Meriitti 2/2018 Tulevaisuuden työelämä

Page 24

KOLUMNI

Opi paremmaksi viestijäksi – talousjohtaja kiittää! ISOISSA YRITYKSISSÄ HUONON VIESTINNÄN HINTALAPPU ON YLI 62 MILJOONAA DOLLARIA PER VUOSI. NOIN 100 HENGEN YRITYKSISSÄKIN 420 000 DOLLARIA VUOTTA KOHDEN. LUULISI TALOUSJOHTAJAAKIN VIESTINNÄN JO KIINNOSTAVAN.

VIESTINTÄ on pakollisuus, läsnä kaikkialla. The National Association of Colleges and Employers selvitti isojen yritysten rekrytointia tekeviltä tärkeimpiä taitoja uutta henkilöstöä etsittäessä. Ykkösenä olivat tiimityötaidot (vaativat viestintää). Kakkosena kyky tehdä päätöksiä ja ratkaista ongelmia (vaativat viestintää). Kolmantena oli kyky viestiä suullisesti organisaation sisäja ulkopuolella. Kahden vuosikymmenen aikana tiimityön määrä on lisääntynyt paljon. Erään tutkimuksen mukaan asiantuntijat käyttävät jopa 80 % ajastaan kokouksissa, puhelimessa, sähköpostissa ja vastaavissa. Kriittiselle ja tuottavalle työlle jää ajasta vain viidennes. Kun viestintä on huonoa, sitä täytyy yrittää kompensoida määrällä. On nostettava viestinnän laatua, jotta voimme laskea sen määrää. Tulevaisuudessa - jos nytkään - kenelläkään ei ole varaa viestiä huonosti. Hyvin viestiminen ei ole vaikeaa. Kuun-

24

tele. Viesti selkeästi – se on helppoa, kun ajatukset ovat selkeitä. Keskustele. Mieti viestisi läpi ajatuksella - mikä on turhaa, mikä asia tarvitsee enemmän taustoitusta. Monenlaisia koulutuksia on tarjolla. Nuorkauppakamarissa esimerkiksi JCI Effective Communications -koulutuksia. Kansallisella tasolla Vakuuta ja vaikuta. Kouluttamiskoulutukset opettavat myös viestintää. On suuri onni olla mukana nuorkauppakamaritoiminnassa - parempaa alustaa viestintätaitojen kehittämiselle en juuri keksi. Valmistaudu tulevaisuuteen, ja ota kamarista kaikki irti. Myös viestintätaitojesi kehittämiseksi.

JANI WAHLMAN

Kirjoittaja on markkinoinnin kouluttaja ja digimarkkinointipäällikkö, jonka suosikkiharrasteita on pohtia viestintää, kasvua ja johtamista paremmaksi. Ykköspositio on kuitenkin olla huikean pojan isä.

On nostettava viestinnän laatua, jotta voimme laskea sen määrää.