__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

4

HOLBÆK

NORDVESTNYT

SEK TION 1

ONSDAG 23. NOVEMBER 2016

Daurehøj vil bygge bofællesskab BOFORMER: Daurehøj Erhvervsbyg og Nova5 Arkitekter præsenterede et idéoplæg til et bofællesskab med 40 boliger i Tuse på et møde om fremtidens byggeri og boformer i aftes. Af Lisbeth A. Rasmussen TUSE: Et bæredygtigt bofællesskab med økologisk fokus, husdyrhold og egenproduktion af grønsager var et af buddene på fremtidens boformer ved et møde, som Holbæk Kommune var vært ved i aftes. Og det var mere end blot en luftig idé. Birger Daurehøj fra Daurehøj Erhvervsbyg A/S i Tuse står bag tankerne, og han har fået udarbejdet et idéoplæg til et projekt med 40 boliger på Tuse Byvej - lige ved siden af hans egen virksomhed. Det blev præsenteret på mødet af Lotte Randeris Kristensen fra Nova5 Arkitekter, der har udarbejdet oplægget. Det blev understreget, at det hele er i en meget tidlig

fase - Daurehøj Erhvervsbyg er på vej til at ansøge Holbæk Kommune om udarbejdelse af en ny lokalplan, som projektet kræver. Og der er brug for indspark fra interessenter, før det hele kan finde en endelig udformning.

Grønne omgivelser

Grunden på Tuse Byvej er på 5,2 hektar. Oplægget opererer med en samlet bebyggelse på rundt regnet 4600 kvadratmeter og et cirka 4,7 hektar fælles, grønt friareal. Boligerne skal være træhuse af miljøvenlige materialer, som energimæssigt opfylder 2020-målene for fremtidens byggeri. Opvarmningen skal være bæredygtig - for eksempel i form af jordvarme, og der skal opstilles solcelleanlæg og regnvandsopsamling. Boligerne etableres i fi re cirkler med 10 boliger i varierende størrelse, idet ønsket også er en varieret beboersammensætning. Udenfor cirklerne er det grønne friareal, mens havearealet midt i cirklerne bliver mere beskyttet. Til hver cirkel hører et drivhus. De 40 boliger deles om et fælleshus. - Vi prioriterer grønne omgivelser og fællesskab over

Daurehøj Erhvervsbyg og Nova5 Arkitekter står bag et idéoplæg til et bofællesskab med 40 boliger på denne grund på Tuse Byvej i Tuse. Foto: Christina Quist den store bolig, lød det fra Lotte Randeris Kristensen i hendes oplæg på mødet i aftes.

Mulig fællesarbejdsplads

Daurehøj Erhvervsbyg og Nova5 Arkitekter har ikke lagt sig fast på det præcise indhold - det vil de gerne udvikle med kommende beboere. En af de visioner, der kom frem i et andet af aftenens oplæg, var et arbejdspladsfællesskab, hvor man som helt eller delvist hjemmearbejdende kan arbejde under samme tag som andre. Den

Særlige historier sælger BOSÆTNING: Holbæk Kommune vil gerne tiltrække nye borgere. Et møde gav bud på hvordan. HOLBÆK: Der går godt med at få nye borgere til Holbæk Kommune. I den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik indtager Holbæk en ottendeplads i befolkningstilvækst blandt alle de danske kommuner. Politisk er der fokus på at fastholde tilstrømningen, og det kom blandt andet til udtryk i et møde om fremtidens byggeri og boformer, som Holbæk Kommune var vært ved i aftes. Med et fremmøde på over 80 var interessen stor. Holbæk har for nylig været på charmeoffensiv i Fælledparken i København for at lokke nye borgere til - og for at lære noget om, hvad der skal til for at få dem. - En af de erfaringer, vi har

fået i forhold til bosætning, er, at hvis de skal bosætte sig her, skal det være i boliger eller områder med særlige historier og unikke kvaliteter, fortalte borgmester Søren Kjærsgaard (V) ved mødets start. Det var et indtryk, Christian Pagh fra Urgent Agency kunne genkende. Urgent Agency står bag rapporten Deleby, der er udarbejdet for Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet. Den sætter fokus på bofællesskabers potentiale til at skabe udvikling i mindre byer. Christian Pagh indledte med at fortælle, at bofællesskaber i dag er noget andet, end det var for 68’erne. Klichéen om bollerummet eksisterer ikke mere, de er ikke i samme grad ideologisk og politisk orientererde og har mere forskelligartede profi ler. Som han sagde med udgangspunkt i sin egen omgangskreds: - Vi vil gerne flytte til Hol-

bæk - bare vi kan gøre det sammen. For det er fællesskabet, der betyder noget - de ting, mange ser mest til i deres hverdag - arbejdsplads, bil, bolig, Netto og fjernsyn, ser nogenlunde ens ud alle steder. Det handler ifølge Christian Pagh blandt andet om at tydeliggøre de lokale potentialer i form af kulturelle og sociale ressourcer og slå på de særlige kvaliteter.

Fællesskab hele livet

Arkitektonisk drejer det sig om at tænke funktioner, rum og økonomi på en anden måde, lyder en af anbefalingerne fra Urgent Agency. Og for beboerne indbyrdes handler det om nye muligheder for at dele. Det ved de også hos Boligselskabet Sjælland. Boligog projektudvikler Tommy Novland fortalte i sit oplæg blandt andet om behovet for fleksibelt indrettede boliger i den almene boligmasse,

»

Vi prioriterer grønne omgivelser og fællesskab over den store bolig. Lotte Randeris Kristensen, arkitekt, Nova5 Arkitekter

idé greb Lotte Randeris Kristensen som en af dem, man måske kunne se på i bofællesskabet i Tuse. Hvad husdyrholdet angår, er oplægget, at der skal være plads til fritgræssende får samt stald til grise, heste og lignende. Bistader og hønsegård er også en mulighed. Projektmagerne har været i dialog med kommunen om muligheden for at dele området i byzone og landzone for, at dyrehold kan lade sig gøre. Beboerne i bofællesskabet har mulighed for at involvere sig i havebrug og dyrehold

efter evne, for ud over det arbejde, fællesskabet lægger i sagen, vil der også være ansat en medarbejder til at tage sig af det. Birger Daurehøj forklarede på mødet, at de endnu ikke har lagt sig fast på, hvorvidt det skal være ejer-, andels- eller lejeboliger - eller en kombination af disse. Han regner med at kunne gå i gang inden for et års tid, hvis lokalplanen følger den slagne gang.

Interessen for fremtidens byggeri og boformer var stor. Foto: Lisbeth A. Rasmussen hvor der også arbejdes med bofællesskaber, deleordninger og bæredygtighed. En større grad af fællesskab - gerne på tværs af generationer - er også en trend i den tredje alder. Anna Wilroth, konsulent på plejehjemsområdet i Ældre Sagen, fremlagde på baggrund af en undersøgelse af de behov, de ældre selv giver udtryk for. Lykken er ifølge dem familien, et godt helbred og frihed til selv at vælge. I forlængelse af sit oplæg nævnte Anna Wilroth Fremtidens Sølund i København - et projekt, der indeholder både plejeboliger og ungdomsboliger. Hun nævnte også Generationernes Hus i Aarhus, hvor daginstitution og plejeboliger kommer til at ligge side om side - adskilt af glasvæg, så børn og ældre kan se og besøge hinanden men samtidig være adskilt, så deres forskellige behov kan tilgodeses. lara

Profile for NOVA5 arkitekter

Bofællesskab i Tuse ved Holbæk  

Bofællesskab i Tuse ved Holbæk  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded