Page 1


BOLIG LÆRING KULTUR


NOVA5 ligger i Østerbro’s klimakvarter med Danmarks største taghave som overbo

Udover hovedkontoret i København - herover - har firmaet siden 2015 haft en afdeling i London

Fire garvede partnere og 25 medarbejdere forener erfaring og nytænkning 4 • NOVA5


HVEM VI ER NOVA5 er en arkitektvirksomhed med baser i København og London. Firmaet ejes og drives af fire ligeværdige partnere som forener erfaring og kreativitet. NOVA5 beskæftiger ialt 25 engagerede og loyale arkitekter, konstruktører og kommunikationsfolk, og har i øjeblikket aktiviteter i Skandinavien, Nordeuropa og Asien. Vi viderefører en lang tradition inden for byggeri til den almene sektor og skoler, de seneste år med en stødt stigende opgavetilgang på det private marked, samt inden for større uddannelsesbyggerier og kultur. Vi er stolte af at være den virksomhed i Danmark, der proportionalt med vores størrelse, løser flest opgaver på almenområdet. Udover traditionelle arkitektopgaver er NOVA5 involveret i pilot- og udviklingsprojekter med særligt socialt og bæredygtigt fokus, fx boliger til hjemløse, nye boformer, Nordic Build og upcyckling. NOVA5 begrænser sig ikke til traditionelle løsninger, men udnytter og udvikler konstant nye teknologier og produktionsmetoder. Mange af vores bolig- og skolebyggerier indeholder faciliteter til fælleskab, sport og leg. Omvendt har vores kultur- og idrætsbyggerier faciliteter til undervisning og sociale events. Dermed bliver vores byggerier ofte positive dynamoer for de områder de ligger i. Nogen kalder vores arkitektur bæredygtig, innovativ og ny nordisk. Vi kalder den BEVIDST

5


TOVESHØJ BLOK4 Fremtidens Gellerup skal være en integreret del af metropolen Aarhus. Et markant træk i områdets nye helhedsplan, er at åbne vejnettet op, så der opstår en naturlig og stærk sammenhæng med den omkringliggende by. Centralbyens eksplosive vækst betyder at metropol og nabokvarterer med tiden sammensmelter. Blok 4 er på een gang et socialt samlingssted Toveshøj og en port til Aarhus. Bygherre Aarhus Kommune • Landskab Vega Landskab • Ingeniør Hundsbæk & Henriksen • Entrprenør Byggefirmaet Knudsgaard • Status Konkurrence 2017

6 • NOVA5 • BOLIG


EGEBJERGVANG NOVA5 og ingeniørfirmaet COWI har vundet konkurrencen om 33 nybyggede familieboliger i Ballerup. Egebjergvang skal indfri bygherres ambition om et bæredygtigt byggeri udført i henhold til de såkaldte Nordic Built Charters bæredygtighedsprincipper. Samtidig integreres kunst i tæt samarbejde med kunstner Elle Klarskov-Jørgensen. Bygherre Ballerup Ejendomsselskab v. KAB • Rolle Totalrådgiver alle faser • Ingeniør COWI • Omfang 3.720 m² • Anlægsbudget 83,2 mio. kr. • Status under projektering

7


GLØDELAMPEN Glødelampen ligger i Herlev på en tidligere industrigrund, som er omdannet til et levende boligområde. Nybyggeriet er vundet i en totalentreprisekonkurrence underlagt en ufravigelig økonomisk grænse på 10.000 kr. pr. m². Den økonomiske begrænsning har haft indflydelse på tilgangen og vinderprojektets udformning. En positiv konsekvens er minimerede adgangsarealer til fordel for gode boliger. Bygherre Herlev Boligselskab v/ KAB • Totalentreprenør C.G.Jensen A/S • Rolle konkurrenceforslag, projektering og fagtilsyn • Ingeniør NIRAS • Omfang 51 almennyttige boliger, 5556 m² • Anlægsbudget 53 mio. kr. • Arkitekthonorar 1.8 mio. kr. • Status færdigt i 2013 8 • NOVA5 • BOLIG


TIBBERUPPARKEN Tibberupparken er en klassisk dansk parkbebyggelse med velbyggede etagehuse i gode byggematerialer placeret i smukke grønne parkrum. NOVA5 har fremtidssikret byggeriet, så det er attraktivt for både enlige, familier og ældre. Ønsket er at bebyggelsen får et enkelt og varigt arkitektonisk udtryk. Derfor anvendes bæredygtige byggematerialer af høj kvalitet ud fra vugge-til-vugge-princippet. Bygherre Boligkontoret Danmark • Rolle totalrådgiver alle faser • Landskab Rambøll Landskab • Ingeniør Bascon (installationer), Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører (konstruktioner) • Omfang 264 boliger, 25.300 m² • Anlægssum 320 mio. kr. • Status 2013-2017 9


VAPNAGAARD NOVA5 vandt den indbudte konkurrence om den omfattende renovering af Danmarks største almene byggeri Vapnagaard i Helsingør. ”Vappen”, som de lokale kalder bebyggelsen, har oplevet et arkitektonisk og socialt løft, ligesom der er indrettet tilgængelighedsboliger så der idag er plads til alle. Bygherre Helsingør Boligselskab, Trækbanen 16, 3000 Helsingør i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening • Landskab Gruppen for By- og Landskabsplanlægning Aps (GBL) • Ingeniør NIRAS rådgivende ingeniører • Anlægssum 650 mio. kr.• Størrelse 57 blokke, i alt 1738 boliger + udeareler • Status Afsluttet 10 • NOVA5 • BOLIG


KLOSTERVANGEN Højhusbebyggelsen Klostervangen ligger på et centralt sted i Aarhus Midtby. To markante betonmonolitter rejser sig med knap 400 lejligheder - de fleste med en betagende udsigt over Aarhus Bugt og Botanisk have. Byggeriet er fra sentresserne, hvor nye banebrydende byggemetoder og materialer så dagens lys på godt og ondt. NOVA5 og Pluskontoret står sammen bag Klostervangen 2.0 Bygherre AAB afd. 25 Klostervangen Aarhus • Landskab Rambøll Landskab • Ingeniør Alectia rådgivende ingeniører • Anlægssum 280 mio. kr. • Størrelse 2 højhuse på 11 og 16 etager, 380 boliger med 1-4 værelser, 23.456 m² • Status Helhedsplan udarbejdet i 2014, byggeperiode 2016-19

11


R

30 boliger i 1. etape + 20 boliger i 2. etape Landev

ejen

træer, f.eks. n

ødder

Potentiale for ndområde/LAR

Nyt he

gn af sm å nytte

Mulighed for ridebane/dyrefold + evt. fremtidig bogruppe

Eksisterende frugtplantage

Nyt levende hegn: støjdæmpning/trafiksikring ld Fælles Dr hus hu iv s

esta Dyr

Bogruppe 10 husstande + fælleshus og dyrestald fælles for hele bebyggelsen

Frilands grøntsagsdyrkning + evt. fremtidig bogruppe

Ny bærplantage

Eksist. dyrefold

Driv hus

‘Vild’ eng med græssende dyr

Bogruppe 10 husstande Driv hus

Bogruppe 10 husstande

Tus e

Byv ej

Potentiale for fremtidig frilands grøntsagsdyrkning

‘Vild’ eng med græssende dyr Heg

n Gå rd

but ik

TUSE Vores forslag til et bæredygtigt bofællesskab tilbyder muligheden for landlig livsstil med egenproduktion af grøntsager, husdyrhold og udeliv i pendlerafstand fra København. Bogrupper af 10 husstande ligger spredt på en stor motortrafikfri eng, hvor får græsser og børn boltrer sig frit. Fællesskabet og livsstilen henvender sig til forskellig beboergrupper med en stor variation i boligstørrelser. Projekt 40 nye boliger • Rolle Totalrådgiver alle faser • Omfang 5.000 m² • Anlægsbudget 45 mio. kr. • Status igangværende, lokalplansforslag

12 • NOVA5 • BOLIG


GRØNTTORVET Det tidligere industriområde, Grønttorvet i Valby, skal de kommende år omdannes til et levende boligområde med mange forskellige boligtyper. Vores bebyggelse tager udgangspunkt i en klassisk dansk boligtradition med enkle former og velfungerende lejligheder med godt dagslys og smukke, holdbare materialer. Klassiske, stoflige murmotiver genfortolkes i industrielt fremstillede elementer. Projekt Nye almene boliger og kollegium • Bygherre KAB • Ingeniør COWI • Rolle Arkitekt • Bruttoareal 7.700 m² • Status konkurrenceprojekt 2017

13


BRONZEVEJ Boligtype 3

Snitperspektiv i transformeret bolig på Bronzevej

I Coloplast-fabrikkens udtjente bygningskompleks ser vi en enestående chance for at skabe noget særligt: et nyt levende og dynamisk bykvarter, hvor de eksisterende bygninger transformeres til nye boformer og kulturfaciliteter. Med nybyggeri på de eksisterende fundamenter introducerer fællesfunktioner og boliger tilpasset nutidens forskellige familieformer. NOVA5 eksperimenterer bevidst med boformer og aktiviteter, der kan puste nyt liv i både bygningerne og resten af området. Boligerne spænder fra ungdomsboligtårn over smalle boliger med stort ovenlyslysindfald til rækkehuse med store 14 • NOVA5 • BOLIG


fællestaghaver og et alment plejecenter. I familieboligerne arbejdes intensit med fleksibilitet, pladsoptimering, dobbelthøje rum og separate rum, som kan benyttes til hjemmekontor, erhverv, airbnb eller teenageværelse. Tagaver fungerer både som nyttehaver og regnvandsforsinkelse, og deleøkonomi indarbejdes med bl.a. fællesværksteder og -atelierer, fælles kontorpladser, bofællesskaber og delebiler. Bygherre Fortroligt • Omfang Blandede boligtyper, 12.800 m² heraf 6.000 m² nybyg • Anlægsbudgettet 167 mio. kr. • Rolle Totalrådgiver i alle faser fra selvinitieret skitseforslag • Ingeniør CN3 • Status Opstart 15


TRONGÅRDENS BYOMRÅDE Det nye Trongårdens Byområde er en venlig parkbebyggelse med en variation af boligtyper fordelt på klynger og rækkehuse i et stort fælles grønt rum med en central grønning. Med sin tæt-lave karakter indpasser bebyggelsen sig i det eksisterende landskab, der strækker sig mod markarealerne og Dyrehaven mod nord. Boligerne, som er fordelt på tre delområder, varierer i højde og facadeudtryk. I hvert delområde er arkitekturen nøje afstemt i farver og materialer som sammen skaber en harmonisk helhed. En minimalistisk teglarkitektur uden overflødige 16 • NOVA5 • BOLIG


dikkedarer, som - med sit enkle udtryk, materialevalg og samspil med landskabet - lægger sig tæt op ad en stolt dansk arkitekturtradition med fokus på rene linjer og funktionalitet - privathed og fællesskab.

Bygherre Fortroligt • Omfang 139 enfamilieboliger/rækkehuse + 137 lejligheder i boligblok • Anlægsbudgettet fortroligt • Rolle Totalrådgiver • Samarbejdspartnere AART Architects • Landskab Vega Landskab • Ingeniør NIRAS • Status Konkurrence (ikke afgjort) 17


ØRNEGÅRDSVEJ Bebyggelsen på Ørnegårdsvej ligger mellem tre motorveje og en jernbanelinie, og byggegrunden er støjbelastet. Byggeriet er derfor fra hovedanslag til detalje udformet, så støjgener i boligerne minimeres. Udadtil fremstår facaden lukketog modvarer vejanlægget, indadtil åbner anlægget sig med grønne hængehaver. I baggrunden udgør Dorte Mandrups transformerede vandtårn et fint pejlemærke. Bygherre DOMEA • Ingeniør Lemming & Eriksson • Entreprenør NCC • Anlægssum 85 mio. kr. • Omfang 125 boliger • Status Færdigopført 2006

18 • NOVA5 • BOLIG


PRANGERHUSET Kernen i NOVA5s vinderprojekt i Byggeriets Innovations arkitektkonkurrence er teknologisk nytænkning i infill-byggeri. NOVA5s betonelementhus er revolutionerende inden for f.eks. installationsføring. Byggeriet er præmieret af Københavns Kommunes Kulturfond. Boligerne er velbelyste med franske altaner i stuerne og store tredelte foldedøre i grå aluminium der kan foldes helt til side. Bygherre Fagforeningernes Boligforening v/fællesadministrationen 3B • Omfang 46 boliger • Ingeniør DOMINIA as • Billedkunstner Viera Collaro • Entreprenør Pihl & Søn A/S • Status Opført 1998

19


BRØNDBY NORD Inden renoveringen var Brøndby Nord et både nedslidt, utidsvarigt og utrygt beboelsesområde. Med fokus på tilgængelighed, større åbenhed og tryghedsskabende belysningsstrategi er Brøndby Nord i dag en attraktiv, levende bebyggelse, hvor beboere, naboer og gæster kan bevæge og opholde sig intuitivt og trygt. Bygherre Brøndby Boligselskab afdeling 604 v. Lejerbo • Ydelser Totalrådgivning, projektering, fagtilsyn • Ingeniør NIRAS rådgivende ingeniører • Landskabsarkitekt Thing & Wainø landskabsarkitekter aps • År 2010-2013 • Anlægsudgift 200 mio. kr. • Omfang 801 boliger, 2 højhuse og 8 lavhuse • Hovedentreprenør Enemærke & Petersen 20 • NOVA5 • BOLIG


KOLDING KOMMUNE BYGNINGSPRÆMIERING 2005

TEGLGÅRDSPARKEN Teglgårdsparken består af seks bygninger samlet om et nyanlagt torv. Bygningerne er opført i gule tegl og ensidig taghældning. Der er arbejdet med kontrasten mellem de lukkede bygningslegemer der skærmer for trafikken mod nord og åbne facader mod syd, hvor altaner og store glaspartier lukker lyset ind. Bygherre Lejerbo og Kolding Kommune • Omfang 56 ældreboliger + 480m² servicecenter • Ingeniør Hundsbæk og Henriksen a/s • Entreprenør SKANSKA • Status Opført 2004

21


HYRDEHØJ I vores forslag til et nyt plejeby i Roskilde, har vi ladet os inspirere af Roskildes iboende kvaliteter: det nærværende, dyrkede landskab, den tætte by og sammenhængen mellem boligen og haven. Her bor man stadig i byen, og plejekomplekset - med mere end 100 beboere og tilhørende servicearelaer - bruges som generator til at samle hele bydelen omkring Hyrdehøj. Bygherre Roskilde Kommune • Arkitekter NOVA5 arkitekter og Cornelius + Vöge Atelier for arkitektur • Rolle Totalrådgiver • Landskab Vega Landskab • Ingeniør Midtconsult rådgivende ingeniører • Omfang 6.700 m² • Anlægsbudget 174 mio. kr. • Status Konkurrenceprojekt 2016 22 • NOVA5 • BOLIG


FRYDENHOLM Frydenholm Plejecenter består af fem bygningsvolumener med proportioner som i en gængs familiebolig. Bygningernes form og landskabets topografi giver et varieret indre forløb, med en oplevelse af at bevæge sig fra rum til rum som i en villa. Dermed får plejecenteret en hjemlig karakter med en menneskelig skala og intimitet samtidig med, at der opnås et godt arbejdsmiljø for plejepersonalet. Bygherre Rudersdal Kommune • Landskab Lassen Landskab • Ingeniør Strunge Jensen rådgivende ingeniører • Totalentreprenør Sigma entreprise • Bruttoareal 5.109 m² • Anlægssum 108 mio. kr. • Status Konkurrenceprojekt 2013

23


JACOBSLI SKOLE Cirkelskolen i Trondheim bygger dels på pædagogiske principper dels på passivhusprincipper. Den cirkulære skole forener det åbne og fleksible med mere lukkede og indadvendte funktioner. Det betyder tryghed og nærvær i dagtimerne, mens byggeriet efter skoletid fungerer som lokalt kulturhus med særlige faciliteter for de lokale musikere og sportsudøvere. Bygherre Trondheim Kommune, Norge • Anlægssum ikke fastlagt/oplyst af bygherre • Størrelse 10.000 m² nybyg • Varighed 2017-2020 • (Konkurrence under bedømmelse) • Rolle totalrådgiver • Lokal arkitekt Plus Arkitekter • Landskab Barbakke

24 • NOVA5 • LÆRING


GILLELEJE LÆRINGSOMRÅDE Skolen ud i naturen - Naturen ind i skolen I forslaget til udbygning af Gilbjergskolen i Gilleleje har vi haft fokus på at skolen med opgraderede klynger, ny fællesfacade og sammenflydende rum og funktioner fremstår som en helt ny skole både indeni og udenpå. Vi fjerner en klynge, og forlænger den nuværende skole mod naturen med ny fælles facade og fælles flow. Bygherre Gilleleje Kommune • Anlægssum 102 mio. kr. • Størrelse 10.500 m² • Varighed Konkurrence (ikke afgjort) • Entreprenør Hoffmann A/S

25


VIBENSHUS SKOLE Skoleudvidelsen med ombygning og nybygning til basislokaler og faglokaler er sket med fokus på åbenhed, luft og synliggørelse af de læringsfunktioner og sociale aktiviteter, der finder sted i bygningen. Tilbygningen fremstår enkelt, udført med bærende vægge og facader i lys grå fiberbeton og store træbeklædte partier med indbyggede sidde- og arbejdsnicher. Bygherre Københavns Kommune, KEjd • Ydelser Totalrådgiver i alle faser inkl. planlægning og styring med skolen i brug igennem hele forløbet • Ingeniør Lemming & Eriksson A/S • Størrelse 1.600 m² nybyg + 6.000 m² ombygning • Anlægssum 110 mio. kr. • Ydelsesperiode 2012-2015

26 • NOVA5 • BOLIG


NOMINERET TIL ÅRETS BYGGERI 2016

LANGELINIESKOLEN Med sammenlægningen af Skolen på Kastelsvej og Langelinieskolen har målet været at opnå en enkel og klar disponering. Alle klasser er samlet i årgange med mulighed for klasseundervisning både enkeltvis og på tværs af årgang og klassetrin. Derudover er der arbejdet indgående med inklusion og tilgængelighed for at kunne favne og facilitetere alle typer elever. Bygherre Københavns Kommune, KEjd • Rolle Totalrådgiver • Ydelser Programmering, dispositions- og projektforslag, myndighedsbehandling, hovedprojekt, EU-udbud samt byggeledelse og fagtilsyn i udførelsesfasen • Anlægssum 160 mio. kr. • Størrelse 3.400 m² nybyg, 11.800 m² ombyg • Ydelsesperiode 2011-2016 LÆRING • NOVA5 • 27


CAMPUS BORNHOLM I det fremtidige Campus Bornholm møder nye tombakbeklædte og murede bygningskroppe de eksisterende historiske bygninger, som manifesterer sig overalt i det nye kompleks. Det skaber et logisk indre hierarki, hvor fællesfunktioner for hele skolen er samlet omkring et stort centralt torv, mens de enkelte uddannelseslinjer er organiseret langs mindre torve og gader. Bygherre Campus Bornholm • Ydelser Ansvar for procesledelse, kommunikation med brugere, hovedprojektering og fagtilsyn i 50/50 samarbejde med Cubo arkitekter • Landskab Henrik Jørgensen • Ingeniør Dominia A/S, Lars Ørtoft Rådgivende ingeniørfirma • Areal 17.000 m² heraf 12.000m² nybyggeri • Anlægssum 298 mio. kr • Ydelsesperiode 2014-2019 • Status forventet indvielse 2019 28 • NOVA5 • LÆRING


– CAMPUS NÆSTVED

VUC STORSTRØM – CAMPUS NÆSTVED

26033 29-06-2016 11:26:57

VUC Næstved bliver den første bygning i det nye Campus Næstved, der skal ligge som en del af det nye campusstrøg langs Teatergade. VUC får hermed en central rolle i forhold til kommunens ambition om at binde byen, stationsområdet, campusområdet tættere sammen. Teatergade vil blive omdannet til en sivegade med ”shared space” med nærhed og gåstand til bymidten og handelslivet. Bygherre VUC Storstrøm • Entreprenør CC Contractor • Ingeniør Dominia A/S • Landskab Marianne Levinsen • Størrelse 5.144 m² • Ydelsesperiode 2016-2018

29


ESPERGÆRDE IDRÆTSBY Sammensmeltningen af byens gymnasium og idrætshal i en ny, intelligent bygning tilbyder den nyeste teknologi på området. Idrætsbyen udstyres med et laboratorium til fysiske tests og undersøgelser. Og på udearealerne omkring Idrætsbyen kommer der crossfit-faciliteter, streetfodboldbane, gårdhave til ophold og afslapning samt udstrækningsområder i forbindelse med lokalområdets løbestier. Bygherre Helsingør Kommune, LOA (økonomisk støtte) • Ydelser 50/50-samarbejde med E+E arkitekter NOVA5 har været ansvarlig for konceptudvikling, IKT, hovedprojektering, og vil være ansvarlig for byggeledelse og fagtilsyn • Ingeniør Klaus Nielsen rådgivende ingeniører • Anlægssum 46 mio. kr. • Størrelse 2.800 m² nyt idrætsbyggeri • Ydelsesperiode 2015-2018 30 • NOVA5 • LÆRING


NYT STADION HELSINGØR Fremtidens Helsingør Idrætspark er et fodboldstadion til meget mere end fodbold. Breddeidræt blander sig med elitesport, sociale aktiviteter og naturoplevelser på tværs af foreninger, alder og køn. I Gl. Hellebækvejs naturskønne område, både afgrænser og markerer et enkelt hegn stadion, og kanterne omkring anlæggets sportszoner omkranses af et offentligt aktivitetsbånd. Proekt Nyt stadion i Helsingør Bygherre Helsingør Kommune • Rolle Totalrådgiver • Ingeniør Lyngkilde • Anlægssum 57 mio. kr. • Ydelsesperiode 2017-2018

31


ASTON MARTIN En tidligere cykelbutik er i tæt samarbejde med hovedafdelingen i England forvandlet til et eksklusivt showroom for Aston Martin. Det nye showroom følger de høje kvalitetskrav i Aston Martins designmanual om gennemarbejdede detaljer, smukke Travertin-overflader, B&O anlæg mv. Dermed opfylder vi bygherres ønske om en elegance, der lever op til det at løbe en ultimativ håndbygget bil. Bygherre Aston Martin • Status Afsluttet

32 • NOVA5 • KULTUR


33


KØBENHAVN Æbeløgade 4, 2. sal • DK-2100 København Ø T. +45 3393 0880 • E. nova5@nova5.dk LONDON 1a Cobham Mews • UK-London • NW1 9SB T. +44 7769 688 703 www.nova5.dk

Profile for NOVA5 arkitekter

NOVA5 folder  

NOVA5 folder  

Advertisement