Page 1

EGEBJERG SKOLE

EGEBJERG SKOLE 2010 / 2011

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

1


INDHOLD

Velkommen til Egebjerg Skole Egebjerg Skoles målsætning Kontakt til Egebjerg Skole Skolens lærere Egebjerg SFO SFO’s personale Servicepersonale Juniorklubben Skolebestyrelsen Skolebestyrelsens medlemmer Suppleanter Fra A - Å Anonym rådgivning Besøg i klassen Elevrådet Ferieplan 2010/2011 Flytning/udmeldelse Fordybelsesuger Forsikring Forældreforeningen Forældreklager Fødselsdage Glemte sager Hvilke fag har mit barn? Lus – skolebestyrelsens princip Madpakke – kantine Meddelelser til hjemmet Mobiltelefon – skolebestyrelsens princip Mælk Møde- og ringetider Odsherred Musikskole Ordensregler for Egebjerg Skole Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR Skolebibliotek Skolens hjemmeside Skolesundhedstjenesten Specialundervisning Sygdom Tale-hørepædagog Tandlæge Tandpleje Transport - buskort

Skolens faste begivenheder Skolens øvrige begivenheder Billeder fra året der gik... 2

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

3 4 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 14 15 16 16 17 17 18 18 18 19 20 20 21 21 21 22 22 23 24 24 24 25 26 26 26 27 27 27

28 30 31


Velkommen til Egebjerg Skole På Egebjerg skole vil vi gøre, hvad vi kan for at eleverne trives og oplever glæde ved at lære og ved at være med i et fællesskab. Vi lægger vægt på, at børnene behandler hinanden ordentligt og har en god og behagelig omgangstone. Vi forventer, at eleverne hver dag møder til tiden, er udhvilede og i godt humør. Så har vi grundlaget for ”en god skoledag”. At give jeres børn kundskaber og færdigheder er naturligvis den centrale del at skolens virke. Derfor forventer vi, at I følger med i jeres børns daglige skolegang, deltager i forældremøder, skolefester og skole/hjemsamtaler. Vi vil gerne have et tæt samarbejde med jer, så vi kan give jeres børn de bedste betingelser for at udvikle deres evner, både mens de går på Egebjerg Skole, men også at vi i fællesskab kan bibringe dem en god ”bagage” til hele livet. I er altid velkomne til at henvende jer på skolens kontor, til lærerne eller skolebestyrelsen med de spørgsmål I måtte have, eller med forslag til ændringer og forbedringer vedrørende skolen. Det er vores ønske, I vil føle jer velkomne på Egebjerg Skole og at jeres børn vil være glade for at gå på skolen. Kirsten Kongsgård Nielsen Skoleinspektør

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

3


Egebjerg Skoles målsætning Egebjerg Skole er en lille skole, hvor vi har muligheder for at skabe trygge rammer for børnene! Skolens personale, børn og forældre skal samarbejde om at gøre Egebjerg Skole til et sted, hvor det er rart at være, og hvor man glæder sig til at komme og hvor man arbejder, begejstres og oplever. Det er skolens mål at sætte det enkelte barn i centrum, således at alle børn når deres optimale niveau indlæringsmæssigt og socialt. Børnene skal have mulighed for at bevare deres nysgerrighed, deres lyst til at lære og samtidig acceptere egne muligheder. Skolen lægger vægt på helhed og tværfaglighed i undervisningen, uden at det faglige derved forsømmes. Det er vigtigt, at børnene lærer at læse, skrive og regne. Vi opfatter danskkundskaberne det at kunne læse og forstå, og det at kunne udtrykke sig nuanceret og klart, både mundtligt og skriftligt, som noget grundlæggende. Hvis enkelte børn har problemer med at nå disse mål, skal de tilbydes ekstra støtte og hjælp i form af specialundervisning. Børnene skal både gennem de boglige fag – og de ikke - boglige fag have styrket deres følelsesmæssige, skabende og intellektuelle udvikling. Børnene skal lære at finde sammenhæng, lære at samarbejde og lære at skaffe sig viden om et emne.

4

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011


Ved faglige samt kreative aktiviteter søges det at afprøve og udvikle egne evner. Det gør vi ved at undervise dit barn ud fra det udviklingstrin, det befinder sig på. De kreative-musiske aktiviteter er vigtige for at udvikle selvsikkerhed og egenindsigt samt udvikle evnen til at fungere godt i samspil med andre. Skolens undervisning bygger på åndsfrihed og demokrati, således at børnene lærer gensidig ansvarlighed og medmenneskelig respekt. Skolen skal være åben mod det omgivende samfund og drage naturen, miljøet og kulturen ind i undervisningen. Skolen skal være en aktiv del af lokalsamfundet. Skolen mener at en sund livsstil er en vigtig forudsætning for god indlæring. Børnene skal i dagligdagen både i undervisningen, i frikvartererne og ved fællesarrangementer inspireres og motiveres til fysisk aktivitet og leg. Skolen skal sørge for at der er et alsidigt udbud af aktivitetsmuligheder både indendørs og udendørs året igennem. Skolens kantine skal dagligt udbyde sund og varieret mad.

Egebjerg Skolefritidsordning (SFO)

Egebjerg Skolefritidsordning er en naturlig del af Egebjerg Skole og har her igennem mulighed for, at tilbyde børnene et godt og nært miljø i deres fritid. SFO ønsker at give børnene en tryg og tillidsfuld dagligdag, hvor vi gennem kreative og sociale aktiviteter søger at stimulere det enkelte barns personlige udvikling. Der lægges vægt på, i et nært samarbejde med skolens parter, at skabe helhed, sammenhæng og kontinuitet i det pædagogiske arbejde på skolen. Der arbejdes tillige på at gøre eleverne parate til videre skolegang. Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

5


Kontakt til Egebjerg Skole Skolens kontortid: Mandag – fredag kl. 8.30 - 11.30 Skolens adresse: Egebjerg Skole Hovedgaden 30, Egebjerg 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 32 83 16 (i skoletiden) E-mail: soish@odsherred.dk Hjemmeside: www.egebjergskole.dk Forældreintra: www.egebjergskole.dk – kræver login Skoleinspektør Viceskoleinspektør Sekretær Skolepedel

Kirsten Kongsgård Nielsen Bettina Hansen Schou Sofie Ishøy Carsten Schou

Kirsten Kongsgård Nielsen Trønninge By 35 4420 Regstrup Tlf. 59 26 44 38

Sofie Ishøy C. Steinckesvej 9 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 91 43 54

kik33@odsherred.dk troenningeby35@post.tele.dk

soish@odsherred.dk

Bettina Hansen Schou Sølvagervej 14 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 32 80 53

Carsten Schou

bhs33@odsherred.dk unnerudgaard@dlg.net.dk

6

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011


Skolens lærere Aide Passer Siemsen Rødhøj 64 4550 Asnæs Tlf. 59 65 27 80

Anne Guindy Kirkevej 21 4572 Nr. Asmindrup Tlf. 28 76 44 08

aidepasser@siemsen.dk

anne.guindy@skolekom.dk

Eva Hagestrøm Gelstrupvej 3, Egebjerg 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 32 82 56

Isabel Larsen Nørrevangsvej 24 4581 Rørvig Tlf. 27 12 75 71

evahagstroem@mail.dk

isabel.larsen3@skolekom.dk

Lars Levin Andersen Under Himlen 9 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 33 22 86 58

Lisbeth Anne Rostvad Humlehaven 3, Atterup 4571 Grevinge Tlf. 45 82 81 44

spunken9@vip.cybercity.dk

lisbeth@almue.net

Lotte Munck Jensen Holst Have 27 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 22 55 55 29

Merete Hansen Egebjergvej 376 4571 Grevinge Tlf. 59 65 80 82

lottemunck@gmail.com

meretepeter@mail.dk

Mikkel Thorsøe Madsen Mosbyvej 5 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 93 11 03 mikkel.thorsoee.madsen@ skolekom.dk

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

7


Egebjerg SFO - tlf. 59 32 87 95 Hjemmeside - www.sfoodsherred.dk SFO er et pædagogisk tilbud for børn fra børnehaveklasse til og med 3. kl. Der kan købes morgenplads, morgenplads+ (på skolefridage til 13.10), eftermiddags- eller heldagsplads. Derudover kan børn efter 3. kl., tilbydes morgenpasning fra 6.30 til 1. lektion starter. ”Kometerne” (Egebjerg Skoles før-skolegruppe) starter i SFO d. 1. maj. Ind- og udmeldelser kan ske ved henvendelse til kommunens pladsanvisning, på skolens kontor eller hos SFO-lederen. Åbningstider På skoledage: Fra kl. 6.30 til 1. lektion og fra 13.10 – 16.30 På skolefridage: Fra kl. 6.30 – 16.30 Der er mulighed for morgenmad mellem kl.6.45 – 8.00 og om eftermiddagen tilbydes et lettere måltid. SFO arbejder tæt sammen med skolen og har bl.a. skolepædagoger direkte med i klasserne. SFO arbejder for en tryg og socialt udviklende sammenhæng mellem skole, fritid og hjem og vi lægger vægt på udeliv og fællesskab. Børnene har mulighed for at deltage i diverse aktiviteter som lege, boldspil, gymnastik og kreative værksteder. SFO udsender en månedsplan med planlagte aktiviteter og informationer til forældrene (findes også på hjemmesiden). Vi kan efter aftale med hjemmet være behjælpelige med at sende børnene til fritidsaktiviteter som musikskole o.l. Forældre med behov for en samtale om deres barns trivsel eller andet, er velkomne til at henvende sig i SFO’en. Da vi har tilsynspligt, er det vigtigt at vi får besked om sygdom, ferie, legeaftaler, afholdelse af børnefødselsdage og andet fravær.

8

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011


SFO’s personale Leder Anders Ehlers Strandagergårdsvej 3 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 32 84 88

Stedfortræder Anneli Jensen

Pædagog Jeanette Petterson

Pædagog I skrivende stund vakant

Pædagogmedhjælper Gitte Strange Grevsen

Pædagogmedhjælper Frank ”Viggo” Rasmussen

Servicepersonale Rengøring Tove Petersen

Rengøring Benny Hansen

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

9


Juniorklubben - tlf. 59 32 81 50 Juniorklubben har til huse i børnehavens gamle lokaler på Skolelodden 8. Juniorklubben er for børn fra 4. – 6. kl. Anders Ehlers er leder og Majbritt og Troels tager sig af husets daglige rytme og de mange aktiviteter. Her skal nævnes: billard, bordtennis, computer, udflugter og sportsudøvelser. Juniorklubben fungerer som klub, dvs. ingen mødepligt, men individuelle aftaler kan indgås mellem børn og personale. Åbningstider Mandag – torsdag Fredag

Fra sidste lektion til kl. 16.30 Fra sidste lektion til kl. 15.30

I øvrigt tilstræber Juniorklubben at være åben, når børnene har tidlingere fri fra skole. Ind- og udmeldelse foregår i Juniorklubben. Klubmedarbejder Majbritt Kristiansen

10

Klubmedarbejder Troels Hansen

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011


Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen består af syv forældre, to lærere og to elever. Skolens ledelse (skoleinspektør og viceskoleinspektør) er sekretærer for skolebestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret. Skolebestyrelsen holder møde 1 gang om måneden (10 gange årligt). De forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer er valgt for 4 år af gangen. Der er valg til skolebestyrelsen hvert andet år, hvor henholdsvis 3 og 4 forældre er på valg. Næste skolebestyrelsesvalg afholdes i februar/marts 2010, hvor 3 forældre er på valg. Skolebestyrelsens arbejdsopgaver Skolebestyrelsens arbejdsopgaver er beskrevet i folkeskoleloven. De væsentligste arbejdsopgaver er: Skolebestyrelsen fastsætter principper for: • Undervisningens organisering, herunder elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning m.v. • Samarbejde mellem skole og hjem • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen • Arbejdets fordeling mellem lærerne • Fællesarrangementer for eleverne Skolebestyrelsen har desuden følgende opgaver: • Godkender skolens budget • Godkender undervisningsmidler • Udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om læseplaner • Indstiller til kommunalbestyrelsen forslag til forsøgs- og udviklingsarbejde • Afgiver udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere og lærere Kontakt med forældrene En af skolebestyrelsens meget vigtige opgaver er at styrke samarbejdet mellem skolen og forældrene. Derfor udgiver skolebestyrelsen hver måned et nyhedsbrev, der indeholder orientering om skolebestyrelsens arbejde samt nyt fra forældreforeningen. Derudover er alle - både elever, skolens personale og forældre – meget velkomne til at få bragt indlæg. Deadline for indlæg er den sidste torsdag i hver måned.

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

11


For at varetage kontakten til de enkelte klassers forældre er der til hver klasse knyttet et forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem. Det er vigtigt for den fremtidige udvikling af skolen, at der er aktive og engagerede forældre. Brug derfor nyhedsbrevet til ros, ris og ideer. Kontakt også gerne skolebestyrelsesmedlemmerne med ideer til det kommende arbejde eller kommentarer til det nuværende.

Skolebestyrelsens medlemmer Formand Lisbeth Rahm Sandskredsvej 3 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 31 01 07

Næstformand Anders Lauritsen Under Himlen 15 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 44 53 29 44

Lone Foslund Nielsen Glostrupvej 16 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 31 82 70

Hans Chr. Fausbøll Egebjergvej 257 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 32 93 63

Jens M. Kofoed Møllebækvej 5 4560 Vig Tlf. 59 32 82 21

Jens Peter Simonsen Ulkerupvej 1 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 32 81 64

Kim Tinggaard Grønlandsvej 5 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 44 45 75

12

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011


Suppleanter Marianne Reinwald Under Himlen 2 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 26 79 03 65

Ole Larsen Eskildstrupvej 31 4560 Vig Tlf. 59 32 90 84

Trine Gaarde Søndergårdsvej 6 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 32 80 11

Jens Westh Bødkervej 4 4560 Vig Tlf. 59 30 56 56

Caroline Højland Under Himlen 13 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 45 18 90

2 repræsentanter valgt af skolens elevråd: (vælges i august måned) 2 medarbejdervalgte repræsentanter: Isabel Larsen og Mikkel T. Madsen

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

13


Fra A - Å Anonym rådgivning – et tilbud til alle Hver torsdag fra 16.00 –17.30 tilbydes anonym rådgivning til alle, både voksne og børn, der enten oplever problemer eller har brug for rådgivning for at forebygge problemer. Den anonyme rådgivning ydes af en gruppe bestående af: • • • • •

Psykologer Specialpædagoger Socialrådgivere Sundhedsplejersker Familiekonsulenter

Rådgivningen ydes på Administrationscenteret i Nykøbing, Vesterlyngvej 8, 4500 Nykøbing Sj. eller i lokaler i huset på Nørregade 19, 4534 Hørve. Datoer kan ses på www.odsherred.dk/anonymraadgivning

Besøg i klassen Forældre er selvfølgelig altid velkomne i klasserne - dog efter forudgående aftale med skolelederen.

Elevrådet • • • • •

14

Elevrådets opgave er at være med til at skabe et godt arbejdsklima på skolen Elevrådet er bindeled mellem eleverne, lærerne, pædagogisk råd og skolebestyrelsen Elevrådet består af 2 repræsentanter fra henholdsvis 3. - 6. kl. Elevrådet har en kontaktlærer, der hjælper dem med elevrådsarbejdet I skolebestyrelsen er elevrådet repræsenteret med 2 elever

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011


Fra A - Å Ferieplan 2010/2011 Sommerferie Undervisningen begynder mandag den 9. august 2010 Efterårsferie Lørdag den 16. oktober - søndag den 24. oktober 2010 Juleferie Lørdag den 18. december 2010 - søndag den 2. januar 2011 Vinterferie Lørdag den 12. februar - søndag den 20. februar 2011 Påskeferie Lørdag den 16. april - mandag den 25. april 2011 St. Bededag Fredag den 20. maj 2011 Kristi Himmelfartsdag Torsdag den 2. juni – søndag den 5. juni 2011 Pinseferie Lørdag den 11. juni - mandag den 13. juni 2011 Sommerferie Lørdag den 25. juni 2011 - søndag den 7. august 2011 Ferierne er inkl. de nævnte datoer. Hertil kommer de lørdage samt søndage, der ikke er omfattet af ovenstående. SFO har faste lukkedage i den del af skolernes juleferie, der ligger mellem d. 24. december og d. 1. januar (begge dage inkl.) og i skolernes påskeferie fra palmesøndag til og med 2. påskedag.

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

15


Fra A - Å Forældrenes eventuelle ønsker om børns fritagelse fra skolegang. I Danmark har vi undervisningspligt; men ikke skolepligt!!! Dette indebærer selvfølgelig, at det alene er forældrene, der bestemmer, hvorvidt børn skal have fri fra skole for at deltage i idrætsarrangementer, udflugter, familiefester, ferie o.l. Skolen skal dog i hvert enkelt tilfælde have besked: Varighed Mere end

1 dag

Klasselæreren

1 uge

Skolelederen

1 uge

Skolebestyrelsen

Det henstilles dog, at sådanne fravær uden for den normale ferieplan indskrænkes mest muligt!

Flytning/udmeldelse I tilfælde af flytning/udmeldelse er det nemmest at kontakte skolens kontor, der så vil foranledige at flyttemeddelelse tilgår den ny kommune/skole.

Fordybelsesuger Uge 39 – 2010 Fælles for hele skolen. Uge 47 – 2010 Der er bog, - sang- og musik uge. Alle klasser har deres klasselærer. Undervisningen tager udgangspunkt i bøger, teater og musik. 5. og 6. klasse opfører årets skolekomedie. Uge 9 + uge 23 – 2011 Fordybelsesugerne på Egebjerg Skole er såkaldte faguger, hvor eleverne har deres faglærer mindst 1 dag og ofte flere dage i træk. Det giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen på en anderledes måde og dermed mulighed for faglig fordybelse. 16

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011


Fra A - Å Forsikring Odsherred Kommune har med virkning fra 1. januar 2007 ikke længere tegnet fælles børneulykkesforsikring for samtlige børn indskrevet i kommunens skoler og institutioner. Det betyder, at almindelige skader på børnenes briller eller tænder skal anmeldes til egen forsikring. Har man som forældre ikke tegnet en ulykkesforsikring for børnene, er det derfor en god idé at drøfte sagen med hjemmets forsikringsselskab. Børnene er naturligvis stadig forsikret, hvis skaden sker pga. eksempelvis manglende vedligeholdelse, dvs. fejl eller forsømmelser fra kommunens side. I disse sager dækker kommunens ansvarsforsikring.

IONER

TITUT

LER

SKO

OG INS

ARN IT B ER D IKRET? S FOR

På www.odsherred.dk/publikationer kan du hente folderen ”Er dit barn forsikret?”, hvor du kan læse mere om forsikringsreglerne.

Forældreforeningen Egebjerg Skoles forældreforening arbejder på at styrke og udvikle samarbejdet mellem skole og hjem: • • • • •

• •

Dette sker gennem samarbejdet med skolebestyrelsen og i klasserådene Et klasseråd består af klasselæreren, et skolebestyrelsesmedlem og to forældrerepræsentanter Klasserådene varetager på forskellig vis klassernes sociale trivsel Klasserådet mødes før hvert forældremøde og laver dagsordenen sammen Forældreforeningen arbejder på at give børn og forældre gode oplevelser, ved afholdelse af festlige arrangementer, hvis økonomiske overskud anvendes til gavn for skolens elever I skoleåret er planlægning og arbejdsopgaver uddelegeret Forældreforeningen støtter også skolens egne arrangementer med blandt andet praktisk arbejde

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

17


Fra A - Å Forældreklager – skolebestyrelsens princip Hvis forældre har brug for at drøfte et forhold vedrørende deres barns skolegang med en ansat på Egebjerg Skole, kan vedkommende kontaktes. Der kan også rettes henvendelse til klasselæreren/skolens ledelse. Klasselæreren/ skolens ledelse vil søge at opklare og om nødvendigt at rette forholdet. Skolebestyrelsesmedlemmer kan ikke, på forældres vegne, rette henvendelse til personalet om et tjenstligt forhold i egenskab af at være skolebestyrelsesmedlem. Ovenstående procedure skal overholdes, før et principielt problem eventuelt behandles på et skolebestyrelsesmøde.

Fødselsdage Når børnene holder fødselsdagsfest hjemme, finder vi, det er vigtigt for klassen, at alle inviteres med. Har man pladsproblemer, kan man nøjes med at invitere alle af samme køn. I den forbindelse kan børnene naturligvis uddele fødselsdagskort på skolen. Men hvis kun enkelte elever fra klassen skal inviteres, må man sende kortene med posten.

Glemte sager Disse kan hentes dagligt få fat på pedellen eller sekretæren.

18

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011


Fra A - Å Hvilke fag har mit barn? Bh. kl.

1. kl.

2. kl.

3. kl.

4. kl.

5. kl.

6. kl.

Dansk

11

11

10

9

7

7

7

Bibliotek

1

1

1

1

1

1

1

Engelsk

2

2

3

3

Historie

1

2

2

2

Kristendom Matematik

10

Natur/teknik Idræt

2

1

1

1

1

1

1

5

5

5

4

4

4

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

4

4

Svømning Musik

1

Billedkunst

1

2

2

2

2

2

2

2

Håndarbejde Sløjd Hjemkundskab Klassenstime Timetal 10/11

25

}

2

}

1

1

1

1

1

1

25

25

28

29

29

29

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

19


Fra A - Å Lus – skolebestyrelsens princip Det er forældrenes ansvar, at undersøge deres børn for lus og behandle dem, samt informere skolen, hvis de har lus. Børn med lus må ikke modtages i skolen, før de er i behandling. Klasselæreren eller skolelederen skal informere alle forældre i en klasse hver gang der er fundet lus. Skolen skal, evt. i samarbejde med sundhedsplejersken informere alle forældre til børn, der starter i skole, om risikoen for lus og informere om, hvordan de konstateres og behandles. Informationsmateriale om behandling af lus skal følge vejledningen for Sundhedsstyrelsen. I tilfælde af at forældrene trods flere opfordringer ikke sørger for, at barnet behandles, kan skolelederen, evt. via den kommunale sundhedstjeneste, rette henvendelse til social- og sundhedsforvaltningen med henblik på at iværksætte hjælp til at gennemføre behandlingen.

Madpakke – kantine Skolen sørger for, at alle børn får ro til at spise deres medbragte mad i klasselokalet. Det er derfor vigtigt, at børnene får madpakke med, eller mulighed for at købe mad i kantinen. Kantinen er underlagt Skolebestyrelsens princip om kantinedrift på Egebjerg Skole. I kantinen kan der hver dag købes boller, råkost, drikkevarer og dagens madtilbud til kr. 14,-. Dagens madtilbud kan både bestilles for en måned af gangen eller bestilles hver dag inden kl. 9.30. • • •

20

3. – 6. kl. har adgang til kantinen hver dag Bh. kl. – 2. kl. på lilleskolen fastsætter en dag efter skoleårets begyndelse Der er elevkøleskab, så madpakken kan opbevares rigtigt

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011


Fra A - Å Meddelelser til hjemmet Hvis skilte forældre har fælles forældremyndighed, og begge ønsker meddelelser fra skolen, bedes dette meddelt skolens kontor skriftligt.

Mobiltelefon – skolebestyrelsens princip Mobiltelefon, Ipod, MP3 samt andet elektronisk udstyr, der medtages i skole og SFO, skal være slukket i skoletiden og må først tændes efter undervisningstidens ophør, og når eleverne forlader SFO. Grunden til dette princip er, at vi i overensstemmelse med vores indsatsområde – sundhed og bevægelse – vil motivere til leg og samvær og ikke til passivitet. Hvis eleverne mod forventning alligevel bruger mobiltelefon, Ipod, MP3 eller andet elektronisk udstyr i skoletiden inddrages den og kan afhentes af forældrene på skolens/SFO’s kontor.

Mælk Det er mejeriselskabet der står for mælk på skolen og bestillingen foregår via hjemmesiden www.skolemaelk.com.

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

21


Fra A - Å Møde- og ringetider Børnene skal møde på skolen til tiden. Men tidligst 10 min. før klokken ringer. Når eleverne får fri, skal de forlade skolen. Vi har ikke mulighed for at holde opsyn med eleverne, hverken før eller efter skoletid. Ringetider 1. lektion

kl. 8.30 - 9.15

2. - 3. lektion

kl. 9.30 - 11.00

4. lektion

kl. 11.30 - 12.15

5. lektion

kl. 12.25 - 13.10

6. lektion

kl. 13.15 - 14.00

7. lektion

kl. 14.00 - 14.45

Vi skal lære at være sammen på skolen, så alle føler sig godt tilpas, også i frikvartererne. Eleverne kan frit vælge, om de vil være inde eller ude. Vi er så heldige, at alle klasser har deres eget klasselokale. Støjende leg skal dog foregå ude. Eleverne må ikke forlade skolens område i frikvartererne.

Odsherred Musikskole En lærer fra Musikskolen kommer én gang om ugen og underviser i børnehaveklassen sammen med børnehaveklasselederen. Der bliver sunget, leget og spillet lidt instrumenter. Når eleverne bliver lidt ældre, kan de melde til musikværksted, musikkarrusel eller instrumental undervisning. Dette kan du læse mere om på Musikskolens hjemmeside www.odsherred.dk/musikskolen Henvendelse til: Odsherred Musikskole Tlf. 59 66 62 30

22

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011


Fra A - Å Ordensregler for Egebjerg Skole Alle børn skal være glade for at gå på Egebjerg Skole 1. For at du kan få en god skoledag, skal du møde udhvilet, mæt og med skoletasken i orden 2. Hvis du ser nogen bliver drillet, skal du hjælpe med at få det stoppet - kan du ikke selv, så hent en voksen 3. Du skal vise respekt over for alle på skolen; både børn og voksne 4. Du skal blive på skolens område i skoletiden 5. Mobilen skal være slukket i skoletiden Husk, at Egebjerg Skole er din skole – så pas på den!

Elever må ikke forlade skolens område i frikvartererne!

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

23


Fra A - Å Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er et tilbud om pædagogisk psykologisk hjælp til børn og børnefamilier, daginstitutioner og skoler i Trundholm Kommunes regi. PPR kan kontaktes om: • Indlæringsmæssige og adfærdsmæssige problemer hos børn • Familie- og samlivsproblemer • Sprog- og hørevanskeligheder hos småbørn og skolebørn Forældre, elever, lærere, pædagoger, dagplejemødre, sundhedsplejersker, sagsbehandlere, læger m.fl. kan alle kontakte PPR, hvor der er tilknyttet både psykologer og tale-/hørepædagog.

Skolebibliotek De bøger, som står på skolebiblioteket benyttes dels i undervisningen dels til hjemlån. Hjemlån:

Hjemlån til fritidslæsning sker 1 gang om ugen

Hvor længe:

Lånetiden er max. 1 måned

Skolens hjemmeside – www.egebjergskole.dk Skolens hjemmeside administreres af skolen og her er det hensigten, at der løbende vil kunne findes aktuel information om skolen og dit barns dagligdag. Skolens principper vil også være at finde på hjemmesiden. ForældreIntra På Egebjerg Skole bruger lærerne ForældreIntra. Det er skolens lukkede intranet for den enkelte klasse. ForældreIntra kan bl.a. bruges til at: • se praktiske informationer og lektier • se nyheder, projekter og billeder

24

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011


Fra A - Å Skolesundhedstjenesten Formålet med den forebyggende sundhedsordning er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Odsherred Kommune ønsker at komme i front med sundheden for vore børn. Det vigtigste element i denne indsats er, at der etableres gode vaner og normer for bl.a. mad, motion og det sociale samvær. For at den sunde livsstil skal lykkes må vi hele barndommen arbejde sammen om dette. Derfor ønsker vi at arbejde for at der etableres et fælles partnerskab om børns sundhed mellem børn, forældre, skole/institution og sundhedstjeneste. Eleverne ses på følgende klassetrin: Bh. kl, 1. kl. og 5. kl. Alle elever tilbydes: Børnehaveklasse: Sundhedssamtale med sundhedsplejerske, højde, vægt, hofte- og taljemål, syn- og farvesynsprøve samt høreprøve. Det er vigtig at I som forældre deltager, vi glæder os til et godt samarbejde med jer gennem skoletiden. 1. klasse: Indskolingsundersøgelse ved børne- og ungelæge samt sundhedsplejerske. Der fortages en screening af motorik, bevægelse og helbred, hvor der bl.a. lyttes på hjerte og lunger, inspiceres ryg, måles højde/vægt/talje/ hofte og der udføres synsprøve. Høreprøve fortages efter behov. Hvis forældrene ønsker det, eller vi vurderer der er et behov, vil barn og forældre blive inviteret til en konsultation. På baggrund af undersøgelsen og et spørgeskema, som børnene forinden har udfyldt sammen med forældrene udarbejdes en sundhedsprofil for klassen. Klassen får efterfølgende en tilbagemelding på deres sundhedsprofil. Profilen kan bruges af forældre, børn, lærere og sundhedstjenesten i det fremtidige arbejde med elevernes og klassens sundhed og trivsel. 5. klasse: Sundhedssamtale med sundhedsplejerske i grupper. Enkeltvis højde, vægt, hofte- og taljemål samt synsprøve. Høreprøve ved behov. Der tilbydes undervisning om pubertet.

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

25


Fra A - Å Specialundervisning For børn med indlæringsvanskeligheder kan der tilbydes hjælp i dansk, matematik og engelsk. I de små undervises eleverne intensivt på hold eller enkeltvis i en del af en lektion. Timerne ligger i den normale skoletid, og det ugentlige timetal og varigheden bestemmes af det enkelte barns behov. • • •

Før støtten sættes i gang snakker klasselæreren og forældrene sammen om støttens formål og omfang Endvidere tilbyder vi læsetræningskurser for elever med lettere læseproblemer Efter aftale med forældrene sættes specialundervisning i gang. Efterfølgende kan forældre altid ønske en PPR undersøgelse

Læsekurserne er beregnet til elever, som stort set er læseparate, men som har brug for en kortere, intensiv læseundervisning for at få læsningen mere automatiseret samt at få øget læsehastigheden.

Sygdom Det er vigtigt at give skriftlig besked i meddelelsesbogen, da vi som skole skal give besked til kommunen om lovlige og ulovlige forsømmelser.

Tale-hørepædagog Tale-hørepædagogens arbejdsområde omfatter bl.a.: • Undersøgelse og undervisning af børn og unge der har tale-, sprog- eller hørevanskeligheder. Det kan fx dreje sig om børn med udtalebesvær, børn med mangelfuldt sprog, ”hæse” børn eller børn, der stammer • Råd og vejledning til forældre, lærere, og pædagoger m.fl.

26

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011


Fra A - Å Tandlæge Da der i Odsherred Kommune ikke er en børnetandklinik, skal børnene benytte familiens egen tandlæge. Behandlingen er gratis.

Tandpleje Personale fra kommunens forebyggende tandpleje kommer på besøg i de enkelte klasser og snakker med børnene om pleje af tænderne.

Trafik ved lilleskolen Vi beder jer forældre om at parkere på grus parkeringspladsen før overgangen mellem stor- og lilleskolen. Det gør det lidt sikrere for dit barn at færdes mellem skolens 2 afdelinger. Husk endelig at slukke bilens motor.

Transport - buskort For børn i Bh. kl., 1. kl., 2. kl. og 3. kl., der har længere end 2,5 km til skole, for børn i 4. kl. og 5. kl. med mere end 5 km og for børn i 6. kl. med mere end 6 km fra hjem til skole, har kommunen pligt til at sørge for befordring (folkeskolelovens §25). I tvivlstilfælde, kontakt skolens kontor.

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

27


Skolens faste begivenheder Begivenheden varetages af: August 1. skoledag 1. – 6. kl. 1. skoledag Bh. kl.

2. klasses forældre.

September Forældremøder Oktober Kondidag

Skolens idrætslærere og 2. klasses forældre

November Bog, sang og musikuge

Klassens Team

5. – 6. klasses skolekomedie

5. – 6. kl.

December Klippe/klistredag

Klassens Team

Københavnertur (Storskolen)

Klassens Team

Februar Fastelavnsfest Marts April/Maj Cyklistprøve for 6. klasse

28

6. kl.

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011


Begivenheden varetages af: Juni Skoleafslutning 6. klasse Årsafslutning – sidste skoledag

6. kl.

Morgenbord – sidste skoledag

Bestyrelsen

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

29


Skolens øvrige begivenheder Begivenheden varetages af: Cykelprøve – 3. klasse

Klassens Team

Cykelprøve – 6. klasse

Klassens Team

4. – lejrskole (3 dage)

Klassens Team

5. - 6. klasse - lejrskole (3 dage)

Klassens Team

2 årlige teaterforestillinger

Teaterrepræsentant

– for Bh. - 3. klasse - og for 4.- 6. klasse Hver klasse får kvartalsplan

30

Klassens Team

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011


Billeder fra 책ret der gik...

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

31


EGEBJERG SKOLE | ODSHERRED KOMMUNE Hovedgaden 30, Egebjerg | 4500 Nykøbing Sj. Telefon: 59 32 83 16 www.egebjergskole.dk | egebjergskole@odsherred.dk August 2010 | Oplag 100 stk.

32

Velkommen til Egebjerg Skole 2010/2011

Egebjerg Skole - velkomstfolder 2010-2011  

En velkomstfolder til nye elever på Egebjerg Skole med alle de praktiske oplysninger du har brug for.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you