__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

|BUTLLETÍ D'ABRIL| |LES NOVES ESPÈCIES PROFESSIONALS| ÌNDEX EDITORIAL Les noves espècies professionals. Vídeo del mes | La feina més dura del món. Llibre del mes |L'art de la guerra. Sun Tzu. Segle IV A.JC. Properes activitats | Sí, d'acord. Negocia sense trencar ni rendir-se. Tothom tenim el mateix temp? Hello Prezi. Model Canvas: per adaptar i reorientar la teva trajectòria personal i professional.

Una dosi d'inspiració.


Aquest mes d'abril et volem presentar un nou descobriment: LES NOVES ESPÈCIES PROFESSIONALS

LES NOVES ESPÈCIES PROFESSIONALS. Estem assistint a una alteració de la nostra estructura genètica com a professionals ... i cada vegada amb més freqüència despleguem una sèrie de comportaments que van configurant nous ADN que donen lloc a noves espècies de professionals. En aquest marc, els nostres comportaments estan mutant, canvien irremediablement.

Només difereix la velocitat de transformació depenent de la voluntarietat per part de cada un de nosaltres d'adquirir més o menys protagonisme en l'assumpció d'aquest nou paradigma.


VÍDEO DEL MES LA FEINA MÉS DURA DEL MÓN. Molts i complicats requisits per al lloc i unes condicions més que dures... Felicitats mares i treballadores.

https://www.youtube.com/watch?t=61&v=f8cwSoPN0Io


LLIBRE DEL MES L'ART DE LA GUERRA. AUTOR: Sun Tzu. Segle IV A.JC. PETITA DESCRIPCIÓ: Està considerat com un dels llibres escrits més antics. Al segle IV abans de JC, es va escriure a la Xina el primer tractat sobre l'art de la guerra. En passar a Occident seus ensenyaments han trobat aplicació no només en l'art militar sinó en tots aquells camps en què hi ha un opositor a batre.

PERQUÈ LLEGIR-LO: Aquest petit llibre de 58 pàgines és imprescindible per a tot guerrer/a que emprèn un camí. La lluita sense quarter en el terreny econòmic que s'ha desfermat al si de les grans companyies seria un terreny apropiat per posar en pràctica les idees de Sun-Tzu. Clickan aquí t'ho pots descarregar en PDF: http://bit.ly/artguerra


PROPERES ACTIVITATS SÍ, D'ACORD: NEGOCIAR SENSE TRENCARNI RENDIR-SE (6 h).

Dimarts 5/12/19 de maig de 10:30-12:30 h.

Dimarts 12/19/26 de maig de 19:00-21:00 h

http://centrescivics.bcn.cat/ca/detall/taller-si-d-acord-negociar-sensetrencar-ni-rendir-se-_99400378319.html (Can Deu). http://centrescivics.bcn.cat/ca/detall/taller-si-d-acord-negociar-sensetrencar-ni-rendir-se-_99400379275.html (Navas).

TOTHOM TENIM EL MATEIX TEMPS? (6h).

Al Centre Cívic de Riera Blanca els dissabtes 23 maig i 6/13 juny, de 10:00-12:00 h. http://centrescivics.bcn.cat/ca/detall/taller-monografic-tothom-tenim-elmateix-temps-_99400378227.html


HELLO PREZI.

Al Centre Cívic de Navas els dilluns 29 de maig i 5/12 de juny, de 19:0021:00 h. http://centrescivics.bcn.cat/ca/detall/taller-hello-prezi_99400349498.htmll

MODEL CANVAS: PER ADAPTAR I REORIENTAR LA TEVA TRAJECTORIA PERSONAL I PROFESSIONAL (2h). GRATUÏT.

Canvas (de l'anglès) significa llenç on s'aprèn a analitzar els models de negoci empresarials i personals. És un sistema on s'aprèn a analitzar els models de negoci empresarials i personals. Aprèn a treure profit i convertir-ho en el teu model de gestió. Al Punt d'informació Jove de Les Corts el dilluns 25 maig, de 18:0020:00 h.


UNA DOSIS D'INSPIRACIÓ


PRÒXIM BUTLLETÍ

Shackleton 100 anys després. Vídeo del mes | All work and all play. (Tot el treball i tot el joc). Llibre del mes | Lliçons de lideratge. Dennis N. T. Perkins. Properes activitats | Com superar la procrastinació. Comunicar i autoconèixer-se millor.

Noticies d'interès | II Congrés Catalunya Emprèn. Una dosi d'inspiració.

Profile for NoûsCamins Formació

4 # Butlletí abril 2015  

4 # Butlletí abril 2015  

Advertisement