Maart 2012

Page 1

Filip Naudts: Oranje ei Nummer 9080: Groene Pluim Zaffelaarse pastorie: Groene Lente Wedstrijd: win 2 m3 hout

Fris en blij magazine voor Zeveneken, Zaffelare, Beervelde & Lochristi Maart tweeduizendentwaalf - Nummer 39


HORTA DE MEYER • Ruilare 123 • 9080 Lochristi • 09/355 50 12 • demeyer@horta.org


Nummer9080 Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf Als ik alle schoonheid in de wereld kon vangen, stak ik ze in een letter, iets als een o of een a en fluisterde die in je oor, hele dagen door.

Colofon Nummer9080 is een maandelijks informatieblad over, voor en door Lochristi. Verspreiding iedere maand - gratis op 9600 ex in alle brievenbussen van Groot-Lochristi Administratie en contact Fris watervoordevis - Oosteinde 25 - 9080 Lochristi Tel: 09 3568 588 info@nummer9080.be - www.nummer9080.be Redactie Concept & beelden: Mark Verbrugge Concept & teksten: Luc Van de Vijver Concept & reclame: Sofie Hesters Werkten nog mee aan dit nummer Danny Sey: fotografie André Baert: begeleiding dialect Sofie Hesters: Lootsche baton + Klavertje vier Filip Naudts: fotografie Michiel De Cleene: fotografie Bert Vervaet: straatnaam Inge Suys: cursiefje Pierre Gillis: Gentikatuur Eric De Wilde: Lootse Schattenjacht Marcus Bundervoet: Lo bloeit en boeit Carmen De Vos: Prachtige Tachtigers

Editoriaal

Hopelijk kunnen jullie allen de schoonheid horen? Wij doen alleszins ons best ze iedere maand weer te vangen en door te geven. En een prijs als de Groene Pluim is dan ook een heel deugddoende erkenning. Dank daarvoor. En wie naast zijn geest ook zijn lichaam wil verwarmen schrijft vlug in voor onze wedstrijd. Zie p. 13.

Link www.lochristi.com

Voorstel rubrieken en teksten: l.vandevijver@skynet.be Contact reclame Sofie Hesters, Fris watervoordevis, tel: 09 3568 588 - ­info@nummer9080.be Druk Drukkerij Cartim - Industriepark 2, Zone A Jan Samijnstraat 11 - 9050 Gentbrugge

11

Verantwoordelijke uitgever Mark Verbrugge - Zaffelaredorp 17 - 9080 Zaffelare

Inhoud 8

© Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of op enige wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

11

SOS voor Morse Geert Dieleman

Sprookjesboek: Robin en Rudjard Ronny D’Hulster

16

Volgende release

29

nummer 40: 28 maart 2012 deadline adv. en info: 14 maart nummer 41: 25 april 2012 deadline adv. en info: 11 april nummer 42: 23 mei 2012 deadline adv. en info: 9 mei nummer 43: 27 juni 2012 deadline adv. en info: 13 juni

40

32 39 40

Interview

schepen Isabelle De Meyer

In ‘t Loots Vizier

Oud ijzer door Danny Sey

Schattenjacht

door Eric De Wilde

Lo Actua

Parochie Hijfte 75 jaar

De trendwatcher De Keyser en de kok

maart’12

3


Nummer9080

Onderde

upe

Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf

Groene pluim

voor nummer9080

Met blozende kaken maar dolgelukkig als een klein kind, zo voelde onze uitgever zich op 21 januari, bij de uitreiking van de Groene Pluim door Groen Lochristi. De jury sprak bepaald lovende woorden in haar motivering, ook voor de medegenomineerden. Want ook de compostmeesters en de Geetkotmolenhoeve waren meer dan valabele kandidaten. Deze erkenning is er in de eerste plaats voor al onze medewerkers die zich alle maanden weer belangeloos en uiterst gedreven inzetten om Lochristi een positief pakketje artikelen te bezorgen. Maar ook voor onze adverteerders die een positief verhaal als het onze willen ondersteunen. En natuurlijk is het ook een huldeblijk aan jullie, beste lezers, voor zoveel enthousiaste bijdragen en bemoedigende reacties. Het vervult ons iedere keer weer met heel veel trots en warmte. Maar het mooiste aan deze prijs vinden wij de erkenning van het devies ‘fris en blij’ waaronder we varen: dat er ook voor positieve media een plaats is onder de zon. Dat ze nog lang mag schijnen. En veel dank aan Groen Lochristi om aan die positiviteit een forum te bieden!

Motivering van de jury

Wat is de gemeenschappelijke noemer van ons allen hier deze middag? Juist, we zijn allen inwoners van Lochristi! En wat doet elke groep, elke gemeenschap die verbondenheid wil scheppen onder haar leden? Een boekje, een blaadje uitgeven, waarin wordt beschreven waar deze groep sterk in is, wat die groep aan elkaar bindt. En wat heeft 99% van de aanwezigen hier in deze ruimte, met elkaar gemeen? Juist, ja, ons postnummer 9080! Dus: 9080 als code van ons gemeenschapsgevoel! Deze code werd dan ook de titel van het boekje ‘nummer 9080’, een fris en blij magazine, dat ontsproten is uit de creatieve geesten Mark Verbrugge, Luc Van de Vijver en Sofie Hesters. Het is een informatief magazine voor ‘groot Lochristi’, en als je 9080 leest zijn we inderdaad groot in vele dingen, ook in het kleine. In dit blaadje wordt onze gemeente onder de loupe genomen: portretten van Lootse inwoners, grote en kleine, oude en jonge, van vroeger en nu, er worden batons doorgegeven, er zijn dialogen waar mensen elkaar ontmoeten in wat hen bindt en wat hen onderscheidt, je leest ongezouten meningen, maar ook ontroerende getuigenissen. ’t Is een blaadje, dat als het in de bus valt, je meteen ter hand neemt en doorbladert, nieuwsgierig naar alles wat leeft en broeit en bruist in onze gemeente. De taal in 9080 is als fris water voor de vis: positief, fijn, subtiel, schalks, humoristisch, ontroerend. En … de schoonheid van woorden in een gedicht, woord-kunst … prachtig! Om er één uit te pikken:

4 maart’12

‘Stiller dan eeuwige lentesneeuw boven kiezelpaden, is liefde, een zeepbel die de hemel kust en toch niet spat.’ Ook de pracht van ons Loots dialect, om te blijven koesteren in ‘vruint moar oan André’, maar ook de jongerentaal wordt niet geschuwd en komt aan bod. In 9080 wordt ook de natuur in al haar pracht beschreven: van de kleine bloemekes in de bermen tot de schoonheid van de jaargetijden: van de zomerse uitbundigheid, tot lentefrisheid, melancholische herfstbeelden en winterse stilte. Dit alles opgefrist en omkaderd met prachtige foto’s en een schitterende lay-out. Creatieve concepten zoals foto’s van de kwintetten of kwartetten, de sepiafoto’s van prachtige tachtigers of van de jonge Lootse telgjes, het origineel in beeld leggen van de geïnterviewden, verrassende invalshoeken, erudiete uitleg over de straatnamen, mediawatcher, cursiefjes, schattenjachten … alles knap en oogstrelend! Daar bovenop worden al deze zinnenstrelende beelden en woorden op milieuvriendelijk papier gedrukt! Om al deze redenen vinden wij van GROEN dat, in tijden van onzekerheid en chagrijn, een blad dat positiviteit, creativiteit, kwaliteit en respect uitstraalt, waarden waar ook wij van GROEN voor willen gaan, een dikke groene pluim verdient! Wij hopen dat ze nooit ‘hundre leeble wigsmijdn’ en voor ’t volgende nummer: ‘loat moar komn!’


Een pluim voor onze medewerkers

Geetkotmolenhoeve

Eric De Wilde André Baert Michiel De Cleene

Luc De Vylder en Christine Van Neer hebben een missie: kwaliteitsvlees rechtstreeks van producent aan consument verkopen in de Geetkotmolenhoeve. Dit is een hoevebedrijf gegroeid uit een familietraditie in de schapenteelt en rundveeteelt op de grens tussen Zaffelare en Hijfte. Achter die missie schuilt echter ook een vooruitstrevende visie: de biefstukjes en andere vleesproducten op een zo kilometerarm en duurzaam mogelijke manier aan de man brengen. De runderen en schapen blijven zo goed als hun hele bestaan op het grondgebied van Lochristi. De dieren grazen voornamelijk buiten en hun rantsoen wordt aangevuld met voeder dat zelf wordt geteeld. Verder wordt erop gelet zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken in het bedrijf. Zo draait de hele verwarmingsinstallatie op een houtkachel. Om die te doen branden wordt gebruik gemaakt van hout van de knotwilgen die de familie samen met andere buurtbewoners onderhoudt. Op die manier slaagt de Geetkotmolenhoeve er niet alleen in om een alternatief te bieden voor de grootschalige vleesindustrie, waarvan de nadelen genoeg bekend zijn, maar ook een voorbeeld te vormen van hoe men in Lochristi op een hedendaagse, duurzame manier vanuit lokaal perspectief kan ondernemen. En het is dat aspect dat onze aandacht heeft getrokken. We hopen dat dit voorbeeld navolging vindt en zullen vanuit Groen Lochristi de steun aan dergelijke vorm van ondernemen op de gemeentelijke agenda plaatsen.

De Compostmeesters Bert Vervaet

Inge Suys

Carmen De Vos

Danny Sey

Filip Naudts

Marcus Bundervoet

Het is wel enigszins duidelijk waarom Groen composteren als een belangrijk punt ziet in afvalbeheer. Door de nieuwe reglementering van het containerpark zien we daar alvast een sterke stijging in interesse voor dit thema. Vandaar ook dat we de compostmeesters eens wat extra aandacht gunnen. In 2000 bedroeg de gemiddelde hoeveelheid GFT-afval in Lochristi nog 142,43 kg per inwoner, in 2006 was dit gedaald tot 64,12 kg. De daling van de totale hoeveelheid die in de loop der jaren werd waargenomen, wordt niet meer bevestigd, maar blijft stabiel t.o.v. 2009. De totale hoeveelheid aangeboden GFT-afval komt in 2011 neer op 49,90 kg per inwoner voor de IDM gemeenten. Lochristi blijft hangen op 61,7 en jammer genoeg zijn we daarmee nog steeds de slechtste leerling in de klas. Alle inspanningen van de compostmeesters ten spijt. Met composteren doen we aan afvalvoorkoming, besparen we kosten voor onszelf en voor de gemeenschap. Maar met composteren beginnen is geen sinecure. Als je een aantal simpele regels niet kent, kan dit faliekant aflopen. Vaak ook met gedemotiveerde composteerders als gevolg. Het werk van deze vrijwilligers is dan ook van onschatbare waarde. Door de natuurlijke cirkel via compostering te herstellen kunnen we heel wat afval vermijden, en ook het gebruik van chemische meststoffen terugdringen. Als burger krijg je daarmee een dubbele besparing, iets wat in tijden van crisis mooi meegenomen is. De compostmeesters zijn vrijwilligers, een niet te versmaden detail. Ze staan paraat om ons met raad en daad bij te staan, spenderen eigen tijd om daarvoor cursussen te volgen. Ze staan in weer en wind op de markten (zoals de eco-beurs) om de passanten de voordelen diets te maken, en tekst en uitleg te geven rond het hoe en waarom. Zelfs een groene jongen kan hun raad af en toe gebruiken. Wist je dat de compostmeesters van de IDM-gemeenten jaarlijks bijna 70 activiteiten organiseren? Ook scholen kunnen een beroep doen op de compostmeesters. Je ziet, ook de compostmeesters werken voor iedereen. Dringend tijd dus om hen eens onder de aandacht te brengen.

Sofie Hesters

maart’12

5


bezoek ook eens onze webshop

www.a-propos-webshop.be open van 9.30 tot 12u en van 13.30 tot 18u zaterdag van 10 tot 18u zondag open van 10 -12u maandag gesloten

schrijf nu in voor onze

Denen 6 - 9080 Lochristi - T 09 326 02 59 (oude baan Gent-Antwerpen)

www.a-propos.be

K E U K E N

&

E L E K T R O

WORKSHOP KITCHENAID op 2 maart

dities n o c w u o ib t a B WWW.IXINA.BE Open op zondagWWW.IXINA.BE 6 en 27 maart

‘t recept van mijn geluk

IXINA GENT LOCHRISTI

Antwerpse Steenweg 69 bus 0102 - 9080 Lochristi - Tel. : 09/356.69.32

Stockverkoop

vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 maart. Vrijdag 19 tot 22 u. - zaterdag 10 tot 17 u. - zondag 10 tot 13 u.

Kleding en lingerie

aan stuntprijzen

Zaffelaredorp 9, 9080 Zaffelare.


Nummer9080

De mediawatcher

Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf

9080

nummer

Elke maand bladeren we de magazines door op zoek naar een frappante foto van de hand van Filip Naudts. Wie kent hem niet? Daniël Termont. De burgervader uit de Gentse volksbuurt, geboren in een woonwagen, zoon van een ijzerhandelaar, en overal aanwezig in zijn stad. Vorige maand nog in de spotlights bij God en klein Pierke van Martin Heylen, maar vorige zomer in P-Magazine 2011/29 ook in die van jou, Filip. Maar lees ik hier wat argwaan in de ogen van de anders altijd goedlachse burgemeester? Twijfelde hij aan het concept met het feesthoedje op? Of waren het de vroege uurtjes na de Gentse Feesten?

de mediawatcher Fotograaf Filip Naudts. “Zomer 2011. Behoorlijk tropische temperaturen in het VIP-lokaaltje op de bovenste verdieping van NTGent. Uit het raam een mooi dieptezicht op het zonovergoten Sint-Baafsplein. Terwijl ik wacht op mijn gast en me mentaal voorbereid op het geplande portret, komt een foyermedewerker de tafel dekken. Voor de lunch met de burgemeester, zegt hij. Het feit dat ik al gegeten heb, houd ik wijselijk voor mezelf. Een informeel gesprek met Daniël tussen de soep en de patatten zou de vertrouwensrelatie nu eenmaal ten goede kunnen komen en dus navenant ook het resultaat van dat portret. Bij zijn aankomst geeft hij meteen blijk van herkenning en schudt me daarbij een stevige maar vriendschappelijke hand. Ik profiteer van zijn gemoedelijke intrede door meteen het concept met het feesthoedje en de voor de hand liggende link met de Gentse Feesten ter sprake te brengen. Een groen lachje niettemin, maar even later, een lunchgesprek om precies te zijn, stemt hij dan toch toe. Om de humorfactor te versterken, verzoek ik hem tenslotte te poseren als in een plechtig statieportret en tegelijk het elastiekje rond zijn hoofd te spannen, al vindt hij dat laatste dan toch net een brug te ver. IJdelheid siert ook een politicus.” Meer: www.guardalafotografia.be

maart’12

7


•••

– – – •••

•••

– – – •••

•••

De Lootse gangmaker SOS voor morse? Geert Dieleman

8 maart’12

– – – •••


•••

– – – •••

•••

– – – •••

•••

– – – ••• Lo Actua

Tekst: Luc Van de Vijver Foto’s: Michiel de Cleene

S

oms wordt de mens ingehaald door zijn eigen uitvindingen. Neem nu het internet met al zijn toepassingen: e-mailen, skypen, sms’en, cammen… Het dendert als een tsunami over ons heen, nietwaar? En dus vroegen wij ons af of die moderne communicatiemiddelen het aloude van Samuel Morse niet definitief komen verdringen. Geert Dieleman, één van de vijf vingervlugge morsende (?) Lochristinaren, gelooft van niet.

Hoe raakt iemand verzeild in de wereld van de morse? Via Eric Noet, vriend en radioamateur van het eerste uur. Ik vond het vroeger de max om met hem tegen de frequenties van de politie en anderen aan te schurken en wat aan ‘brave’ piraterij te doen. Alles onschuldig, hoor, en bovendien allang vervlogen tijd. Zoals zovelen begonnen wij dus met de spraak (‘phonie’), maar al vlug merkten we dat morse veel beter de ruis en alle andere soorten atmosfeerstoringen kon trotseren. Bovendien konden we zo de internationale taalproblemen omzeilen, want morse werkt met codes, vaste lettercombinaties. Bv. ‘CQ’ (‘seek you’ = ‘zoek jou’) aanroepen, op zoek naar het tegenstation. En wat is jouw persoonlijke codenaam? Iedere geslaagde radioamateur met morselicentie, waar ook ter wereld, krijgt een persoonlijke roepnaam van het BIPT. In mijn geval ON6LX – ON staat voor België, 6 is de graad van licentie en LX het persoonlijke suffix. Wat is er nu eigenlijk zo aantrekkelijk aan morse? De contacten! Van Lochristi tot New Zealand, Australië of Tasmanië… met piloten, bouwvakkers, universitairen… noem maar op, alle klassen en beroepen. Wijlen koning Houssein van Jordanië, koning Juan Carlos van Spanje, koning Bhumiphol van Thailand, eerste minister Rhajiv Ghandi van India, Carlos Menem, president van Argentinië … Wereldwijd zijn we met ongeveer 1 miljoen, en in België precies met 2837. Wat zijn je verste contacten? ZL4IR New Zealand, op 18.620 km van hier, en VK2APG Australië, op

16.761 km. Zulke verre verbindingen hangen overigens af van heel veel factoren zoals het weer en de grey line (de scheiding tussen licht en donker op het aardoppervlak bij zonsopgang) en de cyclische ionosferische propagatie (om de 11 jaar). Facebooken en Skypen jullie ook? Soms, maar amateurs onderling doen het toch liever via de antenne. Bovendien zijn er tal van internetsites met coördinaten en info. Wij wisselen ook kaarten uit als bevestiging van een verbinding, en heel wat amateurs doen aan ATV (amateurtelevisie) vanuit hun shack (zendhut). Zijn er mnemotechnische middeltjes die ons het morsealfabet makkelijker helpen onthouden? Iedereen met muzikale aanleg kan morse leren, zelfs op slechts een paar maanden tijd. Het is niet zozeer een kwestie van punten en strepen tellen, maar van het herkennen van korte melodietjes. Zo klinkt een F als ‘dit dit dah dit’, een L als ‘dit dah dit dit’ en een C als ‘dah dit dah dit’. Pure muziek. Luister maar! (tokkelt vingervlug met de kort- en langtonige ijzeren hendel tussen duim en wijsvinger). Is het een dure hobby? Met tweedehandsapparatuur en slechts enkele meters gewone elektriciteitsdraad als antenne, ben je al voor een paar honderd euro de ether in. Maar voor een moderne zend/ontvanger met randapparatuur, een sterke mast en goede richtantennes zit je toch al vlug tussen de € 5000 en € 10 000. Heb je een leuke anekdote? Dat je bijvoorbeeld bij het richten van je antenne best niet van een atlas of vlakke wereldkaart vertrekt, maar van een wereldbol. Bekijk het zelf maar eens wat een wereld van verschil het maakt om je bv. naar Australië te richten! En nog eentje: aangezien onze stralen heen en weer botsen tussen antennes en aardoppervlak zoals een sprinkhaan springt, kan het soms beter zijn dat je hele wereld rond gaat om Brussel te bereiken dan rechtstreeks. Je ‘hopping’ komt dan soms beter terecht waar je moet zijn, begrijp je? De hamvraag ten slotte: heeft dit medium in deze hightechtijden eigenlijk nog een toekomst? Er nemen inderdaad steeds minder jongeren deel aan de examens in Brussel, maar van vader op kind gaat het gelukkig toch nog door. Houden zo en nog veel ‘morsend’ plezier! (lacht) Dat zal niet mankeren!

maart’12

9


SLEEPY OPENBEDDAGEN, SLAAPGERIEF AAN NACHTTARIEF. VAN DO 8 MAART T.E.M. ZAT 17 MAART

Ergosleep Boxspring Limited Edition in lijn met uw SLAAP-DNA® € 3.995,- ipv € 5.013,®

25

KORTING bij aankoop vanaf €125* *

OPEN OP ZONDAG 11 MAART Sleepy GENT-OOSTAKKER Antwerpsesteenweg 1124 • Tel. 09/355.98.01 Di-Vr : 9u30 – 18u30 • Za : 9u30 – 18u Zo en Ma : gesloten • Open op afspraak. Uitzonderlijk open zondag 11 maart: 9u30-18u30 Uitzonderlijk open maandag 12 maart: 9u30-18u30 * Ergosleep® Boxspring BS4 vlak, 180x200 cm, in stofklasse B moon of kunstleder. Incl. hoofdbord Madison (rechte hoeken, 12 cm), blokpoten (15 cm) en matrassen Ergo Pocket 550 duo met Alpura® hoes (huisstofmijtvrij en vochtregulerend). Andere maten verkrijgbaar. ** € 25 korting bij aankoop vanaf € 125. Alle aanbiedingen op deze advertentie zijn geldig van 08/03/2012 t.e.m. 17/03/2012. 1 bon per klant. Promoties niet onderling cumuleerbaar en ook niet met andere promoties. Voor verdere info en actievoorwaarden zie www.nachttarief.be


Prachtig boek van Lochristinaar

Lo Actua

Ronny D’Hulster

Robin en Rudjard. De Pelgrimstocht naar de Pleiaden.

“De meest schitterende en meest aangename voorstelling van een nieuw boek heb ik vandaag meegemaakt in het ‘kasteel van Saffelaere’. Een voorstelling met alles erop en eraan onder de beste voorwaarden: woord, muziek, mooi decor, lekkere hapjes en sprankelende champagne. En vooral: een bijzonder hartelijk onthaal en een grote groep aantrekkelijke mensen. Zeer informatief en tegelijkertijd zeer onze nieuwsgierigheid prikkelend. De auteur is bovendien iemand van Lochristi zelf. Ronny D’Hulster, bewoner van Wildespele (Dam) is de auteur van ‘Robin en Rudjard. De Pelgrimstocht naar de Pleiaden’. Het uitstekend liggende boek werd gedrukt bij Drukkerij De Bie en is uitgegeven in eigen beheer. Een boeiend verhaal, mooi geïllustreerd en prachtig uitgegeven, en dat voor slechts 40 euro. Warm aanbevolen!”

Wie is Ronny D’Hulster?

Psychotherapeut met oog voor wat mensen bezielt en wat hen kan helpen. Vat in 2008 het plan op een roman te schrijven met een 13-jarige jongen (Robin) en een vos (Rudjard) in de hoofdrol. Zweert bij pen en papier. Gaat in Engeland op schrijversquarantaine, net zolang tot het verhaal zich voegt naar het woord, en omgekeerd. Houdt van vossen en zet Rudjard neer als het archetype van de mentor, het leidende en goede in het leven. Niet de snoodaard dus, zoals zo vaak in oude fabels. Maakt zijn verhaal tot een sprookjesroman die danst op de driedubbele lijn van de zoektocht naar zichzelf, de zorg voor moeder Aarde en het verwerken van het verlies van een dierbare. Componeert en zingt Keltisch geïnspireerde muziek die zich naadloos laat integreren in het verhaal. Besluit tot uitgave in eigen beheer op 300 exemplaren, waarvan 30 in luxe-editie, inclusief de opname van de composities en prachtig uitgevoerde illustraties van Brigit De Coninck. Zet nu al het plot uit voor een volgende.

Recensies

In ‘Robin en Rudjard’ slaagt de auteur erin verschillende werelden in elkaar te doen vloeien en via een prachtig sprookje, dat doorspekt is van symboliek en mystiek, antwoorden aan te reiken voor jong en oud. Het is als het ware een uitgestoken hand om ‘de diepere ik’ in onszelf te zoeken, waarbij de auteur de lezer uitnodigt te verwijlen bij een aantal levensthema’s en op pelgrimstocht te gaan naar de eigen kern. (Marc Calders, Goele Leyder) Ik heb het boek in 1 trek uitgelezen en wat een juweeltje. Ik kan niet goed uitdrukken wat ik bedoel maar het is een van de ‘warmste’ boeken die ik ooit gelezen heb en het heeft me echt geraakt. Het brengt zoveel emoties teweeg dat ik het wat moet laten bezinken. Maar wat een prachtig boek... (Evy Derijcke)

© Foto: Michiel De Cleene

Deze boodschap bereikte ons van niemand minder dan de voorzitter van de Cultuurraad, Bert Vervaet, en dus haasten wij ons deze talentrijke schrijver hier een podium te bieden. Geniet mee, beste lezer, van puur schrijftalent!

Boek + CD aan € 40 - te bestellen bij Bloemen en Interieur Linda Bogaert, Kerkstraat 47 in Zaffelare, of via e-mail bij de auteur: ronny.dhulster@skynet.be maart’12

11


T. 09/355 17 00 - F. 09/337 03 09 info@bmtechnics.be - www.bmtechnics.be Uw maatwerk... onze zorg Bedrijvenlaan 20 - 9080 Lochristi

Stijlvolle en tijdloze damesboetiek voor de modebewuste vrouw die op zoek is naar stijl, eenvoud en kwaliteit.

10% korting van 9 maart t/m 17 maart

• Zondag 11 maart open van 11 u tot 17 u

Met 30 jaar ervaring geeft BM-Technics U de totaaloplossing op maat. Uw partner in totaalprojecten met gekwalificeerd personeel in één beheer. Dit gekoppeld aan een correcte plaatsing door eigen gespecialiseerde techniekers geeft steeds het vertrouwen in een installatie die U bij ons koopt. Wij zijn steeds ter beschikking voor juiste informatie bij U thuis of bij ons op het bedrijf. Vrijblijvende offerte en referenties, vraag ernaar.

sier- & industrieel hekwerk toegangscontrole poort- & hekautomatisatie automatische deuren slagbomen parlo- & videofonie camerabewaking stroomschokbeveiliging trappen & balustrades schouwkappen windwijzers draadafsluiting tuinpoorten maatwerk in inox of metaal

Ook alle draadafsluitingen en vaste panelen tegen onklopbare prijzen.

Just In Case By Malène Birger (nieuw) Filippa K Stella Forest Paul&Joe Sister Marco Polo Wolford Dorp Oost 32c, 9080 Lochristi 09/367 00 45 - www.boetiekceline.be Maandagnamiddag van 13.30 u tot 18.30 u Dinsdag tot vrijdag: 9u30-12u/13u30-18u30. Zaterdag: doorlopend open van 9u30 tot 18u.


het ei

Lo Actua

En hoeveel treffender kan het nog in onze rubriek van ‘het ei’…?

© Foto: Michiel De Cleene

Oranje ei van onze lokale CD&V-jongeren voor Filip Naudts

En ook Filip Naudts mocht in de prijzen delen. Op de nieuwjaarsreceptie van de CD&V kreeg hij het Oranje Ei van de jongeren, een erkenning voor wie onze gemeente extra uitstraling bezorgt, zeg maar. En dat doet Filip zeker. Hij staat terecht aan de nationale top en het is voor ons telkens weer smullen als we zijn bijdrage de Mediawatcher te lezen

en te zien krijgen. Ongetwijfeld voor jullie ook. Zie maar wat eerder, hoe hij de Gentse burgervader Daniël Termont nu weer portretteert… om in de feeststemming te blijven! Proficiat, Filip. Van harte! En mocht Gunther Landuyt van de CD&V nog inspiratie zoeken voor volgend jaar… er staan nog een paar heel valabele kandidaten op p. 19

En nog een groene prijs…

In de wedstrijd Groene Lente 2011 was onze gemeente terecht bij de laureaten, zowel voor de pastorietuin Zaffelare als voor de openbare bebloeming. Mooi toch? Wij citeren dan ook graag uit de perstekst: “Al meer dan 30 jaar organiseert de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG) de wedstrijd Groene Lente. In verschillende categorieën worden gemeentelijke bloemeninitiatieven en groenprojecten beloond met een geldprijs of een aantal bloemensymbolen. Met deze wedstrijd wil VVOG kwaliteitsvol gemeentelijk openbaar groen promoten. Ook Lochristi nam dit jaar opnieuw deel. Een

Groene Lente 2011 voor pastorietuin Zaffelare!

vakjury riep de pastorietuin in Zaffelare uit tot 1ste laureaat in de categorie Groen bij gebouw. Bij de aanleg van de tuin rond de vernieuwde pastorie (www.lochristi.be/pastorie) werden de bestaande waardevolle beplantingen zo veel mogelijk bewaard. De aangelegde plantvakken tonen de sierteelt in de praktijk, met de focus op azalea en begonia. De jury beoordeelde ook de meest verdienstelijke bebloemingsprojecten. 43 gemeentes werden bekroond met 1, 2 of 3 bloemensymbolen. Lochristi behaalde 3 bloemensymbolen voor de openbare bebloeming.”

1ste laureaat in categorie Groen bij gebouw

Voor hen die er nog niet warmpjes inzitten... Met het maandblad bieden wij u een warm nest in deze soms bijzonder kille dagen. En met de hulp van Groep Mouton / Wood Energy lukt dit nu zelfs letterlijk. Warmte op de meest verscheiden manier.

Wood Energy Wood Energy Wood Energy Wood Energy nergy Wood Energy Wood EnerVind je ook dat je warmte tekort hebt? Energy Wood Energy Wood Energy Stuur dan een simpel mailtje voor 17 maart naar gy Wood Energy Wood Energy Wood wedstrijd@nummer9080.be met vermelding winnaar van HOUTBLOKKEN jij bent mogelijk d Energy Wood enEnergy Wood Energy 2 kubieke meter houtblokken. ood Energy Wood Energy Wood Energy Te winnen: 3x 2 kubieke meter hout - af te halen ood Energy Wood Energy Wood Energy Wie geen e-mail heeft, steekt een kaartje in onze bus: Oosteinde 25 - 9080 Zaffelare. Wood Energy Wood Energy Wood Energy ergy Wood Energy Wood Energy

WEDSTRIJD

BRANDHOUT Los geleverd, gezaagd en gekloven. Verpakt in netzak. Verpakt op pallet. Stammen.

HOUTSNIPPERS Als onkruidremmer. Als brandstof.

HOUTPELLETS Geproduceerd uit zuiver dennenhout. Din Plus genormeerd. Zonder toevoeging van additieven. Hoog rendement. Verpakt/15 kg. Geblazen in silo.

HOUTBRIKETTEN Geproduceerd uit zuiver hardhout. Din Plus genormeerd. Zonder toevoeging van additieven. Hoog rendement. Nette verpakking.

Hou de website www.woodenergy.be in de gaten voor SPECIALE acties. Verleydonckstraat 52, 9080 Lochristi, tel. 09/326 98 48, info@woodenergy.be maart’12

13


noppe slaapcultuur, hemels slaapcomfort

N E P O R U E D t e. m. 110 . 31

OMKATAOBRETR

Noppe Slaapcultuur is sinds 1971 een specialist inzake slaapcomfort. De bedden, boxsprings, matrassen en het bedlinnen zijn er van een superieure kwaliteit. Wij helpen u het kaf van het koren te scheiden en garanderen u een slaap waar velen van dromen...

NI EU W ! Prachtige nacht- en homewear van Twin Set, Vive Maria, Grazia ‘Lliani en vele meer via www.pret-a-dormir.be Gentse Steenweg 9, 9160 Lokeren (Oude baan Gent-Antwerpen) Tel. 09/348.19.72 - www.noppeslaapcultuur.be Open van maandag tot zaterdag: 10.00 tot 18.00 uur Gesloten op dinsdag en zondag

Carpe Diem

Magnitude

Olivier Strelli

Slapen à la Carte

Beka

Fylds’

Lattoflex

Revor

Lexington

Slabbinck


Gedicht

Liefste Vlak voor mijn woorden op zijn, de maan aan de Aarde raakt, de lente aan de winter, zal ik mijn laatste adem aan je schenken en zeggen: jij bent altijd eb en vloed voor mij geweest. En zomer tegelijk. lvdv

maart’12

15


Nummer9080

Interview

Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf

Bedrijfsleven en politiek steeds moeilijker te combineren?

Schepen

Isabelle De Meyer komt niet meerop bij de

gemeenteraadsverkiezingen

J

onge, beloftevolle politici die geen ambt meer ambiëren, het komt niet alleen nationaal voor, maar ook lokaal. In het recente verleden hadden we al ‘afscheidsinterviews’ met Filip De Pauw (Open VLD), Joachim Boon (CD&V) en Tom De Sutter (LOVS), nu dus ook met schepen Isabelle De Meyer van Open VLD. Dat men in het leven nooit nooit mag zeggen, leert ons de terugkeer van Tom, maar daar speelde toen ook – naast het vele advocatenwerk – de beperking om vanuit de oppositie zaken te kunnen realiseren. Hier echter betreft het een fulltime schepen. Dat was dus even schrikken, niet het minst bij haar eigen partij, veronderstellen wij. Maar is het eigenlijk definitief, vragen velen zich af? Tja, wat heet definitief? Ik blijf sowieso in het partijbestuur zitten, en zal mijn knowhow en jarenlange ervaring graag doorgeven aan wie het ook wordt, die mij op zal volgen. Jazeker – voor je het vraagt – ook als dat iemand uit een andere partij zou blijken. Al hoop ik dat het weer een VLD’er wordt natuurlijk, dat zal je wel begrijpen… (lacht)... En om op je vraag terug te keren: ’t is nu ook niet dat ik van de wereldbol zal verdwijnen, hé! Gelukkig niet. Maar passen voor een schepenambt, dat moet toch even slikken geweest zijn voor je partijgenoten en de burgemeester? Dat was het ook, ongetwijfeld. Niemand zag het aankomen denk ik, maar voor mezelf voelde ik eind vorig jaar dat ik een keuze moest maken. Het wordt hier in mijn bedrijf Imalink gewoon té druk. En twee jobs combineren waar je ‘volcontinu’ present moet zijn, neen, dat gaat niet. Maar begrijp me nu niet verkeerd: ik doe heel graag aan politiek en vind het wezenlijk dat men daar als mens bij betrokken is, en als men het talent heeft, er zelfs aan wil participeren, maar mijn bedrijf is mijn kind. Dat ligt mij zo na aan het hart, dat hou je niet voor mogelijk. Wie zelf ooit een zaak heeft opgestart, zal dat goed begrijpen. Bovendien is mijn devies voor het leven: als je iets doet, moet je het goed doen. Dus ja, eind 2011 drong deze hartverscheurende keuze zich op, en Imalink stond een trapje hoger. Vandaar. Je deed het ongaarne? Natuurlijk, want ik heb 12 jaar ook in de politiek het beste van mezelf gegeven. Als OCMW-raadslid, als kandidaat voor de gemeenteraads- en de Vlaamse verkiezingen, en de laatste zes jaar als schepen van administratieve vereenvoudiging, milieu, energiebeleid, en interne communicatie. Je maakt er in die tijd ook vrienden. Niet in de zin van een-schouder-om-op-uit-te-huilen bv, maar wel als amicale collega, om het zo te zeggen. Voeg daarbij dat ik altijd loyaal ben geweest naar de partij, en dan begrijp je wel dat dit een moeilijke pil was om

16 maart’12


Nummer9080

Interview

Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf

Tekst: Luc Van de Vijver Foto: Mark Verbrugge

door te slikken, ook voor mij. Maar goed, het moest wel. Er was geen keus. Een dag telt maar 24 uur, nietwaar? En dat je ook nog echtgenote en mama bent, zal ook wel hebben gespeeld? Zeker. Maar voor alle duidelijkheid, want iedereen vraagt me dat: het is niet voor Arne (red. man van Isabelle) dat ik de politiek geen prioriteit meer geef. Arne heeft me daarin altijd al gesteund, vanaf dag één. ’t Is meer een kwestie van persoonlijk aanvoelen: als je voor twee zaken, 24 op 24, 7 op 7, paraat moet staan, en als je nog nauwelijks tijd hebt voor jezelf of de mensen waar je mee samenleeft, dan rest je niets anders dan eerlijk te zijn en jezelf de vrijheid te gunnen om een keuze te maken. Wie naast mezelf ook een belangrijke rol heeft gespeeld, en dat is wél waar, is mijn dochter. Als je kind van 10 je wekelijks een paar keer zegt dat je nooit thuis bent, dan is de keuze van een moederhart gauw gemaakt. Ja toch? Ik kan dat begrijpen, ja. Het is dus niet dat je er genoeg van had, van het politieke reilen en zeilen? Bijlange niet! Ik kan het iedereen aanbevelen. Is het overigens niet ons aller plicht om ten minste de politiek te volgen, en wie de capaciteiten heeft, om eraan deel te nemen? Politici maken toch mee de wereld waarin we leven? Ons dorp? Dat was alleszins bij mij een enorme drijfveer en bron van vreugde: dat ik beleidsmatig heel concrete dingen kon doen voor de mensen. Neem nu het recyclagepark bv, of de informatisering van de milieubelasting, dat zijn werkelijk dingen die het verschil kunnen maken. Maar die ook behoorlijk wat tegenkanting hebben veroorzaakt? Je haalt daar een dossier aan met uitgesproken voor en tegens? Ja, en toch zou ik het zo weer opnieuw doen. Met het recyclagepark heb ik geprobeerd om twee van mijn bevoegdheden, nl. milieu en administratieve vereenvoudiging te combineren. En m.i. is dat goed gelukt. Dat anderen dat anders zien, is hun goed recht – dat is ook democratie, niet? – maar wij hebben van bij de opstart alle fractieleiders van de andere partijen én de milieuadviesraad bij het beleid betrokken, en we kregen van allen de zegen. Voor mij was dat bevestiging genoeg. Je moet tegen een stootje kunnen, toch, want die periode zal wel de lastigste geweest zijn van je hele mandaat? … (twijfelt)… Lastigste? Ik weet het niet. Neen, zo zou ik dat toch niet stellen. De heisa rond het recyclagepark was inderdaad op het scherp van de snee, maar dat gebeurt in de politiek wel vaker, hoor. Misschien moet je inderdaad wel over een olifantenvel beschikken voor deze job, maar nogmaals, dat heeft mijn beslissing niet beïnvloed. Ik kan dat alles behoorlijk goed parkeren, om het zo te zeggen. Ik neem ervan op wat mij verrijkt, en de rest probeer ik te vergeten. Ik kan me voorstellen dat je met Facebook, Twitter, blogs, het mailverkeer… ook daar tegen een aardig stootje moet kunnen? Immer bereikbaar en… confronteerbaar? … (stemt volmondig in)… Zeker. Maar toch wil ik er direct aan toevoegen dat ik een absolute voorstander ben van deze nieuwe sociomedia. Hoe kort op de bal ze ook soms spelen, het zijn de nieuwe infodragers van onze tijd, of men dat nu graag heeft of niet. Ze zijn een onmetelijke bron van informatie. Deze fora bieden je een ware inkijk in wat de burger écht bezielt, waar hij écht mee bezig is. En het is dus ronduit onverstandig om ze te mijden of om er geen rekening mee te houden. Wie afhaakt op Facebook, mails, twitter, en noem maar op, mist de trein naar morgen. Je gebruikt ze dus ook? Met deze nuancering dat ik er info uithaal, niet dat ik er zelf danig aan participeer. Neen, dat niet. Ik ben er bereikbaar, mensen kunnen mij er

altijd iets meedelen, maar ik vind niet dat je in deze media bv. je beleid als schepen moet gaan verdedigen. Neen, daar heb je andere middelen voor. De gemeenteraad bv, en officiële publicaties. Wél vind ik dat je rekening moet houden met wat de burger daar aanbrengt, suggereert… ook wat hij er aan mogelijk ongenoegen ventileert. Maar de toon waarop, vermoed ik, is niet altijd je dàt? Brieven lieten zich vroeger geduldig schrijven. Nu zit er geen buffer meer tussen het neerschrijven en posten? We mogen niet veralgemenen, maar het is waar: vooral in mails kunnen mensen soms heel hevig reageren. Soms is de nettiquette totaal zoek, en ik betreur dat. Het zijn supervlugge media, maar juist daarom zou men dubbel moeten waken over de stijl en hoffelijkheid waarmee men iets brengt… (wacht even)… Maar bon, dit gezegd zijnde, pleit ik volmondig om een beleid uit te stippelen dat ook deze media integreert. Bij de hernieuwing van onze gemeentesite zou ik daar alvast sterk op inzetten. Kijk, je moet het zo zien: vroeger kon je de burger alleen maar horen op evenementen, op het voetbal of op café… nu is hij omnipresent op het internet. Je krijgt dus onmiddellijke feedback, en dat is toch een zegen, als je er juist mee om kunt gaan en natuurlijk: als je tegen kritiek kan, en je er niet door onderuit laat halen. En niet alleen de burger laat zich horen, maar uiteraard ook de oppositie. Kan je leven met hun kritiek dat ze te weinig inspraak krijgen? … (stellig)… Neen, dat vind ik geheel onterecht! Alle besluiten van het college kunnen nagelezen en opgevraagd worden. De info is voor iedereen beschikbaar. Natuurlijk is het zo dat een meerderheid gaat voor zijn programma en dat je daar als oppositie moet mee om leren gaan. Dat hebben we destijds als PVV toch ook decennia lang moeten doen? … (ad rem)… en ik wil er nogmaals op wijzen dat we bv. voor het recyclagepark alle partijen vanaf dag één betrokken hebben. Ik hoor het, Isabelle, als vrouw kan je behoorlijk je mannetje staan? … (lacht)… Och, maar dat is in het bedrijfsleven ook zo, hoor. Ten andere: ik vind het fantastisch als je je ervaringen als bedrijfsleider in de politiek binnen kan brengen. Een voorbeeld? De zaken wat sneller laten gaan, want politieke administratie… (handen in de lucht)… Dat kan je van iemand in de sector van de ICT wel begrijpen toch, dat die vaart wil maken? Zeg wel. En er zouden ook meer vrouwen aan politiek moeten doen, vermoed ik? … (twijfelt)… Op dat punt mogen we hier toch niet klagen? Bovendien – maar dat is mijn persoonlijk standpunt – die verplichte quota van 50 % mannen en 50 % vrouwen op de lijsten, vind ik zeer discutabel. Het zijn toch de capaciteiten van de politicus die tellen, niet zijn geslacht? Ik heb toch alleszins nooit het gevoel gehad dat ik omwille van mijn vrouw zijn, positief gediscrimineerd moest worden. Ik mag hopen dat men mij voor mijn talenten heeft gekozen. De kiezer én de partij, bedoel ik dan. Maar nu kunnen ze je dus niet meer kiezen. Er is een andere droom in de plaats gekomen? Zo gaat dat in het leven. Je moet keuzes maken. Nu gaat mijn gezin even voor, en vooral ook: ik wil ons bedrijf nog verder uitbouwen. Er alles uithalen wat erin zit. En over zes jaar zien we dan wel weer, want zover kan niemand in de toekomst kijken. Hoe ons op de hoogte, Isabelle. Bedankt, en veel succes met Imalink. Jij bedankt en nog veel schrijfplezier in Nummer 9080. 9080 numm

Het zijn toch de capaciteiten van de politicus die tellen, niet zijn geslacht?

er

maart’12

17


VISSERS

CORNER

SDY

IN

BEAUTY

OPENDEUR 17 & 18 maart

- 10 % op alle producten en diensten bij aan-

koop van of bevestiging van een verzorging + dubbele qualiet punten .

Bij aankoop van 2 Guinot producten gratis 400ml bodycrème of 400ml douchegel

Niet cumuleerbaar met andere promoties.

• Doorlopende demo van gratis verzorgingen Keuze uit: mini gelaatsverzorgingen of maquillage of spa voetbad Opmaak kapsel en demonstratie Mylène homeparty enkel op zondag .

Beauty Corner Sindy Vissers Doorslaardam 40 B - 9160 Lokeren 09/348.08.61 of 0477/43.36.41 www.beautycorner-sindyvissers.be

Iedereen welkom voor een hapje, drankje en babbel.


nummer

9080

Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf

jonge Lootse wolf

Jonge Lootse??????? wolven

Jonathan Troch 9080

Hoog tijd voor nog een jonge wolf. Een fotograaf nog wel, uit de Rostijnenstraat 31 in Hijfte. Jonathan Troch is de naam, zoon van Jackie en Anneke Vande Walle (uitbaters van de gezellige Sint-Bavohoeve Mendonk), en hij loopt school in Viso Mariakerke (3 TSO fotografie). Jonathan stuurde ons een paar mooie beelden door, maar om de waarde ervan echt te laten zien hebben we gekozen voor twee ervan. Moge het ander aankomend talent inspireren! nummer

Nummer9080

leeftijd: 15 “Ik ben nu ongeveer 1 jaar bezig met fotografie. Mijn droom in fotografie is om zelfstandig te worden in fotografie en bv. grote reizen te maken en belangrijke personen te fotograferen. Het leuke aan fotograferen is dat het soms toffe herinneringen kunnen zijn van een bepaald beeld dat op die plaats of dat moment werd genomen, en het moeilijke is de verhouding in beeld te brengen. Zijn de lijnen recht? Hoe breng je je onderwerp in beeld? Waar plaats je de horizon? Ik begon eerst met sport omdat ik er tamelijk goed in was maar toen ik hoorde dat er een school bestond voor TSO fotografie met vele uren praktijk wou ik direct deze richting volgen omdat dit mij altijd al interesseerde. Mijn andere hobby’s zijn drum, gitaar en tennis.” maart’12

19


Wegens succes verlengd.

U KAN NOG STEEDS GENIETEN VAN ONZE STRAFFE SALONCONDITIES.

GARAGE VAN ACKER

Kapiteinsstraat 29 • 9080 Lochristi • Tel. 09 355 82 34 Dijkstraat 2A • 9160 Lokeren • Tel. 09 342 83 10 info@garagevanacker.be - www.garagevanacker.be

Schoenen - Lederwaren - Accessoires - Portefeuilles - Riemen - Handtassen ­-­­­ Sjaals - Fantasiejuwelen

OPENDEUR DAGEN 9-10-11 maart

& 23-24-25 maart Moleneinde 43 - Zaffelare - tel: 09.355 19 45

Open: dinsdag tot zaterdag 9.30-12 en 14-18.30 uur - Vrijdag open tot 20 uur - Zondag 10-13 uur - Maandag gesloten

De betere vakman uit uw buurt vindt u op www.loodrecht.be


’t is goed een keer geleefd te hebben

PrachtigeTachtigers

Minireeks n.a.v. het boek ’t Is goed een keer geleefd te hebben (uitgeverij Van Halewyck). Voor Nummer 9080 trekt de Lootse fotografe Carmen De Vos onze schone gemeentes rond. Ze archiveert voor eeuwig en altijd de tachtigplussers op haar weg. In woord en beeld. www.carmendevos.com

Philemon De Meyer °1929 en Clementine Van Den Hoecke, °1930 “Ik hoor niet goed meer en zij kan niet goed spreken; dat zijn soms nogal conversaties hier.” Ik ben op bezoek bij twee grote mensen. Zij, Clementine, is een boom van een vent, ook al is ze een vrouw. Sterk. Altijd hard gewerkt. Vroeger hielp ze op de bloemisterij van haar ouders. In de winter haalde ze met de fiets geld op voor het Rode Kruis en werkte ze in het Bollenkot (aarde van de bollen kuisen) bij Johnny Den Hert, verzender. Niemand kon zo vlug de loodzware zakken vol opgekuiste bollen stapelen als zij. Hij, Philemon, is een lange man met een quasi intacte zilveren haarbos. Zoon van een stoker en van een moeder met zeshonderd legkippen. Nooit hebben ze armoede gekend in de oorlog, de zwarte varkens gingen vlot van hand tot hand; er was eten in overvloed op de boerderij. Hijzelf ging al heel jong werken in de weverij. Later ging hij aan de slag bij Brouwerij Excelsior op de Steendam in Gent. Hij had een ronde in het centrum met Star Pils en aanverwanten. De laatste jaren voor hun pensioen runden ze samen hun voormalig ouderlijke bloemisterij. Nu zorgt Philemon voor Clementine. Dag en nacht. Ze heeft Parkinson. Zestien jaar geleden merkte hij voor het eerst dat er ‘iets scheelde’. Bij het tangodansen sleepte haar linkerkant en dat was bijzonder abnormaal. Normaal vlogen ze over de dansvloer. “Ze moesten hem gekloond hebben, zoveel vrouwen wilden tegelijk met hem dansen”, roept Clementine vanuit haar

rolstoel. “Tango moet ge voelen, het moet tintelen tot in de toppen van uw vingers. Begrijpt ge dat? ‘Gij zijt Fred Astaire, zekers?’, zei er eens iemand, omdat ik met zijn vrouw aan het dansen was”, mijmert Philemon. Samen kregen ze twee kinderen, Roger en Rosette – die ze soms grappend ‘woordvoerder’ noemen. ‘t Was Rosette die ons van 9080 mailde met de vraag “om hun vader eens in de boekskes te zetten, ipv in de bloemekes”. Als blijk van waardering. Ze vinden dat ze met de lotto hebben gewonnen, met hun kinderen. Altijd staan ze voor hen klaar. Laatst vond Philemon het tijd om de zolder te isoleren. 50 jaar vergaren moest daarvoor worden weggegooid. Helaas waaide zijn ladder weg tijdens zijn naarstigheid en zat hij daar te schilderen. Niemand kon hem horen of helpen. Hij belde toen maar naar Rosette, die in allerijl haar werk liet staan. Sindsdien denkt hij erover om ook het gsmnummer van de buren eens op te slaan, voor als ze nog eens te voet niet bereikbaar zijn.

maart’12

21


Loewe’s instapmodel. Zo goed kan een televisie gebouwd zijn. Xelos led Smart-tv, met Full-HD-LCD E-led backlight 100Hz-technologie biedt u een briljante beeldkwaliteit en hogeresolutiebeelden. De Loewe Xelos led is niet eender welke televisie maar een eersteklasmodel in design en kwaliteit. Koop hem dus ook niet eender waar. Laat u liever uitvoerig en vakkundig adviseren – bij uw Loewe-vakhandelaar reeds vanaf 999 euro.

Oostakkerdorp 34 - Oostakker Tel: 09/251 17 92 - luc.devreese@skynet.be www.lucdevreese.be


’t Is jong en ‘t beweegt Een graffitimuur exclusief voor onze jeugdbewegingen en -clubs!

de Lootse

Billboard A2.pdf 1 14/02/201 2

18:27:58

TITAILROCK2012 KIL 78

ROCKSTAKKER - FRIETROCK - DE BEES . . Aanstekelijke covernummers . TE .

THWINE FIFTH SEAS

ON

NAAR FONNEROC KC . . Knallende grun ONCOURS 2011 ge/rock . .

JANEZ DETD CIR

CO

ROCK WERCHTE R - PUKK . . Stuwende ple ELPOP - TMF LIFETIME ACHIEV twals van latin, sk EM a, balkan en regg ENT AWARD ae . .

THE DISLIKED SUNSET FESTIV AL - ASHCAN RE CORD . . Skankin’ squa d uit Luxemburg S ..

+ Afterparty with

(LUX)

Di Tomassi Ft. D

ow_P

ZATERDAG 31 M

AART 2012

Te rrei n Ch iro Be er ve ld e - Kl oo st Aa nvan g: 20 u0 0 VV K: €5 ADerK:st ra at 90 80 Be er ve ld e Bo eke nsh op Mie €7 +B O DE GA ! Tol len aere Oo stake Be erveld e, Pre ss Sho p Loc kke r, Ha rle kijn tje hri sti, De Statie We tte Ka lke ren n, He t Go ude n Bla d De ste lbe rge, n

vrij van zegel art. 139b is - V.U. Jero en Yla , Om meg ang stra

at 5, 908 0 Loc hris ti

maart’12

23


Irène

dinsdagdrieëntwintigjanuari negentienhonderd entwaalf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

24 maart’12

Komt van den Overslag, kan nog vertellen van den Eersten Wereldoorlog en dat er mensen, bij ‘t smokkelen aan de Hollandse grens, aan ‘den elektrischen draad’ bleven hangen, zit nog graag kousen te breien, iedere dag een paar centimeters, was maar 14 jaar toen haar vader stierf, geslegen van een paard, zijn borstkas ingedrukt, woont nog altijd op dezelfden hof in de Oude Veldstraat in Zeveneken, al vanaf dat ze getrouwd is in 1937, is niet graag alleen, zelfs niet voor een paar uur, is altijd content als ‘t er volk bij haar is, woont bij en wordt geholpen door haar zoon en schoondochter Marcel en Denise, heeft 2 zonen, 4 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen, heeft net een groot feest met 145 man in feestzaal Breughel achter de rug, waar ze nog dik van nageniet.


Sarah

zondag dertigseptember negentienhonderd negenenzeventig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Is 6 jaar geleden geleden begonnen met haar boetiek Zaragaoza in Lochristi-Dorp, heeft al enkele mode-events achter de rug als organisator, zal op zondag 11 maart er nog eentje in elkaar steken, in Restaurant-Feestzalen De Lozen Boer, is een gratis event met tussendoor en erna tijd om te shoppen, te ontdekken, te leren en te genieten, inschrijven is nodig op info@frau-boutique.be, fluistert nog dat er een FRAU event by event by ‘special guest’ zal zijn, verwijst ook graag Fashion - Performance & Lifestyle naar de advertentie op blz. 36 en de website www.frau-boutique.be.

Open

MO.DISH Opendeurdagen

MO.DISH

FRAU

sunday 11th March 2012

event by FRAU

Fashion - Performance & Lifestyle

(Do

Lozen Boer 3 - Lochristi

Laat je verwennen en verleiden; luxury foods & drinks, Maandag 12 maart make up - en stijladvies, hairdresser, en veel meer... Ontdek ook exclusief de nieuwe MINI ROADSTER ! t.e.m.

maart’12

F

25

-


In vertrouwen

Stevige zekerheid. Dat is De Koning, reeds 37 jaar lang. Geen korte-termijn-denken. Een vertrouwde omgeving met dezelfde gezichten en dezelfde service.

uw zaken doorgeven

U werkt samen met een vaste waarde, voor uw bankzaken en uw verzekeringen.

De Koning

dat is zeker

Dorp-West 120-122 • 9080 Lochristi • www.dekoning.be • Tel. 09/355.63.67

Voorjaarskeuzejaarsmenu aan 40 euro

Geldig tot 1 april 2012

Villa Johanna Antwerpsesteenweg 43 - Lochristi 09.342 85 02 - www.villajohanna.be Restaurant open van donderdag tot en met zondag Op zaterdagavond en zondagmiddag wordt enkel het menu geserveerd

Romig soepje van bloemkool en pastinaak garnituur van gerookte zalm **** Polderaardappel, lauwwarm met grijze garnalen en dille OF Zes zeeuwse oester natuur OF Quiche met ham en witloof **** Kalfstrio: filet, zwezerik en hamburgertje, jus met porto en tuinkruiden groenten van het moment OF Gebaken grietfilet met winterprei , seizoenspuree en picalilly Forfait aperitief j OF huiswijn, water bie Eendenborst in de oven gegaard het menu en koffi., aan 15 euro pp j zoetzure garnituur, spruitjestaart bi **** graag vermelden Nagerechtentorentje reservatie.

UNISTEAM

Opendeurweekend

Verhuur van machines voor

bewerken/vernieuwen van vloerbekleding

Vrijdag 30 maart, zaterdag 31 maart en zondag 1 april

Met tal van demonstraties

hines Parketschuurmac

Terrasrenovator

Vloerstripper Boenmachine

Beervelde-Dorp 40 - 9080 BEERVELDE - tel 0475 79 67 04 - open na afspraak Rovako bvba - info@unisteam.be - www.unisteam.be


Nummer9080

Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf

Vo o r e e n goed begrip

Lootsche tafelgesprekken In deze rubriek moedigen we de Lochristinaars allen uit de begripsverwarring te bekampen. Zit je een moment samen aan tafel, in de woonkamer, buiten in de tuin...? Zeg dan voor:

Dialect

Hertaling door André

Pompkoek Nen puiveldre Virdevars Nen portrettentrekre Puiën

Peperkoek Een slecht mes Aas bij vissen Een fotograaf Ziek zijn

Kindernederlands Vertaling Kaasscheer Kaasschaaf Kikker in de buik Boeren Een klokhuis Een kerk Knieoksels Knieholtes Koeiendouche Landsbesproeiing

9080

nummer

vruint moar oan

André

‘t meeladres: a.baert.kapelstr@skynet.be

W

ilde nui wa weetn: mijn kleinzeune, ee zit nog in de bewoarscholle, stelt al vruiën over de vuuertplantinge van de menschen! Mee alles doarop en doaroan! Doar ei ‘k nui toch van verschootn. En ge moet bei die gastses van teeënwordig nie miëer afkomn mee vertelselkes van de kuueln of van den ooijevoar. Ons kostn ze da nog wijsmuikn, elei, ze peizdigen da toch. ‘k Weede nog dat er binst den oorlog in ons gebuurte op ne noene ne klein geboorn es en ‘k ui kik van verre of van dichte gieën ooijevoar gezien. Moar ze zeiën dan z’om dien klein uin moetn goan noar den Luuezn Boer, want den ooijevoar woas doar teeëngouën deur de Duitsche!

Moar uime wei oovre zulkn dingn moetn piepn veur ons plechtige kommiene, ze zoen gezeijd en: “Gei snodre, goa moar ziëere vuuert goan speeln mee de moarbels!” ‘k Neeme oan, de tijen zijn veranderd en als ge teeënwoordig giëen lief eit als ge zestien joar zijt, beginnen ze al oardige dingn te peizn. Amme zuue ouj woarn dierven wei nog nie kijkn noar de meiskes, allei, toch nie als ze ’t zaagn. ’t Woas verre van op andre dingn te peizn! Nog sanse dat er ier en doar ieën woas die al wa uuern zèen ui of al ne kiëer wa gezien ui van zijn zustre. Anders zoeme wel van niets geweetn èn veur damme bei ’t leegre gingn. Moar ezuue zijme wei tan toch oan de weet gekomn woar dan de stekskes stondn.

Vijf van één - deze maand: Dier maar ook mens Puitsuueft Nen irple Nen iëekronkre Een mudne Een goele

Kikkerdril, ook kwajongen Een woerd, ook domme gast Een meikever, ook dwaze mens Een kalf, ook domme knaap Eend, ook domme vrouw

Over de schreve - deze maand: Wabbeeks De wirre De pad De klottuure De urde Uuer

De heg Het plankier De afsluiting Sleepnet om aarde te effenen Stopwoord

Woord van de maand:

wieskeloedern =

muur insmeren met cementpap

Hilde Van Laere is een trouwe “vruigstirt” voor ons rubriekje. Maar dan heeft ze het steevast over iets waar ik niet zo sterk in ben: het huishouden. Een “uimeluiken”, “ammeluikn” werd ook gezegd, is een tafelkleed. Tot mijn en waarschijnlijk ook uw verbazing is ammelaken Algemeen Nederlands! “Nen uuefdpulme” of “uuefdpeelme” is “een ander paar mouwen”! Het tweede deel zal wel van peluw komen en het geheel is blijkbaar het groot onderkussen op een bed (gevraagd aan 2 deskundige dames!) Roger Mareen noemde zijn kleindochter “’n serpent”. Daar kan men twee richtingen mee uit: ofwel is het een kwaadaardige vrouw ofwel een goedaardige kapoen. Roger zal wel de tweede betekenis bedoeld hebben! “Wa nen diëefle”, zei Etienne De Vriendt. Dat het een warboel is, dat wisten we, maar van waar dat komt? Waarschijnlijk van different of verschillend: wij zeggen ook “defrènte”. maart’12

27


TE KOOP Lo-immo - Dorp-Oost 32a - Lochristi

te koop I Zeveneken I

Dirk Van Kerkvoorde Nummer9080

Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf

afsluitingen - hekkens - automatisatie las- en smeedwerk - trappen, leuningen en schouwkappen - Parlefonie en videofonie verkoop Bekaertmaterialen - tuinverlichting

Mooi en rustig gelegen stuk bouwgrond van 1400m² nabij het centrum van Zeveneken. De straatbreedte is bijna 26m. Geschikt voor een bebouwing van 18,10m breed en max. 17,24m lang. De orientatie is noordwest, dus achteraan de namiddag en avond zon.

Vraagprijs: 249.000 euro

te koop I Lochristi I

Prachtige recente 4 slpk woning op 814m² in een mooie buurt. Instapklaar, hoogwaardig afgewerkt, rustig gelegen, dichtbij centrum Lochristi, winkels, scholen en openbaar vervoer. Omvattende : ingerichte keuken, living, 4 slaapkamers, dressing, inkom, apart toilet, 2 badkamers met ligbad en douche, carport, berging, wasplaats, tuin, cv aardgas, alarm

Vraagprijs: 389.000 euro

te koop I Sint-Amandsberg I

Op te frissen gesloten woning met 4 slpks en ruime koer op terrein van 145m². Gelijkvloers: Hal, woonkamer, keuken, veranda. 1e verdiep: 3 slaapkamers (9m², 10,5m² en 12m²) en badkamer. 2e verdiep: slaapkamer (19m²) en zolderkamer. Kelder en berging/atelier buiten. Centrale verwarming op aardgas. Klein beschrijf mogelijk!

Vraagprijs: 210.000 euro

te koop I Beervelde I

Een halfopen bebouwing met veel uitbreidingsmogelijkheden met slaapkamers op een terrein van 881m². De woning is gelegen op een zeer centrale ligging, dicht bij oprit E17, winkels en centrum beervelde. Omvattende: Living (35m²) met houtkachel, aparte keuken (16m²), badkamer met douche, garage (15m²), voorplaats(30m²), berging (20m²), 3 slpks (17m², 15m², 22m²), zolder (23m²). CV op mazout, onmiddelijk beschikbaar

Vraagprijs: 265.000 euro

te koop I Lochristi I

Recente woning met 4 slpk & zonnige tuin op een terrein van 638,66m². Centrale verwarming op aardgas (hoogrendementsketel). Op gelijkvloers: Hall, toilet, living, open keuken, garage, kelder; Op het verdiep: nachthall, badkamer met bubbelbad en douche, 4 slpk, bergzolder. Zonnepanelen van 4000 Kw/jaar!

Vraagprijs: 369.000 euro

te koop I Sint-Amandsberg I

Goed onderhouden rijwoning met 3 slpks op een terrein van 83m². Centraal gelegen, dichtbij winkels en openbaar vervoer. Omvattende: Hall, living, keuken met gasvuur, badkamer en ruime kelder; Op 1ste verdiep: 2 slaapkamers (11m² en 18m²), Op 2 e verdiep: slaapkamer (19m²) en mogelijkheid tot vierde slaapkamer, zolder. Koer met tuinberging! Klein beschrijf mogelijk!

Vraagprijs: 210.000 euro

Door u aangeboden Door ons naar waarde geschat!

Bel ons: 09.342 77 77 - www.loimmo.be

Persijzerstraat 21 - Lochristi (Zaffelare) 0495/23 78 59 - vankerkvoordedirk@skynet.be


In ‘t Loots vizier

Een maandelijks verslagje van Danny Sey over een lokale activiteit. Dit en nog zoveel meer op Lochristi.com

Oud ijzer

Wanneer je als volleybalspeler bij Lowavol alle reeksen hebt doorlopen, kom je automatisch bij het oud ijzer terecht, want zo worden de veteranen daar genoemd. Deze naam verwijst niet naar eventuele spillen en bouten in heupen of knieën, maar wel naar de waarde van elke speler. Sommige van die spelers zijn zelfs de prijs van koper waard. ‘k Zal zelfs nog meer zeggen, maar vertel het niet verder, ze hebben er allemaal een hart van goud.

maart’12

29


TE HUUR

TE HUUR: commercieel gebouw, bevattende: café, feestzaal en appartement (met o.a. 3 slaapka-

mers), gelegen in het centrum van Zaffelare. Vrij van brouwerijverplichting. Vrij vanaf 1 juli 2012. Verhuurder: Dekenale Werken van het Dekenaat Lochristi V.Z.W. Voor meer info kan je terecht bij een bestuurslid van de lokale werkgroep Zaffelare: Johan Naudts, Molenstraat 16, 9080 Zaffelare, tel. 0495 25 93 00.

St-Hubertus

foto hilde de cleene oosteinde 21- 9080 zaffelare - 09/356 81 12

MAAK TIJDIG EEN AFSPRAAK VOOR UW COMMUNIEFOTO’S. STUDIO OF BUITENOPNAMES. Diverse mogelijkheden met uw zelfgemaakte foto’s VRIJBLIJVEND ALLE INFORMATIE

WINKEL GESLOTEN OP MAANDAG. OPEN: dinsdag & donderdag 10.00-12.00 + 13.30 -18u30, woensdag & vrijdag enkel namiddag, zaterdag 10.00-12.00 & 13.00-17.00u

Budgetvriendelijke legklare parketten met kliksysteem

vanaf

31,95 €/m

2

Rijschool Zeveneken

Lozen Boer 33-35 - ZEVENEKEN - t. 09 355 56 49 info@vanpeteghemhout.be - www.vanpeteghemhout.be

Gentsesteenweg 435 9160 LOKEREN (Zeveneken) Tel. 09.348 53 71 en 09.356 85 27

Theoriecursussen op

aanvraag

www.rijschool-zeveneken.be

Ontwerp en fabricatie van o.a. Keukens Burelen Wandmeubelen Slaapkamermeubelen Tafels Dressoirs Badkamers Interieurinrichting Winkelinrichting

Onze troeven Maatwerk is bij ons echt op maat gewerkt

Hoe wij werken: Met kwaliteitsvolle materialen slagen wij er in om Uw persoonlijke ideeën gekoppeld aan onze suggesties op een vakkundige en professionele manier uit te werken. Exclusieve ideeën worden werkelijkheid, dikwijls in samenwerking met gerenommeerde binnenhuisarchitecten.

Mike Interieur - Bedrijvenlaan 16 - 9080 Lochristi Tel: 09 355 59 42 / 09 355 99 25 GSM: 0495 50 96 99 - E-mail: info@mikeinterieur.be www.mikeinterieur.be


Nummer9080

Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf

Lo bloeit en boeit

Een vroege lentebode

langs de Lootse grachten

door Markus De dagen worden langer. Er komt meer zon ginds aan de verre horizon en het licht wordt sterker. Je krijgt het eerste gewriemel van mieren, het gekoer van tortels in de achtertuin en de vroege wilgenkatjes lokken de eerste bijen… En precies op die plaatsen waar het later beschaduwd zal zijn, langs grachten, sloten en heggen – met namen als Bommel, Lichtstraat, Rozelaredreef, Raveschoot, Hanselaarstraat, Volderstraat, Kleine Heidestraat… – daar schetst zich de ideale biotoop voor de GOUDGELE STERRETJES op een ‘bed’ van hartvormige groenglanzende blaadjes. Deze sterretjes zijn niets anders dan de goudgeel gelakte bloempjes van het speenkruid of RANUNCULUS FICARIA. En zo, terwijl ons hoofd nog ronddoolt in de winter, komt er reeds de eerste toevloed van vluchtige lente-emoties…

REMBERTUS DODONAEUS(1517-1585) LEGT UIT:

ENDE men heeft dit cruydt daerom de naem SPEENCRUYDT ghegeven: want de Speenen oft Anbeyen met het sap van dit cruydt oft van syne wortelen met wijn oft pisse van den cranken gemengelt zijnde... ENDE dikwijls gewassen en genett, worden cleynder; ENDE ineengetrocken; ENDE verdroogen heel: ENDE pyne vergeet gantsch.

maart’12

31


Nummer9080

????????

Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf

Lootse

door Eric De Wilde

In navolging van onze rubriek van vorig jaar, trekken wij er hier op de redactie iedere maand op uit met Eric De Wilde uit de Pauwstraat. Geen enkele Lootse zolder, kelder, tuin of rommelmarkt is nog veilig voor ons. Binnenkort ook de jouwe?

Nostalgie op 4 wielen

Als je van oude tractoren houdt, is de Pauwstraat in Lochristi de plaats bij uitstek om te wonen want een paar maal per jaar gaat hier een treffen van de Oldtimer Tractorenclub ‘De Lozen Boer’ door. Dit feestelijk gebeuren ontgaat me nooit. Niet moeilijk, als je weet dat op die bewuste dagen van ‘s morgens vroeg tractoren van allerlei slag de straat in komen getuft. Nostalgie... in de zuiverste zin van het woord. Hoewel ik gewoonlijk slaap als een baksteen, word ik op die dagen wakker door het gezoem van de geoliede motoren dat me telkens als muziek in de oren klinkt. Met bonzend hart het bed uit en in pyjama vliegensvlug richting voorste slaapkamer. Een zalig zicht! Blinkende tractoren van alle kalibers, met aan het stuur stuk voor stuk doorgewinterde tractorfanaten, meestal gekleed in een blauwe overall met dito pet of bijpassende hoed. Met de rechterhand aan het immense massieve stuur en de linker rustend op het linkerdijbeen, net boven de knie. Je weet wel... zo van : “Zie je mij... is het duidelijk genoeg dat besturen van dit tuig voor mij een fluitje van een cent is?” Voor de stoere mannen aan het stuur staat de wereld even stil. Ze zitten als gehypnotiseerd onder een glazen stolp, weg van alle

aardse kommer en kwel. Voor je het beseft, word je, al dan niet als toevallige toeschouwer, onder diezelfde imaginaire stolp meegezogen... Het gezang van die juweeltjes brengt me keer op keer van slag. In gedach-

32 maart’12

ten zie ik dan de tractor op het erf van nonkel Edmond – alias Moontsen Fluiders – die net om de hoek woonde. Het tuig stond met een lederen aandrijfriem verbonden met de immense dorsmachine, die jaarlijks bij nonkel op visite kwam. Heel de buurt kwam kijken. In de blakende zon stonden de uit de kluiten gewassen Vlaamse boerenzonen te zwoegen in het zweet des aanschijns, met als wapen tegen een zonnesteek meestal een geknoopte rode zakdoek met witte bollen op het hoofd. Dit gebeuren liet toen zo’n indruk bij mij na, dat ik begin de jaren zestig een spaarplan opstelde om mij een miniatuurtractor van Dinky toy nr.301 ‘Field Marshall’ te kunnen aanschaffen. Het oranje droomvoertuig met groene wielen, kostte in die tijd precies 44 frank. Een lange weg met mijn 2 frank wekelijks zakgeld. Tweeëntwintig weken aan een stuk liep ik, met een paardenbril op, voorbij de snoepwinkel in het dorp, om mijn spaarplan toch maar niet in gevaar te brengen. Mijn volharding werd beloond en ik was uiteindelijk heel gelukkig met de aankoop. Jaren heb ik ermee gespeeld tot ik hem op een dag niet meer terugvond, na een namiddag spelen op onze zavelberg. In die tijd waren we nog content wanneer we thuis in de tuin konden spelen. In het voorjaar werd jaarlijks een halve vrachtwagen zavel in de tuin gekieperd en dan was het van: “Allez, amuseer jullie maar”. Onze pret kon niet op en naar het einde van de zomer toe, was de zavelberg geslonken tot een paar kruiwagens vol en was het niveau van de tuin in zijn totaliteit met een paar centimeter toegenomen. Zoals het met de meeste dingen gaat die ons lief zijn: we missen ze pas erg vanaf het moment dat we ze door de een of de andere reden totaal onverwacht kwijt raken. Groot was mijn verwondering toen ik een paar weken geleden op één van mijn zoektochten deze identieke Dinky-Toy ‘Field Marshall’ tegenkwam. Ik kon mijn ogen nauwelijks geloven en voor ik het wist, stond ik in gedachten terug op het erf van nonkel Edmond… Ons heden is en blijft een puzzel van stukjes verleden. Altijd leuk als je een ontbrekend stukje bij toeval weer tegenkomt. Het zijn vaak emotionele pareltjes die schitteren als 24 karaat goud en je weer even gelukkig maken. Hoe zeggen wij dat ook alweer: ‘Wie ’t kleine niet eert, is het grote niet weerd’?


schattenjacht Huisbezoek

Het juweel van Meneer Pastoor Een deugddoend zonnetje vandaag. Benieuwd rijd ik richting Bosstraat waar Mariette De Mey en Lucien Naudts wonen. De geur van overheerlijke koffie slaat me in de neus, wanneer de vrouw des huizes de voordeur opent. Lucien zit te genieten van de warme zonnestralen die door het raam de gezellige woonkamer binnenvallen. Voor lekkere koffie ben je bij Mariette en Lucien aan het juiste adres. Alleen de bijhorende suiker is mogelijk een probleem, want in de keuken sieren niet minder dan vijftig antieke suikerpotten de kast. In welke pot precies zit nu de suiker? Soit. Op dat moment heb ik alles behalve de tijd om aan suiker te denken want Mariette haalt allerlei leuke oude dingen uit de kast, waaronder een primitieve inklapbare verrekijker met ingebouwd kompas en een fraaie wandelstok, met als handvat de kop van een hazewind in hoorn gesculpteerd, die ze van haar vader kreeg. Voor de rest lijkt het hier wel het huis van de Belleman, want de vitrinekast puilt letterlijk uit van handbelletjes met de meest uiteenlopende vormen in koper, brons, porselein en kristal. Bij het bewonderen van alle mooie dingen, vertelt Mariette telkens het bijhorende verhaal. “Hier heb ik nog iets speciaals”, zegt ze, “een juwelendoosje van mijn moeder zaliger“. Op het doosje kleeft een lintvormig etiket met daarop: “Leve Maria”.

Ik open het bijna versleten doosje. Niet te geloven... Op de binnenkant van het deksel staat te lezen: Emile Anthony & Wolfers frères. Ik ben sprakeloos. Hoe komt een dergelijk juweel, afkomstig van één van onze befaamde Belgische topjuweliers-ontwerpers uit het begin van vorige eeuw, in Lochristi terecht? Mariette: ”In 1948 kwam pastoor Jaques Verwilghen als pastoor van Hyfte in de pastorij naast ons wonen. De nieuwe pastoor, afkomstig uit SintNiklaas, had duidelijk het jagen in zijn bloed. Nu en dan kwam hij door de tuin van de pastorie, via het hekje, onze tuin binnen. Hij stelde zich dan verdoken op, zijn geweer in aanslag, tot een lekkere bosduif in zijn vizier kwam. Alhoewel de regen en de kou hem niet konden deren, knutselde mijn vader – Frans De Mey, een menslievend man – met rieten matten een schuilhok voor de pastoor. Pastoor Verwilghen was heel blij met zijn rieten residentie. “Voor wat, hoort wat”, dacht hij toen hij de eerstvolgende 15de augustus (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart én ‘Vive Marie’) met dit juwelendoosje in de hand de tuin kwam ingewandeld. Hij stapte op mijn moeder, die Marie heette, toe. “Hier Marie, een juweel van mijn moeder zaliger... je krijgt het als geschenk voor je Vive Marie”. Moeder was met het geschenk echt in de wolken. Ze droeg het juweel enkel bij speciale gelegenheden. Na haar overlijden kwam het sieraad bij mij terecht.” Dat Mariette het prachtig juweel koestert, zal je zeker niet verwonderen. Nee, doe géén moeite, Emile Anthony en de gebroeders Wolfers zijn niet langer thuis; ze slapen vanaf vandaag in het dorp... veilig in een kluis!

Suggesties?

Eén adres: famdewilde@telenet.be

maart’12

33


ndities Verlenging salonco

Small is great. De nieuwe up! De nieuwe up! is de eerste stadsauto voorzien van een automatische versterking van de rembekrachtiging. Dankzij de verscheidene lasersensoren, detecteert de auto elk gevaar voor een aanrijding. Afhankelijk van de snelheid (tot 30 km/u.) van de wagen en de rijomstandigheden, zal het voertuig automatisch ingrijpen om de kracht van de schok te verminderen of zelfs de aanrijding te voorkomen. Eerder vernieuwend als wagen, nietwaar? Ontdek er meer over op www.vw.be

Das Auto.

4,1 - 4,7 L / 100 KM • 96 - 108 G CO2/ KM. Driver Assistant Pack gratis van 01/01/2012 tot 31/01/2012. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.volkswagen.be

Raadpleeg uw Volkswagen-verdeler :

AUTOCENTER STEVENS BVBA Antwerpsesteenweg 86 - 9080 Lochristi

Tel: 09/355.74.52 - www.autocenterstevens.be

d maatwerk in vastgoe De Leefboom bvba BIV 205.909 & 503.564 Dekenijstraat 18 - 9080 Lochristi Tel: 09.355 99 58 - Fax: 09.355 29 33 www.deleefboom.be - info@deleefboom.be ve r k o o p - ve r h u u r - p r o j ect o ntw i kkel i ng - g r at i s adv i e s & waa r debepal i ng

TE KOOP

TE HUUR

Moerbeke

Gent

Terwestkapelle: Nog 1 mooie functionele nieuwbouwwoning halfopen bebouwing - alle comfort - 3 slaapkamers rustige ligging Prijs winddicht: 187.425 € Prijs afgewerkt: 241.593 €

Lokeren - Naastveldstraat

Baaisteeg: Ruim duplexappartement in hartje Gent - 2 slaapkamers - ingerichte keuken - 2 badkamers - zeer ruim terras mogelijkheid tot garage - EPC: 275 - 1.000 € + 50 € AK/md

Zaffelare

Hellestraat: Mooie ruime bungalow met 3 slaapkamers - volledig geïnstalleerde keuken - badkamer met ligbad en douche - ruime, zonnige tuin - zeer rustig, doch centraal gelegen - EPC: 199 - 900 €/md

Uniek domein, 1,8 Ha met villa

conciërgewoning, kleine stallingen, theehuisje, vijver, zwembad en kleinveeweide. Geschikt voor zelfstandige praktijk. Wg - Vg - Gvkr - Gv - Gdv - Ag Aan de straat goedgekeurde verkaveling met 4 loten voor open bebouwing.

luchtfoto

straatgevel villa

huisbewaarderswoning

theehuisje

zwembad


Maart

Nummer9080

Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf Uw nieuwsberichten of activiteiten in Nummer9080? Bezorg ons tijdig alle informatie via de website www.nummer9080.be/berichten of op ons adres. Voor meer nieuwsberichten en activiteiten > www.lochristi.com

Wekelijkse Sportreeksen

Looptraining Lo-Runners

Kalender

Dinsdag 13 maart 2012

Gewestactiviteit KVLV: Wang met de pet

gezinsbond Lochristi - do. 19.30 tot 20.30 u sporttervoor alle leden om 20 u in Prov. Domein Wachterein Bosdreef, zo. 10 tot 11 u Domein Wachtebeke beke - Info: Carine Naudts 09/355 57 21 Alex Dewart 09/355 89 64, www.gezinsbondlochristi.be

De natuurlijke EHBO-kruidenworkshop

Volleybal gezinsbond Lochristi - elke di. 20 - 22 u in Kav Lochristi - CM lokalen Lochristi - info: Hilde

sportzaal van G.B.S. Kon.Boudewijnlaan - Alex Dewart 09/355 89 64, www.gezinsbondlochristi.be

09/355 30 08, Katelijne 09/355 20 77

Yoga kvlv-Lochristi - do. Witte Zaal vrije basisschool,

Start lessenreeks Inline dansen

Bosdreef - 20 tot 21.30 u - ingrid.boone@skynet.be, 09/355 90 00

Turnen kvlv Lochristi - maandag in turnzaal Edugo,

Dorp Oost van 20 tot 21 u - myriamvanhove@telenet. be, 09/355 12 65

Woensdag 14 maart 2012

Kvlv Zaffelare - 20 u in kleuterschool Zaffelare info: Sabien Sabien 09/356 84 68

Donderdag 15 maart 2012

Kookles: Marokkaanse keuken

Kav Zaffelare - 19.30 u oude bib Kerkstraat Zaffe-

BBB Kvlv Zaffelare - donderdag 20 u in kleuterschool lare - info: 09/355 29 87, 09/356 83 33, 09/355

Leesgroep: ‘Onder de kastanjebomen’

kvlv Beervelde - 20 u Bonte Koe, Beervelde Dorp

Woensdag 21 maart 2012

Kookles: Paasfeestmenu

Kvlv Hijfte - 19 u in zaal Hermeline - Info De Mol Jacqueline 09/355 70 19

Donderdag 22 maart 2012

Verleidelijke Vis

kvlv Beervelde - om 14 u en 19 u in De Kring Kloosterstraat Beervelde - fam.gijsel@skynet.be

Kookles: ‘Bij de koffie’

Kvlv Zaffelare - 19.30 u oude bib (beneden) Zaffelare info: Rosette 09/355 63 78

Vrijdag 23 maart 2012

Natuurlijk mooi, schoonheid beperkt houdbaar

Zaffelare - info: Sabien 09/356 84 68

29 92, luc.de.geest4@telenet.be

Vrijdag 2 maart 2012

FOTO Vélo 20.000 kilometers met de fiets Kvlv Zaffelare - 19.30 u oude bib (beneden) Zaffelare door Azië door Steven Geirnaert info: Katleen 0477/51 94 77

Welness met relaxerende massage

Kvlv Zaffelare - 19.30 u Arwen Lochristi (duur 3 uur) info: Carine 09/356 91 94

vtbKultuur-Lochristi - 20 u Reinaert Bib Lochristi info: vtbkultuur.lochristi@skynet.be

Zaterdag 3 maart 2012

Vrijdag 16 maart 2012

Kwb Beervelde - 20 u De Kring Beervelde - Ploegen max 4 pers - Inschr: Clement Praet 09/356 69 10

optreden Philippe Robrecht t.v.v. ziekenhuisje in Hulhundu - 20 u in St.-Hubertus Zaffelare

Zaterdag 3 & zondag 4 maart 2012

Vrijdag 16, za 17, vrij 23 & za 24 maart 2012

zie affiche billboard

Toneelgroep LUDIO speelt in zaal Orphanimo om 20u - Reservatie op 09/355 94 40

Lootse volksquiz

Feestweekend KSA Zaffelare Zondag 4 maart 2012

Benefietavond India

Toneel: “De vloek van Macbeth”

Tweedehandsbeurs

Zaterdag 17 maart 2012

Maandag 5 maart 2012

Kwb Lochristi & Beervelde - Start tss 18.45 en 19.45 u aan café DE ZAAL in Lokeren-Heiendedorp - Info: gerrit.raman@telenet.be, 09/355 16 66, danielvanhijfte@skynet.be 09/356 81 95

Gezinsbond Lochristi - 14 tot 16 u zaal Uyttenhove info & inschr: www.gezinsbondlochristi.be

Onze Monarchie - kvlv gewest Lochristi

13.45 u Breughel Beervelde voor weduwen en alleenstaanden - Sabien 09/356 84 68, Carine Naudts 09/355 57 21, Gerda Lippens 0474 30 10 68

Onrust in de onderbuik

markant Lochristi - 20 u bib Lochristi - info: desmedtolga@telenet.be, 09/355 98 68 of www.markantvzw. be/lochristi

Dinsdag 6 maart 2012

”Een en al oor. Gehoorproblemen en microchirurgie.” door Tom Cammaert

Okra Academie Lochristi - om 14.30 u bib Lochristi

Vrijdag 9 maart 2012

‘De gestolen vrouw’

Zaklampentocht met Striphelden

Familie Opendeurdag “Zelfverdediging“

Ju -Taï Jitsu Scholen Damoi Kwaï - 9 u tot 11 u Sporthal ‘T Veerleveld Zaffelare - Info: 09/355 85 38, 0475/34 48 56

Je kind erkenning geven

kvlv - van 9.30 u tot 16 u Groot Begijnhof 16 SintAmandsberg - sdetiege@GroepKVLV.be

Bezoek Vooruit & voorstelling Minard

vtbKultuur-Lochristi - 15.45 u Gent st Pietersnieuwstraat - info: vtbkultuur.lochristi@skynet.be

Zondag 25 maart 2012

Theaternamiddag voor kinderen

cultuurdienst Lochristi - Uyttenhove Zeveneken - info: cultuurticket@lochristi.be of 09/326 92 30

Zondag 18 maart 2012

Dinsdag 27 maart 2012

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede - 10 u Parking 1 info: steven.debruycker@natuurpunt.be

Kav Zaffelare - 19.30 u oude bib Kerkstraat Zaffelare info: 09/355 29 87, 09/356 83 33, 09/355 29 92, luc. de.geest4@telenet.be

Werfbezoek Heidebos

Lente-opendeur Leefschool Eikenkring van 13.30 tot 17 u in Leefschool Eikenkring, Zeveneken-Dorp 6 - www.eikenkring.be

Reiger en co - wandeling

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede - 14 u ingang parking 2 (zwembad) prov domein Puyenbroeck info: maatje.den.herder@telenet.be

Feestvergadering Kvlv Hijfte

Prov. Activiteit Kvlv - theatermonoloog over vrouwen in oorlogsgebied - 20 u in de Mastbloem Kruishoutem Info Sabien 09/356 84 68

om 14.30 u in zaal Hermeline ontspanningsnamiddag - Info: De Mol Jacqueline 09/355 70 19

Welness met relaxerende massage

www.dagvandezorg.be - www.ikgaervoor.be

Dag van de Zorg

Kvlv Zaffelare - 19.30 u Arwen Lochristi (duur 3 uur) info: Carine 09/356 91 94

Maandag 19 maart 2012

Zaterdag 10 & zondg 11 maart 2012

20 u in Prov. Domein Wachtebeke - Info: Sabien 09/356 84 68, Gerda Lippens 0474 30 10 68

Koninklijke Harmonie Willen is Kunnen - zaterdag 19.30 u - zondag 15 u in Uyttenhove, Zeveneken info: Etienne Vermeulen, 09/355 84 90 of harmonie. lochristi@skynet.be

Dinsdag 20 maart 2012

Music Live XIX - lenteconcert WIK

Zaterdag 24 maart 2012

Gewestactiviteit KVLV: Wang met de pet

Brouwerijen en Stokerijen in Lochristi

Davidsfonds Lochristi - 20 u Site Pastorie Zaffelare - De Nacht van de Geschiedenis met Bert Vervaet

Creales: Paasbloemschikken

Lentekriebels voor Go+ en echtgenote Kvlv Hijfte - salons Mantovani Oudenaarde Inschr: De Mol Jacqueline 09/355 70 19

Donderdag 29 maart 2012

Bloemschikken

Kav Lochristi - Parochiale Kring Dekenijstraat Lochristi info: Hilde: 09/355 30 08

Lentekriebels

Landelijke Gilde & kvlv Oost-Vlaanderen - 9.30 u Salons Mantovani, Oudenaarde - Denise Schamphelaere 09/355 07 06

Vrijdag 30 maart 2012

“Fiesta Total” met Nice Guys and Friends

Spaanse Fiesta in zaal Uyttenhove voor het goede doel info: sandra@square-egg.be - www.niceguys-friends.be

Zaterdag 31 maart 2012

WIK concerteert in WZC Lochristi

harmonie Willen is Kunnen van 15 u tot 16 u in WZC Lochristi maart’12

35


Opendeurdagen

FRAU

MO.DISH

event by FRAU

Maandag 12 maart

Fashion - Performance & Lifestyle

t.e.m.

Zondag 18 maart (Doorlopend open 10u-18u)

sunday 11th March 2012 Lozen Boer 3 - Lochristi

Laat je verwennen en verleiden; luxury foods & drinks, make up - en stijladvies, hairdresser, en veel meer... Ontdek ook exclusief de nieuwe MINI ROADSTER ! Shop by FRAU - Free Entrance - Doors: 13u - Show: 15u & 17u Inschrijven: info@frau-boutique.be

-15% Directe korting

Dorp West 114 - 9080 Lochristi - www.frau-boutique.be

nieuwbouw en renovatie interieur en exterieur moza誰ekzwembaden

Vermeco is meer dan woningbouw... Met 22 jaar ervaring in ruwbouw en 14 jaar in sleutel op de deur is Vermeco ondertussen een vaste waarde geworden in deze sector.

VERMECO Nerenhoek 17 - 9080 Lochristi (Zaffelare) Tel/Fax: +32(0)9356 86 59 Gsm 0475/27 52 02


© foto: Danny Sey

Nummer9080

Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf

9080

nummer

straatnamen door

Bert Vervaet

Beerveldse Baan De weg van de Lozen Boer naar Beervelde-Dorp is thans een zeer druk bereden baan, met zelfs twee flitsende kastjes. Wij vinden dat nu de meest normale verbinding naar de E17. Nochtans is die weg, in vergelijking met veel andere wegen, niet zo oud. Hij werd dwars door de akkers aangelegd rond 1875. Voordien moest men onder meer via de Eikstraat en de Volderstraat, tussen Bastelare en Toleindestraat, om Beervelde te bereiken. Deze verandering had alles te maken met de hernieuwde belangstelling van de familie de Kerchove de Denterghem voor Beervelde. Vanaf het einde van de jaren 1700 was de familie De Loose, waarvan de huidige familie de Kerchove twee keer afstamt, grootgrondbezitter geworden in en rond Beervelde. Charles de

Advocaten

Advocatenkantoor Aelbrecht Sara bvba Beervelde dorp 40 - 9080 Beervelde Tel: 09.367 48 67 - fax: 09.367 48 68 E-mail: info@aelbrecht-law.be Advocaat Tom De Sutter Koning Albertlaan 128 - 9000 Gent Tel: 09.222 94 31 - fax: 09.220 23 27 E-post: tdesutter@fransbaert-law.be Webstek: www.fransbaert.be Advocatenkantoor Erik Van Gerven bvba Dorp West 73 - 9080 Lochristi Tel: 09.355 10 06 - fax: 09.355 20 50 E-mail: advocatenkantoor@van-gerven.be Bart Raes Beukendreef 26 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 73 68 - fax: 09.355 67 03 E-mail: bart_raes@skynet.be

Nuttigen adresse ook Wenst u hier n? vemeld te staa et m t ac nt co Neem 9080.be info@nummer

Boekhouders/Accountants Fiscalisten

Deconinck & Van Peteghem Koning Albertlaan 48 - 9080 Lochristi Tel: 09.337 50 70 - fax: 09.337 50 75 E-mail: info@advocaatlochristi.be www.advocaatlochristi.be

Adfibodem bvba Voordestraat 70A - 9080 Lochristi Pijkestraat 138 - 9041 Oostakker Tel: 09.3551210 - jl.demeyer@adfibodem.be www.adfibodem.be

Gert Coolsaet Zavel 30 - 9080 Lochristi-Zeveneken Tel: 09.328 8443 - fax. 09.328 8447 Gsm: 0497.43 61 66 Gert.coolsaet@telenet.be

CBA & Partners BVBA Valérie Caulier Boekhouding-startersadvies Kerkwegelakker 7 - 9080 Lochristi Tel: 09.328 82 89

Jan Devroe Zevenekendorp 16 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 95 72 - fax: 09.328 42 77 Gsm: 0495.800 944 Advocatenkantoor.devroe@telenet.be

CRVB Accountancy bvba Burg. Vermeulenlaan 20 - 9080 Lochristi Tel : 09/355.24.63 E-mail : info@crvb.info

Linda De Coninck

Dierenarts Katrijn De Groote Gentse steenweg 469 9160 Lokeren ( Dorp Zeveneken) Tel: 09.3288079 - Gsm: 0475.786 139

Beelbroekstraat 105a 9040 Gent (Sint-Amandsberg) Tel: 09.356 89 00 - fax: 09.356 69 75 E-mail: Linda.de.coninck@telenet.be Advocaat Renaat Lievens Suzanne Lilarstraat 91, bus 201 - 9000 Gent Tel: 09.243 49 10 - fax: 09.243 49 15 E-mail: renaat.lievens@vanasch-advocaten.be

Dierenartsen

Dierenarts Dr. Ingels Johan Rostijnestraat 40 - 9042 Desteldonk Tel: 09.356 72 82 Algemene diergeneeskunde Consultaties enkel op afspraak

Kerchove, een belangrijk burgemeester van Gent, liet zich rond 1872-1874 op het voorouderlijk domein nabij Beervelde-Dorp een indrukwekkend kasteel met modelhoeve bouwen en een prachtige landschapstuin aanleggen. Aansluitend daarbij werd langs dit park op zijn initiatief tot aan de Lozen Boer rond diezelfde jaren 1875 een grotendeels nieuwe weg aangelegd. De belangrijkste eigenaars van de ingenomen gronden waren enerzijds graaf de Kerchove zelf en anderzijds de armenzorg van Gent, waar graaf de Kerchove burgemeester was. Van de aanleg van die weg vinden we daarom weinig sporen in de gemeentearchieven. Langs deze weg, op de zuidwestelijke hoek van het kasteelpark, werd de nieuwe treinhalte gemaakt. Voordien stopte de trein aan Terpoelen. Vanuit zijn park had de graaf een private toegang tot de nieuwe treinhalte. De weg kreeg aanvankelijk twee namen: op Destelbergen-Beervelde heette de weg Statiestraat en voorbij de treinhalte heette de weg Beerveldekassei of Beervelds kasseitje. Na de fusie van 1977 werd gans de route Beerveldse Baan genoemd.

Studiebegeleiding

Xanthippe Strikt individuele studie- en personenbegeleiding. Middenjury, naschools, bijlessen. Dorp-West 138, 9080 Lochristi www.xanthippe.be Tel. 0476.27.28.70.

Kinesitherapie

Vanessa Minne en Vanja Dewaele Orchideeënhof 7 - 9080 Lochristi Tel. 09.259 06 58 - Gsm: 0476.99 44 39 E-mail: vanessa.minne@telenet.be Koen Velghe - Kinesitherapeut Elf Novemberlaan 3 9080 Lochristi Gsm: 0478.47 00 67

Podologie

Ann Bieseman Stationsstraat 62 - 9080 Lochristi Gsm: 0477.75 18 69

Thuisverpleging

Thuisverpleging Jeroen Cottenier bvba Gsm: 0495.65 76 89 jeroen.cottenier@telenet.be Alle mutualiteiten - 7 op 7 Thuisverpleging Julita Van der Sypt Hoekskenstraat 103 - 9080 Lochristi GSM: 0495.23 97 43 E-mail: julita.vandersypt@skynet.be Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7 Thuisverpleging op maat Carine Laureyns - Gsm: 0477.044 536 Marleen Sucaet - Gsm: 0495.235 462 Rostijnestraat 80 - 9042 Desteldonk Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7

Voedings- en dieetkundigen Voedings- en dieetkundige Diabeteseducator - Céline Stadeus Koning Leopold III Laan 4 - 9080 Lochristi 0476.39 33 60 - Enkel op afspraak

maart’12

37


HOORCENTRUM

NORMAN

Openingsuren OPENDEUR: vrij: 9u-12u & 14u-18u30 zat: 9u30-12u & 14u-18u zon: 10u-12u

Openingsuren:

2-3-4 maart

NORMAN

Maandag t/m5 vrijdag Dorp-West van 09.30 - 12.30 9080 Lochristi en 14.00 - 17.30 Openingsuren: 09 355 96 16 Zaterdag: info@hcnorman.be Maandag t/m vrijdag Enkel op afspraak van 09.30 - 12.30 en 14.00 - 17.30

Zaterdag: Enkel op afspraak

bij aankoop van een hoorapparaat*

Gratis nazicht Anti-lawaai & onderhoud FREE STYLE - Dorp-West 67 - 9080 Lochristioordoppen - T: 09/355 55 36

Maandag t/m vrijdag van 09.30 - 12.30 en H14.00 O O R- 17.30 CENTRUM Zaterdag: Enkel op afspraak Openingsuren:

Opendeur

1 jaar GRATIS batterijen

Mustang Pioneer Garcia Fransa Rhetorique Casa Moda Green Ice Comme ça Nieuw Amélie & Amélie Yest Parami

op maat

11 jaar batterijen jaarGRATIS GRATIS batterijen bij vanvan een een hoorapparaat* bijaankoop aankoop hoorapparaat*

Gratis nazicht & onderhoud Dorp-West 5 9080 Lochristi 09 355 96 16 info@hcnorman.be

Anti-lawaai oordoppen op maat

Anti-lawaai oordoppen op maat

Gratis nazicht & onderhoud

* met een maximum van 36 batterijen

Dorp-West 5 9080 Lochristi 09 355 96 16 info@hcnorman.be

* met een maximum van 36 batterijen

Dranken De Wispelaere U hoeft niet ver te lopen

om uw drank en wijnen aan te kopen.

Lindestraat 108 - Gent-Desteldonk - tel: 09.355 65 27

Open: Woensdag 13.30 tot 18 u - Donderdag en vrijdag 9 tot 12 u en van 13.30 tot 18 u - Zaterdag 9 tot 12 en van 13.30 tot 17 u


Nummer9080

Lo Actua

Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf

Parochie Hijfte 75 jaar Feestprogramma

1937 • 75-JARIG BESTAAN PAROCHIE HIJFTE • 2012

Vrijdag 23 maart t/m zondag 15 april 2012: Organisatie: Antoon Standaert, Café Center, Café De Kneut, De Proefbrouwerij, De Verenigde Kaarters, Feestcomité Hijfte, Feestcomité Meivelling, Kerkraad, Kleuterschool ’t Sprankeltje, KLJ jongens en meisjes afdeling, KVLV, Reinaertvrienden, Restaurant d’ Oude Pastorie, Restaurant Mythos, Restaurant ’t Wethuis, WSC Lo-Hijfte, Zaal Hermeline - Xeado Live Band, Zangkoor, Ziekenzorg - Info: www. hijfte.be Vrijdag 23 maart: 19 u: Opening van de Tentoonstelling “75 jarig bestaan van de parochie Hijfte” in de parochiekerk “Maria Middelares”, georganiseerd door Antoon Standaert, aansluitend, gratis receptie aangeboden door de Kerkraad - vanaf 20.30 u: Kroegentocht met optredens van “ DNA “ Rock & Folk in café “De Kneut”, “ The Screaming Pilchards” in café “Center”, “The Vibes” in de ”KLJ jongens lokalen”, “Xeado” in zaal “Hermeline”, de groep “Schui Ras” in “De Proefbrouwerij” - 18.30 u tot 22.30 u: Culinaire ontdekkingstocht in de 3 plaatselijke restaurants: Mythos, ’t Wethuis, Oude Pastorij, voor 30 € geniet je in de 3 zaken van door de chef bereide gerechtjes met aangepaste wijn. Kaarten in voorverkoop bij de restauranthouders, Café Center, Café De Kneut en Voeding & Textielzaak Willy en Marleen. Zaterdag 24 maart: 13.30 u: Kaarting voor alle senioren van Hijfte en Hoeksken in zaal “Hermeline” met gratis pannenkoeken - 14.30 u: Kindernamiddag in de feesttent met kinderfuif en een kinderland, gratis pannenkoeken voor alle kinderen, bodega voor de ouders - vanaf 21 u…: Grote Fuif “So you think you can drink” ingericht door KLJ Hijfte, inkom: € 4.00 met flyer, € 5.00 aan de kassa. Zondag 25 maart: 12 u: Feestmaaltijd - 14.30 u: Vrij podium met zang, dans, voordracht, toneelstukje of playback, inschr via www.hijfte.be Zondag 15 april: 9 u: Plechtige Eucharistieviering opgedragen door onze bisschop Mgr. Van Looy, de muziek wordt verzorgd door de muziekgroep “Xeado” in samenwerking met het zangkoor van Hijfte - 11 u: Aperitiefconcert in de kerk gebracht door de Konklijke Harmonie “Willen is Kunnen” met ondertussen een gratis receptie aangeboden aan alle aanwezigen.

Topdriedaagse

23, 24 en 25 maart

maart’12

39


detrendwatcher dedede de

de

de

de

de

de

Nieuwe trend: culinair atelier in Kerkstraat 22 combineert koken en plezier maken

De Keyser en de kok

K

Koester een droom. Een culinaire. Laat hem rijpen en rijzen. Zoek een prachtige locatie. Vind die ook, in een statig herenhuis, vooraan in de Kerkstraat te Zaffelare: het 120 jaar oude burgemeesterhuis van het geslacht De Keyser. Renoveer en installeer, een prachtige keuken, met vier kookgroepen, alles erop en eraan. Een salon en eetkamer voor 40 gasten. Koester je sponsors, KitchenAid en Le Creuset, en maak je kenbaar. Ziedaar de recepten voor het heerlijke menu dat De Keyser en de kok is. Een culinair atelier waar je gezellig onder vakkundige begeleiding in groep kan leren koken en‌ eten natuurlijk! En wie staan er aan het fornuis, letterlijk en figuurlijk? Klara Libert en haar man Guy Verhaegen.

40 maart’12


e

de

de

Een culinair atelier: nog nooit van gehoord, Klara! Maar toch dekt deze term het best de lading. Wij organiseren hier wekelijks workshops waarbij een groep mensen een bepaalde keuken gepresenteerd en aangeleerd wordt: bv. de 1ste maart is het taartenbak, de zesde lamsvlees van eigen bodem, de dertiende koken met de Thermomix, de vijftiende heerlijke taart, de twintigste Italiaans buffet… en ga zo maar door. Voor elk wat wils. Dus voor een goed begrip: iedereen die inschrijft kan meekoken? En de avonden zijn telkens thematisch ingekleurd? Inderdaad. We hebben hier vier kookeilanden, drie met inductieplaten en één op gas, en zijn uitgerust met professionele toestellen en kooksets. KitchenAid, Le Creuset en De Buyer zijn ook bij de grootste chef-koks zeer gegeerd. In deze setting, goed voor 16 tot 40 vrouwen en mannen, presenteren we dan onze thema-avonden die je op onze website kan vinden, of bv. in een advertentie in jullie magazine. Daar kunnen individuen of groepen dan op inschrijven. Naargelang van wat we maken, is er dan een gast-chef of kook ik zelf. Ik heb al veel opleidingen achter de rug, maar voor bepaalde thema’s haal ik uiteraard supergespecialiseerde koks in huis. En de ruimte is alleszins groot genoeg hier. Zeker wel. Al bij mijn eerste aanblik, wist ik welk potentieel deze werkplaats had. Ik was op slag verliefd, al lag het hier toen nog vol verwarmingsinstallaties en buizen. Maar we hebben ons ‘gesmeten’ zoals ze zeggen. Niet alleen hier trouwens, maar het hele huis werd grondig gerenoveerd, en nu nemen we ook de tuin nog onder handen. 6000 m² is niet niks natuurlijk… maar hij biedt in de zonniger maanden veel mogelijkheden: een aperitief, een bbq… Maar de hoofdzaal voor het eten is hiernaast, vermoed ik? Daar centraal in het huis, als je het bordes opstapt? Precies. Daar heb je de grote eettafel en het salon. We kunnen daar tot 20 mensen laten eten, mogelijk meer. We zijn uiteraard zeer flexibel. Dat is nu eenmaal het hele concept.

Tekst: Luc Van de Vijver - Foto’s: Michiel de Cleene

Hoe bedoel je? Wel ja, je kan onze locatie ook zelf afhuren en zelf een kookavond organiseren. Ook dat kan. Onze doelgroep moet je dan ook ruim zien: bedrijven die aan teambuilding willen doen, allerlei verenigingen,… maar ook enkelingen die dus thematisch willen leren koken. En voor wie thuis wat benepen zit en toch geen supergrote zaal wil afhuren, zal voor familiefeesten hier ook zijn gading vinden. Dus ons atelier combineert a.h.w. koken en entertainment. Kan je ons een richtprijs geven, Klara? Dat varieert. Onze jongerenavonden zullen we aanbieden aan € 25 per persoon. Voor volwassenen zal het, voor een heel diner schommelen rond de € 40 of € 50, all-in. Wil je alles afhuren voor een dag of avond, dan raden we aan contact te nemen met ons, want daarop kunnen we natuurlijk geen vaste prijs zetten, dat hangt dan af van wat je precies wil. Van harte proficiat, Klara, met dit leuke initiatief. Veel succes en lekkere smulavonden! Dank je wel. En als de tuin klaar is, geven we eens een grote receptie. Dan kan je zelf proeven. Zal ik zeker doen. Bedankt.

PROGRAMMA voor maart 06/03 lamsvlees van eigen bodem 08/03 heerlijke flantaart 13/03 koken met de Thermomix 15/03 heerlijke taart met bladerdeeg 20/03 Italiaans buffet 23 en 24/03 doorlopend KitchenAid demonstraties 27/03 heerlijke taart met chocolade 29/03 chocolade: truffels en paaseitjes Culinair atelier & feestlocatie Kerkstraat 22 - 9080 Zaffelare info@dekeyserendekok.be www.dekeyserendekok.be 0499/10 74 79

maart’12

41


Marc Everaert IMMO

bvba

Vrijheidsplein 19 B1 9160 Lokeren Telefoon.09 349 29 50 Erkend Makelaar BIV 205708 www.ImmoMarcEveraert.be

TE KOOP Laarne Meerskant 1

ruim APPARTEMENT NIEUWBOUW (106 m²) (2e Verd.) in residentie Kasteelfhof.

VILLA (Open Bebouwing)

met hall, bureel, toilet, living, keuken, berging, badk., veranda, kelder, overloop, 3 slpk., bureel/hobbyruimte, badk., berging, hobbyruimte (slpk. mogelijk), 2 terrassen, zuidgerichte tuin met tuinhuis en zwambad, dubbel garage. Tot. opp.: 827 m². Inl. RO: in aanvraag. EPC 311 kWh/m².

Met inkomhall, toilet, living, open ing. kkn., berging, badk., 2 slpk., terras, ondergr. berging, gemeensch. fietsenberging en gemeensch. vuilnislokaal. Garage of autostaanplaats mogelijk (te koop of te huur). Inl. RO: Vg-WgGdv-Gvk-Gvv. EPC 145 kWh/m² Vlakbij Lochristi centrum.

Lokeren

Eksaarde

exclusief gelegen VILLA (Open Bebouwing)

ruime BUNGALOW (Open Bebouwing)

Rechtstraat 438

Tweebruggenstraat 48

met hall, toilet, living, bureel, ing. kkn., badk., 3 slpk., carport (2 wagens), oprit, grote aangelegde tuin met zicht op de velden. Tot. opp. 1.601 m². Vlotte verbinding naar Lochristi, Lokeren, N70, E17. Inl. RO: VG-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Gvv.. EPC 497 kWh/m²

met hall, toilet, living, keuken, badkamer, gastenkamer, 4 slpk., badkamer, berging, garage, terras, tuin en oprit. Tot. opp. 3.112 m². Aan de Durme. Inl. RO: Vg-Wg+Pg-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 331 kWh/m².

Lochristi - Boskapellaan 52

Eksaarde Doorslaar - Veldeken

Lokeren - Moleneindstraat 114

VILLA (Open Bebouwing)

3 perceel BOUWGROND voor Open Bebouwing

karaktervol LANDHUIS FERMETTE ‘t Ouw Hof (OB)

met glkvl: inkomhall, toilet, living, ing. kkn., waspl., berging, 1e verd.: overloop, 4 slaapkamers, badkamer, garage, terras en aangelegde tuin.Tot oppervlakte: 1.209 m² Residentiële ligging. Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv EPC 369 kWh/m².

VERKOCHT

met een oppervlakte van ± 843 m², ± 850 m² en ± 681 m². Goedgekeurde verkaveling dd. 08/08/2011 Ref. Gemeente V1825. Inl. RO: Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv. Landelijk gelegen, vlotte verbinding naar Lokeren-Lochristi-N70

Eksaarde - Doorslaardam 6 LANDHUIS (OB)

Aanbod te huur: WOONHUIZEN APPARTEMENTEN www.ImmoMarcEveraert.be

Lochristi

Antwerpse Steenweg 8 02 02

met inkomhall, living, ingerichte keuken, berging, badkamer, kelder, overloop, 3 slaapkamers, linnenkamer, zolder, overdekt terras, berging, garage, oprit en tuin met sparrenbos. Tot. opp. 800 m². Inl. RO: Vg-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Gvv. Landelijk gelegen. Vlot bereikbaar (Lokeren-Lochristi). EPC 754 kWh/m².

met 2 livings, 2 keukens, bureel, 5 slpk., bureel, 2 badk., berging, schuurtje, aangelegde tuin (zuid) met terras, garage, oprit. Ook kangoeroewoning of deels beroepsmatig gebruik. Tot. opp. 1.423 m². Landelijk gelegen. Vlot bereikbaar. Inl. RO: Gvg-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Gvv. EPC 1.118 kWh/m² UC 952357 en EPC 1.095 kWh/ m² UC953459

Eksaarde - Rechtstraat 430 grote EIGENDOM

deels in woongebied met landelijk karakter en deels in industriegebied (met bestaande woning en serres). Met stedenbouwkundig attest voor de inplanting van een toekomstig bedrijfsgebouw in industriegebied en een toekomstige bedrijfswoning in woongebied met landelijk karakter. Tot. Opp. ± 7.591 m². Inl. RO: Vg-Wg+Igb-GdvGvkr-Gvv. EPC 430 kWh/m².

Lokeren (grens Lochristi)

Gentse Steenweg 433 (vlakbij Zevenekendorp)

te renoveren WOONHUIS (gesl. beb.) met living, keuken, badk., berging, kelder, 2 slpk., tuin en oprit-uitweg van straat naar tuin (langs aanpalende rijweg). Tot. opp. 277 m². Inl. RO: in aanvraag. EPC 834 kWh/m².

Lochristi - Hijftestraat

groot perceel BOUWGROND voor Open Bebouwing

Tot. oppervlakte: 1.255,81 m². 28,21 m straatbreedte. Lot 1 van de goedgekeurde verkaveling dd. 28/04/2009. Dossiernummer Gemeente V0623/1. Ref. Agentschap RO-Vlaanderen 5/44034/1062/1. Inl. RO Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv. Landelijke ligging. Op ongeveer 1 km van Lochristi Centrum


E

door Inge Suys

Een stel bevriende Chinezen vroeg of ik Gent soms es bezoek. Tja. Euh, every year we have the Gentse Feesten. Korte pauze. Yes, ok, ok knikten ze in koor, but we mean really visit en dus moest ik op kousenvoeten toegeven dat ik nooit ofte nimmer Gent had bekeken door de verwonderde ogen van een toerist. Ik stelde prompt voor hen te begeleiden during their trip to Belgium. The capital of the Atomium, with the nine balls. ‘t Werd onthaald op oorverdovend geknik en gebuig. Een gids was er al, 1 uit papier en 1 uit vlezig bloed. Laatstgenoemde beschikte over een eigen vocabularium. Start: Sint-Baafsplein. Plots doken her en der nog Chinezen op, ze leken mekaar te kennen. Het ogenschijnlijk minuscuul koppel had zich op wonderbaarlijke wijze vermenigvuldigd. En er was dus die gids, alsof ze mij niet vertrouwden. Heel bevreemdend. Ik was recht in het grootste cliché aller tijden verzeild geraakt. Aziaten. Zou ik? Dè dooddoener? Waarom niet, komt ie: fototoestellen in de aanslag en klikken maar, in een mooie kudde, twee per twee, de paraplugids volgend. Waarom die paraplu was duidelijk. De gids moest boven de stoeprand uitkomen. Net als zijn volgelingen. Een vreemde processie, net iets anders dan die van de stroppendragers. Maar met dezelfde sérieux. De tred van m’n nieuwe vrienden was klein. Minuscule voetjes! Mijn 41 ging iets beter vooruit. Het ging richting het alomvermaarde, Lamb of God. Of nog beter, volgens de geletterde gids, God’s lamb, als had de goede Man (of Vrouw) een hele zoo onder

cursiefje

zich. Is wel een beetje zo. Maar hier ging het mijns insziens om the Mystic Lamb. Het lam op zich vonden ze niet bijster interessant: een beest met een gouden kring. Maar the stolen panel! Een echte misdaadthriller in Gent. Velen is de clou ontgaan, maar kom, het vertelt lekker weg bij een, pakweg, kopje thee. De delegatie wilde dringend wat souvenirtjes kopen. Voor de kinderen of nòg kleiner, en voor de groot, overgroot- en nog grotere ouders. Echte Brugse kant in Gent. Even meende ik nog een etiketje made in China te ontwaren. Tijd voor een culinaire ontdekking. Met m’n belegen grapje van kip met lijst kon slechts ik alleen glimlachen. Geen tijd voor uitgebreid tafelen echter. De gids, schamper en nuchter, stelde voor naar de Quick te gaan. Want dankzij z’n Engelse kennis vermoedde hij dat ze daar, tja, rap zijn zeker? Geen slow food voor de vriendjes: off we go! Tijd voor een rondvaart misschien? Hobbelend en dobbelend op het water, goed voor de spijsvertering. Per twee kropen ze in een zwemvest. Foto’s werden genomen van alles: levende, maar ook dode vissen, andere Chinezen, het gaatje in ons bootje, de schipper met de klak, mijzelf, henzelf terwijl ze een foto nemen van een medebootgenoot, achterkanten van oude gevels en oude dames. Dat wordt me daar een bizarre fotopresentatie, back in China. Terug op het droge, begon het, alsof boven iemand met ons aan het lachen was,

te druppelen. Prompt stak ik m’n wapen op: de paraplu. Omdat die veel groter was dan die van de gids, keerden alle ogen zich naar mij. De nieuwe taakverdeling beviel me wel: ik troonde ze langs de Graslei (the grass street piepte de gids) en had het over de historische achtergrond van ‘t Gravensteen (Stone Castle).

Touristic tour Mijn collectie volgelingen werd wat moe, had van geschiedenis geen kaas gegeten. Ik bleef wel in de sector van het broodbeleg, maar gooide het over een andere boeg. Ik nam de gids van de gids ter hand, één van het jaar 2000. En wie weet nog wat Gent toen wereldberoemd maakte? Juist: de hamzuilen. Soit, ik met die bende naar de Aula, voor foto’s van de ooit gemarmerde zuilen. Souvenir? Een makkie! Ik gebaarde triomfantelijk naar de slager aan de overkant. Vol trots zouden ze aan het thuisfront hun schelleke hesp tonen. Als was het een stukje van de Acropolis. Pure geschiedenis. En toen, toen was het tijd voor afscheid. Nog één gezamenlijke groepsfoto, waarop ik beslist niet helemaal opsta. En zoals ik elk schoolopstel genre als een lessenaar spreken kon vroeger placht te beëindigen, doe ik het hier nog eens: moe maar voldaan keerden we huiswaarts. In dit geval: west en oost. Hier kan ik, enkel voor dit specifieke geval nog aan toevoegen: en de gids hielp een handje bij ‘t opstapje.

Lo Actua

Zaterdag 10 maart 2012: film- en fotovoorstelling van het Ivoriaans schoolproject

U bent allemaal ‘akwaba’ ofte welkom op de toelichtingsavond van dit schoolproject in de gemeentelijke kleuterschool van Lochristi, vanaf 19.30 u. (inkom gratis). Het geëngageerde team omschrijft het als volgt: “Tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode trokken enkele juffen en sympathisanten naar Assinië om het schoolproject te bezoeken dat, dankzij de opbrengst van vele acties in en rond de school, tot stand kwam. Na meer dan een jaar uitstel – wegens de verkiezingsoorlog – zijn we blij om onze ervaringen en indrukken met jullie te delen. Graag geven we jullie een kijkje op het leven van de dorpelingen, de vissers, het reilen en zeilen van de school, …, maar ook een vluchtige blik van zuid naar noord door het land.” Om logistieke redenen, gelieve een mailtje te sturen naar an.vanlaere@scarlet.be met vermelding van het aantal aanwezigen.

maart’12

43


het

klaverke vier

Dylano De Somviele

Nummer9080

Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf

of ‘t klein batonneken... Hallo ik ben Dylano en ik ben 9 jaar.

Ik ga in zeveneken naar de St-Elooischool, ik zit in het 3de leerjaar bij juf Isabelle en juf Annie. Als ik klaar ben met mijn huiswerk is 1 van mijn lievelingsdingen die ik doe spelletjes spelen op de nintendo DS. Soms mogen we in het weekend op de grote playstation spelen, dat is nog leuker. Ik zit in de zwemclub Swem waar ik 2 keer in de week ga oefenen om te zwemmen. Ik zet altijd mijn duikbril op want ik duik graag en anders doen mijn ogen pijn en worden ze rood :( Op zaterdag ga ik naar de KSJ in Zeveneken

1

Deze foto is genomen op vakantie in Spanje het was daar héél leuk. Het beste was op het strand spelen met mijn vlieger. Ik hoop dat we in de grote vakantie teruggaan. Bedankt dat ik in dit boekje mocht staan. Ik geef het klavertje door aan Anaïs uit Zaffelare.

Anaïs de Pillecyn Dank je wel Dylano, leuk dat je jouw klavertje doorgeeft aan mij. Hallo, Ik ben Anaïs de Pillecyn, ongeveer 10 jaar geleden leerde ik Dylano kennen samen met zijn mama, we lagen samen in het moederhuis en het was het begin van een mooie vriendschap tussen onze mama’s! Momenteel zit ik bij meester Bart in het vierde leerjaar van de vrije basisschool “de-wegwijzer” in Zaffelare.

44 maart’12

Samen met mijn mama, papa en mijn zus Anette woon ik in de Oude Veldstraat in Zaffelare. Het liefste wat ik doe is paardrijden samen met mijn vriendinnen Eline en Fleur. Mijn lievelingspaarden zijn Jessy en Rena, en op de manege bij Brenda heb ik een super paardenkamp beleefd en zelfs een beker

2 gewonnen voor mijn eerste plaats “dressuur” Naast paardrijden doe ik ook nog heel wat leuke dingen samen met mijn papa, als mama moet werken. Onlangs zijn we nog gaan schaatsen op het Donkmeer in Overmere, dat was echt cool! Verder hou ik van zingen en dansen, maar ook van fietsen, zwemmen, en reizen... en vooral van veel zot doen met mijn zus. Zo... dit was mijn kleine verhaal! en ik geef dan ook heel graag mijn klavertje door aan Helena. Veel succes! Lieve groetjes van Anaïs


Nummer9080

‘t klaverke vier

Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf

Yara Eggermont Dank je Helena om het klavertje aan mij te geven.

4

Hallo, ik ben Yara. Ik woon samen met mijn broer Quinten en mijn mama en papa in Beervelde-dorp. Ik ben 9 jaar en ik heb zeer veel hobby’s. Ik zwem van mijn 3,5 jaar in de zwemclub RGSC in het zwembad Rozebroeken. Met de club doe ik af en toe mee aan de ‘Splash’ zwemwedstrijden. Op mijn 5 jaar ben ik gestart met ballet bij juf Tinneke in de dansschool Arabesk. Ik doe dit heel graag en kijk al uit naar het groot optreden op 1 & 2 juni. Sedert begin van dit schooljaar volg ik notenleer, blokfluit en zang op de muziekschool van Gina Lefebure. Ik heb net opgetreden op het jubileumconcert en het was supertof. Daarnaast lees ik zeer veel boeken en stripverhalen. Ik geef het klavertje door aan Lies Lambrecht. Vele groetjes, Yara

3

Helena Denoyel

Dankjewel Anaïs, Ik ben Helena Denoyel. Ik ben geboren op 22 april 2003 en word dus bijna 9 jaar. Ik heb 1 broer (Fritz) en hij is 10 jaar. Ik heb een hondje en die noemt Dolfke. Hij is 13 jaar oud. Mijn beste vriend noemt Teddy. Ik woon in Lochristi in de Koning Albertlaan en ga naar school in de Gemeentelijke Basisschool. Dat is ook in Lochristi. Ik zit daar in het derde leerjaar bij Juf Cristine. Dat is een supertoffe juf! Mijn mama (Els) gaat samen met mij (en mijn broer) naar school, want zij werkt daar op het secretariaat. Mijn papa (Erik) werkt bij de Politie in Lochristi. Iedere woensdag volg ik turnles bij FlikFlak in Zaffelare bij juf Anne-Sophie. Ik mag dan op de maxi (grote trampoline ) en op de airtrack (zo’n groot opblaasbaar kussen) en dat vind ik superleuk. Thuis heb ik ook een trampoline maar die is veel kleiner. Elke zaterdagmiddag volg ik dansles bij juf Silke (ook bij FlikFlak Zaffelare). Ik doe dit samen met mijn vriendin Valerie. Met FlikFlak mag ik dan optreden in mei. Dat is heel spannend en dan ben ik ook een beetje zenuwachtig. Later wil ik graag in de JBC werken. Ik mag het batonneke doorgeven aan iemand uit Beervelde… daarom heb ik gekozen voor Yara Eggermont, mijn klasgenootje. Succes Yara! maart’12

45


 

Antwerpsesteenweg 104 9080 Lochristi

Antwerpsesteenweg 104 • 9080 Lochristi • Tel: 09/355 00 33


Nummer9080

Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf

9080

nummer

Gentikatuur is een project van tekenaar GIPI (Gillis Pierre) en het sprankelende evenementenhuis Eventor: een gros karakterkoppen uit Gent en omstreken gevat in een prachtig boek, en dat voor slechts 6 euro’s bij Alcavins wijngroothandel - Antwerpsesteenweg 1152 - Oostakker - 09.228 91 11 - info@alcavins.be. Koppensnellen en smullen, maar!

Gentikatuur

Gentikatuur

Herman Brusselmans De Vlaamse veelschrijver bij uitstek. In 2009 al aan zijn vijftigste boek toe, en sindsdien zijn er alweer veel pagina’s en romans aan zijn onstuitbare brein ontsproten. Wie de man bezig hoort, merkt dat het cassante en astrante van vroeger nu plaats heeft gemaakt voor enige loutering. Zit de breuk met zijn vriendin er voor iets tussen? Hoe dan ook, deze cartoon dateert nog van voor de split, en toch spreekt er al enige droefheid uit zijn ogen. Enige vermoeidheid haast. Er is natuurlijk dat onafscheidelijke sluike kapsel, die overmaatse bril, de zuinige mond, maar er zijn toch vooral de opvallend ingevallen wangen… Alsof hij al in de toekomst kon kijken en de bui zag hangen…

!

Bon Gentikatuur aan promoprijs van € 6 bij wijngroothandel Alcavins, Antwerpsesteenweg 1152, Lochristi

maart’12

47


De Lootsche baton

3 2

1

4

We geven onze Lootsche estafettestok door aan een ‘groepsmens’. De gekozen loper bepaalt wie overneemt. Enige beperking: er wordt het liefst tot buiten de deelgemeente gelopen. En ’t moet met liefde zijn, dat de baton doorgegeven wordt. (sh) Na het cijferwerk van 3 verenigingen en tussen 2 reisjes door trekt Kamiel Claeys naar Lochristi tot bij Dirk De Munter om hem de baton te serveren.

1

Dank u Kamiel voor de baton. Blij dat je denkt aan deze kerel. Ik ben Dirk de Munter, 44 jaar en gehuwd met Isabelle De Vos en papa van 2 toffe meiden: Marjan(17) en Anouk(14).

Op vele vlakken vertonen we grote gelijkenissen hé Kamiel: je was (hoofd) agent van DVV Verzekeringen in Zeveneken. Die fakkel heb je doorgegeven aan ons (mezelf en collega Lieven Claeys) in 2000. Jij was ook voorzitter van ACW in Zeveneken en van ACW grootLochristi. Vandaag mag ik een gedreven ploeg van vrijwilligers van ACV, KWB, KAV, OKRA en CM/Ziekenzorg voorzitten. En ook politiek was je voor het toenmalige CVP een gedreven lid en mandataris. Vandaag maak ik deel uit van de CD&V fractie in het OCMW. Veel vrije tijd naast het werk als verzekeringsagent en vrijwilliger blijft er niet over. En die besteed ik graag aan het plannen van een etentje of het uitstippelen van de zomervakantie met het gezin in onze caravan. Binnenkort verhuizen we terug naar onze verbouwde woning en ik kijk er al naar uit om “culinair”(?) te experimenteren in onze nieuwe keuken. Koken is een hobby waar ik helaas veel te weinig tijd voor heb. Deze zomer heb ik ook de fiets “ontdekt” maar ook hiervoor tijd tekort… De baton geef ik graag door aan Carine Scherpereel en haar man Rudy Coppens. Zij dragen gedurende de wintermaanden supergoed zorg voor onze caravan. Dat verdient een batonneke…

48 maart’12

2

Bedankt Dirk voor het doorgeven van de baton. We waren aangenaam verrast dat je aan ons dacht.

Mijn naam is Carine Scherpereel 45 jaar en gehuwd met Rudy Coppens 50 jaar, samen hebben we twee zonen waar we fier op zijn: Mathias(19) en Jens(15) binnenkort 16. Sinds 2001 zijn we te Beervelde in de Rietveldstraat komen wonen waar we nog steeds blij om zijn. Dirk en Isabelle, wij willen je bedanken voor het vertrouwen dat je in ons hebt en we vinden het altijd tof jullie terug te zien. Het zijn altijd leuke en goede babbels die we hebben. We kijken er terug naar uit om de lente te mogen begroeten en de bloemen en planten te zien openbloeien om ze zo te kunnen aanbieden aan particulieren in de winkel die we zijn opgestart in 2004. De teelt waar we ons vooral mee bezighouden zijn zowel voorjaarsplantjes, vaste planten als de perkplanten. Dit is wat we doen in de zomermaanden. In de herfstperiode komen dan de terrasplanten van mensen binnen om ze te overwinteren en te laten verzorgen. Dirk gaf er de mooie naam plantenhotel aan. De vrije tijd die overblijft spenderen we graag aan het wandelen of fietsen in de vrije natuur wat we heerlijk vinden. De baton geven we graag door aan Paul Hollevoet en zijn echtgenote Åste. We hebben aan hen gedacht om de mooie jeugdherinneringen en de liefde voor de natuur die ze hebben.


Nummer9080

De Lootsche baton

Nummernegenendertigmaarttweeduizendentwaalf

3

Bedankt aan Rudy en Carine om ons de baton door te geven! Wij zijn Paul Hollevoet & Åste Ravnsborg wonende te Zaffelare; middle-ager’s met verre roots. We zijn enkele jaren geleden gestopt met bloemisten en werken momenteel in het domein Puyenbroek en in Erembodegem. Toen je ons opbelde was het winterweer juist ingezet. Bij dit schrijven beleven we echte winter. Een sneeuwtapijt met helder weer brengt ons meer tot rust en het wordt knusser in huis. Åste vindt dit zalig. In haar thuisland Noorwegen hebben ze liefst witte winters met minus graden. Wij hier hebben er een beetje schrik van. Dat men sneeuw wel eens “vuiligheid” noemt is vreemd voor iets dat neerdwarrelt en maagdelijk wit is. Onze kinderen, Hanna en Erik, zijn alle twee actief (of actief geweest) in de voetbal, KSA en CHIRO. Vader in huis is cultuur geïnteresseerd en actief in Cultuur Zaffelare en Parochiale werken. Hij is ook een wielerfanaat… op de weg, in de bossen en voor TV. Moeder fietst ook graag, maar houdt het bij het zondagse 2-uurtje met de vrouwen van WTC LG Zaffelare en houdt van wintersport in het echt en (hier in Belgie) op de buis. Ik draag de baton over aan Geert Raman die ik leerde kennen begin jaren tachtig bij Floreac. Hij was toen al als 16-jarige een aktief kereltje. Later hebben we veel voetbalmatchen gespeeld bij de ploeg van de bloemisten en bij het organiseren van de jaarlijkse wielerwedstrijd voor bloemisten was hij altijd iemand waar je ten volle kon op rekenen.

4

Beste Paul en Åste, bedankt voor den baton, allez voor een paar Leffes is’t oké.

Ja Paul het is bijna 30 jaar geleden dat elkaar voor het eerst tegenkwamen, tijdens mijn beginjaren op Floreac, en ja, ik werk er nog steeds met de volle goesting. In die 30 jaar is er heel wat veranderd in de plantenwereld. Destijds de planten los in de vrachtwagens stapelen, nu loopt alles over een automatische kettingbaan. Planten verhandelen is nu niet meer mogelijk zonder ingewikkelde computersystemen. Een paar jaar later liepen we elkaar terug tegen het lijf, bij de voetballende bloemisten, waar we tot 10 maal toe het Belgisch wielerkampioenschap der bloemisten inrichtten. De opbrengst schonken we aan een goed doel. Ik, Geert Raman, woon nog steeds in het rustige Beervelde samen met vrouwke Nadine (een immer bezige bij), en onze 2 kinderen, Simon (19 jaar) en Céline (14 jaar). Simon is onze drummer en loopt school aan het conservatorium Gent. Céline is gebeten van zingen en dansen, ze danst reeds 10 jaar bij balletschool “Ann Van den Broeck” Destelbergen. Je kan het al raden, met al dat gerepeteer is de rust soms ver te zoeken, dan verlangen we naar een besneeuwde Oostenrijkse berg. De latten aan de voeten, een gezellige berg(schnaps)hut opzoeken, genieten van de natuur en de rust. Ook af en toe een toneelvoorstelling bijwonen van de Beerveldse toneelgroep ‘JE’ werkt zeer ontspannend, zoals gisterenavond toen “het hotel op stelten” stond in den Sjapoo, alleman plat van het lachen. Het is stilaan tijd om den baton door te geven. Alex, ik zag je binnenkomen op Floreac en wist het direct, de geschikte persoon voor den baton. Zo blijft den baton nog eventjes bij een voetballende bloemist. Wees gerust Alex, die leffe’s die ik van Paul tegoed heb zullen we delen, groetjes aan Linda.

maart’12

49


Het Lootse leven zoals het is…

Opinie

Pantoffelheld

Ooit moest het ervan komen. En dat ‘ooit’ was vandaag. Mijn vrouw is even naar het toilet, en wij lopen met z’n drieën van de vestibule naar de receptiehal. Nu is het moment, lees ik in zijn ogen, en zijn vriendin knikt mee, nog voor hij heeft gesproken. Ze willen al zolang eens iets vragen, begint hij. Shoot, lach ik zelfverzekerd. (Beroepsmisvorming, want ik sta in het onderwijs en denk dus altijd op alles een antwoord te weten.) ‘Wel, zeg nu eens,’ slaat hij broederlijk een arm om me heen, ‘dat stukje achteraan in Nummer9080, is dat écht?’ Nu heb ik me aan alles verwacht, van de inhoud van het toneel vanavond tot de sportuitslagen van gisteren, maar stellig niet aan dít. Hoe hij bedoelt, veins ik dus om nog wat tijd te winnen. ‘Wel ja, of het allemaal waar is, wat daar staat. Dat kan toch niet écht zijn?’ Dat ‘écht’ klinkt als een kanonskogel. Alsof een specht in mijn holle kop klopt. Ik schoffel wat onwennig met mijn voeten, frunnik aan mijn jas, en wil iets over ‘dichterlijke vrijheid’ beginnen, maar hoor mezelf plots naar waarheid antwoorden: ‘Voor 90 % wel ja, vrees ik. ’t Is zo, en niet anders.’ Komt het omdat het vrienden van vroeger zijn, en best aimabel, dat ik zo vrijuit spreek? ‘Tjonge, tjonge,’ fronst mijn ex-collega zijn wenkbrauwen tot boven zijn wijkende haarlijn, ‘zozo… tja…tjonge, tjonge…’ Stilte daalt neer, en er groeit een stalagmiet van compassie in zijn ogen. Hij heeft met me te doen, dat is eraan te zien, draait nu zijn mond als een kameel, en twijfelt zichtbaar of hij er nog een vervolg aan zal breien. En dan plots besluit hij veel krachtiger: ‘Af en toe zou ik je toch eens willen vastpakken en zeggen: allee, vent, weert u nu toch eens! Be a man, for once! Laat u toch niet zo doen.’ Tja, wat moest ik zeggen? Ik heb het ook gezocht natuurlijk, met die rubriek achteraan. Ik nijp mijn mond verontschuldigend samen, en net als ik spreken wil, dikt zijn vriendin het nog wat aan en prikt stekelig: ‘En dat mag ook van je kinderen, dat je hun doen en laten zo op straat te grabbel gooit?’ ‘Ik heb de censuur van de eerste dagen overleefd,’ ginnegap ik mij een uitweg, maar ik begrijp dat mijn antwoord zo flauw is als al mijn grappen en zeg: ‘De eerste maanden lazen ze het vooraf. Maar na de eerste jaargang bleken ze er geruster in. Van dan af keken zij pas na de release... Ze staan erboven, denk ik.’ Ik klink stoerder dan ik ben, want met het glijdend zweet op mijn rug kan ik mijn wervels tellen.

‘Echt? Zij slikken dat allemaal?’ In haar ene oog zie ik ‘kindertelefoon’ verschijnen, in haar andere ‘kinderrechten’. ‘’t Zijn brave kinderen, zeker?’ probeer ik me nogmaals te rechtvaardigen, maar ik voel mij zo stilaan schuldig verklaard over de hele lijn. Ze wetten de bijl, en leiden mij straks het schavot op, zeker weten. Wat een vader, zie ik haar nog denken. ‘Braaf? Ja, dat moet wel,’ besluit zij. ‘Veel té braaf, ongetwijfeld.’

‘Wel, zeg nu eens, dat stukje achteraan in Nummer9080, is dat écht?’ ‘En je vrouw? Want die komt nogal… nu ja… hoe zal ik zeggen…behoorlijk champett.. allee, baz… euh…,’ zoekt mijn vriend vergeefs naar gepaste woorden. Ik drink mijn aperitief leeg, en dank alle heiligen dat mijn vrouw eindelijk weer op de proppen komt. (Vrouwen slijten in hun leven meer tijd op het toilet dan bij hun man.) Er valt nogmaals een beklemmende stilte. Vrouwlief kijkt ons vol onbegrip aan, want ze voelt dat ze over de tong is gegaan. ‘Of die cursiefjes achteraan waar zijn, Katrien, wil-

len ze weten?’ ben ik hen voor. De stilte is immers pijnlijker dan de vraag. Zonder verpinken, knikt zij: ‘Zeker. Zo uit het leven gegrepen. Ons gezin zoals het is. Is het bij jullie soms anders dan?’ Ja, direct is ze altijd al geweest, mijn vrouw, maar dat wisten jullie al. ‘Juist… juist,’ kijkt ons bevriende koppel elkaar veelbetekenend in de ogen. Een echte amazone, zie ik hen denken, en ze taxeren haar op pijl en boog. ‘Maar,’ besluit mijn vrouw, ‘hij is echt niet het dutsje waar hij zich voor houdt, hoor. Hij wentelt zich gewoon in die rol om meer gedaan te krijgen. Zo zijn mannen nu eenmaal. Grote kleine kinderen.’ De vriendin lacht nu plots héél begrijpend, en ook bij mijn vriend valt er zichtbaar een pak van zijn hart: goddank, lees ik in zijn ogen, het mandom is gered: je spéélt het alleen maar! Dan toch niet écht die pantoffelheld waarvoor je je uitgeeft! God zij geprezen! ‘Aha, dát is die andere tien procent dus?’ klopt hij mij samenzweerderig op de rug. ‘Je bent dus wél baas in huis. Haha… je speelt het alleen maar… goed gezien, man!’ Ik lach mee, maar veel minder zeker. De ochtend nadien, aan tafel, vertel ik trots het voorval aan mijn voltallige kroost. Dat onze vrienden wilden weten of het er echt zó aan toegaat in ons gezin. En dat ik er ‘voor 90 %’ had uitgeflapt. Dat ik die underdogrol maar speel, en dat ik hier thuis wél de broek draag natuurlijk, herhaal ik het besluit van de vorige avond. ’Slechts 90 %? Moet dat niet voor de volle 100 % zijn?’ word ik door mijn zoon hard ontnuchterd. ‘Neen, neen, Lucas,’ zeg ik kalm, ‘ik speel dat alleen maar, jongen. Om hier dingen gedaan te krijgen.’ ‘Zoals wat eigenlijk, papa?’ kijkt mijn zoon me diep peinzend aan. ‘Wat krijg jij hier door die cursiefjes eigenlijk gedaan?’ Ik wil aan een grote opsomming beginnen, van ‘ten eerste’, ‘ten tweede’ en ‘ten derde’… maar tot mijn scha en schande blijf ik doodstil. Tja, wat eigenlijk? ‘Ik weet het,’ lacht hij ironisch, ‘dat je… een cursiefje schrijven mag?’ Ik twijfel en blijf stil. Weet niet meer wat te zeggen. Waarop een van mijn dochters mij bevrijdt en zegt: ‘Dat je in een spiegel kijken mag, papa, en met jou, vele anderen. Het is gewoon het Lootse leven zoals het is. Dat is elders niet anders. En met ons moet je niet inzitten, hoor. Wij zijn de Facebookgeneratie en zijn best wel wat gewoon.’ Ja, ’t zijn brave kinderen, maar dat zei ik al. (lvdv)

50 maart’12


Geen tijdte om langsgeen komen -- wij nood ok komen otse ter plaa

Voortaan slechts één adres voor al uw koetswerkherstellingen en lakwerken!

Car-ko bvba Rosteyne 23, 9060 Zelzate tel: 09/326.05.38, car-ko@skynet.be

Uitdeuken zonder spuiten, glasherstelling, dashbordherstelling, herstelling bekleding en interieur

Wij zijn oek steeds odprezven naar ge erkers medew p Vraag info o 8 3 5 0 09/326

GAMMA RENAULT KANGOO EXPRESS,

ZELFDE DNA, VERSCHILLENDE FORMATEN…

KANGOO EXPRESS COMPACT (3M83)

KANGOO EXPRESS (4M21)

KANGOO EXPRESS MAXI (4M60)

RENAULT KANGOO EXPRESS heeft een vormgeving die er helemaal op gericht is uw werk van elke dag te

verlichten. Kangoo Express Maxi biedt een maximale laadlengte voor minimale buitenafmetingen, Kangoo Express is bijzonder praktisch en comfortabel en Kangoo Express Compact is uitzonderlijk wendbaar in de stad door zijn beperkte afmetingen. Groot rijcomfort en kleine draaicirkel zijn standaard op alle versies, net als de 1,21 m afstand tussen de wielen* waardoor u er vlot een europallet in kwijtraakt. Twijfel er niet aan, werkcomfort zit dit drietal in de genen.

4,9 - 8,2 L/100 KM. 129 - 194 G CO2 /KM. Milieuinformatie [K.B. 19.03.2004.] op www.renault.be. * Uitsluitend geldig voor de standaard uitvoering.

ONTDEK HET VOLLEDIGE GAMMA RENAULT TIJDENS DE OPENDEURDAGEN VAN 17 EN 18 MAART - TELKENS DOORLOPEND OPEN VAN 10 TOT 17 UUR.

GARAGE N. BAELE

Kennedylaan, 9 - Ind. Park Rosteyne - 9060 ZELZATE - 09/342.97.77 7470_Nummer9080_190x135.indd 1

20/02/12 15:24


Baert beschermt ...* Rolluiken Baert, sinds 1937, is een begrip in de regio. Het 75-jarig bestaan wordt uitgebreid gevierd tijdens het opendeurweekend van 23, 24 en 25 maart. Alle bezoekers geven we met plezier een leuke attentie en er zijn bijzondere voorwaarden op het hele gamma.

* reeds 75 jaar rolluiken zonwering poorten ramen & deuren automatisatie binnenzonwering muggenramen en -deuren

p onze o n e k k e d t n o lf e Kom het z

n e g a d r u e Opeekenndd 23, 24 25 maart we

&

KMO-zone Lozen Boer - Bedrijvenlaan 8 Lochristi - t. 09.345 94 31 - www.baertbvba.be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.