Page 1

ETEN OF GEGETEN WORDEN

#14


kunnen geven, dan zou het zonder enige twijfel dat zijn: tijd. Precies daarom ga ik naar theater. Om een uitspraak van de beroemde Russische filmmaker Andrej Tarkovski te citeren: ‘For time lost or spent or not yet had.’ Vrij vertaald: voor de tijd die we verloren, al besteed of nog te goed hebben. Voor al deze doeleinden werkt theater wonderwel, zo is mijn conclusie keer op keer. Theater heeft, meer dan welk ander medium of welke andere kunstdiscipline ook, het vermogen om een ervaring te intensifiëren. Om ons te verrijken.

SAMEN TIJD MAKEN Afgelopen zomer in Sardinië botste een auto op de wagen van mijn oom. Hij had een stopbord gemist en de andere auto reed te snel. In minder dan een seconde was een mensenleven voorbij. Weggevaagd door de kracht en snelheid van die ene seconde. De week daarop werd ik dertig. Een stem in mijn hoofd vertelde mij wat ik niet – of te weinig – heb gedaan in de voorbije dertig jaar. Dat ik geen tijd te verliezen heb. Dat elke seconde telt. Ondertussen kampt één op acht van mijn Nederlandse landgenoten met burn-outklachten, las ik in de krant. En wordt er voor 21 miljard euro per jaar overgewerkt. Ook tijdens het lezen van die alarmerende berichten voelde ik een diep, ietwat beangstigend snakken naar meer tijd. Mocht ik mijn oom, mijn vrienden, u als lezer en toeschouwer, maar ook mijzelf, iets van blijvende waarde 2

EDITORIAAL

Liliane Brakema © Marlena Waldthausen

Theater maken is een gezamenlijke denkoefening maken, schreef Johan Simons vorig jaar in dit magazine. Voor mij gaat aan het ‘denken’ in theater eerst nog het ‘voelen’ vooraf. Of beter: het ‘ervaren’. Als regisseur wil ik de complexiteit van vandaag voelbaar maken. Daarom probeer ik voor iedere voorstelling een specifieke ruimte te ontwikkelen. Een ruimte waarin bijvoorbeeld een geschiedenis hangt: iets van wat zich daar heeft afgespeeld, op basis van het stuk in kwestie. In die ruimte ontstaat de fysieke taal van de spelers. Want het ‘voelen’ zelf gebeurt via de lichamen van de acteurs. Onze lichamen zijn een samenstelling van al de dingen die in het verleden gebeurd zijn: alles wat we ooit gezien, gelezen, gedacht en gevoeld hebben. De fysieke taal van de spelers komt tegenover de tekst, en daar weer overheen de muziek, als laag. Op die manier hoop ik meerdere ‘waarheden’ tegelijk te vatten. Want in een tijd rijk aan informatie en indrukken, wil ik niet pretenderen dat de voorstelling de waarheid in pacht zou hebben. Veel liever probeer ik vorm te geven aan die gelaagdheid. Een voorbeeld van een voorstelling die, om die reden, een blijvende indruk op mij heeft gemaakt, is Blessed van de Amerikaanse choreografe Meg Stuart. Daarin staat een performer in een kartonnen decor wanneer het begint te regenen op scène. Onophoudelijk. Anderhalf uur lang – en ik geef toe dat er tijdens dat anderhalve uur soms momenten waren waarop ik mij verveelde – probeert de performer zich tegen die regen te beschermen. Hij verweert zich met stukken karton, met zijn poncho, met zijn lichaam. Maar als

ook zijn kartonnen huis wegdrijft, en zelfs het laatste stukje karton dat hij boven zijn hoofd houdt geen bescherming meer biedt, is er geen redden meer aan. Voor een moment lijkt dit het einde van de performance. Dan opeens, voorzichtig en teder, danst hij in de regen. En samen met zijn bewegende lichaam voel ik mij, als toeschouwer en als mens, opeens vrij. En als ik vandaag terugdenk aan dit moment, aan deze scène, dan voel ik dat opnieuw: vrijheid. Een combinatie van kracht (energie), rust en verbondenheid met de andere toeschouwers, tegelijk. In NTGent ga ik dit seizoen een voorstelling maken op basis van Menuet van Louis Paul Boon. Hij vond dat wij, de westerse mens, voortdurend bezig zijn om een ingebeeld paradijs na te jagen. De mens is op zoek naar onaards geluk, zo schreef hij. Dat is misschien een donkere gedachte, want in de formulering voel je al de onhaalbaarheid van dat streven. Aan de andere kant schuilt in dat streven een enorme kracht. Dat het leven op aarde uiteindelijk misschien geen grotere betekenis heeft, is niets nieuws. Wat ik mooi vind, en wat theater vermag, is juist wel iets van betekenis formuleren. Door samen in het moment te zijn. Door juist het tijdelijke te aanvaarden, te omhelzen zelfs. Daarin voel ik wat mij als beginnend kunstenaar te doen staat, de komende jaren: betekenis geven aan onze tijd samen. LILIANE BRAKEMA Vooraleer ze bij NTGent dit voorjaar Menuet regisseert, laten we u in oktober al kennismaken met Face to Face, een recent werk van de jonge Nederlandse regisseur Liliane Brakema. Meer info op blz. 25

EDITORIAAL

3


INHOUD

EEN SCHOUWBURG IN VERBOUWING VOOR EEN HUIS IN BEWEGING

SAMEN TIJD MAKEN Editoriaal door regisseur Liliane Brakema

2

HET VERHAAL ACHTER DE NIEUWE NTGENT-PRODUCTIES VOOR DIT SEIZOEN Dramaturg Koen Haagdorens vertelt

6

KOSMOPOLIS JOHAN SIMONS EN ERIC SLEICHIM SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR Korte inhoud, credits en praktische info EEN EINDE-DER-TIJDEN-VERHAAL? Dramaturg en bewerker Koen Tachelet schetst de context

10 12

BEPROEFD REPERTOIRE NTGENT HERNEEMT WE FREE KINGS, 4.48 PSYCHOSIS EN AFRICA

18

DIE WOLK BOVEN JE HOOFD Maxime Waladi over Le Chicon

24

GASTVOORSTELLINGEN 26 WUIVEND RIET

27

FOCUS OP PUBLIEKSWERKING SPIEGELPROJECTEN, EEN SUCCESFORMAT URBAN PRAYERS & URBAN MIRRORS, STADSPROJECT ROND RELIGIE EN GEBEDSHUIZEN TIME OUT, CULTURELE UITSTAPPEN VOOR VLUCHTELINGEN THEATER IN DE KLAS, EEN SPIKSPLINTERNIEUW FORMAT ONS THEATERTABLET-PROJECT ACCESSIBLE CULTURE AND TRAINING: NTGENT PARTNER IN EEN EUROPEES PROJECT NTGENT, EEN OPEN HUIS

28 30 31 32 34 35 36

PRAKTISCHE INFO EN KALENDER 40 ABONNEMENTSFORMULES 47 4

© Bart Stalmans

INHOUDSTAFEL

5


HET VERHAAL ACHTER DE NIEUWE NTGENT-PRODUCTIES VOOR DIT SEIZOEN Beste lezer, NTGent is volop in beweging. Terwijl in het seizoen 2017-2018 de schouwburg wordt verbouwd, nemen we ook afscheid van artistiek leider Johan Simons. Simons legde in 2005 de grondslag van NTGent en zijn ensemble. Hij geeft de fakkel door aan Milo Rau, eveneens een regisseur van Europees allure, naar wiens komst halsreikend wordt uitgekeken. Het seizoen 2017-2018 valt tussen het vertrek van Simons en de komst van Rau. Voor ons is het een seizoen waarin we de artistieke investeringen van de voorbije jaren willen verzilveren en achter de schermen de basis leggen van een nieuw verhaal. Alvorens opnieuw te zaaien, halen we eerst de oogst binnen. Zo zetten we onze alliantie met de Ruhrtriënnale voort, met een nieuwe productie van Johan Simons. Els Dottermans gaat voor een lang gekoesterde droom om samen te werken met TG STAN, en Peter Verhelst, sinds 2005 huisauteur en –regisseur van NTGent, brengt onder de titel Koor een selectie uit zijn poëtisch oeuvre op scène. We maken, na eerdere samenwerkingen, eindelijk voor het eerst een volwaardig stadsproject met Victoria Deluxe en koppelen daaraan een sociaal-artistiek doelgroepenproject in een regie van Yahya Terryn. We gaan na vele intentieverklaringen om samen te werken eindelijk in zee met FC Bergman, en na onze eerste samenwerking met de Duitse regisseur Florian Fischer tekenen we voor een nieuwe regie van zijn hand. Terryn, Fischer, FC Bergman: jonge namen. We voegen er graag die van Liliane Brakema aan toe. Brakema studeerde recent af aan de regieopleiding 6

SEIZOEN 2017-2018

van de Theaterschool van Amsterdam en brengt deze lente een eerste regie voor NTGent. Op de leestafel van het seizoen 2017-2018 liggen een aantal teksten, die samen de tweede helft van de 20ste eeuw omspannen. Menuet, de novelle die Louis Paul Boon in 1955 uitbracht. JR, de experimentele roman van William Gaddis uit 1975 en Don Quixote – which was a dream van Kathy Acker dat dateert van 1986. Met Kosmopolis van Don DeLillo maken we de overgang naar de 21ste eeuw; het boek verscheen in 2003. Gaddis, Acker, DeLillo – drie auteurs uit de VS die de Amerikaanse samenleving kritisch tegen het licht houden. De als Vlaamse volksschrijver gedoodverfde Boon lijkt schril af te steken tegen deze Amerikaanse namen. Of niet? Boon liet zich bij het schrijven van Menuet expliciet inspireren door een andere grote naam uit de Amerikaanse literatuur, John Dos Passos. HET KAPITALISME KRITISCH BELICHT Amerika: moederland van het neoliberalisme dat vandaag mondiaal onze levens beheerst. De romans van Gaddis, Acker en Delillo voeren de lezer binnen in de onderbuik van New York, de stad die als geen ander het mystieke aura van het grote geld en de vrije markt belichaamt. En de impact daarvan op het leven van eenieder. Want het neoliberalisme mag dan al georganiseerd zijn volgens strak georkestreerde wetmatigheden en weldoordachte algoritmes – in deze romans dreigt chaos en vaak ook geweld. Boon leek het in de jaren vijftig allemaal te voorvoelen.

Menuet vertelt het verhaal van een jong koppel dat probeert mee te surfen op de golven van de opkomende consumptiemaatschappij van na de Tweede Wereldoorlog. De vrouw probeert door hard te werken te leven naar de regels van die nieuwe maatschappij. De man daarentegen verliest zich in datgene wat zich aan die regels onttrekt: de lust voor een jong meisje, een kind haast nog. Boon maakt de analyse van een ontluikende wereld, en ontdoet die van al zijn vermeende onschuld: de mens is en blijft een dier. Boon had geen grootstedelijke setting nodig voor zijn analyse van de consumptiemaatschappij die hij zag ontstaan; integendeel, zijn verhaal speelt zich af in een kleine, ogenschijnlijk vredig dommelende provinciestad. Het geweld van het moderne leven, zo leek Boon aan te geven, komt vanzelf wel aangewaaid. Bovenaan elke pagina liet hij krantenkoppen afdrukken over seksuele en gewelddadige incidenten – een literair procedé dat hij ontleende aan Dos Passos. Dos Passos was kroniekschrijver van het kapitalistische Manhattan uit de jaren 1920-1930, en Boon leek de sporen van die grootstedelijke, ontsporende wereld te willen doortrekken tot in de afgeschermde intimiteit van een jong, burgerlijk gezin. Met dit materiaal gaat Liliane Brakema aan de slag. In haar handen wordt het een vertelling over het leven van vandaag. DE SPELREGELS VAN DE VRIJE MARKT JR van William Gaddis verscheen twintig jaar na Menuet. Waar Menuet nog leek te verwijzen naar een ontluikende wereld, is die in JR geëvolueerd naar een blinde neoliberale chaos. Ook hier speelt een kind de

hoofdrol, waarbij het net als in Menuet de grenzen van de moraliteit aftast. Voor de elfjarige JR Vansant is de neoliberale wereld van New York één grote speeltuin. Met een startkapitaaltje koopt hij zich een plek in het beurslandschap en timmert er gestaag aan een zakenimperium. Ongehinderd door enig normbesef haalt hij de financiële markten overhoop en bijgevolg ook het leven van zovele betrokkenen. Gaddis’ roman is een complex weefsel van dialogen, met talloze personages waartussen de verbanden vaak onhelder zijn. Het beeld van een wereld die zijn samenhang dreigt te verliezen. FC Bergman brengt de roman van Gaddis met een grote cast en een caleidoscopisch decor. Een gedecentreerde wereld waarin de communicatie dreigt te falen en waar uiteindelijk ook de kunsten worden onderworpen aan de spelregels van de vrije markt. DE STATUS VAN MAN VS. VROUW In die New Yorkse wereld doolt Don Quixote rond, het vrouwelijke hoofdpersonage van Kathy Ackers gelijknamige roman uit 1986. Kathy Acker is een van de vrouwelijke boegbeelden uit de New Yorkse literaire underground en krijgt dan ook vaak het label van literaire punk-feministe opgeplakt. In Don Quixote onderzoekt Acker de impact van het neoliberalisme op de status van man versus vrouw. De roman begint als de monoloog van een vrouw die een abortus moet ondergaan, een beeld voor het geweld van een door mannen gedomineerde wereld. Om zich te wapenen tegen een sluimerende waanzin eigent ze zich de naam toe van een mannelijke held uit de wereldliteratuur, Don QuiSEIZOEN 2017-2018

7


chote. Die nieuwe naam is haar pantser, waarin ze als een eigentijdse ridder ten strijde trekt tegen de neoliberale denkbeelden over gender en identiteit, die ze ontmaskert als leugenachtige constructies. Don Quixote is een moderne, grootstedelijke odyssee: een zoektocht naar bevrijding. Het boek vormt de basis voor de voorstelling F/M/X van Florian Fischer. DE NEOLIBERALE BUBBLE Ook Eric Packer – het hoofdpersonage van Don DeLillo’s Cosmopolis uit 2003 – onderneemt een odyssee door de straten van New York. Packer zou een oudere versie kunnen zijn van JR uit de roman van William Gaddis: hij is een miljardair die zijn dagen doorbrengt in een hyperluxueuze limousine waarmee hij New York doorkruist. Een weldadige cocon die de neoliberale bubble verzinnebeeldt. De druk op die door kogelvrij glas en staal afgeschermde ruimte wordt almaar groter: de begrafenis van een mystieke soefi-dj legt het verkeer lam, antiglobalistische acties verstoren de openbare orde, Packer verliest astronomische bedragen op de financiële markt, terwijl zijn lijfwacht dreigend gevaar waarneemt en vreest voor het leven van zijn meester. De rit van Packer wordt een tocht waarin hij gaandeweg zijn eigen dood – en die van het neoliberale systeem dat hij belichaamt – lijkt te zoeken. Zo lijkt DeLillo af te werken wat door William Gaddis werd aangezet: Kosmopolis toont het finale einde van een uit de hand gelopen neoliberale, globalistische roes. Johan Simons bewerkt deze korte roman van Don DeLillo voor een voorstelling in de Ruhrtriënnale, en werkt voor de muziek samen met Eric Sleichim en Bl!ndman. 8

SEIZOEN 2017-2018

DE VRAAG NAAR ZINGEVING Zo laat het NTGent-seizoen 2017-2018 zich lezen als de kroniek van een samenleving die wordt gedomineerd door de doorgeschoten regels van de vrije markt, die in de loop van de voorbije eeuw vanuit de VS kwamen aangewaaid. De genoemde stadsromans registreren het failliet dat die samenleving over zichzelf heeft afgeroepen. Onwillekeurig mondt deze analyse uit in een stadsproject als Urban Prayers. De titel spreekt voor zich: in een wereld die zich door de vermarkting van zijn waarden moreel dreigt uit te hollen, is de vraag naar zingeving groot. Als het kapitalisme ooit de allures van een nieuwe godsdienst had, dan heeft die god anno 2017 veel aan geloofwaardigheid verloren. ‘Er waart een spook door de westerse wereld – het spook van de religie’, zo klinkt de aanhef van Peter Sloterdijks Je moet je leven veranderen. Urban Prayers is een stadsproject dat speelt in enkele van de vele gebedshuizen van Gent (en in het voorjaar gespiegeld wordt in Urban Mirrors). Ook een odyssee. Zoekend naar de oude en nieuwe goden die huizen in onze steden, hier en nu. DE LACH ALS TEGENGIF Voor wie in god en geloof geen afdoend tegengif vindt, is er de lach. Onze tijd vraagt om de scherpe spirit van Molière, aldus Els Dottermans over Poquelin II, dat een vervolg is op Poquelin, de aanstekelijke exploratie van het werk van Molière door STAN uit 2004. De impact van geldzucht, gierigheid en het verlangen naar status op het leven van de burger wordt door

Molière weergaloos beschreven in Le Bourgeois Gentilhomme (1670) en L’Avare (1668), twee werken die aan de basis liggen voor Poquelin II. Molière: ‘Ik wil me met de belachelijke trekjes van de mensheid bezighouden en de tekortkomingen van de wereld theatraal aangenaam verbeelden’. DE TOEWIJDING VAN EEN DICHTER En voor wie de lach geen afdoend tegengif is, is er Peter Verhelst. Koor (2017) is de titel van een 120 gedichten tellende selectie die Verhelst uit zijn oeuvre koos. Het wordt ook de titel van de voorstelling waarmee hij dit seizoen zal reizen. De titel roept een meerstemmig universum op, dat door Verhelst zelf zal worden gelezen. Hij laat zich daarin bijstaan door Kreng, die een geluidsdecor ontwerpt voor deze dichterlijke performance. Wie het werk van Verhelst kent, weet dat we een rijke verbeelding kunnen verwachten, met een grote precisie verwoord. De toewijding van een dichter, het is louterend in een woelige, door text messages en opiniërende tweets overspoelde tijd als de onze. ‘Er zijn nu eenmaal dingen die ons praten overstijgen. En dan voel je de hybris om daar toch woorden aan te geven. Telkens weer een millimeter terrein veroveren op dat waar we geen woorden voor hebben. Dat is de mystiek van het schrijven.’ hoofd in de nek ogen gesloten gaan we op en neer vormen we nieuwe sterrenbeelden nauwelijks een seconde vlammen ze op KOEN HAAGDORENS SEIZOEN 2017-2018

9


NL New York. Eén dag in april. Eric Packer, steenrijk speculant in vreemde valuta, rijdt in z’n stretch limousine dwars door de stad naar z’n kappersafspraak. Wereldwijd wankelen de koersen. Financiële markten bewegen zich in een duikvlucht omlaag. Het hart van de metropool staat op instorten. De president is in de stad, een Soefi-rapper wordt onder massale deelneming van z’n aanhangers ten grave gedragen, gewelddadige tegenstanders van de globalisering betogen, artiesten verstoren met guerrilla-acties de openbaarheid. En ook het leven van Eric Packer is in gevaar.

Kosmopolis is Johan Simons’ laatste enscenering als intendant van de Ruhrtriennale en vormt het slot van zijn muziektheatertrilogie Accattone / De vreemden / Kosmopolis.

JOHAN SIMONS EN ERIC SLEICHIM SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR VOOR

KOSMOPOLIS IS ZELFVERNIETIGING HET LOGISCHE EINDPUNT VAN ONS FINANCIEEL SYSTEEM?

New York, un jour d’avril. Eric Packer, richissime spéculateur de devises étrangères, traverse la ville dans sa stretch limousine, en route pour son rendez-vous chez le coiffeur. Partout dans le monde, les cours vacillent. Les marchés financiers plongent en piqué. Le cœur de la métropole est au bord de l’effondrement. Le président est en ville ; une foule immense d’adeptes suit le cortège funèbre d’un rappeur soufi ; des opposants à la mondialisation manifestent avec violence ; des artistes perturbent l’ordre public par des actions de guérilla. La vie d’Eric Packer aussi est en danger. F

Kosmopolis, dernière mise en scène de Johan Simons en tant que directeur de la Ruhrtriennale, clôt sa trilogie de théâtre musical Accattone / Les étrangers / Kosmopolis.

April in New York. Eric Packer, an unscrupulous 28-year-old billionaire is driving across town for a hairE cut in his stretch limo. All around the world exchange rates are shaky and the markets are tanking. The heart of the metropolis is on the verge of breaking point. The President is making an official visit, vast crowds of fans have turned out for the funeral of a Sufi rapper, violence erupts at anti-globalization demonstrations and artists mount guerrilla actions to gain publicity. Even Eric Packer’s life is running out of control. Cosmopolis is Johan Simons' final production as Artistic Director of the Ruhrtriennale and closes the trilogy of music theatre peaces Accattone / Die Fremden / Cosmpolis.

naar de gelijknamige roman van Don DeLillo in een bewerking van Koen Tachelet | regie Johan Simons | spel Pierre Bokma (Duitse versie), Elsie de Brauw, Bert Luppes, Sander Plukaard (Nederlandse versie) en Mandela Wee Wee | compositie Eric Sleichim | muziekuitvoering Bl!ndman: Koen Maas (sopraansax), Pieter Pellens (altsax), Piet Rebel (tenorsax), Raf Minten (bassax), Benjamin Dousselaere (electro-boy) | dramaturgie Koen Tachelet en Dorothea Neweling | decorontwerp Bettina Pommer | kostuumontwerp An De Mol | geluidsontwerp Will-Jan Pielage | productie Ruhrtriennale & NTGent

Belgische première op vrijdag 13 oktober in Toneelhuis, Antwerpen. Voorstellingen op za 14/10 (Antwerpen), wo 18/10 (Maastricht), di 31/10 (Utrecht), za 4/11 (Eindhoven), za 18/11 (Groningen) en za 25/11 (Rotterdam) De Duitse versie van deze productie gaat op vrijdag 22 september in première in Bochum tijdens de Ruhrtriennale 2017 en wordt er nog gespeeld op za 23, zo 24, do 28, vr 29 en za 30/09. NIET IN GENT Door de verbouwing van NTGent schouwburg en de onbeschikbaarheid van andere voor Kosmopolis geschikte zalen, zal deze voorstelling niet in Gent te zien zijn. We nodigen ons publiek uit om te gaan kijken in Bochum (za 23/09) of Antwerpen (za 14/10). NTGent zorgt voor vervoer. Meer info op ntgent.be

New York an einem Tag im April. Eric Packer, steinreicher und skrupelloser Spekulant, fährt in seiner D Stretchlimousine zu einem Friseurtermin, quer durch die Stadt. Weltweit wackeln die Kurse, geraten die Finanzmärkte ins Trudeln. Das Herz der Metropole steht kurz vor dem Kollaps. Der Präsident ist in der Stadt, ein Sufi-Rapper wird unter großer Anteilnahme seiner AnhängerInnen zu Grabe getragen, gewalttätige GlobalisierungsgegnerInnen demonstrieren, KünstlerInnen verstören mit Guerrilla-Aktionen die Öffentlichkeit. Und auch Eric Packers Leben gerät ins Wanken. Cosmopolis ist Johan Simons‘ letzte Inszenierung als Intendant der Ruhrtriennale und schließt die Musiktheatertrilogie Accattone / Die Fremden / Cosmopolis. Bij Kosmopolis voorziet onze afdeling publiekswerking gratis INLEIDINGEN 45’ voor aanvang van de voorstelling. Op vrijdag 13/10 is er een INLEIDING XL met dramaturg/bewerker Koen Tachelet en een NAGESPREK met dezelfde Koen Tachelet en de cast dat start 15’ na afloop van de voorstelling in de zaal. Op zaterdag 14/10 voorzien we AUDIODESCRIPTIE bij de voorstelling. LESMAPPEN voor scholen en groepen zijn te vinden op ntgent.be 10

PREMIÈRE KOSMOPOLIS

PREMIÈRE KOSMOPOLIS

11


EEN EINDE-DERTIJDEN-VERHAAL? Eric Packer, succesvol selfmade speculant in vreemde valuta en hoofd van een wereldwijd vertakt financieel imperium, komt zijn drie verdiepingen tellende penthouse van 104 miljoen dollar uit en neemt plaats in zijn witte, geheel aan zijn wensen aangepaste stretchlimo. Op deze aprildag aan het begin van de eenentwintigste eeuw is hij een man met twee missies: catastrofaal speculeren op een koersval van de Japanse yen, en zijn haar laten knippen aan de andere kant van de stad. Terwijl de limousine millimeter per millimeter de stad doorkruist, ontvangt Packer er zijn deskundigen op het gebied van valuta, persoonlijke beveiliging, technologie, kunst en filosofie. De limousine ontwikkelt zich tot een ‘war room’, waar Eric Packer zijn veldslagen voert met de rest van de wereld, volgens het neoliberale credo: eten of gegeten worden. Financiële markten worden geanalyseerd, de koers van de yen van minuut tot minuut gevolgd, er wordt met gigantische bedragen belegd in kunst, beslissingen worden genomen die een impact hebben op de reële economie. Af en toe verlaat Packer de wagen voor willekeurige intieme contacten of voert hij gesprekken met zijn kersverse echtgenote Elise Shifrin, erfgename van een adellijke familie. Tegenover zijn kapitaal, verkregen door een op hol geslagen speculatiedrift, staat het geld van Elise: oud geld, dat zich langzaam ‘in de loop der eeuwen heeft opgebouwd’. Terwijl Eric Packer Elise probeert te overtuigen seks met hem te hebben, wil zij achterhalen wie hij is: ‘Jij weet dingen. Volgens mij is dat wie je bent. Volgens mij wijt jij je helemaal aan weten. Jij verwerft informatie en maakt daar iets ongelofelijks en afschuwelijks van.’ 12

PREMIÈRE KOSMOPOLIS

Mandela Wee Wee © Jules August

Dit alles gebeurt in een limousine uit gewapend glas, uitgerust met een marmeren vloer en talloze schermen, die Packer beschouwt als de huid tussen zichzelf en de wereld. Op die schermen verschijnen beelden van de werkelijkheid buiten. Op het ene scherm ziet Packer hoe maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op de koers van de yen, hoe de voorzitter van het IMF wordt vermoord tijdens een toespraak in Japan. Op een ander scherm ziet hij in staafdiagrammen en razendsnel veranderende cijferreeksen de marktbewegingen van valuta en aandelen. Op weer een ander scherm is te zien wat er zich op een paar meter afstand van de wagen afspeelt: de stad, met haar winnaars en verliezers, de daklozen en de verontwaardigden. Zijn oog valt op een vrouw die met haar kind onder een verkeersbord bedelt, en van wie Packer het gevoel heeft dat ze er wortel heeft geschoten. Ondertussen vindt in de straten een manifestatie van anti-globalisten plaats, die steeds gewelddadiger wordt. In ratten verklede betogers laten grote aantallen ratten los in de straten en roepen dat de rat de nieuwe universele geldsoort is geworden. Hoewel de protesten tegen hem zijn gericht, vindt Packer ze vooral amusant en doet ze af als ‘straattheater uit de 21ste eeuw’. De protesten worden grimmiger. Wanneer hij ziet hoe een man zichzelf op Times Square in brand steekt, is hij een moment lang uit zijn lood geslagen, maar zijn hoofd theorie stelt hem gerust: ‘Deze protesten lijken buiten de markt te staan. In feite zijn ze niet meer dan een fantasie van de vrije markt zelf. Een fantasie opgeroepen met de middelen van het theater.’

In de loop van de dag gebeurt het ondenkbare: tegen alle verwachtingen in blijft de yen stijgen. Indien Packer zich niet terugtrekt, zal zijn immense kapitaal op één enkele beursdag verdampen en het hele financiële systeem in gevaar brengen. Terwijl zijn medewerkers panikeren, ziet Packer het instorten van zijn imperium als een teken, een confrontatie met zijn eigen sterfelijkheid, een poging om de wetten van de natuur zelf uit te dagen. ‘We gaan binnenkort niet meer dood, Elise. We worden opgenomen in informatiestromen. We zullen samensmelten met computers, op moleculair niveau. Met hen begint de droom van een leven-zonder-einde. Een nieuwe mens die niet meer dood gaat, die ervoor kiest om zonder lichaam en zonder geschiedenis te leven, in ruil voor de eeuwigheid. Een stem, een informatiestroom, met een lichaam als postscriptum. Het zal er komen. Morgen. Vandaag. Straks.’ KAN BENNO LEVIN EEN SYMBOLISCHE DAAD STELLEN TEGENOVER DE DUIVELSE MACHTEN VAN HET CYBERKAPITALISME, OF IS OOK HIJ SLECHTS GEDREVEN DOOR EEN ONDERDRUKT VERLANGEN OM ER ZELF DEEL AAN TE HEBBEN? En inderdaad: op het einde van zijn odyssee krijgt Packer de kans om zijn sterfelijkheid te testen. Hij komt oog in oog te staan met zijn demon: Benno Levin, een door hem afgedankte werknemer die in een verloederde wijk van de stad op een gelegenheid wacht om over Packer te kunnen oordelen, én over het systeem dat Packer belichaamt. Levin is alles PREMIÈRE KOSMOPOLIS

13


wat Packer niet is, en omgekeerd. Het maakt hun confrontatie even huiveringwekkend als dubbelzinnig. Kan Benno Levin een symbolische daad stellen tegenover de duivelse machten van het cyberkapitalisme, of is ook hij slechts gedreven door een onderdrukt verlangen om er zelf deel aan te hebben? ‘Jij bent niet tegen de rijken’, gooit Packer hem voor de voeten. ‘Niemand is tegen de rijken. Eigenlijk is er voor mensen als jij in deze maatschappij maar heel weinig om te haten. En weet je waarom? Omdat iedereen weet dat hij zelf binnen tien tellen rijk kan worden.’ En Eric Packer zelf? Is hij wel echt op zoek naar de ultieme en allesbeslissende code om de financiële markten voorgoed te beheersen, of is hij zich zodanig bewust van zijn eigen leegte dat hij zichzelf samen met zijn kapitaal wil vernietigen? Toen de Amerikaanse auteur Don DeLillo in 2003 zijn roman Kosmopolis publiceerde, werd het boek als een dystopie gelezen: een doemscenario dat hopelijk nooit werkelijkheid zou worden. Toen vijf jaar later, in 2008, de financiële wereld op zijn grondvesten daverde en de hele wereld tot op de rand van de chaos had gebracht, bleek de realiteit de fictie moeiteloos te overtreffen. Maar was daarmee ook de relevantie van Kosmopolis achterhaald? Anno 2017 dringt zich een nieuwe lezing op, en wordt het boek nog verontrustender, met name als beschrijving van de duizelingwekkende spiraal van overmoed en zelfhaat waarin de 21ste-eeuwse mens is terechtgekomen. Niet het speculeren op zich wordt dan het hoofdthema, maar de vraag waar toch het verlangen in de mens vandaan komt om, in een poging zich tot 14

PREMIÈRE KOSMOPOLIS

goddelijke hoogte te verheffen, zichzelf en de wereld te vernietigen. ‘Jij ziet jezelf als een vallende Icarus. Maar hoe heroïsch is het, te pletter vallen van een meter hoog?’, bijt Benno Levin zijn tegenstander toe. Het verhaal van Kosmopolis wordt dan een exemplarisch verhaal, waarin ook andere catastrofes van de eenentwintigste eeuw worden gespiegeld: de klimaatcrisis, de crisis van de democratie, de zege van economie over politiek, de concentratie van kapitaal bij een kleine minderheid ten koste van een steeds grotere groep uitgeslotenen, het geweldpotentieel dat van die groepen uitgestotenen uitgaat. In die zin is Kosmopolis een einde-der-tijden-boek. En dus dankbaar materiaal voor regisseur Johan Simons. LIEFDE, KUNST, VRIJHEID, SOLIDARITEIT, ZORG, KWETSBAARHEID: HET ZIJN WOORDEN DIE NOG BESTAAN, MAAR DIE IN DE WERELD VAN ERIC PACKER LEGE BEGRIPPEN GEWORDEN ZIJN, GEHERSTRUCTUREERD VOLGENS VRIJEMARKTPRINCIPES. ZE ZIJN VERVANGEN DOOR WOORDEN ALS AANSPRAKELIJKHEID, RISICOBEHEER, WINSTPOTENTIEEL. Kosmopolis overtuigt vandaag om nog een andere reden. Weinige romans hebben de ongebreidelde hang naar rijkdom en macht, en de gevolgen daarvan op het innerlijke leven van de mens, zo accuraat weten te vatten. In kraakheldere scènes laat DeLillo zien hoe onze affectieve ruimte steeds meer gekapitaliseerd is geworden, en hoe de wetten van de vrije markt de zachtere waarden van binnenuit hebben Pierre Bokma © Jules August

uitgehold. ‘Weet je wat het probleem is, Eric’, zegt Elise, ‘Ik weet niet hoe ik onverschillig moet zijn. Dat wil me maar niet lukken. Het maakt me kwetsbaar. Kwetsbaar zijn kan niet in jouw nabijheid.’ Liefde, kunst, vrijheid, solidariteit, zorg, kwetsbaarheid: het zijn woorden die nog bestaan, maar die in de wereld van Eric Packer lege begrippen geworden zijn, geherstructureerd volgens vrijemarktprincipes. Ze zijn vervangen door woorden als aansprakelijkheid, risicobeheer, winstpotentieel. In die zin is Don DeLillo een eenentwintigste-eeuwse moralist, die de teloorgang van het affectieve leven beschrijft als een apocalyptisch strijdperk. In het landschap van de grootstad vindt een mythische confrontatie plaats, die de toekomst van de mensheid lijkt te zullen bepalen. Kosmopolis is, naast het verhaal van een hedendaagse Icarus ook het verhaal van mensen die verloren grondgebied trachten te heroveren: activisten, ravers, waarzeggers en bedelaars. Hun symbool is niet voor niets de rat: het dier dat zich voedt aan het afval van de consumptiemaatschappij. Om dit verhaal naar het theater te vertalen, kozen Johan Simons en scenografe Bettina Pommer voor een ongewone setting: een speeltuin. Geen echte limousine op het toneel, geen computerschermen, geen dure pakken of mobiele telefoons, maar een ruimte waarbinnen de wereld van kapitaal en geweld al spelend ontstaat. Net als de financiële wereld kan je de kinderwereld beschrijven als een amorele wereld. Kinderen gaan niet uit van wat wenselijk, maar van wat mogelijk is. In hun verbeeldingswereld bestaat geen goed en fout, er zijn geen remmingen, niets Bert Luppes © Jules August

PREMIÈRE KOSMOPOLIS

15


moet aan de werkelijkheid worden getoetst, alles wat bedacht wordt, is ook mogelijk. Simons beoogt hiermee twee dingen: hij wil de ontoegankelijkheid en abstractie van de financiële wereld tonen als een product van de menselijke verbeelding. En hij wil een al te gemakkelijk zwart-wit denken vermijden. ‘Als we eerlijk zijn, voelen we niet alleen afkeer maar ook bewondering voor mensen als Eric Packer. En waarom? Omdat hij naast meedogenloos ook oneindig intelligent is. Net als het spel van kinderen oneindig intelligent is. Packer is ons allemaal een stapje voor. Hij lijkt geen last te hebben van de dilemma’s die het leven kunnen verlammen. Hij lijkt al in de toekomst te leven. Hij is de nieuwe mens, in al zijn radicaliteit, zijn gruwelijkheid en schoonheid.’ DE MUZIKANTEN HOUDEN ZICH OP AAN DE RAND VAN HET GEBEUREN, ALS EEN VERRE ECHO VAN EEN WERELD WAARIN NOG HARMONIE BESTOND, WAARIN DE MENS NOG IN BALANS LEEFDE MET ZICHZELF EN ZIJN OMGEVING: EEN LICHAAM TUSSEN ANDERE LICHAMEN. Kosmopolis is opnieuw muziektheater in coproductie met de Ruhrtriennale. Na de ‘oude’ muziek van Bach bij Accatone (door het Collegium Vocale), na de 20ste-eeuwse muziek van De Vreemden (door het Schönberg Ensemble), landen we met Kosmopolis in de 21ste eeuw. Componist Eric Sleichim wil twee werelden laten botsen. Op het toneel staat, omgeven door batterijen digitale apparatuur, de zogenaamde ‘electro-boy’, een muzikant – of is het een tech16

PREMIÈRE KOSMOPOLIS

nicus – die klanken genereert die uit het niets lijkt te komen, en net zo abstract zijn als de algoritmes en wiskundige structuren waarmee Eric Packer de financiële markten probeert te veroveren. Tegenover die digitale klanken stelt Sleichim een analoge muzikale wereld met oude en nieuwe composities, live uitgevoerd door het saxofoonkwartet van Blindman. Voor Sleichim is de saxofoon hét instrument met de grootste lichamelijkheid en concreetheid. De muzikanten houden zich op aan de rand van het gebeuren, als een verre echo van een wereld waarin nog harmonie bestond, waarin de mens nog in balans leefde met zichzelf en zijn omgeving: een lichaam tussen andere lichamen. Daarmee verwijst de muziek naar een opvallend gegeven in DeLillo’s roman: een begrafenisstoet die telkens even opduikt en dan weer verdwijnt. Het gaat om de begrafenis van een bekende rap-muzikant. Achter zijn lijkkist vormt zich een heterogeen, steeds groter wordend gezelschap van mensen uit alle mogelijke religies, culturen, klassen en standen. De stoet lijkt onverschillig te zijn voor de gebeurtenissen in en rond de limousine van Eric Packer, en in deze onverschilligheid vormt hij een nieuwe utopie: die van een wereldgemeenschap die zich heeft weten los te maken van de ratrace van machtsconcentratie en kapitaalsvermeerdering, en zich weet te verbinden rond andere waarden. Een andere beleving van ruimte en tijd. ‘Waaraan acht je mij schuldig?’, vraagt Eric Packer aan zijn moordenaar Benno Levin. ‘Verlies van ziel’, is het antwoord. In zijn boek Dit kan niet waar zijn doet journalist en anthropoloog Joris Luyendijk verElsie de Brauw © Jules August

slag van zijn ervaringen binnen de financiële wereld van London. Hij praat ondermeer met een ‘structurer’: iemand die financiële instrumenten bouwt ter ontwijking van belastingen. Een decennium lang had deze ‘structurer’ een miljoen per jaar verdiend. Recent was hij gestopt en Luyendijk vraagt hem waarom. ‘Je verkoopt je ziel aan de duivel’, antwoordt hij. ‘Ik verkocht mijn ziel voor wereldlijke rijkdom. Een tijdje voelde dat goed, toen niet meer. Je moet iedere ochtend in de spiegel kijken. Ik stelde me voor hoe in de toekomst mijn zoon of dochter zou vragen: ‘Papa, wat doe jij voor werk?’ Wat kon ik dan zeggen?’ KOEN TACHELET Gelijktijdig met de première van Kosmopolis brengen BL!NDMAN en Warner Classics de CD WATER & FIRE / Handel revisited uit. BL!NDMANs artistiek directeur Eric Sleichim en organist Reitze Smits arrangeerden twee iconische scores van G.F. Händel, de Water Music suite en Music for the Royal Fireworks, voor saxofoonkwintet (BL!NDMAN [sax]) en groot orgel. Als orgelpunt tussen deze twee barokke iconen staan het openingsdeel van Jean-Fery Rebels minder gekende suite Les Elémens, een muzikale mokerslag die zijn tijd ver vooruit was, en het meditatieve Le Verbe van Olivier Messiaen. www.blindman.be

PREMIÈRE KOSMOPOLIS

17


WE FREE KINGS Over mijmerende koningen, dansende herten, vriendschap en vrijheid Wim Opbrouck en Wilfried de Jong vonden elkaar in een gedeelde liefde voor de free jazz, en voor alle ontwikkelingen die de jazz daarna doormaakte. Van daaruit groeide het idee om een voorstelling te maken die op zoek gaat naar de manier waarop het sublieme van de vrijheid wordt opgeroepen door muziek. Een poging om dat moment van vrijheid te vatten, te voelen. Een voorstelling over vrijheid. Dat klinkt ambitieus. Vrijheid is wellicht een van de meest beladen begrippen van het moment. Een al te makkelijk te hanteren begrip dat bij nader beschouwing vele vragen oproept. Al was het maar die ene vraag: houdt mijn vrijheid op waar die van de ander begint? Voor die vraag hebben Wilfried de Jong en Wim Opbrouck een beeld: de ontmoeting tussen twee koningen. Een koning is maar koning in zijn eigen land, in een ander land is kan hij hooguit een gast zijn, want daar is een ander de koning. Alles welbeschouwd heft de ene koning de legitimiteit van de ander op. twee koningen kunnen pas tegelijk en samen koning zijn, wanneer ze zich losmaken van hun bezit, hun landen verlaten en zich op een nieuw, onbekend terrein begeven dat niemand toebehoort. De zoektocht naar zo’n onbekend terrein, het verlangen ernaar, dat is de insteek van We Free Kings.

EEN MODESTE, WARME EN POËTISCHE VOORSTELLING. (De Standaard) PRETENTIELOOS, ONTWAPENEND, HARTVERWARMEND. (De Morgen) IN WE FREE KINGS MAKEN DE JONG EN OPBROUCK VAN TAAL MUZIEK EN VAN MUZIEK TAAL. (Theaterkrant) EEN HEERLIJKE MUZIEKTHEATERVOORSTELLING. (De Volkskrant)

WE FREE KINGS Een ode aan de vrijheid door Wim Opbrouck en Wilfried de Jong. Di 19, wo 20/09, wo 4, do 5, za 7, di 10, vr 11/10 in NTGent Minnemeers met gratis inleiding 45’ voor aanvang speelt ook in Kortrijk (15/09), Breda (21/09), Maasmechelen (22/09), Zaventem (28/09), Nijmegen (29/09), Haarlem (30/09), Utrecht (2/10), Aalst (6/10), Amsterdam (22/10) en Naaldwijk (28/10)

18

BEPROEFD REPERTOIRE

We Free Kings © Phile Deprez

BEPROEFD REPERTOIRE

19


4.48 PSYCHOSIS Waarom deze voorstelling me dierbaar is? Lien Wildemeersch over 4.48 Psychosis van Sarah Kane Omdat de tekst me dierbaar is. Hij is geschreven vanuit een puurheid, een eerlijkheid, vol gulpen van openhartigheid. De tekst is een poging om te verwoorden hoe het is om te leven met een psychose. Schrijfster Sarah Kane leefde zelf met ondraaglijke psychoses. Ze schreef deze tekst vanuit haar eigen ervaring, enkele maanden voor ze zich op 28-jarige leeftijd aan een schoenveter ophing in het toilet van een psychiatrisch ziekenhuis. Hoe tragisch haar leven ook eindigde, uiteindelijk was Sarah Kane in haar teksten - zei ze zelf - altijd op zoek naar liefde. En dat wordt vaak bij haar vergeten. Er zit zelfs levensdrift in 4.48 Psychosis: de ik-persoon kan niet leven met die psychoses, maar wil tegelijk niet sterven (‘I do not want to die’). Er is radeloosheid, angst, chaos maar ook verfijnde humor, zelfrelativering en kleine herkenbare menselijkheden. Naast puur is de tekst heel rijk. Sarah Kane speelt met woorden en klanken en toont een grote taalgevoeligheid en muzikaliteit. Daarom ook koos regisseur Jan Steen ervoor om de oorspronkelijke Engelse tekst te behouden. Bij een vertaling kan immers een stuk van die meerwaarde verloren gaan. Soms verdwijnen ook inhoudelijke nuances. Omdat het spelen me dierbaar is. Op scène gebeurt alles ter plekke, live, in die ruimte, met die mensen en op dat specifieke moment. Elke avond heeft ook een eigen energie. In 4.48 Pyschosis is elke voorstelling een ‘voorstel’. Een poging. Onaf. Niet een onveranderlijk vaststaand resultaat. Twee voorstellingen zijn nooit identiek. Bovendien geeft de monoloogvorm mij een enorme vrijheid op scène. Een beetje zoals de zaligheid van ongegeneerd solo dansen. Alles is toegestaan. Niets kan gênant zijn. Dié vrijheid…

20

BEPROEFD REPERTOIRE

Omdat het publiek me dierbaar is. Voor ik met de monoloog begin, kijk ik het publiek graag even aan. Ik begin meteen warmhartelijk gevuld, door de gedachte dat dié mensen het blijkbaar de moeite vinden om te komen kijken. ‘Ja, wij dus, hier en nu.’ Ik sluit hen even in de armen. En begin. Bijzonder is dan wanneer je als speler voelt dat het publiek zich ontvankelijk opstelt. Als actrice ben ik dan een soort doorgeefluik van de tekst; de ‘kijkers’ zijn ontvangers en meanderen mee. Binnenkort mag ik weer spelen met die tekst en met dat toekomstige publiek, dat me nu al na aan het hart ligt. LIEN WILDEMEERSCH tekst overgenomen uit NTGent-magazine #8 september-okotber 2016

4.48 PSYCHOSIS NTGent Twee bijzondere versies van dezelfde aangrijpende monoloog van Sarah Kane op één avond, gespeeld door Lien Wildemeersch en Benjamin Cools, in regie van Jan Steen. Deze voorstelling wordt gespeeld in het Engels. Ma 25, di 26/09 in NTGent Minard met gratis inleiding 45’ voor aanvang speelt ook in Rotterdam (20/9), Maastricht (28/09) en Brussel (29/09)

4.48 Psychosis © Kurt Van der Elst

BEPROEFD REPERTOIRE

21


AFRICA Praten over Africa Notities van acteur Oscar Van Rompay Sinds de première in 2013 is Africa, een voorstelling van Peter Verhelst en Oscar Van Rompay, aan een uitgebreide speelreeks bezig in binnen- en buitenland. Nu hij 70 voorstellingen achter de rug heeft, vroegen we Oscar naar zijn ervaringen tot dusver. De monoloog is immers gebaseerd op Oscars persoonlijke impressies van Kenia, het land waar hij een tweede leven heeft opgbouwd sinds hij er ooit als student-vrijwilliger arriveerde. Africa maakt bovendien de tongen los en resulteert vaak in een dialoog achteraf of zelfs tot verhitte discussies met het publiek, onder meer door de scène waarin de acteur zichzelf zwart schildert. Onderstaande tekstfragmenten zijn afkomstig uit de notities die Oscar sinds februari 2013 bijhoudt.

* Mag ik een zwart personage ensceneren? Zo niet, wat is dan aanvaardbaar en wat niet? Die lijn valt volgens mij onmogelijk te trekken. Mag ik een Aziaat ensceneren? Een Amerikaan? Een Spanjaard? Een Nederlander? Een Waal? Een Limburger? En als ik wel een zwart personage mag ensceneren, dan zal dat steeds een interpretatie zijn die tot op bepaalde hoogte fout of gekleurd is. * Ik vertel niet het verhaal van de Keniaan of de Afrikaan. Ik vertel mijn verhaal over een confrontatie met de Ander. Uiteindelijk gaat het over eenzaamheid. * Het was niet onze bedoeling een intellectueel discours te brengen. We wilden een dramatische voorstelling maken, eentje die emoties losmaakt en het publiek beroert. Een overtuigend en sluitend discours kan ook in slaap wiegen. Wij willen activeren. Ik moet nu dus ook niet verontwaardigd gaan doen als blijkt dat mensen inderdaad geraakt of kwaad zijn. Maar ik vraag wel een onderscheid te maken tussen het personage ‘Oscar Van Rompay’ dat op scène staat en de maker ‘Oscar Van 22

BEPROEFD REPERTOIRE

Rompay’ die zich van zijn persoonlijke achtergrond bedient (zoals elke acteur/theatermaker tot op bepaalde hoogte doet) om een dramatisch verhaal te vertellen. Ik kom er niet goed uit in Africa. Je mag kwaad zijn op mijn personage, maar als theatermaker ben ik je medestander. * Natuurlijk zijn er gevaren verbonden aan exotisme. Mensen worden niet langer als een feilbaar individu gezien maar verworden tot een object van verlangen. Anderzijds is het wonderlijk en waardevol om vervoerd te geraken door nieuwe kleuren, geuren en bewegingen. Er wordt een luik open gezet naar een nieuwe wereld en dat is waardevol. Zelfs als die wereld een fantasiewereld is die niet bestaat. Het verruimt de geest. Je overgeven aan exotisme kan betekenisvol zijn in betrekking met de blik op de eigen achtergrond en cultuur, het kan verhelderend zijn. Maar men moet zich bewust blijven dat dit exotische beeld een constructie is. * “Mijn mannen schuiven in één lijn op.” Kijk, ik ben de leider van het bedrijf. Ik ben de baas. Ik snap het: ik ben blank, de mannen die op het veld werken zijn zwart: dat is een confronterend beeld. Maar mag ik als Belg geen bedrijf beginnen in Kenia? Dat vinden de dorpsbewoners in Korondo en de Keniaanse staat alvast niet. Ik begrijp dat het op papier provocerend is om ‘mijn mannen’ te zeggen. Maar het is wel de realiteit. Net zoals een zwarte bedrijfsleider dat zou kunnen zeggen. Het land wordt bewerkt omdat ik dat besloten hebt en dat geeft een kick, daar gaat voor mij die zin over. * Racisme is iemand op basis van zijn huidkleur negatief beoordelen. Maar is het racistisch om te zeggen dat het overgrote deel van de Kenianen onbetrouwbaar en oneerlijk zijn? Dat vinden de meeste Kenianen immers zelf ook. Het is een probleem dat zich in de maatschappij heeft genesteld. Zoals Kenianen ook de terechte kritiek op Belgen zouden kunnen formuleren dat wij

te individualistisch zijn, dat is het probleem van onze maatschappij. * Misschien is mijn hele avontuur in Kenia wel gevoed door de alomtegenwoordige drang om het te maken, om iemand te zijn, om uniek te zijn. Wat op zich een erg neoliberale gedachte is. Het vreemde is dat dit avontuur me wel het tegendeel heeft geleerd. Ik ben hier blij met minder, ik heb geleerd veel minder te willen, te verwachten, te verlangen, ook als ik in België ben. Korondo is niet de mooiste plek op aarde, mijn huis hier is niet het mooiste huis ooit, en mijn avontuurtje met een meisje uit het dorp klinkt exotischer en spectaculairder dan het in feite is. En dat is allemaal oké. Meer zelfs, ik ben het onaffe, het gemankeerde, net gaan omarmen. Ik heb er van leren houden. OSCAR VAN ROMPAY ingekorte versie van tekst uit NTGent-magazine #10 januari-februari 2017

AFRICA NTGent Over Africa als gedroomde continent, het voorwerp van verlangen, die onbegrijpelijke plek vol exotisme, seks en geweld, natuurschoon, muziek, kleuren en geuren. Succesvoorstelling van Peter Verhelst met Oscar Van Rompay in de rol van zijn leven. Do 19, vr 20, za 21/10 in NTGent Minnemeers met gratis inleiding 45’ voor aanvang speelt ook in Ternat (5/10), Utrecht (9/10), Eindhoven (14/10)

Africa © Kurt Van der Elst

BEPROEFD REPERTOIRE

23


DIE WOLK BOVEN JE HOOFD MAXIME WALADI OVER LE CHICON

Maxime Waladi is twaalf jaar. Hij zit in de leefruimte van zijn grootouders als zijn moeder lijkbleek komt binnengelopen en meteen de tv aanzet. Maxime maakt een grap, is de Derde Wereldoorlog uitgebroken of zo? Tot zijn verbazing zegt zijn moeder ja. Het is 11 september 2001. Nu, zestien jaar later, blikt Maxime Waladi terug: ‘Het is vreemd. Maar sinds die dag voel ik me verbonden met de islam. Zelf ben ik niet gelovig, ik ben geen moslim. Maar ik voel dat sinds 9/11 een deel van mijn familiegeschiedenis ongunstig wordt gepercipieerd. Dat frustreert, te meer omdat je er te pas en te onpas mee wordt geassocieerd.’

vorm. En altijd is er dan die wolk boven je hoofd, die knagende vraag: is die thesis nu echt zo goed, of is het een vorm van positieve discriminatie dat uitgerekend ìk er word uitgepikt?’

Maxime Waladi’s vader is afkomstig uit Cassablanca. Hij kwam naar Europa om er management te studeren, eerst in het Duitse Krefeld, daarna in Brussel. Daar leerde hij Maximes moeder kennen, een Vlaamse, afkomstig uit het Lemmeken, een gehucht in Berg dat op zijn beurt een deelgemeente is van Kampenhout (Vlaams-Brabant). Het is daar, in dat dorp van witloofboeren, dat ze zich vestigen. En het is daar dat Maxime opgroeit, voor hij zich inschrijft aan de drama-afdeling van LUCA School of Arts. In 2016 studeert hij af.

M ‘Ik speelde met het idee om een oer-Vlaamse voorstelling te maken. Een voorstelling over Lodewijk van Male, onder wiens bewind het gevoel ontstond dat Vlaanderen altijd werd overheerst door vreemde mogendheden. Ik ging erover in gesprek met een docent, toen een andere docent stelde dat het toch interessant zou zijn om een voorstelling te maken over Syriëstrijders. Ik vond het een boeiende denkpiste, maar toch knaagde die vraag: waarom moest ìk dat doen? Ik heb toch helemaal geen familie in Molenbeek? En het is zo’n negatief verhaal. Wat moet je concluderen aan het slot van zo’n verhaal? Dat je pro België bent of pro Syrië? Beide ideeën sneuvelden. Het was pas toen ik Zouzou Ben Chikha van Action Zoo Humain tegenkwam, dat ik wist wat ik wilde maken. Zouzou maakte mij duidelijk dat er voorstellingen zijn die alleen wij - spelers met een gemengde afkomst - kunnen maken. We spraken af dat hij mij zou coachen bij mijn masterproef. En zo was de basis gelegd voor Le Chicon. Die witloofkrop waar de titel naar verwijst, is een goede metafoor: een blanke

‘Ik heb mijn thesis gemaakt over mijn gemengde afkomst. Ik vond het opmerkelijk dat er in Vlaanderen geen woord voor zo’n afkomst is, behalve negatieve begrippen als ‘vreemdeling’, ‘allochtoon’, enzovoort. Ik ben dan uitgekomen bij het Franse ‘métis’. Een neutraal begrip, dat wijst op een mix van culturen en niet meer dan dat, niets problematisch. Zo zou ik willen dat het was. Maar dan wordt je thesis uitgekozen tot beste thesis van het jaar; dit najaar wordt ze uitgegeven in boekM

24

GASTVOORSTELLING UITGELICHT

Le Chicon is de titel van Maxime Waladi’s afstudeervoorstelling. De titel verwijst naar de plek waar hij opgroeide en verraadt de autobiografische inslag van de tekst. Toch kwam het idee om een voorstelling over zijn afkomst te maken er niet vanzelf. Waladi beschrijft de zoektocht naar een geschikt onderwerp voor zijn masterproef.

groente met een bruine wortel. Heel de dualiteit van mijn afkomst zit erin vervat. Vele mensen beschouwen zo’n gemengde afkomst als een handicap. Ik daarentegen zie het anders. Wij hebben meer levenservaring om identiteitsvragen doorvoeld te beargumenteren. We zijn gewoon veel meer gedwongen om te reflecteren over de samenleving en onze plaats daarin. En over de vraag in hoeverre die plaats evenwaardig is aan die van een ander. Ik ervaar het niet als een probleem. Maar door mijn uiterlijk en mijn achternaam word ik er te pas en te onpas mee geconfronteerd. En zoals gezegd, sinds 9/11 is dat er niet minder op geworden.’ LE CHICON GAAT OVER HET GEVOEL VAN VERSCHEURDHEID WANNEER ER TWEE PARTIJEN AAN JE MOUW STAAN TE TREKKEN, DE VERSCHEURDHEID TUSSEN TWEE CONTEXTEN. DE DUALITEIT VADER/MOEDER. MAAR OOK PLATTELAND/STAD. EN NATUURLIJK BELGIË/MAROKKO. De spelers van Action Zoo Humain zijn niet de enigen die zich met deze vragen bezighouden, al behoort de superdiversiteit tot het basismateriaal van al hun voorstellingen. Maxime Waladi legt uit wat het is dat hem aantrekt in het werk van het Gentse collectief. M ‘Wat Action Zoo Humain tamelijk uniek maakt is hun groteske humor. Ze hebben een manier gevonden om deze thema’s te onderzoeken op een positieve manier. Je kan die humor belangrijk vinden omdat die relativerend werkt. Ik vind het vooral een goed instrument om het wij-zij-gevoel te overstijgen. Ik wil me niet

Maxime Waladi © Willem Govaerts

alleen maar wentelen in de problemen die deze wereld voor vele mensen schept. Ik wil vragen stellen en metaforen maken die een nieuwe wereld kunnen tonen, de polarisering voorbij. Dat vond ik ook zo interessant aan het tweeluik Platform/Onderworpen, dat door NTGent en Action Zoo Humain werd gecoproduceerd. Platform riep een wereld op die nog sterk gepolariseerd is, met de moslim als terrorist. Onderworpen stelt daarentegen veel lastiger vragen: deze voorstelling stelt het wij-zij-denken veel meer in vraag. Dat wil ik met mijn voorstelling ook doen. Le Chicon gaat over het gevoel van verscheurdheid wanneer er twee partijen aan je mouw staan te trekken, de verscheurdheid tussen twee contexten. De dualiteit vader/moeder. Maar ook platteland/stad. En natuurlijk België/Marokko. De eerste versie van Le Chicon was nog heel persoonlijk. Intussen heb ik het materiaal samen met Zouzou verder ontwikkeld. We hebben er een verhaal van gemaakt dat veel universeler is geworden, met vragen waarin iedereen zich wel op een manier zal herkennen. Welke keuze maak ik? Wat is mijn plek? Welke zin geef ik aan mijn leven?’ KOEN HAAGDORENS LE CHICON Action Zoo Humain Over opgroeien met twee identiteiten. Wo 4, vr 6/10 20:00 in NTGent Arca met gratis inleiding ’45 voor aanvang

GASTVOORSTELLING UITGELICHT

25


Wuivend riet start met het razen van de bries. Een fysieke ervaring. Ongesluierd voelbaar. Subliem hoorbaar. De bries waait over die plaatsen die voor het blote oog weinig of amper zichtbaar zijn. Ze reist naar hoogtes, laagtes, spleten en krochten. De bries laat niemand onbewogen noch onberoerd. Al zeker niet het wuivend riet.

TE GAST IN ONS HUIS Behalve Le Chicon op voorgaande pagina, heeft NTGent nog andere producties te gast, waarover u hier de basisinformatie vindt, maar waar onze website uitgebreider aandacht aan besteedt met foto’s, filmpjes, en teksten of extra weblinks. Eén adres: www.ntgent.be

KALAKUTA REPUBLIK Serge Aimé Coulibaly

FACE TO FACE Firma Ducks / Liliane Brakema

VICTOR OF DE KINDEREN AAN DE MACHT Dood Paard

Een stukje Afrika zonder clichés.

Hoe kunnen we in een veranderende wereld juist onze afhankelijkheid omarmen?

Er zijn geen kinderen meer, er zijn nooit kinderen geweest.

De jonge en succesvolle psychiater Jenny verblijft een zomer bij haar grootouders. Haar man is in Amerika, haar dochtertje op zomerkamp en hun huis is verkocht. Los van haar dagelijkse omgeving probeert ze de regie over haar leven te bewaren. Maar nieuwe dromen, oude angsten en onverwachte ontmoetingen brengen haar in een schemerzone die niet zo eenvoudig te controleren blijkt.

Roger Vitrac schreef Victor of de kinderen aan de macht in 1928 als een nauwelijks verhulde frontale aanval op het burgerlijke gezinsleven.

De uitvinder van de afrobeat. Nigeriaans activist. Politiek gevangene: Fela Anikulapo Kuti had vele gedaanten, maar stond vooral bekend als een geëngageerd kunstenaar die vocht voor vrijheid. Voor de Belgisch-Burkinese choreograaf Serge Aimé Coulibaly - eerder betrokken bij o.a. de voorstellingen C(h) oeurs en Wolf van les ballets C de la B - is Kuti dé inspiratiebron bij uitstek. Hij baseerde zijn nieuwste productie op de muziek van én de drijfveren achter de legendarische componist. In Kalakuta Republik - genoemd naar Kuti’s residentie in Lagos - gaat Serge Aimé Coulibaly na hoe een artiest binnen een Afrikaanse context zijn / haar rol en plaats in een geglobaliseerde wereld kan aankaarten. Zeven dansers zetten dat vraagstuk om in een expressieve bewegingstaal die doet denken aan het werk van Sidi Larbi Cherkaoui. Coulibaly gooit het traditionele repertoire, jazz en clubmuziek in de blender. Wat ontstaat is een voortrazende wervelwind van figuren en bewegingen, metaforen voor de dwingende urgentie om te leven. di 3/10 | 20:00 | Theaterzaal Vooruit

In een tijd waarin onafhankelijkheid zowel het hoogst haalbare ideaal is, alsook de oorzaak van stress, gaat regisseur Liliane Brakema op zoek naar verbinding. ‘Durven we ons aan elkaar te verbinden zonder maskers, zonder ons mooier voor te doen dan we zijn? Veel mensen van mijn generatie vinden dat moeilijk - denk aan de glanzende Facebooklevens - maar willen volgens mij wel. Ik wil het accent leggen op die zoektocht. En net als in mijn eerdere voorstellingen voert de tekst niet de boventoon: Face to Face is fysiek, dansant theater.’ (Liliane Brakema in de Volkskrant) tekst Ingmar Bergman | regie Liliane Brakema | spel Nettie Blanken, Joost Bolt, Theo de Groot, Eva Kijlstra en Maartje van de Wetering | productie Firma Ducks

Op zijn negende verjaardag beslist Victor om niet langer het voorbeeldige kind te zijn. Hij trekt het vloerkleed onder de tafel vandaan, zaagt de poten vanonder de stoelen en trekt het laken abrupt van het bed. Op hilarische wijze spelen Victor en zijn vriendinnetje het overspel tussen zijn vader en haar moeder na.

Wuivend Riet is een discipline overschrijdend kunstenplatform, waarbinnen kunstenaars/makers elkaar ontmoeten, inspireren en samen creëren. Het woord kruisbestuiving staat centraal. Zo laat Wuivend Riet verschillende kunstdisciplines met elkaar in interactie treden en lokt onderlinge ontmoetingen tussen de disciplines uit door middel van alternatieve, grenzeloze concepten. Dit theaterseizoen zal Wuivend Riet maandelijks in samenwerking met NTGent een evenement organiseren. Waarbij WR en NTGent enerzijds een platform willen bieden aan (opkomend) talent en anderzijds een zeer verscheiden progamma wil aanbieden voor een breed en divers publiek. www.facebook.com/wuivendrietntgent

Volwassenen verstijven van schaamte en ongemak. Manipulerend en provocerend ontmaskert Victor gedurende het stuk de kleinburgerlijkheid, het bedrog en het gehuichel van zijn ouders. De façade valt in stukken en de volwassenen proberen vertwijfeld de scherven bij elkaar te zoeken maar bij iedere stap valt hun leven verder uit elkaar. van Roger Vitrac | met Gillis Biesheuvel, Kevin Klein, Janneke Remmers, Manja Topper en Louis van der Waal | productie Dood Paard za 28/10 | 20:00 | NTGent Minnemeers met gratis inleiding 45’ voor aanvang

za 14/10 | 20:00 | NTGent Minnemeers met gratis inleiding ’45 voor aanvang 26

GASTVOORSTELLINGEN

GASTVOORSTELLINGEN

27


FOCUS OP PUBLIEKSWERKING SPIEGELPROJECTEN EEN SUCCESFORMAT

In mei 2008 speelden ongeveer 40 leerlingen van drie Oost-Vlaamse scholen in regie van Mia Hollevoet de voorstelling Lang leve, gebaseerd op de NTGent-productie De Koning Sterft van Ionesco in regie van Aus Greidanus Jr. Lang leve kreeg de titel schaduwproject toebedeeld en NTGent-acteur Frank Focketyn als peter. Na de première riep Frank uit: ‘Dit is geen project in de schaduw van een voorstelling, dit is een zeer interessante dramaturgische spiegeling!’ De spiegelprojecten waren geboren. Van bij de start was het de bedoeling om ‘amateurtoneelspelers’ de kans te geven om aan de slag te gaan met dezelfde tekst en thematieken als een reguliere NTGent-productie. En die dus te spiegelen. Liefst ook in een regie van een NTGent-acteur en begeleid door een dramaturg. Binnen de afdeling publiekswerking, als stuwende kracht van deze projecten, werd ook de doelstelling geformuleerd dat NTGent en de groepen die in zo’n project wilden stappen elkaar eerst zouden besnuffelen, elkaar beter leren kennen. Daarom duurt zo’n spiegelcyclus twee seizoenen. Eén jaartje om van elkaar te leren via een omkaderingsprogramma met voorstellingen, rondleidingen, workshops en andere ontmoetingsmomenten. Een tweede jaar met theaterworkshops en het uiteindelijke repetitieproces met als apotheose de voorstelling die technisch wordt ondersteund door het NTGent-personeel en aan een publiek wordt getoond in één van de NTGent-zalen.

28

FOCUS OP PUBLIEKSWERKING

Dit project ontwikkelde zich tot een succesformat: met scholen, kansengroepen, amateurtoneelspelers en/of andere groepen, onder begeleiding van makers en/of spelers van NTGent een eigen voorstelling maken, daar werden steeds vlot partners voor gevonden. Voorbije partners waren scholen uit Gent en de provincie, Gentse Amateurtoneelspelers (GAMA), mensen met en zonder beperking (Kompas vzw, Platform K), jongeren in hun vrije tijd (Larf!). Onder andere Servé Hermans, Chris Thys en Bert Luppes regisseerden, Koen Haagdorens en Steven Heene ondersteunden vanuit dramaturgie. Dit seizoen wordt met Urban Mirrors een wel heel speciale spiegel geslepen (zie blz. 30). En voor het seizoen 2018-2019 staat al een spiegelproject in de steigers in samenwerking met Samana CM, het voormalige Ziekenzorg.

Wie interesse heeft om zelf met NTGent en de afdeling publiekswerking een voorstelling klein of groot te spiegelen, kan steeds een verkennend gesprek aangaan met ons. Meer info? Mail dirk.crommelinck@ntgent.be DIRK CROMMELINCK

MET SCHOLEN, KANSENGROEPEN, AMATEURTONEELSPELERS EN/OF ANDERE GROEPEN, ONDER BEGELEIDING VAN MAKERS EN/OF SPELERS VAN NTGENT EEN EIGEN VOORSTELLING MAKEN Omdat sommige groepen kleinschaliger willen werken, riepen we ook de ‘kleine’ spiegelprojecten in het leven: een NTGent-theaterdocent begeleidt een groep in kleinere workshopsessies om te komen tot een toonmoment in een NTGent-zaal. De klemtoon wordt hier vooral gelegd op het workshopproces. Soms neemt zo’n ‘klein’ project een intensieve week in beslag, soms worden de workshops gespreid over een langere periode.

FOCUS OP PUBLIEKSWERKING

29


URBAN PRAYERS & URBAN MIRRORS STADSTRAJECT ROND RELIGIE EN GEBEDSHUIZEN MONDT UIT IN EEN REEKS SPIEGELPROJECTEN

Onder de titel Geloof in de stad/ Urban Prayers willen NTGent en zijn afdeling publiekswerking samen met Victoria Deluxe een aantal Gentse geloofsgemeenschappen in kaart brengen en onderzoeken hoe vooral jongeren nu omgaan met religie. Dat leidt in het najaar 2017 tot een aantal ‘voorstellingen’ in diverse gebedshuizen in Gent. Meer info daaromtrent leest u op onze website en in het volgende nummer van ons magazine. Met Urban Mirrors krijgt dit traject op 21 en 22 april 2018 een vervolg met een reeks korte spiegelprojecten van onze afdeling publiekswerking, met Yahya Terryn (bekend van het KIP) als eindregisseur. Zeven doelgroepen* uit het Gentse participeren in theaterateliers onder leiding van NTGent-theaterdocenten** en werken rond het thema religie een presentatie uit. Het resultaat wordt verwerkt in een avontuurlijke montage waarbij we het publiek op sleeptouw nemen: van de ene locatie naar de andere, met telkens een verrassende wending. Ideaal dus voor wie na de serie Urban Prayers deze herfst nieuwsgierig is naar de verbinding, letterlijk en figuurlijk, tussen de diverse geloofsgemeenschappen die Gent rijk is. Van de rand naar het centrum en terug: veel meer nog dan een fysieke verplaatsing op één namiddag wordt dit traject een heuse ontdekkingsreis waarbij jong – en iets ouder – talent het beste van zichzelf laat zien, geïnspireerd door het thema ‘religie’ en door elkaar. We durven te verwedden dat uw kijk op de stad Gent hierna nooit meer dezelfde zal zijn. DIRK CROMMELINCK

30

FOCUS OP PUBLIEKSWERKING

Urban Mirrors: op zaterdag 21 en zondag 22 april. Meer info zie ntgent.be

*De deelnemende groepen zijn: Jeugdtheater Larf!, Sint-Janscollege Gent, Autisme Centraal, Hand in Hand, VormingPlus, Pedagogisch centrum Wagenschot en een Theatergroep rond Emin Mektepli. **De NTGent-theaterdocenten zijn: Griet Dobbelaere, Debbie Crommelinck, Hanne Vandersteene, Marie-Ange Gillis en Evelien Van Hamme.

TIME OUT CULTURELE UITSTAPPEN VOOR VLUCHTELINGEN

Als stadstheater voelen we een sterke nood om met de toestroom van vluchtelingen in onze stad om te gaan. Onze core business is dan wel het produceren van theatervoorstellingen, maar NTGent zet ook op andere manieren in op het aanhalen van de banden met de stad, in al haar geledingen. In overleg met opvanginitiatieven en vrijwilligersorganisaties die vluchtelingen opvangen en begeleiden, stelden we vast dat (culturele) vrijetijdsbesteding vaak weinig tot niet aan bod komt in opvanginitiatieven. Daarom wou NTGent een project coördineren dat een actieve kennismaking wil bewerkstelligen tussen burgers en vluchtelingen (volgens het principe van buddy’s) en het Gentse culturele veld. Met Time Out bieden we (minstens) maandelijks een culturele activiteit aan aan burger- en vluchtelingenbuddy’s. Daarvoor maakten we afspraken met enerzijds culturele partners zoals de Handelsbeurs, MSK, Museum Dr. Guislain, Les Ballets C de la B, STAM, de Bijloke, de Centrale, Huis van Alijn, Designmuseum, Poëziecentrum, de nieuwe stadsbibliotheek de Krook, LOD, MIAT, Compagnie Cecilia en Vooruit. Activiteiten op het programma zijn o.a. concerten, rondleidingen, workshops, ateliers, het bijwonen van een voorstelling met inleiding en nagesprek met de makers, enz. Anderzijds verbinden we ons aan verschillende opvanginitiatieven, diensten en organisaties die vluchtelingen begeleiden. Meer info? Mail saartje.cauwenbergh@ntgent.be SAARTJE CAUWENBERGH

Dit project werd gerealiseerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij, en loopt nog tot december 2017. FOCUS OP PUBLIEKSWERKING

31


THEATER IN DE KLAS EEN SPIKSPLINTERNIEUW FORMAT

Al een tijdje speelde de afdeling publiekswerking van NTGent met de idee om de basis van het toneelspelen dichter bij jongeren te brengen. Jawel, we bieden basisworkshops toneelspelen aan. En jawel, daar kunnen jonge gasten aan den lijve ondervinden hoe het voelt om volledig in een personage en zijn verhaal te verdwijnen. Maar wat met de zovelen die wel willen kennismaken met theater, maar niet per se zelf op het toneel willen staan? Toneelgroep Maastricht toerde al een aantal jaren met zijn educatieve dienst door het Nederlandse en Vlaams-Limburgse land met Theater in de klas. En ja, onze collega’s daar vonden het wel leuk ons op prospectiebezoek te krijgen. Zo kreeg een klas beroepsleerlingen ons als medeleerlingen voor een lesuur in het klaslokaal, en we genoten, samen met hen. Dat was het! Hier hadden we al zo lang naar gezocht! Dit wilden we ook aan scholen kunnen aanbieden! Onze Maastrichtse collega’s waren zo vriendelijk om ons de tekst te leen te geven. Nu nog acteurs vinden die dit voor ons wilden ‘ensceneren’. Mede-auteur en Nederlands acteur Sebas van der Donk zag het wel zitten om deel uit te maken van die Vlaamse versie. In onze eigen theaterdocente Debbie Crommelinck vonden we een Vlaamse, vrouwelijke pendant. REPETITIES FROM ZERO In maart 2017 startte dan een improvisatie-repetitieperiode. De tekst zoals die in opdracht van Toneelgroep Maastricht was neergeschreven, vormde de basis. Maar Debbie en Sebas kamden die nog eens 32

FOCUS OP PUBLIEKSWERKING

uit, fristen hem hier en daar wat op, bedachten leuke conflictjes op basis van hun man-vrouw / Vlaams-Nederlands zijn en repeteerden tot aan de eindstreep. In een eerste doorloop gaf NTGent-ensemblelid Chris Thys wijze raad, fijne aanwijzingen en opmerkingen en vooral veel sympathieke steun aan dit project. TRY-OUTS IN DE KLAS Eind april trokken we dan voor drie dagen try-outs naar een aantal scholen in Gent, Lokeren en Oudenaarde. Twaalf try-outs werden gespeeld voor leerlingen van het 4de tot en met het 6de middelbaar. En telkens werd ook geëvalueerd. Door de leerlingen in de eerste plaats, in een gesprek met de leerkrachten erna. Na elke evaluatie pasten Sebas en Debbie hun versie aan en testten die uit in een volgend lesuur. De leerlingen bleken kritisch maar zeer positief, en ook volwassen toeschouwers bleken hard van dit theaterproject te genieten.

in de klas en er is een begeleidende lesmap voor leerkracht en leerlingen. PRAKTISCH De voorstelling Theater in de klas bieden we aan vanaf het 3de jaar tot en met het 7de jaar en dit in alle onderwijsrichtingen (ASO, TSO, BSO en KSO). In samenspraak met de leerkrachten kiezen we binnen welke leerlijnen welke leerlingen we per school met Debbie en Sebas confronteren. We zijn er echter ook van overtuigd dat groepen buiten het schoolgebeuren deze initiatie kunnen en zullen smaken, ook volwassenen. Meer info of Theater in de klas boeken? Mail dirk.crommelinck@ntgent.be DIRK CROMMELINCK

THEATER IN DE KLAS – OPZET Na de try-outs werd duidelijk dat we met dit format een potentiële hit in handen hebben. Het opzet is duidelijk: de acteurs, in dienst van NTGent, melden zich in een doodgewoon klaslokaal en bewijzen dat je ook daar een fijn stukje theater kan spelen! Ze leren de leerlingen (en hun leerkracht) in een speelse en interactieve voorstelling van zowat 40 minuten alles over de theatercode, het toneelscript, verschillende theatertermen en wat je eigenlijk nodig hebt om theater te kunnen maken/spelen. Er wordt nog even nagepraat FOCUS OP PUBLIEKSWERKING

33


ONS THEATERTABLETPROJECT Met ons TheaterTablet-project willen we ook aan digitale publieksbemiddeling doen en digitale toegankelijkheidsvoorzieningen aanbieden. Dit kan via een tablet met software die is afgestemd op de noden van specifieke publieksgroepen en ontworpen wordt vanuit de principes van Universal Design: hoe kan een product, een grafische boodschap, een website, een gebouw of een publieke ruimte zowel functioneel als aantrekkelijk zijn voor een zo groot en zo divers mogelijke groep van gebruikers?

Voor personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking richt het project zich op het verhogen van de theaterbeleving door bijvoorbeeld audiodescriptie, boventiteling, tolken Vlaamse gebarentaal, een trilfunctie vergelijkbaar met voelstoelen, ringleiding, sociale verhalen en aangepaste inleidingen aan te bieden. Inzake beslissingsvrijheid en autonomie betekenen digitale applicaties en devices voor hen een grote vooruitgang en vormen ze een waardevol alternatief voor bestaande (analoge) technologieën. Personen met etnisch-cultureel diverse achtergronden, en bij uitbreiding ook anderstaligen en toeristen, kunnen via de TheaterTablet een voorstelling volgen via meertalige communicatie en ondertiteling. En door de tablet gedurende het theaterbezoek gratis ter beschikking te stellen, valt ook elke financiële drempel weg. We kiezen er bewust voor om enkel met eigen tablets te werken. Zo behouden we de controle over het gebruik ervan: toepassingen die niet noodzakelijk zijn voor het toegankelijker maken van de voorstelling, kunnen gedurende de voorstelling worden geblokkeerd. Verder kunnen we de lichtintensiteit van de schermen centraal aansturen en zo mogelijke hinder voor publiek en acteurs beperken. Bovendien kan de software geoptimaliseerd worden voor de tablets die we aankopen, wat lastiger is met toestellen van gebruikers die op verschillende besturingssystemen draaien.

ACT – ACCESSIBLE CULTURE AND TRAINING NTGENT, PARTNER IN EEN EUROPEES PROJECT

blet voor de verschillende groepen van bezoekers een meerwaarde. De mogelijkheden zijn eindeloos. Denk daarbij aan het aanbieden van productiegebonden informatie zoals digitale programmaboekjes, voorstelling van acteurs en personages, verwijzingen naar gerelateerde boeken, films en dergelijke, inleidingen… Maar ook aan huisgebonden informatie zoals een voorstelling van de NTGent-medewerkers of een virtuele tentoonstelling van archiefmateriaal, alsook meer algemene informatie zoals veiligheidsinstructies (bijvoorbeeld in geval van brand), dienstregelingen van het openbaar vervoer na afloop van een voorstelling… Digitale toepassingen bieden ongeziene kansen voor ons publiek en voor NTGent als theaterhuis. Dit project werd mogelijk gemaakt met steun van het Vlaamse ministerie van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. We werken samen met het Gentse Icorda voor de ontwikkeling van de software, en met Inter voor ondersteuning op het vlak van advies, vorming, communicatie en participatie van de publieksgroep ‘personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking’. Als alles goed gaat zal u, ons publiek, gebruik kunnen maken van de TheaterTablet vanaf het seizoen 20182019, bij de heropening van onze schouwburg na de renovatiewerken. SAARTJE CAUWENBERGH

Al jarenlang werken onze publiekswerkers zich uit de naad om onze schouwburg en onze voorstellingen voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Een nieuwe stap in dit streven is de deelname van ons huis aan het project Accessible Culture and Training, gesubsidieerd door het platform Erasmus + van de Europese Unie. Concreet werkt onze afdeling publiekswerking mee aan de ontwikkeling van een profiel en bijhorende cursus voor een toegankelijkheidsmanager (op academisch niveau) en een toegankelijkheidscoördinator (een meer concrete cursus). Beiden kunnen ingezet worden in schouwburgen en culturele centra om de toegankelijkheid van mensen met een beperking nog meer bespreekbaar te maken, maar vooral om te streven naar een integrale toegankelijkheid van de podiumkunsten. Om zoveel mogelijk cursisten te kunnen bereiken, wordt ook een Massive Open Online Course (MOOC) uitgewerkt: een online cursus die iedereen gratis kan volgen. In mei 2018 worden al deze toegankelijkheidscursussen voorstellen op een klein congres in Gent, in samenwerking met Inter, een organisatie die streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. In juni 2018 wordt het project in Barcelona afgesloten met een groot symposium. http://pagines.uab.cat/act/ #access4culture Like ons op facebook: Accessibility Culture and Training - @actproject4culture

Als geïntegreerde, multifunctionele en inclusieve oplossing vormt de eenvoudig te bedienen TheaterTa34

FOCUS OP PUBLIEKSWERKING

FOCUS OP PUBLIEKSWERKING

35


NTGENT, EEN OPEN HUIS NTGent wil een open huis zijn, toegankelijk voor iedereen. Een NTGent-productie bijwonen is – zo vinden we – een recht. Daarom proberen we ons aanbod zo toegankelijk mogelijk te maken. Om je de beste service te kunnen bieden, vragen wij je om steeds alle relevante informatie te vermelden bij de reservatie van je tickets. Vooraf, tijdens de pauze en bij het verlaten van de zaal en het gebouw kan je met je vragen en voor alle hulp terecht bij het onthaalpersoneel. ROLSTOELGEBRUIKERS De NTGent Schouwburg is toegankelijk voor rolstoelgebruikers via een hellend vlak en mobiele stoelen in de zaal. De theaterzaal is te bereiken via een lift, de beschikbare plaatsen bevinden zich op de parterre. Er is een aangepast toilet ter beschikking. Ook Minnemeers (m.u.v. de publieksfoyer), Arca en de Minardschouwburg zijn rolstoeltoegankelijk. In Minnemeers en Arca bevinden de beschikbare plaatsen zich vooraan de tribune, in de Minardschouwburg is dit afhankelijk van de zaal waarin de voorstelling speelt. Wij vragen om bij de reservatie van je tickets steeds te vermelden of je een gewone dan wel elektrische rolstoel gebruikt, of je al dan niet in je rolstoel wenst te zitten tijdens de voorstelling, en of je de gratis inleiding 45 minuten voor aanvang van de voorstelling wilt bijwonen. BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Hulphonden zijn welkom in de zaal! Gelieve ons bij je reservatie te melden of je begeleid wordt door een  hulphond en/of begeleiding wenst van ons onthaalpersoneel bij het betreden van de zaal. 36

FOCUS OP PUBLIEKSWERKING

Aan de trappen van het publieksgedeelte van onze schouwburg, liggen noppen. Deze noppen zijn een tactiele waarschuwingsvoorziening voor blinden en slechtzienden. De plaatsing werd mede mogelijk gemaakt door de steun van Lotus Bakeries. Daarnaast maken we ieder seizoen een selectie van onze voorstellingen toegankelijk via audiodescriptie, een live beschrijving van wat er op scène gebeurt. Indien je gebruik wil maken van deze audiodescriptie, vragen we om 45 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn. Zo kunnen we je het gebruik van het audiodescriptiemateriaal uitleggen en bovendien voorzien we nog een korte inleiding op de voorstelling. De aankoop van het audiodescriptiemateriaal werd mede mogelijk gemaakt met de steun van het Fonds Elia beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Op onze website kan je terugvinden welke voorstellingen tijdens seizoen 2017-2018 van audiodescriptie zullen worden voorzien. Indien je gebruik wenst te maken van het audiodescriptie-aanbod, dan kan je je tickets reserveren via VeBeS Gent: via het nummer 09 292 40 80 of via e-mail gent@vebes.be. VeBeS is een vereniging van blinden en slechtzienden, maar je hoeft geen lid te zijn van deze organisatie om gebruik

te kunnen maken van dit aanbod. VeBeS biedt bovendien groepsbegeleiding aan van aan het station Gent Sint-Pieters tot aan de NTGent-locatie, en na de voorstelling weer terug. Vergeet zeker niet te vermelden bij de reservatie van je tickets of je hier gebruik van wil maken! De praktische info hieromtrent (plaats en tijdstip van afspraak) zal je dan bezorgd worden.

andere geluiden te kunnen voelen. Indien dit aanbod geldt, kondigen we dit aan op de productiepagina’s van onze website, in onze digitale nieuwsbrieven en magazines. De activiteiten van publiekswerking kunnen alvast ook aangevraagd worden mét tolk Vlaamse gebarentaal. Hiervoor neem je best contact met ons op via publiekswerking@ntgent.be.

DOVEN EN SLECHTHORENDEN

PERSONEN MET AUTISME

Vanaf januari 2017 namen we een nieuwe ringleiding in gebruik: een FM-ringleiding. Deze FM-ringleiding werkt het ongemak dat slechthorenden in theater ervaren (omgevingslawaai wordt mee versterkt door een gewoon hoorapparaat) weg.

Kom je naar NTGent als persoon met autisme (of begeleider van)? Download dan onze Sociale Verhalen. Een Sociaal Verhaal is een hulpmiddel (oorspronkelijk ontwikkeld door Carol Gray), een beschrijving van een sociale situatie met als doel inzicht te geven in sociale signalen, waarbij het verhaal aansluit bij de specifieke situatie van een persoon met autisme. We ontwikkelden een Sociaal Verhaal over het komen kijken naar een theatervoorstelling in NTGent Schouwburg, NTGent Minnemeers en NTGent Arca. En we ontwikkelden een Sociaal Verhaal over het volgen van een rondleiding door de NTGent Schouwburg.

Voordelen van deze nieuwe FM-ringleiding zijn: - een groter bereik: je bent helemaal vrij in de keuze van een zitplaats wanneer je een ticket koopt  - we kunnen meer mensen bedienen: wie een hoorapparaat draagt, kan gebruik maken van een individuele neklus die aangesloten wordt op een FM-ontvanger, wie slechthorend is maar geen hoorapparaat draagt, kan op deze FM-ontvanger een gewone hoofdtelefoon aansluiten - er is minder tot geen interferentie met theatertechnische installaties  Sinds de start van de verbouwingen in onze schouwburg werd de nieuwe ringleiding geïnstalleerd in NTGent Minnemeers. Na de verbouwingen verhuist de ringleiding opnieuw naar de schouwburg. Ben je slechthorend (en beschik je al dan niet over een hoorapparaat met T-stand) en wil je gebruik maken van de FM-ringleiding tijdens één van onze voorstellingen? Vermeld dit dan zeker bij de reservatie van je tickets, zodat we een FM-ontvanger met individuele neklus of hoofdtelefoon voor je kunnen voorbehouden! Deze FM-ringleiding werd aangekocht met de steun van Cera.

Deze Sociale Verhalen kunnen gebruikt worden ter voorbereiding op een bezoek aan NTGent, zowel in individueel als klas-/groepsverband. In eerste instantie werden de Sociale Verhalen ontwikkeld met het oog op kinderen met een autismespectrumstoornis, maar bij uitbreiding kunnen zij ook door anderen gebruikt worden. Wil je nog meer weten over de toegankelijkheid van onze voorstellingen of onze gebouwen? Neem dan zeker contact op met saartje.cauwenbergh@ntgent.be SAARTJE CAUWENBERGH

Daarnaast bekijken we ieder seizoen of we onze voorstellingen toegankelijk kunnen maken via boventiteling, tolken Vlaamse gebarentaal en/of voelstoelen. Die laatste zijn kussens die op stoelen geplaatst worden, en die geluid omzetten in trillingen om muziek en FOCUS OP PUBLIEKSWERKING

37


NTGENT IN GENT \ EVEN PRAKTISCH St-Baafsplein 17, 9000 Gent | parkings: Vrijdagmarkt, Reep, Sint-Michiels, Kouter

Minnemeers 8, 9000 Gent | parking: Vrijdagmarkt

St. Widostraat 4, 9000 Gent | parkings: Vrijdagmarkt, Ramen, Sint-Michiels

Walpoortstraat 15, 9000 Gent | parkings: Zuid, Kouter, St. Pietersplein

check ntgent.be

Uw NTGent-ticket geldt op de dag van de voorstelling als vervoersbewijs heen en terug voor bussen en trams van De Lijn. De Park & Ride plaatsen in Gentbrugge, Flanders Expo en aan het St. Pietersstation laten u genieten van bus of tram. Zo kunt u de parkeerdrukte in de stad vermijden. Het nachtnet van De Lijn (tot 1u) brengt u veilig terug. Om uw reisweg te plannen surft u naar delijn.be/nl/routeplanner.

Dagelijks open van 10u ’s ochtends tot 20u op dagen zonder voorstelling en tot 3 uur na het vallen van het doek. Proef er de beste koffie of een theatraal glaasje bubbels, geniet er het gezelschap van acteurs en theaterliefhebbers of lees er in een aangenaam kader een krant, tijdschrift of goed boek. Elke weekdag bieden we u tussen 12u en 14u een gezond buffet aan. Regelmatig organiseren we onder de noemer Wuivend Riet een laagdrempelig programma met opkomend lokaal en muzikaal talent (zie www.facebook.com/wuivendrietntgent)

38

RUBRIEK RUBRIEK

Het mooiste zonneterras van Gent in combinatie met heerlijke gastronomische gerechten, originele wijnen of Belgische bieren: het team van NTGent Foyer verwacht u elke dag behalve op maandag en dinsdag voor heerlijke bistrogerechten, Belgische klassiekers of voor de populaire brunchformule op zondag. Met het theaterarrangement boekt u een ticket in rang 1 en kunt u vooraf genieten van een goed getimed dinner zodat u op tijd naar de voorstelling kan. Reserveren kan via +32 9 225 01 01 of info@ticketsgent.be

GRAND HOTEL REYLOF Sandton Grand Hotel Reylof is het kroonjuweel van de tophotels in Gent. Een hotel dat u zal verrassen door de unieke samensmelting van authentiek en origineel design, comfort en luxe. Met een toprestaurant, mooie wellness en een prachtige binnentuin waar u tot rust kunt komen. Allemaal op een steenworp van het historische centrum van Gent. In samenwerking met NTGent geniet u er speciale tarieven in de charmekamers, en krijgt u er een welkomstdrankje bovenop! U boekt deze pormotie rechtstreeks in het hotel met vermelding ‘arrangement NTGent’ via +32 9 235 40 70. U kunt er ook genieten van een quick dinner formule in combinatie met een ticket in rang 1. Dit theaterarrangement boekt u via +32 9 225 01 01 of info@ticketsgent.be

NTGENT IN GENT \ SEIZOEN 2017-2018 SEPTEMBER DI 19 20:00 WE FREE KINGS NTGent | NTGent Minnemeers | €14-22 Wim Opbrouck en Wilfried de Jong over mijmerende koningen, dansende herten, vriendschap en vrijheid. ‘Pretentieloos, ontwapenend, hartverwarmend.’ (De Morgen) WO 20 20:00 WE FREE KINGS €14-22 MA 25 20:00 4.48 PSYCHOSIS NTGent & KASK/School of Arts/HoGent NTGent Minard | €14-18 Sarah Kane schreef deze monoloog een paar maanden voor ze zelfmoord pleegde. Jan Steen regisseert er twee versies van, één gespeeld door Benjamin Cools, één door Lien Wildemeersch. Voorstelling in het Engels. DI 26 20:00 4.48 PSYCHOSIS €14-18

OKTOBER DI 03 20:00 KALAKUTA REPUBLIK Serge Aimé Coulibali Theaterzaal Vooruit | €16-20 Een stukje Afrika zonder clichés. Nieuwe dansvoorstelling gebaseerd op de muziek van en de drijfveren achter de legendarische Nigeriaanse componist-activist Fela Anikulapo Kunti. WO 04 20:00 LE CHICON Action Zoo Humain | NTGent Arca | €12 Een voorstelling van Maxime Waladi en Zouzou Ben Chikha over twee jongens, opgegroeid met twee identiteiten. WO 04 20:00 WE FREE KINGS €14-22 DO 05 20:00 WE FREE KINGS €14-22 VR 06 20:00 LE CHICON €12 ZA 07 20:00 WE FREE KINGS €14-22 DI 10 20:00 WE FREE KINGS €14-22 WO 11 20:00 WE FREE KINGS €14-22 VR 13 20:00 KOSMOPOLIS PREM NTGent & Ruhrtriennale

Toneelhuis (Antwerpen) | €10-25 * Is zelfvernietiging het logische eindpunt van ons financieel systeem? Nieuwe muziektheatervoorstelling van Johan Simons gebaseerd op de roman van Don DeLillo op muziek van Eric Sleichim (Bl!ndman). ZA 14 20:00 KOSMOPOLIS €10-25 * ZA 14 20:00 FACE TO FACE Firma Ducks / Liliane Brakema NTGent Minnemeers | €14-18 Hoe kunnen wij in een veranderende wereld juist onze afhankelijkheid omarmen? Ingmar Bergman in regie van Liliane Brakema. DO 19 20:00 AFRICA NTGent | NTGent Minnemeers | €14-22 Africa, het gedroomde continent, het voorwerp van verlangen, die onbegrijpelijke plek vol exotisme en muziek en seks en geweld en natuurschoon, kleuren en geuren… Monoloog van Peter Verhelst & Oscar van Rompay. VR 20 20:00 AFRICA €14-22 ZA 21 20:00 AFRICA €14-22 ZA 28 20:00 VICTOR OF DE KINDEREN AAN DE MACHT Dood Paard | NTGent Minnemeers | €14-22 Op zijn negende verjaardag beslist Victor om niet langer het voorbeeldige kind te zijn… Dood Paard brengt een nauwelijks verhulde frontale aanval op het burgerlijke gezinsleven.

NOVEMBER DO 02 20:00 DIT ZIJN DE NAMEN NTGent | Theaterzaal Vooruit | €14-24 Is het mogelijk de wereld echt te begrijpen zonder de kracht te erkennen die uitgaat van religie? Een bewerking van de gelijknamige roman van Tommy Wieringa met o.m. NTGent-acteurs Steven Van Watermeulen, Frank Focketyn, Risto Kübar en An Miller. Dit zijn de namen werd geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival 2016. RUBRIEK RUBRIEK

39


VR 03 20:00 DIT ZIJN DE NAMEN €14-26 ZA 04 20:00 DIT ZIJN DE NAMEN €14-26 ZO 05 20:00 URBAN PRAYERS NTGent & Victoria Deluxe | Regenboogkerk (Forelstraat, 9000 Gent) | €12-15 Een stadstraject rond religie en gebedshuizen. Yahya terryn regisseert onder meer Frank Focketyn en Lien Wildemeersch. VR 10 20:00 DE FELOMSTREDEN KROON EN DEERNISWEKKENDE DOOD VAN KONING EDWARD Zuidpool | NTGent Minnemeers | €14-22 Een bloederige en nietsontziende ratrace naar de kroon. Tom Lanoye’s bewerking van Christopher Marlowe’s Edward II op muziek van Mauro Pawlowski. ZA 11 20:00 DE FELOMSTREDEN KROON EN DEERNISWEKKENDE DOOD VAN KONING EDWARD €14-22 ZO 12 15:00 URBAN PRAYERS Boeddhistisch Centrum Triratna (Oudescheldestraat, 9000 Gent) | €12-15 DI 14 20:00 POQUELIN II PREM tg STAN & NTGent, Toneelhuis/Olympique Dramatique, Dood Paard, ARSENAAL/LAZARUS | NTGent Minard | €14-24 In 2004 wierp STAN zich al eens met veel succes op het oeuvre van Molière. Nu vormen L’Avare en Le Bourgeois Gentilhomme het uitgangspunt. Met NTGent-actrice Els Dottermans die de rangen komt versterken. WO 15 20:00 POQUELIN II €14-24 WO 15 20:00 ONBEZONGEN SKaGeN & KVS | NTGent Minnemeers €14-22 Hoe het genie van de politicus uiteindelijk zijn ondergang betekent. Een nieuwe voorstelling van Vincent Stuer, gespeeld door Valentijn Dhaenens. DO 16 20:00 ONBEZONGEN €14-22 DO 16 20:00 POQUELIN II €14-24 VR 17 20:00 ONBEZONGEN €14-22 VR 17 20:00 POQUELIN II €14-26 ZA 18 20:00 ONBEZONGEN €14-22 ZA 18 20:00 POQUELIN II €14-26 ZO 19 15:00 URBAN PRAYERS €12-15 40

RUBRIEK RUBRIEK

DI 21 20:00 BRIEF AAN MIJN RECHTER NTGent | NTGent Minnemeers | €14-22 ‘Ik heb mijn vrouw vermoord, uit liefde.’ Succesmonoloog van Frank Focketyn naar Georges Simenon in regie van Johan Simons. WO 22 20:00 BRIEF ... €14-22 WO 22 20:00 KOOR PREM NTGent | NTGent Arca | €14-20 Zelfbloemlezing van Peter Verhelst naar aanleiding van 30 jaar dichterschap. Met soundscapes van Kreng. DO 23 20:00 BRIEF... €14-22 VR 24 20:00 KOOR €14-20 ZA 25 20:00 BRIEF... €14-22 ZA 25 20:00 KOOR €14-20 ZO 26 15:00 URBAN PRAYERS €12-15 DI 28 20:00 KOOR €14-20 DI 28 20:00 STAND DOWN Bloet & Black Box Revelation NTGent Minard | €14-22 Jan Decorte en Sigrid Vinks gaan scheep met Black Box Revelation voor een strijdlustige voorstelling over liefde en dood. WO 29 20:00 KOOR €14-20 WO 29 20:00 STAND DOWN €14-22 WO 29 20:00 GIF NTGent | NTGent Minnemeers | €14-22 Bekroonde voorstelling van Lot Vekemans in regie van Johan Simons, ijzersterk vertolkt door Elsie de Brauw en Steven Van Watermeulen, over een man en een vrouw die eerst een kind verloren hebben, daarna zichzelf en tenslotte elkaar. DO 30 20:00 CRY JAILOLO Eko Supriyanto | Theaterzaal Vooruit | €16-20 Betoverende dansvoorstelling van de Indonesische choreograaf Eko Supriyanto als aanklacht tgen de vernieling van het leven in de oceaan.

DECEMBER ZO 03 15:00 URBAN PRAYERS NTGent & Victoria Deluxe Sint-Baafskathedraal | €12-15

DO 07 20:00 GIF €14-22 DO 07 20:00 SIMPLE SONG PREM Lize Pede & Tiemen Van Haver NTGent Arca | €14-18 Wat blijft er nog over van ons doen en laten wanneer alle context wegvalt? Op basis van het werk van Oliver Sacks, Werner Herzog en David Markson VR 08 20:00 GIF €14-22 VR 08 20:00 SIMPLE SONG €14-18 ZA 09 20:00 GIF €14-22 WO 13 20:00 KOOR €14-20 DO 14 20:00 KOOR €14-20 VR 15 20:00 KOOR €14-20 ZA 16 20:00 KOOR €14-20 DI 19 20:00 GIF €14-22 WO 20 20:00 AMNES(T)IE PREM Action Zoo Humain | NTGent Arca | €14-18 ‘In vergelijking met Oostfronters zijn IS-strijders maar kleuters.’ Van en met Chokri & Zouzou Ben Chikha, Tom Dupont, Erwin Jans, Erik-Ward Geerlings, Bert Gabriëls, Dahlia Pessemiers-Benamar en Marijke Pinoy. WO 20 20:00 GIF €14-22 DO 21 20:00 GIF €14-22 DO 21 20:00 AMNES(T)IE €14-18

JANUARI WO 10 20:00 AMNES(T)IE €14-18 WO 10 20:00 ARABISCHE NACHT De Roovers | NTGent Minnemeers | €14-22 Vijf prachtig gemonteerde monologen van Ronald Schimmelpfennig. De verbeelding is aan u. DO 11 20:00 ARABISCHE NACHT €14-22 ZA 13 20:00 AMNES(T)IE €14-18 ZA 20 20:00 HALKA (8+) Groupe Acrobatique de Tanger Theaterzaal Vooruit | €24-28 Een bijzondere ervaring met twaalf acrobaten, zangers en muzikanten die samen sollen met de zwaartekracht. WO 24 20:00 DESPERADO Toneelhuis / Bart Meuleman

NTGent Minnemeers | €14-22 Zwartgallige maar onweerstaanbare humor op tekst van Kas & de Wolf, in regie van Bart Meuleman. De vier pistoleros van dienst zijn Tom Dewispelaere, Kevin Janssens, Johan Van Assche en Marc Van Eeghem. WO 24 20:00 DANÇA DOENTE Marcelo Evelin | Theaterzaal Vooruit | €14-18 Dans als een besmettelijk virus dat de dood inluidt, enkel om het leven in al zijn grandeur te bevestigen. Een nieuw werkstuk van de Braziliaanse choreograaf Marcelo Evelin gebaseerd op het oeuvre van Hijikata Tatsumi. DO 25 20:00 DESPERADO €14-22 VR 26 20:00 DESPERADO €14-22 ZA 27 20:00 DESPERADO €14-22 ZA 27 20:00 F/M/X PREM NTGent | NTGent Arca | €14-22 Uitgangspunt voor deze nieuwe voorstelling van Florian Fischer met Risto Kübar en Lien Wildemeersch is de roman Don Quixote (which was a dream) van Kathy Acker over de ongelijkheid tussen man en vrouw en bij uitbreiding over elke vorm van ongelijkheid. DI 30 20:00 F/M/X €14-22 WO 31 20:00 F/M/X €14-22 WO 31 20:00 ONDERWORPEN NTGent & Action Zoo Humain Theaterzaal Vooruit | €14-24 Theaterbewerking door Johan Simons en Chokri Ben Chikha van de gelijknamige roman van Michel Houellebecq. ‘Aan zo’n theaterervaring onderwerpen wij ons met plezier’ (De Standaard).

FEBRUARI DO 01 20:00 ONDERWORPEN €14-24 DI 06 20:00 HET KANAAL Muziektheater Transparant NTGent Minnemeers | €14-22 Migratie is van alle tijden, onze primaire reactie erop ook. Een tekst van Gaea Schoeters met liederen van Annelies Van Parys. WO 07 20:00 HET KANAAL €14-22 RUBRIEK RUBRIEK

41


WO 07 20:00 F/M/X €14-22 DO 08 20:00 F/M/X €14-22 VR 09 20:00 F/M/X €14-22 VR 09 20:00 OOGST VAN DE WROK NTGent & Thalia Theater Vlaamse Opera Gent | €14-26 Over immigratie, en hoe daarmee om te gaan. Luk Perceval bewerkt en regisseert de beroemde roman van John Steinbeck. ZA 10 20:00 OOGST VAN DE WROK €14-26 ZA 17 20:00 INVISIBLE PREM kabinet k & HETPALEIS NTGent Minnemeers | €14-18 Een dansvoorstelling over loutering. En over hoe het leven toch steeds weer de bovenhand neemt, hoe dan ook. ZO 18 15:00 INVISIBLE €14-18 WO 21 20:00 INVISIBLE €14-18 WO 21 20:00 F/M/X €14-22 VR 23 20:00 INVISIBLE €14-18 VR 23 20:00 F/M/X €14-22 ZA 24 20:00 INVISIBLE €14-18 ZA 24 20:00 F/M/X €14-22 WO 28 20:00 MARX De Verwondering & Het Zuidelijk Toneel NTGent Minard | €14-22 Theatermonoloog van Stefaan Van Brabant met Jan Decleir als Karl Marx. WO 28 20:00 1095 Kuiperskaai | NTGent Minnemeers | €14-18 Een satire en een klaagzang, een verhaal van blinde liefde en verraad, van catastrofe en de schoonheid die zich daartegen laat aftekenen. Nieuwe voorstelling van Lisaboa Houbrechts op tekst van Victor Lauwers.

MAART DO 01 20:00 MARX €14-18 DO 01 20:00 1095 €14-18 VR 02 20:00 MARX €14-22 VR 02 20:00 DUMAS / LADAME / DESADE Maatschappij Discordia | NTGent Arca | €14-22 Over het tragische leven van Marguerite Gautier, de dame met de camelia’s uit de gelijkna42

RUBRIEK RUBRIEK

mige roman van Alexandre Dumas fils. ZA 03 20:00 DUMAS / LADAME / DESADE €14-22 WO 07 20:00 SLAPEND RIJK SKaGeN | NTGent Minnemeers | €14-22 Valentijn Dhaenens, Korneel Hamers, Clara Van den Broeck en Mathijs F Scheepers zoeken de weg van het geld. DO 08 20:00 SLAPEND RIJK €14-22 WO 14 20:00 HAMLET Theater Utrecht | NTGent Minnemeers | €14-22 Over familie en verlies. Een klassieker van Shakespeare in een actuele regie van de jonge Noor Espen Hjort. ZA 17 20:00 WHITE ON WHITE Kunst/Werk | NTGent Minnemeers | €14-22 Choreograaf Marc Vanrunxt en danser Bahar Temiz over de maakbaarheid van het personage. WO 28 20:00 MENUET PREM NTGent | NTGent Minnemeers | €14-22 Liliane Brakema regisseert Chris Thys, Lien Wildemeersch en Bert Luppes in deze toneelbewerking van de gelijknamige succesroman van Louis Paul Boon. VR 30 20:00 MENUET €14-22 ZA 31 20:00 MENUET €14-22

MEI DO 03 20:00 MY DINNER WITH ANDRÉ tg STAN & DE KOE | NTGent Arca | €14-22 Damiaan De Schrijver en Peter Van den Eede hernemen een legendarische voorstelling uit 1998. VR 04 20:00 MENUET €14-22 VR 04 20:00 MY DINNER WITH ANDRÉ €14-22 ZA 05 20:00 MY DINNER WITH ANDRÉ €14-22

Afgesloten op 11/08/2017. Alle weergegeven informatie is onder voorbehoud van wijzigingen in de loop van het seizoen. *Kosmopolis speelt niet in Gent, maar kan wel via Tickets Gent geboekt worden en ook opgenomen worden in NTGent-abonnementen NTGENT.BE

JUNI DI 05 19:00 JR PREM FC Bergman & NTGent, Toneelhuis/Olympique Dramatique & KVS | Floraliënhal Gent €15-25 | Copresentatie met Vooruit Een spectaculaire locatievoorstelling voor een complexe en bijwijlen hilarische satire op het kapitalisme van William Gaddis. WO 06 19:00 JR €15-25 DO 07 19:00 JR €15-25 VR 08 19:00 JR €15-25 ZA 09 19:00 JR €15-25

APRIL DI 03 20:00 MENUET €14-22 VR 13 20:00 MENUET €14-22 ZA 14 20:00 MENUET €14-22 DI 17 20:00 MENUET €14-22 WO 18 20:00 MENUET €14-22 WO 18 20:00 KOOR €14-22 DO 19 20:00 KOOR €14-22 VR 20 20:00 KOOR €14-22 ZA 21 ntb URBAN MIRRORS NTGent & Victoria Deluxe | ntb | €12 Onze publiekswerking plaatst in dit spiegelproject een orgelpunt op ons stadstraject rond religie en gebedshuizen. ZO 22 ntb URBAN MIRRORS €12 ZA 28 20:00 MENUET €14-22 ZO 29 20:00 MENUET €14-22 MA 30 20:00 MENUET €14-22

Met deze digitale kaart kunnen deelnemers aan vrijetijdsactiviteiten in Gent punten sparen die recht geven op bijkomende voordelen en fijne extraatjes. UiTPAS-houders die in aanmerking komen voor het kansentarief krijgen tot 80% korting voor deelname aan een activiteit. Ook NTGent aanvaardt deze kaart bij alle voorstellingen (behalve bij zaalhuren). Meer info op www.uitingent.be/uitpas. Tickets met UiTPAS zijn enkel ter plekke te bekomen bij Tickets Gent. 43


Geniet langer langer met Geniet methet het

N

HTNET

in GENT

7 op 7 tot 1 uur ‘s nachts

NTGENT OP TOURNEE \ SEPTEMBER-OKTOBER 4.48 PSYCHOSIS Rotterdam (20/09), Maastricht (28/09), Brussel (29/09) AFRICA Ternat (5/10), Utrecht (9/10), Eindhoven (14/10) KOSMOPOLIS Bochum (22 > 30/09), Antwerpen (13, 14/10), Maastricht (18/10), Utrecht (31/10), DE VREEMDEN Rotterdam (26 > 28/10)

I Ge

DIT ZIJN DE NAMEN Antwerpen (17/10), Haarlem (18/10), Heist op den berg (20/10), Nijmegen (24/10)

nt

EN AVANT, MARCHE! Wroclaw (14, 15/10) WE FREE KINGS Kortrijk (15/09), Breda (21/09), Maasmechelen (22/09), Zaventem (28/09) , Nijmegen (29/09), Haarlem (30/09), Utrecht (2/10), Aalst (6/10), Amsterdam (22/10), Naaldwijk (28/10) CHECK NTGENT.BE VOOR MEER INFO

t

Gen NT

COMBITICKET VRIJ GEBRUIK P+R, TRAM & BUS

DE

L IJ N

Na de voorstelling nog gezellig bijpraten? Dat kan! De Lijn rijdt elke nacht tot 1 uur door het hart van de stad en naar tal van deelgemeentes. Samen uit, samen thuis.

Gratis heen en terug op vertoon van uw NTGent ticket Info delijn.be/nachtnet

RUBRIEK RUBRIEK

45


Tickets Gent presenteert en commercialiseert de voorstellingen die NTGent in zijn thuisstad produceert en uitnodigt in het kader van zijn werking als stadstheater

Tickets voor NTGent bestel je bij Tickets Gent, ons bespreekbureau dat je bereikt via de doorgang rechts van het NTGent Café. Open van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u, op zaterdag van 14u tot 18u en vanaf 1 uur voor aanvang van de voorstellingen aan de avondkassa. Gesloten op zondag. Online bestellen kan uiteraard altijd. ntgent.be | +32 9 225 01 01 | info@ticketsgent.be

ONZE ABONNEMENTSFORMULES VOOR HET SEIZOEN 2017-2018 Boek van bij de start van het seizoen die voorstellingen die u echt niet wil missen en geniet een mooie korting. CARRÉ Voor vier voorstellingen naar keuze betaalt u €76.

Op zoek naar een geschenk? Wij helpen je graag en geven het beste van onszelf: theater met alles erop en eraan. CADEAUBONNEN en TICKETARRANGEMENTEN met een diner in onze Foyer of Restaurant Lof, of zelfs met een OVERNACHTING in het Grand Hotel Reylof: het kan allemaal. Of geeft u liever een BOEK of een CD? Kijk even op ntgent.be en laat u verleiden. Tickets Gent verzorgt ook de ticketverkoop voor onder meer de Handelsbeurs, de Miry Concertzaal, Gent Festival van Vlaanderen, Film Fest Gent en events die via Ticketmaster te koop worden aangeboden en is vast verkooppunt voor de theatercollectie van boekhandel Paard van Troje.

SEXTET Voor zes voorstellingen naar keuze betaalt u €108. X-LARGE U betaalt eenmaal per seizoen €275 en kunt nagenoeg alle activiteiten van het seizoen 2017–2018 bijwonen. Dit strikt persoonlijk abonnement biedt de echte theaterliefhebber een aanzienlijk prijsvoordeel, maar het aanbod is beperkt: we verkopen maximaal 100 X-Large-abonnementen! PODIUMHOPPER

NTGent wil een open huis zijn, toegankelijk voor iedereen. Een NTGent-productie bijwonen is – zo vinden we – een recht. Daarom maken we ons aanbod zo toegankelijk mogelijk. NTGent is rolstoeltoegankelijk, heeft een ringleiding voor doven en slechthorenden (tijdens seizoen 2017-2018 in Minnemeers), en voorziet bij sommige voorstellingen ook audiodescriptie, tolken Vlaamse gebarentaal, voelstoelen en/of boventiteling. Om u de beste service te kunnen bieden, vragen wij u om steeds alle relevante informatie te vermelden bij uw reservering. Meer info via: saartje.cauwenbergh@ntgent.be of +32 9 269 35 30

Per abonnement dat u voor eind september 2017 bestelt, krijgt u een Podiumhopper cadeau in de vorm van codes die u €5 korting bieden. U kunt daarmee gaan gluren bij onze culturele buren: Handelsbeurs, Vooruit, Bijloke, De Centrale of Opera Ballet. STRIPPENKAART Deze kaart kost €200 en biedt u de mogelijkheid om tijdens het seizoen 2017-2018 tien voorstellingen bij te wonen aan een vast reductietarief: €20 per voorstelling. Het grote voordeel aan deze Strippenkaart is dat ze niet persoonlijk is en niet beperkt is tot 1 ticket per voorstelling. Geef ze dus gerust door aan vrienden, of nodig ze uit om aan reductietarief mee op verkenningstocht te gaan door ons aanbod. CADEAUBON

COLOFON

LEES DIT MAGAZINE ONLINE VIA ISSUU.COM/NTGENT

redactie Pablo Fernandez Alonso | Nele Buyst | Dirk Crommelinck | Benny D’haeseleer | Caroline Eliano | Koen Haagdorens | Steven Heene | Koen Tachelet | Koen Van Caekenberghe (coördinatie & eindredactie) vertalingen Gregory Ball (E.), Muriel Weiss (F.), Anne Habermann (D.) fotografie Johan Jacobs (cover & affichebeelden) | Jules August (corporate photography) vormgeving Chilli (Hannah De Jonghe, Frederik Vanderfaeillie) verantwoordelijke uitgever Kurt Melens | Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent U ontvangt deze publicatie op basis van klantgegevens van NTGent. Wenst u dit niet, laat het ons dan weten via info@ntgent.be 46

We bieden ook cadeaubonnen aan. Een mooi geschenk voor elke gelegenheid, voor cultuurliefhebbers van alle slag. Meer info over tickets en abonnementen vindt u op ntgent.be

47


NTGent magazine september-oktober 2017 jaargang 15 #14 augustus 2017

PB-PP BELGIE(N)-BELGIQUE

Verschijnt 6x per jaar in februari, april, mei, augustus, oktober, december Afgiftekantoor Gent X | P209538 Afzendadres | Kurt Melens, St-Baafsplein 17, 9000 Gent

NTGent magazine september- oktober 2017  
NTGent magazine september- oktober 2017