Page 1

nfi:lab kurskatalog høsten 2011


n f nfi:la i: l a nfi:lab

nfi:lab

nfi:lab nfi:lab

nfi:lab

Forside: Bilde fra HBO-serien Mildred Pierce. Regissør Todd Haynes og produsent Chrisitne Vachon kommer til NFI:LAB i november.

VElKOMMEn Til nfi:lab kursenheten i norsk filminstitutt får nå nytt navn: nFI:laB. Bak navnendringen ligger et ønske om å utvide virksomheten fra å jobbe med kurs, kompetanse og nettverk til også å bidra til økt inspirasjon, utforskning og utfordring. et laboratorium er et sted der det både utvikles og utveksles kunnskap på høyt nivå, og det er nettopp det nFI:laB skal bidra til. nfi:lab har definert fire satsningsområder for høsten: 1. Den digitale utfordringen. kompetansetiltak i forhold til de nesten revolusjonære endringer som har skjedd i den audiovisuelle sektor med bakgrunn i digitaliseringen. Dette inkluderer endring i innhold, produksjon, distribusjon og finansiering. Vår målsetting er at vi skal være fremst i norden i formidling av innovativ kompetanse relatert til digitalisering. 2.

nettverkskapende tiltak. Fortrinnsvis i form av seminarer og workshops hvor det kan skapes rom for utveksling av erfaringer og nye ideer, ofte på tvers av fagkompetanse og generasjoner.

3.

tV-drama. kompetansetiltak med særlig fokus på innhold/dramaturgi.

4.

gjennomføre handlingsplan for bedret kjønnsbalanse i audiovisuell produksjon, med særlig vekt på kinofilm.

Mål: nFI:laB skal bidra til å skape et sterkt produksjonsmiljø, med økt talentutvikling, profesjonalitet og kontinuitet i alle deler av produksjonen. Velkommen til en spennende høst med ny innsikt, oppdagelser og nye bekjentskaper.

elin erichsen, seksjonsleder utvikling.


hvordan skapes de rette rammer for nye, innovative fortelleformer?

frans baunsgaard: Frans Baunsgaard er cand.phil. i dramaturgi og har 25 års erfaring som dramaturg innenfor teater, film og tV. I 2002 skiftet han jobb fra utviklingsprodusent hos Zentropa Productions til utviklingsansvarlig i Dr tV-Drama, som har produsert tV-serier som Mordkommisjonen, nikolaj & Julie, krøniken, ørnen og Forbrydelsen. Frans har dessuten stått i spissen for Dr tV-Dramas talentpleie og utvikling av innovative prosjekter fra interaktiv ungdomsdramatikk og drama-dokumentar-hybrider til auteurbårne dramaserier som f.eks. Per Flys «Forestillinger». Frans Baunsgaard driver i dag sitt eget rådgivningsfirma aheaD&heart.

MÅlGRUPPE: ManusForFattere, regIssører, FotograFer og klIPPere anTal DElTaGERE: Maks 12. DaTO: 5. – 7. sePteMBer TiD: 10:00 – 16:00 STED: 8. etg., FIlMens hus EGEnanDEl: 1 000 kr MER infORMaSJOn OG PÅMElDinG: www.nfi.no/lab

nfi:la

Mesterklassen vil fokusere på å styrke deltagernes individuelle kompetanse og konkrete handlingsmuligheter i relasjon til å ta kvalifiserte narrative sjanser. nye muligheter i det dramaturgiske landskap – hvilke impulser fastholder et (post)moderne publikum?

nfi:lab

nfi:lab

b

nfi:la

a :l

hvis det filmatiske fortellerspråk skal forbli dynamisk, overraskende og fri for klisjeer, er det behov for å utfordre konvensjonene. hvordan ta kreativ risiko i forhold til f.eks. sjanger, dialog, karakterer, fiksjons-/virkelighetsnivå og struktur. Den eneste begrensning er spørsmålet om hva som virker og ikke!

fi n

nYE fORTEllERfORMER – nYE fORTEllERSTRaTEGiER. En MESTERKlaSSE MED fRanS baUnSGaaRD

nfi:lab

nfi:la


f nfi:la i:l a nfi:lab

nfi:lab

n

nfi:lab nfi:lab

nfi:lab

PilOTEn OG PlaKaTEn – HVORDan nÅ fREM Til PUbliKUM MED UTfORDREnDE filM Et verksted over to dager for dokumentarister

Den danske filmklipperen Jesper osmund innleder om hva en dokumentarpilot er, bør og kan være, og hvorfor og hvordan man skal lage en god dokumentarfilmpresentasjon i en tidlig fase av et prosjekt. Det blir innledning med erfaringer og eksempler på piloter innen mange dokumentarsjangre. I løpet av dag to vil Jesper gi tilbakemelding på deltagernes egne piloter/pilotideer. langfilmkonsulent thomas robsahm vil, på bakgrunn av sine erfaringer som produsent, snakke om lansering av dokumentarfilm og prosessen fra idé til ferdig film. om ambisjoner, potensiale – og realisme. om å gjøre filmen attraktiv og salgbar og om arbeidet med å visualisere en idé i en tidlig fase. Det blir også gjennomgått eksempler fra trailere, plakater og annet visuelt materiale. kursdeltagerne vil kunne få tilbakemelding på piloter, plakatideer og annet lanseringsmateriale. Om Jesper Osmund Jesper osmund har klippet en mengde dokumentarer, spillefilmer og kortfilmer. han har også jobbet med miniserier for tV og reklamefilm. osmund er en erfaren pilot- og klipperådgiver, og har holdt flere kurs i pitching for european Documentary network (eDn). Om Thomas Robsahm thomas robsahm er langfilmkonsulent i norsk filminstitutt og har bakgrunn som regissør og produsent fra både fiksjonsfilmer og dokumentarer. MÅlGRUPPE: DokuMentarIster DaTO: 15 og 16. sePteMBer TiD: 10:00 - 16:00 STED: FIlMens hus, SØKnaDSfRiST: 29. august EGEnanDEl: 800 kr MER infORMaSJOn OG PÅMElDinG: www.nfi.no/lab


Vi tilbyr tre innholdsrike dager i september hvor vi vil presentere et bredt utvalg forelesere/innledere fra inn- og utland som har hver sin inngang til tematikken. hver dag har sin egen overskrift; Forventning (21.09), Valg (22.09), trender (23.09) Moderator for seminaret: Julia Skott svensk journalist, film- og tV-kritiker som har jobbet både i tV, radio, avis og web. Julia skott har master i Film studies og skriver om kultur, media, politikk og internett for bl.a. «Weird science», «same But Different», «nya affärer» og «aftonbladet». skott var moderator under Meeting Point television 2011 under filmfestivalen i gøteborg. MÅlGRUPPE: ProDusenter, regIssører og anDre Interesserte DaTO: 21 – 23. sePteMBer STED: FIlMens hus, SØKnaDSfRiST: 5. sePteMBer EGEnanDEl: 400 kr Pr. Dag MER infORMaSJOn OG PÅMElDinG: www.nfi.no/lab

nfi:lab

nfi:lab

b

Målgruppen er først og fremst produsenter, men også regissører og forfattere – samt andre med interesse for problemstillingene. egenandel for hver av dagene er 400 kr og påmelding skjer via www.nfi.no/lab

nfi:la

Vi ønsker å fokusere på utfordringer, muligheter og viktigheten av klare budskap. Ved hjelp av inspirerende innlegg og spennende case studies vil vi forsøke å gi noen viktige innspill på veien videre.

nfi:la

a :l

Tre dagers seminar om filmlansering I en tid preget av et bredt norsk filmtilbud, konstant informasjonsstrøm og en filmbransje i en digital transformasjon – hvordan vil din film nå sitt optimale publikum? I vår digitale hverdag er mulighetene til kommunikasjon omfattende, og kravene til å fatte beslutninger på et tidlig tidspunkt i prosessen tilsvarende – hvordan velge riktig når mulighetene er så mange?

fi n

TREff DiTT PUbliKUM GJEnnOM ViSJOnER, PlanlEGGinG – OG HaRDT aRbEiD

nfi:lab

nfi:la


f nfi:la i:l a nfi:lab

nfi:lab

n

nfi:lab nfi:lab

nfi:lab

OnSDaG 21. SEPTEMbER fORVEnTninG Keynote: Micael Dahlén: filmlansering i forventningssamfunnet Micael Dahlén er svensk professor og forfatter. Dahlén har skrevet seks bøker, hvorav nextopia: livet, lykken og pengene i forventningssamfunnet (2008) med teorier om forventningssamfunnet, er den mest kjente. han kommer bl.a. til å snakke om hvordan man skal kunne utnytte forventningene til å nå sin films optimale publikum – og holde dem interessert. Ronnie fridthjof: filmens optimale publikum Produsenten bak armadillo og andre danske publikumssuksesser kommer til oslo for å snakke om hva en films optimale publikum er og hvilke valg man må ta for å nå det.


fi n

nfi:la

nfi:lab

nfi:la

nfi:la

Tore fredrik Dreyer: Hvordan vil distribusjon av film se ut i framtiden? hva slags rolle vil filmdistributørene spille i lanseringen av filmer? hva er trendene i kinomarkedet og hvordan kan produsenter og distributører utnytte sine rettigheter på nye plattformer? tore Fredrik Dreyer er i dag Direktør i euforia Film as og har blant annet bakgrunn som filmsjef for united International Pictures (uIP) og som salgssjef i get (uPC) hvor han var med på digitaliseringen av tV-plattformen i norge og sverige.

nfi:lab

b

anne Gaathaug: Hvordan oppnå store resultater med små midler hva skal til for å bryte gjennom lydmuren? anne gaathaug vil fortelle hvordan de i kagge Forlag jobber fram markedsstrategiene fra unnfangelse av idé til bøkene ligger i butikkene. Med små midler skal suksessene bygges. I forlagsbransjen lanseres tusenvis av titler hvert år. Da gjelder det å se det store i det lille. anne gaathaug er forlagssjef i kagge Forlag. hun har jobbet i forlagsbransjen i 14 år – i gyldendal, Det norske samlaget, schibsted Forlag og kagge, stort sett innenfor salg- og markedsledelse. gaathaug står blant annet bak lanseringen av anonym-bøkene.

a :l

nfi:lab


f nfi:la i:l a nfi:lab

nfi:lab

n

nfi:lab nfi:lab

nfi:lab

TORSDaG 22. SEPTEMbER ValG John M. Jacobsen og Sveinung Golimo: Troll og statshemmeligheter - lansering av Trolljegeren trolljegeren ble en betydelig kinosuksess. Filmen fikk mye oppmerksomhet både i norge og internasjonalt, ikke minst takket være en svært gjennomtenkt og godt gjennomført markedsføring og lansering. Det handler om posisjonering og helhetlig lansering – betydningen av å kjenne sitt produkt, være trofast mot filmens kjerneverdier og å jobbe parallelt med nasjonal og internasjonal lansering. Produsentene deler generøst av sine tanker, planer og erfaringer. Marius Myhrvold: Sosiale medier og filmlansering Marius Myhrvold er rådgiver og fagleder for digital Pr i gambit hill & knowlton. han er tidligere byråleder og partner i Colt kommunikasjon. Daglig hjelper han selskaper med å navigere i det digitale medielandskapet og har tidligere arbeidet med filmlansering i sosiale medier. han vil vise hvordan man kan bruke sosiale medier i sin kontakt med målgrupper. Eivind Platou: Om valg av visuelle uttrykk ved filmlansering eivind Platou i firmaet handverk er en av landets mest erfarne designere av filmplakater og vil gjennom eksempler vise hvordan man til slutt kommer frem til filmens optimale visuelle uttrykk.


nfi:la

nfi:la

nfi:lab

a :l

nfi:lab

b

louise Vesth: lanseringen av Klovn the Movie Produsenten bak klovn the Movie deler erfaringene fra lanseringen av den mest sette filmen i Danmark i 2010. Den hadde et sensasjonelt billettsalg på over 500.000 – på to uker. louise Vesth har produsert flere filmer av regissør Christian e. Christiansen; råzone (2006) og den oscarnominerte kortfilmen at night (2008). hennes siste filmproduksjon er lars von triers Melancholia (2011)

fi n

Stine Helgeland og Marianne Hjerpseth: Å treffe sitt publikum handler om å ha en plan om å systematisere magefølelsen og bruke testing, markedsanalyser og markedsplaner for å nå filmens publikum. en grunnleggende innføring i lansering av kinofilm og forholdet mellom lanseringsplaner, lanseringstidspunkt, posisjonering, målgruppe og publikumspotensial. stine helgeland er avdelingsdirektør lansering ved nFI, og har tidligere lansert en rekke norske og internasjonale filmer på kino i norge, bl.a. Fucking Åmål, Brokeback Mountain, Matrix og Detektor. De siste årene før hun kom til nFI, arbeidet hun med innkjøp og distribusjon på nordisk nivå i sandrew Metronome International. Marianne hjerpseth er lanseringskonsulent ved nFI, og har tidligere jobbet som markedsanalytiker og medierådgiver i blant annet Dagbladet og Vizeum, og har jobbet mye med dokumentasjon av effekt. hun er utdannet siviløkonom.

nfi:lab

nfi:la


f nfi:la i:l a nfi:lab

nfi:lab

n

nfi:lab nfi:lab

nfi:lab

fREDaG 23. SEPTEMbER TREnDER Jørgen Tharaldsen: Please pirate our game! Jørgen tharaldsen er kreativ produsent i Funcom, og sitter i styret i Produsentforeningen. han har arbeidet med spill i snart 20 år. han vil snakke om alle de nye forretningsmodellene i onlinespill, trender og ikke minst den store forandringen som har kommet gjennom sosiale nettverk. hva kan filmbransjen lære av spillbransjen? Thomas Høegh: Digital Virkelighet – på godt og vondt hva vil skje med filmbransjen i årene som kommer? hvor ligger mulighetenes sti gjennom et minelagt digitalt landskap? thomas høegh tror ikke han har svarene, ei heller vil han påstå at det er en enkel formel å finne ut av. Derimot har han brukt de siste ti årene på å utvikle selskaper innen flere sektorer av bransjen. hans londonbaserte selskap arts alliance driver kinoer, digital kino infrastruktur, distribusjon og produksjon. han har nylig solgt hjemmefilmselskapene loveFilm til amazon og BlinkBox til tesco. han er utdannet teaterinstruktør og siviløkonom og lager multimedia-forestillinger om poesi og jazz.


nfi:la

nfi:la

nfi:lab

a :l

nfi:lab

b

line Halvorsen: Å leve uten penger – casestudy av et crowdfunding prosjekt regissør line halvorsen vil snakke om den innovative distribusjonsformen som er brukt rundt lanseringen av dokumentarfilmen Å leve uten penger og deres bruk av finanseringsplattformen kickstarter. Produsent Jan Dalchow vil også være til stede. se gjerne filmen på forhånd: www.livingwithoutmoney.org

fi n

Stefano Semeria: Trender innen online filmdistribusjon stefano semeria, leder for tV Programming ved sFr (swiss television & radio), har bred erfaring innen multiplattform trender og er ofte benyttet som foredragsholder i hele europa. han vil snakke om distribusjon og online strategi og eksemplifisere begrepene cross media, transmedia, multiplattform og content 360. semeria vil også gi ferske eksempler på hvordan innhold blir gjort tilgjengelig på nettet på stadig nye måter.

nfi:lab

nfi:la


f nfi:la i:l a nfi:lab

nfi:lab

n

nfi:lab nfi:lab

nfi:lab

nfi:lab KalEnDER HØST 2011 aUGUST 30-31

nYE VEiER Til KORTE filMER saMlIng For ProsJekter Innen orDnIngen nYe VeIer

SEPTEMbER 5-7

nYE fORTEllERfORMER - nYE fORTEllERSTRaTEGiER en Mesterklasse MeD Frans BaunsgaarD

15-16

PilOTEn OG PlaKaTEn et VerksteD MeD JesPer osMunD og thoMas roBsahM

21-23

TREff DiTT PUbliKUM! tre Dagers seMInar oM FIlMlanserIng; oM ForVentnIng, Valg og trenDer

26-29

TV-SERiEnS DRaMaTURGi - DEl 1 en VerksteDsserIe I tre Deler MeD Frans BaunsgaarD

OKTObER 17.

TRanSMEDial STORYTEllinG et VerksteD MeD regIssør hanna skÖlD & sPIllDesIgner karIn rYDIng

19.

TRanSMEDia SOM En SinnSTilSTanD Mesterklasse MeD MIChel reIlhaC

24-28

HVa ER En HiSTORiE i 2011? seMInar MeD laurIe hutZler

31.

VOD-UnDERliGE nYE VERDEn hVorDan tJene Penger PÅ streaMIng?


TV-SERiEnS DRaMaTURGi – DEl 2 en VerksteDsserIe I tre Deler MeD Frans BaunsgaarD

17.

MilDRED PiERCE – (RE)MaKinG a ClaSSiC seMInar MeD toDD haYnes og ChrIstIne VaChon

18.

MESTERKlaSSE MED TODD HaYnES

24-26

DiGiTal PRODUCTiOn CHallEnGE VerksteD I saMarBeID MeD sVeItsIske FoCal

DESEMbER/JanUaR Tba

TV-SERiEnS DRaMaTURGi – DEl 3 en VerksteDsserIe I tre Deler MeD Frans BaunsgaarD

MeD ForBeholD oM enDrInger

nfi:la

7-9

nfi:lab

nfi:lab

b

lanSERinG UTlanD seMInar oM InternasJonal lanserIng

nfi:la

a :l

1.

fi n

nOVEMbER

nfi:lab

nfi:la


f nfi:la i:l a nfi:lab

nfi:lab

n

nfi:lab nfi:lab

nfi:lab

TV-SERiEnS DRaMaTURGi – En VERKSTEDSSERiE i TRE DElER MED fRanS baUnSGaaRD Få hjelp til å heve kvaliteten på prosjektet ditt – uansett plattform og form. Målet med verkstedene er å utvikle deltagernes bevissthet og operative ferdighet i forhold til utviklingen av høykvalitets tV-serier. Dette vil skje gjennom erfaringer fra «best practice»cases, intensivt verkstedsarbeid samt coaching av deltagernes individuelle praksis i forhold til deres egen rollefordeling. For å oppnå dette vil Baunsgaard avdekke relevante sammenhenger og konkrete handlingsmuligheter særlig i forhold til dramaturgi (formater, målgrupper), prosess (konseptualisering, utviklingsfaser) og organisasjon (ledelse, tidsplanlegging). frans baunsgaard: Frans Baunsgaard er cand.phil. i dramaturgi og har 25 års erfaring som dramaturg innenfor teater, film og tV. I 2002 skiftet han jobb fra utviklingsprodusent hos Zentropa Productions til utviklingsansvarlig i Dr tV-Drama, som har produsert tV-serier som Mordkommisjonen, nikolaj & Julie, krøniken, ørnen og Forbrydelsen. Frans har dessuten stått i spissen for Dr tVDramas talentpleie og utvikling av innovative prosjekter fra interaktiv ungdomsdramatikk og drama-dokumentar-hybrider til auteurbårne dramaserier som f.eks. Per Flys «Forestillinger». Frans Baunsgaard driver i dag sitt eget rådgivningsfirma aheaD&heart.

MÅlGRUPPE: ManusForFattere, regIssører og ProDusenter TiDSRaMME: 10 Dager I løPet aV høsten/VInteren 2011 anTall: 4 – 6 tV-DraMa ProsJekter DEl 1: 26 – 29. sePteMBer; MÅlgruPPe: konsePt -ForFattere/regIssører DEl 2: 7 – 9. noVeMBer; MÅlgruPPe: ProDusenter DEl 3: 3 Dager DeseMBer/Januar; MÅlgruPPe: konsePt- ForFattere/regIssører og ProDusenter STED: FIlMens hus, 8 etg. EGEnanDEl: 4 000 kr Per ProsJekt


MÅlGRUPPER: ManusForFattere, regIssører, ProDusenter DaTO: 19. oktoBer TiD: 09:30 – 15:30 STED: FIlMens hus, SØKnaDSfRiST: 29. sePteMBer EGEnanDEl: 400 kr fOR MER infORMaSJOn OG PÅMElDinG: www.nfi.no/lab Mesterklassen ForegÅr PÅ engelsk

nfi:la

Om Michel Reilhac Michel reilhac er administrerende direktør i arte France Cinema, og sjef for innkjøpsavdelingen i arte France. De siste årene har hans fokus primært vært på transmedia. han har også arbeidet som konsulent for den kjente transmediale tenketanken Power to the Pixel.

nfi:lab

nfi:lab

b

hvilke spesielle egenskaper og utfordringer har opplevelsesdesign som en ny trend i historiefortelling? Michel reilhac vil svare på disse spørsmålene og gi råd om veien fremover.

nfi:la

a :l

Michel reilhac, en av europas beste transmediakjennere, vil snakke om trender og utfordringer innen transmedia fra et kino- og tV- ståsted. han vil analysere kino og tV som gamle medier som nå blir konfrontert med et raskt endrende digitalt landskap.

fi n

TRanSMEDia SOM En SinnSTilSTanD - MESTERKlaSSE MED MiCHEl REilHaC

nfi:lab

nfi:la


f nfi:la i:l a nfi:lab

nfi:lab

n

nfi:lab nfi:lab

nfi:lab

TRanSMEDial STORYTEllinG – ET VERKSTED MED REGiSSØR Hanna SKÖlD & SPillDESiGnER KaRin RYDinG Filmregissøren hanna sköld og spilldesigneren karin ryding vil holde et verksted om hvordan de ulike måtene å fortelle på innen film og spill kan kombineres og møtes gjennom en felles tilnærming. For tiden jobber hanna sköld med manuset til det transmediale prosjektet granny’s Dancing on the table. Om Hanna Sköld og Karin Ryding hanna sköld er regissør og produsent av filmen nasty old People. I 2009 samarbeidet hun med forskere og studenter ved MeDea, Malmö universitet om distribusjons- og markedsføringsstrategi for nasty old People. Filmen ble distribuert via Pirate Bay og markedsført gjennom sosiale media, noe som førte til 50 000 nedlastinger og live screenings over hele verden. sköld mottok nylig european talent Prize av MeDIa. karin ryding er en av grunnleggerne av firmaet ozma speldesign. hun jobber med å utvikle alt fra aktivitetsbaserte spill til location-baserte spill. akkurat nå jobber karin ryding med å utvikle spilldesign til granny’s Dancing on the table.

MÅlGRUPPE: ManusForFattere, regIssører, ProDusenter DaTO: ManDag 17. oktoBer TiD: 10:00 – 15:30 STED: FIlMens hus, 8 etg. SØKnaDSfRiST: 28. sePteMBer EGEnanDEl: 400 kr anTall DElTaGERE: Maks 14 fOR MER infORMaSJOn OG PÅMElDinG: se www.nfi.no/lab


MÅlGRUPPE: ManusForFattere DaTO: 24 – 28 oktoBer TiD: 10:00 – 15:30 STED: FIlMens hus, 8 etg. SØKnaDSfRiST: 27. sePteMBer EGEnanDEl: 1 600 kr anTall DElTaGERE: Maks 12 fOR MER infORMaSJOn OG PÅMElDinG: www.nfi.no/lab seMInaret ForegÅr PÅ engelsk

nfi:la nfi:lab

nfi:lab

b

Om laurie H. Hutzler laurie h. hutzler er en svært erfaren rådgiver for eQuinoxegermany script development workshops. hun har vært staff writer og story consultant for nBCs tV serie the Black Donnellys og har jobbet som konsulent for oscar-vinner Paul haggis på filmene In the Valley of elah og Quantum of solace (James Bond). laurie h. hutzler er for øyeblikket konsulent for FremantleMedia’s Worldwide Drama Division, hvor hun arbeider med etablerte tV-serier i storbritannia, europa og australia.

nfi:la

a :l

I en tid hvor mediale fortellinger i større og større grad blir fortalt digitalt – over ulike plattformer – hva skjer med historiestrukturen? hvordan skaper man emosjonelt engasjement hos publikum på ulike nivåer innen digital historiefortelling? når gjennomsnittsvarigheten på en webisode er 5 minutter er det naturlig å utdype spørsmålet «hva er en historie»?

fi n

HVa ER En HiSTORiE i 2011? SEMinaR MED laURiE HUTZlER

nfi:lab

nfi:la


f nfi:la i:l a nfi:lab

nfi:lab

n

nfi:lab nfi:lab

nfi:lab

VOD-UnDERliGE nYE VERDEn – HVORDan TJEnE PEnGER Via STREaMinG norge ligger i verdenstoppen med kjøp av filmopplevelser når det justeres for antall innbyggere. Men den fysiske videobransjen opplever nedgang, ettersom hollywoods «film overalt, når som helst»-strategi gir seg stadig flere utslag. Video-on-Demand (VoD) eller klikkefilm på norsk, lanseres i stadig nye former og med stadig større utvalg av film på mange forskjellige tjenester. I år vil «Premium VoD» bli en realitet i stor skala. Det betyr at mange storfilmer vil komme på VoD før de lanseres som ordinær VoD, Blu-ray Disc og DVD. Man får m.a.o. et nytt vindu: kino, Premium VoD, dernest de andre lanseringene. streamingselskapene jobber på spreng for å finpusse teknologien, vise filmselskapene nytteverdien med nye visningsmåter og få fart på forretningsmodellene. hvordan skal produsentene plassere seg i dette landskapet – og ikke minst – er det penger å hente for dem i de nye forretningsmodellene? en rekke nasjonale og internasjonale aktører kommer for å snakke om trender og utviklingstrekk. Vi får også en presentasjon av Produsentforeningens nye prosjekt Filmaggregator - om lagring og formidling av digitalt filmmateriale. en økt lovlig tilgjengeliggjøring av innhold kan være et viktig bidrag i kampen mot ulovlig fildeling. Produsentforeningen ønsker med dette prosjektet å møte de nye utfordringene rettighetshavere og leverandører står ovenfor. endelig program vil bli annonsert på nettsidene www.nfi.no/lab

MÅlGRUPPE: ProDusenter og anDre Interesserte DaTO: 31. oktoBer TiD: 10:00 – 15:00 STED: FIlMens hus, tanCreD SØKnaDSfRiST: 14. oktoBer EGEnanDEl: 200 kr fOR PÅMElDinG SE: www.nfi.no/lab seMInaret er en gaVe Fra norsk FIlMInstItutt tIl norske FIlM- og tV-ProDusenters ForenIngs 80-Års JuBIleuM


Dessuten får vi besøk av internasjonale filmfestivaler som vil snakke om utvelgelse og prioriteringer, og salgsagenter som vil snakke om sine vurderinger og om hva norske produsenter kan og bør gjøre bedre for å nå ut med sine filmer. en pressekontakt vil dele synspunkter om norske lanseringer i utlandet, og vi vil ha en case study av et godt eksempel på en vellykket lansering. alle navnene her er ikke bekreftet når katalogen trykkes, men vil bli lagt ut på våre hjemmesider.

MÅlGRUPPE: ProDusenter DaTO: 1. noVeMBer Til: 10:00 – 16:00 STED: FIlMens hus SØKnaDSfRiST: 14. oktoBer EGEnanDEl: 400 kr MER infORMaSJOn OG PÅMElDinG: www.nfi.no/lab

nfi:la

Toril Simonsen (fagleder, kort- og dokumentarfilm utland) vil snakke om hva som er spesielt å tenke på for disse formatene; hvilke festivaler bør prioriteres og hvorfor, hva kan for eksempel publiseres på nett uten at man mister muligheten til å bli vist på festival? Fra overordnet tankegang til praktiske detaljer.

nfi:lab

nfi:lab

b

Stine Oppegaard (fagleder, spillefilm utland ved nfi) vil snakke om hva som er viktig å vektlegge når man velger ut festivaler for den enkelte film; hvordan bruke kontaktnett, hvordan tenke helhetlig for filmens livsløp

nfi:la

a :l

Denne dagen vil gi produsentene nyttig informasjon om lanseringsarbeid i utlandet; hva er viktig å legge vekt på i forhold til kontakt med festivaler, salgsagenter og pressekontakter. Mulighetene er mange, teknikken åpner muligheter – men det er fort gjort å snuble. hvem er viktig å kontakte først, og hva bør man bruke penger på?

fi n

lanSERinG i UTlanDET

nfi:lab

nfi:la


f nfi:la i:l a nfi:lab

nfi:lab

n

nfi:lab nfi:lab

nfi:lab

MilDRED PiERCE – (RE)MaKinG a ClaSSiC SEMinaR MED TODD HaYnES OG CHRiSTinE VaCHOn seminar med regissøren todd haynes og produsenten Chrisitne Vachon om hBo- produksjonen Mildred Pierce. De har jobbet sammen på samtlige av todd haynes’ filmer og er de mest markante personene innen amerikansk independent film. Deres siste produksjon er altså mini-serien Mildred Pierce, med kate Winslet i hovedrollen. todd haynes debuterte med den kontroversielle filmen Poison som vant grand Jury Prize under filmfestivalen i sundance i 1991. han står bak filmer som Far From heaven, I`m not there og Velvet goldmine. Christine Vauchon har produsert over femti filmer, hvorav de mest kjente er Far From heaven (nominert til fire oscar), Boys Don`t Cry (vinner av oscar-statuett), one hour Photo, hedwig and the angry Inch, happiness, Velvet goldmine, saFe, I shot andy Warhol, go Fish og swoon.

MÅlGRUPPE: regIssører, ManusForFattere, ProDusenter og anDre Interesserte DaTO: 17. noVeMBer TiD: 10:00 – 15:30 STED: FIlMens hus SØKnaDSfRiST: 27. oktoBer EGEnanDEl: 500 kr fOR MER infORMaSJOn OG PÅMElDinG: www.nfi.no/lab seMInaret ForegÅr PÅ engelsk


nfi:lab

nfi:lab

b

MÅlGRUPPE: regIssører DaTO: 18. noVeMBer TiD: 10:00 – 15:30 STED: FIlMens hus, 8 etg. SØKnaDSfRiST: 27. oktoBer EGEnanDEl: 500 kr anTall DElTaGERE: Maks 12 fOR MER infORMaSJOn OG PÅMElDinG: www.nfi.no/lab Mesterklassen ForegÅr PÅ engelsk

nfi:la

todd haynes vil under mesterklassen blant annet dele sine erfaringer med manusarbeid og personinstruksjon fra sine 20 år som independent-regissør. erfaringene omfatter nå både film og fjernsyn.

nfi:la

a :l

Mesterklasse med indie-regissøren todd haynes, mannen bak Velvet underground, Far From heaven, oscar vinnende I’m not there og hBo serien Mildred Pierce.

fi n

MESTERKlaSSE MED TODD HaYnES

nfi:lab

nfi:la


f nfi:la i:l a nfi:lab

nfi:lab

n

nfi:lab nfi:lab

nfi:lab

DiGiTal PRODUCTiOn CHallEnGE Dette verkstedet gir produsenter, line producere/produksjonsledere og etterarbeidskoordinatorer kunnskap om: • • • •

tre metoder for arbeidsflyt som er tilgjengelig på det europeiske markedet hvordan posisjonere sin spillefilm eller dokumentarfilm innenfor den digitale arbeidsflyten? hvilke kommunikasjonsmetoder som finnes mellom de forskjellige ansvarsområdene og hvordan arbeidsoppgavene effektivt fordeles, hele veien fra regissøren og til den ansvarlige for postproduksjonen. Fordelene og ulempene ved digital distribusjon.

Ved bruk av praktiske eksempler vil vi analysere de beste metodene for arbeidsflyt, basert på tre standard filmbudsjetter: fra 1,6 til 8 millioner kroner, rundt 16 millioner og rundt 40 millioner kroner. Deltagerne kan sende inn og pitche egne prosjekter i pre-produksjon som vil bli gjennomgått i den andre delen av programmet. Den tredje delen av programmet fokuserer på den nye digitale distribusjonen fra Digital Cinema Distribution Master (DCDM) og ut til kinoene. til slutt vil vi se på hvilke muligheter som åpenbarer seg med 3D-produksjon. Verkstedet arrangeres i samarbeid med sveitsiske FoCal og holdes på engelsk.

MÅlGRUPPE: ProDusenter, lIne ProDuCere/ProDuksJonsleDere, etterarBeIDskoorDInatorer DaTO: 24 - 26. noVeMBer STED: rICa holBerg hotel, holBergsPlass 1, oslo SØKnaDSfRiST: 4 oktoBer PÅ www.digiprodchallenge.net EGEnanDEl: 450 euro (InkluDerer kursaVgIFt, kost og losJI, Men Ikke eVntuelle reIsekostnaDer)


tospann er en serie kreative møter der ulike filmskapere i par får muligheten til å utdype sitt samarbeid, samtale om den kreative prosessen, om sitt fag og ikke minst forholdet mellom form og innhold, tematikk og stil. opptakten til tospann var mesterklassen Begrensning = kreativitet i november 2010 der nFI inviterte til møte med regissøren Per Fly og fotografen harald Paalgard – to profilerte skandinaviske filmskapere som snakket om sitt samspill og filmsamarbeid med eskil Vogt som moderator. responsen var formidabel. Vi gleder oss til tospann, men fordi kreative filmfolk er travle er ingen datoer foreløpig endelig fastsatte. Dette skjer gjerne på kort varsel, så følg med på våre nettsider www.nfi. no/lab for oppdateringer.

nfi:lab

b

TOSPann – MØTE MEllOM TO filMSKaPERE

nfi:lab

a :l

nFI:laB arrangerer hvert semester kurs og samlinger for deltagerne i nye veier – for regissører og produsenter knyttet til nye veier til dokumentarfilm og nye veier til korte filmer. nye veier er en tilskuddsordning åpen for erfarne regissører og nyere regitalenter på profesjonelt nivå. Det helt avgjørende er at manifesterte talenter skal få gode muligheter til å utvikle seg, utforske nye idéer eller skifte spor i forhold til tidligere produksjon – kort og godt – våge å utfordre kunstnerisk ståsted.

nfi:la

nfi:la

SaMlinGER fOR nYE VEiER

fi n

øVrIg:

nfi:lab

nfi:la


nfi:lab

fi:lab

nfi:l

nfi:la n f nfi:la i:l

nfi:lab

:l fi

nfi:lab

nfi:lab

nfi:lab

nfi:la

n

f nfi:la i:l a nfi:lab

nfi:lab

a

nfi:lab

nfi:la

b

Filmens hus, Dronningens gate 16 Postboks 482 sentrum 0105 oslo tlf +47 22 47 45 00 www.nďŹ .no/lab

a

n

nfi:lab n fi:lab nfi:la nfi:lab nfi:lab nfi:labnfi:lab nfi:lab nfi:lab

NFI:LAB Kurskatalog høsten 2011  

VElKOMMEn Til NFI:LAB kursenheten i norsk fi lminstitutt får nå nytt navn: NFI:LAB. Bak navnendringen ligger et ønske om å utvide virksomhet...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you