OFS Bratstvo 36-37

Page 1

Glasilo Hrvatsko G a nacionalno G bratstva Franjevačko G a svjetovno G reda broj 36/37 • godina 13 prosinac 2022. • 15 kn / 2 €  VIII. nacIonalnI IzbornI kapItul oFS-a I nacIonalna Izborna SkupštIna Frame  kako žIVjetI VrIjednoStI praVIla MeMoriale propositi - 3. prIlog  Hodočašće Ikone kraljIce FranjeVačke obIteljI u HrVatSkoj  III. kongre S o FS-a I Fr ame

Sretan Božić!

IMPRESUM

bratstvo

Interno glasilo Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS)

Izdaje: Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a Broj 36/37, prosinac 2022.

Uredničko vijeće: Hilda Švarcmajer, glavna urednica

Fra Vladimir Vidović Ana Fruk

Igor Kanižaj

Stjepan Kelčić Jasna Krapac

Adresa uredništva: Kaptol 9, 10000 Zagreb Fotografija na naslovnici: Album Nacionalnog vijeća OFS-a Grafička priprema: Danijel Lončar

Lektura: Jasna Krapac Tisak: Grafika Markulin, Lukavec Naklada: 600 primjeraka

• Glasilo Bratstvo je komunikacija u službi zajedništva.

2

Uvodn I k

Draga braćo i sestre!

Dolazi svome kraju i ova 2022. godina. No može li godina doista proći, nestati? Rekla bih da ne. Ona je sa svim svojim sadržajem neizbrisivo upisana u godove našeg bića. Bilo je u njoj onih lijepih, ali i teških trenutaka. No na njezinom kraju ipak je toliko radosti i zahvalnosti dobrome Bogu.

U ovome broju glasila Bratstvo možete čitati o brojnim novostima i događajima iz kojih je vidljivo kako je Gospodin kroz proteklo razdoblje vodio naša bratstva Franjevačkog svjetovnog reda.

Jedan od razloga za radost i zahvalnost je III. nacionalni kongres OFS-a i Frame održan u Samoboru na kojem je sudjelovao velik broj naših članova te mladih iz Frame. Bila je to prilika za produbljivanje franjevačkog identiteta, razmjenu iskustava te rast u bratskom zajedništvu. Pozvani smo donositi plodove ovoga susreta u svoja mjesna bratstva te neprestano upoznavati svoj poziv kao svjetovnih franjevaca. Upoznati vlastiti poziv znači iskusiti Božje milosrđe. To zorno vidimo iz života svetog Franje koji je nakon što mu je s križa Raspeti uputio poziv bio ispunjen tolikom radošću i nije se mogao susprezati premda je taj poziv zahtijevao napor i žrtvu.

Prethodno razdoblje obilježeno je i promjenama u Nacionalnom vijeću te nekim područnim vijećima OFS-a. Na stranicama našeg glasila pronaći ćete prikaz članova vijeća koji se preporučuju u vaše molitve kako bi vođeni Duhom Gospodnjim mogli vršiti povjerene im službe.

Sveti Franjo bio je sav posvećen Mariji te ju je izabrao za Zaštitnicu i Odvjetnicu svoje obitelji. Ovo vrijeme je milosno za nas jer našim mjesnim bratstvima hodočasti Ikona Kraljice Franjevačke obitelji. Početak hodočašća Ikone u Hrvatskoj bio je drugoga dana Kongresa, 25. rujna 2022. godine, a završetak će biti na Pepelnicu, 22. veljače 2023. godine, kada će Ikonu preuzeti Nacionalno bratstvo OFS-a Bosne i Hercegovine. O hodočašću Ikone možete pročitati nešto više na stranicama koje slijede.

Dok Ocu zahvaljujemo za proteklo razdoblje, preporučimo njegovoj providnosti i novu 2023. godinu. Neka u novoj godini i dalje preko vas, Božja ljubav, koja je zasjala u štalici Betlehema, rasvjetljuje srca sviju koje susrećete. Gospodin vam dao svoj mir!

mar ta radoš, oFS Nacionalna ministra

3 broj 36-37/2022. NACIONALNO BRATSTVO

nov I n ACI on AL n I d UH ovn I ASISTE n TI

Promjene su uvijek potrebne u životima ljudi, čak i kad je ono prethodno bilo dobro. Time se vodimo i u našem Franjevačkom svjetovnom redu pa se radujemo prilici da vam predstavimo nove nacionalne duhovne asistente (iako, sad vise i nisu toliko novi, ali nismo ih ranije uspjeli predstaviti).

ma, i njemu idu godine pa je tako dogurao do toga da bude asistent i Frame i OFS-a. Rođen je krajem 20. stoljeća, ali ima mudrosti kao da je rođen početkom 20. stoljeća. Kao tinejdžer pokazivao je zanimanje za računalnog tehničara u strojarstvu, te je čak sudjelovao u proizvodnji kombajna, no s rada na jednoj vremenitoj, ovozemaljskoj njivi, Bog ga je pozvao da služi u pripremi za onozemaljsku, vječnu žetvu. Tako je nakon studija teologije zaređen za svećenika 2020. godine. Od tada je bio na službi dušobrižnika u Beču, a potom je imenovan za mjesnog, područnog i nacionalnog duhovnog asistenta Frame te područnog i nacionalnog asistenta OFS-a. Prva misao koja mu je tad prošla kroz glavu bila je koliko Gospodin ima povjerenja u njega da mu povjerava ovako odgovorne službe. Ali, iako je pred njim (bila) velika odgovornost, nije se uplašio i povukao nego je sve svoje snage uložio da služi onima kojima je poslan. No, fra Ivica slično očekuje i od članova OFSa i Frame. Dakle, neće nas pustiti da budemo mlaki nego želi, kao i Gospodin, da donosimo franjevačku karizmu našem vremenu jer imamo što ponuditi svijetu u kojem živimo. Prema tome, kad vidimo fra Ivicu (a i prije), zasučimo rukave i primimo se posla!

4 DUHOVNI ASISTENTI
Našeg fra Franju Vuka, OFM, zamijenio je fra Ivica Janjić, OFM. Iako neki fra Ivicu znaju još dok je bio član Frame u Bošnjaci -

Drugi asistent koji je obnovio nacionalnu konferenciju duhovnih asistenata je fra Goran Rukavina, OFMCap. On je naslijedio fra Antu Pervana, OFMCap, te je trenutno na službi mjesnog i nacionalnog duhovnog asistenta OFS-a, a živi u samostanu sv. Mihaela u zagrebačkoj Dubravi. Svoj put u franjevaštvu započeo je otprilike onda kad je fra Ivica rođen, ali se na fra Goranu uopće ne vidi da stari. Braći kapucinima je došao iz Bjelovara, iz župe sv. Antuna Padovanskog. Nakon toga su ga oni poslali da vidi svijeta te je krenuo s Rijekom, pa Zagrebom, zatim je uslijedio studij u Milanu, a kad je zaređen za svećenika, služio je u Varaždinu, Rijeci, predavao je vjeronauk (a neko vrijeme i latinski) u Glini i Topuskom, bio je mjesni asistent bratstva OFS-a u Goričanu... Iz tog razdoblja, od 2005. do 2008., kad je bio asistent, nosi jako lijepa iskustva zdrave vjere i iskrenog životnog svjedočanstva sestara koje su bile tamo. Sad kad je asistent na nacionalnoj razini, ponovno uči i stječe nova iskustva. Nema neka velika očekivanja od OFS-a, ali kako sebi, tako i nama želi da prepustimo Gospodinu svoje putove.

Iako je gotovo nemoguće da naši asistenti imaju slobodno vrijeme, oni ipak nastoje uloviti koji slobodan trenutak koji iskoriste za čitanje knjige, a fra Goran voli pogledati i dobar film, kazališnu predstavu, a možda ćete ga čak ponekad vidjeti i u šetnji. A znate li koji su im najdraži sveci (osim sv. Franje)? Fra Ivica jako voli sv. Bonaventuru, a fra Goran sv. Augustina. Fra Gorana potiču i ohrabruju ove riječi sv. Augustina: Gospodine, prihvati me onakvim kakav jesam. Učini me onakvim kakvim me ti želiš. Neka i nama ove riječi budu poticaj, a sjetimo se ih se obojice u našim molitvama, da budu oruđe u Božjim rukama za naš OFS i Framu! ana Fruk, oFS

5 broj
DUHOVNI ASISTENTI
36-372022.

800 G od I n A od n ASTA nk A PRAv ILA

MEMORIALE PROPOSITI

(1221. – 2021.)

3. prilog

(pripremio Attilio Galimberti, član Predsjedništva MVOFS-a)

KAKO DANAS ŽIVJETI VRIJEDNOSTI PRAVILA MEMORIALE PROPOSITI

Uvod

Kao Red u Crkvi, iako laički, Franjevački svjetovni red ima Pravilo koje vodi svoje članove u življenju kršćanskih vrijednosti u svjetlu franjevačke duhovnosti u današnjem svijetu, obavljajući ulogu koju im je odredio Drugi vatikanski koncil.

Da bismo razumjeli KAKO živjeti vrijednosti pravila Memoriale propositi u današnjem vremenu, najprije moramo analizirati što su te vrijednosti i pronaći kako se one odražavaju u današnjem Pravilu te na taj način pretpostaviti da članovi OFS-a žive (ili pokušavaju živjeti) njegovu puninu.

Memoriale propositi ima iste ciljeve kao i Pravilo iz 1978. godine i upućen je ljudima tog vremena. Zbog toga bi se moglo pomisliti kako ono što je predloženo možda nije aktualno za nas i više ne vrijedi za današnje vrijeme; međutim, budući da se ovdje radi o vrijednostima, one imaju univerzalnu važnost i stvaraju podlogu na kojoj gradimo svoj život. Stoga je zanimljivo iskustvo krenuti u potragu za sličnostima ili zajedničkim korijenima kako bismo vidjeli možebitnu promjenu u življenju tih vrijednosti.

Već u uvodu Memoriale propositi govori da je to program života braće i sestara od pokore koji žive u vlastitim kućama, a to se sasvim dobro uklapa u ono što se nalazi u drugom članku trenutnog pravila u kojem piše da „Duha potaknuti da postignu savršenstvo ljubavi (ono što Memoriale propositi naziva pokorom) u svome svjetovnom staležu“.

Ono što pogađa modernog, a možda čak i površnog čitatelja, jest činjenica da umjesto da bude projekt duhovnog života kako je u uvodu predstavljeno pravilo Memoriale propositi, ono se pretvara u niz pravila i propisa zbog kojih se čini kao teški pravni dokument koji čitatelju 21. stoljeća zasigurno nije privlačan.

Memoriale propositi nabraja propise o načinu odijevanja, uzdržavanju i postu, načinu molitve, sadrži propise o ispovijedanju, načinu života u „vremenitoj stvarnosti“ i načinu života bratstva. Svi ti vrlo detaljni propisi graniče sa skrupuloznošću.

6 MEĐUNARODNO VIJEĆE

Zašto je to potrebno? Vjerojatno je i dalje pod utjecajem monaštva koje je oblikovalo život u srednjovjekovnoj Europi. Monasi su u svom životu gotovo opsesivno obraćali pažnju na ritam vremena i pravila, na estetske propise i liturgiju te su na neki način, braća i sestre od pokore, djeca tadašnjeg vremena, pronašli uzor i nadahnuće u tim „učiteljima“.

1.Ponovno otkrivanje vrijednosti pravila Memoriale propositi

Ostavit ću ova pitanja povjesničarima da ponude akademski odgovor, a ja ću se vratiti na temu koja mi je povjerena, odnosno otkrivanju vrijednosti pravila Memoriale propositi da bismo razumjeli kako ih živjeti ili kako ih, čak i nesvjesno, već danas živimo.

Vjerujem da neću pogriješiti ako kažem da je Memoriale propositi zapravo blago ili ono krije blago, dobro skriveno blago. No, u potrazi za tim blagom bilo bi dobro upotrijebiti naše trenutno Pravilo kao kartu koju ćemo slijediti kako bismo ga i otkrili.

1.1. Svakodnevni život

U članku 11. naša karta kaže: „… neka svjetovni franjevci čuvaju ispravan odnos prema odvajanju i korištenju zemaljskih dobara, pojednostavnjujući svoje materijalne zahtjeve“.

Čini mi se da su ove riječi prekrasna sinteza svih preporuka koje Memoriale propositi nudi s obzirom na odijevanje: muškarci neka se odijevaju u jednostavno, neobojeno sukno...; neka imaju ogrtače i krzna bez izreza oko vrata…, sestre neka se odijevaju u ogrtač i haljinu od sukna iste cijene i jednostavnosti.

Cilj je isti, a to je da svjetovni franjevci žive u ispravnom odnosu prema zemaljskim dobrima, s tim da mi danas počinjemo sa suštinom (riječ „tražiti“ koristimo kako bismo došli do oblika... a naša braća i sestre prije 800 godina su počeli s oblikom kako bi došli do suštine).

Bez sumnje, ono što nam se danas predlaže zahtijeva značajno sazrijevanje i neprestano provjeravanje. Iz vlastitog gledišta, ovaj način je svakako privlačniji, ali i puno, puno teži zbog lakoće kojom nastojimo opravdati svoje nedostatke ili svoje „površnosti“.

Nudim ovdje kratak osvrt na pitanje o načinu odijevanja. Pokornički pokret, na koji se nadovezao oblik života koji je Franjo predložio sa svojim određenim specifičnostima, podrazumijevao je da njegovi članovi preuzmu i javno djelovanje popraćeno nošenjem habita kojim su se odmah razlikovali oni koji su započeli taj put pokore. Možda je i to razlog zašto je ovom vidu dan osobit naglasak.

1.2. Uzdržavanje i post

Članci 6.-11. pravila Memoriale propositi obrađuju ove teme i to čine vrlo detaljno, iako naše današnje pravilo ovo spominje na vrlo diskretan način u članku 7., koji je pak spomenut u tekstu Generalnih konstitucija u članku 13,3. Ove se dvije točke osobito razlikuju u današnjem svijetu, a članak upravo spomenutih Konstitucija kaže samo: Pokorničke vježbe kao što su post i nemrs, što je u tradiciji franjevačkih pokornika, treba upoznati, cijeniti i živjeti po općim crkvenim smjernicama.

Svakako, svi detalji koji se spominju u Memoriale propositi odražavaju ono što je naznačila Crkva, ali budući da su pokornici smatrani redovnicima (koji, doduše, žive u vlastitim domovima), ovi su propisi bili mnogo zahtjevniji.

Međutim, iako se oblik može promijeniti, suština ostaje ista: živjeti u duhu stalnog obraćenja.

broj 36-37/2022.

7 MEĐUNARODNO VIJEĆE

1.3. Molitva

Osobna molitva, koja je također u različitim oblicima vrlo detaljno propisana u Memoriale propositi, mora ispuniti dan pokornika. Članak 8. našega pravila stavlja u središte upravo molitvu: neka od molitve i razmatranja načine dušu svog postojanja i djelovanja. Na ovom tlu treba raditi, a kako bi se ono učinilo plodnim, potrebno je sudjelovati u sakramentalnom životu Crkve, osobito u euharistiji, i neka se pridruže liturgijskoj molitvi u jednom od oblika predloženih od Crkve, tako obnavljajući otajstva Kristova života

Rečene su nam, dakle, iste stvari, ali na drugačiji način, u skladu s vremenom i kulturom (uostalom, 800 godina je između nas)!!

1.4. O ispovijedi i pričesti, o podmirivanju desetine, o zabrani nošenja oružja i o zaklinjanju

Vjerujem da je poglavlje o ispovijedi i pričesti točka u kojoj je promjena najočitija (od ispovijedi tri puta godišnje i pričesti na Božić, Uskrs i Duhove). Danas je, barem što se tiče svete pričesti, došlo do radikalne promjene, dok znamo da je kriza u pogledu sakramenta ispovijedi, pa ova tema traži duboko osobno i bratsko promišljanje.

Memoriale propositi kaže: Neka se ni protiv koga ne laćaju smrtonosnog oružja i neka ga ne nose sa sobom. To je zasigurno velika vrijednost koja je, da bi se provela u djelo, zahtijevala veliki napor i duha i volje, jer je bilo uobičajeno nositi oružje.

Naš oblik života nije toliko specifičan, ali se u raznim člancima pojavljuje nenasilje kao put kojim danas treba ići, a koji i dalje zahtijeva veliku duhovnu snagu i volju (članci 11, 13, 15). Nadalje, u članku 23,2. Generalnih konstitucija tema odbijanja nošenja oružja ponavlja se u modernijem obliku izjavom: Priznavajući pravo kako osobe tako i nacije na zakonsku obranu, neka poštuju odluku onih koji, zbog razloga savjesti, odbijaju „nositi oružje“.

1.5. O misi i mjesečnom susretu

U ovim člancima nalazimo ono što se i danas od nas traži. Mjesečna misa i susreti bratstva vrijednosti su kojih se i danas držimo, ali njihovo izostajanje zbog koronavirusa ostavio je dubok trag na život naših bratstava. Zamjena video konferencijama ili webinarima za formaciju zasigurno nema istu težinu i utjecaj, ali barem su nam pomogli da ne izgubimo kontakt, čak ni vizualno.

Postoji prekrasan odlomak o doprinosu (osjetljiva tema te stoga vrijednost koju bi bilo dobro dublje ispitati i o njoj razmisliti), čime Memoriale propositi nudi praktične primjere koji se odnose na njegovu upotrebu.

To dovodi do razmatranja koje nudim prije svega sebi. Ova mi proslava pomaže da uvidim kako Memoriale propositi nije samo rukopis koji nakon obljetnice treba nanovo spremiti i odložiti na policu te zaboraviti do sljedeće stote obljetnice. Naprotiv, to je živi dokument koji je još uvijek koristan za nas (mene) i nudi smjernice koje u konkretnom životu pomažu živjeti vrijednosti koje nam pravilo nudi. Uostalom, bio je vodič i nadahnuće mnogoj našoj braći i sestrama.

Ono što danas upada u oči jest činjenica da lik duhovnog asistenta još nije definiran: ... I ako bi tada bilo moguće, neka imaju jednog redovnika poučenog u riječi Božjoj, koji će ih opominjati i hrabriti…

8 MEĐUNARODNO VIJEĆE

1.6. O pohađanju bolesnih i pokapanju mrtvih

I ovdje je Memoriale propositi vrlo specifičan i detaljan, no ove vrijednosti djela tjelesnog milosrđa vrlo su živa u današnjim bratstvima. Drugi dio članka 19. potiče nas da vršimo ta djela ucijepljeni u Kristovo uskrsnuće.

Od 26. članka Memoriale propositi do kraja dokumenta, uz temu uspostavljanja mira među braćom i sestrama u bratstvu ili o sporovima s civilnim vlastima, za koje smatramo da nisu obrađene izravno u člancima sadašnjeg oblika života, govori se i o temi života bratstva i službama te nalazimo mnoge sličnosti s trećim dijelom današnjeg Pravila.

2. Nešto nedostaje?

Ono što je možda najupečatljivije jest da u Memoriale propositi nema spomena niti povezanosti s drugim tadašnjim franjevačkim skupinama pa prema tome današnjim svjetovnjacima djeluje kao da nešto nedostaje u odnosu na to kako doživljavamo svoj odnos s drugim franjevačkim skupinama koje sadašnje pravilo spominje i potvrđuje u prva tri članka, ubrajajući OFS u Crkvu i Franjevačku obitelj (pod vodstvom Pravila koje je Papa odobrio).

Drugi nedostatak u Memoriale propositi, za koji mislim da postoji zato što mi živimo svoj poziv nakon temeljnog događaja – Drugog vatikanskog koncila, jest da nema izravnih upućivanja na Evanđelje, dok 4. članak sadašnjeg Pravila sasvim nedvosmisleno kaže: Pravilo i život svjetovnih franjevaca jest ovo: opsluživati evanđelje Gospodina našega Isusa Krista. Međutim, za našu braću i sestre koji su živjeli prije 800 godina, ovaj je poziv bio očit.

Zaključak

Kao što sam već spomenuo, kada ova godišnjica završi, ne zaboravimo ovo blago, nego ga koristimo kao konkretnu pomoć kako bismo ostavili kontinuitet našega Reda. I na kraju, zašto ne bismo iskoristili neki od tih propisa kako bismo u punini živjeli oblik života koji je naš duhovni habit.

Vjerujem da ću i sam slijediti ovaj savjet koji sam nam dao.

broj 36-37/2022.

9 MEĐUNARODNO VIJEĆE

Urbroj: 3513

Rim, 1. studenoga 2022 Svetkovina Svih svetih

Draga braćo i sestre, Franjevački svjetovni red sa svojom sadašnjom strukturom i organizacijom ima povijest dugu 44 godine, otkako smo 1978. godine primili obnovljeno Pravilo svetog pape Pavla VI. Tijekom te povijesti nije bilo više od 4 generalna ministra, među kojima je prva bila Manuela Mattioli, naša sestra iz Venezuele. Bila je i jedna od onih koji su neumorno radili na obnovi OFS-a, te je dala svoj dragocjeni doprinos u radu na izdavanju obnovljenog Pravila. Ovo spominjemo jer je umrla 3. studenoga 1992., te stoga sada slavimo

30. obljetnicu smrti Manuele Mattioli.

S obzirom da vam u prilogu šaljemo poruku Organizacijskog odbora za obilježavanje 30. obljetnice smrti Manuele Mattioli, pozivam vas da se u molitvi sjetite naše voljene prve generalne ministre na dan njezine smrti, 3. studenoga.

Neka nas njezin primjer potakne da dublje živimo naš svjetovni franjevački poziv, u duhu našeg Pravila, za koje je ona toliko radila, i za obnovu našega Reda, za što je neprestano ulagala svoje neumorne napore.

Uz bratski pozdrav,

tibor kauser, generalni ministar OFS-a

10 MEĐUNARODNO VIJEĆE

MA n UELA MATTI o LI

P O v O d OM 30. O bljet N ice N je Z i N a O dla S ka

Nikada je nećemo zaboraviti

Nikada je nećemo zaboraviti – bio je dirljiv izraz s. Emanuele De Nunzio, generalne ministre Franjevačkoga svjetovnog reda (1990. – 2002.), u crkvi Bezgrešnog začeća u Via Veneto (Rim) na svetoj misi posvećenoj uspomeni na Manuelu u prvih 30 dana od njezine smrti. Trideset godina nakon njezine smrti, 3. studenoga 2022., smatramo da, kao svjetovni franjevci, ne smijemo zaboraviti onu koja je, nadahnuta svetim Franjom, svoj život učinila neprekidnim i velikodušnim služenjem, istovremeno prihvaćajući razne odgovornosti uz najveću raspoloživost. Bila je prva generalna ministra Franjevačkoga svjetovnog reda. Njezino dinamično vodstvo dalo je cijelom Redu novi pogled i omogućilo mu da prevlada opću krizu crkvenih institucija, pomladivši ga i stvorivši jedinstven pogled za cijeli Red s novim putovima i novim perspektivama za budućnost.1

Tijekom svih ovih godina slušali smo svjedočanstva mnogih koji su je poznavali i koji je se vrlo jasno sjećaju. Bila je žena koja je ostavljala bratski utisak na svakoga koga je susrela. Ostala je zapamćena kao netko tko nije propuštao priliku da se zbliži s braćom i sestrama, bez obzira na jezik, rasu ili društveni status. Brinula bi se za svakoga od njih, s dobrotom i nježnošću, s ljubavlju i blizinom onih koji u trenu postaju bližnji. Mnogi i danas mogu posvjedočiti da su osjetili njezinu blizinu u trenucima patnje ili u trenucima radosti.

U potpunosti je živjela Pravilo OFS-a u čijem je pisanju s toliko truda i hrabrosti sudjelovala. Možemo potvrditi da je živjela ono što čitamo u Pravilu OFS-a, čl. 13.: Kao što Otac u svakome čovjeku gleda lik svoga Sina, Prvorođenoga među mnogom braćom, neka tako i svjetovni franjevci prihvaćaju sve ljude poniznom i prijaznom dušom kao dar Gospodnji i sliku Kristovu.

Možemo ustvrditi da je ona bila providonosna žena koja je u tako teškim vremenima vodila brojan svjetovan crkveni pokret. Danas kada toliko govorimo o ulozi žene u Crkvi, Manuela je bila primjer služenja, odgovornosti u visokim crkvenim tijelima, ostajući na svom mjestu i uvi -

1 Propovijed fra Joséa Angúla Quilisa, TOR, generalnog ministra, sveta misa, Via Vittorio Veneto, Rim, 3. prosinca 1992. (Objavljeno u časopisu Tertius Ordo, godina LIII, 1992.).

11 broj
NACIONALNO BRATSTVO
36-37/2022.

jek zadržavajući vlastitu dobrotu i jednostavnost franjevke. Manuela nas je mnogočemu naučila svojom uvjerljivom i karizmatičnom riječju, ali prije svega svojim životnim svjedočanstvom tijekom njezine bolesti i njezine smrti.2

Ova 30. obljetnica odlaska u Očev dom naše sestre Manuele Mattioli nova je prilika za mnogu braću i sestre koji je nisu poznavali, da prepoznaju njezinu ostavštinu zbog koje je OFS u posljednje 44 godine mogao odgovoriti na izazove Crkve ovih stoljeća.

U jednom od svojih posljednjih članaka objavljenih u časopisu Ideales Seraf ícos3, ispričala je svoje iskustvo posjeta brdu La Verna prilikom proslave 30 godina zavjeta u OFS-u. S tog dragog brda prisjeća se značenja svojih zavjeta, pa nam kaže: Nedavno sam išla na brdo La Verna. Željela sam se ondje prisjetiti trideset godina svoga života u trećem redu. Željela sam sagledati svoje franjevačko nasljedovanje, uroniti u milost i radost primljenog poziva. Nema sumnje da ju je ta milost pratila sve do njezinog prijelaza, s velikom vedrinom, praga patnje posljednje dvije godine svoga kratkog života (umrla je u 56. godini života). Kao jedna od njezinih najbližih prijateljica, Maria Pia Barontini (OFS Italije i članica prvog Međunarodnog vijeća zajedno s Manuelom), govori nam da je više puta ponudila svoje trpljenje za svu braću Reda, a osobito za Predsjedništvo i za generalnu ministru Želimo predložiti svoj braći i sestrama našega Reda, da je, kao što je tada rekla naša s. Emanuela De Nunzio, u svom govoru prvog mjeseca nakon Manueline smrti, ne zaboravimo zbog onoga što je dala franjevačkoj obitelji, Redu, svakome od nas. Nikada je nećemo zaboraviti zbog njezinog pravednog života i njezinog svjedočanstva. Neumornog svjedočanstva života vjere, svjedočanstva u znak zahvale za dugu, bolnu patnju s kojom se susrela na kraju života ... za odgovor onkraj života, bez zadrške, prihvaćajući sve što dolazi. Svjedočanstva njezine predanosti Redu. Predanosti, također življene bez ograničenja, bez zadrške, do žrtvovanja samog sebe, do posljednjeg daha. Ovo je bila Manuela za nas, a tako moramo nastaviti i mi.4

Mir i dobro!

organizacijski odbor obilježavanja 30. godišnjice smrti manuele mattioli (+1992. – 2002), oFS, prve generalne ministre

2 Isto

3 Časopis Ideales Serafícos, god. 28, 1991., br. 257, str. 84-85.

4 Emanuela De Nunzio, OFS (generalna ministra 1990. – 2002.), govor objavljen u Tertius Ordo, god. LIII, 1992., br. 2-3.

12 MEĐUNARODNO VIJEĆE

od RŽA n III . n ACI on AL n I kon GRES

FRA n JE vAČ ko G S vJETo vno G RE dA I FRA n JE vAČ k E MLA d EŽI

S lUŽ e N je i PO kOR a te M elj SU FR a N jevaČ kOG ide N titeta

Malo je prilika u kojima se na jednom mjestu u velikom broju u zajedništvu i radosti okupe predstavnici Frame i OFSa. Zato su dragocjeni susreti poput III. Nacionalnog kongresa OFS-a i Frame koji je u Samoboru 24. i 25. rujna okupio 400 braće i sestara koji su zajedno razmatrali o franjevačkom identitetu. Kongres je otvorila nacionalna ministra Franjevačkog svjetovnog reda Anđa Slunjski, a uvodne pozdrave uputila je i nacionalna predsjednica Frame Ana Matić. Bra-

ću i sestre pozdravili su i predsjednik Konferencije nacionalnih asistenata OFS-a fra Zvonimir Brusač, TOR i fra Ivica Janjić, OFM,

13 broj 36-37/2022. NACIONALNO BRATSTVO

predsjednik Konferencije nacionalnih asistenata Frame.

Mnogo je tema koje često prepoznamo važnima, pogotovo za naš franjevački identitet. Zato je prvi radno-formativni dio susreta okupio predstavnike Nacionalnog vijeća i vijeća područnih bratstava s ciljem da se

bolje upoznaju, povežu i promisle o svom poslanju kako bi mogli služiti braći i sestrama. U dva nagovora  Ane Mlinarić (OFS) i  Ane Fruk  (OFS) cijela je subota bila u ozračju traženja odgovora na temeljna pitanja našega identiteta. Na to nas je na poseban način s poticajem na pokoru podsjetila Ana Mlinarić

14 NACIONALNO BRATSTVO

iz Vukovara. Povratak izvorima nije moguć bez autentičnog življenja naših zavjeta. Popodnevni dio programa nastavljen je nagovorom o služenju Ane Fruk koja je na jednostavan način prikazala poteškoće na koje nailaze svi u službama, ali je isto tako iznijela i konkretne savjete. Zato smo se često vraćali na Franjevačke izvore, ali i u ljubavi osluškivali jedni druge u radionicama koje su nas okupile po ključnim temama. Bilo je poticajno vidjeti kako se oni koji su u službi i sami uče osluškivati potrebe braće i sestara u zajedničkim raspravama, ali i zajedno pronalaziti odgovore na brojne iza-

15

zove u kojima smo se našli. Taj dio susreta bio je posebno dragocjen jer su nositelji službi u radu po skupinama sami pripremili smjernice Kongresa. U Smjernicama su naglašena sljedeća područja: Evanđelje, poko-

ra, crkvenost, bratstvo, milosrđe i svjedočenje. Nakon večernjeg druženja i agapea u cjelonoćnom klanjanju Gospodinu smo predali sve članove OFS-a i Frame, posebno sudionike Kongresa.

16 NACIONALNO BRATSTVO

Drugoga dana nakon okupljanja i susreta u radosti nagovor je održao  fra Ante Vučković, OFM, koji nas je podsjetio na osnovna obilježja franjevačkog identiteta. On se temelji i na opažanju i osluškivanju Božjih poticaja te na temeljno pitanje koje je upućeno svima nama:  Kako ja živim?  Vraćajući se na izvore, naglasio je snagu bratstva koje, kako je rekao, ima inteligenciju koja nadilazi pojedinačnu inteligenciju. Pozvao je sve na čuvanje Pravila naglašavajući kako osim Evanđelja nema druge hrane kojom se možemo nahraniti u pustinji svijeta u kojoj živimo. Fra Ante naglasio je da je jedno od osnovnih obilježja članova franjevačke obitelji opažati tuđu glad.

Euharistijsko slavlje drugog dana III. Nacionalnog kongresa predslavio je krčki biskup Ivica Petanjak, OFMCap, koji je u propovijedi naglasio odnos svetoga Franje prema siromaštvu naglasivši sljedeće: „Sveti Franjo oduševljen je Isusom i želi živjeti poput Isusa, a onda, budući da je uvidio da ga ono materijalno sputava, odrekao se sveg materijalnog bogatstva“. Obraćajući se svim sudionicima Kongresa rekao je: „Ako je u središtu Isus Krist, ako je on razlog da sam izabrao živjeti Evanđelje poput svetoga Franje – ali uvijek imajući Isusa Krista pred sobom – onda sve ono drugo što mi smeta pada u drugi plan, sveg ću se drugog odreći, to je samo posljedica onoga za što sam se ja oduševio u svome životu.” Također se osvrnuo na primjere brojnih franjevačkih svetaca među kojima je bilo i plemića i kraljeva. Svi nam oni trebaju poslužiti kao primjeri na koje se možemo ugledati u svom vjerničkom životu i življenju Evanđelja, poručio je naš otac biskup.

Uistinu je bio potreban ovaj Kongres. Nakon nekoliko godina neizvjesnosti i izazova

broj 36-37/2022.

vratili smo se na izvore i u jednostavnosti i zajedništvu ponovno otkrili svu snagu, dubinu i uzvišenost našeg franjevačkog poziva. Čuvajmo taj Savez oslanjajući se na snagu našega bratstva u zajedništvu.

Na kraju, ne zaboravimo riječi sv. Franje koji u Pismu jednom ministru piše:

„Po ovome ću znati ljubiš li Gospodina i mene, njegova i tvoga slugu, ako ovo činiš: naime, da ne bude ni jednog brata na svijetu koji bi zgriješio koliko god se zgriješiti može da kad vidi tvoje oči, tražeći smilovanje ode bez smilovanja, pa ako i ne traži smilovanja, upitaj ga bi li htio da mu se smiluješ. Ako bi se poslije tisuću puta pojavio pred tvojim očima, voli ga više nego mene zbog toga da ga privučeš Gospodinu; prema takvima budi uvijek milostiv.“

17 NACIONALNO BRATSTVO

od RŽA n X XI. RE dovn I I v III. IZB o R n I n ACI on AL n I k APITUL o FS-A

Ukući susreta Tabor u Samoboru od 7. do 9. listopada 2022. godine održan je XXI. redovni i VIII. izborni nacionalni kapitul Franjevačkoga svjetovnog reda. Kapitul je okupio članove Nacionalnoga vijeća OFS-a, zastupnike iz svih područnih bratstava, kao i predstavnike Franjevačke mladeži. U isto se vrijeme održavala i Nacionalna skupština Frame. Kapitul je započeo s radom u petak popodne pod predsjedanjem nacionalne ministre Anđe Slunjski. Ministra je na početku podnijela izvješće o životu i djelovanju Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda za trogodišnje razdoblje, od listopada 2019. godine do listopada 2022. godine. Istoga dana održan je i zajednički rad s Nacionalnom skupštinom Frame. Zajednički rad pridonosi boljoj međusobnoj povezanosti dvaju bratstava. Tom prilikom

razgovaralo se o mogućnosti istodobne pripadnosti OFS-u i Frami. Naglasilo se da zavjetovanje u OFS-u ne isključuje nužno mlade iz nji-

NACIONALNO BRATSTVO

hova bratstva Frame. Mlada osoba zavjetovana u OFS-u može nastaviti hod s braćom i sestrama iz Frame koji se nadahnjuju istim Pravilom OFS-a. Članovi Kapitula OFS-a i skupštine Frame imali su priliku postavljati pitanja i podijeliti svoja iskustva u vezi istodobne pripadnosti OFS-u i Frami.

U subotu je Tibor Kauser, generalni ministar OFS-a, sudionicima Kapitula održao predavanje na temu Vodstvo u duhu služenja, naglasivši da vođa u duhu služenja poput Isusa treba voljeti one kojima služi. Subotnji rad Kapitula uz to je bio posvećen pripremi preporuka i odluka na temelju smjernica proizašlih s III. nacionalnog kongresa OFS-a i Frame.

U poslijepodnevnim satima održan je izborni dio Kapitula. Predsjedatelj izbornog kapitula bio je Tibor Kauser, generalni ministar Franjevačkoga svjetovnog reda, a uz njega je bio

19 NACIONALNO BRATSTVO broj 36-37/2022.

prisutan fra Carlos Gines Campos Julve, TOR, član Konferencije generalnih duhovnih asistenata OFS-a.

Izabrani su novi članovi Nacionalnog izvršnog odbora. Za nacionalnu ministru izabrana je Marta Radoš (Primorsko-istarsko područno bratstvo), za zamjenicu nacionalne ministre Suzana Fiorenini (Splitsko-dubrovačko područno bratstvo), za nacionalnu tajnicu Antonija Kušanić (Zagrebačko područno bratstvo), za nacionalnu blagajnicu Božica Peremin (Zagrebačko područno bratstvo), za nacionalnog povjerenika za formaciju Anton Gržeta (Primorsko-istarsko područno bratstvo), za nacionalnog povjerenika za Franjevačku mla-

dež Jozo Milić (Zagrebačko područno bratstvo), za međunarodnog vijećnika Goran Luketa (Splitsko-dubrovačko područno bratstvo) i za njegovog zamjenika Samanta Jadreško (Primorsko-istarsko područno bratstvo). Novoizabrana ministra je, nakon uvođenja u službu novoga vijeća, preuzela predsjedanje Kapitulom.

U nedjelju je nastavljen zajednički rad kapitula OFS-a i skupštine Frame tijekom kojeg se dogovorio kalendar događanja za 2023. godinu te program rada za 2023. godinu. Sudionici Kapitula upoznati su s preporukama i odlukama s Generalnog kapitula OFS-a, održanog od 13. do 21. studenog 2021. u Rimu. Predstavljeni su i rezultati humanitarne akcije OFS-a za pomoć stradalima u potresima u ožujku i prosincu 2020. godine.

Neizostavan dio Kapitula OFS-a i Skupštine Frame bila su zajednička euharistijska slavlja te cjelonoćno klanjanje kako bi sve rasprave i odluke bile Duhom nadahnute te na korist braći i sestrama.

mar ta radoš, oFS, nacionalna ministra

20 NACIONALNO BRATSTVO

od LU k E I PREP o RU k E

Z A RAZ d o B LJE 2022. – 2025. koje je donio Nacionalni kapitul OFS-a održan od 7. do 9. listopada 2022. godine u Samoboru

OdlU ke:

1.Nastavit će se na nacionalnoj razini jednom mjesečno online molitva franjevačka krunice u sljedećoj godini.

2.Nastavit će se na nacionalnoj razini svakodnevni post i molitva na nakane OFS-a u organizaciji područnog vijeća u sljedećoj godini.

3.Neka se na područnoj razini jednom godišnje održi susret svih odgovornih za Framu.

P R e PORU ke:

1.Neka se, prema mogućnostima u mjesnim bratstvima, održavaju susreti molitvenog čitanja Svetog pisma (Lectio Divina), posebno tekstova evanđelja.

2.Neka područna vijeća daju dodatne upute za ostvarenje ove preporuke (seminar uvođenja u Lectio Divina, zajednička Lectio Divina na razini grada, zajednička Lectio Divina s Franjevačkom mladeži itd.)

3.Neka se u mjesnom bratstvu priprave pokornička bogoslužja s osobnom ispovijedi barem u korizmi i došašću.

21 broj 36-37/2022. NACIONALNO BRATSTVO

4.Neka se barem jednom godišnje održavaju zajedničke molitve OFS-a i Frame u mjestima gdje postoje oba bratstva.

5.Neka se na područnoj razini organizira duhovna obnova barem jednom godišnje.

6.Neka se u trajnoj formaciji, u organizaciji nacionalnog vijeća, protumači nauk Crkve o pitanjima koja su povezana sa suvremenim bioetičkim temama.

7.Neka bratstva posvete više pozornosti duhovnim djelima milosrđa, ponajprije u samom bratstvu te osobito prema onima koji žive sami.

8.Neka se bratstva OFS-a upoznaju s mogućnošću dvostruke pripadnosti OFS-u i Frami.

9.Neka se organizira nacionalno hodočašće OFS-a i Frame barem jedanput u troljeću.

22 NACIONALNO BRATSTVO

PRI k AZ ČLA novA o FS-A U v IJEĆIMA

P od RUČ n IH BRATSTAvA I U n ACI on AL no M v IJEĆU o FS-A

zborne kapitule za daljnja trogodišnja razdoblja održala su svih pet područnih bratstava Franjevačkog svjetovnog reda u Hrvatskoj, i to dva u 2021. i tri u 2022. godini. Izborni kapitul u Hrvatskom nacionalnom bratstvu OFS-a održan je 2022. godine. 2021. viii. izborni kapitul Sjeverozapadnohrvatskog (zagrebačkog) područnog bratstva OFS -a bl. Alojzija Stepinca, (2021.-2024.), održan je 11. rujna 2021. U Područno vijeće izabrani su:

I

1. Renata Huzanić, OFS, područna ministra, u prvom mandatu;

2. Stjepan Cestar, OFS, zamjenik područne ministre;

3. Ivana Filipin, OFS, područna tajnica;

4. Dragica Laštro, OFS, područna blagajnica;

5. Stjepan Kelčić, OFS, područni povjerenik za formaciju;

6. Anita Jerković, OFS, područna povjerenica za Framu;

7. Božidar Hadaš, OFS, područni vijećnik;

8. Antica-Nada Ćepulić, OFS, područna vijećnica;

9. Marta Klemenčić, OFS, područna vijećnica;

10. Marko Bunić, OFS, područni vijećnik.

viii. izborni kapitul Osječkog područnog bratstva OFS-a sv. Antuna Padovanskog, (2021.-2024.), održan je 6. studenoga 2021.

U Područno vijeće izabrani su:

1. Ankica Šerić, OFS, područna ministra, u drugom mandatu;

2. Marko Kapular, OFS, zamjenik područne ministre;

3. Lukrecija Štark, OFS, područna tajnica;

4. Jaka Kordić, OFS, područna blagajnica;

5. Jadranka Ljubojević, OFS, područna povjerenica za formaciju;

6. Slaven Marodt, OFS, područni povjerenik za Framu;

7. Agneza Tomić, OFS, područna vijećnica;

8. Lucija Šuljug, OFS, područna vijećnica;

9. Krunoslav Janc, OFS, područni vijećnik;

23 broj 36-37/2022. NACIONALNO BRATSTVO

2022.

viii. izborni kapitul Zadarsko-šibenskog područnog bratstva OFS-a „Svetog Nikole Tavelića“, (2022.-2025.), održan je 4. lipnja 2022.

U Područno vijeće izabrani su:

1. Ante Labor, OFS, područni ministar, u drugom mandatu;

2. Stanko Bakula, OFS, zamjenik područnog ministra

3. Sanja Čudina, OFS, područna tajnica

4. Andrijana Pešić, OFS, područna blagajnica

5. Žanet Roca, OFS, područna voditeljica formacije

6. Nina Malenica, OFS, područni povjerenik za Framu

7. Mijo Šušnja, OFS, područni vijećnik

8. Andrija Pešić, OFS, područni vijećnik viii. izborni kapitul u Splitsko-dubrovačkom područnom bratstvu OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, (2022.-2025.), održan je 18. lipnja 2022. U Područno vijeće izabrani su:

1. Mila Šuto, OFS, područna ministra, u trećem uzastopnom mandatu;

2. Suzana Fiorenini, OFS, zamjenica područne ministre;

3. Jelena Šepček, OFS, područna tajnica;

4. Jasna Šabić, OFS, područna blagajnica;

5. Anđela Koštro, OFS, područna povjerenica za formaciju;

6. Pero Mihaljević, OFS, područni povjerenik za Framu

7. Niljana Borčić, OFS, područna vijećnica;

8. Maja Duspara, OFS, područna vijećnica, 9. Mara Ljubić, OFS, područna vijećnica;

10. Mira Maslov, OFS, područna vijećnica.. viii. izborni kapitul Primorsko-istarskog područnog bratstva OFS-a „Majke Božje Trsatske“, (2022.-2025.), održan je 2. srpnja 2022.

U Područno vijeće izabrani su:

1. Nela Pujić, OFS, područna ministra, u prvom mandatu;

2. Samanta Jadreško, OFS, zamjenica područne ministre,

3. Kristina Banić, OFS, područna tajnica,

4. Vesna Steiner Ibrahimpašić, OFS, područna blagajnica, 5. Jelena Klarić, OFS, područna povjerenica za formaciju, 6. Dunja Osojnak Marinović, OFS, područna povjerenica za Framu,

7. Olivera Veršić, OFS, područna povjerenica za karitativne djelatnosti.

24 NACIONALNO BRATSTVO

viii. izborni kapitul Hrvatskog Nacionalnog bratstva OFS-a, (2022.-2025.), održan je 8. listopada 2022. U Nacionalno vijeće OFS-a izabrani su sljedeći članovi:

1. Marta Radoš, OFS, u prvom mandatuNacionalna ministra

2.Suzana Fiorenini, OFS, u drugom mandatuZamjenica nacionalne ministre

3.Antonija Kušanić, OFS, u prvom mandatuNacionalna tajnica

4.Božica Peremin, OFS, u trećem mandatuNacionalna blagajnica

5.Anton Gržeta, OFS, u prvom mandatuNacionalni povjerenik za formaciju

6.Jozo Milić, OFS, u prvom mandatuNacionalni povjerenik za Franjevačku mladež

7.Goran Luketa, OFS u drugom mandatuMeđunarodni vijećnik

8.Samanta Jadreško, OFS, u prvom mandatuZamjenica međunarodnog vijećnika

Pripremila: Hilda švarcmajer, oFS MB Kaptol, Zagreb

25 broj 36-37/2022. NACIONALNO BRATSTVO

ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

Consilium Internat ionale

Via Vittorio Putti, 4/ int.6 - 00152 Roma Tel. +39 06.45471722 Fax +39 06.45473094

E-mail: ciofs@ciofs.org www.ciofs.or

Prot n. 3506

Rim, 8. rujna 2022. Blagdan Ro đenja Blažene Djevice Marije

Nacionalno m Vijeću OFS-a u Hr vatskoj sest ri Anđ i Slunjski Nacionalno j Ministri

Draga braćo i sest re!

Gospodin vam dao svoj mir!

Velika je bila radost primiti vijest o slijedećo j etap i hodo čašća Ikone Kraljice Fr anjevačke Obit elji Inicijat iva, ro đena 2018. g. za vr ijeme III. Euro psko g Ko ngresa OFS -GiFra, je realizirana i sad donosi mnogo plodova u cijelo j Europi. Ikona je posjetila razna brastva, ne samo OFS- a već i svih grana Franjevačke Obitelji. Njeno puto van je je po zvalo mnoge franjevce, bilo svjetovne bilo redovnike, da po sjete ikonu i da mole Svet u Djevicu Mar iju, Kraljicu Franjevačkog reda. Ovo je produbilo duh mo litve kod mnoge braće redovnika, sest ara redovnica i svjetovnih franjevaca te je i ojačalo osjećaj pr ipad no st i jedino j i cijelo j Franjevačkoj Obit elji.

Prilika za ovo pismo je to što sam saznao da je ikona st ig la u Hr vatsku i što je Nacionalno Brat st vo OFS- a Hrvatske započelo organizirati ho do čašće ikone u cijelo j Zemlji. Sjed injujem se u vaše mo litve i želim da Sveta Majka Marija po mo gne ovoj etap i euro psko g hodo čaća ikone i ojača franjevačk i du h među s vim članovima Franjevačke Obitelji Hrvatske.

U brat skom duhu mo litve šaljem vam svoje najdublj e brat ske po zdrave i želim vam mir i do bro!

Vaš Minist ar i vaš brat

ar

26 NACIONALNO BRATSTVO

HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO

FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA

Nacionalno vijeće, Kaptol 9, 10000 Zagreb; nacionalno@ofs.hr; www.ofs.hr

Broj: 133/2022

Zagreb, 10. rujna 2022. godine

FRANJEVAČKA MLADEŽ

Hrvatsko nacionalno bratstvo Nacionalno vijeće, Kaptol 9, 10000 Zagreb framahr@gmail.com; http://frama-portal.ofs.hr/

Nacionalnim vijećima OFS-a i Frame

Područnim vijećima OFS-a i Frame

Mjesnim bratstvima OFS-a i Frame

Konferenciji nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a i Frame Konferencijama područnih duhovnih asistenata OFS-a i Frame

Duhovnim asistentima mjesnih bratstava OFS-a i Frame

Predmet: Hodočašće IKONE KRALJICE FRANJEVAČKE OBITELJI u Hrvatskoj

Draga braćo i sestre, dragi članovi OFS-a i Frame, Gospodin vam dao mir i blagoslov!

Ovim putem želimo obavijestiti vas, ali i svu drugu braću i sestre, članove velike Franjevačke obitelji, o hodočašću IKONE KRALJICE FRANJEVAČKE OBITELJI u Hrvatskoj.

Ikona Kraljice Franjevačke obitelji (Ikona Regina Familiae Francis canae) nastala je 2018. godine u Litvi, ususret 3. europskom kongresu OFS-a i Frame, blagoslovljena je 17. ožujka 2018. godine u Medininkaiu (Litva) te počela svoje hodočašće po bratstvima OFS-a i Frame diljem Europe.

Misija, cilj hodočašća Ikone je posjetiti sva mjesna bratstva OFS-a i Frame i na taj način pridonijeti rastu osjećaja pripadnosti OFS -u i Franjevačkoj obitelji i povezivanju Franjevačke obitelji u Europi te ostvariti zajedništvo u molitvi

Predsjedništvo Međunarodnog vijeća OFS -a potiče na sudjelovanje u ovom hodočašću te je i generalni ministar OFS-a Tibor Kauser uputio pismo našemu Nacionalnom bratstvu prigodom hodočašća Ikone u Hrvatskoj (v. Prilog br. 1). Hodočašće na međunarodnoj razini koordinira OFS Litve (ofs.lietuvoje@gmail.com).

S tim u vezi, Nacionalno vijeće Hrvatskoga nacionalnog bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda je na svojoj sjednici od 25.6.2022. godine prihvatilo ovu inicijativu te odredilo osobe za preuzimanje Ikone od Mađarskoga nacionalnog bratstva OFS-a. Isto tako, prikupljeni su, prevedeni, pripremljeni i tiskani svi popratni priručni materijali primljeni s Ikonom. Održan je i posebni sastanak Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata koji su također razmotrili samu inicijativu, način njezine provedbe i sve popratne priručne materijale te priredili pismo područnim i mjesnim asistentima s potrebnim smjernicama za provođenje hodočašća.

27 NACIONALNO BRATSTVO
broj 36-37/2022.

Na sjednici Nacionalnog vijeća od 9. rujna 2022. godine odlučeno je da se Ikona dodatno predstavi na 3. nacionalnom kongresu OFS-a i Frame i da s Kongresa započne hodočašće po mjesnim bratstvima OFS-a i Frame u Hrvatskoj, u skladu s „Pravilima“ ovog hodočašća i s „Uputama za molitvu pred Ikonom i liturgijskim tekstovima“ Dopis o hodočašću Ikone u Hrvatskoj, s rasporedom po područnim bratstvima, Nacionalno vijeće poslat će i svim nadbiskupima i biskupima u Hrvatskoj

Odlučeno je da po svim mjesnim bratstvima treba primijeniti sljedeće smjernice:

1. Duhovni asistent mjesnog bratstva OFS-a, nakon savjetovanja s mjesnim ministrom OFS-a (i s mjesnim predsjednikom Frame i duhovnim asistentom Frame, ako uz OFS postoji i Frama), odlučit će, prema mjesnim prilikama i mogućnostima, na kojoj će se razini i u kojem obliku prirediti doček Ikone i molitva pred Ikonom: a) samo u okviru bratstva (redovni doček, slavlje pred ikonom) ili b) na razini župe (svečani doček, euharistijsko slavlje)

2. Duhovni asistent mjesnog bratstva OFS-a će, nakon istog savjetovanja, također odlučiti hoće li se prirediti „privatni doček Ikone“ u obitelji ili u posjetu bolesnim članovima bratstva (predviđen u „Uputama“).

3. Razine čašćenja Ikone mogu biti: svečana, redovna i privatna. Treba ih pripremiti u skladu s „Uputama za molitvu pred Ikonom i liturgijsk im tekstovima“ (v. Prilog 4).

4. Za sva slavlja i čašćenja Ikone, na bilo kojoj razini i u bilo kojem obl iku, odgovoran je mjesni duhovni asistent OFS-a i on ih treba odobriti.

Za nacionalnog koordinatora hodočašća u Hrvatskoj imenovan je brat Goran Luketa, međunarodni vijećnik OFS-a (goran.luketa@gmail.com).

Zadužuju se područni ministri da na svom području kontaktiraju svako mjesno bratstvo OFS-a i Frame te im uruče priručne materijale za organizaciju hodočašća i obreda u papirnatom obliku, koje je za njih pripremilo Nacionalno vijeće.

Početak hodočašća Ikone u Hrvatskoj je drugoga dana Kongresa, 25. rujna 2022. godine, a završetak na Pepelnicu, 22. veljače 2023. godine, kada će Ikonu preuzeti Nacionalno bratstvo OFS-a Bosne i Hercegovine.

Svečanost predaje Ikone Nacionalnom bratstvu Bosnu i Hercegovine upriličit će Područno bratstvo sv. Antuna Padovanskog (Osijek) u koordinaciji s nacionalnim koordinatorom za hodočašće Ikone

Primopredaju Ikone između područnih bratstava dužni su organizirati područni ministri u suradnji s nacionalnim koordinatorom za hodočašće i prikladno ju dokumentirati.

28 NACIONALNO BRATSTVO
*****

Okvirni raspored hodočašća Ikone po područnim bratstvima u Hrvatskoj je sljedeći:

Područno bratstvo sv. Leopolda Mandića (Split-Dubrovnik) 26.09.2022.-30.10.2022. (4 tjedna)

Područno bratstvo sav. Nikole Tavelića (Zadar-Šibenik) 31.10.2022.-20.11.2022. (3 tjedna)

Područno bratstvo Majke Božje Trsatske (Rijeka) 21.11.2022.-11.12.2022. (3 tjedna) Područno bratstvo bl. Alojzija Stepinca (Zagreb) 12.12.2022.-22.01.2023 (5 tjedana)

Područno bratstvo sv. Antuna Padovanskog (Osijek) 23.01.2023.-19.02.2023. (4 tjedna)

Ana Matić Nacionalna predsjednica Frame

Anđa Slunjski Nacionalna ministra OFS-a

Ovom pismu priložena je sljedeća dokumentacija: 1. Pismo generalnog ministra OFS-a Tibora Kausera prigodom hodočašća Ikone u Hrvatskoj 2. Pismo Konferencije nacionalnih duh. asistenata područnim i mjesnim asistentima 3. Pravila za hodočašće Ikone 4. Upute za molitvu pred Ikonom i liturgijski tekstovi 5. Preklopnik (s tekstom o značenju i sadržaju Ikone) 6. Sličica Ikone

29 NACIONALNO BRATSTVO
broj 36-37/2022.
Mir i dobro!

P R o GRAM RA dA ZA 2023. G od I n U

1

.

Priprema i održavanje XXII. redovnog kapitula OFS-a, 6.-8. listopada 2023., Samobor-Tabor

2.Održati tri sjednice Nacionalnog vijeća OFS-a: 4. veljače 2023., 3. lipnja 2023., 23. rujna 2023.

3.Održati tri sastanka Nacionalnog izvršnog odbora: 25. studenoga 2022., 29. travnja 2023., 2. rujna 2023.

4.Održavanje XIII. nacionalnog seminara za formaciju, 24.-26. veljače 2023. g.

5.Održavanje XV. tečaja za duhovne asistente OFS-a i Frame, 10.-12. ožujka 2023. g.

6.Provođenje odluka i preporuka nacionalnog kapitula OFS-a od 2022. godine.

7.Održavanje tečaja o socijalnom nauku Crkve i društveno-političkom djelovanju svjetovnih franjevaca, 18. studenoga 2023. g.

8.Pripremanje Kalendara događanja, Programa rada i Tema za mjesečne skupštine mjesnih bratstava za 2024. godinu. 9.Posredovanje u pripremi i nabavi literature za formaciju braće i sestara 10.Priprema i izlaženje Glasila „Bratstvo“ 11.Sudjelovanje u radu Vijeća franjevačkih zajednica

12.Uključivanje u proslavu 800. franjevačke obljetnice (2023.-2026.)

30 NACIONALNO BRATSTVO

P od RUČ no H odo ČAŠĆE BRATSTAvA o FS I

FR AME H odo ČASTILI U S v ETIŠTE S v ETo G J o SIPA U k ARLovCU

Sjeverozapadnohrvatsko (zagrebačko) područno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda bl. Alojzija Stepinca, u subotu 21. svibnja 2022. godine hodočastilo je u Karlovac u Svetište sv. Josipa. Hodočašće su organizirala Područna vijeća OFS-a i Frame ali i vijeća domaćih mjesnih bratstava, MB Karlovac Presveto Trojstvo i MB Karlovac Švarča. Sudjelovalo je oko dvjesto braće i sestara iz 21 mjesnih brat-

tentima. Nakon dolaska i okupljanja program je započeo u Crkvi. Prvi nam se obratio i uputio nam pozdrav rektor svetišta mons. Antun Sente i dao praktične smjernice i upute. Nakon njega pozdravlja nas područna ministra Renata Huzanić, zatim Anita Grabovac i Ana Šalković, ministre mjesnih bratstava Franjevačkog svjetovnog reda Švarča i Presveto Trojstvo u Karlovcu, predstavnica Područnog vijeća Frame Lau-

31 broj 36-37/2022. ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Nakon uvoda i pozdrava zajedno molimo krunicu sv. Josipa, koju predvodi rektor mons. Antun Sente, a pojedine desetice mole članovi OFS-a. Za vrijeme molitve krunice bile je prilika za sakrament svete ispovijedi.

U 11 sati slijedila je sveta misa, koju je predvodio riječki nadbiskup koadjutor mons. Mate Uzinić, a propovijedao je fra Zvonimir Brusač, TOR, područni duhovni asistent OFS-a. Po završetku misnog slavlja svetište nam predstavlja mons. Ante Senta. Napuštamo crkvu i selimo u vanjski i unutarnji prostor oko svetišta, gdje imamo ručak „iz torbe“ ali i uživamo u bratskom druženju uz slatko-slane delicije i piće koje su nam pripremili domaćini.

U 14,30 sati ponovno ulazimo u crkvu gdje nastavljamo s našim programom. Frama je pripremila i vodila nas kroz susret „Rastimo u zajedništvu“. Slijedilo je predstavljanje mjesnih bratstava OFS-a i Frame. Na kraju završni blagoslov nas hodočasnika, ali i predmeta koje smo mogli kupiti u suvenirnici svetišta, udijelio nam je mons. Ante Sente.

Nakon zajedničke fotografije ispred svetišta, uputili smo se u centar grada u franjevački samostan i crkvu Presvetog Trojstva. Ovdje nam je uz braću i sestre iz mjesnog bratstva, domaćin bio fra Mate Bašić, OFM, koji nas je vodio u razgledavanje samostanskog muzeja, crkve i samostanskog vrta. Uz kavu, čaj i kolačiće raz-

mjenjujemo dojmove i zahvaljujemo Gospodinu za ovo hodočašće, za bratsko zajedništvu i sve one darove što smo primili tijekom današnjeg hodočasničkog dana.

Fra Mate nam dijeli završni blagoslov, nakon kojeg puni nove snage za franjevaštvo, koje nastojimo živjeti u bratstvu i svijetu, odlazimo svojim kućama. Mir i dobro!

32
nik Konferencije područnih duhovnih asistenata. renata Huzanić, oFS Područna ministra

od RŽA n P od RUČ n I SUSRET ZA F o RMACIJU

Usubotu, 11. lipnja 2022., u Franjevačkom samostanu Hercegovačke provincije u Zagrebu, na Aveniji G. Šuška 2, održan je područni susret za formaciju Sjeverozapadnohrvatskog područnog bratstva OFS-a bl. Alojzija Stepinca. Središnja tema susreta je bila Vođenje i animiranje u mjesnim bratstvima.

Na susretu se okupilo 25 sudionika iz 18 mjesnih bratstava, uglavnom mjesnih voditelja formacije te nekoliko mjesnih ministara.

usret je započeo svetom misom u 9 sati, koju je predslavio područni duhovni asistent fra Ivica Janjić, OFM. U radnome dijelu susreta Marta Radoš, nacionalna povjerenica za formaciju, izložila je temu Vođenje i animiranje susreta mjesnog bratstva, a svi su sudionici imali priliku razgovarati s predavačicom i postavljati pitanja u vezi s temom.

Nakon toga je uslijedio razgovor o formaciji u mjesnim bratstvima, gdje se nastojalo stvoriti sliku o trenutnome stanju formacije u mjesnim bratstvima u Području.

Susret je završio zajedničkim ručkom sudionika oko 14.30.

Tema o vođenju i animiranju je izložena uz prezentaciju koju je poslala sestra Marta, a sudionici su bili zainteresirani i postavljali praktična pitanja na koja nailaze u svojim mjesnim bratstvima.

Što se tiče stanja formacije u mjesnim bratstvima, iz razgovora se moglo saznati da puno mjesnih bratstava nije imalo susrete kroz dulje vrijeme, ili su ima-

li neke oblike susreta, ali nisu imali skupštine. Sada se situacija, nakon dvije pandemijske godine, ponovno normalizira, ali je zamjetan slabiji odaziv na susrete i skupštine nego ranije. Također, veći broj bratstava kroz dulje vrijeme (neki unatrag zadnjih pet godina ili više) nisu imali nove kandidate u formaciji. Istaknuta je potreba formacije odgovornih za formaciju i kontinuiteta u održavanju ovakvih formativnih susreta. Iz razgovora s pojedinim sudionicima moglo se zaključiti da je ovakav format susreta dobar i da bi se mogao održavati dva puta godišnje. Također, dotaknulo se i nekih drugih tema kojih bi na nekim budućim susretima mogle biti obrađene: neaktivni članovi, poznavanje dokumenata Reda, izbori u mjesnome bratstvu.

33 broj 36-37/2022. ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Iz razgovora je također bila vidljiva odgovornost za obavljanje povjerene službe u mjesnome vijeću, kao i nastojanje oko što boljega okruženja u bratstvu. Tako se nastoje uvesti dodatni susreti (pored mjesečne skupštine), pojedina bratstva stvorila su grupe za komunikaciju putem različitih aplikacija, izdaje

se mjesečni listić i slično. Susret je bio i poučan, ali se i osjetilo bratsko zajedništvo i radost zbog ponovnoga susreta nakon duljega prekida.

danijela rebac, oFS MB Bezgrešno začeće BDM, Zagreb

IZB o R n I k APITUL U MB o FS-A k APTo L ZAGREB

Izborni kaptul održao se u subotu, 7. svibnja 2022. godine u Sigetu. Izborima je predsjedala područna ministra Renata Huzanić, OFS, uz nazočnost područnog duhovnog asistenta fra Tomislava Glavnika, OFMConv.

U vijeće Mjesnog bratstva Kaptol Zagreb, za sljedeće troljeće (2022.-2025.) izabranu su:

1. Zoran Milić, u prvom mandatu Ministar

2. Igor Kanižaj, u prvom mandatu Zamjenik ministra, doministar 3. Martina Glavak, u drugom mandatuTajnica 4. Blaženka Eror-Matić, u prvom mandatuBlagajnica 5. Antica-Nada Ćepulić, u prvom mandatuPovjerenica za formaciju 6.

Stjepan Kelčić, u drugom mandatuPovjerenik za Franjevačku mladež 7. Karolina Koubek, u drugom mandatuPovjerenica za karitas 8. 9. 10.

Danko Ivošević, u drugom mandatu Monija Raspudić, u prvom mandatu Klara Kožarić, u drugom mandatu

Mir i dobro!

Vijećnik Vijećnica

Vijećnica

Stjepan kelčić, oFS, područni vijećnik

34 ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

IZABRA no novo v IJEĆE U MB o FS-A ko PRI vn ICA

Unedjelju 6. ožujka 2022. održani su izbori u Mjesnom bratstvu OFS-a u Koprivnici u župi sv. Antuna Padovanskog. S područne razine izborima je predsjedala kao delegat područne ministre sestra Marta Klemenčić područna vijećnica, uz nazočnost fra Ivice Janjića, OFM, područnog duhovnog asistenta. Uz fra Ivicu Janjiću, duhovnu podršku braći i sestrama pružio je i mjesni duhovni asistent fra Franjo Jesenović, OFM.

Izbori su počeli predstavljanjima, pozdravnim govorima, izvješćima o proteklom trogodišnjem razdoblju te kratkim duhovnim nagovorima koji su članove bratstva pripremili

36-37/2022.

na izbore. Na mjesto ministre izabrana je Andreja Femec, za doministra Ivan Mikor, za voditelja formacije Janja Ivanček, za tajnicu Jasna Huzjak, za blagajnicu Marija Kušer i za vijećnika Zoran Martinaga.

Kroz čitave izbore vidljiva je bila sloga i povezanost braće i sestara u bratstvu pa su izbori prošli bez ikakvih problema i u dobroj atmosferi. Nakon izbora, bratstvo i izaslanici s područne razine okrijepili su se i popričali o nadolazećim događajima i aktualnostima u bratstvu.

mar ta klemenčić, oFS Područna vijećnica

35
ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO
broj

B RATS k I I PASTo RAL n I P o H od I IZB o RI U M JES no M BRATST v U o FS- A Mo Lv E

Na Bijelu nedjelju, 24. travnja 2022, godine, a na molbu ministre Mjesnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda u Molvama, sestre Katice Hontić, bratski i pastoralni pohod i predsjedanje izbornom kapitulu, obavili su brat Marko Bunić, OFS, područni vijećnik kao delegat područne ministre te fra Tomislav Glavnik, OFMConv, područni duhovni asistent.

Ovo maleno bratstvo koje čine samo sestre vrlo su aktivne u župnoj zajednici. Njihov duhovni asistent se uvijek može osloniti na njih. Članovi OFS-a uključeni su u molitvu krunice, crkveni zbor, sudjeluju na klanjanjima, svibanjskim i listopadskim pobožnostima, trodnevnicama, proslava sv. Elizabete i sv. Franje. Zajedno idu na hodočašća. Neke od sestara su se povremeno uključivale u inicijativu „40 dana za život“. Koliko mogu, brinu se i skrbe oko potreba svojih bližnjih i starijih.

36 ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Nakon susreta pohoditelja s vijećem ostvaren je i susret s ostalim sestrama i braćom bratstva na njihovom izbornom kapitulu. Izabrano je novo Vijeće u sastavu: Katica Hontić – ministra; Ivana Vincek – doministra; Vesna

Premec – tajnica; Dorotea Pošta – blagajnica; Antonija Kokša – voditeljica formacije; Ana Paša – vijećnica.

marko bunić, oFS, područni vijećnik

B RATS k I I PASTo RAL n I P o H od U MB o FS- A

B JELo vAR

Na molbu ministra Mjesnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda u Bjelovaru, brata Tomislava Tulezija, bratski i pastoralni pohod obavili su u petak, 21. siječnja 2022. s početkom u 16,00 sati brat Marko Bunić, OFS, područni vijećnik, kao delegat područne ministre i fra Ivica Janjić, OFM, područni duhovni asistent.

Sestre i braća aktivni su u župnoj zajednici. Njihov duhovni asistent fra Marko Pustišek, OFM, doista je ponosan na njih te ima same riječi pohvale. Članovi OFS-a uključeni su u molitvu krunice, pripremu nedjeljne

mise koja se održava na otvorenom. Sudjeluju u čišćenju crkve, radu karitasa, pučke kuhinje, a neki su od braće članovi molitvene inicijative „40 dana za život“ te Zajednice bračnih susreta. Neki članovi OFS-a dio su pastoralnog i ekonomskog vijeća župe te sudjeluju oko priprave župnog proštenja povodom blagdana sv. Antuna.

Pohod je okrunjen sv. misom u župnoj crkvi svetog Antuna Padovanskog.

marko bunić, oFS, područni vijećnik

v IJESTI IZ MB o FS-A S v ETI MIHAEL d UBRAvA

–ZAGREB

D ana 15. listopada 2022. godine u radosti smo se kao bratstvo okupili na izbornom kapitulu. Kapitulu je predsjedala sestra Anita Jerković, OFS, kao delegat područne ministre uz nazočnost fra Zvonimira Brusača, TOR, predsjednika Konferencije područnih duhovnih asistenata OFS-a.

Na izbornom kapitulu bilo je prisutno 25 braće i sestara mjesnog bratstva.

37 broj 36-37/2022.

ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Stjepan Šalković je kao ministar pozdravio sve prisutne na samom početku, a fra Goran Rukavina, OFMCap, duhovni asistent mjesnog bratstva, uz pozdrave dobrodošlice, uputio je poticajne riječi.

Nakon toga smo zazvali Duha Svetoga izgovarajući himan „O dođi, Stvorče Duše Svet“

Nakon zaziva Duha Svetoga, sestra Anita pročitala je poticajni tekst.

Fra Zvonimir Brusač je pročitao omiljeno evanđelje našeg serafskog oca Franje (Iv.13) te nakon toga održao duhovni nagovor o tome kako treba služiti bratstvu.

Predsjedateljica je na prijedlog vijeća odredila: za tajnicu kapitula sestru Željku Čurković i za brojitelja glasova brata Dubravka Šajničkog i sestru Grozdanu Vrhovski.

Kada je dosadašnje vijeće izreklo molitvu predaje službe u ruke članovima kapitula, pristupili smo glasovanju za izbor članova novoga vijeća.

Izabrani su :

MINISTAR – Ronald Petković

DOMINISTRA – Tamara Jurišić

TAJNICA – Željka Čurkovič

VODITELJ FORMACIJE – Vlaho Nikolić

BLAGAJNICA – Višnja Marinić

VIJEĆNIK – Stjepan Šalković

VIJEĆNIK (BRATSKI ANIMATOR ZA FRAMU) – Antoneta Čibarić

ZAMJENIK ZASTUPNIKA – Marija Trandler

Na poziv predsjedatelja novoizabrano vijeće staje pred bratstvo i moli Molitvu novoizabranog vijeća.

Nakon toga fra Zvonimir Brusač predvodio je molitvu iz Obrednika OFS-a (srt.48) te time novo vijeće uvodi u službu. Novoizabranom vijeću i cijelom bratstvu podijelio je blagoslov svetog oca Franje.

Euharistijskim slavljem u 19 sati završavamo Kapitul. Mir i dobro! Stjepan šalković, oFS vijećnik u Mjesnom bratstvu

38

I Z vJEŠTAJ o P od RUČ no M k APITULU

Z AGREBAČ ko G P od RUČ no G BRATST vA o FS- A

Usubotu 12. studenog 2022. godine je u franjevačkom samostanu sv. Križa na Sigetu u Zagrebu s početkom u 9,00 sati održano slavlje 2. kapitula (42. kapitul područnog bratstva) zagrebačkog područnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda. Kapitulu je prisustvovalo preko 60 braće i sestara iz našeg područja te pet predstavnika Frame. Slavlje kapitula započelo je euharistijskim slavljem koje je predslavio fra Zvonimir Brusač, TOR, područni duhovni asistent u koncelebraciji s mnogim mjesnim duhovnim asistentima. Nakon okrijepe i registracije započeo je radni dio kapitula. Duhovni nagovor održao je fra Zvonimir Brusač, a tema je bila Poniznost. Područna ministra Renata Huzanić je podnijela svoje izvješće o radu vijeća od zadnjeg kapitula te izvjestila kapitularce o radu Nacionalnog kapitula održanog u listopadu u kući susreta Tabor u Samoboru. Područna tajnica Ivana Filipin je prezentirala III. Kongres OFS-a i Frame održan od 24. do 25. rujna 2022. g.

U naše područno bratstvo sredinom prosinca stiže Ikona Kraljice Franjevačke obitelji

pa su braća i sestre imali priliku pobliže upoznati se s Ikonom i hodom kojim će ići po našim mjesnim bratstvima.

Temu Vodstvo u duhu služenja predstavila nam je Danijela Rebac te je poslije predavanja uslijedio rad po skupinama. Braća i sestre su u radu po skupinama imali priliku popričati o načinu rada vijeća u svojim mjesnim bratstvima, o animiranju bratstva, o mogućnosti za poboljšanje, zadovoljstvu i sl.

U nastavku rada kapitula podnesena su izvješća iz rada u skupinama. Predstavljen je Program za 2023. godinu te dogovoren Plan pohoda i izbornih kapitula u mjesnim bratstvima OFS-a u 2023. g.

Na kraju su braća i sestre imali priliku iznijeti svoja iskustva života u mjesnim bratstvima, a poticajne misli o još zauzetijem življenju franjevaštva uputio nam je fra Martin Dretvić, OFMConv. Kapitul završavamo pozdravom i zahvalom područne ministre i molitvom iz Obrednika OFS-a.

Ivana Filipin, oFS Područna tajnica

39
ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO
broj 36-37/2022.

od RŽA n v III. IZB o R n I k APITUL o FS-A

PRIM o RS ko -ISTARS ko G P od RUČ no G BRATST vA „MAJ k E B o ŽJE TRSATS k E“

VIII. izborni kapitul Franjevačkog svjetovnog reda Primorsko-istarskog područnog bratstva „Majke Božje Trsatske“ održan je u subotu 2. srpnja 2022. g. u Auli Ivana Pavla II na Trsatu. Kapitulom su predsjedali nacionalna ministra sestra Anđa Slunjski i fra Zvonimir Brusač, TOR, predstavnik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a.

40 PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO

Na Izbornom kapitulu nazočilo je 24 člana Područnog bratstva. Od područnih duhovnih asistenata bio je prisutan fra Milan Šokčević, TOR, koji je na samom početku pozdravio sve prisutne i zahvalio svima koji su došli na kapitul. Zahvalio se i na radu dosadašnjeg vijeća. Istaknuto je da smo odradili, hvala Bogu, onoliko koliko je bilo dozvoljeno s obzirom na sve epidemiološke mjere vezane uz sprječavanje bolesti covid -19.

Fra Zvonimir Brusač, TOR pozdravio je sve prisutne u ime Konferencije duhovnih asistenata i najavio Kongres OFS-a na kojem će se dublje promišljati o življenju identiteta OFS-a. Identitet OFS-a ćemo živjeti ako slijedimo Krista stopama sv. Franje. Koračati stopama sv. Franje za svakog franjevac značilo bi da treba trajno nastojati oko svog obraćenja, vidjeti Evanđelje kao projekt, živjeti u bratstvu tako da se osjeća da se možemo osloniti jedni na druge, živjeti siromaštvo u smislu ispravnog odnos prema materijalnom i pronaći način da se čine djela milosrđa.

Trogodišnji područni izvještaj podnijela je dosadašnja ministra sestra Blaženka Kulić. Na žalost, zbog novonastale situacije oko bolesti, u trogodišnjem mandatu nije održan niti jedan područni kapitul. U 2019. održani su svi susreti za formaciju, ali u 2020. godini nije bilo uvjeta za okupljanje. Sva okupljanja su se odvijala na razini mjesnih bratstava, osim tradicionalnog područnog hodočašća Majci Božjoj Trsatskoj, gdje se ukazala prilika da se hodočasti nesmetano i bez prekida. Bratske i pastoralne pohode smo nastojali imati u svim bratstvima, neka su bratstva

ipak ostala neposjećena, a neka su, nažalost, dobila status mirovanja.

O gašenju područne Frame govorilo se dosta na bratskom i pastoralnom pohodu koji je obavljen dan ranije 1. srpnja 2022. Na žalost naše područje trenutno broji osam obećanika što je jako mali broj za tako veliko područje.

Izvješća su podnijeli i ostali članovi vijeća po službama.

Prema ustaljenom rasporedu uslijedio je izborni dio kapitula na kojem je izabrano novo Područno vijeće za iduće troljeće. Novoizabrani članovi Područnog vijeća OFS-a Primorsko-istarskog područnog bratstva „Majke Božje Trsatske“ su:

- Nela Pujić, područna ministra, - Samanta Jadreško, područna zamjenica ministre, - Kristina Banić, područna tajnica, - Vesna Steiner Ibrahimpašić, područna blagajnica, - Jelena Klarić, područna povjerenica za formaciju, - Dunja Osojnak Marinović, područna povjerenica za Framu i - Olivera Veršić, područna povjerenica za karitativne djelatnosti.

Svetu misu slavili smo u Svetištu Majke Božje Trsatske. Tijekom slavlja novoizabrano Područno vijeće pred prisutnima i Bogom izgovorilo je svoje zavjete za službu u bratstvu u trajanju od tri godine.

Neka nas sve prati zagovor Majke Milosti u našem radu i služenju bratstvu. Mir i dobro!

jelena klarić, oFS, područna povjerenica za formaciju

broj 36-37/2022.

41
PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO

A k TI vno U RIJEČ ko M P od RUČ no M BRATST v U

o FS-

1. Humanitarna akcija „Pun pijat“

OFS MB Trsat organiziralo je 10. rujna 2022. veliku humanitarnu akciju „Pun pijat“ u kojoj su na Korzu, doniranim namirnicama mnogobrojnih riječkih poduzeća, poznati kuhari Rijeke i okolice kuhali izvrsne delicije koje su se nudile, uz donaciju, građanima Rijeke. Sva prikupljena sredstva išla su za pomoć našem Prihvatilištu za beskućnike „Ruže sv. Franje“ koje se skrbi već 15 godina o osobama bez krova nad glavom, a ima kapacitet od 14 ležaja.

Radost i zajedništvo braće i sestara te izvrstan odaziv sugrađana na akciju motiv nam je da ustrajemo u činjenju dobra.

A

42 PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO

2. Susret riječkih bratstava na Pehlinu

Već tradicionalno, na blagdan Rana sv. Franje, riječka se bratstva okupe na Pehlinu gdje se u bratskom zajedništvu, uz svetu misu, pjesmu i okrjepu podruže i prodube svoju pripadnost franjevačkoj obitelji.

Tako je bilo i ove godine. Naš domaćin, p. Milan Šokčević te sestre MB Pehlin lijepo su nas primili, a sv. misu predslavio je provincijal franjevaca trećoredaca fra Ivica Martinović, TOR, uz koncelebraciju trojice područnih duhovnih asistenata: fra Milana Šokčevića, TOR, fra Zlatka Šafarića, OFMCap i fra Krunoslava Kocijana, OFM.

3. Područni seminar početne formacije

Na Trsatu smo, u Auli Ivana Pavla ll, 15.listopada 2022. održali  područni seminar za početnu formaciju. Raduje nas lijep odaziv braće i sestara te tri područna duhovna asi -

stenta. Seminar je održao p. Matija Koren, OFM, približivši nam način molitve našeg Serafskog Oca Franje te njegovu duhovnost.  4. Socijalna samoposluga „kruh sv. elizabete“

Svakog prvog petka na Korzu, već 11. godina Socka djeluje u našem Gradu i pomaže potrebitima namirnicama i savjetima kroz susret, podršku, osmijeh. U tome nam pomažu i naši vrijedni volonteri, osobito mladi koji dolaze pružiti svoje srce i ruku u raznim akcijama po trgovačkim centrima, akciji „Mladi protiv gladi“, a osobito prvog petka u mjesecu na Korzu kada naši sugrađani doniraju namirnice po temama: slatkiši za djecu, konzerve za beskućnike, higijena za obitelj.

Hvala Gospodinu koji nas poziva i šalje malenima i najpotrebnijima. Jer siromaštvo nije izbor, pomaganje jest! Mir i dobro!

nela pujić, oFS, Područna ministra

43 broj
PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO
36-37/2022.

60. o BLJET n ICA Z AvJETo vA n JA SESTRE A n E PER kov IĆ

Na blagdan sv. Elizabete Ugarske 17.11.2022. mjesno bratstvo OFS-a sv. Antuna u Puli proslavilo je jedan izniman jubilej. Skromno, ali dostojanstveno smo obilježili 60. godina služenja Bogu i ljudima u Franjevačkom svjetovnom redu sestre Ane Perković.

Vjerna karizmi sv. Franje, u zajedništvu s Crkvom i Franjevačkom obitelji, naša sestra Ana svojom poniznošću, skromnošću i velikim srcem za svih nas svjedoči već šest decenija. S pouzdanjem u Gospodina, usprkos životnih nedaća i patnji, hrabro i uspravno i danas korača kroz život i strpljivo noseći svoj križ na slavu Božju i za primjer svima nama. Sve su to vrednote koje za svjetovne franjevce predstavljaju životni poziv.

Zahvalni smo Gospodinu što nam je darovao sestru Anu od koje možemo puno naučiti.

Bratstvo se raduje svakom susretu sa dragom nam sestrom i želimo joj još puno mirnih i radosnih dana. Mir i dobro!

anica čor toloman, oFS Mjesno bratstvo sv. Antun, Pula

44 PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO

I n MEM o RIAM

Sestra Vida Štamfel, rođena Vlah

URijeci je 15. rujna 2021. u 88-oj godini preminula članica trsatskog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda sestra Vida Štamfel rođ.Vlah.

Rođena je 1934. godine u Rijeci i kao mlada djevojka ušla je 1950. godine u Franjevački svjetovni red. Zavjetovala se godinu dana kasnije i ovdje je tijekom 71.godine članstva obavljala različite službe: tajničku, doministre, zadužena za formaciju novaka - sve u više navrata, a službu ministre bratstva u dva mandata.

Posebno je bila angažirana u preustroju Franjevačkog svjetovnog reda iz provincijske u područnu organiziranost, tj. kada je formirano naše Primorsko-istarsko područno bratstvo “Majke Božje Trsatske” sa sjedištem na Trsatu.

U kršćanskom braku sa svojim suprugom Matijom imala je tri kćerke. Oni su joj svi zajedno bili podrška u angažmanu u našoj franjevačkoj zajednici, kako Prvom redu tako i OFS-u.

Sprovodni obred vodio je župnik vlč. Siniša Vujčić uz prisutstvo duhovnog asistenta Mjesnog bratstva “Trsat”, fra Krunoslava Kocijana. Usprkos pandemiji Covida-19, našu je pokojnicu ispratila većina članova bratstva molitvom krunice koju je ona često predmolila u Trsatskom svetištu.

Za sve dobro što je sestra Vida tijekom svog života učinila, neka je dobri Bog nagradi životom vječnim. Počivala u miru Božjem!

miroslav pelčić, oFS MB Trsat

45
PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO
broj 36-37/2022.

Sestra

Ivanka Simčić, rođena Vlah

Dana 22. svibnja 2022.godine Gospodin je pozvao našu sestru Ivanku Simčić rođenu Vlah u svoje Nebesko Kraljevstvo. Rođena je 7. travnja 1939. u Rijeci, na veliki petak u 15 sati ili kako je to sama znala reći na „plač Marijin“, želeći i na taj način istaknuti Božju naklonost. Rođena je u uzornoj katoličkoj obitelji Ivana i Josipe Vlah, kao predzadnje od osmero djece, od kojih su četvero umrli kao djeca. Život obitelji bio je naslonjen na trsatsko svetište i fratre koji su bili uvijek rado viđeni gosti u njihovom domu i koji su duboko utaknuli kršćanske vrijednosti u njihov život. U trsatsko bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda pristupila je daleke 1956. godine, a trajne zavjete položila je 26. svibnja 1957. Od tada pa do kraja svoga života trudila se svim srcem živjeti franjevačku karizmu i nasljedovati sv. oca Franju.

Po dolasku franjevaca trećoredaca na Pehlin 1976., uz tadašnjeg osnivatelja samostana patra Srećka Badurinu, šibenskog biskupa, i fra Vilibalda Baričevića, svesrdno je pomagala u samostanu te se zalagala unositi kršćanski duh u izrazito komunističko mjesto nesklono katoličkim vrednotama. Uz samostan je 1996. godine osnovana je i župa sv. Franje Asiškog, danas jedna od stupova fra-

njevaštva u Rijeci. Franjevački svjetovni red mjesnog bratstva na Pehlinu započeo je naslonjen na MB Trsat 2001., dok se kao samostalno bratstvo osnovalo 2004. g., u kojem je sestra Ivanka bila ministra u tri mandata, zatim doministra. Bila je član udruge Sv. Vinka Paulskog, dok je djelovala na Pehlinu. Udala se 1960. za Bruna Simčića i u tom braku bila bogato obdarena trima kćerima, Kristinom, Suzanom i Janjom te jedanaest unuka i četiri praunuka. Životom je nastojala živjeti kršćanske vrijednosti te biti na pomoć fratrima u pehlinskom samostanu, kao i mještanima sve do svoje smrti. Umrla je blago u Gospodinu u nedjelju, okrjepljena sakramentima u 15 sati okružena svojim najmilijima i ispraćena Gospodinu molitvom. Sprovodni obred vodili su franjevci trećoredtci glagoljaši Branko Jonjić i Milan Šokčević uz prisustvo fra Zorana Bibića s Trsata i salezijanaca don Dragutina Detića. Misa zadušnica bila je u crkvi sv. Franje na Pehlinu uz ministriranje njenih unuka.

Pokoj vječni dao joj Gospodine i svjetlost vječna svjetlila njoj. Počivala u miru Božjem i našim sjećanjima.

Pripremila: Ivanka Simčić, oFS

46 PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO

U MJES no M BRATST vA o FS-A ILok od RŽA n B /P P o H od I IZB o RI

Dana 7. studenog 2022. održan je izborni kapitul Mjesnog bratstva OFS-a u Iloku. Izbornom kapitulu predsjedala je područna ministra sestra Ankica Šerić uz nazočnost fra Dragutina Bedeničića, OFM, područnog duhovnog asistenta. Prisustvovale su i područna tajnica sestra Lukrecija Štark i područna blagajnica sestra Jaka Kordić.

Prije izbornog kapitula bio je bratski i pastoralni pohod te smo u krugu s mjesnim vijećem razgovarali o njihovom radu, poslušali prijedloge za poboljšanje i probleme s kojima se susreću u svakodnevnom životu i radu. Rad bratstva je za svaku pohvalu, u uvjetima koje imaju daju svoj maksimum uz molitvu i predanje Ocu, a uz podršku duhovnog asistenta fra Ante Hajmilera. Iako bratstvo ima 55 članova, svega je 13 aktivnih članova. Najviše je bolesnih, a puno je i raseljenih.

Novoizabrano mjesno vijeće čine:

1. Andrea Tieško - ministra

2. Blaženka Gazafi - doministra

3. Marija Dobošević - tajnica

4. B ožica Kotrba - blagajnica

5. Ruža Voda - povjerenik za formaciju

6. Marija Dobošević - delegat za područnu skupštinu

7. Pavica ŠImunović - zamjenica delegata

Nakon izborne skupštine nastavili smo druženje uz bogati agape. Hvala braći i sestrama iz Iloka na lijepom prijemu.

ankica šerić, oFS, područna ministra

47 broj 36-37/2022. OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

U MJES no M BRATST vA o FS-A nov I SA d od RŽA n B /P P o H od I IZB o RI

Dana 6. studenog 2022. održan je izborni kapitul Mjesnog bratstva u Novom Sadu. Izbornom kapitulu predsjedala je područna ministra sestra Ankica Šerić, uz nazočnost fra Dragutina Bedeničića, OFM, područnog duhovnog asistenta. Prisustvovale su i područna tajnica sestra Lukrecija Štark i područna blagajnica sestra Jaka Kordić.

Prije izbornog kapitula bio je bratski i pastoralni pohod te smo u krugu s mjesnim vijećem razgovarali o njihovom radu, poslušali prijedloge za poboljšanje i probleme s kojima se susreću u svakodnevnom životu i radu. Rad bratstva je za svaku pohvalu, u uvjetima koje imaju daju svoj maksimum uz molitvu i predanje Ocu a uz podršku duhovnog asistenta fra Karla Hartmath.

S ponosom su nam predstavili njihov pokret „Pokornički dani“ (tako ih on nazivaju), naime 52 osobe već duže vrijeme svakodnevno mole i poste – po dva člana svaki dan moli, posti i vrši djela milosrđa za duhovna zvanja.

Iako Bratstvo ima svega 19 aktivnih članova, uključeni su i ostali članovi zajednice.

Svake godine održavaju trodnevne duhovne vježbe na salašu „Domus pacis“ kod Subotice. Ponudili su i ostalim članovima nacionalnog vijeća da dođu i iskoriste taj prostora za susret. Novoizabrano mjesno vijeće čine:

1. Verica Šimandi - ministra

2. Žužana Šeg - doministra

3. Ksenija Mladenović - tajnica 4. Janja Horvat - blagajnica 5. Slađana Vuknić - povjerenica za formaciju

6. Maria Vojats - povjerenik za Caritas – aktivni su 7. Stanko Vojats - delegat za područnu skupštinu

8. Slađana Vuknić - zamjenica delegate.

Nakon zborne skupštine nastavili smo se družiti uz obilni agape. Hvala braći i sestrama iz Novog Sada na lijepom prijemu i druženju.

ankica šerić, oFS, Područna ministra

48

o d RŽA n A S k UPŠTI n A o FS- A S LAv on S koB ARA n JS ko GA P od RUČ no G BRATST vA S v. An TU n A PA dovA n S ko G

Skupština područnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda Slavonsko-baranjskoga sv. Antuna Padovanskog održana je u subotu 12. studenoga 2022. u franjevačkom samostanu u Slavonskom Brodu.

Susret je okupio 60 članova iz 12, od ukupno 25 mjesnih bratstava. Kapitul smo počeli misnim slavljem u franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu, koje je predvodio fra Dragutin Bedeničić, OFM, područni duhovni asistent. Uz domaćina, duhovnog asistenta brodskog mjesnog bratstva OFS-a fra Antu Perkovića, koncelebrirali su duhovni asistenti mjesnih bratstava: fra Venancije Mihaljević iz samostana Tvrđava Osijek, fra Josip Vukoja iz župe Našice i fra Matija Antun Mandić iz župe vinkovačko Novo Selo.

Promišljajući u homiliji koliko vjernici, napose kao članovi OFS-a, svoju vjeru svjedoče, koliko tu radost i zanos sv. Franje prepoznaju u vlastitom svjedočenju, na način, ne da imitiraju sv. Franju, nego svojim primjerom u konkretnom životu, fra Dragutin je uz ostalo upozorio kako i unutar franjevačke obitelji još uvijek ima vjernika koji su sami sebi dovoljni, nisu otvoreni za bližnje.

Nakon svete mise pristupili smo radnom dijelu kapitula. Područna ministra sestra Ankica Šerić, OFS-a, upoznala je nazočne o svim važnim događanjima na razini nacionalnog i područnog bratstva u protekloj godini. Izvijestila je prisutne o smjernicama Kongresa koje

49 broj 36-37/2022. OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

su na Nacionalnom izbornom kapitulu usvojene – dio kao obvezne, a dio kao preporuke. Svako mjesno bratstvo dobilo je odluke i preporuke u pisanom obliku.

Doministar brat Marko Kapular izvijestio je o hodočašću Ikone Kraljice franjevačke obitelji po Hrvatskoj i o planiranom vremenu kada će ikona doći na naše područje. Svi prisutni dobili su potrebne materijale pripremljene s nacionalne razine o čašćenju Ikone. Iznio je i planiranu rutu kako bi ikona putovala od bratstva do bratstva.

Područna tajnica s. Lukrecija izvijestila je o izlaganju našeg brata Slavena Maroldta na Nacionalnom kapitulu o dvostrukoj pripadnosti OFS-u i Frami.

Brat Kruno Janc predstavio je kalendar događanja za 2023. godinu u koji su unesena sva planirana važna događanja na mjesnom, područnom i nacionalnom nivou. U planu su dvije područne skupštine, područno hodočašće u

Ilaču, područni seminar za formaciju i ostalo. Mjesno bratstvo iz Našica pozvalo je sve da iduća jesenja područna skupština bude u Našicama.

Pozdravnu riječ uputila je i kao domaćin ministra Slavonsko brodskog mjesnog bratstva sestra Emilija Dodig, a kao domaćin fra Ante Perković nazočne je upoznao s poviješću i djelovanjem franjevaca u Slavonskom Brodu te o samoj crkvi Presvetog Trojstva građenoj u baroknom stilu.

Svima nama susreti puno znače, jer se u zajedništvu ohrabrujemo u svjedočenju svoje vjere u konkretnom životu po primjeru sv. Franje koji je upozorio kako Ljubav nije ljubljena. Susreti su i prilika za izmjenu iskustava i ’prepisivanje’ kako živjeti potpunije, jače, bolje tu Ljubav. Kako provoditi Evanđelje u život što nam je naš utemeljitelj ostavio za glavni zadatak.

ankica šerić, oFS, područna ministra

50 OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

I ZB o R n I k APITUL M JES no G BRATST vA o FS- A U Bo Š n JACIMA

Unedjelju 13. studenog 2022. u Mjesnom bratstvu OFS-a u Bošnjacima održan je izborni kapitul, koji su vodili fra Dragutin Bedeničić, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata, i Lukrecija Štark, područna tajnica kao delegat područne ministre. Također je bila prisutna i Jaka Kordić, područna blagajnica. Naše područno vijeće nastoji u većem broju sudjelovati na susretima s mjesnim vijećima i bratstvima.

Uz domaću duhovnu asistenticu časnu sestru Paskalu Križan, Milosrdne sestre sv. Križa, okupilo se osam sestara iz mjesnog bratstva s pravom glasa.

Prvo smo razgovarali o stanju u bratstvu i dali neke smjernice za daljnji rad. Budući da nije bilo predstavnika bratstva na Područnoj skupštini dan ranije, izvijestili smo ih o bitnim obavijestima kao što su odluke i smjernice s Nacionalnog kapitula, područni kalendar za iduću godinu, i upoznali ih s hodočašćem Ikone Kraljice Franjevačke obitelji. Pater Drago Bedeničić je u duhovnom nagovoru potaknuo na prihvat služenja bratstvu u vijeću.

Izabrano je novo vijeće koje čine: - ministra – Ružica Kljaić, - doministra – Magdalena Bilić, - povjerenica za formaciju – Ruža Kobaš, - tajnica – Terezija Plavšić, i - blagajnica – Anica Lešić.

Također su izabrani: - delegat za područni kapitul Jele Knežević i - zamjenik delegata Terezija Plavšić.

lukrecija štark, oFS, područna tajnica

51 broj
OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO
36-37/2022.

RA d IŠ no ST BRAĆE I SESTARA o FS-A

U

v

I

nkov CIM A

Hvaljen Isus i Marija, dragi naši sestre i braćo franjevci!

Naše Mjesno bratstvo OFS-a Bezgrešnog Srca Marijina iz vinkovačkog Novog Sela, već

lji naše crkve mogu pogledati i kupiti uz simboličnu cijenu.

U dogovoru s našim duhovnim asistentom i župnikom te subraćom trećoredcima, sav prihod koji dobijemo od prodaje vijenaca darujemo župnome caritasu za potrebite kojima naš caritas pomaže svakog Božića. Sretni smo što možemo nekoga i na taj način razveseliti i uljepšati im blagdane.

U izradu adventskih vijenaca uključujemo sve članove našeg franjevačkog bratstva, ali i svi ostali koji mogu i žele sudjelovati u izradi vijenaca uvijek su pozvani i dobro došli.

deset godina za redom, pa i za vrijeme pandemije korona virusa, početkom mjeseca studenog izrađuje adventske vijence.

Vijence koje izradimo izlažemo u predvorju naše župne crkve gdje ih svi posjetite-

Veselimo se i radujemo izradi adventskih vijenaca jer nas to ispunja Božjim blagoslovom, a srca nam budu puna milosti Božje. Mir i dobro!

marija pranjić, oFS

52 OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

od RŽA n v III. P od RUČ n I IZB o R n I k APITUL

o FS-A U ZA dARS ko - ŠIBE n S ko M P od RUČ no M BRATST v U »S v ETo G n I ko LE TAv ELIĆA«

Usubotu 4. lipnja 2022. godine u prostorijama Katoličke osnovne škole u Šibeniku, održan je redovni Izborni kapitul Područnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda „Sv. Nikole Tavelića“ sa sjedištem u Zadru, na kojem je izabrano novo Područno vijeće za naredno trogodišnje razdoblje 2022. ‒ 2025. godine.

Prema Pravilu i konstitucijama OFS-a, Izbornom kapitulu predsjedaju predstavnici Vijeća više razine, tako da su našem Područnom izbornom kapitulu predsjedatelji bili s nacionalne razine sestra Anđa Slunjski, OFS, nacionalna ministra Franjevačkog svjetovnog reda i fra Zvonimir Brusač, TOR, predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata, OFS.

Nakon uvodnog dijela i predstavljanja predsjedatelja Izbornom kapitulu, predstavljeni su domaćini, područni ministar Ante Labor, OFS, i predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata, fra Stipe Nimac, OFM, i svi ostali članovi izbornog kapitula.

Izvješća o radu u proteklom trogodišnjem mandatu podnijeli su dosadašnji područni ministar Ante Labor i blagajnica u proteklom mandatu sestra Kata Brakus iz MB-a „Gospa od Ružarija“ iz Drniša, te duhovni asistent u ime Konferencije područnih duhovnih asistenata, fra Stipe Nimac. Prezentirana izvješća su prihvaćena.

53
ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO
broj 36-37/2022.

Prišlo se samom izbornom dijelu, izboru novog Područnog vijeća s pojedinim službama, a izabrani su:

1. Ministar područnog bratstva: Ante Labor, OFS

2. Zamjenik ministra područnog bratstva: Stanko Bakula, OFS.

3. Tajnik područnog bratstva: Sanja Čudina, OFS.

4. Blagajnik područnog bratstva: Andrijana Pešić, OFS.

5. Voditelj formacije: Žanet Roca, OFS.

6. Povjerenik za Framu: Nina Malenica,OFS.

7. Vijećnici: Mijo Šušnja, OFS; Andrija Pešić, OFS.

Izabrani su i zastupnici i njihovi zamjenici za Nacionalni izborni kapitul:

1. Ladislav Vojnić Tunić, a zamjenik: Marija Baričević

2. Hrvoje Šteko, a zamjenik: Milka Ricov

Svim novoizabranima čestitamo na izboru.

Nakon izbora novog vijeća, u kapelici Katoličke osnovne škole „KOŠ“ novoizabrane vijećnike je tijekom svete mise nacionalna ministra sestra Anđa Slunjski uvela u službu, a fra Zvonimir Brusač podijelio sveti blagoslov.

Nakon toga braća i sestre su nastavili prijateljsko i bratsko druženje uz agape u restoranu Katoličke osnovne škole. Mir i dobro!

ante labor, oFS, područni ministar

54 ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO

v III. IZB o R n I k APITUL SPLITS ko -

d UBR ovAČ ko G P od RUČ no G BRATST v G o FS-A “S v. LE o P o L d B o G dA n M A nd IĆ”

VIII. izborni kapitul Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sa sjedištem u Splitu održan je u dvorani Franjevačkoga samostana Gospe od Zdravlja u subotu 18. lipnja 2022.

Prije Izbornog kapitula slavljena je sveta misa koju je predslavio fra Nikola Barun, TOR, a suslavio fra Stipe Nimac, OFM. Fra Mate Matić, OFM, gvardijan i duhovni asistent, pozdravio je sve članove Izbornog kapitula i na kraju dodao: „Po zagovoru Čudotvorne Gospe od Zdravlja neka vas dragi Bog u toj nakani i zadaćama pomaže i prati. Dobar Vam početak rada na Izbornom kapitulu. Dobro došli!“

Kapitulom je predsjedala Anđa Slunjski, OFS, nacionalna ministra, a u ime Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata nazočio je fra Nikola Barun, TOR, područni duhovni asistent Zadarsko-šibenskoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“ sa sjedištem u Zadru.

Nacionalna ministra Anđa pozdravila je sve prisutne kapitularce i predočila smjernice OFS-a u vezi s Područnim bratstvom OFS-a (Generalne konstitucije OFS-a,  Čl. 61.64.), Područnim kapitulom, Područnim vijećem i službama unutar Područnog vijeća (Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a (čl. 23.-28.)). Ukazala je na važnost bratstva OFS-a na svim razinama (međunarodnoj, nacionalnoj, područnoj, mjesnoj). Posebno je naglasila potrebu poznavanja opisa svake pojedine službe i odgovornog obnašanja prihvaćenih službi na svim razinama te istaknula da je mjesno bratstvo OFS-a povlašteno mjesto odgoja i obrazovanja u vjeri svjetovnih franjevki i svjetovnih franjevaca.

Fra Nikola Barun održao je duhovni nagovor s temom „Služenje kao bitna označnica identiteta svjetovnih franjevaca“.

55
SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO
broj 36-37/2022.

Trogodišnje izvješće (2019.–2022.) iznijela je područna ministra Mila Šuto. Zatim su predočena i ostala izvješća: predsjednika Konferencije područnih duhovnih asistenata fra Stipe Nimca, OFM; područne tajnice Jelene Šepček, OFS; područne blagajnice Jasne Šabić, OFS; područne povjerenice za formaciju Angele Koštro, OFS; područne povjerenice za Caritas Suzane Fiorenini, OFS; povjerenice za socijalni nauk Crkve, Maje Duspare, OFS i Izvješće područnog povjerenika za Framu, Pere Mihaljevića, OFS. Sva podnesena izvješća jednoglasno su usvojena. Na službe u Područno vijeće 2022.–2025. izabrani su: - Mila Šuto, OFS (MB „Sv. Leopold B. Mandić“, Zmijavci), područna ministra; - Suzana Fiorenini, OFS, (MB „Gospa Snježna“, Cavtat), zamjenica područne ministre; - Jelena Šepček, OFS, (MB „Čudotvorna Gospa Sinjska“, Sinj), područna tajnica; - Jasna Šabić, OFS, (MB „Sv. Leopold B. Mandić“, Zmijavci), područna blagajnica; - Anđela Koštro, OFS, (MB „Sv. Franjo“, Imotski), područna povjerenica za formaciju; Pero Mihaljević, OFS, (MB „Gospa od Zdravlja“, Split–Dobri), područni povjerenik za Framu. - Niljana Borčić, OFS, (MB „Bl. Marija Propetog Isusa Petković“, Blato–Vela Luka), područna vijećnica; - Maja Duspara, OFS, (MB „Blagovijest“, Split–Trstenik), područna vijećnica, - Mara Ljubić, OFS (MB „Gospa od zdravlja“, Split-Dobri), područna vijećnica;

- Mira Maslov, OFS (MB „Blagovijest“, Split–Trstenik), područna vijećnica.

Područno vijeće čine i:

- Fra Stipe Nimac, OFM, područni asistent i predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata;

- Fra Damjan Glavaš, OFMConv, područni duhovni asistent;

- Fra Josip Milatović, OFMCap, područni duhovni asistent;

- Fra Josip Vrdoljak, TOR, područni duhovni asistent

- Tonči Kotonhorski, (Frama „Sv. Ante Padovanski“, Split–Poljud), područni predsjednik Frame. Na kapitulu su također izabrana četiri zastupnika te njihovi zamjenici za Hrvatski nacionalni kapitul OFS-a:

- Zrinka Kukavica, OFS (MB „Sv. Roko“, Vinjani), prva zastupnica;

- Matija Jeličić, OFS, (MB „Gospa od Zdravlja“, Split – Dobri), zamjenica prve zastupnice;

- Zdenka Filipović Grčić, OFS (MB „Čudotvorna Gospa Sinjska“, Sinj), druga zastupnica;

- Marija Dabić, OFS (MB „Blagovijest“, Split – Trstenik), zamjenica druge zastupnice;

- Ninka Šušnjar, OFS (MB „Sv. Frane“, Imotski), treća zastupnica;

- Zoran Jurušič, OFS (MB „Blagovijest“, Split – Trstenik), zamjenik treće zastupnice;

- Matija Granić, OFS („Sv. Frane“, Split – Obala), četvrti zastupnik;

- Nikolina Derenja, OFS (MB „Gospa Snježna“, Cavtat), zamjenica četvrtog zastupnika. Novoizabranom Područnom vijeću zaželjeno je uspješno i odgovorno obnašanje zadanih službi.

Fra Stipe nimac, oFm Područni duhovni asistent OFS-a

56 SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

o FS GRA dA SPLITA H odo ČASTI o S v. LE o P o L d U B o G dA n U MA nd IĆU

Mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od Pojišna“, Split – Pojišan organiziralo je i ove godine, u prigodi blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića, 10. svibnja 2022. tradicionalno hodočašće svojemu zaštitniku Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a u Splitu na Pojišanu.

Sudjelovalo je pet Mjesnih bratstava OFSa grada Splita: MB OFSa „Sv. Frano“, Split – Obala; MB OFS-a „Gospa od zdravlja“, Split – Dobri; MB OFS-a „Gospa od Pojišana“, Split – Pojišan; MB OFS-a „Sveta Obitelj“, Split – Sukoišan; MB OFS-a „Blagovijest“, Split –Trstenik.

Sudjelovali su i područni duhovni asistenti: fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata; fra Damjan Glavaš, OFMConv, i fra Josip Vrdoljak, TOR, dok je fra Josip Milatović, OFMCap, bio odsutan zbog priprema za red prezbiterata.

Misu je predslavio i propovijedao fra Žarko Lučić, OFMCap, gvardijan franjevačkoga samostana „Gospe od Pojišana“. Ministrantsku službu vršili su članovi Frame „Gospa od Pojišana“. Na početku mise hodočasnike je pozdravio domaćin, gvardijan fra Žarko. Pohvalio je inicijativu, koja je već postala i tradicija, hodočašćenja pet bratstava OFS-a grada Splita sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću. Među ostalim, rekao je da nije dobro da se pojedi-

na mjesna bratstva OFS-a zatvore samo u sebe nego se trebaju otvoriti jedni drugima. Jedni od drugih možemo mnogo učiti i naučiti te dijeliti dobra koja su nam darovana. Dijalog je drugo ime za ljubav. U tome imamo i svjedoka Božje ljubavi i milosrđa, a to je Sveti Leopold Bogdan Mandić. On je svetac „ekumenskog dijaloga“. Naglasio je da pripadamo istoj franjevačkoj obitelji te završio riječima: „Osjećajte se kao doma, ovdje u svetištu Gospe od Pojišana, na mjestu gdje se također posebno štuje sv. Leopold Bogdan Mandić. Dobro došli!“ Poslije navještaja evanđelja (Iv 16, 12-15) trajno zavjetovani članovi OFS-a učinili su „Obnovu evanđeoskoga života/zavjetovanja“. (Obrednik OFS-a, br. 49. i 50.)

Fra Žarko u propovijedi je naglasio dvije temeljne označnice pastoralnoga djelovanja sv. Leopolda Bogdana Mandića. Prva označnica: istaknuo se osobito kao ispovjednik i du-

57
SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO
broj 36-37/2022.

hovni savjetnik; Druga označnica: osobito se zauzimao za sjedinjenje pravoslavnih crkava s Katoličkom crkvom. Ekumenskim dijalogom zdušno je radio na građenju mostova među ljudima i narodima. „Svjetovne franjevke i svjetovni franjevci grada Splita, možete doista biti ponosni na svetoga Leopolda Bogdana Mandića, svoga zaštitnika. Nastojte poput njega, u našem vremenu i za ljude našega vremena, u Splitu svjedočiti vjernost Bogu i vjernost čovjeku i tako ostvarivati svoje ljudsko, kršćansko i franjevačko poslanje“, zaključio je fra Žarko. Molitvu vjernika s pet molitvenih zaziva čitale su pet predstavnica u ime pet bratstava OFS-a grada Splita. Na kraju slavlja mise ministra Meri Piteša je u ime Vijeća OFS-a „Gospa od Pojiša -

na“ i svoje osobno ime, zahvalila organizatorima hodočašća, članovima pet bratstava OFSa grada Splita, područnim duhovnim asistentima i članovima Frame s Pojišana, a posebno gvardijanu fra Žarku te gospodinu Nikši Lendiću, zborovođi. Potom je zahvalila Bogu, Gospi od Pojišana i sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću te napamet izrecitirala poznatu pjesmu „Zdravo Marijo“, tekst iz Poljičke Republike (Srinjine), prenošen „s kolina na kolino“ u obitelji majke (pok. Lovrenka, rođ. Bečić, udata Ćaće) ministre Meri Piteša. Poslije slavlja bio je Agape koje su pripremili članovi OFS-a „Gospe od Pojišana“, Split .

fra Stipe nimac, oFm područni duhovni asistent OFS-a

I ZB o R n I k APITUL U MB o FS- U „B LAŽE n A M ARIJA P R o PETo G I SUSA P ET kov IĆ “ B LATo - vELA LU k A

Upetak, 6. svibnja 2022. s početkom u 15 sati održano je slavlje izbornoga kapitula u Mjesnom bratstvu OFS-a „Blažena Marija Propetog Isusa Petković“, u dvorani Svetišta Blaženice, u Blatu na Korčuli.

Mjesno bratstvo OFS-a „Bl. Marije propetoga Isusa Petković“ pripada Splitsko-dubrovačkom područnom bratstvu OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, sa sjedištem u Splitu. Predsjedateljica izbornog kapitula bila je Mila Šuto, OFS, područna ministra. Nazočio je i fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent.

Na početku programa izbornog kapitula sve prisutne pozdravili su područna ministra Mila, područni duhovni asistent fra Stipe, duhovna asistentica s. Jasminka Gašparović i ministra Vesna Žuvela.

Mjesno Vijeće OFS-a s ministrom Vesnom i duhovnom asistenticom s. Jasminkom pozvalo je i don Željka Kovačevića, župnika župe Svih Svetih u Blatu. Don Željko se rado odazvao i pozdravio kapitularce te zaželio dobrodošlicu područnoj ministri i područnom duhovnom asistentu, članovima Vijeća i svim članovima mjesnog bratstva OFS-a i zaželio

58 SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

svima dobar i plodonosan rad. Potom je napomenuo da je Mjesno bratstvo OFS-a sastavni dio župne zajednice. Župna zajednica sastavljena je na poseban način od vjernika laika. Od svih se vjernika laika u današnje doba traži velikodušno i predano zalaganje u službi evangelizacijskoga poslanja, prije svega kroz svjedočanstvo u svakodnevnom životu, u skladu s evanđeljem u sredini u kojoj žive i na svim razinama odgovornosti, a posebno u preuzimanju odgovarajućih zadaća u službi župne zajednice. Mjesno bratstvo OFS-a nije jedna izolirana zajednica laika - svjetovnih franjevki i svjetovnih franjevaca nego sastavni dio Crkve i župne zajednice u kojoj se najkokretnije ostvaruju i posreduju vrednote Kraljevstva Božjega. S tim u svezi uvijek sam spreman na suradnju i otvoreni dijalog sa svim članovima župne zajednice, članovima Franjevačkoga svjetovnoga reda i svim ljudima dobre volje na području naše župne zajednice, istaknuo je župnik don Željko.

Izvješće o životu i radu Mjesnoga bratstva OFS-a, uključivo i financijsko poslovanje u proteklom mandatu, podnijela ministra Vesna Žuvela. Izvješće je jednoglasno usvojeno. Područna ministra Mila predočila je sudjelovanje članova Područnog bratstva, kao i Mjesnoga bratstva Blato – Vela Luka svojim doprinosom u pomoći obiteljima pogođenima potresom na Banovini. Isto tako, i doprinosom

za Ukrajinu koja je pogođena agresorskim ratom gdje je mnoštvo stanovnika Ukrajine prognano i izbjeglo iz svoje domovine.

Izborni dio kapitula započeo je zazivom Duha Svetoga i čitanjem biblijskoga teksta koji ističe Isusovo načelo „služenja braći i sestrama“ (Iv 13, 1-17). Na tu temu fra Stipe je održao i kratki nagovor zaključujući s porukom u svezi Isusova „načela služenja“. „Crkva, ako ne služi, ne služi ničemu.“ Isto tako, „ako župna zajednica i Mjesno brastvo OFS-a (Blato-Vela Luka) ne služe, ne služe ničemu“. Potom je zajedno sa sudionicima kapitula izmolio molitvu za članice OFS-a (Blato-Vela Luka) koje su preminule ove 2022. godine: sestre pok. Beti Šeman, OFS i pok. Milica Padovan, OFS te za sve ostale pokojne istoga Bratstva OFS-a. Nakon toga slijedio je izborni dio, (Generalne konstitucije OFS-a, čl. 76-84).

U Vijeće mjesnoga bratstva OFSa „ Blažena Marija Propetog Isusa Petković“, Blato – Vela Luka, na mandat od tri godine (2022. – 2025.), izabrane su: Andrea Tabain, OFS, ministra; Vesna Žuvela, OFS, zamjenica ministre; Niljana Borčić, OFS, tajnica; Anđelka Grbić, OFS, blagajnica; Vesela Franulović, OFS, povjerenica za formaciju. Članica Vijeća je i s. Jasminka Gašparović, CFM, duhovna asistentica. Područna ministra sestra Mila, predsjedatelj izbornog kapitula, pozvala je novoizabrane člano-

59 broj
36-37/2022.

ve Vijeća da molitvom potvrde svoje franjevačko zvanje i svoju spremnost na služenje u bratstvu: „Mi, članovi Vijeća Mjesnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda ’Blažena Marija Propetog Isusa Petković’, Blato–Vela Luka prihvaćamo ovu odgovornost i službu upravljanja. Pred Svemogućim Bogom obećavamo da ćemo svakodnevno živjeti evanđelje po nadahnuću našega Serafskog Oca svetog Franje Asiškog i vršiti svoju službu najbolje što možemo. Tražimo vodstvo Duha Svetoga i suradnju sve braće i sestara ovog bratstva kako bismo zajedno kao franjevačka obitelj bili svjedoci evanđelja i oruđe mira te izgrađivali bratskiji i evanđeoskiji svijet da bi se ostvarivalo Kraljevstvo Božje“ . Također na ovom kapitulu izabrane su još dvije službe: delegat i zamjenik delegata za po-

dručni kapitul: Niljana Borćić, OFS, delegat i Vesna Žuvela, OFS, zamjenica delegata.

Područna ministra Mila, na kraju slavlja izbornog kapitula, zahvalila je župniku don Željku, sestrama Družbe Kćeri Milosrđa na čelu s s. Domagojom Marić, CFM, predstojnicom i s. Jasminki Gašparović, CFM, duhovnoj asistentici OFS-a, za ljudski, kršćanski i franjevački communio (zajedništvo). Zahvalila je i svim članovima prethodnoga i novoizabranog Vijeća OFS-a i svim članovima mjesnoga bratstva OFS-a.

Po zagovoru Blažene Marije Propetoga Isusa Petković, neka sve nas dragi Bog čuva i prati u našem životu i radu!

fra Stipe nimac, oFm područni duhovni asistent OFS-a

TR odn E vn A d UH ovn A o B novA U MJES no M

BRATST v U o FS- A U ZMIJAv CIM A I S v EČA n A

PR o SLAvA n EBES ko G ZAŠTIT n I k A S v. LE o P o L dA B o G dA n A MA nd IĆ

Već deset godina MB OFS-a Zmijavci za blagdan sv. Leopolda Mandića priprema se trodnevnom duhovnom obnovom pa tako i ove godine od 9. do 11. svibnja 2022. Duhovnu obnovu imao je fra Frano Laco, OFM, župnik i duhovni asistent MB Zmijavci.

Tema duhovne obnove bile su bogoslovne kreposti: vjera, ufanje i ljubav. Fra Frano je istaknuo: vjera, ufanje i ljubav, Božji su dar koji nam pomaže rasti u svetosti. Bog ih u nas ulijeva, one uređuju naš odnos prema Bogu i posebno nas povezuju s njime.

Vjera su vrata kroz koja ulazimo u Božji svijet. Vjerom „čovjek svega sebe slobodno Bogu predaje“. Zato vjernik nastoji upoznati i vršiti volju Božju. Dar vjere ostaje u onome tko nije sagriješio protiv nje. Ukoliko je susret s Bogom dublji, intenzivniji i čvršći, tada je sigurnije stanje vjere u čovjeku. Vjera je i milost, jer Bog mora najprije progovoriti našoj najdubljoj nutrini, prije nego što možemo povjerovati.

Vjera hrani ufanje i ljubav na način da onaj koji ima jaču vjeru, nalazi otvoren put za rast u nadi i ljubavi. Ufanje (nada) je bogoslovna

60 SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

krepost po kojoj čeznemo za nebeskim kraljevstvom i vječnim životom, kao za svojom srećom, oslanjajući se na Silu Duha Svetoga. Kršćanska se nada razvija, od početka Isusova propovijedanja, u navještaju blaženstava.

Krepost ufanja obuhvaća očekivanja što ih nadahnjuju ljudske djelatnosti; pročišćuje ih i upravlja prema Kraljevstvu nebeskom; čuva od malodušja i podržava u svim časovima napuštenosti. Polet nade čuva od sebičnosti i vodi k radosti ljubavi. Po zaslugama Isusa Krista i njegove muke Bog nas čuva u „nadi koja ne razočarava“. Nadu izražavamo i hranimo molitvom, posebno molitvom Očenaša, koji je sažetak svega što nam ufanje daje željeti.

Ljubav je bogoslovna krepost kojom Boga ljubimo iznad svega radi njega samoga, a svoga bližnjega kao same sebe iz ljubavi prema Bogu. Apostol Pavao dao je nedostižan opis ljubavi: „Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi“ (1 Kor 13,4-7).

Ljubav oživljava i nadahnjuje vježbanje u svim krepostima. Plod su ljubavi radost, mir i milosrđe; ona zahtijeva velikodušnost i bratsku opomenu; ljubav je dobrohotnost; budi uzajamnost, ostaje nesebična i blagotvorna; ona je prijateljstvo i zajedništvo.

Dana 12. svibnja 2022., na blagdan Sv. Leopolda Bogdana Mandića, Mjesno bratstvo

Zmijavci svečano je proslavilo svog nebeskog zaštitnika. Poziv za proslavu upućen je svim članovima, mjesnim bratstvima i duhovnim asistentima iz imotskog okružja (Zmijavaca, Runovića, Podbablja, Vinjana, Imotskog i Studenaca). Nakon dvije godine pandemije, radovali smo se susretu i zajedničkoj molitvi naše braće i sestara iz drugih mjesnih bratstava. Susret je započeo molitvom Franjevačke krunice koju su predmolili predstavnici mjesnih bratstava. Euharistijsko slavlje predslavio je fra Zoran Kutleša, OFM, uz koncelebraciju fra Jakova Udovičića, OFM, duhovnog asistenta MB Vinjani, fra Vinka Gudelja, OFM, duhovnog asistenta MB Proložac, fra Nediljka Čarapića, OFM, duhovnog asistenta MB Podbablje i našega fra Frane Lace, OFM, duhovnog asistenta MB Zmijavci. Euharistijsko slavlje svojim pjevanjem animirao je veliki zbor na čelu sa časnom sestrom Jasnom Kasalo. Prikupljena milostinja udijelila se jednoj obitelji u potrebi.

Poslije svečanog misnog slavlja i blagoslova, svi su bili pozvani u župnu dvoranu na domjenak koji su pripremile vrijedne sestre MB Zmijavci. Svaki susret i svako slavlje u našim bratstvima uvijek nas čini duhovno bogatijim, sretnijim i radosnijim za naš svagdašnji život.

Sveti Franjo, sveti Leopolde, sv. Klaro i sv. Elizabeto molite za nas da u poslušnosti i svetosti iskoristimo naše darovano vrijeme.

kristina biočić, oFS, ministra MB Zmijavci

61 broj 36-37/2022.

P R o SLAvA S v. kLARE A SIŠ k E U Pod BABLJU

va Imotske krajine. Molitvom krunice u crkvi svetog Ante u Drumu i svečanom svetom misom proslavili smo zavjetni dan mjesnog bratstva OFS-a sv. Klare Asiške.

Ove godine na poseban način smo proslavili ovaj dan, jer tijekom svete mise, koju je predvodio fra Zoran Kutleša, uz prisustvo svećenika duhovnih asistenata okolnih mjesnih bratstava, naše četiri sestre mjesnog bratstva dale su svoje doživotne zavjete pred svjedocima Snježanom Perkušić i Milanom Šušnjarom. To su: Tonka Bašić, Ivanka Kasalo, Antonela Kasalo i Anka Vuković.

Isto tako, tijekom mise blagoslovili smo i novu sliku sv. Klare Asiške te je tom prigodom propovijedao dr. fra Domagoj Runje, pastoralni suradnik u župi i profesor na KBF-u u Splitu, koji je pobliže govorio o nastanku slike kao i o njenom značenju.

Mjesno bratstvo OFS-a u Podbablju svečano je proslavilo svoju zaštitnicu sv. Klaru Asišku 11. kolovoza 2022. Uz članove našeg mjesnog bratstva, slavlju su se pridružili i ostali članovi OFS-a okolnih mjesnih bratsta-

Na kraju misnog slavlja župnik fra Nediljko Čarapić čestitao je zavjetovanicama na njihovom životnom pozivu i odazivu s vjerom da će njihov život u današnjem vremenu doista biti jedno lijepo svjedočanstvo života po uzoru na svetog oca Franju i sv. Klaru Asišku. Također, župnik je zahvalio župnom zboru koji je uzveličao ovo slavlje svojim skladnim pjevanjem tijekom svete mise.

Poslije svete mise uslijedilo je zajedničko fotografiranje i druženje ispred župne kuće. Bogu hvala, sve je proteklo u lijepom druženju kako i doliči franjevačkom zajedništvu i bratstvu. Mir i dobro!

Fra nedjeljko čarapić, Duhovni asistent MB „Sv. Klara” Podbablje

62 SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

H odo ČAŠĆE I kon E k RALJICE FRA n JE vAČ k E

o BITELJI U SPLITS ko - d UBR ovAČ ko M

P od RUČ no M BRATST v U

Na svom hodočasničkom putu Ikona Kraljice Franjevačke Obitelji, na Splitsko- dubrovačkom područnom bratstvu OFS-a svečano je čašćena od 26. rujna do 5. studenoga 2022. u 23 mjesna bratstva i dvije ženske redovničke Franjevačke zajednice. Ukupno 40 dana hodočasničkih, milosnih, blagoslovljenih, toplih i sunčanih dana.

Početak hodočašća Ikone u Hrvatskoj započeo je drugoga dana III. Kongresa OFS-a i Frame, Gospinu Ikonu na čašćenje preuzela je Mila Šuto, područna ministra na kraju slavlja III. Nacionalnog Kongresa OFS-a i Frame 24. i 25. rujna 2022.. Ikonu je predao fra Zvonimir Brusač, TOR, predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata. Hodočasničku pjesmu Gospi recitirala je Meri Piteša, ministra MB Pojišan iz Splita. Gromki pljesak odjeknuo je u dvorani Tabora. Radostan osjećaj da Gospina Ikona ide autobusom na hodočasničko putovanje u naša mjesna bratstva. Cijelim putem molitvom i pjesmom častili smo Kraljicu i Majku. U Dugopolju Ikonu je preuzela Suzana Fiorenini i bla-bla carom odnijela na čašćenje na Dubrovačko područje. Raspored hodočašća po bratstvima bio je sljedeći:

Na Dubrovačkom području Gospina ikona je hodočastila u četiri mjesna bratstva: MB “Gospa snježna“ Cavtat; MB „Mala Braća“ Dubrovnik; MB „Sv. Josip“ Lapad; MB “Uznesenja Marijina“ Rožat

Na poluotoku Pelješac Gospina Ikona hodočastila je u dva mjesna bratstva: MB „Gospa Delorite“ Kuna; MB „Sv. Elizabeta Ugarska“ Orebić.

Na otoku Korčuli Gospina Ikona se svečano častila u MB „Padre Pio“ Lumbarda; MB „Blaže-

na Marija Propetog Isusa Petković“ Blato i župnoj crkvi u Vela Luci.

U Splitu, Gospina Ikona se svečano častila u pet mjesnih bratstava OFS-a, kod sestara klarisa i Školskih sestara franjevki na Lovretu: MB „Gospa od zdravlja“; MB „Gospa od Pojišana“; MB „Sv. Obitelj“ Sukoišan; MB „Sv. Frane“ na Obali; MB „Blagovijest“ na Trsteniku.

U Omišu Gospina Ikona se svečano častila u MB-u „Gospe od Karmela“ Omiš.

U Makarskoj Gospina ikona se častila u Baškoj Vodi i MB-u „Uznesenja Marijina“ u Makarskoj,

U Imotskoj krajini Gospina Ikona se svečano častila u šest mjesnih bratstava: MB “Sveti Frane“ Imotski; MB „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ Zmijavci; MB „Sv. Klara“ Podbablje; MB „Rane sv. Frane“ Proložac; MB „Sv. Roko“ Vinjani; MB„Svi sveti Franjevačkog reda“ Runović.

U Sinju Gospina Ikona svečano se častila u MB-u „Čudotvorna Gospa sinjska”.

U Trogiru Gospina Ikona se svečano častila u MB-u „Sv. Elizabete Ugarske“ na Dridu. Dana 4. studenoga 2022. u Trogiru, Gospina Ikona je predana na čašćenje u Zadarskošibensko područno bratstvo OFS-a „sv. Nikole Tavelića“, a preuzeo ju je područni ministar brat Ante Labor..

mila šuto, oFS, područna ministra

63
SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO
broj 36-37/2022.

U SP o ME n

Sestra

Ana Pišta

Prošlo je mjesec dana od kad se našim mjestom proširila vijest o smrti sestre Ane Pište koja je bila dugogodišnja ministra našeg MB Gospe Snježne Cavtat. Bilo je vrijeme rata i poraća kada je fra Pio Peić uz svesrdnu pomoć Ane i nekolicine sestara pokrenuo osnivanje bratstva OFS-a. Hoteli su bili puni izbjeglica, a svjetlo vjere i nade donosile su i sestre moleći krunicu. Sestra Ane je bila pokretač i organizirala je kasnije okupljanja u samostanu. Davala je cijelu sebe za bratstvo. Dugi niz godina dok joj je zdravlje dopuštalo organizirala je hodočašća u Međugorje, čak stotinu puta. Svi smo je zvali Nane, a poznavale su je cijele Konavle jer je godinama pravila melem za kožu kao pomoć kod opekotina. Svojom osobnošću i toplinom zračila je brigom

za svakog čovjeka u potrebi. Svojim životom je svjedočila vjeru u Gospodina, a veliko milosrđe je pokazala i kada je u svoju obitelj svim srcem prigrlila malu djevojčicu od 4 godine koja je ostala bez majke. Rasla je okružena ljubavlju svoje mame, tate i dvije sestre. Radosno smo pohodili našu sestru Anu s Ikonom Kraljice Franjevačke obitelji. Već je bila jako loše prikovana za postelju i teško je govorila. Majka joj je dala snage i molila je s nama cijelu Krunicu. Pokop naše drage Ane je bio 15. Studenoga 2022., na dan kad bi slavila godišnjicu primanja u OFS.

Počivaj u miru, sestro draga, u krilu Gospodinovu i u zagrljaju Majčice koju si toliko voljela.

Suzana Fiorenini, oFS

P R o SLAvA BLAG dA n A R A n E S v. F RA n JE A SIŠ ko G U S PLITU

subotu, 17. rujna 2022. godine, na blagdan Rana sv. Franje Asiškog - spomendana Rana koje je Sv. Franjo primio na brdu La Verni, kao Božji pečat žarke želje svoga srca. Mjesno bratstvo „Sv. Frane na Obali Split bio je domaćin proslave ovog blagdana mjesnim bratstvima OFS-a grada Splita. Proslava ovog Franjinog blagdana održana je u crkvi Sv. Frane (konventualci, samostan sv. Frane) u Splitu. U proslavi su uz domaćina sudjelovali: MB OFS-a „Gospa od zdravlja“ Dobri, MB „Gospa od Pojišana“ Pojišan, MB „Sveta Obitelj“ Sukoišan i MB „Blagovijest“ Trstenik.

U

64 SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Program je započeo Molitvom Večernje na čast sv. Franje, a sve prisutne je srdačnim riječima dobrodošlice pozdravila mjesna ministra, Dina Vrcan. Euharistijsko slavlje je predslavio fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije duhovnih asistenata, a koncelebrirali su fra Josip Vrdoljak, TOR, područni duhovni asistent i fra Damjan Glavaš, OFMConv, područni duhovni asistent. Na sv. misi pjevao je zbor crkve Sv. Frane uz orguljašku pratnju fra Martina Jakovića. Poslije navještaja Evanđelja svi prisutni su obnovili svoje obećanje evanđeoskog života prema Pravilu Franjevačkog svjetovnog reda.

Molitvu vjernika čitale su ministre mjesnih bratstava: Dina Vrcan, MB „Sv. Frane na Obali“, Maša Jeličić, MB „Gospa od zdravlja“, Meri Piteša, MB „Gospa od Pojišana“, Anka Kovačić, MB „Sveta Obitelj“ i Mira Maslov, MB „Blagovijest“.

Zatim smo izmolili prvu molitvu Sv. Franje koju je molio u Asizu,u crkvi sv. Damjana, u siječnja 1206. godine, a to je Molitva pred raspelom.

Na kraju ovog misnog slavlja fra Damjan Glavaš, OFMConv. duhovni asistent MB „Sv. Frane na Obali“ je izmolio dio Šibenske molitve iz XIV stoljeća, koja se čuva u Arhivu Sv. Frane u Šibeniku, kao najstariji sačuvani tekst pohvale i molitve Gospi na hrvatskom jeziku:

O blažena, o prislavna, o prisvitla svrhu vsih blaženih.

Gospoje, ti si blaženih mučenikov moć i vse potkripljenje i pomnoženje.

Gospoje, ti si blaženih pustinikov pića i vsako slatko nasićenje.

Gospoje, ti si blaženih div i mučenic kruna i vse urešenje.

Gospoje, ti si vsega dvora nebeskoga čast, slava i sve počtenje.

Gospoje an’jelska, o zvizdo morska, o odvitnice krstjanska!

Gospoje, ti si mati nevoljnih sirot, Gospoje, ti si utišenje žalostnih udovic. Gospoje, ti si veselje dreselih mužatic i udovic i divic.

O blažena, o prisvećena, o umiljena, o pričista divo Marije!

Viruju, Sinu Božji, da si hotil blaženu plt tvoju ožalostiti

A vernih tvojih slatkim darom milosti tvoje utišiti.

Viruju, Sinu Božji, da si hotil sa svom pltju tvojom za ljubav života našeg umriti, a veličanstvom boštva tvoga paklena vrata razbiti ...

Nakon misnog blagoslova fra Damjan je pozvao je sve prisutne na bratsko druženje koje se nastavilo u dvorani Mjesnog bratstva u radosti franjevačkog zajedništva i uz agape koji su pripremili članovi bratstva u zajedništvu s gvardijanom i župnikom Sv. Frane na Obali, fra Martinom Jakovićem, kojemu od srca zahvaljujemo.

Bogu hvala, ovo je početak jednog novog dubljeg franjevačkog zajedništva mjesnih bratstava OFS-a grada Splita, u kojem će svako mjesno bratstvo, jednom u godini na svoj izabrani dan biti domaćin drugima, slijedeći primjer našeg Serafskog Oca Franje, gorljivog nasljedovatelja poniznog i siromašnog Krista u svjedočenju evanđelja među ljudima, u društvu i u svijetu.

dina Vrcan, oFS Ministra MB „Sv. Frane na Obali“ Split

65 broj 36-37/2022.

SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

PR o SLAvA 25 G od I n A k UĆE SUSRETA TAB o R

pada Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu.

Početak rada ove Kuće dogodio se u ljeto 1997. godine dolaskom fra Zvjezdana Linića, u Samobor. Kao voditelj kuće fra Zvjezdan je osmišljavao i promišljao njezin rad, i u skladu s tim nastalo je i njezino ime – Kuća susreta Tabor. Fra Zvjezdan Linić je vodio Tabor nešto više od 16 godina, a nakon njegove smrti, 7. prosinca 2013., vođenje seminara i duhovnih obnova nastavio je fra Ivan Matić, kao novi voditelj Tabora.

Na svetkovinu Preobraženja Gospodinova, u subotu, 6. kolovoza 2022., kuća susreta Tabor je svečanom euharistijom, koju je predvodio najmlađi hrvatski biskup mons. Roko Glasnović, proslavila je svoj srebrni jubilej 25 godina postojanja. Kuća susreta Tabor nalazi se uz Franjevački samostan u Samoboru i pri-

Kroz ovo dugo razdoblje u Tabor je došlo oko pola milijuna ljudi. Sudionici dolaze iz različitih krajeva naše Domovine i inozemstva. U tu svrhu sagrađena je nova i veća dvorana za susrete, koja je ušla u funkciju prije tri godine, a adaptirani su i drugi prostori u Kući kako bi se sudionicima omogućio ugodan boravak i sudjelovanje u programima. U Taboru se najčešće događaju duhovne obnove, seminari ozdravljenja i oslobođenja, seminari za osnovno kršćansko iskustvo, seminari obraćenja, zatim franjevačke duhovne obnove i duhovne vježbe, biblijski, euharistijski seminari i slično. Organizirani rad Tabora osigurava i jedan broj poslužitelja i volontera, vjernika laika od kojih su većina članovi Franjevačkoga svjetovnog reda.

Sama proslava 25. obljetnice Tabora dogodila se u sklopu slavljeničkog seminara

66 AKTUALNO I SVJEDOČANSTVA

(4.-7. kolovoza 2022.), koji je održan pod geslom “Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!”

Kroz dane seminara fra Ivan Matić je prigodnim katehezama približio sudionicima otajstvo Isusovog preobraženja na gori Tabor, a isto tako predstavio rad Tabora kroz godine. Naglasio je kako je Kuća susreta Tabor od samih početaka, kad je fra Zvjezdan Linić započeo ovaj pastoralni rad, pa sve do danas, doista bila jedna duhovna oaza u našem narodu,

milosno mjesto susreta Boga i čovjeka, mjesto molitve i sabranosti, mjesto pomirenja i utjehe, mjesto slavljenja Boga i istinskog zajedništva. Tijekom seminara u molitvi i pjesmi, kroz sakramentalna slavlja svete ispovijedi, euharistije, bolesničkog pomazanja, molitava pred Presvetim, istaknute su zahvale Bogu za sve milosti i darove, zahvale za tolika ozdravljenja i oslobođenja, za neizmjernu ljubav i milosrđe koje su toliki doživjeli kroz sve te godine u Taboru.

67 broj 36-37/2022.

Na dan Preobraženja 6. kolovoza, oltar u novoj dvorani Tabora prekrasno je ukrašen cvjetnim uradcima koje je savršeno i vrlo vješto izradio svećenik fra Filip Đurđević, OFM. U 15 sati u čast Blaženoj Djevici Mariji u perivoju oko Tabora bila je svečana procesija u molitvi krunice i pjesmi s likom Gospe Fatimske. Procesija je završila zahvalnom molitvom Majci Božjoj za 25 godina Tabora i svečanom posvetom njezinu Bezgrešnom Srcu. U Tabor su stigli još mnogi i pridružili se slavlju, zajedno s onima koji su bili sudionici slavljeničkog seminara. Svečanu euharistiju u 18,30 predvodio je dubrovački biskup mons. Roko Glasnović. U vrlo nadahnutoj i poticajnoj propovijedi osvijetlio je sam značaj svetkovine Preobraženja i koliko je ono važno za nas. Rekao je da nas potiče i sveti Pavao: Ne suobličujte se ovome svijetu nego se

68 AKTUALNO I SVJEDOČANSTVA

preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabrati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.“ U koncelebraciji su bili fra Milan Krišto, provincijal Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, fra Željko Janjić, gvardijan samoborskog franjevačkog samostana, fra Ivan Matić, voditelj Kuće susreta Tabor i desetak svećenika franjevaca, koji s osobitom pažnjom i bratskom ljubavlju prate i sudjeluju u radu Tabora.

Svetu misu su pjesmom animirali poslužitelji Tabora u pratnji Davora Terzića i Luke Balvana.

Na završetku mise pročitan je svečani blagoslov pape Franje povodom 25. obljetnice Kuće susreta Tabor poslan iz Vatikana. A svetu misu je uživo prenosila Laudato TV.

Radosno slavljenje je nastavljeno s pjesmom ispred Tabora i dijeljenjem torte za sve.

Za Franjevački svjetovni red i Franjevačku mladež Kuća susreta Tabor predstavlja Dom, blagoslovljeno mjesto, u kojem je dobrom suradnjom uprave Tabora i vodstva Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži od prvih dana do danas, godišnje uvijek bilo mjesta i vremena za održava-

broj 36-37/2022.

nje duhovne obnove i kapitula Sjeverozapadnohrvatskog (zagrebačkog) područnog bratstva OFS-a bl. Alojzija Stepinca, za održavanje Nacionalnog kapitula OFS-a i Nacionalne skupštine Frame, a ove godine i održavanje III. nacionalnog kongresa Franjevačkog

69
AKTUALNO I SVJEDOČANSTVA

svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. U Taboru su se mogli održavati i brojni susreti s predstavnicima Međunarodnog vijeća OFSa i Frame. Zahvalni dragom Bogu za postojanje Tabora u našoj Domovini. Povodom 25. obljetnice Tabora u Sportskoj dvorani Samobor, 11. rujna 2022. održan je i veliki cjelovečernji humanitarni

koncert suvremene duhovne glazbe “Neka se čuje do neba glas”, koji su zajedno organizirali Kuća susreta Tabor i Udruga u Duhu s Kristom.

Dijelom preuzeto iz Biltena Tabora Hilda švarcmajer, oFS MB Kaptol, Zagreb

nAGRA dA ZA ŽI voT no d JELo dod IJELJE n A

PR o F. d R . SC . FRA S TIPI nIMCU, o FM

Odlukom o dodjeli javnih priznanja Grada Benkovca od 1. lipnja 2022. godine, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Benkovca, prof. dr. fra Stipe Nimac dobio je nagradu za životno djelo. Dodjela priznanja upriličena je u subotu 11. lipnja 2022. godine na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Benkovca, održanoj povodom Dana Grada u novouređenom Zavičajnom muzeju Benkovac (Kaštel Benković), Obitelji Benković 6. s početkom u 11 sati.

U Povelji i opisu Nagrade stoji: „Grad Benkovac dodjeljuje nagradu za životno djelo za doprinos u području kulture prof. dr. sc. Stipi Nimcu za izuzetan doprinos koji je dao svojom znanstvenom, nastavnom, stručnom i kulturnom djelatnošću za promidžbu pastoralne teologije kao znanstvene discipline na hrvatskom govornom području i šire, te za obogaćenje, posvješćivanje i ponovno otkriće vrjednosti ‘zavičajne povijesti’ i ‘zavičajne kulturne baštine’ na Benkovačkom području.“

70 AKTUALNO I SVJEDOČANSTVA

IZ vJEŠTAJ IZ ŽI voTA FRAME

od S v IB n JA do STU d E no G 2022.

Područno hodočašće OFS-a i Frame zagrebačkog područja sv. josipu u karlovac

U subotu 21. svibnja 2022. održano je hodočašće Zagrebačkog područja OFS-a (Franjevačkog svjetovnog reda) i Frame u Karlovac. Duhovni dio hodočašća počeo je netom nakon okupljanja u Svetištu sv. Josipa i pozdravnih poruka krunicom sv. Josipu koju je predvodio rektor svetišta mons. Antun Sente. Nakon krunice u 11 sati započelo je euharistijsko slavlje koje je predvodio riječki nadbiskup koadjutor mons. Mate Uzinić, dok je poticajnu propovijed održao fra Zvonimir Brusač spominjući sv. Josipa kao uzora svim generacijama i staležima. Poslije svete mise, dok se još nismo razbježali na ručak, mons. Antun Sente predstavio nam je svetište, osvrnuvši se i na povijesni i na duhovni značaj samog svetišta, brojna svjedočanstva vjernika i milosti koje su se dogodile po zagovoru sv. Josipa.

Bitno je naglasiti i da je na hodočašću bila prilika za bolje upoznavanje framaša i članova Trećeg reda, prvenstveno susretom u crkvi, gdje je bio rad u skupinama iz kojeg se jasno moglo zaključiti da jaz u godinama ne mora biti prepreka, već prilika za međusobni dijalog. Također, OFS i Frama sudjelovali su u predstavljanju svojih bratstava.

U popodnevnim satima obišli smo franjevački samostan i crkvu Presvetog Trojstva u Karlovcu, gdje nas je srdačno udomaćio fra Mate Bašić. Pomalo umorni od puta, ali duhom okrijepljeni, zaputili smo se svojim kućama. Mir i dobro!

marko kruljac, Frama kloštar Ivanić

antunovo u Osječkom područnom bratstvu OSijek – tvRĐa

Antunovo u Tvrđi nešto je posebno i nešto drugačije. Prva je misa u 3 sata ujutro, a zadnja u 21 sat. Kao i svake godine do sada, naši su framaši radosno došli volontirati. Bilo je onih koji su volontirati cijelo vrijeme, a bilo je i onih koji su došli na pola dana, ali svako od njih ispunjen je otišao kući. Nekad bude teško, nekad bude naporno, ali na kraju dana se isplati.

Sad nekoliko dojmova naših volontera.

Ovogodišnje Antunovo bilo je peto otkako volontiram i drugo otkako sam preuzeo organizaciju volontera za prodaju svijeća i nabožnih predmeta i mogu reći da je ovogodišnje Antunovo bilo najneizvjesnije do sada. Od same činjenice da sam početkom 6. mjeseca imao svega 7 volontera uključujući i mene, zatim činjenice da nisam mogao ući u samostan u pola 2 u noći jer su vrata bila zaključana, a ja nisam imao ključ (u 2 sata je okupljanje volontera)… Još jedna zanimljiva činjenica je ta da se dogodilo nešto što ne pamtim da se ikada dogodilo: prodali smo posljednju svijeću oko pola 9 navečer, iako je prvobitna narudžba količinski bila povećana te smo zvali dobavljača da nam isporuči još svijeća na samo Antunovo.

Frama Tvrđa već nekoliko godina poziva SKAC Osijek u pomoć u volontiranju na Antunovu, pa smo tako nastavili i ove godine uz dodatak naših novih prijatelja s Duhosa. Nakon nekoliko SMS-ova, poruka na Instagramu WhatsAppu i poziva napokon sam imao 24 mlada volontera i mlade volonterke spremne na sve što Antunovo (i volontiranje od 2 do 22) stavi pred

71 broj
NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI
36-37/2022.

nas. Kada sam obilazio štandove sa svojim volonterima, čak i po najvećoj gužvi i velikoj vrućini, uvijek su me dočekala nasmijana lica i veseli: „Hvaljen Isus! Izvolite?“ upućen hodočasnicima. Ovime u svoje ime i u ime franjevačkog samostana u Tvrđi zahvaljujem svim volonterima, svima iz SKAC-a i Duhosa koji su nam došli pripomoći, framašima koji se nesebično daju za Framu i svoj samostan i samostanu koji nas mlade, nebitno jesmo li Frama, SKAC ili Duhos, u tome podržava jer, koliko god bili umorni, nakon cijelog dana volontiranja vjerujem da je upravo to zajedništvo koje smo imali tijekom volontiranja ono što gradi karakter i sve nas čini boljim!

Stjepan Ivanović, Frama osijek – tvrđa

S obzirom na to da nam naš samostan mnogo toga omogućuje i uvijek rado pomaže, a rijetko kad od nas traži neku veliku pomoć, bilo mi je drago i ove godine volontirati kao prodavač svijeća. Sama prodaja svijeća prilično je jednostavan posao, ali kada tijelo oslabi od umora i pospanosti, dođu trenuci kada je teško koncentrirati se pa računanje kusura postane napredna matematika. Na moju radost, imao sam dobre „kolege“ na štandu, pa smo unatoč pospanosti uz dobru (ponekad i lošu) šalu uvijek održavali dobro raspoloženje. Osim šale i društva mislim da veliku ulogu ima i dobra nakana koja mi je bila glavna motivacija pri volontiranju i bez koje mislim da bi cijeli dan bio puno teži. Drago mi je što je, unatoč velikom izazovu, bio veliki broj volontera koji su sudjelovali u prodaji, a pogotovo mi je bilo drago vidjeti da su se odazvali i dobri ljudi iz SKAC-a i Duhosa koji se vjerojatno i ne osjećaju kao dio našeg samostana, ali ipak su odlučili pomoći.

Velika motivacija za ponovno volontiranje na Antunovu mislim da će mi biti zadovoljstvo i zahvalnost fratrima našeg samostana jer znam da bez njih i samostana moje bratstvo ne bi ni postojalo i mislim da je ovo volontiranje i ova žrtva najmanje što kao framaši možemo učiniti da zahvalimo na svemu dobrom što nam je naš samostan omogućio i dao.

Vladimir Hladek, Frama osijek – tvrđa

ĐakOvO

Na Antunovo je naša Frama već tradicionalno organizirala akciju prodaje krunica (narukvica). Tijekom cijele godine sami smo izrađivali krunice na kreativnim radionicama koje imamo svake srijede, a prodavali smo ih za jednim veselim i uvijek dobro raspoloženim štandom. Prodaja je trajala od 6 do 19 sati, a svakih sat vremena izmjenjivala se grupa framaša za prodaju. Naša Frama svake godine odlazi na duhovno-rekreativni tjedan na otok Brač, a prodajom krunica za Antunovo financijski si olakšavamo taj odlazak.

Ines milić, Frama Đakovo NaŠice

Naša se župa pripremala za blagdan svoga zaštitnika trodnevnicom koju su vodili franjevci iz Našica. Na samo Antunovo održalo se šest misa: prijepodne u 6, 7, 9, 11, te poslijepodne u 17 i 18:30. Svečanu svetu misu s velikom procesijom po gradu predvodio je fra Josip Ivkić, franjevac iz Zagreba. Na svetoj misi u 17 sati tradicionalno se održao blagoslov djece i ljiljana, a misu je predslavio naš mladomisnik fra Vinko Brković. Frama Našice uključila se u proslavu volontiranjem i redarstvom prije, tijekom i između Misa.

Ivan papučić, Frama našice antunovo u Zagrebačkom području antunovo u Virovitici

„Imaj uvijek Boga na pameti. Ako imaš Boga, imaš sve, jer imaš onoga koji je stvorio sve, koji te sam može zasititi i bez kojega je sve što postoji ništa. Imaj dakle Boga uvijek u svojim mislima.“ – rekao je svima nam dragi svetac Antun Padovanski. Naime, 13. lipnja 2022., tradicijski smo izradili narukvice koje smo prodavali sa smiješkom na štandu ispred naše crkve. Međutim, ništa od ovog ne bi bilo moguće bez našeg duhovnog asistenta fra Marina koji nam je bio podrška.

72 NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI
73 broj 36-37/2022. NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

Temperatura tijekom dana je rasla, ali tako je rasla i naša želja da ljudima, prolaznicima, vjernicima izmamimo osmijeh na lice. Puno molitve, pjevanja, razgovora i dan smo priveli kraju. Šlag na tortu bila je večernja sveta misa gdje smo se zajedno okupili i zahvalili Bogu na današnjem danu. Zapamtite, sve što činite, činite na Božju slavu. To su nam bile riječi poticaja tijekom ovog sunčanog i vrućeg dana. Vjerujemo da ćemo nagodinu s još više žara, entuzijazma i snage (ako je to moguće) obasjati lice našeg svetog Antuna!

lana balogović, Frama Virovitica

antunovo na Svetom duhu

Ponedjeljak, 13. lipnja, u župi sv. Antuna Padovanskog protekao je radosno i veselo – slavio se njen zaštitnik! Od ranojutarnjih sati pa sve do kasno navečer slavile su se svete mise, a glavnu u 19 sati predvodio je mons. Roko Glasnović, dubrovački biskup. Sve se moglo pratiti i na malim ekranima zahvaljujući Laudato televiziji. Frama Sveti Duh također je imala dosta razloga za slavlje! Posljednjih mjesec dana njeni framaši vrijedno su se pripremali za ovaj dan. Već drugu godinu za redom na našem štandu se može naći ručni rad framaša: od krunica do magnetića! Dok su jedni svoja znanja izrade krunica i vezanja tih „strašnih“ čvorića obnovili, drugi su ih po prvi put naučili raditi. Nije bilo lako, ali upornosti i strpljivosti nije nedostajalo!

Bili smo neumorni – svaku večer okupljali smo se u našoj prostorijici na rad. Frama Sveti Duh službeno zaslužuje jedan veliki odmor! Teško je riječima opisati koliko je posebno i vrijedno bilo zajedničko provedeno vrijeme u radnoj atmosferi. Samo mogu reći da sam jako ponosna na framaše sa Svetog Duha i da jedva čekam sljedeću godinu!

Hvala svima na uloženom trudu, radu, vremenu i jako dobrom društvu! I hvala svim ostalim Framama koje su nam se pridružile u izradi i svima koji su nas na bilo koji način podržali! Bilo je za pamćenje! Mir i dobro!

Iva putica, Frama zagreb – Sveti duh

O Hodu Franjevačke mladeži

„Braćo, sve vas želim povesti u raj!“ (sv. Franjo Asiški) Framaši – to je skupina mladih koji nastoje živjeti Evanđelje nasljedujući primjer svetog Franje Asiškog. A kako bi ga mogli bolje upoznati i još bolje nasljedovati, svake godine hodočaste u Asiz. Fra Ivon Ćuk, pisac životopisa svetog Franje, kaže da nema Asiza bez Franje kao ni Franje bez Asiza. Tamo je sve započelo, ali i završilo, odnosno još uvijek traje. Ali ne samo u Asizu nego i u Grecciu, i na La Verni, i u Fonte Colombu.

No, framaši ne idu pješice sve do Asiza, kao što mnogi prvo pomisle. Hod se sastoji od dva dijela: u prvom dijelu hoda se nekom rutom u Hrvatskoj, a u drugom dijelu autobusom se odlazi u Asiz, odnosno Italiju, gdje se boravi nekoliko dana. Hod obično traje oko dvanaest dana. A u to vrijeme, osim što svakog dana prijeđu dvadesetak kilometara i spavaju u vrećama za spavanje u učionicama, dvoranama, a ponekad i šatorima, framaše čeka pomalo gust raspored. Svaki Hod ima svoju temu, a svakoga dana duhovni asistenti i asistentice drže nagovor framašima. Nakon toga slijedi rad u skupinama po kojima su framaši podijeljeni, a nerijetko dobiju i zadatak poput osmišljavanja skeča. Svake večeri slavi se i sveta misa koju framaši uveličaju pjesmom.

Kako to stvarno izgleda? Sjećam se da mi je jedan framaš govorio da su njegov brat i on krenuli na Framu upravo zato što su framaši tijekom Hoda prošli kroz njihovo selo. Vjerojatno je zanimljivo vidjeti jednu kolonu veselih (i umornih) mladih ljudi koji, uz pratnju časnih sestara i fratara, hodaju kroz sela, pjevaju na megafon i uzvikuju „Mir i dobro!“ Jednom je, dok smo tako hodali kroz selo, počela padati kiša. Jedan fratar, fra Drago, brzo je otrčao do prve kuće, popričao s čovjekom koji je tamo živio i pozvao nas da uđemo u dvorište. Nas sedamdesetak, a možda i više, brzo je ušlo skloniti se pod nadstrešnicu u dvorištu. Nakon par

74 NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

trenutaka na balkon je izašao mladić, vjerojatno sin onog čovjeka, i u šoku uzviknuo: „Što je ovo!?“ Ali brzo smo otišli.

Nadam se da nisam previše subjektivna kada kažem da zaista vjerujem da framaši tijekom Hoda svijetom nose Kristovu radost, pogotovo u mjestima u kojima baš i nema mnogo ljudi, a i oni koji tamo žive stariji su. Ljudi se zaista znaju silno razveseliti kada vide mlade, radosne i nasmijane kako sviraju, pjevaju i plešu slaveći Gospodina. Da, to su mladi koji su odlučili svoja dva ljetna tjedna provesti budeći se rano kako bi hodali za neku svoju nakanu, koji su odlučili moliti časoslov i krunicu, koji su odlučili da se na ljetnim praznicima neće odmarati od Boga, nego mu doći još bliže. To su mladi koji prihvaćaju smještaj takav kakav je jer im je ponuđen od srca, koji su im ponudili dobri ljudi. To su mladi koji nisu savršeni, ali ipak nastoje živjeti kao braća i sestre, i u bratstvu i sa svima koje susretnu. To su mladi koji su ponekad spontani, da ne kažem neorganizirani, možda nekad i naporni (oprostite ako vas probudimo pjesmom u ranu zoru, vjerujte da je i nama teško pjevati tako rano!), ali to su mladi koji zaista ljube Krista. To su mladi koji traže Krista. To su mladi koji slušaju i slijede Franjin poziv u raj. To su framaši na svom framaškom Hodu. laura lazić, Frama zagreb – Sveti duh

Dnevnik XXVII. Hoda Frame

Zagrebačkog područnog bratstva

Prvi dan (24. srpnja): Koprivnica

U duhu uzbuđenja i znatiželje za ovogodišnji 27. Hod Franjevačke mladeži svi odlučni framaši hodaši su se pomalo okupljali u dvorani OŠ braće Radić. Nakon što je većina stigla, okrijepili smo se velikodušno pripravljenom hranom, a u 16 sati počeo je uvodni program koji smo započeli molitvom. Nacionalni duhovni asistent fra Ivica Janjić nam je na samom početku s nekoliko riječi nagovora

približio kako je zamišljeno da ovogodišnji Hod izgleda, koji je naš cilj kao framašu i s kakvim stavom srca da krenemo prema tom cilju. Nakon uvodnih riječi nacionalnog asistenta i par savjeta i uputa koje su nam dali područni vijećnici, framaši su bili podijeljeni po grupama i imali grupni rad. Kroz njega su se upoznali i razradili neke zadatke. Nakon rada po grupama framaši su se uputili prema župnoj crkvi svetog Antuna Padovanskog na slavlje svete mise. Dan je priveden kraju večernjom molitvom časoslova i klanjanjem tijekom kojeg su se i izvlačile ovčice nad kojima će njihovi pastiri bdjeti na ovogodišnjem Hodu.

mia bagarić, Frama zagreb – kaptol

Drugi dan (25. srpnja): Novigrad Podravski; Opisala je Katarina Sarić, Frama Zagreb – Majka Božja Lurdska Treći dan (26. srpnja): Bjelovar; Opisala je Sara Botinčan, Frama Kloštar Ivanić Četvrti dan (27. srpnja): Štefanje; Opisao je Leo Marković, Frama Koprivnica Peti dan (28. srpnja): Čazma; Opisala je Mirjam Horvat, Frama Virovitica Šesti dan (29. srpnja): Kloštar Ivanić; Opisala je Mihaela Dodić , Frama Zagreb –Sveti Mihael

Sedmi dan (30. srpnja): Put u Italiju – La Verna; Opisao je Juraj Cesar, Frama Čakovec Osmi dan (31. srpnja): Asiz; Opisala je Mia Habek , Frama Varaždin Deveti dan (1. kolovoza): Greccio i Fonte Colombo; Opisala je Nina Vicić, Frama Bjelovar

Deseti dan (2. kolovoza) : POTPUNI OPROST!

Zadnji dan… vrhunac Hoda, koji je vrhunac framaškog života – znači vrhunac vrhunaca? Dan je započeo kao i svaki drugi –jutarnjom molitvom časoslova i doručkom – samo što nas je sve udarila ta realnost da se vraćamo svojim kućama. Slavili smo svetu misu u koju je predslavio fra Ante Bešlić u predivnoj bazilici sv. Klare. Nakon svete mise imali smo slobodno vrijeme da potrošimo

75
NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI
broj 36-37/2022.
76 NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

još malo novaca što nam je ostalo u Asizu, te ručak u hotelu Domus Pacis.

Nakon toga smo se svi zajedno okupili ispred bazilike Gospe od Anđela. Bili smo malo odvojeni od ostalih skupina ljudi što su hodočastili, poljubili zemlju, te, držeći se za ruke, došli pred Porcijunkulu, ušli unutra i kleknuli pred Gospodina, primajući potpuni oprost.

Ljudi su bili preplavljeni emocijama, svi su se grlili i čestitali si. Trenutak radosti i mira. Trenutak za koji smo hodali sve te kilometre. Trenutak koji će mi ostati u sjećanju zauvijek. Nakon potpunog oprosta svaka skupina hodočasnika pjevala je svoju himnu i plesala, mi smo pjevali Framu i uživali u sljedećih par sati.

Imali smo večeru u dvorani gdje smo spavali i vrlo brzo je došlo vrijeme za polazak.

U busu osim sna i molitve dijelili smo svoja iskustva s Hodu i dalje se zbližavali kao braća i sestre. Nezaboravni dani uz ljude koje volim. kristijan lulić, Frama zagreb – leopold bogdan mandić.

Dnevnik XX. Hoda Splitskodubrovačkog i XI. Hoda

Zadarsko-šibenskog područnog bratstva

Prvi dan (24. srpnja): Sinj XX. Hod Splitsko-dubrovačkog i XI. Hod Zadarsko-šibenskog područnog bratstva Frame započeo je okupljanjem u Sinju, u nedjelju, 24. srpnja 2022. u 18 sati. Nakon smještaja i večere, uputili smo se na svetu misu koju je predvodio fra Marinko Vukman , gvardijan i upravitelj Svetišta Gospe Sinjske u koncelebraciji s  fra Antom Bešlićem, područnim duhovnim asistentom Splitsko-dubrovačkog i Zadarsko-šibenskog područnog bratstva Frame. Fra Antonio Mravak, župnik Gospe Sinjske, nas je upoznao s poviješću svetišta i pobožnošću puka. Tijekom

igara upoznavanja saznali smo imena prisutnih, odakle dolaze, koji su im hobiji, koliko su glazbeno talentirani…Veoma uzbuđeni neki su otišli na spavanje, a neki ostali budni cijelu noć.

Ivana radan, Frama šibenik – šubićevac

Drugi dan (25. srpnja): Prugovo; Opisala je Ana Kaselj i Ante Šimić, Frama Split –Gospa od Zdravlja

Treći dan (26. srpnja): Lećevica ; Opisala je Lea Lešina, Frama Runovići Četvrti dan (27. srpnja): Perković (Sitno); Opisala je Marija Bilić i Ivana Puljz, Frama Runovići

Peti dan (28. srpnja): Danilo; Opisala je Laura Jurin, Marta Miškić i Roko Rupić, Frama Šibenik – Gospa van Grada Šesti dan (29. srpnja): Šibenik; Opisala je Marta Ribičić,  Frama Split – Gospe od Pojišana

Sedmi dan (30. srpnja): Šibenik – Italija; Opisale su Vita Vučković, Frama Sinj; Lucija Banović, Frama Split – Gospa od Zdravlja i  Anđa Alilović, Frama Metković Osmi dan (31. srpnja): Asiz; Opisala je Paula Gulin, Frama Šibenik – Meter ize i Martina Klarić, Frama Sinj Deveti dan (1. kolovoza): Greccio; Opisale su Marija Čarić i Antea Kanaet, Frama Sinj Deseti dan (2. kolovoza): Asiz ; Opisale su Noa Odrljin, Frama Split – Gospa od Zdravlja i Marta Barać, Frama Sinj Jedanaesti dan (3. kolovoza): Povratak u Hrvatsku

Zadnji dan u Asizu, kao i svako jutro pomolili smo se i doručkovali. Spremili smo stvari i uputili se prema bazilici sv. Franje, gdje smo se svi zajedno slikali. Proveli smo još slobodnog vremena u Asizu te se u 13 sati pozdravili s Asizom i zahvalili mu. Krenuli smo na dugi put za Hrvatsku. U autobusu smo molili krunice, pjevali, igrali igre i vodili ugodne razgovore. Dolazak u Dugopolje bio je predviđen za 4 ujutro gdje bi nas Splitsko-dubrovačko bratstvo napustilo, a Šibenčani se jos krat-

77 broj 36-37/2022.

NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

ko voze do svojim domova, kojima se vraćaju ispunjeni posebnom radošću. dominik romac i karlo Vuković, Frama Sinj dan, Frama šibenik – šubićevac

Dnevnik XXVIII. Hoda Frame

Osječkog područnog bratstva

Prvi dan (24. srpnja): Semeljci

Dugo iščekivanje framaškog Hoda završeno je ovu nedjelju poslijepodne u Semeljcima. Nasmijanih lica i širokih osmijeha radosno smo iščekivali braću i sestre koje dugo nismo vidjeli. Program je službeno započeo onako kako je i sam sv. Franjo započinjao stvari, zazivom Duha Svetoga. Nakon druženja i upoznavnja, uslijedio je vrhunac dana, sveta misa popraćena krunicom. Misu je predvodio naš područni duhovni asistent, fra Matija Marijić, u pratnji naših duhovnih asistenata. Domaćini su nas nakon mise počastili odličnom večerom, nakon koje je uslijedio prvi rad u skupinama. Tu smo dobili još jednu priliku uz igre i smijeh podrobnije upoznati članove naše skupine. Dečki su pred spavanje ponovili pjesmu za buđenje cura, te smo se svi uputili na spavanje u 23 sata.

marko bijuklić, Frama našice

Drugi dan (25. srpnja): Đakovo; Opisala je Ana Došlić, Frama Požega Treći dan (26. srpnja): Vrpolje; Opisao je Lovro Klepo, Frama Đakovo Četvrti dan (27. srpnja): Garčin; Opisala je Veronika Polić, Frama Slavonski Brod

Peti dan (28. srpnja): Ruščica; Opisala je Franka Jukić, Frama Vukovar Šesti dan (29. srpnja) : Slavonski Brod; Opisala je Margareta Šota , Frama Borovo Naselje

Sedmi dan (30. srpnja): Put u Italiju –La Verna; Opisala je Ana Umiljanović, Frama Našice

Osmi dan (31. srpnja): Asiz; Opisala je Tena Hideg, Frama Vukovar – Borovo naselje

Deveti dan (1. kolovoza): Greccio i Fonte Colombo; Opisala je Dora Huber, Frama Otok

Deseti dan (2. kolovoza): Potpuni oprost; Opisali su Lovro Spajić i Nora Hodak , Frama Đakovo

Jedanaesti dan (3. kolovoza): Povratak U srijedu 3. kolovoza ponovno smo se budili uz zvuke našeg muškog benda Blago gluhima. Večer prije otišli su framaši iz Zagrebačkog područnog bratstva pa smo zajedničku jutarnju molitvu i doručak imali mi i framaši iz Zadarsko-šibenskog i Splitsko-dubrovačkog područja. Jutro je obilježilo i tradicionalno bacanje u zrak onih koji slave rođendan taj dan. Danas ih je bilo dvoje! Zajedničkim smo snagama počistili dvoranu i spremili naše stvari u autobuse.

Pozdravili smo se s ostalim područjima koji su išli poslije ručka. Autobusima smo se uputili prema Asizu i crkvi sv. Damjana. Nakon obilaska i ovog mjesta bogate i značajne povijesti, ispunjene Franjinom i Klarinom prisutnošću, imali smo slobodno vrijeme u kojem smo mogli ponovno obilaziti bazilike, crkve, mjesta koja su nas najviše dojmila, uživati u domaćoj talijanskoj hrani za ručak, kupiti završni poklončić za našu ovčicu ili jednostavno sjesti na jedan talijanski espresso i odmoriti. U popodnevnim satima uputili smo se prema Porcijunkuli gdje smo slavili našu posljednju misu u Italiji. Prisustvovali smo slavljenju mise na talijanskom, što je bilo jedno zanimljivo iskustvo. Pomogla je priprema prije mise, kratki duhovni nagovor i čitanje službe riječi toga dana. Nakon svete mise, uslijedila je i posljednja šetnja do naše dvorane i otkrivanje pastira i ovčica. Nakon kratke pripreme, posljednjih wc-a i osvježenja, naše je putovanje kući moglo započeti. Obnovljenog duha, prepuni dojmova i zahvalnog srca, na poseban način zahvalni i našim duhovnim asistentima koji su nas trpili, bodrili i vodili na ovo jedinstveno hodočašće koje zapravo započinje kada u našoj svakodnevici koristimo i dajemo drugima ono što smo ovdje u svoja srca pohranili. Krenuli smo dva-

78 NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI
broj 36-37/2022. NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

ma autobusima prema Hrvatskoj. Imali smo priliku ispričati dojmove i osobna svjedočanstva Hoda u vožnji natrag. mato mićan, Frama osijek – tvrđa

XV.

nacionalni seminar

za voditelje formacije i odgovorne u bratstvima Frame

Pod geslom „Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.“ (Iv 15,5b) održao se XV. nacionalni seminar za voditelje formacije i odgovorne u bratstvima Frame. Vijećnici iz mjesnih bratstava okupili su se od 29. kolovoza do 2. rujna u Belišću u Slavoniji. Na brojnim nagovorima i radionicama, ali i svetim misama, molitvama, klanjanju pripremali su se za novu framašku godinu i služenje u svojim bratstvima. Pročitajte kako su proveli taj tjedan.

Ponedjeljak, 29. kolovoza

Okupljanje framaša i program započeli su u 16.30, ali za mene je sve počelo puno ranije kad smo krenuli na put prema Belišću jer nekoliko je nas framaša putovalo zajedno. Radost i veselje susreta s framašima iz drugih bratstava nije potrebno previše opisivati. Nakon naših pozdrava u 17.30 počeli su i službeni pozdravi i uvod u program. U 18.20 molila se krunica, a u 19.00 bilo je svečano misno slavlje koje je predvodio  mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup đakovačko-osječki. Nakon mise imali smo večeru, zatim u 21 sat prvo, uvodno predavanje o temi „Franjo i gubavac”, koje je vodio Ante Čičak, nacionalni voditelj formacije. Istaknuo je da smo dužni brinuti se o svim članovima bratstva, ali najviše o onima zapostavljenima i onima kojima se teško uklopiti. Poslije predavanja imali smo i uvodni rad po grupama (RPG)

u kojem smo se upoznali i malo komentirali predavanje. Zatim počinak.

luka milković, Frama zagreb – leopold bogdan mandić

Utorak, 30. kolovoza

Drugi dan seminara započeo je u 7.30 buđenjem pjesmom, po starom običaju. Nakon jutarnje molitve i doručka fra Ivica Janjić imao je nagovor o temi „(De)formacija” koji je, vjerujem, koristio svim odgovornim osobama u bratstvu. Poslije rada u grupa i ručka imali smo slobodno vrijeme kada smo se malo odmorili. Radionicu dana vodio je bivši framaš Ivan Školka . Nakon rada po grupama dan smo okrunili krunicom i euharistijskim slavljem. Nakon večere i večernje molitve malo smo se zabavili uz zabavni program koji nam je bio priređen. Na kraju smo se spremili za spavanje i uz malo priče zaspali u našim framaškim vrećama.

Fran Galović, Frama Požega Srijeda, 31. kolovoza

Dečki su probudili cure pjevajući pjesmu. Spremili smo se za jutarnju molitvu u 8 sati, a nakon molitve otišli smo na doručak. Predavanje o temi „Način života” započelo je u 9.15. Predavačica je bila s. Gabrijela Tea Damjanović, SCSC. Nakon predavanja imali smo rad po grupama tijekom kojeg smo razgovarali o načinu kršćanskog života. Potom je tijekom plenuma svaka grupa izložila i ukratko ispričala svoje zaključke. Popodne smo proveli u karitativnom radu. Podijelili smo se u skupine i otišli kod Ukrajinaca, u starački dom i udrugu Zvono. Plesali smo, pjevali i zabavljali se, a zatim smo otišli na krunicu i misu. Za večeru najeli smo se toplih sendviča i kolača. Potom nam je fra Gabriel Bošnjak ispričao svoje svjedočanstvo, a fra Ivica Janjić imao je kratku meditaciju. Prije spavanja još smo se malo družili, a neki su čak i plesali kolo. Iva šantić, Frama šibenik – šubićevac

80 NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

Četvrtak, 1. rujna

Dan je započeo ustajanjem i molitvom jutarnje u 8 sati. Nakon toga smo doručkovali i razbudili se uz šalicu kave.

Puni entuzijazma poslušali smo predavanje fra Vinka Brkovića o temi „Iskustvu živog Boga“. Tijekom predavanja fra Vinko nam je objasnio da je iskustvo Boga posebno za svakoga i da se ne treba bojati teških trenutaka u životu jer je Bog i tada s nama i ne napušta nas. Zatim smo se povukli u osamu i razmatrajući tekst evanđelja osluškivali što nam Bog poručuje. Ručak je bio oko 12 sati. Domaćini su nas počastili pečenom gudicom (prasetinom), koja je bila iznimno ukusna i koja nas je uvelike obradovala.

U 16.00 sati slijedio je Lectio Divina, za što nas je pripremio fra Vinko.

U 18.00 molili smo Gospinu krunicu nakon koje je slijedila sveta misa koju je predvodio provincijal franjevaca trećoredaca fra Ivo Martinović.

Nakon mise smo večerali, a zatim otišli na euharistijsko klanjanje koje je predvodio fra Vinko i na kojem je pjevao zbor sastavljen od nas framaša. Nakon klanjanja imali smo zabavni dio večeri ispunjen smijehom i raznim društvenim igrama.

ante šimić,  Frama Split – gospe od zdravlja

Petak, 2. rujna

Zadnji dan seminara bio je nešto ležerniji. Dan smo započeli molitvom časoslova i svetom misom koju je predvodio fra Vinko Brković. Nakon svete mise uputili smo se na doručak i oprostili s framašima koji su morali ranije ići kućama. Zatim je slijedio grupni rad po područnim bratstvima. Podijelili smo se u dvije grupe: Zagrebačko i Osječko područno bratstvo. U radu po grupama raspravljali smo o nekim stvarima vezanim za naše područje i naša mjesna bratstva. Razgovarali smo o našim formacijama, nekim našim problemima, ali i jedni drugima davali savjete i primjere kako da svi zajedno idemo u boljem smjeru.

Zatim je slijedila završna riječ fra Ivice. On je započeo pjesmama i plesom, u svojoj završnoj riječi ukratko se osvrnuo na protekli seminar i na kraju nam je uputio riječi zahvale. Nakon toga slijedio je ručak i naš povratak kućama. Iako dosta umorni, ali u potpunosti ispunjeni, kući smo se vratili u kasnim noćnim satima, jedva čekajući da novostečena iskustva možemo prenijeti u naša mjesna bratstva. jelena žinić, Frama čakovec

Novi nacionalni vijećnici Frame

U nedjelje, 9. listopada 2022. održala se na Taboru u Samoboru, XII. izborna skupština Nacionalnog vijeća Frame. Za novi dvogodišnji mandat izabrani su novi nacionalni vijećnici: Nacionalni predsjednik: - Tomislav Jurić, Frama Split-Poljud Nacionalna potpredsjednica: - Jelena Žinić, Frama Čakovec Nacionalni voditelj formacije: - Petar Škrobo, Frama Zagreb Kaptol Nacionalna tajnica:Sara Botinčan, Frama Kloštar Ivanić Nacionalni blagajnik: - Marko Kruljac, Frama Kloštar Ivanić

Istovremeno je i Franjevački svjetovni red imao svoje izbore, i za nacionalnog povjerenika za Framu izabran je br. Jozo Milić, OFS, iz Zagreba.

laura lazić, Frama zagreb – Sveti duh

Xvi. duhovni kapitul Osječkog područnog bratstva

Cijelim putem do Našica zamišljala sam kakav će biti ovogodišnji duhovni kapitul, jer je prošlogodišnji bio nezaboravan. Osjećala sam se uzbuđeno jer nisam mogla dočekati taj tre-

81 broj 36-37/2022.

NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI
82 NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

nutak kad ću vidjeti sve svoje framaške prijatelje i s njima podijeliti taj dragocjeni osjećaj. Za početak smo imali uvodnu riječ koju je održao  fra Matija Marijić, OFM, a zatim nam je potpredsjednik Osječkog područnog bratstva Luka Suman pročitao raspored te nas podijelio u skupine.

Poslije pročitanih skupina i pravila imali smo molitvu krunice koju je predvodio fra Vinko Brković, OFM i svetu misu koju je vodio fra Mislav Lukačević, OFM. Nakon mise imali smo večeru.  Za večeru smo imali burek i mogli smo birati hoćemo li od sira (prevedeno: sirnica) ili krumpira (prevedeno: krumpiruša). Tu smo se večer svi jako dobro najeli. Poslije večere imali smo uvodni rad po skupinama i bila sam jako sretna sa svojom skupinom. Za upoznavanje smo igrali igru i kroz smijeh sam svima zapamtila imena. Nakon silnog smijanja u skupini imali smo klanjanje koje je vodila sestra Doroteja Krešić zajedno s kandidaticama. Svi smo se udubili u svoje misli i osjetili povezanost s Bogom. Poslije tog posebnog trenutka u 23 bio je počinak.

Buđenje je bilo bez stresa i osjećala sam se super i pomalo tužno jer sam znala da je kraj kapitula sve bliže i bliže. No to sam stavila sa strane i pripremila se za dan. Imali smo doručak i onda molitvu časoslova. Poslije jutarnje molitve smo imali nagovor  sestre Gabrijele Tee Damjanović, koji je bio fantastičan, a zadatak koji nam je dala bio je osama, može li bolje? Raštrkali smo se po crkvenom dvorištu i bilo nas je svuda. Na prvu mi je zadatak bio neuobičajen, ali me toliko oduševio da mi je srce bilo potpuno ispunjeno jer jako dugo nisam doživjela tako nešto.

Poslije ručka i dobro provedenog slobodnog vremena  fra Mislav imao je pokorničko bogoslužje. Pričao je o grijehu i njegov nagovor mi je stvarno promijenio perspektivu. Nakon predivnog nagovora imali smo priliku za ispovijed. Poslije smo mi framaši mogli postaviti bilo kakva pitanja, a fratri i sestra Gabrijela odgovarali su na njih. Kroz taj razgovor sam naučila dosta toga, a neke stvari sam samo potvrdi-

broj 36-37/2022.

la. Poslije pitanja i odgovora imali smo krunicu koju je predvodio fra Vinko Brković, a zatim je uslijedila sveta misa koju je predslavio fra Antonio Kirin, OFM. Nakon predivne svete mise imali smo večeru, a poslije ukusnog jela imali smo večer bratskog zajedništva gdje smo plesali i jednostavno uživali u prisutnosti jedni drugih. Ta večer je bila prekrasna i svi smo bili zajedno. Novi su framaši vidjeli što je zapravo Frama. Nažalost i tom danu je došao kraj i nakon večernje molitve časoslova otišli smo spavati. U nedjelju ujutro nisam se željela probuditi jer nisam htjela da ovo prođe, ali sve što je lijepo kratko traje pa tako i naš duhovni kapitul. Prvo smo imali doručak te nakon doručka jutarnju molitvu časoslova. I zadnji nagovor imao je fra Vinko Brković. Njegov nagovor bio je vrlo poticajan i poučan. Meni je završni rad po skupinama bio vrlo emotivan i nisam se htjela rastati od svoje skupine zato što smo se svi jako povezali. Poslije emotivnog posljednjeg rada po skupinama imali smo svetu misu koju je predslavio fra Matija. Nakon predivne svete mise imali smo ručak, nakon kojega je uslijedio rastanak. Dora Stanić, Frama Vukovar

Susret Frama grada Šibenika

Frama Šibenik  –  Meterize ovog je petka ugostila Frame grada Šibenika. Na susretu o Ispovijedi, o kojoj su nam govorili naši framaši Ana Rupić, Tea Krečak i Jakov Rak, bilo je puno zanimljivih trenutaka. Za početak, framašima su kratko predstavili što je to zapravo sveta ispovijed, zašto se trebamo brinuti o redovitom ispovijedanju i zašto je neizbježno da svoje grijehe kažemo pred svećenikom.

Nakon formalnog, odnosno teorijskog dijela susreta, imali smo rad po grupama u kojem je svaka grupa dobila po dvije rečenice koje govore suprotno onomu što je ispovijed zapravo. Tu su se framaši koji se nisu poznavali prije svega malo upoznali, a zatim razmijenili mišljenja o svetoj ispovjedi i ljudima koji negiraju svetu ispovijed ili ju smatraju nepotrebnom.

NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI
83

Za kraj, framaši su zajedno otpjevali nekoliko pjesama, družili se uz razne igre i malo se bolje upoznali i razgovarali o svom putu na Frami. Ovakav susret uistinu je vrijedan i potreban zbog ljubavi, sreće i veselja koje je bilo prisutno i vidljivo na licima framaša. ana marin, Frama šibenik – meterize

XVI. duhovni kapitul

Zagrebačkog područnog bratstva

„Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu.” (1 Iv 2,15) Petak, 28.

listopada

I ovaj kapitul počeli smo pravo framaški… sa zakašnjenjem! Vozeći se iz Zagreba trebalo je pobijediti kušnje i ostati strpljiv s braćom i sestrama koji ne znaju na sat. No, sve je to palo u zaborav kada smo stigli i kada sam vidjela sva ta poznata, nasmiješena i draga lica. Kapitul smo počeli uvodnom molitvom i predstavljanjem područnog duhovnog asistenta fra Ivice Janjića, OFM koji nam je zadao par izazova, a poslije nas je naš duhovno duhoviti voditelj formacije Antonio Andrijević podijelio u grupe. Odmah smo imali rad po grupama u kojem smo imali upoznavanje jedni s drugima, ali i s geslom ovogodišnjeg kapitula koje glasi: „Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu.” (1 Iv 2,15) Nakon toga imali smo molitvu krunice i svetu misu koju je predvodio fra Vjeran Lazić, OFM. Zatim smo se okupili na zajedničku molitvu večernje, burek sa sirom i čašicu razgovora. Za kraj dana fra Ivica je predvodio klanjanje pred Presvetim. Nakon svega zaputili smo se u svoje vreće (za spavanje) iščekujući sutrašnji dan! marija gucić, Frama zagreb – leopold bogdan mandić

Subota, 29. listopada

U ranojutarnjim satima probudio nas je fra Filip Pušić, OFMConv., uz jednostavnu reče-

nicu Buđenje! Nakon jutarnje higijene zajedno smo izmolili jutarnju molitvu časoslova te pošli na doručak. Nakon doručka imali smo predavanje koje je imao fra Kristian Radas, OFM. A nakon predavanja imali smo rad u skupinama te smo razgovarali i odgovarali na pitanja vezana uz pitanja što je to što nas veže za svijet i kako se borimo protiv toga. Gdje primjećujemo duh svijeta u bratstvu i podržavamo li ga? Nakon rada u grupama imali smo odmor, odnosno pauzu u rasporedu gdje smo bili slobodni prošetati, otići na kavu ili samo odmoriti.

Potom smo se našli u crkvi svetog Ivana Krstitelja u kojoj smo imali pokorničko bogoslužje koje je vodio fra Josip Ivkić, OFM. Zaključili smo da je bitno raditi na sebi, truditi se biti bolji nego što smo bili prošlog dana. Nakon pokorničkog bogoslužja imali smo osamu. U osami smo odgovarali na pitanja: što me to veže za svijet, za čime moje srce teži, gdje pronalazim Milosrđe Božje? Nakon osame vratili smo se do crkve gdje smo imali ispovijed. Zajedno smo molili svetu krunicu te je nakon krunice započelo Euharistijsko slavlje. Nakon svete mise smo večerali te je došao na red večernji program.

Večernji program je bio svjedočanstvo obraćenja don Tome Kutleše koji nam je pokazao kako ga je Bog pozvao da se obrati iz svog grešnog života i postane katolički svećenik. Bogu je sve moguće, pa i obratiti onu najtvrđu dušu. Potom su nam framaši iz Kloštra Podravskog izveli mjuzikl o životu svete Klare koji nas je sve razveselio. Nakon večernjeg programa imali smo vremena do ponoći kada je bilo vrijeme za počinak.

Varaždin Nedjelja, 30. listopada

Probudivši se uz pjesmu koju su osmislili framaši, dan smo započeli jutarnjom molitvom časoslova. Nakon molitve smo doručkovali i pripremili se za nagovor koji je držao naš područni duhovni asistent  fra Ivica Janjić.  On nam je pričao o napastima i raznim situacijama u kojima je moguće izgubi-

84 NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

ti se i skrenuti s pravog puta, pogotovo nama mladima u današnjem svijetu. Posebno nas je upozorio na relativizam, odnosno nijekanje objektivne istine za sve, koji se neprimjetno uvlači u život i udaljava nas od našeg Stvoritelja. Poslije nagovora imali smo rad po grupama u kojemu smo podijelili svoja iskustva osuđivanja s kojima se susrećemo svakodnevno te savjete kako se nositi s time. Zatim smo se uputili u crkvu gdje smo prosla-

vili svetu misu koju je predslavio  fra Gabrijel Bošnjak, OFM.

Nakon mise, ispred crkve smo uz ples i pjesmu pokazali što znaci biti framaš – biti radostan i u svakom trenu slaviti Boga. Vratili smo se u školu i ručali te se nakon čišćenja uputili doma. Hvala Gospodinu što nam je pružio priliku za još jedan kapitul, što nas je čuvao i napunio nam baterije za sve ono što nas tek čeka. lorena majdak, Frama Virovitica

85
broj 36-37/2022.

n A kon SLUŽBE

[IV: Neka nitko sebi ne prisvaja službu poglavara] (Opomene sv. Franje)

Nisam došao da budem služen, nego da služim (usp. Mt 20,28), veli Gospodin. Oni koji su postavljeni nad druge neka se zbog toga poglavarstva diče samo toliko kao da su određeni na dužnost da braći peru noge. I što se više smućuju ako im se oduzme služba poglavara nego dužnost pranja nogu, to više sebi pribavljaju kese (Iv 12,6) kao opasnost po dušu.

Četiri godine. Četiri sam godine imala milost i privilegiju biti poslužiteljica Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži.

Od mene si tražio samo da Ti dam ona dva „Prihvaćam“, a onda si Ti meni dao sve ostalo. Dao si mi braću i sestre da me prate na ovom putu. Samo je Tebi poznato koliko je divnih duša obogatilo ovo razdoblje. Dao si mi prijatelje za cijeli život, dao si mi one koji ustraju i kad je teško, one kojima je dovoljan jedan pogled da me razumiju. Dao si mi duhovne asistente koji su me vodili i usmjeravali Tebi, koji su mi pomogli rasti, koji su mi pokazali primjer franjevačke svetosti. Dao si mi OFS, da uvijek iz njihova primjera učim. Dao si mi susrete, mise, molitve, ispovijedi, zagrljaje, razgovore,sastanke, skupštine, kapitule, proslave i organizacije kako bih u svemu

tome našla Tebe. Znaš, mislim da si mi dao čak i malo previše pisanja poziva, izvještaja, molbi i svih onih nekih administrativnih stvari koje mi ne idu čisto kako bi mi pokazao da s Tobom mogu i da na Tebe trebam računati i u najmanjih stvarima. Dao si mi suze, da operu sve moje oholosti kad sam mislila da nešto ovisi o meni ili da ja to trebam sama. Dao si mi neizvjesnosti da me naučiš pouzdanju u Tebe. I da, svaki put, ali baš svaki put, Ti si se pobrinuo za sve. Dao si mi odgovornost, da mi pokažeš da računaš na mene. Hvala Ti.

Hvala Ti što si strpljivo čekao da naučim sve ono čemu si me nakanio poučiti. E da, posebno hvala što si bio strpljiv s mojom nestrpljivosti i hvala Ti za one koji su bili prava slika Tebe i pokazali mi požrtvovnu i nesebičnu ljubav i blagost, znaju oni koji su. Hvala i za one „Bože, pomozi“ i „Bože, oslobodi“, svi su oni Tvoji, a nekako i moji. Ma budimo iskreni, bila sam i ja (a i sad sam ponekad) ona „Bože, pomozi“ sestra pa nisi odustao od mene. Na toliko Ti toga još imam zahvaliti, zato hvala na svemu, posebno na onom što ja nisam željela, a trebalo mi je.

Nije lako služiti, ali ja ne bih izabrala niti jedan drugi put. Predivno je služiti Tebi i zaista nema ništa ljepše nego znati da sam Tvoja ljubljena kći. ana matić, (10. listopada 2022.)

86 NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

III. ME đ U n AR odn A S k UPŠTI n A F RA n JE vAČ k E MLA d EŽI U M E k SI k U

kakO POČiNje Svaki vic

Jedna Dalmatinka, jedna Riječanka i jedan Slavonac zaputili su se u najnaseljeniji grad Sjeverne Amerike, treći u svijetu po broju stanovnika sa samo 22 milijuna ljudi - u Ciudad de México ili jednostavno Meksiko. Što smo tamo radili i zašto smo se zaputili baš tamo? E pa... Udobno se smjestite, ispričat ću vam. kada? (Z a)ŠtO?

tkO?

Od 20. do 26. kolovoza 2022. godine održala se III. međunarodna skupština Franjevačke mladeži. Mi smo bili pozvani da tamo predstavljamo Framu Hrvatske i da sudjelujemo u formiranju smjernica za nadolazećih pet godina za Framu u cijelome svijetu. Dakle, fra Ivica Janjić, OFM (nacionalni duhovni asistent Frame), Marta Radoš, OFS (tadašnja voditeljica formacije, sadašnja nacionalna ministra OFS-a) i moja malenkost Ana Matić (koja je donedavno bila nacionalna predsjednica Frame) zaputili smo se na pravu avanturu, najudaljeniji framaški događaj na kojem smo sudjelovali, na hodočašće od najviše kilometara i na definitivno najzabavniju skupštinu na kojoj smo sudjelovali.

87 broj
NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI
36-37/2022.

jet laG?

Plan je bio otprilike ovakav: Petak navečer – let za Madrid, zatim jedno ugodno i udobno noćenje na klupama na aerodromu. Subota ujutro – let za Mexico City u trajanju od 11 sati i dolazak u Meksiko u ranim popodnevnim satima... Osim što je u Hrvatskoj tad bilo već otprilike 21sat. Spoznaja da ćemo 11 sati provesti u metalnoj cijevi stvarno testira vjeru, ali umirivala nas je činjenica da imamo svećenika uz sebe (barem Martu i mene). Što se tiče jet laga, pripremila sam se na najgore pa sve bilo dobro. Bili smo umorni, ali to nije bilo ni bitno. Nitko od nas nikad nije letio preko oceana pa je to, blago rečeno, bilo zaista uzbudljivo. Nismo bili na Bahamima i Kubi, ali barem smo ih vidjeli iz zraka. Svatko je od nas ponio ručnu prtljagu u koju nije stalo previše stvari. S obzirom na to da je bilo ljeto, zimska odjeća nam baš i nije bila na listi prioriteta. Premda je vremenska prognoza najavila ugodnih 20-ak stupnjeva Celzijusa, možda smo mi ipak zaboravili na činjenicu da se Mexico City nalazi na 2,240 m nadmorske visine pa smo se, nevjerojatno, smrzli. E, da mi je netko rekao da ću doći u Meksiko usred ljeta i smrznuti se...

HRaNa i SMjeŠtaj

Bili smo smješteni kod časnih sestara (u nečemu što bih, u nedostatku boljeg izraza, nazvala samostanskim hostelom) malo izvan grada. Kod njih smo boravili većinu vremena i imali većinu obroka, tamo smo se družili, imali radni dio te misu i molitvu. Za dimenzije jedne Europljanke, meksički zahod je jako malen, vrata od tuša niska, a svakako ne zaboravimo spomenuti umivaonik koji daje dojam da pereš ruke u dječjem vrtiću. Svakako je zanimljivo otvoriti prozor sobe koji gleda na hodnik, a još je zanimljivija brava koja se teško otvara kad trebaš izaći iz sobe, a vrlo lako zatvara kad ti u sobi ostanu ključevi.

Nastojali su nam kuhati relativno neutralnu hranu, ali čini mi se da im nije pošlo za rukom. Svakako je bilo zanimljivo probati razna meksička jela te za doručak, ručak i večeru uvijek imati poslužen grah, tortilje (prazne) i jako ljuti umak koji sam od milja nazvala disaster (katastrofa). Povrće je imalo neobičan okus, ne nužno loš, ali drugačiji. Meksikanci definitivno ne jedu kruh poput nas (ili uopće?), a i meso im nije frekventna namirnica. Gospodin se ipak pobrinuo za nas pa se svaki dan pronašlo ponešto što nam je odgovaralo, a na odmet nije bio ni obližnji KFC. Ipak, sve nam je to pomoglo da narastemo u franjevačkoj malenosti i jednostavnosti.

eSPaÑOl? eNGliSH? HRvatSki?

Osim smještaja i hrane, ono što nam je zapravo najviše približilo latinoameričku kulturu su ljudi. Premda su bili pozvani predstavnici Frame iz cijeloga svijeta, ipak su brojčano prevladavali framaši iz Latinske Amerike, što

88 NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

je i logično zbog lokacije održavanja Skupštine. Zanimljivo je da ih jako malo govori engleski, ali smo se ipak nekako uspjeli sporazumjeti. Bili su tu braća i sestre iz Europe (s njima smo komunicirali na engleskom) te čak jedan brat iz OFS-a iz Obale Bjelokosti.

Nevjerojatna je milost bila imati priliku upoznati braću i sestre iz cijelog svijeta, dijeliti franjevačka iskustva, učiti o Frami u drugim državama i upoznavati njihov način života. Ono što se moglo primijetiti bio je franjevački duh koji nas je povezivao i raznosio radost među nama. Nakon dva dana svi smo bili kao jedna velika obitelj – obitelj koja se ne razumije uvijek, ali se voli. Zaista mogu potvrditi koliko je Franjin duh univerzalan. Od mog mjesnog bratstva, preko područnog i nacionalnog pa sve do međunarodnog jednostavno postoji taj osjećaj kad si framaš i kad si među „svojima“ makar oni bili s drugog kontinenta.

I premda sam ja naučila nešto španjolskog, neki su od njih naučili i hrvatski (ili dalmatinski) pa je Talijanka naučila reći „Pa’ mi je cukar“ (Niska mi je razina šećera u krvi), a Felixa i Eliasa smo ubrzo zvali Srećko i Ilija. Bih li ja bila prava Dalmatinka da nisam cijeli bus naučila kako se kaže „Hajduk živi vječno“? Vjerojatno ne...

Gotovo svaki dan smo imali višejezičnu misu pa bi, na primjer, svećenik svoj dio govorio na španjolskom, čitanja bi bila na engleskom, a molitva vjernika na njemačkom, hrvatskom, poljskom, litavskom i francuskom.

kad POČiNjeMO?

U Latinskoj Americi je sve opušteno i ne smeta im puno što sve kasni. Na primjer, sasvim je normalno da misa počne 20 minuta kasnije od predviđenog ili da radni dio Skupštine krene u 16:15 h umjesto u 15:30. To mi je zaista bio jedan kulturološki šok. Inače, naš je raspored izgledao tako da smo ujutro imali molitvu i doručak, zatim radni dio nakon kojeg je uslijedio ručak, a poslije ručka, naravno, odmor. Zatim smo ponovno imali radni dio

36-37/2022.

pa misu i večeru. Svake večeri nekoliko je država predstavljalo svoju kulturu pa smo tako imali priliku naučiti gotovo sve latinoameričke plesove, probati pikantne slatkiše i slavnu meksičku tekilu. Mi Hrvati smo ih naučili naš framaški ples i moram priznati da su ga dobro usvojili.

MalO NaS je, al’ NaS iMa

Kako smo dijelili naša framaška iskustva, shvatila sam da je Frama u Hrvatskoj zapravo jedna od najmnogobrojnijih u svijetu (prednjače joj Italija i BiH). Kad uzmemo u obzir to da Hrvatska ima manje od četiri milijuna stanovnika i oko 1400 framaša, a Brazil 214 milijuna stanovnika i oko 1100 framaša, rekla bih da trebamo biti jako zahvalni. Smatram da je toliki broj framaša posljedica franjevačke prisutnosti u našoj zemlji, stoga zaista trebamo cijeniti naše duhovne asistente koji su nam izvor franjevačke karizme. Ovaj podatak bio je iznenađenje i za druge framaše u svijetu. U Francuskoj ih je 70-ak, u Španjolskoj 20 – 30, u Kolumbiji stotinjak, a u nekim državama ih uopće nema. Ukupno nas je oko 45 tisuća. Koristim ovu priliku, dragi framaši i ostali čitatelji, da vas pozovem na molitvu za braću i sestre u svijetu. Mi smo tolika snaga i vjerujem da naša molitva može puno, molite za framaše, za duhovne asistente i za OFS. Na nama ostaje franjevačka karizma i naša je zadaća živjeti franjevaštvo u svijetu. Zamislite kakav bi svijet bio bez franjevaštva... Zamislite da nestane jednostavnosti, malenosti, siromaštva, čistoće, poslušnosti. Čuvari smo velikog blaga!

GUadalUPe

Posebna je milost bila odlazak u svetište Gospe od Guadalupe. Bus nas je odvezao bliže svetištu, a onda smo imali malo hodočašće od otprilike jednog sata. Opet je to bilo klasično framaški – krunica i pjesme. Nevjerojatno je doći na tako važno mjesto, na mjesto čudesa i mjesto obraćenja. Uz sva velika čuda Gospe od

NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI
89 broj

Guadalupe, svakako je najveće čudo bilo pokrštavanje domorodačkih naroda u 16. stoljeću. Svakako preporučujem da, ako ne znate puno, istražite priču o Gospinim ukazanjima i svim drugim čudima. Izdvajam Marijine riječi upućene Ivanu Diegu – Malo moje dijete, najmanje od svih, neka te ništa ne uznemiruje. Zar ne znaš da si u mom krilu? Zar ja nisam tu, ja koja sam tvoja Majka? Ne mogu opisati radost tog dana, ali slika govori tisuću riječi pa vjerujem da fra Ivičin osmijeh dočarava radost toga dana.

SMjeRNice

Zadnjeg dana smo izglasali Smjernice na kojima smo radili prethodnih dana. Ima tu puno stvari i Međunarodna koordinacija ima pune ruke posla, ali izdvojila bih informaciju da se sljedeće godine održava Međunarodni susret Frame u Lisabonu (27.7. – 1.8.) te Svjetski susret mladih (1. – 6.8.).

bRatStvO

U Meksiku sam zaista stekla nove prijatelje, ma zapravo, samo otkrila da svugdje na svijetu imam braću i sestre. Naučila sam od njih koliko je lijepo imati otvoreno srce, naučila sam da se možemo razumjeti iako se na prvu ne čini tako. Shvatila sam da ono „moje“ ne mora uvi-

jek biti najbolje za sve i da je ono „naše“ puno važnije i bogatije od „mojeg“. Gospodin mi je ponovno pokazao koliko su braća dragocjena i zato Mu hvala! Hvala Mu na svakom Kinder buenu koji mi je fra Ivica kupio kad me uhvatila kriza za slatkim, hvala Mu na Marti koja mi je bila poput starije sestre, hvala Mu na Mariji Chiari koja mi je svakog jutra donosila vruće mlijeko, hvala Mu na Mariju koji je uvijek znao reći pravu riječ i razumjeti naše potrebe, hvala Mu na Tiboru koji nam je iskazao blizinu i brigu OFS-a, hvala mu na fra Jonatanu koji se zaista trudio govoriti engleski i na fra Pablu s kojim sam se smijala na jednu jedinu riječ španjolskog, hvala Mu na svim duhovnim asistentima i braći i sestrama jer zaista ne bi bilo kraja da ih sad sve krenem nabrajati. Hvala Mu jer me opet naučio kako je savršen brat zapravo bratstvo.

Meksiko – jedna luda i nezaboravna avantura. Bilo je drugačije, neobično, ali lijepo. Neizvjesnost, radost, zajedništvo, sedam dana izvan moje zone ugodnosti, otkrivanje bogatstva svake osobe, lekcije poniznosti, toplina i sigurnost bratstva i sve to pod zagrljajem Gospe od Guadalupea. Ukratko – Frama. kOd kUĆe je NajljePŠe

Ipak, kod kuće je najljepše... Zato mi je bilo jako drago kad smo se vratili u Europu (ponovno Madrid), a zatim u Hrvatsku. Osim mnogobrojnih suvenira, ponijeli smo razne uspomene i iskustva. Neka od njih ste upravo pročitali, neka su na fotografijama i videima, a ona najdragocjenija skrivena su u srcu. Slava Bogu na visini jer jedino On može učiniti to da odeš na drugi kraj svijeta i pronađeš obitelj. A zamislite kakva je tek radost u Nebu koji je naš pravi dom! Mislim da ćemo tek tamo shvatiti dubinu ovog „Kod kuće je najljepše“. ana matić, Frama zagreb – majka božja lurdska

90 NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI
NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.