Januari 2012

Page 1

Fris en blij magazine voor Beervelde, Zeveneken, Zaffelare & Lochristi Januari tweeduizendentwaalf - Nummer 37

Interview met minister-president

Kris Peeters


HORTA DE MEYER • Ruilare 123 • 9080 Lochristi • 09/355 50 12 • demeyer@horta.org


Nummer9080 Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

Colofon Nummer9080 is een maandelijks informatieblad over, voor en door Lochristi. Verspreiding iedere maand - gratis op 9600 ex in alle brievenbussen van Groot-Lochristi Administratie en contact Fris watervoordevis - Oosteinde 25 - 9080 Lochristi Tel: 09 3568 588 info@nummer9080.be - www.nummer9080.be

Hier zie: mijn warme nest, mijn witte vleugels, mijn zingend mensenhart. En nu: vlieg. Vlieg, mijn lieve wensen, strek je veren als de vredesduif, en vlieg, mijn kleine hart. Draag de palmen van je dromen tot bij wie ze eeuwig koesteren zal. Zalig kerst en gelukkig nieuw, beste lezer.

Redactie Concept & beelden: Mark Verbrugge Concept & teksten: Luc Van de Vijver Werkten nog mee aan dit nummer Danny Sey: fotografie André Baert: begeleiding dialect Sofie Hesters: Lootsche baton + Klavertje vier Filip Naudts: fotografie + cover Michiel De Cleene: fotografie Bert Vervaet: straatnaam Inge Suys: cursiefje Pierre Gillis: Gentikatuur Eric De Wilde: Lootse Schattenjacht Marcus Bundervoet: Lo bloeit en boeit Carmen De Vos: Prachtige Tachtigers Link www.lochristi.com

Voorstel rubrieken en teksten: l.vandevijver@skynet.be Contact reclame Sofie Hesters, Fris watervoordevis, tel: 09 3568 588 - ­info@nummer9080.be Druk Drukkerij Cartim - Industriepark 2, Zone A Jan Samijnstraat 11 - 9050 Gentbrugge

Editoriaal

Kerst en nieuw, tijd van wensen, van herstel, van nieuw licht in de morgen. Van winters ook met mogelijk meer uren leestijd: een nieuwe ‘ten huize van’, op de startsite van onze Lootse bloementeelt; een overzichtsinterview met onze minister-president én een nieuwjaarsbrief van onze eigen burgemeester, als respectieve hoofden van hun bestuursniveau (gelukkig nog even verheven boven de drukke mêlee van het nieuwe gemeentepolitieke jaar). En er is nog zoveel meer. Maar bovenal hopen wij van harte dat van iedere bladzijde één gevoel aan komt waaien, m.n. een zalig en gelukkig nieuwjaar van de hele redactie! De liefde van jullie gezin en de warmte van een bewogen medemens! Het ga jullie allen goed, in 2012. Dank lezers, dank medewerkers, dank adverteerders voor het vertrouwen. En uiteraard dank aan Filip Naudts voor de omslag. Veel leesplezier.

14

Verantwoordelijke uitgever Mark Verbrugge - Zaffelaredorp 17 - 9080 Zaffelare © Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of op enige wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

5

6 14

Volgende release

23

nummer 38: 25 jan 2012 deadline adv. en info: 11 jan nummer 39: 29 febr 2012 deadline adv. en info: 15 febr nummer 40: 28 maart 2012 deadline adv. en info: 14 maart nummer 41: 25 april 2012 deadline adv. en info: 11 april

Inhoud

30

29 30 33

Kerst

tijd van het goede doel

Interview Kris Peeters

Ten huize van Villa Vuylsteke

Gedicht

Zolang je leven zal

In ‘t Loots vizier

vijfgeslacht door Danny Sey

Schattenjacht

door Eric De Wilde

Nieuwjaarsbrief

van burgemeester Yves Deswaene

januari’12

3


Nummer9080

Onderde

upe

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

De Oost-Oudburg presenteert

grootste jaarboek komt historisch in ooit Lochristi de kijker via de familie Floré Trouwe lezers van ons magazine hebben wel al begrepen dat we een boontje hebben voor onze lokale geschiedenis. Maar de waarheid heeft haar rechten: wie zich écht in onze regionale geschiedenis wil verdiepen, moet zich het jaarboek XLVIII 2011 van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg aanschaffen. Het is een prachtige uitgave geworden, van maar liefst 400 pagina’s.

De bijdragen zijn weer zeer gevarieerd en verhelderend. Een greep uit het rijke aanbod: Frederik Vanderstraeten geeft de honderdjarige geschiedenis van Fotoclub Nova Lux. André Coene bespreekt de grondverwerving voor het nieuwe begijnhof te Sint-Amandsberg dat in 1874 verhuisde van Gent, aan het Rabot, naar de nieuwe locatie tussen de Schoolstraat en de Van Arenbergstraat. Dirk Uyttendaele handelt over de prachtige restauratie van de parochiekerk van Desteldonk. Marc Van de Haegen brengt een beknopte stamboom van de familie Van der Haegen, die een bijkomend licht werpt op de geschiedenis van de neergestorte Zeppelin te Sint-Amandsberg. Luc Devriese en Maria De Groote brengen een artikel dat mogelijk geruchtmakend zal zijn over het ontstaan van Gent, via de bespreking van de naam Ganda en Gandavum. Ontstond Gent in Destelbergen? Paul Pas en Michel Vercruyssen belichten de geschiedenis van de harmonie van Heusden. Roger Poelman zorgde indertijd voor enkele aansprekende theaterteksten waarin begravenen van Campo Santo worden opgevoerd. Deze teksten worden nu gepubliceerd voor wie er niet bij kon zijn. Maar het orgelpunt van deze editie is het verhaal van de Lootse Serafien Floré, ingeleid door Bert Vervaet, over één van de meest roemruchte bloemistenfamilies van Lochristi. Bijna 100 pagina’s van lokale bloemistenhistoriek. Niet te missen, echt. Om duimen en vingers van af te likken. Lezen maar! (Zie inzet.)

De foto toont de bloemisterij van Boer(ke) Naas (August Floré - Stefanie Van Acker) in de Hijftestraat (thans bewoond door Serafien Floré x Flora Van der Linden, Hijftestraat 43). De foto dateert van na 1946, want de woning is al gewijzigd (vroeger zonder verdieping).

De vrachtwagen geladen met bosgrond arriveert in de Hijftestraat met Serafien Floré en helper Gustaaf Neyt rond 1944.

De voorraad is niet onbeperkt en niet overal beschikbaar. Dus bij interesse, neem vlug contact op met de bestuursleden of via het DSMG (Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis dr. M. Gysseling), gevestigd in Convent Engelbertus, Groot Begijnhof 46 9040 Sint-Amandsberg. Of stort € 23 (exclusief eventuele portkosten) op rekening BE40 00004459 7263.

Bert Vervaet: “Het was een echt voorrecht de inleiding te mogen schrijven op het koninginnenstuk van ons 48ste jaarboek: “Het lied van Boerke Naas”. Daarin vertelt Serafien Floré, zoon van Boerke Naas, op een schitterende, eenvoudige en bijzonder eerlijke wijze het levensverhaal van zijn vader August Floré, bijgenaamd Boerke Naas. Het stuk is een uitnemend voorbeeld van mondelinge geschiedenis want veel gegevens gaan terug op wat vader Floré aan zijn zoon Serafien vertelde en op de vele spitante zegswijzen die hem levenslang eigen waren. De familie Floré verwierf welstand door de handel in bosgrond vanaf 1940 en door te durven investeren. De tekst vertelt niet alleen de geschiedenis van een familie, maar ook van de bloemisterij te Lochristi in het algemeen en van de wisselende kansen van hard werkende mensen.

4 januari’12

Het gezin Floré-Van Acker in 1942. Van links naar rechts, zittend: Marie, Yvonne, moeder Stefanie en Jenny Floré; staand: Achiel, Serafien, Gustaaf, vader August en Rene Floré. Achiel Floré is de vader van de huidige zaakvoerders van Floréac.


Nummer9080

Lo Actua

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

Kerst

tijd van het goede doel ZINGEN met de kleuters van het wijkschooltje van het Persijzer

“Al langer dan 20 jaar gaan we elk jaar na de feestdagen op stap met onze kleuters. Hoeft het gezegd dat ze hier allen halsreikend naar uitkijken? Maar vooraleer we kunnen vertrekken moet er steeds heel wat gebeuren: we maken een eigen kroon, een ster waarop ons project staat afgebeeld, een specifiek spaarpotje en ook warme kledij komt goed van pas! Jullie kunnen het al raden: Driekoningen maakt plaats voor ‘Twintigkoningen’ die van deur tot deur gaan zingen, en ja hoor, de hele schoolbuurt zit al op wacht! Maar ze gaan niet alleen op stap voor zichzelf… Het mooie is dat de kleuters – na de feestdagen van de sint, kerst en Nieuwjaar – hun oogst in de vorm van geschenken en giften schenken aan een goed doel: Zr Ria van Afrika, juf Hilde uit India, Suleika, straatkinderen uit Gent, de magere koeien in Kananga… Op deze manier leren zij hoe ze zich belangeloos kunnen inzetten voor de noden van minderbedeelde kinderen en culturen. Vorig schooljaar hebben we gezongen voor ‘kerst voor iedereen’, een organisatie uit Zeveneken, die aandacht heeft voor de minderbedeelden uit onze buurt! Dit project mocht rekenen op een bijdrage van € 225 waardoor de kleuters dit jaar het feest helpen sponsoren! Uiteraard krijgen de kleuters op hun tocht ook snoep en koekjes die we samen verdelen en opeten in ons klasje, een extra waardevol moment. Ook dit jaar willen we alweer iemand uit onze plaatselijke bevolking, de ‘Persijzerbuurt’ steunen en gaat onze aandacht uit naar Jan de Wilde die in India enkele projecten heeft lopen! We hopen dit jaar opnieuw gul te kunnen zijn! Wij stappen en zingen rond in de voetsporen van ‘Jezus’ en geven alvast het beste van onszelf!” Persijzerwiebels en juffen

Jan De Wilde in India “In India was ik actief voor een tweetal verenigingen. Het merendeel van mijn tijd heb ik daar besteed aan een schooltje in Varanasi: Ashok Mission Educational Society. Mijn gastheer en ondertussen goede vriend Ashok beheert het schooltje samen met zijn vrouw. Ze wonen er letterlijk en verschaffen op die manier onderwijs aan de armere kinderen uit de buurt. Met weinig middelen maar met heel wat inzet vangen ze nu reeds 300 kinderen op. Ik zelf heb er les gegeven, de klaslokaaltjes geschilderd en heel

lang bij de familie gewoond. Ik keer zeker terug in 2012 of 2013. Ashok is echter van een lagere kaste en hoewel hij intelligent is en behoorlijk wat aanzien geniet in de buurt, heeft hij het soms moeilijk om geld vrij te maken voor bepaalde broodnodige investeringen. Het schooltje wordt niet gesponsord door de overheid en leeft van giften en het weinige toegangsgeld dat men vraagt.”

Kerst voor Iedereen in Zeveneken “KVI (Kerst Voor Iedereen) is een werkgroep van vrijwilligers die probeert eenzamen en/of mensen die het moeilijker hebben, een gezellig kerstfeest te bezorgen. We sturen hen ook een verjaardagskaartje, zodat de mensen weten dan we hen niet vergeten. Uit het comité is ook een mini-voedselbedelingsronde ontstaan. Dus zelfstandigen schenken hun teveel en iemand van de werkgroep brengt het bij de mensen. Onze werking breidt uit en gaat verder dan het feest van één dag. We hopen nog meer

mensen te kunnen warm maken om zowel financieel als in natura steun te geven aan onze werking. Hoe meer we verzamelen, des te beter kunnen we onze doelgroep helpen. Tenslotte willen we nogmaals de kleuters van het wijkschooltje van Persijzer (van de Weg-Wijzer), en hun juffen Marleen en Carine, van harte bedanken. De kerstpakketten die dit jaar aan de mensen geschonken zullen worden zijn mede door hen gesponsord.” Het KVI-team Zeveneken (Angèle, Christine, Gerda, Lieva, Lut ,Rita) januari’12

5


Interview

Jaaroverzicht en interview met

minister-president

Kris Peeters Tekst: Luc Van de Vijver Foto’s: Michiel de Cleene

O

Op de heetste dag van december, als de spreekwoordelijke damp van de grote vakbondsbetoging nog uit de Brusselse straten optrekt, en onze nieuwe regering zich eindelijk opmaakt voor haar start, worden wij hartelijk ontvangen op het kabinet van minister-president Kris Peeters. Buiten woedt de spits, zijn het letterlijk en figuurlijk helse tijden, maar binnen heerst er hier zowaar kalmte en serene rust. Is het de filosofie van de minister president die op zijn vleugel afstraalt? Is het de weekendluwte die zich probeert te nestelen? De noodzakelijke rust na een intense week van begrotingen en grote getallen doorschuiven, van tegenvallende

peilingen ook? Hoe dan ook, een beter slotinterview voor dit jaar hadden wij ons niet kunnen dromen. Een jaaroverzicht met de numero uno van onze eigenste Vlaamse regering, doorspekt met een terugblik op zijn eigen leven en carrière. Kortom, zit mee aan, beste lezer, voor een boeiend gesprek met de politicus én de mens Kris Peeters.

6 januari’12


Interview

Minister-president, u kent Lochristi? … (knikt overtuigend)… Jazeker, op de baan tussen Antwerpen en Gent, even voorbij Lokeren. Zie je, je moet weten dat ik in mijn UNIZO-jaren zowat alle gemeenten van Vlaanderen heb aangedaan, en dus zeker ook Lochristi. Bovendien is jullie regio mij als minister van Landbouw niet onbekend, want het is de streek van de prachtige bloemen en planten. Van de begonia’s en azalea’s, en nog zoveel moois. Lochristi heeft daar nog heel sterke troeven, zelfs in het huidige, wat moeilijke klimaat.

Humor is het krachtigste wapen in de politiek. Het voorkomt dat je jezelf te ernstig gaat nemen.

Ja, de sector heeft het niet onder de markt, dat is zeker. Dat weten we, en we doen er alles aan om een goed economisch klimaat te scheppen. Voor al onze ondernemingen eigenlijk. Wij willen hen helpen de veerkracht te hebben om verder te gaan. Een eigenschap waarin u ongetwijfeld zelf goed scoort. Telkens als u op tv komt, denk ik: ‘Dit is de job van zijn leven.’ Er zijn maar weinig politici die nog zo vaak lachen als u, ondanks de grote druk? Zelfs de voorzitter van het Vlaamse Parlement, de NVA’er Jan Peumans, prijst u erom. Dank u... (denkt even na)… Maar er zijn er nog hoor, met humor, heel wat zelfs. Maar mogelijk tonen ze het wat minder op het scherm, zijn ze dan wat te verkrampt, dat kan. Je moet dat ook leren, jezelf te zijn voor de camera. Hoe dan ook, humor is het krachtigste wapen in de politiek. Het voorkomt dat je jezelf te ernstig gaat nemen, dat je denkt dat de wereld alleen nog om jou draait. Alsof je het centrum van de wereld zou zijn. Humor is hét zelfrelativerende middel bij uitstek, maar het is

januari’12

7


Nummer9080

Interview

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

Stress is er toch, of je het nu wilt of niet. Zie maar eens naar mijn haren: toen ik in 2004 voor het eerst minister werd, had ik ravenzwarte haren, en nu ben ik een zilvervos… nog veel meer dan dat. Het is ook een beproefd recept om goed met de oppositie om te gaan. Een gevat antwoord met wat humor in, kan zeer ontwapenend zijn, en zorgt voor een gemoedelijke sfeer, zelfs bij heikele thema’s. Meer nog: een kwinkslag kan voor de oppositie zelfs dodelijk zijn. Maar ook in het gewone leven, mag humor niet ontbreken, vind ik. Een anekdote, om te illustreren. Ooit kwam er een student bij mij zijn examen bedrijfskunde afleggen en daarbij moest hij me de uitleg over het DBI – het definitief belaste inkomen – schuldig blijven. Toen hij na enig aandringen mijnentwege er alsnog uitflapte: ‘den boer zijn inkomen’, ging ik in een kramp. Ik vond dat zo geestig dat ik hem daar toch nog enkele punten voor gegeven heb! Humor is ook een middel tegen stress? De druk aan de top moet toch gigantisch zijn? Dat is zeker zo. Ongetwijfeld. Want stress is er toch, of je het nu wilt of niet. Zie maar eens naar mijn haren: toen ik in 2004 voor het eerst minister werd, had ik ravenzwarte haren, en nu ben ik een zilvervos… (schiet in de lach)… en ik heb niet eens de tijd om nog naar de kapper te gaan! Maar even serieus: deze functie is heel intensief. Die BlackBerry gunt me nauwelijks rust (red. tijdens het uur interview staat de telefoon inderdaad roodgloeiend), je komt voortdurend in een maalstroom van mogelijke en onmogelijke problemen terecht, je moet er staan zeven op zeven, dag en nacht, de oppositie ligt voortdurend op de loer, de pers vraagt je om opvallende quotes, … het is een harde wereld, hoor, vergis je niet. Je moet een olifantenvel hebben? Dat ook misschien. Let op: dat vraagt wel wat training. Aanvankelijk lees je die krantenberichten en ben je geneigd erop te reageren, maar met het ouder worden zie je in dat er de dag nadien wel weer een nieuwe krant komt. Je stelt je barometer wat beter in, om het zo eens te zeggen. Je voelt beter aan of, wanneer en hoe je moet reageren op deze of gene kritiek. Ik omschrijf dat vaak met het woord ‘decoderen’: de vaardigheid om te weten wanneer de kritiek die men uit écht een gevaar vormt voor de besluitvorming, of m.a.w. het talent om in te zien waarom iemand op dit of dat moment precies met zijn of haar statement naar buiten komt. Ik heb leren inzien dat in periodes van ledenwerving bepaalde groeperingen zich meer in de picture werken dan anders, dat er bij vakbondsverkiezingen of welke interne verkiezing ook, er altijd meer persprofilering komt. Met ouder worden leer je dat alles wat beter te plaatsen, en dat is nodig ook. Want wie niet bestand is tegen stress, gaat eronderuit. En ik durf te wedden dat daar al heel zinvolle onderzoeken zijn naar gebeurd, naar het verband tussen ziekte en stress. Wie dan geen humor heeft, of een andere uitlaatklep, zal er vroeg of laat onderuitgaan. Een uitlaatklep zoals sport bijvoorbeeld? …(met twinkelende ogen)… Sport is het liefste wat ik doe! Fantastisch vind ik dat! Al van kindsbeen af eigenlijk. Noem het, en ik heb het gedaan. Volleyballen en basketballen, judoën in mijn secundair onder leiding van mijn wiskundeleraar, schaken, valschermspringen, bergbeklimmen, marathonlopen… Ik kan daar mateloos van genieten. Al moet ik met de jaren wat temperen (lacht)… Toch vindt u er af en toe nog de tijd voor? … (met zuinige mond)… Tja, daar knelt het schoentje. Tijd! Als je een

8 januari’12

beetje aan sport wil doen, moet je toch zeker drie momenten per week inlassen om op conditie te blijven, en neen, dat haal ik niet. Ik ben al gelukkig als ik op zaterdagmorgen eens kan gaan lopen of fietsen. Voor de basisconditie. En het lichaam wordt er ook niet jonger op. En toch waagt u zich nog aan heuse exploten? De Galibier op fietsen? De Aconcagua beklimmen? De marathon van New York lopen? Gelukkig ben ik gezegend met een goede gezondheid, en kan ik blijkbaar nog het een en ander aan zonder al te veel voorbereiding. Maar dit gezegd zijnde, voel ik wel dat ik niet meer ongestraft de huzarenstukjes van vroeger kan voltrekken. Mijn onderbroken beklimming in Argentinië b.v., toen ik hoogteziek werd, had alles te maken met de twee nachten zonder slaap daarvoor. Ik had toen als minister van Zeevisserij juist twee etmalen nonstop vergaderd over de visquota, en dan hup, het vliegtuig op, om daarna die Argentijnse gigantische berg Aconcagua met zijn bijna 7000 meter te trotseren, samen met de astmapatiënten… tja, in mijn jonge jaren ging dat nog, maar nu vraagt zoiets zijn tol, vandaar dat ik er in de problemen kwam, en af moest haken. Vijftig, word ik volgend jaar. Dus tijd om daar wat rekening mee te houden… mijn vrouw vindt dat trouwens ook… (lacht fijntjes)… Maar bon, het is sterker dan mezelf. Ik kan er zo van genieten, van aan de voet van een berg te staan en ernaar op te kijken, naar de Mont Blanc bijvoorbeeld, en erdoor overweldigd te worden, om er dan toch voor te gaan, en hem te bedwingen. Of met de fiets de Galibier op te rijden. Of een marathon te lopen... Ik weet niet of sporters het vaak hebben, maar ik test mezelf graag. Kijken hoever ik kan gaan. En om heel eerlijk te zijn, is dat misschien nog het beste beeld voor de politiek op dit niveau: aan topsport doen. Zoiets is het. Even intensief en veeleisend. U sprak ook nog van valschermspringen? Ja, ik grap soms wel eens dat ik twee jaar lang wel met een vliegtuig ben opgestegen, maar er nooit mee ben geland… (schiet in de lach)… ik was er telkens uitgesprongen! Het begon in mijn legerdienst al. En nu ben ik niet de macho, hoor, verre van! Want als je aan boord van een Hercules staat, en in de diepte kijkt om eruit te springen, tja, dat is niet niks, hoor. Allee, voor mij toch niet. Maar ik kan de uitdaging niet laten. Heerlijk vind ik het ook bv. als ik eens simultaan kan schaken tegen een topper als Kasparov: zien hoeveel zetten ik kan halen zonder mat te staan… Ja, echt, sport laat me mijn eigen grenzen verkennen. Dát en het mooie groepsbindende van een groepssport kan me mateloos bekoren … (kijkt me even strak in de ogen)… weet je trouwens wat het zenboeddhisme ons over een sportoverwinning leert? Geen idee, moet ik zeggen. Dat je bij een overwinning de overwonnen tegenstander dankbaar moet zijn dat hij jou de kans gaf om beter te worden. Heerlijk vind ik dat beeld. Dat je de ander altijd erkentelijk moet blijven, ook bij een eigen overwinning. En in de politiek hoort dat ook zo te zijn, vind ik: je moet respect hebben voor je tegenstander. En begrijpen dat je er kan van leren. Het klinkt wat raar, maar ik steel alle dagen van de oppositie, met mijn ogen en mijn oren! Overigens moet je beseffen dat je ook nederig moet zijn, want dat je even zo goed een keer zal verliezen. Zo is het leven immers. U houdt wel van een vleugje oosterse levenswijsheid, merk ik. Zeker weten. En niet alleen oosterse. In mijn studiejaren heb ik de kandidatuur in de wijsbegeerte behaald, aan de Antwerpse UFSIA. Figuren als de filosoof Kant kunnen mij enorm boeien… (lacht plots even)… en als ik die grote Duitse filosoof ook maar een heel klein beetje kan doorgronden


Nummer9080

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

in dit leven, zou ik dat al fantastisch vinden! Evenveel respect heb ik voor Karl Popper met zijn visie op een open maatschappij en voor John Rawls met zijn pleidooi voor rechtvaardigheid – een denker die ik overigens goed heb leren kennen door Frank Vandenbroucke. Maar de man waar ik het grootste boontje voor heb, is de Joodse filosoof Levinas. Er zijn anderen die je zijn filosofie veel beter uit kunnen leggen dan ik, maar wat ik in hem uitermate apprecieer is zijn focus op de wisselwerking tussen de mensen. Hij heeft het voortdurend over de Ander – mét hoofdletter, dus dat zegt genoeg. Zoiets als zijn geloofsgenoot Buber ooit stelde: ‘In het begin is de relatie’? Precies, ja, dat. Dat we elkaar nodig hebben, om onszelf te worden. Dat is trouwens ook het hart van de politiek: mensen verbinden. Klinkt CD&V moet ik zeggen. Maar anderzijds, als ik het zeggen mag, bent u ook een echte soulmate van de NVA? Ooit als UNIZOvoorzitter begonnen, en door en door Vlaams? Dat moet wel klik-

Het is alsof het geluk daar ergens hangt, en je het enkel nog moet plukken. Maar dat moet je dan ook wel willen doen natuurlijk, dat plukken!

Interview ken met de NVA. Misschien beter nog dan met de interne vleugel van het ACW, die daarbuiten betoogt? Ik apprecieer de ministers Bourgeois en Muytens enorm. Ze kennen hun dossiers door en door, en we werken in de beste verstandhouding. Maar maak je geen begoochelingen: in de politiek wordt alles gemeten in de duur van een legislatuur. Verder kijken dan dat, gaat nauwelijks. Het is hard, maar zo is het. Dus deze job is toch geen job voor het leven? Voor de komende twintig jaar? …(overtuigd)… stellig niet. Neen. Nogmaals: wij doen uiteraard onze termijn uit, en wat daarna komt zien we dan wel weer. Je ziet: ik ben al een beetje oosters, niet? …(glimlacht)… En zoals de boutade gaat: een week is al heel lang in de politiek… Maar u hebt deze functie toch vast geambieerd? Zo’n topjob overvalt je toch niet zomaar? …(twijfelt)… Zo scherp zou ik het toch niet stellen. Het is nu niet bepaald iets waarvan ik op mijn plechtige communie droomde. Veel van wat er in mijn leven is gebeurd, is me gewoon overkomen. Nu ben ik wel de filosofie genegen dat je het toeval, het lot,… enfin, hoe je het ook noemen wil, wel een handje moet helpen… maar vraag me niet hoe, ik zou het echt niet weten. Het is alsof het geluk daar ergens hangt, en je het enkel nog moet plukken. Maar dat moet je dan ook wel willen doen natuurlijk, dat plukken! Je moet het geluk willen zoeken, het zelfs wat ‘uitdagen’ als het ware. Maar om terug te keren op je vraag: je weet dat in 2004 Yves Leterme me bij UNIZO is komen halen om minister te worden? Ik heb dat toen aanvaard, al deed ik dat niet zomaar, hoor, want UNIZO was zowat mijn leven. Bij mijn afscheid heeft men mij b.v. een heel kader gegeven, vol naamkaartjes van functies die ik daar had gehad: raadgever, directeur, secretaris-generaal, gedelegeerd bestuurder,… noem maar op. En toen Yves Leterme nationaal ging, en Inge Vervotte meeging, ja, toen kwam ik plots in het vizier voor dit ambt. Dwing je dat dan af? Is het toeval? Ach, ik weet het niet. Feit is, dat zoiets in mijn leven wel vaker is gebeurd. Toen ik bv na mijn licentie rechten en mijn kandidatuur wijsbegeerte in Antwerpen, naar Gent trok om daar de filosofie af te werken, gecombineerd met economie, bleek dat laatste helaas niet mogelijk, omdat ik mijn Antwerpse vrijstellingen niet mee mocht nemen naar Gent. Ik wou dus terug naar de UFSIA, maar mijn vader had mijn Gents kot al betaald, dus tja, dat was geen optie meer. En zie, wat gebeurt er? Ik loop in Gent toch wel mijn neef tegen het lijf, zeker, en die loodst mij de Vlerick managementschool binnen. Na het studentenleven, toch wel een soort beproeving, hoor. Bij de filosofieprofessor Kruithof zat ik nog tussen een handvol anarchisten met de voeten op de tafel …(glimlacht even)… en dan plots kreeg ik op Vlerick kleppers als analytische

januari’12

9


A.T.C. De Wilde Bedrijvenlaan 2 - Lochristi - tel. 09/355 77 81 - fax 09/355 25 92 info@atcdewilde.be - www.atcdewilde.be - www.theault.be

VERKOOP

-

VERHUUR

russel B n o l a s o t u A 2012 12 tot 22 januarpialeis 4 Peugeot-staenwdeein kend 14-15, 21-22

Garage ATC De Wild r en van 9.30 tot 18 uu en 28-29 januari op

-

LEASING

Atc De Wilde wenst iedereen een succcesvol en vrolijk 2012.


Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

kostencalculatie op mijn boterham. Slik! Maar goed, ik raakte zo toch aan mijn drieluik rechten, economie en filosofie. Toen ik dan eindelijk helemaal afgestudeerd was, drong mijn vader er natuurlijk op aan om eindelijk ook eens te gaan werken! En het werd een bank. Maar ik aardde daar niet echt, en dus besloot ik al na 14 dagen toch weer iets te gaan zoeken tussen verdienen en studeren, en zo besloot ik stagiair advocaat te worden bij professor Storme. Ik herinner me nog goed dat ik toen gestart ben met een maandloon van 7000 Belgische frank! Slechts 7000, en dat met al die diploma’s? …(proest het uit)… tja, dat was ook precies hoe mijn vrouw reageerde! Je hebt nu drie diploma’s, zei ze, en je komt met 7000 frank naar huis! En ja, daar ging ik weer: ik solliciteerde bij het NCMV – het latere UNIZO – en Marianne Thijssen die daar toen ook was, gaf me een kans. Dus zo zie je maar: het leven leidt jou zoveel als jijzelf je leven! En de mensen rond je al evenzeer: mijn pa, mijn neef, mijn vrouw… Begrijp je, de Ander waarover Levinas het heeft? Alles is relatie? Als je van zoveel markten thuis bent, dan kan de functie van premier er ooit ook nog wel bij, zeker? …(beslist)… Toch niet, hoor. En ’t is niet dat ik er nooit de kans toe heb gehad. In de wandelgangen werd het ooit al gesuggereerd, om zo te zeggen. Maar zeg eens eerlijk: is dat een promotie? De focus komt toch steeds meer op de deelstaten te liggen, door die spreekwoordelijke copernicaanse omwenteling, weet je wel, dus neen, ambitie in die zin heb ik echt niet. Het schijnt ook maar weinigen gelukkig te maken, als ik b.v. het parcours van Yves Leterme, Inge Vervotte en Patrick Dewael overschouw? U zegt het. Ik zit hier goed, en kan vanuit deze positie de dingen realiseren waarnaar ik streef. En trouwens: ik vind ook dat een engagement een engagement moet zijn, en dat je niet zomaar het geweer van schouder moet veranderen. Vandaar ook dat ik steeds trouw blijf aan onze Vlaamse ploeg hier, en nooit zal ingaan op het afstellen van onze gewestregering op een nationale of zo, om de zaken eenvoudiger te maken. Om er een spiegeling van te zijn. Neen, een woord is een woord. En een overeenkomst is geen ‘vodje papier’ om met die legendarische woorden te spreken. Echt, eerlijkheid duurt het langst. Overigens, wie denkt dat hij de man in de straat kan bedotten, heeft het mis. Mensen zijn alert en heel gevoelig voor die dingen. Ook in de politiek maakt belofte schuld.

Interview Als je voor iets gaat, ga je ervoor… tenzij ze je met een helikopter weg komen halen natuurlijk… (lacht)… (red. verwijzing naar zijn gestopte beklimming van de Aconcagua dit jaar). Maar ook uw ploeg is toch al enkele keren op haar stappen moeten terugkeren? De Lange Wapper? Uplace? Toegegeven, soms nemen zaken een rare wending. Gebeuren er dingen die je niet meer verwachtte, ook al zijn dossiers al zeer ver gevorderd. Komt er bv. alsnog ergens een enquête... protesteren burgemeesters laattijdig en onverwacht… tja, dan moet je wel weer in overleg gaan. Dingen soms herkauwen. Maar in het licht hiervan wil ik toch het volgende kwijt: in februari was ik in Qatar en daar gaven de gezagsdragers me hun ongezouten mening: wij, stelden ze, beslissen na zeven maanden en voeren het uit. Blijkt het dan fout, dan weten we zeker dat het het alternatief moest zijn, en voeren we dat uit in de volgende 2 maanden. Resultaat: de zaak is geklaard in 9 maanden. Maar jullie doen eerst zeven jaar over een besluitvorming, dan twee jaar om het te herroepen, en dan pas, 9 jaar later, leggen jullie de eerste steen. Begrijp je? Misschien kunnen we in snelheid wel iets van hen leren, denk je niet? Qatar was niet je enige reis. Je bent ook in Japan geweest? …(veel ingetogener nu)… Jazeker, vlak na de grote kernramp nog wel. Voor mij was dat hét voorval van 2011. Hoe weerbaar die mensen daar zijn, dat hou je niet voor mogelijk. Daar heb ik diepe bewondering voor. Zo’n tegenslag en dan de dag nadien er alweer tegenaan gaan. Echt, dat is bijna onbevattelijk. Chapeau! Nog andere opmerkelijke feiten in 2011? In het binnenland bv? Jawel, de dubbele zijde van de economie. De eerste zeven maanden hadden we een schitterende economische groei. Alles zat in de lift, en de welvaart ging aardig vooruit. Tot er plots die kentering kwam in het najaar, en we nu een al even drastische terugval kennen. Sommigen spreken zelfs al van een recessie. Hoe vlug het tij toch kan keren, niet? En zie nu maar, in welke vaarwateren de euro is geraakt. En daarnaast is er natuurlijk de gigantisch lange formatie geweest, met dat trieste wereldrecord. En te bedenken dat de vorming van onze Vlaamse Regering in 2009 naar mijn aanvoelen dan weer de kortste regeringsvorming ooit was, binnen de Belgische context bedoel ik dat. Maar dat kreeg minder weerklank, helaas… En op het persoonlijke vlak? Dat mijn zoon nu ook aan zijn universitaire studies is begonnen. En ik hoop dat hij het even graag doet als ik destijds. Want zeg nu zelf, studeren, dat is toch de tijd van je leven: zodra je doorhebt hoe je moet studeren en examens afleggen, is dat toch een schitterende periode, niet? En wat mezelf betreft: het fietsen op de Galibier vond ik een ongelooflijke ervaring. Hopelijk staan er mij in 2012 nog zo enkele te wachten. En wat mag er eerst nog onder de kerstboom liggen? …(zonder verpinken)… Een saxofoon of een viool! Zeker weten. Als je eens wist hoe ik ervan droom toch ook eens muzikaal te worden, zoals mijn broer. Maar of ik er het talent toe heb, dat valt sterk te betwijfelen, en dat weten ze thuis ook… (lacht weer)… Dus een cd van Bach zal realistischer wezen! Maar als ik kerst wil halen, moet ik nu echt weer aan het werk, hoor… (kijkt even op zijn horloge en schrikt)… Oei, al anderhalf uur. Dit is wat langer dan verwacht, maar het was me zéér aangenaam. Echt. Heren, ik wens u nog het allerbeste, en u en uw lezers een zalige kerst en gelukkig nieuw! Veel dank, minister-president, en voor u ook een mooie kerst en een prachtig 2012! 9080 numm

Nummer9080

er

januari’12

11


Dorp west 51 - Lochristi labelladonna.be - 09 335 38 21

1 jaar GRATIS batterijen

HOORCENTRUM

NORMAN

Openingsuren:

Gratis nazicht & onderhoud

Maandag t/m vrijdag van 09.30 - 12.30 en H14.00 O O R- 17.30 CENTRUM

NORMAN

Zaterdag: Enkel op afspraak Openingsuren:

Maandag t/m5 vrijdag Dorp-West van 09.30 - 12.30 9080 Lochristi en 14.00 - 17.30 Openingsuren: 09 355 96 16 Zaterdag: info@hcnorman.be Maandag t/m vrijdag Enkel op afspraak van 09.30 - 12.30 en 14.00 - 17.30

Zaterdag: Enkel op afspraak

bij aankoop van een hoorapparaat*

Anti-lawaai oordoppen op maat

11 jaar batterijen jaarGRATIS GRATIS batterijen

Anti-lawaai oordoppen op maat

bij vanvan een een hoorapparaat* bijaankoop aankoop hoorapparaat*

Gratis nazicht & onderhoud Dorp-West 5 9080 Lochristi 09 355 96 16 info@hcnorman.be

Anti-lawaai oordoppen op maat

Gratis nazicht & onderhoud

* met een maximum van 36 batterijen

Dorp-West 5 9080 Lochristi 09 355 96 16 info@hcnorman.be

* met een maximum van 36 batterijen

De betere vakman uit uw buurt vindt u op www.loodrecht.be


Nummer9080

De mediawatcher

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

9080

nummer

Elke maand bladeren we de magazines door op zoek naar een frappante foto van de hand van Filip Naudts. In P-magazine 2011/21 troffen we dit hallucinant beeld aan met Bart Kaëll. Dat hij soms de wind van voren krijgt, wisten we al, maar dat het zo letterlijk was en bij tien Beaufort is een complete verrassing! Maar het mooie is dat de omgeving in snelheid glijdt, en Bart toch stand kan houden. Veel overtuigingskracht gebruikt, Filip, om hem aan een paal te hangen? Want voor iemand die altijd gelekt en gestreken is, is dit toch geen evidentie? Mond open, een grimas, en jasje hoog boven op de buik? Er zijn ijdeler poses…

de mediawatcher Fotograaf Filip Naudts. “Naar aanleiding van de promotie van zijn nieuwe full cd ‘Hallo Hier Ben Ik’ spreek ik met de sympathieke spring-in-‘t-veld van de ter ziele gegane Soundmixshow af in de Gentse Holiday Inn. Ik zwaai wat aarzelend als ik meen hem in de verte op me af te zien komen, maar al gauw krijg ik bevestiging. Terwijl hij me met rasse schreden nadert, met zijn typerend stralende glimlach, zwaait hij gezwind terug. Hij ziet er ondanks de recente mediastorm na het publiekelijk bekendmaken van zijn relatie met Luc Appermont opvallend relax uit. Ik maak me de bedenking dat daar het komende uur wel eens verandering in zou kunnen komen eens hij weet wat ik – parodiërend óp die mediastorm - met hem van plan ben. Want zal hij nog even relax blijven als ik hem suggereer horizontaal aan een paal te hangen alsof er een stevige wind hem de voeten van onder het lijf blaast? Met de verzachtende omstandigheid dat ik een tafel zal voorzien waar hij dan op kan gaan liggen, ziet hij het gelukkig wel zitten. Meer nog, aan zijn expressie en inlevingsvermogen te zien lijkt hijzelf ook te willen streven naar het best mogelijke resultaat! Naderhand werk ik bij de beeldbewerking de tafel weg, construeer ik een relevant verkeersbord, en breng ik de bomen wat in beweging om de suggestie te versterken.” Meer: www.guardalafotografia.be

januari’12

13


Ten huize van Villa Vuylsteke Ten huize van

Locatie: Dorp-West 73, Lochristi - Oppervlakte erf: 17 000 m²

14 januari’12


Nummer9080

Ten huize van

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

Tekst: Luc Van de Vijver - Geschiedkundige informatie: Bert Vervaet - Foto’s: Michiel De Cleene

C

Centrum Lochristi, even voor de kerk. Een zwart ijzeren hek van 100 m lang borduurt de prachtige ecologische tuin van één van de meest oorspronkelijke kasteelvilla’s van ons dorp en ritst de verkeersader weg tot een oase van rust. Frontaal houden vijf sparren stil en rijzig de wacht, een kiezelweg slingert zich welwillend om de witte villa heen, en links staat de bepalende vierkante toren onwrikbaar in al zijn grandeur, als een gigantisch uitroepteken. Exclamatie dat hier ooit het hart van onze sierteeltcultuur sloeg.

Welkom dus in Villa Vuylsteke, naar de man die ons bloemen leerde kweken. Met dank aan advocaat Erik Van Gerven, de huidige bewoner, die ons rondleidde van de catacombische kelders tot het typerende nokijzer, van de steenweg vooraan, tot het belendende Vuylstekebos, 170 m diep.

Dit was je droomhuis, Erik, al van in je jeugd? … (knikt overtuigend)… Zeg wel. Deze kasteelvilla sprak altijd al tot mijn verbeelding. Geef toe, zoveel groen in het hartje van het dorp, een huis met zoveel uitstraling en zo’n verleden, met voldoende plaats ook voor vooraan een drukke praktijk én achteraan een zee van rust, waar vind je dat nog elders in onze mooie gemeente? Het was niet dat je op een of andere manier een familiale band had met de Vuylstekes? Neen, stellig niet. Ik kom uit een juristenfamilie, generatie op generatie eigenlijk. Advocaten en magistraten. Maar als je toch een link zoekt, dan vooral in mijn liefde voor de natuur: het grote domein met de prachtige bomen heeft me over de streep gehaald. Mij de gok doen wagen. Alle weekends vind je me in de weer in onze ecologische tuin, samen met mijn vrouw en de tuinman. Daar waai ik uit, om zo te zeggen. Je spreekt van een gok? Was het een ‘avonturiersscheut’ zoals wij dat hier zeggen? Want het kostenplaatje zal wel niet mis zijn geweest? Ja, hoe gaat dat? Ik woonde in de Oud-Hoflaan hier wat verderop, en had mijn praktijk in Gent. Alle dagen reed ik langs Villa Vuylsteke, en op een dag begon ik te dagdromen: wat als ik hier mijn praktijk zou kunnen herbergen? Tijdwinst verzekerd, kantoor en bedrijf in één, en een heerlijk park erbij om mij te ontspannen. En dan ja, plots gebeurt wat je niet voor mogelijk houdt: de kasteelvilla komt te koop. Een eerste keer in 1988 al. Ik cijferde en twijfelde, twijfelde weer en cijferde nogmaals, je weet hoe dat gaat, maar uiteindelijk hield ik de boot toch af. Mijn mama vond ook dat ik het water niet aan mijn lippen moest brengen. Goed, de villa werd verkocht aan de firma OTEC, een bedrijf in generatoren. Maar wat blijkt? Vier jaar later gaan ze op de fles, en komt de villa weer te koop. Deze keer was ik beslist: nu zou ik er wél voor gaan. Er waren ongetwijfeld ook toen andere kapers op de kust? … (haalt al enige documenten boven)… zeker weten! Maar ik had geluk dat ik mijn denkoefening al een paar jaar eerder had gemaakt, dat het hele domein als parkzone ingekleurd stond en dus niet te verkavelen was – goddank! – en de toestand van het gebouw en de tuin zal de ingezette prijzen ook wel wat gedrukt hebben. Hoe dan ook: ik kwam als beste bieder uit

de bus. De toestand van de site was ‘dramatisch maar niet hopeloos’, zoals men pleegt te zeggen? …(lacht even)… Ja, zo kan je het wel stellen. Schets ik het plaatje even, in geuren en kleuren? Kijk, het dak was één grote kaas met gaatjes – honderden Boomse pannen waren stuk! – en maar liefst dertig potjes en pannetjes stonden er op zolder om het water op te vangen. Beneden, in de kruipkelder was het al niet veel beter. Daar bleken de toiletten gewoon in uit te monden, zonder enig opvangreservoir… dat was één poel van… nu ja, ik hoef er geen tekeningetje bij te maken, zeker? De tuin van bijna twee hectare was één grote pampa van drie meter hoge verwilderde heesters en bomen, grassen allerhande, onkruid… noem maar op. Eén wildernis… Maar ik was gedreven en vastbesloten: het domein bood zoveel mogelijkheden dat het met de juiste aanpak al mijn verwachtingen in zou lossen. Mijn droom zou hier vervuld worden. En de juiste aanpak was…? Geduldig renoveren en stelselmatig weer opbouwen. Niets overhaasten. Ik wist vanaf dag één al dat ik op een termijn van 25 jaar moest denken. Niet alleen naar afbetaling toe, maar ook naar onderhoud en herstel. Beetje bij beetje nam ik de maatregelen die nodig waren: eerst gaf ik het huis een andere indeling zodat mijn praktijk vooraan gescheiden kon worden van mijn privé achteraan. Als je nu dus voor het huis staat, heb je om zo te zeggen twee achter elkaar liggende laterale structuren, terwijl je vroeger in de lengte moest denken. Vervolgens schuurde ik het parket op, verving ik kapotte vloeren door marmeren tegels, herstelde ik de monumentale trap… Verder besloten we in de linkervleugel achter de toren, twee instapklare appartementen uit te bouwen, want het huis kon makkelijk onderdak bieden aan meer dan één gezin. De oude schuur waar vroeger de azalea’s werden verzameld voor verzending, hebben we omgebouwd tot een kleine feestzaal. Wij hopen van harte dat het ook wettelijk die bestemming krijgen kan. En de tuin ten slotte, pakte ik meter voor meter aan, tot de mooie, hellende grasvlakte met achteraan het bos, zoals hij nu is. Prachtig hoe je over het park uitkijkt. Dank je. Ik heb me ooit laten vertellen dat de villa hier het predicaat ‘kas-

Het dak was één grote kaas met gaatjes en maar liefst dertig potjes en pannetjes stonden er op zolder om het water op te vangen.

januari’12

15


Nummer9080

Ten huize van

Foto:© Lut Laureys

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

vroeger nu

- bouwheer: doktersfamilie Jacobs - bouwjaar: eind 18de eeuw - bouwstijl: neo Louis XVI-stijl - oorspronkelijke functie: dokterswoning - bekendste bewoners: Charles Vuylsteke - namen: Villa Jacobs (naar de dokters), Villa Vuylsteke (naar de bekende tuinder), Villa Meerhout (vermoedelijk naar de Oostakkerse heerlijkheid Meerhout, waarvan een enclave op Lochristi lag).

Het verleden bakermat van onze tuinbouw

Je zou het niet vermoeden als je ons dorp binnen rijdt, maar Dorp-West 73 herbergt de wieg van ons lokaal verleden. De start van ons cultureel erfgoed. Ons lokaal ‘ja’ aan de tuinbouw, vormgegoten in een villa neo Louis XVI-stijl, waarin de legendarische Charles Vuylsteke in 1881 zijn intrek nam. Ooit huis en praktijk van de voorname doktersfamilie Jacobs, kwam de villa als vanzelf in het vizier van de creatieve tuinier. Charles Vuylsteke was de zoon van Ferdinand, tuinier van het aanpalende domein Rozelaar, van wie hij ongetwijfeld de groene vingers had meegekregen. Al in1867 startte de creatieve zoon op gepachte gronden van het kasteelpark zijn eigen bedrijf en teelde hij steeds meer soorten: azalea’s, camelia’s, rododendrons, orchideeën, begonia’s… Hij experimenteerde, kruiste hybriden, zaaide en entte. Spoedig bleken zijn kweekprogramma’s zo lucratief dat hij veertien jaar later al de villa van de weduwe Jacobs kon kopen, en heuse internationale faam verwierf. Vanuit de aangekochte villa ontwikkelde hij zijn bedrijf verder, vijftig jaar lang, zo intensief dat de serres en parken zowat tot tegen de villa aan werden gebouwd en het huis in 1895 zijn befaamde toren kreeg. Zodoende, de tuinen van Kasteel Rozelaar en Villa Vuylsteke vormen samen ongetwijfeld de bakermat van onze lokale horticultuur. (Leuk om weten overigens, is dat Raphaël Vuylsteke, de achterkleinzoon van hovenier Ferdinand Vuylsteke en de kleinzoon van de succesrijke bloemist Charles Vuylsteke, later eigenaar is geworden van kasteel Rozelaar en dit als buitenverblijf met zorg heeft behouden. Had hij zich niet over dit kasteel ontfermd, het “zat al in de wal”, zou men in Lochristi zeggen. Het lijkt een beetje op de Amerikaanse droom: de achterkleinzoon van de knecht die eigenaar wordt van het kasteel!) Nu, het succesverhaal van de eigen orchideeën, camelia’s en azalea’s nam een helse vaart, maar WO I zette een rem op de groei: dalende vermogens, gestegen brandstofprijzen, douanetol… zorgden ervoor dat vele tuinbouwbedrijven in moeilijkheden kwamen. Het Interbellum bleek inderdaad een heel moeilijke periode, met als absoluut dieptepunt de dood van Charles Vuylsteke in 1927. Zijn gelijknamige zoon zette het bedrijf verder, maar leefde zelf maar 9 jaar meer. Hun dood en de ongedierteplagen door infecties, bacteriën, en de larven van het sciaravliegje, lieten de weduwe Vuylsteke geen keuze: ze besloot het eens zo roemruchte bedrijf te ‘liquideren’, uit te verkopen zeg maar. De villa zelf echter zou naoorlogs nog imposanter worden met een aanbouw naar de tuin toe. Nog enige tijd woonden de nakomelingen van Vuylsteke er, tot de erfenis eind de jaren 80 werd verdeeld, en de villa werd verkocht aan OTEC, een bedrijf in generatoren. Dit bleek maar een kort intermezzo van vier jaar lang. Vanaf 1992 begint dan het verhaal van de huidige bewoners, de familie Van Gerven.

16 januari’12

- huidige bewoner: Erik Van Gerven en Claudia Verlinden, kinderen Magalie, Marc en Charlotte. - huidige functie: advocatenbureau - kenmerken: vierkante toren, ijzeren nokhek, schouw met Delftse tegels, empireschouw met messing rooster en uitdraaibare kachel, ijzeren hondenkennel, volgroeide natuurlijke tuin

teeltje’ kreeg, omdat hij wat hoger gebouwd staat zodat je over de tuin uit kan kijken. Wat er ook van aan mag zijn, het geeft inderdaad een zalig gevoel als je zover kan kijken. En alles wat je ziet is groen… Ten tijde van Charles Vuylsteke kwamen de serres dus hier tot aan je terras? … (illustreert met tal van foto’s) … jazeker! Hier pompte het hart van zijn bedrijf. Zie je die smeedijzeren hondenkennel daar buiten, vijf meter van ons terras vandaan? Welnu, dat is dezelfde als hier op de foto, vlak tegen zijn serres aan. Ongetwijfeld is de hele tuin, zover als je oog reiken kan, ook de bepalende site geweest voor het bedrijf van de beroemde bloemenkweker, samen met andere delen van de tuin van Kasteel Rozelaar. De man die maakte dat Lochristi als bloemengemeente op de wereldkaart kwam. Maar de wereldoorlogen hebben zijn bedrijf gefnuikt, en alle serres zijn hier verdwenen. Het is hier nu heel anders, maar toch ook mooi groen, niet? Zeker weten. En je bent nu door al je verbouwingen en verplantingen heen? Ja, we zijn bijna rond. Maar je weet hoe dat gaat, een huis leeft en vraagt blijvende zorg. Vorig jaar nog hebben we de hele gevel opnieuw in het wit geschilderd, en ook in de tuin moeten we zowat het hele jaar door tuinieren en werken. Maar we hebben één groot voordeel: het is onze ultieme ontspanning om daarmee bezig te zijn. Iedere zaterdag trekken we daarvoor uit. Hoe weinig tijd de praktijk mij ook laat, dat is een routine waar ik niet van afwijk. Tijd om hier ontspannen wat te liggen luieriken op het terras heb ik niet – ik doe dat nog geen vijf keer per jaar – maar het zaterdagtuinieren en mijn zon-


dagswandeling door het parkje pakken ze me nooit af. De herstellingen en de verbouwingen zijn klaar, maar het verhaal is nooit af? Zo is het. Ieder huis, iedere tuin vraagt zijn onderhoud, en hoe groter, hoe meer, zeker? In die zin kan je stellen dat het ook een opgave is om zo’n historisch waardevolle site te beheren. Pas op, ik ben heel dankbaar dat ik het kon en mocht doen, en ik zou het zó weer opnieuw doen, mocht ik herbeginnen, maar ik begrijp ook dat het een blijvend engagement vraagt. Mag ik bv. van mijn drie kinderen verlangen dat ze het over zullen nemen? Dezelfde betrokkenheid zullen tonen als ik voor het pand en de tuin heb? Zullen ze de mogelijkheden daartoe hebben, want zo’n patrimonium is niet niks natuurlijk, dat begrijp je ook?… (twijfels zichtbaar in lichaamstaal)… Moet ik ooit overwegen om het een soort hotelfunctie te geven? Ik zeg maar wat. Ik weet het niet. Dat is alles koffiedik kijken. En gewoon rentenieren? … (schiet in de lach)… hela, ik ben nog maar 53, hé. En ik wil nog heel lang doorgaan, daarvoor doe ik mijn praktijk veel te graag. En je moet alles goed inschatten ook, want er kruipt een aardige duit in, in dat onderhoud van de villa en de tuin. Bovendien klinkt dat woord rentenieren toch blasé, vind je niet? Ik moet ook alle dagen keihard werken, hoor. Anders, maar toch zoveel als Vuylsteke hier destijds, denk ik… Als deze villa hier twee keer te koop is gekomen, heeft de gemeente zich daar dan nooit over ontfermd? … (haalt de schouders op)… Louter van horen zeggen, maar ze hebben rond de jaren 90 inderdaad de kans gehad, maar ze niet benut. Het was m.i. een mooie locatie geweest voor het gemeentehuis, iets zoals in Destelbergen. Of natuurlijk ook de ideale site voor het sierteeltmuseum, want hier lag Vuylsteke zijn bedrijf. Waarmee ik niet wil gezegd hebben, dat het daar in Zaffelare niet geslaagd is, verre van. Je bent toch van Zaffelare, is het niet?… (lacht)… Tot slot: wat is je favoriete stek hier in huis? … (beslist)… Ongetwijfeld onze woonkamer hier. Je hebt een prachtig uitzicht over de tuin, de zonnestralen dansen van ’s morgens vroeg binnen tot ’s avonds laat, en er gaat een soort serene rust uit van deze kamer. Alsof onze lokale geschiedenis hier over je schouders meekijkt. Dat doet deugd, weet je. Daarvoor heb ik het gedaan. Dat was mijn droom. Dat je hem nog lang mag beleven! Veel dank voor de hartelijke ontvangst. Graag gedaan. En altijd welkom.

januari’12

17


Villa Johanna T. 09/355 17 00 - F. 09/337 03 09 info@bmtechnics.be - www.bmtechnics.be Uw maatwerk... onze zorg Bedrijvenlaan 20 - 9080 Lochristi

Ook alle draadafsluitingen en vaste panelen tegen onklopbare prijzen. Met 30 jaar ervaring geeft BM-Technics U de totaaloplossing op maat. Uw partner in totaalprojecten met gekwalificeerd personeel in één beheer. Dit gekoppeld aan een correcte plaatsing door eigen gespecialiseerde techniekers geeft steeds het vertrouwen in een installatie die U bij ons koopt. Wij zijn steeds ter beschikking voor juiste informatie bij U thuis of bij ons op het bedrijf. Vrijblijvende offerte en referenties, vraag ernaar.

sier- & industrieel hekwerk toegangscontrole poort- & hekautomatisatie automatische deuren slagbomen parlo- & videofonie camerabewaking stroomschokbeveiliging trappen & balustrades schouwkappen windwijzers draadafsluiting tuinpoorten maatwerk in inox of metaal

Antwerpsesteenweg 43 - Lochristi - 09.342 85 02

www.villajohanna.be

Restaurant open van donderdag tot en met zondag

Johanna’s Nieuwjaarsmenu aan 40 euro

Geldig van 1 januari tot 5 februari 2012

Romige witloofsoep met enkele mosseltjes **** Stoofpotje van Ardeense ree toast met gebakken eryngiizwammen carpaccio van rode biet OF Taboulé met scampi, gembersaus en chorizo OF Warme oesters met spinazie champagnesaus **** Hertenrugsteak met seizoensgroenten Poivrade met veenbessen OF Pladijsfilet met koriander en dille Puree van zoete aardappel met gerookte zalm OF Filet van parelhoen met calvados Gestoofde appel, amandelkroketjes **** Nagerechtverrassing **** Forfait aperitief, huiswijn, water bij het menu en koffie aan 15 euro pp., graag vermelden bij reservatie.

Op zaterdagavond en zondagmiddag wordt enkel het menu geserveerd


Nummer9080

Ten huize van

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

Rondleiding

numm

Een stralende zondagvoormiddag. Het bordes van Villa Vuylsteke, pal onder het balkonnetje met dikbuikige stenen spijlen, wenkt ons gewillig naar binnen, en nog voor we aanbellen, worden we al hartelijk ontvangen door advocaat Erik Van Gerven. Rechts de welkomstgroet, links een lijvige documentatiemap in de hand. Een huis met zoveel verleden verdient een fundering, ook in de woorden die men eraan toedicht. Ik neem de vele documenten dankbaar in ontvangst en begrijp meteen dat deze villa een en al geschiedenis is. Niet zonder enige schroom treden wij binnen. We betreden het huis centraal, in een kamer met links een gigantische open haard van Delfts blauw met bijbeltaferelen, een heus kasteel waardig. De teneur is meteen gezet, want het interieur is heel smaakvol ingericht, authentiek naast modern, maar steeds met respect voor het verleden. Hier is de vloer van marmer, daar is het authentieke parket opgeschuurd. Foto’s en schilderijen zijn sober en thematisch gelinkt aan het huis. Dit is de wacht- en vergaderzaal van de praktijk, met rechts ervan het straklijnige kantoor van Erik zelf, en links dat van zijn medewerkers. De hele praktijk buffert de rest van het gebouw, want als je doorloopt sta je in de traphal en baad je op slag in een oase van rust.

De uitnodigende trap, Louis XVI d’époque, is ongetwijfeld het pronkstuk van de hal en zuigt je zo naar boven, maar rechts vangen wij al een glimp op van de stijlrijke woonkamer: een scharnierende glazen wand, waarachter het bureau ligt verscholen, centraal een eettafel, en links het leren salon voor een wandgrote boekenkast. Van hieruit is het zicht op de tuin adembenemend: vooraan heb je het terras, enkele treden lager de befaamde ijzeren 19de-eeuwse hondenkennel, en daarna dan de prachtige glooiingen van de grasperken doorprikt met statige oude bomen, voorbodes van het bosje waarnaar de tuin uiteindelijk leidt. Beter dan hier kunnen we niet zitten voor het interview, en dat zal ook blijken. Maar eerst worden we nog verder rondgeleid naar de twee keukens aan de linkerkant, de twee vleugelappartementen, de eerste verdieping met grote slaapkamers, de archiefruimte van de toren en de open zolder met het kloeke intacte gebinte. Buiten werd de oude schuur van 1881 omgebouwd tot een feestzaal, dalen we via een zijdelingse huistoegang af in de gewelfde kelder met prachtige zuilen, en lopen we de tuin door, vol heesters en volgroeide bomen. Een ecologisch en natuurlijk park is het, wat men soms een wilde tuin pleegt te noemen, maar vergis je niet, heel mooi onderhouden, hoor. Dit vraagt wekelijkse opvolging, ongetwijfeld. er

9080

januari’12

19


Omarm het leven. De nieuwe Opel Meriva.

Nummer9080

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

Te ontdekken vanaf 3 december

De nieuwe

ZAFIRA TOURER

RUIMTE GENOEG VOOR VERSTOPPERTJE OF ANDERE KINDERSPELLETJES. De nieuwe Opel Meriva brengt een nieuwe en verfrissende kijk op traditioneel wagendesign. Zijn FlexDoors ® unieke FlexDoors® gaan tot bijna 90 graden open, waardoor in- en uitstappen makkelijker en veiliger wordt dan ooit. Het ruime interieur en de aanpasbare FlexRail®-middenconsole bieden FlexRail ® meer dan 30 verschillende opbergmogelijkheden. Met het ingenieuze FlexSpace®-systeem kan u ® dede achterzetels makkelijk herschikken, afhankelijk van hoeveel zitruimteen u nodig heeft bagage Bekijk wegen van de zonnige kant. 1.860 literofbagageruimte inbegrepen. Flex7 Plus-zetelconcept FlexSpace® u meeneemt. Omarm de nieuwe Opel Meriva en ervaar de veelzijdigheid van deze uitzonderlijke, aparte wagen.

www.opel.be www.opel.be

5,2-7,2 L/100 KM en 119-169 G/KM CO2

Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.opel.be

Gemiddeld verbruik (L/100 km) / CO2-uitstoot (g/km) : 4,7-6,7 / 124-168

GARAGE VAN ACKER

Kapiteinsstraat 29 • 9080 Lochristi Tel. 09 355 82 34

Dijkstraat 2A • 9160 Lokeren Tel. 09 342 83 10

info@garagevanacker.be - www.garagevanacker.be

Drankenhandel

Nico & Kathy De Clercq Zaterdag 24 december

van 11 tot 14 uur tracteren we met een glaasje champagne

Vrijdag 23 en 30 december zijn we extra lang open tot 21 uur

laatste week van december

leveren de eindejaarsaankopen dubbele punten op de klantenkaarten

Wij wensen al onze klanten een voorspoedig 2012. Dorp West 134 - Lochristi - tel: 09/355.11.97 - info@nicosdrinkmarket.be

20 januari’12


’t is goed een keer geleefd te hebben

PrachtigeTachtigers

Minireeks n.a.v. het boek ’t Is goed een keer geleefd te hebben (uitgeverij Van Halewyck). Voor Nummer 9080 trekt de Lootse fotografe Carmen De Vos onze schone gemeente rond om de tachtigplussers op haar weg voor eeuwig en altijd in tekst en beeld te archiveren. www.carmendevos.com

Zuster Philomène, °1926

“Wacht, ik pak mijn rollator. Niet dat ik anders omver val hoor, maar zo kan ik even snel als u.” Laat me u berichten over een fenomeen genaamd Philomène. Zuster Philomène. Klein van stuk maar snel van beweging. Krachtige handdruk, rond van hart. Horen doet ze uitstekend en als ze me af en toe niet goed verstaat dan ligt dat niet aan haar oren maar aan mijn snelheid van spreken. Tijdens het kwartier dat ik nodig heb om mijn lichten op te stellen, verdwijnt ze nog gauw nog even naar haar werkkamer want tijd heeft ze niet te verliezen. “Zoef!”, doet de rollator. De remsporen verzin ik er zelf bij. Een jaar of achttien was ze, toen ze de genade Gods ontving. Gewoon door te zijn wie ze was. Ze is in inwonende dienst bij een koppel dan. De heer des huizes merkt op dat ze er altijd zo gelukkig uitziet en vraagt zich af hoe ze dat toch doet, zo elke ochtend om 5u30 naar de mis, de ganse dag ten dienste van het gezin en de volgende ochtend met evenveel enthousiasme alles opnieuw? Wat voor boek ze daar toch steeds meezeult? (Haar missaal met alle missen van de week, vol met heiligen die echt bestaan hebben ‘want hun geboorte- en sterfdata staan erin’.) Dat het toch wel echt versleten is, zegt hij, waarop hij een nieuwe voor haar meebrengt. Zij zegt dat het spijtig is dat hij het niet voor zichzelf gekocht heeft. De man is zo onder de indruk van haar voorbeeld dat hij zich samen met zijn vrouw bekeert tot praktiserende christen. Philomène beseft op dat moment dat haar opdracht misschien niet ligt in de praktische hulp aan andere mensen, maar in een geestelijke roeping. Ze denkt een jaar na, en treedt dan in. “Ik ben altijd al zeer gelukkig geweest. Als kind al. Elke dag is een blije dag. Ook dat is een genade.” Achthonderd zelf-opgenomen videocassettes met eucharistievieringen heeft

ze. Ze speelt die af in ‘de slaapkamer die nu een living is’, voor de oudere zusters. Zij alleen steekt de cassette in, een andere zuster houdt de oudjes gezelschap. Het delegeren - na een carrière van schooljuf tot directrice - gaat hier gewoon door. Er waren geen lege minuutjes, vroeger niet en nog steeds niet. Ze richtte koren op, al kon ze zelf niet zingen. Op ziekenbezoek gaat ze als hobby. Ze verstuurt een Woord van Leven* naar een dertigtal mensen die in haar hart wonen, telkens vergezeld van een persoonlijk briefje waarin ze het Woord toepast op het persoonlijke leven van haar correspondent. Als ondersteuning. Als blijk van liefde. Het is haar zelfopgelegde geestelijke apostolaat. Dat het een hemelhuis is hier bij de Zusters van St-Vincentius in de Bosdreef, zegt ze, een plaats waar alle minuten liefde kunnen zijn. Een arm geven aan een wankele zuster? Het schept vreugde in beider harten. Ze is er graag, “zoals een vrouw graag bij haar gezin hoort te zijn of er schort iets.” *Het Woord van leven is een uitgave die citaten uit de Bijbel omzet in praktische richtlijnen voor het leven.

januari’12

21


Kom langs en luister naar on ze voorwaarden


Gedicht

Zolang je leven zal Als jij er niet meer bent, zal ik je liefde van tussen de voegen krabben. Zweren bij cement. En het stof eten van de tafel waaraan je ooit gezeten hebt. Mijn dag zal ik hangen aan je ochtendgroet die nog plakt in het behang, daar in de hoek waar de mieren wonen, en het lied rust dat jij zo vaak gezongen hebt. Maar zolang ik je heb, zal ik touwtje springen. Hollen en hossen als een kind. Hinkelen over oude twijfels en de dagen rijgen aan een late waterval. Nog één keer van liefde zingen, als een leeuwerik hoog. En mij te rusten leggen op de vleugels van een vlinder. Mij van je weg laten blazen en weer terug. Als op een schommel. Zolang. Zolang je leven zal.

lvdv

januari’12

23


Julien

zaterdag acht september negentien honderd achtentwintig

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

24 januari’12

Was den eersten van een tweeling met een half uur verschil, is geboren van voor in de Veldstraat, heeft 17 jaar café gehouden in ‘t Wethuis in Hijfte, zou dat terug willen doen mocht hij nog jong zijn, vond dat toen heel plezant, reed bijna 20 jaar met de camion bij Van Mossevelde, ging toen bij de weverij Uyttenhove gaan rijden tot die ook failliet gingen, zit nu een tweetal jaar in de Serviceflats Hof van Lo in de Fazantstraat en mag doen en laten wat hij wil, hangt niet af van ‘t klooster, krijgt iedere middag zijn warm eten van zijn dochter Martine, fietst als ‘t goed weer is naar zijn dochter naar café Den Zavel in Zevenekendorp of naar zijn zoon Danny in Desteldonk, neemt als ‘t regent den auto, kan zelf niet kaarten, heeft hem nooit geïnteresseerd maar die die kaarten zijn jaloers op hem dat hij nog zo goed kan fietsen.


Marcel

zaterdagachtseptember negentienhonderd achtentwintig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Denkt dat ze den oudsten tweeling zijn op Lochristi, moest ‘t dikwijls horen dat zijn kleinkinderen hem hadden zien rijden toen ze Julien op straat hadden gezien, was metser achter zijn uren en heeft zo 9 huizen gezet, heeft 5 kinderen, helpt nu nog aan een huis voor een van de kleinkinderen, is altijd transporteur geweest en heeft altijd geluk gehad, nooit niets tegengekomen, reed als vrijwilliger met de camion van ‘t gemeente 9 keer naar Romenië voor ‘t goede doel, samen met burgemeester De Schrijver en zijn vrouw, zag dat het daar toen grote armoe was, is met Marie-Louise Stevelinck getrouwd en woonde in ‘t begin in ‘t Smalhaveld, heeft in ‘57 in de Hoekskensstraat gebouwd en woont daar nu al meer dan 40 jaar, was een verwoed vogelvanger vroeger, vinken voor de West-Vlamingen (voor wedstrijden) en kwartels in de meimaand, houdt er nu nog altijd twee in zijn volière. januari’12

25


WEDSTRIJD Dranken De Wispelaere Maak uw keuze voor uw eindejaarsfeesten in onze vernieuwde wijnrekken! U hoeft niet ver te lopen om een eindejaarscadeau aan te kopen.

Lindestraat 108 - Gent-Desteldonk - tel: 09.355 65 27

Open: Woensdag 13.30 tot 18 u - Donderdag en vrijdag 9 tot 12 u en van 13.30 tot 18 u - Zaterdag 9 tot 12 en van 13.30 tot 17 u

ma-di: op bestelling woe-don-vrij: 9-19u zat: 10-16u zond: 10-13u

eindejaarsfeesten 2011

crème dÊlice

artisanaal ijs en ijsdesserts

nadine martens - nerenhoek 17 - 9080 zaffelare 09/ 356 86 59 - 0477/366 722 - nadinemartens@telenet.be

bezoek ons op cremedelice.com voor meer lekkers!


Nummer9080

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

9080

nummer

vruint moar oan

André

‘t meeladres: a.baert.kapelstr@skynet.be

Vo o r e e n goed begrip

Lootsche tafelgesprekken In deze rubriek moedigen we de Lochristinaars allen uit de begripsverwarring te bekampen. Zit je een moment samen aan tafel, in de woonkamer, buiten in de tuin...? Zeg dan voor:

Dialect

Hertaling door André

Den uitwirkomne Een wiëekluize Ee es kappuible Ee es onpesèntig Bei zijn schabbernak stekn

Het voorjaar Iemand zonder ruggengraat Hij is bekwaam Hij is ongeduldig Bij zijn kraag vatten

Kindernederlands Vertaling Oorbellenmuziek Een walkman Een onderdoorbrug Tunnel Papamelk Bier Pinkteentje Kleine teen Pleistermonster Een mummie

Vijf van één deze maand: Gek zijn, raar doen Nie goe bei den uien zijn Nen slag van den meulne gat en Zo zot als een achterdeure zijn Een vijze los zitn en Zijn tuide es verwerreld

Over de schreve - deze maand: Kalkens Morgen Pannenkoek Wesp Schaar Ik

Mirgen Slemper Fluitenier Schaure Ijkke

Woord van de maand:

een uivermuizeken =

G

e weet da ‘k allange nie miëer spreeke teeën mijn buurman. Moar verleedn weeke zeijt ee in iëene kiëer teeën mei: “k Ei guuerd da ge ui ne andren otto goat kuuepn. Wa mirk goa ’t zijn? Of ge goat ui weere moar ’n akkuizeken kuuepn, zeekre?” “Wie ee ’t er da uitgestuikt?” ei ‘k em gevruigd. “Eija,”zeijt ee, “’n oangetroujde tante van nen eigenrechswirs van uin schuuenzeune ee op de kaffeetuifle van den bond van de gepensionneerden neeverst het lief gezeetn van mijn kozijn zijn nonkle. ’t Es nogal ’n gruuetsche konte en ze es nogal zot van zijn geld. Ze zoe zei girn en dat ee em ‘n sieke slee kuuept moar ee es nogal noar den gierigen kant en ee vindt zijn kerreken woar dat ee nui mee reijt nog te goe veur wig te doen. En ‘k peizdigen in mijn eine: da ouj baksken, da was nog iets veur mijn gebuure want ee zoe nog passen bei ui: ee es wel al wa oujde en ee wel zijn kieloomeeters moar mee ’n poar kleine ripperuiskes keunde doar nog nen tij goe mee zijn!” ‘k Ei nie miëer geantwoord moar van kollirre goa ‘k mei nui ne nievn otto kuuepn, see. Nen blauen, want mijn gebuure ziet da kleur nie girn. En ‘k goa em ’n guuele weeke veur zijn deure goan parkeern. Mee de prijs nog op!

Een voor mij onbekende Lochristinaar (raar woord – wie weet beter?) had het over het woord “ruuede”. Dat is een brede afwateringsgracht. Zo loopt er een van aan het Hoeksken tot aan de Slagmanstraat en die wordt de “Luuedsche ruuede” genoemd. Ook elders zijn er nog overblijfselen van dergelijke grachten. Het woord “ruuede” komt van het roten van vlas. In Eksaarde hadden ze zelfs een roterij. Vlas moest dus eerst een tijd in het water liggen om zich van zijn omhulsel (lemen) te laten verlossen. Ook de boomstammen voor houten pompen werden “geroot” om het gemakkelijker te maken door het hart een gat te boren. In tegenstelling met een “ruuede” noemt men de brede gracht rond een oude hoeve een “wal”. Maar dat diende in de eerste plaats om ongewenst bezoek buiten de “omwalling” te houden.

een profijtige vrouw

januari’12

27


TE KOOP Lo-immo - Dorp-Oost 32a - Lochristi

te koop I Sint-Amandsberg

Dirk Van Kerkvoorde Nummer9080

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

afsluitingen - hekkens - automatisatie las- en smeedwerk - trappen, leuningen en schouwkappen - Parlefonie en videofonie verkoop Bekaertmaterialen - tuinverlichting

Goed onderhouden halfopen woning met mooie tuin op een terrein van 541m². De woning is centraal gelegen, dichtbij winkels en openbaar vervoer. Omvattende: Living, keuken met elektrisch vuur, toilet, badkamer met ligbad, bureau, droge kelder, 3 slaapkamers (14m², 18m² en 18m²), ruime zolder. Authentieke schuur van 58m² als garage; Heel erg goed onderhouden! Vraagprijs: 320.000 euro

te koop I Sint-Amandsberg I

Mooi ruim 2 slpk - appartement van 105m². Ruime living met sierschouw, open keuken, 2 slaapkamers (16m², 18m²), binnenkoer (10m²), badkamer met douche, apart toilet, hal. Garagebox en kelder! Collectieve CV op mazout.

Vraagprijs: 174.000 euro

te koop I Sint-Amandsberg I

Gerenoveerde rijwoning met 4 ruime slpk. Gelijkvloers: Open keuken met eetplaats, woonkamer, badkamer met bad/douche en koer (3m²). Eerste verdieping: 2 slaapkamers (12m², 17,5m²).Tweede verdieping: 2 slaapkamers (12m², 17,5m²) waarvan 1 slpk toegang tot ruime zolder. Verwarming via gaskachels. Instapklaar. Klein beschrijf mogelijk! Vraagprijs: 196.000 euro

te koop I Sint-Amandsberg I

Goed onderhouden rijwoning, 5 slpks op 170m². Centraal gelegen, toch rustig en dichtbij winkels en openbaar vervoer. Omvattende: Hall, living, keuken met gasvuur, toilet, wasplaats en ruime kelder; 1 ste verdiep: 3 slaapkamers (6m², 16m² en 16m²), toilet, badkamer met douche; Op 2 e verdiep: 2 slaapkamers (9m², 12m²) en zolder. Mooie tuin met tuinberging!

Vraagprijs: 245.000 euro

te koop I Lochristi I

Recente alleenstaande 4 slpk woning op 814m², instapklaar, hoogwaardig afgewerkt, rustig gelegen, dichtbij centrum, winkels, scholen en openbaar vervoer. Ingerichte keuken, living, 4 slaapkamers, dressing, inkom, apart toilet, 2 badkamers met ligbad en douche, carport, berging, wasplaats, tuin, cv aardgas, alarm.

Vraagprijs: 398.000 euro

te koop I Zaffelare I

rijs

Verlaagde p

Hoogwaardig afgewerkte ruime villa op 5040m² op een rustige centrale ligging. Ruime living met doorkijk inbouwhaard, ruime keuken, veranda terras naar de tuin, berging, fitnessruimte, badkamer met inloopdouche, 2 ruime slaapkamers (27m², 18m²), zolder nog in te richten als 2 slaapkamers (50m²), design badkamer met ligbad en dubbele lavabo, prachtig aangelegde tuin, dubbele garage met berging Vraagprijs: 475.000 euro

Door u aangeboden Door ons naar waarde geschat!

Bel ons: 09.342 77 77 - www.loimmo.be

Persijzerstraat 21 - Lochristi (Zaffelare) 0495/23 78 59 - vankerkvoordedirk@skynet.be


In ‘t Loots vizier

Een maandelijks verslagje van Danny Sey over een lokale activiteit. Dit en nog zoveel meer op Lochristi.com

Vijfgeslacht

Mag ik u voorstellen: Marthe Bollaert, 7 jaar, dochter van Marissa De Baets, 30 jaar, dochter van Claudine Temmerman, 48 jaar, dochter van Christiane De Beul, 71 jaar, dochter van Simone De Mulder, 92 jaar. Met nieuwjaar in het vooruitzicht mag Marthe binnenkort terug vier nieuwjaarsbrieven voorlezen. Eentje voor haar mama, haar grootmoeder, overgrootmoeder en betovergrootmoeder. Zo is haar spaarpot gauw gevuld. Ik wens deze 5 mooie dames voor 2012 en daarna nog vele jaren als een gelukkig en gezond vijfgeslacht.

januari’12

29


Nummer9080

????????

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

door Eric De Wilde

Lootse

In navolging van onze rubriek van vorig jaar, trekken wij er hier op de redactie iedere maand op uit met Eric De Wilde uit de Pauwstraat. Geen enkele Lootse zolder, kelder, tuin of rommelmarkt is nog veilig voor ons. Binnenkort ook de jouwe?

Vannacht kom

ik je tenen tellen!

Eric

Diertjes in “Weens brons”. Je komt ze vandaag de dag op zowat elke grote antiekbeurs tegen; zowel in New-York en Parijs als in Londen. “Weens brons” stapte reeds op heel jeugdige leeftijd mijn leefwereld binnen. Getuigen zijn deze “drie muzikale kikkers op een rij”. Zegge en schrijve 1959... 1ste leerjaar. Bij het binnenkomen van de klas, links om de hoek, kon je ze zien: net onder de fraaie wandplaat van de meikever: dé “familie kikker”. Die drie groengestreepte kadees zaten, gewapend met toeter, gitaar en triangel, met hun lui gat op een muurtje, de druivelaar nauwlettend in het oog te houden. Net of wij zouden het gewaagd hebben om zeven blaadjes van de scheurkalender af te scheuren om ze achteraf ergens tussen de dagen van augustus te kleven, om zodoende de zomervakantie nog langer te maken. In onze kinderogen was het alsof er in elk van die deels vergulde kikkerogen een piratenkanon van jewelste geïnstalleerd stond ... ZO boos keken die wezens naar ons. Telkens we bij het binnenkomen van de klas die gasten moesten passeren, wenden wij het hoofd onopvallend een ietsje naar rechts... alsof we die drie gevaarlijke musketiers “bij toeval” niet hadden bekeken. Achteraf gezien, hadden die drie muzikale kikkers echter méér dan één reden om boos naar ons te kijken, want toegegeven... op onze jeugdige leeftijd was onze kerfstok, op “puienvlak”, alles behalve in maagdelijke staat. Op dat moment hadden we reeds een ontelbaar aantal van hun dierbare familieleden naar de eeuwige jachtvelden gestuurd...

30 januari’12

In tegenstelling tot nu, krioelde het toen OVERAL van de kikkers. Wanneer we, op onze dagelijkse wandeling na schooltijd, in het veld langs akker en weiland trokken, zagen we om de zeven seconden (‘t kunnen er ook acht geweest zijn), zo’n “langpoot” passeren. Meestal was dat dan de allerlaatste minuut dat het arme beestje kon springen, tenzij het een brevet van de 100 meter op zak had natuurlijk. De korte pijn ...: met een stok die we met een kritisch oog in “de kant” hadden uitgezocht en die we daarna vakkundig ontschorst hadden met ons zakmes (dat in die tijd precies zes frank kostte in de winkel van de plaatselijke smid), sloegen we de kikkers met één slag morsdood. De stoutsten onder ons waagden zich aan “opblazen”! Herinner je je nog...? De kikker kreeg dan een rietje van stro of gras in zijn achterste en blazen maar! Soms hingen we de dode “langpoten” met hun zwemvliezen aan de prikkeldraad. Meestal kwam dan een of andere Vlaamse gaai, kauw, roek of kraai, de lekkernij in de kortste keren ophalen. Naarmate we ouder werden, gingen we mensvriendelijker met die beestjes om. Vechthanen hadden we niet, windhonden al evenmin. Kikkers... dat waren onze kampioenen. We gingen op zoek naar héél “vievige” exemplaren in de graskant aan de rand van het een of ander begoniaveld. Precies op die plaats zaten dé kampioenen. Ze waren lekker dik door het eten van de vele insecten. Op de koop toe, kregen ze daar tweemaal daags gratis een douche wanneer de bloemist, toen meestal nog met “den darm”, de begonia’s water gaf. In zo’n vochtige biotoop zaten die beestjes echt in topconditie. We maakten dan een lange piste met “zenderstenen” (sintelstenen). Herinner je je nog die grijze stenen... ze zagen eruit als betonstenen, maar ze waren “geen fluite toebak” waard; ze werden gemaakt met een héél klein beetje cement en héél veel staalkleurige “serbielden“ (sintels). Met die stenen puzzelden we een echte “kikkerracebaan”. Van aan de start sloegen we dan met een twijgje net achter de kikkers hun gat op de grond om hen op te jagen... Toen de bloemist passeerde en ons bezig zag, zei die steeds: ”Laat die brave beestjes toch met rust ... anders komen die vannacht jullie tenen tellen...” En ja, soms kriebelt het nog! (Das voorzeker mijn penitentie!)


schattenjacht Huisbezoek

Inbrekers... Vergeet de hond maar! Eric

Kandidaat-inbrekers denken best eens goed na, vooraleer ze de kringloopwinkel van Lochristi als actieterrein uitkiezen. Onlangs waren ze daar duidelijk aan het verkeerde adres. Neen, geen Duitse herdershond, pitbull of rottweiler achter de deur. Benieuwd...? Zet je dan maar even schrap op je stoel! Naar vaste gewoonte stap ik op dinsdag, na mijn marktbezoek, even de kringloopwinkel binnen. Dé plaats bij uitstek om even weg te dromen en je fantasie op volle toeren te laten draaien! Vooraan links staan glazen vitrinekasten vol met glimmende snuisterijen. Mijn getrainde arendsogen overlopen aandachtig de inhoud van de kasten. Geen zakhorloges of Rolexuurwerken te bespeuren deze keer. Tot mijn grote verbazing ligt onderaan in de derde kast iets dat op een mega-sigaar lijkt... “Sinterklaas is hier blijkbaar al gepasseerd“, gaat er door mijn hoofd. Ik zet me op mijn hurken om het voorwerp beter te kunnen zien. Ik kan mijn ogen nauwelijks geloven ... niets te “sigaren”...!! In een fractie van een seconde passeren alle oud-strijders van Lochristi en omstreken de revue en in mijn verbeelding zie ik een Duitse soldaat met een glimmende pinhelm, na een bominslag die gepaard gaat met een hels lawaai, de lucht invliegen... richting “heimat”. Als “iets-of-wat kind ten huize”, vraag ik de sleutel van de bewuste vitrinekast aan een van de vriendelijke medewerkers van de zaak. Met fluwelen handschoenen haal ik het zware tuig uit de kast. Ik kan mijn ogen nauwelijks geloven... De sigaar lijkt wel de kop van een gevaarlijke granaat. Staat hij nog op scherp?

Ik bekijk de onderkant van het tuig waar iets als een schroefdeksel – de deur van de kruitkamer – te zien is. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast en daarom verwittigt Nancy, de verantwoordelijke van de zaak, de plaatselijke politie. “Opletten geblazen, zeker niet vervoeren met de wagen”, luidt het! Dovo, de mijnopruimingsdienst, wordt dadelijk gecontacteerd en komt het onveilig ogende tuig ophalen om het achteraf met kennis van zaken op een veilige plaats – indien nodig – onschadelijk te maken. Oef... eindelijk... terug rust in de zaak... Ben je op zoek naar een leeslamp uit de sixties, een recent luxebed met lattenbodem, een spannend boek van Aspe, speelgoed voor de kleinkinderen, een schilderij gesigneerd door een verre afstammeling van Rubens, een elektrisch vuurtje voor de badkamer, designkoffietassen van Illy, bloesjes en jurkjes van Esprit, Benetton of Chanel met een bijpassend juweel voor de komende feestdagen? Ben je als inwoner van Groot-Lochristi begaan met ons milieu? Loop dan gerust eens binnen in de kringloopwinkel (Dorp-Oost 152 a) Wees gerust, de kust is veilig! Altijd welkom! Voor ik het vergeet: op vrijdag is er telkens heerlijke koffie met wat lekkers!

januari’12

31


meubelmaker gezo onmiddellijke indien cht voor sttreding vra ag inli cht ing en op ond ers taa nd adr es

Hoe wij werken: Met kwaliteitsvolle materialen slagen wij er in om Uw persoonlijke ideeĂŤn gekoppeld aan onze suggesties op een vakkundige en professionele manier uit te werken. Exclusieve ideeĂŤn worden werkelijkheid, dikwijls in samenwerking met gerenommeerde binnenhuisarchitecten.

Ontwerp en fabricatie van o.a. Keukens Burelen Wandmeubelen Slaapkamermeubelen Tafels Dressoirs Badkamers Interieurinrichting Winkelinrichting Onze troeven Maatwerk is bij ons echt op maat gewerkt

Mike Interieur - Bedrijvenlaan 16 - 9080 Lochristi - Tel: 09 355 59 42 / 09 355 99 25 GSM: 0495 50 96 99 - E-mail: info@mikeinterieur.be - www.mikeinterieur.be

Frituur De Smesse

Wie van Beervelde is, kent vast de frituur op de hoek. En bracht daar Marianne en Eddy wel eens een bezoek. Na al die jaren kenden ze de meeste wel bij naam, of wisten ze de bestelling van vooraf aan.

In "De Smesse " kreeg je meer dan een pakje friet, klanten deelden met ons vreugde en verdriet . Dat maakt het dan moeilijk, om na 25 jaar , (op vrijdag 23 december) de deuren te sluiten en afscheid te nemen van elkaar.

Graag willen we iedereen bedanken, zowel de passanten als onze vaste klanten ! We wensen hen een prettige kerst en een nieuwjaar : vol gezondheid,liefde, vreugde en geluk dan kan 2012 niet meer stuk !


Lo Actua

Nieuwjaarsbrief van burgemeester Yves Deswaene

Naar goede jaarlijkse gewoonte vragen wij een gedreven Lochristinaar om een nieuwjaarsbrief te schrijven. Zo passeerden Johnny De Waele van UNIZO en Bert Vervaet van onze Cultuurraad in onze vorige jaargangen al de revue. In dit gezegende (schrikkel)jaar, leek het ons aangewezen onze burgemeester zelf – als hoofdvertegenwoordiger van onze gemeente, en nog even boven de komende politieke mêlee uit – dit forum te bieden. Moge deze brief de inleiding zijn van een constructief en hoffelijk gemeentepolitiek verkiezingsjaar.

O

Beste lezers,

p 6 december kwam niet enkel de Sint, maar ook volgende vraag van de redactie ‘Dag Yves, zie je het zitten om een nieuwjaarsbrief te schrijven voor 9080? Met een wens voor allen en een voornemen voor jezelf in 2012?’ Uiteraard ziet élke burgemeester zo’n vraag zitten, ook al is de deadline scherp. En dus kort ik mijn bezoek aan de kerstmarkt wat in en ga ik na Sportweekend (knappe zilveren medaille voor Evi Van Acker op WK zeilen!) meteen aan de slag. Met Ryan Bingham op de achtergrond (u kan hem kennen van het prachtige ‘The Weary Kind’ uit de film ‘Crazy Heart’ met Jeff Bridges) en een kop sterke muntthee moet het lukken. Een klassieke nieuwjaarsbrief bevat een aantal goede voornemens en niet minder beste wensen voor het nieuwe jaar. Laat ik vooreerst alle lezers van ‘9080’ een prima gezondheid toewensen. Een huizenhoog cliché, maar ik voeg er ineens aan toe om het niet bij voornemens te laten. Lichaam en geest zijn ons dierbaarste bezit en ik kan elk van u warm aanbevelen beide goed te ‘soigneren’. Uiteraard hoop ik eveneens dat het elk van u in huiselijke kring en op professioneel vlak voor de wind mag gaan in 2012 en voor wie dat niet zo is, wens ik de kracht en de inspiratie om uit het dal te klauteren. In mijn schoolagenda van lang geleden stond toepasselijk ‘Het is geen schand te vallen, het is een schand niet op te staan’ . Wat Lochristi betreft, heeft het ganse kerstmarktgebeuren nogmaals bevestigd wat u en ik al een tijdje weten: deze gemeente lééft! Vaak vragen collega’s mij hoe het komt dat in Lochristi wél lukt wat bij hen niet van de grond komt. Men heeft het dan over onze talloze wijkfeesten, onze goeddraaiende jeugdbewegingen, het bloeiende middenstandsgebeuren, de komst van nieuwe handelszaken en zoveel nieuwe inwoners. Een gedegen antwoord verdient grondiger sociologisch onderzoek, maar een aantal factoren spelen onmiskenbaar een rol. Hard werken zit in de genen van onze boeren en bloemisten en de koopmansgeest van Charles Vuylsteke waart hier ongetwijfeld ook nog rond. In 1977 ontstond de fusiegemeente Lochristi, maar elk van de deelgemeenten heeft in zekere mate haar eigenheid behouden en dat geeft extra ‘couleur locale’. In 1994 zag het Algemeen Plan van Aanleg het daglicht. Er werd maar liefst 50 ha extra woonzone gecreëerd en ook een multifunctioneel handelslint aan weerszijden van de N70. Dit verklaart de komst van honderden gezinnen en de vestiging van nieuwe handelszaken. Nieuwe inwoners geven een extra dynamiek aan een gemeente en bijkomende bedrijvigheid (denk ook aan de KMO-zone Lozen Boer) schept werk in eigen streek. Die mix van geboren Lochristinaren & nieuwkomers, van jong & oud, maar ook van hard werken & graag uitgaan, zorgt voor het nodige evenwicht binnen onze gemeente. Het lijkt mij een gezond voornemen voor de huidige en de toekomstige bestuurders van Lochristi om blijvend zorg te dragen voor een verdere evenwichtige evolutie van onze gemeente en haar inwoners. En meteen kent u ook mijn voornemen voor 2012. Vriendelijke groeten, Yves Deswaene burgemeester Lochristi

januari’12

33


I’m back!

Kom de nieuwe Beetle bewonderen in onze showroom.

Saloncondities reeds gekend, geniet er nu reeds van!

Extra voorwaarden op stockmodellen die ingeschreven worden voor 31/12/11, dit is enkel voor de snelle beslissers.

The 21st Century Beetle. Das Auto.

AUTOCENTER STEVENS BVBA Antwerpsesteenweg 86 - 9080 Lochristi

Tel: 09/355.74.52 - www.autocenterstevens.be

Theoriecursussen op

Rijschool Zeveneken

aanvraag

Gentsesteenweg 435 9160 LOKEREN (Zeveneken) Tel. 09.348 53 71 en 09.356 85 27 www.rijschool-zeveneken.be

BRUGGEMAN–DE COCK NV - Orchideestraat 22 - 9041 Oostakker

GEVRAAGD POETSHULP

voor onderhoud toonzaal & burelen part-time (20u/week): woe voormiddag, do en vrijd ganse dag zelfstandig kunnen werken, ervaring gewenst functie vrij vanaf 11 januari 2012

Sollicitatiegesprek enkel mogelijk na telefonische afspraak. Tel.: 09/355.56.48 - Gelieve enkel te bellen tussen 9 en 12 uur of tussen 13 en 17 uur. Let op: wij zijn er niet van 24/12/2011 t.e.m. 09/01/2012

Schoenen - Lederwaren - Accessoires - Portefeuilles - Riemen - Handtassen ­-­­­ Sjaals - Fantasiejuwelen

Voor uw eindejaarsaankopen, vergeet niet bij Pasquali langs te lopen Moleneinde 43 - Zaffelare - tel: 09.355 19 45 Open: dinsdag tot zaterdag van 9.30 tot 12 en van 14 tot 18.30 uur - Vrijdag open tot 20 uur - Zondag van 10 tot 13 uur - Maandag gesloten


Januari

Nummer9080

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf Uw nieuwsberichten of activiteiten in Nummer9080? Bezorg ons tijdig alle informatie via de website www.nummer9080.be/berichten of op ons adres. Voor meer nieuwsberichten en activiteiten > www.lochristi.com

Wekelijkse Sportreeksen

Kalender

Zondag 8 januari 2011

Looptraining Lo-Runners

gezinsbond Lochristi - do. 19.30 tot 20.30 u sportterrein Bosdreef, zo. 10 tot 11 u Domein Wachtebeke - Alex Dewart 09/355 89 64, www. gezinsbondlochristi.be

Volleybal gezinsbond Lochristi - elke di. 20 - 22

u in sportzaal van G.B.S. Kon.Boudewijnlaan - Alex Dewart 09/355 89 64, www.gezinsbondlochristi.be

Yoga kvlv-Lochristi - do. Witte Zaal vrije basisschool, Bosdreef - 20 tot 21.30 u - ingrid.boone@skynet. be, 09/355 90 00 Turnen kvlv Lochristi - maandag in turnzaal Edugo, Dorp Oost van 20 tot 21 u - myriamvanhove@ telenet.be, 09/355 12 65 Vrijdag 23 december 2011

Vtb-wandelclub Malpertuus wandelt

in het provinciaal domein - om 14 u aan parking zwembad - info: Rosette 09 355 63 78

om 19.15 u Lozen Boer Lochristi voor een Walking Dinner - Info: desmedtolga@telenet.be of 09 355 98 68 - www.markantvzw.be/lochristi

Maandag 9 januari 2011

Zondag 22 januari 2011

Kerkmanifest

Okra Lochristi - om 14.30 u Bibliotheek Lochristi - voordracht over de Kerk in Vlaanderen door theoloog Jûrgen Mettepenningen

Start 5 lessen Lijndansen

Kvlv Beervelde - om 20 u De Kring, Kloosterstraat - info Gerda b.e.a@skynet.be of 0474 30 10 68, Christa 09 355 72 09

Woensdag 11 januari 2011

Nieuwjaarsreceptie Okra-Lochristi

St-Franciscuskoor: Kerstconcert 20 u St-Niklaaskerk Lochristi

Voor alle inwonende 55+’ers van Lochristi en Hyfte (ook niet-leden) - van 14 u tot 17 u in De Kring, Dekenijstraat 12 Lochristi

Maandag 26 december 2011

Zaterdag 14 januari 2011

Kerstwandeling in de Kalkense Meersen

vtbKultuur Lochristi - om 13 u verzamelen aan St Denijskerk Kalken, start wandeling om 13.30 u info: 09 356 94 20, vtbkultuur.lochristi@skynet.be

Donderdag 5 januari 2011

Start Wekelijkse Fietstochten

Kvlv Zaffelare i.s.m. Landelijke Gilde - vertrek 13.30 u kerk Zaffelare - info: Rosette 09/355 63 78

Nieuwjaarsdrink N-VA Lochristi 19.30 u Kring, Zevenekendorp 23

Woensdag 18 januari 2011

Nieuwjaarsreceptie Middenstand Zaffelare

iedereen welkom vanaf 19 u in Cafetarie sporthal ‘t Veerleveld Zaffelare Vrijdag 20 januari 2011

Startvergadering en nieuwjaarswens

Zaterdag 7 januari 2011

Zaterdagje uit!

Kvlv Beervelde - vertrek 8.30 u aan de Bonte Koe naar Maasmechelen Village outlet-center - info: Katrien 0492 27 29 42, kvlvbeervelde@skynet.be

Nieuwe avonturen met Pierke!

Kvlv Zaffelare - 13.30 u zaal St-Hubert Zaffelare grandioze kindernamiddag voor jong én oud met Poppenkast Pedrolino - info: Carine 09/356 91 94

Kerstboomverbranding Beervelde

Chiro Beervelde - met gezellige eet- en drankstandjes - vanaf 17u op Chiroterrein Beervelde (Kloosterstraat) - Vergeet je kerstboom niet!

Nieuwjaarsfeest markant Lochristi

Kvlv Lochristi - De Kring, Dekenijstraat 12, Lochristi

Vrijdag 20 tot zondag 22 januari 2011

Toneel: Per(r)ongeluk!

Ochtendwandeling & nieuwjaarsbrunch

Kav Zaffelare - Oude bib kerkstraat Zaffelare - info: luc.de.geest4@telenet.be, 09 355 29 87, 09 356 83 33

Brunch Kvlv Beervelde

vanaf 11 u bij Gerda en Luc, Toleindestraat 109 Gerda: b.e.a@skynet.be of 0474 30 10 68

Donderdag 26 januari 2011

Crea: Designschaal in gips

Kvlv Zaffelare - 19.30 u oude bib (beneden) Zaffelare - Tineke 09/355 31 65

Zondag 22 januari 2011

Toast Literair

Davidsfonds Lochristi - om 10 u Bibliotheek Lochristi - Les Liseuses fabuleuses brengen Brazilië. Reisplezier gegarandeerd met carnavalpluimen en samba en een glaasje

Woensdag 25 januari 2011

Nieuwjaarsreceptie Unizo Lochristi

Unizo Groot-Lochristi nodigt al haar leden uit in het unieke kader van Kasteel Rozelaar - om 19.30 u info: ondernemersuitlochristi@skynet.be

Zondag 29 januari 2011

Miniatuur Landbouwbeurs

OTL De Lozen Boer - vanaf 10 u zaal Uyttenhove

Werfbezoek Heidebos

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede - 10 u aan Parking Gemeentelijke Basisschool Lochristi & Beervelde 1, wandeling tijdens de werken - info: steven. Sportzaal Koning Boudewijnlaan - vrijdag, zaterdag debruycker@natuurpunt.be, 015/77 01 56 20 u, zondag 15 u - www.gbslochristi.be

Zaterdag 21 januari 2011

Quiz gezinsbond Zaffelare

gezinsbond Zaffelare - 19.30 u zaal St-Hubert, Zaffelare-dorp - Inschr: 4 per ploeg, voor 16 januari bij luc.beirnaert@pandora.be of 09/355 67 58

Samen heffen we het glas op 2012

Met Open VLD Lochristi vanaf 10.30 u in zaal Sjappoo te Beervelde - iedereen welkom

middenstand

Zaffelare eindejaarsactie

2011 2012

Doe uw eindejaars

uari 2012

jan in Zaffelare t.e.m. 1de vele prijzen.

n van en maak kans op ee

Nieuwjaarsreceptie zaterdag 14 januari 2012

aankopen

Iedereen we

lkom

vanaf 19 uur tot ... in de Cafetaria van de sporthal ‘t Veerleveld Zaffelare januari’12

35


Geen tijdte om langsgeen komen -- wij nood ok komen otse ter plaa

Voortaan slechts één adres voor al uw koetswerkherstellingen en lakwerken!

Car-ko bvba Rosteyne 23, 9060 Zelzate tel: 09/326.05.38, car-ko@skynet.be

Uitdeuken zonder spuiten, glasherstelling, dashbordherstelling, herstelling bekleding en interieur

TOTUM HLS

• Terrasverwarmer • 10,4 kWh totaal vermogen • Sfeerverlichting door LED’s • 2,4Ghz wireless media • 3,5 mm Jack aansluiting voor MP3spe-

ler of andere media • Verborgen buitenluidsprekers van hoge

kwaliteit • Alle elektronische componenten werken

op een oplaadbare accu of op 220V • Ingebouwde bergruimte voor gasfles

€ 1.499,00

Vrijblijvende demonstratie in onze zaak

Alderweireldt

bvba

Zeveneken-dorp 54/56 9080 Lochristi - www.alderweireldt.be


het ei

Kreeftenfestival

Lo Actua

Winnaars wedstrijden

En de winnaars voor het kreeftenmenu zijn Ronny Van Hyfte & Lut De Beule uit Mendonk en voor het boek Dag Vlaanderen Stefan De Vleeschauwer uit Zaffelaredorp.

Advocaten

Advocatenkantoor Aelbrecht Sara bvba Beervelde dorp 40 - 9080 Beervelde Tel: 09.367 48 67 - fax: 09.367 48 68 E-mail: info@aelbrecht-law.be Advocaat Tom De Sutter Koning Albertlaan 128 - 9000 Gent Tel: 09.222 94 31 - fax: 09.220 23 27 E-post: tdesutter@fransbaert-law.be Webstek: www.fransbaert.be Advocatenkantoor Erik Van Gerven bvba Dorp West 73 - 9080 Lochristi Tel: 09.355 10 06 - fax: 09.355 20 50 E-mail: advocatenkantoor@van-gerven.be Bart Raes Beukendreef 26 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 73 68 - fax: 09.355 67 03 E-mail: bart_raes@skynet.be

e g i t Nudrtessen a

Wenst u hier ook vemeld te staan? Neem contact met info@nummer9080.be

Boekhouders/Accountants Fiscalisten

Kinesitherapie

Vanessa Minne en Vanja Dewaele Orchideeënhof 7 - 9080 Lochristi Tel. 09.259 06 58 - Gsm: 0476.99 44 39 E-mail: vanessa.minne@telenet.be Koen Velghe - Kinesitherapeut Elf Novemberlaan 3 9080 Lochristi Gsm: 0478.47 00 67

Podologie

Els Pauwels en Eva Baele Eikendreef 10 - 9080 Lochristi Gsm: 0476.80 42 22 - enkel op afspraak Ann Bieseman Stationsstraat 62 - 9080 Lochristi Gsm: 0477.75 18 69

Thuisverpleging

Deconinck & Van Peteghem Koning Albertlaan 48 - 9080 Lochristi Tel: 09.337 50 70 - fax: 09.337 50 75 E-mail: info@advocaatlochristi.be www.advocaatlochristi.be

Adfibodem bvba Voordestraat 70A - 9080 Lochristi Pijkestraat 138 - 9041 Oostakker Tel: 09.3551210 - jl.demeyer@adfibodem.be www.adfibodem.be

Gert Coolsaet Dorp West 34A - 9080 Lochristi Tel: 09.328 8443 - fax. 09.328 8447 Gsm: 0497.43 61 66 Gert.coolsaet@telenet.be

CBA & Partners BVBA Valérie Caulier Boekhouding-startersadvies Kerkwegelakker 7 - 9080 Lochristi Tel: 09.328 82 89

Thuisverpleging Julita Van der Sypt Hoekskenstraat 103 - 9080 Lochristi GSM: 0495.23 97 43 E-mail: julita.vandersypt@skynet.be Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7

Jan Devroe Zevenekendorp 16 - 9080 Lochristi Tel: 09.356 95 72 - fax: 09.328 42 77 Gsm: 0495.800 944 Advocatenkantoor.devroe@telenet.be

CRVB Accountancy bvba Burg. Vermeulenlaan 20 - 9080 Lochristi Tel : 09/355.24.63 E-mail : info@crvb.info

Thuisverpleging op maat Carine Laureyns - Gsm: 0477.044 536 Marleen Sucaet - Gsm: 0495.235 462 Rostijnestraat 80 - 9042 Desteldonk Alle mutualiteiten - 7 dagen op 7

Linda De Coninck

Dierenarts Katrijn De Groote Gentse steenweg 469 9160 Lokeren ( Dorp Zeveneken) Tel: 09.3288079 - Gsm: 0475.786 139

Beelbroekstraat 105a 9040 Gent (Sint-Amandsberg) Tel: 09.356 89 00 - fax: 09.356 69 75 E-mail: Linda.de.coninck@telenet.be Advocaat Renaat Lievens Suzanne Lilarstraat 91, bus 201 - 9000 Gent Tel: 09.243 49 10 - fax: 09.243 49 15 E-mail: renaat.lievens@vanasch-advocaten.be

Dierenartsen

Dierenarts Dr. Ingels Johan Rostijnestraat 40 - 9042 Desteldonk Tel: 09.356 72 82 Algemene diergeneeskunde Consultaties enkel op afspraak

Thuisverpleging Jeroen Cottenier bvba Gsm: 0495.65 76 89 jeroen.cottenier@telenet.be Alle mutualiteiten - 7 op 7

Voedings- en dieetkundigen Voedings- en dieetkundige Diabeteseducator - Céline Stadeus Koning Leopold III Laan 4 - 9080 Lochristi 0476.39 33 60 - Enkel op afspraak

januari’12

37


Marc Everaert IMMO

bvba

Vrijheidsplein 19 B1 9160 Lokeren Telefoon.09 349 29 50 Erkend Makelaar BIV 205708 www.ImmoMarcEveraert.be

TE KOOP Lochristi

Lochristi

Antwerpse Steenweg

Hijftestraat

groot perceel BOUWGROND voor Open Bebouwing

APPARTEMENT NIEUWBOUW (tweede Verdieping) in residentie Kasteelfhof.

Totale oppervlakte: 1.255,81 m². 28,21 m straatbreedte. Lot 1 van de goedgekeurde verkaveling dd. 28/04/2009. Dossiernummer Gemeente V0623/1. Ref. Agentschap RO-Vlaanderen 5/44034/1062/1. Inl. RO Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv. Landelijke ligging. Op ongeveer 1 km van Lochristi Centrum.

Met inkomhall, toilet, living, open ing. kkn., berging, badk., 2 slpk., terras, ondergr. berging, gemeensch. fietsenberging en gemeensch. vuilnislokaal. Garage of autostaanplaats mogelijk. Inl. RO: in aanvraag. Vlakbij Lochristi centrum.

Moerbeke-Waas

Lochristi

WOONHUIS NIEUWBOUW (Open Bebouwing)

VILLA (Open Bebouwing)

Schuttershof

Boskapellaan

met glkvl: inkomhall, toilet, living, ing. kkn., waspl., berging 1e verd.: overloop, 4 slaapkamers, badkamer garage, terras en aangelegde tuin. Totale oppervlakte: 1.209 m² Residentiële ligging. Inl. RO: Vg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv

met inkom, toilet, bureel, ruime living met open keuken (± 65 m²), berging, hall, toilet, 2 slaapkamers, dressing, badk., berging, grote ruimte (± 70 m²) (voor slaapkamers, hobbyruimte, ...), oprit, carport, tuin. Tot. opp. 800 m². Inl. RO: in aanvraag. Rustige ligging. Vlot bereikbaar. Nog (deels) verder af te werken door de koper.

Eksaarde - Doorslaardam

Beervelde - Magretstraat

Lokeren - Moleneindstraat

Lokeren - Hillarestraat

LANDHUIS (OB)

perceel BOUWGROND voor Open Bebouwing

karaktervol LANDHUIS FERMETTE ‘t Ouw Hof (OB)

te renoveren WOONHUIS (gesl. beb.)

met inkomhall, living, ingerichte keuken, berging, badkamer, kelder, overloop, 3 slaapkamers, linnenkamer, zolder, overdekt terras, berging, garage, oprit en tuin met sparrenbos. Tot. opp. 800 m². Inl. RO: Vg-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Gvv. Landelijk gelegen. Vlot bereikbaar (Lokeren-Lochristi).

Totale oppervlakte ±1.199 m² en ± 33m straatbreedte. Verkavelingsvergunning dd. 08 juni 2010. Gem dossiernr V/ V0660/1. Ref. Agentschap RO-Vlaanderen: 5/44034/1099-1.Straat met weinig doorgaand verkeer. Vlakbij oprit E17. Inl. RO: Gvg-Wg-Gdv-Gvkr-Vv

Wachtebeke - Rechtstro

Aanbod te huur: WOONHUIZEN APPARTEMENTEN www.ImmoMarcEveraert.be

Laatste DUPLEX-APPARTEMENT in Residentie Mauritius

Tweede verdieping. Met 2 slaapkamers, terrassen, ondergrondse garages, bergingen en auto-staanplaatsen. Totaal afgewerkt. Vlakbij dorpscentrum. Vlot bereikbaar.

met 2 livings, 2 keukens, bureel, 5 slpk., bureel, 2 badk., berging, schuurtje, aangelegde tuin (zuidgericht) met terras, garage, oprit. Geschikt als kangoeroewoning of deels beroepsmatig gebruik. Tot. opp. 1.423 m². Landelijk gelegen. Vlot bereikbaar (N70, E17). Inl. RO: Gvg-Wg+Ag-Gdv-Gvkr-Gvv

Lokeren - Sint-Jozefstraat WOONHUIS BUNGALOW (OB)

met inkom, toilet, bureel, living met inbouwcassette, ing. kkn. met eetkamer (met zicht op de tuin), berging, wasplaats, badkamer, 3 slpk., garage, carport en tuinhuis, tuin en oprit. Tot. opp. 1.000 m². Inl. RO: Inl. RO: Wg+Ag-Vg-Gdv-Gvkr-Vv. Landelijk gelegen. Vlot bereikbaar. Ook geschikt voor vrij beroep.

met living, keuken, berging, toilet (buiten), 2 slpk., koertje en tuintje. Tot. opp. 86 m². Inl. RO: Gvg-Wg-GdvGvkr-Gvv

St-Kruis-Winkel - Winkelwarande ruime VILLA-WOONHUIS (OB)

met inkom, toilet, living, eetkamer met keuken, waspl., 4 grote slaapkamers, linnenkamer, badk., kelder, zolder, garage, terras en tuin. Tot. opp. ± 1.050 m². Mogelijkheid om aanpalend perceel (bouw) grond (± 500 m²) bij aan te kopen. Inl. RO: in aanvraag.


M

et de andere kinderen vierden we stille nacht door, in opdracht van de goedbedoelende pastoor, een theelichtje aan te steken en ‘t licht door te geven waardoor de kerk een heus lichtpaleis werd. In die gezellige stal, deinend op een zacht golvende warme gloed van kleine kaarsjes, had menig kindeken wel z’n kribbeken willen hebben. Ik zou ook blij geweest zijn, denk ik, dat er geen plaats was elders. Je zou wel gek zijn om zo’n aanbod af te slaan. Bovendien was er brood en wijn. En met een beetje chance passeerden er nog drie kerels met wat beleggingen. Iets later. De essentie van het eucharistiegebeuren ging wat aan ons voorbij. Dat Jezuken het wellicht koud moet hebben gehad, ok, maar die os en vooral die ezel in de stal. Alternatieve verwarmingsbron? Neuh, dat was te verregaand. Of waren er toen ook premies voor condensatie-ossen? De hoofdopdracht van onze ouders was ons stil te krijgen, zeker tijdens de Heilige Mis. Broer dacht al aan de fondue, ik keek liever wat rond. Meter is daar ook, kijk! Haar zag je al van ver zitten, door haar stevige hoge kapsel. Tijdens de communie zwaaide ik m’n hand er ver af. Het kersttoneel van de pastoor ging verder: Jezus werd geboren en d’herderkes zongen bij nacht in ’t veld hun vreugdelied. Het eindigde altijd met glorieus gezang. Alle registers open, de kerk in lichterlaaie, ’t engelenkoor zong zich schor. De schapen werden uitgestuurd met een boodschap van peis en vree. De pastoor opende met veel bombarie de kerkdeur en stuurde als

cursiefje

een goede herder z’n kudde schapen uit, de haailige nacht in. Een stille nacht kon hij het niet meer noemen, daarvoor had hij ons teveel vuur gegeven. Maar zo ging het nog nèt. ‘t Waren de kaarsjes die het ‘m deden. Dan, bevrijd van iets teveel christelijke zegening gingen we heen. FREEDOM! Riep Broer uit, en hij wist dat ik er nóg luider WO-HO zou uitgooien. Wijdarms en -beens sprong ik het firmament tegemoet, als wilde ik de Sterre wegplukken. We zijn stil geweest! jureerde ik enthousiast, puur en onversneden. Niet geremd door enig menselijk opzicht. Van heinde en verre keken de mensen om. Jaja mompelde papa, pas op, kom. Geen kaaskoekjes straks! was het minder leuke oordeel van mama. Och, geef dat kind een koekje, zalfde Broer. Eentje maar, dan gedaan. Vredestijd, alles kwam goed. Ook tijdens het fondueprikken. Steevast dezelfde uitdagingen. Meter slaagde er altijd in te vergeten 1) wat ze aan ‘t bakken was 2) welke kleur haar stokje had en 3) òf ze wel aan ‘t bakken was. Peter liet z’n stokje vallen. Altijd. Eerst in de fondueketel, dan op meters verse blouse, dan op de grond. Papa ijsbeerde in de living, pas op! Hij was de alvoorzienige voorzichtigheid: stel dat ‘t fonduepotje in brand vliegt. De natte dweil lag klaar. Je weet nooit. Lieve lezer, u kan zich niet vòòrstellen welke taferelen er zijn voorafgegaan aan het aanmaken van ’t vuurtje met brandspiritus. Allemaal achteruit! Mama had andere besognes: dat spetst op mijn gordijnen! Maar het blééf gezellig. Want er was

de kerststal (een erfenis van een oude tante van het zevende knoopsgat, of eigenlijk nog verder) met artisanale beeldekes, ja zelfs koningen. Die bende van drie kwam lange tijd nooit uit het

Freedom!

nummer

9080

door Inge Suys

krantenpapier: als ze officieel hun opwachting mochten maken, waren wij heel dat kerstcircus al lang moe. Mama was inventief: omdat we het zo sneu vonden dat ze nooit mochten meedoen, mochten de wijzen al komen aangestapt van achter de hoek van de secrétaire. En pakjes, joehoe! Ik content met een knuffeldier, broer met Masters of the Universe. He-man en Greyskull als u die kent, of Snakeman. Toffe mannekes vond Broer, lelijke peeties vond mama. Addergebroed. Meter had vooraf gezegd wat ze wilde, dat was makkelijk. Toch deed ze altijd zuinig verrast bij het openmaken van het pakje: ah. Maar nooit danku, er hing altijd een wolkje teleurstelling in de lucht, wat wij dus niet begrepen. Broer en ik zongen dan wat liedjes, mee met een kerst-CD. “Freedom wo-ho” van Bandaid, tegen de hongersnood in Afrika. Nee, zei mama – ze heeft een ongeëvenaard niveau van eloquentie - ’t is “Feed the Wo-orld”: voed de wereld! Ah ja, da’s goed, zei Broer, ‘k heb juist honger. Waarop hij meter haar verloren fonduebolleke òòk op zijn saté prikte. Zij ging altijd met honger van tafel.

straatnamen door

Bert Vervaet

Hospitaalstraat Jan Antonius Fierens was huisarts te Beervelde in de eerste helft van de 19de eeuw. In 1830 liet hij in Beervelde-Dorp aan de hoek met het toenmalige Bakkerstraatje een huis bouwen. Daaraan verbonden werd ook een klein hospitaal gebouwd en daardoor werd deze straat al heel vroeg de Hospitaalstraat. Dokter Fierens was tegen de Belgische onafhankelijkheid en nam in 1830 korte tijd dienst in het Hollandse leger. Uit zijn huwelijk met Pia Braeckman, afkomstig van de gekende familie Braeckman uit Sint-Amandsberg,

werden een dochter Athalie en een zoon Lucien Napoleon geboren. Het kwam echter tot een feitelijke scheiding en hij ging in Gent wonen. Dokter Fierens stierf naar verluidt op de overzetboot naar Antwerpen. Zijn zoon Lucien werd eveneens huisdokter te Beervelde, maar hij overleed al op 34-jarige leeftijd in 1867 na verzorging van tyfuslijders op Raveschoot. Weduwe Pia Braeckman, die in 1890 kinderloos stierf, heeft veel geschonken aan de katholieke scholen en aan de kerk van Beervelde. De vrije kleuterschool is gebouwd op grond die zij schonk rond 1879. januari’12

39


het

klaverke vier

Nummer9080

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

of ‘t klein batonneken...

Marthe Van Damme

Mercikes Esmée om dit batonneken aan mij door te geven… Ik ben Marthe Van Damme, 8 jaar geworden op 18 september, zit in het 3de leerjaar van de gemeentelijke basisschool Beervelde bij mijn superlieve juf Leen en 20 toffe klasgenootjes die me wel eens Smartie durven noemen. Thuis ben ik het” kakkernestje”, de jongste van 3 meisjes en een echte poezenliefhebster (ik heb er momenteel 5…). Van mijn grote zus Emma (bijna 18 jaar) heb ik mijn liefde voor dansen meegekregen (als er bijna elke dag in huis gedanst wordt, doe je als kleine uk wel mee op den duur…). Net als zij (nog steeds) volg ik die danslessen bij juf Valerie op zaterdagvoormiddag. Volgend jaar ga ik misschien starten met toneel bij de Sinfra-kids in Lokeren waar mijn andere zus Lena (bijna 16 jaar) al enkele jaren mee optreedt… Of misschien volg ik wel zangles want ook zingen doe ik supergraag (en volgens mijn mama best goed…). Vorig jaar was voor mijn familie en mij een triestig jaar… mijn nichtje Lore van 15 jaar is plotseling in haar slaap gestorven. We gaan daardoor veel naar Kortrijk bij tante Lie, nonkel Geert en mijn neefjes Ward en Victor. Nu ben ik niet meer zo verdrietig want

Louis-Arthur De Zutter

ik droom vaak dat ik samen speel met haar op onze trampoline of in het zwembad. Op mijn chirorok en boekentas staat ook een” lore-smiley” en elke keer als we lachen, lachen we ook een beetje voor haar. Zo kom ik bij mijn andere hobby… chiro B(eervelde)! Mijn papa noem ik wel eens “de baas” van de chiro (eigenlijk is hij de volwassen begeleider of VB) en daarom noemt bijna gans de leiding mij kleinen Van Damme maar dat vind ik niet zo erg want ik ga supergraag elke zondagnamiddag naar de chiro en mee op kamp. Dit klavertje4 geef ik door aan mijn coole neef Louis- Arthur die net als zijn papa (mijn pépé Roderik ) een echte KAA-Gent supporter is! Knuf, Marthe

1

2

Bedankt lieve Marthe, mijn kei cool nichtje uit Beervelde! Hallo ik ben Louis-Arthur De Zutter. Ik woon in Zaffelare Watermuntweg 7. Samen met mijn ouders en mijn zus Justine.

Ik heb twee konijnen Stampertje en Lila, twee meisjes.

Ik ben 10 jaar en ik zit in het vierde leerjaar op Vbs Sint Jozef met mijn leuke juf Tinnie. Er zitten 21 kindjes in mijn klas. Namelijk 13 jongens en 8 meisjes.

Mijn hobby’s zijn: voetballen, ik ben keeper bij de ploeg SK

Lochristi. In de zomer ga ik heel veel golfen met mijn opa in de Ardennen. En bijna elke dag loop ik. Die sporten en nog andere sporten zijn superleuk. Zo nu weet je ongeveer wat ik allemaal doe. Ik geef het klavertje vier met heel veel geluk door aan mijn superleuk klasgenootje Mattis.

40 januari’12


Nummer9080

‘t klaverke vier

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

Bedankt Mattis voor het batonneke.

Robbe Ponnet

4

Ik ben Robbe Ponnet en woon in Zeveneken. Mattis ken ik van de 4-urenloop. We zaten in dezelfde ploeg en zijn vijfde geworden. Dat was cool. Ik zit op school op Sint-Jozef in het vierde leerjaar bij juf Jana. Het leukste vak op school vind ik turnen bij meester Yves. Wat ik het liefste doe, is voetballen. Ik speel al 4 jaar bij SV Zaffelare, meestal als rechtse back. We trainen op dinsdag- en woensdagavond en op zaterdag spelen we match. Vorig jaar waren we kampioen. We spelen soms ook tornooien zoals de Cup Het Nieuwsblad waar we al twee keer wonnen van Kleit (Maldegem). Ik doe ook nog piano en notenleer en dit jaar ben ik gestart met dactylo. In de vakantie ga ik graag stappen. Verder heb ik een lieve broer, een leuke zus, fantastische ouders en ook een lieve poes Sara. Ik speel graag in de tuin op de trampoline en… voetballen natuurlijk! Ik geef de baton door aan Jarne, een vriend van de voetbal.

3

Mattis Van Bignoot

Dank u Louis-Arthur voor de baton Ik ben Mattis Van Bignoot! 9 jaar oud, woonachtig in de Ommegangstraat te Lochristi. Mijn hobby’s zijn Chiro, atletiek, knutselen en lezen in Geronimo Stilton-boeken. Ik heb twee broers: ze heten Nicolas & Cedric en zijn een identieke tweeling van 7 jaar. We gaan samen naar de vrije basisschool St. Jozef in Lochristi. Ik zit in het vierde leerjaar bij een superleuke juf genaamd Tinny!!!! Samen met Louis-Arthur en nog 19 vriendjes. Op 5 november heb ik de 4-urenloop voor 11.11.11 aktie meegelopen met een aantal klasgenootjes en vriendjes, we hebben samen 56 km gelopen en behaalden daarmee de vijfde plaats van ongeveer 30 groepen. Robbe Ponnet uit Ruilare was er ook bij en ik wil graag de baton aan hem doorgeven. Go go go Robbe.

januari’12

41


DOE - HET - ZELF

MEGA DESCHACHT ANTWERPSESTEENWEG 104 - 9080 LOCHRISTI

Doorlopend open van 8u00 tot 18u30.

Win één van de vijf prachtige Apple computers

Super e i t c a s r a a j e eind

Elke week een prachtige Apple iMac 27” te winnen tijdens de maand december ter waarde van: E1699,• Geldig vanaf 28 november t.e.m. 31 december 2011 • Eén deelnemingsformulier per aankoopschijf van E50,• Slechts 1 winnaar per adres (huisgezin) • Trekking elke zaterdag van december om 17 uur

Open op zondag 18 december 2011

Antwerpsesteenweg 104 • 9080 Lochristi • Tel: 09/355 00 33


het ei

Lo Actua

Ww Cabaret Oester: 15 jaar!

Beste, graag lichten wij u reeds in over onze volgende productie voor 2012! Wij verwachten u allen op één van de voorstellingen en wensen u reeds een mooie eindejaarsfeest! Wij gaan u een prachtige show presenteren met nieuwe sketches in het Gents gespeeld door Carine Stevens, Ronny Vermaerken, Pascal Govaert en Liese-Lotte Tolpe, zangeres Katy Satyn, muzikante Ann Lemaitre, shoballet Jumelle. Première: vrijdag 24 februari 2012 (20.30 u.) – zondag 26 februari 20112 (15 u.) – vrijdag 02 maart 2012 (20.30 u.), zaterdag 03 maart 2012 (20.00 u.). Gegevens: zaal De Kring, Dekenijstraat 12, 9080 Lochristi. Kaarten 12,5€ vanaf 5 januari 2012. Verplichte voorverkoop 09-355 57 09. (gert.welvaert@skynet.be). Afhaling kaarten: Nail & make-up Studio AZURE, Dorp-west 51/1 Lochristi (gesloten op maandag). (info: Carine Stevens)

Toneel Gemeentelijke Basisschool Lochristi en Beervelde: 31ste opvoering! Toneel: Per ongeluk (regie: Micheline Lisabeth en Isabelle Schatteman) - Frederik en Annabelle hebben op het laatste perron van het station, perron 12, ruzie over hun toekomstig huwelijksfeest. Kwaad omdat ze haar zin niet krijgt, gooit Annabelle haar dure verlovingsring die ze van Frederik heeft gekregen weg over de balustrade aan de rand van het perron. De ring komt terecht op een lager gelegen braakliggend terrein waar een aantal clochards en bedelaars huizen ... Een romantische komedie die ontroert en dan weer spannend of heel grappig is. Met:

Nicolas Pinnoy, Ann Van den Berghe, Isabelle Schatteman, Freddy De Wilde, Nancy Raes, Kathy De Cock, Alex Dewart, Luc Dhont, Cristine Poppe. Gegevens: op vrijdag en zaterdag, 20 en 21 januari 2012, om 20.00 u. en op zondag 22 januari om 15.00 u. - Gemeentelijke Basisschool Lochristi & Beervelde - Sportzaal Koning Boudewijnlaan. Toegang: € 7 – kinderen 6 tot 12 jaar: € 4. (http://www.gbslochristi.be) (info: Ronny Dhaenens)

Gezel van de Orde van de Wase Raap

Toerisme Waasland lauwerde onze lokale glaskunstenaar Hugo Meersseman op voordracht van onze Cultuurraad en ons College van Burgemeester en Schepenen. Nadat de eer eerder Leon Matthijs al te beurt viel, kreeg nu dus ook Hugo Meersseman deze voorname blijk van erkenning. De motivatie was legio: zijn grote inzet om onze regio toeristisch op de kaart te zetten via mobilhomeweekends; zijn inbreng om het Ambachtelijke Week-

end jaar na jaar vorm te geven; zijn omnipresentie bij alles wat Loots is en met kunst en creativiteit te maken heeft: Serrekunst, Kunst omdat het moet, Lo-Art, de Roefeldagen… Maar het best van al kennen we hem als de man met een onverdroten passie voor glas-in-lood en glassmelten, met de zo typische lokale thema’s: motieven uit Reynaert De Vos en natuurlijk ook uit onze rijke bloemencultuur! Een dikke proficiat van de hele reactie, Hugo!

(info: Hugo Meersseman: Hugo.Meersseman@telenet.be)

Schaatsen in de Turfmeersen Reeds enkele jaren na elkaar hebben we nog eens een winter uit de goeie ouwe tijd gehad. Er kwamen tijdens deze gelegenheid honderden mensen schaatsen in het natuurgebied ‘De Turfmeersen’. Kan er deze winter opnieuw geschaatst worden? Als het deze winter voldoende hard vriest, dan mag er op het natuurijs van de Moereloop in de Turfmeersen worden geschaatst. Natuurpunt vraagt wel respect te hebben voor de natuur en de dieren en is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Als er kan geschaatst worden op zondagnamiddagen zorgt Natuurpunt Moervaart-Zuidlede voor opwarmer-

(info: Natuurpunt Moervaart-Zuidlede)

tjes en frisdrank in de schuur aan de Moereloop. Je kan de Turfmeersen het best bereiken vanaf de weg Wachtebeke/Moerbeke. Aan de rand van het dorp van Moerbeke (Terweststraat) volg je de borden ‘Turfmeersen’, over de Terwestbrug(Moervaart) voorbij kasteel Wulfsdonck. Meer info: Dirk Van Pottelberg, 09/346 95 68, dirk@heidebos.be. januari’12

43


De Lootsche baton

2 3

1

4

We geven onze Lootsche estafettestok door aan een ‘groepsmens’. De gekozen loper bepaalt wie overneemt. Enige beperking: er wordt het liefst tot buiten de deelgemeente gelopen. En ’t moet met liefde zijn, dat de baton doorgegeven wordt. (sh)

1

Jens Van Lierde stapt met een meute jongeren richting Lochristi, dropt ze bij bij Robin Verbeke, die op zijn beurt deze jonge meute onderdompelt in de speelpleinwerking van Joepla......, de stok doet een jeugdige ronde....... Graag zou ik Jens Van Lierde willen danken voor zijn lovende woorden en deze kans; al zal het wel een opgave worden om mijn voorganger te overtreffen. Wie ikzelf ben? Welnu, ik ben Robin Verbeke en voel mij nu al mijn volle 17 jaar thuis in Lochristi. Ons Lochristi, gekend voor zijn actieve jeugd. De jeugd die zelf de gemeente doet leven en vorm geeft, door het organiseren van allerhande activiteiten, de jeugdhuizen en natuurlijk de talrijke jeugdbewegingen. Vele vrijwilligers (jong en oud) zetten zich in ten voordele van de jeugd. Zelf ben ik al enkele jaren animator in Speelplein Joepla, waar ik tevens ook in de mentorengroep zetel. En wij, Joeplanezen, proberen ieder jaar weer het beste te bieden voor ieder kind. Speelplein Joepla rust op de schouders van een bende enthousiaste jongeren die een sterke werking wilt opbouwen voor iedereen. Maar ik leef niet alleen voor het speelplein, ook de Jeugdraad van Lochristi is en blijft een niet weg te denken adviesraad in de gemeente. Deze actieve groep zorgt ervoor dat de Lootse jeugd sterk aanwezig is in het gemeentelijke leven. De jeugdraad behandelt alles wat de jeugd aangaat en zet deze ook stevig in the picture. Dus u ziet maar… De Lootse jeugd doet het goed! Nu kom ik tot een eind, en geef ik gaarne de baton door aan Ines De Geest, een enthousiaste jongedame uit Zaffelare.

2

Bedankt Robin voor de baton! Ik vind zeker dat de jeugd ook eens vertegenwoordigd mag worden. Ik ben Ines De Geest, 19 jaar en woon in het gezellige Zaffelare. Ik heb tot mijn 6de leerjaar op school de “Weg wijzer” gezeten, daarna ben ik naar Edugo Oostakker gegaan. Daar heb ik zes jaar humaniora gevolgd en ben ik afgestudeerd in de humane wetenschappen op “Edugo de Toren”. Nu studeer ik mijn 2e jaar Sociaal Cultureel Werk aan de Arteveldehogeschool en hopelijk mag ik volgend jaar daar ook afstuderen.

Ik zit al sinds mijn zes jaar in Chiro Zaffelare en dit is nu mijn 3de jaar Chiroleidster. Dit jaar geef ik leiding aan de Aspi’s, de oudste afdeling, en samen met Melanie stoom ik he klaar om leiding te worden. Maar natuurlijk is dat niet het enige wat wij doen, wij amuseren ons ook iedere zondag rot. Zo hebben we onlangs een aspimidweek gehad. Wij hebben een fantastische en grote leidingsploeg die iedere zondag paraat staat om de Zaffelaarse meisjes te entertainen. Wij zien ons ledenaantal ieder jaar stijgen. We hopen dat dit blijft duren want een meisje weet niet wat ze mist als ze niet in Chiro Zaffelare zit! Als Chiro werken wij nauw samen met Ksa Zaffelare. Zo organiseren we samen een fuif de ‘Purple Clash’, dit is geen gewone fuif maar een fuif waar een wedstrijd aan verbonden is. Op die fuif kan je drankkaarten voor de Chiro en drankkaarten voor de Ksa kopen. De vereniging die het meeste drankkaarten verkoopt krijgt een bbqfeestje aangeboden georganiseerd door de verliezende partij. De stand houden we bij en wordt geprojecteerd op de fuif! Spanning alom. En voor de duidelijkheid, de Chiro is al twee jaar op rij gewonnen. Dit jaar gaat de fuif door op 21 april 2012, so be there! Voor de rest ben ik tegenwoordig ook zeer actief in jeugddienst Lochristi. Dit vooral in het kader van mijn opleiding sociaal cultureel werk. Ik doe namelijk mijn stage bij de jeugddienst en heb me ook aangesloten bij hun dagelijks bestuur. Pret verzekerd op de jeugddienst! Zo genoeg over mij! Ik geef graag de baton door aan Melissa Vriendt uit Zeveneken. Omdat zij ook zeer actief is in een jeugdvereniging en zo zien we het graag!

44 januari’12


Nummer9080

De Lootsche baton

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

3

Bedankt Ines voor de baton ! Ik ben Melissa Vriendt en ik ben geboren op 27 januari 1993. Van mijn 3 tot 12 jaar ben ik naar de Sint-Elooischool in Zeveneken gegaan. Daarna ging ik naar het SintJanscollege te Sint- Amandsberg. Nu studeer ik Interieurvormgeving in Gent.

Als ik 7 jaar was, ging ik voor het eerst naar de VKSJ in Zeveneken. Daar ben ik opgegroeid samen met mijn 2 vriendinnen Laetitia en Dorien. Zes jaar geleden smolt de KSA en de VKSJ van Zeveneken samen tot KSJ Zeveneken. Elk jaar staan we op 24 en 25 december in de levende kerststal aan de kerk van Zeveneken. Daar bieden we de mensen gratis een beker warme chocomelk of Glühwein aan. Sinds vorig jaar ben ik in de leiding. Dit jaar geef ik leiding aan de Joro’s. Dat is een groep vol met leuke jongens en meisjes van het 5e en het 6e leerjaar. Graag geef ik nu de baton door aan Anke van Rysselberghe uit Beervelde !

4

Ik ben Anke Van Rysselberghe en ik heb deze baton gekregen van Melissa Vriendt. Ik kende haar van de middelbare school Sint-Janscollege te Gent. Momenteel studeer ik orthopedagogie. Mijn papa en mama heten André en Kathy en ik heb twee zussen Elke en Femke. Mijn burgerlijke status is ook niet meer vrijgezel want ik ben dolgelukkig met mijn liefje Tom.

’s Zaterdags werk ik bij bakkerij Van Acker met mijn twee geweldige bazen Mario en Hilde. Ik sta ook elke zondag paraat om de kinderen te amuseren op de Chiro van Beervelde. Ik geef dit jaar leiding aan de tip-tiens, leeftijd van 14 tot 16 jarigen samen met mijn medeleidster Eva Droesbeke. Chiro Beervelde is vet oké! De sfeer in de leidingsgroep is plezant en top en dat hebben we deels toch wel te danken aan onze VB Erwin Van Damme. Hij is de persoon die er altijd voor ons is en degene die ons steunt door dik en dun. Hij is de persoon die ons op de vingers mag tikken, maar het is vooral iemand die ons respecteert en ons al die warmte & vertrouwen biedt. Eddy, we love you. Daarom geef ik deze baton aan hem.

januari’12

45


Ontschuldiging

Nummer9080

Nummerzevenendertigjanuaritweeduizendentwaalf

Kerstelijke pc-bouwdoos

‘E

n wat krijg ik voor mijn achttiende?’ vraagt dochter twee. In haar ogen zie ik weer een Vespa blinken, spiegeling van wat in haar koker daarboven al jaren rondrijdt; zij voor, lief achterop waarschijnlijk. Italiaans rood, soepel en wendbaar, vinnig als een wesp. ‘Je zit nu al op kot, Astrid, laat het wel wezen. Dat vind ik al verjaardag genoeg.’ Mijn zuinige ik die spreekt, ik weet het wel, maar zijn er andere vaders? Bovendien vind ik Gent nu niet de beste bromfietsstad van het land, en nemen ze het daar met tweewielers sowieso al niet te nauw. Zelfs in stilstand niet. ‘En dan ook je zadel stelen, zeker, zoals laatst bij je fiets?’ heb ik dus een sterk argument, want dat rijdt niet gemakkelijk.

‘Jaja, ’t is al goed, jongen.’ Waar is de tijd dat wij een horloge kregen, denk ik stil, en daar ook al content mee waren? ‘En wat zou dat moeten kosten, meneer?’ pols ik nog voorzichtig, want als ik er te veel op inga, lijkt het al beklonken. Jullie kennen dat wel. ‘Ik heb in de gazet gelezen dat een kotstudent per jaar € 7000 kost,’ wijst hij naar zijn zus. ‘Daarmee vergeleken zijn mijn pc-onderdelen peanuts! De kerk moet toch een beetje in ’t midden blijven, hé!’ Ja, dat komt ervan als je je kinderen dwingt de krant te lezen. Met die gast word ik nog de slaaf van mijn eigen opvoeding. Voor het eerst mengt ook ons Julie zich in het gesprek. Ze hangt over haar map van RZL, ofte Religie, Zingeving en Levensbeschouwing. Een zware klepper, letterlijk én figuurlijk, zo blijkt. ‘Mijn hele cursus gaat er net over,’ begint ze. ‘Over ongelijke ouderlijke behandeling en de daaropvolgende onvermijdelijke vetes tussen broers en zussen. Wij moeten dat leren op te vangen in het lager onderwijs.’ Oei, dat klinkt zwaar, schuif ik al onwennig op mijn stoel. Wat krijgen ze nu weer geleerd aan de hogeschool? ‘Wist je dat zowat het hele boek Genesis daarover gaat, over broedertwisten? Kaïn die Abel vermoordt, de zaak tussen Isaak en Ismaël, ofte joden en moslims, Jakob die zijn broer Esau bedriegt, Jozefs broers die hem afvoeren en in een put smijten…’ Ik slik, want het gesprek krijgt een net iets zwaardere wending dan verhoopt. Moord, afvoeren, bedrog… ho maar, het ging hier maar over een Vespa en een pc!

Daar krijgt het kindeke bij de geboorte al goud, wierook en mirre. Dan is een pc op mijn zestiende toch echt niet veel?... ‘Doe niet flauw, papa. Julie heeft toch ook een serieus cadeau gekregen, op haar 18de? Jules, weet je nog?’ Voor alle duidelijkheid, beste lezer, Jules is een cocker spaniël, geen man. ‘Lang niet zo duur als een Vespa,’ hou ik voet bij stuk. ‘En trouwens, we gaan dat toch niet met een apothekersschaaltje af beginnen wegen, zeker? De liefde die je krijgt, die is van tel, niet het aantal euro’s.’ Juist toch, beste lezer? Wat melig, misschien, maar toch absoluut waar? ‘Ja, ja, allemaal goed en wel,’ breekt mijn zoon ongevraagd binnen in het gesprek, ‘maar ’t mag toch niet te veel schelen ook.’ Die volgt economie, dat hoor je van ver. Wat heeft die nu weer te kort, voel ik al direct nattigheid. ‘Je weet toch dat ik zestien word binnenkort, pa?’ ‘Ja, hoe kan ik dat vergeten? Je zegt het zowat alle dagen?’ Voilà, die staat ook weer netjes geparkeerd. ‘Ha ha ha,’ schokt hij gemaakt met zijn schouders. ‘Ik veronderstel dat ik dan mijn eigen pc mag maken?’ ‘Haal eerst maar eens een goed rapport, jongen,’ ga ik in verdediging, ‘dan zien we wel weer. En een pc, dat is geen bouwdoos, hoor, zoals bij legoblokjes. Dat vraagt heel veel kennis van…’ ‘… ROM’s en RAM’s, hard- en software, graphic cards, CPU’s, PSU’s, optic drives, moederborden…’

‘Laat het aub toch zo ver niet komen!’ ziet Lucas zijn kans schoon. Hij heft dramatisch zijn armen omhoog en slaat zijn ogen hemelwaarts. Daar ziet hij vast weer zijn pc hangen. En te zeggen dat hij anders bang is van alles wat met school te maken heeft, maar nu zie ik hem ijverig met zijn grote zus meelezen: ‘Hier zie,’ begint hij, ‘bij ongelijke behandeling in een gezin is er alleen nog een uitweg via de lange weg van ontschuldiging van de ouders.’ Slik! Ontschuldiging? Ik? Alsof ik plots voor een kindertribunaal moet verschijnen. ‘Ontschuldiging?’ vraagt Astrid. ‘Moet dat niet ‘verontschuldiging’ zijn?’ ‘Neen, dat staat hier zo: ontschuldiging ofte het moeilijk proces van aanvaarding dat ouders heel lang in de fout zijn gegaan.’ Even stilte. Hij glijdt weer met zijn ogen over het papier en stamelt steeds maar: ‘Oei… oei…kindertrauma’s… oei… oei… latere depressies… oei… oei…’ En plots steekt hij ostentatief zijn wijsvinger strak in de hoogte, als een priester op de kansel, en leest met sonore stem: ‘En als een kind dan toch tot ontschuldiging van zijn ouders komt, zal er eerst heel lang veel boosheid naar boven zijn gekomen.’ Nog voor hij alle mogelijke boosheden onder woorden kan brengen, kom ik maar vlug tussen, want met de films die hij bekijkt, zal dat weinig fraais opleveren. Daarin kijken ze niet op een liter bloed of een lid meer of minder. ‘Ja, ’t is al goed, jongen,’ onderbreek ik hem dus maar, ‘ik heb het al begrepen. Ik zal het er met je ma nog eens over hebben, over die pc.’ Zwak van me, lezer, ik weet het best. Maar die verdomde hogeschoolcursussen ook! Hoe kan je nu ooit nog deftig je kroost opvoeden, als je hele proces zomaar analytisch ter inzage ligt? Lucas glundert. Die haalt zijn slag thuis. ‘Ik moet eens vaker in de Bijbel lezen, merk ik. Best een interessant boek,’ knipoogt hij naar zijn zussen. ‘En ik denk dat ik zal beginnen met euh… Genesis was ‘t, zeker?...’ ‘Doen, jongen,’ neem ik snel over, ‘maar lees ook even door tot in het boek daarna: Exodus. Daarin staat dat van dat Gouden Kalf, en staan ook nog de tien geboden. ’t Vierde met name, is bijzonder mooi: vader en moeder zult gij eren!’ ‘En ook ’t kerstverhaal niet vergeten, he, papa?’ heeft hij weer het laatste woord. ‘Daar krijgt het kindeke bij de geboorte al goud, wierook en mirre. Dan is een pc op mijn zestiende toch echt niet veel?... Zalig kerstfeest, papa!’ ‘Jaja, zalig kerstfeest, jongen.’ (lvdv)

46 januari’12


SLEEPY SLAAPCOMFORT Op maat van elke slaper “Was alles maar zo instelbaar als een bed van Ergosleep®” M I JN SL SLA AAP DNA®

Iedereen heeft een ander lichaam. Daarom biedt Sleepy u een persoonlijke slaapoplossing : een Ergosleep® boxspring, helemaal in lijn met uw SLAAP-DNA®. Niet alleen mooi, maar vooral ook uniek en in een handomdraai afgestemd op uw lichaamsprofiel.

KOM LANGS EN ONTDEK GRATIS UW SLAAP-DNA®

VERNIEUWDE EN UITGEBREIDE SHOWROOM Sleepy GENT-OOSTAKKER Antwerpsesteenweg 1124 Tel. 09/355.98.01 Di-Vr : 9u30 – 18u30 Za : 9u30 – 18u Zo en Ma : gesloten Open op afspraak.

Exclusief bij


Lochristi

wenst iedereen een

De burgemeester, de mandatarissen en het bestuur van Open Vld nodigen alle inwoners van Lochristi uit op hun nieuwjaarsreceptie zondag 29 januari 2012 vanaf 10u30 in zaal Sjappoo te Beervelde Samen heffen we het glas op 2012

SPE

TTE

REN

2012 D !


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.