Page 1

P O R TAV E U D E L PA R T I T S O C I A L I S TA U N I F I C AT D E C ATA L U N YA V I U

abril 2005

nº 56

http://noutreball.psuc.org

CAP ALS CONGRESSOS DE EUIA I EL PCE per al 9 i 10 de juliol, gairebé un a ny a b a n s d e l q u e p r e ve u e n e l s estatuts.

De cara a aquest procés el PSUC hem d’avançar en assolir una nova majoria dins EUiA que eviti les confrontacions internes patides durant els darrers temps, que potenciï el seu creixement i el seu caire de moviment polític i social, que garanteixi la seva democràcia interna i la seva pluralitat, que modifiqui de forma substancial l’acord electoral a m b I C V, i q u e i m p u l s i l a s e v a proposta programàtica en els àmbits autonòmics i municipal.

E

l passat 22 de gener es va reunir el Consejo Político Federal d’IU per escollir al nou Coordinador General, als membres de la Presidència i a la Permanent. Es evident que el resultat, un 53% per Llamazares i un 47% per Santiago, candidat recolzat pel PCE i PSUC, representen dues formes d’entendre i gestionar IU.

La candidatura d’Enrique Santiago, amb la incorporació dels companys i les companyes de la llista de Martín Recio significa la consolidació d’una proposta alternativa, amb la voluntat de treballar per la consolidació d’una esquerra transformadora. Suposa el desenvolupament del projecte d’IU com a instrument de canvi social i amb la voluntat de sumar altres

col·lectius coincidents amb el nostre projecte. El 47% obtingut es un avenç molt important. Estem davant un procés molt obert i canviant. Ara s’ha consolidat a nivell estatal un procés de canvi plural i democràtic dins IU i dependrà del nostre treball diari dins els diferents àmbits de l’organització, que avancin les nostres propostes polítiques. La nostra alternativa no ha de ser només de simple frentisme, sinó de desenvolupament de les polítiques aprovade s e n e ls no s t re s ò rgans de direcció en relació al procés d’EUiA i d’IU. El Consell Nacional ha convocat la IV Assemblea d’EUiA

Així mateix, l’Assemblea ha de servir per analitzar i reflexionar sobre almenys quatre temes fonamentals: 1-la crisi del Carmel i els seus efectes; balanç de la política realitzada fins ara pel tripartit; prioritats programàtiques a impulsar i política econòmica 2-Balanç del primer any del govern del PSOE; prioritats programàtiques que s’han d’impulsar dins IU, reforma laboral i fiscal i model d’Estat 3-Coalició ICV-EUiA: anàlisi crítica del pacte actual i propostes de millora 4-Anàlisi dels dèficits existents i propostes de millora en relació a la democràcia interna, el respecte

2. MUNICIPAL: ELS SILENCIS DEL PARTIT POPULAR 3. PARTIT: COMUNICATS DEL PSUC SOBRE FETS A ARGENTONA 5. INTERNACIONAL: L'ESQUERRA MEXICANA, ASSETJADA; 10. MOVIMENT OBRER: EL INFORME DEL GOBIERNO SOBRE LABORAL 14. MOVIMENTS SOCIALS: CRIDA AL FORUM SOCIAL DE LA MEDITERRÀNIA 15. CULTURA: EL CORAZON ROJO DE ANGUITA


2 a la pluralitat i la proporcionalitat i la sobirania de les assemblees de base El procés d’EUiA es produirà de fo r m a p a ra l· le la a l XV I I C o n g ré s del PCE, convocat per als dies 24, 25 i 26 de juny. Un Congrés que ha de servir per consolidar un PCE fort i cohesionat, amb una amplia implantació territorial i amb molta capacitat d’ incidència política. Un PCE sobirà i autònom en relació a la seva línia d’actuació ideològica, que defensi una IU amb un programa i unes pràctiques realment transformadores. Aquest procés ha de tenir la seva centralitat en el debat polític en les agrupacions territorials, implicant de forma molt activa i participativa al conjunt de la militància. El Congrés del PCE ha de servir per consolidar el projecte del PSUC i l’enfortiment de la relació entre les dues organitzacions apostant de forma clara per una participació directa i decidida del PSUC en els nous òrgans de direcció del PCE, enfortint l’espai comunista de l’Estat i de Catalunya. Així mateix, cal que aquesta nova direcció incorpori de forma valenta camarades amb projecció de futur e iniciï un procés de renovació que garanteixin l’extensió ideològica i organi t zat iva del projec t e en els propers anys. Aquest debat intern en dues vessants anirà també acompanyat per una part molt més lúdica. Per una banda la celebració de la Fira d’Abril des del 22 d’abril a l’ú de maig i per l’altra la celebració del 69 aniversari del PSUC. La coincidència de dates de tots aquests processos signifiquem un esforç addicional en el conjunt de la militància per garantir i desenvolupar la presència política del Partit en diferents ámbits. Iniciem una etapa de treball polític intens que ha de servir per consolidar el PSUC i la nostra organització territorial. Un camí que culminarem amb la celebració del nostre aniversari el dia 16 de juliol. Un aniversari que aquest any ja ha d’esdevenir molt més que el tradicional sopar de trobada de militants i amics/gues del Partit i anar caminant amb l’horitzó de la recuperació de la Festa del Treball. Tot esta per fer i tot és possible.

Editorial

abril 2005

ELS SILENCIS DEL PA R T I T P O P U L A R

Jaume Segarra

Ara el PP ens surt parlant de silenci. En sap molt. Tota la seva política ha estat basada en el silenci, en fer callar els altres per tots els mitjans i en callar les seves operacions.

la vaga general negant que s’està fent.

Sovint, aplicant la máxima del Comte-Duc d’Olivares, “sin que se note el intento”, quan just després de pactar amb CiU basant-se en impostos transferits els suprimia o disminuïa, presentant uns comptes públics de l’Estat “equilibrats” sota l’engany de l’enginyeria financera –a vegades basta, com en els comptes dels ajuts d’Estat a IZAR- i especialment fent aparéixer el déficit en els comptes de les Comunitats Autònomes mal dotats precisament per tenir-les ben submises.

Silenci sobre la repressió franquista o sobre la de Pinochet de qui ara, Sr ex-Fiscals general Cardenal i Fungairiño, se’n descobreixen les trames financeres que passaven per Espanya.

De vegades, moltes, a cop de control dels mitjans d’informació, tapant els escàndols financers, el cas Naseiro, el cas funeraria, etc. . Recordem que gairebé tots els efímers líders a Catalunya d’AP o ara del PP han desaparegut discretament tragats per distints afers, per exemple Bueno, o han admès públicament haver rebut diners, com Lacalle. El propi Piqué amb la seva Loreto Consulting i el seu pas per la gran empresa no és un bon exemple de la gestió ètica que desitjaríem tots per a un polític. Silenci per a les operacions immobiliàries a la Comunitat de Madrid, per a la compra de polítics venals escudats en els solemnes principis de l’anticomunisme, per a la corrupció a Castelló, etc. Silenci imposat a l’arribada de la Televisió de Catalunya a València i a Balears. Mofa i befa de Comissions Obreres per part del turiferari Alfredo Urdaci i del Ministre de Propaganda que ens volia posar una bena als ulls sobre

Silenci per als qui van ser capaços de declarar que han arribat a la política per enriquir-se.

Silenci sobre l’abast de l’oposició a la guerra, silenci sobretot –i desinformació- sobre l’autoria de l’atemptat de l’onze de març. Si de cas, soroll per tapar la veu dels altres, com quan Franco –Franco potser no directament, segurament el seu Ministre Fragallançava interferències per impedir l’escolta de Ràdio Espanya Independent –Estació Pirenaica- o de Ràdio París. Ara, perquè encara és activa, tenim la Brunete mediática que continua llançant diatribes enlloc d’anàlisis. Nosaltres estem en contra del silenci, volem que la veritat s’imposi, per principis democràtics. El més dramàtic del cas Carmel és veure com la gent defensa aferrissadament els seus estalvis reals o potencials invertits en els habitatges Que la justícia arrribi fins al fons en aquest cas i en l’anàlis de les obres publiques des de 1999, però sobretot que es faci sentir la veu del poble, que vol també reformes substancials, lluitar contra l’especulació immobiliària, per exemple, car com ens ensenya l’experiència italiana, la mera actuació judicial no és suficient per desbaratar la corrupció. Ja sentirem el PP cridant si de veritat es desbloqueja el parc d’habitatges construit i no habitat, si s’avança cap un nou model d’ocupació del territori més racional.


abril 2005

Partit

3

C O M U N I C AT D E L A C O M I S S I Ó L O C A L D ' E U I A D E M ATA R Ó Arrel de l’última campanya electoral en motiu del Referèndum sobre el Tractat Constitucional de la Unió Europea, s’ha produït per part de l’Ajuntament de Mataró una sèrie de comportaments totalment inacceptables. Condemnem enèrgicament l’actitud de l’Ajuntament de Mataró que per mitjà del Departament de Participació Ciutadana i en la persona del seu cap n’Antonio Merino Orejón va prohibir la instal·lació d’una taula a la via pública per distribuir propaganda electoral als companys de la Candidatura d’Unitat Popular (C.U.P.) i així mateix, també va prohibir als companys del PSUCViu de Mataró que es realitzés un acte electoral el passat 10 de febrer en el local de l’Associació de Veïns Esmandies. Tal conducta es va voler emparar en la competència que té la Junta

Electoral de Zona per l’assignació de locals públics que prèviament a aquesta se li han cedit, per la realització d’Actes electorals. Però es posa en evidència la fal·làcia d’aquesta pretesa justificació quan el mateix Departament de Participació Ciutadana reconeix que les Esmandies no va ser cedit a la Junta Electoral, i per tant l’esmentat local quedava fora de la competència de la Junta. Aquesta actitud de l’Ajuntament de Mataró a través del seu Departament de Participació Ciutadana posa en evidència la c a r è nc ia t o t a l de le s pe r s o ne s implicades en l’afer dels més elementals principis democràtics i que per a aquestes persones, les paraules socialisme, llibertat, democràcia, participació ciutadana, etc., són únicament paraules que s’utilitzen com simples eslògans publicitaris per vendre un producte, però l’actitud denunciada demostra

que els valors que aquestes paraules representen, no són assumits ni figuren entre les característiques de la personalitat d’aquests polítics. Per tot lo citat, reiterem la nostra condemna per les decisions preses pel Departament de Participació C i u t a d a n a d e l ’A j u n t a m e n t d e Mataró i exigim de les demés forces polítiques, incloses, lògicament les que estan en el tri-partit, que s’afegeixin a aquesta condemna i també facin arribar als seus socis de govern la seva oposició i repulsa per la conducta del Departament de Participació Ciutadana i del seu cap Antonio Merino Orejón.

COMUNICAT DEL COMITÉ EXECUTIU DEL PSUC SOBRE ELS FETS OCORREGUTS A ARGENTONA Com és sabut, la Plataforma en defensa del Centre Històric d’Argentona --Can Doro-, en lluita per la conservació del Patrimoni Històric Urbà, des de fa dos anys, va acudir al ple amb l’ànim de llegir un comunicat contra l’enderrocament de Ca’l Guàrdia, aprovat recentment per l’Ajuntament. Unes cinquanta persones van mostrar pancartes i cartells silenciosament, l’alcalde ordenà la seva retirada a través de la policia local, que desmesuradament va fer ús de la força contra tres membres de la plataforma, els quals van ser escollits com caps de turc i tenen un expedient judicial. No obstant, la lluita continua: Entre els dies 10 i 12, la regidora d´Esquerra Unitària, Assumpta Boba, junt amb dos companys de la plataforma – Jaume Pretel i Quim Burgués- es van tancar simbòlicament a Ca’l Guardia per tal d’evitar la premura de l’enderrocament -per la “constructora “Vertix- del Centre Històric. La posterior detenció de

tots tres i la retenció desmesurada a comissaria – en total 30 hores- fan que el Comité Executiu del PSUC-Viu prengui posició davant d´aquest fets, donant ple recolzament a la plataforma de Can Doro i a Esquerra Unitària, com representants legítims dels drets dels ciutadans. Volem condemnar enèrgicament l’actuació de l’equip de govern de l’ENTESA i instem a les direccions polítiques d’ERC i ICV a condemnar l’actitud dels seus correligionaris a Argentona, que en aquest mandat tenen alterats els ciutadans amb el seu tarannà antidemocràtic, intolerant, prepotent i visceral. Volem recordar, simplement, a ICV que, si aquesta és al Govern, és gràcies també al que nosaltres representem dins d’EUiA, encara que només sigui un 2 %. Per acabar, encoratgem els argentonins a defensar el Patrimoni Històric i Cultural, a no fer-se enrere i a avançar en la lluita pels seus legítims interessos.


4

Partit

abril 2005

POSICIÓ DEL CC DEL PSUC ENVERS LA CANDIDATURA 'RELLANÇAMENT D'IU' Aprovada en el Comitè Central del PSUC viu del dia 5 de març per 27 vots a favor, 1 en contra i 8 abstencions. D u ra n t e l p r o c é s d e l a V I I I Assemblea Federal d’IU els òrgans de direcció del PSUC han anat establint i prenent, en concordança amb allò aprovat al PCE, les línies estratègiques i els acords pertinents per a desenvoluparlos en els corresponents àmbits d’actuació. Com en qualsevol altre debat, els acords i les directrius preses pels òrgans de direcció del Partit, un cop finalitzat el debat, sota la premissa de proposta – discussió acord, són d’obligatòria vinculació per tots i totes els militants del Partit i en especial pels membres de la direcció que són els encarregats de vetllar per la seva aplicació. Sota aquests eixos, el Comitè Central del 25 de novembre de 2004, ampliat als i les membres de la candidatura presentada pel PSUC al Consell Nacional d’EUiA, va aprovar els criteris per proposar companys i companyes als òrgans de direcció d’IU i la llista que el Partit va presentar per a obtenir els delegats i delegades a l’Assemblea Federal d’IU del passat mes de desembre, acords que van ser subscrits per 34 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions. Els delegats i delegades del PSUC a aquella Assemblea portaven el mandat de donar suport a l a c a n d i d a t u ra q u e s i g n i f i q u é s la renovació de la direcció d’IU s e g o n s e l q u e s ’ h av i a a p r ova t a l C o m i t è Fe d e ra l d e l P C E d e l dia 4 de desembre de 2004. No fer-ho no significaria ús del pluralisme sinó desmarcar-se de la política del partit en un tema que, donada la delicada situació d’IU, tots consideràvem de suma importància. El passat 13 de gener de 2005 i seguint els criteris aprovats pel CC del 25 de novembre, el Comitè Executiu va acordar per 16 vots a favor, 2 en contra i cap abstenció la candidatura proposada per la Secretaria Política per a obtenir

els representants del PSUC viu en el Consejo Político Federal d’IU, després de no poder arribar a un acord de llista unitària amb els companys del PCC i del POR que defensaven la candidatura de Gaspar Llamazares. En el Consell Nacional d’EUiA del dia 15 de gener, contradient d e fo r m a m a n i fe s t a l a p o l í t i c a aprovada pels òrgans del PSUC, Ramon Luque, membre del Comitè Executiu del Partit, encapçalava una candidatura sota el títol “ C a n d i d a t u ra p e l r e l l a n ç a m e n t d’IU” i que estava composada per altres membres dels òrgans de direcció del Partit, alguns militants de base amb responsabilitats territorials a EUiA i altres companys i companyes no afiliats al Partit. Aquesta llista va obtenir 5 vots, els mínims necessaris per a obtenir un representant, Ramon Luque, al Consejo Político Federal d’IU. Per a tenir aquests 5 vots aquests companys hagueren de recórrer a demanar vots prestats de la llista presentada pel PCC i POR, opositora a la llista del PSUC. Davant d’aquests fets, el Comitè Central del PSUC volem manifestar el següent: 1.El PSUC basa la seva acció en les seves propostes polítiques, línies estratègiques i normes internes de funcionament establertes en els seus Estatuts, i que son aprovades de manera democràtica en els seus Congressos i òrgans de direcció. 2.El PSUC té com a norma de funcionament democràtic la total llibertat d’expressió i de crítica interna, però estableix com a d e u re d e q u a l s e vo l m i l i t a n t l a unitat d’acció i la coherència p o l í t i c a e x t e r i o r, d e t e r m i n a n t que els acords presos vinculen al conjunt de la militància que v e t l l a r à p e r a p l i c a r, p r o p a g a r i defensar la política del Partit als mitjans on actuïn. Un partit no és un club d’opinió sinó un instrument d’intervenció política. En conseqüència la cohesió del partit, sobretot en temes fonamentals, no pot posar-se en qüestió.

3 . L’ a c t i t u d m a n t i n g u d a p e l s dirigents i militants del PSUC que fo r m a v e n p a r t d e l ’ e s m e n t a d a candidatura ha debilitat les posicions polítiques del PSUC reforçant de manera manifesta altres posicions polítiques existents en el si d’EUiA i d’IU i que sistemàticament estant usurpant la democràcia, la pluralitat i la convivència interna.

4.Considerem que aquestes actituds actuen de manera oberta contra les línies polítiques aprovades pel conjunt del Partit i sobretot son una manca de respecte i lleialtat cap al conjunt de l’organització que està treballant per reforçar la unitat i la cohesió del Partit. 5.En conseqüència el Comitè Central del PSUC denuncia aquests fets al conjunt de la militància, censura als companys que formaven la “Candidatura pel rellançament d ’ I U ”, i m a n i f e s t a q u e e l s e u representant electe al CPF d’IU, Ramon Luque, no representa la política ni les línies estratègiques aprovades pel PSUC. 6.Seguim manifestant i refermant la nostra voluntat establerta en els estatuts del Partit de funcionament democràtic, la llibertat d’expressió, de crítica i en la unitat d’acció i la coherència política, respectant el conjunt de la militància els acords presos pels òrgans de direcció del Partit. 7.En el cas persisteixin actituds i actuacions que, de forma manifesta va g i n e n c o n t ra d e l a p o l í t i c a a p rova d a p e l Pa r t i t , e l C o m i t è Central i els òrgans pertinents hauran de prendre mesures d’un altre tipus de consideració. Totes i tots els militants del PSUC tenim la voluntat i la obligació de treballar per reforçar l a p l u ra l i t a t i n t e r n a , l a u n i t a t d’acció i la coherència en la nostra acció política amb l’objectiu de fer avançar el Partit i els seus objectius polítics.


abril 2005

Internacional

5

LAS OLIGARQUIAS MEXICANAS QUIEREN ACABAR CON EL C A N D I DATO D E L A I Z Q U I E R DA Manú Dornbierer - Red Voltaire

Las fuerzas oligárquicas que manejan México han decicido que el único candidato de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, es más que una amenaza para sus intereses personales y sus fines de poder. Por tal razón han manipulado sus fuerzas para eliminar al favorito de sociedad civil mexicana. He aquí las explicaciones de la escritora suizo-mexicana Manú Dornbierer. El desvergonzado desafuero de Andrés Manuel López Obrador ya quedó inscrito en la historia de México bajo el título de «la canallada», gracias a los caricaturistas que coincidieron en pintar de negro sus espacios en la prensa y con la sola leyenda «No a la canallada».

Y ahora este histórico golpe de Estado , este fraude prelectoral que elimina al rival más fuerte y popular de la dupla PRI-PAN. La canallada no sólo es contra un hombre, es contra toda una nación. No es un hecho abstracto y general de una sociedad . La canallada es la acción de hombres y mujeres ruines claramente detectables. ¿Quiénes son además de los citados? ¿O qué la eterna impunidad de que gozan los políticos mexicanos nos obligaría en tiempos de tanta libertad de expresión, don del hombrecito de Bucareli, a hablar en abstracto y global, sin decir nombres?

Tal fue la respuesta de millones de mexicanos a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados designada para dar la orden: «Mátenlo en caliente». La sección la integraron el perredista Horacio Duarte, que votó contra el desafuero, el panista Alvaro Elías Loredo y los priistas Rebeca Godínez y Francisco Frías al que la vida y el país algún día le cobrarán muy caro su rajada. Por mayoría tal como fue ordenada por el capo Carlos Salinas, amo y señor de Roberto Madrazo, los priistas decidieron el desafuero o , como dice el jurista Juventino Castro y Castro, continuar con «la pifia constitucional» armada por guardaespaldas de Fox. Roberto Madrazo también se rajó ya que antes manifestó su deseo de vencer a Amlo en las urnas como en Tabasco a principios del zedillato. Pero sin duda Salinas le recordó que sólo lo venció con 75 millones de dólares de dispendio electoral probado por cientos de cajas de documentos, en tiempos en que Clinton sólo gastó 50 mdd para la presidencia de USA. Esteban Moctezuma, primer secretario de Gobernación de Zedillo estuvo a punto de hacer justicia, pero terminó por perder el puesto, después de que Hank Gonzalez, de acuerdo con Salinas, mantuvo a Tabasco y su Madrazo por sórdidas razones familiares. Carlos Salinas hoy rearmó al partido bicéfalo, PRIAN, que creó para legitimarse en 1989 con su (hoy más que nunca) ridículo acólito Diego Fernández. Siempre son «grandes causas patrióticas» las que inspiran al PRIAN: La legitimación del que perdió las elecciones de 1988. El Robaproa, un fraude de 100 mil millones de dólares contra cada mexicano, condenado a pagar por varias generaciones el rescate de los bancos que al final quedaron en manos de extranjeros.

No. Los autores de la canallada han quedado también registrados por la historia. como los traidores que han matado hoy a la democracia, habiendo llegado al poder enmascarados en ella. Se trata de una magna injusticia cometida contra un hombre para impedirle llegar al poder que le prometían las encuestas de 4 años. Pero se trata de lo mismo de siempre, de una decisión oligárquica para impedir que México sea un país en verdad democrático y justo. Se trata de frustrar el voto de millones de mexicanos anhelantes de justicia. Por ello, los que deberíamos ampararnos pues ha sido conculcado nuestro derecho a hacer la revolución, el cambio, desde las urnas, somos nosotros, el 85 por ciento de los mexicanos que, según las encuestas nos oponemos al desafuero. Pero a la par se le cancela a millones de mexicanos la posibilidad de luchar por el cambio del sistema económico neoliberal que los ha arruinado. Se les prohibe tener un país propio, un México de y para los mexicanos. Se les somete a lamer, como su presidente, las botas de un Bush. Se les prohibe detener la grotesca división de los

mexicanos entre un puñado de hipermillonarios y una mayoría inmensa de jodidos. Tal es la justicia de Fox, «el presidente de la traición que no de la transición». La canallada nació en el Poder Ejecutivo para que la pareja presidencial reinara doce años, para que la esposa del presidente cumpliera su ambición de sucederle en el trono (sigo apostando a que al envilecido Creel le van a pintar un violín), pero por encima de todo para evitar a cualquier costo que el país se transforme. Por si hubiera alguna duda sobre quien inventó la canallada, la Cassandra de Los Pinos se encargó de disiparla al declarar que Amlo llegaría «nada más hasta marzo». Entre los mexicanos contra el desafuero, muchos no son partidarios de López Obrador como los priistas justamente preocupados por el retroceso moral y táctico del PRI, Dulce María Sauri, Beatriz Paredes, Genaro Borrego, Roberto Campa, Roque Villanueva entre otros pues saben perfectamente que encabezan la lista de responsables de la canallada Vicente Fox, Marta Sahagún, Santiago Creel, Rafael Macedo de la Concha y, porque el que calla otorga, todos y cada uno de los miembros del gabinete, por lo que no es posible dudar ya de la masiva corrupción del gobierno de Fox. Pero el Ejecutivo no está solo en la canallada. El Legislativo fue obligado por el PRI , ducho en esas lides , a prostituirse. La «Muñeca» Beltrones, presidente de la Cámara , con el tapete de Salinas llamado Emilio Chuayffet (me avergüenza hoy nuestra relativa amistad de hace unos años en el Edomex), sacaron para el servicio del PRIAN, para hacerle el trabajo sucio a Fox, sus más repulsivos ardides priistas. Ya se los cobrará el electorado a esta adiposa pareja en el 2006, como preven algunos de sus correligionarios menos ciegos y menos canallas. En cuanto al Poder Judicial, no existe más que para recibir órdenes y ser comprado por los canallas políticos y sus aliados los empresarios canallas que se han hecho los más ricos del mundo a base de explotación inicua de este país y de sus habitantes. «La Canallada» ha causado repudio y escándalo en la gran prensa anglosajona , el británico Financial Times, el Washington Post, el New York Times, y en la prensa europea y sudamericana, que comprenden que México acaba de sufrir un Golpe de Estado, el peor, ya que perpetrado «en nombre de Ley».


6

Internacional

abril 2005

FUERTES REACCIONES EN AMÉRICA A LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

desacuerdos volvieron a ser, principalmente, agrícolas. El ministro de Comercio, Ricardo Ferrer, afirmó a los medios de comunicación que las discrepancias radican en productos como el pollo, azúcar, patatas, cebollas, aceites vegetal y café (informa Inforpress). Según los productores panameños, el TLC podría arruinarlos pues el gobierno estadounidense subvenciona fuertemente a sus agricultores, además de poseer una tecnología mucho más avanzada.

Documentos OMAL Se inició el mes de marzo con la ratificación por el Parlamento de Honduras del TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos. Ya a mediados de diciembre de 2004 lo había hecho El Salvador y en espera, en medio de fuertes protestas sociales, se encuentran Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. A Centroamérica habría que sumar la celebración de la VII Ronda negociadora entre el gigante norteamericano y Perú, Ecuador y Colombia en la ciudad de Cartagena (Colombia). El objetivo: extender los TLC bilaterales a países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) hacia finales de este año para, agregados a los arriba citados, conformar el gran sueño del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), a imagen y semejanza del Área de Libre Comercio de América del Norte: Canadá, México y Estados Unidos, que opera desde 1994. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica fue acordado en mayo de 2004 e incluía a El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, a los que se agregó en agosto la República Dominicana. La puesta en marcha efectiva requiere de la ratificación de los parlamentos nacionales de cada uno de esos países, hecho que hasta ahora sólo ha cumplido El Salvador. Se va, por consiguiente, con retraso respecto a la agenda manejada por el negociador estadounidense, Robert Zoellick. Al respecto, el presidente del comité que promueve la ciudad de Miami como sede del secretariado permanente del ALCA, Jorge L. Arruzurieta, declaró a finales de enero último que “debemos aceptar la realidad: el proceso de negociación es complicado porque cada sector involucrado defiende sus intereses” (Diario La Jornada, México, 28 de enero de 2005). Las otras ciudades que compiten con Miami son, entre otras, Puebla, Cancún, Ciudad de Panamá, Puerto España... Con 123 votos a favor de los 128 diputados que conforman el Parlamento hondureño, el 3

de marzo Honduras pasaba a ser el segundo país centroamericano en dar el sí al TLC con EE UU. En la oposición, numerosos sectores sociales que consideran que el TLC atenta contra los derechos de los más pobres de la región y que, al contrario, beneficia tan sólo a la gran empresa olvidándose se los miles de hondureños sustentados por la agricultura. Ya antes, el 17 de diciembre del pasado año, El Salvador procedió a la aprobación parlamentaria del TLC con los votos a favor de los partidos de derecha. Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC). En total, 49 votos. Los 35 votos contrarios provinieron del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y del Centro Democrático Unido (CDU). Las reacciones han sido variadas. La agencia de noticias Inforpress (edición 10 de enero de 2005) daba cuenta de tres posturas interesantes para calcular los efectos del TLC. Por un lado, los grandes exportadores salvadoreños ven más beneficios que desventajas en una relación comercial con los Estados Unidos y prefieren el término ‘desafíos’ a ‘desventajas’ cuando hablan del TLC. Sin embargo, el ex presidente de la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños (AMPES), Jorge Mariano Pinto, dejó sentado que “la pequeña empresa no está lista para el TLC”. Se refería a que la tecnología con la que trabajan es obsoleta, a la falta de créditos, al elevado precio de la electricidad y los problemas sociales de salud y seguridad laboral. La perversión de las subvenciones agrícolas Un factor añadido son las subvenciones que reciben las explotaciones agrícolas en los países considerados ricos, caso de Estados Unidos y la Unión Europea, y cuya desaparición no se concreta en el TLC. De hecho, entre Panamá y Estados Unidos, durante la octava ronda de negociaciones (31 enero a 4 de febrero) en Washington, los

Al respecto, el Banco Mundial (BM) emitió a principios de enero un informe sobre la pobreza en los países subdesarrollados, titulado ‘El comercio agrícola global y países en desarrollo’, compilado por M. Ataman Aksoy y John C. Beghin. El estudio afirma que el desmantelamiento de barreras arancelarias y subvenciones, medidas necesarias para reducir el índice de pobreza, están al alcance de la mano, pero la industria agrícola y sus asociaciones son muy poderosas en las naciones de mayor riqueza y sólo de la voluntad de éstas depende el éxito de las reformas. Agrega que si no se reduce el nivel de protección en esos países, el aumento de la productividad en el sector de agricultura dará paso a la sobrepoducción y la reducción de los precios de muchos productos básicos, lo que socavará los esfuerzos de los países pobres orientados a ampliar las exportaciones y aumentar los ingresos en las zonas rurales –donde habita casi el 70% de las personas pobres de los países en desarrollo-. No parece, sin embargo, que la política de Estados Unidos vaya a girar drásticamente a corto plazo. El lunes 7 de febrero, la administración de George W. Bush entregó al Congreso la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2006, cuya fecha de inicio es octubre de este año. Ahí figura una rebaja en los subsidios agrícolas del 9,6% (587 millones de dólares), si bien no está contemplada como medida de equilibrio frente a los países latinoamericanos firmantes de los TLC, sino como parte de reducción del déficit público –que también afecta a medio ambiente, transporte, vivienda, ayudas sociales...- cuyas previsiones para el final del año contable 2005 sería de 427.000 millones de dólares. Los recortes se atribuyen en el borrador de la Oficina de Presupuestos a la buena salud del sector agrícola estadounidense, tras dos cosechas con excelentes resultados y precios elevados para el ganado, lo que contribuyó a un alza del 13% en los ingresos de los agricultores en 2004. El documento afirma que “el Gobierno piensa que es apropiado ajustar los niveles de ayuda a los agricultores prevista en la Ley Agrícola de 2002 (Farm Bill) que dio lugar a la distribución de un total de 176.000 millones de dólares” en ayudas. Los sectores que reciben más ayudas son los del


abril 2005

Internacional

7

algodón y arroz, seguidos del trigo, maíz y soja. Ahora, el resto del istmo Este contrato comercial que es el TLC es el que se aplicará también a Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y la República Dominicana, afectando a cada cual en función de sus características socioeconómicas. Pero, los pilares de funcionamiento son los mismos. Uno, es el descrito en torno a la progresiva reducción arancelaria. Otro, es el de los derechos de las empresas. Así, las firmas de Estados Unidos gozarían de los mismos derechos que las empresas nacionales, que dicho de manera aséptica se asemeja a la ecuanimidad. Y no es así, dada la gran diferencia en capital financiero y desarrollo tecnológico de las del norte respecto a las centroamericanas. Por los TLC, las grandes compañías estadounidenses podrán optar, en el mismo plano que las nativas, a los concursos emitidos por las instituciones públicas y a la apertura de servicios públicos al sector privado. Si hubiera algún tipo de conflicto, los Tratado de Libre Comercio establecen que los tribunales internacionales serán los encargados de resolver las posibles controversias entre los Estados y las empresas. Esto equivale a anular la competencia de las instancias judiciales del país en cuestión. La directora de CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas), Rebeca Grynspan, declaró el 30 de enero último que “Centroamérica tiene la tarea de diversificar su oferta exportable y sus mercados, porque tampoco es bueno una dependencia tan grande y marcada de Estados Unidos”. Y sentenció: “(los TLC) son acuerdos comerciales, pero no estrategias de desarrollo”. En Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) emitió un comunicado a fines del pasado año ante la inminente ratificación del Congreso Nacional de Honduras del TLC. Su oposición se fundamenta en los siguientes principios: -Pondrá en venta las instituciones del Gobierno. -La salud y la educación estarán en manos privadas. -Serán anulados los derechos humanos y sociales. -El conocimiento será considerado una mercancía. -Se privatizará los genes de los reinos animal y vegetal. -Se impulsará el monocultivo, destruyendo la diversidad.

-Corren peligro de desaparición las semillas nativas. -Considera ilegal el comercio justo y comunitario. -Viola gravemente las leyes ambientales y laborales. En Costa Rica, el presidente de la Cámara de Industrias (CICR), Jack Kiberman, ha declarado recientemente que “el país tiene la gran oportunidad de realizar cambios que se han postergado por más de 20 años”, cambios que relacionan con asuntos como telecomunicaciones y seguros incluidos en las negociaciones del TLC. El presidente costarricense, Abel Pacheco, por su parte, afirmó que “el TLC puede ser la salvación de este país en muchos aspectos; sin embargo, el convenio internacional no contará con mi beneplácito si éste sirve para aumentar la brecha entre ricos y pobres”. Donde resulta curiosa la campaña informativa es en Guatemala. Allí, la Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales (Agexpront) ha decidido lanzarse a la ofensiva sobre los beneficios que, a su juicio, obtendrá la población. Juan Carlos Paiz, su presidente, declaró en rueda de prensa (ver Prensa Libre, 3 de febrero 2005) que el TLC constituye una oportunidad para que Guatemala salga de la pobreza, que potenciará el desarrollo y que para los exportadores el tratado se traduce en más empleo, mayor inversión y transferencia tecnológica, a la vez que promoverá la transparencia y protegerá los derechos laborales y ambientales. Y sus vecinos nicaragüenses se expresan en la misma línea. El presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham), René González, urgió a las instituciones de su país a que ratifique cuanto antes el TLC pues en juego está la inversión extranjera directa, a lo que la diputada sandinista Alba Palacios replicó en el diario La Prensa: no se puede aprobar el tratado mientras no se definan los mecanismos de apoyo para los sectores que se verán afectados. De momento, la Comisión Especial de la Asamblea

Nacional que versa sobre el TLC ha ampliado el proceso de consultas; de ahí, que quizá hasta dentro de dos meses no se incorpore a la agenda legislativa. Proteger la salud Uno de los sectores más sensibles es el de la salud, con el más que evidente miedo a la privatización de este servicio y al establecimiento de patentes sobre medicamentos esenciales. Baste recordar que la OMC (Organización Mundial del Comercio), en función de los Acuerdos sobre Derechos de Propiedad Intelectual con el Comercio, establece derechos de propiedad intelectual sobre los medicamentos, otorgando a las industrias farmacéuticas que los producen el derecho de producción exclusiva por 15 años a partir de los cinco años de trámite para la obtención de una patente. Siguiendo esta pauta, los TLC auspiciados por Estados Unidos con Centroamérica y la Comunidad Andina de Naciones (Ecuador, Perú y Colombia; Bolivia se mantiene como observador hasta que no se resuelva el espinoso asunto de la ley de hidrocarburos) aún va más lejos. Primero, patentes por más de 20 años (la OMC establece 15 años); segundo, implantar las patentes de segundo uso, es decir, cuando a un medicamento se le descubre una segunda propiedad puede establecerse otro período de ‘protección’ añadido; tercero, las patentes sobre cambios en la forma de presentación, por ejemplo, cuando pasa de tableta a ampolla; cuatro, la protección exclusiva de los datos, con lo que las autoridades sanitarias nacionales no podrán sustentarse en un registro previo para aprobar un producto farmacéutico similar durante cinco, ocho o diez años. Y, por último, el impedimento de importaciones paralelas. Médicos Sin Fronteras (MSF) hizo saltar de inmediato la voz de alarma, puesto que la población con menores recursos no podría tener acceso a los fármacos por tener un precio muy elevado y, de otra parte, los estados gastarían más en salud al retrasarse la aparición de los genéricos. La salud no se puede negociar con el


8

Cròniques del neofeixisme

mismo rasero que cualquier otro bien comercial, sentenció MSF. Al final de la séptima ronda negociadora, celebrada en Cartagena (Colombia) entre el 7 y el 11 de febrero últimos, no hubo acuerdo ni en esta negociación ni en lo concerniente al sector agrícola, por lo que se ha dispuesto una negociación adicional en Washington a partir del 14 de marzo, que sirva para limar asperezas de cara a la octava y definitiva ronda en Perú el 18 de abril. En la agenda, además, ya están cerrados encuentros bilaterales: 9 y 10 de marzo con Perú; 16 y 17 con Ecuador y 21 y 22 con Colombia. Los temas a descongestionar son los de propiedad intelectual (patentes), agricultura, aduanas, textiles e inversión, entre otros. Por los mismos días, el Economista Jefe del Banco Mundial para América Latina, Guillermo Perry, reveló un informe de este organismo en donde denuncia el sesgo antirrural dela mayoría de los gobiernos latinoamericanos, con un claro desconocimiento del impacto que el sector agropecuario tiene sobre la reducción de la pobreza y el crecimiento de las economías. El estudio declara que los la mayoría de los subsidios y transferencias al campo favorecen a los grandes productores. Al contrario, advierte de que el desarrollo rural es un asunto de interés nacional y, por tanto, es imprescindible atender al conjunto de la sociedad en el fortalecimiento de las actividades

rurales, mejorando la calidad de vida de los que trabajan en el medio rural, ya que tal sector y su contribución al producto interno bruto son mucho mayores de lo que indica la estadística oficial. Los otros contactos Los movimientos dentro de las economías de América Latina no dialogan sólo con su gran vecino del norte, sino también con la Unión Europea. El proyecto del ALCA es uno más, si bien el más ambicioso. Como contrapeso actúa sobre todo el Mercado Común del Sur ( MERCOSUR, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, más los asociados Bolivia, Chile y Perú) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN, compuesta por Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia). Otros acuerdos son los plasmados en la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y el ya mencionado arriba del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México, conocido por TCLAN o NAFTA). El MERCOSUR tiene previsto reanudar las negociaciones con la UE en abril. De nuevo, la discrepancia agrícola no parece fácil de sortear, pues es bien conocido que el presupuesto de la UE destina, aproximadamente, un 50% del global a las ayudas agropecuarias y no parece que la política europea vaya a cambiar a corto plazo con la incorporación reciente de diez nuevos países

NO ENS CANSAREM DE DIR

NO A LA GUERRA

abril 2005

del este europeo, donde la agricultura ocupa una amplia franja de sus economías y su nivel de desarrollo está lejos de la media europea del resto de los países miembros. La CAN quiere iniciar en noviembre las negociaciones formales para la firma de un TLC con la UE. En los próximos meses, una comisión ad hoc CAN-UE analizará los detalles, según conclusión de la reunión sostenida a mediados de enero. “Nuestro objetivo es que este proceso pudiera completarse con miras a la cumbre (UE- América Latina y Caribe) de Viena del 2006 (mayo)”, declaró a la agencia AFP el secretario general de la CAN, Allan Wagner. Por último, también interactúan los acuerdos bilaterales. El 1 de febrero reciente entró en vigor los beneficios arancelarios entre Colombia, Argentina y Uruguay, a los que se sumarán Brasil y Paraguay. Se espera que este compromiso sea total entre la CAN y MERCOSUR antes de finalizar el semestre actual. Algo parecido se intenta en Centroamérica, que por un lado espera la llamada de la UE y por otro debate para alcanzar una Unión Aduanera entre Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Las negociaciones quedaron estancadas a principios de año, para cuyo desbloqueo se ha solicitado a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) una propuesta de armonización arancelaria.

Dos anys després de l’ocupació d’Iraq per les tropes nordamericanes i britàniques, no ha aparegut, ni de ben segur apareixerà, cap indici de les suposades armes de destrucció massiva, que varen ser l’excusa per envair el país. Hores d’ara continuem esperant explicacions convincents de perquè es va iniciar aquesta guerra d’agressió contra un país sobirà, amb proves inventades o manipulades, de perquè es va produir una agressió injustificable amb milers de morts, de perquè es va provocar una crisi de l’ONU i de les institucions internacionals sense precedents.

Jordi Córdoba Encara amb el record del recent aniversari de la massacre terrorista de l’11-M a Madrid, no ens cansem de repetir la nostra oposició al terrorisme i a la guerra. A la guerra en la que el govern del senyor Aznar ens va ficar, a la guerra que va portar terrorisme, destrucció i mort fins a la pròpia capital de l’estat espanyol. La política de submissió i vassallatge

de la dreta i, diguem-ho de passada, d’una part del centreesquerra hispànic respecte de l’imperi nordamericà, no es res més que la continuació pura i simple respecte de la iniciada per Franco fa cinquanta anys, amb la signatura del Tractat Bilateral amb els Estats Units (EUA), pacte que hauria de suposar el desplegament de grans instal.lacions militars ianquis arreu de la península.

Ningú no ha trobat fins ara armes de destrucció massiva, encara que l’Iraq les hagués tingut en el seu moment. Els propis Estats Units les varen proporcionar als iraquians en el seu dia amb abundància i generositat per portar endavant la seva guerra d’agressió contra l’Iran, llavors el principal enemic dels EUA a la zona. Amb els excedents d’aquelles armes químiques i bacteriològiques, el règim de Saddam Hussein va poder massacrar els independentistes kurds, amb el silenci còmplice dels governants occidentals que havien armat i reforçat les tropes iraquianes.


abril 2005 Però tampoc es pot esperar massa d’una gran potència com l’americana, quan ha estat l’únic país que ha utilitzat fins ara les armes nuclears, amb el resultat de centenars de milers de morts (Hiroshima i Nagasaki, 1945), o que ha emprat armes de destrucció massiva tan mortíferes com el napalm al Vietnam durant els anys setanta. Els EUA, a més, pretenen passar com a principals abanderats de la democràcia al món, quan ells mateixos han sigut els primers en donar suport entusiasta a dictadures tan sinistres i criminals com la de Pinochet a Xile, la de Videla i les successives juntes militars a l’Argentina, o tantes altres arreu del món, i que fins i tot varen col.laborar

en gran mesura per tal que caigués el règim prosoviètic d’Afganistan, que va propiciar a mig termini l’arribada dels talibans al poder. Avui, dos anys després de l’inici de la guerra d’agressió contra l’Iraq, continuem dient que cal acabar immediatament amb l’ocupació il.legal i injustificada del país, que cal deixar totalment la direcció del govern i del conjunt de les institucions del país als propis iraquians, que cal procedir a la sortida de totes les tropes estrangeres, d’unes tropes i d’un personal civil que, lluny de defensar la pau i la seguretat dels iraquians, protegeixen escrupulosament els interessos de l’imperialisme i de les grans multinacionals. Aviu més que mai, cal acabar amb la guerra com a instrument per a gestionar els conflictes. No volem que es tornin a repetir tragèdies com la que ens va commoure aquell 11 de març de 2004, però tampoc volem tornar a veure com tragedies similars o pitjors que l’11-M es converteixen en una cosa quotidiana a tercers països amb l’excusa de la defensa de no se sap quina democràcia ni de quina llibertat.

Opinió

9

LA HISTORIETA DEL MES

I fought the law

Y al tercer día resucitó. Eso dicen los textos sagrados de la gran familia cristiana, aunque el representante del Señor -siempre me sonó mal la expresión, ¿qué señor?- en su última alocución pública, parecía que fuese a ocurrirle todo lo contrario. Un ícono de los ochenta menos, ese señor vestido de blanco que se hizo famoso por estampar sus labios como un matasellos de correos en el pavimento de los aeropuertos por los que iniciaba sus mil viajes. Su último Urbi et Orbe, por el susurro gutural emanado, recordaría a los más mordaces melómanos a algún experimento sonoro vanguardista pasado por la batidora de los ritmos tribales. El pobre de Karol, tantos años de servicio a la causa de Occidente, ya no podía ni hablar, cosa que agradeció la sufrida opinión pública española tras sus abusivas opiniones sobre la deriva pecaminosa de la política económica de Solbes. Normal, afirmaría la otra parte no-contratante, si al fin y al cabo el presidente Bambi, el nuevo Lenin Español, desea cargarse la Semana Santa. Portadas como la del ABC del Sábado Santo, que según ese criterio cabezabuquil podrían no repetirse, mostraban a Cristo en crucifixión sacado a pasear por un Tercio de la Legión en las calles de Málaga, con el propósito quizás oculto de expiar las cuatro motas de rojo que aún debe conservar la ciudad andaluza, con tanto Picasso y tanta Pepa Flores inscritos en su memoria colectiva. Karol se fue, y Joaquín Luqui lo hizo también. Ese señor de estrafalario peinado a lo Krusti, propagandista de los Beatles como nadie en nuestro país, nombrador de los nuevos Fab Four fracasadamente unas mil veces, y icono de los 40 principales ladrones, acabó como fenecían los presos en las cárceles del Apartheid: de un golpe en la cabeza fruto de un resbalón. Sólo que en el caso del locutor navarro se trata de un hecho real. Otro nexo simbólico con los ochenta, los setenta y parte de los sesenta que se rompe. Por no existir, ya no existe ni El Gran Musical. Y el cuento de hadas más bonito del siglo XX también cierra su círculo. El principe Rainiero, ese monarca que podría pasar por el bonachón abuelo de más de uno, descendiente de estirpe de piratas, y viudo de la también personaje de cuento de hadas Grace Kelly, entró estos días en sus últimas horas de vida. Montecarlo, ciudad de evasión fiscal, concentración de famosos por metro cuadrado más elevada

del planeta después de la entrega de los Óscars, circuito de Fórmula Uno de raíles asesinos y anchura de carretera comarcal, y bloques de lujo porciolistas, será -otra vez- pasto de la prensa rosa. Y no por la celebración de algún banquete solidario pro-víctimas del fracaso renal agudo, con cuenta sobredimensionada por el consumo de licores de algún invitado real. Al contrario. La princesa está triste. Qué le pasará a la princesa. Aunque para ruptura de vínculos emocionales con el pasado reciente, qué mejor exponente que el óbito de Jiménez del Oso, ese parapsicólogo paranormal que puso de moda los Ovnis antes que de una parejita de actores de dudoso currículo artístico mandara a la cumbre de las audiencias el expediente de marras. Aunque siempre nos quedará Sebastià Darbó, el inspirador de la también paranormal Catalunya Misteriosa, ya no podremos saber el porqué de fenómenos bizarros de nuestra piel de toro, tales como que los sindicatos españoles, en otra ocasión y ya incontable desde los pactos de la Moncloa de 1978, acepten recortar las cotizaciones sociales de las empresas a cambio de contrapartidas que nunca acaban de llegar, en este caso acabar con la precariedad galopante de las relaciones laborales patrias. Si se le da un besito a Papá Noel, es probable que este acabe dando un caramelito. La lástima del asunto es que esta frase es parte de un chiste de mal gusto y que el señor Santa Klaus es un impostor inventado por una multinacional del refresco con sede en Atlanta que no soporta la prueba del estirón a sus marxianas barbas. Por lo cual, las promesas se quedarán en nada, la clase obrera un poquito más en pelotas, los negociadores contentos de retroceder un paso en vez de hacerlo dos, y el comité de sabios en materias laborales intuyendo un caldo de cultivo más apetecible a sus sabias recetas, dejando la privatización del aire un poco más cerca aún si cabe.


10

Moviment Obrer

abril 2005

EL INFORME DEL COMITÉ DE SABIOS ANUNCIA UNA NUEVA REFORMA LABORAL Capítulo I: Introducción Analiza las diferentes reformas llevadas a cabo en especial la de 1994 y 1997.En la primera se ponen a disposición de las empresas nuevas medidas de flexibilidad, fundamentalmente interna, se revisaron la regulación del despido, sobre todo los basados en motivos económicos, colectivos o plurales y se dejó a la negociación colectiva la negociación de la flexibilidad. En la segunda (AIEE) se rebaja el precio del despido y se bonifica a los empresarios el nuevo tipo de contrato indefinido. Merece la pena destacar la definición conceptual de lo que consideran debe ser la Flexibilidad: - Externa: Capacidad de la empresa para realizar contrataciones y despidos y para organizar su proceso productivo acudiendo a los servicios de otras empresas. - Interna: Capacidad empresarial de modificar las condiciones de empleo y la organización del trabajo dentro de su propia empresa: movilidad funcional, geográfica, modificación del tiempo de trabajo.... Y apunta varios instrumentos para aumentar la flexibilidad:

Sector Crítico CCOO Este informe fue solicitado por el Gobierno en el verano pasado (2004) como paso previo a una futura negociación con sindicatos y patronal, sobre el mercado de trabajo. Se nombró una “Comisión de Expertos” formado fundamentalmente por profesores de universidad en las disciplinas de derecho y economía fruto de un pseudo consenso, en la que primaron las personas con un marcado corte neoliberal. Dicho informe ha sido entregado en días pasados a CC.OO y U.G.T. Desde el Sector Crítico de CC.CC. nos parece necesaria una primera valoración del mismo, dado su clara repercusión en la mesa de negociación, que se convocará próximamente, para la reforma de Mercado de Trabajo. Entendemos que el sindicato debe tener posición lo más clara y precisa respecto al mismo. Estas primeras y breves notas tienen este objetivo. El Documento, que lleva por título “Mas y mejor empleo en un nuevo escenario socioeconómico: por una flexibilidad y seguridad laborales efectivas” se compone de cinco capítulos: I. Introducción II. El marco normativo de la contratación laboral III. Evolución general y sectorial de mercado de trabajo IV. Respuestas al Mandato V. Conclusiones. -Se nota la “pluma” de los distintos autores, con conceptos divergentes en el análisis y evolución

- No recogen propuestas acabadas y concretas, que dejan para la negociación de los agentes sociales, aunque si apuntan opiniones concretas de por donde podrían ir.

- Externa: disminuyendo la protección al empleo en el contrato de trabajo, a través de distintas vías: ampliando las causas de los despidos objetivos, reduciendo los costes de los mismos (o ambas cosas a la vez), o permitiendo la celebración de contratos de duración determinada, o el suministro externo de la mano de obra.

- Intentan dar respuesta a estos dos principios: “Competitividad y más productividad en las empresas, fortaleciendo la flexibilidad, haciendo esto compatible con la seguridad en el empleo”...

- Interna: favorecer la distribución flexible de las horas de trabajo, la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores y la flexibilidad de la estructura de salarios.

- Todo esto se debería hacer a través de acuerdos entre los agentes sociales contando con el apoyo del gobierno.

Capítulo IV: Respuestas al mandato

de las reformas laborales y de cómo enfocar las posibles modificaciones en el futuro.

Los capítulos II: “marco normativo de la contratación laboral” y III: “Evolución general y sectorial del mercado de trabajo” es una relación de normas y datos, seguidas de opiniones, discutibles en algunos casos, en cuanto a la evolución y eficacia de las disposiciones jurídicas puestas en práctica en los últimos veinte años Pero son los capítulos I, IV y V los que merecen atención especial dado que es ahí donde se apuntan como “sugerencias” lo que no dejan de ser propuestas para el futuro, con un marcado carácter desregulador y que de ser tenidas en cuenta precarizarian aún más el mercado de trabajo.

En este capítulo se incluyen algunas afirmaciones que coinciden con aspectos que venimos denunciando desde el Sector Críticos, tales como: - La moderación salarial ha contribuido a favorecer la creación de empleo y crecimiento económico, pero al coste de un bajo crecimiento salarial, en términos reales, de amplios grupos de trabajadores. - También que la “alta dosis de pacificación social de las relaciones laborales” propiciado por un proceso constante y sólido de concertación social, logro de consensos junto con la moderación salarial durante un prologado período de tiempo ha servido como factores instrumentales claves para el crecimiento del empleo.


abril 2005 En este sentido el Sector Crítico, nos hemos posicionado en contra de los Acuerdos Interconfederales para la negociación colectiva acordados en los últimos años por nuestro sindicato, incluyendo el recientemente firmado para el 2005, al sustentarse exclusivamente en la moderación salarial de los trabajadores, sin contrapartidas, por parte de los empresarios, cumplibles y evaluables en cuanto a empleo, su calidad y mayor poder sindical.

Moviment Obrer - En cuanto a la necesidad de norma jurídica indican: “sin pretender esperar que la norma jurídica sea el instrumento que permita reducir las altas tasas de temporalidad y la excesiva rotación en la contratación laboral, lo que tampoco parece conveniente es que se mantenga un sistema que las facilite..”

El documento continúa con una valoración positiva de las reformas laborales de 1994, 1997 y 2002, pero a pesar de ello, tienen que reconocer que:

- Así p.e. se estiman pobres las acciones llevadas a cabo, tanto en el ámbito legal como por parte de la negociación colectiva, en orden a transponer la Directiva Comunitaria en materia de contratación temporal, en concreto por lo que se refiere a los posibles abusos en la contratación temporal sucesiva

- La reforma de 1994 y la de 1997 que han acercado los costes de extinción entre los contratos temporales y los indefinidos no ha logrado los objetivos buscados de reducción de las tasas de temporalidad. Así la tasa de temporalidad sigue siendo superior al 20% en todos los sectores de la economía y hay sectores, como la agricultura o la construcción, en los que supera el 50%

- En cuanto a los dos contratos que centran “el grueso de la contratación temporal inadecuada” los de Obra o Servicio y Necesidades del Mercado, indican que “seria preciso explorar las posibilidades de introducir algunas medidas dirigidas a dotar de una mayor precisión legal y convencional en los supuestos de uso razonable de las dos modalidades contractuales”.

- El contrato para el fomento de la contratación indefinida, introducido a partir del Acuerdo de 1997 presenta como exclusiva especialidad respecto del resto de los contratos indefinidos una cuantía inferior de la indemnización por despido objetivo improcedente. De esta modalidad se han hecho 4.8 millones de contratos entre 1997 y 2003 el 60,27 del total de los contratos indefinidos. (véase la posición del Sector Críticos sobre este aspecto que aparece al final de este documento.)

Las respuestas a esta situación son más de lo mismo:

- Se ha producido una reducción notable de la duración media de los contratos temporales, con contratos de muy corta duración, tasas de rotación contractual excesivas. - Cuestionan la rentabilidad social de ciertos incentivos económicos a la contratación así como algunas programaciones públicas de formación y piden una evaluación rigurosa de los resultados. ”Existe la posibilidad de que la subvención se otorgue a contrataciones que se hubieran realizado aún sin la existencia de la misma...” El gasto total de estas bonificaciones es casi un 0,3% del PIB. Y la disminución de la temporalidad ha sido menor de lo que los agentes sociales y el gobierno esperaban cuando las introdujeron. - Solo en España ha habido un periodo prologando en el que las empresas han podido utilizar la temporalidad de forma casi ilimitada. - “La tasa de supervivencia de los contratos indefinidos incentivados es inferior a la de los contratos indefinidos ordinarios, además parece existir una disminución significativa de dicha tasa de supervivencia después de 24 meses, que es la duración típica de las bonificaciones a la contratación indefinida” (en su día hicimos cálculos al respecto en esta línea) y añade “por lo que se refiere a los trabajadores, es muy probable que el efecto sustitución que generan las bonificaciones a la contratación indefinida no sea despreciable”.

MAYOR PRECARIZACIÓN Y DESREGULACIÓN DE DERECHOS. Por lo general casi todas las medidas que se apuntan son muy preocupantes, reseñamos las siguientes: Sector Público: - En cuanto a las causas del aumento de la temporalidad en el sector público apuntan además de las restricciones a la oferta de empleo público, las dificultades para la movilidad geográfica y ocupacional de los empleados públicos, que requieren medidas específicas, urgentes y de hondo calado para restaurar el equilibrio entre flexibilidad y seguridad. - Con relación a los Servicios Públicos de empleo indican que “no pueden atender en su totalidad a la pluralidad y complejidad de la intermediación laboral en el actual mercado de trabajo, por lo que las agencias de colocación podrían asumir un espacio importante en la casación de la oferta y la demanda, particularmente en segmentos especializados de ciertas actividades profesionales.” Temporalidad: Argumentan en su favor lo siguiente: - La contratación temporal cumple varias funciones tales como: 1) adaptación ágil y poco costosa de la mano de obra, permitiendo reducirla sin los costos económicos y procedimentales que plantea el despido de los trabajadores estables. 2) Facilita la adaptación de los costos salariales en el sentido de su contención a las exigencias de la competencia, a través de su extinción y posterior celebración de nuevos contratos adaptados a los niéveles retributivos según las exigencias

11 competitivas de las empresas. 3) permite una ágil modificación de las condiciones de trabajo como la ordenación del tiempo de trabajo y la movilidad geográfica. - Suponen menos costo laboral para las empresas: 1) menores costes de extinción de la relación laboral. 2) la menor estabilidad de los trabajadores reduce su poder de negociación, por lo que sus salarios son también inferiores a los de los trabajadores con contrato indefinido. (brecha salarial alrededor de un 9%). Y hacen las siguientes “SUGERENCIAS”: - “Una regulación de salida mas equilibrada entre flexibilidad y seguridad, reduce el incentivo para la contratación temporal y ello se traduciría en una normativa mas ajustada en cuanto a los costos económicos y procedimentales de los despidos económicos, así como en cuanto al alcance del control administrativo y judicial de sus causas. También la regulación del despido disciplinario”..... - Una negociación colectiva más ágil y más sensible al entorno económico y competitivo de las empresas (lo cual exige probablemente la reforma de su marco normativo), y una regulación más ajustada a las necesidades de adaptación de las empresas de los procedimientos de modificación de condiciones de trabajo.... - Un régimen suficientemente amplio y flexible de modalidades de contratación podría racionalizar el uso de la contratación temporal para la cobertura de puestos de trabajo de duración corta o incierta. Dentro de la ampliación de las modalidades ce contratación puede contemplarse el reconocimiento de un papal superior al actualmente atribuido a las ETT, y la creación de nuevas figuras contractuales intermedias por así decirlo entre los tradicionales contratos indefinidos y temporales. - Atención a los puestos de trabajo de baja calidad, tratando de incentivar la cobertura de los mismos evitando la imposición a las empresas de costos excesivos, en función del mercado y de las posibilidades de deslocalización industrial.... - Potenciar el contrato a tiempo parcial, (esto es algo con lo que se vienen insistiendo reiteradamente desde hace años) En nuestra opinión el objetivo es permitir el contrato de llamada e incluso el contrato a tiempo cero, donde el empresario puede decidir cuantas horas trabajará (y cobrará cada trabajador). Esta es una de las claves flexibilizadoras de la reforma, por lo que ¿para qué quiere un empresario despedir a un trabajador si puede reducirse su horario y salario hasta tiempos puramente marginales mediante una decisión unilateral? No se da ninguna alternativa a las Empresas de Servicios, aún reconociendo que es cesión temporal de trabajadores para eludir los controles legales. (continua a la pàgina 12)


12 Prestaciones al desempleo: En este aspecto el documento recoge lo siguiente: - El sistema de protección por desempleo español atiende a situaciones que desde un punto de vista conceptual no pueden considerarse de desempleo. - Seria deseable que el sistema de protección al desempleo se limitar a la función aseguradora contra la contingencia de desempleo dejando para otros instrumentos de la política socia la función de suplemento de rentas en casos de necesidad. - Las indemnizaciones por despido sólo las pagan las empresas que despiden y en vez de abonarse a un fondo común (el Tesoro público) se paga a los directamente afectados por el despido. - Debería tomarse en consideración la idea de que el sistema de protección por desempleo y las indemnizaciones por extinción de contrato tienen una misma finalidad: la de dotar al trabajador despedido de recursos económicos con los que sobrellevar su situación de desempleo... se debería considerar las relaciones que existen entre ellas. - No hay que descartar reformar en el sistema de protección al desempleo: El sistema de protección por desempleo atiende a una variedad de situaciones que no siempre son asimilables al concepto de desempleo. En particular las

Moviment Obrer prestaciones por desempleo se utilizan por subterfugios para cobrar rentes de prejubilación y renta de ayuda económica a las familias.... Tampoco parece muy razonable que el sistema general de protección por desempleo se use para compensar a los trabajadores fijos discontinuos durante su periodo de inactividad o a los acogidos a los expedientes de regulación de empleo por suspensión o reducción de jornada. Capítulo V: Van en línea del capítulo anterior. Inciden en que: LAS POLÍTICAS DE EMPLEO DEBERÍAN PROTEGER A LOS TRABAJADORES NO A LOS PUESTOS DE TRABAJO. La posibilidad de disponer de un flujo permanente de ingresos laborales no tiene por que articularse necesariamente a través de un único y permanente puesto de trabajo. Con estos “mimbres” La ofensiva ya esta en marcha. Los medios de comunicación y los creadores de opinión además de un sector del gobierno están incidiendo en los siguientes aspectos: Con el argumento, en el que todas las partes coincidimos, de que es necesario reducir la temporalidad, lo que en realidad quieren es: 1. reducir los costes del despido. 2. simplificar los procedimientos del mismo por “largos y

abril 2005 costosos” 3. Suprimir la autorización de los despidos colectivos de carácter económico. 4. liberalizar la negociación colectiva, y que pase a ser un “contrato entre partes (tipo mercantil) con vigencia limitada en el tiempo y no una norma jurídica con efectos generales. 5. acercar los costes de los contratos indefinidos a los temporales. El movimiento sindical debe pasar a la acción Partimos en esta negociación de una situación de gran debilidad dado que se han venido haciendo modificaciones legislativas que han ido mermando derechos, flexibilizado y precarizando las condiciones de trabajo en la entrada, permanencia y salida del mercado de trabajo, por lo que hay muy poco margen de maniobra aceptable para un sindicato de clase, además de lo que ya tienen las empresas. Recordamos que el despido, después de las sucesivas reformas y en especial la recogida en la Ley 45/2002 es libre, con indemnización cada día menor, consolidándose, a excepción de las muy escasas sentencias judiciales que declaran la nulidad del mismo, su carácter no causal. El modelo económico que se ha seguido en los últimos años es el basado en el trabajo barato y poco cualificado, y el informe apunta a consolidar esta situación como la norma.

A 20 AÑOS DE LA PERESTROIKA (I) Evgueni Priazhin en Pravda-Info. Traducción: Josafat S. Comín

La situación actual en Rusia se caracteriza por una fuerte agudización de la lucha ideológica y de clases, fruto del fracaso de la política del segundo “presidente popular” V.Putin. Las “nuevas reformas” de turno, promovidas bajo lemas pseudopatrióticos, vuelven a poner una vez más, a la mayoría del pueblo sencillo, en el límite de la supervivencia. Pero este no es ya el mismo pueblo que era a principios de los 90, cuando fue fácilmente engañado por dos veces: primero en abril de 1985, y luego en agosto de 1991. Sabedores de esto, los gobernantes del actual régimen trabajan a toda máquina en el lavado de cerebros de aquella gente sencilla, a los que ellos llaman en el mejor de los casos, electores o contribuyentes. El régimen continúa la política de moldeado de todo tipo de “rivales” de Putin, desde los demócratas rabiosos del tipo de Kasianov y Chubais, hasta el “nuevo patriota” modelo Rogozin, pero intentando por todos los medios silenciar a la principal fuerza de oposición: los comunistas, con Ziuganov a la cabeza. (Como reconocía una conocida mía, en nuestra región de Noginsk, durante las elecciones regionales de marzo del 2000, los medios de comunicación, pusieron en práctica la “ley del silencio”, como si no existiesen los dos contrincantes del actual alcalde V.Laptiev,

elegido para cinco años. El pueblo no sabía nada de ellos. Alababan y siguen alabando únicamente a Laptiev, firme partidario de “Rusia Unida” y de las actuales reformas de Putin, generando prácticamente el culto a su personalidad).Lo mismo podríamos aplicar a nivel de todo el país: silencio total sobre la existencia y las propuestas de los comunistas. Se ha desatado nuevamente, casi como hace 20 años, una feroz campaña anticomunista y antisoviética, en esta ocasión, en la antesala de la conmemoración de la Victoria sobre el fascismo, que afecta especialmente a los veteranos de guerra. De nuevo han sacado de la naftalina “los niños de Arbat” y “Batallón de castigo”. Hace 20 años todo esto acababa de comenzar. 20 años han pasado desde el comienzo de esa misma “Perestroika”, que rehizo completamente el mapa de un país enorme y que dividió a la gente en multimillonarios capitalistas oligarcas (empresarios emprendedores, como les gusta a ellos llamarse) y en una mayoría empobrecida (en comparación con el periodo soviético) de gente de a pie. Y no se trata solo de gente mayor, ya que la proporción es de 10 pobres por cada rico (de otro modo no hubiesen podído enriquecerse). Por eso los actuales gobernantes burgueses, que todavía cuentan con el apoyo de la gente joven de pocos recursos,


abril 2005 quienes trabajan para esos mismos capitalistas, tienen tanto miedo a ser desenmascarados. Pero los jóvenes también acabarán por entenderlo. Igual que han entendido ya, que una de las principales razones del estado actual de la sociedad, hay que buscarla en las políticas que comenzaron a ponerse en marcha desde abril del 85. La así llamada “Perestroika”. Es especialmente importante recordar la historia de la “Perestroika”, para que la gente pueda hacerse una idea de que es lo que ha sucedido realmente en el país en los últimos 20 años. ¿Qué es lo que “construyó” la “Reconstrucción” (Perestroika), sobre las ruinas de la sociedad soviética? ¿Cuáles fueron las etapas de aquel decisivo periodo que se prolongó durante seis años?. Por cierto una etapa no demasiado extensa, aunque tampoco pequeña, y sin embargo…¡cuantos cambios! ¡El mismo Putin está ya en su sexto año de mandato! Y siguen diciendo que apenas está comenzando… que todavía no ha tenido tiempo de nada y que hay que alargar los mandatos presidenciales igual que han hecho con los gobernadores, enquistados en el poder, en las regiones, desde hace una infinidad de años. Poco tiempo, para hacer nada, dicen… La realidad es que para estos carreristas, lo principal es mantenerse en el poder, y no hacer nada que no sea dinero para ellos mismos y sus familias. En este sentido, el promotor de la Perestroika, el mismo que parió a todos estos carreristas, servidores de la burguesía, les supera a todos ellos. Aunque al menos, dejó el poder. Él mismo se fue… Así pues, ¿Qué es lo dio la Perestroika a cada uno de nosotros y a la sociedad en su conjunto?Comencemos analizando su historia desde abril del 85 hasta agosto del 91, a través de los ojos de un hombre sencillo… Como es sabido M.S.Gorbachov llegó al poder en marzo de 1985. En el pleno del CC del PCUS, salió elegido Secretario General del CC del partido. El que a la postre sería el último Sec.Gral en la historia del PCUS. Posiblemente los historiadores lo acaben llamando Herostrato segundo. Acabar con un partido así, pase. Pero para acabar con un país así, hay que valer…Pensemos que las transformaciones en el país fueron inicialmente concebidas como renovación del socialismo. Baste recordar el primer lema de Gorbachov: “Más democracia, más socialismo”. Todos saben que lo que vino en llamarse Perestroika comenzó en abril del 85, pero ya en marzo en aquel pleno del CC donde fue elegido Sec.Gral. Gorbachov puso las bases, cuando declaró que era imprescindible reforzar el papel de la intelectualidad (¿de cual?) en el país y en el partido. A que se refería, fue algo que entendimos solo pasados unos años… En su etapa inicial cuando el termino mismo de Perestroika no acababa de asentarse, esta fue

Memòria/Internacional

13

bautizada como “etapa romántica”. Era un tiempo de esperanzas. El pueblo creyó al nuevo líder, confiando en un futuro mejor, en primer lugar en una significativa mejora del nivel de vida. El nuevo líder comenzó a recorrer el país, conocer a la gente in situ. Estos primeros años de Perestroika, destacaron por esta práctica de conocer los problemas de primera mano: “El líder del partido pidiendo consejo al pueblo”. Viajes por todo el país, encuentros en los centros de trabajo, a pie de calle.

a los escritores “comunistas” se les comenzó a acorralar). Esto es algo natural, pues ya se sabe que los intelectuales son el principal soporte de la propaganda. Y la propaganda misma es el segundo (y no cuarto como dicen) poder en el país.

Esos son los recuerdos que guardamos de Gorbachov en aquellos años. (¿A qué les recuerda mucho la carrera de Putin?) Pero esta era solo la cara externa de la nueva política. La cara interna quedaba oculta para el pueblo. Aunque algunos episodios concretos de la lucha interna que tenía lugar entonces en el seno del Politburó del CC, acababan filtrándose. Lo que desconocía el pueblo era el verdadero rostro del hombre, que había llegado al poder en el partido y en el estado, y acapararía la atención de todo el mundo durante unos años. En esta etapa el nuevo Sec.Gral. todavía no contaba con el apoyo de la mayoría en el Politburó, donde todavía tenían su peso específico los miembros más antiguos. Gorbachov no podía todavía expresar abiertamente sus pensamientos. Él decía por entonces que: “el progreso de nuestro tiempo, se identifica con toda justicia, con el socialismo”. En el XXVII Congreso del PCUS, señalaba que: “La principal diferencia de la cosmovisión de los comunistas, radica en que el hombre, sus intereses e inquietudes, aparecen en el centro de todos los procesos de desarrollo de la sociedad. A pesar de las profundas transformaciones en el mundo capitalista, la naturaleza explotadora del capitalismo no ha variado. Las crisis de los 70 y la revolución tecnológica en la producción, han hecho variar la situación; han permitido al capital pasar al contraataque, privar a los trabajadores de una parte significativa de sus conquistas. En una serie de indicadores del nivel de vida de los trabajadores, se ha sufrido un retroceso de varios años. Los niveles de desempleo han alcanzado una cifra record en el periodo posbélico. Empeora la situación de agricultores y granjeros. La división en clases se agudiza y se hace más hiriente. El culto inducido al individualismo, el derecho del fuerte en la lucha por la supervivencia, la falta de moral, el odio hacia todo lo democrático, han adquirido proporciones nunca vistas”. Así describía Gorbachov en el XXVII Congreso del PCUS las medidas que se adoptaron en Occidente en los 80, para salir de la crisis a costa de los trabajadores. (Ahora se podrían repetir estas palabras para describir la política del presidente Putin). El término “Perestroika” caló en la sociedad a finales del 86: es decir casi dos años después del comienzo de las transformaciones en el país. Y estos dos años mostraron que el objetivo real de los cambios era el reforzamiento de la influencia de la nueva dirección en el seno de la intelectualidad aristocrática. Ya entonces, bajo el aspecto de “Glasnost” (transparencia), se dio “libertad total” de creación a los escritores, artistas, etc. (aunque la “libertad” parecía ir en una sola dirección:

Al mismo tiempo, toda la política de la nueva dirección parecía encaminada a renunciar a apoyarse en las masas trabajadoras: obreros, campesinos, intelectuales comprometidos. ¿Cuál fue el resultado de estos 2 primeros años “románticos” de lo que todavía no se llamaba Perestroika? Había un lema certero: “aceleración”, pero sin reflejo en la práctica. No se crearon las condiciones que hubiesen hecho posible la reconstrucción de raíz de los sectores industriales punteros, de la construcción de maquinaria en primer término. Pese a tener posibilidades, no se aprovechó la ocasión de poder adquirir equipamiento moderno y medios para la compra de licencias de adquisición de nuevas tecnologías. (Aunque fuese precisamente esto lo que no querían los “benefactores” occidentales. Preferían desarrollar primero la RFA y Japón, y más tarde todos los “tigres” asiáticos, antes que a ningún régimen comunista. Y aún habrá quien crea en la magnanimidad de los capitalistas, que no hacen sino poner condiciones antes de prestar “ayuda”). Pero en lugar de esto la URSS comenzó a aumentar la importación de productos de alimentación y manufacturados, aumentando de este modo la deuda externa. (Para esto no ponían objeciones las potencias occidentales, ya que la URSS pasó a ser para ellos un mercado donde vender sus excedentes). Tampoco se concedieron derechos reales a determinadas empresas. La mayoría pasaba a formar parte de asociaciones de productores, carentes de independencia. En los 2 primeros años, no se produjeron cambios relevantes en el país. Todavía no se notaba el empeoramiento en el nivel de vida de los trabajadores. El pueblo vivía con la esperanza en un futuro mejor. Gorbachov repetía en sus encuentros con el pueblo, que esperásemos unos tres años para ver la mejoría. El momento cumbre de este periodo se produjo durante el accidente de Chernobil.Quien sabe. Quizá esto fuese una advertencia a los soviéticos y al mundo entero de la desgracia que se cernía sobre la humanidad bajo el nombre de Perestroika. IEl pleno del CC del PCUS en enero del 87, lo podríamos considerar como el comienzo de la nueva, segunda etapa de la Perestroika. En un pleno donde se debatía la política de cuadros del partido, por primera vez en medio siglo en nuestro país, se habló abiertamente de la posibilidad de promover varias candidaturas para las elecciones. Junto con el derecho a elegir a la dirección de las empresas, (cierto que esta medida fue posteriormente suprimida, por afectar a la disciplina de la producción. Pero yo creo que la administración de las empresas, que está hoy


14 en posiciones burguesas, se esfuerza en perpetuar su poder, sin tener que temer la destitución, ya que ahora ya no solo es el director, sino el copropietario de la empresa) supuso el primer paso real a la democratización. (no democracia en general, ya que el concepto “democracia” como poder del pueblo, solo es aplicable a la futura sociedad de autogestión). Hubiese podido ser un paso en la mejora del socialismo. Pero como ya ha pasado en más de una ocasión en nuestro país, la campaña alternativa de elección de directores, no supuso la mejora del cuerpo directivo, como tampoco aportó nada la criba de dirigentes de todos los niveles, que se dio a comienzos de la Perestroika. (apartaron a los directivos de convicciones comunistas, acusándolos de dogmatismo). Al tiempo, por primera vez comenzaron a hablar de la necesidad de una reforma económica radical. Aparecieron nuevas formas de autogestión financiera, que intentaron introducir. Pero resultó que en lugar de darse un aumento real de la producción, a costa de la subida de la productividad del trabajo, esta creció básicamente en su expresión monetaria, a base de socavar la producción de productos baratos y de la reducción de la producción de surtido. Los cambios en la URSS encontraron su reflejo en la política internacional, parecía que todo

Moviments Socials esto debía conducir a una paz global y duradera. Ya que el “nuevo pensamiento” en los asuntos internacionales permitía mejorar las relaciones de la URSS con los EE.UU. y otros países occidentales. El mundo occidental vio en Gorbachov al hombre que podía volver la historia atrás. Occidente utilizó todos sus resortes para reforzar las posiciones de Gorbachov y sus más cercanos colaboradores: Yakovlev y Schevarnadze (precisamente en esta etapa comenzó su ascenso a la cima del poder). En Occidente vieron que el reforzamiento de Gorvachov y compañía, significaba el avance de la influencia de la intelectualidad aristocrática (léase burguesa) en la URSS, lo que permitía confiar en el cambio del modo de pensar del pueblo soviético con la ayuda de los medios de comunicación en el interior del país. La segunda etapa de la Perestroika termina con los sucesos que posteriormente sacudieron todo el país. Me refiero a los sucesos de otoño del 87, cuando se celebraron el pleno de octubre del CC del PCUS, el encuentro de partidos comunistas y movimientos y la ceremonia en honor del 70 aniversario de la Revolución de Octubre. Se podría decir que estos acontecimientos supusieron el comienzo del vuelco del curso de la Perestroika: de la “renovación el socialismo” a la “revolución democrático-liberal de la cúpula” y prácticamente al proceso contrarrevolucionario de retorno al capitalismo.Por primera vez en 30 años, en el PCUS surgió una oposición abierta encabezada por

CRIDA A LA PARTICIPACIÓ AL FÒRUM SOCIAL DE LA MEDITERRÀNIA

abril 2005 el futuro “zar del pueblo”, Boris Yeltsin. Entonces Yeltsin no tenía un programa definido, tampoco tenía demasiados apoyos ni en el partido ni en el pueblo. Entonces ya se veía que la política de la Perestroika no había traído nada al pueblo, aunque tampoco había hecho que empeorasen sus condiciones de vida. Esta última circunstancia jugó su papel, en el sentido que la mayoría de la población no apoyase entonces a Yeltsin. El modo de afrontar la cuestión de la Perestroika por parte de Yeltsin era en ese momento correcto. Él todavía no intervenía como apologeta del paso al capitalismo. Había antes que preparara al pueblo para esto. Mientras que los comunistas (los verdaderos comunistas) apoyaban entonces a Gorbachov, al no ver el peligro de su reencarnación en seguidor de la socialdemocracia. Entonces todavía era posible plantear la cuestión de la sustitución del Secretario General.En lo sucesivo se hizo todo lo posible para que la variante “Jruschoviana” fuese en principio inviable; para que fuese imposible sustituir al líder por otro medio que no fuese constitucional. (no debemos obviar que el papel de la personalidad del líder, aumenta considerablemente en determinados momentos de la historia).Por mucho que digan hoy, pero de no haber habido en el país y el partido una dirección colegiada, difícilmente hubiese sido posible la destitución de Jruschov. (continuarà) privatitzadores i desreguladores dels serveis públics, que ens imposen també als països del nord, accentuen encara més les desigualtats i l’empobriment dels països del sud i del est de la mediterrània. Nosaltres que formem part del gran moviment mundial per la pau, la justícia, la igualtat, el respecte del medi ambient i contra la guerra, l’ocupació i la internacionalització neoliberal que ha construït el Fòrum Social Mundial de Porto Alegre, volem convocar aquestes jornades d’estudi i reflexió a Barcelona per tal d’estendre el Fòrum Social de la Mediterrània (FSMed) a tots els ciutadans i ciutadanes i a totes les organitzacions per tal que s’incorporin al procés en plenes condicions d’igualtat i pluralisme amb tots nosaltres.

Cal que els pobles de la Mediterrània siguem escoltats! La propera celebració a Barcelona els dies 16, 17 i 18 de juny del Fòrum Social de la Mediterrània (FSMed) és un esdeveniment internacional d’una gran importància ja que és el primer Fòrum que inspirat en l’esperit i els principis de Fòrum Social de Porto Alegre convoca a totes les organitzacions i moviments socials de tots els pobles del nord, sud i est de la Mediterrània que patim les conseqüències de la mundialització neoliberal per tal d’analitzar i debatre quines són les causes dels greus problemes que tenim i què podem fer per resoldre’ls.

El fet que la Mediterrània concentri alguns dels principals conflictes i desequilibris econòmics i socials del món (ocupació de Palestina, desigualtats, migracions, règims autoritaris que no respecten els drets democràtics, militarització de la zona, etc.) referma la necessitat i la urgència de la convocatòria d’aquest primer Fòrum Social de la Mediterrània. L’aplicació de receptes neoliberals a través dels acords de lliure comerç en l’espai mediterrani i l’impuls de polítiques

Cal construir entre tots i totes Un altre mediterrani possible.

www.fsmed.info


abril 2005

Cultura

EL CORAZÓN ROJO DE JULIO ANGUITA Raul Toledo - Responsable Político del Vallés Oriental En la introducción del libro del camarada Anguita, recuerda cuando le propusieron escribir lo que sería Corazón Rojo. La propuesta inicial sería la de hablar de los problemas del corazón que ha padecido, pero supo encontrar en esta “chocante” (como expresa él mismo) idea, la de hablar de “corazón como sinónimo de las personas”. Así es, la línea general de Corazón Rojo, que porta como subtítulo La vida después de un infarto , nos acerca a los aspectos más personales de su vida, que indudablemente van unidos a su acción política, no solamente como una persona que ha ostentado cargos institucionales (desde alcalde de Córdoba a Secretario General del PCE o a Coordinador de IU en su mejor época), sino como recuerda, a la política de diario, a la lucha de Julio como comunista, como militante de base, como profesor de instituto, como teórico y como combatiente por una sociedad más justa y mejor. Un libro con unos capítulos que arrojan intimidad entre el protagonista de la historia y el que lo lee, un libro para estar a solas con él, como expresa en su texto. Que anima a los enfermos del corazón a seguir siendo útiles (teniendo en cuenta sus escasas limitaciones), porque esto no anula a la persona a continuar su lucha (como demuestra el ejemplo constante de su múltiple actividad). Un relato donde pasea por sus aficiones (como el dominó), sus ritos sagrados (como son la siesta y la intimidad de las comidas, donde escoge a Hace diez años, una apesadumbrada profesora mía de Literatura Catalana de COU nos dijo que un tal Ovidi Montllor habia fallecido muy prematuramente. En los años anteriores, otros personajes de la cultura catalana más de izquierdas, incluyendo su muy cercana Montserrat Roig, también se habían marchado. En aquel momento no sé porque no acabé de darle la importancia que otros si le otorgaban al hecho. Ignorancia, desconocimiento, en mi caso ocurría porque te los vendían como patriotas o nacionalistas, cuando lo único que habían hecho había sido fomentar la creación artística en catalán. O bien por omisión, al desteñir ideológicamente al artista de forma interesada. Ahora los jovencitos de algunas opciones nacionalistas se apropian muy a la ligera de la obra de Ovidi por defender el catalán, siendo alcoyano de origen. "Hi ha gent que no vol que es parli, s’escrigui o es pensi en català. És la mateixa gent

sus acompañantes), la trágica muerte de su hijo en la Guerra de Irak, su actividad como pensador y teórico infatigable (es miembro fundador de la asociación Prometeo), sus gustos literarios o musicales, sus paseos por su Córdoba querida y un pequeño repaso por la vida de IU (que detallará más adelante en un nuevo libro que prepara). Julio Anguita no ha dejado nunca la vida política, como resalta en el libro, contestando a la desinformación de los medios de comunicación, quizás, no ha seguido instalado en la vida institucional del cargo, cualesquiera que fuera, pero todavía hoy sigue como militante y dando una buena base teórica de discusión por toda España.

15 En el libro nos acerca a este combatiente, como él mismo se define, ejemplo para muchos que la lucha por el cambio social es constante, pero gratificante en muchas ocasiones. “Un romano en la corte de Abderramán”, una persona que no dudaría en ser protagonista de la época de la Roma republicana de los tiempos de Gracos o de la Córdoba de Al-Hakam II.

Corazón Rojo. La vida después de un infarto. Julio Anguita González. Editoral La esfera de los libros. Madrid, Febrero del 2005.

No se cansa de dar conferencias sobre la III ª República española, un objetivo primordial en la lucha de los comunistas. Pero como advierte en el libro, comportando la República la transformación social, el debate debe ser abordado desde la izquierda, “no vayamos a encontrarnos un república propugnada desde la derecha”. También se atreve a dar significado a qué es ser republicano :“… es un sentimiento cívico, es parte del proceso constituyente que forma una cadena del cambio de la sociedad”. Hace suya la frase afortunada de Largo Caballero: “A los trabajadores hay que decirles la verdad aunque no les guste”, algo que sabemos que Julio Anguita ha aplicado siempre, y que junto a su huída del marketing político y del circo de los medios le ha llevado a ser apaleado constantemente. que no vol que es parli, s’escrigui o es pensi", decía Ovidi. Era evidente que se refería a los de bigote a lo Sazatornil y camisa azul oscura. Sin embargo, en contadas ocasiones recuerdan que Ovidi había sido totalmente, y repito, totalmente de la cuerda. De las herramientas y las cuatro barras. No hace falta buscar mucho en su cancionero para darse cuenta de ello. Y también fue de los que, como Llach, pilló cierto mosqueo -o decepción- con aquello que se llamó transición ("Encara, nois encara" y "Als nous amos"). Lo que le costó dificultades a la hora de editar discos nuevos en los años democráticos y acabar centrándose en la intepretación. A fin de cuentas, el uso y defensa de una lengua marginada en su momento no significa, por necesidad, hacer de eso una opción política. Como algunos Pujoles y Barreras sí quisieron hacer. Nunca me han tirado especialmente los cantautores. Pero este no sé porqué, y desde

que conocí un poco su obra, este siempre me ha caído muy cachondo. Y por lo que me han contado personas que lo conocieron, era un tipo excepcional. Siempre quedará en nuestro recuerdo su compromiso, su obra y su inconformismo.

Toni Esteban


Coordinador: Miguel Candel Consell de Redacció: Nuria Sánchez, Santi Medina, David Rodríguez, Ivan Llamas, Jordi Blanco, Joan Cano, Carlos González, Marco Esteban Col·laboradors: Jordi Blanco, Higinio Polo, Antonio Chacón, Carlos Varea Grafisme: Toni Esteban Redacció: PSUCviu, Comtessa de Sobradiel 7 Barcelona 08002 Tfn. 93 412 2195 Fax. 93 412 3207 Correu-e: noutreball@psuc.org Impressió: Impremta Graupera Dip. Legal: B-28994/99

FRANQUEO CONCERTADO Nº 02/0773

Agraïm l'aportació de 40 euros feta al PSUC pel camarada Marco Gómez, militant i regidor de Mollet del Vallés. Que cundeixi l'exemple!

Butlleta de subscripció al Domicialiació Ingrés en Compte: 2100-3000-15-2201671202 Bancària Nom i cognoms ............................................................................................

Forma de Pagament:

Gir Postal

Adreça .........................................................................................................

12 euros un any Enviar a:

Població ..................................................................... Codi postal ....................... Nou Treball Comtessa de Sobradiel 7 08002 Barcelona Dades Bancàries: Titular ........................................ Banc o Caixa ............................................. tel 93.412.21.95 i 93.412.04.73 Oficina ................................. DC ........... Compte ............................................... fax 93.412.32.07

Nou Treball 56  
Nou Treball 56  

Portaveu del PSUC viu - Abril 2005

Advertisement