Page 1

www. ntgent. be +32 9 225 01 01

1965 2014 2015


colofon

NTGent dankt zijn subsidiënten en sponsors

Deze seizoensbrochure werd afgesloten op 6 mei 2014. Alle weergegeven informatie is onder voorbehoud van wijzigingen in de loop van het seizoen. Check www.NTGent.be voor de meest up-to-date informatie. redactie

Saartje Cauwenbergh Dirk Crommelinck Line Devlamynck Pablo Fernandez Alonso Koen Haagdorens Steven Heene Chantal Huys Emilie Ringelé Koen Van Caekenberghe Leen Van Welden Carl Vermeersch coördinatie en eindredactie

Koen Van Caekenberghe vormgeving

Dooreman fotografie

Phile Deprez tekeningen

Wim Opbrouck druk

New Goff verantwoordelijke uitgever

Kurt Melens, Sint-Baafsplein 17, B-9000 Gent


Geacht publiek, ik ben van de ouderwetse gedachte dat de tekst geboren wordt op de tong van de speler, dat het theater gesmolten wordt uit de verbeelding, dat tussen twee gordijnen alles mogelijk is. Ik ben van de romantische gedachte dat de schouwburg een heilige ruimte is waar oude rituelen zich voltrekken. Ik hou van de samenzwering, de verhalen, het repertoire, het zingen van de muren, het zuchten van de rode pluche. Ik hou van de verborgen repetitieruimtes waar dromen werkelijkheid worden en de waarheid gekneed wordt naar iets wat er op lijkt. Ik hou van de schouwburg en zijn fluisterende wandelgangen, de rust van een lege zaal, het verlaten toneel. Ik kan uren kijken naar technici die licht maken in het donker, klanken tappen uit mengpanelen, huizen bouwen van karton. Ik hou van het zachte zoemen van een naaimachine in het kostuumatelier, waar men de mooiste stoffen voor de keizer knipt. Het blijft het kloppend hart van een theater. Zij die maken, zij die doen, zij die spelen, zij die vechten, verliezen, overwinnen, incasseren, bergen beklimmen, zij die vallen en weer opstaan, bedenkers van brood en spelen. Acteurs, ontwerpers, technici, kleedsters, boekhouders, verkopers, planners van plannen, dramaturgen, communicatie­ verantwoordelijken, verbindingsofficiers, koks, kuisploegen, vrijwilligers, gidsen, publieke werkers, dames van het onthaal, programmatoren en directeuren, bonk bonk bonk, doet het hart dat pompt. Het theater pulseert door de eeuwen heen, het baant zich een weg door de geschiedenis en verbindt zich met de stad, met zijn inwoners en met de hele wereld. Het vervelt zoals een slang in de woestijn. Generaties komen en gaan, steeds nieuwe theatermakers snijden de tijden aan en bevolken het toneel met de meest wonderlijke verzinsels die de maatschappij een spiegel voorhouden. ‘Het toneel is met de mens geboren, en zal niet eerder dan met de mens ten onder gaan. In zijn oude evolutie heeft het goede en slechtere tijden beleefd. Maar geen crisis vermocht ooit zijn leef baarheid in gevaar te brengen. Uit alle inzinkingen wist het telkens krachtiger op te staan.’ (Herman Teirlinck) Ik wil dit credo, (zeker in woelige tijden), graag blijven geloven, ik kan niet anders. Ik heb het zo geleerd van de oude meesters, de sjamanen. Zij hebben het ons voorgedaan, de weg getoond. Wij hebben op onze beurt die weg weer verlaten, zijn verloren gelopen en hebben nieuwe vruchtbare gronden ontdekt. Anderen zullen dan weer in onze voetsporen stappen, misschien heel even hand in hand, om vervolgens afscheid te nemen, een kort adieu, en dan weer verder. Het is de eeuwige wederkeer, in de kunsten is dat voelbaar. Het doorgeven van de teksten, de verhalen, de oude liederen, de knepen van het vak. Soms ontmoeten de generaties elkaar, toneelspelers, acteurs, komedianten, troubadours, ergens op een kruispunt. Dan gaan de stenen praten, de bomen wandelen, de vissen vliegen. In 2015 bestaat het Nederlands Toneel Gent 50 jaar. De ontmoeting is in zicht, met onze voorgangers, onze nakomelingen, de spelers van nu, het publiek, de critici, en alle liefhebbers van het theater. Om tot in het diepste der diepten te vieren waar we zo van houden. De nobele kunst van het toneelspelen. Boem! Paukenslag!

Wim Opbrouck artistiek leider


Er hangt muziek in de lucht Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Meer dan ooit zijn het vragen die in de lucht hangen, tijdens de voorbereiding van volgend seizoen. Aanleiding is de vijftigste verjaardag van het theatergezelschap NTGent. Sinds de allereerste première op 9 oktober 1965 — een Maria Stuart in een regie van Georges Vitaly, né Vitali Garcouchenko — zijn er meer dan vierhonderd voorstellingen geproduceerd. Vierhonderd en zoveel verhalen, op basis van evenzoveel klassieke en nieuwe teksten. Vierhonderd producties gemaakt vanuit een artistieke noodzaak, al dan niet met de expliciete ambitie om commentaar te geven op de wereld buiten. Het is van een omvang die lichtjes doet duizelen, maar die zichzelf tegelijk relativeert. Want NTGent heeft dan wel een uitgebreid dramaturgisch archief, met talloze herinneringen in woord en beeld, tekstbrochures en programma­bladen, het zijn slechts afgeleiden van theater zoals het in essentie is: de kunst van het momentane, een viering van het hier en nu. Soms via de confrontatie, soms via een lichtvoetige noot. Theater is efemeer in zijn verschijningsvorm — en precies in dat tijdelijke, in die speelse, samenzweerderige afspraak tussen spelers en publiek, schuilt zijn grote kracht. Want ondanks een digitale revolutie, waarvan we de impact amper kunnen inschatten, biedt een voorstelling een intimiteit, een fysieke nabijheid, die je nergens anders kunt ‘aanklikken’. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven. Theater is een oude kunst, zo wordt soms gezegd, maar juist uit die langdurige geschiedenis spreekt een duurzaamheid die nog wel enkele eeuwen mee kan. En dat tijdelijke karakter neemt niet weg dat we tijdens het nieuwe seizoen wel degelijk zullen terugblikken op onze eigen kleine geschiedenis als stadstheater in Gent. Weliswaar met het voornemen om niet in nostalgie te vervallen. Hoe we dat jubileumjaar willen vieren, leest u elders in dit boekje. In een voorjaar dat bol staat van de electorale campagnes voor de zo­ genaamde ‘moeder aller verkiezingen’ eind mei, is het spannend en uit­dagend om een nieuw seizoen samen te stellen. Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Die vragen stellen we ons ook tijdens de voorbereiding van onze nieuwe producties. Want ook op het toneel staat, net als in politieke campagnetijden, de notie ‘identiteit’ centraal, en hoe we die identiteit bepalen. Of laten bepalen, door anderen. Is het vooral onze familie die onze identiteit bepaalt? Of hebben we de vrijheid om eigen keuzes te maken? En hoe zit het met onze collectieve identiteit: wordt die door onze gemeenschappelijke cultuur bepaald? Door onze taal? Bestaat er zoiets als een Europese identiteit? Of een ‘gevoel’? Op een of andere manier keren al deze vragen terug in de nieuwe producties die we voor u in petto hebben. In FRONT, een meerstemmige polyfonie over de Eerste Wereldoorlog geregisseerd door Luk Perceval, zien we soldaten die, aangemoedigd in hun nationaliteitsgevoel, zichzelf vastrijden in de modder van de loopgraven. Duitsers, Fransen, Belgen, Britten, maar ook


Turken, Marokkanen… Na het naïeve enthousiasme van begin augustus 1914 is de Eerste Wereldoorlog nog steeds een verbijsterend voorbeeld van hoe eenvoudige mensen soms ‘als ratten in de val’ komen te zitten door geopolitieke kwesties van hogerhand. In de productie Augustus ergens op de vlakte, naar een toneelstuk uit 2007 van de Amerikaanse auteur Tracy Letts, is het een familie in crisis waarvan de leden al dan niet in de pas moeten lopen. De voorstelling is een samenwerking met Het Toneelhuis en KVS. In Elektra, een nieuwe bewerking van Bernard Dewulf voor een regie van Julie Van den Berghe, staan evenzeer generaties tegenover elkaar, waarbij elke vorm van verraad een antwoord is op een vorige zinloze daad. Als in een oneindige, tragische cyclus. Begin november presenteert Wim Opbrouck een originele bloemlezing uit de rijke catalogus van anti-oorlogsliederen tijdens de muziektheatervoorstelling We Shall Overcome. En in Hotel Malaria, dat in februari in première gaat, laat tekstschrijver en regisseur Peter Verhelst zien hoe onze identiteit ook door een andere realiteit wordt bepaald, namelijk door onze eindigheid. Het is een verhaal waarin een man van middelbare leeftijd een mysterieus contract sluit met een jonge vrouw. Daarna staan er nog twee grote producties in de steigers, voorstellingen waarin collectiviteit zowel wordt toegejuicht als geproblematiseerd. Revue Ravage is de titel van een nieuwe tekst van Tom Lanoye, over de machinaties binnen een politieke partij: een wat oudere voorzitter moet plaats ruimen voor een fris nieuw gezicht en dat leidt tot de nodige achterhoedegevechten. Deze voorstelling is een coproductie met KVS. Met Josse De Pauw als regisseur en medespeler en met live muziek van Flat Earth Society. En we sluiten het voorjaar af met En avant, marche!, een voorstelling van Alain Platel en Frank Van Laecke die inzoomt op de landelijke traditie van fanfares, harmonieën en blaaskapellen. Over muziek als expressie en uitlaatklep, individueel maar ook in groep. Het zijn stuk voor stuk verhalen die we de komende maanden graag met u delen. Omdat ze iets laten zien, zo menen wij, over waar we vandaan komen. En dus mogelijk al iets verklappen over waar we naartoe gaan: als huis, maar ook als samenleving. Zoals eerder aangekondigd houdt de toekomst, wat NTGent betreft, een nieuw hoofdstuk met Johan Simons in, na vijf jaar artistiek leiderschap van Wim Opbrouck. Maar daarover later meer. Eerst geven we het woord aan de personages op scène: van de zachtjes neuriënde soldaten in FRONT tot en met de luidop discussiërende muzikanten in En avant, marche!. Waarbij, overigens, voor acteurs hetzelfde geldt als voor muzikanten: C’est le ton qui fait la musique.

Steven Heene artistiek coördinator & programmator


Stukken spatten t’allen kant Mijn nicht Alice (…) verliet zoo even het lokaal van den Nederlandschen Schouwburg, waar ze dagelijks ten behoeve van het Groen Kruis werkzaam is. Daar waren Feldgrauen bezig in de tooneelzaal langs elken kant de twee groote, bronzen vrouwenbeelden, die de loge van den gouverneur en die van burgemeester en schepenen torsen, met hamers neer te slaan. De ornament­stukken spatten t’ allen kant. Mijn nicht nam een gebroken vergulde rozet op.‘Wat doet gij daar?’ vroeg een der verdelgers. ‘Ik neem een gedenkenis mede van uw vandalenwerk,’ zei ze. Hij liet haar begaan. Ze schonk het mij: het is een afgestompt stuk van een lauwerblad in massief koper. Waar er mede vluchten, hoe klein ’t ook is? Ik stak het in de schuiflade van mijn schrijfbureau tusschen flarden van oud linnen. Een dagboekaantekening van Virginie Loveling — 8 februari 1918. Het zou het begin van een boek kunnen zijn. Iemand vindt in een oud bureau, tussen vellen beschreven papier, een afgestompt stuk van een lauwerblad in massief koper… In 2014 herdenken we het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, nu 100 jaar geleden. Half zo lang geleden, in 1964, werden de arbeidsimmigratieakkoorden tussen België, Marokko en Turkije ondertekend. Het jaar daarop volgde de geboorte van het Gentse stadstheater NTGent. Een spel van herdenkingsjaartallen. Soms lijken we aangewezen op dergelijke cijfers. De Britse historicus Tony Judt, in De vergeten twintigste eeuw (2008): ‘We zijn met de eenen­twintigste eeuw een tijdperk ingetreden waarin systematisch afstand wordt genomen van het verleden. Een tijdperk van vergeten.’ Judt, samen met vele anderen, voelt hierbij een groot onbehagen. We leven in een samenleving die vervreemdt van haar afkomst. En die daardoor het heden slecht inschat. Om die reden sluit NTGent zich aan bij de honderd­jarige herdenking van 14–18. En bij 50 jaar migratie. Geen herdenking vanwege die ronde cijfers. Maar vanwege de behoefte om ons opnieuw te ijken. Of anders gezegd: 14–15 biedt ons de gelegenheid om een stand van zaken op te maken. Waar zijn we, na honderd jaar, aanbeland?


Als u door het seizoen 14–15 bladert, hanteert u dan als denkbeeldige zoekterm het begrip ‘kwetsbaarheid’. Niet als een dwingend programma­ punt, maar gewoon als iets dat in de lucht hangt. U zal ze, bij het lezen van deze brochure, aantreffen in onze nieuwe producties: de kwetsbaarheid van een soldaat in de loopgraven, van een man die uit het leven stapt, van een dochter wiens vader werd vermoord, een mens met een mentale beperking, een migrant in een vreemd gastland, de leden van een dis­ functioneel gezin, een ouderwordende man, een zieke jonge vrouw… Kwetsbaarheid maakt eenzaam. Maar daarover gaat het niet in het komende seizoen. Niet het eenzame gevecht van de enkeling, aan wiens innerlijke veerkracht we ons kunnen spiegelen. In die zin is het wellicht tekenend dat we geen monologen maken in 14–15. Want als er iets is wat onze nieuwe producties tonen, dan is het dat mensen op elkaar zijn aangewezen. Noem het vormen van sociale organisatie: het zoeken van medestanders, lotgenoten, gesprekspartners, allianties. Een moordcomplot (Elektra), een utopie (spiegelproject Vergeten Straat), een muziekband (We Shall Overcome) of een fanfare (En avant, marche!), kameraadschap (Front), zelfs een politieke intrige (Revue Ravage) of een wanhopige familiebijeenkomst (Augustus ergens op de vlakte)… Een productie die in het oog springt is Hotel Malaria van Peter Verhelst. Daarin verlaat Verhelst de vertrouwde modellen, als vraagt onze tijd om nieuwe vormen van sociale organisatie. Twee onbekenden — een man van middelbare leeftijd, een jonge vrouw — sluiten een contract af met elkaar, in een stuk dat het leven viert, en de dood omarmt. In september 2010 luidde Wim Opbrouck zijn artistieke beleid in met Aida*, een muziekritueel waarin acteurs, personeel en publiek samen de triomfmars van Verdi’s opera zongen. In de zomer van 2015 geeft Wim de fakkel door aan Johan Simons. Het onderliggende verhaal dat de producties van zijn laatste seizoen vertellen, is het volgende. Veerkracht is niet enkel een individuele kwaliteit van een mens. Misschien is het wel een opsteker in tijden van eenzame mindfulness, yoga, therapie en loopbaanbegeleiding. Veerkracht ligt in het vermogen om verbanden aan te gaan met anderen.

Koen Haagdorens huisdramaturg


Herinneringen

zijn bizarre beestjes. We stoppen ze weg, halen ze op, koesteren ze of worden erdoor achtervolgd en gekweld. We hebben prille, hevige, slechte, goede, rare, erge, dierbare, leuke‌ herinneringen. Wij vroegen ons ensemble hoe het zit met hun herinneringen, met hun herinneren.


Het is maart 2014 en ik ben in Berlijn met de voorstelling tauberbach. We spelen in het HAU-theater, Hebbel am Ufer, vlak bij de voormalige muur tussen Oost en West. ’s Avonds is het publiek hier echt overdonderend enthousiast. Overdag wandel ik door de stad. Als er één stad in Europa bol staat van zichtbare en onzichtbare herinneringen dan is dat wel Berlijn. Soms vind ik het alleen maar een bouwput zonder ziel, soms een voor het toerisme ingericht gruwelkabinet. Maar vandaag vind ik Berlijn spannend, hoopvol, dynamisch en modern. Alsof alles er opnieuw en nog steeds mogelijk is. De eerste keer dat ik in Berlijn kwam, was in 1987. In het laatste trimester van de toneelschool Maastricht volgde ik hier een Grotowskiworkshop van zes weken. Voor het eerst in mijn leven alleen in een vreemde stad ‘aan het werk’. Ik logeerde in Kreuzberg, in een nog actief klooster, en belde een heel groot deel van de nacht vanuit de gemeenschappelijke telefooncel met mijn kersverse geheime vriend Johan Simons. Ik loog tegen de vriendelijke kapelaan dat mijn moeder ernstig ziek was en dat ik daarom zoveel moest bellen ’s nachts. Tot op de dag van vandaag schaam ik me daar nog diep voor, maar het móést. Te veel te bespreken. Als ik vrij had van Grotowski ging ik naar het metrostation Friedrichstrasse. Dat was een hal onder de grond waar West-Berlijners naar Oost-Berlijn konden gaan en de grens tot waar Oost-Berlijners mochten komen. Ik ging op een trapje zitten en keek naar de mensen die er afscheid namen of elkaar opnieuw vonden. Dramatisch, ontroerend, hartverscheurend, grappig, pijnlijk. Het hele spectrum van menselijk voelen kwam daar in compacte vorm voorbij. Je kreeg de essentie, en de rest kon ik er tot mijn grote genoegen bij verzinnen. De kersverse geheime vriend en ik trouwden op 9 september 1989 en gingen op huwelijksreis naar Berlijn. We logeerden in Grünewald. Overdag met onze trouw­ ringen om naar de dierentuin, naar musea. Twee maanden later viel de muur. In 2002 speelden we Fall der Götter in het Duits in het Hebbel Theater. Samen met Jeroen Willems. Overdag met Peter Paul Muller cadeautjes kopen voor onze kinderen in het Kaufhaus des Westen en gedichten schrijven op de hotelkamer, want het was bijna Sinterklaas. 2005. Weer Fall der Götter, nu in de Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, voormalig Oost-Berlijn. De eerste voorstelling werd opgenomen door Arte met zes camera’s. Een klein orkest onder leiding van Paul Koek vormde het hart van de voorstelling. De eerste voorstelling gaat goed. Bij de tweede gaat de toetsenist door zijn rug en kan hij niet spelen. We besluiten de voorstelling toch door te laten gaan, zonder livemuziek maar met de geluidsband van de vorige avond. Volledig geconcen­ treerde voorstelling, gefocust op de timing van de dag ervoor. Bizar, maar het werkt. In 2004 repeteren we Der Zocker in diezelfde Volksbühne. Voor het eerst samenwerken met Duitse acteurs. Repeteren in een vreemde taal. Veel communicatieproblemen. Vaak de slappe lach met Betty Schuurman in de kleedkamer. Herinneringen zijn onontbeerlijk. Ze vormen je. Ze scheppen kaders. Ze geven inzicht en ze bieden troost. Op 3 december 2012 stierf Jeroen Willems. Na een hartaanval. Zolang ik me hem herinner, maakte hij deel uit van mijn leven. Ik koester mijn herinneringen.


Elsie de Brauw


Dagelijks gaat ergens in het huis het doek op. Soms al vroeg in de keuken. Dan is zij opgestaan met velen in haar hoofd. Met een handdoek is zij moslima, met pannenlappen loopt zij in een praalstoet. Haar boterham wordt een picknick in de hemel. Nu heeft de lente een catwalk in de tuin gelegd. Alleen zij kan hem zien: een modescène in het gazon. Dan zegt zij: ‘Kom eens kijken papa.’ En dan kijk ik toe: hoe zij door de tuin haar onbegonnen heupen wiegt en top-rolmodellen van tv naloopt. Hoe zij een verlangen defileert naar roem en elegantie. En naar instemming. Mijn vaderlijke blik is haar spiegelaan-de-wand. Een vergrootglas over haar dagelijkse verschuivingen. Wat ik zie: een vormpje dat zijn vormen zoekt. Een lichaam dat langzaam komt kijken. Een groeiproces als een processie van gestalten. Op gouden speelgoedhakken, nog van de Sint, loopt zij tussen meisje en vrouw in langere benen dan zij al kan. Het gras zit vol fotografen, het applaus stijgt uit de struiken, de vogels maken haar wereldkundig. Tussen waggelen en wiegen komt zij vragen wat ik ervan vond. Het ergste wat ik dan kan doen is lachen. Haar prille koketterie is dodelijke ernst. Haar rollenspel is de waarheid, niets dan de waarheid. En ík ben de getuige van haar duizend metamorfoses. Soms overvalt mij dan, midden in haar stralende glimlach om mijn applaus, de droefheid: dat het allemaal uit haar zal verdwijnen. Dat zij nooit méér vrouw zal zijn geweest dan als meisje. Dat zij madam wordt onder een permanent met een vingerloze vent en geen enkele verbeelding die haar nog verwent. Dan denk ik: blijven schitteren, schat.


Bernard Dewulf


Je mag hopen, als acteur, dat je er zelf één bent, een herinnering. Je mag hopen dat er mensen zijn die jouw werk gezien hebben en zich dat herinneren. Een foto, een mooie of lullige recensie, filmopnamen: niets daarvan kan weergeven wat een theatervoorstelling echt geweest is. Die herinneringen, dat zijn de zolders, de archieven, de silo’s van de toeschouwers. Met een houdbaarheidsfactor van één, in het beste geval twee generaties. Het is geen onprettige gedachte om in iemands hoofd opgeslagen te liggen. Ikzelf heb er natuurlijk ook heel veel, herinneringen, na 28 jaar toneelspelen. Mijn grootmoeder zou zeggen: ‘Ik kan er een boek over schrijven.’ Maar ik ben geen schrijfster... Eentje dan maar. Het is 1987. Ik ben net afgestudeerd aan de Studio Herman Teirlinck en zit in een theater te kijken naar Viviane De Muynck. Ze speelt Martha in Who’s afraid of Virginia Woolf, met Kees Hulst, in een regie van Sam Bogaerts. Ik denk: dat wil ik ook kunnen. En ik weet het nog altijd niet, want ik heb die rol nog niet gespeeld. ‘Wat niet is, kan nog komen’, zou mijn grootmoeder zeggen. En die toekomst wil ik me graag herinneren.


Els Dottermans


Antwerpen, begin jaren tachtig. We zitten met een groepje rond een tafel. We willen spelers worden. Aan het hoofd zit Dora van der Groen. Ze maakt het stil, heel stil. En begint dan te praten. Over spelen. ‘Ik kan dat niet in woorden vatten’, zegt ze. ‘Ik heb daar beelden voor nodig.’ Dora gaf zo levendig les, zo energiek, dat ze het ‘nu’ tastbaar kon maken. Door haar gebruik van beelden leerde ze mij, jonge speler, met verbeelding te werken. Van haar heb ik geleerd hoe je woorden beelden kan laten worden. Verre beelden maken. Je kunt ze op je netvlies zien verschijnen. Om ze dan levensgroot te projecteren en voelbaar te maken tot achteraan in de zaal. Dora voedde zich met alles wat ze van Herman Teirlinck, haar leermeester, had geleerd. De manier waarop ze daarover vertelde, was zo indringend en zo liefdevol dat het leek alsof Teirlinck aanwezig was in de klas. Van die lessen ben ik doordrongen; Dora was op haar beurt mijn leermeester, en dat is ze nog steeds. Die beelden en lessen draag ik met me mee en geef ik graag door aan mijn eigen leerlingen nu.


Frank Focketyn


Porgy Franssen is een acteur. Zijn tweelingzus heet Bess. Zij zijn blijkbaar genoemd naar de hoofdfiguren uit de opera van Gershwin. Misschien daarom ook niet zo vreemd dat Porgy Franssen naast spelen ook prachtig kan zingen. Heel zuiver en hoog. Ik zag hem als detective in Wie vermoordde Mary Rogers? Ik was veertien toen. Het was een verhaal van en over Edgar Allan Poe die verdacht werd van een moord op een simpele sigaren­ verkoopster op Broadway. Zeer ingenieus en adembenemend. Spelende zangers, zingende spelers. Straffeloos wisselden ze van scène, barstten ze uit in een lied. En tot op de dag van vandaag galmt de prachtige falsetstem van Porgy Franssen na: ‘Who killed Mary Rogers, the beautiful cigar girl of Broadway?’. Uit die voorstelling herinner ik me nog iets anders. Een pijpendans. Een heel ingeni­ euze dans met, tja, pijpen dus. De heren op het podium deden een waanzinnig ingewikkelde choreografie, die ben ik ook nooit vergeten. Sinds die tijd ben ik fan van acteurs die alles kunnen. Zingen, spelen, dansen, en altijd met gevoel voor goede smaak. Ik zou graag nog een keer in de zaal zitten als veertienjarige en nog één keer Wie vermoordde Mary Rogers? zien. En ooit wil ik net zo goed zingen als Porgy Franssen.


ServĂŠ Hermans


September 1991. In De Munt groeit de spanning voor de nakende integrale uitvoering van Der Ring des Nibelungen van Richard Wagner. De regie is in handen van Herbert Wernicke, met wie ik al enkele producties maakte. Wernicke heeft me uitgenodigd om een week te repetities te komen volgen. Daar, tijdens die repetities, zie ik hem voor het eerst, de man over wie ik al veel had gehoord: Gerard Mortier. De herinnering aan die eerste ontmoeting is niet zo belangrijk. Wel wat daarop volgde. Mortier had me vanuit zijn ooghoeken opgemerkt en liet me vervolgens tien jaar rijpen als een kaas. Om dan in 2001 te beslissen dat het moment gekomen was voor een grote rol. Hij was op dat moment intendant van de Salzburger Festspiele en wilde afscheid nemen van zijn publiek met een uitvoering van Die Fledermaus van Johann Strauss, in een regie van Hans Neuenfels. Ik werd gevraagd voor de rol van Eisenstein. Het was een van de grootste schandaalproducties uit de geschiedenis van de opera. Tijdens de uitvoeringen moesten we wachtten tot het publiek was uitgeboed om onze volgende aria te kunnen zingen. In de supermarkt werd ik aangeklampt door een razende toeschouwer. Het leek wel oorlog. En nooit liet Mortier zich uit het lood slaan. Nooit liet hij de artiesten met wie hij samenwerkte in de steek. Zelfs als een voorstelling flopte, bleef hij trouw aan zichzelf Ên aan zijn mensen. Dat is zeldzaam en groots. Gerard Mortier is op 9 maart 2014 overleden, in de stad waar ik hem voor het eerst heb ontmoet. Ik zie het als een groot geluk dat ik in mei 2014 zal meewerken aan Les Contes d’Hoffmann van Jacques Offenbach, het laatste door Mortier opgezette project met Christoph Marthaler.


Christoph Homberger


Ik sta in de schuur en kan me niet herinneren wat ik hier kwam halen. Klote! Ik ga terug het huis in en zie de bloemen die ik gekregen heb voor de première van gisteren. Nu weet ik weer dat ik twee vazen nodig heb voor die premièrebloemen. Daarom was ik in de garage. Amaryllis gekregen. Zo mooi. Doet mij herinneren aan mijn vader. Hij stierf toen ik twaalf was. Eén keer per jaar, ergens op de rand van de winter, kocht hij zo’n grote paarse gerimpelde bol zo groot als een grote sinaasappel. Grote sinaasappels herinneren mij aan de wedstrijden op de woensdagochtenden die wij als kleine jongens hielden met de fraters van wie we les kregen. Na de ochtendmis, terug in de klas, kijken wie de grootste sinaasappel had. Frater Ligorius won eigenlijk altijd. Winnen doet me de uitgetekende ‘racebaan’ herinneren die achter in het klaslokaal hing, over de hele breedte. Als je goede punten haalde, mocht je weer wat streepjes vooruit met je eigen ‘autootje’, vastgeprikt met een kopspeld. Voor eenieder in de klas was het meteen duidelijk wie de sterkste en wie de zwakste leerlingen waren. Zwakke leerlingen doen mij de gelukzaligheid herinneren die ik vanbinnen voelde als ik met mijn uitverkiezing voor het schoolvoetbalteam ook nog wat streepjes vooruit kon komen. Het schoolvoetbalteam herinnert mij aan het fijne team waarmee ik op het punt sta een toneelstuk dat we vorig seizoen voor het laatst gespeeld hebben, te hernemen, een reprise. Een reprise betekent dat ik me mijn tekst weer moet herinneren, mijn tekst moet herinneren. Ik ben 59 jaar. Klote!


Bert Luppes


Een moment dat ik nooit zal vergeten? Dan denk ik aan die eerste keer dat mijn jongste dochter naar mij kwam kijken in een voorstelling. Dat was een productie bij Bronks in Brussel. Mijn dochter was toen nog klein: een jaar of vier, vijf... Ik had haar op voorhand niet verteld dat theater ‘niet echt’ is, en dat heb ik geweten. In het begin van die voorstelling moest ik huilen op het toneel en daardoor was ze meteen in alle staten. De hele voorstelling lang hoorde ik haar piepstemmetje — ‘mama, mama’ — en dat was een beetje sterven, ja. Een andere dierbare herinnering is mijn rol als de mémé in De broers Geboers, een voorstelling van Arne Sierens en Johan Dehollander in het Nieuwpoorttheater. Wim speelde daar ook in mee, trouwens. Ik was de grootmoeder en moest dus op een totaal andere manier spelen dan ik tot dan toe gedaan had. Meestal werd ik gecast als een jong, frêle meisje, maar voor die productie wou ik een andere weg inslaan. Zowel fysiek — door een aangepaste lichaamshouding —  als met mijn stem (ik hoor me nog grommen in de diepte) zette ik een totaal andere vorm neer: meer vanbuiten naar binnen gericht, in plaats van vanbinnen naar buiten. Dat was een belangrijke stap voor mij. Het opende mijn blik voor de toekomst.


An Miller


1976. Vuile Mong en zijn Vieze Gasten strijken neer in Harelbeke, de stad waar ik mijn jeugd doorbracht. Ik zit er in de Rijksbasisschool op de Arendswijk en we gaan met de klas kijken naar een theatervoorstelling in een circustent. De naam van het spektakel ben ik vergeten, de tent en de acteurs niet. Sommige mannen speelden vrouwen en zongen liedjes. Hun gezichten waren beschilderd zoals schilderijen van James Ensor. Het geheel had iets van de arte povera. Prettig armoedig, blinkende oogjes. Ik herinner me de anarchie, de totale vrijheid, de vreugde, de gebalde vuisten, de strijdlust. ‘De school dat is een apekot’, zongen ze. We vielen van onze stoelen in Harelbeke. Ik was tien jaar oud en ik herkende alles, de symboliek, de metaforen, de grappen en de grollen, het spelplezier. Het is daar dat het bloed begon te kruipen, met grote dank aan Vuile Mong en zijn Vieze Gasten. Tot op de dag van vandaag zijn zij de enigen die tot in de uiterste consequentie politiek, geëngageerd theater maken. Ik buig deemoedig het hoofd.


Wim Opbrouck


Enkele jaren geleden, in 2007, speelde ik mee in een reprise van Het leven en de werken van Leopold II van Hugo Claus, een KVS-productie. We hadden die voorstelling al in Vlaanderen in parochiezalen en schouwburgen opgevoerd, maar nu speelden we in Congo, in verschillende wijken, cités in Kinshasa. Soms in de openlucht (dan brachten de toeschouwers zelf hun stoeltjes mee). De eerste voorstelling was in de aula van Lovanium, de universiteit van Kinshasa. Hoe zou er gereageerd worden op de soms racistische teksten, de bekende gruwelijke feiten? Zou de satire aanvaard worden door de Congolezen? Al bij de eerste ‘mboté’ (Lingala voor goedendag) van de acteurs ontstond er een soort chemie (magie!). De herinnering aan de luide reacties, kreten uit de zaal: ‘Mbote!’, ‘Lumumba! Lumumba!’, het gelach en de spontaan ontstane zangtegenzang op het einde van de voorstelling wanneer Leopold II de zaal aanspoort om wraak te nemen, bezorgen mij nog altijd kippenvel. De confrontatie van het publiek met dit ‘gedeelde verleden’ verliep elke avond heftig! Zelden het gevoel gehad dat een tekst, een voorstelling zo op zijn plaats stond, was ‘thuisgekomen’.


Chris Thys


Herinneringen bestaan bij de gratie van datgene wat we vergeten zijn, stelt Douwe Draaisma in zijn Vergeetboek. Hoe meer we vergeten, des te puurder wat overblijft. Het is vreemd met her­inneringen, zeker de prille. Herinneren we ons op termijn niet slechts een herinnering aan een herinnering? Hoeveel illusie sijpelt er onze voor waar aangenomen werkelijkheid binnen? Een theatervoorstelling is een (emotionele) beleving van samenhorigheid; een groep mensen houdt een gedeelde herinnering aan die beleving over. Enkel de gedeelde herinneringen kunnen voortbestaan, zegt Draaisma. Aangezien deze aan de getuigen getoetst kunnen worden en omdat verschillende mensen zich verschillende details herinneren en zo samen tot een werkelijker reconstructie kunnen komen. Theater zorgt voor verbondenheid. Een gedeelde ervaring die in het individu verder leeft. Om tot het geheel terug te komen, hebben de toeschouwers elkaar opnieuw nodig. Theater als middel tegen de existentiÍle eenzaamheid. Dat zou mooi zijn.


Julie Van den Berghe


Gevraagd naar een bijzondere herinnering aan theater kom ik al snel uit bij een voorstelling van Jérôme Bel, vorige zomer op de fameuze Cour d’Honneur in Avignon. Het was een bijzondere ervaring over én op een bijzondere plek, want de voorstelling zelf riep herinneringen op aan eerdere voorstellingen op hetzelfde toneel — dat bevindt zich in het Palais des Papes en is zowat de belangrijkste speelplek tijdens het theaterfestival van Avignon. Jérôme Bel nodigde daarvoor veertien getuigen uit, die elk op hun manier iets vertelden over een moment dat hun was bijgebleven uit een voorstelling op de Cour. Onder hen bevond zich een half Frans, half Belgisch koppel dat enkele jaren geleden in het publiek zat toen wij daar met NTGent, in een regie van Johan Simons, Kasimir en Karoline brachten. Die allereerste avond verliep nogal tumultueus, want er was één meneer — één individu op een tribune van tweeduizend mensen — die plots begon te schelden en te tieren (‘C’est nul! C’est de la merde! Vive la télé!’) omdat hij het niet goed vond. Een moment waarop je als speler eventjes weerloos bent, omdat zo iemand natuurlijk met alle aandacht gaat lopen. Achteraf is dit in de Vlaamse pers opgeklopt tot iets van veel grotere omvang, met koppen als ‘NTGent uitgejouwd in Avignon’. Toch heb ik vreemd genoeg eigenlijk alleen maar goede herinneringen aan die avond. Tot dat bewuste voorval was ik erg nerveus, maar toen ik naar die totaal onredelijke man keek die bijna uit zijn vel sprong van woede, viel er plots iets van me af, ik voelde me bevrijd. Voor mij was het dus extra leuk dat ik op diezelfde plek het verhaal nog eens mocht komen navertellen, vanuit mijn perspectief dan. Bij de getuigenissen werd er af en toe iets nagespeeld. Zo klom er een performer omhoog langs de oude paleismuur, als herinnering aan een voorstelling van Romeo Castellucci, of bracht er iemand een danssolo uit een voorstelling van Alain Platel. Maar ik kon alleen de situatie van die avond beschrijven met woorden. Het is uiteindelijk een soort van komische sketch geworden, die op nogal wat bijval van het publiek mocht rekenen. De laatste zin van mijn verhaal, ‘Et je trouvais que c’était une très belle soirée’, werd op luid applaus onthaald. De wraak smaakte zoet…


Oscar Van Rompay


Als kind keek ik graag naar Swiebertje op de Nederlandse televisie. De vrije vogel met het stemgeluid van een kraai die het altijd aan de stok kreeg met veldwachter Bromsnor en ongegeneerd aan tafel bij Saartje in haar poppenhuiskeuken onder de burgemeesterswoning aanschoof. Dat ik ooit nog met Swiebertje op de planken zou staan, kon ik toen nog niet bevroeden. Ivo van Hove haalde hem bij het Zuidelijk Toneel van de televisie. Swiebertje schitterde als de stokoude industrieel in Rijkemanshuis. Hij hield slechts één monoloog, haast op het einde van het drie uur durende stuk. Hij zat centraal op het toneel, leunend op zijn wandelstok, met achter zich een veld van wel honderd naaimachines, en iedereen had het achteraf alleen maar over Swiebertje. Met mij speelde hij in Caligula van Albert Camus. Hij een senator, ik de keizer. Ik mocht hem iedere avond het leven zuur maken. In India Song van Marguerite Duras speelde hij de ambassadeur. ’t Is te zeggen, Ivo van Hove liet een perfect Swiebertje namaken. Joop Doderer stond vijftig voorstellingen lang als verstijfd met één hand vastgeklonken aan de piano tussen ons, spelers, als een pop op het toneel. Misschien omdat ons Swiebertje zo’n lange speelreeks op zijn hoge leeftijd niet meer aan zou kunnen. Wie durfde zoiets ook maar te denken! Schande! De sloeber had een twintig jaar jongere vrouw als levenspartner en at iedere ochtend een uitstekend ontbijt — zijn zelf ontwikkelde formule om fit jong oud te worden. Nee, volgens de makers moest het namaakSwiebertje symbool staan voor standvastigheid, voor orde, voor regelmaat en maakbaarheid en alles wat tegengesteld was aan de chaos van Calcutta. Anne-Marie Stretter (Chris Nietvelt in een avondkleed van Dries Van Noten) praatte met hem, danste met hem; Swiebertjes namaakhoofd, zijn goed gesneden tuxedo en dat typische stemgeluid als het gekras van een kraai op de band deden de rest. Bij het applaus werd de ambassadeur door de butler uit India Song voorzichtig onder de piano gelegd en in een zwarte doek gewikkeld. Daarmee leek de goede oude landloper weer als voorgoed van het theater verdwenen. Ik dacht dat het voor iedereen uit het publiek wel duidelijk zou zijn dat de kraai tijdens de voorstelling niet echt onder ons was maar in alle waarschijnlijkheid thuis samen met zijn jonge vrouwtje zat te proosten met een pousse-café op onze gezondheid en zijn onvolprezen talent. Niet dus. Een goede vriend van mij was na het zien van de voorstelling zeer verbolgen over de onbeschoftheid waarmee jonge regisseurs tegenwoordig met coryfeeën op het theater omgingen. Je zou toch verwachten dat een monument als Swiebertje nog een applausje apart had mogen komen ophalen, of op zijn minst naast zijn collega’s op het toneel had mogen buigen. Niets daarvan. Dat hij daar moederziel alleen onder die piano had moeten blijven liggen, en nog wel tot het hele publiek de zaal had verlaten, kon er bij mijn goede vriend niet in. Ik kon mijn oren niet geloven. Mijn vriend was echt geen dommerik, maar de magie van het theater had hem erin geluisd. De pop was levensecht geworden, of nog beter: ze was voor hem nooit vals geweest. Mijn vriend was in de ban geraakt van de stem — in het theater het mooiste instrument. God, die eerst het woord heeft geschapen, kon met mij in zijn vuistje lachen en zien dat het goed was.


Steven Van Watermeulen


Ik zie Kopnaad (tekst Stefan Hertmans, regie Jan Ritsema) in het Kaaitheater en voor het eerst geloof ik van kop tot teen dat het mogelijk is om woorden in theater te gebruiken. (Ik blijf het een wonder vinden dat het mogelijk is om je mond open te doen op het toneel. Dat een woord dat uit een mond vertrekt, zich in hoofd en hart van een toeschouwer kan nestelen.) Ik zie voor het eerst Meg Stuart en ik weet van kop tot teen dat een lichaam een aanwezigheid is die eindeloos betekenissen kan oproepen. (Af en toe herinner ik me haar mateloos aanwezige lichaam als ik op een bankje kijk naar een plein vol mensen. Details van lichamen. Ook dat twee lichamen per definitie een verhaal in gang zetten. Dat er weinig zo ontroerend, zo mooi, zo direct, zo eerlijk, zo overrompelend is als een lichaam. Later werk ik met Wim Vandekeybus en schrijf ik naar levend model. Tot de dag van vandaag ben ik dat blijven doen.) Ik zie een schilderij van Francis Bacon (een man in een glazen kooi) en ik weet dat ruimte en tijd op het toneel kunnen worden verhevigd. (Tijdsduur. Een beeld dat zich ontvouwt. Architectuur.) Ik kan uren doorbrengen in een lege theaterzaal. Niet ĂŠĂŠn maar drie herinneringen, onlosmakelijk verbonden, en elke keer als ik theater maak, komen ze opnieuw spoken.


Peter Verhelst


Mijn oma is 94. Ik kan vlotjes drie keer in haar leeftijd. Soms speelt ze patience. Dat kan ze goed, patience spelen. Ook in het echte leven. We hebben alle twee alle tijd. Zij omdat ze oud is. En ze niets moet. Ik omdat ik bij haar zo jong ben. En niets moet. Veel meer dan zitten en zijn, doet ze niet meer. Ik leg mijn hoofd op haar grootmoederschoot. En rust als een kleinkindje in het groot. Ik zeg haar dat ik geen nieuws heb behalve dat ik haar nog altijd graag zie. Niet zomaar een beetje, maar enorm. En dat ze me voor alle zekerheid moet beloven nog lang te zullen wachten met sterven. Ze belooft me dat plechtig. ‘Ja, het leven. La vie’, zegt ze. Ik registreer haar in mijn hoofd, nu en dan. Om mij het ‘nu’ levendig te kunnen herinneren, dan. Ik leg tafereeltjes vast voor later, wanneer ik haar noodgedwongen herinneren moet. Nu neem ik waar. Ik neem haar op. Die mooie plooien in haar gezicht. Haar lichtschurende fluwelen handen. Hoe vol verleden zij is, in het oneindig mooi. Dat kleine echte moment. Dat ‘nu’ wil ik pakken. Zoals dat in het theater gebeurt: voor een moment, even, een eeuwigheidje vangen. Op dat moment, op die avond, met dat publiek. Onherhaalbaar. Een onooglijk tijdstipje uit de eeuwigheid plukken, er iets oneindigs van maken en weer loslaten. Ja, het leven. La vie…


Lien Wildemeersch


36


Nieuw werk

37


Thalia Theater Hamburg & NTGent

FRONT In de zomer van 1914 begon in het Westen van Europa een vierjarige oorlog die ruim zestien miljoen slachtoffers zou eisen, onder wie tien miljoen gesneuvelde soldaten  — Fransen, Britten, Duitsers, Belgen, maar ook Italianen, Russen, Serviërs, Roemenen, Amerikanen, Turken… —  en nog eens zes miljoen burgerslachtoffers, als gevolg van hongersnood en ziekte. Na deze ‘Groote Oorlog’ zou het voordien zo trotse, wel­ varende continent Europa nooit meer hetzelfde zijn: een aantal oude monarchieën

38  

nieuw werk van ntgent 

verdween en nieuwe groot­ machten verschenen aan de horizon, waaronder de SovjetUnie en de Verenigde Staten. Ook de industrialisatie raakte in een stroomversnelling, zowel op als naast het slagveld. Zo stelt de Duitse filosoof Peter Sloterdijk dat de twintigste eeuw begonnen is op 22 april 1915, iets ten noorden van de stad Ieper: op die dag werd er immers voor de allereerste keer gifgas ingezet tijdens een aanval. Voor het eerst in de ge­ schiedenis probeerde de mense­ lijke soort zijn mede­mensen uit te roeien als insecten.

In de theatervoorstelling FRONT, geregisseerd door Luk Perceval, krijgen de onfortuinlijke manschappen van 1914–1918 opnieuw een menselijk gezicht. Niet zozeer door een histo­ rische reconstructie of een gekostumeerde evocatie, wel door een suggestieve polyfonie, meer bepaald van de stelling­ oorlog in de IJzervlakte, de plek waar de twee frontlinies  — de Duitsers versus de Ge­ allieerden — al in oktober 1914 tot stilstand kwamen, hun laarzen vastgezogen in de kille modder van de Westhoek. Op deze symbolische plek werd er drie jaar lang gevochten voor elke meter grond, waarbij de loopgraven soms zo dicht tegen elkaar lagen dat soldaten elkaar zelfs konden horen. FRONT biedt een impressie van het leven aan weerszijden van deze voorste linie, met getuigenissen in het Duits, Frans, Nederlands en Engels. De Duitse speeltekst is ge­ baseerd op Im Westen nichts Neues, een beroemde roman uit 1929 van Erich Maria Remarque. De Duitse auteur had zelf aan het front gevochten


Polyphonie en schreef een bestseller over zijn wedervaren als ‘Front­ schwein’ — kanonnenvlees, zeg maar — met een openheid die niet door iedereen in Duits­ land werd gewaardeerd. In de jaren dertig werd hem het Duitse staatsburgerschap zelfs ontnomen: Remarque verbleef toen al in Zwitserland en begon uiteindelijk een nieuw leven in de Verenigde Staten, waar zijn boek in 1930 was verfilmd als All Quiet on the Western Front. Voor de speeltekst aan de zijde van de Geallieerden is er onder meer geput uit het oorlogsdag­ boek van de Franse soldaatvrijwilliger Henri Barbusse: Le Feu uit 1916. Daarnaast zijn er personages gecreëerd op basis van tijdsdocumenten, brieven en krantenknipsels. De meertalige teksten krijgen een vertaling via boventiteling en worden live ondersteund door de muziek van Ferdinand Försch. Deze eigenzinnige componist en instrumenten­ bouwer is afkomstig uit Hamburg en creëert een uniek klanklandschap: een sfeer waarin het gesproken woord als het ware wordt opgetild.

Na de première van 22 maart 2014 in het Thalia Theater Hamburg schreef de pers onder meer: ‘FRONT, een requiem voor een oorlog zonder helden, is een meesterwerk dat je stevig door elkaar rammelt.’ (De Standaard) ‘Het nadrukkelijke applaus sprak voor zich: het première­ publiek was door FRONT diep ontroerd en overtuigd.’ (Neue Osnabrücker Zeitung) ‘Nationaliteit speel hier geen rol meer, iedereen aan het front deelt hetzelfde lot, dezelfde angst. En zo verbindt een gemeenschappelijke geschie­ denis ons ook in Europa. Perceval toont dit met een fantastisch ensemble. Een grootse avond. Groots in zijn meerstemmigheid, in zijn focus en het volkomen ontbreken van valse pathos.’ (NDR)

Regie Luk Perceval › tekst­ bewerking en dramaturgie Luk Perceval, Christina Bellingen, Steven Heene naar Im Westen nichts Neues, Le Feu en tijds­ documenten › spel Steven Van Watermeulen, Oscar Van Rompay, Peter Seynaeve, Kate­ lijne Verbeke, Gilles Welinski, Oana Solomon, Burghart Klaussner, Benjamin-Lew Klon, Bernd Grawert, Steffen Siegmund en Patrick Bartsch › live muziek Ferdinand Försch › scenografie Annette Kurz › kostuums Ilse Vandenbussche › video Philip Bussmann › licht Mark Van Denesse › een co­productie van het Thalia Theater Hamburg en NTGent › Belgische première op vrijdag 19 september in NTGent schouwburg. Voorstellingen op za 20, wo 24, do 25, vr 26, za 27/09 & wo 25, do 26, vr 27, za 28/02 om 20u en op zo 1/03 om 15u in NTGent schouwburg,  — tarief A (omwille van projectie bieden de plaatsen op het 2de balkon beperkte zichtbaarheid)

nieuw werk van ntgent  39


NTGent & het Nationale Toneel

Elektra Sinds haar komst in 2010 naar het ensemble van NTGent heeft regisseur Julie Van den Berghe al heel wat toneelstukken en ro­ manbewerkingen geënsceneerd van Hugo Claus (Clauskampen), Gaétan Soucy (Het meisje dat te veel van lucifers hield), David Harrower (Messen in hennen), Oscar van den Boogaard (Olifant Jezus) en Bernard Dewulf (Een lolita, Cyrano). In Groningen, München en Amsterdam ging het om teksten van respectievelijk Oscar Wilde (Salomé), Marguerite Duras (Agatha), Franz Kafka (Amerika) en Federico García Lorca (Bloedbruiloft). Het is een stevig parcours, met auteurs­ namen die klinken. Maar van echt klassiek repertoire was er tot dusver nog geen sprake. Daar komt nu verandering in, want in het najaar van 2014 staat een van de oudste en be­ roemdste titels uit de wereld­ geschiedenis op het programma. Dan regisseert Van den Berghe een Elektra voor de grote zaal, in een nieuwe bewerking van Bernard Dewulf.

40  

nieuw werk van ntgent 

Op vraag van de regisseur ba-­ seert Dewulf zich voornamelijk op de Elektra van Sofokles. In deze versie, die vermoedelijk dateert van rond 415 voor Christus en inhoudelijk grote gelijkenissen vertoont met de gelijknamige tragedie van Euripides uit diezelfde periode, maken we kennis met Elektra en haar broer Orestes. Hun vader is koning Agamemnon, een zoon van Atreus van het Hof van Mykene, maar door omstandigheden ooit gevlucht naar Sparta, gelegen in het zuiden van de Peloponnesos, het grootste schiereiland van het Griekse vasteland. Agamemnon is getrouwd met Klytaimnestra, maar laat vrouw en kinderen achter om te gaan vechten tegen Troje  — een langdurige afwezigheid die hem zuur zal opbreken. Want wanneer Agamemnon terugkeert uit de Trojaanse oorlog, in het gezelschap van zijn minnares Cassandra, wordt hij vermoord door zijn echt­ genote, die intussen zelf een affaire is begonnen met

Aigisthos, de zoon van Thyestes en sinds oudsher een aartsvijand van Agamemnon. Klytaimnestra en Aigisthos grijpen samen de macht — een status die, hoe kan het anders, eveneens van korte duur zal blijken te zijn. Want nu zijn het de kinderen van Agamemnon, Elektra en haar broer Orestes, die wraak willen voor de laffe moord op hun vader. In de versie van Sofokles heeft Elektra bovendien nog een zus, Chrysothemis. Zij reageert heel anders op de feiten en legt zich neer bij de heer­ schappij van Klytaimnestra en Aigisthos. Elektra vindt dat onbegrijpelijk. Het is maar een fractie van de talrijke verhaallijnen die doorheen deze Griekse tragedie zijn geweven. Typisch voor de toneelstukken van die tijd zijn de heetgebakerde acties en reacties over de verschillende familiegeneraties heen: in een onophoudelijke spiraal van wraak die zelf weer wraak uitlokt. Het is meteen een van de vragen die Elektra, het stuk


maar ook het titelpersonage, oproept bij het publiek: wanneer is het genoeg? Wie stapt er over zijn schaduw heen en maakt een einde aan het bloedvergieten? Want wanneer is een gewelddadige actie ooit gepermitteerd? Zijn we daarin sinds de oude Grieken wel ge­ ëvolueerd? Leren we van onze fouten, van die van onze voor­ ouders? Een blik op de actua­ liteit leert dat geweld in veel contreien nog steeds het efficiëntste antwoord lijkt. Elektra gaat dus over het vermogen, al dan niet, om keuzes te maken: als ouder, als kind, als heerser en als onderdaan. Maar ook: als vrouw in een mannenwereld. In de nieuwe bewerking van Bernard Dewulf komt dit vraagstuk zo dichtbij als vandaag maar mogelijk is, met een bijzondere rol voor de jonge Gentse band Woolf. Op vraag van de regisseur staan zij mee op het toneel als koor — een functie die de Grieken indertijd al hadden voorzien, als muzi­ kaal en poëtisch klankbord bij

de handelingen in het verhaal. Woolf brengt meerstemmige, melancholische muziek met invloeden uit de folk en pop en werd door Van den Berghe uitgenodigd omwille van die breekbaarheid: ‘De jeugd als commentator op de samen­ leving waarin ze nog moet op­ groeien en volwassen worden’. In de voorstelling zal trouwens voldoende tijd worden uitge­ trokken om de voorgeschiedenis van Elektra nog eens uit de doeken te doen, zo belooft de regisseur. En hoe dat afloopt? ‘Op het einde zal het publiek zelf kunnen oordelen over het lot van het hoofdpersonage, Elektra.’ Die rol zal worden gespeeld door actrice Lien Wildemeersch.

Regie Julie Van den Berghe › bewerking Bernard Dewulf › dramaturgie Steven Heene, Ylona Supèr › spel Lien Wildemeersch, Servé Hermans, Chris Thys, Jaap Spijkers, Han Kerckhoffs, Anne-Chris Schulting › muziek Woolf › scenografie Niek Kortekaas › kostuumontwerp Lieve Pynoo › een pro­ductie van NTGent, in coproductie met het Nationale Toneel › Première zaterdag 8 november in NTGent schouwburg Voorstellingen op ma 10, wo 12, do 27, vr 28, za 29/11 & do 11, vr 12, za 13/12, zo 14/12 (15u) & wo 7, do 8/01 om 20u in NTGent schouwburg  — tarief A

nieuw werk van ntgent  41


Toneelhuis | Olympique Dramatique, KVS & NTGent

Augustus ergens op de vlakte

Augustus ergens op de vlakte vertelt het aangrijpende en hilarische verhaal van de Westonfamilie. Een drama­ tische gebeurtenis brengt de drie dochters, met partners en kinderen, terug naar het ouderlijke huis waar de moeder er behoorlijk aparte ideeën en gewoontes op na blijkt te houden. De dochters hebben elk geprobeerd een eigen weg in te slaan, maar worden nu — in dit moment van crisis — met zichzelf en hun geschiedenis geconfronteerd. Alles en iedereen dreigt te ontsporen. Het theaterstuk August: Osage County van de Ameri­ kaanse auteur en acteur Tracy Letts dateert van 2007. Het won een jaar later de befaamde Pulitzerprijs en werd inmiddels verfilmd met een sterrencast met o.m. Meryl Streep en Julia Roberts. Nu zet Olympique Dramatique er zijn tanden in, in coproductie met KVS en NTGent.

42  

nieuw werk van ntgent 

‘Het kind komt thuis en de ouder slaat zijn klauwen in het kind. De oude man, of de oude vrouw, dat maakt niet uit, heeft het kind niets te zeggen. Het enige wat hij wil is dat het kind een paar uur in een stoel blijft zitten en dan gaat slapen onder hetzelfde dak. Dat is geen liefde. Ik zeg niet dat er niet zoiets bestaat als liefde. Ik heb het alleen over iets wat niet hetzelfde is als liefde, maar daar soms wel voor doorgaat. Het is best mogelijk dat er zonder dat verschijnsel geen liefde zou bestaan. Maar het verschijnsel zelf is geen liefde. Dat is gewoon iets wat in het bloed zit. Het is een soort hebberigheid van het bloed en het is het noodlot van de mens. Het is wat de mens onderscheidt van het gelukkige, onwetende dier. Als je geboren wordt, raken je vader en je moeder iets van zichzelf kwijt en ze doen er alles aan om het terug te krijgen en dat iets ben jij. Ze weten dat ze het nooit helemaal terug kunnen krijgen, maar ze zullen proberen een zo groot mogelijk stuk te bemachtigen. En dus is de oude vertrouwde familie­ reünie, met picknick onder de bomen in de tuin nog het best te vergelijken met een duik in

de inktvistank in het aquarium.’ (uit Robert Penn Warren, All The King’s Men) Tekst Tracy Letts › ver­taling, bewerking & regie Tom Dewispelaere, Stijn Van Opstal › spel Nona Buhrs, Gilda De Bal, Sofie Decleir, Mieke De Groote, Els Dottermans, Frank Focketyn, Ben Segers, Willy Thomas, Johan Van Assche, Geert Van Rampelberg, Mieke Verdin e.a. › regieassistentie Guy Cassiers › vormgeving Stijn Van Opstal, Tom Dewispelaere, Guy Cassiers › productie Toneelhuis, KVS & NTGent › Première donderdag 23 oktober in Toneelhuis › Gentse première vrijdag 14 november in NTGent schouwburg. Voorstellingen op za 15, zo 16 (15u), wo 19, do 20, vr 21, za 22/11 om 20u in NTGent schouwburg — tarief A


NTGent Toen Wim Opbrouck in septem­ber 2010 de aftrap gaf voor zijn eerste seizoen als artistiek leider van NTGent, gebeurde dat met muziek. In een groots opgezet spektakel voerde hij de acteurs van zijn ensemble op, samen met het personeel van zijn huis en een ruim bezette harmonie. Aida* heette deze productie, die het eerste deel vormde van de optimisme-trilogie Aida* /  Candide / Parsifal. Het hoogte­ punt in Aida* kwam ongeveer halverwege de voorstelling: de zaallichten werden ont­ stoken om het publiek een zanginitiatie te geven die resulteerde in een gezamen­lijke vertolking van Verdi’s beroemde triomfmars. Wim Opbrouck als volksmenner. Muzikanten, acteurs, personeel en toeschouwers verenigd in één lied. Heerlijk. Dat was het begin. Nu komt het afscheid. En ook dat gebeurt al zingend. Onder de titel We Shall Overcome. Friede, Vrede, Paix, Peace, Pax slaat Wim Opbrouck de handen in elkaar met zijn muzikale wapenbroeder Ron Reuman. Wie ooit hun countrypro­ gramma zag Ik val… Val in mijn armen (regie Johan Simons) weet dat hun samenwerking garant staat voor een mee­ slepende muzikaal-theatrale avond. De titel is ontleend aan dé hymne van de mensen­ rechtenbeweging, een iconisch lied van folklegende Pete Seeger — ooit alomgekend, nu voor velen louter erfgoed van de twintigste eeuw.

We Shall Overcome Friede, Vrede, Paix, Peace, Pax

Wim Opbrouck over zijn nieuwe zangprogramma: ‘Pete Seeger meets Willem Vermandere, Boris Vian, Kurt Weill, Leo­ nard Cohen, Wannes Van de Velde, June Tabor, Bob Dylan, Vuile Mong, Bob Marley, Walter De Buck, Jacques Brel, John Lennon, Nick Lowe, Captain Sensible, PJ Harvey, en vele, vele anderen. Een avond waar het bezwaarde geweten een stem krijgt, het gebroken geweer, de vredesduif, de regen­ boog, Jean Jaurès, Bertrand Russell... Een avond zoals ik hem mij herinner uit de jaren tachtig, de betogingen vóór de vrede en tegen de atoom­ raketten, de mars op Brussel, miljoenen burgers stapten op treinen en zongen zich een weg naar de hoofdstad. Duizenden kelen zongen oude liederen, alsof het zingen ons wapen was. De bloem in de geweerloop. Vreedzaam liepen we hand in hand een betere wereld tegemoet. En we zongen, en we

hoopten, zoals de generaties voor ons. We shall overcome. Tijdens de herdenkingen aan de Eerste Wereldoorlog mag de herinnering aan zij die bleven zingen niet vergeten worden, zij die vochten voor de vrede en het respect tussen de naties en de volkeren, zij die geloofden in de diplomatie en het pacifisme. Voor hen geen gedenksteen, of triomf boog, zij leven verder in hun liederen, in hun zuivere stem, in hun voortdurend protest. Opdat wij nooit zullen vergeten, en wij tot in de eeuwen der eeuwen zullen inzien, dat elke oorlog, waar ook ter wereld, een aanslag is op het fundament van onze beschaving. Maar vooral: opdat wij zouden blijven zingen.’ We Shall Overcome met Wim Opbrouck (zang, toetsen, accordeon), Roeland Van­ demoortele (gitaar en zang), Axl Peleman (bass en zang) en Ron Reuman (drums en bandleiding) › lichtontwerp Mark Van Denesse Première dinsdag 11 november in de Minardschouwburg Voorstellingen op do 13, vr 14, za 15/11 om 20u in de Minardschouwburg  — tarief A

nieuw werk van ntgent  43


NTGent

Peter Verhelst is dichter, roman­ schrijver, toneelauteur, theater­ maker, performer, beeldend kunstenaar. Voor NTGent, waar hij sinds 2006 mee verbonden is, maakte hij niet enkel diverse bewerkingen en vertalingen, maar regisseerde hij ook eigen stukken, waar­ onder de monoloogvoorstel­ lingen Lex, Julius Caesar, Nero en Africa. Met Wim Opbrouck en Christoph Homberger bracht hij een verrassende Parsifal die in maart 2014 in première ging. Een man van middelbare leeftijd en een jonge vrouw hebben een contract opgesteld en ondertekend. De man, die zich na vele reizen in de stad heeft teruggetrokken, ontvangt de jonge vrouw in zijn huis. Zij zal er, zo zegt het contract, blijven ‘tot gebeurd is wat moet gebeuren’.

44  

nieuw werk van ntgent 

Hotel Malaria De voorstelling lijkt wel een film. Er zijn flash-backs. Er zijn ijldromen. Er zijn geluiden  — Bangkok? Thailand? Er zijn gesprekken waarin zowel de man als de jonge vrouw zich blootgeeft. Is de vrouw een prostituee, is ze een verpleeg­ ster? En wat heeft het pleidooi van de man voor een excessief leven met haar te maken? Wat hebben de reizen met hem gedaan? Waarom heeft hij net haar uitgekozen — of is zij het die hem heeft gevonden? Wat wil ze van hem? Beiden maken het publiek medeplichtig aan de meest fundamentele, meest universele en tegelijk intiemste hunkering: door een ander gezien te worden. Door een ander tot in het uiterste aangekeken te worden.

De voorstelling, gespeeld door Bert Luppes en Lien Wildemeersch, is een saluut aan de onlangs overleden Franse regisseur Alain Resnais. De muziek wordt verzorgd door Kreng, die ook de score van Africa maakte. Regie Peter Verhelst › spel Lien Wildemeersch & Bert Luppes › muziek Kreng › lichtontwerp Mark Van Denesse › kostuumontwerp An De Mol › een productie van NTGent Première op 25 februari 2015 in de Minardschouwburg Voorstellingen op vr 27, za 28/02, wo 11, do 12, vr 13, za 14, zo 15 (15u), wo 18, do 19, vr 20, za 21/03 om 20u in de Minardschouwburg  — tarief A  Naar aanleiding van deze nieuwe productie presenteren we in NTGent Minnemeers VERHELST XL, een kennismakingsparcours met Verhelsts artistieke universum. Toegang gratis op vertoon van je voorstellingsticket, losse tickets hiervoor kosten € 8


KVS & NTGent

Revue Ravage of leven en werk van een oudere politicus. De man is al (te) lang aan de macht en wil ermee kappen, maar hij is te ijdel en te bang om zijn enige grote levenspassie op te geven: dé politiek en dus, de facto, de macht. Hoe ga je weg als politicus? Liefst niet stilletjes, heeft hij bedacht, maar met een oerknal, met een laatste publiek moment de gloire waarop hij troons­ afstand kan doen. Gelauwerd en gevierd en met de wetenschap dat hij de macht zal kunnen blijven uitoefenen vanuit de coulissen. Rondom de spil­ figuur van de politicus cirkelen een aantal andere personages, als motten en muggen rond het schroeiende lamplicht van de macht: zijn vrouw die met hem rustig van zijn pensioen wil genieten; zijn briljante zoon en kroonprins; zijn maîtresse die wacht op het moment dat hij de scheiding aanvraagt om met haar aan zijn tweede jeugd te beginnen; zijn interne opponent, de eerlijke maar oersaaie partijman; zijn trouwe politieke mentor en vriend, een sluw tacticus en rots in de branding; de troubleshooter, de man in de schemerzone, die opdrachten uitvoert die stil­ zwijgend worden gegeven...

Iedereen is schatplichtig aan iedereen want beloftes maken schuld en geheimen maken zwak. Iedereen is gebaat bij een status quo binnen de partij, maar laat dat nu net het moei­ lijkste zijn, want de grootste verkiezingsnederlaag ooit dient zich aan. De oudere politicus wil en zal handelen, maar zijn slechte gezondheid en existen­ tiële paniek vertroebelen zijn blik en zijn daden. Revue Ravage wordt een brechtiaans stuk, maar zonder chronologie, en zonder eenheid van plaats en tijd, zonder een-­ heid van muzikaliteit, maar met een geweldige clash van rasmuzikanten en dito acteurs. Tekst Tom Lanoye › regie Josse de Pauw › dramaturgie Steven Heene › spel Josse de Pauw, Els Dottermans, Frank Focketyn, Dani Klein, An Miller, Nico Sturm, Willy Thomas en Wim Willaert › muziekcompositie Peter Vermeersch › muziekuitvoering

Flat Earth Society aka FES › scènebeeld Rinus van de Velde › kostuums AnCatherine Kunz › productie KVS en NTGent in coproductie met Théâtre National Première op zaterdag 21 maart in KVS Bol Gentse première op woensdag 1 april in NTGent schouwburg Voorstellingen op do 2, vr 3, za 4/04 & di 19, wo 20, vr 22, za 23, zo 24 (15u), di 26, wo 27, do 28/05 in NTGent schouwburg  — tarief A

Revue Ravage

nieuw werk van ntgent  45


Wunderbaum & NTGent

De Bulgaren komen!

Literaire theateravond in het kader van 50 jaar migratie ‘Daniel Termont vreest voor komst 4.000 nieuwe Bulgaren’ (De Morgen), ‘Gent vreest nieuwe Bulgaarse golf’ (De Standaard)… In de nacht van 31 december 2013 op 1 januari 2014 maakte de EU een eind aan de beperking op arbeids­ migratie voor onder meer Bulgarije. De berichtgeving hierover klonk onrustig. Onze steden zouden een toevloed kennen van Bulgaarse geluk­ zoekers, en vooral Gent werd daarbij geviseerd. De stad werd in een Panorama-uitzending van 2011 al omgedoopt tot ‘Bulgarije aan de Leie’, waar­mee werd gewezen op haar grote Bulgaarse gemeenschap. Deze zou vanaf januari 2014 exponentieel groter worden, zo werd gevreesd. Statistieken, percenten, schattingen, analyses.

46  

nieuw werk van ntgent 

Doorgaans wordt migratie in één adem met integratie genoemd. Daarover willen we het hier niet hebben. Integen­ deel, we maken de omgekeerde beweging. We kijken naar wat Bulgaren als het meest eigen aan hùn cultuur beschouwen. En wel door hun literatuur te gaan lezen. Bulgaarse romans, gedichten, theaterteksten, essays, opiniestukken — een leeslijst over de Bulgaarse ziel, op onze vraag samen­ gesteld door onze collega’s uit Bul­garije zelf. De Bulgaren komen! is een literaire theateravond over migratie. Met teksten gebracht door acteurs, Bulgaren en mensen die beroepsmatig met de Bulgaarse migratie te maken hebben. De gastenlijst die we voor ogen hebben, is uitgebreid: gaande van een gerechtstolk, een arbeidsconsulent of een schoolkind tot de politiecom­ missaris van Gent, de burge­ meester van Gent, de Staats­ secretaris voor Asiel en Migratie… Welke wereld gaat er schuil achter de migratiecijfers? Wie zijn onze nieuwe buren? Met De Bulgaren komen! geven we de aftrap voor een reeks avonden die in de loop van de komende seizoenen de meest oostelijke — en arme — lid­ staten van de EU belichten.

Van en met acteurs van Wunderbaum en NTGent, aangevuld met gasten › dramaturgie Koen Haagdorens › scenografie Maarten Van Otterdijk › productie Wunderbaum en NTGent Woensdag 25 maart 2015 in NTGent schouwburg — € 12,50


NTGent & les ballets C de la B

En avant, marche! Al decennia maken muziek­ verenigingen — fanfares, har­ monies, blaaskorpsen — deel uit van het sociale, culturele en maatschappelijke leven. Ook vandaag zijn er, alleen al in Vlaanderen, zowat duizend verenigingen actief. Ze luisteren naar welluidende namen als Koninklijke Harmonie Eendracht, Koninklijke Harmonie Ons Verlangen, Koninklijke Fanfare Moed en Volharding, Koninklijke Muziekmaatschappij SintCecilia, Koninklijke Muziek­ vereniging Willen Is Kunnen, enzovoort. Deze weelde aan groepen inspireerde het Gentse museum Huis van Alijn in 2012 tot een gesmaakte tentoon­ stelling met foto’s en erfgoed­ materiaal van vroeger en nu: En avant, marche! Aanleiding was toen de tiende verjaardag van Vlamo, de Vlaamse ama­ teurmuziekorganisatie. In samenwerking met onder anderen fotograaf Stephan Vanfleteren kwam er ook een fotoboek, met daarin zowel nieuwe portretten van muzi­ kanten en majorettes, als archief beelden in zwart-wit. Onder diezelfde titel En avant, marche! is het nu het regisseursduo Alain Platel en Frank Van Laecke dat zich laat inspireren door deze volkse traditie. Voor Platel en Van Laecke is het de eerste samen­ werking sinds Gardenia, de

theaterproductie waarmee ze in 2010 veel succes oogstten in binnen- en buitenland, onder meer op het festival in Avignon en in Groot-Brittannië, waar de productie in 2012 werd geno­ mineerd voor de prestigieuze Olivier Awards. Voor hun nieuwe voorstelling En avant, marche!, benaderen Platel en Van Laecke het fenomeen van de muziekvereniging als een ‘minimaatschappij’ op zich: een collectief van zeer uiteenlopende individuen dat probeert om, in een bepaalde muzikale cadans, één en dezelfde marsrichting aan te houden. Een afspraak die zo goed als mogelijk — soms, letterlijk, met vallen en op­staan — wordt nagekomen, en als dusdanig een metafoor is voor onze samenleving als geheel. Behalve het gelijknamige fotoboek van Stephan Van­ fleteren dienen er ook enkele films als inspiratiebron. Een daarvan is Prova d’orchestra uit 1978 van de Italiaanse cineast Federico Fellini: over een klassiek orkest dat in opstand komt tegen de dirigent, nota bene terwijl er een tele­ visieploeg aanwezig is om de repetitie, die plaatsvindt in een middeleeuwse kapel, te vereeuwigen. Een andere titel is The Band’s Visit uit 2007, geregisseerd door Eran Kolirin:

een zwijgzaam en tragikomisch portret van een Egyptische politiefanfare die op de dool geraakt en uiteindelijk strandt in een Israëlisch dorpje, in een land waarmee Egypte al jaren in conflict is. Of er is Brassed Off, een Britse film uit 1996 over de nasleep van het Thatcher-regime in Noord-Engeland, meer be­paald in een mijnwerkersstad waar de hoge werkloosheid tot sociale onrust leidt en de lokale blaaskapel zowat de laatste en enige uitlaatklep voor de arme arbeidersgezinnen vormt. Regie Alain Platel en Frank Van Laecke › drama­ turgie Koen Haagdorens › spel Wim Opbrouck, Chris Thys, Griet De Backer, Hendrik Lebon › muzikale compositie Steven Prengels › muzikale uitvoering KMV De Leiezonen › productie NTGent en les ballets C de la B › een coproductie met La Rose Des Vents, Torino Danza, Théâtre National de Chaillot, Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, Ruhrtriënnale 2015 en Festspielhaus St. Pölten Première op woensdag 22 april in NTGent schouwburg Voorstellingen op vr 24, za 25, zo 26 (15u), wo 29, do 30/04 & vr 1, za 2, di 5, wo 6, do 7, vr 8, za 9/05 om 20u in NTGent schouwburg — tarief A

nieuw werk van ntgent  47


50+ 48


49


Vij◊ig wor

NTGent viert een jubileum Eind de jaren vijftig brengt Fred Engelen voor het eerst opnieuw de idee ten berde van een eigen Gents gezelschap, op voorwaarde dat er voldoende spelerspotentieel aanwezig is. De geesten rijpen langzaam. Op 15 juni 1963 houdt Minister van Cultuur, Renaat Van Elslande, naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van Staf Bruggen, een historische toespraak in de SintPietersabdij waarin hij een eigen Gents stadsgezelschap in het vooruitzicht stelt: ‘Gent (zal) op toneelgebied weldra niet meer in de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwe­ toren van Antwerpen moeten voortleven.’ Eenmaal de poli­ tiek de knoop had doorgehakt, ging het snel: comités en werk­ groepen werden opgericht ter voorbereiding van de stichting, de nodige contacten met de overheden werden gelegd en in maart 1965 wordt de stichtingsakte van de vzw Nederlands Toneel Gent ondertekend… (uit: Theater tussen de torens. Vijftig jaar stadstheater in Gent, geschreven door Frank Peeters voor het boek De speler en de strop. Tweehonderd jaar theater in Gent, 2005)

50

In 2015 vieren we vijftig jaar stadstheater in Gent. Het is een gelegenheid om, in woord en beeld, terug te kijken op een intensief parcours sinds de oprichting in 1965. Gedu­ rende vijf decennia zijn er meer dan vierhonderd voorstellingen gecreëerd. Stuk voor stuk zijn het producties die, impliciet of expliciet, een tijd- en een mensbeeld inhielden: soms kritisch en confronterend, soms lichtvoetig en mikkend op de lach. Naar aanleiding van ons jubileumjaar houden we die verhalen tegen het licht van vandaag: wat zeggen ze over de geschiedenis van ons huis, en bij uitbreiding over de stad Gent? Via de verhalen die tot dus­ver op scène werden verteld, staan we stil bij de functies van een stadstheater, vroeger en nu. Het is een gelegenheid om onze interne artistieke werking naar buiten te plooien en een dialoog aan te gaan met diverse partners: in de kunsten, in het onderwijs, in het sociale middenveld, in de stad. Veel meer dan een trip down memory lane zal het jubileumjaar 2015 dus in het teken staan van de ontmoeting: op maar ook naast het podium, binnen in de zaal maar ook buiten in de publieke ruimte.

Het feestprogramma dat daarbij tussen januari en juni 2015 wordt uitgevouwen, staat niet haaks op onze huidige werking maar vloeit er op een organische manier uit voort: productioneel en projectmatig, gedragen door ons ensemble en onze dramaturgie, met een sterke inbreng van onze publiekswerking, enzovoort. De creaties voor het seizoen 2014–2015 maken dus een logisch onderdeel uit van hetzelfde feestjaar, zonder dat ze inhoudelijk of thematisch werden ingesnoerd. Zo willen we vermijden dat er een kloof ontstaat tussen het heden en het verleden, al was het maar om niet te vervallen in pure nostalgie — een neiging die snel komt opzetten wanneer je vijftig kaarsjes mag uitblazen.

U bent van harte


rdt vij◊ig+

m in 2015

Ook het afscheid van Wim Opbrouck als artistiek leider van NTGent — lees: niet als speler of ensemblelid — zit vervat in het grotere geheel. Bloemen noch kransen is de boodschap, we gaan als huis van spelers pal in de tijd staan, op het kruispunt van onze plek midden in de stad, onderweg naar morgen en met een halve eeuw stadstheater in Gent achter de kiezen: waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Als huis en als samen­ leving? De beste manier om op die vragen een antwoord te formuleren, is via onze artis­ tieke praktijk zelf, met Wim als trekker van het muziekproject We shall overcome over het feno­ meen ‘anti-oorlogsliederen’, en als acteur in En avant, marche! in regie van Alain Platel en Frank Van Laecke, de laatste creatie in de vijf jaar dat Wim aan het roer stond. Meer informatie over de creaties vindt u elders in deze seizoensbrochure. Hiernaast volgt een overzicht van de projecten en activiteiten in het kader van vijftig jaar NTGent.

Getuigenissen Naar aanleiding van ons jubi­leum­jaar nodigden we een aantal bevoorrechte getuigen uit om herinneringen op te halen aan vijftig jaar Nederlands Toneel Gent. Getuigen die het huis zowel aan de binnen- als buitenkant goed gekend hebben, of dat nog steeds doen. Met namen als Roger Arteel, Jef Demedts, Pol Arias, Chris Thys, Blanka Heirman, maar ook Alain Platel, Frank Beke, Herman Balthazar, Christel Stalpaert en vele anderen. Zeg maar gerust een mix van spelers en regisseurs, van (ex)recensenten en beleidsmakers. Op basis van ons dramaturgisch archief, waaronder een overzicht van alle — ruim vierhonderd —  titels die ooit door NTGent zijn gecreëerd, staan zij stil bij enkele belangrijke schar­ niermomenten en -producties. Deze interviews werden vorig najaar afgenomen, in samen­ werking met de afdeling Theater­ wetenschappen van de Univer­ siteit Gent. In de loop van het jubileumjaar worden deze

welkom om mee te vieren.

getuigenissen, die op video zijn vastgelegd, online gepubli­ ceerd via inhoudelijke thema’s en clusters. Er zijn ook twee avonden gepland in NTGent Arca waarin de geschiedenis van het huis live wordt ontslo­ ten, of toch een aspect ervan: via sprekers en artistieke inter­ venties op scène. Meer info volgt. Om alvast een tipje van de sluier te lichten: wat hebben voorstellingen als De koning sterft (regie Franz Marijnen, seizoen 1984–1985), Het gezin van Paemel (regie Dirk Tanghe, seizoen 1990–1991), Opening night (regie Ivo Van Hove, seizoen 2005–2006) en Tien geboden (regie Johan Simons, seizoenen 2007–2009) gemeen dat ze door iedereen als sleutel­ voorstellingen zijn aangestipt? Of: hoe belangrijk was Hugo Claus, als toneelauteur en -bewerker, voor NTGent, als je weet dat hij met dertien titels de meest opgevoerde schrijver is, enkel voorafgegaan door Shakespeare, zestien keer gespeeld. Stof genoeg voor een sprong in het diepe... Getuigenissen live, op 5 februari en 30 april om 20u in NTGent Arca. Getuigenissen online, vanaf januari op onze website. — € 12,50

51


Lichtfestival

Publicatie Theater in een box

Marathon

52

In januari 2011 nam NTGent deel aan de allereerste editie van het Gentse Lichtfestival. Onze bijdrage, die tot stand kwam in samenwerking met Stichting Nieuwe Helden, bestond uit drie woorden: HIER LICHT GENT, feeëriek vormgegeven door maar liefst achthonderd nachtlampjes van evenzoveel Gentenaars op een voor de gelegenheid compleet verduisterd Sint-Baafsplein. De installatie was visueel een schot in de roos en het enige participatieproject op de toen­ malige editie. Volgend jaar willen we op dat elan verder gaan, dit keer met een beeldend participatieproject van huis­ regisseur en voormalig stads­ dichter Peter Verhelst. De werktitel van deze installatie luidt Let’s build mountains en wordt door Verhelst aange­ kondigd als ‘Een berglandschap waaraan iedereen meebouwt. En dat licht geeft. Magie dus.’ Bent u al nieuwsgierig? Wij ook.

We willen een Groot Gebaar stellen. Dat is toch wel het minste. Zo klonk het tijdens een van onze ensemblemeetings enkele maanden geleden. En zo zal het geschieden. Met een marathon op de laatste zaterdag van mei, van voor de noen tot ’s avonds laat. Met alle spelers van dit huis van spelers, maar ook collega’s en andere artistieke verwanten. Met jong en oud, broederlijk en zusterlijk naast elkaar. En een berg toneelmateriaal om uit te putten. Gedoseerd en geserveerd in blokken — noem het gerust een menu in vier of vijf gangen. Met pauzes om te bekomen van de emoties. En om, letterlijk, iets te eten. En dan weer volle bak. Ertegen­ aan. Want dat is toch wel het minste, om vijftig jaar op scène te vieren. Voor de eindregie van deze marathon tekent Frank Van Laecke, met wie we de periode onder leiding van Wim Opbrouck zijn begonnen: met Aida* in september 2010.

Van 29 januari tot en met 1 februari op het Sint-Baafsplein.

Zaterdag 30 mei in NTGent schouwburg.

Op 9 oktober 1965 vond de eerste première plaats van het nieuwe Nederlands Toneel Gent: Maria Stuart, een toneeltekst van Friedrich von Schiller in een regie van Georges Vitaly. Vijftig jaar later stellen we een boek voor over de geschiedenis van ons huis, in samenwerking met uitgeverij Hannibal. Het wordt een unieke publicatie in een beperkte oplage, met een terugblik in zowel woord (toneelteksten, interviews, pers…) als beeld (fotografie, grafiek, tekeningen…). Eigenzinnig samengesteld door onder anderen Wim Opbrouck zelf, in een fraaie vormgeving door onze huisontwerper Dooreman. Boekvoorstelling en academische zitting in het seizoen 2015–2016, op vrijdag 9 oktober 2015 in NTGent schouwburg.

Vij◊ig word


Party Er zal tijdens ons jubileumjaar niet alleen gespeeld en gesproken en gezongen worden. De kaap van vijftig nodigt ook uit om een stevig feestje te bouwen, met dj’s en optredens en dansgelegenheid voor jong en oud. Inclusief een — memorabele — kater. Beloofd! Meer info volgt.

Publieks werking Zie ‘Publiekswerking kijkt in de spiegel’ op blz. 54

Het Salon revisited Tekenklas Tussen alle creaties in de ge­ schiedenis van NTGent, met klassiek tot hedendaags werk, is er één titel die in het oog springt: Het Salon. Onder deze noemer werd er tussen 1993 en 1995 in ‘de Minnemeers’ een artistiek nest gebouwd, onder leiding van regisseur Sam Bogaerts. Het werd een vrij­ plaats waarin vooral een jonge generatie spelers en makers haar ding kon doen, met een inzet en een energie waarvan toenmalig artistiek directeur Hugo Van den Berghe hoopte dat het zijn spelersensemble zou prikkelen en uitdagen tot een alternatieve werkwijze. Dat gebeurde evenwel niet, of nauwelijks. Samen met Drama Gent, de opleiding onder leiding van Jan Steen, gaan we in de lente van 2015 op zoek naar aanknopings­ punten tussen Het Salon van toen en de theateropleiding van nu. Op basis van oor­ spronkelijke spelopdrachten, met deelnemers van gisteren en vandaag. Meer info volgt.

dt vij◊ig+

In oktober 2013 was er de eerste editie van het teken­ festival The Big Draw in Gent. Naar aanleiding daarvan organiseerden we op zaterdag­ voormiddag een ‘tekenklas’ in NTGent Minnemeers onder leiding van meester Wim Opbrouck. Met een twintigtal enthousiaste deelnemers en vrij toegankelijk voor het publiek: op de tribune kon je volgen hoe er op scène werd getekend, via een mobiele camera en projectie op een scherm. Insteek voor de tekeningen waren tien Nederlandstalige gedichten, speciaal voor deze gelegenheid geselecteerd door huisschrijver Bernard Dewulf en ter plaatse voorgelezen door acteur Servé Hermans. Per gedicht werd er vervolgens tien minuten getekend: via het venster van de eigen ver­ beelding en al naargelang de muze het dicteerde. Het was een even plezierige als inspirerende voormiddag die voor alle deelnemers naar meer smaakte — en dus breien we er graag een vervolg aan, met drie nieuwe data in het nieuwe seizoen. Zaterdag 6 december, zaterdag 7 maart, zaterdag 16 mei om 10 uur in NTGent Minnemeers. — € 12,50

53


Publiekswerking Spiegelprojecten 2015 — Gents luik In 2008 begon de afdeling publiekswerking van NTGent met wat eerst schaduwprojecten werden genoemd en later, onder impuls van acteur Frank Focketyn, werden omgedoopt tot spiegelprojecten: voorstellingen die zich spiegelden aan de ‘echte’ NTGent-voorstellingen maar een eigen interpretatie of dramaturgie meekregen. Na vier even succesvolle als diverse samenwerkingen (in 2008 Lang leve… met scholen, in 2010 Een etentje met vrienden met Gama/Gentse amateur­ theaters, in 2012 Tartuffe all you can live met Platform K en in 2014 ParsiVAL met Jeugdtheaterhuis Larf!), zetten we in 2015 de kers op de taart met drie spiegel­ projecten waarbij we naar aanleiding van onze vijftigste verjaardag grasduinen in het rijke NTG(ent)-verleden en zo­wel de regie als de dramaturgie in handen geven van (h)echte ‘huis van spelers’-duo’s. Met Oost-Vlaamse scholen lezen en bewerken we Emi­granten van Slawomir Mrozek (NTG, seizoen 1978–1979). Acteur Bert Luppes en dramaturg Steven Heene begeleiden jonge mensen op de planken. Het resultaat is te zien in NTGent Minnemeers op 15, 16, 17 en 18 april 2015.

54

We vieren ook graag met de Gentse amateurtheaters: Rosalie Niemand van Jan De Vuyst naar Elisabeth Marain (NTG, seizoen 1988–1989) blijft een boeiend verhaal waarmee regisseur Julie Van den Berghe en dramaturg Bernard Dewulf graag aan de slag gaan. Het resultaat tonen we in de Minardschouwburg op 30 april, 1 en 2 mei 2015. Vzw Kompas, een organisatie die mensen met een beperking ondersteuning biedt bij wonen, werken en vrije tijd, wordt onze derde partner. Acteur Servé Hermans en dramaturg Koen Haagdorens zien in Vergeten Straat naar Louis Paul Boon (NTGent, seizoen 2008–2009) een uitgelezen inhoud om, in samenwerking met theater- en dansdocenten Maya en Serena Wuytack, de deelnemers de grote scène van onze schouwburg te laten in­palmen op 15 en 16 mei 2015.


kijkt in de spiegel… Spiegelprojecten 2015 —Oost-Vlaams luik In het feestjaar 2015 willen we ook inzetten op het liefhebbers­ theater in onze provincie. We nodigen groepen uit om, in de aanloop naar het jubileumjaar, onze geschiedenis als theater­ huis mee te ontdekken en dit aan de hand van een lijst met producties die hier sinds 1965 zijn opgevoerd. Het is onze droom dat we uit deze op­ voeringlijst van honderden voorstellingen tot een selectie komen van vijf opmerkelijke titels: vijf titels die een nieuwe interpretatie krijgen door een vereniging of liefhebbersgezelschap in Oost-Vlaanderen. Aan deze interpretaties willen we graag onze medewerking verlenen, artistiek en produc­ tioneel. En we willen die vijf voorstellingen ook graag mee presenteren, in juni 2015, in een van onze zalen. Maar we willen ook kennis maken met elkaar via rondleidingen, workshops, gesprekken, bezoeken. Vanaf september 2014 starten we met dit parcours; het feestelijke slot volgt met de voorstellingen in juni 2015!

55


Kommil Foo

Mich Walschaerts

Breken

Duizend man sterk

‘Kommil Foo evenaart de perfectie.’ (De Standaard) ‘Breken: een Kommil Foo die direct naar het hart gaat.’ (De Morgen) ‘Kommil Foo beheerst timing tot in de perfectie.’(NRC Handelsblad) ‘Zwarte romantiek van het hoogste kaliber.’ (Het Parool) De broers Walschaerts ontwikkelden door de jaren heen een volstrekt unieke stijl: ontroering, humor, muzikaliteit en een absurde beeldentaal vechten om voorrang. Als geen ander beheersen ze de kunst om met minimale middelen de toeschouwer maximaal te raken. Kommil Foo dwingt de kijker op het puntje van zijn stoel, aan vertwijfeling ten prooi: lachen of wenen? Spel Raf & Mich Walschaerts › regie Ineke Nijssen › techniek Koen Belles & SLP › productie Caroline Lanoye

Mich Walschaerts zingt.
 Zijn favoriete songs, in het Nederlands, Frans en Engels.
 Hij vertelt. Schrijnende, hilarische verhalen.
 Hij speelt. De meest kwetsbare, pijnlijk herkenbare personages.
 En hij wordt muzikaal begeleid door enkele zeer straffe gasten. Over leven en liefde, over alles of niks.
 Absoluut autobiografisch alsook volledig uit de duim gezogen.
 Over duizend man sterk zijn.
 Of net niet. Spel Mich Walschaerts › techniek Koen Bellens, slp › decor Kris Van Oudenhove › advies Raf Walschaerts › regie Walter Janssens › live muziek Gwen Cresens, Alano Gruarin, Mich Walschaerts › productie Caroline Lanoye

(try-out)

Woensdag 23 juli, do 24, vr 25/07 om 21u in NTGent Arca — € 15

Vrijdag 18 juli, za 19, zo 20/07 om 21u in NTGent schouwburg — € 21 – 24

Gentse Feesten 20

56


Warre Borgmans

Raf Walschaerts

Eindelijk! Hamlet Jongen toch ‘Je bent geen echte acteur, als je nooit de rol van Hamlet hebt gespeeld,’ wordt in acteurmiddens wel eens gezegd. Dus neemt Warre Borgmans — bij het grote publiek vooral gekend om zijn komische rollen — het heft in eigen handen. Al is Shakespeares bekendste stuk slechts een excuus om het vooral over zichzelf te hebben. Maar het is wel een goed excuus. Eindelijk! Hamlet twijfelt tussen cabaret en serieuze monoloog. (Cobra.be) ‘Reeds op school speelde ik liever
 toneeltjes of droeg ik liever gedichtjes voor
 dan te rekenen, te aardrijkskundigen,
laat staan te turnen: BAH!
En zo is het gebleven:
 ik sta liever op een podium dan
naar de belastingen te gaan,
de auto te wassen,
 laat staan de kinderen op te voeden:
BAH!
 En ik hoop dat u ook liever
hier bij mij zit
 dan naar tv te kijken,
de afwas in de machine te zetten,
laat staan het gras af te doen:
 BAH!’

Raf Walschaerts doet eindelijk haarfijn uit de doeken wat er gebeurd is die nacht van 14 op 15 oktober 2008 (toen hij wakker werd in een bos, in zijn ondergoed, vast­gebonden aan een boom). Hij vertelt dit keer ZIJN versie van de feiten. Schaamteloos gekleurd door zijn eigen bril, dat wel. Met oogkleppen om u tegen te zeggen, dat ook. Lachwekkend, pathetisch en grotesk, dat zeker, maar wél uit het hart gegrepen. Raf Walschaerts maakt al jaren lang unieke voorstellingen met Kommil Foo, ook deze solo situeert zich weer op het kruispunt van cabaret, toneel en concert. Een piano, een gitaar, een lijf dat gemaakt lijkt om te vertellen. Over ZOON, Walschaerts’ vorige solo-voorstelling schreef De Standaard: ‘Dat Walschaerts het allemaal verkocht krijgt, ermee ontroert en doet grinniken, heeft niks met theater of comedy te maken. Hij is een rasperformer. Moederziel alleen speelt hij, maar Zoon is compleet.’

Woensdag 23 juli om 21u in NTGent schouwburg — € 16 – 18

Donderdag 24 juli, vr 25/07 om 21u in NTGent schouwburg — € 16 – 18

014 en NTGent Opgelet! Voorstellingen in het kader van de Gentse Feesten vallen buiten ons reguliere theaterseizoen, waardoor onze gebruikelijke zaalindelingen, kortingkaarten en abonnementsformules hier niet van toepassing zijn. Ons bespreekbureau kent tijdens de Gentse Feesten afwijkende openingsuren: van vrijdag 18/7 tot en met zondag 27/7 zijn we geopend van 14u tot 21u.

57


Gastvoorstell en

58


ingen hernemingen

59


KASK/ School of the Arts Gent & Corpus Ca.

ArtEZ / Julie Van den Berghe

4.48 Psychosis

Het Slot

Jan Steen regisseert twee versies van wat hij ‘een van de krachtigste toneelteksten van de laatste vijftien jaar’ noemt. De tekst is een bewogen en zinderende gedachtestroom die niet alleen de pijn en de angst om te leven ver­ woordt, maar evenzeer de liefde om te leven en het willen leven ter wille van de liefde bezingt. Sarah Kane schreef 4.48 Psychosis in 1999, een jaar voor haar eigen zelfmoord. Twee acteurs gaan elk afzonderlijk de confrontatie aan met deze aangrijpende tekst. De manier waarop ze beiden vanuit hun ‘anderszijn’ de tekst zullen ontmoeten, zal bepalend zijn voor hoe ‘anders’ de twee versies zullen zijn. Het publiek krijgt de twee identieke en toch heel verschillende delen te zien op één avond. De voorstelling wordt in het Engels gespeeld, in Kane’s originele versie. Deze voorstelling is de laatste in het kader van L’être et jouant — Het zijn in het spelen, het onderzoeksproject van Jan Steen dat gesteund wordt door het onderzoeksfonds Hogeschool Gent. Hierin stelt Jan Steen dat de specifieke aanwezigheid van een acteur allesbepalend is voor het specifieke van een voorstelling. Parallel met de voorstelling loopt vanaf 18 september t.e.m. 5 oktober een tentoon­ stelling in de Zwarte Zaal van het KASK met beeldmateriaal van fotograaf Kurt Van der Elst en filmmaker Pieter Dumoulin die het volledige onderzoeksproject hebben gevolgd. Tekst Sarah Kane › regie Jan Steen › assistentie Fabrice Delecluse › spel Benjamin Cools en/of Lien Wildemeersch › productie KASK, School of Arts Gent & Corpus Ca. in samenwerking met NTGent › voorstelling in het Engels

Op 3 juni 1924, 90 jaar geleden, overleed met Franz Kafka een van de belangrijkste schrijvers van de 20ste eeuw. Centraal in zijn oeuvre staan thema’s als vervreemding, schuld en boete, bureaucratie, vrije wil en verzet tegen onzicht­ bare machten. Twee jaar voor zijn dood schreef Kafka Het Slot dat als een van de belangrijkste modernistische romans van de wereldliteratuur beschouwd kan worden. Hierin beschrijft hij de lotgevallen van de vreemdeling K. en diens vergeefse pogingen om toegang te krijgen tot de autoriteiten van een mysterieus kasteel. De actualiteitswaarde van het werk is op­ merkelijk. De ambtelijke papierwinkel van weleer is weliswaar vervangen door een digitale, en onzichtbare machten huizen tegenwoordig eerder in glas- stalen torens van financiële instellingen dan in stenen kastelen, toch blijft het gevoel dat er over onze hoofden geregeerd wordt om redenen die we niet kunnen bevatten eenzelfde. De vernederingen die de hoofd­ persoon moet doorstaan om aan een verblijfs­ vergunning te komen, raakt niet slechts een klein beetje aan het huidige asielzoekersbeleid. Wij, afstuderende acteurs van Arnhem 2014, hebben samen met Julie Van den Berghe besloten om dit meesterwerk te lijf te gaan. Niet alleen vanwege de actualiteit maar ook om de absurdi­ teit, erotiek en mystiek ervan. Jona Hoek maakte speciaal voor de klas een toneelbewerking. Tekst Franz Kafka › bewerking en drama­ turgie Jona Hoek › regie Julie Van den Berghe › spel Eva Heijnen, Anna Keuning, Tom Jaspers, Niels Quist, Laurien Riha en Ali Zijlstra › eindvoorstelling van ArtEZ Toneelschool Arnhem 2014

Vrijdag 5 september, za 6, vr 19, za 20/09 om 20u in de Minardschouwburg — tarief E

60

Woensdag 1 oktober om 20u in NTGent Arca — tarief E


NTGent | herneming

Wunderbaum

Een lolita

Looking for Paul

Verboden liefdes zijn van alle tijden. Een van de meest complexe en meest problematische is zonder twijfel die tussen een volwassene en een jonge puber. Bernard Dewulf schreef er twee monologen over die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. ‘De taal die Dewulf zijn personages in de mond legt, is prachtig, de regie van de jonge Julie Van den Berghe speels en inventief. Frank Focketyn is ingetogen en droefgeestig als de man van toen en Els Dottermans is geweldig: een Lolita, schakelend tussen heden en verleden.’ (de Volkskrant) ‘Een theaterhit in wording’, schreef De Standaard na de première. Klopt, want intussen werd de voorstelling bekroond met de Cutting Edge Award als beste podiumvoorstelling van 2012 en met de Taalunie Toneelschrijfprijs 2013. Tekst en dramaturgie Bernard Dewulf › regie Julie Van den Berghe › spel Els Dottermans, Frank Focketyn en Johan Van Overbeke / Alain Le Grelle › beeld André Joosten › kostuums Annelies Bruneel › productie NTGent

Inez van Dam woont op de Oude Binnenweg in Rotterdam, recht tegenover de zogenaamde Kabouter Buttplug van kunstenaar Paul McCarthy. Ze vindt dat dit kunstwerk haar plein heeft verpest en wil naar Los Angeles reizen om McCarthy te ontmoeten en wraak te nemen. Naar aanleiding van de voorstelling Venlo (november 2010) werd Wunderbaum uitgenodigd om in het REDCAT Theater in Los Angeles (USA) een voorstelling te maken. Wunderbaum besloot Inez uit te nodigen om mee te gaan naar LA om daar haar verhaal te vertellen. We brachten McCarthy op de hoogte van haar komst… Van en met Walter Bart, Matijs Jansen, Marleen Scholten, Maartje Remmers, Inez van Dam en John Malpede › vormgeving Maarten van Otterdijk › productie Wunderbaum Vrijdag 3 oktober, za 4/10 om 20u in NTGent Minnemeers — tarief D

Vrijdag 3 oktober, za 4/10 om 20u in NTGent schouwburg — tarief B

61


LOD / Josse De Pauw & Jan Kuijken

Huis Een kale kamer in een rusthuis. Mompelende oudjes. Wachtend op iets dat ze niet zien komen — of althans niet allemaal. Eén van hen benoemt zichzelf tot ‘wachter’ en waagt een wankele klim naar het raampje hoog in de muur. Hij beschrijft de dreigende komst van een vreemde ruiter: de dood. Wat vang je nog aan met je leven als de dood er aan komt draven? En wie zou er niet feesten wanneer blijkt dat hij jou niet kwam halen? Een klein huis te midden van de stad Jeru­ zalem. De stad in rep en roer, anarchie heerst na de kruisiging van Jezus. In het huis de rouwende vrouwen, schuilend voor de chaos. Verdriet en wanhoop slaan al snel om in geruzie: wie heeft hem het liefst gezien? Van wie hield hij het meest? Tot de moeder van de gekruisigde het huis binnenwandelt... In dit tweeluik brengt Josse De Pauw een bewerking van De vreemde ruiter en De vrouwen bij het graf, twee verhalen met tragi­ komische allures van de Belgische auteur Michel de Ghelderode (1898–1962). Jan Kuijken laat de live muziek even voor wat ze is en com­ poneert speciaal voor deze voorstelling muziek voor groot orkest in de studio. De compositie van Kuijken, soundscape incluis, wordt met de tekst vervlochten tot een filmische ervaring met imposant theaterspel. De woorden banen zich een weg doorheen de muziek, die uit­ eindelijk het gepraat en gekwetter naadloos laat overvloeien in doorlopende zanglijnen. Een theaterstuk, nu eens grotesk en dan weer fragiel, schrijnend actueel en toch zo tijdloos. De Pauw op z’n best, met prachtige muziek die het stuk doet ademen.

62

Tekst Michel de Ghelderode / Josse De Pauw › regie Josse De Pauw › compositie Jan Kuijken › decor Herman Sorgeloos › licht Enrico Bagnoli › kostuums Greta Goiris › stemcoach Steve Dugardin › spel Ruth Becquart , Stef Cafmeyer, Reinhilde Decleir, Josse De Pauw, Kristien De Proost, Mark De Proost, Steve Dugardin (zang), Philippe Flachet, Lorenza Goos, Blanka Heirman, Ilse Moors, Els Olaerts, Eva Schram, Pol Steyaert, Freddy Suy, Iris Van Cauwenbergh › muzikale uitvoering (opname) Symfonisch Orkest Opera Vlaanderen olv Etienne Siebens › productie LOD muziektheater › coproductie Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, deSingel Antwerpen, Opera Vlaanderen, Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées, La Rose des Vents scène nationale Lille métropole Villeneuve d’Ascq, l’Hippodrome Douai, Le Maillon Strasbourg, Palais des Beaux-Arts de Charleroi Donderdag 9 oktober, vr 10/10 om 20u in NTGent schouwburg — tarief A


NTGent | herneming

Johan Leysen

Africa

Trauerzeit

‘Ongemakkelijk oprecht.(...) Verhelst besluipt je.’ (Knack)

Slotstuk

Het lijkt wel of Peter Verhelst met elke monoloog die hij maakt (Lex, Julius Caesar, Nero) zijn publiek sterker in het hart raakt en tegelijkertijd toch steeds toegankelijker werk aflevert. Dat hij voor Africa ditmaal Oscar Van Rompay als bijzonder getalenteerd acteur onder zijn hoede kreeg — een jonge acteur die bovendien door zijn persoonlijk engagement in Kenia deze monoloog ook inhoudelijk sterk kleurt — is een surplus dat de toeschouwer verbluft achterlaat. ‘Een meer dan overweldigende voorstelling’ (Het Nieuwsblad) met ‘Oscar Van Rompay in de rol van zijn leven’ (De Standaard). Africa, het gedroomde continent, het voorwerp van verlangen, die onbegrijpelijke plek vol exotisme en muziek en seks en geweld en natuurschoon, muziek, kleuren en geuren... Tekst Peter Verhelst en Oscar van Rompay › regie Peter Verhelst › spel Oscar Van Rompay › dramaturgie Bernard Dewulf › geluidsontwerp en compositie Kreng › decorontwerp Luc Goedertier en Flup Beys › lichtontwerp Dennis Diels › kostuumontwerp An De Mol › productie NTGent Zaterdag 11/10 om 20u in NTGent Arca — tarief D

De dood is groot. Wij zijn aan hem gegeven met lachende mond. Als wij menen midden in ‘t leven te staan waagt hij te wenen midden in ons. — R.M. Rilke (vertaling Bert Schreurs) Een jongen verlaat zijn moeder om in het leger te dienen. Hij maakt kennis met de mannenwereld. Hij ontdekt de vriendschap, de verleiding, de vreemdeling, de gruwel, de eenzaamheid, de verveling, de erkenning, de feesten, de vrouwen. Na een liefdesnacht met een onbekende, is hij te laat voor de slag. In zijn haast om zijn compagnie te vervoegen, stoot hij door tot midden in de vijandelijke troepen en sterft… Het Lied van Liefde en Dood van de Cornet Christof Rilke van Rainer Maria Rilke, was een lievelingstekst van mijn vader, wiens korte leven een beetje op dat van Rilkes personage lijkt. Ik heb me omringd met een componist, een actrice, een cellokwartet, een sopraan, een beeldend kunstenaar, een cineaste; allemaal straffe mensen om u een avond mee te nemen in de wereld van de rouw en wat die zoal aanricht in het hoofd van een jongen van tien. Concept en regie Johan Leysen › decor Hans op de Beeck › muziek Dominique Pauwels, uitgevoerd door het cellokwartet Aton & Armide (Benjamin Glorieux , Liesemarie Beelaerts, Séraphine Stragier en Pieter Matthynssens) en de sopraan Louise Wayman › film Laurence Rebouillon › met Isabelle Ronayette en Johan Leysen › productie Les Théâtres de Luxembourg › productie tournee 529 Dragons, Marseille Zaterdag 11 oktober om 20u in NTGent schouwburg — tarief B

63


Theater FroeFroe

De Schedelgeboorten

TROPOI (12+)

Het Beste Van De Schedelgeboorten

Niets zo fijn als de late middeleeuwen. Brandstapels, martelkamers, varkens als vuilkarren, kindsoldaten, snotterende luitspelers, sneeuw, kraaien en vuur. Alles moet branden. ’t Is stekskesfeest! TROPOI is het verhaal van Castiglio, alchemist, magiër, wegverbreder en haar­ verlenger. Castiglio gaat goud maken voor koning Pico. De hebzuchtige vorst gelooft zijn goocheltrucs en Castiglio is binnen. Hij krijgt een huis, geld, een lief en huisgerief. Castiglio heeft fans en twijfelaars. Zijn avontuur is doorspekt met vet en kardinaals. Zijn passie is Elise en vooral: de muziek. Waarom word je vrolijk of triest als je vijf noten juist na elkaar speelt? Daar weet je geen antwoord op? Luister dan en ontdek de geheimen van de melodieën. ‘TROPOI is één van de beste producties van het seizoen.’ (De Bond) ‘TROPOI laat je niet alleen de magie van de muziek maar ook van het poppentheater ervaren. Straf.’ (De Standaard) Geselecteerd voor het Theaterfestival 2013. Regie Marc Maillard › spel Filip Peeters, Dimitri Duquennoy, Dries De Win & Thaïs Scholiers › muziek van en door Thaïs Scholiers, Pieter Theuns of Floris De Rycker, Arne Leurentop of Tom Pintens› tekst Hans Van Cauwenberghe en de spelers, geïnspireerd op het boek Melodieën van H. Krausser › poppen Ina Peeters en Marc, Jan, Patrick Maillard › decor Bruno Smeyers en Janneke Hertoghs › kostuums Ina Peeters en Jolinda Hendrickx › illustraties Lies Van Loock Zaterdag 18 oktober om 20u in NTGent schouwburg — tarief B

64

— Jubileumshow 20 jaar De Schedelgeboorten Tijdens hun twintigjarig bestaan hebben De Schedelgeboorten heel wat watertjes doorzwommen. Stinkende slootjes en klaterende watervallen. Nu is de tijd aangebroken om even op een luchtmatrasje in zee te drijven. Of in de oceaan. In ieder geval waar de watertjes samenkomen om daar weer te verdampen. In hun nieuwste show brengen ze een bloem­ lezing van hun beste liedjes, de gekste acts en leukste babbels om de vele ongelukkigen die hen nog nooit aan het werk gezien hebben de kans te geven hun schade in te halen en de vele trouwe fans dubbel en dik te laten genieten. En dat ze nog lang mogen leven! Met o.m. Wouter Van Lierde, Francis Wildemeersch & Danny Van Rietvelde Dinsdag 21 oktober om 20u in NTGent schouwburg — tarief C


’t Arsenaal / Moussem

Theater Zuidpool

Bye Bye Gillo

Al te luide eenzaamheid

Gillo wordt het land uitgezet. Hij was nochtans prima geïntegreerd en had een Vlaamse vriendin. Om zijn verblijf in België in schoonheid af te sluiten, geeft hij een etentje. U bent van harte uitgenodigd op zijn afscheidsfeest. Schuif mee aan voor een heerlijke maaltijd. Bloemen noch kransen. De in Brussel wonende Marokkaan Taha Adnan schreef met Bye Bye Gillo zijn eerste theatertekst. Het stuk werd intussen in tal van landen opgevoerd. De Nederlandstalige versie ging in december 2013 in première op het Wintervuurfestival in Ekeren en reist nu door Vlaanderen. ‘Bye Bye Gillo klinkt niet rancuneus of militant. Het is een getuigenis van een insider, die lichtvoetigheid en ernst hand in hand laat gaan.(…) Bye Bye Gillo is het soort parabel waarin humor tot een sluipend gif wordt. Als de borden afgeruimd zijn, blijft dit verhaal nog lang hangen.’ (De Standaard) Tekst naar Taha Adnan › van en met Frank Dierens, Deniz Polatoglu, Ana Naqé, Stef Depover, Michael De Cock, Vick Verachtert en Felix Goossens › productie ’t Arsenaal en Moussem Donderdag 23 oktober om 17u30 en 20u in De Centrale (Kraankindersstraat 2, 9000 Gent) — € 14–16, maaltijd inbegrepen

‘Wij zijn als olijven: pas wanneer we worden vermorzeld, geven we het beste van onszelf prijs.’ Al te luide eenzaamheid geldt als een van de parels van de Tsjechische naoorlogse literatuur. Het is een meesterlijke rauwe vertelling over de weerloosheid van alles wat waarde heeft, over onmacht en macht, over liefde, filosofie, erotiek en alcohol. Maar toch vooral over al te luide eenzaamheid. Bohumil Hrabal (1914–1997) wordt algemeen beschouwd als een van de grootste Oost-Europese schrijvers van de twintigste eeuw, en hoewel hij nooit voor theater geschreven heeft, is hij toch een van de meest gespeelde auteurs van Tsjechië. Hij schreef de novelle Al te luide eenzaamheid tussen 1972 en 1976. Ze verschijnt eerst onder­ gronds; pas nadat de schrijver zich enigszins plooit naar de machthebbers kan er een officiële, gekuiste versie verschijnen. De Nederlandse vertaling is gebaseerd op de ondergrondse versie. Dit prachtige verhaal wordt verteld door de oude Hanta. Al vijfendertig jaar lang plet hij in een smerige Praagse kelder oud papier met behulp van een oude hydraulische pers. Uit al het papier dat dagelijks over hem wordt uitgestort, redt hij mooie boeken, gedichten en reproducties van schilderijen om ze thuis een ereplaats te geven of om kunst­ werken te maken van de geplette papierbalen. Op zijn ondergrondse vuilnisbelt verheft hij zich tot filosoof, estheet en diepzinnig levensgenieter. Aan de hand van herinneringen, anekdotes, bespie­ gelingen en tragikomische taferelen vertelt hij ons over zijn leven en over de wereld waarin hij leeft. Hanta hoopt tot zijn pensioen zijn tijd in zijn keldertje te mogen uitzitten. Maar zover zal het niet komen. Elders in de stad verrijst een gigantische machine waaraan in uniformen gestoken arbeiders zonder enige band met het boek of met kunst en zonder inzicht in het leven hun vernietigende werk met kille efficiëntie zullen uitvoeren. Hanta besluit zijn laatste, ultieme kunstwerk te maken... Tekst Bohumil Hrabal, vertaald door Kees Mercks › regie Koen De Sutter › spel Koen van Kaam › live muziek Jorgen Cassier › productie Theater Zuidpool Donderdag 23 oktober om 20u in NTGent Arca — tarief D 65


Mich Walschaerts

Duizend man sterk Mich Walschaerts zingt. Zijn favoriete songs, in het Nederlands, Frans en Engels. Hij vertelt. Schrijnende, hilarische verhalen.
 Hij speelt. De meest kwetsbare, pijnlijk herkenbare personages. En hij wordt muzikaal begeleid door enkele zeer straffe gasten. Over leven en liefde, over alles of niks.
 Absoluut autobiografisch alsook volledig uit de duim gezogen.
 Over duizend man sterk zijn.
 Of net niet. Spel Mich Walschaerts (Kommil Foo) › techniek Koen Bellens, slp › decor Kris Van Oudenhove › advies Raf Walschaerts › regie Walter Janssens ›live muziek Gwen Cresens, Alano Gruarin, Mich Walschaerts › productie Caroline Lanoye Vrijdag 24 oktober om 20u in de Minardschouwburg Woensdag 18 maart om 20u in NTGent schouwburg — tarief C

Landjuweel Het huis van spelers dat NTGent is, verwelkomt spelers van allerlei pluimage. En dus zeker zij die het theater liefhebben. De liefhebbers! Het amateurtoneel. We spreken dat woord met ontzag uit. Omdat vorige Landjuweeledities ons hebben getoond tot wat het theater lief­hebben kan leiden: een feest op en achter de scène, maar ook in de (volle) zalen. Daarom slaan we opnieuw de handen in elkaar: NTGent, de Landjuweelcommissie, Opendoek Amateurtheater Vlaanderen, Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie Limburg. Voor een spetterend 78ste Landjuweel. Met topproducties en hartelijke ontmoetingen tussen amateurspelers en hun publiek, regisseurs en medewerkers, theater­ groepen uit het Vlaamse land én professionelen die geïnteresseerd komen besnuffelen wat andere liefhebbers op de planken zetten. Maar er staat opnieuw veel meer dan enkel dit Landjuweel op het programma met onder andere figuren-, jongeren- en vertel­ theater. Te zien op tal van fijne Gentse plekken, om te beginnen in de schouwburg van NTGent en de Minardschouwburg. Feesten doe je niet alleen, we verwachten jou dus ook. Meer info op www.landjuweelfestival.be en www.ntgent.be. Op de Landjuweelhappening, zaterdag 15 juni 2014, worden in NTGent Arca de laureaten bekend gemaakt. Ook het programma van het Landjuweelfestival wordt dan onthuld. Vanaf vrijdag 24 oktober tot di 28/10 in NTGent schouwburg, Arca en Minard

66


’t Arsenaal

De Hollanders

Kamer 411

De Laatsten

Liefde wil branden. Liefde wil alles en on­ middellijk, op het gevaar af dat ze uitdooft. Met een slagersblik aanschouwt de vrouw van Kamer 411 in de spiegel haar lichaam, wachtend op een ‘jij’ die haar zekerheid kan geven. In de hotelkamer: flarden van een liefdesverhaal — de plaatsen, de voorwerpen, de gebaren, de seks… Simona Vinci schreef een willekeurig liefdes­verhaal dat elk mogelijk liefdesverhaal vertelt. Waarom drijven twee mensen stilaan van elkaar weg? Een zin van Fassbinder komt bij de vrouw op: ’Er was geen ons meer.’ Er was geen ons meer vanaf het eerste kleine meningsverschil. Kan een liefde zo eindigen? Wanneer een bruid, naar haar man kijkend, zich opeens afvraagt: ‘Wie is dit? Wie ben jij? En ik, wat doe ik hier?’ ‘Kamer 411 irriteert en stoort. We zouden niet willen luisteren en toch luisteren we. In een ruwe en gesurveilleerde taal beschrijft Vinci de liefde en houdt zij ons een spiegel voor.’(Redazione Virtuale Italialibri) ‘Kamer 411 is een monoloog die je opslorpt door zijn eerlijkheid, gulzigheid, absoluut­ heid. Fysiek en intiem theater zoals je dat zelden op onze podia tegenkomt.(…) Een sobere voorstelling, klassiek en traditioneel van snit, maar van een grote intensiteit.’ (De Standaard) ‘Een zeer intieme maar indringende voor­ stelling.(…) Weer eens, en nu heel indringend, is aangetoond dat monologen niet moeten onderdoen voor marathons. De soberste zuiverheid kan helder zijn. Kamer 411, een masterpiece, en dat geldt zowel voor de regisseur als de actrice.’ (Focus Knack) Tekst Simona Vinci › bewerking & regie Franz Marijnen › spel Bien De Moor › scenografie Marcos Viñals Bassols › productie ’t Arsenaal

Het einde. De mensheid is niet meer. Er zijn slechts vijf overlevenden, ‘de laatsten’. De enige houvast van deze kleine gemeenschap: elkaar. Ze beginnen hun zoektocht naar betekenis. De waarde van kennis, liefde, schoonheid. Langzaam nadert ook voor hen de laatste dag. Maar wie heeft hier het meeste recht op? Voor de derde grote Hollanders voorstelling werken De Hollanders samen met Spinvis. Samen gaan zij op zoek naar de scheidslijn tussen het werkelijke en het mogelijke. Waar De Hollanders actualiteit voelbaar proberen te maken in het theater, pleit Spinvis voor tederheid, muziek en poëzie. De Laatsten, een fluisteropera over bestaans­ recht, groepsverhoudingen en onthechting. Tekst en muziek Spinvis (Erik de Jong) › regie Gerardjan Rijnders › met Simone van Bennekom, Thomas Höppener, Eva van Manen, Thijs Prein en Imke Smit › productie De Hollanders Zaterdag 15 november om 20u in NTGent Arca — tarief E

Woensdag 5 november, do 6, vr 7, za 8/11 om 20u in NTGent Minnemeers — tarief D

67


4Hoog

NUNC

Kriep (8+)

Het Geslacht Borgia

Gevaarlijk grappig op het puntje van je stoel

Auteur/regisseur Benjamin Van Tourhout kreeg toegang tot de geheime archieven van het Vaticaan om research te doen naar de pausen­ familie Borgia en kwam terug met een groots, vaak overdonderend verhaal over macht, religie, dromen, seks, nepotisme. De voorstelling vertelt de rise and fall van deze beruchte pausenfamilie die in minder dan tien jaar het Vaticaan om­ toverde tot een speeltuin vol duistere maar amusante attracties. De Borgia-familie lijkt in deze tijden dichter bij ons te staan dan ooit, ze weigeren verantwoordelijkheid op te nemen, ze pakken wat ze kunnen en doen dat als echte helden: snel, slim, geestig maar onverbiddelijk. Met de precisie van een scherpschutter portretteert NUNC de Borgia-familie als een stel uitgelaten kinderen. Ze lijken als een horde onwetenden over de wereld te walsen, maar alles wat ze doen is een tactische, strategische keuze. Ze willen niets minder dan alles. En daar doen ze dan ook alles voor. Want het doel heiligt de middelen, zelfs bedrog, leugens, incest en moord. ‘Vergeet Jeremy Irons als Rodrigo Borgia, de echte Borgia-paus lijkt meer op Dries Vanhegen in Het Geslacht Borgia, een ambitieuze creatie van Benjamin Van Tourhout die ook in het tweede deel staat als een Vaticaan.’ (Cobra.be) ‘Knetterend, zorgvuldig vormgegeven en met joie de vivre geregisseerd spelerstoneel over het hartveroverende monster Rodrigo Borgia.’ (Knack) Speciaal voor NTGent wordt deze voorstelling gebracht als een theatermarathon met tussen de delen door een Italiaans gekleurde maaltijd. Tekst en regie Benjamin Van Tourhout › spel Dries Vanhegen, Leen Roels, Leen De Veirman, Bert Dobbelaere, Simon D’Huyvetter, Laurens Aneca, Eve Van Avermaet, Lies Vandeburie en Servaas Petrov › compositie Jan Van Outryve en Brent Vanneste/Steak Number Eight › choreografie Darren Ross › scenografie Viola Vandomme › productie NUNC

Als ze het NIET hadden gehoord Hadden ze het nooit geweten En was alles anders geweest Maar....... Ze HADDEN het gehoord Dus wisten ze het En was het ook anders! Regie Frans Van der Aa › spel Jits Van Belle, Tineke Caels en Stan Van Gheluwe › tekst Frans Van der Aa en de spelers › productie 4Hoog › in het kader van de Kunstendag voor kinderen organiseert onze afdeling publiekswerking in samenwerking met Compagnie Cecilia, 4Hoog en Jeugdtheaterhuis Larf! rondom deze voorstelling een aantal workshops waarin kinderen en kunstenaars elkaar ontmoeten. Meer info op ntgent.be Zondag 16 november om 15u in NTGent Arca — € 12,50

Vrijdag 21 november om 18u, za 22 om 17u, zo 23/11 om 15u in de Minardschouwburg — € 33,50-38,50 (inclusief maaltijd) 68


’t Arsenaal

Behoud de Begeerte

Amigos (6+)

Griet Op de Beeck & Wannes Cappelle

Michael De Cock en Gerda Dendooven realiseerden samen met een tiental jonge schrijvers en illustratoren — de pennen en penselen van vandaag en morgen — het project Verre vrienden. Een tot de verbeelding sprekend boek met verrassende verhalen en illustraties én een prachtige luister-cd (Davidsfonds/Infodok). Verre vrienden geeft de kinderliteratuur meer smaak en meer kleur. Na het boek met de cd volgde het swingende theaterconcert Amigos! Acteurs en muzikanten vertellen vol energie en en­ thousiasme de verhalen live op het podium. De veelkleurige groep muzikanten speelt de pannen van het dak. Groot en klein krijgen een zuiderse fiesta voorgeschoteld waarvan de aanstekelijke liedjes nog lang blijven hangen. Amigos is een onvergetelijke muzikale belevenis rond het universele thema vriendschap, herkenbaar en een plezier voor jong en oud. Na een succesvolle reeks op het Wintervuurfestival in Ekeren, toeren de Amigos door Vlaanderen. Met verhalen van Fikry El Azzouzi, Orlando Verde, Gerardo Salinas, Maud Vanhauwaert, Mira Bertels, Rachida Lamrabet, Freek Mariën e.a. › muzikanten en acteurs Junior Mthombeni, Ikram Aoulad, Tom Van Landuyt, Kike (Enrique) Noviello, Cesar Janssens, Juan Luis Quintanar, Dennis Nicles, Salahdine Ibnou Kacemi, Sabri Saad El Hamus, Loes Minnebo en Angel Calvo Perez › productie ’t Arsenaal, GEN2020 & Davidsfonds/Infodok

Zijn we te redden? We bedoelen: met al die eindeloze herfst daarbuiten en de donkerte die vanbinnen zit. Met al dat hard kloppen van het hart en al dat doordraaien van die wereld. Met al die stilte en al die storm. Met al die nietsontziende prachtigheid en al die ongeneeslijke lelijkheid. Wannes Cappelle en Griet Op de Beeck vragen het zich af. Met alle middelen die ze daartoe hebben. Hij met zijn stem en zijn teksten en zijn gitaar. Zij met haar woorden en haar voorlezen. Ze putten uit oud en nieuw materiaal, en ze maken speciaal voor deze voorstelling ook oorspronkelijke liedjes en stukjes. Woensdag 26 november om 20u in NTGent schouwburg — tarief B

Zondag 23 november om 15u in NTGent schouwburg — tarief B

69


70

NTGent | herneming

’t Arsenaal & Moussem

Cyrano

De handen van Fatma

‘Het hart kan sprakeloos zijn en toch vloeiend spreken.’ (Cyrano)

Een bitterzoet verhaal over verborgen dromen en niet ingeloste verlangens.

Bernard Dewulf bewerkte Edmond Rostands klassieker Cyrano de Bergerac voor een nieuwe productie in regie van Julie Van den Berghe, met in de cast An Miller, Bert Luppes en Harm Duco Schut. Dit lichtvoetig drama vol amoureuze verwarring valt vooral op door de innerlijke strijd van het hoofdpersonage: Cyrano is een officier die aanzien geniet en geliefd is door zijn troepen, maar die — ondanks al zijn verbale en fysieke bravoure — grote twijfels heeft over zijn slaagkansen als minnaar. De reden daarvoor is een flink uit de kluiten gewassen reukorgaan dat, zo denkt hij, de ware liefde in de weg zit. Cyrano handelt over de kracht van taal en de kracht van de liefde. Over de zoektocht van drie verloren zielen naar een verbond, of naar elkaar, vanavond. ‘Een feest om naar te kijken.’ (Theaterkrant.nl) ‘Van Dewulfs taalkundig alweer grandioze adaptatie is het niet alleen smullen omwille van de virtuositeit van zijn pen, maar ook om de suggestieve lagen die hij toevoegt.’ (CuttingEdge.be) ‘Kan je in de Nederlanden iemand beter casten voor Cyrano dan Bert Luppes? Hij is virtuoos in taal, heeft een boeiende uitstraling, is vanzelf psychologisch gepijnigd. Hij heeft een donkere energie en wanneer hij naar een floret grijpt is hij onmiddellijk gevaarlijk.’ (Cobra.be) Regie Julie Van den Berghe › tekst Bernard Dewulf naar Edmond Rostand › spel Bert Luppes, An Miller en Harm Duco Schut › dramaturgie Bart Van den Eynde › decorontwerp Pol Heyvaert › lichtontwerp Dennis Diels › kostuumontwerp An De Mol › muziekontwerp Kwinten Mordijck › productie NTGent

In 2009 maakte Michael De Cock samen met Rachida Lamrabet de voorstelling Belga. Over de eerste generatie mannen die in de jaren ’60 van vorige eeuw naar België kwamen. Belga ging in Casablanca in première en toerde daarna twee jaar door Vlaanderen, Wallonië en Marokko. Vijf jaar na Belga wordt met De handen van Fatma opnieuw een bijzonder verhaal verteld: dat van de eerste generatie Marokkaanse vrouwen die later hun man vergezelden naar zijn nieuwe thuisland. In De handen van Fatma komt een vrouw, in het spoor van haar man, naar België. Vol verwachting en boordevol hoop. Wat is er van al die verlangens geworden? Hoe blikt de oude vrouw op de jonge vrouw terug? En wat deed ze, met al haar talenten, in het nieuwe land? Speciaal voor De handen van Fatma werd een klein rond theater ontworpen, waar 150 toeschouwers luisteren en kijken naar dit bijzondere verhaal. ‘De spiegel bedriegt niet. De spiegel vertelt alleen de waarheid. Kijk hoe mager ik ben. Mijn gezicht is bleek, er is amper een rimpeltje te zien. Dat komt door te weinig zon. Hoe voelt de zon op je huid? Ik denk dat ik vergeten ben hoe dat voelt.’ (Uit de novelle De handen van Fatma van Fikry El Azzouzi.) Teksten van Fikry El Azzouzi, Rachida Lamrabet, Birsen Taspinar en Michael De Cock › met Ikram Aoulad, Evelien Van Hamme en Maryam Hassouni › regie Michael De Cock › scenografie Stef Depover › kostuums Anja Perisic › dramaturgie Kristin Rogghe › productie ’t Arsenaal & Moussem › copresentatie met De Centrale

Woensdag 26 november, do 27, vr 28, za 29/11 om 20u in NTGent Arca — tarief D

Zaterdag 29 november om 20u in NTGent Minnemeers — tarief E


Eriksson Delcroix

Wouter Deprez

For Ever

SLIJK

Bjorn Eriksson (Zita Swoon, Admiral Freebee, Maxon Blewitt) en Nathalie Delcroix (Laïs, Birds That Change Color) leren elkaar kennen, beginnen samen te zingen en worden verliefd. Of beter: worden verliefd, beginnen samen te zingen en leren elkaar kennen. Een band wordt opgericht, The Partchesz (fonetisch: De paardjes) en ze brengen in 2007 hun debuut uit bij Bjorns eigen label DimDinRecords. In 2012 neemt filmregisseur Felix Van Groeningen contact op met Bjorn. Hij zoekt de juiste man voor het verzorgen van de soundtrack van zijn nieuwe film The Broken Circle Breakdown. Meer uitleg was er niet nodig om Bjorn filmmuziekgeschiedenis te laten schrijven... De soundtrack stond maanden op 1 in de charts, The Broken Circle Bluegrass-band speelt letterlijk het land plat en in Bjorns vitrinekast prijkt een Ensor. Na dit bluegrassfeest wordt het ten huize Eriksson Delcroix dringend tijd om terug samen te zingen. En wat is een betere naam voor dit duo dan hun eigen naam? Eriksson Delcroix schrijft deze keer eigen songs, geïnspireerd door hun dagdagelijkse avon­ turen. Buiten een aantal topmuzikanten worden ook hun twee dochters opgetrommeld in de studio. Het resultaat is een album dat door de vakpers onthaald wordt met superlatieven. Eriksson Delcroix staat garant voor een schitterend en onvergetelijk concert!

Wouter groeide op in het decor van de Eerste Wereldoorlog. Verblind door de meisjes en door de schaapachtigheid van zijn jeugd, merkte hij er jarenlang nauwelijk iets van op.

voortgestuwd door de muziek van Kristof Roseeuw

Maar op een dag moet een man graven naar zijn wortels. Nu keert Wouter terug en kijkt het verleden in de ogen. Hij vertelt wat die Groote Oorlog hem in het oor fluistert. Hij graaft bommen, botten en verhalen op. Hij zoekt uit waarom zijn grootvaders nooit gedecoreerd werden. Hij zingt de symfonie van de artillerie. Hij gaat het onmogelijke gevecht aan. Hoe maak je comedy van het ergste? Tekst en spel Wouter Deprez › compositie muziek en live begeleiding Kristof Roseeuw › techniek en lichtplan Bruno Decock › in samenwerking met GoneWest, het artistieke programma van de Provincie West-Vlaanderen ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Woensdag 3 december, do 4/12 om 20u in NTGent schouwburg — tarief C

Dinsdag 2 december om 20u in NTGent schouwburg — copresentatie met Democrazy — € 17,50

71


72

NTGent | herneming

KVS

Rood

Missie

Koen De Sutter regisseert dit ‘fascinerend portret van een mythische kunstenaar, die zich sterk bewust was van zijn plaats in de kunst­ geschiedenis.’ (De Standaard) Het succesvolle toneelstuk Rood van John Logan wordt vertolkt door Wim Opbrouck en Servé Hermans, ‘twee acteurs op het toppunt van hun kunnen’, aldus Cobra.be. Ze kruipen in de huid van de schilder Mark Rothko en diens assistent die gedurende twee jaar intensief samenwerken aan een schilderijencyclus voor een peperduur restaurant. Tussen beide kunstenaars ontstaat een bedachtzame werkrelatie die meermaals op de proef wordt gesteld door stevige meningsverschillen. De schilderijen zullen hun be­stemming nooit bereiken… ‘Een aanklacht tegen al te commercieel denken binnen de kunstwereld en door de kunstenaar zelf. Daarom alleen al is deze voorstelling juist nu belangwekkend.’ (De Volkskrant) Tekst John Logan › regie Koen De Sutter › spel Wim Opbrouck & Servé Hermans › drama­ turgie Koen Haagdorens › vertaling Gommer Van Rousselt › lichtontwerp Dennis Diels › kostuumontwerp Anja Perisic › decorconcept Wim Opbrouck, Koen De Sutter › decor­assistent Luc Goedertier › productie NTGent

Ook dit seizoen reist Missie weer door België en zijn buurlanden, waar Bruno Vanden Broecke in het Frans en in het Duits, en vanaf 2015 ook in het Engels, het aangrijpende verhaal vertelt van een oude missionaris uit OostCongo die terugblikt op zijn leven en werk. Achter een eenvoudige pupiter, praat hij over eucharistie en over God, maar ook over vastzitten in de modder, over kleine en grote beestjes, over oorlogen en stinkende wonden en geweerlopen tegen uwe kop. Voor David Van Reybrouck werd dit de derde theatermonoloog over oude, blanke mannen in Afrika. Na de wetenschapper in Die Siel van die Mier en de encyclopedist in N, was het voor Missie de beurt aan de missionaris. Deze theatermonoloog is gebaseerd op talrijke getuigenissen van missionarissen die David Van Reybrouck in België en Congo optekende in het voorjaar en de zomer van 2007. In 2010 bracht hij vervolgens het met prijzen overladen standaardwerk Congo, een geschiedenis uit. Tekst David Van Reybrouck › regie Raven Ruëll › spel Bruno Vanden Broecke › dramaturgie Ivo Kuyl › scenografie Leo de Nijs › lichtontwerp Johan Vonk › productie KVS

Donderdag 4 december, vr 5, za 6/12 om 20u in NTGent Arca — tarief D

Vrijdag 5 december, za 6/12 om 20u in NTGent schouwburg — tarief B


Jan Decorte / Bloet

Het Nationale Toneel

Much Dance

Vrijdag

In de theatervoorstellingen van Jan Decorte speelt dans een belangrijke rol. Zo werkte hij o.a. samen met Charlotte Vanden Eynde (Amlett, Cirque Danton), Riina Saastamoinen (Bêt Noir) Sharon Zuckerman (Betonliebe  + Fleischkrieg Medeia) en Anne Teresa De Keersmaeker (dieu & les esprits vivants). In 2010 maakte hij zijn eerste dansvoor­ stelling Tanzung met Taka Shamoto en Tibo Vandenborre. Much Dance wordt een volgende stap in het werk van Jan Decorte. In zijn zoek­tocht naar abstractie zal hij zijn idioom confronteren met de poëzie van het lichaam, heftig en kwetsbaar. Much Dance wordt een ontmoeting van vier mensen, van twee uitzonderlijke liefdesverhalen. Geen virtuositeit, geen getrainde lichamen, geen strakke dansgrammatica. Maar de anarchie van de beweging, de hortende schoonheid van het falen. Tekst, dans en regie Jan Decorte › met Jan Decorte, Benny Claessens, Risto Kübar en Sigrid Vinks › decor Jan Decorte en Johan Daenen › kostuums Jan Decorte, Sigrid Vinks en Sofie D’Hoore › licht Jan Decorte en Luc Schaltin › productie Jan Decorte/Bloet, Münchner Kammerspiele, Pumpenhaus Münster en Kaaitheater

Georges Vermeersch heeft in de gevangenis gezeten voor seksuele handelingen met zijn tiener­ dochter Christiane. Nu komt hij thuis, vervroegd vrijgelaten omdat zijn vrouw Jeanne is bevallen van een dochter. Maar Georges is niet de vader van het kind, dat is hun buurman Erik. In een lange vrijdagnacht drijven vader, moeder, dochter en minnaar de duivels uit het verleden uit, op zoek naar verlossing en vergeving, tegen alle maatschappelijke conventies in. Ondertussen horen we hoe de wraakzuchtige buurtbewoners op de deuren bonken. In de oudheid was vrijdag gewijd aan Venus, de liefdesgodin. In de christelijke traditie werd het de dag van boetedoening. Met Vrijdag zocht Hugo Claus de spanning tussen die twee polen op. Het resultaat is een toneelstuk als een emotionele rollercoaster. In één avond scheren de acteurs langs heftige gevoelens als woede en verzoening, kilte en passie, haat en liefde. Casper Vandeputte regisseert de klassieke toneeltekst van Hugo Claus (1929–2008), de godfather van de moderne Nederlandstalige toneelschrijfkunst. Eerder maakte hij bij het Nationale Toneel Nieuwspoort en Elektra. Met Vrijdag gaat hij op zoek naar het antwoord op de vraag de vraag of de maatschappij iemand die een misstap heeft begaan kan vergeven en een nieuwe kans wil bieden. Tekst Hugo Claus › regie Casper Vandeputte › met Ariane Schluter, Stefan de Walle, Sallie Harmsen, en Vincent van der Valk › productie Het Nationale Toneel

Dinsdag 9 december, wo 10/12 om 20u in NTGent schouwburg — tarief A

Dinsdag 9 december, wo 10/12 om 20u in NTGent Minnemeers — tarief D

73


Noord Nederlands Toneel

De laatkomer Naar het verhaal van de gelijknamige bestseller van Dimitri Verhulst, volgt De laatkomer het leven van Désiré (Hans Dagelet). Désiré is een man op leeftijd die weer plezier wil hebben in het leven, die de kleinerende houding van zijn vrouw helemaal zat is en besluit revanche te nemen door zijn levenstragiek in te ruilen voor één groot feest. Hij belazert zijn omgeving op hila­ rische wijze door zich voor te doen als demente en incontinente grijsaard die op zijn einde afstevent. Hij creëert daarmee een vrijheid die hij tot dan toe niet kende. Met het nodige raffinement legt hij de weg af naar de vermeende staat van dementie en ontwricht hij het dagelijks leven in het bejaardentehuis Home Winterlicht. Hier vindt vervolgens de bloedstollende ont­ moeting met zijn inmiddels demente jeugdliefde Rosa Rozendaal (Malou Gorter) plaats. Een mooie en uitdagende vrouw die hij nooit heeft durven kussen en die hem niet meer herkent. De laatkomer is het verhaal van Désiré, maar in de realiteit ook dat van de schrijver zelf. Nadat zijn boek klaar was, keerde auteur Dimitri Verhulst terug naar zijn eerste, ‘vulkanische’ liefde; ‘Ik dacht: ik ga niet wachten tot we allebei dement zijn, ik ga het nu doen. Dus ik ben opgevoed door mijn eigen boek.’ De laatkomer is een hoopvol begin van een schitterend einde van een man die op de valreep het heft in eigen hand neemt en zichzelf terug­ vindt. Met zijn tekortkomingen daagt hij ons uit om nu te leven; niet morgen, niet overmorgen, niet volgend jaar. Nu, want anders gaat het leven echt aan je voorbij!

74

Ola Mafaalani: ‘Te vaak zien we hoe mensen, als ze oud en overbodig zijn, worden weggezet in tehuizen. Maar ook hoe mensen, als ze nog vitaal zijn, verdwijnen in hun werk en leven volgens verwachtingen van anderen. In De laat­ komer ontdekt Désiré de kinderlijke vrijheid om elke logica van het leven te bestrijden met een intens gelukkige vorm van anarchie. De meesterlijke truc om het leven speels te spelen, de durf amoreel te zijn, de creativiteit om het leven op de valreep te vieren vormt een geweldig vertrekpunt voor onze theaterbewerking. ‘ Tekst Dirkje Houtman naar Dimitri Verhulst › regie Ola Mafaalani › decor André Joosten › muziek Eef van Breen › choreografie Club Guy & Roni › kostuums Johanna Trudzinski › spel Hans Dagelet, Roni Haver, Bram van der Heijden, Malou Gorter, Jochem Stavenuiter, Peter Vandemeulebroecke, Lies Pauwels, e.a. › productie Noord Nederlands Toneel Woensdag 17 december om 20u in NTGent schouwburg — tarief A


Circus Ronaldo

Amortale Een sprankelende eindejaarsvoorstelling om groot en klein in opperste stemming het nieuwe jaar in te leiden. Amortale is een symbiose van tragedie en clownerie, opera en marionettenspel, slapstick en melancholie, van circus en eenvoud. Het kleine en het grote worden er voortdurend door elkaar gehaald, de kleinste levenspijnen worden er drama­ tisch uitvergroot tot een grote tragedie. Anderzijds krimpt het grote levensdrama tot lachwekkende herkenbaarheid. Dit is de oerkracht van het oude, reizende foortheater, dat niet begrepen maar beleefd wordt. Het spektakel begint reeds aan de vooroorlogse variétébar. Wat start als achtergrondmuziek rolt steeds genereuzer over de toog, tot het hooggeëerd publiek plaatsneemt voor het grote ‘théâtre mécanique’. Grote maar fragiele theaterdecors die jaren door de familie Ronaldo bewaard werden, omarmen een onvoorzichtig spel van liefde, overschaduwd door de schuldenlast van zij die ooit in de verboden vrucht beten. In dit spel moet de clown plaatsmaken voor de grote tragedie. Maar zoals in iedere werkelijkheid kondigt het komische steeds zichzelf aan, omdat de mensheid simpelweg grappig is. En zo wordt de weg terug naar het paradijs nooit gevonden, hij wordt steeds opnieuw ontdekt door een toevallige grap…

Met Danny Ronaldo, David Ronaldo, Jo Emmers, Karel Creemers, Kimi Hartmann, Rachel Ponsonby, Thomas Van Hees en Andreas Ketels › concept en ideeën Danny Ronaldo › zangcoach & muzikale dramaturgie Leo Brant › arrangementen en composities barmuziek Rachel Ponsonby › lichtontwerp Andreas Ketels › technische creatie & ondersteuning Andreas Ketels, Erik Van Den Broeke, Niko Heremans en Nanosh Ronaldo › orgelbouw & mechanische instrumenten DECAP Herentals › tour coördinatie Jo Emmers › productie Circus Ronaldo / Circus van Vlaanderen vzw met de steun van de Vlaamse overheid, GC ’t Blikveld Bonheiden, Festival van de Verwondering, Humorologie vzw & Provincie Antwerpen in coproductie met Theater op de Markt — Dommelhof Zaterdag 20 december, zo 21, di 23, vr 26, za 27, zo 28/12 om 20u in NTGent schouwburg  — € 21,50–24,50 (< 16: € 18,50)

75


Arsenal

DANCE! DANCE! DANCE! (FilmConcert — Arsenal)

 Door een combinatie van film en concert brengt Arsenal op een originele manier een verhaal over stilstand en beweging met muziek als motor. Het filmgedeelte speelt zich af in Japan en werd geschreven en geproduceerd door Hendrik Willemyns die hiervoor samenwerkte met de Japanse regisseur Ken Ochiai; het concert zal onuitgegeven soundtrack-materiaal combineren met bekender Arsenal-werk . Dit FilmConcert beleeft zijn première op het Filmfest van Gent en is vervolgens te be­ kijken (én beluisteren) in verschillende Belgische theaterzalen. Tokio 2012. Een oude wet uit 1948, die het dansen verbiedt, wordt als een spook uit het verleden opnieuw vanonder het stof gehaald. Gevolg: overal in Japan worden discotheken gesloten. Dik tegen de zin van Natsuko, een knap jong ding dat erop uit is om de nacht van 11 maart onvergetelijk te maken. In haar zoek­ tocht kruist ze het pad van Furu, een DJ die de laatste platen van zijn carrière draait. Furu is vastbesloten om die avond alleen en in alle sereniteit een einde aan zijn leven te maken. Sinds de Tsunami exact één jaar eerder het leven beëindigde van Furu’s ex-vriendin wordt hij geplaagd door een spookceremonie die zich elke nacht buiten aan zijn raam afspeelt. Het schouwspel begint met een openingsdans van gemaskerde dansers uit het Noorden en eindigt bij zonsopgang met de verdrinkingsdood van Yukino, de ex-vriendin van Furu. De aanwezig­ heid van Natsuko geeft Furu de kans om nog één keer hun tragische verhaal te vertellen. Muziek Arsenal › muzikale live compositie Hendrik Willemyns & John Roan (Arsenal) › scenario Hendrik Willemyns › regie Ken Ochiai › acteurs Dean Fujioka, Ayumi Ito, Aoi Morikawa e.a. Woensdag 14 januari om 20u in NTGent schouwburg — tarief € 27,50–30,50

76

King Lou & Het Leuvens Alumni Orkest

Koning Lou! (6+) Een fantasievolle familievoorstelling gebaseerd op de gelijknamige tv-serie op VTMKZOOM en met voltallig symfonisch orkest. In 2011 was Koning Lou voor het eerst te gast in het NTGent met de muzikale theatervoor­ stelling Het Grote Winterprobleem. De prettig gestoorde koning, zijn trouwe raadgever Dréke en troubadour Stakke maakten nadien nog heel wat avonturen mee in de gelijknamige televisie­ reeks op VTMKZOOM. In januari 2015 keren Koning Lou en zijn gevolg terug naar onze schouwburg met een gloednieuw muzikaal avontuur voor jong en oud! Net zoals bij Het Grote Winterprobleem worden Koning Lou en zijn vrienden daarbij geruggensteund door het 80-koppige Leuvens Alumni Orkest. Zij brengen o.a. muziek uit de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg. Deze muziek wordt ‘onder de voorstelling geschoven’ net zoals men dat met filmmuziek doet, maar hier wordt de muziek wel live vertolkt! Koning Lou! is een hartverwarmend, muzikaal spektakel voor de hele familie waarbij kinderen binnen de context van een plezante voorstelling kennismaken met klassieke muziek. Concept & regie Lieven Rossignol › muziek Het Leuvens Alumni Orkest o.l.v. Hans Casteleyn › met o.a. Kevin Bellemans (als Koning Lou), Bert Huysentruyt (als Stakke, de troubadour) en Alain Rinckhout (als Dréke, de raadgever) › productie King Lou en Het Leuvens Alumni Orkest i.s.m. NTGENT Zaterdag 17 januari om 19u (première), zo 18/01 om 14u en 16u30 in NTGent schouwburg — € 15,50–20,50


NTGent | herneming

Parsifal ‘Het tastbaar maken van een samenzijn: dat is Peter Verhelst op zijn best.’ (Theaterkrant.nl) ‘Een sterke, soms raadselachtige voor­ stelling’ (Cobra.be)

 ‘Sterke beelden, fraaie muziek én onge­ makkelijke momenten.’ (De Volkskrant)
 In Parsifal, zijn laatste opera, voert Richard Wagner een zieltogende wereld op. De Graalridders, ooit de trotse verdedigers van het goede en het juiste, zijn doelloos en wanhopig. Hun leider heeft de heilige regels van de orde overtreden en is gestraft met een wonde die niet geneest. Mechanisch en wanhopig zoeken de ridders de wereld af om een remedie te vinden die hun leider — en tegelijk de daadkracht en het geloof van de orde — moet helen. De redding komt vanuit onverwachte hoek: de ‘reine dwaas’ Parsifal, duikt op uit het niets; hij zuivert de gemeen­ schap en brengt nieuwe hoop... De messias-gedachte die aan de basis van Parsifal ligt, is voor Peter Verhelst de drijfveer voor een confrontatie met dit ge­canoniseerde muziekdrama. Samen met coregisseur Wim Opbrouck en de muzikanten Christoph Homberger en Jan Czajkowski wil hij niet alleen de muziek ontdoen van haar demagogisch bombast en terugbrengen tot een zuivere emotionele kracht, maar ook de filosofische essentie van het drama radicaal in vraag stellen: het verlangen naar de heroïsche, reddende messias-figuur. In plaats van naar buiten te kijken om hulp of zondebokken te zoeken, stelt Peter Verhelst voor om in onszelf te kijken, in sereniteit afscheid te nemen van onze oude mecha­nismen en letterlijk plaats te maken. Opdat er een nieuwe start mogelijk zou zijn. Parsifal is een voorstelling over afscheid, de troost van het ritueel en het belang van het kleine, nietige persoonlijke engagement.

Parallel met de voorstelling maakten we de website theaterparsifal.be: een plek die tijd en ruimte geeft aan alle thema’s, beelden, verhalen en muziek die Parsifal de voorstelling maken die ze is. De eerste speelreeks van deze Parsifal , voorjaar 2014, ging niet onopgemerkt voorbij, getuige de vloedgolf aan publieksreacties op onze site. Maak kennis met deze unieke productie en vorm zelf uw oordeel. Naar de opera van Richard Wagner › tekst Peter Verhelst › regie Peter Verhelst en Wim Opbrouck › muzikale leiding Christoph Homberger › muzikale bewerking Jan Czajkowski › dramaturgie Bart Van den Eynde › klavieren Jan Czajkowski, Bendix Dethleffsen, Elisabeth de Loore / Veerle Pollet › spel en zang Els Dottermans, Frank Focketyn, Servé Hermans, Christoph Homberger, Wim Opbrouck, Louis van Beek, Lien Wildemeersch, Lies Verholle, Maxine Sabbe / Féline De Waele, Kinderkoor Vlaamse Opera olv Hendrik Derolez › decor­ontwerp Luc Goedertier › lichtontwerp Mark Van Denesse › kostuumontwerp Greta Goiris › bewegingsconsulent Iñaki Azpillaga › productie NTGent Donderdag 22 januari, vr 23, za 24/01 om 20u in NTGent schouwburg — tarief A

77


Het Gevolg

EISBÄR*

Petrus en de Doodendraad

A brave new jungle

De liefde is sterker dan 2.000 Volt Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de grens tussen België en Nederland door de Duitsers hermetisch afgesloten door een elektrische draad (een soort ijzeren gordijn avant la lettre). Bepaalde leefgemeenschappen op de grens werden op die manier van mekaar gescheiden met vaak grote sociale en emotionele gevolgen. Tegen de achtergrond van dit historische gegeven speelt Petrus en den Doodendraad. De oude Petrus blikt terug op zijn leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een passionele liefde tussen Petrus en Marie werd gedwarsboomd door koppig toeval, een reeks verschrikkelijke gebeurtenissen, een dodelijke draad en een wereldoorlog. Hoe komt een man uit zoveel gruwel tevoorschijn, waarmee houdt hij zich staande? Een leven lang vastklampen aan een onvervuld verlangen, verdwaald in het verleden. Een tragische love-story op de grens waar ooit den draad stond, die dorpen in tweeën sneed, waar smokkelaars aan bleven plakken, die een verloving tot een vierjarig bestaan veroordeelde. Een voorstelling over hoe zelfs 2.000 volt de liefde niet kan stoppen. Integendeel. tekst Guido Van Meir › regie Stefan Perceval › spel Jo De Meyere en Sofie Palmers › scenografie Niek Kortekaas › kostuums Chris Snik › productie Het Gevolg Woensdag 21 januari, do 22/01 om 20u in NTGent Arca — tarief D

Wat als een machtig koppel als Ceausescu en zijn vrouw alles hadden achtergelaten om in de natuur te gaan leven? Een leven los van alles, een terugkeer naar de vrije natuur lijkt hipper dan ooit. Een plek waar er niet meer van ons gevraagd wordt dan waar we instinctief voor geprogrammeerd zijn. Weg van een dagelijkse onrust waar we wanhopig van af proberen te geraken. Toch kunnen we het niet laten om te twitteren op onze vakantie hoe mooi het uitzicht is terwijl we met een opblaas­ barbecue industrieel gefabriceerde vegetarische worstjes klaarmaken en tegen onszelf zeggen dat we zo een stapje dichter bij de oermenselijke manier van leven staan. We kunnen weg, maar willen niet. Vanwege alle verwachtingen, onze opvoeding, onze ouders, onze natuur. Deze voorstelling belicht het menselijke falen dat wij allemaal direct van onze ouders en indirect van onze vele voorouders geërfd hebben. De oorsprong van persoonlijk kwaad wordt vaak in het gezin gezocht; de psychopaat werd minder graag gezien dan zijn broer, de terrorist had een ongelukkige jeugd, de moordenaar heeft zijn vader nooit gekend, de pedofiel werd ooit zelf misbruikt. Misschien verlangden de Ceausescu’s ook gewoon om te gaan kamperen en kumbaja te zingen rond het kampvuur. Misschien begon het allemaal toen ze hun driesecondentent niet in drie seconden geworpen kregen en is het allemaal de natuur haar schuld. Bad bad nature. Concept Femke Heijens › met Femke Heijens, Gregory Frateur › muziek Gregory Frateur, Hannes d’Hoine, Sjoerd Bruil en Andrew Claes › vorm, licht, kostuums en productie EISBÄR* › speeltaal Engels en Nederlands Vrijdag 23 januari om 20u in NTGent Arca — tarief E

78


Raf Walschaerts

Het Nationale Toneel

Jongen toch

As you like it

Raf Walschaerts doet eindelijk haarfijn uit de doeken wat er gebeurd is die nacht van 14 op 15 oktober 2008 (toen hij wakker werd in een bos, in zijn ondergoed, vastgebonden aan een boom). Hij vertelt dit keer ZIJN versie van de feiten. Schaamteloos gekleurd door zijn eigen bril, dat wel. Met oogkleppen om u tegen te zeggen, dat ook. Lachwekkend, pathetisch en grotesk, dat zeker, maar wél uit het hart gegrepen. Raf Walschaerts maakt al jaren lang unieke voorstellingen met Kommil Foo, ook deze solo situeert zich weer op het kruispunt van cabaret, toneel en concert. Een piano, een gitaar, een lijf dat gemaakt lijkt om te vertellen. Over ZOON, Walschaerts’ vorige solovoorstelling, schreef De Standaard: ‘Dat Walschaerts het allemaal verkocht krijgt, ermee ontroert en doet grinniken, heeft niks met theater of comedy te maken. Hij is een rasperformer. Moederziel alleen speelt hij, maar ZOON is compleet.’

Rosalind, de dochter van de afgezette hertog, vlucht met haar vriendin Celia naar het woud van Arden. Ook de jonge Orlando, op wie Rosalind op slag verliefd is geworden, trekt naar het idyllische bos. In het woud mag de liefde en het leven gevierd worden. Het is het koninkrijk van de vrijheid, de natuur en de poëzie! Maar het woud confronteert de overmoedige jongeren ook met het onbegrijpelijke en ongelofelijke geweld van de menselijke natuur. Hun vlucht wordt een harde les in leven. In de melancholische komedie As you like it spelen en oefenen jonge mensen met valse en echte, wederkerige en onbeantwoorde liefde, met verlangen en vervulling. Hun drang om een nieuwe wereld op te bouwen in het woud is in de huidige tijd van crisis, schandalen en uitbuiting heel herkenbaar. Na zijn succesvolle Midzomernachtdroom regisseert Theu Boermans het ensemble van het Nationale Toneel in deze komedie van Shakespeare, vol rolverwisselingen, verwikkelingen en misverstanden. Tekst William Shakespeare › regie Theu Boermans › spel Mark Rietman, Jappe Claes, Antoinette Jelgersma, Joris Smit, Hannah Hoekstra, Reinout Scholten van Aschat e.a. › productie Het Nationale Toneel

Woensdag 28 januari om 20u in NTGent schouwburg — tarief C

Vrijdag 30 januari, za 31/01 om 20u in NTGent schouwburg — tarief A

79


Jan Lauwers / Needcompany

Marktplaats 76 Marktplaats 76 is Jan Lauwers’ donkerste verhaal voor zijn levenslustige gezelschap. Met hemzelf als verteller en leider van de plaatselijke fanfare zingt en danst Needcompany het verhaal van een dorp. Een dorp dat rouwt om de gevolgen van een tragische ontploffing op de marktplaats. Een uit de hemel gevallen reddingsboot geeft het startschot voor een overvloed aan beelden en muziek in het epische verhaal van de dorpe­ lingen. Rouw en verdriet, bloedschande en ont­ voering, pedofilie en zelfmoord worden door de performers tot leven gebracht in een vurige gemeenschap waarin overdadige liefde, vriend­ schap en geluk overleven. De vragen die Lauwers in deze voorstelling stelt gaan terug naar het hart van de politiek in de eenentwintigste eeuw. Dat wat ooit een samenleving bijeenhield  — traditie, religie, etniciteit, nationaliteit,… —  heeft in de geglobaliseerde wereld zijn vanzelf­ sprekende en bindende kracht verloren. De (on)mogelijkheid van het samenleven is de cruciale inzet van Jan Lauwers’ voorstellingen van het voorbije decennium. De kamer van Isabella(2004), De Lobstershop (2006) en Het Hertenhuis (2008) — samen deSad Face | Happy Face trilogie — zijn evenveel vertellingen over de krachten die een groep (ont)binden. In Marktplaats 76 brengt Jan Lauwers het verhaal van de verlossing van een gemeenschap. De markt was en is nog steeds het vertreken eindpunt van betogingen en manifestaties, uitingen van de wil van de burger. Het is de plek van het openbare spreken. Wat de gemeenschap aangaat, gebeurt op het marktplein, en om­ gekeerd: wat op het marktplein gebeurt, gaat de gemeenschap aan. Met deze epische voorstelling geeft Lauwers de kans om het dorp door een soort van psychoanalyse te laten gaan.

80

Tekst, regie & set Jan Lauwers › spel Hans Petter Dahl, Catherine Travelletti, Benoît Gob, Anneke Bonnema, Julien Faure, Sung-Im Her, Mohamed Toukabri , Grace Ellen Barkey, Romy Louise Lauwers, Jules Beckman, Maarten Seghers, Jan Lauwers, Elke Janssens › compo­ nisten Rombout Willems (zomer, lente), Maarten Seghers (herfst), Hans Petter Dahl (winter) › kostuums Lot Lemm › dramaturgie en onder­ titeling Elke Janssens › choreografische assis­ tentie Misha Downey › geluid Ditten Lerooij › lichtontwerp Ken Hioco › productie Need­ company in coproductie met Ruhrtriennale (Bochum), Burgtheater (Wenen), Holland Festival (Amsterdam). Woensdag 4 februari, do 5/02 om 20u in NTGent schouwburg — tarief A


Toneelgroep Amsterdam / Toneelhuis

Maria Stuart Maria Stuart is een majestueus koninginnen­ drama waarin twee legendarische vorstinnen uit de Europese geschiedenis elkaar naar het leven staan: Elisabeth I van Engeland (Chris Nietvelt) en de katholieke Maria Stuart van Schotland (Halina Reijn). Ivo van Hove regisseert een tienkoppige cast, samengesteld uit de ensembles van Toneel­ groep Amsterdam en Toneelhuis. Na Hamlet vs Hamlet is Maria Stuart de tweede co­ productie in een reeks van vier, gepland tussen 2014 en 2016. Friedrich Schiller schreef een bloed­ stollende reconstructie van de laatste dagen van Maria Stuart. Haar gevangenschap vormt het hoogtepunt in een jarenlange rivaliteit tussen de twee vorstinnen, waarbij Maria zich voortdurend opwerpt als Engelse troon­ pretendent en zo voor een klimaat van achterdocht en dreiging zorgt. Schiller laat op subtiele wijze zien hoe Elisabeth — net op het ogenblik dat ze haar aartsrivale definitief in haar macht heeft — terugdeinst voor de verantwoordelijkheid om haar om het leven te brengen. Maria lijkt minder bang om te sterven, dan dat Elisabeth bang lijkt om haar te doden. Elisabeth, tot dan toe de belichaming van staatsbelang en toonbeeld van rede, raakt in diepe gewetensnood. Achter de maskers van de politieke macht, gaan bij Schiller twee vrouwen van vlees en bloed schuil. Vrouwen die gefascineerd zijn door elkaar, maar ook gevangen zitten in een web van onderlinge rivaliteit en jaloezie. De puriteinse Elisabeth herkent in de verfijnde, bloedmooie Maria eenzelfde eenzaamheid. Zo wordt Maria Stuart niet alleen een rijk historisch drama over macht, ambitie en verantwoordelijkheid, maar ook een intiem portret van twee vrouwen die gevangen zitten in het keurslijf van hun politieke rol.

Van Friedrich Schiller › regie Ivo van Hove › vertaling Barber van de Pol › dramaturgie Jan Peter Gerrits › scenografie & lichtontwerp Jan Versweyveld › kostuums Wojciech Dziedzic › spel Katelijne Damen, Jip van den Dool, Marc Van Eeghem, Robert de Hoog, Kevin Janssens, Hans Kesting, Chris Nietvelt, Halina Reijn, Matteo Simoni, Eelco Smits › productie toneelgroep Amsterdam & Toneelhuis Zaterdag 7 februari, zo 8/02 om 20u in NTGent schouwburg — tarief A

81


SKaGeN

De Tijd

Deurdedeurdeur

Pereira verklaart

Deurdedeurdeur is een hilarische deurenkomedie over het wel en wee van een theatergezelschap tijdens de repetities en tijdens hun tournee. U ziet de voor- en achterzijde van de mensen en het toneel: het decor, maar ook de acteurs en de regisseur die in de coulissen te kampen hebben met verliefdheden, gebrek aan profes­ sionalisme, jaloezie en drank. Deurdedeurdeur heeft alles wat bij een echte deurenkomedie hoort: deuren, klinken, mis­ verstanden. SKaGeN baseerde zich op de farce Noises Off (’82) van de succesvolle West Endauteur Michael Frayn. Noises Off wordt jaarlijks tientallen keren opgevoerd over de hele wereld, en de reden daarvan is niet ver te zoeken: het stuk staat als een huis en het publiek ligt krom van het lachen. Onder het motto ‘geen genre is ons te gek’, ging SKaGeN met Deurdedeurdeur de uitdaging aan om vér te gaan in ambachtelijke beheersing, in timing, in ‘comedy’. Dat gebeurde voor het eerst in 2008 (indertijd ook reeds te gast in NTGent). Dat beviel hen en het publiek zo goed dat ze het nu nog eens overdoen. ‘Hoewel in dit stuk alles fout loopt, is het immers juist de uitdaging om met precieze timing alles ‘juist’ fout te doen lopen. Een uitdaging die SKaGeN met succes aangaat.’ (De Morgen) Naar Noises Off van Michael Frayn › van en met Valentijn Dhaenens, Korneel Hamers, Mathijs F Scheepers, Clara van den Broek, Yves Degryse, Geert De Vleesschauwer, Ryszard Turbiaz, Charlotte Vandermeersch e.a. › productie SKaGeN i.s.m. DE Studio, in een coproductie met Toneelhuis.

1938. Portugal zucht zwaar onder de dictatuur van Salazar. Pereira, een zwaarlijvig journalist op leeftijd, wil liever zo weinig mogelijk weten van wat er met zijn land gebeurt. Als hoofd­redacteur van de cultuurbijlage van de Lisboa is zijn taak helder: het beschrijven van ‘de schone kunsten’. En met ‘schoon’ wordt bedoeld: wat zich niet tegen het regime keert. Pereira is een bange, eenzame man die in deze gevaarlijke tijden liever onzichtbaar wil zijn. Maar zoals een dictatuur onmerkbaar een maatschappij binnensluipt, zo sijpelt bij hem een besef door dat zijn passieve houding begint uit te hollen. Pereira gebruikt de cultuurbijlage als medium voor verzet en plaatst zich op die manier in de gevarenzone. Op het eind is er geen weg meer terug. Voor zijn omgeving is het een verrassing dat hij tot een heldendaad in staat blijkt. In Pereira verklaart, gebaseerd op de roman van Antonio Tabucchi, worden de feiten bloot­ gelegd — de drijfveren van zijn beslissing ontrafeld. Conclusie: Pereira’s heldendaad blijkt een daad van LIEFDE. In 1999 maakte Pereira verklaart reeds een succesvolle tournee en werd de voorstelling van DeTijd genomineerd voor het theaterfestival van datzelfde jaar. Nu krijgt u opnieuw de kans om deze voorstelling te zien. Er zijn nu eenmaal verhalen die blijvend verteld moeten worden. Tekst Antonio Tabucchi › regie Lucas Vandervost › met Lucas Vandervost, Mark Vandenbos en Wim Danckaert › productie De Tijd

Dinsdag 10 februari, wo 11/02 om 20u in NTGent schouwburg — tarief A

82

Vrijdag 13 februari om 20u in NTGent schouwburg — tarief B


Laika & BonteHond

NTGent | herneming

Cowboys huilen niet (6+)

Brief aan mijn rechter

Het droevige verhaal van Bill & Billy & Merrie & Prairie

Aangrijpende monoloog naar het boek van Georges Simenon, weergaloos vertolkt door Frank Focketyn in een regie van Johan Simons. Over een dokter die zijn vrouw vermoordde, uit liefde. ‘Een opmerkelijke prestatie.’(De Morgen) ‘De tekst is ijzingwekkend. Focketyn als de arts Alvoine behandelt liefde en dood als een klinisch gegeven. In zijn bewogen spel toont hij als contrast alle emoties. Opeens beseft de toeschouwer dat deze hevige liefde wel naar de dood moest leiden. Dat is een confronterend inzicht.’ (NRC Handelsblad) Deze succesproductie staat al sedert 2009 onafgebroken op het NTGent-repertoire en speelt Frank Focketyn intussen zowel in het Nederlands als het Frans. Regie Johan Simons › spel Frank Focketyn › gebaseerd op de gelijknamige roman van Georges Simenon › vertaling Halbo C. Kool › bewerking Koen Tachelet, Jeroen Versteele › dramaturgie Jeroen Versteele › scenografie Leo de Nijs › muziek De Veenfabriek › productie NTGent

Er waren eens twee cowboys. Ze spraken grove taal en lachten luid, met open mond. Ze stonken uren in de wind. De cowboys hadden overal en nergens gewoond en zolang ze jong waren, vonden ze elke nacht wel een plek om te slapen. Maar dat was toen en lang geleden. Lang geleden waren ze met drie. Maar hun broer verdween en niemand weet waarheen. Ze wachtten en wachtten en zuchtten hoeveel prettiger het is om te vieren met z’n drieën. Tot één cowboy in het zadel springt, zijn paard de teugels geeft en zich ijlings naar de Grote Stad begeeft, op zoek naar hun broer. De ander blijft achter… Een voorstelling met cowboy- en andere muziekjes, over jongensdromen en jongensverdriet. Ten zeerste aanbevolen voor meisjes. Laika en BonteHond werkten al eerder samen voor Watou (2011), en voelen zich verwant in hun theatertaal. Gerda Dendooven is bekend als illustrator en schrijver van jeugdboeken. Haar illustraties werden vier maal bekroond met een Boekenpauw, ze werd in 1996 genomineerd voor de Hans Christian Andersenprijs, in 2002 ontving ze het Gouden Penseel en in 2004 kreeg ze de Vlaamse Cultuurprijs Jeugdliteratuur. Ze schreef daarnaast ook meerdere theaterteksten. Van haar creëerde Laika onder meer Soepkinders en Het Takkenkind. Regie Jo Roets › tekst Gerda Dendooven › spel Jo Jochems en Gert Jochems › muziek Joop van Brakel › decor Peter De Bie › dramaturgie Mieke Versyp › productie Laika & BonteHond

Donderdag 26 februari, vr 27, za 28/02 om 20u in NTGent Arca — tarief D

Zaterdag 14 februari om 19u in NTGent schouwburg — tarief B

83


Gorki Theatertour 25 jaar Gorki

De Nieuw Amsterdam / Sabri Saad el Hamus

Anja ♥ Ninja

Pax Mama

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING v/d VENNOOTSCHAP GORKI te Maatschappelijke Zetel: GENT Werd besloten onder algemene goedkeuring van de meerderheid der aanwezige leden dat: — GORKI in het voorjaar van 2015 een THEATERTOUR zal opzetten waarbij de volgende benaming hiervoor werd weerhouden: Theatertour 25 jaar GORKI met als eerste ondertitel Anja (hartje) Ninja en als tweede bij­ komende ondertitel 35 singles en een b-kant. — alle stemgerechtigde leden zullen aantreden op de speeldatum die het theater heeft vast­ gelegd in aangepaste kledij met eigen instrumen­ tarium, om zo het aanwezige publiek ten volle te laten genieten van een selecte keuze uit het repertoire 35 singles en een b-kant, zij het voor de gelegenheid eventueel aangevuld met enkele minder gekende parels zoals daar zijn “Ooit was ik een soldaat”, “Sirenen”,… en dit op mogelijke aanvraag van het al dan niet aanwezige publiek… Werd eveneens besloten op aangeven van de voorzitter, alsook voorzanger van de groep Gorki, om kostenbesparend te werken en zo­ doende Dhr. Luc De Vos het voorprogramma te laten verzorgen en hem als solo-artiest de kans te geven naast enkele liederen te brengen op gitaar, ook voor te lezen uit zijn laatst verschenen meesterwerk in de literatuur bij de Nederlandse uitgeverij Atlas met als titel Paddenkoppenland. Aanwezige stemgerechtigde vennoten zijn: Voorzitter Dhr. Luc De Vos aka Vossieboy (zang, gitaar,…) › ondervoorzitter Dhr. Luc Heyvaerts aka den Witten (toetsen, blaasinstrumenten,…) › penningmeester Dhr. Erik Van Biesen aka den Biesen (staande bas, liggende bas,…) › secretaris Dhr. Thomas Vanelslander aka den Langen (gitaren, noise,…) › stemopnemer Dhr. Bert Huysentruyt aka den Kleinen (drum, percussie, bombardon,…) Woensdag 4 maart (première) om 20u in NTGent schouwburg — € 19,50–22,50 copresentatie met Democrazy

(…) Ik wil aanbellen en horen Hoe jij naar de deur gelopen komt Zien hoe die open gaat en voor mij De ogen stralen van een heilige Ik wil je gouden tand zien blinken Wanneer je lachend uitroept: — Kom binnen jongen!

35 singles en een b-kant

84

(Maja Panajotova, 1983) Van een Islamitische moeder in Caïro via een Joodse moeder in Amsterdam, naar de moeder naast je aan tafel. Arnon Grunberg en Sabri El Hamus onderzoeken niet alleen de rol van DE moeder maar vooral ook die van hun eigen moeder en waarom de band met haar zo speciaal. NTGent volgt al een tijdje het werk van De Nieuw Amsterdam. Zo waren Het evangelie volgens Pilatus en Mijnheer Ibrahim en de bloemen van de koran al bij ons te zien. Tekst Arnon Grunberg › regie Gerardjan Rijnders › met Sabri Saad el Hamus e.a. › productie De Nieuw Amsterdam Zaterdag 7 maart om 20u in NTGent Arca — tarief E


HETPALEIS

De Tijd / Thomas Janssens & Bert Dockx

Wulong of de Not The dansende draak (8+) Lift Painted Veil Which Those Who Live Call Life Het kleine meisje Ming Ming kan ’s nachts niet slapen. Ze is bang van de schaduwen op haar kast. Ze gaat op zoek naar Long, haar knuffel in de vorm van een rode draak, en drukt die stevig tegen zich aan. Dan gaat haar kastdeur open en komen er lichtflitsen en schaduwen uit de kast. Ming Ming is doodsbang en sluit haar ogen ... Wulong of de dansende draak is een beeldend sprookje over opgroeien, angsten overwinnen en de onuitputtelijke kracht van de fantasie. Deze woordeloze voorstelling is geïnspireerd op het oude China en zijn symbolen en rituelen, maar is toch geen Chinese voorstelling. De voorstelling gaat breder en nodigt de wereld uit op het podium: dansers, muzikanten en poppenspelers creëren een visueel en muzikaal schouwspel voor groot en klein waarin oud en nieuw, geschiedenis en toekomst, west en oost samenkomen. De cast van Wulong of de dansende draak is afkomstig uit alle windstreken. Jamie Lee werd geboren in Canada en groeide op in Australië. Danseres Daisy Ransom Phillips groeide dan weer op in Californië. Kobe Proesmans, Jeroen Baert, Gwen Cresens, Filip Peeters en Tania Kloek zijn Vlamingen. Iris Bouche, werd geboren in Bangkok en groeide op in België. Twee spelers komen uit China: muzikante Liu Fang, een pipaspeelster met wereldfaam, en danser Li Bo, een Shaolin kungfu monnik. Kobe Proesmans is percussionist en com­ ponist. Hij speelt onder meer met Gabriel Rios en Jef Neve. Iris Bouche is choreografe en artistiek leider van de dansopleiding van het Koninklijk Con­servatorium te Antwerpen. Regie Iris Bouche, Kobe Proesmans › compositie Kobe Proesmans › poppenspel Filip Peeters, Tania Kloek › dans Daisy Ransom Phillips, Jamie Lee, Li Bo › muziek Kobe Proes­ mans, Gwen Cresens, Jeroen Baert, Liu Fang › scenografie Stef Stessel › geluidsinstallaties Aarich Jespers › geluidsontwerp Francis Van Laere, Dries Meynckens › ontwerp poppen Filip Peeters › kostuumontwerp Alexandra Gilbert › lichtontwerp Barbara De Wit, Stef Stessel › dra­ maturgie Jelte Van Roy › productie HETPALEIS

Een verhaal over een man die plots stil blijft staan op een zebrapad van een drukke stadsstraat. Gevaarlijk lang volgens de passanten, bijzonder kort nochtans in zijn beleving. Eén acteur en één muzikant vertalen de ontluisterende tijdservaring van die ene man tot één compositie, een polyfone canto, die stilte vormgeeft en een hoopvol inzicht wil bieden hoe het nu verder moet. Thomas Janssens is een meester van het woord. Hij maakte voor De Tijd in 2012 de door het Theaterfestival voor Circuit X geselecteerde voorstelling Winterlicht, een pakkende voor­stelling over een rusteloze schrijver, die kost wat kost de middelmatigheid wil overstijgen om dat ene ‘onvergeetbare boek’ te kunnen schrijven. Bert Dockx is zanger-gitarist van Flying Horseman en ook actief bij dans Dans en andere bands. Deze topmuzikant laat in zijn muziek de grenzen tussen blues, rock , jazz en folk vervagen en betovert de luisteraar met zijn be­ zwerende stem en virtuoos, dreigend gitaarspel. Tekst Thomas Janssens › muziek Bert Dockx › productie De Tijd Donderdag 26 maart om 20u in NTGent Arca — tarief E

Zaterdag 21 maart om 19u, zo 22/03 om 15u in NTGent schouwburg — tarief B 85


Het Collectief / Victoria Deluxe

@wBenjamin2014 Hoe het de wereld is vergaan sinds Walter Benjamin van ons is heengegaan. Als ware bewakingscamera’s tasten onze ogen voortdurend het scherm van onze gsm, smartphone, computer en tv af. Op zoek naar een echte ontmoeting, een hoopvolle toekomst, een verlossing. De andere kant op kijken lukt niet. Want het catastrofenieuws komt in uit­ eenlopende gedaanten en uit alle hoeken tegelijk op ons af. Deze onrustige bestaansconditie zette Victoria Deluxe en Het Collectief ertoe aan om samen een allegorische bespiegeling te maken op onze hedendaagse maatschappij, met de focus op haar virtuele vlucht. Uitgangs­ punt is het Passagenwerk van de filosoof Walter Benjamin die — op de vlucht voor de nazi’s — moe en uitgeput uit het leven stapte in Portbou, het eerste Spaanse dorp over de grens met Frankrijk. Dwalend door de Parijse glazen en gietijzeren passages aanschouwde Benjamin in het begin van de 20e eeuw het opkomende consumentisme. In de schaduw van het dagelijkse vertoon werd het verval van de Verlichtingsidealen toen al scherp zichtbaar. Het zou nog tot de Tweede Wereldoorlog duren vooraleer zijn tijdgenoten abrupt uit de naïeve droom van het vooruit­ gangsoptimisme ontwaakten. Aan het begin van de 21e eeuw zou Benjamin eenzelfde schermerwereld terugvinden in onze digitale en audiovisuele passages die ons, als consumenten, zo goed als permanent om­ sluiten. Aan de hand van de montagetechniek die Benjamin heeft ontwikkeld, schetsen we een beeld van de actuele geschiedenis en zoomen we in op de allesoverheersende marktlogica die zich systematisch en als een bezwerende sluier over ons uitvouwt.

86

Muzikale partner van dit project is Het Collectief, een Brusselse kamermuziekgroep die zich focust op het repertoire uit het begin van de 20ste eeuw, een periode waarin illustere figuren als Schönberg, Berg en Stravinski met een ongeziene muzikale creativiteit uitdrukking gaven aan een snel veranderende tijdsgeest. Hun muziek is het dankbare uitgangspunt voor een nostalgische terugblik op de romantische 19e eeuw, die wordt afgewisseld met een blik vooruit op de hedendaagse avant-garde. Het Collectief bouwt zo een soundtrack op van het tijdsgewricht waarin Walter Benjamin leefde, met een echo van het visionaire karakter van zijn ideeën. Tekst en regie Dominique Willaert › drama­ turgie › Robrecht Vanderbeeken › muzikale uit­ werking Thomas Dieltjens › scenografie Evelien Stichelmeyer › decor Kader Zaouad › techniek Ewoud Dutellie en Koen Cannaert ›beeld Evy Menschaert › video Steve Shorrock › spel Eric Orens, Maarten de Decker, Sidi Diarra, Roberto Murania, Miep Buggenhout, Delphine Jousse, Sophie De Vreese, Salim Louati, Pascale Pringels, Tom Staes, Annemie D’Huyvetters, Bénédicte Verhegghen, Tourad Kane, Evi Tcaciuc, Clio Carels en Aziz Boukzar › musici Nele Delafonteyne en Benjamin Dieltjens (klarinet), Wibert Aerts (viool), Vincent Hepp (viool en altviool), Martijn Vink (cello) en Thomas Dieltjens (piano)› productie Victoria Deluxe en Het Collectief met de steun van Yarilien Pringels, Nele Van Snick, Laura Smets, Milan De Ridder en Erjan Kalldremxhiu Zaterdag 28 maart, zo 29/03 om 20u in NTGent schouwburg — € 12,50


HETPALEIS

Wiejoow (6+) Eun spielsche preformabele sjauw, dondente lis sjauwspielschers un globa construwen. Of voor de duidelijkheid: een speels gebeuren waarin de toneelspelers een wereld bouwen. Of voor de nog duidelijkere heid: een spel van spelers die muziek en toneel spelen, en zo spelenderwijs een wereld spelen met vliegende vissen en vechtende dinosaurussen. Of voor de duidelijkste heid: een groep spelers die samen proberen te scheppen. En dit zonder taal. Of beter, zonder woorden maar in muziek en beeld. Dimitri Leue bewees in eerdere HET­ PALEISvoorstellingen dat hij durft experi­ menteren met taal. Met Wiejoow sloeg hij een nieuwe weg in en koos hij voor de zeggings­ kracht van beeld en muziek. Wiejoow is een muzikale en beeldende familievoorstelling over hoe mensen met en tegen elkaar werken in een poging de wereld te creëren. Wiejoow kende door zijn eenvoud en zijn eerlijkheid een groot succes. Het maakte de kinderen enthousiast en scherpte hun fantasie aan. Bovendien is de voorstelling door de woordloosheid geschikt voor een zeer breed publiek. Wiejoow combineert spelplezier, humor en muzikaliteit, drie zaken die niemand onberoerd laten.

‘Nonsensliedjes en uptempo muzikale score leiden je met volle vaart door tien korte scènes. Net die openheid in taal en thematiek biedt ruimte voor ongebreidelde fantasie. Zoals op scène een eigenzinnige wereld wordt gebouwd, gebeurt dat ook in het hoofd van de toeschouwer.’ (De Morgen) Concept en regie Dimitri Leue › compo­sitie Benjamin Boutreur, Antoon Offeciers, Bart Voet › muziek en spel Benjamin Boutreur, Laura de Vries, Pieter-Jan De Wyngaert, Jack Jaxx, Antoon Offeciers, Jonas Vermeulen, Bart Voet, Daphne Wellens › scenografie BULK architecten, Sofie Joan Wouters › kostuumontwerp Myriam Van Gucht, Lotte Stek › lichtontwerp Frank Haesevoets › objecten Myriam Van Gucht, Fien Wauters › dramaturgie Kerensa Verhoosel › productie HETPALEIS Zondag 10 mei om 17u in NTGent schouwburg — tarief B

87


Via het Bespreekbureau van NTGent kunt u ook tickets boeken voor

zes voorstellingen uit het

Wunderbaum / De Veenfabriek

KVS, Les ballets C de la B & A.M. Qattan Foundation

Malpertuis / Piet Arfeuille

The House

Badke

Ivanov

Wij stellen ons huis open. Wij nemen het mee, omdat we constant willen veranderen van uitzicht en perspectief. Wij zijn moderne nomaden. Theater­ maakster Lizzy Timmers en actrice Marleen Scholten trokken rond met hun reisbaar huis, op zoek naar muzikanten, performers en beeldend kunste­ naars om het tijdelijk te be­ volken. In The House presenteren ze hun filmische reisverslag in de vorm van een eclectische muziekperformance. Als twee zingende curatoren sleuren de vrouwen je de nacht in met Afrikaanse polyfonie, straffe electrobeats, filosoferende tieners, dampende instrumenten en de dans van het nieuwe wonen. Het theatercollectief Wun­ derbaum en het muziektheater­ ensemble De Veenfabriek sloegen voor deze voorstelling de handen in elkaar. Verschil­ lende artiesten werkten mee, waaronder Benjamin Verdonck voor de tekst en Simon Lenski (DAAU) met muziek.

Badke is een omkering van dabke, een Palestijnse volks­ dans. Niet toevallig, want deze Belgisch-Palestijnse dans­ productie plaatst de feestelijke dabke-van-het-volk in een nieuw licht. Tien jonge Pales­ tijnen combineren traditionele danspassen met eigentijdse dansstijlen tot ze er bij neer­ vallen. Samen met choregrafen Koen Augustijnen en Rosalba Torres Guerrero van Les ballets C de la B en KVS-dramaturge Hildegard De Vuyst gaan ze op zoek naar hun eigen dabke. Resultaat: een heerlijk werve­ lende voorstelling. ‘De dabke is vermaak, maar ook een manier om de realiteit te overschreeuwen. Een levens­ lijn en een gesel die de dansers op de rand van uitputting brengt.’(de Volkskrant) Met Fadi Zmorrod, Ashtar Muallem, Farah Saleh, Yazan Iwidat, Salma Ataya, Ayman Safiah, Samaa Wakim, Mohammed Samahnah,Samer Samahnah & Maali Maali

Zaterdag 25 oktober om 20u00 in Balzaal Vooruit — € 10 – 14

Woensdag 26 november om 20u00 in Theaterzaal Vooruit — € 12 – 16

Vorig seizoen schudde Piet Arfeuille ons wakker met zijn psychologisch getormenteerde Lenz en het politiek getinte Recht zal zijn wat ik zeg! Na eigenzinnige bewerkingen van de Grieken, Shakespeare en Ovidius komt hij nu bij Ivanov van de grote Tsjechov terecht. Ivanov is moe. Nog geen dertig en nu al lijkt het alsof hij zich ‘vertild’ heeft. Zijn vrouw Anna is ongeneeslijk ziek, zijn aanbidster Sasja creëert voor zichzelf een heldenrol door hem uit z’n depressie te willen sleuren. Wie met hem een gesprek wil aanknopen, lijkt op dovemansoren te stoten. Is het Ivanov die z’n omgeving lamlegt, of vice versa? Arfeuille plaatst de lethargie van zijn hoofdpersonage midden in ons heden: een praatzieke samen­ leving die zich uit verveling overgeeft aan futiliteiten en oeverloos geklets. Zijn we met z’n allen aan genezing toe? Van en met Rik Verheye, Ini Massez, Lukas Smolders, Tania Van der Sanden, Ingrid Devos, Eva Schram, David Dermez, Ward Kerremans en Mattias Van de Vijver Vrijdag 30 januari om 20u00 in Theaterzaal Vooruit — € 12 – 16

88


t aanbod van

Vooruit.

Kunstencentrum Hou er rekening mee dat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is; snel beslissen is dus de boodschap. U kunt deze voorstellingen desgewenst ook opnemen in uw abonnement (zie blz. 116).

Theater Zuidpool

Cie Cecilia / Johan Heldenbergh

Toneelhuis / Mokhallad Rasem

Empedokles De Soldaat- Othello facteur en Rachel

Na het goed gesmaakte Faust staat Theater Zuidpool er terug met alweer een tekst van formaat. Ze baseren zich op Der Tod des Empedokles, een onvoltooid treurspel van de Duitse dichter Friedrich Hölder­lin. Empedokles, de Griekse filosoof die rond 440 v.C. op Sicilië leefde, spreekt als figuur tot de verbeelding. Naast zijn leven in de politiek en wetenschap was hij ook dichter, genezer en zelfver­ klaarde profeet. Hij leefde in een politiek touwgetrek tussen tirannie en democratie. Empedokles weigert om bestaande maatschappelijke, politieke en biologische grenzen te aanvaarden. Het is een intens afscheid en tegelijk een beloftevol toekomstvisioen. Zuidpool speelt Empedokles in het oorspronkelijke poëtische Duits, met Nederlandse boven­ titels. Daar bovenop ondersteunt Bert Dockx (Flying Horseman, Dans Dans) het spel met live muziek. Videokunstenaars Frederik Jassogne en Bart Moens voorzien interactieve videoprojecties en live beeldmanipulatie. Op de bühne Sofie Decleir, Sarah Eisa, Kaat Hellings, Katrin Lohmann en Bert Dockx.

Johan Heldenbergh en Mieke Dobbels blazen nieuw leven in De Soldaat-facteur en Rachel, de klassieker over De Groote Oorlog van Arne Sierens. Twee monologen verweven zich moei­ teloos tot een aangrijpend oorlogsverhaal met live muziek. Na de oorlog breekt er een periode van opluchting en losbandigheid aan. Met de geboorte van de jazz dansen de mensen de trauma’s van de eerste industriële oorlogs­ voering weg. Geen tranen meer, alleen de blik vooruit. Maar verdrongen gevoelens wreken zich, en vaak als een explosief goedje. Heldenbergh en Mieke Dobbels kruipen na Broken Circle Breakdown featuring the Cover-Ups of Alabama weer samen op podium. Maar ze staan er zeker niet alleen: een 40-koppig koor vervoegt hen als een decor van stemmen. Deze re-mix van De Soldaatfacteur en Rachel is een terug­ blik, een herdenking van de oorlog die de hele wereld met verstomming sloeg. Van en met Arne Sierens, Johan Heldenbergh, Mieke Dobbels en 40 koorleden

Donderdag 26 februari om 20u00 in Theaterzaal Vooruit — € 15 – 19

Donderdag 2 april, vr 3/04 om 20u00 in Theaterzaal Vooruit — € 14 – 18

De Iraaks-Belgische toneel­ regisseur Mokhallad Rasem krijgt niet genoeg van Shakepeare. Met zijn vrije bewerking van Romeo en Julia won hij de prijs ‘Beste jonge regisseur’. Na Hamlet is nu de volgende tragedie aan de beurt. In zijn flitsende en fysieke stijl vuurt hij sprekende associaties en heldere beelden op je af. Othello is slechts het vertrek­ punt, zoveel is duidelijk. De Moorse generaal Othello is verloofd met de mooie, blanke Desdemona. Ze krijgen van hun omgeving een golf van onverholen racisme en scepsis over zich heen. Wanneer Othello’s reserve­ officier Jago insinueert dat Desdemona overspel pleegt, ontspint een tragedie over manipulatie, jaloezie en be­ drog. Vanuit zijn Arabische achtergrond schuift Rasem een vaak problematisch thema naar voren: de maagde­ lijkheid van de vrouw voor het huwelijk. Shakespeares tragische klassieker door een Arabische bril. Zaterdag 11 april om 20u00 in Theaterzaal Vooruit — € 15 – 19

89


NTGent in Gent

Tenzij anders vermeld starten onze voorstellingen om 20u00. Uitleg over onze ticketprijzen en abonnementen vindt u op blz.â&#x20AC;&#x2030;116 en 120.

www. ntgent. be info & +32 tickets 9 225 01 01 90


Juli 2014 / Gentse Feesten vr

18 21u00 za 19 21u00 zo 20 21u00 wo 23 21u00 wo 23 21u00 do 24 21u00 do 24 21u00 vr 25 21u00 vr 25 21u00

Breken  Kommil Foo........................................................................€ 21–24 Breken  Kommil Foo........................................................................€ 21–24 Breken  Kommil Foo........................................................................€ 21–24 Eindelijk! Hamlet  Warre Borgmans.............................................. € 16–18 Duizend man sterk (try-out)  Mich Walschaerts.................................€ 15 Jongen toch  Raf Walschaerts........................................................ € 16–18 Duizend man sterk (try-out)  Mich Walschaerts.................................€ 15 Jongen toch  Raf Walschaerts........................................................ € 16–18 Duizend man sterk (try-out)  Mich Walschaerts.................................€ 15

Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Arca Schouwburg Arca Schouwburg Arca

September 2014 vr

5 20u00 za 6 20u00 vr 19 20u00 P vr 19 20u00 za 20 20u00 za 20 20u00 wo 24 20u00 do 25 20u00 vr 26 20u00 za 27 20u00

4.48 Psychosis  KASK/ School of the Arts Gent & Corpus Ca........ tarief E 4.48 Psychosis  KASK/ School of the Arts Gent & Corpus Ca........ tarief E FRONT Polyphonie  Thalia Theater Hamburg & NTGent.............. tarief A 4.48 Psychosis  KASK/ School of the Arts Gent & Corpus Ca........ tarief E FRONT Polyphonie  Thalia Theater Hamburg & NTGent.............. tarief A 4.48 Psychosis  KASK/ School of the Arts Gent & Corpus Ca........ tarief E FRONT Polyphonie  ThaliaThalia Theater Hamburg & NTGent.... tarief A FRONT Polyphonie  Thalia Theater Hamburg & NTGent.............. tarief A FRONT Polyphonie  Thalia Theater Hamburg & NTGent.............. tarief A FRONT Polyphonie  Thalia Theater Hamburg & NTGent.............. tarief A

Minard Minard Schouwburg Minard Schouwburg Minard Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg

Oktober 2014 wo

1 20u00 3 20u00 vr 3 20u00 za 4 20u00 za 4 20u00 do 9 20u00 vr 10 20u00 za 11 20u00 za 11 20u00 za 18 20u00 di 21 20u00 do 23 17u30 do 23 20u00 do 23 20u00 vr 24 20u00 za 25 20u00 vr

Het Slot  ArtEZ / Julie Van den Berghe............................................ tarief E Een lolita  NTGent........................................................................... tarief B Looking for Paul  Wunderbaum..................................................... tarief D Een lolita  NTGent........................................................................... tarief B Looking for Paul  Wunderbaum..................................................... tarief D Huis  Josse De Pauw & Jan Kuijken.................................................. tarief A Huis  Josse De Pauw & Jan Kuijken.................................................. tarief A Trauerzeit  Johan Leysen............................................................... tarief B Africa  NTGent................................................................................ tarief D TROPOI (12+)  Theater FroeFroe..................................................... tarief B Jubileumshow  De Schedelgeboorten............................................ tarief C Bye Bye Gillo  ’t Arsenaal / Moussem............................................. € 14–16 Bye Bye Gillo  ’t Arsenaal / Moussem............................................. € 14–16 Al te luide eenzaamheid  Theater Zuidpool................................... tarief D Duizend man sterk  Mich Walschaerts.......................................... tarief C The House  Wunderbaum / De Veenfabriek.................................... € 10–14

Arca Schouwburg Minnemeers Schouwburg Minnemeers Schouwburg Schouwburg Schouwburg Arca Schouwburg Schouwburg De Centrale De Centrale Arca Minard Vooruit BZ

Landjuweel van 24 tot 28 oktober

P: première / M: matinee

91


November 2014 wo

5 20u00 do 6 20u00 vr 7 20u00 za 8 20u00 P za 8 20u00 ma 10 20u00 di 11 20u00 P wo 12 20u00 do 13 20u00 vr 14 20u00 P

Kamer 411  ’t Arsenaal..................................................................... tarief D Kamer 411  ’t Arsenaal..................................................................... tarief D Kamer 411  ’t Arsenaal..................................................................... tarief D Elektra  NTGent & het Nationale Toneel.......................................... tarief A Kamer 411  ’t Arsenaal..................................................................... tarief D Elektra  NTGent & het Nationale Toneel.......................................... tarief A We Shall Overcome. Friede, Vrede, Paix, Peace, Pax  NTGent...... tarief A Elektra  NTGent & het Nationale Toneel.......................................... tarief A We Shall Overcome. Friede, Vrede, Paix, Peace, Pax  NTGent...... tarief A Augustus ergens op de vlakte  ..........................................................

Minnemeers Minnemeers Minnemeers Schouwburg Minnemeers Schouwburg Minard Schouwburg Minard

Toneelhuis | Olympique Dramatique, KVS & NTGent......................... tarief A Schouwburg vr

14 20u00 We Shall Overcome. Friede, Vrede, Paix, Peace, Pax  NTGent...... tarief A

Minard

za 15 20u00 Augustus ergens op de vlakte  .......................................................... Toneelhuis | Olympique Dramatique, KVS & NTGent......................... tarief A Schouwburg za

Minard

za

15 20u00 We Shall Overcome. Friede, Vrede, Paix, Peace, Pax  NTGent...... tarief A 15 20u00 De Laatsten  De Hollanders............................................................ tarief E zo 16 15u00 M Augustus ergens op de vlakte  ..........................................................

Arca

Toneelhuis | Olympique Dramatique, KVS & NTGent......................... tarief A Schouwburg zo

16 15u00 M Kriep (8+)  4Hoog..............................................................................€ 12,50

Arca

wo 19 20u00 Augustus ergens op de vlakte  . ........................................................ Toneelhuis | Olympique Dramatique, KVS & NTGent......................... tarief A Schouwburg do 20 20u00 Augustus ergens op de vlakte  .......................................................... Toneelhuis | Olympique Dramatique, KVS & NTGent......................... tarief A Schouwburg vr 21 20u00 Augustus ergens op de vlakte  .......................................................... Toneelhuis | Olympique Dramatique, KVS & NTGent......................... tarief A Schouwburg vr

21 18u00 Het Geslacht Borgia  NUNC............................................... € 33,50–38,50 za 22 20u00 Augustus ergens op de vlakte  ..........................................................

Minard

Toneelhuis | Olympique Dramatique, KVS & NTGent......................... tarief A Schouwburg za 22 17u00 Het Geslacht Borgia  NUNC............................................... € 33,50–38,50 Minard zo 23 15u00 M Amigos (6+)  ’t Arsenaal.................................................................. tarief B Schouwburg zo 23 15u00 M Het Geslacht Borgia  NUNC............................................... € 33,50–38,50 Minard wo 26 20u00 Griet Op de Beeck & Wannes Capelle  Behoud de Begeerte....... tarief B Schouwburg wo 26 20u00 Cyrano  NTGent.............................................................................. tarief D Arca wo 26 20u00 Badke  KVS, les ballets C de la B & A.M.Qattan Fondation............... € 12–16 Vooruit TZ do 27 20u00 Elektra  NTGent & het Nationale Toneel.......................................... tarief A Schouwburg do 27 20u00 Cyrano  NTGent.............................................................................. tarief D Arca vr

28 20u00 28 20u00 za 29 20u00 za 29 20u00 za 29 20u00 vr

92

Elektra  NTGent & het Nationale Toneel.......................................... tarief A Cyrano  NTGent.............................................................................. tarief D Elektra  NTGent & het Nationale Toneel.......................................... tarief A Cyrano  NTGent.............................................................................. tarief D De handen van Fatma  ’t Arsenaal & Moussem............................. tarief E

Schouwburg Arca Schouwburg Arca Minnemeers


December 2014 di

2 20u00 For Ever  Eriksson Delcroix.............................................................. € 17,50 wo 3 20u00 SLIJK  Wouter Deprez..................................................................... tarief C do 4 20u00 SLIJK  Wouter Deprez..................................................................... tarief C do 4 20u00 Rood  NTGent.................................................................................. tarief D vr 5 20u00 Rood  NTGent.................................................................................. tarief D vr 5 20u00 Missie  KVS...................................................................................... tarief B za 6 20u00 Missie  KVS...................................................................................... tarief B za 6 20u00 Rood  NTGent.................................................................................. tarief D za 6 10u00 Tekenklas NTGent 50. ...................................................................€ 12,50 di 9 20u00 Much Dance  Jan Decorte / Bloet................................................... tarief A di 9 20u00 Vrijdag  Het Nationale Toneel.......................................................... tarief D wo 10 20u00 Much Dance  Jan Decorte / Bloet................................................... tarief A wo 10 20u00 Vrijdag  Het Nationale Toneel.......................................................... tarief D do 11 20u00 Elektra  NTGent & het Nationale Toneel.......................................... tarief A vr 12 20u00 Elektra  NTGent & het Nationale Toneel.......................................... tarief A za 13 20u00 Elektra  NTGent & het Nationale Toneel.......................................... tarief A zo 14 15u00 M Elektra  NTGent & het Nationale Toneel.......................................... tarief A wo 17 20u00 De laatkomer  Noord Nederlands Toneel........................................ tarief A za 20 20u00 Amortale  Circus Ronaldo....................................................€ 21,50–24,50 zo 21 20u00 Amortale  Circus Ronaldo....................................................€ 21,50–24,50 di 23 20u00 Amortale  Circus Ronaldo....................................................€ 21,50–24,50 vr 26 20u00 Amortale  Circus Ronaldo....................................................€ 21,50–24,50 za 27 20u00 Amortale  Circus Ronaldo....................................................€ 21,50–24,50 zo 28 20u00 Amortale  Circus Ronaldo....................................................€ 21,50–24,50

Schouwburg Schouwburg Schouwburg Arca Arca Schouwburg Schouwburg Arca Minnemeers Schouwburg Minnemeers Schouwburg Minnemeers Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg

Januari 2015 wo

Schouwburg

do

7 20u00 Elektra  NTGent & het Nationale Toneel.......................................... tarief A 8 20u00 Elektra  NTGent & het Nationale Toneel.......................................... tarief A wo 14 20u00 DANCE! DANCE! DANCE!   Arsenal................................€ 27,50–30,50 za 17 19u00 P Koning Lou! (6+)  King Lou & Het Leuvens Alumni Orkest....€ 15,50–20,50 zo 18 14u00 M Koning Lou! (6+)  King Lou & Het Leuvens Alumni Orkest....€ 15,50–20,50 zo 18 16u30 Koning Lou! (6+)  King Lou & Het Leuvens Alumni Orkest....€ 15,50–20,50 wo 21 20u00 Petrus en de Doodendraad  Het Gevolg........................................ tarief D do 22 20u00 Parsifal  NTGent............................................................................. tarief A do 22 20u00 Petrus en de Doodendraad  Het Gevolg........................................ tarief D vr 23 20u00 Parsifal  NTGent............................................................................. tarief A vr 23 20u00 A brave new jungle  EISBÄR*........................................................ tarief E za 24 20u00 Parsifal  NTGent............................................................................. tarief A wo 28 20u00 Jongen toch  Raf Walschaerts........................................................ tarief C vr 30 20u00 As you like it  Het Nationale Toneel................................................. tarief A vr 30 20u00 Ivanov  Malpertuis........................................................................... € 12–16 za 31 20u00 As you like it  Het Nationale Toneel................................................. tarief A

Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Arca Schouwburg Arca Schouwburg Arca Schouwburg Schouwburg Schouwburg Vooruit TZ Schouwburg

93


Februari 2015 wo 4 20u00 Marktplaats 76  Jan Lauwers / Needcompany............................... tarief A Schouwburg do

5 20u00 5 20u00 za 7 20u00 zo 8 20u00 di 10 20u00 wo 11 20u00 vr 13 20u00 za 14 19u00 wo 25 20u00 wo 25 20u00 P do 26 20u00 do 26 20u00 do 26 20u00 vr 27 20u00 vr 27 20u00 vr 27 20u00 za 28 20u00 za 28 20u00 za 28 20u00

do

Marktplaats 76  Jan Lauwers / Needcompany............................... tarief A Getuigenissen live  NTGent 50........................................................€ 12,50 Maria Stuart  Toneelgroep Amsterdam / Toneelhuis..................... tarief A Maria Stuart  Toneelgroep Amsterdam / Toneelhuis..................... tarief A Deurdedeurdeur  SKaGeN............................................................ tarief A Deurdedeurdeur  SKaGeN............................................................ tarief A Pereira verklaart  De Tijd.............................................................. tarief B Cowboys huilen niet (6+)  Laika & BonteHond.............................. tarief B FRONT Polyphonie  Thalia Theater Hamburg & NTGent.............. tarief A Hotel Malaria  NTGent................................................................... tarief A FRONT Polyphonie  Thalia Theater Hamburg & NTGent.............. tarief A Brief aan mijn rechter  NTGent..................................................... tarief D Empedokles  Theater Zuidpool....................................................... € 15–19 FRONT Polyphonie  Thalia Theater Hamburg & NTGent.............. tarief A Hotel Malaria  NTGent................................................................... tarief A Brief aan mijn rechter  NTGent..................................................... tarief D FRONT Polyphonie  Thalia Theater Hamburg & NTGent.............. tarief A Brief aan mijn rechter  NTGent..................................................... tarief D Hotel Malaria  NTGent................................................................... tarief A

Schouwburg Arca Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Minard Schouwburg Arca Vooruit TZ Schouwburg Minard Arca Schouwburg Arca Minard

Maart 2015 zo

1 15u00 M FRONT Polyphonie  Thalia Theater Hamburg & NTGent.............. tarief A wo 6 20u00 P Anja ♥ Ninja  25 jaar Gorki....................................................€ 19,50–22,50 za 7 10u00 Tekenklas NTGent 50. ...................................................................€ 12,50 za 7 20u00 Pax Mama  De Nieuw Amsterdam / Sabri Saad el Hamus.............. tarief E wo 11 20u00 Hotel Malaria  NTGent................................................................... tarief A do 12 20u00 Hotel Malaria  NTGent................................................................... tarief A vr 13 20u00 Hotel Malaria  NTGent................................................................... tarief A za 14 20u00 Hotel Malaria  NTGent................................................................... tarief A zo 15 15u00 M Hotel Malaria  NTGent................................................................... tarief A wo 18 20u00 Duizend man sterk  Mich Walschaerts.......................................... tarief C wo 18 20u00 Hotel Malaria  NTGent................................................................... tarief A do 19 20u00 Hotel Malaria  NTGent................................................................... tarief A vr 20 20u00 Hotel Malaria  NTGent................................................................... tarief A za 21 19u00 Wulong of de dansende draak (8+)  HETPALEIS......................... tarief B za 21 20u00 Hotel Malaria  NTGent................................................................... tarief A zo 22 15u00 M Wulong of de dansende draak (8+)  HETPALEIS......................... tarief B wo 25 20u00 De Bulgaren komen!  Wunderbaum & NTGent............................. € 12,50 do 26 20u00 Lift Not The Painted Veil Which Those Who Live Call Life...................

Schouwburg Schouwburg Minnemeers Arca Minard Minard Minard Minard Minard Schouwburg Minard Minard Minard Schouwburg Minard Schouwburg Schouwburg

De Tijd / Thomas Janssens / Bert Dockx........................................... tarief E Arca za 28 20u00 @wBenjamin2014  Het Collectief / Victoria Deluxe........................ € 12,50 Schouwburg zo 29 20u00 @wBenjamin2014  Het Collectief / Victoria Deluxe........................ € 12,50 Schouwburg 94


April 2015 wo

1 20u00 P do 2 20u00 do 2 20u00 vr 3 20u00 vr 3 20u00 za 4 20u00 za 11 20u00 wo 15 20u00 do 16 20u00 vr 17 20u00 za 18 20u00 wo 22 20u00 P vr 24 20u00 za 25 20u00 zo 26 15u00 wo 29 20u00 do 30 20u00 do 30 20u00 do 30 20u00

Revue Ravage  KVS & NTGent....................................................... tarief A Revue Ravage  KVS & NTGent....................................................... tarief A De Soldaat-facteur en Rachel  Cie Cecilia................................... € 14–18 Revue Ravage  KVS & NTGent....................................................... tarief A De Soldaat-facteur en Rachel  Cie Cecilia................................... € 14–18 Revue Ravage  KVS & NTGent....................................................... tarief A Othello  Toneelhuis | M. Rasem........................................................ € 15–19 Emigranten  NTGent 50 / Spiegelproject..................................... € 12,50 Emigranten  NTGent 50 / Spiegelproject..................................... € 12,50 Emigranten  NTGent 50 / Spiegelproject..................................... € 12,50 Emigranten  NTGent 50 / Spiegelproject..................................... € 12,50 En avant, marche!  NTGent & les ballets C de la B......................... tarief A En avant, marche!  NTGent & les ballets C de la B......................... tarief A En avant, marche!  NTGent & les ballets C de la B......................... tarief A En avant, marche!  NTGent & les ballets C de la B......................... tarief A En avant, marche!  NTGent & les ballets C de la B......................... tarief A En avant, marche!  NTGent & les ballets C de la B......................... tarief A Getuigenissen live  NTGent 50.....................................................€ 12,50 Rosalie Niemand  NTGent 50 / Spiegelproject............................ € 12,50

Schouwburg Schouwburg Vooruit TZ Schouwburg Vooruit TZ Schouwburg Vooruit TZ Minnemeers Minnemeers Minnemeers Minnemeers Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Arca Minard

Mei 2015 vr

Schouwburg

vr

1 20u00 En avant, marche!  NTGent & les ballets C de la B......................... tarief A 1 20u00 Rosalie Niemand  NTGent 50 / Spiegelproject............................ € 12,50 za 2 20u00 En avant, marche!  NTGent & les ballets C de la B......................... tarief A za 2 20u00 Rosalie Niemand  NTGent 50 / Spiegelproject............................ € 12,50 di 5 20u00 En avant, marche!  NTGent & les ballets C de la B......................... tarief A wo 6 20u00 En avant, marche!  NTGent & les ballets C de la B......................... tarief A do 7 20u00 En avant, marche!  NTGent & les ballets C de la B......................... tarief A vr 8 20u00 En avant, marche!  NTGent & les ballets C de la B......................... tarief A za 9 20u00 En avant, marche!  NTGent & les ballets C de la B......................... tarief A zo 10 17u00 Wiejoow (6+)  HETPALEIS.............................................................. tarief B vr 15 20u00 Vergeten Straat  NTGent 50 / Spiegelproject................................ € 12,50 za 16 20u00 Vergeten Straat  NTGent 50 / Spiegelproject................................ € 12,50 za 16 10u00 Tekenklas NTGent 50. ...................................................................€ 12,50 di 19 20u00 Revue Ravage  KVS & NTGent....................................................... tarief A wo 20 20u00 Revue Ravage  KVS & NTGent....................................................... tarief A vr 22 20u00 Revue Ravage  KVS & NTGent....................................................... tarief A za 23 20u00 Revue Ravage  KVS & NTGent....................................................... tarief A zo 24 15u00 M Revue Ravage  KVS & NTGent....................................................... tarief A di 26 20u00 Revue Ravage  KVS & NTGent....................................................... tarief A wo 27 20u00 Revue Ravage  KVS & NTGent....................................................... tarief A do 28 20u00 Revue Ravage  KVS & NTGent....................................................... tarief A za 30 ntb Marathon  NTGent 50.........................................................................ntb

Minard Schouwburg Minard Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Minnemeers Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg Schouwburg 95


NTGent op tournee

96


Antwerpen · HETPALEIS Kleine dagen: 8, 9, 10/01 www.hetpaleis.be

Antwerpen · Toneelhuis

Aalst · CC De Werf Elektra: 14/01 www.ccdewerf.be

Aarschot · CC Het Gasthuis Cyrano: 17/01 www.ccgasthuis.be

Alkmaar · Theater De Vest Cyrano: 18/12 www.theaterdevest.nl

Amiens · Maison de la Culture tauberbach: 14/10 www.maisondelaculture-amiens.com

Amstelveen · Schouwburg Een lolita: 27/09 Rood: 21/02 www.schouwburgamstelveen.nl

Amsterdam · Frascati Theater Hotel Malaria & Verhelst XL: 17, 18/04 www.frascatitheater.nl

Amsterdam · Stadsschouwburg FRONT Polyfonie: 20, 21/10 Augustus ergens op de vlakte: 7, 8/11 Elektra: 19, 20/11 Revue Ravage: 9/04 www.stadsschouwburgamsterdam.nl

Antwerpen · Arenbergschouwburg Een lolita: 5/10 www.arenbergschouwburg.be

Antwerpen · deSingel FRONT Polyfonie: 5, 6, 7/03 www.desingel.be

Rood: 2, 3/10 Africa: 6/10 Augustus ergens op de vlakte: 23, 24, 25, 29, 30, 31/10, 1, 2/11, 16, 17, 18, 19, 20/12 Elektra: 9/12 Revue Ravage: 29, 30/04 www.toneelhuis.be

Antwerpen · Vlaamse Opera En avant, marche!: 17, 18/05 www.vlaamseopera.be

Arnhem · Stadsschouwburg Cyrano: 4/10 Elektra: 3/12 www.mssa.nl

Beerse · CC ’t Heilaar Rood: 19/02 www.beerse.be

Belgrado · BITEF FRONT Polyfonie: 30/09, 1/10 www.bitef.rs

Berchem · CC Berchem Cyrano: 20/11 www.ccberchem.be

Berlare · CC Stroming Een lolita: 20/09 www.berlare.be/cc-stroming.html

Berlijn · HAU Platonov: 28, 29/04 www.hebbel-am-ufer.de

Blankenberge · CC De Benne Cyrano: 7/11 www.cultuur.blankenberge.be

Bornem · CC Ter Dilft tauberbach: 16/10 www.terdilft.be

97


Breda · Chassé Theater Augustus ergens op de vlakte: 10/11 Elektra: 17/01 Rood: 22/02 www.chasse.nl

Bredene · Staf Versluyscentrum Cyrano: 1/11 www.stafversluyscentrum.be

Brugge · Stadsschouwburg Cyrano: 23/09 Augustus ergens op de vlakte: 5/11 Elektra: 16/12 tauberbach: 5/02 FRONT Polyfonie: 17/02 We shall overcome: 4/03 www.ccbrugge.be

Brussel · Bozar Cyrano: 30/09 www.bozar.be

Brussel · Kaaitheater FRONT Polyfonie: 12, 13/12 www.kaaitheater.be

Brussel · Kaaitheater Studio's Hotel Malaria & Verhelst XL: 2, 3, 4/04 www.kaaitheater.be

Brussel · KVS Augustus ergens op de vlakte: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13/12 Revue Ravage: 21, 25, 26, 27, 28/03 www.kvs.be

Brussel · Théâtre National Revue Ravage: 21, 22, 23, 24, 25/04 www.theatrenational.be

Calais · Le Grand Théâtre de Calais Africa: 16/04 www.calais.fr

Delft · Theater De Veste Rood: 11/02 www.theaterdeveste.nl

98

Den Bosch · Theater aan de Parade Parsifal: 3/02 We shall overcome: 12/06 www.theateraandeparade.nl

Den Bosch · Verkadefabriek Rood: 24/09 Cyrano: 18, 19/11 Africa: 13/05 www.verkadefabriek.nl

Den Haag · Koninklijke Schouwburg Elektra: 25/11 www.koninklijkeschouwburg.nl

Den Haag · Theater aan het Spui Hotel Malaria & Verhelst XL: 5, 6/03 www.theateraanhetspui.nl

Dilbeek · CC Westrand Platonov: 22/04 www.westrand.be

Douai · L’Hippodrome tauberbach: 25/11 www.

Edinburgh · Edinburgh Festival FRONT Polyfonie: 22, 23, 24, 25, 26/08 www.edinburghfestivals.co.uk

Eindhoven · Parktheater FRONT Polyfonie: 10/02 Platonov: 23/04 www.parktheater.nl

Gdansk · Shakespeare Theatre FRONT Polyfonie: 16–21/03 (ntb) www.teatrszekspira.pl

Genève · Festival de Genève La Bâtie tauberbach: 12, 13/09 www.batie.ch

Genk · CC C-mine tauberbach: 3/02 www.c-minecultuurcentrum.be


Groningen · De Oosterpoort Cyrano: 10/01 www.de-oosterpoort.nl

Groningen · Stadsschouwburg FRONT Polyfonie: 22/01 Revue Ravage: 15/05 www.stadsschouwburg-groningen.nl

Guimarães · Centro Cultural Vila Flor

Houthalen-Helchteren · CC Casino Rood: 28/02 http://casino.houthalen-helchteren.be

Ieper · CC Het Perron Rood: 14/10 FRONT Polyfonie: 18, 19/11 www.acci.be

Koksijde · CC Casino Koksijde

tauberbach: 21/01 www.ccvf.pt

Rood: 27/09 www.casinokoksijde.be

Haarlem · Toneelschuur

Kortrijk · Stadsschouwburg

Cyrano: 29/10 www.toneelschuur.nl

Halle · CC ’t Vondel Cyrano: 8/01 www.vondel.be

Hamburg · Kampnagel tauberbach: 28, 29, 30/11 www.kampnagel.de

Hamburg · Thalia Theater FRONT Polyfonie: 9/09 www.thalia-theater.de

Harelbeke · Het Spoor Brief aan mijn rechter: 18/01 www.harelbeke.be

Hasselt · Schouwburg Cyrano: 25/09 Augustus ergens op de vlakte: 12/11 Elektra: 13/01 Parsifal: 4/02 Revue Ravage: 5/05 We shall overcome: 2/06 www.cchasselt.be

Heerlen · Limburgzaal Cyrano: 2/12 www.parkstadlimburgtheaters.nl

Heist-op-den-Berg · CC Zwaneberg Augustus ergens op de vlakte: 26/11 www.zwaneberg.be

Hotel Malaria: 25/03 Revue Ravage: 12/05 We shall overcome: 4/06 www.schouwburgkortrijk.be

Leipzig · euro-scene tauberbach: 4, 5/11 www.euro-scene.de

Leuven · 30CC / Wagehuys Augustus ergens op de vlakte: 24, 25/11 Cyrano: 13, 14/01 www.30cc.be

Leuven · Schouwburg We shall overcome: 20/11 Parsifal: 27, 28/01 www.30cc.be

Lille · Opéra de Lile tauberbach: 19, 20, 21, 22/11 www.opera-lille.fr

Lissabon · Teatro Maria Matos tauberbach: 23, 24, 25/01 www.ccb.pt

Lodz · New Classics of Europe Platonov: 14, 15/11 www.teatr-jaracza.lodz.pl

Lokeren · CC Lokeren Cyrano: 27/09 www.lokeren.be

99


Ludwigshafen · Theater im Pfalzbau Africa: 22/10 www.theater-im-pfalzbau.be

Luxemburg · Grand Théâtre de Luxembourg Africa: 24/10 En avant, marche!: 12, 13/05 www.theatres.lu

Maasmechelen · CC Maasmechelen Cyrano: 8/10 www.ccmaasmechelen.be

Maastricht · AINSI Cyrano: 6/11 Rood: 25/02 www.theateraanhetvrijthof.nl

Maastricht · Theater aan het Vrijthof FRONT Polyfonie: 24/11 Platonov: 21/04 www.theateraanhetvrijthof.nl

Menen · CC De Steiger Cyrano: 10/12 www.ccdesteiger.be

Merksem · CC Merksem Brief aan mijn rechter: 17/01 www.ccmerksem.be

Metz · L'Arsenal tauberbach: 4, 5/12 www.arsenal-metz.fr

Mol · CC ’t Getouw Rood: 26/11 www.getouw.be

Mortsel · CC Mortsel Rood: 14/02 www.ccmortsel.be

Moskou · Pushkin Platonov: 10, 11, 12/10 www.teatrpushkin.ru

München · Münchner Kammerspiele tauberbach: 9, 10, 11, 12/12, 16, 17, 18, 19, 20/06 www.muenchner-kammerspiele.de

Nijmegen · LUX FRONT Polyfonie: 24/01 www.lux-nijmegen.nl

Oostende · CC De Grote Post We shall overcome: 5/06 www.degrotepost.be

Oslo · Dansens Hus tauberbach: 29, 30, 31/08 www.blackbox.no

Oudenaarde · CC De Woeker Rood: 13/02 www.oudenaarde.be

Reims · Le Manège de Reims tauberbach: 16, 17/12 FRONT Polyfonie: 6, 7/02 www.manègedereims.com

Riga · New Theatre Institute of Latvia tauberbach: 8, 9/11 www.theatre.lv

Rotterdam · Schouwburg tauberbach: 18, 19/10 FRONT Polyfonie: 26, 27/11 Elektra: 15/01 Cyrano: 16/01 www.rotterdamseschouwburg.nl

Sankt Pölten · Landestheater Niederösterreich FRONT Polyfonie: 20, 21/02 www.landestheater.net Sint-Niklaas · Stadsschouwburg Parsifal: 30/01 www.ccsint-niklaas.be

Sint-Truiden · CC De Bogaard Rood: 9/02 www.debogaard.be

10 0


Strombeek · CC Strombeek Cyrano: 12/12 www.ccstrombeek.be

Ternat · CC De Ploter Cyrano: 23/10 www.ccdeploter.be

Tilburg · Stadsschouwburg Parsifal: 8/02 FRONT Polyfonie: 14/04 www.theaterstilburg.nl

Torino · Torino Danza tauberbach: 9/09 www.torinodanzafestival.it

Turnhout · CC De Warande Augustus ergens op de vlakte: 28/11 tauberbach: 19/12 FRONT Polyfonie: 12/02 Revue Ravage: 7/05 www.warande.be

Utrecht · Stadsschouwburg Elektra: 3/01 www.stadsschouwburg-utrecht.nl

Valence · La Comédie de Valence Africa: 14, 15/10 www.comediedevalence.com

Waregem · CC De Schakel Rood: 27/02 www.ccdeschakel.be

Wilrijk · CC De Kern Rood: 18/10 www.ccdekern.be

Zürich · Gessnerallee tauberbach: 22, 23, 24/10 www.gessnerallee.ch

Deze seizoensbrochure werd afgesloten op 6 mei 2014. Alle weergegeven informatie is onder voorbehoud van wijzigingen in de loop van het seizoen. Check www.NTGent.be voor de meest up-to-date informatie.

101


Partner van cultuur

www.havengent.be 102


HOE u CALORIEテ起 KAN VERBRANDEN MET TAART William Joseph Frisbie van de Frisbie Baking Co. bakte rond het eind van de 19de eeuw taarten voor heel Connecticut. Maar niet alleen de taarten zelf bleken een succes, ook de lege taartschotels bleken een hit, als projectielen weliswaar. Of zoals gebruikers het noemden: Frisbees. Een mooi voorbeeld van iemand die openstaat voor het onverwachte en zo meer vindt dan hij zoekt. Of hoe u op zoek gaat naar een naald in een hooiberg en eruit rolt met de boerendochter. U maakt het mee in De Standaard. Beginnen bij het nieuws en eindigen met... iets nieuws. Verwacht het onverwachte in De Standaard en De Standaard Weekend, met het Weekblad en het Magazine.

Verwacht het onVerwachte

103


Foto’s: Max Pinckers, net afgestudeerd toptalent. Tekst: Stijn Van de Voorde, radiopresentator. In de hoofdrol: Joke Pevenage, Knack-lezer sinds 2003. Als ik droom, kan ik mij daar de dag erna meestal niets van herinneren. Gelukkig maar. Mijn dromen zijn onsamenhangend, onrealistisch en bijgevolg oninteressant om ongecensureerd in de groep te gooien. In tegenstelling tot mijn plannen. Ik heb er een sport van gemaakt om mijn plannen altijd uit te voeren. Dat lukt ook meestal. Ik ben momenteel op zoek naar een stevig touw, een lange stok en twee flatgebouwen die ongeveer even hoog zijn en niet te ver uit elkaar staan. De toekomst moet groots zijn. En ze begint altijd NU.

OB58959

Niet iedereen hoeft te weten dat ik alles met alles combineer. Peter Benjamin Parker en Bruce Wayne schreeuwden ook niet van de daken dat ze in hun vrije tijd met iets unieks bezig waren. Een maquette van mijn droomhuis maken (uit kurk) terwijl er op de achtergrond muziek speelt. Ik heb het daar niet bepaald lastig mee. Misschien lees ik ondertussen ook nog iets. Dat hoeft niet, maar het kan. Mijn hoofd kan veel impulsen tegelijk aan.

Helemaal Knack. UNDERCOVER ALS PROSTITUEE

DE NIEUWE CULINAIRE ONTDEKKING

ZIEK VAN POLITIEK

Mode dit is Belgisch

104

DRIES VAN NOTEN MET VEERLE BAETENS OP ZOEK NAAR EEN OSCARJURK

Een bevriend koppel heeft ervoor gekozen om hun hele living zo goed als leeg te laten. Er staat enkel een grote, witte zetel in het midden. Design. Waar staan al die prullen die ze vanop hun reizen hebben meegenomen? Mijn zus heeft tickets gekocht voor een concert van Bon Iver. Zo’n intimistische muziek in zo’n grote zaal, voor zoveel mensen? Mijn beste vriendin heeft twee weken geleden een truitje gekocht voor 160 euro. Ze vertelde dat er op diezelfde stockverkoop nog ‘koopjes’ te doen waren. De mensen die ik het liefste zie, begrijp ik vaak niet. Daarom zie ik hen zo graag.


105


En als Panamarenko wĂŠl iets interessants doet, maak je het mee op Cobra.be De cultuursite van de VRT

106


praktisch

107


ensemble Elsie de Brauw

directie Wim Opbrouck

bedrijfsbureau Kurt Melens

actrice

artistiek leider

Bernard Dewulf

Kurt Melens

auteur

algemeen directeur / zakelijk directeur + internationale verkoop

algemeen directeur/ zakelijk directeur + internationale verkoop

Els Dottermans actrice

Frank Focketyn acteur

Servé Hermans acteur

Christoph Homberger artiste associé

Bert Luppes acteur

An Miller actrice

Wim Opbrouck acteur & artistiek leider

Chris Thys

Beatrijs Hollebosch directieassistent & auteursrechten

Anja Van Thuyne artistieke coördinatie + dramaturgie Koen Haagdorens

HRM & organisatie

huisdramaturg

boekhouding Marjolein Huyghe

Steven Heene

hoofd boekhouding

artistiek coördinator en programmator

Kristien Minnaert

Yvonne Peiren dramaturgie en theatererfgoed

Marc Swaenen opnameleider

leveranciersboekhouding

planning verkoop productie Leen Van Welden coördinator artistieke planning en verkoop + gastprogrammering

actrice

Julie Van den Berghe

Carl Vermeersch

regisseur

assistent artistieke planning

Oscar Van Rompay acteur

Marieke Cardinaels Katrien Van Gijsegem

Steven Van Watermeulen acteur

productieleiding

Peter Verhelst

Katelijne Laevens

auteur & regisseur

regieassistente

Lien Wildemeersch

Steve Piens

actrice

assistent verkoop en zaalhuur

organogram raad van bestuur Luc Van den Bossche voorzitter

Guy Reyniers ondervoorzitter

Lucrèce Callebaut penningmeester

Freddy Decreus secretaris

Roger Claeys Jozef Dauwe Jo Decaluwe Lieven Decaluwe 108

Karlijn Deene Charlotte Delaruelle Ingrid De Ketelaere Sara De Potter Jo De Vos Dirk Impens Bram Vandekerckhove Daan Vander Steene Sylvie Vanmaele Filip Van Tricht Luk Verschueren Lien Verwaeren


techniek Rudy De Raeve

ateliers Freddy Schoonackers

technisch directeur

verantwoordelijke decoratelier

Patrick Martens adjunct technisch directeur + stagemanager

Nicole Herbiest secretariaat techniek

theatertechniek Stefan Jansen Ferre Carron

Thierry Dhondt Pierre Keulemans Pascal Dujardin decoratelier

An De Mol verantwoordelijke kostuumatelier

Mieke Van der Cruyssen

1e inspeciënten

kostuumatelier

Eddy Deschepper vakverantwoordelijke podium

Marie-Jeanne Van Damme Marta Stoffels

Dennis Diels

kleedsters

vakverantwoordelijke licht

Flup Beys

Bart Meeusen

accessoirist

vakverantwoordelijke geluid

Luc Goedertier

Stavros Daskalopoulos Dimitri Devos Gunther De Braekeleer Geert De Rodder Jonathan Dils Joris Durnez Sander Michiels Predrag Momcilovic Daan Soens Jeroen Van Houtte Marijn Vlaeminck

vakverantwoordelijke scenografie

theatertechnici

gebouwbeheer & logistiek Elke Goossens verantwoordelijke gebouwbeheer & logistiek

Nikolai Abramovitch ICT

Lucien De Waele gebouwbeheer + magazijnier

Francky Deceuninck Philippe De Graeve Bart Stalmans gebouwbeheer

Güllüzar Cakan Eefje Colpaert Anita De Rudder Mirabelle Sube Mballe Natascha Janssens interieurverzorging

Thierry Vlaminck chauffeur

communicatie & pubiekswerking communicatie Pablo Fernandez Alonso hoofd communicatie, bedrijfsontwikkeling + internationale verkoop

Nele Buyst online communicatie

Benny D’haeseleer persverantwoordelijke

Caroline Eliano

productie en corporate communicatie

Steve Piens

publiekswerving

Christelle Van Aerde assistentie communicatie

Koen Van Caekenberghe publicaties & copywriting

Front of House Line Devlamynck verantwoordelijke Front of House

Marleen De Dauw Elisabeth Soetaert Liesbeth Standaert bespreekbureau

publiekswerking Dirk Crommelinck productieomkadering + jongeren

Saartje Cauwenbergh diversiteitsbeleid

Vrijwilligers

promoteam en gidsen

NTGent-café + onthaal Tim Van Robaeys Elli De Meyer Soner Ertemur Abu Kamara Geovania Carazo Ruiz medewerkers NTGent-café

Vrijwilligers

bar- en onthaalmedewerkers

109


greentrack De Stad Gent is bekend om haar rijkdom aan kunst en cultuur met een levendige scene van organisaties, kunste­naars en een kunstminnend publiek. Het is eveneens een stad die inzet op een omslag naar een rechtvaardige en duurzame samenleving. Met het Gents Klimaatverbond wil het stadsbestuur Gent tegen 2050 transformeren tot een duurzame en klimaatneutrale stad. Die ambitie leefde ook binnen de Gentse kunstensector die het engagement nam om zich te verenigen. Greentrack is een samenwerkingsverband tussen Gentse cultuurhuizen en orga­nisaties die de handen in elkaar slaan om de ecolo­ gische voetafdruk van de kunstensector te verkleinen. NTGent stond mee aan de wieg van dit initiatief dat in 2012 werd opgericht en ondertussen meer dan 40 leden telt. NTGent is zich, als theater midden in de stad, bewust van zijn maatschappelijke rol en publieksfunctie. Dit geldt in de eerste plaats voor zijn kernopdracht, maar ook de algemene bedrijfsvoering van NTGent, die gericht is op maatschappelijk verantwoord ondernemen, hecht belang aan dit engagement omwille van 110

het hef boomeffect dat het kan creëren in de samenleving. Omdat het ledenaantal groeit en de initiatieven toe­ nemen, is het zinvol om een structuur op te richten die het samenwerkingsverband tussen de leden van Greentrack con­ solideert en waarmee tegelijk een formeler kader geboden wordt om toekomstgerichte engagementen aan te gaan. Greentrack Gent vzw werd in april 2014 opgericht. De doelstelling van Greentrack is om een denktank en een lerend netwerk te zijn voor duurzaamheid in de kunsten. In dat kader wordt knowhow gedeeld, advies gegeven, of projectmatig een initiatief genomen. Duurzaamheid im­ pliceert dat we aandacht willen hebben voor ecologie, maar ook voor efficiëntieverhoging en afstemming. In dat kader trekt NTGent de werkgroep ‘samenaankoop en sharing’ van Greentrack, waarbij onderzocht wordt of en hoe de leden een gezamenlijk, duurzaam leveranciersmana­ gement kunnen ontwikkelen. NTGent nam een voortrekkers­ rol op zich en realiseerde in 2013 een eerste succes door de samenaankoop van 100% groene stroom.

Maar de initiatieven van Green­ track richten zich niet alleen op synergie en samenwerking met partners, ook in de interne werking van NTGent worden meerdere initiatieven ontwikkeld. Zo is er onder meer een reductie in het papierverbruik gerealiseerd van meer dan 17%; de directie organiseerde een milieuaudit voor de schouwburg; het wagenpark van NTGent werd uitgerust met een elektrische wagen; het NTGent-café zet in op lokale en seizoensgebonden producten en biedt op donderdag een uitsluitend vegetarisch lunchbuffet aan. Het NTGent Eco­team ontwikkelt en stroomlijnt initiatieven om alle mede­ werkers te sensibiliseren. Jaarlijks terugkerende initiatieven zijn de deelname aan Dikke Truiendag, Global Earth Hour, Fair Trade dag. NTGent zal participeren aan een wetenschappelijk onderzoeksproject dat duurzaam ondernemen doenbaar en zichtbaar wil maken. Tijdens het project zal een softwaretool ontwikkeld worden die het mogelijk moet maken om op een eenvoudige manier een duurzaamheids­ verslag op te stellen dat geënt is op de richtlijnen van ‘The Global Reporting Initiative’ en conform is met de inter­ nationale ISO-richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid (ISO 26000).

Op www.ntgent.be vindt u regelmatig nieuws over de activiteiten die in het kader van Greentrack worden ontwikkeld.


De afdeling publiekswerking van NTGent wil ‘het publiek’, en dat zijn zowel geïnteresseerde individuele bezoekers als groepen (gezinnen, vrienden, verenigingen, doelgroepen…), kennis laten maken met de rijke verscheidenheid van NTGent. Die kennismaking gebeurt via onze ‘werking’: wij willen een actief en kwalitatief engagement aangaan met ons publiek, veelvuldig en graag op maat. Elke kans grijpen wij aan om dit engagement te verdiepen en te verbreden, om de interactie zo optimaal mogelijk te maken, om die leerrijk te laten zijn en om NTGent in al zijn facetten te laten ontdekken.

publiekswerking productieomkadering

diversiteit en participatie

kennismaking met het huis van spelers

contactgegevens

Voor alle NTGent-voorstellingen gelden volgende activiteiten: uitnodigingen voor try-outs en avant-premières, inleidingen 45' voor aanvang, inleidingen XL door de productiedramaturg, nagesprekken met de acteurs, inleidingslessen, open repetities, productieworkshops, lesmappen en verweNTGentarrangementen (op aanvraag). Ook gastproducties worden ingeleid. Scholen en groepen reserveren hun tickets aan reductietarieven enkel via publiekswerking@ntgent.be.

Neem een kijkje achter de schermen tijdens een rondleiding (op maat van kleuter tot grijsaard), voel jezelf acteur tijdens een basistheaterworkshop, leer de knepen van het theaterkijkvak met een tekentaalgesprek, bezoek ons op Erfgoedof Openmonumentendag, wandel door theatraal Gent met één van onze gidsen, breng op matinees je kinderen naar de NTGent-zalen voor een supertoffe Kids+-workshop, laat de kids deelnemen aan Kinderen Kijkt! (de kinderjury) of stap zelf in de wijkjury en word theaterfan!

Zelf op de planken staan bij de spiegelprojecten, stage lopen in onze afdeling, en bij uitbreiding in andere NTGent-afdelingen, in samenwerking stageopdrachten, master- en bachelorproeven uitwerken en op welke andere manier dan ook deel nemen en/of deel hebben aan het NTGent-verhaal. Het kan! Neem contact op met ons team. Wij blijven ook werken aan de toeganke­ lijkheid van onze voorstellingen en onze gebouwen. We verwijzen je daarvoor graag naar onze pagina toegankelijkheid. En verder ben je met al je vragen en plannen welkom!

coördinatie en productieomkadering: dirk.crommelinck@ntgent.be +32 9 269 35 29 diversiteitsbeleid: saartje.cauwenbergh@ntgent.be +32 9 269 35 30 publiekswerking@ntgent.be www.ntgent.be/publiekswerking

publiekswerking@ntgent.be

111


Een NTGent-productie bijwonen is een recht voor elke cultuurliefhebber. Daarom proberen wij ons aanbod zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen (zie ook blz. 111). Het is heel belangrijk dat u bij uw reservering van tickets vermeldt van welke diensten u graag gebruik wil maken. Vooraf, tijdens de pauze en bij het verlaten van de zaal en het gebouw kunt u met uw vragen en voor alle hulp terecht bij het onthaalpersoneel.

toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers

voor blinden en slechtzienden voor doven en slechthorenden

Toeschouwers die beschikken Onze schouwburg is toegankelijk Hulphonden zijn welkom in de over een hoortoestel zaal! Gelieve ons bij uw voor rolstoelgebruikers met T-stand kunnen reservering te melden via een hellend vlak kosteloos en draadloos of u begeleid wordt door en mobiele stoelen in gebruikmaken van de een hulphond en/of de zaal. Er staat een aangeringleiding, een systeem begeleiding wenst van past toilet ter beschikking. dat het scènegeluid ons onthaalpersoneel De Foyer en de theaterzaal versterkt en omgevings­ bij het betreden van zijn te bereiken via een lift. geluiden wegfiltert. de zaal. Ook werden En ook Minnemeers (m.u.v. De ringleiding is enkel in de schouwburg de publieksfoyer), Arca en actief op rij G t/m K, enkele stroken ‘noppen’ de Minardschouwburg zijn stoel 13 t/m 12 van onze aangebracht als tactiele rolstoeltoegankelijk. schouwburg, en in uit­ waarschuwingsvoorziening Wij vragen om bij de reser­ zonderlijke gevallen kunnen voor bijvoorbeeld trappen. vering van uw tickets steeds we u deze service niet aanbieden. Daarnaast maken we ieder te vermelden of u een gewone seizoen een selectie van onze Indien u graag op voorhand dan wel elektrische rolstoel al eens wil testen of u uw voorstellingen toegankelijk via gebruikt, of u al dan niet in hoor­apparaat kan aansluiten audiodescriptie, een live uw rolstoel wenst te zitten beschrijving van wat er op op onze ringleiding, meld tijdens de voorstelling, en of u dit dan bij het reserveren de scène gebeurt. Indien u de gratis inleiding 45 minuten van uw tickets. Vergeet ook gebruik wil maken van deze voor aanvang van de voor­ audiodescriptie, vragen we niet dat zo’n T-stand geïn­ stelling wilt bijwonen. Gelieve stalleerd moet worden voor­ om 45 minuten voor aanvang op de avond zelf ongeveer aleer u deze kan gebruiken, van de voorstelling aanwezig 45 minuten voor aanvang van hiervoor kan u terecht bij de voorstelling aanwezig te zijn. te zijn. Zo kunnen we u het de leverancier van uw hoor­ gebruik van het audiodescripHet onthaalpersoneel kan u apparaat. Indien u tijdens het tiemateriaal uitleggen en dan naar uw plaats in de zaal bijwonen van een voorstelling bovendien voorzien we nog begeleiden. De beschikbare een korte inleiding op de voortoch nog opmerkte dat de plaatsen bevinden zich ringleiding niet naar behoren stelling. Wanneer dit audio­ achteraan op de parterre in functioneerde, geef dan een de schouwburg en vooraan descriptie-aanbod geldt, kondigen we dit aan op de seintje aan het zaal­personeel de tribune in Minnemeers of mail naar saartje. productiepagina’s en toeen Arca. cauwenbergh@ntgent.be. ganke­lijkheidspagina van onze website, in onze digitale nieuwsbrieven en tijdschriften.

112


NTGent en De Lijn slaan de handen in elkaar om uw verplaatsing naar onze zalen nog eenvoudiger te maken! Vanaf september 2014 geldt elk NTGent-ticket op de dag van de voorstelling als vervoersbewijs heen en terug voor trams en bussen van De Lijn. U kunt dus bijvoorbeeld uw auto achterlaten op een Park+Ride (o.a. Gentbrugge, Flanders Expo, Sint-Pietersstation), vervolgens de tram of bus nemen en zo parkeerproblemen in de stadskern vermijden. Uiteraard is dit aanbod ook geldig voor het nachtnet van De Lijn, dat vanaf september 2014 opnieuw wordt ingevoerd in Gent. Dit systeem wordt ten dele gefinancierd door de solidariteitsbijdrage die vanaf juni 2014 op elk ticket wordt geheven (zie blz. 120).

Daarnaast bekijken we of we onze voorstellingen toe­ gankelijk kunnen maken via boventiteling, tolken Vlaamse gebarentaal en/of voelstoelen. Die laatste zijn kussens die op stoelen geplaatst worden, en die geluid omzetten in trillingen om muziek en andere geluiden te kunnen voelen. Indien dit aanbod geldt, kondigen we dit aan op de productiepagina’s van onze website, in onze digitale nieuwsbrieven en tijdschriften. De activiteiten van Publiekswerking kunnen alvast ook aangevraagd worden met tolk Vlaamse gebarentaal. Hiervoor neem je best contact met ons op via publiekswerking@ ntgent.be. Nog vragen of bedenkingen? Contacteer Saartje Cauwenbergh via saartje.cauwenbergh@ntgent.be of 09 269 35 30

Adres en wegbeschrijving De speelplekken van NTGent zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Meer info vindt u op www.delijn.be/gent. NTGent speelt op verschillende locaties. Check vooraf nog eens op uw tickets of op onze site waar de voor­stelling precies plaatsvindt, zo vermijdt u wereldrecordpogingen hardlopen door Gentse straten.

www. ntgent. be +32 9 225 01 01

Met de wagen volgt u van op de stadsring rond Gent de P-route tot één van de aan­ bevolen parkings hieronder.

> NTGent Schouwburg

Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent Aanbevolen parkings: Parking 1 Vrijdagmarkt Parking 2 Reep Parking 7 Sint-Michiels Parking 9 Belfort

> NTGent Minnemeers

Minnemeers 8, 9000 Gent Aanbevolen parking: Parking 1 Vrijdagmarkt

> NTGent Arca

St-Widostraat 4, 9000 Gent Aanbevolen parkings: Parking 8 Ramen Parking 1 Vrijdagmarkt Parking 7 Sint-Michiels

> NTGent in Minard

Walpoortstraat 15, 9000 Gent Aanbevolen parkings: Parking 10 Sint-Pietersplein Parking 3 Zuid Parking 5 Kouter

Schuin tegenover Minnemeers 8 is een kleinere publieke parking die ook 24/24u geopend is, maar opgelet: u kunt er enkel met muntstukken van 50 cent, 1 of 2 euro betalen.

113


eten en drinken (en Om de innerlijke mens te sterken voor of na de voorstelling, en tijdens pauzes, biedt NTGent een hele reeks opties.

U kunt ook opteren voor een arrangement. U reserveert dit samen met uw toegangsticket via ons Bespreekbureau (+ 32 9 225 01 01).

Om te beginnen is er ons eigen NTGent-café. Het café (met verwarmd terras) is elke dag open vanaf 10 uur ’s ochtends en blijft open tot 20 uur op dagen zonder voorstelling en tot 3 uur na het vallen van het doek als er wel voorstelling is. Elke weekdag kan je er terecht voor een lunch in buffetvorm (van 12 tot 14 uur, € 12). De rest van de dag wordt een uitgebreid assor­timent dranken en snacks aangeboden.

In Brasserie De Foyer, op de eerste verdieping van de schouwburg, kunt u terecht voor een uitgebreide lunch of diner. Behalve op maandag en dinsdag, kunt u er elke dag terecht voor typische Franse bistro­ gerechten, aangevuld met Belgische klassiekers. Op zondag is er tevens een populaire brunchformule. Reserveren kan via + 32 9 234 13 54. Meer info op www.foyerNTGent.be.

theater+diner

Er zijn diverse formules mogelijk:

Brasserie De Foyer Kan elke dag (behalve maandag en dinsdag). U dient ten laatste om 19u aan tafel te zitten; reserveren kan tot 48 uur voor de datum van uw theaterbezoek. Prijs: € 39 per persoon (keuze uit vlees- of visgerecht, koffie, ticket 1ste rang). Exclusief drank of extra’s. Restaurant Lof (restaurant van Grand Hotel Reylof, zie theater+overnachting) is elke dag open. U dient ten laatste om 18u30 aan tafel te zitten; reserveren kan tot 1 week voor uw theaterbezoek. Prijs: € 48,50 per persoon (keuze uit voor- en hoofdgerecht of hoofdgerecht en dessert, ticket 1ste rang). Exclusief drank en extra’s. Maar misschien wilt u zichzelf of anderen nog meer pamperen. Kies dan voor het

theater+overnachtingarrangement.

Met Grand Hotel Reylof, een in 2011 geopend viersterrenhotel in de Hoogstraat 36, hebben we een wel heel erg aanlokkelijke deal gesloten. Voor slechts € 150 voor 2 personen (overnachting in “Charme” kamer, ontbijt, city taks, welkomstdrank, 2 theatertickets 1ste rang inbegrepen) geniet u van alles wat de (cultuur)toerist kan verlangen: een eigentijds interieur, een gastronomisch restaurant en cocktailbar, luxueus uitgevoerde kamers en een wellnesscentrum. Grand Hotel Reylof ligt bovendien op wandelafstand van het Sint-Baafsplein. Dit arrangement kan enkel geboekt worden in het hotel zelf, met vermelding van ‘arrangement NTGent’. (tel + 32 9 235 40 70) Deze prijs geldt tot en met 31 december 2014. Vanaf 1 januari 2015 wordt dit € 155. Het spreekt vanzelf dat al deze arrangementen ook onder de vorm van een cadeaubon gekocht kunnen worden, de ideale manier om iemand op een cultureel verantwoorde en tegelijk heel erg originele manier te bedanken en verwennen. Inlichtingen via ons Bespreekbureau op het nummer +32 9 225 01 01.

114


slapen) goed om weten Laatkomers Het toelaten van publiek na aanvang van de voorstelling is storend voor acteurs en publiek. Bezoekers die te laat komen worden niet meer toegelaten in de zaal, tenzij bij een daartoe geschikte pauze waarbij onze onthaal­ medewerkers u een nieuwe plaats zullen toewijzen. Tickets van laatkomers en niet-gebruikte tickets worden niet terugbetaald of omgeruild.

Niet toegestaan Theaterganger Leef mee op de polsslag van — In onze zalen is het niet toe­gestaan om te roken, ons huis. Reageer, discussieer, drank en etenswaren mee inviteer. Lees, schrijf en deel. Jij als theaterganger bent de te nemen, of opnamen te maken (audio, video, foto). levende ziel van dit huis. — Mobiele telefoons moeten En je bent niet alleen! Je vindt tijdens de voorstelling theatergangers op onze site, al worden uitgezet! twitterend @NTGent en op — Gelieve geen jassen of Facebook. Of in levenden lijve andere voorwerpen over de in de zalen waar NTGent balkon­randen te hangen. het beste van zichzelf geeft, — Zonder geldig ticket krijgt u zo’n 450 keer per jaar, in geen toegang tot onze zalen. Gent en tot ver daarbuiten. Het toegangsticket met de We krijgen veel reacties van daarbijhorende reductie en/of mensen op onze voorstellingen Vestiaire De vestiaires kortingkaart moet voorgelegd en houden ervan wanneer sluiten 15 minuten na worden bij de toegangscontrole. onze voorstelling verder leeft de voorstelling. — Met uitzondering van hulp­ in discussies, in de hoofden honden worden huisdieren van wie erbij was, op café Programmaboekjes Bij niet toegelaten in onze zalen. of online. We boden jullie elke voorstelling bieden we — Bij storend gedrag kan het al langer een forum aan om gratis programmaboekjes zaalpersoneel u de toegang te reageren op wat jullie aan die u vanaf de première tot de zaal weigeren of u uit zagen, maar nu halen we van een NTGent-productie de zaal laten verwijderen. het ook naar voren: online ook kunt downloaden van — Enkel met toelating van het en in onze publicaties. Zodat onze website. zaalpersoneel kunt u andere jullie nog gemakkelijker zien plaatsen innemen dan de wat anderen vinden, hier, op uw ticket vermelde. Website, e-brief, Facebook, op Face­book of op Twitter. Volg ons, vind ons leuk, Twitter en tijdschrift De website van NTGent bevat een schat aan infor­matie wij doen met jou hetzelfde. die we zo up-to-date mogelijk houden. Ontdek het zelf op Af en toe verwennen we je www.NTGent.be (of mobiel op m.ntgent.be). Als u er in­tekent op zelfs met een geschenkje. onze tweewekelijkse e-brief, bent u helemaal mee met ons verhaal. Ook via Facebook en Twitter zijn wij, en onze friends, actief en komt u heel wat over ons te weten, voor en achter de schermen. Wilt u ook ons tijdschrift bij u in de bus vinden, dan kunt u dit aanvragen via www.NTGent.be of info@NTGent.be. Als ticket­ koper van het afgelopen jaar ontvangt u onze info automatisch.

115


Carré of Sextet

U kiest naar eigen smaak minimaal vier (Carré) of zes (Sextet) voorstellingen uit ons seizoensaanbod, met uitzondering van de premières, voorstellingen in categorie C en de uitzonderingstarieven. Hoe sneller u boekt, hoe beter de plaatsen die we u kunnen aanbieden — we starten in eerste rang! Voor een Carré betaalt u € 74, voor een Sextet € 105. U kunt dit abonnement onbeperkt aanvullen met bijkomende voorstellingen aan dezelfde voordelige voorwaarden. Bijkomende tickets kunt u nadien reserveren via ons Bespreekbureau, ter plekke of tele­ fonisch op het nummer +32 9 225 01 01. Een Carré of Sextet is strikt persoonlijk en uiteraard slechts geldig voor de aankoop van 1 ticket per voorstelling. Om u nog beter te dienen, kunt u voor het boeken van abonnementen en bijkomende voorstellingen ook mailen naar abo@NTGent.be, zo vermijdt u wachttijden aan de telefoon of ter plekke. Binnen uw Carré of Sextet kunt u ook opteren voor een van onderstaande voorstel­ lingen uit het aanbod van Vooruit die u kan boeken via ons Bespreekbureau: The House (Wunderbaum), Empedokles (Zuidpool), Soldaat-facteur (Cie Cecilia), Othello (Toneelhuis), Badke (KVS) en Ivanov (Malpertuis). Zie blz. 88

116

Met een abonnement boekt u snel en efficiënt aan de meest voordelige prijs. Bij elk abonnement krijgt u een Podiumhopper cadeau. Om u nog meer keuze te bieden hebben we ons aanbod aan abonnementen uitgebreid met een Fijnproevers- en Matinee-abonnement.

abon

Fijnproeversabonnement

Matineeabonnement

U houdt van theater maar door Geldig voor alle uw drukke agenda komt een be­matineevoorstellingen zoek aan de schouwburg er niet (zowel NTGent-producties meer van. Ondanks alle goede als gastvoorstellingen). voornemens is dé voorstelling U kiest vijf matinees die u wil zien van de a∞che veren betaalt € 72,50. dwenen voor u er erg in hebt. Wij maken het u heel gemakkelijk en stellen twee formules voor waardoor u tegen gunsttarief (inclusief drankje) zeker bent Strippenkaart van een goede plaats op wat de Deze kaart kost € 195 en highlights van het seizoen beloven biedt u de mogelijkheid te worden. U tekent op het abonom tijdens het seizoen nement naar keuze in (de twee 2014–2015 tien voorcombineren mag uiteraard ook), stellingen bij te wonen aan kruist de data aan in uw agenda een vast reductietarief: en kunt weer meepraten over € 19,50 per voorstelling. het Vlaamse theaterleven. Het grote voordeel aan Fijnproever A deze Strippenkaart is Augustus ergens op de vlakte dat ze niet persoonlijk (zaterdag 22/11/14) is en niet beperkt is tot En avant, marche 1 ticket per voorstelling. (zaterdag 25/4/15) Geef ze dus gerust door Fijnproever B aan vrienden, of nodig Front (zaterdag 27/9/14) ze uit om aan reductietarief Revue Ravage (zaterdag 4/4/15) mee op verkenningstocht Een fijnproeversabonnement te gaan door ons aanbod. kost € 41 in rang 1 Niet geldig voor voorstel(inclusief drankje tijdens de lingen in categorie C en de pauze of na de voorstelling) uitzonderingstarieven.


nementen Jongerenkaart

De geknipte formule om het leven van al wie jonger is dan 26 een stuk aange­ namer te maken. U koopt via ons Bespreekbureau een gepersona­liseerde jongerenkaart voor € 6 en kunt met die kaart voor de voorstellingen van uw keuze een ticket boeken aan € 12,50, ook in eerste rang. Hoe meer u komt, hoe meer prijsvoordeel u dus doet. Deze Jongerenkaart geldt niet voor de voorstellingen in categorie C en de uit­zonderingstarieven.

Podiumhopper

Bij aankoop van een abonnement in NTGent krijgt u een Podiumhopper cadeau die bij elk van onze collega’s — Handelsbeurs, Vooruit, Opera Vlaanderen en Bijloke —  een eenmalige korting van € 5 biedt bij het reserveren van een ticket.

De abonnementen kunnen ook online besteld worden. Een snelgids: U wil maximale vrijheid? Kies dan voor een Carré of Sextet, tenzij u graag op zondagnamiddag naar het theater komt, want dan is een Matinee-abonnement uw ding. U komt graag met vrienden en familie? Overweeg dan de Strippenkaart. U bent jong en wil wat? Koop een Jongerenkaart of streep elke woensdag aan in uw agenda (zie blz. 120) U bent druk bezet, heeft geen tijd om uw abonnement in elkaar te puzzelen maar wil de highlights van een seizoen onder geen beding missen? Dan zijn de Fijnproeversabonnementen u op het lijf geschreven.

X-Large

Met een X-Large abonnement op zak betaalt u eenmaal per seizoen € 275 en kunt u nagenoeg alle activiteiten van het seizoen 2014–2015 bijwonen, met uitzondering van de voorstellingen in categorie C en de uitzonderingstarieven. Bovendien ontvangt u een VIP-uitnodiging op de betalende activiteiten in het kader van de vijftigste verjaardag van NTGent. Het volstaat om tijdig een ticket te reserveren via ons Bespreekbureau. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan kunt u uw ticket pas vanaf 1 uur voor aanvang van de voorstelling aan de kassa komen ophalen op vertoon van uw abonnementskaartje. Dit strikt persoonlijk abonnement biedt de echte theaterliefhebber een aanzienlijk prijsvoordeel, maar het aanbod is beperkt: we verkopen maximaal 100 X-Large abonnementen!

Vanaf het seizoen 2014–2015 rekent NTGent bij elk ticket 50 cent solidariteitsbijdrage aan, reeds inbegrepen in de geafficheerde abonnementsprijs. Met die 50 cent draagt u bij tot duurzame NTGent-projecten die zonder uw steun niet gerealiseerd kunnen worden en sponsort u theaterbezoek voor diverse kansengroepen. Bovendien zorgt die solidariteitsbijdrage ervoor dat u vanaf september 2014 op trams en bussen van De Lijn elk toegangsticket op de dag van de voorstelling meteen ook kunt gebruiken als gratis vervoersbewijs heen en terug naar onze zalen (zie blz. 113).

117


negen parcours NTGent brengt een brede waaier aan (theater)producties, naar ieders smaak en goesting. Bent u wat overdonderd door ons aanbod, dan helpen deze parcours u beslist om een keuze te maken.

1

Nieuw werk van NTGent

FRONT NTGent & Thalia Theater Hamburg Elektra NTGent & Het Nationale Toneel We Shall Overcome NTGent Augustus ergens op de vlakte NTGent, Toneelhuis / Olympique Dramatique & KVS Hotel Malaria NTGent De Bulgaren komen! NTGent & Wunderbaum Revue Ravage NTGent, KVS & Toneelhuis En avant, marche! NTGent & les ballets C de la B

118

2

Beproefd repertoire

3

Teksttheater op klassieke leest

Een lolita NTGent

Het Slot ArtEZ / Julie Van den Berghe

Africa NTGent

Het Geslacht Borgia NUNC

Cyrano NTGent

Vrijdag Het Nationale Toneel

Rood NTGent

De laatkomer Noord Nederlands Toneel

Parsifal NTGent

Petrus en de doodendraad Het Gevolg

Brief aan mijn rechter NTGent, ThÊâtre de la Place & Theaterfestival Boulevard

As you like it Het Nationale Toneel Maria Stuart Toneelgroep Amsterdam & Toneelhuis Pereira verklaart De Tijd


door het NTGent-seizoen 2014–2015 Het zijn leidraden bij het reserveren van losse tickets, maar misschien zetten ze u meteen op weg om net als honderden andere NTGent-bezoekers een abonnement te nemen: u bepaalt immers zelf in alle vrijheid welke voorstellingen u in uw abonnement stopt (zie blz. 116).

4

Muziek, muziektheater, literatuur en dans

6

Jong en/of experimenteel

Huis LOD

Looking for Paul Wunderbaum

Trauerzeit Johan Leysen

De Laatsten De Hollanders

Much Dance Jan Decorte / Bloet

A brave new jungle Eisbär*

Marktplaats 76 Jan Lauwers & Needcompany

Lift not the painted veil which those who lives De Tijd / Thomas Janssens, Bert Dockx

Griet Op de Beeck & Wannes Capelle Behoud de begeerte For Ever Eriksson Delcroix Dance! Dance! Dance! Arsenal Anja ♥ Ninja Gorki

5

(Bijna) monologen

4.48 Psychosis Jan Steen

7

Familie

Tropoi (12+) Theater FroeFroe Kriep (8+) 4Hoog Amigos (6+) ’t Arsenaal

Al te luide eenzaamheid Theater Zuidpool

Koning Lou (6+) King Lou & Het Leuvens Alumni Orkest

Duizend man sterk Mich Walschaerts

Cowboys huilen niet (6+) Laika & BonteHond

Kamer 411 ’t Arsenaal

Wulong (8+) HETPALEIS

Missie KVS

Wiejow (6+) HETPALEIS

8

Humor, circus en cabaret

25 jaar schedelgeboorten De Schedelgeboorten SLIJK Wouter Deprez Amortale Circus Ronaldo SKaGeN Deurdedeurdeur

9

Sociaal-artistiek

Bye Bye Gillo ’t Arsenaal & Moussem De handen van Fatma ’t Arsenaal @wBenjamin2014 Het Collectief & Victoria Deluxe

Jongen toch Raf Walschaerts Pax Mama DNA / Sabri Saad el Hamus 119


onze ticketprijzen Vanaf het seizoen 2014–2015 rekent NTGent bij elk ticket 50 cent solidariteitsbijdrage aan, reeds inbegrepen in de geafficheerde ticketprijs. Met die 50 cent draagt u bij tot duurzame NTGent-projecten die zonder uw steun niet gerealiseerd kunnen worden en sponsort u theaterbezoek voor diverse kansengroepen. Bovendien zorgt die solidariteitsbijdrage er voor dat u vanaf september 2014 op trams en bussen van De Lijn elk toegangsticket op de dag van de voorstelling meteen ook kunt gebruiken als gratis vervoersbewijs heen en terug naar onze zalen (zie blz. 113). Print@home: wie online reserveert en zijn ticket thuis print, bespaart 50 cent per ticket. Indien u echter dit ticket vervolgens vergeet mee te brengen, betaalt u adminis­tratiekosten voor de aanmaak van een duplicaat.

Wij van NTGent vinden het belangrijk dat iedereen die zich door onze programmering aangesproken voelt of die nieuwsgierig is naar wat dit huis zoal bekokstooft, de kans krijgt om aan democratische prijzen onze activiteiten bij te wonen. Daarom bieden we allerhande abonnementsformules aan (zie blz. 116–117) waardoor u kortingen geniet die op een gewone weekdag in rang 1 variëren van 10 % met een Strippenkaart tot 20 % met een sextet. Op zaterdagen loopt deze korting in dezelfde rang zelfs op tot 25 %. Verwoede theaterliefhebbers die bij de pinken zijn hebben ook al lang door dat bij de XL formule de prijs voor een avondje theaterplezier nog veel verder zakt. In het nieuwe Fijnproevers­ abonnement betaalt u € 20,50 per voorstelling in plaats van € 25,50 en u krijgt er nog een drankje bovenop. Maar er zijn niet enkel de abonnementenformules. Reductiehouders zien de standaardprijs aan de kassa in bepaalde gevallen ook dalen met ca. 30 %. Via onze afdeling publiekswerking en publiekswerving kunnen groepen en scholen, mits ze aan een aantal voorwaarden vol­ doen, ook kortingen bedingen.

De toeschouwer die slechts af en toe een voorstelling bij­ woont, betaalt naargelang van het moment waarop hij zich naar NTGent begeeft, een variabele prijs. Zij die graag op premières aanwezig zijn en zo als aller­ eerste een nieuwe NTGentproductie ontdekken, betalen voor dat ‘voorrecht’ een kleine meerprijs. Daar zit dan wel weer een drankje op een receptie bij inbegrepen. Op matinees zijn tickets dan weer een paar euro goedkoper. Een andere variatie op het basistarief is de prijs op zaterdagavond, de uitgaansavond bij uitstek. Dat ticket kost iets meer, maar daar staat dan tegenover dat we bij NTGent alles in het werk zetten om van uw weekendavond uit met vrienden of familie een totaalgebeuren te maken. Ten slotte, voor wie de dag waarop hij naar NTGent komt niet zoveel uitmaakt, maar wel de plek in de schouwburg, hebben we het aantal plaatsen in rang 1+ uitgebreid. Een drankje tijdens de pauze of na de voorstelling blijft inbegrepen.

Nieuw: woensdagavond wordt jongerenavond! Bent u jonger dan 30, dan betaalt u op woensdagavonden slechts € 13,50 per ticket (met uitzondering van voorstellingen in categorie C of voorstellingen met uitzonderingstarieven). Opgelet: deze tickets kunnen niet online worden geboekt en legitimatie is verplicht. 120


hoe reserveren? hoe betalen? Via www.NTGent.be, telefonisch op het Als u via de website of tele足fonisch reserveert kunt u betalen door nummer +32 9 225 01 01 of ter plekke in middel van overschrijving het Bespreekbureau, van dinsdag t/m op ons nieuw rekeningnummer vrijdag doorlopend tussen 10u en 18u, BE85 8270 8528 3406 (BIC ETHIBEBB), op zaterdag van 14u tot 18u. binnen de 3 dagen, of met VisaGesloten op zondag en maandag. of Eurocard met vermelding van Tijdens de Gentse Feesten (vrijdag het nummer en vervaldatum. 18 juli tot en met zondag 27 juli) In het bespreekbureau kunt u betalen zijn we open van 14 tot 21 uur. met contant geld, Bancontact, Nadien zijn we gesloten tot en Visa of Eurocard met ver足melding met maandag 18 augustus. van het nummer en vervaldatum. Nieuwe openingsuren vanaf dinsdag In Minnemeers, Arca en Minard 19 augustus De balie van het kunt u enkel cash betalen. Bespreekbureau is open van maandag t/m zaterdag, van 14u tot 18u (en Opgelet: reserveringen dient u vanaf 1 uur voor aanvang van de voorbinnen de 3 dagen te betalen. stelling op de voorstellingslocatie). Uw reservering vervalt onherroepelijk Op weekdagen kunt u ons van 10u indien wij de betaling niet tijdig hebben tot 18u ook telefonisch bereiken. ontvangen. Is de periode tussen uw reservering en de voorstellingsdatum Last Call is de sms-service van korter dan 1 week, dan vervalt uw NTGent voor late beslissers. reservering een uur voor aanvang. Schrijf je gratis in op De vrijgekomen kaarten worden www.NTGent.be/lastcall dan doorverkocht. Indien de betaling Voorstellingen voor minder dan 10 dagen voor de voorkinderen en jongeren stellingsdatum gebeurt, gelieve dan Bij voorstellingen voor kinderen uw betalingsbewijs mee te brengen. en jongeren raden we u aan de minimumleeftijd te respecteren. Iedere toeschouwer dient in het bezit te zijn van een ticket. Personen met een beperking NTGent wil een open huis zijn voor iedereen. Een NTGentproductie bijwonen is een recht. Daarom maken we ons aanbod zo toegankelijk mogelijk voor iedereen. Om u de beste service te kunnen bieden, vragen we u met aandrang om steeds alle relevante informatie te vermelden bij uw reservering. Meer informatie hierover leest u op blz. 104. Adresgegevens Bij uw reservering noteren we uw naam, adres, geboortedatum en e-mail om ons klantenbestand zo optimaal mogelijk te houden en u snel te kunnen bereiken bij eventuele wijzigingen. Deze gegevens worden uitsluitend door NTGent gebruikt. Om ze te wijzigen volstaat een mailtje naar tickets@NTGent.be of belt u 09 225 01 01.

Groepen en scholen reserveren via publiekswerking@NTGent.be. Wijzigingen in aantal moeten ten laatste 14 dagen voor de voorstelling doorgegeven worden, bij afwezigheid kan maximum 10% van dit aantal omgeruild of terugbetaald worden. Wachtlijst Kort voor of op de voorstellingsdatum zijn er bijna altijd nog kaarten verkrijgbaar. Is een voorstelling uitverkocht, dan kunt u vanaf een uur voor aanvang op de wachtlijst geplaatst worden. Dit kan enkel ter plaatse, aan de kassa. Daar kunt u ook informeren of er eventueel betere plaatsen zijn vrij足gekomen. Annuleren, ruilen of teruggeven Verkochte tickets worden niet omgeruild of terugbetaald, tenzij de voorstelling wordt afgelast. Tickets kunnen geruild worden voor een andere voorstellingsdatum van dezelfde productie; dit kan tot drie dagen voor de datum van uw oorspronkelijke voorstelling.


NTGent â&#x20AC;&#x2026;schouwburg

Tenzij anders vermeld starten onze voorstellingen om 20u00, op zondag om 15u00. Dit is de standaard­ indeling van onze schouwburg.


rang 2 17,50

rang 1+ rang 2 33,50 25,50 28,50 20,50 30,50 22,50 / 17,50 / 15,50

Jongerenkaart (–26)  U betaalt € 6 voor de jongerenkaart, nadien € 12,50 per voorstelling (met uitzondering van de voorstellingen in categorie C en de uit­zonderingstarieven).

CJP-kaart  Op vertoon van uw lidkaart betaalt u € 12,50 per voorstelling (met uitzondering van de voorstellingen in categorie C en de uitzonderingstarieven).

Reductietarief  Het reductietarief geldt voor –26 en 65+, of op vertoon van uw werk­lozenkaart. Leden van KnackClub en Open Doek vzw hebben recht op 2 tickets per lidkaart. uitzonderingen Kriep.. ............................... Het Geslacht Borgia............ Amortale........................... Koning Lou........................ Gorki.. ............................... @wBenjamin2014.. ..............

€ 12,50 € 33,50–38,50 € 18,50–24,50 € 15,50–20,50 € 19,50–22,50 € 12,50

tarief E / 16,50 14,50 12,50 12

tarief B rang 1 rang 1+ rang 2 25,50 30,50 22,50 20,50 25,50 17,50 22,50 27,50 19,50 17,50 / 14,50 15,50 / 12,50

rang 1+ geldt enkel in NTGent schouwburg

voorstellingen in Minnemeers, Arca of Minard tarief D première....................................................... 19,50 standaard..................................................... 18,50 reductie........................................................ 16,50 min 12 & jongerenkaart.. .................................. 12,50 scholen (via PW, zie blz. 111)................................ 12

tarief C rang 1 eenheidsprijs...................... 20,50

min 12 & jongerenkaart ........ 12,50 12 scholen (via PW, zie blz. 111).....

voorstellingen in NTGent schouwburg of Minard tarief A rang 1 première............................ 28,50 weekdag & zondagavond...... 23,50 zaterdag.. ........................... 25,50 reductie............................. 20,50 reductie matinee................. 18,50

tickets & tarieven

Cadeautip   Zowel online als via het bespreekbureau kunt u geschenkbonnen kopen waarvan u de waarde zelf kunt bepalen. Als u dat wenst sturen we onze nieuwsbrief naar de ontvanger die dan een keuze kan maken uit ons aanbod. Reserveren is aanbevolen.

Arrangementen Zie blz. 114

Abonnementen Zie blz. 116-117


NTGent tijdschri◊ N° 3 mei 2014

jaargang 12 verschijnt 6x per jaar in februari, april, mei, augustus, oktober, december Afgi◊ekantoor Gent X / P 209538 Afzendadres: Kurt Melens, St-Baafsplein 17, 9000 Gent

www. ntgent. be 2014 20 +321 95 225 01 01

NTGent szbrochure1415  

Seizoen 2014 2015 staat klaar om je met open armen te ontvangen. Doorblader de seizoensbrochure.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you