__MAIN_TEXT__

Page 1

Bezpłatny

ISSN 2084-302X

Leszczyński Informator Medyczny 2017 Nr 14

Przełomowy rok dla szpitala str.4

Badanie jelita grubego str.13

CUKRZYCA... co warto wiedzieć str.23

Internet uzależnia str.39

Trądzik młodzieńczy str.41

Zachowania agresywne na drodze str.54

SZUKAJ NAS NA www.informed.pl


Od wydawcy

I N F O R M A T O R

2 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

Do mieszkańców regionu leszczyńskiego trafił czternasty numer Leszczyńskiego Informatora Medycznego. Jest dostępny w aptekach, przychodniach i szpitalach oraz wybranych sklepach wiejskich. Podobnie jak w latach poprzednich znajdą tam Państwo przydatne informacje o placówkach świadczących usługi medyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia a także reklamy prywatnych praktyk lekarskich. Całość przeplatana jest ciekawymi tekstami dziennikarskim oraz popularnonaukowymi. Wszystkie informacje zawarte w tym informatorze znajdą Państwo także na naszym portalu medycznym – www.informed.pl w wersji elektronicznej. Na portalu dostępne są również inne ciekawe informacje z branży medycznej. Warto odwiedzić również naszą stronę na Facebook. Zapraszam do lektury.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

SPIS TREŚCI Analiza nasienia - 19, 20, 22 Alergologia - 14,15, 52, 56 Aparaty słuchowe - 24 Chirurgia ogólna - 15, 16, 17,27, 29, 52, 56 Chirurgia dziecięca - 13, 29, 52 Chirurgia stomatologiczna - 42, 43, 45, 46, 47 Chirurgia onkologiczna - 16, 29, 52, 56 Chirurgia naczyniowa - 16, 17, 22, 52 Choroby wewnętrzne - 25, 56 Cytomorfologia - 19, 20 Dermatologia - 14, 15, 22, 27, 52 Diabetologia - 25, 29 Dietetyka - 18 Endokrynologia - 27, 52, 56 Gastroenterologia - 25, 52 Geriatria - 25 Ginekologia i położnictwo - 20, 22, 27, 52, 56 Hematologia - 25, 27 Implantologia - 45, 46, 47 Kardiologia - 13, 24, 27, 52, 56 Kosmetologia - 13, 24, 48 Laboratorium med. - 14, 27, 29, 50, 52, 56 Laryngologia, otolaryng. - 24, 27, 52 Lekarze rodzinni - 27, 52, 56 Logopedia - 29, 33, 34, 35, 37, 52 Medycyna estetyczna - 14, 15, 16, 17, 29, 56 Medycyna pracy - 19, 52 Medycyna sportu - 29 Nefrologia - 19, 27, 56 Neurologia - 26, 27, 32, 52 Neonatologia - 29 Neurologia - 26, 27, 32 Neurochirurgia - 13, 27 Wydawca: TURUS PHUP Andrzej Cieślik 64-100 Leszno, Grunwaldzka 85/2 tel./fax 65 529 41 15 www.turus.pl e-mail: turus@turus.pl

Okulistyka Onkologia, chemioterapia Optyka Opieka pielęgniarska Ortodoncja Ortopedia, traumatologia Pedagogika Pediatria Pulmonologia Podologia Położna Poradnia laktacyjna Preluksacja Protetyka stom. Psychiatria Psychologia Psychoterapia Refleksologia Reumatologia Rehabilitacja Seksuologia Sklep medyczny Stomatologia Szkoła rodzenia Szpital Terapia uzależnień Tomograf komputerowy Urologia USG EKG, RTG Zakł. opiekuńczo-lecz. Żywność bezglutenowa

Redakcja LIM 64-100 Leszno, Lipowa 4, www.informed.pl e-mail: turus@turus.pl Redaktor naczelny: Andrzej Cieślik Skład i łamanie: Andrzej Przewoźny Ogłoszenia/grafika: redakcja LIM

Zdj. na okładce: Pracownia Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, fot. A. Cieślik

www.informed.pl

- 27, 30, 31, 52 - 25, 27 - 30, 31 - 20, 21, 38 - 27, 42, 43, 45, 46, 47 - 13, 27, 28, 29, 52, 56 - 34, 35 - 14, 25, 29 - 14, 15, 29, 56 - 48, 55 - 20, 21 - 20 - 29, 52 - 43, 45, 46, 47 - 32, 35, 36, 37, 52 - 13, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 52 - 33, 34, 35, 36, 37 - 27 - 24, 25, 27, 29, 38, 52 - 29, 32, 38, 48, 49, 52, 56 - 36 - 16, 40 - 13, 27, 29, 42, 43, 44, 45, 47, 52 - 20 - 50, 52 - 35, 48 - 51, 52 - 19, 27, 52, 56 - 19, 20, 22, 27, 29, 52, 56 - 24, 27, 29, 46, 52 - 21, 38 - 34

Druk: Polska Press Sp. z o.o. oddział Śląsk Media Centrum ul. Baczyńskiego 25, 41-200 Sosnowiec tel. 32 634 22 00 Redakcja LIM nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.


WAŻNE ADRESY POGOTOWIE RATUNKOWE 999

TELEFON ALARMOWY GSM 112 AMBULATORYJNA I WYJAZDOWA, NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC LEKARSKA (po godz. 18.00) Leszno, ul. Kiepury 45 65/ 525-36-70 pielęgniarka wyjazdowa 693-948-704 Szpitalny Oddział Ratunkowy tel. 65/525-35-00 BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa tel./faks: 22/635-75-78 e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl www.bpp.gov.pl Bezpłatna infolinia: 0-800-190-590 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Centrala, ul. Koszykowa 78, 00-671 Warszawa, tel. 22/ 572-61-55, e-mail: rzecznikprawpacjenta@nfz.gov.pl Naczelna Izba Lek. ul. J. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa. Tel. 22/55913-00 e-mail: sekretariat@hipokrates.org WLKP ODDZIAŁ WOJEWóDZKI NFZ ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. centrali 61/850-60-00 e-mail: centrala@nfz-poznan.pl adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań Delegatura NFZ w Lesznie Leszno, Plac Kościuszki 4 tel. 65/528-61-70 e-mail: leszno@nfz-poznan.pl

Naczelna Izba Pielegniarek i Położnych Al. Ujazdowskie 22. IIIp., 00-478 Warszawa tel. 22/628-34-93; tel. 22/628-95-56 e-mail: izba@izbapiel.org.pl Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa tel. 22/634-96-00 centrala e-mail: kancelaria@mz.gov.pl, kancelaria-mz@mz.gov.pl Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, tel. 22/81570-00 INFORMACJA tel. 22/815-77-64 REJESTRACJA tel. 22/815-71-01 REJESTRACJA (usługi odpłatne) tel. 22/815-70-99 IZBA PRZYJĘĆ: tel. 22/815-73-37 Wielkopolskie Centrum Onkologiczne www.wco.pl im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15, 61- 866 Poznań tel. 61/885-05-00 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź, ul. Rzgowska 281/289 e-mail: iczmp@iczmp.edu.pl tel. 42/271-10-00; 42/271-20-00, fax.: 42/646-66-53 Polski Związek Niewidomych 64-100 Leszno, ul. B.Chrobrego 37

Woj. Komisja d/S Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61/854 19 31

Stowarzyszenie „MONAR” poradnia profilaktyki i terapii 64 - 100 Leszno, ul. Przemysłowa 27 tel. 65/520-43-02

Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere tel: 601-546-347, www.sppnn.org.pl e-mail: pnn@poczta.neostrada.pl ul. Marymoncka 105 p.9 Dyżury i porady w Warszawie poniedziałki godz. 15-17 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13 ,00-828 Warszawa, tel. 22/50555-00, 22/505-53-82 lub 384, wielkopolskie (bez Poznania): 22/505-54-43 lub 147, 214, 322, 518, 552 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIE 64 - 100 Leszno, ul. Dąbrowskiego 45a tel. 667-505-212 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE „AMAZONKA” 64 - 100 Leszno, ul. Chrobrego 37 tel. 65/520-51-15 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 64-100 Leszno, Os. Ogrody 24 tel. 663-177-224 Polski Związek Głuchych 64-100 Leszno, ul. B.Chrobrego 37 tel. 65/520-71-81, 698-175-501 Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne 64 - 100 Leszno, Os. Ogrody 24 tel. 65/520-79-80; 663-177-224 leszno@ptsr.org.pl

I N F O R M A T O R

3 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

Eskulapy 2016 rozstrzygnięte W połowie grudnia leszczyńskim ratuszu odbyło się ogłoszenie wyników plebiscytu „Eskulap 2016” organizowany po raz pierwszy przez redakcje Panoramy Leszczyńskiej. O zajętym miejscu decydowały głosy czytelników nadsyłane w konkursie SMS-owym. Rywalizacja przebiegała w trzech kategoriach - lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów oraz lekarzy stomatologów. Wśród lekarzy rodzinnych zwyciężyła Magdalena Rybicka-Dworczak z Centrum Medycznego w Kościanie. W gronie specjalistów triumfował leszczyński dermatolog oraz specjalista medycyny estetycznej Edward Pietrzak (poradnia Dermis), a stomatologów – Anna Hrapek-Szeflińska, praktykująca również w Lesznie. Patronat honorowy nad plebiscytem sprawowali prezydent Leszna Łukasz Borowiak oraz starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak.  (fot. A. Cieślik)

www.informed.pl


WYWIAD

To był przełomowy rok dla szpitala

Rozmowa z lek. med. Tomaszem Karmińskim, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

I N F O R M A T O R

4 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

• W minionym roku minęło dwadzieścia lat od czasu otwarcia w nowej lokalizacji kierowanego przez pana Szpitala. To okazja do krótkiego podsumowania. Warto przypomnieć, że Szpital był budowany dwadzieścia lat i już w momencie otwarcia był w wielu dziedzinach przestarzały. Postęp technologiczny jest bardzo szybki, w zakresie medycznym również a może nawet jeszcze szybszy. Budowany w innych realiach społeczno-politycznych i gospodarczych Szpital zetknął się z wieloma problemami. Przede wszystkim ekonomicznymi, związanymi z niedoszacowanymi kosztami funkcjonowania. Pamiętajmy jednak że WSZ jest największą placówką medyczną między Poznaniem i Wrocławiem o znaczeniu ponadregionalnym. • Objął pan kierowanie Szpitalem w sytuacji dużego zadłużenia. Jaka jest aktualna sytuacja kierowanej przez pana placówki medycznej? Miniony rok był dla naszego Szpitala bardzo korzystny. Myślę, że mieszkańcy regionu leszczyńskiego mogą być spokojni o przyszłość WSZ. Przyjęty program oszczędnościowy sprawił, że zadłużenie uległo znacznemu zmniejszeniu. Pomimo realizacji programu oszczędnościowego nie zaniechaliśmy modernizacji naszego Szpital. • Czy może pan wymienić przykładowo co się udało zrealizować w ub. roku. Rok 2016 był dla nas bardzo pracowity, m.in. za sprawą wsparcia finansowego otrzymanego z budżetów jednostek samorządowych. Już na początku roku oddaliśmy do użytku bardzo potrzebną pracownie rezonansu magnetycznego wraz z najnowocześniejszej generacji rezonansem. Na modernizacje i prace remontowe w Szpitalu wydatkowaliśmy ok 5 mln zł. Prowadziliśmy prace inwestycyjne w 10 oddziałach, pracowniach, poradniach bądź innych komórkach medycznych. I nie były to nasze wszystkie inwestycje! Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne zostały sfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego, Miasta Leszna, okolicznych gmin i środków własnych Szpitala. Ponad 1,8 mln zł w 2016r. przeznaczyliśmy na zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zakupiliśmy m.in.: aparaty do znieczulania, respiratory, pompy infuzyjne, kardiomonitory, defibrylatory, monitor rzutu serca. Dzięki zakupom zwiększymy liczbę łóżek w Oddziale z 6 do 10 stanowisk. W 2016r. zakupiliśmy aparaturę i sprzęt medyczny za łączną kwotę ok 4,3 mln zł. Ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Leszczyńskiego i środków własnych Szpitala doposażono w szczególności: - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, - pracownie: Radiologii Zabiegowej, Hemodynamiki, Elektrofizjologii (Elektroterapii), Urządzeń Wszczepialnych Serca, - Oddział Ginekologiczno – Położniczy, - Oddział Neonatologiczny, - 2 Karetki dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, - Oddział Otolaryngologiczny, - Oddział Neurologiczny,

- Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej, - Oddział Pediatryczny. Łącznie zakupiono ok 150 szt. sprzętu. W 2017r. planujemy kontynuację modernizacji Oddziału Neurologicznego. Na ten cel została już przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 960.000zł. Bardzo ważną inwestycją dla Szpitala była modernizacja Oddziału Onkologicznego. Na modernizację otrzymaliśmy 540.000zł z budżetu Miasta Leszna. Wystarczyło to na modernizację jednej strony oddziału. W 2017r. planujemy zakończenie prac na tym oddziale. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekaże na realizację inwestycji 500.000zł. Ponadto, Starostwo Powiatowe w Lesznie przekazało na rzecz Oddziału 5 komfortowych łóżek wraz z szafkami przyłóżkowymi dla pacjentów oddziału. • Nie wspomniał pan o modernizacji bloku położniczego. Tak, ale dlatego że finał – otwarcie bloku nastąpiło w połowie stycznia b.r. Aktualnie do dyspozycji rodzących mamy cztery nowoczesne sale porodowe i salę cięć cesarskich. Przy okazji warto wspomnieć, że nasz Oddział Ginekologiczno-Położniczy jako jedyny w regionie posiada drugi stopień referencji, co oznacza, że można u nas kontrolować ciąże zagrożone, patologiczne i bliźniacze aż do porodu. Znacznie poprawiły się nie tylko warunki socjalne pobytu pań przed porodem ale i ich monitorowania przed i po porodzie. Sprzyja temu świetna kadra medyczna i nowoczesny sprzęt. • Nowością w leszczyńskim Szpitalu jest rozszerzenie zakresu leczniczego kardiologii o cztery bardzo potrzebne w regionie pracownie. Tak, dzięki wsparciu samorządu Województwa Wielkopolskiego od września 2016 uruchomiliśmy cztery pracownie - Radiologii Zabiegowej, Hemodynamiki, Elektrofizjologii (Elektroterapii), Urządzeń Wszczepialnych Serca. To bardzo poważne wzmocnienie potencjału medycznego naszego Szpitala. W praktyce mogą to już odczuć pacjenci po zawale serca, którzy od grudnia 2016r. trafiają do naszego Szpitala i otrzymują niezbędną profesjonalną pomoc. • To bardzo dużo zarówno pod względem ilości jak i wartości. Tak, to chyba rekordowy rok w historii naszego Szpitala biorąc pod uwagę zarówno zakres zmian jak ich wartość. Trudno w naszej rozmowie wymienić wszystkie podjęte w minionym roku działania wpływające na poprawę funkcjonowania Szpitala i poprawę opieki medycznej. Myślę, że warto jednak wspomnieć, że od czerwca 2016r. posiadamy certyfikat uzyskany w zakresie systemu zarządzania jakością ISO 9001 i środowiskową ISO 14001. Może statystyczny pacjent nie zauważy tego ale jestem przekonany, że uzyskane certyfikaty przyczynia się do poprawy funkcjonowania naszego Szpitala. • Co czeka Szpital w 2017 roku? Czeka nas dalsza modernizacja poszczególnych oddziałów. Mam nadzieję, że rozpocznie się też zmiana zewnętrznej izolacji termicznej Szpitala, na którą otrzymaliśmy zapewnienie otrzymania środków od samorządu Województwa Wielkopolskiego. Jak zwykle następować będzie też wymiana zużytych urządzeń na nowe ale to już jest standardem. • Dziękuję za rozmowę.  Andrzej Cieślik

Uroczyste otwarcie bloku porodowego

www.informed.pl


INFORMACJE

Karta praw pacjenta I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji: 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, II. Prawa pacjenta w zakresie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku: 1. Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych za względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności. 2. Pacjent w zakresie opieki zdrowotnej ma prawo do: - świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń, - udzielenia mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniu i przy urządzeniach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym, - informacji o swoim stanie zdrowia, - wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji, - intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, - udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona, - zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby, - dostępu do informacji o prawach pacjenta, a ponadto, w zakresie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowy lub całodziennych świadczeń zdrowotnych na przykład w szpitalu, sanatorium, zakładzie leczniczoopiekuńczym, pacjent przyjęty do tego zakładu ma prawo do: a) zapewnia mu: - środków farmaceutycznych i materiałów medycznych - pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, opieki duszpasterskiej b) dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie c) kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz d) wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci, e) wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej, f) wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji,o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakresie, g) udzielania mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia go do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty, 3. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku,urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia. (CA)

APTEKI W LESZNIE • Apteka „Nasza Apteka”, ul.Westerplatte 7-9, tel. 65 520 30 05 • Apteka Arcyapteka, ul. Konstytucji 3 Maja 1a, tel. 65 537 65 35 • Apteka Aspirynka, ul. Niepodległości 31, tel. 65 529 97 10 • Apteka Dbam o Zdrowie, Rynek 16, tel. 65 520 30 06 • Apteka Centrum Zdrowia, ul. Racławicka 1, tel. 505 665 399 • Apteka Dr Max, Al. Konstytucji 3 Maja 9, tel. 65 526 94 64 • Apteka Dom Leków, ul. Cicha 12, tel. 65 520 44 80 • Apteka Dom Leków, ul. Święciechowska 1a, 881 963 180 • Apteka Gronowska, ul. Żółkiewskiego 2, tel. 65 527 15 04 • Apteka Euro – Apteka, ul. Kiepury 45, tel. 65 526 93 86 • Apteka Nasza Apteka 2, ul. Sobieskiego 1, tel. 65 526 66 44 • Apteka Leszczyńska, ul. Leszczyńskich 43, tel. 65 520 16 48 • Apteka Maxfarm, ul. Poznańska 3, tel. 65 527 15 94 • Apteka Medina, ul. 17 Stycznia 50, tel. 65 520 25 85 • Apteka Pod Orłem, ul. Narutowicza 1, tel. 65 520 30 03

• Apteka Pod Wagą, ul.55 Pułku Piechoty 30, tel. 65 526 83 61 • Apteka Pod Wagą, Al. J. Pawła II 16 (CH Manhattan), tel. 65 520 57 11 • Apteka Prima, ul. Zwycięstwa 1, tel. 65 520 36 35 • Apteka Rodzinna, ul. Nowy Rynek 38, tel. 65 520 54 20 • Apteka Sanitas, ul. Marcinkowskiego 14, tel. 65 520 20 90 • Apteka Lawenda, ul. Skarbowa 2a, tel. 65 529 31 47 • Apteka Społeczna, ul. Słowiańska 35, tel. 65 511 45 33 • Apteka Stylowa, ul. Narutowicza 29, tel. 512 228 994 • Apteka Stylowa 2, ul. Grunwaldzka 129, tel. 797 199 116 • Apteka Stylowa 3, ul. Słowiańska 40, tel. 797 199 131 • Apteka Stylowa 4, ul. Ks. Teodora Korcza 5a, tel. 883 784 996 • Apteka Stylowa 5. ul. Kiepury 10, tel. 730 120 884 • Apteka Testa, ul. Święciechowska 9, tel. 65 529 47 85 • Apteka Topfarm, ul. Św. Franciszka z Asyżu 2a, tel. 65 520 19 95 • Apteka Ventriculus, ul. Różana 3, tel. 65 520 80 39

Ceny na leki refundowane są we wszystkich aptekach jednakowe www.informed.pl

I N F O R M A T O R

5 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7


USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBUL ATORYJNA OPIEK A SPECJALIST YCZNA

I N F O R M A T O R

6 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

ŚWIADCZENIE: Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia i kolonoskopia • Gostyń - Samodzielny Publ. Zespół Opieki Zdrowotnej W Gostyniu, Pl. k. Marcinkowskiego 8/9, tel. 65/572-67-00 • Kościan - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel.65/512-08-55 • Leszno - Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie, ul. Kiepury 45, 65/525-33-20 • Leszno - NZOZ LCM „Ventriculus” Spółka Z O.o. , ul. Słowiańska 41, tel. 65/520-65-80 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI • Gostyń - Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „Gos - Med” Spółka Jawna, ul. Graniczna 4, tel. 65/572-14-13 • Kościan - NZOZ Poradnia Alergologiczna “Jankomed”, Bączkowskiego 3, tel. 782-515-782 • Leszno - Ind. Spec. Prakt. Lek. Beata Przybylska - Kozanecka, ul. 17 Stycznia 50, tel. 65/520-75-21 • Leszno - NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Medeor” Sp. Z O.o., ul. kiepury 10, tel. 65/526-31-71 • Leszno - NZOZ PORADNIA ALERGOLOGICZNA “JANKOMED”, LEŚNA OSADA 47, TEL. 603-982-798 • Leszno - NZOZ „THORAX” PORADNIE SPECJALISTYCZNE, SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 • Rawicz - „Center - Med”, ul. 11 Listopada 1, tel. 65/545-33-22 • Rawicz - NZOZ Przychodnia Lekarska „Rawmed” Sp. Z O.o., ul. Piłsudskiego 3, tel. 65/545-21-41 • Rawicz - NZOZ Położnictwo Ginekologia “Eskulap”, UL. PODMIEJSKA 8, TEL. 65/546-72-95 ŚWIADCZENIE: PORADNIA AUDIOLOGII I FONIARII • LESZNO - Specjalistyczna Poradnia Laryngologii i Foniatrii, SKARBOWA 3, TEL. 65/520-12-60 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHEMIOTERAPII • LESZNO - ONZOZ “ONKO-MED”, KRÓLOWEJ JADWIGI 4, TEL. 65/525-86-96 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ • Gostyń - NZOZ Cetus Poradnie Specjalistyczne, ul. Przy Dworcu 4a, tel. 65/572-01-68 • Gostyń - Niepubl. Zakł. Podst. i Specj. Op. Zdrowotnej „Poradnie Lekarskie”, ul. Wrocławska 8, tel. 65/572-01-24 • Kościan - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65/512-08-55 • Kościan - Gabinety Lekarskie „MEDICOR”, ul. bączkowskiego 3, tel. 65/511-03-30 • KOŚCIAN - CM NZOZ Podst. Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, UL. Nacławska 15, TEL.65/512-02-20 • Leszno - NZOZ Poradnia Specjalistyczna „MEDICAL” W Lesznie, ul. B. Chrobrego 48, tel. 65/520-21-32 • Leszno - Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie, ul. Kiepury 45, tel. 65/525-33-10 • Leszno - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O. , SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • Rawicz - Szpital Powiatowy W Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, tel. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI • Gostyń - Niepubl. Zakł. Podst. i Specj. Op. Zdrowotnej „Poradnie Lekarskie”, ul. Wrocławska 8, tel. 65-572-01-24 • Kościan - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65/512-08-55 • Leszno - NZOZ Poradnia Specjalistyczna „MEDICAL” W Lesznie, ul. B. Chrobrego 48, tel. 65/520-21-32 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ • Leszno - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL”, B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 ŚWIADCZENIE: Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DOROSŁYCH • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • GOSTYŃ - NZOZ Cetus Poradnie Specjalistyczne, UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-68 • KOŚCIAN - NZOZ PORADNIA ORTOPEDYCZNA „ORTMED” W KOŚCIANIE, UL. BOCZNA 11, TEL. 502-431-578 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-33-15 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • RAWICZ - „Center - Med”, UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/545-33-22 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL.65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHORÓB METABOLICZNYCH • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL.65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA CHORÓB NACZYŃ • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. PLAC PADEREWSKIEGO 4, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - CM NZOZ Podst. Op. Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, UL. Nacławska 15, TEL. 65/512-02-20 • LESZNO - SPECJALISTYCZNY NZOZ „FIDES”, UL. JANA III SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/529-99-66 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA DERMATOLOGICZNA • GOSTYŃ - NSZOZ „PANMED” S.C, UL. BOJANOWSKIEGO 1A, TEL. 65/572-29-75 • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROW. „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. pRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - NZOZ SPECJAL. PORADNIA DERMATOLOGICZNA „DERMA - MED”, UL. KS. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/512-24-15 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-30 • KOŚCIAN - CM NZOZ Podst. Op. Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, UL. Nacławska 15, TEL.65/512-02-20 • LESZNO - NSZOZ „PANMED” S.C, UL. 17 STYCZNIA 50, TEL. 65/520-74-26 • LESZNO - SPECJALISTYCZNY NZOZ „FIDES”, UL. JANA III SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/529-99-66 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „VIGOR MED”, UL. KIEPURY 12, TEL. 65/529-29-29

www.informed.pl


USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBUL ATORYJNA OPIEK A SPECJALIST YCZNA • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 • RAWICZ - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91 ŚWIADCZENIE: PORADNIA DIABETOLOGICZNA • GOSTYŃ - NZOZ Centrum Leczenia Specjalistycznego Medicare, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-63-89 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-86 • LESZNO - LEKARSKA PRAKTYKA PRYWATNA KRYSTYNA PAWLACZYK-ADAMCZAK, OS. WIENIAWA 58A, TEL. 65/529-66-86 ŚWIADCZENIE: PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • KOŚCIAN - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - Zieliński Marian Poradnie i Diagnostyka „Meridian”, UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 1, TEL. 65/526-24-24 • LESZNO - NZOZ „THORAX” PORADNIE SPECJALISTYCZNE, SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 • RAWICZ - Przychodnia Lekarska “Rawmed” Sp. Z O.o., UL. Piłsudskiego 3, TEL. 65/546-12-91 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA • GOSTYŃ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/572-67-00 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-33-20 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA-ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA • BOJANOWO - NZOZ „ZDROWIE”, UL. DWORCOWA 20, TEL. 65/545-63-70 • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • GOSTYŃ - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/572-67-00 • GOSTYŃ - NZOZ GINEKOLOG, UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-06-32 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. PLAC PADEREWSKIEGO 4, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - CM NZOZ Podst. Op. Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne UL. Nacławska 15, TEL.65/512-02-20 • KRZEMIENIEWO - NZOZ Specjalistyczne Poradnie Lekarskie “Arka”, UL. DWORCOWA 29, TEL. 65-536-91-55 • LESZNO - NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” SP. Z O.O., UL. KIEPURY 10, TEL. 65/526-31-71 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA”, UL. JAGIELLOŃSKA 2, TEL. 65/529-19-22 • LESZNO - SPECJALISTYCZNY NZOZ „FIDES”, UL. JANA III SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/529-99-66 • LESZNO - NZOZ ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNYCH PRZYCHODNI LEKARSKICH “ARTES”, KASPROWICZA 4, TEL. 65/520-71-10 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-77 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „VIGOR MED”, UL. KIEPURY 12, TEL. 65/529-29-29 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • Miejska Górka - Przychodnia Lekarska „Salus” M.z. Goliński , ul. Jana Pawła II 3, tel.65/547-53-73 • Miejska Górka - Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka Gancarczyk, Pl. Korczaka 1, tel. 65/547-44-56 • Poniec - NZOZ Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „Medica” S.c., UL. Dworcowa 2b, TEL.65/573-15-55 • RAWICZ - Zespół Poradni Specjalistycznych “Medis”, UL. Królowej Jadwigi 13B/1 TEL. 609-450-388 • RAWICZ - NZOZ Położnictwo Ginekologia “Eskulap”, UL. PODMIEJSKA 8, TEL. 65/546-72-95 • RYDZYNA - NZOZ Przychodnia Lekarska, UL. MATEJKI 1, TEL. 65/538-01-08 • ŚMIGIEL - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, UL. MICKIEWICZA 2, TEL. 65/518-00-14 • ŚWIĘCIECHOWA - NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA”, UL. STRZELECKA 6, TEL. 65/533-04-40 • WŁOSZAKOWICE - NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE „FEMINA”, UL. ZALESIE 9B, TEL. 601-554-644 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - NZOZ Przych. Med. Rodz. “Salus” S.c., UL. ŚW. DUCHA 1, TEL. 606-271-632 • LESZNO - NZOZ „THORAX”, SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 • RAWICZ - „Center - Med”, UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/54-53-322 • RAWICZ - NZOZ „ZDROWIE”, UL. DWORCOWA 2, TEL. 65/545-63-70 ŚWIADCZENIE: PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL”, B.CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - NZOZ „THORAX” PORADNIE SPECJALISTYCZNE, SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 ŚWIADCZENIE: PORADNIA HEMATOLOGICZNA • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-87 ŚWIADCZENIE: PORADNIA KARDIOLOGICZNA • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • GOSTYŃ - NZOZ CENTRUM LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO MEDICARE, UL. WROCŁAWSKA 154, TEL. 65/572-63-89 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - Zieliński Marian Poradnie i Diagnostyka „Meridian”, UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 1, TEL. 65/526-24-24 • LESZNO - NZOZ POLIKLINIKA KARDIOLOGICZNA „SERCE”, UL. FABRYCZNA 15, TEL. 65/525-29-48, 65/252-29-49

www.informed.pl

I N F O R M A T O R

7 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7


USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBUL ATORYJNA OPIEK A SPECJALIST YCZNA • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-32-83 • MIEJSKA GÓRKA - PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYK, PL. KORCZAKA 1, TEL. 65/547-44-56 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 • RAWICZ - Przychodnia Lekarska “Rawmed” Sp. Z O.o., UL. Piłsudskiego 3, TEL. 65/546-12-91

I N F O R M A T O R

8 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

ŚWIADCZENIE: PORADNIA LECZENIA BÓLU (NEUROLOGICZNA) • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-80 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PORADNIA LOGOPEDYCZNA • GOSTYŃ - NZOZ - Specjalistyczne Poradnie Lekarskie “Hipokrates” Sp. P., ul. przy dworcu 4a, tel. 65/572-01-35 • JUTROSIN - NZOZ PRZYCHODNIA SPECJ. I LEKARZA RODZINNEGO „MAYMED” JERZY MAY, UL. 700-LECIA 1, TEL. 65/547-14-21 • KOŚCIAN - Ośrodek Rehabilitacyjny W Kościanie, UL. Bączkowskiego 11/a, TEL. 65/512-12-70 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-24 • LESZNO - GABINET TERAPII MOWY „SŁÓWKO”, UL. RACŁAWICKA 1A, TEL. 509-879-506 • LESZNO - NZOZ SPEC. PORADNIA NEUROPSYCHIATRYCZNA I UZALEŻNIEŃ „EGO”, UL. OKRĘŻNA 20, TEL. 601-055-376, 65/525-88-68 • LESZNO - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOROŚLI MŁODZIEŻ DZIECI, PL. DR METZIGA 26/2, TEL. 65/527-13-28, 785-877-700 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - PSNROZUU Koło W Lesznie, STAROZAMKOWA 14A, TEL. 65/529-64-74 • MIEJSKA GÓRKA - PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA GANCARCZYK, PL. KORCZAKA 1, TEL. 65/547-44-56 • RAWICZ - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/545-21-41 ŚWIADCZENIE: PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. WROCŁAWSKA 8, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ Poradnia Specjalistyczna Medical, UL.B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEFROLOGICZNA • GOSTYŃ - dAVITA CLINIC - Gostyńskie Centrum Nefrologiczne, UL. Karola Marcinkowskiego 8/9, TEL. 65/575 80 20 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - “Medeor” Sp. Z O.o., UL. KIEPURY 10, TEL.65/526-58-68 • RAWICZ - Centrum Dializ Fresenius, UL. Gen Grota-Roweckiego 6, TEL. 65/545-32-11 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEFROLOGICZNA DLA DZIECI • LESZNO - “Medeor” Sp. Z O.o., UL. KIEPURY 10, TEL.65/526-58-68 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-52 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEUROLOGICZNA • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • GOSTYŃ - Polmed Jakub Drogosz, UL. PRZY DWORCU 8A, TEL. 512-052-445 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-30 • KOŚCIAN - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny Im. Oskara Bielawskiego, ul. Bernardyńska 4, TEL. 65/512-12-66 • KOŚCIAN - CM NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, UL. Nacławska 15, TEL. 65/512-02-20 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - GABINET NEUROLOGICZNY BEATA GASZA - BŁACHOWIAK, UL. KIEPURY 12, TEL. 65-529-29-29, 603-652-222 • LESZNO - S. i K. Brol Lekarze Sp. Part., UL. SKARBOWA 3, REJ. TEL. 65/544-25-03, w godz. przyj. pon,wt 18-14, czw. 8-19 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-52 • RAWICZ - „Center - Med”, UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/545-33-22 • RAWICZ - NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. - UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91 ŚWIADCZENIE: PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI • LESZNO - SPEC. GABINET LEKARSKI, LEK. MAŁGORZATA SOBIERAJEWICZ, UL. JAGIEŁŁY 48, TEL. 65/529-77-09 • LESZNO - SPEC. GABINET NEUROLOGICZNO-PEDIATRYCZNY, LEK. DANUTA WESOŁEK, UL. ARTYLERYJSKA 3, TEL. 65/520-47-78 ŚWIADCZENIE: PORADNIA OKULISTYCZNA • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • GOSTYŃ - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mariusz Wrzesiński, UL. RYNEK 25, TEL. 65/572-19-93 • KOŚCIAN - CM NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, UL. Nacławska 15, TEL. 65/512-02-20 • KOŚCIAN - NZOZ PORADNIA OKULISTYCZNA „OCULUS” W KOŚCIANIE, UL. MONIUSZKI 10, TEL. 65/511-40-27 • KOŚCIAN - NZOZ „OKO - MED” W KOŚCIANIE, UL. WROCŁAWSKA 22, TEL. 65/512-40-77 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE “VITA” SC - LESZNO, UL. HISZPAŃSKA 11, TEL. 500-150-038 • LESZNO - ELŻBIETA PYTLARZ ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY „FOCUS”, UL. J. KIEPURY 8, TEL. 65/526-85-12 • LESZNO - NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „VIGOR MED”, UL. J. KIEPURY 12, TEL. 65/529-29-29 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - “Vision” Elwira Wolniak Lek. Sp. Partner. Gabinet Okulistyczny, UL. J. SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 • LESZNO - NZOZ “OCUMED” PORADNIA OKULISTYCZNA, UL. WESTERPLATTE 7, TEL. 65/520-30-67 • PONIEC - NZOZ Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „Medica” S.c., ul. Dworcowa 2b, tel. 65/573-15-55 • RAWICZ - NZOZ SPEC. PORADNIA OKULISTYCZNA „FOCUS” W RAWICZU, UL. WAŁY J. DĄBROWSKIEGO 3, TEL. 65/546-49-24 • RAWICZ - NZOZ Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego “Medica” S.c., UL. RYNEK 10, TEL.65/573-15-55

www.informed.pl


USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBUL ATORYJNA OPIEK A SPECJALIST YCZNA ŚWIADCZENIE: PORADNIA ONKOLOGICZNA • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • KOŚCIAN - CM NZOZ Podstaw. Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, UL. Nacławska 15, TEL. 65/512-02-20 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-88 • RAWICZ - NZOZ Położnictwo Ginekologia “Eskulap”, UL. PODMIEJSKA 8, TEL. 65/546-72-95 ŚWIADCZENIE: PORADNIA ORTOPEDYCZNA • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL”, B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-33-15 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA • BOJANOWO - NZOZ „ZDROWIE”, UL. DWORCOWA 20, TEL. 65/545-63-70 • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROW. „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGICZNA „MEDICUS”, AL. KOŚCIUSZKI 32/1, TEL. 65/511-94-45 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-30 • KOŚCIAN - CM NZOZ Podstaw. Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, UL. Nacławska 15, TEL. 65/512-02-20 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-51 • LESZNO - SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGII I FONIATRII, UL. SKARBOWA 3, TEL. 65/520-12-60 • LESZNO - SPECJAL.PORADNIA LARYNGOLOGICZNA, B. CHROBREGO 13, TEL. 65/520-68-27 • RAWICZ - „Center - Med”, UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/545-33-22 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 • RAWICZ - PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91 • ŚMIGIEL - NZOZ SPECJALISTYCZNA PORADNIA LARYNGOLOGICZNA „MEDICUS”, UL. SKARŻYŃSKIEGO 6, TEL. 781-440-116 ŚWIADCZENIE: PORADNIA PRELUKSACYJNA • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PORADNIA PULMONOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH I DZIECI • LESZNO - NZOZ „THORAX”, SOBIESKIEGO 1, TEL. 65/520-60-70 ŚWIADCZENIE: PORADNIA REUMATOLOGICZNA • GOSTYŃ - NIEPUBL. ZAKŁ. PODSTAW. I SPEC. OPIEKI ZDROWOTNEJ „PORADNIE LEKARSKIE”, UL. PRZY DWORCU 4, TEL. 65/572-01-24 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-30 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ PORADNIA SPECJALISTYCZNA „MEDICAL” W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 48, TEL. 65/520-21-32 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, UL. J. KIEPURY 45, TEL. 65/ 525 31 86 • RAWICZ - Przychodnia Lekarska „Rawmed” Sp. Z O.o., UL. Piłsudskiego 3 , TEL. 65/545-21-41 • ŚMIGIEL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ, UL. MICKIEWICZA 2, TEL. 65/518-00-14 ŚWIADCZENIE: PORADNIA UROLOGICZNA • GOSTYŃ - NZOZ SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE „HIPOKRATES” SP. P., UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-01-35 • KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. PLAC PADEREWSKIEGO 4, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - CM NZOZ Podstawowej Opieki Zdrowotnej Gabinety Specjalistyczne, UL. Nacławska 15, TEL. 65/512-02-20 • KOŚCIAN - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, UL. SZPITALNA 7 , TEL. 65/512-08-55 • LESZNO - NZOZ „UROLOG”, UL. J. KIEPURY 12, TEL. 603-652-222, 65/529-29-29 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, UL. J. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-70 • LESZNO - NZOZ VIGOR-MED - LESZNO, UL. J. KIEPURY 12, TEL. 65/529-29-29 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • RAWICZ - SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU, UL. GEN. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 65/546-24-13 ŚWIADCZENIE: PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, KIEPURY 45, TEL. 65/525-32-60 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 ŚWIADCZENIE: PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ • GOSTYŃ - SAMODZ. PUBL. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU, PL. K. MARCINKOWSKIEGO 8/9, TEL. 65/572-67-00 WEW.267 • KOŚCIAN - ZOZ PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI „TOMMA”, UL. PADEREWSKIEGO 1A/3, TEL. 65/512-04-38 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-32-60 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • RAWICZ - ZOZ PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI „TOMMA”, UL. GROTA ROWECKIEGO 6, TEL. 618-940-470 ŚWIADCZENIE: PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO • GOSTYŃ - ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO „GOS - MED” SPÓŁKA JAWNA, UL. GRANICZNA 4, TEL. 65/572-14-13 • GOSTYŃ - KAROLINA GÓRSKA NZOZ „ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO”, UL. PRZY DWORCU 4A, TEL. 65/572-27-27

www.informed.pl

I N F O R M A T O R

9 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7


USŁUGI W RAMACH NFZ

AMBUL ATORYJNA OPIEK A SPECJALIST YCZNA

I N F O R M A T O R

10 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

• KOŚCIAN - GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR”, UL. BĄCZKOWSKIEGO 3, TEL. 65/511-03-00 • KOŚCIAN - WOJ. SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. OSKARA BIELAWSKIEGO, UL. BERNARDYŃSKA 4, TEL. 65/512-12-66 • KOŚCIAN - CENTR. MED. NZOZ PODST. OPIEKI ZDROW. GABINETY SPECJALISTYCZNE, UL. NACŁAWSKA 15, TEL. 65/512-02-20 • LESZNO - NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO „MEDULLITUS”, UL. KARASIA 20, TEL. 65/526-10-73 • LESZNO - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE, UL. KIEPURY 45, TEL. 65/525-31-57 • LESZNO - NZOZ SPEC. PORADNIA NEUROPSYCHIATRYCZNA I UZALEŻNIEŃ „EGO”, UL. OKRĘŻNA 20, TEL. 601-055-376, 65/525-88-68 • LESZNO - PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DOROŚLI MŁODZIEŻ DZIECI, PL. DR METZIGA 26/2, TEL. 785-877-700 • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/520-65-80 • LESZNO - NZOZ „CENTRUM”PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, UL. SOBIESKIEGO 1, TEL. 530-893-767 • LESZNO - Zieliński Marian Poradnie i Diagnostyka „Meridian”, UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 1, TEL. 65/526-24-24 • LESZNO - ZAKŁAD TERAPII NERWIC I INNYCH ZABURZEŃ PSYCH. ”EMPATIA”, SŁOWIAŃSKA 63, TEL. 65/520-26-34, 665-636-353 • LESZNO - Przed. Leczn. “Sensorium” Kasprzak i Partner Sp. Part. Por. Zdr. Psych., UL. SKARBOWA 3, TEL. 508-537-130 • MIEJSKA GÓRKA - PORADNIA „TERAPIA” M. KIEŁKIEWICZ SP. J., UL. JANA PAWŁA II 3, TEL. 668-908-900 • Piaski - Bonifraterskie Centrum zDROWIA SP. Z O. O., Os. Marysin 1, 63-820 Piaski, tel. 65/571 90 54 • RAWICZ - „Center - Med”, UL. 11 LISTOPADA 1, TEL. 65/545-33-22 • RAWICZ - PORADNIA „TERAPIA” M. KIEŁKIEWICZ SP. J., UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 13B/20, TEL. 668-908-900 • RAWICZ - PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O., UL. PIŁSUDSKIEGO 3, TEL. 65/546-12-91

OPIEKA PIELĘGNIARSKA

• Dąbcze - NZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Niezapominajka, Dąbcze 25, tel. 65/538-00-02 • Gostyń - SPZOZ W Gostyniu, ul. Wrocławska 8, tel. 65/573-15-44 • Gostyń - NZOZ „Opiekun”, ul. Wrocławska 8, tel. 607-302-190 • Kościan - NZOZ Zespół Pielęgniarek „Salus”, Os. Jagiellońskie 2, tel. 500-298-280 • Kościan - NZOZ Opieka Pielęgniarska „Noma” W Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 602-529-276 • KOŚCIAN - SPZOZ W Kościanie, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • Leszno - NZOZ Pielęgniarska Op. Długoterminowa „Pacjent” sP. C. A. NOWAK-MAREK, UL. CHOINKOWA 15, tel. 608-386-232 • Leszno - NZOZ ‘’juvenia’’usługi Pielęgniarskie, ul. Korczaka 1, tel. 695-664-708 • Leszno - Zespół Pielęgn. Środow. - Rodzinnych „Patronaż” S.c. W Lesznie, ul. Marcinkowskiego 5a, tel. 65/529-91-47 • Leszno - NZOZ „Hospicjum Domowe”, ul. Pułaskiego 4, tel. 65/529-16-22 • Leszno - NZOZ „Arka”, ul. Sobieskiego 1, tel. 655-442-183 • Leszno - „Senior” Centrum Opieki Długoterminowej WOJCIECH KAŁMUCZAK, ul. Sobieskiego 1, 609-283-907 • Leszno- Pielęgn. Ośr. Medycyny Środow. Rodzinnej i Szkolnej „Salus”, ul. żniwna 2, tel. 603-681-578 • Miejska Górka - NZOZ San - Med Marta Wysocka, ul. Korczaka 1, tel. 504-008-360 • Osieczna - Pielęgn. Ośr. Medycyny Środow. Rodzinnej i Szkolnej „Salus”, ul. Kopernika 8a, tel. 603-681-578 • Osiek - NZOZ „W Pałacu” Usługi Pielęgniarskie, Osiek 54, tel. 609-840-774 • Przybyszewo - NZOZ „Arnica” Pielęgniarska Opieka Długoterminowa, ul. Św. Jana Chrzciciela 27, tel. 609-047-348 • Rawicz - Szpital Powiatowy W Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 6, tel. 65/546-24-13 • RAWICZ - NZOZ Centrum Pielęgniarstwa i Rehabilitacji Sp. Z O.o., ul. Dworcowa 2, tel. 530-445-448 • Rawicz - Centrum Pielęgniarsko - Opiekuńcze, ul. Grota Roweckiego 9k, tel. 65/545-48-73 • Rawicz - „Medim” Imalska Dorota,madajczak Iwona Spółka Jawna, ul. Miedzińskiego 6d, tel. 782-487-913 • Rawicz - Centrum Medyczne Maxmed S.c. Joanna Szczygieł, iwona sobera, ul. Piłsudskiego 3, tel. 61/666-47-68 • Rawicz - Centrum Medyczne Sokrates S.c pielęgniarska opieka długoterm., ul. Piłsudskiego 3, tel. 61/666-47-67

HOSPICJUM DOMOWE

• Kościan - NZOZ Podstawowej Opieki zdrowotnej gabinety specjalistyczne, ul. nacławska 15, tel. 65/512-02-20 • kościan - niepubliczny zakład opieki zdrowotnej hospicjuim domowe mel - med, ul. poznańska 122, tel. 604-114-430 • Leszno - NZOZ „Hospicjum Domowe”, ul. Pułaskiego 4, tel. 65/529-16-22 • Leszno - ONZOZ “ONKO-MED” - LESZNO, KRÓLOWEJ JADWIGI 4, TEL. 65/525-86-96 • rawicz - centrum pielęgnacyjno - opiekuńcze, ul. grota roweckiego 9k, tel. 65/545-48-73

LECZNICTWO SZPITALNE • Gostyń - Samodziel. Publ. Zespół Opieki Zdrowotnej W Gostyniu, Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, tel. 65/572-67-00 • Kościan - WOJ. SZPITAL NEUROPSYCH. IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE, UL. BERNARDYŃSKA 4, TEL. 65/512-12-66 • KOŚCIAN - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE, UL. SZPITALNA 7, TEL. 65/512-08-55 • Leszno - Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie, ul. Kiepury 45, tel. 65/525-31-95 Szpitalny oddział ratunkowy - tel. 65/525-35-00 (OddziałY: anestezjologii i intensywnej terapii - tel. 65/525-33-34, chirurgiczny ogólny - tel. 65/525-33-84, chirurgii urazowo-ortopedycznej - tel. 65/525-34-04, chorób wewnętrznych - tel. 65/525-34-12, ginekologiczno-położniczy tel. 65/525-33-44, kardiologiczny - tel. 65/525-33-91, nefrologiczny - tel. 65/525-34-34, neonatologiczny - tel. 65/525-33-63, neurochirurgiczny - tel. 65/525-34-74, neurologiczny - tel. 65/525-34-24, okulistyczny - tel. 65/525-34-54, onkologiczny - TEL. 65/525-35-34, OTOLARYNGOLOGICZNY - TEL. 65/525-34-64, pediatryczny - tel. 65/525-34-83, urologiczny - tel. 65/525-34-44) • LESZNO - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, TEL. 65/250-65-80 • Rawicz - Szpital Powiatowy W Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, tel. 65/546-24-13

PORADNIA REHABILITACYJNA I REHABILITACJA LECZNICZA

• Bojanowo - NZOZ „Zdrowie”, ul. Lipowa 2a, tel. 65/545-63-70 • Gostyń - NZOZ Rehab., Fizykoterapia, Masaż Leczniczy M. Gierczyńska, ul. Łokietka 3, tel. 65/572-43-23 • Gostyń - NZOZ Rehab., Fizykoterapia, Masaż Leczniczy M. Gierczyńska, ul. Wrocławska 8, tel. 65/572-39-70 • Gostyń - Profilaktyka i Rehabilitacja Akant NZOZ, ul. Przy Dworcu 4a, ul. Wrocławska 154, tel. 65/572-28-92 • Gostyń - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Gostyniu, ul. Wrocławska 8, tel. 65/572-50-60 • Górzno - SPZOZ MSW Centrum Rehabilitacji W Górznie, Górzno 63, tel. 65/536-12-27 • Kościan - Woj. Szpital Neuropsych. Im. O. Bielawskiego, Pl. Paderewskiego 1a, tel. 65/511-51-50; 65/511-51-22

www.informed.pl


USŁUGI W RAMACH NFZ

PORADNIA REHABILITACYJNA I REHABILITACJA LECZNICZA • Kościan - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65/512-08-55 • Kościan - Ośrodek Rehabilitacyjny W Kościanie, ul. Bączkowskiego 11a, tel. 65/512-12-70 • KOŚCIAN - NZOZ Gabinety Rehabilitacji Terapia W Kościanie, UL. GOSTYŃSKA 54, TEL.65/511-09-09 • Leszno - Wojewódzki Szpital Zespolony W Lesznie, ul. Kiepury 45, tel. 65/525-32-20 • Leszno - NZOZ Rehab., Fizykoterapia, Masaż Leczniczy M. Gierczyńska, ul. Prochownia 25a, tel. 65/520-43-15 • Leszno - NZOZ LCM „VENTRICULUS” SPÓŁKA Z O.O., UL. SŁOWIAŃSKA 41, tel. 65/520-65-80 • Leszno - Centrum Leczenia i Rehabilitacji „Akwawit” Lidia Kwiatkowska - Leszno, ul. Św. Józefa 5, tel. 65/526-08-20 • Leszno - Pielęgn. Ośr. Med. Środowiskowo Rodzinnej i Szkolnej „Salus” S.c.- Leszno, ul. Żniwna 2, tel. 603-681-578 • Leszno - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” W Lesznie Ośrodek Wczesnej Interwencji, ul. Starozamkowa 14a, tel. 65/529-64-74 • Leszno - NZOZ Poliklinika Kardiologiczna „Serce” Sp. Z O.o. - Leszno, ul. FABRYCZNA 15, tel. 665-540-551 • Miejska Górka - Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka Gancarczyk, Pl. Korczaka 1, tel. 65/547-44-56 • Osieczna - Centrum Rehabilitacji Im. Prof. Mieczysława Walczaka W Osiecznej, ul. Zamkowa 2, tel. 65/520-34-95 • Piaski - Bonifraterskie Centrum zdrowia sp. z o. o., Os. Marysin 1, 63-820 Piaski, tel. 65/571 90 54 • Poniec - NZOZ Centrum Fizjoterapeutyczne i Edukacyjne Maria Radojewska, ul. Kościuszki 19, tel. 606-622-366 • Rawicz - Centrum Pielęgniarsko - Opiekuńcze, ul. Grota Roweckiego 9k, tel. 65/545-48-73 • Rawicz - NZOZ Centrum Leczenia i Rehabilitacji „Zdrówko”, ul. Sarnowska 9a, tel. 65/546-43-46 • Rawicz - Spzoz Cent. Rehabilit. Medycznej i Ośrodek Osób Niepełnosprawnych, ul. Sarnowska 9a, tel. 65/545-44-02 • Rydzyna - NZOZ Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii Iwona Kędzierska, ul. Mickiewicza 2, tel. 65/538-01-92 • Rydzyna - Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Słuchu i Mowy, Pl. Zamkowy 2, tel. 781-220-202 • Śmigiel - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Kościanie, ul. mickiewicza 2, tel. 65/518-00-14

LECZNICT WO STOMATOLOGICZNE BOJANOWO • IND. PRAKT. LEK. LEK.STOM. KRYSTYNA DRWIĘGA - CEGLAREK • IND. PRAKT. LEK. LEK. STOM. IWONA BAŃKOWSKA GOSTYŃ • PORADNIA STOMATOLOGICZNA „ORTODENT” • JANKE PRZEMYSŁAW IND. SPEC. PRAKT. LEK. GAB. STOMAT. • HALINA DAJEWSKA - MNICH IND. PRAKT. LEK. GAB. STOMAT. • NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA VITA - DENT • IND. SPEC. PRAKT. LEK. J. BIEŃKOWSKI • IND. SPEC. PRAKT. LEK. J. BIEŃKOWSKI • IND. PRAKT. LEK. LEK. STOM. ALEKSANDRA PELCZAR KĄKOLEWO • NZOZ KOCH - DENT KONARY • GABINET STOMATOLOGICZNY SEBASTIAN GOLIAT

• GABINET STOMATOLOGICZNY TERESA GOLIAT KOŚCIAN • IND. PRAKT. LEK. RENATA JARCZYŃSKA - KACZMAREK • IND. PRAKT. LEK. MAŁGORZATA FLORKOWSKA • GABINETY LEKARSKIE „MEDICOR” • NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA „STOMED” W KOŚCIANIE • Gab. Stom. Joanna Skrzypczak Przyjazna Stomatologia • GABINET STOMATOLOGICZNY KATARZYNA PRZYBYLSKA • Gabinety Lekarskie Medicor • gabinety lekarskie medyk • NZOZ POR. STOM. DENT. I MED. LEK. STOM. IWONNA I RYSZARD FLIEGER KRZEMIENIEWO • PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ARTUR POŁOMKA KRZYCKO WIELKIE • IND. SPEC. PRAKT. LEK. LEK. STOM. T. SZYMAŃSKI LESZNO • IND. SPEC. PRAKTYKA LEK. WŁODZIMIERZ JEZIERSKI • IND. GAB. STOM. EWA JEZIERSKA • GAB. STOM. MAŁGORZATA SZABLEWSKA-ŚLIWA • NZOZ PORADNIA SPEC. „MEDICAL” • LESZCZ. LECZ. STOM. “DENT” SP. C. D., G. CZWOJDA • IND. PRAK. LEK. GAB. STOM. ZOFIA OLERADZKA • GAB STOM. JOLANTA TOMASZEWSKA • J.M STOMATOLOGIA • IND. PRAK. STOM. ANNA ZIENTEK • GAB. STOM. MAŁGORZATA KŁOBUKOWSKA • IND. PRAK. LEK. JOANNA SZAŁKOWSKA-SOBCZYK • PRYW. GAB. STOM. MACIEJ DRZEWIŃSKI • PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA BOŻENA ZIELIŃSKA

UL. DĄBROWSKIEGO 9B UL. DWORCOWA 20

65/545-62-82 65/545-76-50

UL. KOLEJOWA 1 UL. SIKORSKIEGO 3/63 UL. WILLOWA 53 UL. WROCŁAWSKA 8 UL. GRANICZNA 6F UL. WROCŁAWSKA 8/26 UL. WROCŁAWSKA 8

65/572-02-09 65/572-07-52 65/572-03-49 65/572-29-50 65/572-35-28 65/575-19-78 65/575-19-75

UL. KRZYWIŃSKA 7

604-420-876

KONARY 103A

603-775-121

KONARY 103A

607-437-207

OSIEDLE JAGIELLOŃSKIE 51/53 UL. MICKIEWICZA 12 PL. PADEREWSKIEGO 4 PL. WOLNOŚCI 27 UL. POZNAŃSKA 15 UL. REYMONTA 1 UL. BĄCZKOWSKIEGO 3 pl. ignacego paderewskiego UL. NACŁAWSKA 11A

603-850-186 65/512-04-90 65/511-03-00 65/511-94-47 65/511-93-09 512-059-529 65/511-03-30 731-706-906 65/512-07-66

UL. DWORCOWA 29

601-588-299

UL. SZKOLNA 10

601-767-071

UL. ŻEROMSKIEGO 22 UL. ŻEROMSKIEGO 22

65/529-20-16 65/529-20-16

UL. KMICICA 7 UL. B. CHROBREGO 48 UL. GRODZKA 7 UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 4 UL. REJTANA 1 UL. REJTANA 39 UL. NIEPODLEGŁOŚCI 21 UL. OFIAR KATYNIA 5/2 UL. OFIAR KATYNIA 2 UL. OFIAR KATYNIA 2 UL. OGRODOWA 4

65/527-12-73 65/520-21-32 65/529-97-94, 65/529-20-15 65/520-52-58, 609-859-700 605-296-826 661-118-626 65/529-59-82 65/529-95-15 65/529-53-60 65/529-53-60 65/520-79-05

www.informed.pl

I N F O R M A T O R

11 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7


USŁUGI W RAMACH NFZ

LECZNICT WO STOMATOLOGICZNE

I N F O R M A T O R

12 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

• NZOZ SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE “VITA” SP.C. • GAB. STOM. W SP12 BARBARA DAWIDOWICZ • GAB. STOM. STEFANIA ŚWIERCZYŃSKA-SOBOŃ • IND. SPEC. PRAKT. LEK. KRYSTYNA NADARZYŃSKA • GAB. STOM. HANNA CIESIELSKA • PRYW. GAB. STOM. ANDRZEJ OKOŃ • PRYW. PRAK. STOM. JOANNA MACIAŁEK-POŁOMKA • IND. SPEC. PRAK. LEK. BARBARA KOTOWICZ • NZOZ Przychodnia Stomatologiczna “FIDENT” S.c. • NZOZ Przychodnia Stomatologiczna “Fident” S.c. • IND. PRAK. STOM. A. HRAPEK-SZEFLIŃSKA • NZOZ LCM VENTRICULUS SP. Z O.O. • IND. PRAK. STOM. TOMASZ TOMCZYK

UL. HISZPAŃSKA 11 UL. RUMUŃSKA 6 UL. WIĘZIENNA 10 UL. RACŁAWICKA 1 AL. JANA PAWŁA II 10 UL. GRODZKA 7 UL. LITEWSKA 19 UL. NARUTOWICZA 57 UL. SKARBOWA 2A UL. PUŁASKIEGO 8 UL. REJTANA 73A UL. SŁOWIAŃSKA 41 UL. NIEPODLEGŁOŚCI 47

• CENTRUM STOMATOLOGICZNE MAKRO-DENT

UL. KRASIŃSKIEGO 32/1

• GABINET STOMATOLOGICZNY GRAŻYNA PERZYŃSKA UL. NARUTOWICZA 28 • GABINET STOMATOLOGICZNY MARIA KALINOWSKA-NOWACZYK UL. S.ŻÓŁKIEWSKIEGO 2 • INDYWID. SPECJ. PRAKT. DENT. AGNIESZKA KŁOBUKOWSKA-MROZIK UL. OFIAR KATYNIA 5/2 • LESZCZYŃSKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNE JAL-DENT UL. STAROZAMKOWA 26 • MEDICAL-DENT Z. ZAKRZEWSKI, J. ZAKRZEWSKA-LEŚNICZUK UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 48 • IND. SPEC. PRAK. LEK. LEK. STOM. T.SZYMAŃSKI UL. RACŁAWICKA 1A LIPNO UL. PARK 1 • IND. SPEC. PRAKT. LEK. MARIA CHUDAK - KLAK OSIECZNA UL. KOPERNIKA 8A • IND. PRAKT. STOM. LEK. DENTYSTA BARBARA KULCZAK PAKOSŁAW UL. PARKOWA 4A • GABINET STOMATOLOGICZNY IWONA MILIAN PAWŁOWICE UL. SZKOLNA 1 • NZOZ KOCH - DENT PĘPOWO UL. ORŁONIA 1A • NZOZ „ALDENT” UL. PROMIENISTA 15 • IND. PRAKT. LEK. GABINET STOMATOLOGICZNY URSZULA REDLICH PONIEC UL. ŚLIWIŃSKIEGO 12 • INDYWID. SPECJAL. PRAKT. STOMATOLOG. KIEŁCZEWSKA BEATA RAWICZ UL. ENGLERTA 5 • URSZULA BANAŚ - MUCHA PRYWATNA PRAKT. STOMATOLOGICZNA UL. HALLERA 6 • PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY KRZYSZTOF MILIAN PL. WOLNOŚCI 1/1 • GABINET STOMATOLOGICZNY „DENTAL” UL. PRZYJEMSKIEGO 35 • NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. RYNEK SARNOWSKI 1 • NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. UL. BRONIEWSKIEGO 5 • NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „RAWMED” SP. Z O.O. UL. PIOTRA SKARGI 5 • INDYWID. SPECJAL. PRAKTYKA LEKARSKA LUCYNA PUTYŁO ul. Akacjowa 22 • Gabinet Stomatologiczny Krystyna Mitek RYDZYNA UL. MATEJKI 1 • NZOZ MARIO - DENT PL. ZAMKOWY 3 • NZOZ „ALDENT” STARE BOJANOWO • INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA KATARZYNA WĄSIAK ŚMIGIEL • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ASMED • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ASMED • NZOZ PORADNIA STOMATOLOGICZNA ASMED W ŚMIGLU ŚWIĘCIECHOWA • INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA EWA LISEWSKA WIDZISZEWO • NZOZ PRZYCHODNIA STOMAT. - LEKARSKA MARIA NASKRĘT

500-150-332 65/520-02-30 w.33 65/529-67-56 65/529-62-93 65/520-40-05, 601-563-454 65/529-97-94 65/526-28-83 601-887-725, 65/529-60-45 65/529-15-18 65/520-59-08 607-284-926 65/520-65-80 508-132-940 602-574-294 607-881-337 65/529-91-19 65/529-95-15 65/544-25-23 65/529-20-15 601-767-071 65/520-76-75 65/535-96-35 65/547-87-06 65/536-82-19, 502-322-014 607-344-256 602-897-878 604-514-937 65/545-23-01 605-828-329 65/545-38-19 65/546-54-87 65/545-37-12 65/546-30-03 603-852-666 65/546-30-24 725-943-079 65/538-85-46

UL. GŁÓWNA 34A

608-470-916

UL. KOŚCIUSZKI 25 UL. SKARŻYŃSKIEGO 5A UL. KONOPNICKIEJ 5

65/518-02-81 609-549-269 65/518-01-43

UL. STRZELECKA 6

605-213-683

UL. POLNA 6

65/512-15-92, 603-681-558

WIJEWO • LEK DENT. S. POL WILKOWICE • INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA ANNA KLAWINSKA

UL. LIPOWA 21

798-522-404

UL. TYLNA 9

664-659-472

WŁOSZAKOWICE • IND. SPEC. PRAKT. LEK. GAB. STOMATOLOGICZNY MARIA PATELKA

UL. ZALESIE 9B

65/537-01-84

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.NFZ-POZNAN.PL www.informed.pl


USŁUGI W RAMACH NFZ

ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ • LESZCZYŃSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA FRĄCKOWIAK PRENTCZYŃSKI PERSZEWSKA • NZOZ „MEDICUS” PRZYCHODNIA LEKARZY • NZOZ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE „VENTRICULUS” • NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO JAN KOZYRA • NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „MEDEOR” • NZOZ SP. C. PRZYCHODNIA A. JANKOWSKA, R. SUDOLSKI I K. WŁOSZCZYŃSKA • NZOZ SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE „VIGOR MED” • PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „SKARBOWA”

www.informed.pl

65/529-90-77 65/529-90-78 65/529-38-33 65/520-65-80 65/523-15-05 65/526-31-71 65/529-62-93 65/529-29-29 65/529-62-53

UL. 17 STYCZNIA 50 UL. SŁOWIAŃSKA 53 UL. SŁOWIAŃSKA 41 UL. MAGAZYNOWA 4 UL. KIEPURY 10 UL. RACŁAWICKA 1A UL. KIEPURY 12 UL. SKARBOWA 3

PRAKT YKI PRYWATNE

CHIRURGIA DZIECIĘCA

lek. włodzimierz krzewiński - leszno, ul. kiepury 8; gostyń, OS. 700-LECIA 15; rawicz, UL. MIEDZIŃSKIEGO 6D, tel. 601-818-180 KARDIOLOGIA

DR MED. HENRYK LASKOWSKI - LESZNO UL. MARCINKOWSKIEGO 5A, TEL. 691-956-840 NEUROCHIRURGIA

LEK. MED. ZIEMOWIT DOBRZYCKI - LESZNO, UL. ĆWIKLIŃSKIEJ 8, TEL. 65/526-89-10 ORTOPEDIA

LEK. MED. GRZEGORZ SUCHECKI - LESZNO, UL. KIEPURY 12, TEL. 603-652-222, UL. ŚWIĘCIECHOWSKA 1, TEL. 65/529-65-05 STOMATOLOGIA

LEK. STOM. ANGELA DOBRZYCKA - LESZNO, UL. ĆWIKLIŃSKIEJ 8, TEL. 65/526-89-10 LEK. STOM. MACIEJ DRZEWIŃSKI - LESZNO, UL. OFIAR KATYNIA2/1, TEL.65/529-53-60, 601-543-502 LEK. STOM. JOANNA SZAŁKOWSKA-SOBCZYK - LESZNO, UL. OFIAR KATYNIA 2/1, TEL. 65/529-53-60, 603-076-835 PSYCHOLOGIA

I N F O R M A T O R

NATALIA FRĄCKOWIAK MAKAŁA - LESZNO, UL. 17 STYCZNIA 50 (I PIĘTRO, NR. 5), TEL. 661-738-375

Bezpłatne badanie jelita grubego Rak jelita grubego jest drugim co do częstotliwości występowania nowotworem złośliwym u ludzi. W Polsce choroba ujawnia się u 30-35 osób na 100000 populacji, co daje liczbę ponad 10.000 rocznie. Zachorowalność rośnie co rok o 2,5%. Rak jelita grubego najczęściej rozwija się z polipów jelita grubego. Profilaktyka tej choroby jest dość prosta – polega na wykonaniu kolonoskopii, podczas której usuwa się napotkane polipy i bada pod mikroskopem. Usunięcie polipów powoduje około 80% spadek zachorowalności na raka jelita grubego. Najwięcej zachorowań występuje u osób powyżej 65 roku życia, ale nierzadko nowotwór pojawia się też w młodszym wieku. Polipy a nawet wczesne raki jelita grubego zwykle są bezobjawowe. Jeśli wystąpią objawy to choroba najczęściej jest już dość zaawansowana, co wyraźnie pogarsza wynik leczenia. Dlatego tak ważne jest wykonanie kolonoskopii kiedy nie ma jeszcze żadnych niepokojących objawów. Program profilaktyki raka jelita grubego jest adresowany dla osób w wieku 50-65 r życia u których nie ma krwawienia ze stolcem, nagłych zaburzeń rytmu wypróżnień, anemii czy schudnięcia. Badania wykonujemy u osób, które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały kolonoskopii. Wiek badania obniżony jest do 40-49 r życia dla osób mających w rodzinie krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) chorującego na raka jelita grubego. Kolonoskopie wykonujemy także u osób od 25 r życia w których rodzinie wystąpił wrodzony niepolipowaty rak jelita grubego HNPCC. Badanie wykonuje się giętkim endoskopem, na którego końcu jest kamera TV, przekazująca obraz na zewnętrzny monitor. Kilka dni przed badaniem należy się odpowiednio przygotować. Badania wykonujemy po podaniu leków ułatwiających wykonanie procedury. Nie czekaj aż choroba da o sobie znać! Wyprzedź ją zapisując się na badanie profilaktyczne. Od wielu lat LCM Ventriculus uczestniczy w programie profilaktyki

jelita grubego. Posiadamy bardzo doświadczony i życzliwy zespół lekarski – pielęgniarski. Zapraszamy do naszego Centrum, gdzie uzyskasz pełną informację o badaniu, jak się do niego przygotować. Badanie dla pacjenta jest całkowicie bezpłatne, koszt badania pokrywa Ministerstwo Zdrowia. Warto o siebie zadbać! Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus, tel. 65 520 65 80

13 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


ALERGOLOGIA, DERMATOLOGIA, MEDYCYNA ESTETYCZNA, POZ PRZYCHODNIA LEKARSKA

I N F O R M A T O R

14 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


ALERGOLOGIA, CHIRURGIA, DERMATOLOGIA, MEDYCYNA ESTETYCZNA

I N F O R M A T O R

15 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


CHIRURGIA OGÓLNA, CHIRURGIA NOWOTOWOROWA, SKLEP MEDYCZNY

I N F O R M A T O R

16 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


CHIRURGIA OGÓLNA, MEDYCYNA ESTETYCZNA

Fizjoterapia na czasie Bardzo często spotykamy się z określeniami takimi jak „fizjoterapeuta”, „fizjoterapia” czy „rehabilitacja”, ale czy na pewno rozumiemy ich znaczenie? W jakich sytuacjach powinniśmy zaczerpnąć rady rehabilitanta? W społeczeństwie z roku na rok wzrasta świadomość pacjentów, dzięki temu coraz częściej trafiają oni bezpośrednio do gabinetu fizjoterapii. Niegdyś, rehabilitacja była prowadzona w większości na zlecenie lekarza, obecnie się to zmienia. Nie należy zapominać o tym, że praca fizjoterapeuty powinna być integralną częścią pracy całego zespołu medycznego. Działanie fizjoterapeuty jest wielopłaszczyznowe i obejmuje zarówno diagnostykę, ustalanie planu leczenia, profilaktykę oraz użycie bezpośrednich metod terapeutycznych dostosowanych do danego przypadku. Rehabilitacja wciąż poszerza swój wachlarz możliwości i obecnie odgrywa znaczącą rolę w takich dziedzinach medycyny jak ortopedia, neurologia, pediatria, chirurgia, kardiologia i wiele innych. Często bagatelizujemy nasze dolegliwości bólowe, sięgając w pierwszej kolejności po środki farmakologiczne (tabletki przeciwbólowe, maści, żele), które mają działanie tylko objawowe i nie są ukierunkowane w stronę prawdziwego problemu. Kolejnym krokiem jest najczęściej wizyta u lekarza. Jeśli tam nie otrzymamy konkretnych instrukcji dotyczących postępowania rehabilitacyjnego, nie bójmy się o nie zapytać lub zwrócić się bezpośrednio do fizjoterapeuty konsultując swój przypadek. Postęp techniczny daje dziś nowe możliwości fizjoterapeucie. Nowe znacznie skuteczniejsze metody, jak choćby leczenia falą uderzeniową, dają szybkie efekty już po jednym zabiegu. Utrwalenie poprawy wymaga jednak kilkakrotnego ich powtórzenia. Potrzeba rehabilitacji może dopaść nas w każdym wieku. Już w okresie niemowlęcym w przypadku stwierdzonych uszkodzeń neurologicznych rozpoczyna się praca fizjoterapeutów. Zaczynając od diagnostyki rozwoju w pierwszych miesiącach życia, przez badanie całego układu ruchu, kończąc na planowaniu rehabilitacji oraz technikach przywracania i utrzymywania funkcji dziecka. W okresie szkolnym bardzo częstym problemem, z którym rodzice zgłaszają się do fizjoterapeuty są wady postawy. W tym przypadku można działać zarówno profilaktycznie, jak leczniczo poprzez ćwiczenia i edukację młodego pacjenta. Wkraczając w dorosłość zaczynamy tracić elastyczność tkanek miękkich kończy się proces rozbudowy kośćca. Czynniki te skutkują większą podatnością na wszelkiego rodzaju urazy oraz przeciążenia. W tym okresie rozpoczynamy także pracę zawodową, która sprzyja przyjmowaniu wielogodzinnych, niefizjologicznych pozycji. Wymusza również wielokrotne powtarzanie czynności, predysponujących do wystąpienia zaburzeń charakterystycznych dla danych grup zawodowych. Do najczęstszych przypadków należą: · Ból kręgosłupa lędźwiowego – zawodowi kierowcy, praca biurowa, magazynierzy · Zespół bolesnego barku – stomatolodzy, piłkarze ręczni, nauczyciele · Łokieć tenisisty – mechanicy, masażyści, krawcowe · Zespół cieśni nadgarstka – sekretarki, informatycy, pracownicy budowlani · Ostroga piętowa – praca stojąca, praca w niewygodnym obuwiu, zawody i sporty silnie obciążające stopy. Fizjoterapia swoim zasięgiem obejmuje również osoby starsze. Najczęstsze dolegliwości, z którymi borykają się seniorzy to: osteoporoza, zmiany zwyrodnieniowe stawów, choroby układu krążenia, układu oddechowego, stany po udarze mózgu, urazy powodowane upadkami. U osób w podeszłym wieku ważną rolę odgrywa nie tylko terapia ukierunkowana na eliminacje bólu, ale także profilaktyka oraz edukacja. Szybka interwencja w wielu przypadkach może całkowicie zniwelować powstały problem oraz ułatwić dalszy proces leczenia. Ponadto wczesna reakcja zmniejsza ryzyko wystąpienia skutków ubocznych pojawiających się w przypadku niezdiagnozowanych i nieleczonych dysfunkcji , urazów lub chorób. Zakres kompetencji oraz świadczonych usług fizjoterapeutów wciąż się poszerza. Z roku na rok przybywa coraz więcej specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych, Leszno nie należy do wyjątków. Nie bójmy się więc zaczerpnąć porady fizjoterapeuty! mgr Rachid Zeinab Fizjoterapeuta

www.informed.pl

I N F O R M A T O R

17 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7


DIETETYKA

I N F O R M A T O R

18 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


CYTOMORFOLOGIA, NEFROLOGIA, MEDYCYNA PRACY, UROLOGIA

I N F O R M A T O R

19

Słaba płeć w odwrocie

M E D Y C Z N Y

Coraz więcej dzieci rodzi się w Lesznie. W 2014 roku w leszczyńskim szpitalu było 1401 porodów, dzieci 1426, następny rok to 1273 porody i 1295 dzieci, miniony 2016 rok to widać tendencje wzrostową – 1381 porodów i 1410 dzieci. Różnica w liczbie porodów i dzieci wynika z tego że sporą część stanowią porody bliźniacze – było ich aż 22. Duża liczba porodów bliźniaczych wynika z tego, że leszczyński oddział ginekologiczno-położniczy posiada drugi stopień referencji jak jedyny miedzy Poznaniem i Wrocławiem. W praktyce oznacza to, że trafiają tu kobiety w ciąży bliźniaczej i z różnymi zagrożeniami i patologiami. Oddział posiada świetnych lekarzy specjalistów w ginekologii i położnictwie oraz niedawno oddany nowoczesny blok porodowy z czterema salami porodowymi i salą cięć cesarskich. W ub. roku najwięcej dzieci przyszło na świat w leszczyńskim szpitalu w sierpniu 136, a najmniej w listopadzie i grudniu – 105. Według danych z leszczyńskiego Urzędu Stanu Cywilnego zarejestrowano 695 dziewczynek i 740 chłopców. Przez wiele lat w naszym kraju dominowały dziewczynki – przeciętnie rodziło się ok. 105 dziewczynek na 100 chłopców. Ciekawa tendencja, może demografowie wyjaśnią czy tendencja w Lesznie ma szersze odniesienie.

2 0 1 7

www.informed.pl


ANALIZA NASIENIA, GINEKOLOGIA, POŁOŻNICTWO, PIELĘGNIARSTWO, POR. LAKTACYJNA, SZKOŁA RODZENIA

I N F O R M A T O R

20 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


DOM OPIEKI, POŁOŻNICTWO, PIELĘGNIARSTWO, OPIEKA DŁUGOTERMINOWA, REHABILITACJA, SZKOŁA RODZENIA

I N F O R M A T O R

21 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


ANALIZA NASIENIA, CHIRURGIA NACZYNIOWA, DERMATOLOGIA, GINEKOLOGIA, USG

I N F O R M A T O R

22 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


ARTYKUŁ

CUKRZYCA ... co powinniśmy o niej wiedzieć? Trochę historii... najstarszym tekstem medycznym dotyczącym cukrzycy jest papirus Ebersa, pochodzący z 1552r p.n.e. , znaleziony w jednej z egipskich mumii . Zawiera opis choroby oraz metody leczenia jej objawów. O cukrzycy pisali greccy lekarze Hipokrates i Areteusz z Kapadocji. Pisał o niej Galen, Paracelsus i wielu innych ale przełom w rozpoznawaniu i leczeniu tej choroby przyniósł XX wiek – odkryto insulinę.11 stycznia 1922 r. podano ekstrakt trzustkowy 14 letniemu Leonardowi Thompsonowi. W 1923r firma Eli Lilly rozpoczęła przemysłową produkcję insuliny,wkrótce dołączyły duńskie firmy Novo i Nordisk.W Polsce produkcję insuliny rozpoczął w 1924 r. Państwowy Zakład Higieny. Odrobinę epidemiologii... szacuje się , że w Polsce liczba chorych na cukrzycę wynosi aktualnie 3 mln osób /ok.7,5% naszego społeczeństwa/ i stale rośnie. Wiele osób nie wie,że ma cukrzycę! Cukrzyca .... typowe objawy - wzmożone pragnienie - oddawanie dużych ilości moczu - chudnięcie pomimo normalnego jedzenia mniej typowe objawy - senność, osłabienie,zaburzenia widzenia,trudno gojące się rany, świąd i stany zapalne okolic intymnych. Dlaczego warto kontrolować stężenie glukozy we krwi ? - szybciej rozpoznamy chorobę - szybciej wdrożone zostanie leczenie W Polsce badania przesiewowe w kierunku cukrzycy wykonują lekarze rodzinni ale niekiedy warto samemu pójść do laboratorium i oznaczyć poziom glukozy na czczo we krwi żylnej. Cukrzyca u dzieci , cukrzyca u dorosłych... dziecko wymaga od początku leczenia insuliną / typ 1 cukrzycy, dorośli /typ 2 cukrzycy/ leczeni są lekami doustnymi lub insuliną, gdy tabletki są nieskuteczne. Leczenie cukrzycy to zdrowe odżywianie,dbałość o

masę ciała, aktywność fizyczna,częsta kontrola glikemii i współpraca z diabetologiem. Specjalista czy lekarz domowy... każdy pacjent z cukrzycą zwłaszcza na początku choroby powinien spotkać się z diabetologiem aby ustalić sposób leczenia, zdobyć wiedzę na temat zapobiegania powikłaniom,postępowania w sytuacjach szczególnych /operacje,zmiana pracy,choroba, wyjazd za granicę itp./. Edukacja diabetologiczna... pompy insulinowe, nowe glukometry, wstrzykiwacze insuliny tzw. peny, nowe leki – jak je przyjmować, jak się zdrowo odżywać i inne informacje przekazuje zespół diabetolog + piel.diabetologiczna/edukatorka/. Mały słowniczek... cukrzyca łac. diabetes mellitus - grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny; diabetologia - dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem cukrzycy; diabetolog - lekarz specjalista leczący cukrzycę; diabetyk – chory na cukrzycę; hiperglikemia – za wysokie stężenie cukru we krwi; hipoglikemia /niedocukrzenie/ -niskie stężenie cukru we krwi, poniżej 70mg%; glikemia-stężenie cukru we krwi; insulina - hormon wydzielany przez trzustkę, który obniża stężenie glukozy we krwi poprzez umożliwienie jej transportu do komórek organizmu; normoglikemia - prawidłowe stężenie glukozy we krwi w stanie zdrowia / 60 – 140 mg% /; pen /pióro/ - wstrzykiwacz do insuliny; glukometr – urządzenie do pomiaru stężenia glukozy. Pamiętajmy... Cukrzycy nie można lekceważyć, podwyższone wartości cukru nie powodują bólu, ale mogą przyczynić się do rozwoju przewlekłych powikłań cukrzycy/niewydolność nerek, ślepota, amputacja kończyn /. Na każdym etapie leczenia cukrzycy pacjent odpowiada za kontrolę własnego zdrowia, spotkania z diabetologiem w tych działaniach stanowią istotną pomoc.  

lek. med. Krystyna Pawlaczyk-Adamczak, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

www.informed.pl

I N F O R M A T O R

23 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7


APARAT SŁUCHOWE, EKG, KARDIOLOGIA, LARYNGOLOGIA, REUMATOLOGIA

I N F O R M A T O R

24 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7 WARTO WIEDZIEĆ...

www.informed.pl


DIABETOLOGIA, HEMATOLOGIA, HOSPICUJM DOMOWE, GERIATRIA, GASTROENTEROLOGIA, ONKOLOGIA, PEDIATRIA, POR. CHEMIOTERAPII, REUMATOLOGIA

I N F O R M A T O R

25 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


NEUROLOGIA, NEUROLOGIA DZIECIĘCA

I N F O R M A T O R

26 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


POR. SPECJALISTYCZNE VIGOR MED, REFLEKSOLOGIA

I N F O R M A T O R

27 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


CHIRURGIA URAZOWA, ORTOPEDIA

I N F O R M A T O R

28 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


ORTOPEDIA, POR. ADAMCZAK, POR. MEDICAL, PRACOWNIA RTG

I N F O R M A T O R

29 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


OKULISTYKA, OPTYKA

I N F O R M A T O R

30 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


OKULISTYKA, ZAKŁADY OPTYCZNE

I N F O R M A T O R

31 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

ŚWIECE RĘCZNIE TWORZONE z ziół i kwiatów zbieranych na polskich łąkach NAJLEPSZY PREZENT tel. 600 749 775 INDYWIDUALNE WZORY NA ZAMÓWIENIE www.informed.pl


NEUROLOGIA, PSYCHIATRIA, REHABILITACJA

I N F O R M A T O R

32 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


LOGOPEDIA, PSYCHOLOGIA

I N F O R M A T O R

33 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


LOGOPEDIA, PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA, PEDAGOGIKA, ŻYWNOŚĆ BEZGLUTENOWA

I N F O R M A T O R

34 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


LOGOPEDIA, PEDAGOGIKA, PSYCHIATRIA, PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA

I N F O R M A T O R

35 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


PSYCHIATRIA, PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA, SEKSUOLOGIA

I N F O R M A T O R

36 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


LOGOPEDIA, PSYCHOLOGIA, PSYCHIATRIA, PSYCHOTERAPIA, SEKSUOLOGIA

I N F O R M A T O R

37 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY, REHABILITACJA

I N F O R M A T O R

38 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


ARTYKUŁ

Czy jesteś uzależniony od internetu?

W gabinetach psychiatryczno-psychoterapeutycznych coraz częściej spotyka się osoby uzależnione od internetu. Bywa tak, że są to młodzi ludzie przyprowadzeni przez zaniepokojonych rodziców, bywa też tak, że są to młode matki, których nagła zmiana trybu życia i wszechogarniająca monotonia dnia codziennego popchnęła do poszukiwania pozytywnych wzmocnień emocjonalnych w sieci, wcale nierzadko bywa również tak, że są to dojrzali ludzi, których samotność, brak pracy czy społeczna izolacja stała się przyczyną szukania strategii przetrwania, które z czasem przestały być adaptacyjne. Zjawisko to jest dość nowe. Jeszcze nie doczekało się osobistego numerka w aktualnej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). Jednakże wpisuje się bardzo dobrze w obraz „Zaburzeń nawyków i popędów”(F63), a czasami jest częścią „Zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych” (F42). Osoby uzależnione rzadko zgłaszają się po pomoc tylko z tym jednym izolowanym problemem. Bez względu na to czy mają problem z cyberseksem, internetowym hazardem lub zakupami, czy gromadzą kompulsywnie ogromne ilości danych z sieci, czy też są uzależnione od gier lub cyberkomunikacji zwykle długo udaje im się ukrywać przed własną świadomością, fakt rozwijającego się problemu i zagrożenia. Do gabinetu wchodzi 30-letni mężczyzna. „Pani doktor, ja już się leczę od lat” – rozpoczyna. Nic mi się nie chce, nie mogę wyjść z domu, przestałem pracować, nie mogę spać. „To taka moja jesienna depresja”- dodaje. Po dłuższej rozmowie diagnoza kolejnego epizodu depresji staje się dość jednoznaczna. Jednakże zaburzenia depresyjne czy lękowe nie zawsze wynikają z przyczyn czysto biologicznych. Może nawet dość rzadko... Przy kolejnych spotkaniach diagnostyczno-terapeutycznych obraz rozszerza się. „ W szkole było trudno, zawsze miałem nie taki kolor swetra, albo niedobrane okulary. Bolało mnie, kiedy się ze mnie śmiali. Gdy wracałem do domu miałem wreszcie spokój. Nie, kolegów nie szukałem, miałem ich dość. Poza tym liceum było dość wymagające. Dwadzieścia przedmiotów, wieczne kartkówki i sprawdziany. Niektórzy chyba spotykali się po lekcjach, ale ja wolałem trzymać się od nich z daleka. Jak spędzałem czas? Uczyłem się, no i grałem w gry komputerowe, tak jak wszyscy. Byłem w tym dobry. Sprawiało mi to przyjemność. Nie, napewno nie grałem więcej niż inni. Tylko wieczorami... No, czasami w nocy... Na studiach nie szło mi zbyt dobrze. Nie wiem dlaczego, jakoś nie mogłem się zorganizować. Drugi rok powtarzałem, potem wróciłem do domu. To nie miało sensu. To nie było dla mnie. Co robiłem? Próbowałem pracować, ale nie potrafiłem dogadać się w pracy. Męczyło mnie to. Gry? No, tak jak wszyscy... Jak dzień mój wygląda: ... śpię siedem godzin, trochę czasu ucieka na posiłki, na sport nie mam siły, czy pracuję? Nie, teraz nie. Jestem chory. Nie spotykam się z nikim. Czasami ktoś z rodziny zapuka do pokoju, bo mieszkam z rodzicami. Ale nie lubię tych rozmów, wiecznie mają jakieś pretensje. Nie mam celów, nie mam pasji. Teraz mi się nic nie chce. Od kiedy tak jest? Teraz jest gorzej, jesienna depresja przecież... Co robię w pozostałą część dnia? Nic. Siedzę w łóżku z laptopem. Gram w gry on-line. Czasami przeczytam jakieś wiadomości, na portale nie wchodzę, denerwują mnie. To nie są żadne ważne gierki. Kiedyś tak

było. Jeszcze na studiach. Ale teraz nie. Po prostu coś muszę robić, aby nie myśleć nad tym moim nic nie wartym życiem...” Internet pełni szczególną rolę w rozwoju współczesnej młodzieży. Umożliwia szybki dostęp do odpowiedzi na różne pytania zaspokajając właściwą dla wieku ciekawość, pozwala zdobyć najbardziej aktualne informacje, wspiera rozwój języków obcych, pozwala podtrzymać istniejące znajomości. Wirtualna rzeczywistość stwarza przestrzeń na osiąganie dobrych wyników (np. gry on-line), może dać też poczucie przynależności. Pozytywne wzmocnienia internetowe pełnią rozwojowo bardzo istotną rolę zwłaszcza u młodzieży z deficytami rozwoju społecznego. Kiedy więc należy zgłosić się do specjalisty? Kiedy korzystanie z Internetu przestaje być rozwojowe, a zaczyna być dla nas destrukcyjne? Jeżeli nasza aktywność w sieci zaczyna zastępować nam relacje rodzinne, małżeńskie, koleżeńskie; jeżeli zaburza funkcjonowanie zawodowe czy szkolne; jeżeli pojawiają się zaburza rytmu snu i czuwania lub problemy emocjonalne: rozdrażnienie, niepokój czy społeczne wycofanie. Bywa tak, że uzależnienie od internetu jest pierwotne względem innych zaburzeń psychicznych, bywa też tak, że jest wtórne.

Czy jesteś uzależniony?

Twierdząca odpowiedź na przynajmniej 5 z poniższych pytań świadczy o uzależnieniu (Internet Addiction Diagnostic Questionnaire (IADQ) 1. Czy myśl o poprzedniej lub następnej sesji Internetowej wywołuje u Ciebie ożywienie? 2. Czy czujesz potrzebę zwiększania czasu spędzanego w sieci? 3. Czy próbowałaś/eś kilkukrotnie, nieskutecznie ograniczyć lub zaprzestać korzystania z Internetu? 4. Czy próba ograniczenia bycia on-line wywołuje u Ciebie niepokój, irytację, obniżenie nastroju? 5. Czy zdarza Ci się pozostać w sieci dłużej niż pierwotnie zakładałaś/eś? 6. Czy fakt spędzania czasu w sieci wpłynął niekorzystnie na jakość Twoich kontaktów z rodziną, przyjaciółmi, na funkcjonowanie zawodowe lub szkolne? 7. Czy kłamałeś, aby ukryć długość czasu spędzonego w Internecie? 8. Czy internet jest Twoim sposobem na ucieczkę przed problemami, poczuciem bezradności, winy, niepokoju czy obniżonego nastroju? Leczeniem z wyboru jest psychoterapia. Czasami wskazana jest psychoterapia indywidualna, czasami rodzinna czy małżeńska, a czasami grupowa. Wybór formy terapii uzależniony jest od mechanizmu powstania zaburzenia. Ze względu na możliwość współwystępowania uzależnienia z innymi zaburzeniami psychicznymi zdarza się konieczność jednoczesnego włączenia leczenia farmakologicznego. 

 lek. Ewa Dobiała, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta

I N F O R M A T O R

39 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


SERWIS I SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Reklama suplementów

I N F O R M A T O R

40

Należy rozważyć wprowadzenie w Polsce zakazu reklamy leków dostępnych bez recepty, wyrobów medycznych oraz suplementów diety - uważa Naczelna Rada Lekarska. Zdaniem lekarzy należy także zastanowić się, czy suplementy diety powinny być sprzedawane w aptekach. Samorząd lekarski w podjętym w piątek stanowisku zwraca uwagę, że liczba reklam leków sprzedawanych bez recepty oraz suplementów diety stale rośnie. Ponadto przekaz tych reklam wielokrotnie wprowadza odbiorców w błąd, np. sugerując, żesuplementy diety mają działanie podobne do leków. Zdaniem NRL należy rozważyć wprowadzenie zakazu reklamy leków bez recepty, wyrobów medycznych i suplementów diety. - Jeżeli wprowadzenie takich zmian musiałoby wymagać zmian przepisów prawa Unii Europejskiej, to z uwagi na wagę problemu należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zmiany tych przepisów, aby dawały one państwom członkowskimprawo do wprowadzenia ograniczeń reklamy takich produktów, w tym również całkowitego zakazu reklamy kierowanej do społeczeństwa - zaznacza NRL. Jeśli reklama jest dopuszczona, to zdaniem lekarzy - powinna podlegać ścisłej kontroli pod kątem rzetelności przekazu i prawdziwości zawartych w niej informacji. W ocenie NRL reklama leków, wyrobów medycznych i suplementów diety powinna być możliwa po dokonaniu rejestracji danego produktu, a nie jedynie po przedstawieniu jego zgłoszenia do obrotu. Lekarze chcą także, by reklama wyrobów medycznych i suplementów diety była poddana takim samym ograniczeniom, jak reklama leków, w szczególności w kwestii braku możliwości udziału w tych reklamach lekarzy i lekarzy dentystów.

M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl

Zdaniem NRL należy także rozważyć, czy suplementy diety powinny być sprzedawane w aptekach. - Wydaje się bowiem racjonalne, aby w aptece można było nabywać produkty i wyroby służące leczeniu lub wspomagające ten proces - przekonują lekarze. NRL ocenia, że w reklamach pojawiają się pseudonaukowe sformułowania sugerujące potrzebę leczenia nieistniejących w rzeczywistości chorób, przez co wprowadzają odbiorców w błąd co do oceny ich stanu zdrowia. W efekcie mogą oni podejmować niepotrzebne i nieskuteczne działania, a także ponosić zbędne wydatki. Zdaniem lekarzy osoby samodzielnie poszukujące rozwiązania swoich problemów zdrowotnych mogą w wyniku reklamy powziąć nieuzasadnione przekonanie, że stosują skuteczne leczenie i narazić w ten sposób na szwank zdrowie swoje i innych osób. Samorząd zwraca także uwagę, że wygląd bohaterów części reklam sugeruje, że są oni pracownikami medycznymi, co ma na wywrzeć wrażenie, że produkt ma właściwości lecznicze. W ostatnich dniach sierpnia wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda w rozmowie z PAP poinformował, że resort chce walczyć z nieprawdziwymi treściami w reklamach leków i wyrobów medycznych. Zapowiedział, że reklamy nie będą autoryzowane przed emisją, ale za publikowanie fałszywych treści w reklamach leków będą bardzo dotkliwe kary finansowe. Z przeprowadzonej przez KRRiT analizy rynku reklam produktów zdrowotnych i leków w programach telewizyjnych wynika, że od 1997 r. do 2015 r. liczba tego rodzaju reklam wzrosła blisko dwudziestokrotnie, podczas gdy ogólna liczba reklam - trzykrotnie. W 2015 r. już prawie co czwarta reklama wyemitowana w głównych stacjach telewizyjnych była przekazem handlowym produktów zdrowotnych i leków.  (CAN)


ARTYKUŁ

Badanie indeksu stopa-ramię Choroba tętnic obwodowych jest grupa chorób, które mogą doprowadzić do niedrożności tętnic obwodowych głównie na kończynach górnych i dolnych. Niedrożności tych tętnic mogą wywołać z kolei takie objawy jak chromanie przystankowe, marznięcie stóp, zaniki mięśniowe oraz trudno gojące się rany i owrzodzenia. Niedrożność tętnic często spowodowana jest miażdżycą, stanami zapalnymi o różnych przyczynach, czy wadami anatomicznymi. Czasem może być powikłaniem zatoru. Najbardziej znanymi czynnikami ryzyka powstawania chorób doprowadzających do niedrożności tętnic obwodowych należy palenie papierosów, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia (nadmierna ilość tłuszczu we krwi). Poza tym częściej chorują mężczyźni po 50. roku życia oraz osoby z obciążonym wywiadem rodzinnym. Choroby tętnic obwodowych mogą w najcięższych przypadkach spowodować powstanie owrzodzeń skóry i w konsekwencji nawet amputację kończyn. Dość niepokojące jest to, że aż 40% pacjentów dotkniętych tą dolegliwością przez długi czas nie ma żadnych objawów ze strony układu krążenia. Tacy pacjenci są leczeni zbyt późno, tzn. gdy objawy są już bardzo nasilone. Leczenie chorób z tej grupy mogą prowadzić mogą przede wszystkim chirurdzy (przez angioplastykę, czyli „naprawianie” tętnic) lub zacho-

wawcze (głównie przez podawanie leków). Diagnostyką, przynajmniej wstępną, mogą i powinni zajmować się lekarze wielu specjalizacji. Do diagnostyki przesiewowej pacjenta w kierunku niedrożności naczyń obwodowych służy badanie nazywane indeksem stopa-ramię. Do jego wykonania wystarczy zaledwie kilka minut. W badaniu przesiewowym (profilaktycznym) stosuje się aparat do mierzenia ciśnienia oraz doppler ręczny (aparat emitujący i mierzący falę dźwiękową). Dane uzyskane z pomiarów podstawia się do specjalnego wzoru matematycznego i na tej podstawie określa się, czy dana osoba jest zagrożona bądź dotknięta omawianą chorobą. Powyższe badanie stosowane jest także w trakcie leczenia limfologicznego oraz flebologicznego. Pacjenci z niedrożnością tętnic obwodowych nie mogą poddawać się niektórym technikom masaży limfatycznych oraz niektórym metodom leczenia żylaków kończyn dolnych. Badanie kontrolne i wczesne włączenie prawidłowego leczenia może zapobiec nagłemu zawałowi mięśnia sercowego, wylewowi krwi do mózgu, czy nawet amputacji kończyny. Kwestii nie należy lekceważyć, ponieważ choroba tętnic obwodowych dotyczy w Polsce nawet ok. 2 milionów osób. Z tego względu badanie dopplerowskie powinno być niemal codzienną praktyką w gabinetach dermatologicznych, chirurgicznych, czy nawet lekarza rodzinnego. Badanie jest na tyle łatwe i nieobciążone ryzykiem powikłań, że nie musi być przeprowadzone przez lekarza, może je wykonać przeszkolony personel pielęgniarski, fizjoterapeutyczny, czy nawet pomocniczy. 

dr n.med. Marcin Błaszkowski

Trądzik młodzieńczy

Trądzik młodzieńczy jest jedną z najczęstszych chorób skóry. Mimo postępu medycyny schorzenie to wciąż jest częstą przyczyną wizyt u dermatologa. Zmiany trądzikowe obejmują przede wszystkim twarz, choć nierzadko są obecne na plecach i klatce piersiowej. Istnieją rzadkie postacie trądziku z objawami zapalnymi w pachach, pachwinach, między pośladkami a nawet z objawami ogólnoustrojowymi z gorączką i bólami stawowymi. Trądzik młodzieńczy powstaje wskutek nadmiernej produkcji łoju w gruczołach łojowych oraz wskutek jego zatrzymania w skórze. Nadmierna jego produkcja oraz brak możliwości naturalnej ewakuacji powoduje powstanie zaskórników. Mają one czasem postać drobnych grudek koloru skóry (szczególnie na czole), czasem na ich szczycie widać czarną barwę (głównie na nosie). Łój w zaskórnikach jest pożywką dla bakterii Propionibacterium acnes, które namnażając się wywołują stan zapalny skóry. Powstały stan zapalny zwiększa labilność ściany gruczołu łojowego, która z powodu nacisku mechanicznego zalegającego tłuszczu pęka. W ten sposób stanem zapalnym zajmuje dalszych partii skóry poza gruczołem. W takiej postaci trądziku usuwanie manualne ropnych zaskórników w okolicy nosa, policzków, czy brody jest szkodliwą praktyką dlatego, że można przyczynić się do przenoszenia zakażania w skórze oraz dlatego, że bakterie drogą żył skóry twarzy mogą dotrzeć do zatok żylnych położonych wewnątrz czaszki. W pobliżu tej zatoki przechodzi nerw oczny, więc jeśli doszło by do niekorzystnego przebiegu zapalenie bakteryjne może objąć ten nerw i spowodować utratę wzroku. Trądzik może też mieć konsekwencje psychologiczne, zdarzyć się mogą nawet samobójstwa młodych ludzi z powodu niepowodzeń leczniczych. Okres młodzieńczy jest czasem, gdy młodzi ludzie kształtują swój charakter i jest on wówczas dość labilny. Młodzi ludzie wchodzą w okres pierwszych miłości, pierwszych fascynacji fizycznych. Zmiany na skórze twarzy obniżające atrakcyjność i samoocenę mogą być przyczyną zaburzeń osobowości rzutujących na całe życie. Biorąc pod uwagę, że trądzik może trwać przez kilka lat, jest to wystarczający okres, by powstały nieodwracalne zmiany charakterologiczne. Młodzież cierpiąca z powodu trądziku powinna być konsultowana przez psychoterapeutów nie tylko ze wspomnianego powodu ale dlatego, że szczególnie młodzi mężczyźni

niechętnie stosują się do wskazówek lekarskich i bez wytworzenia w nich motywacji do leczenia, cierpienia z powodu obecności zmian skórnych pogłębiają się. Kolejną poważną konsekwencją trądziku są blizny. Mogą one wynikać z nasilonego stanu zapalnego, kiedy dochodzi do powstawania przetok albo przerosłych blizn (bliznowce) ale także mogą wynikać z nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów kosmetologicznych. Wspomniane już oczyszczanie manualne polega na ręcznej ewakuacji zaskórników – jednakże związane jest to z mechanicznym zdzieraniem naskórka wskutek wielokrotnego otarcia skóry, a to przyczynia się do powstawania blizn. Z tego też względu nowoczesna kosmetologia odeszła od tych praktyk. Blizny wynikłe, czy to z procesu chorobowego, czy ze źle przeprowadzonego zabiegu zniekształcają skórę twarzy nasilając cierpienia. Leczenie blizn jest wprawdzie możliwe ale jest drogie a poza tym nie zawsze daje optymalne wyniki. Konsekwencje nieleczonego trądziku mogą mieć poważne skutki. Z tego względu rodzice, czy osoby z otoczenia młodzieży dotkniętej tą chorobą nie powinny tej sprawy lekceważyć mówiąc „Ach to tylko trądzik”. Konsekwencje psychiczne, psychologiczne, kosmetyczne, estetyczne mogą rzutować na całe życie chorego. Aby ich uniknąć warto wybrać się do dermatologa we właściwym czasie. Leczenie trądziku może być bardzo skuteczne o ile zostanie wdrożone właściwe postępowanie. W zależności o stadium choroby oraz morfologii wykwitów skóry należy stosować różne leki. Idealnym lekiem jest oczywiście taki, który można stosować zewnętrznie i do tego nieczęsto. U niektórych pacjentów dobór takiego leku jest możliwy, u niektórych jest możliwy po włączeniu umiejętnego oczyszczania skóry przez kosmetologa a u niektórych objawy choroby są na tyle zaawansowane, że konieczne jest leczenie systemowe czyli z użyciem tabletek, kapsułek. O tym, jak powinien być leczony pacjent, decyduje prowadzący dermatolog, który w zależności o nasilenia objawów terapię może łagodzić albo intensyfikować. Odkładanie wizyty u dermatologa i niestosowanie zalecanej terapii prowadzi do pogłębiania się objawów choroby ze wszystkimi następstwami, o których wspomniano.  dr n.med. Marcin Błaszkowski

www.informed.pl

I N F O R M A T O R

41 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7


CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA, STOMATOLOGIA, ORTODONCJA

I N F O R M A T O R

42 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA, ORTODONCJA, PROTETYKA, STOMATOLOGIA

I N F O R M A T O R

43 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


STOMATOLOGIA

I N F O R M A T O R

44 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


IMPLANTY, ORTODONCJA, STOMATOLOGIA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

I N F O R M A T O R

45 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA, IMPLANTY, PROTETYKA, ORTODONCJA, STOMATOLOGIA

I N F O R M A T O R

46 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA, IMPLANTY, PROTETYKA, ORTODONCJA, STOMATOLOGIA, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

I N F O R M A T O R

47 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


KOSMETOLOGIA, MASAŻE, ODNOWA BIOLOGICZNA, PODOLOGIA, REHABILITACJA, TERAPIA UZALEŻNIEŃ

I N F O R M A T O R

48 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


LECZENIE BÓLU, MASAŻE, REHABILITACJA

I N F O R M A T O R

49 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


KRWIODAWSTWO, WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

Zostań krwiodawcą

I N F O R M A T O R

50

Krew ludzka to płynna tkanka ustrojowa, której mimo dużego postępu medycyny nie udało się jeszcze zastąpić żadną inną substancją. Krew od zawsze była i jest symbolem życia, poświęcenia, bohaterstwa. Tylko ludzie zdrowi i wrażliwi są jedynym źródłem krwi - taką osobą na pewno jesteś Ty. Oddając krew i osocze ratujesz zagrożone życie. Wartość krwi doceniamy najczęściej dopiero w obliczu tragedii swoich bliskich lub gdy dzięki niej sami wracamy do zdrowia. Krwiodawcą może zostać osoba która ukończyła18 rok życia a nie przekroczyła 65 roku życia, osoba zdrowa, bo wtedy oddana krew nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu a pomoże biorcy. Metody pobierania krwi Metoda konwencjonalna: ·(tzn. jednorazowo oddasz 450 ml krwi, czas trwania zabiegu oddania krwi wynosi od 5 do 10 min., częstotliwość oddawania: co 8 tygodni, mężczyźni nie częściej niż 6 razy w roku, kobiety nie częściej niż 4 razy w roku. Plazmafereza: ·zabieg wykonywany w zależności od zapotrzebowania, pobieramy osocze w ilości 700 ml, czas oddawania około 50 min., częstotliwość oddawania - nie częściej niż co 2 tygodnie, w ciągu roku można pobrać od jednego dawcy 25 litrów osocza. Na prośbę dawcy wydajemy bezpłatnie: ·wyniki badań wirusologicznych (badania w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, HIV oraz kiły), ·grupa krwi zawsze jest wpisana w książeczkę krwiodawcy. Bez względu na metodę pobrania krwi stosuje się sprzęt jednorazowego użytku, a opiekę nad dawcą sprawuje fachowy personel medyczny. UPRAWNIENIA KRWIODAWCÓW Dawcy, który chociaż raz oddał honorowo krew, przysługuje tytuł Honorowy Dawca Krwi.

M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl

Takiej osobie, oprócz tytułu i legitymacji Honorowy Dawca Krwi (wydawanej przez odpowiednią jednostkę publicznej służby krwi), przysługuje również: ·ekwiwalent kaloryczny w wysokości 4500 kcal, zwykle w formie czekolad lub innych produktów żywnościowych, ·zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy, ·zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do nabliższej jednostki publicznej służby krwi (dla osób dojeżdżających spoza Poznania) ·zwolnienie z pracy lub zajęć lekcyjnych w dniu, w którym oddaje krew ·otrzymanie wyników badań krwi. ·ulga podatkowa za oddaną krew jako darowiznę - odliczenie od dochodu przy rozliczeniu PIT

W Oddziale Terenowym w Lesznie oddaje krew rocznie około 8000 osób czyli uzyskujemy około 3600 litrów krwi. Do plazmaferezy zgłasza się średnio 250 osób czyli jest to 175 litrów osocza. Jak wynika ze statystyk jest to duża ilość ale i tak za mała aby zaspokoić potrzeby potencjalnych biorców. Dzięki życzliwości przedstawicieli wielu instytucji, szkół, Oddział Terenowy organizuje wyjazdowe akcje pobierania krwi, docieramy w ten sposób do dawców, którzy nie mogą dotrzec do naszego Oddziału. W Oddziale Terenowym w Lesznie można również zglosić się do badań i zostać potencjalnym dawcą szpiku. Dawcą szpiku może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 45 lat Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata na potencjalnego dawcę szpiku podejmuje lekarz na podstawie wywiadu medycznego i badania. Prawdopodobieństwo zostania faktycznym dawcą jest niewielkie. Jak pokazują statystyki, w ciągu 10 lat od rejestracji, maksymalnie 5 na 100 zarejestrowanych osób zostaje dawcą. Na zostanie dawcą wcześniej niż w przeciągu 10 lat, wyższe szanse mają osoby młode. 1% z nich zostaje faktycznym dawcą w ciągu pierwszego roku od rejestracji. Zapraszamy wszystkich Krwiodawców do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddziału Terenowego w Lesznie przy ul. Kiepury (budynek szpitala ) od pn – pt w godz 7:30- 12:00.


Leki a prowadzenie samochodu Niektóre leki mogą upośledzać sprawność kierowcy samochodu. Producenci informują o tym, zamieszczając odpowiednie uwagi na ulotkach. Niestety, jak wynika z badań, aż 15 procent kierujących pojazdami lekceważy wszelkie ostrzeżenia. Po których lekach nie powinno się prowadzić samochodu? Zażywanie leków w wielu przypadkach ma wpływ na prowadzenie samochodu. Pacjenci stale zażywający leki są zwykle uprzedzani przez lekarza, że dany specyfik upośledza zdolność prowadzenia samochodu. Niektóre środki działają tak silnie, że chorzy muszą na czas kuracji w ogóle zrezygnować z prowadzenia auta. Jednak wielu kierowców, sięgając tylko od czasu do czasu po tabletki (np. przeciwbólowe), sądzi, że to nie ma wpływu na ich organizm. Tymczasem nawet jedna drażetka może być przyczyną tragedii na drodze. Według obowiązujących w Polsce przepisów, osobom biorącym udział w wypadku rutynowo bada się krew na zawartość alkoholu. Jeśli stwierdzi się przy tym ślad środków narkotycznych - osoby te ponoszą taką samą odpowiedzialność, jak za jazdę po wypiciu alkoholu. O taki ślad wcale nie jest trudno. Wystarczy zażyć np. tabletki przeciwkaszlowe thiocodin. Zawarta w nich kodeina w trakcie przemian metabolicznych przekształca się w morfinę. Jeśli analiza krwi ją wykaże, grozi nam minimum 2 lata więzienia. Istnieje kilkanaście grup farmaceutyków potencjalnie niebezpiecznych dla kierowcy. Najczęstszymi objawami ubocznymi wywołanymi przez leki i utrudniającymi prowadzenie samochodu są zaburzenia widzenia i słuchu, trudności w koncentracji uwagi, senność. Leki a prowadzenie samochodu - środki znieczulające miejscowo Po takim znieczuleniu (np. stosowanym przed usunięciem zęba) nie należy prowadzić samochodu przynajmniej przez 2 godziny. Po narkozie zaś (z użyciem np. ketaminy, stosowanej, gdy usuwa się większą liczbę zębów) - przez dobę od chwili wybudzenia. Opioidowe leki przeciwbólowe a prowadzenie pojazdów Zaburzają pracę mózgu, powodując opóźnienie refleksu i trudności z właściwą oceną sytuacji na drodze. Należą do nich m.in. vendal (morfina), dolargan, fortral, metadon. Podobne problemy mogą zdarzyć się po zażyciu tramalu (nie jest narkotykiem, ale działa na mózg w podobny sposób). Kierowcy muszą także zachować ostrożność, sięgając po farmaceutyki przeciwbólowe i zarazem przeciwkaszlowe zawierające kodeinę (acodin, antidol, argotussin, ascodan, codespan, coldrex nite, dafalgan-codeine, dexatussin, efferalgan-codeine, gripex, solpadeine, thiocodin, neoazarina). One też mogą wydłużać tzw. czas reakcji, czyli osłabiać refleks. Niesteroidowe leki przeciwbólowe a prowadzenie auta Kierowca może prowadzić auto, jeśli zażyje tabletkę „czystego” paracetamolu, ibuprofenu czy kwasu acetylosalicylowego (np. aspiryna). Skład leku zawsze podawany jest na opakowaniu. Jednak złożone środki przeciwbólowe mogą zawierać nasenne barbiturany (pabialgin, veramid) lub pobudzającą kofeinę (etopiryna, coldrex). Stosując je, należy zachować wzmożoną koncentrację za kierownicą. Leki dla cukrzyków a prowadzenie samochodu Insulina, niewłaściwie stosowana przez kierowców diabetyków, może spowodować hipoglikemię (niedocukrzenie) albo hiperglikemię (przecukrzenie) i, co za tym idzie, zaburzenia świadomości, a nawet utratę przytomności. Kierowca chory na cukrzycę powinien przed jazdą sprawdzić glukometrem poziom cukru we krwi, zażyć odpowiednią dawkę insuliny - jeśli zachodzi taka potrzeba - i chwilę odczekać, aż lek zadziała. Należy zrezygnować z dalszego prowadzenia pojazdu, gdy pojawią się poty, uczucie głodu, niepokoju. Specyfiki nasenne i uspokajające a prowadzenie samochodu Kierowca nie powinien wsiadać do auta, jeżeli zażył silne leki nasenne lub uspokajające (nawet, gdy wziął je wieczorem poprzedniego dnia). Upośledzają one precyzję ruchów, powodują senność, osłabienie, a u niektórych osób zmęczenie oraz niepokój. Jeśli ktoś musi prowadzić rano,

ARTYKUŁ

a zapowiada się „biała noc”, powinien sięgnąć po łagodne leki ziołowe (nervendragees-rathiopharm, hova, validol) lub melatoninę. Bezwzględnie należy unikać barbituranów (ipronal, luminal), pochodnych benzodiazepiny (estazolam, nitrazepam, noctofer, signopam) i cyklopirolonów (imovane, sanual, stilnox). Trójkąt bezpieczeństwa Jeśli na opakowaniu leku umieszczono znak graficzny - trójkąt z wpisanym wykrzyknikiem - oznacza to, że podczas kuracji tym preparatem nie wolno prowadzić auta. Zawsze pytajmy lekarza o wpływ przepisanego leku na zdolność kierowania pojazdami. Jeśli sięgamy po medykament samodzielnie, bardzo dokładnie czytajmy dołączoną do opakowania ulotkę, na której opisane są działania uboczne. Leki psychotropowe a prowadzenie samochodu Zalicza się do nich m.in. środki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe oraz neuroleptyczne. Mogą powodować senność lub bezsenność, zawroty głowy, zaburzenia widzenia i inne objawy uniemożliwiające prowadzenie pojazdu. W tej grupie leków znajdują się m.in.: fenactil, promazin, tisercin, chlorpernazinum, mirenil, pernazyna, thioridazin, fluanxol, sulpiryd, lithium carbonicum, cloranxen, diazepam, elenium, lorafen, medazepam, relanium, rudotel, tranxene, xanax, hydroxyzinum, atarax, mabuson, spamilan, amitryptylinum, doxepin, imipramin, pramolan, bioxetin, fluoxetyna, fevarin, prozac, seronil, coaxil, mianserin, lerivon, remeron i inne. Środki przeciwwymiotne a prowadzenie samochodu Jeśli kierowca musi sięgnąć po np. aviomarin, diphergan, torecan, zofran - musi zrezygnować z jazdy, ponieważ leki te powodują senność, osłabienie, bóle głowy. Środki na nadciśnienie a prowadzenie samochodu Ich stosowanie jest względnym przeciwwskazaniem (zażyłeś - raczej nie prowadź) do kierowania pojazdem, gdyż mogą powodować zmęczenie i osłabienie. Chodzi zwłaszcza o leki nieco starsze, ale nadal stosowane (np. brinerdin, normatens, propranolol). Podobnie działać mogą zalecane przy nadciśnieniu leki moczopędne (tialorid, furosemidum, hydrochlorothiazidum, diuramid). Auto można prowadzić jedynie przy niewielkich dawkach tego typu farmaceutyków. Leki przeciwalergiczne a prowadzenie samochodu Środki nowszej generacji (np. zyrtec, claritine) nie zaszkodzą kierowcy. Jednak „starsze” leki (np. clemastinum, phenazolinum) mogą wywołać senność, bóle głowy i zaburzenia koordynacji ruchów. Warto z lekarzem skonsultować ich zamianę na te bezpieczniejsze dla prowadzącego samochód. lek. med. Grzegorz Prasałek miesięcznik „Zdrowie” http://www.poradnikzdrowie.pl/

www.informed.pl

I N F O R M A T O R

51 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7


LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE VENTRICULUS

I N F O R M A T O R

52 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


ARTYKUŁ

Plusy i minusy soczewek kontaktowych

Osobom, u których zostanie stwierdzona wada wzroku lekarze zalecają najczęściej noszenie okularów. Nie każdy jednak czuje się w nich dobrze. Pomimo tego, że okulary są rozwiązaniem posiadającym wiele zalet, to mają również i wady – uczucie dyskomfortu jest właśnie jedną z nich. Jeżeli nie ma lekarskich przeciwwskazań, możliwe jest zastąpienie okularów soczewkami kontaktowymi. Aktualnie soczewki stały się powszechnie dostępną opcją (a nie jedynie dla wybranych), dlatego też wiele osób chętnie z niej korzysta. Warto jednakże mieć świadomość tego, z czym wiąże się noszenie soczewek – podobnie jak w przypadku okularów, tak i ta opcja nie jest idealna. Ma swoje mocne i słabe strony. Z całą pewnością ogromną zaletą soczewek jest wygoda. Nic nie spada z nosa, nic nie przeszkadza przy wykonywaniu rozmaitych czynności, w tym w uprawianiu różnych dyscyplin sportowych. Nie ma też obaw o to, że coś się zgubi – właścicielom okularów niekiedy zdarza się je zostawić w jakimś miejscu, a później o nich zapomnieć. Szkła kontaktowe odznaczają się ponadto niewielkimi rozmiarami – trzeba mieć niezwykle wprawne oko, aby rozpoznać, że ktoś coś takiego w ogóle nosi. Gwarantują naturalny wygląd. Niezwykle istotne jest to, aby dokonać prawidłowego wyboru soczewek. W przeciwnym wypadku dojść może do zapalenia oka. Niektórzy narzekają na to, że noszenie szkieł bywa męczące – w tym sensie, że wzrok się dość szybko męczy. Nie da się również nie wspomnieć o pewnej ważnej sprawie, a mianowicie o finansach. Szkła kontaktowe solidnej jakości to niestety spory wydatek – bywa więc i tak, że niektórzy rezygnują z ich noszenia, ponieważ jest to dla nich zdecydowanie za duży koszt. Nakładanie soczewek wymaga też nabrania pewnej wprawy, w związku z czym trzeba na to poświęcić trochę czasu, innego wyjścia nie ma. Należy się liczyć z tym, że przy okazji można soczewkę zgubić albo zupełnie niechcący zniszczyć.  Źródło: www.foreyes.pl

53

Wrzody żołądka - przyczyny choroby 1. Helicoacter pylori Na pierwsze miejsce wśród przyczyn wrzodów żołądka wysuwa się Helicobacter pylori, bakteria, którą można się zarazić drogą pokarmową lub podczas... pocałunku. O tym, czy jesteśmy nosicielami, przekonamy się, robiąc badanie krwi. Można je przeprowadzić w laboratorium analitycznym (za ok. 40 zł) lub samodzielnie, korzystając z zestawu (Helico Test kosztuje 35-40 zł) dostępnego w aptekach. Ale obecność Helicobacter pylori nie zawsze oznacza chorobę wrzodową. Można bowiem być nosicielem bakterii i nie chorować. 2. Nadmiar kwasu solnego Kwas solny, który wchodzi w skład soku żołądkowego, jest produkowany przez komórki, które tworzą błonę śluzową żołądka. Soki żołądkowe niszczą bakterie, które trafiają do przewodu pokarmowego wraz z jedzeniem, uczestniczą w trawieniu białek i tłuszczów. Pobudzają też dwunastnicę do wytwarzania hormonów jelitowych, które wzmagają produkcję substancji (soku trzustkowego i żółci) niezbędnych do trawienia pokarmów. Gdy w soku żołądkowym jest dużo kwasu solnego i uszkodzona jest tzw. bariera błony śluzowej, rozwija się wrzód. 3. Dziedziczenie Teorię o dziedziczeniu choroby potwierdza fakt, że u 50 proc. osób występuje ona rodzinnie. 4. Grupa krwi Większe skłonności do wrzodów żołądka mają także (30-40 proc.) osoby z grupą krwi 0. 4. Zarzucanie żółci do żołądka U zdrowej osoby żółć znajduje się tylko w dwunastnicy. Gdy układ pokarmowy szwankuje, żółć cofa się do żołądka i uszkadza barierę ochronną. 5. Nadużywanie niektórych leków Nadmiar leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych zawierających kwas acetylosalicylowy oraz leków przeciwreumatycznych też niszczy błonę śluzową żołądka. 6. Stres Sprzymierzeńcem wrzodów jest również stres, który prowokuje organizm do wydzielania większej porcji kwasu. Ważną rolę odgrywa nadużywanie alkoholu i palenie papierosów. 

I N F O R M A T O R

M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

źródło http://www.poradnikzdrowie.pl/

www.informed.pl


ARTYKUŁ, AUTO-LOCO

Zachowania agresywne na drodze

I N F O R M A T O R

54

Będąc uczestnikami ruchu drogowego – jako piesi bądź jako kierujący pojazdami – z dużym prawdopodobieństwem każdy z nas doświadczył w jakimś zakresie agresji. Zachowania agresywne występujące wśród uczestników ruchu drogowego coraz częściej postrzegane są jako problem społeczny. Jak przedstawiają badacze problemu, zjawisko agresji drogowej wykazuje tendencję narastającą na całym świecie. Część analiz i obserwacji wskazuje, iż im częściej kierujący pojazdem doświadcza niekulturalnych zachowań ze strony innych kierowców, tym większe prawdopodobieństwo, że sam może być sprawcą zachowań mogących stać się źródłem agresji. Zachowanie na drodze można nazwać agresywnym, gdy kierowca umyślnie zwiększa ryzyko kolizji w wyniku manewrów spowodowanych zniecierpliwieniem, złością lub pod wpływem deficytu czasowego. Skrajnym zachowaniem agresywnym na drodze jest furia drogowa, czyli atak niekontrolowanego gniewu, który może prowadzić do aktów przemocy. Do incydentów furii na drogach dochodzi rzadziej i jest to reakcja bardziej intensywna oraz groźniejsza w skutkach niż inne przejawy agresji. Z furią drogową i agresją na drodze wiąże się gniew za kierownicą, który jest stanem mogącym poprzedzać agresywne zachowanie bądź furię drogową. Gniew zwiększa ryzyko niebezpiecznych zachowań na drodze, zaburza przetwarzanie informacji i zdolności percepcji, co może być przyczyną wystąpienia wypadku. Według badań przeprowadzonych w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie najczęściej uczestnikiem kursu dla kierowców popełniających wykroczenia drogowe (redukującego liczbę punktów karnych) był mężczyzna w wieku ok. 37 lat, zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego lub kierowcy. Wyniki tych badań wskazały, że typowymi przejawami złości na drodze są m.in. zajeżdżanie drogi, krzyki, gestykulacja, nadużywanie klaksonu, jazda „na ogonie”, ruszanie z „piskiem” opon. Polscy kierowcy jako najbardziej agresywne zachowanie na drodze uważają zajeżdżanie drogi i krzyk, natomiast akceptują nadmiernie szybką jazdę, która praktycznie również jest wyrazem agresji na drodze. Mieszkańcy Unii Europejskiej za najbardziej irytującą sytuację drogową uznają oślepianie światłami przez innych kierowców.

M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl

Do zachowań podczas prowadzenia pojazdu uważanych na ogół za agresywne w Polsce zalicza się: ruszanie z „piskiem” opon, częstą zmianę pasów ruchu, gestykulację, krzyczenie na innych uczestników ruchu drogowego, nadużywanie klaksonu, jazdę „na ogonie”, nadmiernie szybką jazdę, zajeżdżanie drogi. Badania przeprowadzone w marcu 2004 roku przez OBOP na zlecenie KRBRD dotyczące agresji na drodze i kultury jazdy wskazały, że około 80% kierowców przynajmniej raz w tygodniu spotkało się z agresją ze strony innych kierujących, w tym co trzeci każdego dnia. Czynniki wyzwalające i nasilające agresję drogową podzielić należy na czynniki środowiskowe i czynniki indywidualne. Do czynników środowiskowych wyzwalających i nasilających agresję drogową zalicza się: dystans, brak możliwości porozumienia się między uczestnikami ruchu drogowego, anonimowość, ekspozycję na inne agresywne zachowania, wysoką temperaturę powietrza, potencjalne przeszkody występujące na drodze, zagęszczenie ruchu drogowego, przewidywalność sytuacji, deficyt czasowy. Do czynników indywidualnych wyzwalających i nasilających agresję drogową zalicza się: predyspozycje osobowościowe (osobowość typu A cechująca się niecierpliwością, podatnością na stres i presję czasu), kompulsywność, impulsywność, poszukiwanie ryzyka, ogólną agresywność, uwarunkowania temperamentalne, poziom empatii, samoocenę, płeć, wiek, doświadczenie w prowadzeniu pojazdu. Problem agresji na drodze wymaga zatem podejmowania działań prewencyjnych polegających na stosowaniu technik zwalczania stresu (metody relaksacyjne, oddechowe, techniki zarządzania czasem, elementy terapii poznawczo-behawioralnej). Bardzo istotna w tym zakresie jest również samoocena uczestników ruchu drogowego w kwestii własnej kondycji emocjonalno-psychicznej przed przystąpieniem do jazdy.

mgr Paulina Kahl-Cierkosz psycholog transportu Pracownia Psychologiczna ul. Kasprowicza 4, 64-100 Leszno  tel. 603 980 304


PODOLOGIA

I N F O R M A T O R

55 M E D Y C Z N Y 2 0 1 7

www.informed.pl


Profile for Andreas cieslik

Informator medyczny 2017  

Informator medyczny 2017  

Profile for nurek
Advertisement