Page 1Egzemplarz bezpłatny

Leszno i powiat

2013 NR 2

Ważne adresy str. 2

Wywiad z dyr. MPWiK str. 3

Usługi kominiarskie str. 7

Wywiad z dekarzem str. 13

www.123budowa.pl - regionalny portal budowlany
Ważne adresy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa tel.: 22/661-80-10, 22/661-83-68 fax: 22/661-81-42 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Aleksander Starzyński ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań tel.: 61/852-80-03, 61/852-80-04 email: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie kierownik: mgr Małgorzata Mikołajczak Pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno tel.: 65/529-93-83 email: leszno.sekretariat@poznan. wuoz.g Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Inspektor Powiatowy: Małgorzata Klimaszewska al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno tel.: 65/529-68-51 email: pinb.leszno@wp.pl Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna

ważne adresy, kostka brukowa, ogrodzenia Inspektor Powiatowy: Włodzimierz Klimkiewicz ul. Dekana 3b, 64-100 Leszno tel./fax: 65/619-35-56 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu Inspektor Powiatowy: Paweł Moryson Wały Jarosłąwa Dąbrowskiego 2 63-900 Rawicz tel. / fax. 065 546 47 83 email: pinb@powiatrawicki.pl Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Wrocławska 255 63-800 Gostyń tel./fax. 65/575-25-40 tel.: 65/575-25-55 email: gostyn@pinb.info.pl Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Kościelna 5 a 64-000 Kościan tel.: 65/512-74-23 fax 65/512-74-23 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wschowie Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa tel./fax: 65/540-21-10 email: pinb@wschowa.com.pl Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra tel.: 65/544-39-07, fax 65/544-39-08 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidiomologiczna w Lesznie, ul. Niepodległości 66 64-100 Leszno tel.: 65/526-15-15, 65/526-21-97, 65/529-37-13, 65/529-70-17 fax: 65 526 21 41 e-mail: psse.leszno@pis.gov.pl Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Czarna Rola 4 61-625 Poznań tel.: 61/827-05-00 fax: (61) 827-05-22 sekretariat@poznan.wios.gov.pl WIOS Delegatura Leszno ul. 17 Stycznia 4, 64-100 Leszno tel.: 65/529-58-56, fax 529-48-41 e-mail: leszno@poznan.wios.gov.pl Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Lesznie ul. Al. Jana Pawła II 21,64-100 Leszno tel.:65/529-81-94, 65/529-81-99 e-mail: architektura@leszno.pl budownictwo@leszno.pl Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Lesznie - bud. B, Al. Jana Pawła II 23,

www.123budowa.pl Sekretariat tel./fax: 65/529-68-43 Biuro Obsługi Klienta tel./fax: 65/529-68-49 e-mail: sp.geo@powiat-leszczynski.pl Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Biuro Obsługi Klienta ul. Przemysłowa 12, 64-100 Leszno tel. 65/525-68-00

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Lipowa 76, 64-100 Leszno Sekretariat tel.: 65/529-83-11 Biuro Obsługa Klienta tel.: 65/529-83-44 e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl ENEA Operator. Sp. z o.o. Energetyka ul. Grunwaldzka 128, 64-100 Leszno tel.: 65/525-81-00 e-mail: leszno.bok@enea.pl Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji ul. Karasia 15, 64-100 Leszno tel.: 65/529-81-29-30, 33, 34 e-mail: mzd@leszno.pl Zarząd Dróg Powiatowych Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno

tel./fax: 65/525-69-80, 525-69-79 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie Okrężna 19, 64-100 Leszno tel.: 65/529-93-33, 529 96 31 fax: 65/529-91-44 e-mail: km-leszno@psp.wlkp.pl

OD WYDAWCY

Policja 997 Straż pożarna 998 Pogotowie reatunkowe 112

Oddajemy do użytku drugi numer Regionalnego Informatora Budowlanego. Wydawnictwo jest bezpłatnie dystrybuowane w Lesznie i regionie leszczyńskim. Mam nadzieję zarówno tematyka poruszana w tekstach jak i bogata oferta reklam zainteresuje czytelników. Wszystkie zawarte w RIB teksty i informacje będą dostępne także na specjalnej stronie internetowej www.123budowa. pl. Kolejne wydanie RIB ukaże się pod koniec września. Andrzej Cieślik

Wydawca: TURUS PHUP Andrzej Cieślik, 64-100 Leszno, Grunwaldzka 85/2 tel./fax 65 529 41 15, NIP 697-110-76-66, www.turus.pl e-mail: turus@turus.pl Redakcja Regionalnego Informatora Budlowanego 64-100 Leszno, Lipowa 4, www.123budowa.pl e-mail: info@123budowa.pl Redaktor naczelny: Andrzej Cieślik Skład i łamanie: Monika Hojzler Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści informacyjne i reklamowe.


www.123budowa.plwywiad

Wybudujemy i przyłączymy Rozmowa z Mariuszem Kucharskim, dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji w Lesznie.

Od pewnego czasu MPWiK zajmuje się nie tylko dostarczaniem wody i odbiorem ścieków ale i budową przyłączy wod-kan. To powinno zainteresować prywatnych inwestorów budownictwa jednorodzinnego. Faktycznie zmieniliśmy nieco strategie działania firmy. MPWiK oferuje przyszłym klientom kompleksową usługę - nie tylko przyłączenie do sieci ale i budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Myśle, że wychodzimy naprzeciw rynkowemu zapotrzebowaniu klientów. Każdy kto, przyłączał się do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych i musiał wpierw przebrnąć długą i skomplikowaną procedurę. Dzięki nowej usłudze MPWiK zostaje ona skrócona do absolutnego minimum. Jaki jest cel tej zmiany? Skorzystać powinni na tym zarówno klienci jak i sama firma, która w ten sposób tworzy sobie dodatkowe źródło dochodów. Aktualnie cała procedura jest dość długa i wygląda następująco: 1. Klient występuje do MPWiK o wydanie warunków technicznych podłączenia. 2. Zlecenie uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu budowlanego, który musi być uzgodniony w wydziale budownictwa właściwego urzędu miasta lub urzędu gminy a także przez inżynierów z MPWiK. 3. Zgłoszenie pisemnie w MPWiK zamiar przystąpienia do budowy przyłącza. 4. Przygotowanie przy posesji wykopu umożliwiającego wykonanie przez pracowników MPWiK tak zwanego włączenia. 5. Pracownicy MPWiK montują kształtkę przyłączeniową i wykonują wpięcie do sieci. 6. Klient wykonuje we własnym zakresie przyłącze wodociągowe/ kanalizacyjne. 7. Zgłoszenie w MPWiK gotowość do odbioru technicznego przyłącza. 8. MPWiK dokonuje odbioru technicznego. 9. Protokół odbioru technicznego.

10. Klient składa w MPWiK wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. 11. Zawarcie umowy na świadczenie usług wod-kan. 12. MPWiK montuje wodomierz główny. 13. Od tego momentu woda leci z kranu i można korzystać z toalety. Nasza oferta będzie stanowić skrócenie czasu trwania tych procedur. W tym celu wystarczy zlecić nam nie tylko włączenie do sieci ale i wykonanie samego przyłącza na terenie posesji. Klient nie musi się martwić przygotowaniem wykopu, nie musi szukać firmy, którą wykona przyłącze. Nie zaprząta sobie głowy odbiorem technicznym, bo my sami się tym zajmiemy. Zresztą skrócenie procedury to tylko jedna z zalet skorzystania z naszych usług. Ta oferta ma więcej mocnych stron. Jakie jeszcze plusy wynikają z takiego rozwiązania? Nikogo nie trzeba przekonywać, że lepiej jest, gdy wszystkie prace wykonuje jeden wykonawca, który bierze wtedy odpowiedzialność za całość inwestycji, a nie kilka firm, które potem mogą tę odpowiedzialność zrzucać na siebie nawzajem. Gdy jest jeden wykonawca wiadomo do kogo, w razie kłopotów, się zwrócić. A w tym konkretnym przypadku klient zlecając wykonanie wszystkich prac przy budowie przyłącza ekipie z MPWiK pozbywa się nie tylko kłopotu ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem tej konkretnej roboty, ale też minimalizuje ewentualne kłopoty, które mogłyby dopaść go w przyszłości. Po prostu zapewnia sobie wygodę i spokój. W przypadku wykonania przyłącza przez naszych fachowców, to my bierzemy pełną odpowiedzialność. W razie awarii wystarczy wykręcić nasz bezpłatny numer awaryjny 994 i najszybciej jak tylko można pojawi się na miejscu nasza ekipa. A warto dodać, że nasze ekipy pracują przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Jestem przekonany, że nasza oferta spotka się z dużym zainteresowaniem klientów, tym bardziej, że mamy solidne argumenty. Oprócz uproszczenia całej formalnej procedury i zapewnienia pełnego serwisu zapewniamy naszym klientom

3-letnią gwarancją na wykonane przyłącze oraz możliwość rozłożenia płatności na raty. Co by pan radził przyszłym inwestorom domków jednorodzinnych? Osoby planujące zakup działki w Lesznie lub okolicach powinny sprawdzić czy działka ma szanse na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Można to bezpłatnie sprawdzić w dziale rozwoju MPWiK. W ostatnich latach przybyło w Lesznie i okolicy wiele działek budowlanych, które powstały z przekształcenia ziemi rolniczej. Sporo działek leży na terenach nie uzbrojonych w infrastrukturę. Może się więc okazać, że kupiliśmy formalnie działkę budowlaną, ale nie będziemy się mogli na niej wybudować. Z prostego powodu: jeśli okaże się, że na działkę nie można doprowadzić sieci wodociągowej, nie otrzymamy pozwolenia na budowę. Aby otrzymać pozwolenia na budowę należy posiadać zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków wydawane przez MPWiK. Do tej pory takie zapewnienie otrzymywali prawie wszyscy właściciele nowo zakupionych działek. Jeśli były to działki na terenach nie uzbrojonych w sieć wodociągową i kanalizacyjną na wydawanych zapewnieniach określano termin planowanej budowy takiej sieci. Jeśli termin był odległy, właściciel działki mógł sam wybudować do siebie sieć wodociągową (MPWiK taką budowę współfinansowało). Co prawda klienci mogli dzięki temu otrzymać pozwolenie na budowę, ale z drugiej strony następo-

wał chaotyczny, dość przypadkowy rozwój sieci wodociągowej, co z kolei powodowało wzrost kosztów funkcjonowania naszej spółki. Dlatego zmieniliśmy zasady wydawania zapewnień o dostawach wody i odbioru ścieków. Co się zmieniło w zasadach wydawania zapewnienia o dostawie wody i odbiorze ścieków? Zmiana jest brzemienna w skutkach. Zapewnienia o dostawie wody i odbiorze ścieków wydawane będą tylko w odniesieniu do działek zlokalizowanych na terenach ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym (planie budowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) MPWiK. To znaczy takich, na których planowana jest w najbliższych latach budowa sieci wodociągowej. Plany inwestycyjne tworzone są na trzy lata i w tym okresie będą realizowane wyłącznie takie zadania, które wynikają z tego planu. W związku z tym klient, który kupi działkę na nieuzbrojonym i nieujętym w planie inwestycyjnym terenie nie otrzyma zapewnienia o dostawach wody i odbiorze ścieków i w konsekwencji nie otrzyma też pozwolenia na budowę. Na zgodę będzie czekał tak długo, aż teren znajdzie się w kolejnym 3-letnim planie inwestycyjnym MPWiK. Dlatego jeszcze raz radzę wszystkim, którzy rozważają zakup działki, by wpierw upewnili się, czy istnieje na niej możliwość podłączenia się do naszej sieci. Oszczędzą dzięki temu nerwy, czas i pieniądze. Dziękuję za rozmowę.
kominy, kominki


okna, drzwi, podłogi, tapety


usługi transportowe, prace ziemne


usługi stolarskie, ciesielskie, budowlane

Na czym polega kontrola przewodów kominowych? Kontrola przewodów kominowych jest corocznym obowiązkiem właściciela domu czy mieszkania. Błędy kominiarskie czy niedbałość kominiarza skutkują pożarami, problemami z zawarciem umowy np. z gazownią czy problemami przy przekładaniu urządzeń. Co powinien zrobić kominiarz w ramach kontroli? Obowiązek przeprowadzania corocznej kontroli przewodów kominowych wynika z ustawy prawo budowlane. W trakcie prawidłowo

przeprowadzonej kontroli kominiarskiej powinny zostać sprawdzone: 1.Przewody kominowe – czyli przody: dymowe, spalinowe i wentylacyjne domu lub mieszkania 2.Drożność przewodów kominowych – badana za pomocą kuli kominiarskiej, przy kominach ceramicznych czy wykonanych z blach kwasoodpornych kula powinna mieć gumową osłonę, by nie uszkodzić przewodów. Drożne przewody to takie, przez które kula przechodzi swobodnie na całej długości prze-

wody – nie może w nich być zwężeń, osadu z sadzy czy załamań 3.Urządzenia podłączone do przewodów kominowych – bez względu na typ urządzenia. Kontroluje się podłączenia kotłów C.O., piecyków gazowych, kominków, gazowych podgrzewaczy wody itp. Kominiarz sprawdza, czy urządzenia są prawidłowo podpięte i kontroluje jakość samego podpięcia i jego zgodność z normami (wszelkiego rodzaju ryry zapieckowe, stan otworów rewizyjnych, szczelność połączenia urządzenia z przewodem itp.) – badane np. za pomocą

 wykrywacza obecności dwutlenku węgla lub analizatora spalin 4.Prawidłowe działanie wentylacji i jej rozmieszczenie – czy kratki wentylacyjne są odpowiednio duże, czy np. drzwi do łazienki zapewniają odpowiednie doprowadzenie powietrza, czy dane pomieszczenia nie powinno mieć więcej niż jednej kratki went . Działalność kominiarzy reguluje Rozporządzenie Ministra SWiA z 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz.719). (AC)
laboratorium badania wody i ścieków


usługi wod.-kan.
10

tynki, farby, okucia, rusztowania, usł. kanalizacyjne, budowlane, ogrodzenia


energia odnawialna, instalacje elektryczne, monitoring

11


12

usługi projektowe, geodezyjno-kartograficzne, okna, drzwi


Wywiad, stolarstwo, dekarstwo, ciesielstwo

Na dachu nie warto oszczędzać

Rozmowa z Grzegorzem Ratajczakiem Gdy planujemy budowę domu, często się słyszy opinię, że najważniejszy jest dach. Wszystkie elementy są ważne. Lecz jeśli mamy nieodpowiedni dach, czyli najogólniej mówiąc, taki który przepuszcza wodę, to po prostu zniszczymy nasz dom. Poza tym dach nie tyko chroni, ale też i zdobi. Myślę, że jest wręcz najważniejszym elementem, który decyduje o estetyce domu. Przy czym zaznaczę, że najładniejsze materiały, niekoniecznie muszą być najdroższe. Co należy wiedzieć, gdy budując dom, wynajmujemy ekipę dekarzy? W pierwszej kolejności wiedzieć kogo się wynajmuje. W tak niedużym mieście jak Leszno, a tym bardziej w okolicznych miejscowościach, łatwo popytać o dobre ekipy. I nikogo nie powinno to urażać. Ja na przykład bardzo chętnie zaprezentuję dachy, które wraz ze swymi pracownikami wykonałem. Mówiąc kolokwialnie, dobrze wykonana robota, to najlepsza wizytówka każdego majstra. W dzisiejszych czasach na rynku jest do wyboru mnóstwo materiałów, z których możemy wykonać dach. Jakie są najlepsze? Tego generalnie staram się klientom nie sugerować. To musi być ich wybór, który odpowiada ich gustom. Przy tym pamiętać trzeba, że dach wybiera się już na etapie projektu. To z projektantem należy uzgodnić co i jak ma być zrobione. Dekarze pracują według, tych zatwierdzonych wcześniej przez nadzór budowlany, projektów. Muszą swą pracę wykonać ściśle według zawartych tam wskazań. Jednak z Pana wieloletniego doświadczenia, co doradziłby Pan osobie, która zapyta o poradę, nim jeszcze zgłosi się do projektanta?

Aby pamiętała o jednej podstawowej zasadzie, na dachu nie warto oszczędzać. To inwestycja na długie lata. Obecnie osoby budujące dom, najczęściej wybierają na pokrycia dachowe, dachówki ceramiczne. Uważam, że wybierają dobrze. Też je polecam. Są najbardziej trwałe i estetyczne. Posiadaczom grubszych portfeli doradzam karpiówkę, czyli również dachówkę ceramiczną, ale dodatkowo lakierowaną. To oczywiście powoduje, że jest jeszcze bardziej wytrzymała. A inne mniej popularne, ale zapewne tańsze rodzaje pokryć dachowych? Tutaj przede wszystkim proponuję dachówki ceramiczne zakładkowe. Na pewno jednak są mniej wytrzymałe od dachówek ceramicznych, a tym bardziej od karpiówek. Rzadko, ale jeszcze czasem niektórzy budując dom, wykonują dach z papy. To zdecydowanie najtańsze rozwiązanie, lecz papa jest najsłabsza. Należy się liczyć z tym, że po około piętnastu latach trzeba będzie ją łatać, albo nawet wymieniać. Tymczasem karpiówka powinna wytrzymać około siedemdziesięciu, a nawet więcej lat. Więc jeśli ją położymy, to dachu nie będą musiały wymieniać nasze dzieci, a nawet wnuki. Lecz sam dach to nie wszystko. Niezbędne są jeszcze inne elementy typu rynny. Zgadza się, te inne elementy oprócz rynien to choćby obróbka kominów, czy murków ogniowych, pasów pod i nad rynnowych i wiele innych. Wykonując je należy pamiętać, by były podobnej wytrzymałości jak materiał, z którego wykonujemy dach. Nie może być tak, że na przykład kładziemy dachówki, które mają wytrzymać na trzy czwarte wieku, a do nich dajemy rynny z blachy ocynkowanej, które nie wytrzymają dłużej niż dwadzieścia lat. Krótko mówiąc, już na etapie projektowania należy wybrać odpowiednie materiały, o podobnej żywotności. Poza tym wiedzieć należy, że materiały muszą być dostosowane do wytrzymałości konstrukcji dachu. Co to oznacza w praktyce? Widziałem już domy, w których szkielet dachu był za słaby w porównaniu z tym, co miało być na nim położone. Czyli więźba dachowa nie była przystosowana do tak ciężkich dachówek. W efekcie dość szybko dach może „usiąść”, gdy

ciężar uszkodzi konstrukcję nośną. A wtedy będziemy mieć problem. By go uniknąć, na słabszą więźbę należy położyć lżejsze pokrycia takie jak gont papowy, bądź blacha. Tu nie powiem jaka, bo rodzajów blach jest wiele i wszystkie są lekkie. Najpopularniejsze z nich to blachodachówki. A podstawowe porady, gdy wymieniamy stary dach na swoim domu? Wymiana pokrycia dachowego nie różni się za bardzo od tego, gdy robimy nowy dach. Choć po zdjęciu starego pokrycia, należy przyjrzeć się konstrukcji dachowej. Po to, by ocenić w jakim znajduje się stanie. Najczęściej w najlepszym nie jest. Wtedy należy wymienić lub naprawić uszkodzone elementy drewniane. Najlepsza naprawa to wymiana belek na nowe. Są belki, które wymienić należy bezwarunkowo. Są też i takie, które można naprawić. Po naprawie warto zaimpregnować więźbę dachową. Impregnacja to pokrycie belek specjalnymi substancjami powodującymi, że do drewna mają utrudniony dostęp różne insekty. Poza tym zwiększamy odporność przeciwogniową belek. Gdy wykonamy te prace, można wymieniać dach. W jaki sposób sprawdzić, czy dach został dobrze wykonany i jak długiej gwarancji powinniśmy się domagać? Minimalna gwarancja na dach powinna wynosić dwadzieścia cztery miesiące. Natomiast prawda jest taka, że ktoś kto nie jest dekarzem, jeśli dach nie został ewidentnie popsuty, nie ma szans sprawdzić jakości jego wykonania. Choć teoretycznie powinien nad tym czuwać kierownik budowy. Ja jednak jeszcze raz wrócę do początku rozmowy i powtórzę, że powinniśmy wybierać wykonawców sprawdzonych. Przy czym co bardzo ważne, ci sprawdzeni z reguły nie są najtańsi. Naprawdę nie polecam firm, czy majstrów, oferujących ceny znacznie odbiegające od średnich. Taka „oszczędność” może nas bowiem w najbliższej przyszłości kosztować bardzo dużo. Rozmawiał: Damian Szymczak Grzegorz Ratajczak dekarz, właściciel firmy dekarskiej Dach-Bud w Lesznie.

13


14

instalacje wod.-kan., grzewcze


drzwi, okna, podłogi, Bramy

15


16

różne usługi budowlane

Regionalny inf bud nr 2  
Regionalny inf bud nr 2  

Regionalny Informator Budowlany nr 2 Usługi budowlane, projektowe, hurtownie materiałów budowlanych, nowoczesne technologie grzewcze i san...

Advertisement