Page 1

Foto: jeanette lövgren

2016

The Great Northern – och 71 nyheter till

En bilaga från norran · 13 januari 2017


NORRAN · fredag 13 januari 2017

2016 2016 – ett år att minnas Ännu ett år har gått. Den tid som varit är fyllt av minnen, personliga, privata eller mer allmänna. Norran Affärsliv fyllde ett år i november 2016. Den här gången, i den här bilagan, ser vi tillbaka på vårt första hela kalenderår, 2016. Då vi satte oss ned för att gå igenom vad som hänt u ­ nder tiden januari till december 2016 bestämde vi oss för att lyfta fram positiva saker i regionens näringsliv, som vi speglar. Det kan handla om allt från framtidstankar och order till investeringar och löpande utveckling. Det kan vara ett pris som rör en individ och det kan vara planer som i stort berör hela samhället. Den här bilagan är på inget sätt komplett, men den visar att det finns framtidsanda i området. Och det är en återblick utan nostalgi – mycket är påbörjat och nästan allt går att jobba vidare med. Många är de offensiva intentionerna och satsningarna. All går inte alltid i mål, men viljan finns där. På måndag startar Bizbuz-veckan som kulminerar på fredag med Alvargalan där ett dussin företag och personer kommer att belönas. Bland de nominerade finns såväl veteraner som nykomlingar, men alla har det gemensamt; de har en vilja, de har en drivkraft. Vi som jobbar med Norran Affärsliv vill spegla företagandet i den region där vi verkar. Vi blir aldrig bättre än de tips vi får in. Vi ska vara det självklara valet för dem som vill ta del av vad som händer i regionen. Vi vet att vi är på väg. Ofta når vi fler än 100 000 sidvisningar per vecka digitalt plus alla som läser papperstidningen och de bilagor/magasin med Affärslivsteman som vi gör under året. I år blir de sistnämnda sannolikt fler än någonsin. Den efterfrågan tackar vi för.

Det bästa som hände inom näringslivet 2016?

Tobias Nilsson

Anneli Danielsson

Jarkko Enkvist

Åsa Svanberg

■■ Att Skellefteå växer, att det byggs nya lokaler, nya bostäder och att det hela tiden händer något i stan. Vi vill ju bli fler och det är jättepositivt att många hemvändare kommer till Skellefteå.

■■Jag ser fram emot de nya flyglinjerna som startas av Norwegian och goNordic. Det är också stort att The Great Northern kommit igång. Det har blivit ett ställe där man kan träffas och skapa nytt.

■■Mest fantastiskt är etableringen av utbildningscentret på Campus Skellefteå som ska drivas av No Plan B. Detta visar att det satsas på ungdomar i Skellefteå. Jag imponeras också av alla framgångar som BioCool haft och hur de kunnat lyckats med att synas.

■■Det är roligt att man nu fått till The Great Northern. Detta är en viktig markering på en ny början för Skellefteå.

Cajako

Ghost Competence

Här är vårens större näringslivsmöten: Som vanligt håller Norran Affärsliv er uppdaterade med aktuella datum.

■■16 januari: invigning av The Great Northern, Skellefteå. ■■16–20 januari: Bizbuzveckan The Great Northern. ■■20 januari: Alvargalan, Folkparken. ■■24 januari: Invigning: Västerbotten på Grand, Grand Hotel Stockholm. ■■27 januari: Stora styrelsedagen, Stadshotellet, Skellefteå (Arr: Styrelseakademien Norr). ■■6–8 februari: Winterwind, Skellefteå (Svensk Vindkraftförening, med flera).

■■10 februari: Kommunens morgonmöte, Thea Great Northern.

Kommunens morgonmöte i Stockholm återkommer den 18 maj.

lars.westerlund@norran.se

lars andersson, ANSVARIG lars.andersson@norran.se

ABI

KALENDARIUM

■■22 februari: Inköpardagen i norr, Skellefteå (Arr: Dagar i norr). ■■22–23 februari: Europaforum Norra Sverige. Stadshotellet, Skellefteå. (Arr: Europaforum Norra Sverige). ■■3 mars: Kommunens morgonmöte, The Great Northern. ■■23–24 mars: Ung Företagsamhet, Balderhallen, Skellefteå. ■■29 mars: Chefsdagen i norr, Skellefteå (Arr: Dagar i norr). ■■7 april: Robertsforsgalan, Centrumhuset (Arr: Robertsfors kommun, med flera).

Lars Westerlund, redaktör Norran Affärsliv

Skellefteåföretagarna och JarVist

Alvargalan, åter på Folkparken 20 januari.

■■Kommunens morgonmöte, The Great Northern. ■■5 maj: Kommunens morgonmöte, The Great Northern.

■■26–29 juni: Den tredje int träbrokonferensen, Skellefteå (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/Luleå tekniska universitet).

Creative Summit, mötesplats den 14 juni.

■■18 maj: Kommunens morgonmöte i Stockholm, Västerbottenskontoret. ■■2 juni: Kommunens morgonmöte, the Great Northern. ■■14 juni: Creative Summit, Skellefteå.

Chefradaktör, ansv utgivare Annonschef

Markus Melinder marcus.melinder@norran.se 0910–578 11

Fotnot: Datum kan ändras Många av arrangemangen kräver föranmälan/medlemskap. Listan gör inget anspråk på att vara komplett.

Artiklar och bilder i bilagan:

Lars Andersson, Lars WesterRobert Brännström robert.brannstrom@norran.se lund, Susanne Lindberg, Lennart Enkvist, Britta Stenberg, 0910–577 43 Leif Andersson, Jeanette Lövgren, Nyheter i Norr, med flera.

1:a sidan: Paulina Holmgren,

Jonas Andersson och Stina Berglund är tre av de cirka 80 som nu arbetar på The Great Northern.

Foto: Jeanette Lövgren


Norran Affärsliv - en sajt främst om lokala företag och lokalt företagande. Har du tips och idéer på något du vill läsa om? Maila oss på affarsliv@norran.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på www.norran.se/affarsliv så har du alltid full koll på vad som händer i Västerbottens näringsliv.

www.norran.se/affarsliv

Lars Andersson ansvarig, Norran Affärsliv

Lars Westerlund redaktör, Norran Affärsliv


NORRAN · fredag 13 januari 2017

4 · lokalt

JANUARI Dipolar fick kontrakt med japansk jätte SKELLEFTEÅ

Illustration: Grönbo

Cylinderformat hotell kan bli dragplåster i Jörn Jörn · 15 miljoner kronor

är säkrade för projekteringen via privat finansiering och Rail Test Nordic AB (RTN) har ansökt om 30 miljoner i statligt stöd från Näringsdepartementet till projektet med testbanan.

– När vi får klartecken om den of­ fentliga finansieringen kör vi direkt igång med projekteringen som vi räknar med ska vara slutförd i sep­

” När vi får klartecken om den of­ fentliga fi­ nansieringen kör vi direkt igång.” Lars-Åke Tjernström, vd RTN.

tember, säger RTN:s vd Lars-Åke Tjernström. I projektet ingår också bygget av ett hotell i trä med 150 rum som ska användas av de som testar tågen. Grönbo AB, som ägs av Stenback­ ens, Glommershus och Polarrenen har skissat både påhotellet och på ut­ formningen av verkstadslokalerna.

kommande upphandlingar och dess­ utom presenteras en slutlig finansie­ ringslösning. Sedan behövs ytterligare cirka 1,1 miljarder kronor i statligt stöd till re­ investeringen. – Om det offentliga stödet finns sat­ sar privata investerare 800 miljoner, berättar Lars-Åke.

När projekteringen drar igång bil­ das ett konsortium med RTN och Skanska som ägare. Detta bolag kom­ mer både att hantera den offentliga och den privata delen av bygget. Under projekteringen tas en järn­ vägsplan fram liksom underlag för

Byggtiden beräknas till tre år och bygget sköts av Testbanan AB som avvecklas efter 57 år för att då över­ lämna banan till exempelvis Inlands­ banan som statens ägare och förval­ tare. (19 januari 2016)

De prisades i januari

Emma från Kåge vann prestigefullt pris SKELLFTEÅ

Emma Fällman, född och ­uppvuxen i Kåge, vann det prestige­fyllda priset Formex Formidable 2015 för sin grafiskt expressiva form på lyxiga sidensjalar. – Att vinna Formex Formi­dable är en ära och ett fint erkännande. Det ­betyder mycket att få den här utmär­ kelsen när man är så nystartad som jag. Det motiverar och uppmuntrar mig att våga satsa på design i egen produk­ tion, säger Emma Fällman, som driver Emma Fällman Studio i Stockholm. Juryns motivering: Emma Fällmans Totem tiger står för styrka, mod och skönhet. Och hennes kakadua repre­ senterar positiv förändring. Det här är ung svensk form med attityd. Med ett bildspråk som andas både storstadens tatu­ eringar och allmoge i en spännande mönster­ kavalkad. (21 januari 2016)

”De riktigt små partik­ larna från förbränning kallas ibland också nano­ partiklar. De har en för­ måga att via lungor­ na ta sig in i kroppen och tränga djupt in i vävna­ den.” Harry Johansson.

Företaget Dipolar i Skellefteå, som ­utvecklar och säljer kraftaggregat för att driva magnetroner, har tecknat ett avtal med japanska Toshiba Hokuto som ut­ vecklar energieffektiva mikrovågsele­ ment. Avtalet innebär att Toshiba nu bör­ jar sälja sina magnetroner för indu­ striella tillämpningar tillsammans med Dipolars kraftaggregat. – Främst handlar det om objekt som de har i Asien. Vi har redan levererat det första kraftaggregatet till Taiwan. – Att Toshiba valt just våra kraftag­ gregat beror på att de testats och an­ setts vara energieffektivast och bäst när det gäller teknik och pris. Det är verk­ ligen en ära att få ett så stort bolag som partner och vi hoppas att detta ska ge oss en volym­ ökning, sä­ ger Dipolars vd Walter Rönnblom. (26 januari 2016)

Västerbottenskontoret öppnade i Stockholm STOCKHOLM

Samma vecka som Västerbotten på Grand Hôtel öppnar portarna invigs även ”Väster­ bottenskontoret” med placering i Stockholm, en gemen­ sam satsning av Region Väster­botten, Umeå k ­ ommun, Skellefteå kommun, Företagarna Västerbotten och Skellef­ teå kraft. Satsningen, som kallas för ”Väster­ bottenskontoret i Stockholm”, invig­ des med en ceremoni i lokalerna på Kungsgatan 60 i Stockholm. Bland de drygt 100 gästerna fanns bland andra repre­sentanter från Sveriges ­regering, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och ett antal olika ambassader och centralorganisationer. – Vi öppnar det här kon­ toret för att kunna ska­ pa bättre förutsättning­ ar för den regionala ut­ vecklingen, s­äger Erik Bergkvist (S), ­regionråd vid ­Region Väster­ botten. (20 januari 2016)

Autotech vinner stora upphandlingar SKELLEFTEÅ

dersson Lundberg, For Events, Viktor Lindbäck, Reize Design, Mediabyrån i Norr, No Plan B, Burträskbygdens Kött , Scandinavian Terrain Vehicles, Skellefteå Simulator System, Åbyns Bygg, Lekia, Latitude 64 och Autotech Teknikinformation. Några dagar tidigare hade Harry Johansson, Envibat AB, utsetts till Årets Företagare i Skellefteå av Före­ tagarna Skellefteå.

Under 2015 tecknade Skellefteåföreta­ get Autotech Teknikinformation fyra avtal med statliga myndigheter när det gäller webb- baserad utbildning, vilket gör företaget mest framgångsrikt inom e-learning i Sverige under året. Dagarna innan jul tecknades ett fler­ årigt exklusivt ramavtal med Livsmed­ elsverket värt 2–4 miljoner kronor. Autotech, som startade i Boliden för 25 år sedan, har i dag sitt huvud­ kontor i Skellefteå och cirka 65 an­ ställda på sju kontor runt om i landet. Sedan början av 2000-­talet har Au­ totech producerat e-learning, främst till sina industrikunder och till för­ svarsindustrin. Under senare år har de blivit en av landets störta leveran­ törer av e-learning till statliga myn­ digheter. Under hösten 2015 vann företaget en rad upphandlingar och tecknade bland annat avtal med Boverket, Försäkrings­ kassan, European Defence Agency och nu senast med Livsmedelsverket.

( 30 januari och 27 januari 2016)

(13 januari 2016)

Jubel. Hello Future tar emot priset på Alvargalan. Skellefteå

Hello Future blev Årets företag vid Alvargalan 2016. I motiveringen till varför Hello Future blev ”Årets företag” sägs bland annat: ”Medan många pratar om digitali­ sering gör Hello Future någonting åt det.” Ungefär 700 personer mötte upp till galan på Scandic Hotel. Övriga pristagare blev Sofia An­


NORRAN · fredag 13 januari 2017

lokalt· 5

februari

Gör bandvagnar till Grönland SKELLEFTEÅ

Scandinavian Terrain Vehicles AB (STV) i Skellefteå har fått beställning på fyra bandvagnar, för användning på Grönland. Order­värdet är över sju ­miljoner kronor. Ordern omfattar upp­ gradering, ombyggnad och utrustning av fyra sambandsvagnar som Danska Forsvarsministeriets Materiel- og Inkøbs­styrelse köpt av svenska Försvarsmakten. På Grön­ land råder extrema klimat­ förhållanden med sträng kyla. Bandvagnarna special­ utrustas därför för arbete i tuffast möjliga klimat. – Beställningen är komplicerad och ska genomföras under en kort period och med höga krav på kvalitet och logistik. Dessutom är många leverantörer involverade. Det här är ett bra exempel på industriellt samarbete, säger Jim Wallström, vd för STV. (4 februari 2016)

Företaget byter namn efter 40 år SKELLEFTEÅ

Kevin– en riktig supertalang Jörn · Kevin Forss, Skel-

lefteå, som driver företaget Noted Media, finns med på Veckans Affärers lista över Sveriges supertalanger.

För nionde året i rad listar Veckans Affärer Sveriges 101 främsta supertalanger. Talangerna är indelade i sex kategorier samt en superetta. Superetta är Babba Canales som vid 22 års ålder startade Uber i Stockholm. Vid 25 är hon marknadschef på taxiutmanarens huvudkontor i New York. Kevin Forss, 20 år, finns på plats 27 bland 29 utvalda superentreprenö-

”Det här var superkul och jag tar det som ett kvitto på att jag gjort något bra.” Kevin Forss.

rer. Så här beskrivs han i Veckans Affärer: ”Man behöver inte ha Aftonbladet i ryggen för att bygga en viralsajt. Hans uppskattat.se har på mindre än två år lyckats få över 225 000 fans på Facebook och den stora läsarkretsen ryktas ge honom intäkter i miljonklassen.” Kevin var också nominerad som Årets Unga Entreprenör på Alvargalan, 2016. Han startade Noted Media AB i december 2014. Senare under året, i november, utsågs Kevin till Årets Nyföretagare i Sverige vid en ceremoni på mässan Eget Företag i Stockholm. – Det här var superkul och jag tar

det som ett kvitto på att jag gjort något bra. Helt klart blir jag mer motiverad att fortsätta utvecklingen av företaget som jag går all in på, säger han. I Sverige har Noted Media sex anställda. På huvudkontoret i Skellefteå, som ligger i The Great Northern, arbetar tre personer, en medarbetare finns i Stockholm och ytterligare en i Malmö. – Dessutom har jag idag åtta frilansande skribenter i olika länder och fler är på väg in. Innan årsskiftet blir vi även en till i Skellefteå, säger Kevin. – En bra dag har vi numera över två miljoner besökare på sajten, berättar han.

Skellefteföretaget StrongPoint Cash Security, som tidigare hette SQS, har fått en order från ett av Europas största värdetransportföretag om leverans av 2 000 säkerhetsväskor. – Det är den största ordern på säkerhetsväskor som vi haft på tio år. Jag är så stolt över medarbetarna i Skel-

lefteå som gjort detta möjligt, till och med stoltare än vad Skellefteborna är för Skellefteå AIK, säger Jørgen Waaler, koncernchef för StrongPoint ASA. Leveransen kommer att inledas under andra kvartalet och slutföras i slutet av fjärde kvartalet. Värdetransportföretaget, som vill förbli anonyma, har valt säkerhetsväskan Q-Case Mini som har en kapacitet på 5 000 sedlar.

” Största ordern på tio år. ” Jørgen Waaler, koncernchef.

Det finska företaget Pept Oy AB satsar nu hårt på den svenska marknaden. De har etablerat sitt huvudkontor i Skellefteå och anställt 18 personer.

tag med huvudkontoret i Kastby i Österbotten som grundades 1992 av Juha Enlund. – Han driver nu företaget tillsammans med sina söner, berättar Rainer Rönnbäck.

– Vi siktar på att ha cirka 40 medarbetare i Sverige”, säger Pepts marknadschef Rainer Rönnbäck. Pept Oy Ab är ett finskt familjeföre-

Omsättningen i Finland ligger på cirka 180 miljoner kronor och för Sverige siktar de på 30 miljoner kronor i år. – Efter Sverige ska vi gå vidare med

”40 medarbetare i ­Sverige.” Rainer Rönnbäck.

Det började med älgjakt – nu firar Colmis 30 år ARJEPLOG

den norska och den danska marknaden. Verksamheten består både av att tillhandahålla byggnadsställningar till industrin och att genomföra isolering och plåtarbeten. Den 22 februari etablerades ett bemannat huvudkontor för Sverige. Och detta kontor har förlagts till Brogatan på Sörböle i Skellefteå. (27 februari 2016)

(18 februari)

Waaler berättar att medarbetarna i Skellefteå arbetat hårt i 2–3 år med att förbättra väskornas funktionalitet och att det nu är dags att skörda frukterna från deras arbete. Strax före sommaren presenterade företaget nästa stororder, 780 väskor till Rysslands största bank. Största delen av ordern skulle levereras under fjärde kvartalet. (27 februari och 14 juni 2016)

Finskt huvudkontor etablerat i Skellefteå SKELLEFTEÅ

(1 februari 2016)

I början av 80-talet inleddes en älgjakt på norra sidan av Pitälven som inte skulle bli som alla andra. Det var då Harald Fjellström och Lars-Gunnar Gyllenberg träffades. En lyckosam förening av entreprenörer, som byggde ett garage. Och ett till. Och ett till … Det gäller att se chansen när den kommer, förvalta den och tro på det man gör. Tro gjorde Fjellström och Gyllenberg, så pass att man i år när man firar 30 år som företag, omsätter 45 miljoner kronor i sina bolag Colmis AB och Simloc AB. 1985 testades redan bilar på is i Arje­plog. Fjellström jobbade då som Konsumchef, Gyllenberg som kommunchef. Lucas Girling, som höll till på Hornavan med biltesteriet, behövde ett garage och det var i samband med det som Colmis AB startade. – Harald ägde mark i Colmis och vi ansökte om bygglov. Vi hade väl aldrig en tanke på hur mycket det skulle komma att svälla till, säger Lars-Gunnar Gyllenberg. Idag har Colmis åtta kontrakterade långtidskunder och ett helt gäng andra företag som syns på anläggningen om vintrarna. De 226 kvadratmetrarna har svällt till över 10 000 kvadrat garagebyggnader, spritt över Colmisområdet som är beläget strax öster om Arjeplog.

(4 februari och 14 november 2016)

Stor order på tusentals säkerhetsväskor SKELLEFTEÅ

Efter mer än 40 år under namnet Consultec byter företaget idag namn till Elecosoft. Sedan 40 år tillbaka har Consultec funnits och utvecklat mjukvaror till byggbranschen. Bolaget, med säte i Skellefteå, är i dag en marknadsledande leverantör inom sin nisch. 2003 bytte Consultec ägare när brittiska Elecosoft plc förvärvade koncernen. – Som ett led i det arbetet har vi tagit beslutet att samlas under ett gemensamt internationell varu- märke, nämligen koncernens namn Elecosoft, berättar Julia Hedlund, företagets sälj- och marknadschef. – Att ha ett gemensamt namn kommer att underlätta och effektivisera internationaliseringsarbetet, säger Anders Karlsson.


NORRAN · fredag 13 januari 2017

6 · lokalt

mars

Snabbväxande företag etablerar sig i Skellefteå Skellefteå · Ett inter-

nationellt snabbväxande teknik- och IT-företag ska etablera sig i Skellefteå. Det handlar om Alten som den 15 augusti öppnar ett kontor här.

– Vi har redan rekryterat vår förste medarbetare och första året räknar vi med att anställa 3-5 medarbetare. Siktet är inställt på 10-20 anställda inom fem år, berättar Gabriella Edberg, regionchef Alten. Hon tycker att det känns speciellt roligt att få öppna just det här kontoret. – Både jag och min man Simon kommer nämligen från Skellefteå. När Norran Affärsliv får tag på henne är hon på väg hem till Umeå efter att ha tittat på lämpliga lokaler i Skellefteå. – I Skellefteå kommer vi från början främst att rikta oss mot den mekaniska industrin med konsulttjänster inom produktutveckling och vi rekryterar nu ingenjörer till vårt nya kontor Idag finns Altens svenska kontor i Göteborg, Stockholm, Lund, Linköping, Västerås, Jönköping och Umeå. Sedan 2008 ingår Alten Sweden AB i Alten Group som är ett av Europas

”Vi har redan rekryterat vår förste medarbetare och första året räknar vi med att anställa 3-5 medarbetare. Siktet är inställt på 10-20 anställda inom fem år.”

Boliden har träffat avtal med företaget First Quantum om att köpa gruvan Kevitsa i norra Finland. Köpeskillingen uppgår till 712 miljoner US-dollar, vilket motsvarar cirka 6 miljarder kronor. – Detta förvärv är i linje med Bolidens strategi och en möjlighet att utöka verksamheten med en högkvalitativ gruva som passar ihop med Boliden både operationellt och geografiskt, säger Lennart Evrell, vd och koncernchef för Boliden i ett pressmeddelande. Han konstaterar att tidpunkten passar Boliden väl. De har de senaste åren genomfört flera stora expansionsprojekt och är redo att ta sig an ett nytt större åtagande. – Tillsammans med smältverken Kokkola och Harjavalta och gruvan Kylylahti innebär förvärvet av Kevitsa också att Boliden utvidgar sin närvaro i Finland, sammanfattar Lennart Evrell. Kevitsa har 380 anställda och cirka 200 entreprenörer. Under 2015 producerades 8 805 ton nickel, 17 204 ton koppar, 400 kilo guld, 992 kilo platina och 784 kilo palladium. (10 mars 2016)

Skellefteå

Årets nyföretagare i Skellefteå är utsedda. Priset tilldelades Mattias Wikström och Lollo Eriksson som driver ljusfabriken Lowima. – Det är skönt att få bekräftelse på att vi faktiskt är ett riktigt företag. Även om vi själva aldrig tvivlat så är det många som höjt på ögonbrynen och ifrågasatt om man verkligen kan arbeta med ljus, säger Mattias Wikström. Förra året omsatte företaget över två miljoner kronor, och trots att företaget växer så det knakar tar duon det med ro. – Vi vill satsa och verka ur ett långsiktigt perspektiv, vi vill växa, men det måste få ta den tid det behöver, berättar Mattias Wikström. (9 mars 2016)

Norra Sveriges första ångbilstvätt Skellefteå

Gabriella Edberg, regionchef Alten.

Rekryterat. Robert Edvardsson, platschef för Alten i Skellefteå och regionchef Gabriella Edberg. Foto: Privat

största teknik och IT-konsultbolag. Alten Group, med huvudkontoret i Paris, har över 20 000 medarbetare och verksamhet i 20 länder.

2015 omsatte Alten Sweden 940 miljoner kronor och hade 1 200 anställda. (11 mars 2016)

Boliden köper ny gruva i Finland Skellefteå

Ljustillverkare blev Årets Nyföretagare

Nu finns norra Sveriges första ångbiltvätt i Skellefteå. Det är det nystartade företaget Steam it som satsar på den här tekniken. – För en biltvätt behöver vi bara fem liter vatten som vi torkar upp med en microduk, berättar en av delägarna Jozef Toman. Han kommer ursprungligen från Slovakien och har bott i Skellefteå i ett år. Med sig i firman har han sin bror Boris. Den tredje delägaren är Slawomir Zelazny, som ursprungligen kommer från Polen och har bott i Skellefteå i ett flertal år. – Vi börjar i Skellefteå och tänker oss också att starta liknande ångtvättar i andra städer efter norrlandskusten. (21 mars 2016)

Santosh Hejmadi vann ett aktiebolag Skellefteå

”Tillsammans med smältverken Kokkola och Harjavalta och gruvan Kylylahti innebär förvärvet av Kevitsa också att Boliden utvidgar sin närvaro i Finland.” Lennart Evrell, vd och koncernchef.

93 tävlingsbidrag lämnades in till tävlingen AB Västerbotten där fem tävlande vinner var sitt aktiebolag värt 50 000 kronor. En av vinnarna blev Santosh Hejmadi, Skellefteå, som vann ”Folkets röst” bland Norrans och VK:s läsare. Santosh affärsidé ”World Kitchen” handlar om att starta en food incubator där matkultur hos nyanlända tas tillvarata. – I World Kitchens regi ska deltagarna kunna få hjälp med allt från tillgång till godkända kök, vakuumförpackning, transporter och möjlighet att sälja sina produkter i saluhallar, säger Santosh. Han liknar det vid onlinemarketingplatsen Airbnb och de kommer också att starta en webbshop där man kan beställa mat.

Produkt. Smartplanes drönare.

(16 mars 2016)

SmartPlanes får prestigeorder Skellefteå

Skellefteföretaget SmartPlanes har fått en order på drönare till amerikanska arméns ingenjörstrupper. – Och det är också på gång följd­ affärer till fler förband, berättar SmartPlanes marknadschef Roger Öhlund. Han sticker inte under stol att detta är en prestigeorder som är mycket

strukturellt viktig för SmartPlanes. – Det här är jätteroligt och ett bevis på vår höga kvalitet. Amerikanska armen nöjer sig inte med vad som helst. Roger Öhlund konstaterar att en viktig anledning till att amerikanska armén valde SmartPlanes lösning är att de är så hållbara. – Vårt motto är ”byggda för att hålla” och det har i det här fallet varit en framgångsfaktor. (15 mars 2016)

Santosh Hejmadi.


ANNONS

ANNONS FRÅN SKELLEFTEÅ KOMMUN 2017-01-13

ANNONS

POSITIV SYN PÅ FÖRETAGANDE AVGÖRANDE FÖR TILLVÄXTEN Det har aldrig varit lika roligt och uppmuntrande att vara chef på näringslivskontoret i Skellefteå kommun som i dag. Det händer mer än någonsin på näringslivsfronten i Skellefteå, och det är alla ni som på olika sätt gör det möjligt som jag vill ta tillfället i akt att tacka. Skellefteås politiker har på ett prestigelöst och lösningsorienterat sätt enats över blockgränserna om ett nytt näringslivspolitiskt program. Det finns en tydlig koppling mot 2030-strategin och programmet andas förnyelse. Det här ska inte heller bli någon hyllvärmare, utan det känns spännande att få göra verkstad av den utstakade inriktningen. Ur kommunens perspektiv blir det viktigt att påbörja satsningen på ”Den empatiske byråkraten”, en årlig och obligatorisk utbildning för alla kommunens tjänstepersoner och politiker som är i regelbunden kontakt med näringslivet. Det är avgörande att vi visar en positiv grundsyn på företagandet och att vi i vårt bemötande har företagens bästa i åtanke. Coompanion, som startat ett kontor i Skellefteå, arbetar för att utveckla samhällsentreprenörskapet, det som tidigare gick under benämningen sociala företag. Vi hoppas att det genom våra insatser och ökat engagemang, ska starta fler företag inom denna intressanta och viktiga sektor. Invest in Västerbotten är ett nytt projekt där vi i Skellefteå ansvarar för branscherna industri, energi, fordonstester samt kreativa och kulturella näringar. Vi arbetar även för att Skellefteå ska bli en av sex etableringsorter i landet för de nationella exportcenters som beslutats av den sittande regeringen. Det känns naturligt och riktigt då Skellefteå är norra Sveriges största exportkommun.

” Tack alla ni som på olika sätt gör det möjligt.” Tillsammans med Norrbotten gör vi i norra Västerbotten gemensam sak i och med nystarten av IUC. Angela Merkel har myntat uttrycket industri 4.0, som handlar om hur den tyska industrin behöver förnyas genom digitalisering. Syftet med vår satsning är detsamma. Ett rikt kulturliv är viktigt i en växande stad, och det finns en stor möjlighet till utveckling när kulturutövare och näringslivsföreträdare på ett bättre sätt

förstår nyttan av varandra. Därför har vi anslutit oss till det nationella arbetet som pågår inom ramen för kultur och näringsliv, och vi startar ett arbete i denna riktning. Skellefteå Kraft har tillsammans med Vattenfall bildat ett bolag som ska vara en proaktiv och offensiv kraft i att marknadsföra norra Sverige som den ultimata regionen att etablera olika typer av elintensiva industrier på. LTU har sedan tidigare valt Skellefteå som plats för sin dataspelsutbildning. Arbetet med att etablera spelföretag förankrade i norra Sverige är därför en viktig strategi. Det har gått både bättre och snabbare än vi hade trott, och det är för närvarande sju dataspelsbolag igång. Vi breddar och stärker samtidigt spelutvecklingsarbetet med Piteå, Boden och Luleå under det gemensamma varumärket Arctic Game Lab. Vi trampar nya vägar mot kompetensmatchning inom trä- och stålindustrin. Näringslivet i Skellefteå har tillsammans med en rad olika aktörer startat ett Sverigeunikt initiativ, T2, Trä & Teknikarenan, där ett nytt hus på 1200 kvadratmeter under 2017 byggs på Campusområdet och i vilket verksamheten ska bidra till lösningar av kompetensförsörjningen för tillverkande industrier. För att vi ska nå visionen om 80 000 invånare i Skellefteå år 2030 behöver vi 4 000 nya jobb. De nya jobben kommer när nya företag startas, befintliga företag växer och externa företag etablerar sig i Skellefteå. Den Röda Tråden är ett viktigt led i den satsningen och innebär att vi – ungefär enligt den modell som Skellefteå AIK haft framgång med inom ishockeyn – ska ta hand om och på ett systematiskt sätt skapa förutsättningar för att utveckla unga talanger i företagande redan från barnsben. Det finns en stor entreprenöriell anda bland många av våra nyanlända som vi vill stimulera ännu mer. För att hjälpa nysvenskar, som ofta är vana vid andra kulturer och regler för företagande, har vi infört en starthjälp i syfte att underlätta för förverkligande av affärsidéer här. Ett angenämt problem för oss är att hitta och planlägga nya industriområden. Det är viktigt att bristen på lokaler och tomtmark inte medför att vi tappar tempo i de många etableringsprocesser som vi nu jobbar med. Skellefteå Airport är vårt främsta nav till omvärlden. Kommunens ägande av flygplatsen öppnar möjligheter och skapar konkurrensfördelar för oss.

Att Norwegian väljer att starta en inrikeslinje mellan Skellefteå och Stockholm är en infrastruktursatsning som blir värdefull för affärsresandet. Samtidigt skickar det en viktig signal när ett utländskt flygbolag visar att det tror på Skellefteå lika mycket som vi gör. I ett växande Skellefteå spelar näringslivet en huvudroll. Vi behöver alla hjälpas åt för att Skellefteå ska fortsätta att utvecklas och vara en attraktiv plats att bo och verka på. Ett stort tack till alla goda krafter som på så många olika sätt bidrar positivt. Nu samlas vi för att kicka igång 2017 med näringslivsveckan Bizbuz, som ska väcka nyfikenhet och inspiration. The Great Northern, vårt nya internationella idéhus som nu slår upp portarna, känns som den perfekta arenan att mötas på. Jag hoppas att vi ses!

Bengt Ivansson


NORRAN · fredag 13 januari 2017

8 · lokalt

april Englands bästa öl bryggs i Skellefteå Skellefteå

Skellefteå Bryggeri har nu fått sitt stora genombrott. I hård konkurrens från både svenska och brittiska bryggerier har de vunnit upphandlingen från Systembolaget om höstens lansering av en ny bitter och en ny mild ale. – Vår nya mild ale kommer att finnas i 171 butiker och bittern i 131 butiker, berättar Per Lundmark, marknadsansvarig vid Skellefteå Bryggeri. Han konstaterar att det känns stort att ha vunnit över stora brittiska bryggerier i Systembolagets smaktävling där inköpare och kritiska ölexperter genomfört omfattande tester. – Det här handlar ju trots allt om brittiskt nationalöl. (29 april 2016)

Systembolaget i Malå utsedd till Årets Butik Malå

Fördel. ”Vi har blivit mycket duktiga på att bygga vindkraftverk i kallt klimat och de erfarenheterna tar vi med oss in i detta nya projekt”, säger Hans Kreisel. Foto: Lars Eriksson

Investerar i vindkraft tigt bra sådan, säger Skellefteå Krafts koncernchef Hans Kreisel.

Skellefteå · Skellefteå

Kraft och Fortums bygger en ny ny gemensam vindkraftpark i Solberg utanför Åsele. Det handlar om 22 vindkraftverk och investeringen ligger på närmare miljarden. Skellefteå Krafts andel uppgår till 466 miljoner kronor.

– Svårigheten är att hitta bra platser för vindkraft och här har vi en rik-

”Den kommer att få stor betydelse när kärnkraften fasas ut.” Hans Kreisel, koncernchef.

Han betonar att vindkraft är ett prioriterat tillväxtområde för Skellefteå Kraft. – Den kommer att få stor betydelse när kärnkraften fasas ut. Vindkraften är då det billigaste och bästa alternativet och vi arbetar aktivt med att hitta lämpliga förvärvsobjekt. Skellefteå Kraft har under de senaste åren satsat hårt på vindkraften. Idag äger företaget 109 vindkraftverk och parken i Blaiken håller nu på att byggas ut.

– Vi har blivit mycket duktiga på att bygga vindkraftverk i kallt klimat och de erfarenheterna tar vi med oss in i detta nya projekt. Innan årsskiftet 2017/2018 ska vindkraftparken kunna tas i drift. När det gäller antal arbetstillfällen jämför Hans Kreisel detta projekt med första etappen av Blaiken. – Där blev det cirka 200 årsarbetstillfällen under bygget och nu under driften sköts den av ett tiotal personer stationerade i Storuman, säger han.

Inte nog med att BioCool från Skellefteå hamnat på Ny Tekniks och Affärsvärldens 33-­lista över Sveriges hetaste bolag. Företagets vd Maria Forsséll utsågs också till Årets kvinnliga entreprenör i Sverige av Nasdaq Stockholm. – Oj, det var oväntat och jag tar det som ett bevis på vi är på helt rätt väg med BioCool, säger Maria Forsséll. 33-listan innehåller gräddan av unga, lovande svenska teknikföretag. Kriterierna är att bolagen är baserade i Sverige, de får inte vara äldre än sju år gamla och vara byggda på ”en teknisk

”Idag jobbar vi med två spår, friska fötter och säkert vatten.” Maria Forsséll, vd.

innovation som har möjlighet att förändra spelreglerna i sin bransch”. Biocool äger en innovativ lösning på hur man avdödar mikroorganismer som skapar olika typer av problem. – Det gör vi genom att härma kroppens eget sätt att försvara sig mot mikroorganismer. Innovationen går att anpassa för olika användningsområden där vi människor vill bli av med dem. Idag jobbar vi med två spår, friska fötter och säkert vatten, berättar Maria Forsséll. Att det finns fler som sett denna potential visar det faktum att BioCool vann tidningen Dagens Industris tävling Gasellsprånget 2015. (12 april 2016)

(24 april 2016)

De bygger ett handelshus på Anderstorp Skellefteå

I april startade bygget av ett nytt handels- och kontorshus på Anderstorp, mitt emot butiken Bolist. Hit flyttar Ersmark Trä & Bygg sitt kontor och bland hyresgästerna återfinns också Stjärna Fyrkant. Byggherre är nybildade M. Jakobsson Fastigheter AB i Ersmark som ägs av Mattias Jakobsson som också driver Ersmark Trä & Bygg AB. Bygget omfattar 1600 kvadratmeter fördelade på två våningar. I september 2017 ska huset vara klart för inflyttning, berättar Mattias Jakobsson. Eftersom detta område i stadsplanen är utpekat som ett handelsområde kommer det att bli butiker i det nedre planet.

(15 maj 2016)

Hon blev Årets Kvinnliga Entreprenör Skellefteå

Vid en ceremoni i Stockholm utsågs Systembolagets butik i Malå till Årets Butik 2015 i kategorin mindre butiker. Malåbutiken erövrade även den titeln 2010. – Vi har under året fokuserat på att överträffa våra kunders förväntningar och leverera ett kundmöte i världsklass vinsten är verkligen en bekräftelse för mig och mina medarbetare, säger Annelie Burman, butikschef i Malå, i ett pressmeddelande. Medarbetarna vinnarbutiken belönas med en utbildningsresa.

prisad. Maria Forsséll, vd för BioCool. Foto: Lars Westerlund

(4 april 2016)

Ny biluthyrare slår upp portarna i Skellefteå Skellefteå

En ny biluthyrningsfirma har etablerats i Skellefteå. Det är den internationella kedjan Rent-A-Wreck som slår upp portarna på den tidigare Shellmacken vid Vitberget. Franchisetagare är Hasse Liedgren och Andreas Persson som också står bakom företaget Persson Maskin AB i Sandfors. – Våra bilar är mellan 5 och 10 år gamla men i mycket gott skick, berättar Hasse Liedgren. Persson Maskin startades av Dan Persson 1963 och sonen Andreas och Hasse Liedgren tog över rodret 2010. – Vår verksamhet med transportfordon är ett bra komplement till biluthyrningen via Rent-A-Wreck. Vi kommer nu att flytta kontoret från Sandfors till Skellefteå där jag kommer att sitta, säger Hasse Liedgren. (11 april 2016)


NORRAN · fredag 13 januari 2017

lokalt · 9

maj

En jättesatsning planeras i Fällfors Fällfors ·

20 miljoner kronor ska skapa en norrländsk motorsportarena i Fällfors.

Förra vintern samlades ett antal personer under det gemensamma namnet ”Fällfors vänner”. De hade en gemensam målbild: att fortsätta att utveckla den tidigare flygbasen i Fällfors, där Skellefteå Drive Center verkar, så att den blir ett norrländskt motorsportcentrum. Ur Fällfors Vänner har den ideella föreningen Norrlands Motorsportarena uppstått, vilken nu driver frågan.

På torsdagen tog den första kullen vid entreprenörsskolan NoPlan B sin examen. Nu tyder det mesta på att alla sex blir kvar inom Repaykoncernen. Ett 40-tal personer hade vid lunchtid sökt sig till No Plan B:s lokaler på Truckgatan på Hedensbyn i Skellefteå för examen för den första kullen vid den unika entreprenörsskolan. Där fanns bland annat idégivarna och grundarna Petter Mikaelsson, Jimmie Säll och Olov Hultdin. Tidigare hade det sagts att två av de sex skulle gå ut som kurstoppar och var och en belönas med ett femprocentigt ägande i något av koncernens bolag. Det var tydligt att alla sex hade levererat under det läsår de hade gått utbildningen. – Alla har en plan A. Alla kommer på ett eller annat sätt att jobba vidare med oss som det ser ut i dag, även om alla processer inte är klara, berättar utbildningsansvarige Olov Hultdin. Det är ungefär fyra år sedan som grundartrion spånade fram det som ledde till No Plan B. Under två terminer har elevsextetten nu lagt ned minst 70 timmar i veckan på sina studier.

Skellefteå Rostfria växer i personal och produkter Skellefteå

De har tagit över både personal och produkter från Skellefteå Verkstadsindustri AB, SVIB. – Med de sex personer som tillkommer blir vi starkare på det vi gör och får också möjlighet att utvecklas vidare med deras produkter, konstaterar Skellefteå Rostfrias vd Niklas Lindh. Alla som arbetade hos SVIB har nu kommit över till Skellefteå Rostfria och ett antal maskiner har också flyttats hit. (30 maj 2016)

Nya verkstadsjobb på Leab i Lövånger lövånger

drivande. Bengt Astergren, Ulla Edler och Kjell Lindskog arbetar för att motorsportarenan i Fällfors ska bli verklighet.

(20 maj 2016)

MoDos gamla fabrik väcks till liv Bureå

I MoDo:s gamla fabrik i Bureå, som lades ner 1992, ska det nu byggas en fullskalig demonstrationsanläggning med en unik process för produktion av biokol.

Satsar. Harry Johansson och Håkan Holmberg, Envigas. Foto: PRIVAT

skellefteå

(27 maj 2016)

Den totala investeringen för hela projektet beräknas till 20 miljoner kronor. Genom den verksamhet som redan bedrivs på den tidigare basen finns redan mycket på plats. Dessutom gjordes både en depå och en målraka redan då Skellefteå Drive Center startade. Ett intensivt arbete pågår för att dra in pengar. – Den kommersiella verksamheten fungerar. Banan blir grädde på moset, säger Skellefteå Drive Centers vd Bengt Astergren, som också sitter i styrelsen för den nya föreningen. Det finns en förhoppning om att banan inte bara ska locka till ­tävlingarna, utan att tävlingsstallen­ ska hyra in sig och göra tester också. – Vi har i tysthet haft stora säkerhetsövningar här och då har företag från hela Europa varit med. Det finns fördelar med att vi ligger mitt i skogen, berättar Kjell Lindskog. Målet är nu att asfalten ska läggas under sommaren 2017 och att banan ska vara klar till 2018. – 2020 ska vi köra en riktigt stor tävling, STCC eller annat. Vi har fått muntliga löften om att vi ska få genomföra stora tävlingar här bara vi får asfalten på plats, säger Kjell Lindskog.

Första kullen ut från No Plan B

Bakom satsningen står skellefteföretaget EnviGas AB som 2013 startades av de lokala entreprenörerna Harry Johansson och Håkan Holmberg. Till en början anställs två personer som kommer att jobba med att bygga upp anläggningen, och under hösten anställs ytterligare två personer. – Fler arbetstillfällen kan bli aktuella senare. Anläggningen kommer att användas för att demonstrera an-

vändningen av olika bränslen och alternativa användningsområden för slutprodukten, berättar Harry Johansson, teknisk chef i EnviGas. 2014 genomfördes tester med en pilotreaktor hos Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.Resultaten var så goda att bolaget beslutade sig för att projektera en fullskalig demonstrationsanläggning i Bureå. Råvaran till biokolet utgörs av restprodukter från skogsindustrin, bland annat bark. Slutprodukten är ett bränsle med goda egenskaper med väsentligt högre energiinnehåll jämfört med biomassa. (24 maj 2016)

Leab i Lövånger har investerat i en helt ny ytmonteringslina som gör det möjligt att möta ökad efterfrågan av tillverkning i mindre serier. Under våren har ett flertal personer anställts i företaget. – Det är jätteroligt att vi kunnat anställa och som det ser ut just nu kommer vi att ha ett fortsatt rekryteringsbehov även i höst. Vi har ett tydligt fokus på tillväxt som ger resultat och en stark tro på framtiden säger Leabs vd Ivan Vincent Samtidigt som Leab Group investerar i ny ytmonteringslina i Lövånger ökar också koncernens totala kapacitet eftersom produktionskapaciteten vid fabriken i Estland blir högre. (26 maj 2016)

Höghöjdsbana i full gång i Varuträsk Varuträsk

Skellefteå Adventure Park har startats i Varuträsk. Här finns en höghöjdsbana som består av sex banor med 52 hinder. Allt från den enkla gula barnbanan till en tuff svart bana på tolv meters höjd. Bakom satsningen i Varuträsk står Andreas Holmlund och Tobias Erngrund. Aktiviteterna på höghöjdsbanan handlar om att förflytta sig mellan plattformar placerade uppe i träden längs olika banor på olika nivåer. (12 maj 2016)


ANNONS

ANNONS FRÅN SKELLEFTEÅ KOMMUN 2017-01-13

ANNONS

PROGRAM För andra året i rad genomförs Bizbuz – ett forum för alla som vill inspireras, vidga sina vyer och lära sig mer om näringslivsfrågor i vår region. På Bizbuz sammanstrålar vi under fem dagar i en framåtblickande miljö där utbytet av tankar och idéer är det centrala. Här presenteras best practices och seminarium med inspirerande föreläsare. Du kommer och går som du vill, du betalar ingenting för att ta del av programmet inklusive frukost och lunchsoppa (så långt det räcker) – men du får gärna bjuda på dina tankar. Alla är välkomna! Plats: The Great Northern om inte annat anges. Mer information: bizbuz.se

7.00–10.00 Lazy breakfast

MÅNDAG 16 JANUARI DIGITALISERING

9.30 Opening address

THE GREAT NORTHERN AIMS FOR INTERNATIONAL IMPACT

10.00 Keynote: David Eriksson on Designing for the Experience Age

Skellefteå’s new innovation house, The Great Northern (TGN), is targeting international success as it officially opens this week. The Great Northern’s ambitious mix of co-working space, incubators, event arenas, startups and established businesses is helping to cultivate Skellefteå’s tech scene – but the house already has aspirations to broaden its horizons and compete internationally.

Welcome to The Great Northern!

David Eriksson, North Kingdom. 11.00 Innovation (panel) Discussion regarding the benefits and challenges of large, established companies sitting in co-working innovation houses. Lunch break

7.30–9.00 Sportnäringens kraft

TISDAG 17 JANUARI EXPANSION OCH UTVECKLING För att nå målet med 80 000 invånare år 2030 är vi många som måste hjälpas åt att tänka i nya banor och skapa förutsättningar för tillväxt. Sporten, stadsutvecklingen samt den traditionella basindustrin och teknikföretagen går en spännande framtid till mötes.

Vad bidrar satsningar inom sportnäringen med? Lyssna till Håkan Billing, Skellefteå AIK och Thomas Ringbrant, Hemavan Alpint. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Obs, anmälan krävs, se bizbuz.se. 10.00 Den framtida staden Christina Friberg platsansvarig/ stadsutvecklare Fastighetsägarna och Charlotta Szczepanowski hållbarhetschef Riksbyggen. Panelsamtal med Helena Markgren affärsområdeschef Tyréns, Therese Kreisel planarkitekt Skellefteå kommun, Åsa Andersson vd Skebo och Dick Burlin från Snösten fastighetsutveckling. Riksbyggen bjuder på fika.

Moderator Li Skarin will guide us through the afternoon. 13.30 Keynote: Hello Future’s CEO, Leif Rehnström on Digitalization Hello Future’s Leif Rehnström talks about the “Third Wave” of the internet and how it will affect the Skellefteå business ecosystem. 14.30 Keynote: Marta Svetek of Freeformers, on the future of work, and how to make it awesome What changes should we be striving for? Will CVs and university degrees still matter? Will

12.00 Lunchdate – Handlingskraftig samverkan mellan kommun och näringsliv Vi bjuder på lunch och en möjlighet att ta del av och diskutera nya spännande insatser i kommunens samverkan med näringslivet. Med Skellefteå kommun. 13.00 Basindustrin – en motor för tillväxt Hur skapar vi en basindustri i teknisk framkant? Robert Tenselius från Teknikföretagen. Panelsamtal med Ola Asplund senior advisor IF Metall och Innovationsrådet, Lorents Burman kommunalråd, Lennart Gustavsson Georange, Bengt Ivansson Näringslivskontoret, Kjell Lindskog, Åke Roos Boliden Rönnskär, Nils Clausén

we even still have work to do or will robots take over everything? Marta takes an inspired, peoplefocused look at these questions and much more in her talk.

and fresh from the launch of his successful book, ”Secret Sauce: A step-by-step guide to growth hacking”, and accompanying 100-date world tour.

15.30 Succeeding internationally (panel)

17.30 Afterwork buffet

How do you translate success in your home market into international achievement?

19.00 Evening party

16.30 Keynote: Vincent Dignan on Growth Hacking The world’s most infamous ”growth hacker”, Vincent Dignan, winner of best speaker at SXSW V2V in Las Vegas

Teknikföretagen, Anna Elvnejd Autotech Teknikinformation. Moderator Anders Hettinger PwC.

This is where the gaming community at TGN gets to show off. Free admission! No need to sign up. Meals are on a first-come, first-served basis.

Små och medelstora företag blir vägvisare för ny regional tillväxtbransch

Åke Roos, platschef Boliden Rönnskär.

Parallellt och i nära samverkan med det investeringsfrämjande bolag som nu formeras, fortsätter arbetet med att utveckla regionens FOU inom datacenter, moln och stora data. Mikael Börjesson, LTU.

14.30 Teknikföretagen och Skellefteå Kraft bjuder på fika

17.00–19.00 Möjligheter och lekfulla utmaningar

Boliden Rönnskär en viktig spelare i den cirkulära ekonomin

15.00 Nyindustrialisering av norra Sverige – en stor möjlighet! Ett strategiskt samarbete ska locka elintensiv industri till norra Sverige. Skellefteå Kraft och Vattenfall förvärvar The Node Pole. Christoffer Svanberg, Skellefteå Kraft.

Ta del av en spännande visning full av utmaningar. Västerbottens Handelskammare berättar om Trampolinen. Plats: Exploratoriet Nordanå. Fri entré, begränsat antal platser. Frukost, fika och lunch serveras så långt det räcker.


ANNONS

ANNONS FRÅN SKELLEFTEÅ KOMMUN 2017-01-13

ANNONS

PROGRAM 7.00 Gemensam frukost för de som önskar

10.00 BOOT CAMP i värdskap

13.00–15.00 Så levererar Åre värdskap i världsklass

Tillsammans med UngHästen bjuder vi på personlig träning, kostprogram och intervalltips, allt för att Skellefteå ska vara en vinnare i värdskap under SMveckan 2018.

Pernilla Gravenfors vd för Holiday Club delar med sig av erfarenheter från Åres värdskapsarbete.

ONSDAG 18 JANUARI HANDEL OCH BESÖKSNÄRING

7.30–9.30 Kundbemötande som imponerar

Värdskap i världsklass. Turismen har växt till en stor exportindustri i norra Sverige. Men det är inte bara turistanläggningar som kan gynnas. Besöksnäringen spänner över många branscher och i dag drillas besökarna i värdskap och kundbemötande.

Låt dig inspireras av Annika R Malmberg, nominerad till Årets talare 2016.

12.00 Lunch

7.30 Lazy breakfast

Vikten av att ha råd med kultur

Kulturfrukost med Västerbottensteatern och Henson. 8.00–11.45 Varför behövs kulturen?

Fransesca Quartey, vd Västerbottensteatern talar om olika kulturbegrepp, Skellefteås kulturutbud, teaterns kommande repertoar och det nya kulturhuset.

Ingen reser till en stad för att titta på industrilokaler

Dokumentärfilmspremiär ”Eldsjälar och vildhjärnor”

Paul Mullins berättar om hur Liverpool gick från att vara en nedsliten stad med få turister till en turiststad i världsklass och hur kulturen spelade en avgörande roll för stadens utveckling.

Ett närgånget porträtt och en hyllning till ett antal lokala entreprenörer och idéskapare. Paulina Holmgren och Nils Arvidsson presenterar sin dokumentärfilm.

TORSDAG 19 JANUARI KULTUR OCH NÄRINGSLIV Hur kultur kan stärka en stads utveckling och attraktionsförmåga. Hur kan kultur och näringsliv samarbeta på ett sätt som affärsmässigt gynnar dem båda?

Skapa ökad konkurrenskraft med ett kundbemötande som imponerar. Låt dig inspireras av

Företagscase: Explizit Pär Dunder, vd Explizit Environment AB. Moderator Fransesca Quartey, vd Västerbottensteatern.

UngHästens företagsensemble berättar om sina företagsprogram och ger smakprov på hur de arbetar.

Kulturcase: Västerbottensteatern

11.45 Sopplunch med Krenova

Bobo Lundén, regissör, berättar om Darling Dorotea och En Julsaga. Samtal i grupp. Moderator Per Strömbro, kreatör Henson.

FREDAG 20 JANUARI UNG FÖRETAGSAMHET En plats näringsliv är beroende av att nästa generation tillåts blomstra. Men vad är det som driver unga företagare i dag och hur ser de på sina egna förutsättningar och möjligheter? Vi går direkt till källan för svar på dessa frågor under Bizbuz avslutande dag.

7.00 Lazy breakfast Sammes Stiftelse bjuder på frukost så långt det räcker och informerar om hur de stödjer idéer från studenter och företag. Anna Sundström Lindmark berättar om sin bok ”I skuggan av ett geni – arvet från uppfinnaren som tog hissen upp till himlen”.

Lotta Ahlvar, vd på anrika Handarbetes vänner föreläser om design som drivkraft. Pop up-shop finns på plats. Krenova bjuder på lunch.

8.30 Ungt entreprenörskap Föreläsningar från unga talangfulla entreprenörer, presentation av No Plan B samt intervjuer med nominerade i tävlingen Årets unga entreprenör. Föreläsning med Petter om entreprenören, varumärket, artisten och att våga.

Lyssna på Pernilla Gravenfors, vd för Holiday Club i Åre på Marknadsföreningens lounge. Hon berättar om sin tidigare resa på exklusiva Åre-hotellet Copperhill. Fri entré, begränsat antal platser! Frukost, fika och lunch så långt det räcker. Obs, anmälan krävs till onsdagens frukost och föreläsningar, se bizbuz.se.

Citykompaniet bjuder på lunch.

Kultur som ett sätt att utveckla en organisation

17.00–19.30 Marknadsföreningens lounge – Från självmordsprojekt till succé

13.15 Workshop: Kreativa processer Träningsprogram för kreativ utveckling. Med Marianne Näsström och Rose-Marie Lindfors, KulturEntreprenörerna. 14.15 Collage Arkitekter bjuder på Afternoon Tea 15.00–17.30 Kultur & Näringsliv Varför är det viktigt för Volvo att Göteborg har ett rikt kulturliv?

The role of culture in the economic renaissance of a city region Paul Mullins, Authourized by Liverpool City Council regarding Culture and Destination Management. Fem exempel på hur små och medelstora företag kan samarbeta på affärsmässiga villkor Anders Boman, vd Kultur & Näringsliv och Leif Sieurin, Senior Advisor Kultur & Näringsliv.

Mats N Nilsson, Vice President Brand Management på Volvo AB.

Avslutning och after work/mingel.

”Garantijobbet” som gav global uppmärksamhet, en ny produkt och underlättade rekrytering av ekonomer och ingenjörer

Fri entré, begränsat antal platser! Frukost, fika och lunch så långt det räcker.

Minna Rodling, Brand manager på Sandvik.

11.00–12.00 Nordsken <3 Bibliotek

14.00–söndag kl 19.00 Global Game Jam

Nya kulturformer berikar Skellefteås kultur- och näringsliv. Nördkulturinvation skapar innovation och nya affärer. Andreas Eriksson, Nordsken och Mikke Ejrevi, bibliotekschef berättar om sitt samarbete.

Var med och utmana världen! I cirka 100 länder världen över jobbar samtidigt grupper med att skapa spel med samma tema. Föranmälan krävs, se bizbuz.se.

Bizbuz avslutas.

Läs mer på alvargalan.se.

Fri entré, begränsat antal platser!

17.00 Alvargalan 2017


NORRAN · fredag 13 januari 2017

12 · lokalt

juni

Lärlingsutbildning efter tysk modell Skellefteå · Nästa år ska

industrimannen Carl Bennet dra igång ett lärlingssystem efter tysk modell i Västerbotten.

Konceptet går ut på att eleverna tillbringar halva tiden i skola och hälften av tiden jobbar de och får lön. Över 200 personer kom för att lyssna på hans planer som presenterades på Morgonmötet som arrangerades av Skellefteå kommuns näringslivskontor under Euro Mine Expo i Skellefteå. Försöket, som ska genomförs i Västerbotten och Västra Götaland, kommer att omfatta cirka 400 elever, bland annat på det industritekniska programmet.

”Om vi får samma utveckling som i Tyskland skulle det innebära 50 000 lärlingar per år.”

positiv. Carl Bennet konstaterar att det tyska lärlingssystemet hyllats runt om i Europa som en lösning på ungdomsarbetslösheten.

På Cannes Lions Festival, som kan liknas vid ett VM i reklam kammadedesign byrån North Kingdom från Skellefteå hem ett grand prix och hela åtta guldlejon. Tre guldlejon fick de för att ha spelat en av huvudrollerna i den virala succén för marknadskampanjen ”Straight Otta Compton”. – Vi är väldigt stolta över att ha gjort de centrala delarna av den kampanjen, säger David Eriksson, kreativ ledare för North Kingdom. Dessutom fick de fyra guldlejon för sin medverkan i kampanjen REI Black Friday, tillsammans med Venables Bell & Partners och ett grand prix och ett guldlejon för Netflix kampanj för House of Cards.

IT-företag från Skellefteå expanderar Skellefteå

I januari 2015 köpte tre av de anställda hos Ricoh Sverige loss koncernens kontor i Skellefteå. Ett år senare tog de även över Ricohs kontor i Luleå och i oktober förvärvarde de också Ricoh IT Center i Umeå. – Vi var nervösa över hur det skulle gå och låg nästan i fosterställning när vi tog steget för 1,5 år sedan, men det lokala ägandet visade sig vara ett riktigt lyckokast, säger vd Niclas Gåhlin. (26 juni 2016)

framför fortsatta studier efter skolan. – Där börjar varje år cirka 500 000 ungdomar som lärlingar. Om vi får samma utveckling som i Tyskland skulle det innebära 50 000 lärlingar per år. Carl Bennet berättar att studier i

Tyskland visar att hälften av lärlingarna blir anställda i det företag som de arbetar hos, 25 procent får arbete hos andra företag och 25 procent fortsätter sina studier. (16 juni 2016)

Toppklassarena ger rekordorder Skellefteå

Nordic Sport, tillverkare av utrustning för idrottsarenor, har fått sin största order någonsin.

Nordic Sport-trion. Emma Lundkvist, Dennis Österberg och Göran Bergman gläds över rekordordern som är en dörröppnare.

Skellefteå

(29 juni 2016)

Cal Bennet.

Carl Bennet konstaterar att det tyska lärlingssystemet hyllats runt om i Europa som en lösning på ungdomsarbetslösheten. Att eleverna får lön under tiden de arbetar har i Sverige mött viss kritik och klassats som lönedumpning. Hela 60 procent av ungdomarna i Tyskland väljer en lärlingsutbildning

Massor av guldlejon till North Kingdom

Marknadschefen Dennis Österberg konstaterar att företaget nu öppnat dörrarna till en ny region, tidigare Sovjetrepubliker norr om Afghanistan, inte bara nu aktuella Uzbekistan utan också Tajikistan och Kirgizistan. I Uzbekistan har regeringen beslutat att de ska bygga en friidrottsanläggning av toppklass – Det finns inte så många toppklassarenor i Centralasien, berättar Dennis Österberg. Han berättar att investeringsbehovet är stort på idrottssidan, att mycket stått stilla de senaste 15-20 åren på grund av instabiliteten. Nordic Sport är utrustningsleverantör och samarbetar med ett schweiziskt företag som gör banbeläggningar. Det totala ordervärdet är 16 miljoner kronor, varav fem miljoner går till Nordic. – Den här anläggningen tar 15 000 åskådare. Den blir en test för oss då de också planerar att bygga en anläggning för 80 000 åskådare, säger Dennis Österberg som pratar flytande ryska och kan affärskulturen, vilket varit en dörröppnare. (16 juni 2016)

Han har skrivit en bok om Bolidengruvornas historia Boliden

Nu har journalisten Olle Lundqvist gjort det igen. 2013 utkom hans bok ”Malmletarna” och nu har han skrivit boken ”Gruvorna-historien om Bolidens gruvor” som ges ut av Boliden. – Fast jag arbetat 40 år som journalist på Norran har jag via arbetet med de här böckerna insett hur lite jag visste om Boliden och om företagets betydelse för utvecklingen i bygden, säger han. Liksom i Malmletarna, som inleds 1915, är perspektivet den här gången de hundra åren.Det började med den lilla men oerhört rika Holmtjärnsgruvan och Bolidenmalmen som var betydligt större. Sedan rullar Olle Lundqvist ut historien i kronologisk ordning med andra gruvor i Skelleftefältet fram till dagens aktiva gruvor. (28 juni 2016)

Stor satsning av Norrsten i Burträsk Burträsk

Norrsten i Burträsk har investerat 4,1 miljoner kronor på att expandera sina lokaler, satsa på ny utrustning och flytta in hela verksamheten under samma tak. Burträskföretaget som i dag har 13 anställda har fyra ben som det står på: nya gravstenar, gamla gravstenar, bänkskivor, samt bildsten, det vill säga en teknik för etsning av bilder i sten. Det som har ökat klart är bänkskivor i sten. (18 juni 2016)


NORRAN · fredag 13 januari 2017

lokalt · 13

juli

Stor order för nytt företag BURTRÄSK

Burträskföretaget MutterindikatorK2 har fått en stor order på indikatorer till Gamla Uppsala Buss, GUB. Först ska skolbussarna förses med indikatorer och senare alla stadsbussar. Totalt handlar det om 200 bussar. GUB, som ägs av landstinget i Uppsala län, utför sedan 1996 all stadstrafik i Uppsala län. Förutom stadsbussarna bedriver de även färdtjänsttrafik, skol- och särskoleskjutsar, bokbussar och viss beställningstrafik. För Uppsalabolaget kommer det att spara både tid och pengar eftersom man hinner upptäcka lösa muttrar i tid och på så sätt sparar skador på nav och fälg. – Enbart i reparation kan detta kosta 50 000 kronor och i värsta fall någons liv, säger Mutterindikator K-2:s vd Urban Lindgren. Även Bolidenkoncernen har köpt samma koncept till delar av sin verksamhet i Boliden. (8 juli 2016)

Ska testas. ”Prototypen kommer nu att testas i samarbete med Skellefteå Kraft”, ­berättar Kjell Lindskog.

Treac investerar lokalt SKELLEFTEHAMN

Projekt med potential Skellefteå · Ryktet gick

om att någon körde omkring i hög fart med en vinge på en släpvagn på Skellefteå ”Om vi får Drive Center i Fällfors. Bakom ratten hittade Norran ­Affärsliv innovatören Kjell Lindskog som håller på att utveckla en helt ny metod för att både upptäcka och avlägsna is från vindkraftverk. Projektet genomförs i samarbete med Skellefteå Kraft och i augusti installeras prototypen på en turbin i deras vindkraftpark i Jokkmokksliden. – Om vi får det här att fungera blir det större än allt annat som jag jobbat med, säger Kjell Lindskog.

det här att fungera blir det större än allt annat som jag jobbat med.” Kjell Lindskog, innovatör.

Det uttalandet säger en hel del om potentialen. Kjell Lindskog är nämligen den person i norra Sverige som har flest patent. Mest känd är nog säkerhetsväskan SQS. När is sätter sig på ­rotorbladen påverkas aerodynamiken hos bladen och verkens effektivitet minskas. Detta leder till produktionsförluster och kan också innebära en säkerhetsrisk för personal och besökare vid vindkraftverken eftersom bitar av isen ibland lossnar och slungas iväg. Målet med Kjell Lindskogs projekt är att ta fram en driftsäker och effektiv produkt som ska minska underhållskostnader och risken för produktions­ uppehåll på grund av nedisning.

Kineser söker ostens hemlighet Burträsk

Han arbetar för företaget Kongshan Caomu Culture Media i provinsen Guangdong, och har tillbringat drygt 20 dagar i Europa för att samla material till den påkostade dokumentärfilmen ”Milk Evolution” vars syfte bland annat är att öka kunskapen om mjölkens hälsoeffekter. I Grekland och Nederländerna har han och teamet besökt flera mejerier. Filmteamet har också tidigare

Han är övertygad om en gigantisk global marknad öppnar sig om man får systemet att fungera som det är tänkt. – Förutom att applicera systemet på befintliga vindkraftverk kan det ju även byggas in i alla nya turbiner som tillverkas, avslutar Kjell Lindskog.

”Vi hopas kunna få igång en mjölkboom i Kina.” Jieshuai Huang, regissör.

(1 juli 2016)

(8 juli 2016)

Gold Town Games handlas på börsen SKELLEFTEÅ

I tisdags inleddes handeln av skellefteföretaget Gold Town Games aktier på NGM Nordic MTF.

Under två dagar har ett kinesiskt filmteam besökt Västerbottensost besökcenter i Burträsk, Ostens lager i Ånäset och lokala mjölkbönder Teamet åker världen runt och producerar en dokumentärfilm i fem delar om mjölk som ska sändas i tv-kanaler runt om i Kina. – Vi hoppas kunna få igång en mjölkboom i Kina. Något vi tittar på är till exempel varför människorna i Europa är betydligt längre än kineserna. Kan det bero på mjölkkonsumtionen, berättar regissören Jieshuai Huang.

Prototypen ska testas på en turbin i Skellefteå Krafts vindkraftpark i Jokkmokksliden i Malå kommun. – Inför framtagningen av prototypen har jag placerat en vinge försedd med vårt nya system på ett släp och under konstant bevattning kört med hög hastighet hos Skellefteå Drive Center i Fällfors. Eftersom vi inte haft tillgång till ­någon vindtunnel var det här ett bra ­alternativ.

Treac AB köpte i torsdags 440 000 aktier i Skelleftehamnsföretaget Railcare av ägarfamiljerna Dahlqvist och Marklund. – Railcare är ett av regionens mest intressanta bolag som har tagit stora steg framåt senaste åren. Bolagets nationellt starka position med kombinerad exportsatsning attraherar oss som industriell ägare. Vi är glada över att vara med i arbetet mot fortsatt expansion och ser ljust på framtiden, säger Adam Ådin, vd Treac i ett pressmeddelande. Ägarfamiljerna säljer 220 000 aktier vardera till Treac vilket innebär att familjerna nu har kvar cirka 23 procent av aktierna i Railcare. Skellefteföretaget Treac ägs till två tredjedelar av Transforma företag AB och till en tredjedel av Norra Västerbotten fastighets AB.

Thor och Stig Boström.

60 år i bakelsernas tjänst SKELLEFTEÅ

Filmningen ska vara klar i år, redigeringen sker 2017 och 2018 kommer dokumentärserien att sändas i Kina. Förutom i den stora rikskanalen CCTV ska den också visas i minst sex andra kanaler.

Nyemissionen som spelutvecklingsföretaget Gold Town Games genomförde väckte stort intresse. Efter nyemissionen värderades företaget till 45 miljoner kronor. Nyemissionen motsvarade 25 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Priset per aktie var 6,25 kronor per aktie. När handeln nu inleds har bolaget 1 800 aktieägare. Under slutet av 2016 berättade företaget att spelet skulle testas mot en bredare målgrupp, bland annat i Tjeckien. Den första delen, som planeras starta den 14 december, består av ett fåtal betalade användare som ska se att spelet fungerar som det är tänkt. I det andra steget blir det också ”inköpta” spelare som ska kontrollera grundmekaniken för matcher och data. Vid etapp tre blir ”ett par tusen spelare” inblandade för att fintrimma spelet ytterligare.

Säg Stigs och de flesta Skelleftebor tänker på konditoriet vid Sörböle torg. I år fyller det 60 år. 1956 köpte Stig Boström, i dag 90 år, det dåvarande Södercaféet och sedan dess har det burit hans namn, Stigs Konditori. Då hade Örvikensonen Stig Boström redan påbörjat sin karriär som konditor. Efter utbildningen till konditor och konditorföretagare hade han både jobbat bland annat i Örviken, Skellefteå, Älvsbyn och Kristineberg. – Som mest fanns det 21 konditorier i Skellefteå, berättar Stig. Sedan dess har kaféet varit i familjens ägo. 1989 tog sonen Thor över och han driver det med 28 anställda i dag. För 25 år sedan, i april 1991 invigdes de lokaler på 350 kvadratmeter som Stigs håller till i än i dag. Flytten gick bara rakt över Sörböle torg.

(6 juli 2016)

(14 juli 2016 och 1 december 2012)

(30 juli 2016)

Dokumentärt. Den kinesiske regissören Jieshuai Huang filmar kocken Victor Linder på Västerbottensost besökscenter i Burträsk. hunnit med att besöka Indien och efter en viloperiod hemma i Kina ska de åka till USA, Japan och Nya Zeeland. – Dessutom blir det nerslag på nio platser i Kina.


NORRAN · fredag 13 januari 2017

14 · lokalt

augusti Fördubblade antalet gäster FÄLLFORS

Störst. I all tysthet har Iplast i Skellefteå, här vd Ulf Andersson, blivit världens största tillverkare av innebandybollar.

Så vände det för Iplast SKELLEFTEÅ · I början av

2014 hade Iplast i Skellefteå det tungt då en storkund var på väg att lämna. Nu har trenden vänt: kunden blev kvar och ett antal nya har tillkommit. Iplast kund Whirlpool flaggade för att de skulle flytta produktionen från Skellefteå till Italien. Det tvingade Iplast till ett varsel i början av 2014. Sedan hände det positivare saker. – Europaproduktionen flyttades

till Italien, men Whirlpool USA bestämde sig för att stanna kvar eftersom dom inte litade på de Italienska underleverantörerna, berättar Iplasts vd Ulf Andersson.

”Produktionen ökar med 20 procent varje år.” Ulf Andersson, vd.

Tjintokk expanderar – 120 nya rum byggs SLAGNÄS

Tjintokks biltestanläggning i Slagnäs fortsätter att expandera. Nu byggs 120 nya rum och den totala investeringen är cirka 150 miljoner kronor. Från 36 rum vid uppstarten till 440 när årets utbyggnad är klar. Tjintokks biltestanläggning i Slagnäs expanderar – igen. – Det ska bli 120 nya rum, säger delägare Karl-Gunnar Ek. Sveriges största vintertestanläggning med eget hotell expanderar. Nuvarande läget med 350 bäddar räcker inte till. Karl-Gunnar Ek, delägare och verksam inom Tjintokk, har varit med företaget sedan starten 1986. Då bestod hotellet av 36 rum och ett femtontal anställda. Tjintokk är en fullserviceanläggning, som erbjuder boende, verkstäder och alla faciliteter som behövs för kunden. (21 augusti 2016)

”Vi står oss bra i konkurrensen i dag. Sågverken är lönsamma, men vi ­måste alltid ligga i framkant.” Pär Lärkeryd, vd.

Företaget hann dock börja agera för en flytt. – Men flytten tog längre tid än planerat så det blev en utförsbacke istället för stup och sedan kom så läget då det vände uppåt. Nu har dessutom Iplast fått fem nya kunder plus att två befintliga stora kunder placerat sina nya produkter hos företaget på Hedensbyn. När Iplast den sista juni nu kunde summera det brutna räkenskapsåret 2015/2016 hade företaget omsatt

runt 50 miljoner kronor, en ökning med cirka tio procent jämfört med 2014/2015. Produktionskapaciteten i dag är cirka 65 miljoner kronor. – Och vi har inte fått det fulla utfallet än. Vi har nya produkter till befintliga kunder som ännu är i sin linda. I all tysthet har Iplast blivit världens största tillverkare av innebandybollar. – Produktionen ökar med 20 procent varje år. Vi har inte produkterna själva, men vi levererar till tre olika märken som har sina formverktyg hos oss. Just nu ökar marknaden till exempel i Japan, USA och Kanada, berättar Ulf Andersson. (5 augusti 2016)

Norra Skogsägarna satsar 30 miljoner i Kåge

(16 augusti 2016)

SSC säljer 2 000 dörrar till hotell SKELLEFTEÅ

SSC Skellefteå ska leverera 2 000 dörrar till två hotell som ingår i det största byggprojektet i Stockholms city sedan 1970-talet. Hotellen är en del av AMF Fastigheters byggprojekt Urban Escape Stockholm som omfattar fem fastigheter, fyra gator, två torg och en galleria. Det handlar om ett stadsrum på 130 000 kvadratmeter. Hotellen Hobo och At Six på Brunkebergs torg i Urban Escape är signerade Nordic Choice Hotels. Tillsammans utgör de den största hotellsatsningen i Stockholms historia. Båda hotellen öppnar i mars 2017. (19 augusti 2016)

IT-företag tecknar globalt partneravtal SKELLEFTEÅ

Totalt arbetar i dag 185 personer på sågverken i Sävar och Kåge. – Investeringen påverkar inte antalet anställda, men det säkrar jobben i en lång tid, säger Pär Lärkeryd. Bägge ­ investeringarna ska vara driftsatta efter ­semestrarna 2017.

IT-företaget BizView, med basen i Skellefteå, har tecknat ett globalt partneravtal med Qlik, en av världens största leverantörer av beslutssystem. – Detta avtal, tillsammans med de affärer vi gjort under våren, kommer kräva att vi anställer fler duktiga medarbetare i Skellefteå, säger Erik Lidman, ansvarig för BizViews kontor i Skellefteå. Erik Lidman berättar att BizView arbetat hårt under nära två år för att få till detta avtal på global nivå. BizView, med 25 anställda och en omsättning på 27 miljoner kronor, har basen i Skellefteå och säljkontor i Stockholm och Oslo. I Skellefteå, där det finns tio medarbetare, har man hand om produktutvecklingen och även de internationella affärerna. BizView ska nu anställa fler medarbetare i Skellefteå. De räknar med att vara 15–20 personer på Skelleftekontoret inom två år.

(25 augusti 2016)

(18 augusti 2016)

KÅGE

Norra Skogsägarna i­ nvesterar totalt 110 miljoner kronor i Sävar och i Kåge. – Vi står oss bra i konkurrensen i dag. Sågverken är lönsamma, men vi m ­ åste alltid ligga i framkant. Det här är en investering för framtiden, säger Norra Skogsägarnas vd Pär Lärkeryd till Norran. Satsningen på Sävar såg är 80 miljoner kronor och gäller en helt ny såglinje som ska ersätta den ­nuvarande bandsåglinjen. I Kåge kommer den så kallade profileringslinjen för att forma stocken innan sågning, att uppdateras för 30 miljoner kronor. Det blir den största investeringen på sågen sedan den fick en ny såglinje för 140 miljoner kronor 2010. Målen med i­ nvesteringen är tre: att öka virkeskvaliteten på sågade bräderna, att

Anneli och Johan Danielsson, Fällfors Camping, är nöjda över sitt andra verksamhetsår. – I juni, som är den stora fiskemånaden, ökade vi antalet b ­ esökare med 95 procent. Det är inte klokt egentligen”, säger Anneli. I SCB:s statistik för juni kan man se att antalet b ­ esöksnätter i Sverige ­totalt gick ner något jämfört med 2015. – Vinnarna var de små campingarna. Det är vi ett bra exempel på, konstaterar Anneli Anneli Danielson. Danielsson. På Fällfors camping, som drivs av familjeföretaget Cajako AB, har man tolv stugor och 25 husvagnsplatser med el. Förutom de som söker efter en plats med lugn och ro är det främst fiskare från alla världens hörn som hittat till Fällfors camping. – Cirka 40 procent av våra fiskare kommer från Finland. Där finns det brist på laxälvar och där det går att fiska lax är fiskekorten dyra, berättar Johan. Totalt har man hittills haft cirka 800 gäster under sommaren och cirka 2 000 besökare i caféet. – Vi har planerat investeringar för 200 000 kronor i år och inför säsongen 2017. Hälften har vi fått investeringsbidrag från länsstyrelsen, berättar Anneli.

Johan Oja, platschef på Kåge Såg. minska risken för driftstörningar och att höja kvaliteten på cellu­losaflisen. Norra Skogs­ägarna skriver i ett pressmeddelande att satsningarna på bägge sågverken är lönsamma oavsett produktionsvolymernas utveckling.


ANNONS

ANNONS FRÅN SKELLEFTEÅ KOMMUN 2017-01-13

ANNONS

SKELLEFTEÅS BÄSTA HYLLAS PÅ ALVARGALAN Det är inte storleken utan idéerna, engagemanget och modet som betyder någonting när Skellefteås näringsliv hyllas på Folkparken den 20 januari. Under Alvargalan delas totalt tolv priser ut till företag och profiler som utmärker sig positivt och bidrar till att göra Skellefteå till en påhittig stad som växer. Här är de nominerade!

ÅRETS NYKOMLING

ÅRETS VARUMÄRKE

ÅRETS TJÄNSTEFÖRETAG

Delas ut av Value & Friends

Delas ut av Marknadsföreningen i Skellefteå

Delas ut av Region Västerbotten

STADSKÄLLAREN

BIOCOOL

FSG SVERIGE

GOLD TOWN GAMES

UPPSKATTAT.SE

FOR EVENTS

GATE 88

LATITUDE 64

GUNNAR & GUNNAR BYGG

ÅRETS HÅLLBARA FÖRETAG

ÅRETS SMÅFÖRETAG

ÅRETS UNGA ENTREPRENÖR

Delas ut av Advokatbyrån Kaiding

Delas ut av SEB

Delas ut av Ung Företagsamhet och Sammes Stiftelse

ELECOSOFT

SEAB

MAGNUS LINDKVIST, MEGAFONEN

NORLUND BYGG

LEKSAKSAFFÄREN I SKELLEFTEÅ

FANNIE SVÄRD, HAIRSTYLE

SKELLEFTEÅ KRAFT

LUNDBERGS SMEDJA

KEVIN FORSS NORDLUND, NOTED MEDIA

ÅRETS EXPORTFÖRETAG

ÅRETS HANDELSFÖRETAG

ÅRETS PROFIL

Delas ut av Västerbottens Handelskammare och Nordic Light Group Ingen nominerad. Vinnare utses på galan.

Delas ut av Skellefteå Handel och Visit Skellefteå

Delas ut av Swedbank Ingen nominerad. Vinnare utses på galan.

ÅRETS STARTUP Delas ut av Norran Affärsliv

BURTRÄSK SALUHALL HAIRSTYLE

ÅRETS FÖRETAG

GODISVÅGEN

Delas ut av Skellefteå kommun

COLLAGE ARKITEKTER

REMOVIT SKADESERVICE I SVERIGE

ÅRETS TILLVÄXTRAKET

SKELLEFTEÅ ADVENTUREPARK

Delas ut av PwC

TEXAS LONGHORN SKELLEFTEÅ

LAPPVATTNETS SNICKERI

DATAPOLARNA NORRSTEN

MIO SKELLEFTEÅ SCANDINAVIAN TERRAIN VEHICLES

Läs om alla nominerade på alvargalan.se


NORRAN · fredag 13 januari 2017

16 · lokalt

september planen. Målet är att den självkörande lastbilen inom några år ska kunna användas i driften i underjordsgruvor runt om i världen.

Foto:

Nästan alla har fått nytt jobb ROBERTSFORS/BYGDSILJUM

April 2014. Ett chockbesked. Moderbolaget Element Six SA vill lägga ned Element Six fabrik i Robertsfors och flytta produktionen till Irland och Sydafrika. Nästan 180 personer ska förlora jobbet. Antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd var då 197 stycken i Robertsfors kommun. Den 1 januari 2016 hade siffran ökat till 274 personer. När augustisiffrorna för 2016 kom från arbetsförmedlingen i mitten av september för hade antalet minskat till 208 personer. Ett 30-tal tidigare anställda vid Element Six som arbetar nu på Martinsons i Bygdsiljum. (19 september 2016)

Laddstation till Solbacken SKELLEFTEÅ

Lastbilen hittar själv KRISTINEBERG · Volvo

själv ut från den. Backspeglarna är mycket nära bergväggen. – Den här lastbilen kör mycket bättre än jag, speciellt imponerande är det när den backar i den här trånga miljön, säger John Tofeldt.

demonstrerade för första gången sin självkörande lastbil under jord för representanter från svenska och ”Det här är internationella medier. vår juvel i

Platsen var drygt en kilometer ner i Kristinebergsgruvan. ” – Det här är vår juvel i kronan när det gäller automation, konstaterar Anders Kellström, talesman för automation inom Volvo.

kronan när det gäller automation.” Anders Kellström, talesman för automation inom Volvo.

Volvos projektledare John Tofeldt sitter bakom ratten på lastbilen som demonstreras, men under provturen gör han inget annat än att berätta om hur den fungerar. Ingen rattande, växlande eller trampande på pedaler-

Christian Grante. Teknisk specialist på automation inom Volvo, tror att nyttjandegraden på lastbilen kan öka från dagens 25 procent till 50 procent. na. Efter några minuter kör lastbilen in på en mötesplats och backar sedan

Att Volvo valt just Kristinebergsgruvan för sina tester beror dels på att gruvan har en så bra uppkoppling. – Här finns 400 trådlösa accesspunkter. Innan nyår kommer alla Bolidens underjordsgruvor att ha tillgång till den här tekniken. Det handlar då totalt om 2 000 accesspunkter, säger Peter Burman, programchef för gruvautomation hos Boliden. I Kristinebergsgruvan införde Boliden för tre år sedan ett system med positionering där de har full kontroll på var alla medarbetare och alla maskiner finns. (3 september 2016)

Extena tog hem en jätteorder

Coop bygger ny butik på Norrböle

NORSJÖ

SKELLEFTEÅ

Det blir Extena i Norsjö som ska leverera rören till Skellefteå kommuns nya vattenförsörjning. Ordern är värd 35 miljoner kronor, den största i företagets historia. Nu har arbetet med Skellefteås nya vattensystem ­dragit igång – Skellefteå kommuns dyraste projekt genom tiderna. Det drivs som ett samarbetsprojekt mellan kommunen, NCC och Ramböll och nu är det klart att det är Extena som ska leverera rören. Ordern toppar allt som Norsjöföretaget tidigare kammat hem. Totalt ska man leverera 47 000 meter rör i olika dimensioner. – Mig veterligt finns det just inga andra VA-projekt av den här digniteten i en och samma etapp. Det finns

”Mig veterligt finns det just inga andra VA-projekt av den här digniteten i en och samma etapp.” ­ nders Mattsson, A försäljningsansvarig.

Glada. Anders Mattsson och ­Peter Falk tycker att det känns bra att jättesatsningen kommer länet och regionen till del. stora projekt men de brukar delas upp. – Vi är både glada och stolta över att ha fått ­förtroendet att leverera till projektet, säger Extenas försäljningsansvarige ­Anders Mattsson. Ordern innebär att f­abriken har full huggning resten av året och en bra ­beläggning hela nästa år. (5 september 2016)

En ny Coop-butik ska ­byggas på det nuvarande kommunala växthusområdet vid E4-rondellen på Norrböle. Där kommer cirka 40 personer att arbeta när den slår upp portarna sommaren 2019. – Vi har studerat förutsättningarna för etableringen i två års tid och det här läget ser vi som optimalt, säger Lars Carlstedt, fastighetschef Coop Nord. Butiken kommer att bli näst störst i Skellefteå efter Coop Forum på Anderstorp. – Nu inleder vi arbetet med detaljplanen och den nya butiken blir mellan 1 000 och 2 500 kvadratmeter. Byggstarten är planerad till sommaren 2018, berättar Lars Carlstedt. (29 september 2016)

I slutet av veckan börjar Skellefteå Kraft montera sin första snabbladdningsstation för elbilar vid OK/Q8 på Solbacken. Den ska invigas den 22 oktober. Detta är första steget i en satsning där Skellefteå Kraft i höst sätter upp 25 stationer i Norr- och Västerbotten. Ett tiotal laddstationer placerar Skellefteå Kraft i Skelleftetrakten, inklusive flygplatsen, och resten följer de mest trafikerade vägarna både längs kusten och i inlandet. Snabbladdaren på Solbacken är utrustad med tre olika uttag vilket gör det möjligt att ladda alla typer av elbilar. Den laddar en elbil med tomt batteri upp till 80 procents kapacitet på ungefär 30-45 minuter. Som Norran Affärsliv tidigare berättat bygger även Tesla en laddstation för elbilar på Solbacken. Till den levererar Skellefteå Kraft också el. (30 september 2016)

Wikan Personal växer snabbt SKELLEFTEÅ

– 2015 hade vi en omsättning på nio miljoner kronor och i år räknar vi med att komma upp i 40 miljoner, berättar platschef Kenneth Vidmark. Wikan Personal Botnia i Skellefteå startade i februari 2015 som det nordligaste av företagets fem kontor i Sverige. De övriga kontoren finns i Kristianstad, Tomelilla, Eksjö och Lund. – Vi tror på decentralisering och alla kontor drivs som fristående företag där de själva bestämmer över sin verksamhet och gör alla inköp lokalt, säger Dan Samuelsson, koncernchef och en av huvudägarna. Att Wikan valde att etablera sig i Skellefteå var ingen slump. Dan Samuelsson har nämligen sina rötter i Arvidsjaur och i Skellefteå. Valet av Kenneth Vidmark och hans son Thomas som ansvariga för kontoret i Skellefteå var inte heller någon tillfällighet. – Kenneth är min svåger och jag visste att han har ett stort förtroende i bygden. När vi startar nya kontor går vi mer efter person än efter lämplig plats. Det här jobbet handlar om att bygga relationer, säger Dan Samuelsson. (20 september 2016)


NORRAN · fredag 13 januari 2017

lokalt · 17

oktober Malåföretag med världsmarknad MALÅ

Får nytt liv. Anders Eriksson och Mattias Henriksson satsar på att tillverka ekologiska flerfamiljshus i den nedlagda fönsterfabriken i Bjurträsk. De räknar med att smyga igång kring jul.

Hultdins i Malå säljer till över 30 länder och av alla världens träd som avverkas med skördaraggregat fälls drygt hälften med en såg från Malå. Västerbotten är en av de ledande regionerna i världen när det gäller att tillverka komponenter till skogsmaskiner. Hultdins utvecklar och tillverkar timmergripare, sågar och andra komponenter till skogsmaskiner. Kunderna finns i hela världen – andelen som går på export är cirka 70 procent. – De största marknaderna utanför Sverige är Finland, Nordamerika, Tyskland och Nya Zeeland, säger vd:n och delägaren Johan Ridderstråle. Han berättar att företaget är oberoende. Det innebär att man kan sälja till John Deere, Komatsu, Ponsse och de andra stora tillverkarna av skogsmaskiner. Hultdins i Malå har 67 anställda. Dessutom har företaget ett säljbolag i Kanada och ett i Brasilien. – Vi säljer antingen till sådana som bygger maskiner eller till återförsäljare på eftermarknaden. Aldrig direkt till slutkund, säger Johan Ridderstråle. (25 oktober 2016)

Glädjens dag i Bjurträsk BJURTRÄSK · Nu är det

klart att det blir nytt liv i fönsterfabriken i Bjurträsk, Norsjö. Om allt går enligt planerna blir det ”Vi ser ocklika många jobb som innan så att det nedläggningen. finns mycket Ecopart har köpt Inwidos lokaler i Bjurträsk och ska satsa på att tillverka ekologiska flerbostadshus där. Företaget räknar med att vara uppe i 70 anställda inom tre till fem år. Planerna presenterades vid en

träkunnande i Norsjö” Mattias Henriksson. Volvo.

mycket välbesökt presskonferens på torsdagen – för övrigt på årsdagen av beskedet att Inwido lägger ned fabriken. Förutom olika medier var även tidigare Inwidoanställda, bybor och andra intresserade på plats. Bakom det nystartade bolaget Ecopart står Anders Eriksson, Glommersträsk, och Mattias Henriksson, Lillpite. Båda två har erfarenhet från branschen, har tidigare varit konkurrenter men samarbetar nu sedan en tid tillbaka. Planerna på att utöka produktionen har funnits där ett tag och när

lokalerna i Bjurträsk blev till salu så kom det perfekt i tid. – Vi ser också att det finns ett väl fungerande näringsliv och mycket träkunnande i Norsjö, säger Mattias Henriksson. Ecopart ska bli underleverantör till Grönbo, som redan idag tillverkar miljö-vänliga hus. Man har en fabrik i Glommersträsk, men den är för liten. – Därför ska vi flytta personal och utrustning hit och smyga igång runt jul, säger Anders Eriksson. Fram emot sommaren räknar man med att ha ett 20-tal anställda. (21 oktober 2016)

Martinsons vill trefaldiga produktionen

Satsar 50 miljoner för att locka datacenter

BYGDSILJUM

SKELLEFTEÅ

– Nu kan vi börja skörda, säger Lars Martinson, vd på Martinson Group. Nästan 20 år efter att korslimmat trä (KL) började utvecklas som byggmaterial så har det blivit etablerat. Martinsons investerar 80 miljoner kronor i det som blir Skandinaviens största fabrik för produktion av KLträ. Totalt väntas satsningen ge 16 nya jobb. När Lars Martinson visar Norran runt är det ungefär två månader kvar till den nya fabriken för KL-trä ska tas i bruk. Premiärdagen är satt till den 5 december. Det är Martinsons största investering sedan det nya justerverket 2010. KL-trä gjorde att Martinson kunde tillvarata ytterligare en del av produktionen. Limträlameller som inte riktigt höll kraven i kvalitet och hållfastighet fungerar bra som en del i korslimmat trä. I dag kan Martinsons framställa

”Under 2017 hoppas vi att nå 17 000 kubikmeter i den nya fabriken.” Lars Martinson, vd på Martinson Group.

Skellefteå Kraft och Vattenfall gör nu en satsning för att få elintensiv i­ ndustri, till exempel datacenter, från hela världen att etablera sig i norra Sverige.

upp till 7 000 kubikmeter korslimmat trä per år. Dagens fabrik om 1 200 kvadratmeter växer nu med 1 500 kvadratmeter till 2 700 kvadratmeter. – Under 2017 hoppas vi att nå 17 000 kubikmeter i den nya fabriken och den kapacitet vi har där med tvåskift är 22 000 kubikmeter, berättar Lars Martinson.

– Vi och Vattenfall investerar totalt 50 miljoner kronor under tre år för att få fart på detta. Sätet för organisationen blir Skellefteå och vi skissar nu på ett namn på satsningen som drar igång vid ­årsskiftet, berättar Hans Kreisel, ­koncernchef vid Skellefteå Kraft. Som en del i satsningen vill parterna ta över bolaget The Node Pole som arbetat med att attrahera data­ centerverksamhet till Norrbotten. – Vi kommer också att samarbeta mycket med de sju kommuner i Västerbotten som redan arbetar med detta. Jag upplever att kommunerna tar emot vår satsning med öppna armar. Vi och Vatten­fall har en hel del muskler som kan behövas för att lyckas skapa avtal med stora i­ nternationella elintensiva industrier, säger Hans ­Kreisel.

(14 oktober 2016)

(20 oktober 2016)

Utökad verksamhet. Hanna Åhman som arbetar med korslimmat (KL) trä på Martinsons i Bygdsiljum får nya arbetskamrater.

SM-vinnare. Johanna Hellström är en av dem som driver Svedjan Ost.

Svedjan Ost vann öppna SM UMEÅ

Svedjan Ost, Storkågeträsk, och Edgården, Flarken, tog ett guld vardera när SM i mathantverk avgjordes i Umeå i helgen. Svedjan Ost belönades för sin gårdsost och Edgården för sin bredbara leverpastej. 400 produkter bedömdes i sammanlagt 40 klasser. Vinnarna fick ta emot pris på Vävens scen i Umeå. Västerbottens blev bäst i landet med åtta guldmedaljer, sju silver- och fyra bronsplaceringar. För Skellefteå blev det ytterligare en medalj i form av Barkbrödsbagarn i Kåsböle som tog ett brons medan Edgården i Flarken tog ett silver för sitt Rökta sidfläsk. Svansele Grönt landade ett silver för sitt ”framtidsgodis” rödbetstrån. Tävlingen hölls nu för 20:e gången. (11 oktober 2010)

Renholmen i Byske får nya ägare SKELLEFTEÅ

Börsnoterade Lifco, med Carl Bennet som huvudägare, säljer ett av sina bolag i Skellefteå kommun. Det handlar om Renholmen i Byske som är en av Europas ledande leverantörer av virkeshanteringsutrustning. Lifco har tecknat avtal att sälja det och Arivislanda till Göteborgsbaserade industrigruppen Profura. Carl Bennet gick in som ägare i Renholmen 1998 via den dåvarande ägaren Troponor. Arivislanda, som ligger i Örnsköldsvik, är även det leverantör av utrustning till sågverk. 2015 hade Renholmen 32 anställda och omsatte 62 miljoner kronor. (13 oktober 2016)


NORRAN · fredag 13 januari 2017

18 · lokalt

november

En snabbväxare som flyger fram SKELLEFTEÅ · Årets Gasell-

företag i Västerbotten och världsmästare i discgolf. Det går bra för discgolftillverkaren Latitude 64.

Latitude 64 startades för elva år sedan av vännerna David Berglund, Tomas Ekström, Johan Åström och Svante Eriksson, som alla var discgolfspelare. Vännerna skramlade ihop pengar till en prototypform och inledde samarbete med Skellefteföretaget I-plast som stod för produktionen under de första sex åren. – För att få ner tillverkningskostnaden valde vi sedan att själva producera discar. Successivt har vi under de senaste åren investerat i allt fler formsprutor. Vi har nyligen lagt order på maskin nummer nio och tio som anländer i slutet av november, säger vd David Berglund. Produktionen har snabbt ökat och kvaliteten har förbättrats rejält. Latitude 64 håller till i ”Selgahuset” på Hedensbyn och bygger nu ut lokalerna med 1 000 kvadratmeter till 3000 kvadratmeter. Företaget har satsat hårt på robotisering. – Varje formspruta med kringutrustning kostar cirka tre miljoner

Kontroll. Linda Wahlberg ser till så att trycket på blir rätt. re och planer finns på att anställa fler. Företaget har även ett eget tävlingsteam som vann flera VM-guld tidigare i år.

kronor och den satsningen har varit mycket lyckad. Vi är ensam tillverkare av discar i världen som är så automatiserade. En ny produkt som Latitude nyligen sjösatt är en mer lättkastad disc med det amerikanska serieförlaget Marvel Comics seriefigurer, bland annat Spider man, Hulk och X-men, tryckta på discen. Idag har Latitude 64 18 medarbeta-

”Vi har lagt order på maskin nummer nio och tio.” David Berglund, vd Latitude 64.

Latitude 64 utsågs under hösten 2016 till Årets Gasellföretag i Västerbotten av Dagens Industri. Utmärkelsen fick de för att de kunde uppvisa en tillväxt på 440 procent mellan 2013 och 2015. (11 november 2016)

Samme Lindmark har gått ur tiden SKELLEFTEÅ

En av Skellefteås största entreprenörer har gått ur tiden. Företagaren Samme Lindmark, 86, avled på fredagen. – Han fick ett fint slut och somnade in med mamma och vi fyra barn runt sig, säger dottern Ann-Sofi Lindmark till Norran. Samme och hans kompanjon Helge Karinen är de enda Skellefteföretagare som utsetts till ”Årets företagare” i Sverige. Det skedde 1990. Det är en utmärkelse som till exempel tilldelats Antonia Ax:son Johnson, Axel Johnson AB, Stefan Persson, H&M, , Rune Andersson, Mellby Gård, Bicky Chakraborty, Elite Hotels, och Jan Stenbeck, Kinnevik. Samma år fick Samme Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedalj för gagnerik gärning inom Svensk Industri. 1969 köpte Lindmark och Karinen tillsammans Bröderna Lundbergs i Skellefteå, och ett nytt varumärke hade uppstått i stan. 1975 får det också ett namn: Karolin Invest, moderbolag för hela koncernen. I 20 år fanns Karolin Invest som bolag. 1995 lade investmentbolaget Atle ett bud på företaget. Då hade Karolin vuxit till en stor koncern med cirka 2 000 anställda över hela landet. (14 november 2016)

Datacenter kan byggas på Hedensbyn SKELLEFTEÅ

Vitbergsstugan kan få nytt liv SKELLEFTEÅ

”Det finns definitivt hopp för Vitbergsstugan. Vi tar emot inspel fram till nyår.” Det säger Tomas Öhlund på Skellefteå kommuns näringslivskontor. Snacka om att resa sig på tio. I mitten av september fanns det planer på en rivning av Vitbergsstugan. Den skulle iså fall ha verkställts under oktober eller november. Men då det kom ut att stugan snart kunde vara historia visade det sig – åter – att det finns ett intresse för den. För fem år sedan gjordes ett liknande försök utan framgång. Tomas Öhlund låter dock hoppfull om att det ska kunna finnas en lösning den här gången. – Ett tjugotal har hört av sig med olika idéer. En del har också kommit längre. Vi kommer att börja utreda frågan efter nyår, säger han. (7 november 2016))

”Vår utmaning är att produktifiera vår portfölj utan att tappa den kundnära produktionen som vi har.” Staffan Hällgren, vd.

Expanderar företaget. David Wennersdahl, Peter Nilsson och Anna Nilsson.

De har byggt upp en e-handels succé

ÅBYN, BYSKE

Det började med att svågern Peter Nilsson inte ville ha något betalt då han hjälpte David Wennersdahl att renovera; han tyckte att de skulle köpa in paintballutrustningar istället. Det var ett startskott. Sedan växte det från en hobby med event till enskild firma och senare aktiebolag. 2008 öppnades den första webbshopen, Tactical Store, och efter en tid började beställningarna ramla in och verksamheten växte. Skolan i Åbyn gick i graven 2010.

Det blev en möjlighet för bolaget Flashpoint som flyttade in i den 2011 och sedan har kompletterat med bland annat luftvapen och knivar. Nu har företaget vid sidan av ehandeln en fullt utbyggd butik, som växt med prylar som lockar frilufts­ människor. Utrymme behövs. Flashpoint har gjort en rejäl tillväxtresa, 2016 års omsättning kommer att hamna på mellan 18 miljoner och 20 miljoner kronor. Cirka 80 procent är nu e-handel, 17 procent ­butiksförsäljning och resten event. Företaget har i dag åtta anställda. (11 november 2016)

Hedensbyn är prioriterat då ­Skellefteå växter på industri­sidan. Ett av resultaten kommer att bli att Torsgatan förlängs och når väg 372 i Bergsbyn. Kommunens översiktsplan säger att det är industriområden som kan planeras mellan Skelleftehamnsvägen och Torsgatans förlängning. Skellefteå kommuns planeringschef Lars Hedqvist säger: – Vi behöver en större etablering som efterfrågar behovet av vägen. Vi kan ­erbjuda bra tomtmark. Hedqvist gör ingen hemlighet att det är där, i östra Hedensbyn, kommunen ­öppnar för etablering av ett eller flera datacenter. Att bygga vägen före en etablering finns på plats lockar inte. (11 november 2016)

Petter en av nio nominerade SKELLEFTEÅ

Petter Mikaelsson, Mikaelsson Invest, Skellefteå, är en av de nio nominerade till titeln ”Norra Sveriges främsta entreprenör” när EY Entrepreneur Of The Year avgörs i Umeå. I finalen den 15 november finns entreprenörer från Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Petter Mikaelsson har nominerats för sitt arbete med No Plan B. Lars Stenlund, Vitec, Umeå vann. (9 november 2016)


NORRAN · fredag 13 januari 2017

lokalt · 19

december Luleå går med i Arctic Game Lab SKELLEFTEÅ

Klustret Arctic Game Lab som arbetar för att skapa en datorspelsindustri i norra Sverige har nu fått ytterligare en medlem – Luleå. Tidigare har Skellefteå, Piteå och Boden ingått i klustret. – Det känns jätte­roligt att de vill vara med. Vi hoppas att fler kommuner i Norr- och Västerbotten också kommer med och deltar i utvecklingsarbetet, säger näringslivschef Bengt Ivansson. Arctic Game Lab, som har målet att bli en hub för dataspelsutveckling, har funnits i 1,5 år med målet att två spelbolag ska etableras varje år. Och de har nått målet med råge. – Nu har redan elva bolag bildats och om vi också räknar in nybildade spelbolag i Luleå är vi uppe i 14 stycken, säger Michael Stenmark, talesperson för Arctic Game Lab. (15 december 2016)

Mattias Jonsson blev Årets Företagare 2016 Norwegian lyfter. Petteri Olsén, försäljningschef, och ­Rikard Sparby, regional utvecklingschef berättade om flygbolagets satsning på Skellefteå.

Skellefteå

Mattias Jonsson, WB Trä, Burträsk, är Årets företagare i Skellefteå Företagarna Skellefteå och Företagarna Burträsk/Lövånger som utser vinnaren som nu går till länsfinalen, där vinnaren sedan hamnar i riksfinalen. Jonsson får priset med motiveringen: ”Årets företagare 2017 i Skellefteå kommun, Mattias Jonsson, har genom målmedvetet arbete och engagemang utvecklat WB Trä till att vara en stark aktör på marknaden för högkvalitativa specialsnickerier med en kombination av hantverkstradition och modern träteknik. Han är också en mycket god förebild genom sitt ideella engagemang i lokal samhällsutveckling och ungdomsidrott.” (29 december 2016)

Björkdal väntas få längre livslängd SANDFORS

Konstaterad och indikerad mängd guld att bryta i framtiden är nu cirka 24,9 ton. Det är i redovisningen av reserverna vid Björkdalsgruvan som ägarna Mandalay Resources berättar om den dramatiska ökning som skett av reserver under en nio månaders period. Det är prospekteringen som nu gett utdelning, enligt företaget. Vid nyår 2015/2016 var den konstaterade och indikerade mängden guld 598 000 uns eller 16 325 kilo. Nio månader senare är den 911 000 uns eller 24 870 kilo. Detta är efter att den utvunna mängden guld under samma tid, cirka 1,2 ton, har räknats bort. Mark Sander, vd för Mandalay Resources, är nöjd med utvecklingen. ”Mineraltillgångarna och reserverna har ökat kraftigt tack vare den ökade prospekteringen sedan vårt förvärv av gruvan i september 2014. Ökningen är baserad på en ökad förståelse av fyndighetens geologi, vilken möjliggjorts genom faktiska observationer och analyser av vårt team.”, skriver han. I dag har Björkdalsgruvan över 160 anställda. (16 december 2016)

Norwegian lyfter från stan SKELLEFTEÅ · Det norska lågpris­bolaget Norwegian satsar

på 19 turer till och från S­ kellefteå varje vecka, vilket innebär 160 000 stolar åt varje håll sett till helåret. Nyfikenheten var stor på presskonferensen på The Great Northern. – Det är den största investeringen i svenskt inrikesflyg på många år, sa Robert Lindberg, chef för Skellefteå City Airport, och tänker på att ­kostanden för ett plan ligger på cirka 750 miljoner kronor. Skellefteå flygplats har drygt 300 000 resenärer per år. Målet är nu satt mellan 500 000 och 600 000 passagerare 2030. Den första Norwegianturen går den 26 mars 2017 och Norwegian kommer uteslutande att flyga med

”Det är den största investeringen i svenskt inrikesflyg på många år.” Robert Lindberg, Skellefteå City Airport.

­ oeing 737/800, som är det störsB ta plan SAS kör på Skellefteå. I Norwegians tappning tar det knappt 190 passagerare. Det blir tre turer om dagen i vardera riktning, utom lördagar då det bara är en tur söderut, och totalt cirka 850 avgångar per år.

Med ökad konkurrens hoppas Lindberg att allt färre väljer att resa från de två närmaste flygplatserna, Umeå och Luleå. – Vi har gjort marknadsundersökningar som visar att det kan vara mellan 80 000 och 120 000 passagerare härifrån som gjort det valet varje år.

Norwegian har alltid ett mål att ha en ­kabinfaktor på 80 procent, vilket ­innebär att fyra av fem ­stolar ska vara fyllda på varje flygning. Det skulle innebära drygt 125 000 passagerare i varje riktning från Skellefteå.

Sedan 2010, då Skyways lade ned, har SAS varit ensamma på sträckan Skellefteå–Stockholm. Under 2017 ska startbanan byggas ut med 400 meter till 2500 meter på flygplatsen.

Skellefteå aktuellt för ny rymdhamn

Nordic Light får order på halv miljard

SKELLEFTEÅ

SKELLEFTEÅ

Skellefteå kommun vill göra en förstudie om möjligheterna att bli Europas rymdhamn. – Vi väntar på besked från Tillväxtverket om vi får bidrag till en förstudie. Det handlar då om en miljon kronor per år under tre år, berättar kommunens näringslivschef Bengt Ivansson. Bakom den kommande förstudien står då, förutom Skellefteå kommun, även Skellefteå Science City och Arctic Business Incubator, ABI. – Förhoppningsvis är studien klar under första halvan av 2017 så att vi kan gå vidare med satsningen, säger Bengt Ivansson. Om Skellefteå Airport ska bli rymdhamnen i Europa måste dagens landningsbana förlängas med 900 meter. (2 december 2016)

”Det är inte ofta vi får order av den här storleken.” Ulf Rostedt, vd ITAB.

(22 december 2016)

Skellefteföretaget Nordic Light har fått en order på cirka en halv miljard kronor. Ägaren ITAB Shop Concept AB skickade ut ett pressmeddelande att ett dotterbolag tecknat ett ­femårigt avtal med en stor ­fackhandelskedja i E ­ uropa om butiksbelysning till ett ­beräknat värde upp till 500 miljoner kronor. Dotterbolaget är Nordic Light AB i Skellefteå som är experter på ljus för ­försäljning och marknadsföring. – Det är inte ofta vi får order av den här storleken, säger ITAB:s vd Ulf Rostedt, som b ­ erättar att merparten av produktionen blir hos Nordic Light i Kina, men att ordern går via Skellefteå. Erik Wikström, vd på Nordic Light, är givetvis glad.

På Solbacken. Nordic Light i Skellefteå. obbat nio månader med det här. Från start var det 84 konkurrenter. Sedan har det varit fyra rundor till innan vi fick avtalet. De har innehållit besök både i Skellefteå och Kina, säger han till Norran. Totalt har Nordic Light ungefär 1 000 anställda, varav merparten i Kina. I Skellefteå där företaget finns på Solbacken arbetar ungefär 120 personer med ­utveckling, produktion och marknad. ITAB Shop Concept köpte Nordic light 2011. (20 december 2016)


ANNONS

ANNONS FRÅN SKELLEFTEÅ KOMMUN 2017-01-13

TACK TILL ALLA ER SOM HJÄLPT TILL ATT GÖRA BIZBUZ 2017 MÖJLIGT

®

ANNONS

Norran Affärsliv Jan 2017  

Norran Affärsliv Januari 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you