Bratstvo 24-25

Page 1

Glasilo Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda

broj 24/25 • godina 10

2019. • cijena 10 kuna

 Pismo generalnih-ministara Reda o 40-godina Pravila OFS-a

 Treće nacionalno hodočašće OFS-a i Frame

 10-god-izlaženja glasila Bratstvo

 Susret posvećen enciklici Laudato si


Tko si ti, preslatki Gospodine Bog moj i sve moje! Tko si ti, preslatki Gospodine, Bože moj, a tko sam ja crvić, sluga tvoj? Presveti Gospodine, htio bih te ljubiti, preslatki Gospodine, htio bih te ljubiti, Gospodine Bože. Predao sam ti cijelo svoje srce i svoje tijelo, i jako želim još više učiniti za tvoju ljubav kad bih samo znao. Vatrena i slatka sila tvoje ljubavi, molim, Gospodine, neka obuzme moj um i moje srce i neka ga odijeli od svega što je pod nebom, da umrem od ljubavi ljubeći tebe koji si se udostojao umrijeti od ljubavi ljubeći mene. Serafsko cvijeće, IV. preuređeno izdanje, Brat Franjo, Zagreb, 1997.

IMPRESUM Bratstvo Interno glasilo Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) Izdaje: Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a Broj 24/25, 2019.

Uredničko vijeće: Hilda Švarcmajer, glavni urednik Fra Vladimir Vidović Ana Fruk Stjepan Kelčić Jasna Krapac

2

Adresa uredništva: Kaptol 9, 10000 Zagreb Fotografija na naslovnici: fra Zlatko Ćorić - Franjevački samostan u Badiji Grafička priprema: Danijel Lončar Lektura: Jasna Krapac Tisak: Grafika Markulin, Lukavec Naklada: 600 primjeraka


NACIONALNO BRATSTVO

Uvodnik Draga braćo i sestre, Gospodin vam dao svoj mir!

D

eseta je obljetnica izlaženja glasila “Bratstvo” i čestitam članovima Uredništva kroz ovo vrijeme na ustrajnosti za poticanje i prikupljanje pristiglih informacija o životu i djelovanju naših pet područnih bratstava te dokumenata s Međunarodne i Nacionalne razine, važnih za život Reda. Polovina je kalendarske godine kad se zaključuje poslovna godina u bratstvima Franjevačkog svjetovnog reda i podnose se izvješća za više razine. Važno je da iz ostvarenih planova i događanja prepoznamo jesmo li nastojali produbiti osjećaj bratskog zajedništva i pripadnost Redu. Ostvarili smo III. nacionalno hodočašće OFS-a i Frame, ovaj puta u čast blaženog Alojzija kardinala Stepinca, kojim smo se pridružili molitvi Crkve u Hrvata za njegovo proglašenje svetim. Odaziv na ovo hodočašće bila je jedna od prilika za bratsko oduševljenje i osjećaj zajedništva u molitvi za našeg brata u

broj 24-25/2019.

Franjevačkom svjetovnom redu, da još bolje upoznamo njegov život te da bude uzdignut na čast oltara. U listopadu nas očekuje VII. izborni nacionalni kapitul, i to je prilika i dužnost u životu nacionalnog bratstva da odgovorno razmislimo o svom prinosu koji svatko od nas može dati u biranju Nacionalnog izvršnog odbora. Odgovorno predlaganje kandidata i prihvaćanje kandidatura i službi, sudjelovanje svih članova kapitula: područnih ministara, izabranih zastupnika i duhovnih asistenata učinit će ovo bratsko slavlje uspješnim i blagoslovljenim za Nacionalno bratstvo. Očekujemo generalnig ministra brata Tibora Kauzera i generalnog duhovnog asistenta fra Pedra Zithu, OFM, kao predsjedatelje Izbornog kapitula. Stavimo u svoje planove i molitve slavlje Nacionalnog izbornog kapitula da se održi u punom sazivu i bratskom zajedništvu. Mir i dobro! Branka Černugelj, OFS, nacionalna ministra

3


DUHOVNI ASISTENTI

FRANJEVAČKI PUT JE JEDINO U CRKVI F

ranjevački pokret od svojih početaka nastat će i razvijati se u okrilju Crkve. Za razliku od drugih pokreta koji su u 12. i 13. stoljeću pred problemima i sablaznima u Crkvi zahtijevali njezinu reformu na način da su joj se suprotstavljali pa i silom (i u šezdesetim godinama vladala je krilatica: Krist da, Crkva ne), Franjo, svjestan tih njezinih slabosti, za ono što želi živjeti traži potvrdu najvišeg crkvenog autoriteta. Želi ostati uvijek u punom zajedništvu s rimskom Crkvom. Za Franju je i takva Crkva bila povlašteno mjesto gdje je odzvanjala autentična Božja riječ i gdje se Isus očitovao u svojim sakramentima. On zna da se bez Crkve ne može živjeti u skladu s Evanđeljem i zato za razliku od heretika svoga doba, želi živjeti po duhu Evanđelja, ali i po duhu Svete Rimske Crkve. Franji je prije svega stalo da ima braću koja će jamčiti apsolutnu vjernost Crkvi. U Rivotortu ih je upućivao da čvrsto vjeruju i jedinstveno ispovijedaju istine vjere onako kako ih drži i naučava Rimska Crkva. Ljubav prema prelatima i svećenicima pa i onim grešnima izvirala je iz Franjine ljubavi prema Euharistiji koju mu oni daju i prema Riječi Božjoj koju mu naviještaju i tumače. I sve klerike smatrajmo svojim gospodarima u onome što se odnosi na spasenje duše a ne protivi se našem životu, i častimo u Gospodinu njihov Red, dužnost i službu (Nepotvrđeno Pravilo). U 26. opomeni, napisat će: Blago sluzi koji ima povjerenje u klerike koji ispravno žive po propisu Rimske Crkve. Jao onima koji ih pre-

4

ziru; ako bi i bili grešni, ipak ih nitko ne smije osuđivati, jer jedino sam Gospodin pridržava za sebe da ih sudi. Koliko je, naime, veća njihova služba nad presvetim tijelom i krvlju Gospodina našega Isusa Krista, što oni primaju i samo oni drugima dijele, toliko koji griješe protiv njih imaju veći grijeh negoli da griješe protiv svih ljudi ovoga svijeta. Prije svoje smrti, kako piše Sv. Bonaventura svoju je braću očinski poticao na vjernost prema Rimskoj Crkvi. U Pravilu je propisao da oni koji dolaze u Red moraju biti ispitani o katoličkoj vjeri i crkvenim sakramentima. Na drugom će mjestu napisati da braća budu katolici, da moraju katolički govoriti i živjeti. Ovo podrazumijeva da budu katolici u vjerovanju, osjećanju s Crkvom i cjelovitom ispovijedanju vjere i poslušnošću crkvenim pastirima na čelu s rimskim Papom. Ako netko ne želi živjeti u takvom skladu s Crkvom Franjo ga ne želi u svom bratstvu: Ako bi netko riječju ili činom zastranio od katoličke vjere i života, te se ne bi htio popraviti, neka se odstrani iz našeg bratstva, piše u Nepotvrđenom Pravilu. I sama liturgija Franju ocrtava kao katoličkog i posve apostolskog muža. Franjevački je red stoga od samih svojih početaka obilježen snažnom dimenzijom crkvenosti. Ona je sastavni element njegove karizme: živjeti i djelovati u Crkvi i za Crkvu. Poslušnost i podložnost Crkvi franjevci i franjevke baštinit će od Sv. Franje kao jamstvo i ispit vjernosti samom evanđelju. Iako je čuvao svoju ljubav i privrženost prema hijerarhiji Crkve, Franjo je znao očuva-


DUHOVNI ASISTENTI

ti i svoju vlastitu slobodu da ostane vjeran poslanju od samoga Boga. Crkvene vlasti u strahu da ne uspije u čisto evanđeoskom načinu života, osobito kad se radi o pitanju siromaštva, nastoje ga usmjeriti prema već utabanim putovima monaštva ili pustinjaštva. Međutim Franjo ponizno i odlučno odbija takve savjete i traži crkveno odobrenje za vlastiti oblik života, ustrajan da živi ono što smatra da ga je sam Bog pozvao. Isto se događa i kod Klare. Do samrtne postelje ustrajno se bori za svoje Pravilo. Kad joj sam papa govori da će ju odriješiti od tako teških obveza potpunog siromaštva ona je ustrajna jer ne želi da ju papa odriješi od evanđelja kako mu je ponizno ali i odvažno odgovorila. Tako i ona dobiva za svoju zajednicu povlasticu siromaštva.

broj 24-25/2019.

Mala braća bit će od Franje poslana da pođu svijetom navješćujući jednostavnost evanđelja riječima i životom. Papa Inocent III sam će potvrdivši prvo Pravilo potaknuti braću, kako nam zapisuje Čelano: Pođite braćo, s Bogom i kako se on udostoji nadahnuti vas, svima propovijedajte pokoru. Poziv Franji sa Raspela Sv. Damjana upravljen je danas duhovnim kćerima i sinovima Sv. Franje: Idi i popravi moju Crkvu. Naš se poziv i poslanje može u potpunosti ostvariti samo onda u koliko uvijek sebe vidimo neodvojivima od crkvenog zajedništva. U Crkvi i za Crkvu naša se franjevačka karizma ostvaruje u potpunosti jer ljubav prema Crkvi ljubav je prema Kristu! fra Vladimir Vidović, predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata

5


NACIONALNO BRATSTVO

Okružno pismo generalnih ministara Prvoga franjevačkog reda i Trećega samostanskog reda svoj braći, kao i braći i sestrama Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) i Franjevačke mladeži (Frama) povodom 40. obljetnice donošenja Pravila OFS-a Drage sestre, draga braćo, Gospodin vam dao mir! 1. Četrdeset godina: simboličan period Sveta je Stolica 24. srpnja 1978. godine u apostolskom pismu Seraphicus Patriarcha odobrila obnovljeno Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda. Taj je dar Franjevačkoj obitelji darovao nekoliko tjedana prije svoje smrti nedavno kanonizirani papa Pavao VI., koji je u mladosti bio postulant franjevaca trećoredaca. Od tog je odobrenja prošlo 40 godina i ta nam se obljetnica čini lijepom prilikom da vam se svima obratimo ovim slavljeničkim pismom. Broj četrdeset je u Bibliji, kao što je poznato, bogat simboličkim značenjem: četrdeset je prije svega broj godina jedne generacije i predstavlja vrijeme za donošenje zrelih odluka. Stoga se čini da je ovo milosna prilika za zahvalu Gospodinu za sve ono što sestre i braća OFS-a već žive, kao i prilika za davanje novog poleta ovoj stvarnosti tako dragocjenoj cijeloj Franjevačkoj obitelji. 2. Franjevački svjetovni red u Franjevačkoj obitelji “Serafski patrijarh, sveti Franjo Asiški, mnoge je – tijekom svoga života kao i poslije svoje dragocjene smrti – pridobivao za službu Bogu ne samo u redovničkoj obitelji koju je on ustanovio, nego je privlačio i mnoge svjetovnjake da stupe – koliko im je to u svijetu moguće – u njegove ustanove.” Tako počinje apostolsko pismo odobrenja koje je Pavao VI. potpisao 1978. i koje nas podsjeća kako su iz iskustva svetoga Franje rođeni različiti oblici kršćanskog života utemeljeni na Kristovu nauku u Crkvi. “Među duhovnim obiteljima koje je Duh Sveti podigao u Crkvi [Lumen Gentium 43], Franjevačka obitelj okuplja sve one članove Božjega naroda – svjetovnjake, redovnike i svećenike – koji se osjećaju pozvanima slijediti Krista stopama sv. Franje Asiškoga [Pio XII, 1.7.1956, Govor trećoredcima I]. Oni žele na različite načine i u različitim oblicima, ali u međusobnom životnom zajedništvu, unazočiti karizmu zajedničkoga Serafskog oca u životu i poslanju Crkve. [Apostolicam Actuositatem 4,8]” (Pravilo OFS-a, poglavlje I, br. 1). Čini se da je već kod svetoga Franje bilo jasno nadahnuće da je moguće u punini služiti Gospodinu u svakom životnom staležu. Na neki je način on nagovijestio svijest da je svaki kršćanin u Crkvi pozvan na svetost, što je Drugi vatikanski koncil snažno istaknuo, a na isto nas je nedavno podsjetio i papa Franjo u svojoj Apostolskoj pobudnici Radujte se i kličite – Gaudete et exsultate (br. 10): “Opremljeni tolikim i tako spasonosnim sredstvima svi su Kristovi vjernici bilo kojega položaja i staleža, svaki na svojemu putu, pozvani od Gospodina na ono savršenstvo svetosti kojim je savršen sam Otac” (LG 11). Činjenica je da je Treći franjevački red (danas Franjevački svjetovni red) u svoj povijesti bio obogaćivan brojnim darovima svetosti, dovoljno je sjetiti se Anđele iz Foligna, Brigite Švedske, Katarine iz Genove, Elizabete Ugarske, Ivanke Beretta Molla, Ivana Bosca, Ivana XXIII., Giuseppea Moscatija, francuskog kralja Ljudevita IX., Margarete iz Cortone, Pija X., Tome Morea, da navedemo samo neke najpoznatije svece i svetice, ili Veronike Antal, posljednje na ovom dugom popisu svetih i blaženih, koja je beatificirana 22. rujna 2018. godine. S tim je “raznovrsnim krepostima serafskog Reda” Treći franjevački red doista pokazao da je nužan kako bi se u punini izrazila naša karizma.

1

6


NACIONALNO BRATSTVO 3. Izazovi današnjice i poslanje Crkve Izazovi s kojima se Crkva danas mora suočiti brojni su i složeni. Ali vrijeme u kojem živimo također je i milosni trenutak (kairos), vrijeme posebne milosti u kojem možemo živjeti “novu evangelizatorsku etapu” kao što nas je pozvao papa Franjo u svojoj Apostolskoj pobudnici Radost evanđelja – Evangelii gaudium (EG): “U svim krštenicima, od prvog do posljednjeg, djeluje posvetna snaga Duha Svetoga koji potiče na evangelizaciju (…). U snazi krštenja svaki je član Božjega naroda postao učenik misionar. (usp. Mt 28,19). Svaki krštenik, neovisno o položaju u Crkvi i stupnju vjerske izobrazbe, aktivni je nositelj evangelizacije (EG 119-120). Kao franjevci osjećamo se posebno usklađeni s papinim pozivom da živimo Crkvu koja izlazi, koja ide prema geografskim i egzistencijalnim periferijama ovoga svijeta koji je pun podjela, nepravda i patnja. Pozvani smo sudjelovati u izgrađivanju univerzalnoga evanđeoskog bratstva, raditi na području očuvanja stvorenoga, mira i pravde, s posebnom obzirnošću prema najsiromašnijima i najpotrebnijima, slijedeći primjer serafskoga oca Franje, koji je “pokazao posebnu brigu za Božje stvaranje i za najsiromašnije i odbačene. U njemu se vidi u kojoj su mjeri neraskidivo povezani briga za prirodu, pravednost prema siromašnima, zauzimanje za društvo i unutarnji mir.” (Laudato si 10). Tako složena i zahtjevna zadaća traži aktivnu i učinkovitu suradnju, kao i vidljivo zajedništvo između svih članova Franjevačke obitelji, a u tom se zajedništvu posebno hitnim čini doprinos braće i sestara iz Franjevačkoga svjetovnog reda. 4. Međusobna briga Suradnja i zajedništvo između članova Franjevačke obitelji danas se više nego ikad treba očitovati u međusobnoj brizi i zajedničkom obogaćivanju. “U Crkvi-Zajednici su ta životna stanja tako međusobno povezana da su usmjerena jedna drugima… Ti načini su u isto vrijeme različiti i komplementarni, budući da svaki od njih ima svoju izvornu i nezamjenjivu fizionomiju i ujedno svaki od njih dolazi u odnos s drugima i u njihovu službu.” (Ivan Pavao II; Kristovi vjernici laici, br. 55). S jedne strane, Crkva je braći Prvoga reda i TOR-a povjerila duhovnu i pastoralnu brigu za OFS, kao što nas podsjeća Pravilo: “Kao konkretni znak zajedništva i suodgovornosti vijeća će različitih razina – po Konstitucijama – zatražiti od poglavara četiriju franjevačkih obitelji, s kojima je svjetovno bratstvo stoljećima bilo povezano, sposobne i spremne redovnike za duhovne asistente.” (Pravilo OFS-a, pogl. III, br. 26). S druge strane, oni koji pripadaju OFS-u pozvani su pokazati svjetovnu prirodu franjevačke karizme, a to je ono što karakterizira njihovu duhovnost i apostolski život, te će tako, živeći u punini svoj specifični poziv, čuvati u svome vremenu molitvom i djelovanjem poziv braće s kojima dijele karizmu. 5. Zaključak Drage sestre, draga braćo, o četrdesetoj obljetnici odobrenja Pravila Franjevačkoga svjetovnog reda pozivamo sve vas na zahvalu Gospodinu za dar zajedničkoga franjevačkog poziva i na obnavljanje apostolskog žara kako bismo svi na kreativan način živjeli vlastito poslanje. S naše strane zazivamo na sve vas obilje Božjega blagoslova po zagovoru našega serafskog oca svetoga Franje i Blažene Djevice Marije, kraljice Franjevačke obitelji.

2

broj 24-25/2019.

7


NACIONALNO BRATSTVO Fr. Roberto Genuin, OFMCap Generalni ministar

Fr. Nicholas Polichnowski, TOR Generalni ministar

Fr. Marco Tasca, OFMConv Generalni ministar

Fr. Michael Anthony Perry, OFM Generalni ministar

Rim, 23. prosinca 2018.

3

8


NACIONALNO BRATSTVO

“PRAVILO OFS-A JE ZAHTJEVNO PUTOVANJE I ODGOVOR NA ISUSOVU RAZAPETU LJUBAV” – 40 GODINA PRAVILA OFS-A M

oramo se prisjetiti da smo prije 40 godina primili dar – ne samo dokument, nego potvrdu da smo dio obitelji, zajednice i načina života: života koji se živi u bratstvu, uzajamnog života s članovima reda i Franjevačke obitelji ... Svaka proslava ima svoje plodove, a ako slavlje ne donosi plodove, to nije prava proslava. Jedan je plod naša zahvalnost Bogu. Dobro dolazi od Boga i moramo zahvaljivati Bogu. Ako zahvalnost ne raste u našim srcima, nismo shvatili da je Bog izvor svake dobrote.” Ovim se riječima generalni ministar OFS-a, Tibor Kauser obratio prisutnim sudionicima međunarodne proslave 40. obljetnice Pravila OFS-a koja je održana 24. ožujka 2019. u Rimu. Proslava je započela svetom misom na papinskom sveučilištu Sv. Bonaventure “Seraphicum” u Rimu koju je predslavio kardinal João Braz de Aviz, prefekt vatikanske Kongregacije za ustanove posvećenog života i društva apostolskog života, a koncelebrirao je i nadbiskup fra José Rodríguez Carballo, OFM, te mnoštvo drugih svećenika. Prisutni su bili i mnogi svjetovni franjevci iz nekoliko zemalja. Nakon svete mise i zajedničke fotografije, uslijedio je niz kratkih izlaganja o različitim aspektima našega Pravila. Bivša generalna ministra Encarnación del Pozo Martínez, OFS, je govorila o tome kako je Pravilo uređeno i o sadašnjim izazovima koje ono pruža. Benedetto Lino, OFS, govorio je o povijesti Pravila, a Michèle broj 24-25/2019.

Altmeyer, OFS, o duhovnim elementima koji se iščitavaju u Pravilu. Izlaganja je završio fra Raniero Cantalamessa, OFMCap, koji je govorio o živom sjećanju na franjevačko propovijedanje i ulogu franjevaca kao braće i sestara od pokore. Proslava je završila zajedničkim ručkom i druženjem sve braće i sestara. Evo nekoliko misli izrečenih tijekom izlaganja na proslavi 40. obljetnice Pravila OFSa u Rimu: • “Svjetovni franjevci čine većinu u Franjevačkoj obitelji. Oni žive uronjeni u stvarni svijet, i bez njihovog doprinosa nije moguće preobratiti i vratiti svijet Kristu, na njegove najintimnije i vitalne načine. Zbog toga, Prvi, Drugi i Treći red sv. Franje mora ponovno otkriti značenje zajedničke misije, koordinirajući se s druga dva franjevačka reda. To je bitna misija u Božjem planu za franjevce.” (Benedetto Lino, OFS)

9


NACIONALNO BRATSTVO

• “Čvrsto vjerujem da, na temelju iskustva ovih prvih 40 godina, budućnost formacije u Redu mora biti usmjerena na postojanje, bivanje. Samo čineći, bez bivanja, Red neće sazrijevati već će se postupno povlačiti u jednostavnu i umornu rutinu.” (Encarnación del Pozo, OFS)

10

• “Sve to što je zapisano u Pravilu koje smo zavjetovali, predstavlja zahtjevno putovanje, odgovor na Isusovu razapetu ljubav. Ne možemo se zaustaviti samo uz intelektualno pridržavanje sadržaja Pravila, moramo prijeći na njegovu konkretnu provedbu. Iz Evanđelja, a to znači od Krista, u život i iz života u Evanđelja. Ovdje se provodi autentičnost našeg poziva i naše predanosti.” (Michèle Altmeyer, OFS) • “Što znači slavna riječ metanoia? Što je istinsko obraćenje i istinsko kajanje? Doslovno, ta riječ znači promjenu misli, način gledanja i prosuđivanja stvari, mentalnu revoluciju. Ali ne radi se o napuštanju prethodnog načina razmišljanja… već da se osoba formira kao duhovnija i evanđeoskija. Istinska metanoja napušta način razmišljanja i stapa naš način razmišljanja s Božjim – gledajući sebe i svoj život kako ih Bog vidi.” (fra Raniero Cantalamessa, OFMCap) Ana Fruk, OFS Zagreb-Kaptol Fotografije: Fra Amando Trujillo Cano


NACIONALNO BRATSTVO

GENERALNI IZBORNI KAPITULI BRAĆE FRANJEVACA KONVENTUALACA I BRAĆE TREĆEGA SAMOSTANSKOG REDA SV. FRANJE U

Asizu je u svibnju održan Generalni kapitul braće franjevaca konventualaca, a 25. svibnja 2019. izabran je novi generalni ministar Reda koji je zamijenio dosadašnjeg dugogodišnjeg generalnog ministra fra Marca Tascu. Novi generalni ministar fra Carlos Alberto Trovarelli, OFMConv, dolazi iz Argentine, a zajedno s novoizabranim definitorijem brinut će u narednih 6 godina o 3.995 braće franjevaca koji žive u 68 zemalja. Nedugo nakon generalnog izbornog kapitula braće franjevaca konventualaca započeo je i generalni kapitul braće Trećega samostanskog reda sv. Franje u Rimu. Na sam blagdan Duhova, 9. lipnja 2019. održan je izborni dio kapitula u kojem je za nasljednika dosadašnjeg generalnog ministra, fra Nicholasa Polichnowskog, izabran fra Amando Trujillo Cano, TOR, iz Meksika, dosadašnji vikar Reda i generalni duhovni asistent za OFS i Framu. Obojici novih generalnih minibroj 24-25/2019.

stara želimo obilje blagoslova u služenju Redu i nosimo ih u molitvama! Ana Fruk, OFS Zagreb-Kaptol

Izvori fotografija: Fra Carlos Trovarelli: http://www.ofmconv.hr/2019 /05/25/11221/#!prettyPhoto[pp_gal]/3/ Fra Amando Trujillo Cano: Facebook, CIOFS

11


NACIONALNO BRATSTVO

XIII. nacionalni tečaj za duhovne asistente OFS-a i Frame U

Fotoarhiv ICMM

Međugorju je 11. ‒ 13. ožujka 2019. održan XIII. nacionalni tečaj za duhovne asistente Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži iz Hrvatske o temi „Aktualna pitanja u praksi asistencije OFS-u i Frami“. Tečaj je organizirala Konferencija nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a u suradnji s nacionalnim asistentima Frame. Radni je dio tečaja bio u sjedištu Radiopostaje Mir Međugorje, a sudionici su bili besplatno smješteni u Hotelu Pervan u Međugorju. Sudjelovalo je dvadeset i šestero asistenata među kojima i nekoliko asistenata iz Bosne i Hercegovine. U radu su sudjelovali svi nacionalni asistenti OFS-a i trojica nacionalnih asistenata Frame.

12

Na početku je sudionike tečaja prigodnim riječima pozdravio nadbiskup Henryk Hoser, apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje. Naglasio je važnost i hitnost pastoralnoga i duhovnog rada s mladima u današnje vrijeme. Mladima je potrebno, kazao je, dati orijentaciju u mnoštvu današnjih ponuda i informacija te biti blizu onima koji su ranjeni zbog neredovitih obiteljskih prilika, posebno onim mladima čiji su se roditelji rastavili. Nakon njega, sudionike su u ime organizatora pozdravili fra Vladimir Vidović, predsjednik Konferencije nacionalnih asistenata OFS-a i fra Filip Đurđević, predsjednik Konferencije nacionalnih asistenata Frame. Uvodno izlaganje „Franjevački svjetovni red kao javno vjerničko društvo i red u Crkvi“ uve-


NACIONALNO BRATSTVO

čer prvog dana održao je crkveni pravnik dr. Ratko Radišić, OFM, iz Zagreba. Drugi je dan počeo izlaganjem „Upravljanje OFS-om ili asistencija OFS-u – o naravi asistencije prema Generalnim konstitucijama OFS-a iz 2000.“, koje je održao nacionalni duhovni asistent fra Mate Bašić, OFM. U nastavku tečaja asistenti su, podijeljeni u dvije skupine, sudjelovali u dvije radionice. U prvoj su na temelju uvodnih izlaganja nacionalnog asistenta OFS-a fra Zvonimira Brusača, TOR, i uz sudjelovanje nacionalnih asistenata OFS-a fra Vladimira Vidovića, OFMConv, i fra Ante Pervana, OFMCap, obrađene teme „Bitna obilježja identiteta OFS-a“ i „ Razlučivanje poziva u OFS“. U drugoj su, uz koordinaciju fra Mate Bašića, a na temelju dokumenata OFS-a i uvodnih izlaganja Danijele Rebac iz Nacionalnog vijeća OFS-a, voditeljice nacionalnog povjerenstva za formaciju, i dr. Ratka Radišića, obrađena praktična pitanja povezana s temom „Osjećaj pripadnosti OFS-u i

broj 24-25/2019.

(ne) sudjelovanje u životu i djelovanju bratstva“. U radionicama su sudionici imali priliku tražiti dodatna razjašnjenja i iznijeti iskustva iz svoje prakse. Uvečer su asistenti sudjelovali na euharistiji s hodočasnicima, koji su tog dana ispunili međugorsku župnu crkvu. Međugorski župnik fra Marinko Šakota, OFM, prikazao je asistentima rad s hodočasnicima, brojne organizirane aktivnosti pastoralno-duhovnog i evangelizacijskog karaktera koje se ostvaruju već dugi niz godina te promišljanja o radu s hodočasnicima u budućnosti. Fra Mario Knezović, OFM, upoznao je sudionike s djelovanjem Radiopostaje Mir Međugorje, pokazavši im radne prostore postaje. Tečaj je završen trećeg dana izvještajem iz radionicâ i završnim razgovorom. Nakon toga su sudionici u župnoj crkvi slavili euharistiju kojoj je predsjedao fra Vladimir Vidović, predsjednik Konferencije nacionalnih asistenata OFS-a. Fra Zvonimir Brusač, TOR

13


NACIONALNO BRATSTVO

Održan X. nacionalni seminar za formaciju I

ove se godine u Duhovnom centru sestara Družbe kćeri Božje ljubavi održao Nacionalni seminar za formaciju, od 22. do 24. ožujka 2019.. Seminar već deseti put po redu okuplja odgovorne za formaciju na nacionalnoj (Nacionalno vijeće i njegovo Povjerenstvo za formaciju) i područnoj razini (područna vijeća i povjerenstva za formaciju tamo gdje ona postoje). Ovogodišnji seminar je bio posvećen temi služenja u Crkvi i u Franjevačkome svjetovnom redu. Program je započeo okupljanjem s početkom u 17 sati, nakon čega je bilo euharistijsko slavlje s početkom u 18 sati koje je predvodio fra Zvonimir Brusač, TOR, nacionalni duhovni asistent. Nakon uvodnih pozdrava i predstavljanja sudionika, radni dio Seminara započeo je predavanjem Danijele Rebac, nacionalne povjerenice za formaciju, na temu Kako je OFS organiziran? U svome predavanju je s. Danijela pojasnila organizaciju OFS-a, koja su tijela upravljanja na svim razinama, tko ih čini te koje su njihove zadaće. Također je naglasila važnost suodgovornosti u obavljanju povjerenih službi, ali i suodgovornosti svakoga člana Reda za njegov život.

14

Subotnji je rad započeo euharistijskim slavljem kojega je predvodio fra Mate Bašić, OFM, nacionalni duhovni asistent. U prijepodnevnome dijelu rada je fra Zdravko Lazić, OFM, održao predavanje na temu Služenje u Crkvi i u OFS-u. Fra Zdravko je u svome predavanju osobito progovorio o tomu da su članovi Franjevačkoga svjetovnog reda osobito označeni životom u bratstvu u kojemu imaju priliku služiti jedni drugima. Polazeći od svetoga pisma, fra Zdravko je osobito govorio o služenju kroz če-


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

tiri dimenzije. To su služenje kao slušanje, služenje kao pomaganje, služenje u nošenju „tereta“ naših bližnjih i služenja po Božjoj riječi. Crkva je zajednica služenja, a to se ostvaruje i u Franjevačkome svjetovnom redu koji je dio Crkve. U OFS-u je to služenje po Franjinu primjeru, nasljedujući Isusa Krista. Osim što će stav služenja biti svojstven svakome svjetovnom franjevcu, taj stav osobito dolazi do izražaja u obavljanju službi koje treba prihvaćati s vjerom i povjerenjem da će Gospodin, koji je pozvao u službu, dati milost da se ona može i obavljati. Tema je produbljena i kroz razgovor sudionika s predavačem nakon predavanja. U poslijepodnevnome dijelu rada je nacionalna ministra Branka Černugelj imala izlaganje na temu Vijeće OFS-a u služenju Redu i Crkvi, u kojemu se dotakla pojedinih pitanja zajedničkoga obavljanja službe u vijeću i važnosti kolegijalnoga, koordiniranoga rada, primopredaje službi i drugih praktičnih pitanja. Nakon s. Branke, Hilda Švarcmajer, područna tajnica Zagrebačkoga područnoga bratstva je govorila o poslovima tajništva, prema Generalnim konstitucijama OFS-a i iz vlastitoga iskustva, potkrijepivši to primjerima materijala iz djelokruga rada tajnika. Nacionalna blagajnica Božica Peremin je govorila o poslovima blagajne i o načinu njezina vođenja u mjesnome bratstvu. Svrha poslijepodnevnoga dijela rada bila je praktično objasniti pojedine zadaće, kako bi bilo manje nepoznanica kod prihvaćanja pojedinih službi. Večer u bratskome zajedništvu koja je osvježila bogati radni dan pripremila je Antonija Meštrović, članica Nacionalnoga povjerenstva za formaciju. Dan je završio molitvom Večernje. U nedjelju je radni dan započeo molitvom Jutarnje, a radni dio je bio posvećen predstavljanju Trećega europskog kongresa OFS-a i Frame koji se od 20. do 26. kolovoza 2018. održao u Litvi, kao i inicijative well4africa koja je proizašla s toga Kongresa. broj 24-25/2019.

Cilj je inicijative izgraditi bunare za pitku vodu u Malaviju, Ugandi i Zimbabveu. Hrvatsko nacionalno bratstvo će se priključiti ovoj inicijativi organizacijom nacionalne karitativne akcije u tu svrhu. O tomu su sudionicima više rekle Vesna Peharec, nacionalna doministra i Samanta Jadreško, zamjenica međunarodnog vijećnika. Radni dio je zaključen razgovorom i osvrtom na seminar, nakon čega je uslijedilo euharistijsko slavlje koje je predvodio fra Vladimir Vidović, OFMConv., predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a. Ovaj susret je okupio 27 sudionika, a, osim članova OFS-a i nacionalnih duhovnih asistenata, bili su prisutni i članovi Nacionalnoga vijeća Frame, nacionalna predsjednica Ana Matić i potpredsjednik Domagoj Dorešić, što je bio još jedan izraz zajedništva i zajedničkoga rasta u življenju franjevačkoga poziva. Danijela Rebac, OFS

15


NACIONALNO BRATSTVO

ODRŽANO TREĆE NACIONALNO HODOČAŠĆE OFS-A I FRAME U

subotu, 25. svibnja, održano je treće nacionalno hodočašće OFS-A i Frame. Ovoga puta se hodočastilo bl. Alojziju Stepincu, u Zagreb i Krašić. Blaženi Alojzije Stepinac, zagrebački nadbiskup i kardinal, svjedok vjernosti Crkvi i njezin veliki pastir, bio je, inače, član Franjevačkoga svjetovnog reda. Postao je to dok je bio na službi zagrebačkoga nadbiskupa: u Red je primljen u bratstvu na Kaptolu 29. rujna 1935., a zavjetovao se 8. prosinca 1936. Hodočašće je započelo okupljanjem u zagrebačkoj katedrali na euharistijskome slavlju s početkom u deset sati. Predslavio ga je mons. Ivan Šaško, pomoćni zagrebački biskup, u koncelebraciji s provincijalnim ministrom HFP sv. Ćirila i Metoda fra Ilijom Vrdoljakom i većim brojem duhovnih asistenata. U svo-

16

joj homiliji je biskup Božju riječ od toga dana koja se, kako je rekao, čudesno posložila za ovo hodočašće. Istaknuo je i zahtjevnost poziva za OFS, koji je i kršćanski poziv, poziv u Crkvi. Ali, kako je istaknuo, on je uvijek praćen i milošću i potrebnim darovima. Na kraju misnoga slavlja su nacionalna ministra OFS-a Branka Černugelj i nacionalna predsjednica Frame Ana Matić predale biskupu prigodan dar, križ sv. Damjana s posvetom te se Blaženikovu grobu izmolila molitva za njegovo proglašenje svetim s prigodnih spomen-sličica tiskanih za ovu prigodu. Misno slavlje je pjevanjem animirao zbor „Tomislav Talan“ iz Župe sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu. Nakon misnoga slavlja bila je prilika za razgledanje muzeja bl. Alojzija Stepinca koji se nalazi uz katedralu, a potom su se svi hodočasnici uputili na Sveti Duh.


NACIONALNO BRATSTVO Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački

Uvod i homilija u euharistijskome slavlju Subote petoga vazmenog tjedna povodom Trećega nacionalnog hodočašća hrvatskih nacionalnih bratstava Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži u čast bl. Alojzija Stepinca Zagrebačka prvostolnica, 25. svibnja 2019. u 10 sati Sve vas, dragi hodočasnici, braćo i sestre Franjevačkoga svjetovnog reda, članovi Franjevačke mladeži, oduševljenici svetošću svetoga Franje i blaženoga Alojzija, pozdravljam u Očevoj ljubavi, u miru Krista uskrsloga i u dobru Duha Svetoga. Primite moj pozdrav i kao nositelja duhovnoga zajedništva, molitve i blagoslova našega zagrebačkog nadbiskupa, kardinala Josipa Bozanića. Zahvaljujem fra Vladimiru (Vidoviću), OFMConv, predsjedniku Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata Franjevačkoga svjetovnog reda, koji nas je uveo u smisao ovoga nacionalnog hodočašća. Odgovorili ste na poziv… ne samo na poziv koji je ovom prigodom uputila nacionalna predsjednica Frame i nacionalna ministra OFS-a, nego ponajprije na poziv koji vam je uputio i koji obnavlja Božji Duh. Taj poziv prepoznajete, slijedite nadahnuća, praćeni svojim duhovnim asistentima, braćom svećenicima, s kojima radosno dijelim ovo predsjedanje slavljem dara Kristove blizine i vječnoga života. U taj život uronjeni, za život molimo, pridružujući se tako svojoj braći i sestrama, ljudima koji poštuju otajstvo života i koji upravo u ovim trenutcima svojim hodom zagrebačkim ulicama i trgovima svjedoče o ljepoti toga dara, koji jedini daje i puni smisao oblikovanju društva. Izvorište toga dara je u Gospodinu koji je među nama i u nama. Zato je prvi korak naših hodočašća korak dolaska pred Gospodina u našim srcima. Pokajmo se za svoje grijehe i predajmo ih milosrdnomu Ocu. Molimo milost čiste savjesti i u radosti oproštenja utecimo se zagovoru blaženoga Alojzija za naše poslanje, za Crkvu i za život hrvatske domovine.

Homilija

Liturgijska čitanja: Dj 16, 1-10; Ps 100, 1b-3.5; Iv 15, 18-21

1.

Bilo bi dojmljivo čuti kako su Isusove riječi: „Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas“, odjeknule u vama, braćo i sestre, koji živite Kristovo poslanje u svijetu posebno privučeni i prožeti ljepotom zanosa sv. Franje. Najprije je začuđujuće kako se čudesno Božja riječ posložila za današnje hodočašće. Iz toga sklada izdvajam četiri naglaska. a) Djela apostolska govore o pojedincima, o osobnim odnosima u raznolikosti tadašnjega društva. Osjećamo ne samo pozornost prema imenima, nego i prema ozračju u kojima ljudi žive. Osjećamo rukavce rijeke Radosne vijesti koji su nošeni glagolima: prolaziti, stići, predavati, služiti, propovijedati, učvrstiti, navješćivati, povećavati… Koja dinamika i zanos, ali i neobičnost.

broj 24-25/2019.

17


NACIONALNO BRATSTVO

Čak dvaput čujemo o neobičnome djelovanju Duha Svetoga. Naviknuti smo uz njega vezati otvaranje, buđenje, rast. No, ovdje se čuje da je „Duh Sveti spriječio propovijedati riječ u Aziji“, a zatim da im tada „Duh Isusov nije dopustio otići u Bitiniju“. To je Parakletos, Božji Duh koji prati i usmjerava; koji u određenim trenutcima ne ostvaruje ni dobre nakane, nego mijenja ljudske planove i vodi ih prema većemu dobru. b) Drugi je naglasak u odgovoru na pitanje: Što dopušta Božji Duh? U Troadi, u snu, u iskustvu koje nije pod ljudskim nadzorom, sveti Pavao u viđenju čuje poziv: „Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam.“ Vrijedi sačuvati srž toga poziva: prijeći preko i pomoći. U tome se osjeća duh vazma, prjelaska i njegov smisao – pomoć koju može pružiti samo Radosna vijest i Krist Spasitelj. c) U psalmu koji povezuje današnji navještaj pjevali smo: Kliči Gospodinu sva zemljo! Služite Gospodinu u veselju! Gospodin je Bog, „ona nas stvori i mi smo njegovi“. Ne osjećamo li u tim riječima i u onima koje slijede isto nadahnuće koje susrećemo u Pjesmi stvorova sv. Franje: „Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga, zahvaljujte njemu, služite njemu svi u poniznosti velikoj“? d) Četvrti je naglasak u neobičnosti suprostavljenosti svijeta i Kristovih učenika. Tim više, jer je ’svijet’ u grčkome tekstu izrečen pojmom ’kósmos’, uređena, ukrašena zbilja; ures koji je povezan s Božjim djelom. Zato smo pozvani pitati se o kakvoj je urešenosti riječ, jer vjernik ne može biti u sukobu ljepotom Božjih stvorenja, s predivnim djelom proizišlim iz Božje ruke. Koji je to svijet koji mrzi Kristove učenike? Mi, kršćani koji slijedimo Krista pozvani smo živjeti na način koji je često u napetosti s okosnicama na kojima je uređena politička i društvena zajednica u kojoj živimo. Naš nam Učitelj govori, povijest Crkve pokazuje da će u svijetu koji je organiziran na temelju sebičnih polazišta i ciljeva, oni koji nastoje živjeti i odražavati ljubav, biti progonjeni. Zbog toga, kada je neki kršćanin ili kršćanka jako hvaljen od zemaljskih moćnika bilo kojega profila; kada je uzvisivan u medijima, na to se ne treba oslanjati niti se u to treba pouzdavati. Apostoli su dobro zapamtili Isusovu riječ: „Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio.“ On nas je izabrao i na temelju te izabranosti i poziva imamo snagu podnijeti progonstva i protivljenja, noseći u sebi radost i mir. Kao da lako zaboravimo da Isus nije rekao: Mene su progonili, ali vas će hvaliti i podupirati. Ne, njegova riječ je i dalje ista: Ako su mene progonili i vas će progoniti. Uistinu, uvijek progone njega, jer mi smo Njegovo tijelo, baš kao što je rekao i Savlu koji je progonio kršćane: Zašto me progoniš; zašto mene progoniš? Upravo je to naglasio kod pranja nogu, u toj euharistijskoj gesti ljubavi. Ponavljanje Isusovih riječi o tome u Evanđeljima pomaže nam bolje razumjeti početke Crkve u kojima vidimo znakove kriza i progonstava, ali i snagu od koje Crkva ne prestaje živjeti. I baš je ta poistovjećenost s Isusom stoljećima davala snagu vjernicima, svetima da nastave ići istim putem i svjedočiti istinu. To mističko, otajstveno iskustvo živi nadasve u euharistiji. Jer, što su to imali kršćani na početku, na onome početku koji je rođen iz poziva i snage Duha? Na onome početku do kojega je želio doprijeti i do kojega je dopirao sveti Franjo, u koji je bio zaljubljen blaženi Alojzije. Imali su čežnju u sebi koja teži prema vječnosti i punini života, baš kao što ju ima svaki čovjek danas. Imali su traženja, svoja pitanja i nesigurnosti, na koja su odgovor bila svjedočanstva u Kristovu uskrsnuću, na kojima i danas Crkva počiva; imali su iskustva u kojima su prepoznali susret s Kristom, neočekivan, naizgled tih, a dovoljno snažan do mjere promjene života i obrata; imali su sačuvanu Isusovu riječ, iz ljubavi, njegove geste i – euharistiju. Još nije bilo oblikovanog novog zavjeta; još nije bilo definiranoga nauka, a sve je živjelo među njima i sve je obilovalo snagom iste ljubavi koja je nosila svete koji se stoljećima u raznolikosti prepoznaju po istome. Ako i živote sv. Franje i bl. Alojzija položimo na te početke, vidjet ćemo od čega su živjeli, na što su se oslanjali i u koga se pouzdavali. Zar nisu u njima prepoznatljive riječi Apostola: „U svemu se iskazujemo kao poslužitelji Božji: velikom postojanošću u nevoljama, u potrebama, u tjeskobama, pod udarcima, u tamnicama, u bunama, u naporima, u bdjenjima, u postovima, u čistoći, u spoznanju, u velikodušnosti, u dobroti, u Duhu Svetomu, u ljubavi nehinjenoj, u riječi

2.

3.

18


NACIONALNO BRATSTVO

istinitoj, u snazi Božjoj; oružjem pravde zdesna i slijeva; slavom i sramotom; zlim i dobrim glasom; kao zavodnici, a istiniti; kao nepoznati, a poznati; kao umirući, a evo živimo; kao kažnjeni, a ne ubijeni; kao žalosni, a uvijek radosni; kao siromašni, a mnoge obogaćujemo; kao oni koji ništa nemaju, a sve posjeduju.“ (2Kor 6, 4-10) Tko živi po mjeri prolaznoga svijeta, brinući se samo o izvanjskome, o dojmu i uspjesima, ima sve i – ništa više, ograničuje sebe i odriče se ljubavi. Isus nas upozorava na progonstva, ali tu ne ostaje, nego nas ohrabruje, otvara novo obzorje govoreći: Ja sam vas izabrao iz svijeta. Ta izabranost je plodonosna muka, ljepota križa, vedrina nemira… Poziv u franjevački svjetovni red jest zahtjevan poziv, ali je kršćanski poziv, poziv u Crkvi, uvijek praćen milošću i potrebnim darovima. Frama i Franjevački svjetovni red dio su razgovora koji traje između Krista i njegovih; razgovora u kojemu vjernik i vjernica trajno pitaju Franjinim pitanjem: Gospodine, što želiš da učinim? To je pitanje iz kojega će proizići briga za Crkvu, njezina duboka obnova, briga za ono što je i u svjetovnome redu snažno naglašeno: povezanost sa župnom i biskupijskom zajednicom. Osjećamo da nam je u Hrvatskoj potrebna snažnija crkvenost. Ona nije plod naših organizacijskih napora, nego pritjelovljenosti Kristu, napose po euharistiji. Oslonjeno na karizmu svoga utemeljitelja franjevaštvo je uvijek živjelo: Evanđelje kao vrelo, euharistiju kao središte, siromahe kao braću i sestre, a Crkvu kao Majku. No, sve to nošeno je ljubavlju. Blaženi je Alojzije – govoreći o redovništvu – rado naglašavao sliku iz Pjesme nad pjesmama, sliku onoga koga se voli, Gospodina koji pase među ljiljanima (usp. Pj 2, 16), sliku posvete u nenavezanosti, u mirnoći i sigurnosti Kristove prisutnosti. Ponovno iščitavajući riječi Blaženika redovnicima i redovnicama zastao sam na toj slici, jer odgovara svakomu dijelu njegova života, njegovim riječima i zauzimanju. U povezanosti nadbiskupa Stepinca s franjevcima i franjevkama vjerujem da u svome spomenu nosite razne cvjetnjake. U meni je najdojmljivija ostala urezana slika na optuženičkoj klupi, gdje su, uz Nadbiskupa, sjedili franjevci i odražavali isti mir pred svijetom koji mrzi, koji se izvanjski predstavljao kao kosmos, a iznutra je rađao i širio kaos. Braćo i sestre, molimo Gospodina da i u ovome slavlju svojim Duhom zahvati srca koja će otkriti ljepotu izabranosti u kojoj nemamo ništa, a posjedujemo sve; u kojoj Bog svojom i našom ljubavlju mijenja one koji prijete, koji nas progone, vrijeđaju, izruguju. Molimo zagovor blaženoga Alojzija da temelj življenja u svakodnevici, u krsnome, zajedničkom svećeništvu vjernika, bude Krist, Onaj koji nas je zahvatio svojom ljubavlju da možemo uvijek preći prijeko, onkraj granica svijeta. Jer, kršćani nisu odvojeni od svijeta i progonjeni zato što bi bili bolji od drugih. Stvarnost kojoj Evanđelist daje ime ’svijet’ buni se protiv kršćana koji svjedoče Krista, jer su u svijetu, njegov su dio, ali mu ne pripadaju, istrgnuti su i žive u Kristu. I kada nam se čini da smo preslabi, da naše riječi i život nemaju utjecaja ni značenja, očito smo prihvatili pogled koji dolazi od svijeta. Time i malodušnost. Dovoljno se okrenuti da bismo čuli i vidjeli Gospodina i polje ljiljana. Okupljeno oko onoga što svijet smatra nevažnim, bezvrijednim, ničim, a nama je sve; u ruci Očevoj iz koje nas nitko ne može ugrabiti, radujmo se Crkvi, ’popravljajmo’ ju i služimo Gospodinu u veselju.

4.

5.

broj 24-25/2019.

19


NACIONALNO BRATSTVO

Na Svetom Duhu je najprije bio ručak u pučkoj kuhinji koju vodi fra Vladimir Vidović, inače i predsjednik Konferencije duhovnih asistenata OFS-a. Nakon ručka je program nastavljen u župnoj crkvi, pozdravom župnika fra Roka Bedalova i obraćanjem nacionalne ministre, nakon čega su se predstavila područna bratstva OFS-a i Frama. Uslijedio je odlazak u Krašić, gdje je hodočasnike srdačno dočekao vlč. Ivan Vučak, župnik u Krašiću, koji je govorio o liku bl.

20

Alojzija Stepinca, iznijevši brojne pojedinosti iz njegova života. Molila se onda franjevačka krunica, potom molitva pred slikom bl. Alojzija i završni blagoslov u crkvi. Nakon programa u Crkvi, bila je prilika za razgledanje spomen-soba u kojima je kao krašićki zatočenik boravio bl. Alojzije, kao i prilika za osobnu molitvu. Ispunjeni program ovoga dana završio je u kasnim poslijepodnevnim satima. Dosadašnja dva nacionalna hodočašća održana su 2008. u Jalžabet, u povodu godine sve-


NACIONALNO BRATSTVO

te Elizabete, te 2015. u Vukovar, u povodu godine sv. Ljudevita, kralja. Na ovomu, trećemu po redu hodočašću, okupilo se oko 400 hodočasnika iz svih naših pet područnih bratstava.

Danijela Rebac, OFS

broj 24-25/2019.

21


NACIONALNO BRATSTVO

DESET GODINA IZLAŽENJA GLASILA HNB OFS-A BRATSTVO N

acionalni kapitul Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda na svom 8. redovnom zasjedanju, od 10.do 12. listopada 2008. godine, kojem je predsjedao tadašnji nacionalni ministar Vid Mato Batorović, donio je odluku o pokretanju biltena (glasila) Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda. Pripremu svih potrebnih pojedinosti o tome stavio je u nadležnost Nacionalnog vijeća. Inicijativa je započela još u proljeće, na sjednici 26. travnja 2008., kad je Nacionalno vijeće zaključilo da u novoj situaciji usmjerenja lista „Brat Franjo“, treba tražiti drugi način za informiranje i komunikaciju bratstava OFS-a te da se počne s pripremama za osnivanje glasila ili biltena za Franjevački svjetovni red u Hrvatskoj. Konferencija nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a je poduprla i podržala bilten-glasilo OFS-a, smatrajući potrebnim da se periodično objavljuju informacije o bratstvima i za bratstva, barem dva do tri puta godišnje. Na dobivenom zadatku - projektu glasila Nacionalno vijeće je odmah prionulo nastaviti rad. Na pripremnim radnjama za realizaciju projekta naročito su se istaknuli: tada nacionalni doministar Stjepan Kelčić i Siniša Pucić, a na sadržajnom dijelu: fra Ljudevit Maračić, Ana Fruk, Hilda Švarcmajer i Igor Kanižaj. Broj 1 Ÿ godina 1 Ÿ ožujak 2009 Ÿ izašao je u ožujku 2009., u godini u kojoj se proslavljala 800. obljetnica Franjevačke karizme “Franjo, idi i popravi moju kuću”. Urednik je napisao: Draga sestro i brate po svetom Franji! U rukama držite prvi broj «Bratstva» - Glasila Hrvatskog nacionalnog bratstva

22

OFS-a, plod želje Nacionalnog vijeća da uz formativni list «Brat Franjo» nekoliko puta godišnje svaki član pojedinog mjesnog bratstva bude informiran o najvažnijim događajima za život našeg Bratstva, od mjesne do nacionalne razine. (…) želja uredništva je da «Bratstvo» dođe u ruke svake sestre i brata OFS-a kako bi i na taj način osnažili međusobnu povezanost u zajedničkim nastojanjima da slijedimo Isusa Krista po primjeru sv. Franje, živeći Pravilo OFSa na koje smo se zavjetovali. (…) Neka «Bratstvo» bude odraz našeg zalaganja u Bratstvu! Informativna katolička agencija (IKA) – objavila je tada izdavanje prvog broj glasila „Bratstvo“ Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda, navodeći ”u svrhu poticanja izgrađivanja u vlastitoj franjevačkoj i vjerničkoj dimenziji te prepoznavanja franjevačkog poziva kao osobnu izgradnju za zauzetog laika u Crkvi i odgovornog člana u društvu, obitelji, na radnom mjestu i promicatelja općeg dobra u javnom djelovanju, navodeći uz to sadržaj lista. Dizajn, pripremu i sponzor tiska od 1. do 3. broja Bratstva bio je Laudato d.o.o. Zagreb, a tisak je radila Tiskara Stega, Zagreb. Od broja 4. Laudato je ostao podupirateljem. Tisak je od broja 5. preuzeo Grafika Markulin, Lukavac. Grafičku pripremu je od broja 12. preuzeo Danijel Lončar. Od broja 5 (osim broja 7) Bratstvo izlazi kao dvobroj dvaput godišnje: krajem mjeseci lipnja i prosinca. Uredničko vijeće se u proteklom desetljeću dopunjavalo nekoliko puta: -od prvog do trećeg broja bilo je u sastavu: Siniša Pucić, glavni i odgovorni urednik, fra Ljudevit Maračić, Stjepan Kelčić, Hilda Švarcmajer, Ana Fruk te Igor Kanižaj;


NACIONALNO BRATSTVO

-od četvrtog do šestog broja: uredništvo je vodio Igor Kanižaj, a u uredništvu su bili: Stjepan Kelčić, Hilda Švarcmajer te Ana Fruk; -od broja sedam do broja devet uredništvo se povećalo: glavni urednik postao je Mladen Ilijević, koji je preuzeo i grafičku pripremu, a u uredništvu su bili: fra Branko Lipša, Igor Kanižaj, Stjepan Kelčić, Hilda Švarcmajer, Ana Fruk te Jasna Krapac; -u broju deset i jedanaest u uredništvo je ušao fra Pero Džida u zamjenu za fra Branka Lipšu. –od broja dvanaest glavna urednica je Hilda Švarcmajer, a članovi uredništva: fra Krunoslav Kocijan u zamjenu za fra Peru Džidu, Ana Fruk, Igor Kanižaj, Stjepan Kelčić te Jasna Krapac; –od broja osamnaest u zamjenu za fra Krunoslava Kocijana u uredništvo je ušao fra Vladimir Vidović. Kroz ovih deset godina glasilo „Bratstvo“ je potvrdilo i opravdalo svoju svrhu informacijske i dokumentacijske naravi, prenošenjem bratstvima i svoj braći i sestrama našega Hrvatskog nacionalnog bratstva OFS-a informacije i dokumente s nacionalne i međunarodne razine našega Reda. Redovito su objavljivane obavijesti o događanjima na svim razinama, slavlja Nabroj 24-25/2019.

cionalnih kapitula s donesenim odlukama i dokumentima, područnih kapitula, susretima trajne formacije, hodočašćima, duhovnim obnovama, izbornim kapitulima u nacionalnom bratstvu i u područnim i mjesnim bratstvima te događajima u bratstvu Franjevačke mladeži. Objavljeno je i nekoliko priloga In memoriam preminulih duhovnih asistenata i članova OFS-a. Nacionalni i područni duhovni asistenti obogaćivali su sadržaj svakog broja glasila tekstovima o nacionalnim tečajevima za duhovne asistente OFS-a i Frame, tekstovima svojih izlaganja na nacionalnim kapitulima i susretima, duhovnim nagovorima, tumačenjima popratnih dokumenata uz članke Generalnih konstitucija OFS-a. Objavljeni su prilozi koji su stigli u uredništvo i nastavlja se poticati odgovorne u mjesnim i područnim bratstvima da zapisuju, da pišu i pošalju priloge, kako bi se objavili i bili svjedočenje svoj braći i sestrama o životu i djelovanju Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži u našoj domovini. Upravo je u pripremi novi dvobroj 24/25 glasila „Bratstvo“, koji će izaći iz tiska krajem lipnja 2019.godine. U ovom trenutku obilježavanja prve 10. obljetnice izlaženja glasila Bratstvo želim reći hvala dragom Bogu na daru glasila „Bratstvo“ i iskreno zahvaliti na predanom radu svakom članu uredništva, uključujući i grafičko uređivanje, kao i svim autorima tekstova i fotografija. Srdačan pozdrav svim čitateljima „Bratstva“, sadašnjim i budućim. Mir i dobro! Hilda Švarcmajer, OFS, Zagreb-Kaptol

23


NACIONALNO BRATSTVO

Statistički podaci o broju članova u Nacionalnom bratstvu OFS-a 2018. N

ajnoviji statistički podaci, koje je o broju mjesnih bratstava i broju članova OFS-a prikupilo Nacionalno vijeće od područnih bratstava, sa stanjem na dan 31. prosinca 2018., pokazuju da u Nacionalnom bratstvu imamo: - 104 kanonski ustanovljena mjesna bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda i - 4 bratstva u nastajanju Po područnim bratstvima to izgleda ovako: Tablica 1. Broj mjesnih bratstava OFS-a

- - - - -

3.751 trajno zavjetovanih članova 163 privremeno zavjetovanih članova 153 člana u početnoj formaciji 4.067 članova ukupno 311 članova za koje su provedene privremene mjere (GK 56) - 3.765 članova na koji se računa godišnji doprinos

Osijek

Zagreb

Rijeka

Zadar

Split

Ukupno u Nacionalnom bratstvu

Kanonski ustanovljena mjesna bratstva OFS

23

34

16

8

23

104

Bratstva u nastajanju

1

0

0

2

1

4

Tablica 2. Broj članova OFS-a Broj članova po područnim bratstvima prikazan je s podacima: o trajno zavjetovanima, privremeno zavjetovanima, članovima u početnoj formaciji te o broju članova za koje su provedene privremene mjere (GK 56). Ukupnom broju članova oduzima se broj članova za koji su provedene privremene mjere (GK 56) i na taj zbroj se računa godišnji doprinos. Broj članova OFS-a: 1. 2. 3.

4.

Osijek Zagreb

Rijeka

Zadar

Split

Ukupno u Nacionalnom bratstvu

trajno zavjetovanih

652

2.006

407

158

528

3.751

privremeno zavjetovanih

15

64

17

38

29

163

u početnoj formaciji

31

57

22

14

29

153

ukupno u Hrvatskom nacionalnom bratstvu

698

2.127

446

210

586

4.067

za koje su provedene privremene mjere (GK 56)

18

221

19

1

52

311

680

1.906

427

1+2+3-4 = ukupni zbroj na

koji se računa godišnji doprinos

24

209 534 3.765 Ivana Filipin, OFS, nacionalna tajnica


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

PODRUČNI KAPITUL ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-a BL ALOJZIJA STEPINCA S

lavlje 1. Kapitula (38. Kapitul Po dr učnog bratstva) Franjevačkoga svjetovnog reda Sjeverozapadnohrvatskoga (zagrebačkoga) područnog bratstva bl. Alojzija Stepinca novog saziva, održan je u subotu 16. ožujka 2019. u Zagrebu, u kapucinskom samostanu sv. Leopolda B. Mandića u gornjoj Dubravi. Okupilo se oko sedamdesetak članova Kapitula, braće i sestara iz 27 mjesnih bratstava, duhovnih asistenata i predstavnika Franjevačke mladeži. Kapitulu je predsjedao Zdenko Viljevac, područni ministar. Duhovni nagovor održao je fra Zvonimir Brusač, na temu: Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima društva i Crkve. Prikazao je dokument Hrvatske biskupske konferencije Da vaša radost bude potpuna (Iv, 15,11). Kateheze i rast u vjeri u današnjim okolnostima i iznio njegove glavne poruke. Članovi OFS-a, na temelju iskustva svoje vjere pozvani su uključiti se u nova katehetska nastojanja i inicijative u svojim župnim i drugim sredinama, poručio je fra Zvonimir. Slijedila su izvješća: područnog ministra, blagajničko izvješće i pregled statističkih podataka. U razdoblju od Izbornog kapitula u studenome do danas održano je pet (5) izbornih kapitula u mjesnim bratstvima: Sisak, Bjelovar, Čuntić, Sveti Duh Zagreb, Koprivnica i jedan bratski i pastoralni pohod u MB sv.Feliks Varaždin. Kapitul je primio informaciju o članovima četiriju povjerenstava Područnog vijeća, to su: povjerenstvo za formaciju, povjerenstvo za Franjevačku mladež, povjerenstvo za komunikaciju i informiranbroj 24-25/2019.

je i povjerenstvo za pravna, statutarna i ekonomska pitanja. O Frami je izvijestio Stjepan Cestar, područni povjerenik za Framu, i rekao da je sudjelovao na sjednicama Područnog vijeća Franjevačke mladeži. U vremenu održavanja Seminara za voditelje formacije i škole animatora Franjevačke mladeži, od 22. do 24. veljače 2019., u Samoboru je 23. veljače 2019. održan prvi jednodnevni susret bratskih animatora Frame. Predavanje na temu „Različiti su dari, a isti Duh, i različite su službe, a isti Gospodin (1. Kor 12,4-5)“ održao je fra Mate Bašić, OFM, područni asistent. Zatim je rekao da će se III. zajednička sjednica Područnoga vijeća OFS-a i Područnoga vijeća Frame održati 20. ožujka 2019. godine u Zagrebu na Kaptolu. Fra Zvonimir Brusač, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata, izvijestio je kapitul da je od 11. do 13. ožujka 2019. održan XIII. tečaj za duhovne asistente OFSa i Frame u Međugorju na temu „Aktualne teme i pitanja u praksi asistencije OFS-u i Frami“. Okupilo se oko 30-tak duhovnih asistenata, a sudjelovalo je oko 30-tak asistenata iz Hrvatske i nekoliko iz Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da je sazvan 7. izborni kapitul Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a za razdoblje 2019.-2022., područna bratstva su pozvana izabrati svoje zastupnike. Kapitul je tajnim glasovanjem izabrao sljedećih osam (8) zastupnika našeg Područnog bratstva u Nacionalni kapitul OFS-a: Kata Josipović, Vesna Kušar, Mara Budimir, Domagoj Rogina, Robert Stipić, Hilda Švarcmajer, Stjepan Kelčić i Terezija Vrankić. Mandat izabranih zastupnika traje tri godine.

25


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Nakon rada u skupinama u crkvi je slavljena euharistija u kojoj su sudjelovali članovi Područnog kapitula OFS-a i Područne skupštine Frame, koja se istovremeno održavala u drugom prostoru samostana. Euharistiji je predsjedao fra Branko Lipša, a koncelebrirali su fra Zvonimir Brusač, fra Gordan Propadalo, fra Filip Đurđević, fra Miljenko Vrabec, fra Filip Pušić i fra Franjo Vuk. Nakon mise učinjena je zajednička fotografija OFS-a i Frame u crkvi, a onda je slijedio zajednički ručak.

U poslijepodnevnom nastavku rada Kapitul je donio Program rada za 2019. godinu. Utvrđen je i redoslijed zagrebačkih mjesnih bratstava OFS-a i Frame kao domaćina godišnjeg hodočašća u Remete 8. rujna na Malu Gospu za sljedeće tri godine: za 2019.

MB Sveti Križ Siget; za 2020. MB Kozari Bok; za 2021. MB Kaptol. Donesen je Plan izbornih kapitula i bratskih i pastoralnih pohoda u mjesnim bratstvima OFS-a u 2019. godini.

Kapitul je u dosadašnji program rada i djelovanja Područnog bratstva uvrstio i dopunu: to je križni put na zagrebačkom Ksaveru za članove OFS-a iz grada Zagreba (otvoreno i za obližnja bratstva OFS-a), u petak prije 5. korizmene nedjelje u 19 sati. Poslije križnog puta bila bi prigoda za ispovijed i druženje braće i sestara. To bi se počelo ostvarivati od iduće 2020. godine. Hilda Švarcmajer, OFS, Zagreb-Kaptol

Foto Mario, Ogulin

26


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

III. ZAJEDNIČKA SJEDNICA PODRUČNIH VIJEĆA OFS-A I FRANJEVAČKE MLADEŽI U

Sj e v e ro z ap a d nohr vatskom (Zagrebačkom) područnom bratstvu OFS-a bl. Alojzija Stepinca i Zagrebačkom područnom bratstvu Franjevačke mladeži, održana je III. zajednička sjednica Područnog vijeća OFSa i Područnog vijeća Franjevačke mladeži, u srijedu 20. ožujka 2019. u Zagrebu na Kaptolu 9 s početkom u 16,30. Dnevni red je bio usmjeren na Osvrt na proteklo razdoblje (od posljednje zajedničke sjednice), Smjernice i odluke područnog izbornog kapitula za troljeće 2018.-2021., i na planiranje nadolazećeg razdoblja, zajedničkih programa, priprema i dogovora. Prisutni članovi Područnog vijeća OFSa uz Zdenka Viljevca, područnog ministra, bili su: fra Zvonimir Brusač, TOR, područni duhovni asistent, Hilda Švarcmajer ‒ područna tajnica, Milka Marjanović ‒ područna voditeljica formacije te Božidar Hadaš i Tomislav Tulezi ‒ područni vijećnici. Iz Područnog vijeća Frame uz Paulu Stier, područnu predsjednicu, bili su: fra Filip Đurđević, OFM, područni duhovni asistent; fra Marko Neretljak, TOR, područni duhovni asistent; Žarko Šaravanja, područni tajnik te Martin Vargek, područni blagajnik. Na sjednici je vladalo istinsko prijateljsko vedro raspoloženje. broj 24-25/2019.

Paula se osvrnula na održavanje područnog kapitula OFS-a i područne skupštine Frame 16. ožujka na istom mjestu, ovaj put u Dubravi kod sv. Leopolda B. Mandića, i rekla da je bilo lijepo što smo skupa bili na misi i na obrocima. Zdenko je također rekao da je bilo lijepo i dodao da je mišljenje u OFS-u da bi takvom prigodom mogli ubuduće imati i u radu jednu zajedničku točku. - Raspravom o izvješćima, o održanom Seminaru za voditelje formacije i škole animatora uključivo i Susret bratskih animatora, održanih 22.-24. veljače u Samoboru, uvidjelo se da se OFS ubuduće treba bolje pripremiti za susret bratskih animatora. - Pokazana je zajednička spremnost i započeti su međusobni dogovori na ostvarivanju Smjernica i odluka Područnog izbornog kapitula OFS-a za trogodišnje razdoblje 2018.-2021. Na temelju tih smjernica trebamo graditi Susret svih odgovornih za OFS i Franjevačku mla-

27


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

dež i biti primjer te otvoriti teme kako poboljšati susrete i odnose. - Dogovarano je o sudjelovanju na III. Nacionalnom hodočašću OFS-a i Franjevačke mladeži u čast bl. Alojzija Stepinca u Krašić i zagrebačku katedralu; - Predstavljene su pripreme i dogovori za ovogodišnji XXV. Hod Franjevačke mladeži od 23.srpnja do 3.kolovoza, ruta: Čakovec-Krapina-Asiz. Pozvani su članovi OFS-a da se na ruti Hoda priključe framašima na euharistijskim slavljima. Na prolasku kroz Varaždin najavit će se i biskupu mons. Josipu Mrzljaku. Izražena je želja da članovi OFS-a dođu 29.srpnja u Krapinu na Trški vrh ispratiti framaše na polasku u Asiz.

28

- Dogovorene su pojedinosti oko pripreme i organizacije II. susreta svih odgovornih za Franjevačku mladež, koji će se održati 28. rujna 2019. na Sigetu. - Istaknuto je mišljenje da bi se mogla osnovati „Frama Plus“, jer se primjećuje da framaši traže nešto ozbiljnije, ali nisu još za prelazak u OFS, na primjer kao što su Glasnici za Framu. - Počele su pripreme za III. Kongres OFS-a i Frame, što je crkveni događaj, koji Nacionalno vijeće planira ostvariti 2021.godine. Zajednička sjednica je završila u 18.50 molitvom i blagoslovom. H. Š.


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

PODRUČNI SUSRET ZA TRAJNU FORMACIJU POSVEĆEN ENCIKLICI „LAUDATO SÌ“ Z

agrebačko Područno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda bl. Alojzija Stepinca održalo je od 5. do 7. travnja u franjevačkom samostanu na Košljunu svoj 19. susret za trajnu formaciju članova vodstava mjesnih bratstava s temom: “’Laudato sì’, enciklika pape Franje o brizi za zajednički dom“. Sudjelovalo je trideset i sedam članova OFS-a iz devetnaest bratstava. Susret je organiziralo Povjerenstvo za formaciju u suradnji s područnom tajnicom Hildom Švarcmajer, a moderatori rada bili su područni ministar Zdenko Viljevac i područni duhovni asistent fra Zvonimir Brusač, TOR. Članovi OFS-a su prema pravilu i konstitucijama dužni, „slijedeći primjer sv. Franje“, djelatno promicati „inicijative za očuvanje stvorenog“ i surađivati u naporima „da se izbjegne zagađivanje i uništavanje prirode“ i da se „stvore životni uvjeti i okolina koji neće ugrožavati čovjeka“ (Generalne konstitucije, čl. 18). Područni duhovni asistent fra Tomislav Glavnik, franjevac konventualac, prikazao je sadržaj i glavne poruke drugoga poglavlja enciklike („Evanđelje stvaranja“). Za kršćane je njihova odgovornost prema stvorenom svijetu „sastavni dio njihove vjere“ te bi oni trebali „bolje prepoznati ekološke obveze“, koje su plod njihovih uvjerenja, naglasio je. Knjiga Postanka, rekao je u nastavku, upućuje da

broj 24-25/2019.

se ljudski život temelji na tri tijesno povezana odnosa: s Bogom, s bližnjim i zemljom. Ti su čovjekovi odnosi bili u prošlosti, a i danas su, u velikoj mjeri raskinuti i zanemareni. Okoliš je zajedničko dobro, baština cijelog čovječanstva i odgovornost sviju, poručuje se u enciklici. „Bog je htio ovisnost stvorova jednih o drugima (…) da se međusobno dopunjuju služeći jedni drugima“ (Katekizam Katoličke Crkve, 340). Upozorio je nadalje da enciklika, pozivajući na zaštitu prirode, jednako snažno poziva i na obranu jednakoga dostojanstva među ljudima. Područni duhovni asistent fra Zvonimir Brusač, franjevac trećoredac, prikazao je šesto poglavlje enciklike („Ekološki odgoj i duhovnost“). Iznio je četiri polazišta ekološke duhovnosti: Priroda je stalna Božja objava: Bog po stvorenjima očituje svoju slavu, svoju istinu dobrotu i ljepotu. / Svako je stvorenje dobro i ima svoju vrijednost i značenje. / Ljudski ži-

29


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

vot obuhvaća odnose s Bogom, s bližnjima i stvorenjima. / Bog poziva čovjeka da vrt svijeta „obrađuje i čuva“. Enciklika poziva odgajati „za savez između čovječanstva i okoliša“. Ekološki odgoj uključuje kritiku mitova suvremenosti kao što su individualizam, neograničeni napredak, konzumerizam i neregulirano tržište. U tom odgoju nisu u središtu informacije nego usvajanje ponašanja, navika i stilova života koji neće doprinositi daljnjem zagađenju okoliša, to je odgoj za umjerenost i za „sposobnost da čovjek bude zadovoljan i s malim“. Prof. dr. Valerije Vrček, redoviti profesor u trajnom zvanju s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu, održao je najprije izlaganje „Stanje prirode i okoliša u kojem živimo“, prikazujući prvo i treće poglavlje enciklike i iznoseći o tome i znanstvene spoznaje, objavljene u priznatim publikacijama. U izlaganju „Smjernice enciklike ’Laudato sì’ o brizi za okoliš“, prikazujući osobito četvrto poglavlje enciklike, protumačio je što obuhvaća Papina vizija „cjelovite ekologije“, koja predstavlja specifičan doprinos Crkve u pristupu pitanju očuvanja okoliša. Cjelovita ekologija obuhvaća ekologiju okoliša, ekonomsku ekologiju, socijalnu ekologiju, kulturnu ekologiju, ekologiju svakodnevice, načelo općeg dobra i međugeneracijsku pravednost. Profesor Vrček je najviše pozornosti posvetio odlomku enciklike o „gubitku bioraznolikosti“. No,

30

ta središnja tema enciklike, rekao je, nije u svjetskoj javnosti izazvala očekivanu pozornost, iako je gubitak bioraznolikosti već sada velik, vidljiv i mjerljiv. Nestale su uistinu mnoge životinjske i biljne vrste. Te bi činjenice trebale biti dodatni motiv za novi i veći angažman vjernika katolika u „brizi za zajednički dom“. Sama enciklika tvrdi, a predavač je to potvrdio rezultatima nedavnih znanstvenih istraživanja, da su na primjer „mnogi koraljni grebeni danas opustošeni“ zbog onečišćenja mora, zbog mikroplastike i kemikalija u morima. U oceanima „ima danas 850 milijuna tona plastike, šest puta više nego planktona“ koji su vrlo važan sastavni dio morskoga hranidbenog lanca, rekao je predavač. U radu u skupinama govorilo se između ostalog o tome koliko su usvojene nove ekološke navike na osobnoj razini, u obitelji i u bratstvima OFS-a. Neke su već usvojene (razvrstavanje otpada, štednja energije), a neke treba još više usvajati (nekorištenje plastike u svakodnevici, davanje prednosti javnom prijevozu). Susret je bio vrijedan doprinos upoznavanju enciklike i većoj svijesti o zadaćama članova OFS-a na području očuvanja stvorenja. Poruke i spoznaje sa susreta prenijet će se i produbiti u mjesnim bratstvima, potvrdili su sudionici u završnome razgovoru. Fra Zvonimir Brusač, TOR


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

NA TABORU ODRŽANA DUHOVNA OBNOVA OFS-A NEKA MI BUDE PO RIJEĆI TVOJOJ I

ove godine od 16. do 19. svibnja 2019. devetnaest bratstava Sjeverozapadnohrvatskog Zagrebačkog Područnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda bl. Alojzija Stepinca okupilo se u Kući susreta Tabor, došavši k svojima i oni ih primiše (kako reče s. Hilda), da bi u ljepoti zajedništva, bratskoj pjesmi i žarkoj molitvi slavili Gospodina osluškujući, prebirući i pohranjujući u srcu Marijine riječi Neka mi bude po riječi Tvojoj koje su ujedno bile i tema ovogodišnje duhovne obnove prvi put održane u Marijinom mjesecu svibnju. Susret je vodio naš dragi fra Ivan Matić koji u središte svojih razmatranja stavlja Mariju, od Boga ljubljenu, promatrajući ju kao uzor u slušanju Božje riječi i vjernosti pozivu poput sv. Franje koji u njoj gleda nositeljicu svih evanđeoskih kreposti. Dirljivo je ponovo si osvjestiti i osjetiti Franjinu neizrecivu ljubav prema Mariji jer upravo po Njoj u maloj Porcijunkuli doživljava silinu Božje ljubavi odakle potječe vrelo milosti na cijelu našu franjevačku obitelj. Franjo svoju bliskost s Marijom potvrđuje kada ju izabire za zaštitnicu i voditeljicu svoga života i djelovanja. Tako u Njoj promatra poniznu službenicu Gospodnju koja se Gospodinu potpuno stavlja na raspolaganje u zgodnim i nezgodnim vremenima pozivajući nas na poslušnost u ljubavi do ludosti križa do koje se dolazi u pouzdanoj i sabranoj molitvi. broj 24-25/2019.

Zato, dragi brate i sestro, moj fiat je važan kao i Marijin fiat jer tada naš život postaje živo svjedočanstvo Isusa Krista u kojemu drugi mogu i trebaju prepoznati da sam Božji, autentičan kao što se dogodilo i u Franjinu srcu kad je izrekao svoj DA. Evo me! Neka mi bude! Kako smjelo zvuče te spasonosne riječi! I ja želim živjeti u svome bratstvu, poput manje braće, taj prodor Božje ljubavi otkrivajući u svakom bratu i sestri, kakvi god da jesu, ljepotu Kristova lica znajući da su mi darovani od Gospodina kao put mog osobnog posvećenja. Čovjek se bez ljubavi ne može razumjeti. Uvijek možemo iz dobra u bolje, veli Franjo i Klara. Zato budimo Marijini apostoli svoga vremena posvetivši svoju obitelj, posao, dom Bezgrešnu Srcu Marijinu kao najsigurnijoj odvjetnici rađajući duše za Nebo u ovim posljednjim vremenima koje živimo. Ako želiš biti sustvaratelj novog neba i nove zemlje u Božjem planu stvaranja, dovoljno je doći i ništa ne govoriti. Već si pripovijedao. Tako je činio sveti Franjo. To je snaga unutarnje preobrazbe.

31


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Čovjek je samo ono što je pred Bogom, tek u svjetlu Božjeg lica otkrivamo tko smo. Dotada možemo lutati i bježati u pobožnostima od svoga života pa i od Boga pod izlikom vjere. Zato, tko ima Mariju, ima sve. S njom ne možemo zalutati, nego naprotiv hoditi u zahvalno-

32

sti i novosti života krijepeći se Isusom u Euharistiji. Ohrabreni i osnaženi snagom Riječi krenuli smo kućama čuvajući u srcu Neka mi bude po Tvojoj riječi. Mir i dobro!

s. Tina Novoselc , OFS


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Bratski i pastoralni pohod u Mjesnom bratstvu Franjevačkog svjetovnog reda Sveti Feliks, Varaždin U

Mjesnom bratstvu Franjevačkog svjetovnog reda Sveti Feliks, Varaždin, održan je bratski i pastoralni pohod 4. ožujka 2019. god. Bratski pohoditelj bio je brat Božidar Hadaš, kao delegat područnog ministra i područni vijećnik. Prisutna je bila i s. Hilda Švarcmajer područna tajnica. Pastoralni pohoditelj bio je fra Branko Lipša, OFMCap, područni duhovni asistent. Pohoditelje su srdačno dočekali Ministar mjesnoga bratstva brat Ivan Makovac s Vijećem i duhovni asistent mjesnog bratstva fra Mijo Šarčević, OFMCap. Nakon bratskog pozdrava, pohoditelji su se predstavili Vijeću a članovi Vijeća su se pojedinačno predstavili pohoditeljima. Mjesni ministar, brat Ivan Makovec predstavio je Mjesno bratstvo Sveti Feliks, Varaždin: ima četrdeset i sedam braće i sestara. Trajno zavjetovanih četrdeset i pet te dvoje u početnoj formaciji. Redovito održavaju susrete bratstva, mjesečne skupštine na kojima obrađuju franjevačke teme, koje vole zvati „Mala škola svjetovnog franjevaštva“. Njihova posebnost je da izdaju

broj 24-25/2019.

Informativni mjesečni listić Mjesnoga bratstva sv. Feliks Varaždin; zauzeto sudjeluju u radu Socijalne samoposluge u zajedništvu sa susjednim bratstvom OFS-a Sv. Ivan Krstitelj i s njihovom Framom. Pomažu im postulanti kapucini, župljani i župni Caritas; posjećuju Dom za starije i nemoćne te s njima mole. Kao i druga naša bratstva nose se s poteškoćama života u Mjesnom bratstvu, a to su starija dob braće i sestara, odsutnost sa susreta i nemogućnost preuzimanja aktivnosti zbog starosti i bolesti. Da bi uspjeli u svojem franjevačkom zajedništvu i življenju svog poziva u svijetu svakog ponedjeljka bratstvo se okuplja na moljenje franjevačke krunice. Nakon što su pohoditelji upoznali život i rad bratstva, pregledali su knjige i zapisnike koje se vode u bratstvu. Zatim je slijedio susret s cijelim bratstvom na svetoj misi u župnoj crkvi Svetog Vida, a nakon mise na redovnoj mjesečnoj skupštini. Pohod se završio druženjem u samostanskoj blagovaonici. Bogu hvala za sav trud i nastojanja ove braće i sestara u njihovom franjevačkom pozivu! Božidar Hadaš, OFS

33


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

IZBORI U MJESNIM BRATSTVIMA OFS-A ZG PODRUČNOG BRATSTVA U

Zagrebačkom područnom bratstvu OFS-a, od veljače do kraja svibnja 2019.godine, održano je sedam (7) izbornih kapitula u mjesnim bratstvima. Izborima su predsjedali delegati područnog ministra Zdenka Viljevca: Terezija Vrankić, Tomislav Tulezi, Božidar Hadaš i Hilda Švarcmajer. Kao svjedoci zajedništva OFS-a s Prvim redom, uz predsjedatelje su nazočili: fra Mate Bašić, OFM, fra Tomislav Glavnik, OFMConv, te fra Franjo Jesenović, OFM, i fra Krunoslav Kocijan, OFM, kao delegati područne Konferencije duhovnih asistenata OFS-a.

1. Izborni kapitul u Mjesnom bratstvu OFS-a Bjelovar

U subotu 9. veljače 2019. godine održano je slavlje izbornog kapitula u Mjesnom bratstvu Franjevačkog svjetovnog reda Bjelovar. Kao delegat područnog ministra, predsjedala je sestra Terezija Vrankić, područna doministra uz prisutnost sestre Dubravke Mandaković, područne vijećnice, a u ime Konferencije područnih duhovnih asistenata bio je nazočan područni duhovni asistent fra Mate Bašić, OFM. Izabrani članovi Vijeća Mjesnog bratstva u Bjelovaru za sljedeće troljeće 2019.-

2022. su: 1.

Tomislav Tulezi

Ministar

2.

Goran Manestar

Zamjenik ministra

3.

Stjepan Orešković

Tajnik

4.

Vesna Manestar

Blagajnica

5.

Ivana Hudećek

Voditeljica formacije

6.

Mirko Vinceković

Vijećnik

7.

Sandra Edjut

Vijećnica

8.

Mirjana Orešković

Vijećnica

2. Izborni kapitul u Mjesnom bratstvu OFS-a Čuntić

U Mjesnom bratstvu OFS-a Čuntić, u nedjelju 10. veljače 2019. godine, slavlje župne svete mise u 11 sati predvodio je fra Mate Bašić, OFM, uz fra Petra Žagara, OFM, duhovnog asistenta mjesnog bratstva. Pod misnim slavljem članovi mjesnog bratstva OFS-a svečano su obnovili svoje zavjete u Franjevačkom svjetovnom redu kako to redovno čine svake godine slaveći ponovnu uspostavu i djelovanje mjesnog bratstva. Nakon svete mise članovi bratstva su pripremili ručak i zajedno sa svojim gostima ručali u prostorijama samostana. Kao delegat područnog ministra, predsjedala je sestra Hilda Švarcmajer, područna tajnica uz nazočnost sestre Milke Marjanović, područne voditeljice formacije, a u ime Konferencije po-

34


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

dručnih duhovnih asistenata bio je nazočan područni duhovni asistent fra Mate Bašić, OFM. Izabrano je vijeće za naredno trogodišnje razdoblje (2019. – 2022): • • • • •

Za ministra je izabran Josip Herceg Za doministru Nadica Marjanović Za tajnicu Katica Radošević Za blagajnicu Marina Radošević Za voditelja formacije Ivan Radošević

3. Izborni kapitul u Mjesnom bratstvu OFS-a Sveti Duh, Zagreb

U nedjelju 24. veljače 2019. godine održano je slavlje izbornog kapitula u Mjesnom bratstvu Franjevačkog svjetovnog reda Sveti Duh, Zagreb. Kao delegat područnog ministra, predsjedao je brat Božidar Hadaš, uz prisutnost sestre Hilde Švarcmajer, područne tajnice a u ime Konferencije područnih duhovnih asistenata bio je nazočan područni duhovni asistent fra Tomislav Glavnik, OFMConv sa Svetoga Duha. Novi duhovni asistent MB OFS-a je fra Vilček Novački, OFMConv. Izabrano je novo vijeće za sljedeće troljeće 2019.-2022.: - za ministra je izabran brat Damir Glivarec, - za zamjenika ministra sestra Dragica Petković, - za tajnicu sestra Katica Penava, - za blagajnicu sestra Anđelka Glivarec, - za voditeljicu formacije sestra Ljiljana Marić, - za vijećnicu sestra Karolina Čančar i - za vijećnicu sestra Lidija Blagus. broj 24-25/2019.

35


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

4. Izborni kapitul u Mjesnom bratstvu OFS-a Koprivnica

U nedjelju 10. ožujka 2019. održano je slavlje izbornog kapitula u Mjesnom bratstvu Franjevačkog svjetovnog reda Koprivnica. Kao delegat područnog ministra, predsjedao je brat Tomislav Tulezi, uz nazočnost fra Franje Jesenovića, OFM, delegata područne Konferencije duhovnih asistenata OFS-a. Izabrani članovi Vijeća Mjesnog bratstva OFS-a u Koprivnici za sljedeće troljeće 2019.2022. su: 1.

Marko Bunić

Ministar

2.

Vesna Bunić

Zamjenica ministra

3.

Jasna Huzjak

Tajnica

4.

Neven Magdić

Blagajnik

5.

Janja Ivanček

Voditeljica formacije

6.

Andreja Femec

Vijećnica

7.

Zoran Martinaga

Vijećnik

5. Izborni kapitul u Mjesnom bratstvu OFS-a Molve

U nedjelju 24. ožujka 2019. godine održan je izborni kapitul u Mjesnom bratstvu Molve. Kao delegat područnog ministra, predsjedao je brat Tomislav Tulezi, područni vijećnik, uz prisutnost sestre Hilde Švarcmajer, područne tajnice, a u ime Konferencije područnih duhovnih asistenata bio je nazočan područni duhovni asistent fra Tomislav Glavnik, OFMConv.

36


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

U novo vijeće za naredno razdoblje 2019.-2022. izabrani su: – za ministru Katica Hontić u prvom mandatu – za doministru Ivana Vincek – za tajnicu Vesna Premec – za blagajnicu Doroteja Pošta – za voditeljicu formacije Sanja Kolarić.

6. Izborni kapitul u Mjesnom bratstvu OFS-a Kaptol Zagreb

Izborni kapitul u Mjesnom bratstvu Kaptol Zagreb slavljen je u subotu 4. svibnja 2019. godine na Kaptolu 9. Kapitulu je predsjedala zamjenica područnog ministra sestra Terezija Vrankić uz prisutnost sestre Albine Petrak, područne vijećnice i uz nazočnost fra Mate Bašića, OFM, područnog duhovnog asistenta. U novo vijeće za naredno razdoblje 2019.-2022. izabrani su: • ministra: Milka Marjanović, • zamjenica ministre: Monija Raspudić • tajnica: Martina Glavak • blagajnica: Snježana Beri • voditelj formacije: Danko Ivošević • povjerenica za karitas: Karolina Koubek Smoljanović • povjerenik za Framu: Stjepan Kelčić • vijećnica: Klara Kožarić • vijećnica: Tomislava Hodalić • vijećnik: Domagoj Kušanić

broj 24-25/2019.

37


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

7. Izborni kapitul u Mjesnom bratstvu OFS-a Kozari Bok Zagreb

U Mjesnom bratstvu Franjevačkog svjetovnog reda Kozari Bok u Zagrebu, u nedjelju, 19. svibnja 2019. održan je Izborni kapitul. Bilo je prisutno 26 zavjetovane braće i sestara i duhovni asistent mjesnog bratstva fra Toni Mutnik, OFM. Kapitulu je predsjedala sestra Hilda Švarcmajer kao delegat područnog ministra, uz prisutnost sestre Mare Budimir, područne blagajnice, i uz nazočnost fra Krunoslava Kocijana, OFM, delegata područne Konferencije duhovnih asistenata OFS-a. U novo vijeće za naredno razdoblje 2019.-2022. izabrani su: - Ljiljana Merlin Zovko - za ministru - za doministru - Marica Čorković - za tajnicu - Zrinka Jelačić - za blagajnicu - Kata Nikšić - Ana Vladić - za voditelja formacije - za povjerenika za Framu - Marija Jeleč Nakon izbora u 18,30 slavljena je sveta misa s narodom kojoj je predsjedao fra Krunoslav Kocijan a koncelebrirao fra Toni Mutnik. Zatim je slijedio domjenak uz radosno druženje članova bratstva i delegata Područnog vijeća. H. Š.

38


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

U Cerniku održane duhovne vježbe u šutnji P

odručno vijeće je i ove godine organiziralo za članove Franjevačkoga svjetovnog reda našega Zagrebačkog područnog bratstva duhovne vježbe u tišini, koje su održane od 21. do 23. lipnja 2019. (od petka do nedjelje) pod vodstvom fra Mate Bašića, OFM, u franjevačkom samostanu u Cerniku. U malom naselju Cernik, tik uz Novu Gradišku, smješten je uz župnu crkvu sv. Petra apostola, franjevački samostan, s uređenim okolišem, voćnjakom, križnim putom na obroncima Psunja bogatim šumom. U tom divnom okruženju s čistim svježim zrakom, crkva i franjevački samostan, poznati su kao kolijevka kršćanstva u ovom dijelu Slavonije, od turskih osmanlija do danas. Zbog svoje izdvojenosti od svega što nas sada okružuje, gradske gužve, buke prometa, i užurbanosti životnih obaveza, ovog valovitog vremena u kojem živimo, samostan je veoma pogodan za duhovne vježbe, seminare, jer u sklopu samostana su sobe za polaznike i sve što je potrebno da bi vježbe bile uspješne i plodne. Tako i ove godine u trajanju od tri dana, 21.–23.lipnja 2019. održane su duhovne vježbe u šutnji za Zagrebačko područno bratstvo OFS-a, Bonaventurijanske spasonosne duhovne vježbe u šutnji, Moć Šutnje, koje je pripremio i vodio fra Mate Bašić, OFM. Ove Bonaventurijanske spasonosne duhovne vježbe kao cilj i plod imaju: Upoznavanje Boga, ljubljenje Boga i radovanje zbog Boga. Uz pomoć njih u ljudskom biću raste broj 24-25/2019.

spoznaja Boga i ljubav prema Bogu te radost u nadi za potpunom radošću u stvarnosti neba. Pomoću ovih vježbi raste spoznaja o samima sebi i umnaža se obnoviteljska milost u nama. Na duhovnim vježbama u šutnji sudjelovalo je ukupno 20 polaznika, braće i sestara iz naših mjesnih bratstava OFS-a. U ozračju mira i šutnje, u tišini okoline i svoga srca, učimo slušati Boga, vrijeme provedeno u molitvi, razmatranja biblijskih tekstova, svakodnevno Euharistijsko slavlje i slobodnog vremena za osobna razmatranja, vrijeme veoma brzo prolazi te nekima nam je rastanak prebrzo došao, jer se treba vratiti u svakodnevne obaveze, vratiti u ovaj brzi ritam života, uz obećanje da se i iduće godine opet vidimo. Kako se u sklopu samostana u Cerniku nalazi i Arheološko-biblijski muzej, prof. dr. Tomislav Vuk, OFM, polaznicima je upriličio prezentaciju o muzeju te sve polaznike proveo kroz biblijski dio te kroz arheološki dio s detaljnim opisima izložaka. Sudionik duhovnih vježbi

39


ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO

OSNIVANJE BRATSTVA U DUBRAVICAMA N

a poziv fra Mate Gverića, župnika u župi sv. Kate u Dubravicama, organiziran je susret članova Područnog vijeća OFS-a sa vjernicima zainteresiranim za život po Evanđelju, a u duhu sv. Franje Asiškog. Ovom susretu je nazočilo dvanaest od ukupno dvadeset članova koji su pokazali interes za OFS, fra Mate i s područne razine Svemirka Matić, OFS, područna ministra u područnom bratstvu OFS-a “Sv. Nikola Tavelić “, Anita Močić, OFS, područna animatorica za Framu i fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik konferencije područnih duhovnih asistenata ovog područja. Fra Mate je pozdravio goste i domaće članove budućeg bratstva izrazivši dobrodošlicu i poželjevši uspješan i plodonosan rad. Po programu susret je zamišljen kao svojevrsno upoznavanje Pravila OFS-a i Generalnih konstitucija. Područna ministra Svemirka u svom izlaganju pozivajući se na priručnik za formaciju u OFS-u donosi crtice o tome tko je Sveti Franjo Asiški, kako on shvaća i svjedoči ljubav prema Gospodinu, prema Blaženoj Djevici Mariji, ljubav prema svemu stvorenom, načinu na koji moli. Nakon kratkog uvoda o životu sv. Franje, upoznala je prisutne i s nekoliko članaka iz Pravila i Generalnih konstitucija u kojima se govori o tome što je to Franjevački red i koga

40

on okuplja te djelom o strukturi i načinu djelovanja OFS-a. Fra Stipe se u svom izlaganju osvrnuo na duhovnu i pastoralnu asistenciju o kojoj govori članak 26 Pravila OFS-a, a koje kaže da će vijeća različitih razina tražiti od viših Poglavara redovničkih obitelji sposobne i spremne redovnike za duhovnu asistenciju te da će vijeća u određenom vremenskom razdoblju tražiti pastoralni pohod viših razina kako bi se radilo na jačanju vjernosti karizmi i opsluživanju Pravila. Također je govorio i o duhovnoj i pastoralnoj asistencija o kojima čitamo u Generalnim konstitucijama u članku 85-91 te u Statutu za duhovnu i pastoralnu asistenciju u člancima 1-24. Ovom prilikom je izabrana Anđela Šišak kao kontakt osoba za buduću suradnju i razmjenu informacija. Druženje je uz prigodnu zakusku privedeno kraju u ugodnom bratskom razgovoru. Anita Močiš, OFS


ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO

KARIN - PRIMANJE U OFS U

samostanu Gospe od Anđela u župi Karin, u utorak 9. travnja vladalo je posebno ozračje. Dvanaestero braće i sestara odlučilo je pobliže upoznati život sv. Franje a upoznajući sv. Franju približiti se Isusu Kristu, odlučilo je ući u Franjevački svjetovni red i započeti proces formacije. Sv. Franjo se u svom životu molio Gospodinu da mu podari spoznaju ljubavi kojom je On nas ljubio i spoznaju boli koju je trpio Isus Krist u trenutku kada je na križu umirao za nas. Sv. Franjo je uspio toliko živjeti Evanđelje da je uistinu dobio rane nalik onima raspetoga Gospodina. To je putokaz koji pokazuje put i nama svjetovnim franjevcima. Obred primanja u OFS u ime Crkve predvodio je fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent Zadarsko-šibenskog područnog bratstva OFS-a “Sv. Nikola Tavelić “, a u ime OFS-a primanje je predvodila područna ministra Svemirka Matić. Fra Stipe Nimac je predvodio i svetu misu a u koncelebraciji su bili fra Petar Klarić, OFM, gvardijan, župnik broj 24-25/2019.

i duhovni asistent budućeg mjesnog bratstva ”Gospe od Anđela” u Karinu, fra Frano Samodol, OFM, poratni gvardijan u Karinu i fra Damir Ćiro Čikara, OFM, duhovni asistent mjesnog bratstva Gospe od Ružarija iz Drniša, čiji članovi su bili prisutni na ovom slavlju. U svojoj propovijedi fra Stipe je na prvo mjesto stavio sam proces formacije, ističući pritom koliko je važno vratiti se na izvore kroz proučavanje spisa i života svetih Franje i Klare, otvoriti se Duhu Svetom koji nas vodi do potpune istine. No u svemu tome treba nam biti jasno da smo svi pozvani na svetost, svako u svom staležu. Svetost nije privilegij niti klerika niti laika nego svi moraju raditi na postizanju svetosti. Sv. Franjo je braći govorio: ”mene je poučio Gospodin neka i vas pouči, ne ja, Franjo, nego Isus Krist”. Neka i nas pouči da Ga što vjernije slijedimo. Pravilo OFS-a, Generalne konstitucije i Statut kažu da je obaveza svjetovnog franjevca opsluživati Evanđelje, jer to je način da se odgajamo i rastemo u vjeri. Nije mo-

41


ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO

guće biti dobar fratar-klerik i svjetovnjaklaik ukoliko niste upoznati s teologijom klečanja-molitve i teologijom sjedenja-učenja, riječi su kojima je fra Stipe zaključio svoje obraćanje. Svoj “Evo me“ na poziv kojim su pozvani učiti franjevaštvo izrekli su: Marija Baković, Zrinka Baković - voditeljica, Franjo Kraljević, Nada Mihić, Marija Šimunković, Mijo Šušnja, Zorica Šušnja, Đurđica Turkalj, Mato

Turkalj, Ana Tuzlak, Ladislav Vojnić Tunić i Mirjana Zubčić. Misno slavlje je bilo uistinu dostojanstveno, u duhu korizmenog vremena u kojem se nalazimo a tome je pridonijela i gospođa Senka Mutić koja je sviranjem i pjevanjem animirala ovaj događaj. Iskreno hvala svim prisutnima, kako domaćinima tako i pristiglim gostima, koji su uveličali ovaj susret. Anita Močiš, OFS

IZABRANO NOVO PODRUČNO VIJEĆE ZADARSKO-ŠIBENSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A SV. NIKOLA TAVELIĆ V

II. izborni kapitul Zadarsko-šibenskog područnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Nikola Tavelić“ održan je u svojoj središnjici, u Franjevačkom samostanu sv. Frane u Zadru (Trg sv. Frane 1) u subotu, 4. svibnja 2019. Kapitulu je predsjedala Vesna Peharec, OFS,nacionalna doministra a u ime Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata bio je fra Zvonimir Brusač, TOR, nacionalni duhovni asistent. Fra AnselmoStulić, gvardijan u Franjevačkom samostanu sv. Frane u Zadru, uime odsutnoga privincijala fra Andrije Bilokapića, OFM i samostanske braće pozdravio je Vesnu, nacionalnu doministru i fra Zvonimira, nacionalnog duhovnog asistenta te sve kapitularce. Kapitulu je nazočila i Gabrijela Radaš, predsjednica područne Frame. Pozdrave su uputili Vesni nacionalnoj doministri i fra Zvonimiru, nacionalnom duhovnom asistentu Svemirka Matić, područna ministra uime svoje i uime Područnoga vijeća i svih delegata na kapitulu. Fra Stipe Nimac, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata

42


ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO

pozdravio je iste u ime svoje i druga dva člana Konferencije, fra Augustina Kordića, OFMConv područnog duhovnog asistenta i fra Bože Sučića, TOR, područnog duhovnog asistenta. Kapitul se odvijao po svojem zadanom programu. Fra Zvonimir je održao duhovni nagovor kojeg je naslovio „Kršćansko i franjevačko bratstvo“, a Vesna, nacionalna doministra, pozdravila je sve prisutne uime Branke Černugelj, nacionalne ministre i u svoje osobno ime. Ukazala je na vrijednost i važnost izbornog kapitula za život i rad Područnog OFS-a te ukazala na smjernice OFS-a u svezi s tim. Uslijedilo je trogodišnje „Izvješće” (2016.-2019.) područne ministre Svemirke i drugih služba unutar Područnog vijeća. Rasprava na Kapitulu odvijala se u dvije radionice koje su imale pred sobom ovu zbilju: Stanje i perpektiva Zadarsko-šibenskoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“ i teološko-pastoralni metodološki trokorak: vidjeti, prosuditi, djelovati! Izabrani su na mandat od tri godine (2019.-2022.): -Ante Labor, OFS, područni ministar, MB »Uzvišenje svetoga Križa«, Krapanj– Brodarica -Olga Marić, OFS, zamjenica područnog ministra, MB »Uzvišenje svetoga Križa« Krapanj Brodarica -Antonio Marić, OFS, područni tajnik, MB »Uzvišenje svetoga Križa«, Krapanj - Brodarica -Kata Brakus, područna blagajnica, OFS, MB »Gospa od Ružarija », Drniš -Milka Ricov, OFS, područna voditeljica formacije, MB »Sv. Elizabeta Ugarska«, Novalja -Dragan Milićević, OFS, povjerenik za Framu, MB »Sv. Ante Padovanski«, Knin -Marija Baričević, OFS, područna vijećnica, MB „Sv. Elizabeta Ugarska«, Novalja -Hrvoje Šteko, OFS, područni vijećnik, MB „Sv Frane“, Zadar Uz izabrane, Područno vijeće čine i ovi članovi: Fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata Fra Augustin Kordić, OFMConv, područni duhovni asistent Fra Božo Sučić, TOR, područni duhovni asistent Gabrijela Radaš, predsjednica područne Frame Izabrani su i zastupnici za Nacionalni kapitul: Marija Vukušić, OFS, MB »Gospa od Ružarija«, Drniš Slavka Pletković, OFS, MB »Gospa od Ružarija », Drniš Poslije izbora bilo je slavlje Euharistije koju je predslavio i propovijedao fra Zvonimir Brusač, nacionalni duhovni asistent. Fra Zvonimir je poslije Evanđelja i propovijedi uveo izabrane u službu. Na kraju Kapitula i slavlja Euharistije bilo je Agape koje su pripremili članovi mjesnoga bratstva OFS-a „Sv. Frane“, Zadar. Fra Stipe Nimac, OFM

broj 24-25/2019.

43


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Hodočašće OFS-a grada Splita sv. L. B. Mandiću Hodočašće Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) grada Splita u prigodi blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića u Splitu na Pojišanu održano je u utorak, 14. svibnja 2019. u župi Gospe od Pojišana u Splitu na Pojišanu (Kapucinska poljana 1) u 19 sati. Hodočašće je organiziralo Mjesno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda „Gospa od Pojišana“, Split – Pojišan. Sudjelovala su Mjesna bratstva OFS-a 5+3, tj. pet Mjesnih bratstava grada Splita: Mjesno bratstvo „Gospa od Pojišana“, Split – Pojišan (Dragica Buljubašić, OFS, ministra); Mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od zdravlja“, Split – Dobri (Lukrecija Bojanić, OFS, ministra); Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Frano“, Split – Obala (Dina Vrcan, OFS, ministra); Mjesno bratstvo OFS-a „Sveta Obitelj“, Split – Sukošan (Anka Kovačić, OFS, ministra); Mjesno bratstvo OFS-a „Blagovijest“, Split – Trstenik (Mira Maslov, OFS, ministra) i

44

tri Mjesna bratstva koja gravitiraju gradu Splitu: Mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od Karmela“, Omiš (Vlado Bilić, OFS, ministar); Mjesno bratstvo OFS-a „Čudotvorna Gospa Sinjska“, Sinj (Mara Grčić Filipović, OFS, ministra) i Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Elizabeta Ugarska“, Trogir – Drid (Vesna Delić, OFS, ministra). Misu za hodočasnike predslavio je i propovijedao fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik konferencije područnih duhovnih asistenata. Koncelebrirao je fra Drago Vrhovac, OFMCap, duhovni asistent mjesnoga bratstva OFS-a „Gospa od Pojišana“, Split-Pojišan. Ministrantsku službu vršila je Frama „Gospe od Pojišana“. Na početku mise hodočasnike je pozdravio domaćin fra Drago, duhovni asistent, te istaknuo i potaknuo inicijativu hodočašćenja mjesnih bratstava OFS-a sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću, zaštitniku Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a, te zaželio ljudsko-kršćansku i franjevačku dobrodošlicu. Fra Stipe je naslovio svoju propovijed „Sv. Leopold Bogdan Mandić uzor štovanja Boga“. Istaknuo je četiri oznake sv. Leopolda Bogdana Mandića: „čovjek za druge“, „prijatelj ljudi“, „čovjek dijaloga“ i „čovjek otkrivanja dobra u drugome“ („nijedan čovjek nije toliko od blata, a da ne bismo u njemu otkrili bar zrnce zlata“). Po ovim označnicama i danas je za svjetovne franjevke i svjetovne franjevce sv. Leopold Bogdan Mandić uzor štovanja Boga... Potom je ukazao na dvije


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

nužno potrebne vrijednosti unutar naših mjesnih bratstava: zahvalnost i praštanje, te na dva prioriteta jako važna za članove OFS-a: „židovsko-kršćansko poimanje čovjeka“ i njegova neprovrediva dostojanstva te „jačanje obrazovanja“ (formacija, trajni odgoj i obrazovanje u vjeri...). Fra Stipe je ukazao i na ovu posebnost u gradu Splitu: župa Gospe od Pojišana najfranjevačkija je župa od 25 župa grada Splita. Naime, na području župe Gospe od Pojišana (Split-Pojišan) koju poslužuju franjevci kapucini Franjevačke provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića sa sjedištem u Zagrebu prisutni su franjevke i franjevci iz Franjevačke obitelji: Red manje braće - Ordo fratrum minorum (OFM), Franjevački samostan oca fra Ante Antića, Split-Trstenik; Red manje braće kapucina - Ordo fratrum minorum capuccinorum (OFMCap), Franjevački kapucinski samostan Gospe od Pojišana, Split-Pojišan; Red sv. Klare (franjevke Klarise) - Ordo sanctae Clarae (OSC), Samostan sv. Klare, Split-Lučac; Franjevački svjetovni red – Ordo franciscanus saecularis (OFS) „Gospa od Pojišana“, Split-Pojišan; Franjevački svjetovni red - Ordo franciscanus saecularis (OFS), „Blagovijest“, Split – Trstenik; Franjevačka mladež (FRAMA) „Gospa od Pojišana“, Split – Pojišan. Franjevci ili Red manje braće (lat. Ordo fratrum minorum, OFM) crkveni je red us¬tanovljen po nadahnuću sv. Franje Asiškog (1182. – 1226.). Red manje braće osnovao je Franjo Asiški 1209. godine. Sv. Franjo je po svom obraćenju ustanovio bratstvo Pokornička braća i sestre iz kojeg se razvijaju tri franjevačka reda: Manja braća – muški red (OFM, OFMConv., OFMCap.); Klarise – ženski red; Franjevački svjetovni red (OFS) – i muški i ženski red; Franjevci trećoredci – muški samostanski red (TOR). Za vrijeme mise trajno su se zavjetovali članovi OFS-a „Gospa od Pojišana“: Ljubica Topić i Ante Vuco. Uime Crkve i OFS-a trajne zavjete primila je Dragica Buljubašić, OFS, ministra Mjebroj 24-25/2019.

snoga bratstva OFS-a „Gospa od Pojišana“, a fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata potvrdio. Službu svjedoka vršile su Zrinka Ančić, OFS, povjerenica za formaciju i Anamarija Durdov, OFS, blagajnica. Poslije popričesne molitve svi prisutni hodočasnici, privremeno i trajno zavjetovani članovi OFS-a učinili su „Obnovu evanđeoskoga života/zavjetovanja“ (Obrednik OFS, br. 49. i 50.). Potom je uime domaćina, Mjesnog bratstva OFS-a „Gospa od Pojišana“, ministra Dragica uputila zahvalnicu ovim riječima: „Na kraju ove svete mise zahvaljujem Bogu i Blaženoj Djevici Mariji na našem zajedničkom slavlju i susretu s Uskrslim Kristom. Zahvaljujem svim članovima bratstava grada Splita i okolice koji su prisutni na ovom slavlju. Posebno zahvaljujem fra Stipi Nimcu, predsjedniku Konferencije područnih duhovnih asistenata Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a koji je predslavio ovo sveto misno slavlje. Zahvaljujem fra

45


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Dragi, našemu duhovnom asistentu kao i našoj povjerenici za formaciju Zrinki Ančić i svima onima koji su doprinijeli da ovo slavlje uspije. Čestitam našim novim članovima Ljubici i Anti koji su se večeras trajno zavjetovali, a Vas braćo i sestre OFS-a pozivam nakon svete mise na bratsko druženje“. Fra Stipe je zaključno istaknuo da je „model OFS-a 5+3“ (pet Mjesnih bratstava grada Splita i tri koja gravitiraju gradu Splitu) već zaživio. Već smo na ovoj razini organizirali slavljene zaštitnika pojedinih mjesnih bratstava, karitativnu akciju „Kruh svete Elizabete“, „Dani svete Elizabete“, „Okrugle stolove“ s različitim temama, duhovne obnove, prigodna tematska predavanja i ove godine započeli smo s hodočašćem sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću u Split na Pojišan. Sve su ovo oblici samoevangeliziranja i evangeliziranja. S ovim oblicima evangelizacije želimo kao svjetovne franjevke i svjetovni franjevci biti prepoznatljivi s franjevačkom duhovnošću (fraternitas, minoritas, evangelicitas, apostolicitas) u gradu Splitu. Isto tako, želimo da ovi oblici postanu

46

tradicija s franjevačkim pečatom i prepoznatljivošću...– istaknuo je fra Stipe. Nadamo se da će ovo hodočašće u prigodi blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića postati tradicionalno i da će Franjevački svjetovni red grada Splita i okolice hodočastiti svake godine u svibnju našem zaštitniku i uzoru štovanja Boga – zaključio je fra Stipe. Molitva sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću Gospodine Isuse, ti si ljubljeni Sin Očev koji zauvijek «ostaje u ljubavi njegovoj». Tvoj vjerni nasljedovatelj sv. Leopold Bogdan Mandić iskusio je Očevu ljubav i bio je «čovjek za druge» i «prijatelj ljudi». Daj da po njegovu zagovoru svi ljudi osjete ljubav Božju, da je mogu podijeliti sa svojima u obitelji, donositi onima s kojima se susreću u životu i radu te da prepoznaju da su po tebi međusobno braća i sestre koje u svim prilikama prati očev blagoslov. Amen. Nakon slavlja mise za hodočasnike pripremljen je Agape koje je pripremio domaćin, Mjesno bratstvo OFS-a „Gospe od Pojišana“, Split – Pojišan. Fra Stipe Nimac, OFM


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

ODRŽANI IZBORNI KAPITULI MJESNIH BRATSTAVA OFS-A U LUMBARDI (OTOK KORČULA) I OREBIĆU NA PELJEŠCU I

zborni kapitul Mjesnog bratstva Franjevačkoga svjetovnoga reda (OFS) „Sv Padre Pio“, Lumbarda (otok Korčula) održan je u subotu, 18. svibnja 2019., u dvorani župe prije podne, a poslije podne, u Mjesnom bratstvu OFS-a „Sv. Elizabeta Ugarska“ u dvorani Franjevačkog samostana u Orebiću na Pelješcu. Kapitulu u Lumbardi i u Orebiću predsjedala je sestra Mila Šuto, područna ministra, a uime Konferencije područnih duhovnih asistenata bio je nazočan fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent. Službu duhovnog asistenta u oba mjesna bratstva OFS-a, obnaša fra Šimun Romić, OFM, član Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije (Mostar, BIH). Don Vlado Markić, župnik (župa „sv. Roko“ u Lumbardi) pozdravio je sestru Milu i fra Stipu te sve kapitularce, a u Orebiću ih je pozdravio fra Šimun, gvardijan u Franjevačkom samostanu u Orebiću. Pozdrave su Mili, područnoj ministri i fra Stipi, područnom duhovnom asistentu uputile Ana Dračevac, mjesna ministra uime svoje i uime Mjesnoga vijeća i svih kapitularaca u Mjesnom bratstvu OFS-a „sv. Padre Pio“, Lumbarda, a Marija Pinjuh, ministra uime svoje i u ime Mjesnoga vijeća i svih kapitularaca u Mjesnom bratstvu „Sv. Elizabeta Ugarska“, Orebić. Fra Stipe je održao duhovni nagovor (“Zahvalnost i praštanje te jačanje obrazovanja u OFS-u“) u Lumbardi i u Orebiću, a sestra Mila, pozdravila je sve prisutne uime Područnoga vijeća i u svoje osobno ime. Ukazala je broj 24-25/2019.

na vrijednost i važnost izbornoga kapitula za život i rad mjesnog OFS-a te istaknula da se najkonkretnije posreduje, svjedoči i očituje evanđeoska poruka i franjevačka duhovnost u mjesnom bratstvu. Usljedilo je „Izvješće“, o životu i radu u prethodnome mandatu, mjesne ministre Ane u bratstvu OFS-a u Lumbardi i mjesne ministre Marije u bratstvu OFS-a u Orebiću.

47


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Izborni dio kapitula započeo je zazivom Duha Svetoga i čitanjem biblijskoga teksta iz Ivanova evanđelja (Iv 13, 1-17). Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Padre Pio“, Lumbarda Marija Kriletić vršila je službu tajnice na izbornom kapitulu, a Marijana Jurjević i Dragana Kriletić brojale su glasove. Izabrani su na trogodišnji mandat 2019. – 2022.: Ana Dračevac, ministra; Marija Glassner, zamjenica ministre; Marija Jurjević, tajnica; Margita Šestanović, blagajnica (i zastupnica na Područnom kapitulu); Loredana Lozica, voditeljica formacije; Silvana Jurjević, povjerenica za informacije. Član vijeća je i fra Šimun Romić, OFM, duhovni asistent Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Elizabeta Ugarska“, Orebić

Mira Orlić, vršila je službu tajnice na izbornom kapitulu, a Božica Lovrinčević, i Marija Kordić, su brojale glasove. Izabrani su na trogodišnji mandat 2019. – 2022.: Dušanka Botica, ministra; Boženka Bikić, zamjenica ministre; Mira Orlić, tajnica (i povjerenica za informacije); Marija Kordić, blagajnica; Božica Lovrinčević, voditeljica formacije; Član vijeća je i fra Šimun Romić, OFM, duhovni asistent Marija Pinjuh, zastupnica je na Područnom kapitulu Poslije izbornog kapitula bio je Agapešto su ih pripremili članovi mjesnoga bratstva OFS-a „Sv. Padre Pio“ u Lumbardi i članovi mjesnoga bratstva OFS-a „Sv. Elizabeta Ugarska“ u Orebiću. Fra Stipe Nimac, OFM

IZ ŽIVOTA SPLITSKO-DUBROVAČKOG OFS-A 1. Obnovljeno bratstvo OFS-a „Padre Pio“ u Studencima kod Imotskog Na dan 18.ožujka 2018. u Studencima u crkvi sv. Ilije, na poziv fra Zorana Jonjića, OFM, župnika, u posjet župljanima su došli Mila Šuto, područna ministra te Dragutin Koštro,

48

član Povjerenstva za pravdu, mir i očuvanje stvorenog. Prisustvovali su misnom slavlju koju je predvodio fra Zoran Jonjić, OFM. Pred kraj misnog slavlja Mila Šuto i Dragutin Koštro su u kratkom izlaganju prikazali ljepotu i privlačnost karizme Franjevačkog svjetovnog reda. Pomolili su se ispred kipa Presvete Djevice


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Marije u nadi da će se obnoviti Franjevački svjetovni red u Studencima. Kroz godinu dana Dragutin i Angela Koštro, područna voditeljica formacije, imali su u Studencima mjesečne susrete i predavanja za nove kandidate. U nedjelju 26.svibnja 2019. za vrijeme župne mise, osam je novih članova primljeno u Franjevački svjetovni red. Svečano Euharistijsko slavlje pred slavio je fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata i župnik fra Zoran Jonjić, OFM. Novi članovi, koje je u Red primila Mila Šuto, područna ministra su: Miroslava Bilić Antičević; Ivan Bilić Antičević; Maja Bilić Antičević; Stipe Bilić Antičević, voditelj; Jelena Bilić Antičević; Biserka Bilić Kovačević; Frano Bilić Kovačević; Marija Maras; Posebnost ovoga slavlja u Studencima je osobito to što je od osam primljenih, pet članova iz jedne obitelji. Na ovom susretu uz Milu Šuto bili su prisutni Dragutin Koštro, Angela Koštro, i Suzana Šimić, ministra MB Proložac.

2. Područne duhovne vježbe Splitsko-dubrovačkog OFS-a u Pridžbi Već tradicionalno svake godine Područne duhovne vježbe Splitsko-dubrovačkog broj 24-25/2019.

područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ održavaju se na Pridžbi, u kući i svetištu Bl. Marije Propetog Petković Družbe Kćeri Milosrđa TSR S Blato. Ove godine to se održalo od 5. do 7. travnja 2019. Tema duhovnih vježbi: Franjevački svjetovni red (OFS) i ljudsko-kršćansko dostojanstvo, a voditelj je bio fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent i predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a. Dani su tekli prema programu: Jutarnja, razmatranje, Euharistijsko slavlje, križni put, krunica, klanjanje pred Presvetim i pokorničko bogoslužje te Večernja. Uz područnu ministru Milu Šuto, sudjelovale su sestre iz MB „sv. Elizabeta Ugarska “Trogir, MB „Sv. Franjo“ Imotski, MB „Padre Pio“ Lumbarda i MB „Bl. Marije Propetoga Petković“ Blato – Vela Luka, ukupno 20 članova. Domaćini i članovi MB Blato –Vela Luka s duhovnom asistenticom i č. s. Janjom Jurman i ministrom Vesnom Žuvela, svesrdno su sudjelovali oko pripreme ovih područnih duhovnih vježbi. Iskrena hvala č. s. Janji i svim sestrama MB Blato – Vela Luka.

3. Deveta Sjednica Područnog vijeća Splitsko-dubrovačkog bratstva OFS-a

IX. sjednica Područnog vijeća Splitskodubrovačkog bratstva OFS-a održana je 11. svibnja 2019. u Mjesnom bratstvu „Svete Klare“ u Podbablju u dvorani “Sv. Ante”. Susret je započeo srdačnom dobrodošlicom i pozdravom fra Nedjeljka Čarapića, OFM, župnika i duhovnog asistenta OFS-a u Podbablju. Usljedilo je Euharistijsko slavlje u franjevačkoj crkvi „Sv.Ante“ , koje je predvodio fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata. Nakon euharistijskog slavlja uslijedili su trenuci bratskog susreta članova Područnog vijeća i članova

49


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Mjesnog bratstva Podbablje. Gostoprimstvo je preuzeo Zdenko Perkušić, ministar Mjesnog bratstva “Sv.Klare”. Rad Vijeća odvijao se po previđenom dnevnom redu. Duhovni nagovor imao je fra Stipe Nimac, OFM. Mila Šuto, područna mi-

nistra pripremila je Izvješća o radu Područnog vijeća i navela sve pripreme oko VII. Područnog izbornog kapitula Splitsko-dubrovačkog bratstva OFS-a, koji se treba održati 8. lipnja 2019., u franjevačkom samostanu “Gospe od zdravlja” u Splitu. Sastavljen je popis svih zastupnika mjesnih bratstava za VII. izborni kapitul te predstavljena lista nominiranih kandidata za službe u Područnom vijeću iz 23 obrazaca dobivenih iz mjesnih bratstava. Pripremljen je Poziv svim ministrima i zastupnicima mjesnih bratstava i svim duhovnim asistentima, te Nacionalnom vijeću za predsjedatelje izbornim kapitulom. Ovo je ujedno bila i posljednja sjednica Područnog vijeća u trogodišnjem sazivu 2016.2019. godine. Mila Šuto, OFS

VII IZBORNI KAPITUL SPLITSKO-DUBROVAČKOG OFS-A V

II. izborni kapitul Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ održan je u njegovoj središnjici, u Franjevačkom samostanu Gospe od zdravlja u Splitu na Dobrome (Trg Gaje Bulata 3) u subotu, 8. lipnja 2019. Kapitulu je predsjedala sestra Danijela Rebac, nacionalna voditeljica formacije, kao delegat nacionalne ministre Branke Černugelj a u ime Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata bio je fra Mate Bašić, OFM, nacionalni duhovni asistent. Prije slavlja izbornog kapitula misu je predslavio i propovijedao fra Mate Bašić, OFM, a koncelebrirao je fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik područne Konferencije duhovnih asistenata.

50


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Pozdrave su sestri Danijeli i fra Mati uputili područna ministra Mila Šuto, uime svoje i uime Područnoga vijeća i svih delegata na kapitulu. Fra Stipe Nimac, OFM, pozdravio je iste u ime svoje i trojice članova Konferencije, fra Damjana Glavaša, OFMConv, fra Drage Vrhovca, OFMCap i fra Kristijana Kovačevića, TOR. Kapitulu je nazočila i Tereza Marković, predsjednica područne Frame. Kapitul se odvijao po svojem zadanom programu. Fra Mate je održao duhovni nagovor koji je naslovio „Svjedočenje Pedesetnice – Duha Svetoga u OFS-u“, a sestra Danijela pozdravila je sve prisutne uime nacionalne ministre i u svoje osobno ime. Ukazala je na vrijednost i važnost izbornog kapitula za život i rad Područnog OFS-a te ukazala na smjernice OFS-a u svezi s tim. Uslijedilo je trogodišnje „Izvješće“ (2016.-2019.) područne ministre Mile Šuto i drugih službi unutar Područnog vijeća. Službu tajnice kapitula vršila je Suzana Fiorenini, OFS, MB „Gospa snježna“, Cavtat; glasove su brojale Maja Ivanko, OFS, MB „Rane sv. Frane“, Proložac i Jelena Ševček, OFS, MB „Čudotvorna Gospa Sinjska“, Sinj. Ustanovljeno je da je prisutno 35 članova od toga pravo glasa ima 27 članova. Tajnim glasovanjem i prihvaćanjem službe izabrano je novo Područno vijeće OFS-a. Nakon rezultata ovih izbora Područno vijeće Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ za razdoblje 2019.-2022. čine: Br.

Ime i prezime

1.

Mila Šuto

MB „Sv. L. B. Mandić“, Zmijavci

Područna ministra

2.

Zdenka Grčić Filipović

MB „Čudotvorna Gospa Sinjska“, Sinj

Zamjenica područne ministre

3.

Jelena Ševček

MB „Čudotvorna Gospa Sinjska“, Sinj

Područna tajnica

4.

Jasna Šabić

MB „Sv. L. B. Mandić“, Zmijavci

Područna blagajnica

5.

Angela Koštro

MB „Sv. Frano“, Imotski

Područna voditeljica formacije

6.

Pero Mihaljević

MB „Gospa od zdravlja“, Split – Dobri

Područni povjerenik za Framu

7.

Maja Duspara

MB „Blagovijest“, Split – Trstenik

Područna vijećnica

8.

Suzana Fiorenini

MB „Gospa snježna“, Cavtat

Područna vijećnica

9.

Mara Ljubić

MB „Gospa od zdravlja“, Split – Dobri

Područna vijećnica

10.

Kata Marinović

MB „Sv. Frano“, Split – Obala

Područna vijećnica

11.

Fra Stipe Nimac

OFM

Područni duhovni asistent -predsjednik Konferencije

12.

Fra Damjan Glavaš

OFMConv

Područni duhovnih asistent

13.

Fra Drago Vrhovac

OFMCap

Područni duhovni asistent

14.

Fra Kristijan Kovačević

TOR

Područni duhovni asistent

15.

Tereza Marković

Područna predsjednica Frame

Predstavnik Franjevačke mladeži

broj 24-25/2019.

Mjesno bratstvo

Služba

51


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Izabrani su i zastupnici u Nacionalni kapitul OFS-a: -Niljana Borčić, MB „Bl. Marija Propetog Isusa Petković,, Blato – Vela Luka (Korčula); -Suzana Fiorenini, MB „Gospa snježna“, Cavtat; -Zrinka Kukavica, MB „Sv. Roko“ , Vinjani; -Mira Maslov, MB „Blagovijest“, Split – Trstenik; Nakon Kapitula područna ministra sestra Mila zahvalila je sestri Danijeli i fra Mati na predsjedanju ovim Kapitulom. Isto tako, izrekla je zahvalnicu domaćinima Mjesnom bratstvu „Gospe od zdravlja“, u Splitu na Dobrome i domaćinima samostana na čelu s gvardijanom fra Jakovom Begonjom. Na kraju molitve i blagoslova bio je Agape i ručak koji su pripremili članovi Područnog OFS-a i mjesnoga bratstva OFS-a „Gospe od Zdravlja“, Split – Dobri. Nije se mogla sakriti radost zbog uspješnog rada Područnog izbornog kapitula. U 16 sati kapitularci su se razišli svojim kućama. Splitsko-dubrovačko Područno bratstvo OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sa sjedištem u Splitu (Franjevački samostan Gospe od zdravlja, Trg Gaje Blata 3, Split) sačinjava 23 Mjesnih bratstava OFS-a: 22 kanonski osnovana i jedno (1) u obnavljanju (OFS „Sv. Padre Pio“, Studenci), broji 528 trajno zavjetovanih članova, 29 privremeno zavjetovanih, 29 u početnoj formaciji, te 21 duhovna asistenta (neki duhovni asistenti vrše službu asistencije u dva Mjesna bratstva OFS-a). U ovom područnom bratstvu OFS-a djeluje Konferencija područnih duhovnih asistenata i zastupljene su sve četiri obedijencije: OFM, OFMConv, OFMCap, TOR. Fra Stipe Nimac, OFM Mila Šuto, OFS

52


NACIONALNO VIJEĆE FRANJEVAČKE MLADEŽI

I. nacionalna duhovna obnova i najava Hoda U

petak 17. svibnja, devedesetak obećanika iz svih krajeva Hrvatske zaputilo se na duhovnu obnovu i susrelo u Ogulinu. Osim framaša, prisutni su bili fratri i časne sestre te je zajedno s njima broj bio i veći. U gradu koji se nalazi u samom centru Hrvatske, koji je zemljopisnim obilježjima dobro povezan s ostalim gradovima države, a u isto vrijeme smješten u podnožju veličanstvene planine Klek, održana je prva nacionalna duhovna obnova Franjevačke mladeži pod geslom “Sve i u svima Krist!” (Kol 3, 11c).

Petak, 17. svibnja

Duhovna obnova započela je okupljanjem u športskoj dvorani i podjelom framaša u 12 skupina nazvanih prema plodovima Duha Svetoga. Kako to obično biva na framaškim susretima, istaknuta su ključna pravila, a jedno od glavnih bilo je isključiti se iz virtualnog svijeta i jače priključiti duhovnom. Na svojim mobitelima uključili smo zrakoplovni način rada i povezali se na Wi-Fi mrežu DuhSveti, a lozinka je bila molitva. Cilj je bio ojačati odnos s Isusom i okrenuti se bližnjemu. Uslijedio je rad u skupinama u kojima smo imali glavnu zadaću opisati kako nam je u bratstvu bilo u prošlosti, kako nam je sada i kakva nas budućnost čeka u Frami i nakon nje. Prvi dan završio je Euharistijom i klanjanjem uz ispit savjesti pritom propitujući sve prisutne koliko uistinu služimo bratstvu, koliko nastojimo razumjeti otajstvo Euharistije i slijediti poziv na svetost. S dozom ozbiljnosti, razmatralo se broj 24-25/2019.

slijedimo li ideale unatoč težini ili se podređujemo svijetu i slabostima te kolika je uistinu spremnost framaša primjerom serafskog oca odgovoriti na zahtjev nasljedovanja Krista.

Subota, 18. svibnja

Obećanike je pozivnik razbudio i ubrzo smo bili spremni za Jutarnji Časoslov i Službu čitanja. Pred nama je bio oblačan i kišovit dan te uspinjanje na vrh planine Klek, visoke 1182 metra. Neki su se odvažili poći do vrha, dok su drugi više vremena proveli u osami. Prije osamljivanja, fra Marko Neretljak održao je nagovor. U planinarskom domu Klek istaknuo je važn o s t pron a l a ska cilja jer ako cilj izostane, život može izgubiti svjetlost. Usporedio je sve sa sportom; potrebno je što prije dominirati centrom i mudro rasuđivati s darovanim igračima. Ako je srce u centru ili središte, treba s ljubavlju nositi križ, trenirati i boriti se, okrenuti bližnjemu i surađivati u igri života. Štoviše, poručio je da “ako budeš poput magarca, bit ćeš Kristov” jer samo magarac je bio dostojan dovesti Isusa u Jeruzalem. Silaskom s planine, okupani kišom i blatom iščekivali smo povratak u

53


NACIONALNO VIJEĆE FRANJEVAČKE MLADEŽI

Ogulin, a preostali dio dana proveli na Euharistiji i Križnom putu nazvanom “Put svjetla”.

Nedjelja, 19. svibnja

Posljednjeg dana najznačajnije što je preostalo bila je Lectio Divina, rad u skupinama, zajedničko fotografiranje i polazak do župne crkve kao posljednje stanice ove Prve nacionalne duhovne obnove Franjevačke mladeži. Osim toga, fratri su odgovorili na postavljena im pitanja, a molitveno čitanje Svetog Pisma bilo je iz Evanđelja po Ivanu: “Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge” (Iv

54

13,34). Radom u skupinama donijele su se odluke vezane uz bratstva, o onome što svatko od framaša u grupi treba odlučiti što činiti ili kod sebe promijeniti za dobrobit svoje Frame. Nakon nekoliko dana boravka u duhovnoj stvarnosti na zrakoplovnom načinu rada, ručkom i zajedničkim druženjem završila je avantura u koju je uloženo puno toga počevši od organizacije sve do realizacije. Tako ispunjeni nedokučivim blagoslovima iz riznice Gospodinove mudrosti, framaši su opremljeni donijeti Istinu, slaviti Život i pokazati Put svima zalutalima u svojoj Frami i izvan nje. Kao što smo susreli Krista i vidimo ga u sve-


NACIONALNO VIJEĆE FRANJEVAČKE MLADEŽI

mu što živi, što traži nešto više u ovome svijetu, tako je došlo vrijeme da svijet kroz nas vidi i prepozna Gospodina, i to putem onoga preko kojega je sve započelo, ali tko je zapravo bio sveti Franjo? Yves Ivonides svojim ga je načinom opisao na sljedeći način: “Franjo – najbogolikiji svetac Zapada – blješti kao živo Evanđelje. Jednostavan, uzvišen i tajnovit, zavodljiv, a u biti neshvatljiv.”. No, jesmo li spremni hodati njegovim cipelama do vrha planine neshvaćenosti bez najbolje fizičke spreme i opreme, ali s tolikom duhovnom da osvijetlimo i zapalimo svijet? Dora Kujek, Frama Osijek – Tvrđa

broj 24-25/2019.

23. srpnja započinje i Hod Franjevačke mladeži pod geslom »Iziđite Mu u susret!«. Framaši iz Primorsko-istarskog, Zadarskošibenskog i Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva hodat će od Imotskog do Sinja. Zagrebačko područje hodat će od Čakovca do Krapine, a Osječko od Veliškovaca do Požege. Tijekom tih dana, osim hodanja, bit će i molitve i druženja. Svi će se framaši 29. srpnja zaputiti u predivni Asiz gdje će posjetiti sva važna Franjina i Klarina mjesta. Hod završava 2. kolovoza na Gospu od Anđela ili Porcijunkulovo slavljem potpunog oprosta. Ana Matić, nacionalna predsjednica Frame

55Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.