Norske bransjemagasinet mars/april 2018

Page 1

MARS /APRIL 2018

83 SIDER TEMA

BYGG, HAGE & INTERIØR

USIKRE TIDER I BOLIGMARKEDET

EKSPERT DELER SINE BESTE TIPS VED KJØP OG SALG AV BOLIG

KARSTEN MOHOLT AS | ULSTEIN FJERNVARME AS | ELKJØP - ODD INGEBRIGTSEN AS | TRAPPEMAKEREN | KALEIDOSCOPE FRØYTLOG & SANDSMARK RØRSERVICE | SYGLEDE | KLOSTERGÅRDEN TAUTRA | MOI SKINNUTSALG | CASA CONSULT AS TROJO ORIENTALSKE TEPPER | SMART CONTAINER AS | ROTEVATN TRAFIKKSKOLE | MILJØMAL AS | HUSFLIDEN BODØ AS PER MULVIK | KVINESDAL MESTERBYGG | BODØ NÆRINGSFORUM | RIBE BETONG | BYGG TEAM VEST | ULSMO: SJURSÅKEREN BYGGMESTER LEIF TERJE TORLAND AS | NORSK BYGNINGSRÅDGIVNING AS | TRATEC AS ELEKTRISK | ROOMSKETCHER


LEDER SILJE DAHL OSNES (REDAKTØR)

Home is where the heart is

MÅNEDENS SITAT “You can design and create, and build the most wonderful place in the world. But it takes people to make the dream a reality.” Walt Disney

ANSVARLIG UTGIVER & SALGSSJEF Martin Johansson martin@norskebransjemagasinet.no REDAKTØR Silje Dahl Osnes silje@norskebransjemagasinet.no REDAKSJONSSJEF Cornelia Koppang Henriksen post@norskebransjemagasinet.no ØKONOMI Anna Olsson okonomi@norskebransjemagasinet.no

H

va du velger å omgi deg med i hjemmet ditt sier mye om deg. Er du en hjemmekjær person vil du kanskje ha det så koselig som mulig, med et uendelig antall lyslykter omhyggelig plassert her og der, og ikke minst flere varme, myke pledd og puter i sofaen. Og skal vi tro interiørekspertene er det sistnevnte veldig på moten i år. I 2018 skal vi kose oss hjemme! Den miljøbevisste pryder helst sine hjem med gjenbruksgjenstander, naturmaterialer og ekte håndverk, mens den hypermoderne minimalisten kanskje velger dyr design. Hvem er du, og hvilken stil tiltaler deg? For min del er jeg den miljøbevisste, og jeg kjøper sjeldent noe nytt. Heller bedre brukt enn dårligere nytt, er mitt mantra! Uansett hvem du er og hva du velger å omgi deg med i hjemmet ditt, så finner du garantert inspirasjon i årets første utgave av Bransjemagasinet. Denne gang fokuserer vi på temaene hjem, bygg, interiør og hage, og her finnes det god lesing for alle og enhver – uansett hjem!

SKRIBENTER Ann-Sofi Emilsen Arne Ivar Hanssen Magne Krumsvik Sandra Håland REGIONSKONTOR: AVD. ØSTFOLD & OSLO Gregor Holsve g.holsve@norskebransjemagasinet.no Richard Edvardsen r.edvardsen@norskebransjemagasinet.no

SOSIALE MEDIER-ANSVARLIG Jonina Reynisdottir statistikk@norskebransjemagasinet.no

Even Høie e.hoie@norskebransjemagasinet.no

OMSLAG ILLUSTRASJON Vegard Aarseth

AVD. ASKER & BÆRUM Mette Smeby m.smeby@norskebransjemagasinet.no

AVD. GRENLAND Borgar Stensrud b.stensrud@norskebransjemagasinet.no

AVD. VEST-AGDER & ROGALAND Kjell Øyvind Hansen kjell@norskebransjemagasinet.no

AVD. HORDALAND Pål Magne Berland p.m.berland@norskebransjemagasinet.no

AVD. NORD-NORGE Kjell Martin Hoff k.m.hoff@norskebransjemagasinet.no

AVD. VESTFOLD Henrik ¢Gimle Holm henrik.gimleholm@ norskebransjemagasinet.no

AVD. TRØNDELAG Kathrine Pedersen k.pedersen@norskebransjemagasinet.no

AVD. HEDMARK Tor Aasnes t.aasnes@norskebransjemagasinet.no AVD. MØRE OG ROMSDAL & SOGN OG FJORDANDE Magne Krumsvik magne.krumsvik@ norskebransjemagasinet.no

UTGIS AV R&D FORLAG AS 993 310 522 Adresse: Sandakerveien 116, 0484 Oslo Telefon: 22 22 89 99 post@norskebransjemagasinet.no www.norskebransjemagasinet.no Norske Bransjemagasinet tar ikke ansvar for ikke-bestilt materiell. Ei heller for materiell som ikke har noen avsender. Med reservasjon for eventuelle trykkfeil.


innhold MARS/APRIL 2018

4-83

8

TEMASIDER: BYGG, HAGE & INTERIØR

USIKRE TIDER I BOLIGMARKEDET

Les og lær mer om de mange spennende aktørene i dagens byggebransje

Les om ekspertens beste tips ved kjøp og salg av bolig

6

12

HEMMELIGHETEN BAK EN PERFEKT INNREDNING

24

– Lidenskapen for farger, form og estetikk har alltid vært der, sier Therese Knutsen

19

HØYTEKNOLOGISKE TUNNELER SKAL REDUSERE TRAFIKKULYKKER

61

98

4

STEINTUNGT PUSLESPILL Kompisduoen John Arthur Høydal og Runar Knudsen startet med å pusle med naturstein i helgene

45

– IKKE BARE FOR SAMLERE

Aventi gjør norske trafikanter tryggere

Men for alle som har en generell interesse for kunst, kultur og historie

85

114

EN GRUNN TIL Å TRO PÅ FRAMTIDA

NORDVESTLANDET SIN STØRSTE TRAFIKKSKULE

Fretex Miljø har et mål om å samle inn 5000 tonn tekstiler i løpet av året

– Når vi tek på oss å lære ein ungdom å køyre bil, skal den ungdomen køyre trygt etterpå


4 | REDAKSJONELT

Usikre tider i boligmarkedet Det er få markeder som svinger like mye som boligmarkedet. Et prisfall kan komme som lyn fra klar himmel og snu oppned på tilværelsen for boligselger og potensielle kjøpere.

TEKST: SILJE DAHL OSNES FOTO: EIENDOM NORGE

B

ransjemagasinet tok en prat med Christian Vammervold Dreyer. Han er administrerende direktør i Eiendom Norge, bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Dreyer

har jobbet som eiendomsmegler i en årrekke, og han er ekspert på spørsmål innen boligprisutvikling, og egentlig det aller meste innen eiendom.

I denne artikkelen deler Dreyer sine beste tips

ved kjøp og salg av bolig med Bransjemagasinets lesere. Han begynner med å fortelle om utviklingen i boligmarkedet gjennom 2017, som var det svakeste året på ti år. Men vil den negative trenden fortsette også i 2018?

– Året som gikk er det svakeste året prismessig

i det norske boligmarkedet siden finanskrisen fra høsten 2007 til desember 2008. Det ble totalt et fall i de nominelle boligprisene i 2017 på 1,1 prosent, der markedet utviklet seg spesielt svakt fra april og ut året. Fallet ble sterkest i Oslo med en nedgang på 10,5 prosent. Av de store byene fulgte Kristiansand med - 3,5 og Stavanger med - 3,1 prosent. Bergen, Trondheim og Tromsø startet året sterkt, men opplevde gjennom høsten en klar nedgang. Året samlet endte byene på henholdsvis 0,0, 2,4 og 2,3 prosent, forteller Dreyer.


REDAKSJONELT | 5

Dreyer forteller videre at i 2016 var boligpris-

veksten sterkest i Oslo, og lå da på over 26 prosent. Men ifølge Dreyer opplevde hovedstaden et kraftig fall allerede året etter. Områdene rundt hoved­staden med pendleravstand til Oslo, har derimot fått en sterk vekst prisutviklingsmessig gjennom 2017.

– Vi fikk en oppgang over hele landet i januar

STERKEST PRISVEKST I LANDET • Hamar med Stange • Fredrikstad og Sarpsborg • Drammen og omegn

SVAKEST PRISVEKST I LANDET • Bergen • Trondheim • Tromsø

måned. Dette er som normalt, det er svært sjelden vi ser prisnedgang i årets første måned. Årsaken til det er at januar er en måned som ofte preges av at det er mange «nyheter» i markedet. Dette er årsaken til at vi «alltid» får en vekst i prisene i januar og august måned.

Trendene er derimot noe annerledes i Oslo,

som for øvrig har blitt friskmeldt etter et år med kraftig prisregulering. Visninger har tatt seg opp, og folk har fått opp både lysten og motet for å kaste seg ut i budrunden igjen. Men i Stavanger råder det fortsatt usikre tider, og den ustabile børsen gjør ikke folk mindre urolige.

Skal vi tro Dreyer, kan boligkjøpere og folk

flest derimot senke skuldrene.

– Utviklingen på børsen påvirker ganske mye i

det dyreste segmentet i boligmarkedet. Men i det mer ordinære markedet har dette nærmest ingenting å si før dette påvirker større deler av norsk økonomi. De viktigste driverne er renten, arbeidsmarkedet, befolkningsveksten og boligbyggingen. Børsuroen er langt unna å påvirke dette for øyeblikket. BANKENE ER BEDRE RUSTET Da finanskrisen rammet verden for ti år siden, førte det til kraftige omveltninger også i Norge. Handelsmarkedet og boligmarkedet ble svekket, og det ble vanskeligere å få lån hos bankene, som igjen resulterte i en negativ framtidsutsikt for boligkjøpere og -selgere. Men hva kan konsekvensene bli for boligmarkedet nå dersom vi får et like kraftig børsfall som finanskrisen i 2008?

– Skjer noe tilsvarende denne gangen så vil det

EKSPERTENS BESTE TIPS TIL BOLIGKJØPER

• • •

Kjøp bolig når behovet er der, og handle utfra behovene man har. Kjøp og selg i det samme markedet. Det er nemlig vanskelig å treffe topper og bunner i konjunkturene. Bruk hjertet når du skal finne deg en bolig, men hjernen når du skal by: Bestem deg før budrunden hvor høyt du skal gå, og gå ikke høyere enn makstaket du har satt.

åpenbart få effekt. Men det er tvilsomt, blant annet fordi bankene siden den gangen gjennom regulatoriske krav har bygget seg opp store balanser for å kunne møte nettopp slike situasjoner bedre, forteller Dreyer til Bransjemagasinet.

Hvilke steder er det vanskeligst å selge bolig

i dag og motsatt?

– Det er fremdeles i Agderfylkene, Rogaland

og deler av Vestlandet det tar lengst tid å selge bolig. Tradisjonelt er «tempoet» i markedet raskest i byene, men dette avhenger også mye av hvor stort tilbud som ligger i markedet i forhold til boligbehovet. Her varierer det voldsomt rundt om i landet.

EKSPERTENS RÅD TIL BOLIGSELGER VED USIKRE TIDER

Ta ut noe mer «buffer» i budsjettene dine. Slik det var i fjor høst var det usikkerhet på hva man kunne oppnå for sin egen bolig, det er det viktig å ta høyde for når man kjøper ny bolig. Selg før du kjøper ny bolig, i alle fall om du opplever usikkerhet i forhold til egen økonomi. Da vet du akkurat hvor langt du kan gå, og du minimerer risikoene for å tape penger på boligkjøpet.


6 | REDAKSJONELT

Med estetisk tiltalende bilder og et godt øye for interiør, deler interiør- og hagedesigner Therese Knutsen hemmelighetene bak den perfekte innredningen. TEKST: SILJE DAHL OSNES

FOTO: CATHRIN FLATE REITEN / CATHRIN FOTO

Hemmeligheten bak en perfekt innredning

I

nteriør- og hagedesigner Therese Knutsen

alltid vært der, og jeg er utdannet interiørdesigner

opparbeidet seg en lang erfaring, noe hennes por-

elsker å få lov til å være kreativ. I en innholds-

innen privat og offentlig miljø. De første årene i

tefølje vitner om.

rik hverdag der hun skaper, innreder og foto-

arbeid etter skolegang jobbet jeg som bolig­stylist,

graferer, trives Therese som fisken i vannet.

og det å få være kreativ og løsningsorientert i

private boliger, fritidsboliger og offentlige rom som

– Interiørprosjektene mine varierer mellom

Og resultatene, de deler hun gjerne på blog-

mange ulike boligtyper og stilarter likte jeg veldig

blant annet kontorer, frisørsalonger og lignende, sier

gen og med sine nesten 30 000 følgere på Instagram.

godt. Jeg stortrives med å få skape personlige, funk-

Therese, som også kan fortelle at hage­prosjektene

sjonelle og skreddersydde løsninger, sier den krea-

bare har blitt flere og flere med årene.

tive interiørdesigneren.

Bloggen hennes ble i 2014 kåret til «Årets

interiør­blogg» av Vixen Blog Awards, og for bare noen dager siden vant hun den prestisjefulle interiør­prisen

– Det beste med jobben er at jeg får være kre-

ativ på mange ulike plan, og at jeg får ta del i å

«Gullfjæren 2018» for årets moderne profil.

KREATIV PÅ MANGE PLAN

skape personlige, praktiske og behagelige miljøer

Vi fikk en hyggelig prat med en tydelig enga-

Den estetiske lidenskapen førte med seg store

for andre å leve og arbeide i.

sjert interiørdesigner som brenner for at alle skal

muligheter for Therese, som valgte å starte for seg

få lov til å ha sin egne personlige stil.

selv med eget designfirma for 14 år siden. Thereses

LESS IS MORE

prosjekter varierer stort, og hun har gjennom årene

Når hun innreder legger Therese stor vekt på å

– Lidenskapen for farger, form og estetikk har


REDAKSJONELT | 7 finne den rette balansen, og selv om det kan være

blitt mer og mer vanlig blant nordmenn, og gjen-

matte overflater, naturstein, lin og fløyel blir 2018s

både spennende og lokkende å benytte en miks

speiles tydelig i det vi omgir oss med i våre hjem.

store trender på interiørfronten. I år skal vi ha tre-

av forskjellige stiler, betoner hun at «less is more».

verk i våre boliger – både tak og vegger.

Risikoen er nemlig stor for at helhetsinntrykket blir

interiør-tendensene nå. Vi ønsker å ha flere ting av

rotete ved bruk av forskjellige elementer. Men hvor-

god kvalitet, og er opptatt av håndverk og historie i

stillhet og dempet eleganse. Nyansene er dempet,

dan jobber egentlig en interiørdesigner?

alt vi omgir oss med. Dette synes jeg selv er en fan-

og flere bruker nå mørke farger på veggene. Natur-

tastisk utvikling, og jeg er selv veldig opptatt av dette.

materialer og farger fra naturen er det folk flest vil

bolig er at løsningene, fargene og interiør­elementene

Spesielt med tanke på materialer og innredning.

omgi seg med, sier Therese om dagens trender

skaper personlige og gode omgivelser for de som

skal bo der. Jeg bruker derfor mye tid i forkant på

det siste året. Hvilke farger vil folk flest ha i hjem-

stiler, materialer og uttrykk, har Therese funnet

samtaler med kundene mine for å kartlegge ønsker

met, og går det i noen spesielle pynte­gjenstander

hemmeligheten bak den perfekte innredningen.

og behov. Deretter følger en dialog med kunden hvor

og møbler?

jeg viser moodboards og foreslår løsninger tilpasset

– Vi blir heldigvis mer og mer bevisst på bære-

materialer og interiørdetaljer med hjertet. Ikke se på

kunden, og jeg jobber frem en helhetlig plan for

kraftig og miljøvennlig innredning, og de siste årene

hva som er siste skrik i trendbildet, men finn en stil

materialer og farger først, for å skape flyt og helhet i

er ekte materialer og godt håndverk blitt viktigere

som passer til akkurat deg. Bruk nettet, for eksempel

boligen. Deretter avstemmes det hele med de riktige

for oss. Vi ønsker oss tilbake til det naturlige, og er

Pinterest, til å finne inspirasjon og ideer når du skal

møblene, belysning og interiørdetaljer.

opptatt av kvalitet fremfor kvantitet når vi skal ha nye

starte med å innrede et hjem. Om du lagrer bilder

møbler og interiørdetaljer. Brukskunst og håndlagde

av farger, arkitektur, miljøer og detaljer du liker, vil

MILJØVENNLIG TREND

produkter er viktige trender, forteller Therese.

det fort vise hvilken stil som appellerer til deg som

I disse dager er det mange som tenker ekstra på

person. Ta utgangspunkt i dette og skap din person-

miljøet. Gjenbruk, håndverk og loppemarked er

er i vinden som aldri før, og i år tror hun at super-

– Det aller viktigste når man skal innrede en

Therese Knutsen

Interiør- og hagedesigneren bak nettsiden www.thereseknutsen.no.

ALL FOTO: THERESE KNUTSEN

– Miljø og bærekraft er en veldig viktig del av

Fortell litt om hvordan trendene har sett ut

Interiørdesigneren kan fortelle at norsk design

– Fargene gjenspeiler også vårt ønske om ro,

Mens folk flest går seg vill i jungelen av ulike

– Hold på personligheten din og velg farger,

lige oase hvor du føler deg hjemme!


8 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Sjursåkeren på Blindheim Blindheim er et svært attraktivt boligområde i Ålesundregionen. Sentralt plassert i nærheten av Moa, og med mange nærliggende og attraktive turområder. Ulsmo Eiendom gir deg Sjursåkeren, med 33 moderne leiligheter.


BYGG, HAGE & INTERIØR | 9

service- og offentlige funksjoner. Du finner daglig­ varebutikker, legesenter, tannlege, treningssenter, barnehager, skole, idrettsanlegg og bussholdeplasser like ved din leilighet.

– I tillegg er det kort avstand til Nord-Vestlandets

største kjøpesenter, Moa Storsenter, med 170 butikker. Ålesund sentrum ligger bare 20 minutter unna med bil. Sjursåkeren har fantastisk flott beliggenhet. Det er kort vei til nesten alle behov et menneske har, smiler Ulstein.

Området har allerede et veletablert bomiljø, og

etablering av et større leilighetsbygg med tilhørende kvartalslekeplass vil gi både nye og eksisterende beboere et bredere tilbud av møteplasser. BYFORM Utformingen av komplekset vil gi byform til en bebyggelse som ikke tidligere har vært regulert til formål for byutvikling.

– Leilighetene er solrike og lyse, og er moderne

utformet med fokus på gode oppholdsrom og private uteområder på egen balkong. Her vil det være mye glass i fasaden for å få mest mulig dagslys inn i leilighetene, sier Ingerid Ulstein.

Hun forteller at balkongene er orienterte mot

sør og vest, og leilighetene vil få flott utsikt og gode solforhold store deler av dagen. Alle leiligheter har adkomst med heis fra kjelleretasje, samt hovedinngang, og er universelt tilgjengelige.

– I tillegg til felles uteoppholdsareal, vil det

være restareal rundt bebyggelsen som vil beplantes og danne en vegetasjonsskjerm mellom boligene og gang- og sykkelvegen, opplyser Ulstein.

T

Ulsmo Eiendom har på dette prosjektet valgt

å bruke Sporstøl Arkitekter fra Ulsteinvik.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Sporstøl

omten ligger på en bakketopp, med

over lang tid, som både har dyktige arkitekter og er

flott utsikt vestover til Ålesund og

gode på prosjektering. I dette prosjektet har vi enkle

sørover til Sunnmørsalpene. Ulsmo

og funksjonelle løsninger, sier Ingerid Ulstein.

Eiendom er stolte av sitt nye spennende boligprosjekt, Sjursåkeren

INNFLYTTING FEBRUAR

på Blindheim. Vi snakker om 33 leiligheter i ulike

Leilighetene er innflyttingsklare i februar 2018. I

størrelser, oppført på en 3,6 mål stor tomt, med

starten av januar var det åtte ledige leiligheter i ulike

Sjursåkeren

flott, sørvestvendt beliggenhet.

størrelser. Alt fra 72, 84 og 90 kvadratmeter i første

Adresse: Blindheimsvegen 20

etasje, til 84 kvadratmeter i andre og tredje etasje og

teknisk kvalitet, med moderne standard, og steds­

110, 116 og 125 kvadratmeter i fjerde etasje.

tilpasset arkitektur. Her vil du finne boliger i ulike

Meglere: EiendomsMegler1 v/Geir Kristian Ødegård

størrelser og prisklasser som kan passe akkurat

bak parkeringsplassene til leilighetene i kjelleren.

Telefon: EM1 - 980 21 248

deg, sier Ingerid Ulstein i Ulsmo Eiendom.

E-post: geir.kristian.odegard@em1.no

– Boligene bygges etter strenge krav til bygge-

Utbygger har også organisert sportsbodene rett – Vi har solgt leilighetene i Sjursåkeren til

6012 Ålesund

alle typer alder og livssituasjon. Dette gjelder både

Hjemmeside: www.sjursakeren.no

KORTE AVSTANDER

yngre og godt voksne, sier Ingerid Ulstein, som

Facebook: www.facebook.com/ulsmo

Fra Sjursåkeren er det korte avstander til etablerte

oppfordrer de som er interesserte i å ta kontakt.


10 | BYGG, HAGE & INTERIØR

KVALITETSSTEMPEL I NORSKE HJEM Teppeprodusenten Lone Tepper AS som også importerer videre til norske møbelkjeder og butikker, jobber tett med sine kunder og har i over 40 år vært et kvalitetsstempel i norske hjem.

brikkene faller fortere på plass, sier Svendsen.

Markedssjefen forteller at de leverer egen­

produserte tepper til blant annet norske ambassader i utlandet.

– Vi gjør gjerne spesialbestillinger til spesielle

størrelser og farger. Vi har våre egne farger, men om

D

det er ønske om en spesiell farge kan vi få farget ullgarn og lingarn i den fargen, sier hun.

et som startet med egenlagede

terer bruker vi mye energi og ressurser på å finne

maskiner i et hønsehus i 1976

tepper som vi syns har en kvalitet som tilsvarer

KVALITETSTREND

av grunnleggeren Alfred Wold på

det vi vil stå for, sier Monica Vestheim Svendsen,

Sortimentsansvarlig, som selv har bakgrunn innen

Lone, et lite tettsted utenfor Ber-

sortiments- og markedssjef hos Lone Tepper.

design og interiør, forteller at trenden i norske hjem har forandret seg fra minimalistisk til å ha

gen, skulle vise seg 40 år senere

å bli Norges eneste leverandør og importør som

IMPORT OG SPESIALBESTILLINGER

det lunere og mer personlig hjemme de siste årene.

også produserer sine egne tepper. Lone Tepper

Lone Tepper samarbeider tett med sine kunder

produserer flosstepper– et ekte naturprodukt av

og Svendsen forteller at de ønsker å være en spar-

og gardiner, dypere farger og tyngre materialer,

ypperste kvalitet, og importerer i tillegg til nor-

ringspartner og levere tepper som passer inn i

gjerne en stilblanding som skaper atmosfære og

ske møbel- interiør- og fargekjeder som Bohus,

deres øvrige sortiment.

personlig uttrykk i rommene, sier hun.

Møbelringen og Home and Cottage, i tillegg til

– Vi undersøker hvilket uttrykk kjedene har av

– Nå skal det være mer tekstiler som tepper

Hun forteller at til tross for at stiler og trender

flere frittstående butikker.

stilarter og stilretninger. Når vi er på messer ser vi

forandres, så er det alltid stor etterspørsel på kvalitet.

– Lone Original, som er navnet på de teppene

spesielt etter tepper som passer inn i deres profiler.

som vi produserer selv, er blitt en merkevare og et

Når innkjøperne fra kjedene kommer til oss finner

eksklusive flosstepper. Av Lone Original får du et

kvalitetsstempel. Også de teppene som vi impor-

de produkter tilpasset deres sortiment. Det gjør at

ekte naturprodukt tvers gjennom, sier hun.

– Av Lone Tepper fins alt fra rimelige ryer til

Lone Tepper AS Adresse: Hardangerveien 703

5268 Haukeland

Telefon: 55 39 32 80 E-post: post@lonetepper.no Hjemmeside: www.lonetepper.no Instagram: @lonetepper


BYGG, HAGE & INTERIØR | 11

De skreddersydde møblene og interiørinnredningen til møbelsnekkerbedriften Bache-Wiig & Reitan vitner om ekte lidenskap for faget. – Vi elsker å jobbe med treverk.

Snekrer etter ditt ønske

P

erfekt harmoni mellom det estetiske

så tar vi det her før det går til maling. Da unngår

medlem av Oslo Snekkermesterlaug.

og praktiske, og å finne den rette løs-

man omgjøringer på møbelet når det monteres. Alle

ningen gjennom tett samarbeid med

møbler monteres av oss, forteller Reitan.

faget, sier Reitan.

sine kunder, er det som driver Bache-

– Det er det ingen av våre konkurrenter som

– Vi syns det er viktig å bidra litt og fremme – Det er et utdøende yrke kaller dem det, og

Wiig & Reitan Møbelsnekkermester-

gjør, de bare rister på hodet av oss og syns vi er helt

det er færre som har lyst til å bli håndverkere, det

bedrift AS i Oslo. Med sine 15 år i bedriften har

galematias som gjør det, men vi syns det er helt

er noe man har begynt å jobbe med på et høyere

daglig leder Thomas Reitan og styrets leder Per

naturlig og har gjort det sånn i snart 30 år, forteller

nivå også. Det er noe vi må bidra med og klare å

Egil Bache-Wiig laget skreddersydd innredning til

Bache-Wiig.

opprettholde faget, sier Bache-Wiig.

hovedsakelig privatmarkedet, og noe til bedrifter.

litt hyggelig å få kunden opp på verkstedet, og da får

– Vi jobber gjerne for bedriftsmarkedet, men da

– Man slipper å gjøre ting to ganger! Også er det

– Vi har aldri vært arbeidsledige en eneste dag

i 30 år, det er alltid mye å gjøre! legger Reitan til.

er vi litt selektive på hva vi holder på med. Vi tar ikke

de et bedre forhold til oss også, legger Reitan til.

på oss for store kontorjobber, men lager heller resep-

sjoner som er spesiallaget og møteromsbord slik at vi

litt forsiktig med å bruke møbelsnekker, for du blir

Bache-Wiig & Reitan

klarer å levere kvalitet til riktig tid, sier Reitan.

avhengig, det er ikke tull!

Adresse: Professor Birkelandsvei 27 A 1081 OSLO

– KONKURRENTENE SYNS VI ER GALEMATIAS

ALDRI VÆRT ARBEIDSLEDIG

Telefon: 22 32 31 00

Bedriften, med beliggenhet i Professor Birkelandsvei

Å videreføre faget er begge møbelsnekkere liden-

E-post: firmapost@bw-r.no

27A, satser på kjøkken, bokhyller, garderobe, bade-

skapelig opptatt av, og har til enhver tid en lærling

romsinnredning, bibliotek, mediabenker og lignende.

med i bedriften. Bache-Wiig & Reitan samarbeider

Hjemmeside: www.bw-r.no

– Vi inviterer gjerne kunden til verkstedet der

med Tresenter Øst, opplæringskontoret for Trefag,

vi setter opp møbelet, slik at om det er noe småtteri

og ulike videregående skoler. I tillegg er bedriften

– Noe vi alltid sier til kunden er at du må være

Facebook: www.facebook.com/BacheWiig-Reitan-233407340119936


12 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Steintungt puslespill

K

ompisduoen John Arthur Høydal og Runar Knudsen startet med å pusle med naturstein i helgene og ettermiddagene ved siden av jobben hos Mesta, men fant fort ut

at talentet kunne bli tatt ett hakk videre. Sammen startet de HK Maskin AS i Kvinesdal i 2008.

– Natursteinsmurer er en nisje vi er gode på,

det er mye av det vi har, sier Høydahl.

– Før i tiden da vi begynte, var det den ene

muren etter den andre - for det var det ikke så mange som holdt på med! Men nå er det en del flere, legger daglig leder Knudsen til. TUNG INVESTERING Anleggsmaskinførerne har investert tungt, og stiller med en maskinpark på syv gravemaskiner, to laste­ biler og traktor, i tillegg til steinklyper og rototilt for murene i naturstein.

– Vi har fått mye rullende utstyr etter hvert,

humrer Høydal.

Siden de begynte som arbeidspartnere har fir-

maet vokst jevnt, og de er i dag syv ansatte som tar grave- og murerjobber i Kvinesdal, Flekkefjord, Lyngdal, Farsund og Sirdal og områdene rundt. Med veksten har også arbeidsmengden økt for det lille fimaet.

– Vi er på jobb hele tiden og gjør kontor­arbeid

på kveldene. Det blir en livsstil, og mye helge­ jobbing, så man må virkelig stå på for å få det til, sier Knudsen.

Han legger til at det alltid er full guffe med

graving frem til jul, og så begynner brøytesesongen. GODT OMDØMME

Med ti års erfaring innen natursteinsmurer tar HK Maskin AS jobber for både privat og næring, og har en solid maskinpark for alt innen graving og massetransport.

Konkurranse i bransjen med større entreprenører gjør det tøft for HK Maskin, og de får ofte mindre jobber i nærområdet på renommeet.

– Det er gjennom vennskap og kjennskap vi

får jobber, og når vi vokser mer så går ryktet, forteller Høydal.

Tipset av kommunen, var de med på en større

anbudsrunde i Flekkefjord og vant, og har siden juni drevet med vannsanering i et byggefelt med 27 hus som var involvert.

– Det er den største jobben vi har hatt til nå,

sier Knudsen.


BYGG, HAGE & INTERIØR | 13

Han forteller at de gjerne er ute på lørdager

på jobb, legger Høydal til.

for å se på jobber, og legger vekt på at det er viktig for et lite firma å jobbe litt ekstra for kundene sine

VIL IKKE BLI STØRRE

for å bygge et godt omdømme.

Entreprenørene er ikke bare bundet gjennom den profesjonelle virksomheten, men ble også sviger-

SUNN FORNUFT OG ERFARING

brødre da Høydal giftet seg med Knudsens søster.

Det er de siste tre årene at duoen har vokst i

antall ansatte i firmaet. Tidligere fikk de gjerne

skolen og jobbet sammen siden 1999, sier Knudsen.

en hjelpende hånd av venner og bekjente som var

nordsjø­arbeidere, til forskjellige jobber.

men har ingen umiddelbare planer om å vokse

seg større.

– Det har heldigvis alltid vært noen vi kunne

– Vi har gått på skole sammen siden ungdomsFremtiden har de ikke spådd for HK Maskin,

få med oss, sier Knudsen.

men vi blir det hele tiden, ler Høydal.

Høydal påpeker at det tidligere ikke har vært

– Vi tenker egentlig at vi ikke skal bli større,

lett å finne dyktige folk til jobbene, men at det er

lettere nå. De har en lærling med i staben som

så vi slipper så mye hodebry, sier Knudsen.

også går skolegang for å få fagbrevet. Kravene for

å utdanningen i orden innenfor industrien har økt

vokse seg så store at de kan ha permanente folk på

betraktelig de siste årene, og både Høydal og Knud-

kontoret og få friheten til å gå hjem fra jobb klok-

Hk Maskin

sen understreker at det er viktig å ha papirarbeidet

ken tre.

Adresse: Høydal, Kvinesdal

i orden - i tillegg til god erfaring i bransjen.

Telefon: 917 73 103

levering, service og kvalitet i firmaet.

E-post: hkmaskinas@hotmail.com

jo ha papirene i orden, men det er også sunn for-

nuft og erfaring som gjelder, sier Knudsen.

fornøyd til slutt – og det med et godt resultat, sier

Facebook: www.facebook.com/HkMaskin-328963610640533

Høydal til slutt.

– Det er jo en utfordring dette her, man skal

– Folk kan ikke ta av seg hodet før de går inn

– Av og til tenker vi at vi bare vil bli små igjen De legger til at de kunne gjerne tenke seg å

Høydal forteller at de gjerne vil fokusere på – Er du seriøs og gjør en god jobb er kundene


14 | BYGG, HAGE & INTERIØR

syv år, består hovedsakelig av en polsk arbeidsstokk.

– Vi har våtromssertifikat, vi utfører tømrerar-

beid, nybygg, tilbygg samt renovering, og vi tar på oss maling, beising og energirådgivning. Og som kjent så er polske arbeidere veldig flinke med flislegging, betong og steinlegging, forteller Ribe.

Firmaet er majoritetseier i en husfabrikk i Est-

land og har satt opp et stort hus på Frosta og noen hus

Totalleverandør av byggetjenester

B

erg Byggtjenester AS er en total­ leverandør av tjenester. Arbeidsmessig har de omtrent alltid mye å gjøre, og i fjor hadde de fullt opp hele året.

Full fart hele tiden, men alltid klare for nye kunder! Møt Berg Byggtjenester AS.

Kjell Erik Ribe er daglig og adminis-

på Levanger, og har muligheter til visningshus der.

– Ellers så importerer vi PVC-vindu fra

Litauen med god kvalitet. Vinduene har en veldig høy u-verdi og er tilnærmet vedlikeholdsfri. De er fritt designbare til hvert enkelt ønske, og de har ikke noe standard størrelse, så du kan velge den størrelsen du vil ha.

Ribe forteller at de er svært takknemlige for

evalueringer de får gjennom både Mitt Anbud, Facebook og deres egen hjemmeside, og referansekunder kommer gjerne flere ganger for forskjellige oppdrag.

– Vi er absolutt mottagelige for flere og nye

kunder, smiler han.

trativ leder for firmaet, og forteller til Bransjemagasinet at det er lang erfaring og fornøyde kunder som

Berg Byggtjenester AS

er oppskriften bak suksessen.

Adresse: Tyttebærvegen 11

– Det vi hovedsakelig gjør er det meste innen-

7600 Levanger

for tømrerfag, der har vi veldig gode referanser og

Telefon: 906 49 917 / 911 52 485

lang erfaring. I tillegg har vi sentral godkjenning for

E-post: aage-be@online.no

utførelse av trearbeid.

Hjemmeside: www.berg-bygg.com

Berg Byggtjenester AS har kontor på Levanger

og tar primært arbeid mellom Trondheim og Steinkjer. Bedriften, med ni ansatte og de fleste ansatt over

Facebook: www.facebook.com/BergByggtjenester-as-219748534742245/


BYGG, HAGE & INTERIØR | 15

Styringssystemet for en enklere hverdag Med få tastetrykk kan du forenkle hverdagen, forbedre kvaliteten og effektivisere arbeidet i byggebransjen gjennom et fullverdig kvalitetssystem. Kvalitetskontroll samler alt på en plass.

–V

i leverer et komplett kvalitets-

enklere mellom kontoret og feltet ved hjelp av våre

for alle våre kunder. Derfor har vi alltid fri support

system for bygg- og anleggs-

varslingsfunksjoner. Alt dette er tilgjengelig på både

inkludert i alle våre lisenser. Support hjelper med

bransjen som skal hjelpe både

desktop, nettbrett og telefon, sier markedsansvarlig.

alt fra prosjektoppsett og tilpasninger til andre pro-

små og mellomstore bedrifter

blemer de måtte støte på.

– Vi har ulike prosjektmaler tilpasset alle bran-

å effektivisere, kvalitetssikre og dokumentere arbei-

sjer i bygg- og anleggsbransjen. Vi har de typiske

det sitt samtidig som at de skal være i henhold til alle

sjekklistene, søknadene og dokumentene du har

bedrift der faren på 73 år var med å starte selskapet i

lovpålagte krav, sier markedsansvarlig i Kvalitets­

bruk for, og alle disse tingene legger vi inn og til-

sin tid.

kontroll Tommy Kroken.

passer etter bedriftens måte å jobbe på, sier Kroken.

– På en byggeplass kan det være mange løse trå-

Blant kunder har de en mellomstor entreprenør­

– Arbeidet som de brukte to til tre dager på

før bruker de nå kanskje bare få timer på. Faren

der, og dårlig dokumentføring og kommunikasjon gir

ET STADIG MER FORETRUKKET SYSTEM BLANT

var skeptisk i starten, men forguder i dag systemet

igjen dårlig produktivitet. Vårt system skal hjelpe alle

STØRRE AKTØRER

og ser at det er superenkelt å bruke, selv for en

aktører i bransjen med å samle disse trådene slik at

Med over 1500 kunder fordelt over hele landet og

mann i sin beste alder, sier Kroken.

kvaliteten på arbeidet blir bedre.

over 6300 brukere, opplever de en stadig større etterspørsel etter systemet fra store aktører.

Kvalitetskontroll

ALLE FUNKSJONER SAMLET PÅ EN PLASS

Kvalitetskontroll AS har siden oppstarten i 2007

å bruke for arbeiderne ute i feltet, enkelt for de små

Adresse: Torsvikhøgda 2

jobbet med å utvikle et spesialtilpasset system som

selskapene som gjerne ikke har en egen administra-

forenkler og digitaliserer hverdagen ved hjelp av

sjon, men samtidig komplekst nok til å også brukes

effektiv prosjektstyring, avvikshåndtering, sjekk-

av store firma og omfattende prosjekter. Det viser

lister, timeregistrering og prosedyrefunksjonalitet.

bare de siste kundene som er kommet inn, blant

Med andre ord; alle nødvendige funksjoner for et

annet LAB Gruppen, Allier Gruppen og Åsane Bygg-

vellykket byggeprosjekt samlet på én plass.

mesterforretning, som er Norges største tømrerfirma.

YouTube: www.youtube.com/channel/ UCQHkHI-5ltNQT5s55ObkroQ

bilder og prosjektfiler, du har enkel tilgang til alle

FRI SUPPORT – ALLTID

sjekklister og prosedyrer, og du kan kommunisere

– Det er viktig for oss at systemet fungerer optimalt

Facebook: www.facebook.com/Kvalitetskontroll/

– Det geniale med vårt system er at det er enkelt

– Du kan føre timene dine, laste opp prosjekt-

5337 Rong

Telefon: (+ 47) 56 38 27 50 E-post: post@kvalitetskontroll.no Hjemmeside: www.kvalitetskontroll.no Gratis demo: https://goo.gl/9PJ6aQ


16 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Gutta som aldri ser på klokka På en rundtur i Listerregionen ser du mange spor etter O.Konsmo A/S. Etter 65 års drift har de blitt en institusjon innen ventilasjon og beslagarbeid.


BYGG, HAGE & INTERIØR | 17

M

ed oppdrag fra Bykle i nord til

deler, kan Konsmo fortelle.

Lindesnes i sør, kan vi nevne

Amfi senter Farsund, Bykle

verktøy og finne frem passet – og neste dag er de

barne-

og

Skulle de få en telefon er det bare å pakke

ungdomsskole,

for eksempel i Singapore! Mange ganger reiser de

Kvina­badet, Spiren kulturhus

som et team med ventilatør, elektriker, kjølemon-

Flekkefjord og Farsund barne- og ungdomsskole.

tør og rørlegger. Alle hjelper til der behovet er - til

Det er noen av de større prosjektene Odd Konsmo

enhver tid, derfor må de være allsidige.

og kollegaene hans har jobbet med.

– De siste årene har vi nytt godt av vei­ut­byg­

leier inn utenlandsk arbeidskraft. Vi holder oss til

gingen i Listerregionene. Spesielt den den nye veien

norske arbeidere og klarer likevel å være med på

til Farsund/Lista har ført til flere oppdrag i det dis-

oppdrag i utlandet!

triktet, forteller daglig leder Odd Konsmo.

O.Konsmo har base i Kvinesdal, men er stadig

tiansand med beslag og klimaanlegg. Han ble en del

på jobb­oppdrag i inn- og utland. Daglig leder Odd

av farens virksomhet i 1987 og har derfor lang erfa-

Konsmo er andre generasjon Konsmo som driver

ring å vise til.

firmaet. Faren startet det hele i1953, men i starten

drev han mer som smed.

videre utviklingen i selskapet, svarer han at det er

– Mange av våre konkurrenter ansetter og

Selv jobbet Konsmo i flere år i Bergen og Kris-

På spørsmål om hvordan han ser for seg den

– Stort sett er vi fire mann, vi er et arbeids-

de yngre i selskapet som må legge de planene. Men

fellesskap hvor alle driver selvstendig. Hovedsaklig

såpass mye kan han røpe at for tredje gang har de

går det på montering av ventilasjonsanlegg på større

vokst ut av sitt lokale og flytter inn i nytt bygg i

næringsbygg, men en av oss, Jonny Breimoen, jobber

2018. Og med et større og mer effektivt bygg, følger

i hovedsak med beslagarbeid og boligventilasjon.

en del nye planer.

Dette er en gjeng med stor arbeidsvilje. De ser

Apropos stort og effektivt: Konsmo og kom-

ikke på klokka men stopper å jobbe når det passer

pani startet nylig opp en ventilasjonsjobb for Bilte-

i forhold til oppdaget. Samtidig har de en fin alders-

ma på Bryne. I nybygget, som er den største Bilte-

fordeling på arbeiderne. Fordelen med det er at alle

ma-butikken i landet med sine 7300 kvadratmeter,

drar inn kunder i de forskjellige aldersgrupper.

henger de opp store kanaler i taket som tar luft inn

– Oppdrag på næringsbygg får vi stort sett

og ut. Det er snakk om enorme dimensjoner når

O Konsmo AS

gjennom AeronMollier og Hjelleset klima. For

et bygg er så stort. Jobben er regnet sammen med

Adresse: Elvevegen 28

Aeron­­Mollier har det vært flere reisejobber til ut-

Aeron.

landet. Enten på skipsverft, mønstring på båt eller

E-post: odd.konsmo@vabb.no

oljeinstallasjoner. Vi har hatt oppdrag i ale verdens-

det er arbeiderne, sier Konsmo.

– Det er ikke lederen som gjør bedriften god,

4480 Kvinesdal


18 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Brannrådgivning - i hele byggets levetid PiD Solutions AS tilbyr brannteknisk rådgivning gjennom hele levetiden til en bygning, fra Prosjektering av brannsikkerhet gjennom Implementering av tiltak, til Driftsfasen.

–F

okuset vårt skal være at vi pro-

i et bygg kan registrere mangler ved hjelp av sin

sjekterer for driftsfasen. Når et

mobiltelefon. Dette sendes da som en oppgave

bygg blir prosjektert, er det

slik at driftsleder kan sende beskjeden videre til

viktig å tenke på at det skal

en ekstern leverandør som kan utbedre mangelen,

driftes i mange år. Vi ønsker å følge bygget fra det

forklarer hun.

blir prosjektert og ut dets levetid, og vi har produk-

ter å tilby under hele denne ferden, forteller daglig

etter nye markeder og nye muligheter for å videre­

leder Cathrine Eiken til Bransjemagasinet.

utvikle systemet. De har nå utviklet et e-læringskurs

som tilbys i tillegg til ordinære brannvernkurs de

Selskapet PID Solutions AS ble startet i 2012.

Det innovative selskapet er stadig på utkikk

De har avdelinger i Tønsberg og på Gjøvik med til

holder ute hos kundene.

sammen 11 ansatte. De har høyt kvalifiserte ansatte

med mange års erfaring. De driver veldig bredt

trale Østland, men vi jobber også nasjonalt. Blant

innen fagfeltet brann, og rådgiverne deres jobber

annet er vi involvert i flere påbygginger og ombyg-

med både standard prosjektering av nybygg og råd-

ginger av kjøpesentre. For tiden er vi også engasjert

givning til eksisterende bygg. Dette inkluderer også

med Asko sitt nye lager på 28 000 kvadrat­meter i

risikovurderinger og simuleringer.

Sande. Sammen med et annet brannrådgivnings­

– I tillegg har vi utviklet det web-baserte program-

firma (WSP) er vi også brannprosjekterende i

met PiD Drift, som blant annet ivaretar brann­

Kunstsiloen som skal bygges i Kristiansand.

dokumentasjon, kontroll- og avvikshåndtering.

– Oppdragene våre er for det meste på det sen-

– Vi jobber ikke bare ut fra preaksepterte

Eiken forteller at målet er at eieren av en

løsninger, men gjør en grundig vurdering i hvert

bygning skal ha full kontroll på en enkel og tids­

enkelt tilfelle. Stadig får vi nye oppdrag fra de

besparende måte. PID Drift er også en kommuni-

samme kundene, og det er jo det beste beviset på

kasjonsplattform hvor for eksempel vakt­mesteren

at man gjør en god jobb.


BYGG, HAGE & INTERIØR | 19

Hvem drømmer vel ikke om et bedre miljø, økt trafikksikkerhet på veien og samtidig kunne spare penger? Aventi gjør det tilsynelatende umulige mulig.

Høyteknologiske tunneler skal redusere trafikkulykker

M

ed høyteknologiske systemer

måten at man ikke trenger å sende ut fysiske biler

og leveransene består som regel av tekniske instal-

for styring, regulering og over-

og mannskap for å omdirigere trafikk ved ulykker.

lasjoner langs vei og i tunnel til Statens vegvesen.

våkning av veier og tunneler

Med et overvåknings- og trafikksystem kan man

Da gjør de alt fra å montere og programmere til å

skal Aventi gjøre norske tra-

gjøre dette ved hjelp av de tekniske installasjonene,

lage grensesnitt opp mot Vegtrafikksentralen slik

fikanter tryggere. Ved å ta i

legger Herheim til.

at de kan få det inn i sitt system. I noen tilfeller

bruk smarte tekniske løsninger og utstyr har sel-

opererer de også som underleverandør av de store

skapet tre hovedmål: å sikre liv og helse, redusere

struktur, som går ut på å kommunisere, innhente

anleggsentreprenørene.

kø og hindre unødvendig forurensing.

og distribuere informasjon mellom kjøretøyene og

Bedriften satser også på intelligent infra­

– Målet vårt fremover er å være enda mer inn-

– Sikkerhet, fremkommelighet og miljø er

mellom kjøretøy og infrastruktur. Her er sikker-

ovative og påta oss større prosjekter. Utsiktene ser

sammen med 0-visjon viktige parametere i leve-

het, fremkommelighet og forutsigbarhet nøkkel­

veldig gode ut, og vi har mange utfordrende pro-

ransene til Statens vegvesen. Den investeringen som

begreper. I tillegg jobber de med mobility-løsninger

sjekter. Aventi er en spennende arbeidsplass hvor

gjøres i tunneler, for eksempel, skal være med på å

for å utnytte kapasiteten på alle slags kjøretøy innen

man får utfordringer og kan utvikle seg som ansatt.

bidra til null drepte og hardt skadede i trafikken.

kollektivtransport, privatbiler og drosjenæringen.

Teknologi er et viktig virkemiddel for å redusere

ulykker, og særlig dødsulykker, langs veiene, for-

er målet å få mest mulig sanntidsinformasjon om

Aventi

klarer Terje Hundere.

ulykker og andre hendelser. Slik kan man unngå

Adresse: Østre Aker vei 19

– Med kamera og teknisk utstyr i tunneler,

kilometer med kø, forurensing ved at biler går på

som heter Aventi Intelligent Communication. Bransje-

tomgang og at kollektivtransporten stopper opp.

Telefon: 22 10 67 70

magasinet møter ham sammen med kollega Roger

E-post: info@aventi.no

Herheim i Aventi Installation.

Aventi leverer er utlyst som offentlige anbud. I disse

kontraktene er Aventi Installation kontraktspartner,

Han er daglig leder i den delen av Oslo­selskapet

– Systemene er også besparende på den

Størsteparten av vei- og tunnelprosjektene

0581 Oslo

Hjemmeside: www.aventi.no


20 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Arkitektkontor med store ambisjoner Nye samarbeidsformer. Bred kompetanse. Et vidt spekter av prosjekter og metoder. For Kaleidoscope Nordic AS i Bergen handler totalsummen om gode prosesser og tydelig resultat.

FOTO: FRIKK FOSSDAL

A

kkurat nå jobber den bergen-

har ambisjoner om vekst på hjemmebane.

fremtidige Dikemark i Asker kommune, og etter

ske duoen sammen med sin fin-

seieren dannet de selskapet, som opererer både i

ske partner om et nytt kampus for

hvor vi jobber med veldig ulike innhold, forteller

Helsinki og i Bergen.

kreative fag i Helsinki, og de tester

Tone Berge. Hun driver Kaleidoscope Nordic AS i

– Vi har allerede en variert prosjekt-portefølje

– Uusi Kaupunki, hvor vi er medeiere, tilbyr

nye samarbeidsformer gjennom sitt

lag med Miia-Liina Tommila og Silje Klepsvik, som

skreddersydde løsninger for brukermedvirkning i

eierskap i den prisvinnende finske arkitekt­bedriften

er daglig leder. Trioen ble kjent da de studerte ved

forkant av planprosesser. Alle berørte skal gis anled-

Uusi Kaupunki (Det Nye Urbane). Nå skal partnerne

Arkitekthøgskolen i Bergen. I 2013 vant de en stor

ning til å ytre seg i forbindelse med planarbeid,

i Kaleidoscope styrke tilstedeværelsen i Bergen og

arkitektkonkurranse med en masterplan for det

og modellen vi tilbyr innebærer å koble fagfolk og


BYGG, HAGE & INTERIØR | 21

FOTO: HELGE GARKE

ILLUSTRASJON: ANDREAS CESARINI

nøkkelpersoner sammen med innbyggerne i en tidlig fase. Vi har en overbevisning om at brukermedvirkning har mye mer for seg om det kommer inn tidlig i prosessen. Da kan man løfte fram utkast, skape debatt og få kartlagt ulike interesser tidlig, noe som kan føre til en mye bedre plan, forklarer Silje Klepsvik. Visualiseringer og mediapakker som gjør planprosesser mer tilgjengelig er en viktig del av dette. I 2018 kommer vi til å introdusere denne modellen i Norge.

ILLUSTRASJON: VEGARD AARSETH

Vi drives av en nysgjerrighet, og ser hvert prosjekt som unikt. Kaleidoscope Nordic AS

Adresse: Fridalsveien 44

Berge og Klepsvik jobber innenfor et vidt spek-

ter, med alt fra reguleringsplaner på store prosjekter

Telefon: (+47) 936 76 783

til boligtun og interiør. Kundene er både kommuner,

E-post: silje@kaleidoscope.no

profesjonelle utbyggere og privatkunder.

Hjemmeside: www.kaleidoscope.no

– Først og fremst er vi gode på tradisjonelt

Facebook: www.facebook.com/kaleidoscopenordic

arkitektarbeid. Vi drives av en nysgjerrighet, og ser hvert prosjekt som unikt. Vi utarbeider robuste

Instagram: www.instagram.com/kaleidoscopenordic

løsninger for våre kunder, holdbare materialer og fleksibilitet i planløsninger inngår i dette. Å følge

LinkedIn: www.linkedin.com/company/ kaleidoscope-nordic

prosjektene hele veien og vite hva som foregår i alle ledd er en fordel, og arkitektene trives like godt på byggeplassen som ved tegnebordet.

5063 Bergen

ILLUSTRASJON: VEGARD AARSETH

Twitter: www.twitter.com/KLDSCP_


22 | BYGG, HAGE & INTERIØR

– Vi går ikke fra arbeidet med mindre det hadde blitt akseptert hjemme hos oss selv. Totalentreprenøren Karlsen Tak og Bygg AS’ faste arbeidsmoral gir tilfredse kunder.

TAR TAK I TAKET

–V

i er harde på vår arbeids­

år, men med jevnlig vedlikehold kan den holde hele

og sier at jeg er 50 000 billigere enn de andre, så

moral. Der hvor andre ten-

garantitiden på 30 år. De tilbyr også teglstein med

tenk: hvorfor er han det? sier han.

ker tempo for å tjene penger,

50 års garanti og steiner som holder helt opp til

som ofte går på bekostning av

75 år.

verker og vokste opp med stor yrkesstolthet.

kvalitet, så tar vi heller den lille ekstra tiden og sjek-

ker at arbeidet faktisk er etter boka, sier daglig leder

dårlig takstein, børstning og spyling, kan taket vare

spikerpistol og driller, men det skal gjøres skikke-

for Lørenskogbedriften, Joachim Risborg.

hele garantitiden. Vi tilbyr også gratis taksjekk.

lig og man skal ha litt stolthet, sier han.

Karlsen Tak og Bygg AS hadde sin oppstart i

– Med jevnlig vedlikehold som skiftning av

Daglig leder advarer kunder mot en potensiell

Daglig leder er selv tredje generasjons hånd– Det er ikke hammer og spiker lenger, men

– Kvaliteten vår ligger godt innafor stolt-

2012 under navnet Karlsen Mur og Bygg, men etter

glipp i forsikringen deres.

en revurdering av markedets behov fant de ut at

nisjen var tak.

storm velter et tre i taket eller lynet slår ned i taket

– Vi prøver å flytte fokuset til kunden over til de

ditt. Men om du har en vannlekkasje og det kommer

viktige elementene på boligen. Der kom vindus­posten

en takstmann og sier at dette taket har ikke vært bra

inn og takposten inn, og vi samarbeider med Bygg-

nok vedlikeholdt, så dekker de ikke skaden verken

makker Oslo og Byggmakker Lillestrøm, sier Risborg.

på det som skjer inne eller på skift av tak.

Karlsen Tak & Bygg AS

Adresse: Industriveien 10 B

Karlsen Tak og Bygg er en totalentreprenør

som tilbyr alt fra en totalentreprise av enebolig til

hetskrava mine.

– Du er vernet mot naturkatastrofer dersom en

– Vi møter veldig mange som ikke er klar over

den forsikringsglippen.

tilbygg i tillegg til rehabilitering og restaurering

1473 Lørenskog

Telefon: 978 82 661

med tak som spesialfelt.

REELLE ANBUD

I en tøff bransje med mange aktører råder daglig

E-post: kundekontakt@karlsentakbygg.no

leder nye kunder å få flere anbud for å sjekke at

Hjemmeside: www.karlsentakbygg.no

budene de får er reelle.

Facebook: www.facebook.com/karlsentakbygg

– Vi har spesialisert oss på takutskift med alt

fra taktekking til takomlegging, sier daglig leder. FORSIKRINGSGLIPP

Risborg forteller at betongstein bør byttes etter 15

skofte litt og det er veldig synd. Om noen kommer

– Det er så mye fokus på pris at man ofte må


BYGG, HAGE & INTERIØR | 23

Leverer porter som lovet –D ette er en veldig spennende og ny bransje for mitt ved-

kommende, men når det er sagt så er det jo også en tøff

konkurranse i dette markedet, sier daglig leder for garasjeportleverandøren, Eddie Bjerkeskaug.

Villaborg AS er et lokalt firma som importerer

direkte fra produsenten Alutech industri- og garasje­ porter. Storaktøren er en av de ledende i markedet og samarbeider med Villaborg AS som har kontor og salgsutstilling i Borreveien 112 i Horten i Vestfold.

Bjerkeskaug forteller at det er større konkur-

ranse i bransjen nå enn tidligere, da mange firmaer har tatt levering av garasjeporter inn i sitt konsept

Som Hortens største leverandør av Alutech industri- og garasjeporter, satser Villaborg AS på å tilby produkter uten skjulte tillegg i prisen.

i nyere tid.

– Det gjelder å finne den rette måten å være i

bransjen på. Prisen og kvaliteten på Alutechs produkter er det ikke noe å si på, sier han.

Villaborg satser på å tilby produkter med alt

inkludert i prisen, slik at kunder slipper overraskelser når de oppdager sluttsummen.

– Vi annonserer med en pris, og tilbyr de ti

mest brukte fargene som standard i prisen i tillegg til ulike valg av paneler, sier Bjerkeskaug.

Han forteller at de leverer isolerte porter med

nom gründeren av Villaborg, som fortsatt er ansatt

topp kvalitet, og uten de ekstra tilleggene i standard­

i firmaet, sier han.

produktene som mange andre aktører opererer med,

blir de et attraktivt valg for kunder.

Vestfold og Buskerud, og daglig leder forteller at

mesteparten av omsetningen hittil er i Horten, Tøns-

– Vi er godt kjent i området siden vi har tilhø-

Salgsområdet til Villaborg AS er Telemark,

righet her og navnet er godt kjent, i tillegg satser vi

berg og nordre Vestfold.

nå mer på Facebook-bruk og Google Ads og vil jobbe

med flere former for markedsføring, sier daglig leder.

ønsker å samarbeide og vi har nylig etablert en

Daglig leder begynte selv i firmaet i begynnel-

kontakt i Skien som skal dekke deler av Grenland.

sen av 2017 sammen med sin bror. De er i dag tre

De har allerede satt i gang og selger ganske bra,

ansatte og har knyttet til seg fem eksterne montører

sier Bjerkeskaug.

i området.

Drammensdistriktet under oppstart, forteller den

– Jeg er helt fersk, så jeg tenkte det var lurt å

fortsette med kontinuiteten og kunnskapen gjen-

– Vi søker kontakt med andre aktører som

I tillegg har Villaborg kontakter i Sandefjord og

daglige lederen.


24 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Ikke alle entreprenører satser på ferdighus: Bygg Teknikk Lyngdal bygger fra grunnen av, tar hele søknadsprosessen for deg og tilpasser det meste etter dine ønsker.

Ønsker å tilpasse etter kundens ønske


BYGG, HAGE & INTERIØR | 25

stort sett tradisjonelt, smiler Høgli.

– Vi har sett på dette med precut, men vi vil

ikke ha ferdige byggesett. Vi vil gjøre ting selv, for da blir vi fleksible og kan tilpasse etter kundens ønske. Som forhandler i Idehus-kjeden har vi tilgang til noen utrolig flotte modeller i tillegg til at vi har egen arkitekt på huset. Vi befarer tomten, bistår i prosessen og tar hele søknadsprosessen. For mange er hus en engangsinvestering, og da er det viktig at de vet hva de investerer i. Derfor bruker vi mye tid på å gå gjennom tilbudet med kunden, smiler Høgli.

I tillegg til totalentrepriser er det mye rehabi-

litering og renovering for det stødige Lyngdal-foretaket. Det er ikke til å legge skjul på at det har gitt enorme ringvirkninger at området er blitt et ferieparadis. Avstandene er for øvrig blitt mindre med årene, påpeker de.

– Sitter det noen utenfor området «vårt» og

brenner for noen av de fantastiske husene de ser i katalogen, kommer vi gjerne bortom. Vi har faktisk satt opp en hytte på Dovre – og vi er faktisk konkurransedyktige på pris på et slikt opprag også.

En ekstra tjeneste firmaet tilbyr, er trykktesting

og termografering. Ikke alle er klar over at tempe-

Ø

raturmålingen kan brukes til mer enn bare å lokalisere varmetap, forklarer Bulæg.

konomi og budsjettoverskudd er

én ting, men når en bedrift som

mekabler. Det er enormt viktig hvis folk skal bore

– Termografering nyttes også til å finne var-

Bygg Teknikk Lyngdal AS

akkurat har rundet ti år, kan skilte

i gulvet, sier han.

med å ha inkassert Gaselleprisen

Adresse: Nye Monoddvei 16A

tre ganger, forteller det like mye

arbeidet. Normaltiden er byggetid på seks måne-

om kvalitet og kundeengasjement. Bygg Teknikk

der, men det kan også gå opp til ni til tolv måneder.

Lyngdal AS ble etablert i 2008 i samarbeid mellom

Her utfører noen kunder egeninnsats. Rekorden er

to selvstendige enkeltmannsforetak. Begge utgjør i

foreløpig en hytte på tre måneder, for mottoet er at

dag ledelsen i det 14 mann store selskapet: Guttorm

kunden skal være fornøyd.

Martin Høgli som daglig leder; Bård Bulæg som sty-

releder og prosjektleder. Etter ett tiår i bransjen i

opplever å få samme kunde fire ganger, har du fått

samme firma vet de hva kunden ønsker. De bygger

en stor tillitserklæring, sier Høgli.

Som totalentreprenør har de fått mye rutine i

– Det strekker vi oss langt for å få til. Når du

4580 Lyngdal

Telefon: 916 27 137 / 976 00 338 E-post: kontor@byggteknikklyngdal.no Hjemmeside: www.byggteknikklyngdal.no www.idehus.no Facebook: www.facebook.com/ byggteknikklyngdal.no


26 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Ditt fyrsteval på natursteinmur Urke Maskinservice AS i Ulsteinvik på Sunnmøre er ekspertar på natursteinmur. Skal du ha utført komplett dreneringsarbeid er det berre å ta kontakt med Jan Lennart Urke.

U

rke Maskinservice AS har kompe-

oppgåver. Dette kan mellom anna vere planerings­

Ulsteinvik, ber både private, bedrifter og kommunale

tanse og materiell til å kunne hand-

arbeid for asfaltering og utgraving av hustomter.

aktørar om å ta kontakt for oppdrag. Primærområdet

tere både små og store oppdrag

Ikkje minst er det mange oppdrag på natursteinsmur.

er søre Sunnmøre, men verksemda er fleksibel, og tek

innan graving og grunnarbeid.

gjerne på seg oppdrag i Ålesundsregionen.

– Vi har god kompetanse

dei skal sette opp natursteinmur. Det er eit natur-

og erfaring med natursteinmurar. Slik er det også

lig produkt som varer over tid. Ein kan også bruke

med dreneringsoppdrag, der vi rehabiliterar grunn­

opp igjen steinen etter mange år, seier den daglige

muren og isolerar opp igjen. Dette gjeld både gamle

leiaren. Han har fleire tilsette som er svært dyktige

og nye hus, seier daglig leiar og eigar Jan Lennart

til å sette opp flotte natursteinmurar.

– Det er mange som tek kontakt med oss når

Urke til Det Norske Bransjemagasinet. Urke tok over enkeltmannsforetaket etter faren Åge, og skapte eit

SOLID ANLEGGSPARK

AS for fire år sidan. Såleis er det ei verksemd med

Firmaet har ein solid anleggspark, og består i dag av

over tjue års erfaring som har fått godt fotfeste på

fire gravemaskiner frå 3,5 til 17 tonn. Dei har også

Adresse: Glopen 12

søre Sunnmøre.

fleire lastebilar, hjullastar, minidumpar, vegvalse og

mindre anleggsutstyr som høyrer til.

Telefon: 922 00 384

eit godt rykte mellom våre kundar. Der vår ære ligg

Mobil: 922 90 033

i å vere ryddige, effektive og levere kvalitet som

goriar for grunnarbeid. Dette gjeld spesielt tomter,

E-post: post@urkemaskinservice.no

kundane set pris på, seier han.

drenering og rehabilitering, opparbeiding av mindre

Hjemmeside: urkemaskinservice.no

vegar, parkeringsområder og planeringsarbeid, seier

Facebook: www.facebook.com/UrkeMaskinservice-AS-702021833203354

– Vi har gjennom mange prosjekt opparbeidd

– Vi har god erfaring innan dei fleste kate-

VARIERTE ARBEIDSOPPGÅVER

Jan Lennart Urke.

Urke Maskinservice AS tek på seg mange og varierte

Verksemda, som har sine lokaler ved fjorden i

Urke Maskinservice AS 6065 Ulsteinvik


BYGG, HAGE & INTERIØR | 27

Nøtterøy Rørservice AS lar seg ikke hindre av at rørarbeidet ikke befinner seg på land, og inkluderer maritime fartøy i sin kundebase langs Tønsbergs vakre skjærgårdskyst.

Sjørørleggerne

–D

– Vi har også noen hytteprosjekter på fjellet,

SPARRER MED KONKURRENTEN

et er jo artig å ha det litt vari-

ert da, ler daglig leder Ken-

så alt må ikke skje ved vannet, sier Andersen.

På spørsmål om det er stor konkurranse i bransjen

neth Andersen.

Daglig leder forteller at de får gode tilbake­

langs kysten, svarer Andersen at han faktisk heller

Rørleggerfirmaet på Skalle-

meldinger på rørarbeidet de utfører, noe som er

ser på like firmaer i bransjen på mange måter som

stad ble dannet av blant annet far Arild Andersen i

viktig for dem og har kanskje ekstra fornøyde kun-

en ressurs i stedet for rivaler, i hvert fall de seriøse.

2001, og sønn, rørleggermester Kenneth Andersen,

der der de har rehabilitert bad, og kan sammen

som kom kjapt inn som læregutt i 2003. Firmaet

med dyktige samarbeidspartnere tilby pakkeløsnin-

gjerne sparre litt med dem, sier han.

har siden da hatt en stødig vekst i arbeidsområdet

ger hvor de tar jobben fra A-Å.

som dekker Nøtterøy, Tjøme, Tønsberg og skjærgår-

– Vi har veldig mye bad og fått gode tilbake­

arbeid i bransjen, og at de utfører arbeid for

den rundt.

meldinger på det, og da med ikke minst gode samar-

mange faste hytter hvor de klargjør sanitæranleg-

beidspartnere på det området, noe som er veldig viktig

get for både vinter og vår. Gjennom et langt sam-

sier daglig leder.

der mye og nøyaktig håndverk skal skje på kort tid.

arbeid med Obos har de flere borettslag i distriktet

som kunder.

– Vi har en båt i skjærgården som vi bruker, – Det kan være litt tungvint, men det er jo

– Vi utfører også arbeider med vann og avløp

– Vi ser på de som samarbeidspartnere og kan Andersen forteller at det er mye renoverings­

et marked der ute og vi syns det er artig og utfor-

utvendig, noe som ligger praktisk til rette siden vi

drende, sier han.

også holder til under samme tak med et anleggs-

av det ennå slik som markedet er, legger han til.

– Vi merker konkurransen, men har ikke lidd

firma. Faget er stort og varme er en stor del av det,

GODE PÅ BAD

og vi driver også mye med blant annet varme­

utvikle oss i riktig retning. Vi sikter jo litte granne

Bedriften har vokst til seks personer siden oppstart

pumper og vannbårne anlegg, sier han.

og har en visjon og ser fremover, men skynder oss

og ser ikke bort fra en ytterligere økning i fremtiden.

sakte sånn at vi gjør det i riktig rekkefølge, smiler

mye i disse tider, legger han til.

– Alt ligger til rette for det, smiler han.

– Dette er et spennende område hvor det skjer

– Vi ser positivt på fremtiden, og ønsker å

daglig leder.


28 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Ta steget opp til drømmetrappa Med hjelp fra Trappemakeren AS får du en norskprodusert, flott trapp som er tilpasset og skreddersydd for ditt hjem og dine behov.

E

n pålitelig leverandør som pro­duserer

verksbedriften På Millimetern AS. Trappemakeren

skreddersøm, men hos Trappemakeren AS er dette

egne produkter på egen fabrikk i

AS er registrert i Oslo hvor de har eget showroom,

langt mer enn tomme ord. Her leveres alle trapper

Norge. En bedrift med mange års

mens produksjonen foregår i Sør-Aurdal.

etter mål, og kundene velger selv materialer, tre-

erfaring som vet at kvalitet og kun-

– Med 20 års erfaring fra bransjen vet vi nøy-

sorter, overflate-kombinasjoner og rekkverk. Med

dene alltid må komme først. Det

aktig hva som er viktig ved valg av trappeløsning. I

egne møbelsnekkere i staben kan firmaet gjøre de

betyr rask levering av trapper laget etter skredder-

tillegg er det viktig å skape trygghet og troverdighet

fleste tilpasninger både på trappa du har bestilt og

søm. Er det rart at Trappemakeren AS i løpet av sine

overfor kundene. Det er alltid utfordringer rundt

hjemme hos deg.

fem leveår har blitt et hett navn i sin bransje?

koordinering og logistikk, men vi har god erfaring

– De siste årene har det blitt mer fokus på inte-

med dette og jobber for å tilstrebe kundetilfredshet

dardtrapp til en spesialtilpasset trapp helt etter

riør og gjerne mer eksklusive materialer ved valg av

og møte deres krav og forventninger. I denne virk-

dine særegne ønsker. Videre kan de også tilby

trapper. Trappa har blitt en viktigere del av interiø-

somheten er hele prosessen fra A til Å spennende.

skreddersøm av kjøkken og garderobe.

ret i boligen, forteller daglig leder Cato Johnsen.

Å få en avtale og kunne ferdigstille produktet ute hos kunden er en givende prosess.

TRYGGHET OG TROVERDIGHET

Det betyr at du kan få alt fra en enkel stan-

MANGE FORTRINN – Vi har bygd oss opp til å bli en kjent aktør innen

Han driver firmaet sammen med sine brødre Thure

ETTER MÅL

et nisjemarked. Jeg er stolt av at bedriften har vokst

og Arild, og den samme trioen står også bak hånd-

Mange produsenter reklamerer med at de tilbyr

så mye som vi har gjort, på såpass kort tid. Som en


BYGG, HAGE & INTERIØR | 29

produksjonsbedrift må man ha ordre for å holde hjulene i gang, sier Cato.

Nettopp det at de tilbyr skreddersøm, fleksi­

bilitet i produksjonsprosessen og rask leveringstid er noen av fortrinnene deres. I 2017 ble det produsert mellom 250-300 trapper ved fabrikken i Sør-Aurdal. Det at det er egenproduserte norske trapper peker Cato på som enda et fortrinn de har i markedet. Bak produktene ligger det god, norsk kvalitet og masse erfaring.

I tillegg kan de også gjøre endringer i trappe­

hull og andre bygningsmessige arbeid, siden de har tilgang på alle håndverksgrupper i håndverker­ firmaet «På Millimetern», som de også driver. LANDETS RASKESTE? Målet til Trappemakeren AS er å ha markedets raskeste leveringstid fra forespørsel til trappa er ferdig montert. I motsetning til standard leveringstid i bransjen som er på 6-8 uker, kan de normalt levere mye kjappere – igjen takket være muligheten til å drive fleksibel produksjon i egen fabrikk.

– For å holde oss oppdatert er vi alltid i dia-

log med interiørarkitekter, utbyggere og andre som påvirker trender, former og materialer. Glass kombinert med tre har blitt mer og mer populært, og en videreutvikling av dette virker sannsynlig. Ønsket vårt for fremtiden er å vokse gradvis og få maksimal kapasitetsutnyttelse.

Til slutt sier Cato at det alltid lønner seg å

planlegge grundig og være ute i god tid, uansett om man skal bytte trapp, kjøpe en ny trapp eller få utført prosjektering av en trapp. DRØMMETRAPPA I SIKTE Det er mye som skal planlegges. Derfor kommer Trappemakeren AS gjerne på gratis befaring for å høre dine ønsker om trappetype og detaljer. De tar også mål som tegnes inn på 3D-tegninger slik at du kan være trygg på at du får et korrekt pristilbud.

Er du lei av å måtte forholde deg til et utall

håndverkere? Som kunde hos Trappemakeren AS forholder du deg til én person som følger opp ditt prosjekt. Og med egne møbelsnekkere for

Trappemakeren

hånden har de alle muligheter til å gjøre unike

Adresse: Ole Deviksvei 38

tilpasninger helt etter dine ønsker. Alt for at du

skal få din drømmetrapp.

Telefon: 22 72 73 34

E-post: post@trappemakeren.no

Husk at hvis du er ute etter inspirasjon og gode

ideer, er du hjertelig velkommen til Trappemakerens showroom. I Ole Deviksvei 38 i hovedstaden kan du selv se på mulige løsninger og alternativer for din neste trapp.

0668 Oslo

Hjemmeside: www.trappemakeren.no Facebook: www.facebook.com/trappemakeren


30 | BYGG, HAGE & INTERIØR

K

jøkkenringen, drevet av Stakkeland Byggtjenester AS, gjør bygge­ oppdrag generelt og kjøkken­ installasjon spesielt. Bygge­firmaet består av den norskpolske duoen

Jan Richard Stakkeland og Pawel Sieradzki. Stakkeland som bygningshåndverker og Sieradzki som møbel­snekker, allierte seg i 2012 som medeiere, og har gjennom årene utviklet seg til å ha kjøkken som spesialfelt. De kan gjennom tett samarbeid med polsk fabrikk garantere gode leveringstider til sine kunder.

– Vi finner forslag, tegner, leverer og instal­

lerer, alt mens kunden kan lene seg fornøyd tilbake, sier Sieradzki. SPARER ET LEDD Kjøkken er en solid investering i et hjem, og variablene i pris og kvalitet hos leverandører kan være avgjørende for kunder.

– Grunnen til at våre kjøkken er så billige er

at kjøkkenet blir produsert i Polen, og det at vi ikke har designere som sitter på kontoret og venter på kundene, sier Stakkeland.

Han forteller at deres kjøkken har lignende

kvalitet som anerkjente norske produsenter, med samme type hengsler og skinner.

Forretningspartnerne tegner selv opp kjøkken

for hånd og sender ned til fabrikken som blir sendt tilbake med 3D-tegninger og pris.

– Grunnen til at vi kan være billige, er at vi

Fornyer kjøkken fra gulv til tak

sparer et ledd.

Entreprenørfirmaet Kjøkkenringen Kvinesdal har kjøkken som spesialfelt og tar hele installeringen med gulv og lister, og følger alltid kunden tett opp. – Kunden kan ringe når som helst og kjøkkenambulansen kommer og tar en service.

og montering, sier Sieradzki.

UNIKT INNBLIKK Sieradzki jobbet selv på den samme fabrikken i Polen som Kjøkkenringen samarbeider med, før kan kom til Norge etter tolv år som medarbeider på fabrikken.

– Den gamle Kjøkkenringen trengte flere mon-

tører til jul, og fabrikken sendte de beste opp til Kvinesdal for å hjelpe bedriften. Jeg hadde erfaring innen alle postene på fabrikken med tegning, salg

Med en unik kunnskap i fabrikkvirksom­heten

forteller verkstedsnekkeren at han kjenner alle moduler, mål, modeller og alternativer, og kan selv lage tekniske tegninger som sendes til fabrikken.

– De spurte om jeg ville jobbe her og montere

kjøkken. Nå har det gått 12 år og folk kaller meg for en polsk kvindøl, ler Sieradzki. FULL RENOVASJON Kjøkkenringen som leverer og installerer i hele Lister­regionen, startet i begynnelsen med å ha mest


BYGG, HAGE & INTERIØR | 31

byggeprosjekter.

gjøre korrekte mål og sørger for at kjøkkenet blir

Sieradzki forteller at nye kunder gjerne oppdager

praktisk innredet.

bilder av ferdigstilte kjøkken på Kjøkkenringens

prosent snekring, og etter tre år var det helt mot-

Facebooksider, og at de i tillegg har et velutstyrt

satt, sier Stakkeland.

så vi tegner alltid opp og kjører ut til kunden og

showroom med flere modeller.

– I starten hadde vi 20 prosent kjøkken og 80

Han forteller at de ligger hakket over det sven-

– Teori og praksis fungerer ikke alltid sammen,

måler opp og passer på at alt fungerer, sier Sieradzki.

ske møbelkonsernet Ikea på pris, men vinner på

mulighet til å vise modeller på ettermiddager og i

service og full pakketilbud. Sammen med samar-

tid er like lett for kunden å se for seg hvordan det

helger, sier Sieradzki.

beidende rørleggere og byggmestere kan de tilby

ferdige prosjektet vil se ut, og at han da hjelper til

full renovasjon i tillegg.

for å kunne visualisere.

ferdigmodellene og ringe og avtale, vi er veldig flek-

sible, legger Stakkeland til.

– En annen praktisk vinkling er at når vi river ut

Av erfaring forteller Sieradzki at det ikke all-

– Om noen kunder ikke helt klarer å se for seg

– Folk jobber mest på dagtid, så vi har også

– Folk kan komme når som helst og kikke på

kjøkkenet og installerer nytt, og du for eksempel har

at det ikke går, så streker vi opp på gulvet 1:1 og viser

en vegg som er skeiv, så kan vi ordne det i prosessen.

at her er det ikke plass til det skapet. Klarer de ikke

mer kjøkkenambulansen og tar en service! En for-

Vi tenker to steg frem hele tiden, forteller Stakkeland.

å bruke fantasien, da tegner vi rett på gulvet! Det er

nøyd kunde kan lage ti nye, smiler Sieradzki.

min metode og den fungerer, sier han muntert.

– Vi kan planlegge fra bunnen hvis kunden

Han understreker at det er viktig at kjøkke-

– Om det er noe, kan kunden ringe, så kom-

trenger det. Vi river gamle kjøkken og fjerner gulv,

vegger og gammel isolasjon, og legger alt på nytt

net er ergonomisk utformet, og at man må slippe å

og forandrer på vegger og romløsning hvis de de

springe fra ende til annen for å nå kjøleskapet.

Adresse: Industrivegen 1, Öyestranda

ønsker det, sier Sieradzki.

Telefon: 971 93 789

– Folk liker at vi kommer og måler opp, for

Kjøkkenringen Kvinesdal

skulle det være noen feil kan vi ta det på oss, sier han.

E-post: stakkeland_bt@hotmail.com

TEGNER PÅ GULVET

KJØKKENAMBULANSEN

Et viktig ledd i prosessen til Kjøkkenringen, er at

Som et byggefirma med bare to ansatte og en lær-

de alltid kommer på befaring hos kunden for å

ling, har ikke duoen mye tid til markedsføring.

Facebook: www.facebook. com/Kjøkkenringen-StakkelandByggtjenester-As-1221855977892237/


32 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Med fire spesialiseringer samlet i ett firma, tar Byggteam Vest AS på Frekhaug i Meland oppdrag over hele spekteret i byggebransjen.

Fire spesialfelt dannet byggefirma

–B

ruk oss på grunn av vår fag-

Daglig leder forteller at kunder gjerne har for-

bransjen, og med samarbeidet med Hedalm Aneby-

kompetanse, sier Tonny Andre

skjellige behov i et hus, og at Byggteam Vest gjerne

hus klarer vi mye mer klimavennlighet enn vi gjør

Dale, daglig leder for Byggteam

hjelper med visualiseringen slik at løsningene fun-

tradisjonelt, sier Dale.

Vest AS.

gerer på best mulig måte.

– Vi kommer med tips og råd, og vi minner på at

oppstarten i 2014, og har gått fra å ha en omset-

firmaet som startet med fire håndverkere seg langt.

det er viktig å tenke fremover at huset har de kvalite-

ning på seks millioner det første året til å ha en

Med ulike bakgrunner som formann på større bygg,

tene en ønsker som for eksempel ved familie­forøkelse

ordrestatus på rundt 25 millioner for 2018.

bas for mindre boliger, rehabilitering og industri­

og hvordan det fungerer i senere alder, sier Dale.

erfaring, gikk de sammen for å kunne tilby alt av

satset lokalt på rekruttering og tatt inn elever på

samme firma innenfor alle områder av byggebransjen.

Anebyhus, produsent og leverandør av elementer

praksis­plass fra yrkesskolen, sier Dale.

– Vi tilbyr alt fra å bytte en dør til å bygge et

til ferdighus spesielt tilpasset norske forhold. Bygg-

hus til deg eller endre et eksisterende hus etter dine

mesteren forteller at tidligere var hus gjerne plas-

ønsker, sier Dale, som er utdannet både byggmester

sert for å skjermes for vær og vind, hvorimot nå

og takstmann.

skal boliger gjerne ha utsikt med mye lysinnslipp

og store vinduer.

Likeledes så strekker fagkompetansen til det lille

Gjennom et prosjekt med Byggteam Vest kan

Byggteam Vest samarbeider med Hedalm

– Vi har hatt en god og stabil vekst, og har

– Det er noe vi er stolte av, smiler han.

Byggteam Vest AS Adresse: Mjåtveitflaten 1A

firmaet legge inn anbud på tilleggstjenester og tilby

kunden full pakke om ønskelig samt fast kontakt

stilles strenge krav til at man må opp i kvalitet i

med kun én kontaktperson i firmaet. De tar opp-

både vinduer og utstyr – og der har vi full kontroll,

Telefon: 993 87 799

drag over hele Hordaland.

sier Dale.

E-post: post@byggteamvest.no

Hjemmeside: www.byggteamvest.no

– Vi ønsker tett kontakt med kunden, og går

– Hus må gjerne tåle mer nå enn før, og det

Byggteam Vest har hatt en stødig vekst siden

Ved oppsetting av elementhus forteller bygg-

flere runder for å ha gjort kunden oppmerksom på

mesteren at de sparer mye tid der hvert hus blir satt

deres behov og at de føler seg sikre og trygge i de

opp og gjort tette på bare et par dager.

valgene de har tatt.

– Nå er det jo strengere klimakrav i bygge­

5918 Frekhaug

Facebook: www.facebook.com/ byggteamvest?fref=ts


BYGG, HAGE & INTERIØR | 33

Uknuselig kvalitet fra FH Carlsen

–V Er du en entreprenør involvert i et prosjekt med behov for å knuse, sikte eller håndtere bulkmateriale? Da trenger du en pålitelig og kvalitetsbevisst maskinleverandør.

i leverer maskiner til pukk-

verk og anleggsbransjen. Det

enn knusere og sikteverk. I sortimentet har de også

Men ikke nok med det: FH Carlsen AS selger mer

er jo slik nå at alt skal være

pigghammere og sikte- og knuseskuffer til gravere.

kortreist, og det gjelder fak-

Firmaet kan levere pigghammere til maskiner som

tisk stein også. I dag blir pukkverket fraktet ut i

er fra ett tonn og opp til virkelig store verksmaskiner.

felten. Skal man bygge en vei, er det snakk om

De fleste er på en størrelse på mellom 20 og 40 tonn.

massebalanse. Da sprenger man ut en tunell for å

få masse som brukes til å bygge vei på den andre

leverer maskiner og utstyr til entreprenører i både

siden, forklarer Freddy Helge Carlsen.

inn- og utland. Kunder sprer seg utover fra Nord-

Norge, Vestlandet og det norske innlandet videre til

Og det er her firmaet hans FH Carlsen AS i

Sandefjordfirmaet har eksistert siden 2005, og

Sandefjord kommer inn i bildet. De leverer nem-

blant annet Litauen, Polen og Island.

lig steinknusemaskiner og sikteverk, samt deler

og utstyr til disse. Sammen med to andre firmaer

mann store staben og omsetningen. Med tanke på

utgjør de et nettverk som er spesialister på å skaffe

den store byggeaktiviteten innen både vei og jern-

brukte maskiner. Carlsen og co. selger derfor både

bane i regionen, burde et slikt mål være oppnåelig,

brukte og nye maskiner.

resonnerer Freddy Helge Carlsen. Han ser positivt

på fremtiden.

Det er en kjensgjerning at slike maskiner må

Målet for driften er å sakte øke både den tre

tåle store belastninger, og da er det helt avgjørende

at de er av god kvalitet.

en del på prisnivået også, selvfølgelig. Som et lite

firma har vi lave omkostninger, noe som igjen gjør

– Ja, de må være av høy kvalitet, men vi har i

– Vi får gode tilbakemeldinger på servicen, og

tillegg et stort lager med slitedeler. På etterspørsel

at vi kan holde prisen nede.

fra kunder over hele landet sender vi deler med

posten. Om vi ikke selv har de aktuelle delene på

god service og fornuftige priser? Det høres ut som

lager, bestiller vi dem og får dem inn dagen etter.

en uknuselig kombinasjon, spør du oss.

Høy kvalitet på maskiner, deler og utstyr, samt


34 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Tverrfaglig kompetanse i bygg og anlegg Per Mulvik AS er eit rådgivande ingeniørføretak som tilbyr mange og omfattande tenester. Dette vere seg prosjektering av bygg- og anlegg, kommunalteknikk, prosjektog byggeleiing, landmåling, planarbeid og taksering.

F

øretaket vart skipa i 1972 av Ing. Per

(NTF) og har sentral godkjenning for ansvarsrett

sidan 2011, då han vart vald av generalforsamlinga.

Mulvik, som då starta for seg sjølv.

frå Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) i samsvar

Han har også vore tillitsvald i styret sidan 2003.

Det rådgivande ingeniørføretaket har

med gjeldande regelverk.

Han har vore, og er veldig sentral i taksering over

deretter utvikla seg i storleik og fagbreidde. Per Mulvik AS har i dag ti

faste tilsette. Alle dei tilsette har teknisk utdanning, hovudsakleg på bachelor- og masternivå frå høgskule og universitet.

Verksemda held til i moderne kontorlokale

i Volda sentrum på Søre Sunnmøre i Møre og

heile landet og i Europa.

”Vår oppgåve er å vere ryddige og profesjonelle.”

Romsdal. I tillegg har føretaket avdelingskontor

– Det har blitt mykje reising, men eg har dyk-

tige faglige tilsette som veit kva dei skal gjere, smiler Skare. Den rutinerte takstmannen oser av erfaring der han fortel Det Norske Bransjemagasinet om historia og framdrifta til NTF.

– Eg har faktisk vurdert å gi meg fleire gonger,

men såg i 2017 at vi var i ferd med å samle takserings­

i Nordfjord Næringshage i Eid kommune gjen-

bransjen i Norge til ein organisasjon. Det betyr at eg

nom samarbeid med eit lokalt firma. Føretaket

PRESIDENT I TAKSERING

har fått leie denne prosessen mellom Norges Takse-

er autorisert medlem av Rådgivende Ingeniørers

Eigar og dagleg leiar Ottar Magne Skare er også

ringsforbund og NITO Takst, to forbund som har blitt

Forening (RIF) og av Norges Takseringsforbund

tillitsvald, som president i NTF. Det har han vore

meir like, og tida var såleis moden for samanslåing


BYGG, HAGE & INTERIØR | 35

frå nyttår 2018. Eg tek såleis ikkje attval på general-

også private bedrifter som kundar, men først og

forsamlinga seinare i år, seier han.

fremst offentleg og privat næringsliv, seier Skare.

nelle. Kunden skal kjenne seg trygg på at dei får

Som sakkunnige rådgivande ingeniørar kan

den beste handsaming som vi kan gi. Slik har det

åra har vore forelesar for opplæring av takstfolk i

dei også til tider gi råd til kunden om å kjøpe

vore i 46 år, og vi legg vår ære i dette, seier Ottar

naturskadetaksering.

tenester med andre.

Magne Skare.

Skare er også ein av to i landet som dei ti siste

– Det blir med andre ord stort fokus på takst,

smiler han.

– Vår oppgåve er å vere ryddige og profesjo-

– Gjerne då med våre samarbeidspartnarar, som

vi veit vi kan stole på. Likevel, vi tek på oss store prosjekt med prosjekt- og byggeleiing. Utbyggings­firma

VARIERTE ARBEIDSOPPGÅVER

og private tek såleis gjerne kontakt med oss for areal­

Kvar tilsett i Per Mulvik AS har sine faste og vari-

planlegging. Vi tilbyr med andre ord tenester til dei

Per Mulvik AS

erte arbeidsoppgåver.

fleste faser i byggverk sine livsfaser, frå vogge til grav,

Adresse: Holmen 7, 6100 Volda

om ein kan seie det slik, forklarer den daglige leiaren.

Telefon: 70 07 49 90

– Den tverrfaglige kompetansen er vår største

styrke. Vi har fagpersonar med solid erfaring og

Skare kan vise til ein stor kundeportefølje opp

kunnskap om det vi held på med. Våre største kun-

gjennom åra. Likevel, han legg ikkje skjul på at han

dar er forsikringsselskap og offentleg virke. Vi har

har plass til fleire.

E-post: firmapost@mulvik.no Hjemmeside: www.mulvik.no


36 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Mange er usikre på linoljemaling, men Miljømal AS satser for fullt på dette unike malingsproduktet fra Wibo Färg AB i Sverige. Wibo Färg har tradisjoner tilbake til 30-tallet på linoljemaling.

–D

et er mange gode kvaliteter når det gjelder linolje­maling, men jeg har selv jobbet med Wibos linoljemaling i 19 år

og mener at det er markedets beste produkt når det gjelder utvendig og innvendig overflate­behandling. Wibo gjør sin linoljemaling på kaldpresset, tysk kokt linolje, noe som gjør den unik. Jeg tør påstå at vi leverer markedets beste linoljemaling. Vi lager de fleste farger ut fra NCS eller eget fargekart, alle

Miljøvennlig oppussing med linoljemaling

farger gjøres manuelt, forteller daglig leder i Miljø-

innholdet! Gå aldri til anskaffelse av maling med

mal AS, Johnny Spangen.

aromatiske løsemidler, oppfordrer Spangen.

– Det er viktig å poengtere at linoljemaling

– Kundene kan komme til oss med en tapet-

ikke bare er til antikvarisk overflatebehandling, vi

bit, trebit eller hva det måtte være, og vi nyanserer

leverer til flere nye prosjekter spesielt innvendig,

frem den rette fargen. Tekniske spørsmål løser vi

med emulsjonsmaling til tak og vegg.

gjennom befaring eller at kundene sender oss en

Miljømal AS Fargehandel & Bygningsvernbutikk

prøve, og vi kan raskt fortelle typen maling som

ligger i Østerdalsgata 1 på Vålerenga. I deres lokaler

er benyttet tidligere. Å jobbe med linoljemaling er

kan alle finne inspirasjon på flere malingsteknikker,

enklere enn moderne malinger siden den har en

og de har ikke bare linoljemaling i sitt sortiment,

lang åpningstid, konstaterer han.

men også produkter som handtrykkede tapeter, kalk­ maling, bygningsvernartikler og gulvprodukter.

KALKMALING

Daglig leder Johnny Spangen, er med sine 40

Spangen holder nå på med skolering innen kalk-

år i bransjen lidenskapelig opptatt av at produktene

bruk og kalkmaling, slik at han kan hjelpe kundene

er av så naturlig karakter som mulig og at det er en

sine med å ta frem de rette fargene.

håndverksmessig produksjon.

– Det er den svenske produsenten Målarkalk

AB som er vår leverandør på kalkpuss, kulekalk og SKEPTISK TIL LINOLJEMALING

kalkmaling. De leverer kulekalk med opptil 10 års

Med mer fokus på miljø og bruk av naturpro­dukter,

lagring, og er en veldig seriøs leverandør med mye

merkes det en økende interesse for den tradisjo-

kunnskap. Jeg føler meg veldig trygg i samarbeidet

nelle malingstypen.

med dem.

– Linoljemaling er en relativ diffusjonsåpen

– Ta deg en tur innom Miljømal på Vålerenga,

maling, og ligger panelene helt inntil isolasjonen

få deg en god malingsprat og en kopp kaffe, da skal

uten lufting imellom, anbefaler jeg alltid linolje­

du få de tipsa og den hjelpa du virkelig trenger og

maling. Og vurderer man linoljemaling, sjekk

ønsker, oppfordrer Spangen med et smil.

Miljømal AS Fargehandel & Bygningsvernbutikk Adresse: Østerdalsgata 1K

0658 Oslo

Telefon: 994 82 244 E-post: post@miljomal.as Hjemmeside: www.miljomal.as Facebook: www.facebook.com/Miljomal Instagram: www.instagram.com/miljomal


BYGG, HAGE & INTERIØR | 37

«Sky is the limit» med byggfag Det blåser en frisk vind over byggfagenes status, og ved Malermesternes Opplæringskontor Oslo jobbes det beinhardt med rekruttering. Budskapet lyder: som håndverker har du et hav av muligheter.

–J

eg ser positivt på bransjen fremover,

Malermesternes Opplæringskontor Oslo har et

ikke nødvendigvis lønner seg å få en jobb gjort bil-

for det er i ferd med å snu. Nå er det

eget lærlingsenter på Kuben Yrkesarena i hoved­

ligst mulig, men at man velger kvalitet og betaler

en trend som taler til yrkesfagenes

staden. Her administrerer de svennebrev og holder

det det koster.

fordel, både fra Storting og myndig-

perfeksjonskurs for lærlinger: Gjennom det årlige

hetene generelt. For hvem skal bygge husene til

arrangementet Bygg Camp rettet mot ungdoms­

velge å bli håndverker blant ungdom. Det gjelder å

folket om det ikke utdannes håndverkere? Det er

skoler gjør de i tillegg sitt beste for å rekruttere

få frem de positive tingene. Jeg forteller ungdommen

jo så enkelt!

dem inn i byggfag.

at sky is the limit og at man har et hav av mulighe-

ter med svennebrev!

Birger Knutsen er faglig leder ved Malermes-

– Det er slik at de som går VG1 byggfag er innom

– Jeg har tro på at det skal bli mer populært å

ternes Opplæringskontor Oslo, og har ansvaret for

alle byggfagene i løpet av skoleåret. Mot slutten skal

lærlinger i malerfaget i Oslo og Akershus. I tillegg

de velge om de vil bli for eksempel blikkenslager, rør-

til de daglige arbeidsoppgavene med oppfølging av

legger eller maler. Da gjør de valget, og det er innenfor

lærlinger som er på kontrakt ute i bedrifter, jobber

dette segmentet der at vi slåss internt, vi forskjellige

Malermestrenes Opplæringskontor Oslo

de en god del med rekruttering. Han er genuint

fagene. Det er for så vidt en stille og rolig slåsskamp,

opptatt av å formidle til ungdom at et yrke som

men det er å få ungdomsskoleelevene inn i byggfag

Adresse: Smalvollveien 26/28

håndverker er veien å gå.

som gjelder, sier Knutsen med et smil.

– For å markedsføre både byggfag og maler-

I løpet av Opplæringskontorets 25 leveår har

faget spesielt, er vi mye på yrkesmesser og besøker

byggebransjen gått gjennom store forandringer.

skoler, primært VG1- og ungdomsskoleklasser. Per

Knutsen liker dårlig at malerbransjen har slitt med

i dag har vi cirka 40 lærlinger. Vår oppgave er å gi

et dårlig rykte de siste årene, og håper at myndig-

dem oppfølging slik at de får den opplæringen de

hetene etter hvert kan rydde opp i det.

har krav på i henhold til Opplæringsloven.

– Stadig flere har fått øynene opp for at det

0667 Oslo

Telefon: (+47) 22 65 68 68 E-post: oslomalermesterlaug@omml.no Hjemmeside: www.malermestreneioslo.no Facebook: www.facebook.com/ malermesternesopplaringskontor


38 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Tegn boligen online for å utnytte maksimalt potensiale

–P

lantegninger er grunnsteinen i et boligprosjekt. Det kan være både kostnads- og tidsbesparende ved å faktisk kunne

visualisere sluttresultatet, sier salg- og markeds­ direktør Trine Bretteville.

RoomSketcher AS, med kontorer i Oslo

sentrum, startet som et spin-off selskap fra Xvision, som produserer 3Dmodellering og industriell animasjon innenfor offshorebransjen. Teknologien blir brukt til å visualisere blant annet hvordan olje­ riggene ser ut under havbunnen i 3D og animasjon, og det ble raskt oppdaget at den samme teknologien kunne brukes til å visualisere boliger og innredning.

– Vi har veldig mange som bruker det til å

faktisk tegne plantegninger i forbindelse med salg av bolig, og mange som bruker det til å tegne opp hjemmet når de skal pusse opp for å passe på at man får riktige mål og plassering av møbler og annen innredning, sier Bretteville. ENKELT VERKTØY MED FÅ GREP Hvor stort kan spisebordet være, hva må jeg selge når jeg flytter fra hus til leilighet for å få plass, hvilken farge skal kjøkkeninnredningen ha, eller hvor skal stikkontaktene installeres for å gi lys til alle lampene i stua. Med RoomSketcher, har man en enkel måte å flytte rundt på innredningen og finne de beste løsningene.

– Vi har en gratis lisens hvor du kan bruke

veldig mye av funksjonaliteten og lage prosjekter, tegne opp selv og ta enkle 3D-bilder, og så har vi en profesjonell lisens som vi kaller Pro. Dette er den som boligfotografer og takstmenn bruker når de skal levere profesjonelle plantegninger i forbindelse med salg og markedsføring av en bolig, sier

Det online tegneverktøyet RoomSketcher gjør profesjonelle plantegninger enkelt å lage. Boligplanleggeren visualiserer rominndeling og innredning i 3D som et brukervennlig hjelpemiddel ved bygging, oppussing eller salg av bolig.

salg- og markeds­direktøren.

Fokuset til RoomSketcher har hele tiden vært

å lage et enkelt tegneverktøy som alle kan bruke. Når plantegningen er i programmet, kan man ved et enkelt tastetrykk switche mellom å møblere i 2D, og så gå over i «Live 3D» modus.

– Man ser boligen i 3D akkurat som et spill.

Man kan bytte ut sofaen eller spisebordet eller male veggen og så tilbake i 3D og se deg rundt. Du kan se ovenfra med flyperspektiv eller man kan være mann- eller kvinne-avatar. Interaktiviteten er viktig


BYGG, HAGE & INTERIØR | 39

”Man ser boligen i 3D akkurat som et spill. Man kan bytte ut sofaen eller spisebordet eller male veggen og gå tilbake i 3D og se deg rundt.”

for oss og vi ser at brukerne våre elsker mulig­hetene

en «software as a service»-bedrift.

dette gir, sier hun.

– Vi ønsker å være den foretrukne løsningen

for å lage plantegninger, på en god og interaktiv FOR PRIVAT OG PROFESJONELLE

måte, sier Bretteville.

Markedsdirektøren forteller at programmet er utviklet for å enkelt kunne tas i bruk av en pri-

UTVIKLET TIL APP

vatperson som et brukervennlig hjelpemiddel ved

Bretteville forteller at RoomSketcher i dag har mer

oppussing eller bygging av bolig, mens deres hoved-

enn 2 millioner kunder og brukere i 178 land. Bedrif-

målgruppe er profesjonelle kunder som boligfoto-

ten har 14 ansatte i Norge, konsulenter i California

grafer, meglere og interiørdesignere.

og Tyskland, i tillegg til at de outsourcer tegningen av

bestilte plantegninger til India, Thailand og Vietnam.

– Det er veldig mange som har behov for å

RoomSketcher har nå utviklet verktøyet i en

RoomSketcher

levere en plantegning i forbindelse med en rapport

for eksempel, da har vi mange takstmenn som bru-

app for å kunne nå flere, forteller Bretteville.

Adresse: Kristian Augusts gate 7B

ker RoomSketcher som tegneverktøy. I tillegg er det

boligfotografer som trenger en plantegning til mar-

andre steder i verden kan internett være ustabilt og

kedspakken som skal legges ut på Finn, sier hun.

man blir koblet inn og ut. Da mister man kanskje

RoomSketcher hadde sin begynnelse i 2007

noe av det man har jobbet med, så derfor utviklet

under navnet Viseno.no AS, og etter et par år brukt

vi en app som kan brukes på datamaskiner eller

til å finne fotfeste i bransjen, byttet de navn til

nettbrett med innlagte hotkeys for å kunne jobbe

RoomSketcher i 2011. De definerer seg i dag som

raskere, sier hun.

– I Norge kan vi være online hele tiden, men i

0164 Oslo, Norge

Telefon: 40 00 04 84 E-post: support@roomsketcher.com Hjemmeside: www.roomsketcher.no Facebook: www.facebook.com/roomsketcher


40 | BYGG, HAGE & INTERIØR

–I

ngen bør være redd for å ringe en rørlegger. Og man trenger ikke å vente til det skjer noe. Har man noen spørsmål eller lurer på noe,

er det bare å ringe oss - det koster ingenting. Det

Hovedstadens nummer én

viktigste er dog å vite hvor stoppekrana er, i hver enkelt boenhet. I Norge har vi vannskader for 600 millioner i året på grunn av det. Men finner du ikke stoppekrana, så får du ringe 24T Rørservice AS!

Oppfordringen kan ikke bli klarere fra André

Jacobsen, daglig leder og eier av 24T Rørservice AS i Oslo. Mange ting er unike med denne rørlegger­ bedriften. I farten kan vi nevne at de utfører oppdrag lynraskt, og at de garanterer at jobben blir utført innen 72 timer dersom det er en mindre service­jobb. Og det er nettopp denne typen jobber det er størst etterspørsel etter.

– Vi jobber mest for private, men har nærings-

kunder også. Kort sagt tar vi alt av jobber innen rørleggerfaget, men vi driver primært med service på bad og kjøkken i tillegg til noe varme­anlegg og radiatorer. På nettsiden vår står det “24T Rørservice - når du trenger det”, for vi har døgnvakt i både Asker, Bærum og Oslo & omegn, sier Jacobsen engasjert.

Med seg på laget har han lærlingen Kenneth,

som har jobbet i 24T Rørservice AS i halvannet år. De to utgjør en hardtarbeidende duo som virkelig streber for å gjøre alt de kan for kundene - og ikke bare med en profesjonelt utført jobb, men med et smil og godt humør i tillegg.

– Folk som har behov for kjapp service er vår

nisje. Enten det er lekkasjer, defekte kjøkkenkraner, oppvaskmaskiner som ikke funker eller sluk som går tett. Alt dette er problemer som kundene vil

Vannspruten står ut fra kjøkkenvasken og stresset velter på. Hvor befinner nå den hersens stoppekrana seg? Pust ut, og ring 24T Rørservice AS. Hjelpen er nær!

ha hjelp til med én gang. Det er det ikke så mange rørleggere som gjør, for de fleste har ikke tid eller synes slike oppdrag blir for små.

Jacobsen forteller at de får enormt mange gode

tilbakemeldinger. På Google ligger det en rekke omtaler fra fornøyde kunder som sier ting som at 24T Rørservice AS er nummer én på service i Oslo, Asker og Bærum og at de er ekstremt kompetente.

24T Rørservice AS

Gratis befaring og en holdning om at man skal prøve

Adresse: Hoffsveien 40B

å forebygge vannskader er andre gode ting.

Telefon: (+47) 22 52 20 20

– En kunde som ringer tilbake er den beste

markedsføringen du kan få. Vi er en bedrift med godt hjerte og masse gode omtaler, og derfor mener jeg at vi er nummer én i Oslo.

0275 Oslo

E-post: post@24ror.no Hjemmeside: www.24ror.no


BYGG, HAGE & INTERIØR | 41

Gangsø Bygg AS har i løpet av få år funnet en nisje i boligmarkedet, der de kombinerer høy grad av service og tett oppfølging, med kostnadseffektiv drift.

Oppføring av privatboliger i elementer - med en kvalitet man vanskelig får til ute på byggeplassen

D

ette gjør det mulig for det lille sel-

skapet ved siden av Torp Lufthavn i

i nært samråd med arkitekt. Dette sikrer et godt

Sandefjord, å levere skreddersydde

sluttresultat og fornøyde kunder.

løsninger til fornuftig pris.

et komplett ferdig hus, eller om de kun ønsker alt

Innehavere og drivere av

Gangsø Bygg AS, brødrene Egil og Bjørn Gangsø,

Alle løsninger og alle endringer, gjøres alltid

Kundene kan også selv velge om de ønsker

ferdig innvendig.

har lang erfaring med husbygging på den tradisjonelle måten. De kjenner derfor byggeprosessen

KUNDEN HAR ALLTID RETT, ELLER…?

svært godt, og trives med å bistå byggherre fra de

– Selv om kunden er ”sjefen” og ”alltid har rett”, liker

første plantegninger frem til ferdigattest foreligger.

vi å kvalitetssikre alt som tegnes inn av endringer og ønsker. Vi har høyt fokus på gode planløsninger

ELEMENTPRODUKSJON HJEMME PÅ EGEN GÅRD

og innbydende arkitektur. Noen ganger erfarer vi

For cirka fem år siden begynte de så smått å bygge ele-

av og til at vi nokså raskt kan se ting som byggherre

menter til garasjebygg og mindre husprosjekter i en av

kanskje kan glemme eller overse. På denne måten

de store driftsbyggene sine på Feenstunet i Sandefjord.

får vi hyggelige og sunne diskusjoner som sikrer de

Etter hvert kunne de sette opp store flotte husprosjek-

beste løsningene, forteller Egil Gangsø.

ter ferdig montert og under tak på snaue to dager.

Det unike med denne husbyggeren er nok først

AS er nok først og fremst evnen til å finne funksjo-

og fremst at de ikke satser på masseproduksjon.

nelle løsninger, ute og inne – samtidig som man

Kvalitet i alle ledd og tilpassede løsninger ut fra

ivaretar det estetiske.

kundens ønsker har stort fokus. Befaring på tomt

sammen med byggherre og arkitekt er en selvfølge.

krefte dette, avslutter Gangsø.

Den viktigste kompetansen hos Gangsø Bygg

– Mange byggherrer de senere årene kan be-


42 | BYGG, HAGE & INTERIØR

BUNNSOLID KVALITET FRA RIBE BETONG Trenger du betong til vårens hagearbeid? Er du en elementprodusent uten eget blandeverk? Eller jakter du på et enkelt og rimelig alternativ til betongvegger?

S

varet på alle disse utfordringene er Ribe Betong AS i Kristiansand. Med åtte blande­ verk sørger selskapet for at hele Sørlandet har tilgang på ferdigbetong av beste kvalitet. Har du hørt myten om at betong er en

miljøversting, og et kjedelig og lite anvendelig materiale? Ribe Betong AS knuser den til gangs.

– Vi kan levere betong til alle prosjekter, uan-

sett om det er til ei bro, et garasjegulv, inni en tunell eller under vann. Vi leverer et godt og miljøvennlig produkt, og det er en forutsigbarhet for kunden at vi kommer med den riktige kvaliteten. BIG BLOCK ER SVARET Og tro ikke at det er bare entreprenører innen bygg og anlegg som benytter seg av Ribe Betong AS’ ferdig­ betong. Her kan du som privatkunde komme med henger og hente betong til eget bruk.

Daglig leder Roger Ribe forteller at de leverer

mange typer betong, men ønsker å fremheve Big Block som de startet med for halvannet år siden.

– Big Block begynte som et miljøproblem for

oss, for vi fikk så mye restbetong som hopet seg opp. Derfor begynte vi å lage enkeltklosser for industrien, men det er alt fra privatkunder til entreprenører som kan kjøpe disse. De er veldig enkle å sette opp, og et billig alternativ til en betongvegg.

– Betong får ofte et negativt fokus som en miljø­

versting. Det er bakgrunnen for at vi har tatt en del grep for å kunne levere betong i den beste miljø­ klassen, nemlig lavkarbon-betong i klasse A. Der kan vi dokumentere et lavt CO2-utslipp, og betongen er fortsatt like bestandig som vanlig betong. Miljø er viktig både for oss og for hele bransjen for at vi skal kunne overleve i konkurranse med andre type materialer, som for eksempel tre, legger teknologileder Øystein Mortensvik til. FORNØYDE KUNDER Siden oppstarten i 2005 har Ribe Betong AS vokst seg til å bli markedsledende på betong på Sørlandet. Med topp moderne utstyr og anlegg har de stor kapasitet til å levere ferdigbetong som dekker de fleste


BYGG, HAGE & INTERIØR | 43

behov – enten det er et stort prosjekt for en proff-

listen om. Her finner man prosjekter som E-18

kunde eller et lite hageprosjekt for en privatkunde.

Kristiansand-Grimstad, Flekkefjord Kulturhus,

Iveland kraftverk, Arendal Politistasjon og Sør-

Målet de jobber knallhardt mot hele tiden, er

å ha fornøyde kunder. Derfor er det også naturlig

landssenteret Thon Gruppen.

hva svaret blir når vi spør om hvorfor kundene fore-

trekker dem fremfor konkurrentene:

Betong AS leverer også veldig mye til privatkunder.

Entreprenører utgjør hovedvolumet, men Ribe

– Det er nok servicen, for vi har alltid hatt et

Svært mange kommer kjørende med egen henger for

veldig stort fokus på service. Vi stiller opp både på

å hente betong til hus- og hageprosjekter. I tillegg er

kvelder og helger når kundene ønsker. Det er meget

de leverandør av ferdigbetong til elementprodusen-

viktig at kundene er fornøyde med oss, at de føler at

ter som foretrekker å få betongen fra dem i stedet

vi står på for dem og at produktet vårt er best mulig.

for å ha eget blandeverk, med alle utfordringene det

kan by på.

– I tillegg har vi alltid hatt bra og moderne

utstyr, aldri eldre enn fem år. Vi har kjøpt etter arbeidsmengden, og har ikke holdt igjen på det. Opp

TRIVSEL OG KVALITET

gjennom årene har det ikke alltid vært et stort over-

- Ingen jobb er for liten, ingen jobb er for stor. Det er

skudd i driften, men nok til at vi har kunnet inves-

forbudt å si nei, for vi skal ta alt! sier den blide trioen.

tere og bygge oss opp videre, forklarer Hans Kristian

Birkenes som er produksjons- og kontrolleder.

og medarbeidere på både verkstedene og i produk-

Ribe Betong AS

I staben har de driftsledere, ingeniører, sjåfører

sjonen. Et godt arbeidsmiljø er to av grunnpilarene

Adresse: Sjølystveien 25

IMPONERENDE REFERANSER

i firmaet, og flere arbeidsmiljø-undersøkelser med

Helt siden starten har det Kristiansand-baserte fir-

høy score på trivsel bekrefter at de gjør mye rett.

Telefon: 972 71 200

maet samarbeidet med Ølen Betong, som i dag

eier 50 prosent av aksjene. Med totalt 80 ansatte

raskelse at anlegget deres på Mjåvann i Kristiansand

E-post: rr@ribebetong.no

og nesten 90 biler på veiene, er det ingen tvil om at

ble kåret til Årets Betongstasjon 2014? Slik går det

Ribe Betong AS er en av de aller beste innen sitt fag.

når man alltid er opptatt av best mulig kvalitet på

produktet sitt.

Det vitner også den imponerende referanse-

Og da kommer det kanskje ikke som noen over-

4610 Kristiansand

Hjemmeside: www.ribebetong.no Facebook: www.facebook.com/Ribebetong


44 | BYGG, HAGE & INTERIØR

– Vi liker å lage litt skreddersydde ting

På et lite hjørne på Majorstua finner du Teppekonsulentene AS, en bedrift som siden 1966 fremdeles overrasker kunder som kommer inn dørene. - Vi har et mangfold her som kanskje er litt utover hva man forventer.

–D

et er ikke alle som vet at det

lige miljø som Skeidar, Sats Elixia, Møbelringen og

om trappelegging fra alle deler av landet.

ligger en teppebutikk her, så

Thon Hotels.

man vet ikke helt hvordan

der, og det er morsomt å reise på messer og finne

folk finner veien hit.

hotellmiljø med våre garnbokser med mer enn 800

disse for så å formidle det videre til folk.

farger. Det samme gjelder vinylstav-produkter som

fem ansatte med på laget i den 52 år gamle bedrif-

tilpasses ulike konseptkjeders ønsker.

til forbrukeren, svarer Grunnteig følgende:

ten. Tepper i naturmaterialer som viskose, bambus,

ull og syntet, sisal i alle utførelser, Bolon vinyl­tepper

lig miljø er vinylstaver ”TILE-X” og tepper. Tile-X kan

som kommer inn med en prøvebok de har lånt

og vinylstaver, er bare noen få av produktene du

fås i alle slags fargevariasjoner og formater, som et

fra et eller annet interiørsted. Disse kan være fra

finner i butikken hos Teppekonsulentene.

slitesterkt vinylgulv med treimitasjon.

merker som «brander» produkt under eget navn,

– Vi liker de store jobbene og vi jager alltid

såkalt «private label». De er således ikke produsen-

frem det rette produkt ender ofte opp hos oss.

etter disse, men samtidig liker vi også veldig godt

ter. Dette betyr ofte at produktet koster tre til fire

Mangfoldet vårt går langt utover de butikker som

privatkundene som kommer til.

ganger mer for samme produkt som vi eller andre

Daglig leder Tom-Espen Grunnteig har i dag

– Kunder som har benyttet mye tid på å lete

– Vi spesialdesigner tepper og da særlig til

Teppekonsulentenes spesialfelt innenfor offent-

har ruller hengende i butikk.

– Den private forbruker er ofte opptatt av tren-

På spørsmål om han har et spesielt godt råd – Gå til en teppebutikk. Ofte har vi kunder

lagerfører, avslutter Grunnteig.

I tillegg til ferdige tepper lager også Teppekonsu-

SPESIELLE «LEGGE»-TEKNIKKER

lentene tepper på mål.

Teppekonsulentene er spesielt kjent for sine dyktige

Teppekonsulentene AS

håndverkere som utøver tradisjonsrike «legge»-tek-

Adresse: Majorstuveien 31A

– Det er en stor produktlinje for oss, og vi har

flere spesielle teknikker å gjøre dette på. Vi liker å

nikker, særlig innenfor trappeinstallasjoner.

lage litt spesielle ting.

– Leggeteknikkene som våre håndverkere

behersker er ikke representative for bransjen geneSTORE BEDRIFTSKUNDER

relt. Det vil jeg si er en høy kvalitet som vi får mange

Teppekonsulentene har også store bedriftskunder,

henvendelser om. Særlig etter to sesonger som del-

og tilbyr alle typer gulvløsninger til flere offent-

taker i «Superoppusserne» ble det mye forespørsler

0367 Oslo

Telefon: 22 60 48 48 E-post: post@teppekonsulentene.no Hjemmeside: www.teppekonsulentene.no


BYGG, HAGE & INTERIØR | 45

F

orretningslokalene ligger på Grini Mølle på Eiksmarka, og teppevirksomheten springer ut av en lang­varig og dyp interesse for håndknyttede tepper som materiell gjenstand og

som uttrykk for kulturell og sosial historie.

– Vi dro til London den sommeren på en kon-

feranse om orientalske tepper. Der var det foredrag og utstillinger, og vi oppdaget at det fantes spesielle bokhandlere og tidsskrifter om emnet, det åpnet seg en helt ny verden som vi ikke ante eksistensen av, sier Hege.

Siden den gangen ble lidenskapen til levebrød,

i form av forretningen Trojo Orientalske Tepper som tilbyr håndknyttede puter, tepper og kelimer

– Ikke bare for samlere

– en type orientalsk flatvev. Her fins tepper i alle prisklasser, og Hege anbefaler nye kunder å komme

Teppene hos Trojo Orientalske Tepper er håndplukket av innehaverne Trond Johannessen og Hege Jacobsen, som siden den første turen til Persiabukta i 1983 forelsket seg i tekstilkunstens kultur og tradisjoner.

innom butikken for en veiledning.

– Vi har tepper fra fem tusen til åtti tusen kro-

ner, men vi legger oss på gode bruksting, ikke sånt som bare er for samlere. Spennet i farger, mønstre og størrelser er veldig stort når det gjelder orientalske tepper, så vi må ha et stort utvalg for at alle skal finne noe som passer dem.

I tillegg til salg tilbyr Trojo også vask og repa-

rasjon av tepper. – Vi tar i mot for profesjonell behandling, også

en tid tilbake. Så nå er det Hege som driver det hele. I

ting som ikke er kjøpt her. Teppene blir som gjen-

tillegg til teppeforretningen satser hun på beslektede

født om du får vasket dem skikkelig og da varer de

aktiviteter sammen med ulike samarbeidspartnere.

også mye lenger.

hun kulturreiser en gang i året til Iran og Albania,

Gjennom tallrike turer til Iran og Afghanistan

Sammen med en reiselivspartner arrangerer

har ekteparet tilegnet seg et vell av kunnskap om

steder de har fått spesielle forhold til.

emnet og kulturen, og utenom forretningsdrift har

de også skrevet bøker og holdt mange foredrag.

besøk hjemme hos folk og foredrag av lokale kultur­

Den siste boken – Orientalske tepper fra Iran og

personer for å gjøre det litt annerledes enn vanlige

Afghanistan - kom ut i 2014.

gruppereiser, sier Hege.

– Det er en håndbok for de som ikke vet noe

– På turene våre legger vi blant annet inn

Hun understreker at dette ikke bare er for

Trojo Orientalske Tepper Adresse: Grini Mølle, Grinidammen 10

1359 Eiksmarka

Telefon: 950 83 953 E-post: hege.jacobsen@trojo.no Hjemmeside: www.trojo.no

på forhånd, men som har lyst til å orientere seg litt.

teppe­interesserte, men for alle som har en generell

Der står det om hva som er et godt teppe og hva

interesse for kunst, kultur og historie.

Facebook: www.bit.ly/2Cxud0R

man bør se etter, men også om alle de ulike typene

som fins.

enten man bare er ute etter noe vakkert til hjemmet

Instagram: www.instagram.com/trojotepper

sitt eller ønsker å bli kjent med en rik og mangfoldig

Trond, som i mange år var hovedansvarlig for

virksomheten, ble dessverre alvorlig syk og døde for

– Teppenes verden er uansett svært fascinerende,

håndverkstradisjon, oppsummerer Hege.

Printerest: www.pinterest.com/Trojotekstiler


46 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Tilbyr drømmetomter og hytter i Mandals skjærgård Byggmester Leif Terje Torland AS er et veletablert firma i bransjen i Mandal. Nå er det tredje generasjon som skal drive det ærverdige familieforetaket videre.

F

irmaet har nylig fått godkjent et hyttefelt med 30 flotte, solrike tomter med utsikt over Mandals skjærgård. Og som første entreprenør i Mandal kan de nå tilby hytter på opp til 150 kvadratmeter.

Leif Terje Torland var ikke gamle karen da han

begynte å være med faren, Trygve, på byggeplassen. Den gang var firmaet et foretak med 12-15 ansatte, men siden Leif Terje begynte som voksen i bransjen i 1977, har firmaet siden etableringen rundt 1990 vært en bedrift med opp til 10-12 ansatte. I dag er bedriften seks ansatte, der også tredje generasjon Torland arbeider: Begge sønnene har gått i fedrenes fotspor, og den ene vil etter hvert ta over som daglig leder, samtidig som han har et eget firma som arbeider med takst og uavhengig kontroll.

– Det er mye verdifull kompetanse i foretaket.

Når man har drevet i så mange år, har man naturlig en stor portefølje – den går liksom i arv, den også. Jo da, bedriften er godt kjent i Mandal og har et godt kontaktnett, men du må levere bra produkter for at du skal få et godt rykte, og fornøyde kunder


BYGG, HAGE & INTERIØR | 47

som kommer tilbake, sier Leif Terje.

med dette feltet, for vi er faktisk de første som kan

bygge 150 kvadratmeter store hytter.

man jo ikke holdt på i så mange år. Men det er vik-

markedet er på vei opp igjen. Det er gøy, for du får

–Vi har laget områdeplan og lagt inn 850

tig å komme ut og snekre selv også innimellom, for

være med på å skape noe. Det er mye papir­arbeid når

meter med vei. Det ligger høyt, forbi de andre hytte­

å holde seg oppdatert. Vi har vært fra fem til 10-12

man skal bygge nytt, og vi tar gjerne søknads­prosessen

områdene, og har en fantastisk utsikt, skyter søn-

ansatte og leier inn hvis vi trenger noen ekstra. Der

og hjelper kunden. Vi er en total­entreprenør med

nen Kristian inn.

har vi et godt samarbeid med andre byggmestere,

grunnarbeid, elektrikere, rørleggere, malere og våre

forteller Leif Terje.

egne fagfolk. Vårt mål er at arbeidet vi leverer er av

kommune, med badestrender og nydelig skjær-

ypperste kvalitet.

gård. I samme område har de også fått godkjent 12

kunder. I tillegg er det en del bedrifter samt kommuner.

boligtomter der fem allerede er solgt.

De har også nylig blitt medlemmer av System­huskjeden

– Akkurat nå bygges det mye nytt i Mandal, og

Arbeidet består for det meste av hus, hytter,

Hyttefeltet ligger nær friområdet til Mandal

renovering og tilbygg. Firmaet har igangsatt et nytt,

– Dette er jo en morsom bransje, ellers hadde

Hovedsakelig er det privatkunder firmaet har som

og tilbyr derfra hus- og hytte­kataloger. Boligene blir

spennende prosjekt: et eget hyttefelt. Beliggenheten

KVALITET GJENSPEILES I PRIS

levert nøkkelferdige, gjerne etter kundens ønske. Noen

er i et etablert område på Eigebrekk. Feltet ligger

Både Kristian og faren har mesterpapiret, de andre

ønsker å forandre fasade og rominndeling, ofte ut fra

høyt, med god utsikt og sol fra morgen til kveld. Leif

har svennebrev. Leif Terje tar rekrutteringen på

geografisk plassering og tomtens beliggenhet. System-

Terje må smile når han tenker over hvordan stan-

alvor og har selv vært lærer innen bygg- og betong-

hus kan leveres som precut, hvor firmaet bygger opp

darden var på en fritidsbolig da han startet opp på

fag på videregående. Firmaet har som regel alltid

fra grunnen av på byggeplassen. Mulighetene er derfor

70-tallet. En gang bygde de en hytte på grensen til

hatt lærlinger hvert år, og det er mye grunnet denne

store, og firmaet er løsningsorientert vedrørende kun-

Søgne på slutten av 70-tallet, det var midt på vin-

rekrutteringen at Leif Terje nå er daglig leder for

dens ønsker. Det er et gode å ha tre generasjoner og

teren, beinkaldt, og det eneste som ga dem lys og

Opplæringskontoret for byggfag. Derfra er Leif

mer enn fire tiårs erfaring i bunnen av, kompetanse og

varme i den strømløse hytta, var en petromax.

Terje med på å formidle lærlinger ut til 130 bygg-

god kundebehandling.

mestere og entreprenører, fra Flekkefjord, Sirdal og

Moi til Søgne og Lindesnes.

skal gjenspeiles i pris, smiler Leif Terje Torland.

– I dag investerer folk i sin egen fritid, og da vil

de ha en komfortabel fritidsbolig. Det er morsomt

– Fornøyde kunder er viktig for oss. Kvalitet


48 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Solide løsninger for sikring av byggeplass, flyplass, barnehager og villaer, tar Lauritsen gjerdefabrikk AS seg av. Med nedarvet ekspertise gjennom fire generasjoner er de en markant leverandør innen områdesikring.

På den rette siden av gjerdet

G

jennom 2000-tallet har vi sett en

OMRÅDESIKRING MED GARDA SIKRING

ute å gjør elektroinstallasjoner på bommer, porter

økende trend i at det har forplantet

Lauritsen Gjerdefabrikk er en av åtte selskaper som

og betalingsautomater.

seg mer hos folk, at både bedrifter

utgjør Garda Sikring AS – Norges ledende aktør

og privatfolk har begynt å sikre seg

innen vei, anlegg- og områdesikring.

flere store prosjekter, innen både vei- og infrastruktur

mer og man ønsker å verne om ver-

i tillegg til jernbane, samt inngjerding av trafostasjoner.

Vi er store på blant annet levering av

Lauritzen forteller at bedriften stadig er å se på

diene sine. Vi har et samfunnsansvar som vi tar for

anleggsgjerder og sikring av byggeplasser med

å sikre verdier, men også mennesker.

mobile gjerde- og portløsninger.

STØRST PÅ FLETTVERK

De tilbyr alt av installasjon og produkter innen

– Vi er desidert Norges største produsent av flett-

reparasjonsverksted for gårdsmaskiner, skiftet takt

områdesikring for industri, bygg- og anlegg, for-

verk som vi kaller det, med maskestørrelse fra 2,5

på 30-tallet og produksjon av flettverk kom ordent-

svarsanlegg, flyplasser, havner, idrettsanlegg, barne-

til 50 millimeter, sier Lauritzen.

lig i gang, samt porter, trapper og rekkverk.

hager og villaer.

brukes for å sikre jernbanebruer og vern av stolper,

Bedriften, som startet i 1915 i Tønsberg som et

– Jeg kom inn i bedriften i 2003, og siden da

– Vi tilbyr gjerder, manuelle og motoriserte

– De minste nettingene som hakkespettnetting

har omsetningen økt fra 17 til 65 millioner i året. Vi

porter, bommer og pullerter. Vi påtar oss også pro-

forteller daglig leder.

tilbyr hovedsakelig produkter innenfor det som vi

duksjon av spesialkonstruerte porter. I dag er vi

kaller for områdesikring og perimetersikring som

syv mann i produksjon inne og tolv montører ute,

Borgeskogen og har 28 ansatte. Deres primære

vil si fysiske gjerder.

i tillegg til at vi har to mann i elektrostaben som er

nedslagsfelt er Østlandet.

Bedriften har i dag produksjonslokaler på


BYGG, HAGE & INTERIØR | 49

Gladmelding til alle badenymfer

Ifølge kalenderen er det fortsatt lenge til du kan finne frem badebuksa, men Bassengspesialisten AS gjør at du slipper du å vente til sommeren.

Å

pumper som varmer opp vannet.

ber om befaring eller et pristilbud, får du veiledning

fra første telefonsamtale. Og tilbudet du får under-

– Man kan få et basseng fra 200 000 og opp til

over 500 000 kroner, avhengig av størrelse og hva

veis tilsvarer den prisen det faktisk koster.

slags utstyr man ønsker. Vi er de eneste i Norge som

leverer en type isolasjon med Honeycomb-kjerne.

kommunen om å være ansvarlig for prosjektet. Da

Det ser ut som en bikube, og gjør bassenget mye

gjør vi hele jobben selv, fra første skuffetak til kun-

sterkere enn hvis du kun bruker skum. Skulle det

den hopper ut i bassenget.

være en liten lekkasje og det ekspanderer, så vil

bassenget sprekke med skum. Men Honeycomb vil

nye sirkulasjonssystem, filtre eller trekk. I tillegg er

flytte på seg, og derfor tåler våre basseng både vær

de alene i Norge om å levere glassfiberbasseng med

og vind bedre, forklarer Lund.

variabel bunn, med 1,10 meter i den ene enden og

opp til 2 meters dybde i den andre.

Bassengspesialisten AS er en leverandør som

– Vi har også godkjent ansvarsrett, og kan søke

Firmaet renoverer gamle basseng som må ha

bade utendørs er en av livets store

står for kvalitet. Som kunde skal du kunne være

gleder for vintertrøtte nordmenn.

trygg på at det ferdige produktet er det beste du kan

garanti på dem.

Det er bare så synd at vi må vente

få. Å kjøpe et basseng er en stor investering, men

helt til juli…. Eller må du det?

Bassengspesialisten AS er medlemmer av Trygg

Med et eget basseng i hagen, kan

– Bassengene våre er så gode at vi har livstids-

Bassenghandel og tilbyr gode garantier, kompe-

Bassengspesialisten AS

du holde det gående fra april til oktober.

tanse og kunnskap.

Adresse: Osloveien 234

Tom Erik Lund er daglig leder i Basseng­

– Før man går til innkjøp, bør man tenke på

spesialisten AS i Moss. De leverer og monterer

hva bassenget er laget av og hva slags isolasjon det

utendørs basseng over hele landet. For drøyt 500

har. Om vinteren skal du stenge ned bassenget,

kroner ekstra på den månedlige strømregnin-

men la store deler av vannet fortsatt være igjen. Du

gen kan du plaske, snorkle og kose deg i et dei-

lar det fryse til is, og så står det der til det tiner om

lig varmt basseng fra vår til høst, uansett vær. Det

våren. Da fyller du det opp, og setter det igang igjen.

er takket være et sirkulasjonssystem med varme-

Tar du kontakt med Bassengspesialisten AS og

1538 Moss

Telefon: 69 27 74 44 E-post: post@pools.no Hjemmeside: www.pools.no Facebook: www.facebook.com/ bassengspesialisten


50 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Derfor er en fagutdannet murer best

Drømmer du om å gå våren i møte med nye fliser på badet? En løsningsorientert murer ved navn Sverre Sunde i Nøtterøy Flis tar gjerne jobben.

–S

om utdannet murer gjør jeg alt

Frogner Flis i Oslo. Plutselig har det gode ryktet hans

innen peis, grunnmur, bad og

spredt seg videre, og han har fått telefoner med jobb­

støping. Kort sagt det meste en

tilbud fra andre deler i landet. Men han liker seg

murer gjør. Bortsett fra at det er

aller best i nærmiljøet.

ting jeg ikke kan gjøre når jeg er alene, utfører jeg

alt innen muring.

jeg! Ellers ønsker jeg å få noen år på baken først

Sverre Sunde holder til i Vestskogen på Nøt­

og opparbeide meg kontakter og et godt rykte.

terøy, og tok svennebrevet som murer i 2003. Etter

Først når det er gjort, kan jeg begynne å tenke på

mange års jobbing sammen med andre, startet han

å ansette noen. Nå fokuserer jeg på flis, og det er

for seg selv i 2016. Han er innehaver av foretaket

behagelig å jobbe innendørs. For tiden jobber jeg

som tidligere het Murerfirma Sverre Sunde, men

med flislegging på et leilighetsprosjekt. Det er jo

som nå har skiftet navn til Nøtterøy Flis. Tanken

mye å flislegge i en leilighet, med bad, vaskerom

er nemlig at det er flis og flislegging som skal være

og gang. Mange har jo to bad også.

hovedfokuset for den videre driften.

styrke som håndverker, sier Sunde at han er flink

– Foreløpig jobber jeg alene, men på sikt drøm­

– Det blir mye jobbing fremover i 2018, tror

På spørsmål om hva han vil fremheve som sin

mer jeg om å kunne ansette noen. Det er vanskelig å

til å prate med kundene og gi gode forslag.

finne folk, men det blir i så fall snakk om å ansette

noen som driver selvstendig. Enn så lenge leier jeg

å forklare litt om leggemønster og hvordan det

inn hjelp ved behov fra en kompis i Frogner Flis som

blir, og jeg anbefaler gjerne ting. Tillit går begge

jeg samarbeider med, forklarer han.

veier, og det er viktig. Ofte har man bare ett bad,

og kunden vil jo ha dette ferdig fortest mulig,

Foretaket har Nøtterøy og Tønsberg som kjerne­

område. Sunde har også hjulpet til på oppdrag for

– Og jeg er løsningsorientert. Jeg må prøve

avslutter Sunde.


BYGG, HAGE & INTERIØR | 51

Brenner for å bygge

– For oss er det viktig at det å bygge blir en god prosess for kunden både før, underveis og spesielt etterpå. Å bygge trenger ikke å være stressende!

D

et er mannen som bærer navnet til

annet holdt på med innredninger både til hus, hyt­

hjem og fritidsboliger, helst med resultat langt over

firmaet Byggmester Øyvind Bakke­

ter, butikker og restauranter. Siden har vi flyttet til

hva kunder hadde forventet.

vold AS i Søgne som snakker. Han

større lokaler, og bygg har vært hovedfokus. Snek­

er en byggmester som erklærer

kerdelen finnes enda og brukes stadig.

opprørt over enkelte holdninger i byggfaget, og

at han virkelig brenner for faget.

kommer med en liten oppfordring:

I dag består Byggmester Øyvind Bakkevold AS

Avslutningsvis forteller Bakkevold at han blir

Sammen med sine medarbeidere, som han snak­

av 10 fast ansatte. I tillegg har de seks-syv medar­

ker varmt om, elsker Bakkevold en god utfordring.

beidere de leier inn etter behov. Firmaet påtar seg

måte blir hetset med. Dårlig utført arbeid, lite yrkes­

– Jeg blir ordentlig lei meg når byggfaget på en

– Vi har alle typer oppdrag og har fått job­

nybygg, hytter, tilbygg, garasjer, arkitekttegnede boli­

stolthet og slikt. La oss gjøre vårt beste og hedre

bet mye med arkitekttegnede prosjekter. Det trigger

ger, renoveringer, brygger - you name it. I tillegg til

faget vårt!

med utfordringer. Jeg startet eget firma helt tilbake

Bakkevold selv, er også prosjektleder Carl Martin

i 1984, og hvis jeg bare skulle holdt på med enkle

Moseid utdannet byggmester, hvilket gjør at de både

prosjekter så kan det nok hende jeg hadde gått lei...

kan søke og prosjektere. De fleste av oppdragene

sier han med et smil.

deres er på kyststripa mellom Mandal og Lillesand.

Byggmester Øyvind Bakkevold AS

Adresse: Birkedalsveien 57

Etter å ha vært glad i å snekre helt siden han

– For tiden er vi involvert i flere prosjekter som

var barn, begynte han på tømrer-linja som 16-åring,

profileterte arkitekter har tegnet. Her er alltid gode

før han fikk lærlingplass og tok svennebrevet i 1982.

utfordringer og noe nytt å lære, forteller Bakkevold.

Telefon: 38 05 19 41/ 915 39 334

E-post: post@bakkevold.no

– Der jeg gikk i lære hadde de et snekker­

– Det går veldig mye i en minimalistisk funkis­

4640 Søgne

verksted, hvor jeg fikk lov til å være med gamle­

stil nå for tiden, det er ikke mange Sørlandshus len­

Hjemmeside: www.bakkevold.no

gutta. Jeg lærte å snekre møbler, kjøkken, trapper

ger. Vi hjelper til med alt hvis en kunde ønsker det,

og denslags, og dette tok jeg jo med meg videre. I

og jeg liker jo engasjerte kunder og ikke minst arki­

Facebook: www.facebook.com/Byggme sterOyvindBakkevoldAs/?fref=ts

1992 bygde jeg derfor et eget verksted hvor vi blant

tekter. Sammen er det artig å få være med å skape


52 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Selger kjøleprodukter med 30 års erfaring KH Kjøleprodukter AS har over 30 års erfaring innen kjølebransjen, og var en av de første i Tønsberg til å tilby varmepumper. – Vi selger det kunden vil ha.

K

jell Hamer har hatt en hånd i alt

fra lampeskjermer, stativer, maler­

er omtrent like gode, det er ikke til å komme fra,

– Men det er klart du har en 4-5 merker som

folk først har fått det så går de ikke tilbake, sier Hamer.

– Kjølerom er tyngre enn kjøleskap, men når

anlegg og produkter til kjølerom.

og vi selger det kunden vil ha, sier han.

I 1997 startet han KH’s Kjøle­

Ved siden av varmepumper er hoved­satsingen

av med mulig pensjon i år, vil de samarbeide med

produkter AS og satset på kjølerom

Som en nysatsing i firmaet etter at Hamer går

til KH’s Kjøleprodukter naturligvis akkurat det;

andre bedrifter som driver med varmepumpe­

og varmepumper, og han har ikke sett seg tilbake.

kjøle­ produkter. De forhandler både Norcool og

installering og som ikke er interessert i service.

– Så kom denne varmepumpa som ingen for­

Thermocool kjølerom, og driver en del service både

stod så veldig mye av, det var jo helt gresk for mange

lokalt i området, men strekker seg også til Oslo for

det service, sier Hamer.

på slutten av 80-tallet, ler Hamer.

både salg og service.

servicen for samarbeidende bedrifter, forteller Hamer.

Daglig leder i firmaet skjønte at her kom

– Vi er stadig vekk inne i Oslo og driver service

– Så lenge folk kjøper varmepumper, så blir HK’s Kjøleprodukter vil da kunne tilby å utføre

en bransje som var verdt å hoppe på, og KH’s

og bytter termostater og sånt, det er i grunn mor­

Kjøleprodukter spesialiserer seg nå på Panaso­

somt, sier Hamer.

mel nok til å pensjonere meg selv om jeg syns det

nic varmepumper som har vunnet flere Best i

er morsomt å holde på, sier han.

Test i 2016, og Hamer forteller at de har veldig

bransjen og produksjon av kjøleprodukter, og de sat­

lite reklamasjon.

ser nå på kjøleprodukter til privatkunder.

sjonert for seks år siden, ler Hamer.

Hamer selv har over 30 års erfaring innen kjøle­

– Jeg må vel innse at jeg begynner å bli gam­

– Jeg har glemt å stoppe, jeg skulle vært pen­


BYGG, HAGE & INTERIØR | 53

bygget, har vi forskjellige typer traller vi bruker.

– Etter at vi har fraktet og losset av flytte­lasset,

er det opp til kundene om vi skal plassere tingene på bestemte steder eller om vi skal standard­møblere. Det gjør vi hvis kunden ikke har gitt noen beskri­ velse eller instrukser.

Med tre flyttebiler som rommer mellom 20 og

90 kubikk, inkludert tilhenger, kan Stensruds Flytte­ byrå AS ikke bare flytte store lass, men også kjøre en del gods. I tillegg bruker de flåter og lektere for å komme ut til blant annet hytteeiere i Kragerø. Kun­ den er alltid trygg med en flytteforsikring som tegnes med fulle vilkår.

– Det viktigste ved flytting, er at alt er skik­

kelig pakket. Da går det mye fortere. Unngå plast­ poser og -sekker, og pakk i kartonger. Sengetøy er det eneste som bør legges i plastsekker. Og sørg for

Kunsten å flytte Alt i flyttelasset er pakket og klart, men så var det bestemors gamle, blytunge piano, da.. Det er nå du skal ringe Stensruds Flyttebyrå AS.

S

at ting ikke stikker opp over kanten på eskene. Vi legger de tyngste tingene i bunnen, og setter bestan­ dig tallerkener på høykant. Deretter fyller vi på med lettere ting på toppen.

– Kunsten å flytte på tunge kommoder og

møbler er ikke muskelkraft, men gode knep. Du

kienfirmaet er nemlig spesialister på

må løfte med rett rygg, og passe på å løfte med

flytting av de tyngste møblene i ethvert

beina og lårene.

hus, som flygler, pianoer og safer. Med andre ord, de tingene du bør overlate til fagfolk når du står på flyttefot.

– Jeg ville ikke flyttet et flygel på egen hånd, nei.

De veier fra 250 og opp til 700 kilo. Vi har flygel­bårer og en trappemaskin som går i trapper. Det kommer an på trappene, men vi er fire eller seks mann på slike jobber. Vi bruker også mye kraner og løfter inn gjennom verandaer.

Stensruds Flyttebyrå AS garanterer for kvalitet

med en erfaring som strekker seg tilbake til 1945. Enten du er en privatperson som skal flytte eller tømme et dødsbo, eller en bedrift som ønsker å transportere store mengder papirer og arkiver, Erik Stensrud og kollegene hans tar jobben. De kan også pakke ned og pakke opp samt montere og demon­ tere møbler og andre gjenstander.

– Når en kunde tar kontakt, drar vi først ut på

befaring. Vi ser på hva som skal med og ikke med i flyttelasset, og vi ser på kjellerrom og loft, for dette blir fort glemt. Det gjør vi for å vite hvordan vi skal stable og stue ting inn i flyttebilen. Deretter begyn­ ner vi å tømme huset eller lokalene. Er det heis i

Stensruds Flyttebyrå AS Adresse: Bjørn farmannsgt 15

3746 skien

Telefon: 35 52 31 35 E-post: stensrud@flyttebyra.no Hjemmeside: www.flyttebyra.no Facebook: www.facebook.com/StensrudsFlyttebyrå-AS-130301173715358/


54 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Butikk som inspirasjonskilde for virkelige behov Odd Ingebrigtsen AS er en stolt heltrøndersk samarbeidsvirksomhet. Med syv Elkjøpbutikker i Trøndelag og Helgeland, legger de innsatsen i personlig service og en god løsning for alle kunder.

–V

i vil at butikkene våre skal være en markedsplass og en inspirasjonskilde for kunder som kanskje trenger litt hjelp

til å vite hva de faktisk trenger, sier daglig leder Gunnar Kristian Ervik.

Odd Ingebrigtsen AS startet i ’52 med

Skoda-biler, mopeder og barnevogner, men har etter hvert blitt en rendyrket franchisevirksomhet med Elkjøp­butikker. Som en storaktør innen elek­ triske artikler inkludert alt innen data, tele, audio, video og kjøkkenartikler, satser firmaet på å gi best mulig kundeservice til sine kunder.

– Historisk sett så solgte vi bare hvitevarene til

kjøkkenet, men nå kan du få et komplett kjøkken her hos oss.. Det er det flere og flere kunder som har skjønt, og kjøkken har derfor blitt den vare­ gruppen med størst vekst hos oss, sier Ervik.

Daglig leder forteller at de tilbyr gode kvalitets­

kjøkken til en veldig fornuftig pris, men setter alltid kundebehovet først.

– Selve produktene i seg selv er mye likt fra oss

til andre butikker, det vi gjør er at vi sørger for at kunden får den varen til en god pris, men vi legger mer vekt på at her skal du få den hjelpen du tren­ ger til å finne det virkelige behovet ditt, sier han.


BYGG, HAGE & INTERIØR | 55

HELTRØNDERSK

virksomheten til Helgeland, og fornyet de fleste

Odd Ingebrigtsen AS legger stolthet i å drive en hel­

Elkjøpbutikkene.

trøndersk samarbeidsvirksomhet og tenke lokalt trass

i at de er en del av en stor nordisk innkjøpskjede.

sinne i Odd Ingebrigtsen AS, sier Ervik.

– Vi er jo et lokalt firma, oppstart og alt har

– Vi har nylig avsluttet det beste året noen­ Daglig leder forteller også at selv om julestria er

vært her i Trøndelag og det er kun trønderske

travel for firmaet er det også den triveligste tiden i året.

eierinteresser, sier daglig leder.

rundt, for selgere som ikke har det bra, gir heller

I samarbeid med lokale virksomheter tilbyr de

– Vi er avhengige av å ha fornøyde ansatte året

alle tekniske løsninger fra nettsiden deres.

ikke gode råd og selger ikke inspirasjon, sier Ervik.

– Kunden kan komme hit og få personlig

Som en del av Elkjøps opplæringssystem får

service eller bestille på nettsidene og hente hos

alle ansatte i virksomheten god kursing innenfor

oss eller få det levert i posten eller ved transport­

sitt fagfelt.

tjeneste, sier han.

som er rettet mot det, i tillegg så er det rene kunde­

– Ingenting er for lite, selv en brødrister kan

– Kjøkkenselgere eller servicepersoner har kurs

du velge om du vil ha levert på døren. Det er et vel­

behandlingskurs, sier daglig leder.

dig sammenkjørt system og du har alle valg som

kunde, legger han til.

nye varer og artikler, går de ansatte gjennom nett­

Som en del av opplæringen og ved levering av

baserte opplæringskurs for å best kunne tjene kun­ EKSTRA Å TILBY

dene på en effektiv måte.

– Netthandel er i skuddet som aldri før og det velsig­

ner jo vi i og med at vi har egne nettsider, men det

å henge med. Da er det ikke sikkert vi får fraktet en

er jo fremdeles butikkdriften som er hoved­driften

fra Oslo på kurs så kjapt, og da har vi full­opplæring

vår, og da må vi sørge for å ha noe ekstra å tilby

nettbasert på plass, sier han.

– Varene skiftes ofte, og vi må være kjappe for

der, sier Ervik.

Elkjøpbutikkene i Odd Ingebrigtsen AS, sat­

TRØNDERE KLAGER ALDRI

ser på å bruke butikkene sine som markedsplass

Som en del av Elkjøps returservice har alle kunder

og inspirasjon for sine kunder.

returrett på alle produkter innen 50 dager.

– Kunder som er godt informerte og vet hva

– Med 50 dagers returrett har det ingen hen­

Odd Ingebrigtsen AS Elkjøp Fosen, Levanger, Verdal, Steinkjer, Namsos, Mosjøen og Mo i Rana Adresse: Postboks 199, 7801 Namsos

de skal ha, har jo ingen problem med å handle på

sikt for oss å selge noe som kunden ikke trenger, en

Telefon: 21 00 21 21

nettet, men de som faktisk trenger litt hjelp vil vi

for dyr vare eller en vare som ikke dekker behovet.

Hjemmeside: www.elkjop.no

gjerne at kommer og kikker, tar på og får gode råd

Da kan kunden komme tilbake og få tilbake pen­

av oss. Det legger vi mye tid og krefter på, sier han.

gene, og det har ingen økonomisk gevinst for oss å

Facebook: www.facebook.com/Fosenelkjop

overselge, sier Ervik.

www.facebook.com/elkjoplevang

de endringene som skjer i både bransjen og i sam­

www.facebook.com/ElkjopVerdal

funnet slik at de kan tilpasse seg og kunne gi det

nøyde så sier vi det ikke til noen, men vi kommer

www.facebook.com/elkjopamfisteinkjer

kundene etterspør.

aldri tilbake, ler Ervik.

www.facebook.com/namsoselkjop

– Derfor er det veldig viktig for oss at vi selger rik­

www.facebook.com/ElkjopMs

OPPLÆRINGSSYSTEMER

tig produkt og riktig løsning til kunden på første

www.facebook.com/ElkjopMoiRana

Odd Ingebrigtsen AS har nylig ekspandert franchise­

forsøk, sier han.

Ervik legger vekt på at de alltid får med seg

– Vi er trøndere og vi klager aldri. Er vi misfor­


56 | BYGG, HAGE & INTERIØR

–B

link Hus Songdalen har i nesten 40 år solgt og levert både hus og hytter i Agderfylkene. Som

Blink Hus gjør det enkelt Glem alle bekymringer og forbehold du har om å bygge. Blinkhus Songdalen as tar hånd om det meste, i tett samarbeid med Kunde. «Vår spesialitet er totalentreprise, nøkkelferdig bolig.»

kunde hos oss har du anled­

ning til å velge mellom et stort antall hus og hytter i Blinkkjedens felleskatalog. Du kan gå for en modell som er ferdig prosjektert, eller gjøre endringer og tilpassninger etter eget behov, forklarer byggmester og daglig leder, Arthur Finsådal.

Byggeprosessen er svært viktig for Blink Hus

Songdalen. Det skal være en glede og trygghet å bygge sammen med Blink Hus Songdalen, og spesi­ elt viktig er den økonomiske delen slik at unødven­ dige kostnader kan unngås. Alle endringer skal og bør avtales skriftlig – slik at alle parter til enhver tid har kontroll.

Blink Hus Songdalen AS tilbyr innledningsvis

vederlagsfritt tomtebefaring, kostnadsoverslag samt skissetegninger.

– Tomtebefaring er viktig - dette for å sammen

med kunden planlegge både plassering av hus, garasje og hageareal. Kostnadsoverslag er minst like viktig, dette for å tidlig få en oversikt over de totale kostnader som er forbundet med prosjektet. Det gjelder både tomtekostnader, grunn- og sprengings­ arbeid samt øvrige kostnader. Skissetegninger er all­ tid viktig, og danner grunnlag for videre samarbeid, forklarer Finsådal om firmaets prioriteringer.

Blink Hus Songdalen AS holder til i egne loka­

ler på Hortemo i Songdalen Kommune, hvor de har utstilling, lager og kontorer.

Et råd fra den erfarne byggmestere til alle

som har byggeplaner er følgende: eventuelle endringer skal og bør avtales skriftlig. Det er viktig at man kan skilles som gode venner etter ferdig­ stillelse og innflytting.

– Velkommen til en trivelig boligprat hos Blink

Hus Songdalen AS.

Blink Hus Songdalen AS Adresse: Sogndalsveien 211

4645 Nodeland

Telefon: 901 67 400 E-post: firmapost@blinkhus-songdalen.no Hjemmeside: www.blink-hus.no/songdalen/startside Facebook: www.facebook.com/blinkhus


BYGG, HAGE & INTERIØR | 57

Kunsten å ta vare på sine ansatte For å være blant de beste er man avhengig av kompetente og pålitelige ansatte. Det vet tømrermester Henning Berntsen som innehaver av sin miljøsertifiserte Gaselle-bedrift.

–V

i har fokus på kursing av

sikkert siden dag én. Per i dag er de 15 ansatte i til­

Sjefen sjøl forteller at de har brukt mye ressurser på

ansatte og trivsel i bedriften.

legg til noen fast innleide medarbeidere. Både han

kompetanseheving.

At vi er Miljøfyrtårn gjør at

og Danielsen er bygg- og tømrermestere, og selv har

vi også har et større fokus på

– Vi har vært flinke til å kurse oss for å følge med

Berntsen byggteknisk fagskole i bunnen.

i tiden. Det koster å ha dyktige folk, men de ansatte

HMS og den biten. Dette gjør vi både fordi det er

– Det har vært gode tider for håndverker­

setter veldig pris på det. Mange i staben er fra loka­

viktig å være miljøbevisst, men også fordi man ofte

bransjen i området de siste årene, og vi har god til­

lområdet, som Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg, og vi

må ha dette på plass når man skal gi tilbud til kom­

gang på arbeid. I de siste åtte-ni årene har det til og

jobber stort sett i de samme kommunene, i tillegg til

mune, fylke og stat. De vil gjerne ha en form for

med vært bra på vinterhalvåret, så vi har fullt opp

Sandefjord, Stokke, Horten og Åsgårdstrand. Lærlin­

sertifisering på de som utfører jobbene, og dette

med jobb hele året. Vi gjør alt fra å sette opp et vindu

ger har vi egentlig alltid vært flinke til å ha, og per i

er viktig i forbindelse med det grønne skiftet, sier

hos gamle fru Hansen til å sette opp eneboliger i

dag har vi to stykker. Vi tar kun inn folk med norsk

Henning Berntsen.

rekke - og alt imellom. Ofte har vi hovedentreprisen

svennebrev, og i firmaet har vi svennebrev innen både

på oppdrag, med andre faggrupper underlagt oss.

forskalingssnekker-, tømrer- og murerfaget.

mester-firmaet på Nøtterøy som bærer hans navn.

Han er innehaver og mannen bak tømrer­

Det er veldig vanlig for en byggmester.

Det startet som et enkeltmannsforetak i 2005, og ble

Tømrermester Henning Berntsen AS ble utnevnt

nå. Man skal ikke bare være flink i faget, men være

senere omgjort til et AS i 2013. Byggmesteren Daniel

til Gaselle-bedrift i fjor, og kan i tillegg skilte med

hyggelig og grei også. Vi jobber jo i et serviceyrke!

Danielsen kom inn på eiersiden 1. januar 2015.

å inneha sentral godkjenning. De er også godkjent

Avslutter Berntsen, som vil påpeke at han er stor­

våtromsbedrift og godkjent som ENOVA-rådgivere.

fornøyd med gutta sine.

Berntsen forteller at de har vokst sakte, men

– Jeg er veldig fornøyd med den gjengen vi har


58 | BYGG, HAGE & INTERIØR

IKKE TA LETT PÅ BYGGESAKEN

Hyggelig melding til alle kataloghusleverandører, arkitekter og byggmestere: Norsk Bygningsrådgivning AS er de beste i klassen på byggesøknader i sitt segment, takket være kunnskap og lang erfaring.


BYGG, HAGE & INTERIØR | 59

–D

ette er vi best på. Og det gjør at kundene våre heller kan bruke tid på det de er best på. Vi gjør 300 bygge­søknader i

året. Det innebærer at vi tar funksjonen ansvarlig søker, vi utformer byggesøknader og holder dialogen med kommunen i byggeprosessen. Slik blir vi mel­ lomleddet mellom utbygger og kommune.

Spørsmålet vi stilte var “hvorfor skal man

benytte seg av Norsk Bygningsrådgivning AS?” og det var daglig leder Odd Andre Boholm som svarte så fint. Selskapet holder til i Fredrikstad, og ble etablert av Boholm for syv år siden. Han kom da fra en stilling som byggesaksbehandler i Fred­ rikstad kommune.

– Jeg så at det var et behov for bistand på

akkurat denne biten, og tenkte at dette er en del av byggeprosessen som blir stadig mer komplisert. Problemet er at det ikke undervises så mye i dette

terende og ansvarlig utførende er egne faggrupper,

ingen tvil om at Boholm elsker jobben sin.

på skolene rundt om, så jeg tenkte at vi kunne

forklarer Boholm engasjert.

– Byggebransjen er en veldig dynamisk og

spennende bransje å jobbe i. Den har hatt en vold­

gjøre det som et fag - akkurat som saksbehandling TILSYN ER BRA

som vekst, og består av mange faggrupper som

I en søknadsprosess kommer kundene gjerne med

skal fungere sammen. Det er fantastisk at jeg har

KVALIFISERTE FAGFOLK

ferdige tegninger som de har prosjektert. Da er det

fått med meg så mange flinke folk, som liker faget

Norsk Bygningsrådgivning AS jobber først og

Boholm og kollegenes jobb å gå gjennom dem, fylle

og som finner det like utfordrende som meg. Det

fremst med byggesaker og som ansvarlig søker.

ut alle blanketter, sende ut nabovarsler, kontrollere

synes jeg er veldig gøy.

De betjener et stort antall profesjonelle kunder,

at alt er i tråd med gjeldende regelverk og deretter

fra kataloghus-leverandører og mindre eiendoms­

sende inn til kommunen. Videre holder de dialogen

BYGGESAK PÅ ALVOR

utviklere til arkitekter og byggmestere, men også

med kommunen i prosessen frem til man får en til­

Østfoldselskapet har inne cirka 300 søknader i

en del privatkunder. Under eget tak har de en

latelse. Når tillatelsen er gitt, følger de opp bygge­

året. Tyngden ligger ikke i hjemfylket, men hoved­

liten arkitekt-avdeling, og i staben på ni ansatte

saken frem til det skal anmodes om ferdigattest.

sakelig i Oslo og omegn. En god søknad startet all­

finnes det både arkitekter og byggesaksrådgivere.

– Etter det har vi ansvar i fem år. I den perioden

tid med godt forarbeid. Boholm anbefaler alle å

Selskapet har i tillegg et lite kontor på Romerike

kan kommunen komme og føre tilsyn med oss, om

ikke ta for lett på det når det kommer til byggesak.

med to ansatte.

vi gjør jobben vår ordentlig. Å føre tilsyn med bran­

Hans tips er at man skal være tydelig, men også

sjen er en bra ting, og det er en av kommunens vik­

ydmyk overfor kommunen, for det er tross alt de

gruppe, så det er rett og slett et manglende fag. Men

tigste funksjoner for å luke ut useriøse foretak.

som er myndigheten. Og gjør du en god jobb i star­

det er en stor del av plan- og bygningsloven som

ten, får du alltid igjen for det på slutten.

går på saksbehandling-forskriften. Det er en kom­

stå midt i interessekonflikten mellom eiendoms­

plisert jungel, med mange regler å forholde seg til.

utviklere og myndighetene. Myndighetene er opp­

saker i Norge på småhusbebyggelse. Kvaliteten

– At vi er en faglig kvalifisert gruppe som job­

tatte av lover og regelverk, og drives av prosesser,

skal opprettholdes, for vi vil være en foretrukken

ber sammen, som hele tiden holder oss faglig opp­

mens utbyggere drives av penger, resultater og at

leverandør. Norsk Bygningsrådgivning AS er nøy­

datert og kan sparre med hverandre gjør oss unike.

det bør gå fortest mulig. Norsk Bygningsrådgivning

trale og jobber med alle. Det betyr at vi kanskje må

Og det gjør at vi har gjort ansvarlig søker til et eget

AS må derfor megle og tolke mellom to helt for­

vokse etter hvert, men hvis vi skal vokse, så er det

fag - akkurat som for eksempel ansvarlig prosjek­

skjellige måter å tenke og jobbe på. Allikevel er det

for at vi skal bli enda bedre - ikke for å bli flere.

i kommunen er.

– Å være ansvarlig søker er ikke en egen fag­

Han forteller at det kan være en utfordring å

– For vår del er målet å være best på bygge­

Norsk Bygningsrådgivning AS Adresse: Gamle Beddingvei 28

1671 Kråkerøy

Telefon: +(47) 414 53 550 E-post: post@norskbygning.no Hjemmeside: www.norskbygning.no Facebook: www.facebook.com/norskbygning


60 | BYGG, HAGE & INTERIØR

– Det er fornøyde kunder vi lever av

–V

i kan ta oss av alt i en byg­

etter innspill fra kunden. De siste årene har de også

geprosess; fra å tegne huset

bygd flere hus på Moi.

til å ordne alle søknader og

skaffe forskjellige under­entre­­­

arbeid. I grunn har vi fullt opp med jobb hele året,

prenører. Det er fornøyde kunder vi lever av, forteller

det er ikke særlig sesongbasert for vår del. Jeg ser

Runar Haukland.

lyst på tiden fremover, og regner med at jeg kom­

mer til å ta over firmaet mer og mer.

Faren Arild er daglig leder og startet i sin tid fir­

– For oss har 2017 vært bra, med veldig mye

maet. Runar vokste opp i beina på opphavet, og var

ekspert på å bygge garasjer allerede i tidlig tenårene.

men de går ikke av veien for å betjene nærings­

I dag eier de to 50 prosent hver av Byggmester Arild

livskunder heller. Haukland og co. er også fleksi­

Haukland AS.

ble med tanke på det geografiske nedslagsfeltet,

Per i dag er de fem ansatte, men Arild startet

og har hatt oppdrag i både Mandal og Hægebostad.

opp alene. Den gang gikk det mest i renoveringer

De fleste kundene holder dog til i Dalane, Eger­

og småjobber som bygging av garasjer og utskifting

sund og Flekkefjord.

av vinduer. Etter at Runar kom med, har de beveget

seg mer mot eneboliger og hytter. Renoveringer blir

holde seg oppdatert. Selv ble jeg ferdig med mester­

det også mye av.

papirene i sommer. Jeg jobbet fulltid og tok utdan­

ningen over to år på kveldstid.

– Jeg vil si at vi er veldig lojale mot kundene.

Kundebasen består for det meste av private,

Byggmester Arild Haukland AS setter sin ære i å være lojal mot kundene. Resultatet blir flotte hus og hytter av høy kvalitet - og fornøyde smil over hele Lund kommune.

– Det kommer stadig noe nytt, så det er godt å

Vi gjør vårt beste for at de skal få det greiest mulig.

Staben til byggmesterfirmaet består av unge

I tillegg legger vi til rette for at de kan gjøre ting selv

folk, og Haukland forteller at de utfyller hverandre

om de ønsker, og slik få det billigst mulig.

veldig bra. Han er opptatt av trivsel, noe som viser

Nylig ferdigstilte de en større enebolig over

seg i null sykefravær. Det er viktig å skape trivsel

to plan med garasje på Ueland. Byggmester Arild

og gi medarbeiderne utfordringer og ansvar, for det

Haukland AS stod for både tegninger og utføring,

vokser de på, avslutter han.

Adresse: Skei 24

4460 Moi

Telefon: (+47) 975 03 398 E-post: arild.haukland@dabb.no Facebook: www.facebook.com/pages/ByggmesterArild-Haukland-AS/272164332959823


BYGG, HAGE & INTERIØR | 61

O

g det er her Centrum Glass AS på Nøtterøy kommer inn i bildet.

Drømmer du om en vinterhage i glass?

Daglig leder Trond Hansen fortel­ ler at de har holdt på med vinter­ hager og hagestuer i hele 20 år,

men at det er først de siste åre2ne at etterspørselen har vokst seg stor.

– Vinterhager, hagestuer og glassejobber om

vinteren er noe vi har satset mye på. Det er mye etterspørsel etter dette, og det har vært et stigende marked på feltet de siste årene. Vi har utviklet et eget hagestue-system som heter Beason. Det produ­ serer vi selv fra bunnen av. Profilene kjøpes ferdig i lengder, og så stanser, bearbeider, kapper og lager vi profilsystemer. Deretter setter vi inn glass før vi mon­ terer hagestuene ute hos kundene. Der gjør vi hele jobben fra A til Å.

Centrum Glass AS driver også med isolerte

vinterhagesystemer. Her kjøper de fra leverandøren Veranda i Bergen, som bistår med prosjektering. Hansen og medarbeiderne hans drar deretter ut til kunder, gjør salget og tar mål før vinterhagen pro­ sjekteres og produseres hos Veranda. Når produktet så kommer til Nøtterøy, bestiller Centrum korrekt glass fra egne leverandører før det hele monteres ferdig hos fornøyde kunder. – Nedslagsfeltet er Tjøme, Nøtterøy og Tøns­

driver med bilglass og er medlem i Autoglasskjeden

berg, og hovedgrunnlaget av kunder er innen privat­

og Glassfagkjeden. Glassfagkjeden er landsdekkende

markedet med både hytter og eneboliger. Vi har i til­

og har cirka 40 bedrifter spredt over hele Norge.

legg noen bedriftskunder som byggmestere og andre

håndverkere, samt andre næringslivskunder.

vi å beholde markedsposisjonen vår i forhold til

Firmaet ble etablert på begynnelsen av

vinterhager, hagestuer og glassing av balkonger. Det

1980-tallet av faren til Trond, Jan Hansen, og kom­

samme gjelder de tradisjonelle oppdragene som for

panjongen Halvdan Thon. Det som først het Cen­

eksempel interiørglass og utskifting av isolerglass. Vi

trum Bil- og Bygningsglass AS og lå i Tønsberg

selger rekkverk-systemer i aluminium som kan bru­

sentrum, flyttet etter få år til Nøtterøy med nytt

kes både i forbindelse med vinterhage og generelt på

navn. I dag er de fem fast ansatte i tillegg til at Jan

balkonger og terrasser, og vi selger også stålrekkverk

fortsatt er med som deltidsansatt.

og helglassrekkverkssystemer for både innvendig og

utvendig bruk, avslutter Trond Hansen.

– Ellers tilbyr vi det meste innen glassarbeider. Vi

– Jeg ser optimistisk på 2018! Fremover ønsker

Nordmenn elsker vinterhager og hagestuer! Ikke sant det er herlig å sitte «ute» om vinteren og nyte den samme innomhusvarmen du er vant med?


62 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Lange og stolte tradisjoner kombinert med en stor og dyktig stab. Der har du grunnsteinen i driften til Olaf B. Terjesen AS, Vestfolds største rørleggerbedrift.

Totalleverandøren Terjesen på Teie

–V

aremerket vårt er at vi til enhver

på anlegg. Dette har gjort oss veldig spesialiserte

komme og se selv.

tid er på ballen og er med der

innenfor disse segmentene i markedet.

det skjer. Vi følger opp kun­

Som seg hør og bør en totalleverandør av rør­

mange andre fordeler. Skulle du være så uheldig å

dene og leverer som avtalt.

leggertjenester, har Olaf B. Terjesen AS også egen

bli rammet av potte tette rør eller en akutt vann­

Skulle eventuelt noe være galt, så rydder vi opp etter

butikk. I Smidsrødveien på Teie ønskes alle velkom­

lekkasje, kan du kaste deg over telefonen. Davidsen

oss. Der er vi kanskje noen av de beste, forteller Petter

men inn over dørstokken. Her finner du inspira­

og kollegene hans er tilgjengelig på vakttelefon 24

Davidsen til Bransjemagasinet.

sjon enten du skal totalrenovere eller bare friske opp

timer i døgnet - hver eneste dag, året rundt. De hjel­

badet med nye farger. Det sørger de fine utstillingene

per også med alt fra utskifting av gamle kjøkken­

leggerfirmaet som har holdt til på Nøtterøy siden

og det store utvalget av baderomsløsninger for.

kraner til kompliserte installasjoner, de installerer

de så dagens lys i 1952. Per i dag er de 63 ansatte

– Butikken vår er todelt. Den er et ansikt utad

varmepumper, tilbyr serviceavtaler for hytteeiere,

med hele Vestfold som nedslagsfelt.

med vanlig salg over disk, men vi bruker den også

og selger og monterer utendørs spa. Var det noen

– Vi er altetende når det gjelder prosjekter,

aktivt som et showroom på oppsalg og service over­

som sa en komplett rørleggerbedrift?

og gjør alt fra de minste til de største som er her

for de som bygger hus og kjøper leiligheter. Her

i distriktet. Det er et sort spenn. Ellers har vi spe­

viser vi frem mange alternative løsninger og gode

enn 2017 var, og det var ikke noe dårlig år! Med det

sialisert oss slik at noen medarbeidere går fast på

utstillinger som gjør at kundene slipper å sitte

vi har av planer og ordrereserver for 2018 ser det

serviceoppdrag, noen på boligsegmentet og andre

og bla i en katalog eller lete på nett. Her kan de

veldig bra ut.

Han er daglig leder i Olaf B. Terjesen AS, rør­

Som kunde av Olaf B. Terjesen AS har du også

– Jeg tror at 2018 blir noe mer hektisk for oss


BYGG, HAGE & INTERIØR | 63

Er det ikke på tide å få lagt varmekabler under det kalde stuegulvet? Og hva med den koselige belysningen du lenge har ønsket deg på kjøkkenet?

Elektriker med stor spennvidde

D

et finnes nesten ikke én ting AB

allerede den gangen.

Elektrisk AS ikke kan hjelpe med,

enten du er privatperson eller

utvendig. Og innen varme har vi kjempemye å tilby,

bedriftskunde. Alt fra lys og varme

med rehabiliteringer som kan gi et bygg stor kom­

– For min del er lys veldig viktig, både inn- og

i hjemmet til gatebelysning, instal­

fort. Der har vi et enormt spekter av gode løsninger

lasjoner i nybygg og næringsbygg og el-kontroller

i både stuer, kjøkken og på bad. Disse rommene kan

for industrien.

få en helt annen komfort med varme. Med enkle

– Fornøyde kunder er vår førsteprioritet. Fir­

løsninger som kan legges rett under parkett eller

maet vårt har alltid vært kjent for å ha en stor spenn­

laminatgulv øker man komforten mange hakk! sier

vidde, med en variasjon fra helt enkle oppgaver til

Haaland engasjert.

veldig avanserte elektriske anlegg. Vi har blitt brukt

i stor grad opp gjennom årene, for når andre har

og med den dyktige staben sin. Et godt arbeidsmiljø

kommet til kort, har vi hatt ansatte med mye kom­

er alfa og omega for å kunne yte best mulig service

petanse slik at vi kan utføre de fleste oppgaver.

og faglig hjelp til kundene.

La oss heller ikke glemme den innovative

Det er ingen tvil om at han stortrives i jobben,

– Som firma er vi som poteten. Vi er små, men

siden av AB Elektrisk AS, hvorav A-en og B-en står

prøver å tilpasse oss og vi har muligheten til å snu

for Anlegg og Bygg. Innehaver Jan Frode Haaland

oss kjapt rundt. Rent faglig har vi ansatte som er

har jobbet som elektriker siden 1980-tallet. Alle­

gode på alt fra industri, veilys, intelligente løsninger

rede i tiåret som fulgte, var Søgne-firmaet nemlig i

samt tele og data, så vi er et veldig godt team.

gang med det vi i dag kaller smarthusløsninger.

– Vi var veldig tidlig ute med intelligente løs­

ninger og styringsløsninger. På 1990-tallet begynte

AB Elektrisk AS

vi å lage det vi kalte intelligente hus som gjorde at

Adresse: Lundeveien 22

veldig mange oppgaver hadde enkle løsninger. Det

kunne være at man hadde én knapp for når man

Telefon: 38 05 00 77

kom inn i huset, kalt “hjem”, og én knapp for når

E-post: post@abelektrisk.no

man var bortreist. Da gikk huset inn i en posisjon som vi hadde blitt enig med kunden om, ut fra hvordan kunden ønsket at huset skulle oppføre seg. Dette kunne vi også integrere med alarmsystemer

Søgne, Norge

Hjemmeside: www.abelektrisk.no Facebook: www.facebook.com/abelektrisk


64 | BYGG, HAGE & INTERIØR

FRÅ VATN TIL ENERGI

Ulstein Fjernvarme tek seg av heile drifta av energisentralen. Den innovative bedrifta har stort fokus på å kunne tilby kunden «skreddarsaum» for sitt fjernvarmeanlegg.


BYGG, HAGE & INTERIØR | 65

U

lstein Fjernvarme pumpar store mengder med sjøvatn frå djupna ute i fjorden og inn til land. Der vert energien overført til landnettet som er ferskvatn. På land vert vat­

net pumpa rundt i bygdebyen i to sløyfer, ein mot aust og ein mot vest.

Begge desse sløyfene har forgreiningar under­

vegs i traseen. Ute i anlegget er det lokale energi­ sentralar som nyttar varmepumpeteknologi.

– Vi kan tilby både varme og kjøling. Etter

energi­ sentral står kundesentral, som i praksis er bindeleddet mellom oss i Ulstein Fjernvarme og kunden, seier Øyvind Amdam. Bergensaren har vore dagleg leiar i Ulstein Fjernvarme sidan 2013, og har stor tru på framtida for den miljøretta verksemda.

Vi utfører service, vedlikehald og overvaker døgnet

Klima og energi har hatt ekstra fokus i Ulstein

rundt at alt fungerer. Kunden har berre ansvaret for

kommune på Sunnmøre sidan 2010. Ny infra­

sitt eige distribusjonsanlegg i sin eigen eining, opp­

struktur og mange store nybygg dei seinaste åra

lyser Øyvind Amdam.

har resultert i nytenking på miljø. Med fjernvarme i

mange kommunale og private bustadprosjekt, står

fortel at dei er med på stort sett alle nye kom­

kommunen fram som framtidsretta og med fokus

munale byggeprosjekt i kommunen. Dette gjeld

på miljømessige energitiltak.

ikkje minst den nye storstova, Ulstein Arena, med

Den daglige leiaren for Ulstein Fjernvarme

husstandane omkring. SKREDDARSAUM

Den innovative bedrifta har stort fokus på å

påpeikar Amdam. Han fortel vidare om bustad­

kunne tilby kunden «skreddarsaum» for sitt

prosjektet Bjørndalvegen Park, Ulsteinvik barneskule,

fjernvarmeanlegg.

Ulsteinvik ungdomsskule, nytt rådhus, ny kyrkje og

eksisterande kyrkje, som etter kvart vil koble seg på

– Alle kundar er ulike. Vi ser på kva bygget

– Dette er vår største energisentral per i dag,

treng, føresetnadane for å få det til, og naturlegvis

denne sentralen.

så miljøretta som mogleg. Målet er at det skal bli

så energieffektivt som ein klarer å få til, påpeikar

seen, få fjernvarme. Men for mindre einingar, som

Amdam. Han viser til at det visuelle og estetiske

til dømes einebustader, vil ein måtte vurdere kvart

også er viktig.

enkelt tilfelle, opplyser Amdam.

– Kommunen har ikkje noko overordna mål

– I utgangspunktet kan alle som er langs tra­

Han viser til at dersom det er fleire einingar i

om at alle bustadhus og næringsbygg skal ha varme­

området, og om oppvarminga i bustadene er basert

pumper hengande på tak og veggar. Dette gjeld også

på vassboren varme, så kan det vere aktuelt å tilby ei

kjøletårn for større bygg, understrekar den daglege

løysing. Amdam er klar på at nye utbyggings­område

leiaren for Ulstein Fjernvarme. Han er klar på at dei

som ligg langs, eller i nærleiken av hovudtraseen,

ikkje har utvendige synlege installasjonar.

heilt klart vil kunne hauste fordelar av å nytte Ulstein Fjernvarme si løysing om ein planlegg dette

Ulstein Fjernvarme AS Adresse: Sjøgata 32

6065 Ulsteinvik

TILBOD FOR ALLE

frå starten av.

Telefon: 941 55 126

Den nye og miljømessige forma for energi er i dag

E-post: oyvind@ulsteinfjernvarme.no

eit tilbod for alle.

kontorbygg, kjøpesenter, skular, hotell og andre

– I dag tilbyr vi løysingar der vi tek oss av

større bygg som har eit visst energibehov, er natur­

heile leveransen og drifta av energisentralen. Dette

legvis aktuelle, seier Øyvind Amdam, daglig leiar i

sikrar at kunden har ein byrde mindre å tenke på.

Ulstein Fjernvarme.

– Større bygg, til dømes leilegheitskompleks,

Hjemmeside: www.ulsteinfjernvarme.no Facebook: www.facebook.com/UlsteinFjernvarme-429118420547036


66 | BYGG, HAGE & INTERIØR

J

ørn André Sandsmark og Jan Frøytlog er en sammensveiset duo som har røret i man­ ge år. Det vil si, de har jobbet sammen i rørleggerbransjen i drøyt 20 år. Frøytlog & Sandsmark Rørservice AS holder til på Moi

i Rogaland og gjør alt fra rehabilitering til nybygg. Varmepumper, renseanlegg til hytter og alt av inte­ riør og produkter til bad kan de også hjelpe med.

– Per i dag er det mange som kjøper gamle hus

og rehabiliterer selv. Da er vi inne og renoverer bad, vaskerom, kjøkken og hele røropplegg. I tillegg er vi på nybygg av hus og hytter.

– Med renseanlegg er det slik at når et område

er regulert for hyttefelt, må du ha et renseanlegg på kloakken for å få utslippstillatelse. For å i det hele tatt kunne legge inn vann må du ha en utslipps­ tillatelse. Da hjelper vi til med søknader, og vurde­ rer hvor mye plass kunden har, hvilket anlegg som passer best på tomta og andre ting.

Du er aldri bedre enn din siste jobb

Service? Fleksibilitet? Et bredt tilbud av forskjellige tjenester? Fullsortiment? Alle er stikkord som passer perfekt til å beskrive Frøytlog & Sandsmark Rørservice AS.

hytter er styrken vår, og vi dekker området fra Flek­

Sandsmark legger til at selv om de ikke har

butikkutsalg, har de et fullsortimentlager med bade­ romsinteriør, toaletter, blandebatterier, dusj­ kabinett og andre relaterte varer. Ting de ikke har inne på lager, kan de bestille og vanligvis motta allerede dagen etter.

– Helt siden starten har vi satset på privat­kunder

lokalt fra Moi. I dag har vi utførende prosjektering i tiltaksklasse 1 og innehar sentral godkjenning. Rør­ opplegg til mindre leilighetskompleks samt hus og kefjord og Lund kommune til Egersund.

Rogalandsfirmaet er med i kjeden VVS-eksperten.

Medlemsfordelene er blant annet profilering, det store utvalget av forskjellige underleverandører og et nettbasert tegneprogram, sier duoen. Frøytlog & Sandsmark Rørservice AS har friheten til å selv velge hvilke produkter de vil føre og hvilke leverandører de vil bruke.

Frøytlog & Sandsmark Rørservice AS Adresse: Øyevolveien 6

4460 Moi

Telefon: 97 47 71 51 E-post: j-sandsm@online.no Facebook: www.facebook.com/ frotlogsandsmarkrorservice/


BYGG, HAGE & INTERIØR | 67

Spar penger med smarte energiløsninger

Alt peker i retning av økende energikostnader uansett energikilde. Men store besparelser kan oppnås gjennom et programmerbart styringssystem som optimaliserer de tekniske funksjonene i et bygg.

I

ninger både møte og overgå de gjeldende kravene

bare produkter fra noen av de beste fabrikatene

til energieffektivitet.

innen byggautomasjon og sentral driftskontroll.

– Et stolt referanseprosjekt i så måte er Miljø­

web-baserte tjenester som gjør det enkelt å passe

sier Holand. Bygget er et passivhus med meget lavt

på at bygget driftes optimalt også over tid.

energiforbruk, og ISI-Tech har levert cirka 600 spjeld

med innebygget romkontroll for behovs­styring av

samarbeid med noen automasjonsfirma og tekniske

varme, ventilasjon og kjøling.

entreprenører som selger og leverer løsningene videre

i sitt geografiske område.

– Vi får lys, varme, ventilasjon, kjøling, sol­

rommene i et bygg til å fungere optimalt opp mot

over, derfor søker vi enda flere samarbeidspartnere.

faktisk behov, forteller Holand. – Da sløses det ikke

–Så om det sitter noen etablerte eller nye firma som

med energi i rom når de står tomme. I mange bygg

vil være med å ta dette markedet sammen med oss,

står opptil 40 – 50 prosent av rommene tomme

ta kontakt! oppfordrer Holand.

hele eller deler av dagen.

Daglig leder forteller at de har hjulpet bygg­

løsningskonsept til egne kunder, vil få bistand til

eiere med energibesparelser lenge før det ble snakk

befaringer, prosjektering, dokumentasjon, teknisk

om det grønne skiftet.

– Men markedet er større enn hva vi rekker

support og annen hjelp.

Han legger til at de som vil tilby ISI-Techs

– Og vi ser også at våre systemer bedrer kom­

SI-Tech AS har siden 2005 utviklet og levert

forten og inneklimaet, noe som er viktig for leie­

smarte

takerne, sier Holand.

energispareløsninger

Daglig leder forteller at ISI-Tech allerede har

avskjerming og alle andre tekniske funksjoner i

flerfaglige

Og for driftsoperatørene har ISI-Tech gode

direktoratets nye kontorbygg eid av Entra Eiendom,

til bygninger. – Hovedformålet er å spare

energi og forbedre inneklimaet i nærings­

energibruk i Norge går til bygninger, og at spare­

bygg, sier daglig leder Åsmund Holand.

potensialet i enkelte bygg kan være opp mot 60 pro­

– Et konkurransefortrinn for våre styrings­

sent, forstår man at miljøgevinsten og etterspørselen

systemer er at de er enkle å tilpasse i eksisterende

etter våre løsninger er stor, sier Holand entusiastisk.

Telefon: 74 01 69 50

bygg siden vi baserer oss på åpne løsninger, sier dag­

E-post: firma@isi-tech.no

lig leder. – Og i nybygg kan man med ISI-Techs løs­

kombinerer ulike komponenter og programmer­

– Når man vet at cirka 40 prosent av samlet

ISI-Tech utvikler sin egen programvare og

ISI-Tech Adresse: Ravns gate 17B

7600 Levanger

Hjemmeside: www.isi-tech.no


68 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Har du tenkt over hvor mange timer i året du bruker på gressklipping? Med en robotmaskin fra Maskinservice Kvist AS i Vestby kan du kutte tiden fra fem timer til en halv time i uka.

– Folk har fått øynene opp for å kjøpe seg fritid

–D

et er jo så pressa hverdager i

med en kantklipper.

dag med barn og familie der

mor og far møter hverandre

klipperen, og reiser ut til hver kunde for å ta mål

i døra, og man har knapt tid

og vurdere tomten og behovet til kunden.

Kvist tar seg av salg og montering av robot­

til hverandre. Og det å klippe en plen, en vanlig

villaplen, hvis den skal klippes på riktig måte så er

og har et robothotell her oppe der jeg lagrer robotene

det snakk om en fire-fem timer i uka, sier eier og

som jeg henter på høsten og har vinterlagring og ser­

daglig leder Lars Atle Kvist.

vice på, og setter dem ut igjen på vårparten.

Årsaken til den økende interessen for robot­

– Jeg tar meg også av alt av reparasjon og service,

Maskinservice Kvist AS fører robotklippere

klippere i både privat- og bedriftsmarkedet er mye

av merker som italienske Ambrogio og japanske

på grunn av mindre begrenset batterikapasitet, og

Honda. Kvist understreker at han tar ansvar for pro­

at man slipper forurensende lyd og luft.

duktene som han selger, og råder kunder til å kjøpe

et godt merke som gjerne kan vare i 30 år.

– Ofte blir plenen glemt om man må klippe

manuelt, og man klipper gjerne hver fjortende dag.

Det blir mye gress, plenen blir stygg og maskinene sli­

for halv pris, men de holder kanskje bare i tre til fire

– Rimeligere konsumbutikker selger maskiner

Maskinservice Kvist AS

tes mer. En robotklipper klipper hver dag eller klip­

år før de må skiftes ut, og de tilbyr heller ikke service.

per når det er behov for det, og du slipper å tenke på

Adresse: Verpeveien 31

bortkjøring av gress og sånne ting, sier Kvist.

AS også snøfresere, manuelle gressklippere og alt

Av andre produkter tilbyr Maskinservice Kvist

– Tid har mye å si. Jeg har en kunde på Ski

innen hus- og hagemaskiner. Kvist har selv 30 års

som hadde stor tomt og regnet ut at han brukte

erfaring innen bransjen, og spår større interesse for

åtte timer i uka på å klippe gress. Han var barne­

robotmaskiner i fremtiden.

far og tenkte at det hadde han ikke tid til. For to

år siden kjøpte han en Honda Mimo og nå bruker

lig. Du velger meg for du vil være trygg på det pro­

han en knapp halv time i uka og går over kantene

duktet du har kjøpt, og vite at det produktet fungerer.

– Robottiden er over oss, på alle fronter egent­

1540 Vestby

Telefon: 919 14 346 E-post: post@maskinservicekvist.no Hjemmeside: www.maskinservicekvist.no Facebook: www.facebook.com/maskinservicekvist


BYGG, HAGE & INTERIØR | 69

Fra elementhus til renovering

HR Snekkerlag i Åsgårdstrand er drevne i å sette opp elementhus gjennom samarbeid med utbyggere – nå tar de ivrig sats inn på privatmarkedet for å utvide kunnskapen.

–D

et er så spennende å holde

takjobber, indre rehabiliteringsprosjekt og større

minuttene ekstra på slutten av dagen for å være

på med private prosjekter, du

bygg, sier tømreren.

med å dra lasset, sier Sæterlid.

føler virkelig at du får brukt

kompetansen, sier eier og

våtromssertifikater for å kunne tilby full pakke­

og kvalitetsbevisste, kommer til avtalt tid, gjør det

løsning til sine kunder.

som vi blir bedt om og kanskje litt ekstra, og alltid

daglig leder Anders Sæterlid.

Han legger til at de holder på med kurs for

HR Snekkerlag med beliggenhet i Horten ble

– Jeg vil at vi skal fremstå som profesjonelle

ha et godt rykte på oss. At vi ikke slurver og at det

startet i 2015. Siden oppstart har Sæterlid gjennom

INGEN SLURV OG ROT

ikke er rotete på byggeplassen og sånt – det har jeg

kontakter og samarbeidspartnere i firmaet hatt pro­

Snekkerfirmaet hadde ved oppstart seks mann i sta­

vært opptatt av.

sjekter med utbyggere i området og satt opp 14

ben og er nå tre fulltidsansatte. Daglig leder har selv

element­hus. Sammensetting av elementer, tak­jobber,

ti års erfaring innen tømrerfaget, og har tidligere

NYE UTFORDRINGER

innsetting av dører og vinduer og noe renovering for

jobbet for Robin Christensen Snekker­service før

HR Snekkerlag tar oppdrag fra Sandefjord til Hol­

kommunen har vært arbeidet, og nå retter snekker­

han fant ut at han ville starte for seg selv. Sæterlid

mestrand, og Sæterlid forteller at de ivrer etter å ta

laget satsningen mot det private markedet.

forteller at de etter en utskiftning i HR Snekkerlag

fatt på nye oppdrag.

AS siden oppstart, står med en gjeng ivrige ansatte

kampanje for å komme oss inn på privat­markedet,

– Vi skal få opprettet en nettside og kjøre en liten

som alle er med på å dra lasset i samme retning.

mange store utbyggere – det er derfor vi har så mye

forteller Sæterlid om planene for nyåret.

nybygg. Nå skal det bli gøy med litt nye utfordringer

Alle er ivrige, alle vil rydde etter seg og ta de fem

– Da skal vi satse litt på omkledning av bygg,

– Etter utskiftningen ble det veldig mye bedre.

– Vi har vært heldige og har kommet innenfor

og da lærer man litt mer hele veien, sier Sæterlid.


70 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Aldri arbeidsledige K - det sier alt

vinesdal Mesterbygg AS har eksis­ tert i snart 10 år, og hatt godt med oppdrag hele tiden. Flere bevis på at man driver et sunt firma trenger man egentlig ikke, tenker vi når vi

møter daglig leder Johnny Røynestad for en prat.

– Responsen er god. Det viktigste er at kun­

dene kommer tilbake og bruker oss flere ganger, og det er det flere som gjør. Vi satser på å ha god kvali­ tet på utført arbeid, forklarer Røynestad. Han driver firmaet sammen med kameraten Svein Rørvik, som

Det er mange om beinet i byggebransjen i Lister-regionen. Derfor er høy kvalitet på utført arbeid og god kundeservice helt avgjørende for å holde firmaet i gang.

begge innehar mesterbrev. Hvilket i seg selv er et kvalitetsstempel. I tillegg har vi ansatt tømrer Odd Inge Knabenes som har jobbet hos oss siden han var lærling.

Kvindølene utfører alt innen snekkerarbeid.

De driver med husbygging, ombygging, påbygg, nybygg og rehabilitering. Også noe betongarbeid blir utført, får vi vite. UNIKE PÅ TRYKKTESTING – Vi utfører også kontroller av våtrom og trykk­ testing. I nye hus må det sjekkes at membraner på bad og våtrom er gode nok. Da må en annen


BYGG, HAGE & INTERIØR | 71

enn den som har bygget huset komme inn for å

driver også et eget eiendomsfirma sammen med

Ellers gjelder det å henge med i en bransje som sta­

sjekke, altså en uavhengig kontrollør. Det kommer

Glenn Ivar Knabenes. Han står for tegnearbeidet.

dig er i endring.

stadig nye og enda strengere forskrifter på dette

Ser gode løsninger, og tegner også etter kundens

området, så det er viktig å følge med og å holde

ønske. Så langt har de bygget ti leiligheter på Åmot,

forskriftene må vi rett som det er tilbake på

seg oppdatert.

og snart er de i gang med flere.

kursbenken.

Med trykktesting undersøker man hvor tett

– For å holde oss oppdatert på de siste bygge­

– Ja, vi skal bygge et par leiligheter til, og

boligen er, og om den har noen lekkasjer. Ved hjelp

har kjøpt tomter. I tillegg har vi et prosjekt med

ALDRI ARBEIDSLEDIGE

av ei kalibrert vifte som er koblet til en datamaskin

en tomannsbolig på Åmot. Den har flott sørvendt

- Vi prøver å være så gode som mulig på service.

måles luftstrømmene som går inn og ut av boligen.

beliggenhet. Golvet er støpt ferdig, og byggingen

Hvis det skulle oppstå noen problemer, tar vi tak

Etter gjeldende forskrifter og spesifikasjoner skal

fortsetter utover vinteren.

i dem snarest for å løse dem på best mulig måte.

dagens nybygg være tette. Da er det viktig med rik­

Vi skal gjøre ting skikkelig, og kunne være stolte

tig ventilasjonsanlegg for å sikre rett inneklima i

KUNDENS ØNSKER

av det vi leverer.

boligen. Anlegg må vedlikeholdes og filtre skiftes.

Røynestad forteller at mange av kundene har egne

– I enkelte tilfeller kan vi som lite firma være

Derfor har de et tett og godt samarbeid med et

tomter. Da kan de tegne og komme med forslag til

litt sårbare. Men vi er heldige å ha gode folk tilgjen­

lokalt blikkenslager-firma som utfører vedlikehold

løsninger. De gjør sitt beste for å tilpasse kundens

gelige som vi kan leie inn ved behov. Oppdrags­

og service.

behov og kan hjelpe dem med hele byggeprosessen.

mengden kan variere, men det har gått bra så langt.

I den sammenheng skryter han av Kvinesdal

Vi er godt fornøyd med markedet og har hatt nok å

NYE LEILIGHETER

kommune som han sier er lette å samarbeide med

gjøre helt siden oppstart. Vi har aldri vært arbeids­

De to innehaverne av Kvinesdal Mesterbygg AS

når det gjelder behandling av søknader og papirer.

ledige, sier Røynestad med et smil.


72 | BYGG, HAGE & INTERIØR

SETTER SPOR ETTER SEG

Er du på jakt etter en pålitelig og moderne maskinentreprenør til bygg- og anleggsoppdrag på Sørlandet? Svaret på utfordringen er Repstad Anlegg AS.


BYGG, HAGE & INTERIØR | 73

B

edriften holder til i Søgne, men setter spor etter seg over hele Sørlandet. De er en miljøbevisst aktør innen bygg og anlegg som fronter sine dyktige ansatte som sitt sterkeste kort.

– Vi er seriøse og løsningsorienterte. Sammen

med kunden prøver vi å legge til rette for at vi får et godt produkt. Det er veldig viktig for oss.

Knut Joar Knutsen er daglig leder for en stab

på 75 ansatte. Sammen tilbyr de et bredt spekter av tjenester, hvorav hovedfokuset ligger på prosjekter for næringskunder.

– Langsiktige oppdrag er de beste, men vi gjør

alle slags anleggsjobber, fra 100 000 til 150 milli­ oner kroners-klassen. 95 prosent av omsetningen kommer fra næringskunder, og vi jobber mest mot prosjekter. Det er veldig artig å se at vi setter spor etter oss rundt omkring på Sørlandet, for vi liker å være med der det skjer. Det lille vi gjør av oppdrag for privatkunder er som regel hus- og garasjetomter.

Repstad Anlegg AS er en oppdatert entrepre­

nør med eget verksted og topp moderne maskin­ park. 30 gravemaskiner i størrelsen fra 5 til 50 tonn samt hjullastere, lastebiler og dumpere er blant innholdet. Knutsen forteller at de holder ting opp­ datert ved å bytte ut maskiner og utstyr jevnlig for å opprettholde en god kvalitet.

Og du kan bare glemme unøyaktigheter og

skjeve grøfter. Med GPS i gravemaskinene ser de ansatte på en skjerm alt - fra hvor de skal ha grøf­ tene til høyden på veien og hvor det skal legges rør og kummer. Slik blir arbeidet under større prosjekter utført med sylskarp presisjon, samtidig som det blir lettere å gjøre ting riktig med en gang.

– Nylig gjorde vi ferdig et veldig flott parkerings­

hus i Kristiansand, og for tiden holder vi på med å bygge ut et stort byggefelt på Justnes-halvøya. Her står vi for grunnarbeidet. Vi har også bygd ut mange veier og sykkelveier for Statens Vegvesen.

I tillegg til Repstad Anlegg AS, har de et eget

pukkverk på Knibe. Her selger de jord, pukk og grus i opptil 10 forskjellige fraksjoner og kvaliteter. Kunder kan komme med tilhenger og hente, eller de kan be om å få det tilkjørt.

– «Vår kunnskap former Sørlandet» er slag­ordet

vårt, og det er ingen tvil om at vi får mye skryt for det vi gjør. Jeg vil fremheve at vi har blitt veldig gode på å bygge ut boligfelt, og da styrer vi prosjektet fra A til Å.

Repstad Anlegg AS Adresse: Birkedalsveien 80

4640 Søgne

Telefon: 38 05 39 00 E-post: firmapost@repstad.no Hjemmeside: www.anlegg.repstad.no Facebook: www.facebook.com/RepstadAnlegg


74 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Tenk energiøkonomi i boligen

Det norskeide OSO Hotwater AS fokuserer på fortsatt vekst, egenutvikling samt å beholde norske arbeidsplasser.

S

elskapet, som nå holder til i Hokksund,

effektivitet, særlig om berederen er fra 2004 eller

startet virksomheten så tidlig som i 1932 i

før. Det kan også være greit å ta en prat med den

Oslo. Bransjemagasinet har truffet daglig

lokale rørleggeren og sjekke det inngående vann­

leder Sigurd Braathen, tredje generasjon

trykket i boligen. Er dette over 6 bar kan dette for­

leder i produksjonsbedriften.

årsake skader over tid, både på bereder og annet

– I dag har vi 180 ansatte, hvorav 25 arbei­

utstyr i boligen som kraner, vaskemaskin, oppvask­

der i Sverige og 25 i England. Det mestselgende

maskin og lignende. Montasje av reduksjonsven­

produktet er en 200-liters bereder til privatboliger,

til anbefales. En moderne bereder kan også være

men i produksjonen vår har vi både mange dyk­

avslått noen timer uten praktisk betydning, da

tige medarbeidere og 60 roboter som produserer

nyere isolasjonsteknologi holder lenge på varmen.

beredere med volum fra 5 til 5000 liter. Her i Norge

Tenk på energiøkonomi i boligen, sier Braathen.

har vi cirka 65 prosent markedsandel og eksporte­

rer hovedsakelig til Europa, men også til Russland,

produksjon i Norge, fordi vi ønsker å videreføre

Canada og noe til Asia, forteller Braathen.

norsk verdiskapning og beholde norske arbeids­

OSO Hotwater har et samarbeid med rørgros­

plasser. Vi har investert mye i produksjonsutstyr de

sister og rørleggere i hele Norge samt VVS bransjen

siste 10 årene, for konkurransen er tøff og drift­

for øvrig. Firmaet har gjort et bevisst valg i å ha et

skostnadene høye under norske forhold. Formue­

godt og bredt sortiment av beredere for de aller

skatt og kompleksitet i støtteordninger er en utfor­

fleste behov. Den lange erfaringen og produkter

dring. Men vi skal fortsatt ta markedsandeler og

med høy kvalitet bidrar til et sterkt renomme hos

vokse internasjonalt. Prosjektutvikling er et hoved­

både private så vel som i fagbransjen.

fokus, og vi følger nøye med på digitalisering og

energinettets behov, sier Sigurd Braathen.

–Vi vil være med i utviklingen og tilpasser våre

beredere for tilknytning til andre varmesystemer,

– Jeg er stolt av at vi har valgt å opprettholde

blant annet til varmepumper. Med en ny bereder

OSO Hotwater AS

kan man spare opptil 500 kilowatt timer i året.

Adresse: Industriveien 1

Berederne er laget av rustfritt stål av høy kvalitet,

og forutsatt at produktet er forskriftsmessig mon­

Telefon: 32 25 00 00

tert gir vi 10 års garanti, forklarer han.

E-post: info@osohotwater.com

Hjemmeside: www.osohotwater.no

Varmtvannsberedere kan kombineres med

blant annet varmepumpe, gasskjele og solfangere, og Braathen foreslår at man gjerne kan sjekke bere­ deren noen ganger i løpet av året. Da er det viktig å se etter drypp og lekkasjer, både fra rørkoblinger og selve produktet. Man bør også vurdere isolasjonens

3300 Hokksund

Facebook: www.facebook.com/osowaterheaters YouTube: www.youtube.com/channel/ UCuE7aROKNrrkm8FzVziUmSg?view_ as=subscriber


BYGG, HAGE & INTERIØR | 75

Begynner gulvene i huset å bli slitne og slitte? Med UVlakkering fra Enes og Olsen Malerforretning AS blir de som nye – til en fornuftig pris.

Derfor skal du UV-lakkere gulvene dine

V

erdalbedriften er spesialister på

– Det krever en del renhold først, men man

Driften videre blir en utfordring. Det kommer sta­

maling og gulvbelegg. I tillegg kan

kan lakkere og derved fornye gulvet i stedet for å

dig flere såkalte ferdigprodukter som tar over mye

de forvandle slitte, trøtte og blasse

kjøpe nytt. Hvis for eksempel gulvet er fint, men

av den jobben vi gjør, men vi ser ikke mørkt på

gulv slik at de fremstår som nye.

tungt å holde rent kan dette være et alternativ. Vi

det. Utfordringen er å få tak i kvalifisert arbeids­

Er du redd for at du må bytte ut og

har investert i eget utstyr til dette, og håper å få en

kraft. Skolene er ikke frempå med å utdanne hånd­

kjøpe nye gulv flere steder i hjemmet, kan du puste

del slike oppdrag fremover, forteller Dagfinn Enes

verkere til faget, men vi har en veldig god dialog

lettet ut takket være en spesiell lakkeringsmetode.

til Bransjemagasinet. Han er avtroppende daglig

med videregående skoler i både Verdal og Steinkjer,

leder i Enes og Olsen Malerforretning AS.

og har ansatte som drar rundt på skolebesøk.

– I seg selv er ikke det å lakkere gulv noe nytt,

men metoden er ny og kalles UV-lakkering. Gulvet

lakkeres først, og deretter går man over det med en

tilbyr de også tapetsering, sliping av betong- og

maskin som sender ut UV-stråler. Vi er så langt de

tregulv samt avretting av gulv. De har butikker i

eneste i Nord-Trøndelag som utfører dette. Det fine

Verdal og Steinkjer, hvor begge butikkene tilhører

er at man kan UV-lakkere de fleste typer gulv, og

Fargerike-kjeden, som er Norges største i sitt slag.

ikke minst at man kan gå på det rett etterpå.

Begge steder har også håndverksavdelinger som

tilhører kjeden Håndverksgruppen.

UV-lakkering revolusjonerer vedlikeholdet av

I tillegg til hovedfaget maling og gulvbelegg,

gulv, og kan utføres på tre, parkett, vinyl og linoleum.

Den familieeide bedriften feiret 45 år i fjor,

Med UV-teknologi herdes lakken på sekundet, og

og ble startet av eldstebroren hans Øystein Enes og

du kan både tråkke og danse på det – umiddelbart.

vennen Rolf Olav Olsen. Helt siden starten har de

Slite­styrken er opp til tre ganger så høy som for van­

to familiene eid 50 prosent hver.

lig lakk, og når jobben utføres så kjapt, er det ingen

som blir berørt av vedlikeholdsarbeidet.

alt fra det administrative til de som er ute i felten.

– Utviklingen siden 1972 har vært enorm, på

Enes og Olsen Malerforretning AS Adresse: Neptunvegen 2

7652 Verdal

Telefon: 74 07 51 10 E-post: firmapost@enes-olsen.no Hjemmeside: www.enes-olsen.no Facebook: www.facebook.com/FargerikeEnes-ogOlsenVerdal-212649535581900


76 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Flytt deg lysstoffrør, nå kommer LED på banen! Sparing er en av nordmenns største hobbyer. Spar både penger og miljøet ved å bytte de gamle lysstoffrørene til LED for bedre energibruk og lengre levetid gjennom Greenlight Systems AS.

E

U har talt, og seks helse- og miljø­ skadelige stoffer skal utfases, deriblant kvikksølv som finnes i lysstoffrør som eksisterer i utallige norske hjem og bedrifter. Greenlight Systems AS tilbyr

LED-belysning til bedrift- og industrimarkedet, i til­ legg til privatmarkedet.

– Miljømessig får du bort dette gamle kvikk­

sølvet som stort sett sitter overalt i dag i lysstoffrør, og besparelsesmessig så sier vi at mellom 60 og 70 prosent strøm er spart. Om du skifter ut de gamle lysstoffrørene i garasjen til LED om det er rør eller hele armaturer, så blir investeringen spart inn på cirka ett år, sier daglig leder Kristian Wensell.

På kundelisten til Oslobedriften som startet

i 2013 står navn som Norsk Gjenvinning, Hydro, ASKO, NorgesGruppen, Bauhaus og Biltema. I tillegg leverer de LED-belysning til gårder og fjøs gjennom Fjøssystemer AS, flere borettslag og elektro­butikker. Wensell påpeker at alle som er interessert i å bytte ut sine gamle lysstoffrør og armaturer er velkommen til en prat.

– Vi har høyt kunnskapsnivå, er flinke til å

skreddersy hva kunden vil ha og hjelpe på en effek­ tiv måte. Vi har løsninger som er enkle og kostnads­ effektive for kunden, sier daglig leder. SLUKKER GAMLE IDEER Bare de siste seks månedene har folk fått en ny holdning til LED, forteller Wensell. Gamle fordom­ mer som at LED gir veldig blåhvitt og skarpt lys og er en dyr investering, har omtrent forsvunnet. Nå


BYGG, HAGE & INTERIØR | 77

”Du har kanskje opplevd armaturer som blinker i ti sekunder før de slår seg på når det er kaldt? LED skrur seg på med en gang”

finnes LED i alle farger, og kunder har fått øynene

– Vi var på et bilverksted i Bærum for noen

akkurat nå, det er veldig få aktører som satser stort

opp for hvor mye man egentlig sparer i strøm ved

uker siden og bytta ut lysstoffrørene og fikk inn

på dette foreløpig, selv om det sikkert er på vei inn,

å satse på LED.

sterke rør med hvitere lys. Det ble som natt og dag.

sier han.

Gutta var i fyr og flamme, for nå kunne de endelig

se skikkelig!

og å få opp omsetningen er selvfølgelig en ting,

– Fargen er ikke noe tema lenger, og styrken

på lyset er blitt sterkt nok til å kunne erstatte det som var før. Nå får du også Dim to Warm, sier han.

– Det mest spennende arbeidet er to delt. Salg

men det morsomste er å finne riktig produkter. Det FÅ AKTØRER PÅ MARKEDET

absolutt beste er når du går ut og hjelper kundene

varmhvitt lys og helt ned til stearinlysstemning når

Kundene til Greenlight Systems AS strekker seg over

med å installere og ser hvor fornøyde de blir.

de dimmes.

hele landet, men er mest konsentrert på Østlandet.

– Vi har allerede en stor portefølje av kunder, og

åpne en fysisk butikk og showrom med tilhørende

ker i ti sekunder før de slår seg på når det er kaldt?

vi er stolte av å ha den kundegruppen som vi har. Vi

lager hvor kunden kan komme å se og hente varer

LED skrur seg på med en gang, sier Wensell.

trodde ikke det skulle bli så lett å komme inn på de

med en gang.

Dim to Warm er LED-pærer som kan være fra

– Du har kanskje opplevd armaturer som blin­

Daglig leder understreker viktigheten av dri­

Greenlight Systems vil etter hvert satse på å

store kundene som det var, men det har vært hard

veren i LED-belysningen. Driveren (trafoen), er den

jobbing for å komme oss dit, sier Wensell.

gårdeiere, elektrikere og andre kunder kan komme

som gjør at LED-en lyser.

inn og se hva vi tilbyr; en butikk der de kan se og

som er en enkel måte å få bedre lys på.

– Det absolutt viktigste når du skal kjøpe LED

Han forteller at de satser mye på industri­lamper

er driveren. Det er den som oftest ryker om noe

skulle gå galt, sier han.

bedrifter har veldig mye å tjene på å bytte lys og

få sterkere og bedre lys når de jobber, dette øker

Greenlight Systems har ti nøye utvalgte fabrik­

– Vi kommer til å bygge opp et lager slik at

hente rett ut det som de ønsker.

– Folk som driver industri og håndverks­

ker i Kina som de samarbeider med, og som setter

effektiviteten sier han.

sammen komponentene til LED-belysningen.

– Det er driveren som koster penger i en LED-

har rullet ut den nye teknologien grunnet at de vil

pære, kjøper du denne på for eksempel Alibaba eller

kvitte seg med den gamle teknologien og overskudds­

på nettet får du veldig ofte en billig variant som ryker

lageret først, forteller daglig leder at konkurransen

veldig fort. Vi vet å velge riktige produkter og har god

ennå ikke har blitt så stor.

erfaring på dette, sier Wensell.

Ettersom flere store lysleverandører ennå ikke

Konkurransesituasjonen er ganske moderat

Green Light Systems Adresse: Ullern allé 28,

0381 Oslo

Telefon: 21 39 04 39 E-post: post@greenlightsystems.no Hjemmeside: www.greenlightsystems.no Facebook: www.facebook.com/ GreenlightSystems.AS


78 | BYGG, HAGE & INTERIØR

DET SOM FÅR BYGGET TIL Å LEVE Som totalleverandør på elektro, rør og ventilasjon er de seriøse, ærlige og pålitelige. Kan en kunde ønske seg noe mer? Vi besøker ERV Teknikk Lyngdal AS.

N

avnet røper hva som står i fokus

på store anbud samt prosjekterer, slik finner vi fordel­

hos Rolf Pettersen og kollegene

aktige løsninger for kundene, forklarer Pettersen.

hans: E står for elektro, R for rør

og V for ventilasjon. Selv har Pet­

AS startet som lærlinger, og de er en av de største

tersen ansvaret for elektrodelen.

opplæringsbedriftene i distriktet. Til enhver tid har

Mange av de ansatte i ERV Teknikk Lyngdal

– Grunnen til at vi har alle de tre fagene, er at

de cirka 10 lærlinger fordelt på de tre fagene. De

de er veldig integrert i hverandre. Jo mer avansert

samarbeider tett med skolene i regionen og er til­

byggene blir, jo mer integrerte er disse tre fagene.

sluttet Vestre Agder opplæringskontor i Farsund.

Elektro skal blant annet styre det rørleggeren kom­

mer med av varme, og i tillegg skal vi styre ventila­

det stadig utvikling. Blant annet har vi drevet med

sjon i byggene.

velferdsteknologi, som er et stort satsingsområde i

ERV Teknikk Lyngdal AS startet opp i januar

helsesektoren. Her har vi levert to store anlegg til

2007 og virker innen næringsbygg, private hus­

Flekkefjord kommune, og det går spesielt på overvå­

holdninger og industri. På listen over prestisjetunge

king og sporing av demente og digitalt tilsyn innen

næringsprosjekter de har vært med på står blant

helsesektoren. Ellers tilbyr vi smarthusløsninger,

annet Handelsparken i Lyngdal, Buen kulturhus i

SD-anlegg, adgangskontroll og innbrudds- og brann­

Mandal, Lyngdal ungdomsskole og Amfi Mandal.

alarmer, i tillegg til elektrotekniske installasjoner.

For tiden jobber de blant annet med renovering

og utbygging av Quality Airport Hotel Gardermoen

store styrken til ERV Teknikk Lyngdal AS.

ERV Teknikk Lyngdal AS

sammen med BRG.

Adresse: Skytebaneveien 6

– Med 65 ansatte kan vi påta oss hele den

komplette tekniske løsninger for kunden. Dette er

tekniske pakken i et bygg, altså det som “får bygget

det ikke mange bedrifter som tilbyr i området fra

Telefon: 480 11 011

til å leve”, som vi sier. Det er hard konkurranse, men

Kristiansand til Stavanger Når både privatfolk og

E-post: post@erv.no

derfor tror jeg at den tekniske pakken vi kan tilby

store entreprenør- og industrikunder bruker oss

kundene oftere vipper i vår favør. Med komplette løs­

gang på gang, så er det et kvalitetsstempel. Vi mener

Hjemmeside: www.erv.no

ninger ivaretar vi de smutthullene som oppstår når du

at vi er seriøse og ærlige, og det vi har blitt enige

må dele pakken i tre. Vi sitter ofte sammen og regner

om, det skal vi levere til avtalt pris.

– Når det gjelder mitt felt som er elektro, skjer

Han nøler ikke når vi spør om hva som er den – Fordelen med å velge ERV er at vi kan levere

4580 Lyngdal

Facebook: www.facebook.com/ervteknikk


BYGG, HAGE & INTERIØR | 79

– Vi vil være en trygg bedrift for våre kunder og ansatte. Vuku Naturstein AS tror på en gunstig utvikling av entreprenørfirmaet, og har med det målet likevel blitt gasellebedrift to år på rad.

Vokser med forsiktighet

–V

i er bevisste på at vi skal hånd­

– Det er det eneste bruddet som har den kva­

tere veksten også, så man skal

liteten som det settes krav til av den type muring

være litt forsiktig, ta det litt

utenom Oppdalskifer, så vi må helt dit for å hente

med ro og ikke bli for ivrig.

stein, sier Pedersen.

Vi tar inn en mann eller to i året og sørger for at

vi har kontroll på alle utslagene som en sånn type

boligtomter og har avtaler med flere boligutviklere

vekst kan gi.

i Trondheim.

Arild Pedersen utgjør den administrative delen

I tillegg til natursteinsarbeidet utvikler de

– Vi jobber veldig mye med utvikling av

av entreprenørbedriften som har ti ansatte med

boligtomter i samarbeid med våre partnere, både i

tilholdssted i Verdal. Bedriften, som ble startet av

Trondheim og Malvik og andre randkommuner til

Willy Joar Aarstad og sønnen Ole Martin i 2011, har

Trondheim. Da tar vi på oss veianlegg, vann, kloakk

hatt en rask utvikling siden start og kan smykke seg

og overvannsarbeid, sier Pedersen.

med gasellebedrift-tittelen for andre året på rad.

Det relativt lille firmaet som holder til i Venusvegen

også med betongkonstruksjoner i forbindelse med

4, midt i hjertet av Norges tredje største industri­

grunnarbeid, og da tilbyr Vuku Naturstein komplett

park, har ikke latt veksten gå over hodet og er opp­

pakke og har en fast avtale med en underleverandør.

Han legger til at kunder ofte etterspør hjelp

tatt av å ha en bevisst holdning til utviklingen.

– Vi prøver å få opp en bedrift som er en god

OFFENTLIGE AKTØRER

arbeidsgiver og som ikke minst har en finansiell

Entreprenørfirmaet peiler seg nå inn på det offent­

kapasitet som gjør at vi er en trygg arbeidsgiver. Vi

lige markedet, og har hatt større oppdrag for fylkes­

Vuku Naturstein AS

håper å bygge et entreprenørfirma som står seg over

kommunen, Levanger kommune og Statens Vegvesen.

Adresse: Venusvegen 4

tid og som vil være en trygg arbeidsplass for mange

fremover, sier Pedersen.

det godt for en bedrift som begynner å bli på en viss

Telefon: 950 76 789

– Når vi først har foten inne i det markedet gjør

7652 Verdal

størrelse. Det gir større omsetning per prosjekt, vi kan

E-post: post@vukunaturstein.no

KOMPLETT PAKKE

holde på i lengre perioder på samme arbeidsplass og

Opprinnelig begynte entreprenørfirmaet med salg

det gjør oss derfor mer effektive, sier Pedersen.

Hjemmeside: www.vukunaturstein.no

av naturstein og natursteinsmuring med skiferstein

hentet i bruddet i Lierne.

glad for å ha fått opp den kombinasjonen, sier han.

– Vi forlater ikke privatmarkedet, men vi er

Facebook: www.facebook.com/VukuNaturstein-AS-288093501324496/


80 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Har du hørt om Sørlandets elektrohelter? Kjære fru Hansen, trenger du hjelp med ei stikkontakt? Eller leder du en industribedrift med behov for en serviceavtale og årlig internkontroll av det elektriske anlegget?


BYGG, HAGE & INTERIØR | 81

D

ette er bare to av de mange tjenes­

ansvarlig for strøm, brannalarmer, nødlys, tavler,

tene Tratec AS Elektrisk utfører.

teledata, testanlegg, fiber og designerlys. Firmaet

Det tar ikke mange minuttene i

står trofast ved sine ord om at de skal dekke alle

selskap med daglig leder Alf Olav

behov en kunde måtte ha innen strøm og styring.

Systad og prosjektleder Rune Sør­

strand før du innser hvor engasjerte og dedikerte

VAKTORDNING SOM FUNGERER

de er - både på firmaets og på kundenes vegne.

En av de mange grunnene som gjør Tratec AS Elek­ trisk til en pålitelig leverandør, er at alle service­

EN GOD JOBB

montørene deres har egne, godt utstyrte biler. Det

– Vi brenner for å få frem den kompetansen som

gjør at de kan være raskt på pletten når det skjer

finnes i firmaet. Når vi har vært ute hos en kunde,

noe akutt.

hvor enn det måtte være, så blir vi ofte bedt til­

bake. Hele tiden får vi tilbakemeldinger på at vi

pel, har jo ofte behov for hjelp på et tidspunkt hvor

har gjort en god jobb. I Kristiansand er vi blant de

man vanligvis har stengt. Men vi har en 24-timers

største innen internkontroll. Der har vi mannskap

vaktordning som gjelder året rundt, hele tiden.

som er personlig sertifisert for internkontroller på

Mange sier at de har en vaktordning, men vår fun­

bygg og anlegg.

gerer, og den fungerer godt. Vi er raskt på plass,

fordi hvert minutt en bedrift må holde stengt er jo

– Det er kvaliteten og påliteligheten som står

– Mange bedrifter og restauranter, for eksem­

i høysetet hos oss, og det gode arbeidet vi utfører.

tapte penger, forteller Sørstrand engasjert.

Sammen med konkurransedyktige priser og dyk­

tige folk, er det dette som gjør at vi får lov til å

klare til å rykke inn når offshoreindustrien er på

komme tilbake til kundene, forklarer de to.

beina igjen. Fra midten av 2017 har de fokusert på

De står på pletten for kundene, og de er også

Etter 15 års drift har det Kristiansandbaserte

tungindustri og offshore som et satsingsområde, og

firmaet vokst fra 11 til 54 ansatte, og de siste tre

de har mannskap som er klare for oppdrag når

årene har de vært en del av Tratec-konsernet. Den

offshorebransjen tar seg opp - noe den er i ferd

store styrken deres er en stab med en så bred og

med å gjøre.

allsidig kompetanse at de kan påta seg alt innen elektro. Den økende mengden med oppdrag gjør

ET GODT MILJØ

at de stadig er på jakt etter nye dyktige ansatte.

– Jeg vil nevne at vi er en godkjent lærlingbedrift. Vi tar samfunnsansvar, og tar inn mange elever fra

SATSER PÅ SERVICEAVTALER

både ungdoms- og yrkesskole. Per dags dato har

Satsingsområdene siden oppstarten har vært indus­

vi åtte lærlinger. Som Miljøfyrtårn er vi også miljø­

tri, privatkunder og bedrifter, med serviceavtaler med

bevisste, og har gått til innkjøp av elektriske service­

mange private og kommunale virksomheter. Per i dag

biler. Arbeidsmiljøet er også viktig. Vi har et veldig

har de faste serviceavtaler med Kristian­sand, Venne­

godt samhold i firmaet, med høy trivsel og mange

sla og Søgne kommune samt med Statsbygg og flere

ansatte som er mellom 55 og 60 år.

butikker og restauranter.

– Dette er jo anbudsprosesser, men det er ikke

med eget organisasjonsnummer, men samtidig

kun prisen som avgjør. Kvalitet og muligheten til

til­ knyttet Tratec-konsernet. Under den samme

å gjennomføre oppdragene er også avgjørende, i

paraplyen finner man ikke bare elektrofirmaet i

tillegg til hvor mange folk man har tilgjengelig og

Kristiansand, men også aktører innen andre rela­

hvilken kompetanse disse har. Tratec AS Elektrisk

terte bransjer: Tratec Norcon i Vennesla jobber

Adresse: Rigedalen 29

har mye kompetanse, og det er derfor vi utfører alle

for eksempel med veisystemer i tunneler, Tratec

slags oppdrag innen elektro - fra stikkontakter hos

Agdermaskin i Nodeland driver med stål og leve­

Telefon: 38 12 80 30

fru Hansen til de vanskeligste oppdragene innen

rer til offshore og Tratec Teknikken driver med

E-post: kristiansand@aselektrisk.no

industrien, sier Systad.

elektro, rørlegger og kjøl- og varmeanlegg. Alle

Hjemmeside: www.aselektrisk.no

Alle slags elektrooppdrag, sa du? Arbeidet de

Tratec-selskapene samarbeider godt på tvers og

utførte på den nye St. Gudmund kirke på Jessheim

drar nytte av hverandres kompetanse, avslutter Alf

Facebook: www.facebook.com/ aselektriskkristiansand/

er et godt eksempel. Da stod Tratec AS Elektrisk

Olav Systad.

Tratec Elektrisk AS er et selvstendig firma

Tratec AS Elektrisk 4626 Kristiansand


82 | BYGG, HAGE & INTERIØR

Når sjekket du egentlig taket sist? Det kan fort bli en dyr forglemmelse, men ikke hvis du ringer Smith Blikk og Ventilasjon AS før problemet oppstår.

Ta tak før det er for sent

T

oppen på huset ditt bør sjekkes

området fra Sørlandsparken til Søgne nyter godt

to ganger i året - hver vår og hver

av. Daglig leder Stian Smith startet firmaet for to år

gjelder hustaket? Da kan du begynne med å se

høst. Nå som vi er i ferd med å si

siden, og har fagbrev som blikkenslager.

etter lekkasjer og sprekker, om det er tett rundt

farvel til Kong Vinter, er det derfor

pipa og påse at det ikke har samlet seg mye rusk

en god idé å begynne å tenke på

fanger til hustaket eller ei vifte på vaskerommet?

og rask i takrennene.

den derre taksjekken…

Eller hva med å forenkle hverdagen med en sentral­

støvsuger? Ring Stian for et godt tilbud, som det

eller kanskje hull i taktettingen, ikke nøl med å kon-

AS på Nodeland, kan du få gode tips og råd i tillegg

heter på hjemmesiden til sørlandsfirmaet.

takte Smith Blikk og Ventilasjon AS. Jo lenger du

til et prisoverslag hvis taket ditt trenger eksperthjelp.

venter, jo større kan skadene - og utgiftene - bli.

Tar du kontakt med Smith Blikk og Ventilasjon

Trenger du ei ny takrenne? Kanskje en snø­

– Jeg liker best å ha en fastsatt pris på forhånd,

Ønsker du å ta saken i egne hender når det

Oppdager du antydninger til rust, avskallinger

– Som blikkenslagerfirma gjør vi pipebeslag,

før vi setter i gang med et oppdrag. Da er alle enige

takrenner og egentlig det meste av beslag på van-

både før og etter, og man unngår overraskelser. Ellers

lige hus. Når det gjelder ventilasjon jobber vi både

er det veldig godt å ha noen større, tidkrevende og

mot næringskunder og på private bolighus.

forutsigbare oppdrag i bunnen, i tillegg til de min-

Adresse: Nellikveien 5A

dre småjobbene som vi reiser rundt og utfører. Jeg

vil ha kobber eller andre materialer.

liker de små og lokale oppdragene, for da er vi rundt

Telefon: 997 11 347

Smith Blikk og Ventilasjon AS er fleksible og

i kriker og kroker som vi kanskje ikke ville sett til

E-post: stian@smithblikk.no

kan ta de fleste oppdrag. Innstillingen er at de får

vanlig. Men noen jobber er selvfølgelig krevende og

Hjemmeside: www.smithblikk.no

til det meste, og det er noe de mange kundene i

litt mer spesielle, og det er morsomt.

– Det går mest i stål og aluminium, men noen

Smith Blikk og Ventilasjon AS 4645 Nodeland


BYGG, HAGE & INTERIØR | 83

–D

et har noe med at i denne bransjen så legger kundene fra seg mye kapital, det er

Vær trygg på ditt valg av byggefirma

veldig dyrt det man kjøper,

sier byggmester og daglig leder av SR Bygg i Songdalen, Stian Ramsland.

– Vi syns at gode referanser er gull verdt.

Ramsland begynte allerede som guttunge å

interessere seg for byggfaget, og var aldri i tvil om hvor yrkesveien skulle gå.

– Jeg begynte i lære i en bedrift her i kommu-

nen og jobbet der i 10 år. Da jeg følte jeg fremdeles hadde krutt og gnist til å nå enda lengre, startet jeg for meg selv, sier byggmesteren.

SR bygg ble dannet i slutten av 2011, og har

siden den gangen vist seg å bli en godt variert bedrift. Ramsland forsikrer om at ingen jobb er for stor eller liten.

– Vi gjorde mye småjobber i begynnelsen, som

en del takrenovering, og det er ikke før de siste årene at vi har hatt mer boligbygging, sier han.

– Songdalen har hatt en positiv tilflyttings-

vekst de siste årene, som igjen er positivt for bygge­ næringen. Vi har flere tomter i Marnardal ved Holum som vi samarbeider med andre med, i tillegg holder vi på med flere fremtidige prosjekter som er sentrumsnært her. Så det er bra med arbeid både i Songdalen og omegn.

Byggmesteren er også viss på hvordan han skal

bygge veien til suksess. Og han forteller at nøkkelen er å legge «stein for stein».

– Jeg startet SR Bygg AS da jeg var småbarnsfar,

og det var jo en risiko. Men jeg ville ikke utsette og

Vær sikker på at du velger riktig byggefirma til din bolig ved å sjekke referanser, råder daglig leder Stian Ramsland. SR Bygg AS hjelper deg med alle dine byggeprosjekter.

kanskje satse når jeg var blitt 45 år og ønske at jeg startet tidligere. Nøkkelen er å ikke vokse for fort, men ha en trygg grunnmur og legge stein for stein, sier han.

SR Bygg har nå fire ansatte i tillegg til en lær-

ling. Ramsland forteller at han syns det er fint å gi de unge en mulighet, og det er moro å gi folk sjanser.

SR Bygg AS

– Vi er en liten og sammensveisa gjeng.

Adresse: Eidsåveien 2

SR Bygg AS tar oppdrag i Songdalen og omlig-

4645 Nodeland

gende kommuner.

Telefon: 909 37 196

E-post: post@srbygg.no

– Jeg har ikke angret, det har vært arbeid hele

veien. Det har ikke vært en dag det ikke har vært

Hjemmeside: www.srbygg.no

arbeid. Kunder ringer igjen, så vi tar det som et godt

Facebook: www.facebook.com/SRBygg-AS-101067110300677

bevis og vi har jobbet opp en fast kundekrets som vi har i bunn.


84 | FORETAK & TJENESTER

Få alle IT-tjenestene dine levert av én leverandør IMEMO AS er leverandør av IT-driftsplattformer inkludert support, SLA avtaler, rådgivning og drift, og tilbyr moderne skyløsninger. – Det er en tjeneste som du egentlig ikke skal tenke over, det skal bare virke.

–V

i må kunne finne gode løs-

ninger for kunder som har

gir oss et unikt kvalitetsstempel, sier Brand.

– Det er krevende for en liten bedrift, men det

en distribuert plattform, sier

daglig leder Terje Brand.

heter for bedrifter til å ta i bruk ny funksjonalitet

Han forteller at ny teknologi gir flere mulig-

IT-selskapet med ni ansatte hadde sin oppstart

raskt, men at bedriftene i større grad må ta stilling

i 2015 og har i dag som mål å være en samarbeids-

til hvordan de skal utnytte de nye mulighetene. Alle

partner for forretningskritiske IT-driftstjenester. På

valgmulighetene har økt kompleksiteten.

kundelisten finnes navn som Obos, M-Tek AS, Kon-

– Du ser ikke hva som er under panseret.

domeriet, Optimera Byggsystemer og Tusenfryd AS.

IMEMO er opptatt av å kunne kommunisere

med sine kunder på en forståelig måte.

– Dét det handler om for kunden er å ikke se

oss. Det er en tjeneste som du egentlig ikke skal

tenke over, det skal bare virke. Og hvis det bare vir-

være krevende å kommunisere til brukeren på en

ker så er du fornøyd, sier Brand.

måte som han forstår. Du skifter fort over på fag­

IMEMO drifter applikasjoner og webløsninger

språk og da fjerner du deg egentlig fra brukeren

for både små og store selskaper, og tar seg av drift,

og han kan fort føle seg litt dum, og det ønsker vi

support, IT-sikkerhet, service samt brukerstøtte.

ikke. Vi vil ha en ordlyd og en kommunikasjon mot

kunden som gjør at han føler seg ivaretatt, skjønner

– IMEMO er ikke personavhengig, så vi jobber

hele tiden med at kunden skal oppleve god oppføl-

– Folk kan være flinke på IT-drift, men det kan

hva som skjer og blir tatt alvorlig, sier Brand.

ging uavhengig av rådgiver. Det krever en profesjonell tilnærming med dokumenterte arbeidsflyter og god internkontroll. Vi er stolte over vår supporttjeneste og

Imemo AS

at vi kan tilby SLA avtaler ned til en times responstid

Adresse: Åslyveien 15

hele døgnet, sier daglig leder.

Telefon: 913 46 366

IMEMO drifter kundeløsninger fra egen sky

3170 Sem

og tilbyr også drift i Microsoft Azure. IMEMO har

E-post: info@imemo.no

gode løsninger for fil- og klienthåndtering i skyen

Hjemmeside: www.imemo.no

med spesielt fokus på drift av EPIServer og Microsoft Dynamics NAV. I tillegg har de solid erfaring med Office 365 og er sertifiserte Microsoft Gold partnere.

Facebook: www.facebook.com/Imemo.no


FORETAK & TJENESTER | 85

En grunn til å tro på framtida Våren er rundt hjørnet, og det er dags for opprydning i skuffer og skap. Vet du at du kan donere mye av det til Fretex? kunder som kjøper klær. I tillegg eksporterer vi mye til Polen. Fretex har et eget selskap som jobber mye med kvaliteten på kundene våre. Vi skal være sikre på at kunden ikke kaster eller deponerer tøyet, men faktisk bruker det.

Det sier Håkon Johnsen, lokasjonsansvarlig for

Fretex Miljø på Heimdal utenfor Trondheim. Avdelingen har ansvar for alt av innsamling av og kontroll på tekstiler fra Koppang til Kirkenes. De har et mål om å samle inn 5000 tonn tekstiler i løpet av året, og det mener Johnsen de skal klare greit.

Utover dette har Fretex en rekke andre opp-

gaver. Har du behov for å kvitte deg med møbler, bøker, sportsutstyr eller interiørartikler? Ta kontakt med Fretex! i tillegg samler de inn ødelagte klær som blir gjenvunnet og får et liv som nye produkter. Isolasjonsmatter til biler og pussefiller til industrien er noen av dem.

I Trondheim har de et mottak på Heggstad-

moen gjennom en avtale med kommunen. Her kan trøndere levere ting for gjenbruk. Til sammen tar de ut cirka 400 tonn i året på Heggstadmoen, og Fretex har egne ansatte som er ansvarlige for å ta imot.

– Men vi kan ikke ta imot alt. Vi vurderer tin-

gene og om vi har muligheten til å få solgt dem. Når folk leverer inn til oss, og særlig i boksene og containerne, må de huske at det faktisk er noen som

I

skal ta i og jobbe med dette etterpå.

Fretex jobber også med mennesker gjen-

nnsamlingsbokser med logoen til Fretex

nom jobboppfølging. De hjelper folk som har stått

Frelsesarmeen spretter opp på stadig flere

utenfor tilbake til arbeid, og har mange inne til

steder rundt om. Det gjør det såre enkelt

arbeidstrening.

for oss som forbrukere å gi bort klær, sko

og andre tekstiler vi ikke lenger har bruk

tro på framtida - både når det gjelder jobboppføl-

for. Men du legger vel ikke bløte og skitne klær i

ging og miljøet. Hver krone vi tjener går til å hjelpe

boksene, gjør du vel?

mennesker, og det er veldig motiverende i arbeids-

hverdagen, avslutter Håkon Johnsen.

– Det er veldig viktig for oss å understreke at

– Vårt motto er at vi skal gi folk en grunn til å

vi driver med gjenbruk, og ikke med søppel. Det første vi gjør når vi får inn tekstiler, er å plukke ut

Fretex

tøy som er bløtt eller veldig møkkete. Dette må gå

Hjemmeside: www.fretex.no

til forbrenning.

Facebook: www.facebook.com/gitilfretex

– Resten sorteres i to kategorier: butikkvalitet

i Norge og eksport. Det vil si at vi har utenlandske


86 | FORETAK & TJENESTER

OL-stemning med bjelleklang Moen Bjøllefabrikk AS på Moi i Lund kommune er leverandør av den kjente Moenbjella som siden OL i Lillehammer har laget stemning på alle store idrettsarrangement.

A

merikanerne kaller den «the spirit of the olympics». Moenbjella ble satt på verdenskartet da den med 200.000 bjeller solgt under OL i Lillehammer i ’94, ble et offisielt

lisensprodukt. Den er i dag en stor del av hvert vinter-OL, i tillegg til EM, VM og håndballturneringer.

– Jeg har møtt folk fra alle verdensdeler med

bjeller som vi har laget her.

Lena Alette Moen Grude er tredje generasjon

som driver fabrikken på Moi som ble startet av hennes farfar i 1922. Produksjonen startet med bjeller til landbruk, og har gjennom nesten 100 år utviklet seg til å inkludere all øremerking innenfor landbruk, skilt, Husqvarna-produkter i tillegg til suvenirbjellene.

– Vi har levert bjeller til alle OL siden Lilleham-

mer, og vi er de eneste i bransjen som har gjort det.

Grude forteller at hun under vinter-OL i Van-

couver i 2010 stod på nettene i fabrikken og graverte bjeller til arrangementet mens hun samtidig hørte bjellene på radioen.

– I USA og Canada er de veldig opptatt av disse

bjellene, det er det de forbinder med ski. Det er veldig gøy å være en del av det, og jeg føler meg litt ydmyk, sier hun.

Foruten Moenbjellene er Moen Bjøllefabrikk

AS leverandør av øremerking til sau, storfe, gris,


FORETAK & TJENESTER | 87

geit, alpakka, oppdrettshjort og lama. De benytter seg av Allflex som er verdens største leverandør av øremerker.

– I Norge bruker vi mye elektroniske øre­merker

hvor dyrene går på store fellesbeiter for å lettere kunne skille og identifisere dem, sier Grude.

Norge var en av de første landene til å ta i bruk

elektronisk øremerking i 2007. På fabrikken kjøper de inn øremerkene, laserpreger og programmerer de.

– Vi har en maskin som var spesialbygd for oss

”I USA og Canada er de veldig opptatt av disse bjellene, det er det de forbinder med ski.” til de kravene vi ville ha det til og tilpasset norske forhold, sier Grude.

Fabrikken på Moi leverer øremerker over hele

landet, og har et elektronisk bestillingsskjema på nettsiden deres. Bestillingen går gjennom Mat­ tilsynets server, og om folk trenger hjelp sier Grude at de gjerne må ringe.

– Bønder må ha sauetelling hvert år, i likhet

med varetelling, og om det er glemt så får en ikke bestille øremerker. Da kan de ringe oss, så tar vi bestillingen og ordre med Mattilsynet - så pleier det å ordne seg, sier hun.

Grude forteller at de er veldig fleksible på

fabrikken, og hjelper gjerne om det skulle oppstå situasjoner.

– Bøndene må vi passe på, smiler hun.

Moen Bjøllefabrikk Adresse: Øyevollveien 6

4460 MOI

Telefon: 5140 1150 E-post: post@moenbjollefabrikk.no Hjemmeside: www.moenbjollefabrikk.no Facebook: www.facebook.com/MoenBjollefabrikk


88 | FORETAK & TJENESTER

Når uhellet er ute, skal du slippe å bekymre deg for om bedriften din har de rette forsikringene. Den jobben overlater du til If Skadeforsikring.

If Skadeforsikring rykker inn når uhellet er ute legg har både NLF (Norges Lastebileier- Forbund) og MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) valgt If Skadeforsikring som foretrukket forsikringsleverandør

-I

til sine medlemmer. Det bekrefter at vi har de beste f er Nordens største skadeforsikrings­

forsikringsløsningene og at vi er konkurransedyktige

selskap. Den viktigste grunnen til å velge

for deres medlemmer..

If Skadeforsikring er ikke det at vi er

– Forsikring kan være komplisert; både i for-

størst, men at vi har de beste avtalene

hold til hva slags type forsikring en bedrift skal

med bilverksteder og håndverksbedrifter som hjel-

velge og ikke minst i forhold til hvilke typer kon-

per deg den dagen du får en skade. Det er hjelpen

trakter som er inngått for den avtalte jobben. If har

etter en skade du betaler forsikring for. Da er det

egne jurister som kan gå gjennom kontrakter og

viktig at du er kunde i et forsikringsselskap som har

bistå som rådgivere når det oppstår kompliserte

de beste avtalene, det mest smidige skadeoppgjørs­

forsikringsspørsmål.

teamet og som sikrer deg rask hjelp.

Slik svarer Knut Hjelmstad på hvorfor man

bygg/anlegg og transport, har Hjelmstad også

skal velge If Skadeforsikring fremfor konkur­rentene.

industribedrifter og eiendomsselskap i sin porte-

Hjelmstad er assurandør i selskapet, og synes det er

følje av kunder. Disse kundene har Hjelmstad som

både utfordrende og givende å jobbe med mellom-

sin faste kontaktperson. Det betyr at de har en

store og store bedriftskunder i Trøndelag.

ressurs­person som kan bistå i alle typer forsikrings-

If Skadeforsikring har avtaler lokalt med alle

spørsmål. If har i tillegg bransjens beste nettsider

typer håndverksbedrifter. Det betyr at når det mel-

for sine kunder. Her kan kundene via en sikker

If Skadeforsikring

des en skade, går denne meldingen videre til deres

pålogging finne svar på spørsmål de måtte ha om

Adresse: Drammensveien 264

lokale samarbeidspartner. Samarbeidsbedriften

egne forsikringer, melde inn skader eller endringer

rykker ut og besiktiger skaden, samtidig organise-

i forsikringsbehovet.

Telefon: 21 49 74 00

res skadeutbedring så raskt som mulig. Det er dette

E-post: kundeservice@if.no

som gir If fornøyde kunder!

mer fornøyd med både skadeoppgjørene våre og

Hjemmeside: www.if.no/privat

– If er store på forsikring av anleggsbransjen og

servicen generelt. Kundesenteret vårt i Trondheim

transportnæringen. Vi har gjennom mange år bygd

har blitt kåret til landets beste, uavhengig av bran-

Facebook: www.facebook.com/ IfSkadeforsikring

opp en stor kompetanse innen disse næringene. I til-

sje, to år på rad. Det viser at vi gjør mye riktig.

I tillegg til å jobbe med store bedrifter innen

– Undersøkelser viser at kundene blir stadig

0283 Oslo


FORETAK & TJENESTER | 89

Vær trygg på din regnskapsfører – Vi er trygg på det vi holder på med. Complér Accounting AS leverer komplette regnskapstjenester og bistår med sin solide økonomierfaring til alle dine regnskapsbehov.

R

egnskapsførerbyrået på Bønes uten-

løsning eller papirløsning om kunden ønsker det.

for Bergen, Complér Accounting

Complér trer inn i enkeltstående oppgaver så vel

AS, er sammensatt av en solid gjeng

som større strategiske prosjekter. Søsterselskapet,

GODE KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

med bred og lang erfaring innenfor

Complér Corporate bistår kunder mot banker og

Complér Accounting jobber tett på gründere og har

finans, økonomi og regnskap.

andre finansielle aktører etter behov, og de besitter

utviklet gode rapporteringsløsninger.

også solid kompetanse innen transaksjonsstøtte og

kunder innenfor shipping, eiendom og investerings­

finansiell rådgivning.

og revisorer og andre ressurspersoner, sier Kvalheim.

selskap, sier partner og daglig leder for Complér

Accounting, Gro Kvalheim.

tere lønn og betalinger på vegne av kunde om

arbeidet oss solid kompetanse og er flinke til å til-

– Vi er et foretak som jobber i hovedsak for

– Vi gjør alt fra de enkle tingene, som å hånd-

på deres konkrete behov, sier Haugen.

– Vi har i tillegg et tett samarbeid med advokater – Fordelen med å bruke oss er at vi har opp-

Complér startet i 2008, og har per dags dato

de ønsker dette, eller vi bistår i forhold til større

egne oss ny kunnskap og ta i bruk ny teknologi.

18 ansatte og er i stadig vekst. At de er en gjeng

prosjekt med hjelp til likviditetsstyring, prosjekt­

Vi følger kunder og prosjekter tett, og ønsker alle

erfarne medarbeidere med høy faglig kapasitet og

regnskap, og rapportering, alt i tett samarbeid med

nye kunder velkommen til en samtale og et godt

god bransjeinnsikt er det ingen tvil om.

kunde. Vi er mange med lang erfaring fra bransjer

samarbeid, sier hun.

– Vi har ansatte som har lang erfaring fra

med mye operativ drift og har god teknisk kompe-

shipping og operativ drift, og ansatte som har

tanse også innenfor systeml­øsninger, som i dag er

Complér Accounting AS

lang erfaring fra revisjon, så det er samlet mye

veldig viktig å besitte med tanke på alle de nye digi-

Adresse: Øvre Kråkenes 17

fagkompetanse her, forteller autorisert regnskaps-

tale løsningene som er på god fart inn i vår bransje,

fører Berit Marie Haugen.

sier Kvalheim.

Telefon: 90 41 30 64

– Vi har tett oppfølging mot våre kunder og

BISTÅR MED REGNSKAP OG ØKONOMISTYRING

assisterer med å effektivisere løpende rutiner. Vi er

Av tjenester bistår de kunder innenfor forskjel-

opptatt av å optimalisere rutinene med effektive

lige bransjer med både økonomi og regnskap i

digitale løsningene, men det varierer jo litt hva kun-

tillegg til rådgivning, både gjennom en skybasert

dene ønsker. Hver kunde velger en løsning basert

5152 Bønes

E-post: post@compler.no Hjemmeside: www.compler.no LinkedIn: www.linkedin.com/company/17960983


90 | DETALJHANDEL

Kremmaren Håvard Stennes har spesialforretning for symaskiner, saum, omtrekking og alt som høyrer med i Volda på Sunnmøre. Butikken kombinerer han med storstilt nettsatsing.

SPREIER SYGLEDE FRÅ SUNNMØRE


DETALJHANDEL | 91

D

et oser engasjement og kreativi-

tet av den sprudlande kremma-

våre flotte sortiment. Det er «vinn-vinn» og kun-

ren vi møter hos Syglede i Volda,

dane ser no heile vårt spennande utval når dei tek

som består av butikk, systove og

turen innom våre to butikkar, seier Stennes.

nettbutikk.

– Vi er forhandlar av Brother sy- og broderings­

– Dette har vi gjort for å få betre plass til begge

Han legg til at i butikken i Ulsteinvik har dei

også eit variert utval av saum og symaskiner.

maskiner. I tillegg sel vi industri­symaskiner. Vi har stoff og tilbehør til den ivrigaste syerske, samt kjekke

GJENBRUK

hobbymaterialer for store og små, seier Stennes til

Kremmaren på Snippa har fått stor sans for gjen­bruk

Det Norske Bransjemagasinet.

opp gjennom åra. Dette gjeld også når det gjeld kle,

møblar og mykje anna.

Han fortel også at dei har eigne skreddarar som

kan tilby tenester innan gardinsaum, målsaum av

– Det gjeld å vere kreativ og nytenkande når

kjolar og dress, reparasjonar av kle, samt redesign.

det gjeld gjenbruk og redesign. Vi brukar det vi har,

Syglede tilbyr også sykurs for born og vaksne, noko

og kan mellom anna tilby unike strikkevesker, som

som fleire og fleire får opp auga for.

tidligare har vore ein litt keisam duk. Slik er det også om ein treng nytt glidelås, sy saman hol i bukser

MØTEPLASS

eller rett og slett reparere den beste dongeribuksa.

– Vi vil gjerne få til lokal handel og aktivitet i sentrum.

Syglede tek også inn symaskiner for reperasjon.

Difor inviterer vi alle innom oss, til ein møteplass for strikking og den gode samtalen. Her skal alle kunne

NETTBUTIKKEN

føle seg heime, smiler 39-åringen. Han viser bransje-

Syglede tilbyr skreddarsydde bunader. Det er noko

magasinet rundt i butikken som består av to etasjar

du også kan bestille via nettbutikken. Dyktige

på Snippa i Volda sentrum.

skreddarar står klar til å utføre spesialbestillingar.

– Eg vil gjerne skape noko, og få til arbeids-

– Vi må vere på nettet i dag med det tilbodet vi

plassar. Difor har vi i dag ein butikk og nettbutikk

har. Det er eit svært godt supplement til dei fysiske

som utviklar seg for kvar veke. Eg er nyfiken og

butikkane, og nettet lever sitt eige liv når vi står bak

interessert i utvikling, så ingen veit kva morgon-

disken i Volda og Ulsteinvik, påpeikar eigaren og

dagen gir, seier Håvard Stennes. Han viser til at det

den daglige leiaren. Han legg ikkje skjul på at han

skal vere kort veg frå idé til handling.

er framme i skoa når det gjeld å få med seg det nye

Syglede Adresse: Snippa 4

og spennande også på nettsal.

SKOGSTAD TIL ULSTEINVIK

Telefon: 477 11 784

Frå å vere ein butikk som hadde Skogstad sine

butikkane våre her på Sunnmøre. Likevel, eg er rea-

E-post: stennes77@gmail.com

populære sports- og fritidskle i hyllene, har Syglede

list og forstår at framtida for kjøp og sal også vil gå

Hjemmeside: www.gamlebutikken.no

valt å reindyrke butikken i Volda. Det betyr at alle

føre seg på internett. Det kjekkaste eg veit, er uan-

Facebook:

Skogstad sine produkt er flytta til ein ny butikk for

sett å få ein kunde inn i butikken, som går blid og

www.facebook.com/sygledevolda

Syglede på Amfi Ulsteinvik.

fornøgd ut av butikken igjen, smiler han.

– Eg håper likevel å sjå flest mogleg innom

6100 Volda


92 | DETALJHANDEL

Ledende produsent av legemidler til dyr Lidenskap for dyr i over 75 år har vært Beaphars fokus, som er produsent av helse- og pleieprodukter til kjæledyr. – Vi perfeksjonerer produkter og tilbyr det beste for dyrene.

G

runnen til at jeg jobber med Beap-

KUNNSKAP GJENNOM FORSKNING

landene, og satser på å ha egne selgere i Sverige

har er at jeg har stor tillit til kvalite-

Kvalitetsstempelet for sine produkter er essensielt

i løpet av 2018 og i Danmark i 2019, for å danne

ten på produktene, og det har vært

for produsenten, som har testfasiliteter i Øst-Europa

Beaphar Skandinavia.

veldig viktig for meg, sier adminis-

der alle produkter blir testet, i tillegg til laboratorier

trerende direktør, Roar Haugen.

i Holland.

på nett har økt de siste årene, er han ikke bekymret

for dyrebutikkenes fremtid.

Beaphar Norge AS distribuerer hollandske

– Innholdet i produktene har endret seg en del

Haugen forteller at selv om dyreproduktsalget

Beaphar sine produkter. Siden 1942 har Beaphar

over tid, vi vet mer i dag gjennom forskning hva de

spesialisert seg på legemidler og produkter til pleie

spesifikke dyrene trenger i sitt fôr og pleie­produkter,

og kunden vil alltid ha behov for kompetent hjelp

for alle kjæledyr.

sier Haugen.

når det gjelder dyrene sine. De som jobber i dyrebu-

tikker er vel skolerte og har spesifikk kunnskap om

Haugen har selv drevet som grossist for Beap-

Han nevner at kaniner kan få større fiber­innhold

– Våre produkter er eksklusive for faghandelen,

har i 21 år.

og mindre proteiner, mens rotter kan få mindre pro-

produkter som gjelder helse og velvære, sier han.

teininnhold enn hva de fikk før.

flere firmaer, og i august 2008 startet vi Beaphar

– Det at rotter ikke skal ha sukker er kjent

Beaphar har vært uendret de siste tre årene. Og

Norge AS. Beaphar Norge ble fra januar 2017 he-

fakta, men det er ikke dermed sagt at alle er opplyst

kunden får høy kvalitet til en fornuftig pris da de

leid av Beaphar BV for å kunne møte fremtidig

om det, sier han.

er en produsent og varene de selger dermed ikke

– Jeg har hatt med meg Beaphar gjennom

konkurranse i markedet.

Beaphar Norge AS distribuerer produkter til

over 200 dyrebutikker av 250 landsomfattende.

Han forteller at prisnivået på produktene til

har vært igjennom et fordyrende mellomledd. VEL SKOLERTE

– Vi ønsker å øke antall produkt per butikk vi

Beaphar AS utvider seg nå videre gjennom nabo-

selger til, og ser lyst på fremtiden, sier Haugen.


DETALJHANDEL | 93

Mannen med racer-saksen Ikke bare blir klippejobben raskt og profesjonelt utført. Hos Hei Sveis frisør blir du tatt godt imot av en fagmann som virkelig bryr seg om kundene sine.

verden rundt. Fra Tyrkia og Tyskland til Danmark

og Sverige, hvor han jobbet i 13 år før han kom til

består av hår - man er nesten like mye en psykolog.

Norge. Her til lands har han drevet frisørsalong i

Selv sier Saleh at han er glad i mennesker og liker

snart syv år.

å snakke med de som sitter i frisørstolen hans. Han

er opptatt av å danne seg et godt bilde av hva kun-

Hei Sveis er en dame- og herrefrisør med flott

Mange frisører sier at jobben deres ikke bare

og sentral beliggenhet i Sørkedalsveien på Major-

den ønsker når det gjelder klipp og frisyre.

stuen i Oslo. I tillegg til alle former for hårklipp

står også barbering, farging, striping og styling på

når jeg kan gjøre folk fornøyd.

menyen. Kundene hans er både barn og unge, kvin-

ner og menn i alle aldre. Det er fullt mulig å for-

Med fokus på rask og godt utført klipp og barbering

håndsbestille time, men de fleste benytter seg av

med gode produkter, kan Saleh ta imot alle - også de

tilbudet om drop-in.

som plages av allergier og flass. I den sammenheng vil

D

han avslutningsvis fremheve produktene fra Moroc-

– Veldig mange som kommer har ikke tid til å

– Jeg elsker yrket mitt, og jeg blir veldig glad Hos Hei Sveis er nye kunder alltid velkomne.

et er ingen overdrivelse å si at Ali

vente, så jeg har en spesiell teknikk som gjør at jeg

Kamil Saleh elsker jobben sin. En

jobber veldig kjapt.

sjelden entusiasme for både fri-

sørfaget og personlig kontakt har

ønske om å starte egen salong. Etter å ha gått i

gitt ham mange smilende kunder.

lære i noen måneder for å bli kjent med det nor-

Adresse: Sørkedalsveien 3C

– Jeg er veldig fornøyd med jobben min, og

ske systemet, fikk han sitt første frisørlokale. Etter

kundene mine er også kjempefornøyde. De legger

en tøff start med få kunder, ble alt snudd på hodet

Telefon: 978 64 888

igjen mange tilbakemeldinger på internett om at

da han skiftet navn til Hei Sveis.

E-post: heisveisoslo@gmail.com

jeg er rask og flink, og at jeg tilbyr god service og

Hjemmeside: www.heisveisfrisor.no

god pris.

meg, er det mange som sier at det er fordi navnet

er så morsomt! forteller han med et smil.

Saleh har drevet som frisør i 34 år og reist

Da Saleh flyttet til Norge, var det med et klart

– Når jeg spør folk om hvorfor de først kom til

can oil som både benyttes og selges i salongen.

Hei Sveis 0369 Oslo

Facebook: www.facebook.com/pg/heisveisfrisor


94 | DETALJHANDEL

– Skinnplagg som varer hele livet

Moi Skinnutsalg i Lund kommune tilbyr tidløse skinnklær av ekte kvalitet. – Når du går herfra har du fått et plagg til en fornuftig pris og som sitter som et skudd.


DETALJHANDEL | 95

E

ier og daglig leder Terje Eik driver

holder deg varm om vinteren, og kan styles opp

utsalget i de gamle produksjons­

med skjorte og slips på fest, sier daglig leder.

lokalene til skinnfabrikken Aleksan-

der, sammen med sin kone Heidi. De

lett og mykt, og som faller veldig lett.

siste ti årene av fabrikkens levetid var

Han forteller at de bruker lammeskinn som er – Vi har et par skinnvotter med hansker inni,

Eik selv daglig leder, og da produksjonen stanset

og for de som sliter med frosne og stive fingrer på

i 1999 kjøpte han og kona Heidi resten og startet

vinteren, vil de ikke få slike plager med disse. De

eventyret Moi Skinnutsalg.

er helt utrolige! sier Eik.

– Moi er tross alt ikke verdens navle, men når

Moi Skinnutsalg flytter første mars inn i nye

folk kommer hit så skal de føle at de har gjort et

lokaler vegg i vegg ved YX-stasjonen i Moi.

godt kjøp, sier Eik.

mer synlig i Moi og at flere ønsker å stikke innom

– I tillegg er vi veldig opptatt av kvalitet. Folk

skal fortsatt komme til Moi og kunne kjøpe seg

– Vi håper at flyttingen skal gjøre oss enda

butikken hos oss, sier han.

et kvalitetsprodukt.

Han forteller at rimelige lokaler, praktiske

SYNLIG PÅ MESSER

åpningstider og stort utvalg gjør at Moi Skinn­utsalg

Både Terje og konen er hyppig på messer som

ligger rundt 30-40 prosent lavere enn veiledende

Dyrskun i Seljord, og har gjerne med seg opp til

pris ellers i bransjen, som gjerne trekker folk også

500 plagg på hver messe. Han påpeker at verdien

langveisfra.

av å vise seg ute viser seg godt i kundebesøk i

butikklokalene i ettertid.

– En kan jo ikke kjøpe skinnjakker på nettet,

det handler om å føle seg frem og vite at du får kva-

– Jo mer vi er ute, desto mer folk kommer hit.

litet og at det passer som det skal, sier han.

En må jo vise seg, hvis ikke glemmer folk deg vekk, sier Eik.

SKINN SOM LIVSSTIL

– Jeg og min kone kan se med en gang når en

besøk i butikken fra hele landet av ferierende gjes-

kunde kommer inn i butikken hvilket plagg som

ter, og at folk gjerne også kommer langveisfra på

vil passe, sier Eik.

anbefaling fra fornøyde kunder.

Ekteparet jobbet begge på skinnfabrikken

Eier av skinnforretningen forteller at de får

– Vi hadde en mann i butikken en gang som

Aleksander i dens glansdager og har skåret ut skinn.

lurte på om vi kunne legge opp ermene på en

Med årelang erfaring helt ut i fingertuppene tilbyr

skinnjakke han hadde kjøpt, men som ikke var

de kunder gode råd ved kjøp av skinnprodukter.

handlet hos oss. Etter han var innom butikken den

var kjøpt i med beskjed om at å legge opp ermene

– Vi har gjort dette til en livsstil og har Norges

beste utvalg av skinn, sier Eik.

ble meget dyrt, gjorde vi det for han uten at det kos-

Uekte produkter har blitt vanskeligere å

tet han noe. I tiden etterpå kom det flere av hans

oppdage, forteller Eik, og sier at ved bruk av kon-

venner å handlet hos oss, det var helt fantastisk, sier

sistens og lukt på imitert skinn må en ofte inn i

den daglige lederen.

selve stoffet for å kunne avsløre om det er ekte eller ikke.

SY-VERKSTED

Som en ekstra service hos Moi Skinnutsalg har de

Moi Skinnutsalg

et sy-verksted der en tidligere ansatt på Aleksander-

Adresse: Øyevollsveien 6

fabrikken legger opp ermer og gjør mindre repara-

SKINN MOT VINTERPLAGER

sjoner, forteller Eik.

Telefon: 51 40 12 00 / 419 16 748

Blant produktene tilbyr Moi Skinnutsalg ulike

E-post: terje.eik@dabb.no

skinnplagg som blant annet jakker og bukser, i til-

ikke noen penger på det. Det skal være mer som

legg til vesker, bagger, pc-vesker, hansker, belter

en service. Det er mest voksne folk som er kunder

og pengebøker. Til og med grillforkle i skinn fås

hos oss, men når ungdommen kommer inn så tar

i butikken. I myk og lett lammepels har de den

vi ekstra ta godt vare på dem, og vi gjør alt vi kan

populære Aleksanderjakken.

for at de skal føle seg komfortable, smiler Eik.

– Hos oss vet vi hva vi holder på med, og har

ordentlig kunnskap om våre produkter, sier han.

– Skinn kan brukes til alt, det er vindtett og

– Kundene betaler kun henne, og vi tjener

– Hos oss har vi noe for alle, avslutter han.

4460 Moi

Hjemmeside: www.moi-skinnutsalg.webnode.com Facebook: www.facebook. com/pages/Moi-Skinnutsalg-ogAltmuligbutikk/477183565682634


96 | DETALJHANDEL

Det er aldri for sent å begynne med jakt Gleden ved jakt er å være ute i frisk luft, i nærkontakt med naturen og ville dyr. Bare spør entusiasten Espen Alm, Mois egen jakt- og friluftsguru.

–T

il de som enda ikke har fått

interessen for jakt: for guds

stegangskjøperen kommer til butikken, og trenger

– Den triveligste delen av jobben er når før-

skyld, prøv det! Det er ikke for

mye råd og tips. Det å kunne hjelpe personen til

sent å begynne, selv om man

vedkommende er fullspekket med informasjon og

har blitt 50-60 år. For alle som trenger å komme vekk

klar til jakta. Det er moro!

og ta seg en pause er det ingenting som er bedre enn

å stikke til fjells, få frisk luft og være alene.

også egen nettbutikk, hvor en kan finne produkter

Espen Alm er innehaver av Alm Våpen & Vill-

fra kjente merker som Browning, Winchester, Tik-

mark AS på Moi sør i Rogaland. Nisjebutikken er

ka, Sako, Darwin, Huglu, Ruger, Strasser, CZ, Tan-

spesialister på jakt og friluft med fokus på våpen

foglio, STI, Glock, Walher, Kite, Minox, Swarovski,

og alt av utstyr til jegere og skyttere.

Meopta, Kahles og mange andre.

Med eget børsemakerverksted driver de blant

Det anerkjente jakt- og friluftsmekkaet har

På Moi kommer du inn i butikken og får hjelp

annet med spesialtilpassing av hagler og hel­demping

fra A til Å. Du får testet våpenet på skytebanen før

av salongrifler. Heldempingen er noe de startet med

du drar hjem igjen, og da vet du om alt er som det

i 1986, og har solgt over 6000 stk av. Nå har de også

skal. Hvis ikke blir produktet rettet og justert på.

kommet med en helt ny konstruksjon av fulldempe-

Kundene får ekspert- og faghjelp som garanterer

ren, som de er meget stolte av.

at de blir fornøyde.

Allikevel er det kanskje skytebanen som er

det store trekkplasteret.

– Det er en underjordisk skytebane på 50 me-

ter. Den er for rifler og salongrifler. Vi vil at kundene skal kunne teste ut produktene de har kjøpt hos oss.

Skytebanen er alfa og omega for å trekke folk

langveis fra, og det gir en trygghet at produktet du har kjøpt funker 100 prosent slik du ønsker. Så slipper du skrekkscenariet, at noe er galt med våpenet.

Alm legger til at de har et stort lager og enormt

utvalg i alt fra våpen, jaktutstyr, ammunisjon til optikk. Som innehaver av en nisjebutikk er han opptatt av at kundene som kommer til dem skal kunne gå derfra med produkter han selv vet at de blir fornøyde med. Samt at produktet er lagervarer.

Alm Våpen & Villmark AS Adresse: Øyevollsveien 6

4460 Moi

Telefon: 51 40 18 18 E-post: mail@alms.no Hjemmeside: www.alms.no Facebook: www.facebook.com/pages/Alm-VåpenOg-Villmark/495280657229833


BODØ KOMMUNE | 97

Utviklingsmesteren i nord

Framtiden til Bodø er strålende. En av de sentrale aktørene i utviklingen er Bodø Næringsforum, og direktør Mariann Meby har store mål for årene som kommer.

–V

i er involvert i de fleste av byens utviklingsaktiviteter. Enten det handler om graving eller byplanlegging er

vi med i foraene hvor næringslivet skal delta og ha en mening om ting. Derfor har vi en mening om mye.

Meby ble ansatt i 2012, og fikk nedleggelsen av

Luftforsvarets hovedflystasjon i Bodø i fanget. I fem år bedrev Bodø Næringsforum lobbyvirksomhet både sammen med kommunen og på egen hånd overfor politikere for å få den rette beslutningen for byen. Den kom i fjor vår.

– Den gamle flystripa skal flyttes fra den trange

byen og ut i sjøen. Slik frigjøres arealer til by­­utvikling. Det skal bo folk her og det skal også bli plass til næring. Flere tusen dekar gjøres tilgjengelig. Å få en slik mulighet er helt unikt, også i europeisk sammenheng! Nå starter vi jobben med å fylle arealene med næring. Dette skal vi gjøre smart, grønt og bærekraftig.

Bodø Næringsforum håper å se medlemmene

sine vokse, både i utviklingsfasen og i ulike driftsfaser. Utpekte sektorer vil få fokus fremover, noe som vil få positive ringvirkninger for andre sektorer.

– Bodø har alltid vært et intermodalt knute-

punkt, med havn, jernbane, vei og lufthavn bare noen kilometer fra hverandre. Denne nærheten mellom fire transportbærere er unikt i norsk sammenheng, så vi ser blant annet for oss kortreist laks rett over til Japan i framtiden, når vi får alt dette på plass.

For tiden foregår det utvikling og utarbeidelse

av felles strategier innen både reiselivs-, hav- og mineralnæringen i Bodø og Saltenregionen.

– Vi som er næringslivets interesse­organisasjon

har hatt en vekst på 40 prosent de siste årene, og skal vokse enda mer. Målet er å bli minst 500.


98 | BODØ KOMMUNE

Fra papir til digitalt på byggeplass – Vi vil lære folk å leve med smarte løsninger. Casa Consult AS kombinerer nytenkende arkitektur med elementhus, og gjennomfører hele jobben til ferdig 3D-tegning klar for byggeprosjektet.

–V

i beveger oss mot en tid hvor vi i mindre grad jobber med tegninger på byggeplassen og jobber mer med datamodeller,

sier ingeniør i firmaet, Stig Bjørnbakk.

Arkitekt- og ingeniørfirmaet Casa Consult AS

i Bodø, forener arkitektur og ingeniørtjenester med økonomisk gjennomførbare prosjekter.

– Vi har boligbygg som primærprodukt, og

legger vekt på byggbare løsninger med godt og moderne design, sier Bjørnbakk.

Ingeniøren forteller at de satser mot element-

bygging, og siden oppstart i september i 2017 har de fått tre elementprodusenter og to utbyggere med på laget.

– Tanken vår er å ta hele prosessen fra arkitekt

og gjennom ingeniørfagene til ferdig BIM.

– Våre kunder vil oppnå en bedre total­økonomi

i prosjektene når vi kobler ingeniør og arkitekt også i små prosjekter. DIGITALE MODELLER Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er digitale modeller av et bygg. Dette fungerer som samhandlings­metoden mellom de forskjellige teknikerne i et byggeprosjekt.

– På planleggingssiden har vi brukt digitale

modeller i mange år, mens på byggesiden og på byggeplass har man tatt dette ut som tegninger og


BODØ KOMMUNE | 99

brukt papir, sier Bjørnbakk.

rent arkitektonisk, sier Bjørnbakk.

SALGBART OMRÅDE

Sara Ezeta, arkitekten i firmaet, har hatt mange

Casa Consult tar oppdrag og har samarbeid i hele

i byggebransjen, og ved bruk av et nettbrett eller

innspill på eksisterende hus og forteller at nøkke-

landet, og både ingeniøren og arkitekten sier at spe-

arbeidsstasjoner kan informasjonen og tegningene

len er å få god design som har nok av løsninger

sielt Nord-Norge er spennende å jobbe med.

bli oppdatert digitalt og presentert i 3D og delt mel-

som folk syns er ålreit.

lom alle involverte i prosjektet.

må man ha vekst i byene, noe som skjer i Bodø men

Han forteller at modellen vil bli tatt i bruk

– Byggeplassene er under endring for øyeblik-

– Vi er i en overgang der folk kan lære seg å

– Skal man få til noe boligbygging i Nordland

leve med smarte løsninger ved bruk av fleksibilitet

ikke så mye i de andre byene, sier ingeniøren.

ket, og dette tror jeg er den rette måten å gjøre det

i rommet, sier hun.

på, sier han.

posisjon med fritidsbyggingen i området, og at det

Arkitekten har selv tegnet sin egen hytte der

Han forteller at utfordringen er å komme i

hun på 42 kvadratmeter har åtte soveplasser og

har mye potensiale.

INGENIØR / TEKNIKER-STILLING LEDIG

badekar inkludert.

I samspill med utviklingen av BIM, er Casa Consult

bart og et sommerklima der det på gode dager er

AS på jakt etter en eller to ingeniører / tekniker for

nen av arkitektur og gjennomføring – en må klare

ingenting som matcher Nord-Norge, sier han.

å styrke laget.

å planlegge prosessen etter at arkitekten er ferdig,

sier Bjørnbakk.

smilende til.

– Skal vi lage BIM-modeller må vi ha noen

– Vår måte å jobbe på handler om kombinasjo-

– Vi har en kyst og et vinterklima som er salg-

– Og dem blir det flere og flere av, legger Ezeta

som håndterer teknologien, og ser oss gjerne etter en nyutdannet ingeniør eller tekniker som er gode

NY BY, NY FLYPLASS, NYE MULIGHETER

i den digitale verden, sier Bjørnbakk.

Ny by, ny flyplass-prosjektet er Bodøs største

Casa Consult kan tilby et produserende fag­

utviklingsprosjekt der den nye flyplassen skal eta-

miljø og de rette forbindelsene for gode lære­

bleres med ny plassering, og den gamle flyplassen

muligheter, forteller daglig leder.

åpner for ny byutvikling.

– De yngste har en helt annen digital forståelse

– Den gamle flyplassen frigjør ganske mye

enn de som har holdt på en stund, så det ønsker vi

areal og veldig mye av det er satt opp til boligformål,

å kombinere, sier han.

sier Ezeta.

– Vi er jo selvfølgelig interessert, og vi håper at

LEVE MED SMARTE LØSNINGER

dette blir brutt ned i håndterbare prosjekt­størrelser

Casa Consult har ikke bare fokus på nybygg, men

for byens byggmestre som ønsker å bygge her og

jobber også med rehabilitering på eldre bygg.

for oss som en mindre aktør på arkitekt­siden, sier

Bjørnbakk engasjert.

– Det er en utfordring å oppdatere gamle hus

Adresse: Terminalveien 12

8006 Bodø

Telefon: 952 05 489 / 959 96 759 E-post: post@casaconsult.no Hjemmeside: www.casaconsult.no Facebook: www.facebook.com/CasaConsult-376243539479430


100 | BODØ KOMMUNE

Få det sagt med Stemmeprakt «Jeg har aldri klart å stå foran et publikum og snakke». Har du hørt deg selv si dette? Bli utfordret av Stemmeprakt AS.

–D

et er kjempeviktig å bli hørt.

«Få det sagt»- konseptet, den andre delen,

vi gjennom å holde foredrag, individuelle timer,

Hvis du ønsker å nå gjennom

utgjør hovedkjernen i Stemmeprakt AS. Her hand-

coaching, workshops og firmadager med bedrifter.

i denne verden som støyer,

ler det om å integrere pust, stemme og formidling

må du gjøre noe annet enn

slik at man blir en hel formidler med ro, tilstede-

slik at man bare bruker det man lærer på jobb,

alle andre. Med Få det sagt-konseptet utvikler vi den

værelse og overskudd. Målet er å skape en relasjon

for vi er hele mennesker og å bli god som formid-

enkelte til å bli en trygg formidler slik at de er inter-

som får publikum til å lytte og ha tillit til deg som

ler krever selvutvikling. Det vil derfor ha verdi på

essante å lytte til. En god del av øvelsene er basert på

formidler. Dette skaper større gjennomslagskraft.

flere nivå, i all kommunikasjon, som ambassadør

forskning og disse har også mange helsemessige for-

for bedriften og for den enkelte ved at du kan opp-

deler som skaper positivt utslag for både den enkelte

som direktører, sjefer og ledere. Felles for dem er

og bedrifter.

at de ønsker å ha større gjennomslagskraft eller har

– En typisk kunde her er folk som jobber

– Overføringsverdien er enorm! Det er ikke

leve mer overskudd og glede.

– I tillegg opplever folk både glede og mest-

behov for å presentere mye, samt prestere godt i sitt

ring. Jeg har fått masse gode tilbakemeldinger fra

virke. I tillegg har vi kunder som har total scene-

fornøyde kunder. Mange rapporterer om at de

skrekk og velger bort jobber hvor de vet at de må

Adresse: Storgata 30, 2.etg

utvikler seg og gjør ting de ikke visste at de kunne.

være synlig, forklarer Lyngmo.

Telefon: 97 17 43 67

Paro N. Lyngmo har en imponerende variert

Hun imøtekommer mange forskjellige behov:

Stemmeprakt 8006 Bodø

bakgrunn, både hva gjelder interesser, utdanning

noen ganger er det bedrifter som vil lære stress-

E-post: paro@stemmeprakt.no

og arbeidserfaring. Alt dette tar hun med seg inn

mestring, stemmebruk og formidling, mens andre

Hjemmeside: www.stemmeprakt.no

i arbeidet i Stemmeprakt AS, selskapet hun driver

ønsker mer én-til-én coaching for hver av sine

i Bodø.

ansatte. Noen trenger å roe ned, andre trenger å

Facebook: www.facebook.com/Stemmeprakt

gire opp eller å bli bevisst uheldige mønster.

Driften er todelt: en musikalsk og kreativ del

hvor Lyngmo og hennes ansatte jobber som artis-

– I Stemmeprakt jobber vi også med hvordan

ter, sangpedagoger, kordirigent for bedriftskor og

man kan perfeksjonere konkrete foredrag, så det

produsent. Kundene er både private og bedrifter.

blir totalt sett et utrolig bredt spekter. Dette gjør

Video: www.youtube.com/ watch?v=Sl0eQ65NdzY Instagram: www.instagram.com/stemmeprakt


BODØ KOMMUNE | 101

Fra en gnist til noe helt nytt

–J

eg ønsket å opprette en annen form

på Andøya. I tillegg har de vært involvert i kontor-

for å skape gode og kreative prosjekter.

og administrasjonsbygg og en rekke boligprosjekter

Sentralt stod det å i større grad jobbe

for både utviklere og private aktører.

sammen, og tenke nytt i forhold til prosesser for å

komme fram til nye løsninger.

arkitekter og en teknisk tegner. De flyttet nylig inn

Å skape noe nytt er drivkraften og forretnings­

i nye lokaler fulle av sjel og atmosfære i Sjøgata

ideen til Lorents Urgård. Han er utdannet sivil­

5. Urgård forteller at de skal fungere som både

arkitekt fra NTNU, og har vært i bransjen i snart

arbeidsplass og møteplass.

20 år. Han etablerte Gnist Arkitekter AS i 2014 for

å kunne prøve ut egne ideer.

tett på folk vi jobber med. Her får vi en spennende

fremtid med mye faglig utvikling, og vi ønsker å bli

– Med Gnist var tanken bak at hvis du har en

Firmaet har i dag åtte ansatte, herunder seks

– Vi har stor tro på lokalene, og liker å komme

liten idé, kan dette utvikles til noe større. Du må

et faglig møtested.

alltid ha en gnist i bunnen for å skape noe stort,

og det kan også gi noe nytt. Dette er essensen bak

kjerne­området deres. Urgård sier at når de etter

både navnet og arbeidet; å skape noe nytt.

hvert får større kapasitet blir det mulig å jobbe også

utenfor Nordland.

Allsidighet kan stå som stikkord for prosjektene

Med en liten gnist kan man skape noe stort. Det er dette som er den kreative kjernen i virksomheten til Gnist Arkitekter AS i Bodø.

Salten og deler av Vesterålen er for tiden

til Gnist Arkitekter AS. I senere tid har de jobbet mye

innen skole, deriblant med administrasjonsbygget

i Bodø, og vi ønsker å være med på utviklingen.

– Jeg ser positivt på fremtiden. Det skjer mye

til Bodø universitet. Her jobbet de opp mot en stor

For å øke kompetansen og kapasiteten på konto-

entreprenør og Statsbygg.

ret, søker vi samarbeid med andre arkitekter, både

– Det krever at man har orden i sysakene, for

fordi det tilfører oss ny kunnskap og fordi det gir

Telefon: 456 16 900

Statsbygg stiller høye krav til leveranse og prosess.

flere muligheter enn når man sitter alene. Sam-

E-post: post@gnistark.no

Dette prosjektet har vært veldig spennende for oss.

arbeid med andre aktører og nye innspill, skaper

Hjemmeside: www.gnistark.no

De har også jobbet med andre liknende opp-

nye tanker og måter å løse problemstillinger på.

Facebook: www.facebook.com/gnistark

drag, som den 10 000 kvadratmeter store Tverrlan-

Jeg har sterk tro på at dette er måten vi skal utvikle

det skole samt skoler på Lødingen i Vesterålen og

oss på i fremtiden.

LinkedIn: www.linkedin.com/ company/16256937/

Gnist Arkitekter AS Adresse: Hålogalandsgata 5, 8006 Bodø


102 | BODØ KOMMUNE

REDNINGSUTSTYR SOM SPESIALFELT Bodø Brann og Flåteservice AS spesialiserer seg på brann- og redningsutstyr mot både landbasert og maritim virksomhet. I tillegg er de importør av juksamaskiner som selges langs hele Norgeskysten.

–H

er i Bodø driver vi på

årlig og toårlig krav på service, forteller dag-

med service og salg av alt

lig leder. Han legger til at det er samme krav til

som heter redningsutstyr

brann­slukning om bord på båt som det er i hus

til kystflåten, sier daglig

og hjem.

leder Christopher Joseph Hunt.

mens til sjøs er det årlig. Det har med miljøene å

Bodøværingen fra Storbritannia kom til Norge

– I hus og hjem er det fem års serviceintervall,

i ’97, og har til sammen over 25 års erfaring innen

gjøre, sier Hunt.

redningsutstyrsbransjen. Bodø Brann & Flåteservice

AS innehar kompetansebevis for Viking rednings-

borettslag og andre på privatmarkedet som kun-

flåter, både kommersielt og fritid, og har rednings-

der, der de driver kontroll, service og salg av brann-

flåter, redningsdrakter, livvester, pyroteknisk utstyr,

slukningsapparat og annet brannutstyr.

Bodø Brann & Flåteservice har også en del

nødraketter og alt som faller innenfor livredningsmiddel som spesialfelt.

JUKSAMASKINER

I tillegg til redningsutstyr har Bodø Brann & Flåte-

– Vi får god støtte fra Viking selv, som leverer

redningsutstyr til oss, sier Hunt.

service AS tatt sitt maritime tilbud ett hakk lenger, og er importør for Belitronic elektroniske juksa­

SERVICE PÅ UTSTYR

maskiner, et mekanisk fiskeredskap med flere

– Vi vil helst at kunden ikke bruker det, for det skal

kroker på et snøre med et tungt søkke i enden.

brukes i nødsituasjoner, svarer Hunt på spørsmål

om kundene er flinke til å bruke redningsutstyret

ger til en rekke forhandlere langs kysten fra Båts-

Bodø Brann & Flåteservice AS

de er pålagt.

fjord i nord til Mandal i sør, sier Hunt.

Adresse: Bodø Næringspark B2 Teglverkveien 15

I tillegg til salg driver Bodø Brann & Flåteser-

– Vi tar inn juksamaskiner fra Sverige og sel-

Han forteller at alle båter kan bruke en juksa­

vice også med service.

maskin, og at de i tillegg er solgt til plattformer ute

i Nordsjøen som de monterer for å dra opp fisk.

Telefon: 960 17 071

på kontroll, sier Hunt, som samtidig kan fortelle at de

E-post: info@bobrann.no

har mye utstyr som kommer inn til service hos dem.

kundeinnstilt og setter stor stolthet i personlig ser-

vice, sier Hunt.

– Alt som er registrert i skipsregisteret har krav

Redningsutstyr for maritim virksomhet har

– Vi har ikke noe nettløsning, så vi er veldig

8006 Bodø

Hjemmeside: www.bobrann.no


BODØ KOMMUNE | 103

Mudder, sjøbunn og leirbunn er alle spennende utfordringer for Hercules Fundamentering, som benytter seg av alle typer fundamenterings­ metoder for broer, bygg og kai. – Det er en nisje i anleggsbransjen.

SIKKERHET I BUNN

B

edriftens typiske kunde er bygg­

med store pæle-rigger og bruk av flåter. Avdeling

pågår på havet, så vi er godt vant med det og har

entreprenører, som igjen gjerne er

Nord sammen med avdelingene Midt og Sør er en

drevet på med det i mange år.

engasjert av kommuner eller større

betydelig aktør i Norge.

aktører som Statens vegvesen. Fun-

– Det er en bransje som er vanskelig å rekrut-

tid i Nord- og Midt-Norge. Når det gjelder avde-

damenteringen

for

Finneidstrøm-

Områdesjefen ser positivt på bedriftens frem-

tere til, og det er vanskelig å finne noen med erfaring

lingen i Sør, Enebakk, så har de også for tiden vel-

men bro er akkurat avsluttet, en jobb som Hercules

som kan kjøre slikt utstyr som vi har i selskapet.

dig mange forespørsler, så fremtiden ser lys ut for

utførte som underentreprenør for Kruse Smith som

Hercules Fundamentering.

er engasjert av Statens veivesen som byggherre.

vald Johansen Bygg, Meierikvartalet for Hent, og

Ramsalt for Skanska, har Hercules Fundamentering

her i Bodø, vi mottar daglig mange telefoner og fore-

alt arbeid som vi utfører. På Finneidstrømmen bro

sikret grunnen for.

spørsler på prosjekter, så man ser jo det at frem mot

så er det i all hovedsak stålkjernepeler som vi har

sommeren nå kommer det veldig mange jobber ut.

boret ned til fjell og som hjelper til at broen skal

bygninger og broer ved bruk av ulike typer peling,

stå fjellstøtt resten av sin levetid, forteller område-

støttekonstruksjoner og jordforankring og har en

sjef Knut-Erik Eriksen.

omfattende ressurs i form av maskinpark og utro-

lig dyktige kollegaer og medarbeidere.

– Typisk så er vi underentreprenør på stort sett

Hercules Fundamentering er en stor aktør i

Prosjekter som Bodø Rådhus for Gun-

Hercules Fundamentering sikrer grunnen for

bransjen og tilbyr alle typer fundamenteringsarbeid.

– Man har jo litt forretningshemmeligheter, men

De kan også tilby armering og betongpeler fra deres

man ser jo en dreiing i markedet mot grovere og tyn-

egen armerings fabrikk, i tillegg til egen teknologi­

gre utstyr - særlig på borrefronten, sier Eriksen.

avdeling for designutvikling for unike prosjekter.

Grovhullsboring eller ramming av peler fra

– Akkurat nå utfører vi, sammen med vår

flåter er ikke uvanlig, forteller områdesjefen. Selv

avdeling i Trondheim, alle jobbene som vi erver-

om urolige forhold langs kysten med vær og vind

ver oss i Nord-Norge. Avdelingen vår i Trondheim,

kan være utfordrende har de ansatte lang erfaring

som er betydeligere større enn avdeling Nord, har

på sin side.

en betydelig kompetanse på sjøjobber - da gjerne

– Fra Molde og nordover har vi prosjekt som

– Vi har kjempestor tro på markedet, spesielt

Får vi en liten bit av den kaken, så er det bra.

Hercules Fundamentering Adresse: Østensjøveien 27

0661 Oslo

Telefon: 922 55 452 E-post: post@herculesfundamentering.no Hjemmeside: www.herculesfundamentering.no Facebook: www.facebook.com/ HerculesFundamentering


104 | BODØ KOMMUNE

Med kjærlighet for bunad Bunaden er et unikt plagg som passer til mange festlige anledninger. Husfliden Bodø AS tilbyr brodering, montering, tilbehør og alt du trenger for et komplett antrekk.

V

elkommen til Husflidens avdeling

og så monteres det på systua her hos oss. Vi garan-

dag: å høre på det kunden ønsker, og imøtekomme

i Bodø, hvor butikkhyllene bugner

terer et kvalitetsprodukt som i tillegg er godkjent av

kundens ønsker på best mulig måte.

av forskjellige håndarbeid, garn,

Bunadsnemda. Og vi har selvsagt reklamasjonsrett.

interiør­artikler og suvenirer. Tar du

Vi strekker oss kjempelangt, og har en målsetning

LANDETS FLOTTESTE

en prat med de ansatte, går det dog

om at alle kunder skal være fornøyde når de går fra

Hos Husfliden Bodø AS fører de Lofotenbunad,

ikke mange minuttene før de røper varme følelser

oss, legger Slotterøy til.

Hamarøybunad og Ofotenbunad. Aller mest popu-

for bunaden. Daglig leder Dorthe Leise Hjermind

– Hos oss får du godkjente kvalitetsprodukter.

lær er den blå og grønne Nordlandsbunaden. Denne

og medarbeider Karin Signe Slotterøy setter ikke

Vi har tre sydamer på huset som er veldig flinke,

ble godkjent allerede i 1928, og feirer altså 90 år i

bare fagkunnskap i høysetet, de er også lidenska-

forteller Hjermind.

år. Dette skal markeres med brask og bram i april.

pelig opptatt av nasjonalplagget.

Hun har vært daglig leder av Husfliden Bodø

Nordlandsbunaden har blitt kåret til den flot-

AS i to og et halvt år. Butikken er en av de eldste

teste bunaden i landet en rekke ganger. Ved Hus-

GODKJENT KVALITET

bedriftene i byen, og kunne feire 115 år i 2017. Her

fliden i Bodø tilbyr de varianten for både dame og

– Produsentene våre rundt i landet produserer

har de lange tradisjoner for håndverk og service i

herre. Men hva er vel en bunad uten passende til-

både skjorter og bunader. Dette blir gjort for hånd,

toppklasse. Dette er noe de jobber med hver eneste

behør? Også her kan Hjermind og Slotterøy vise til


BODØ KOMMUNE | 105

et stort og flott utvalg.

– Vi tar også imot omsøm av bunader fra

andre landsdeler. DET VIKTIGE TILBEHØRET – Det originale sølvet til Nordlandsbunaden er det

TRYGG HANDEL

gullsmed Rørvik i Mosjøen som lager, og de er vår

– Kundene skal være trygge når de handler hos

leverandør. Vi har også ekstrautstyr til Nordlands-

oss. Vi har en stabil stab som kjenner produktene,

bunaden for damer som vi lager her på huset. Det

og mange av våre ansatte har vært her i 25-30 år.

er hårbøyler med broderi på, og her brukes det

Kundene våre kommer fra hele landet, og faktisk

samme stoffet som finnes i forkle og sjal. Broderte

en del fra utlandet også. Vi kan love et høykvalitets­

slips til menn i det samme stoffet har vi også, slik

produkt som er laget av kun naturmaterialer og

at de kan matche damene.

som kan tilpasses.

Egne skjørt i grønt og blått, samt mange flotte

Husfliden Bodø AS leverer ferdige bunader,

garderobe­ poser med grafisk trykk til kvinnenes

men også en stor andel forskjellige typer material­

Nordlands­ bunad er andre ting som Husfliden i

pakker. Da får man kjøpt en påtegnet stakk som

Bodø produserer. Det er ingen tvil om at bedriften

man broderer selv og som deretter monteres. I pak-

er svært opptatt av produktutvikling. Og hva så med

kene er det alt av stoff som er påtegnet, og det følger

det som er helt nederst, nemlig føttene?

med garn til brodering, broderinåler samt veiled-

ning og beskrivelser.

– Ja, vi har sko i veldig god kvalitet, fra norske

Husfliden Bodø

Klaveness. Til Nordlandsbunaden er det sorte sko med sølvspenne som gjelder, mens til Lofotbuna-

GAMMELT OG NYTT

Adresse: Storgt. 23

den er det sorte sko med en rød kant på.

– Selv om vi er en gammel bedrift, tenker vi nytt

Mange ting gjør at Husfliden Bodø AS utmer-

både når det gjelder produktutvikling og kontakt

ker seg, men det aller viktigste er at de har butikk

med kundene. Samtidig må vi følge med i tiden og

og systue, med salg og produksjon i samme hus. På

tilby det lille ekstra. Vi har en helt fantastisk butikk,

systua utføres også mye omsøm av bunader, og slik

og vi får utrolig gode tilbakemeldinger fra kunder

kan man få tilpasset bunaden som har krympet i

på at de føler seg godt mottatt. Klarer vi å holde på

skapet, sier de med et smil.

dette, er fremtiden lys.

8006 Bodø

Telefon: 75 54 43 00 E-post: post@husflidenbodo.no Hjemmeside: www.husflidenbodo.no Facebook: www.facebook.com/Husflidenbodo


106 | BODØ KOMMUNE

Trykker seg inn i fremtiden

–V

i investerte ganske tungt i 2017, og responsen har vært veldig god så langt. Den har vært over all forventning! Fremover reg-

ner jeg med at dekor vil bli en enda større del av virksomheten vår, for det er en billig måte å markedsføre seg på, spesielt innen bildekor. Dette er også noe vi selv ønsker, da vi vil være en fullservicebedrift som kan levere det meste på kort tid.

André Lillegaard er daglig leder og andre

generasjon som driver trykkeriet Forretningstrykk AS. I hovedsak er de et fullservice-trykkeri med produksjon i eget hus, og med en førtrykksavdeling med designere og typografer.

– Vindusdekor kan vi levere, både inn- og utven-

dig, samt frosting, skjerming for innsyn, dekorering av kontorlandskaper og utskjæring av dekorer. Vi gjør også en del ting i storformat, med printing av foto i store formater. Da kan man printe på stort sett alle materialer inntil fem centimeters høyde, deriblant på treverk, kork, glass, akryl, stein og fliser. Kundene her er en del private men også bedrifter som ønsker å dekorere kontorer, visingsbygg eller byggeplasskilt, utdyper Lillegaard.

Han forteller at trenden i Norge er at det blir

stadig færre trykkerier. Per i dag er det ikke mange trykkmaskiner igjen nord for Trondheim, og de som er igjen, er for det meste større enheter. I Bodø kjører de på både digital og offset, med offset-format helt opp til 70/100. De har kunder fra Finnmark til Trondheim, og produserer en del for andre trykkerier også.

– Forretningstrykk AS ble etablert i 1940, og er

Hos Forretningstrykk AS i Bodø får du det meste av to verdener: nesten 80 års erfaring i kombinasjon med topp moderne utstyr og en fremtidsrettet driftsmodell.

nå bedre rustet for fremtiden enn noen gang egentlig. Det er fordi vi har gått inn på et nytt felt med dekor, med vindusreklame, bildekor, solskjerming, storformat printing og frosting av ruter.

Med eget fresebord kan de også frese, skjære,

sage og lage alle mulige esker og stanser. De kan figurskjære i aluminium, kompositt-plater, akryl og

Forretningstrykk AS

papir. Kundene her er aktører innen både reiseliv,

Adresse: Bodøsjøveien 66B

uteliv og fiskeoppdrett.

Telefon: 75 56 54 40

– Jeg har noen drømmer og håp om at vi fort-

satt kan drive en sunn og grei butikk - både med å tjene penger og at det skal være greit å være her både som kunde og ansatt. I tillegg er målet at vi skal fortsette å følge med på den teknologiske utviklingen og på nye trender. Med andre ord: tilpasse oss markedet.

8013 Bodø

E-post: firmapost@forretningstrykk.no Hjemmeside: www.forretningstrykk.no Facebook: www.facebook.com/forretningstrykk


BODØ KOMMUNE | 107

Som et lite eller mellomstort firma, kan du hos regnskapskontoret Siffo AS få trygg hjelp med din økonomi, fleksible løsninger og god veiledning på kjøpet.

Å

Regnskap og rådgivning på samme sted gjøre hverdagen enklere for sine

basert regnskap. Det er fremtiden, og du har full

MOBILE TJENESTER

kunder er målet til Bodø­bedriften

kontroll og ser til enhver tid hva som skal betales

Siffo bruker økonomi- og regnskapsprogrammet

Siffo AS. Hovedkontoret i Sjøgata

og hva som er kommet inn. Du kan klikke og se på

24SevenOffice til sine tjenester der kunde og regn-

og avdelingen på Moldjord i Bei-

bilaget - og du trenger ikke begynne å bla i en perm.

skapsfører jobber i ett og samme system for økt

arn, rommer til sammen tolv

lønnsomhet og verdiskapning.

Nye kunder får gjennomgang av systemer, og

ansatte med mange års erfaring. Beiarnavdelingen

tilgang til aktuelle funksjoner som timeregistrering

har mange landbrukskunder, men fører også regn-

og ordreregistrering. Fakturaer sendes direkte inn i

benytte seg av vårt system til å spare tid og ressur-

skap for andre næringsdrivende i distriktet. Daglig

systemet, og en liten melding på daglig leders telefon

ser hos seg.

leder Lisbet Karlsen understreker at de ikke har

gir beskjed om at det ligger faktura til godkjenning.

spesialisert seg på én bransje, men tilbyr sine tje-

inn i andre systemer hvis du ønsker regnskapene

nester for alle typer næringer.

enhver tid oppdatert om du bruker systemet opti-

malt. Du kan følge med fra uke til uke om du vil

– Vi har alle mulige bransjer og har kunder i

– Med en skybasert løsning er regnskapet til

Bodø, Salten og ned til Helgeland, sier hun.

måle noen spesielle inntekter eller kostnader.

– Kunder trenger ikke være i Bodø, de kan

– Vi har fokus på hvordan våre kunder kan

Bedriften er også mobile og setter seg gjerne

ført i dine lokaler.

Karlsen forteller om utviklingen fra å ha en

være i Oslo sånn sett, det er jo ikke så nøye hvor

arbeidsdag der mesteparten av tiden gikk med til å

du sitter når alt er digitalisert.

”punche” bilag, til at dette nå er blitt mer eller mindre automatisert som frigir tid til andre oppgaver

Siffo AS Adresse: Sjøgata 15/17 6.etg

8037 Bodø

FRA PAPIR TIL SKY

slik som oppfølging og rådgivning.

Målet om å bli papirløs er i full vekst i regnskaps-

bransjen, med stort fokus på nettbaserte eller sky-

enda mer vinklet mot rådgivning og rapportering,

E-post: post@siffo.no

baserte løsninger.

og med automatiske systemer har vi mer fokus på

Hjemmeside: www.siffo.no

å analysere regnskapet og gi råd og veiledning.

– Det er ikke noe å vente på å gå over til et sky-

– Bransjen kommer nok fremover til å bli

Telefon: 755 00 850


108 | BODØ KOMMUNE

Boflexhus gjør husdrømmen til virkelighet Norske nabolag blir stadig mer kjedelig og like. Drømmer du om å bygge et unikt, arkitekttegnet hus til en fornuftig pris - på få måneder?

O

m du tror at arkitekttegnede hus bare er for de med tjukke lommebøker, tro om igjen. Om du tror at det må ta minst ett år for å få bygget en robust og flott bolig, tro

om igjen. Alt du trenger å vite, er hvordan du skal komme i kontakt med Boflexhus i Bodø.

Her er salgsrepresentanten for fem ulike

fabrikker som produserer modulbaserte hus. Det kan være både elementhus, tømmerhus og prekutt. Det unike med disse prosjektene er fokuset

på at det skal være rimelige, arkitekttegnede boli-

den, setter de deg i direkte kontakt med dyktige

ger av topp kvalitet som leveres fra fabrikk innen

arkitekter og setter dine ideer ned på papiret.

åtte, ni uker og som gjøres ferdig på byggeplassen

innen tre til fire måneder ettersom hvilket hus man

kan i tillegg kunden endre på tegningene så mye

velger. Og byggherrer som ønsker å gjøre deler av

han vil. Boligen AS er ansvarlig søker, og gjør alle

jobben selv, kan få et enda bedre pristilbud.

jobber i forhold til kommunen. Vi har også diverse

kontrollfunksjoner, betong, våtrom, konstruksjon,

– Vi er ute etter kunder som ikke ønsker å

– Her snakker vi om relativt lave priser. Da

kopiere naboens hus. Det vil si at vi spesialtilpasser

samt lyd og brann.

ut fra alle naturlige behov som enhver byggherre

har: ut fra hvor mange barn man har, om man er

hold til konkurrentene, er at vi leverer direkte fra

handikappet, om man er gammel eller ung eller

fabrikk til kundene. Og vi har kort byggetid. Du

om man ønsker etasjer eller å ha alt på én flate.

sparer tid på byggelånet og i tillegg sparer du på at

Vi spesialbygger etter de malene som byggherren

vi tilbyr store valgmuligheter på rimelige materialer.

ønsker, sier Ole Toftesund i Boflexhus.

– Tidligere foregikk salgsprosessen slik at det

mye på de som ikke har råd til å bygge hus. Å få

bare gikk gjennom entreprenører og boligutviklere

lov til å fortsette å bygge for de som har et litt mar-

som igjen solgte videre til sluttkunde. Men vi opp-

ginalt budsjett - det er det viktigste målet mitt.

– Men den aller største fordelen med oss i for-

– Kunden kommer alltid først, og vi tenker

daget at det for våre eneboligkunder ble vanskelig - også for entreprenører og eiendomsutviklere ved

Boflexhus

at det rett og slett ble for smått og spesielt, og ikke

Adresse: Anders Benums vei 8

minst dyrt for kunden.

Derfor leverer de nå privathus direkte fra

fabrikk, og kjøperne unngår fordyrende og kompliserte mellomledd. Etter et hjemmebesøk med kartlegging og gjennomgang av behovene til kun-

8009 Bodø

Telefon: (+47) 905 42 590 E-post: boflexhusas@gmail.com Hjemmeside: www.vitbuve.no


BODØ KOMMUNE | 109

Trygge tider for Nordland – Beredskap og sikkerhet i forhold til både offentlige og private virksomheter er et veldig interessant fagområde som vi ønsker å bistå private og offentlige virksomheter med.

–V

i er også i ferd med å bygge

lever i. De forutsetter at kommune og nød­etater er

jobber fortsatt med å sondere markedet og tilby sine

opp et nettverk innen plan-

der og fungerer om noe skulle skje. Vi kan hjelpe

tjenester til offentlige og private virksomheter.

legging og ledelse innen alle

offentlige instanser med å få dette til å fungere

sikkerhetsområdene; forebyg-

sammen, ved å få dem til å bruke den organisasjo-

ideer om å bistå kommunene i utarbeidelsen av

gende sikkerhet, personlig sikkerhet (HMS), virksom-

nen og ressursene de har på best mulig måte. Dette

beredskapsplaner, operative planer og ikke minst

hetssikkerhet og cybersikkerhet.

er vår forretningsidé.

praktiske øvelser.

Even Jarl Ediassen startet opp Nordvekst AS i

Totalt opererer selskapet innenfor tre områ-

– Vi har vært i kontakt med fylkesmann og har

Med på laget har Ediassen medarbeidere med

Bodø etter å ha jobbet som rådmann i 10 år. Sel-

der: alminnelig rådgivning til offentlig sektor og

bakgrunn fra Forsvaret på øverste nivå. Med en slik

skapet tilbyr rådgivning spesielt rettet mot offent-

beredskap og sikkerhet. Ediassen forteller at trass i

kompetanse og erfaring er målet å kunne tilby et

lig sektor, og hovedsakelig kommunal sektor. Her

at markedet er stort, er det også utfordrende fordi

bredt spekter innenfor beredskap og sikkerhet.

bruker Ediassen sitt store nettverk med bakgrunn i

det kanskje ikke er dette området man prioriterer

kompetansen han har på omstilling, utvikling samt

før man ser den praktiske konsekvensen av det.

ledelse og drift av kommunale organisasjoner. I til-

legg er han innleid som markedsansvarlig for et

oppmerksomhet rundt dette. Men Bodø skal etter

selskap som leverer miniboliger.

hvert bli en beredskaps- og sikkerhetshovedstad. I

lys av det ønsker vi selvsagt også å rette oss inn mot

– Det vi ønsker er å få en sikkerhetskultur

– Derfor har vi en jobb å gjøre i forhold til å få

inn i de offentlige instansene. På det øverste nivået

alt som kommer til å skje med byutviklingen.

ønsker man selvsagt et tryggere samfunn, og der

har vi offentlige utredninger og lovverket. På det

vekst AS, men på beredskap og sikkerhet ønsker de

nederste nivået har borgerne en forventning om at

å spesialisere seg innenfor enkelte områder som gjør

det offentlige tenker på sikkerhet i den verden de

at de også kan rekke utenfor Salten og Nordland. De

Salten og Nordland er hovedområdet til Nord-

Nordvekst Adresse: Garnveien 30A

8013 Bodø

Telefon: 952 33 825 E-post: even@nordvekst.no Hjemmeside: www.nordvekst.no Facebook: www.facebook.com/nordvekst


110 | BODØ KOMMUNE

Én bedrift for alle dine utebehov Solskjerming, spabad, snøbrøyting og feiing. En mer variert helårsbedrift enn Bodø Markise og Persiennefabrikk AS skal du lete lenge etter. – Her får kunden hjelp med alt.

–V

i startet med salg av innvendig og utvendig solskjerming, og oppdaget fort at vi trengte montører på helårsbasis, sier

daglig leder John Harald Bjarnesen.

Bjarnesen kjøpte et gammelt firma som het

Bodø Markise, og la til Bodø Markise og Persiennefabrikk AS i 2002. Siden den gang har virksomheten ekspandert til flere spennende utviklinger, og er nå en ekte helårsbedrift.

fungerer best til ulike behov, sier Bjarnesen.

– For å holde folk i arbeid med solskjerming

Han legger til at solskjerming kan øke verdien

på helårsbasis, måtte vi ha noe å drive med når sola

og ta vare på klimaet i boligen.

gikk ned. Og det som er mest nærliggende når sola

går ned er snøen, sier Bjarnesen.

spørsmål om man bør gå for en manuell eller elek-

trisk solskjermingsløsning.

Bodø Markise og Persiennefabrikk AS startet

– Fremtiden er motorisert, sier Didriksen på

med snørydding, og etter hvert utviklet etterspør-

selen seg.

alt av skjerming fjernstyres ved hjelp av en app på

telefonen - selv når man ikke er hjemme.

– I dag har vi seks maskiner på fulltid på vår

Hun legger til at med dagens teknologi kan

serviceavdeling, og tilbyr alt av snøbrøyting, sandstrøing, feiing etter strøing på våren, lastebilopp-

OVERINVESTERER I SPABAD

drag og hjullasteroppdrag, sier Bjarnesen.

Som en annen utvikling innen Bodø Markise og Persiennefabrikk AS, tilbyr de også spabad og Jacuzzi.

SKJERMING FOR ET BEDRE INNEKLIMA

Bjarnesen forteller at de selger cirka 60 bad i året, og

– Tenk på å finn den plassen som gir deg best

tilbyr i tillegg full service med egne serviceteknikere.

hjelp, råder butikksjef Vivian Didriksen kunder

som skal finne de rette solskjermingsløsningene

det kan være god pleie for kroppen, sier daglig leier.

Bodø Markise & Persiennefabrikk AS

for sine boliger.

Adresse: Dreyfushammarn 11

spabad, at de er realistiske med tanke på hvor

tige råd og hjelp til kunder om farge, løsning og ulike

mange brukere av badet det kommer til å være.

behov, og utfører jobben til alt er ferdig montert.

Telefon: 755 24 199

– Vi har kvalitetsvarer for solskjerming, og i

men kanskje åtte brukere to ganger i året, så inves-

E-post: post@bodomarkise.no

tillegg har vi lang kunnskap og kompetanse om

ter heller etter det realistiske bruket, ellers blir det

refleksjonsverdi, varmetap og hvilke løsninger som

en dyr investering og drift, sier han.

Didriksen forteller at de er opptatt av å gi rik-

– Det er en veldig fin og sosial ting samtidig som Bjarnesen tipser kunder som tenker på å kjøpe

– Om det er fire brukere av badet hele året,

8012 Bodø

Hjemmeside: www.bmp.as Facebook: www.facebook.com/bmp.as/


VERKSTED & INDUSTRI | 111

Kongene av jern- og metallgjenvinning

M

etallene som blir mottatt hos

restverdier, fremstår Metallco som en god og stabil

Metallco bearbeides til rene

avvikler. Derfor blir det også ekstra viktig for selska-

råvarer som igjen kan bru-

pet å være effektive i material-mottaket, og kjappe

kes som råvarer i industrien.

med både tilbakemeldinger og oppgjør.

Konsernet har avdelinger over

Mange av næringskundene deres er også

hele landet, hvorav åtte av dem også har mottak for

medlems­ bedrifter hos Renas, Norges ledende

vrakbiler og EE-avfall. Metallco Trondheim er en av

EE-returselskap. Med eget anlegg tilbyr derfor

disse, der vrakbiler blir sanert i et moderne behand-

Metallco i Trondheim både innsamling og behand-

lingsanlegg i henhold til myndighetenes krav.

ling av EE-avfall fra næringslivet i Trøndelag. Slik

kan de håndtere alt fra bilvrak, skrapjern og metal-

– Metallco Trondheim er en tilpasnings­

dyktig mottaker og profesjonell aktør innen metall­

ler, til EE-avfall på en best mulig måte.

gjenvinning. Daglig leder i Meta AS og en fornøyd

kunde av Metallco Trondheim, John Morten Øde-

å ta hånd om utrangerte materialer på en trygg og

gård, sier det er helt essensielt for de å ha en mot-

effektiv måte, innenfor de rammene lovverket gir.

taker som har de nødvendige kunnskapene da de

Selskapet oppfordrer alle som er nysgjerrige eller

returnerer hele 30 prosent til gjenvinning. De er hyg-

har spørsmål om å ta kontakt, for en nærmere pre-

gelige og vekten er alltid korrekt, påpeker han.

sentasjon og gjennomgang.

Avdelingen i Trondheim tilbyr større og min-

Hos Metallco Trondheim AS er topp-prioritet

Lurer du fortsatt på om det er noen vits i å

dre industrikunder gode nedstrømsløsninger tilpas-

resirkulere? Miljøgevinstene ved gjenvinning av

set hver enkelt kunde sine unike behov. Selskapets

metaller er mange, men viser seg spesielt i form av

mange samarbeidspartnere har en god spredning,

redusert energibruk. For aluminium spares det 94

både når det gjelder ulike bransjer og geografisk

prosent og for jern 74 prosent sammenliknet med

plassering. Per i dag har de kunder som strekker

primærproduksjon – tygg litt på den! I tillegg til

seg fra Røros til langt oppover Helgeland.

redusert forurensning av luft og vann bevares ver-

difulle metaller for senere generasjoner.

Med gode priser og en riktig vurdering av

Visste du at alt fra jern og metaller til vrakbiler og EE-avfall kan gjenvinnes hos Metallco? Og både private og bedrifter er velkomne!

Metallco Trondheim AS Adresse: Heggstadmyra 3

7080 Heimdal

Telefon: 73 53 73 73 E-post: trondheim@metallco.com Hjemmeside: www.metallco.com Facebook: www.facebook.com/MetallcoTrondheim-241513302858022/


112 | VERKSTED & INDUSTRI

Unng책r havari ved digital overv책king

Med verdensledende digitalisering overv책ker Karsten Moholt AS vibrasjoner i 12.000 roterende elektriske maskiner verden over for 책 forhindre havari.


VERKSTED & INDUSTRI | 113

B

ergensbedriften med spiss­kompetanse

enn å kunne ta en mindre reparasjon før havari

VPI- (Vakuum trykk-impregnering) tanker på fire

i roterende elektro motorer, gene­

oppstår, forteller Hammer.

meter i diameter og fire og en halv meter dybde.

ratorer og transformatorer, utfører alt

Den er brukt til å impregnere elektriske apparater

– Vi tar vedlikehold til et nytt nivå.

fra vikling, prosjektering og service til

med isolerende harpiks for å forlenge maskinens FELTSERVICE

levetid og redusere behovet for vedlikehold.

Maskinene som overvåkes er hovedsakelig

Karsten Moholt startet selv bedriften som et vikle-

innenfor shipping- og offshoreindustrien, men tek-

verksted i Inndalsveien i Bergen i 1945 etter han

og det presses lakk i alle hulrom slik at det gjøres

nologien kan brukes alle steder der det er elektrisk

var nyutdannet som elektroingeniør. Gjennom tre

umulig å få inntrenging av salter og urenheter i

roterende maskiner. Nytt for den 72-årige familie-

generasjoner har Karsten Moholt AS utviklet seg til

motoren som kan være spesielt viktig i Nordsjøen,

bedriften med kontor og verksted på Askøy, er over-

å bli en av verdens ledende aktører innen elektro­

sier Hammer.

gangen til automatisert overvåking av motorer ved

mekanisk utstyr, elektromotorer og generatorer,

bruk av kunstig intelligens.

med 160 ansatte og kunder over hele verden.

innen utstyr for eksplosjonsfarlige områder.

vedlikehold og reparasjoner.

– Som en naturlig del av å drive reparasjon

– Vi flyttet til nye lokasjoner på Askøy i 2014

– I tanken lages det vakuum for å få ut luften

Bedriften sitter også med spesialkompetanse – Om bord på rigger og oljeinstallasjoner må

og vedlikehold, så driver vi også med overvåkning

og her har vi alt av utstyr og verksted med alle

du ha spesielle sertifiseringer for å kunne få lov å

av motorer. Dette har vi holdt på med i over 15 år

fasiliteter, sier Hammer, som er bedriftens første

skru på utstyret, sier Hammer.

og er i dag en av de største på dette i Norge, sier

administrerende direktør uten etternavnet Moholt.

administrerende direktør, Arne Hammer.

person­nivå for å utføre Ex-vedlikehold på utstyr

Som et elektromekanisk kompetanse­ senter

– Vi har sertifiseringer på bedriftsnivå og

Sensorer montert på motorer overvåker vibra-

inkluderer bedriften alle fagfelt som prosjektledere,

sjoner, temperaturforandringer, olje, spenning og

ingeniører og mekanikere som er utøvende både på

strøm, og dataen blir sammenlignet og analysert

verkstedet og reiseoppdrag. Bedriften har også ny-

UNIK KOMPETANSE

ved hjelp av kunstig intelligens.

produksjon av transformatorer på bestilling, og en

Bedriften er verdensledende innen flere av sine

nærservice-enhet for vann og kloakkpumper.

fagfelt, og driver blant annet med 3D-skanning av

med hverandre er mer effektivt, gir flere symp-

motorer for effektiv oppmåling og re-engineering.

tomer på feiltilstand og vi får bedre og tidligere

Brasil, Afrika, Mexicogolfen og Australia på båter,

innsikt i hva som skjer. Ved å bruke maskinlæring

oljerigger og plattformer, sier Hammer.

skru, til å i dag drive med overvåking med sky-

lager vi systemer som lærer av data og gjen­kjenner

Feltserviceavdelingen hos Karsten Moholt tar

baserte løsninger og maskinlæring, sitter vi på en

komplekse mønstre. Vi kan predikere havari og

typiske oppdrag som blant annet bytting av lager,

unik kompetanse og en evne til å videreutvikle

planlegge skreddersydd vedlikehold og service, sier

balansering og vibrasjonsmåling, og kan være på

oss, sier Hammer.

digital direktør Stian Bless.

gitt lokasjon i verden på rundt 24 timer.

– I tillegg har vi datterbedriften vår Teknor i

vi fått gjennom 72 år med utføring av service og

kin som overvåker vibrasjon, da får vi signalene inn

Harstad som har tilsvarende kompetanse og loka-

vedlikehold på maskiner. Når vi kan gjøre det

til oss og vi vurderer om alt er i orden eller om det

sjon, og som ivaretar våre kunder i den nordlige

sammen med å predikere et vedlikehold frem i

er noe som er i ferd med å skje; en endring for å

delen av Norge.

tid ved bruk av maskinlæring og algoritmer som

– Å se multiple parametere i sammenheng

– Det står en overvåkingsenhet på hver mas-

– Vi jobber over hele verden som for eksempel

si det sånn. Vi skal kunne finne den endringen så

med ulike sertifiseringer, legger Bless til.

– Fra den spede begynnelse med å bare

– Det viktigste vi har er kompetanse. Det har

lærer av data, så har du plutselig noe helt unikt

tidlig at du ikke får et havari. Det er mye tyngre og

TETT MED HARPIKS

når du har nok data og nok kunnskap til å kunne

dyrere å bygge opp igjen en motor etter et havari

På verkstedet på Askøy står en av verdens største

bruke det.

Karsten Moholt Adresse: Storebotn 90

5309 Kleppestø

Telefon sentralbord: (+47) 55 94 34 00 Vakttelefon 24/7: (+47) 468 55 535 E-post: firmapost@kmoas.no Hjemmeside: www.karstenmoholt.no Facebook: www.facebook.com/pages/ Karsten-Moholt-AS/444036422276889 LinkedIn: www.linkedin.com/company/2047374/ Teknor: www.teknor.as Skaiwatch: www.skaiwatch.no


114 | MOTOR & TRANSPORT

Nordvestlandet sin største trafikkskule I Volda har Rotevatn Trafikkskule AS drive trafikkskule sidan 1976. Med sitt oppkjøp av Skårbrevik Aut Trafikkskole AS i Ålesund, er den rutinerte familieverksemda størst av trafikkskulane på Nordvestlandet.

–D

å vi fekk høve til å gjen­ nomføre eit oppkjøp av ein av dei eldste trafikkskulane i distriktet, Skårbrevik Aut

Trafikkskole AS på Moa, bestemte vi oss for å utvide satsinga i Ålesund. Som Rotevatn Trafikkskule, har Skårbrevik ein firmaprofil der fagleg utvikling, fag­ leg seriøsitet og kvalitet ut til elevane står i sentrum, seier Kjell Erik Rotevatn, dagleg og fagleg leiar ved Rotevatn Trafikkskule.

Han viser til at trafikkskulen vil halde fram

som før, og eigarskiftet vil ikkje medføre endringar for elevane.

– Dette er ei strålande utvikling for oss, og

trafikkskulen får no endå større og sterkare fag­ gruppe med 18 tilsette. Desse vil tilby trafikk­ opplæring på heile Sunnmøre, i klassene TG, M146, A1, A2, A, B, B96 og BE, seier Rotevatn til Det Norske Bransjemagasinet. STRANDA OG SYKKYLVEN Rotevatn Trafikkskule er sidan februar 2018 også lokalisert på Stranda, gjennom samarbeid med Sol­ bakken Trafikkskole. Slik er det også i Sykkylven, gjennom samarbeid med Innerdal Trafikkskule.

– Vi vil supplere tilbodet til Solbakken Trafikk­

skole og Innerdal Trafikkskule med å tilby opplæring i klassene M146, A1, A2, A, B96 og BE. I første omgang


MOTOR & TRANSPORT | 115

er det klasse M146 som vert gjennomført på Stranda,

av ungdomsskuleåra fann eg også ut korleis eg

ANNLEIS NO ENN FØR

seier den daglige leiaren i Rotevatn Trafikkskule.

skulle bli det, så då eg kom på vidaregåande og

På trafikkskulen sin nettstad er det eigen elevside

Kjell Erik Rotevatn er andre generasjon som

kanskje var litt einspora med tanke på utdanninga

med innlogging. Mykje har endra seg sidan opp­

skal drive den erfarne trafikkskulen vidare. Han

vidare, hugsar eg at pappa rådde meg ifrå å bli

starten i 1976, ikkje berre når det gjeld digitalisera

har med seg mange dyktige trafikklærarar og til­

trafikk­lærar, ler Kjell Erik.

av læremiddel og verkty.

bod på både moped- og MC-lappen, førarkort for

bil og kurs for dei som skal trekke store tilhenga­

2002, og var deretter to år i Stavanger før han i 2005

hadde to års ventetid, hugsar John.

rar og tunge campingvogner.

kom heim att. Sidan har han og faren arbeidd tett

som kollegaer.

masse. På 70- og 80-talet var halvparten folk i 40

– Det har alltid vore mykje konkurranse i

Likevel tok han til på trafikklærarutdanninga i

denne bransjen. Men vi har alltid hatt meir fokus

– På 70-talet hadde vi så stor pågang at vi – Samstundes var det også ein annan elev­

til 50-åra. På 90-talet kom det store skiftet. Då vart

på den pedagogiske biten og faginnhaldet. Det viser

AKTIVE I BRANSJEN

det vanleg at ein skulle ha lappen når ein fylte 18.

også att når vi ser korleis pågangen er hos oss. Vi

Kjell Erik vart fagleg leiar i 2008. I tillegg er han

Men no er det faktisk igjen blitt litt eldre elevar. Og

er opptekne av å utvikle oss, gjere ting skikkelig,

med i Nasjonalt fagråd for MC, der mandatet

vi har fått endå ein ny elevgruppe, med våre nye

og vi firer aldri på krava. Uansett korleis du ser på

mellom anna inneber å svare på høyringsforslag.

landsmenn. Vi har mange flotte og motiverte ele­

det, så har du faktisk eit samfunnsansvar i denne

Noko av det første han gjorde på eitt av møta,

var, smiler han.

bransjen, seier han.

var å vere med på å handsame forslag om end­

Rundt 1985 starta trafikkskulen motorsykkel­

– Når vi tek på oss å lære ein ungdom å køyre bil,

ring i balanseøvinga på motorsykkel. Sjølv har

opplæring, og spesielt den delen har auka stort. Ti

skal den ungdomen køyre trygt etterpå; både for sin

John vore i styret i ATL (Autoriserte trafikk­skolers

år seinare fekk dei også mopedopplæring, og i dag

eigen og for sine medtrafikantars del! Då handlar det

landsforbund) sidan 2001. Dei siste åra har han

er dei den skulen som får fram flest motorsyklistar,

faktisk ikkje først og fremst om å tene pengar, men

også vore leiar.

får dei høyre av sensorane ved Biltilsynet.

om heilt andre verdiar. Og der skal kvaliteten visast,

legg Kjell Erik til.

skjer sentralt. For eksempel dei nye fråværsreglane

gjennom åra har vi sponsa idrettslag og foreiningar,

– Då held ein seg oppdatert, og får vite kva som

– Kva hadde vi vore utan kundane våre? Opp

som har vore veldig omdiskutert. Dei diskuterte vi

Hødd i fotball, handballen i Volda og mange andre.

STERK FAMILIEBEDRIFT

for over to år sidan på eit leiarseminar i Oslo, og folk

Det er eg glad for at vi har hatt råd til å gjere, og for

Med oppstart i 1976 er Rotevatn Trafikkskule ein

frå ATL har gått i Stortinget sine korridorar og drive

at vi har hatt høve til å dele med kundane våre.

av dei eldste trafikkskulane i regionen. Grunn­

lobbyvirke, fortel John.

leggaren John Rotevatn har vore i bransjen sidan

1970. Han var i det første kullet nokon gong på

er i denne bransjen, og ikkje minst at dei innanifrå

trafikk­lærarskulen i Stjørdal i 1971, og var lærar der

har ein veldig sterk faggruppe der dei kan spele ball

frå 1972. Han er glad for at sonen Kjell Erik både

med kvarandre. I 2011 kjøpte dei Ulstein Trafikkskule,

har kome tilbake til heimbygda, og for at han val

og fekk dermed ikkje berre fleire lærarar, men også

å gå i inn i familieforetaket. Sjølv om han kanskje

utvida nedslagsfelt. Auka kapasitet gir fleire elevar, og

meinte guten bestemte seg vel tidleg for kva han

betre oppfølging.

Telefon: 70 07 95 00

skulle bli, ler han.

E-post: post@rotevatntrafikkskole.no

Både han og Kjell Erik veit kor viktig det faglege

Trafikkskulen tilbyr opplæring i klasse B, og

– I 1991 var eg tolv år gamal, og hadde allereie

opplæring i alle dei tre motorsykkelklassene. Den

då bestemt meg for å bli trafikklærar. Ikkje minst

praktiske opplæringa føregår i Volda og Ørstaområ­

fordi eg var stolt over at far dreiv i familie­namnet,

det, medan teorikurset vert arrangert både på kon­

og for meg var det viktig å ta namnet vidare. I løpet

toret i Volda og i Ulsteinvik.

Adresse: Snippa 3, 6100 Volda

Hjemmeside: www.rotevatntrafikkskole.no Facebook: wwww.facebook.com/ rotevatntrafikkskule


116 | MOTOR & TRANSPORT

Ta et smart valg med Smart Container

Her til lands er vi avhengig av gode løsninger for islagte og livsfarlige veier. Smart Container AS tilbyr en løsning som er både praktisk og smart.

D

ette er et klassisk scenario hvor

Løsningen? Den heter Smart Container AS og

som helst i vinter-Norge: firmaer

holder til på Isdalstø i Hordaland.

som driver med vedlikehold av veier må benytte seg av gamle

MOBILT BLANDEVERK

saltblandeverk. Disse har ofte

– Utgangspunktet er en krok-konteiner som vi svei­

liten kapasitet. Når veiene da fryser til og blir

ser en vegg i, og som kan brukes som et blandeverk.

islagte og såpeglatte over natta, er det en enorm

Vi har i tillegg bygd inn rørsystem, tanker og inn- og

etterspørsel etter saltløsning.

utpumper. Deretter testet oss frem til en riktig blan­

ding av salt og vann. Denne saltløsningen blir da

Resultatet blir lange køer av strøbiler som ven­

ter, og som videre fører til tomme tanker og tomme

brukt på veiene.

anlegg. Man blir tvunget til å kanskje dra langt av

sted for å fylle saltløsning, noe som igjen er kostbart

konteineren via en inn-pumpe. Den kan få vann fra

og lite miljøvennlig. Dette er et stort problem, særlig

det kommunale nettet med trykk inn. Da trenger man

fordi det kan gå hardt utover trafikksikkerheten og

ikke inn-pumpa, men vi har ei slik pumpe. Med den

der igjen liv og helse.

kan du suge opp for eksempel sjøvann eller vann fra

– Vår idé er at man presser vann inn i denne


MOTOR & TRANSPORT | 117

fortere når du først har fått is på veien. I tillegg blir den liggende på veien. Forskning viser at med tørrsalt ender opp mot 70 prosent av det i grøfta etter at biler har kjørt oppå, mens saltløsningen blir liggende på veien. STOR KAPASITET Smart Container AS leverer over hele landet, og bidrar med montering hvis ønskelig. Kapasiteten i anleggene er 30 tonn tørrsalt, som i ferdig blandet saltløsning utgjør 100 kubikk.

Den overlegne fordelen med anleggene er

produksjonsmengden. Smartblanderen produserer 15 kubikk i timen, og man trenger derfor ikke store tankanlegg for lagring som er plasskrevende og dyre i innkjøp.

– Det tar cirka en måned å lage et anlegg. Vi har

et firma som utfører sveisearbeidet og bygger inn veggene, og så monterer vi rør og pumper selv her i Isdalstø. Alt det elektroniske med styring av pum­ pene og slikt leveres ferdig av en underleverandør.

– Målet vårt er å skape arbeidsplasser og få eta­

blert firmaet med et service- og vedlikeholdsverksted med folk som kan reise ut og gjøre mindre jobber på de anleggene som er i drift. Vi er mobile og raskt på pletten hvis noen trenger hjelp. GODE LØSNINGER Selskapet har også fått agentur på krokpåbygg gjen­ nom nederlandske VDL. Dette er et håndterings­ utstyr for konteinere som monteres på lastebiler.

– Smart Container AS er jo firmanavnet, og vi

har nå kommet i gang med produksjon av denne mobile smartblanderen. Men vi har kastet en del innsjøer og elver hvor du har tilgang på strøm. Da får

salte på returen til Voss. Kundene er store aktører

andre baller opp i lufta også, blant annet denne

du et anlegg som kan produsere. Så hvis du kjører og

som Presis Veidrift, NCC, Mesta og Veidekke, for­

krokløfteren i tillegg til gode løsninger og utstyr for

strør veier over lange strekninger, så slipper du å kjøre

teller Hamre.

renovasjonsbiler, avslutter Geir Hamre.

tilbake for å fylle opp med saltløsning. Da kan du i

stedet bare fylle på ved neste stasjon, forklarer Geir

kommuner også, og miljøhensynet er viktig. Når

Hamre, daglig leder i Smart Container AS.

man legger ut denne saltløsningen bruker man

– Dette burde være en interessant løsning for

mindre salt enn de som strør med tørrsalt, noe HENSYN TIL MILJØET

kommuner ofte gjør. Alle som naturlig bruker salt

Disse blandeverkene kan plasseres på forskjellige

på veiene vil ha nytte av dette. Denne saltløsningen

steder rundt om, og må fylles med salt som kun

kan brukes til ned til cirka minus tolv. Den virker

trengs å tilsettes vann. I Hordaland har man for

i lavere temperaturer også, men da er det i vårt til­

eksempel et anlegg og tanker på Garnes, og tilsva­

felle Vegvesenet som bestemmer om en får lov til å

rende anlegg og tanker på Voss. Da kan aktørene

kjøre ut.

som driver med vinter­vedlikehold av veiene kjøre

ned til Garnes og salte, for så å fylle på i Garnes og

på veiene jamfør vanlig tørrsalt, er at den virker

– Fordelen med å bruke denne saltløsningen

Smart Container AS Adresse: Galteråsen 10A, 5916 Isdalstø Telefon: (+47) 957 31 092 Mobil: (+47) 909 60 551 E-post: post@smartcontainer.no Hjemmeside: www.smartcontainer.no Facebook: www.facebook.com/smartcontainer.no LinkedIn: www.linkedin.com/company/27194805


118 | REISER & OPPLEVELSER

Trønderparadiset Tautra

Det er ingen overdrivelse å kalle Klostergården Tautra på Frosta idyllisk, vakker og unik. Bli med på besøk til Trondheimsfjordens kanskje best bevarte hemmelighet.

M

idt på ei lita øy ute i Trond­ heimsfjorden ligger et para­ dis du sannsynligvis aldri har hørt om. Tautra er bare 3,5 kilo­meter lang, men her fin­

ner du rester etter et middelalderkloster fra 1207. Her finner du også fred og ro på et område som er vernet som naturreservat og fuglefredningsområde. Og bli ikke overrasket om du møter på en vandrende pilegrim eller to. GÅRD MED SJARM Familien til Ståle Anderssen har slått rot her. Egen restaurant, eget bryggeri, overnatting og en gårds­ butikk med lokale produkter og gaveartikler, er noen av de unike tingene de kan tilby gjestene sine på Klostergården Tautra.

– Det gamle hovedhuset ble bygd på slutten

av 1700-tallet, da som hovedhus på gården. Det var kanskje av bra størrelse i sin tid, men i dag er det ei lita trønderlån som vi bruker som en gårds­ restaurant. Her har vi matservering i første etasje, og enkel overnatting i andre etasje.

Blant de andre bygningene på gården ligger

en gammel låve som først ble restaurert i 1774, og senere utvidet i 1918. Her brukes førsteetasjen til matservering og selskapslokaler for sammen­ komster, familiemiddager og konfirmasjoner. I til­ legg har familien et lite kårhus som blir brukt til overnatting, mindre selskaper og som møterom. PILEGRIMERS ENDESTASJON Dette fungerer også som et herberge med overnat­ ting for pilegrimer. Beliggenheten til Klostergården er en del av den ytre St. Olavsleden, og dermed ende­


REISER & OPPLEVELSER | 119

stasjon før man reiser inn til Nidaros og avslutter der.

skal vi nå gjøre litt mer ut av det. Dette er whiskey

Det er det mange vandrere som gjør.

som produseres på lokalt korn og den tradisjonelle

Stjørdalsmalten, som vi kaller det.

– Pilegrimene kommer over alt fra, både fra

Munkeby og Stiklestad. Mange starter i nærheten

av Sundsvall i Sverige og vandrer via Stiklestad til

kes det ivrig. Alt fra bringebær og epler til plommer

Nidaros. Flere grupper som kommer gående har

og rabarbra blir høstet og brukt i restauranten. Klos­

avslutningen sin hos oss. Da får de tatt seg en dusj,

tergården produserer i tillegg gårdsmatprodukter som

og så spiser de middag og koser seg før de reiser

selges i butikken, deriblant marmelade som kokes og

inn til Nidaros og avslutter pilegrimsvandringen.

brukes som tilbehør til ost og middagsmat. Snakk om

kortreist mat!

Videre på gården har Anderssen et nybygg som

På jordbruksarealene som tilhører gården dyr­

ble oppført i 2005. Dette huser gårdsbutikken, flere overnattingsplasser og et mye omtalt bryggeri.

SOMMER PÅ KLOSTERGÅRDEN Det er ikke vanskelig å forestille seg at sommeren på

DET BRYGGES OG DYRKES

Klostergården må være skjønn. Mange kommer hit

Gårdsbryggeriet har eksistert siden 2008, og pro­

i slutten av juli, for da arrangeres en årlig familie­

duserer mellom 50 og 60 000 liter øl i løpet av et

festival i samarbeid med Midtnorsk gospelfestival.

år, forklarer Ståle.

Da ryddes det arealer og plass til bobiler, camping­

vogner og telt slik at langveisfarende kan overnatte.

– Her brygger vi 20 forskjellige typer øl, fra

som er over 4,7% selges via bestillingslisten på Vin­

blir jo et helt annet miljø enn det blir på en mer

Adresse: 7633 Frosta

monopolet, og selges over hele landet. Vi leverer også

moderne plass. Stedet er jo ikke beregnet på masse­

Telefon: 74 80 85 33

en del øl til butikker, hovedsakelig i Trøndelag, men

turisme, men slik det er i dag, går det an å leve av

E-post: post@klostergardentautra.no

også litt i Oslo og resten av landet. Med bryggeriet

det. Med tanke på at vi ligger på ei bitteliten øy midt

arrangerer vi ølsmaking og middager tilpasset dette,

ute i Trondheimsfjorden, tre mil fra E6, er vi godt

Hjemmeside: www.klostergardentautra.no

samt en del kurs og konferanse for smågrupper.

besøkt. Hvis vi klarer å ta vare på det miljøet vi har,

tror jeg besøket vil være rimelig stabilt i tiden som

– I tillegg har vi utprøving av whiskey­

produksjon. Etter å ha holdt på i småskala en stund,

– Det er tungvint å drive en slik plass, men det

Klostergården Tautra

butikkstyrke og opp til mellom 10-12% alkohol. Det

kommer, sier Ståle Anderssen avslutningsvis.

Facebook: www.facebook.com/klostergardentautra


120 | REISER & OPPLEVELSER

– Å kjøre med buss er å reise, og oppleve noe sammen Skal dere ut på eventyr? Bergkvarabuss arrangerer bussreiser for alle anledninger, og har plass til både små og store grupper.


REISER & OPPLEVELSER | 121

U

nder reiser er tiden dyrebar, også

tid – og det gjorde de.

i et sted i livet der man trenger faste arbeidstider, kan

tiden man omgås. Velg derfor det

Når et reiseselskap skal av gårde, blir reisen

man kjøre kollektivtrafikk. For den som isteden er

beste alternativet; å reise sammen

en del av fornøyelsen om alle kan reise sammen,

interessert i å selv reise og å være en del av felles­

med buss og la eventyret starte al­

til forskjell fra om noen reiser med tog, noen flyr

skapet som fins på bussene, er charterbusstrafikken

lerede der. Bergkvarabuss har alle

og andre reiser med bil. Det gir også mulighet for

et godt alternativ. Som bussjåfør, spesielt om man

slags busser, også fullt utrustede konferansebusser.

å benytte reisetiden til noe fint sammen.

kjører charterbuss, krever det at man liker å jobbe

med mennesker.

Bergkvarabuss startet i 1975 i det lille tettste­

– Noe som blir stadig mer populært er å leie

det Bergkvara i Sverige, som ligger plassert mellom

en av våre konferansebusser. Hver buss rommer 34

Kalmar og Karlskrona. Det som en gang bestod av

personer. Her finnes all komfort som god plass til

i det hele tatt handler om å kjøre buss, det handler

to taxibiler og en buss, har i dag vokst til hele 1250

beina, sofagruppe med bord, wi-fi og film- og ly­

om å kjøre mennesker. Man møter mange mennes­

busser. I løpet av tiårene har selskapet vokst gjennom

danlegg, forteller Simon.

ker, både i deres stressende hverdag og ved spesielle

mange anskaffelser og oppkjøp. Under 2016 og 2017

tilfeller. Det er et svært sosialt yrke, mener Simon.

gjorde de en storsatsing gjennom oppkjøp av både

busser som man kan kjøpe billett til. En av dem er

Sohlberg Buss og BK Buss. Til tross for sin størrelse,

Fjällexpressen som tar skilystne mennesker til den

på grunn av at det er et aldrende yrke. Dyktige og

fungerer Bergkvarabuss fortsatt som et familiefirma

svenske fjellverdenen og Trysil, med avgang fra blant

engasjerte bussjåfører er noe man alltid leter etter

med entreprenørånd. Det skal føles personlig, og

annet København, Skåne, Göteborg og Stockholm.

hos Bergkvarabuss. Andre kompetanser som man

beslutningene tas internt til tross for størrelsen.

Bergkvarabuss eier også Scandorama og Öl­

trenger å ha hos Bergkvarabuss er mekanikere som

– Det er noe som våre kunder setter pris på.

vemarks Holiday som anordner charterreiser i Eu­

får bussene til å rulle og reiseselgere som hjelper

Det finnes alltid en nærhet til oss, og vi har et stort

ropa. Her kan man kjøpe en komplett pakke med

kundene med deres reisebehov.

engasjement, sier Simon Sandberg, markedssjef i

opphold, mat og aktiviteter, og den reisende får

Bergkvarabuss.

mulighet til å oppleve langt mer enn ved tradisjo­

Siden firmaet har vokst med årene, har de

nelle reiser med kun én destinasjon. Med på reisen

mulighet for å ordne perfekte reiseløsninger med

finnes en guide som kan fortelle om landskapene

buss for hvert eneste tilfelle, alt fra en egen buss til

der bussen ringler frem.

klasseturen til store arrangementer som krever en

avansert trafikkledelse.

sjon. Å kjøre med buss er å reise, og oppleve noe.

I virksomheten inngår også et antall ekspress­

– Å fly er egentlig en transport til en destina­

– Å være bussjåfør er et sosialt yrke som ikke

I dag er det en stor mangel på bussjåfører

Bergkvara Buss Adresse: Ölandsleden 5

Kalmar, Sverige

Samtidig bygger man opp et sosialt fellesskap og

Telefon: (+46) 480 42 55 00

avansert logistikk siden vi både har kapasiteten og

treffer nye venner.

E-post: info@bergkvarabuss.se

størrelsen for å klare det. Det var for eksempel vi

Hjemmeside: www.bergkvarabuss.se/sv

som stod for trafikken rundt Gothia Cup 2017 der

pets ansikt utad. Å være bussjåfør for Bergkvarabuss

40 000 personer skulle komme til rett plass til rett

innebærer en god del fleksibilitet. Befinner man seg

– Vi kan ta bestillinger som krever en mer

I tillegg til selve bussene er bussjåførene selska­

Facebook: www.facebook.com/bergkvarabuss


Frimaregister BYGG, HAGE & INTERIØR 24T Rørservice 40 AB Elektrisk 63 Aventi 19 Bache-Wiig & Reitan 11 Bassengspesialisten AS 49 Berg Byggetjenester AS 14 Blink Hus Songdalen 56 Bygg Teknikk Lyngdal AS 24 Byggmester Arild Haukland AS 60 Byggmester Leif Terje Torland AS 46 Byggmester Øyvind Bakkevold AS 51 Byggteam Vest AS 32 Centrum Glass AS 61 Elkjøp - Odd Ingebrigtsen AS 54 Enes og Olsen Malerforretning AS 75 ERV Teknikk Lyngdal AS 78 FH Carlsen AS 33 Frøytlog & Sandsmark Rørservice AS 66 Gangsø Bygg AS 41 Green Light Systems 76 HK Maskin 12 HR Snekkerlag AS 69 ISI-Tech AS 67 Kaleidoscope Nordic AS 20 Karlsen Tak & Bygg AS 22 KH’s Kjøleprodukter 52 Kjøkkenringen Kvinesdal 30 Kvalitetskontroll AS 15 Kvinesdal Mesterbygg 70 Lauritsen gjerdefabrikk AS 48 Lone Teppeindustri AS 10 Malermestrenes Opplæringskontor Oslo 37

Maskinservice Kvist AS 68 Miljømal AS 36 Norsk bygningsrådgivning as 58 Nøtterøy Flis 50 Nøtterøy Rørservice AS 27 O Konsmo AS 16 Olaf B Terjesen AS 62 OSO Hotwater AS 74 Per Mulvik AS 34 PID Solutions AS 18 Repstad Anlegg AS 72 Ribe Betong 42 RoomSketcher 38 Smith Blikk og Ventilasjon AS 82 SR bygg AS 83 Stensruds Flyttebyrå AS 53 Teppekonsulentene 44 Trappemakeren 28 Tratec AS Elektrisk 80 Trojo Orientalske Tepper 45 Tømrermester Henning Berntsen AS 57 Ulsmo: Sjursåkeren 8 Ulstein Fjernvarme 64 Urke Maskinservice 26 Villaborg AS 23 Vuku naturstein as 79 FORETAK & TJENESTER Complér Accounting AS 89 Fretex 85 If Skadeforsikring 88 Imemo 84 Moen Bjøllefabrikk 86

DETALJHANDEL Alm Våpen & Villmark 96 Beaphar Norge 92 Hei Sveis 93 Moi Skinnutsalg 94 Syglede 90

BODØ Bodø Brann & flåteservice 102 Bodø Markise og persiennefabrikk 110 Bodø Næringsforum 97 Boflexhus 108 Casa Consult AS 98 Forretningstrykk AS 106 Gnist arkitekter 101 Hercules Fundamentering 103 Husfliden Bodø AS 104 Nordvekst 109 Siffo 107 Stemmeprakt AS 100 VERKSTED & INDUSTRI Karsten Moholt Metallco Trondheim

112 111

MOTOR & TRANSPORT Rotevatn Trafikkskole Smart Container AS

114 116

REISER & OPPLEVELSER Bergkvara Buss Klostergården Tautra

120 118


Vi hjelper deg å nå de riktige kundene! Stadig flere søker seg til nettet og sosiale medier. Gjennom redaksjonell markedsføring kan vi hjelpe ditt selskap med å synes på en smidig, gjennomslagskraftig og lønnsom måte. Vi lager en interessant artikkel om selskapet ditt, og vi hjelper deg med å spre materialet digitalt, slik at du når ut til de riktige kundene i strategisk utvalgte områder.

50 SIDER TEMA

SKJØNNHET, HELSE & OMSORG

VEGAN NORWAY Appen som kartlegger vega spisesteder og nske virksomheter. SIDE 6

JAKTEN PÅ NATU

RLIG SKJØ

JAN THOMAS SET NNHET MENNESKET I FOKTER US

Det Norske Bransjemagasinet deles på Facebook til 300 000 brukere og på andre sosiale medier. Vi sørger også for at din artikkel raskt får stor spredning i sosiale medier, som vi gir detaljert statistikk på.

KUNDALINI YOGA BERGE N | TRESS AS SHAPES LINDES | MELSHORN NES | GALLER HOTELL I OSLO KROPPIBALAN SE | BERGS BEGRAV KLINIKKEN | STUDIO LENINA SKIN BY ME ELSESBYRÅ | | HARMONI SPORT VEST HUDPLEIE | RADON SØR-VE AS TANNLE ST SAKS HAIR INDUST| BERGEN OG OMEGN RØR GE TEGNANDER OG ELEKTRO RY | CLEANN AS ESS AS | CREM LIVSSTIL | NOEN

Lesverdig artikkel

Synlighet • Artikkelen din publiseres i et digitalt magasin du kan bla i, som går ut til cirka 300 000 Facebook-brukere og som deles i andre sosiale medier.

• Vi lager en interessant og givende artikkel om ditt selskap og dine tjenester • Våre ansatte har lang erfaring og høy kompetanse • Du får korrektur på alt materiale innen publisering

• Artikkelen din publiseres på norskebransjemagasinet.no med kontaktinformasjon og bilder. • Vi optimaliserer alle artikler for Google og andre større søkemotorer, for å oppnå økt synlighet.

Målrettet markedsføring • Vi sprer artikkelen din fra vår Facebook-side via sponsede innlegg. • Spredningen av artikkelen foregår over en strategisk periode tilpasset hver enkelt kunde.

• Velg målgruppe etter dine egne ønsker. • Motta statistikk etter distribusjonen av din artikkel. • Motta resultatene fra spredningen, hvor mange likes, kommentarer og delinger den ga.

• Du når ut til flere mennesker/ selskaper til en lavere pris enn gjennom tradisjonell magasinmarkedsføring. • Ditt budskap blir skreddersydd mot riktig målgruppe i riktig område.

Ta kontakt med oss for mer! 22 22 89 99 | www.norskebransjemagasinet.no | post@norskebransjemagasinet.no


Avsender: R&D Forlag Sandakerveien 116 0484 Oslo


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.