Langelinieskolen

Page 1

LANGE LINIE SKOLEN

Fra døveskole til inkluderende folkeskoleLANGE LINIE SKOLEN På baggrund af det voksende elevantal på Østerbro iværksatte Københavns Kommune i 2011 en sammenlægning af Holsteinsgades Skole og Døveskolen Skolen på Kastelsvej. Det store ønske har været, at skabe en ny 5-sporet folkeskole med fokus på absolut inklusion. Med inspiration og erfaringsudveksling i udlandet har arkitekter sammen med skolefolk og specialister designet Danmarks første skole der fuldt favner elever med høretab og andre funktionsnedsættelser. Resultatet er en både hensynsfuld og teknisk avanceret skole, hvor de lydsvage installationer, som er tilpasset høretabsbrugernes fintfølende apparater, kommer alle til gode. Bygherre: Københavns Kommune • Arkitekt: NOVA5 arkitekter, totalrådgiver • Ingeniør: Wissenberg A/S • Landskab: Thing Brandt Landskab • Anlægssum: 160 mio. kr. • Omfang: 3.400 m² nybyg, 11.800 m² ombyg • Status: Afleveret i 2016

I fritidshjemmets kvartcirkulære bygning danner karnapperne brede siddenicher, der er beklædt med varm krydsfinér som kontrast til den smukke rå beton og epoxygulvene. En grøn lysgård giver dagslys dybt ind i bygningen, hvor det runde glasatrium skaber rum i rummet, mens overblikket bevares. Ny og gammel gymnastiksal er sammenbygget, og bruges som fest- og samlingssal. Generøse glaspartier og en samlingstrappe udenfor, i hele gymnastiksalens bredde, forbinder til den grønne skolegård.


På en inkluderende skole er der et øget behov for at kunne trække sig tilbage med pauser fra de mange indtryk, mens man stadig er en del af fællesskabet. Derfor har en stor del af facaderne dybe, træforede karnapper med siddepladser til hygge, fordybelse og ro. På biblioteket er nichen indrettet med behagelige sækkestole. Udvendigt nedbryder de mange karnapper skalaen på de store bygningsflader, og giver samtidigt facaden liv og variation. Vi har bevidst passet godt på alle de eksisterende stynede løvtræer, der både fungerer som solafskærmning og er med til at skabe stemning. Thing Brandt Landskab har skabt en række forskellige udemiljøer, som understøtter mange forskellige aktiviteter og aktivitetsniveauer.


EN SKOLE DER HOLDER Infill-bygningen i Holsteinsgade er udført i et enkelt og nutidigt formsprog med facader i messingmaterialet tombak. På begge matrikler har vi bevidst valgt ærlige materialer med lavt vedligehold, så skolen kan klare den slitage, der er på en skole, hvor bevægelse og aktivitet er en naturlig del af en lang skoledag.
NOVA5 er en arkitektvirksomhed med baser i København og London. De primære arbejdsområder er Bolig, Læring og Kultur. Firmaet fortsætter og fornyer en stolt tradition, som arkitekter for folkeskolen og den almene sektor, de seneste år udvidet med en kraftig opgavetilvækst på det private marked, i sportens verden og internationalt. Arkitekturen udspringer af en social dagsorden kombineret med idéudvikling og god byggeskik, hvor form, funktion, værdi, teknologi og miljø går hånd i hånd. NOVA5 minimerer forbruget, men øger oplevelsen. Vi tænker på nuet og fremtiden - ikke kun menneskets, men hele planetens. Nogen kalder vores arkitektur Ny Nordisk og Bæredygtig, vi kalder den Bevidst!

Æbeløgade 4, 2. sal DK-2100 København Ø T. +45 3393 0880 E. nova5@nova5.dk www.nova5.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.