden herfor hos deres respektive fællesskaber.

tiviteter. Insa, som sidder som repræsentant for LØS i GEN-Europe’s bestyrelse, opridsede situation i GEN-E med fokus på økonomi og den forestående flytning af kontorerne. Den finansielle situation er meget usikker, da GEN-E ikke har fået bevilliget midler fra EU i 2007, og fremtidige ansøgninger synes nærmest umuliggjort. Jonathan tog til et møde i Bruxelles, hvor det blev meddelt, at et kriterium for fremtidige bevillinger vil være, at foreningen enten kan præsentere konkrete, fysiske resultater af bevillingerne - eller har et tæt samarbejde med lokale eller europæiske politiske beslutningsorganer om udarbejdelse af retningslinier, såkaldt ’policy making’. Dette stiller krav, som GEN-E hverken har penge eller ressourcer til at gå ind i, da foreningens

10

primære fokus og målsætning er netværksaktiviteter. Nyt sekretariat for GEN-europe En konsekvens af situationen er, at de to sekretærer, Ina/ ZEGG og Jonathan/ Findhorn, har lagt en stor del ulønnet arbejde det sidste halve år, samt at den fremtidige økonomi for kontorhold er meget usikker. I år udløber den 4-års periode, som er vedtaget for placeringen af de to tvillingekontorer i ZEGG og Findhorn, da disse for dynamikkens skyld skal gå på omgang hos medlemmerne, og en forestående flytning er således under opsejling - eller i hvert fald til diskussion. Bestyrelsen i GEN-E har diskuteret muligheden for et kontor i et østeuropæisk fællesskab, hvilket kunne give fordele

Generalforsamling i Italien GEN-E’s generalforsamling afholdes i år fra d. 7.-12. Juli i et tidligere kloster, Convento San Giorgio, L’Aquila , ca. 100 km vest for Rom (se www.gen-europe. org eller www.conventosangiorgio.it for mere information). Klosteret bebos af en lille fast stab og driver en omfattende kursusvirksomhed indenfor en lang række emner lige fra traditionelle håndværk til yoga og Sacred Dance. Alle opfordres selvsagt til at deltage, da disse møder, hvor der plejer at komme ca. 80 deltagere fra andre lande, er utroligt inspirerende og opløftende. Bustur med Eberhard Eberhard fortæller herefter kort om de to busture, han har arrangeret i det forløbne år, som har været en stor succes. Den første var en 14-dages tur til Italien, som også er blevet omtalt i LØSnet, og senest har et mindre selskab været på en 4-dages tur til Nordtyskland, hvor de besøgte ZEGG og Sieben Linden. Det er generelt meget inspirerende at møde folk fra fællesskaberne


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007 i andre lande! Muligheden for at arrangere en bustur til GEN-E’s generalforsamling, evt. inklusiv deltagelse i ICSA-konferencen i Damanhur d. 29/6 – 1/7 kommer op som et ønske, og Eberhard vil gerne undersøge sagen. Ros til LØS fra Bodil – en årsmødedeltager Kommentarer Af Ross Jacksonfra deltagerne: I denne forbindelse kommer én af de nye deltagere, Bodil, med en opfordring om at gøre LØS’s arbejde langt mere synligt! Hun er selv virkelig glad for at have deltaget i mødet og mener, der er brug for lettere adgang til den inspiration foreningens arbejde kan give til alle dem, der, som hende, er ramt af lettere håbløshed over, at udviklingen går ’i den gale retning’. Tak, Bodil. Niels Bandholm vil undersøge, om et ægtepar i Hjortshøj, der har arbejdet med netværking på international niveau i mange år og har deres organisation, Inforse, kunne være interesseret i at påtage sig en kontorfunktion for GEN. Alexander Holst, som både er engageret i Øko-net og LØB foreslår et samarbejde mellem disse foreninger, både mht. fondssøgning (hvor Junibevægelsen også nævnes) og evt. fælles sekretariatsfunktion (Nok mere relevant for LØS’ arbejde (ref.)) DK Social Forum Ditlev giver en kort introduktion til, hvad Social Forum er og fortæller lidt om vores deltagelse sidste år. I år er vi med i spor 3, som har titlen: B æ re dy g t ig he d og fred. De andre medarrangører er: Fredsvagten, Nej til Krig, Humanistisk Bevægelse, Enhedslisten, Udfordring Europa, SALT, NOAH, Økologisk Råd, Dansk Cubansk Forening, SFU, Internationalt Forum. Det vedtagne formål/ ønsker til indholdet er: ”Vi har besluttet os til som gruppe at forsøge at lave

tværgående arrangementer, der på en kreativ måde kan skabe billeder af de alternative samfundsmodeller, der kan skabe fred og miljømæssig bæredygtighed. Vi ønsker at gøre visionen til noget bærende – og samtidig give plads til at gå i dybden med kritikken.” Det vedtagne mål for formen er: ”Vi vil stræbe efter at arrangementerne skal

som enkeltmedlemmer, selvom de bor i et fællesskab, eller at flere af de store fællesskaber vælger at få flere blade til uddeling i de enkelte bogrupper (og samtidig betale et større bidrag til foreningen), sådan som Svanholm har valgt at gøre. Kontingentsatserne ønskes bibeholdt og dette vedtages enstemmigt.

foregå i en dialogpræget form (deltagere frem for tilhørere!)” Fokusområderne er mad, fred og ikkevoldspædagogik, samt et nyt verdensbillede, der også omhandler den spirituelle dimension og i den forbindelse sætter begreber som grådighed og ikke-vækst på dagsordenen. Social Forum afholdes sidste weekend i september, og alle, som måtte være interesserede i at bidrage med noget opfordres til at kontakte Ditlev.

4. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag.

3. Fastsættelse af kontingent Troels forklarer kontingentsatserne og opfordrer til at flere melder sig ind

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2006 Regnskabet for årene 2004-2006 omdeles, og regnskabet for ’06 gennemgås grundigt, så ingen spørgsmål forbliver ubesvarede. Det ses tydeligt, at et fald i medlemmer hænger sammen med dels færre tilskud, som betyder færre udadrettede aktiviteter, samt nedgang i lønnet arbejdskraft, der betyder mindre servicering i form af medlemspleje. På trods af en økonomisk stramning har foreningen (takket være bestyrelsens frivillige

11


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007

Badeværelse med masser af mosaik på væggende Foto: Eberhard indsats) kun haft et lille underskud, som det kan afbøde i kraft af en god egenkapital. Bestyrelsen har i den forbindelse vurderet, at det er bedre at tære lidt på denne i disse sparetider, end at nedsætte aktivitetsniveauet yderligere. Afslutningsvist godkendes regnskabet enstemmigt. 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2007 Budgettet for 2007 gennemgås, og her kalkuleres igen med et mindre underskud på 11.000,- som egenkapitalen kan afbøde. Lone opfordrer generalforsamlingen til at lave en målsætning for egenkapitalen, som i slutningen af regnskabsåret ’06 udgør 112.600,- kr. Dette afføder lidt snak og diskussion, og der spørges ind til bestyrelsens målsætning for medlemstallet. Hertil svares, at det helst skal bevare status quo – det skulle i hvert fald nødigt gå ned! Som svar på spørgsmålet om egenkapital bølger snakken fra ønsket om et lønnet sekretariat til vigtigheden af en langsigtet strategi/ målsætning samt muligheden for et fælles sekretariat for øko-net, LØB og LØS (når nu alle

12

foreninger har lavvande i kassen). Herefter bevæger den sig videre til brug af egenkapitalen til fondsansøgninger, for at ende ved et forslag om at give bestyrelsen mandat til at bruge af egenkapitalen til at genere både flere midler og medlemmer, f.eks. gennem tilrettelæggelse af uddannelses – og kursusaktiviteter. Dirigenten runder af med at opsummere de to konkrete forslag: • at bestyrelsen udarbejder et oplæg til en strategi for foreningens arbejde for de næste 5 år. • at ”Der afsættes 20.000,- kr. af egenkapitalen til langsigtede projekter, der rækker ud over regnskabsperioden og er til gavn for alle medlemmerne (konferencer, møder, artikler i LØSNET), og besluttes af en enstemmig bestyrelse.” Begge forslag vedtages enstemmigt og budgettet godkendes efterfølgende ditto. Et fantastisk eksempel på, at flere hjerner arbejder bedre end én! Det påpeges undervejs, at generalforsamlingen nok ikke skal ligge i slutningen af årsmødet, hvor alle gerne vil hjem, og dette tages til efterretning af bestyrelsen.

7. Valg af formand Susanna forklarer, hvad formandens opgaver er, og der adspørges til kandidater til posten. Susanna stiller op, og genvælges enstemmigt. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Vi skal have valg til bestyrelsen og den nuværende bestyrelse består af 7 medlemmer. Bestyrelsen skal bestå af 5-9 medlemmer, incl. formand. To medlemmer er gået ud, hvilket betyder, at der kan vælges op til 4 nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes opgaver opridses og Ditlev (som tidligere har været bestyrelsesmedlem) og Insa (nuværende suppleant) stiller op, og Eberhard stiller op til genvalg. De vælges alle enstemmigt. Flere andre har i processen luftet deres overvejelser mhp. at opstille ud fra konkrete ideer, og disse tages straks på ordet og opfordres til (i det mindste) at stille som suppleanter: Niels Bandholm (Hjortshøj), Kirsti (Bornholm), Lone (Munksøgård) og Alexander Holst (Økonet og LØB) stiller således op og alle vælges enstemmigt. Herudover sidder Hildur også som suppleant. Lone foreslår, at der vælges en intern


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007

Den nye bestyrelse består nu af: Formand: Susanna Maxen, (Hallingelille/Landsby 2000), Valsømaglevej 79, 4100 Ringsted, tlf.: 5753 8224, mobil 2484 6221, 6021 0081, E-mail: susanna@losnet.dk

Tor Jordbo (Den Selvforsynende Landsby) Højgårdsvej 27, Hundstrup 5762 Vester Skerninge, Tlf. 2984 0118, E-mail: tor@losnet.dk Insa Freese, Bønnerupvej 10, 8585 Glesborg, tlf.: 8631 8166, 6134 2903, 4054 9822 E-mail: insa@losnet.dk Ditlev Nissen, Amagergade 1 D st., 1423 København K, Tlf: 3257 3895 / 2278 9185, Email: ditlev@utopiskehori sonter.dk

Kirsti Thorvaldsen, Fiskerbakken 11, 3700 Rønne; Tlf. 5695 1003 / 3114 0800, Email: kirstithorvaldsen@gmail. com Niels Bandholm, (Andelssamfundet Hjortshøj), Gl. Kirkevej 58, 8530 Hjortshøj, Tlf. 9733 7575 / 4011 1990, E-mail: niels.bandholm@gmail.com Formanden sluttede med at takke for god ro og orden, og referenten takker hermed dirigenten for god mødeledelse!

Bestyrelse Troels Dilling-Hansen, Bjedstrupvej 31A, 8660 Skanderborg, Tlf. 8657 7403. Email: troels@losnet.dk Eberhard Bechtle, (Svanholm) Svanholm Alle 2, 4050 Skibby, Tlf.: 4756 6633, mobil 2367 7608, E-mail: eberhard@losnet.dk Sune Scherfig (Svanholm), Svanholm Alle 2, 4050 Skibby, Tlf.: 2673 1373 Email: sune@losnet.dk

Suppleanter Hildur Jackson, (Gaia Villages), Storkevænget 8, 2840 Holte, Tlf. 4542 5511, E-mail: hildurjackson@gaia.org Lone Samuelsson, Munksøgård 80, 4000 Roskilde, Tlf: 7741 0180, Mobil: 3020 0165, Arbejde: 2033 0284, E-mail: los@munksoegaard.dk Alexander Holst, Danasvej 31, 8700 Horsens, Tlf. 7560 1419, Mobil: 4076 1849, Email: aholst@stofanet.dk

Forvent alt – frygt intet!

revisor, som ikke er medlem af bestyrelsen, og da Birgitte Franck melder sig til opgaven, vælges hun enstemmigt og med taknemmelighed.

Kærligst Insa Freese.

Den nye bestyrelse, som trængte til en pause i Hjortshøj, fra venstre: Niels Bandholm, Insa Freese, Alexander Holst, Troels DillingHansen, Sune Scherfig, Eberhard Benchle, Lone Samuelsson, Susanna Maxen og Ditlev Nissen, Foto: Ukendt beboer fra Hjortshøjs Bogruppe 2.

13


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007

LØS er med i det Socia le

Af Ditlev Nissen og Hild

Kom til København den 28.-30- september og vis hvordan i laver bæredyg dragter, holdninger, idéer, netværk, reklamer for virksomheder og fortæl o Fælles åbning og afslutning Vi arbejder på en fælles åbning af sporet, som afspejler de fire dimensioner. Og en fælles inddragende afslutningsdialog for alle, der har deltaget i sporet. Vi vil prøve at prioritere indsatsområder efter, hvor vi tror, det flytter og nytter, og sørge for at de kommer med i den videre folkelige proces.

I

år spiller LØS en markant rolle i det Sociale Forums spor 3, der handler om bæredygtighed, international solidaritet og fred. For første gang bygges sporet op omkring bæredygtighedscirklen, som har sin baggrund i i LØS’s og GEN’s Lev og Lær uddannelser. Samtidig hermed er man enige om at bruge spor 3 til at sætte en bredere dagsorden op til klimatopmødet end den, der er fremherskende i medier og politik. Ved at fremhæve de 4 dimensioner (det sociale, økologi, økonomi og verdensbillede) får sporet en mere holistisk tilgang til bæredygtighed og altså en bredere opfattelse af de områder, der skal handles inden for. Alternativer og løsninger kommer i fokus, ved at lave et program med folk der laver bæredygtighed i praksis.

Organisationer bag spor 3 De tilsluttende organisationer er ud over LØS: Ny Agenda, NOAH, Enhedslisten, Fredsvagten, Tidsskriftet SALT, Det Økologisk Råd, Udfordring Europa, Humanistisk Bevægelse, Dansk-Cubansk Forening, Attac, SF’s miljøudvalg, DTU . Hvordan ser helheden ud i praksis? Indtil videre ser det ud til at LØS byder ind med følgende: • Økosamfund – en bæredygtig vision: Oplæg og billeder fra forskellige danske økosamfund v. Susanna Maxen. Udstilling af billeder fra økosamfund i Danmark og globalt • Gennemgang af forskellige enkelte projekter: Svanholm, Hertha, Munksøgård med tanke på klimaproblemerne. Hvem vil byde ind? • Bente fra Noah vil fortælle om Christiania som agenda 21 projekt

Økologi • Preben Maegård deltager med oplæg om: LOKALE KRÆFTER SOM BASIS FOR EN BÆREDYGTIG ENERGIUDVIKLING, som led i et større tema om vedvarende energi, arrangeret af Niels I Meyer, DTU. • Gunnar Boye Olsen, Inforse fra Hjortshøj vil bidrage med alternativ energi på Europæisk plan. • Lokal fødevareproduktion og forbrug (i samarbejde med NOAH) som led i en ny global fødevaresikkerhed (foodsecurity). Herunder vil Søren Egge, der er landmand i Hjortshøj, sandsynligvis bidrage. Det sociale • Værdsættende fællesskaber og kulturelle læreprocesser v. Ditlev Nissen • Integreret økosamfunds design, Hildur Jackson • Gaia Education, en helhedsorienteret uddannelse i etablering af bæredygtige lokalsamfund /fællesskaber v. Hildur Jackson Økonomi Temaet her vil være: Ud af vækstens vold. Ross Jackson vil deltage i et seminar om retningslinier for en ny global økonomi med en række andre oplægsholdere og fælles debat. Cuba og deres medlemskab af Alba vil blive inddraget ved Dansk Cubansk forening. Lars Pehrsson vil fortælle om mikrokreditter og Merkurs arbejde over en årrække. V.Ø.: Galschiøets tankevækkende Frihedsgudinde med den lille havfrue i snor var vartegnet i den enorme aula, hvor paneldebatter og festen foregik i 2006. V.N.: I tusindvis af mennesker besøgte Socialt Forum i 2006 H.Ø.: Vores stand i 2006 H.M.: Ross holdt en meget besøgt workshop H.N.: Aulaen i 2006 Fotos: Eberhard Bechtle og Allan Elm

14


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007

ia le Forum til september

issen og Hildur Jackson

bæredygtighed i praksis! Kom med jeres lokale produkter, billeder, folkeg fortæl om den smukke vision, som økosamfundene er udtryk for. Verdenbillede • Peter Bastian om det ny verdensbillede hvor vi globalt er indbyrdes afhængige. • Den indre økologi v. John Andersen fra Vækstcentret økologi. • Else Hammerich inviteres til at sige noget på et større møde om sammenhængen mellem den lille og den store konflikt. • Ændringer af værdier over tid v. Hildur/Ross. Paul Ray’s forskning. De andre organisationer bidrager med følgende emner: • Seminarserie om energi og miljø. • kampen mellem den nyliberale handel og det nye projekt i Latinamerika. De globale klimaproblemer og kampen om ressourcerne. • Christiania som bæredygtigt samfund. • Hvad kan den enkelte dansker gøre i forhold til klima. SF • Interaktionen mellem politikere og erhvervsfolk og deres interaktion. • Economic partnership agreements (ALBA.union af 4 sydamerianske lande, ved Dansk Cubansk forening) • krig uden FN-mandat. • Et større arrangement med Jan Øberg og Else Hammerich om fred med særligt blik på de nye klimatrusler.

Vi drømmer om et sted Vi vil vise, inspirere og bidrage til, at den bæredygtige mangfoldighed sprudler. Derfor håber vi i bestyrelsen, at økosamfund og medlemmer har lyst til at bidrage til en bæredygtig udvikling på den fede måde.. KOM MED JERES LOKALE PRODUKTER, BILLEDER, FOLKEDRAGTER, HOLDNINGER, IDEER, NETVÆRK, REKLAMER FOR VIRKSOMHEDER OG FORTÆL OM DEN SMUKKE VISION SOM ØKOSAMFUNDENE ER UDTRYK FOR.

Tjek programmet på www.socialforum. dk Sommerhilsen fra Ditlev og Hildur

15


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007

Svanholm udvider Som mange af jer vist allerede har hørt, så udvider Svanholm med ca. 16 nye kollektivister. Vi er snart færdige med at bygge godsets gamle hestestald om til boliger. Her skal være plads til de nye medlemmer og deres børn. – Af Kirsten Høngsmark

D

et tog lang tid at få tilladelser og belåning på plads; men sidste sommer kunne vi gå i gang. Byggefirmaet Egen Vinding og Datter hjalp os med de første beregninger. Vores arkitekt Lars lavede udkastet til planløsningen og så overtog Søren og Mette fra arkitektfirmaer House det videre tegnearbejde. Vi står selv for detailprojekteringen og byggestyring. Den oprindelige bygning Hestestalden på Svanholm ligger til venstre når man går ned imod vores gårdbutik. Den er oprindelig bygget ca. 1850 til godsets mange heste. I 1940èrne blev den ombygget til Svinestald bl.a. ved hjælp af en hel masse beton. Da kollektivet overtog Svanholm Gods i 1978 havde den stået tom længe, og vi har stort set heller ikke brugt bygningen. Da vi fik tilladelsen til at ombygge den gamle hestestald til boliger var det

16

bl.a. et krav at bygningens ydre skulle være stort set uændret. Vi overvejede om vi skulle rive det hele ned og genopføre en tilsvarende bygning, eller om vi skulle bevare så meget som muligt. Vi valgte det sidste. I dag kan vi se, at det nok var den dyreste løsning; men derfor kan det godt være at vi på længere sigt bliver glade for den. Der er ikke tvivl om at der er meget historie tilbage i de lidt skæve mure. På et tidspunkt lignede det hele ganske vist mere en ruin, end starten på et moderne økologisk byggeri; men nu tegner det rigtig godt. Den kommende bygning Vores byggefirma Svanholm Træ & ØkoByg er i fuld gang med at omsætte Sørens spændende tegninger til virkelighed. Byggeriet skal på én gang respektere de gamle bygninger og det historiske Svanholm, samtidig med at det skal opfylde vores krav om bæredygtigt byggeri og indflytternes forventninger om moderne og behagelige boliger – og så skal der jo også lige skeles til økonomien !

Alt i alt noget af en mundfuld! Vi har prioriteret et solidt byggeri med mange muligheder. Alle materialer er selvfølgelig så bæredygtige, som vi har kunnet skaffe dem: hørisolering i tag og skillevæge, perlite i ydervæggene, linolie- og naturmaling, ubrændte lersten m.m. Derudover har vi indbygget muligheder for vandgenvinding, urinseparering


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007

og et stort varmelager til solvarme: vi har renset og fyldt sand og varmeslanger i den gamle gyllebeholder. der ligger under hele bygningen. Vi har imidlertid ikke realiseret nogen af disse muligheder. Vandgenvinding er i dag for dyrt, når vi nu har vores eget vandværk. Urinseparering er også dyrt, når vi ikke må gøde vores egne marker med urinen. Endelig kan solvarme i dag ikke konkurrere med fyring med eget flis; men nu er grundinstallationerne på plads, sådan at vi kan gå i gang, efterhånden som mulighederne dukker op. Vi har lige besluttet at bygge en ny flislade med automatisk indfyring, købe et nyt flisfyr og i samarbejde med Stirling Danmark, stille det til rådighed for et større forsøg med afprøvning af mulighederne for at lave både strøm og varme ved hjælp af en Stirlingmotor, der kobles på fyret. Indretningen Vi har forsøgt at få plads til så mange som muligt, samtidig med at vi har prioriteret en fleksibel indretning. Da vi planlagde byggeriet fik vi flest henvendelser fra små familier; enlige med og uden børn, så vi planlagde 3 boliger til store familier i midten og så 2 kollektivenheder med hver 4 boliger med plads til par eller enlige med få eller ingen børn. Da vi så gik i gang, fik vi flest henvendelse fra store familier. Vi har derfor lagt nogen af de små enheder sammen,

sådan at vi i dag har plads til 5 store familier og forsat har 4 enheder til små familier. På Svanholm spiser vi jo aftensmad sammen og prioriterer i det hele taget det fælles liv højt. Derfor var vi igennem mange overvejelser om hvor ”private” disse boliger skulle være. Vores konklusion har imidlertid været, at tendensen går mod mere privatliv, derfor er alle enheder forsynet med et helt køkken og eget badeværelse. Boligerne er forholdsvis små: 102 m2 for en familie med 3 børn osv. Sammenligner man boligerne med traditionelle parcelhuse er de små; men hele idéen på Svanholm er jo, at vi lever i et fællesskab, så boligerne skal ikke opfylde de samme behov, som et traditionelt parcelhus. Hvem skal bo i de boliger? Det skal nye medlemmer af kollektivet. Nuværende svanholmere kan dog komme til at bo i nybyggeriet, hvis de kan bytte med nyindflyttere, så de overtager deres eksisterende bolig. Det har hele tiden været en forudsætning for vores beslutning om at investere så mange penge i nye boliger, at de er reserveret til nyindflyttere, sådan at vi vokser fra ca. 60 voksne medlemmer til ca. 76 voksne medlemmer. Vi har en beslutning om at vi i alt vil vokse med 20 nye medlemmer, så dette er kun første skridt på vejen; men et stort skridt !

Stadig ledige boliger ! Det går godt. Både med byggeriet og med indflytningen. Vi har i dag en fast aftale med 4 store familier og kontakt til mange interesserede; men der er stadig plads til flere! Den første af de fire familier flytter ind den 23. juni. Derefter kommer de næste familier med ca. en uges mellemrum. Svanholms byggefirma mener fortsat, her den 6.juni, at boligerne vil være så godt som færdige på det tidspunkt, selv om det har været svært at skaffe både arbejdskraft og materialer. Vi forventer, at vi i løbet af efteråret får fyldt de resterende boliger; men vil da godt lige gøre opmærksom på, at der fortsat er ledige pladser!! Hvad sker der så med Svanholm? Det er ikke godt at vide. Dette byggeri har jo været en meget stor beslutning. Den største, siden beslutningen om at købe Svanholm for 29 år siden. Det var jo ikke kun en stor økonomisk beslutning; men også en stor social beslutning. Det er første gang vi får en stor gruppe nye medlemmer på én gang. Det kan komme til at betyde ændringer af Svanholm; men det kan kun tiden vise. Det bliver meget spændende at se. Nu har vi jo i forvejen besluttet en række ændringer af vores liv på Svanholm. Først besluttede vi at justere fællesøkonomien og pr. 1.1.07 startede vi et forsøg med en ny fællesmødestruktur.

17


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007

Andelssamfundet Hjortshøj med st Af Troels Dilling-Hansen og

Vi har lige afholdt vores første møde i LØS’s nye bestyrelse. Det foregik i Hjortshøjs første fælleshus i gere, således er det Danmarks næststørste bofællesskab sammen med Munksøgård, efter Christiania. N lederne er fra vores netop afholdte bestyrelsesmøde.

A

ndelssamfundet i Hjortshøj ligger ca. 15 km. nordøst for Århus i udkanten af Hjortshøj – med parcelhuse og boligkvarterer på den ene side og udsigt over Århusbugten og landbruget til den anden side. Andelssamfundet er et lille lokalsamfund, som: · bygger på et socialt og bæredygtigt grundlag · huser godt 200 voksne og børn fordelt på fem bogrupper · har eget økologisk landbrug med ca. 100 høns, 10 geder, 15 køer, kornmarker og grøntsagsmark Visionen Der er gået næsten 20 år siden de første spæde tanker satte ideen om Andelssamfundet (AiH) i gang. I dag lever

børn og voksne side om side i Hjortshøjs lille bydel, der bl.a. er karakteriseret ved et mangfoldigt og bæredygtigt byggeri og økologisk landbrug. På sigt er det Andelssamfundets målsætning at huse 500 personer, som alle fortsat kan leve i tæt kontakt med den bæredygtige tankegang, det økologiske landbrug og den omkringliggende natur. En anden af Andelssamfundets målsætninger er således at bibeholde nærheden til landbrug og natur, så det nuværende samspil mellem bolig, produktion og natur opretholdes. Pt. er tre nye bogrupper (bogruppe 6, 7 og 8) under opstart, og der er således ikke langt til målsætningen om at blive 500 personer i AiH. I det følgende vil disse nye grupper blive beskrevet.

Bogruppe 6 (ikke fra hjemmesiden) Bofællesskab for psykisk udviklingshæmmede, efter forbilledet i Hertha, dvs. en institution, som ligger i et andelssamfund, som har sagt ja til at leve sammen dem, fordi det vil give hele samfundet et løft. Der vil blive plads til 10-15 udviklingshæmmede, som i Hertha hedder ”de unge”. Bogruppe 7 Andelsboligforening bygger økologiske ”passivhuse” i Hjortshøj. AndelsboligV.N.: Nyeste plan over Hjortshøj H.Ø.: Gunnar fortæller om Energi ogSterlingmotor H.N.: Eberhard nyder synet af motoren, som Svanholm også har investeret i. Fotos: Troels Dilling-Hansen

e5 pp gru Bo

Bo Bogruppe 2 gr up pe 4

•…

Bogruppe 1

Bogruppe 7 e3 p p ru Bog

6 pe p gru o B

18

Bogruppe 8


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007

d stirlingmotor og 3 nye bogrupper

g-Hansen og Niels Bandholm

lleshus i Lejerbos Bogruppe 2. Vi hørte og så et samfund, stadig i rivende udvikling, med 200 indbygtiania. Nedenstående er mest klip fra deres hjemmeside, derfor er det måske ikke helt op to date. Bil-

otor Svan-

projektet, der er en udvidelse af Andelssamfundet I Hjortshøj (AiH), består af 15 fleksible boliger i 5 størrelser fra 90 -145 m2, samt et fælleshus. De kvaliteter som kendetegner denne andelsboligforening er bl.a.: · Miljøvenlige passivhuse med et absolut sundt indeklima og minimale energiudgifter. · Engagerede mennesker der ønsker at skabe et rummeligt og godt fællesskab som rammen om en god dagligdag for alle aldre. · Er en del af Andelssamfundet, som er et veletableret og velfungerende bæredygtigt bofællesskab med spændende visioner. · En placering i naturen op til AIH´s marker, tæt på Århus og med nære faciliteter som børnehave, god skole og gode offentlige transportmuligheder I ”Andelsboligforeningen Bogruppe 7” der selv er bygherre på projektet, arbejder vi sammen med arkitektfirmaet Frost Larsen (Århus) og byggefirmaet Woodmate v/tømrermester Finn Borg (Mors), som har erfaring med bæredygtigt byggeri. Boligerne forventes klar til indflytning i april - maj 2008. Rundvisninger og informationsmøde hver søndag. Kontaktpersoner er Karsten Munk-Petersen Tlf. 86 74 22 09 E-Mail: hfk-kmp@mail. tele.dk, Tune Sabro Tlf. 62 21 80 43 EMail: tunesabroe@mail.dk

første spadestik til denne nye bogruppe, der kommer til at bestå af bæredygtige huse, der har hvert sit unikke særpræg. Grundkøb og husbygning foregår på ejer-basis, men andel i fælleshus og medlemskabet af Andelssamfundet giver mulighed for deltagelse i et aktivt og engagerende fællesskab, i tæt kontakt med den bæredygtige tankegang, det økologiske landbrug og den omkringliggende natur. Der er stadig 1-2 ledige grunde der skal besættes hurtigst muligt. Hvis du er interesseret i at komme i betragtning til en grund i Bogruppe 8, så kontakt Peter Grønlund på tlf. 2726 9008 (ml. kl. 20 og 21) eller på petergroenlund@stofanet.dk Stirlingmortor til unikt flisfyret kraftvarmeværk Vi blev vist rundt af Gunnar Boye Olesen, som entusiastisk fortalte og forklarede om det nye vidunder: Stirlingmotoren, som endnu ikke er kørt ind.

Den 15. marts ankom en stirlingmotor, som er hjertet i et nyt lille kraftvarmeanlæg til Andelssamfundet. Det er en bebyggelse af økologiske lavenergihuse, som nu på denne måde bliver elproduce-

Bogruppe 8 På den sidste ubebyggede jord i Andelssamfundet, er vi en gruppe mennesker, der ser frem til at selv at bygge eller at få bygget vores drømmehus i de dejlige omgivelser i Hjortshøj. Vi er en blandet flok, men vi ønsker alle at bygge et hus og blive en levende del af Andelssamfundet. Se beskrivelser af medlemmer i bogruppe 8 under menupunktet: Medlemmer. Vi er meget langt i processen og kun få uger fra at byde på jorden. Så snart byggemodningen er gennemført, tager vi de

19


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007 rende. Det nye anlæg kan producere el og varme direkte fra flis fra Djurslands skove. På den måde får beboerne i Andelssamfundet opfyldt et ønske om at få dækket el og varmeforbrug med minimalt forbrug af ressourcer, og primært bruge vedvarende energi (i dette tilfælde skovflis, der suppleres med solvarme). Stirlingmotoren, der er et nyt dansk design, omdanner direkte varmen fra afbrænding af flis til el og varme. På den måde undgår man at gå omvejen over damp eller gas, som bruges i andre kraftvarmeværker. En stirlingmotor er en gammel opfindelse; men med det nye design er effektiviteten øget til et niveau, der gør det attraktivt i moderne energiforsyning. Til større anlæg Anlægget er primært til større institutioner, mindre landsbyer, og som i Hjortshøj til et lavenergibyggeri med indtil videre 80 boliger. Stirlingmotoren leveres af det nye danske firma ”Stirling Denmark” (se www.stirling.dk) og det tilhørende fyr leveres af REKA (se www.reka.com). Energistyrelsen støtter projektet og anlægsvært er Energiselskabet ved Andelssamfundet i Hjortshøj, et lille andelsejet varmeværk. Energistyrelsen har således betalt halvdelen af de 4 mio. kr, som hele anlægget har kostet. De nye andelsboliger Andelssamfundet udbygges nu med 15 andelsboliger, der skal bygges som passiv-huse, dvs. med særligt lavt varmeforbrug. Det lille varmeforbrug, som disse boliger får, vil blive dækket ved en kombination af solvarme og tilslutning til den flisfyrede varmecentral med stirlingmotoren. Derfor forventes det, at disse boliger får Danmarks mindste ressourceforbrug til opvarmning og samtidig får Danmarks mindste miljøbelastning med bl.a. driv-

20

husgasser. Kontakt til Gunnar Boye Olesen, tlf. 24269933. Grønsagshave/ordning Andelssamfundet har en stor velfungerende økologisk grøntsagsmark, hvor Michel, der er gartner, koordinerer havearbejdet. Sidste år deltog ca. 70 familier i haven. Der er et bredt udvalg af grøntsager på Andelssamfundets grøntsagsmarker. De seneste år har der udover grøntsager også været stort udvalg af diverse snitblomster. Udvalget består bl. a af: Purløg, rødkål, ærter, persillerod, blomkål, morgenfrue, sølvbeder, salatløg, porrer, bønner, grønkål, fennikel, spidskål, romanasalat, rosenkål, rødbeder, hvidkål, kartofler, selleri, spinat, rucola, sukkermajs, sommerhvidkål, bataviasalat, hokaidogræskar, gulerødder, persille, squash, rødløg, pastinak, dild m.m. Alle kan, så længe der er grøntsager, være med i grøntsagsordningen. Som medlem af grønsagshave/ordning får man fri adgang til alle de ovenstående grøntsager og blomster. Hvad kræver det at være med? For at være skal man dels lægge 15 timers arbejde på markerne i løbet af sæsonen og dels betale 1400 kr. pr. voksen i familien, 125 kr. pr børn på 4-9 år, 250 kr. pr. børn på 10-13 år og 500 kr. pr. unge på 14-18 år. Alle voksne i en husstand skal være med. Har du lyst til at høre nærmere, så kontakt Lis Ellemann, Gl. Kirkevej 70, tlf. 86 22 80 61, mail: jisell@get2net.dk Gårdbutikken I Andelssamfundet kan man to gange ugentligt handle i ’Michels-øko-grønt’gårdbutik. Her kan man hele året boltre sig i et bredt udvalg af økologiske grønsager samt et udvalg af de mest almindelige kolonial-, mejeri- og frostvarer. Åbningstider for gårdbutikken er tirsdage kl. 16 til 18 og fredage kl. 15 til 18. De 4 istider De 4 istider er en nyetableret italiensk

V.Ø.: Søren er hovedansvarlig for landbruget V.N.: Udsigt til bogruppe 4 og 5 fra marken H.Ø.: Bestyrelsen foran det lokale 4 mio. kr. dyre kraft-varmeværk. Fotos: Troels Dilling-Hansen

isbutik. Sommeren igennem produceres italiensk is af bedste kvalitet, som også bliver solgt på torvet på Ingerslev Boulevard på torvedage. De 4 istider holder til i gårdbutikken og følger dennes åbningstider, dog vil der om sommeren være åbent for issalg om søndagen fra 13-16. Isen sælges i bæger og vafler, men kan også købes i større portioner til fest og selskab. Ved større portioner vil forudbestilling være en forudsætning. Vi producerer 2 gange ugentligt og ligger derfor ikke inde med et lager. Vores største mål er at lave fremragende is. Derudover vil alle vores is være, så vidt som muligt, økologisk. Vi producerer både mælk/fløde-, yoghurt- og sorbetis. Vil du høre nærmere kan du ringe til Michel Jespersen på 20 95 28 00. Kulturhøjskolen i Hjortshøj Kulturhøjskolen blev etableret som et forum for foredrag med diskussioner, studiekredse, film, ekskursioner og andet, der havde det formål at holde visionen, der var grundlaget for skabelse af Andelssamfundet, levende og under stadig udvikling. Det var altså ikke meningen, at der skulle bygges en højskole – det var højskoletanken som formidling, der flyttede ind i Andelssamfundet. Frigjort fra økonomiske forpligtelser kan den tilbyde gratis foredrag takket være et tilskud fra Andelssamfundet i Hjortshøj. Foredrag og følgevirkninger Højskolen startede efteråret 2005 med en lille støttegruppe. I løbet af vinteren 20052006 blev der holdt 6 foredrag med 20 til 40 deltagere pr. foredrag. ”Se og Indse” ved Niels Bandholm, ”Forandring” ved Mikael Hermansson, ”De 9 mennesketyper - op-


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007

læg til studiekredse” ved Niels Bandholm, ”Økologisk landbrug i Andelssamfundet” ved Søren Egge og Steen Forum, ”Kommunikation” ved Ane Bodil Søgaard og ”Det forkælede samfund” ved Niels Bandholm. Især dobbeltforedraget om landbruget skal fremhæves, da det førte til en visionsdag om landbruget, der nu videreføres i GAIA gruppen, der via en støtteforening ”Landsbyliv” arbejder for at jorden kan overtages af en fond, samt at der etableres et levefællesskab for udviklingshæmmede i Andelssamfundet. Vintersæsonen 2006-2007 Kulturhøjskolen valgte nu 6 foredrag med temaet EN ANDEN VERDEN: ”Tsunami-katastrofen på Koh Mook øerne” Jürgen Kern og Karna’s beretning om katastrofen var gribende og der blev samlet en pæn portion penge ind til en vandpumpe til samfundet på Koh Mook. Desuden har et par unge mennesker vist interesse for et udvekslingsprojekt mellem unge fra Andelssamfundet og unge fra Koh Mook. Jürgen og Karna lovede at finde et værtspar og vil berette mere om projektet for interesserede til foråret. ”AiH som model for en anden verden” ved Gunnar Boye Olesen Gunnar viste, at Andelssamfundet allerede opfylder regeringens krav for 2030 i nedskæringer af forbruget for varme og el samt miljøbelastning.

Det vil blive endnu bedre, når Stirlingmotoren vil begynde at producere strøm her til foråret. Dette enestående millionprojekt vil sikkert blive et trækplaster i formidlingen af den bæredygtige livsform i Andelssamfundet og Hjortshøj. Et tegn for en fremtid uden vækst i udledning af drivhusgasser. ”De vildes vilde liv - på Borneo” ved Hanne Christensen Hannes lysbilledforedrag sprængte næsten kapaciteten i Solhuset med et halvt hundrede deltagere. Hanne, der har levet over 3 år med hovedjægernes efterkommere, øste af sin enorme viden om planter, skikke og kultur i en overvældende strøm af fascinerende billeder. ”Verden som den er – på Grønland” ved Anne Dalsgaard og Rasmus Ejrnæs Dobbeltforedraget fyldte også Solhuset til sidste stol. Her blev der også vist utroligt mange smukke og fine billeder i et vekselspil mellem de to smukke og fine mennesker. Vi hørte morsomme historier om slædekørsel, kultur og tankegang i en verden, hvor grundlaget er at man ”ikke ved noget”. Måske kunne vi lære noget. Et andet natursyn og søvnforskning Også de to sidste foredrag trak mange tilhører til Petersborg: Karsten Thomsen præsentere et andet natursyn, og Anke Stubsgaard fortalte om søvnforskning: Hvor er vi henne, når vi sover?

Den kommende vintersæsson Til den kommende vintersæson har vi allerede to foredrag i fortsættelse af temaet EN ANDEN VERDEN. Katrine og Axel vil fortælle om deres teatertur i Mexico og desuden vil Ulla og Jonathan berette om deres ophold og studier i Grønland. Under et nyt tema: LIVSTEGN vil en ung doktorand Maiken Lolck på Steno Instituttet på Århus Universitet fortælle om klimaforskningen. Vi vil også forsøge at få en forsker fra Niels Bohr Instituttet til at fortælle om et nyt paradigme indenfor biologi. Selv vil jeg fortælle om en opdagelse jeg har gjort for nylig, det fascinerende og hemmelige system, som Bornholms kirker er lagt efter i 1200-tallet. Jeg har herudover fået flere tilsagn og håber, at dette vil inspirere andre i Andelssamfundet og Hjortshøj til at melde ind med foredrag. De får en flaske økologisk vin. Med venlig hilsen på Kulturhøjskolens vegne, Niels Bandholm.

Tak for opholdet i Hjortshøj, hvor vi fik den ære at sove i hele 3 fælleshuse. Så der var plads til begejstring. Nu glæder vi os til at komme til Fri og Fro ved vort næste bestyrelsesmøde den 24.-25. august.

21


LØSNET nr. 52, Juni - Juli 2007

Nyt om DVD-projektet Af Troels Dilling-Hansen

Nu har vi fået kontaktpersoner i alle fællesskaber, i forhold til vores DVD-projekt, som vil folde sig ud her i sommer. Vi vil i løbet af 14 dage at lave en skabelon med nogle spørgsmål, som vi vil be' kontaktpersonen om at besvare i samarbejde med andre i det pågældende Økosamfund. Derudover vil vi ringe og aftale dato for besøg i de større bofællesskaber for at lave interviews og måske lidt film. Begge dele skal løbe af stabelen i august/september. Vi håber selvfølgelig også, at kontaktpersonen vil være behjælpelig med at finde gode aktuelle billeder frem, evt filmklip, som allerede er lavet. DVD'en er sat op til at blive søgbar på kryds og tværs, og kan således også bruges på vores hjemmeside.

7.juli

22.juli

aravaneruten starter i Silkeborg, gennem Virklund og gennem de første skovstrækninger, til Them hvor vi overnatter ved gården Gothenborg, der har økologisk fjerkræproduktion (p.t. i mindre omfang) og gårdbutik. I Them ligger der også eet af de mindre mejerier, der bl. a. fremstiller en kendt ost. De er dog ikke 100% økologiske .. Ca. 10 km. Vi fortsætter langs den nedlagte Silkeborg-Horsens jernbane til Vrads, gennem et meget smukt og anderledes landskab. Vi overnatter midt i landsbyen, ved siden af Vrads Købmandshandel. Vrads er en oplevelse – der er rigtig mange alternative / økologiske steder at se og besøge – så det er fint vi har halvanden dag i området. Vi går fra Vrads ned langs Hærvejsruten, forbi Torup Sø og gennem Palsgårskoven. Vi holder frokost ved et økologisk fritidslandbrug i Nørre Snede, der bl. a. dyrker pil og har fåreavl. Turen går så videre til en økologisk kvægavler ved Ejstrupholm, hvor vi overnatter. Vi går fra overnatningsstedet forbi et lille naturprojekt, ”Spor i Landskabet”, lige ved vores overnatningssted. Så fortsætter vi gennem Ejstrupholm. Vi går et pænt stykke langs den nedlagte Silkeborg-Brande jernbane til Lundfod Station, hvorfra vi fortsætter til næste overnatningssted, Harrild Vandmølle, en stor og veludrustet natur-

et videnscenter for brintteknologi, et økologisk ’hjørne’ på landsskuepladsen, Mehmet’s ’øko-oase’ (Økologisk gartneri, især jordbær) eller blot dvæle i naturen i det store, fredede område Knudmose syd for Herning. Vi går fra Herning, forbi Studsgård og gennem Birkebæk plantage hvor vi finder et frokoststed. Vi fortsætter til Naturcenter Arnborg, hvor vi overnatter. Vi går nu til Sønder Felding, hvor vi overnatter ved Andelslandbruget Søgården (Økologisk kvægavl), tæt ved Steen Møllers hus og halmhus, som vi selvfølgelig skal se – hvis det er muligt! Vi fortsætter en kort vej endnu over heden, indtil vi når Skjern Å ved Borris. Vi er nu tilbage i det mere frodige Danmark, går på en dæmning langs Skjern Å og Skjernå-dalen, gennem Skjern til Stauning, hvor vi overnatter på et økologisk landbrug. Vi går langs Ringkøbing Fjord, mod Vestjyllands Højskole, hvor vi slutter karavanen med en afslutningsfest efter at have gået i alt ca. 160 km i de sidste 14 dage.

K

22

lejrplads midt i skov og hede, tæt ved Holtum Å. Lige på den anden side af åen ligger den gamle møllegård, langt fra nærmeste nabo! Harrild Hede var engang kendt for at producere meget rent drikkevand – Danmarks reneste. Videre gennem et meget særpræget landskab. Søby Brunkulslejer, bakkerne er tilgroede sandtipper, vekslende med dybe, vandfyldte grave. Overnatningssted ved Søby Brunkulsmuseum. Kun et par kilometer fra pladsen ligger en rigtig god badestrand, ved bredden af Søby Sø. Vi følger hovedvejen et par kilometer, går gennem Kideris Ådal og et hjørne af Høgildgård plantage, forbi den ensomt beliggende Rind Kirke. Derfra videre til Landsskuepladsen ved Herning. Der er flere muligheder for at besøge økologiske projekter i Herning: Det store økologiske supermarked i Herning, bæredygtigt byggeri i eet af boligselskaberne,

Yderligere oplysninger om Karavanen: Carl Slumstrup Marslevvej 33 5700 Svendborg Tlf. 62 22 08 85 Læs mere på www.klodshanskaravanen. dk


k År 2007

a l e n d e r

Links til andre aktuelle kalendersider for arrangementer nær dig: eco-info.dk, eco-net.dk/halmbyg/, dr.dk/friland (for kommende tv-og radioudsendelser: http://www.dr.dk/friland/undersider/tv_radio_oversigt/programoversigt_forside.htm) Bemærk også at www.ecoweb.dk er kørende igen (bl.a. med en kult-sektion på www.abaca.dk) Juni-september DVD-produktion. Kontaktpersoner til spørgsmålsbesvarelse, billedsamling,interviews og videofilm 1.-8. juli Berigelsesuge på Fjordvang i Thy. Se www.fjordvang-thy.dk. Kontakt Jean-pascal på Tlf: 6082 3591 7.-13. juli Global Ecovillage Network - Europe afholder generalforsamling og årsmøde i Italien. Se nærmere på www.gen-europe.org Det finder sted på et nedlagt kloster Convento San Giorgio http://www.conventosangiorgio.it/ 100 km øst for Rom. 7.-22. juli Klodshans-karavanen fra Silkeborg til Ringkøbing - se mere på modsatte side eller på www.klodshanskaravanen.dk Evt. kontakt Carl Slumstrup, tlf: 6222 0885 12. juli Rundvisning i Forundringens Have - naturligt byggeri Arrangør: Vestjyllands Højskole, Vestjysk Landboforening, Hedens, Fjordens Landbocenter og Øko- V 26.juli-5.august Sommerfestival på ZEGG, et stort økosamfund i Belzig, 80 km fra Berlin. Se mere på http://www.zegg.de 17.august Spirituelt - øko - bosted på Halsnæs Nordsjælland Med afsæt i Den Økologiske Landsby i Torup vil vi etablere et nyt sted, med plads til 20 - 30 voksne + børn. Første møde afholdes i Den økologiske landsby d. 17.august kl. 20 tilmelding nødvendig Kontakt tlf. 5052-1158 eller mail: viannazenki@yahoo.dk Der er tale om, at bygge stedet op fra grunden. Vi søger folk der vil være aktive med at drive et spirituelt kursus og behandlingscenter Alt er på ide`plan - er du interesseret, vil det indebære at : du enten deltager i planlægningen, investerer penge eller begge dele. 19.august Sommermarked i Den Økologiske have ved Odder. Kom med din egen stand. Se mere på www.ecogarden.dk, Kontakt Elin Kyhl, Tlf: 8654 5400 27.-30. september Socialt Forum - se inde i bladet 1. oktober 2007 Dansk Fjernvarme og Dansk Energi åbner dørene for årets store energipolitiske konference København V.


"Vores dybeste frygt er ikke, at vi er utilstrækkelige. Vores dybeste frygt er, at der ikke er grænser for vores kraft. Det er vores lys og ikke vores mørke der skræmmer os mest."

"Vi spørger os selv: ”Hvem er jeg, der bilder mig ind at være strålende, pragtfuld, talentfuld, eventyrlig?” I virkeligheden, kan du være andet end det? Du er et barn af ånd. At spille lille, frelser ikke verden. Der er intet stort i at skrumpe ind for at andre i din nærhed skal føle sig godt tilpas. Vi er født til at manifestere lyset, der er inden i os. Det er ikke kun inden i nogle af os, det er i os alle. Og når vi lader vores lys skinne, tillader vi andre at gøre det samme. Når vi frigjort fra angst og frygt, vil vores tilstedeværelse frigøre andre." Nelson Mandela

Løsnet 52 2007 07  
Løsnet 52 2007 07  
Advertisement