Page 1

DAGPLEJEN

FOR TIDLIGT FØDT


Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd’en ”Mere end bare pasning”. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen, sin egen personlighed, sine egne erindringer og sin egen historie. Dagplejeren lærer barnet at kende og forsøger ved hjælp af forældrene at tilpasse sig hvert enkelt barn. Målet med dagplejen er at støtte barnets glæde ved livet.

Det særlige ved for tidligt fødte Dagplejere der er kvalificeret til at arbejde med for tidlig fødte børn i Odsherred Kommune har dannet et sparringsnetværk. Vi holder netværksmøder, hvor vi hver især medbringer en case, nogle opgaver eller nogle problemstillinger fra hverdagen med børnene, som vi har behov for at vende med hinanden. Vi har et ønske om hele tiden at blive bedre til at yde omsorg for og stå for udviklingsopgaven med de for tidligt fødte børn. Der skal i kortere eller længere perioder tages særlige hensyn til børn, der er født for tidligt. Børnene kan have forskellige senfølger forbundet med deres for tidlige fødsel, og derfor er det vigtigt, at du som dagplejer løbende bliver undervist i, hvordan du kan hjælpe denne gruppe børn. Senfølger kan være, at barnet: • • • • • • • • • •

er sensitivt over for lyde, nye omgivelser, stemmer, mange mennesker og store forsamlinger har indlæringsvanskeligheder lider af koncentrationsbesvær har søvnproblemer lider af uro eller nemt bliver stresset har spiseproblemer har hjertebanken er berøringsangst har nedsat immunforsvar har manglende mæthedsfornemmelse


• • • •

har har har har

hjertefejl mave- og/eller tarmproblemer vægtproblemer en forsinket motorisk udvikling

Hvornår er barnet født for tidligt? Uge Uge Uge Uge

40 37 32 28

– – – -

fuldbårne for tidligt fødte meget for tidligt fødte ekstremt for tidligt født

Det særlige ved for tidligt fødte Det særlige ved de for tidligt fødte børn er, at de: • • • • • •

har haft en ustabil start på livet har haft en start på livet der gjorde ondt ikke har været hos deres forældre fra starten fleste har været tilkoblet en maskine med mange forskellige lyde bliver rørt af mange forskellige mennesker er blevet stukket og vækket på mange forskellige tider af døgnet

Børn født før 35. uge bliver forstyrret mellem 70-100 gange i døgnet. De er sansemæssigt overstimulerede, fordi de konstant bliver rørt ved, behandlet, taget blodprøve på m.m. Men de er følelsesmæssig understimuleret, fordi de ikke i længere tid ad gangen mærker deres mor og far tæt på sig.

Mere end bare pasning Dagplejen tager generelt udgangspunkt i Daniel Sterns udviklingsteori: • • •

Barnet er et socialt væsen fra fødslen Barnets måde at opleve sig selv på får afgørende betydning for barnets relationer til andre Barnet er dybt afhængigt af kvaliteten i samspillet og samværet med forældre, dagplejer, omsorgspersonen, den voksne


• •

At være kompetent betyder ikke, at barnet kan selv, men at barnet i relationen skal ses, forstås og støttes i den personlige udvikling Målet i dagplejen er at støtte barnets glæde ved livet - at barnet både kan give og tage fra fællesskabet

I Odsherreds dagpleje mener vi, at det mest handler om at bruge sig selv i arbejdet med udsatte børn og deres udvikling og i bund grund ikke så meget, hvad det er vi gør. Relationen til barnet er altafgørende for barnets trivsel, udvikling og selvbillede. I dagplejen er det den samme voksne, der modtager barnet om morgenen og siger farvel om eftermiddagen. Det har stor betydning i forhold til for tidligt fødte børn, for de har brug for sikkerhed og tryghed og et tæt samarbejde med forældrene er til stor gavn for barnet. Indretning af dagplejehjemmet har en væsentlig betydning i arbejdet med for tidlig fødte børn. De rum, som det for tidlig fødte barn skal færdes i, skal have en enkelt indretning og være let overskueligt både i forhold til legetøj og øvrige aktiviteter, da det for nogen for tidligt fødte børn er vigtigt, at de ikke bliver overstimulerede. Mange for tidlig fødte har ikke udviklet den taktile sans. Det betyder, at de kan være særligt sårbare over for stimuli. Prøv at begrænse legetøjet. Hav hellere lidt mindre, men mere spændende legetøj. Så er der ikke så meget, de skal overskue.

Hvad skal man som professionel være opmærksom på: I arbejdet med børn, der er født for tidligt, er det vigtig at dagplejeren og dagplejerens egen familie har forståelse for og evner at tage særlige hensyn til det for tidlig fødte barn. Barnet skal mærke, at det befinder sig i trygge rammer, og tilliden skal være skabt for at opnå størst resultat af arbejdet med barnet. Det grundlæggende i arbejdet med det for tidligt fødte barn er at være nærværende og anerkendende og spørge sig selv : ”Kan jeg lide barnet”. En tydelig voksen eller dagplejer giver sig god tid til det enkelte barn, tager sig tid til gentagelser og sætter ord på egne og barnets handlinger. Og for at et barn skal udvikle sig normalt, kræves det, som Rogoff (1990) kalder ” ledet deltagelse” fra en voksen i det fællesskab, som barnet skal være en del af.


Børn lærer af den voksne, der er tættest på dem, og derfor er det vigtigt, at dagplejeren er et forbillede for børnene, også når det handler om at vise livsglæde. Barnets leg er dér, hvor du får det største indblik i barnets sproglige udvikling. Her er det vigtigt, at du - i bogstavelig forstand – selv kan lege med bilen, billen, dukken, kæppen og alt det farverige sandkasselegetøj og sætte ord på det, du og barnet gør. Barnet vil så spejle sig i din adfærd og smage på de ord, du sætter på situationen.

Metoder Forbered altid barnet på, hvad der skal ske i løbet af dagen, fx hvad I skal eller hvem der kommer i hjemmet. Brug gerne billeder eller piktogrammer. Børn der er født for tidligt kan have behov for at tælle for flere pladser i dagplejen for at sikre de nødvendige ressoucer til dagplejeren. Løbende opfølgningsmøder/samtaler med forældrene er nødvendigt. Anvend Kuno Bellers udviklingsbeskrivelse i samarbejde med forældrene. Det gør det nemmere at få indsigt i, hvor barnet har brug for særlig støtte til både den fysiske og psykiske udvikling. Barnets bog og en dagbog er en god metode til at give både barnet og forældrene tryghed i dagligdagen. En del forældre har oplevet en barsk start med et for tidlig født barn, og mange har reelt ikke fået bearbejdet deres fødselsoplevelser og det der følger med at få et barn, der er født for tidligt. Det er en god ide med daglige faste rutiner, for børn der er født for tidligt har ofte brug for genkendelighed og struktur: faste spisetider, samme siddeplads, samme soveplads hver dag m.v. Der kan være en periode, hvor dagplejeren må undlade at deltage i legestue og større arrangementer, fordi barnet ikke rummer det. En opstart i legestue, hvor dagplejeren starter med at være der en ½ time og så hen af vejen øger deltagelsen, kan være vejen frem for denne gruppe børn.


Når barnet er i stand til at håndtere større fællesskaber, er det er en god ide at være den første, der kommer i legestuen. Det gør det nemmere for barnet at overskue situationen. Vi arbejder særligt med ”Barnets bog”, som er en bog, som forældrene påbegynder ved at indsætte billeder af fx familien, et kært kæledyr, bedsteforældre, favoritkøretøj eller yndlingsbamse. Forældrene kan også sætte billeder af et særligt trygt sted ind i bogen, eller lægge en lille historie om barnet ind. Derefter følger dagplejen op og sætter billeder ind af barnets hverdag, så barnet har noget personligt og velkendt at hvile i og tale med, dels i dagplejehjemmet, dels i gæstedagplejen. Senere vil det også foregå i børnehaven.

Gode råd fra en praktiker Det er vigtigt at udvikle en åbenhed over for det, vi aldrig har set, eller det vi ikke ved i forvejen. Vi ved, at barnet har noget på hjerte med sin adfærd, og der eksisterer altid en positiv intention bag en adfærd. Barnet prøver at fortælle både sig selv og andre noget gennem dets adfærd. • • • • • • • • • • •

Ingen røg og for nogens vedkommende ingen husdyr Hav dine spejle i børnehøjde - selvom man er lille, er det dejligt at se på sig selv Brug billeder i børnehøjde: af barnet, af oplevelser m.m. Hav dæmpede farver på vægge og loft Indret hjemmet, så barnet har mulighed for at ”gå for sig selv og lege og læse og få ro” Brug kurve til legetøjet i stedet for plastikkasser; kurve er mere hyggelige, de larmer mindre, og de er nemmere for børnene at gå med Benyt en bæresele, når barnet er for lille til at opnå den tætte kontakt og tryghed for barnet En kugledyne eller -pude er god at benytte ved urolige og meget sensitive børn Sluk for radio og musik, hvis der ikke bliver lyttet opmærksomt, da det er unødvendig stimuli, som kan give stress Lad barnet gå meget på bare tæer det giver barnet mulighed for at mærke sig selv Hvis barnet græder eller virker utryg, er det en god ide at sidde i en høj stol eller i en barnevogn eller med en pude på maven


• • • •

• •

Det kan være en god idé at pakke barnet ind i et tæppe eller en dyne (som en rullepølse og give dem små lette tryg) Fortæl barnet om, hvad du gør hele tiden, så det er trygt og ikke skal bruge ”tid” på at se hvad du skal og gør En struktureret hverdag med forudsigelighed og gentagelse er meget vigtige nøgleord Aktiviteter bør tilpasses det enkelte barn, og det er dér dagplejen er helt unik med dens tætte, trygge rammer, ganske få børn og begrænsede smittefare. I dagplejen er det den samme voksne, der siger godmorgen og farvel Husk omsorg og fysisk nærvær Hav en rolig omgangsform og tal sagte

Dagplejere • • • • • • • • • • •

Mette Jensen - Hørve Dorthe Grathwohl - Hørve Lisbeth Gaarde - Egebjerg Helle Knudsen - Grevinge Anette Isholdt - Rørvig Bettina Schaffenberg - Nykøbing Majbritt Jørgensen - Asnæs Marianne Hansen - Asnæs Ann- Charlotte Baltersen - Nykøbing Lisa Ibsen - Fårevejle Lene Larsen – Fårevejle

Dagplejepædagogen på området hedder Signe Celik.

Litteratur Bonnie og Peter Falck: ”Miraklernes tid er ikke forbi”. Jonna Jepsen: ”En kamp for livet” Jonna Jepsen: ”Født for tidligt” FOA, Fag og Arbejde: ”Det trygge og det utrygge barn”, hæfte Pjecer og oplysning fra Dansk Præmatur Forening og dens hjemmeside.


DAGPLEJEN | ODSHERRED KOMMUNE R책dhusvej 75 | 4540 F책revejle Telefon: 59 66 55 70 | Fax: 59 66 66 99 www.odsherred.dk | kommune@odsherred.dk Oktober 2009 | Borgmestersekretariatet

For tidligt fødte  

Folder til dagplejere og institutioner der har børn der er for tidligt født

For tidligt fødte  

Folder til dagplejere og institutioner der har børn der er for tidligt født

Advertisement