Bratstvo 32-33

Page 1

Glasilo Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda

broj 32/33 • godina 12

prosinac 2021. • cijena 10 kuna

 Obraćanje pape Franje sudionicima Generalnog kapitula OFS-a

 XVI. Generalni kapitul i VII. izborni OFS-a u Rimu

 Održan XX. redovni Nacionalni kapitul OFS-a

 Svjetski dan siromaha održan u Asizu


IMPRESUM BraTstvo Interno glasilo Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) Izdaje: Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a Broj 32/33, prosinac 2021.

Uredničko vijeće: Hilda Švarcmajer, glavna urednica Fra Vladimir Vidović Ana Fruk Igor Kanižaj Stjepan Kelčić Jasna Krapac

Adresa uredništva: Kaptol 9, 10000 Zagreb Fotografija na naslovnici: Album Nacionalnog vijeća OFS-a Grafička priprema: Danijel Lončar Lektura: Jasna Krapac Tisak: Grafika Markulin, Lukavec Naklada: 600 primjeraka

• Glasilo Bratstvo je komunikacija u službi zajedništva. 2


NACIONALNO BRATSTVO

Uvodnik Draga braćo i sestre, Gospodin vam dao mir i blagoslov!

P

red nama je još jedan Božić, nova crkvena godina i potom nova građanska godina. Kako se uvijek u tim danima prisjećamo događaja koji su obilježili proteklo razdoblje, tako planiramo i donosimo odluke za novo razdoblje. Najvažniji događaj ove 2021. godine svakako je bio održavanje XX. redovnog nacionalnog kapitula od 8. do 10. listopada 2021. u „Kući susreta Tabor“ u Samoboru. Zahvalni Gospodinu što nam je bio omogućen susret braće i sestara sa svih područja, osjetila se velika radost zbog ponovnog zajedništva kroz molitvu, slavljenje euharistije, klanjanje i rad. Tako smo imali priliku čuti jedni druge, razmijeniti izvješća o radu, kao i planirati novi kalendar i Program rada za 2022. godinu. Sva tri dana bila su milosna, plodonosna i blagoslovljena. Isto tako, ne manje važan događaj bio je i Generalni kapitul u Rimu. Tu je i IX. tečaj o socijalnom nauku crkve održan na Svetom Duhu u Zagrebu, kao i sve sjednice vijeća i kapituli svih razina, sve aktivnosti iz života i rada svakog bratstva: hodočašća, duhovne obnove, karitativne akcije, molitve… Sve je to utkano i protkano u svakodnevnom životu i radu svakog svjetovnog franjevca i svakog duhovnog asistenta. Ljubav kojom dotičemo jedni druge. Najvažniji događaji koje planiramo u 2022. godini su III. kongres OFS-a i Frame te XXI. redovni i VIII. izborni nacionalni kapitul. O svemu spomenutome i još više od toga možete pročitati i u ovom broju našega „Bratstva“. Neka nas sve obasja božićno Svjetlo, Isus iz Nazareta, Krist i Gospodin, Svjetlo pravo i istinito, neka rasvijetli tmine naših srdaca i ispuni nas mirom i svakim blagoslovom. Sretan vam Božić i blagoslovljena 2022. godina! Mir i svako dobro! Anđa Slunjski, OFS Nacionalna ministra

broj 32-33/2021.

3


DUHOVNI ASISTENTI

SVETI FRANJO I DANAS NAM GOVORI I

ako se o Franji Asiškom uvijek iznova piše i govori, nikada nije prestao biti svjež svetac. Uvijek iznova je govorljiv, onaj koji će svojim porukama zaintrigirati ljude različitih svjetonazora, i to ne samo vjerničkih krugova. U isto vrijeme Franjo je i jednostavan i zahtjevan, buntovno jako izazovan, ali i svetački primjeren. Radikalan i prilagodljiv. I danas, u ovo naše vrijeme burnih promjena, Franjo nudi svoje odgovore. Ako suvremeni čovjek te odgovore i ne prihvati ipak ih iskreno sluša i cijeni. Franjo je u svoje vrijeme prije svega bio „lagodni kršćanin“. U Oporuci čitamo: „Gospodin je meni bratu Franji dao da ovako započnem pokoru: dok sam još bio u grijesima, bilo mi je vrlo ogavno gledati gubavce. I sam Gospodin me privede k njima i s njima sam bio milosrdan. Vrativši se od njih, ono što mi se činilo ogavnim, pretvori mi se u slast duše i tijela; i malo potom napustio sam svijet“ (Op. 1 - 4). Franjo je i prije nego li je napustio svijet, bio kršćanin. Ali on sam to svoje kršćanstvo karakterizira kao život „u grijesima“. Iz toga njegovog života „u grijesima“ znamo jako malo. Ali upravo na tom području često puta dolazi do pojednostavnjivanja. Često se upada u zamku karakteriziranja veličine ljudske osobe „prije obraćenja“. Tako i Franju nekada promatramo kroz prizmu mladenačkih nestašluka. Doduše, ta slika može nas zainteresirati kako bi u prvi plan stavili njegovu herojsku pobjedu nakon „obraćenja“, ali nam može i zamagliti pravu sliku o Franji. On je i prije obraćenja bio relativno dobar kršćanin za sredinu svoga vremena. Bio je dijete pobožne obitelji, napose pobožne majke koja mu je usadila sve

4

potrebne kršćanske vrednote. Franjo je upravo kasnije nad svojim kršćanskim životom učinio ozbiljnu refleksiju. Dakle, od „lagodnosti“ života u „grijesima“ dolazi do radikalne odluke i to ne samo zbog nadnaravnih trenutaka nego i zbog slike vlastitog oca trgovca. Znamo kako je trgovina u ono vrijeme bila prekretnica u društvu, ali i izvor raznih podjela, neprijateljstava pa čak i ratova. Otac mu sigurno nije bio imun na navedene negativnosti. Uz to, tu su bile i crkvene „političke“ situacije (križarski ratovi). Sve to mladi Franjo je gledao i u nekim stvarima i sudjelovao. I u Franjino vrijeme u Crkvi je bilo raznih pokušaja oko crkvene obnove, raznih karizmatskih pokreta. I tada su razni asketski pokreti tražili radikalne promjene klera i same Crkve. Franjo je te pokrete sigurno poznavao. Ali nije počeo drugima propovijedati već je, potaknut Gospodinom, počeo sam. I to od gubavaca. I upravo je taj događaj bio ključni trenutak njegova obraćenja i ponovnog otkrića Krista. Otkrio je Krista u čovjeku odbačenom od društva. Gubavac je u Franjinu iskustvu bio puno više od onih bijednih stvorenja koje su svi izbjegavali. Za njega je gubavac jednostavno bio čovjek koji je „trebao drugoga“. Simbol svih onih ljudi koji nisu mogli ući u konkurenciju tadašnjeg poznatog društva koji je živio određeni klišej. Što je u stvari Franji simbolizirao gubavac? Tragični produkt društva i simbol njegove identifikacije s Kristom. Sam misterij utjelovljenja. Dijeliti sudbinu s gubavce za Franju je značilo dijeliti sudbinu samog Krista i to postaje „slast“ njegova života. Franjo želi dijeliti sudbinu malog, nepriznatog čovjeka. I na taj način je „opalio šamarčinu“ postojećem društvu. Nije ušao u rat protiv društvene neprav-


DUHOVNI ASISTENTI

de i pokvarenosti Crkve, nego najprije mijenja sebe. Zašto Franjo nije postao svećenik ili član nekog tada monaškog reda? Jednostavno zato što želi ostati laik. Želi se i dalje poistovjećivati s „malim čovjekom“ iz svijeta. Iako je jako cijenio svećenike i bio u vezi s monasima svoga vremena, ne želi ući u nikakav klišej. Za Franju postoji samo jedan izbor, a taj je Krist. Nije Franjo time bježao u neku imaginaciju. Franjin Krist je čovjek u Pavlovom smislu iz poslanice Filipljanima: „On, trajni lik Božji, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe ’oplijeni’ uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan“ (Fil 2, 6 - 7). U toj i takvoj ljudskosti Franjo prepoznaje ljubav Kristovu, a to mu je upravo otkrio susret s gubavcem. Svi su Franjini suvremenici i njegovi kasniji biografi isticali tu njegovu crtu. I siromaštvo, koje je za Franju bilo toliko bitno, ima svoj razlog u Kristovu iskustvu. Nakon svoga obraćenja Franjo nije tražio sumišljenike, nego mu ih je sam Bog dao. On sam kaže: „Nakon što mi je Gospodin dao braću, nitko mi nije pokazao što mi je činiti, nego mi je sam Svevišnji objavio da trebam živjeti na način svetog Evanđelja“ (Op 14 - 15). Od osobe Isusa Krista, Franjo dolazi do Evanđelja. Franjo je očito snažno djelovao na svoje suvremenike što je dokaz želja tolikih da mu se pridruže. I tu se sada našao u poteškoći. Sa sobom je bio na čistu, ali kako sada i drugima prenijeti tu istu zahtjevnost koja ga je zanijela? Franjo kao da ne želi imati „znanje“ kako donositi „pravila“ i zato kaže kako mu je „sam Svevišnji“ objavio da je jedino pravilo živjeti po Evanđelju. I upravo je Evanđelje Franjo smatra dovoljno jakim pravilom i velikom novošću za svoje vrijeme. Uz sva tumačenja i interpretacije, on misli kako se Evanđelje može živjeti jednostavno, bez mudrovanja. Franjo je bio i pjesnik. Cijela njegova teologija, doživljaj Boga, čovjeka prirode najjače izviru iz njegovih molitvi izrečenih u pjebroj 32-33/2021.

sničkom obliku: „Pjesma brata Sunca“, molitva za mir… Koliko je bila snažna Franjina zaokupljenost navještajem i zalaganjem za mir, pokazuju dva svjedočanstva njegovih suvremenika. Jedno se odnosi na njegovu propovijed iz 1222. godine u Bolonji, a zapisao ga je Toma Splićanin: „Te godine nalazio sam se na studiju u Bolonji te mi se pružila prilika slušati, na blagdana Uznesenja Bl. Dj. Marije, govor što ga je sveti Franjo držao na trgu ispred gradske vijećnice; tu se zgrnuo, može se reći, cijeli grad. Odabrana tema bila je: ’Anđeli, ljudi, demoni’. Govorio je s takvom jasnoćom i osebujnošću o te tri vrste razumskih stvorenja da su mnogi učeni ljudi koji su ga slušali bili zadivljeni tim govorom nevješta čovjeka. A ipak, stil mu ne bijaše propovjednički, već razgovorni. U stvari, srž njegovih riječi smjerala je gašenju neprijateljstava i stvaranju temelja mira. Nosio je skromnu odjeću: bio je osoba koja pobuđuje preziranje, izgledom ne bijaše lijep.“ Mir je kod Franje uvijek bila sržna kvaliteta njegove poruke. Drugo svjedočanstvo prenosi nam Franjin životopisac Toma Čelanski: „Valjan Kristov vojnik prolazio je gradovima i gradićima navješćujući Kraljevstvo nebesko, mir, put spasenja, pokoru za otpuštenje grijeha, ali ne vještinom ljudske mudrosti, već snagom Duha (usp. 1 Kor 2, 4). Budući je dobio odobrenje Apostolske stolice, djelovao je sigurno i s pouzdanjem, kaneći se laskanja i zavodljivih riječi. Nije se ulagivao manama, već ih je napadao svom žestinom; nije tražio isprike za život grešnika, već je po njima udarao strogim prijekorima, budući da je najprije primjenjivao na sebe ono što je drugima usađivao. (…) Osobe svih dobi i oba spola grnule su diviti se čudesima koja je Gospodin iznova činio u svijetu posredstvom svoga sluge. Nazočnost ili samo glas svetog Franje stvarno je izgledao kao neko novo svjetlo poslano u ono vrijeme s neba da razbije maglovite tmine koje zahva-

5


DUHOVNI ASISTENTI

tiše zemlju, do te mjere da gotovo više nitko nije znao razabrati put spasenja. Gotovo svi su se bili strovalili u tako dubok zaborav Gospodina i njegovih zapovijedi, da su jedva podnosili odstupiti imalo od svojih okorjelih u zastarjelih mana.“ Upravo je poruka mira i temeljna božićna radosna vijest koja u sebi uključuje svu ljubav Božju prema čovjeku. Franjo ju je otkrio i o njoj nije mogao šutjeti. I danas svjedoči-

6

mo mnogim razjedinjenostima kao u nama tako i među nama. Zato tu božićnu poruku, koju je Franjo snažno utjelovio u svome tijelu i životu, ne smijemo ignorirati. Ovaj veliki svetac i danas ima čime zadovoljiti sve one koji traže odgovore na mnoga pitanja, a ovo naše društvo, koje je obilježeno kršćanstvom, bi se iz temelja trebalo izmijeniti kako ne bi Franjo postao stran budućim generacijama. fra Goran Rukavina, OFMCap


MEĐUNARODNO VIJEĆE

OBRAĆANJE PAPE FRANJE SUDIONICIMA GENERALNOG KAPITULA FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA Dvorana Klementina Ponedjeljak, 15. studenog 2021. Draga braćo i sestre Franjevačkoga svjetovnog reda, dobro jutro!

P

ozdravljam vas riječima sv. Franje koje je upućivao onima koje je susretao na putu: „Gospodin vam dao mir!“. Drago mi je da vam mogu poželjeti dobrodošlicu povodom održavanja vašeg Generalnog kapitula. U tom smislu, želim podsjetiti na određene sastavnice vašeg poziva i vašeg poslanja. Vaš poziv proizilazi iz općeg poziva na svetost. Katekizam Katoličke Crkve podsjeća nas da „Laici imaju udjela u Kristovu svećeništvu: s njim sve više sjedinjeni, oni razvijaju milost krštenja i potvrde u svim dimenzijama osobnog, obiteljskog, društvenog i crkvenog života, te tako ostvaruju poziv na svetost upućen svim krštenima.“1 Ova svetost na koju ste pozvani kao svjetovni franjevci, kako Generalne konstitucije i Pravilo koje je potvrdio sveti Pavao VI. traže od vas, uključuje obraćenje srca, kojeg privlači, osvaja i preoblikuje Onaj koji je jedini Svet, koji je „dobro, sve dobro, najviše dobro“ (sv. Franjo, Hvale Bogu Višnjemu (HvBo)). To je ono što vas čini pravim „pokornicima“. Sv. Franjo, u svom Pismu vjernicima, prikazuje 1

„činjenje pokore“ kao put obraćenja, put kršćanskog života, opredijeljenost za izvršavanje volje i djela nebeskog Oca. U svojoj Oporuci, on opisuje svoj vlastiti put obraćenja ovim riječima, koje su vama veoma poznate: „Gospodin ovako dade meni bratu Franji da počnem činiti pokoru: dok naime bijah u grijesima, bilo mi je odveć gorko gledati gubavce. Ali sam me Gospodin dovede među njih i iskazah im milosrđe. A kad sam odlazio od njih, okrenulo mi se u duševnu i tjelesnu slast ono što mi bijaše gorko; i poslije sam malo ostao, pa otišao iz svijeta.“ (Opor 1-3) Proces obraćenja je ovo: Bog preuzima inicijativu. „Gospodin ovako dade da počnem činiti pokoru“. Bog vodi pokornika na mjesta na koja nikad nije htio ići: „Bog me je odveo među njih, među gubavce“. Pokornik odgovara prihvaćanjem da se stavi u službu drugih i čini milosrđe. Rezultat je sreća: „Ono što mi bijaše gorko, okrenulo se u duševnu i tjelesnu slast“. Upravo to je bio put Franjinog obraćenja. To je, draga braćo i sestre, ono na što vas potičem da ostvarite u svojim životima i u svom poslanju. I, molim vas, nemojmo miješati „činjenje pokore“ s „djelima pokore“. Post, milostinja, mrtvljenje su posljedica odluke da

Katekizam Katoličke Crkve br. 941.

broj 32-33/2021.

7


MEĐUNARODNO VIJEĆE

otvorimo svoja srca Bogu. Otvorite srca Bogu! Otvorite srca Kristu, živeći među običnim ljudima, na način sv. Franje. Kao što je Franjo bio „ogledalo Kristovo“, tako i vi možete postati „ogledala Kristova“. Vi ste muškarci i žene opredijeljeni da živite u svijetu u duhu franjevačke karizme. Karizme koja se u svojoj biti sastoji u opsluživanju Evanđelja Gospodina našega Isusa Krista. Poziv svjetovnih franjevaca jest živjeti Evanđelje u svijetu po primjeru Siromaška, bez tumačenja (sine glossa); uzeti Evanđelje kao „način i pravilo“ života. Potičem vas da zagrlite Evanđelje kao Isusa. Neka Evanđelje, koje je sam Isus, oblikuje vaš život. Na taj će način siromaštvo, malenost i jednostavnost biti vaš raspoznajni znak među drugima. S tim vašim franjevačkim i svjetovnim identitetom, vi ste dio Crkve koja izlazi izvan svojih granica. Vaše omiljeno mjesto bit će među ljudima, i tamo kao laici – u celibatu ili vjenčani –, svećenici i biskupi, svatko prema svom specifičnom pozivu, svjedočite Isusa u jednostavnosti, bez izgovora, uvijek zadovoljni da nasljedujete siromašnog i raspetog Krista, kao što je to činio sv. Franjo i mnogi drugi muškarci i žene vašega Reda. Ohrabrujem vas da izađete na periferije, današnje periferije egzistencije, i tamo ponovno donesete riječ Evanđelja. Ne zaboravite siromašne, koji su tijelo Kristovo: njima ste pozvani naviještati Radosnu vijest (usp. Lk 4,18), kao što je činila, između ostalih, sv. Elizabeta Ugarska, vaša zaštitnica. I baš kao što su se nekoć „bratstva pokornika“ razlikovala od drugih osniva-

8

njem bolnica, ubožnica, pučkih kuhinja i drugih djela istinskog društvenog milosrđa, neka i vas danas Duh Sveti pošalje da činite milosrđe kreativnošću koju zahtijevaju novi oblici siromaštva. Neka vaša svjetovnost bude ispunjena blizinom, suosjećajnosti i nježnosti. Budite muškarci i žene nade, predani u življenju i „organiziranju“ nade, prenoseći je u stvarne svakodnevne situacije, u ljudske odnose, u društveni i politički angažman; njegujući nadu sutrašnjice i ublažavajući bol današnjice. Draga braćo i sestre, pozvani ste da ovo živite u bratstvu, svjesni da ste dio velike Franjevačke obitelji. U tom smislu, podsjećam vas na Franjinu čežnju da cijela obitelj ostane ujedinjena, poštujući raznolikost i autonomiju njezinih različitih sastavnica i također svakog člana. No, uvijek u živom uzajamnom zajedništvu, sanjajući zajedno svijet u kojem svi jesmo, i osjećamo da smo braća, radeći zajedno na njegovoj izgradnji (enciklika Fratelli tutti, br. 8): muškarci i žene koji se bore za pravdu, i koji se zalažu za cjelovitu ekologiju, surađujući u misijskim projektima i čineći sebe mirotvorcima i svjedocima Blaženstava. Na ovaj način započinjemo put obraćenja i svih ovih plodonosnih prijedloga, koji dolaze iz srca sjedinjenog s Gospodinom koji voli siromaštvo. Neka vas sv. Franjo i svi sveti Franjevačke obitelji prate na vašem putu. Neka vas Gospodin blagoslovi i Gospa, „djevica postala Crkvom“, štiti. I molim vas, nemojte zaboraviti moliti za mene. Hvala vam. papa Franjo


MEĐUNARODNO VIJEĆE

ODRŽAN XVI. GENERALNI KAPITUL I VII. IZBORNI KAPITUL FRANJEVAČKOG SVJETOVNOG REDA U

Rimu se od 13. studenog do 21. studenog 2021. godine na XVI. generalnom kapitulu i VII. izbornom kapitulu Franjevačkog svjetovnog reda okupilo više od 100 predstavnika zemalja širom svijeta. Iz Hrvatskog nacionalnog bratstva OFS-a na Kapitulu su bili prisutni: Ana Fruk, vijećnica u Predsjedništvu međunarodnog vijeća OFS-a, Goran Luketa, međunarodni vijećnik te Marta Radoš, nacionalna povjerenica za formaciju. Središnja tema Kapitula bila je „Animirati i voditi u duhu služenja“. Kroz razgovor u radbroj 32-33/2021.

nim skupinama sudionici su izmjenjivali iskustva o izazovima, potrebama i stanjima nacionalnih bratstava. Prepoznato je i postojanje brojnih prilika i mogućnosti usred poteškoća. Sudionici Generalnog kapitula izglasali su Statut Međunarodnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda „ad experimentum“. Tijekom sljedeće tri godine nacionalna bratstva će ga imati priliku praktično primjenjivati te ocijeniti prije donošenja konačne odluke na sljedećem Generalnom kapitulu. Na Kapitulu je obilježena i proslava 800 godina od nastanka pravila Memoriale propositi.

9


MEĐUNARODNO VIJEĆE

Posebna radost za sudionike Kapitula bila je audijencija s papom Franjom koja se održala u ponedjeljak, 15. studenog 2021. godine. Papa je članove Franjevačkog svjetovnog reda ohrabrio u življenju svojstvenih značajki njihova poziva i poslanja, te ih pozvao da budu muškarci i žene nade u konkretnim svakodnevnim situacijama, međuljudskim odnosima i društvenom zalaganju. Potaknuo ih je da zagrle Evanđelje kao Isusa, te da dopuste da ono oblikuje njihov život. Tijekom slavlja Generalnog kapitula izabrano je novo Predsjedništvo međunarodnog vijeća OFS-a na razdoblje od šest godina (2021-2027). Tibor Kauser (OFS Mađarska) izabran je na drugi mandat za generalnog ministra, a Mary Stronach (OFS Sjedinjene Američke Države) izabrana je za novu ge-

10

neralnu doministru. Nova vijećnica Predsjedništva pod čiju brigu spada i naše Nacionalno bratstvo je Noemi Paola Riccardi iz Italije. Na Generalnom kapitulu su bili prisutni i generalni ministri Prvoga reda i Trećeg samostanskog reda sv. Franje. Generalni kapitul započeo je misom koju je predvodio fra Amando Trujillo-Cano, generalni ministar TOR. Fra Michael Perry, bivši generalni ministar OFM-a, održao je predavanje u kojem je progovorio o animiranju i vođenju u duhu služenja. U predavanju je naglasio da je dobar vođa u duhu služenja netko tko ostaje duboko povezan sa životom svakoga člana bratstva, učeći od njih čak i onda kada on njih poučava. Fra Massimo Fusarelli, generalni ministar OFM-a, predvodio je izbore, a potom i misu zahvalnicu u bazilici Sv. Sebastijana u Rimu. Osim njih, fra Roberto Genuin, generalni ministar OFMCap, i fra Carlos Trovarelli, generalni ministar OFMConv, predvodili su misna slavlja. Završnu svetu misu slavio je mons. José Rodríguez Carballo, OFM, tajnik Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, pod čiju nadležnost pripada Franjevački svjetovni red. Svako okupljanje braće i sestara prilika je za radost, a osobiti znak radosti i nade bio je ovaj Generalni kapitul koji se održao unatoč mnogobrojnim izazovima s kojima se Crkva i svijet u ovo vrijeme suočavaju. Marta Radoš, OFS


NACIONALNO BRATSTVO

REDOVNI NACIONALNI KAPITUL FRANJEVAČKOG SVJETOVNOG REDA

U

kući susreta Tabor u Samoboru od 8. do 10. listopada održan je XX. redovni nacionalni kapitul Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS-a). Kapitul je okupio članove Nacionalnoga vijeća OFS-a, delegate iz svih područnih bratstava zajedno s područnim i nacionalnim duhovnim asistentima, kao i predstavnike Franjevačke mladeži. Kapitul je započeo s radom u petak, 8. listopada popodne pod predsjedanjem nacionalne ministre Anđe Slunjski. Ministra je na početku podnijela izvješće o životu i djelovanju Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda za dvogodišnje razdoblje, od listopada 2019. g. do listopabroj 32-33/2021.

da 2021. godine. Nastavljen je izvješćem nacionalne predsjednice Frame Ane Matić te izvješćem projekta “CRO Laudato si’” sestre Maje Duspare. Subotnji rad Kapitula bio je obilježen dvama predavanjima. Prvo predavanje povodom proslave 800 godina od Memoriale propositi održao je fra Daniel Patafta, OFM. Drugo predavanje održao je nacionalni duhovni asistent fra Zvonimir Brusač, TOR. Fra Zvonimir je izložio odrednice identiteta Franjevačkog svjetovnog reda o čemu će biti govora i na Kongresu OFS-a i Frame koji se planira održati iduće godine. To predavanje

11


NACIONALNO BRATSTVO

bilo je uvod u radni dio kapitula, rad po skupinama. Rad po skupinama donio je mnoge ideje za pripremu Kongresa, ali i za formaciju u bratstvima. Dan je završio izvještajem po područjima i zajedništvom oko bratskog stola. U nedjelju, 10. listopada je usvojen Izvještaj nacionalne ministre, Blagajnički izvještaj, Kalendar događanja OFS-a i Frame za 2022., Program rada za 2022. te Teme za mjesečne susrete u mjesnim bratstvima u 2022. godini. Usvojene su i promjene u izboru delegata, odnosno zamjena delegata za područne i nacionalne kapitule. Sudionicima Kapitula izložen je i izvještaj o kumstvima tj. solidarnoj pomoći stradalima u potresu u Banovini. Ono što je svakako obilježilo ovaj kapitul jest to što se održao nakon dvije godine zbog situacije s pandemijom. Područni su ministri izložili poteškoće, ali i plodove koje je to razdoblje donijelo. Klaudija Ehmer Vorgić, OFS nacionalna tajnica

12


NACIONALNO BRATSTVO

MEĐUNARODNOM ZNANSTVENO-STRUČNOM KONFERENCIJOM ZAVRŠIO PROJEKT CRO LAUDATO SI’ I. UVODNO Međunarodna znanstvenostručna konferencija „Laudato si’ – prema klimatskoj i društvenoj pravdi“ održavala se 4. i 5. lipnja 2021. Na njoj su sudjelovali predavači iz Hrvatske, Italije, Njemačke i Švedske. Tom konferencijom završio je projekt Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži „CRO Laudato si’ – O brizi za zajednički dom“, skraćenog naziva „CRO Laudato si’“. Nacionalna ministra sestra Anđa Slunjski srdačno je pozdravila sve sudionike i uzvanike međunarodne znanstveno-stručne konferencije Laudato si’ u ime Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda koji je tom prilikom i predstavila. Franjevački svjetovni red je crkveni red i javno vjerničko društvo koje potječe iz vremena sv. Franje Asiškoga, iz 13. stoljeća. Članovi Reda, braća i sestre, žive evanđelje u mjesnome bratstvu, koje uime Crkve osniva franjevački provincijal. Ono time postaje osnovnom stanicom Reda i vidljivim znakom Crkve, zajednice lju-

broj 32-33/2021.

bavi. OFS je organiziran u bratstva različitih razina: mjesna, područna, nacionalna i međunarodno. Tako je u Međunarodnom bratstvu OFS-a prisutno više od stotinu zemalja, a Hrvatsko nacionalno bratstvo ima oko 4000 članova u pet područnih bratstava. Živjeti franjevački, za nas znači živjeti u jednostavnosti i razvijati svijest bratske odgovornosti čovjeka za sva stvorenja. Oživljavati istinsko bratstvo, kao temelj i izvor u bratstvu svih ljudi; svaki čovjek mi je brat i svaki brat mi je neophodan. Ali istovremeno i sa svim stvorenjima, jer sve nosi pečat Stvoritelja. Ovi uzvišeni ciljevi svetoga Franje su nam trajno nadahnuće za razvoj ekološke svijesti te aktivno sudjelovanje u ovom Projektu. Oni pomažu ne samo u očuvanju stvorenoga što je temeljni cilj, nego postupno dovode do istinske promjene ponašanja i trajnog „ekološkog obraćenja“, osobito „ekologije ljudskih odnosa“. Rado smo sudjelovali u ovom Projektu, a svim sudionicima konferencije želim blagoslovljen i uspješan rad. Mir i dobro! Anđa Slunjski, OFS Nacionalna ministra

13


NACIONALNO BRATSTVO

II. IZVJEŠĆE FRAME O PROJEKTU CRO LAUDATO SI’ Franjevačka mladež Hrvatska se 2019. godine na poticaj OFS-a uključila u projekt „CRO Laudato Si’“. Na početku smo se upoznali s projektnim aktivnostima te ih pokušali primijeniti u svojim bratstvima. Među framašima smo poticali štednju vode i struje, izbjegavanje bacanja hrane te smo posebno pazili na to da ne idemo u trgovinu nedjeljom. Na početku nam je trebalo vremena da si osvijestimo važnost provođenja određenih projektnih aktivnosti, no kad smo započeli s njima, shvatili smo koliko nam je potrebna promjena i koliko su nam nužni takvi poticaji. Ovaj projekt nas je uistinu potaknuo da mijenjamo svoje navike, ali i stav srca. Promjena se dogodila izvana, ali i iznutra, polako smo mi postali intrinzično motivirani i počeli živjeti encikliku jer to želimo. Sudjelovali smo Konferenciji održanoj na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 2020. go-

dine, te u ispunjavanju anketa za znanstveno istraživanje. Naši predstavnici su sudjelovali na raznim sastancima vezanim za „CRO Laudato si’“ te je sve zaključeno sudjelovanjem na Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji koja se održala u lipnju 2021. godine. Shvatili smo da su nam tema i naziv enciklike jako bliski – poveznica franjevačke karizme i enciklike Laudato si’ je očita, tim više što je naslov enciklike uzet iz „Pjesme brata Sunca“ sv. Franje. Članovi Frame nastoje poput sv. Franje ljubiti Crkvu i Papu te posebno cijenimo što cijeli projekt nije tek skup aktivnosti za zaštitu okoliša već je nadahnut enciklikom koju nam je uputio Papa kako bi nam pomogao da konkretnije živimo evanđelje. Ana Matić Nacionalna predsjednica Frame

III. LAUDATO SI’ – PREMA KLIMATSKOJ I DRUŠTVENOJ PRAVDI S PRIMJERIMA IZ SPLITSKO-DUBROVAČKOG PODRUČJA Nacionalno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda zajedno s Franjevačkom mladeži aktivno je sudjelovalo u projektu „CRO Laudato si’“ Hrvatskog katoličkog sveučilišta od rujna 2019. godine. Projekt je proveden kroz kampanje koje su obuhvaćale nekoliko tema. Prva je bila poštivanje neradne nedjelje od 12. prosinca 2019. do 31. siječnja 2020. godine, potom štednja energije za grijanje kućanstava u veljači 2020. te izbjegavanje bacanja hrane u ožujku 2020. U travnju 2020. nastavilo se projektom štednje vode, a u svibnju štednjom električne energije. Posljednja u nizu kampanja bila je izbjegavanje uporabe plastike u lipnju 2020. godine. Projekt je promoviran u raznim bratstvima Franjevačkog svjetovnog reda. Prva brat-

14

stva koja smo posjetili bila su Mala braća, Sveti Josip i Marijino pohođenje u samostanu Male braće 7. veljače. Uz članove bratstava bio je prisutan i mjesni duhovni asistent fra Veseljko Grubišić. Kroz različite životne situacije nastojali smo približiti cilj projekta kao i način na koji svatko od članova bratstva može sudjelovati. Govorili smo kako su nekada naši djedovi i bake živjeli i zaključili da su oni bili pravi ekolozi te da slušajući starije generacije možemo puno naučiti. Razgovor je franjevački zaokružio fra Veselko govoreći o Pjesmi stvorova Franje Asiškog. To nije bio kraj naših bratskih susreta, dan je zaključen kratkim, ali slatkim susretom s bratstvom Gospe Snježne u Cavtatu. Naša smo bratstva na Korčuli upoznali s projektom 8. veljače 2020. Već je samo puto-


NACIONALNO BRATSTVO

vanje bilo u bratskom ozračju jer smo putem sreli članove bratstava Orebića i Kune te zajedno doputovali do Lumbarde. Topao i srdačan doček priredio nam je tamošnji domaćin - mjesno bratstvo Otac Pio. Uz članove bratstva Otac Pio sudjelovali su i članovi bratstava Svete Elizabete Ugarske iz Orebića te Blažene Marije propetog Isusa Petković iz Vele Luke. Iako smo govorili o istoj temi kao u drugim bratstvima, radionica je bila prilično drugačija nego u nekim urbanim mjestima, budući da se i život na otoku znatno razlikuje od onog na kopnu. Zanimljivo je da su članovi bratstva zamijetili da je promicanje ekološkog obraćenja vrlo jednostavno te da je komunikacija i suradnja sa susjedima posebice važna u malim mjestima gdje su susjedi vrlo bliski te se nadamo da će se doista očuvati domovi za buduće naraštaje. U bratstvima Imotske krajine održali smo predstavljanje projekta uz radionicu 15. veljače 2020. prije sjednice Područnog vijeća. Prisustvovala su bratstva Svetog Frane iz Imotskog, Sveta Klara iz Podbablja, Rane sv. Frane iz Prološca, Svi sveti Franjevačkog svjetovnog reda iz Runovića, Sv. Leopold Bogdan Mandić iz Zmijavaca i Sv. Roko iz Vinjana, koji su ujedno bili i domaćini. U sklopu promocije projekta, kroz virtualne medije, radionice, članke u pojedinim časopisima i portalima te kroz ciljane tematske emisije na Laudato TV-u i TV Jadranu, članovi OFS-a sudjelovali su u predstavljanju projekta, a time i franjevaštva široj javnosti. Također, ističemo sudjelovanje nacionalne doministre OFS-a Suzane Fiorenini, međunarodnog vijećnika OFS-a Gorana Lukete i predsjednice Frame Ane Matić na znanstvenostručnoj konferenciji „Pet godina nakon Laudato si’ - gdje smo sada?“ Kao kruna svega, međunarodnom znanstveno-stručnom konferencijom „Laudato si’ – prema klimatskoj i društvenoj pravdi“ završio je projekt Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži „CRO Laudato si’ – O brizi za zajedbroj 32-33/2021.

nički dom“. Konferencija se održavala, kao što je spomenuto, 4. i 5. lipnja 2021. i na njoj je sudjelovalo 53 predavača iz Hrvatske, Italije, Njemačke i Švedske. Konferencija se odvijala preko aplikacije Zoom, a s osobitom pozornošću pratila se u Vatikanu. Hrvatsko katoličko sveučilište ovom konferencijom obilježilo je šestu obljetnicu izlaska enciklike pape Franje „Laudato si’ – O brizi za zajednički dom“, „Tjedan Laudato si’“ i završetak „Posebne godine Laudato si’“. Franjevački svjetovni red i Franjevačka mladež održali su svoj program drugog dana znanstveno-stručne konferencije, na Dan očuvanja planete zemlje. Moderator programa bila je Maja Duspara, nacionalna povjerenica OFSa za pravdu, mir i sve stvoreno. Program koji je trajao duže od tri sata bio je podijeljen na tri dijela. Prvi dio programa bila su svjedočanstva članova OFS-a i Frame o tome kako je enciklika pape Franje utjecala na naše živote. Snimke su se temeljile na trima okosnicama Enciklike, a to su: evanđelje stvorenoga, cjelovita ekologija i ekološko obraćenje. Na konferenciji framaše su predstavljali uime Nacionalnog bratstva i zagrebačkog područja Magdalena Novosel i Martina Anđić, uime Osječkog područnog bratstva Mislav Feger, a iz Splitsko-dubrovačkog područja Luciana Ribičić i Stjepan Zvonimir Vrlić. Oni su kratkom i simpatičnom snimkom predstavili projekt „CRO Laudato si’“. Splitsko-dubrovačko područno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda Sv. Leopold Bogdan Mandić napravio je skup videozapisa sukladno područjima Dubrovnik, Imotski i Split. Cilj je bio prikazati kakve su promjene nastale u životima svjetovnih franjevaca godinu i pol od početka projekta i kampanja „CRO Laudato si’“. Prikazana je snimka koja je snimljena u samostanu Male braće u Dubrovniku u kojoj sudjeluju mjesni duhovni asistent fra Veselko Grubišić i Neda Koprivec, Marija Vukušić, Marija Pavlović, Iva Stančić, Suzana Fiorenini, Ane Bokun, Ana Filipi, članovi i ministre bratstava s dubrovačkog područja.

15


NACIONALNO BRATSTVO

Drugi dio programa bio je okrugli stol pod nazivom “Šesta obljetnica enciklike pape Franje Laudato si’- O brizi za zajednički dom“. Na okruglom stolu sudjelovali su Anđa Slunjski (nacionalna ministra Franjevačkog svjetovnog reda), Magdalena Novosel (Nacionalno bratstvo Franjevačke mladeži), Marijana Petir (nezavisna zastupnica u Hrvatskom saboru i predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora) i dr. sc. Julije Domac (posebni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za klimu). Moderator ovog dijela programa bio je doc. dr. sc. Zoran Turza (Katedra za teologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište). Sudionici su osobno posvjedočili kako je enciklika utjecala na njih te su govorili iz perspektive svojih zanimanja, osobito Marijana Petir i Julije Domac. Zajednički zaključak jest taj da, iako smo došli do kraja projekta „CRO Laudato si’“, tek smo na početku promjena navika ponašanja koje su nužne radi očuvanja svega stvorenoga. Za kraj programa predstavili su se Zvonimir Kalić, mladi glazbenik i poljoprivrednik koji je osvojio treće mjesto u kategoriji „Šampion hrane u poljoprivredi“ u šestom izboru za najboljeg mladog europskog poljoprivrednika. Potom su nas s globalnim pokretom Franjine ekonomije upoznale Ingrid Omerzo, s. Antonia Čobanov i Dijana Fabjan, koje su uključene u globalni i u nacionalni dio Franjine ekonomije. Na kraju se predstavila Udruga za

16

očuvanje planeta „I stvori Bog zemlju“, koja je nastala potaknuta enciklikom pape Franje. Za vrijeme pauze prikazivao se video uradak naziva „Hvaljen budi”, koji je namijenjen kao edukativan materijal za OFS i Framu s ciljem bližeg upoznavanja same Enciklike i osvješćivanja potrebe brige za svijet. Kao rezultat možemo reći da se u radu na promociji Projekta pokazala istinska radost bratskih susreta te da smo unatoč okolnostima pandemije zadržali zajedništvo. Osobito se može istaknuti suradnja OFS-a i Frame, gdje se pokazalo da razlika u godinama nije prepreka već, naprotiv, idealna podloga za kvalitetniju realizaciju projekata. Rezultat ove suradnje očitovao se zajedničkim sudjelovanjem na međunarodnoj konferenciji. Povratne informacije za svaku od spomenutih aktivnosti bile su izvanredne i interes za temu se pobudio i kod šire javnosti. Možda sudjelovanje u ovom projektu nije promijenilo svijet, ali zato smo rušili predrasude te pokazali da stvoreni svijet pripada svima – vjernicima i nevjernicima. Pokazali smo radost života bez materijalizma i konzumerizma te se otvorili novim mogućnostima. Iako je projekt „CRO Laudato si’“ završio međunarodnom konferencijom i dalje će se primjenjivati u drugim oblicima i na različitim razinama društva. Maja Duspara, OFS


NACIONALNO BRATSTVO

IX. TEČAJ O SOCIJALNOM NAUKU CRKVE D

eveti tečaj o socijalnom nauku Crkve i društveno-političkom djelovanju svjetovnih franjevaca održan je u subotu, 20. studenoga 2021.. u samostanu franjevaca konventualaca na Svetom Duhu u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg tečaja bila je prezentacija provedbe projekta CRO Laudato si’. Kao što je poznato, projekt se provodio u suradnji s akademskom zajednicom, to jest s Hrvatskim katoličkim sveučilištem. Prezentacije na tečaju su pripremile doc.dr.sc. Andrea Sršen, dr.sc. Miriam Mary Brgles i Maja Duspara, ing.građ. Nakon pozdrava domaćina, molitve i uvoda, u prekrasnom prostoru na Svetom Duhu, prva predavačica Andrea upoznala nas je sa samom enciklikom „Laudato si’“ – Cjelovita ekologija kao novi okvir društvenih vrednota za održivost. U predavanju je objasnila koje su implikacije ekološke krize u sociološkom i teološkom okviru Papine enciklike Laudato si’. Cjelovita ekologija je ovdje predstavljena kao nova paradigma koja objedinjuje ekološku krizu i novi sustav vrijednosti kroz socijalna i civilizacijska ishodišta. Danas, istaknula je, ne postoji dvojba je li čovjek razlog sustavnog zagađivanja planetarnih razmjera s tendencijom neprestanog rasta i uništenja eko sustava. Zaključno je govorila o franjevačkoj ekoteologiji. Rekla je kako je sv. Franjo je uspio pronaći ključ po kojemu se divio svemu stvorenome te nam tako ostavio u baštinu cjelovitu ekologiju koja ima pristup kako sve stvoreno ima u sebi svoju vrijednost i kako broj 32-33/2021.

čovjek treba biti u suglasju sa svim stvorenjima. Samo shvaćanje siromaštva sv. Franje ima i dublje značenje od onog što suvremeni čovjek danas poima. Pojam okoliša danas nadilazi političke, pravne i ljudske granice, jer je svaki čovjek planeta Zemlje suočen s izazovima širokih razmjera. Potom je Miriam prezentirala kronologiju provedbe projekta „CRO Laudato si’“ kao i rekapitulaciju međunarodne znanstvene konferencije „Laudato si’“ – prema klimatskoj i društvenoj pravdi. O aktivnostima OFS-a i Frame tjekom provedbe projekta te o samom sudjelovanju na konferenciji govorila je naša sestra Maja Duspara. Maja je pripremila i kratki dokumentarac kao i kuharicu koja je pobudila posebno zanimanje prisutnih. Osim toga, vrijedne ruke sestara iz Imotskoga poslale su nam košaru domaćih delicija kojima smo se svi počastili. Valja napomenuti da su braća Željko Filipin i Slaven Marodt omogućili online prijenos putem aplikacije Zoom i kanala Youtube. Tečaj smo završili zajedničkim ručkom u pučkoj kuhinji na Svetom Duhu. Anđa Slunjski, OFS Nacionalna ministra

17


NACIONALNO BRATSTVO

Program rada za 2022. godinu 1. Priprema i održavanje XXI. redovnog i VIII. Izbornog nacionalnog kapitula OFS-a, 7.-9. listopada 2022., Samobor-Tabor 2. Održati tri sjednice Nacionalnog vijeća OFS-a: 29. siječnja 2022., 07. svibnja 2022., 25. lipnja 2022. 3. Održati četiri sastanka Nacionalnog izvršnog odbora: 19. ožujka 2022., 28. svibnja 2022., 23. srpnja 2022., 10. prosinca 2022. 4. Održavanje XII. nacionalnog seminara za formaciju, 11.-13. veljače 2022. 5. Održavanje XV. tečaja za duhovne asistente OFS-a i Frame, ožujak 2022. 6. Održavanje III. nacionalnog kongresa OFS-a i Frame 24.-25. rujna 2022. 7. Provođenje odluka, smjernica i zaključaka s Generalnog kapitula OFS-a 8. Održavanje tečaja o socijalnom nauku Crkve i društveno-političkom djelovanju svjetovnih franjevaca, 19. studenoga 2022., Sveti Duh 9. Pripremanje Kalendara događanja, Programa rada i Tema za mjesečne skupštine mjesnih bratstava za 2022. godinu 10. Posredovanje u pripremi i nabavi literature za formaciju braće i sestara 11. Priprema i izlaženje Glasila „Bratstvo“ 12. Sudjelovanje u radu Vijeća franjevačkih zajednica

18


NACIONALNO BRATSTVO

Treći Nacionalni kongres OFS-a i Frame bit će 2022. godine R

adosni smo što će se 24. i 25. rujna 2022. godine u Zagrebu održati treći Nacionalni kongres OFS-a i Frame. Nacionalni kongresi OFS-a i Frame darovana su prilika za susret braće i sestara. Svrha je Nacionalnog kongresa promicati povezanost i zajedništvo članova Nacionalnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda i Nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži, razmatrati teme od posebne važnosti za život Nacionalnog bratstva OFS-a i donositi, u vezi s tim temama, prikladne smjernice za djelovanje članova i mjesnih bratstava OFS-a. Prvi Nacionalni kongres OFS-a i Frame održao se 19. svibnja 2007. godine u Zagrebu na Svetom Duhu. Nadahnuti djelovanjem sv. Elizabete Ugarske, čiju smo 800. obljetnicu rođenja obilježavali te godine, odabrana je tema kongresa “Milosrdno djelovanje OFS-a i Frame u hrvatskom društvu danas”. Na Kongresu se okupilo gotovo 800 sudionika. Drugi Nacionalni kongres OFS-a i Frame održao se u Godini vjere, 25. svibnja 2013. u Rijeci na Trsatu pod geslom: “I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.” (1 Iv 5, 4b). Privukao je preko 600 članova OFS-a i Frame iz cijele Hrvatske. Treći Nacionalni kongres OFS-a i Frame održat će se pod temom “Produbljiva-

broj 32-33/2021.

nje i življenje franjevačkog identiteta OFSa”. Uvijek iznova kao članovi OFS-a i Frame pozvani smo proučavati Evanđelje, te naše Pravilo i Generalne konstitucije koji usmjeravaju naš franjevački poziv. Obnoviti nam je svijest da je naša karizma, kao i svaka druga, dar Duha, specifičan, za Crkvu i za dobro svijeta. Osnaživati nam je osjećaj pripadnosti Bogu i bratstvu koje je vidljivi znak Crkve koja je zajednica ljubavi. Naše bratstvo nam pak treba biti povlašteno mjesto za razvijanje osjećaja crkvenosti i franjevačkog zvanja, kao i poticanje apostolskog života. Vjerujemo da će nam dani koje ćemo na Kongresu provesti u zajedništvu biti prilika da ponovno otkrijemo i prepoznamo ono što obilježava i čini naš franjevački identitet kao članova OFS-a kako bismo mogli u skladu s time prepoznati gdje se nalazi naše mjesno bratstvo i mi kao pojedinci u njemu, te kako dalje krenuti i ići. S obzirom na okolnosti u kojima živimo, u svima nama gori želja za bratskim susretima te nadom i radosti koje susreti donose. Vjerujemo da će nam ovaj Nacionalni kongres na kojem ćemo se okupiti biti jedno novo otkriće bratskog zajedništva i susreta s Gospodinom. Marta Radoš, OFS

19


NACIONALNO BRATSTVO

HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO OFS-A HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRAMEI KALENDAR DOGAĐANJA ZA 2022. GODINU SIJEČANJ SU

1.

NOVA GODINA - MARIJA BOGORODICA - SVJETSKI DAN MIRA

2.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-a I FRAME

ČE

6.

BOGOJAVLJENJE

SU

8.

ONLINE MOLITVA FRANJEVAČKE KRUNICE (ST-DU)

PE

14.

II. SUSRET ZA PODRUČNA VIJEĆA I NACIONALNI IZVRŠNI ODBOR FRAME

SU

15.

NE

16.

SU

29.

SJEDNICA NACIONALNOG VIJEĆA

PO

31.

SJEDNICA VIJEĆA FRANJEVAČKIH ZAJEDNICA

SR

2.

SVIJEĆNICA - DAN POSVEĆENOG ŽIVOTA

SU

5.

prva subota u mjesecu - ONLINE MOLITVA FRANJEVAČKE KRUNICE (ZD-ŠI)

6.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-a I FRAME

ČE

10.

BL. ALOJZIJE STEPINAC (1898.-1960.) zaštitnik Zagrebačkog područnog bratstva OFS-a

PE

11.

SU

12.

NE

13.

NE

VELJAČA

NE

NACIONALNI SEMINAR ZA FORMACIJU OFS-a

15.

Dostava statistike nacionalnom vijeću iz područnih bratstava (za prethodnu kalendarsku godinu)

18.

19.

OS PODRUČNO VIJEĆE - ZG PODRUČNO VIJEĆE ST-DU PODRUČNO VIJEĆE - PRI PODRUČNO VIJEĆE

NE

20.

PE

25.

ST-DU + ZD-ŠI ŠKOLA ANIMATORA FRAME

UT PE SU

20

SEMINAR ZA VODITELJE FORMACIJE I ŠKOLA ANIMATORA FRAME (ZG)


NACIONALNO BRATSTVO OŽUJAK SR

2.

PEPELNICA

SU

5.

prva subota u mjesecu - ONLINE MOLITVA FRANJEVAČKE KRUNICE (PI)

6.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-a I FRAME

12.

ZG PODRUČNI KAPITUL ZG PROLJETNA SKUPŠTINA ZGPB FRAME

PE

18.

OS - XXXII. PODRUČNA SKUPŠTINA FRAME

SU

19.

Sv. JOSIP - SASTANAK NIO

NE

20.

26.

OS PODRUČNI KAPITUL - PI PODRUČNI KAPITUL – Z-Š PODRUČNO VIJEĆE ZD-ŠI SUSRET ČLANOVA MJESNIH VIJEĆA I PODRUČNOG VIJEĆA FRAME

NE SU

SU

OS VIII. SEMINAR ZA VODITELJE FORMACIJE FRAME

TRAVANJ SU

2.

prva subota u mjesecu - ONLINE MOLITVA FRANJEVAČKE KRUNICE (ZG)

NE

3.

prva nedjelja u mjesecu–MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-a i FRAME

SU

16.

GODIŠNJA OBNOVA ZAVJETA (16.IV.1209.) papa Inocent III. usmeno odobrio pravilo života sv. Franji

NE

17.

USKRS

SU

23.

Z-Š PODRUČNI KAPITUL

ČE

28.

BL. LUKEZIJE(+1250), prvi poznati svjetovni franjevac, DAN SVJETOVNIH FRANJEVACA

SU

30.

PROSLAVA 30 GODINA FRAME

SVIBANJ NE SU UT ČE SU SU

1.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-a I FRAME

7.

SJEDNICA NACIONALNOG VIJEĆA prva subota u mjesecu - ONLINE MOLITVA FRANJEVAČKE KRUNICE (OS)

10.

GOSPA TRSATSKA, zaštitnica Primorsko-istarskog područnog bratstva OFS-a i suzaštitnica Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda

12.

SV. LEOPOLD BOGDAN MANDIĆ zaštitnik Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a i Hrvatske kapucinske provincije

21.

P-I PODRUČNO VIJEĆE – ST-DU PODRUČNO VIJEĆE - OS PODRUČNO HODOČAŠĆE ZD-ŠI XX. PODRUČNA SKUPŠTINA FRAME

28.

SASTANAK NIO

broj 32-33/2021.

21


NACIONALNO BRATSTVO LIPANJ SU

4.

prva subota u mjesecu - ONLINE MOLITVA FRANJEVAČKE KRUNICE (DU-ST) ZD-ŠI Duhovna obnova ili sportski kapitul Frame

NE

5.

PEDESETNICA (DUHOVI) prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-a I FRAME

SU

11.

ST-DU PODRUČNI IZBORNI KAPITUL

PO

13.

SV. ANTUN PADOVANSKI - zaštitnik Osječkog područnog bratstva OFS-a

ČE

16.

TIJELOVO

PE

24.

OBLJETNICA ODOBRENJA PRAVILA OFS-a PAPE PAVLA VI.

SU

25.

SJEDNICA NACIONALNOG VIJEĆA

SRPANJ SU

2.

prva subota u mjesecu - ONLINE MOLITVA FRANJEVAČKE KRUNICE (ZD-ŠI)

NE

3.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-a I FRAME

UT

5.

SV. ĆIRIL I METOD, zaštitnici Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda

SR

13.

MAJKA BOŽJA BISTRIČKA

PE

15.

PRESVETI OTKUPITELJ, zaštitnik Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja Split

SU

16.

SVEČANA KANONIZACIJA SV. FRANJE

SU

23.

SASTANAK NIO

NE

24.

PO

25.

UT

26.

SR

27.

ČE

28.

PE

29.

SU

30.

NE

31.

Dostava izvješća mjesnih bratstava u područna bratstva OFS-a!

HOD FRAME

KOLOVOZ PO

1.

UT

2.

GOSPA OD ANĐELA – PORCIJUNKULA

SR

3.

PE

5.

DAN POBJEDE, DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I HRVATSKIH BRANITELJA

SU

6.

prva subota u mjesecu - ONLINE MOLITVA FRANJEVAČKE KRUNICE (PI)

22

HOD FRAME


NACIONALNO BRATSTVO ČE

11.

SV. KLARA

PO

15.

VELIKA GOSPA - Uznesenje Marijino

SU

20.

ROK ZA SLANJE IZVJEŠĆA NACIONALNOM VIJEĆU OFS-a

ČE

25.

SV. LJUDEVIT KRALJ, zaštitnik OFS-a I FRAME

SU

27.

OS PODRUČJE SEMINAR ZA FORMACIJU

PO

29.

UT

30.

SR

31.

XV. NACIONALNI SEMINAR ZA VODITELJE FORMACIJE I ODGOVORNE U BRATSTVIMA FRAME

RUJAN ČE

1.

PE

2.

XV. NACIONALNI SEMINAR ZA VODITELJE FORMACIJE I ODGOVORNE U BRATSTVIMA FRAME

SU

3.

prva subota u mjesecu - ONLINE MOLITVA FRANJEVAČKE KRUNICE (ZG)

NE

4.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-a I FRAME

ČE

8.

ROĐENJE BDM - Mala Gospa

PE

9.

SU

10.

ZG PODRUČNO VIJEĆE

NE

11.

SU

17.

RANE SV. FRANJE

SU

24.

NE

25.

PE

30.

OS X. PODRUČNA ŠKOLA ANIMATORA FRAME SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI

KONGRES OFS-a I FRAME SV. JERONIM (340.-420.), zaštitnik Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša i Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri

LISTOPAD SU

1.

prva subota u mjesecu - ONLINE MOLITVA FRANJEVAČKE KRUNICE (OS)

NE

2.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-a I FRAME

UT

4.

SVETI FRANJO ASIŠKI (1182.-1226.)

PE

7.

XXI. REDOVNI I VIII. IZBORNI NACIONALNI KAPITUL OFS-a I FRAME

SU

8.

NE

9.

SU

15.

broj 32-33/2021.

OS PODRUČNO VIJEĆE

23


NACIONALNO BRATSTVO SU

22.

P-I PODRUČNO VIJEĆE – Z-Š PODRUČNI KAPITUL – ST-DU PODRUČNI KAPITUL ZD-ŠI XXI. PODRUČNA SKUPŠTINA I X. IZBORNA SKUPŠTINA FRAME

UT

25.

BL. KATARINA KOSAČA KOTROMANIĆ (1424.-1478.) zaštitnica Nacionalnog bratstva OFS-a u BiH OS XV. PODRUČNI KAPITUL FRAME

PE

28.

SU

29.

NE

30.

STUDENI UT

1.

SVI SVETI

SR

2.

DUŠNI DAN

ČE

3.

SPOMENDAN SVIH MRTVIH FRANJEVAČKOG REDA

SU

5.

prva subota u mjesecu - ONLINE MOLITVA FRANJEVAČKE KRUNICE (ST-DU)

NE

6.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-a I FRAME

SU

12.

OS PODRUČNI KAPITUL - ZG PODRUČNI KAPITUL OS XXXII. REDOVNA I IZBORNA SKUPŠTINA FRAME

PO

14.

SV. NIKOLA TAVELIĆ (1207.-1231.), zaštitnik Zadarsko-šibenskog područnog bratstva OFS-a

ČE

17.

SV. ELIZABETA UGARSKA (1207.-1231.), zaštitnica OFS-a i FRAME

SU

19.

X. TEČAJ O SOCIJANOM NAUKU CRKVE

NE

27.

1. NEDJELJA DOŠAŠĆA

UT

29.

SVI SVETI FRANJEVAČKOG REDA

PROSINAC SU

3.

prva subota u mjesecu - ONLINE MOLITVA FRANJEVAČKE KRUNICE (ZD-ŠI)

NE

4.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-a I FRAME

SU

10.

SASTANAK NIO

NE

25.

BOŽIĆ

SU

31.

Završetak poslovne godine OFS-a (statistika)

24


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

IZBORI I POHODI U MJESNA BRATSTVA OFS-A ZAGREBAČKOG PB BL. ALOJZIJA STEPINCA I. IZBORNI KAPITULI U mjesnim bratstvima OFS-a u razdoblju od svibnja do kraja listopada 2021. godine održano je devet (9) izbornih kapitula. Istoga dana u njih šest (6) održani su i bratski i pastoralni pohodi. U Mjesnom bratstvu Karlovac Švarča u subotu 8. svibnja 2021., održan je, izborni kapitul, a neposredno prije njega bratski i pastoralni pohod Područnog vijeća. Bratstvo broji 39 članova, a duhovni asistent je mons. Ferdinand Vražić. Izbornom kapitulu predsjedala je sestra Albina Petrak područna vijećnica, kao delegat područne ministre a u ime Konferencije područnih duhovnih asistenata bio je nazočan fra Zvonimir Brusač, TOR. Na službe u novom Vijeću mjesnog bratstva izabrani su: Anita Grabovac za ministru, Marija Delač za doministra, Danica Peer za tajnicu, Ružica Trezner za blagajnicu, Mirjana Kovačić za voditeljicu formacije. U Mjesnom bratstvu Ogulin u subotu 29. svibnja 2021. održan je izborni kapitul. Bratstvo broji 32 člana, a duhovni asistent je bio fra Petar Grubišić, TOR. Vijeće mjesnog bratstva odlučilo je slaviti izborni kapitul u prirodi, pa je on održan u Zagorju Ogulinskom uz kapelicu Sv. Roka u izletištu Liščevki. Kapitulu je kao delegat područne ministre predsjedala područna tajnica sestra Hilda Švarcmajer uz nazočnost fra Zvonimira Brusača, TOR, predsjednika Konferencije područnih duhovnih asistenata.

1)

2)

broj 32-33/2021.

Sestra Hilda se u pozdravu pohvalno izrazila o ideji održavanja kapitula na otvorenom. Uz ljepotu prirode tu je i ugođaj zapaljene vatre, što je stvorilo dojam topline bratske blizine. Ovako priređen kapitul još nismo imali pa ovo ostaje u trajnom sjećanju. Fra Zvonimir Brusač je u pozdravu istaknuo da su članovi Franjevačkog svjetovnog reda vrijedni i važni za mjesto gdje žive i djeluju, za Ogulin. Na službe u novom vijeću mjesnog bratstva izabrani su: Valentina Cindrić za ministru; Slavica Grdešić za doministru; Željko Žagar za tajnika, Nataša Francetić za blagajnicu; Biserka Magdić za voditeljicu formacije. U Mjesnom bratstvu Bezgrešno začeće BDM Dubrava Zagreb u četvrtak 10. lipnja 2021. održan je izborni kapitul. Bratstvo broji 38 članova. Duhovni asistent je fra Svetozar Kraljević, OFM, a na kapitulu je bio nazočan njegov pomoćnik fra Antonio Petric. Izbornom kapitulu predsjedala je sestra Hilda Švarcmajer, područna tajnica, kao delegat područne ministre a u ime Konferencije područnih duhovnih asistenata bio je nazočan fra Zvonimir Brusač, TOR. Na službe u novom Vijeću mjesnog bratstva izabrani su: Zora Raspudić za ministru, Mario Karaj za doministra, Kata Pranjić za tajnicu, Matija Lasić za voditeljicu formacije i Marina Pranjić za blagajnicu. U Mjesnom bratstvu Samobor, u nedjelju 27. lipnja 2021. godine održano je slavlje izbornog kapitula, a neposredno prije njega bio je bratski i pastoralni pohod Područnog

3)

4)

25


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

vijeća. Bratstvo broji 57 članova, a duhovni asistent je fra Nikola Vukoja, OFM. Izbornom kapitulu predsjedala je sestra Albina Petrak područna vijećnica iz Karlovca, kao delegat područne ministre a u ime Konferencije područnih duhovnih asistenata bio je nazočan fra Zvonimir Brusač, TOR. Izabrano je Vijeće za troljeće 2021.-2024.: ministra Katarina Franjko; zamjenica ministre Vera Juratović; tajnica Tina Miholić; blagajnica Sanja Tijan; voditeljica formacije Gabrijela Mrkonjić; povjerenica za Framu Željka Matijašić; vijećnik Pavao Radek. U Mjesnom bratstvu Klanjec u nedjelju 4. srpnja 2021. održan je izborni kapitul, a neposredno prije njega bratski i pastoralni pohod. Bratstvo broji 19 članova, a duhovni asistent je fra Drago Brglez, OFM. Izbornom kapitulu predsjedala je sestra Hilda Švarcmajer, područna tajnica kao delegat područne ministre uz prisustvo fra Franje Vuka, OFM, područnog duhovnog asistenta. Braću i sestre u Klanjcu pamtit će se po franjevačkoj radosti i vedrini svih prisutnih, radosti koja je neumorno pratila susret kroz cijelo vrijeme trajanja. Na službe u Vijeću mjesnog bratstva za troljeće 2021.-2024. izabrani su: Božica Glas – ministra; Lidija Hrbud – zamjenica ministre (doministra); Dragica Dvoršak – tajnica; Vesna Harapin – blagajnica; Branko Glas – voditelj formacije. U MB Sisak Galdovo u nedjelju 19. rujna 2021. održan je izborni kapitul, a neposredno prije njega i bratski i pastoralni pohod. Bratstvo broji 59 članova, a duhovni asistent je fra Mihael Pavić, OFMConv.

5)

6) 26


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

broj 32-33/2021.

27


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Izbornom kapitulu predsjedala je sestra Antica-Nada Ćepulić, područna vijećnica kao delegat područne ministre uz prisustvo područnog duhovnog asistenta fra Tomislava Glavnika, OFMConv. Na službe u novom Vijeću mjesnog bratstva izabrani su: Alojzije Čičić za ministra, Vjekoslav Kožnjak za doministra, Štefica Matanović za tajnicu, Sanja Čičić za blagajnicu, Đuro Počekal za voditelja formacije, i vijećnici: Anamarija Kožnjak i Željka Šnajder. U MB Sv. Franjo Ksaverski Zagreb u nedjelju 26. rujna 2021. godine održan je izborni kapitul. Bratstvo broji 12 članova, a duhovni asistent je fra Zvonimir Brusač, TOR. Izbornom kapitulu predsjedao je brat Stjepan Kelčić, član Područnog vijeća i delegat područne ministre uz nazočnost fra Branka Lipše, OFMCap, područnog duhovnog asistenta. Na službe u novom Vijeću mjesnog bratstva izabrani su: Stjepan Marić - ministar, Snježana Čondić doministra, Sonja Stasny - tajnica, Biserka Buden - blagajnica, Dragan Čondić - povjerenik za formaciju. U MB Siget Zagreb u nedjelju 10. listopada 2021. održan je izborni kapitul, a neposredno prije njega i bratski i pastoralni pohod. Bratstvo broji 67 članova, a duhovni asistent je do nedavno bio fra Josip Grubišić, OFM. Izbornom kapitulu predsjedala je sestra Renata Huzanić, područna ministra uz prisustvo područnog duhovnog asistenta fra Franje Vuka, OFM. Sudjelovala je i sestra Hilda Švarcmajer. Na službe u novom Vijeću mjesnog bratstva izabrani su: Ivan Matković – ministar; Jozo Milić – doministar; Ivana Josipović – tajnica; Dunja Vuksan – blagajnica; Vesna Štajduhar – voditeljica formacije; Silvana Milić – vijećnica; Senka Poljak – vijećnica.

7)

8)

28

9)

U MB Varaždin sv. Ivan Krstitelj u nedjelju 24. listopada 2021. godine održan je izborni kapitul, a neposredno prije njega i bratski i pastoralni pohod. Bratstvo broji 134 trajno zavjetovana člana, a duhovni asistent je fra Goran Malenica, OFM. Izbornom kapitulu predsjedala je sestra Anita Jerković, vijećnica u Područnom vijeću kao delegat područne ministre uz prisustvo fra Franje Vuka, OFM, područnog duhovnog asistenta. Na službe u novom Vijeću mjesnog bratstva izabrani su: Stjepan Cestar za ministra, Zdenko Viljevac za zamjenika ministra, Mateja Bakulić Seidl za tajnicu, Katarina Račić za blagajnicu, Nency Zelić za voditeljicu formacije, Marta Klemenčić za bratskog animatora Frame, Miroslav Kocijan vijećnik, Mario Stančić vijećnik, Marija Keretić vijećnica, Robert Mišak vijećnik.


II. BRATSKI I PASTORALNI POHODI Bratski i pastoralni pohodi u ovom razdoblju ostvareni su u sljedećih pet (5) mjesnih bratstava OFS-a, koja su pozvala Područno vijeće u bratski i pastoralni pohod godinu dana prije održavanja izbornog kapitula, tj. oko sredine mandata postojećeg vijeća, u skladu s poticajima Međunarodnog vijeća OFS-a: - u Mjesnom bratstvu Koprivnica u subotu 15. svibnja 2021. - bratski pohoditelj bio je brat Tomislav Tulezi, područni doministar, a pastoralni fra Franjo Vuk, OFM - u Mjesnom bratstvu Sveti Duh Zagreb u nedjelju 30. svibnja 2021. - bratski pohoditelj bio je brat Božidar Hadaš, područni vijećnik, a pastoralni fra Zvonimir Brusač, TOR - u Mjesnom bratstvu Kozari Bok Zagreb u subotu 5. lipnja 2021. - bratski pohoditelj bila je sestra Renata Huzanić, tada područna vijećnica, a pastoralni fra Franjo Vuk, OFM - u Mjesnom bratstvu Virovitica u nedjelju 6. lipnja 2021. - bratski pohoditelj bio je brat Tomislav Tulezi, područni doministar, a pastoralni fra Franjo Vuk, OFM - u Mjesnom bratstvu Sv. Mihael Dubrava Zagreb u subotu 30. listopada 2021. bratski pohoditelj bila je sestra Renata Huzanić, sada područna ministra, a pastoralni fra Zvonimir Brusač, TOR. Hilda Švarcmajer, OFS

broj 32-33/2021.

29


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

OFS I FRAMA PODRUČNOG BRATSTVA BL. ALOJZIJA STEPINCA HODOČASTILI NA TRŠKI VRH I U KRAPINU V

ijeće Franjevačkoga svjetovnog reda Područnoga bratstva bl. Alojzija Stepinca, u suradnji s Područnim vijećem Franjevačke mladeži, organiziralo je godišnje hodočašće, koje je ujedno i godišnji susret braće i sestara svih mjesnih bratstava OFS-a i Frame s našeg područja. Hodočastili smo na Trški Vrh i u Krapinu u subotu, 19. lipnja 2021. g. Sudjelovalo je više od sto četrdeset članova iz sedamnaest mjesnih bratstava OFS-a i Frame. Domaćini i suorganizatori hodočašća bili su franjevački samostan,

30

mjesno bratstvo OFS-a i Župa sv. Nikole biskupa u Krapini. Sudjelovala su braća i sestre iz sljedećih mjesnih bratstava: Bjelovar, Čakovec ‒ Sv. Nikola biskup, Karlovac ‒ Presveto Trojstvo, Karlovac ‒ Švarča, Kloštar Ivanić, Koprivnica, Krapina, Samobor, Varaždin - Sv. Ivan Krstitelj i Zapolje te iz Zagreba Sesvetska Sopnica, Dubrava ‒ Sv. Mihael, Gospa Lurdska, Sv. Križ ‒ Siget i Sv. Leopold B. Mandić. Hodočasnici su stigli u tri autobusa, dva kombija i više automobila. Prekrasna barokna crkva na Trškom Vrhu posvećena je 1761. godine. U njoj se na glavnom oltaru nalazi kipić Majke Božje koji je 1669. donesen iz Jeruzalema. Vlč. Davor Štuljan, župnik Župe sv. Nikole i rektor Svetišta Majke Božje Jeruzalemske srdačno nas je pozdravio te predstavio svetište i njegovu povijest, to hodočasničko mjesto na kojem vjernici već više stoljeća po zagovoru Majke Božje nalaze božansku pomoć, utjehu i zaštitu. Lijepo stoji u vodiču Svetišta: Na Trški Vrh pobožni hodočasnik ne ide usput. Onamo se ide namjerno, da se uživa u prekrasnom okolišu pitomih zagorskih brijega. Tamo uživa u izvornome hrvatskom baroku, skladu arhitekture i umjetnosti crkve i cinkture. Pobožni će hodočasnik ponajpače okrijepiti dušu pred čudotvornim kipićem Majke Božje Jeruzalemske i obogatiti se upoznavanjem čudesne povijesti toga kipa i njezina prošteništa. Nakon rektora su hodočasnike pozdravili p. Franjo Tomašević, OFM, gvardijan franjevačkog samostana i sestra Danijela Kramarić, ministra bratstva OFS-a u Krapini. Zatim su im se obra-


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

tili brat Tomislav Tulezi, zamjenik područne ministre i Antonio Andrijević, zamjenik područne predsjednice Frame. Franjevačku krunicu, uz pjevanje marijanskih pjesama, predvodio je područni duhovni asistent fra Zvonimir Brusač, TOR, a desetice su predmolili predstavnici pojedinih mjesnih bratstava. Za vrijeme krunice bila je u cintoru prilika za sakrament svete ispovijedi. Euharistijskom slavlju predsjedao je fra Franjo Vuk, OFM, područni duhovni asistent OFSa i Frame, a koncelebrirali su fra Zvonimir Brusač, TOR, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata OFS-a, p. Franjo Tomašević, OFM, duhovni asistent bratstva u Krapini i fra Josip Šoštarić, OFM, duhovni asistent bratstva u Zapolju. U prigodnoj homiliji fra Franjo je pozvao hodočasnike, članove OFS-a i Frame da dosljednim evanđeoskim životom u bratstvu i svagdašnjici obnavljaju Crkvu u naše vrijeme i budu crkvena zajednica koja može privući i primiti nove članove. Molitvu vjernika molili su predstavnici OFS-a i Franjevačke mladeži. Poslije misnog slavlja bilo je u cintoru druženje uz objed „iz torbe“ i uz kolače i piće kojima su hodočasnike počastili domaćini. Poslije toga broj 32-33/2021.

je u cintoru bio i susret Rastimo u zajedništvu, koji je pripremila i vodila Frama i u kojem su se hodočasnici mogli bolje i osobnije upoznati. Slijedili su rastanak od Majke Božje Jeruzalemske hodom oko oltara, uz marijansku pjesmu i odlazak u franjevački samostan i crkvu u Krapini. Prelijepu i obnovljenu franjevačku crkvu predstavio je gvardijan p. Franjo Tomašević. Na oltar sv. Franje stavljena je slika bl. Alojzija Stepinca, člana OFS-a i zaštitnika Područnog bratstva, koju je mjesnom bratstvu u Krapini u prigodi ovog hodočašća darovalo Područno vijeće.

31


Slijedili su predstavljanje pojedinih mjesnih bratstava OFS-a i Frame, Večernja iz Časoslova te okrjepa u prostorijama samostana. Svim je hodočasnicima podijeljena uspomena na ho-

dočašće. Nakon završnog blagoslova i zajedničke fotografije uputili smo se radosno našim kućama prebirući dojmove i poticaje koje smo primili tijekom hodočasničkog dana. Braća i sestre izrazila su zahvalnost za mogućnost da se poslije dugog razdoblja pandemije opet susretnu s članovima drugih bratstava. Nadamo se da će se među plodovima hodočašća naći i nova snaga za življenje franjevačkoga poziva u svagdašnjici i bratstvu, u Crkvi i društvu našeg vremena. Hilda Švarcmajer, OFS

SLAVLJE DOŽIVOTNIH ZAVJETA U KARMELU BOŽANSKOGA SRCA ISUSOVA D

ana 2. srpnja 2021. u Karmelu Božanskog Srca Isusovog u Hrvatskom Leskovcu bilo je svečano. Doživotne zavjete položile su karmelićanke: - s. M. Katarina Terezija od Providnosti Božje Ljubavi i - s. M. Antonela od Nebeskog Oca Stvoritelja. S. M. Katarina Terezija je bila dugogodišnja članica Franjevačke mladeži, poslije i Franjevačkog svjetovnog reda u Mjesnom bratstvu OFS-a Sveti Križ Siget u Zagrebu. Nakon završenog studija na ekonomskom fakultetu odlučila je diplomirati i nebeski fakultet i već ovdje na zemlji boriti se za diplomu koja vječno traje. Obje zavjetovanice su živjele u Župi sv. Klare,

32

obje su prošle put Franjevačke mladeži, ali nisu se poznavale sve do odlaska u samostan gdje su pronašle svoj novi dom. Svečanost je započela svetom misom koju je predvodio fra Josip Blažević, OFMConv. Nakon mise u predivnom vrtu samostana pridružili su se roditelji, ostale sestre, rodbina i prijatelji sestara u njihovom posebnom danu. Na kraju je bio ručak i torta kao na pravoj svadbi, samo što se u ovoj zaručnik vješto skrivao ali osjećala se Njegova prisutnost. Sestre su blistale kao prave sretne zaručnice Kristove i time potvrdile kako su odabrale pravi poziv u kojem osjećaju radost i ispunjenje srca što je čar Ljubavi. Kata Josipović, OFS


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Ana Melnjak in memoriam Ana Melnjak, OFS (1958. – 2021.) Na blagdan sv. Klare Asiške, „biljčice sv. Franje“, 11. kolovoza 2021. godine u Varaždinu u bolnici, je poslije kratke i teške bolesti, u 64. godini života preminula u Gospodinu naša sestra Ana Melnjak, članica Franjevačkoga svjetovnog reda, ministra Mjesnoga bratstva OFS-a sv. Ivana Krstitelja u Varaždinu. Na evanđeoski život u OFS-u zavjetovala se na blagdan sv. Elizabete 17. studenog 1990. u svom bratstvu u Varaždinu. Rođena je u Varaždinu 7. veljače 1958. kao drugo dijete sada pokojnih roditelja Slavka i Terezije r. Črnila. Ima starijega brata Josipa i mlađega brata Srećka. Sve sakramente kršćanske inicijacije primila je u Župi sv. Vida Mučenika u Vidovcu. Osnovnu školu polazila je u Nedeljancu i Vidovcu, a maturirala je na gimnaziji u Varaždinu. Diplomirala je 1978. godine na Višoj ekonomskoj školi u Varaždinu i kao ekonomistica većinu je svoga radnog vijeka radila u Poreznoj upravi ‒ Ispostava Varaždin. U profesionalnoj je karijeri bila odgovorna i savjesna, uvijek spremna pomoći svakome. Ljudi su je doživljavali kao vrlo pozitivnu, vedru i dosljednu osobu. U svom je mjesnom bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda bila vrlo aktivna i zauzeta. Tu je našla svoju životnu karizmu i mogućnost za ostvarenje mnogih lijepih darova kojima ju je Svevišnji obdario: rado je obilazila starije i bolesne, molitvom i pjesmom predvodila sva slavlja i okupljanja bratstva, vršila odgovorne dužnosti u bratstvu. Bila je ministra svog mjesnog bratstva u nekoliko trogobroj 32-33/2021.

dišnjih mandata. Uistinu je živjela duhovnost malenosti, siromaštva, poslušnosti i evanđeoske radosti. U svom je zavičaju bila poznata po prisutnosti i po doprinosu svim slavljima, zajedničkim pothvatima i događanjima. Pomagala je u Caritasu i skupljala priloge, odnosila pomoć u samostane kontemplativnih redovnica, bila je članica mjesnoga Dobrovoljnog vatrogasnog društva, preko međunarodnog kumstva pomagala siromašnoj djeci u Africi. Tijekom Domovinskog rata svake je večeri okupljala vjernike (uglavnom žene) na molitvi krunice za mir u domovini i svijetu kod križa u središtu Gojanca ili u kapeli Svete Obitelji i bl. Augustina Kažotića u Nedeljancu. Osobito su joj bile drage marijanske pobožnosti, a vjerno je, tijekom desetljećâ, animirala veliku devetnicu na čast sv. Josipu. Njezina su velika radost bila hodočašća koja je godinama organizirala. Tu je radost pratio ulog mnogo vremena, truda, neprospavanih noći, strpljenja i nesebične ljubavi. Stotine i tisuće vjernika (i onih koji su to tek nakon toga ’’postali’’) dovela je u svetište Krvi Kristove u Ludbregu, u nacionalno svetište Majke Božje Bistričke, Majci milosti na Trsat, Kraljici mira u Međugorje, sv. Josipu u Karlovac te na duhovne obnove na Tabor u Samoboru i u Šurkovac. U Područnom bratstvu OFS-a bl. Alojzija Stepinca sa sjedištem u Zagrebu, u kojemu sada ima trideset i četiri bratstva, bila je aktivno prisutna od samog ustanovljenja Područnoga bratstva 2000. godine. Već je 2003.

33


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

g. na Područnom izbornom kapitulu izabrana za područnu ministru za mandat 2003. ‒ 2006., a poslije tri godine izabrana je za područnu ministru za još jedno troljeće (2006. ‒ 2009.). Tih je šest godina bila i član Nacionalnog vijeća OFS-a. Od 2009. do 2018. u tri je uzastopna mandata izabrana za područnu vijećnicu; u posljednjemu mandatu je kao vijećnica obnašala dužnost područne voditeljice formacije. Sestra Ana Melnjak je u početcima rada Područnog bratstva, u kojem je šest godina bila područna ministra, sudjelovala u osmišljavanju i stvaranju redovnog programa djelovanja područnoga bratstva, zajedno s područnim vijećem i u dobroj suradnji s područnim duhovnim asistentima. U tom su razdoblju, kraće ili duže vrijeme, područni duhovni asistenti bili fra Kornelije Šojat, OFM, fra Petar Filić, OFM, fra Milan Krišto, OFM, fra Marin Grbešić, OFM, fra Augustin Kordić, OFMConv, fra Ljudevit Maračić, OFMConv, fra Nikola Bašnec, OFMCap, fra Ivan Markanović, OFMCap, fra Branko Lipša, OFMCap, fra Nikola Barun, TOR i fra Zvonimir Brusač, TOR. Utvrđeni su redovni dijelovi godišnjeg programa, među kojima posebno područna hodočašća OFS-a i Frame (s motom S Marijom upoznajmo svoje područje – produbimo svoje zajedništvo!) i područni tematski susreti trajne formacije. Pod njezinim su vodstvom održana područna hodočašća u Bjelovar i Križevce (2004.), Viroviticu (2005.) te u Čuntić i Hrvatsku Kostajnicu (2006.). U tom su se vremenskom razdoblju na području našega područnog bratstva održavali značajni programi Nacionalnog vijeća OFS-a, u čijoj organizaciji je sudjelovalo i Područno vijeće: Prvi Kongres OFS-a i Frame u Zagrebu (2007.), Prvo nacionalno hodočašće OFS-a i Frame (u Jalžabet 2008.) i Proslava 800-obljetnice franjevačke karizme (u Zagrebu 2009.). Područni tematski susreti trajne formacije održani su u Glavo-

34

toku (2004.), Karlobagu (2006.), Vukovaru (2007.) i na Košljunu (2005., 2008. i 2009.) Godišnji program sadržavao je redovito dvije sjednice Područnog vijeća i dva područna kapitula, proljetni i jesenski, koji je bio dvodnevni i slavio se na Taboru u Samoboru. Svake je godine područno vijeće organiziralo duhovnu obnovu za braću i sestre OFSa na Taboru koju je u početku vodio pater Zvjezdan Linić, a nakon toga pater Ivan Matić, na kojima je sestra Ana redovito sudjelovala zajedno s braćom i sestrama iz svoga mjesnog bratstva i iz drugih bratstava s našeg područja. Sestra Ana je kao područna ministra rado pohađala mjesna bratstva OFS-a diljem našeg područja i spremno prihvaćala ići na put po svim vremenskim uvjetima, po snijegu i hladnoći i po vrućini. Od 34 mjesna bratstva u jednoj je godini desetak bratstava imalo izborne kapitule i bratske i pastoralne pohode. Zalagala se za oživljavanje ugašenih mjesnih bratstava i za osnivanje novih. Godine 2008. godine osnovano novo mjesno bratstvo OFSa u zagrebačkoj Dubravi. Početkom godine otkrivena joj je teška zloćudna bolest. Primila ju je mirno i s povjerenjem u Gospodara života. U jednom se razdoblju toliko oporavila da je ponovno biciklom krenula na svete mise. No bolest se ponovno razbuktala, Anine su snage sve više kopnile i u nedjelju, 8. kolovoza, pohoditelj bolesnih franjevac kapucin fra Josip Vizjak podijelio joj je sakramente umirućih. Tada više nije mogla govoriti, ali je osmijehom i vedrinom u očima pokazala koliko joj to znači. Ispraćaj naše sestre Ane Melnjak bio je ispred mrtvačnice u Vidovcu u petak, 13. kolovoza 2021. Sprovodne obrede vodio je mjesni duhovni asistent OFS-a fra Lucije Jagec. Spomenuo je pobožnost, rad i zalaganje sestre Ane u bratstvu te suradnju s redovnicima franjevcima različitih obedijencija. Ona je franjevaštvo živjela i svjedočila, u jednostavnosti i dosljednosti svjetovne duhovnosti. U


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

ime mjesnog bratstva OFS-a nazočnima se obratila sestra Dinka Brčić, članica bratstva, koja je iskreno, osobno, s poštovanjem i zahvalnošću govorila o sestri Ani. Uz članove obitelji i suseljane, nazočni su bili i franjevci fra Dražen Kovač i fra Franjo Glasnović, članovi Franjevačkoga svjetovnog reda iz dvaju varaždinskih bratstava, predstavnici Područnog vijeća OFS-a, nekoliko redovnica i veliko mnoštvo vjernika. Pjevanje na groblju predvodilo je Pjevačko društvo „Arka“ iz Varaždina. Između ostaloga, zapjevali su i Psalam 63, uz otpjev „Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj“ (Ps 63, 2). To je bio Anin život: čežnja za Bogom. Njemu je posve pripadala, Njemu se do kraja posvetila, Njemu je na slavu živjela, za Nj je bila spremna sve učiniti; uz ostalo i mnogo toga pretrpjeti, sa smiješkom, animirajući i predvodeći. Svetu misu zadušnicu u župnoj crkvi sv. Vida Mučenika predslavio je fra Krunoslav Kocijan, OFM, gvardijan u samostanu Majke Božje Trsatske u Rijeci, a koncelebrirali su fra Lucije Jagec, OFM, fra Josip Vizjak, OFMCap i vlč. Lovro Biškup, prošlogodišnji mladomisnik. Pjevanje je predvodio župni zbor crkve sv. Vida u Vidovcu. Nadovezujući se na psalam (Ps 122) i odlomak iz Evanđelja (Iv 14, 1-6), predvoditelj euharistijskog slavlja se na početku homilije zapitao: „Gdje je bio dom Ane Melnjak, koju da-

broj 32-33/2021.

nas ispraćamo?“ Zaključio je da je njen „dom“ bio sâm Gospodin i svaka crkva u koju je ona dolazila i kojoj je molila i pjevala. Kad čovjek pogleda jedan takav život, može se zapitati: Kako je sve to stigla? Gdje je nalazila snagu? Kada se (uopće) odmarala? Svi su naime iz njene obitelji školovani i imaju stalne poslove, a bave se i poljoprivredom. Kad god je bila kod kuće, Ana je radila u polju i pomagala u svemu. Odgovor na pitanje o tako bogatom, aktivnom i ispunjenom životu vjernik opet može naći u riječima psalmistâ: „S Bogom svojim preskačem zidine“ (Ps 18, 30b). Tko se na Boga osloni, čuda može učiniti i Njegovim svjetlom dotaknuti živote drugih. Pokojna Ana bila je u bližoj i daljoj okolici poznata i omiljena kao vedra i vesela osoba. Za njen život trebamo zahvaljivati Bogu i možemo biti ponosni što smo je poznavali. Oni kojima je dom kod Gospodina, koji se ’’kod kuće’’ nalaze u Bogu i Njegovoj ljubavi, i sami postanu ’’domom’’ svima koji se nađu na njihovim životnim putovima, bližnjima s kojima žive i rade, onima koje su dotakli svojom prisutnošću i dobrotom. Takva je upravo bila naša sestra Ana. Gospodin neka joj podari vječni pokoj. Hilda Švarcmajer, OFS fra Krunoslav Kocijan, OFM

35


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

U ZAGREBU PROSLAVLJEN 40. REDOVNI I 8. PODRUČNI IZBORNI KAPITUL OFS-A PODRUČNOG BRATSTVA BL.ALOJZIJA STEPINCA N

akon što su izvršene sve pripreme i završen postupak izbora zastupnikâ i nominiranja kandidatâ za službe u Područnom vijeću, sukladno člancima 63. i 76. Generalnih konstitucija OFS-a i članku 24. Statuta Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a, sazvan je 8. izborni kapitul Područnoga bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda bl. Alojzija Stepinca za 11. rujna 2021., u Zagrebu, u franjevačkom samostanu na Sigetu, Trg Svetog Križa 1., s početkom u 9 sati. Kapitul je sazvan dva mjeseca ranije od dosadašnjih termina održavanja jesenskih kapitula u studenome, zbog prisustva epidemije koronavirusa, koja bi na jesen u studenome opet mogla buknuti. Prozivom članova Područnog kapitula, utvrđena je prisutnost 57 članova OFS-a i duhovnih asistenata i 6 članova Frame. Na početku je bilo zasjedanje 40. redovnog područnog kapitula.

36

Duhovni nagovor održao je fra Vladimir Vidović, OFMConv, u kojem je istaknuo značaj poziva braće i sestara Franjevačkoga svjetovnog reda i preporučio veliki intervju koji je vođen s generalnim ministrom našeg Reda Tiborom Kauserom, a objavljen je u novom broju lista Veritas (broj 9, rujan 2021.). Pročitao je, iz lista, poruku brata Tibora Kausera članovima OFS-a i Frame: Budite sveti! To je naš poziv. Naš poziv nije samo postati bolji ljudi, ili studirati više duhovnosti, ili štititi prirodu, nego smo pozvani postati sveti. Tada će sve drugo biti na svom mjestu. Izvješća o radu i djelovanju Područnog bratstva za proteklo trogodišnje razdoblje 2018.-2021. podnijeli su: područna ministra Terezija Vrankić, područna tajnica Hilda Švarcmajer, područna blagajnica Mara Budimir, voditelj područnog povjerenstva za Framu Stjepan Cestar. Izvješće o radu Područnog bratstva Franjevačke mladeži podnijela je područna predsjednica Magdalena Novosel. Za rad u skupinama ustanovljeno je šest (6) radnih skupina, a pitanja su obuhvaćala područja: Početna i trajna formacija; Liturgija i molitva; Bratski život; Apostolat. Na temelju rada u skupinama Kapitul je donio Odluke i smjernice za troljeće 2021.-2024.: SKUPŠTINE - Neka vijeća mjesnih bratstava animiraju braću i sestre na sudjelovanje na skupštinama mjesnoga bratstva i


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

nastoje da skupštine budu kvalitetno pripremljene s obzirom na njihov sadržaj i način rada na njima. MOLITVA - Potičemo sve na molitvu Jutarnje i Večernje iz Časoslova, bilo pojedinačno, bilo na susretima. Neka se u sadašnjim uvjetima pandemije intenziviraju klanjanja i moljenje žive krunice; neka se molitva žive krunice povjerava posebno starijim članovima bratstva. FORMACIJA - Treba uzeti u obzir nemogućnosti susreta zbog pandemije te, prateći epidemiološke mjere, iskoristiti prigode za formativne susrete, kad god se steknu uvjeti za njihovo održavanje. Potiču se susreti bratstava na regionalnoj razini, bilo svih bratstava bilo susjednih. Neka se najmanje jedanput godišnje organiziraju regionalni susreti, a jedan susret (u tri godine) neka bude posvećen tumačenju Pravila i Generalnih konstitucija OFS-a. Neka se putem sredstava elektroničke komunikacije (online, na vezi) organizira seminar za voditelje formacije u mjesnim bratstvima. BRIGA ZA STARIJE ČLANOVE - Potiče se pohod starijim, bolesnim i nemoćnim članovima bratstva. POVEZANOST OFS-a i Frame - Neka se nastavi i intenzivira povezanost OFS-a i Frame. Kapitul je donio i Program rada i djelovanja za 2022. godinu. IZBORNI DIO KAPITULA započeo je nakon zajedničkog ručka. broj 32-33/2021.

Od 87 članova s pravom glasa u područnom kapitulu (77 ministara i zastupnika i 10 članova Područnog vijeća na izlasku) u 34 mjesna bratstva, bilo je prisutno šezdesetak posto, 52 člana s pravom glasa iz 24 mjesna bratstva. Područnom izbornom kapitulu predsjedala je sestra Marta Radoš, član Nacionalnog vijeća OFS-a, delegat nacionalne ministre, a u ime Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata bio je nazočan fra Vladimir Vidović, OFMConv, član Konferencije. Sestra Marta Radoš je prema članku 76. točka 4. GK OFS-a, na prijedlog dosadašnjeg vijeća odredila za tajnicu izbornog kapitula sestru Hildu Švarcmajer, a za dva brojitelja glasova sestru Anitu Grabovac iz Karlovca i sestru Andreju Femec iz Koprivnice. Slijedeći Priručnik Nacionalnog vijeća za slavlje izbornog kapitula područnog bratstva, na poziv predsjedateljice, dosadašnji članovi Područnog vijeća stali su pred članove kapitula te, zahvalivši se, prepustili službu u ruke braći i sestrama okupljenima na izbornom kapitulu. Predsjedateljica je zahvalila svim članovima dosadašnjeg Vijeća za predan i uspješan rad.

37


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

U ovoj prigodi iskazana je i zahvala sestri Hildi Švarcmajer koja je od osnivanja ovoga Područnog bratstva 2000. godine i početka njegovog djelovanja 21 godinu služila kao područna tajnica. Na temelju dugogodišnje suradnje fra Zvonimir Brusač je istaknuo njezinu marljivost, poučljivost i predanost braći i sestrama. Naglasio je da je sestra Hilda postavila temelje rada u tajništvu Područnog bratstva i uspostavila njegov sadržaj i strukturu. Članovi kapitula su to potvrdili zvučnim pljeskom, a sestra Hilda je, posebno dirnuta ovom pažnjom, zahvalila i samo rekla da je služila s ljubavlju. Prema rezultatima ovih izbora Područno vijeće Sjeverozapadnohrvatskog (zagrebačkog) područnog bratstva OFS-a bl. Alojzija Stepinca za mandat 2021. – 2024. čine: područna ministra - Renata Huzanić, iz MB Kloštar Ivanić; zamjenik područne ministre - Stjepan Cestar iz MB Sv. Ivan Krstitelj, Varaždin; područna tajnica - Ivana Filipin iz MB Kaptol, Zagreb; područna blagajnica - Dragica Laštro iz MB Bezgrešno začeće BDM, Zagreb; područni povjerenik za formaciju - Stjepan Kelčić iz MB Kaptol, Zagreb; područni povjerenik za Framu - Anita Jerković iz MB sv. Leopold B. Mandić, Zagreb; područni vijećnik - Božidar Hadaš iz MB Sesvetska Sopnica, Zagreb; područna vijećnica - Antica-Nada Ćepulić iz MB Kaptol, Zagreb; područna vijećnica - Marta Klemenčić iz MB Sv. Ivan Krstitelj Varaždin; područni vijećnik - Marko Bunić iz MB Koprivnica; fra Zvonimir Brusač, TOR, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata; fra Franjo Vuk, OFM, područni duhovni asistent; fra Tomislav Glavnik, OFMConv, područni duhovni asistent; fra Branko Lipša, OFMCap, područni duhovni asistent; Magdalena Novosel, predstavnica Franjevačke mladeži, područna predsjednica Frame; Sveta misa se slavila u kapeli franjevačkog samostana na Sigetu; predvodio ju je fra Vladimir Vidović, a koncelebrirali su fra Zvonimir Brusač, fra Franjo Vuk i fra Miroslav Štuban. U nadahnutoj propovijedi fra Vladimir Vidović je govorio o daru služenja iz ljubavi. Za vrijeme mise članovi novog Područnog vijeća uvedeni su u službu. Hilda Švarcmajer, OFS

38


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

HODOČAŠČE ZAGREBAČKIH BRATSTAVA OFS-A I FRAME MAJCI BOŽJOJ REMETSKOJ O

ve je godine, umjesto na blagdan Male Gospe, 8. rujna, Rođenja Blažene Djevice Marije, tradicionalno hodočašće zagrebačkih bratstava Franjevačkoga svjetovnog reda, uključujući i bratstva Franjevačke mladeži, u svetište Majke Božje Remetske u Zagrebu održano u nedjelju 12. rujna 2021. godine s početkom u 15.30. Hodočašće je ove godine pripremilo Mjesno bratstvo OFS-a Kozari Bok iz Zagreba. Sudjelovalo je oko šezdesetak hodočasnika. Prigodni bratski susret, nakon mise, zbog epidemioloških mjera, ni ove godine nažalost nije održan. Nakon pozdrava i riječi dobrodošlice fra Franje Vuka, OFM, područnog duhovnog asistenta OFS-a i Frame molila se Franjevačka krunica. Uz pjevanje marijanskih pjesama desetice su predmolili predstavnici mjesnog bratstava Kozari Bok. Za vrijeme krunice bila je prilika za sakrament svete ispovijedi. Svečanu euharistiju predvodio je fra Zvonimir Brusač, TOR, propovijedao fra Franjo Vuk, OFM, a koncelebrirali su fra Zdravko Labroj 32-33/2021.

zić, OFM i fra Dejan Lecić, OFMCap uz pomoć fra Vilčeka Novačkog, OFMConv. U prigodnoj homiliji fra Franjo je pozvao hodočasnike, članove OFS-a i Frame, da se dosljednim evanđeoskim životom u bratstvu i svagdašnjici ugledaju na Isusovu majku Mariju, koja je najbolja učiteljica života i vjere. Da budu oni koji obnavljaju Crkvu u naše vrijeme i da budu crkvena zajednica koja će privući nove članove. Nakon završnog blagoslova koji je uputio fra Zvonimir Brusač i zajedničke fotografije, braća i sestre izrazila su zahvalnost za mogućnost da se poslije dugog razdoblja pandemije opet susretnu s članovima drugih bratstava. Hodočasnike je pozdravio i izrazio im svoju dobrodošlicu župnik u Remetama o. Antonio Mario Čirko, koji je naglasio kako je naše hodočašće već tradicionalno i rado nas prihvaćaju. Slijedio je rastanak od Majke Božje Remetske do susreta sljedeće godine. Ljiljana Merlin Zovko, OFS

39


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

ZAVJETI U MJESNOM BRATSTVU OFS-A SAMOBOR

D

ana 17. rujna 2021. godine, na blagdan Rana sv. Franje, s početkom u 18,30 sati, u franjevačkoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Samoboru, za vrijeme euharistijskog slavlja koje je predvodio fra Nikola Vukoja, OFM, duhovni asistent mjesnog bratstva OFS-a, ministra mjesnog bratstva sestra Katarina Franjko primila je, a duhovni asistent

potvrdio privremene zavjete ovih sestara: Mirice Jakševac, Jasenke Kuhtić Hrđun, Štefice Kenđel i Marijane Volarić. Nakon euharistije i obreda zavjetovanja, svoju radost bratstvo je podijelilo sa svim prisutnim vjernicima oko zajedničkog stola. Mogla se osjetiti velika bratska ljubav i zajedništvo! Novo Vijeće nije moglo ljepše početi svoju službu, a sestre koje su dale zavjete dugo su zbog pandemije čekale i bile strpljive dok se nije otvorila mogućnost da kažu svoje DA Gospodinu. Na fotografiji su sestre s privremenim zavjetima, duhovni asistent fra Nikola Vukoja, OFM, ministra Katarina Franjko i dva svjedoka člana vijeća mjesnog bratstva Vera Juratović i Pavao Radek. Mir i dobro! Božica Peremin, OFS

III. Područni susret svih odgovornih za Framu P

odručni susret svih odgovornih za Framu u bratstvima OFS-a i Frame održan je 16. listopada 2021. pod geslom: Složni budite, istu ljubav njegujte (Fil 2,2) u crkvi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebu u Du-

40

bravi. Takav susret održava se, prema odluci područnog kapitula, svake druge godine. Započeli smo ga svetom misom u 9 sati koju je predvodio fra Zvonimir Brusač, TOR, predsjednik Konferencije područnih duhov-


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

nih asistenata OFS-a. Uputio nam je poticajne i ohrabrujuće riječi kako bi nam otvorio srca za bratsko zajedništvo koje nas je taj dan očekivalo. Nakon predstavljanja sudionika, uslijedio je duhovni nagovor fra Franje Vuka, OFM, tadašnjeg područnog duhovnog asistenta OFS-a i Frame. Fra Franjo je nadahnuto govorio kako se ne trebamo zadovoljiti nečim prosječnim. Članovi OFS-a trebaju se uključiti u formaciju Frame, ali je članovima Frame dana sloboda da odluče. Franjevačkom svjetovnom redu je povjerena briga za članove Frame, no njihovo djelovanje ne bi smjelo biti usmjereno samo prema tome da članovi Frame jednog dana postanu članovi OFS-a. Trebamo biti otvoreni i biti primjer života nasljedujući Krista po primjeru sv. Franje. OFS treba pokazivati ljubav koja je središte i temelj svega. Pristup OFSa treba biti poput privrženosti roditelja prema djeci, nesebična i bez očekivanja. Samo takav odnos donosi plodove. Isto tako trebali bismo biti poput starije braće prema mlađima jer smo mi „djeca istih roditelja“. Trebamo imati na umu da kako živimo, tako će živjeti i oni poslije nas jer će na njih uvelike utjecati naš primjer. Autoritet ćemo moći uspostaviti samo ako se na nama vidi autentičnost življenja Evanđelja. I svakako, potrebno nam je služenje bez interesa gdje novu osobu prihvaćamo i dajemo joj formaciju, a osoba sama treba zaželjeti ostati u bratstvu. Područna ministra OFS-a Renata Huzanić i područna predsjenica Frame Magdalena broj 32-33/2021.

Novosel, dale su svaka svoj vid na temu Poveznost OFS-a i Frame u mjesnim bratstvima i bratska animacija Frame. Prvo predavanje održala je ministra sestra Renata. Započela je kako povezanost tumačimo kao osobinu onog koji je sa nečim ili nekim blizak, srodan, sličan, međuovisan, podudaran, isprepleten. Upravo takav bi trebao biti i međusobni odnos između ova dva franjevačka bratstva. Imaju istu karizmu, isti cilj, isti poziv. Upućeni su jedni na druge i zbog toga njihov odnos i međusobna povezanost je iznimno važna i vrlo posebna. „Moramo nešto promijeniti, najprije sebe. Sebe moramo dodatno formirati ili se ponovno prisjetiti i osvijestiti tko smo to mi, članovi Franjevačkog svjetovnog reda. Moramo postati odgovorni ’roditelji’ našoj ’djeci’ koja su nam povjerena. Naša briga starijih za mlade treba postati vidljiva. Framaši je moraju osjetiti. Kako ćemo to postići? Upoznati ćemo jedni druge. Razuvjerit ćemo se međusobno u predrasudama koje smo imali jedni o drugima. Zajedništvo je dar Duha Svetoga. Različiti smo, ali svaki sa svojim bogatstvom darova. Svi smo pozvani u drugima prepoznati njihove dragocjenosti, darove i talente. Potrebno je osjećati i čuvati osjećaj međusobne pripadnosti. Franjevački svjetovni red će s puno ljubavi i pažnje, kroz zauzetost, služenje, brigu i sveprisutnost svjedočiti da su oni framašima starija braća i sestre u Kristu i franjevaštvu, koji ih prate na putu njihovog rasta u duhu franjevaštva.“

41


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Drugo predavanje održala je područna predsjednica Magdalena. Započela je jednom anegdotom s područnog seminara za voditelje formacije. „Ja ću vam za početak ispričati nešto što se dogodilo na područnom seminaru za voditelje formacije koji smo imali ove godine u veljači. Imali smo nekoliko tematskih cjelina o kojima smo govorili pa je jedna vijećnica dobila zadatak otvoriti temu odnosa s OFS-om. Svoje izlaganje započela je pitanjem tko bi od prisutnih želio prijeći u OFS, na što je nekoliko (tipa 4-5 od cca 22-23 prisutnih) diglo ruku. Nakon toga je rekla da zaborave što je pitala i postavila drugo pitanje koje je glasilo: ’Tko bi od vas htio imati Fra-

42

mu (ovo što ovdje radimo, učimo, itd) cijeli život?’, i tu su skoro svi digli ruku. Naravno ne kažemo da je to baš doslovno tako jednostavno kako je ovdje prikazano, ali možemo definitivno izvući zaključak da postoji neka vrsta averzije koja proizlazi iz nepoznavanja.“ Podigla je knjižicu Pravila OFS-a i postavila pitanje prisutnim članovima Frame, znaju li što je to i jesu li to ikad čitali. Nastavlja da je potrebno da se međusobno dobro upoznamo i Frama narav i način života OFS-a, ali i OFS narav i način života Frame. Tu nam uistinu mogu pomoći dokumenti jer oni postavljaju temelj našeg odnosa. Taj se odnos ne može siliti, treba doći prirodno uz obostrani trud, uvažavanje i poštovanje. Također treba uzeti u obzir da to ne može doći preko noći, ali da nam ovakvi susreti uistinu mogu biti poticajni prema većem zbližavanju i suživotu bratstava Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Nakon predavanja uslijedila je spontana razmjena komentara koja nam je bila uistinu na rast u zajedništvu. Poslije kratke stanke, uslijedio je izvještaj mjesnih ministara OFS-a i predsjednika mjesnih bratstava Frame, gdje su se iznosili odgovori na pitanja koja su im ranije bila postavljena za pripremu za ovaj susret. Izvještaj je bio o situaciji i zaključcima s prethodnog područnog susreta odgovornih za Framu, održanog prije dvije godine.


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Uslijedio je zajednički ručak te rad po skupinama gdje smo promišljali o tome kako se bratstvo OFS-a može uključiti u formaciju Frame, kako se ja kao pojedinac (član OFS-a) mogu uključiti u formaciju Frame te što ja kao pojedinac (član Frame) očekujem od bratstva OFS-a. Rad po skupinama je bio uistinu plodonosan što se moglo čuti u izvještajima u radu pojedinih skupina koji je uslijedio poslije, a što će Povjerenstvo za Franjevačku mladež Područnog vijeća formulirati.

Ovim smo susretom uvidjeli koliko smo potrebni jedni drugima i dobili smo novu snagu i poticaj za jačanje našeg zajedništva. Hvala dragom Bogu što nas je okupio unatoč situaciji u kojoj trenutno živimo (pandemija korone) jer nam je ovakvo promišljanje i djelovanje jako potrebno. Odnijeli smo svakako jedan poticaj i poseban žar u srcima koje ćemo prenijeti dalje u svoja bratstva. Mir i dobro! Anita Jerković, OFS područna povjerenica za Framu

OBILJEŽENO 25 GODINA ZAVJETA U OFS-U P

rije 25 godina, u 1996. godini u Mjesnom bratstvu OFS-a Kaptol Zagreb, tri generacijske skupine završile su programe formacije i položile trajne zavjete u Franjevačkom svjetovnom redu. U veljači te godine to je bila generacijska skupina “Brat Sunce”, u lipnju generacijska skupina “Milosrđe”, i u studenome generacijska skupina “Emanuel”. U to vrijeme ministra bratstva, koja je primila zavjete, bila je sestra Irena Gantar, a duhovni asistent pater Zvjezdan

broj 32-33/2021.

Linić, OFM, koji je u ime Crkve potvrdio zavjete. Sada je u mjesnom bratstvu Kaptol duhovni asistent OFS-a pater Zdravko Lazić, OFM, a ministra sestra Milka Marjanović. U nedjelju 7. studenoga 2021. na redovnoj mjesečnoj skupštini bratstva u 17 sati, koja je, zbog potresom oštećene Crkve svetog Franje Asiškog na Kaptolu 9 održana u Sigetu, obilježen je, u toplini radosti okupljene braće i sestara, taj krasan jubilej. H. Š.

43


PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO

Rođendan Prihvatilišta za beskućnike „Ruže sv. Franje“ 27. 3. 2021. H

odajući ulicama najljepšega grada na Rječini, u razgovoru s prolaznicima, rijetko tko će vam reći da nije čuo za prihvatilište na Kozali. Prihvatilište za beskućnike „Ruže sv. Franje“ — to smo mi. Slavimo svoj četrnaesti rođendan i netko će reći puno, a netko malo, ovisno o oku promatrača. No, mi smo zahvalni na svakoj godini djelovanja jer smo imali priliku darovati ono što je nekima neprocjenjivo – DOM. Znate, ima stvari koje ponekad uzimamo zdravo za gotovo i o kojima ne promišljamo jer su ovdje uvijek uz nas: zagrljaj voljene osobe, udobne papuče koje nas vjerno čekaju u hodniku na kraju napornog radnog dana, večernja šalica čaja u najdražoj fotelji.... A opet, ima i onih kojima je sve to nedostižni san o kojemu sanjaju ščućureni ispod stare kutije frižidera koja im glumi zaštitu od naših nerijetkih riječkih kiša. Promatrajući zaboravljene ulice našega grada i potrebe mnogobrojnih „žitelja kartona“ braća i sestre iz Franjevačkog svjetovnog reda s Trsata, uz mnogo molitve i ustrajnosti, otvorili su prvo Prihvatilište za beskućnike u Rijeci. U skrovitosti našega poslanja svjetovnih franjevaca pokazali smo ustrajno djelovanje u skrbi za najpotrebitije – one na margini našega društva. Kroz vrata našega prihvatilišta prošlo je više od 600 osoba kojima smo barem donekle u jednom trenutku njihova života pružili dom. Neki su uspješno krenuli u život okrećući novi list papira na ispisanim stranica-

44

ma života, dok drugi još uvijek traže svoj put između starog i boljeg načina života... Mnogo je životnih priča u koje smo utkali i djelić sebe svakim savjetom, razgovorom, suzom, radosnicom i onom drugom, pokojom pokudom, ali nadasve puni ljubavi i brige za zaboravljene stanovnike našega grada. I zato danas slavimo. Radujemo se što smo mogli biti mnogima podrška, radost i utjeha u ranjivim trenucima njihovih života. Radujemo se zbog svake suze radosnice s kojom su nas pozdravljali prilikom napuštanja prihvatilišta i odlaska u „stvarni“ svijet. Zahvalni smo i na onima kojih nažalost više nema, a koji su izgubili bitku sa životom... I zato danas slavimo. Zbog svih njih i s njima. Slavimo i u znak zahvalnosti na svim dobrotvorima i dobročiniteljima, volonterima i nadležnim institucijama koji su darovali svoje vrijeme i pružili nam financijsku podršku za naše djelovanje. Hvala im od srca! I zato danas slavimo. Zahvalni Gospodinu na svim godinama našega djelovanja i na onima koje nam predstoje. U radosti smo proslavili i svetu misu u Svetištu Majke Božje na Trsatu koju su koncelebrirala naša draga braća franjevci. I zato danas slavimo. I pjevamo. Naravno, nema rođendana bez rođendanske torte. Naša je lijepa s velikim ružicama... jedna za svaku godinu našega prihvatilišta.... U „posebnim“ epidemiološkim mjerama skromno slavimo,


PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO

onako pravo franjevački... Nekoliko braće i sestara Franjevačkog svjetovnog reda s Trsata, s korisnicima i volonterima koji su nas htjeli pozdraviti, barem ovako na dva metra „novonormalne“ udaljenosti, otpjevalo je pokoju slavljeničku pjesmu u nadi da ćemo idući petnaesti jubilarni proslaviti u „starim normalnim“ okolnostima. Dolores Turkalj Jurčević, OFS Djelatnica prihvatilišta za beskućnike „Ruže sv. Franje“

„Ulične svjetiljke“ spojile Franjevce i Dominikance G

otovo istodobno kad je Dominik položio u Našoj Gospi u Prouilleu, podno Pirineja, temelje svoga reda, Franjo je postavio temelje svoga reda u Svetoj Mariji Anđeoskoj, podno Apenina. Nakon reformi u 10. i 11. st. Crkva je opet popustila u svom duhovnom zanosu, tako da je ponovno došlo do udaljavanja od evanđeoskih ideala i prianjanje uz materijalno. No, kao i više puta do tada, Duh je Sveti nadahnuo pojedince i skupine koji su željeli vratiti Crkvi njezinu izvornu svetost, kako bi mogla cijelom svijetu pokazati ljepotu lica Kristove Zaručnice. Bilo je tako više značajnih muškaraca i žena koji su se trudili oko svoga duhovnoga života, vršeći ozbiljna pokornička djela, a istovremeno su pokazivala svoju ljubav prema bližnjima skrbeći o siromašnima, utamničenima, bolesnima, putnicima itd. Takvo je stanje pribroj 32-33/2021.

pravilo plodno tlo za nastanak prosjačkih redova u 12. i 13. st., a kao najizvrsnija kruna takvoga povratka na evanđeoske ideale svakako treba istaknuti život i djelovanje svetoga Franje Asiškoga i svetoga Dominika Guzmana. Oni su pokrenuli posebno snažnu obnovu Crkve i dali pečat tome razdoblju. Franjevački i dominikanski zapisi govore o poznanstvu i prijateljstvu sv. Franje Asiškoga i sv. Dominika. Upoznali su se u Rimu, u Lateranu, tražeći od Pape povlastice za svoje ustanove. Jedno svjedočanstvo o njihovom prvom susretu navodi Dominikovo viđenje: Krista rasrđenoga zbog ljudskih grijeha smirivala je Gospa, pokazujući mu Franju i Dominika. Idućega dana, vidjevši Franju, Dominik ga je prepoznao i kazao mu svoje viđenje. Zajedno su dali hvalu Bogu, zagrlili se, poljubili i obećali da će se međusobno voljeti i pomagati (F. Vis-

45


PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO

conti, Govor 44). Franjevački izvori spominju nazočnost Dominika i sedmorice njegove braće na franjevačkome kapitulu te susret Franje i Dominika s kardinalom Hugolinom, odbijajući da njihova braća preuzimaju biskupsku službu. Oni su na svoj način željeli popravljati Crkvu. Prigodni bratski susreti braće dominikanaca i franjevaca trajno se stoljećima, do danas, održavaju. Valja zahvaljivati Bogu što su istodobno postojali sv. Franjo sav mudra osjetljivost i sv. Dominik sav osjetljiva mudrost ( Guy-Thomas Bedouelle, OP). Duh evanđelja i ideal siromaštva Ono što su drugi prije njih zasijali, sveti Franjo i sveti Dominik uzdigli su na jednu novu razinu koja je u narednom vremenu davala iznimne plodove. Povratak na ideal siromaštva, ljubav prema bližnjima, nastojanje oko unošenja evanđeoskih vrjednota, itd., bitno su pridonijeli ne samo vjerskom, nego i povijesnom, kulturnom i društvenom razvitku toga vremena, a sve je to dovelo do toga da je lice Kristove Zaručnice ponovno zasjalo novim svjetlom. Da bi to svjetlo naše Crkve i dalje sjalo, pomaže i naš projekt „Ulične svjetiljke“ koji svijetli na ulicama Rijeke, Zagreba, Zadra, Varaždina i Pule, a nadamo se da će se uključiti i bratstva iz drugih gradova i proširiti tu luč koja pomaže zagrijati srca malenih i najpotrebitijih oko nas, naših bližnjih te da prepoznamo Isusa u njima i zaživimo evanđelje po našem Pra-

46

vilu i GK. Taj naš projekt, naše „Ulične svjetiljke“, naši prodavači i distributerka Ivanka, dobili su nakon skoro 13 godina rada, prvi pravi radni prostor. Bili smo na mnogim mjestima. Zahvaljujemo gostoprimstvu našem Prihvatilištu za beskućnike »Ruže sv. Franje« u samim početcima na Kozali, dućanu Socijalne samoposluge »Kruh sv. Elizabete« na Brajdi, a najduže smo bili u skladištu Socke na Žabici. Hvala bratstvima Franjevačkog svjetovnog reda što su prepoznala da nam treba prostor u centru i ustupili nam dio svog prostora. Bio je neugledan, trošan, hladan i mračan, ali se radilo s puno ljubavi i Božje prisutnosti pa se sve to nadomještalo. Pred kraj 2020. godine, nagovještajući preseljenje skladišta od strane Grada, počeli smo tražiti novi prostor. I kako to Gospodin obično čini, nečujno, a jasno, potaknuo nas je da kontaktiramo našeg dragog suradnika, dominikanca, p. Ivana Dominika koji je starješina samostana sv. Jeronima u samom centru Rijeke. Brzo je odgovorio, nakon dogovora sa svojom braćom, da nam ustupaju veliku, svijetlu i prozračnu sobu, s pogledom na Trg riječke rezolucije, opremljenu, toplu, sa sanitarnim čvorom. Sve za čim smo čeznuli. 13. siječnja prostor je blagoslovljen i započelo se u njemu distribuirati časopis. Presretni, zahvaljujemo dominikancima na njihovoj otvorenosti, dobroti, blizini čovjeku u potrebi. Nastavak je to prijateljstva koji su još sv. Franjo i sv. Dominik započeli, a braća to stoljećima njeguju. Hvala im što su i nas prepoznali kao svoje i pružili nam ruku. Zagovor naših utemeljitelja vidljiv je u ovom konkretnom djelovanju. Hvala od srca! Mir i dobro! Nela Pujić, OFS


PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO

SVJETSKI DAN SIROMAHA I SUSRET S PAPOM FRANJOM N

edugo nakon proslave rođendana našeg Prihvatilišta za beskućnike „Ruže sv. Franje“, naše bratstvo Trsat dobilo je poziv za sudjelovanje u obilježavanju svjetskog dana siromaha i to na susret s papom Franjom u Asizu. Delegacija je bila ograničena na desetak ljudi zbog epidemiološke situacije u svijetu. Naša sestra Dolores Turkalj Juričević, zaposlenica Prihvatilišta, došla je na ideju kako bi bilo dobro i lijepo dobiti mali kamen (grotu) iz Ružičnjaka sv. Franje kod Porcijunkule, a koji bi služio kao kamen temeljac za novo Prihvatilište koje bi nam bilo uistinu nužno. Slijedili su pozivi, dogovori te smo uz našu zamolbu za kamenom poslali i pismo preporuke našeg duhovnog asistenta, gvardijana i čuvara našeg svetišta fra Krunoslava Kocijana, OFM. Nakon određenog vremena stigao je odgovor; dobit ćemo kamen, no ne iz Ružič-

broj 32-33/2021.

47


PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO

njaka, već će nam dati kamen iz same Bazilike Marije Anđeoske. U tom trenutku ne znam što je bilo milosnije, to što smo izabrani za susret s Papom Franjo za dan siromaha, ili kamen temeljac koji ćemo dobiti te samu činjenicu da će predstavnici našeg Mjesnog bratstva OFS Trsat biti u Asizu na 160-tu godišnjicu djelovanja našeg Bratstva. Iznenađenjima nije bilo kraja jer smo primili i potvrdu da će kamen temeljac blagosloviti Papa Franjo! Na put smo krenuli u četvrtak 11. studenog 2021., naše izaslanstvo sastojalo se od dvoje korisnika Prihvatilišta, to su Mislav i Lidija te troje korisnika projekta časopisa Ulične svjetiljke, to su Slađana, te bračni par Ivo i Nives, predstavnici našeg bratstva sestra Dolores i sestra Sandra uz našeg duhovnog asistenta fra Krunoslava Kocijana. Susret s papom Franjom pod geslom „Siromaha svagda imate uza se“ organiziran je u Bazilici Marije Anđeoske dana 12. studenog 2021. godine. Tog dana došavši rano ujutro ispred Bazilike, neposredno prije susreta rečeno nam je da će nas primiti papa Franjo. Uzbuđenje je bilo veliko. Slušajući svjedočanstva siromaha, bili smo vidno dirnuti svi prisutni, a osobito naš Papa koji im je uputio tople riječi, riječi ra-

48

zumijevanja i podrške i ohrabrenja te da je siromasima mjesto u središtu Crkve, u srcu, a ne na vratima Crkve. Na kraju ovog milosnog susreta, uslijedio je osobni susret s Papom, koji je protekao u radosti i toplim riječima upućenim Papi, kako ga pozdravlja u ime svih siromaha i beskućnika naše domovine, naše Hrvatske. Tom prilikom papa Franjo blagoslovio je kamen temeljac, a sestra Sandra uručila mu je repliku slike Gospe Trsatske, s porukom da ga očekujemo u Hrvatskoj i našem Trsatu. Nakon susreta imali smo organizirani zajednički objed, a domaćin nam je bio biskup Asiški. Zadnjeg dana boravka u Asizu poklonili smo naše zavjetne svijeće, jednu za Porcijunkulu, a drugu smo ostavili na grobu našeg serafskog oca Franje. Svijeće su bile zahvalni dar Mjesnog bratstva OFS-a Trsat Gospodinu i Sv. Franji za 160. godina neprekinutog djelovanja našeg bratstva. Za uzvrat kao dar Gvardijana Bazilike Marije Anđeoske i Porcijunkule, dobili smo jednu sadnicu ruže iz ružičnjaka sv. Franje koja će nas zauvijek podsjećati na ove milosne trenutke provedene u Asizu. Sandra Režić, OFS, član Vijeća MB Trsat


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

Preminuo fra Marijan Glamočak, OFM F

ra Marijan Glamočak, član Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda iz Franjevačkog samostana u Rovinju, župnik Župe sv. Antuna opata u Rovinjskom Selu, preminuo je u Rovinju u subotu 10. srpnja 2021., u 75. godini života, 57. redovništva i 49. svećeništva. Fra Marijan Glamočak rođen je 23. studenoga 1946. u Priluci, Župa Rođenja BDM Ljubunčić (Livno) u Bosni i Hercegovini, od oca Jakova i majke Matije rođ. Šeremet. Nakon djetinjstva i osnovne škole u Vukovaru stupio je u Franjevačko sjemenište u Zagrebu. U novicijat Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda ušao je 15. kolovoza 1964. u Cerniku. Nakon godine novicijata, 16. kolovoza 1965. položio je prve redovničke zavjete. Studij teologije započeo je u Zagrebu, a završio ga je u Innsbrucku. Svečane redovničke zavjete položio je 7. ožujka 1971. u Zagrebu, a za svećenika je zaređen 8. srpnja 1973. godine u Zagrebu. Fra Marijan je dugo godina bio mjesni i područni duhovni asistent Franjevačkoga svjeto-

nog reda (OFS-a). U osječkom područnom Vijeću ga pamtimo kao dobrog suradnika, uvijek spremnog za suradnju i pomoć, uvijek spreman održati duhovni nagovor i pouku na susretima. Bio je uz Povjerenstvo za formaciju kada smo osmislili koncept i sastavljali Priručnike za formaciju a bio je i jedan od onih koji su vidjeli vrijednost u ovom našem malom, skromnom, mjesečnom listiću i dijelio ga svima, ne samo članovima bratstva u kojima je djelovao nego članovima svih bratstava u kojima je prije bio na službi. Tako je naš listić stizao do braće i sestara čak i u Australiju. Njegov odlazak je zasigurno veliki gubitak za Provinciju i za naš OFS. Ostaje samo da zahvalimo Gospodinu za sve što je p. Marijan učinio za nas, a Gospodin neka ga nagradi za svako dobro djelo! U raj poveli te anđeli, na dolasku tvome primili te mučenici! I odveli te u sveti grad, nebeski Jeruzalem. Zbor anđeoski te primio i ti s Lazarom, nekoć ubogim, pokoj vječni imao... Jadranka Ljubojević, OFS

PRVI ZAVJETI U MJESNOM BRATSTVU OFS–a U POŽEGI U

subotu 17. travnja 2021. svoje prve, privremene zavjete dale su sestre Dijana Klarić, Ariana Penava, Anja Polić, Suzana Šarčević i Marija Štancl. Svetu misu predvodio je duhovni asistent fra Darko Sudarić, OFM. U homiliji fra Darko broj 32-33/2021.

je govorio o oluji života i strahu koji nas priječi da nadvladamo naše oluje života. Snažno je potaknuo da se predamo s ljubavlju i budemo ono na što smo pozvani, da u OFS – u živimo svoje poslanje i tako s Kristom nadvladamo sve oluje na moru našeg života.

49


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

Zavjete na godinu dana primila je ministra sestra Ivana Škorvaga, a potvrdio ih je fra Darko Sudarić. U službi svjedoka bile su se-

Mir i dobro!

stre Ankica Müller i Ankica Ciganović. Na kraju misnog slavlja slijedilo je prigodno darivanje pojedinom članu znakom Reda – Tau, molitvenikom Sv. Franjo Asiški te franjevačkom krunicom koju su za tu prigodu s ljubavlju izradile sestre klarise iz Požege. Radosni zbog novih članova našeg bratstva, želimo im da stopama sv. Franje slijede Krista i suobličuju se s njime i čine ga nadahniteljem svoga života. Ivana Škorvaga, OFS

BRATSKI I PASTORALNI POHOD I IZBORI U MB OFS-a POŽEGA

D

ana 6. lipnja 2021. održan je izborni kapitul u MB Požega. Prethodio mu je bratski i pastoralni pohod Područnog vijeća iz Osijeka.

50

Na izbornom kapitulu predsjedala je sestra Ankica Šerić, područna ministra, uz prisustvo područne tajnice sestre Lukrecije Štark, i duhovnog asistenta fra Dragutina Bedeničića, OFM. Za službu u novom Vijeću mjesnog bratstva izabrani su: Ivana Škorvaga za ministru, Ankica Müller za zamjenicu ministre, Jasmina Stoić za tajnicu, Ankica Ciganović za blagajnicu i Irena Mihelec za voditeljicu formacije. Neka novo Vijeće svjedočenjem evanđeoskog života bude bratstvu i svijetu evanđeoski kvasac na međusobnu izgradnju. Ivana Škorvaga, OFS


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

DOGAĐANJA U MB OFS-A TVRĐA – OSIJEK

M

jesno bratstvo Tvrđa – Osijek novu sezonu je počelo vrlo aktivno. Nakon fratarskih premještaja dobili smo novog duhovnog asistenta fra Venancija Mihaljevića, OFM, koji je imenovan i novim gvardijanom.

HODOČAŠĆE GOSPI ILAČKOJ Novoizabrani ministar Milan Turkalj potaknuo nas je na hodočašće, nešto što nam je nedostajalo u ovom pandemijskom vremenu, pa smo dana 11. rujna hodočastili smo u svetište Gospe Ilačke – Gospi na vodici. Sudjelovala je većina članova našeg bratstva - dvadesetak članova a pridružili su nam se fra Slavko Milić, prijašnji gvardijan u Tvrđi, fra Ivan Crnković, vlč. Matej Perić, domaći župnik vlč. Vedran Bilić i fra Martin Dretvić, koji je predvodio svetu misu. Prije svete mise okrijepili smo duh molitvom svete krunice i križnog puta, a nakon svete mise imali smo organizirani ručak i bratsko druženje. Fra Martin je vodio svetu misu kao malu duhovnu obnovu, što bi nam svaka euharistijska služba i trebala biti. Stavljati se pred Gospodina po uzoru svetog Franje i ići iz evanđelja u život i iz života u evanđelje.

broj 32-33/2021.

Susret s Ilačkom Gospom završili smo pjevanjem litanija u kapeli te krenuli kućama ponijevši „Gospinu vodu iz hrvatskog Lurda“.

UZ BLAGDAN SVETOG FRANJE Duhovno bogatstvo našega franjevačkoga života povećali smo u nedjelju 3. listopada kada smo proslavili Obred preminuća sv. Franje. U crkvu smo ušli u procesiji sa svijećama u rukama

51


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

i tako dozvali u misli i srca svetost i radost Velike subote. Svečanost ovog obreda uvećala je puna crkva vjernika, velik broj članova Franjevačke mladeži, Franjevačkog svjetovnog reda i fratara. Misu je predvodio provincijal HFP-a sv. Ćirila i Metoda fra Milan Krišto, OFM, uz koncelebraciju fra Ivana Utješinovića i domaćih fratara:

fra Venancija Mihaljevića, fra Svetislava Krnjaka, fra Zoltana Dukaija. Cijelo misno slavlje je bilo vrlo mirno i kontemplativno, a osobito „Pjesma stvorova“ u izvedbi fra Miroslava Petraca. Nakon svete mise uslijedilo je bratsko druženje uz okrjepu i pjesmu. Lukrecija Štark, OFS

VII. bratski i pastoralni pohod i izborna skupština mjesnog bratstva OFS-a u Đakovu U

ponedjeljak 13. rujna 2021. godine s početkom u 18.00 sati u dvorani Florentini u Mjesnom bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda bl. M. M. Terezije Scherer održan je VII. pastoralni pohod i izborna skupština. Izbornoj skupštini su s područne razine predsjedali sestra Ankica Šerić, područna ministra i fra Martin Dretvić, OFMConv. Svaka izborna skupština je jedan od najvećih događaja u životu svakoga mjesnog svjetovnog franjevačkog bratstva. Cilj je podržati daljnji rast

52

u zajedništvu, produbljivanju vjere i promicanju crkvenosti. Na početku susreta skup su pozdravile Nada Milković, ministra bratstva i s. Valerija Široki, provincijalna poglavarica. Sukladno Pravilu i Konstitucijama Franjevačkoga svjetovnog reda, osvrt na rad i djelovanje bratstva, saopćio je Ivan Andrić, tajnik, a o Duhovnom rastu i karitativnom djelovanju bratstva govorila je s. Karmela Dominković, a između ostaloga istaknula je kako su Bratstvo


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

i Socijalno-humanitarna udruga „Terezijin krug Đakovo“ dvije samostojne pravne ustanove koje se međusobno nadopunjavaju. Osobno ih mogu vidjeti kao skroman prilog velikom djelu naših Utemeljitelja i jednako tako velikoj ideji biskupa Josipa Jurja Strossmayera. Daljnji tijek susreta odvijao se sukladno Obredniku Franjevačkoga svjetovnog reda: Zaziv Duha Svetoga, izbori, obnova zavjeta izabranih, molitva za izabrane i blagoslov. Novo-staro izabrani članovi su: Ivan Andrić - ministar, Dragica Juroš – zamjenica ministra, Marija Cigić - tajnica, Zora

Spaić - blagajnica i Nada Milković – povjerenica za formaciju. Uslijedilo je čestitanje izabranima i bratsko druženje uz osvježenja.

s. Karmela Dominković

PRIKAZ MJESNOG BRATSVA OFS-A U ILOKU Z

ovem se Marija Dobošević, rođena sam 19. kolovoza 1975., u Bačkoj Palanci, iz Iloka sam. U progonstvu, u Krapini, u srednjoj školi uključila sam se u grupu mladih u franjevačkom samostanu Svete Katarine, koje je okupio i vodio pater Jakov Ripić. On nam je doveo patera Đonija Ivana Matića, koji nas je uveo u Framu. Bili smo dosta aktivni, išli smo na susrete Frame na Trsatu, bili smo domaćini hoda Franjevčke mladeži, kao i Nacionalnog susreta OFS-a koji je 1990-ih bio u Krapini, a s paterom Celzom Vlahovićem, nas četvero framaša, bili smo na Nacionalom susretu OFSa u Iloku, kao i u Molvama i Krašiću. Nakon jednogodišnjeg novicijata, 17. rujna 1998. godine, položila sam u Krapini, zavjete u OFS-u. Povratkom u Ilok, nekako od 1999., 2000. godine, uključila sam se u naše iločko Mjesno bratstvo OFS-a Svetoga Ivana Kapistrana i tu sam već treći put ministra mjesnog bratstva. broj 32-33/2021.

Trudim se okupljati naše mjesno bratstvo prema našem franjevačkom pozivu i poslanju, od karitativnog, kad smo bili uključeni u nacionalne akcije „Kruh Svete Elizabete“, „Bunar za Afriku“, sestri iz Zagrebačkog bratstva kojoj je izgorio stan, pomoć sestrama klarisama, bratu Vinku, do pomaganja našim najbližima u potrebi, i stalni rasta u življenju Evanđelja kroz zajedničke mjesečne susrete s našim duhovnim asistentom te uključivanja u rad našeg Područnog bratstva Svetoga Antuna Padovanskog u okviru svojih mogućnosti. Udala sam se 2003. godine i majka sam troje djece koju nastojim odgojiti kršćanski u franjevačkom duhu. Pjevaju i sviraju u zboru mladih, a srednja se nedavno uključila i u Framu Tvrđa u Osijeku, jer u Iloku trenutno nemamo Framu. Mir i dobro! Marija Dobošević, OFS

53


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

PODRUČNI SEMINAR ZA FORMACIJU U OSIJEKU P

odručno vijeće Osječko-baranjskog PB OFSa već 10 godina u zadnju subotu u kolovozu održava područni seminar za formaciju. Seminar priprema i vodi povjerenstvo za formaciju. Ove godine seminar je održan 28. kolovoza 2021. u MB sv. Obitelji - Jug II u Osijeku. Tema seminara bila je Započnimo ispočetka - Bratska animacija mjesečnih susreta. U uvodnom pozdravu područna ministra sestra Ankica Šerić naglasila je kako „započnimo ispočetka“ ne znači da nije dobro što smo do sada radili nego da želimo rasti, želimo bolje, želimo učiti jedni od drugih. Nakon uvodnih pozdrava, fra Martin Dretvić, OFMConv, imao je kratki duhovni nagovor o talentima i Franjinoj jednostavnosti, malenosti i poniznosti. Pozvao nas je da ne budemo kronično isti, da se ne bojimo raditi dobre i svete stvari u jednostavnosti i ljubavi. Otkrijmo kako je lijepo biti ponizan! Voditelj povjerenstva brat Marko Kapular, bivši framaš, pozvao je goste predavače: sestru Martu Radoš, voditeljicu nacionalnog povjerenstva za formaciju i brata Mislava Fegera, framaša. Seminar je organiziran u četiri dijela: 1. Predavanje na temu - Priprema susreta na mjesečnoj razini – Marko Kapular 2. Tema – OFS /FRAMA: isti, a različiti – metode i teme susreta – Mislav Feger Vrste susreta: edukativni (sa svjetovnim temama bitnima za Crkvu), duhovni-meditativ-

54

ni, molitveni, rekreativni (slavlje nekog događaja u bratstvu) 3. Tema – Raznolikost susreta (organizacijska struktura) i način obrade tema – Marta Radoš 4. Rad u skupinama – svaka skupina je trebala izabrati temu i organizacijski pripremiti susret na način koji je za njih najbolji. Zaključci: - Najvažnije je DOĆI na sastanak. Susreti su ono što nas čini bratstvom! - Doći iz ljubavi i iz zavjeta koji smo dali. - Potrebno je organizirati češće susrete različite vrste. - Biti svjestan da se bratsvo stalno izgrađuje i treba njegovati talente koje imaju braća i sestre. - Teme za susrete – Vijeće mjesnog bratstva treba osluškivati potrebe bratstva i pitati želi li netko pripremiti temu koja mu je osobno zanimljiva. - Svaku temu treba animirati – lat. Animare = oživjeti, dati dušu - znati šta je cilj, zašto je odabrana tema potrebna mjesnom bratstvu. Potaknuti debatu na temu, ostaviti prostor za pitanja. Prije izlaganja pitati što netko zna ili želi znati o pripremljenoj temi. Uključiti svu braću i sestre u startu u izlaganje teme. - Potrebno je biti svjedok u mjesnom bratstvu – odvojiti vrijeme za svjedočanstvo. - Češće organizirati rad u skupinama ili rad u parovima za međusobno upoznavanje i lakše iznošenje mišljenja u manjem okruženju. Ankica Šerić, OFS


ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO

IZBRANO NOVO VIJEĆE U MB OFS-A SVETI FRANE U ŠIBENIKU N

a izbornom kapitulu Mjesnoga bratstva Franjevačkog svjetovnog reda koje djeluje pri samostanu sv. Frane u Šibeniku, u nedjelju 9. svibnja 2021. izabrano je novo vijeće. Mjesno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda sv. Frane u Šibeniku djeluje pri drevnom šibenskom samostanu sv. Frane, a u sklopu Zadarskošibenskog područnog bratstva „Sv. Nikola Tavelić“. Kapitulom je predsjedao Ante L abor, područni ministar, uz duhovnu suradnju fra Stipe Nimca, OFM, područnog duhovnog asistenta i predsjednika Konferencije duhovnih asistenata Zadarsko-šibenskog područnog bratstva OFS-a Sveti Nikola Tavelić. Nakon uvodnih pozdrava i duhovnog nagovora te osnovnih uputa oko procedure izbora pristupilo se glasovanju.

broj 32-33/2021.

Izabrano je novo vodstvo Mjesnoga bratstva sv. Frane u Šibeniku Stanko Bakula - ministar mjesnoga bratstva; Dalibor Červar - zamjenik ministra; Sandra Režić – tajnica; Andrijana Pešić – blagajnica; Žanet Roca - povjerenica za formaciju; Nina Malenica - povjerenica za Framu. Duhovni asistent mjesnog bratstva je fra Augustin Kordić, OFMConv. Nakon izbora novih članova vijeća, molitvom iz Obrednika OFS-a, koju je predvodio predsjedatelj kapitula Ante Labor novoizabrani su uvedeni u službu u mjesnom bratstvu „Sveti Frane“ za novo trogodišnje razdoblje! Ante Labor, OFS Područni ministar

55


ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO

Sjednica Zadarsko-šibenskoga Područnog vijeća OFS-a održana u Kninu S

jednica Područnog vijeća Zadarsko-šibenskoga PB Franjevačkog svjetovnog reda „Sv. Nikola Tavelić“ sa sjedištem u Zadru održana je, uz pridržavanje epidemioloških mjera, u subotu 22. svibnja 2021. u dvorani Franjevačkog samostana sv. Ante Padovanskoga u Kninu. Sjednici Područnog vijeća prisustvovali su: Ante Labor, područni ministar, mjesno bratstvo „Uzvišenje svetoga Križa“, Krapanj – Brodarica; Olga Marić, zamjenica područnog ministra, mjesno bratstvo „Uzvišenje svetoga Križa“, Krapanj – Brodarica; Antonio Marić, područni tajnik, mjesno bratstvo „Uzvišenje svetoga Križa“, Krapanj – Brodarica; Kata Brakus, područna blagajnica, mjesno bratstvo „Gospa od Ružarija“, Drniš; Milka Ricov, područna povjerenica za formaciju, mjesno bratstvo „Sv. Elizabeta Ugarska“, Nova­ lja; Hrvoje Šteko, područni vijećnik, mjesno bratstvo „Sv. Frane“, Zadar; Marija Baričević, područna vijećnica, mjesno bratstvo „Sv. Elizabeta Ugarska“, Novalja; Ivana Radan, područna predsjednica Frame, Šibenik – Šubićevac; Fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent i predsjednik Konferencije i fra Augustin Kordić, OFMConv, područni duhovni asistent i tajnik Konferencije. Zbog opravdanih razloga nisu prisustvovali: fra Božo Sučić, TOR, područni duhovni asistent i član Konferencije i Dragan Miličević, područni povjerenik za Framu, mjesno bratstvo „Sv. Ante Padovanski“, Knin. Sjednicom je predsjedao Ante Labor, područni ministar. Sjednica je započela u 11 sati. Predsjedatelj Ante Labor na početku je pozdravio sve prisutne i zazvao pomoć Duha

56

Svetoga da nas za vrijeme ove radne sjednice kao i u cijelom našem životu i radu uvodi u Istinu. Duhovni nagovor „Produblji­ vanje i življenje franjevačkog identiteta OFSa“ održao je fra Stipe Nimac. Potom je Antonio Marić pročitao zapisnik prve sjednice Područnog vijeća koja je održana 19. siječnja 2020. u Franjevačkom samostanu sv. Ante Padovanskoga u Šibeniku na Šubićevcu i zapisnik sjednice Područnog vijeća, koja je održana telefonski 18. srpnja 2020. Izvješće o radu Područnog vijeća od 18. srpnja 2020. do 22. svibnja 2021. i Kalendar rada za 2021. godinu predočio je područni ministar. Izvješće o radu Konferencije područnih duhovnih asistenata predstavili su fra Stipe Nimac i fra Augustin Kordić. Blagajničko izvješće od 18. srpnja 2020. do 10. svibnja 2021. prikazala je Kata Brakus, područna blagajnica. Ivana Radan, područna predsjednica Frame izložila je stanje i perspektivu područne Frame te suodnos i komunikaciju između Područnog OFS-a i Područne Frame te život i rad unutar područne Frame. O formaciji i kako se postavljati u vremenu pandemije koronavirusa te kako „voditi i animirati“ OFS na područnoj i na mjesnoj razini izvijestila je Milka Ricov, područna povjerenica za formaciju. Posredovala je u svojem izvješću i spoznaje koje je dobila sudjelovanjem na seminaru za formaciju na nacionalnoj razini u Granešini. Nakon podnesenih izvješća razvila se rasprava unutar članova Vijeća. Zadarsko-šibensko područno bratstvo OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“ sa sjedištem u Zadru trenutno ima devet kanonski osnovanih mjesnih bratstava OFS-a i


ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO

jedno u osnivanju. Broji 180 trajno zavjetovanih članova. Članovi Područnoga vijeća OFS-a na sjednici naglasili su da se mnogo toga učinilo na nacionalnoj, područnoj i mjesnoj razini te su se usuglasili da je, povrh pandemije i svakovrsnih epidemioloških mjera, Područ-

ni OFS na svoj specifičan način djelovao, djeluje te će djelovati na vlastitoj razini unutar Vijeća te u odnosu na nacionalno i na mjesna bratstva OFS-a prema zadanim smjernicama i programima. fra Stipe Nimac, OFM

HODOČAŠĆE PODRUČNOG BRATSTVA OFS SV. NIKOLI TAVELIĆU Č

lanovi Franjevačkog svjetovnog reda Zadarsko-šibenskog područnog bratstva i predstavnici Frame iz Šibenika tradicionalno su hodočastili u Nacionalno Svetište svetog Nikole Tavelića u samostanu i crkvi sv. Frane u Šibeniku. I ove godine hodočašće je održano u subotu pred svečev blagdan, 14. studenog 2021. Program hodočašća pripremili su članovi Područnog vijeća s ostalim članovima Mjesnog bratstva sv. Frane te članovi Konferencije područnih duhovnih asistenata. Početak je bio u 17 sati molitvom Gospine krunice, zatim molitvom Večernje iz časoslova u čast našeg zaštitnika i naslovnika područnog bratstva. Svetu misu predslavio je fra Augustin Kordić, OFMConv, područni duhovni asistent i broj 32-33/2021.

57


ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO

tajnik Konferencije područnih duhovnih asistenata, a koncelebrirali su fra Ivan Bradarić, OFMconv, gvardijan i rektor svetišta i fra Mario Radman, OFM, župnik i gvardijan župe sv. Ante Padovanskog sa Šubićevca. U svojoj propovijedi fra Augustin se osvrnuo na život i djelo sv. Nikole, i o povijesti Franjevačkog svjetovnog reda. Na kraju svete

mise svi članovi OFS-a su izrekli molitvu obnove zavjeta iz Obrednika OFS-a koju je predvodio područni ministar Ante Labor, OFS. Program hodočašća završio je bratskim druženjem uz agape koji su pripremili vrijedni članovi mjesnog bratstva OFS-a sv. Frane. Ante Labor, OFS Područni ministar

U KARINU KANONSKI OSNOVANO MJESNO BRATSTVO OFS-a U

subotu 20. studenoga 2021. g. u franjevačkom samostanu u Karinu održano je slavlje kanonskog osnivanja novog Mjesnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda Gospe od Anđela, koje se uključuje u Zadarsko-šibensko područno bratstvo OFS-a „Svetog Nikole Tavelića“, Zadar. Dekret ustanovljenja mjesnog bratstva OFS-a Gospe od Anđela, Karin, (Donji Karin 196, 23452 Karin), donio je provincijalni ministar Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Marko Mrše, OFM.

58


ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO

Ovo je rezultat poticaja od prije više godina, gvardijana i župnika u samostanu u Karinu te dvadesetak vjernika u župi koji su osjetili poziv da se pobliže upoznaju s karizmom svetoga Franje Asiškog. Prošli su kroz vrijeme uvođenja i formacije prema Pravilu i Generalnim konstitucijama OFS-a. Nakon formacije novih kandidata za članove OFS-a, koja je zbog poznate situacije s korona krizom trajala nešto duže, ovu uspješnu milost koju je sam Gospodin i naš serafski otac sveti Franjo podario braći i sestrama u Karinu, dočekan je i ovaj dan i uzvišeni čin kanonskog osnivanja Mjesnog bratstva OFS-a. Tome je prethodilo polaganje trajnih zavjeta braće i sestara kao trajnog obećanja evanđeoskog života kako ga je živio sveti Franjo Asiški. Trajne zavjete obećanja evanđeoskoga života Gospodinu su prikazali braća i sestre: Don Ante Delić, Marija Baković, Zrinka Klanac, Marija Šimunković, Mijo Šušnja, Zorica Šušnja, Ladislav Vojnić Turnić, Ana Tuzlak, Mato Turkalj, Mirjana Zupčić. Tom prilikom privremene zavjete na godinu dana dali su: Anđa Antunović, Mara Milić, Anto Milić, Marija Modrić, Josip Modrić, Ana Marković. broj 32-33/2021.

Zavjete je u ime Područnog vijeća kao više razine OFS primio Ante Labor, OFS područni ministar, a u ime Crkve potvrdio fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent, koji je predslavio svetu misu i propovijedao, a koncelebrirali su fra Petar Klaric, OFM, duhovni asistent mjesnog bratstva i don Ante Delić župnik u susjednim Jesenicama i naš slavljenik.

59


ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO

Fra Stipe Nimac, kojeg je provincijalni ministar Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja imenovao da u njegovo ime osnuje ovo mjesno bratstvo OFS-a, svečano je pročitao Dekret o kanonskom osnivanju Franjevačkoga svjetovnog reda „Gospe od Anđela“ u Karinu. Novoosnovano bratstvo OFS-a sada broji 10 trajno zavjetovane braće i sestara i 6 zavjetovanih na godinu dana, te nekoliko simpatizera. Nakon toga održan je prvi izborni kapitul novog mjesnog bratstva, gdje je izabrano vijeće i službe u vijeću: Ministra - Zrinka Klanac; Zamjenik ministra - Mato Turkalj; Tajnica – Marija Baković; Blagajnik- Mijo Šušnja; Povjerenik

60

za formaciju – Ladislav Vojnić Turnić; Povjerenica za Framu - Ana Tuzlak. Na kraju današnjeg velikog slavlja u Karinu braća i sestre su upriličili bratsko druženje uz Agape koje su pripremili članovi mjesnog bratstva uz svesrdnu pomoć mještana vjernika iz Karina i susjednih mjesta. Na kraju, pod dojmom ove svečanosti izrečena je velika zahvala Bogu i svim sudionicima ovog slavlja: našim slavljenicima, fra Petru Klariću, duhovnom asistentu, koji ih je pripremao ove četiri godine formacije, fra Stipi Nimcu koji je nesebično pomagao kao duhovni asistent s više razine i bio uvijek na raspolaganju da pomogne svojim očinski savjetima, te Anti Laboru koji je u ime područnog vijeća tijesno surađivao s članovima bratstva u osnivanju za vrijeme svoga 2,5 godišnjeg mandata, nastavljajući započeti rad prethodnog područnog vijeća na čelu sa sestrom Svemirkom Matić i njenim suradnicima. Jedno veliko hvala svima braći i sestrama OFS-a koji su prisutni dali svoj doprinos ovom velikom slavlju. Ante Labor, OFS Područni ministar


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

ODRŽANA SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA SPLITSKO-DUBROVAČKOGA PB OFS-A S

jednica Područnog vijeća Splitsko-dubro­ vačkoga područnog bratstva Franje­vač­ koga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ održana je, uz pridržavanje epidemioloških mjera koje su trenutno na snazi, u subotu 10. travnja 2021. u Sinju. Dnevni red započeo je u 8 sati slavljem svete mise na kojoj su sudjelovali članovi Područnog vijeća i domaćini, članovi Mjesnog bratstva OFS-a „Čudotvorna Gospa Sinjska“. Misu je predslavio fra Ante Čovo, OFM, gvardijan i duhovni asistent. Koncelebrirao je fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent i predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata. Poslije mise bila je molitva Gospine krunice koju je predmolila Mara Filipović Grčić, OFS, mjesna ministra. Gvardijan fra Ante Čovo pozdravio je sve prisutne i zaželio dobar rad članovima Područnog vijeća. Za vrijeme rada sjednice Područno vijeće OFS-a posjetio je i fra Joško Kodžoman, OFM, bivši provincijal i aktualni ravnatelj Franjevačkog sjemeništa u Sinju. Fra Joško je zahvalio članovima Područnog vijeća za ljudsko-kršćansko i franjevačko svjedočenje unutar franjevačke obitelji, u svojim obiteljima te u svijetu gdje žive i rade. OFS je veliko bogatstvo, i za franjevačku obitelj i Crkvu i za naše društvo, istaknuo je fra Joško. Radni dio sjednice započeo je u 9.30 sati u samostanskoj dvorani. Mila Šuto, OFS, područna ministra, na početku je pozdravila sve nazočne i zazvala pomoć Uskrsnuloga i zagovor Čudotvorne Gospe Sinjske za plodonosan rad sjednice Područnog vijeća OFSa. Duhovni nagovor „Život u bratstvu: dar zavjetovanja, dar mjesnog bratstva, dar sadašnjeg broj 32-33/2021.

trenutka“, održao je fra Stipe Nimac, OFM. Potom je Jelena Šepček, OFS, područna tajnica, pročitala zapisnik 2. sjednice Područnog vijeća koja je održana 27. listopada 2020. u Zmijav­ cima. Izvješća su predočena ovim slijedom: – Izvješće o radu Područnog bratstva OFS-a od 27. listopada 2020. do 10. travnja 2021. i Kalendar aktivnosti OFS-a za 2021. godinu na nacionalnoj, područnoj i mjesnoj razini, Mila Šuto, OFS, područna ministra; – Izvješće o projektu „CRO Laudato si“, Maja Duspara, OFS, područna povjerenica za socijalni nauk Crkve; – Izvješće o radu Konferencije područnih duhovnih asistenata, fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije; – Blagajničko izvješće od 27. listopada 2020. do 10. travnja 2021. godine, Jasna Šabić, OFS, područna blagajnica; – Izvješće područnoga karitativnog djelovanja i „Kumstvo na Banovini“, Suzana Fiorenini, OFS, zamjenica nacionalne ministre i povjerenica za karitativno djelovanje; – Izvješće o područnoj Frami, Pero Mihaljević, OFS, područni povjerenik za Framu; – Projekt za obitelj, Goran Luketa, OFS, nacionalni povjerenik za obitelj i međunarodni vijećnik. Nakon podnesenih izvješća razvila se konstruktivna i plodna rasprava. Zaključno, članovi Područnog vijeća usuglasili su se kako je, povrh pandemije (COVID-19) i svakovrsnih epidemioloških mjera,

61


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

OFS na svoj specifičan način djelovao, djeluje te će djelovati i na međunarodnoj, nacionalnoj, područnoj i mjesnoj razini prema svojim zadanim programima.

Na kraju sjednice područna ministra Mila Šuto zahvalila je Bogu i Gospi Sinjskoj, domaćinima franjevcima u Sinju, na čelu s gvardijanom fra Antom i članovima OFS-a mjesnog bratstva „Čudotvorna Gospa Sinjska“, na čelu s Marom Filipović Grčić, mjesnom ministrom za ljudskokršćansku i franjevačku solidarnost i ljubav te za dar bratstva i uzajamno bratsko zajedništvo. U sklopu područne sjednice OFS-a bio je Agape. Doprinos za Agape priskrbili su gvardijan i duhovni asistent fra Ante Čovo te članovi OFS-a „Čudotvorna Gospa Sinjska“, a sve su pripremile gospođe Snježana Vidurinović i Ivona Breko, vrijedne kuharice koje kuhaju fratrima u samostanu. Mila Šuto, OFS Područna ministra

Proslavljen zavjetni dan mjesnog bratstva „Rane sv. Frane” u Prološcu M

jesno bratstvo OFS-a „Rane sv. Frane” iz Prološca za nebeskog zaštitnika proslavlja svoj zavjetni dan 17. rujna na blagdan Rana svetog Frane. Ove godine proslava zavjetnog dana bila je treći dan trodnevnice svetih arkanđela Mihovila, Rafaela i Gabrijela 28. rujna 2019. u crkvi sv. Mihovila u Prološcu. Poziv za proslavu upućen je svim članovima, mjesnim bratstvima i duhovnim asistentima iz Zmijavaca, Runovića, Podbablja, Vinjana, Imotskog i Studenaca. Susret je započeo molitvom Franjevačke krunice koju su predmolili predstavnici mjesnih bratstava imotskog okružja. Euharistijsko slavlje predslavio je fra Zoran Kutleša, OFM, uz koncelebraciju fra Ja-

62

kova Udovičića, OFM, duhovnog asistent MB Vinjani, fra Vinka Gudelja, OFM, duhovnog asistenta i župnika u Prološcu i fra Marka Babića, OFM. U franjevačkom duhu i bratskom druženju ovaj susret nas je razveselio i duhovno obogatio. U svojoj propovijedi fra Zoran nas je ohrabrio, poučio i zahvalio dragom Bogu za franjevačku obitelj koja se okupila oko stola Gospodnjega uoči svetih arkanđela Mihovila, Gabrijela i Rafaela. Sviranjem č. s. Terezine i pjevanjem zbora uzveličano je misno slavlje. Nakon blagoslova okupili smo se na zajedničku fotografiju i dvoranu na domjenak koji su pripremile vrijedne sestre MB Proložac. Mir i dobro!


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Izborni kapitul u Mjesnom bratstvu OFS-a „Sveti Frane” Split U ponedjeljak, 28. lipnja 2021. u samostanu Svetog Frane na Obali u Splitu održan je izborni kapitul Mjesnog bratstva „Sveti Frane“. Bratstvo broji 40 članova, a duhovni asistent je fra Damjan Glavaš, OFMConv. Bratski i pastoralni pohod bio je prije početka izbornog kapitula. Bratska pohoditeljica i predsjedateljica izbornog kapitula bila je sestra Mila Šuto, po-

broj 32-33/2021.

dručna ministra, a pastoralni pohoditelj fra Stipe Nimac, OFM, presjednik Konferencije Područnih duhovnih asistenata Splitsko-dubrovačkog područja. Za službu u novom Vijeću mjesnog bratstva izabrani su: Đina Vrcan za ministru; Matija Granić za zamjenicu ministre; Kata Marinović za tajnicu; Marija Novaković za blagajnicu; Tomislav Akrap za voditelja formacije. Mir i dobro! Mila Šuto, OFS Područna ministra

63


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Održan izborni kapitul u OFS-u „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ u Zmijavcima

U

nedjelju 23. svibnja 2021. na svetkovinu Pedesetnice – Duhova, prema trenutačno važećim epidemiološkim mjerama, održano je slavlje izbornog kapitula Mjesnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ u župnoj dvorani Župe Svih svetih u Zmijavcima. Predsjedateljica izbornog kapitula bila je Angela Koštro, OFS, područna povjerenica za formaciju delegatkinja područne ministre Mile Šuto, OFS, koja prema smjernicama OFSa, ne može biti predsjedateljica izbornog kapitula u vlastitom mjesnom bratstvu OFS-a. Nazočio je i područni duhovni asistent fra Stipe Nimac, OFM. Fra Stipe je održao duhovni nagovor koji je naslovio „Identitet Franjevačkoga svjetovnog reda“. Službu tajnice Kapitula obnašala je Slava Karoglan, OFS, a službu brojača glasova Mario Biočić i Luka Šuto. Mjesna ministra Jasna Šabić, OFS, izrazila je dobrodošlicu predsjedateljici Angeli i područnom duhovnom asistentu fra Stipi te svim članovima izbornog kapitula dobar i plodonosan rad. Potom je duhovni asistent i župnik fra Frano Laco, OFM, pozdravio sve prisutne ista-

64

knuvši važnost izbornog kapitula. Čestitao je svetkovinu Duhova te kapitularcima zaželio da budu pozorni na prisutnost i djelovanje Duha Svetoga u svom životu i ljudsko-kršćanskom djelovanju. Novoizabrano Mjesno vijeće OFS-a na trogodišnji mandat (2021. – 2024.): Kristina Biočić, OFS, ministra; Ankica Šabić, OFS, zamjenica ministre; Slava Karoglan, OFS, tajnica; Valentina Vidak, OFS, blagajnica; Jasna Šabić, OFS, povjerenica za formaciju; Mila Šuto, OFS, povjerenica za Framu. Svi članovi Mjesnog vijeća OFS-a izabrani su u prvom krugu glasovanja s natpolovičnom većinom glasova. Član Vijeća je i fra Frano Laco, OFM, duhovni asistent. Mjesno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, Zmijavci broji 27 trajno zavjetovanih članova i pripada Splitsko-dubrovačkom područnom bratstvu OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić”. Na kraju je predsjedateljica izbornog kapitula Angela Koštro zahvalila članovima Vijeća koji su obnašali službe Vijeća OFS-a u mandatu 2018. – 2021. Potom je čestitala novoizabranom Vijeću OFS-a u novom trogodišnjem mandatu i zaželjela da i dalje nastave odgovorno i savjesno obnašati svoje službe, promičući osobno i opće dobro svih članova svojega mjesnog bratstva OFS-a te svjedočeći kršćansku i franjevačku duhovnost u sredini u kojoj žive i rade. Zahvalnicom i čestitkom pridružila se i Mila Šuto, OFS, područna ministra koja je ujedno i članica mje-


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

snog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ u Zmijavcima.Poslije slavlja izbornog kapitula održan je Agape kojeg su pripremili članovi

mjesnog bratstva OFS-a te pastoralna suradnica s. Jasna i fra Frano Laco, OFM.

fra Stipe Nimac, OFM

Održan izborni kapitul OFS-a „Čudotvorna Gospa Sinjska“ u Sinju U

subotu 19. lipnja 2021. održano je slavlje izbornog kapitula Mjesnoga bratstva OFSa „Čudotvorna Gospa Sinjska“ u dvorani „Posljednje večere“ Franjevačkoga samostana Čudotvorne Gospe Sinjske u Sinju pod predsjedanjem Mile Šuto, OFS, područne ministre Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, a u nazočnosti fra Stipe Nimca, OFM, predsjednika Konferencije područnih duhovnih asistenata Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a. Fra Ante Čovo, OFM, duhovni asistent pozdravio je sve nazočne. Istaknuo je da vjernici laici imaju važno mjesto i ulogu unutar Crkve, a tako i Franjevački svjetovni red (Franjevci laici u svojemu laičkom staležu) unutar Crkve i Franjevačke obitelji kao i Mjesno bratstvo OFS-a „Čudotovorna Gospa Sinjska“ unutar župne i društvene zajednice u Sinju. Mjesno bratstvo OFS-a u Sinju neka bude, kao što je i u prošlosti bilo, odgovorni subjekt u župnoj zajednici i franjevačkoj obitelji u Sinju, istaknuo je fra Ante. broj 32-33/2021.

Mjesna ministra Mara Filipović Grčić, OFS, izrazila je dobrodošlicu područnoj ministri Mili i područnom duhovnom asistentu fra Stipi te svim članovima izbornog kapitula. U obliku zahvalnice i opraštanja izrazila je, na kraju deset godina služenja u Mjesnom bratstvu OFS-a Čudotvorne Gospe Sinjske u službi ministre: „Neka nam, po zagovoru Čudotvorne Gospe Sinjske i sv. Franje, dobri Bog podari obilje milosti te dobar i plodonosan rad!“ – napomenula je ministra Mara. Potom je Zdenka Filipović Grčić, OFS, povjerenica za formaciju, u ime Vijeća i svih članova OFS-a u Sinju, zahvalila ministri Mari za sve dobro koje je posredovala te odgovorno i predano služila, kroz deset godina po službi ministre bratstva „Čudotvorne Gospe Sinjske“. Uz zahvalni govor, Zdenka je, uime Bratstva ministri Mari za tri mandata po tri godine služenja darovala krunicu Gospe Sinjske i lijepi buket cvijeća. Fra Stipe je održao duhovni nagovor „Život u bratstvu prema Pravilu OFS-a (čl. 20-26)“. Izvješće o životu i radu u protekle tri godine te fi-

65


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

nancijsko poslovanje bratstva u prethodnom trogodištu podnijela je Mara Filipović Grčić, ministra mjesnoga bratstva OFS-a Čudotvorne Gospe Sinjske u Sinju. Službu tajnice Kapitula obnašala je Inga Bazina, a službu brojača glasova Kata Krivić i Neda Tadić Šutra. Novoizabrano Mjesno vijeće OFS-a na trogodišnji mandat (2021. – 2024.): Zdenka Filipović Grčić, ministra; Anica Ugrin, zamjenica ministre; Jelena Šepček, tajnica; Marija Buljan, blagajnica; Neda Mirjana Katić, povjerenica za formaciju; Branka Ajduković, povjerenica za Framu. Član Vijeća je i fra Ante Čovo, OFM, duhovni asistent. Mjesno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda „Čudotvorna Gospa Sinjska“ Sinj broji 32 trajno zavjetovanih članova. Na kraju je predsjedateljica izbornoga kapitula Mila Šuto, OFS, područna ministra zahvalila članovima Vijeća OFS-a, na čelu s Marom, mjesnom ministrom, koji su obnašali službe u Vijeću OFS-a u prošlom trogodišnjem mandatu. Mila je istaknula poglavito desetogodišnje obna-

šanje službe ministre Mare u Mjesnom bratstvu OFS-a u Sinju. Tri mandata po tri godine plus jednu godinu zbog pandemije. Ukupno, u kontinuitetu tri mandata: 3+3+3= 9 godina + jednu godinu produženja zbog pandemije, ukupno = 10 godina. Potom je čestitala novoizabranom Vijeću u novom trogodišnjem mandatu (2021. – 2024.) na čelu s ministrom Zdenkom Filipović Grčić i zaželjela da i dalje nastave odgovorno i savjesno obnašati svoje službe unutar bratstva, promičući osobno i opće dobro svih članova svojega mjesnog bratstva OFS-a te svjedočeći kršćansku i franjevačku duhovnost u sinjskoj župi i društvu, prvenstveno unutar svojih obitelji i unutar Mjesnoga bratstva OFS-a Čudotvorne Gospe Sinjske u Sinju. Poslije slavlja izbornoga kapitula održan je agape koje su pripremili članovi mjesnoga bratstva OFS-a „Čudotvorna Gospa Sinjska“. Agape je obilježila i prigodna torta koja je pripremljena kao zahvalnica u znak neprekinutog desetogodišnjeg obnašanja službe ministre Mare Filipović Grčić, OFS. Fra Stipe Nimac, OFM

Duhovna obnova u MB „Sv. Frane“ u Imotskom Z

a svetkovinu sv. Franje u Franjevačkom samostanu u Imotskom prethodi svečana devetnica koju imaju imotski fratri. Već više godina na posljednja tri dana devetnice sv. Franji upriliči se duhovna obnova za sedam mjesnih bratstava OFS Imotskog okružja. Tako je bilo i ove godine. Od 1. do 3. listopada svaki dan u 17 sati molila bi se večernja i razmatranje, u 18.30 krunica koju su predmolili članovi

66

OFS-a u 19 sati sveta misa. Duhovnu obnovu vodio je fra Nedjeljko Čarapić, OFM, župnik i duhovni asistent MB Podbablja, i definitor Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Tema duhovne obnove bilo je: Sekularizacija novo lice zemlje; Sekularizacija i društvo; Sekularizacija – crkva i vjernici. Posljednju večer devetnice sv. Franji u nedjelju 3. listopada u 19 sati u crkvi sv. Franje


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

slavljena je svečana misa uočnica koju je predvodio fra Nedjeljko Čarapić, OFM, uz koncelebraciju fra Kristiana Stipanovića, OFM, gvardijana, fra Zorana Kutleše, OFM, vikara Provincije i još trojice svećenika. Ostali svećenici su ispovijedali. Nakon svete mise slavio se Obred preminuća sv. Franje uz prisutnost fratara samostanskog okružja Imotskog, Vinjana, Podbablja, Runovića, Zmijavaca i Studenaca u zajedništvu s časnim sestrama, članovima OFS-a i ostalim vjernicima. Za vrijeme Obreda preminuća svećenici, časne sestre i prvi put članovi OFS-a imali su upaljene svijeće. Tu se osjetilo franjevačko zajedništvo. Podijeljeno je 110 svijeća. Nakon Obreda preminuća u crkvi sv. Franje s početkom u 21.30 bilo je bdijenje kao završna duhovna priprema vjernika za svetkovinu Serafskog oca Franje. U ponedjeljak 4. listopada u Imotskom svečano je proslavljena svetkovina sv. Franje Asiškog, zaštitnika imotske župe i samostana. Središnje slavlje počelo je u 10.30 procesijom koju je vodio gvardijan i župnik fra Kristian Stipanović, OFM, uz glazbenu pratnju. Nakon procesije u crkvi sv. Franje slavljena je sveta misa koju je predvodio fra Josip Mioč, OFM, župnik Drinovaca, uz koncelebraciju gvardija-

broj 32-33/2021.

na fra Kristiana, vikara Provincije fra Zorana Kutleše, OFM i još 11 svećenika. Pjevanje na misi animirao je župni zbor Imotskog. Na kraju misnog slavlja prisutne vjernike pozdravio je o. gvardijan, zahvalivši svima koji su na bilo koji način doprinijeli proslavi. Svima je čestitao svetkovinu sv. Franje, osobito članovima franjevačke obitelji. Poslije euharistijskog slavlja vrijedne domaćice OFS imotskog bratstva pripremili su domjenak za članove OFS-a imotskoga samostanskog okružja i članove Frame iz Imotskog. Na večernjem euharistijskom slavlju u 18 sati u mjesnom bratstvu Frame bila su obećanja: 10 framaša dalo je svoja prva obećanja, a 18 ih je obnovilo obećanja. Mila Šuto, OFS područna ministra

67


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Održano hodočašće OFS-a Splitskodubrovačkog područnog bratstva u Međugorje S

plitsko-dubrovačko područno bratstvo „sv. Leopold Bogdan Mandić” hodočastilo je 12. rujna 2021. na Ime Marijino u Međugorje. Taj dan bila je sv. misa na brdu Križevac, proslava Uzvišenja Svetog Križa. Molitvena nakana našeg hodočašća bila je za naše i franjevačke obitelji, za braću i sestre koji nisu mogli biti s nama, za duhovne asistente i sve svećenike, papu Franju, naše bolesnike, obraćenje grešnika, mir u svijetu i osobne nakane. Program hodočašća bio je odlazak na brdo Križevac, na brdo Ukazanja, molitva križnog puta ispred crkve sv. Jakova, zatim ispovijed i sudjelovanje na župnom večernjem programu (molitva krunice, sv. misa, blagoslov nabožnih predmeta i molitva za ozdravljenje duše i tijela) i na kraju povratak svojim obiteljima. Majka Kraljica Mira pozvala nas je u svoje i naše svetište u Medugorju, iz bratstava: Cavtat, Rožata, Lapad, Dubrovnik, Trogir, Split, Omiš, Proložac, Runović, Zmijavci, Vinjani, Podbabablje i Imotski. Oko 150 hodočasnika. Bog nam je darovao prekrasan sunčan i blagoslovljen cijeli dan. Velika radost zbog Franjevačkog i bratskog susreta kod Majke Kraljice mira. Gospa nas provela kroz svoju školu strpljenja i pouzdanja. Hodočasnici su autobusima prelaze granicu, dolazili iz tri smjera: Dubrovnika, Trogira, Splita, Omiša i Imotske krajine. Kasnimo na odredišta, a nema mobitela, međutim Gospa slaže svoje vrijeme i skuplja svoju djecu kada treba. Grupa hodočasnika odlazi na brdo Križevac, gdje je bilo misno slavlje. Drugi odla-

68

ze na Brdo ukazanja bosih nogu i krunicom u ruci. Molimo radosna i slavna otajstva Gospine krunice koju predmoli fra Ivica Omazić, OFM, duhovni asistent MB Runović i fra Veselko Grubišić, OFM, iz MB „Mala Braća” Dubrovnik. Doći na brdo ukazanja pred Gospin kip poseban je osjećaj u duši i srcu. Svjestan božjeg dara, stojiš bos pred Majkom koja te čeka, gleda i blagoslivlja zbog radosna susreta. U tišini, na čistom zraku Majci možeš izreći svoje jade, nevolje, preporučiti sve one koji nosiš u svom srcu, izreći zahvale i molitve. Vjeruješ da te pozorno sluša, razumije, hrabri, ulije-


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

va nadu i obećava zagovor kod svog Sina Isusa. Majko, hvala ti za sve. Predivna si Majka u djelima svojim. Molimo križni put ispred crkve sv. Jakova u dvije grupe, a predmole fra Veselko i fra Ivica. Od stajališta do stajališta sjećamo se Isusove muke zbog krive osude, patnje, poniženja, bolnog susreta sa Majkom, boli bičevanja u dvoru Pilatovu, krunjenje trnovom krunom, nošenje teškog Križa satkanog od naših grijeha, pad pod teretom križa, umiranje na križu za cijelo čovječanstvo. Potresno i teško za razumjeti, ali puno nade i ohrabrenja jer vjerujemo da je Isus naš Otkupitelj. Isuse, hvala ti što si dotaknuo i ganuo naša srca na obraćenje

i skrušeno pokajanje. Daj nam snage da možemo ustrajati i živjeti trajne zavjete OFS-a u obitelji, na poslu, u školi, na ulici i društvu. U 17 sati počinje molitveni program na vanjskom oltaru. Svi smo ostali do kraja programa. Pozorno i dostojanstveno sudjelujemo u molitvi i pjesmi. Osjećamo veliku radost i mir u srcu i duši. Isus i Marija su uz nas. Neizmjerna hvala dragom Bogu i Majci Kraljici za još jedno bogato hodočasničko iskustvo vjere i susreta. Dragi čitatelji, neka i vas i vaše obitelji prati moćni zagovor Kraljice Mira. Mir i dobro! Mila Šuto, OFS područna ministra

Trajno zavjetovanje i primanje u Mjesnom bratstvu OFS Blagovijest Split T

rajno zavjetovanje i primanje u Mjesnom bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda „Blagovijest“, Split – Trstenik, pridržavajući se svih epidemioloških mjera koje su na snazi, održalo je na uočnicu svetkovine Naviještenja Gospodinova (Blagovijesti) slavlje trajnoga zavjetovanja i primanja u srijedu, 24. ožujka 2021. u crkvi Presvetoga Otkupitelja u Splitu na Trsteniku. Misu je predslavio i održao propovijed fra Ivan Macut, OFM, gvardijan. U koncelebraciji su sudjelovali fra Domagoj Runje, OFM, voditelj „Biblijskih večeri četvrtkom“ i fra Stipe Nimac, OFM, duhovni asistent. Fra Ivan je u svojoj propovijedi istaknuo ovu poruku: „Današnja svetkovina Navještenja Gospodinova – Blagovijest dolazi pri koncu korizmenog vremena i kao da nam daje određeni kratki predah pred Veliki tjedan u koji ulazimo nedjeljom Muke Gospodnje ili broj 32-33/2021.

Cvjetnicom. Marija u evanđelju danas kaže: ’Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi’. Ove riječi mogu se itekako primijeniti i na današnje zavjetovanike i na one koji će biti primljeni u OFS. Naime, položiti zavjete Bogu ne znači ništa drugo nego se u potpunosti staviti u volju Božju i izvršavati je, kao što je to činila i Blažena Djevica Marija. Molimo danas na ovoj svetoj misi da Gospodin našim zavjetovanicima i onima koji će biti primljeni kao kandidati u OFS udijeli snagu i umnoži vjeru da cijeloga svojeg života, a osobito u teškim trenutcima, mogu ispovijedati svoju vjeru Marijinim riječima: ’Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi’. Amen.“ Trajno su se zavjetovali: Ivka Andrić, Ana Burić, Kata Hanžek, i Gojko Skoko. Primljeni su: Ivan Kero i Toni Radić. Zavjete je u ime Crkve primila Mira Maslov, OFS, ministra, a fra

69


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Stipe Nimac, OFM, duhovni asistent je potvrdio, u ime Crkve. Ulogu svjedoka vršili su za vrijeme obreda trajnog zavjetovanja Snježana Glibota Burica, OFS, tajnica i Mladen Knezović, OFS, povjerenik za formaciju. Na kraju misnoga slavlja, fra Ivan, gvardijan čestitao je slavljenicima i njihovim obiteljima u ime Bratstva Reda Manje Braće (OFM) Franjevačkoga samostana Sluge Božjega oca fra Ante Antića u Splitu na Trsteniku te naglasio „Vjernici laici su subjekt i živi organizam Crkve te snažna i nezaobilazna snaga franjevačke obitelji. Vi svoj poziv i poslanje te pozvanost na svetost ostvarujete u svjetovnom staležu na razini svoje obitelji, župne zajednice i društva u kojem živite i radite. Hvala Vam za Vašu prisutnost i franjevačku svjetovnu duhovnost koju svjedočite u okrilju našega samostana. Čestitam slavljenicima, a svim članovima Mjesnoga bratstva OFS-a ’Blagovijest’ imendan i zaštitnika Bratstva. Neka Vam Marija, službenica Gospodnja, bude uzor u službi služenja.“ Potom je ministra Mira čestitala i zahvalila ovim riječima: Draga braćo i sestre u Kristu, na kraju svete mise na uočnicu svetkovine Navještenja Gospodinova – Blagovijesti, imendana našega mjesnoga bratstva OFS-a radosna sam da u ime Vijeća OFS ’Blagovijest’ i sve braće i sestara, svjetovnih franjevki i svje-

70

tovnih franjevaca našega Bratstva, mogu reći: Bogu hvala da svake godine imamo slavlje primanja i zavjetovanja u našemu Bratstvu! Hvala mu za ovaj dan, hvala mu za sestre i braću koje je danas darovao Mjesnom bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) ’Blagovijest’, pozivajući ih da u svijetu žive Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista po primjeru sv. Franje Asiškoga. Nadam se i vjerujem da će Gospodin providjeti da i sljedeće godine budemo zajedno u slavlju trajnoga zavjetovanja i primanja. Nakon zahvale Gospodinu, izražavam zahvalu fra Ivanu Macutu, gvardijanu. Fra Ivane, hvala za predslavljenje ove svete mise i za sadržajnu i poučnu propovijed te za svekoliku podršku u životu i radu Mjesnoga bratstva OFS-a ’Blagovijest’ koje se okuplja ovdje u našem Franjevačkom samostanu Sluge Božjega oca fra Ante Antića, u Splitu na Trsteniku. Kad god dolazimo k Vama, osjećamo se da smo doma, u svojoj kući i dio Vas. Zahvaljujem fra Ivanu Režiću, magistru bogoslova i fra Domagoju Volareviću, domagistru bogoslova te svim bogoslovima za suradnju i rad na istome polju. Zahvaljujem i fra Domagoju Runji, bivšem gvardijanu koji je za vrijeme svoje gvardijanske službe također mnogo učinio za odrastanje našega bratstva. Hvala našem bogoslovu fra Anti Čavlini za vrijeme koje nam je darovao i za lijepo pjevanje s kojima ga je dobri Bog obdario. Hva­la fra Marku Pudaru, franjevačkom bogoslovu, koji obnaša službu sakristana koji je sve što je potrebno liturgijski pripremio. Isto tako, hvala i bogoslovu fra Mati Šahiću što je ovo naše slavlje zabilježio slikom. Hvala fra Stipi Nimcu, duhovnom asistentu našega mjesnoga bratstva ’Blagovijest’ za njegovu požrtvovnost, nesebičnost, strpljenje, darovano vrijeme te


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

uzajamno povjerenje, za odgoj i obrazovanje u vjeri. Posebna hvala našim obiteljima koje imaju razumijevanja za naš poziv i poslanje u Franjevačkom svjetovnom redu. Hvala svima onima koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi ovoga našega slavlja. Ivka, Ane, Kate, Gojko, Ivane i Toni, od srca čestitam u ime Vijeća i ostalih članova Franjevačkoga svjetovnog reda ’Blagovijest’ kao i osobno Vama i Vašim obiteljima za Vaš današnji čin i za današnje slavlje koje ste nam priuštili. Nakon riječi zahvale Bogu i jednih drugima te čestitke našim slavljenicima zajednički izmolimo zagovornu molitvu svetoj Elizabeti, zaštitnici Franjevačkoga svjetovnog reda koja se na osobit način štuje ovdje u Splitu na Trsteniku, u okrilju našega Franjevačkoga samo-

stana sluge Božjega oca fra Ante Antića: „Oče nebeski, ti si nam u svetoj Elizabeti dao novi uzor kršćanskog života, supruge, majke, udovice, pokornice i milosrdne žene, kontemplativne, brižljive i djelatne žene u svijetu. Daj da svatko od nas slijedi njezine svijetle primjere te u svojim obiteljima i bratstvima očituje nazočnost Isusa Krista u siromašnima i onima koji trpe. Daj nam odvažnost da živimo, uz milost Duha Svetoga, savršenu franjevačku radost, vršeći mir i dobro, opraštanje i pomirenje, te tako usrećimo ljude svojega vremena. Po Kristu našem Gospodinu. Amen.“ Poslije slavlja bio je Agape u dvorani „Dr. fra Karlo Balić“ koje su pripremili članovi OFS-a „Blagovijest“, Split – Trstenik. Fra Stipe Nimac, OFM

Trajni zavjeti u MB OFS-a „Sveti Leopold Bogdan Mandić“ u Zmijavcima D

ana 1. listopada 2021. godine u 15 sati Mjesno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda „Sveti Leopold Bogdan Mandić“ u Zmijavcima svečano je proslavilo trajno zavjetovanje evanđeoskog života Darinke Gabelica, OFS. Svečano euharistijsko slavlje predslavio je fra Frano Laco, OFM, duhovni asistent bratstva. Fra Frano je održao i prigodnu propovijed te izrazio veliku zahvalnost svetom Franji za nove članove bratstva te pozvao sve vjernike koji žele i mogu da se pridruže bratstvu OFS-a „Svetog Leopolda Bogdana Mandića” u Zmijavcima. broj 32-33/2021.

71


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Zavjete je primila Kristina Biočić, OFS, ministra MB u Zmijavcima, a potvrdio u ime Crkve fra Frano Laco, OFM. Ulogu svjedoka za vrijeme trajnog zavjetovanja imala je Slava Karoglan, OFS, i Jasna Šabić, OFS. Na kraju misnog slavlja fra Frano je svima udijelio svečani blagoslov. Nakon blagoslova uz

radosno bratsko i franjevačko druženje, Darinka je izrazila veliku zahvalnost bl. Djevici Mariji i sv. Franji, što je postala dio franjevačkog zajedništva u Crkvi i bratstvu Franjevačkog svjetovnog reda. Mir i dobro! Mila Šuto, OFS područna ministra

Preminula Nedjeljka Tonka Karoglan, MB „sv. Leopold B. Mandić” Zmijavci N

ediljka Karoglan, Tonka, rođena je 17.10.1940. u Zmijavcima. Majka je šestero djece, od kojih je pročedilo 20 unučadi i 12 praunučadi. Kroz život je puno radila i svoju djecu odgaja u kršćanskom duhu. U Franjevački svjetovni red uključila se 2000. godine. Trajne zavjete dala je 17. rujna 2002. g. na blagdan Rana sv. Franje u Zmijavcima. Živjela je tiho, skromno i hrabro, nastojeći živjeti Evanđelje po uzoru na sv. Franju Asiškoga. Redovito je dolazila na mjesečne susrete i sudjelovala u župnim i franjevačkim aktivnostima. Svakodnevno je sudjelovala na svetoj misi i raznim pobožnostima. Kroz godinu redovito bi sudjelovala na župnim i franjevačkim

72

hodočašćima u svetišta od Međugorja, Sinja, Veprica pa i Rumiunjske. Strpljivo je podnosila svoje posljednje dane života u zdravstvenim tegobama i bolesti. Okrijepljena svetim sakramentima blago u Gospodinu preminula je 19. listopada 2021. g. u Imotskom. Sprovodni obred je 20. listopada 2021. vodio fra Frano Laco, OFM, duhovni asistent i župnik u Zmijavcima, gdje je nadahnutom propovijedi istakao veliko blago svjetovnog franjevca u Crkvi, obitelji i svijetu. Sahrana naše pokojnice bila je poslije misnog slavlja na mjesnom groblju Svih Svetih u Zmijavcima. Počivala u miru Božjemu! Mila Šuto, OFS Područna miistra


AKTUALNO I SVJEDOČANSTVA

DAN DUHA ASIZA 2021. MEĐURELIGISKI MOLITVENI SUSRET N

a inicijativu pape Ivana Pavla II. 27. listopada 1986. godine na svjetskoj razini organiziran je međureligijski molitveni susret u „duhu Asiza“ na koji je papa Ivan Pavao II. pozvao i okupio poglavare velikih svjetskih religija da mole za mir. Od tada se svake godine obilježava Dan duha Asiza u svijetu i kod nas, osobito u franjevačkim zajednicama. Kod nas u Zagrebu tradicionalno se susreću predstavnici vjerskih zajednica koje djeluju na zagrebačkom području. Kako bismo imali jasniju spoznaju o tom događaju, koji među nama katolicima često nailazi na nerazumijevane i otpore, potrebno je vratiti se na II. vatikanski sabor i deklaraciju „Nostra aetate“ o odnosu Crkve prema nekršćanskim religijama kao važno uporište za dijalog prema drugim religijama. Tom saborskom deklaracijom Crkva je napravila zaokret u odnosu na nekršćanske religije od dotadašnjeg stava crkvenog učiteljstva. Naime, u središte svog komuniciranja s religijama stavlja dijalog. Kad govorimo o međureligijskom dijalogu proces koji je započet deklaracijom „Nostra aetate“, svoje oživotvorenje ima u molitvenom susretu predstavnika svih svjetskih religija u Asizu gradu sv. Franje. Papa Ivan Pavao II. je zapalio plamen koji su i svjetovni franjevci u Mjesnom bratstvu OFS-a Kaptol Zagreb prihvatili i trudili se da „duh Asiza“ postane plamen koji će oživjeti dijalog i u našoj domovini. U Bratstvu se započelo s organiziranjem međureligijskih molitvenih susreta 2000. godine i od tada, redovito svake godine 27.10. u crkvi sv. Franje na Kaptolu, okupljali su se predstavnici vjerskih zajednica na molitveni susret za mir. broj 32-33/2021.

Ove godine, kako je crkva sv. Franje na Kaptolu u obnovi zbog potresa, međureligijski molitveni susret održao se kod braće franjevaca konventualaca u crkvi sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, pod geslom Svi smo braća i sestre. Geslo je bilo nit vodilja u molitvi i misli izrečenoj na molitvenom susretu. Ovim geslom željelo se biti na tragu enciklike pape Franje „Fratelli tutti“ (Svi smo braća). U ime domaćina okupljenima se obratio fra Tomislav Glavnik, gvardijan samostana na Svetom Duhu. Voditelj susreta naš brat Stjepan Lice u uvodnoj misli, koja je odisala iskonskom čežnjom za bratstvom, bila je prožeta našom konkretnom stvarnošću koja nas pritišće te sumnjama i otporima od strane naših bližnjih prema samom dijalogu na koji smo svi pozvani. Brat Stjepan: … Mi smo – na neki način – obilježeni jer vjerujemo da smo svi braća. Da su svi ljudi braća. I da je to temeljna istina Božjega svijeta, čak i kada nas s različitih strana, pa i naši najbliži u vjeri, nastoje razuvjeriti o tome. Ponekad se čak upitamo doživljavaju li nas tek kao prigodni skup – ili folklor – za koji baš i ne mare? Osjećaju li se zbog nas nelagodno? Čekaju li da se umorimo, da obeshrabreni odustanemo? Ovdje smo jer vjerujemo Bogu. Jer njegov glas nadjačava sve glasove u nama i oko nas. Ovdje smo da ga molimo da nas osnaži. Da nas postojano osnažuje da živimo mir u svemu što naši životi jesu. U svemu što ljudski život jest. Da mir, bratski mir bude naša životna istina. I životna istina svijeta u kojemu živimo. Brat Stjepan je na molitveno - meditativan način najavljivao predstavnike vjerskih zajed-

73


AKTUALNO I SVJEDOČANSTVA

nica: Molim te, Gospodine, da ljubav bude način kako ću se odnositi prema drugima, kako ću ih prihvaćati, mjera kojom ću u svome životu sve mjeriti. Ti, koji si s ljubavlju stvorio ovaj svijet, svako biće; ti, koji si s ljubavlju ugazio ljudske putove na zemlji; ti, koji s ljubavlju bdiješ nad svime, u svačijem srcu; ti me pouči kako ljubiti u okolnostima moga života. Ti me odgoji za ljubav, ma što za mene to značilo; ti me povedi putovima ljubavi. O kako bih volio odazvati ti se čitavim životom, čitavim srcem! Hvaljen budi, Gospodine naš, po našoj braći i sestrama islamske vjeroispovijesti! U ime Islamske vjerske zajednice obratio nam se i svoju molitvu izrekao imam zagrebački Halid ef. Dolić, a potom je zbor “Ašk” Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića otpjevao Ilahiju „Srcem zbori“. Hvaljen budi, Gospodine naš, po našoj braći i sestrama iz Makedonske pravoslavne crkvene općine!

74

U ime Makedonske pravoslavne crkvene općine molitvu je izrekao protojerej Kirko Velinski, a potom je David Temelkov otpjevao pjesmu „Mnogaja ljeta“. Hvaljen budi, Gospodine naš, po našoj braći i sestrama iz Evangeličke i Reformirane kršćanske kalvinske crkve! U ime Reformirane kršćanske kalvinske crkve i Evangeličke crkve svoju molitvu izrekao je biskup Peter Szeen, a potom izveo pjesmu „Gospodine požuri nama pomoći.“ Hvaljen budi, Gospodine naš, po našoj baptističkoj braći i sestrama! U ime Baptističke crkve svoju molitvu izrekao je Boris Peterlin. Hvaljen budi, Gospodine naš, po našoj braći i sestrama iz Srpske pravoslavne crkve! U ime Srpske pravoslavne crkve svoju molitvu izrekao je svećenik o. Mihailo Majk Žikić, a potom izveo pjesmu „Vkusite i vidite“.


AKTUALNO I SVJEDOČANSTVA

Hvaljen budi, Gospodine naš, po našoj braći i sestrama Židovima! U ime Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Republici Hrvatskoj svoju je molitvu izrekla gospođa Jasminka Domaš, glasnogovornica Bet Israela i članica vijeća Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj. Hvaljen budi, Gospodine naš, po svoj našoj katoličkoj braći i sestrama! U ime Katoličke crkve obratio nam se i svoju molitvu izrekao o. Jure Zečević, tajnik Povjerenstva za ekumenizam i dijalog Zagrebačke nadbiskupije. Molitva o. Jure Zečevića: Bože, Nebeski Oče, Stvoritelju, koji sve vidiš i znaš; koji vidiš i nas ovdje sabrane i znaš da jedni drugima i svakom čovjeku želimo dobro. Neka ovaj naš molitveni susret večeras bude Tebi na hvalu i slavu, a nama i svoj ljudskoj braći i sestrama na vremenito i vječno dobro. Amen. Potom su fra Marko Ricov i fra Ivan Rozić otpjevati gregorijanski koral na Psalam 133.: „Gle kako je dobro i kako je lijepo kao braća zajedno živjeti!“ Na kraju smo svi zajedno zapjevali sa svetim Franjom Asiškim – i s fra Ivanom Rozićem – „Pjesmu stvorova – Pjesmu bratu Suncu“! Iz zaključne riječi o. Jure Zečevića: Geslo, odnosno molitvena nakana našega večeraš-

broj 32-33/2021.

njeg susreta glasi: Svi smo braća i sestre. Pripadamo trima monoteističkim religijama jedne abrahamovske baštine. Svojom prisutnošću ovdje, večeras, potvrdili smo da se svi mi prepoznajemo kao braća i sestre, posvjedočili smo da kao svoje sestre i braću prepoznajemo i sve druge ljude, jer svi smo djeca jednoga Nebeskog Oca. No ako za sve nas, kao vjerujuće, i jest činjenica da smo svi sestre i braća po zajedničkom Ocu, Stvoritelju, ipak se usuđujem reći da nije dovoljno biti braća. Potrebno nam je da svojoj ljudskoj braći budemo dobrohotna braća, braća koja si uzajamno hoće dobro. Kain i Abel jesu bila braća, ali Kain nije snovao Abelu dobro nego zlo. Jakov i Ezav jesu bila braća ali Jakov je tako lukavo nasamario Ezava u pogledu Očeva nasljedstva da je zbog toga morao daleko pobjeći od bratova gnjeva i osvete. Pozvani smo dakle jedni drugima biti dobrohotna braća. Premda smo sestre i braća, i mi često sebično i bešćutno nanosimo bol i nepravdu svojoj ljudskoj braći i sestrama. Neka nas ovaj večerašnji molitveni susret potakne da se promijenimo, da svojoj braći i sestrama ne budemo povreditelji i nanositelji zla, nego potpora i pomoć“. Zoran Milić, OFS MB Kaptol Zagreb

75


AKTUALNO I SVJEDOČANSTVA

Svjedočanstvo života u Franjevačkom svjetovnom redu sestre Vjere Ostoić, OFS, nadomak 100-te godine života V

elika mi je radost razgovarati s dragom i poštovanom sestrom Vjerom Ostoić, ženom, majkom, osobom dubokog duhovnog profila i vedrine duha, suprugom, bakom, prabakom, o njenom svjedočanstvu života, o njenom životnom putu. Sestru Vjeru mogu slobodno nazvati prenositeljicom ljubavi, dobrote, snažnom intelektualkom i osobom koja već preko 50 godina služi u svoj svojoj poniznosti u zvanju OFS-a u Mjesnom bratstvu sv. Ivana Krstitelja u Varaždinu.

Sestro Vjera, recite mi kada ste kao Božje stvorenje došli na ovaj svijet, tko su vam bili roditelji, braća, sestre? U kojim ste okolnostima odgajani i kako vam je bilo u najranijem djetinjstvu? Što iz tog razdoblja možete podijeliti s nama? Kako je tekao tijek Vašeg djevojaštva, mladosti? Što je životno značajno za taj period Vašeg života? Koji su bili Vaši životni ideali, vizije, očekivanja? Kada ste osnovali svoju obitelj? Recite nam nešto oVašem sakramentu ženidbe, vašem suprugu? Što je za Vas bila bračna ljubav i kako ste odgajali djecu? Rođena sam 20. studenoga 1922. godine u Otočcu, u srcu Gacke doline. Moji roditelji došli su iz Tounja. Otac je bio nadzornik telefona i telegrafa na pošti u Otočcu. Mama je imala veliko domaćinstvo, gospodarstvo i vrt. Tako je pomagala tati da bi nas lakše podizali. Moja sestra Ana, bila je najstarije dijete. Sa 15 godina otišla je u samostan časnim sestrama sv. Križa u Đakovo i dobila ime Tomisla-

76

va. Bila mi je kroz cijeli život, duhovni vođa. Brat Ivan mi je bio posebno blizak. Zanimala ga je astronomija, što je u ono vrijeme nama mlađima bilo dosta zanimljivo. Mama i tata su bili dobri katolici, odgajali su nas strogo. Posebno mama, koja je bila jako stroga, ali brižna i dobra majka. Tata je bio jako blag, možda i preblag. To se očitovalo kasnije na način da je mamina strogoća nadopunjavala u odgoju njegovu blagost. Mama je bila nepismena, ali kad je moja sestra Ane krenula u prvi razred u Otočcu, mama je uz nju naučila pisati i čitati. To joj je mnogo značilo. U ono vrijeme, a još i prije Prvog svjetskog rata, mnogi naši iz Like su odlazili na rad u Ameriku. Tako i njezina sestra Katarina (Kaja) i četiri ujaka. Mama je željela dopisivati se s njima, posebno sa sestrom, a to je bilo tek onda omogućeno kad je mama naučila pisati i čitati. To je bilo od velikog značaja jer je na taj način mogla puno doprinijeti približavanju nas djece rođacima u Americi i njih nama. Roditelji su nas željeli bolje obrazovati. U Otočcu je bila samo niža gimnazija, pa je moj otac zatražio premještaj. U Varaždin smo došli u listopadu 1931.g. Tu sam ja nastavila školu. Prvi razred gimnazije sam završila u Otočcu, a nastavila drugi u Varaždinu kod časnih sestara Uršulinki. Časna mater Pija Lončar, bila je vrlo stroga, veoma obrazovana. Duhovno nam je najviše pružila, kao i mnogi događaji: Predstave, prilikom raznih velikih blagdana, bile


AKTUALNO I SVJEDOČANSTVA

su jedan način da se svatko od nas više duhovno obogaćuje. Časna mater Pija odgajala nas je uglavnom za samostanski život. Međutim, nas koje smo išle u gimnaziju, kao dobar pedagog, usmjerila je malo i prema svijetu. Osnovala je tzv. Merzovu školu, po Ivanu Merzu, koji je bio svjetovnjak. I opredijelila sam se za život u svijetu. Tako nas je odgajala da zavolimo i obiteljski život, te je nastojala da shvatimo značenje odgoja jedne majke za cijelu obitelj, koja će stremiti duhovnom životu i pomoći svom narodu da se taj narod obnavlja, da bude djece u toj obitelji, koja će dalje prenositi naslijeđe pokoljenjima. Kad sam ja završila školu, dobila sam namještenje, radila i pomagala roditeljima. Supruga sam upoznala kad je bio meni instruktor iz matematike. Inače sam dobro učila, a matematika mi nije ležala. Tako sam ga i zavoljela. Također i on mene. Bio mi je uvijek uzor. Nakon završetka njegove vojske 1944. odlučili smo se vjenčati u ratu, nakon šest godina poznanstva. Tada sam ja radila u Kotarskoj oblasti u Varaždinu 3 godine. Onda sam otišla sa svojim suprugom u Dugo Selo. Suprug je radio u Zagrebu na Direkciji željeznica. Kako je bio rat, Dugo Selo je bilo užasno bombardirano. Mi smo se vratili u Varaždin, gdje smo živjeli kod njegove majke koja je ostala sama, jer je njegov otac umro još 1942. godine. Djecu smo odgajali kao što su mene odgajali moji roditelji, u vjeri i rodoljublju, jer smo mi sami to osjećali. Naročito smo mi to osjetili u Lici gdje su ljudi vjerski pomiješani po nacionalnosti i gdje je rodoljublje jače doživljeno. Kada, kako i zašto ste ušli u obitelj OFS-a? broj 32-33/2021.

To se dogodilo ovako: moja majka je umrla 2. svibnja 1973. godine. Na sprovodu moje majke, koji je vodio pater Oton Psarić, kazao je da nas je napustila uzorna članica Trećeg svjetovnog reda i otišla u vječnost. Završio je riječima: „Tko će ispuniti prazninu koja ostaje, tko će je zamijeniti? Tko će našu sestru Mariju zamijeniti“? Ja sam isti tren u sebi odlučila da ću ja. I zaista, drugi dan sam otišla p. Otonu i izjavila da ja želim prazno mjesto moje majke ispuniti i stupiti u treći red. Već 29. 7. 1973. ušla sam u OFS, a nakon godinu dana 1. 9. 1974. primljena sam kao stalni član Svjetovnog trećeg reda, položivši trajne zavjete. Išla sam redovito na naše sastanke, Skupštine. Ti sastanci i susreti su mi bili posebno dragi, srdačni. To je bilo obiteljsko ozračje, jedna toplina koju nigdje u nijednom društvu nisam tako osjetila. Osjećala se atmosfera međusobne povezanosti pod okriljem svetog Franje. Posebno svečan bio je obred primanja novih članova. Svatko je osjetio ozbiljnost tog trenutka, odlučujući nasljedovati sv. Franju u Svjetovnom trećem redu i održavati Pravila do kraja života. Nastojati život posvetiti, tj. stremiti svetosti i savršenstvu kao sv. otac Franjo. Srdačno čestitanje dopunilo je tu bratsku blizinu i cijelo ozračje učinilo toplim. Pjesma je odjekivala i izražavala se radost čestitajući novim članovima. Pobliže upoznavanje novih članova bilo je uvijek vrlo zanimljivo. Bio je običaj da svaki novi član izjavi, što ga je potaklo, koji je bio uzrok da stupi u članstvo Svjetovnog trećeg reda. Dakle, mene je potaknuo govor p. Otona na sprovodu moje drage

77


AKTUALNO I SVJEDOČANSTVA

majke. Posebno me se dojmila i jedna izjava brata Lackovića koji je izjavio da je uzrok njegova dolaska njegova supruga Vera. „Uvijek je bila dobra supruga, pobožna, pažljiva prema siromasima. Ali kad je postala član Svjetovnog trećeg reda sve se to još snažnije održavalo na njoj. Bila mi je uzor. Razmišljao sam i odlučio povesti se za njezinim primjerom. Ući u članstvo takve duhovne zajednice. Biti tako uzoran član OFS-a.“ Doista je on postao takav član OFS-a. Dokle god su živjeli bili su i dalje uzorni OFS-ovci. Kroz duhovnost ministre sestre Ane Melnjak, osjećala sam posebnu milost Božju, kao i kroz duhovno vodstvo p. Gordana Propadala, te zahvaljujem Gospodinu što mi je ukazao toliku svoju dobrotu. Jeste li, sestro Vjero, zadovoljna i sretna osoba? Da, sretna sam. Imala sam sretan i bogat život, djeca su mi najveća vrijednost. Sestra Vjera, svima nam je doći u Očevu kuću, roditi se za nebeski život. Taj trenutak zna ponekad biti iznenadan. Vi se za njega dugo pripremate. Što možete reći, o smrti za koju je sv. Franjo govorio, sestrica smrt kojoj nitko umaći neće. Evo, vaš život dostiže puninu, rekli bi vrijeme odlaska je blizu. Neka odgovor na ovo pitanje bude na neki način i Vaša duhovna oporuka našem mjesnom bratstvu OFS-a sv. Ivana Krstitelja. Poruka za naš život. Možete nam dati neku oporuku za bratstvo. Život doista brzo prolazi, u starosti leti. Kad se okrenete u cijelu prošlost jasno se vidi čime je naš život bio ispunjen. Srećom ljubiti Boga i bližnjega, što je Isus govorio a sveti Franjo je cijelim svojim bićem nasljedovao. Ići za svetim Franjom, ako ga doista vjerno slijedimo, bit će najveća vrijednost i zasluga zajednice Svjetovnog reda sv. oca Franje. Mislim da je baš Svjetovni treći red mene posebno obogatio. Zapravo malo sam poznavala život sv. oca Franje, iako sam već bila

78

odrasla, ja sam nešto novo osjetila, nešto što je mene uistinu, tako ponijelo. Moja mama bila jako dobra prema siromašnima, premda su joj se susjedi smijali, što je dijelila svima. I mi smo to prihvatili. Ja sam baš od srca naslijedila sv. oca Franje, tu ljubav prema bližnjemu. I od mojih roditelja još više to me tako obuzelo da ja ne mogu drugačije. Ja sam toliko puta neku žrtvu načinila, upravo radi sv. oca Franje. Sveti otac Franjo sve je dao, pa ako ja slijedim njegov nauk, ako slijedim njega, onda ću ja dati sve što mogu pružiti čovjeku, a pri tom sam osjećala takvu veliku sreću. Svako dijete sam prikazivala Majci Božjoj. Sve smo odgajali u duhu naše vjere, rodoljublja, domoljublja. Kod naših sastanaka, osjetila sam uvijek uzajamnost i pažnju, jedno poštovanje, jednu toplinu, naročito kod naših susreta kad je bilo primanje novih članova u Bratstvo. Kad sam navršila skoro 90 godina na sastanku sam najavila odlazak, budući da su moje okolnosti takve da me nema tko voziti u Varaždin. Zamolila sam da smijem pročitati jednu pjesmu koju je napisala časna sestra iz Đakova, iz njezine knjige „Radost postajanja“. Pročitala sam pjesmu „Vjeruj!” Bila je tišina, ja sam tu pjesmu pročitala i rekla, sad evo time se opraštam na jedan duhovan način. To je i bio duhovni rastanak. Imate li još štogod za podijeliti s nama za kraj? Hvala vama, brate Branko na dolasku, strpljenju i bratskoj dobroti, da ste došli, da ste me intervjuirali. Da sam mogla toliko toga posvjedočiti što sam primila. Bog mi je bio tako milosrdan da me obdario zbilja velikim dobročinstvima, Trećim franjevačkim redom gdje sam mogla i mojim sestrama i braći podijeliti što sam i sama primila. Da sam imala okolinu i odgoj i u samostanu i moje roditelje i moju sestru koja je bila sveta. Mislim da je to ono što je mene formiralo, da sam imala snage koju mi je samo Bog dao u onim teškim momentima života, a bilo ih je puno. Samo Bog


AKTUALNO I SVJEDOČANSTVA

milosrdan je učinio da sam to izdržala, da se nisam slomila. Bolujete i tugujete ali mora se prestati, život ide dalje. Eto, Bog mi je dao tu milost, da sam tako dugo na ovom svijetu. Čekam da Gospodin kaže „Dođi!“ Ja sam spremna, mirno čekam te ću reći: „Evo me Gospodine, tu sam“. I sad kad moj odlazak nije više daleko, s obzirom na moje godine (već sam u 99.) ja sam spremna i mirna. Shvatila sam, molitva mi je bila hrana, smisao i potreba kao kruh svagdašnji. Ovime završavam prikaz jednog lijepog dijela mog života, da posluži i ostalim članovima, braći i sestrama Svjetovnog

franjevačkog reda, kojima želim zaštitu sv. oca Franje, revno izvršavanje onog što nalažu Pravila OFS-a, jer su u njima sadržane i Božje zapovjedi i smisao našeg života na zemlji. Mir i dobro! Od srca Vam zahvaljujemo i želimo da Vas Gospodin još poživi u zdravlju i radosti s Vašim najmilijima. Božji blagoslov, mir Vam i dobro.

(5. studenog 2015. i 18. travnja 2021.) Intervju je vodio Branko Pagadur, OFS MB sv. Ivan Krstitelj, Varaždin

ZAHVALA UREDNIŠTVU ZA GLASILO BRATSTVO Draga Hilda, šaljem privitak za list „Bratstvo“ koji je napisala u rukopisu Neda Koprivec. Kaže kad dobije novi list „Bratstvo“ da ga radosno pročita cijelog. Na noćnom ormariću čuva sve brojeve i povremeno prelistava da se sjeti svih dana kada je dolazila u Zagreb na sjednice Vijeća, u Samobor na Kapitul, područna ili nacionalna hodočašća, seminare za formaciju. Kaže da je sretna kada vidi sve ljude iz OFS-a koje je upoznala na susretima. Zamolila sam je da to svoje svjedočanstvo napiše i podijeli s drugima. Ovih dana je bolesna, a evo, Bogu hvala, uspjela je napisati. Mir i dobro!

Mila Šuto, OFS

Dubrovnik 27.10.2021. Mir i dobro! Draga moja duhovna obitelji, franjevačka braćo i sestre, Prelistavam stranice našeg glasila „Bratstvo“, od prvog broja izdanog u milosnoj obljetnici 800-te godine Franjevačkog reda (2009.) do ovog posljednjeg sa znakovitom porukom: „Franjo, idi i popravi…“ . „Molim“ te stranice, pa tim ognjem potpaljujem moje ugarke. Godine se naslagale, pritišću tijelo, usporavaju korake, ali mogu biti s vama i po ovom čudesnom „Bratstvu“. Sjećanjem se vraćam poznatim licima i poznatim krajevima, nepoznato, neupoznato pohranjujem u ladičice srca i duše, kao milosnu „infuziju“ mom zvanju. Davno sam „uskočila“ mojom kaplju u tu stoljetnu rijeku, kojoj je naš serafski otac Franjo, bio prvi biserni izvor, što plovi i plodi svijet ljubavlju „Da ljubav bude ljubljena“. Dragi urednici i suradnici, od srca vam zahvaljujem i srcem molim: ustrajte u darivanju ovog dara glasila „Bratstvo“. Odana vaša sestra Neda Koprivec, OFS, MB „Mala braća“ Dubrovnik.

broj 32-33/2021.

79


NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

IZVJEŠTAJ IZ ŽIVOTA FRAME (TRAVANJ – LISTOPAD 2021.) Antunovo u Zagrebačkom i Osječkom Frama Zagreb – Sveti Duh Na sam dan Antunova održavala su se područnom bratstvu Frame Svake se godine mnogi framaši na različite načine uključuju u proslavu spomendana svetog Antuna Padovanskog. Sveti Antun bio je franjevac, ali i svetac svega svijeta. Iako je živio prije 800 godina, svetog Antuna i danas se štuje diljem svijeta, pa tako i u našoj domovini. U nastavku vam donosimo nekoliko svjedočanstava framaša Zagrebačkog i Osječkog područnog bratstva Frame koji su na različite načine sudjelovali u proslavi Antunova. Ana Matić, nacionalna predsjednica Frame

Frama Bjelovar Otkada znam za sebe Antunovo je poseban dan u godini za nas i našu župu. Taj dan se odvaja samo za pomoć i rad u samostanu, pa je tako bilo i ove godine. Okupili smo se u pet sati ujutro te počeli pripremati štandove sa suvenirima i svijećama, blagoslovljenom vodom, upisom misa itd. Okupilo nas se dvadesetak framaša i svatko je imao svoj posao, koji smo, naravno, svi zajedno obavljali. Cijeli dan ispunjen je zezanjem i druženjem i zapravo se mi svi samo još više povezujemo. Povežemo se s ljudima s kojima završimo na štandu ili dijeleći vodu ispovjednicima ili pjevajući i čitajući na misama, a nikada nismo mislili da ćemo se tako s njima sprijateljiti. Iskustvo Antunova će uvijek ostaviti poseban trag u mome srcu jer je to zaista posebno iskustvo za svakoga od nas. Eva Vuković, Frama Bjelovar

80

mnogobrojna misna slavlja, kako bi svi imali priliku doći i sudjelovati. Blagoslov djece i ljiljana obavio se uz pjesmu i mnogo dječjeg smijeha i razigranosti. Misno slavlje u 19 sati predvodio je mons. Vlado Košić, sisački biskup, koji se prisjetio nemilih događaja s potresom u Zagrebu i Sisku i pri tom iskoristio priliku da zahvali svim volonterima i ljudima koji su na bilo koji način pomogli. Večernje slavlje se izravno prenosilo na HKR-u i Laudato televiziji. Osim dobre hrane i tradicionalnih misnih slavlja i običaja, u dvorištu crkve nalazili su se i brojni štandovi s mnogim različitim proizvodima. Jedni od najupečatljivijih sigurno su bili štand Veritas, koji su imali veliku ponudu svojih izdanih knjiga po prigodnim cijenama, te štand Frame Sveti Duh, bratstva mladih koji su u svojoj ponudi imali mnoštvo ručno rađenih predmeta, od kojih su favoriti posjetitelja sigurno bile krunice sv. Antuna i magneti s citatima. Također posjetitelji su mogli donirati i za nove crkvene orgulje. Iva Putica, Frama Zagreb – Sveti Duh

Frama Karlovac Uoči Antunova odlučili smo napravi malu akciju izrade sirupa od bazge i koprive. Zbog trenutne situacije koja vlada u Frami, članovi Vijeća Karlovac odlučili su sami pokrenuti akciju. Tijekom jednog popodneva otišli smo


NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

broj 32-33/2021.

81


NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

u berbu, a akcija je trajala do kasnih noćnih sati, a tijekom nedjelje održan je Sajam svetog Antuna, gdje su se mogli kupiti proizvodi lokalnih OPG-ova, a uz njih je i Frama Karlovac prodavala svoje domaće sokove. Naše Antunovo je završilo procesijom i završnim blagoslovom fra Franje Vuka. Marta i Pia Miloš, Frama Karlovac

Frama Virovitica Budući da je sveti Antun Padovanski jedan od omiljenih crkvenih svetaca te ga vjernici u našem kraju posebno štuju, a mi framaši ga volimo, posebno zato što je zaštitnik djece i mladih, organizirali smo se i odučili nešto izraditi za štand koji je dio tradicijskih običaja u našoj župi. „Riječ je živa kad život govori. Zato neka prestanu riječi, a neka govore djela. Prepuni smo riječi, prazni djelima“ – rekao je dragi nam svetac, a mi smo ga poslušali i riječi pretvorili u djela. Na susretima Frame, izrađivali smo narukvice na poticaj našeg duhovnog asistenta fra Marina te smo iste po simboličnoj cijeni prodavali na štandu. Unatoč ranom ustajanju, suncu koje je grijalo čitav dan, vrijeme nam je proletjelo uz puno smijeha, slušanja vjernika koji su rado s nama dijelili što za njih znači sv. Ante. Sve nas je to još više obogatilo. Izmjenjivali smo se na misama i na štandu, molili, pjevali i baš se duhovno napunili. Na kraju dana, procesijom ulicama grada i svečanom svetom misom zaokružili smo još jedan divan dan, od Boga nam dan. Zahvalna i radosna srca s novim poticajima i idejama, zaključili smo dan u nadi da će nas nagodinu biti još više mladih, koji će se pridružiti našoj veseloj zajednici. Lana Balogović, Frama Virovitica

82

Frama Tvrđa Osijek Ove sam godine prvi puta imala priliku volontirati za Antunovo. Nisam znala što očekivati, no unatoč malim izazovnijim trenutcima, ipak je prevladala velika zahvalnost, veselje i radost što svojim radom mogu dati doprinos. Imala sam nakanu koja me motivirala da odradim svih 22 sata, a s dragim ljudima iz Frame i SKAC-a sati su brže prolazili. Unatoč svemu, u konačnici se pokazalo da Bogu ništa nije nemoguće, a izgleda da nije niti nama. Marta Sudar, Frama Tvrđa Prvi put sam volontirala za Antunovo u Tvrđi, a volontirala sam s nekoliko prijatelja iz SKAC-a jer su nas framaši pozvali da im pomognemo pa smo rado uskočili. Bilo je stvarno predivno iskustvo! Imam osjećaj da sam doista pridonijela na svoj način da se proslavi Antunovo kako treba. Bogu hvala nije bilo nekih velikih problema, prošlo je sve u redu i to sigurno zato što nas je sveti Antun cijelu noć i dan čuvao, hvala ti sveti Antune! Nisam kao mnogi volontirala od 2 ujutro već samo pola dana (tako da moja žrtva nije ni blizu kao njihova) no za prvi put bilo je i ovo dovoljno. Svaka čast na svoj žrtvi i trudu, doista ništa nije nemoguće kad su vjera i volja prisutne. Iz ovog volontiranja izašla su i lijepa nova poznanstva i moguća suradnja jednog dana. Frama i SKAC će i nadalje, ako Bog da, ovako uspješno surađivati! Marijana Đurčević, SKAC Osijek

Frama Našice U subotu, 5. lipnja 2021. godine našički su framaši, zajedno s članovima OFS-a, sudjelovali u akciji uređenja samostanskog i crkvenog dvorišta prije blagdana sv. Antuna Padovan-


NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

skog, koji je zaštitnik grada Našica. Tri framaša i dva člana OFS-a, uključujući i duhovnog asistenta OFS-a, fra Josipa Vukoju, pobrinulo se da grmovi uz stazice dobiju novo i uredno ruho. Bilo je to jedno lijepo prijepodne. Davor Olij, Frama Našice

Frama Đakovo Dugo je vremena prošlo od kada smo osjetili zajedništvo (zbog svih događanja proteklih godinu i pol dana) i pravi trenutak za ponovno pokrenuti to bio je dan svetog Antuna, 13. lipnja ove godine. Naša Frama, Frama Đakovo, organizirala je na Antunovo prodaju krunica i narukvica za odrasle i djecu. Framaši su se toga dana okupili i po skupinama od ranoga jutra sve do večernjih sati prodavali rukotvorine koje su izradili na kreativnim radionicama. Na malenom štandu ispred Centra Amadea mogao se čuti velik broj različitih, a svima nam dragih duhovnih pjesama koje su framaši s radošću pjevali, a bez framaša-svirača, koji su do posljednjeg trena svirali, ništa ne bi bilo isto (na tome smo im posebno zahvalni). Svim ljudima dobre volje hvala, svima koji su zastali i nešto kupili, jer smo osjetili toliku podršku, a to nam puno znači! Zato potičemo i sve vas, svojim primjerom, da učinite isto jer sve u što se uloži trud, vraća se stostruko! Nora Hodak, Frama Đakovo

Volontiranje u Banovini Prekrasna suradnja Frame i SKAC-a u potresu pogođenim područjima U subotu, 5. lipnja 2021. godine, ujutro u 5 sati ispred rezidencije Družbe Isusove u Osijeku zajedno sa SKAC-om Osijek, Frama Tvrđa je krenula na put Banovine. Po dolasku u broj 32-33/2021.

8 sati, dočekao nas je i SKAC Split, a zatim je krenula podjela u timove. Dio nas se zaputio u obilazak kuća u okolnim selima na popisivanje svih potrepština, a dio je odrađivao potrebne fizičke radove. Tijekom obilaska sela, susreli smo se s mnogim skromnim ljudima koji još uvijek, otkad je cijela početna akcija završila, čekaju da ih se netko sjeti. Osim popisivanja svih materijalnih stvari, imali smo priliku i porazgovarati s njima te otkriti kolika je bol još uvijek tako prisutna u njihovim srcima. Bila nam je čast raditi za Krista nastojeći ih ohrabriti našim srcima punima nade i vjere u bolje sutra, a posebno vjere u Boga koji nadoknađuje svaku patnju i broji svaku našu suzu. Po završetku jutarnjeg rada, u 13:30 nas je dočekao velikodušni ručak u franjevačkom samostanu i župi sv. Antuna Padovanskog u Hrvatskom Čuntiću. Nakon ručka smo se još malo svi odmorili u hladovini, podružili, zapjevali te u 15 sati krenuli na popodnevni dio rada. Bila nam je velika radost vidjeti koliko je Crkva unatoč svim vanjskim i unutarnjim napadima još uvijek tako živa, djeluje kao jedno te izgara za Boga. Tako smo susreli našeg Učitelja Isusa koji nam je još jednom jasno ponovio i pokazao da je ni vrata paklena neće nadvladati. Nakon popodnevnog rada, opet smo se svi zajedno susreli na svetoj Misi u župi sv. Ivana Pavla II. u Petrinji. Poslije mise je uslijedila večera u župnoj kući župe sv. Bartola Apostola u Hrastovici. Nakon večere, opet smo naravno zapjevali i s osmijesima na licima i u srcima, krenuli natrag svojim kućama. Upoznali smo puno predivnih ljudi i ovo nam je bilo nezaboravno iskustvo. Možda nismo ni svjesni koliko smo toga primili, možda puno više nego što smo dali. Tako to Bog inače radi – pružiš Mu ruku, a On te povuče za nju i zagrli. Zato ostanimo uvijek u Gospodinu, ostanimo blizu našem Bogu i braći te uvijek uzvraćajmo ljubav Ljubavi za koju smo uvjereni da je sigurno, barem taj dan – bila ljubljena. Anđela Ćurić, Frama Tvrđa

83


NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

84


NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

Dnevnik XXVII. Hoda Frame Osječkoga područnog bratstva 1. dan (24. srpnja): Ilok Dana 24. srpnja u Iloku je započeo XXVII. Hod Franjevačke mladeži. Okupljanje se održalo u popodnevnim satima, blizu župe sv. Ivana Kapistrana. Družili smo se i upoznavali sve do početka krunice i euharistijskog slavlja kojega smo animirali čitanjem i pjevanjem. Nakon svete mise imali smo priliku biti s Isusom u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Po završetku klanjanja izvlačili smo naše ovčice za koje smo brinuli tijekom cijelog Hoda. Pošto smo se nahranili duhovno, morali smo se i tjelesno okrijepiti, za što su se pobrinuli dragi domaćini te nam pripremili fine špagete bolonjez. Zatim su čitana pravila Hoda i održan je uvodni rad u skupinama. Upoznavali smo se, igrali zanimljive igre, a zatim smo se spremili za spavanje. Prva noć uvijek bude najizazovnija za spavanje, ali ove godine je uistinu bilo zanimljivo. Imali smo privatan koncert do ranih jutarnjih sati. Izbor glazbe je bio vrlo šarolik (od narodne glazbe pa sve do hard rocka) pa je svatko mogao pronaći nešto za sebe. Ipak smo se na kraju uspjeli malo odmoriti za sutrašnji dan koji je bio pred nama. Lea Pocintela, Frama Slavonski Brod

2. dan (25. srpnja): Šarengrad Nakon burne noći krenuli smo u nove pobjede. Nastavak koncerta održao je naš bend. Blago gluhima koji su nam u 5.30 zapjevali prvu pjesmu buđenja. Nakon (ne)uspješnog buđenja, uputili smo se zatvarati kofere, svakako najteži dio dana. Poslije doručka uputili smo se na hodanje. Prije samoga polaska fra Matija je održao tjelovježbu. Svirali smo, pjevali, zabavljali se, brojali preostale kilometre i razmišljali o našem pozivu u današnjem svijetu. Hodanje kroz šumu gdje smo imali hlad, ali i komarce bio je broj 32-33/2021.

zaista prikaz kako je Bog svemoguć te kako je svaki trenutak bratstva blagoslovljen. Težina puta osjetila se pred sam kraj istoga. Ugledavši tablu „Šarengrad”, obuzela nas je sreća, ali tu je tek započeo najteži dio puta. Kada smo pitali fratre koliko još imamo, odgovorili bi „Još malo, još koji kilometar”. Nakon pola sata hodanja ponovno smo pitali fratre koliko imamo do cilja i dalje je odgovor ostao isti. Nakon još hodanja, postavili smo isto pitanje, a odgovor potpuno identičan: „Još malo i tu smo”. Nakon tih „malo” kilometara došli smo u školu gdje smo bili smješteni. Brzinski smo se otišli istuširati po obiteljima (negdje je to brzinski trajalo 2 sata). Potom otišli na ručak. Za objed, između ostalog, bio je naravno i bolonjez. Svi smo bili istinski oduševljeni. U međuvremenu nam se pridružila i sestra L(j) endita koja nam je liječila sve fizičke, ali i poneke duhovne boli. U slobodno vrijeme koje su neki iskoristili za popodnevni odmor, zbor našeg bratstva je imao probu. Školskom dvoranom odjekivali su milozvučni tonovi naših pjevača. Nakon probe održan je nagovor koji je vodio fra Siniša Pucić, duhovni asistent Frame Slavonski Brod. Dotaknuli smo se teme o vjeroispovijesti naših kršćana. Također, fra Siniša je izdvojio kako put traženja sebe jest put traženja Boga, zvuči jednostavno, ali je i izazovno. Uz to nam je i dao savjete kako biti što sličniji sv. Franji. Nakon nagovora imali smo rad u skupinama. Razgovarali smo o evangeliziranju u društvu, osobnom odnosu prema Blaženoj Djevici Mariji kao i prema Crkvi. Potom je uslijedio plenum te odlazak na vrhunac dana, a to je euharistijsko slavlje. Poslije večer uputili smo se u školu jer nam vrijeme nije dopustilo da održimo večernji program na otvorenome. Štoviše, lijepo smo se zabavili u školi. Dok je većina framša igrala igru mafija, neki su kartali, spremali se na spavanje, pisali porukice za ovčicu ili iskoristili vrijeme za duhovan rast. Nakon druženja uslijedila je večernja molitva časoslova te polazak

85


NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

na počinak. Ovu noć, nažalost, nismo imalo koncert te smo mogli nesmetano spavati. Beatricija Barić, Frama Slavonski Brod

3. dan (26. srpnja): Lovas Postoji li na svijetu ljepša melodija od one kada se spoje jutarnji cvrkut ptica s dubokim, pospanim i ‘neuštimanim’ glasovima dečkiju koju slušamo tijekom svakoga jutarnjeg buđenja? Na taj način započeo je i treći dan Hoda. Probudili smo se u Šarengradu. Nakon doručka krenuli smo prema sljedećem odredištu: Lovasu. Prva stanka bila je u Mohovu gdje smo izmolili jutarnju i okrijepili se slatkišima i vodom. Tijekom ove stanke, pridružila su nam se još dva fratra: fra Gabrijel Bošnjak i fra Marko Ćosić koji su ostali s nama sve do kraja Hoda. Ruta nije bila zahtjevna, tek 14,5 kilometara, a i nije bilo prevruće niti sparno. Odmah ću spomenuti da je taj dan bila svetkovina svetih Joakima i Ane tako da je nas tri Ane bilo obasuto čestitkama kroz cijeli dan. U Lovasu nas je dočekao župnik Marin Putilin te nas uputio prema nogometnom klubu gdje smo se otuširali. Za ručak je bio čobanac. U 16:00 sati smo se okupili u crkvi sv. Mihaela Arkanđela gdje nam je fra Gabrijel Bošnjak, duhovni asistent Frame Požega, govorio na temu ‘Franjina ljubav prema Kristovu križu’. Između ostalog istaknuo je kako za Boga vrijedi obrnuta logika gdje On svoju snagu ne pokazuje u sili i moći nego u križu – u poniženju i sramoti. U tome zapravo prepoznajemo Božju veličinu i ljubav. Nakon poticajnog nagovora imali smo rad u skupinama. Svaka skupina dobila je određena pitanja o kojima treba raspravljati te jedan zadatak. Pitanja su se odnosila na to što nas asocira riječ križ, kakve osjećaje u nama budi gledanje Isusa na križu te kako se mi vjernici nosimo s križevima u našem životu u odnosu na to kako se nevjernici nose s njima. Kao zaključak održali smo plenum na kojem je bilo stvarno smiješnih skečeva. Nakon plenuma bilo je euharistijsko slavlje koje je predvodio fra Gabrijel.

86

Za večeru smo imali pečenku. Za one koji ju ne vole, domaćini su naručili pizze. Kad smo se vratili u športsku dvoranu škole u kojoj smo spavali, započeo je večernji program. Područno vijeće osmislilo je pub kviz od četiri bloka (iako smo uspjeli odigrati samo tri). Natjecali smo se u skupinama kako smo raspoređeni. Također su se natjecale i dodatne dvije skupine: skupina bogoslova i skupina svećenika i časnih sestara. Pobijedila je skupina Frendači kojoj je animatorica bila Izabela Klanica. Koliko znam nisu dobili nikakvu nagradu. Nešto iza 23 sata fra Matija je ugasio svjetla i utonuli smo u san. Osim onih koji su se borili s komarcima – njima je i ova noć bila radna. Ana Umiljanović, Frama Našice

4. dan (27. srpnja): Ilača Rano ujutro krenuli smo prema Ilači koja je poznata po svetištu Gospe Ilačke. Nakon laganih i slatkih 13 kilometara hoda, stigli smo na odredište. Tuširali smo se po obiteljima, a zajednički ručak imali smo u svetištu. Nakon odmora okupili smo se na istom mjestu gdje nam je fra Josip Ivkić održao nagovor na temu ‘Franjina ljubav prema Crkvi’. Predivan i obogaćujuć nagovor zaključili smo radom u skupinama iz kojeg su proizašli zanimljivi skečevi. Nakon plenuma, kao pripravu za svetu misu izmolili smo krunicu. Euharistijsko slavlje vodio je fra Josip. Nakon svete mise imali smo klanjanje. Bilo je vrlo svečano, kadilo se i pjevalo. Ostali smo u molitvi pred našim Gospodinom u okrilju naše Nebeske Majke, Gospe Ilačke. Nakon klanjanja smo večerali i uputili se prema dvorani na počinak. Ana Umiljanović, Frama Našice

7. dan (30. srpnja): Krk Danas započinje Nacionalni dio Hoda 2021. stoga se putovanje OPB-a iz Vinkovaca nastavlja prema otoku Krku. Ali današnje jutro započelo je u nešto drugačijem ritmu jer su danas cure uzele gitaru u ruke i svojim glasovima i pjesmom probudile dečke.


NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

„I ptice su vam pjevale dok su cure svirale Od vas malo tiše.“ Tempo nam se zato nije mijenjao, već je i dalje ostao užurban. Prvo ustajanje, pranje zubi, pakiranje, jutarnja molitva i doručak, nakon čega smo svi bili spremni nastaviti naše putovanje. Nažalost, toga dana smo se i oprostili od naše ekipe iz Vukovara (Mihaela, Petra, Erika, Mia i Luka) te se bez njih uputili prema autobusu za Krk. Na našem putu pratili su nas sv. Franjo i sv. Klara. Iako tužni što smo se oprostili od nekoliko ljudi, Jadro keksi i Vic bili su tu da nas utješe te je atmosfera u busu bila i ostala prava framaška. Uz pjesmu, igre i spavanje, brzo smo stigli na naše odrediše – Oazu Kraljice Mira, otok Krk. Po dolasku u Oazu, smjestili smo se, neki u dvorane, a neki pak vani na travu. Nakon ručka uslijedila je kateheza koju je predvodila sestra Mirjam Jerković na temu Blažena Djevica Marija – slika, majka i uzor Crkvi. Nakon kateheze uslijedio je posljednji rad po područnim grupama gdje smo se po posljednji put okupili, zajednički obradili temu te razmijenili dojmove i iskustvo HOD-a. Predvečerje je započelo svetom misom koju je predvodio fra Matija Marijić nakon koje smo se svi zajedno okrijepili i napunili baterije za večernji program sportskih igara u kojemu smo se natjecali u novim međupodručnim skupinama. Umornog tijela od puta i igara, ali ispunjeni snagom Duha Svetoga i Božjim blagoslovom, naši framaši su se po završetku večernjeg programa uputili svojim vrećama kako bi bili spremni za sutrašnje avanture.

8. dan (31. srpnja): Krk Hvaljen Isus i Marija (Matija)! „Djelima i molitvama slijedit ću Krista Nek u mom životu radost Uskrsa blista…“ Ovo su stihovi s kojima smo se probudili i započeli naše prvo jutro u Oazi mira. Nakon buđenja, jutarnje higijene i brzog spremanja, slijedi jutarnja molitva i doručak. Naš broj 32-33/2021.

Fran Galović isPožege danas ima rođendan pa smo mu svi zajedno zapjevali i čestitali. Poslije doručka uslijedila je kateheza na temu Franjina hrana u Crkvi i po Crkvi koju je održao fra Josip Ivkić, a nakon kateheze započeo je rad i upoznavanje u međupodručnim skupinama. Nakon rada po skupinama, slijed i ručak, a naši framaši OPB-a se po starom običaju nadaju bolonjezu, Coca Coli i Jadro keksima. No ovoga puta ništa od bolonjeza, ali nastavljamo se nadati da ćemo i to jesti još koji dan. Zatim je uslijedila molitva krunice Božjeg milosrđa, poslije koje je cijela Oaza utihnula jer je uslijedilo vrijeme osame gdje su svi framaši pronašli svoje mjesto u Oazi te uz Lectio Divina (Mt 13,44-52) razmatrali u tišini. Nakon provedenog vremena u tišini, slijedi užina i polazak prema gradu Krku u kojem smo imali i slobodno vrijeme koje je većina framaša iskoristila za kupnju poklona ovčicama. Okupljeni ispred krčke katedrale, pjesmom smo slavili Gospodina i oživjeli cijeli grad. Posjetili smo i muzej krčke katedrale te saznali nešto više o samoj katedrali, nakon čega je uslijedilo euharistijsko slavlje koje je predvodio fra Filip Pušić. Poslije svete mise, laganim hodom uputili smo se natrag u našu Oazu te večerali. Kako bi fra Josip rekao: „Mi nismo idealni, mi smo realni.“ S tom smo se mišlju zaputili na počinak, neki vani, a neki unutra. Nora Šarić, Frama Požega

9. dan (1. kolovoza): Glavotok Mir i dobro, dragi framaši! Svanulo je vjetrovito nedjeljno jutro na Krku! Muke ranog buđenja su brzo zaboravljene kada smo se svi zajedno okupili na doručku i jutarnjoj molitvi nakon čega je uslijedilo spremanje i polazak prema franjevcima trećoredcima gdje smo sudjelovali na euharistijskom slavlju. Na misi nas je fra Ante Bešlić nasmijao i duhovno obogatio svojom propovijedi, te smo se dalje veseli i radosni uputili prema Glavotoku. Na Glavotoku su nas domaćini ugodno ugostili uz tople riječi, pjesmu i sokove. Nakon okrijepe, uslijedila su tri svjedočanstva i

87


NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

nagovor fra Ivice Janjića na temu Podržavati Crkvu trajnom molitvom i žrtvom tijekom kojeg se i nebo rasplakalo jer se naše druženje bližilo kraju. Nakon toga framaše OPB-a iznimno je obradovao bolonjez koji ih je dočekao na ručku te su poslije ručka svi zajedno u pravoj framaškoj atmosferi uživali u Jadro keksima i Coca Coli. Nakon posljednjeg bolonjeza na ovome Hodu, uslijedio je posljednji rad u skupinama gdje smo zaključili svoja razmišljanja i dojmove o proteklim danima. Uslijedilo je izlaganje Presvetog i slobodno vrijeme tijekom kojeg je bila prilika za klanjanje, a dio najhrabrijih framaša odlučio je, unatoč vjetru, nastaviti druženje na plaži. Nakon što je klanjanje zaključeno, zaključili smo i zajedničko druženje uz emotivni govor nacionalnog duhovnog asistenta fra Franje Vuka i zahvalama svima koji su ovaj hod učinili posebnim i mogućim. Zatim su sve ovčice dobile poklone od svojih pastira koji su molili i pazili na njih tijekom cijelog Hoda, ali najveći poklon framašima OPB-a bio je neočekivani dolazak ekipe iz Vukovara kad su od emocija krenule i prve suze radosnice. Veselje u srcima nastavilo se i na otvaranju porcijunkulskog oprosta u crkvi. Napunjenih baterija krenuli smo prema našoj Oazi Kraljice Mira gdje se nastavilo naše druženje uz pjesmu, igre i razgovor. S tugom zbog skorašnjeg rastanka i uzbuđenja zbog sutrašnjih događaja, uputili smo se na spavanje.

10. dan (2. kolovoza): Krk Mir i dobro dragi framaši! Došao je posljednji dan ovogodišnjeg druženja! Iako smo zajedno bili deset dana, ovo neopisivo iskustvo prebrzo je došlo kraju. Nakon našeg zadnjeg zajedničkog buđenja, jutarnje molitve i doručka, pospremili smo svoje stvari i očistili mjesto koje smo zadnjih 4 dana zvali domom. U već poznatoj koloni, s pjesmom na usnama, uputili smo se prema vrhuncu našeg hodočašća. Nakupljene emocije, doživljaji i osjećaji, svi su sjeli na svoje mjesto kada smo ušli u crkvu u kojoj nas je dočekao nas Gospodin

88

sa sv. Franjom i Gospom od Anđela. Krčki biskup Ivica Petanjak upotpunio je ovaj veliki dan svojom propovijedi i riječima ohrabrenja da pođemo dalje s Kristom u svijet. S riječima svetoga Franje da nas sve želi odvesti u raj u mislima i Božjom milosti u srcima, dočekali smo najvažniji trenutak u životu nas framaša koji nam se zauvijek urezao u životni put. Na porcijunkulskoj misi u krčkoj crkvi, gdje je više od 150 mladih odlučilo slijediti pravi Put, Istinu i Život, primilo potpuni oprost za grijehe. Preplavljeni osjećajima i dobivenom milosti, zaključili smo naš put. Dok smo pokušavali naći prave riječi da se oprostimo s ljudima s kojima smo deset dana dijelili svaki svoj trenutak, svaku svoju misao, svaku uspomenu i, na kraju, svoj život, došao je trenutak za polazak svojim domovima. Iako su se srca slamala od tuge zbog rastanka, ona su bila ispunjena framaškim duhom, koji je samo rastao. U tom trenutku, u zelenom vrtu krčkog samostana, nije bilo nijedne osobe koja nije osjetila milost i ljubav Božju, te poticaj da sve doživljeno živi dalje u svakodnevnom životu, svjedočeći tako ono najvažnije i najljepše sto smo doživjeli uz beskrajnu podršku našeg sv. Franje s neba. Pošli smo zajedno kući, s pjesmom na usnama, za život spremljeni na framaškom hodu, i ohrabreni da djelima i molitvama podržimo Krista i njegov nauk kao njegova živa Crkva! Hana Boban, Frama Požega

Dnevnik XXVI. Hoda Frame Zagrebačkog područnog bratstva Prvi dan (24. srpnja): Rovinj U subotu 24. srpnja počeo je XXVI. hod Frame. U jutarnjim satima autobusom iz Zagreba krenuli smo prema Rovinju od kud počinje naš put kroz kojeg svjedočimo živoga Krista i njegovu Crkvu. Stigavši u Rovinj bili


NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

smo obliveni emocijama jer smo se, Bogu hvala, nakon dužeg perioda ponovo sreli s braćom iz drugih dijelova Hrvatske (ili područja). Program je započeo riječima Područnog vijeća koje nam se obratilo s ljubavlju. Na sebe smo primili drveni tau, a potom je svatko pojedinačno izvukao ime osobe čiji je on ili ona pastir do kraja Hoda. Nakon toga bili su predstavljeni animatori i njihove grupe, te je uslijedio prvi rad po grupama u kojem su se framaši međusobno predstavili i malo dublje upoznali. Poslije rada po grupama uslijedilo je naše prvo euharistijsko slavlje na kojem smo sudjelovali s iskrenom srećom. Naravno, poslije mise bila je večera, a zatim smo imali slobodno vrijeme u Rovinju. Iako smo morali ići po grupicama, konstantno smo se susretali, a nema ništa ljepšeg od spontanog susretanja brata ili sestre u stranom gradu. Na spavanje smo otišli u 22:30 kako bismo bili odmorni sutradan tj. za naš prvi dan hodanja. Magdalena Cestar, Frama Varaždin

su nas ostavili da duže spavamo. Čim sam se probudio, moj pastir odlučio mi je pokloniti sladoled za doručak za koji se nisam baš bunio. Nakon pakiranja stvari krenuli smo na dosta laganu rutu do Pazina. Tih 10 km stvarno je brzo prošlo i većina ih je s lakoćom prešla. Vrijeme nas je u neku ruku poslužilo jer je padala kišica u par navrata te tako osvježila naša znojna lica i oprala sol s naših majica. Kada smo stigli, oko 12 sati, dočekala nas je velika dvorana u kojoj smo spavali i imali dio programa. U dvorani nam je fra Darko Tepert držao katehezu pa smo imali rad u grupama. Nakon što je završio rad u grupama svatko je išao gdje god je želio, a većina nas je išla kupiti nešto ovčici. Nakon što je i to vrijeme prošlo imali smo večernji časoslov i svetu misu koja se služila u prirodi, u dvorištu crkve. Večer smo okrunili klanjanjem pred Presvetim, nakon kojeg smo ispunjeni otišli na počinak. Antonio Oreč, Frama Zagreb – LBM

Drugi dan (25. srpnja): Sveti Petar u Šumi

Peti dan (28. srpnja): Lovran

Dan smo započeli buđenjem u 5:30. Nakon pospremanja i doručka kolona je krenula iz Rovinja prema Rovinjskom selu, zatim Kanfanaru, a konačni cilj bio je Sveti Petar u Šumi. Nakon othodanih 26 km stigli smo na odredište umorni, ali zahvalni. Iako je možda bilo naporno, sve je lakše podnositi uz braću i sestre koji nam pomažu na tom putu. Red za tuširanje bio je poprilično dug, a na nogama su već nicali prvi žuljevi. Poslije večernje svete mise ispred crkve ostali smo kroz pjesmu i ples slaviti Gospodina. Večer je završila katehezom fra Ivana Crnkovića na temu Franjinog odnosa prema Crkvi i radom po grupama. Sonja Marija Iveković, Frama Zagreb – Kaptol

Probudili smo se rano ujutro kako bismo se pripremili za uspon na Učku. Kada smo sve spakirali i pripremili krenuli smo hodati te smo stali kod jedne jako drage obitelji koja nas je nahranila obiljem domaćih proizvoda. Nakon što smo se okrijepili krenuli smo se uspinjati. Put je predvodio jedan mještanin koji je nekoliko puta prehodao Učku bosonog tako da smo se s punim pouzdanjem u Boga i njegovo vodstvo osjećali sigurno. Put je bio dug 12 km – u usporedbi s nekim drugim danima čini se malo, ali zbog uspinjanja i propinjanja kroz gustu travu i izbočeno kamenje put nije bio lak. Međutim, imali smo zato duhovne asistente i jedni druge da se bodrimo. Uz klicanje, pjesmu, veselje i još pokoj žulj stigli smo na odredište. Autima smo se spustili u Lovran gdje smo imali ručak u vatrogasnom domu. Nakon toga imali smo slobodno vrijeme kad smo se stigli i okupati u moru. Nakon toga slušali smo katehezu

Treći dan (26. srpnja): Pazin Nakon jučerašnjeg prvog i jako napornog dana hodanja do mjesta Sveti Petar u Šumi dobili smo malo više vremena za odmor pa broj 32-33/2021.

89


NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

koju je pripremio fra David Sedlar. Misu smo imali u crkvi sv. Juraja te smo dan završili sa slobodnim vremenom koje smo proveli razgledavajući grad. Luka Labrtić, Frama Kloštar Ivanić

Šesti dan (29. srpnja): Rijeka – Trsat Hodali smo od Lovrana do Trsata. Iako je ruta bila teška zbog mnogih uzbrdica, to nas nije zaustavilo da pjevanjem i radošću podignemo raspoloženje ljudi oko sebe. Ovo je bio zadnji dan Hoda – svi smo već bili umorni – ali unatoč tome bilo je predivno. Nadraže mi je bilo vidjeti ljude kako nam mašu i čuti trube automobila i kamiona. Nakon napornog hoda i prijeđenih trsatskih stuba dan smo nastavili uz pjesmu i ples. Nakon odmora imali smo osamu i priliku za svetu ispovijed. Kada je došao red za svetu misu, crkva je bila puna što je još više pripadalo veselju kojeg je bilo više nego ikada. Misa je bila predivna, ali najbolje je tek slijedilo. Na kraju dana svi smo se okupili oko kipa svetog Franje i svi smo dobili po malo tamjana. Uz pjesmu je svatko od nas u sebi izrekao molitvu i bacio tamjan u žar. Taj događaj bio je pun emocija, a veće zajedništvo nikada nisam iskusila. Ako bih jednom riječju morala opisati ovaj dan, to bi bilo neopisivo. Jer to zajedništvo i ljubav ne mogu se opisati riječima. Ovaj dan će mi ostati zauvijek u sjećanju, a nadam se da je pred nama svima još puno takvih dana. Lorena Majdak, Frama Virovitica

Osmi dan (31. srpnja): Krk Nakon ranog ustajanja, svoj drugi dan u Oazi Kraljice Mira na otoku Krku započeli smo jutarnjom molitvom i doručkom, iza kojih je uslijedila kateheza o Franjinoj hrani u Crkvi i po Crkvi, s naglaskom na Franju i euharistiju. Katehezu je predvodio fra Josip Ivkić. „Franjo je iznad svega bio zaljubljen u Boga koji je postao čovjekom. Njegova živa Riječ predstavlja trajni šator nad nama. Ali ne

90

mijenjaju riječi naš život, to čine događaji. Mi stalno tražimo odgovore. Čeznemo da nam Bog odgovori na razini ideje (molitva). Zbog toga za Franju kažemo da je čeznuo za prisutnim, opipljivim Kristom (uvlačio se u Kristov bok, napisao Pjesmu stvorova…). Ali Bog rijetko odgovara događajima. On je živa Riječ koju treba naučiti slušati. Čitati. Da bismo živjeli evanđelje, potrebna je ljudskost, a ne pobožnost.” Dio je to riječi koje nam je fra Josip uputio. Iza kateheze imali smo rad po skupinama u kojem smo razgovarali o našem djelovanju u Crkvi. Uslijedila je i molitva krunice Božanskog milosrđa te kratki fra Josipov nagovor pred trenutke osame. Okrijepivši se tjelesno i duhovno, spremno smo se uputili u grad Krk gdje smo posjetili katedralu te muzej sa životnim vrijednostima biskupa Antuna Mahnića. U katedrali smo imali i euharistijsko slavlje koje smo uveličali svojim pjevanjem čime je završen još jedan dan našeg Hoda. Petra Perić, Frama Zagreb – Sveti Duh

Deseti dan (2. kolovoza): Krk Posljednji dan Hoda pratile su nas dvije emocije. Radost zbog potpunog oprosta i vremena provedenog s braćom i sestrama te tuga zbog rastanka. Jutarnju svetu misu slavili smo s krčkim biskupom Mons. dr. Ivicom Petanjakom u gradu Krku kod franjevaca trećoredaca. Biskup je nama mladima uputio riječi ohrabrenja te nas potaknuo da s još većim žarom hodamo za Krista i slijedimo ga. Nakon mise, pjesme i plesa imali smo posljednji zajednički ručak te se svatko zaputio svome kraju – od Slavonije do Hercegovine, pa neki i izvan Hrvatske. Nadahnuti i ispunjena srca vratili smo se doma u svoja mjesna bratstva i mjesne zajednice spremni prenijeti radost, mir i ljubav svima oko nas. Vjerujemo da će se Gospodin nastaviti proslavljati kroz nas i naša djela. Bogu hvala i slava za cijeli Hod te za svu braću i sestre! Klara Znika, Frama Samobor


NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

XIV. nacionalni seminar za voditelje formacije i odgovorne u bratstvu Od 23. do 27. kolovoza u župi svetog Jeronima u Šibeniku (Meterize) održao se XIV. Nacionalni seminar za voditelje formacije i odgovorne u bratstvu Frame. Pod geslom „Nosite bremena jedni drugih!” (Gal 6,2) učili smo o svojim službama te načinima rješavanja problema u mjesnim bratstvima. Tijekom rada u grupama izmjenjivali smo vlastita iskustva i stekli nova znanja koja smo ponijeli sa sobom. Naučili smo da nitko od nas nije savršen, ali da svi, kao i naša bratstva, trebamo težiti tome. Svakodnevna molitva krunice i slavljenje svete mise omogućili su duhovni rast svakog ponaosob. Slušali smo predavanja bivše framašice Klare Tomić, fra Filipa Čogelje, profesora Tonija Maglice te Ante Čička, nacionalnog voditelja formacije. Oni su nam, koristeći vlastiti framaški put, objašnjavali teme komunikacije, ljubavi, bratstva. U tom kratkom, ali vrlo korisnom razdoblju, imali smo priliku upoznati framaše iz cijele hrvatske, ali i ono važnije, same sebe. Maria Erceg, Frama Šibenik - Meterize

le potaknuti da budu bolja braća, ali da ih ne možemo na to natjerati. Kroz radove po grupama naučili smo naše dobre i loše strane te kako ih primjenjujemo u našim bratstvima i kako animirati braću. Na kraju smo diskutirali o općim problemima koje se događaju u Frami. Tu sam naučio kako riješiti probleme u svom bratstvu na temelju savjeta i primjera ostale braće iz drugih mjesnih bratstva. Ovaj seminar me potaknuo da budem još bolji brat i da obogatim svoje bratstvo veseljem i novim članovima. Juraj Cesar, Frama Čakovec Seminar je bio baziran na temu komunikacija. Smatram da je komunikacija dosta bitna i da u svakom bratstvu trebamo kontinuirano nadograđivati istu. Zahvaljujući odličnim predavačima i poučljivim radovima u skupinama dobila sam puno novih ideja koje ću s radošću prenijeti svome bratstvu. Uvidjela sam kako je molitva zaista najčvršći temelj te kako trebamo osluškivati framaše i njihove potrebe. Sjeme koje smo dobili na ovome seminaru zasigurno će uroditi plodom. I kao zaključak, rekla bih da sve kreće od nas. Ako se mi ne trudimo, tko će? Beatricija Barić, Frama Slavonski Brod

Bilo mi je jako lijepo, kao duhovna obnova. Drago mi je da ima tako puno mladih koji žele slijediti Krista. Mislim da bi se ovakvi seminari, ako je moguće, mogli barem dva do tri puta godišnje organizirati. Dominik Čičić, Frama Split – Poljud

Kapitul Osječkog područnog bratstva i 20 godina Frame Đakovo

Geslo seminara nas je pozvalo i potaknulo da mi koji smo odgovorni u bratstvu služimo našoj braći. Seminar smo započeli pitanjem što je zapravo bratstvo i što znači biti brat. Ostala predavanja koja smo slušali su o djelovanju u bratstvu, kvalitetnoj komunikaciji i o ljubavi. Na ovim predavanjima smo naučili kako u našem bratstvu moramo uvijek voljeti svu našu braću jer bez ljubavi nema bratstva. Također smo naučili kako moramo osta-

Ovogodišnji kapitul područnog bratstva Frame održao se u Đakovu pod geslom „Gledajte u Gospodina i razveselite se!“ (Usp. Ps 34, 6). Dolaskom u Đakovo bili smo sretni i ozareni što ponovno vidimo svoje prijatelje iz ostalih bratstava. Samim dolaskom osjećao se taj duh zajedništva i Božje milosti koji nas je pratio cijelog vikenda. Kapitul smo započeli onako kako treba: molitvom krunice i Svetom Misom. Ne može bolje! Predvoditelj Svete Mise bio je duhovni asistent Frame Bo-

broj 32-33/2021.

91


NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

rovo naselje, fra Ivan Crnković. Poticajnim riječima ohrabrio je naša srca. Nakon duhovne hrane valjalo se i tjelesno okrijepiti. Za večeru je bio burek iz, kako kažu đakovački framaši, najbolje pekare u gradu. Nama gladnima ta informacija nije značila puno – dajte što imate! Nakon bogatog objeda (#siromaštvo) uslijedio je rad u skupinama gdje smo se međusobno upoznali i podijelili svoje iskustvo u Frami do sada. Nazivi grupa su nosila imena različitih svetaca koji su se na poseban način radovali u Gospodinu te smo imali mogućnost skenirati QR kodove koji su se nalazili oko cijele terase gdje smo boravili i saznati ponešto o svakom od njih (preslatko!). Posebno mjesto u mom srcu imat će klanjanje kojim smo zaključili prvi dan duhovnog kapitula. Zaista, Božja ljubav nedokučiv je pojam, ali vjerujem da svi mogu reći kako su je osjetili te večeri! Subota ujutro, mislim si: „Ako je jučer bilo onako dobro, kako će tek biti danas!“ I bilo je divno! Buđenje bez stresa, iako je svima falio dobro znani bend Blago gluhima. Zajedno smo izmolili jutarnju molitvu nakon koje je slijedio prvi nagovor. Fra Ivica Janjić, Slavonac u dalekom Beču, održao je nagovor s temom „Sv. Franjo zagledan u Gospodina.“ Govorio je da ako smo zagledani u Gospodina, svijet ćemo gledati drugačijim očima, da ne odustajemo u svijetu i da damo sve od sebe da ostanemo Božji, ali i da se ne uplašimo ako nekada posustanemo jer Bog ne broji naše padove nego ustajanja. Kako to uvijek biva, po završetku nagovora slijedi rad po skupinama i plenum. Plenum je bio posebno zanimljiv jer smo imali nekoliko bendova koji su nam otpjevali obraćenje osobe nakon što su upoznali Krista, te nekoliko skečeva sa sličnom temom. Bilo je jako zanimljivo i smiješno pratiti svaku skupinu i njihov završni rad. Zvoni podne, molimo Anđeo Gospodnji i hrlimo na ručak. Nakon što smo se najeli, slijedilo je slobodno vrijeme. Neki su to vrijeme iskoristili kako bi sla-

92

vili Gospodina pjesmom i plesom, neki su otišli u obilazak Đakova i njegovih kvartova, a neki su degustirali kave đakovačkih kafića. Za ovo posljednje mogu reći: 10/10. U svakom slučaju, družili smo se i uživali u darovanom vremenu. Sljedeće na rasporedu bilo je svjedočanstvo triju bivših framašica Frame Đakovo. Svaka s posebnom pričom. Dvije su govorile o svom pozivu i putu na volontiranje u Afriku, a jedna je framašica govorila o njezinom iskustvu Puta sv. Jakova u Španjolskoj. Nikada neću zaboraviti s kojom su radošću i uzbuđenošću govorile o svojim iskustvima. Dale su mi poticaj da se i ja jednog dana odlučim na slične pothvate. Svi znamo onu: „Čudni su putovi Gospodnji!“

Obećanja i proslava 20 godina Frame Đakovo Slavlje obećanja i proslava dvadeset godina postojanja Frame Đakovo! Bilo je divno svjedočiti ponovnom okupljanju starih framaša koji su slavlje obilježili čitanjem i sviranjem na Misi. Sveta Misa, koju je predvodio fra Matija Marijić, bila je uistinu lijepa, osjećala se Božja prisutnost koja je djelovala kroz sve nas. Nakon misnog slavlja uživali smo u poslasticama koje su pripremili domaćini (rum kocke, falite). Ispunjenih srca i trbuha iščekivali smo skeč Frame Đakovo. Prikazivali su različite događaje kroz koje su prošli u proteklih 20 godina. Inače (Klepo, volimo te), bilo je jako duhovito i zabavno, a skeč je završio dirljivim govorom našeg područnog predsjednika Mate Mićana. Da stvar bude još bolja, u nebo su bili pušteni lampioni. Tada sam ostala bez teksta i ne znam što sada ovdje reći osim – neopisivo. Naredni sati bili su rezervirani za ples i pjesmu. Jedno divno i jedinstveno iskustvo slavljenja Gospodina sa svojom braćom. Do spavanja nam nije


NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

bilo, ali kad fra Matija kaže na spavanje, onda nam ništa drugo ne preostaje. Došao je i zadnji dan ovog nezaboravnog kapitula. Osjećam se sretno jer sam bila dio ove lijepe priče, ali i tužno jer joj je došao kraj. Posljednji nagovor održao nam je fra Siniša Pucić, a tema je bila „Framaš – svjedok Radosne vijesti.“ Kapitul završava savršenom porukom za nas framaše; da živimo ovo iskustvo, da ga dijelimo s ostalima i da prenosimo ovu radost i nadu u svoja okruženja. Reklo bi se u narodu: „Neka naša ljubav i naša radost ljude pokrene!“ Slijedio je završni rad u skupinama gdje smo prenijeli svoj doživljaj ovogodišnjeg kapitula. Prštili smo od ushićenosti i zahvalnosti! Vrhunac dana bila je Sveta Misa koju je predvodio fra Siniša. Zahvalni Gospodinu na svakom trenutku u protekla dva dana pohitali smo na ručak. A za ručak ni manje ni više nego bolonjez! Nakon ručka polako smo krenuli svojim kućama. Teško je riječima opisati što se to dogodilo ovaj vikend, ali vam zasigurno mogu reći kako je naš Bog velik! Za kraj moram spomenuti jednu zamjerku – nije bilo Jadro keksa! Hvala svima koji su bili dio ove kratke, ali velike priče. Margareta Šota, Frama Vukovar – Borovo Naselje

XXIV. redovna skupština Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži U petak, 22. listopada, započela je XXIV. Nacionalna skupština bratstva Frame u Hrvatskoj. Domaćin je Skupštine bila Frama Zagreb – Sveti Duh. Susret je započeo misnim slavljem koje je predvodio fra Matej Jovanovac, novi nacionalni duhovni asistent iz reda franjevaca trećoredaca „glagoljaša“.

broj 32-33/2021.

Nakon sv. Mise i okrijepe započela je Nacionalna skupština kojoj su prisustvovali predstavnici svih područnih bratstava, osim predstavnika Zadarsko-šibenskog područja koji su nam se pridružili sljedeći dan. Skupštinu je otvorila pozdravom nacionalna predsjednica Ana Matić koja nas je uvela u program nadolazećeg događaja. Predstavljeni su nam novi duhovni asistenti, spomenuti fra Matej Jovanovac iz reda „glagoljaša“ i fra Josip Ćibarić iz reda kapucina. Nacionalni izvršni odbor iznio je izvješća svoga rada po službama gdje su nam ukratko objasnili i predstavili svoj rad tijekom protekle godine. Nakon toga je uslijedilo izvješće nacionalnih duhovnih asistenata u kojem se osvrnulo i na njihov rad. Potom je uslijedio izvještaj glavne urednice Frama portala o radu portala i ostalih mreža. Na red su nastupili izvještaji područnih predsjednika o stanju u područjima, problemima, radu i aktivnostima tijekom protekle godine. Nakon predstavljanja posljednjeg izvještaja, uslijedio je osvrt na protekle važne nacionalne događaje gdje se dotaklo onoga što je bilo dobro, kako je ono utjecalo na bratstvo u cjelini te o stvarima koje su mogle biti bolje i na kojima će se idući puta pridodati više pozornosti. Večer smo zaključili zajedničkom molitvom časoslova i ugodnim druženjem. Nastavak je skupštine uslijedio idućeg jutra, 23. listopada. Nakon jutarnje mise koju je predvodio fra Filip Pušić i okrijepe pridružili su nam se i predstavnici Zadarsko-šibenskog područja koji su započeli okupljanje svojim izvješćem rada u protekloj godini. Potom je uslijedio aktualni sat gdje je bilo govora o trenutnim problemima i potrebama Nacionalnog bratstva u cjelini te o problemima u područjima gdje su se onda raspravom i idejama rješavali isti. Poslije toga dogovoren je Nacionalni kalendar nadolazećih većih događaja i nacionalnih susreta. Susret smo zaključili molitvom i zajedničkim ručkom. Mato Mićan, Frama Đakovo

93


NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽI

Kapitul Zagrebačkog područnog bratstva Frame Framaši iz Zagrebačkog područnog bratstva Frame prošlog su se vikenda okupili na područnom duhovnom kapitulu. Kapitul se održao na Svetom Duhu pod geslom „Muško i žensko stvori ih“ (Post 1, 27). Od petka, 29. listopada, do nedjelje, 31. listopada, slušali su kateheze i nagovore na teme muško-ženskih odnosa te naših identiteta. Prvo predavanje održao je fra Rozo Brkić. On je govorio o našem prvom pozivu, a to je – biti čovjek. To je objasnio na primjeru svetog Franje Asiškog – on je sve svoje zadaće shvatio u jednostavnosti te ih je tako izvršavao. No, da bismo mogli izvršiti one zadaće koje Gospodin stavlja pred nas, trebamo biti hrabri i odvažni, a ne komplicirati i tako se udaljiti od našeg poslanja. Nakon toga došao je gost iznenađenja – fra Stjepan Brčina, svetoduški franjevac konventualac poznat po radu s mladima. Od problema za koje on smatra da muče današnju mladež istaknuo je problem nedostatka samopouzdanja. Najviše je govorio o muškarcima – kakvi su danas i kakvi bi trebali biti. Poručio nam je da trebamo biti odlučni, ali i da se trebamo naučiti boriti – kada se izborimo za ono što nam je bitno, to nam više vrijedi. Za kraj je preporučio da pročitamo knjigu Pet jezika ljubavi. Sljedeća predavačica bila je Marta Radoš. Marta je bivša nacionalna predsjednica Frame, a danas je članica Franjevačkog svjetovnog reda. Pričala nam je o ženskoj ljepoti – vanjskoj i unutarnjoj. Također je govorila i o mnogim osobinama koje su svojstvene ženama (ženska intuicija, poziv na služenje, dar

94

majčinstva). Na kraju predavanja pitala je, prvo dečke, a onda i cure, što je za nas ženstveno. Uslijedili su vrlo zanimljivi odgovori i s jedne i s druge strane: dečki misle kako je ženstveno da djevojka ne pije i ne puši, da je čedna, da nosi haljine i suknje, da je dostojanstvena, osjećajna, da bude majka, baka… Djevojke su se s tim složile i nadodale još nekoliko osobina: samouvjerenost, pristojnost, brižnost. Na kraju dana održana je vrlo zanimljiva muško-ženska rasprava. Cure i dečki sjeli su nasuprot jedni drugima, na različitim stranama dvorane. Tada ih je fra Franjo Vuk, nacionalni i područni asistent Frame, ispitivao različita, pomalo škakljiva, pitanja. Neka od pitanja su bila: što to znači biti muškarac, a što žena; kako mi zamišljamo idealnog muškarca ili ženu; je li nam bitan izgled (i u kojoj mjeri); može li osoba biti dobar roditelj i poslovni čovjek u isto vrijeme… U nedjelju je fra Matej Jovanovac održao posljednje predavanje na kapitulu. Fra Matej je franjevac trećoredac i novi nacionalni duhovni asistent. Tema predavanja bila je odnos muškaraca i žena u Svetom pismu. Skrenuo nam je pozornost na to da su Grci, Rimljani i židovi kršćanstvo smatrali religijom žena. Danas si premalo posvješćujemo činjenicu da u kršćanstvu muškarci i žene imaju jednako dostojanstvo. Poručio nam je da trebamo znati izgraditi ispravne odnose s osobama suprotnog spola. Neka nam ovaj kapitul bude poticaj za rast u duhovnosti. Neka nam pomogne da upoznavamo i prihvatimo sebe i druge u našim različitostima. Neka nam razlike ne budu kamen spoticanja, nego prilika za međusobnu izgradnju. Mir i dobro. Laura Lazić, Frama Zagreb – Sveti Duh


NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKE MLADEŽITurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.