Nytt i Uka 27.1021

Page 1

TILPASSEDE ENEBOLIGER OG REHABILITERING • Spesialdesignede hus • Tilpasset tomt og lokale forhold

Onsdag 27. oktober 2021 Nr. 38 | Uke 43 | Årgang 37 Opplag: 38.000

• Konkurransedyktige priser

post@aalesundhus.no | tlf.70 18 36 99 | aalesundhus.no

Underholdningsguide

Min arbeidsbil

TEMASIDER

FEST temning

TEMASIDER

SIDE 16-29

Tårnet på Jugendfest

Bil

SIDE: 32-41

Niels Torp

Side 6

Polaire Ble

Side 22

Silvia Ilona Klatt

Side 30

SIDE: 16

(Pressefoto: Martin Litwicki)

REGIONENS STØRSTE JAKT- OG FISKEBUTIKK

Ta turen innom for en hyggelig jakteller fiskeprat!

JAFI AS

||

Smibakken 3

||

6018 Ålesund

||

Tlf. 70 23 84 00

||

www.jafi.no


2

|

on s dag

27. o k tob er 2 02 1

|

En bedre by for alle Årets Bra By-konferanse starta med å se på hvordan en by som setter menneskene øverst og bilene nederst, blir en bedre by for alle. Den første delen av årets Bra By-konferanse var via det planlagte, nye kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum. Landskapsarkitekt Ragnhild Momrak fra Dronninga Landskap, som har fått i oppdrag av Ålesund kommune å utarbeide prosjektet, fortalte om erfaringene fra to andre store kollektivknutepunkt som de har gitt helt nytt liv: Carl Berners plass i Oslo øst og Landmannstorget i Skien. Carl Berners, Oslo Momrak beskrev først Carl Berners plass anno 2001: et grått, og trist veikryss med 40 000 biler som passerte i døgnet. Her var flere dødsulykker, og krysset var regna som det farligste i Oslo. I dag er alt forandra: Folketallet har dobla seg, og det har blitt status å bo der. Hva skjedde? – Carl Berners plass var et sted ingen ville bo, og spørsmålet var hvorfor det hadde blitt så grusomt? Det var jo antydning til fin arkitektur der, og det fantes en flott områdeplan fra 1929, ei tid som må regnes som gullalderen i norsk byplanlegging. Problemet var at bilene gradvis hadde fått ta over, og de gående og syklende hadde fått stadig mindre plass. Det vi gjorde, var å snu om på hierarkiet og sette menneskene og bylivet øverst og bilene nederst: Vi laga bredere fortau, fikk retta ut gatene og fjerna de brede svingefeltene, laga til en firkanta rundkjøring, planta 200 trær av elleve forskjellige arter og satte ut mange benker, fortalte Momrak. Resultatet er, ifølge Momrak, en plass der folk trives og vil være og bo. Selvsagt var det i starten mye kjeft å få fra dem som mente at endringene gjorde

Landskapsarkitetekt Ragnhild Momrak fra Dronninga Landskap (som skal prosjektere det nye kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum) mener det er på tide ålesunderne tar areal fra bilen og gir det til menneskene: – Ålesund må bli mer Ålesund – for perla må pusses for å få den til å skinne!

livet surt for bilistene, men den kritikken har gradvis stilna: – Å ta fra bilistene er krevende, men det er faktisk fortsatt god plass til bilene, og den firkanta rundkjøringa fungerer veldig bra. Siden 2001 er trafikken gjennom krysset redusert med en tredel, uten at trafikken har økt i nærområdene. Likevel er det fortsatt et kryss med stor trafikk; den store forskjellen er at det i mye større grad fungerer på menneskenes premisser, sa hun. Landmannstorget, Skien Landmannstorget i murbyen i Skien ble bygget opp etter en plan fra 1889, tre år etter den store bybrannen der. Ifølge Momrak er dette det viktigste kollektivknutepunktet i Telemark, men for bare noen få år siden var dent en «grusom plass». Dronninga Landskap

Følg oss på Facebook og Instagram for nyheter og tilbud

FERSK KRABBE, KLØR OG FYLTE SKJELL ÅRETS RAKFISK OG LUTEFISK, SAMT FISKELEFSER/POTETLEFSER PÅ PLASS! *Torske-, sei- og hysefilet (RAMOEN, GEIR, LEINEBRIS) *Naturell, røykt og lettsalta torskeloins *Kongekrabbe *Klippfiskloins *Kveite *Laksefilet *Blåkveite *Lakseolje *Store reker *Dalen fiskekaker *Blandaball *Selolje

TILBUD

TORSKEROGN PR KG KR 69,DIV. RYDDESALG 50-90%

AMFI Moa Tlf. 70 14 45 15 Grytastranda kvar tirsdag kl. 12-17 Tlf. 920 34 721

fikk oppdraget med å gjøre den triveligere: – Det var en veldig grå og utflytende plass, med ekstra svingefelt for store kjøretøy, veldig liten plass for menneskene, og uten en eneste benk. I det hele tatt var den ganske så umenneskelig. Det vi gjorde, var å stramme opp gatenettet, lage tydelige, lineære akser, bygge fontener, sette opp mange benker og beplante med trær og tretten ulike sorter roser. Ikke minst la vi om kollektivsystemet slik at bussene ikke lenger kjørte inn på plassen, men stoppa i utkanten, fortalte Momrak. Også i Skien ble det selvsagt mye kjeft å få i starten, ikke minst fra bussjåfører som var overbevist om at omlegginga ville føre til flere påkjørsler og andre farlige situasjoner. Men også der har kritikken roa seg etter hvert som sjåførene har lært seg et anna kjøremønster. Og gående og kollektivbrukere har plutselig fått en plass der man kan oppholde seg og trives. Ålesund sentrum Nå er det altså Ålesund sentrum som skal få et nytt, triveligere og mer brukervennlig kollektivknutepunktet. Den gamle

bussterminalen skal legges ned og gi plass til sørsideutbygginga, mens hele knutepunktet flyttes til Keiser Wilhelms gate. Ragnhild Momrak fortalte først om sine tanker om Ålesund by: – Jeg kommer utenfra og har ikke noen tilknytning til byen, så det kan hende det er noe jeg ikke har fått med meg, men for meg framstår Ålesund som et sterkt, godt og unikt geografisk ekstrempunkt, en lang og smal båndby ut mot havet, med gater som stuper ned mot sjøen og gjør det lett å finne fram. Handelsnæringa hevder ofte at folk ikke gidder å gå mer enn 300 meter fra et kollektivknutepunkt, og i Ålesund finnes det veldig mye innenfor de 300 meterne! Arkitekturen er unik og gjennomført, det er mye gatestein og flotte, støpte betongfortau og ganske reint i gatene! Ålesund har altså veldig mye bra å by på, men Momrak ser også store muligheter for forbedring: – Perla må pusses – Gatene i Ålesund er tilrettelagt for bil! De tar mye areal, med

store svingefelt mot høyre og venstre, lange gatekryssinger for de gående, utflytende gaterom og smale fortau der det ikke er mulig å gjøre det trivelig. Viktige byrom er fylt opp av biler, mange gater er mineralprega og har lite grønt, og sjøpromenadene har man gjort veldig lite ut av! Det er ingenting som gjør at du får lyst å sette deg ned, og langs sjøpromenaden langs sørsida har jeg faktisk ikke sett en eneste gående. Ifølge Momrak har Ålesund hatt 70 år med ensidig fokus på samferdsel, og nå er det på tide å ta areal fra bilene og gi det gil menneskene. For selv om det fortsatt skal være mulig å kjøre, må det bli best å gå: – Ålesund må bli mer Ålesund! Byen må få flere byrom for opphold og aktivitet, utvikle sjøpromenadene, framelske de flotte og særprega trappegatene og plante flere trær. Slik kan Ålesund bli enda vakrere, bedre å besøke, bo i og bli gammel. For man må pusse perla for å få den til å skinne, poengterte Ragnhild Momrak. Kenneth Kamp kenneth@nyttiuka.no

Vil ikke ha bilene tilbake Lederen for Oslo Handelsforening ønsker ikke bilene tilbake i Oslo sentrum. Bjørn Næss, leder for Oslo Handelsforening, var med på Bra Bykonferansen via et videointervju med Bypatrioten. Der gav han uttrykk for at at han tidligere hadde vært skeptisk til å fjerne gateparkeringa i byen. Den har han nå lagt bak seg: – Gateparkeringa i Oslo har gradvis blitt fjerna gjennom 20 år, og det har blitt vanskeligere

å kjøre i byen. Men det har blitt bygd opp en parkeringshus rundt bykjerna med til sammen 9 000 parkeringsplasser, og hele 93 prosent av dem som besøker butikkene og restaurantene i Oslo sentrum, bruker kollektivtransport, fortalte Næss. Den feilen som Oslo gjorde i prosessen, mener Næss, var at fjerninga av gateparkeringa gikk for fort, før man egentlig hadde funnet noen gode alternativ. Etter hvert har alternativa kommet på plass, men rådet hans er å ha gode planer på plass på forhånd; det vil minske både

frustrasjonen og motstanden: – Gjennom åra har jo Oslo hatt både jernbane og motorvei tvers over rådhusplassen! Ingen ønsker seg tilbake dit i dag. Nå har flere gater blitt gågater, vi har fått gode byrom, uteserveringer og lekeplasser, og butikker som tidligere rømte sentrum, kommer nå tilbake. Vi må gjøre alt det fantastiske vi har i bysentrum enda mer tilgjengelig for folk, men jeg ønsker absolutt ikke bilen tilbake, sa handelsforeningslederen.


Nyt det gode liv! 54 leiligheter med husvert og lounge. Geir Kristian Ødegård Mobil: 41 62 26 07 E-post: gko@eie.no

Se mer på vigorbolig.no


4

|

on s dag

27. o k tob er

2 02 1

|

Kommentar

Viktig informasjon fra Nytt i Uka!

Vi skal ukentlig ut med 38.000 aviser i et stort geografisk område, og jobber hele tiden med å gi våre lesere og annonsører et best mulig tilbud. De siste årene har det vært slik at Nytt i Uka blir sendt til trykk mandag kveld, har blitt trykket natt til tirsdag, blitt distribuert i noen områder samme dag, men til de aller fleste på onsdag.

Justeringer som blant annet innebærer at vi kan få med flere av de sakene vi får i starten av utgivelsesuken.

er det ønskelig med så kort tid som mulig mellom trykk og distribusjon. Vi ser det også som en fordel at flest mulig får oss i postkassa på samme dag. Fra neste uke gjør vi derfor noen justeringer i produksjonen vår. Justeringer som blant annet innebærer at vi kan få med flere av de sakene vi får i starten av utgivelsesuken. Onsdag blir dagen Vi vil fra avisa den 03. november derfor bli trykket tirsdag ettermiddag og distribuert i løpet av onsdagen, som også er den dagen som hele veien har vært offisiell utgivelsesdag. Dette gjelder i hovedsak for alle områder, men på grunn av rutetider hos underleverandør vil avisen bli distribuert i Sykkylven og Vestnes tidlig torsdag. Dette er for øvrig slik det også var for noen år tilbake. Vi håper og tror at dette vil bidra til både en enda mer aktuell avis og en mer forutsigbar distribusjon, forhåpentligvis til glede for alle dere vi vet setter pris på å få oss i postkassa.

Justert produksjonsflyt For å tilpasse oss et stadig raskere nyhetsbilde også for den typen aktualitetsstoff som Nytt i Uka har,

Kåre Stig Nøstdal Redaktør

TIPS OSS: 70 16 19 19 REDAKTØR/DAGLIG LEDER: SALGSLEDER:

Kåre Stig Nøstdal Merete Amdam Holand

tlf 416 63 887 tlf 992 71 150

POSTADR./BESØKSADR.: Kongens gate 13, 6002 Ålesund |tlf 70 16 19 19 | fax 70 16 19 20 redaksjon@nyttiuka.no | annonser@nyttiuka.no | www.nyttiuka.no | ISSN 1891-2893 OPPLAG/DEKNING Nytt i Uka kommer ut hver onsdag i et opplag på ca. 38.000 i Ålesund, Skodje, Haram, Ørskog, Sula, Giske, Hareid, Sykkylven, Tomrefjord, Vestnes, Stordal og Liabygda. ÅRGANG 37. | TRYKK: POLARIS TRYKK ÅLESUND AS | UTGIVER: POLARIS MEDIA DISTRIBUTØR: POLARIS DISTRIBUSJON NORDVESTLANDET AS Nytt i Uka arbeider under Vær varsom-plakaten sine regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Du kan også melde inn saker til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for vurdering – www.pfu.no - Adresse: Rådhusgata 17, 0158 Oslo


Banksjefar for ein dag

Foto: Tony Hall, iStock, Røde Kors, Ida Brekke

Mental Helse Ungdom

Ferie for alle – Røde Kors

Sykehusklovnene

Over fem hundre 15-åringar tok oppfordringa om å dele ut samfunnsutbytte til tre organisasjonar, som jobbar for at unge skal ha det bra. Organisasjonane som har fått støtte, basert på ungdomane sitt val, er Mental Helse Ungdom, Ferie for alle - Røde Kors og Sykehusklovnene. Ungdom engasjerer seg og bryr seg – og vi heiar på dei! Les meir på sbm.no/500gir

sbm.no


6

|

on s dag

27. o k tob er

2 02 1

|

AaFK 2021

Dermed er åtte poeng «rotet» bort, og i tillegg har prestasjonspila pekt i ulike retninger.

Per Rich Hunstad KOMMENTAR

Nå svever håpet, hvilke grep gjør trenerteamet? Hva nå? Er AaFK på vei til å miste muligheten for direkte opprykk til Eliteserien? Fire av de fem siste seriekampene har endt uavgjort. Dermed er åtte poeng «rotet» bort, og i tillegg har prestasjonspila pekt i ulike retninger. Dessverre for det meste i feil retning, nedover. Det lover ikke godt, det er skremmende og i høyeste grad urovekkende. Spesielt i de to siste kampene, 3-3 borte mot Ranheim onsdag kveld og 2-2 i søndagens hjemmekamp mot Sandens Ulf, har det blitt avslørt dalende formkurve på flere spillere. Hvordan kan en ellers forklare at kollektive og individuelle prestasjoner – flere av disse også av den såkalte enkle sorten – har sviktet i altfor mange avgjørende defensive og offensive situasjoner? Både mot Ranheim og Sandnes Ulf kom baklengsmålene etter inngrep som ikke hører hjemme på det nivået AaFK ønsker å være. Og til tross for fem scoringer vil jeg faktisk påstå at effektiviteten ikke var bra nok, med litt mere ro kunne det ha blitt bedre uttelling. Derfor er det etter min mening mye å sette fingeren på, men evner spillere og trenere å løfte seg inn mot årets siste fem seriekamper? Allerede i løpet av de kommende ti dager skal tre av kampene spilles, fredag mot KFUM Oslo (b), mandag mot Start (h) og lørdag Fredrikstad (b). Når de er ferdigspilt står vi ikke med den endelige fasiten i hånda, men mye kan være avgjort. I hvert fall er det grunn til tenke slik. Oppsummering. Etter Sandnes Ulf-kampen var det en nokså betuttet AaFK-trener som ble intervjuet av ulike medier. – Vi slipper inn det vi kan kalle dritmål. Det kan vi bare ikke gjøre hvis vi skal være med helt oppe, sa Lars Arne Nilsen til AaFK.no. Altså kraftige og ærlige ord, som forhåpentligvis gir en ubetinget positiv respons fra spillere. Det er han faktisk nødt til å få, hvis ikke er ordene mer å regne som løs krutt. Som absolutt ikke er bra, verken for AaFKtreneren eller hvilken som helst annen trener. Videre sa Nilsen. – Nå har vi ei uke å trene på. Det er bra. Vi

Simen Bolkan Nordli og hans medspillere sliter med formkurven, den har pekt nedover de siste kampene. Ex AaFK-er, Ståle Stålinho Sæthre, spiller nå for Sandnes Ulf. (Foto: Jon Forberg)

må ha med oss noe om vi skal ha en sjanse til å rykke direkte opp. Ja, ja, også her kraftige og ærlige ord fra AaFK-treneren. Forhåpentligvis kommer også det budskapet frem til spillerne, og forhåpentligvis greier trenerteamet å gjøre de rette grepene i de kommende treningsøktene. Fra mitt ståsted er det ingen tvil om at jeg håper trenerteamet bruker treningsfeltet til å trene på det konkrete de vil ha rettet på/ få gjort bedre. Med andre ord betyr det ulike øvelser for laget og spesifikk detalj-trening for hver enkelt spiller, fokus på de arbeidsoppgavene som vil være de viktigste i kommende kamp. For å si det på en enkel måte: hvorfor skal kantspillere og spisser trene press og markering i eget forsvar, og hvorfor skal forsvarsspillerne trene på avslutning mot mål? Defensive feil. Her kan du lese om hvordan det sviktet defensivt ved baklengsmålene fra de to siste kampene, detaljer som

dermed førte til at kampene ikke ble vunnet. Mot Ranheim, bortebane: David Fällman er ukonsentrert og slipper sin motstander, som fra kort hold header inn 1-0. 2) Keeper Michael Lansing er på bærtur, krasjer med Davíd Kristján Ólafsson, langt utenfor eget felt. 2-1. 3) David Fällman holder en mostander innenfor 16-meteren. Urutinert og helt unødvendig. Straffe og 3-1. Mot Sandnes Ulf, hjemmebane: Ståle Stålinho Sæthre, eks AaFKeren, slår langt opp fra eget felt. Jørgen Hatlehol burde klarert med en touch, men forsøker av en eller annen merkelig grunn å dempe ballen i eget felt. 0-1. 2) Nenass er ikke tøff nok i press på kant, innlegget blir slått til en medspiller. Han skyter fra 11 meter. Tre forsvarsspillere, Jørgen Hatlehol, Quint Jansen og Erlend Segberg har ingen andre spillere å passe på, men glemmer viktigheten av tett markering og press i feltet. 2-2. Altså fem punkt som gjelder

fem forholdsvis enkle og unødvendige baklengsmål. Likevel er det ikke for enkelt å trene mye på lignende situasjoner for å unngå at det samme skjer igjen. De som tror det har misforstått, men får vi se dette på ukas treninger? Unge Hopland. I de siste dagene har det vært stor fokus på 17-årige Nikolai Hopland, som i skrivende stund utvilsomt er klubbens mest lovende spiller. På flere ulike sosiale medier har det vært skrevet side opp og side ned om at han er god nok for A-laget, og hvor viktig det er at han får spille. Jeg er helt enig i at unggutten må få spilletid, når han har fått sjansen har han så absolutt levert varene. Og sannsynligvis burde han spilt mere enn han har gjort, enkelte midtstopperdisposisjoner fra trenerteamet har vært merkelige. Blant annet begynte Kristoffer Barmen i den posisjonen mot Ranheim, et uforståelig valg spør du meg. At Nikolai Hopland i løpet av

relativ kort tid kan bli en viktig AaFK-spiller virker også nokså opplagt, men samtidig vil jeg mane til litt forsiktighet. For mye fokus og ubetinget ros kan faktisk bidra til å gjøre han en bjørnetjeneste, og det er absolutt ikke positivt. Kort og godt er det viktig at Nikolai Hopland får trygghet og tro på seg selv ved å spille fotballkamper, det er på den måten at hans fotball-fremtid har størst sjanse for å lykkes. God støtte fra klubb, trenere og familie er også viktig i så henseende. Som følge av lite spilletid og det som har vært skrevet på sosiale medier har det også begynt å versere rykter om at Nikolai Holland ønsker seg bort fra AaFK. Han skal ifølge ryktene være linket til Vålerenga, en dansk klubb eller en nederlandsk klubb. Forhåpentligvis er ryktene av den såkalte løse sorten, og derfor bare tull og vas.


њŧ̄ŰУЀŧŃ

УБЁ̄Г ЀУВЁŦ

ŧЮ̄ЉЇ˝Љ̄ЇЯˇ˙țЇ˝̄ПР̄ˇЉЫ̄hΏ‚̄ЇІΏ˛Љ˙Я˜Ỳ˜ІЯЮ̄Ỳ̄ЉЮ̄˛ЯˇˇЉˆỲẅ̄Ї–˙Ο̄Яẅ̄ЉЮ̄–ЮỲЇ̄ ЇЯˇẀỲЮț˜ІЯЮ̄ț—̄h‚Ẁ˛ỲЫ˝ЉЇЮЯˆЯẅỲ̄Яẅ̄ỲЮ˝ЉˆˆỲẅЉЮ˝̄ЊỲ˛ЉhІ–ˆ˜˝˛ЉЇЇ̄ŊБСŦŏỲŋŐ ŧЮЫЉˆỲẅ̄Λ˙ЉЮ̄ЊЯ˛̄ẀЉ˜˝ỲˆˆỲЮẅŃ

УБ̄УБЁ̄Г̄ЀУВЁŦ ˛Ỳ˜̄Њ˛ț̄ŕřŗŐŒŒŒŎŏŌ ˛Ỳ—ț˝ˆЉỲЉ̄Њ˛ț̄ŔŐŘŔŒŎŏőˇЫŌŌ

ŌЁЮЇˆ–˜Ỳ—Љ̄Њ˛țЇ˝Ŏ̄ˆЉ—ŐЯẅ̄˛ЉẅŐЯˇЇŐ̄ŕřŗŐŒŒŒŎŏŐ̄ŔŘŔŒŎŏ̄˛Ỳ—ț˝ˆЉỲЉ̄ЉЇ˜Ő̄ˇЯЫЉˆˆ̄Уț˛Ỳ˜̄Г˛Я˜˜̄ИỲЊЉ̄БСŦŏỲŐ΄̄˝ț˛˝ˆЉỲЉőЉ˝țẀˆŐẅЉẀ‚˛̄ŘŗŐŖśŒŎŏŐ̄Я˝țˆ˝̄œŗśŐŚœŒŎŏŐ̄ŕ̄Λ˛˜̄ẀỲЮЫỲЮẅ˜˝ỲЫŎ̄ЇІΏ˛ЉˆЉЮẅЫЉ̄Ŗŗ̄ŒŒŒ̄ЇˇŐ ДЯ˛Ẁ˛–Ї̄ẀˆțЮЫЉ˝̄ЇІΏ˛ỲЮẅŎ̄–˝˜ˆỲ˙˙̄ГŔ̄Яẅ̄Ű’΄̄Њ˛ț̄ŒŎŖŘ̄ˆőˇỲˆŎ̄Њ˛ț̄œŒŗ̄ẅőЇˇŎ̄śŎŗ̄ˇẅőЇˇŐ̄Ő̄Б—ẀỲˆЫЉ˝̄ˇЯЫЉˆˆ̄ЇțЮ̄hț̄ЉЇ˜˝˛ț–˝˜˝‚˛Ő̄РỲ̄˝ț˛̄ЊЯ˛ẀЉhЯˆЫ̄Яˇ̄˝˛‚ЇЇЊЉỲˆŐ


8

|

on s dag

27. o k tob er

2 02 1

|

Moakonferansen 2021

– Ikke kødd med Ålesund Det sa arkitektnestor Niels Torp, som blant anna er kjent for å ha tegna boligprosjektet Fri Sikt på Volsdalsberga, da han viste fram sine visjoner for Ålesund på Moakonferansen i forrige uke. Årets tema var Den nye «Norvegen», og her fikk en rekke foredragsholdere bidra med sine blikk på Ålesunds betydning for Nordvestlandet som et kraftsenter i Vestlandsregionen. – Blir betenkt Under tittelen «Ålebyen som fristende kjøttbein», fikk arkitekt Niels Torp – som ifølge Dagsavisen har utvikla flest kvadratmeter bygning i Norge – ta et oppgjør med det han presenterte som ei real radbrekking av strandlinja mellom Spjelkavika og sentrum. Her hadde han en rekke idéer for hvordan man kan åpne byrommet mot både utsikt og sjø, for å ta vare på nærheten til naturen. Torp er ikke videre imponert: – Når man ser på skapelsen Moa, blir man jo litt betenkt, innleda han. Og han fortsatte: – Det må absolutt være en relevant diskusjon hva Moa og Ålesund skal være i framtida. Da må man ikke kaste bort tid på å komme med fjerne tanker, men fokusere på konkrete prosjekter. – 95 prosent bra Torp mener at Ålesund og øyriket rundt fungerer godt: – Det er 95 prosent bra, men det mangler nok 5-10 prosent på at det blir HELT bra. Det er nok en kraftanstrengelse å samle alle i det store fellesskapet, sa han lakonisk om den nye storkom-

Den kjente arkitekten Niels Torp kom med riktig så mange spark til utviklinga av Ålesund på årets Moakonferanse i forrige uke. – Vær forsiktig med å fjerne landskap, for landskap er hellig, vektla han.

munen. Samtidig roste han det sunnmøringene har fått til: – Det er jo helt rått å få landet Norge til å satse på tunnelbygginga som har skjedd her! Naturen som arvesølv Den erfarne arkitekten vektla at det er den sunnmørske naturen som er det krystallklare og mest verdifulle arvesølvet i regionen. – En må bruke tid på planlegging for å få det som man vil. Ikke gjør noe som ikke er relevant for framtida. En skal tenke i lange perspektiver, og hvis man ikke når måla med en gang på grunn av for stramme budsjetter: Ta det med et kaldt smil! Det lange kjøttbeinet På skjermen viste Torp et kart

over det som ifølge ham framstår som et langt, fristende kjøttbein mellom Spjelkavika og sentrum. – Her er det en del ting som bryter opp landskapet, kritiserte han og henviste blant anna til industribygg langs strandlinja, NTNU-campus uten kontakt med friluftsområder og inngrep som har gjort at en del av strandlinjelandskapet har blitt borte. – Vær forsiktig med å fjerne landskap: Landskap er hellig! Veier skal bygges med omtanke, fabrikker bør ikke legges i strandkanten og kjøpesenterkasser har dere nok av, sa han. Framla godbiter Ifølge Torp må det legges inn godbiter i kjøttbeinet som det svinger skikkelig av. Dette la han

Ole Andreas Søvik fra Ålesund kommune snakka om «Moa: Fra mellomland til by», der han konkretiserte Moa som et urbant og funksjonelt suppleringssenter og kollektivknutepunkt. Blant anna ble behovet for fortetting og et nytt, kommunalt servicebygg vektlagt, sammen med grønne lunger, illustrert med bilder fra The High Line i New York.

fram egne, kreative skisser for. – En har som plikt å ikke kødde med Ålesund, slik ungdommen sier. Det er mye av Ålesund som ikke er bra, sa han og foreslo blant anna at hovedveien østfra graves ned i tunnel før Meierikaia. – Her bør man få til en promenade langs strandlinja der hovedveien går nå, mellom Meierikaia og rådhuset. En slik promenade og kaifront vil gi Ålesund en helt ny attraksjon. Fyllmasse fra utgraving av tunnel, kan også brukes til å forbinde de vakre øyene ved Volsdalsberga og gi folket en tumleplass der, påpekte han. – Mange fæle kasser Summa summarum er det å pare naturkvalitetene på Sunnmøre

med urbanitet det viktigste, ifølge Torp: – En trenger natur i turistbrosjyren, og en trenger urbanitet for at folk skal få lyst til å bo sentrumsnært, sa han. Til slutt kom han med ei oppfordring, som ifølge ham går hånd i hånd med folks urbane behov: – Dere må bygge lave hus, noe som viser at dere først og fremst vil vise fram landskapet, deretter bygningene. Ikke bryt kontakten mellom gatene og naturen! Det er for mange fæle «kasser» i Ålesund, og det er en skremmende utvikling, avslutta han.

Andreas G. Hesselberg andreas@nyttiuka.no

Kommunesammenslåinga:

Erkjente store utfordringer Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) ble utfordra på å oppsummere hvordan storkommunens samfunnsplan og lokalstedsutvikling løser morgendagens utfordringer. Hun trakk fram no en av utfordringene sammenslåinga har skapt: – Merkevaren Ålesund skaper attraktivitet, og den har også skapt interesse utafor oss selv. Men utfordringene kommunen hadde før koronasituasjonen har ikke blitt mindre, snarere tvert imot. Vi erkjenner at vi har aldersutfordringer og andre demografiske utfordringer som gir konsekvenser for budsjettet.

Dette vil smerte, og det har allerede fått konsekvenser i form av omstillinger, slanking av drifta og brems i nye investeringer, sa Aurdal fra podiet. FN-drahjelp Aurdal ville imidlertid ikke svartmale alt: Hun trakk blant anna fram FN-programmet United 4 Smart Sustainable Cities (U4SSC), som Ålesund by har blitt en del av. – Programmet handler om skape gode og likeverdige tjenester, helhetlig samfunnsutvikling og en robust kommune, samtidig som vi bevarer slagkraft, attraktivitet og identitet. FNs analyser av Ålesund gjennom U4SSC kan gi oss et bredere kunnskapsgrunnlag for hvordan vi skal jobbe, sa hun.

Bygge ny kultur – Vi må lage oss en struktur som gir godt fokus over tid. Dette har vi jobba mye med det siste året, og vi ønsker å finne gode løsninger på nye utfordringer sammen med næringslivet, koordinert med FNs bærekraftmål. Å bygge ny kultur i en storkommune tar mange år, men vi er i gang, sa ordføreren. Aurdal påpekte videre at planen for areal, klima og transport (PAKT) vil være et godt utgangspunkt for samarbeid med nabokommunene. – Så har vi også 11 kommunedelsutvalg som har som mål å skape struktur og samspill innad i storkommunen. Dette er en viktig formell og uformell lyttepost, hvor politikerne møter innbyggerne, sa hun. Ordfører Eva Vinje Aurdal poengterte at det tar lang tid å bygge ny struktur og kultur i det som har blitt en storkommune.


KR.

1499

NYHET

DETTE ER

Vestlandstakken

Steketakke 55 cm. 2600W. 2X Non-stick surface. Trinnløs termostat. Vestlandstakken blir lett et naturlig samlingspunkt for matlaging og måltider. Den gir rom for at både store og små kan delta. Den egner seg til alt fra lefser og sveler til kjøtt og fiskeretter, som oppvarmingsplate, eller til å la de minste varme sine egne pølser. (V.nr. 214613)

KR.

799

BILLIG!

Baby Kamera

Tiny Smart Baby Cam Kamera med mikrofon. Smart Baby Cam - fra Tiny med avanserte sensorer som varsler ved bevegelse og lyd. Full HD-kvalitet og nattsyn både ved videooverføring og opptak. Mikrofon og høyttaler lar deg snakke med barnet eller spille vuggesanger. Luftsensorer måler temperatur og luftfuktighet. Fullt integert med Tuya-universet - beveg kameraet og snakk med barnet via Tuya-appen (gratis). (V.nr. 215538)

KR.

579 Limpistol

RYOBI Dobbelt Temperatur Limpistol 18V ONE+ RGL18- (V.nr. 214875) NB! Batteri og lader ikke inkl.

KR.

KR.

999

999

KR.

1449

Multiverktøy

Multiverktøy 18V ONE+ RRT18-0. For sliping, pussing, polering, gravering, forming, kutting m.m. 15 tilbehør medfølger med integrert oppbevaring. (V.nr. 215517) NB! Batteri og lader ikke inkl.

Før kr. 1299,Gassvarmeovn + Elektrisk

Stiftepistol

18V. Uanstrengt, kraftig stiftemaskin. 10 mm stifter fra 6 til 14 mm. Inkl. 1 x beltefeste, 1 x materialgriper, 160 x 10 mm stifter. (V.nr. 204148) NB! Batteri og lader ikke inkl.

FRA KR.

799

Gassvarmeovn 4,2 kW + elektrisk. Med hjul. Varmeareal: 20 - 80 m2. 3 x infrarøde varmeelementer og vifte. Elektronisk tenning. Veltesikring. Gassforbruk - 3 varmetrinn: Lav: 1500 watt 110 g/t Mellom: 2800 watt 200 g/t Høy: 4200 watt 305 g/t Flaskegass: G30 propan/butan. (V.nr. 211309) Inkl. slange og regulator.

SPAR 400,-

KR.

Panelovn

Adax Eco Basic Panelovn. Stilren og økonomisk panelovn for alle typer smårom. Pålitelig termostatfunksjon og nøyaktig regulering. 5 års garanti! 600W KET hvit ECO06KETW. (V.nr. 211359)

FRA KR.

1599 799 Før fra kr. 1999,Oljeovn

1000W KET hvit ECO10KETW. (V.nr. 211361) KR. 999,-

5 års garanti!

DeLonghi Oljeovn TRD4 Dragon4. 0615 1500 W. (V.nr. 178913) KR. 1599,0820 2000 W. (V.nr. 178914) KR. 1799,-

Se flere gode tilbud og nyheter i vår kampanjeavis! www.mekk.no • Tilbudene gjeldert.o.m. 07.11.2021. Det tas forbehold om trykkfeil, utsolgte varer og ikke leverte varer.

KR.

Gulvovn

Basic VG5 Gulvovn. 2000W. Enkel å flytte. Inkl. vifte og tre trinns bryter for valg av ulik effekt. 5 års garanti. (V.nr. 211403)

Butikkoversikt • Møre og Romsdal Langevåg, Sula Sloghaugveien 1 ........ Tlf. 986 14 535 Ålesund Kipervikgata 11 .......... Tlf. 909 37 555

KR.

699 Vifteovn

Basic VV9T Vifteovn. 2000W. Rask og effektiv oppvarming. Stillegående vifte og tre trinns bryter for valg av ulik effekt. 5 års garanti. (V.nr. 211405)

Vi har gass!


10

|

on s dag

27. o k tob er

2 02 1

|

NORDVEST VARMEPUMPER AS

Varmepumper inkl. montering MONTERINGSAVDELING: ÅLESUND, HAREID, ULSTEINVIK, ØRSTA, VOLDA OG MOLDE SMART KJØP TIL RIMELIG PRIS INKL. STANDARD MONTERING Et bredt utvalg av innedeler med vegg-, gulv- og tak montering. Helt ny type gass R32, med veldig sterk oppvarmingseffekt! Vi utfører varmepumper service med rensing, digitalt driftskontroll og reparasjon av alle kjente merkevarer i Norge. Vi kan tilby rentefri gunstig delbetaling over 24 mnd 0 % nom.rente, 0 kr etablering, 45 kr adm.gebyr/mnd - ResursBank. MITSUBISHI ELECTRIC Corp. JAPAN: Nordic MSZ-HR50 R32- 6.50 kW 17.970,Azira Comfort - MSZAP42 - 6.0kW - WiFi 19.990,Zen design MSZEF35 - 5.5 kW 21.980,Iguru MSZ FT25 6.2 kW - WiFi Hyper heating kompressor 20.630,Iguru MSZ FT35 - 6.6 kW - WiFi Hyper heating kompressor 22.700,Iguru/Ninja Nordic - MSZ FT25 6.2 kW - WiFi 19.990,Kirigamine FURO 4300 - 5.8 kW - GULV 25.100,MITSUBISHI KAITEKI TOPPMODELL - R32: KAITEKI LN35 - 6.6 kW, WiFi, hvit 21.990,KAITEKI LN35 - 6.6 kW, WiFi, perlehvit 22.890,KAITEKI LN35 - 6.6 kW, WiFi, safirsort 22.890,PANASONIC: GRATISPAKKE inkl. for alle modeller: Sparelua; Spar Strømpa; X-Scent Rom Forfrisker; X-SCF Aktiv Kull Filter. PANASONIC TZ20WKE Heatbreaker 3.6 kW - WiFi 13.960,PANASONIC TZ25WKE Heatbreaker 4.1 kW - WiFi 15.250,PANASONIC TZ35WKE Heatbreaker 5.1 kW - WiFi 16.990,PANASONIC CZ25WKE 5.2 kW 16.680,PANASONIC CZ35WKE 6.7 kW 18.980,PANASONIC NZ25VKE Etherea 6.3 kW - WiFi 19.980,PANASONIC NZ35VKE Etherea 7.3 kW - WiFi 20.960,Panasonic HZ25XKE-5 Icebreaker Bluefinn 7.4 kW - WiFi 24.700,SPITFIRE CS-Z25 5.5 kW - GULV 23.950,SPITFIRE CS-Z35 6.2 kW - GULV 24.840,WILFA: 7 Års garanti. Spesielt utviklet for et Norsk klima! Wilfa Narvik 25 - 5.2 kW, WiFi 14.990,Wilfa Narvik 35 - 5.5 kW, WiFi 14.450,Wilfa Lofoten - 6.5 kW, WiFi 15.400,Wilfa Svalbard - 7.2 kW, WiFi 17.300,Wilfa Trysil Gulv - 6.5 kW, WiFi 16.100,-

Mokai / Performance 35 - 5.2 kW - WiFi 16.250,Mokai / Performance 42 - 6.0 kW - WiFi 18.670,Mokai / Performance 50 - 7.3 kW - WiFi 19.900,Shirokuma Nordik 25 gulv - 4.4 kW 23.770,Shirokuma Nordik 35 gulv - 5.0 kW 24.990,Shirokuma Nordik 35 gulv - 5.2 kW 29.990,BOSCH CLIMATE - IVT R32 - HYPER HEATING: WiFi - 7 år garanti. Bosch Cl./IVT 6100I / 50 5.0 kW 17.560,Bosch Cl./IVT 6100I / 65 6.5 kW 17.800,Bosch Cl./IVT 8100I / 65 6.5 kW 19.960,Bosch Cl./IVT 9100I / 85 8.5 kW 22.380,Bosch Cl./IVT 8101I / 85 6.5 kW HVIT 18.780,Bosch Cl./IVT 8101I / 85 6.5 kW - TITAN sort 21.280,Bosch Cl./IVT 8101I / 85 6.5 kW - RØD 21.280,TOSHIBA - HAORI / SIGNATUR: Haori / Signatur 25 5.5 kW - WiFi 19.990,OBS! Granitt og skifer er standardfarger for tekstiltrekk som er inkludert i pakken. FUJITSU - R32: Ned til -25 / WiFi Fujitsu Comfort 09KMCC - 4.0 kW 15.110,Fujitsu Comfort 12KMCC - 5.3 kW 15.800,Fujitsu Kystpumpa 09KGTA 5.4 kW 16.900,Fujitsu Kystpumpa 12KGTA 6.1 kW 18.900,Fujitsu Nordisk 09KMCB 5.2 kW Bestselger WiFi 15.850,Fujitsu Nordisk 12KMCB 5.7 kW Bestselger WiFi 16.990,Fujitsu Nordisk 14KMCB 6.0 kW Bestselger WiFi 19.990,FJ Norgespumpa 09KMCD 5.7 kW - WiFi 17.700,FJ Norgespumpa 12KMCD 5.9 kW - WiFi 18.990,FJ Norgespumpa 14KMCD 6.4 kW - WiFi 21.990,Fujitsu Extreme 09KHCAN 7.2 kW - WiFi 22.990,Fujitsu Extreme 12KHCAN 7.4 kW - WiFi 23.990,Fujitsu Extreme 09KVCB 5.5 kW - WiFi GULV 21 .990,Fujitsu Extreme 12KVCB 6.2 kW - WiFi GULV 23 .990,-

HITACHI R32: Ned til -25 °C 7 år garanti. GRATISPAKKE inkl. for alle modeller: Sparelua; Spar Strømpa; X-Scent Rom Forfrisker; X-SCF Aktiv Kull Filter. Dodai RAK18PED - 3.2 kW 14.620,Dodai RAK25PED - 4.4 kW 15.200,- GREE SHARK 85 Airconditioner og varmeDodai RAK35PED - 5.0 kW 16.200,- pumpe til BOBIL & CARAVAN Mokai / Performance 18 - 3.2 kW - WiFi Kjøle 2.5 kW/Varme - 2.2 kW 18.990,14.240,Mokai / Performance 25 - 4.4 kW - WiFi 14.870,-

Og mange andre tilgjengelige modeller, inkludert gulvmontering og Multi Split modeller - 1 ute- og 2 innedeler.

TLF. 944 74 705 / 901 45 440 nordvestvarmepumper.no - post@nordvestvarmepumper.no

Personalia DØD

Dette er spalten for nytt om forenings- og næringsliv, ny

Nytt om navn

Anne Marie Averholm f. Giske, Oslo, født 1.3.1944, døde 13.10.2021. Torbjørg Kjellfrid Bjørneset f. Kvangarsnes, Volda, født 29.11.1933, døde 14.10.2021. Gudrun Eldbjørg Lefdal, Ørsta, født 14.3.1933, døde 14.10.2021. Olgar Holen, Spjelkavik omsorgssenter, født 5.2.1935, død 15.10.2021. Rakel Valaker Hattrem, Eidet omsorgssenter, født 19.2.1928, døde 15.10.2021. Albertine Paula Misfjord, Vestnes, født 22.9.1930, døde 15.10.2021. Konrad (Kiss) Alvestad, Hareid sjukeheim, født 6.8.1928, døde 16.10.2021. Grete Bodil Liavåg Notøy, Myrvåg sjukeheim, født 16.12.1946, døde 17.10.2021. Stig Jacob Johansen, Ålesund, født 21.5.1963, døde 17.10.2021. Tordis Avseth, Giske omsorgssenter, født 25.3.1944, døde 17.10.2021. Steinar Kristen Hole, Spjelkavik omsorgssenter, født 22.11.1927, døde 17.10.2021. Svein Ola Viddal, Ålesund sjukeheim, født 8.8.1966, døde 18.10.2021. Kristin Tysnes, Ålesund sjukehus, født 27.1.1964, døde 18.10.2021. Aasmund Tandstad, Ulsteinvik, født 18.5.1931, døde 19.10.2021. Else Mari Listhaug, Ålesund, født 20.10.1934, døde 19.10.2021. Sigrun Nansy Amdam, Ørskog sjukeheim, født 12.8.1931, døde 19.10.2021. Solveig Johanne Høgstøyl f. Ville, Ålesund, født 25.4.1932, døde 19.10.2021. Tone Kristin Rekdal Nedrelid, Ålesund/Hjørungavåg, født 1.11.1953, døde 20.10.2021. Else-Brith Christensen, Ålesund sjukehus/Skodje, født 27.6.1957, døde 20.10.2021. Andreas Svein Myklebust, Sandetun/Sandshamn, født 12.8.1938, døde 20.10.2021. Åge Johansen Bjørke, Ålesund, født 10.5.1952, døde 20.10.2021. Bernhard Aksel Lyngstad, Eide, født 1.3.1942, døde 21.10.2021. Sylvi Elise Kringstad f. Remø, Hovdenakken, født 8.2.1933, døde 22.10.2021.

(Foto: Øverbø Gjørtz)

Fra Stortinget til Øverbø Gjørtz Fredric Holen Bjørdal har starta som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS. 31-åringen har sittet som stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal i to perioder fra 2013-2021. Nå gjør han et karriereskifte fra politikk til jus. Bjørdal har kompetanse både på jus, politikk og forvaltning. – Jeg gleder meg til å være en støttespiller for bedrifter og privatpersoner i hele fylket, og å bidra med rådgivning og tvisteløsning, uttaler han i ei pressemelding. Sunnmøringen har master i rettsvitenskap ved UiO fra 2018, er i tillegg utdanna planlegger/samfunnsviter og går i høst på Sjefskurset ved Forsvarets Høgskole. Bjørdal skal jobbe fra Øverbø Gjørtz’ kontorer i Ålesund og Ørsta.

Alfa

Begravelsesbyrå AS - Vi er her når du trenger oss

Døgnvakt: 70 16 92 20

(Foto: Gagn)

Blir seniorrådgiver Per Kristian Rekdal er ansatt som ny seniorrådgiver innen digitalisering hos Gagn i Ålesund. Han kommer fra stillinga som ERP-ansvarlig i Optimar og har tidligere vært ansatt i Rolls-Royce Marine.


|

onsdag

27. oktober

2021 |

11

m personer, lag, foreninger og bedrifter. Tips gjerne om nytt fra styre/verv, lokalt yansatte, og send bilder av nyfødte og brudepar. Send til: personalia@nyttiuka.no

B-700 ÅLESUND 6 SELVEIERLEILIGHETER

Pris 4.895.000,Pris 6.895.000,-

Ønsker du å gjøre livet enkl Sofaen Kove fra Fora Form ble vist fram. Det er Morten Skjærpe Knarrum og Jonas Norheim som står bak designet. (Foto: Fora Form)

Flere av Fora Forms møbler fikk pryde ambassadørens residens for en stakket stund. (Foto: Fora Form)

Ørstabedrift fikk skinne Fora Form fra Ørsta fikk vise fram flere produkter i eksklusivt selskap i den norske ambassaderesidensen i London i forrige uke. Utstillinga var i regi av bransjeforeninga Norsk Industri Designindustrien. – Det er åtte svært sterke representanter for den norske møbelbransjen som er representert, og vi tror disse kan fenge et britisk designpublikum, uttaler bransjeleder i Norsk Industri Designindustrien, Egil Sundet, i ei pressemelding. Satser på Storbritannia Utstillinga har navnet InsideNorway, og markedssjef Pål Eid-Hviding i Fora Form tok blant anna med seg møblene City av

Øivind Iversen og Popcorn av Svein Ivar Dysthe. – I dag ligger eksportandelen vår på 20 prosent, og det meste går til Skandinavia. Storbritannia er vår neste eksportsatsing, så her har vi brukt lang tid på å få riktig representasjon, noe som er helt avgjørende i kontraktmarkedet, understreker Eid-Hviding. Utstillinga i ambassadørens residens er en forsmak på ei større utstillingssatsing i forbindelse med London Design Week 2022. Foruten Fora Form, var Volver, Heymat, Eikund, Northern, Figgjo, Lundhs Real Stone og Hadeland Glassverk representert i utstillinga forrige uke.

ÅRIM og Bingsa på vei mot samling ÅRIM og Bingsa Gjenvinning blir etter alle solemerker samla til ett miljøselskap. Sist torsdag gikk Ålesund kommunestyre inn for å slå sammen det interkommunale renovasjonsselskapet ÅRIM og Bingsa Gjenvinning. Fortsatt er det fem av til sammen sju kommunestyrer som ikke har gjort noe formelt vedtak om sammenslåing, men det forventes at det uansett vil ende med en form for tettere samarbeid. Allerede kvelden før møtet i Ålesund kommunestyre var de ansatte i begge selskapene samla for å feire sammenslåinga med kake. Til sammen er det nærmere hundre ansatte i ÅRIM og Bingsa.

Kjøp en av våre eksklusive vårt prosjekt Gjerdegata i U Et stenkast fra alle tilbud en med panoramautsikt over fj

Ekstra høy standard og mul skreddersy interiør med vår Vi ønsker å tilby deg som kj i toppetasjen, noe mer og u

Fortjener du

Eiendommen B-700 vil bestå av 6 attraktive selveierleiligheter med garasje, heis, romslig balkong og flTa ott utsikt! Leilighetene har 1 tilvårt 3 turen innom kontor soverom, bad/vaskerom samt kjøkken og stue i med oss ogfor informasjo åpen planløsning. Trappeløp heis mer leder opp til leilighetene via svalganger. ÅRIM og Bingsa Gjenvinning er på vei mot sammenslåing. Sist uke feira de ansatte med kake.

Frp-fraksjonsleiar Frank Sve har blitt fraksjonsleiar for Framstegspartiet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Energi- og miljøkomiteen har mellom anna ansvaret for sektorar som olje og gass, miljø, beredskap og rovvilt. Sve er godt nøgd med den nye posisjonen: – Å sikre at det framleis blir full framdrift for og utvikling av olje- og gassnæringa, og dessutan å styrkje straumnettet og auke produksjonen av straum blir viktige oppgåver framover. Elles kjem eg sjølvsagt til å arbeide aktivt innan alle saksfelt i heimfylket og gjere det eg kan på Stort-

Ta ferien et sted hvor du ha lenge, gleme hage og hus m disse krever.

Nils-Erik Ske mobil: 906 78 Ta turen innom vårt kontor eller nilserik@constru ta kontakt med oss for mer informasjon Høddvollvegen 45, U Finnkode: 108980843

Nils-Erik Skeide, mobil: 906 78 767 nilserik@constructer.no Høddvollvegen 45, Ulsteinvik

CONSTRUCTER Frank Sve.

inget for å stoppe Møreaksen ein gong for alle, uttaler han i ei pressemelding.

www.constructe w

www.constructer.no


12

|

on s dag

27. o k tob er

2 02 1 |

Stilling Lesernesledig marked

Kr 11.25,- pr. mm, eks. mva, inkl. farge | Tlf. 70 16 19 19 | annonser@nyttiuka.no

Lan-x er en sterk lokal kompetansepartner med fokus på moderne IT-løsninger for bedrifts- og kommunemarkedet. Lan-x har hovedkontor i Sandnes og avdelingskontor i Mandal, på Bryne, Stranda og Ålesund. Vårt avdelingskontor i Ålesund er lokalisert i Kjøpmannsgata 23 i Ålesund sentrum.

Giske kommune

Historisk og framtidsretta

IT Systemkonsulent

Giske ungdomsskule:

Sjukepleiarar og vernepleiarar

Har du lyst på nye utfordringer? Lan-x trenger flere dyktige folk på laget!

Vi har fleire 100%-stillingar ledig i Ulstein kommune.

Vi er på jakt etter kandidater med utdanning fra høyskole eller universitet. Lang erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Sjå fullstendig utlysingstekst på www.giske.kommune.no/ledige-stillingar

Sjå heimesida for fullstendige stillingsannonsar,

ER DU FRI OG VILLIG

www.ulstein.kommune.no, under ledige stillingar.

Du snakker og skriver norsk flytende og har minimum 3 års erfaring innenfor relevante arbeidsområder. Se fullstendig utlysingstekst på stillingskarusell på smp.no

Søknadsfrist: 03.11.21.

til ci bruke et par timer pr uke i Rede Kors?

Du kan vrere leksehjelper eller flyktningguide eller bes0ksvenn eller .... (Se www.rodekors.no)

www.ulstein.kommune.no

Nærmere info om stillingen får du ved å kontakte Rolf A. Henriksen på tlf. 916 58 181 – epost: rah@lan-x.no

Vil du vile mer?

Send e-post til dk.moreogromsdal@redcross.no. Besøk også vårt nettsted www.rodekors.no/mr.

Søknadsfrist: 1. november.

+

HM Elektro AS er en del av Hareid Group, med ca 30 ansatte i Langevåg Vi er en totalentreprenør innen landbasert elektroinstallasjon med eget tavleverksted. Selskapet holder til i lokaler i Langevåg på Devoldfabrikken og Digerneset. Med en solid ordrereserve og økende ordreinngang har vi behov for flere flinke medarbeidere

Er du vår nye kollega?

Her er noen av våre spennende prosjekter! Rørstadmarka Skole

• Lærar - vikariat ledig frå snarast

Emblem Skole

Devold

R0deKors

TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, Norvegia, Biola, YT og TINE Yoghurt. TINE eies av 11 000 melkebønder i samvirke, og vår forretningside er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE har meierier over hele landet i tillegg til flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, som bl.a. Diplom-Is, Wernersson Ost i Sverige og Norseland Inc. i USA. TINE Gruppa har ca. 5400 ansatte og en omsetning på ca. 23 milliarder kroner. TINE Meieriet Ålesund produserer omlag 35 mill. liter konsum-melk, desserter og andre langtidsholdbare produkter. Meieriet har et godt faglig miljø og totalt er 150 ansatte tilknyttet anlegget som ligger sentralt i Alesund.

Storfjord Hotel

Bertel O.Steen - Digernes

Kolvikbakken Ungdomsskole

TINE Meieriet Ålesund har ledig fast stilling som

Vi søker etter Innkjøp- og ordreansvarlig Som innkjøp- og ordreansvarlig i HM Elektro får du ansvaret for bedriftens innkjøp og vareflyt. I tillegg utvikler du verdifulle nettverk med våre kunder og leverandører.

Oppgaver:

Om deg:

Relasjonsarbeid med våre kunder og leverandører Sikre kvalitet, kvantitet, kostnader og effektivitet i bevegelsen og lagringen av varer Administrering av fellesverktøy og personlig verktøy til våre montører Utvikling av virksomheten gjennom kontrakter, logistikkanalyse og tiltak Oppretting og oppfølging av ordre Bistand til medarbeidere i HM Elektro Søknadsfrist 15. November 2021

Du har gode IT-kunnskaper Du er positiv, løsningsorientert og strukturert Du er en relasjonsbygger med kundefokus og samarbeidsvilje Du har god økonomisk forståelse Behersker norsk, muntlig og skriftlig Erfaring fra elektrobransjen er positivt Oppmøtested:

• Langevåg

For ytterligere informasjon om stillingen vennligst kontakt: Daglig leder – Stein Otto Haga tlf. 922 37 768 / 701 98 307 Søknad og CV sendes til firmapost@hmelektro.no

Automasjonsmekaniker TINE Meieriet Ålesund har ledig en spennende og utfordrende jobb som medarbeider ved vår vedlikeholdsavdeling. Vi søker etter deg som vil bidra til å opprettholde en effektiv vedlikeholdsavdeling med god service til produksjonsavdelingene. Skift- og /eller vaktordning må påregnes. Arbeidsoppgaver • Vedlikehold og kontinuerlig forbedring av tappemaskiner, prosessutstyr og servicemedier • Feilsøking • Registrering av utførte jobber i ApiPro vedlikeholdsprogram.

Personlige egenskaper • Punktlighet • Gode samarbeidsevner • Ordenssans • Løsningsorientert • Serviceinnstilt • God arbeidskapasitet

Kvalifikasjoner • Vi søker en kandidat med utdanning som automasjonsmekaniker/automatiker • Generelt god IT kompetanse og ønskelig med erfaring fra vedlikeholdsprogram • Erfaring innen næringsmiddelindustri og moderne produksjonsutstyr

Arbeidsspråk • Norsk

Utdanningsnivå • Fagskole / Fagbrev (2 år)

www.hmelektro.no

Landets største døgnåpne krisetjeneste søker 400 nye frivillige. kirkens-sos.no/frivillig

Vi tilbyr • Konkurransdyktige ansettelsesvilkår og pensjonsordninger • Godt arbeidsmiljø • Faglige utfordringer • Selvstendige og varierte arbeidsoppgaver

I forkant av ansettelse vil det kunne bli foretatt en bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnssjekken er tilpasset stillingens karakter og gjennomføres etter samtykke fra aktuelle søkere. Nærmere informasjon vil bli gitt. Finner du stillingen interessant? Ta gjerne kontakt med Vedlikeholdssjef Ronald de Koning, tlf. 415 02 851 eller Vedlikeholdsleder Helge Skarbø, tlf. 994 22 959 innenfor kontortiden, for en uforpliktende og konfidensiell prat. Søk i dag ved å sende søknad, CV og relevante papirer via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Relevante attester og vitnemal legges ved elektronisk. Søknad: www.tine.no/jobb-i-tine/ledige-stillinger Søknadsfrist: 09.11.2021


|

Stilling Lesernesledig marked

onsdag 27. oktober

2021

|

Kr 11.25,- pr. mm, eks. mva, inkl. farge | Tlf. 70 16 19 19 | annonser@nyttiuka.no

Entreprenørselskapet BKK Enotek AS er en del av energikonsernet BKK og har hovedkontor i Bergen. Selskapet er en nasjonal aktør med vestlandsfokus som leverer ingeniør- og entreprenørtjenester innen strømnett, telekom, fiber og belysning. Vi har kompetanse innen prosjektering, prosjektledelse, bygging, montasje, dokumentasjon, drift, vakt og beredskap.

Breivik Mek ble startet i 1989 med produksjon og salg av fiskeforedlingsmaskiner som har blitt et verdensomspennde marked for bedriften. Vi er nå ca 40 ansatte og er i stadig vekst med gode ordrereserver. Godøya er hovedbase og der har vi maskinerings/deleproduksjons-verksted samt delelager og monteringsavdeling.

Vi leverer totalentrepriser, delentrepriser og DVB- og serviceavtaler til energiselskap, netteiere, eiendomsutviklere, kommuner, industri og samferdsel. Tett kontakt i våre prosjekter mellom ledelse, planleggere og utførende ressurser sikrer at HMS er godt ivaretatt. Selskapet har en solid og voksende ordrereserve.

Vi søker

Leder for maskineringsavdeling Arbeidsoppgavene vil bestå av: - Produksjonsplanlegging - Samarbeide med sveis/plateavdelingen - Innkjøp råvarer og verktøy - Vedlikehold og service av maskiner og utstyr - Programmeringskunnskaper er ønskelig - Maskinering - Veilede ansatte

Ønskede kvalifikasjoner: - Fagbrev eller relevant erfaring - Programmering - Erfaring med CNC maskinering - Språk: Norsk

Søkere kan kontakte Christian Rian på rian@breivik-as.no Søknadsfrist: 21.11.2021

Goman AS inngår i Coop Norge Industri AS, som er et datterselskap av Coop Norge SA. Goman tilbyr en stor produktbredde innenfor mange kategorier. Selskapet driver bakerier i flere deler av Norge, og er hovedleverandør av baker- og konditorvarer til Coop i Norge.

Goman Nordvest AS søker

KVALITETSKOORDINATOR til vårt bakeri i Søvik

Funksjonen innebærer koordinering av kvalitetsarbeidet og skal faglig bistå bakeriet med å sikre gjennomføring av kvalitetsrettet arbeid. Den rette skal være pådriver og motivator for kvalitetsmessig god produksjon, i henhold til Gomans strategi. Stillingen inngår i selskapets kvalitetsgruppe, og skal bidra til å bygge en sterk konsernkultur og forståelse for kvalitetsrettet arbeid og mattrygghet.

Arbeidsoppgaver

• Sikre at selskapets mål, strategi, rutiner, prosedyrer og handlingsplaner innen kvalitet og mattrygghet er kjent og etterleves i bakeriet • Være lokal systemansvarlig innen kvalitet og mattrygghet, tilrettelegge for effektiv gjennomføring i bakeriet, samt bidra til sentralt kvalitetsarbeid • Oppdatere, informere, veilede og bistå bakeriet i daglige driftsoppgaver og sertifiseringsprosesser, samt gjennomføre hygiene- og fasilitetsinspeksjoner • Bidra i andre kvalitets- og mattrygghetsoppgaver for Goman, som revisjoner, ivareta mattrygghet ved innkjøp av maskiner og utstyr, HACCP, rapporteringer, beredskap, kompetanse, kontakt mot Mattilsyn mv.

Krav til utdanning/erfaring

• Relevant høyere utdanning innen matteknologi/matvitenskap • God kjennskap til kvalitets- og mattrygghetsstandarder som ISO 9001, ISO 22000/ FSSC 22000 og tilsvarende • Det er en fordel med erfaring fra kvalitetsarbeid innen matproduksjon, gjerne bakerivirksomhet • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

• God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne • Systematisk og grundig • Løsningsorientert, svært gode samarbeidsevner og faglig integritet • Stillingen har stor grad av selvstendighet og krever evne til å ta ansvar, og til å utfordre

Vi tilbyr

• Lønn etter kvalifikasjoner • Gode pensjons- og forsikringsordninger • Utviklingsmuligheter • Ordnede arbeidsforhold Stillingen rapporterer til Kvalitetssjef Goman AS Spørsmål om stillingen? Kontakt Cathrine Nicolaisen, kvalitetssjef, tlf. 908 56 677 Søknad sendes inn via www.finn.no (FINN-kode 236049650)

Søknadsfrist: 15. november

13

Vi opplever sterk vekst i flere av våre markeder, og søker etter

Leder for Elektro i Møre Viktigste arbeidsområder: • Salg, prosjekter, drift, vedlikehold, beredskap og service innen elektrofagfeltet, herunder også større rammekontrakter • Resultat- og budsjettansvar • Aktivt arbeide for å sikre at avdelingen når sine mål innen HMS og kvalitet • Løsninger og tjenester innen elektrofaget, lavspent og høyspent, herunder prosjektering, prosjektledelse/anleggsledelse og montasje • Personalansvar og ressursplanlegging • Aktivt bidrag inn i regionens ledergruppe, bidra til strategisk retning og videre utvikling av virksomheten i regionen og i selskapet • Kontinuerlig arbeid med forbedringer og utvikling av avdelingen for å sikre lønnsomhet og konkurransekraft

Ønskede kvalifikasjoner: • Erfaring fra elektro og energibransjen • Relevant erfaring fra lederjobber med personalansvar • Relevant utdanning på høyskolenivå, men erfaring og praksis kan kompensere for dette • Gode IT-kunnskaper og digital kompetanse

Egenskaper • Du setter HMS og etikk øverst på agendaen, og er en naturlig rollemodell innen disse områdene • Du motiveres av å utvikle dine medarbeidere • Kommersielt og forretningsmessig tankesett • Strukturert og systematisk i arbeidsformen • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner • Gode samarbeidsevner, og evne til å balansere ulike hensyn i en hektisk hverdag • Du har interesse for digitalisering og ny teknologi Stillingen rapporterer til Regionleder Møre Wenche Fjørtoft og vil ha arbeidssted Ålesund eller Volda. Stillingen inngår i Region Møre sin ledergruppe. BKK Enotek er et solid selskap med sterke fagmiljøer og gode utviklings- og karrieremuligheter. Vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med gode personalog velferdsordninger. Du får en nøkkelrolle i et selskap som er med på å bygge og drifte viktig infrastruktur for landet vårt, og som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Ta gjerne kontakt med Wenche Fjørtoft på tlf. 405 55 882 for spørsmål eller en uforpliktende prat før søknad sendes. Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema via finn.no, på finn-kode: 236104486. Vi gjør oppmerksom på at vi kun tar imot søknader via vårt elektroniske søknadsskjema. Søknadsfrist: 15.11.2021


MASKINSERVICE SYKKYLVEN AS

ÅPNER NY BUTIKK

NYÅPNING

E D O G SUPER ! D U B L I T S G N I N ÅP Alle som

handler denne dagen, blir med på trekningen av en MEGAKUL GOKART!

Servering av kaffe og kaker MURERBALJE FIRKANTET 65 L

LED ARBEIDSLAMPE COMBO

72 x 40 x 30 cm

2850 Lumen

321,75

23500

153,50

5500 LASTESTROPP 35 MM, 5 M

SLANGEKLEMMESETT

75,25

2300 PIPENØKKELSETT 1/4” OG 1/2” 65 deler

679,25

24900

623,50

43000 RUSTOPPLØSENDE OLJE 500 ML

85,80

29

00

BREMSERENS 500 ML

60,50

2100


PÅ VIKØYRA INDUSTRIOMRÅDE LØRDAG 30. OKTOBER KL. 09.00

Bestselger! ECHO 2511 WES

Demonstrasjon av Husqvarna 445 E triobrake

5490

3890

00

KNALLTILBUD PÅ ARIENS SNØFRESERE!

KAMPANJEPRISER PÅ ALT LAGERFØRT AV HUSQVARNA Vikøyra industriområde 2, 6230 Sykkylven tlf. 70 25 18 50 - post@maskinservice-sykkylven.no

www.maskinservice-sykkylven.no


16

|

on s dag

27. o k tob er

2 02 1 |

FEST temning

Nå kan vi endelig begynne å treffe hverandre igjen. Gå på konserter, teater, idrettsarrangement, restaurant, og julebord når den tid kommer. Det synes vi er en grunn til å feire!

Burn-tårn og fyrverkeri under konserten til Martin Garrix på Jugendfest 2019. (Pressefoto: Martin Litwicki)

Slinningsbålet på boks Det store Burn-tårnet som har prega Jugendfest i mange år, er inspirert av Slinningsbålet. Her er historien bak. Den som kjenner historien om Burn-tårnet aller best, er Lars Berg Giskeødegård, som sammen med søskenbarnet Ante Giskeødegård, er gründeren bak festivalog eventarrangøren Momentium. – Det begynte med at jeg fikk en telefon av en kar i Ålesund, Leo Resnes, som var kompis med sjefen for den nordiske avdelinga av Burn/Coca Cola Company, Martin Osterberg. Leo fortalte at Martin hadde sett Slinningsbålet og syntes det var så fantastisk at han gjerne ville lage en hyllest til det, forteller Lars. Det hele endte med at Momentium og Burn ble enige om å gjøre et prosjekt som skulle forene den skandinaviske båltradisjonen med musikk og aktiviter som Burn er involvert i. Det skulle også være noe som involverte publikum på en aktiv måte: Pyro-konkurranse – Resultatet ble The Burning Tower, som vi fylte med mye pyroteknikk. Gjennom en nett-konkurranse lot vi så vanlige pub-

likummere få muligheten til å vinne både festivalpass og å få styre pyroen i pausene mellom konsertene. Der er en svær, rød «alarmknapp», og når man trykker på den, spruter flammene! I tillegg har også enkelte av artistene brukt tårnet som del av sceneshowet sitt, men da er det selvsagt deres egne folk som har styrt flammene. The Burning Tower ble en umiddelbar publikumssuksess og har vært med Jugendfest hvert eneste år siden det ble introdusert. Burn var dessuten så fornøyd at de har eksportert tårnet til flere andre store festivaler, blant anna i Stavanger og Trondheim. Innendørs-tårn Lars forteller at tårnet på Color Line stadion har hatt litt ulik form og uttrykk fra år til år. Tårnet blir selvsagt også med på årets Jugendfest, selv om festivalen flytter innendørs i Sparebanken Møre Arena. – Årets Burn-Tårn blir litt lavere, kommer ikke til å så mye åpne flammer og vil bli mer prega av LED-vegger – men det kommer likevel til å bli mye pyro også i år, lover Lars Berg Giskeødegård.

Kenneth Kamp kenneth@nyttiuka.no

(Arkivfoto)


kremmergaarden.no

Knask

Din handlegate inne – midt i byen

Jungeldyra Ansiktsmaling Knask eller knep

09.00 - 19.00

lørdag

10.00 - 18.00

Pynt og dekorasjoner

Knep

Alt til Halloween

mandag - fredag


18

|

on s dag

27. o k tob er

2 02 1

|

Fest temning Halling-viser Visekunstnaren Stein Torleif Bjella speler på Terminalen på lørdag. Heilt sidan solodebuten med «Heidersmenn» i 2009, har Stein Torleif Bjella jamt og trutt hausta heider, lovord og prisar for både tekst og musikk. Folk flest oppdaga hallingen gjennom andrealbumet «Vonde visu» i 2011, og i 2013 kom plata «Heim for å døy», som avslutta det som vert sett på som ein albumtrilogi. «Gode Liv» fulgte i 2016, o g i f j o r k o m « Ø v r e -Å l Toneakademi». Innimellom der gav Bjella ut diktsamlinga «Jordsjukantologien vol. 1», som Stein Torleif Bjella gav ut sitt sjette soloalbum i fjor, nok ein gong til strålande omtalar frå platemeldarane. Laurdag speler han på Terminalen. (Pressefoto: Lars K. Lande)

òg vart følgt opp av eit spokenword-album der han tonesette tolv av dikta. Alle dei fem ordinære albuma til Bjella har vore nominert til Spellemannprisen i opptil fleire klassar, og for «Vonde visu» fekk han prisen i vise-klassa. Han har òg fått Prøysenprisen (2011), Bendiksenprisen (2012), Buskerud fylkes kulturpris (2013), Edvard-prisen (2014) og Gammleng-prisen (2021). Nyleg gav Bjella òg ut sin første roman, «Fiskehuset». Den òg har fått god mottaking, om enn ein tanke meir avmålt enn ein er van til når det er musikken til Bjella det handlar om.

Kenneth Kamp kenneth@nyttiuka.no

Lidenskap og business i Ørskog Ørskog Sparebank kommer med en høstgave til folket: Torsdag i neste uke blir det anledning til å fylle opp inspirasjonstanken på Ørskog Kulturhus. Lidenskap og business er stikkorda når Dag Otto Lauritzen, Jan Ludvig Andreassen og Pål R. Amundsen besøker kulturhuset denne kvelden. Banksjef Eirik Kavli antar at i overkant av 200 gratisbilletter raskt blir revet bort.

Dag Otto Lauritzen er blant de som skal inspirere og engasjere i Ørskog Kulturhus neste torsdag. (Pressefoto)

NORDVEST VARMEPUMPER AS

VARMEPUMPESERVICE Full varmepumpeservice med HYDRO-rengjøring og driftskontroll, av alle kjente varmepumper i Norge.

Telefon: 944 74 705 / 901 45 440 nordvestvarmepumper.no | post@nordvestvarmepumper.no

Å lykkes med business – Vi ønsker å lage til en hyggelig kveld der vi berører at man kan lykkes godt med business hvis

man har lidenskapen som skal til. Det finnes en rekke eksempler på bedrifter som gjennom sin lidenskap har oppnådd suksess, sier Kavli til Nytt i Uka. Tre foredrag Dag Otto Lauritzen er kjent som TV-personlighet, foredragsholder og tidligere proffsyklist, og han skal dele inspirerende innhold fra et motivasjonsforedrag han reiser rundt med. Samfunnsøkonom Jan Ludvig Andreassen skal snakke om «AS Norges» makroøkonomi etter koronaen, og Pål R. Amundsen fra Romsdalsgondolen AS skal fortelle om utviklinga med gondolen og oppsummere dens første driftsår. Realisere drømmer – Hvordan henger lidenskap og business sammen?

– Hvis en ikke har lidenskap, blir det ofte ikke god business. Sånn ser vi på det å drive bank også, når vi skal hjelpe våre kunder til å realisere drømmer, svarer Kavli. – Hvorfor gratisarrangement? – Det er fordi vi tenker at det er fint å kunne gi kunder og folk i regionen noen små krydder i tilværelsen. Det er jo ikke så ofte det skjer noe på torsdagskvelder på Sjøholt, så vi synes det er kjekt å kunne lage litt liv og røre som et bidrag til lokalsamfunnet, avslutter lokalbanksjefen. I løpet av kvelden blir det også servert kulturell underholdning og noe å bite i fra Stolt Mat.

Andreas G. Hesselberg andreas@nyttiuka.no

Dansesirkus Dansegruppa Absence Crew kommer til Ålesund med Circus Absence. Bergensgruppa Absence Crew er tidligere norgesmestre i breaking og er kjent både fra Norske Talenter og Mitt Dansecrew på TV2. De har produsert en

rekke kritikerroste og populære danseteaterforestillinger, fylt av spektakulære triks, humor og energi. Nå er de på turné med forestillinga Circus Absence, og onsdag 3. november kommer de til Parken kulturhus. I Circus Absence får man møte både tøysete klovner, siamesiske tvillinger, en mystisk magiker og ei dame med skjegg – som alt sammen hel vanlige ingredienser

på sirkus en gang i tida. Når det viser seg at den griske sirkusdirektøren er en storsvindler, er det den fattige ryddegutten som ordner opp. Forestillinga er regissert av en av Norges aller fremste moderne dansere og koreografer, Jo Strømgren. Resultatet er en nyskapende og egenarta forestilling som kombinerer breaking og moderne dans.


|

onsdag

27. oktober

2021

19

|

Full Jugendfest i hallen Selv om årets Jugendfest blir innendørs, skal det ikke mangle på effekter. Snarere tvert om. – Årets Jugendfest er ikke noe «reserve-pandemiarrangement» – det er full, offisiell Jugendfest! Det innebærer at vi har tatt med oss hele budsjettet fra Color Line stadion og inn i Sparebanken Møre Arena. Der skal det bli mye flammer, pyro, laser og innendørs fyrverkeri, og hele festivalen skal bli like mye «wow!» som det pleier, forteller en entusiastisk daglig leder for Momentium, Ronny Stokke. I tillegg til arenaen, blir det også satt opp en stor telthall på 40 ganger 40 meter rett utenfor. Arenaen reserveres utelukkende til selve konsertene, pluss den store hovedbaren, men matservering, sitteplasser og diverse aktiviteter fra sponsorene skal være i teltet. Mellom hallen og teltet skal man selvsagt kunne gå tørrskodd. Opplett-garanti – En av fordelene med å ha festivalen i Sparebanken Møre Arena, er at vi kan garantere 20 grader og opplett, sier Ronny lattermildt.

I hallen blir det en stor scene ved klatreveggen og en ekstra scene midt i folkemengden, der lydteknikeren vanligvis befinner seg. – Der skal vi plasseres en fem ganger fem meter stor LED-boks med scene på taket og skjermer på alle sider. Det kommer til å bli veldig kult, lover Momentiumlederen. Størst i Norge i år Med 8500 tilskuere både fredag og lørdag, kommer Jugendfest 2021 til å bli det største kulturarrangementet i hele Norge i år. Det gjør at Momentium forventer ekstra mye oppmerksomhet også i riksmedia. – Jugendfest har blitt mer og mer lagt merke til de siste åra, noe vi merker godt på billettsalget: Vi selger billetter til et mye større geografisk område enn før, og etter det vi hører, er hotellene utsolgt i Jugendfesthelga. Vi har heller ikke mange billetter igjen til festivalen, så de som ikke har skaffa seg billetter ennå, bør handle raskt. Årets Jugendfest kommer til å bli noe av det kuleste vi har gjort! lokker Ronny Stokke.

Daglig leder for Momentium, Ronny Stokke, lover en spektakulær Jugendfest i Sparebanken Møre Arena. (Arkivfoto)

Kenneth Kamp kenneth@nyttiuka.no

3

KOPPEN INDUSTRIER AS Planlegg du nybygg eller renovering? Planlegg du nybygg

eller renovering?

Som ein del av leveransen tilbyr vi GRATIS teikning, berekning og rådgivning til ditt prosjekt.

Som ein del av leveransen tilbyr vi GRATIS Ta kontakt! teikning, berekning og rådgivning til ditt prosjekt.

Bygg Kari Bygg111Kari Kari Innerdør Innerdør Innerdør med karm med medkarm karm

-1.669,1.299,1.518,-

Bygg Bygg Ida Bygg111Ida Ida m/karm kvit m/karm kvit m/karm kvit 8/98/9 x 20/21 20/21 8/9 x ×20/21 10x21 10 × 21 10 x 21

4.969,3.770,4.519,-

Koppen Industrier AS

45 990 Ta700 kontakt! post@koppenind.no - www.koppenind.no Koppen Morkmyra 12Industrier - Furene - 6105AS Volda 700 45 990 post@koppenind.no – www.koppenind.no Morkamyra 12 – Furene – 6105 Volda

Køyrerute

kvar onsdag til Ålesund, Sula, Giske, Skodje, Haram, Ørskog. Sykkylven (tirsdag) og Hareid (torsdag)

Fritt levert på køyrerute!

Kvar torsdag, Ulstein, Hareid, FRAKTFRITT Herøy og Sande PVC-vinduerfrå fråH-Plus H-Plus PVC-vindauger 110x120 Toppsving 3.840,110 x 120 Toppsving 5.669,120 x 120 Toppsving 3.950,120 x 120 Toppsving 5.869,110 110 x 120x Drei/Kipp 120 Drei/Kipp4.585,3.285,120 120 x 120x Drei/Kipp 120 Drei/Kipp4.756,3.390,-

Perle skugge Fas, skygge Eggekvit MDF kostmalt MDF kostemalt 11 x 620 x 2390,

11 x 620 x 2390Skagen Eggkvit,

217,129,pr. plate. Fritt levert. pr plate. Fritt levert

Lavpris vinter Lavpris vinter 20192022 Kvitmalt listverk

Kvitmalt listverk 10x58 golv/karmlist.......................................... 30,91 pr. m

10x58 golv/karmlist 23,75 15x70 profi lert....................................... golv/karmlist ........................... 46,67pr.pr.mm 21x70 profi lert taklist .......................................67,07 15x70 profilert golv/karmlist .......................... 36,25 pr.pr.mm 21x70 profilert taklist .................................... 43,30 pr. m Kledning 19x148 dobbelfals grunna kvit 1. sort............... 45,35 pr. m Kledning 19x148 dobbelfals 2. sortering natur ................ 26,50 pr. m 19x148 dobbelfals grunna kvit ...................176,30 pr. m2 19x148 Panel dobbelfals 2.sortering natur ............99,00 pr. m2 12x120 skyggepanel fure natur .................... 295,00 pr. m2 15x118 glatt panel fure kvit lasert ................ 400,00 pr. m2 Panel Focus MDF panel skygge11x140x2390 kvit.. 273,00 pr. m2 2 12x120 12x120 Skyggepanel fure.............................92,15 skyggepanel fure ABC...................... 199,00pr. pr.m m2 2 13x120 kvistfri kvitmalt skyggepanel .........318,00 pr. m Plater bevertak (MDF) skygge........125,00 pr. m2 11x128x2415 12 mm sponplate vegg. 122x239 ..................212,00 pr. stk 12 mm foliert sponplate tak 62x122 ..............103,00 pr. stk Plater13 mm standardgips 12x240 .........................124,00 pr. stk 12mm sponplate vegg. 122x239............... 161,00 pr. stk 12 mm foliert sponplate tak. 62x122........... 79,00 pr. stk Isolasjon Knauf A35 50 mm (8,21 m2. pr.pk) ................ 28,54pr.pr.stk m2 13 mm standardgips 120x240..................... 99,50 Knauf A35 70 mm (5,47 m2. pr.pk) ................ 37,58 pr. m2 11 mm MDF-veggplater (kostemalt)...........129,00 pr.plate Knauf A35 100 mm (4,1 m2. pr.pk)................. 51,58 pr. m2 Knauf A35 150 mm (2,74 m2. pr.pk) ...............76,35 pr. m2 Isolasjon Knauf A35 200 mm (2,05 m2. pr.pk) ............ 101,55 pr. m2 Knauf A35 50 mm (8,21 m2. pr. pk)..............25,70 pr. m2 Papp Knauf A35 70 og mmduk (5,47 m2 pr. pk)...............34,05 pr. m2 Silcartex diff. ...........................44,14pr. pr.m² m2 Knauf A35 100 mmOpen (4,1 undertak m2 pr. pk)...............46,70 Scon Airstopp 115 vindsperre 3x25 ................ 23,43 pr. m2 Knauf A35 150 mm (2,74 m2 pr. pk).............69,10 pr. m2 Shingel Type S, svart .....................................110,85 pr. m2 2 Knauf A35 200 mm (2,05 m2 pr. pk).............91,90 D-polyester 1x25 underlagspapp .................... 31,25pr. pr.m m2 Knasteplast 1x20/2x20 .................................. 54,50 pr. m2 Gyldig t.o.m 31.03.2019 Alle priser Alleinkl. prisermva. inkl. mva.

3


20

|

on s dag

27. o k tob er

2 02 1

|

FEST temning

Søte kaker i rosakiosken Den kjente gulekiosken på Borgundvegen har blitt rosa og fylt med de vakreste kaker. Det er lenge siden gulekiosken var tippekiosk, men nå er den ikke gul lenger heller. Og det er vel neppe et savn for så mange, for den nye rosakiosken har blitt Borgundvegens nye smykke. På veggen står det «Sukker på toppen», i melishvite bokstaver på rosa bunn. Her har Láis Marcolongo flytta kakebakeriet sitt, etter fire år hjemme på eget kjøkken. Etter tre-fire uker i nye lokaler, er hun strålende fornøyd: – Det har vært litt å lære med helt ny oppvaskmaskin og ikke minst en helt ny steikeovn, men alt blir så mye lettere nå når jeg har fått så god plass og mye større utstyr. Det gjør at jeg kan lage mange flere kaker enn før, forteller hun. Alt er mulig Láis spesiallager kaker til alle slags anledninger. På innsida kan man velge mellom tre ulike bunner og en rekke forskjellige, hjemmelaga fyll. På utsida er det nærmest bare fantasien som setter grenser for hva hun kan dekorere med. Og det aller meste av pynten er både spiselig og god! – Til og med bladgullet kan spises: Det smaker ingenting og går bare rett gjennom kroppen, sier hun og ler. Egne teknikker For selve bakingen har Láis tatt noen kurs, men når det kommer til pyntinga, er hun selvlært. Flere av teknikkene hun bruker for å få det perfekte uttrykket, har hun utvikla selv. For hvert lag hun legger på dekoren, må kaka inn i kjøleskapet en stund før hun kan fortsette. I det hele tatt er det en tidkrevende jobb: – Inkludert planlegginga sammen med kunden, regner jeg rundt åtte timer på ei kake før den er ferdig, men det varierer selvsagt, forteller hun.

Den nye vispen er større enn Láis’s hode!

Korona-cupcakes I tillegg til de store, sylinderforma kakene, lager hun også cupcakes. Det starta som et koronaprosjekt: – Plutselig ble det jo slutt på at folk skulle ha selskap, så da måtte jeg finne

på noe anna. Etter å ha tenkt litt på det, begynte jeg å lage cupcakes, og det ble en stor suksess, sier Láis med et stort smil. Før jul i fjor tok hun med seg 400 cupckakes til pop-up-utsalg i veteranfolkevognvarebilen i Kremmergaarden.

Der forsvant de som dugg for solen. – Det fungerte veldig bra! Så jeg kommer til å ha pop-ut-utsalg der et par ganger før jul i år også, forteller Láis Marcolongo. Kenneth Kamp kenneth@nyttiuka.no

Cupcakes begynte Laís med da pandemien satte en stopp for alt som var av selskap. Det har blitt populært!

Gulekiosken har blitt rosa, og tippelappene og mobiltelefonene som var her før i tida, har blitt erstatta av kaker som ser ut som de reineste kunstverk. Láis har fått mye bedre plass enn da hun gjorde alt på sitt eget kjøkken. Før måtte hun klare seg med den vesle kjøkkenmaskinen på benken, men nå kan hun boltre seg med den langt større som står på gulvet.


|

onsdag

27. oktober 2021

|

KUNSTUTSTILLING KUNSTUTSTILLING Ørskog Kulturhus 30. – 31. oktober 2021

21

Ørskog Kulturhus 30. – 31. oktober 2021

Geir Morten Lerfald tar fornøyd imot kaka som dattera, Hanna Silia, skal ha på fireårsdagen sin.

Salgsutstilling med maleri, trykk og keramikk av: Salgsutstilling med maleri, trykk og keramikk av: RUNE FURELID RUNEMELSETH FURELID ODD ODD MELSETH INGEBORG LEJON

INGEBORG LEJON CARSTEN NIELSEN CARSTEN NIELSEN INGRUN GUDBRANSEN INGRUN GUDBRANSEN ANTONIA STRAUME ANTONIA STRAUME Åpning lørdag 30. oktober kl. 12:00. Gratis inngang Åpning lørdag 30. oktober kl. 12:00. Gratis inngang

Kunstutstillinga er åpen lørdag og søndag fra 12:00 – 17:00 Kunstutstillinga er åpen lørdag og søndag fra 12:00 – 17:00 Det blir salg av kaffe og kaker Det blir salg av kaffe og kaker

Styret i Ørskog Kunstlag ønsker alle velkommen! Styret i Ørskog Kunstlag ønsker alle velkommen!

Regnbuen er laga av en sukkermasse, mens kaninen er kvit sjokolade!

presenterer

sikk frå

Med mu

rnia, otter, Na Harry P ings, of the R The Lord arian, The Barb Conan – oke, s Monon Princes Skyrim, Burana, a in rm a C ssus, f the Colo o w o d a Sh , Thrones Game of m. fl.

Dirigent: Michael Pavelich Solist: Sabina Zweiacker Konferansier: Orvar Säfström Operakoret Musikklinjekoret v/ Firda vgs Torsdag 11.11. kl. 19.30 - Trivselshagen Fredag 12.11. kl. 19.30 - Sogndal Kulturhus Laurdag 13.11. kl. 18.00 - Operahuset Nordfjord Søndag 14.11. kl. 17.00 - Førdehuset Artwork used by kind permission of ZeniMax Media

Julekonserten Den Store

Beate Mordal

Frå White Christmas til norske julefavorittar Solistar, kor og orkester Dirigent og konferansier: Michael Pavelich

Alexander Pavelich

Fredag 3. desember kl. 19.00 og laurdag 4. desember kl. 18.00 i Operahuset Nordfjord

Billettar og informasjon operanordfjord.no


22

|

on s dag

27. o k tob er

2 02 1

|

FEST temning

Sjenansen forsvant med dansen Dans har vært en del av livet til Polaire Ble (20) så lenge hun kan huske. Bare seks år gammel bestemte hun seg for å satse seriøst.

Da hun var fem år reiste Polaire Ble fra Elfenbenskysten til Trondheim, med «Jeg reiser aleine»-skilt rundt halsen. Hun skulle besøke faren, som hadde slått seg ned her i landet langt mot nord. – Pappa ville gjerne at både mamma og jeg skulle komme, men mamma måtte ta seg av noen som var syke, så da sa hun at hun kunne «sende jenta». Og det gikk helt fint, forteller Polar, som hun gjerne kalles her i Norge.

Egentlig skulle det bare være et besøk, men trass i sjokket over kulde og snø (som tross alt var ganske så gøy!), trivdes Polar så godt at hun ville bli hos pappaen. Og slik ble det. Snart flytta de til Saupstad i Heimdal bydel, og i andre klasse begynte hun på Saupstad skole. Det skulle få ganske avgjørende betydning for livet hennes videre: Fargerik skole – Saupstad må være den beste skolen i landet! Vi var en så fargerik blanding av nasjonaliteter og kulturer, og hver fredag hadde vi et opplegg med afrikansk dans, som morsmålslæreren vår stod bak. Hun kom fra Kenya og var så utrolig kul! Hun hadde lange fletter, stilige øreringer og utrolig mye energi som smitta over på oss andre! Polar forteller at i starten var de bare noen få som var med når det var afrikansk dans. Selv var hun ganske så sjenert på den tida, hevder hun (noe som virker ganske så usannsynlig i dag!), og første gangen gikk hun bare og satte seg i et hjørne. Trass i at hun var vant til mye dans fra hjemlandet, følte hun at det var langt utafor komfortsonen hennes å kaste seg ut i dansen på skolen. Men læreren lokka henne utpå og så med en gang at den vesle jenta hadde talent. Det var hun også rask med å fortelle henne. Sjenansen som forsvant – Det var da det starta! Jeg trodde på læreren min, begynte å danse mye for meg selv, og gradvis ble jeg mindre og mindre sjenert. Når man danser, blir man jo vant til at folk ser på deg, og da blir du gravis sikrere på deg selv. Etter hvert begynte jeg også å lage egne danser, minnes hun. Snart var det noen som begynte å danse også i friminutta, og flere og flere ble med. I løpet av kort tid var den vesle gjengen på afrikansk dans tredobla fra fem til rundt femten! På samlingsstundene som de hadde hver fredag, fikk Polar også erfaring med å vise seg fram på scenen. Og selv om dansestemninga på skolen roa seg litt etter hvert, var hun for alltid bitt av dansebasillen. Polars familie – far, stemor og to søstre – flytta en god del i oppveksten hennes, og fra Saupstad gikk ferden via Lade i Trondheim til Standnes og Stavanger. Det ble ikke så mye dans på skolene etter Saupstad, men hun opptrådte

Det var en energisk og fargerik danse- og morsmålslærer som gjorde at Polar bestemte seg for å satse på dansen allere nye barn og ungdommer.

gjerne når det var avslutning av skoleåret og lignende. Nå var det først og fremst hjemme hos seg selv hun utvikla dansinga: Visuell læring – Jeg begynte å bruke Youtube, og det tok ikke lang tid før jeg kunne alle dansene og koreografiene som trenda. Siden jeg er veldig visuell av meg, lærer jeg mye raskere ved å se en dans på video enn av å ta timer hos en dansepedagog. Fra Youtube kan jeg lære en dans på fem minutter, mens jeg kanskje trenger en halvtime hos en dansepedagog … På ungdomsskolen tok Polar faget «sal og scene», der de holdt på med både dans, sang og skuespill. Det var første gang hun sang fra en scene, forteller hun. Mot slutten av ungdomsskolen ble hun med en liten gjeng som trente dans på en fritidsklubb. Polar ble selvsagt den som leda danseøvingene – det var bare ett lite problem: – Det var 16-årsgrense på fritidsklubben, og siden jeg var født i desember, var jeg den eneste av oss som ikke var gammel nok til å komme inn … Men vi fant forskjellige måter å lure meg inn på! Ung dansepedagog Etter ungdomsskolen flytta Polar og familien tilbake til Trøndelag, nærmere bestemt til Leksvik i det som i dag er Indre Fosen kommune. Nå hadde hun fått seg så mye erfaring med dans at hun fikk vikariere for en gravid danselærer:

– Først fikk jeg være med som assistent, men snart fikk hun så mye tillit til meg, at da hun var høygravid og gikk i permisjon, fikk jeg overta. Jeg er veldig glad i å skape, så jeg lagde blant anna flere danser til avslutninger og slikt. Da danselæreren kom tilbake, var hun så imponert over det jeg hadde fått til, at jeg fikk fortsette, og etter hvert fikk jeg ansvar for danseundervisninga på flere og flere kulturskoler i Indre Fosen. Det var veldig gøy! Samtidig med at hun brukte det aller meste av fritida si på å være danselærer, gikk hun på videregående og tok skolen mer seriøst enn før. Det takla hun fint, og hun fikk også med seg ei ordentlig russetid – den siste før koronaen slo til. Ungdomspris All tida og energien hun la ned på å lære ungdommen i Indre Fosen å danse, gav henne også uventa heder og oppmerksomhet: – Kommunen gav meg Ungdomsprisen for 2019! Det kom helt overraskende på meg! Jeg hadde selv nominert ei venninne som spiller håndball, og da de ropte opp navnet mitt under utdelinga, oppfatta jeg det ikke, fordi jeg hadde fått i oppdrag å fotografere og var fullstendig opptatt av dét ... Men den prisen ble jeg veldig glad for! Til Ålesund Etter videregående bestemte Polar seg for å studere økonomi og administrasjon ved NTNU. Men hun var litt lei av Trøndelag,


|

onsdag

27. oktober 2021

|

23

Giskespelet feirer 25-årsjubileum på lørdag. (Arkivfoto)

Feirer Giskespelet på overtid Styret i Giskespelet inviterer til storstilt feiring av spillets 25-årsjubileum på Nestun på Giske kommende lørdag.

Øving med fargespillerne til den store Fargespillforestillinga i Parken kulturhus på lørdag.

Egentlig runda Giskespelet sine 25 første år i fjor, men det ble forbigått i stillhet på grunn av koronasituasjonen. Nå vil styret imidlertid ikke sitte stille lenger: – Vi har lyst til å lage ei skikkelig markering der vi både møtes og mimrer, skriver styret på Giskespelets Facebook-side. – Historie å være kry av Det var innbyggerne på Giske som stifta Giskespelet i 1995, og sia da har lokalsamfunnet og tilreisende hatt glede av spillet år etter år. – Vi har klart å arrangere spill, på tvers av alder og interesser, men også å

legge ned en formidabel dugnadsinnsats. Sammen har vi en historie å være kry av, påpeker arrangørene. Todelt feiring Det blir åpent hus for små og store på dagtid, og feiringa inntar en litt anna form for de litt større på kveldstid. – På dagtid blir det gratis historisk utstilling, med mimrevandring i kostymer, dugnadsarbeid og spillhistoria i kjelleren på Nestun. Det blir egne barneaktiviteter utendørs, og kanskje kommer det noen ekte vikinger! På kvelden blir det festmiddag for de voksne, der mimrefaktoren blir høy. Her er det begrensa antall, påpeker arrangørene. Neste sommer blir det nytt spill på spelplassen på Giske. Andreas G. Hesselberg andreas@nyttiuka.no

ede da hun var seks år gammel. I dag sprer hun selv energien og dansegleden videre til

så da måtte det bli Gjøvik eller Ålesund. Det valget gav seg lett, så for to år siden flytta hun hit. – Ålesund er en så fin by, og så er den akkurat passe liten – akkurat som et stort nabolag! Og naturen her er er jo så flott, og solnedgangene er helt spesielle og veldig annerledes fra Trondheim: Der er de litt sånn knæsj oransjegul, mens her er de mye mer rosa-oransje … Det gode Fargespill-miljøet Polar fikk med seg en fin Fadderuke ved NTNU – også dét den siste «ordentlige» før pandemien – og fikk en god innføring til Ålesund og Sunnmøre. På ei samling møtte hun Karoline Isaksen, som er kunstnerisk leder for Fargespill i Ålesund; dermed hadde hun også funnet sitt dansemiljø her i byen: – Da jeg kom til Fargespill-gjengen på Fellesverket Dragen, ble jeg så utrolig godt mottatt! Alle klemte meg, og det var så mye energi! Hun fikk vise seg fram gjennom en liten danseopptreden som imponerte fletta av de som var til stede, og ganske snart ble hun ansatt med med ansvar for alt som har med danseopplæring og koreografi å gjøre. I tillegg fungerer hun som en slags «sosialt ansvarlig», der hun passer på at alle trives og har det bra. Videre har hun hatt oppdrag som dansepedagog på Soul Session på ungdomsklubben Vibe, og hun tar seg av afrodans (og har undervist i hiphop) i Sula Danseklubb. – Både i Fargespill og Sula Danseklubb

har jeg fått veldig mye tillit og ansvar, og det setter jeg utrolig stor pris på! Faktisk trives jeg så godt her i Ålesund, at jeg har bestemt meg for å bli boende her! Hårfin og stolt! I tillegg til dansinga har Polar starta sin egen bedrift, Beauty Playground, som spesialiserer seg på styling og stelling av afrohår, i tillegg til å spre kunnskap om slikt hår: – Hår er ikke bare hår! Vi som har afrikansk bakgrunn skifter hår hele tida, og hår er en viktig del av kulturen vår. Men her er det lite kunnskap om afrohår og andre typer krøllete og annerledes hår; for eksempel kan vi ikke bruke vanlig sjampo, for da blir håret vårt helt uttørka. Håret mitt er noe jeg er stolt av, og derfor ønsker jeg å dele det jeg kan om afrikansk hår, forteller Polar Ble. Kjendis-oppvarming Og enda har vi ikke nevnt at Polar, som fortsatt er bare 20 år, allerede har bakgrunnsdansa for Markus og Martinus, varma opp for Julie Bergan på festival i Stavanger og for Arif på Spire-konsert på Terminalen i Ålesund – og, for bare noen få uker siden, som del av dansegruppa bseksten (som består av unge, mørkhuda kvinner med hver sine ulike talenter i tillegg til dansinga) laga Tik Tok-danseutfordring sammen med Nico & Vince! Kenneth Kamp kenneth@nyttiuka.no

16.

DESEMBER

ÅLESUND KIRKE Billetter: www.nordictenors.no Billetter: www.nordictenors.no


|

on s dag

UNDERHOLDNINGSGUIDE

24

27. o k tob er

2 02 1

|

FEST temning

Oktober:

21. okt. - 21. nov.: Tom Kosmo | The Wanderer // KHÅK Kunsthall 21. okt. - 7. nov.: Kunstutstilling Vestenfor Måne av Silvia Ilona Klatt // Nittennullni 27. okt.: Salmekveld med Skodje kyrkjekor // Skodje kyrkje 28. okt.: Quiz med Andre Ulveseter // Liv og Røre - Moa 28. okt.: The Beatniks // Terminalen 28. okt.: Konsert i regi av Skodje Pensjonistlag // Gomerhuset 28. okt.: Brosundet etter seks: Maren Emilie Lein // Hotel Brosundet 28. okt.: Miss Aurora: 10 år i magiens tjeneste // Parken kulturhus 28. okt.: Kick off | NExTdigital // Pir 28. okt.: Litterært pusterom // Moa bibliotek 29. okt.: Combos // T2 Ålesund 29. okt.: Jones & Stranden // Teaterfabrikken 29. okt.: Klypa - 20-år og like forbanna // Ingebrigt Davik-huset 29. okt.: Namsos Allstar: The hits of Bruce Springsteen // Terminalen 30. okt.: Halloween med DJ Stisema // Terminalen 30. okt.: Giskespelet 25 år - jubileumsfeiring av Giskespelet 30. okt.: Halloween på Bybadet 30. okt.: Kurt Sagen Jazz Kvintett // Devoldfabrikken, Langevåg 30. okt.: Aspøya Street Fotballturnering // Aspøy Skole (Regi av LD studio) 30. okt.: Tedans // Hotel Brosundet 30. okt.: Kveldskonsert med Babylon Brothers // Quality Hotel Ålesund 30. okt.: Halloween på Kremmergaarden 30. okt.: DJ Hugo Boss // Molo Brew 30. okt.: Stein Torleif Bjella // Terminalen 30. okt.: Felleskonsert med Velledalskoret og Sykkylven Storband // Sykkylven Kulturhus 30. okt.: Amund Maarud: Solo // Parken kulturhus 30. okt.: Haunted House | Skøye Teaterlag // Gomerhuset 30. okt.: Musikklaget Brage med - When the volcano blew // Spjelkavik barneskole 30. okt.: INTRO: Beats + rap (og ei spennande historie) = sant (med graut attpå) // Amfiet Skodje barneskule 30.-31. okt: Halloween-helg i Sportsparken 30. -31.: Kunstutstilling // Ørskog Kulturhus 30.-31. okt.: Julemesse Og Baklukeloppis // Engesetdal Grendahuset 31. okt: Vandreren - ujevnt landskap - er en forestilling som tar publikum med på en runde i Ålesund sentruM // Ålesund 31. okt.: Høstkonsert Skodje Skulekorps // Gomerhuset 31. okt.: Aalesunds Ungdomsmusikkorps: Unge solister // Parken kulturhus 31. okt. : Kulturscena // Systra café - Sjøholt

November: 1. nov.: 2. nov.: 2. nov.: 3. nov:

Tankevirus er et mestringskurs // Kirkens Bymisjon FLUID, Vivid Water Meditation // Bybadet Lesestund for barn 3-6 år // Moa bibliotek Livssorg: Å leve godt med livets u-svinger - Sobra Scene

(Pressefoto)

3. nov.: 4. nov.: 4. nov.: 4. nov.:

Absence Crew: Circus Absence // Parken kulturhus Kåre Indrehus og Jørund Vålandsmyr // T2 Ålesund SuperQuiz // Terminalen Hans Morten Hansen: Natural Born Komiker // Parken kulturhus 4. nov.: Bokkveld med Fartein Horgar // Moa Bibliotek 5. nov.: Bingo Deluxe Pluss // Terminalen Byscene 5. nov.: Maria Vatnehol m/band // Plateslepp // Teaterfabrikken 5. nov.: SOS - Syntax og Symbiosen // Banken Studenthus 5. nov.: Foredrag og konsert Hauge 250 år // Ålesund kirke 5. nov.: Utstillingsåpning: Marit Helen Akslen ”Lost Connections” // Jugendstilsenteret og KUBE 5. -7. nov: Krigshistorisk byhelg 2021 - ÅLesund Sentrum 6. nov.: Green Machine // Teaterfabrikken i Ålesund 6. nov.: Den Store Kinodagen - Odeon Ålesund 6. nov.: Valentourettes // Terminalen 6. nov.: St. Petersburg festivalballett: ”Nøtteknekkeren” // Ingebrigt Davik-huset 6. nov.: A tribute to Andraè Crouch // Emblem Bedehus 6. nov.: Lørdag med Sixpence // Molo Brew 6. nov.: Halvdan Sivertsen 71 år! // Parken kulturhus 6. nov.: Tedans // Hotel Brosundet 6. nov.: Konsert med Stine Karin og Vibeke med gjesteartist // Blindheim Bedehus 6. nov.: Ungjazzmarkering med Frio og Erlend Juliebø // Quality Hotel Ålesund 7. nov.: Halv8 m/Kåre Nymark Jr m/band // Havskodde // Parken kulturhus 7. nov.: St. Petersburg festivalballett: ”Svanesjøen” // Ingebrigt Davik-huset 9. nov.: Hilde Marie Blindheim: Spor av antikken i dagens kunst // Parken kulturhus 9. nov.: Naturen syng // Spjelkavik kyrkje 10. nov.: Kveldsmattur på Aksla i Ålesund - Aksla Stadion // Barnas Turlag Ålesund 10. nov.: Jonas Alaska & Thom Hell // Parken kulturhus 11. nov.: Quiz med Andre Ulveseter // Liv og Røre - Moa 11. nov.: Oslo Ess // Terminalen 11. nov.: Teatret Vårt: Den uendelige historien // Ingebrigt Davik-huset 11. nov.: Brosundet etter seks: Chapped // Hotel Brosundet 11. nov.: Tore Sagen gjør standup // Terminalen 11. nov.: Mot alle odds // Foredrag med Børge Ousland // Parken kulturhus 11. nov.: Bysmart//Jo Røislien: Livsviktig. Sperm, gener og evig liv // Ålesund Bibliotek 11. nov.: Matiné Herborg Kråkevik // Spjelkavik kyrkje 12. nov.: Ssens trio // Spjelkavik kyrkje 12. nov.: Bjarte Hjelmeland: JA! // Parken kulturhus 12. nov.: LÜT // T2 Ålesund 13. nov.: Big Odd band // Teaterfabrikken 13. nov.: Gunslingers // Terminalen 13. nov.: Van Halen Tribute // T2 Ålesund 13. nov.: Tedans // Hotel Brosundet 13. nov: Tore Sagen gjør stand-up // Brattvåg // Ingebrigt Davik-huset 14. nov.: Faure requiem med Elizabeth Balfour // Spjelkavik kyrkje 14. nov.: Recital de chitara clasica/Classic guitar concert // Ålesund Frivilligsentral

(Foto: Agnete Brun)

(Foto: Nordstrandsfotografene)


|

Teaterkonsert Sundfør: Life does us - Parken kulturhus EL MURO TANGO & Inés Cuello feat. Cyrena & Steinar // Teaterfabrikken 17. nov.: En kveld med Chris Maile // Liv og Røre - Moa 17. nov.: Bjørn Eidsvåg m/band // Parken kulturhus 18. nov.: Veronica Maggio // Terminalen 18. nov.: Håpskonsert m/Maria Engås Halsne og Norea Music // Årseth bedehus, Ellingsøy 18. nov.: Inni er vi alltid unge // Foredrag med Sissel Gran // Parken kulturhus 18. 19. og 20. nov: Teateret Vårt // Grevinnen og hovmesteren 0.6 // Teaterfabrikken i Ålesund 19. nov.: Rasmus Wold: Sportsidiot // Parken kulturhus 19. nov.: DeLillos // Terminalen 19. nov.: Bjørn Eidsvåg med band // Gomerhuset 19. nov.: Afterwork | Juletapas // Quality Hotel Waterfront 19. og 20. nov.: Hildegunn & Leif-Per - tyte jula inn! // Vikascena 20. nov.: Håpskonsert med Maria Engås Halsne og Norea Music // Misjonssalen Ålesund 20. nov.: Ungdommens musikkmesterskap // Ålesund Kulturskole 20. nov.: Tedans // Hotel Brosundet 20. nov: Notoffended + Common Dogs // T2 Ålesund 20. nov.: Kveldskonsert med Trio de Janeiro // Quality Hotel Ålesund 20. nov.: Juleskipet Bruvik // Nå tennes Luffens julelys 20. nov.: Stand up og humorshow // Systra Café, Sjøholt 23. nov.: Ballettskolen 40 år - Parken Kulturhus 24. nov.: Julemarked // Fagerlia-Ålesund videregående skole 24. nov.: Iver Kleive & Knut Reiersrud // Ålesund Kirke 25. nov.: Særsvip spelar i Sykkylven // Sykkylven Naturmuseum 25. nov.: Brosundet etter seks: Jul med Jakob Sewerin // Hotel Brosundet 26.- 27. nov.: Jugendfest - Sparebanken Møre Arena 26. nov.: Stage Dolls & Return // Terminalen 27. nov.: Champagnesmaking // Vino Bar 27. nov.: Tedans // Hotel Brosundet 27. nov.: PROSPECT // T2 Ålesund 27. nov.: Vinterlys 2021- Rita Eriksen & Dag Vagle // Sykkylven Kulturhus 27. nov.: Julemesse 2021 // Gomerhuset 27. nov.: Bruvik//Juleselskap på eventyrlige Rekkedal Gjestehus 28. nov.: Stille Natt Hellige Natt // Spjelkavik Kyrkje 28. nov.: Årets Store Julekonsert // Ingebrigt Davik-huset 29. nov.: Organisten inviterer Maria Holand Tøsse til jul Borgund kirke - Ålesund

onsdag

27. oktober

2021

15. nov.: 16. nov.:

5. des.: 8. des.: 8. des.: 9. des.: 9. des.: 9. des.: 9. des.: 10. des.: 10. des.: 11. des.: 11. des.: 11. des.: 11. des.: 11. des.: 11. des.: 14. des.: 15. des.: 15. des.: 15. des.: 16. des.: 16. des.: 17. des.: 17. des.: 17. des.: 18. des.: 18. des.: 18. des.:

Desember:

18. des.: 20. des.: 21. des.: 21. des.:

3. - 9. des.: Putti Plutti Pott og julenissens skjegg - Parken Kulturhus 3. des.: Seine Natt Desember - Trygve Skaug // Borgund Kirke 4. des.: Jazzkafe med Åsestranda jazzforening // Quality Hotel Ålesund 4. des.: Tedans // Hotel Brosundet 4. des.: Terje Sporsem // Absolute norsk // Ingebrigt Davik-huset 4. des.: Dune Sea // T2 Ålesund 5. des.: ”Det lyser i stille grender” - julekonsert med Naturen syng // Langevåg kirke

22. des.: 22. des.: 26. des.: 28. des.: 29. des.: 29. des.: 29. des.:

Adventkonsert - Borgund kirke Deilig er Jorden - Årets julekonsert // Ålesund kirke Juleskipet Bruvik//Dagscruise//Julelunsj på eventyrlige Rekkedal Gjestehus Samtale om sorg med Odd J. Eidner og Solveig Kloppen // Sykkylven Kyrkje Juleskipet Bruvik//Ytre Suløens Jass-ensemble & Tricia Bouttè // Cruise-Service As Brosundet etter seks: Jul med Rikke Lie // Hotel Brosundet Julekonsert med Mariah Juarez Havnegjerde Kristiansen // Wiphala Vibes // Teaterfabrikken Sigrid Bonde Tusvik: Heks on the Beach//Parken kulturhus Julekonsert Ensemble Dalí, Ålesund // Ålesund kirke Tiësto / Ålesund - Sparebanken Møre Arena Tedans // Hotel Brosundet Oslo Ess // Terminalen Elvira Nikoalisen // En julekonsert // Ingebrigt Davik-huset Julekonsert med Helene Bøksle // Ålesund kirke Terje Sporsem: Absolute norsk // Parken kulturhus Garness julekonsert // Langevåg kirke Alejandro Fuentes julekonsert // Terminalen Julevisekveld med Ålesund viseklubb // Teaterfabrikken Ole Edvard Antonsen, Knut Marius Djupvik, Stine Ulla med band // Ålesund Kirke Christmas with Nordic Tenors // Ålesund Kirke Bigbang - Terminalen Terje Sporsem: Absolute norsk // Parken kulturhus Pastor Rex // T2 Ålesund Jul på Sunnmørsk // Friheim Kulturhus Tedans // Hotel Brosundet Skapsmak // T2 Ålesund Teaterlørdag: Nissen som mistet trua på seg selv // Arbeideren kulturhus Jul på Sunnmørsk // Ingebrigt Davik-huset Jul på sunnmørsk // Terminalen Adam Douglas: An American Holiday // Parken kulturhus Frode Alnæs og Julekoret - Lang desember natt // Ålesund Kirke Eva Weel Skram: Falle til ro - ein julekonsert // Parken kulturhus Julequiz med Haakon Sørvik // Teaterfabrikken Den store Romjulsfesten // Teaterfabrikken Vassendgutane // Terminalen The Promdates // T2 Ålesund 10 år med UHØRT // Ingebrigt Davik-huset Julejazz // Teaterfabrikken

NB!

(Foto: Øyvind Ganesh)

(Foto: Presse)

Listen er ikke utfyllende, men er basert på arrangement vi har klart å identifisere i løpet av uke 42.

(Foto: Viktor Mauren Rekdal)

|

25


26

|

on s dag

27. o k tob er 2 02 1

|

Fest temning

Noen av musikerne som skal delta på konserten, er Lars Elias (klarinett), Helene (tuba), Karoline (fløyte) og Femke (euphonium). Bildet, som er fra korpsets kickoff i august, viser deler av besetninga. (Foto: Privat)

Første konsert på nesten to år Etter snart to år med tilnærma stillstand på den innendørs konsertfronten, inviterer Aalesunds Ungdomsmusikkorps til konsert på Parken kulturhus på søndag. Konserten skal ifølge arrangøren stå i ungdommens tegn:

– Vi ønsker å framheve unge, talentfulle musikere både fra egne rekker, skolekorps og kulturskoler – ja, dyktige ungdommer vi definitivt vil høre mer fra i framtida, skriver korpset på sin Facebook-side.

Prosjektdirigent er Tor Haram, som tidligere har vært fast dirigent for korpset. Konferansier er Grethe Kielland. Korpset har janitsjarbesetning med medlemmer i alderen 14-80 år.

Vidt spenn Korpset skal blant anna framføre numre som spenner fra latinamerikanske rytmer til Bojarenes Inntogsmarsj av Johan Halvorsen.

Andreas G. Hesselberg andreas@nyttiuka.no

Disse skal delta • • • • • • • • • •

Femke Spoelstra, euphonium Frida Pedersen, waldhorn Karoline Fuglseth Simonsen, fløyte Helene Ødegård, tuba Lars Elias Rønneberg, klarinett Thea Fuglseth, klarinett Vilde Fedje Bigset, klarinett Ingrid Elise Sandøy, xylofon Ingrid Fuglseth Simonsen, xylofon Kulturskolens Hornensemble

Innbyr til Hauge-seminar Det blir seminar om Hans Nielsen Hauge i Fosnavåg konserthus fredag 5. november. Kvartetten bak seminaret, som har arrangert det hele 11 ganger tidligere, er Per Sævik, Per-Arne Lillebø, Olaus-Jon Kopperstad og Roger Kvalsvik.

Skøye Teaterlag vil prøve å skremme vatnet av gjestane i spøkelsehus-oppsetjinga «Haunted House». (Foto frå Facebook-sida)

Skummelt på Skøye Skøye Teaterlag markerer halloween med å lage spøkelsehus. Laurdag inviterer Skøye Teaterlag til «Haunted House». Publikum vil gruppevis bli invitert inn til skumle opplev-

ingar i mørkret på Gomerhuset. I mellomtida får dei vente i kafeen, der det blir høve til å få servering. Maten er det Skrøppatausene som er ansvarlege for. Det blir aldersgrense 18 år.

– Forløper for demokratiet – Hans Nielsen Hauge var en forløper for den demokratiske utviklinga i Norge, uttaler Per Sævik på vegne av arrangementskomitéen i ei pressemelding. – I år er det 250 år siden han ble født, og han er mye av årsaken til at den pietistiske og haugianske tradisjonen har stått sterkere på Sunnmøre og i vår region enn flere andre steder i landet, legger han til. Relevans i nåtida Seminaret har i år temaet «Relevans i dag?», og dette skal følgende foredragsholdere prøve å belyse: Tidligere leder av Ungdom i Oppdrag, Alv Magnus; regionleder for Capgemini Norge og leder i Salt Bergenskirken, Gina Gjerme; redaktør i Dagen, Tarjei Gilje; fiskebåtreder Inge Halstensen; journalist i Dagen, Tore Hjalmar Sævik; næringslivsgründer og frilansforkynner Per Sævik. – I vår materialistiske tid kan arven fra

Adolph Tidemands berømte maleri Haugianerne viser en lekpredikant som forkynner for norske bønder og småkårsfolk i en årestue tidlig på 1800-tallet. En arv som er verdt å ta vare på, ifølge én av arrangørene for Haugeseminaret 2021, Per Sævik. (Foto: Wikimedia)

Hauge og haugianerne gi oss noe tilbake som vi kanskje har tapt på veien mot bedre velstand, påpeker Per Sævik, som gleder seg til å ha blant anna rikdom og verdisett som aktuelt tema på seminaret. Andreas G. Hesselberg andreas@nyttiuka.no


BILLETTER I SALG PÅ WWW.TIKKIO.COM

11. DESEMBER 2021 S P A R E B A N K E N M Ø R E Å L E S U N D

A R E N A


28

|

on s dag

27. o k tob er

2 02 1

|

Fest temning

Passe skummelt i kirka Ålesund og Volsdalen menighet, i samarbeid med Døvekirken, arrangerer HalloVenn for barn i 5.-7. klasse i ungdomskjelleren i Volsdalen kirke fredag kveld. Diakon Gunnhild Barstad Løvold lover en varm, koselig og hyggelig kveld med småskumle innslag: – Det blir koselig stemning for alle, men også litt spenning i den spennende og mørke kjellergangen vår, med røykmaskin, telys, kanskje litt spindelvev og andre overraskelser, forteller hun. – Få en ny venn Noen barn synes det er veldig spennende å være ute og banke på dører når det er Halloween, mens andre ikke er så opptatt av det, påpeker Løvold. – HalloVenn skal være en kveld der vi skaper glede og vennskap. Noen har kanskje ikke så mange å være sammen med, så da kan de gjerne komme hit for å bli kjent med andre og få en ny venn, sier hun. Det blir minst fire voksne til stede denne kvelden. – Det blir pizza, godteri og små konkurranser. Og det å utfordre seg selv med noe som er LITT skummelt, i trygge rammer, er bare bra for mestringsfølelsen, legger hun til. Minner som nødproviant – Fokuset er at man ikke skal møte mørket alene, noe mange tidvis kan oppleve i løpet av livet, men at en møter det sammen og opplever at man klarer å håndtere det i fellesskap. Dette kan være en god parallell som man kan ta med seg videre i livet og lære noe av. Med HalloVenn og aktivitetene vi skal ha i ungdomskjelleren, ønsker vi å skape gode minner for

Den relativt nye ungdomskjelleren i Volsdalen kirke blir fylt opp av festglade barn under HalloVenn på fredag. Diakon Gunnhild Barstad Løvold skal ta dem vel imot og lover en trivelig kveld.

de unge. Disse minnene kan bli som en «nødproviant» underveis i livet, vektlegger diakonen. Suksess for tilbudet Ungdomskjelleren åpna i oktober og har ifølge Løvold blitt tatt godt imot. Det er åpent for ungdom etter skoletid hver dag, fra skoleslutt og fram til 16-tida.

– Det er veldig gøy å ha fått et så levende liv her i kjelleren! Vi ligger jo midt i kjerna hvor det bor mange folk, så det å kunne tilby et trygt fellesskap som dette, er veldig kjekt. Jeg tror det er stort behov for et slikt sted, med engasjerte foreldre som vil være med som frivillige. Det finnes ikke mange slike tilbud i vårt område, sier Gunnhild Barstad Løvold.

3. november skal Ålesund og Volsdalen menighet ha frivilligesamling. Da håper de å få rekruttert flere frivillige som har gode idéer til bruk av ungdomskjelleren.

Andreas G. Hesselberg andreas@nyttiuka.no

Fuktig halloween-feiring Også Bybadet inviterer til noen skumle timer denne helga. Bybadet pynter med skumle lys og effekter og inviterer til våt halloween-feiring på lørdag. I løpet av kvelden blir det ulike aktiviteter som skattejakt og stupe- og skliekonkurranse, og selvsagt blir det kåring av beste kostyme! – De som har kostyme, må vise seg fram i resepsjonen når de kommer, så

Resepssjonssjef MaryLou Meixner (t.v.) og teamleder Marthe Lingås er klare for halloween på Bybadet. Det blir både skummelt og morsomt når Bybadet inviterer til halloween-feiring på lørdag. (Begge foto: Bybadet)

blir de med i konkurransen. Kostymet må av i garderoben, men man kan ha på seg sminke inne i badet, opplyser MaryLou Meixner, som er resepsjonssjef på Bybadet. Badet blir åpent et par timer lenger enn vanlig denne lørdagen. Halloweenfeiringa passer best for dem fra 11 år og oppover. Kenneth Kamp kenneth@nyttiuka.no


|

Slik maler du hodeskalle

onsdag

27. oktober 2021

|

29

Musikkafé på Valderøya Vigra og Valderøy ungdomsmusikk inviterer til åpen musikkafé på Valderøy barneskole kommende søndag. Giske blandakor, Vigra og Valderøy

skolekorps og Godøy Brass er gjesteaktører. Det blir salg av brus, kaffe og kaker.

Ansiktsmaler Jurgita Ivanauskiene gir tips til helgas utskeielser.

Til helga skal mange små og store pynte seg for å framkalle litt vennskapelig skrekk og gru.

– Skaper glede – Det er kjekt for både unger og meg, for det skaper utrolig stor glede! Det er ekstra fint å kunne spre denne gleden akkurat nå for tida, når Norge har gjenåpna, sier hun. Jurgita tar oppdrag som ansiktsmaler på kjøpesentre, åpningsfester, festivaler, idrettsarrangementer og liknende. – Hvordan reagerer barn når du har malt dem? – Blikket sier mer enn tusen ord: Når de ser seg i speilet, får de seg en skikkelig wow-opplevelse. Det ser man virkelig i øynene deres. De blir så stolte!

Andreas G. Hesselberg andreas@nyttiuka.no

Full magi på Parken I ti år har 16 år gamle Aurora Jørgensen Remme alias «Miss Aurora» gått i lære hos sin far Kenneth Remme alias «Tito». Hun har allerede rukket å opptre over hele verden, og denne uka inntar hun Parken kulturhus med eget trylleshow.

Gjennom to forestillinger skal hun vise publikum hva hun har lært gjennom disse åra. Det blir «umulige illusjoner og artige vendinger for hele familien», ifølge programteksten.

MAT OG KAKER TIL DIN ANLEDNING

Liten juletallerken

kr 300,-

E MA Tillegg for dessert

kr 50,-

Stor juletallerken

kr 350,-

UL

T

Framgangsmåte Ansiktsmaleren deler gjerne ei enkel oppskrift på å male hodeskalle. Ansiktsmaling får du tak i hos flere lokale butikker i Ålesund. 1. Start med å legge basen ved hjelp av en rund pensel eller sminkesvamp. Legg først det hvite. Det er lurt å bruke våtserviett for å vaske bort det som ikke trengs. Legg så det svarte rundt øynene. 2. Mal grovt formen til tennene ved hjelp av pensel. Bruk tykkere pensel og legg den forsiktig for å få tannformen. Bruk pensel for å lage øynene med rynker og øyenbryn. Her må hodeskallens øyne og øyenbryn treffes i 45° vinkel. Lag to dråper på hvert nesebor, fra nesetippen, for å male nesa. 3. Nå kan du starte med å tegne formen på skallen og skissere hele designet med tynn, rund pensel. Ikke glem å skissere tennene også. 4. Bland linjene for å gi hodeskallen litt mer karakter. Du kan bruke blendingspensel for å blende øyenbryn, rynker og formlinjene på innsiden av hodeskallen. Husk å blende tennene også. Har du ikke blendingspensel, bruk heller svart og grå øyenskygge for å blende. Har du god tid, kan du lage effekter av sprukken skalle: Mal med den tynneste penselen du har, gjør det forsiktig og sørg for at mønstrene blir rektangulære. Til slutt: Highlight litt over øyenbryn og kinnbein.

«Miss Aurora» begynner å blir rutinert når det gjelder trylling og illusjoner. (Arkivfoto)

J

Den profesjonelle ansiktsmaleren Jurgita Ivanauskiene fra Søvik viser gjerne hvordan man enkelt kan male en hodeskalle. Jurgita er førskolelærer og småskolepedagog av yrke, og hun har lang erfaring med både skole- og barnehagebarn. Da hun først prøvde seg på ansiktsmaling, erfarte hun at det gir både barna og henne selv så mye positivt, så hun tok likesågodt en toårig sertifisering ved en internasjonal skole for profesjonell ansiktsmaling. Nå driver hun firmaet Regnbueansikter på si.

Julekoldtbord kr 325,- pr. pers

Vi har også selskapsmat, tapas, koldtbord, smørbrød, desserter og kaker. Se full meny på www.ragnhildc.com

tlf: 70 19 22 66 / 936 50 356 e-post: ragnhildc@gmail.com

Vi holder til i Langevåg sentrum


30

|

on s dag

27. o k tob er 2 02 1 |

liker jeg veldig godt, og generelt er jeg glad i historiske romaner.

20

kjappe Hva vil du med kunsten din? Å bringe noe vakkert inn i samfunnet – lys og håp. Det viktigste for meg er gleden ved å skape, men jeg blir veldig glad når jeg får høre at folk ser mye lys i bildene mine. Hva er du mest opptatt av nå? Jesus er den jeg alltid er mest opptatt av, og jeg er medlem av menigheten Vineyard Downtown i Ålesund sentrum. Ellers er jeg glad i å buldre [klatre uten hjelpemidler på store steiner, fjellvegger eller tilsvarende kunstige formasjoner, jf. Wikipedia] og være ute i naturen. Landskapet inspirerer meg veldig og preger mange av bildene mine. For meg er det å leve med Gud en hverdagslig ting som kommer gjennom i alt jeg gjør, og slik preger troen min også bildene mine på en indirekte måte. Hva bruker du fritida di på? Jeg er mye i buldrehallen, jeg går turer, og jeg er glad i å invitere venner hjem på god mat. Hva er den største kulturelle opplevelsen din? Jeg reiste mye med Ungdom i Oppdrag, og en gang vi var i Tanzania, besøkte vi Masaifoket. Der satt vi ei hytte mens de slakta ei geit, og så ble kjøttet tredd på pinner og grilla på bålet. Jeg er veganer nå, men det måltidet er kanskje det beste jeg har smakt! Hvilken bok ligger på nattbordet? Der ligger det en stor stabel … Bibelen er der, selvsagt, og så holder jeg på med «Scattered Servants» og «The Noble Renaissance». Den første er skrevet av en irsk Vineyard-leder og handler om at kirka ikke er en bygning, men noe man må leve ut, og om hvordan man kan bruke troen til å bringe livet inn i en by. Den andre er kritisk til hvordan vi lever i dag og handler om hva det egentlig betyr å være nobel. Ellers hører jeg en del på lydbøker, og for tida holder jeg på med Anne-Karin Elstads serie om «Folket på Innhaug». Den

Favorittmusikk? Alternativ singer-songwritermusikk og folk-musikk. En favoritt er den australske singersongwriteren Ben Abraham; han er veldig melodisk, har en flott stemme og er god å lytte til. Innimellom hører jeg også litt på religiøs musikk. Hva ser du på TV og strømmetjenester? Jeg har nylig begynt på nytt med «Downtown Abbey». Jeg liker karakterene og har generelt sans for historiske drama. Favorittmat? Nå spiser jeg bare vegansk, og jeg elsker grønnsaker! Men skal jeg trekke fram noe spesielt, må det være tai-mat, gjerne en gryte med tofu og kokos. Hvilken app ville du ikke klart deg uten? Den jeg bruker mest, er i alle fall Instagram. Den bruker jeg mye i forbindelse med businessen min – altså til å få vist fram bildene mine. Hva er den viktigste politiske saken for deg? Det må være å redusere de sosiale forskjellene, at minoriteter må bli hørt, og at innvandrere får bli integrert på en god måte. Der synes jeg at Norge har gjort det ganske bra. Er du fornøyd med kollektivtilbudet der du bor? Det er vel bra, men ganske dyrt … Nå har jeg fått meg bil, så jeg bruker ikke bussen lenger. Hva er du mest fornøyd med på hjemplassen din? Jeg er født i Flensburg og vokste opp i Rostock. Der er det store skoger, som jeg er veldig glad i, og alt er flatt, noe som gjør at man får et større perspektiv på ting. Og så er været mer stabilt enn her … Men i Ålesund liker jeg veldig godt at hver dag er annerledes enn den forrige – at været er så omskiftelig og dramatisk. Det er gøy at man aldri vet hva som skjer! Den dramatikken bruker jeg også mye i bildene mine. Hva gjør du om ti år? Då håper jeg at jeg har familie, og at jeg fortsatt maler. Kan hende bor jeg langt borte, kanskje i Afrika eller Asia, og er en del av samfunnsutviklinga der, sammen med kirken. Jeg ønsker å gjøre noe positivt for andre, være en som lyser opp for dem og ser dem.

Hva ville du ha gjort om du fikk ti millioner kroner? Da hadde jeg gitt vekk noe til et godt formål, for eksempel til noen gode venner av meg fra USA som arbeider i tre landsbyer i Uganda. Der har de bygd opp skoler og investert i å lære kvinner som ellers ikke hadde hatt noe anna alternativ enn prostitusjon, å bli frisører og syere. Dessuten hadde jeg kjøpt meg et hus, reist mye og delt evangeliet.

er favoritten min. Landskapet der er så flott og variert, folka er helt nydelige, og det er utrolig mange ulike kulturer. Hva kunne du tenkt deg å lære? Å stå på ski. Jeg har prøvd én gang i en skihall i Tyskland, og det gikk ganske bra. Så prøvde jeg utendørs for første gang i fjor, og det endte med at jeg ødela skuldra mi … Men den er mye bedre nå, så jeg har lyst å prøve igjen!

For meg er det å leve med Gud en hverdagslig ting som kommer gjennom i alt jeg gjør Hva er den b este opp finnelsen gjennom tidene? Jeg tror jeg sier Facetime og lignende tjenester som gjør det mulig å ha kontakt med venner over hele verden. Hva er ditt favorittreisemål? Peru er et land som høres veldig spennende ut, og som jeg har lyst å reise til. Av de plassene jeg har vært, tror jeg Sør-Afrika

Når sol - og du vil blende for vinduene; Persienner skreddersydd fra Norsol Bestill gratis befaring på norsol.no eller ring telefon 413 65 800.

Hva er det mest unødvendige du eier? Jeg har fire små, fine mokkakopper etter bestemor, og som jeg aldri har brukt. I de tolv åra som har gått siden hun døde, har jeg vært mye på reise, og koppene har hele tida stått i huset til mor mi. Men da jeg flytta til Ålesund sist, tok jeg dem med meg. De er et fint minne om bestemor, men jeg kommer nok aldri til å bruke dem, så slik sett er de unødvendige. Hva gjør du for miljøet? Jeg prøver å redusere plastbruken, og jeg spiser vegansk. Tidligere har jeg vært veganer i perioder, men nå har jeg vært det i halvannet år. Det er i grunnen ganske enkelt å spise vegansk, men det kan være litt vanskelig når man går ut for å

fa k ta Hvem: Silvia Ilona Klatt, 34 Hva: Kunstner. Utdanning fra Florence Classical Art Academi i Firenze (2015-18). Bosted: Ålesund. Oppvokst i Rostock i Tyskland. Kom til Ålesund første gang med Ungdom i Oppdrag i 2009 og ble her i fem år. Kom tilbake i 2018. Aktuell med: Utstilling av malerier og tegninger på galleri Nittennullni på Valderøy. Dette er hennes første galleri-utstilling, men hun har tidligere stilt ut på blant anna Kaffehuset Dråpe i Ålesund. (Maleriet i bakgrunnen på fotografiet på denne sida, henger der fortsatt.)

spise. Da ber jeg bare om å få litt grønnsaker, så går det helt fint! Hva er meninga med livet? For meg er det å leve med Gud: Å ha en identitet som Guds barn og leve ut alt som han har skapt meg til.

Kenneth Kamp kenneth@nyttiuka.no


| Send inn hilsenen til: hurra@nyttiuka.no eller Nytt i Uka, Kongens gate 13, 6001 Ålesund.

onsdag

27. oktober

2021

|

31

Fristen er fredag klokka 10, uka før den skal på trykk. Vi forbeholder oss retten til å redigere teksten.

Hipp hurra for fineste Oda vår som fylte ni år 22. oktober! Vi er veldig glad i deg! Klemmer fra Emil, Maria, mamma og pappa.

Hurra for kjekke, gode Alise Solheim Walderhaug som fyller sju år i dag! Kjempeglad i deg! Stor bursdagsklem fra tante Ida og farmor.

Gratulerer så mye med 4-årsdagen 26. oktober, kjære lille solstrålen vår, Adrielle Linn. Bursdagshilsen fra mamma og pappa som er veldig glad i deg.

Hurra for godjenta vår Selma Bakke Elde som blir fire år 30. oktober. Glad i deg! Klem fra farmor og farfar.

Vi gratulerer Lukas Iversen Jenssen med 12-årsdagen 27. oktober. Mange klmmer fra tante Iren og resten av familiefansen.

Hurra for fine, morsomme lillebroren vår Henry, som fyller fire år 31. oktober. Vi håper du får en flott dag. Mange klemmer fra Richard, mamma og pappa.

Hurra for Isak som fylte fem år 25. oktober. Husets moroklump! Du er god som gull, og vi digger deg! Mange klemmer fra mamma, pappa og Hanne-Sofie.

Hurra for verdens beste og kuleste bror, Jakob Sæther Kvasnes, som fylte fem år 21. oktober. Vi er veldig glad i deg. Mange klemmer fra Sigrid, Ulrik, mamma og pappa.

Sokrates Ulvestad Paulsen fyller fire år på selveste halloween. Han er et fyrverkeri av en gutt, oppfinnsom og undersøkende, glad og aktiv. Besteforeldrene i Skarbøvika og i Korsvika gratulerer og gleder seg til selskapet søndag.

Kjekke og fine Madeleine Holm fyller hele 12 år 29. oktober. Tante Irene og gutta gratulerer deg så mye med dagen og ønsker deg en knallkjekk feiring. Stor bursdagsklem!

SUPERPRISER!

TIPS OSS! Tlf. 70 16 19 19 redaksjon@nyttiuka.no

GENER

TIL 14.11.

PÅ GARASJEPORTER

-30%

GRATIS BEFARING

911 50 200

fasadeprodukter.no

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER

MARKISE – SCREEN – GARASJEPORT MARKISER – SCREENS – INTERIØRGARDINER

- INTERIØRGARDINER

TIPS OSS! Prinsessa Tilje Bjørneset

Godjenta vår, Olivia Kvammen Brune, fylte 11 år 22. oktober. Takk for hyggelig bursdagsselskap. Vi er veldig glad i deg! Masse klemmer fra mormor og besten.

Wold fylte ett år 23. oktober.

Gratulerer mye med dagen Tlf. 70 16 19så 19 din, solstrålen vår! Vi er glad i deg. Bursdagsklem fra pappa, redaksjon@nyttiuka.no mamma, Tinus, Sølve og Bonnie.

NEDVASK - JULEVASK

Komme hjem til rent hus?

905 92 340 roger@vaskeas.no eller se våre hjemmesider www.vaskeas.no Lik oss på Facebook for nyheter og tilbud

Har du SPILLEPROBLEMER? eller er du en pårørende? Vi har gruppemøter i ÅLESUND Her treffer du andre i samme situasjon. Lukket møte, derav påmelding.

Ta kontakt for påmelding: Tlf. 477 00 200 Mail: nettverksgrupper@spillavhengighet.no


32

|

on s dag

27. o k tob er

2 02 1 |

Bil Glade arbeidsdager i «godbilen» Koronapandemien har tydelig vist hvor avhengige vi er av transportbransjen. Kanskje på tide, vil noen si. Mona Bernhardsson fra Valderøya er én av de blide sjåførene som sørger for at varer kommer trygt fram, og hun elsker arbeidsbilen sin! – Jeg trives så godt! Her har jeg alt jeg trenger, og jeg har satt inn en kjøleboks så jeg alltid har mat og kald drikke tilgjengelig. Bilen er god å kjøre, så jeg kaller den bare «godbilen», smiler Mona. – Hva er det viktigste du har i bilen? – Solbriller og kaffekoppen. Dessuten er «optimisten» i frontruta en stor favoritt. Den er jo alltid glad! Tilfeldig avisbud Det var ikke gitt at Mona skulle bli sjåfør – absolutt ikke. Det var mer tilfeldig, for hun hadde egentlig mange tanker i hodet: – Jeg prøvde både allmennfag, kontorfag og frisørskole, men fant meg ikke helt til rette med noe av det. Etter hvert dukka det opp en annonse i avisa der de søkte etter avisbud på nattestid. Da ble det sånn at jeg leverte aviser med varebil på fulltid i tre år, og interessen for sjåføryrket ble bare større. – Hva gjorde at du holdt ut i tre år på nattestid? – Friheten, svarer hun sporenstreks og utdyper: – Det å kjøre bil og være ute passer meg veldig bra. Men det ble jo sånn at jeg var på jobb når andre sov, mens jeg sov når andre var på jobb, så etter hvert tenkte jeg at jeg heller ville jobbe på dagtid og ha flere frihelger. – Ansiktet utad For tolv år sia, som 28-åring, tok hun lastebillappen. Hun ville kjøre noe større

Nå er det Veøy Møre som er Mona Bernhardssons arbeidsgiver. Der har hun jobba som sjåfør i tre år, og hun trives veldig godt.

enn varebil. – Det var ingen tvil om at jeg ville fortsette med kjøring i stedet for å sitte innafor fire husvegger. Da tok jeg lastebilog buss-sertifikat på den 19 uker lange yrkessjåførutdanninga i Kristiansund. Etter dette fikk Mona distribusjonsjobb hos flere firmaer. Hun føler hun hører hjemme i et serviceyrke. – Jeg har lært veldig mye disse åra og har blitt kjent med så mange kjekke kolleger! Jeg liker å møte forskjellige folk, og

Vi ønsker å være din lokale kursholder

KURSOVERSIKT:

TRUCKFØRERKURS T1-T5 LEDETRUCK T1 04.11.21 - Spjelkavik 27.10.21 - Spjelkavik VARMEARBEIDER 02.11.21 - Spjelkavik PERSONLØFTER/ LIFT KLASSE A-B (C) 03.11.21 - Spjelkavik Tlf: 415 06 469 / 971 48 597

STROPP OG ANHUKER, DOK. OPPLÆRING

05.11.21 - Spjelkavik STILLASKURS OVER 9 M 08.11.21 - Spjelkavik www.gillen.no

kontor@gillen.no

vi sjåførene skal jo være ansiktet utad for transportselskapet. – Det høres ut som du har valgt riktig yrke? – Ja! Det er så kjekt! Jobben er en god blanding av rutiner og nye oppdrag, og det passer meg veldig bra. Stor arbeidslyst Hun forteller at kvinnelige sjåfører i Ålesunddistriktet har starta opp ei Facebook-gruppe og en Snapchat-kanal for å framsnakke yrket samt inspirere og oppmuntre hverandre. – Vi deler erfaringer fra arbeidshverdagen vår og blir kjent med hverandre. Det er kjekt å se hva de ulike jentene gjør; alt fra distribusjon og langtransport til tippbil eller tømmertransport. – Hva vil du si for å lokke flere til transportbransjen? – Da vil jeg si at det virkelig er en artig jobb! En får forskjellige utfordringer som gjør at en lærer noe nytt hele tida, og en får en stor grad av frihet fordi man er sin egen sjef i bilen. Arbeidsdagene flyr av gårde fordi det er kjekt, og jeg har alltid lyst til å dra på jobb, svarer hun. Sjåføryrket har tradisjonelt vært dominert av menn. Mona Bernhardsson tror imidlertid at dette har endra seg: – Det er flere jenter nå, så det har nok forandra seg litt. Og jeg har bare opplevd positive ting ved å være kvinnelig sjåfør; jeg har blitt godt tatt imot overalt! Andreas G. Hesselberg andreas@nyttiuka.no

– «Optimisten» er alltid blid! Han sitter der og danser når jeg kjører, flirer Mona Bernhardsson.

MIN ARBEIDSBIL NAVN: Mona Bernhardsson (40) YRKE: Sjåfør DONING: Volvo FM 330 DRIVLINJE: Diesel FAVORITTDINGS: «Optimisten» i frontruta

I denne spalten presenterer vi folk som har en bil som arbeidsplass. Kjenner du noen med en spesiell arbeidsbil – eller har du en selv? Ta gjerne kontakt med oss på andreas@nyttiuka.no


|

onsdag

27. oktober

2021

|

33

(Foto: Pixabay)

Trenger 10 000 flere sjåfører I et intervju med NRK Nordland tidligere i oktober varsla Norges Lastebileier-Forbund (NLF) at det trolig trengs 10 000 nye distribusjonssjåfører i Norge de neste 8-10 åra.

Smilet er ofte på lur hos Mona. Med kaffekopp og kjøleboks på plass i kahytten, har hun det både lunt, varmt og trygt – uansett vær.

Transportselskapet Svenn’s Transport gikk blant anna ut og fortalte at de må takke nei til oppdrag fordi de ikke har nok sjåfører. Hovedutfordringa er at mange av dagens sjåfører nærmer seg pensjonsalder, mens det i tillegg er venta økt konkurranse rundt sjåfører fra Øst-Europa, ifølge NRK.

Frykter nasjonal krise – En god sjåfør er en god fagperson, og dette er noe vi trenger! I det øyeblikket lastebiler slutter å kjøre, får Norge en en nasjonal krise. Da kommer ikke medisiner, mat, byggevarer eller drivstoff ut til kundene, advarer Frank Lauritz Jensen i NLF i intervjuet med NRK. Asko Nord AS deler bekymringa til NLF. De forteller til NRK at de har engasjerte lærlinger, men mener likevel det blir ei utfordring å få tak i nok sjåfører i framtida. Sjåførmangelen har allerede nådd et kritisk punkt i Storbritannia: De siste ukene har hæren blitt satt inn for å bøte på sjåførmangelen og levere drivstoff til nasjonens bensinstasjoner.

M A Z DA C X- 3 0 LEVERINGSKLA R , A LLSI DI G OG FLEKSIB EL

Mazda CX-30 er en meget godt utstyrt kompakt-SUV, mild-hybrid, med forhjuls- eller firehjulstrekk. Med dynamisk ytelse, inspirerende kjøreegenskaper, meget god komfort og sikkerhet passer den like godt i byen som på fjellet. Vi har biler på lager for rask levering. Godt utstyrt modell med automatgir. Kampanjerente 0,95%*

Pris fra kr 434.600, Fra-pris inkl. frakt og lev.omkostn., årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 5,7-6,6 l/100 km, CO2-utslipp 127-148 g/km og NOx 19,4–26,8 mg/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. WLTP. Kampanje Mazda Finans, flytende nom. kamp. rente 0,95% subs. 36 mnd, så justert til markedsrente, etabl. gebyr 3.379,-, termingebyr 95,-. Kampanjen kan ikke kombineres m/andre tilbud. Priseks.: Bilpris 249.900,-, forutsatt 35% EK 87.465,-, eff. rente 4,02%, løpetid 120 mnd, lånebehov 162.436,-, total kredittkjøpspris 285.637,-. Forbehold om prisendr./skrivefeil.

Auto 8-8 Rico Brusdalsveien 207 6011 Ålesund www.rico.auto8-8.no


34

|

on s dag

27. o k tob er

2 02 1

Bil

|

Trendy med foliering Brisk Reklame har kasta seg på folieringsbølgen: Flere og flere privatpersoner ser behovet for å foliere bilen sin – enten på grunn av leveringsproblemer for nybiler eller fordi det rett og slett er i skuddet. – Det har blitt en nødvendighet å tilby dette, også for privatpersoner, fordi det har vært store leveringsproblemer for nybiler i ønska farge den siste tida, erfarer salgs- og markedsansvarlig i Brisk Reklame, Erik Vestad Røst. – Mye trøkk Brisk har gjennomgått ei omstilling de siste åra, og de er godt kjent med reklamefoliering fra før – men nå blir det altså like mye fokus på det private markedet. – Når folk vil ha en svart bil, og det leveres bare hvit, så må vi bistå – uansett farge, sier Vestad Røst. Derfor helfolierer de biler til både privatpersoner, forhandlere og næringslivet. – Det har blitt trendy, og det har vært mye trøkk i det siste. Foliering utgjør ofte prikken over i’en for mange. Blant anna hadde vi nylig et par kunder som ville gjøre om fargen på den nye Ford Mustangen som kom for ikke så lenge sia. Den ene kunden endra farge fra svart til lilla, tilføyer han. Billigere enn omlakkering Nå satser Brisk Reklame på å være konkurransedyktige på pris. Foliering er

Foliering er møysommelig arbeid. – Vi holder på å sertifisere en av våre montører for tida, slik at vi kan foliere biler etter de aller høyeste kvalitetskrava, sier salgs- og markedsansvarlig i Brisk Reklame, Erik Vestad Røst (innfelt). (Alle foto: Brisk Reklame)

kostbart, men billigere enn å lakke om bilen, ifølge Vestad Røst. – Det kan også forsvares med at hvis man ønsker seg en lilla bil, så er det kanskje ikke like lett å selge bilen med den fargen senere. Da kan man heller ta av folieringa og få tilbake den opprinnelige

Ålesund Bilpleie AS

fargen. Dette er også nyttig for bedrifter som trenger riktig farge til firmaprofileringa; da slipper de å betale dyrere for å lakke om bilen, sier han. Vil bli best Såkalt «chromedelete» har blitt populært de siste åra: Mange ønsker å bytte finish på chromelistene eller andre detaljer på bilen sin, for eksempel til svart eller hvit. – Det er altså veldig mange elementer på en bil som kan endres med foliering, sier salgs- og markedssjefen. – Hvor mye satser dere på foliering framover?

– Målet er å bli best på det, samtidig som vi også leverer anna dekor på biler. – Hva er levetida på foliering? – Det kommer an på hvordan man behandler bilen sin. En kan forvente at det holder seg fint i opptil fem år, men både glans og farge kan holde seg lenger enn det avhengig av hvordan man blant anna vasker bilen. En bonus er at folieringa bevarer den opprinnelige lakken, avslutter Erik Vestad Røst.

Er bilen vinterklar? Tilbud: Ceramic Plus lakkbeskyttelse 6 års garantisystem

fra kr 6.490,-

Interiørrenovering

Vask - Rens Skinnbehandling

fra kr 2.490,-

Ditec glassbeskyttelse fra kr 1.290,-

Utvendig vask, maskinlakkrens, polering og voksbehandling

fra kr. 3.500,(gjelder bestilling i november/desember)

Foliert fra svart til lilla, på bestilling fra Auto 88 til kunde.

Kanalvegen 18, 6010 Ålesund • Tlf. 402 33 402 • post@aalesund-bilpleie.no

www.aalesund-bilpleie.no

www.nyttiuka.no

Andreas G. Hesselberg andreas@nyttiuka.no


FORSIKRING OG SERVICE I 3 ÅR ER INKLUDERT I PRISEN!

OPPLEV HELELEKTRISKE VOLVO XC40 RECHARGE Volvo XC40 er en sprek og romslig elbil med plass til hele familien. Bilen er svært godt utstyrt og kan leveres med hengerfeste, med hengervekt på opptil 1800 kg. Akkurat nå har vi kampanjetilbud på Volvo XC40 med 0,99% rente. Forsikring og service i 3 år er inkludert i prisen! Du kan velge mellom 2 ulike varianter: P6 med FWD og 400 km rekkevidde, og P8 med AWD og 415 km rekkevidde.

Volvo XC40 P6 FWD

Volvo XC40 P8 AWD

Kampanjepris kr. 455 000,-

Kampanjepris kr. 527 000,-

Privatleie 3 år / 45 000 km kr.

Privatleie 3 år / 45 000 km kr.

2690,-/mnd

3490,-/mnd

XC40 P6: STARTLEIE INKL. ETABLERING KR. 105 890,-. TOTALPRIS 3 ÅR / 45 000 KM KR. 202 730,-. XC40 P8: STARTLEIE INKL. ETABLERING KR. 105 890,-. TOTALPRIS 3 ÅR / 45 000 KM KR. 231 530,-. RENTE 0,99% FLY TENDE NOMINELL RENTE VIL VARIERE MED RENTENIVÅET. VED LÅNEFINANSIERING FORUTSET TER 35% EGENK APITAL VED 0,99% RENTE. EL-REKKEVIDDE WLTP 415 KM (P6: 400 KM REKKEVIDDE). FORBEHOLD OM TRYKKFEIL. HENGERFESTE ER EKSTRAUTST YR. AVBILDET BIL K AN HA ANNET ENN ANNONSERT UTST YR. TILBUDET VARER TIL 31.10.21.

STEINKJER 74 17 06 00

STJØRDAL 99 38 40 00

TRONDHEIM 73 89 43 00

ORKANGER 72 46 69 90

KRISTIANSUND 71 56 53 30

MOLDE 71 21 49 20

ÅLESUND 70 17 54 80


36

|

on s dag

27. o k tob er

2 02 1

|

Med hånda på rattet

Bil Hva er favorittmusikken i bilen? Elvis Har du noen favorittbil(er)? Generelt BMW Hva er ditt beste bilminne? Må være under ee ferie, da fikk vi kjøre noen runder på en flyplass Hva mener du om bompenger i Ålesund? Tja, skal en få gjort noen med veinettet så er vel dette en måte en kan gjøre det på? Hva er din dårlige bilsamvittighet? Glemmer fort, så jeg husker bare de positive Hvilken bilferie vil du anbefale? Tysklands Autobahn, det er noe «alle» burde oppleve Hvor ofte kjører du kollektivt? Aldri Hva var din aller første bil? Volvo Amazon 1968 Med eller uten pigger? Uten pigger

Hvem: Olaf Kvendbø Hva: Salgssjef bruktbil Hvor: Bavaria Ålesund (Digernes)

Hva er de viktigste trafikale prioriteringene som må gjøres i Ålesund og omegn? Å realisere den nye Lerstadvegen Bensin, diesel eller elektrisitet? Bensin Hva irriterer deg mest som bilist? De som kjører under fartsgrensen, som fører til farlige forbikjøringer

Vi har et stort utvalg av dekk og felg i alle prisklasser. Ta kontakt for et godt tilbud!

Bil-Spesialisten A/S Bakkane 4 • 6220 Straumgjerde Tlf. 70 25 05 80 •post@bil-spesialisten.com • www.bil-spesialisten.com

Velkommen til en hyggelig dekkhandel!

Våre tjenester: • Dekk og felg • Hjulskift og avbalansering • Dekkhotell • Service EU-kontroll • Fluidfilm antirustbehandling • Skade og lakk • m.m.


Leasingkampanje El-biler fra VW hos Møller Bil Ålesund ID.3 Pure 2.990,- pr mnd* Serviceavtale + sommer- og vinterhjul på alu.felger er inkl! Forskudd kr 46.000,*Totalpris for 3 år / 45.000 km er 157.803,Kjøp kampanjemodellen kr 301.420,Standardutstyr: • Parkeringssensorer foran og bak • Automatiske kjørelys, LED frontlys • LED baklykter • Adaptiv cruise-control med “Stop & Go” • Navigasjonssystem med 10” touch screen fargeskjerm og 4+1 høyttalere • Trådløs App-Connect med speiling av smarttelefon til infotainmentssystem • Bluetooth telefonforberedelse • DAB + digitalt radiomottak • Digital instrumentering med fargedisplay

• 2 USB type C uttak i midtkonsoll • Oppvarmede forseter • Oppvarmede vindusspylerdyser • Oppvarmet multifunksjonsratt i skinn med touchbetjening • Intervallviskere med regnsensor • Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil • Front assist med city nødbrems og fotgjengerregistrering • Lane assist (filholderassistent) • Pre-crash kollisjonsbeskyttelsessystem

Ekstrautstyr på kampanjemodellen • 18 alu. felger på sommer/vinterhjul

Rekkevidde WLTP inntil 350 km

ID.3 Pro 3.345,- pr mnd * Serviceavtale + sommer- og vinterhjul på alu.felger er inkl! Forskudd kr 46.000,*Totalpris for 3 år/ 45000 km er kr 170.619,Kjøp kampanjemodellen kr 346.520,-

Ekstrautstyr på kampanjemodellen: 18» aluminiumsfelger på sommer og vinterhjul

Rekkevidde WLTP inntil 420 km

Standardutstyr: • Varmepumpe • Parkeringssensorer foran og bak • Automatiske kjørelys, LED frontlys • LED baklykter • Adaptiv cruise-control med “Stop & Go” • Navigasjonssystem med 10” touch screen fargeskjerm og 4+1 høyttalere • Trådløs App-Connect med speiling av smarttelefon til infotainmentssystem • Bluetooth telefonforberedelse • DAB + digitalt radiomottak • Digital instrumentering med fargedisplay

• 2 USB type C uttak i midtkonsoll • Oppvarmede forseter • Oppvarmede vindusspylerdyser • Oppvarmet multifunksjonsratt i skinn med touchbetjening • Intervallviskere med regnsensor • Elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeil • Front assist med city nødbrems og fotgjengerregistrering • Lane assist (filholderassistent) • Pre-crash kollisjonsbeskyttelsessystem

ID.4 GTX 3.980,- pr. mnd * Serviceavtale + sommer- og vinterhjul på alu.felger er inkl! Forskudd kr 91.500,*Totalpris for 3 år / 45000 km er kr 239.208,Kjøpkampanjemodellen fra kr 490.704,Fremhevet utstyr på kampanjemodell: • Dynamiske LED Matrix frontlykter • Parkeringssensorer foran og bak • Metallic lakk • Varmepumpesystem • Oppvarmet ratt • Hurtigladeinntak (CSS) type 2 125KW • 20’’ Ystad Sommerfelger • 19’’ vinterhjul (ved leasing) • App connect / Apple carplay

• DAB+ • Bluetooth handsfree • ID. Light • Trådløs lading av telefon (induksjonslading) • Adaptiv Cruisecontroll • Firehjulstrekk med to elektriske motorer • Performance oppgradering inntil 220kW /299 HK, fra 0-100km/t på 6.2 sek

Rekkevidde WLTP inntil 475 km

*Vi tar forbehold om eventuelle feil, endringer og avvik.

Salgssjef Volkswagen Selger Volkswagen Personbil

Thor-Øistein Helle thor.helle@moller.no Tlf. 926 53 983

Selger Volkswagen Personbil

Selger Volkswagen Personbil

Jonas Giske

Daniel Giske

jonas.giske@moller.no Tlf. 469 61 840

daniel.giske@moller.no Tlf. 984 25 590

Brusdalsveien 201, 6011 Ålesund. Tlf.: 24 03 19 00 alesund.volkswagen.no

Torbjørn Aarø

torbjorn.aaro@moller.no Tlf. 905 91 944


38

|

on s dag 27. o k tob er

2 02 1

Bil

|

Foreslått millionstøtte til forebygging 91 og 111 personer under 25 år har blitt tatt for henholdsvis ruskjøring og mobilbruk i Møre og Romsdal politidistrikt hittil i år. Nå foreslås det at Ung i Trafikken får midler til å forebygge problemet. Norges eneste trafikkorganisasjon for ungdom får tildelt to millioner kroner i forslaget til statsbudsjettet for 2022. – Dette setter vi stor pris på. Pengene skal brukes fornuftig, uttaler kommunikasjons- og samfunnskontakt i Ung i Trafikken, Henrik Pettersen Sunde, i ei pressemelding. – Alt for høye tall Sunde har sett en skummel trend de siste åra: – Det er alt for høye tall hva gjelder ruskjøring og mobilbruk bak rattet i Møre og Romsdal politidistrikt. Dette bekymrer oss, og midlene skal brukes til å forebygge nettopp dette, sier han. I 2020 var 24 prosent av de som ble anmeldt for ruskjøring på landsbasis mellom 16 og 24 år. Aldri før har det tallet vært høyere. – Vi har et problem å løse! Jeg minner om at for førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 900 ganger med en promille på over 0,5, tilføyer Sunde. De siste fem åra har 114 ferske sjåfører mista livet i trafikken. Tilbake sitter familier og andre pårørende i sorg.

Kommunikasjons- og samfunnskontakt i Ung i Trafikken, Henrik Pettersen Sunde, er glad for at den avtroppende regjeringa foreslo to millioner kroner i støtte til hans forening. (Pressefoto)

Andreas G. Hesselberg andreas@nyttiuka.no

Vi tilbyr • Dekk- og 4-hjulskontroll • Klimaservice • EU-kontroll • Reparasjoner og service • Diagnose

Konsernsjef i Posten, Tone Wille, poserer med en postpakke ved byterminalen på Filipstad i Oslo. Her er allerede mange biler el- eller gassdrevet. (Pressefoto)

Posten får 439 nye el- og gasskjøretøy I de kommende månedene tar Posten i bruk hele 439 nye kjøretøy som går på gass eller elektrisitet. Doningene skal i drift over hele landet.

Vatnesenteret Bil AS - din bilverkstad i nærmiljøet Tlf. 702 13 101 www.vatnesenteret.no

– Anskaffelsen er et viktig steg i Postens grønne skifte. Vi gjør store kutt i klimautslippene, og samtidig får vi en mer moderne kjøretøypark, noe som er viktig for miljøet og i tråd med ønsket fra både våre sjåfører og kunder. Endringene omfatter både mindre elektriske varebiler og store gassdrevne lastebiler med en tillatt totalvekt på opptil 60 tonn, uttaler konsernsjef i Posten, Tone Wille, i ei pressemelding.

– I tråd med Parisavtalen Posten har Norges største kjøretøypark med rundt 3050 varebiler og mopeder og omtrent 780 lastebiler. I første halvår 2021 var det i overkant av 30 prosent av bilene som gikk på fornybar energi. – PWCs klimaindeks for 2020 viste at Posten var en av kun fire (!) norske bedrifter som kutta utslipp i tråd med Parisavtalen, tilføyer Wille. Enova har bidratt med støtte til Postens el- og biogass-kjøretøy.

Andreas G. Hesselberg andreas@nyttiuka.no


0,99 % RENTEKAMPANJE PÅ NYERE BRUKTE BMW 225xe LADBAR HYBRID* HOS BAVARIA

INNBYTTE KAMPANJE. Minimum kr 30.000.- i innbytte**

6 MND GRATIS FORSIKRING*

3 år/40000 km SERVICEAVTALE*

BMW 2-serie

BMW 2-serie

BMW 2-serie 225xe

BMW 2-serie 225xe

249 000 kr

BMW 2-serie 225xe

265 000 kr

279 000,-

BMW 2-serie

BMW 2-serie

BMW 2-serie 225xe

279 000 kr

280 000 kr

289 000,-

289 000,-

290 000,-

Modell: Aut. gir 49 700 200 km 20192018 - aut. - el/bensin - 46 km

Modell: Aut. gir - 5043500 700km km 2019 2018 - aut. - el/bensin

2019 -2019 aut. - el/bensin 300 Modell: Aut. gir - 5846 700km km

Modell: Aut. gir - 29 31 400 km 2019 -2018 aut. - el/bensin 200 km

BMW 2-serieBMW 225xe2-serie

BMW 2-serie BMW 2-serie 225xe

BMW 2-serie BMW 2-serie 225xe

BMW 2-serie BMW 2-serie 225xe

285 000 kr Modell: 2019

000,Aut. gir290 43 500 km

2019 - aut. - el/bensin - 29 865 km BMW 2-serie 225xe

289 000 kr Modell: 2019

Aut. gir295 000,22 000 km

2019 - aut. - el/bensin - 31 500 km BMW 2-serie 225xe

290 000 kr Aut. gir

29 865 km

300 000,-

2019 - aut. 225xe - el/bensin - 37 300 km BMW 2-serie

Modell: 2019

Aut. gir

2019 - aut. - el/bensin - 43 400 km BMW 2-serie 225xe

BMW 2-serie

44 500 km

310 000,-

20122-serie - aut. -225xe el/bensin - 32 000 km BMW

29 800 km

Modell: 2019

415 000,-

Aut. gir

Aut. gir

29 200 km

20192-serie - aut. - 225xe el/bensin - 29 127 km BMW

MINI Countryman

56 662 km

Modell: 2019

295 Aut. gir

2019 - aut. - el/bensin - 44 500 km BMW 2-serie 225xe

310 000 kr Modell: 2019

Aut. gir

230 000,-

Aut. gir

32 000 km

347 000,-

43 400 km

315 000,-

2019 2-serie - aut. - el/bensin BMW 225xe - 29 800 km

MINI Cooper

315 000 kr Modell: 2019

000,41 000 km

BMW 2-serie

315 000,-

315 000 kr Modell: 2019

290 000 kr

295 000 kr

BMW i3

315 000 kr Aut. gir

295 000,Aut. gir 17 700 km

295 000 kr

BMW 5-serie

Modell: 2019

Modell: 2019

BMW 2-serie

BMW 2-serie

Modell: 2019

289 000 kr

315 000 kr Modell: 2019

Aut. gir

50 500 km

165 000,-

*0,99 %: KUN HOS BAVARIA *Serviceavtale: Vi har betalt for dine service i fremtiden *Gratis forsikring hos Enter forsikring, 75% bonus/12000 km ** Innbyttebilen må være kjørbar, EU-godkjent uten mangel lapp, fri for heftelser, hatt samme eier siste 3 måneder, samt ha sommer- og vinterhjul. Kan ikke kombineres med 6 mnd forsikring eller 3 år serviceavtale (gjelder 2019)

2018 - aut. - el/bensin - 45 920 km

2018 - aut. - elektrisk - 56 500 km

2019 - aut. - el/bensin - 38 500 km

2017 - man. - bensin - 30 200 km

Se alle våre bruktbiler på bavaria.no/bruktbil

*0,99 %: KUN HOS BAVARIA *Serviceavtale: Vi har betalt for dine service i fremtiden *Gratis forsikring hos Enter forsikring, 75% bonus/12000 km ** Innbyttebilen må være kjørbar, EU-godkjent uten mangel lapp, fri for heftelser, hatt samme eier siste 3 måneder, samt ha sommer- og vinterhjul. Kan ikke kombineres med 6 mnd forsikring eller 3 år serviceavtale (gjelder 2019)

Bavaria

Bavaria Ålesund

Se alle våre bruktbiler på

Digerneset Næringsområde 8, 6014 Ålesund Tlf.: 70 17 82 10 • post.alesund@bavaria.no bavaria.no/bruktbil

Bavaria Ålesund

Digerneset Næringsområde 8, 6014 Ålesund Tlf.: 70 17 82 10 | post.alesund@bavaria.no


40

|

on s dag

27. o k tob er

2 02 1

Bil

|

Tilhengerekspert Kim Brandsnes anbefaler at man gjør noen smarte grep med tilhengeren før vinterkulda kommer. (Pressefoto)

FURENE, 6105 VOLDA

NB!: Køyrerute kvar onsdag til Ål esund, Sula, Giske, Skodje, Haram, Ørskog. Sykkylven (tirsdag) og Hareid (torsdag ) FRAKTFRITT

LAVPRIS-MATERIAL - PRISAR INKL.MVA NB!Alle bestillingar for KØYRERUTA må vere innkomne innan onsdag

36x68 lekt, gran ...............................................pr m 10x58 kvitmalt listverk, gulv og tak ..............pr m 19x148 dobbelfals kledning, 1.sort gr. kvit ...pr m 15x70 prof kvitmalt listverk, gulv/dør ...........pr m 21x70 prof. kvitmalt listverk tak ...................pr m 12 mm std. sponplate vegg 122x239 ..............pr pl Focus MDF panel skygge 11x140x2390 kvit ....pr m2 Bygg1 Kari dør 70-100-200-210 kvit karm....pr stk 70 mm Knauf isolasjon 035 ............................pr m2 100 mm Knauf isolasjon 035 ..........................pr m2 150 mm Knauf isolasjon 035 ..........................pr m2 200 mm Knauf isolasjon 035 ..........................pr m2

kr. 31,42 kr. 30,91 kr. 56,05 kr. 46,67 kr. 67,07 kr. 212,00 kr. 273,00 kr. 1669,00 kr. 37,58 kr. 51,58 kr. 76,35 kr. 101,55

Eggkvit, skygge 11 x 620 x 2390 mm

217,-

Kostemalt kr. pr plate. Fritt levert Vi har Evertile, takstein, H-vindu, dører Be oss om tilbod! Telefon 70 04 59 90 OPE MANDAG– FREDAG 8–17. LAURDAG 9– 14 HYTTER–SJØLVBYGGARGARASJER–ALT I TRELAST www.koppenind.no–post@koppenind.no

– Sjekk tilhengeren før vinteren Bremser som har frosset, dårlige dekk og lys som ikke fungerer: Dette er typiske feil på tilhengere som kan gi trøbbel i vinterhalvåret. Det er tilhengerekspert Kim Brandsnes hos Ifor Williams Norge som anbefaler alle å se over hengeren før vinterkulda kommer for alvor. – Sjekk at lys, bremselys og reflekser er i orden. Det er viktig både for egen og andres sikkerhet at man synes i mørket. I moderne biler får man gjerne et varsel i dashbordet om en lyspære

er defekt, men det gjelder ikke alle biler. Uansett bør man ta en sjekk, påpeker Brandsnes i ei pressemelding. Unngå fastfrosne bremser Bremser kan fryse igjen og hjul kan fryse fast etter parkering over en lengre periode. – Bruk hjulstoppere i stedet for tilhengerens parkeringsbrems. Da kan du plassere en stein eller vedkubbe foran og bak hjula ved parkering. En bør også gjennomføre en bremseservice med tilsyn av bremsewire, påløp og belegg hos et tilhengerverksted, understreker han. Sjekk dekka Kjører man med tilhenger om vinteren, er det samme krav til

mønsterdybde på tilhengerens dekk som på kjøretøyet, påpeker Brandsnes: – Hold deg godt over tre millimeter mønsterdybde. Hengeren må også ha vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende. Dekka skal ha kjennemerket M + S. Enkelte kjører med helårsdekk på hengeren, men det anbefaler ikke eksperten: – Det blir store forbedringer både på retningsstabilitet og bremselengde når tilhengeren er utstyrt med piggdekk, avslutter Kim Brandsnes.

Andreas G. Hesselberg andreas@nyttiuka.no

Markant økning i nybilsalget

Vi har skrevet det før….

Salget av nye personbiler ut september i år er 31 prosent høyere enn i samme periode i fjor, ifølge tall fra NHO. I varebilsegmentet har salget gått opp sju prosent. Det er Tesla som selger flest personbiler på Sunnmøre, med 308 solgte hittil i år per 30. september, tett fulgt av BMW med 306 og Toyota med 296.

…og vi skriver det igjen: Hjulmuttere skal etterstrammes ved 10-15 kjørte kilometer etter man har skifta hjul, slik at man ikke risikerer å miste hjulet midt i trafikken. – Husk dette! Det gjelder også om du har bytta hjul på verksted eller dekkhotell, påpeker kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.


Skift til vinterdekk når veien Skift til vintersier dekk nårsju veien sier sju Til deg som ikke tar sjanser Når skal man skifte til vinterdekk? Det er når veien sier sju, for ved sju grader fungerer vinterdekk bedre enn sommerdekk. Skift til rett tid, da går du vinteren sikkert i møte.

Til deg som ikke tar sjanser

Når skal man skifte til vinterdekk? Det er når veien sier sju, for ved sju grader fungerer vinterdekk bedre enn sommerdekk. Skift til rett tid, da går du vinteren sikkert i møte.

Superdekk.no

SJØHOLT MASKIN AS Superdekk.no6240 Ørskog

BIL OG MEKANISKE AS

Tlf. 70 27 00 90 • orskog@superdekk.no

Kyrkjevegen 429, 6040 Vigra 70 18 36 35 • vigra@superdekk.no

VESTNES DEKK OG FELGER

VALLDAL BILSENTER AS

Trohaugen 3, 6393 Tomrefjord Tlf. 407 69 808 • kontakt@dekkogfelger.org

6210 Valldal Tlf. 70 25 77 06 • valldal@superdekk.no


42

|

on s dag

27. o k tob er

2 02 1

|

Dette første fremstøtet hadde resultert i at om lag 90 hus kom på kommunens verneliste.

Sett Settfra frakrakken krakkenmin min Harald Harald Grytten Grytten

Høyhus i Skansen? Muligens var det slik det blei ønska i si tid? – Som vi skjønner hadde Olav Høydal «nåkke å takast med», som de sa de gamle før oss når de sto overfor en urimelig motstander. – Olav Høydal syntes å leve under mottoet at skulle han FÅ nåkke, måtte han GI nåkke og prøve å lirke seg frem.

Olav Høydal

og det snedige mesterverket hans – Andre artikkel – Olav Høydal døde i 1986. Da var han bare 57 år gammel og det var altfor ungt. Han kunne nok ha utretta mye mer om han hadde fått leve lenger. Men han hadde likevel, innen han forlot oss, klart å gjøre dem som var mottakelige for sånt, oppmerksom på hvilke verdier vi hadde i jugendstilarkitekturen. Og han hadde klart å gjøre dette til ei politisk sak. Han hadde fått satt jugendstilen i Ålesund på det politiske kartet, for å si det slik. Både glede og ergrelse Å få det til, lyder kanskje enkelt for våre dagers øre. Men vi skal være klar over at det første steget, som vi så på kartet/bildet forrige gang med den tynne stripa bevaringshus på begge sider av Ålesundet, det var egentlig et temmelig radikalt forslag. Og det var slett ikke sikkert at det kom til

å gå igjennom i byens styrende organ. Men det gjorde det – til en viss gledelig overraskelse for enkelte som hadde talt for Høydals forslag, men til ergrelse for dem som gikk inn for riving og nybygging over alt der det måtte passe. Jugendstilhus eller moderne høyhus i Skansen? At Høydal ikke kunne regne med full støtte fra alle hold, hadde han selvfølgelig forstått fra han begynte på prosjektet med å få satt fokus på jugendstilhusa og bevare flest mulig av dem. I begynnelsen av 1970-åra kunne man lese et inserat i Sunnmørsposten som hevda at modernisering av bysentrum ikke måtte stoppes av en lusen klynge tilsjaska murhus – «som om det skulle være snakk om antikke perler fra middelalderen.»

Og skulle bykjerna beholde sin integritet som bysenter og handelssted – «må de unge kapitalsterke som ikke betenker seg på å bygge noen høyhus i Skansen, få slippe til.» Bevaringstanken slår igjennom Men tross all motstand kunne Høydal og de som sto på hans side, konstatere at tanken om bevaring av en del av sentrum i Ålesund, hadde slått igjennom. Tanken blei til virkelighet. Dette første fremstøtet hadde resultert i at om lag 90 hus kom på kommunens verneliste. De var konsentrert omkring Ålesundet, avgrensa slik vi så det på bildekartet forrige gang. Høydal vil verne mer Høydal var imidlertid ikke fornøyd med

de 90 husa han hadde begynt med. Mange flere hus var fullt kvalifiserte, mente han. Men de lå ikke innenfor den linja som ble lansert på det nevnte bildekartet. De var å finne eksempelvis i Øvre og Nedre Strandgate, i Prestegata og Langeberggata, Hellegata, Øwregata og Bakkegata, i begynnelsen av Molovegen, i Brunholmgata på eine sida av Ålesundet og i Storgata, Kipervikgata, Buholmgata, Rådstugata og Keiser Wilhelms gate på andre sida av sundet. For at han skulle få gjennomslag for bevaring her, måtte han ta i bruk lokkemidler både i form av penger og gode ord. Vi kommer tilbake til pengene og de gode ord om ei stund.


|

onsdag

INNSPILL

Samledille 1 Nedre Strandgate 24 var ikke på Høydals første forslag.

Det var heller ikke Kipervikgata 1 og 3 og andre hus i gata.

Keiser Wilhelms gate 51 og de andre husa i gata var ikke med på det første forslaget.

Av og til skjer det at en tar ei kraftig opprydding i heimen over saker og ting en har tatt vare på, eller på et eller annet tidspunkt begynt med ei samledille og hjemmet står frem som et museum. Det kan være servietter, glansbilder fra barndommen, esker eller bokser av blikk i ulike størrelser med fine trykk og farger. Og ikke bare det, ei stor pappeske med viskelær, eller som vi sier i Bjergveien viskolær i alle type former og farger og noen faktisk med dufter til. Til og med barnelommetørklær har vi samlet på. Det får en til å tenke på eksamen i norsk muntlig når en fikk oppgaven Alexander Kielland - «Et dusin lommetørklær.» Vel, dette er første artikkel om samling. Nå tenker skribenten at det er mange aalesundere som plutselig kommer på noe de har samlet på i sitt lange liv. Det kan bli interessant å se hva som nå dukker opp til skribenten, ta kontakt. I dagens moderne samfunn så samler enkelte politiske ordførere på andre kommuner med land; det vil si kommuner inkludert melkeramper, nynorsk og gamal ost. Einar Welle, Aalesund sentrum

27. oktober

2021

|

43


SERVICEGUIDEN Tlf. 70 16 19 19 | E-post: annonser@nyttiuka.no 1 modul (46mm x 25mm) kun kr 215,- pr. innrykk, inkl. fullfarge (eks. mva.)

murmester Murmester TORGEIR ERDAL AS

SKORSTEINREHAB.

UTLEIE

FLYTTING/DISTRIBUSJON

BYGG / SNEKKER

VI REHABILITERER

Nybygg, hytter, garasjer, båthus

TORGEIR ERDAL AS

gamle/skadede

SERVICEGUIDEN

mur puss flis peis ovn naturstein rehabilitering

tlf. 918flis, 51 peis, 310 ovn, Mur, puss, naturstein, rehabilitering

Bobilar utleige/sal Finn-kode: 215544089 Tilhengjarlift utleige Eigendom (gamle Haram) utleige

Tilbygg

Tlf. 918 51 310

Renovering og rehabilitering

Små Tak og /store jobber Blikkenslager Tak / Blikkenslager 928 07 385 vilnis@vgbygg.no

www.vestlandstak.no www.vestlandstak.no

Tlf. 70 11 29 10, e-post: post@vestlandstak.no Tlf.Denne 70 11 29 10, e-post: post@vestlandstak.no Postboks 7800 størrelsen Spjelkavik, 6022 Ålesund Postboks 7800 Spjelkavik, 6022 Ålesund

www.stromsheimbygg.no

215,-

Ålesund

eks. mva

VI VI KAN KAN TAK! TAK!

Tlf. 70 12 92 54

Våre dyktige fagfolk - din trygghet for et Våre dyktige fagfolk - din trygghet for et varig og godt resultat Tlf: 70 13 14 15 varig ENTREPRENØR og godt resultat Tlf: 70 13 14 15

GRAVSTELL

vbblikk vbblikk as as

Gravstell og vedlikehold

Alt innen graving Blikkenslager Blikkenslager Blikkenslager Blikkenslager Takhatter / Pipebeslag

Ålesund - Vestnes Sykkylven - Ulstein

og riving! vbblikk as

- Takhatter / Pipebeslag Takhatter / Pipebeslag Taksikring - Takhatter / Pipebeslag Taksikring - Taksikring Omlegging av tak - Taksikring Omlegging av tak Tlf: 400 04 891 Båndtekking - Omlegging av tak Båndtekking Skreddersydde beslagsløsninger - Omlegging av tak Skreddersydde beslagsløsninger - Båndtekking www.okentreprenor.no - Båndtekking 93 05 79beslagsløsninger 20 / 92 23 91 28 - Skreddersydde 93 05 www.vbblikk.no 79beslagsløsninger 20 / 92 23 91 28 - Skreddersydde

post@sunnmoregravstell.no www.sunnmoregravstell.no

Blikkenslager 93 Blikkenslager 93 05 05 79 79 20 20 // 92 92 23 23 91 91 28 28 REGNSKAP

www.vbblikk.no

www.vbblikk.no www.vbblikk.no

Tennfjord/Ålesund Tlf. 982 83 787 - roar.korsnes@gmail.com www.korsnesutleige.no

Skorsteinrehab. Skorsteinrehab.

med tegelrør eller syrefaste stålrør Sentralgodkjent – Gode referanser

Gratis befaring

Vi utfører også montering av nye stålpiper og montering av ildsted.

SERVICEGUIDEN

Daglig kjøringer til:

VI Ålesund - Emblem - Sula VI REHABILITERER REHABILITERER Ålesund - Ellingsøy - Godøy - Valderøy - Vigra - Giske gamle/skadede

CONTAINERUTLEIE

gamle/skadede Ålesund - Ulsteinvik - Herøy - Vanylven - Måløy - Nordfjord Ålesund - Brattvåg - Søvik Ålesund - Ørsta - Volda Ålesund -eller Sykkylven - Stranda stålrør med tegelrør syrefaste

6030 Langevåg, tlf. 70 19 24 40 post@cementprodukt.no www.pipesenteret.no

SKORSTEINER SKORSTEINER

skorsteinrehab. skorsteinrehab. ������������������������ REHABILITERING ������������������������ Container? REHABILITERING Gamle/skadede piper VI REHABILITERER CEMENTPRODUKT AS Container?

med tegelrør eller syrefaste stålrør Flytting/distribusjon tak / blikkenslager • EKSPRESSKJØRING Sentralgodkjent–Gode referanser Flytting/distribusjon tak / blikkenslager Sentralgodkjent–Gode • DISTRIBUSJONreferanser Gratis synfaring • GODSKJØRING Gratis synfaring �������������������������������������� • FLYTTING PRIV/BEDRIFT

- mer enn bare flytting • BOSSKJØRING Container? �������������������������������������� CEMENTPRODUKT AS Ring oss påenn tlfbare 09700 - mer flytting Container? 6030 Langevåg Tlf. 70 19 24 40

Ring oss på tlf 09700 Tlf:tlf 70 09700 11 79 00 Ring på Tlf: 11 79 00 Ringoss osswww.rekdaltransport.no på tlf7009700

• TILGJENGELIG HELE24 DØGNET 6030 Langevåg Tlf. 70 19 40 TLF. 70post@cementprodukt.no 27 68 00 • Faks 70 27 68 post@cementprodukt.no 01 www.pipesenteret.no Mob. 922 64 589 www.pipesenteret.no

www.rekdaltransport.no

• Lagerhotell •• Lagerhotell Flytting • Flytting

www.vestlandstak.no

www.pilskog-fl yttetransport.no www.vestlandstak.no

Tlf. 70 11 29 10,Regnskap e-post: post@vestlandstak.no Tlf. 70 11 29 10,Regnskap e-post: post@vestlandstak.no Postboks 7800 Spjelkavik, 6022 Ålesund Postboks 7800 Spjelkavik, 6022 Ålesund

TAK / BLIKKENSLAGER Din lokale samarbeidspartner Din om lokale samarbeidspartner regnskap og skatt. om regnskap og skatt.

VI VI KAN KAN TAK! TAK!

Daglig kjøringer til:

www.norskgjenvinning.no Daglig kjøringer til:

TLF.

vbblikk vbblikk as as

Blikkenslager Blikkenslager Visma Blikkenslager eAccounting Blikkenslager Visma eAccounting Takhatter / Pipebeslag

Fleksibel arbeidsdeling - Takhatter / Pipebeslag Takhatter / Pipebeslag Taksikring Fleksibel arbeidsdeling - Takhatter / Pipebeslag Taksikring Reduser dine kostnader - Taksikring Omlegging av tak Reduser dine kostnader - Taksikring Omlegging av tak Båndtekking - Omlegging avoss tak Kontakt for en Båndtekking Skreddersydde beslagsløsninger - Omlegging av tak Kontakt oss for en Skreddersydde beslagsløsninger - Båndtekking uforpliktende prat på - Båndtekking 93 05 79beslagsløsninger 20 /prat 92 23på 91 28 uforpliktende - Skreddersydde 93 05 www.vbblikk.no 79beslagsløsninger 20 9200 23 91 28 www.vestlandstak.no telefon 97 98 /68 - Skreddersydde telefon www.vbblikk.no 97 98 68 00 Tlf. 7005 11 29 10, e-post: 93 20 //post@vestlandstak.no 92 23 91 93Postboks 05 79 79 926022 23Ålesund 91 28 28 780020 Spjelkavik, www.vbblikk.no

Blikkenslager Blikkenslager www.ke-regnskap.no

VI REHABILITERER gamle/skadede piper Gamle/skadede gamle/skadede Gratis befaring nvARMEFAG SKORSTEINER SKORSTEINER nvARMEFAG med tegelrør eller syrefaste stålrør 1>.1l.S ll'lf 5 elt,% med tegelrør eller syrefaste stålrør Sentralgodkjent–Gode referanser Smibakken 3, Breivika, Ålesund 1>.1l.S ll'lf 5referanser elt,% Sentralgodkjent–Gode tlf. 70 15 24 00Ålesund Gratis synfaring Smibakken Breivika, Gratis 3, synfaring tlf. 70 15 24 00 AS CEMENTPRODUKT

CEMENTPRODUKT AS 6030 Langevåg Tlf. 70 19 24 40 6030 Langevåg Tlf. 70 19 24 40 post@cementprodukt.no post@cementprodukt.no www.pipesenteret.no www.pipesenteret.no

Ålesund - Emblem - Sula Ålesund - Emblem - Sula- Vigra - Giske Ålesund - Ellingsøy - Godøy - Valderøy RØRLEGGER Ålesund Ellingsøy - Godøy - Valderøy- Måløy - Vigra- -Nordfjord Giske Ålesund - Ulsteinvik - Herøy - Vanylven Ålesund - Ulsteinvik - Herøy - Vanylven - Måløy - Nordfjord Ålesund - Brattvåg - Søvik Ålesund Søvik Ålesund- -Brattvåg Ørsta - -Volda Ålesund - Ørsta --Volda Ålesund - Sykkylven Stranda Ålesund - Sykkylven - Stranda

Tlf. 70 21 02 33/ 70 15 14 10 Tlf. 70 21 02 33/ 70 15 14 10 Blindheimsenteret Blindheimsenteret ALT INNEN BLIKK, TAK & FASADE TLF. 70 15 82 80 | www.langvas.no

• Avfallscontainere •• Avfallscontainere Transport • Transport

www.norskgjenvinning.no www.norskgjenvinning.no www.norskgjenvinning.no

Våre dyktige fagfolk - din trygghet for et Våre dyktige fagfolk - din trygghet for et varig og godt resultat Tlf: 70 13 14 15 www.aakrerekneskap.no varig og godt resultat Tlf: 70 13 14 15 www.aakrerekneskap.no

vbblikk as

Takhatter // Pipebeslag Din lokaleTakhatter samarbeidspartner omFlytting/distribusjon regnskap og skatt Pipebeslag Flytting/distribusjon Taksikring Taksikring 216 Omlegging Omlegging av av tak tak Brusdalsvegen - merog ennSpjelkavik bare flytting (v/Gjenbruk - mer enn bare flytting Båndtekking Tlf. 70 15 14 10 / 918 43 419 Båndtekking Tlf: 70 11 79 00 Treningssenter) www.aakrerekneskap.no Tlf: 70 11 79 00 Skreddersydde www.rekdaltransport.no Skreddersydde beslagsløsninger beslagsløsningerwww.rekdaltransport.no

SKORSTEINER

• EKSPRESSKJØRING •• EKSPRESSKJØRING DISTRIBUSJON •• DISTRIBUSJON GODSKJØRING •• GODSKJØRING FLYTTING PRIV/BEDRIFT •• FLYTTING PRIV/BEDRIFT BOSSKJØRING • BOSSKJØRING • TILGJENGELIG HELE DØGNET • TILGJENGELIG HELE DØGNET

regnskap regnskap

Din lokale samarbeidspartner Din om lokale samarbeidspartner regnskap og skatt. om regnskap og skatt.

Vi utfører alt i rørleggertjenester

TLF. 70 27 68 00 • Faks 70 27 68 01 www.aakrerekneskap.no TLF. 70 27 68 00 • Faks 70 27 68 01 Mob. 922 64 589 www.aakrerekneskap.no Mob. |922 64 70 58927 41 41 | mailbox@energisentrum.no Tlf. 70 21 02 33/ 70 15 14 10 Skodje Tlf. Tlf. 70 21 02 33/ 70 15 14 10

Blindheimsenteret www.pilskog-fl yttetransport.no Besøk oss på Facebook | www.energisentrum.no Blindheimsenteret www.pilskog-fl yttetransport.no

snekker snekker

ELEKTRIKER

FLAATE AS

Container?

FLAATE AS Visma eAccounting ������������������ •• Avfallscontainere Visma eAccounting Transport / Pipebeslag Takhatter Fleksibel arbeidsdeling 93 05 79 20 / 92 23 91 28 • Transport / Pipebeslag Takhatter Snekkerverksted Fleksibel arbeidsdeling ������������������ VARMEPUMPER 93 05 79 20 / 92 23 91 28 Taksikring Varmepumper Snekkerverksted ����������������������������������������������������������������������������������������������� Reduser dine kostnader Varmepumper Varmepumper Reduser dine kostnader Varmepumper Dør og Vindus-service ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� Taksikring www.vbblikk.no Dør og Vindus-service ����������������������������������������������������������������������������������������������� Kontakt oss for en www.vbblikk.no �������������������������������������������������������������������������������������������������������� oss for en i bolighus Omlegging 6260 Skodje. Tel. 976 94 225 Alt Kontakt av elektrikerarbeid ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� SKAL DU SELGE BÅTEN? av uforpliktende prat på Omlegging av tak tak ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6260 Skodje. Tel. 976 94 225 uforpliktende prat på �������������������������������������������������������������������������������������������������������� Langrabben 56, 6013 telefon 97 98 68 00Ålesund Vi har stor etterspørsel Båndtekking etter bruktbåt ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� telefon 97 98 68 00 Båndtekking Daglig kjøringer til: Daglig kjøringer til: Tlf. 70 19 80 20 Ålesund - Emblem - Sula Skreddersydde beslagsløsninger Ålesund - Emblem - Sula- Vigrabeslagsløsninger Skreddersydde Kjøpmannsgt. 23, 6005 Ålesund Ålesund - Ellingsøy - Godøy - Valderøy - Giske • Lagerhotell • Lagerhotell

• Flytting BÅT/CAMPING • Flytting

tlf. 450 65 222 - www.seilmakern.no post@seilmakern.no

• Avfallscontainere

www.vbblikk.no www.ke-regnskap.no

Ålesund - Ellingsøy- Herøy - Godøy - Valderøy- Måløy - Vigra- -Nordfjord Giske Ålesund - Ulsteinvik - Vanylven Ålesund - Ulsteinvik - Herøy - Vanylven - Måløy - Nordfjord - Brattvåg - Søvik Tlf. 71 25Ålesund 76 46 / 908 91 602 Ålesund Brattvåg Søvik Ålesund - Ørsta - Volda Ålesund - Ørsta --Volda post@aktuellmarin.no Ålesund - Sykkylven Stranda Ålesund - Sykkylven - Stranda

www.eidsnes-elektro.no www.ke-regnskap.no www.ke-regnskap.no

93 93 05 05 79 79 20 20 // 92 92 23 23 91 91 28 28

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

www.vbblikk.no www.vbblikk.no Borgundfjordvn 68. - Tlf. 70 14 93 82

• • EKSPRESSKJØRING DISTRIBUSJON • DISTRIBUSJON • GODSKJØRING • FLYTTING GODSKJØRING • PRIV/BEDRIFT • PRIV/BEDRIFT • FLYTTING BOSSKJØRING • BOSSKJØRING • TILGJENGELIG HELE DØGNET båtprat• TILGJENGELIG HELE DØGNET

Ønsker du hjelp til å selge båten din?

HAGE / SKOG- OG TREFELLING Tlf. 905 33 200 Tlf. 905 33 200 90533200bygg@gmail.com

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

www.aktuellmarin.no • EKSPRESSKJØRING

Snekker Snekker

90533200bygg@gmail.com

Tlf. 70 16 19 19 • Fax. 70 16 19 20 Tlf. 70 16 19 19 • Fax. 70 16 19 20 E-post: annonser@nyttiuka.no • 1 modul (46mm x 25mm) Stubbefresing - Fliskutting E-post: annonser@nyttiuka.no • 1 modul (46mm x 25mm) kun kr 215,- pr innrykk inkl. fullfarge (eks mva) kun kr 215,- pr innrykk inkl. fullfarge (eks mva) maskin - tilhengerutleie

Ring oss på tlf 0970

– ta kontakt for en

TLF. 70 27 68 00 • Faks 70 27 68 01 TLF. 70 27 68 00 • Faks 70 27 68 01 Mob. 922 64 589 Mob. 922 64 589

www.pilskog-flyttetransport.no www.pilskog-flyttetransport.no

Svein Ove Avseth, tlf. 924 42 865 Mail:svein-ove@dinbaatmegler.no REISE

FLAATE FLAATE AS AS

Smarte løsninger

Snekkerverksted Snekkerverksted Utviklet av folk som bor i et kaldt klima

Varmepumper / vannboren varme

Dør Dør og og Vindus-service Vindus-service

971 12Skodje. 377 | post@energi-spar.no 6260 Tel. 976 94 225 6260 Skodje. Tel. 976 94 225 www.energi-spar.no

Tlf. 70 16 19 19 • Fax. 70 16 19 20 Tlf. 70 16 19 19 • Fax. 70 16 19 20 E-post: annonser@nyttiuka.no • 1 modul (46mm x 25mm) E-post: annonser@nyttiuka.no • 1 modul (46mm x 25mm) kun kr 215,- pr innrykk inkl. fullfarge (eks mva) kun kr 215,- pr innrykk inkl. fullfarge (eks mva)

SALG, MONTERING OG SERVICE AV VARMEPUMPER

(ALLE KJENTE VARMEPUMPEMERKER I NORGE)

Ålesund skog og byggservice skogogbygg@outlook.com | tlf. 922 11 394

FULL SERVICE MED DRIFTSKONTROLL AUTORISERT FORHANDLER AV

Trefelling Hagestell Beskjæring

TLF. 901 45 440/476 76 854 nordvestvarmepumper.no post@nordvestvarmepumper.no

Tlf. 70 16 19 19

Alle typer transportoppdrag i inn- og utland.

Tlf. 70 14 33 16 www.turistbussen.no

Trefelling tilbys gjennom samarbeidspartner. Gratis TLF. 986 11 416 befaring!

Seksjonfelling Byggservice Stubbefresing

Fliskutting Maskinutleie Rusketaxi

www.nyttiuka.no


|

onsdag 27. o ktober 2021

Kr 99,- + 2 gratis gjenninnrykk påfølgende uker | Tlf. 70 16 19 19 |

Bil selges Opel Astra 1,6 bensin 2007 modell, manuell gir, 124000 km, sølvgrå, nettopp EU-godkjent for 2 nye år. Alle bremseskiver og klosser skiftet samt oljeskift, filter og plugger. Selges for kr 24000. Mob 92039230 Mitsubishi Outlander -03 mod. EU-godkj. til 31/8-23. God arbeidsbil, selges til en grei pris. Tlf. 45456501

Bil kjøpes Kjøper biler med mangellapp/ defekter/skade. Varebiler, Transit Connect, Berlingo, Partner med rust, skade, mangler. Andre biler også av interesse. Kontant oppgjør. Mob 47315696 Toyota Hiace ønskes kjøpt. Rust, skade og EU-mangler ingen hindring. Alt av interesse, også delebiler. Tlf 97591795 Selge bilen? Alt av biler kjøpes, kr 0-70.000. Skader/defekter ingen hindring. Kontant oppgjør via mobilbank. Ring Giske på tlf. 952 34 685.

Bilutstyr Piggdekk. 4 stk Continental 175/65 R 14 – Contatct 2, brukt veldig lite. Selges kr 1.600 pga. skroting av bil. Kontakt tlf. 97781331 Div. nye og brukte dekk og felger selges. Alu.- og stålfelger. Dim. 185/60-14, 185/60-15, 195/6515, 205/55-16, 225/45-17, 265/60-18, 255/35-20, 205/65-16C + div. dekk 12” til 20”. Også mange enkle dekk. Omlegging/balansering. Tlf. 905 82 501.

SPAR PENGER! Stort utvalg av brukte bildeler Møre Bruktbildeler Tlf 70 27 27 00 - kl. 08-16

Mynter og sedler + eldre postkort, rederimerker, våpen, kniver, leketøy. Også Ålesund-ting + reklameskilt. Alt av interesse. Taksering av mynt og sedler utføres. Henv. vis a vis Scandic Parken Hotell, Storgt. 19. Tlf. 950 82 776.

Selges Lite brukt hvit komfyr m/keramisk topp, varmluft og grill, selges kr 2.000. 3-4 år gammel. Kan bringes på Sunnmøre. Tlf. 924 09 185. Breiflabbgarn 10 stk 180 mm selges. Hele og fine, brukt kun 2 ganger. Ca. 2 favner dype.Selges for kr 400,- pr stk. Kan hentes på Giske. Tlf. 909 45 271. Ariens snøfreser, type TS 1236, til salgs. Som ny. Tlf. 924 36 606.

VEDLIKEHOLDSFRIE REKKVERK -GLASS- ELLER SPILEREKKVERK

Vartdal Gjenvinning AS Avd. Bingsa Tlf. 70 17 94 50 - 915 90 757

Leilighet til leie på Nørve. Stor leilighet på Nørve, 2 store soverom, stue/kjøkken, bod, bad, hvitevarer, internett, p-plass og uteplass. Passer fint til 2 skoleelever også. Ikke røyk/ dyr. Kr 10000 per mnd. inkl.strøm 1 mnd .dep. Ledig omgående. Tlf. 90871492 Lager, Volsdalsberga. Lagerlokale på 90 kvm til leie. Garasjeport og høyt under taket. Arbeidsbenk og flyttbare vegger. Mob: 46 41 64 34 Hus til leie i Kaptein Lingesveg, Hessaskaret. Depositum. Ledig fra 1. nov. Tlf. 920 33 091 el. 920 33 893.

Camping / fritid 6220 Straumgjerde Tlf. 70 25 13 00 www.triobeslag.no hallgeir@triobeslag.no Rimeleg hjortekjøt. Eg tek imot tinging på hjortekjøt. Tlf.: 70092917/90976034 Svart skiferplate, 15 mm x 1000 mm x 445 mm, 3 kanter slipt, feilfri. Nypris kr 3.000, selges rimelig. Tlf. 926 89 069. Mandelpoteter fra Gudbrandsdalen. Store Fjellmandelpotet av flott kvalitet. 10 kg/sekk a kr 200,-

Vedbilen kommer hjem til deg!

Norsk bjørkaved

Kjøpes Trimsykkel. Pent brukt trimsykkel ønskes kjøpt. Tlf. 917 27 242. Har du utstyr til fluebinding? Har du en større samling med utstyr eller material til fluebinding? Jeg er interessert i det meste fra eldre og nyere dato. Ta kontakt på tlf 98629113 om du vurderer å selge. Se nyttiuka. no for bilde Gamle emaljeskilt. Ønsker å kjøpe gamle emaljeskilt og blikkskilt som f.eks. fra: Hansa, Friele, Lundetangens, Freia, Gjensidige, Hjemmet og Tiedemanns. Alt er av interesse! Betaler godt! Tlf. 952 33 650. Tysk hjelm fra krigen ønskes kjøpt. Betaler kr 2000 for hjelmer i original stand. Andre tyske ting fra krigen også av interesse. Tlf 97591795

Til leie

Opplagshenger. Opplagshenger for 20 fots båt kjøpes. Tlf. 456 88 589. Båtplass på Godøya til leie. Båtplass i Godøya Småbåthavn til leie. Plassen er ca. 3,80 meter bred og er på betongbrygge. Tilgang på strøm og vann. Tilgangen til brygga er låst med dør/adgangskort. Fra Godøya har en kort vei til fine fiskeplasser. Kontakt Thomassen, mobil 90552441. Evt. mail: att@onling.no Brukte båter ønskes kjøpt. Fritidsbåter, seilbåter, fiskebåter og sjarker. Størrelser fra 20 til 50 fot. Ødelagt motor eller andre skader og mangler er ingen hindring. Ring for en uforpliktende og hyggelig båtprat. Tlf. 92442865 eller 98864780

Vedbilen.no Tlf.48321600 Div. fine møbler selges gr. flytting. Pris kan diskuteres. Tlf. 954 09 062. Ved til salgs. Selger ved i 1000 liter sekker a kr1000. Frakter ikke. Ved interesse, vennligst kontakt tlf. 97572423. Tørr blandingsved selges i 60 ltr. sekker. Kan hentes eller bringes. Tlf: 920 24 301

Campingvogn til salgs. Cabby 550 -94 mod., lett og god vogn, selges som den står hbo. kr 8.000. Gi bud! Tlf. 906 92 494. Hobby 720 campingvogn -97 mod. selges i god stand. Bredde 2,5 m, lengde 9 m og totalvekt 1900 kg. God og fin vogn med bl.a nye madrasser. Selges kr 15.000. Bilde kan sendes på forespørsel. Tlf: 465 48742 Sjøholt Camping. Spikertelt med campingvogn selges grunnet dødsfall. God utsikt og mye sol når den er der. Selges kr 50000 eller gi et bud. Tlf. 901 27 065. Se nyttiuka.no for bilde

Landbruk Kverneland åkerrulle, 2 m, selges kr 4.000. 60-talls stein-/jordskuffe tilpasset Fergusson. Moelven mod. 78 3-tonns tilhenger selges kr 10.000. Tlf. 477 35 005 el. 70 18 30 58. Halm til salgs. Tlf. 99 23 19 45 Fin, gammel sluffe til salgs. Tlf. 41 74 12 87. Traktor ønskes kjøpt. Kjøper eldre traktorer med rust og mangler. Bør vere kjørbar. Alt av interesse. Mob 47315696 NKS indeksver, født 2018, høg på moremne, selges. Tlf. 905 46 715 Verar. To indeksverar (126 0-index) og to kåra verlam (høge dommarpoeng) til sals. Otto Magne Strømmegjerde, tlf. 99269923 Traktor -67 Volvo BM T400 m/ hytte og diff. sperre til salgs. Bakskuff, ny dynamo og batteri. Leveres med lysbjelke. Pris kr 12.500. Tlf: 465 48 742 Verlam til salgs. Kåra verlam av nks og speælsau til salgs. Henv, telefonnr 95813828

Musikk Torader Bravini til salgs. Tlf. 952 35 155.

annonser@nyttiuka.no

Ålesund dyreklinikk Ditt dyr i trygge hender

Tlf: 70 17 83 83 Åpningstider: man-fre: 08.30-17.00 Butikken lørdagsåpent: 10.00-15.00 www.aalesund-dyreklinikk.no

Diverse

Leier ut møblert leilighet på Valderøya. Leie ut til februar/mars en møblert leilighet med 2 soverom og 2 bad (1 bad/vaskerom). Veldig sentralt, nært butikk, post i butikk, bussstopp og treningsenter. Ta kontakt dersom du er interessert! For mer info 99004960 Sentral, møblert leilighet til leie på Volsdalsberga, 15 min. gangavst. til sentrum og NTNU. 1 sov., stor stue/ kjøkken, bad, internett og utv. bod. Egen p-plass og uteplass. Ikke dyr/ røyk. Kr 8.500 per mnd. eks. strøm, 1 mnd. dep. Ledig omgående. Tlf. 40 88 54 11. Lager/produksjon/kulturlokale. Stor eiendom, sentralt v/ Steinvågen m/flere mindre arealer, til leie. Velegnet som lager til privat el. bedrift. Øvingslokaler for band, atelier. Lettere produksjon-/ hobbyareal. Større areal kan også fristilles etter avtale. Pris fra kr 1.500 per mnd. E-post: martin@calmar.no Privat båtplass til leie i Steinvågen. Kan brukes fra 30-100 fots båt, leie 2000 kr per mnd. Mulighet for landstrøm. Tlf. 930 19 852.

Lagercontainere til leie!

Lei en 20 fots lagercontainer. Ca 33 m3. På vår tomt på Emblem, Skorgen, i Tomrefjord, eller frakt med kranbil dit du ønsker.

Leid tomt: Kr 850 Egen tomt: kr 750 + levering Alle priser eks. mva.

REKDAL UTLEIE A/S Willy, tlf. 976 82 554 Stian, tlf. 909 55 517 Jørgen, tlf. 909 85 979

Gis bort Trenger du fyllmasse til utviding av plen eller evt. parkeringsplass? Vi har litt fyllmasse av og til som du kan få tilkjørt gratis. Tlf. 91000081, Jan.

Store som små prosjekter, kommer vi veldig gjerne innom deres lager-verksted-butikk for at vi sammen kan se på alternative løsninger. Vi måler opp lokalet, tegner inn alternative løsninger og presenterer dette sammen med et pristilbud. Helt gratis!

Trenger barnepass. Hei! Trenger barnepass, natt, til min gutt da jeg jobber nattvakt. Gutten er frisk, så det blir bare å være til stede. Kvilende nattvakt. Tiltredes snarest. Tlf. 909 49 291.

Arbeid utføres Flyttevask utføres av pålitelig norsk dame med lang erfaring og gode referanser. Ta kontakt for avtale på tlf. 970 77 673. Flyttevask, nedvask og husvask. Skal du flytte og trenger skikkelig nedvask? Har du solgt bolig og trenger skikkelig nedvask? Trenger du månedlig husvask? Jeg kan hjelpe! Rimelig pakkepris. Ta kontakt i dag på tlf. 957 50 306.

VI UTFØRER REPARASJON AV VEGGUR OG GULVUR Vi henter og leverer Tlf 70 14 92 22

postmaster@cronokarlsson.no

AMFI Moa nord, 2. etasje | Tlf 70 14 92 22 | postmaster@chronokarlsson.no

Trenger du ekstra lager?

RIMELIGE BRUKTE PALLREOLER SELGES

Tlf: 70 15 00 15 Mail: mail@reolteknikk.no www.reolnordvest.no

45

Kjæledyr

Alt av metallavfall kjøpes. Mottak av skrapjern og EE-avfall

Båt / utstyr

|

Personlig Ufør dame på 56 år med fysiske og psykiske utfordringer, søker turkamerater på dagtid. Ønsker noe å fylle dagene med. Vi finner ut av det etter hvert. Takknemlig for svar. Bill. mrk. 656.


46

|

on s dag

27. o k tob er

2 02 1

|

Kunngjøringer

Bestillingsfrist mandag kl. 12.00

KINESISK AKUPUNKTURSENTER 5 års utdannelse ved Changchun Universitetet i Kina. 30 års erfaring - Traditional Chinese medicine (TCM)

Se mer: www.akupunktursenter.no

|

Tlf. 70 16 19 19

|

annonser@nyttiuka.no

NEPTUN FISKEBUTIKK, AMFI MOA, VURDERES SOLGT

Smerter i kroppen eller ukjent diagnose?

LINDRING AV KRONISKE SMERTER AMFI Moa Øst 4. etg. tlf. 90 55 44 39 - Åpningstider: man-fre kl. 9-17

Går du med lyst til å drive egen butikk, i en framtidsretta bransje? Nå har du muligheten! NEPTUN FISK er godt innarbeidd, med kontinuerlig drift på AMFI MOA sidan 1.12.2004. Stabil omsetning og ansatte, med trofast kundegruppe gjennom flere år.

Sammen redder vi liv Thore lå hardt skadet i båten - utenfor raste stormen. Men så kom plutselig redningen. Les mer: www.rs.no

God beliggenhet, med gode vekstmuligheter. Ta kontakt med Sten Robert Tennfjord på mail sten-tennfjord@hotmail.com evt. tlf 920 34 721.

Human C

STOFO inviterer til kurs: Matens betydning for helse:

- Å gjøre de riktig helsevalg i riktig rekkefølge. Sted: Ålesund IOGT bygget, 2. etasje ved rutebilstasjonen. Dag: Lørdag den 13. November 2021 Tid: 10.00 - 16.00. Lunsj fra 12.00 -13.00. Ta med matpakke. Pris: Medlemmer gratis. Ikke medlemmer kr 200,Påmelding: Tlf 99460057/92637528 Påmeldingsfrist 05.nov.

Ernæring - kropp, hjerne og tanker Matens påvirkning av fysisk og psykisk helse: For å forstå hva maten betyr for vår helse, formidler Tone Dinesen kunnskap på tvers av vitenskapene. Du lærer hvordan maten påvirker din biokjemi, hormoner, tarmbakterieflora og kropp og hjerne. Du får kunnskap om immunsystemet og hva metabolsk terapi er, som kan gi deg redskaper til å optimalisere helse. Tone Dinesen er en nyskapende veiviser for rehabilitering av psykisk og fysisk helse. Gjennom sitt foredrag viser hun hvordan våre hormoner påvirker søvn, glede, hukommelse, tanker og følelser. SSHC AS Scandinavian School of Human Communication AS Adresse: Rundeveien 8, 9415 Harstad

Tone Dinesen har invitert med seg Axel ForsénAndersen som er spesialbehandler ved Westbytunet. Han arbeider blant annet med atlaskorrigering, nevroflex og akupunktur.

Tone Dinesen Daglig leder og terapeut i KLINIKK SSHC AS. Hun har 20 års erfaring i helse og rehabiliteringsprogrammer og samarbeider med EuBioTek med blodprøver på matintoleranser, miljøgifter og cellestoffskiftet. Med utgangspunkt i immunologi og Neuro-Endokrinologi (hormonsystemet) tilpasses individuelle rehabiliteringsprogrammer for optimal psykisk og fysisk helse.

Axel vil bidra med sin kunnskap om Atlas på kurset: En feilstilt atlas kan være årsaker til forstyrrelser både kroppslig og mentalt. Fordi atlas ikke bare bærer hodeskallen, men virker som OPPHENG for skjelettet vårt og gir det BALANSE og STYRING, kan en luksert atlas også gi alvorlige forstyrrelser og forandringer i kroppsholdningen. Axel forteller om atlas og tar i mot pasienter for behandling etter kurset, fra kl. 17.00 hele søndag. Timebestilling 95878537

Axel ForsénAndersen


|

Kunngjøringer Haugeseminaret 2021 Fosnavåg konserthus, fredag 5. nov kl. 18.00

Hans Nielsen Hauge 250 år

Bestillingsfrist mandag kl. 12.00

onsdag

|

27. oktober 2021

Tlf. 70 16 19 19

|

|

annonser@nyttiuka.no

Medlemsmøte / Pakkemøte

Hans Nielsen Hauge

250 ÅR

– Relevans i dag?

Torsdag 28. oktober kl. 19.30 på Sanitetssenteret, Bogneset

Det er pakkemøte for «Katta i sekken», husk gevinster. Velkommen Styret

FOREDRAG OG KONSERT Foredrag ved Prof. Ola Grytten og Prof. Kjell Bjørn Minde

Alv Magnus

Gina Gjerme

Tarjei Gilje

Tidlegare leiar av Ungdom i Oppdrag

Regionleiar Capgemini Norge og leiar i Salt Bergenskirken

Redaktør i Dagen

Konsert ved Ålesund strykekvartett og Ålesund kirkekor, dir. Nikolas Fehr. Randi Røssaak, Lisbet Lislevatn, Jean Adam m.fl. Norske folketoner og musikk fra Hauges tid: Schubert, Wesley, Haydn og Mozart. Fredag 5. november kl. 19:00-21:00 Ålesund kirke

Per Sævik Næringslivsgründer og frilansforkynnar

Inge Halstensen Tore Hjalmar Fiskebåtreiar, Sævik samfunnsbyggar, æresmedlem i Norges Fiskarlag

ÅLESU ND KIRKE

Song ved GUTANE frå Sula Frikirke

Verdens beste mandelpoteter!

Programleiar: Per-Arne Lillebø

Bilettar kr 250 inkl. kaffe og kaker på www.fosnavagkonserthus.no

Fra Otta i Gudbrandsdalen

Det vert høve til å kjøpe billett ved frammøte.

Varsel om oppstart av planarbeid Syvergarden i Djupvika, Fiskarstrand I medhald av plan- og bygningslova §12-8 blir det med dette varsla oppstart av detaljreguleringsplan for bustadtomter med tilhøyrande grøntareal og infrastruktur på Fiskerstrand. Det er ynskje om å regulere planområdet til tomter for einebustadar, eventuelt i kombinasjon med tomter med høgare utnyttingsgrad. Nytt utbyggingsområde vil i hovudsak omfatte eigedommane gnr/bnr 87/3 og 87/14. Nordplan AS er plankonsulent på vegne av eigarar av gnr/bnr 87/3 og 87/14. Aktuelle innspel til planarbeidet skal sendast til Nordplan AS v/Monica K. Brathaug, Notenesgata 14, 6002 Ålesund eller per e-post mkb@nordplan.no Merknadsfristen er sett til 02.12.2021

Ålesund Helselag Medlemsmøte

Leilighet ett på Bønørvemed tirsdag soverom på 2. novemberledig kl. 18.00 Bønørve fra 1. juni Musikk med Innskudd. Hallstein Stennes.

Søknadsfrist 4. mai.

Tema: Lys og varme. Søknad sendes styret. Gevinster ønskes. Borgundveien 162 A,

6008 Ålesund Alle hjertelig velkommen Hilsen Styre

Ålesund Helselag

ULTRALYD HELSESJEKK Den erfarne radiologen Svein-Dag Eggesbø utfører vår omfattende ULTRALYD HELSESJEKK.

Ledige timer i november.

Billetter på tikkio.com: kr. 325,studenter og barn kr. 150,-

Journalist i Dagen

Gode tilbod på overnatting på Thon Hotell Fosnavåg.

10 kg kr 200,25 kg kr 400,Fritt levert på strekningen Otta - Ålesund Ring for bestilling:

Ultralydsjekk dekker undersøkelse av følgende regioner og organer: • Hals • Lymfe • Halspulsåren • Bryst • Øvre og nedre mageregion • Hovedpulsåren • Underliv Pris: Kr 2200 privatpersoner Kr 2000 bedrift Kontakt: Tlf. 70 15 36 90 / 99 25 89 21 Sunnmøre MR-klinikk AS Langelandsveg 15, 6010 Ålesund

HANS RØDØLEN Tlf: 911 91 501

MIFF Sunnmøre

KRYSTALLNATTMARKERING Tirsdag 9. november kl. 19.00

Fakkeltog fra Paviljongen, Kongens gate. Appell. Du er velkommen til å bidra med en et kort sakelig innlegg. Endestasjon på Joakim Rønnebergs plass.

Mer info på MIFF.no

TIL EIGEDOMSEIGARAR I SULA

Det vert søkt etter kontorlokale for NAV Sula Lokalisering: Langevåg sentrum med nærleik til offentleg kommunikasjon Storleik areal: Ca. 375 - 400 m2 Innhald: Arealeffektive og framtidsretta kontorlokale for om lag 17 tilsette Kvalitetar: Moderne, funksjonelle og fleksible kontorlokale med gode kvalitetar og godt inneklima Innflytting: Hausten 2022, seinast 1. juni 2023

Nordfjord Førde Gudbrandsdal Ålesund

Eidsgata 45 Langebruvegen 9 Vågåvegen 35 Notenesgata 14

Nordplan AS tlf. 57 88 55 00 www.nordplan.no

47

TIPS OSS! Tlf. 70 16 19 19 redaksjon@nyttiuka.no

For meir informasjon eller for å registrere interesse, kontakt Johan Sjåstad Braaten ved NAV Møre og Romsdal: E-post: johan.sjastad.braaten@nav.no eller tlf. 900 13 446, innan 8. november 2021.


Du finner oss på Devoldfabrikken i Langevåg!

LEGG PÅSKEHANDELEN TILBUDENE GJELDER KUN DENNE DAGEN! TIL DEVOLDFABRIKKEN! TORSDAG 28/10 HOLDER VI LANGÅPENT KL. 10-22

SPAR

50%

SPAR

60%

Barneservise prisesse/prins PORSGRUNDS PORSELÆNSFABRIK FØR 499,-

Støpejernspanne sort/rød CHRISTIANIA 1739 FØR 999,-

39900

24950

• VIPKVELD • LANGÅPENT • TORSDAG 28. OKTOBER • Sense Colour service PORSGRUND PORSELÆNSFABRIK

SPAR

50%

60%

Sense Tacosett 7 deler PORSGRUND PORSELÆNSFABRIK FØR 599,-

29950 SPAR

Aroma Termokanne lysegrønn 1 l CHRISTIANIA 1739 FØR 399,-

19900

60% SPAR

50%

VI øNSKER DEg EN RIKTIg FIN PÅSKE! MAN-ONS: 10 - 18 SKjæRTORSDAg / LANgFREDAg: STENGT PÅSKEAFTEN: 10 - 16 1. Og 2. PÅSKEDAg: STENGT 3-pk lysestaker

LUZ FØR 599,-

19900

ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE: 10-18 / TORS: 10-20 / LøR: 10-18NÅ / MAN-ONS: 10 - 18 SKjæRTORSDAg Og LANgFREDAg: STENGT / PÅSKEAFTEN: 10 - 16 / 1. Og 2. PÅSKEDAg: STENGT Legg påskehandelen på Devoldfabrikken og nyt en stressfri stemning! Devoldfabrikken er stedet for deg som vil oppleve shopping på en ny og annerledes måte. Om du aldri har vært her så vil du garantert føle deg beriket – både på opplevelser, mat- og drikke og ikke minst av de gode tilbudene du finner i alle outletbutikkene. Og de som har vært her kommer alltid tilbake – nettopp fordi dette er en av de mest unike handelsstedene i Norge. Tross sin originale fasade er det ingenting som står tilbake for det moderne og minimalistiske på innsiden av bygget.

B E S Ø K V Å R STO R E M AT- O G Ø L AV D E L I N G M E D KO RT R E I ST M AT O G Ø L F R A M E R E N N 3 0 H Å N DV E R KS B RYG G E R I E R DEVOLDFABRIKKEN AS Langevåg Tlf: 70 30 11 11 devoldfabrikken.no

Outletbutikkene du finner på Devoldfabrikken er Devold, Bergans, Moods of Norway, SKOMAX, Norrøna, Helly Hansen, Le Creuset, Prinsessa og Frosken og 4him mens fashion. I tillegg til dette finner du en interiør og blomsterbutikk; Binderiet og to fantastiske kafeer; KANTINA og EDO.

Outletbutikkene på Devoldfabrikken har alltid rabatter på 30-70% på kjente merkevarer! Devoldfabrikken i Langevåg ligger kun 15 min kjøretur fra Moa eller bare 8 min med båt fra Ålesund sentrum. Tilbudene gjelder kun torsdag 28. oktober. ViVelkommen! tar forbehold om trykkfeil og utsolgtsituasjoner.

Følg oss på Instagram, facebook eller devoldfabrikken.no/blogg - for oppdatering om utviklingen, aktiviteter og gode tilbud!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.