Page 1

your trusted media partner 2013


2

Erlend Keilen General Manager + 47 55 20 72 07 ek@offshore.no

Helge Keilen Editor in Chief + 47 90 56 50 54 hk@offshore.no

Odd Eide Knudsen Sales Director + 47 55 20 72 10 oek@offshore.no

Peter N. Keilen Business Dev. Manager + 47 55 20 72 05 pk@offshore.no

Stein Tjelta Editor Offshore.no + 47 51 56 42 83 st@offshore.no

Eyolf Bakke-Erichsen Region Manager Stv. + 47 51 56 42 80 ebe@offshore.no

Torill Bakke Business Coordinator + 47 55 20 72 06 tb@offshore.no

John Økland Journalist + 47 55 20 72 08 jo@offshore.no

Jan Erik Kronstad Sales Manager + 47 55 20 72 11 jek@offshore.no

Mona Bruvik Graphic Designer + 47 55 20 72 00 mb@offshore.no

Glenn Stangeland Journalist + 47 51 56 42 82 gs@offshore.no

Bjørn Olaf Helgøy Marketing Advisor + 47 51 56 42 81 boh@offshore.no

Morten Dahl Sæbjørnsen Business Developer + 47 55 20 70 15 ms@offshorex.no

John Bradbury Editor Offshore.no/Int. + 44 11 79 79 82 88 jb@offshore.no

Anne Kristine Johansson Marketing Advisor + 47 55 20 72 09 akj@offshore.no

www.offshore.no


Fokus i nord, investeringer i sør Olje-Norges fokus har igjen endret seg. Fra 2011 til 2012 ble det gjort betydelige funn i Barentshavet og i Nordsjøen. Dette resulterte i nærmest uhemmet positivisme, og ifølge analytikere ble det anslått investeringer for 700 milliarder kroner over de neste årene. Nå er fokus rettet mot Barentshavet. I årets TFO-runde var det rekordhøy interesse for Barentshavet og både de store veletablerte selskapene så vel som mindre selskaper har meldt sin interesse. Letekoden er langt på vei knekket i Barentshavet, og mer forventes å finnes, men det er i Nordsjøen de store og mest håndfaste investeringene kommer. Av de 16 utbyggingene som er planlagt på norsk sokkel frem mot 2018, vil 12 være i Nordsjøen; Gudrun, Valemon, Ekofisk 2/4 L, Ekofisk Sør, Eldfisk 2, Hod, Draupne, Martin Linge, Dagny, Johan Sverdrup, Bream og Knarr. I tillegg til nevnte kommer en lang rekke subsea-utbygginger i Nordsjøen. Alt bare vel da? Alt tyder altså på at leverandørindustrien vil ha mye å gjøre i fremtiden. Ved forrige topp, som bokstavelig talt toppet seg i 2008, ble det problemer med leveransekvalitet og økte priser. Hva har vi lært av dette? Statoils direktør for prosjekter, Anders Opedal, mener at kvaliteten på leveranser spenner fra topp til dårlig, fra en og samme leverandør, og kanskje til det samme prosjektet. Oljedirektør Bente Nyland på sin side, sier seg misfornøyd med oljeselskapenes innsats, og det er fortrinnsvis innen økt utvinning det er for lite trykk, mener hun. Åm-utvalget påpekte at ved nok innsats på dette området, ville vi kunne få merverdier på hele 7.000 milliarder kroner. Trykket er altså høyt, men de fleste aktørene har et forbedringspotensial ifølge Statoil og Oljedirektoratet. Men er nå fokus på kvalitet, fremfor pris, og hvordan vil leverandørenes inntjening være i denne perioden med høyt trykk? Det gjenstår å se. Stein Tjelta Editor Offshore.no

www.offshore.no 3


4

www.offshore.no


INNHOLD 2 3 6 8 9 10 11 11 14 16 19 23 25 26 29 30 32

kontaktinformasjon FOKUS I NORD, INVESTERINGER I SØR OFFSHORE MEDIA GROUP OFFSHORE.NO OFFSHORE.NO I TALL OFFSHORE.NO - ET KVALITETSSTEMPEL Alle kan være oljeeksperter med Offshore.no ONLINE JOBBMAGASIN OFFSHORE.NO SPESIALUTGAVER OFFSHOREBOKEN - THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF REKRUTTERING DEN 15. OFFSHORE TECHNOLOGY DAYS - OTD2013 STAVANGER KONFERANSER I 2013 KORT OM VÅRE KONFERANSER OFFSHOREX.NO VI SKAPER NETTVERKSARENAENE PRISLISTE 2013

www.offshore.no 5


Offshore Media Group Offshore Media Group er Norges største uavhengige nyhetsleverandør og mediehus innen olje, gass og energi. Siden oppstarten i 1982 har selskapet vokst til å være 15 ansatte med avdelinger i Stavanger, Bergen, Oslo og London. Selskapet omsatte i 2012 for ca 35 millioner kroner. Daglig følger rundt 20.000 lesere Offshore.no, hvor våre journalister arbeider for å holde bransjen oppdatert på nasjonale og internasjonale nyheter. Offshore Media Group samler årlig over 17.000 personer i bransjen, dette gjennom en rekke faglige konferanser og gjennom messen Offshore Technology Days (OTD). Sistnevnte er Norges største årlige messe innen olje-, gass og energi, og samler over 350 utstillerbedrifter og 15.-20. 000 besøkende hvert år. Redaksjonell uavhengighet Offshore Media Group setter redaksjonell uavhengighet høyt og kan garantere at nyheter som leveres ikke er farget av eierskap knyttet til organisasjoner, foreninger eller politiske parti. Våre lesere og kunder kan føle seg trygg på at vi oppfyller kravene til mediers faglig-etiske standarder, blant annet med tilslutning til Redaktørplakaten, Vær Varsomplakat og Tekstreklameplakaten. Sterke samarbeidspartnere Offshore Media Group har en rekke gode samarbeidspartnere og støttespillere som er med på å styrke våre kanaler og holder oss løpende oppdatert på hva som skjer i bransjen. Foruten svært kompetente og trofaste gjesteskribenter finner vi stor hjelp og nytte hos en rekke selskap og organisasjoner som til daglig jobber til fordel for norsk og britisk olje- og energivirksomhet. Våre samarbeidspartnere er blant annet NPF, SPE, NITO, Achilles, FPal, ONS, OLF, Mintra, British Embassy, Offshore Denmark, Storm Weather Center, Stavanger Forum, Johan G. Olsen Shipbrokers, A-pressen og OffshoreX. En stor takk til dere alle!

Følg oss på Facebook - www.facebook.com/Offshoremediagroup

6

www.offshore.no


NETTAVISER

AUGUST 2012

KREVER MASTERGRAD

Studentene berømmer Statoils tøffe krav til utdanning

2500 LEDIGE riggjobber Bli oljeingeniør

på 1-2-3

- Ingen snarveier offshore

Kravene til kompetanse er klare

1 av 10 er kvinne

- DEN SISTE MANNSBASTIONEN

magasin

MESSER

KONFERANSER

offshoreboken

www.offshore.no 7


OFFSHORE.NO Offshore.no er Nordens desidert største nettavis innen olje, gass og energi med ca 20.000 lesere hver dag. Vi har levert nyheter til bransjen i over 13 år med fokus på norske bedrifter, aktiviteter på norsk kontinentalsokkel og eksport av norsk teknologi og kompetanse. Vårt nyhetsarkiv består i dag av over 36.000 saker som strekker seg tilbake til etableringen av nettavisen i 1999. Offshore.no har i løpet av 2012 utviklet bransjens viktigste jobbmagasin på nett. Under Offshore.no/jobb finner en oversikt over trendene innen rekruttering, lønn, ledige stillinger, studier og ingeniørjakt, hvilke selskaper som rekrutterer og hvem som har fått ny jobb. Utover dagsaktuelle nyheter gir Offshore.no våre lesere gratis oversikter med rigg- og feltdata, samt omfattende feltstatistikk knyttet til norsk sokkel. Nettavisen utvikles kontinuerlig for å gi våre lesere en best mulig oversikt over bransjen og hvor dette resulterte i at Offshore.no, mandag den 23. januar 2012, for første gang passerte 25.000 lesere på en og samme dag. Vi strekker oss langt for å være først ute med siste nytt, og for å gi våre lesere en best mulig oversikt fra bransjen. Hver uke kan en lese faste kommentarer fra ekspertkommentatorene Hans Henrik Ramm og Bjørn Vidar Lerøen.

8

Bjørn Vidar Lerøen

Hans Henrik Ramm

HELGE KEILEN

(62) startet som journalist på slutten av 1960-tallet, og arbeidet 17 år i Statoil før han ble rådgiver for ordføreren i Stavanger. Lerøen har skrevet en rekke bøker om norsk oljehistorie.

(61) har vært statssekretær i Olje- og Energidepartementet og er en anerkjent oljekommentator med sitt eget nyhetsbrev Behind the News.

(63) startet som journalist i 1971 og etablerte magasinet Offshore & Energi i 1982. Han er sjefredaktør i Offshore Media Group AS.

www.offshore.no


115 000

550 000

lesere hver uke

2 200 000 sidevisninger hver måned

sidevisninger hver uke

9 000 Facebook tilhengere

460 000 lesere per måned

OFFSHORE.NO I TALL Offshore.no har ca 115.000 lesere hver uke, dette gjør nettstedet til Norges desidert største nettavis innen olje, gass og energi. Samlet har Offshore.no ca 550.000 sidevisninger hver uke, noe som viser høy aktivitet blant våre lesere knyttet til nyhetssaker, jobbmagasinet og rigg- og feltdata informasjonen en finner på Offshore Data sidene. Lesere benytter i snitt 13 minutter lesetid per besøk, dette viser at våre saker vekker stor interesse i bransjen. 20.000 abonnenter mottar Offshore Nyhetsbrev gratis hver mandag og onsdag morgen. Nyhetsbrevet bidrar til at en får en god oversikt over de viktigste hendelsene kjapt og effektivt, ikke gå glipp av denne muligheten. 9.000 personer holder seg oppdatert ved å være tilhenger av Offshore.no på Facebook, bli medlem og vær blant de første som leser de viktigste nyhetssakene.

Følg oss på Facebook - www.facebook.com/Offshore.no

www.offshore.no 9


OFFSHORE.NO - et kvalitetsstempel Offshore Media Group er opptatt av at våre kunder og lesere får den tryggheten en bør kunne forvente ved å benytte våre nyhetskanaler som informasjonskilde eller markedskanal. Offshore.no følger den anerkjente opplagsstandarden til Google Analytics med 100 % nøyaktige og oppdaterte tall. Våre annonsører mottar rapport etter endt annonsering med informasjon om antall visninger og klikk annonsebanneret har hatt i perioden, dette sammen med omfattende statistikk for Offshore.no gjeldende samme periode. En kan også når som helst kontakte oss for en oppdatering knyttet til egen bannerannonsering. Dette bidrar til at våre kunder har et best mulig grunnlag til å vurdere markedskanalen individuelt, og sett opp mot andre kanaler som retter seg mot det samme markedet. Alle leverandører til norsk oljeindustri gjennomgår en grundig kvalitetssjekk, vi håper at du er like nøye med valg av de mediekanalene som markedsfører din bedrift.

10

www.offshore.no


Alle kan være oljeeksperter med Offshore.no Offshore Data gir våre lesere gratis oversikter over rigg- og feltdata, omfattende feltstatistikk for norsk sokkel og “Unit Converter”. Feltstatistikk viser blant annet nøkkeltall over reserver på norsk sokkel knyttet til olje, gass, NGL, og kondensat. Videre finner en investeringsoversikter samt oversikt over ISO kontrakter og rammekontrakter innen Modifikasjonsmarkedet. Feltdata gir deg mulighet til å filtrere felt etter operatør, status og lokasjon. Under hvert felt finner en statistikk og nøkkelinformasjon om feltet, investerings- og kontaktinformasjon, utbyggingsmetode, reserver, tilknyttede nyheter, leverandører og mye mer. Riggdata gir deg mulighet til å filtrere rigger etter status, eier, operatør, type og sektor. Under hver rigg finner en komplett teknisk informasjon vedrørende boreutstyr, mud utstyr, riser, BOP, vanndybden, løfteutstyr, kontraktssituasjon og mye mer. Offshore.no «Unit Converter» er et egenutviklet verktøy for å omregne ulike enhetsmål som benyttes i olje-, gass- og energibransjen.

Online Jobbmagasin Offshore.no/jobb - Jobbmagasinet tar for seg trendene innen jobbmarkedet, rekruttering, lønn, studier og ingeniørjakt blant de større selskapene – alt relatert til olje, gass- og energibransjen. Under “nytt om navn” kan en følge med på hvem som ansetter og gratis gi nyansatte en oppmerksomhet ved å annonsere dette på Offshore.no. Offshore.no har også et eksklusivt samarbeid med A-pressen i henhold til å være den eneste energirelaterte nettavisen som har distribusjonsrett på alle stillinger A-pressen formidler mot denne bransjen.

Følg oss på Facebook - www.facebook.com/Offshorejobb

www.offshore.no 11


12

www.offshore.no


www.offshore.no 13


Offshore.no spesialutgaver Offshore.no er Nordens desidert største nettavis innen olje, gass og energi, og har i den sammenheng meget dyktige og erfarne journalister med stor tilgang på informasjon om bransjen. Våre journalister har også i 30 år levert fire årlige utgaver av magasinet Offshore & Energi og engasjert over 10.000 adresserte abonnenter hvert kvartal. Denne kompetansen og erfaringen ønsker vi nå å benytte til å produsere aktuelle spesialutgaver som setter fokus på ulike deler av bransjen. Offshore.no Spesialutgaver vil bli produsert som individuelle prosjekter og skal være særdeles aktuelle for de respektive lesergruppene og annonsørene. Offshore.no Jobbmagasinet var det første i rekken og ble lansert i august 2012. Våre journalister tok for seg trendene innen jobbmarkedet, rekruttering, lønn, studier og ingeniørjakt blant de større selskapene – alt relatert til olje, gass- og energibransjen. Det vil bli lansert flere Offshore.no Spesialutgaver i 2013, med mye godt lesestoff og særdeles målrettede profileringsmuligheter.

OFFSHORE.NO POSTERS GIR SPESIALKUNNSKAP PÅ KONTORVEGGEN Offshore.no RigPoster ble lansert i 2011 og gir komplett teknisk informasjon over rigger på Norsk sokkel (format 100 cm x 70 cm). RigPoster’en viser informasjon om boreutstyr, mud utstyr, riser, BOP, vanndybde, kontraktssituasjon, lokasjon og liste over rigger med godkjenning for å jobbe i Norge. Offshore.no FieldPoster ble lansert i 2012 og gir en oversikt over produserende-, PUD godkjente-, fremtidige- og nedstengte felt på norsk sokkel. Feltene presenteres med operatør, nøkkelinformasjon, investeringsanslag, rammekontrakter, hoved-utbyggingskonsept, subseautbygging, helikoptertransport, statistikk m.m. Samtid gir posteren en oversikt over havområdene på norsk sokkel, og fordelingen av utbyggingskonsept.

14

www.offshore.no


www.offshore.no 15


Offshoreboken - The Norwegian Continental Shelf Redaksjonen i Offshore.no har lenge hatt et ønske om å lage en gjennomarbeidet årbok som presenterer den norske oljeindustrien både med historiske fakta og gjennom ulike framtidsscenario. Denne idéen ble til virkelighet og Offshoreboken, The Norwegian Continental Shelf 2013, ble lansert under ONS 2012.Mer enn 4.000 eksemplarer ble revet bort i løpet av de første dagene. Innhold: Offshoreboken fokuserer på fremtiden til norsk sokkel og mulighetene for leverandørindustrien. Gjennom fakta, analyser og presentasjoner vises de ulike segmentene på en illustrativ og dyptpløyende måte. Hvem er aktørene? Hva skjer i dag? Hva spår ekspertene om de to neste årene? Blant bidragsyterne finner en Jaran Rystad (Rystad Energy), Hans Henrik Ramm (Oljeekspert), Bjørn Vidar Lerøen (Oljekommentator). Hensikt: Bokens hensikt er å opplyse lokal- og rikspolitikere om bransjen, skape en større interesse og forståelse av bransjen, markedsføre norske selskaper og norsk sokkel nasjonalt og internasjonalt samt rekruttere kompetanse og studenter til olje- og energibransjen. Distribusjon: • • • • •

Messer: OTC i Houston, ONS, OTD og Offshore Europe i Aberdeen Konferanser: MOD, NOC, UTC, ODV, HMS Distribusjonssamarbeid med NPF Distribusjon på universiteter og høyskoler Distribusjon igjennom en rekke lokale næringsorganisasjoner og kompetansesentre

Boken er også tilgjengelig i digital utgave på www.offshore.no, Nordens største nettavis innen olje, gass og energi.

16

www.offshore.no


Finn det tema som beskriver deres forretningsområdet og sørg for at dere er synlig med profilannonse når bransjen oppdaterer seg igjennom årboken for Norsk Sokkel: •

Oljeselskapene

Subseateknologi

Modifikasjonsmarkedet

Lete- og boremarkedet

Oljebasene & Supply

Landanlegg

Feltutbygging og nybygg

Verftsindustrien

Fjerning av plattformer

Seismikkmarkedet

Rekruttering og utdanning

International sokkel

Helse, miljø og sikkerhet

Oljebyene

www.offshore.no 17


18

www.offshore.no


Rekruttering Økonomiske kriser og arbeidsledighet preger store deler av Europe, men i Norge anslår man at det mangler 8.000 ingeniører. Videre er det bare 20% av de ansatte i petroleumsnæringen som er kvinner og kun 10% av de som arbeider offshore. Hvordan skal dere sørge for at dere har nok dyktige medarbeidere i årene som kommer? Nett Offshore.no/jobb – Online jobbmagasin som gir våre lesere jobbnyheter som tar for seg trendene innen jobbmarkedet, rekruttering, lønn, studier og ingeniørjakt blant de større selskapene – alt relatert til olje, gass- og energibransjen. Offshore.no/jobb er en del av Offshore.no som har ca 20.000 lesere hver dag og hvor bare jobbmagasinet alene har over 140.000 sidevisninger hver måned. Offshore.no/jobb gir dere muligheten til å kontinuerlig profilere eget selskapet, mot aktive og passive jobbsøkere, gjennom hele året. Magasin Offshore.no Jobbmagasinet er en del av konseptet Offshore.no Spesialutgaver, hvor våre journalister benytter sin kompetanse og erfaringen til å produsere et kvalitetsmagasin som tar for seg ulike deler av arbeidsmarkedet. Magasinet ser på trendene innen jobbmarkedet, rekruttering, lønn, studier og ingeniørjakt blant de større selskapene, alt relatert til olje, gass- og energibransjen. Offshore.no Jobbmagasinet har distribusjon på de fleste større messer og konferanser i Norge. Ansikt til ansikt OTD Young Professionals (OTD YP) er blant Norges største rekrutteringsarenaer i bransjen og samler ca 2.500 unge fagfolk innen olje-, gass- og energiindustrien hvert år. Rekrutteringsarenaen arrangeres under Offshore Technology Days (OTD) som er Norges største årlige messe innen olje-, gass- og energi og alternerer mellom vertsbyene Bergen og Stavanger. OTD YP gir deres bedrift mulighet til å møte siste års studenter fra relevante utdanningsinstitusjoner. Her kan en sikre seg at deres bedrift er førstevalget når fremtidens ressurser skal søke jobb.

www.offshore.no 19


20

www.offshore.no


www.offshore.no 21


22

www.offshore.no


Den 15. Offshore Technology Days – OTD2013 Stavanger Offshore Technology Days (OTD) er Norges største årlige messe innen olje-, gass- og energi og alternerer mellom Bergen og Stavanger som vertsby. Med sloganet “We are the Norwegian Continental Shelf” samler messen årlig aktørene som arbeider mot Norsk sokkel. OTD er en effektiv og samlende messe som er utviklet i tett samarbeid med leverandørindustrien helt siden starten i 1999. Forrige gang OTD ble gjennomført i Stavanger var i 2011, og det med over 20.000 besøkende og mer enn 350 aktører representert med stand. OTD Young Professionals er blant Norges største rekrutteringsarenaer og samlet mer enn 2.500 unge fagfolk fra olje-, gass- og energiindustrien på OTD2011 i Stavanger. Nå vender messen igjen tilbake til Stavanger og alt ligger til rette for å kunne overgå suksessen fra 2011. Noen tall: • Utstillerområdet: ca. 10.000 kvm • Besøkende: ca. 20.000 fra bransjen • Utstillerbedrifter: ca. 350 aktører fra oljebransjen • Representerte selskaper: ca. 900 ulike selskaper har representanter som besøker OTD Hvem: OTD samler operatører, kontraktører, serviceselskaper, og leverandører med fokus på Norsk sokkel. Messen samler et publikum bestående av prosjektledere, ingeniører, teknisk rettet fagpersonell, salgs og markedspersonell og industriledere i den hensikt å utveksle ideer og fremme innovasjon knyttet til norsk kontinentalsokkel. Hvorfor: Tilbakemeldingene fra utstillere bekreftet at OTD fortsetter sin tradisjon med å være den mest effektive og samlende messen for Norsk kontinentalsokkel. Her gjøres det forretning, og her vedlikeholder og utvider en sitt nettverk. Gjennom OTD Young Professionals programmet får en også tilgang til en av Norges største Rekrutteringsarenaer.

OTD 2013 Stavanger Sted: Stavanger, Stavanger Forum Dato: 23 – 24 oktober 2013 Hjemmeside: www.offshoredays.com

Følg oss på Facebook - www.facebook.com/Offshoredays

www.offshore.no 23


24

www.offshore.no


Konferanser i 2013 Offshore Media Group har siden 2002 arrangert en rekke faglige konferanser innen olje, gass og energi. Våre konferanser gir: • • • •

Styrte diskusjoner og foredrag rundt de mest presserende tema Prestisjetunge foredragsholdere og delegater Nettverksmuligheter Profileringsmuligheter

KONFERANSEOVERSIKT FOR 2013 Offshore og Energibransjens HMS-konferanse 5.- 6. februar 2013, Stavanger Les mer på www.offshore.no/hms Modifikasjonskonferansen 13. - 14. mars 2013, Stavanger Les mer på www.offshore.no/mod Sellihcalive Dato for 2013 lanseres snarlig på konferansens hjemmeside Les mer på: www.sellihcalive.com NCS Operators Conference 20. - 21. november 2013, Stavanger Les mer på www.offshore.no/noc Vis din tilstedeværelse på konferansene: • • • •

STAND: Et naturlig oppholdssted i pausene. Ditt eget møterom og utstillingsvindu BIG SCREEN: Kommuniser visuelt med dem du ikke rekker å prate med VEDLEGG I KONFERANSEMAPPEN: Noe håndfast og eksklusivt direkte til hver deltaker BOARDS I KONFERANSESALEN: “Tvungen” oppmerksomhet og blikkfang

www.offshore.no 25


KORT OM VÅRE Konferanser Offshore og Energibransjens HMS-konferanse Arrangeres i 2013 for 6. Konferansen samlet i 2012 mer enn 250 representanter fra myndigheter, bransjeorganisasjoner, selskaper fra oljebransjen, energiforetak, nettleverandører, bygg og anlegg og HMSleverandører. Offshore og Energibransjens HMS-konferanse er en viktig arena for aktører som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet, en felles møteplass for HMS-personell fra ulike industrier for motivasjon og erfaringsoverføring. Modifikasjonskonferansen En av landets aller største oljekonferanser og arrangeres i 2013 for 16. gang. Med økende interesse for dette store vekstområdet på norsk sokkel har konferansen vokst i størrelse til den de siste to årene og har nå nådd rundt 550 deltagere og 50 utstillerbedrifter. Sellihcalive, Nordisk Utilities Conference SellihcaLive er konferansen for nordisk kraftindustri, og ble avholdt for første gang i Oslo september 2012. Over 375 delegater fra Norden og internasjonalt samt 30 bedrifter med egne stands deltok på konferansen, som også kunne by på hele 310 speed networking møter der delegatene fikk en-til-en møter med innkjøpere i de store organisasjonene til Statkraft og Vattenfall m.fl. Konferansespråket er engelsk og SellihcaLive har som mål å gi delegatene en oversikt over forretningsmuligheter i det nordiske kraftmarkedet i årene som kommer. NCS Operators Conference Arrangeres for 11. gang i 2013 og er en helt spesiell oljekonferanse. Over to konsentrerte dager møter nøkkelpersoner fra 15-16 av oljeselskapene på norsk sokkel. Selskaper som Statoil, ConocoPhillips, Shell og BP, samt mellomstore oppstrøms- og nedstrømsaktører, gir sitt beste “forecast” over utviklingen i deres selskap det kommende året. Konferansen er bevisst lagt til slutten av november, fordi de aller fleste selskapene da har klare sine planer for året etter. NOC hadde over 350 deltagere i 2011 og er en viktig konferanse for alle som ønsker å holde seg bredt orientert om utviklingen på norsk sokkel.

OFFSHORE OG ENERGIBRANSJENS

the nordic utilities conference

26

www.offshore.no


www.offshore.no 27


28

www.offshore.no


OffshoreX.no OffshoreX.no har som mål å strukturere nasjonale aktører innenfor olje og gass inn i et nettverk som arbeider mer effektivt og gir bedre løsninger for både kjøpende og tilbydende selskaper. Disse nasjonale strukturene vil videre samles i et globalt nettverk som gir selskapene synlighet og aktivitet på tvers av landegrensene. Informasjonen på OffshoreX vil være standardinformasjon, rekrutteringsbehov, referanseprosjekter, messedeltakelse m.m. I tillegg vil selskapene registrere sine relevante kategorier innenfor deres produkter og tjenester. Kategorisystemet som OffshoreX bygger på er levert av kvalifikasjonsordningen Achilles JQS. OffshoreX bidrar også med en oversikt over leverandører av produkter og tjenester i de nye felt- og riggsidene på offshore.no. OffshoreX sin visjon er å samle nasjonale aktører i et globalt nettverk. OffshoreX.com - The Global Oil and Gas Network

www.offshore.no 29


Vi skaper nettverksarenaene Våre markedskanaler benyttes årlig av over 400 selskaper og hvor fellesnevneren er et ønske og behov om eksponering inn mot olje-, gass- og energinæringen. Disse selskapene representerer et bredt utvalg av bransjen og hvor vi derfor har et godt utgangspunkt i henhold til å skape attraktive nettverksarenaer for våre kunder. I starten av 2010 etablerte vi et månedlig bransjetreff i Bergen og på nyåret 2011 ble dette satt til å alternere mellom Bergen og Stavanger. Konseptet bygger på et ønske om å skape et møtested med utelukkende fokus på å ivareta og bygge nye relasjoner i en hyggelig og uformell atmosfære. Ved hver samling treffes ca 100 personer fra oljebransjen som representerer over 50 ulike selskaper. Vi har allerede opplevd at besøkende reiser fra Stavanger til Bergen, og motsatt, og da har vi skapt noe som gir våre kunder verdi i form av nettverksmuligheter. For å være med på kundearrangementene må man enten stå på invitasjonslistene eller bli invitert av noen som står på listen. Offshore Media Group har også tradisjon for “icebreaker” arrangement i forbindelse med våre konferanser, kundearrangement under både Stavangerseilasen og Bergen Poker Run samt golfturnering tilknyttet OTD. Vi ser frem til et hyggelig og innholdsrikt år sammen med våre kunder! Mvh, Bjørn Olaf, Anne Kristine, Jan Erik, Eyolf og Odd Offshore Media Group Salgsteam

30

www.offshore.no


www.offshore.no 31


PRISLISTE 2013 Offshore.no

STOR TOPPBANNER 805 x 85 pixler

1 uke

4 UKER

Åpningssiden

Kr. 35.000,-

Kr. 100.000,-

Nyhetssiden

Kr. 30.000,-

Kr. 90.000,-

Offshore-data siden

Kr. 10.000,-

Kr. 30.000,-

Offshore.no/jobb

Kr. 15.000,-

Kr. 45.000,-

MEDIUM TOPPBANNER 180 x 85 pixler

1 uke

4 UKER

Åpningssiden

Kr. 15.000,-

Kr. 45.000,-

Nyhetssiden

Kr. 10.000,-

Kr. 30.000,-

Offshore-data siden

Kr. 5.000,-

Kr. 15.000,-

Offshore.no/jobb

Kr. 7.500,-

Kr. 22.500,-

midtbanner 515 x 70 pixler

1 MND

6 mnd

Åpningssiden

Kr. 18.000,-

Kr. 90.000,-

Kr. 18.000,-

Kr. 90.000,-

Nyhetsside

32

www.offshore.no

Alle priser er eks. MVA


PRISLISTE 2013 Offshore.no

høyrebanner 180 x 65 pixler

1 MND

6 mnd

12 mnd

Åpnings- og nyhetsider

Kr. 9.900,-

Kr. 55.000,-

Kr. 89.000,-

Offshore-data sidene

Kr. 4.900.-

Kr. 25.000,-

Kr. 44.900,-

Offshore.no/jobb

Kr. 5.900,-

Kr. 30.000,-

Kr. 49.000,-

offshore nyhetsbrev NYHETSBREV

pr. utsendelse

Skyskraper

Kr. 19.900,-

Midtbanner

Kr. 14.900,-

Offshore.no spesialutgaver ANNONSE

1/1 Side

1/2 Side

1/4 Side

Annonse

Kr. 25.000,-

Kr. 15.000,-

Kr. 9.000,-

Innside cover

Kr. 27.500,-

Bakside

Kr. 35.000,-

Alle priser er eks. MVA

www.offshore.no 33


PRISLISTE 2013 OFFSHORE.NO POSTER annonsespot

RIG POSTER

FIELD POSTER

Kr. 25.000,-

Kr. 25.000,-

ANNONSE

1/1 Side

DOBBeltside

Annonse

Kr. 25.000,-

Kr. 40.000,-

OFFSHOREBOKEN

KONFERANSER BIG SCREEN

VEDLEGG

BOARDS

Kr. 11.000,-

Kr. 20.000,-

Kr. 12.500,-

standpakke

KR 19.900,-

• Stand 3 x 2 meter • Oppføring i program • 1 x Strømframlegg • 1 x Ståbord • 1 x Bar stol • 2 x Stand deltakere med lunsj- og middagspakker

34

www.offshore.no

Alle priser er eks. MVA


PRISLISTE 2013 offshore technology days - OTD2013 STAVANGER PRODUKT

PRIS (min. 9 kvm)

Stand

Kr. 3.250,- / m2

+ Kr. 5.000,- i reg. avgift

Inkludert i standleien: • Standard standvegger • Standard standtepper • Stand-skilt • Strømuttak • 2 billetter til Octoberfesten pr 9 kvm standstørrelse

OTD YOUNG PROFESSIONALS (OTD YP) PRODUKT

PRIS

Sponsor

Pris Kr. 29 900,-

• • • • • •

Stand (2x3 meter) i OTD YP området Big Screen i OTD YP området Mulighet for å kjøpe 2 x billetter til Octoberfesten Mulighet for innlegg på student seminarene Mulighet for deltakelse på guidet tur for studentene på messeområdet Mulighet for deltakelse på “speed interview”

>> Krav om stand på OTD om ikke annet er avtalt

Alle priser er eks. MVA

www.offshore.no 35


NORSKE HAVET

NORDSJĂ˜EN

Bergen

Stavanger

Oslo

London

Offshore Media Group AS Solheimsgaten 18 5058 Bergen Tel: +47 55 20 72 00

Offshore Media Group AS Knud Holms gt 5 4005 Stavanger Tel: +47 51 56 42 80

Offshore Media Group AS Box 1335 Vika 0112 Oslo Tel: +47 905 65 054

John Bradbury Tel: +44 11 79 79 82 88

Medieplan 2013, Offshore Media Group  
Medieplan 2013, Offshore Media Group  

I Medieplanen for 2013 finner du en totaloversikt over OMG sine produkter.

Advertisement