Octogon 2022/175

Page 34

BARÁTSÁGOS NAGYSÁG PILLAR IRODAHÁZ A DÓZSA GYÖRGY ÚTON

Építészet: ZDA – ZOBOKI ÉPÍTÉSZIRODA KFT. | ZOBOKI GÁBOR Szerző: ZÖLDI ANNA Építészeti fotó: BUJNOVSZKY TAMÁS 136


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.