Koulutusvierailu suomalaisissa nuorisokeskuksissa

Page 1

Koulutusvierailu suomalaisissa nuorisokeskuksissa Kulissien takana: Suomalaiset leirikoulut ja ulkona oppiminen Suomen nuorisokeskukset toivottavat vierailijat tervetulleiksi tutustumaan toiminnallisen oppimisen menetelmiin, seikkailukasvatukseen ja ympäristöasioihin. Meillä koululaiset, perheet, kasvatusalan ammattilaiset, valtion ja kuntien opetustoimen virkamiehet voivat tutustua Suomen luontoon ja nauttia opetuspalveluistamme turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä. Vierailuun sisältyy tutustuminen suomalaiseen leirikoulujärjestelmään ja nuorisokeskusten pedagogiseen lähestymistapaan sekä nuorisokeskustoimintaan. Suomen nuorisokeskukset ovat non-formaalin oppimisen asiantuntijoita, ja olemme vuosikymmenien ajan todistaneet non-formaalin oppimisen menetelmien menestystä. Vierailijat kokeilevat itse valitsemiaan aktiviteettejä, kokevat leirikoulutoimintaan ja kuulevat kokemuksellisesta oppimisesta. Lisäksi he oppivat ulkona oppimisen menetelmistä ja siitä, miten kestävä kehitys ja ympäristöarvot sisältyvät toimintaamme.

isokeskukseen

Koko päivän vierailu nuor

Hinta: 900 € + alv 24 %. henkilö (majoitus- ja Lisämaksut: lounas 10 €/ in keskuksen mukaan). muut palvelumaksut kunk Kesto: 7 tuntia Kausi: ympäri vuoden henkilöä Ryhmäkoko: Enintään 15 tsi Kieli: englanti, suomi, ruo

orisokeskukseen

Puolen päivän vierailu nu

Lisäohjelma:

ssa. Vierailu paikalVierailu paikallisessa koulu idaan järjestää suoliseen ala- ja yläkouluun vo lmään tutustumisen malaiseen leirikoulujärjeste yhteydessä. osta, alkaen 400 €. Maksu: riippuen ryhmän ko Kesto: 2–3 tuntia

Hinta: 500 € + alv 24 % henkilö (majoitus- ja Lisämaksut: lounas 10 €/ in keskuksen mukaan). muut palvelumaksut kunk Kesto: 4 tuntia + lounas Kausi: ympäri vuoden henkilöä Ryhmäkoko: Enintään 15 tsi Kieli: englanti, suomi, ruo

a. Kouluvierailu ei ole Kausi: Kouluvuoden aikan ikoina. mahdollista koulujen loma-a aikana arkipäivinä. Vierailuaika: 8 - 15 välisenä henkilöä Ryhmän koko: Enintään 15 Kieli: Englanti

entoon!

olu Kysy mahdollisuutta verkk

Yhteystiedot: info@snk.fi +358 40 162 5453 https://www.snk.fi Suomen Nuorisokeskukset ovat Suomen suurimmat leirikoulujen järjestäjät. Olemme opetus- ja kulttuuriministeriön tukemia. Nuorisotyön kehittäminen nuorisokeskusverkostossa toteutetaan noudattamalla voimassa olevaa nuorisolakia ja valtakunnallista nuorisotyön ja nuorisopolitiikan ohjelmaa.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.