Page 44

- Det er tull å prioritere utbytte i den situasjonen Statoil er nå. Når utbyttet prioriteres og aksjekursen går opp, får direktørene bonus. Det forklarer hvorfor.

Øystein Noreng, professor emeritus ved BI

-J

eg er langt på vei enig med LO. Det er tull å prioritere utbytte i den situasjonen Statoil er nå. Når utbyttet prioriteres og aksjekursen går opp, får direktørene bonus, det forklarer hvorfor. BI-professoren understreker at spørsmålet om utbytte på ingen måte dekker alle utfordringene knyttet til Statoil. – Statoil må jo også kutte kostnader og slankes. – Hva kan staten gjøre med Statoil? – Staten må utøve et mer aktivt eierskap, men det kan kreve at staten instruerer sine styremedlemmer, hvilket kan være en juridisk nøtt. – Statoil er jo privatisert og børsnotert. Hvorfor skal staten styre selskapet? – Statoil styres som et ordinært privat selskap,

44 | Offshore+

hvilket det ikke er. Selskapet har fått store gaver fra den norske stat i form av rettigheter, og har en dominerende stilling i norsk økonomi. Det er meningsløst at staten, som til sammen eier 70 prosent av Statoil gjennom Folketrygdfondet og OED, skal høste utbytte når selskapet har store problemer. Den norske stat trenger ikke penger, men aktivitet. I dag er ikke OED i nærheten av å styre Statoil. Spørsmålet er i stedet om det er Statoil som styrer OED. Staten som eier er ganske passiv og overlater veldig mye til ledelsen, som gjør hva den vil når den ikke blir passet på. Resultatet er at den meler sin egen kake. Petoro-verktøyet Noreng mener dessuten at staten bør bruke Petoro, som forvalter Statens direkte andeler på sokkelen, mye mer aktivt enn i dag. – Petoro er et stort oljeselskap i internasjonal

sammenheng, som kunne vært brukt aktivt ikke minst for å passe på kostnadene, som jo har eksplodert i Statoil. Statoil har 80 prosent av operatøransvaret på sokkelen og dermed også 80 prosent av kostnadsansvaret. Petoro har vært alt for sterkt knyttet til Statoil og burde i stedet kunne velge partnere til utbygging, utvinning og markedsføring etter konkurranse og anbud, i stedet for å være automatisk bundet til Statoil. Her må vi få inn et sterkere element av konkurranse, sier BI-professoren. Noreng mener at regjeringen ikke forstår alvoret i oljebransjens situasjon: – Regjeringen undervurderer krisen, som mange andre organer, blant andre Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet. Alle undervurderte jo også risikoen for oljeprisfall.

Offshorepluss OTD 2015  

Oljemagasinet Offshorepluss til OTD-messen i Stavanger 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you