Page 1

ls

na

io ac

n er

Int

Treball en eq uip

s

lico

Fe

nt

ame

pens Amb crtic

Amb

rs alo

socia

v mb

A

habilit

ls

ats

Competents ius

Creat

Emoc

ional ment Inte l·lige nts

ogics

ol Tecn

Empre

nedor

Responsables

s

Autonoms

TIU A M R O F IN Í T E L L BUT R 2018-2019 CURS ESCOLA


BUTLLETÍ INFORMATIU CURS ESCOLAR 2018-2019 MARTÍ SOROLLA  

Boletín Informativo en valenciano curso escolar 2018-2019 Colegio Plurilingüe Martí Sorolla.

BUTLLETÍ INFORMATIU CURS ESCOLAR 2018-2019 MARTÍ SOROLLA  

Boletín Informativo en valenciano curso escolar 2018-2019 Colegio Plurilingüe Martí Sorolla.