Page 1

NTGent tijdschri◊ NTGent tijdschri◊

N° 5

oktober 2013 jaargang 11 Verschijnt 6x per jaar in februari, april, mei, augustus, oktober, december Afgi◊ekantoor Gent X / P 209538 Afzendadres: Kurt Melens, St-Baafsplein 17, 9000 Gent

november—december 2013

België–Belgique PB Gent X 3/1355

Elsie de Brauw Bernard Dewulf Els Dottermans Frank Focketyn Servé Hermans Christoph Homberger Bert Luppes An Miller Wim Opbrouck Chris Thys Julie Van den Berghe Oscar Van Rompay Steven Van Watermeulen Peter Verhelst Lien Wildemeersch

Alles is gevaarlijk. Als het leven niet levensgevaarlijk was, zou je van verveling sterven... (Lord Goring in De ideale man, Elfriede Jelinek)


De ideale man

Nieuw werk van NTGent en het Nationale Toneel

De regisseur. Een rond gezicht, ronde ogen en een ronde gulzige mond. Hij praat alsof zijn woorden hem goed smaken. Geamuseerd en snel. Ik ben bang dat mijn op­ nameapparaatje zijn taal niet kan bijhouden. Hij heeft een drukke zomer achter de rug. Zo blikte hij De Prooi in, een driedelige televisieserie over de instorting van de financiële markten, en repeteerde hij met een nieuwe cast zijn megasuccesvolle musical Soldaat van Oranje. Waarom De ideale man? Het is een stuk dat hout snijdt, en op de naad en de dilemma’s van de tijd staat. Het gaat over een politicus die het verschil tussen het algemeen belang en het privé­ belang niet meer uit elkaar kan houden. Tegenwoordig is de job van politicus behoorlijk riskant, op welke schaal dan ook. Zo was er laatst nog ergens in Limburg een burgemeester die beweerde dat er voor de verkeersveiligheid rotondes nodig waren. Een aannemer kreeg die opdracht, en toevallig moest die burgemeester ook nog een villa bouwen… Ik hoef er geen tekening bij te maken hoe het in zijn werk ging. En al die tijd beweerde die burgemeester: ‘Ik doe het toch voor de kindertjes die veilig naar school moeten!’ Het hellende vlak tussen algemeen belang en privé wordt steeds onduidelijker, en vooral in de bovenlagen wordt het steeds meer afgedekt en toegedekt. Oscar Wildes Een Ideale Man speelt zich af in de Victoriaanse tijd en gaat over een politicus die in het verleden aan zijn fortuin is gekomen  — geld is macht — en die nu door 2

Schrijver Oscar van den Boogaard in gesprek met regisseur Theu Boermans

dat verleden wordt ingehaald door iemand die daar ook zijn voordeel mee probeert te doen. Dat hele politieke spel, dat machts- en geldspel dat totaal in elkaar verweven zit, daar gaat het over. Tegelijk probeert die politicus er net zoals zijn vrouw een hogere moraal op na te houden en houdt hij zijn verleden voor haar verborgen. En zij wil dat hij veel geld verdient omdat ze goed wil doen in de wereld, ze wil zoveel mogelijk charitatieve projecten steunen — wat tegen­ woordig ook iedere actrice doet —  om nood te ledigen bij mensen. De politicus heeft ambitie, hij wil carrière maken. Kijk naar Obama. Op hem stellen wij onze hoop. We denken dat het met schone handen kan, maar hij wordt achtervolgd door Republikeinen die zijn vuile was buiten hangen. De ideale man gaat over dat hele kapitalistische systeem, de publieke gelden waar je verantwoordelijkheid voor draagt en het privébelang dat daar tegenover staat, het carrière maken, de machtsverhouding ook tussen mannen en vrouwen. Speelt jouw regie zich af in de Victoriaanse tijd? Nee, dan zou de boodschap wel heel diep verstopt blijven. Oscar Wilde is een taalvirtuoos en als je zijn stuk niet hedendaags maakt, wordt het een society drama, over wittiness. Heel amusant natuurlijk, maar niet het soort stuk dat ik

wil maken. Om de scherpte en hardheid naar boven te halen, moet je het naar het hier en nu transponeren. Wanneer je Elfriede Jelinek loslaat op een stuk, krijg je natuurlijk wel dat hedendaagse, maar dan moet je goed uitkijken dat het niet gaat wringen. Het Duitse theater heeft sinds de Tweede Wereldoorlog de traditie om zich terug te trekken in de taal. In de jaren zestig en zeventig dachten ze: ‘Laten we ophouden met naturalisme, we verliezen het toch van de film, we moeten het hebben van de schrijvers, van de taal.’ Daar kun je natuurlijk over discussiëren. Sommigen vinden dat theater toebehoort aan de regisseurs, niet aan de schrijvers. Ik vind zelf de tekst, en dus ook de schrijvers, het belangrijkste. Jaren geleden heb ik in het Trust Theater een symposium georganiseerd over Engelse toneelschrijvers. Ik had Sarah Kane en Marc Ravenhill uitgenodigd voor een theatrale lezing van hun stukken. Jonge Nederlandse regisseurs had ik er op los gelaten, ze waren er hun gang mee gegaan. De auteurs waren woedend. Kane en Ravenhill riepen: ‘Schrijf dan zelf een stuk!’ Elfriede Jelinek heeft vrede gevonden met al die regisseurs die hun gang willen gaan, ze heeft de controle losgelaten en schrijft zelfs geen personages meer. Je krijgt van haar een pak tekst en daarmee mag je aan de slag. De regisseur


Theu Boermans © Kurt Van der Elst

moet haar teksten ontrafelen en er een voorstelling mee maken. Ik vind het heerlijk, ik kan ermee doen wat ik wil, maar Jelinek schrijft wel altijd veel te veel, objectief en subjectief door elkaar, ze doet dat in einem Guss. Veel regisseurs die een stuk van Jelinek uitkiezen, zetten haar zelf op het toneel, en laten daar personages uit voortkomen. In drie van de vier Jelinek-stukken zien we Jelinek zelf, hetzij op video, hetzij met blote tieten midden in het decor, omdat regisseurs een heilig ontzag voor haar hebben, of bang voor haar zijn. Ze is een beetje het met de Nobelprijs bekroonde geweten van het Duitse theater. Jelinek staat erom bekend niet van dialogen te houden, maar toen ze Een ideale man las, vond ze de dialogen fantastisch. Ze heeft ze gerespecteerd, strak getrokken en aangevuld met haar bekende tekstbrokken.

Ligt De ideale man in de lijn van je andere werk? (De regisseur denkt lang na.) Het past wel in de Schnitzer-lijn, misschien, Het Wijde Land, De Eenzame Weg, Fraulein Else, het is toch uit dezelfde periode… maar De ideale man is maatschappijkritischer, niet zo psychologisch. Ik heb eigenlijk nog nooit zo’n Engels uit die tijd geregisseerd. Het is ook mijn eerste Jelinek. Ik heb wel veel Duitsers gedaan, Werner Schwab, Rainald Goetz, Gustav Ernst. Toen ik begon met regisseren vond ik dat er in Jelineks stukken te veel regieaanwijzingen zaten. Ze zat in het begin op de feministische golf, met haar Vampierstukken. Ik vond dat absoluut fascinerend, maar wilde met mijn jonge gezelschap de auteurs brengen uit onze eigen generatie. Jelinek behoorde meer toe aan de generatie van Gerardjan Rijnders, bij wie ik als jonge acteur

had gespeeld. En veel van haar stukken verwijzen naar de Oostenrijkse en Weense politiek… dat vond ik altijd een handicap. Is dit stuk minder Oostenrijks? Ik haal het weg uit die Weense context, en ook uit de Engelse context. Ik plaats het in een onvoorstelbare Nederlands-Vlaamse context. Ik heb er alle concrete verwijzingen uitgehaald en situeer het in het nu. De butler heb ik erin gelaten, als een soort reminiscentie aan de Victoriaanse tijd. Ik wil de taalvaardigheid overeind houden, dat elkaar voortdurend de vliegen afvangen, de briljantie van de taal, maar ik wil vooral ook de scherpte voelbaar maken en het feit dat de mensen in het stuk daar kapot aan gaan. De ideale man is schrijnend en diep, dat mag niet weggespeeld worden door de wittiness en de komedie. Ik wil niet dat toeschouwers denken dat het allemaal niet zo erg is! Het is wel erg, het is bloedserieus! Die mensen zakken door de bodem. Het is gruwelijk, die carrières waar je alles op hebt ingezet en die totaal worden verwoest. Ik merk het als ik praat met bankdirecteuren en topbestuurders. Zij leven voort­durend op een vulkaan. Als een ondergeschikte iets fout doet, dan zijn ze weg, want zij dragen de verantwoordelijkheid. Het draait allemaal om carrière, macht, geld… en seks ook. En hoe dat instrumenten zijn voor elkaar, en hoe we er allemaal in gevangen zitten en hoe ons dat dicteert, en tegelijk is er de vraag: wat is het alternatief? In wat voor fysieke wereld toon je die mensen? Ik zet ze gewoon in het milieu waar ze in wonen, doorgaans de beste woningen in de laatste stukjes groen in de steden, of tegen de steden aan, in de mooiste bungalows. Het speelt zich af bij hen thuis, ik zet dat ten volle op het toneel. Maar uiteindelijk blijkt alles decorum te zijn… Ik wil niet te veel verklappen. In het begin denk je dat het stuk een blijspel is, maar dan blijkt het allemaal anders te zijn. Ik wil niet dat het publiek in het begin denkt: ‘Het gaat niet over ons.’ Vind je theater een goed medium om mensen een spiegel voor te houden? Ben je er tevreden over na zoveel jaar? Het is natuurlijk zo, vooral in Nederland, dat we onze onaantastbare 3


positie zijn kwijtgeraakt. Anders zouden we niet zo makkelijk worden wegbezuinigd. Het heeft te maken met het Nederlands bestel waarin gezelschappen geen eigen zaal hebben en gedwongen zijn te reizen. Godzijdank heeft NTGent een eigen theater, en Toneelgroep Amsterdam heeft dat sinds kort ook. Als je een eigen zaal hebt, kun je bij je core business blijven en hoef je minder concessies te doen. Toen ik van school afkwam, bedroeg het percentage teksttoneel in de regionale schouwburgen 88 procent. Ik weet nog dat Freek de Jonge klaagde dat hij er niet in kwam vanwege dat kuttoneel… dat was in 1972! Nu is het aandeel teksttoneel onder de 15 procent gezakt. In een willekeurige regionale schouwburg in Nederland is er misschien nog 4 procent teksttoneel, veelal ‘vrije producties’, onafhankelijke producties in eigen beheer. Een repertoiregezelschap heeft als opdracht de grote wereldbibliotheek te conserveren, te spelen en aan te vullen met nieuw materiaal. Basisidee is dat de mensen kennis moeten nemen van het repertoire, zeker van dat van na de Verlichting, want daarin zit de seculiere mens gearticuleerd. In Duitsland wordt dat op scholen onderwezen, daar is het een op zichzelf staand systeem. Bij ons is dat lastig, onze bibliotheek is erg smal. Als je zoals Jelinek iets schrijft en het wordt in tien stadstheaters gespeeld, dan kun je ervan leven, maar dat geldt niet voor onze toneelschrijvers. Hun stukken blijven niet op het repertoire, de markt is te klein. Wij hebben die bibliotheek niet, ons theater en ons toneel is niet gefundeerd in een nationale bibliotheek. Theateropleidingen in Duitsland zijn geworteld in het Duitse repertoire. ‘Het eerste wat moet heropgebouwd worden is het toneel’, zei Adenauer na de oorlog. Het theater profiteerde van die verloren oorlog met al die foute vaders: de hele naoorlogse generatie moest zich opnieuw uitvinden en definiëren aan de hand van die klassieke bibliotheek, en dat heeft er een enorme boost aan het theater gegeven. Heeft theater in onze tijd nog genoeg zeggingskracht? Natuurlijk wel. Als ik een film maak, merk ik dat theater de unieke mogelijkheid heeft om te verlang­zamen, 4

te verdichten en te verdiepen in een tijd waarin alles steeds sneller gaat en oppervlakkiger wordt. Voor mij heeft een ideale voorstelling een goede balans tussen een emo­ tionele, visuele en intellectuele sensatie. De acteurs zorgen voor het emotionele, het decor voor het visuele, en het intellectuele komt wanneer taal de dingen transparant kan maken. Taal heeft het vermogen om iets te verwoorden wat je altijd gevoeld of onbewust geweten hebt. Bij het maken van een voorstelling is de tekst mijn ingang, net zoals de partituur van de componist dit is voor een concert. De tekst begeestert me omdat hij de kracht heeft om beelden op te roepen. We leven in een beeldcultuur, maar ergens moet een instituut bestaan om de taal te beschermen, te bewaren. Dat kan in het theater. Taal kan dingen bevattelijk maken, ook al is het een leugen, ook al is het een vorm. Taal kan dingen in een vorm gieten, gedachtes in een vorm gieten. Ook al weten we dat taal begrensd is, toch kan ze een vermoeden van doorzicht suggereren. De taalgevoeligheid moet geprikkeld worden, je moet mensen dwingen om te luisteren. Theater komt uit de retorica voort, de taal komt uit het hoofd van de schrijver, in het geval van De ideale man uit dat van twee schrijvers. Ik begrijp heel goed dat Jelinek geen zin heeft in naturalistische stukken met personages. Met haar tekstbrokken formuleert ze doorzichten, laat ze subjectief en objectief in elkaar overvloeien en zet ze alle ramen open. Oscar van den Boogaard

Naar Oscar Wilde › bewerking Elfriede Jelinek › regie Theu Boermans › spel Frank Focketyn, Katja Herbers, Anniek Pheifer, Mark Rietman, Ariane Schluter, Jaak Spijkers, Chris Thys, Steven Van Watermeulen › dramaturgie Rezy Schumacher, Koen Haag­ dorens › productie NTGent in coproductie met Het Nationale Toneel Belgische première op woensdag 6 november om 20u in NTGent schouwburg. Voor­ stellingen op do 7, vr 8, za 9, zo 10 (15u), wo 13, do 14, vr 15, za 16/11 en wo 18, do 19, vr 20 en za 21/12 om 20u (met gratis inleiding 45’ voor aanvang)

Nieuws flash Le square wordt Cyrano

De voorstelling Le Square van Marguerite Duras, voorzien om op zaterdag 22 februari 2014 in NTGent in première te gaan, wordt vervangen door Cyrano, Bernard Dewulfs bewerking van de klassieker Cyrano de Bergerac van Edmond Rostand. Alle speeldata en ook het artistieke team blijven ongewijzgd. Meer info op www.ntgent.be

Taalunie Toneelschrijfprijs voor Bernard Dewulf? Bernard Dewulfs dubbel­ monoloog Een lolita werd reeds bekroond met de Cutting Edge Award als beste podiumvoor­ stelling van 2012. Nu haalt ze ook een nominatie binnen voor de Taalunie Toneelschrijfprijs als beste toneeltekst van afgelopen seizoen.

Nominatie Gouden Kalf voor Wim Opbrouck

Boven is het stil, de nieuwe Nederlandse film van Nanouk Leopold, haalde vijf nominaties binnen voor de Nederlandse Filmprijzen 2013, waaronder de beste mannelijke bijrol voor Wim Opbrouck. Uiteindelijk ging de prijs voor beste mannelijke bijrol naar Jacob Derwig voor zijn rol in Alles is familie.

Benefiet PC Wagenschot

Eind september organiseerden NTGent en BRONKS met Pascale Platels De koning van de Paprikachips een benefietvoorstelling voor PC Wagenschot, een pedagogisch centrum dat hulp en vaak ook een thuis biedt aan jongens en meisjes met ernstige en langdurige moeilijkheden. Het leverde 5000 euro op die door ensemblelid Lien Wildemeersch werd overhandigd aan vertegenwoordigers van Wagenschot.


Beproefd repertoire Africa

NTGent

Africa © Kurt Van der Elst

‘Het spelplezier fladdert als een fee over de zee.’ (Knack) Vier Hansen in een speculoos­ fabriek. Lange dagen aan de band. De verveling slaat toe. En als dan een van hen toegeeft dat hij een Grietje mist, raken de gemoederen verhit... Een eigenzinnige lezing van het overbekende sprookje, voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar, in regie van Servé Hermans. ‘Op deze momenten is een stadstheater werkelijk van iedereen’, schreef Cobra.be naar aanleiding van de première. Regie Servé Hermans › spel Christoph Homberger, Wim Opbrouck, Louis Van Beek en Alexander Paeffgen (toetsen) › concept Christoph Homberger, Wim Opbrouck en Servé Hermans › dramaturgie Koen Haagdorens en Lucie Ortmann › decorontwerp Jens Killian › lichtontwerp Dennis Diels › kostuumontwerp An De Mol › productie NTGent in coproductie met Schauspiel Köln en Lotus Bakeries Vrijdag 13 december (20u) en zo 15 /12 (15u) in NTGent schouwburg (met gratis inleiding 45’ voor aanvang)

Hans & Grietje © Phile Deprez

Het lijkt wel of Peter Verhelst met elke monoloog die hij maakt (Lex, Julius Caesar, Nero) zijn publiek sterker in het hart raakt en tegelijkertijd toch steeds toegankelijker werk aflevert. Dat hij voor Africa ditmaal Oscar Van Rompay als bijzonder getalenteerd acteur onder zijn hoede kreeg — een jonge acteur die bovendien door zijn persoonlijk engagement in Kenia deze monoloog ook inhoudelijk sterk kleurt —  is een surplus dat de toeschouwer verbluft achterlaat. ‘Een meer dan overweldigende voorstelling’ (Het Nieuwsblad) met ‘Oscar Van Rompay in de rol van zijn leven’ (De Standaard). ‘Ongemakkelijk oprecht.(...) Verhelst besluipt je.’ (Knack) Africa, het gedroomde continent, het voorwerp van verlangen, die onbegrijpelijke plek vol exotisme en muziek en seks en geweld en natuurschoon, muziek, kleuren en geuren... Tekst Peter Verhelst en Oscar Van Rompay › regie Peter Verhelst › spel Oscar Van Rompay › drama­ turgie Bernard Dewulf › geluids­ ontwerp en compositie Kreng › decorontwerp Luc Goedertier en Flup Beys › lichtontwerp Dennis Diels › kostuumontwerp An De Mol › productie NTGent Donderdag 21 november, vr 22, za 23, zo 24/11 om 20u in de Minardschouwburg; vrijdag 29, za 30/11, wo 4/12 om 20u in NTGent Arca (met gratis inleiding 45’ voor aanvang)

Hans & Grietje

Wist u dat

Hallelujah!

Christoph Homberger loodste u door de triomfmars van Verdi in Aida*, samen met 500 andere toeschouwers tijdens de voorstellingen in onze schouwburg of met 15.000 anderen tijdens het slotvuurwerk van OdeGand. U steeg uit boven uzelf, werd deel van een collectief gevoel dat u nog maar zelden had meegemaakt, en dat gewoon door te zingen. Een week voor midwinter trekken we ons — samen met u — een avond terug in onze schouwburg. Onder de leiding van Homberger en met de begeleiding van een muziek­

u voor recente NTGent-producties ook ingekorte inleidingen kunt beluisteren via onze website? Zeker de moeite waard om eens uit te proberen!

ensemble studeren we samen het bekende Hallelujah uit de Messiah van Georg Friedrich Händel in, een van de iconen van de westers muziekgeschiedenis. U hoeft geen noten te kunnen lezen, u hoeft niet te kunnen zingen, u hoeft niets voor te bereiden. U moet het alleen zien zitten dat er wordt getoverd met uw stem. We vertrekken bij Händel en zien wel waar we samen al zingend uitkomen. Zaterdag 14 december om 20u in NTGent schouwburg 5


De kracht van verveling Over Grote Gevoelens #4

Wunderbaum, NTGent, Hebbel am Ufer, Operadagen Rotterdam & Rotterdamse Schouwburg

Spookhuis © Sofie Knijff

Het spookhuis der geschiedenis

Een Wagneriaanse theateropera over de gruwelen van de moderne geschiedenis. Wunderbaum trekt ten strijde tegen de excessen van de frivoliteitscultuur. Waar de wereld nu behoefte aan heeft is daadkracht, is handelen, is doen: ‘Escape from Escapism’. Zombies, populisten, besmeurde vogels en Steve Jobs volgen elkaar op in deze huiveringwekkende bezweringsoproep aan niet minder dan de gehele mensheid. Van en met Walter Bart, Esther Gouarné, Matijs Jansen, Maartje Remmers, Marleen Scholten › arrangement/muzikanten Simon Lenski, Bo Wiget › muziek Richard Wagner › zang Marc Pantus, Lies Vandewege › tekst Gerardjan Rijnders › productie Wunderbaum in coproductie met Operadagen Rotterdam, Hebbel am Ufer (HAU), Rotterdamse Schouwburg en NTGent Belgische première op dinsdag 3 december, wo 4, do 5, vr 6/12 om 20u in NTGent schouwburg (met gratis inleiding 45’ voor aanvang) 6

Langdurige regenval op woensdagnamiddag. De stilte van een ingedommelde zondag. We kennen ze allemaal uit onze kinderjaren: die ogenschijnlijk oneindige momenten waarmee we onze jeugdige verveling associëren. ‘Moeder, ik verveeeeel mij...’ ‘Lees dan een boek, of maak een tekening?’ Suggesties die steevast werden beantwoord met een diepe zucht. Zulke momenten lijken veraf. En toch. Volgens Awee Prins, auteur van Uit verveling (Uitgeverij Klement, 2007), is verveling zowaar de ‘verborgen grondstemming’ van onze tijd. Want al hebben we het nog nooit zo druk gehad met werken, netwerken en zichtbaar actief te zijn, in werkelijkheid maar ook online, volgens Prins is al die bedrijvigheid in se een poging om onze diepe verveling te verdrijven. Vooraleer u als lezer afhaakt of wegzapt misschien toch eerst de aanleiding voor dit stukje over verveling. Of beter: over onze angst voor verveling, nota bene in een tijd waarin ‘alles ter beschikking staat, maar weinig of niets ons nog wer­ kelijk raakt’. Prins noemt onze tijd er één van ‘overvolle leegte’, zo’n typisch menselijke paradox met aan de ene kant een toename van het aantal professionele burn-outs en andere moderne ziektebeelden, en aan de andere kant een poging tot tegenbeweging via slow cooking en andere ‘trage’ trends. Precies omdat de angst voor verveling, en bij uitbreiding de angst voor stilte of leegte, ons zo parten lijkt te spelen, willen we een special uitwerken rond dit thema. De insteek? Gij Zult U Niet Vervelen.

Onder die noemer — Gij Zult U Niet Vervelen als, zeg maar, het elfde gebod van deze tijd — werken NTGent en De Standaard samen aan een nieuwe editie in de reeks Grote Gevoelens. Daarin gaan we, als krant en als theaterhuis, op zoek naar de dieperliggende drijfveren achter ons dagelijks handelen. Net zoals bij vorige edities werken we dit thema uit in een special van het DS Weekblad en in een presentatie op zondagavond in onze schouwburg. En meer dan ooit gebeurt dat onderzoek via een intensieve dialoog tussen de redactie van de krant en ons theaterhuis, vertegenwoordigd door Guinevere Claeys (chef DS Weekblad), Servé Hermans (acteur en regisseur bij NTGent) en Steven Heene (artistiek coördincator NTGent). Tal van wilde ideeën borrelen daarbij op. Want never a dull moment. Meteen schoot ook een quote van de Amerikaanse schrijver David Foster Wallace uit The Pale King ons door het hoofd: ‘If you are immune to boredom, there is literally nothing you cannot accomplish.’

Grote Gevoelens #4: Gij Zult U Niet Vervelen

Zaterdag 7 december in DS Weekblad, zondag 8 december om 20 u in NTGent schouwburg — € 12

Van 30 oktober tot en met 3 november strijkt in Gent opnieuw

Landjuweelfestival

neer. NTGent ontvangt die het dagen met plezier het kruim van het amateurtoneel in Vlaanderen: de geselecteerde producties voor het 77ste Landjuweel. Meer info en tickets op www.ntgent.be en op www.landjuweelfestival.be Als meeting point baat het NTGent café een spiegeltent uit op het Sint-Baafsplein. Vanaf woensdag 30 oktober om 17u kunt u er terecht voor een hapje en een drankje: van 17u tot 22u serveren we tapas, van 12u tot 14u en 18u tot 20u is er ook een lunchbuffet. Taart is er de hele dag door te verkrijgen. Ambiance ook.


Theater Zuidpool

De Hollanders, een groep jonge, talentvolle acteurs, hebben de unieke gave grote schrijvers aan zich te binden en hen zo ver krijgen om speciaal voor hen toneelstukken te schrijven. Na een succesvolle samen­ werking met Arnon Grunberg, is het nu de beurt aan Arthur Japin. Japin ontmoette De Hollanders en hun idealisme deed hem denken aan de Tachtigers: vijf jonge Amsterdamse rebellen die ruim honderd jaar geleden het vastgeroeste Nederland omver schopten. In driedelig grijs zaten zij in de kunstenaarscafés en deden zich tegoed aan verse rivierkreeft en goede wijnen. Ze worstelden met hun idealen en ze schreven de mooiste boeken en gedichten. Absinthe vertelt het verhaal van Anna Witsen, één van de Tachtigers. Zij ontvluchtte haar dominante vader om haar dromen te verwezenlijken. Een muzikale voorstelling over liefde, verleiding, rebellie en verbeelding. Tekst Arthur Japin › regie Gerardjan Rijnders › spel Simone van Bennekom, Thomas Höppener, Eva van Manen, Thijs Prein en Imke Smit › productie De Hollanders Zaterdag 16 november om 20u in NTGent Minnemeers (met gratis inleiding 45’ voor aanvang)

Theater Zuidpool staat bekend om eigenzinnige interpretaties van klassieke werken. Ditmaal kiest het met Phaedra voor één van de mooiste en gruwelijkste mythes uit de Griekse oudheid. Phaedra, ‘de stralende’, is getrouwd met Theseus, koning van Athene. Hun huwelijk is kinderloos. Wanneer Theseus langdurig afwezig is, wordt Phaedra hartstochtelijk verliefd op haar stiefzoon Hippolytus… Phaedra is bij het grote publiek vooral bekend geworden door Euripides, Seneca en Racine. Zuidpool kiest echter voor de versie van Marina Tsvetajeva, die wordt beschouwd als één van de grootste Russische dichters van de twintigste eeuw. Een primeur, want haar tekst is nog nooit in het Nederlands taalgebied opgevoerd. In de klassieke versies wordt Phaedra vaak voorgesteld als een verbitterde intrigante; bij Tsvetajeva blijven zij en de andere personages moreel ongeschonden, verontrustend onschuldig zelfs. Een Vlaams-Nederlandse cast, bestaande uit Koen De Sutter, Ariane van Vliet, Anna Vercammen en Louis Van Der Waal, vervoegt voor deze Phaedra de Zuidpoolploeg (Sofie Decleir, Koen Van Kaam en Jorgen Cassier). Woensdag 20 november om 20u in NTGent schouwburg (met gratis inleiding 45’ voor aanvang)

Absinthe

Phaedra

Gast voorstellingen

Het wijde land © George Tairraz

Phaedra © Greetje Van Buggenhout

Absinth © Maartje Strijbis

De Hollanders

Tg STAN & Toneelhuis / Olympique Dramatique

Het wijde land

‘Het is toegestaan de vrouw van een ander te verleiden wanneer men het gevaar loopt te sterven van liefde voor haar.’ (uit de Kamasutra) Wij. Wij willen geen woeste liefde, wij eisen geen bloed, wij schreeuwen niet om wraak. Niet meer. Wij zijn ruimdenkend, zachtvoelend, perfect geïnformeerd, klaarkijkend en warm. Wij zijn vrij, eindelijk vrij, eindelijk vrij! Bevrijd van het juk der instincten. Fok, daar is Lust! Ga heen, Lust! Aargh, daar komt Passie! Geile trut! Ophitser! Laat ons met rust! Wij zijn net zo evenwichtig. We gaan de goeie richting uit, wij. ’t Is eenrichtingsverkeer, die evolutie, dus het zal wel de goeie richting zijn?! Op elke lichtvoetigheid voorbereid zijn wij, aan ieders luimen aangepast. Ja! Het is vrij dat wij zijn. Onthecht, jongens! En meisjes. Hmmm. Wij koesteren keuzes. onderdanig als heersers. En als Passie en Lust ons toch overmeesteren, dan heeft iedereen daar begrip voor. Jep! Iedereen. Prachtwezens zijn wij. (Allen lachen. Wat een elegante zoogdieren, zeg!) Van en met Olympique Dramatique, Koen De Graeve, Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver, Sara De Roo, Charlotte Vandermeersch, Stijn Van Opstal, Geert Van Rampelberg › tekst Arthur Schnitzler › Productie Toneelhuis en tg STAN Donderdag 21 november om 20u in NTGent schouwburg (met gratis inleiding 45’ voor aanvang)

7


Trainer

Drie mannen, twee vrouwen: de nachtploeg. Met ingesleten discipline voltrekken deze fabrieks­ arbeiders routineus hun handelingen. Ze praten maar onder hun woorden stroomt een dieper leven. Een choreografie van beweging en conversaties. De mens is de machine, de machine is de mens. Een industriële mantra. Trainer is een voorstelling over het verdwijnen van het individu in een pompend organisme. Over het ontwricht doordoen, uitgesteld inzicht, weten maar niet kunnen, negeren van besef. In de banale gesprekken en hersenloze bewegingen sijpelt de sensualiteit aldoor binnen. Of sijpelt ze net weg? ‘Ik wil het hebben over de ontpersoonlijking, de mechanisering van sensualiteit. En het negeren van een gevoeligheid in functie van een buitenwereld’, zegt Abke Haring. Tekst & regie Abke Haring › spel Ruud Gielens, Abke Haring, Marlies Heuer, Jonas Vermeulen, Misha Downey › productie Toneelhuis Vrijdag 22 november om 20u in NTGent schouwburg (met gratis inleiding 45’ voor aanvang)

Roméo et Juliette Een iconische Shakespeare-klas­ sieker à la belge. In deze regie van Yves Beaunes worden Julia en de Capulets gespeeld door Vlaamse acteurs (naast NTGent-actrice Chris Thys ook Bien De Moor, Els Olaerts, Evelien Bosmans en Matilde Casier) en Romeo en de Montaigus door Franstalige. De gesprekken tussen de Capulets onderling worden in het Nederlands gespeeld, de andere scènes in het Frans. Het geheel wordt boventiteld. De muziek wordt verzorgd door de Luikse rockgroep MLCD, die ergens te situeren valt tussen de muziek van Arcade Fire, Nick Cave en Sparks. Samen brengen ze een eigentijdse Shakespeare die zo dicht mogelijk aanleunt bij de originele tekst. Met deze tweetalige productie opende het nieuwe Théâtre de Liège op 3 oktober jongstleden zijn deuren, een statement dat kan tellen. Tekst William Shakespeare › regie Yves Beaunesne › productie Comédie Poitou-Charentes in coproductie met het Théâtre de Liège e.a. Maandag 25 november, di 26/11 om 20u in NTGent schouwburg — volledig boventitelde tweetalige voorstelling (met gratis inleiding 45’ voor aanvang)

Gastvoorstellingen 8

Theaterproductiehuis Zeelandia

De uitvreter

Nescio is een van de meest inspi­ rerende schrijvers uit de vorige eeuw. Bewonderd door groten als Hermans of Reve. Bejubeld omwille van zijn eenvoud in taal en stijl. Hij wordt vaak ‘de chroniqueur van het eeuwige gemis’ genoemd —  zijn verhaal De Uitvreter is daar het beste voorbeeld van. De unieke taal van Nescio leent zich uitstekend voor een theatrale vertelling. In regie van Lidwien Roothaan speelt Han Kerckhoffs die verteller. Componist en saxo­ fonist Keimpe de Jong heeft een gelijkwaardige rol. Samen brengen ze dit bijzondere verhaal tot leven. Tekst Nescio › regie Lidwien Roothaan › spel Han Kerckhoffs › muziek Keimpe de Jong › productie Theaterproductiehuis Zeelandia Vrijdag 6 december, za 7/12 om 20u in NTGent Arca (met gratis inleiding 45’ voor aanvang)

De uitvreter © Lex De Meester

R&J © Théâtre de Liège

Trainer © Frieke Janssens

Toneelhuis / Abke Haring

Centre National de Poitou-Charentes / Théâtre de Liège


Geletterde mensen © Greetje van Buggenhout

Giovanni © Cie Cecilia

Lacrima © Kurt Van der Elst

Behoud de begeerte Compagnie Cecilia

Compagnie Cecilia

Lacrima is een onstuimig lamento over het niet zo poëtische bestaan in de sociale buurten, een rauwe maar tegelijk naar verlossing zoekende elegie over moeders en hun kinderen, hulpeloosheid en verslavingen, de zichtbare en onzichtbare littekens en bovenal het mekaar kwijtraken en verliezen in het leven en de dood… Toen Lacrima tijdens de Gentse Feesten 2012 in NTGent schouwburg in première ging, oordeelde Yves Desmet: ‘Lacrima is het meest politieke stuk van Sierens tot nu, soms meer pamflettistisch dan theatraal. Maar ook daar dient theater voor, om een tegenstem te geven aan de stemlozen.’ (De Morgen) Tekst & regie Arne Sierens › spel Jan Hammenecker en Sayaka Kaiwa › choreografie Ted Stoffer › productie compagnie cecilia Nog op woensdag 30 oktober, do 31/10, vr 1, za 2/11 in NTGent Minnemeers (met gratis inleiding 45’ voor aanvang)

In Giovanni bezingt een koor van drie vrouwende noodlottigheid van het leven. colette, Martine en Lily zijn verbonden door Giovanni. Het verhaal begint bij wielrenner Jempi Monseré. colette was verliefd op de wielrenner, maar Jempi wist niet van colette en kreeg een zoon met een ander, Giovanni. Het lot sloeg vroeg toe voor Monseré: in 1971 stierf hij toen hij tijdens een wedstrijd tegen een geparkeerde auto reed. colette was er het hart van in. In 1974 werd haar zoon geboren en noemde ze hem naar de zoon van Jempi, meteen de eerste schakel van een aaneenrijging van gebeurtenissen… ‘Johan Heldenbergh bedacht een vindingrijke, soepel rijmende spreekstijl. Verbazend met wat voor naturel de drie actrices die naar hun hand weten te zetten.’ (De Standaard) Tekst en regie Johan Heldenbergh › spel Anouk David, Joke Devynck en Laurence Roothooft › productie compagnie cecilia in samenwerking met KVS Woensdag 20 november, do 21, vr 22, za 23, wo 27, do 28, vr 29, za 30/11, wo 4, do 5, vr 6, za 7/12 om 20u in NTGent Minnemeers (met gratis inleiding 45’ voor aanvang)

Lacrima

Tweemaal onze compagnie associée

Giovanni

Geletterde mensen Josse De Pauw & Conny Van Binsbergen

Josse De Pauw plant najaar 2013 de opvolger van zijn boeken Werk en Nog; voldoende reden voor Behoud de Begeerte om deze Geletterde Mens op tournee te sturen met de Nederlandse gitariste en componiste corrie van Binsbergen. De Pauw zat eerder al in Geletterde Mensen, in 2002 met Oscar van den Boogaard — ‘Josse De Pauw laat het woord vlees worden’ (Gazet van Antwerpen) —, en een jaar later met Kees van Kooten — ‘een rijk gevuld en geschakeerd optreden’ (De Standaard). Met Van Binsbergen maakte hij in 2010 de opera Over de bergen; de chemie die toen voelbaar was, belooft voor deze eenendertigste editie van Geletterde Mensen het allerbeste. Vrijdag 29 november om 20u in NTGent schouwburg

Literair feest

9


Ik woon in een huis © Gerard Witteveen

Wie klopt daar? © Gerda Dendooven

30CC Leuven / Gerda Dendooven & Bart Moeyaert

Wie klopt daar? (7+) ‘Over Sinterklaas doen veel verhalen de ronde. Wat vaststaat, is dat hij altijd het goede doet, al jaren.’ Zo begint Wie klopt daar?, het Sinterklaasboek van Bart Moeyaert en Gerda Dendooven, bekroond met de Boekenleeuw 2013. Ze maakten een nieuw verhaal van oude Nicolaaslegenden. Er is het verhaal van de verarmde vader die zijn dochters tot prostitutie dwingt. Tot Nicolas hen redt. En ook het verhaal van het pekelvat, waarbij drie studenten in een herberg logeren en door de waard beroofd en gedood worden. Tot Nicolaas hen weer tot leven brengt. Nicolaas is een goedheiligman: rechtschapen, weldoener, redder van de verdrukten. Wie klopt daar? is gebaseerd op het boek, maar is ook veel meer dan dat. Er is de vertelling, er zijn nieuwe live-beelden en er is muziek. Het verhaal wordt gekaderd door een proloog en een epiloog. Vanaf het begin is het duidelijk dat de Sint niet op het podium moet verwacht worden. Bart Moeyaert vertelt, Gerda Dendooven maakt live nieuwe beelden en een muzikant/zanger/soundscaper zorgt voor een extra theatrale toets. De première is op zaterdag 16 november in 30cc/Leuven; de dag nadien spelen ze in NTGent, in het kader van de Kunstendag voor Kinderen (zie ook blz 12). Zondag 17 november om 15u in NTGent Arca 10

Kaatje & KETNET Dirk Scheele

De Kaatjes Tralalaatjes Theatershow (2+)

Dirk Scheele is mateloos populair bij jonge kinderen. Hij is regelmatig te zien met zijn liedjes en televisieprogramma’s op de kinderzender Nickelodeon en bracht al diverse cd’s en dvd’s voor kinderen uit. Afgelopen seizoen wist hij met zijn voorstelling Dikkie Dik en zijn vriendjes in NTGent menig jong hart in vervoering te brengen. Nu is hij bij ons te gast met zijn nieuwe show. In deze intieme solotheatervoorstelling zijn de kinderen in de zaal op bezoek bij Dirk thuis. Via zijn liedjes vertelt hij hen wat er allemaal in zijn huis te zien is, en zo ontdekt hij dat ieder voorwerp een geluid maakt. Hij maakt er muziek mee, maar komt al gauw handen te kort en vraagt zijn jonge gasten hem te helpen. Dit vrolijke theaterconcert van Dirk en de kinderen ontaardt in een uitbundig feest wanneer Dirks gitaar zich ontpopt tot een heuse tovergitaar die allerlei instrumenten en geluiden na kan doen. concept, zang, gitaar, spel, liedjes Dirk Scheele › regie Hans Thissen Zondag 1 december om 14u en 16u in NTGent schouwburg

Zijn jouw kinderen ook zo dol op Kaatje die de wereld spelenderwijs naar haar hand zet? Of gaan ze helemaal uit de bol als ze Kamiel aan het werk zien achter zijn discobar? Of dromen ze ervan om net als Viktor allerlei dingen uit te vinden? Dan mogen jullie de eerste theatershow van onze drie vrienden zeker niet missen. Vorig seizoen was die op een wip uitverkocht, maar wegens de overweldigende vraag is deze voorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar nu opnieuw bij ons te gast, in de kerstvakantie, om het nieuwe jaar goed te starten. Zaterdag 4 januari (16u30) en zo 5/01 (14u en 16u30) in NTGent schouwburg

Ik woon in een huis (2+)

NTGent for kids Zie ook de NTGent-voorstelling

Hans & Grietje (6+) op blz 5.


Comedy Raf Walschaerts

Jongen toch.

Bart Cannaerts

Wanneer gaan we nog eens bowlen? Bowlen is als het leven. Het is een belachelijk tijdverdrijf, maar af en toe een strike gooien houdt ons recht… Wanneer gaan we nog eens bowlen? is een voorstelling over de zinloosheid van het bestaan en hoe daar welgemutst mee om te gaan. ‘Het is geen vanzelfsprekende humor die Cannaerts brengt, maar zodra je in je hoofd de klik heb gemaakt, voel je als toeschouwer behalve een bevrijdende lach ook een soort slimmigheid opborrelen. Het is ons niet duidelijk welke hersensynapsen Bart Cannaerts met elkaar weet te verbinden, maar we hebben ze in het leven nog maar hoogst zelden moeten gebruiken.’ (De Standaard) Woensdag 11 december om 20u in NTGent schouwburg

Daan

Raf Walschaerts doet eindelijk haarfijn uit de doeken wat er gebeurd is die nacht van 14 op 15 oktober 2008 (toen hij wakker werd in een bos, in zijn ondergoed, vastgebonden aan een boom). Hij vertelt dit keer ZIJN versie van de feiten. Schaamteloos gekleurd door zijn eigen bril, dat wel. Met oogkleppen om u tegen te zeggen, dat ook. Lach­ wekkend, pathetisch en grotesk, dat zeker, maar wél uit het hart gegrepen. Jongen toch. (een persoonlijk relaas van een persoonlijk leven) Raf Walschaerts maakt al jaren unieke voorstellingen met Kommil Foo, ook deze solo situeert zich weer op het kruispunt van cabaret, toneel en concert. Een piano, een gitaar, een lijf dat gemaakt lijkt om te vertellen. Woensdag 27 november om 20u in NTGent Arca — € 18 en tijdens de Gentse Feesten 2014

Spinvis

Jongen toch. © Lieven Dirckx

(première)

Spinvis

Tot ziens, Justine Keller

Daan

Spinvis is de eenmansband van Erik de Jong, het pop alter go waarmee die in 2002 zijn opmerkelijke intrede deed in de Nederlandse muziek. ‘Zijn liedjes zijn steevast zowel speels als weemoedig. Hij bezingt de loop der dingen, op mensenmaat. Hoe van het één het nader komt in een wereld waar geen beschermende hand van god of zingeving boven hangt. Je moet het allemaal zelf doen, met vallen en opstaan. Liedjes van troost en mededogen. Veel daarvan zijn juweeltjes, stillevens op de vierkante meter.’ (Peter Bruyn) Met Tot ziens, Justine Keller voegde Spinvis een derde cd aan zijn palmares toe waarmee hij zich komt nestelen op ons podium. Donderdag 28 november om 20u in NTGent schouwburg — copresentatie met Democrazy

Met Le Franc Belge draaft Daan als de bastaardzoon van Lee Marvin en Françoise Hardy doorheen 40 jaar muzikaal erfgoed en voegt hij een spannend nieuw hoofdstuk toe aan zijn eigen muzikale toren van Babel. Ging hij met Simple nog op zoek naar de roots van nummers uit zijn eigen repertoire, voor Le Franc Belge werden dat de geluiden van zijn kindertijd in de jaren ’70. De geluiden van Parijs, het Franse chanson en ‘le cinéma’, maar evenzeer de sound van rammelende rockkelders, epische westerns & rokerige nachtclubs. Le Franc Belge is niet enkel een tegelijkertijd verrassend, avontuurlijk, logisch vervolg op Daans vorige album, maar nog veel meer een reactie erop. Nooit tevoren klonk Daan zo groots, episch en zelfverzekerd. Isolde Lasoen (percussie en retrofranse backings), Jean-François Assy (cello) en co-producer Jeroen Swinnen (allerlei toetsen), kregen versterking van Geoffrey Burton (gitaar), blazers onder leiding van vaste waarde Jo Hermans, Jef Neve (piano), een strijkorkest, en dat alles vermengd met de crème de la crème uit de Brusselse jazz en een rits intrigerende figuren uit de Karpaten. Dinsdag 17 december om 20u in NTGent schouwburg — copresentatie met Democrazy

Concerten

Le Franc Belge

11


publiekswerking@ntgent.be

Omkadering De ideale man (première 6/11)

Publiekswerking pakt naar goede gewoonte uit met een boel activi­ teiten om je kijkervaring optimaal te ondersteunen. • Alle voorstellingen (excl. de première) worden gratis ingeleid, op foyerniveau in onze schouwburg • Op 9 november Inleiding XL gratis! Op foyerniveau, om 19u15. Diezelfde avond nodigen we ons publiek ook uit om met de acteurs in nagesprek te gaan, in de zaal, een tiental minuten na einde voorstelling. • Je komt met een (school)groep? Je kan aansluiten bij elke inleiding, maar je kan ons ook boeken voor een inleidingsles of een inleidend gesprek op locatie. • Voorbereiden en nabespreken met je (school)groep doe je aan de hand van onze gratis lesmappen. Downloadbaar via de productie­ pagina van onze website of aan te vragen via e-mail. • Actiever aan de slag om meer te weten over onze voorstellingen? Onze theaterdocenten staan klaar om jullie een intense productieworkshop te laten beleven. • Wens je je groep eens extra te verwennen? Neem dan contact op met onze dienst: we stellen voor jou graag een verweNTGeNT­ arrangement op maat samen.

Nog even aanstippen: We nodigen elke (school)groep graag uit op onze inleidingen, maar je kan ook gebruik maken van een productieworkshop, een inleidingsgesprek of -les of een beroep doen op onze lesmappen. Info en reservatie via publiekswerking.be of 09 269 35 29.

Ondertussen is het volledige programma met audiodescriptie voor dit seizoen trouwens bekend: Parsifal op zondag 23/3, Rood op zondag 6/4, tauberbach op zondag 27/4 en God van de slachting op vrijdag 13/6. Voor meer informatie hieromtrent kan je terecht op onze website!

Kinderjury Kinderen kijkt!

De Wijkjury

Het is weer zover. Vanaf 19 oktober zitten ze op geregelde tijdstippen in onze zalen: de kinderen die geselecteerd werden voor onze kinderjury. U ontmoet ze in de roodpluchen zetels bij een voorstelling van De ideale man in november en in december in de koekjesfabriek bij Hans en Grietje. Of ze zingen mee met Hallelujah! Ook via Facebook zijn hun belevenissen te volgen.

NTGeNTaart

Ook bij de matineevoorstellingen van De ideale man op 10/11, Ik woon in een huis op 1/12 en Hans en Grietje op 15/12 is er koffie en taart verkrijgbaar in de T-bar.

Audiodescriptie

Op zaterdag 14 december voorzien we bij Hallelujah! (zie blz 5) audiodescriptie, een live beschrijving van wat er op scène gebeurt, voor blinden en slecht­zienden. Indien je hier gebruik van wenst te maken, kan je je ticket reserveren via VeBeS Gent tot uiterlijk woensdag 4 december, via het nummer 09 292 40 80 of via e-mail gent@vebes.be. VeBeS is een vereniging van blinden en slechtzienden, maar je hoeft geen lid te zijn van deze organisatie om gebruik te maken van dit aanbod.

Ook de wijkjury gaat dit seizoen weer van start. Je zal hen voor het eerst aantreffen bij een voorstelling van De ideale man in november en december, en kan hun avonturen volgen via onze website, nieuwsbrief, facebook en andere kanalen.

Themanamiddag Fonds Vrijetijdsparticipatie

NTGent en het Fonds Vrijetijds­ participatie nodigen uit op een boeiende namiddag waarbij we het aanbod van NTGent en haar Publiekswerking uit de doeken doen, terwijl de volgende vraag centraal staat: ‘hoe kan je mensen in armoede toeleiden naar minder bekend aanbod’. Op donderdag 7 november van 13u30 tot 17u in NTGent schouwburg. Wil jij, of mensen uit jouw groep/organisatie/ vereniging hier graag bij zijn? Stuur dan een mailtje naar info@ fondsvrijetijdsparticipatie.be of geef een seintje via 02 548 26 71. Voor meer informatie kan je terecht op www.fondsvrijetijdsparticipatie.be.

17 november 2013: Kunstendag voor kinderen in NTGent Arca NTGent, Larf! en Compagnie Cecilia verwennen uw kinderen met volgend programma:

12

Leef je uit met Larf! (7+)

Een vlammende theaterworkshop met gegarandeerd spelplezier! 13u15 tot 14u30 —  gratis maar best vooraf reserveren via publiekswerking @ntgent.be

Wie klopt daar? (7+)

‘Over Sinterklaas doen veel verhalen de ronde. Wat vaststaat, is dat hij altijd het goede doet, al jaren.’ Bart Moeyaert vertelt, Gerda Dendooven maakt live-beelden en er is muziek. En de Sint zelf? Hij wordt niet op het podium verwacht! 15u tot 16u — € 16 / € 12 (–12 jaar) via www.ntgent.be of 09 225 01 01

Johan Heldenbergh vertelt! (7+)

Johan verdwijnt in verhalen… Ver­dwijnen jullie mee? 16u15 tot 16u45 — gratis maar best vooraf reserveren via publiekswerking @ntgent.be


zondags matınees in NTGent met taart en een workshop voor kinderen

Heb je jonge kinderen en wil je toch met een gerust gemoed een voorstelling bijwonen? Tijdens onze zondagsmatinees organiseren we voor kinderen van 6 tot 12 jaar opvang in de vorm van een workshop die plaatsvindt terwijl de (groot)ouders de namiddagvoorstelling bijwonen. Deze workshop start telkens samen met de voorstelling om 15u en kost 2 euro per kind, maar de matineevoorstelling op zich is dan weer 2 euro goedkoper dan op weekdagen en zelfs 4 euro goedkoper dan op zaterdagavonden. Inschrijven kan enkel via publiekswerking@ntgent.be. Bij elke matineevoorstelling biedt het NTGent café in samenwerking met Huize colette voor een zacht prijsje ook taart en koffie aan.

Dit seizoen hebben we nog het volgende in petto petto: Zondag 10 november 2013 bij de voorstelling De ideale man: Word komiek! Onze theaterdocent Joost Leroy leert jullie komedie spelen. Voel jezelf een echte acteur en laat je publiek lachen met je komisch talent. Misschien ben jij dan wel de ideale man of vrouw om een hele zaal te entertainen!

Zondag 23 maart 2014

bij de voorstelling Parsifal: De Ridders van de Ronde Tafel (ism de Munt)

Parsifal is één van de boeiendste figuren uit de verhalen over Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel. Zeventien jaar lang heeft Parsifals moeder, Herzeloïde, zijn afkomst verborgen gehouden. Ontgoocheld trok ze zich, na de dood van haar man, met de kleine Parsifal diep in het woud terug. Dat woud werd zijn wereld. Maar op een dag kwam hij in contact met een ridder van Koning Arthur…

Samen verkennen we de wereld van de Ridders van de Ronde Tafel, steeds op zoek naar avontuur en rechtvaardigheid. Een rijke geschiedenis, muzikaal versterkt door de leidmotieven van Richard Wagner.

Zondag 6 april 2014

bij de voorstelling Rood: De MOOSSDOOSS (ism S.M.A.K.)

Mooss koos 21 kunstwerken uit de verzameling van S.M.A.K. en stopte ze in een Dooss. Jij kan de Dooss opendoen en gebruiken. Hedendaagse kunst moeilijk? Bijlange niet! Leuk? Ja!

Zondag 13 april 2014

bij de voorstelling Platonov: This is our sound of Platonov (ism Jeugd&Muziek)

Tijdens deze workshop leer je experimenteren en genieten van het componeren met alledaagse klanken en geluiden. Het ‘vindmateriaal’ wordt aangevuld met rariteiten en

klinkende objecten uit de koffer van de muziekanimator. Zo kan je een eigen klankencompositie maken en uitvoeren. Je leert klanken ontdekken, manipuleren en inventief omgaan met de klank van alledaagse objecten. Je creëert zowaar ‘our sound of Platonov’.

Zondag 27 april 2014

bij de voorstelling tauberbach: Dansen met MoveZ en danslerares Julie Vandercruyssen Move to the groove met professionele dansgek Julie. Warm je spieren goed op en beweeg op allerlei beats tot je total loss bent! Spierpijn verzekerd, maar gegarandeerd dansfun! Inschrijven voor de workshops kan enkel via publiekswerking@ ntgent.be of 09 269 35 29. Tickets voor de voorstelling bestelt u via ons bespreekbureau, www.ntgent.be of 09 225 01 01 13


Tickets en abonnementen Met een abonnement boekt u snel en efficiënt aan de meest voordelige prijs. Bij elk abonnement krijgt u een Podiumhopper cadeau die u bij elk van onze collega’s — Handelsbeurs, Vooruit, Vlaamse Opera Gent en Bijloke — een eenmalige korting van 5 euro biedt bij het reserveren van een ticket.

Carré of Sextet

Een persoonlijk abonnement waarbij u minimaal vier (Carré) of zes (Sextet) voorstellingen kiest uit ons seizoensaanbod. Voor een Carré betaalt u 72 euro (18 euro per voorstelling), voor een Sextet 102 euro (17 euro per voorstelling). U kunt dit abonnement onbeperkt aanvullen met bijkomende voorstellingen aan dezelfde voor­ delige voorwaarden.*

Strippenkaart

Met deze kaart (190 euro) kunt u tijdens het seizoen 2013–2014 tien voorstellingen bijwonen aan een vast reductietarief van 19 euro per voorstelling. Deze Strippenkaart is niet persoonlijk en niet beperkt tot 1 ticket per voorstelling. Geef ze dus gerust door aan vrienden, of nodig hen uit om aan reductie­ tarief mee op verkenningstocht te gaan door ons aanbod.

Jongerenkaart

Wie jonger is dan 26, kan met deze gepersonaliseerde jongerenkaart (€ 6) tickets boeken aan € 12, ook in eerste rang.* (*) Opgelet: geldt niet voor voorstellingen in categorie C, comedy en concerten

Eten en drinken (en slapen) Het NTGent café is dagelijks geopend, op weekdagen vanaf 10u, tijdens het weekend vanaf 16u. ’s Avonds bieden we u tapas aan, op weekdagen ’s middags ook een lichte lunch. Op dagen waarop er geen voorstellingen plaatsvinden sluiten we om 20u. Behalve op maandag en dinsdag kunt u in Brasserie De Foyer, op de eerste verdieping van de schouwburg, terecht voor typische Franse bistrogerechten aangevuld met Belgische klassiekers. Op zondag is er tevens een populaire brunchformule. Zie www.foyerNTGent.be.

14

Boek via ons bespreek­ bureau uw theaterticket in combinatie met een diner of overnachting!

In Brasserie De Foyer dient u ten laatste om 19u aan tafel te zitten. Reserveren kan tot 48 uur voor de datum van uw theaterbezoek. Prijs: € 39 per persoon (keuze uit vleesof visgerecht, koffie, ticket 1ste rang). Exclusief drank of extra’s. Restaurant Lof (restaurant van Grand Hotel Reylof, zie verder) is elke dag open. U dient ten laatste om 18u30 aan tafel te zitten en reserveren kan tot 1 week voor uw theaterbezoek. Prijs: € 48,50 per persoon (keuze uit voor- en hoofdgerecht of hoofdgerecht en dessert, ticket 1ste rang). Exclusief drank en extra’s.

hoe reserveren?

Via www.ntgent.be, telefonisch op het nummer +32 9 225 01 01 of ter plekke in het Bespreekbureau, van dinsdag t/m vrijdag doorlopend tussen 10u en 18u, op zaterdag van 14u tot 18u. Gesloten op zondag en maandag. Tijdens de eindejaars­periode kunt u ons niet bereiken van zo 22/12 tot en met wo 25/12 en van zo 29/12 tot en met wo 1/1. Omdat een NTGent-productie bijwonen een recht is voor elke cultuurliefhebber, proberen wij ons aanbod zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. Mail naar publiekswerking@ ntgent.be of surf naar www.ntgent.be en u verneemt er alles over.

Last Call is de smsservice van NTGent voor late beslissers. Schrijf je gratis in op www.ntgent.be/lastcall Info & tickets

www.ntgent.be | +32 9 225 01 01 In Grand Hotel Reylof ★★★★ (Hoogstraat 36, op wandelafstand van NTGent) geniet u voor slechts € 150 voor twee personen (overnachting in ‘Charme’ kamer, ontbijt, city taks, welkomstdrank, twee theatertickets 1ste rang inbegrepen) van alles wat de cultuurtoerist kan verlangen: eigentijds interieur, cocktail bar, luxueus uitgevoerde kamers en wellness centrum. U kunt er ook gastronomisch tafelen. Dit arrangement kan enkel geboekt worden in het hotel zelf, met vermelding van ‘arrangement NTGent’. (tel + 32 9 235 40 70) Al deze arrangementen kunnen ook onder de vorm van een cadeaubon gekocht worden. Cadeaubonnen zijn er overigens ook voor gewone ticket­ aankopen. Inlichtingen via ons bespreekbureau op het nummer +32 9 225 01 01.


NTGent in Gent November 2013 wo

6 20u00 De ideale man P

NTGent & Het Nationale Toneel € 12–28.... Schouwburg

do

8 20u00 De ideale man

Comédie Poitou-Charentes

10 15u00 De ideale man M

di

26 20u00 Roméo et Juliette Comédie Poitou-Charentes

€ 12–23.... Schouwburg

wo 27 20u00 Giovanni

wo 13 20u00 De ideale man

NTGent & Het Nationale Toneel

€ 12–18.... Minnemeers

wo 27 20u00 Jongen toch.

NTGent & Het Nationale Toneel

€ 18.......... Arca

do 28 20u00 Tot ziens,

15 20u00 De ideale man

NTGent & Het Nationale Toneel

€ 20–23... Schouwburg

Cie Cecilia

€ 12–18.... Minnemeers

vr

29 20u00 Geletterde mensen

16 20u00 De ideale man

NTGent & Het Nationale Toneel

€ 12–20.... Schouwburg

vr

29 20u00 Giovanni

16 20u00 Absinthe

De Hollanders

€ 12–18.... Minnemeers

vr

29 20u00 Africa

zo

17 15u00 Wie klopt daar?

Gerda Dendooven & Bart Moeyaert € 12–16..... Schouwburg

wo 20 20u00 Phaedra

€ 12–18.... Minard

za 30 20u00 Giovanni za 30 20u00 Africa

NTGent

Theater Zuidpool

€ 12–18.... Minard

€ 12–23.... Schouwburg

wo 20 20u00 Giovanni

Cie Cecilia

€ 12–18.... Minnemeers

do

21 20u00 Het wijde land

tg STAN & Toneelhuis

21 20u00 Giovanni Cie Cecilia

zo

1 14u00 Ik woon in een huis M

21 20u00 Africa

NTGent € 12–18.... Minard

vr

zo

1 16u00 Ik woon in een huis M

€ 12–20.... Schouwburg

vr

22 20u00 Giovanni

Dirk Scheele

vr

22 20u00 Africa

za

di

3 20u00 Het spookhuis P

23 20u00 Africa

za 23 20u00 Giovanni

Cie Cecilia

€ 12–18.... Minnemeers

7 20u00 De Uitvreter

zo

8 20u00 Grote Gevoelens

der geschiedenis

der geschiedenis

NTGent & Wunderbaum e.a € 12–20.... Schouwburg

wo

4 20u00 Giovanni

€ 12.......... Schouwburg

der geschiedenis

NTGent & Wunderbaum e.a

Bart Cannaerts

€ 17–20.... Schouwburg

13 20u00 Hans en Grietje

za

14 20u00 Hallelujah!

zo

15 15u00 Hans en Grietje

di

17 20u00 Le Franc Belge

NTGent e.a.

€ 12–23.... Schouwburg

NTGent

€ 12.......... Schouwburg

NTGent e.a.

€ 12–23.... Schouwburg

Daan

€ 27–30... Schouwburg

wo 18 20u00 De ideale man

NTGent & Het Nationale Toneel € 12–23.... Schouwburg

do

19 20u00 De ideale man

vr

20 20u00 De ideale man

za

21 20u00 De ideale man

NTGent & Het Nationale Toneel € 12–23.... Schouwburg

NTGent & Het Nationale Toneel € 12–23.... Schouwburg

NTGent & Het Nationale Toneel € 12–25.... Schouwburg

Januari 2014 za

4 16u30 Kaatjes tralalaatjes

zo

5 14u00 Kaatjes tralalaatjes

zo

5 16u30 Kaatjes tralalaatjes

KETNET

€ 17–20.... Schouwburg

NTGent

5 20u00 Het spookhuis

nog eens bowlen?

vr

KETNET

€ 17–20.... Schouwburg

€ 12–18.... Minard

do

NTGent & De Standaard

wo 11 20u00 Wanneer gaan we

Cie Cecilia

4 20u00 Africa

Zeelandia

€ 12–16..... Arca

€ 12–18.... Minnemeers

wo

Cie Cecilia

€ 12–18.... Minnemeers

NTGent & Wunderbaum e.a

4 20u00 Het spookhuis

NTGent € 12–18.... Minard

za

Zeelandia

€ 12–16..... Arca

€ 12–25.... Schouwburg

wo

NTGent € 12–18.... Minard

7 20u00 Giovanni

€ 12–18.... Schouwburg

Cie Cecilia

€ 12–18.... Minnemeers

za

Cie Cecilia

€ 12–18.... Minnemeers

€ 12–18.... Schouwburg

22 20u00 Trainer

Toneelhuis

6 20u00 De Uitvreter

Dirk Scheele

€ 12–18.... Minnemeers

do

vr

December 2013

€ 12–23.... Schouwburg

do

€ 12–20.... Schouwburg

Cie Cecilia

€ 12–18.... Minnemeers

NTGent & Wunderbaum e.a

6 20u00 Giovanni

NTGent

€ 12–16..... Minnemeers

der geschiedenis

vr

Cie Cecilia

€ 12–25.... Schouwburg

za

Behoud de Begeerte

€ 12–23.... Schouwburg

za

Spinvis

Cie Cecilia

€ 12–18.... Minnemeers

Justine Keller

do 28 20u00 Giovanni

€ 12–23.... Schouwburg

vr

6 20u00 Het spookhuis

Raf Walschaerts

€ 12–23.... Schouwburg

do 14 20u00 De ideale man

vr

Cie Cecilia

NTGent & Het Nationale Toneel € 12–23.... Schouwburg

5 20u00 Giovanni

€ 12–23.... Schouwburg

NTGent & Het Nationale Toneel € 12–25.... Schouwburg

zo

ma 25 20u00 Roméo et Juliette

NTGent & Het Nationale Toneel

9 20u00 De ideale man

do

€ 12–18.... Minard

NTGent & Het Nationale Toneel

€ 12–23.... Schouwburg

za

NTGent

7 20u00 De ideale man

€ 12–23.... Schouwburg

vr

zo 24 20u00 Africa

P: première M: matinee

KETNET

€ 17–20.... Schouwburg

€ 12–20.... Schouwburg 15


NTGent op tournee November—December 2013 Aalst · CC De Werf

Dilbeek · CC Westrand

Vals : 7/11 Rood : 20/11 De ideale man : 4/12

Vals : 16/11 Hans en Grietje : 21/12

www.westrand.be

Ekeren · op locatie

www.ccdewerf.be

Alkmaar · Theater De Vest

Kleine dagen : 30/12

Vals : 30/11

www.wintervuur.be

Eindhoven · Parktheater

www.theaterdevest.nl

Amstelveen · Schouwburg

Vals : 14/11 De ideale man : 13/12

De ideale man : 19/11 Vals : 4/12

www.parktheater.nl

www.schouwburgamstelveen.nl

Amsterdam · Theater Frascati Rood : 6, 7/11

www.theaterfrascati.nl

Amsterdam · Stadsschouwburg

De ideale man : 21, 22, 23/11

www.stadsschouwburgamsterdam.nl

Arnhem · Stadsschouwburg De ideale man : 1, 2/11

Groningen · Stadsschouwburg Rood : 1/11 Vals : 22/11 De ideale man : 14/12

www.stadsschouwburg-groningen.nl

Harelbeke · Het Spoor Rood : 22/11

Berchem · CC Berchem Rood : 13, 14/11

Breda · Chassé Theater

De ideale man : 17/12

Brussel · Bozar

Den Bosch · Theater aan de Parade Hans en Grietje : 20/12

www.theateraandeparade.nl

Den Haag · Koninklijke Schouwburg De ideale man : 28, 29, 30/11

www.koninklijkeschouwburg.nl

Meppel · Schouwburg Ogterop De ideale man : 23/10

www.schouwburgogterop.nl

Oostende · De Grote Post

Africa : 14/11 Hans en Grietje : 22/12

Rotterdam · Schouwburg

IJmuiden · Thalia Theater www.thaliatheater.nl

www.bozar.be

Kleine dagen : 18/12

www.ccdesteiger.be

Heerlen · Limburgzaal

De ideale man : 7/12

Rood : 12/11

Menen · CC De Steiger

www.despil.be

www.schaliken.be

www.cultuurcentrumbrugge.be

Vals : 26/11

www.theateraanhetvrijthof.nl

www.cchasselt.be

Kleine dagen : 21/12 God van de slachting : 8/05

Brugge · Stadsschouwburg

Maastricht · Theater aan het Vrijthof

Roeselare · CC De Spil

Herentals · CC ’t Schaliken

Vals : 29/11

De ideale man : 3/12

www.30cc.be

www.degrotepost.be

www.parkstadlimburgtheaters.nl

www.chasse.nl

Leuven · CC Wagehuys

Hasselt · Schouwburg

De ideale man : 27/11

www.ccberchem.be

De ideale man : 6/12

www.leidseschouwburg.nl

www.harelbeke.be

De ideale man : 10/12

www.mssa.nl

Leiden · Schouwburg

Knokke-Heist · CC Knokke-Heist Rood : 15/11

www.ccknokke-heist.be

Kortrijk · Stadsschouwburg Africa : 11/12

www.cultuurcentrumkortrijk.be

Rood : 27/11

Rood : 2/11 De ideale man : 20/11 Vals : 27/11

www.schouwburg.rotterdam.nl

Sint-Niklaas · Stadsschouwburg De ideale man : 5/12

www.ccsint-niklaas.be

Tielt · Malpertuis Rood : 23/11

www.malpertuis.be

Tilburg · Stadsschouwburg De ideale man : 11/12

www.theaterstilburg.nl

Leeuwarden · De Harmonie

Utrecht · Stadsschouwburg

www.harmonie.nl

www.stadsschouwburg-utrecht.nl

Vals : 21/11

De ideale man : 12/12

Theaterganger, laat van je horen! Leef mee op de polsslag van ons huis. Reageer, discussieer, inviteer. Lees, schrijf en deel. Jij als theaterganger bent de levende ziel van dit huis. En je bent niet alleen! Je vindt theatergangers op www.ntgent.be, al twitterend @NTGent en op Facebook. Of in levende lijve in de zalen waar NTGent het beste van zichzelf geeft, zo’n 450 keer per jaar, in Gent en tot ver daarbuiten.

Info & tickets: www.ntgent.be / +32 9 225 01 01

colofon teksten

Saartje Cauwenbergh Dirk Crommelinck Pablo Fernandez Koen Haagdorens Steven Heene Koen Van Caekenberghe coördinatie en eindredactie

Koen Van Caekenberghe tekeningen

Wim Opbrouck vormgeving

NTGent investeert in een gezondere leefomgeving door deze publicatie te drukken op milieuvriendelijk papier, gefabriceerd op basis van hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

16

Dooreman & Dams verantwoordelijke uitgever

Kurt Melens

Sint-Baafsplein 17, B-9000 Gent

NTGent tijdschrift november-december 2013  

De ideale man, Africa, Hans en Grietje, Hallelujah, Het spookhuis der geschiedenis, Absinthe, Phaedra, Het wijde land, Trainer, Roméo et Jul...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you