Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt

Oslo, Norway

Norsk filminstitutt (NFI) er underlagt Kulturdepartementet og er statens forvaltningsorgan på filmområdet og rådgiver i filmpolitiske spørsmål. Gjennom forskrifter og sitt mandat har NFI ansvaret for å sette regjeringens filmpolitikk ut i livet.

Norsk filminstitutt holder til på Filmens Hus i Dronningens gate 16 i Oslo, som er et samlingssted for filmbransje, publikum og filmforvaltning. Instituttet har i dag omlag 100 ansatte og består av Utviklings- og produksjonsavdelingen, Lanseringsavdelingen, Informasjonsavdelingen, Administrasjonsavdelingen og Publikumsavdelingen. Til den siste avdelingen hører Cinemateket. NFI disponerer de to kinosalene Tancred og Lillebil.

www.nfi.no/