Page 1

Bezpłatny

ISSN 2084-302X

Leszczyński Informator Medyczny 2018 Nr 15

Udany „pierwszy roczek” str.4 Nietrzymanie moczu str.19 Zmiany skórne od noworodka... str.23 Terapia seksoholizmu str.33 Rehabilitacja stomatologiczna str.47 Depresja u dzieci i młodzieży str.53 SZUKAJ NAS NA www.informed.pl


I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

2 www.informed.pl


WAŻNE ADRESY, SPIS TREŚCI

OD WYDAWCY

SPIS TREŚCI

Do mieszkańców regionu leszczyńskiego trafił piętnasty numer Leszczyńskiego Informatora Medycznego. Jest już dostępny w aptekach, przychodniach, centrach medycznych i szpitalach oraz w wybranych sklepach wiejskich regionu. Podobnie jak w latach poprzednich znajdą w nim Państwo wiele przydatnych informacji o placówkach świadczących usługi medyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a także ogłoszenia prywatnych praktyk medycznych. Całość uzupełniają ciekawe teksty dziennikarskie i popularnonaukowe. Wszystkie informację zawarte w drukowanym Informatorze są dostępne również w wersji elektronicznej na naszym portalu internetowym – www. informed.pl, który jest responsywny, czyli prawidłowo się wyświetla na urządzeniach przenośnych np smartfonach. Zapraszamy także na naszą stronę na Facebook. Zapraszam do lektury. Andrzej CieślikWAŻNE ADRESY POGOTOWIE RATUNKOWE 999 TELEFON ALARMOWY GSM 112 AMBULATORYJNA I WYJAZDOWA, NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC LEKARSKA (po godz. 18.00) Leszno, ul. Kiepury 45 65/ 525-36-70 pielęgniarka wyjazdowa 693-948-704 Szpitalny Oddział Ratunkowy tel. 65/525-35-00 BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa Ogólnopolska bezpłatna infolinia: 800-190-590 pn-pt 8:00-20:00 Sekretariat: 22/532-82-50

Dla telefonów stacjonarnych: 801-051-000 Dla telefonów komórkowych: 22/815-10-00 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGICZNE Im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15, 61-866 Poznań tel: 61/ 885-05-00 rej. Tel: 61/ 885-05-57 INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź tel: 42/ 271-10-00 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH ul. Dąbrowskiego 45A, 64-100 Leszno tel: 519-514-182

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa tel: 22/572-60-00 Infolinia: 800-392-976, 22/ 572 60 42

STOWARZYSZENIE „MONAR” PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII ul. Przemysłowa 27, 64-100 Leszno tel: 65/520-41-43

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ NFZ ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61/850-60-00 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

STOWARZYSZENIE PACJENTÓW PRIMUM NON NOCERE ul. Zielonogórska 10, 15-674 Białystok tel: 604-816-388, 604-062-109

DELEGATURA NFZ W LESZNIE Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno tel: 65/528-61-79 NACZELNA IZBA LEKARSKA ul. J. Sobieskiego 110, 00-823 Warszawa tel: 22/ 559-13-00, 22/ 559-13-24 WOJ. KOMISJA DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH W POZNANIU Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań tel: 61/ 854-19-31 OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I DZIAŁ REJESTRU W LESZNIE ul. Saperska 6, 64-100 Leszno tel: 65/ 529-65-15 INSTYTUT “POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa Infolinia - zapisy do Zespołu Poradni Spec.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Al. Jana Pawła II 13,00-828 Warszawa Oddział wielkopolski- Poznań: ul. Lindego 6, 60-573 Poznań Tel: 61/ 666-46-00 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIE ul. Dąbrowskiego 45A, 64-100 Leszno tel: 725-353-585 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE “AMAZONKA” ul. Chrobrego 37, 64-100 Leszno tel: 64/ 520-51-15 POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ul. Chrobrego 37, 64-100 Leszno tel:65/ 520-71-81 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE ul. Grota Roweckiego 24 (Ćwicznia), 64-100 Leszno tel: 510-273-153

Analiza nasienia - 18, 20, 22 Alergologia - 14,15, 50 Chirurgia ogólna - 15, 16, 17,29, 50, 51 Chirurgia naczyniowa - 15, 16, 17, 22, 51 Chirurgia onkologiczna - 16, 29 Chirurgia stomatologiczna - 40,41, 43, 45, 46 Choroby wewnętrzne - 24, 51 Cytomorfologia - 18, 20, 22 Dermatologia - 14, 15, 22 Diabetologia - 24, 29, 50 Dietetyka - 15, 18, 50 Endokrynologia - 50 Gastroenterologia - 24, 51 Geriatria - 25 Ginekologia i położnictwo - 20, 22, 50, 51 Hematologia - 25, 51 Implantologia - 43, 45, 46 Kardiologia - 13, 24, 50, 51 Kosmetologia - 16, 48, 56 Laboratorium med. - 14, 29, 50, 51 Laryngologia, otolaryng. - 24, 51 Lekarze rodzinni - 14, 50 Logopedia - 29, 34, 35, 37 Medycyna estetyczna - 14, 15, 16, 17, 50 Medycyna pracy - 18 Medycyna sportu - 29 Nefrologia - 50,51 Neurologia - 26, 32, 50, 51 Neonatologia - 29, 51 Neurochirurgia - 13, 51 Okulistyka - 30, 31, 51 Onkologia, chemioterapia - 25, 50, 51 Optyka - 30, 31 Opieka pielęgniarska - 14, 20, 21, 51 Ortodoncja - 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50 Ortopedia, traumatologia - 13, 28, 29, 51 Pedagogika - 35, 36 Pediatria - 14, 24, 25, 29, 50, 51 Pulmonologia - 14, 29, 50 Podologia - 48, 56 Położna - 20, 21, 50, 51 Poradnia laktacyjna - 20 Preluksacja - 28, 29 Protetyka stom. - 40, 41, 42, 43, 44,45,46 Psychiatria - 32, 35, 36, 37, 38 Psychologia - 13, 25, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38 Psychoterapia - 34, 35, 36, 37 Reumatologia - 24, 25, 29, 51 Rehabilitacja - 21, 29, 32, 41, 48, 49, 50, 51 Seksuologia - 36 Sklep medyczny - 2, 14, 18, 51 Stomatologia - 13, 29, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 50 Szkoła rodzenia - 20, 21, 51 Szpital - 51 Terapia uzależnień - 36, 48 Tomograf komputerowy - 51 Urologia - 18, 50, 51 USG - 16, 18, 20, 22, 29, 50, 51 EKG, RTG - 14, 24, 28, 29, 46, 50, 51 Zakł. opiekuńczo-lecz. - 21, 39 Żywność bezglutenowa - 18

www.informed.pl

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

3


WYWIAD

Udany ,,pierwszy roczek” kardiologii inwazyjnej WSZ I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

4

Rozmowa z kierownikiem Pracowni Hemodynamiki WSZ w Lesznie dr hab. n. med. Arkadiuszem Derkaczem • Panie docencie, w leszczyńskim szpitalu od ponad roku funkcjonuje nowy dział usług medycznych - kardiologia inwazyjna. Co się kryje pod tym określeniem? W uruchomionej 1.12.2016 r. Pracowni Hemodynamiki wykonujemy badania diagnostyczne oraz zabiegi lecznicze w zakresie tętnic wieńcowych unaczyniających serce. Zabiegi te przeprowadzane są zarówno u osób w stabilnym stanie zdrowia, przyjmowanych do Oddziału Kardiologii w trybie planowym, jak i w przypadku tak zwanych ostrych zespołów wieńcowych, czyli mówiąc prościej u osób z podejrzeniem lub rozpoznaniem zawału serca. W pierwszym etapie podczas tak zwanej koronarografii ocenia się stan tętnic wieńcowych – czy występują w nich jakieś zwężenia lub nawet zamknięcia naczyń, czy też są one bez istotnych nieprawidłowości. W przypadku wykrycia zwężeń podejmuje się decyzję o sposobie dalszego leczenia. Jest to leczenie farmakologiczne – tabletkami, zabieg poszerzenia jednej lub kilku zmian za pomocą tak zwanej angioplastyki wieńcowej, polegający na poszerzeniu zmiany specjalnym balonikiem, najczęściej połączony z założeniem w miejscu zwężenia metalowej siateczki zwanej stentem. Jeżeli zwężeń lub zamknięć tętnic jest dużo pacjenta konsultuje się kardiochirurgicznie celem przeprowadzenia operacji pomostowania tętnic zwanej powszechnie „założeniem bajpasów”. Jeżeli metodą dalszego leczenia jest zabieg angioplastyki wieńcowej wykonuje się go w Pracowni bezpośrednio po koronarografii lub czasami w trybie odroczonym. Oczywiście jeżeli mamy do czynienia z zawałem serca o skuteczności leczenia decyduje czas i wtedy wszystko wykonywane jest możliwie jak najszybciej. • Co to oznacza dla mieszkańców regionu leszczyńskiego? Dla mieszkańców regionu leszczyńskiego i okolic, w przypadku zawału serca oznacza to skrócenie czasu trwania tej choroby, co jak wspomniałem wyżej, ma decydujące znaczenie w powrocie do zdrowia. Zawał serca to najczęściej całkowite zamknięcie jednej z tętnic unaczyniających mięsień sercowy. Im szybciej uda nam się „otworzyć’ naczynie i przywrócić prawidłowy przepływ krwi tym mniejszy obszar serca ulegnie uszkodzeniu. Po zakończeniu z dniem 30.12.2016 r. działalności Spółki NAFIS na terenie Szpitala Wojewódzkiego wytworzyłaby się luka w dostępie do tego typu zabiegów i chorzy z zawałem serca musieliby jeździć celem leczenia do Poznania czy Wrocławia, a to wiązałoby się z dużym opóźnieniem czasowym. Dlatego została uruchomiona ta Pracownia. Podobnie chorzy z podejrzeniem lub rozpoznaną stabilną postacią choroby niedokrwiennej serca celem koronarografii musieliby korzystać z oddalonych placówek, a tak mają wszystko na miejscu. To również odnosi się do pacjentów wymagających wszczepienia stymulatorów czy kardiowerterów, którzy w pracowni urządzeń wszczepialnych serca mają zapewnioną kompleksową możliwość wszczepienia urządzeń w takim samym, a nawet większym wymiarze. Dodatkowo w ramach Pracowni radiologii zabiegowej wykony-

wane są zabiegi, których nie miała w swoim zakresie Spółka NAFIS, udrożnienia przetok do dializ . • Kto zajmuje się świadczeniem tych usług w leszczyńskiej lecznicy? Pracownia Hemodynamiki ściśle współpracuje z Oddziałem Kardiologii tutejszego Szpitala. W pracowni wykonywane są jedynie zabiegi diagnostyczne i lecznicze. Cały pozostały proces leczenia prowadzony jest w ramach oddziału. Tam też formalnie przebywa pacjent. Ponadto wszelkie zgłoszenia chorych do zabiegów zarówno w trybie pilnym jak i planowym kierowane są do lekarzy pracujących na oddziale. Jeżeli chodzi o personel Pracowni Hemodynamiki jest to w pełni wyszkolony zespół lekarzy, techników, pielęgniarek i ratowników medycznych. Aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług personel jest ściśle wyselekcjonowany i oprócz osób z Leszna zatrudnieni są pracownicy z dalszych okolic – nawet z Poznania, Wrocławia i Szczecina. Wszyscy zatrudnieni na dyżurach w pracowni lekarze posiadają co najmniej specjalizację z kardiologii • Ile zabiegów ratujących życie i planowych udzielono w ciągu roku działalności? W okresie pierwszych 13 miesięcy działalności (1.12.2016 – 31.12.2017 r.) w Pracowni Hemodynamiki przeprowadzono ponad 1000 koronarografii, z tego prawie 700 u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz wykonano prawie 700 zabiegów angioplastyki wieńcowej, z tego ponad 500 w stanach zagrożenia życia. W roku 2018 (dotyczy stycznia i początków lutego) obserwujemy wyraźny wzrost liczby wykonywanych procedur. Wiąże się to głównie ze zwiększeniem liczby pacjentów diagnozowanych w Oddziale Kardiologii ze stabilnymi postaciami choroby niedokrwiennej serca. • Czy jest szansa na rozszerzenie zakresu świadczonych usług w kardiologii inwazyjnej? O zwiększającej się liczbie zabiegów już wspomniałem. Rozszerzamy także rodzaje zabiegów. Od połowy roku posiadamy specjalistyczne urządzenie do oceny czy stwierdzane w tętnicach zwężenie

Uroczyste otwarcie bloku porodowego

www.informed.pl


WYWIAD jest na tyle duże że trzeba „je leczyć” za pomocą angioplastyki lub pomostowania kardiochirurgicznego. Ponadto w ostatnich dniach pracownia wzbogaciła się o urządzenie do utrasonografii wewnątrznaczyniowej wysokiej rozdzielczości. Jest to 14 tego typu, tak zaawansowane technicznie, urządzenie w Polsce. Umożliwia ono ocenę tętnic za pomocą fal ultradźwiękowych od środka naczynia. Wyobraźmy sobie głowicę do USG która jest tak mała, że można ją wprowadzić do tętnicy o średnicy około 3 mm. Dalsze zwiększenie ilości zabiegów i rozszerzenie ich zakresu będzie możliwe po uruchomieniu drugiego angiografu. Szpital uzyskał na niego środki z funduszy europejskich, a planowane uruchomienie urządzenia przewidziane jest na koniec bieżącego roku. • W styczniu kierowana przez Pana Pracownia Hemodynamiki otrzymała akredytację klasy B Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Co to oznacza dla leszczyńskiej placówki? Aby potwierdzić wysoką jakość świadczonych usług Pracownia poddała się certyfikacji prowadzonej przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Istnieją trzy klasy pracowni A, B i C. Pracownie które rozpoczynają działalność najczęściej zaliczane są do klasy A, te zaawansowane mieszczą się w klasie B, natomiast nieliczne ośrodki, najczęściej akademickie, mające w lokalizacji oddziały kardiochirurgii mogą zostać sklasyfikowane do grupy C. Nam udało się od razu po pierwszym roku działalności zostać tą „dojrzałą” pracownią klasy B. Odbieram to jako wyróżnienie związane z ilością i jakością prowadzonych zabiegów oraz kwalifikacjami personelu (bo te kryteria są między innymi oceniane). • Czy istnieją symptomy, które powinny zaniepokoić przyszłego pacjenta waszego oddziału? W przypadku zawału serca gdzie o skuteczności leczenia decyduje czas od rozpoczęcia bólu do momentu udrożnienia naczynia ważne jest postępowanie chorego i jego rodziny. Największe opóźnienie czasowe trwa od chwili rozpoczęcia objawów do wezwania zespołu medycznego. Dlatego nie należy lekceważyć silnych piekących bólów w klatce piersiowej trwających ponad 20 minut i wezwać pogotowie. Pamiętajmy, że czas to zdrowie i życie.

• Jakie działania powinien podjąć pacjent lub jego otoczenie w celu prawidłowego przygotowania do udzielenia pomocy kardiologicznej w waszej pracowni? Wszystko zależy od tego czy leczenie odbywa się w trybie pilnym czy planowym. W przypadku planowego przyjęcia do Oddziału Kardiologicznego należy zastosować się ściśle do zaleceń personelu tej placówki. Jeżeli mówimy o podejrzeniu zawału najwłaściwszym postępowaniem jest pilne wezwanie zespołu medycznego. W tym czasie rodzina powinna przygotować posiadaną przez chorego dokumentacje medyczną, spisać przyjmowane przez niego na stałe leki i nie pozostawiać go bez opieki. • Ze szpitalnego angiografu korzystają także inne pracownie. Tak, to Pracownia Elektrofizjologii, Elektroterapii oraz Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca, która z powodzeniem wykonuje zabiegi z zakresu elektrofizjologii inwazyjnej. Przeprowadzane są implantacje stymulatorów serca, a także bardziej specjalistycznych urządzeń wszczepialnych jakimi są defibrylatory-kardiowertery oraz tak zwane urządzenia do resynchronizacji serca poprawiające wydolność chorym z zaawansowaną niewydolnością krążenia. Wykonywane się także zabiegi ablacji w zakresie serca. Zabiegi te mają na celu likwidację niektórych nieprawidłowości u osób chorych na zaburzenia rytmu i przewodnictwa w sercu. Ponadto wykonywane są zabiegi z zakresu radiologii inwazyjnej dotyczące tętnic obwodowych (pozasercowych) w zakresie Pracowni Radiologii Zabiegowej. W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzanie zabiegów inwazyjnych w zakresie neuroradiologii zabiegowej (diagnostyka i leczenie zmian w tętnicach wewnątrzczaszkowych). Liczba wykonywanych procedur oraz rozszerzenie zakresu działalności powinno w znaczący sposób wzrosnąć po uruchomieniu drugiego angiografu czego Mieszkańcom Leszna i okolic serdecznie życzę. Oby kolejne lata przyniosły taki sam postęp jak nasz pierwszy rok działalności. • Dziękuję za rozmowę Andrzej Cieślik Na zdjęciu – od lewej Małgorzata Jaśkiewicz, pilęgniarka koordynująca, dyr. WSZ lek. med. Tomasz Karmiński, dr hab. n. med. Arkadiusz Derkacz, kierownik Pracowni Hemodynamiki. (CAN) Fot. A. Cieślik

APTEKI W LESZNIE Apteka „Nasza Apteka”, ul. Westerplatte 7-9, tel. 65 520 30 05 Apteka ”Arcyapteka”, ul. Konstytucji 3 Maja 12, tel. 65 537 65 35 Apteka „Aspirynka”, ul. Niepodległości 31, tel. 65 529 97 10 Apteka „Dbam o Zdrowie”, Rynek 16, tel. 736 697 631 Apteka ”Centrum Zdrowia”, ul. Racławicka1, tel. 505 665 399 Apteka „Dr Max”, Al. Konstytucji 3 Maja 9, tel. 65 526 94 64 Apteka „Dom Leków”, ul. Cicha 12, tel. 65 520 44 80 Apteka „Dom Leków”, ul. Święciechowska 1a, tel. 881 963 180 Apteka „Gronowska”, ul. Żółkiewskiego 2, tel. 65 527 15 04 Apteka „Euro-Apteka”, ul. Kiepury 45, tel. 65 526 93 86 Apteka „Nasza Apteka 2”, ul. Sobieskiego 1, tel. 65 526 66 44 Apteka „Internetowa”, ul. Leszczyńskich 43, tel. 65 520 16 48 Apteka „Maxfarm”, ul.Poznańska 3, tel. 65 527 15 94 Apteka „Medina”, ul. 17 Stycznia 50, tel. 65 520 58 18 Apteka „”Pod Orłem”, ul. Narutowicza 1, tel. 65 520 30 03 Apteka „Pod Wagą”, ul. 55 Pułku Piechoty 30, tel. 65 526 83 61

Apteka „Pod Wagą”, Al. J. Pawła II 16 (CH Manhattan), tel. 65 520 57 11 Apteka „Rodzinna”, Nowy Rynek 38, tel. 65 520 54 20 Apteka „Sanitas”, ul. Marcinkowskiego 14, tel. 65 520 20 90 Apteka „Nasza Lawendowa”, ul. Skarbowa 2a, tel. 65 528 83 05 Apteka „Społeczna”, ul. Słowiańska 35, tel. 65 511 45 33 Apteka „Stylowa”, ul. Narutowicza 29, tel. 506 192 451 Apteka „Stylowa 2”, ul. Grunwaldzka 129, tel. 797 199 116 Apteka „Stylowa 3”, ul. Słowiańska 40, tel. 797 199 131 Apteka „Stylowa 4”, ul. Ks. Teodora Korcza 5a, tel. 883 784 996 Apteka „Stylowa 5”, ul. Kiepury 10, tel. 730 120 884 Apteka „Testa”, ul. Święciechowska 9, tel. 65 529 47 85 Apteka „Topfarm”, ul. Św. Franciszka z Asyżu 2, tel. 65 520 19 95 Apteka „Centrum Zdrowia”, ul. Różana 3, tel. 65 520 80 39 Apteka ”Gemini”, ul. Królowej Jadwigi 30, tel. 746 674 099 Apteka „Z Misiem”, ul. 1 Maja 20, 694 840 379

Ceny na leki refundowane są we wszystkich aptekach jednakowe www.informed.pl

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

5


USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBUL ATORYJNA OPIEK A SPECJALIST YCZNA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

6

ŚWIADCZENIE: BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA I KOLONOSKOPIA • GOSTYŃ - SAMODZIELNY PUBL. ZOZ W GOSTYNIU, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/572-67-00 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBL. ZOZ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL.65/512-08-55 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, 65/525-33-20 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. , UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • KOŚCIAN - NZOZ PORADNIA ALERGOLOGICZNA „JANKOMED”, BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 782-515-782 • LESZNO - IND. SPEC. PRAKT. LEK. BEATA PRZYBYLSKA - KOZANECKA, UL. 17 STYCZNIA 50, TEL. 65/520-75-21 • LESZNO - NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O., UL. KIEPURY 10, TEL. 65/526-58-68 • LESZNO - NZOZ PORADNIA ALERGOLOGICZNA „JANKOMED”, LEŚNA OSADA 47, TEL. 603-982-798 • LESZNO - NZOZ „THORAX” PORADNIE SPECJALISTYCZNE, SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 • RAWICZ - „CENTER - MED”, UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/545-33-22 • RAWICZ - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/545-21-41 • RAWICZ - NZOZ POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA „ESKULAP”, UL. PODMIEJSKA 8, TEL. 65/546-72-95 ŚWIADCZENIE: PORADNIA AUDIOLOGII I FONIARII • LESZNO - SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGII I FONIATRII, UL. SKARBOWA 3, TEL. 65/520-12-60 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHEMIOTERAPII • LESZNO - ONZOZ „ONKO-MED”, KRÓLOWEJ JADWIGI 4, TEL. 65/525-86-96 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ • GOSTYŃ - NZOZ CETUS PORADNIE SPECJALISTYCZNE, UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-68 • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODST. I SPECJ. OP. ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-30 • KOŚCIAN - CM NZOZ PODST. OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL.65/512-02-20 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-33-10 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. , SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODST. I SPECJ. OP. ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. WROCŁAWSKA 8, TEL. 65-572-01-24 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL”, B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO – NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O. O., UL SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DOROSŁYCH • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • GOSTYŃ - NZOZ CETUS PORADNIE SPECJALISTYCZNE, UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-68 • KOŚCIAN - NZOZ PORADNIA ORTOPEDYCZNA „ORTMED” W KOŚCIANIE, UL. BOCZNA 11, TEL. 502-431-578 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-33-15 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL.65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL.65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHORÓB NACZYŃ • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIA-NIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. PLAC PADEREWSKIEGO 4, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - CM NZOZ PODST. OP. ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 • LESZNO - SPECJALISTYCZNY NZOZ „FIDES”, UL. JANA III SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/529-99-66 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA DERMATOLOGICZNA • GOSTYŃ - NSZOZ „PANMED” S.C, UL. PRZY DWORCU 8A, TEL. 65/572-29-75 • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROW. „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - NZOZ SPECJAL. PORADNIA DERMATOLOGICZNA „DERMA - MED”, UL. KS. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/512-24-15 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-30 • KOŚCIAN - CM NZOZ PODST. OP. ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL.65/512-02-20 • LESZNO - NSZOZ „PANMED” S.C, UL. 17 STYCZNIA 50, TEL. 65/520-74-26

www.informed.pl


USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBUL ATORYJNA OPIEK A SPECJALIST YCZNA • LESZNO - SPECJALISTYCZNY NZOZ „FIDES”, UL. JANA III SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/529-99-66 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „VIGOR MED”, UL. KIEPURY 12, TEL. 65/529-29-29 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 • RAWICZ - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91 ŚWIADCZENIE: PORADNIA DIABETOLOGICZNA • GOSTYŃ - NZOZ CENTRUM LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO MEDICARE, UL. PRZY DWORCU 8A, TEL. 65/572-63-89 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-86 • LESZNO - LEKARSKA PRAKTYKA PRYWATNA KRYSTYNA PAWLACZYK-ADAMCZAK, OS. WIENIAWA 58A, TEL. 65/529-66-86 ŚWIADCZENIE: PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - ZIELIŃSKI MARIAN PORADNIE I DIAGNOSTYKA „MERIDIAN”, UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 1, TEL. 65/526-24-24 • RAWICZ - PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA • GOSTYŃ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/572-67-00 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-33-20 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA-ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA • BOJANOWO - NZOZ „ZDROWIE”, UL. DWORCOWA 20, TEL. 65/545-63-70 • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • GOSTYŃ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/572-67-00 • GOSTYŃ - NZOZ GINEKOLOG, UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-06-32 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIA-NIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. PLAC PADEREWSKIEGO 4, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - CM NZOZ PODST. OP. ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE UL. NACŁAWSKA 15, TEL.65/512-02-20 • KRZEMIENIEWO - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „ARKA”, UL. DWORCOWA 29, TEL. 65-536-91-55 • LESZNO - NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O., UL. KIEPURY 10, TEL. 65/526-58-68 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA”, UL. JAGIELLOŃSKA 2, TEL. 65/529-19-22 • LESZNO - SPECJALISTYCZNY NZOZ „FIDES”, UL. JANA III SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/529-99-66 • LESZNO - NZOZ ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNYCH PRZYCHODNI LEKARSKICH „AR-TES”, KASPROWICZA 4, TEL. 65/520-71-10 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-77 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „VIGOR MED”, UL. KIEPURY 12, TEL. 65/529-29-29 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • MIEJSKA GÓRKA - PRZYCHODNIA LEKARSKA „SALUS” M.Z. GOLIŃSKI , UL. JANA PAWŁA II 3, TEL.65/547-53-73 • MIEJSKA GÓRKA - PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYK, PL. KORCZAKA 1, TEL. 65/547-44-56 • PONIEC - NZOZ ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „MEDICA” S.C., UL. DWORCOWA 2B, TEL.65/573-15-55 • RAWICZ - ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH „MEDIS”, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 13B/1 TEL. 609-450-388 • RAWICZ - NZOZ POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA „ESKULAP”, UL. PODMIEJSKA 8, TEL. 65/546-72-95 • RYDZYNA - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA, UL. MATEJKI 1, TEL. 65/538-01-08 • ŚMIGIEL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. MICKIEWICZA 2, TEL. 65/518-00-14 • ŚWIĘCIECHOWA - NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA”, UL. STRZELECKA 6, TEL. 65/533-04-40 • WŁOSZAKOWICE - NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA”, UL. ZALESIE 9B, TEL. 601-554-644 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - NZOZ PRZYCH. MED. RODZ. „SALUS” S.C., UL. ŚW. DUCHA 1, TEL. 606-271-632 • LESZNO - NZOZ „THORAX”, SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 • RAWICZ - „CENTER - MED”, UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/54-53-322 • RAWICZ - NZOZ „ZDROWIE”, UL. DWORCOWA 2, TEL. 65/545-63-70 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL”, B.CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - NZOZ „THORAX” PORADNIE SPECJALISTYCZNE, SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 ŚWIADCZENIE: PORADNIA HEMATOLOGICZNA • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-87 ŚWIADCZENIE: PORADNIA KARDIOLOGICZNA • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • GOSTYŃ - NZOZ CENTRUM LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO MEDICARE, UL. PRZY DWORCU 8A, TEL. 65/572-63-89 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - ZIELIŃSKI MARIAN PORADNIE I DIAGNOSTYKA „MERIDIAN”, UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 1, TEL. 65/526-24-24

www.informed.pl

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

7


USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBUL ATORYJNA OPIEK A SPECJALIST YCZNA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

8

• LESZNO - NZOZ POLIKLINIKA KARDIOLOGICZNA „SERCE”, UL. FABRYCZNA 15, TEL. 65/525-29-48, 65/252-29-49 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-32-83 • MIEJSKA GÓRKA - PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYK, PL. KORCZAKA 1, TEL. 65/547-44-56 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 • RAWICZ - PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91 ŚWIADCZENIE: PORADNIA LECZENIA BÓLU (NEUROLOGICZNA) • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-80 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA LOGOPEDYCZNA • GOSTYŃ - NZOZ - SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • JUTROSIN - NZOZ PRZYCHODNIA SPECJ. I LEKARZA RODZINNEGO „MAYMED” JERZY MAY, UL. 700-LECIA 1, TEL. 65/547-14-21 • KOŚCIAN - OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE, UL. BĄCZKOWSKIEGO 11/A, TEL. 65/512-12-70 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-24 • LESZNO - GABINET TERAPII MOWY „SŁÓWKO”, UL. RACŁAWICKA 1A, TEL. 509-879-506 • LESZNO - NZOZ SPEC. PORADNIA NEUROPSYCHIATRYCZNA I UZALEŻNIEŃ „EGO”, UL. OKRĘŻNA 20, TEL. 601-055-376, 65/525-88-68 • LESZNO - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOROŚLI MŁODZIEŻ DZIECI, PL. DR METZIGA 26/2, TEL. 65/527-13-28, 785-877-700 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - PSNROZUU KOŁO W LESZNIE, STAROZAMKOWA 14A, TEL. 65/529-64-74 • MIEJSKA GÓRKA - PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYK, PL. KORCZAKA 1, TEL. 65/547-44-56 • RAWICZ - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/545-21-41 ŚWIADCZENIE: PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA MEDICAL, UL.B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEFROLOGICZNA • GOSTYŃ - DAVITA CLINIC - GOSTYŃSKIE CENTRUM NEFROLOGICZNE, UL. KAROLA MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/575 80 20 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - „MEDEOR” SP. Z O.O., UL. KIEPURY 10, TEL.65/526-58-68 • RAWICZ - CENTRUM DIALIZ FRESENIUS, UL. GEN GROTA-ROWECKIEGO 6, TEL. 65/545-32-11 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI • LESZNO - „MEDEOR” SP. Z O.O., UL. KIEPURY 10, TEL.65/526-58-68 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-52 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEUROLOGICZNA • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • GOSTYŃ - POLMED JAKUB DROGOSZ, UL. PRZY DWORCU 8A, TEL. 512-052-445 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-30 • KOŚCIAN - WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. OSKARA BIELAWSKIEGO, UL. BERNARDYŃSKA 4, TEL. 65/512-12-66 • KOŚCIAN - CM NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 • LESZNO - GABINET NEUROLOGICZNY BEATA GASZA - BŁACHOWIAK, UL. KIEPURY 12, TEL. 65-529-29-29, 603-652-222 • LESZNO - S. I K. BROL LEKARZE SP. PART., UL. SKARBOWA 3, REJ. TEL. 65/544-25-03, W GODZ. PRZYJ. PON,WT 8-14, CZW. 15-19 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-52 • RAWICZ - „CENTER - MED”, UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/545-33-22 • RAWICZ - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. - UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI • LESZNO - SPEC. GABINET LEKARSKI, LEK. MAŁGORZATA SOBIERAJEWICZ, UL. JAGIEŁŁY 48, TEL. 65/529-77-09 • LESZNO - SPEC. GABINET NEUROLOGICZNO-PEDIATRYCZNY, LEK. DANUTA WESOŁEK, UL. ARTYLERYJSKA 3, TEL. 65/520-47-78 ŚWIADCZENIE: PORADNIA OKULISTYCZNA • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • GOSTYŃ - INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MARIUSZ WRZESIŃSKI, UL. RYNEK 25, TEL. 65/572-19-93 • KOŚCIAN - CM NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 • KOŚCIAN - NZOZ PORADNIA OKULISTYCZNA „OCULUS” W KOŚCIANIE, UL. MONIUSZKI 10, TEL. 65/511-40-27 • KOŚCIAN - NZOZ „OKO - MED” W KOŚCIANIE, UL. WROCŁAWSKA 22, TEL. 65/512-40-77 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „VITA” SC - LESZNO, UL. HISZPAŃSKA 11, TEL. 500-150-038 • LESZNO - ELŻBIETA PYTLARZ ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY „FOCUS”, UL. J. KIEPURY 8, TEL. 65/526-85-12 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „VIGOR MED”, UL. J. KIEPURY 12, TEL. 65/529-29-29 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - „VISION” ELWIRA WOLNIAK LEK. SP. PARTNER. GABINET OKULISTYCZNY, UL. J. SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 • PONIEC - NZOZ ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „MEDICA” S.C., UL. DWORCOWA 2B, TEL. 65/573-15-55 • RAWICZ - NZOZ SPEC. PORADNIA OKULISTYCZNA „FOCUS” W RAWICZU, UL. WAŁY J. DĄBROWSKIEGO 3, TEL. 65/546-49-24 • RAWICZ - NZOZ ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „MEDICA” S.C., UL. RYNEK 10, TEL.65/573-15-55

www.informed.pl


USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBUL ATORYJNA OPIEK A SPECJALIST YCZNA ŚWIADCZENIE: PORADNIA ONKOLOGICZNA • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • KOŚCIAN - CM NZOZ PODSTAW. OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-88 • RAWICZ - NZOZ POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA „ESKULAP”, UL. PODMIEJSKA 8, TEL. 65/546-72-95 ŚWIADCZENIE: PORADNIA ORTOPEDYCZNA • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL”, B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-33-15 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA • BOJANOWO - NZOZ „ZDROWIE”, UL. DWORCOWA 20, TEL. 65/545-63-70 • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROW. „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGICZNA „MEDICUS”, AL. KOŚCIUSZKI 32/1, TEL. 65/511-94-45 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-30 • KOŚCIAN - CM NZOZ PODSTAW. OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-51 • LESZNO - SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGII I FONIATRII, UL. SKARBOWA 3, TEL. 65/520-12-60 • LESZNO - SPECJAL.PORADNIA LARYNGOLOGICZNA, B. CHROBREGO 13, TEL. 65/520-68-27 • RAWICZ - „CENTER - MED”, UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/545-33-22 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 • RAWICZ - PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91 • ŚMIGIEL - NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGICZNA „MEDICUS”, UL. SKARŻYŃSKIEGO 6, TEL. 781-440-116 ŚWIADCZENIE: PORADNIA PRELUKSACYJNA • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA PULMONOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI • LESZNO - NZOZ „THORAX”, SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 ŚWIADCZENIE: PORADNIA REUMATOLOGICZNA • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-30 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, UL. J. KIEPURY 45, TEL. 65/ 525 31 86 • RAWICZ - PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3 , TEL. 65/545-21-41 • ŚMIGIEL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ, UL. MICKIEWICZA 2, TEL. 65/518-00-14 ŚWIADCZENIE: PORADNIA UROLOGICZNA • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. PLAC PADEREWSKIEGO 4, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - CM NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ, UL. SZPITALNA 7 , TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ „UROLOG”, UL. J. KIEPURY 12, TEL. 603-652-222, 65/529-29-29 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, UL. J. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-70 • LESZNO - NZOZ VIGOR-MED - LESZNO, UL. J. KIEPURY 12, TEL. 65/529-29-29 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-32-60 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ • GOSTYŃ - SAMODZ. PUBL. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/572-67-00 WEW.267 • KOŚCIAN - ZOZ PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI „TOMMA”, UL. PADEREWSKIEGO 1A/3, TEL. 65/512-04-38 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-32-60 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • RAWICZ - ZOZ PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI „TOMMA”, UL. GROTA RO-WECKIEGO 6, TEL. 618-940-470 ŚWIADCZENIE: PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • GOSTYŃ - KAROLINA GÓRSKA NZOZ „ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO”, UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-27-27 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - WOJ. SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. OSKARA BIELAWSKIEGO, UL. BERNARDYŃSKA 4, TEL. 65/512-12-66 • KOŚCIAN - CENTR. MED. NZOZ PODST. OPIEKI ZDROW. GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 • LESZNO - NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO „MEDULLI-TUS”, UL. KARASIA 20, TEL. 65/526-10-73

www.informed.pl

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

9


USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBUL ATORYJNA OPIEK A SPECJALIST YCZNA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

• LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-57 • LESZNO - NZOZ SPEC. PORADNIA NEUROPSYCHIATRYCZNA I UZALEŻNIEŃ „EGO”, UL. OKRĘŻNA 20, TEL. 601-055-376, 65/525-88-68 • LESZNO - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOROŚLI MŁODZIEŻ DZIECI, PL. DR METZIGA 26/2, TEL. 785-877-700 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ „CENTRUM”PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, UL. SOBIESKIEGO 1, TEL. 530-893-767, 65/527-13-28 • LESZNO - ZIELIŃSKI MARIAN PORADNIE I DIAGNOSTYKA „MERIDIAN”, UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 1, TEL. 65/526-24-24 • LESZNO - ZAKŁAD TERAPII NERWIC I INNYCH ZABURZEŃ PSYCH. ”EMPATIA”, SŁOWIAŃSKA 63, TEL. 65/520-26-34, 665-636-353 • LESZNO - PRZED. LECZN. „SENSORIUM” KASPRZAK I PARTNER SP. PART. POR. ZDR. PSYCH., UL. SKARBOWA 3, TEL. 508-537-130 • MIEJSKA GÓRKA - PORADNIA „TERAPIA” M. KIEŁKIEWICZ SP. J., UL. JANA PAWŁA II 3, TEL. 668-908-900 • PIASKI - BONIFRATERSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O., OS. MARYSIN 1, 63-820 PIASKI, TEL. 65/571 90 54 • RAWICZ - „CENTER - MED”, UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/545-33-22 • RAWICZ - PORADNIA „TERAPIA” M. KIEŁKIEWICZ SP. J., UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 13B/20, TEL. 668-908-900 • RAWICZ - PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91

OPIEKA PIELĘGNIARSKA • DĄBCZE - NZOZ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY NIEZAPOMINAJKA, DĄBCZE 25, TEL. 65/538-00-02 • GOSTYŃ - SPZOZ W GOSTYNIU, UL. WROCŁAWSKA 8, TEL. 65/573-15-44 • GOSTYŃ - NZOZ „OPIEKUN”, UL. WROCŁAWSKA 8, TEL. 607-320-190 • KOŚCIAN - NZOZ ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK „SALUS”, OS. JAGIELLOŃSKIE 2, TEL. 500-298-280 • KOŚCIAN - NZOZ OPIEKA PIELĘGNIARSKA „NOMA” W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 602-529-276 • KOŚCIAN - SPZOZ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ PIELĘGNIARSKA OP. DŁUGOTERMINOWA „PACJENT” SP. C. A. NOWAK-MAREK, UL. CHOINKOWA 15, TEL. 608-386-232 • LESZNO - NZOZ ‘’JUVENIA’’USŁUGI PIELĘGNIARSKIE, UL. KORCZAKA 1, TEL. 695-664-708 • LESZNO - ZESPÓŁ PIELĘGN. ŚRODOW. - RODZINNYCH „PATRONAŻ” S.C. W LESZNIE, UL. MARCINKOWSKIEGO 5A, TEL. 65/529-91-47 • LESZNO - NZOZ „ARKA”, UL. SOBIESKIEGO 1, TEL. 655-442-183 • LESZNO- PIELĘGN. OŚR. MEDYCYNY ŚRODOW. RODZINNEJ I SZKOLNEJ „SALUS”, UL. ŻNIWNA 2, TEL. 603-681-578 • MIEJSKA GÓRKA - NZOZ SAN - MED MARTA WYSOCKA, UL. KORCZAKA 1, TEL. 504-008-360 • MÓRKOWO - „SENIOR” CENTRUM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ WOJCIECH KAŁMUCZAK, MÓRKOWO 1C, TEL. 609-283-907 • MÓRKOWO – NIEPUBLICZNY ZAKŁAD ZDROWOTNEJ „HOSPICJUM DOMOWE”, MÓRKOWO 1C, TEL.663-700-815 • OSIECZNA - PIELĘGN. OŚR. MEDYCYNY ŚRODOW. RODZINNEJ I SZKOLNEJ „SALUS”, UL. KOPERNIKA 8A, TEL. 603-681-578 • OSIEK - NZOZ „W PAŁACU” USŁUGI PIELĘGNIARSKIE, OSIEK 54, TEL. 609-840-774 • PRZYBYSZEWO - NZOZ „ARNICA” PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA, UL. ŚW. JANA CHRZCICIELA 27, TEL. 609-047-348 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 • RAWICZ - NZOZ CENTRUM PIELĘGNIARSTWA I REHABILITACJI SP. Z O.O., UL. DWORCOWA 2, TEL. 530-445-448 • RAWICZ - CENTRUM PIELĘGNIARSKO - OPIEKUŃCZE, UL. GROTA ROWECKIEGO 9K, TEL. 65/545-48-73 • RAWICZ - CENTRUM MEDYCZNE SOKRATES S.C PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERM., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 791-776-199

HOSPICJUM DOMOWE

• KOŚCIAN - NZOZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 • KOŚCIAN - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ HOSPICJUIM DOMOWE MEL - MED, UL. POZNAŃSKA 122, TEL. 604-114-430 • LESZNO - ONZOZ „ONKO-MED” - LESZNO, KRÓLOWEJ JADWIGI 4, TEL. 65/525-86-96 • RAWICZ - CENTRUM PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZE, UL. GROTA ROWECKIEGO 9K, TEL. 65/545-48-73

LECZENIE SZPITALNE • GOSTYŃ - SAMODZIEL. PUBL. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/572-67-00 • KOŚCIAN - WOJ. SZPITAL NEUROPSYCH. IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE, UL. BERNARDYŃSKA 4, TEL. 65/512-12-66 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-95 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - TEL. 65/525-35-00 (ODDZIAŁY: ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII - TEL. 65/525-33-34, CHIRURGICZNY OGÓLNY - TEL. 65/525-33-84, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ - TEL. 65/525-34-04, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - TEL. 65/525-34-12, GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY - TEL. 65/525-33-44, KARDIOLOGICZNY - TEL. 65/525-33-91, NEFROLOGICZNY - TEL. 65/525-34-34, NEONATOLOGICZNY - TEL. 65/525-33-63, NEUROCHIRURGICZNY - TEL. 65/525-34-74, NEUROLOGICZNY - TEL. 65/525-34-24, OKULISTYCZNY - TEL. 65/525-34-54, ONKOLO-GICZNY - TEL. 65/525-35-34, OTOLARYNGOLOGICZNY - TEL. 65/525-34-64, PEDIATRYCZNY - TEL. 65/525-34-83, UROLOGICZNY - TEL. 65/525-34-44) • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/250-65-80 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13

PORADNIA REHABILITACYJNA I REHABILITACJA LECZNICZA

10

• BOJANOWO - NZOZ „ZDROWIE”, UL. LIPOWA 2A, TEL. 65/545-63-70 • GOSTYŃ - NZOZ REHAB., FIZYKOTERAPIA, MASAŻ LECZNICZY M. GIERCZYŃSKA, UL. ŁOKIETKA 3, TEL. 65/572-43-23 • GOSTYŃ - NZOZ REHAB., FIZYKOTERAPIA, MASAŻ LECZNICZY M. GIERCZYŃSKA, UL. WROCŁAWSKA 8, TEL. 65/572-39-70 • GOSTYŃ - PROFILAKTYKA I REHABILITACJA AKANT NZOZ, UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-28-92 • GOSTYŃ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU, UL. WROCŁAWSKA 8, TEL. 65/572-50-60 • GÓRZNO - SPZOZ MSW CENTRUM REHABILITACJI W GÓRZNIE, GÓRZNO 63, TEL. 65/536-12-27 • KOŚCIAN - WOJ. SZPITAL NEUROPSYCH. IM. O. BIELAWSKIEGO, PL. PADEREWSKIEGO 1A, TEL. 65/511-51-50; 65/511-51-22

www.informed.pl


USŁUGI W RAMACH NFZ

PORADNIA REHABILITACYJNA I REHABILITACJA LECZNICZA • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • KOŚCIAN - OŚRODEK REHABILITACYJNY W KOŚCIANIE, UL. BĄCZKOWSKIEGO 11A, TEL. 65/512-12-70 • KOŚCIAN - NZOZ GABINETY REHABILITACJI TERAPIA W KOŚCIANIE, UL. GOSTYŃSKA 54, TEL.65/511-09-09 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-57 • LESZNO - NZOZ REHAB., FIZYKOTERAPIA, MASAŻ LECZNICZY M. GIERCZYŃSKA, UL. PROCHOWNIA 25A, TEL. 65/520-43-15 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - CENTRUM LECZENIA I REHABILITACJI „AKWAWIT” LIDIA KWIATKOWSKA - LESZNO, UL. ŚW. JÓZEFA 5, TEL. 65/526-08-20 • LESZNO - PIELĘGN. OŚR. MED. ŚRODOWISKOWO RODZINNEJ I SZKOLNEJ „SALUS” S.C.- LESZNO, UL. MAGAZYNOWA 4, TEL. 603-681-578 • LESZNO - POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM „KOŁO” W LESZNIE OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI, UL. STAROZAMKOWA 14A, TEL. 65/529-64-74 • LESZNO – NZOZ WENTI-MED. S.C. PIOTR COMPAŁA, STANISŁAWA SZABATOWSKA-FUDALI, UL. 17 STYCZNIA 50, TEL. 531-549-891 • MIEJSKA GÓRKA - PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYK, PL. KORCZAKA 1, TEL. 65/547-44-56 • OSIECZNA - CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ, UL. ZAMKOWA 2, TEL. 65/520-34-95 • PIASKI - BONIFRATERSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O., OS. MARYSIN 1, 63-820 PIASKI, TEL. 65/571 90 54 • PONIEC - NZOZ CENTRUM FIZJOTERAPEUTYCZNE I EDUKACYJNE MARIA RADOJEWSKA, UL. KOŚCIUSZKI 19, TEL. 606-622-366 • RAWICZ - CENTRUM PIELĘGNIARSKO - OPIEKUŃCZE, UL. GROTA ROWECKIEGO 9K, TEL. 65/545-48-73 • RAWICZ - NZOZ CENTRUM LECZENIA I REHABILITACJI „ZDRÓWKO”, UL. SARNOWSKA 9A, TEL. 65/546-43-46 • RAWICZ - SPZOZ CENT. REHABILIT. MEDYCZNEJ I OŚRODEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, UL. SARNOWSKA 9A, TEL. 65/545-44-02 • RYDZYNA - NZOZ GABINET REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII IWONA KĘDZIERSKA, UL. MICKIEWICZA 2, TEL. 65/538-01-92 • RYDZYNA - SPECJALISTYCZNA PORADNIA REHABILITACJI SŁUCHU I MOWY, PL. ZAMKOWY 2, TEL. 781-220-202 • ŚMIGIEL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. MICKIEWICZA 2, TEL. 65/518-00-14

LECZNICT WO STOMATOLOGICZNE BOJANOWO

• IND. PRAKT. LEK. LEK.STOM. KRYSTYNA DRWIĘGA - CEGLAREK • IND. PRAKT. LEK. LEK. STOM. IWONA BAŃKOWSKA

UL. DĄBROWSKIEGO 9B UL. DWORCOWA 20

65/545-62-82 65/545-76-50

• PORADNIA STOMATOLOGICZNA „ORTODENT” • JANKE PRZEMYSŁAW IND. SPEC. PRAKT. LEK. GAB. STOMAT. • GABINET STOMATOLOGICZNY ZOFIA GRYCZKA • NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA VITA-DENT • IND. PRAKT. LEK. STOM. ALEKSANDRA PELCZAR

UL. KOLEJOWA 1 UL. SIKORSKIEGO 3/63 UL. WROCŁAWSKA 264 UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA 5 UL. GRANICZNA 6F

65/572-02-09 65/572-07-52 65/572-04-95 882-091-684 65/575-19-75

• NZOZ KOCH - DENT

UL. KRZYWIŃSKA 7

604-420-876

• IND. PRAKT. LEK. RENATA JARCZYŃSKA - KACZMAREK • IND. PRAKT. LEK. MAŁGORZATA FLORKOWSKA • GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR” • NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA „STOMED” W KOŚCIANIE • GAB. STOM. JOANNA SKRZYPCZAK PRZYJAZNA STOMATOLOGIA • GABINETY LEKARSKIE MEDICOR • GABINETY LEKARSKIE MEDYK • GABINET DENTYSTYCZNY DENTIVIA PAULINA CYBULKA • JOANNA RYBKA-STACHOWIAK

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE 51/53 UL. MICKIEWICZA 12 PL. PADEREWSKIEGO 4 PL. WOLNOŚCI 27 UL. POZNAŃSKA 15 UL. BĄCZKOWSKIEGO 3 PL. PADEREWSKIEGO 4 OS. JAGIELLOŃSKIE 23-26 UL. ŚMIGIELSKA 12H

603-850-186 65/512-04-90 65/511-03-00 65/511-94-47 65/511-93-09 65/511-03-30 731-706-906 887-799-715 660-240-915

• PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ARTUR POŁOMKA

UL. DWORCOWA 29

601-588-299

• IND. SPEC. PRAKT. LEK. LEK. STOM. T. SZYMAŃSKI

UL. SZKOLNA 10

601-767-071

• IND. SPEC. PRAKTYKA LEK. WŁODZIMIERZ JEZIERSKI • IND. GAB. STOM. EWA JEZIERSKA • GAB. STOM. MAŁGORZATA SZABLEWSKA-ŚLIWA • NZOZ PORADNIA SPEC. „MEDICAL” • LESZCZ. LECZ. STOM. “DENT” SP. C. D., G. CZWOJDA • IND. PRAK. LEK. GAB. STOM. ZOFIA OLERADZKA • GAB STOM. JOLANTA TOMASZEWSKA • J.M STOMATOLOGIA • IND. PRAK. STOM. ANNA ZIENTEK • GAB. STOM. MAŁGORZATA KŁOBUKOWSKA • IND. PRAK. LEK. JOANNA SZAŁKOWSKA-SOBCZYK • PRYW. GAB. STOM. MACIEJ DRZEWIŃSKI • PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA BOŻENA ZIELIŃSKA • NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE “VITA” SP.C. • GAB. STOM. W SP12 BARBARA DAWIDOWICZ • IND. SPEC. PRAKT. LEK. KRYSTYNA NADARZYŃSKA

UL. ŻEROMSKIEGO 22 65/529-20-16 UL. ŻEROMSKIEGO 22 65/529-20-16 UL. KMICICA 7 65/527-12-73 UL. B. CHROBREGO 48 65/520-21-32 UL. GRODZKA 7 65/529-97-94, 65/529-20-15 UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 4 65/520-52-58, 609-859-700 UL. REJTANA 1 605-296-826 UL. REJTANA 39 661-118-626 UL. NIEPODLEGŁOŚCI 21 65/529-59-82 UL. OFIAR KATYNIA 5/2 65/529-95-15 UL. OFIAR KATYNIA 2 65/529-53-60 UL. OFIAR KATYNIA 2 65/529-53-60 UL. OGRODOWA 4 65/520-79-05 UL. HISZPAŃSKA 11 500-150-332 UL. RUMUŃSKA 6 607-630-254, 65/520-02-30 w.33 UL. RACŁAWICKA 1 65/529-62-93

GOSTYŃ

KĄKOLEWO KOŚCIAN

KRZEMIENIEWO

KRZYCKO WIELKIE LESZNO

www.informed.pl

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

11


USŁUGI W RAMACH NFZ

LECZNICT WO STOMATOLOGICZNE

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

• GAB. STOM. HANNA CIESIELSKA • PRYW. GAB. STOM. ANDRZEJ OKOŃ • PRYW. PRAK. STOM. JOANNA MACIAŁEK-POŁOMKA • NZOZ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA “FIDENT” S.C. • IND. PRAK. STOM. A. HRAPEK-SZEFLIŃSKA • NZOZ LCM VENTRICULUS SP. Z O.O. • CENTRUM STOMATOLOGICZNE MAKRO-DENT • GABINET STOMATOLOGICZNY GRAŻYNA PERZYŃSKA • INDYWID. SPECJ. PRAKT. DENT. AGNIESZKA KŁOBUKOWSKA-MROZIK • LESZCZYŃSKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNE JAL-DENT • MEDICAL-DENT Z. ZAKRZEWSKI, J. ZAKRZEWSKA-LEŚNICZUK • IND. SPEC. PRAK. LEK. LEK. STOM. T.SZYMAŃSKI LIPNO • IND. SPEC. PRAKT. LEK. MARIA CHUDAK - KLAK OSIECZNA • IND. PRAKT. STOM. LEK. DENTYSTA BARBARA KULCZAK PAKOSŁAW • GABINET STOMATOLOGICZNY IWONA MILIAN PAWŁOWICE • NZOZ KOCH - DENT PĘPOWO • NZOZ „ALDENT” • IND. PRAKT. LEK. GABINET STOMATOLOGICZNY URSZULA REDLICH PONIEC • INDYWID. SPECJAL. PRAKT. STOMATOLOG. KIEŁCZEWSKA BEATA RAWICZ • PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY KRZYSZTOF MILIAN • NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. • NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. • NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. • GABINET STOMATOLOGICZNY KRYSTYNA MITEK PAWEŁ TRANCZEWSKI GABINET STOMATOLOGICZNY RYDZYNA • NZOZ MARIO - DENT • NZOZ „ALDENT” STARE BOJANOWO • INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA KATARZYNA WĄSIAK ŚMIGIEL • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ASMED • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ASMED • NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA ASMED W ŚMIGLU ŚWIĘCIECHOWA • INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA EWA LISEWSKA WIJEWO • LEK DENT. S. POL WILKOWICE • INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ANNA KLAWINSKA WŁOSZAKOWICE • NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA ASMED

AL. JANA PAWŁA II 10 601-563-454, 65/520-40-05 UL. GRODZKA 7 65/529-97-94 UL. LITEWSKA 19 65/526-28-83 UL. SKARBOWA 2A 65/529-15-18 UL. REJTANA 73A 607-284-926 UL. SŁOWIAŃSKA 41 65/520-65-80 UL. KRASIŃSKIEGO 32/1 602-574-294 UL. NARUTOWICZA 28 607-881-337 UL. OFIAR KATYNIA 5/2 65/529-95-15 UL. STAROZAMKOWA 26 65/544-25-23 UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 48 65/529-20-15 UL. RACŁAWICKA 1A 601-767-071 UL. PARK 1

65/520-76-75

UL. KOPERNIKA 8A

65/535-96-35

UL. PARKOWA 4A

65/547-87-06

UL. SZKOLNA 1

65/536-82-19, 502-322-014

UL. ORŁONIA 1A UL. PROMIENISTA 15

607-344-256 602-897-878

UL. ŚLIWIŃSKIEGO 12

604-514-937

UL. HALLERA 6 UL. PRZYJEMSKIEGO 35 RYNEK SARNOWSKI 1 UL. BRONIEWSKIEGO 5 UL. AKACJOWA 22 UL. 3 MAJA38

605-828-329 65/546-54-87 65/545-37-12 65/546-30-03 65/546-30-24 510-586-127

UL. MATEJKI 1 PL. ZAMKOWY 3

725-943-079 65/538-85-46

UL. GŁÓWNA 34A

608-470-916

UL. KOŚCIUSZKI 25 UL. SKARŻYŃSKIEGO 5A UL. KONOPNICKIEJ 5

65/518-02-81 609-549-269 65/518-01-43

UL. STRZELECKA 6

605-213-683

UL. LIPOWA 21

798-522-404

UL. LIPOWA 48

664-959-472

UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 2

65/518-02-81

ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ

• LESZCZYŃSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA FRĄCKOWIAK -PRENTCZYŃSKI- PERSZEWSKA • NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” • NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO JAN KOZYRA • NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” • NZOZ SP. C. PRZYCHODNIA A. JANKOWSKA, R. SUDOLSKI I K. WŁOSZCZYŃSKA • NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „VIGOR MED” • PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „SKARBOWA”

UL. 17 STYCZNIA 50

65/529-90-77, 65/529-90-78

UL. SŁOWIAŃSKA 41 UL. MAGAZYNOWA 4 UL. KIEPURY 10 UL. RACŁAWICKA 1A UL. KIEPURY 12 UL. SKARBOWA 3

65/520-65-80 65/529-43-08 65/526-58-68 65/529-62-93 65/529-29-29 65/529-62-53

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.NFZ-POZNAN.PL

12 www.informed.pl


PRAKTYKI PRYWATNE

www.informed.pl

PRAKT YKI PRYWATNE

KARDIOLOGIA DR MED. HENRYK LASKOWSKI - LESZNO UL. MARCINKOWSKIEGO 5A, TEL. 691-956-840 NEUROCHIRURGIA LEK. MED. ZIEMOWIT DOBRZYCKI - LESZNO, UL. ĆWIKLIŃSKIEJ 8, TEL. 65/526-89-10 ORTOPEDIA LEK. MED. GRZEGORZ SUCHECKI - LESZNO, UL. KIEPURY 12, TEL. 603-652-222, UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 1, TEL. 65/529-65-05 STOMATOLOGIA LEK. STOM. ANGELA DOBRZYCKA - LESZNO, UL. ĆWIKLIŃSKIEJ 8, TEL. 65/526-89-10 LEK. STOM. MACIEJ DRZEWIŃSKI - LESZNO, UL. OFIAR KATYNIA 2/1, TEL.65/529-53-60, 601-543-502 LEK. STOM. JOANNA SZAŁKOWSKA-SOBCZYK - LESZNO, UL. OFIAR KATYNIA 2/1, TEL. 65/529-53-60, 603-076-835 PSYCHOLOGIA NATALIA FRĄCKOWIAK MAKAŁA - LESZNO, UL. 17 STYCZNIA 50 (I PIĘTRO, NR. 5), TEL. 661-738-375

Prezent od fundacji dla urologii

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y

Ubiegły rok był bogaty w wydarzenia na leszczyńskiej urologii. Oddział obchodził 40 lecie działalności w Lesznie. Z tej okazji zorganizowano konferencje na temat leczenia raka pęcherza. Organizatorem był oddział wielkopolski Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W konferencji udział wzięło wielu wybitnych urologów polskich. Specjalnym wydarzeniem był też jubileusz 80. urodzin ciągle aktywnego zawodowo znanego leszczyńskiego urologa dr Jerzego Rajewskiego. Swój jubileusz 15-lecia działalności obchodziła również działająca przy WSZ Fundacja Rozwoju Urologii Leszczyńskiej. Przez 15 lat Fundacja zakupiła i przekazała dla oddziału urologicznego aparaty, urządzenia i narzędzia o łącznej wartości 600 tys. złotych. 23 stycznia Fundacja przekazała kolejne urządzenia dla oddziału. Wydawca: TURUS PHUP Andrzej Cieślik 64-100 Leszno, Grunwaldzka 85/2 tel. 602 12 05 11 www.turus.pl e-mail: turus@turus.pl

- Są to dwa ureterorenoskopy czyli endoskopy do kruszenia kamieni w moczowodach i nerkach, oraz dwa narzędzia laparoskopowe – mówi Marian Langner, prezes Fundacji RUL. - Zakup uzgodniliśmy z kierownikiem oddziału lek. Mariuszem Błachowiakiem. Prosimy o wsparcie działalności naszej fundacji przeznaczając 1% od swego podatku przy składaniu rocznego PIT.

2 0 1 8

Na zdjęciu – od lewej kierownik oddziału lek. Mariusz Błachowiak, dyr. WSZ Tomasz Karmiński, prezes Fundacji Marian Langner, kierownik oddziału nefrologicznego lek. Łukasz Kasprzak. (CAN) Fot. A. Cieślik

Redakcja LIM 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 85/2 www.informed.pl e-mail: turus@turus.pl Redaktor naczelny: Andrzej Cieślik Skład i łamanie: Andrzej Przewoźny Ogłoszenia/grafika: redakcja LIM

Zdj. na okładce: Operacja chirurgiczna na Centralnym Bloku Operacyjnym WSZ w Lesznie, fot. A. Cieślik

KRS: 0000133582

Druk: Polska Press Sp. z o.o. oddział Śląsk Media Centrum ul. Baczyńskiego 25, 41-200 Sosnowiec tel. 32 634 22 00 Redakcja LIM nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

www.informed.pl

13


POZ PRZYCHODNIA LEKARSKA, SKLEP MEDYCZNY, ALERGOLOGIA, DERMATOLOGIA, MEDYCYNA ESTETYCZNA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

14 www.informed.pl


ALERGOLOGIA, CHIRURGIA, DERMATOLOGIA, MEDYCYNA ESTETYCZNA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

15 www.informed.pl


CHIRURGIA OGÓLNA, CHIRURGIA ONKOLOGICZNA, KOSMETOLOGIA, MEDYCYNA ESTETYCZNA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

16 www.informed.pl


CHIRURGIA OGÓLNA, MEDYCYNA ESTETYCZNA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

17 www.informed.pl


NEFROLOGIA, ŻYWNOŚĆ BEZGLUTENOWA, DIETETYKA, UROLOGIA, CYTOMORFOLOGIA, MEDYCYNA PRACY

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

18 www.informed.pl


ARTYKUŁ

NIETRZYMANIE MOCZU

współczesna medycyna potrafi leczyć tę „wstydliwą” dolegliwość Nietrzymanie moczu dotyczy obojga płci, ale kobiety cierpią z tego powodu dwa razy częściej niż mężczyźni. Najpowszechniej występuje wysiłkowe nietrzymanie moczu, które objawia się popuszczaniem moczu czasem podczas nawet niewielkiego wysiłku – w trakcie kaszlu, kichania, podnoszenia przedmiotów, chodzenia, biegania czy ćwiczeń fizycznych. Nietrzymanie moczu (NTM) dotyka co ósmą kobietę w wieku do 39 lat, co drugą po menopauzie. Większość ukrywa ten problem nawet przed lekarzem. A nietrzymanie moczu to choroba, którą – choć jest przewlekła – można skutecznie leczyć. Dla większości kobiet jest to problem niezwykle wstydliwy, co potwierdzają także statystyki. Blisko 2/3 kobiet z nietrzymaniem moczu nigdy nie konsultowało się z lekarzem. A te, które zdecydowały się na rozmowę ze specjalistą, zwlekały z tym średnio 3 lata. Z przeprowadzonych badań wynika, że choroba jest powodem spadku jakości życia, pogorszenia samooceny, utraty pewności siebie a nierzadko utraty partnera. Schorzenie, jakim jest wysiłkowe nietrzymanie moczu, nie minie samo. Wręcz przeciwnie, będzie postępować. Zwykle zaczyna się po 45 roku życia, gdy stopniowo spada poziom hormonów płciowych, ale może pojawić się znacznie wcześniej. Specjaliści dzielą nietrzymanie moczu na trzy rodzaje: • wysiłkowe nietrzymanie moczu – gubienie różnych porcji moczu, podczas wysiłku fizycznego, kaszlu, kichania, podnoszenia ciężkich przedmiotów, a w najcięższej postaci – nawet podczas wstawania z krzesła. Chorobie sprzyja otyłość (NTM występuje 4 razy częściej u kobiet otyłych niż u szczupłych), menopauza i okres pomenopauzalny, przewlekły kaszel, niektóre choroby neurologiczne, ciąże i porody (szczególnie zabiegowe), duża masa urodzeniowa dziecka, obniżenie narządu rodnego, częste infekcje dróg moczowych, zaparcia, ciężka praca fizyczna i palenie papierosów. • naglące nietrzymanie moczu – pojawia się wskutek silnego parcia na cewkę moczową i pęcherz (tzw. parcie naglące), nad którym kobieta nie może w żaden sposób zapanować i którego nie jest w stanie przewidzieć. Konsekwencją jest wyciek moczu – od kilku kropli do całkowitego opróżnienia pęcherza. Przyczyną tej postaci choroby jest nadwrażliwy pęcherz, czyli taki, który kurczy się nawet wtedy, gdy zgromadzi się w nim niewiele moczu. Może to być skutek nieprawidłowej kontroli nerwowej nad czynnością dolnych dróg moczowych. Czynnikiem sprawczym bywają nawracające infekcje układu moczowego. Inny powód to choroby ogólnoustrojo-

we, np. cukrzyca, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, demencja starcza. Przyczyną tej postaci NTM mogą być także leki, np. odwadniające. • nietrzymanie moczu z przepełnienia - cechuje się kroplową utratą moczu na skutek przepełnienia pęcherza moczowego i znacznego rozciągnięcia jego ścian. Po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania diagnostycznego lekarz może, uwzględniając stopień zaawansowania zmian, zaproponować pacjentce jedną z metod, ujętych w czterech grupach postępowania terapeutycznego: Stosowanie pesarów i tamponów, zabiegi fizoterapeutyczne, leczenie chirurgiczne i wprowadzone do medycyny od kilku lat, praktycznie bezinwazyjne, leczenie laserem. Ostatnia z tych metod, jako najnowsza jest stosunkowo mało znana, a szkoda, ponieważ w wielu przypadkach przynosi znakomite efekty, już po jednym 45 minutowym zabiegu. Zabieg przeprowadza się w trybie ambulatoryjnym, bez potrzeby pobytu na oddziale. Metoda jest nieinwazyjna, bezbolesna, nie wymaga zwolnienia od pracy. Ryzyko powikłań jest nieomalże zerowe. Uzyskiwane efekty to znaczne ograniczenie lub całkowite ustąpienie krępujących dolegliwości, poprawa jakości życia seksualnego, odzyskanie pewności siebie. Identycznym laserem wykonuje się także zabiegi obkurczania i regeneracji pochwy co w efekcie poprawia nawilżenie pochwy, ustąpienie dokuczliwego pieczenia oraz poprawę jakości życia erotycznego. Złą wiadomością jest to, że nie każde urządzenie laserowe jest równie skuteczne. Uważa się, że najlepsze efekty uzyskuje się stosując, niestety drogi w zakupie, laser erbowo-yagowy np. Fotona Sectro SP. Tylko to urządzenie daje gwarancję braku bólu podczas zabiegu, oraz braku powikłań. Od ponad dwóch lat metoda dostępna jest nie tylko w miastach akademickich, ale również w Lesznie. Niestety nadal nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  lek. med. Zygmunt Iciek 

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

specjalista ginekolog Centrum Medyczne MEDEOR

19 www.informed.pl


ANALIZA NASIENIA, GINEKOLOGIA, POŁOŻNICTWO, PIELĘGNIARSTWO, POR. LAKTACYJNA, SZKOŁA RODZENIA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

20 www.informed.pl


DOM OPIEKI, POŁOŻNICTWO, PIELĘGNIARSTWO, OPIEKA DŁUGOTERMINOWA, REHABILITACJA, SZKOŁA RODZENIA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

21 www.informed.pl


SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FIDES

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

22 www.informed.pl


ARTYKUŁ DERMATOLOGIA

Zmiany skórne od noworodka do przedszkolaka… czyli nie wszystko co na skórze maluszka to atopowe zapalenie skóry

Skóra to olbrzymi narząd naszego organizmu, w okresie od urodzenia się noworodka do ukończenia przez niego 3 lat jej proporcje w stosunku do pozostałych narządów są jeszcze większe. Skórę tworzą 3 warstwy : naskórek,skóra właściwa oraz tkanka podskórna. Najbardziej zewnętrzna warstwa to naskórek zbudowany z kolejnych kilku warstw ,różniących się budową i funkcją komórek, ściśle do siebie przylegających by jak najskuteczniej sprawować swoją funkcję bariery ochronnej przed mikroorganizmami,czynnikami drażniącymi czy też alergizującymi. Skóra właściwa to „poduszka” zbudowana z włókien,substancji międzykomórkowej z zatopionymi w niej gruczołami łojowymi,potowymi,mieszkami włosowymi oraz receptorami układu nerwowego. Skóra dziecka do skończenia trzeciego roku życia ma tzw. niedojrzałość w budowie,naskórek dziecka jest zdecydowanie cieńszy,pozbawiony części warstw,komórki go tworzące nie stanowią jeszcze tak szczelnej ochrony jak u dzieci starszych i dorosłych. Jest wiele „dziur” w tym murze obronnym. To wszystko powoduje częste występowanie charakterystycznych zmian skórnych w tym okresie. Najwcześniej na skórze noworodka możemy zauważyć tzw. rumień noworodkowy oraz złuszczanie skóry (szczególnie w okolicy stóp),objawy wynikające z drastycznej zmiany warunków w których żyje ten mały człowiek ze środowiska „mokrego” w łonie mamy do „suchego” po urodzeniu. Nie wymagają one leczenia. Po ok. 2 tygodniach od porodu mamy do czynienia z nasiloną produkcją łoju przez gruczoły łojowe,szczególnie na skórze głowy oraz twarzy ale może to dotyczyć również całej górnej części tułowia oraz okolicy fałdów skóry i pod pieluszkami. Przypuszcza się,że wynika to z pobudzenia tych gruczołów androgenami matki z okresu ciąży. Wówczas to u znacznej ilości ZDROWYCH noworodków a następnie niemowlaków obserwujemy na skórze twarzy oraz głowy objawy łojotokowego zapalenia skóry charakteryzujące się zmianami rumieniowo-grudkowymi ze złuszczaniem oraz suchością skóry. Zmiany dotyczą policzków,okolicy przedusznej oraz zausznej z największym nasileniem na skórze głowy oraz brwi. Charakterystyczne jest ,że zmiany nasilają się po ociepleniu danej okolicy a zmniejszają po oziębieniu. Nasilone zmiany wymagają łagodzenia delikatnymi środkami przeciwzapalnymi,łagodne ustępują same ,niewskazane jest intensywne natłuszczanie tych zmian. Mogą nawracać nawet do 8-mego miesiąca życia. Rzadziej występującym schorzeniem wynikającym z pobudzenia gruczołów łojowych u noworodków jest trądzik noworodkowy charakteryzujący się występowaniem zaskórników zamkniętych (białych) ale również i otwartych (tzw. czarne wągry) oraz czasami drobnych zmian zapalnych. Drobne zmiany trądzika noworodkowe-

go ustępują bez pozostawienia śladów po kilku tygodniach i nie wymagają leczenia. Jeżeli zmiany trądzikowe pojawiają się później,ok. 3-miesiaca życia dziecka mamy do czynienia z tzw. trądzikiem niemowlęcym,są one najczęściej bardziej nasilone,mogą trwać nawet do 3-ciego roku życia i wymagają leczenia ponieważ mogą zakończyć się bliznami. Kiedy niemowlę kończy 3-ci miesiąc życia jego gruczoły łojowe już nie pracują tak gwałtownie a gruczoły potowe jeszcze nie są w pełni wykształcone swój początek mają wówczas zmiany skórne wynikające z predyspozycji skóry dziecka do nadmiernej utraty wody i wysychania,szczególnie na skórze policzków oraz brody (szczególnie w okresie jesienno- zimowym). Wówczas skóra dziecka staje się bardziej podatna na uszkodzenia i wynikające z tego łatwe podrażnienia po kontakcie z detergentami,środkami zapachowymi, środowiskowymi a nawet samą odzieżą dziecięcą lub opiekunów (mogą drażnić same tkaniny lub pozostałości środków piorących i zmiękczających). Nazywamy ten stan w dermatologii wypryskiem kontaktowym z podrażnienia,wskazane jest odpowiednie nawilżanie skóry dziecka emolientami przeznaczonymi do skóry nadwrażliwej i unikanie „podrażniaczy”. W okresie około 3-4 miesiąca życia może mieć też początek atopowe zapalenie skóry, przewlekła, BARDZO SWĘDZĄCA dermatoza wynikająca z zaburzeń struktury a tym samym funkcji bariery naskórkowej. To zaburzenie wynika ze zmian w kluczowym w tworzeniu bariery skórnej białku – filagrynie. To skutkuje dalszymi procesami zapalnymi,odpowiedzią immunologiczną oraz reakcją na czynniki infekcyjne oraz środowiskowe (alergeny pokarmowe oraz powietrznopochodne). Występuje ona zdecydowanie rzadziej niż się powszechnie sądzi - w badaniach od 5 do 10 %. Dziecko z atopowym zapaleniem skóry wymaga systematycznego nawilżania i natłuszczania specjalnymi preparatami których skład próbuje skorygować nieprawidłowe funkcjonowanie bariery naskórkowej. Objawy skórne AZS w okresie niemowlęcym dotyczą głównie policzków,nadgarstków oraz przednich części podudzi. Choroba ma charakter przewlekły,wymaga stałej kontroli dermatologicznej. W części przypadków występuje alergia na białka mleka krowiego. Oczywiście to nie wszystkie zmiany na skórze ,które występują w tym okresie życia,nie omówiliśmy wielu wysypek wirusowych i wielu innych, które mogą mieć miejsce. Jadwiga Żuchowska 

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

specjalista dermatolog, specjalista alergolog

23 www.informed.pl


EKG, KARDIOLOGIA, LARYNGOLOGIA, REUMATOLOGIA, PEDIATRIA, DIABETOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

24 www.informed.pl


HEMATOLOGIA, HOSPICUJM DOMOWE, GERIATRIA, PEDIATRIA, PSYCHOLOGIA, ONKOLOGIA, REUMATOLOGIA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

25 www.informed.pl


NEUROLOGIA, EEG, USG

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

26 www.informed.pl


ARTYKUŁ

Pacjent w fizjoterapii holistycznej W ostatnich latach nastąpił niezwykle dynamiczny rozwój fizjoterapii. Coraz więcej gabinetów fizjoterapeutycznych proponuje nowatorskie sposoby walki z bólem. Doktor ortopeda Radosław Składowski stał się ikoną rozwoju praktycznej medycyny manualnej. Zaproponował nietuzinkowe i bardzo skuteczne metody zwalczania bólu za pomocą prostych technik i narzędzi. Medycyna manualna jest niezwykle skuteczna u pacjentów, u których zarówno leczenie sposobami farmakologicznymi, jak i podstawowa rehabilitacja, fizykoterapia nie przynoszą pożądanych efektów albo też ich choroby współistniejące nie pozwalają na zastosowanie połączonych metod fizykoterapii. Przyczyną wielu dolegliwości bólowych są wady postawy. W dzieciństwie taka wada jest często powodem unikania aktywności fizycznej; dla przykładu, dzieci z pogłębionym przodopochyleniem miednicy będą stronić od biegania, ponieważ mają z tym problemy. Nastolatki z tą wadą wykazują wyraźną tendencję do częstszych bóli menstruacyjnych. Człowiek dorosły zwykle trafia do gabinetu z powodu bólu. Przodopochylenie miednicy może mieć swój początek we wczesnym okresie dzieciństwa, na etapie kształtowania się stopy, chodu czy płaszczyzny przełykania podczas przyjmowania pokarmów. Medycyna manualna tak mocno się rozwinęła, że nie opiera się już tylko na układzie ruchu. Obecnie nie ogranicza się do potocznie zwanego kręgarstwa czy „nastawiania kręgosłupa”. Zakres jej kompetencji jest na tyle szeroki, że zyskała miano medycyny wisceralnej, cranio-sakralnej, neuromobilizacji czy masażu. Aby dotrzeć do przyczyny problemu, należy nawiązać współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin: stomatologiem, laryngologiem, okulistą, neurologiem, ortopedą, zielarzem oraz zadbać o stan nastroju dzięki metodzie One Brain. Jest to nowatorska metoda prowadząca do uwolnienia fizycznych i psychicznych skutków stresu. Na uwagę zasługuje również masaż PeLoHa, który wspomaga proces zdrowienia organizmu. Nie wszystkie techniki w leczeniu są bezbolesne i przyjemne. Często zdarza się, że organizm uległ znacznemu zwłóknieniu, i żeby przywrócić elastyczność tkankom, trzeba uciec się do radykalniejszych środków, bodźcując go silniej niż do tej pory. W tym celu używa się miedzianych pinokatów, które uwalniają tkankę, usprawniając w niej przepływ krwi i tym samym substancji odżywczych. Długotrwale uciśnięte nerwy również można pobudzić do życia, stosując metodę zwaną pinopresurą. Terapii poddaje się również narządy jamy brzusznej, które mogą się niewłaściwie przemieszczać względem siebie nawzajem lub względem własnej osi. Będą one wtedy przyczyną tzw. bólów rzutowanych. Na przykład, ból kręgosłupa lędźwiowego może być spowodowany problemem zablokowania żołądka, a przyczyną bólu brzucha u dzieci bywa stresowe zablokowanie jelit. Przy po-

mocy medycyny manualnej nie będziemy oczywiście leczyć zawałów serca czy chorób nowotworowych, ale wspomaganie leczenia chorób organicznych z jej udziałem jak najbardziej wchodzi w grę. Również stany po wyleczeniu choroby zasadniczej bywają doskonałymi wskazaniami do szerokiego zastosowania terapii opartej o teorię i praktykę medycyny manualnej w modelu holistycznym. Szczególnie ciekawym zabiegiem cieszącym się dużym zainteresowaniem w gabinecie jest miodobranie. Zabieg ten, również zaczerpnięty od doktora Składowskiego, stosuje się na bolesną część ciała. Często są to stawy kolanowe, gdzie medycyna tradycyjna rozkłada ręce, sugerując, że „w tym wieku po prostu musi boleć”. Masaż miodem to alternatywa dla wielu „takich przypadków”. Poprzez działanie bazujące na terapii odruchowej pobudzane są mechanizmy samonaprawcze organizmu. Aby dobrać odpowiednią technikę, należy najpierw przyporządkować pacjenta do jednego z pięciu żywiołów określonych przez Arystotelesa. Są to: eter, ziemia, ogień, woda i powietrze. Każdy pacjent wg tej typologii posiada charakterystyczne zmienne: rodzaj reakcji na ból, typ budowy anatomicznej i układ regulacyjny. Terapia przeprowadzona jest bez żadnego wzorca. Rozszyfrowanie typu osobowości pacjenta determinuje właściwie dobraną, indywidualną technikę leczenia, co gwarantuje jej skuteczność. Jedyną słuszną zasadą jest dążenie do poprawienia lub przywrócenia funkcji, której utrata doprowadziła do danych nieprawidłowości. W ten sposób dochodzi do likwidacji zaburzenia. Urazy typu skręcone kostki, naciągnięcia, nagłe dysfunkcje ruchowe to jednostki wymagające natychmiastowej pomocy, ale niekoniecznie przy pomocy gipsu. Starosłowiańska medycyna naturalna wraca do łask. Przykładem jest tu hiarudoterapia, czyli leczenie z wykorzystaniem pijawek medycznych. Potrafią one bardzo szybko zmniejszyć obrzęk w miejscu urazu, znieczulić ból i przyspieszyć regenerację uszkodzonych tkanek dzięki mieszance enzymów, w które wyposażyła je natura. Innymi sposobami wspomagającymi szybki powrót do zdrowia po urazie są: kinesiology taping, dynamic taping oraz ziołowe pasty i maści. Holistyczne podejście do pacjenta gwarantuje skuteczność leczenia jego problemów zdrowotnych. To z kolei prowadzi do zadowolenia zarówno pacjenta jak i terapeuty. Fizjoterapia holistyczna, ta nieustannie rozwijająca się gałąź medycyny, jest naszą przyszłością. mgr Monika Sitarz - Chrośniak Fizjo-med Sztuka Rehabilitacji www.informed.pl

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

27


CHIRURGIA URAZOWA, ORTOPEDIA, RTG

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

28 www.informed.pl


APTEKA, ORTOPEDIA, POR. ADAMCZAK, POR. MEDICAL, PRACOWANIA RTG

Zostań krwiodawcą Jeżeli ukończyłeś 18 lat i nie przekroczyłeś 65 roku życia, jesteś zdrowy zgłoś się do oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Kiepury 45 (w budynku Szpitala) tel. 65 5253116 lub 65 5253111. Czynne od poniedziałku do piątku:7.30 – 12.00 Na zdj: dziennikarze i pracownicy Radia Elka oddają honorowo krew. (CAN)

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

www.informed.pl

29


OKULISTYKA, OPTYKA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

30 www.informed.pl


OKULISTYKA, OPTYKA

Nachalna suplementomania „Polacy są nazywani lekożercami. Jemy garściami coś, co wygląda jak leki”. Dlaczego suplementy diety mogą być niebezpieczne? - Nie ma udowodnionych klinicznie badań, które potwierdzałyby informacje w reklamach suplementów diety. Reklamy może nie mówią, że suplement leczy. Ale pojawia się w nich lekarz i samą swoją obecnością potwierdza, że to coś jest lekiem - mówił w Radiu TOK FM prof. Zbigniew Fijałek, dyrektor Narodowego Instytutu Leków. - Polacy są nazywani lekożercami. Nacją, która lubi spożywać coś, co wygląda jak leki. Wielu z nas nie potrafi bez nich żyć, jemy je garściami - mówił w audycji OFF Czarek w Radiu TOK FM prof. Zbigniew Fijałek, dyrektor Narodowego Instytutu Leków. Światowy rynek suplementów to 180 mld dolarów. W USA spożywa je nawet co drugi mieszkaniec. W Polsce, zdaniem prof. Fijałka, co trzeci. Farmakolog mówił o tym, dlaczego suplementy diety mogą być groźne. Suplementy nie są potrzebne - W założeniu suplementy miały być uzupełnieniem naszej codziennej diety tym, czego nam brakuje. Jednak wszystko to, czego nam brakuje, możemy dostać w normalnej diecie - wskazywał w TOK FM prof. Fijałek. Ekspert podkreślił, że jeśli nie odżywiamy się wyłącznie fast foodami, to jedynie w wyjątkowych przypadkach brakuje nam jakichś składników odżywczych. Jednak Polacy nie oszczędzają na zdrowiu, co, niestety, widać głównie w przypadku suplementów. - Wiele osób nie stać na to, żeby wykupić receptę. Pomimo tego kupujemy suplementy, których w większości przypadków nam nie potrzeba - dziwił się gość Cezarego Łasicki. Brak kontroli, fałszerstwa, interakcje Formalnie rzecz biorąc, suplementy diety są żywnością. A przez to kontrolowane są tak jak żywność. Czyli mniej restrykcyjnie niż leki. - Większość z nas postrzega te produkty jak leki, podobnie lekarze - ubolewa prof. Fijałek. - Żeby dopuścić do obrotu lek, trzeba udowodnić, że jest skuteczny i bezpieczny. Żeby usunąć z rynku suplement diety, trzeba udowodnić, że jest szkodliwy - mówił farmakolog. - Jak się go wprowadza, nie trzeba udowadniać, że jest skuteczny i bezpieczny. To zupełne odwrócenie pojęć - wskazywał. Dlatego też wielu producentów, by uniknąć konieczności

kosztownych badań, przesuwa różne substancje lecznicze do grupy suplementów. - Obserwujemy to od wielu lat - przekonuje prof. Fijałek. Co więcej, zdaniem farmakologa suplementy w Polsce są bardzo narażone na fałszowanie. Zawierają substancje, które nie są opisane na opakowaniu. A np. ziołowe specyfiki obfitują w składniki spotykane w zwykłych lekach. - Te suplementy działają. Dlatego, że nie są naturalne. Mają takie same składniki jak leki - wyjaśniał. A brak znajomości składu sprawia, że suplementy mogą wchodzić w niepożądane i niebezpieczne interakcje z innymi substancjami w naszej diecie. Kłamliwe reklamy - Problemem jest to, że nie ma udowodnionych farmakologicznie, klinicznie badań, które potwierdzałyby informacje na opakowaniach czy w reklamach. Reklamy może nie mówią, że suplement leczy. Ale pojawia się lekarz i samą swoją obecnością potwierdza, że to coś jest lekiem - mówił prof. Fijałek. Farmakolog każe sceptycznie patrzeć na zachwalanie suplementów w reklamach - obietnice szybkiego schudnięcia czy zatrzymania łysienia. - Jeżeli jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Dlaczego tyle społeczeństw walczy z otyłością? Dlaczego tylu celebrytów traci włosy? Dlaczego ludzie mający miliardy dolarów umierają na nowotwory? Jeżeli tak jest, te ogłoszenia totalnie oszukują wszystkich, do których są skierowane - upominał gość Radia TOK FM. Przyswajalność Ale pokażmy problem bardzo konkretny. Np. suplementy z cynkiem, żelazem czy magnezem. - Z naszego doświadczenia wynika, że kiedy magnez był dostępny jako lek, były ogromne problemy z jego biodostępnością. Możemy łykać te tabletki, ale pytanie, na ile ten pierwiastek się przyswaja. W wielu przypadkach ten pierwiastek się nie wyzwalał albo nie przyswajał - tłumaczył. - Leki, które uzupełniają niedobory żelaza przy poważnych brakach, są bardzo niebezpieczne. Żelazo trudno się przyswaja z żywnością. Trudno zrobić lek, gdzie przyswajanie byłoby znaczące. A mamy suplementy, które mamią nas tym, że te substancje się absolutnie przyswajają i pomagają - skwitował prof. Fijałek.  źródło: tokfm.pl www.informed.pl

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

31


NEUROLOGIA, PSYCHIATRIA, PSYCHOLOGIA, REHABILITACJA, SKLEP MEDYCZNY

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

32 www.informed.pl


ARTYKUŁ

Terapia seksoholizmu

W dobie rozwoju nowoczesnych technologii dostępnej dla każdego możemy obserwować znaczące zmiany jakościowe w zakresie nawiązywania, podtrzymywania i pogłębiania wzajemnych relacji międzyludzkich. Nasza ekspozycja na różnorodne bodźce z Internetu, a przy tym poczucie anonimowości i niezależności w swoim zachowaniu przy wykorzystaniu Internetu niesie za sobą istotne zmiany w zachowaniu niektórych osób. W naszej zespołowej pracy w Poradni Sensorium w Lesznie wraz z lekarzem psychiatrą Anną Kasprzak obejmujemy oddziaływaniom terapeutycznym osoby z problemem seksoholizmu. Podobnie jak u alkoholików i narkomanów nałogowe zachowania seksualne wiążą się ze zniekształconym myśleniem, w postaci umniejszania odpowiedzialności, racjonalizowaniem swoich zachowań, bronieniem siebie i uzasadnianiem swojego zachowania, a także obwinianiem innych za powodowanie trudności. Tacy ludzie w sposób obronny zaprzeczają istnieniu problemu i mnożą usprawiedliwienia dla swoich nałogowych zachowań. Seksoholicy zwykle w sposób kompulsywny uprawiają zachowania więcej niż jednego typu, na przykład może to być przymus masturbacji, a ponadto oglądania pornografii i stałego odwiedzania prostytutek. Jednak rozstrzygające dla problemu jest owładnięcie potrzebą seksualnego rozładowania napięcia emocjonalnego i seksualizacja większości, nawet neutralnych sytuacji społecznych. Seksoholik mnoży okazje do niekontrolowanych zachowań seksualnych korzystając z Internetu, ale także każdy możliwy realny kontakt służy pobudzaniu fantazji seksualnych i jest okazją do tworzenia tzw. „abonamentu”, czyli potencjalnej listy kontaktów, którą może wykorzystać do doraźnych kontaktów seksualnych. Nie istnieje „norma” częstości odbywania stosunków intymnych. Jednak pewne formy zachowań seksualnych mogą powodować problemy zarówno u samych pacjentów, jak również u ich bliskich, prowadzić do konfliktów z otoczeniem lub naruszać normy prawne. Coraz częściej erotomanię traktuje się jako zespół uzależnienia od seksu. Objawy, wskazujące na istnienie uzależnienia od czynności seksualnych: •utrata kontroli nad zachowaniami seksualnymi, • dotkliwe konsekwencje czynności erotycznych, • brak zdolności do zaprzestania zachowań seksualnych mimo negatywnych konsekwencji, • powroty do autodestrukcyjnych zachowań i sytuacji wysokiego ryzyka, • uporczywe wysiłki i niepowodzenia w zakresie ograniczenia preferowanych czynności erotycznych, • obsesja seksu i fantazjowanie jako główna strategia radzenia sobie w życiu, • rosnące zapotrzebowanie na doznania seksualne, • głębokie zmiany usposobienia w wyniku istniejących zachowań erotycznych,

• tracenie czasu na obsesyjne myśli i fantazje, zdobywanie parterów, uprawienie seksu i radzenie sobie z jego konsekwencjami, • zaniedbywanie spraw rodzinnych, zawodowych, czy wypoczynku na rzecz egocentrycznego wyobcowania Seksoholizm jest zazwyczaj problemem pierwotnym w stosunku do innych uzależnień i trudniejszym do leczenia. Osoby charakteryzujące się przymusowymi zachowaniami seksualnymi najczęściej używają substancji chemicznych lub czynności uzależniających jako „lekarstwa” na dyskomfort psychiczny lub fizyczny po zaprzestaniu czynności seksualnych, co często prowadzi do kolejnych uzależnień. Uzależnienie od seksu najczęściej jest wynikiem interakcji elementów tkwiących zarówno w człowieku, jak również i w jego otoczeniu. Analizując zagadnienia dotyczące czynników ryzyka seksoholizmu, należy zwrócić szczególną uwagę na właściwości współczesnej kultury, zjawisko pornografii, cechy rodziny jako najważniejszego środowiska kształtującego postawy człowieka oraz specyfikę osobowości erotomanów. Przyczyn uzależnienia od seksu i pornografii może być wiele. Poza poczuciem osamotnienia, wynikającym z niezaspokojonych potrzeb psychicznych, do czynników podmiotowych erotomanii należy zaliczyć przede wszystkim niedojrzałość emocjonalną, niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem oraz brak umiejętności w zakresie budowania relacji interpersonalnych. Część osób paradoksalnie, gdy odczuwa stres, zwiększa się u nich pożądanie i pobudliwość seksualna. Podatne na uzależnienie od seksu są osoby, które z jednej strony charakteryzują się zwiększonym zapotrzebowaniem na stymulację poznawczą i seksualną, a z drugiej – nie mają oparcia w dojrzałej osobowości. W naszym programie terapii leczenia seksoholizmu podzieliliśmy na trzy zasadnicze okresy: 1. odstawienie - w którym dochodzi do zatrzymania autodestrukcyjnych zachowań: zdefiniowanie problemu, osiągnięcie równowagi, przełamanie izolacji, opanowanie kryzysu, redukcja wstydu. 2. rekonstrukcja poznawcza i emocjonalna – identyfikacja i przepracowanie zniekształceń i błędów myślenia i rozwijanie umiejętności dojrzałego regulowania uczuć, koncentracja na rozwoju duchowym, zapobieganiu nawrotom, zmiana stylu życia, zaakceptowanie siebie i budowanie zdrowych więzi międzyludzkich. 3. zdrowa seksualność – w którym następuje odnalezienie i zintegrowanie nowych aspektów życia seksualnego. Nasza praktyka wskazuje, że efekty terapeutyczne zwiększa systematyczność terapii, co najmniej dwuletni okres jej trwania, dodatkowe uczestnictwo w grupie samopomocowej Anonimowych Seksoholików i oparcie w osobach bliskich dla pacjenta. Andrzej Peda  

seksuolog kliniczny, psychoterapeuta SNP PTP specjalista terapii uzależnień, specjalista psycholog kliniczny andrzejpeda@interia.pl

www.informed.pl

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

33


LOGOPEDIA, PSYCHOLOGIA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

34 www.informed.pl


LOGOPEDIA, PEDAGOGIKA, PSYCHIATRIA, PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

35 www.informed.pl


PSYCHIATRIA, PSYCHOLOGIA, SEKSUOLOGIA, PEDAGOGIKA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

36 www.informed.pl


PSYCHOLOGIA, PSYCHIATRIA, LOGOPEDIA, PORADNIA EGO

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

37 www.informed.pl


PSYCHIATRIA, PSYCHOLOGIA, SEKSUOLOGIA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

38

Limfologia czyli medycyna obrzęków Limfologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się układem limfatycznym. W porównaniu z innymi dziedzinami jest nauką nową. Wynika to z faktu, że choć zaburzenia w układzie limfatycznym dotyczą milionów osób w Polsce, a dolegliwości są odczuwane na co dzień, to rozwój diagnostyki medycznej dopiero od niedawna pozwala na skuteczne podejście lecznicze do tych schorzeń. Zaburzenia w działaniu układu limfatycznego powodują powstawanie chorób, które nazywamy chorobami limfatycznymi. Upośledzenie może wyniknąć z powodu uszkodzenia funkcji, jak i z powodu zaburzeń w strukturze anatomicznej a ich objawem głównym jest obrzęk o różnym nasileniu. Może się on pojawić po operacjach, po urazach, w wyniku unieruchomienia, w wyniku otyłości, w przebiegu niewydolności żylnej, chorób reumatycznych. W większości przypadków schorzenia limfologiczne leczy się łącząc drenaże limfatyczne z umiejętnie stosowaną kompresją krótko- i długofalową (leczenie uciskiem). Sukces leczniczy w limfologii jest możliwy dzięki połączeniu działań i wiedzy lekarskiej z wiedzą i doświadczeniem fizjoterapeutów, rehabilitantów, pielęgniarzy, dietetyków, etc. Nieleczone obrzęki są bardzo niekorzystną sytuacją zdrowotną dla pacjenta, ponieważ mogą mieć poważne odległe skutki. Podczas utrwalania obrzęku może dojść do włóknienia tkanki, co może doprowadzić do zniekształcenia lub ograniczenia funkcji. Zwłókniała tkanka może być miejscem przerwania ciągłości, stając się wrotami zakażeń (np. nawrotowa róża). Pacjentki z obrzękami po www.informed.pl

mastektomii, po usunięciu macicy cierpią z powodu ograniczenia ruchu i nieprzyjemnych odczuć. Obrzęki limfatyczne utrudniają ponadto gojenie się ran. Przykładowe choroby, którymi zajmują się limfolodzy to obrzęk limfatyczny, obrzęk tłuszczowy, owrzodzenie podudzi, przewlekła niewydolność żył kończyn dolnych, profilaktyka zakrzepicy, oparzenia, słoniowacizna, róża nawrotowa. Dr n. med. Marcin Błaszkowski


ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-REHABILITACYJNY NIEZAPOMINAJKA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

39 www.informed.pl


CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA, STOMATOLOGIA, ORTODONCJA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

40 www.informed.pl


CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA, STOMATOLOGIA, PROTETYKA, REHABILITACJA STOMATOLOGICZNA, RTG STOMATOLOGICZNE

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

41 www.informed.pl


STOMATOLOGIA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

42 www.informed.pl


STOMATOLOGIA, IMPLANTY, ORTODONCJA, CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA, RTG STOMATOLOGICZNE

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

43 www.informed.pl


STOMATOLOGIA PROTETYKA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

ŚWIECE RĘCZNIE TWORZONE z ziół i kwiatów zbieranych na polskich łąkach NAJLEPSZY PREZENT

44

tel. 600 749 775 INDYWIDUALNE WZORY NA ZAMÓWIENIE www.informed.pl


IMPLANTY, STOMATOLOGIA, CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA, ORTODONCJA,

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

45 www.informed.pl


CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA, STOMATOLOGIA, PROTETYKA, IMPLANTY, ORTODONCJA,

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

46 www.informed.pl


ARTYKUŁ STOMATOLOGIA

Rehabilitacja stomatologiczna Powtarzające się bóle głowy, twarzy, ucha, uporczywe migreny, a także stany zapalne zatok czy ucha (zwłaszcza u dzieci) to dolegliwości, na które stosunkowo często cierpimy. Z reguły sięgamy wtedy po tabletkę, stopniowo zwiększając dawkę, jeśli jedna nie przynosi nam już ulgi. Bywa, że szukamy porady w Internecie u „doktora Google’a”, w postać którego może wcielić się przecież każdy z nas, oferując swoje „lecznicze mądrości” zaocznie, anonimowo i stąd nie biorąc za nie żadnej odpowiedzialności. W końcu udajemy się do lekarzy różnych specjalności, przechodzimy szereg badań, a ich wyniki często niewiele wnoszą do diagnozy naszych problemów zdrowotnych. Słyszymy, że nie ma żadnych zmian patologicznych w obrębie naszej głowy, szczęki czy ucha... a jednak ciągle boli. Zaczynamy się zastanawiać dlaczego, kiedy to się wreszcie skończy i czy w ogóle? Ogarnia nas zniecierpliwienie, niepokój, frustracja, poczucie bezsilności. Czy naprawdę nic nie można na te bóle poradzić? Na szczęście często można. Przyczyną tych uporczywych dolegliwości bywa tzw. dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego. Nasza żuchwa pracuje częściej i intensywniej, niż nam się powszechnie wydaje: nie tylko wtedy, kiedy mówimy, czy jemy, ale również choćby w sytuacjach, kiedy doświadczamy negatywnych emocji, napięcia. Zaciskanie zębów jest wówczas naturalną reakcją organizmu. Bardzo często robimy to automatycznie, tracąc z czasem nad tym kontrolę. Pojawia się wtedy u nas mimowolne, głośne zgrzytanie zębami w czasie snu, czyli tzw. bruksizm. Nasze mięśnie żwacze, nawykłe do ciągłej, ciężkiej pracy za dnia, nie są w stanie rozluźnić się w nocy; w ich obrębie nadal dochodzi do skurczu, co w efekcie wywołuje ruchy żuchwy i ścieranie zębów. Po tak „przepracowanej” nocy zazwyczaj budzimy się z uporczywym bólem głowy, twarzy i nieprzyjemnym odczuciem wysadzania gałek ocznych. Kolejną przyczyną dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego są wady postawy. Jest to z kolei efekt przeciążeń pracą i siedzącego trybu życia, często przed ekranem telewizora, komputera czy wręcz z telefonem komórkowym w dłoni. Niestety, większość z nas ma jakieś problemy w tym zakresie, stąd automatycznie musimy liczyć się w perspektywie czasu ze schorzeniem stawu skroniowożuchwowego. Moi pacjenci, którzy już uskarżają się na chroniczny ból, często słyszą ode mnie, że z zasady „leczę od stóp do głowy”. Początkowo są zdezorientowani, ponieważ patrzą na mnie – lekarza stomatologa – jako na specjalistę wyłącznie od zębów, którego nic więcej nie powinno interesować. Zazwyczaj zaczynają mi wierzyć i mnie rozumieć mniej więcej po okresie jednego miesiąca leczenia,

kiedy to ból wyraźnie się zmniejsza. W tym miejscu koniecznie muszę dodać, że pozytywne efekty leczenia dolegliwości bólowych tego typu są w dużej mierze uzależnione od podejścia pacjenta do samego siebie, od zmian, które powinien on wprowadzić w swoim trybie życia. Równolegle niezbędna jest jego rzetelna współpraca ze stomatologiem, ale także z fizjoterapeutą, ortopedą, ortodontą i laryngologiem. Na naszą szczególną uwagę zasługują dzieci. Niestety, one również często nie są wolne od dysfunkcji stawu skroniowożuchwowego, co wyraża się głównie zgrzytaniem zębami podczas snu. Skąd biorą się takie zachowania? Z trzech przyczyn. Po pierwsze powodem są robaki, najczęściej owsiki. Aktywizują się nocą, zakłócając tym samym sen dzieci. W takich przypadkach należałoby skonsultować się z pediatrą lub lekarzem rodzinnym. Drugą przyczyną bywa zakwaszony organizm. Wiąże się to bezpośrednio z tak powszechnym błędem żywieniowym jak dogadzanie swoim pociechom słodyczami w najrozmaitszej postaci. Tu trzeba by porozmawiać z dietetykiem lub właśnie stomatologiem. Trzeci powód zgrzytania to wady postawy, o czym wspomniałam już w poprzednim akapicie. Stanowi to ogromny

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

problem w Polsce. Mam tu na myśli nie tylko krzywe kręgosłupy, ale także płaskie stopy, koślawe i szpotawe kolana, przeciążenia i uszkodzenia stawów krzyżowo-biodrowych, zapadnięte klatki piersiowe, krzywe łopatki, przesunięte żuchwy, wady zgryzu, itp. Te anomalie w kośćcu przekładają się na nadmierne napięcie mięśni i złe funkcjonowanie narządów. Młody organizm oczywiście nie zareaguje od razu bólem, ponieważ ma duże zdolności adaptacyjne. Niemniej jednak, jeśli wyżej opisane symptomy zlekceważymy, to najprawdopodobniej po latach problem da o sobie znać ze zdwojona siłą. Nie wahajmy się zatem szukać pomocy u specjalistów i dbajmy o siebie oraz swoich najbliższych „od stóp do głowy” póki czas. lek.stom. Lilianna Pilch-Konieczna www.informed.pl

47


KOSMETOLOGIA, MASAŻE LECZNICZE, EPILACJA LASEROWA, TERAPIA UZALEŻNIEŃ

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

48 www.informed.pl


ORTOPEDIA, REHABILITACJA, MASAŻE LECZNICZE, DIETETYKA, TERAPIE MANUALNE

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

49 www.informed.pl


CENTRUM MEDYCZNE MEDEOR

PORADNIE LEKARZY

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

RODZINNYCH

ALERGOLOGICZNA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI CHIRURGICZNA DLA DZIECI CHIRURGII OGÓLNEJ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ CHORÓB METABOLICZNYCH DIABETOLOGICZNA DIETETYCZNA

PORADNIE

SPECJALISTYCZNE (NFZ i komercyjne)

ENDOKRYNOLOGICZNA GASTROENTEROLOGICZNA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA INTERNISTYCZNA KARDIOLOGICZNA LOGOPEDYCZNA MEDYCYNY PODRÓŻY NEFROLOGICZNA

NEFROLOGICZNA DLA DZIECI NEUROLOGICZNA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA PULMONOLOGICZNA STOMATOLOGICZNA - RADIOWIZJOGRAFIA STOPY CUKRZYCOWEJ UROLOGICZNA DLA DZIECI

PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE Pracownia DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ

Pracownia USG

Pracownia DIAGNOSTYKI ALERGOLOGICZNEJ

LABORATORIUM

ECHOKARDIOGRAFIA DZIECI I DOROŚLI HOLTER CIŚNIENIOWY, HOLTER EKG, PRÓBY WYSIŁKOWE (BIEŻNIA)

TESTY ALERGOLOGICZNE SKÓRNE, TESTY Z SUROWICY KRWI SPIROMETRIA, TESTY BRONCHODILATACYJNE

DIAGNOSTYKA PRENATALNA

(NFZ i komercyjne)

USG JAMY BRZUSZNEJ, TARCZYCY, WĘZŁÓW, USG DOPPLER NACZYŃ KOŃCZYN, NACZYŃ SZYJNYCH USG GRUCZOŁÓW PIERSIOWYCH, BIOPSJA CIENKO I GRUBOIGŁOWA USG STAWÓW, MIĘŚNI,

PEŁEN ZAKRES BADAŃ, KRÓTKI CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIKI,

Dr n. med. RAFAŁ ICIEK certyfikaty The Fetal Medicine Foundation

PRENATALNE BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - USG NAJNOWSZEJ GENERACJI PRENATALNE BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE MIĘDZY 11 A 14 TYG. CIĄŻY (PRZEZIERNOŚĆ KARKOWA) OCENA RYZYKA WYSTĄPIENIA U DZIECKA WAD GENETYCZNYCH (ZESPÓŁ DOWNA I INNE WADY) PRENATALNE BADANIE PŁODU POMIĘDZY 18 a 24 TYG. CIĄŻY (PEŁNA DIAGNOSTYKA ROZWOJU PŁODU) OCENA KRĄŻENIA MACICZNO-PŁODOWEGO ECHOKARDIOGRAFIA PŁODU (WADY SERCA PŁODU) OBRAZOWANIE PŁODU W TECHNICE 3D-4D - NAGRANIA NA NOŚNIKACH CYFROWYCH

CENTRUM REHABILITACJI ELEKTROTERAPIA, TERAPIA ULTRADŹWIĘKAMI, TERAPIA MANUALNA, MASAŻE,

FALA UDERZENIOWA, LASEROTERAPIA, MAGNETOTERAPIA,

ĆWICZENIA - SESJE INDYWIDUALNE I GRUPOWE, KRIOTERAPIA KINESIOTAPING,

KLINIKA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, REGENERACYJNEJ I LASEROTERAPII

SYSTEM LASEROWY FOTONA SPECTRO SP

Medycyna Estetyczna - dr n. med. Marek Rodzeń BOTOX - TOKSYNA BOTULINOWA

KWAS HIALURONOWY OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE (PRP)

Ginekologia regeneracyjna - lek. Zygmunt Iciek

LASEROWE LECZENIE WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU LASEROWA REGENERACJA POCHWY (DLA KOBIET PO CIĘŻKICH LUB MNOGICH PORODACH)

Redukcja cellulitu i rozstępów za pomocą fali uderzeniowej Laseroterapia - dr. n. med. Marek Rodzeń, dr Natalia Świderska-Tomczyk

REDUKCJA TRĄDZIKU, PRZEBARWIEŃ NA SKÓRZE, NACZYNIAKÓW U DZIECI I DOROSŁYCH, PRZEROŚNIĘTYCH BLIZN LASEROWE USUWANIE ŻYLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH (BRODAWKI, STARCZE PLAMKI, ZMIANY NASKÓRKOWE) LASEROWY LIFTING TWARZY 4D HIT! LIFTING POWIEK - BLEFAROPLASTYKA (KOREKCJA POWIEK GÓRNYCH I DOLNYCH) LECZENIE CHRAPANIA HIT! LECZENIE GRZYBICY PAZNOKCI (BRAK DZIAŁAŃ UBOCZNYCH, SKUTECZNOŚĆ BLISKO 100%)

Ortopedia regeneracyjna– dr Jakub Jakubowski

LECZENIE BÓLU STAWÓW WŁASNYM OSOCZEM BOGATOPŁYTKOWYM PRP,

CENTRUM MEDYCZNE MEDEOR Leszno, ul. Kiepury 10 tel. 65 526 58 68 www.medeor.org.pl

50 www.informed.pl


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE

Z wizytą na porodówce

Od kilku lat leszczyńska porodówka notuje wzrost liczby porodów. Coraz więcej przyszłych matek z regionu leszczyńskiego decyduje się na poród w leszczyńskim szpitalu. Zapewne wpływa na to ma nowoczesny blok porodowy z czterema salami narodzin, salą cięć cesarskich, oraz doświadczona kadra lekarska i położniczo-pielęgniarską. Oddział posiada jedyny w regionie leszczyńskim posiada II

stopień referencji. Co miesiąc organizowany jest Dzień Otwartych Drzwi, w czasie którego przyszłe mamy, często w towarzystwie mężów, czy partnerów mogą zapoznać się w jakich warunkach będą rodzić. W 2016 w leszczyńskiej porodówce przyszło na świat 1410, w 2017 – 1508. Wszystko wskazuje na to że w tym roku będzie jeszcze więcej narodzin. (CAN)/Fot. A.Cieślik

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

51 www.informed.pl


ARTYKUŁ

Wirus grypy wciąż groźny

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

52

Wirus grypy ma zdolność przeżywania - na rękach - kilkudziesięciu minut, o czym warto pamiętać, bo jest to jedna z najczęstszych dróg przenoszenia zakażeń - powiedział PAP dr Paweł Grzesiowski. Jak wskazał, „kaszląca czy kichająca osoba rozpryskuje wirusa na ok. 1,5 metra”. - Aktualnie do Polski dotarła fala tegorocznej grypy sezonowej - zaznaczył w rozmowie z PAP dr Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji. Jak podkreślił: „odnotowano w ostatnich tygodniach największą liczbę zachorowań, to jest ok 250 tys. osób tygodniowo z nowo rozpoznaną chorobą grypopodobną lub grypą, dlatego że w Polsce nie mamy rozdzielności rejestracyjnej i rejestrujemy grypę oraz choroby grypopodobne, czyli niepotwierdzone testami grypowymi”. Lekarz ocenił, że grypa co roku dotyka ok. 10-15 proc. społeczeństwa, czyli w Polsce - jak zaznaczył - „to ok. 3-4 mln ludzi, a więc nie jest tak, że chorują wszyscy”. Jak tłumaczył, część osób ma naturalna odporność, część osób nie ma okazji się zarazić, a część osób jest zaszczepiona. Grzesiowski powiedział także, że corocznie chorują głównie dzieci. - Około połowy przypadków wszystkich zarejestrowanych zachorowań to są dzieci do piętnastego roku życia. (...) Dzieci są w skupiskach, w szkołach, przedszkolach, żłobkach i wirus ma najłatwiejsze zadanie, żeby się rozprzestrzenić. Ekspert przyznał, że dorośli zarażają się zwykle od dzieci, a grupą najbardziej obarczoną ryzykiem powikłań związanych z zachorowaniem na grypę są osoby starsze „zwykle więcej czasu spędzające w domu, które zarażają się najczęściej w sklepach, w środkach komunikacji miejskiej czy w kontaktach z chorymi w domu”. - Przebieg grypy zwykle jest typowy, na początku mamy objawy nieswoiste, czyli „jakieś łamanie w kościach”, bóle mięśniowe, czasami gorączka i wtedy już wirus znajduje się w wydzielinie z nosa, wydzielinie z gardła, a więc podczas kichania czy kaszlu, czy nawet mówienia można zarazić inne osoby - podkreślił lekarz. Jak ocenił, „okres zakaźności trwa różnie, od 3-5 dni, ale są osoby, które chorują ciężej, np. mają zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc grypowe, wówczas ten okres zakaźności przesuwa się i może trwać nawet 2-3 tygodnie”. Grzesiowski zwrócił też uwagę na to, że „wirus grypy ma zdolność przeżycia kilkadziesiąt minut na rękach, o czym warto pamiętać, bo jest to jedna z najczęstszych dróg przenoszenia zakażeń i ok. 8 godzin na przedmiotach nieożywionych, np. w chusteczkach higienicznych czy na blatach stołów”. Dlatego - jak przypomniał - warto pamiętać o tym, że wszelkie „odpady” powstające właśnie wskutek kasłania, kichania, zasłaniania ust, należy natychmiast wyrzucać do śmietników, żeby nie stanowiły źródła wirusa”. Lekarz podkreślił, że „kaszląca czy kichająca osoba rozpryskuje www.informed.pl

wirusa na ok. 1,5 metra”. I dodał: -wystarczy odsunąć się od osoby, która kicha czy kaszle, czy też nie zbliżać się do osoby, która manifestuje objawy grypy, żeby uniknąć zakażenia. Zapytany o szczepienia przeciwko wirusowi grypy, Grzesiowski zaznaczył, że powinniśmy je rozpoczynać jesienią, kiedy grypy nie ma. - Ale oczywiście w tej chwili, jeśli ktoś nie chorował na grypę, a szczepionkę jeszcze gdzieś dostanie - bo wcale już nie jest teraz łatwo o szczepionkę - to warto się zaszczepić, dlatego że odporność powstaje około tygodnia, 10 dni po szczepieniach, więc jeżeli przez te 7-10 dni nie zetknie się z grypą, to szczepionka ma szanse zadziałać - mówił. Lekarz zwrócił także uwagę na to, że przechorowanie grypy daje odporność, ale niestety bardzo swoistą, jeśli chodzi o tzw. serotyp wirusa. - Jeżeli w danym roku mamy kilka serotypów, tak jak w tym roku mamy dwa serotypy, to AH3N2 i serotyp B, to niestety nie posiadamy krzyżowej odporności, czyli można w jednym sezonie zachorować dwa razy, trzy razy na grypę, jeżeli będzie ona wywołana przez odmienne serotypy - wyjaśnił. Zdaniem Grzesiowskiego bardzo ważnym elementem jest odpowiednie leczenie grypy. - Musimy pamiętać, że są zarejestrowane i dopuszczone do obrotu w Polsce leki przeciwgrypowe i nie są to suplementy diety czy witaminy, tylko są to substancje hamujące namnażanie się wirusa powiedział. - Jest to oseltamivir, czyli nazwa chemiczna, to jest inhibitor jednego z najważniejszych enzymów wirusa grypy, który powoduje, że jeśli zaczynamy to przyjmować we wczesnej fazie choroby, hamujemy rozwój tej choroby - powiedział lekarz. Zaznaczył przy tym, że są to leki na receptę i jeśli zostaną one przepisane odpowiednio szybko, to „możemy osiągnąć taką sytuację, że nawet po 2-3 dobach już wracamy do zdrowia, bo wirusowi nie udało się rozwinąć w naszym organizmie”. Grzesiowski zaznaczył, że popularne myślenie, że kiedy przychodzą mrozy, to również bakterie i wirusy ulegają zamrożeniu, nie do końca jest prawdą. - Musielibyśmy osiągać te minusowe temperatury wewnątrz pomieszczeń, a tak nie jest - mamy w domu ciepło, a na zewnątrz zimno. W związku z tym dla wirusa są to idealne warunki, ponieważ człowiek przy tej niskiej temperaturze troszkę traci odporność. Jak wyjaśnił, „niskie temperatury powodują lekkie wychłodzenie naszych limfocytów, a to oznacza, że wirus ma łatwiejsze zadanie; po drugie często jesteśmy narażeni na przechłodzenie, czyli właśnie wychodząc z ciepłego pomieszczenia jest duża różnica temperatur i nasze błony śluzowe gorzej pracują, a wirus tam jest, czeka na okazję, żeby się rozmnożyć, żeby zaatakować”. Dlatego - w ocenie Grzesiowskiego - „zima nawet bardzo mroźna niestety sprzyja zachorowaniom”. - Wydaje się, że największa aktywność wirusa dotyczy środkowej Polski i ta fala zachorowań przesuwa na północny wschód, i wydaje się, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni powinniśmy zaobserwować poprawę sytuacji - podsumował lekarz.


ARTYKUŁ

Depresja u dzieci i młodzieży Depresja to jedno z najpowszechniej występujących zaburzeń psychicznych. Charakteryzuje się stanami obniżonego nastroju, smutku, przygnębienia, utratą zdolności czerpania radości z życia, utratą energii i motywacji do działania, zaburzeniami snu i łaknienia, utratą zainteresowań. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby zachorowań na depresję. Szacuje się, że na świecie choruje na depresję 350 mln osób a w Polsce jest to 1,5 miliona osób! Coraz częściej problem depresji dotyczy dzieci i młodzieży. Objawy zaburzeń depresyjnych u dzieci są często nietypowe i odmienne od tych u dorosłych. U dzieci dominuje raczej nastrój drażliwy niż depresyjny. Często na pierwsze miejsce wybijają się: pogorszenie wyników w nauce, unikanie szkoły, wycofanie z zabaw, izolowanie się w domu. Dziecko zmienia się, staje się krnąbrne, nieposłuszne, łatwo wpada w złość. Dość częste są skargi na bóle brzucha, bóle głowy. Pojawiają się zaburzenia snu oraz spadek apetytu. Czasem zdarzają się myśli o własnej niskiej wartości, bezsensie życia, poczucie bycia ciężarem dla rodziny oraz związane z nimi pragnienie śmierci. Te objawy mogą trwać różnie długo powodując stopniowo coraz gorsze funkcjonowanie ogólne dziecka. Depresja u nastolatków zaczyna przypominać tę u dorosłych. Dominuje smutek, apatia, spadek energii, brak motywacji do wysiłku- w tym do nauki, utrata dotychczasowych zainteresowań, poczucie braku perspektyw, pesymistyczna ocena swojej sytuacji, skłonność do zaniżonej samooceny, poczucie winy, bycia ciężarem dla innych. Częste są zaburzenia snu oraz utrata apetytu. W ciężkiej postaci depresji charakterystyczne są uporczywe, nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie. W tej grupie wiekowej istnieje duże ryzyko podjęcia próby samobójczej. Przyczyny depresji są złożone. Wpływ na jej powstanie i rozwój mają zarówno czynniki psychologiczne, środowiskowe jak i biologiczne. Czynniki psychologiczne to trudne przeżycia w domu, szkole, w grupie rówieśniczej, problemy z radzeniem sobie z emocjami, niepowodzeniami, doświadczaniem utraty – np. osób bliskich. Czynniki środowiskowe to przede wszystkim rodzina – trudności w relacjach w rodzinie, rodziny rozbite, skonfliktowane, odrzucanie dziecka przez rodziców, przemoc emocjonalna bądź fizyczna czy wygórowane oczekiwania wobec dziecka czy nastolatka. Niekorzystnie wpływać także może środowisko szkolne, odrzucenie bądź przemoc ze strony rówieśników, nadmierna, nieadekwatna presja ze strony nauczycieli. Czynniki biologiczne to wpływ czynników genetycznych na podatność na depresję (depresja w rodzinie), cechy osobowości, niekorzystne zmiany biochemiczne w mózgu, wpływ innych schorzeń somatycznych czy neurologicznych. Coraz większa jest dostępność do substancji psychoaktywnych, dopalaczy - a ich stosowanie sprzyja wystąpieniu depresji. Depresja jest zaburzeniem, które nie leczone może powodować poważne a nieraz tragiczne konsekwencje. Największym zagrożeniem pozostają oczywiście próby samobójcze i dokonane samobójstwa. Tego ryzyka nie wolno lekceważyć. Aż 15% pacjentów z depresją ginie śmiercią samobójczą!

Niestety coraz częściej dochodzi do prób samobójczych u coraz młodszych dzieci. Zdarzają się już dzieci 7-8 letnie, które mówią, że chcą umrzeć czy wręcz zabić się. U nastolatków problem narasta. Najwięcej dokonanych samobójstw zdarza się w grupie 15-19 lat. Narastanie problemu samobójstw u dzieci i młodzieży wiąże się nie tylko ze wzrostem zachorowań na depresję, ale i z wpływem mediów – filmów a ostatnio głównie internetu gdzie zachowania sa-

I N F O R M A T O R

mobójcze są nagłaśniane, czasem gloryfikowane a niejednokrotnie pokazywane jako sposób na rozwiązanie problemów. Ale nie tylko zagrożenie samobójstwem stanowi o konieczności jak najwcześniejszego objęcia terapią i leczeniem cierpiącego na depresję dziecka czy nastolatka. Nieleczona depresja sprawia, że chore dziecko czy nastolatek nie wykorzystuje swojego potencjału do rozwoju, nauki, budowania dobrych relacji z ludźmi. Funkcjonuje poniżej swoich możliwości intelektualnych, społecznych, emocjonalnych. Staje się podatny na rozwój uzależnień. Leczenie depresji u dzieci i młodzieży powinno przede wszystkim obejmować psychoterapię oraz terapię rodzinną. Wskazania do włączenia leczenia farmakologicznego zależą od zespołu objawów depresyjnych, stanu ogólnego oraz wieku dziecka. Przyjmuje się, że im młodszy pacjent z depresją tym większe znaczenie w leczeniu przypisujemy terapii, zwłaszcza rodzinnej- służącej poprawie funkcjonowania całego systemu rodzinnego i znalezieniu w nim przez dziecko oparcia i poczucia bezpieczeństwa, miłości i bezwarunkowej akceptacji. Leki przeciwdepresyjne stają się czasem nieodzowne w leczeniu adolescentów z depresją. Stosuje się leki przeciwdepresyjne nowszych generacji w dawkach dostosowanych do wieku pacjenta. Bardzo istotne są też interwencje psychospołeczne- pomoc w poradzeniu sobie z nauką, wsparcie w relacjach rówieśniczych, pomoc socjalna, bytowa, wsparcie psychologiczne dla rodziców. Pamiętajmy przede wszystkim: Depresja jest chorobą jak każda inna! To nie jest lenistwo, niegrzeczność czy „niechęć do wzięcia się w garść”. Jak każda choroba - depresja musi być leczona! lek. med Alicja Rutkowska-Suchorska, 

specjalista psychiatra dzieci, młodzieży i dorosłych certyfikowany psychoterapeuta

www.informed.pl

M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

53


PRAWA PACJENTA

PRAWA PACJENTA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

54

§1 1. Każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Każdy obywatel ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. 3. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. §2 W przypadku ograniczonej możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do korzystania z przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. §3 Pacjent zgłaszający się do Szpitala ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia. §4 Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez osoby uprawnione, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, w warunkach odpowiadających określonym w przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. §5 Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych: 1) lekarz – zasięgnął opinii innego lekarza specjalisty lub zwołał konsylium lekarskie; 2) pielęgniarka /położna/ – zasięgnęła opinii innej pielęgniarki /położnej/. §6 Pacjent ma prawo do: 1) uzyskania pełnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu; 2) wyrażania zgody na udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1 innym osobom; 3) żądania, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzieliła mu informacji, o których mowa w ust. 1; 4) przedstawienia osobie wykonującej zawód medyczny swojego zdania w zakresie uzyskanych informacji. §7 Pacjent ma prawo do informacji o zamiarze odstąpienia lekarza od leczenia go i wskazania mu możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń medycznych. §8 Pacjent ma prawo do zachowania przez osoby udzielające mu świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji o jego stanie zdrowia, o ile inaczej nie stanowią odrębne przepisy, a także do wskazania osoby, która może zostać poinformowana o jego stanie zdrowia. §9 Pacjent ma prawo do : 1) wyrażenia zgody lub jej odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji, o której mowa w § 6, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 2) przerwania udzielania mu świadczeń medycznych i wypisania ze Szpitala na własne żądanie,a także do uzyskania informacji o skutkach swej decyzji; 3) odmowy poddania się demonstracjom medycznym dla celów dydaktycznych. § 10 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. 2. Świadczenia powinny być udzielone w obecności niezbędnego personelu, w osobnym pomieszczeniu lub miejscu osłoniętym, tak aby poszanować prywatność Pacjenta. 3. Uczestnictwo innych osób wymaga zgody Pacjenta. 4.Na życzenie Pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska. § 11 Pacjent lub upoważniona przez niego osoba ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, a także do ochrony danych zawartych w tej dokumentacji.

www.informed.pl

§ 12 Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do zapewnienia mu: 1) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych; 2) pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do jego stanu zdrowia. § 13 1. Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do: a) kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami; b) dodatkowej opieki pielęgnacyjnej; c) opieki duszpasterskiej, a w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia; d) do kontaktu z duchownym jego wyznania. 2. Koszty realizacji uprawnień wymienionych w ust. 1 lit. a i b nie mogą obciążać Szpitala § 14 1. Pacjent ma prawo do leczenia bólu. 2.Pacjent ma prawo do umierania w spokoju i godności. § 15 Pacjent ma prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą Szpital jest obowiązany powiadomić w razie pogorszenia jego stanu zdrowia stanowiącego zagrożenie życia lub w razie śmierci. § 16 Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie szpitalnym. § 17 1. Pacjent ma prawo do: a)wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów; b) dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy; c) ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą. 2. Pacjent – kandydat na biorcę ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek, narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne. 3. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 1 lit. a, może zostać wyrażony poprzez: a) wpis do centralnego rejestru sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich; b) złożenie pisemnego oświadczenia z własnoręcznym podpisem; c) złożenie ustnego oświadczenia w obecności co najmniej dwóch świadków pisemnie przez nich potwierdzonego. 3. W przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła lat 16, sprzeciw wyraża przedstawiciel ustawowy. 4. Cofnięcia sprzeciwu można dokonać w formie pisemnej lub ustnej w obecności co najmniej dwóch świadków. § 18 Pacjent ma prawo dostępu do informacji o swoich prawach. § 19 1. Pacjentowi nieletniemu przysługują te same prawa co Pacjentowi dorosłemu z tą różnicą, że informacja o stanie zdrowia jest przekazywana rodzicom lub opiekunom. Oni również decydują o zgodzie lub odmowie zgody na proponowane zabiegi i badania. 2. W przypadku gdy nieletni Pacjent skończył 16 lat życia, ma on prawo do współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji. § 20 1. Pacjent lub reprezentująca go osoba, jeżeli uzna, że jego prawa zostały naruszone, może zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, a następnie do dyrekcji Szpitala. 2. Pacjent lub reprezentująca go osoba, jeżeli uzna, że jego prawa zostały naruszone lub są niewłaściwie realizowane, może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Pacjenta. § 21 1. Bezpłatna infolinia Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 21.00 pod numerem: 800 190 590.


REKLAMA

I N F O R M A T O R M E D Y C Z N Y 2 0 1 8

55 www.informed.pl


56

Lim 2018 do issuu  

Informator o bezpłatnych i komercyjnych usługach medycznych w Lesznie i regionie leszczyńskim w 2018 roku

Lim 2018 do issuu  

Informator o bezpłatnych i komercyjnych usługach medycznych w Lesznie i regionie leszczyńskim w 2018 roku

Advertisement