Ο θαυμαστός κόσμος της Ύπαρξης

Page 1

160 × 230 SPINE: 14.7

Δάσκαλος Ιωάννης ©1997 Εγώ ειμί ο νόμος

ISBN 978-618-205-294-5

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Αικατερίνη Σιδέρη

Δάσκαλος Ιωάννης

Ο θαυμαστός κόσμος της Ύπαρξης

Αδελφέ άνθρωπε, διακηρύττω με δύναμη την Αλήθεια. Ζητώ μιμητές μου, που να έχουν το θάρρος να εκφραστούν όμοια, επαναστατώντας στην κατεστημένη τάξη των ιδεών και των πραγμάτων και να συντελέσουν στην αφύπνιση και ανόρθωση των μαζών που εκμεταλλεύονται οι ισχυροί της γης. Πιστεύω ακράδαντα πως πρέπει οι άνθρωποι να πάψουν να υποκρίνονται και να εκφράζονται μέσα από μία επιφανειακή διπλωματία χωρίς συγκεκριμένους στόχους, με εξωτερικές ευγένειες, αλλά με ύπουλα ένστικτα και ιδιοτελείς αποβλέψεις. Πιστεύω πως πάνω από τα κρατούντα κατεστημένα ιδεών υπάρχει η Αγάπη και η Ενότητα και αυτά πρέπει να φανερωθούν με σθένος και παρρησία στον άνθρωπο, που πρέπει να ανορθωθεί και να γνωρίσει την αληθινή όψη των πραγμάτων και όχι την υποκριτική διπλωματία των ισχυρών. Η φωνή σας ας ακουστεί στα πέρατα της οικουμένης, αποδίδοντες τον οφειλόμενο σεβασμό και ευχαριστία, στον τα πάντα κατευθύνοντα Θεό της Αγάπης.

«Σε αγαπώ! Γυναίκα Ψυχή άπειρη, ατελεύτητη, άναρχη. Προήλθες από εμέ. Είσαι το είναι Μου, είσαι το κάλλος που εξεφράσθη, που επλημμύρισε τα πάντα, που κατέκλυσε τους κόσμους. Είσαι η αρμονία του παντός, η ελπίδα και η αγαλλίαση, ο τρόμος και ο φόβος. Είσαι η καλοσύνη και η μεγαθυμία, το μέγα μου έλεος. Είσαι η αγάπη η απερίγραπτη, σε παρεννόησαν, προσπάθησαν να σε κατακτήσουν για να σε υποδουλώσουν, να σε κάνουν κτήμα τους. Μα ανήκεις σε Εμέ. Βγήκες από την πνοή Μου και κατέκλυσες τα πάντα. Είσαι ο αέρας που αναπνέουν τα πάντα, ο ήλιος, οι χρυσακτίδες, η κίνηση και η αρμονία, τα φυλλώματα των δένδρων, το θρόϊσμά τους, η αύρα τους, η διάχυσή τους μέσα στα πάντα. Είσαι η ζωή των κόσμων. Σε αγαπώ, το λέω στην εκδήλωσή μου, όποια και αν είναι, όπου και αν ευρίσκεται, όπου και αν υπάρχει, σε όποιο μέγεθος, σε όποια κατάσταση, χώρα, σε όποιο λαό, φύλο, ηλικία, σε όποια γνώση, εκδήλωση, μέσα στα πάντα διαχέω το σ’ αγαπώ. Σε όλους τους τόνους, σε όλες τις αποχρώσεις, σε όλες τις γλώσσες, σε όλους τους ήχους, με όλα τα χρώματα, με κάθε αρμονία...»

FLAPS: 80

Η Αικατερίνη Σιδέρη γεννήθηκε και έζησε στην Αθήνα. Ανέπτυξε την δημιουργική της σκέψη αναγνωρίζοντας την ένθεη φύση του ανθρώπου. Στόχος της, το βαθύτερο αίτιο της αληθούς ζωής και η ενδυνάμωση των ψυχικών αρετών, που ενεργοποιούν το Θείο. Πίστευε ακράδαντα στην ελευθερία των ιδεών και στην δημιουργική δύναμη της πηγαίας έμπνευσης του ανθρώπου. Συγγραφέας εκατοντάδων δοκιμίων, εξέδωσε τα βιβλία Εγώ ειμί ο νόμος, Το δάκρυ του Μαέστρου, Ύμνος στην Πατρίδα και την μελοποιημένη έκδοση κειμένου της με τίτλο Θεομήτωρ - Maria Virgo de mare Mediterraneum, σε μουσική σύνθεση Ηλία Κοτζιά, όπου η ηχητική μορφή τέχνης σκοπεί στην ερμηνεία του έλλογου λόγου.Ο θαυμαστός κόσμος της Ύπαρξης


ΤΙΤΛΟΣ

Ο θαυμαστός κόσμος της Ύπαρξης ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ

Αικατερίνη Σιδέρη ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

Πέτρος Σούλης-Σκιαδόπουλος ΕΠΙMΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σπυρίδων Σούλης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Σπυρίδων Σούλης ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Όλγα Παλαμήδη LAYOUT - DESIGN Myrtilo, Λένα Παντοπούλου COPYRIGHT© 2022 Παναγιώτα Σιδέρη και Ιωάννης-Σταύρος Σιδέρης ΠΡΏΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Αθήνα, Μάιος 2022 ISBN 978-618-205-294-5

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Βατάτζη 55, 114 73

Αθήνα | ΤΗΛ.: 210 64 31 108 ocelotos@ocelotos.gr | www.ocelotos.gr

email: ayrousayrous@gmail.com www.ayrous.gr

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, (Ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και γενικώς αναπαραγωγή, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου χωρίς τη γραπτή άδεια του δικαιούχου συγγραφέα.


Ο

θαυμαστός κόσμος της Ύπαρξης

Αικατερίνη Σιδέρη

ΣΕΙΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣΣτον Άνθρωπο


«Καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησε αὐτούς… καὶ ἐκάλεσε Ἀδὰμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή, ὅτι μήτηρ πάντων τῶν ζώντων». (Γέν. Α΄ 27, Β΄ 20)


«Υμνωδία ανυψώθη ίνα η πλάση λάβει τον Υιόν και η γαστήρ ενθέου σαρκώσεως η Θεοδόχος παρέδωκε την χάριν της μεταποιήσασας το γένος, της Μητρός θεώσασας ανθρωποφύσιν και ο Υιός εγεννήθη. Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε. Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε. Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε. Είθε η ευχή πάντοτε εκ της ωραιότητος πηγάζουσα παρέχει την αέναη τροφοδοσία Εκείνου, ώστε η εκδήλωσή σας, ολοκληρωμένη προσφέρεται. Είθε η ευχή προσφορά της ύπαρξής σας να καθίσταται και η συνύπαρξη του νου και της καρδίας, των λόγων και των πράξεων συντελεί στον προορισμό σας. Είθε οι αιτήσεις σας να μην υπολείπονται αποφάσεως, να μην εκκρεμούν, να μην συναντούν την επόμενη προσπάθειά σας και ανεκπλήρωτες προβάλλουν μεγεθύνοντας την απόσταση των προσδοκιών σας. Είθε να αισθάνεσθε την πληρότητα της αγάπης Εκείνου, του Θεογέννητου, να αισθάνεσθε την αρμονία Του, και να την διαχέετε ενσυνείδητα, να την προσφέρετε ελεύθερα. Κάθε ευχή ευλογία να γίνεται μέσα από την όποια κίνησή σου, αγαπημένε άνθρωπε. Κάθε δέηση πράξη να καθίσταται που αναβλύζει μέσα από την ευλογούμενη κίνησή σου. Κάθε κυματισμός της ψυχής σου να είναι το κάλεσμα Εκείνου, που μεταλλάσσει την χαμένη ελπίδα, τον πόνο της ελληνικής καρδιάς σου, της δακρυσμένης σου ψυχής, και γεννά την Αγάπη, τον νέο σου κυματισμό. Αγαπημένε μου άνθρωπε, αγαπώ ό,τι εσύ ονομάζεις καρδιά, ψυχή, ό,τι στο λαμπερό ελληνικό σου πνεύμα περιέχεται, ό,τι στην δύναμη της σχηματοποίησής σου κινείται, εκφράζεται, ό,τι στα κύτταρά σου δημιουργείται.

7


Αγαπώ! Αγαπώ εσέ όπου και αν ευρίσκεσαι, όπου και αν υπάρχεις, και μαζί με εσέ διαλαλώ: Αγάπη! Αγάπη στην γέννηση της έκφρασης και της εκδήλωσής της. Αγάπη! Μία απειροελάχιστη στιγμή μόνον χρειάζεται και το μέλλον τρέπεται σε παρελθόν. Η αγάπη παρούσα παραλαμβάνει και προσφέρει, πραγματώνοντας την διδαχή της. Κι εγώ εύχομαι, η αγάπη, που οριοθετεί την απαρχή της δημιουργίας, να συνοδεύει την θέλησή σας, τις αποφάσεις σας, τις ελπίδες σας, την πίστη σας, να καλύπτει την αξιοπιστία της ψυχής σας, ώστε η αξία της παρελθούσης ιστορίας διά της παρούσης να αναβιβάζει τάχιστα την δημιουργία που πράττει, ώστε η θεωρία να περιγράφει σοφά το αποτέλεσμα της ζώσης ιστορίας και να διαμοιράζει την διδαχή θετικά, διότι η εμπειρία ενώνει την ιερότητα με το αντίθετό της καταδεικνύοντας το Εν. Αγαπημένε άνθρωπε, παράλαβε την ζώσα αγάπη, την μορφοποίηση της ανάρχου Αρχής, την σύλληψή της, την έμπνευσή της στην ύλη σου, στον νου σου, στην καρδιά σου, στο είναι σου. Παράλαβέ την για να μυρώσει τους λόγους σου, τους συμβολισμούς σου, να επισφραγίσει την ένωση του πραγματικού, του αληθούς με το εικονικό, την πλάνη που δημιουργείς». Αικατερίνη Σιδέρη ©2008

8


Αντί προλόγου Πώς να προλογίσω άραγε το θαυμαστό γεγονός; Πώς; Πώς να κοινωνήσω εσάς, να μεταγγίσω την Αγάπη, τον Θεό και τον άνθρωπο ως ένα, ως το έζησα! Είχα την τιμή να αισθανθώ, να βιώσω, να μοιραστώ τις άχρονες στιγμές, να συμμετάσχω στο έργο Του. Ταυτόχρονα, να βιώνω το μυστήριο, την χαρά και την θλίψη, τον πόνο και την αγαλλίαση. Το πέρασμα από την ζωή στον θάνατο και ξανά στην Ζωή. Μακρύς ήταν ο δρόμος. Συμπύκνωνε η ζωή ζωές και τότε απεκαλύφθη! Ο Ιωάννης-Ηλίας στην αρχή. Ο μείζων εκ των ανθρώπων δωρίσας τον εαυτό Του, προσφέρει την ψυχή Του, την Ζωή. Και ο Θαυμαστός Κόσμος της Ύπαρξης αποκαλύπτεται… Όποιος θέλει, ζητά, ψάχνει, κρούει, αυτός λαμβάνει, κοινωνεί. Και οι νόμοι λειτουργούν. Αυτενεργές το έλεος, είπε. Η Κρίσις να απαλύνεται… Ευλαβικά κλίνω την κεφαλή και ευχαριστώ Εσέ, Πατέρα και Θεέ, που με αξίωσες το τέλος, την Αρχή να κοινωνήσω. Ομοίως ευχαριστώ και εσέ, Αγαπημένη, για την ανόθευτη συνέχεια, την ανυπόκριτη Αγάπη που μας προσέφερες, για την εμπιστοσύνη με την οποία με τίμησες, για την ένωση που ζωντανά κατέδειξες. Οι λόγοι δεν αρκούν απόκριση να εκφράσουν στο μεγαλείο της προσφοράς και θυσίας, στο πέρασμά σου, Ζωή αγαπημένη. Η συγγνώμη δεν απαλύνει… Το ρήμα μόνον. Σε αγαπώ! Είθε… Σπυρίδων Σούλης ©2022

9Ο Λόγος Διδάσκαλος Το ασύλληπτον του Θεού Πατρός κατά την διάχυσή του παρέχεται στον άνθρωπο, αφυπνίζοντας με κάθε τρόπο τις αισθήσεις είτε εκδηλώνεται με λόγους είτε εκφράζεται με εικόνες. Παρέχεται για να αναγεννήσει τον εσωτερικό κόσμο της ανθρώπινης υπόστασης, η οποία ενδυναμώνεται παραλαμβάνοντας την αγάπη Του. Η ευλογία του Λόγου, διαπερώντας τον άνθρωπο, διαχέεται ως ισορροπία, γαλήνη, αρμονία, σε κάθε στοιχείο που απαρτίζει την υπόστασή του και τα σώματά της. Ενώνει τα πάντα, για να μετέχουν ως ένα στην Δημιουργία, να παραλαμβάνουν την αγάπη του Λόγου, που στην απλότητα της κίνησής Του παρέλαβε σύμπας ο κόσμος. Την αγάπη, που μέσω ενός σκηνώματος εκδηλώνετο σταδιακά, καταδεικνύοντας στον άνθρωπο την παρουσία του Λόγου, την εκδήλωση του Θεού Πατρός. Ο Πατέρας Θεός προσέδωσε στον άνθρωπο την εκδήλωσή Του μέσα στα όριά του, στην περιορισμένη κίνησή του, διότι ο άνθρωπος εντασσόμενος στον χρόνο, που προσδιορίζει την κίνηση και τα όρια της ανθρώπινης φύσης του, μετρά και συγκρίνει σύμφωνα με τα όρια που η φύση του φέρει. Εισήλθε, ως παντελεήμων Θεός, στον χρόνο και στην σχηματοποίησή του. Εκκένωσε την απειρότητά Του και δεν διέστειλε απλώς στο πέρασμά Του, εξακόντισε και παρουσίασε μέσα στον ίδιο τον περιορισμό την απειρότητα της αγάπης Του. Μέσα στα στοιχεία του περιορισμού ελευθέρωσε με την παρουσία Του την λειτουργία και την χρήση των ορίων

11


160 × 230 SPINE: 14.7

Δάσκαλος Ιωάννης ©1997 Εγώ ειμί ο νόμος

ISBN 978-618-205-294-5

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Αικατερίνη Σιδέρη

Δάσκαλος Ιωάννης

Ο θαυμαστός κόσμος της Ύπαρξης

Αδελφέ άνθρωπε, διακηρύττω με δύναμη την Αλήθεια. Ζητώ μιμητές μου, που να έχουν το θάρρος να εκφραστούν όμοια, επαναστατώντας στην κατεστημένη τάξη των ιδεών και των πραγμάτων και να συντελέσουν στην αφύπνιση και ανόρθωση των μαζών που εκμεταλλεύονται οι ισχυροί της γης. Πιστεύω ακράδαντα πως πρέπει οι άνθρωποι να πάψουν να υποκρίνονται και να εκφράζονται μέσα από μία επιφανειακή διπλωματία χωρίς συγκεκριμένους στόχους, με εξωτερικές ευγένειες, αλλά με ύπουλα ένστικτα και ιδιοτελείς αποβλέψεις. Πιστεύω πως πάνω από τα κρατούντα κατεστημένα ιδεών υπάρχει η Αγάπη και η Ενότητα και αυτά πρέπει να φανερωθούν με σθένος και παρρησία στον άνθρωπο, που πρέπει να ανορθωθεί και να γνωρίσει την αληθινή όψη των πραγμάτων και όχι την υποκριτική διπλωματία των ισχυρών. Η φωνή σας ας ακουστεί στα πέρατα της οικουμένης, αποδίδοντες τον οφειλόμενο σεβασμό και ευχαριστία, στον τα πάντα κατευθύνοντα Θεό της Αγάπης.

«Σε αγαπώ! Γυναίκα Ψυχή άπειρη, ατελεύτητη, άναρχη. Προήλθες από εμέ. Είσαι το είναι Μου, είσαι το κάλλος που εξεφράσθη, που επλημμύρισε τα πάντα, που κατέκλυσε τους κόσμους. Είσαι η αρμονία του παντός, η ελπίδα και η αγαλλίαση, ο τρόμος και ο φόβος. Είσαι η καλοσύνη και η μεγαθυμία, το μέγα μου έλεος. Είσαι η αγάπη η απερίγραπτη, σε παρεννόησαν, προσπάθησαν να σε κατακτήσουν για να σε υποδουλώσουν, να σε κάνουν κτήμα τους. Μα ανήκεις σε Εμέ. Βγήκες από την πνοή Μου και κατέκλυσες τα πάντα. Είσαι ο αέρας που αναπνέουν τα πάντα, ο ήλιος, οι χρυσακτίδες, η κίνηση και η αρμονία, τα φυλλώματα των δένδρων, το θρόϊσμά τους, η αύρα τους, η διάχυσή τους μέσα στα πάντα. Είσαι η ζωή των κόσμων. Σε αγαπώ, το λέω στην εκδήλωσή μου, όποια και αν είναι, όπου και αν ευρίσκεται, όπου και αν υπάρχει, σε όποιο μέγεθος, σε όποια κατάσταση, χώρα, σε όποιο λαό, φύλο, ηλικία, σε όποια γνώση, εκδήλωση, μέσα στα πάντα διαχέω το σ’ αγαπώ. Σε όλους τους τόνους, σε όλες τις αποχρώσεις, σε όλες τις γλώσσες, σε όλους τους ήχους, με όλα τα χρώματα, με κάθε αρμονία...»

FLAPS: 80

Η Αικατερίνη Σιδέρη γεννήθηκε και έζησε στην Αθήνα. Ανέπτυξε την δημιουργική της σκέψη αναγνωρίζοντας την ένθεη φύση του ανθρώπου. Στόχος της, το βαθύτερο αίτιο της αληθούς ζωής και η ενδυνάμωση των ψυχικών αρετών, που ενεργοποιούν το Θείο. Πίστευε ακράδαντα στην ελευθερία των ιδεών και στην δημιουργική δύναμη της πηγαίας έμπνευσης του ανθρώπου. Συγγραφέας εκατοντάδων δοκιμίων, εξέδωσε τα βιβλία Εγώ ειμί ο νόμος, Το δάκρυ του Μαέστρου, Ύμνος στην Πατρίδα και την μελοποιημένη έκδοση κειμένου της με τίτλο Θεομήτωρ - Maria Virgo de mare Mediterraneum, σε μουσική σύνθεση Ηλία Κοτζιά, όπου η ηχητική μορφή τέχνης σκοπεί στην ερμηνεία του έλλογου λόγου.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.