Page 1

На Чернігівщині розроблено та затверджено обласну програму будівництва доступного житла на 2010 ? 2017 роки. Передбачається забезпечити житлом понад шість тисяч сімей. Вартість цієї програми складає майже 2,2 мільярда гривень. На це спрямують кошти державного та місцевих бюджетів, а також кошти населення.

ÀÄÐÅÑÀ ÓÑϲÕÓ Óñï³øíèé äîñâ³ä äÿã³âñüêîãî ôåðìåðà Îëåêñ³ÿ Áóòåíêà âèâ÷àëè ó÷àñíèêè âñåóêðà¿íñüêî¿ íàðàäè ç ðîçâèòêó êàðòîïëÿðñòâà. 3-4 ст.

2 ст.

ÊÎËÅÊÖ²ÎÍÅÐ ² ÌÀÉÑÒÅÐ

Àíàòîë³é Êîíäðàò³é ³ç Ìåíè ìຠáàãàòî çàõîïëåíü. Âëàñíîðó÷ âèãîòîâèâ 100ë³òðîâèé àêâàð³óì, ç³áðàâ âåëè÷åçíó êîëåêö³þ ñ³ðíèêîâèõ êîðîáîê ³ âèðîñòèâ 15 ñîðò³â ïîì³äîð³â. À ùå â³í çàÿäëèé ðèáàëêà ³ ãðèáíèê.

http://nslovo. com http://nslovo.com МЕНСЬКА РАЙОННА ГАЗЕТА. ВИДАЄТЬСЯ З СЕРПНЯ 1931 РОКУ

9 ст.

№39 (95478) СУБОТА, 25 вересня 2010 року

ÑÎËÎÄÊÈÉ ÄÎÙ ÏÐÎÉØÎÂ ÍÀÄ ÌÅÍÎÞ Фото Валерія ТИХОНОВА.

У неділю наше місто святкувало свою чергову річницю та День визволення від німецько-фашистських загарбників. Вітальна телеграма жителям міста і району надійшла від президента України Віктора Януковича. Її зачитав заступник голови облдержадміністрації Олександр Шанойло. В телеграмі, зокрема, говориться: «Прийміть найщиріші вітання з нагоди дня вашого міста. Ваша земля стала батьківщиною багатьох знаних людей, найвідомішим з яких є Григорій Гурійович Верьовка + видатний український композитор і хоровий диригент, талановитий педагог. Бажаю всім здоров’я, щастя й добробуту, подальших здобутків задля блага вашого краю та всієї України!» Про славетну історію і день сьогоднішній Мени йшлося у вітальному виступі голови райдержадміністрації Анатолія Соломка. Цьогорічне святкування мало свої родзинки. Наприклад, «солодкий дощ» + коли з неба, а точніше з літального апарату під назвою парамотор на площу сипалися цукерки. Порадували виступами на сцені як наші майстри художньої самодіяльності, так і молоді, але талановиті артисти з Чернігова та Києва.

Більше фото на сайті nslovo.com реклама реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ТО В « Ю Д Ж Е Р »

REHAU

Піноблок, цегла силікатна (біла, рожева, жовта), сколена одна сторона, сколені дві сторони, профнастил, ламіновані двері в асортименті та двері-купе. Замовлення приймаються за адресами: м. Мена, вул. Піонерська, 31. Тел.: 33020, 33210, (066) 7173113. Магазин «Господарчі товари», вул. Шевченка, 3а. Тел. 33269. погода на тиждень

Вересень Нд 26 вночі +8 Жовтень вдень +21

погода на тиждень

реклама

реклама

реклама

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН З МАТЕРІАЛУ ВИРОБНИКА

²ÊÍÀ, ÄÂÅв МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ

реклама

Установлення станцій. Ціна – 70 грн./1 метр погонний. Тел.: 23724, (066) 9537300, (067) 2743829.

У вівторок, 28 вересня, з 8.00 до 9.00 пряму телефонну лінію з жителями району проведуть:  головний державний санітарний лікар району Воло димир Костянтинович ЗАХАРЧЕНКО ЗАХАРЧЕНКО, тел. 33005;  начальник управління Пенсійного фонду у Менському районі Тетяна Анатоліївна ЛОЛА ЛОЛА, тел. 21608.

ВІКНАметалопластикові

Менська районна організація Партії регіонів повідомляє, що 27 вересня 2010 року о 10.30 у приміщенні районного Будинку куль тури відбудеться культури VIII партійна конференція.

ВОРОТА, ПАРКАНИ,

СУПУТНИКОВІ АНТЕНИ. Тел.: 41391, (097) 6104091, (099) 7557771.

погода на тиждень

погода на тиждень

погода на тиждень

Пн 27

Вт 28

Ср 29

Чт 30

вночі +8 вдень +19

вночі +11 вдень +15

вночі +9 вдень +16

вночі +6 вдень +10

погода на тиждень Пт 1

Несприятл. день

вночі +6 вдень +10

погода на тиждень Сб 2

вночі +2 вдень +8

111111111  

11111111 1111 1111

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you