NU-Avisen nr. 5 2022

Page 1

NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING NU- AVISEN Foto: Henrik Rosenkilde Nustrup Ungdomsforening AARGANG 48 AUGUST 202255

Gammel Stadsvej 5 · Jegerup · 6500 Vojens Tlf. 7454 1321 info@byggeriget.dk www.byggeriget.dk

En flot opbakning her i Nustrup!

2 Den2.side LISE STEENBERG OLSEN

Der tales utrolig meget om, at der mangler frivillige hænder til at hjælpe rundt om kring. Det gør der mange steder... - også herude! Alligevel kan vi være stolte i Nu strup. Jeg har talt, at 148 har været i gang omkring vores sportsuge. Måske endda et par stykker mere, når alt bliver talt med. Det gælder også jer, der stod for de forskel lige aktiviteter, dem der samler gevinster, hejser flag, bager kager og rydder op mm. Vi kan være stolte i Nustrup af den flotte opbakning, så mange mennesker giver os. Vi har også mange frivillige ledere, der har sagt ja til den nye sæson i de mange forskel lige aktiviteter vi har i NU. Det tegner godt! Men vi kan jo altid bruge flere, så meld dig, hvis du har lyst at give en hånd med. Nu venter der os alle en ny spændende sæson med sved på panden, men bestemt også med hygge og dejligt samvær. Hilsen Lise Mange hjælpere ved Sportugen - rigtig mange byder sig til!

Nye tider i Nustrup Hallen v/ Leif Knudsen 4-5 Glæd dig til »Årets Høstfest« v/ Luise & Lars Bram 6 Gram Apotek: Køb lokalt - online v/ Mette Kofoed 7 Forsamlingsgaarden: »Et hus for alle« v/ Anne Mette Uttrup Weisbjerg .......... 8 Dilettant: Alle fik et godt grin v/ Anne Mette Uttrup Weisbjerg 9 Afstemningsmøde i Nustrup Forsamlingsgård v/ Karin Sand Fisker 10 Lokalrådet afholder generalforsamling i klubhuset v/ Karin Sand Fisker ........ 11 Vil du gøre en forskel v/ Nustrup Ungdomsforening 11 Badminton opstart v/ Ole Thye Gram 12 NU-Avisen: Korrektur sendes til alle indlæg v/ Niels Aage Uttrup 13 Nustrup Fællesskole: Et nyt skoleliv er begyndt v/ Ulrik og Jette ................ 14-15 Sommerferiedage i børnehaven Kridthuset v/ Tina Skovrup Lange 16-17 Generalforsamling: Nustrup Ungdomsforening og Støtteklubben 19 Familiesvømning i Rødding Centret v/ Lise Steenberg Olsen 20 Bilorienteringsløb i Sportsugen v/ Lise Steenberg Olsen ......................................... 20 Støtteklubben: Sportsugen 2022 v/ Jan Christensen 21 Dronebilleder af 24 storke på Sydvejen v/ Bent Karlsson 22 Filmaften fra Hollandsturen v/ Anne Grethe Gram og Ninna Hansen .......... 22 Hjemmesiden: Husk at sende aktiviteterne ind v/ Helle Thrysøe Hansen 23 Støtteklubben skal roses v/ Lise Steenberg Olsen 23 Sommerfest hos »Unge der er blevet ældre« v/ Lis Nielsen 24-25 Nustrup kirke: Gudstjenester mm. v/ Christian Munch ........................................... 26 Tirsdagsklubben i sept. og nov. v/ Christian Munch 27 OK Benzin støtter sporten i Nustrup v/ Nustrup Ungdomsforening 31 Aktivitetskalenderen v/ Niels Aage Uttrup 32 GA-NU Spejderne: Vi er klar til et nyt spejderår v/ Ole Thye Gram .............. 33 Det Gamle Mejeri: »Operation skorsten« v/ Aage Vestergaard 36-37 Unge der er blevet ældre: En super flot Åben landsby-dag v/ Lis Nielsen 38 Familie og Fritid: Minigolf og Hobby-aften v/ Marianne Paulsen............................. 38 Fodboldbørnene siger tusind tak! v/ Jan Holst 39 Præmiespil 5. trækning i 2022) v/ Lise Steenberg Olsen 40 NUSTRUP UNGDOMSFORENING NU-Avisen udkommer 7 gange om året i et oplag af 650 – og omdeles til samtlige husstande i Nustrup sogn. Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup Tlf. 21 78 41 15 · Mail: lisesteenberg@stofanet.dk Niels Aage Uttrup · Kærager 7 · Jegerup Tlf. 61 13 34 63 · Mail: nielsaageuttrup@gmail.com Hjemmesiden: www: nustrupuf.dk Webmaster: hellethrysoe@gmail.comheleneostergaardboisen@gmail.comBest.medl.:Kasserer:Næstformand:pederthorvald@gmail.comFormand:BESTYRELSENPederThorvaldTlf.22122011UllaP.JepsenTlf.20832148ullaprehnjepsen@gmail.comLiseSteenbergOlsenTlf.21784115lisesteenberg@stofanet.dkSekretær:LærkeHurupJuhlTlf.21180049hurup@live.dkBest.medl.:DanielGabrielsenTlf.21310998thenufler@gmail.comBest.medl.:MartinSchmidtTlf.21473716mschmidt@live.dkAnnetteF.JacobsenTlf.81752449alexander2009@live.dkUDVALGSFORMD.Badminton:ReymundSørensenTlf.21243836nu.fjerbold@gmail.comFodbold:JonasHugoM.JuhlTlf.41812460jonashmjuhl@hotmail.comGymnastik:HeleneØ.BoisenTlf.61553552Svømning:LiseSteenbergOlsenTlf.21784115lisesteenberg@stofanet.dkTennis:ClausTolbøllAndersenTlf.61856692tol.andersen@gmail.comUngedererblevetældre:LisNielsentlf.61721296LilianJakobsentlf.41816929KarinVigsøtlf.22573226STØTTEKLUBBENFormand:JanChristensenTlf.21702465janam@mail.dkNUSTRUPHALLENHalformand:JørgenM.SeebergTlf.60521013seeberg50@gmail.comKLUBHUSETv/LiseSteenbergOlsenTlf.21784115 HJEMMESIDEREDAKTIONUDGIVER INDHOLD 21 NG M N Nustrup Ungdomsforening NU-AVISEN 5AARGANG 48 Forsiden: Atter er en sportuge afviklet med succes. Ugens program har været velbesøgt alle ugens dage. Som forsidebilledet viser, kom mange frem for at se det flotte optog hele vejen gennem byen og frem til stadionpladsen. Byrådsmedlem Kim Kabelka, Starupholdt dette års åbningstale. Støtteklubbens formand Jan Christensen: »En rigtig god stemning alle 7 dage«! Deadline til NU-Avisen nr. 6 2022: Søndag d. 25. sept. NU-Avisen nr. 6 2022 omdeles: Lør.-søn. 8./9. oktoberAUGUST2022

Så er jeg kommet tilbage til Nustrup Hallen efter 20 års fravær. Der er sket meget i de 20 år, både for mig personligt, men også indenfor idrætslivet og for alle Jer i Nustrup. Pandemien har også været medvirkende til forandringer, men lad os se frem til, det vender til det mere normale her i sæson 2022/23. Jeg håber, at I alle er klar til en anderledes måde, vi kan drive hallen på fremover. Jeg er ansat som konsulent, men jeg skal også passe driften i den første tid. Forhåbentlig er I klar til at give en hånd med i det daglige, så vi kan få økonomi til at vedligeholde og med tiden også til nye spændende projekter. Der vil løbende blive indbudt til møder med jer brugere, om hvilke forandringer I ser og måtte ønske jer indenfor netop jeres områ de. Den daglige rengøring skal vi have styr på fra hallens side, så skulle der vise sig no get, som I ikke er tilfredse med, skal I blot give mig et kald. Mht. vedligehold vil vi be gynde med det, som ikke koster det store. Økonomien kommer i første række, og her skal vi være sikre på at bevare overblikket.

KÆRE ALLE I NUSTRUP OG OMEGN!

åbningstiderne er der høflig selv betjening. Vi skal have en kontaktperson på holdene, som får udleveret en brik og dermed kan låse sig ind i hallen og caféen. Der vil midt i august blive monteret et brik-/kodesystem. Opstilling af net/bander og andet grej skal vi have de enkelte hold involveret i. Kaffe/kage/arrangementer vil ligeledes få behov for hjælp.

LEIF KNUDSEN... - VIL PASSE DRIFTEN I DEN FØRSTE TID - OG HÅBER DE NYE TILTAG VIL FALDE I BRUGERNES SMAG. NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022 NU- AVISEN nr. 5 2022 NU-AVISEN Nustrup Hallen4 Leif Knudsen Nye tider i Nustrup Hallen...

Caféen vil indtil videre ikke have faste åbningstider, men vil være bemandet ved større arrangementer og efter aftale. Her har vi ikke lagt os fast på en model endnu, men det vil vi drøfte med jer brugere sna rest. Caféen drives som en del af hallens indtægter, så det vil være vores alles hal, der nyder godt af, I handler her. Der vil stadig være mulighed for at der ser veres mad, der som udgangspunkt hentes udefra. Det vil også være muligt at afholde fester og andet i caféen og selv medbringe Udenformaden.

Jeg har her i slutningen af juli oplevet vores Støtteklub, som var i gang med opstilling til Sportsugen. Helt fantastisk at se så mange andre, der også er med til at gi’ en hånd og indtil flere/mange arbejdstimer, men også dejligt at konstatere, at de helt unge møder op. »Thumbs up« til Jer alle i Støtteklubben og alle Jer med tilknytning til andre grene af foreningen eller bare til stedet... - I gør det super godt! Alle skal vide, at jeg er meget imponeret over den frivillighed, der findes i Nustrup. I er så dejligt mange, der løfter i flok, og det er mit håb at kunne bidrage til og blive en del af alt det, I har sammen. Med venlig hilsen LEIF KNUDSEN Mob. 40581720 * mail. drift@nuhallen.dk AVISEN nr. 5 Nustrup Hallen HALLEN hvor man

NUSTRUP

Vi skal alle til at tænke lidt anderledes, men det vigtigste må være, at vi løfter i flok og dermed får økonomien til bedre at hænge sammen. Undervejs vil der udover de nævnte møder også blive arrangeret hyggeaftener, som vi håber I får lyst til at bakke op om. Forandringer sker ikke hen over en nat, men undervejs vil jeg være i hallen og møde jer, så vi får hilst på hinanden og får lejlighed til at afstemme gensidige forventnin ger. I er meget velkomne til at kontakte mig - om forhold - som I gerne vil há drøftet. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med projektet og til at møde jer i hallen, som gerne skulle blive ved med at være et super godt mødested.

- stedet

Alle skal være med til at løfte økonomien!

2022 NustrupUngdomsforeningNU-Avisen2022 5

NU-

mødes

GLÆD DIG TIL ÅRETS HØSTFEST I Nustrup Forsamlingshus Fredag den 7. okt. 2022 kl. 19.00 Entré: 175 kr. inkl. sild m/tilbehør, kaffe og natmad. Øvrig forplejning: Kan medbringes eller bestilles ved tilmelding. Smørrebrød til 30 kr. pr. stk. Tilmelding: Først til mølle - senest den 19. sept. 2022. Mail til: hoestfestnustrup@gmail.com Bekræftelse og betalingsoplysninger sendes herefter retur. Vi glæder os til at se jer :-) Hilsner fra festudvalget Jette & Ludvig, Tenna & Simon, Benny og Luise & Lars Vi levere varen. - til konkur rencedygtige priser samt et højt ser viceniveau VI LEVERER VAREN... - til konkurrencedygtige priser samt et højt serviceniveau NU- AVISEN nr. 5 20226 NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022 NU-AVISEN Glæd dig til årets høstfest

NUSTRUP SOGNS FORSAMLINGSGAARD

8

Anne Mette Uttrup Weisbjerg

Toilet-projektet går nu planmæssigt

»Et hus for alle« er skudt i gang Publikum er på plads til årets revy Revyen blev igen en kæmpe succes NU- AVISEN nr. 5 2022 NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022

Forsamlingsgaarden

SÅ ER VI I GANG! Kalenderbladet er vendt, og vi er nu gået ind i sommerens sidste måned. Vi har i Nustrup Sogns Forsamlingsgaard ikke holdt lang sommerferie. For allerede i uge 30 gik håndværkerne i gang med at »brække ned« på dametoilettet. Nu er projekt »Et hus for alle« for alvor skudt i gang. Vi glæder os så meget til at se det færdige resultat…og vise det frem! Vi har et arrangement i støbeskeen, hvor vi vil fremvise husets nye flotte toiletforhold. Hold øje med hjemmesiden: www.nustrupsforsamlingsgaard.dk og Facebook-siden, hvor vi annoncerer datoen for fernisering. Traditionen tro er der Sportsuge i Nustrup - i den sidste uge af skolernes sommerferie. I år har vi indgået en aftale med Støtteklub ben om at revyen er »vores«. Dvs. at det har været Nustrup Sogns Forsamlingsgaard, der har sørget for scenen er kommet op og ned samt alle andre opgaver i forbindelse med revyen fredag aften. Vi er rigtig glade for at Støtteklubben har givet os den mulig hed i år. Tusind tak for det! Vi ønsker os en sponsorvæg... Mandag den 29. aug. er der afstemnings møde for Borgerbudgettering i forsamlings huset. Vi er spændte på, om vi også i år er heldige og bliver betænkt. Vi har i år ansøgt om 7.000,- kr. til en Spon sorvæg inkl. belysning. Den idé er vi kom met på efter at have været på »studietur« til Bevtoft Forsamlingshus, der har noget lignende. Vi krydser fingre... - men der er mange gode projekter på tegnebrættet… - bare der havde været penge til det hele!

Det er sundt at grine! Ifølge »Knalde Kalle«, så skulle forskning vise at latter er lige så sundt som motion... - så særligt mange af sognets borgere var ekstra sunde fredag i uge 31. For her stod en flok udspringere fra Nustrup Dilettant & Amatørscene igen på de skrå brædder og gav folk et godt grin for en flad 50ér.

Anne Mette Uttrup Weisbjerg NU- AVISEN nr. 5 2022 9 NustrupUngdomsforeningNU-Avisen2022

Vi vil så gerne vise jer det sjove stykke vi har fundet til »Dilettant 2023«. Det har ligget i skuffen de sidste 2 år - men nu er det snart NU! Meget mere om »Dilettant 2023« kommer i den næste NU-avis. Men vi kan da godt afsløre at vi sikrede os den sidste spiller på holdet i de sene, våde nattetimer til Borgerspisning i teltet. Kontrakten blev underskrevet på en pølsebakke... Velkommen på holdet Rasmus Fogh Jensen!

Nustrup Dilettant & Amatørscene Alle fik et godt grin

Nustrup Dilettant Andreas Odbjerg alias Helle Thrysøe hyldede de mange Davidsen-ansatte Tour de Nustrup revy var traditionen tro med i optoget om søndagen Tak til Steffen Post som var chaufføren i følgebilen ved det flotte optog

Nu krydser vi fingre for at vi i efteråret/ vinteren slipper for Corona-restriktioner.

Vi har fået utrolig mange roser… - og 1000 tak for dem. Det er altid sjovt, men også lidt nervepirrende at lave revy. Der bliver ikke øvet ret meget, og vi skriver langt de fleste tekster selv. Derfor er det lidt ekstra spændende, hvordan det bliver taget imod. Skulle der være nogen der føler sig ramte af vores sketches - så beklager vi meget! Det er aldrig vores hensigt at støde folk - KUN at give byen et rigtig godt grin… - og som vores afslutningssang indikerer: »Tro ej det hele er sandt!«. Fik du ikke set revyen, så har du en ekstra chance. Tage Rosenkilde filmede os også i år og revyen er lagt ind i Facebook-gruppen »Støtteklubben Nustrup Ungdomsforening«.

AfstemningsmødeiNustrupForsamlingsgårdMandagden29.augustkl.19.00

Kom og gør din indflydelse gældende!

Nustrup Foredragsråd/Hanne Dich Pedersen: Annoncering og afholdelse af foredrag...

DAGSORDEN FOR MØDET: »Gennemgang af Workshop« Fokusgruppen vil sammen med Bitten Jen sen, Landdistriktskoordinator fra Haderslev Kommune, fremlægge alle input og idèer som blev resultatet af workshoppen den 23. april 2022.

Vi kan desværre ikke få alle input og idèer med i denne NU-Avis. Her er overskrifterne: Erhverv, El-lader, Infrastruktur, Reklame/ Promovering, Samarbejde, Julepynt, Købmand/Indkøbsmuligheder, Bosætning, Gamle Genbrugsplads, Byfornyelse, Natur, Organisering af foreninger, Skole, Aktiviteter, Styrkelse af sammenhold, Styrker, Svagheder og Udfordringer. Læs de fremlagte input og idèer på Facebook »Nustrup og Omegn«.

Det vi skal opnå på mødet, er at finde tovholdere, som brænder for de fremlagte input og Afstemningideer.om fordeling af borgerbudgetteEvalueringringsmidler.af landsbydagen samt kaffe og kage. I får her de mange fine forslag til brug af landdistriktsmidlerne: Rideskolen/Laila Jürgensen: Renovering og udbygning af foderrum og udbedring af toiletforhold... 20.000 kr. Juleudsmykningsudvalg/Karin Sand Fisker: Materialeudgifter til fremstilling af julepynt og julepynteevent i Nustrup... 5.000 kr.

5.000 kr. Juleudsmykningsudvalg/Anne Mette Uttrup Weisbjerg: Lystræ i Nustrup i det store flot te egetræ foran Brdr. Simonsen... 15.000 kr. Tove Juhl: Informationstavle m. kort ved historiske steder langs trampestien... 5.000 kr. Nustrup Hallen/Lise Steenberg Olsen: Indretning af »hyggelokale« i Nustrup Hallen til unge/børn og familier... 18.000 kr. Else Marie Lund og Lise Steenberg Olsen: Bænk med mahogni til opstilling foran klubhuset... 6.500 kr. TransportabeltGymnastikudvalget:spejl i 3 dele for bedre kropskontrol og kropsholdning... 10.000 kr. Tove Juhl: 2 faste broer i træ med gelænder over Elkær Bæk langs trampestien 6.000 kr. NU- AVISEN nr. 5 2022 NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022 10 Lokalrådet

Karin Sand Fisker

Nustrup Forsamlingsgård/Jens Pedersen: Fremstilling af sponsorvæg inkl. Belysning... 7.000 kr.

Husk!

afholderLokalrådetgeneralforsamlingMandagden24.oktoberkl.19.00iklubhuset Jens Seeberg, Peter Bjørnskov og Karin Sand Fisker er på valg. Peter og Karin ønsker ikke genvalg. Kunne du tænke dig at prøve kræfter i lokalrådet... så tá fat i Jens Seeberg på tlf.: 61 74 04 90 Karin Sand Fisker VIL DU GØRE EN FORSKEL!!?? - så bliv frivillig i ungdomsforeningen! Nustrup Ungdomsforening er meget stor, derfor har vi på årsplan brug for næsten 100 hjælpere til at bevare alle vore aktiviteter her i sognet. Ring, mail eller sms til Peder Thorvald eller Lise – hvis du vil høre mere om HVAD DU KAN GØRE for din forening! NU- AVISEN nr. 5 2022 11 NustrupUngdomsforeningNU-Avisen2022 Lokalrådet

Du har nu muligheden for at hjælpe til træ ningerne eller stå for træningen onsdag. Kontakt os på nu.fjerbold@gmail.com eller mød op mandage og hør meget mere!

AVISEN nr. 5 202212 NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022

Onsdags træning: 2. årg. - 10. klasse: 17:00-18:00 Vi har valgt at lave fællestræning onsdag, da det er forældre der på skift vil være til stede ved træningerne. Vil du hjælpe til træningerne?

Sæsonopstart fra mandag den 29. august... Vi glæder os til at kunne starte endnu en god sæson op med badminton i Nustrup. Vi har både plads til de øvede og helt nye som ønsker at gå til badminton. og prøv træningen 3 gange helt gratis! klasse: 16:00-17:00 5.-10. klasse: 17:00-18:00 Gram

Kom

MandagsUNGDOMSSPILLEREtræning: 2.-04.

Motionister

Træner: Ole

Ole Thye Gram Badminton opstart Ole Thye Gram Badminton opstart

Der er stadig ledige baner mandag, onsdag og torsdag. Se priser på hjemmesiden! Tilmelding og spørgsmål kontakt: Henrik Rosenkilde tlf. 4045 3703 henrik@ rosenkilde.net eller nu.fjerbold@gmail.com Vi glæder os til at se jer!

Har du ikke modtaget en korrektur fra mig (NUAvisen) efter tre dage... - fra man har indsendt »stof« til bladet, skal man endelig kontakte mig igen. Måske er der sket en teknisk fejl... I sidste nummer manglede jeg to indlæg, som desværre aldrig nåede frem til min computer.

NU- AVISEN nr. 5 2022 NustrupUngdomsforeningNU-Avisen2022 13

Korrektur tilsendes alle...NustrupUngdomsforening NU-AVISENNU-Avisen2022

Husk!

Husk korrekturlæsning bliver tilsendt til alle, der kommer med indlæg til NU-Avisen.

Korrektur til alle der kommer med indlæg! Niels Aage Uttrup

Det har netop ringet ind til første skoledag, vi har haft skoleårets første morgensang, og vores 8 nye elever i 0. klasse er »sunget ind i skolen«. Et nyt skoleliv er begyndt –et skoleliv, med læring og leg, udvikling og dannelse, udfordringer og opgaver. Et skoleliv med kammerater og venskaber, nærværende voksne med store ører, som lytter til stort og småt.

Kære alle!

Sådan sang vi nemlig i dagens første sang: »Vi vil ha’ voksne med ører så store som en elefant. Alt, hvad vi si’r, vil de høre ja, både på alvor og fjant«.

HUSK – I er altid velkomne i skolegården klokken 08.00, hvor vi hver morgen synger Heldigvismorgensang.kan vi sige, at det ikke kun er vores 8 nye elever, men også alle de gamle elever der bliver mødt af voksne med store ører. Voksne der hver morgen tager imod i skolegården og lytter til stort og småt, så dagen kommer godt fra start. Med skoleårets start, er det også tiden til lige at gøre opmærksom på nye trafikanter.

Nustrup Fællesskole

NUSTRUP FÆLLESSKOLE... ET NYT SKOLELIV ER

Nogle skal måske gå i skole, andre cykle – og det er en gave at give vores børn, at de selv kan færdes i byen, cykle til skole, sport osv. Det kræver at vi alle er lidt ekstra opmærksomme, guider, viser vej og er tål modige - TAK. 14 NU- AVISEN nr. 5 2022 NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022

JetteBEGYNDTUlrikMortensenlaCourLandergren

Nustrups Børnefællesskab kommer snart tættere på... Vores nye skoleår byder også på et fortsat godt og tæt samarbejde med børnehaven. Snart har vi endnu engang fælles arbejds dag – det er skønt at rykke tættere på hinanden, og vi er spændte på efterårets arbejde på vej mod Nustrups Børnefælles skab, som gerne skal politisk behandles til december.

Sidste skoleår... - sluttede af med en fan tastisk skoleudflugt. Vi havde ingen elever der skulle stoppe efter 6. klasse og derfor tog hele skolen sammen til Årø. For nogen var det første gang man var ombord på en færge, så det var stort – for alle var det en skøn dag med fællesskabet, gode kamme rater og oplevelser. Med ønsket om et godt nyt skoleår. Ulrik & Jette

Salg · Service · Reservedele Alle bilmærker repareres BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S Overgade 1 · Nustrup · 6500 Vojens Tlf. 74 87 12 18 NU- AVISEN nr. 5 2022 15Nustrup Fællesskole NustrupUngdomsforeningNU-Avisen2022

KRIDTHUSETTinaSkovrupLange

SOMMERFERIEDAGE I

Sankt Hans i Kridthuset

Nu er dagligdagene vendt tilbage! Vi er alle så småt ved at komme tilbage til dagligdagen efter en lang og afslappende sommerferie. Huset har holdt ferielukket i uge 29 og i uge 30, hvor der var mulighed for at blive passet i »Troldemarken« i Som mersted, hvis man havde et pasningsbehov. Sommerferiedagene i Kridthuset er blevet brugt på leg, gåture, sprøjtet med vand, bål aktiviteter, bagning af diverse brød, krea tive aktiviteter og meget meget mere. Sankt Hans Lige inden sommerferien holdt vi Sankt Hans, hvor byens dagplejere var inviteret med til at sende børnenes grimme heks til Bloksbjerg. Målet for dagen var bl.a. at vi ville skabe og bevare traditionen Sankt Hans og udvide den til også, at byens dag plejere skulle deltage i traditionen. Kridthu sets børn fik mere viden om Sankt Hans og ikke mindst hekse via fortælling fra Youtube på storskærm. Sankt Hans blev en dejlig festdag for børn og voksne. Og en lille tale ved bålet af Daglig Pædagogisk Leder, Tina, var starten til at bålet blev tændt og heksen blev sendt af sted. Dette blev fejret med pølser og brød og ikke mindst vores giftige heksebryg. En hyggelig tradition. Børn i Kridthuset

Efter vi har sendt 9 fantastiske, frække, for nøjelige, friske, fremme i skoene og aldeles fremragende børn i skole, er vi pt. 21 skønne børn tilbage i Kridthuset. Ikke mange børn, men vi har plads til mange flere. Så hvis I kender nogen, som evt. kender nogen, der mangler et fantastisk pasnings sted, hvor der er plads til forskellighed, leg og læring, så send dem endelig til os. Vi giver meget gerne en rundvisning i vores fantastiske hus.

NU- AVISEN nr. 5 202216 NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022

Børnehaven Kridthuset

NU- AVISEN nr. 5 2022 NustrupUngdomsforeningNU-Avisen2022

17

Børnehaven Kridthuset Bog Glad! Kridthuset har i samarbejde med Haderslev Bibliotekerne + 3 andre daginstitutioner og de kommunale dagplejere søgt om midler fra BogGlad puljen om at forny bogsamlingerne i børnehaverne og hos de kommunale dagplejere. Og dette er lykkedes os... Fokusset har været på at skabe en samling af bøger, der kan understøtte det pædago giske arbejde med de 6 læreplanstemaer for både daginstitutioner og den kommu nale dagpleje og samtidig understøtte ar bejdet med den gode overgang fra dagpleje til børnehaveliv.

Dvs. at onsdag d. 24. aug. modtager vi en masse nye spændende bø ger, som skal stå i børnehøjde i Kridthuset. D. 24. aug. kl. 9.00 modtager vi bøgerne fra Haderslev bibliotek, hvor vi vil holde en lille fest og hygge med de nye bøger i samar bejde med de kommunale dagplejere. Vi håber, BogGlad vil give inspiration til sjo ve ting, vi kan gøre med historie og bøger.

Soldater... Hvad laver en soldat? Hvorfor tager soldater på missioner? Hvorfor er der krig i andre lande? Og hvordan er det at være pårørende til en soldat? – Onsdag d. 5. sept. bliver vi hentet med bus, hvor vi skal ud og opleve marchen. Haderslev Kommune er vært ved gratis flag, pølsehorn og æblejuice til alle børn. En rigtig spændende dag i Sangensvente.Dag er en årlig sangdag for landets børnehavebørn. Dagen er torsd. d. 8. sept. Og i år er temaet KROPPEN. Vi har ikke del taget i et par år pga. Corona, men NU er vi med igen. Målene for dagen er bl.a. at bør nene opnår interesse for at synge og bruge kroppen. At børnene opnår glæde ved at bruge kroppen til musik. Men også en Sangdag, hvor skolen og byens dagplejere inviteres med til sang og musik. I skrivende stund er dagen ikke endelig planlagt, men vi ved allerede, at det bliver en sjov, hård, og musikalsk oplevelse for alle.

Flagdag den 5. september Onsdag den 5. sept. er der national Flagdag for Danmarks udsendte. En dag, hvor vi hylder alle de danske soldater, der enten er eller har været udsendt på en international mission. I Haderslev bliver det markeret på dagen, hvor byen er flagudsmykket, mu sik og soldater, der går gennem gaderne. Dette flotte og minderige arrangement er Kridthuset inviteret med til. Inden denne dag, vil vi i ugen op til arbejde med emnet;

VANDFARVERNE BLIVER BRUGT FLITTIGT - ALT IMENS MAN VENTER PÅ NYE BØGER KATHRINE, SIMON, ERICH OG AUGUSTIS GØR KLAR TIL BAGNING AF EGNE BOLLER FANTASIEN MANGLER IKKE NOGET, NÅR KARLA OG AMINA BESKÆRER BLOMSTER

18 NU- AVISEN nr. 5 2022 NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022

Nustrup Ungdomsforening 19NU- AVISEN nr. 5 2022 NustrupUngdomsforeningNU-Avisen2022 NU-AVISEN NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING janam@mail.dkpederthorvald@gmail.comiIndkomneDagsordenGeneralforsamlingNustrupUngdomsforeningogStøtteklubbenordinærgeneralforsamlingmedfrokostLørdagd.5.nov.2022*kl.12.00iklubhusetiflg.vedtægterforslagskalværebestyrelsenhændesenest8dageførtilflg.mail...(ungdomsforeningen)(støtteklubben)

Vi er klar til en ny

Vi har hold til alle aldre med 3 GRATIS prøvetimer, så mød op og se hvad der passer til dig Vi glæder os til at se jer til en sjov og lærerig gymnastiksæson

Mange hilsner fra Gymnastikudvalget

trænerteamet og kom på rette hold. Tidspunkt: Tirsdag kl. 16.30-17.20 i Nustrup Hallen – første gang d. 20.09.2022 Aldersgruppe: 1-3 år (Årgang 2019-2021) Dagpleje og yngste børnehavebørn Instruktør: Melissa McCann Seeberg Hjælpere: Charlotte Friis, Lene Jaedicke Andersen, Sandra Hannesbo Jacobsen og Jørgen Seeberg Gram Springcenter: Søndag den 20.11.22 og 29.01.23 kl. 9.00 -10.00 Find os på Facebook: Far/Mor Barn Gymnastik Nustrup Kontingent: 500 kr. inkl. opvisningstøj Tilmelding og betaling: http://www.nustrupuf.dk/gymnastikhold

Er du i tvivl om dit barn er parat eller for gammel til holdet og i stedet skal starte på ’Krudtugler’, så tag en snak med

Lokalopvisning ... Lørdag d. 11.03.2023

GYMNASTIKSÆSON 2022/23 Vi glæder os til at slå dørene op til en ny og spændende gymnastiksæson.

FAR, MOR, BARN Mød op til sjov gymnastik og leg i børnehøjde, hvor forældre og børn kan få sved på panden og udvikle deres motorik.

Lise Steenberg Olsen, Melissa McCann Seeberg, Karina Jepsen Toftebjerg, Jeanet Juhler, Simon Christensen og Helene Østergaard Boisen Vigtige datoer Juniorstævne...... Lørdag d. 25.02.2023

Aldersgruppe: 4-5 år (Årgang 2017-2018) – 2 ældste grupper i børnehaven

Hjælpere: Jeanet Juhler, Johan Mulder, Pernille Hye, Casper Thomsen, Magnus Paulsen, Liv Marie Cramer og Phillip Foder Kristensen Find os på Facebook: TurboMix Nustrup Kontingent: 550 kr. inkl. opvisningstøj Tilmelding og betaling: http://www.nustrupuf.dk/gymnastikhold

Er du i tvivl om dit barn er parat og i stedet skal starte på ’Far, mor, barn’, så tag en snak med trænerteamet og kom på rette hold.

KRUDTUGLER

Kom med dit gode humør – og du får det sjovt som aldrig før Nyt Nyt... Dans – Ca. hver 3. torsdag vil Kristina og Naja Æbeløe Thielsen være en del af teamet og undervise i dans. Når gymnastiksæsonen slutter, vil dans fortsætte som sommerdans 1 gang om ugen. Gram Springcenter: 1 søndag i måneden kl. 9.30 -11.00 – første gang d. 2.10.22, 13.11.22, 4.12.22, 8.1.23 og 5.3.23

Er du til rytme, spring, fart og leg, så er Turbo- og JuniorMix lige noget for dig.

Vi er max klar til at træne en masse spændende gymnastik. Vi gør meget ud af, at vi skal have det sjovt og trygt samtidig med at pulsen skal op. Vi skal lege sjove lege, øve basis grundtrin og gøre gymnasterne klar til de første spring øvelser.

TTURBOMIXidspunkt:Torsdag kl. 16.00-17.00 i Nustrup Hallen – Første træning d. 22.9.2022 – Børnene hentes i SFO ca. kl. 15.50. Aldersgruppe: 0. – 2. klasse (Årgang 2014-2016)

Find os på Facebook: Krudtuglerne Nustrup

Gram Springcenter: Søndag den 20.11.22 og 29.01.23 kl. 10.00-11.00

TURBO- OG JUNIORMIX

Tidspunkt: Tirsdag kl. 17.10 18.00 i Nustrup Hallen – første gang d. 20.09.2022

Instruktør: Pernille Hye

Hjælpere: Gitte J. Bonde, Bitten Lange, Camilla Thøgersen og Anna Mikkelsen

Instruktører: Helene Østergaard Boisen, Simon Christensen og Karina Jepsen Toftebjerg

Kontingent: 550 kr. inkl. opvisningstøj Tilmelding og betaling: http://www.nustrupuf.dk/gymnastikhold

Torsdag kl. 16.30-17.30 i Nustrup Hallen – Første træning d. 22.9.2022

Så er det tid til at mødes igen hver mandag i Nustrup Hallen til en god gang grundtræning med fokus på kondition, smidighed, styrke og glæde ved bevægelse. Lidt sjov og grin hører naturligt med i vores programmer. Undervejs i sæsonen har vi enkelte kaffeaftener i hallens cafeteria, hvor vi hygger os en stund efter træningen. I løbet af efteråret byder vi på en alternativ aften, hvor indholdet er en overraskelse. Vores juleafslutning og vores forårsafslutning (uden træning) hører som vanligt med til vores program for sæsonen. Mød derfor friske op i hallen hver mandag kl. 19 - 20 med første gang træning den 26. september. Der udleveres program for træningstiderne, og vi gør opmærksom på, at vi er et hold uden opvisning. (fortsætter næste side)

TJUNIORMIXidspunkt:

DAMERNE

Aldersgruppe: 3. klasse + (Årgang 2013 og herunder)

Kontaktperson: Helene Østergaard Boisen Find os på Facebook: SeniorMix (Fra 7. klasse) Tilmelding og betaling: http://www.nustrupuf.dk/gymnastikhold

Aldersgruppe: 7. Klasse + (Årgang 2009-)

OBS!! Der vil ikke være opvisning

Find os på Facebook: JuniorMix Nustrup

Kære tidligere og nye gymnaster på NU’s damehold!

Tidspunkt: 1 søndag i måneden kl. 11.00-12.00 – første gang d. 2.10.22, 13.11.22, 4.12.22, 8.1.23, 5.3.23 i Gram Springcenter

Holdet for dig, som gerne vil mødes med dine venner og få sved på panden 1 gang om måneden – En søndag, hvor du alligevel ikke har andre planer og måske er hjemme fra dit efterskoleophold. Der er plads til alle uanset springerfaring. Vi vil så vidt muligt få besøg af gæsteinstruktør(er) til hver træning.

Hjælpere: Johan Mulder, Magnus Paulsen, Casper Thomsen, Liv Marie Cramer og Phillip Foder Kristensen

Kontingent: 550 kr. inkl. opvisningstøj Tilmelding og betaling: http://www.nustrupuf.dk/gymnastikhold

Instruktører: Lærke Hurup Juhl, Jonas Hugo Hurup Juhl og Marcus Geertsen

SENIORMIX

Kontingent: 500 kr. eller 30 kr. pr. gang – Tilmelding foregår på SMS eller mobilepay til 20 30 12 11 – senest kl. 12 på træningsdagen.

i

Tilmelding og betaling: http://www.nustrupuf.dk/gymnastikhold

Vi laver en god opvarmning

spiller hockey og slutter af

Tidspunkt: Onsdag kl. 20 21.30 Nustrup

Vi varmer op med Ballstik og massage, hvorefter vi træner nogle grundDer er fokus på vejrtrækning, balance, styrke og smidighed. Yoga er for både mænd og kvinder.

Tidspunkt: Mandag kl. 19.00 20.00 - Første gang d. 26.09.2022

Holdet er for både mænd og kvinder. med forskellige ryg- og balanceøvelser, med en omklædningsrummet.

Tidspunkt: Tirsdag kl. 18.00–19.30 i Nustrup Hallen - første gang d. 20.09.2022

TEAM AIRBAG

øl eller vand i

Hallen

Instruktører: Inger Løn og Tove Juhl Find os på Facebook: Yoga og Ball-stik i Nustrup

Gymnastik i Nustrup 2022/23 Hold Årgang /Klasse Dag Tidspunkt Facebook Far, Mor, Barn 1 3 årige Tirsdag 16 30 17 20 Far/Mor Barn Gymnastik Nustrup Krudtugler 4 5 årige Tirsdag 17 10 18 00 Krudtuglerne Nustrup TurboMix 0 2 klasse Torsdag 16 00 17 00 TurboMix Nustrup JuniorMix 3 6 klasse Torsdag 16 30 17 30 JuniorMix Nustrup SeniorMixiGramFr itidscenter 7 klasse + 5 søndage: 2 10 22 13 11 22 4 12 22 8 1 23 5 3 23 11 00 12 00 SeniorMix (Fra 7 klasse) Yoga Tirsdag 18 00 19 30 Yoga og Ball stik i Nustrup Damerne Mandag 19:00 20:00 Team Airbag Onsdag 20 00 21 30 Træningen foregår i Nustrup Hallen med opstart i uge 38. Damerne opstart i uge 39 Læs mere om holdene og tilmeld dig via http://www nustrupuf dk/gymnastik Hilsner fra Gymnastikudvalget Lise Steenberg Olsen, Melissa McCann Seeberg, Karina Jepsen Toftebjerg, Jeanet Juhler, Simon Christensen og Helene Østergaard Boisen Juniorstævne 25. februa 2023 Lokalopvisning 11. mart 2023

Instruktør: Allan Rokkedal Kontingent: 500 kr. Tilmelding og betaling: http://www.nustrupuf.dk/gymnastikhold

YOGA OG BALLSTIK

Instruktører: Aase Garder, Birthe Bjorholm, Else Bendtsen og Lis Knudsen Kontingent: 450 kr. Tilmelding og betaling: http://www.nustrupuf.dk/gymnastikhold

Familiesvømning FAMILIESVØMNING I RØDDING CENTRET * FREDAG D. 16. SEPT. KL. 18 - 20 Alle vore dygtige livreddere har sagt ja til en sæson mere, så har du lyst til at støtte Familiesvømning, så kom til Rødding Centret hver fredag. Alle er velkommen! Der kan købes sæsonkort, familiekort eller man kan betale pr. gang. Svømning er super godt for helbredet, da alle muskler bliver rørt. Yderligere oplysninger ved Lise Steenberg Olsen tlf. 2178 4115 eller mail til: lisesteenberg@stofanet.dk Nustrup Ungdomsforening Lise Steenberg Olsen BILORIENTERINGSLØB I SPORTSUGEN 1000 roser til Henrik Rosenkilde og Per Merlin samt Gram Hjemmeværn for et godt tilrettelagt bilorienteringsløb. 25 biler deltog med over 100 deltagere, vi glæder os allerede til næste år. Vi håber I har mod på at blive ved. Hilsen fra... Lise og på mange af deltagernes vegne. I har fået rigtig mange roser for det i laver. Super flot! 20 NU- AVISEN nr. 5 2022 NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022 Bilorienteringsløb

Nustrup

HEJ ALLE SAMMEN!

Vi i Støtteklubben vil gerne sige TUSIND TAK for en fantastisk sportsuge. Tak for alt den opbakning vi har fået. Tak til alle Jer der hjulpet til med at få sådan en fest til at fungere. Og husk! Det går IKKE uden fælles hjælp. Sæt et stort kryds ved lørdag den 4. febr. 2023 - der holder vi kæmpe karneval i Stadthalle. Vi ses!

Så er endnu en vellykket SPORTSUGE gået på hæld. Det har været en rigtig god uge, hvor alle vores arrangementer har været godt besøgt og hvor det igen viser at vi sagtens kan feste en heeel uge.:-) Der har hver aften været en rigtig god stemning på pladsen og i teltet... - det er så SKØNT at være med til!

HUSK!!

STØTTEKLUBBEN SPORTSUGEN 2022 Jan Christensen TAK TIL ALLE VORE SPONSORER: LL Grafisk Design Vojens Foto og Reklame v./Peer Biel Vojens Boghandel VojensKvickly SkovgaardenDianaFrisørhusetLiljekonvalMatasImercoGrillexpertenNoiSusanneNielsensHotelBageriJuhlThaiMassageSkrydstrupApfelstädtHelbov.Flemming Skov Gahema Maskinteknik v./Tage Rosenkilde LindholmVTS Maskinforretning NU- AVISEN nr. 5 2022 Sportsugen 2022 NustrupUngdomsforeningNU-Avisen2022 21 Grethe Hindhede Lise BlomsterstedetBlomsterSteenberg- Vejen JepsenVestergaardBrdr.DKNicolaisenEldoradoPernilleIsTorbenLoneXocolatlTøjekspertenVinRaz,FirenzeFratelliFrisørToys’N’LootbyVigsøeNørregadeogvinPClausenpåtorvetCorydonrådgivningSimonsenBiler Kiosk Vin og Gaveshop Slagter Warming Vojens ClausenSBSalonSAJensJanDanrosogSønderjyskByggeriget,VojensSteensogLundsbækgårdDavidsenGramLisRørsmedenAutogårdenMaskinserviceVojensErlingJacobsenogVernerNielsenSlotv/HanneSimonChristensenByggeforretningautoophugKajBundgaardLandskabAnlægsdesignv/HenrikRosenkildeChristensenPostfarmserviceHänelHydraulikAgro BjarneTA-ELBækBroagerMaskinstationSandallundKorsgaardSyltTøjekspertenEl-installatørJørgenImercoFriisFrisørMM-skilteStydingMatzenJMMFlemmingVognmandsfirmaetBennyVognmandWeisbergPaulsenGroupAnlægVVSGalleriet,GramK.SchmidtToftlundNielsenLogistikLandbrugSparekasseTræteknikteknikSkovAndersen

Vi har haft lidt ærgerlige tilfælde med tomme dåser og flasker smidt omkring skolen og Sfoén - og desværre også hærværk på en bil. Det er bagsiden af medaljen, når folk ikke kan lade ting i fred og bare ødelægger det for alle vi andre… - så opfordringen herfra er: Lad nu være med det!

TORSDAGFILMAFTENDEN13.OKT.KL. 18.00 TUREN TIL HOLLAND I NUSTRUP FORSAMLINGSHUS Tilmeldingsseddel ligger i hallens cafeteria - hver onsdag formiddag eller ring til Anne Grethe tlf. 61 70 13 78 eller Ninna tlf. 61 28 15 34 Hilsen rejseudvalget Husk! Husk! 22 NU- AVISEN nr. 5 2022Filmaften om Holland NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022 24 storke på Sydvejen ved Søren Krab sommeren 2022 DRONEBILLEDER ved Bent Karlsson

Husk at sende dine aktiviteter ind til hjemmesiden En STOR ROS til Støtteklubben for en dejlig sportsuge! Vi er snart den eneste forening i området, der har en hel uge med så mange aktiviteter. Og i dejligt samvær giver det os rigtig mange hyggelige timer, hvor man mødes på kryds og tværs. Det er bl.a. også det, der binder sognet sammen. Hilsen Lise STØTTEKLUBBEN SKAL ROSES NU- AVISEN nr. 5 2022 Ros til Støtteklubben NustrupUngdomsforeningNU-Avisen2022 23 NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING »Olsenbanden« vandt 1. præmien ved søndagens flotte optog

»Sommerfesten« blev en super god aften!

Coronaen ødelagde en masse, men vi kom flot igang igen, men vi vil meget gerne have nye medlemmer. På det grundlag vil vi derfor prøve med et »Hyggehjørne«. Er der no gen der hverken laver gymnastik, eller spil ler kort, men gerne vil det sociale - så kom op og vær med til at få »noget i gang«. Tag evt. strikketøj, brætspil ell. andet med. Tag naboer og venner under armen, der er in gen aldersbegrænsning. Der er plads til alle! Er der andre idéer og forslag, så kom endelig frem med dem, så snakker vi om det. ommerfest« hos der er blevet ældreNU-AVISEN nr. 5

Unge der er blevet ældre Lis Nielsen

202224 NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022

D. 5/7 holdt vi en lille sommerkomsammen i klubhuset med 21 deltagere. Den sædvanlige grillaften har vi dermed »skippet«. Lis bød velkommen... - og vi havde en rigtig godt mør kylling på menuen, med pommes frites, blandet salat + agurkesalat. Det var et sats, men det blev rigtig godt modtaget. Efterfølgende kom der gang i sangbøgerne. De gode gamle fædrelandssange kom frem. Der var 4 personer, der tog en times kort spil; det hører jo med... - medens andre ordnede verdenssituationen. Nu var der tid til kaffe, citronfromage, gode småkager og lækre cremefrøer. Og der blev sunget igen. Stemningen var helt i top, så folk holdt godt ud. Lis takkede for den gode opbakning. Alle hjalp til med oprydning, efter en super god aften.

Vi fik samtidig drøftet den nye sæson, som starter onsdag d. 14. sept. i hallen. Der har været en del tilbagegang af medlemmer.

» S

Unge

Protokol ajourført mm. D. 25/7 blev vi endelig færdige med at få protokollen ajourført. Der lå emner tilbage fra 2021, så vi tog en rigtig »hyggedag« hos Lis og fik vores samvittighed på plads.

Vi

kl. 9 Igen

Unge der er blevet ældre

Også

KÆMPE ROS TIL ARRANGØRERNE

Lilian tlf. 4181 6929 Karin tlf. 2257 3226 ell. Lis tlf. 6172 1296 På

NU- AVISEN nr. 5 2022 NustrupUngdomsforeningNU-Avisen2022 25

Allerede

man

d.

i

Er

Den 14. sept. starter en ny sæson hallen! slutter i klubhuset den 13. sept. Vi har i denne sæson kun været en lille skare, men vi har forstået at hygge os både ude og inde. Mange tak til alle jer, der har været med! dagen efter, onsdag den 14. sept. foregår det som omtalt i Nustrup Hallen fra kl. 09.00-11.30 med gymnastik, kortspil og badminton. Kaffe & rundstykker kan købes! sangbøgerne er med som sædvanlig. der spørgsmål til ovennævnte er velkommen til at ringe: gensyn i Nustrup Hallen 14. sept. en vellykket sportsuge! Så har vi igen haft en vellykket Sportsuge. Jeg beundrer alle, der har været med til at stable det store program på benene. En stor tak og kæmpe ros til Støtteklubben! Fortsat god sommer til alle ønsker af Lilian, Karin og Lis

AUGUST... (A) står for altergang! Søndag d. 21. aug. kl. 10.00 (A) 10. søndag efter trinitatis Konfirmandindskrivning Søndag d. 28. aug. kl. 10.00 (A) 11. søndag efter trinitatis SøndagSEPTEMBER...d.04. sept. kl. 10.00 (A) 12. søndag efter trinitatis Onsdag d. 07. sept. kl. 17.00 SøndagFamiliegudstjenested.11.sept. kl. 10.00 (A) 13. søndag efter trinitatis Søndag d. 18. sept. kl. 10.00 (A) 14. søndag efter trinitatis Søndag d. 25. sept. kl. 10.00 (A) 15. søndag efter trinitatis Nustrup Foto:kirkeGudstjenesterHenrikRosenkilde NU- AVISEN nr. 5 202226 Det sker i Nustrup kirke NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022 SøndagOKTOBER...d.02. okt. kl. 10.00 16. søndag efter trinitatis Høstgudstjeneste Søndag d. 09. okt. kl. 09.00 17. søndag efter trinitatis Peter Heini Glistrup, Bevtoft - prædiker Søndag d. 16. okt. kl. 10.00 (A) 18. søndag efter trinitatis Søndag d. 23. okt. kl. 10.00 (A) 19. søndag efter trinitatis Søndag d. 30. okt. kl. 10.00 (A) 20. søndag efter trinitatis Husk overgang til vintertid SOGNEPRÆST CHRISTIAN MUNCH Skolevej 1 * Nustrup * 6500 Vojens Tlf. 7487 1226 * Mob.: 5128 2010

tilbud

på 40 87

kirke Onsdag

mobil 51282010

Haderslev

Onsdag den 7. sept. kl. 17.00

33.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i forsamlingsgården. Tilmelding sen. søndag den 4. sept. sms til Trienke 68 Alle er velkomne. Gratis fællesspisning. Høstgudstjeneste Søndag den 2. okt. kl. 10.00 og syng med på de dejlige høstsalmer. i Nustrup den 7. sept. kl. 10.00 er gratis til forældre med spædbørn ca. 2-8 måneder. chmu@km.dk

Babysalmesang

Babysalmesang

Tirsdag den 4. okt. kl. 19.00 Drengekor under ledelse af domorganist Henrik Jespersen.

Skærbæk

Kom

Familiegudstjeneste

Efterårskoncert i Nustrup kirke

Tilmelding:

TIRSDAGSKLUBBEN Møderne foregår kl. 14.00 i konfirmandstuen Skolevej 1, Nustrup, 6500 Vojens. Christian Munch Tirsdag den 27. september SANNE BRODERSEN »Fra bondekone til slotsfrue på Gram Slot«. Tirsdag den 1. november H.C. SCHMIDT Han taler og synger sammen med os. Og der er nok at tale om. Er medlem af folketinget og tidligere minister. H.C. er barnefødt i Nustrup og tidligere skolelærer på Nustrup Fællesskole. • Effektiv og dybdegående sportsmassage mod blandt andet ømme muskler og hovedpine. • Wellnessmassage som fokuserer på nydelse. • infrarød varmetæppe som udsender elektromagnetiske bølger og stråler, der skaber varme og går dybt ind i celler i huden, musklerne og knoglerne. Book tid www.elisessportsmassage.dkpå Terpvej 77b, Stenderup 6630 Rødding • tlf. 24 23 86 76 mail: info@elisessportsmassage.dk • www.elisessportsmassage.dk Elise Madsen Wellness- og sportsmassage NU- AVISEN nr. 5 2022 NustrupUngdomsforeningNU-Avisen2022 27Wellness- og sportsmassage Elise  Madsen , Født  1970 Opvokset  og  boet  i  Nustrup  frem  til  1990 Uddannet  massør  på  massørskolen  Fyn  februar

FH AUTOGLAS • Reparation af stenslag 375,• Udskiftning af autoruder • Direkte afregning med forsikringsFINNselskabHOLST · LILJEVEJ 1 · 6500 VOJENS · TLF 42154550 NU- AVISEN nr. 4 202228 NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022 VojensRådhuscentretBoghandel236500VojensTlf.27117955FølgospåFacebook Flisbæk Årstidernes grøntsager Aronia shots · Skrabeæg Binding af ranker og Bårebuketter Tingvadvej 21 · Bæk · 6500 Vojens · Tlf. 2440 7658 Østergade 26 • Vojens • 74 87 15 29 • info@nustruptryk.dk ...alt inden for grafisk produktion SKAL VI HJÆLPE MED DIN NÆSTE TRYKOPGAVE? - TØV IKKE MED AT KONTAKTE OSINGEN OPGAVE ER FOR LILLE ELLER FOR STOR! LL Grafisk Design • Nustrup Tryk

duKenderHans?Hans Plesner DrudIndehaver 64415 Det burde du, hvis du overvejer at sælge din bolig! Kontakt Hans allerede i dag på tlf. 20 58 19 58 for en gratis og uforpligtende salgsvurdering. * Kilde: Boligsiden.dk. pr. 04.01.2021, 04.01.2020, 04.01.2019 antal solgte boliger i 6100 Haderslev. HADERSLEV Storegade 30 6100 haderslev@home.dkHaderslev Tlf. 74 53 05 45 Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen VOJENS Vestergade 14 6500 vojens@home.dkVojens Tlf. 74 53 05 45

Salg og reparation af LIFTE OG HYDRAULIK SLANGER SB HYDRAULIK A/S · KOLSNAPVEJ 1 · 6500 VOJENS Tlf.: 7487 1701 · Mobil: 2062 3800 · Mail: sb@sbhydraulik.dk HYDRAULIK NU- AVISEN nr. 5 202230 NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022 SmedenRØR AUT. VVS INSTALLATØR · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens · +45 74 82 25 00 Velkommen hos Rørsmeden.dk Som Aut. VVS installatører sælger og monterer vi alt indenfor vand, varme og sanitet, biovarme og solvarme! · Træpillefyr · Kombifyr · Stokerkedler · Flisfyr · Gaskedler Rørsmeden · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. +45 74 82 25 00 · Mobil +45 21 20 35 37 · Privat +45 74 87 13 75 · Email: mail@roersmeden.dk

Spredning af græs udføres Fræsning med lille og stor fræser Slamsugning, spurling af kloak og dræn Kloak TV og sporings udstyr Tlf. 2068 7470 Gabelgaard entreprise I Nustrup Ungdomsforening 31NU- AVISEN nr. 5 2022 NustrupUngdomsforeningNU-Avisen2022 NU-AVISEN NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING

14. sep. Unge der er blevet ældre * opstart kl. 09.00 Nustrup Hallen Onsdag

Torsdag den 01. sep. den den den 16. sep. den 20. sep. den 25. sep. den 27. sep. 14.00 den

Aften-hygge-minigolf i Øster Lindet kl. 18.30 afg. fra Nustrup kirke * Familie og Fritid Onsdag

Gymnastik * opstart på ny sæson kl. 16.30 Nustrup Hallen Søndag

Deadline på NU-Avisen nr. 6 2022 Tirsdag

Tirsdagsklubben * Sanne Brodersen kl.

14. sep. Hobby-aften * Håndarbejdshygge kl. 19.00 Familie og Fritid Fredag

Konfirmandstuen Tirsdag

04. okt. Efterårskoncert kl. 19.00 Nustrup kirke Fredag den 07. okt. Høstfest (Festudvalget) kl. 19.00 Nustrup Forsamlingsgaard Torsdag den 13. okt. Filmaften * Turen til Holland kl. 18.00 Nustrup Forsamlingsgaard Mandag den 24. okt. Lokalrådet * Generalforsamling kl. 19.00 Klubhuset Tirsdag den 01. nov. Tirsdagsklubben * H.C. Schmidt kl. 14.00 Konfirmandstuen Lørdag den 05. nov. Generalforsamling i klubhuset kl. 12.00 Nustrup Ungdomsforening og Støtteklubben AKTIVITETSKALENDERENNU-AVISENnr.52022 NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022 32 Aktivitetskalenderen HÆNGKALENDERNUSTRUPDENPÅDINOPSLAGS-TAVLE

Mandag den 29. aug. Badminton * opstart på ny sæson kl. 16.00 Nustrup Hallen Mandag den 29. aug. Afstemningsmøde * Borgerbudgettering kl. 19.00 Nustrup Forsamlingsgaard (Lokalrådet)

Familiesvømning * opstart på ny sæson kl. 18.00 Rødding Centret Tirsdag

Fest - Møder Ophold - Forplejning Sport - Aktiviteter Hygge - Afslapning Underholdning - Læring Alt sammen i et moderne opdateret Center Her er plads til alle! NU- AVISEN nr. 5 2022 NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022 34

www.davidsen.as MARKARBEJDE udføres Sanddallund Maskinstation APS arbejder for landbruget året rundt Telefon, morgen og aften 7487 1470 eller mobiltelefon 4072 1570 Gammel Stadsvej 5 D · Jegerup · 6500 Vojens · Tlf. 7454 3536 NU- AVISEN nr. 5 2022 35 NustrupUngdomsforeningNU-Avisen2022

Operation skorsten Lokalhistorie ved Aage Vestergaard STEN FOR STEN NÆRMER SPECIALISTERNE SIG NU JORDEN NU- AVISEN nr. 5 202236 NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022 Operation skorsten

NU- AVISEN nr. 5 2022 37 NustrupUngdomsforeningNU-Avisen2022 HÅRDTGAVNERMIDDAGSSØVNSUNDERLAGHÅRDTARBEJDE Operation skorsten

21.

havde

Landsbydag lørdag

Nustrup og omegn NUSTRUP HUSHOLDNINGSFORENINGSOGNS NUSTRUP OG OMEGN MARIANNE PAULSEN Hobby-aften HÅNDARBEJDSHYGGE! 14. SEPTEMBER KL. 19.00 TILMELDING TIL JACOBA TLF. 4144 1516 NU- AVISEN nr. 5 202238 NU-AvisenNustrupUngdomsforening2022 Familie og Fritid Aften-hygge-minigolf I ØSTER LINDET Afg. fra Nustrup kirke kl. 18.30 - fælles kørsel arrangeres. Foreningen er vært ved kaffe og kage. Pris: 30 kr. pr. mand. TILMELDING TIL ULLA TLF. 2083 2148

Unge der er blevet ældre den maj Vi sat os på til at lave »Drop in« kaffebord i klubhuset. Det blev en skøn eftermiddag, hvor Birgitte Bolvig Hansen havde tilbudt sig med underholdning, sang - og spillede så sagte og dejligt så alle kunne tale sammen. Birgitte underholdt med gode gamle slagere i hele 3 timer - en stor tak til hende. Vi havde kaffe på kanden og masser af kager til de ca. 50 personer der dumpede ind. Vejret var bestemt ikke det bedste, så det var godt at komme lidt indendørs. Lise, Ingerlise, Lilian, Elise, Kirstine og Lis havde bagt. En stor tak til dem samt alle der hjalp med at stille an, gå til hånde og rydde op efter en dejlig dag. Jeg tænker ligeledes på alle dem der var med til at arrangere Åben landsby og med alle de timer der ligger bag. Super flot!

NU`s fodboldbørn og trænere samt NU`s fodboldudvalg, vil hermed gerne takke rigtig mange gange for indkøb af den oppustelige fodboldbane. Den er et hit hos børnene og trænerne. En oppustelig fodboldbane har den fordel at spillet bliver mere intens, og der er langt flere berøringer til hver spiller, idet bolden næsten er i spil hele tiden. Vi trænere har nemmere ved at få børnene til at fokusere på fodboldspillet, og ikke blive distraheret af alt andet uden om banen. Absolut et rigtig win-win indkøb bestyrelsen har gjort. Endnu engang TUSIND TAK!

Rudi Paulsen 2072 5904 Lærkevej 20 6100 paulsentoemrer@gmail.comHaderslev NU- AVISEN nr. 5 2022 En tak fra fodboldudvalget 39 NustrupUngdomsforeningNU-Avisen2022 FODBOLDBØRNENE SIGER TUSIND TAK!

1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 27 Kim Trampedag, Bæk Nørremark · Nr. 71 Claus Andersen, Adelvej · Nr. 131 Mikkel Holt, Gabøl Byvej · Nr. 199 Fam. Andersen, Sandallund · 390 Peter Søndergaard, Gabøl Byvej og 424 Fam. Fyhn, Ribevej.

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos: Hanne Dich Pedersen Tlf. 42 45 60 90 www. nustrupsforsamlingsgaard. dk Bestyrelsen

Skolevej · Nr. 111 Steffen Paulsen, Gabøl Byvej · Nr. 242 Mathilde Holt, Gabøl Byvej · Nr. 295 B. Ennè, Buegade · Nr. 320 Dennis Niemann, Bæk Nørremark · Nr. 379 Frederik Møller, Vedsted · Nr. 404 Søren Boysen, Kolsnapvej · Nr. 409 Solveig Bille, Kolding og Nr. 419 Lillian Jensen, Krokusvej. 3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 9 Mads og Rune, Kolsnap · Nr. 13 Jacob Dahl, Dæmningen · Nr. 75 Rasmus Jensen · Nr. 81 Nina McCann, Rosengade · Nr. 175 Cille Holst, Haderslev · Nr. 211 Tommy Sigurdsen, Vesterled · Nr. 228 Frede Corydon, Rosengade · Nr. 259 Tage Rosenkilde, Grøngårdvej · Nr. 301 Mette og Jan, Alminde og Nr. 352 Fam. Kristensen, Fjellumvej. Præmierne kan afhentes ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup - helst inden næste blad udkommer! NUSTRUP 1921 UNGDOMSFORENING Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37 Vognmand ALT I CONTAINERE / GRUS CVR: 26 03 40 78 22 år som selvstændig vognmand Musik til Deres fest orgel, rytmer og sang Birgitte Bolvig Hansen Ballevej 2 * Bæk * 6500 Vojens Tlf.: 7487 1661 * Bil: 2383 0598

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

PRÆMIESPIL

2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 29 Rene Steenberg Olsen, Haderslev · Nr. 47 Fam. Dinesen,

5. trækning i 2022 gav følgende resultat...