a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Vaše meno, adresa ...................................................................................... Novozámocké bytové družstvo, družstvo Nábrežná č. 22 940 01 Nové Zámky Vec: Žiadosť o stavebné úpravy v byte, /alebo úpravy v byte/ Vlastník alebo nájomca, ..... izbov. bytu, č....., na ..... posch. žiadam súhlas na nasledovné úpravy v byte: Vymurovanie bytového jadra. Použitý bude odľahčený materiál, ypor, hrúbka steny 7,5 až 10 cm, steny budú položené na pôvodné miesto, alebo rozpísať ak bude zmena. Nebude zasahované do plynoinštalácie v byte / ak bude treba rozpísať/ ani všetkých stupačkových rozvodov. Inštalačné otvory zostanú v pôvodnej veľkosti a na pôvodnom mieste. Odvetranie kúpeľne a WC bude zabezpečené. Zadná stena WC bude celá demontovateľná pre prípadnú výmenu, poruchu alebo havarijný stav stúpacích vedení v šachte. Práce prevediem na vlastné náklady, dodržím bezpečnostné a protipožiarne predpisy, ako i družstevný domový poriadok. Zabezpečím odvoz tuhého komunálneho odpadu na skládku. Na elektroinštaláciu a plynoinštaláciu predložím správu o odbornej prehliadke a skúške. Vymurovanie bytového jadra s tým, že kúpeľňa bude rozšírená o chodbovú časť, alebo premiestnená do tmavej komory alebo šatníka /rozpísať kde/ Osadenie dlažby - WC, kúpeľňa, chodba, kuchyňa. Keramická dlažba 6mm, lepidlo, dosky z polystyrénu so špeciálnou povrchovou úpravou o hrúbke 6mm, ktorá bude slúžiť ako protihluková izolácia./statický posudok/ Výmenu okien za plastové v pôvodnej veľkosti, tvare a farby. Vymurovanie balkónovej priečky a jej zateplenie. Odľahčený materiál ypor. hrúbka steny 20cm z vonkajšej strany doplnená tepelnoizolačnou vrstvou z polystyrénu hr. 10cm s prevedením omietky. Balkónové dvere, okno a radiátor budú osadené na pôvodné miesto. Odstránenie zárubní a dverí a vytvorenie oblúka v dvernom otvore bez zásahu do stien./výmenu zárubní Podmienky: 1x žiadosť, 1x statický posudok. A ak ide o zmenu účelu užívania miestnosti, alebo zásah do nosnej steny 1x projektovú dokumentáciu/ stavebné povolenie/. Vyrovnané nájomné a zaplatený poplatok.

PODPIS:

Profile for Novozámocké bytové družstvo

Žiadosť o stavebné úpravy  

Žiadosť o stavebné úpravy  

Profile for nzbd
Advertisement