__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

,

SZUKAJ NAS NA www.informed.pl

Leszczynski Informator Medyczny 2020 Nr 17

ISSN 2084-302X

Co warto wiedzieć o koronawirusie Dlaczego moje dziecko nie mówi Pierwsze wizyty stomatologiczne Ważne dla przyszłych mam Karta praw pacjenta

1

str. 4 str. 35 str. 44 str. 51 str. 54

www.informed.pl


SKLEP MEDYCZNY

www.informed.pl

2


WAŻNE ADRESY, SPIS TREŚCI

OD WYDAWCY

SPIS TREŚCI

Wregionieleszczyńskimzamieszkałymprzezponad 200 tys. osób nad naszym zdrowiem w państwowej i prywatnej służbie zdrowia czuwa 890 lekarzy i 193 lekarzy dentystów. To są lekarze z czterech powiatów, należący do Delegatury Leszczyńskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy 2500 pielęgniarek oraz 330 położnych z powiatów leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, kościańskiego i wolsztyńskiego.Ogólna liczba medyków pracujących w regionie leszczyńskim jest zapewne większa, ponieważ wielu lekarzy i lekarzy dentystów mieszka poza naszym regionem i nie jest ujęta w statystykach WIL ani OIPiP. W podjęciu decyzji gdzie się leczyć powinien pomóc siedemnasty numer Leszczyńskiego Informatora Medycznego, który niedawno trafił do mieszkańców regionu, przychodni, aptek i szpitali. Podobnie jak w latach poprzednich są w nim informacje o świadczeniach w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jak i bogata oferta prywatnych praktyk lekarskich. Całość uzupełniaja ciekawe teksty dziennikarskie i popularnonaukowe. Wszystkie informację zawarte w drukowanym Informatorze są dostępne również w wersji elektronicznej na naszym portalu internetowym – www.informed.pl, który jest responsywny, czyli prawidłowo się wyświetla na urządzeniach przenośnych np smartfonach. Zapraszamy także na naszą stronę na Facebook. Zapraszam do lektury.   Andrzej Cieślik POGOTOWIE RATUNKOWE 999 TELEFON ALARMOWY GSM 112 AMBULATORYJNA I WYJAZDOWA, NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC LEKARSKA (po godz. 18.00) Leszno, ul. Kiepury 45 65/ 525-36-70 pielęgniarka wyjazdowa 693-948-704 Szpitalny Oddział Ratunkowy tel. 65/525-35-00 BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa Ogólnopolska bezpłatna infolinia: 800-190-590 pn-pt 8:00-20:00 Sekretariat: 22/532-82-50 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa tel: 22/572-60-00 Infolinia: 800-392-976, 22/ 572 60 42 WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ NFZ ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61/850-60-00 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań DELEGATURA NFZ W LESZNIE Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno tel: 65/528-61-79 NACZELNA IZBA LEKARSKA ul. J. Sobieskiego 110, 00-823 Warszawa tel: 22/ 559-13-00, 22/ 559-13-24 WOJ. KOMISJA DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W POZNANIU Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań tel: 61/ 854-19-31 OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I DZIAŁ REJESTRU W LESZNIE ul. Saperska 6, 64-100 Leszno tel: 65/ 529-65-15 INSTYTUT “POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

Infolinia - zapisy do Zespołu Poradni Spec. Dla telefonów stacjonarnych: 801-051-000 Dla telefonów komórkowych: 22/815-10-00 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGICZNE Im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15, 61-866 Poznań tel: 61/ 885-05-00 rej. Tel: 61/ 885-05-57 INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź tel: 42/ 271-10-00 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH ul. Dąbrowskiego 45A, 64-100 Leszno tel: 519-514-182 STOWARZYSZENIE „MONAR” PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII ul. Przemysłowa 27, 64-100 Leszno tel: 65/520-41-43 STOWARZYSZENIE PACJENTÓW PRIMUM NON NOCERE ul. Zielonogórska 10, 15-674 Białystok tel: 604-816-388, 604-062-109 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Al. Jana Pawła II 13,00-828 Warszawa Oddział wielkopolski- Poznań: ul. Lindego 6, 60-573 Poznań Tel: 61/ 666-46-00 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIE ul. Dąbrowskiego 45A, 64-100 Leszno tel: 725-353-585 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE “AMAZONKA” ul. Chrobrego 37, 64-100 Leszno tel: 64/ 520-51-15 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ul. Chrobrego 37, 64-100 Leszno tel:65/ 520-71-81 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE ul. Grota Roweckiego 24 (Ćwicznia), 64-100 Leszno tel: 510-273-153

3

Alergologia 16,50 Chirurgia naczyniowa 16, 9,22,50 Chirurgia ogólna 5, 16,17,18,19,30, 50 Chgirurgia onkologiczna 18, 30 Chirurgia stomatologiczna 40,41,42,43,46,47,50 Choroby wewnętrzne 5,24,27,28 Cytomorfologia 20,23,24 Dermatologia 16,17,50 Diabetologia 27,30 Dietetyka 16,17 Endokrynologia 50 Fizjoterapia 15,17,30,46,48 Gastroenterologia 5,27,50 Ginekologia i położnictwo 5,17,20,23,50 Hematologia 25,26,50 Implantologia 40,43,46,47 Kardiologia 5, 17,27,28,50 Kosmetologia 17,18,22,56 Laboratorium medyczne 5,26,29,30,50 Laryngologia, otolaryngologia 5,25,50 Lekarze rodzinni 29,50 Logopedia 30,34,37,50 Medycyna estetyczna 17 Medycyna pracy 26,50 Medycyna sportu 30 Nefrologia 2,24 Neurologia 5,17,26,38 Neurochirurgia 5,15 Okulistyka 5,27,31,32,50 Onkologia, chemioterapia 5,25 Optyka 31,32,50 Opieka pielegniarska 15, 20,22,28,49 Ortodoncja 40,41,42,46,47 Ortopedia, traumatologia 29,30,48,50 Pedagogika 34 Pediatria 5,16,27,30,36 Pulmonologia 16,30 Podologia 17,20,56 Położne 20,23,28 Poradnia laktacyjna 20,23 Protetyka 15,45 Psychiatria 36,37,38 Psychologia 25,30,33,34,36,37,38,48,50 Psychoterapia 33 Reumatologia 25,27,30,50 Rehabilitacja 15,30,48,49,50 Rezonans magnetyczny 5,50 Seksuologia 33,36,37 Sklep medyczny 2,13,14 Stomatologia 15,30,40,41,42,43,45,50 Szkoła rodzenia 20 Szpital 5 Tomografia komputerowa 5,50 Urologia 5,24,50 USG 5,18,19,20,23,30,50 EKG,RTG,ECHO 5,27,28,29,30,38,50 Zakład opiekuńczo-leczniczy 15,20,22 Zakład przyrodoleczniczy 28

www.informed.pl


WAŻNE TEMATY SPOŁECZNE

Co warto wiedzieć o koronawirusie ?

W ostatnim czasie obserwujemy we wszystkich mediach nasilone doniesienia o trwającej epidemii wywołanej koronawirusem, której epicentrum ma miejsce w chińskim mieście Wuhan. Rozprzestrzeniająca się w tak szybkim tempie choroba jest ogromnym zagrożeniem dla społeczeństwa na całym świecie.

- należy unikać dużych skupisk ludzkich - należy pamiętać o higienie podczas oddychania, czyli zasłanianiu w trakcie kaszlu i kichania nosa i ust (najlepiej chusteczką jednorazową), - należy często myć ręce wodą i mydłem przez co najmniej 20 sekund. - podczas podróży warto mieć przy sobie żel antybakteryjny lub chusteczki jednorazowe z dodatkiem alkoholu, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Co wiemy o tym wirusie? Mowa o Koronawirusie SARS-CoV-2, który jest siódmym znanym coronawirusem powodującym zachorowania u ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła tymczasowy termin „ostra choroba układu oddechowego 2019-nCoV” na określenie choroby wywołanej przez tego wirusa. Pierwsze zachorowania pojawiły się w końcu grudnia ubiegłego roku, zatem nie istnieje jeszcze leczenie przyczynowe, zalecane jest leczenie objawowe.

Gdzie należy się zgłaszać jeżeli podejrzewamy u siebie zarażenie koronawirusem? Osoby powracające z rejonów zagrożonych , jeśli nie miały kontaktu z osobami chorymi lub podejrzanymi o chorobę (a jedynie przebywały na terenie państw w których wykryto ognisko choroby) powinny prowadzić przez 14 dni samoobserwację polegającą na codziennej kontroli temperatury, zachować reżim sanitarny polegający na częstym myciu rąk unikaniu większych skupisk ludzkich, natomiast osoby powracające z rejonów zagrożonych, które miały kontakt z osobami chorymi lub podejrzanymi o chorobę ale nie mają objawów choroby powinny zgłosić ten fakt telefonicznie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a zostaną objęte nadzorem sanitarnym badź 14 dniową kwarantanną ( osoby poddane kwarantannie podlegają zwolnienie z pracy na zasadach ogólnych L4). Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Singapurze, Wietnamie lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: wysoka gorączka, kaszel, duszność, i problemy z oddychaniem to: - bezwłocznie powiadom telefonicznie powiatową stację sanitarno epidemiologiczną lub - zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. W przypadku powiatu leszczyńskiego można się zgłosić na Oddział Zakaźny Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia ul.Szwajcarska 3 w Poznaniu.

Czy to nowy rodzaj wirusów? Koronawirusy są znane od dawna, to rodzaj wirusów należących do podrodziny Coronavirinae. Nazwa „koronawirus” wywodzi się z łac. corona oznaczającego koronę lub wieniec, ponieważ osłonki wirusów w mikroskopii elektronowej wydają się „ukoronowane” pierścieniem małych, przypominających żarówki struktur. Jak bardzo niebezpieczne są koronowirusy? Śmiertelna odmiana wirusa pojawiła się dopiero w 2002 roku w Chinach. Odmiana ta powoduje ciężką niewydolność oddechową, określaną z biegiem czasu jako SARS-CoV. Według danych WHO epidemia SARS w latach 2002-2003 spowodowała śmierć 916 osób. Jakie objawy powoduje zakażenie koronawirusami? Pierwsze objawy zakażenia koronawirusami są zwykle podobne do objawów grypy. Pojawia się wysoka gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, ból głowy, ból gardła i kaszel, uczucie wyczerpania, brak apetytu. Inne objawy chorobowe występują u osób zarażonych SARS-CoV. Infekcja rozpoczyna się wysoką temperaturą, do której dołącza się przeważnie biegunka, suchy kaszel, bóle mięśni i stawów, bóle głowy oraz duszności (kłopoty z oddychaniem). U pewnej grupy pacjentów kłopoty z oddychaniem mogą rozwinąć się w kierunku niewydolności oddechowej, której konsekwencją może być nawet śmierć. Pacjenci zakażeni najnowszym typem wirusa SARS-CoV-2 zgłaszają najczęściej gorączkę i kaszel, w badaniach krwi widoczna jest niska liczba białych krwinek, następnie pojawia się zapalenie płuc. Wirus SARS-CoV-2 przenoszony jest przez ludzi i inne zwierzęta. Z człowieka na człowieka przenosi się w chwili kontaktu z wydzielinami zarażonej osoby (drogą kropelkową)

„Z podejrzeniem zakażenia koronawirusem nie powinniśmy się w żadnym przypadku zgłaszać do lekarza rodzinnego ani do SOR….” – zaleca główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Są to miejsca, gdzie przebywa dużo pacjentów i może dojść do rozprzestrzeniania się wirusa.

Jak zatem można rozpoznać ostrą chorobę układu oddechowego 2019-nCoV-2? Najistotniejsze jest przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, w którym należy uwzględnić informacje na temat występujących objawów oraz ewentualnych podróży w rejony, gdzie występuje wirus SARS-CoV-2. Jeżeli chory w ciągu ostatnich dziesięciu dni miał bliski kontakt z osobą chorą - powinien poinformować o tym lekarza. Do postawienia ostatecznej diagnozy wykorzystuje się: badanie krwi, RTG i tomografię klatki piersiowej.

Do chwili obecnej trwa epidemia 2019-nCoV wywołana wirusem SARS -CoV-2, miejmy nadzieję że nie dojdzie do pandemii, choć odnotowano wiele przypadków tej choroby w krajach na kilku kontynentach, póki co są to przypadki tzw. „ zawleczone „ i oby tak pozostało. Uwaga! Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia w Polsce (dane na dzień 29.02.2020) i zmieniają się dynamicznie wraz z rozwojem wiedzy i sytuacji zagrożenia, zatem mogą ulec modyfikacji/ zmianie!

Czy można zapobiec zakażeniom koronawirusami? W zapobieganiu chorobie bardzo ważne są poniższe działania: - należy unikać bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi,Opr. redakcja LIM

Dla osób zainteresowanych uruchomiona została Infolinia NFZ czynna całą dobę 800 190 590 www.informed.pl

4


WAŻNE TEMATY SPOŁECZNE

Remont Bloku Operacyjnego WSZ

Po remoncie

Przed remontem

zostały dostosowane do standardów obowiązujących w tego typu pomieszczeniach szpitalnych. Oprócz samych sal operacyjnych zmodernizowano także zaplecze socjalne dla pielęgniarek i lekarzy oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Blok powiększył się też o część pomieszczeń po pracowni endoskopii. Aktualnie kończy się trzeci etap remontu bloku, zakończenie i przekazanie do użytku zaplanowano na przełom marca i kwietnia. Przed szpitalem jest największe wyzwanie od czasu powstania – termomodernizacja, połączona z wymianą elewacji. (CAN)

W ub roku największym działaniem w leszczyńskim szpitalu był remont Bloku Operacyjnego. To sześć sal operacyjnych sala przyugotowawcza i sala wybudzeń. Cały projekt podzielono na trzy etapy, i aby nie zakłócić pracy szpitala remontowano po dwie sale operacyjne. Najbardziej widocznym efektem remontu są ściany w salach operacyjnych. Tradycyjne zielone płytki ścienne zostały zastąpione przez malowane proszkowo, jasne panele blaszane. -Finansową pomoc w wyposażeniu w nowoczesny sprzęt okazały samorządy Leszna i powiatu leszczyńskiego - mówi Dorota Jurga, kierownik Bloku Operacyjnego.- Po remoncie nasze sale

5

www.informed.pl


USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ŚWIADCZENIE: BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA I KOLONOSKOPIA • GOSTYŃ - SAMODZIELNY PUBL. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/322-68-00 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. , UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, 65/525-33-20 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • LESZNO - IND. SPEC. PRAKT. LEK. BEATA PRZYBYLSKA - KOZANECKA, UL. 17 STYCZNIA 50, TEL. 65/520-75-21 • LESZNO - NZOZ PORADNIA ALERGOLOGICZNA “JANKOMED”, OS. LEŚNA OSADA 47, TEL. 603-982-798 • LESZNO - NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O., UL. KIEPURY 10, TEL. 65/526-58-68 • LESZNO - NZOZ „THORAX” PORADNIE SPECJALISTYCZNE, UL. SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 • RAWICZ - „CENTER - MED”, UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/545-33-22 • RAWICZ - NZOZ POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA “ESKULAP”, UL. PODMIEJSKA 8, TEL. 65/546-72-95 • RAWICZ - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/545-21-41 ŚWIADCZENIE: PORADNIA AUDIOLOGII I FONIARII • LESZNO - SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGII I FONIATRII, UL. SKARBOWA 3, TEL. 65/520-12-60 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHEMIOTERAPII • LESZNO - ONZOZ “ONKO-MED”, UL. SŁOWIAŃSKA 41 (VENTRICULUS), TEL. 65/525-86-96 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODST. I SPECJ. OP. ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZYDWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • GOSTYŃ - NZOZ CETUS PORADNIE SPECJALISTYCZNE, UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-68 • KOŚCIAN - CM NZOZ PODST. OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL.65/512-02-20 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-30 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. , SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-33-10 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODST. I SPECJ. OP. ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65-572-01-24 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ • LESZNO – NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O. O., UL SŁOWIAŃSKA$!, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL”, B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DOROSŁYCH • GOSTYŃ - NZOZ CETUS PORADNIE SPECJALISTYCZNE, UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-68 • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • KOŚCIAN - PORADNIA ORTOPEDYCZNA „ORTMED” LUCYNA PAWLIK , UL. BOCZNA 11, TEL. 502-431-578 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-33-15 • RAWICZ - CENTER-MED, UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65 545-33-22 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL.65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL.65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHORÓB NACZYŃ • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. PLAC PADEREWSKIEGO 4, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - SPECJALISTYCZNY NZOZ „FIDES”, UL. JANA III SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/529-99-66 ŚWIADCZENIE: PORADNIA DERMATOLOGICZNA • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROW. „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • GOSTYŃ - NSZOZ „PANMED” S.C, UL. PRZY DWORCU 8A, TEL. 65/572-29-75 • KOŚCIAN - CM NZOZ PODST. OP. ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL.65/512-02-20 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-30 • KOŚCIAN - NZOZ SPECJAL. PORADNIA DERMATOLOGICZNA „DERMA - MED”, UL. KS. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/512-24-15 • LESZNO - NSZOZ „PANMED” S.C, UL. 17 STYCZNIA 50, TEL. 65/520-74-26

www.informed.pl

6


USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „VIGOR MED”, UL. KIEPURY 12, TEL. 65/529-29-29 • RAWICZ - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA DIABETOLOGICZNA • GOSTYŃ - NZOZ CENTRUM LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO MEDICARE, UL. PRZY DWORCU 8A, TEL. 65/572-63-89 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - LEKARSKA PRAKTYKA PRYWATNA KRYSTYNA PAWLACZYK-ADAMCZAK, OS. WIENIAWA 58A, TEL. 65/529-66-86 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-86 ŚWIADCZENIE: PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO – NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE VENTRICULUS, UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65 520-65-85 • PIASKI – NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKIMEDYCZNEJ „PIAS-CORDIS”, RYNEK 6, TEL. 65 575-31-30 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-33-20 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA • BOJANOWO - NZOZ „ZDROWIE”, UL. DWORCOWA 20, TEL. 65/545-63-70 • GOSTYŃ - NZOZ GINEKOLOG, UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-06-32 • GOSTYŃ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/572-67-00 • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • KOŚCIAN - CM NZOZ PODST. OP. ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE UL. NACŁAWSKA 15, TEL.65/512-02-20 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. PLAC PADEREWSKIEGO 4, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • KRZEMIENIEWO - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE “ARKA”, UL. DWORCOWA 29, TEL. 65-536-91-55 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O., UL. KIEPURY 10, TEL. 65/526-58-68 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „VIGOR MED”, UL. KIEPURY 12, TEL. 65/529-29-29 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA”, UL. JAGIELLOŃSKA 2, TEL. 65/529-19-22 • LESZNO - NZOZ ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNYCH PRZYCHODNI LEKARSKICH “ARTES”, KASPROWICZA 4, TEL. 65/520-71-10 • LESZNO - SPECJALISTYCZNY NZOZ „FIDES”, UL. JANA III SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/529-99-66 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-63 • MIEJSKA GÓRKA - PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYK, PL. KORCZAKA 1, TEL. 65/547-44-56 • MIEJSKA GÓRKA - PRZYCHODNIA LEKARSKA „SALUS” M.Z. GOLIŃSKI , UL. JANA PAWŁA II 3, TEL.65/547-53-73 • PONIEC - NZOZ ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „MEDICA” S.C., UL. DWORCOWA 2B, TEL.65/573-15-55 • RAWICZ - NZOZ POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA “ESKULAP”, UL. PODMIEJSKA 8, TEL. 65/546-72-95 • RYDZYNA - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA, UL. MATEJKI 1, TEL. 65/538-01-08 • ŚMIGIEL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. MICKIEWICZA 2, TEL. 65/518-00-14 • ŚWIĘCIECHOWA - NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA”, UL. STRZELECKA 6, TEL. 65/533-04-40 • WŁOSZAKOWICE - NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA”, UL. ZALESIE 9B, TEL. 601-554-644 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - NZOZ PRZYCH. MED. RODZ. “SALUS” S.C., UL. ŚW. DUCHA 1, TEL. 606-271-632 • LESZNO - NZOZ „THORAX”, SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 • RAWICZ - „CENTER - MED”, UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/54-53-322 • RAWICZ - NZOZ „ZDROWIE”, UL. DWORCOWA 2, 65/ 545-63-70 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL”, B.CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - NZOZ „THORAX” PORADNIE SPECJALISTYCZNE, SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 ŚWIADCZENIE: PORADNIA HEMATOLOGICZNA • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-20 ŚWIADCZENIE: PORADNIA KARDIOLOGICZNA • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • GOSTYŃ - NZOZ CENTRUM LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO MEDICARE, UL. PRZY DWORCU 8A, TEL. 65/572-63-89 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ POLIKLINIKA KARDIOLOGICZNA „SERCE”, UL. FABRYCZNA 15, TEL. 65/525-29-48, 65/252-29-49 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-32-83

7

www.informed.pl


USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA • MIEJSKA GÓRKA - PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYK, PL. KORCZAKA 1, TEL. 65/547-44-56 • RAWICZ - PRZYCHODNIA LEKARSKA “RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA LECZENIA BÓLU (NEUROLOGICZNA) • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-52 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA LOGOPEDYCZNA • GOSTYŃ - NZOZ - SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE “HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • JUTROSIN - NZOZ PRZYCHODNIA SPECJ. I LEKARZA RODZINNEGO „MAYMED” JERZY MAY, UL. 700-LECIA 1, TEL. 65/547-14-21 • KOŚCIAN - OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE, UL. BĄCZKOWSKIEGO 11/A, TEL. 65/512-12-70 • LESZNO - GABINET TERAPII MOWY „SŁÓWKO”, UL. RACŁAWICKA 1A, TEL. 509-879-506 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - NZOZ SPEC. PORADNIA NEUROPSYCHIATRYCZNA I UZALEŻNIEŃ „EGO”, UL. OKRĘŻNA 20, TEL. 601-055-376, 65/525-88-68 • LESZNO - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOROŚLI MŁODZIEŻ DZIECI, PL. DR METZIGA 26/2, TEL. 65/527-13-28, 785-877-700 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-24 • LESZNO - PSNROZNI „KOŁO” W LESZNIE- OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI, STAROZAMKOWA 14A, TEL. 65/529-64-74 • MIEJSKA GÓRKA - PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYK, PL. KORCZAKA 1, TEL. 65/547-44-56 • RAWICZ - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/545-21-41 ŚWIADCZENIE: PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL, UL.B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEFROLOGICZNA • GOSTYŃ - DAVITA CLINIC - GOSTYŃSKIE CENTRUM NEFROLOGICZNE, UL. KAROLA MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/575 80 20 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - “MEDEOR” SP. Z O.O., UL. KIEPURY 10, TEL.65/526-58-68 • RAWICZ - CENTRUM DIALIZ FRESENIUS, UL. GEN GROTA-ROWECKIEGO 6, TEL. 65/545-32-11 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI • LESZNO - “MEDEOR” SP. Z O.O., UL. KIEPURY 10, TEL.65/526-58-68 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-52 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEONATOLOGICZNA • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-27 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEUROLOGICZNA • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • GOSTYŃ - POLMED JAKUB DROGOSZ, UL. PRZY DWORCU 8A, TEL. 512-052-445 • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • KOŚCIAN - CM NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-30 • KOŚCIAN - WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. OSKARA BIELAWSKIEGO, UL. BERNARDYŃSKA 4, TEL. 65/512-12-66 • LESZNO - GABINET NEUROLOGICZNY BEATA GASZA - BŁACHOWIAK, UL. KIEPURY 12, TEL. 65-529-29-29, 603-652-222 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - S. I K. BROL LEKARZE, UL. SKARBOWA 3, REJ. TEL. 65/544-25-03, W GODZ. PRZYJ. PON., WT. 8-14, CZW. 15-19 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-52 • RAWICZ - „CENTER - MED”, UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/545-33-22 • RAWICZ - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. - UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI • LESZNO - SPEC. GABINET LEKARSKI, LEK. MAŁGORZATA SOBIERAJEWICZ, UL. JAGIEŁŁY 48, TEL. 65/529-77-09 • LESZNO - SPEC. GABINET NEUROLOGICZNO-PEDIATRYCZNY, LEK. DANUTA WESOŁEK, UL. ARTYLERYJSKA 3, TEL. 65/520-47-78 ŚWIADCZENIE: PORADNIA OKULISTYCZNA • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • KOŚCIAN - CM NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 • KOŚCIAN - NZOZ „OKO - MED” W KOŚCIANIE, UL. WROCŁAWSKA 22, TEL. 65/512-40-77 • KOŚCIAN - NZOZ PORADNIA OKULISTYCZNA „OCULUS” W KOŚCIANIE, UL. MONIUSZKI 10, TEL. 65/511-40-27 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „VIGOR MED”, UL. J. KIEPURY 12, TEL. 65/529-29-29 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE “VITA” SC - LESZNO, UL. HISZPAŃSKA 11, TEL. 500-150-038 • PONIEC - NZOZ ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „MEDICA” S.C., UL. DWORCOWA 2B, TEL. 65/573-15-55 • RAWICZ - NZOZ SPEC. PORADNIA OKULISTYCZNA „FOCUS” W RAWICZU, UL. WAŁY J. DĄBROWSKIEGO 3, TEL. 65/546-49-24 ŚWIADCZENIE: PORADNIA ONKOLOGICZNA • KOŚCIAN - CM NZOZ PODSTAW. OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20

www.informed.pl

8


USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

• KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - ONKOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ONKO-MED., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65 525-86-96 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-88 • RAWICZ - NZOZ POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA “ESKULAP”, UL. PODMIEJSKA 8, TEL. 65/546-72-95 ŚWIADCZENIE: PORADNIA ORTOPEDYCZNA • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL”, B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-33-15 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA • BOJANOWO - NZOZ „ZDROWIE”, UL. DWORCOWA 20, TEL. 65/545-63-70 • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROW. „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • KOŚCIAN - CM NZOZ PODSTAW. OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-30 • KOŚCIAN - NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGICZNA „MEDICUS”, AL. KOŚCIUSZKI 32/1, TEL. 65/511-94-45 • LESZNO - SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGII I FONIATRII, UL. SKARBOWA 3, TEL. 65/520-12-60 • LESZNO - SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGICZNA, B. CHROBREGO 13, TEL. 65/520-68-27 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-51 • RAWICZ - „CENTER - MED”, UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/545-33-22 • RAWICZ - PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL.65/546-24-13, 65/537-63-85 • ŚMIGIEL - NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGICZNA „MEDICUS”, UL. SKARŻYŃSKIEGO 6, TEL. 781-440-116 ŚWIADCZENIE: PORADNIA PRELUKSACYJNA • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA PULMONOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI • LESZNO - NZOZ „THORAX”, SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-703 ŚWIADCZENIE: PORADNIA REUMATOLOGICZNA • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-30 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, UL. J. KIEPURY 45, TEL. 65/ 525 31 86 • RAWICZ - PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3 , TEL. 65/545-21-41 • ŚMIGIEL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ, UL. MICKIEWICZA 2, TEL. 65/518-95-21 ŚWIADCZENIE: PORADNIA UROLOGICZNA • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • KOŚCIAN - CM NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. PLAC PADEREWSKIEGO 4, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ, UL. SZPITALNA 7 , TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ VIGOR-MED - LESZNO, UL. J. KIEPURY 12, TEL. 65/529-29-29 • LESZNO - NZOZ „UROLOG”, UL. J. KIEPURY 12, TEL. 603-652-222, 65/529-29-29 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, UL. J. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-70 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-32-60 • GOSTYŃ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/572-67-00 ŚWIADCZENIE: PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, UL. KIEPURY 45 , TEL. 65 525-32-78 ŚWIADCZENIE: PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ • KOŚCIAN – NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O W KOŚCIANIE, UL. KS. JÓZEFA SURZYŃSKIEGO 11B, TEL. 506-227-484 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-32-60 • RAWICZ - ZOZ PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI „TOMMA”, UL. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 618-940-470

9

www.informed.pl


USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

ŚWIADCZENIE: PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO • GOSTYŃ - KAROLINA GÓRSKA-SENGER NZOZ „ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO”, UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-27-27 • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • KOŚCIAN - CENTR. MED. NZOZ PODST. OPIEKI ZDROW. GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - WOJ. SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. OSKARA BIELAWSKIEGO, UL. BERNARDYŃSKA 4, TEL. 65/512-12-66 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO „MEDULLITUS”, UL. KARASIA 20, TEL. 65/526-10-73 • LESZNO - NZOZ SPEC. PORADNIA NEUROPSYCHIATRYCZNA I UZALEŻNIEŃ „EGO”, UL. OKRĘŻNA 20, TEL. 601-055-376, 65/525-88-68 • LESZNO - ONKOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ONKO-MED., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65 525-86-96 • LESZNO - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOROŚLI MŁODZIEŻ DZIECI TERESA DOBIAŁA, PL. DR METZIGA 26/2, TEL. 785-877-700, 65/527-13-28 • LESZNO - STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ, UL. PRZEMYSŁOWA 27, TEL. 65/ 520-41-43 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-57 • LESZNO - ZAKŁAD TERAPII NERWIC I INNYCH ZABURZEŃ PSYCH. ”EMPATIA”, SŁOWIAŃSKA 63, TEL. 65/520-26-34, 665-636-353 • MIEJSKA GÓRKA - PORADNIA „TERAPIA” M. KIEŁKIEWICZ SP. J., UL. JANA PAWŁA II 3, TEL. 668-908-900 • RAWICZ - „CENTER - MED”, UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/545-33-22 • RAWICZ – CENTRUM PIELĘGNIARSKO-OPIEKUŃCZE, UL. GEN.GROTA ROWECKIEGO 9K, TEL. 65 545-48-73 • RAWICZ - PORADNIA „TERAPIA” M. KIEŁKIEWICZ SP. J., UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 13B/20, TEL. 668-908-900 • RAWICZ - PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEUŃCZE (OPIEKA PIELĘGNIARSKA) • DĄBCZE – MEDICARE POLSKA S.A., NZOZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY „NIEZAPOMINAJKA”, DĄBCZE 25, TEL. 515 036 195 • GOSTYŃ - NZOZ „OPIEKUN”, UL. WROCŁAWSKA 8, TEL. 660-061-284 • KOŚCIAN - NZOZ OPIEKA PIELĘGNIARSKA „NOMA” W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 602-529-276 • KOŚCIAN - NZOZ ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK „SALUS”, OS. JAGIELLOŃSKIE 2, TEL. 500-298-280 • KOŚCIAN - SPZOZ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ „ARKA”, UL. SOBIESKIEGO 1, TEL. 655-442-183 • LESZNO - NZOZ „ARNICA” PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA, UL. KIEPURY 8, TEL. 65 533-82-21 • LESZNO - NZOZ ‘’JUVENIA’’USŁUGI PIELĘGNIARSKIE, UL. KORCZAKA 1, TEL. 695-664-708 • LESZNO - NZOZ PIELĘGNIARSKA OP. DŁUGOTERMINOWA „PACJENT” SP. C. A. NOWAK, UL. CHOINKOWA 15, TEL. 608-386-232 • LESZNO- PIELĘGN. OŚR. MEDYCYNY ŚRODOW. RODZINNEJ I SZKOLNEJ „SALUS”, UL. MAGAZYNOWA 4, TEL. 603-681-578 • LESZNO - ZESPÓŁ PIELĘGN. ŚRODOW. - RODZINNYCH „PATRONAŻ” S.C. W LESZNIE, UL. MARCINKOWSKIEGO 5A, TEL. 65/529-91-47 • MÓRKOWO - „SENIOR” CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ WOJCIECH KAŁMUCZAK, MÓRKOWO 1C, TEL. 609-283-907 • OSIEK - NZOZ „W PAŁACU” USŁUGI PIELĘGNIARSKIE, OSIEK 54, TEL. 609-840-774 • RAWICZ - CENTRUM MEDYCZNE SOKRATES S.C PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERM., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 791-776-199 • RAWICZ - CENTRUM PIELĘGNIARSKO - OPIEKUŃCZE, UL. GROTA ROWECKIEGO 9K, TEL. 65/545-48-73 • RAWICZ - NZOZ CENTRUM PIELĘGNIARSTWA I REHABILITACJI SP. Z O.O., UL. DWORCOWA 2, TEL. 530-445-448 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 HOSPICJUM DOMOWE • GOSTYŃ – INMEDIC, UL. GRANICZNA 6E, TEL. 698-143-479 • KOŚCIAN - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ HOSPICJUIM DOMOWE MEL - MED, UL. POZNAŃSKA 122, TEL. 604-114-430 • KOŚCIAN - NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 • LESZNO - ONZOZ “ONKO-MED” - LESZNO, UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/525-86-96 • MÓRKOWO – NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „HOSPICJUM DOMOWE”, MÓRKOWO 1C, TEL.663-700-815 • RAWICZ - CENTRUM PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE, UL. GROTA ROWECKIEGO 9K, TEL. 65/545-48-73 LECZNICTWO SZPITALNE • GOSTYŃ - SAMODZIEL. PUBL. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/572-67-00 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • KOŚCIAN - WOJ. SZPITAL NEUROPSYCH. IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE, UL. BERNARDYŃSKA 4, TEL. 65/512-12-66 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/250-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-95 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - TEL. 65/525-35-02 (ODDZIAŁY: ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII - TEL. 65/525-33-34, CHIRURGICZNY OGÓLNY - TEL. 65/525-33-84, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ - TEL. 65/525-34-04, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - TEL. 65/525-34-12, GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY - TEL. 65/525-33-44, KARDIOLOGICZNY - TEL. 65/525-33-91, NEFROLOGICZNY - TEL. 65/525-34-34, NEONATOLOGICZNY - TEL. 65/525-33-63, NEUROLOGICZNY - TEL. 65/525-34-24, OKULISTYCZNY - TEL. 65/525-34-54, ONKOLOGICZNY - TEL. 65/525-35-34, OTOLARYNGOLOGICZNY - TEL. 65/525-34-64, PEDIATRYCZNY - TEL. 65/525-34-83, UROLOGICZNY - TEL. 65/525-34-44) • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 PORADNIA REHABILITACYJNA I REHABILITACJA LECZNICZA • BOJANOWO - NZOZ „ZDROWIE”, UL. LIPOWA 2B, TEL. 65/545-63-70 • GOSTYŃ - NZOZ REHAB., FIZYKOTERAPIA, MASAŻ LECZNICZY M. GIERCZYŃSKA, UL. ŁOKIETKA 3, TEL. 65/572-43-23

www.informed.pl

10


USŁUGI W RAMACH NFZ

PORADNIA REHABILITACYJNA I REHABILITACJA LECZNICZA • GOSTYŃ - NZOZ REHAB., FIZYKOTERAPIA, MASAŻ LECZNICZY M. GIERCZYŃSKA, UL. WROCŁAWSKA 225A, TEL. 65/572-39-70 • GOSTYŃ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU, UL. MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/572-50-60 • GÓRZNO - SPZOZ MSW CENTRUM REHABILITACJI W GÓRZNIE, GÓRZNO 63, TEL. 65/536-12-27 • KOŚCIAN - NZOZ GABINETY REHABILITACJI TERAPIA W KOŚCIANIE, UL. GOSTYŃSKA 54, TEL.65/511-09-09 • KOŚCIAN - OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE, UL. BĄCZKOWSKIEGO 11A, TEL. 65/512-12-70 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - MEDEOR SP.Z O.O., UL. J.KIEPURY 10, TEL. 65 526-58-68 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ WENTI-MED. S.C. PIOTR COMPAŁA, STANISŁAWA SZABATOWSKA-FUDALI, UL. 17 STYCZNIA 50, TEL. 531-549-891 • LESZNO - NZOZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY „NIEZAPOMINAJKA”, UL. OSTROROGA 8A, TEL. 515 036 195 • LESZNO - PSNROZNI „KOŁO” W LESZNIE- OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI, STAROZAMKOWA 14A, TEL. 65/529-64-74 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-57 • LESZNO - PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ I SZKOLNEJ "SALUS", UL. MAGAZYNOWA 4, TEL. 603-681-578 • MIEJSKA GÓRKA - PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYK, PL. KORCZAKA 1, TEL. 65/547-44-56 • OSIECZNA - CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ, UL. ZAMKOWA 2, TEL. 65/520-34-95 • PIASKI - BONIFRATERSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O., OS. MARYSIN 1, 63-820 PIASKI, TEL. 65/571 90 54 • POGORZELA –PROFILAKTYKA I REHABILITACJA AKANT, UL. E. ORZESZKOWEJ 13, TEL. 65 572-28-92 • PONIEC - NZOZ CENTRUM FIZJOTERAPEUTYCZNE I EDUKACYJNE MARIA RADOJEWSKA, UL. KOŚCIUSZKI 19, TEL. 606-622-366 • RAWICZ - CENTRUM PIELĘGNIARSKO - OPIEKUŃCZE, UL. GROTA ROWECKIEGO 9K, TEL. 65/545-48-73 • RAWICZ - NZOZ CENTRUM LECZENIA I REHABILITACJI „ZDRÓWKO”, UL. PODMIEJSKA 8, TEL. 65/546-43-46 • RAWICZ – SPZOZ CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OŚRODEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, UL.PRZYJEMSKIEGO22, TEL. 65 545-44-02 • RYDZYNA - NZOZ GABINET REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII IWONA KĘDZIERSKA, UL. MICKIEWICZA 2, TEL. 65/538-01-92 • RYDZYNA - SPECJALISTYCZNA PORADNIA REHABILITACJI SŁUCHU I MOWY, PL. ZAMKOWY 2, TEL. 781-220-202 • ŚMIGIEL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. MICKIEWICZA 2, TEL. 65/518-00LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE BOJANOWO • IND. PRAKT. LEK. LEK. STOM. IWONA BAŃKOWSKA UL. DWORCOWA 20 65/545-76-50 • IND. PRAKT. LEK. LEK.STOM. KRYSTYNA DRWIĘGA – CEGLAREK UL. DĄBROWSKIEGO 9B 65/545-62-82 BOREK WLKP. • GABINET STOMATOLOGICZNY ZOFIA GRYCZKA UL. DWORCOWA 59A 514-220-056 • MEDICAL PROJECT SP. Z O.O. UL. DROGA LISIA 56 535-102-109 GOSTYŃ • GABINET STOMATOLOGICZNY ZOFIA GRYCZKA UL. WROCŁAWSKA 264 65/ 572-04-95 • IND. PRAKT. LEK. LEK. STOM. ALEKSANDRA PELCZAR UL. GRANICZNA 6F 65/575-19-75 • JANKE PRZEMYSŁAW IND. SPEC. PRAKT. LEK. GAB. STOMAT. UL. SIKORSKIEGO 3/63 65/572-07-52 • NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA VITA-DENT UL. WŁ. REYMONTA 5  882-091-684 • PORADNIA STOMATOLOGICZNA „ORTODENT” UL. KOLEJOWA 1 65/572-02-09 KĄKOLEWO • NZOZ KOCH - DENT UL. KRZYWIŃSKA 7 604-420-876 KOŚCIAN • DENT I MED. LEK. STOM. IWONA I RYSZARD FLIEGER S.C. UL. NACŁAWSKA 11A 65/512-07-66 • GABINET DENTYSTYCZNY DENTIVIA PAULINA CYBULKA OS. JAGIELLOŃSKIE 23-26 887-799-715 • GABINETY LEKARSKIE MEDICOR UL. BĄCZKOWSKIEGO 3 65/511-03-30 • GABINETY LEKARSKIE MEDYK PL. PADEREWSKIEGO 4 731-706-906 • GAB. STOM. JOANNA SKRZYPCZAK PRZYJAZNA STOMATOLOGIA UL. POZNAŃSKA 15 65/511-93-09 • IND. PRAKT. LEK. RENATA JARCZYŃSKA – KACZMAREK OS. JAGIELLOŃSKIE 51/53 603-850-186 • JOANNA RYBKA-STACHOWIAK UL. ŚMIGIELSKA 12H 660-240-915 KRZEMIENIEWO • PRYWATNA PRAKTYKA STOM. ARTUR POŁOMKA UL. DWORCOWA 29 601-588-299 LESZNO • CENTRUM STOMATOLOGICZNE MAKRO-DENT UL. KRASIŃSKIEGO 32/1 602-574-294 • GABINET STOMATOLOGICZNY ALINA KACZMARZYK, UL. FABRYCZNA 15 600-356-981 • GABINET STOMATOLOGICZNY GRAŻYNA PERZYŃSKA UL. NARUTOWICZA 28 607-881-337 • GABINET STOMATOLOGICZNY JOANNA FIEBICH UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 30 607-845-879 • GAB. STOM. HANNA CIESIELSKA AL. JANA PAWŁA II 10 65/520-40-05, 601-563-454 • GAB STOM. JOLANTA TOMASZEWSKA UL. REJTANA 1 605-296-826 • GAB. STOM. MAŁGORZATA SZABLEWSKA-ŚLIWA UL. KMICICA 7 65/527-12-73 • INDYWID. SPECJ. PRAKT. DENT. AGNIESZKA KŁOBUKOWSKA-MROZIK UL. OFIAR KATYNIA 5/2 65/529-95-15 • IND. GAB. STOM. EWA JEZIERSKA UL. ŻEROMSKIEGO 22 65/529-20-16 • IND. PRAK. LEK. GAB. STOM. ZOFIA OLERADZKA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 4 65/520-52-58, 609-859-700 • IND. PRAK. LEK. JOANNA SZAŁKOWSKA-SOBCZYK UL. OFIAR KATYNIA 2 65/529-53-60

11

www.informed.pl


USŁUGI W RAMACH NFZ

LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE • IND. PRAK. STOM. A. HRAPEK-SZEFLIŃSKA UL. REJTANA 73A 607-284-926 • IND. PRAK. STOM. ANNA ZIENTEK UL. NIEPODLEGŁOŚCI 21 65/529-59-82 • IND. SPEC. PRAKTYKA LEK. WŁODZIMIERZ JEZIERSKI UL. ŻEROMSKIEGO 22 65/529-20-16 • J.M STOMATOLOGIA UL. REJTANA 39 661-118-626 • LESZCZ. LECZ. STOM. “DENT” SP. C. D., G. CZWOJDA UL. GRODZKA 7 65/529-97-94, 65/529-20-15 • LESZCZYŃSKIE CENTRUM STOM.-PROTETYCZNE JAL-DENT UL. STAROZAMKOWA 26 65/544-25-23 • MEDICAL-DENT Z. ZAKRZEWSKI, J. ZAKRZEWSKA-LEŚNICZUK UL. B.CHROBREGO 48 65/529-20-15 • NZOZ LCM VENTRICULUS SP. Z O.O. UL. SŁOWIAŃSKA 41 65/520-65-80 • NZOZ PORADNIA SPEC. „MEDICAL” UL. B. CHROBREGO 48 65/520-21-32 • NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE “VITA” SP.C. UL. HISZPAŃSKA 11 500-150-332 • PRYWATNA PRAKTYKA STOM. BOŻENA ZIELIŃSK UL. OGRODOWA 4 65/520-79-05 • PRYW. GAB. STOM. ANDRZEJ OKOŃ UL. GRODZKA 7 65/529-97-94 • PRYW. GAB. STOM. MACIEJ DRZEWIŃSKI UL. OFIAR KATYNIA 2 65/529-53-60 • PRYW. PRAK. STOM. JOANNA MACIAŁEK-POŁOMKA UL. LITEWSKA 19 65/526-28-83 MIEJSKA GÓRKA • URSZULA ŁAPAWA PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY UL. RAWICKA 43 65/547-42-07 OSIECZNA • IND. PRAKT. STOM. LEK. DENTYSTA BARBARA KULCZAK UL. KOPERNIKA 8A 65/535-96-35 PAKOSŁAW • GABINET STOMATOLOGICZNY IWONA MILIAN UL. PARKOWA 4A 65/547-87-06 PAWŁOWICE • NZOZ KOCH - DENT UL. SZKOLNA 1 65/536-82-19, 502-322-014 PĘPOWO • IND. PRAKT. LEK. GABINET STOM. URSZULA REDLICH UL. PROMIENISTA 15 602-897-878 • NZOZ „ALDENT” UL. ORŁONIA 1A 607-344-256 RAWICZ • GABINET STOMATOLOGICZNY KRYSTYNA MITEK UL. AKACJOWA 22 65/546-30-24 • NZOZ CENTRUM STOMATOLOGII ADA-DENT UL. GEN. G. ROWECKIEGO 9K 601-949-383 • NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. UL. PRZYJEMSKIEGO 35 65/546-54-87 • NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. RYNEK SARNOWSKI 1 65/545-37-12 • PAWEŁ TRANCZEWSKI GABINET STOMATOLOGICZNY UL. 3 MAJA 38 510-586-127 • PRYW. GABINET STOMATOLOGICZNY KRZYSZTOF MILIAN UL. HALLERA 6 605-828-329 RYDZYNA • NZOZ „ALDENT” PL. ZAMKOWY 3 65/538-85-46 STARE BOJANOWO • INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA KATARZYNA WĄSIAK UL. GŁÓWNA 34A 608-470-916 ŚMIGIEL • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ASMED UL. KOŚCIUSZKI 25 65/518-02-81 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ASMED UL. SKARŻYŃSKIEGO 5A 794-388-955 • NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA ASMED W ŚMIGLU UL. KONOPNICKIEJ 5 65/518-01-43 ŚWIĘCIECHOWA • INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOM. EWA LISEWSKA UL. STRZELECKA 6 605-213-683 WIJEWO • LEK DENT. S. POL UL. LIPOWA 21 798-522-404 WILKOWICE • INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOM. ANNA KLAWINSKA UL. LIPOWA 48 664-959-472 WŁOSZAKOWICE • NZOZ PORADNIA STOM. ASMED UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 2 65/518-02-81 ŚWIADCZENIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ • LESZCZYŃSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA FRĄCKOWIAK PRENTCZYŃSKI PERSZEWSKA S.J. UL. 17 STYCZNIA 50 • NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” UL. SŁOWIAŃSKA 41 • NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO JAN KOZYRA UL. MAGAZYNOWA 4 • NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” UL. KIEPURY 10 • NZOZ SP. C. A. JANKOWSKA, R. SUDOLSKI I K. WŁOSZCZYŃSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA UL. RACŁAWICKA 1A • NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „VIGOR MED” UL. KIEPURY 12 • PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „SKARBOWA” UL. SKARBOWA 3 • SCANMED S.A. UL. SŁOWIAŃSKA 53A Wydawca: TURUS PHUP Andrzej Cieślik 64-100 Leszno, Grunwaldzka 85/2 tel. 602-120-511 www.turus.pl e-mail: turus@turus.pl

Redakcja LIM 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 85/2 www.informed.pl e-mail: turus@turus.pl Redaktor naczelny: Andrzej Cieślik Skład i łamanie: Andrzej Przewoźny Ogłoszenia/grafika: redakcja LIM

65/529-90-77, 65/529-90-78 65/520-65-80 65/529-43-08 65/526-58-68 65/529-62-93 65/529-29-29 65/529-62-53 12/629-88-00, 801-462-988

Druk: Polska Press Sp. z o.o. oddział Śląsk Media Centrum ul. Baczyńskiego 25, 41-200 Sosnowiec tel. 32 634 22 00 Redakcja LIM nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

Zdjęcie na okładce: dr Iwona Czarnecka-Jackowiak, kierownik Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WSZ w Lesznie (z prawej) i lek. med. Izabela Prałat, zastępca kierownika Oddziału (z lewej)

www.informed.pl

12


CENTRUM ORTOPEDYCZNE ORTO-PUNKT

13

www.informed.pl


WAŻNE TEMATY SPOŁECZNE

Zamienniki leków, co to jest?

Zamienniki leków nazywane także generykami to pełnowartościowe leki, które pacjent może wykupić w aptece na receptę. Często jest tak, że przepisany lek jest bardzo drogi, bo producent zanim wypuścił go na rynek poniósł duże koszty związane z wynalezieniem substancji leczniczych, badaniami klinicznymi itp. Przez kilka lat lek ten jest objęty ochroną patentową.

Po upływie ochrony patentowej leku każda firma farmaceutyczna może rozpocząć jego produkcję. Nie musi ona udowadniać, że lek działa, bo jest przecież stosowany od wielu lat. Ma obowiązek wykazać, że nowy produkt jest identyczny z już obecnym na rynku. W tym celu wykonuje badanie biorównoważności, które sprawdza, czy po zażyciu nowego leku w organizmie człowieka jest tyle samo substancji leczącej co po przyjęciu tego, któremu wygasł patent. Jeśli ta sama substancja aktywna z dwóch różnych tabletek zostanie wchłonięta do krwi w tym samym stopniu i z tą samą szybkością, wtedy możemy być pewni, że efekt działania w obydwu przypadkach będzie taki sam bez względu na to, czy substancje pomocnicze w obu tabletkach są identyczne, czy też różne. Zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa Prawo Farmaceutyczne), „odpowiednikiem referencyjnego produktu leczniczego jest produkt leczniczy posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych, taką samą postać farmaceutyczną jak referencyjny produkt leczniczy, którego biorównoważność wobec referencyjnego produktu leczniczego została potwierdzona

www.informed.pl

odpowiednimi badaniami biodostępności.”. Oznacza to, że lek będący odpowiednikiem zarejestrowanego wcześniej produktu ma taką samą skuteczność jak on. Zasadą jest, że farmaceuta ma prawo wydania pacjentowi zamiennika przepisanego leku. Możliwość ta zostaje wyłączona dopiero w sytuacji, o której mowa w art. 69a ust. 1d pkt. 2 Prawa Farmaceutycznego, tj., gdy osoba uprawniona do wystawiania recepty zamieści na niej dodatkowe zastrzeżenie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego produktu leczniczego przez zamieszczenie adnotacji „nie zamieniać” lub „NZ”. O zamiennictwie leków traktuje również art. 44 ustawy refundacyjnej, nakładający na farmaceutów obowiązek informowania pacjentów o tańszych zamiennikach leków refundowanych wskazanych na recepcie. Przedmiotowy przepis przewiduje także obowiązek farmaceuty do wydania zamiennika pacjentowi, na jego prośbę. Czyli wykupując drogie leki w aptece warto zapytać czy mają zamienniki przepisanych leków i w jakiej są cenie. A ceny bywaja nieraz znacznie niższe np. bardzo popularny swego czasu lek o działaniu przeciwzakrzepowym - Clexane 0,04g/0,4ml x 10 amp-strzyk. (producent Sanofi Aventis France) – lek zniżkowy refundowany zniżka : ryczałt – opłata pacjenta 35,49 zł zamiennik: Neoparin 0,04g/0,4 ml x 10 amp-strzyk. (producent Sciencepharma sp. z o.o.) – lek zniżkowy refundowany zniżka : ryczałt – opłata pacjenta 3,20 zł.  (AC)

14


PRAKTYKI PRYWATNE, APTEKI

PRAKTYKI PRYWATNE NEUROCHIRURGIA LEK.MED. ZIEMOWIT DOBRZYCKI LESZNO, UL. ĆWIKLIŃSKIEJ 8, TEL. 65 526-89-10 STOMATOLOGIA LEK.STOM. ANGELA DOBRZYCKA LESZNO, UL. ĆWIKLIŃSKIEJ 8, TEL. 65 526-89-10 LEK. STOM. MACIEJ DRZEWIŃSKI LESZNO,UL. OFIAR KATYNIA 2/9, TEL. 65 529-53-60, 601-543-502 LEK.STOM. JOANNA SZAŁKOWSKA-SOBCZYK LESZNO, UL. OFIAR KATYNIA 2/1, TEL. 65 529-53-60, 603-076-835 PROTETYK ELWIRA BLACHNIEREK-NAPRAWA PROTEZ LESZNO, UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 2, TEL. 606-513-771 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE MEDICARE POLSKA S.A., ZOZ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY „NIEZAPOMINAJKA”, LESZNO, UL. J. OSTROROGA 8A, TEL. 602-633-924 FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA MEDICARE POLSKA S.A., ZOZ REHABILITACYJNY „NIEZAPOMINAJKA”, LESZNO, UL. J. OSTROROGA 8A, TEL. 515-036-195 REHABILITACJA MGR ANNA DOBRZYCKA- TERAPEUTA ZAJĘCIOWY LESZNO, UL ĆWIKLIŃSKIEJ 8, TEL. 725-798-731

APTEKI W LESZNIE Apteka „Ampulla”,

Apteka „Arcyapteka”,

Apteka „Aspirynka”,

Apteka „Centrum Zdrowia”,

Apteka „Dbam o Zdrowie”,

ul. Bohaterów Westerplatte 7-9,

tel. 65 520 30 05

ul. Niepodległości 31,

tel. 65 529 97 10

ul. Al. Konstytucji 3 Maja 12,

ul. , Racławicka 1,

tel. 65 537 65 35

tel. 65 528 88 08

Rynek 16,

tel. 800 110 110

ul. Cicha 12,

tel. 65 520 44 80

Apteka „Dom Leków”,

Al. Armii Krajowej15,

Apteka „Dom Leków”,

ul. Święciechowska 1a,

tel. 881 963 180

ul. J. Kiepury 45,

tel. 65 526 93 86

Apteka „Dom Leków”,

Apteka „Dr Max”,

Apteka „Euro-Apteka”,

Apteka „Galena”,

Apteka „Gemini”,

Apteka „Gronowska”,

Apteka „Internetowa”,

Apteka „Kamsoft”,

Apteka „Medina”,

Apteka „Moderna 6”,

Apteka „Moderna 9”,

Apteka „Pod Wagą”

Apteka „Pod Wagą”,

Apteka „Rodzinna”,

Apteka „Sanitas”,

Apteka „Społeczna”,

Al. Konstytucji 3 Maja 9,

ul. Jana III Sobieskiego 1, ul. Królowej Jadwigi 30,

ul. St. Żółkiewskiego 2,

ul. Leszczyńskich 43,

tel. 65 529 87 91

tel. 65 526 94 64

tel. 65 526 66 44 tel. 746 674 099

tel. 65 527 15 04

tel. 65 520 16 48

ul. Lotnicza 1, Strzyżewice,

tel. 65 512 89 08

ul. Różana 3,

tel. 65 520 80 39

ul. 17 Stycznia 50,

tel. 65 520 58 18

ul. Skarbowa 2a,

tel. 65 528 83 05

ul. 55 Pułku Piechoty 30,

tel. 65 526 93 61

CH Manhatan,, Al. Jana Pawła II 16,

tel. 65 520 57 11

Nowy Rynek 38,

tel. 65 520 54 20

ul. Słowiańska 35,

tel. 65 511 45 33

ul. Marcinkowskiego 14,

tel. 65 520 20 90

Apteka „Stylowa”,

ul. Narutowicza 29,

tel. 506 192 451

Apteka „Stylowa 3”,

ul. Słowiańska 40,

tel. 797 199 131

Apteka „Stylowa 2”,

Apteka „Stylowa 4”,

ul. Grunwaldzka 129,

ul. Ks. Teodora Korcza 5a,

tel. 883 784 996

ul. Jana Kiepury 10,

tel. 730 120 884

Apteka „Topfarm”,

ul. Św.Franciszka z Asyżu 2,

tel. 65 520 19 95

Apteka „Ventriculus”,

ul. Różana 3,

Jedna z trzech najstarszych aptek w Lesznie - Apteka Pod Orłem na narożniku ul. Narutowicza i Łaziebnej została zamknięta.Nie ma już także od kilku lat Apteki pod Złoty Lwem na ul. Wolności. Z najstarszych aptek działa jeszcze Apteka Pod Łabędziem na Rynku. Wszystkie działały już w XIX wieku, niestety nie wytrzymały konkurencji z aptekami sieciowymi.

tel. 797 199 116

Apteka „Stylowa 5”,

Apteka „Św. Kosmy i Damiana”, ul. 1 Maja 20,

Nie ma już Apteki pod Orłem

tel. 694 840 379

tel. 65 520 80 39

CENY LEKÓW REFUNDOWANYCH SĄ WE WSZYSTKICH APTEKACH JEDNAKOWE 15

www.informed.pl


ALERGOLOGIA, DIETETYKA, PEDIATRIA, DERMATOLOGIA

www.informed.pl

16


DERMATOLOGIA, MEDYCYNA ESTETYCZNA

17

www.informed.pl


CHIRURGIA OGÓLNA,CHIRURGIA ONKOLOGICZNA

www.informed.pl

18


CHIRURGIA OGÓLNA

Zostań krwiodawcą Jeżeli ukończyłeś 18 lat i nie przekroczyłeś 65 roku życia, jesteś zdrowy zgłoś się do oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictw ul. Kiepury 45 (w budynku Szpitala) tel. 65 5253116 lub 65 5253111. Czynne od poniedziałku do piątku :7.30 – 12.00.

19

www.informed.pl


POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA, CYTODIAGNOSTYKA, SZKOŁA RODZENIA

www.informed.pl

20


SPECJALISTA RADZI

Dzieci przedwcześnie urodzone

Wcześniakiem nazywamy noworodka urodzonego przedwcześnie, tzn. przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży. Grupa ta charakteryzuje się szerokim spektrum pacjentów, od najmniejszych, skrajnie niedojrzałych, urodzonych na granicy przeżywalności, np. w 24 tygodniu ciąży, z masą ciała 500g, jak i tych bardziej dojrzałych, zwanych też ,,późnymi wcześniakami”. Późne wcześniaki to dzieci urodzone pomiędzy 34 a 37 tygodniem ciąży, stanowiące najliczniejszą grupę wśród wcześniaków (ok. 75%). W naszym oddziale II stopnia referencyjności, to właśnie najczęściej rodzące się wcześniaki. W bieżącym roku od stycznia 2019 do dzisiaj trafiło tutaj 106 wcześniaków (7,7% wszystkich urodzeń w WSZ), w większości urodzonych blisko terminu porodu. Przyczyna wcześniactwa jest złożona. Zarówno czynniki ściśle medyczne, jak i uwarunkowania społeczne przyczyniające się do porodów przedwczesnych. Ciągle wzrastająca liczba ciąż wielopłodowych, szczególnie bliźniaczych, również sprzyja tzw. późnemu wcześniactwu (średni czas zakończenia ciąży bliźniaczej to 36-37 tygodni). Aktualnie odnotowuje się wzrost wieku kobiet planujących macierzyństwo, co wiąże się z obniżeniem ich naturalnej płodności, trudnością z zajściem w ciążę, jak i z większym ryzykiem jej przedwczesnego ukończenia. Jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą wcześniactwo? Skrajnie niedojrzałe wcześniaki z ekstremalnie małą masą ciała (np. 500g), urodzone na granicy przeżywalności (np. w 24 tygodniu ciąży), są prawdziwym wyzwaniem dla lekarzy neonatologów, którzy w pierwszym etapie walczą o ich przeżycie, a następnie biorąc pod uwagę efekt uboczny intensywnej terapii, starają się o jak najlepszą jakość ich dalszego życia. Są to zawsze pacjenci Oddziałów Intensywnej Terapii Noworodka, wymagające specjalistycznego sprzętu i wysoko specjalistycznych procedur medycznych. W tej grupie wcześniaków śmiertelność i chorobowość, mimo ciągłego postępu wiedzy i naszego doświadczenia, wciąż pozostaje duża. Należy pamiętać, że chorobowość gwałtownie wzrasta wraz ze zmniejszającym się tygodniem ciąży! Np. u wcześniaka urodzonego w 34 tygodniu ciąży występuje 20 razy większe ryzyko zachorowania

21

w porównaniu do noworodka urodzonego o czasie! Trudne są również do przewidzenia odległe następstwa skrajnegowcześniactwa. Często są to dzieci wymagające ciągłej, specjalistycznej opieki multidyscyplinarnej, długoterminowej rehabilitacji, która pochłania czas rodziców i generuje olbrzymie koszty. Należy pamiętać, że późne wcześniaki, których masa ciała nierzadko przekracza 2500 g, to nie tylko nieco ,,mniejsze” noworodki”! Decydującym jest tu niedojrzałość wszystkich narządów i niedostateczne przygotowanie całego organizmu do życia pozamacicznego. Jak już wspomniałam chorobowość wzrasta gwałtownie wraz ze zmniejszającym się tygodniem ciąży. Również śmiertelność w tej grupie jest problemem. Ryzyko zgonu późnego wcześniaka jest trzykrotnie większe niż noworodka urodzonego o czasie, dotyczy to także okresu niemowlęcego. Późny wcześniak jest noworodkiem o zwiększonym ryzyku powikłań wczesnych, jak i tych odległych. Zaburzenia oddychania, nasilona żółtaczka, zaburzenia termoregulacji, trudności z karmieniem, hipoglikemia, zakażenia, powtórne hospitalizacje, to spektrum problemów, z jakimi borykamy się w codziennej pracy z wcześniakami. Należy zwrócić również uwagę na psychologiczne skutki wcześniactwa, obserwowane u rodziców, którzy często postrzegają to przeżycie jako olbrzymią traumę psychiczną.Ciągły lęk o życie i zdrowie dziecka, niepewność co do dalszego jego rozwoju, mogą skutkować stanami lękowymi, czy wręcz depresją. Dlatego tak ważnym jest psychologiczne wsparcie rodziców, budowanie zaufania poprzez zrozumiałe informowanie o stanie zdrowia dziecka i i jego rokowaniu, optymalizacja kontaktu rodziców z chorym dzieckiem. Wcześniactwo to poważny problem dla rodziców, ale też wielkie wyzwanie dla personelu Oddziałów Neonatologicznych. Nagrodą są uśmiechnięte buzie dzieci, które przychodza na kontrolne wizyty w naszej Poradni Neonatologicznej. Serce rośnier i łza się kręci w oku ze wzruszenia.  Dr Iwona Czarnecka-Jackowiak Kierownik Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

www.informed.pl


ESTETYKA CIAŁA, PODOLOGIA, MEDYCYNA ESTETYCZNA

www.informed.pl

22


SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FIDES

23

www.informed.pl


UROLOGIA, NEFROLOGIA, CYTOMORFOLOGIA

Przyczyny i objawy raka prostaty Ryzyko raka prostaty jest bezsprzecznie związane z wiekiem, nawiedza głównie  mężczyzn powyżej 60. roku życia, ale  ciągle rośnie liczba młodszych  pacjentów. Swą rolę odgrywają  czynniki genetyczne, bliskie pokrewieństwo z chorym na raka prostaty (ojciec bądź brat) zwiększa prawdopodobieństwo nawet podwójnie. Jedną z możliwych przyczyn jest  nierównowaga hormonalna  męskiego hormonu płciowego testosteronu. Ważnym, ale możliwym do wpłynięcia na niego czynnikiem jest niewątpliwie  niezdrowy styl życia - palenie, bogata w tłuszcz dieta, nadmierne spożywanie alkoholu, brak ruchu.  Na ryzyka choroby wpływa następnie  układ immunologiczny, którego osłabienie może być przyczyną rozrostu nowotworu. Wczesne stadia choroby są zwykle  bezobjawowe, często są

www.informed.pl

wykrywane przypadkowo w związku z przeprowadzaniem badań pod kątem innych problemów. Na chorobę może zwrócić uwagę podwyższony poziom specyficznego antygenu prostaty (PSA), który bywa również podwyższony w przypadkach hiperplazji (rozroście) lub zapaleniu prostaty. W przypadku bardziej zaawansowanych nowotworów, oprócz całkowitych ogólnych objawów, takich jak utrata apetytu, utrata masy ciała i zmęczenie, występują również trudności przy oddawaniu moczu, typowe jest częste kompulsywne poczucie potrzeby oddania moczu, potrzeba oddawania moczu nocą, rzadziej może pojawiać się, krew w moczu. W przypadku przerzutów, najczęściej do kości, dołączają się bóle pleców, bioder i kończyn.  Opr.AC

24


LARYNGOLOGIA, REUMATOLOGIA, ONKOLOGIA, OTOLARYNGOLOGIA, HEMATOLOGIA

25

www.informed.pl


NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY

www.informed.pl

26


GASTROENTEROLOGIA, PEDIATRIA, KARDIOLOGIA, DIABETOLOGIA

27

www.informed.pl


POLIKLINIKA KARDIOLOGICZNA "SERCE'

www.informed.pl

28


PRZYCHODNIA LEKARSKA, ORTOPEDIA, CHIRURGIA URAZOWA

29

www.informed.pl


ORTOPEDIA, PEDIATRIA, MEDYCYNA SPORTU, CHIRURGIA OGÓLNA I ONKOLOGICZNA

www.informed.pl

30


OKULISTYKA, OPTYKA

31

www.informed.pl


OKULISTYKA, OPTYKA

Czy lepsze są dla naszych oczu okulary, czy soczewki? Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Klasyczne okulary na pewno mniej „męczą” oczy, jednakże soczewki kontaktowe stosowane zgodnie z zaleceniami również nie powinny dać nam odczuć zmęczenia wzroku. Soczewka okularowa nie ma bezpośredniego kontaktu z gałką oczną, dlatego wydaje się rozwiązaniem mniej inwazyjnym dla oka. Dodatkowo okulary możemy zdjąć w każdej chwili, gdy tylko poczujemy taką potrzebę, a jeśli potrzebujemy kilku par okularów z różnym poziomem korekcji, możemy je zmieniać niemal natychmiast. Co więcej, w okularach oczom jest łatwiej „oddychać”, gdyż rogówka pobiera tlen wyłącznie z powietrza. Natomiast soczewki będą zdecydowanie lepszym wyborem, gdy tryb życia wymaga ciągłego ruchu, np. uprawiamy sport, nawet ekstremalny, i nie mamy

www.informed.pl

możliwości komfortowego korzystania z okularów, czy nawet często się przemieszczamy z miejsca na miejsce i chcemy uniknąć takich problemów jak parowanie okularów przy wahaniach temperatur w różnych pomieszczeniach. Czy jakieś wady wzroku wykluczają możliwość noszenia soczewek? Soczewki kontaktowe mogą być przeznaczone do korekcji krótkowzroczności, dalekowzroczności i astygmatyzmu. Przy każdej z powyższych wad istnieje możliwość wyboru rozwiązania opartego na soczewkach kontaktowych, które sprawdzą się równie dobrze, a czasami nawet lepiej niż klasyczne okulary. Każdorazowo decyzje powinniśmy skonsultować po wizycie u okulisty.

32


LOGOPEDIA, PSYCHOLOGIA, SEKSUOLOGIA, PSYCHOTERAPIA

33

www.informed.pl


LOGOPEDIA, PSYCHOLOGIA, SEKSUOLOGIA, PSYCHOTERAPIA

www.informed.pl

34


SPECJALISTA RADZI

Dlaczego moje dziecko nie mówi? Bardzo często do gabinetu neurologopedycznego przychodzi rodzic z dzieckiem w wieku od 2 do 4 lat i prosi o poradę i pomoc, bo „synek lub córeczka nie chcą mówić”, tylko wydają pojedyncze dźwięki i wspierają się gestem , gdy chcą zakomunikować swoją potrzebę, albo nie reagują prawidłowo na komunikaty, jakby ich nie rozumiały. Rodzice, zauważywszy problem, kierują się do lekarza – pediatry i tam słyszą bardzo często takie słowa: „A, to chłopiec, dajmy mu czas do 4. roku życia”, „ Zacznie mówić, spokojnie”, „Przyjdzie jego pora” i.t.d. Dociekliwi i świadomi rodzice widzą, że ich dziecko odbiega od normy rozwojowej w zakresie mówienia i postanawiają działać. Z reguły diagnozujemy w takim przypadku Opóźniony Rozwój Mowy (alalia prolongata – prosty opóźniony rozwój mowy), którego przyczyny mogą tkwić w zaniedbaniach środowiskowych, braku motywacji do mówienia, wadach słuchu, niesprawnościach aparatu artykulacyjnego - dysglosji, zaburzeniach rozwoju psychicznego, mikrouszkodzeniach mózgu. Mogą one dotyczyć innych patologii rozwojowych, które są najczęściej nie zdiagnozowane, np. autyzm, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia metaboliczne, mózgowe porażenie dziecięce. Ale przyczyny są z reguły bardziej prozaiczne. Nadmiar mediów – telefony komórkowe, tablety, telewizja, komputery – ileż tego jest w życiu takiego małego człowieka! Kiedyś babcie i matki wychowywały swoje pociechy bez tej całej podpory multimedialnej. Czerpały mądrość ze swojego instynktu. A dzisiaj często dziecko nie słyszy śpiewu ptaków, szumu morza, nie czuje zapachów, nie odróżnia faktur, nie zna nowych smaków. Dwu-, trzy-, czterolatek, który nie mówi lub bardzo mało mówi, koniecznie powinien zostać zdiagnozowany pod kątem przyczyny oraz poddany systematycznej terapii neurologopedycznej z uwzględnieniem pracy rodziców w domu i na co dzień. Musimy zdawać sobie sprawę, że dziecko do 7. roku życia powinno opanować system językowy na wszystkich poziomach, zarówno fonetycznym, semantycznym, jak i gramatycznym. To zapewni mu w szkole prawidłową komunikację werbalną oraz naukę czytania i pisania. JAK ZACHĘCIĆ DZIECKO DO MÓWIENIA? Po pierwsze – czynności prymarne. Czynności prymarne, w stosunku do których mowa jest funkcją sekundarną, to oddychanie, przyjmowanie pokarmów i picie, te ostatnie kształtują się na bazie odruchowych reakcji oralnych. Należy dbać o właściwe odgryzanie (siekaczami), stymulację żucia i połykania. Zachęcajmy dziecko do jedzenia twardych kawałków pożywienia, np. skórki chleba, jabłko, marchewkowe frytki, kalarepka itp., pić z normalnego kubka i przez słomkę. Pozwalajmy jeść dziecku łyżeczką i dłońmi. Wyłączmy telewizor i inne zagłuszacze (np. radio, zabawki grające).Wprowadzajmy nowe pokarmy, nowe smaki, z wyłączeniem produktów alergicznych dla

naszego dziecka. Po drugie – uwrażliwianie dźwiękowe. Jesteśmy współcześnie społeczeństwem obrazkowym. Dlatego bodźce wzrokowe są dominujące nad słuchowymi. Mowy uczymy się poprzez słuchanie i naśladowanie dźwięków. Dlatego w pierwszym etapie nauki tak ważne są zabawy dźwiękonaśladowcze. Dzieci uwielbiają naśladować odgłosy zwierząt, pojazdów, przyrody, dźwięków przedmiotowych, np. pukanie do drzwi, warkot kosiarki, stukanie młotkiem, szum odkurzacza. Nazywajmy te zjawiska i wskazujmy razem z dzieckiem źródło dźwięku. Opowiadając lub czytając, wykorzystujmy prozodię mowy – nawet przesadnie, należy stosować zmienną intonację oraz czasem mówić szeptem. Mogą być pewne dźwięki, które budzą u dziecka lęk – tych należy unikać! Podczas zabaw wykorzystywać instrumenty muzyczne – w miarę możliwości lub przedmioty, na których można grać. Po trzecie – dobre emocje. Powściągnijmy chęć popisywania się umiejętnościami dziecka przed znajomymi lub rodziną. Demonstrowanie ich przez dwu, trzylatka nie zawsze wychodzi, a dziecko ma uczucie, że zawiodło rodziców. Zażenowanie i wstyd są normalne w tym wieku. Nigdy nie mówmy źle o dziecku w jego obecności. Dziecko może zrozumieć opatrznie nasze słowa, a to wpłynie niekorzystnie na jego psychikę. Gdy dziecko grymasi, płacze, awanturuje się– należy zachować spokój, nie krzyczeć, nie kłócić się z dzieckiem, a w miejscach publicznych nie zwracać uwagi na komentarze otoczenia. Jeżeli dziecko jest leworęczne – nie zmuszajmy go do pisania prawą ręką, ponieważ może to zaburzyć proces rozwoju mowy, a nawet doprowadzić do jąkania. Po czwarte – wnikliwa obserwacja i modelowanie mowy. Rodzicom, na początku terapii zalecam założenie zeszytu, w którym zapisują obserwacje dotyczące mowy dziecka, nowe sylaby, nowe słowa – co się pojawiło i w jakim kontekście sytuacyjnym. Staramy się cierpliwie czekać na informację od dziecka o jakiejkolwiek potrzebie, nie wyprzedzamy jego komunikatu. Mówmy wolno, prostym językiem, nie „spieszczajmy” wyrazów. Podczas zabaw, czytania książeczek nie powinno być w pomieszczeniu żadnych destruktorów, typu głośna muzyka, włączony telewizor. Mówiąc, modulujemy głos, dziecko powinno widzieć usta osoby, która do niego mówi. Po piąte – fachowe wsparcie i diagnostyka. Gabinet logopedyczny to nie jest warsztat naprawczy, ale na pewno, jeśli będą Państwo realizować wskazówki logopedy, to dziecko zacznie mówić. Rodzice obecnie są bardzo wymagający, wymagają wiele od logopedy, w internecie szukają gotowych terapii, narzucając logopedzie właściwą według nich metodę pracy z małym pacjentem. Muszę wtedy tłumaczyć, a nie jest to łatwe, że dana metoda nie jest dobra dla każdego. W większości przypadków, ORM ma dalsze konsekwencje, czyli powoduje różne dyslalie - wady wymowy. To jest spowodowane naturalnym rozwojem mowy, a im później dziecko zacznie mówić – produkować jakąkolwiek mowę, tym później opanuje poprawną artykulację wszystkich głosek. Anna Basista logopeda, neurologopeda kliniczny

Kiedyś babcie i matki wychowywały swoje pociechy bez tej całej podpory multimedialnej. Czerpały mądrość ze swojego instynktu. A dzisiaj często dziecko nie słyszy śpiewu ptaków, szumu morza, nie czuje zapachów, nie odróżnia faktur, nie zna nowych smaków.

35

www.informed.pl


PSYCHIATRIA, PSYCHOLOGIA, SEKSUOLOGIA, PSYCHOTERAPIA

www.informed.pl

36


PSYCHIATRIA, PSYCHOLOGIA, SEKSUOLOGIA, PSYCHOTERAPIA

37

www.informed.pl


PSYCHIATRIA, PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA

www.informed.pl

38


PROBLEMY SPOŁECZNE

Transpłciowość, męskość, kobiecość Wraz ze swobodą migracji i rozwojem nowoczesnych technologii społeczeństwo uzyskuje dostęp do informacji, różnorodnych doświadczeń życiowych w tym i związanych z doświadczeniem własnej płci. Zmiany te stawiają przed specjalistami nowe wymogi w zakresie podejścia do terapii, prowadzenia pacjenta i roli seksuologii jako dyscypliny zdrowia. Za tymi intensywnymi zmianami nie nadążają międzynarodowe klasyfikacje zaburzeń zdrowotnych i zachowania. Kolejna rewizja swoistej biblii dla lekarzy i terapeutów ICD zajmująca się szeroko rozumianym dobrostanem psychicznym pacjentów zostanie opublikowana w kolejnych latach i tym samym nowe rozumienie problematyki zagadnień ludzkiej seksualności będzie upowszechnione. Konieczność zmian w podejściu diagnostycznym i terapeutycznym można w ostatnich kilku latach wyraźnie zauważyć w kontekście pracy w obszarze podstawowej warstwy życia erotycznego pacjentów jakim jest przeżywanie własnej płci. Dotychczas wręcz rutynowo używano w leczeniu i terapii rozpoznania transseksualizmu, czyli pojęcia wywodzącego się z dyskursu medycznego, które stanowi określenie jednostki diagnostycznej, nozologicznej zdefiniowanej w klasyfikacji ICD-10 jako “pragnienie życia i uzyskania akceptacji jako osoba płci przeciwnej (...) czemu towarzyszy zazwyczaj uczucie niezadowolenia z powodu własnych, anatomicznych cech płciowych (...), a także chęć poddania się leczeniu hormonalnemu lub operacyjnemu”. W ten sposób redukowano szerokie rozróżnienie potrzeb terapeutycznych osób z niezgodnością płci ujednolicając pacjentów określeniem w ramach jednego terminu diagnostycznego. Rozpoznanie to dramatycznie traci na swojej aktualności. Męskość i kobiecość nie są biegunami i nie są jedynymi konstruktami opisującymi ludzką płeć. Jest to zagadnienie znacznie szersze, okazuje się, że bardziej płynne i też bardzo indywidualnie przeżywane, eksponowane i zróżnicowane. Transseksualizm w konsekwencji przestał figurować jako zaburzenie. Definicję zastąpiła niezgodność płci. Taka zmiana ma wpłynąć głównie na postrzeganie osób trans płciowych. Określenie osoby transpłciowe jest znacznie szersze i bardziej adekwatne,  opisujące wszelkie formy niezgodności między płcią przypisaną i tożsamością płciową bez względu na treść wykształconej identyfikacji. Wśród osób transpłciowych znajdują się zarówno takie, które wykształciły jednoznacznie męskie lub żeńskie tożsamości płciowe, przeżywają siebie jako osobę więcej niż jednej lub żadnej płci, celowo rezygnują z etykietowania swojej tożsamości bądź przeżywają ją jako płynną i/lub podlegającą zmianom. Także nie wszystkie osoby transpłciowe dążą do chirurgicznej zmiany płci, część z tych osób dopuszcza zmiany w zakresie częściowym, wybrane jedynie na poziomie hormonalnym, inne z kolei na poziomie prawnym. Osoby transpłciowe czują się uwięzione w obcym dla siebie ciele i z tego powodu odczuwają cierpnie, które nie jest zaburzeniem, ale konsekwencją wrodzonego ograniczenia. Cierpią z uwagi na brak społecznego zrozumienia, akceptacji, a coraz bardziej z braku odpowiedniego wsparcia w leczeniu. Preferują określenie dysforia płciowa, czyli  cierpienie wynikające z rozbieżności między płcią przypisaną i tożsamością płciową osoby. Zazwyczaj wiąże się, ale nie musi wiązać się, z pragnieniem poddania się korekcie płci. Pojęciem jeszcze bardziej neutralnym znaczeniowo jest niezgodność płciowa, która obejmuje szerokie spectrum przeżywania własnej płci. Tym, co obecnie uważa się za zaburzenie i problem, jest dysforia płciowa (stan emocjonalny związany z funkcjonowaniem

39

w roli społecznej/w ciele niezgodnym z tożsamością danej osoby) i to ona podlega leczeniu i terapii, której elementami są medyczna korekta płci oraz kuracja hormonalna. Osoby transpłciowe silnie przeżywają sytuację kontaktu z profesjonalistą w zakresie własnej płci. Napięcie to wyraża się daleko idącą nieufnością i silnymi mechanizmami obronnymi. Już sam sposób prowadzenia rozmowy, doboru słów, a zwłaszcza stosowania przyjętej przez daną osobę formy imienia, form rodzajowych wypowiadanych wobec siebie zdań, a także zwracania się zwrotami typowymi wobec płci, z którą psychologicznie się identyfikuje i funkcjonuje wywołuje nieraz dramatyczne reakcje pacjenta i niejednokrotnie prowadzi rozerwania procesu terapii. Może pojawić się opór, złość, poczucie krzywdy, a szczególnie dolegliwym jest brak zrozumienia swojej sytuacji. Zamyka to drogę do terapeutycznej samoobserwacji. Terapeuta w pracy z pacjentami z problemem niezgodności płci w określonej fazie terapii powinien wspierać, stymulować i motywować, wydobywać, to co najlepsze dając odpowiednie informacje zwrotne. Powinien być także diagnostą i rozpoznawać uwarunkowania zasobów i ograniczeń pacjenta, a także czasem powinien dawać bezpośrednie, jednoznaczne odniesienia, które kształtują normatywne zachowania np. dotyczące regularnego uczestnictwa w sesjach terapii. Natomiast przyjmowanie postawy „wiedzącego autorytetu”, który zna wszystkie możliwe odpowiedzi redukuje płaszczyznę otwartości i pole do współpracy budując skośną relację. Powinniśmy mieć jednak jasny zamysł naszej pracy, które wzbudza ciekawość i jest warty wypróbowania oraz wiedzieć jak sprawdzić te pomysły w rzeczywistości pacjenta. Dopuszczalne jest zachęcenie do bezpiecznych, kontrolowanych comming outów w kontekście znanym, przewidywalnym dla pacjenta. Doświadczenia takie noszą za sobą cenny materiał osobisty, który możemy wykorzystywać do pracy terapeutycznej i jednocześnie wspomagać zdolności do wglądu, adaptacji, przystosowania i budowania dojrzałego sposobu wypracowania swoich relacji z innymi zgodnie z przeżywaną płcią. Znaczenie ma tutaj doświadczanie, próbowanie, zmienianie wraz z informacjami zwrotnymi. Jak w każdym podejściu terapeutycznym wystrzegamy się dawania prostych rad, nie nakazujemy co ma robić pacjent, ale budujemy sposobności do wypróbowania działania i udzielamy pomocy w zrozumieniu tego doświadczenia. Terapeuta nie tylko na płaszczyźnie niezgodności płci, ale na każdym polu współpracuje z pacjentem, dąży do rozwijania jego umiejętności samodzielnego myślenia i dochodzenia do niezależnego, dojrzałego rozwiązywania problemów. Pomoc terapeuty ma zmierzać do ułatwienia pacjentowi zrozumienia procesu rozwiązywania problemu, ale bez wymuszania określonego rozstrzygnięcia. Terapeuta odpowiada za przebieg terapii, nie jednak za wybory pacjenta     

Andrzej Peda seksuolog kliniczny specjalista psycholog kliniczny psychoterapeuta

   

Anna Kasprzak specjalista seksuolog specjalista psychiatra specjalista psychoterapii uzależnień

www.informed.pl


STOMATOLOGIA, IMPLANTY PROTETYKA

Witaminy i minerały na zdrowe zęby i dziąsła 1. Wapń - pełni istotną rolę w procesie tworzenia się struktur kostnych, a więc również i zębów. To on decyduje o tym, że są zdrowe i mocne. Wapń zapobiega także osteoporozie. Najlepsze źródła wapnia to nabiał m.in. sery, jogurty, brązowy ryż, fasola, zielone warzywa liściaste jak kapusta lub brokuły, łosoś, sardynki i pomarańcze. 2. Witamina D jest równie ważna, ponieważ reguluje we krwi równowagę poziomu wapnia i fosforu. Witamina D wykazuje również pozytywne działanie w przypadku tkanek przyzębia. Najlepsze źródła witaminy D to światło słoneczne, ale witaminę D znajdziemy także w mleku, serach, jajach, niektórych rodzajach zbóż, a także tłustych rybach jak sardynki, dorsz czy tuńczyk.

www.informed.pl

3.Witamina C jest niezbędna dla dobrej kondycji przyzębia. Pomaga w tworzeniu i regeneracji tkanki łącznej, która wspomaga organizm w przypadku infekcji dziąseł. Długotrwały niedobór witaminy C, może spowodować zwiększona podatność na stany zapalne dziąseł a nawet szkorbut. 4. Witamina A pomaga w utrzymaniu w dobrej kondycji błon śluzowych, tkanek przyzębia oraz w produkcji odpowiednich ilości śliny. Najlepsze źródła witaminy A to m.in. ryby, żółtka jaj, sery, podroby np. wątróbka, warzywa o owoce o żółtej i pomarańczowej barwie jak mango,  marchew,  bataty, a także zielone warzywa liściaste.

40


CHIRURGA STOMATOLOGICZNA, STOMATOLOGIA, ORTODONCJA, PROTETYKA

41

www.informed.pl


CHIRURGA STOMATOLOGICZNA, STOMATOLOGIA, ORTODONCJA, PROTETYKA

www.informed.pl

42


CHIRURGA STOMATOLOGICZNA, STOMATOLOGIA, ORTODONCJA, PROTETYKA

43

www.informed.pl


SPECJALISTA RADZI

Pierwsze wizyty stomatologiczne motywuje pacjenta do dokładniejszego szczotkowania zębów oraz podtrzymuje dobre relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem.

Chcąc zachować zdrową jamę ustną warto ją kontrolować u stomatologa. Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej zaleca by pierwszą wizytę przeprowadzić między 6 a 12 miesiącem życia – po wyrżnięciu się pierwszego zęba mlecznego. Ma to być wizyta informacyjna, w czasie której rodzice mogą znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz zapoznać się z odpowiednimi nawykami higienicznymi oraz dietetycznymi. Pomiędzy 2 a 3 rokiem życia dzieci powinny mieć już pełen komplet zębów mlecznych. Są już często na tyle komunikatywne i współpracujące, że potrafią samodzielnie siedzieć na fotelu dentystycznym. Jest to dobry czas na wizyty adaptacyjne, na których dziecko poznaje lekarza prowadzącego i gabinet. Dla komfortu dziecka dobrze jest wybrać placówkę przyjazną dzieciom. Wizyt adaptacyjnych potrzebnych jest niekiedy więcej niż jedna, zatem nie należy się zrażać, gdy dziecko nie chce usiąść na fotelu podczas pierwszej z nich. Każde dziecko jest inne, a dla wielu sprawdza się metoda „małych kroczków”. Na wizycie adaptacyjnej lekarz dentysta zdobywa sympatię oraz zaufanie małego pacjenta. Dzięki temu możliwe jest stopniowe poszerzanie zakresu procedur stomatologicznych na każdej kolejnej wizycie, od zabiegów profilaktycznych do leczenia. Wizyty kontrolne u dzieci z uzębieniem zdrowym powinny odbywać się co pół roku do roku. Wykonuje się wówczas przegląd stomatologiczny oraz ewentualne oczyszczanie zębów i ich wzmacnianie. Taka wizyta

Leczenie zębów mlecznych ma sens. Służą one dzieciom do gryzienia, prawidłowej wymowy oraz odpowiadają za dobre samopoczucie i estetyczny wygląd. www.informed.pl

Pomocne bywają środki do wybarwiania złogów nazębnych. Jeżeli zachodzi taka potrzeba to można powtarzać instruktaż oczyszczania zębów. U dzieci z leczoną wcześniej próchnicą, wizyty stomatologiczne o charakterze profilaktycznym polecane są co 3-6 miesięcy. Profesjonalna profilaktyka przeciwpróchnicza w gabinecie to szereg różnych zabiegów, które powinny być dopasowane indywidualnie do każdego pacjenta. Najczęściej proponuje się fluoryzację, czyli wzmacnianie zębów środkami z fluorem. Środki do profesjonalnego użytku mają wyższe stężenie fluoru niż środki do użytku domowego. Mają one też różną postać, przy czym najczęściej stosowane są lakiery oraz pianki. Możliwe jest również wzmacnianie preparatami bez fluoru – z amorficznym fosforanem wapnia. Innym zabiegiem profilaktycznym jest lakowanie, często mylone z lakierowaniem. Lakowanie dotyczy dzieci starszych. Próchnica najczęściej atakuje zęby stałe trzonowe, ze względu na ich skomplikowaną budowę – liczne i głębokie bruzdy oraz umiejscowienie – daleko w łuku zębowym, co utrudnia dokładne oczyszczanie niewprawionym dzieciom. Lakowanie to zalanie bruzd zębów stałych trzonowych materiałem podobnym do materiału, którym wypełnia się zęby. Warunkiem przeprowadzenia lakowania jest zdrowy ząb, beż żadnych przebarwień budzących jakichkolwiek wątpliwości. Jest to estetyczny zabieg, ponieważ zwykle proponuje się lak w kolorze białym. Dzięki temu można odróżnić lak od klasycznego wypełnienia, choć dostępne są również laki kolorowe. Laki są dość trwałe i zwykle utrzymują się w jamie ustnej do paru lat, natomiast jeśli lak wypłucze się wcześniej, można przeprowadzić tę procedurę ponownie. W związku z tym, że lakuje się głównie zęby trzonowe, lakowanie dotyczy zwykle sześciolatków, u których pojawiają się w tym czasie szóstki oraz dwunasto-/trzynastolatków, u których wyrzynają się siódemki. Pacjenci, u których ryzyko próchnicy jest bardzo duże, mogą mieć zalakowane również bruzdy zębów przedtrzonowych, czyli czwórek i piątek. Profesjonalne wzmacnianie zębów i lakowanie zębów w gabinecie stomatologicznym, wbrew krążącym mitom, nie koliduje z fluoryzacją wykonywaną w szkole. Pierwsze wizyty stomatologiczne to nie tylko profilaktyka, ale też leczenie. Leczenie zębów mlecznych ma sens. Służą one dzieciom do gryzienia, prawidłowej wymowy oraz odpowiadają za dobre samopoczucie i estetyczny wygląd. Próchnica to choroba zakaźna od jednego zęba może zarazić się ich więcej, a od mlecznych - stałe. Próchnica w bardziej zaawansowanym stadium prowadzi do bólu, a czasem do poważniejszych konsekwencji, jakimi są np. ropnie. Zęby mleczne mają za zadanie utrzymywać miejsce dla swoich następców. Usuwanie zębów jest ostatecznym rozwiązaniem, choć niestety czasem jedynym i koniecznym. Warto wiedzieć, że w konsekwencji zbyt wczesnego usuwania mleczaków mogą powstawać wady zgryzu. Ponadto każda wizyta z bólem, a tym bardziej pierwsza, jest ogromnie stresująca. Można zaoszczędzić dziecku nerwów i pozbyć się przyczyny wcześniej, więc leczmy zęby dzieciom i odpowiednio dbajmy o higienę. Korzystajmy z dobrodziejstw współczesnej stomatologii dziecięcej. 

44

Lek stom. Joanna Kochańska-Janiak


CHIRURGA STOMATOLOGICZNA, STOMATOLOGIA, ORTODONCJA, PROTETYKA

45

www.informed.pl


PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA FIDENT

www.informed.pl

46


STOMATOLOGIA, IMPLANTY, PROTETYKA

47

www.informed.pl


KOSMETOLOGIA, MASAŻE LECZNICZE, CHIROPRAKTYKA, REHABILITACJA, JOGA

www.informed.pl

48


REHABILITACJA

Co to jest tętniak?

Tętniak rozwija się w nas podstępnie, bezobjawowo. Można żyć z nim latami, aż pewnego dnia pęka, powodując groźne dla zdrowia  krwawienie podpajęczynówkowe. W zależności od tego, jak rozległe jest krwawienie po pęknięciu tętniaka, konsekwencje bywają bardziej lub mniej poważne. Od 10 do 15 proc. chorych niestety umiera, zanim przybędzie pomoc. Wśród pacjentów, którzy przeżyją pierwotny krwotok i z różnych przyczyn nie zostaną poddani embolizacji bądź leczeniu operacyjnemu, powtórny krwotok jest najczęstszą przyczyną śmierci. Jego ryzyko przez pierwsze 2 tygodnie po pierwszym krwotoku wynosi ok. 15-20 proc.

Konsekwencje krwotoku podpajęczynówkowego są poważne także w przypadku braku jego powtórnego wystąpienia. Spośród pacjentów, którzy przeżyją krwotok, około 30 proc. ma ciężkie, nieodwracalne uszkodzenia neurologiczne, a ponad 66 proc. nigdy już nie wróci do tej jakości życia, którą prowadzili przed krwotokiem. Dlatego tak istotne jest, aby chory jak najszybciej po pęknięciu tętniaka trafił pod opiekę lekarską. Samo pęknięcie tętnika trwa chwilę. Jak się jednak okazuje, aż ponad połowa pacjentów ma objawy ostrzegawcze ok. 6 do 20 dni przed pęknięciem tętniaka. Należą do nich nagły ostry ból głowy, który może być skutkiem tzw. krwawienia ostrzegawczego, a także

49

podwójne widzenie, opadanie powieki, areaktywna źrenica, bóle twarzy po stronie tętniaka, drgawki, zawroty głowy, osłabienie siły mięśni lub nawet przemijający niedowład kończyn po jednej stronie.

Zdiagnozowany pacjent poddawany jest leczeniu jedną z dwóch metod. Pierwsza, kraniotomia, polega na otwarciu czaszki i założeniu na tętniaka specjalnego tytanowego klipsa. Ta metoda obecnie zarezerwowana jest dla tętniaków nie dających się zamknąć drogą wewnątrznaczyniową lub których zamknięcie drogą wewnątrznaczyniową wiązałoby się z większym ryzykiem dla pacjenta. Metoda druga, preferowana w krajach Europy Zachodniej, to małoinwazyjna embolizacja. Polega ona na niewielkim nakłuciu tętnicy udowej, poprzez które wprowadza się drogą wewnątrznaczyniową mikroskopijny cewnik do worka tętniaka i wypełnia się go niejako od środka specjalnymi spiralami, które po pierwsze hamują napływ krwi do worka tętniaka, a po drugie powodują wykrzepianie tej krwi, która tam wcześniej napłynęła, co prowadzi do powstania skrzepu wypełniającego worek tętniaka. Po pewnym czasie skrzep ten zarasta całkowicie i pokrywa się śródbłonkiem – czyli odtworzona zostaje pierwotna struktura naczynia. 

Źródło: www.natemat.pl/zdrowie

www.informed.pl


LCM VENTRICULUS

www.informed.pl

50


WAŻNE DLA PRZYSZŁYCH MAM

Co zabrać do szpitala?

Z pakowaniem torby do szpitala lepiej nie zwlekać do ostatniej chwili, bo nigdy nie wiadomo, czy nie trzeba będzie zjawić się w szpitalu znacznie wcześniej niż myślisz. Niech torba będzie gotowa 3–4 tygodnie przed terminem porodu, będziesz miała wtedy spokojną głowę. Oczywiście nie wszystko można spakować tak wcześnie, dokumenty będą Ci przecież potrzebne podczas wizyt u lekarza, ale wszystkie rzeczy dla siebie - nocne koszule czy kapcie mogą już leżeć w torbie. Zawsze noś przy sobie dowód osobisty i kartę przebiegu ciąży.

DLA MAMY: 1.DOKUMENTY- dowód osobisty, kartę ciąży, skierowanie do porodu (jeżeli zostało wystawione) 2.Dowód ubezpieczenia, czyli aktualną książeczkę ubezpieczeniową, 3.ORYGINALNE WYNIKI BADAŃ WYKONANE W CIĄŻY (wynik grupy krwi, HbS, VDRL, wymaz z pochwy w kierunku paciorkowca (GBS), morfologia krwi (szczególnie ostatnia), badanie moczu, konsultacje lekarzy specjalistów (w przypadku chorób współistniejących w ciąży), karty informacyjne z pobytu w szpitalu. 4.PRZYBORY TOALETOWE- mydło, ręcznik kąpielowy, klapki pod prysznic, mały ręczniczek, płyn do higieny intymnej, szczoteczka i pasta do zębów.* podpaski poporodowe (długie) oraz podkłady jednorazowe na łóżko 5.ODZIEŻ- 2 koszule nocne, biustonosz, podomka, skarpetki, kapcie 6.NAPOJE- woda mineralna niegazowana, soki 7.DROBNE PRZEKĄSKI- biszkopty, wafle,cukierki do ssania 8.SZTUĆCE ORAZ KUBEK DO NAPOJÓW 9.*LAKTATOR (odciągacz do pokarmu) jeżeli posiadasz *octenisept DLA DZIECKA 1.CHUSTECZKI NAWILŻAJĄCE (przystosowane dla skóry noworodka) 2.PIELUSZKI JEDNORAZOWE (na początek kilka sztuk otrzyma

mama od Oddziału) 3.CZAPKA “smerfetka”, “łapki niedrapki”, skarpetki 4.WODA MORSKA (do nawilżania nosa) CO POWINNA PRZYGOTOWAĆ PRZYSZŁA MAMA DO WYPISU ZE SZPITALA ( ubiór dla dziecka uzależniony od pory roku) 1.Koszulka bawełniana lub body 2.Kaftanik 3.Śpioszki 4.Pieluszka jednorazowa ( 1 sztuka) 5.Czapka, skarpetki 6.Kocyk ( najlepiej polarek) 7.Kombinezon ( zimą, najlepiej z miękkiego materiału) 8.Fotelik samochodowy 9.Odzież w którą ubierze się kobieta po porodzie ( nie zapomnieć o bieliźnie) UWAGI OGÓLNE: 1. Położnicę i noworodka może odwiedzać jednocześnie tylko 1 osoba. 2. Odwiedziny codziennie w godzinach od 11.00-18.00. 3. W okresie jesienno-zimowym odwiedzających obowiązuje obuwie ochronne (zakupione w automatach na szpitalnym korytarzu). 4. Karty informacyjne z pobytu położnicy w szpitalu są do odbioru w sekretariacie oddziału ginekologicznego (poziom 1). 5. Karta informacyjna pobytu noworodka w oddziale wydawana jest z książeczką zdrowia dziecka przy wypisie. 6. Wypisy odbywają się w tzw. pokoju wypisów. 7. Każda położnica ma do dyspozycji zamykaną na klucz szafkę w szatni. 8. Do porodu przyjmowane są również osoby nieubezpieczone posiadające o bywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium rp. 9. Dobrze przygotowana mama ma również ze sobą nip pracodawcy.

Antybiotyk to nie lek na wszelkie dolegliwości Na katar, ból głowy, czy kaszel nie pomogą antybiotyki. Według lekarzy, pacjenci często domagają się tych leków, które traktowane są jako panaceum na wszelkie dolegliwości. Zbyt częste stosowanie antybiotyków sprawia jednak, że bakterie się na nie uodparniają. Historia antybiotyków niedługo będzie miała już 100 lat. Za pierwszy antybiotyk uznaje się penicylinę odkrytą w 1928 roku przez Aleksandra Fleminga, który zauważył, że przypadkowe zanieczyszczenie podłoża pleśnią Penicillium notatum powstrzymuje wzrost kultur bakterii z rodzaju Staphylococcus. Dzisiaj antybiotyki są powszechnie stosowane, ale nie zawsze pacjenci wiedzą, jak prawidłowo powinno wyglądać leczenie. Pamiętajmy, że antybiotyki są lekami, które stosujemy przy leczeniu infekcji o podłożu bakteryjnym, czyli na wirusy ten lek nie działa. Przy typowym przeziębieniu, infekcji grypowej, grypopochodnej użycie antybiotyku nie ma istotnego znaczenia, na wirusy nie zadziała - mówi w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim Marzena Kuliś, lekarze specjalista chorób zakaźnych z Zespołu Kontroli Zakażeń Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Olsztynie. Lekarze podkreślają, że zbyt często pacjenci przychodzą po antybiotyki, traktując je jak leki na wszystko. Oczekiwanie pacjenta i niezadowolenie wręcz, że nie dostał takiego leku się zdarza. Pamiętajmy, że powinniśmy bardzo rozważnie stosować antybiotyki, tym bardziej, że pula tych leków przez te kilkanaście lat się nie zmieniła, są to te same grupy leków. Bakterie są tutaj bardzo sprytne

51

i potrafią generować szereg mechanizmów obronnych. Nierozważne i niewłaściwe stosowanie antybiotyków może spowodować, że wyhodujemy szczepy bakterii, które będą odporne - mówi Marzena Kuliś.  Czy biorąc antybiotyki powinniśmy jeszcze dodatkowo wprowadzić suplementację probiotykami, czy lekami osłonowymi? O tym powinien zdecydować lekarz, który uwzględni wiek pacjenta, jego choroby, kondycję, szereg elementów, które wpływają na terapię - czas trwania leczenia, dawki i rodzaj antybiotyku. Są pacjenci, którzy będą wymagali takich działań, ale czasem wystarczy odpowiednia dieta.  Jakie są błędy w przyjmowaniu antybiotyków?Czasem pacjenci zapominają, żeby przyjmować lek o określonych godzinach, zdarza się też, że nie popijają go wodą, czy herbatą.  Tutaj trzeba unikać soków, szczególnie grejfrutowego. Zdarza się też, że pacjenci biorą nie taką dawkę jaką trzeba. Pamiętajmy też, że po ustąpieniu objawów choroby powinniśmy odstawić antybiotyki. Specjaliści apelują też, aby nie przekazywać innym swoich dawek antybiotyków. Nawet jak ktoś ma podobne objawy chorobowe, to nie znaczy, że dany lek będzie mu wskazany. Przyjmowanie antybiotyków bez konsultacji może być groźne. Pamiętajmy też, aby leki przechowywać zgodnie z zaleceniem na ulotce i nie wyrzucać ich do śmieci. Najlepiej wyrzucić je do specjalnych pojemników w aptekach.  Źródło: twojezdrowie.rmf24.pl/choroby

www.informed.pl


SPECJALISTA RADZI

Urazy oczu Urazy oczu stanowią jedną z najpoważniejszych przyczyn ślepoty. Obejmują one 7 proc. wszystkich obrażeń ciała oraz 10-15 proc. chorób oczu. 7 proc. pacjentów po urazach oczu traci wzrok bezpowrotnie. Uszkodzenia tkanek oka powstaje wskutek działania czynników zewnętrznych, w szczególności: mechanicznych, chemicznych, termicznych oraz promieniowania elektromagnetycznego. Urazy mechaniczne dzielimy na otwarte i zamknięte. Urazy otwarte obejmują stłuczenie gałki ocznej, rany warstwowe, ubytki zewnętrznych tkanek oka oraz ciała obce w zewnętrznej części oka. Dużo bardziej niebezpieczne są urazy otwarte, które powodują naruszenie ciągłości gałki ocznej spowodowane pęknięciem oka lub ciałem obcym, które przebija gałkę oczną. Chyba najczęstszą przyczyną pilnych wizyt okulistycznych są ciała obce rogówki. Z reguły mają one charakter metaliczny, a do oka dostają się podczas cięcia metalu, wiercenia, szlifowania oraz spawania. Niestety wielu pracowników, wykonujących pracę przy obróbce metali, nie używa okularów ochronnych lub okulary bywają niewłaściwe. Powierzchowne ciała obce możemy usunąć przy użyciu pałeczki, zwilżonej chusteczki, natomiast tkwiące głębiej wymagają użycia ostrego narzędzia. Ciała obce w rogówce powodują silny ból, łzawienie, zaburzenia widzenia. Jednak dolegliwości bywają paradoksalnie mniejsze niż przy ciałach obcych pod powieką górną, które to przy każdym mrugnięciu urażają rogówkę. Dolegliwości bólowe związane są z bardzo dużą gęstością zakończeń nerwowych w rogówce. Obecność ciała obcego rogówki

stwierdzamy podczas badania przy użyciu lampy szczelinowej. Usunięcie ciała obcego z reguły przeprowadzamy w znieczuleniu miejscowym, sadzając pacjenta przy lampie szczelinowej. Ważna jest stabilizacja głowy pacjenta, aby wykluczyć możliwość nagłych ruchów. Po usunięciu ciała obcego i towarzyszącej mu rdzy podaje się pacjentowi krople, maść z antybiotykiem oraz zakłada opatrunek. Dolegliwości bólowe powracają po ustąpieniu działania znieczulenia, warto więc zabezpieczyć pacjenta, zalecając mu ogólnodostępne leki przeciwbólowe. Następnego dnia konieczna jest kontrola okulistyczna, leczenie trwa kilka dni, w ciągu których niezbędne jest podawanie kropli i maści oraz w początkowym okresie noszenie opatrunku. Często u pacjentów dyżurowych spotykamy się z erozją rogówki. Wiąże się ona z mechanicznym uszkodzeniem nabłonka rogówki. Do objawów należy silny ból, światłowstręt, pogorszenie ostrości wzroku. Do przyczyn erozji rogówki należą najczęściej zadrapanie rogówki paznokciem, uderzenia gałązką, obecność ciała obcego pod powieką (np. ziarenka piasku), nieprawidłowo rosnące rzęsy oraz niedomykalność powiek. Powierzchowne rany rogówki leczą się z reguły stosunkowo szybko. Leczenie polega przede wszystkim na podawaniu leków przeciwbólowych i stosowaniu maści oraz kropli do oczu z antybiotykiem, aby zapobiec zakażeniu oka. Ważny jest również opatrunek. Czas leczenia wydłuża się u chorych na cukrzycę lub z zespołem suchego oka. Może też dojść do zakażenia rany, powstaje wtedy wrzód rogówki, którego leczenie może trwać kilka miesięcy, a rokowanie co do widzenia nie jest dobre. Niebezpieczne są również oparzenia kwasami, gorącym tłuszczem, wapnem lub innymi żrącymi substancjami chemicznymi. Przy oparzeniu substancją chemiczną oko należy natychmiast wypłukać. Płukanie powinno trwać co najmniej pół godziny, ma ono na celu usunięcie resztek żrącej substancji z worka spojówkowego. W przypadku zauważenia grudek zaprawy lub wapna w worku spojówkowym należy je jak najszybciej usunąć za pomocą wacika. Dalsze leczenie prowadzi się pod kontrolą lekarza okulisty. Profilaktyka urazów jest bardzo ważna. Obróbka metali wymaga stosowania odpowiednich okularów ochronnych. Nawet prawidłowo wykonany zabieg usunięcia ciała obcego rogówki i właściwe gojenie pozostawia bliznę na rogówce, która może ograniczać widzenie. Nawet prozaiczne czynności, które wykonujemy w warunkach domowych typu wbijanie gwoździ, wiercenie, rąbanie drewna czy koszenie trawy może prowadzić do poważnych urazów oczu. Więc zachęcam do stosowania okularów ochronnych oraz unikania ryzykownych zachowań. Należy także zwracać uwagę dzieciom i uczyć je prawidłowej ochrony oczu. Na urazy gałki ocznej dzieci narażone są także podczas zabawy ostrymi przedmiotami takimi jak nożyczki, druty albo patyki.  

www.informed.pl

52

dr n. med. Tomasz Kazało


WAŻNE SPRAWY SPOŁECZNE

Wspomóż hospicjum domowe Czym właściwie jest hospicjum domowe? To rodzaj całościowego wsparcia dla pacjentów najczęściej z chorobą nowotworową, podczas którego pacjent pozostaje pod opieką rodziny, bliskich a zespół hospicjum dojeżdża do jego domu. Kto wchodzi w skład zespołu i czym się zajmujecie? W zespole pracują lekarze, pielęgniarki, psycholog, rehabilitant i duchowny. Zajmujemy się leczeniem bólu, duszności, nudności, odleżyn, wspieramy i edukujemy, jak radzić sobie z chorobą. Opieka jest kompleksowa, dotyczy wsparcia zarówno dla pacjenta jak i jego opiekunów. Uczymy rodzinę pacjenta codziennej pielęgnacji, doboru diety dla chorego, pomagamy w trudnych rozmowach, w radzeniu sobie z emocjami. Każdy w zespole ma swoje zadania, a są one uzależnione od stanu pacjenta. Dlaczego taka opieka jest tak ważna? Chorobie nowotworowej towarzyszy lęk i bezradność. Koniec leczenia onkologicznego jest ciężką informacją. Pacjent pozostaje niejako w zawieszeniu pomiędzy lekarzem rodzinnym, który nie ma odpowiedniej ilości czasu i wykwalifikowanego zespołu do dyspozycji, a systemem pomocy nagłej tj. pogotowiem ratunkowym czy SOR-em, gdzie pacjent nie jest w stanie otrzymać długofalowej pomocy, jaka jest mu potrzebna. I tutaj pomaga hospicjum domowe. Lekarz rozpoznaje problemy, ustawia leczenie, w razie potrzeby zleca pomoc psychologa i rehabilitanta. Pielęgniarka monitoruje stan chorego, wykonuje zalecenia lekarza. Cały zespół jest w stałym kontakcie między sobą oraz z pacjentem i jego opiekunami. Szybki przepływ informacji, kompetentna wiedza, umiejętności a przede wszystkim edukacja, to klucz do prawidłowej opieki i zadowolenia chorego oraz jego rodziny. Dlaczego Stowarzyszenie „KOLORY” zajmuje się prowadzeniem hospicjum? Czy tak ważna pomoc nie jest finansowana przez NFZ?

W Lesznie jest hospicjum które pomaga w ramach kontraktu z NFZ. Jednak pieniądze przeznaczane przez NFZ na opiekę paliatywną w Lesznie, wystarczają zaledwie na objęcie nią 23 chorych. Zapotrzebowanie na taką pomoc w Lesznie to około 100 - 120 chorych! Czas oczekiwania na pomoc to nawet kilka miesięcy. Pacjent z zaawansowana chorobą wymaga pomocy teraz, wielu z nich nie doczeka przyjazdu zespołu hospicjum. Pomimo działań Stowarzyszenia „KOLORY” i władz miasta Leszna, dysproporcja w finansowaniu nadal utrzymuje się na znacznym poziomie. Dla porównania - finansowanie powiatu kościańskiego jest pięciokrotnie większe, a gnieźnieńskiego nawet dziesięciokrotnie. Jak więc finansowane jest Hospicjum Domowe „KOLORY”? Od trzech lat działamy bez kontraktu z NFZ. Nasz budżet to pieniądze pozyskiwane z 1%, programów wsparcia z budżetu miasta Leszna i niektórych gmin ościennych, środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, z indywidualnych wpłat. Bardzo ważne miejsce znajduje tu wsparcie finansowe kilku firm, które pomagają od początku i dzięki którym idea naszego Hospicjum w ogóle mogła zaistnieć. Są to firmy: Tryumf ze Stalowej Woli, Werner-Kenkel z Krzycka Wielkiego i PBD Deweloper z Klonówca. Jesteśmy im bardzo wdzięczni! Jak można pomóc Hospicjum „KOLORY”? Potrzebujemy pieniędzy, by móc pomagać. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego i otrzymuje 1% z podatku. Żeby wesprzeć działania Hospicjum „KOLORY”, należy wpisać nr KRS 0000348075 w PIT roczny. Można też dokonywać pojedynczych wpłat, lub (jak robi wielu prywatnych darczyńców) złożyć stałe zlecenie przelewu na konto Stowarzyszenia w Alior Bank SA o/Leszno 29 2490 0005 0000 4610 5454 7335 z dopiskiem „darowizna”. Liczymy na wsparcie ze strony lokalnego biznesu. Apelujemy do przedsiębiorców, którzy chcą pomagać: przyłączcie się do wspierania Hospicjum „KOLORY”! Wasza dobroczynność przyniesie realną ulgę w cierpieniu wielu chorym! Poza wsparciem finansowym bardzo ważne jest rozpowszechnianie idei hospicyjnej, podnoszenie poziomu świadomości społecznej. Dlatego prosimy o „lajkowanie” i udostępnianie postów Stowarzyszenia „KOLORY” na FB oraz naszej strony internetowej: www.hospicjum-kolory.pl Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc Hospicjum „KOLORY”, gdyż właśnie dzięki niej, my pomagamy potrzebującym!

53

www.informed.pl


KARTA PRAW PACJENTA

PRAWA PACJENTA

§1 1. Każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Każdy obywatel ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 3. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. §2 W przypadku ograniczonej możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do korzystania z przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. §3 Pacjent zgłaszający się do Szpitala ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia. §4 Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez osoby uprawnione, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, w warunkach odpowiadających określonym w przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. §5 Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: 1) lekarz – zasięgnął opinii innego lekarza specjalisty lub zwołał konsylium lekarskie; 2) pielęgniarka /położna/ – zasięgnęła opinii innej pielęgniarki /położnej/. §6 Pacjent ma prawo do: 1) uzyskania pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu; 2) wyrażania zgody na udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1 innym osobom; 3) żądania, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzieliła mu informacji, o których mowa w ust. 1; 4) przedstawienia osobie wykonującej zawód medyczny swojego zdania w zakresie uzyskanych informacji. §7 Pacjent ma prawo do informacji o zamiarze odstąpienia lekarza od leczenia go i wskazania mu możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń medycznych. §8 Pacjent ma prawo do zachowania przez osoby udzielające mu świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji o jego stanie zdrowia, o ile inaczej nie stanowią odrębne przepisy, a także do wskazania osoby, która może zostać poinformowana o jego stanie zdrowia. §9 Pacjent ma prawo do : 1) wyrażenia zgody lub jej odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji, o której mowa w § 6, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 2) przerwania udzielania mu świadczeń medycznych i wypisania ze Szpitala na własne żądanie,a także do uzyskania informacji o skutkach swej decyzji; 3) odmowy poddania się demonstracjom medycznym dla celów dydaktycznych. § 10 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. 2. Świadczenia powinny być udzielone w obecności niezbędnego personelu, w osobnym pomieszczeniu lub miejscu osłoniętym, tak aby poszanować prywatność Pacjenta. 3. Uczestnictwo innych osób wymaga zgody Pacjenta. 4.Na życzenie Pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. § 11 Pacjent lub upoważniona przez niego osoba ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, a także do ochrony danych zawartych w tej dokumentacji.

www.informed.pl

§ 12 Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do zapewnienia mu: 1) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych; 2) pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do jego stanu zdrowia. § 13 1. Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do: a) kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami; b) dodatkowej opieki pielęgnacyjnej; c) opieki duszpasterskiej, a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia; d) do kontaktu z duchownym jego wyznania. 2. Koszty realizacji uprawnień wymienionych w ust. 1 lit. a i b nie mogą obciążać Szpitala § 14 1. Pacjent ma prawo do leczenia bólu. 2.Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności. § 15 Pacjent ma prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą Szpital jest obowiązany powiadomić w razie pogorszenia jego stanu zdrowia stanowiącego zagrożenie życia lub w razie śmierci. § 16 Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie szpitalnym. § 17 1. Pacjent ma prawo do: a)wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów; b) dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy; c) ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą. 2. Pacjent – kandydat na biorcę ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek, narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne. 3. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 1 lit. a, może zostać wyrażony poprzez: a) wpis do centralnego rejestru sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich; b) złożenie pisemnego oświadczenia z własnoręcznym podpisem; c) złożenie ustnego oświadczenia w obecności co najmniej dwóch świadków pisemnie przez nich potwierdzonego. 3. W przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła lat 16, sprzeciw wyraża przedstawiciel ustawowy. 4. Cofnięcia sprzeciwu można dokonać w formie pisemnej lub ustnej w obecności co najmniej dwóch świadków. § 18 Pacjent ma prawo dostępu do informacji o swoich prawach. § 19 1. Pacjentowi nieletniemu przysługują te same prawa co Pacjentowi dorosłemu z tą różnicą, że informacja o stanie zdrowia jest przekazywana rodzicom lub opiekunom. Oni również decydują o zgodzie lub odmowie zgody na proponowane zabiegi i badania. 2. W przypadku gdy nieletni Pacjent skończył 16 lat życia, ma on prawo do współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji. § 20 1. Pacjent lub reprezentująca go osoba, jeżeli uzna, że jego prawa zostały naruszone, może zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, a następnie do dyrekcji Szpitala. 2. Pacjent lub reprezentująca go osoba, jeżeli uzna, że jego prawa zostały naruszone lub są niewłaściwie realizowane, może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Pacjenta. § 21 1. Bezpłatna infolinia Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 21.00 pod numerem: 800 190 590. Pełnomocnik dyrektora WSZ w Lesznie do spraw pacjentów: 782-118-112. Od poniedziałku do czwartku w godz. 12.15-14.00. Pokój nr 142 C, poziom I.

54


REKLAMA

55

www.informed.pl


www.informed.pl

56

Profile for Andreas cieslik

Leszczyński Informator Medyczny 2020  

Informacje o lekarzach i placówkach medycznych w Lesznie i okolicy

Leszczyński Informator Medyczny 2020  

Informacje o lekarzach i placówkach medycznych w Lesznie i okolicy

Profile for nurek
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded